RAKENNEMUUTOS ON MAHDOLLISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNEMUUTOS ON MAHDOLLISUUS"

Transkriptio

1 RAKENNEMUUTOS ON MAHDOLLISUUS KymiBusiness 2008 Kotkan Höyrypanimo Johtaja Anssi Paasivirta Työ- ja elinkeinoministeriö

2 Rakennemuutokset ovat ajoittain toistuva tosiasia Etenkin Kymenlaaksossa tiedetään, että rakennemuutoksia on aina ollut ja niitä on varmasti edessäkin. Rakennemuutokset ovat talouden dynaamisen kehityksen kannalta välttämättömiä. Nyt meneillään oleva finanssikriisi/reaalitalouden kriisi saattaa tuottaa melkoisen rakennemuutosten vyöryn. Myös rakennemuutosten hoitaminen vaikeutuu. Harvoin rakennemuutokset tulevat niin, että niitä ei ole voinut ollenkaan ennakoida, kannattaa siis toimia proaktiivisesti (esitarmokkaasti).

3 Mittavat paikalliset muutokset edellyttävät erityistoimia Valtaosa rakennemuutoksista tapahtuu pieninä palasina, jolloin ne voivat jäädä huomaamatta. Osa rakennemuutoksista on äkillisiä ja mittavia. Jos ne ovat mittavia suhteessa yhdyskuntarakenteeseen, niin tarvitaan valtion ja alueen eri toimijoiden yhteisiä väliin tulevia toimia. Nykyisessä työmarkkinatilanteessa paikallisten rakennemuutosten hoidossa pyritään nopeaan reagointiin.

4 Muutos on mahdollisuus! Rakennemuutos mahdollistaa, että kasvuyritykset saavat työvoimaa, muutos houkuttelee kasvuun. Muutos voi synnyttää alueelle uutta kilpailukykyistä tuotantorakennetta. Työelämään tottuneen osaavan työvoiman saatavuus houkuttelee yrityksiä sijoittumaan alueelle. Yrittäjyys lisääntyy.

5 Rakennemuutosten hoitamisen kehitysaskeleet Perinteinen tapa oli asettaa valtion erityistyöryhmä, joka esitti yleisluonteisia toivomuslauseita eri hallinnonaloille ja toimijoille. V kolmikantaisesti sovittiin yksilötason muutosturvamenettelystä, valtion budjetissa avoin piikki. V UPM/Voikkaan rakennemuutoksen hoitamiseen kehitettiin parissa viikossa uusi nopean reagoinnin malli, joka ei kuitenkaan ollut erityisen nopea, sillä resurssit olivat lisäbudjettien takana. V tammikuussa Perlos/Joensuun rakennemuutoksen hoitoa varten kehitettiin uusi versio, joka oli erittäin ripeästi reagoiva ja riittävästi resurssoitu, valtioneuvoston päätökset viikko pörssi-ilmoituksen jälkeen, käytössä oli ensimmäistä kertaa erikseen kiintiöidyt määrärahat. V lokakuussa Stora Enso/Kemijärvi, Summa: jälleen uusi versio, Kemijärvi ollut todellinen testiajo. V syyskuussa Stora Enso/Imatra, Varkaus + UPM/Kajaani, Valkeakoski: uusi versio, hallitus reagoi samana päivänä.

6 Millä keinoilla rakennemuutos voidaan kääntää mahdollisuudeksi/äkillisten rakennemuutosten hoitamisen toimintamalli nyt Rakennemuutosten hoitamistoimet käynnistetään välittömästi isojen irtisanomisilmoitusten antamisen jälkeen sekä TEM:ssä että TE-keskusten johdolla aluetasolla, nopea reagointi lamaantumisen ja työttömyyden ehkäisemiseksi. Jos kyseessä on valtakunnallisesti mittava rakennemuutos, niin TEM:n asettama Rakennemuutokseen reagointi -työryhmä tapaa sekä yrityksen että työntekijöiden edustajat ja koordinoi toimenpidepaketin valmistelua. TE-keskus organisoi välittömästi paikallisen yhteistyöelimen asettamisen (TE-keskus, kunta, työnantaja, työvoimatoimisto, seudulliset elinkeinoviranomaiset sekä työntekijöiden edustajat). Työvoimatoimisto perustaa muutosturvapalveluyksikön yleensä tehtaan porttien sisäpuolelle. Tarvittaessa valtioneuvosto nimeää paikkakunnan äkillisen rakennemuutoksen alueeksi ja irrottaa tarkoitukseen kiintiöityjä erityismäärärahoja. Työ- ja elinkeinopoliittisia erityistoimenpiteitä jatketaan yleensä kahden vuoden ajan, tänä aikana riittäviksi mitoitetut toimet ja resurssointi.

7 Millaista yhteiskuntavastuuta yrityksiltä on edellytetty suurissa toimipaikkojen lopettamistilanteissa Aktiivinen yksilötason muutosturvatoiminto yhteistyössä työhallinnon kanssa Tehostettuja toimia ja rahoitusta, joilla edistetään työntekijöiden työllistymistä Nopeaan reagointiin kannustavia toimia, esim. palkkaa maksetaan irtisanomisajan loppuun, vaikka lähtisi heti uuteen työpaikkaan minne tahansa Työpaikkojen tehostettu etsiminen Korvaavien työpaikkojen tarjoamista omassa konsernissa ja tehostettu työpaikkojen haku seudulta Yrittäjäksi ryhtymisen tukia Koulutustoimia Muuttoavustuksia ja sijoittumisrahaa Toimitiloja ja rahoitusta korvaavia työpaikkoja luoville yrityksille Panostuksia aluetalouksien elinkeinopolitiikkaan Panostuksia alueelliseen riskirahoitukseen Avointa ja aktiivista yhteistoimintaa

8 Toimenpiteet ja niiden rahoitus V kehittämis- ja investointitukiin sekä työllisyysperusteisiin infrahankkeisiin oli käytettävissä 56,1 milj., josta kansallista rahoitusta 31,3 milj. ja EU:n rakennerahastojen rahoitusta 24,8 milj.. V kokonaissumma on poikkeuksellisen suuri, sillä käytettävissä on sekä vuoden 2007 että 2008 EU:n rakennerahastomäärärahat. EU:n globalisaatiorahasto on rahoittanut Joensuun seutukunnassa koulutus- ym. toimenpiteitä 2 milj. + 2 milj. kansallista rahoitusta. Kymenlaakson osalta rahoitushakemus on käsittelyssä EU:ssa. Äkillisen rakennemuutoksen alueet voivat käyttää myös ensimmäisen työntekijän palkkaamistukea, jota on varattu 10 milj.. Lisäksi rahoitusta muutosturvatoimenpiteisiin on käytettävissä tarpeen mukaan, v muutosturvaan käytettiin koko maassa 20 milj. ( henkilöä 355 yrityksessä), v varaus on 32 milj.. Hallitus päätti lisärahoituspaketista v kolmanteen lisätalousarvioon 33,5 milj. Kajaanin, Imatran, Varkauden ja Etelä- Pirkanmaan rakennemuutosten hoitamiseen. Lisärahoituspaketin jälkeen v käytettävissä yhteensä 121,6 milj..

9 Äkillisen rakennemuutoksen alueet vuonna 2008 Forssan seutukunta -työttömyysaste 10/2007 8,5 % -työttömyysaste 7/ ,1 % Itä-Lapin seutukunta -työttömyysaste 10/ ,3 % -työttömyysaste 7/ ,1% Etelä-Pirkanmaan seutukunta - työttömyysaste 11/ ,3 % - työttömyysaste 7/ ,1 % Vakka-Suomen seutukunta - työttömyysaste 12/2006 8,0 % - työttömyysaste 7/2008 6,0 % Kotka-Haminan seutukunta -työttömyysaste 10/2007 9,6 % -työttömyysaste 7/ ,7% Kajaanin seutukunta - Työttömyysaste 7/ ,1% Saarijärven-Viitasaaren seutukunta - työttömyysaste 12/ ,5 % - työttömyysaste 7/ ,6 % Keuruun seutukunta - työttömyysaste 12/ ,4 % - työttömyysaste 7/ ,2 % Joensuun seutukunta - työttömyysaste 12/ ,3 % - työttömyysaste 7/ ,8 % Jämsän seutukunta - työttömyysaste 11/ ,8 % - työttömyysaste 7/ ,8 % Varkauden seutukunta -työttömyysaste 7/ ,5 Lappeenrannan seutukunta - työttömyysaste 12/ ,5 % - työttömyysaste 7/ ,9 % Imatran seutukunta -työttömyysaste 7/ ,1 % Kouvolan seutukunta - työttömyysaste 12/ ,8 % - työttömyysaste 7/2008 9,5 %

10 Tilannekuvia rakennemuutosten hoidosta UPM, Voikkaa 675 irtisanottua N. 130 eläkejärjestelyissä Työllistynyt ulkopuolelle 135 (arvio) Työllistynyt UPM:n muihin yksiköihin n. 130 Koulutuksessa n. 50 Työttömänä n. 160, joista n. 75 odottaa eläkettä, 90 hakee työtä aktiivisesti. Seutukunnan työttömyysaste laskenut Yritysinvestointihankkeita UPM:n tehdasinvestointi Kuusankoskella, 325 milj., tuotanto käynnistynyt, ei pysyviä lisätyöpaikkoja, turvaa Kymintehtaiden kilpailukyvyn. Isoja työllistäjiä: Empower Oy, ABB, Kouvola Cargo Handling Oy Pienempiä yrityksiä 22 kpl Starttiyrityksiä 20 kpl Työllistävä vaikutus n. 200 tp, ABB ilmoittanut palkkaavansa 100 henkilöä lisää.

11 Tilannekuvia rakennemuutosten hoidosta Perlos, Joensuu Työpaikkavähennys 2006 ja 2007 yhteensä yli 2000 Ensin irtisanottiin alihankkijat ja määräaikaiset V irtisanottiin 1200 Nyt koulutuksessa 200 ja työttömänä 160 Työmarkkinoille tulevien nuorten työttömyys kasvanut, kun perloslaiset vieneet avautuneet työpaikat. Joensuun seudun yritykset (mm. Abloy ja John Deere) ottivat lisää työvoimaa. Liiketoimintakaupoilla Perlokselta ostettuja toimintoja (Medisize Oy, Valukumpu Oy, Mecania Oy, Gritech Oy), työntekijöitä siirtyi n Uusia yrityksiä, jotka hyödynsivät Perloksen osaamista ja/tai koneita (Kaptas Oy, Jamaplan Oy, Linton Oy), työpaikkoja Uusia perloslaisten perustamia yrityksiä n. 30, työpaikkoja Yritysvalmennukseen osallistunut n. 200 perloslaista, osa perustanee yrityksiä tulevaisuudessa.

12 Tilannekuvia rakennemuutosten hoidosta Stora Enso, Kemijärvi 214 irtisanottua Eläkkeelle ja työttömyyseläkkeelle n. 60 Stora Enson muille tehtaille n. 60 Työllistynyt muualle n. 30 Arktos Group Oy:n liimapalkkitehdas ja konepaja, koneistot pääosin hankittu, työllistää yli 100 h., osa rekrytoitu, valtaosa koulutuksessa, tehdas käynnistyy n. ½ vuotta myöhässä massaliikkeen toimien vuoksi. Kansaneläkelaitoksen palvelukeskus n. 60 työntekijää Matkailuinvestointeja Muutama yrityshanke neuvottelussa Työpaikkoja syntyy enemmän kuin väheni. Metsäsektorin jalostusaste nousee: Sellutehdas käytti puuta 1,4 milj. m3 ja työllisti 214 / Arktos käyttää puuta m3 ja työllistää 100 h.

13 Tilannekuvia rakennemuutosten hoidosta Stora Enso, Summa ja Anjalankoski Työpaikkavähennys Summassa 450, Anjalankoskella 170 Summassa työttömänä työnhakijana 117 Anjalankoskella työttömänä työnhakijana 37, joista pääosa odottaa eläkeratkaisua Lisäksi työssä olevia työnhakijoita yhteensä 148 Työvoimapoliittisessa koulutuksessa 33 Empower tp + Summan koneitten purkuhenkilöstö Stora Enson muille tehtaille 44 SummaRun-hankkeessa runsaasti yrityskontakteja Kotkaan Stora Enson keskitetty taloushallintoyksikkö Yrityksen kehittämisavustusta 25 kpl Ensimmäisen työntekijän palkkatukea 30 kpl Toimintaympäristötukea 1 kpl Energiatukea 9 kpl Työllisyysperusteista investointitukea infrahankkeille 2,5 milj. Starttirahaa 13 yritykselle, Stora Enson starttiraha 15 yritykselle

14 Uudet haasteet Kajaanin seutukunta UPM-Kymmene 535 tp + alihankkijat + Transtech 240 (400) tp alihankkijatyöpaikkaa eri puolilla maata. Lisäbudjettirahoitus Kainuun kehittämisrahaan 22,1 milj. Työllistäväksi vaikutukseksi arvioitu rakennusaikaisia 195 Transtech-ratkaisu valmisteltiin erikseen. Varkauden seutukunta 373 tp Stora Enso + Enics Finland Lisäbudjettirahoitus Työllistäväksi vaikutukseksi arvioitu rakennusaikaisia 15-18

15 Uudet haasteet Imatran seutukunta Stora Enso 250 tp Lisäbudjettirahoitus Työllistäväksi vaikutukseksi arvioitu rakennusaikaisia 50 Etelä-Pirkanmaan seutukunta UPM-Kymmene 150 tp. Lisäbudjetissa työllistäväksi vaikutukseksi arvioitu rakennusaikaisia

16 Kokemuksia Paketit on räätälöitävä, esim. Perlos, sellutehdas tai paperitehdas tarvitsivat täysin erilaiset ratkaisut. Toimenpiteet tulee käynnistää välittömästi, niiden tulee olla riittävästi mitoitettuja ja konkreettisia, kannustavat lupaukset eivät riitä. Pitää huolehtia siitä, että heti lähdetään etsimään uusia positiivisia ratkaisuja. Toimenpiteiden tulee olla ripeitä Työstä työhön -ratkaisuja, jotta ei synny työttömyyttä, vaan rakennemuutos voidaan kääntää mahdollisuudeksi. Yksilötason ratkaisut muutosturvan avulla, mahdollisimman aktiivisesti. Työttömyyseläkeputki? Toimijoiden hyvä yhteistyö keskeistä (TE-keskus, maakunnan liitto, kunta, elinkeinoyhtiö, yritys, työntekijät).

17 Kokemuksia Kuntien elinkeinoyhtiöiden rooli on tärkeä. Mm. Josek ja Cursor ovat toimineet ammattitaitoisesti ja tehokkaasti, suositeltu muille alueille mallikohteeksi. Eteenpäin katsova ilmapiiri, ihmeen odottelu on työntekijöiden edun vastaista. Rohkea tulevaisuusvisio: onneksi rakennemuutoksia on edessä tulevaisuudessakin, rakennemuutoksien tukena on tehokas joustoturva.

18 Rohkea tulevaisuusvisio Onneksi rakennemuutoksia on edessä tulevaisuudessakin. Rakennemuutoksien tukena tulee olla tehokas joustoturva. Yritämme löytää toimintamallit, jotka purevat finanssikriisinkin oloissa.

Alueiden rakennemuutos voimistuu - haasteita ennakoinnille Pori 29.3. 2012

Alueiden rakennemuutos voimistuu - haasteita ennakoinnille Pori 29.3. 2012 Alueiden rakennemuutos voimistuu - haasteita ennakoinnille Pori 29.3. 2012 Ilkka Mella TEM/ ALUE /Alke Alueiden rakennemuutos voimistuu alueiden resurssit muuttuvat Globaali talouskehitys ikääntyminen

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Valtio tuli väliin. Rakenteellisten toimenpiteiden vaikutukset työelämän sukupuolisegregaatioon. Itä-Lapissa. Suvi Lyytinen (2013)

Valtio tuli väliin. Rakenteellisten toimenpiteiden vaikutukset työelämän sukupuolisegregaatioon. Itä-Lapissa. Suvi Lyytinen (2013) Valtio tuli väliin Rakenteellisten toimenpiteiden vaikutukset työelämän sukupuolisegregaatioon Itä-Lapissa Suvi Lyytinen (2013) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kemijärvi ja Itä-Lappi rakennemuutoksessa...

Lisätiedot

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT 1 2013 KESKI-SUOMESSA MAHDOLLISUUDET SEKÄ PAREMPAAN ETTÄ HEIKOMPAAN NUOREKAS JYVÄSKYLÄ SÄILYTTÄNYT VETOVOIMANSA JOUTSAN SEUTU VIREÄ JA VAHVISTUVA JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUINVESTOINNIT

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO REAGOINNISTA RAKENNEMUUTOKSEN ENNAKOINTIIN...

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26

SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26 Tulossuunnitelma 2008 4.11./ 1-26 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...1 1. TE-keskuksen toiminta-ajatus, visio ja arvot...2 2. Tavoitteiden toteutuminen vuonna...3 2.1 Yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen...3

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013

LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013 LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013 1. LÄHTÖTILANNE Työpaikat, työllisyys ja tuotanto Seudun työpaikkojen ja yrityskannan kehitys

Lisätiedot

Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus. Lauri Vierto

Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus. Lauri Vierto Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus Lauri Vierto Pro gradu tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto Helmikuu 2014 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 24.5.2010 / Versio 0.1.1 (raportti käsitellään: seurantakomitea 7. - 8.6.2010 Lahti) CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2012 COM(2012) 619 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2011 Hyväksytty Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa 7.6.2012

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 10/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet

Lisätiedot

Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden toteutumisen seuranta- ja arviointiraportti

Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden toteutumisen seuranta- ja arviointiraportti Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden toteutumisen seuranta- ja arviointiraportti Sisäasiainministeriön julkaisu Teema: Alueiden kehittäminen Taitto: Pentti Nuortimo

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Kuopion seudun työpolku-hankkeen tiedote-lehti 2/2004. Sisältöä. Uutispätkiä työllisyydestä. Tehokkuutta yritysyhteistyöhön

Kuopion seudun työpolku-hankkeen tiedote-lehti 2/2004. Sisältöä. Uutispätkiä työllisyydestä. Tehokkuutta yritysyhteistyöhön Työpolku@sanomat Kuopion seudun työpolku-hankkeen tiedote-lehti 2/2004 Sisältöä Uutispätkiä työllisyydestä Tehokkuutta yritysyhteistyöhön Yritysyhteistyö -keskustelutilaisuuden satoa Maxi kodintukku kaupan

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 PORVOON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 2017 Sisältö 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 2 Nykytilanne... 6 Organisointi... 6 Kustannukset...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9. Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9. Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9 Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Helsinki 2011 ISSN-L 1236-2115 ISSN 1797-9897 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 1 Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 Turun kaupungin tarkastuslautakunta TYÖTÄ JA LEIPÄÄ - Turun työllisyysasioiden arviointi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Raportti työpankkien toiminnasta ja ehdotukset

Raportti työpankkien toiminnasta ja ehdotukset Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:3 Valtakunnallinen työpankkikokeilu Raportti työpankkien toiminnasta ja ehdotukset toimintamallin kehittämiseksi sosiaali- ja terveysministeriö ISSN 1797-9897

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Lähde: Sisäasiainministeriö/Genimap KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 Kuopion kaupunki Yrityspalvelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.10.2013 COM(2013) 707 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot