KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 53. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 19:30-21:35 PAIKKA Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Virkanimikkeiden muuttaminen / opettajat Kauhavan ja Tikkakosken lukioiden ilmailuopetuksen 60 kehittämishanke 31 Y-Kinosta Kauhavan kongressikeskus Kortesjärven ja Ylihärmän alueiden ylijäämärahastojen 69 käyttökohteista päättäminen 33 Takauksen antaminen Kortesjärven Vanhustenhuolto 73 ry:n lainalle 34 Työpajahankkeen hankesuunnitelma / kaupungin 75 rahoitusosuuden hyväksyminen 35 Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven lasten ja nuorten 82 hyvinvointisuunnitelma vuosille Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 86 palveluliikennesuunnitelma 37 Muut asiat / Valtuustoaloite turva-asunnon saamiseksi Kauhavalle 93

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mäkinen Jouko 19:30-21:35 valtuuston pja Liinamaa Tapio 19:30-21:35 valtuuston I varapja Kankaanpää Kari 19:30-21:35 valtuuston II varapja Hietamäki Olli-Pekka 19:30-21:35 valtuuston III varapja Hakala Heikki 19:30-21:35 jäsen Hakomäki Heikki 19:30-21:35 jäsen Haukkala Juhani 19:30-21:35 jäsen est. 31 Heikkilä Paavo 19:30-21:35 jäsen Hietamäki Petri 19:30-21:35 jäsen Hirvelä Kari 19:30-21:35 jäsen Kangas Marketta 19:30-21:35 jäsen est. 31 Kankaanpää Markku 19:30-21:35 jäsen Kankaansyrjä Mika 19:30-21:12 jäsen Kari Jorma 19:30-21:35 jäsen Korkealaakso Heikki 19:30-21:35 jäsen Kurki Kimmo 19:30-21:35 jäsen Kurvinen Antti 19:30-21:35 jäsen Lammi Jorma 19:30-21:35 jäsen Luoma Arja K. 19:30-21:35 jäsen Luoma Mikko 19:30-21:35 jäsen Mäkipernaa Hermanni 19:30-21:35 jäsen Niemistö Jaakko 19:30-21:35 jäsen Ojanperä Harri 19:30-21:35 jäsen est. 31 Paavola Eero 19:30-21:35 jäsen Pahkajärvi Jussi 19:30-21:35 jäsen est. 33 Peltoluhta Sami 19:30-21:35 jäsen Puro-Aho Alpo 19:30-21:35 jäsen Puronvarsi Martti 19:30-21:35 jäsen Ruotsala Heimo 19:30-21:35 jäsen est. 31 Salo Aulikki 19:30-21:35 jäsen Salo Petri 19:30-21:35 jäsen Salonpää Hannu 19:30-21:35 jäsen Syrjälä Sinikka 19:30-21:35 jäsen Takamaa Seppo 19:30-21:35 jäsen Tuhkasaari Timo 19:30-21:35 jäsen Virrankoski Ville 19:30-21:35 jäsen Ylinen Keijo 19:30-21:35 jäsen Övermark Niina 19:30-21:35 jäsen Kari Mauno 19:30-21:35 varajäsen Salomäki Anne-Mari 19:30-21:35 varajäsen Renko Timo 19:30-21:35 varajäsen Lammi Sirpa 19:30-21:35 varajäsen Laukkonen Jari 19:30-21:35 varajäsen Mattila Harri 19:30-21:35 kaupunginjohtaja Lehtiniemi Tuomo 19:30-21:35 hallintojohtaja,sihteeri Salo Liisa 19:30-21:35 talousjohtaja Luhtala Hannele 19:30-21:35 henkilöstöjohtaja Karhu Eija 19:30-21:10 sivistysjohtaja Nieminen Olli 19:30-21:10 apulaisrehtori POISSA Keltto Pekka jäsen Korpimäki Marja-Leena jäsen Pihlgren Antti jäsen Ruotsala Aki jäsen Seppä-Lassila Marjatta jäsen

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Petri Hietamäki ja Kari Hirvelä. ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Jouko Mäkinen Tuomo Lehtiniemi PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla klo 9.00 TARKASTUS Petri Hietamäki Kari Hirvelä PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla klo SESTI NÄHTÄVILLÄ Tuomo Lehtiniemi, hallintojohtaja

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginvaltuusto 27 Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokouk seen on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kulle kin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoi keus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava tieto yleisesti julkisten kuulutusten ilmoi tustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Lisäksi kokouksen ajasta ja paikasta on tiedotet tava ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päät tänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kokouskutsu on asetettu kaupungin ilmoitustaululle ja palvelutoimistojen ilmoitustauluille ylei sesti näh tä vil le ja julkaistu Komiat-lehdessä ja Jär viseu dun Sanomissa Ko kous kutsu ja esitys lista on toimitettu val tuu te tuille Lisäksi ko kous kutsu on luet tavissa kau pungin kotisivuilla. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lisätietoja: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi, puh. (06) ,

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kaupunginvaltuusto 28 Kaupunginvaltuusto Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tapana on ollut, että pöytäkirjan tarkastus kiertää aakkosjärjestyk sessä. Vuorossa ovat val tuu te tut Petri Hietamäki ja Kari Hirvelä. Pöytäkirja tarkastetaan hallintojohtajan virka huoneessa keskiviikkona klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Hietamäki ja Kari Hirvelä. Lisätietoja: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi, puh. (06) ,

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Virkanimikkeiden muuttaminen / opettajat 232/ /2010 Kaupunginhallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala Hallintosäännön mukaan virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamises ta päättää kaupunginvaltuusto. Kuntaliitoksen yhteydessä opettajat siirrettiin niillä virkanimikkeillä, jotka heillä tuol loin oli. Tästä syystä opettajien virkanimikkeistö on varsin kirjava ja yhtenäisyyden vuoksi nimikkeet tulisi yhtenäistää. Koulutoimi on laatinut luettelon muutettavista nimikkeistä määrittäin. Nimikkeiden muuttaminen on muodollisuus, jolla ei ole vaikutusta esim. palkkaukseen. Nimikkei den muuttamisesta on neuvoteltu ao. ammattijärjestön kanssa, eikä sillä ole huo mautettavaa asiaan. Muutettavat nimikkeet ovat seuraavat: nykyinen nimike (määrä) erityisopettaja, peruskoulu (4) erityisopettaja, peruskoulu (1) kiertävä englanninkielen opettaja (1) kiertävä erityisopettaja (1) lukion ja peruskoulun yht. (3) lukion lehtori (16) musiikinopettaja (1) opinto-ohjaaja (2) peruskoulun lehtori (40) peruskoulun luokanopettaja (49) peruskoulun yläasteen rehtori (1) tuntiopettaja 1 (tehtävien muutos) yläasteen ja lukion yhteinen (3) yläkoulun rehtori (3) uusi nimike erityisopettaja luokanopettaja lehtori erityisopettaja lehtori lehtori lehtori oppilaanohjauksen lehtori lehtori luokanopettaja rehtori esiluokan opettaja lehtori rehtori Muutokset esitetään tuleviksi voimaan Nimikkeiden muutoksesta on neuvoteltu pääluottamusmiehen kanssa jo aikaisem min ja muutokset on nyt käyty läpi paikallisneuvottelussa Tuolloin työn tekijäjärjestö on hyväksynyt muutokset. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että edellä luetellut opettajien virkojen virkanimikkeet muutetaan esitetyllä tavalla alkaen.

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto 29 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituk sen esityksen.

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kauhavan ja Tikkakosken lukioiden ilmailuopetuksen kehittämishanke 83/ /2010 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Ilmailu on Kauhavaa positiivisesti sekä kunta- että muussa kentässä profiloiva tunnettuus- ja vahvuustekijä. Toimialan vahvistamiseksi tulee kuitenkin aktiivisesti tehdä eri sidosryhmien kanssa määrätietoista, pitkäjänteistä ja tulevaisuussuuntautunutta yhteistyötä. Osana toukokuussa 2009 kaupunginvaltuustossa hyväksyttyä Kantavat siivet Kauhavalla kaupunkistrategiaa on paikkakuntamme yhdeksi elinvoimakärjeksi määritelty ilmailu. Strategian toimeenpanemiseksi järjestettiin taloussuunnitelmassa edellytetty toimialan kehittämisseminaari. Sen tarkoituksena oli tiiviiden asiantuntijapuheenvuorojen avulla virittää keskustelua ja toimia, joilla hyödynnetään toimialalla olevat vahvuudet ja mahdollisuudet. Seminaarin yhteenvetona sovittiin valmisteltavaksi esiselvityshanke, jolla 3-4 kk:n kuluessa kartoitetaan olennaisimmat toimenpiteet varsinaisen kehittämistyön pohjaksi. Seminaarissa esiteltiin myös jo vuoden 2009 keväästä jatkuneen ilmailulukiohankkeen valmistelua työryhmän puheenjohtaja Olli Niemisen toimesta. Tehdyn valmistelun lähtökohdat pohjautuivat Suomen Yrittäjäopiston vuonna 2008 toteuttaman lentokoulutushankkeen kokemuksiin siitä, että varteenotettavin etenemislinja on nimenomaan lukiokoulutuksen kehittäminen. Tälle Kauhavan lukiolla oli jo entuudestaan hyvä valmius ilmailukurssien järjestäjänä. Ilmailulukiohanketta lähdettiin valmistelemaan sotilasilmailupaikkakuntien yhteistyönä, jolloin yhteistyöosapuoleksi tuli Jyväskylän kaupungissa sijaitseva Tikkakosken lukio. Tavoitteeksi asetettiin kehittää yleiskäyttöinen lukion ilmailulinjan toimintamalli. Lukioista valmistuisi jatkossa uuden kehiteltävän valintajärjestelmän kautta sekä siviili- että sotilasilmailun tarpeisiin soveltuvia korkeakoulutuskelpoisia yo-tutkinnon suorittaneita lentäjiä. Niille, jotka eivät läpäisisi lentokoulutettaville asetettavia vaatimuksia, luotaisiin samalla koulutusväylä muihin ilmailu- tai teknisen alan ammatteihin. Valmistelu on edennyt rakentavassa yhteistyössä verkostossa, jossa ovat mukana Jyväskylän kaupunki ja koulutuskuntayhtymä, Ilmasotakoulu, Kauhavan Lentosotakoulu, Kauhavan kaupunki, Kauhavan ja Tikkakosken lukiot ja siviili-ilmailuun lentäjiä kouluttava Suomen Ilmailuopisto. Hankkeesta ovat puoltavia lausuntoja antaneet ilmavoimien esikunta, Ilmasotakoulu, Lentosotakoulu, Suomen Ilmailuopisto sekä lennonjohtajia kouluttava Avia College.

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ratkaisevaa koulutuksen toteutumiselle on sen ylläpitäjien eli Kauhavan kaupungin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lisäksi opetusministeriön suhtautuminen koulutuksen resursointiin. Ministeriölle on valmisteltu liitteen mukainen yhteisesitys Kauhavan ja Tikkakosken lukioiden ilmailuopetuksen kehittämishankkeeksi. Sen toteuttamiseksi haettaisiin opetusministeriöltä korotettua valtionosuutta ilmailuopetuksen järjestämiseen alkaen. Ohessa on kehittämishankkeen kustannusarvio, jossa lähtökohtana on noin 200 hakijan perusjoukosta karsia, testata ja valita kumpaankin lukioon lentokoulutettaviksi 20 opiskelijaa vuosittain. Valinnasta ja lentokoulutuksesta johtuvat kustannukset ovat molempien lukioiden osalta yhteensä euroa. Tällöin korotetun valtionosuuden tarve opiskelijan yksikköhintaan on euroa yksikköhinnan ollessa kokonaisuutena euroa. Varsinainen lentokoulutus toteutettaisiin näin ostopalveluna FTO-hyväksynnän omaavan lentokoulutusorganisaation toimesta. Koulutuksen ylläpitäjien taloudelliselle/ järjestämisvastuulle tulisivat: halli- ja toimitilat lentokoneille ja henkilöstölle teoria- ja simulaattorikoulutustilat asunnot opiskelijoille koulutus/kehityspäällikön palkkaus Lentokoulutusta varten tarvitaan lentokentän yhteyteen seuraava halliratkaisu: lentokonehalli 4-6 lentokoneelle tehtävänantotila henkilöstö- ja sosiaalitilat tilantarve yhteensä noin m2 kustannusarvio uudisrakennuksena euroa/m2 eli 0,8-1 milj. euroa mahdollisuus rakennetun hallin vuokraukseen lentokoulu tuksen toteut tajalle vaihtoehtona Lentosotakoululla olevan hallin osto, muutos työt ja uuden rakentaminen tilalle Teoria- ja simulaattorikoulutustilat voidaan sijoittaa Kauhavan lukion nykyisiin tiloihin lentokoulutuksen kokonaiskustannusarvioon sisältyvin kustannuksin. Asunnot opiskelijoille voidaan osoittaa käyvin vuokrin Tuppiroska Oy:n asuntokannasta, jolloin asuntojen käyttöastetta saadaan nostettua ja yhtiön taloudellista asemaa parannettuna.

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lukion ilmailuopetuksen kehittämishanketta varten tarvitaan koulutuksen järjestämisvaatimusten takia koulutuspäällikkö. Kun kaupungilla on suunnitteilla laajempi ilmailutoimialan kehittäminen toteutetun seminaarin pohjalta, koulutuspäällikön tehtävät yhdistettäisiin kehityspäällikön tehtäviin, jolloin vakanssinhaltijan vastuulla olisi toimialan kokonaisvaltainen kehittäminen. Palkkauksesta aiheutuisi noin euron vuotuiskustannukset. Kaupunki vastaisi rekrytoinnista ja palkkauksesta ja hakisi tarkoitukseen erillistä projektirahoitusta. Kaupungin ylläpitäjä ja taloudellista vastuuta arvioitaessa on otettava huomioon mm. seuraavia näkökohtia: Kaupunki tarvitsee ilmailutoimialan kehittämiselleen nykyis tä vahvem man toiminnallisen kehittämisalustan ja perusinfran. Il man lentokonehal lia, toimitiloja ja toimivaa siviililentokoulutusta ei voida rea listisesti ottaen hyödyntää jatkossa toimialalla avautuvia koulutuksen ja muita kehittä mismahdollisuuksia. Nyt suunniteltu panostus luo mahdollisuuksia lennonopetta jakoulutuk sen hyödyntämiseen lukiossa toteutettavan lennonope tuksen resurssi na. Hanke pohjustaa edellytyksiä lentokoneasentajakoulutuk selle. Lento koneiden huoltohenkilöstön määrään on odotettavissa huomattava va jaus tulevina vuosina eläkepoistuman takia. Kauhavalla on tarjolla suuri määrä reservin mekaanik koja, joita voisi käyttää opettajina. Hanke luo mahdollisuuksia ilmailun yrittäjyyskoulutukselle ja Suomen Yrittäjäopiston koulutus/konsultointiresurssien hyödyntä miselle. Liiketoi mintaosaamisen merkitys ilmailutoimialalla on eri operaattorien roolissa korostumassa. Hanke konkretisoi puitteita ja monipuolistaa mahdollisuuksia harrasteil mailun edistämiseksi. Lukion selkeä profiloituminen ilmailu -keihäänkärjen avulla luo hyvät tulevaisuuden mahdollisuudet pärjätä lukioiden välisessä kiristy vässä kilpailussa oppilaista maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Kauhavan kaupungin valtakunnallinen näkyvyys ja houkut televuus paranevat selvästi ilmailulukion myötä (valtakunnalliset messut, hakujärjestelmä jne.) Valmistelutyöryhmän pj. Olli Nieminen esittelee hankkeen yksityiskohdat hallitukselle ja kapteeni Seppo Tuovisen kera myös valtuustolle.

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle: Kauhavan ja Tikkakosken lukioiden ilmailuopetuksen kehit tämishank keen sekä sen toimintasuunnitelman ja kustannusarvion hyväksymistä liitteiden mukaisessa muodossa. Korotetun valtionosuuden hakemista opetusministeriöltä Kauhavan lu kion oppilaskohtaisiin yksikkökustannuksiin em. kehit tämishankkeen to teuttamiseksi lukien. Opetusministeriön em. valtionosuuspäätöksen niin mahdol listaessa ku luvan vuoden talousarviossa Kyytitakuu-hankkeen maksu osuuden sääs tö euroa voidaan käyttää ilmailutoimi alan kehitys päällikön rekry toimiseen ja palkkaukseen em. kehittä mishanketta ja toi mialan laajem paa kehittämistä varten jo loppuvuonna Kehitys päällikön palk kaukseen haetaan osarahoitusta aluekehitysvaroista. Ensi vuoden ta lousarviossa varaudutaan kehityspäällikön palkkaus ja mui hin kuluihin arviolta noin eurolla. Mahdollisen lentokonehallihankkeen muodosta ja toteustavasta pää tetään erikseen vuoden 2011 talousarviossa. Ennen päätöksentekoa pidettiin neuvottelutauko klo Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen siten täydennettynä, että hanke ei saa haitata muuta lukiotoi min nan kehittämistä. Kauhavan lukion opinto-ohjaaja Olli Nieminen oli tämän asian kohdalla se los ta mas sa han ket ta klo Pöytäkirjaan merkittiin, että Harri Ojanperä saapui kokoukseen tämän pykälän kä sit te lyn ai ka na klo ja Nii na Över mark klo Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto 30 Kokouksessa oli paikalla hanketta esittelemässä kello saakka lukion apulaisrehtori, opinto-ohjaaja Olli Nieminen ja kapteeni Seppo Tuovi nen Len to so ta koulusta.

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Esitysten perusteella käydyn laaja-alaisen keskustelun jälkeen Petri Salo esitti Tapio Liinamaan kannattamana, että kaupunginhallituksen esityksestä hyväksytään kaksi ensimmäistä ranskalaisella viivalla merkittyä kohtaa ja valtionosuushakemus jätetään opetusministeriölle. Talousarviorahoituksen jatkovalmistelun tarve riippuu opetusministeriön rahoituspäätöksestä. Esitystä kannattivat useat valtuutetut ja se hy väksyt tiin yksimieli sesti.

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Y-Kinosta Kauhavan kongressikeskus 295/ /2010 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi Kauhavan Y-kinon toimitusjohtaja Ilkka Peura on lähettänyt kaupunginhallitukselle kirjeen "Y-Kinosta Kauhavan Kongressikeskus". Kirjeessä esitetään seuraavia toimenpide-ehdotuksia: 1. Elokuvateatteritoiminnan jatkuminen Kauhavalla Elokuvateatteritoiminnassa digitalisointi on ehtona näytösten järkevälle jatkumiselle. Digitalisointiin lähialueella ovat vuonna 2010 saaneet tukea Suomen Elokuvasäätiöltä mm. Bio Alareksi Alajärvellä ( ) ja Lapuan Paukussa sijaitseva elokuvateatteri ( digitalosointiin ja kunnostukseen). Bio Alareksin digitalisoinnin pitäisi olla valmiina toukokuun puolivälissä. Digitalisoinnin jälkeen elokuvien tarjonta laajenee oleellisesti eikä uusimpia elokuva tarvitse enää odottaa 1-2 kuukautta. Lisäksi 3Delokuvien näyttäminen tulee jokapäiväiseksi. Digitalisointi tuo mahdollisuuden tukea kulttuuritarjontaa uudella tavalla: suorana lähetyksenä voidaan katsoa vaikkapa Vienin filharmoonikkojen uuden vuoden konserttia tai Suomi-Ruotsi jääkiekon MM-loppuotte lua! Digitaalisessa elokuvateatterissa työn määrä vähenee oleellisesti ja elokuvien laatu paranee. Kauhavan Rotaryklubi tekee nykyisellään noin 200 tuntia talkootöitä kuukaudessa. Suuri osa tästä on 35mm elokuvien valmistelua eli kahdelta-kolmelta kuljetuskelalta siirtäminen ja liittäminen näyttökelalle. Näyttökela painaa tyypillisesti kg filmin pituuden ollessa 3,5-4,5 km). Työmäärä ei oleellisesti vähenisi vaan säästynyt työ käytetään useamman näytöksen näyttämiseen viikottain. 2. Elokuvasalin muu käyttö Kunnostukseen liittyvä akustointi tuo mahdollisuuden korkeatasoisten konserttien järjestämiseen Kauhavan kongressikeskuksessa. Elokuvasalin istuinten uusimisessa huomioidaan opiskelijoiden työtasot ja johdotukset esim. simultaanitulkkauksille sekä sähkönsyöttömahdollisuudet opiskelijoiden kannettaville tietokoneille - tämä sähkönsyöttö puuttuu nykyisin. Istuintenkin osalta otetaan huomioon kongressikeskuk-

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto sen vaatimukset. Kongressikeskuksena Kauhava pystyisi tarjoamaan palveluitaan laajalle alueelle. Esim. Helsingistä pääsee Kauhavalle reilussa kolmessa tunnissa junalla ja Oulusta vähän nopeammin. Vaasa on noin tunnin matkan päässä. Laadukkaan kongressisalin lisäksi tarjontana samalla piha-alueella on luok katiloja, ravintolapalvelut sekä majoitustilaa. 3. Esitys Kauhavan Y-kino Oy esittää Kauhavan kaupunginhallitukselle, että nykyinen elokuvateatteri kehitetään kongressikeskukseksi. Hyötyjinä olisivat: elokuvayleisö, Kauhavan kaupunki, Suomen Yrittäjäopisto yritykset, jotka voisivat järjestää korkeatasoisia kansainvälisiä tilaisuuksia, kulttuuritoimi - akustointi parantaa ko. salin käyttömahdollisuutta mm. pienimuotoisiin konsertteihin. 4. Alustava kustannuslaskelma ja rahoitussuunnitelma Kustannuslaskelma: Digitaalinen elokuvakone (sis. asennuksen, säädöt ja koulutuksen sekä 24h puhelintuen) n. 150 istuinta Elokuvasalin akustointi Yhteensä Rahoitussuunnitelma: Suomen Elokuvasäätiö Kauhavan kaupunki Suomen Yrittäjäopisto Yhteensä Kauhavan Rotaryklubin vastuulla on elokuvatoiminnan pitäminen yllä vähintään kolme vuotta tukipäätöksen jälkeen. Tämä tarkoittaa noin 6000 työtuntia. Kauhavan kaupunki saa huomattavan avustuksen joka jää kaupunkilaisten käyttöön. Suuri osa töistä voidaan tehdä myös kaupungin omana työnä, jos tämä nähdään järkeväksi. Koska Elokuvasäätiön tuki saadaan vasta marraskuussa, ja rakentaminen on järkevintä hoitaa kesän aikana, kun sekä elokuvatoiminta että auditorion muu käyttö on hiljaisinta. Rahavirtoja rakentamiseen tarvitaan

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto alustavien laskelmien mukaan niin, että kesäkuun tarve on euroa, heinäkuussa euroa ja elokuussa euroa. Jos kesäkuun ja heinäkuun rahoitustarve hoidetaan yrittäjäopiston ja kaupungin maksuosuuksina hankkeeseen, on elokuusta marraskuuhun rahoitettava enintään euroa ennakkorahoituksena. Hanketta voidaan pitää erittäin kannatettavana ja järkevänä sekä Kauhavan kehityksen että Y-Kinon elokuvatoiminnan kannalta. Kaupungin kuluvan vuoden talousarviossa on varattu euroa elokuvatoiminnan jatkokehittämiseen. Määräraha on käyttötalouspuolella, mutta po. hankkeeseen käytettynä se toteutuisi investointina, jonka käyttötalousmenovaikutus tulee poistojen kautta. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki osal lis tuu edellä selostettuun Kauhavan kongressikeskus-investointihankkee seen eurolla. Osallistumisen edellytyksenä on rahoituksen toteu tumi nen muil ta osin. Kaupungin osuus katetaan tässä vaiheessa hanke toi mintaan (mm. elokuvakaupunkihankkeeseen) varatuista määrärahois ta. Talousjohtaja Liisa Salo valtuutetaan antamaan rakentamiselle ennakkorahoitusta enintään euroa. Ennen rakennustöiden aloittamista on oltava käytössä kirjalliset päätökset tai ennakkopäätökset rahoituksen varmistumisesta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityk sen Pöytäkirjaan merkittiin, että Heimo Ruotsala, Harri Ojanperä, Kari Kankaanpää, Ju ha ni Haukkala ja Marketta Kangas poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi, todettiin yhteisöjääviydet. Lisätietoja: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto 31 Pöytäkirjaan merkittiin, että valtuutetut Juhani Haukkala, Heimo Ruot sala, Har ri Ojanperä ja Marketta Kangas ilmoittivat olevansa esteellisiä (=yh tei sö jäävejä) ja pois tui vat kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaan merkittiin, että Mika Kankaansyrjä poistui kokouksesta tämän py kä län käsittelyn aikana klo Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituk sen esityk-

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto sen.

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kortesjärven ja Ylihärmän alueiden ylijäämärahastojen käyttökohteista päättäminen 1113/ /2009 Kaupunginhallitus Valmistelija: Talousjohtaja Liisa Salo Kauhavan kaupungin Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa (kuntaliitossopimus) on ylijäämärahastoista mainittu seuraavaa: "Mikäli yhdistyvillä kunnilla on kertyneitä ylijäämiä rahoitusvarallisuuden erät huomioiden, ne rahastoidaan 70 prosenttisesti käytettäväksi 5 vuoden aikana asianomaisen kunnan alueen investointeihin tai kehittämishankkeisiin, jotka hyödyttävät myös uutta kuntaa ilman käyttökustannusrasitetta." Vuoden 2008 tilinpäätökset on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa Alahärmän kun nan ta seessa oli kertynyttä ali jää mää ,94 euroa. Kauhavan taseessa oli kertynyttä ali jäämää ,44 euroa. Kortesjärven taseessa oli kertynyttä yli jää mää ,93 euroa ja Ylihär män taseessa oli kertynyttä yli jää mää ,64 eu roa. Näin ollen kuntaliitossopi muksen mukai nen ylijäämien rahastointi koskee entisiä Kortesjärven ja Ylihär män kun tia. Kun kertyneet ylijäämät huomioidaan 70 prosenttisesti, muodostuu Kor tesjärven alueen ylijäämärahaston pääomaksi euroa ja Yli här män ra haston pääomaksi euroa. Molempien rahastojen pääomat on pyöristetty lähinnä alempaan euroon. Kuntaliitossopimuksessa on sovittu, että ylijäämärahastot käytetään 5 vuoden aikana. Määritelty investointitahti on varsin nopea huomioiden kaupungin nykyisen taloudellisen tilanteen sekä sen, että kuntaliitoksen en sim mäi nen vuo si on jo lo pus sa. Tämän vuoksi rahastojen käyttöaikaa saattaa olla perusteltua tarvittaessa pidentää. Kortesjärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan määritellyt kohteet, joihin ylijäämärahaston varoja käytetään. Kohteet on numeroitu tarpeellisuus- / ensisijaisuusjärjestyksen mukaisesti. Kohteita on ni metty yh teen sä eu ron edestä. Lis talla ensimmäisenä on Kirkonkylän koulukeskuksen peruskorjaus. Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt koulukeskuksen peruskorjaushankkeen kustannusarvioksi euroa, mikä on euroa korkeampi kuin aikaisemmat arviot. Samalla kaupunginhallitus on linjannut, että hankkeesta rahoitetaan yhdistymisavustuksesta euroa ja loppuosa euroa Kortesjärven ylijäämävaroista. Samalla on päätet-

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ty, et tä Kor tes jär ven alueen valtuutetut tekevät selvityksen ylijäämärahojen lop pu osan käytöstä. Kortesjärven ylijäämärahastosta on talousarvion yhteydessä linjattu rahoitettavaksi myös jalkapalloharjoituskentän maapoh jan kaup pa. Alueen kauppahinta on kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaan euroa. Kauppahinnan lisäksi kaupasta aiheutuu lohkomis- ym. kustannuksia. Edel leen ra has ton varois ta tul laan ra hoitta maan vuosina toteutettavan Purmojärven kun nos tus hank keen kun tara ha osuus, yh teen sä euroa. Näin ollen rahaston pääomasta jää kohdentamatta noin euroa. Ylihärmän kunnanvaltuusto on kokouksessaan määritellyt yli jäämärahastosta toteutettavaksi esitettävät kohteita yhteensä euron edestä. Kau pun gin ta lous ar vios sa on vuoden 2009 inves toin ti ohjelmassa hyväk sytty Yli härmän yli jää mä ra has tos ta käytettäväksi Kiis tola-rannan jär vi -tie suun nitelmaan euroa. Edelleen valtuusto on on ko kouksessaan päättänyt myöntää eu ron investointilisämäärärahaa tie- ja ra kennus suun nitel man laatimi seen maanteille 7233 ja 723 välille Viemerö - Ilo mäen kierto liittymä Yli härmä. Oman pääoman alaisilla rahastoilla tulee olla säännöt. Liitteenä ylijäämärahastoja koskevat säännöt. Sääntöjen mukaan rahastojen käyttökohteista ja niiden toteuttamisaikataulusta päättää valtuusto ao. osa-alueen valtuutetuista ja asiantuntijoista muodostuvan työryhmän esityksestä. Työryhmien on annettava kokonaissuunnitelma rahaston käytöstä men nes sä. Suunnitelman laadinnan yhteydessä otetaan huomioon myös kohonneista kustannuksista aiheutuva vaikutus hanketoteutuk seen ja -rahoitukseen. Suunnitelma tarkentuu vuosittain budjetin yhtey dessä. Mahdollisista muutoksista kokonaissuunnitelmaan tekee ehdo tuksen ao. alueen työ ryhmä. Kuntaliitossopimuksen ja rahastojen sääntöjen mukaan rahastojen varat on käytettävä sellaisiin investointeihin tai kehittämishankkeisiin joista ei pääsääntöisesti aiheudu jatkossa käyttökustannuksia. Jos käyttökohteesta kuitenkin aiheutuu käyttökuluja, on ne otettava huomioon ylijäämärahaston pääomaa vähentävänä. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. päättää perustaa Kortes jär ven ja Ylihärmän alueiden ylijää märahastot 2. hyväksyy ylijäämärahastojen säännöt 3. vahvistaa Kortesjärven ra haston pääomaksi eu roa ja Yli här män ra haston pääomaksi eu roa 4. päättää siirtää edellisten tilikausien yli-/alijäämätililtä eu-

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto roa Kortesjärven alueen ylijäämärahaston ja eu roa Ylihärmän alueen ylijäämä ra hastojen pääomaksi Oma pääoma / Muut omat rahastot taseryhmään. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjoh tajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Leena Rantala saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Lisätietoja: Talousjohtaja Liisa Salo, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituk sen esityksen. Kaupunginhallitus Valmistelija: Talousjohtaja Liisa Salo Ylihärmän alueen valtuutetut ovat Ylihärmän ylijäämärahaston sääntöjen 4 mukaisesti kokoontuneet ja tehneet esityksen ylijäämärahaston käyttökohteista. Liitteenä kokouksen pöytäkirja. Kortesjärven alueen valtuutetut ovat ilmaisseet, että Kortesjärven ylijäämärahastosta esitetään toteutettavaksi kuntaliitoksen yhdistymisavustusosuudella ( euroa) toteutettavaksi määritellyt kohteet sekä Kor tes jär ven kun nan val tuuston esittämiä hankkeita (kohteet määri tel ty to te ut ta misjärjes tyksessä) niin paljon kuin ylijäämärahaston pää oma sallii. Liitteenä on yhdistelmä Ylihärmän ja Kortesjärven alueen valtuutettujen esityksistä ylijäämärahastoista rahoitettavista kohteista. Kaupungin talouden tasapainon turvaamiseksi tulisi kohteiden toteutuksen jakautua suhteellisen tasaisesti rahastojen käyttöajalle (eri vuosille). Tasapuolisuuden vuoksi vuosittain tulisi toteuttaa hankkeita molemmista rahastoista.

20 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Ylihärmän ja Kortesjärven ylijäämärahastosta rahoitettavat kohteet. Rahastoista vuosittain rahoitettava määrä mää ri tel lään talousarvion laatimisen yhteydessä ja talousarvioon varataan vuosittain tarvittavat määrärahat. Koh tei den to teut ta mis ai ka tau lus ta ja järjestyksestä päättää taloussuunnitelman perusteella kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Talousjohtaja Liisa Salo, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto 32 Valtuutettu Jaakko Niemistö teki esityksen Kortesjärven valtuutettujen puolesta, että Ylihärmän osalta päätösesitys hyväksytään, mutta Kortesjärven osalta asia jätetään hyväksymättä, koska se vaatii vielä jatkoselvit te ly jä. Esi tys tä kan natti Mau no Kari. Jaakko Niemistön esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kauhavan ja Tikkakosken lukioiden ilmailuopetuksen kehittämishanke

Kauhavan ja Tikkakosken lukioiden ilmailuopetuksen kehittämishanke Kaupunginhallitus 110 03.05.2010 Kaupunginvaltuusto 30 10.05.2010 Kauhavan ja Tikkakosken lukioiden ilmailuopetuksen kehittämishanke 83/4.41.410/2010 KH 110 Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila

Lisätiedot

Työpajahankkeen hankesuunnitelma / kaupungin rahoitusosuuden hyväksyminen

Työpajahankkeen hankesuunnitelma / kaupungin rahoitusosuuden hyväksyminen Kaupunginhallitus 100 19.04.2010 Kaupunginvaltuusto 34 10.05.2010 Työpajahankkeen hankesuunnitelma / kaupungin rahoitusosuuden hyväksyminen 253/3.31.345/2010 KH 100 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1. Otsikko Sivu 1 Kosolan kouluprojektin aloituspalaverin muistion

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1. Otsikko Sivu 1 Kosolan kouluprojektin aloituspalaverin muistion KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 09.09.2010 AIKA 09.09.2010 klo 14:00-15:35 PAIKKA Tekniikkakeskus, Päämajantie 6 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kosolan kouluprojektin aloituspalaverin muistion 3

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista

Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 21.08.2014 Kaupunginhallitus 335 01.09.2014 Kaupunginhallitus 382 06.10.2014 Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista 175/13.05/2014 SOTELTK

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Vanhusneuvosto 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 10:00-12:00 PAIKKA Tupasvilla, Kortesjärvi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Tupasvillan tehostettuun palveluasumiseen

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 18.06.2015 Aika 18.06.2015 klo 09:00-11:35 Paikka Ikaalisten kauppaoppilaitos, auditorio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi-

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi- Sivistyslautakunta 22 28.02.2012 Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Nuorisopalvelut, Perusopetuslain mukaiseen aamuja iltapäivätoimintaan hakeminen, valintakriteerit ja maksut Sivistys- ja

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Elinvoimavaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Elinvoimavaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Elinvoimavaliokunta 6 01.03.2016 Kunnanhallitus 88 14.03.2016 Valtuusto 21 29.03.2016 LEADER HANKKEEN ANTOLAINA / KEMPELEEN NUORISOSEURA RY / MÄÄRÄRAHAN MUUTOS 694/02.05.01/2015 ELIVK 6 Valmistelija kehitysjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään.

Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään. Kunnanhallitus 79 20.03.2014 Kunnanhallitus 93 09.04.2014 Kunnanhallitus 160 12.06.2014 Kunnanhallitus 219 11.09.2014 Kunnanhallitus 257 29.10.2014 Liikuntahallin rakentaminen Pälkäneelle 195/02.05.01/2013

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy Kaupunginhallitus 236 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 57 17.06.2010 Kaupunginhallitus 142 08.04.2013 Kaupunginvaltuusto 53 18.04.2013 Kaupunginhallitus 305 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 81 08.09.2014 Omavelkainen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA 2013-2016 PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika: 13.11.2013 klo 16:30-20:00 Paikka: Villa Breda, takkahuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 28 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma Maakuntahallitus I 279 10.12.2007 Maakuntahallitus I 50 23.02.2009 Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma 1049/82/820/2007 1153/82/820/2008 MH 279 Hanketiimi Hakijana Kajaanin Teknologiakeskus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p /

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p / JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 / 2016 1 AIKA To 20.10.2016 klo 17.05 19.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30. PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 83 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

13.11.2013, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

13.11.2013, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 30.10.2013 25 Kokousaika 30.10.2013 klo 17.00 18.25 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kallio Reino Ketola Hannu Kulmala

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, auditorio, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Hanhikivi yhteyshanke / Yhteyssihteerin rekrytointi / Valintapäätös / Yhteyshankkeen jatkoaika / Muutospäätös / Muutospäätös

Hanhikivi yhteyshanke / Yhteyssihteerin rekrytointi / Valintapäätös / Yhteyshankkeen jatkoaika / Muutospäätös / Muutospäätös Kunnanhallitus 181 04.06.2012 Kunnanhallitus 217 14.08.2012 Kunnanhallitus 242 03.09.2012 Kunnanhallitus 391 18.11.2013 Kunnanhallitus 116 31.03.2014 Kunnanhallitus 17 12.01.2015 Hanhikivi yhteyshanke

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Valtuustoaloite nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustamisesta Kuopioon Kaupunginhallitus 14.1.2013 27:

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot