ELINVOIMAA HYVINVOINTIYRITYKSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINVOIMAA HYVINVOINTIYRITYKSILLE"

Transkriptio

1 ELINVOIMAA HYVINVOINTIYRITYKSILLE

2 Hyvis-hankkeessa kerättiin tietoa hyvinvointialan yrityksistä ja niiden tarpeista. Tätä tietoa tarvitaan tulevien toimien kehittämisessä. 2

3 Elinvoimaa hyvinvointiyrityksille Hoiva- ja hyvinvointialan yrityksiltä vaaditaan muuttuneessa markkinatilanteessa yhä parempaa kilpailukykyä ja lisää osaamista. Hyvis Pirkanmaa -hankkeen kautta pystyttiin tarjoamaan monenlaista tukea, mutta tehtävää riittää edelleen. Hankkeen aikana huomattiin, että monenlaiset raja-aidat kaipaavat vielä kaatamista tai ainakin madaltamista. Näitä aitoja on esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin, isojen ja pienten yritysten sekä sosiaali- ja terveysalan ja wellness-yrittäjyyden välillä. Kehitettävää olisi myös lähelle ja perheeseen tuotavien palvelujen monipuolistamisessa ja organisoimisessa. Voisiko palveluketju jatkua asiakasta ja perhettä tukien aina päivähoidosta palvelutaloon? Ikäihmisten kotona pärjäämisen tukimuodot ovat yksi tämän päivän polttavia kysymyksiä. Hanke osoitti selvästi, että hoiva- ja hyvinvointialan yritykset kaipaavat tukea valmiuksiensa ylläpitoon ja kehittämiseen. Erityisesti alan mikroyrittäjyys tarvitsee kokonaisvaltaista tukemista. Syyskuulta 2010 elokuulle 2013 jatkuneen Hyvis-hankkeen tuella saatiin lukuisille yrityksille lisää liikevaihtoa ja kannattavuutta sekä alalle työpaikkoja. Käytännönläheisten ja tuloksiin tähtäävien konsultointien, koulutusten, aamiaisklinikoiden ja seminaarien avulla annettiin välineitä yritysten kasvulle. Hyvikseen lähti mukaan noin 150 yritystä, joista lähes 700 yrittäjää tai työntekijää osallistui kehittämistoimenpiteisiin. Hyvis Pirkanmaa 1) kehitti yritysten kannattavuutta tukevaa osaamista 2) rakensi hoiva- ja hyvinvointialan verkostoa 3) loi perustaa syvemmälle kehittämistyölle 3

4 Osaamista koulutuksen avulla Koulutustuki mahdollisti mestaritutkinnon Hermoratahieroja Tarja Lehtinen on hyvä esimerkki siitä, kuinka merkittävä Hyvis-hanke pienelle yrittäjälle oli. Hän arvelee, että mestaritutkinto olisi jäänyt häneltä tekemättä, mikäli rahoitusta ei olisi Hyvishankkeen kautta järjestynyt. Olin hakenut koulutusrahaa jo ihan kaikilta mahdollisilta tahoilta ja petyin valtavasti, kun mistään ei tuntunut löytyvän tukea. Sitten yhtäkkiä tuli kirje, jossa kysyttiin, olisinko kiinnostunut Hyvis-hankkeesta. Olen ihan valtavan kiitollinen tästä mahdollisuudesta, hän miettii. Tarja oli aiemmin käynyt hermoratahierojan perus- ja erikoistumiskoulutuksen, jotka sisältävät esimerkiksi anatomian opintoja yhtä paljon kuin sairaanhoitajan koulutus. Mestaritutkinnon jälkeen hän innostui vielä hermojuurikanavakoulutuksesta ja sai siihenkin tukea Hyviksestä. Eikä tämä tähän lopu. Kaipaan koko ajan uutta koulutusta, koska huomaan, että pääsen aina vain syvemmälle kehoon. Hämeenkyrössä Tarja on ainoa hermoratahieroja. Hyviksestä on ollut myös se hyöty, että hän on päässyt verkottumaan muiden hyvinvointialan toimijoiden kanssa. Maaliskuussa järjestetty rekrypäivä esimerkiksi tuli tarpeeseen. Siellä oli mukana monenlaisia yrittäjiä, esimerkiksi kosmetologeja ja kotipalvelua tekeviä, ja lisäksi tietoliikennealan osaajia. Oli hienoa päästä tutustumaan heidän kanssaan. 4

5 Tarja Lehtiselle Hyvis mahdollisti mestaritutkinnon käymisen.

6

7 ICT:n hyödyntäminen on todellinen mahdollisuus Hyvis auttoi läpivalaisemaan koko toimintaa Nordic Senior Services -konserniin kuuluvassa Palvelutähdessä nostettiin Hyviksen kautta keskiöön työhyvinvointi ja sen tukeminen. Tavoitteeksi asetettiin koko organisaatiota ja sen tiedonkulkua palvelevan, yhtenäisen ICT järjestelmän löytäminen. Kaipasimme erityisesti esimiestyön tukemista sekä ICT:n avulla suunnitelmallisuutta, selkeää toiminnanohjausta, tiedon hallintaa ja yhtenäisiä toimintaohjeita, selittää yhtiön hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kaisa Isännäinen. Palvelutähti Oy:llä on Tampereella jo vakiintunut asumispalveluyksikkö. Lisäksi yritys tuottaa kaupungin Kotitori-hankkeen kautta kotihoitopalveluja noin 130:lle kotona asuvalle ikäihmiselle. Haasteena oli oppia tuntemaan kotipalvelun asiakaskunta sekä kaupungin edellyttämät toimintamallit. Hyviksen kautta saatoimme kilpailuttaa avuksemme asiantuntijat, joiden kanssa poimimme haastekohdat ja analysoimme, millä keinoin voimme parantaa palvelumme laatua. Pystymme nyt arvioimaan tilaajan tarpeita yrityksen lähtökohdista ja jatkamaan sen pohjalta yhteistyötä ja kokonaisuuden kehittämistä, Isännäinen toteaa. Koska esiin nousi tiedon ja olosuhteiden hallinnan tarve, päädyttiin kilpailuttamaan markkinoilla tarjolla olevat toiminnanohjausjärjestelmät. Valitun järjestelmän avulla pystytään reaaliajassa seuraamaan, missä hoitajat kentällä menevät. Heitä on nyt helppo ohjata jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa, ja samalla pystytään hallitsemaan kokonaistilannetta. Esimiestyö helpottui kautta linjan, ja esimerkiksi dokumentointiin sekä tiedonkulkuun saatiin apua. Uusi teknologia helpottaa raportointia, ja sen avulla on helppo seurata laatua ja kannattavuutta. Hyvis auttoi läpivalaisemaan koko toimintaamme. Opimme toimimaan oikean, reaaliaikaisen tiedon pohjalta ja tuntemaan itsemme, asiakkaamme ja toiminnallisen kokonaisuutemme. Tämä auttaa meitä saavuttamaan yhdessä asettamamme tavoitteet. 7

8 8

9 Koko talo koulutuksissa Sastamalassa toimivan dementiakoti Tupahoivan kehittämiselle Hyviksellä on ollut iso merkitys. Tupahoivasta oltiin aktiivisia Hyviksen suuntaan. Auli Härkälä ja Seija Kuukka toivoivat hankkeelta logoterapian ja kinestetiikan koulutuksia, jotka molemmat toteutettiin. Esimerkiksi logoterapiasta ja kinestetiikasta saamme suoraan hyötyä arkeen. Näihin koulutuksiin pystyivät osallistumaan kaikki talomme kymmenkunta hoitajaa, mikä ei ilman hanketta olisi ollut mahdollista. Tupahoivasta osallistuttiin kaikkiaan kahteentoista Hyviksen järjestämään koulutukseen. Esimerkiksi omavalvontaa, asiakastietojen kirjaamista sekä verkkosivuja ja markkinointia on kehitetty saaduilla opeilla. Auli ja Seija kiittävät sitä, kuinka laajasti kaikkea oli mahdollista toivoa. Olemme talon koko kaksikymmenvuotisen toiminnan ajan kehittäneet ja kouluttaneet. Toki olisimme omin voiminkin jatkaneet sitä edelleen, mutta hanke ja sen tuoma rahoitus toivat lisää mahdollisuuksia. Yrittäjän näkökulmasta on merkittävää myös se, että Hyviksessä kouluttajat kilpailutettiin valmiiksi, mikä säästi meiltä paljon aikaa ja vaivaa. Naisten mielestä merkitystä on myös sillä, että Hyvis lisäsi yhteyksiä ja loi verkostoa julkisen sektorin suuntaan. He olivat molemmat paikalla, kun Pukstaavissa järjestettiin yrittäjien ja Sastamalan seudun terveys- ja sosiaalipalveluissa toimivien tapaaminen. Myös hoiva-alan yrittäjien verkostoitumiselle Hyvis loi Sastamalassa hyvää pohjaa. Verkostoituminen vie aikansa, sillä me olemme tällä alalla hyvin työkeskeisiä. Hyviksen koulutukset ovat kuitenkin palvelleet myös tätä tavoitetta, Auli arvioi. 9

10 Hyvis tukena vahvassa kasvussa Personal trainer- ja ravintovalmennusta kokonaisvaltaisella otteella tarjoava Optimal Performance on kolmen toimintavuotensa aikana kasvanut useilla kymmenillä prosenteilla joka vuosi. Voi vain pohtia, paljonko tästä olisi jäänyt tulematta ilman Hyvistä. Niin laajalla skaalalla saimme ammatillista osaamista ja ohessa businessosaamista. Kaikkihan ei edes näy heti viivan alla vaan alkaa poikia ajan mittaan, pohtii yrittäjä Joni Jaakkola. Optimal Performance toimii Tampereella, Helsingissä ja Iisalmessa. Jaakkola omistaa yrityksen vaimonsa kanssa, ja he työllistävät kymmenkunta osaajaa. Tulokulma toiminnassa tiivistyy hyvin heidän tunnuslauseessaan: Terveys edellä pysyviin huipputuloksiin. Asiakkaat hakeutuvat valmennukseen laittaakseen elämäntapansa kunnolla uusiksi tai kehittämään fyysistä ja henkistä suorituskykyään, mikäli perusteet ovat jo kunnossa. Henkilökuntaa koulutettiin Hyviksen avulla erityisesti siihen, että heillä olisi osaamista ja työkaluja kohdata ihminen. Koulutus oli pitkälle psykologiaa ja "korvien välin rassaamista". Henkisen puolen valmennuksen osaaminen on tärkeää. Kuntosali- ja ravintojutut lähtevät asiakkaiden kanssa usein aika perusteista. Ihmeet tapahtuvat enemmän henkisellä puolella opettamalla, miten terveellisestä elämästä tulee tapa normaali osa elämää siinä, missä esimerkiksi hampaiden peseminenkin. Jaakkola on tyytyväinen joustavaan ja kivuttomaan yhteistyöhön Hyviksen kanssa. Yhdessä etsittiin harvinaisempia koulutuskonsepteja, jotta yritykseen saataisiin erilaista tarjontaa kuin muualla. Tarvittaessa räätälöitiin parhaat mahdolliset koulutukset henkilöstölle. Itse pääsin käymään opintomatkalla USA:ssa asti, jossa benchmarkkasin vähän erilaisella konseptilla toimivia saleja. Oli todella innostavaa päästä tapaamaan tällaisten salien omistajia. 10

11 11

12 12

13 Merkittävä osa kokonaisvaltaista kehittämistä Jyllin Kodilla Ikaalisissa Hyvis-hanketta hyödynnettiin osana kokonaisvaltaista kehittämisohjelmaa, johon on sisältynyt palvelujärjestelmän sekä liiketoimintajärjestelyjen investointeja. Samalla on luotu hyvä perusta nyt käynnistyneelle mittavalle rakennusinvestoinnille ja toiminnan huomattavalle laajennukselle. Hyviksen rooli oli toimitusjohtaja Heikki Lehtosen mukaan merkittävä vuosina toteutetun kehittämisohjelman eri hankkeissa. Yksi tärkeimmistä kehittämisohjelmista on ollut kokonaisvaltaisen johtamisjärjestelmän täydentäminen Syväjohtamisen sovelluksella. Työntekijän tehtävä itsensä ja oman työnsä johtajana on muuttunut entistä haasteellisemmaksi. Vanhustyö on nähtävä tietointensiivisenä asiantuntijatyönä, jossa nopeus, joustavuus, uudistuminen, innovatiivisuus ja tehokkuus ovat tärkeitä ominaisuuksia, kertoo Lehtonen. Jokaiselle työntekijälle kuuluva johtajuus on inhimillistä vuorovaikutusta, jota tulee harjoitella itsensä ja oman työn johtajana kasvamisessa ja olennaisen löytämisessä omassa työssään, hän jatkaa. Syväjohtamisen ensimmäiseen valmennuskokonaisuuteen osallistui Jyllin Kodilla 12 avainhenkilöä ja välillisesti koko henkilöstö. Seuraava vaihe toteutettiin koko henkilöstölle, ja se sisälsi Syväjohtamisen arviointikokonaisuuden sekä ryhmätyönohjaukset, joiden yhteydessä suoritettiin osallistujien omaan ammatilliseen kasvuun liittyviä tehtäviä. Valmennus- ja ryhmätyöohjausten jälkeen kaikilla työntekijöillä oli henkilökohtainen Syväjohtamisen arviointiprofiili ja kehityssuunnitelma, joka on työurasuunnittelun perustana. Hyvis johti myös kokonaisvaltaisen johtamisjärjestelmän kehittämiseen Syväjohtamisen näkökulmasta kahdella ammattikorkeakoulutason opinnäytetyöllä. 13

14

15 Voimaa verkostoitumisesta Yhteistyötä tuottajien ja tilaajien välille Hoiva- ja hyvinvointialan palveluntuottajien verkostoitumisen edistäminen oli yksi Hyviksen vahvoja linjoja. Tähän pyrittiin kutsumalla yrittäjiä yhteisiin koulutuksiin ja seminaareihin sekä vapaamuotoisempiin kohtaamisiin esimerkiksi aamukahveille. Sastamalan seudulla rakennettiin vahvasti yhteistyötä myös hoiva-alan julkisen ja yksityisen sektorin välille. Ensimmäisessä yhteisessä illassa tunnelma oli sananmukaisesti lämmin, kun tilaisuuden järjestäjät iloisesti yllättänyt väkimäärä sovittautui vähän pienempää osallistujajoukkoa varten varattuun tilaan. Verkostot vesille -ilta onnistui tavoitteessaan saadessaan paikalle innostuneita ja verkottumistahtoisia yrittäjiä sekä sosiaali- ja terveysalan palvelujen tilaajia. Kun päänavaus yhteistyölle oli saatu, jatkettiin tutustumista tilaaja-tuottaja -tapaamisella. Tässä illassa suurin osa osallistujista oli kotipalvelutuottajia, mutta vilkkain keskustelu käytiin asumispalveluista. Seuraavan kohtaamisen teema oli kehitellä yhdessä sellaista yrittäjyyttä, joka vastaisi erityisesti julkisen sektorin mutta myös itse maksavien asiakkaiden tarpeisiin. Tähän iltaan virkistävän aloituksen toivat terapiaeläiminä toimivat alpakat, jotka edustavat erilaista yrittäjyyttä hyvinvointialalla. Hämeenlinnasta tuodut eläimet innostivat Sastamalan seudun yrittäjiä miettimään rohkeasti uusia yritysideoita, joita seudulla ei vielä toteuteta. Keskustelussa nousi heti esiin palveluja, joita julkinen sektori haluaisi yrittäjiltä ostaa. Vammaisten saattaja- ja kuljetuspalveluita kaivattiin, samoin kehitysvammaisten ja vammaisten päivätoimintaa. Ikääntyville puolestaan tarvittaisiin esimerkiksi kotiutusjaksopakettia. Uudenlaista hoiva-alaa sivuavaa yrittämistä alueella voisi edustaa myös seniorikahvila, jossa seurustelun ohessa pääsisi kohottamaan kuntoaan ja mielialaansa vaikka päivätansseissa tai ohjatusti kuntosalilla. Myös personal trainer -palveluja ikääntyville ideoitiin. 15

16 Aamukahveilla idea kinesiokoulutuksesta Parkanon seudulla toimivat hyvinvointialan yrittäjille järjestetyt aamukahvitilaisuudet mainiona yhteisen toiminnan moottorina. Kahvitapaamisten innoittamana syntyi esimerkiksi kolmentoista yrittäjän yhteinen mainos, josta palveluntarvitsijan on helppo valita tarvitsemansa yhteystiedot. Aamukahveilta lähti myös idea kinesioteippauskoulutukseen, jota yrittäjät sitten yhdessä toivoivat. Ilman hanketta teippaustaito olisi jäänyt monelle haaveeksi, koska koulutus on niin kallis. Oli aivan huippua, että saimme tänne sekä alkeis- että jatkokoulutuksen ja vielä kouluttajaksi Atte Kärnän, joka on teipannut jopa olympiajoukkuetta. Hänellä oli valtavasti tietoa, jonka hän osasi esittää kansantajuisesti, kertoo Merja Pihlajamäki Kirkkokadun Hyvän Olon Keskuksesta. Merja innostui teippaamisesta yhdessä syksyllä urheiluhierojaksi valmistuvan tyttärensä Monican kanssa. Nyt äiti ja tytär ovat ehtineet teipata jo monta tyytyväistä asiakasta. Toisinaan joku saattaa soittaa kotiinkin, kun on reväyttänyt itsensä ja kaipaa teippausta. Uransa alussa oleva Monica sai koulutuksesta myös sen hyödyn, että pääsi samalla tutustumaan pidempään alalla toimineisiin yrittäjiin. Hyvän Olon Keskuksen palvelutarjonta on laajaa: hierontaa perinteisestä erikoishierontoihin, hoitosaunoja, kylpyjä, kääreitä ja kuppausta. Monica tuo mukaan koira- ja hevoshieronnan. Merja kouluttaa myös saunaterapeutteja, ja sai tähänkin hyötyä Hyviksestä. Hyvis oli mukana järjestämässä arvioijakoulutusta, joka pidettiin Ikaalisten Kylpylässä. Hankkeiden kautta sain tämän valtavan hyvän ja kalliin koulutuksen ilmaiseksi. Nyt voin arvioida saunaterapiaa opiskelevien sekä hierojien näyttöjä. 16

17 Hyvis mahdollisti meille täydennyskoulutuksen. 17

18 Yhteistyöhön järjestettiin hienosti mahdollisuuksia Palvelukoti Vähäropoa Sastamalassa johtava Kaija Pietilä näkee Hyviksen arvon oman yrityksensä kannalta useammallakin suunnalla. Hanke toi tilaisuuksia yhteistyön lisäämiseen muiden yrittäjien kanssa, järjesti konsultointiapua monenlaiseen kehittämiseen ja lisäsi mahdollisuuksia henkilökunnan kouluttamiseen. Valtavan isoja harppauksia ei yritysten välisessä yhteistyössä Sastamalan seudulla otettu, mutta Pietilän mielestä se on yrittäjistä kiinni. Hyvikselle hän antaa täyden kiitoksen. On hienoa, kuinka Hyvis kannusti meitä verkostoitumaan. Yhteiset tilaisuudet antoivat mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja toimivat henkireikänä. Syvemmän yhteistyön synnyttäminen ei ole helppoa, koska jokainen yrittäjä puurtaa tahollaan ja asiakkaistakin on kilpailua. Mielenterveyskuntoutujien palvelukodissa pystyttiin kehittämään Hyviksen avulla monenlaisia asioita ja saatiin aikaan paljon näkyvää. Laatukäsikirja esimerkiksi laitettiin kuntoon heti alkumetreillä, ja myöhemmin tehtiin omavalvontasuunnitelma ja muitakin dokumentteja. Aivan lopuksi ehdittiin vielä saada apua markkinoinnin tehostamiseen. Myös henkilökunnan kouluttamiseen saimme tärkeitä resursseja. Koko henkilökunta pääsi mukaan esimerkiksi kolmipäiväiseen koulutukseen, miten toimia mahdollisissa väkivaltatilanteissa. 18

19

20 20

21 Perusta syvemmälle kehittämistyölle Pirkanmaalla ei ole aiemmin ollut Hyviksen kaltaista hoiva- ja hyvinvointialan kehittämishanketta. Hankkeen aikana luotiinkin hyvä perusta kehittämistyön uudelle portaalle. Syvemmän kehittämistyön tarpeesta kertovat seuraavat hankkeessa tehdyt havainnot: Markkinoiden jakautuminen markkinoilla toimii suuri joukko yksinyrittäjiä, joiden yritystoiminnassa haasteista päällimmäisiä ovat markkinoiden toimivuus, ammatinharjoittajakeskeisyys, liiketoiminnallinen jatkuvuus ja osaamisen kehittäminen. harvalukuisemmilta keskisuurilta ja suurilta toimijoilta edellytetään kykyä toimia globalisaation paineissa, vahvaa liiketoiminnallista ja ammatillista osaamista sekä yhteistyö- ja verkottumiskykyä alan keskeisten tutkimus- ja kehittämistahojen kanssa. Hoiva-alalla on mahdollisuuksia hoiva-alan markkinat tarjoavat runsaasti toistaiseksi käyttämättömiä elinkeinopoliittisia mahdollisuuksia. Julkisen sektorin mahdollisuudet palveluiden tuottamiseen vähenevät samaan aikaan kuin palvelutarve esimerkiksi väestön ikääntymisen myötä kasvaa. Myös terveystietoisuuden myötä kaivataan yksityisiltä palveluilta monipuolisuutta, vahvaa palvelumuotoilua ja asiakaskeskeisyyttä. ICT:n hyödyntämistä tehostettava ICT:n hyödyntäminen on todellinen mahdollisuus, jota varsinkaan pienet ja keskisuuret yritykset eivät ole systemaattisesti ja riittävästi hyödyntäneet. Uuden teknologian ja siihen liittyen uusien toimintatapojen käyttöönotto onkin ainoita keinoja hoiva-alan pk-yritysten tuottavuuden ja palveluiden laadun kohottamiseen. 21

22 KOOSTE HYVIS-HANKKEEN VAIKUTTAVUUSARVIOINNISTA Hyvis-hankkeessa syntyneiden havaintojen pohjalta haastateltiin hyvinvointi-, hoiva- ja sote-alan yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita elokuussa Mukana haastatteluissa oli sekä isoja että pieniä yrityksiä ja kuntien sekä julkisen sektorin edustajia. Haastattelulla selvitettiin näkemyksiä kehittämisen tarpeista hoiva- ja hyvinvointialalla: sitä, miksi yksityisistä, yritysten tuottamista terveys-, hoiva- ja hyvinvointipalveluista on ryhdytty puhumaan juuri nyt toimialan muutoksista seuraavien vuoden aikana sekä peloista alan kehityksen kannalta kuntakentän sekä hoiva-alan yritysten yhteistyöstä kokemuksia palvelusetelijärjestelmästä elinkeinoyhtiöiden ja hankkeiden tarpeellisuudesta ja roolista toimialan kehittämisessä verkottumisen tarpeista ja ICT-tekniikan käytöstä Seuraavilla sivuilla esittelemme haastattelun tuloksia tiivistettynä. 22

23 TOIMIALA VAHVASSA MUUTOKSESSA Terveys-, hoiva- ja hyvinvointipalveluista on haastateltavien mielestä ryhdytty puhumaan juuri nyt, koska julkinen sektori ei pysty tulevaisuudessa tuottamaan yksin riittävästi tarvittavia palveluita. Väestön ikääntyminen ja siitä aiheutuva lisääntyvä ja monipuolistuva palvelutarve nousi vahvasti esiin vastauksissa. Palvelun laatuodotukset kasvavat, ja asiakkaat vertailevat yksityisen ja julkisen laatua ja sisältöä palvelua hankkiessaan. Luottamus julkiseen terveydenhuoltoon on vähentynyt. Yksityisellä puolella olevat palvelut tuotetaan usein enemmän asiakaslähtöisenä, jolloin siinä suurta roolia esittää yksilöllisyys ja todellinen asiakkaan tarpeen huomioiminen. Toimialan nähtiin muuttuvan todennäköisesti tai melko todennäköisesti seuraavien vuoden aikana. Yksityisten yritysten ennustettiin lisääntyvän. Toisaalta arvioitiin isojen toimijoiden valtaavan alaa pienemmiltä yrityksiltä. Uusien palvelukonseptien kysynnän ennakoitiin lisääntyvän yksilöllisten palvelujen kysynnän kasvaessa. Asiakkaan valinnanvapauden, itsemääräämisoikeuden ja oman tahdon aito huomioon ottaminen tulee lisääntymään palveluita valittaessa ja tuotettaessa. Asiakkaiden omavastuuosuus kustannuksista kasvaa. Palvelutarpeiden kasvaessa tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja yhä kasvavan asiakasjoukon palvelemiseksi. Ikääntyvällä on myös rahaa ja omaisuutta panostaa omaan hyvinvointiinsa ja ostaa monipuolisia hyvinvointipalveluita. He osaavat käyttää ja vaatia palveluita toisin kuin nyt. Toivottavasti palveluiden määrällisen laadun mittaamisesta päästään tuloksen laadun mittaamiseen. Tämä onnistuu, kun palveluiden tuotteistamisessa päästään vielä pidemmälle työn tekemistä avaamalla ja työntekijöiden oman työskentelyn tavoitteellistamisella. Millaisia pelkoja sinulla on alan kehityksen kannalta, nimeä 1 3 asiaa? Työntekijöiden saatavuus ja sopivasti koulutetut työntekijät. Hoivapalvelujen eettisten periaatteiden rapautuminen. Kun palvelujen tuottaminen vaikeutuu, on riskinä keskustelun koveneminen aiheesta kuka ketä hoitaa. Suuret ulkomaiset pyrkii tulemaan Suomeen ja yrittävät tehdä halvalla, jolloin laatu huononee. Tulevana vanhuksena: hinnat karkaavat käsistä. Palvelut tulisi saada kohtuuhinnalla. Yrittäjänä: isot yritykset kaappaavat markkinat. Kai pienillekin on aina silti töitä Segregoituminen. Julkinen hoitaa varattoman väestöosan. 23

24 YRITYSTEN JA JULKISEN SEKTORIN SUHTEEN POHDINTAA Suurin osa haastatelluista oli sitä mieltä, että julkinen ja yksityinen sektori eivät ole keskenään kilpailevassa asemassa, koska julkinen sektori tilaa järjestämisvastuunsa nojalla ja tilaajan hyväksymä yksityinen palveluntuottaja tuottaa. Yksityisen nähtiin täydentävän julkista palvelua. Tulevaisuudessa kilpaillaan työntekijöistä. Yksityinen sektori joutuu kilpailemaan asemansa oikeutetuksi tekemisessä. Kai ne palvelun laadusta kilpailee. Hyvä niin. Kilpailua ei nähty olevan niissä palveluissa, joissa kysyntä on tarjontaa suurempi. Julkisen sektorin ja hoiva-alan yritysten yhteistyö toimi useimpien haastateltavien mielestä melko hyvin. Sitä kuvattiin rinnakkaiseloksi. Toisenlaisiakin mielipiteitä yhteistyön toimivuudesta nousi esiin. Yhteistyön laajuus ja toimivuus riippuvat kunnan hankintastrategiasta. Tasavertaisen kumppanuuden puute. Kunta palveluiden ostajana määrittelee ehtoja, jotka ovat esimerkiksi osakeyhtiölain ja yrityksen talousvastaaville asetettujen vaatimusten kanssa ristiriidassa. Joskus yleisissä keskusteluissa tulee ilmi asenteita ja mielipiteitä, ettei terveys-, hoiva- ja hyvinvointipalveluilla saisi olla liiketoiminnallisia tavoitteita, kuten esimerkiksi voiton tavoittelu. Kehitys vaatii investointeja ja investoinnit rahaa. Tarvittaisiin päänavaajia. Potentiaalia yhteistyölle olisi kyllä. Haastateltavat esittivät konkreettisiakin ehdotuksia yhteistyön parantamiseksi, esimerkiksi luetteloa yrittäjistä ja heidän osaamisestaan. Myös kohtaamisia ja avointa keskustelua kaivattiin. Yhteistyön linjaaminen, kunnan linjaus palveluiden tuottamisessa. Mitä tuotetaan itse, mitä ostetaan yrityksiltä? Linjaukset kirjataan strategioihin, jotta yrittäjät tietävät, millaisia palveluita heidän odotetaan tuottavan. Pitäisi luoda yhteistyömalleja: tuotekehitystä, kilpailutusosaamista. Pienten pitää luoda alliansseja, isompia kokonaisuuksia, ja sopimusten aikaisen yhteistyön pitää kehittyä. 24

25 ELINKEINOYHTIÖT JA HANKKEET TÄRKEÄSSÄ ASEMASSA Elinkeinoyhtiöitä ja hankkeita haastateltavat pitivät pääosin tärkeinä tai erittäin tärkeinä hoiva- ja sotealan tulevaisuuden kehittämisessä. Millaisin keinoin mielestäsi elinkeinoyhtiö ja hankkeet voivat parhaiten kehittää sote-alaa? Tiedon keruuta ja välittämistä eri osapuolille. Pääsee valmiiseen pöytään, joku on vetämässä. Tulee yhteistyötä muiden kanssa, ainakin mahdollisuuksia tavata muita. Taloudellinen tuki, asiantuntijapalveluita saa käyttää huomattavasti edullisemmin. Ala on kasvava PK-yritykselle elintärkeää. Yrityskohtaisesti miettimällä tarpeita. Yhteistä koulutusta tällä alueella. Alueet erilaisia, yhteen hiileen puhaltamista. Uusien innovaatioiden kokeilujen mahdollistaja. Voi koota eri sote-alan toimijat yhteisille foorumeille keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Toimimalla puolueettomana tahona julkisen ja yksityisen välissä. Keräämällä tietoa ja kokemuksia ja jakamalla sitä eteenpäin ja kouluttamalla. Yhteistyötä ylläpitämällä. Elinkeinoyhtiöiden ja erityisesti hankkeiden toiminta on erittäin tärkeää tilanteessa, jossa suuri muutos on menossa. Hankkeiden avulla voidaan kehittää uudenlaisia tuotteita sekä palvelukokonaisuuksia ja saavuttaa uudenlaista asennetta ja suhdetta työskentelyyn. Tukemalla yritysten strategisia kehittämishankkeita. 25

26 VOIMAA VERKOTTUMISESTA JA UUDESTA TEKNIIKASTA Haastattelun ensimmäiset kahdeksan kysymystä esitettiin sekä julkisen sektorin toimijoille että yrityksille. Viimeisillä neljällä kysymyksellä kysyttiin vain yrityksiltä näkemyksiä yritysyhteistyön merkityksestä liiketoiminnalle, tietotekniikan ratkaisujen hyödystä liiketoiminnan kehitykselle sekä siitä, miten yksin yrittäjien liiketoimintaa voisi tehokkaimmin tukea. Suurin osa vastaajista koki hyödylliseksi liiketoiminnalleen pyrkiä luomaan liikesuhteita muihin kuin hoivaalan yrityksiin. Eri toimialojen välisen yhteistyön syntymisen esteeksi mainittiin useissa vastauksissa tietämättömyys ja vanhat asenteet yhteistyön mahdollisuutta ei tulla ajatelleeksi. Yhteisen liiketoiminnan kuvantamisen vaikeus. Usein toinen osapuoli hyötyy enemmän, jolloin helposti ajaudutaan asiakas-toimittaja -suhteeseen. Yksinyrittäjän kannattaa luopua luvanvaraisesta palvelusta (esimerkiksi tehostettu palveluasuminen) ja siirtyä ilmoituksenvaraiseen toimintaan. Hoivan sijaan muuta palvelua, esimerkiksi viihdettä ja hyvinvointipalvelua. Alueelliset palvelukeskukset voivat olla tulevaisuuden suunta. Pienet yrittäjät tarjoavat palvelun ja julkinen tai yksityinen tilat. Liiketoiminnan kehittymisen kannalta tehokkaimmin toimisivat haastateltujen näkemyksen mukaan tiivis verkottuminen sekä liikesuhteet ja markkinointiyhteistyö pienten yritysten kesken. Verkottumisen kautta esimerkiksi voisi sopia lomatuurauksista. Franchising tai vastaava konsepti, jossa pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen ja jossa ryhmänä saadaan lisää uskottavuutta. ICT-tekniikan käyttöön liittyvistä panostuksista haastatellut yritykset kokivat tärkeimmiksi oman tai henkilöstön lisäkouluttautumisen sekä yhteistyön alan yrityksen kanssa. Vastauksista nousi esiin ICT-teknologian vieraus ja tuntemattomuus. Aina hoivayrittäjät eivät tiedä, mitä kaikkea teknologiaa olisi heille tarjolla. Myöskään ICT- yrittäjät eivät osaa ajatella, mitä hoivayritys tarvitsee. Teknologian käytön helpottumisen kautta matalampi kynnys ottaa käyttöön uutta teknologiaa. 26

27 Leena Simonen (vas.) Jyllin Kodilta poikkesi Anne Auramon arkeen päiväkoti Tuohikonttiin. Naiset tutustuivat Hyvis-koulutuksessa ja kehittivät yhteistyötä yritysten välille. 27

28 Hyvis Pirkanmaa -hanketta koordinoi Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy, jonka lisäksi sitä toteuttivat Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän Kehittämisja aikuiskoulutusyksikkö sekä Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy. Hyviksen projektipäälliköinä toimivat: Aki Anttila Tredea Oy puh aki.anttila(at)tredea.fi Maarit Koskinen Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy puh maarit.koskinen(at)yrityssastamala.fi Olli Osara Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä puh olli.osara(at)lpkky.fi Hanketta rahoittivat Pirkanmaan ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahasto ja valtio sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset ja alueen kunnat.

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut Petri Puroaho Mistä puhun 2 Vates-säätiö Välityömarkkinat osana työelämää projekti Työllistämisen tukimuodot Sosiaalinen näkökulma

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen

Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen Elinkeinoasioiden päällikkö Janne Pesonen 5.10.2010 Helsinki 19.10.2010 1 Lähtökohtia kuntapalveluiden tuotannon kehittämiselle Kunnilla ja kuntayhtymillä

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Kolmannen sektorin asumispalvelujen tuottajien yleishyödyllistä palvelupuhetta jäljittämässä kilpailuttamisen kontekstissa Kolmen kaupungin

Kolmannen sektorin asumispalvelujen tuottajien yleishyödyllistä palvelupuhetta jäljittämässä kilpailuttamisen kontekstissa Kolmen kaupungin Kolmannen sektorin asumispalvelujen tuottajien yleishyödyllistä palvelupuhetta jäljittämässä kilpailuttamisen kontekstissa Kolmen kaupungin erityisryhmien tuettujen ja tehostettujen asumispalvelujen tuottajat

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET Leila Mukkala projektipäällikkö / Ikäihminen toimijana hanke 6.11.2014 GERIATRIN ETÄKONSULTAATIOPALVELUT Tavoitteena Geriatrian erikoislääkärinpalvelut

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään HYVÄ -hankeryhmä Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ Joensuu 23.1.2014 Sisältö Keskeiset muutokset

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa

Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa 1 Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa KVPS Tukena Oy Neliapilan palvelukoti Päivi Karlström Metsälinnan asumispalvelut Taru Liimatta 2 KVPS Tukena Oy VISIO: Kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan

Lisätiedot

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma.

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin 1.6.2011 31.12.2013 Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tuula Suominen Salon väestöennusteet 2010 2040 75 vuotta täyttäneiden osalta Teknologian

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta

KUUMA-johtokunta KUUMA-johtokunta 28.4.2016 Maakuntauudistuksen / ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Erkki Kukkonen Järvenpään kaupunginjohtaja Koonnut: Teija Sutinen / HS, grafiikka: Jukka Himanen / HS, lähde: Selvityshenkilön

Lisätiedot

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto UJ y C $ J ;aa n:on:o e s I t y sl tan.4lfo7di 3 J Vipuvoimaa EU:[ta aoo7-2013 Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous. Kari Järvenpää

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous. Kari Järvenpää Uudenmaan Yrittäjien syyskokous Kari Järvenpää MILLÄ SUOMEN HYVINVOINTI FINANSSIKRIISISTÄ NOUSUUN? Markkinoiden kasvupotentiaalia yrittäjyydellä lisää Jos ei ole yrittäjyyttä ja bisnestä, ei ole mitään

Lisätiedot

TYÖMIELI-hanke. Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien. - yhteenvetoa haastattelutuloksista

TYÖMIELI-hanke. Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien. - yhteenvetoa haastattelutuloksista TYÖMIELI-hanke Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien sosiaali- palveluohjaus terveysalalla -mallin pilotoinnista 30 op - yhteenvetoa haastattelutuloksista Aikuisopiskelu ja opiskeluvalmiudet

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014. Potkua ja parastamista kehittämistyöhön

SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014. Potkua ja parastamista kehittämistyöhön SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014 Potkua ja parastamista kehittämistyöhön SenioriKaste on Pohjois-Suomen Kaste-alueen vanhustyön kehittämishanke vuosille 2014 2016. Hankkeessa on mukana

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Valkeakoski. Kuntaraportti

Valkeakoski. Kuntaraportti Valkeakoski Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kangasala. Kuntaraportti

Kangasala. Kuntaraportti Kangasala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hämeenkyrö. Kuntaraportti

Hämeenkyrö. Kuntaraportti Hämeenkyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

YKSITYISEN HYVINVOINTIALAN AJANKOHTAISIA NÄKEMYKSIÄ SOTE- UUDISTUKSEEN

YKSITYISEN HYVINVOINTIALAN AJANKOHTAISIA NÄKEMYKSIÄ SOTE- UUDISTUKSEEN YKSITYISEN HYVINVOINTIALAN AJANKOHTAISIA NÄKEMYKSIÄ SOTE- UUDISTUKSEEN Elokuu 2016 (Terveyspalvelualan Liitto ja Sosiaalialan Työnantajat) 1.1.2017 alkaen Hyvinvointialan liitto Yksityinen hyvinvointiala

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti Mänttä-Vilppula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy YRITYKSEN KOMMENTTI 5.9.2016 Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy 2 5.9.2016 Mehiläinen MEHILÄISEN TEHTÄVÄ Hoitaa. Hoivaa. Huolehtii. Rakennamme SINÄ JA PERHEESI yhdessä

Lisätiedot

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa 20.3.2012 Vantaa Riitta-Maija Hämäläinen riitta-maija.hamalainen@thl.fi Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa TÄSTÄ ON PUHE Palvelujen ja tuotannon järjestämisestä

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu Sote-yrittäjyyden asialla Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu 26.1.2017 Pk-yritykset pyörittävät yhteiskuntaa Yritysrakenne Suomessa 2014 0,2% Keskisuuret yritykset 0,2% Suuryritykset (250

Lisätiedot

Kolmas sektori maaseutukunnissa

Kolmas sektori maaseutukunnissa Kolmas sektori maaseutukunnissa Luopioinen 23.3.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Vaikea

Lisätiedot

Miten alueelliset innovaatiot ja kokeilut sekä muut hallituksen kärkihankkeet tukevat kasvua?

Miten alueelliset innovaatiot ja kokeilut sekä muut hallituksen kärkihankkeet tukevat kasvua? Miten alueelliset innovaatiot ja kokeilut sekä muut hallituksen kärkihankkeet tukevat kasvua? Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) resurssiviisaan kasvun tukena Tapahtumatalo

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

Luovat ratkaisut ja omaishoito avuksi vanhustenhuoltoon. sote

Luovat ratkaisut ja omaishoito avuksi vanhustenhuoltoon. sote sote Luovat ratkaisut ja omaishoito avuksi vanhustenhuoltoon Vanhustenhoidon tulevia kuluja maalaillaan suurin luvuin. Ikäihmisten osuus kasvaa, ja jo nykyisiä laitoshoidon kustannuksia yritetään karsia.

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä

Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä Kansalliset tutkimuslaitokset FIMECC Tekes TechnoKnowhow TeknoStePS 2018

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta

GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi!

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot