EU ja Ella. -mahdollisuuksien pari. Muista äänestää 7.6.! Tehdään yhdessä parempi Eurooppa. Lisää naisia EU:n johtopaikoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU ja Ella. -mahdollisuuksien pari. Muista äänestää 7.6.! Tehdään yhdessä parempi Eurooppa. Lisää naisia EU:n johtopaikoille"

Transkriptio

1 Naisten ääni Euroopassa EUROVAALINUMERO 2009 Tehdään yhdessä parempi Eurooppa Lisää naisia EU:n johtopaikoille Kaikki Suomen EU-vaalien naisehdokkat Muista äänestää 7.6.! EU ja Ella -mahdollisuuksien pari

2 Pääkirjoitus Tasa-arvovaalit äänestä naista! Kesäkuun 7. päivänä EU-kansalaiset vaeltavat vaaliuurnille valitsemaan uutta Euroopan parlamenttia. Suomesta edustajia valitaan 13, yksi vähemmän kuin edellisissä vaaleissa. Vuonna 1999 parlamenttivaaleissa sään lämpötila ylitti äänestysprosentin (äänestysprosentti 31,4 ja lämpötila 32 astetta). Vuonna 2004 äänestysprosentti nousi 41,1:een. Vaalien tulokset kertovat siitä, että oli helle tai ei, europarlamenttivaalit eivät oikein jaksa kiinnostaa kansalaisia. Vaalien luulisi kuitenkin kiinnostavan, sillä Euroopan parlamentilla on merkittävä rooli Euroopan kehityksessä. Suuressa joukossa kysymyksiä parlamentilla on eurooppalaiseen lainsäädäntöön vaikutusvaltaa, joka on verrattavissa EU-maiden hallituksiin. Näiden asioiden joukossa on lukuisia suomalaisille naisille tärkeitä kysymyksiä niin työelämän oikeuksiin, tasa-arvoon, samapalkkaisuuteen, syrjimättömyyteen kuin yhdenvertaisuuteenkin liittyen. Monilla alueilla parlamentti on tärkeä valvojana ja mielipiteenmuodostajana. Jos ehdotus EU:n uudeksi peruskirjaksi, Lissabonin sopimus, astuu voimaan, lisääntyy parlamentin vaikutusvalta entisestään. Unionissa tehdään meitä kaikkia koskevaa lainsäädäntöä. Siksi ei ole yhdentekevää, kuka parlamentissa meitä suomalaisia edustaa. Demokratian toteutuminen edellyttää miesten ja naisten tasa-arvoista osallistumista päätöksentekoon. Naisille ei saa jäädä pelkkä sivustakatsojan rooli unionin kehityksessä. Mitä korkeampiin virkoihin edetään, sitä aliedustetumpia naiset ovat niin jäsenvaltioiden poliittisessa päätöksenteossa kuin EU:n eri toimielimissä. Parlamentin tasa-arvoisuuden lisääminen on kaikkien unionin kansalaisten etu. Viime vaaleissa parlamentin 732 jäsenestä vain 222 (30 %) oli naisia, joten matkaa parlamentin tasa-arvoisuuteen on vielä. Marraskuussa 2006 EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet julistivat: On aika ryhtyä voimakkaisiin toimiin eurooppalaisella tasolla naisten työllisyyden edistämiseksi ja paremman tasapainon takaamiseksi työn ja yksityiselämän välillä. Samanaikaisesti hyväksyttiin Tasa-arvosopimus, joka sisälsi joukon edistyksellisiä vaatimuksia. EU:n on nyt kiirehdittävä tämän toteuttamista. Naisjärjestöt yhdistävät näissäkin EU-vaaleissa voimansa kannustaakseen naisia osallistumaan unionista käytävään keskusteluun ja äänestämään. Naisjärjestöjen Keskusliitto, Naisjärjestöt Yhteistyössä Nytkis, Naistoimittajat, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Eurooppalainen Suomi ja Eurooppanaiset toimivat yhdessä naisten äänestysaktiivisuuden nostamiseksi ja naisehdokkaiden esiintuomiseksi. Järjestöt kampanjoivat myös palkkatasa-arvon puolesta. Naiset ansaitsevat Euroopan tasolla miehiä selvästi vähemmän. Naisen euro on Euroopassa 85 senttiä, Suomessa se on vain 80 senttiä. Muutosta ei ole tapahtunut samapalkkaisuutta koskevasta EUlainsäädännöstä huolimatta. Myös samapalkkaisuutta koskevissa kysymyksissä unionin on vahvistettava toimintaansa. Kuinka tärkeänä sinun ehdokkaasi pitää tasa-arvoon ja samapalkkaisuuteen liittyviä kysymyksiä? Vain äänestämällä voit vaikuttaa! Eurooppanaiset Naisjärjestöjen keskusliitto Naisjärjestöt yhteistyössä - NYTKIS Naistoimittajat Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Eurooppalainen Suomi PÄÄTOIMITTAJA Sari Koivuniemi, TOIMITTAJA Eeva Koskinen TAITTO Johanna Pekkala, JULKAISIJA Eurooppanaiset PAINOPAIKKA Forssan Kirjapaino Oy, JULKAISTU ulkoministeriön tuella POHJANAKKA PL 1164, 00101, sähköposti: internet: Euroopan parlamentissa päätetään meitä kaikkia koskevista asioista Euroopan unionin hallintoelimistä Euroopan parlamentti on ainoa, joka valitaan suoraan vaaleilla. Tänä keväänä Euroopan parlamenttiin valitaan yhteensä 736 jäsentä. Viiden vuoden välein äänestäjät Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa valitsevat parlamenttiin uudet jäsenet, MEP:it (Member of European Parliament) unionin noin 492 miljoonan kansalaisen joukosta. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuu parlamentissa vieläkin melko heikosti, tällä hetkellä vain 30 prosenttia parlamentin jäsenistä on naisia. Parlamentilla on keskeinen rooli Euroopan lainsäädännössä ja päätöksenteossa. Unioni ei voi esimerkiksi laajentua ilman parlamentin hyväksyntää. Kullakin jäsenvaltiolla on kiinteä määrä paikkoja parlamentissa, kuitenkin enintään 99 (Saksa) ja vähintään 5 (Malta). Paikat jaetaan suhteessa kunkin maan väkilukuun ja unionin kokoon. Suomella oli edellisellä kaudella 14 paikkaa ja tämän kevään vaaleissa määrä vähenee yhdellä paikalla unionin laajenemisen myötä. MEP:pien käytännön työ ja palkka Euroopan parlamentin jäsenten työaika jakautuu käytännössä Brysselin, Strasbourgin sekä jäsenten omien vaalipiirien välillä. Muun työnsä lisäksi jäsenet osallistuvat Brysselissä valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksiin sekä ylimääräisiin täysistuntoihin ja Strasbourgissa yhteensä 12 täysistuntoon. MEP:it saavat nykyisin samaa palkkaa kuin sen valtion parlamentin jäsenet, josta heidät on valittu. Parlamentissa on viime vuosina työskennelty kaikenlaisen avoimuuden kasvattamiseksi. Vuonna 2005 parlamentti hyväksyi jäsenten asemaa ja palkkausta koskevat uudet säännöt, joilla pyrittiin erityisesti korjaamaan palkkoja koskeva eriarvoisuus ja varmistamaan palkkoja koskeva avoimuus. Säännöt tulevat voimaan uuden vaalikauden alusta eli tänä keväänä. Työkieli Parlamentti työskentelee kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä. Kieliä on yhteensä 23 sen jälkeen kun Bulgaria ja Romania liittyivät EU:hun ja iiri sai virallisen kielen aseman vuonna Kaikki täysistunnossa käsiteltävät asiakirjat on käännettävä 21 viralliselle kielelle. Iirin ja maltan kielille käännetään vain osa asiakirjoista. Euroopan parlamentti tarjoaa jäsenille tulkkauspalveluita, jotta kaikki voisivat ilmaista itseään omalla äidinkielellään. Poliittiset ryhmät Jäsenet ryhmittyvät parlamentissa poliittisten näkemystensä, eivät kansallisuutensa mukaan. Euroopan parlamentissa toimii tällä hetkellä 7 poliittista ryhmää: (ryhmien perässä suluissa ne suomalaiset, jotka nyt kuuluvat kyseiseen ryhmään) Euroopan vapaa allianssi ryhmä (Satu Hassi) Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä (Ville Itälä, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen, Eeva-Riitta Siitonen) Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä (Anneli Jäätteenmäki, Henrik Lax, Samuli Pohjamo, Hannu Takkula, Kyösti Virrankoski) Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä (Lasse Lehtinen, Riitta Myller, Reino Paasilinna) Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/pohjoismaiden vihreä vasemmisto (Esko Seppänen) Unioni kansakuntien Euroopan puolesta ryhmä (ei suomalaisia jäseniä) Itsenäisyys/demokratia ryhmä (ei suomalaisia jäseniä) Poliittisen ryhmän kannasta päätetään yhdessä ryhmän sisällä. Ryhmät organisoivat toimintansa itse, jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan (tai joissakin ryhmissä kaksi puheenjohtajaa), työvaliokunnan ja sihteeristön. Poliittisen ryhmän muodostamiseen tarvitaan 20 jäsentä vähintään viidesosasta jäsenvaltioita. Kukin jäsen voi kuulua vain yhteen poliittiseen ryhmään kerrallaan. On myös mahdollista olla kuulumatta mihinkään poliittiseen ryhmään ja pysytellä sitoutumattomana. Valiokunnat Täysistuntotöiden valmistelua varten jäsenet jakautuvat pysyviin valiokuntiin, joista jokainen erikoistuu tiettyyn erityisalaan. Valiokunnissa jäsenet laativat lainsäädäntöehdotuksia ja valiokunta-aloitteisia mietintöjä, tekevät niihin tarkistuksia ja äänestävät niistä. Valiokunnissa käsitellään komission ja neuvoston ehdotuksia ja laaditaan tarvittaessa mietintöjä, jotka esitellään täysistunnossa. Parlamentissa on yhteensä 20 valiokuntaa joissa on jokaisessa jäsentä, puheenjohtaja, puheenjohtajisto ja sihteeristö. Valiokuntien poliittinen kokoonpano heijastaa täysistunnon kokoonpanoa. Valiokunnat kokoontu- vat yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa Brysselissä ja niiden keskustelut ovat yleisölle avoimia tilaisuuksia. Puheenjohtajakokous Puheenjohtajakokouksessa kokoontuvat parlamentin puhemies ja kaikkien poliittisten ryhmien puheenjohtajat. Puheenjohtajakokous päättää parlamentin työn järjestämisestä ja lainsäädäntötyön suunnitteluun liittyvistä asioista. Lisäksi puheenjohtajakokouksen tehtävänä on pitää yllä suhteita muihin yhteisön toimielimiin, kolmansiin maihin ja yhteisön ulkopuolisiin järjestöihin. Puhemies (Vas.) Parlamentti työssään. (Oik.) Strasbourgissa pidetään osa täysistunnoista. Euroopan parlamentin puhemies on tällä hetkellä Hans-Gert Pöttering. Puhemiehen toimikausi kestää aina puolet vaalikaudesta eli kaksi ja puoli vuotta ja se voidaan tarvittaessa uusia. Puhemiehen tehtäviin kuuluu edustaa parlamenttia ulkoisissa yhteyksissä ja suhteissa muihin yhteisön toimielimiin. Tämän lisäksi puhemies ohjaa neljäntoista varapuhemiehen avustuksella kaikkia Euroopan parlamentin toimintoja ja johtaa täysistunnossa käytäviä keskusteluja. Puhemies valvoo parlamentin työjärjestyksen noudattamista ja varmistaa parlamentin ja sen kaikkien elinten moitteettoman toiminnan, edustaa parlamenttia oikeudellisissa asioissa ja sen ulkosuhteissa. Tämän lisäksi puhemies voi ilmaista mielipiteensä suurista kansainvälisistä asioista. Jokaisen Eurooppa-neuvoston kokouksen alkajaisiksi puhemies ilmaisee Euroopan parlamentin kannan ja huolenaiheet erityisistä aiheista ja esityslistan kohdista. Puhemies allekirjoittaa yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa kaikki yhteispäätösmenettelyssä hyväksytyt säädökset. Mistä Euroopan parlamentti päättää? Parlamentilla on budjettivalta eli se päättää unionin varojenkäytöstä yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Euroopan parlamentin jäsenet vaikuttavat toiminnallaan kansalaisten jokapäiväiseen elämään laaja-alaisesti. Parlamentilla on keskeinen rooli ympäristönsuojelua, kuluttajien oikeuksia, yhtäläisiä mahdollisuuksia, liikennettä sekä työntekijöiden, pääoman, palvelujen ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevia säädöksiä laadittaessa. Lähde: Eurooppanaiset on kaikille avoin, poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Se ottaa kantaa ajankohtaisiin EU- ja tasa-arvokysymyksiin ja haluaa vaikuttaa unionin kehitykseen. Tavoitteena on nostaa naisnäkökulmia EU-keskusteluun ja olla silta naisten ja EU-päättäjien välillä. Tule mukaan! ELLA KANNINEN: EU on mahdollistanut elämäntapani ja vaikuttanut valintoihini Toimittaja Ella Kanninen aikoo ehdottomasti äänestää eurovaaleissa. - Olen sitä mieltä, että äänioikeus on etuoikeus ja se tulee aina käyttää. Ei voi arvostella eikä keskustella, jos ei käytä mahdollisuuttaan vaikuttaa, Ella Kanninen muistuttaa. Ella Kannisen mielestä eurooppalaisuus on mielentila, sisäinen tunnelma. Siihen ei välttämättä tarvita instituutioita. Kanninen on aina mieltänyt Suomen, suomalaiset ja itsensä osaksi Eurooppaa. En oikein tiedä mistä tämä tunne on juontaa juurensa, mutta elämässäni ei ole jaksoa, jolloin en olisi tuntenut olevani eurooppalainen. Instituutiot eivät määritä eurooppalaisuutta EU-yhteisön jäsenyys ja eurooppalaisuus eivät Ella Kannisen mielestä riipu instituutioista. Se on hänestä eräänlainen henkinen tila, joka ihmisellä joko on tai ei. Hänen eurooppalaisuutensa ei tule kotoa, koska hänen vanhempansa eivät ole siitä ruokapöydässä keskustelleet. Ei eurooppalaisuuden olemuksesta koulussakaan juuri puhuttu. Ehkä se on kuitenkin äitini syy. Hän vei minua jo lapsena matkoille ja se synnytti minussa halun oppia kieliä, tutustua erilaisiin kulttuureihin ja ih- misiin. Luulen, että se on luonut pohjan eurooppalaisuudelleni ja elämäntavalleni, Ella Kanninen kertoo. Nummelasta Grenoblen kautta yliopistoon Ella Kanninen kirjoitti 1993 ylioppilaaksi Nummelan lukiosta ja lähti saman tien Ranskaan Grenobleen opiskelemaan kieltä. Viivyin sillä retkellä siihen asti, kun rahani loppuivat ja alkoi tulla huono omatunto. Mietin, että täällä minä vaan hummailen ja pidän hauskaa, pitäisi varmaan tehdä jotain muutakin, hän hymyilee. Kanninen pyrki elle opiskelemaan tiedotusoppia ja Helsingin yliopistoon lukemaan kieliä. En kuitenkaan valmistautunut kunnolla kokeisiin enkä päässyt kumpaankaan yliopistoon, hän jatkaa. Samoihin aikoihin Kanninen kuuli tutusta, joka oli pyrkinyt Tarton yliopistoon Viroon. Sinne saattoi hakea ylioppilastodistuksella. Kannisella on hyvä ylioppilastodistus ja hän pääsi Tarton yliopistoon lukemaan journalistiikkaa syksyllä Monacosta Tarton kautta Suomeen Olin Tartossa aloittamistani edeltävän kesän tarjoilemassa Monacossa. Kun syksyllä saavuin Tarttoon, meinasin todella purskahtaa itkuun. Tuntui kuin olisin muuttanut ajassa taaksepäin, Kanninen muistelee. Alku oli hankalaa ja hän mietti koko ajan pois lähtöä. Ajattelin, että olen nyt tämän kuukauden ja sitten katson. Pikkuhiljaa kuitenkin asetuin ja kotiuduin. Asettumiseen auttoi myös opintojen käynnistyminen toden teolla. Luin ensin puoli vuotta viroa, koska kielitaitoni ei riittänyt journalistiikan opintojen edellyttämiin kirjallisiin tehtäviin. Puolen vuoden jälkeen onnistuin puhumaan itseni sisään journalistiikkaan. Tein osan kirjallisista töistäni suomeksi ja osan englanniksi. Tämän lisäksi olin jo tavannut poikaystävän, joten asettuminen helpottui entisestään, Kanninen kertaa tarinaansa. Välissä hän vietti vuoden ella tiedotusopinlaitoksella. Vuonna 1999 hän valmistui Tartosta. Opiskelu Virossa oli rankkaa mutta kiinnostavaa. Alkuun virolaiset olivat ystävällisen kiinnostuneita ja innostuneitakin suomalaisista, mutta kun suomalaisia tuli yhä enemmän ja osa heistä leveili sumeilematta opintotuel- laan, syntyi soraääniäkin. Minun luokallani meitä oli kuitenkin vain kolme ulkomaalaista, minä, yksi ruotsalainen ja yksi amerikkalainen, joten en opiskellessani missään vaiheessa voinut paeta suomalaisten keskuuteen ja niin myös integroiduin nopeasti, Kanninen jatkaa. Kannisella on Tarton vuosien jäljiltä hyviä virolaisia ystäviä ja voimakas kunnioitus Viroa ja virolaisuutta kohtaan. Suomalaisten pitäisi hänen mielestään tuntea veljeskansansa paremmin ja myös arvostaa enemmän heidän kulttuuriaan. Kun vuonna 1994 aloitin Virossa, ilmassa oli hurjaa energiaa ja yleinen ilmapiiri oli eteenpäin suuntautunut, riskejä ei kaihdettu. Keskieurooppalaisuus oli ja on Virossa läsnä aivan eri tavalla, heille uusien maiden avautuminen tarkoitti automaattisesti Eurooppaan suuntautumista, Ella Kanninen kuvaa. Ella Kanninen on ylpeä tutkinnostaan, joka on avannut hänelle monia ovia. Sain ensimmäisen työpaikkani Kauneus & Terveys- lehdestä. Sitten pääsin YLE:n Aamu-televisioon kesätoimittajaksi ja kuulin myöhemmin, että se oli pitkälti virolaisen tutkintoni ansiota. Olin YLE:ssä töissä yhteensä neljä vuotta, hän kertoo. Suomesta Bolognan kautta Milanoon Vuonna 2001 Kanninen lähti kuukaudeksi Italiaan, Bolognaan, kielikurssille. Häntä oli vaivannut jo pitkään selittämätön kiinnostus Italiaa ja italialaista kulttuuria kohtaan. Bolognassa ollessaan Kanninen törmäsi EU-rahoitteiseen intensiivikielikurssiin. Kurssille päästäkseen piti tehdä internetissä koe jonka Kanninen selvitti italialaisen ystävänsä avulla. Oleskellessaan Italiassa Kanninen soitti aiemmin helsingissä tapaamalleen Valeriolle ja kertoi olevansa maassa opiskelemassa kieltä. Hän tuli hakemaan minua ja lähdimme yhdessä pienelle matkalle rannikolle. Tavallaan olen yhä vieläkin sillä samalla matkalla, hän hymyilee. Hän painottaa, että kielen opiskelulla oli merkitystä tämänkin asian järjestymisen kannalta. Kieli on minulle avain kulttuurin tuntemukseen, kaikki näyttäytyy erilaisena kun oppii kieltä. Tavallaan tuntui siltä, että uskalsin rakastuakin vasta osatessani tarpeeksi kieltä ja ymmärtääkseni sitä kautta paremmin kulttuuria, maata ja miestänikin, Kanninen nauraa. Vuodesta 2001 alkaen Kanninen ja hänen miehensä matkustelivat Suomen ja Italian väliä. Samalla he miettivät kuumeisesti miten olisi mahdollista viettää enemmän aikaa yhdessä. Yhtenä aamuyönä ollessaan töissä hiljaisemmassa uutisvuorossa Kanninen törmäsi internetissä EU-rahoitteiseen, englanninkieliseen, kansainvälisten suhteiden maisteriohjelmaan. Kaiken muun hyvän lisäksi opinnot suoritettaisiin Milanossa. Kanninen teki pääsykokeen, pääsi ja vietti ikimuistoisen vuoden opiskellen italialaista elämää ja kansainvälisiä suhteita. Vuoden lopuksi oli selvää, että hän halusi jäädä Italiaan. Sivistäviä tv-ohjelmia Euroopasta kaikille Kannisen opiskelujen loppuun kuului pakollinen harjoittelu ja hän pääsi omasta toiveestaan tekemään sen paikalliselle tv-kanavalle. Se kesä oli monella tapaa mullistava. Se oli myös määräävä tulevaisuuteni kannalta. Esimieheni tv-kanavalla, erikoinen ja värikäs persoona, joka kuuluu Berlusconin lähipiiriin, vaati kesän lopuksi, että menisin siellä alkavan uuden matkailuohjelman koekuvauksiin. Estelin ja sanoin etten osaa kieltä tarpeeksi ollakseni juontajana. Hän kuitenkin vaati, joten menin ja sain pestin, Kanninen kertoo. Se oli todella hauskaa aikaa. Jouduin aluksi opettelemaan spiikkini ulkoa, enkä usko, että se oli kovin luontevaa, mutta onneksi opin nopeasti, hän sanoo. Vuonna 2004 Ella Kanninen irtisanoutui YLE:stä ja muutti pysyvästi Italiaan. Hän on tyytyväinen ratkaisuunsa mutta tekee edelleenkin töitä myös Suomessa. EU-tietoutta voi lisätä monin erilaisin tavoin ja Kanninen kokee tekevänsä oman osansa tekemällä EU:hun kiinteästi liittyviä ohjelmia. Hän on ollut mukana tekemässä kieliohjelmia Talo Italiassa ja Talo Espanjassa. Nyt tekeillä on Talo Ranskassa. Kanninen on joko juontanut tai toiminut apulaistuottajana ohjelmissa. Uskon, että on monia erilaisia tapoja tarjota ihmisille tietoa EU:sta ja eurooppalaisista kulttuureista. Minun tapani on tämä. Esimerkiksi Italiassa ihmiset katsovat enemmän televisiota kuin lukevat lehtiä, joten heidät tavoittaa parhaiten juuri tv:n välityksellä, hän muistuttaa. Euroopasta ja eurooppalaisuudesta Minusta ei ole olemassa mitään yleiseurooppalaista mentaliteettia. Euroopassa on vieläkin todella paljon erilaista nähtävää, koettavaa ja löydettävää. Erilaisia sävyjä. Ihmisten pitäisi muistaa, että yhä vieläkin on olemassa esimerkiksi ruotsalaisia, jotka eivät ole koskaan käyneet Suomessa ja tietävät meistä todella vähän. Mitään ei pidä ottaa itsestäänselvyytenä, Kanninen vakuuttaa. Ei ole olemassa eurooppalaista byrokratiaa. On olemassa esimerkiksi italialainen byrokratia, suomalainen byrokratia ja EU- byrokratia. Ne ovat eri asioita. Tämä ei minusta kuitenkaan ole paha asia vaan rikkaus, hän jatkaa. Kannisen mielestä suomalaiset voisivat kritisoida EU:ta paljon enemmän, jotta unioni saataisiin toimivammaksi ja ihmistä lähemmäksi. Italialaiset ovat paljon kriittisempiä ja siellä on paljon enemmän käytännön elämään liittyvää kriittistä keskustelua. Minusta suomalaiset voisivat ottaa tästä oppia ja tehdä samoin, opetella puhumaan arkipäivän asioista kriittisesti, hän ehdottaa. Kanninen huomauttaa myös, että EU:sta tiedottaminen on edelleen melko vanhanaikaista. Ihmiset eivät edelleenkään tiedä mitä kaikkea EU voisi heille tarjota. Teksti Hertta Niemi Kuva Sanna Peurakoski 2 PohjanAkka PohjanAkka 3

3 Äänestä naista 2009_ :58 Sivu 2 Äänestä naista 2009_ :58 Sivu 2 Suomen naisehdokkaat eurovaaleissa 2009 Kokoomus Kokoomus Kokoomus Kokoomus Kokoomus Kokoomus Äänestä naista! Äänestä naista! Rösta på en kvinna! Rösta på en kvinna! Pia Kauma Toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri, Eija-Riitta Korhola Euroopan Parlamentin jäsen, filosofian lisensiaatti, kokoomuksen vpj. s Anne Linnomaa Vaateteollisuusalan yrittäjä, opettaja ja luennoitsija, vaatesuunnittelija s Johanna Manninen Pikajuoksija, liikuntatieteiden ja yo,, s Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen, kauppatieteiden maisteri s Hämeenlinna Riikka Railimo Johtaja (Itä-Suomen EU-toimisto, Bryssel), maisteri, s Bryssel Kokoomus Kokoomus Kokoomus Kokoomus Keskusta Keskusta EU:n parlamenttivaalit tasa-arvovaalit? Naisten täysipainoinen mukana olo poliittisessa päätöksenteossa edistää demokratian toteutumista, niin myös Euroopan Unionissa. Siksi ei ole yhdentekevää keitä parlamenttiin valitaan ja keitä komissaareiksi ehdotetaan. EU:n kuva ulospäin ja sen toimintakulttuuri ovat edelleen varsin miehiset. Euroopan komission jäsenistä naisia on 37 prosenttia ja Euroopan parlamentissa naisia on 31 prosenttia. Kansallisten hallitusten olisikin nimettävä nyt kaksi komissaariehdokasta, mies ja nainen. Vaihtelu maiden välillä on suurta: seitsemässä EU-maassa naisilla on alle 15 prosenttia parlamenttipaikoista. Useimmissa EU-maissa naisia on ministeritasolla vain vähän. Muutama esimerkki. Tsekin tasavallassa naisia on parlamentissa 15,5 prosenttia ja hallituksessa ministereinä 12,5 prosenttia. Tutussa lomakohteessamme Kreikassa naisia on parlamentissa 14,7 prosenttia ja ministereinä 11,8 prosenttia. Englannissa naisia on parlamentissa 19,5 prosenttia ja hallituksessa 22,7 prosenttia. Jäsenyyttä jonottava Turkki puolestaan on saanut naisia parlamenttiin vain 9,1 prosenttia ja hallituksessa naisia on 4,2 prosenttia. Italiassa naisia on parlamentissa 21,1 prosenttia ja hallituksessa 24 prosenttia. Puolassa parlamentissa on 20,2 prosenttia naisia ja hallituksessa 26,3 prosenttia. Romaniassa parlamentissa on vain 9,4 prosenttia naisia ja hallituksessa heitä ei ole yhtään. Ranskassa parlamentissa naisia on vain 18,2 prosenttia mutta hallituksessa peräti 46,7 prosenttia. Nainen presidenttinä tai pääministerinä on edelleen harvinaisuus Euroopassakin Vuonna 2006 Euroopan komissio julkisti etenemissuunnitelman (ns. road mapin) sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi vuosille Siinä esitetään toimenpiteitä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi kuudella painopistealueella. Yksi näistä on naisten ja miesten tasa-arvoinen edustus päätöksenteossa. Tavoitteeksi on lisäksi asetettu vertailukelpoiseen eurooppalaiseen dataan perustuvan tutkimuksen edistäminen. Komissio onkin ryhtynyt konkreettisiin toimiin keräämällä, analysoimalla ja levittämällä vertailukelpoista tietoa sekä kannustamalla alan toimijoiden verkottumista. Vuonna 2004 komissio perusti tietokannan johon kerätään ajantasaista tietoa miehistä ja naisista päätöksentekijöinä EU:ssa. Kesäkuussa 2008 perustettiin Euroopan komission aloitteesta verkosto politiikan ja talouselämän päättäjinä toimiville naisille. Edellinen lama tuotti uuden pienituloisten naisten ryhmän Suomi on yhdessä muun Euroopan ja maailman kanssa vajonnut tänä keväänä taloudelliseen taantumaan, jonka syvyydestä ja kestosta kenelläkään ei ole tietoa. Yhdysvalloista levinnyt kriisi on koskettanut Suomea luottokriisinä, investointien ja rakentamisen supistumisena sekä viennin vaikeuksina. Kriisin työllisyysvaikutukset näkyvät ensin rakentamisessa ja teollisuudessa. Kansantalouden ylläpidossa kotimainen palvelukysyntä ja julkinen talous ovat keskeisessä asemassa. Edellisessä lamassa Suomessa säästettiin juustohöylämenetelmällä, jolla leikattiin lähes kaikkien sosiaaliturvaetuuksien tasoa ja tiukennettiin niiden ehtoja. Nyt yritetään tehdä elvyttävää politiikkaa, mutta julkisten menojen supistukset voivat tulla ajankohtaisiksi myöhemmin. Sosiaaliturvaetuudet, ennen kaikkea perusturvaetuudet ja toimeentulotuki, ovat edelleen luvun jäljeltä niin matalalla tasolla, että uusien leikkausten tekeminen niihin on äärimmäisen vaikeaa. Sosiaalietuuksilla on myös sukupuolittuneita rakenteita. Vähimmäismääräisen vanhempainrahan, lasten kotihoidon tuen ja pelkän kansaneläkkeen saavat ihmiset ovat yleensä naisia. Edellinen lama tuotti näiden etuuksien saajista koostuvan uuden pienituloisten naisten ryhmän. Suomella on lisäksi entuudestaan köyhien vanhojen naisten ryhmä, joka elää pelkän kansaneläkkeen varassa. Taantuma voi heikentää myös sukupuolten tasa-arvoon kohdistuvaa työtä. Esimerkiksi samapalkkaisuusohjelman tavoite, sukupuolten palkkaeron kaventaminen 85 prosenttiin, voi joutua nyt kärsimään. Jos taloustilanteeseen reagoidaan varovaisilla palkankorotuksilla, naisvaltaisia aloja suosivien palkankorotusten pelivara pienenee. Työpaikoilla sukupuolten tasa-arvo näyttää herkästi hyvien aikojen ylellisyydeltä, vaikka tasa-arvon edistäminen voisi olla pitemmän aikavälin resurssi, joka heijastuu työntekijöiden motivaatioon, tuottavuuteen ja yrityksen imagoon. Palkkaerot kuriin vihdoinkin Yksi suomalainen erikoisuus on naisten ja miesten palkkaerojen sitkeä säilyminen. Sen selittäminen on hankalaa ja syystä. Euroopan unionin jäsenvaltiona Suomea sitoo unionin antama samapalkkaisuutta koskeva direktiivi 75/117/ETY. Tämän mukaan miehille ja naisille on maksettava sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä. Tämä periaate on sisältynyt jo EY:n perustamissopimukseen, joka allekirjoitettiin Roomassa vuonna Vuonna 2006 asetettiin uusi direktiivi, jossa yhdistetään naisten ja miesten tasa-arvoista kohtelua työelämässä ja ammattiin liittyvissä asioissa koskevat direktiivit. Uusi direktiivi tulee voimaan 15. elokuuta Tasapuoliset vanhempainvapaat Naisten ja miesten vanhempainvapaasta ja siihen liittyvästä työsuojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista on säädetty omassa direktiivissään. Sen avulla pyritään edistämään miesten ja naisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja tasa-arvoista kohtelua työn ja perheen yhteensovittamisessa. Parlamentti kehottaa päätöslauselmassaan jäsenmaitaan täyttämään lastenhoitoa koskevat tavoitteet vuoteen 2010 mennessä. Lastenhoidon tulisi olla järjestetty 90 prosentille niistä lapsista, jotka ovat kolmen vuoden ja pakollisen koulunaloittamisiän välillä. Samalla parlamentti vaatii unionia tarkastelemaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevaa politiikkaa, sillä nykyinen tilanne ei kannusta vanhempia jakamaan vastuuta lapsesta. Edustajat kehottavat komissiota tekemään ehdotuksen uudesta direktiivistä, joka koskee työja perhe-elämän yhteensovittamista. Tämä toiminta-alue on myös asetettu etusijalle unionin tasa-arvosuunnitelmissa Euroopan tason työmarkkinaosapuolet ovat neuvotelleet vanhempainvapaata koskevan puitesopimuksen muuttamisesta. Päätös neuvotteluista kaavaillaan saatavaksi tänä keväänä toukokuun aikana. Tämän jälkeen komissio antaa vanhempainvapaata koskevan direktiivin muutosesityksen puitesopimuksen pohjalta. Uuden parlamentin tehtäväksi jää hyväksyä direktiivi. Työmarkkinaosapuolten puitesopimuksessa halutaan laajentaa perhekäsitteitä siten, että direktiivin soveltamisalaan kuuluisivat myös eibiologiset vanhemmat. Tavoitteena on huomioida vanhempainvapaiden yhteydessä myös epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevät, eli osa-aika-, määräaika-, ja vuokratyötä tekevät henkilöt. Puitesopimuksen mukaan sekä äidillä että isällä olisi oikeus yhden kuukauden vanhempainvapaaseen, joka ei ole siirrettävissä toiselle. Lähde: Tanen vaaliteesit, UNIFEMin vuosikirja 2008/2009 Who answers to Women? Eva-Riitta Siitonen Euroopan parlamentin jäsen, ylipormestari, ekonomi s Johanna Korhonen sit. Toimittaja s.1968 Nesrin Can EU-asiantuntija s Nina Suomalainen Vanhempi kehityspolitiikan asiantuntija, valtiotieteiden maisteri,, Riikka Manner Ministerin avustaja YTM, KTM, Kaupunginvaltuutettu s Varkaus Tuulikki Ukkola maisteri,, s Anna Ranki Opiskelija, valtiotiet. ylioppilas s.1981 Sofia Vikman Kansanedustajan avustaja, kandidaatti,, s Keskusta Keskusta Keskusta Keskusta Keskusta Helena Tornberg Företagare, luovuusalan yrittäjä, sairaanhoidon opettaja s Liminka Jenny Lindborg Erityisavustaja, maisteri s Helena Aaltonen Maakuntasihteeri, hallintotieteiden maisteri s.1953 Vuokatti Merja Vanhanen Lentoemäntä, kunnanvaltuutettu s Nurmijärvi Sinikka Hurskainen Kansanedustaja Imatra Liisa Jaakonsaari Kansanedustaja s.1946 Kirsi Lindroos Osaston johtaja s Raasepori Anneli Jäätteenmäki Varatuomari, Euroopan parlamentin jäsen s Arja Alho Valtiotieteen tohtori s.1955 Siuntio Petra Paasilinna Diplomaatti, filosofian maisteri 4 PohjanAkka PohjanAkka 5

4 Tuula Petäkoski-Hult Filosofian tohtori, erikoistutkija Lempäälä Kiba Lumberg Kirjailija, kuvataiteilija Sari Virta Kehittämisjohtaja, filosofian maisteri kunnanvaltuutettu s Vihti Emma Kari Valtiotieteiden ylioppilas, kaupunginvaltuuston jäsen s Emina Armantovic Tolk, närvårdarstuderande Född 1971 Närpes 6 PohjanAkka Satu Taiveaho maisteri Hämeenlinna Anna Mikkola Europarlamentaarikon avustaja, BA s Bryssel / Joensuu Pilvi Torsti Valtiotieteiden tohtori Aino-Kaisa Pekonen Lähihoitaja, vasemmistoliiton 2. vpj. Riihimäki Umayya Abu-Hanna Toimittaja, kirjailija, monikulttuurisuusasiantuntija s Tarja Cronberg Työministeri, vihreiden pj. tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori s Polvijärvi Anna Moring Tohtorikoulutettava, kansalaisjärjestöaktiivi, filosofian maisteri Ann-Sofi Backgren Projektchef Född 1967 Molpe, Korsnäs Mari Puoskari Diplomi-insinööri, vihreiden vpj. kaupunginhallituksen 2. vpj. s Anna Bertills Ministermedarbetare Född 1979 Vörå-Maxmo Saara Hartzell Elokuvatuotantopäällikkö, matkaopas Rovaniemi Vuokko Piippolainen Tuotantotyöntekijä, puutarhuri,, Pietarsaari Heidi Hautala maatalous- ja metsätieteiden maisteri Elina Rantanen Tutkija, valtiotieteiden maisteri. Turku Oge Eneh Kulturproducent, ped. mag / Cultural producer, Master of Education Född 1961 Esbo Kaarina Kailo Tietokirjailija, filosofian tohtori, vasemmistonaisten vpj., kunnanvaltuuston jäsen, Kiiminki Sirpa Puhakka Puoluesihteeri,, yhteiskuntatiet. maisteri Satu Hassi Euroopan parlamentin jäsen, tekniikan lisensiaatti Terhi Räsänen Kasvatustieteiden maisteri, terveystieteiden kandidaatti, viittomakielen tulkki, Nilsiä Nina af Enehjelm Författare, företagare Född 1960 Helsingfors Annika Lapintie eduskuntaryhmän pj, varatuomari s.1955 Turku Britt Lundberg Ped. mag, vicelantråd Född 1963 Mariehamn Minna Sirnö filosofian maisteri, vasemmistonaisten pj. Johanna Sumuvuori Kansanedustaja. vihreiden vpj. valtiotieteiden maisteri Christel Liljeström Idrottsinstruktör, lantbrukare Född 1960 Sibbo Silja BorgarsdóttirSandelin Pol. Stud. Född 1985 Åbo Perussuomalaiset Kermen Soitu Rahoituskonsultti s Hanna Holopainen Tekniikan ylioppilas, kaupunginhallituksen jäsen Lappeenranta Kike Elomaa Yrittäjä Masku Lena Huldén Tutkija, :n vpj s Sirpa Roivas Sairaanhoitaja s.1957 Päivi Storgård Redaktör / Toimittaja Född 1966 Helsingfors / Perussuomalaiset Pirkko Mattila Filosofian maisteri, kunnanvaltuutettu, perussuomalaisten 3. vpj. s Muhos Aino Kainulainen Ympäristötieteen opiskelija s Anna-Mili Tölkkö Opiskelija s Irina Andonov Asiakasneuvoja s Terttu Savola Puolueen puheenjohtaja, s Sari Essayah Puoluesihteeri, kauppatieteiden maisteri s Paimio Perussuomalaiset Kaisu Havana Kosmetologi s Terhi Törrö sit. FM, laskentatoimen yo s Maija Lehtonen Pankkitoimihenkilö a.1943 Seija Töyrylä Kauppateknikko, lastenohjaaja s.1943 Leena Mantere Koulutuspäällikkö s Lahti Hanna Era Varastotyöntekijä s Minna Luomala Hitsaaja s Pietarsaari Evelyn Hynynen Toiminnajohtaja s Kajaani Jaana Sankilampi Apulaistarkastaja, s Kajaani Esther Leander Työvoimaneuvoja s Riihimäki Taina Hollo Kotiäiti, filosofian kandidaatti s Kihniö Katriina Oinas Siivooja Leena Palonen Pankkivirkailija, kristillisen median työntekijä s Harju Minna ATK-tukihenkilö s.1970 Laila Räikkä Näyttelijä s Tiina Parkkinen Liikunnanohjaaja s Arja Karlsson Vientisihteeri s Lahti PohjanAkka 7

Pohjan KANSAINVÄLISEN LIIKKUJAN ON TUNNETTAVA KULTTUURIEROT. Miss Eurooppa 1976 Riitta Väisänen valitsee edelleen hevoset

Pohjan KANSAINVÄLISEN LIIKKUJAN ON TUNNETTAVA KULTTUURIEROT. Miss Eurooppa 1976 Riitta Väisänen valitsee edelleen hevoset Pohjan Naisten ääni Euroopassa 01 ı 2008 Lissabonin sopimus lisää avoimuutta ja demokratiaa sivu 2 Äitiyslomalla Euroopassa? sivu 5 KANSAINVÄLISEN LIIKKUJAN ON TUNNETTAVA KULTTUURIEROT sivu 4 Miss Eurooppa

Lisätiedot

VAIHTOEHTO. Kansa EU:n perustuslakia vastaa EU :LLE. Terveisiä Tanskasta ja Islannista. Epädemokraattinen laki epädemokraattiset

VAIHTOEHTO. Kansa EU:n perustuslakia vastaa EU :LLE. Terveisiä Tanskasta ja Islannista. Epädemokraattinen laki epädemokraattiset EU :LLE VAIHTOEHTO 4/2006 Kansa EU:n perustuslakia vastaa Eduskunnassa järjestettiin itsenäisyyspäivän aattona arvoton näytelmä. Eduskunta päätti äänin 125 39 hyväksyä EU:n perustuslain, jonka Ranska ja

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali 1 2011 HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 2 Päätoimittajalta Inhimillistä järkeä Tulotilastojen yläpään parempiosaiset

Lisätiedot

Tuet muuttuvat. mutta luomulla pärjää. Maatilayrittäjä Heli Ahonen luottaa: Euroopan komission Suomen edustuston lehti. sivu 26. sivu 11.

Tuet muuttuvat. mutta luomulla pärjää. Maatilayrittäjä Heli Ahonen luottaa: Euroopan komission Suomen edustuston lehti. sivu 26. sivu 11. Euroopan komission Suomen edustuston lehti 4 2005 Pitääkö EU:ssa osata ranskaa? sivu 26 Kansanäänestys vaikea pala päättäjille sivu 11 1 Avioerossa voi olla monta mutkaa sivu 24 Maatilayrittäjä Heli Ahonen

Lisätiedot

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32 TIETOA EMU:STA Johdanto ESIPUHE....................................... 1 MÄKI ON OPINTOKERHO?.......................... 2 EUROOPAN UNIONI ALKU JA SYYT................. 4 Euroopan hiili ja teräsunioni................................

Lisätiedot

Satulta kysyttyä. http://www.satuhassi.net/satulta-kysyttya/ Kysymykset aiheittain

Satulta kysyttyä. http://www.satuhassi.net/satulta-kysyttya/ Kysymykset aiheittain Satulta kysyttyä http://www.satuhassi.net/satulta-kysyttya/ Kysymykset aiheittain EU:n siemenlaki EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa-ja investointisopimus TTIP Tupakkadirektiivi ACTA Kulkukoirat EU:n päätöksenteko

Lisätiedot

Erasmuksen suosio kasvaa

Erasmuksen suosio kasvaa 1 2003 EU-Suomi 2010 kurkistus kristallipalloon Perhelääkäri hoitaa potilaan vaivat monessa maassa Lakupiippu maistuu yhä Eija-Riitta Korholalle Jaakko Iloniemi ei kaipaa EU:lle presidenttiä Suomi oli

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

66 1/2011. Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa. Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille. EU:n terveyskomissaari John Dalli:

66 1/2011. Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa. Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille. EU:n terveyskomissaari John Dalli: 66 1/2011 Maaliskuu Terveyden edistämisen lehti Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa EU:n terveyskomissaari John Dalli: Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille Hilkka Pietilä: Kehitystä

Lisätiedot

Kiekkokuume. leviää Tanskassa sivut 18 20. Euroopan komission Suomen edustuston lehti. s. 6 11. s. 12 14. s. 26 27

Kiekkokuume. leviää Tanskassa sivut 18 20. Euroopan komission Suomen edustuston lehti. s. 6 11. s. 12 14. s. 26 27 Euroopan komission Suomen edustuston lehti 1 2007 Kuka huolehtisi Euroopan vanhuksista? s. 6 11 Komissaari: EU-tabut romukoppaan s. 12 14 1 Liikkuvuus EU:n parasta antia lukiolaiselle s. 26 27 Kiekkokuume

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa?

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? SOSIAALITURVA 14/04 Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? Pääkirjoitus 20. syyskuuta 2004 Osaamiskeskusten valtionavustus tehtävien mukaiseksi Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat toimineet

Lisätiedot

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 PTK 115/2014 vp 115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 kello 14.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Valiokuntien täydennysvaali... 6 Ainoa käsittely 2) Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston

Lisätiedot

UAD idea, jonka aika on tullut

UAD idea, jonka aika on tullut UAD idea, jonka aika on tullut UUSI ARVOPOHJAINEN DEMOKRATIA SUOMI ILMAN POLIITIKKOJA Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? Tämä PDF tiivistelmä osoittaa

Lisätiedot

Opas päättäviin asemiin haluaville naisille. Laukkusi on täynnä mahdollisuuksia

Opas päättäviin asemiin haluaville naisille. Laukkusi on täynnä mahdollisuuksia Opas päättäviin asemiin haluaville naisille Laukkusi on täynnä mahdollisuuksia Naisjärjestöjen Keskusliitto juhli 100-vuotista toimintaansa vuonna 2011. Juhlavuoden kunniaksi NJKL käynnisti Suomalaiset

Lisätiedot

Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta!

Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta! Keskustaviesti Keskustan Someron Kunnallisjärjestö ry:n vaalilehti 2012 www.someronkeskusta.fi Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta! Kunnallisvaaleissa päätetään kuntien tulevaisuudesta. Kuntauudistuksen

Lisätiedot

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle Avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa

Lisätiedot

Vihreä Tampere. Annikin Runofestivaali 6.6.2009 EUROVAALIT 7.6.2009 ENNAKKOÄÄNESTYS 27.5. - 2.6. Tampereen Vihreiden kausijulkaisu kevät/2009

Vihreä Tampere. Annikin Runofestivaali 6.6.2009 EUROVAALIT 7.6.2009 ENNAKKOÄÄNESTYS 27.5. - 2.6. Tampereen Vihreiden kausijulkaisu kevät/2009 Vihreä Tampere Tampereen Vihreiden kausijulkaisu kevät/2009 EUROVAALIT 7.6.2009 ENNAKKOÄÄNESTYS 27.5. - 2.6. MAAPALLOHULIGAANIT KURIIN! s. 2 "PÄIVITTÄISMEDIA TYHMIS- TÄÄ" s. 3 HASSIN ja VALJAKAN EKOTALO

Lisätiedot

Metallista muutosvoimia eduskuntaan

Metallista muutosvoimia eduskuntaan VAASAN JA KESKI-SUOMEN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg...4 Työpaikan muutoksia

Lisätiedot

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti Toukokuu 2014 TYÖVÄEN VAPPUUN KUULUI PERINTEISEEN TAPAAN MYÖS VAPPUMARSSI AMMATTIOSASTON TOIMISTON AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ: SULJETTU 21.5. - 8.6. AVOINNA

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

Katri Kulmuni. paras. puoluekokous. Keskustan. Keskustan varapuheenjohtajaksi. Lue Keskustavaikuttajien artikkeleita! Turussa 13.-15.6.

Katri Kulmuni. paras. puoluekokous. Keskustan. Keskustan varapuheenjohtajaksi. Lue Keskustavaikuttajien artikkeleita! Turussa 13.-15.6. Nappaa mukaan puoluekokouksen paras vaalilehti! Katri Kulmuni Keskustan varapuheenjohtajaksi Keskustan puoluekokous Turussa 13.-15.6.2014 Lue Keskustavaikuttajien artikkeleita! Mauri Pekkarinen: Uusiutuva

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Hyvää kesää! 8-9/2014 MATIAS

Lisätiedot

Rönsy. Eurooppa. Nyt. Luonto kiittää turistia? Ekomatkailun monet mutkat. Vihreät vaalilupaukset Emma Kari ja Touko Aalto. #1 2009

Rönsy. Eurooppa. Nyt. Luonto kiittää turistia? Ekomatkailun monet mutkat. Vihreät vaalilupaukset Emma Kari ja Touko Aalto. #1 2009 04 06 Luonto kiittää turistia? Ekomatkailun monet mutkat. Vihreät vaalilupaukset Emma Kari ja Touko Aalto. Rönsy vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto vino Eurooppa. #1 2009 Nyt. 10 Homo ei saa luovuttaa.

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 19-05-2008 1 MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 17.05.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 8. toukokuuta

Lisätiedot

Vihreät De Gröna Puoluekokous 11. 12.6.2011, Kuopio. Ehdokasesittelyt

Vihreät De Gröna Puoluekokous 11. 12.6.2011, Kuopio. Ehdokasesittelyt Vihreät De Gröna Puoluekokous 11. 12.6.2011, Kuopio Ehdokasesittelyt 1 Vihreä liitto r.p. Puoluekokous 11. 12. kesäkuuta 2011, Kuopio Ehdokkaat luottamustehtäviin Tähän vihkoon on koottu 18.5. mennessä

Lisätiedot