ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (9)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.5.2000 klo 9.00 1(9)"

Transkriptio

1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (9) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Aspon liikevaihto kasvoi 37 % 25,0 milj. euroon. Kauden liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (0,4 MEUR), voitto ennen veroja 1,1 milj. euroa (0,5 MEUR) ja tulos/osake 0,09 euroa (0,04 euroa). Konsernin koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan huomattavasti viimevuotisesta ja liikevoiton parantuvan. LIIKEVAIHTO JA TULOS Aspo-konsernin liikevaihto oli 25,0 milj. euroa, kun se viime vuonna (pro forma) vastaavalla jaksolla oli 18,2 milj. euroa. Kaikki konsernin liiketoimintaryhmät kasvattivat liikevaihtoaan. Chemicals-toimialan tulos oli viimevuotista jonkin verran heikompi, kun taas Shipping- ja Systems- toimialat paransivat tulostaan. Liikevaihto yhtiöittäin ja liikevoitto liiketoimintaryhmittäin on esitetty erikseen taulukossa. Konsernin liikevoitto oli 1,3 milj. euroa eli 5,2 % liikevaihdosta (0,4 milj. euroa; 2,4 % 1999). Suunnitelman mukaiset poistot pienenivät 0,3 milj. eurolla 1,7 milj. euroon. Nettorahoituskulut olivat 0,2 milj. euroa (0). Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 1,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 1,1 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Tulos osaketta kohden oli 0,09 euroa (0,04 euroa). Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu rahastoannin jälkeisellä osakemäärällä. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Rahoitustilanne on säilynyt tyydyttävänä. Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 20,9 milj. euroa. Investoinnit olivat yhteensä 0,2 milj. euroa. Konsernituloslaskelman nettorahoituskulut olivat 0,6 % liikevaihdosta (0). Konsernin omavaraisuusaste nousi 53,8 %:iin (52,7 %) vuodenvaihteen 53,2 %:sta. HALLINTO Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä hallituksen puheenjohtajan, teollisuusneuvos Teuvo Juuvinmaan erotessa hallituksen jäsenyydestä. Erovuorossa olleet insinööri Matti Arteva ja KTL Kari Haavisto valittiin uudelleen kaksivuotiskaudeksi. DI, DE Kari Stadigh ja OTK Roberto Lencioni jatkavat hallituksessa. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kari Stadighin ja varapuheenjohtajaksi Matti Artevan.

2 OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET 2(9) Yhtiön osakepääoma oli euroa ja osakkeiden lukumäärä Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 2 euroa. Aspo Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous päätti korottaa yhtiön osakepääomaa rahastoannilla eurosta euroon siirtämällä vapaasta omasta pääomasta euroa osakepääomaan. Rahastoannin jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin Rahastoannissa annetut uudet osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä samanlajisina yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa alkaen. Uudet osakkeet tuottavat osakasoikeudet rekisteröintipäivästä alkaen. Aspo Oyj:n osakkeen vaihto Helsingin Pörssissä oli tammi-maaliskuussa yhteensä euroa ja osaketta. Ulkomaalaisomistus oli 10,2 %. Osakkeen alin kaupantekokurssi tammi-maaliskuussa oli 8,50 euroa ja ylin 22,40 euroa. Osakkeen vaihtoa ja hintaa koskevat luvut on laskettu ennen rahastoantia olleella osakemäärällä. VALTUUTUKSET HALLITUKSELLE Varsinainen yhtiökokous valtuutti Aspo Oyj:n hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optiooikeuksien antamisesta niin, että uusmerkinnässä sekä vaihtovelkakirjojen että optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään eurolla antamalla merkittäväksi enintään uutta vasta-arvoltaan 2 euron osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla niin, että osakkeita voidaan hankkia enintään kappaletta Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä ja ohjesäännön mukaisesti. Vielä yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään yhtiölle hankittua omaa osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakkeita muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Kaikki edellä mainitut valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden ajan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

3 ESL SHIPPING OY:N OSAKKEIDEN LUNASTUS 3(9) Aspo Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää OYL 14 luvun 19 :n mukaista oikeutta lunastaa kaikki tytäryhtiö ESL Shipping Oy:n osakkeet käyvästä hinnasta. Lunastushinta on 115 markkaa osakkeelta. Aspo Oyj:n omistus- ja ääniosuus ESL Shipping Oy:n osakkeista oli noin 99,67 %. OIKEUSASIAT Jakautumissuunnitelmassa yhtiön vastattavaksi siirtynyt verovuotta 1994 koskeva verovalitusasia on palautettu Uudenmaan verovirastolle uudelleen käsiteltäväksi Uudenmaan lääninoikeuden antamalla päätöksellä. Yhtiö on hakenut korkeimmalta hallintooikeudelta valituslupaa siltä osin kuin lääninoikeus on palautuspäätöksessään ottanut kantaa asiaratkaisuihin. Asiaa on tarkemmin selostettu yhtiön pörssitiedotteissa ja Yhtiö on sopinut Helsingin kaupungin kanssa sen yhtiötä vastaan nostaman kanteen koskien Herttoniemen öljysatama-alueen maaperän puhdistamista. Sovintosopimuksen mukaisesti Aspo Oyj on maksanut Helsingin kaupungille mk kertakaikkisena korvauksena ja kaupunki on luopunut lopullisesti kanteestaan ja kaikista Herttoniemen öljysatama-aluetta koskevista vaateistaan Aspo Oyj:tä vastaan. HENKILÖSTÖ Aspo-konsernin henkilöstön keskimäärä oli 366, viime vuonna vastaavalla jaksolla 287 ja koko tilivuonna NÄKYMÄT VUODELLE 2000 Konsernin vuoden 2000 liikevaihdon odotetaan kasvavan huomattavasti viimevuotisesta. Myös konsernin liikevoiton odotetaan parantuvan kuluvana vuonna. Näkemys perustuu tarkasteluhetken arvioon markkinatilanteesta, joka kaikilla toimialoilla näyttää suotuisalta. Kaikkien liiketoimintaryhmien liikevaihdon odotetaan kasvavan, Systemsin suhteellisesti eniten. Tuloksen osalta Chemicals- ja Systems- toimialojen odotetaan säilyttävän viimevuotisen suhteellisen kannattavuutensa, kun taas Shippingin kannattavuustason ennakoidaan parantuvan.

4 LIIKETOIMINTARYHMÄT 4(9) CHEMICALS Aspon Chemicals-liiketoiminnan muodostaa Aspokem Oy tytäryhtiöineen. Ne tuovat maahan, varastoivat ja markkinoivat kemikaaleja, muoviraaka-aineita ja kiinteitä polttoaineita. Lisäksi Aspokem Oy harjoittaa kemikaalien itä-länsi-tradingtoimintaa. Aspokem Oy:llä on tytäryhtiöt Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä myyntikonttorit Moskovassa ja Pietarissa. Liikevaihto, MEUR 13,7 10,5 45,5 Liikevoitto, MEUR 0,6 0,8 2,1 Henkilöstö Liikevaihtoa kasvatti etenkin tradingtoiminta, mutta myös kotimaan toiminnassa kemikaalien ja muovien liikevaihto kasvoi. Samoin ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi. Kemikaalien myynnin kehitys oli kuitenkin epäyhtenäistä. Leuto talvi vaikutti kielteisesti autokemikaalien myyntiin. Kevättalven lakot ja lakonuhat lisäsivät eräiden kemikaalien myyntiä asiakkaiden ostaessa niitä varastoon. Sekä kemikaalien että muovien hintojen nousu jatkui tarkastelukauden aikana ja tämä osaltaan kasvatti liikevaihtoa. Chemicals-liiketoiminnan heikentynyt tulos viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna johtuu pääosin vertailukauden poikeuksellisen hyvästä tuloksesta. Autokemikaalien tulos oli selvästi heikompi, teollisuuskemikaalien ja muovien tulos lievästi heikompi kuin viime vuonna. Tytäryhtiöiden yhteenlaskettu tulos oli viimevuotista parempi. Loppuvuoden aikana Chemicals-liiketoiminnan tuloksen odotetaan saavuttavan viimevuotisen suhteellisen tasonsa. Koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan viimevuotiseen verrattuna. SHIPPING Aspon Shipping-liiketoimintaan kuuluvat ESL Shipping Oy sekä sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Oy Bomanship Ab ja O.Y. Näppärä. Liikevaihto, MEUR 7,5 6,0 27,5 Liikevoitto, MEUR 1,0 0,4 2,4 Henkilöstö

5 5(9) ESL Shipping Oy:n alkuvuoden kehitys oli ennakoidusti positiivinen sekä liikevaihdon että tuloksen osalta. Varustamon alukset liikennöivät Itämerellä ja lastimäärien kehitys oli myönteinen. Vaikka valtamerirahtien vahvistuminen ei suoraan heijastu Itämeren rahteihin, niiden vaikutus yhdistettynä dollarin vahvistumiseen on kuitenkin varustamolle positiivinen. Kuljetetuista lasteista suurin osa oli kivihiiltä. Kivihiilen käyttö kasvoi Suomessa talven aikana, mutta runsasluminen talvi johtaa todennäköisesti hyvään vesivoimatilanteeseen Pohjolassa. Sähkö- ja lämpöenergiateollisuuden lastimäärien ennustettavuus on tästä johtuen loppuvuoden osalta vaikeaa. Shipping-liiketoiminnan koko vuoden liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kasvavan edellisvuotiseen verrattuna. SYSTEMS Aspon Systems-toimialaan kuuluvat Aspo Systems Oy tytäryhtiöineen sekä Navintra Oy. Aspo Systems Oy on maan johtava polttoaineiden maksuautomatiikan valmistaja. Navintra Oy, jonka liiketoiminta siirrettiin erilliseen yhtiöön , keskittyy merenkulun navigointijärjestelmiin ja laitteisiin. Liikevaihto, MEUR 3,8 1,8 10,5 Liikevoitto, MEUR 0,5-0,2 0,5 Henkilöstö Systems-toimialan liikevaihto kasvoi ennakoidusti viime joulukuussa tehdyn yrityskaupan johdosta. Tarkastelukauden liiketoiminnan muihin tuottoihin ja tulokseen sisältyy noin 0.7 milj. euron kertaluonteinen tuotto. Aspo Systems tytäryhtiöineen kasvatti liikevaihtoaan pääosin hyvin kehittyvän viennin ansiosta. Yrityskaupan haltuunottoprojektin takia tulos oli odotetusti negatiivinen. Navintra Oy:n toiminta alkoi katsauskauden lopussa ja sen myynti on kehittynyt odotetusti. Aspo Systems Oy:n liikevaihdon odotetaan pysyvän alkuvuoden tasolla myös loppuvuonna ja tuloksen ennakoidaan parantuvan loppuvuotta kohti. Navintra Oy:n myynnin kehitystä on vaikeampi arvioida. Vakiintuneen toiminnan osalta liikevaihdon odotetaan pysyvän viimevuotisella tasolla, mutta uusien tuotteiden osalta kansainvälisen jakelukanavan toimivuudesta ei vielä ole tarpeeksi kokemusta.

6 6(9) Kokonaisuutena Systems-toimialan vuoden 2000 liikevaihto tulee kasvamaan merkittävästi ja tuloksen ennakoidaan säilyttävän viimevuotisen suhteellisen tasonsa. ASPO-KONSERNIN TULOSLASKELMA MEUR % MEUR % MEUR % LIIKEVAIHTO 25,0 100,0 18,2 100,0 83,5 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 3,8 0,2 1,1 1,2 1,4 Poistot ja arvonalentumiset 1,7 6,9 2,0 11,1 7,6 9,1 LIIKEVOITTO 1,3 5,2 0,4 2,4 1,6 1,9 Rahoitustuotot ja -kulut -0,2-0, ,2-0,2 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA 1,1 4,4 0,4 2,4 1,4 1,7 Satunnaiset tuotot - -0,1 0,1 0,3 7,3 8,8 VOITTO ENNEN VEROJA JA VÄHEMMISTÖOSUUTTA 1,1 4,4 0,5 2,7 6,9 8,3 KATSAUSKAUDEN VOITTO 0,8 3,2 0,3 1,8 6,2 7,4 TULOS / OSAKE, e 0,09 0,04 0,13 Luvut ovat tilintarkastamattomia. Vertailujakson ja vuoden 1999 tiedot ovat pro forma lukuja. Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu rahastoannin jälkeisellä osakemäärällä. Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin kohdistuva osuus. Tulos/osake -tunnuslukua laskettaessa satunnaisiin eriin kohdistuvaa veroa ei ole otettu mukaan.

7 ASPO-KONSERNIN TASE 3/00 3/99 Muutos 12/99 MEUR MEUR % MEUR Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 84,6 84,8-0,2 86,1 Vaihto-omaisuus 10,7 7,6 40,2 9,8 Saamiset 32,9 36,3-9,5 31,8 Rahat ja pankkisaamiset 0,9 16,7-94,5 1,5 VASTAAVAA YHTEENSÄ 129,1 145,4-11,2 129,2 Oma pääoma 69,3 74,4-7,0 68,5 Vähemmistöosuus 0,2 2,3-91,0 0,2 Pakolliset varaukset 1,1-0,7 Pitkäaikainen vieras pääoma 37,9 45,3-16,3 39,7 Lyhytaikainen vieras pääoma 20,7 23,4-11,6 20,1 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 129,1 145,4-11,2 129,2 OMA PÄÄOMA / OSAKE, e 7,90 8,78 7,81 OMAVARAISUUSASTE, % 53,8 52,7 53,2 Luvut ovat tilintarkastamattomia. Vertailujakson tiedot ovat pro forma lukuja. 7(9) Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu rahastoannin jälkeisellä osakemäärällä. Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 39,8 milj. euroa on taseessa jaettu omaksi pääomaksi, laskennalliseksi verovelaksi ja osaksi vähemmistöosuutta. ASPO-KONSERNIN PRO FORMA -VASTUUSITOUMUKSET 3/00 12/99 MEUR MEUR Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 37,8 37,8 LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN MEUR MEUR MEUR CHEMICALS Aspokem Oy 13,2 10,6 44,2 Aspokem Eesti AS 0,6 0,4 2,4 Aspokem Latvia SIA 0,4 0,2 1,1 UAB Aspokemlit 0,1 0,1 0,6 Sisäinen liikevaihto -0,7-0,7-2,8 YHTEENSÄ 13,7 10,5 45,5

8 SHIPPING ESL Shipping Oy 7,5 6,0 27,4 Oy Bomanship Ab - - 0,2 Sisäinen liikevaihto ,1 YHTEENSÄ 7,5 6,0 27,5 SYSTEMS Aspo Systems Oy 3,3 1,9 10,5 Aspo Systems Eesti Ou 0,1 - - Navintra Oy 0,5 - - Sisäinen liikevaihto -0,1-0,1 - YHTEENSÄ 3,8 1,8 10,5 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 25,0 18,2 83,5 8(9) LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN MEUR MEUR MEUR Chemicals 0,6 0,8 2,1 Shipping 1,0 0,4 2,4 Systems 0,5-0,2 0,5 Konsernihallinto -0,8-0,7-3,4 YHTEENSÄ 1,3 0,4 1,6 INVESTOINNIT LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN MEUR MEUR MEUR Chemicals - 0,5 0,5 Shipping 0,02-4,6 Systems 0,2 0,03 2,9 Konsernihallinto - 0,03 1,4 YHTEENSÄ 0,2 0,6 9,4 HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄ LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN Chemicals Shipping Systems Konsernihallinto YHTEENSÄ

9 Helsinki, (9) ASPO Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Gustav Nyberg, ASPO Oyj Gustav Nyberg toimitusjohtaja JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2000 Aspon liikevaihto kasvoi 31 % 50,3 milj. euroon. Kauden liikevoitto oli 2,8 milj. euroa (0,4 MEUR), voitto ennen

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.8.2001 klo 8.30 1(8)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.8.2001 klo 8.30 1(8) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.8.2001 klo 8.30 1(8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Aspon tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 15 % ja nousi 57,6 milj. euroon (50,3 MEUR). Liikevoitto oli 3,4 milj.

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) VUOSI 2002 LYHYESTI 2002 2001 Muutos %

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) VUOSI 2002 LYHYESTI 2002 2001 Muutos % ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Aspo-konsernin liikevaihto kasvoi 12,8 % ja oli 138,9 milj. euroa (123,1 Me). Liikevoitto oli 9,0 milj. euroa (8,7 Me)

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2002 klo 10.00 1(10)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2002 klo 10.00 1(10) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2002 klo 10.00 1(10) ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Aspo-konsernin liikevaihto oli 123,1 milj. euroa (107,5 Me). Liikevoitto oli 8,7 milj. euroa (5,6 Me) ja voitto rahoituserien

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Liikevaihto nousi 63,1 milj. euroon, liikevoitto oli 3,0 milj. euroa - Aspo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2003 klo 8.00 1(7)

ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2003 klo 8.00 1(7) ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2003 klo 8.00 1(7) ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 TAMMI - MAALISKUU (vertailuluvut 1-3 / 2002) - Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 7,1

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.5.2001 klo 8.30 1(5)

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.5.2001 klo 8.30 1(5) ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.5.2001 klo 8.30 1(5) ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2001 Aspocomp-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisten kolmen kuukauden aikana 6,9 % 63,7 miljoonaan

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8.2008 klo 8.30 1(16)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8.2008 klo 8.30 1(16) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8. klo 8.30 1(16) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Liikevaihto nousi 140,8 milj. euroon, liikevoitto oli 7,0 milj. euroa - Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 klo 8.30 1(11)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 klo 8.30 1(11) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 klo 8.30 1(11) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008 Liikevaihto nousi 65,2 milj. euroon, liikevoitto oli 2,5 milj. euroa - Aspo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.10.2001 klo 8.30 1(7)

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.10.2001 klo 8.30 1(7) ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.10.2001 klo 8.30 1(7) ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2001 Aspocomp-konsernin liikevaihto laski ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 5,6 % 167,8 miljoonaan

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot

Kiinteistösijoitus Oyj Citycon Pörssitiedote 1(11) 29.2.2000 klo 11.30

Kiinteistösijoitus Oyj Citycon Pörssitiedote 1(11) 29.2.2000 klo 11.30 Kiinteistösijoitus Oyj Citycon Pörssitiedote 1(11) 29.2.2000 klo 11.30 CITYCONIN TULOS PARANI Citycon-konsernin tulos viime tilikaudelta oli 63,6 Mmk (vuotta aiemmin 42,2 Mmk).Liikevaihto oli 330,4 Mmk

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.7.2001 klo 8.30 1(6)

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.7.2001 klo 8.30 1(6) ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.7.2001 klo 8.30 1(6) ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2001 Aspocomp-konsernin liikevaihto laski ensimmäisten kuuden kuukauden aikana 3,9 % 117,5 miljoonaan

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 - Liikevaihto 4,8 miljoona euroa, kasvua viime vuoden vastaavasta 109 % (2,3 miljoonaa euroa) -

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2003 KLO 9.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2003 KLO 9.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 Julkaistu: 2003-03-04 08:00:25 CET Lännen Tehtaat Oyj - neljännesvuosikatsaus TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2003 KLO 9.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 Lännen

Lisätiedot

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2012 klo 8.30 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 Tonnistovero nosti osakekohtaista tulosta, liikevoitto laski (suluissa esitetty vertailuluvut tammi-maaliskuulta

Lisätiedot

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2).

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2). 10.11.2004 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 - liikevaihto 7-9/2004, 21,3 miljoonaa euroa (15,5) - tulos ennen satunnaisia eriä 7-9/2004, 5,1 miljoonaa euroa (4,0) - liikevaihto

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 YLEISTÄ Aiemmin raportoidun mukaisesti yhtiön yrityssaneerausohjelma vahvistettiin 19.3.2004, jolloin myös saneerausohjelmaan

Lisätiedot

Aspo lyhyesti. Aspo Chemicals markkinoi maahantuomiaan teollisuuskemikaaleja sekä muoviraaka-aineita.

Aspo lyhyesti. Aspo Chemicals markkinoi maahantuomiaan teollisuuskemikaaleja sekä muoviraaka-aineita. Vuosikertomus 2002 Sisällysluettelo 1 Aspo lyhyesti 2 Aspon toiminta-ajatus 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Aspo Chemicals 10 Aspo Shipping 14 Aspo Systems 18 Henkilöstö 19 Ympäristö 20 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Voitto ennen veroja oli 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa). Voitto verojen jälkeen oli 8,0 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa).

Voitto ennen veroja oli 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa). Voitto verojen jälkeen oli 8,0 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa). 18.02.2004 11:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 58,7 miljoonaa euroa (61,0 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia eriä 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,56 euroa (0,69 euroa)

Lisätiedot

2(16) KONSERNIRAKENNE

2(16) KONSERNIRAKENNE ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.10. klo 8.30 1(16) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. Liikevaihto nousi 258,0 milj. euroon, liikevoitto oli 12,9 milj. euroa - Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto

Lisätiedot

Citycon Oyj Pörssitiedote 30.4.2002 klo 13.30 1(7)

Citycon Oyj Pörssitiedote 30.4.2002 klo 13.30 1(7) Citycon Oyj Pörssitiedote 30.4.2002 klo 13.30 1(7) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOS Citycon-konsernin tulos tammi-maaliskuulta 2002 oli 4,0 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KASVOI JA TULOS ENNEN VEROJA OLI NEGATIIVINEN -5 MILJOONAA EUROA

ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KASVOI JA TULOS ENNEN VEROJA OLI NEGATIIVINEN -5 MILJOONAA EUROA ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 KLO 8.00 1 ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KASVOI JA TULOS ENNEN VEROJA OLI NEGATIIVINEN -5 MILJOONAA EUROA Tammi-maaliskuussa konsernin liikevaihto oli 371 (384)

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015-31.3.2015

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015-31.3.2015 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015-31.3.2015 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.5.2015 klo 13.00 Rautatielogistiikan volyymit ja hintataso pysyivät vuoden 2014 viimeisen neljänneksen

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

vuorokautta. Lisäksi jäissä kulkeminen vähentää matkanopeutta sekä lisää huomattavasti polttoaineen kulutusta.

vuorokautta. Lisäksi jäissä kulkeminen vähentää matkanopeutta sekä lisää huomattavasti polttoaineen kulutusta. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.5.2011 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi (suluissa esitetty vertailuluvut tammi-maaliskuulta 2010) Tammi-maaliskuu

Lisätiedot