Yläkoululaisen opas LUKUVUOSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yläkoululaisen opas LUKUVUOSI 2015 2016"

Transkriptio

1 Yläkoululaisen opas LUKUVUOSI

2 Sisältö Monien mahdollisuuksien koulukaupunki Espoossa on lukuvuonna alakoulua, 14 yhtenäistä peruskoulua, 16 yläkoulua. Lisäksi Espoossa on 3 erityiskoulua ja 2 yksityiskoulua. Espoossa on myös lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia sekä ruotsinkielisiä eri asteen oppilaitoksia. Espoon suomenkielisissä peruskouluissa opiskelee yli oppilasta, joista alakoulujen oppilaita on noin Opettajia suomenkielisissä peruskouluissa on noin siirtyminen seitsemännelle luokalle 12 Yläkouluun ilmoittautuminen...4 Lähikoulun osoittaminen...5 Painotettu opetus...6 Ruotsin kielikylpyopetus...8 Kaksikielinen opetus (suomi-englanti)...9 Englanninkielinen opetus Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat...11 Toisen kunnan koulut sekä yksityiskoulut...12 Muuttavat oppilaat Espoon kaupungin puhelinvaihde (09) opiskelu yläkoulussa Pohjois-Espoon oppilasalue Läntisen Leppävaaran oppilasalue 11 Itäisen Leppävaaran oppilasalue 14 koulut Keski-Espoon oppilasalue Tapiolan oppilasalue Mikä 7. luokalla muuttuu? Kodin ja koulun yhteistyö Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Tukea oppimiseen Oppilashuollon palvelut...21 Oppilaiden etuudet...22 Espoonlahden oppilasalueen koulut...23 Espoonlahden koulu...23 Kaitaan koulu...23 Mainingin koulu...24 Martinkallion koulu...24 Nöykkiön koulu...24 keski-espoon oppilasalueen koulut Espoon yhteislyseon koulu Kirkkojärven koulu Saarnilaakson koulu Vanttilan koulu pohjois-espoon oppilasalueen koulut Juvanpuiston koulu Järvenperän koulu Kalajärven koulu itäisen leppävaaran oppilasalueen koulut...27 Leppävaaran koulu...27 Lintumetsän koulu...27 Ruusutorpan koulu...27 läntisen leppävaaran oppilasalueen koulut Karakallion koulu Kilonpuiston koulu Viherlaakson koulu Matinkylä-olarin oppilasalueen koulut Espoo international school Kuitinmäen koulu Olarin koulu Tiistilän koulu Tapiolan oppilasalueen koulut Haukilahden koulu Mankkaan koulu Pohjois-Tapiolan koulu...31 Tapiolan koulu...31 lukuvuoden Työ- ja loma-ajat syyslukukausi ke pe syysloma to pe joululoma ma ke kevätlukukausi to 7.1. la talviloma (viikko 8) ma pe kiirastorstai on vapaa helatorstain jälkeinen perjantai on vapaa Matinkylä-Olarin oppilasalue 1 Oppilasalueen rajat 0 Pohjakartta Espoon kaupunki, Kaupunkimittausyksikkö 2 5 km Koulut 21 Espoonlahden oppilasalue 1. Espoonlahden koulu 2. Kaitaan koulu 3. Mainingin koulu 4. Martinkallion koulu 5. Nöykkiön koulu 6. Espoon yhteislyseon koulu 7. Kirkkojärven koulu 8. Saarnilaakson koulu 9. Vanttilan koulu 10. Juvanpuiston koulu 11. Järvenperän koulu 12. Kalajärven koulu 13. Leppävaaran koulu 14. Lintumetsän koulu 15. Ruusutorpan koulu 16. Karakallion koulu 17. Kilonpuiston koulu 18. Viherlaakson koulu 19. Kuitinmäen koulu 20. Olarin koulu 21. Tiistilän koulu 22. Haukilahden koulu 23. Mankkaan koulu 24. Pohjois-Tapiolan koulu 25. Tapiolan koulu 26. Espoo International School 3

3 Siirtyminen seitsemännelle luokalle Yläkouluun ilmoittautuminen yläkouluun ilmoittaudutaan yläkouluun ilmoittautuminen -hakulomakkeella Wilmassa https://wilma.espoo.fi. Hakulomakkeessa on täyttöohjeet. Tunnuksiin liittyvissä kysymyksissä huoltajat voivat olla yhteydessä oppilaan nykyiseen kouluun. huoltajat täyttävät hakulomakkeen, jos oppilaan koulu vaihtuu yläkouluun siirtymisen yhteydessä oppilaalle haetaan paikkaa painotetusta opetuksesta, kielikylpyopetuksesta, englanninkielisestä opetuksesta tai kaksikielisestä opetuksesta. hakulomaketta ei täytetä, jos oppilas on yhtenäisen peruskoulun oppilas Kilonpuiston koulun kaksikielisessä opetuksessa oleva kuudesluokkalainen jatkaa oman koulun kaksikielisessä opetuksessa Mainingin koulun musiikkipainotuksen kuudesluokkalainen jatkaa opiskelua oman koulun musiikkipainotuksessa. pyrkiminen painotettuun opetukseen, kielikylpyopetukseen tai englanninkieliseen opetukseen Oppilas voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun. Espoossa on tarjolla erilaista painotettua opetusta, kielikylpyopetusta, englanninkielistä opetusta ja kaksikielistä opetusta, joista osaan voi pyrkiä vielä seitsemänneltä luokalta alkaen. Opetusmuotoihin haetaan Yläkouluun ilmoittautuminen -hakulomakkeella. Hakemus on sitova. Oppilas voi pyrkiä enintään kahteen eri kouluun tai kahteen eri painotukseen. Oppilaan huoltajat huolehtivat oppilaan koulumatkakustannuksista. Oppilaan nuoremmalla siskolla/veljellä ei ole sisaruusperusteeseen liittyvää oikeutta päästä samaan kouluun. Jos valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikoille voidaan ottaa, muodostetaan valintakriteerit täyttävistä hakijoista kouluittain varasijalista valintakriteerien mukaisessa järjestyksessä. paperinen hakulomake Huoltajat voivat halutessaan käyttää myös paperista hakulomaketta. Paperisen hakulomakkeen ja täyttöohjeen voi pyytää oppilaan nykyiseltä koululta. Huoltajien tulee palauttaa hakulomake viimeistään oppilaan nykyiseen kouluun. Lähikoulun osoittaminen Lähikoulun osoittamisessa noudatetaan lautakunnan vahvistamia perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevia linjauksia. Lähikoulun osoittamisessa huomioidaan oppilaan alakoulussa aloittamat A-kielet ja niiden jatkuminen yläkoulussa. Painotettuun opetukseen, kielikylpy-, englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen valituille ei tarjota lähikoulupaikkaa. lähikoulu osoitetaan oppilaan lähiosoitteen mukaiselta oppilasalueelta seuraavassa järjestyksessä: 1. Oppilaat, joilla on terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy. Oppilaaseen kiinteästi liittyvä syy, jolla on suoranainen vaikutus siihen, millainen koulu oppilaalle soveltuu (esim. koulun esteettömyys, oppilaan erityisen tuen tarve ja erityisen tuen järjestämisedellytykset). 2. Sisarusperuste. Oppilaan vanhempi sisko/veli on päätöksentekohetkellä oppilaana lähikoulussa. Huoltajien tulee ilmoittaa erikseen haluavansa käyttää sisaruusperustetta. Sisaruusperustetta ei sovelleta, jos vanhempi sisko/veli opiskelee päätöksentekohetkellä koulun ylimmällä luokalla, toissijaisessa koulussa, erityisluokalla tai opetusmuodossa, johon hän on erikseen hakenut ja päässyt. Sisaruusperustetta ei sovelleta myöskään, jos siitä aiheutuu kunnalle ylimääräisiä koulukuljetuskustannuksia. 3. Koulumatkat. Kaikki oppilasalueen oppilaat huomioiden koulumatkat ovat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Lähikoulu ei ole aina lähin koulu. 4. Lähikoulutoive. Lähikoulutoiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. lisätietoa lähikoulun osoittamisesta saa Suomenkielisen opetuksen tulosyksiköstä p , koulujen EsTEETTöMyys Lisätietoa koulujen esteettömyydestä pääkaupunkiseudun palvelukartasta sekä kouluilta. Lautakunnan vahvistamissa perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevissa linjauksissa on selostettu tarkemmin, miten oppilaaksioton linjauksia sovelletaan lähikoulua osoitettaessa. Huoltajia kehotetaan tutustumaan linjauksiin, jotka löytyvät osoitteesta espoo.fi/kouluunhakeminen. Aikatauluja yläkouluun ilmoittautuminen Huoltajat täyttävät Yläkouluun ilmoittautuminen -hakulomakkeen Wilmassa viimeistään tai postittavat täyttämänsä paperisen hakulomakkeen oppilaan nykyiselle koululle siten, että hakemus on perillä viimeistään asiantuntijalausunto toimitetaan viimeistään Jos oppilaan lähikoulun osoittamisessa tulee huomioida jokin terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy, huoltajien tulee toimittaa oppilaan koulun tai muun asiantuntijatahon (esimerkiksi lääkärin) laatima lausunto osoitteella: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, Koulutuksen järjestämisen vastuualue/asiantuntijalausunto, PL 31, ES- POON KAUPUNKI. Asiantuntijalausunnon tulee olla perillä viimeistään Myöhässä tulleita lausuntoja ei huomioida! Huoltajat voivat valita Yläkouluun ilmoittautuminen -hakulomakkeessa haluavatko he päätöksen oppilaan koulupaikasta Wilmassa vai postitse kotiin viikolla 13. Toissijaista koulua hakevien oppilaiden hakemusten palauttaminen viimeistään Huoltajat palauttavat hakemuksen siihen kouluun, johon oppilaalle haetaan paikkaa. Lisätietoja s

4 Painotettu opetus Matemaattisluonnontieteellinen painotus Oppilaat valitaan kirjallisella pääsykokeella, joka testaa matematiikan ja luonnontieteiden osaamista. Musiikkipainotus Oppilaat valitaan laulu- ja soittonäytteen sekä musikaalisuustestin perusteella. kuvataidepainotus Oppilaat valitaan valintatyöpajassa, jossa tehdään piirustus/ maalaustehtävä ja muovailu/ rakentelutehtävä. liikuntapainotus Oppilaiden valintaan vaikuttavat kunto- ja liikehallintatestit, koulu todistus sekä suositukset ja saavutukset. informaatioteknologiapainotus Oppilaat valitaan aikaisemman koulumenestyksen ja valintakokeen perusteella. Tanssipainotus Oppilaat valitaan haastattelun ja soveltuvuuskokeen perusteella. Painotetussa opetuksessa oppilailla voi olla vaativammat sisältö- ja taitotavoitteet, arviointi on aina opetussuunnitelman perusteiden mukainen. Oppilaat opiskelevat painotusainetta enemmän kuin ei-painotetussa opetuksessa olevat oppilaat. Samalla kuitenkin oppilaan mahdollisuus valita muita valinnaisaineita vähenee. Painotus näkyy myös koko koulun toiminnassa. painotettuun opetukseen hakeminen Huoltajat täyttävät Yläkouluun ilmoittautuminen -hakulomakkeen ja valitsevat haettavan painotuksen. Jos oppilas hakee liikuntapainotettuun opetukseen Leppävaaran kouluun tai Espoon yhteislyseon kouluun, huoltajat täyttävät lisäksi koulujen kotisivuilta löytyvän erillisen hakulomakkeen. Lisätietoa löytyy koulukohtaisesti s. 23 alkaen ja koulujen kotisivuilta. Lintuvaaran koulun musiikkipainotuksessa opiskelevat oppilaat, joille osoitetaan lähikouluksi Lintumetsän koulu, sijoitetaan samaan perusluokkaan. Oppilaat voivat opiskella musiikkia yläkoulun aikana saman viikkotuntimäärän kuin virallisen musiikkipainotuksen oppilaat. Painotetun opetuksen ryhmät muodostetaan, jos ryhmässä on vähintään 18 espoolaista valintakriteerit täyttävää hakijaa. Poikkeuksen muodostavat ryhmät, joista lautakunta on päätöksellään määritellyt alhaisemman oppilasmäärän. painotetun opetuksen valintakriteerit Oppilaat valitaan painotettuun opetukseen hakemusten, valintakokeiden tai työnäytteiden perusteella. Kuhunkin painotukseen on yhtenäiset valintakriteerit ja yhteiset valintakokeet. Samaan painotukseen, mutta kahteen eri kouluun hakeva oppilas osallistuu Yläkouluun ilmoittau tuminen -hakulomakkeessa ensisijaiseksi merkityn koulun valintakokeeseen. ALUE / KOULU PAINOTUS TIEDOTUSTILAISUUS VALINTAKOE OPPILAITA ENINTÄÄN Espoonlahden palvelualue Espoonlahti matemaattis-luonnontieteelliset aineet 8.1. klo Kaitaa kuvataide klo Maininki musiikki, tanssi klo , 24 Nöykkiö matemaattis-luonnontieteelliset aineet keski- ja pohjois-espoon palvelualue Järvenperä matemaattis-luonnontieteelliset aineet Espoon yhteislyseon koulu klo klo liikunta klo Saarnilaakso informaatioteknologia 8.1. klo leppävaaran palvelualue Karakallio musiikki klo Kilonpuisto ilmaisutaito klo 18 Ei valintakoetta 24 Leppävaara liikunta 8.1. klo Viherlaakso kuvataide klo Matinkylä-olarin palvelualue Kuitinmäki musiikki klo Olari matemaattis-luonnontieteelliset aineet klo Tapiolan palvelualue Mankkaa matemaattis-luonnontieteelliset aineet klo Pohjois-Tapiola ilmaisutaito klo 18 Ei valintakoetta 24 Tapiola musiikki klo ilmaisutaitopainotus Oppilaat valitaan vapaamuotoisen hakemuksen, harrastusten sekä äidinkielen ja kahden parhaan taito- ja taideaineen arvosanojen perusteella. 6 7

5 Ruotsin kielikylpyopetus Kaksikielinen opetus (suomi-englanti) Yksityiskohtaiset kielikylpyopetuksen oppilaaksiottokriteerit löytyvät osoitteesta espoo.fi/kouluunhakeminen Kielikylpyopetusta annetaan Espoonlahden ja Haukilahden kouluissa. Kielikylpyopetuksen tavoitteena on ylläpitää ja syventää alakoulussa hankittua kielitaitoa ja saavuttaa mahdollisuuksien mukaan toiminnallinen kaksikielisyys. kielikylpyopetukseen hakeminen Kielikylpyopetus on tarkoitettu ensisijassa Espoossa asuville suomenkielisille oppilaille ja opetukseen voi hakea koko Espoon alueelta. Huoltajat täyttävät Yläkouluun ilmoittautuminen -hakulomakkeen. Huoltajat ilmoittavat toisen kielikylpyopetusta antavista kouluista 1. hakutoiveekseen ja halutessaan toisen kouluista 2. hakutoiveekseen. kielikylpyopetuksen valintakriteerit Kielikylpyopetuksen oppilasvalinnoissa noudatetaan lautakunnan vahvistamia kielikylpyopetuksen oppilaaksiottokriteereitä. Opetukseen valitaan vain hakijoita, jotka ovat opiskelleet ruotsin kielen kielikylpyopetuksessa alakoulussa Espoossa tai muualla. Jos hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, valintakriteerinä käytetään hakijoiden ruotsin kielen ja suomen kielen viimeisimpien arvosanojen summaa. Jos useammalla hakijalla on sama arvosanojen summa, hakijoiden keskinäinen järjestys ratkaistaan arvalla. Jos toisessa kunnassa asuva hakija on aikeissa muuttaa Espooseen ennen syyslukukauden alkamista, voidaan hakija ottaa huomioon kuten espoolaiset, mutta hänestä tehdään päätös ehdollisena ja se tulee voimaan vain, jos oppilas muuttaa Espooseen ennen koulun alkua. Kaksikielistä opetusta (suomi-englanti) annetaan Kilonpuiston ja Kuitinmäen kouluissa. Osa koulun oppiaineista opetetaan englannin kielellä. Oppilaiden A1 -kielenä on englanti ja A2 -kielenä opiskellaan saksaa. kaksikieliseen opetukseen hakeminen Huoltajat täyttävät Yläkouluun ilmoittautuminen -hakulomakkeen. Huoltajat ilmoittavat toisen kaksikielistä opetusta antavista kouluista 1. hakutoiveekseen ja halutessaan toisen kouluista 2. hakutoiveekseen. Hakijat kutsutaan kaksikielistä opetusta tarjoavan koulun järjestämään kielikokeeseen. Ainoastaan kielikokeen ajankohtana ulkomailla pysyvästi asuville hakijoille voidaan järjestää erillinen koemahdollisuus elokuussa ennen koulun alkamista. Jalavapuiston koulun, Niittykummun koulun ja Tähtiniityn koulun kaksikielisen opetuksen oppilailta ei edellytetä kielikoetta. Kilonpuiston koulun kaksikielisessä opetuksessa 6. luokalla opiskelevien oppilaiden ei tarvitse hakea erikseen oman koulun luokkien kaksikieliseen opetukseen. kaksikielisen opetuksen valintakriteerit Kaksikielinen opetus on tarkoitettu Espoossa asuville suomea äidinkielenään puhuville oppilaille. Opetukseen voi hakea koko Espoon alueelta. Oppilaat valitaan kaksikieliseen opetukseen lautakunnan vahvistamien valintakriteerien mukaisesti seuraavassa järjestyksessä: 1. Oppilaat, jotka ovat opiskelleet alakoulun kaksikielisessä opetuksessa 2. Oppilaat, joiden taustana on englanninkielinen opetus Suomessa tai ulkomailla 3. Oppilaat, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti englannin kielen kokeen. Tasatilanteessa käytetään valintakriteerinä oppilaan 6. luokan arvo sanoista englannin kielen ja suomen kielen viimeisintä arvosanaa ennen valintaa. Yksityiskohtaiset kaksikielisen opetuksen valintakriteerit löytyvät osoitteesta espoo.fi/kouluunhakeminen Jos toisessa kunnassa asuva hakija on aikeissa muuttaa Espooseen ennen syyslukukauden alkamista, voidaan hakija ottaa huomioon kuten espoolaiset, mutta hänestä tehdään päätös ehdollisena ja se tulee voimaan vain, jos oppilas muuttaa Espooseen ennen koulun alkua. KOULU PAINOTUS TIEDOTUSTILAISUUS OPPILAITA ENINTÄÄN Espoonlahti ruotsin kielikylpyopetus klo Haukilahti ruotsin kielikylpyopetus 8.1. klo KOULU PAINOTUS TIEDOTUSTILAISUUS KIELIKOE OPPILAITA ENINTÄÄN Kilonpuisto kaksikielinen opetus (suomi-englanti) 8.1. klo Kilonpuiston koulu 24 Kuitinmäki kaksikielinen opetus (suomi-englanti) klo Kilonpuiston koulu

6 Englanninkielinen opetus Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat Yksityiskohtaiset englanninkielisen opetuksen valintamenettelyt löytyvät osoitteesta espoo.fi/ kouluunhakeminen Englanninkielistä opetusta annetaan Espoo International Schoolissa. Opetussuunnitelma on sama kuin suomeksi opiskelevilla, mutta lähes kaikki oppiaineet opetetaan englanniksi. Suomen kielen opiskelu on kaikille pakollista. Oppilaat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, opiskelevat suomea toisena kielenä. Englanti on oppilaiden A1 -kieli. Englanninkieliseen opetukseen hakeminen Huoltajat täyttävät Yläkouluun ilmoittautuminen -hakulomakkeen. Hakijat kutsutaan Espoo International Schoolin järjestämään valintakokeeseen (englannin kielen koe). Komeetan tai Postipuun koulun englanninkielisessä opetuksessa 6. luokalla opiskelevat oppilaat voivat siirtyä Espoo International Schooliin ilman valintakoetta. Huoltajien tulee ilmoittaa oppilaan halukkuudesta jatkaa englanninkielisessä opetuksessa merkitsemällä Yläkouluun ilmoittautuminen -hakulomakkeella Espoo International Schoolin 1. hakutoiveekseen. Englanninkielisen opetuksen valintakriteerit Oppilaat valitaan lautakunnan vahvistamien englanninkielisen perusopetuksen valintamenettelyn mukaisesti: 1. Espoon englanninkielisessä opetuksessa opiskelevat oppilaat, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa jatkaa englanninkielisessä opetuksessa 7. luokalla. 2. Hyväksytysti englannin kokeen suorittaneet espoolaiset oppilaat yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä. 3. Hyväksytysti englannin kokeen suorittaneet toisessa kunnassa asuvat oppilaat yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Huoltajat täyttävät Yläkouluun ilmoittautuminen -hakulomakkeen viimeistään Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden lähikoulun osoittamisessa noudatetaan pääsääntöisesti lautakunnan vahvistamia perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevia linjauksia (sivu 5). Päätöstä erityisen tuen järjestämisestä haetaan koulun ja huoltajien yhteistyönä erillisellä Huoltajan ja oppilaan kuuleminen -lomakkeella mennessä. Lomakkeen oheen liitetään pedagoginen selvitys ja tarvittaessa asiantuntijalausunto (psykologinen/lääketieteellinen tai sosiaalinen selvitys). Huoltajien tulee ottaa yhteyttä oppilaan nykyisen koulun rehtoriin, laaja-alaiseen erityisopettajaan, koulupsykologiin tai -kuraattoriin erityisen tuen hakemiseen liittyvien tarkempien ohjeiden saamiseksi. Lisätietoa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden yläkouluun siirtymisestä ja erityisen tuen järjestämisestä saa myös Espoon kaupungin alueellisilta ja koordinoivilta erityisopettajilta. Alueellisten ja koordinoivien erityisopettajien yhteystiedot löytyvät osoitteesta espoo.fi/erityisopetus. Hakuasiakirjat erityisen tuen päätöksen hakemiseksi palautetaan alueellisen tai koordinoivan erityisopettajan nimellä viimeistään osoitteella: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, Erityinen tuki, PL 31, ESPOON KAUPUNKI. varasijalle valitseminen Niistä hakijoista, jotka ovat suorittaneet valintakokeen hyväksytysti, mutta eivät ole tulleet valituiksi oppilaspaikkojen rajallisen määrän takia, muodostetaan varasijalista yhteispisteiden mukaisessa järjestyksessä. Jos paikkoja vapautuu, oppilaita valitaan varasijalistan mukaisessa järjestyksessä elokuun koepäivään asti. Elokuussa ja myöhemmin tapahtuvat oppilasvalinnat Jos oppilaspaikkoja on vapaana, järjestetään uusi valintakoepäivä elokuussa. Tähän valintakokeeseen voivat osallistua ainoastaan sellaiset hakijat, jotka ovat muuttaneet Espooseen tai lähikuntiin tammikuussa päättyneen hakuajan jälkeen, mutta ennen elokuun koepäivää, ja jotka eivät ole osallistuneet helmikuun koepäivään. Hakijan edellytetään myös opiskelleen englanninkielisessä opetuksessa Suomessa tai ulkomailla välittömästi ennen hakua. KOULU PAINOTUS TIEDOTUSTILAISUUS KIELIKOE OPPILAITA ENINTÄÄN Espoo International School englanninkielinen opetus 7.1. klo Espoo International School

7 Toisen kunnan koulut sekä yksityiskoulut Toissijainen haku hakeminen toisen kunnan kouluun Oppilas voi hakea toisen kunnan kouluun toissijaisena hakijana. Haettu koulu voi ottaa toissijaisen hakijan oppilaaksi, jos koulun opetusryhmissä on tilaa sen jälkeen, kun oman kunnan oppilaat on otettu kouluun. Huoltajat täyttävät Yläkouluun ilmoittautuminen -hakulomakkeen ja valitsevat lomakkeessa kohdan "Haen ensisijaisesti toisen kunnan kouluun tai yksityiseen kouluun". Huoltajien tulee lisäksi ottaa yhteyttä suoraan kyseiseen toisen kunnan kouluun. Toiseen kuntaan hakevalle oppilaalle osoitetaan lähikoulu Espoosta. Jos oppilas tulee valituksi toisen kunnan kouluun toissijaisena hakijana, huoltajien tulee perua espoolainen lähikoulupaikka ilmoittamalla asiasta lähikoulun rehtorille. Huoltajat huolehtivat toissijaisena hakijana toisessa kunnassa koulua käyvän oppilaan matkakustannuksista. hakeminen kauniaisiin Oppilas voi hakea Kauniaisissa sijaitsevaan Kasavuoren kouluun. Huoltajat täyttävät Yläkouluun ilmoittautuminen -hakulomakkeen ja valitsevat lomakkeessa kohdan "Haen ensisijaisesti toisen kunnan kouluun tai yksityiseen kouluun". Huoltajat merkitsevät ilmoittautumistiedon alla olevaan kenttään kouluksi Kasavuoren koulun. Huoltajien tulee täyttää lisäksi erillisen Kauniaisten hakulomake. Haku lomake löytyy osoitteesta > Huoltajille > Lomakkeet. Lomakkeen voi myös tilata koulusihteeriltä fi tai p , / Pirjo Rantanen. Täytetty hakulomake tulee palauttaa viimeistään osoitteeseen Kasavuoren koulu, Kasavuorentie 1, Kauniainen. Koulun esittely ja valintakriteerit löytyvät Kasavuoren koulun kotisivuilta. yksityiskouluihin hakeminen Espoossa toimii kaksi yksityiskoulua, joihin oppilas voi hakea opiskelemaan: Espoon kristillinen koulu ja Espoon Steinerkoulu Kummassakin koulussa on luokka-asteet 1-9. Oppilas voi hakea opiskelemaan myös muissa kunnissa toimiviin yksityisiin kouluihin. Huoltajat täyttävät Yläkouluun ilmoittautuminen -hakulomakkeen ja valitsevat lomakkeessa kohdan "Haen ensisijaisesti toisen kunnan kouluun tai yksityiseen kouluun". Huoltajien tulee lisäksi ottaa yhteyttä suoraan kyseiseen yksityiskouluun. Yksityiskouluun hakevalle oppilaalle osoitetaan lähikoulu Espoosta. Jos oppilas otetaan yksityiskouluun, tulee heidän perua espoolainen lähikoulupaikka välittömästi ilmoittamalla asiasta lähikoulun rehto rille. Huoltajat huolehtivat yksityiskoulua käyvän oppilaan matkakustannuksista. Oppilas voi hakea oppilaaksi muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Tällaisesta muusta koulusta käytetään nimeä toissijainen koulu ja tällaiseen muuhun kouluun hakevasta oppilaasta nimeä toissijainen hakija. Toissijaiseen kouluun hakeminen tapahtuu sen jälkeen, kun kaikille oppilaille on osoitettu ensin lähikoulu. Oppilaita voidaan ottaa vain, jos koulujen opetusryhmiin on jäänyt vapaita oppilaspaikkoja lähikoulun osoittamisen jälkeen. Toissijaiseen kouluun ottamisessa noudatetaan lautakunnan vahvistamia perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevia linjauksia. Toissijaiset hakijat otetaan kouluun seuraavassa järjestyksessä: 1. Koulun lähialueelta pois muuttanut oppilas, joka asuu edelleen Espoossa, mutta haluaa jatkaa nykyisessä koulussaan. 2. Koulumatkan lyhyys (Espoossa asuvat) 3. Arvonta (Espoossa asuvat) 4. Toisessa kunnassa asuva oppilas (jos useita hakijoita, suoritetaan arvonta). hakeminen toissijaiseen kouluun Huoltajat täyttävät Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin omassa lähikoulussa -lomakkeen ja toimittavat sen siihen kouluun, johon oppilas hakee toissijaisena hakijana. Lomakkeen saa oppilaan nykyisestä koulusta tai sen voi täyttää ja tulostaa osoitteessa espoo.fi/opetuksenlomakkeet. Toissijaisten hakijoiden ottamisessa sovellettavat perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevat linjaukset löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta espoo.fi/kouluunhakeminen Toissijaisen haun päivät Hakemuksen palautus viimeistään , päätös tiedoksi viikolla 20. Hakemuksen palautus viimeistään , päätös tiedoksi viikolla 24. Hakemuksen palautus viimeistään , päätös tiedoksi ennen lukuvuoden alkua. Tämän jälkeen saapuneista hakemuksista tehdään päätökset kunkin kuukauden lopussa

8 Opiskelu yläkoulussa Muuttavat oppilaat Oppilaan uusi osoite otetaan huomioon lähikoulua osoitettaessa, kun muutto on tapahtunut. Huoltajat täyttävät Hakemus/päätös lähikoulun osoittaminen omalta oppilasalueelta -lomakkeen, jos oppilaan lähikoulu on osoitettu osoitteella, joka ei ole enää voimassa koulun alkaessa. Huoltajat toimittavat lomakkeen uuden osoitteen mukaiseen oppilasalueen lähikouluun, johon huoltajat oppilasta ensisijaisesti hakevat. Lomake löytyy osoitteesta espoo.fi/ opetuksenlomakkeet tai sen voi pyytää koulusta. Huoltajien ilmoittama osoite tarkistetaan Väestörekisterikeskuksesta. Lisätietoa espoo.fi/kouluunhakeminen. Espoon sisällä muuttava oppilas, joka haluaa jatkaa nykyisessä koulussaan Espoon sisällä muuttava oppilas voi jatkaa koulunkäyntiä toissijaisena hakijana lukuvuoden loppuun asti nykyisessä koulussaan. Huoltajat huolehtivat koulumatkakustannuksista. Myöhempien lukuvuosien osalta oppilas on toissijainen hakija ja häneen sovelletaan sivulla 13 olevia toissijaiseen kouluun ottamisen valintaperusteita. Toisessa kunnassa asuvat tai toiseen kuntaan muuttavat oppilaat Toisessa kunnassa asuvien tai toiseen kuntaan muuttavien oppilaiden opetuksesta vastaa oppilaan asuinkunta. Oppilas voi hakea Espooseen oppilaaksi toissijaisena hakijana. Oppilas voidaan oppilaaksi toissijaisena hakijana Espooseen vain, jos koulun opetusryhmissä on vapaita oppilaspaikkoja. Toisessa kunnassa asuvien oppilaiden matkakustannukset jäävät huoltajien tai oppilaan asuinkunnan maksettavaksi. Jos oppilas muuttaa toiseen kuntaan kesän aikana, huoltajien tulee ilmoittaa muutosta siihen kouluun, jossa oppilaan oli tarkoitus aloittaa koulunkäyntinsä syksyllä. Muutto ulkomaille Jos oppilas muuttaa tilapäisesti ulkomaille, rehtori myöntää huoltajien hakemuksesta oppilaalle poissaololuvan ulkomailla asumisen ajaksi. Huoltajat huolehtivat siitä, että oppilas saa ulkomailla ollessaan peruskoulun luokkatasoa vastaavaa opetusta. Huoltajat täyttävät Poissaololuvan hakemus/päätös -lomakkeen ja palauttavat sen koulun rehtorille/koulunjohtajalle. Lomakkeen voi pyytää koulun kansliasta tai sen voi täyttää ja tulostaa osoitteessa espoo.fi/opetuksenlomakkeet. Muutto ulkomailta Espooseen Oppilaat, jotka eivät vielä osaa suomea tai tarvitsevat tukea suomen kielen vahvistamisessa, aloittavat koulunkäyntinsä valmistavassa opetuksessa. Valmistavaan opetukseen ilmoittaudutaan puhelimitse p Lisätietoa saa osoitteesta espoo.fi/ maahanmuuttajaopetus. paluumuutto Kun oppilas palaa Suomeen, koulun rehtori ja opettajat sopivat huoltajien kanssa siitä, mille luokka-asteelle oppilas sijoittuu. Tarvittaessa koulu arvioi oppilaan taitoja. Paluumuuttajaoppilas saa tarvittaessa tukea suomen kielellä opiskeluunsa ja voi osallistua ulkomailla oppimansa vieraan kielen ylläpito-opetukseen. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta espoo.fi/maahanmuuttajaopetus. Mikä 7. luokalla muuttuu? Yläkouluun siirryttäessä koulunkäynti jatkuu alakoulusta tuttuun tapaan: edelleen on oppitunteja, välitunteja, kouluruokaa, oppikirjoja, läksyjä, kokeita ja todistuksia. Mutta uusiakin asioita on luvassa! Yläkoulussa vastuu koulunkäynnistä kasvaa, sillä luokanvalvoja ei luokanopettajan tavoin voi olla selvillä kaikista opiskeluun liittyvistä tehtävistä. 7. luokkalaisilta vaaditaan suurempaa itsenäisyyttä kuin aikaisemmin. Heti yläkoulun alussa oppilailla on hyvä tilaisuus kohentaa opiskelutaitojaan eri aineiden opettajien ja opinto-ohjaajan avustuksella. Kun oppiaineita ja läksyjä on enemmän kuin ennen, hyvät opiskelutaidot auttavat selviämään urakasta kunnialla. lisää oppiaineita ja uusia opettajia Yläkoulussa ei ole enää omaa luokkahuonetta, sillä useimpia oppiaineita opetetaan aineluokissa. Eri aineita opettavat aineenopettajat eli lehtorit. Luokanopettajan tilalle tulee luokanvalvoja, joka on joku oppilasta opettavista aineenopettajista. Hän hoitaa luokan asioita ja on tärkeä linkki kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Toiseen tärkeään yhteyshenkilöön eli oppilaanohjaajaan voi tutustua jo kuudennen luokan aikana, kun hän käy kertomassa oppilaille uudesta koulusta. Yläkoulussa koulupäivä pitenee ja tunteja on noin 30 viikossa. Opiskellaan uusia aineita kuten kotitaloutta, terveystietoa, B1-kieltä ja oppilaanohjausta. Tuttujen oppiaineiden viikkotuntimäärät muuttuvat aiemmasta. Tukioppilaat tutustuttavat koulun arkeen Luokanvalvojan ja oppilaanohjaajan lisäksi 7. luokkalaisia auttavat alkuun kullekin luokalle nimetyt tukioppilaat. He ovat oman koulun 9. luokkalaisia, jotka ovat saaneet koulutuksen tehtäväänsä. He voivat järjestää tutustumistilaisuuksia, retkiä ja illanviettoja sekä käydä oppitunneilla pitämässä alustuksia nuorille tärkeistä aiheista. Tukioppilaiden ohjaajana toimii joku koulun opettajista

9 Useissa kouluissa on oppituntien jälkeen kerhoja, joihin oppilaat voivat ilmoittautua. kielten opiskelu Yläkouluun siirryttäessä jatketaan jo aloitettua A1 -kielen ja mahdollisen A2 -kielen opiskelua. Kaikille pakollisen A1 -kielen lisäksi yläkouluun siirtyvä oppilas aloittaa toisen kaikille yhteisen kielen, B1 -kielen opiskelun, joka on yleensä ruotsi (RU). Valinnaisen B2 -kielen opiskelun voi aloittaa kahdeksannella luokalla. Useimmissa kouluissa B2 -kielenä tarjotaan ranskaa ja/tai saksaa, joissakin kouluissa myös venäjää ja/tai espanjaa. Ryhmät muodostuvat, mikäli riittävä määrä oppilaita ilmoittautuu. Alakoulussa aloitettujen A-kielten opiskelu jatkuu yläkoulussa. Mikäli huoltajat perustellusta syystä haluavat, että oppilas luopuu A2 -kielestä, tulee huoltajien olla yhteydessä oppilaan nykyisen koulun rehtoriin/koulunjohtajaan viimeistään valinnaisaineet Valinnaisaineita opiskellaan kaikilla yläkoulun luokilla, eniten kahdeksannella ja yhdeksännellä. Valinnaisaineita on lyhyitä ja pitkiä, pitkästä valinnaisaineesta saa arvosanan todistukseen. Valinnaisaineita opiskellaan usein sekaryhmissä: niissä voi olla muiden luokkien ja luokka-asteiden oppilaita. Valinnainen aine voi olla myös jo alaluokilla alkanut vapaaehtoinen kieli tai se voi olla osa painotettua opetusta. Oppilaan aiemmin tekemät valinnat, esimerkiksi painotus ja A2 -kielivalinnat, vähentävät oppilaan muiden valinnaisaineiden määrää. arviointi Peruskoulun 9. luokalla annetaan päättöarviointi, jonka perusteella oppilaat valikoituvat jatko-opintoihin. Jotta arvosanat olisivat valtakunnallisesti vertailukelpoisia, on päättöarviointia varten olemassa hyvän osaamisen kuvaukset numerolle kahdeksan. Opetussuunnitelman perusteissa on hyvän osaamisen kriteereitä myös muille luokille. Lisätietoja arvioinnista saa koulujen vanhempainilloissa. vaikuttamisen kanavia on Monia Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa koulun toimintaa. Oppilaat valitsevat keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen. Oppilaskunnan hallituksen kautta oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa koulunkäyntiään koskeviin asioihin sekä järjestää oppilaille tarkoitettuja erilaisia tapahtumia. Oppilaskuntatoimintaa ohjaa joku opettajista. Oppilaat vaikuttavat myös johtokunnassa. TET-harjoiTTElu Oppilaat tutustuvat työelämään 9. luokalla TET-harjoittelussa. Joissain kouluissa TETharjoittelua on myös 8. luokalla. oppiaineet yläkoulussa Äidinkieli ja kirjallisuus kielet: A-kieli, 3. luokalta alkava kieli (A1-kieli) A-kieli, 4. luokalta alkava vapaaehtoinen kieli (A2-kieli) B-kieli, 7. luokalta alkava kieli (B1-kieli) B-kieli, 8. luokalta alkava valinnainen kieli (B2-kieli) Matematiikka Biologia Maantieto Fysiikka Kemia Terveystieto Uskonto/elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Kotitalous Käsityö, tekninen työ ja tekstiilityö Liikunta Oppilaanohjaus 16 17

10 Kodin ja koulun yhteistyö Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus kodin ja koulun tiivis yhteistyö tukee oppilaan koulunkäyntiä Kodin ja koulun välisen yhteistyön tarkoituksena on luoda motivoiva ja tukea antava ilmapiiri lapsen kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Tätä edesauttaa se, että opettajat ja vanhemmat tuntevat toisensa, oppilaat tutustuvat toisten oppilaiden vanhempiin ja opettaja saa työlleen kotien tuen. Vuorovaikutuksen tulee olla avointa ja aktiivista. Kodin ja koulun tiivis yhteistyö tukee oppilaan koulunkäyntiä ja lisää oppilaiden turvallisuutta sekä ehkäisee koulukiusaamista ja muita ongelmia. Oppilas tarvitsee tukea sekä opettajalta että vanhemmiltaan. Avainhenkilönä kodin ja koulun yhteistyössä on luokanvalvoja tai oma opettaja. Huoltajilla on oikeus vähintään yhteen henkilökohtaiseen tapaamiseen lapsensa luokanvalvojan kanssa lukuvuodessa. Huoltajilla on myös mahdollisuus olla yhteydessä koulun kuraattoriin, psykologiin tai terveydenhoitajaan. Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Yhteistyöhön kuuluvat mm. vanhempainillat yhteydenpito Wilman avulla henkilökohtainen tapaaminen luokanvalvojan kanssa. johtokunta ja vanhempainyhdistys TukEvaT koulutyötä johtokunta Kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunta kehittää koulun sisäistä toimintaa, yhteistyötä koulun ja kotien välillä sekä koulun ja sen toimintaympäristön välillä. Johtokunnissa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Lisäksi luokkien kouluissa myös oppilaiden edustajat osallistuvat johtokunnan työskentelyyn. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden monikielisyyttä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. perusopetukseen valmistava opetus Valmistavaa opetusta annetaan oppilaille, joiden suomen kielen taito ei riitä perusopetuksessa opiskeluun. Valmistava opetus kestää yhden lukuvuoden. Ilmoittautuminen valmistavaan opetukseen p Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat voivat saada perusopetuksessa maahanmuuttajien tehostettua tukea 1-2 lukuvuoden ajan. suomen kielen opetus Oppilaat, joiden suomen kieli ei ole äidinkielen tasoinen, opiskelevat suomea suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan. Maahanmuuttajien äidinkielen opetus Monikieliset oppilaat voivat ilmoittautua oman äidinkielen/ylläpitokielen opetukseen. Opetusta järjestetään muiden oppituntien lisäksi kaksi oppituntia viikossa. Opetus on maksutonta, mutta huoltajat vastaavat matkoista ja mahdollisista matkakustannuksista. Opetusta annetaan yli 30 eri kielessä. Suomalaisten paluumuuttajien ulkomailla opitun vieraan kielen ylläpito-opetus järjestetään maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen yhteydessä samoissa ryhmissä. Ilmoittautuminen tapahtuu maaliskuussa Wilmassa. Lisätietoa löytyy osoitteesta espoo.fi/ maahanmuuttajaopetus vanhempainyhdistys Vanhempainyhdistys on vapaaehtoista toimintaa koulun ja oppilaiden hyväksi. Vanhempainyhdistykset järjestävät tapahtumia ja tilaisuuksia yhteistyössä koulun kanssa. Vanhempainyhdistys toimii kodin ja koulun välisenä yhdyssiteenä. Tarkoituksena on tukea kotien ja koulun välistä kanssakäymistä

11 Tukea oppimiseen Oppilashuollon palvelut Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. yleinen ja tehostettu tuki Monipuoliset opiskelumenetelmät, eriyttäminen ja joustava ryhmittely edistävät oppimista. Useissa kouluissa oppilaat opiskelevat viikoittain muutamia oppiaineita jaetuissa ryhmissä. Koulu voi käyttää myös tukiopetusta, oppimissuunnitelmaa, osa-aikaista erityisopetusta ja avustajan tukea. Jos oppilas tarvitsee tukea tavanomaista laajemmin ja pitkäaikaisemmin tukitoimia tehostetaan. Tehostetun tuen aloittaminen perustuu opettajien laatimaan pedagogiseen arvioon, jossa kuvataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne. Tehostetun tuen toteuttamiseksi laaditaan oppimissuunnitelma, jossa oppilaan tarvitsema tuki ja sen järjestäminen kuvataan. Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan oppilaille, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetus ja tukitoimet voidaan järjestää joko muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla. Lisätietoa eri opetusjärjestelyistä ja niiden hakemisesta saa oppilaan nykyisen koulun erityisopettajalta, koulupsykologilta tai koulukuraattorilta sekä Espoon kaupungin alueellisilta ja koordinoivilta erityisopettajilta. Alueellisten ja koordinoivien erityisopettajien yhteystiedot löytyvät osoitteesta espoo.fi/erityisopetus koulunkäyntiavustajapalvelut Espoon kouluissa on koulunkäyntiavustajapalveluita niille oppilaille, joiden opetukseen osallistuminen sitä edellyttää. Koulun oppimisen tuen ryhmä vastaa rehtorin johdolla avustajapalvelun kohdentamisesta eri opetusryhmille. Oppilashuollossa painopiste on yhteisöllisessä ja ongelmien syntyä ehkäisevässä työssä. Oppilashuoltoa toteuttavat kaikki oppilaiden kanssa työskentelevät aikuiset. Yhteisöllistä ja yksilöllistä oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Jokaisessa koulussa toimii koulukuraattori, koulupsykologi, ja kouluterveydenhoitaja. Oppilas itse ja huoltajat voivat ottaa suoraan yhteyttä oppilashuollon asiantuntijoihin. Oppilas voi hakeutua itsenäisesti oppilashuollon palvelujen piiriin ilman huoltajan suostumusta. Tarve voi tulla esille myös opettajan kautta. Oppilaalla on oikeus päästä keskustelemaan psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun työpäivänä yhteydenoton jälkeen. koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, kun koulussa tai vapaa-ajalla on vaikeaa tai jos kaverisuhteet, kiusaaminen, kouluun tuleminen tai koulussa työskentely askarruttavat kotona on riitaa perheenjäsenten kesken, päihteiden käyttöä tai mielenterveysongelmia omat jutut kuten yksinäisyys tai alakuloisuus painaa mieltä. koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi jos lapsen kasvuun, kasvatukseen ja kehitykseen tarvitaan neuvoja ja tukea oppiminen on vaikeaa tai jos koulunkäyntiin tarvitaan erityistä tukea tai muita erityisjärjestelyjä oppilaan keskittyminen tai motivoituminen koulutyöhön on hankalaa, tunne-elämän asiat huolestuttavat. kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuollon tavoitteena on lasten ja heidän perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, hyvän vanhemmuuden vahvistaminen, terveys- ja hyvinvointiriskeihin puuttuminen sekä sairauksien ehkäisy. Oppilas voi hakeutua kouluterveydenhoitajan avovastaanotolle. Lisätietoa koululta. Terveydenhoitajan tarkastukset järjestetään vuosittain. Lääkärin ja terveydenhoitajan tekemä laaja terveystarkastus on 8. luokalla, johon toivotaan myös huoltajien osallistuvan. hammashoito Espoolaiset peruskoululaiset saavat suun terveydenhuollon palvelut maksutta kotia tai koulua lähinnä olevasta hammashoitolasta. Kaikki kahdeksannen luokan oppilaat kutsutaan suun terveystarkastukseen. Lisätietoa löytyy osoitteesta espoo.fi/ maahanmuuttajaopetus 20 21

12 Oppilaiden etuudet koulumatkaetuus Oppilaalla on oikeus maksuttomaan koululaisen matkakorttiin, jos hän käy lähikoulua ja koulumatka on lyhintä ympäri vuoden jalankulkukelpoista reittiä pitkin mitattuna yli 5 km. Oppilaalle voidaan myöntää koulukuljetus lähikouluun, jos koulukuljetukselle on erittäin painava syy ja/tai lääkärinlausunto. Erityisen tuen piiriin kuuluvan oppilaan koulukuljetustarve harkitaan erityisen tuen päätöksen yhteydessä ja tarkistetaan lukuvuosittain. Oppilaalla ei ole oikeutta koulumatkaetuuteen, jos oppilas käy toissijaista koulua opiskelee painotetussa, englanninkielisessä, kaksikielisessä tai kielikylpyopetuksessa osallistuu maahanmuuttajien vapaaehtoiseen äidinkielen opetukseen tai vieraan kielen ylläpito-opetukseen. Koulukuljetusetuutta haetaan Kuljetusavustushakemus -lomakkeella, jonka saa koulun kansliasta. Lomakkeen voi myös täyttää ja tulostaa osoitteessa espoo. fi/opetuksenlomakkeet. Tapaturmavakuutus Espoon peruskoulujen oppilaat on vakuutettu tapaturman varalta koulussa ja koulumatkalla. Vakuutus kattaa myös lukuvuosisuunnitelman mukaiset koulun retket ja leirikoulut. Tapaturman sattuessa oppilas toimitetaan hoitoon kaupungin terveysasemalle. kouluruokailu Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kouluruokailuun. Jos oppilaalla on erityisruokavalio lääketieteellisestä tai uskonnollisesta syystä, huoltajien tulee täyttää Ilmoitus erityisruokavaliosta -lomake koulun keittiöön jokaisen lukuvuoden alussa. Lomakkeen voi pyytää oppilaan koulusta tai sen voi täyttää ja tulostaa osoitteesta espoo.fi/catering. Koulut Osa kouluista toimii väliaikaisesti väistötiloissa esimerkiksi koulutilojen peruskorjauksen vuoksi. Ajantasaiset tiedot väistöistä ja korjauksista löydät osoitteesta espoo.fi/koulukorjaukset Espoonlahden oppilasalueen koulut EspoonlahdEn koulu kaitaan koulu espoo.fi/espoonlahdenkoulu espoo.fi/kaitaankoulu oppilasmäärä 349, luokat 7-9 oppilasmäärä 272, luokat 7 9 ryhmämuotoinen yksityisopetus lisäopetusluokka (10. lk) maahanmuuttajien valmistava opetus A-kielet: EN, RU, SA A-kielet: EN, SA, RU B1-kieli: RU B2-kielet: RA, SA Matemaattis-luonnontieteellinen painotus Tiedotustilaisuus to klo koulun auditoriossa. kuvataidepainotus Oppilaat valitaan kirjallisella pääsykokeella, jossa on kaksi Tiedotustilaisuus ke klo koulun auditoriossa. Oppilaat valitaan kuvataideluokalle valintatyöpajassa osaa: matematiikka ja luonnontiede. Valintakoe pe Tarkemmat tiedot löytyvät koulun kotisivulta. ke klo Työpajassa tehdään kaksi tehtävää: piirustus/maalaustehtävä ja muovailu/rakentelutehtävä. ruotsin kielikylpyopetus Todistusjäljennökset toimitetaan koulun kansliaan Tiedotustilaisuus ma klo koulun mennessä. Ilmoittautuminen valintatyöpajaan klo auditoriossa. luokassa 252, käynti pääovesta. opettajantie 3 iivisniementie 1 PL 3423, ESPOON KAUPUNKI PL 3421, ESPOON KAUPUNKI kanslia kanslia rehtori Jukka Penttinen, rehtori Ritva Mickelsson, apulaisrehtori Jouni Pere, oppilaanohjaaja Veikko Voltti oppilaanohjaaja Riina Laasonen, sähköpostiosoitteet ovat muodossa 22 23

13 Keski-Espoon oppilasalueen koulut Mainingin koulu Martinkallion koulu Espoon yhteislyseon koulu Saarnilaakson koulu espoo.fi/maininginkoulu espoo.fi/martinkallionkoulu espoo.fi/espoonyhteislyseonkoulu espoo.fi/saarnilaaksonkoulu oppilasmäärä 494, luokat 1 9 maahanmuuttajien valmistava ja pienryhmäopetus A-kielet: EN, RA, RU Musiikkipainotus Tiedotustilaisuus ma klo 18, Saunalahden koulu Brinkinmäentie 1. Oppilaat valitaan musiikkitestin perusteella. Testi koostuu laulu- ja soittonäytteestä sekä musikaalisuustestistä. Valintakoe on erillisen kutsun mukaan. Tanssipainotus Tiedotustilaisuus ma klo 18, Saunalahden koulu Brinkinmäentie 1. Oppilaat valitaan haastattelun ja soveltuvuuskokeen perusteella. Valintakoe on erillisen kutsun mukaan. Maininkitie 23 PL 3429, ESPOON KAUPUNKI kanslia rehtori Rolf Malmelin, oppilaanohjaaja Emmi Klink Mainingin koulun peruskorjaus valmistuu kesällä Sähköpostiosoitteet ovat muodossa oppilasmäärä 490, luokat 1 9 ryhmäintegraatio A-kielet: EN, RA, RU B1-kieli: RU; B2-kieli: RA, SA Martinkallio 2 PL 3428, ESPOON KAUPUNKI kanslia rehtori Simo Juntunen, apulaisrehtori Sami Saukkoriipi Nöykkiön koulu espoo.fi/noykkionkoulu oppilasmäärä 450, luokat 7 9 Opetettavat kielet A-kielet: EN, RA, SA Matemaattis-luonnontieteellinen painotus Tiedotustilaisuus ti kello Nöykkiön koulun auditoriossa. Oppilaat valitaan kirjallisella valintakokeella, jossa on kaksi osaa: matematiikka ja luonnontiede. Valintakoe pe Lisätietoa löytyy koulun kotisivuilta. Nöykkiönlaaksontie 3 PL 3422, ESPOON KAUPUNKI kanslia/vaihde rehtori Sari Hakola, apulaisrehtorit Taina Halme ja Emilia Hämäläinen oppilaanohjaajat Juha Pursiainen ja Kristiina Hämäläinen oppilasmäärä 195, luokat 7 9 oppilasmäärä 404, luokat 7 9 lisäopetusluokka (10. lk) joustavat opetusjärjestelyt perusopetuksessa (JOPO) A-kielet: EN, RU, SA A-kielet: EN, RA, RU, SA B1-kieli: RU; B2-kielet; RA, SA Liikuntapainotus Lyhyet valinnaiskielet: IT, ES Tiedotustilaisuus ke klo koulun auditoriossa. Oppilaat valitaan kunto- ja liikehallintatestien, koulutodistuksen Informaatioteknologian painotus sekä suositusten ja saavutusten perusteella. Hakulomake löytyy koulun kotisivuilta. Valintakoe ti , poikien testit klo Oppilaat valitaan aikaisemman koulumenestyksen ja Tiedotustilaisuus to klo 18 koulun auditoriossa. 9 12, tyttöjen testit klo , Espoon yhteislyseon koulun liikuntasalissa. Kokeeseen lähetetään henkilökohtainen kutsu. valintakokeen perusteella. Valintakoe ma klo Hansakallio 2 Hösmärintie 1 PL 3522, ESPOON KAUPUNKI PL 3521, ESPOON KAUPUNKI kanslia kanslia rehtori Paavo Kokkala, rehtori Jukka Kuittinen, oppilaanohjaaja Sanna Nurminen oppilaanohjaaja Jaana Lämsä Kirkkojärven koulu Vanttilan koulu espoo.fi/kirkkojarvenkoulu espoo.fi/vanttilankoulu oppilasmäärä 534, luokat 1 9 oppilasmäärä 459, luokat 1 9 ryhmämuotoinen yksityisopetus maahanmuuttajien valmistava opetus A-kielet: EN, RA A-kielet: EN, RU, SA (luokilla 7-9) B1-kieli: RU; B2-kielet: SA Nissintie 2 PL 3510, ESPOON KAUPUNKI Kotikyläntie 6 kanslia PL 3504, ESPOON KAUPUNKI rehtori Olli Poutiainen, kanslia/vaihde oppilaanohjaaja Marjo Salmela rehtori Kari Louhivuori, apulaisrehtori Saila Törmälä opinto-ohjaaja Margit Sinivirta opinto-ohjaaja Kristiina Podduikin Sähköpostiosoitteet ovat muodossa 24 25

14 Pohjois-Espoon oppilasalueen koulut Itäisen Leppävaaran oppilasalueen koulut juvanpuiston koulu järvenperän koulu leppävaaran koulu lintumetsän koulu espoo.fi/juvanpuistonkoulu espoo.fi/jarvenperankoulu espoo.fi/leppavaarankoulu espoo.fi/lintumetsankoulu oppilasmäärä 550, luokat 1 9 A-kielet: EN, RA B1-kieli: RU; B2-kieli: RA juvanpuro 2 PL 3529, ESPOON KAUPUNKI kanslia rehtori Ossi Airaskorpi, oppilaanohjaaja Leena Kuusisto oppilasmäärä 361, luokat 7 9 A-kielet: EN, RU, SA Matemaattis-luonnontieteellinen painotus Tiedotustilaisuus ti klo koulun auditoriossa. Oppilaat valitaan matemaattis-luonnontieteelliseen painotukseen kirjallisella valintakokeella, jossa on kaksi osaa: matematiikka ja luonnontiede. Valintakoe pe Tarkemmat tiedot koulun kotisivulta. oppilasmäärä 272, luokat 7 9 maahanmuuttajien valmistava opetus joustavat opetusjärjestelyt perusopetuksessa (JOPO) A-kielet: EN, SA liikuntapainotus Tiedotustilaisuus on to klo 18 koulun auditoriossa. Valintaan vaikuttavat kunto- ja liikehallintatestit, koulutodistus sekä suositukset ja saavutukset. Hakulomake löytyy koulun kotisivuilta. Valintakoe ti , poikien testit klo , tyttöjen testit klo , Leppävaaran urheiluhallissa, Veräjäpellonkatu 6. oppilasmäärä 271, luokat 7 9 A-kielet: EN, RA, SA B1-kieli: RU; B2-kielet: RA lintumetsäntie 10 PL 3123, ESPOON KAUPUNKI kanslia rehtori Sirpa Tammisuo oppilaanohjaaja Hannu Himanen auroranmäki 1 PL 3523, ESPOON KAUPUNKI kanslia rehtori Sisko Savolainen oppilaanohjaaja Noora Lybeck kalajärven koulu veräjäpellonkatu 4 PL 3122, ESPOON KAUPUNKI kanslia rehtori Elena Savolainen, oppilaanohjaaja Jaana Kupsanen ruusutorpan koulu espoo.fi/ruusutorpankoulu espoo.fi/kalajarvenkoulu oppilasmäärä 431, luokat 1 9 A-kielet: EN, RU B1-kieli:RU; B2-kielet: RA, SA hiirisuontie 1 PL 3530, ESPOON KAUPUNKI kanslia rehtori Leila Tuominen, oppilaanohjaaja Erja Ojanperä oppilasmäärä 661, luokat 1 9 A-kielet: EN, SA, VE leppävaarankatu 24 PL 3128, ESPOON KAUPUNKI kanslia , rehtori Aaro Partanen virka-apulaisrehtori Heidi Mäki oppilaanohjaaja Saimi-Helena Huhtinen sähköpostiosoitteet ovat muodossa sähköpostiosoitteet ovat muodossa 26 27

15 Läntisen Leppävaaran oppilasalueen koulut Matinkylä-Olarin oppilasalueen koulut karakallion koulu espoo.fi/karakallionkoulu oppilasmäärä 332, luokat 7 9 lisäopetusluokka (10. lk) A-kielet: EN, RU, RA, SA, VE Musiikkipainotus Tiedotustilaisuus on ma klo 18. Oppilaat valitaan musiikkitestin perusteella. Testin osa-alueet ovat laulu- ja soittonäyte sekä musikaalisuustesti. Valintakokeet Kokeeseen kutsutaan henkilökohtaisesti. kotkakuja 5 PL 3121, ESPOON KAUPUNKI kanslia/vaihde rehtori Seija Väätäinen, oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen, kilonpuiston koulu espoo.fi/kilonpuistonkoulu oppilasmäärä 652, luokat 1 9 A-kielet: EN, RU, SA kaksikielinen opetus (suomi-englanti) Tiedotustilaisuus to klo 18 luokkahuoneessa ilmaisutaitopainotus Tiedotustilaisuus ke klo 18 koulun auditoriossa. Luokalle valitaan vapaamuotoisen hakemuksen, äidinkielen ja kahden parhaan taito- ja taideaineen arvosanan perus teella. Hakemuksessa tulee esitellä itsensä lyhyesti. Hakijan tulee kertoa omista harrastuksistaan ja kuvata, miten ne tukevat ilmaisutaidon opiskelua. Hakemus ja joulutodistuksen kopio toimitetaan Kilonpuiston koulun kans liaan viimeistään ma Huom! Ei suosituksia. kilonpuisto 5 PL 3129, ESPOON KAUPUNKI kanslia rehtori Anna-Stina Moilanen apulaisrehtori Hanna Mikkonen oppilaanohjaaja Maria Lyra viherlaakson koulu espoo.fi/viherlaaksonkoulu oppilasmäärä 304, luokat 7 9 A-kielet: EN, RU, RA, ES kuvataidepainotus Tiedotustilaisuus huoltajille ti klo koulun auditoriossa (vanha rakennus) ja oppilaille to klo uuden siirtokoulun ruokalassa. Haku valintatyöpajassa, jossa tehdään kaksi tehtävää: piirustus/maalaustehtävä ja muovailu/rakentelutehtävä. Todistusjäljennökset toimitetaan koulun kansliaan mennessä. Valintatyöpaja ke klo Ilmoittautuminen klo luokassa Osoite Lukionahde 1, PL 3124, ESPOON KAUPUNKI kanslia rehtori Kirsti Kupiainen apulaisrehtorit Pia Lod ja Olli Starck oppilaanohjaaja Aila Paunula Espoo international school espoo.fi/espoointernationalschool number of students 550, grades 1 9 languages A languages: EN, FRE, GER B1 language: SWE B2 languages: CHI, GER, SPA selection of pupils Students studying at Komeetta or Postipuu are entitled to automatic entry to E.I.S. without an entrance test. Many of our students also come from bilingual or Finnish schools (and of course international schools); however, these applicants must sit a basic English comprehension test to ensure that they have the language skills necessary to study in English, (NB. The same test used in all the international and English-language schools in the greater metropolitan region). an introductory information evening will be held at 6 p.m. on Thursday the 7th of January 2015 at Louhentie 10. Parents and students are welcome! Espoo International School will move to the Opinmäki campus in August, The English elementary school classes of Postipuu and Komeetta Schools will join Espoo International School to form the new comprehensive Espoo International School. louhentie 10 (august 1st onwards, lillhemtintie 1) PL 13301, ESPOON KAUPUNKI school secretary tel principal Anne-Marie Rapo tel kuitinmäen koulu espoo.fi/kuitinmaenkoulu oppilasmäärä 362, luokat 7 9 A-kielet: EN, RA, RU, SA B-kieli: RU; B2-kielet: RA, SA kaksikielinen opetus (suomi-englanti) Tiedotustilaisuus ti klo koulun auditoriossa. Musiikkipainotus Tiedotustilaisuus ke klo koulun auditoriossa. Oppilaat musiikkipainotukseen valitaan laulu- ja soittonäytteen sekä musikaalisuustestin perusteella. Valintakoe koulun musiikkiluokassa. Kokeeseen kutsutaan henkilökohtaisesti. kuitinkuja 4 PL 3321, ESPOON KAUPUNKI kanslia rehtori Terja Isokorpi oppilaanohjaaja Marianne Aalto-Setälä sähköpostiosoitteet ovat muodossa sähköpostiosoitteet ovat muodossa 28 29

16 Olarin koulu olari.fi oppilasmäärä 250, luokat 7 9 A-kielet: EN, RA, RU Matematiikka- ja luonnontiedepainotus Tiedotustilaisuus ma koulun auditoriossa. Oppilaat valitaan matemaattis-luonnontieteelliseen painotukseen kirjallisella valintakokeella, jossa on kaksi osaa: matematiikka ja luonnontiede. Valintakoe pe klo Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Olarinniityntie 4 PL 3323, ESPOON KAUPUNKI kanslia rehtori Kaisa Tikka apulaisrehtori Maija Flinkman oppilaanohjaaja Petra Pihlaja-Kiviranta Tiistilän koulu espoo.fi/tiistilankoulu oppilasmäärä 668, luokat 1 9 lisäopetusluokka (10. lk) maahanmuuttajien valmistava opetus A-kielet: EN, RU, SA Tiistilänkuja 4 PL 3305, ESPOON KAUPUNKI kanslia rehtori Mirja Pirinen oppilaanohjaaja Suvi Koskinen Tapiolan oppilasalueen koulut Haukilahden koulu espoo.fi/haukilahdenkoulu oppilasmäärä 262, luokat 7 9 A-kielet: EN, SA, RU, (tarjotaan) Ruotsin kielikylpyopetus Tiedotustilaisuus to klo 18 koulun auditoriossa. Koulutanhua 3 kanslia PL 3224, ESPOON KAUPUNKI rehtori Ari Suistola, oppilaanohjaaja Markku Porkka, Mankkaan koulu espoo.fi/mankkaankoulu oppilasmäärä 309, luokat 7 9 luokat 7-10 A-kielet: EN, SA Matemaattis-luonnontieteellinen painotus Tiedotustilaisuus ke klo 18 koulun ruokalassa. Oppilaat valitaan kirjallisella valintakokeella, jossa on kaksi osaa: matematiikka ja luonnontiede. Valintakoe pe klo Lisätietoa > koulun käytänteet > matemaattis-luonnontieteellinen painotusluokka. Mankkaansuo 8 PL 3225, ESPOON KAUPUNKI kanslia/vaihde rehtori Nina Ala-Ojala, oppilaanohjaaja Aija Helander Pohjois-Tapiolan koulu espoo.fi/pohjoistapiolankoulu oppilasmäärä 321, luokat 7 9 A-kielet: EN, RU B1-kieli: RU; B2-kielet RA, SA Ilmaisutaitopainotus Tiedotustilaisuus ma klo 18 koulun auditoriossa 1. Luokalle valitaan vapaamuotoisen hakemuksen sekä äidinkielen ja kahden parhaan taito- ja taideaineen arvosanan perusteella. Hakemuksessa hakijan tulee esitellä itsensä lyhyesti sekä kertoa omista harrastuksistaan ja kuvata, miten ne tukevat ilmaisutaidon opiskelua. Hakemus ja joulutodistuksen kopio toimitetaan Pohjois-Tapiolan koululle viim. pe Ei suosituksia. Sepontie 2 PL 3223, ESPOON KAUPUNKI kanslia rehtori Maarit Mäkäläinen oppilaanohjaaja Tarja Junes Tapiolan koulu tapiolankoulu.fi espoo.fi/tapiolankoulu oppilasmäärä 391, luokat 7 9 A-kielet: EN, RA, SA, B1-kieli: RU; B2-kielet: ES, SA (tarjotaan) Musiikkipainotus Tiedotustilaisuus tiistaina klo 18 koululla. Oppilaat valitaan laulu- ja soittonäytteen sekä musikaalisuustestin perusteella. Valintakokeet järjestetään Kokeeseen kutsutaan henkilökohtaisesti. Miestentie 2 PL 3221, ESPOON KAUPUNKI kanslia rehtori Heikki Pihkala, oppilaanohjaaja Milla Kangas, Koulu toimii väliaikaisesti väistötiloissa. Ajantasaiset tiedot väistöistä ja korjauksista löydät osoitteesta espoo.fi/koulukorjaukset. Sähköpostiosoitteet ovat muodossa Sähköpostiosoitteet ovat muodossa 30 31

17 Painopaikka: Joutsen Median Painotalo Ulkoasu: Adverbi Kuvat: Heidi-Hanna Karhu ja kuvapankit

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 sisällysluettelo oulussa koulussa Oulussa koulussa... 3 Yleistietoa perus koulusta...4 Mihin kouluun?.... 7 Ekaluokalle....8 Seiskalle....10 Kieli-info.................................12

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Kieli- ja

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Opas tuleville 7. luokkalaisille

Opas tuleville 7. luokkalaisille Opas tuleville 7. luokkalaisille Siirtyminen 7. Luokalle Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia,

Lisätiedot

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 1 Pohjois-Tapiolan koulu PL 3223 02070 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS Tähän oppaaseen on koottu oppilaan kannalta tärkeimmät omaa koulua, koulunkäyntiä ja kunnan koululaitosta koskevat

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Koulupolut. Siirtyminen 7. luokalle. 7.luokalle ilmoittautuminen. http://ops.tampere.fi/perusopetuksenops/ops/2/4/perusopetuksen-koulupolut/

Koulupolut. Siirtyminen 7. luokalle. 7.luokalle ilmoittautuminen. http://ops.tampere.fi/perusopetuksenops/ops/2/4/perusopetuksen-koulupolut/ Siirtyminen 7. luokalle Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia, uusia ystäviä ja useimmille

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO

ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO Espoon kaupunki Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Perusopetuksen arvopohja...3

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2010-2011 Kuvat: Jukka Lemmetty tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: puhelin PL 75303sähköpostiosoite 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.lukio@espoo.fi. 043 8245151 (kanslia), 816 43243 (opettajat)

Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.lukio@espoo.fi. 043 8245151 (kanslia), 816 43243 (opettajat) O L A R I N K O U L U J A L U K I O Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.lukio@espoo.fi Postiosoite Pl 3334, 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin www-sivut 043 8245151 (kanslia), 816 43243 (opettajat)

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS 2013

SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS 2013 SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS 2013 Sisällysluettelo SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013... 1 1. OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA... 3 2. KOULUJEN JOHTOKUNNAT... 4 3. SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Seinäjoen lyseossa opitaan tietoja, taitoja, yhdessä toimimista sekä tervettä asennetta elämään ja työntekoon, siis elämisen taitoja!

Seinäjoen lyseossa opitaan tietoja, taitoja, yhdessä toimimista sekä tervettä asennetta elämään ja työntekoon, siis elämisen taitoja! Seinäjoen lyseo 1 SISÄLTÖ Rehtorin mietteitä... 3 Tervetuloa Seinäjoen lyseoon... 4 Uudet luokat... 5 Muutoksia koulunkäyntiin... 5 Tuttuja asioita... 6 Kuka auttaa ja neuvoo?... 7 Koulun kotisivut...

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hirvelän koulu - se ainoa oikea Sisällysluettelo c1. Yleistä... 4 2. Arvopohja ja toiminta-ajatus... 4 3. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 5 4. Kieliohjelma...

Lisätiedot