KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 53. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 19:30-21:35 PAIKKA Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Virkanimikkeiden muuttaminen / opettajat Kauhavan ja Tikkakosken lukioiden ilmailuopetuksen 60 kehittämishanke 31 Y-Kinosta Kauhavan kongressikeskus Kortesjärven ja Ylihärmän alueiden ylijäämärahastojen 69 käyttökohteista päättäminen 33 Takauksen antaminen Kortesjärven Vanhustenhuolto 73 ry:n lainalle 34 Työpajahankkeen hankesuunnitelma / kaupungin 75 rahoitusosuuden hyväksyminen 35 Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven lasten ja nuorten 82 hyvinvointisuunnitelma vuosille Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 86 palveluliikennesuunnitelma 37 Muut asiat / Valtuustoaloite turva-asunnon saamiseksi Kauhavalle 93

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mäkinen Jouko 19:30-21:35 valtuuston pja Liinamaa Tapio 19:30-21:35 valtuuston I varapja Kankaanpää Kari 19:30-21:35 valtuuston II varapja Hietamäki Olli-Pekka 19:30-21:35 valtuuston III varapja Hakala Heikki 19:30-21:35 jäsen Hakomäki Heikki 19:30-21:35 jäsen Haukkala Juhani 19:30-21:35 jäsen est. 31 Heikkilä Paavo 19:30-21:35 jäsen Hietamäki Petri 19:30-21:35 jäsen Hirvelä Kari 19:30-21:35 jäsen Kangas Marketta 19:30-21:35 jäsen est. 31 Kankaanpää Markku 19:30-21:35 jäsen Kankaansyrjä Mika 19:30-21:12 jäsen Kari Jorma 19:30-21:35 jäsen Korkealaakso Heikki 19:30-21:35 jäsen Kurki Kimmo 19:30-21:35 jäsen Kurvinen Antti 19:30-21:35 jäsen Lammi Jorma 19:30-21:35 jäsen Luoma Arja K. 19:30-21:35 jäsen Luoma Mikko 19:30-21:35 jäsen Mäkipernaa Hermanni 19:30-21:35 jäsen Niemistö Jaakko 19:30-21:35 jäsen Ojanperä Harri 19:30-21:35 jäsen est. 31 Paavola Eero 19:30-21:35 jäsen Pahkajärvi Jussi 19:30-21:35 jäsen est. 33 Peltoluhta Sami 19:30-21:35 jäsen Puro-Aho Alpo 19:30-21:35 jäsen Puronvarsi Martti 19:30-21:35 jäsen Ruotsala Heimo 19:30-21:35 jäsen est. 31 Salo Aulikki 19:30-21:35 jäsen Salo Petri 19:30-21:35 jäsen Salonpää Hannu 19:30-21:35 jäsen Syrjälä Sinikka 19:30-21:35 jäsen Takamaa Seppo 19:30-21:35 jäsen Tuhkasaari Timo 19:30-21:35 jäsen Virrankoski Ville 19:30-21:35 jäsen Ylinen Keijo 19:30-21:35 jäsen Övermark Niina 19:30-21:35 jäsen Kari Mauno 19:30-21:35 varajäsen Salomäki Anne-Mari 19:30-21:35 varajäsen Renko Timo 19:30-21:35 varajäsen Lammi Sirpa 19:30-21:35 varajäsen Laukkonen Jari 19:30-21:35 varajäsen Mattila Harri 19:30-21:35 kaupunginjohtaja Lehtiniemi Tuomo 19:30-21:35 hallintojohtaja,sihteeri Salo Liisa 19:30-21:35 talousjohtaja Luhtala Hannele 19:30-21:35 henkilöstöjohtaja Karhu Eija 19:30-21:10 sivistysjohtaja Nieminen Olli 19:30-21:10 apulaisrehtori POISSA Keltto Pekka jäsen Korpimäki Marja-Leena jäsen Pihlgren Antti jäsen Ruotsala Aki jäsen Seppä-Lassila Marjatta jäsen

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Petri Hietamäki ja Kari Hirvelä. ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Jouko Mäkinen Tuomo Lehtiniemi PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla klo 9.00 TARKASTUS Petri Hietamäki Kari Hirvelä PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla klo SESTI NÄHTÄVILLÄ Tuomo Lehtiniemi, hallintojohtaja

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginvaltuusto 27 Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokouk seen on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kulle kin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoi keus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava tieto yleisesti julkisten kuulutusten ilmoi tustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Lisäksi kokouksen ajasta ja paikasta on tiedotet tava ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päät tänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kokouskutsu on asetettu kaupungin ilmoitustaululle ja palvelutoimistojen ilmoitustauluille ylei sesti näh tä vil le ja julkaistu Komiat-lehdessä ja Jär viseu dun Sanomissa Ko kous kutsu ja esitys lista on toimitettu val tuu te tuille Lisäksi ko kous kutsu on luet tavissa kau pungin kotisivuilla. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lisätietoja: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi, puh. (06) ,

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kaupunginvaltuusto 28 Kaupunginvaltuusto Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tapana on ollut, että pöytäkirjan tarkastus kiertää aakkosjärjestyk sessä. Vuorossa ovat val tuu te tut Petri Hietamäki ja Kari Hirvelä. Pöytäkirja tarkastetaan hallintojohtajan virka huoneessa keskiviikkona klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Hietamäki ja Kari Hirvelä. Lisätietoja: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi, puh. (06) ,

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Virkanimikkeiden muuttaminen / opettajat 232/ /2010 Kaupunginhallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala Hallintosäännön mukaan virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamises ta päättää kaupunginvaltuusto. Kuntaliitoksen yhteydessä opettajat siirrettiin niillä virkanimikkeillä, jotka heillä tuol loin oli. Tästä syystä opettajien virkanimikkeistö on varsin kirjava ja yhtenäisyyden vuoksi nimikkeet tulisi yhtenäistää. Koulutoimi on laatinut luettelon muutettavista nimikkeistä määrittäin. Nimikkeiden muuttaminen on muodollisuus, jolla ei ole vaikutusta esim. palkkaukseen. Nimikkei den muuttamisesta on neuvoteltu ao. ammattijärjestön kanssa, eikä sillä ole huo mautettavaa asiaan. Muutettavat nimikkeet ovat seuraavat: nykyinen nimike (määrä) erityisopettaja, peruskoulu (4) erityisopettaja, peruskoulu (1) kiertävä englanninkielen opettaja (1) kiertävä erityisopettaja (1) lukion ja peruskoulun yht. (3) lukion lehtori (16) musiikinopettaja (1) opinto-ohjaaja (2) peruskoulun lehtori (40) peruskoulun luokanopettaja (49) peruskoulun yläasteen rehtori (1) tuntiopettaja 1 (tehtävien muutos) yläasteen ja lukion yhteinen (3) yläkoulun rehtori (3) uusi nimike erityisopettaja luokanopettaja lehtori erityisopettaja lehtori lehtori lehtori oppilaanohjauksen lehtori lehtori luokanopettaja rehtori esiluokan opettaja lehtori rehtori Muutokset esitetään tuleviksi voimaan Nimikkeiden muutoksesta on neuvoteltu pääluottamusmiehen kanssa jo aikaisem min ja muutokset on nyt käyty läpi paikallisneuvottelussa Tuolloin työn tekijäjärjestö on hyväksynyt muutokset. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että edellä luetellut opettajien virkojen virkanimikkeet muutetaan esitetyllä tavalla alkaen.

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto 29 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituk sen esityksen.

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kauhavan ja Tikkakosken lukioiden ilmailuopetuksen kehittämishanke 83/ /2010 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Ilmailu on Kauhavaa positiivisesti sekä kunta- että muussa kentässä profiloiva tunnettuus- ja vahvuustekijä. Toimialan vahvistamiseksi tulee kuitenkin aktiivisesti tehdä eri sidosryhmien kanssa määrätietoista, pitkäjänteistä ja tulevaisuussuuntautunutta yhteistyötä. Osana toukokuussa 2009 kaupunginvaltuustossa hyväksyttyä Kantavat siivet Kauhavalla kaupunkistrategiaa on paikkakuntamme yhdeksi elinvoimakärjeksi määritelty ilmailu. Strategian toimeenpanemiseksi järjestettiin taloussuunnitelmassa edellytetty toimialan kehittämisseminaari. Sen tarkoituksena oli tiiviiden asiantuntijapuheenvuorojen avulla virittää keskustelua ja toimia, joilla hyödynnetään toimialalla olevat vahvuudet ja mahdollisuudet. Seminaarin yhteenvetona sovittiin valmisteltavaksi esiselvityshanke, jolla 3-4 kk:n kuluessa kartoitetaan olennaisimmat toimenpiteet varsinaisen kehittämistyön pohjaksi. Seminaarissa esiteltiin myös jo vuoden 2009 keväästä jatkuneen ilmailulukiohankkeen valmistelua työryhmän puheenjohtaja Olli Niemisen toimesta. Tehdyn valmistelun lähtökohdat pohjautuivat Suomen Yrittäjäopiston vuonna 2008 toteuttaman lentokoulutushankkeen kokemuksiin siitä, että varteenotettavin etenemislinja on nimenomaan lukiokoulutuksen kehittäminen. Tälle Kauhavan lukiolla oli jo entuudestaan hyvä valmius ilmailukurssien järjestäjänä. Ilmailulukiohanketta lähdettiin valmistelemaan sotilasilmailupaikkakuntien yhteistyönä, jolloin yhteistyöosapuoleksi tuli Jyväskylän kaupungissa sijaitseva Tikkakosken lukio. Tavoitteeksi asetettiin kehittää yleiskäyttöinen lukion ilmailulinjan toimintamalli. Lukioista valmistuisi jatkossa uuden kehiteltävän valintajärjestelmän kautta sekä siviili- että sotilasilmailun tarpeisiin soveltuvia korkeakoulutuskelpoisia yo-tutkinnon suorittaneita lentäjiä. Niille, jotka eivät läpäisisi lentokoulutettaville asetettavia vaatimuksia, luotaisiin samalla koulutusväylä muihin ilmailu- tai teknisen alan ammatteihin. Valmistelu on edennyt rakentavassa yhteistyössä verkostossa, jossa ovat mukana Jyväskylän kaupunki ja koulutuskuntayhtymä, Ilmasotakoulu, Kauhavan Lentosotakoulu, Kauhavan kaupunki, Kauhavan ja Tikkakosken lukiot ja siviili-ilmailuun lentäjiä kouluttava Suomen Ilmailuopisto. Hankkeesta ovat puoltavia lausuntoja antaneet ilmavoimien esikunta, Ilmasotakoulu, Lentosotakoulu, Suomen Ilmailuopisto sekä lennonjohtajia kouluttava Avia College.

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ratkaisevaa koulutuksen toteutumiselle on sen ylläpitäjien eli Kauhavan kaupungin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lisäksi opetusministeriön suhtautuminen koulutuksen resursointiin. Ministeriölle on valmisteltu liitteen mukainen yhteisesitys Kauhavan ja Tikkakosken lukioiden ilmailuopetuksen kehittämishankkeeksi. Sen toteuttamiseksi haettaisiin opetusministeriöltä korotettua valtionosuutta ilmailuopetuksen järjestämiseen alkaen. Ohessa on kehittämishankkeen kustannusarvio, jossa lähtökohtana on noin 200 hakijan perusjoukosta karsia, testata ja valita kumpaankin lukioon lentokoulutettaviksi 20 opiskelijaa vuosittain. Valinnasta ja lentokoulutuksesta johtuvat kustannukset ovat molempien lukioiden osalta yhteensä euroa. Tällöin korotetun valtionosuuden tarve opiskelijan yksikköhintaan on euroa yksikköhinnan ollessa kokonaisuutena euroa. Varsinainen lentokoulutus toteutettaisiin näin ostopalveluna FTO-hyväksynnän omaavan lentokoulutusorganisaation toimesta. Koulutuksen ylläpitäjien taloudelliselle/ järjestämisvastuulle tulisivat: halli- ja toimitilat lentokoneille ja henkilöstölle teoria- ja simulaattorikoulutustilat asunnot opiskelijoille koulutus/kehityspäällikön palkkaus Lentokoulutusta varten tarvitaan lentokentän yhteyteen seuraava halliratkaisu: lentokonehalli 4-6 lentokoneelle tehtävänantotila henkilöstö- ja sosiaalitilat tilantarve yhteensä noin m2 kustannusarvio uudisrakennuksena euroa/m2 eli 0,8-1 milj. euroa mahdollisuus rakennetun hallin vuokraukseen lentokoulu tuksen toteut tajalle vaihtoehtona Lentosotakoululla olevan hallin osto, muutos työt ja uuden rakentaminen tilalle Teoria- ja simulaattorikoulutustilat voidaan sijoittaa Kauhavan lukion nykyisiin tiloihin lentokoulutuksen kokonaiskustannusarvioon sisältyvin kustannuksin. Asunnot opiskelijoille voidaan osoittaa käyvin vuokrin Tuppiroska Oy:n asuntokannasta, jolloin asuntojen käyttöastetta saadaan nostettua ja yhtiön taloudellista asemaa parannettuna.

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lukion ilmailuopetuksen kehittämishanketta varten tarvitaan koulutuksen järjestämisvaatimusten takia koulutuspäällikkö. Kun kaupungilla on suunnitteilla laajempi ilmailutoimialan kehittäminen toteutetun seminaarin pohjalta, koulutuspäällikön tehtävät yhdistettäisiin kehityspäällikön tehtäviin, jolloin vakanssinhaltijan vastuulla olisi toimialan kokonaisvaltainen kehittäminen. Palkkauksesta aiheutuisi noin euron vuotuiskustannukset. Kaupunki vastaisi rekrytoinnista ja palkkauksesta ja hakisi tarkoitukseen erillistä projektirahoitusta. Kaupungin ylläpitäjä ja taloudellista vastuuta arvioitaessa on otettava huomioon mm. seuraavia näkökohtia: Kaupunki tarvitsee ilmailutoimialan kehittämiselleen nykyis tä vahvem man toiminnallisen kehittämisalustan ja perusinfran. Il man lentokonehal lia, toimitiloja ja toimivaa siviililentokoulutusta ei voida rea listisesti ottaen hyödyntää jatkossa toimialalla avautuvia koulutuksen ja muita kehittä mismahdollisuuksia. Nyt suunniteltu panostus luo mahdollisuuksia lennonopetta jakoulutuk sen hyödyntämiseen lukiossa toteutettavan lennonope tuksen resurssi na. Hanke pohjustaa edellytyksiä lentokoneasentajakoulutuk selle. Lento koneiden huoltohenkilöstön määrään on odotettavissa huomattava va jaus tulevina vuosina eläkepoistuman takia. Kauhavalla on tarjolla suuri määrä reservin mekaanik koja, joita voisi käyttää opettajina. Hanke luo mahdollisuuksia ilmailun yrittäjyyskoulutukselle ja Suomen Yrittäjäopiston koulutus/konsultointiresurssien hyödyntä miselle. Liiketoi mintaosaamisen merkitys ilmailutoimialalla on eri operaattorien roolissa korostumassa. Hanke konkretisoi puitteita ja monipuolistaa mahdollisuuksia harrasteil mailun edistämiseksi. Lukion selkeä profiloituminen ilmailu -keihäänkärjen avulla luo hyvät tulevaisuuden mahdollisuudet pärjätä lukioiden välisessä kiristy vässä kilpailussa oppilaista maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Kauhavan kaupungin valtakunnallinen näkyvyys ja houkut televuus paranevat selvästi ilmailulukion myötä (valtakunnalliset messut, hakujärjestelmä jne.) Valmistelutyöryhmän pj. Olli Nieminen esittelee hankkeen yksityiskohdat hallitukselle ja kapteeni Seppo Tuovisen kera myös valtuustolle.

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle: Kauhavan ja Tikkakosken lukioiden ilmailuopetuksen kehit tämishank keen sekä sen toimintasuunnitelman ja kustannusarvion hyväksymistä liitteiden mukaisessa muodossa. Korotetun valtionosuuden hakemista opetusministeriöltä Kauhavan lu kion oppilaskohtaisiin yksikkökustannuksiin em. kehit tämishankkeen to teuttamiseksi lukien. Opetusministeriön em. valtionosuuspäätöksen niin mahdol listaessa ku luvan vuoden talousarviossa Kyytitakuu-hankkeen maksu osuuden sääs tö euroa voidaan käyttää ilmailutoimi alan kehitys päällikön rekry toimiseen ja palkkaukseen em. kehittä mishanketta ja toi mialan laajem paa kehittämistä varten jo loppuvuonna Kehitys päällikön palk kaukseen haetaan osarahoitusta aluekehitysvaroista. Ensi vuoden ta lousarviossa varaudutaan kehityspäällikön palkkaus ja mui hin kuluihin arviolta noin eurolla. Mahdollisen lentokonehallihankkeen muodosta ja toteustavasta pää tetään erikseen vuoden 2011 talousarviossa. Ennen päätöksentekoa pidettiin neuvottelutauko klo Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen siten täydennettynä, että hanke ei saa haitata muuta lukiotoi min nan kehittämistä. Kauhavan lukion opinto-ohjaaja Olli Nieminen oli tämän asian kohdalla se los ta mas sa han ket ta klo Pöytäkirjaan merkittiin, että Harri Ojanperä saapui kokoukseen tämän pykälän kä sit te lyn ai ka na klo ja Nii na Över mark klo Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto 30 Kokouksessa oli paikalla hanketta esittelemässä kello saakka lukion apulaisrehtori, opinto-ohjaaja Olli Nieminen ja kapteeni Seppo Tuovi nen Len to so ta koulusta.

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Esitysten perusteella käydyn laaja-alaisen keskustelun jälkeen Petri Salo esitti Tapio Liinamaan kannattamana, että kaupunginhallituksen esityksestä hyväksytään kaksi ensimmäistä ranskalaisella viivalla merkittyä kohtaa ja valtionosuushakemus jätetään opetusministeriölle. Talousarviorahoituksen jatkovalmistelun tarve riippuu opetusministeriön rahoituspäätöksestä. Esitystä kannattivat useat valtuutetut ja se hy väksyt tiin yksimieli sesti.

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Y-Kinosta Kauhavan kongressikeskus 295/ /2010 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi Kauhavan Y-kinon toimitusjohtaja Ilkka Peura on lähettänyt kaupunginhallitukselle kirjeen "Y-Kinosta Kauhavan Kongressikeskus". Kirjeessä esitetään seuraavia toimenpide-ehdotuksia: 1. Elokuvateatteritoiminnan jatkuminen Kauhavalla Elokuvateatteritoiminnassa digitalisointi on ehtona näytösten järkevälle jatkumiselle. Digitalisointiin lähialueella ovat vuonna 2010 saaneet tukea Suomen Elokuvasäätiöltä mm. Bio Alareksi Alajärvellä ( ) ja Lapuan Paukussa sijaitseva elokuvateatteri ( digitalosointiin ja kunnostukseen). Bio Alareksin digitalisoinnin pitäisi olla valmiina toukokuun puolivälissä. Digitalisoinnin jälkeen elokuvien tarjonta laajenee oleellisesti eikä uusimpia elokuva tarvitse enää odottaa 1-2 kuukautta. Lisäksi 3Delokuvien näyttäminen tulee jokapäiväiseksi. Digitalisointi tuo mahdollisuuden tukea kulttuuritarjontaa uudella tavalla: suorana lähetyksenä voidaan katsoa vaikkapa Vienin filharmoonikkojen uuden vuoden konserttia tai Suomi-Ruotsi jääkiekon MM-loppuotte lua! Digitaalisessa elokuvateatterissa työn määrä vähenee oleellisesti ja elokuvien laatu paranee. Kauhavan Rotaryklubi tekee nykyisellään noin 200 tuntia talkootöitä kuukaudessa. Suuri osa tästä on 35mm elokuvien valmistelua eli kahdelta-kolmelta kuljetuskelalta siirtäminen ja liittäminen näyttökelalle. Näyttökela painaa tyypillisesti kg filmin pituuden ollessa 3,5-4,5 km). Työmäärä ei oleellisesti vähenisi vaan säästynyt työ käytetään useamman näytöksen näyttämiseen viikottain. 2. Elokuvasalin muu käyttö Kunnostukseen liittyvä akustointi tuo mahdollisuuden korkeatasoisten konserttien järjestämiseen Kauhavan kongressikeskuksessa. Elokuvasalin istuinten uusimisessa huomioidaan opiskelijoiden työtasot ja johdotukset esim. simultaanitulkkauksille sekä sähkönsyöttömahdollisuudet opiskelijoiden kannettaville tietokoneille - tämä sähkönsyöttö puuttuu nykyisin. Istuintenkin osalta otetaan huomioon kongressikeskuk-

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto sen vaatimukset. Kongressikeskuksena Kauhava pystyisi tarjoamaan palveluitaan laajalle alueelle. Esim. Helsingistä pääsee Kauhavalle reilussa kolmessa tunnissa junalla ja Oulusta vähän nopeammin. Vaasa on noin tunnin matkan päässä. Laadukkaan kongressisalin lisäksi tarjontana samalla piha-alueella on luok katiloja, ravintolapalvelut sekä majoitustilaa. 3. Esitys Kauhavan Y-kino Oy esittää Kauhavan kaupunginhallitukselle, että nykyinen elokuvateatteri kehitetään kongressikeskukseksi. Hyötyjinä olisivat: elokuvayleisö, Kauhavan kaupunki, Suomen Yrittäjäopisto yritykset, jotka voisivat järjestää korkeatasoisia kansainvälisiä tilaisuuksia, kulttuuritoimi - akustointi parantaa ko. salin käyttömahdollisuutta mm. pienimuotoisiin konsertteihin. 4. Alustava kustannuslaskelma ja rahoitussuunnitelma Kustannuslaskelma: Digitaalinen elokuvakone (sis. asennuksen, säädöt ja koulutuksen sekä 24h puhelintuen) n. 150 istuinta Elokuvasalin akustointi Yhteensä Rahoitussuunnitelma: Suomen Elokuvasäätiö Kauhavan kaupunki Suomen Yrittäjäopisto Yhteensä Kauhavan Rotaryklubin vastuulla on elokuvatoiminnan pitäminen yllä vähintään kolme vuotta tukipäätöksen jälkeen. Tämä tarkoittaa noin 6000 työtuntia. Kauhavan kaupunki saa huomattavan avustuksen joka jää kaupunkilaisten käyttöön. Suuri osa töistä voidaan tehdä myös kaupungin omana työnä, jos tämä nähdään järkeväksi. Koska Elokuvasäätiön tuki saadaan vasta marraskuussa, ja rakentaminen on järkevintä hoitaa kesän aikana, kun sekä elokuvatoiminta että auditorion muu käyttö on hiljaisinta. Rahavirtoja rakentamiseen tarvitaan

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto alustavien laskelmien mukaan niin, että kesäkuun tarve on euroa, heinäkuussa euroa ja elokuussa euroa. Jos kesäkuun ja heinäkuun rahoitustarve hoidetaan yrittäjäopiston ja kaupungin maksuosuuksina hankkeeseen, on elokuusta marraskuuhun rahoitettava enintään euroa ennakkorahoituksena. Hanketta voidaan pitää erittäin kannatettavana ja järkevänä sekä Kauhavan kehityksen että Y-Kinon elokuvatoiminnan kannalta. Kaupungin kuluvan vuoden talousarviossa on varattu euroa elokuvatoiminnan jatkokehittämiseen. Määräraha on käyttötalouspuolella, mutta po. hankkeeseen käytettynä se toteutuisi investointina, jonka käyttötalousmenovaikutus tulee poistojen kautta. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki osal lis tuu edellä selostettuun Kauhavan kongressikeskus-investointihankkee seen eurolla. Osallistumisen edellytyksenä on rahoituksen toteu tumi nen muil ta osin. Kaupungin osuus katetaan tässä vaiheessa hanke toi mintaan (mm. elokuvakaupunkihankkeeseen) varatuista määrärahois ta. Talousjohtaja Liisa Salo valtuutetaan antamaan rakentamiselle ennakkorahoitusta enintään euroa. Ennen rakennustöiden aloittamista on oltava käytössä kirjalliset päätökset tai ennakkopäätökset rahoituksen varmistumisesta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityk sen Pöytäkirjaan merkittiin, että Heimo Ruotsala, Harri Ojanperä, Kari Kankaanpää, Ju ha ni Haukkala ja Marketta Kangas poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi, todettiin yhteisöjääviydet. Lisätietoja: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto 31 Pöytäkirjaan merkittiin, että valtuutetut Juhani Haukkala, Heimo Ruot sala, Har ri Ojanperä ja Marketta Kangas ilmoittivat olevansa esteellisiä (=yh tei sö jäävejä) ja pois tui vat kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaan merkittiin, että Mika Kankaansyrjä poistui kokouksesta tämän py kä län käsittelyn aikana klo Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituk sen esityk-

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto sen.

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kortesjärven ja Ylihärmän alueiden ylijäämärahastojen käyttökohteista päättäminen 1113/ /2009 Kaupunginhallitus Valmistelija: Talousjohtaja Liisa Salo Kauhavan kaupungin Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa (kuntaliitossopimus) on ylijäämärahastoista mainittu seuraavaa: "Mikäli yhdistyvillä kunnilla on kertyneitä ylijäämiä rahoitusvarallisuuden erät huomioiden, ne rahastoidaan 70 prosenttisesti käytettäväksi 5 vuoden aikana asianomaisen kunnan alueen investointeihin tai kehittämishankkeisiin, jotka hyödyttävät myös uutta kuntaa ilman käyttökustannusrasitetta." Vuoden 2008 tilinpäätökset on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa Alahärmän kun nan ta seessa oli kertynyttä ali jää mää ,94 euroa. Kauhavan taseessa oli kertynyttä ali jäämää ,44 euroa. Kortesjärven taseessa oli kertynyttä yli jää mää ,93 euroa ja Ylihär män taseessa oli kertynyttä yli jää mää ,64 eu roa. Näin ollen kuntaliitossopi muksen mukai nen ylijäämien rahastointi koskee entisiä Kortesjärven ja Ylihär män kun tia. Kun kertyneet ylijäämät huomioidaan 70 prosenttisesti, muodostuu Kor tesjärven alueen ylijäämärahaston pääomaksi euroa ja Yli här män ra haston pääomaksi euroa. Molempien rahastojen pääomat on pyöristetty lähinnä alempaan euroon. Kuntaliitossopimuksessa on sovittu, että ylijäämärahastot käytetään 5 vuoden aikana. Määritelty investointitahti on varsin nopea huomioiden kaupungin nykyisen taloudellisen tilanteen sekä sen, että kuntaliitoksen en sim mäi nen vuo si on jo lo pus sa. Tämän vuoksi rahastojen käyttöaikaa saattaa olla perusteltua tarvittaessa pidentää. Kortesjärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan määritellyt kohteet, joihin ylijäämärahaston varoja käytetään. Kohteet on numeroitu tarpeellisuus- / ensisijaisuusjärjestyksen mukaisesti. Kohteita on ni metty yh teen sä eu ron edestä. Lis talla ensimmäisenä on Kirkonkylän koulukeskuksen peruskorjaus. Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt koulukeskuksen peruskorjaushankkeen kustannusarvioksi euroa, mikä on euroa korkeampi kuin aikaisemmat arviot. Samalla kaupunginhallitus on linjannut, että hankkeesta rahoitetaan yhdistymisavustuksesta euroa ja loppuosa euroa Kortesjärven ylijäämävaroista. Samalla on päätet-

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ty, et tä Kor tes jär ven alueen valtuutetut tekevät selvityksen ylijäämärahojen lop pu osan käytöstä. Kortesjärven ylijäämärahastosta on talousarvion yhteydessä linjattu rahoitettavaksi myös jalkapalloharjoituskentän maapoh jan kaup pa. Alueen kauppahinta on kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaan euroa. Kauppahinnan lisäksi kaupasta aiheutuu lohkomis- ym. kustannuksia. Edel leen ra has ton varois ta tul laan ra hoitta maan vuosina toteutettavan Purmojärven kun nos tus hank keen kun tara ha osuus, yh teen sä euroa. Näin ollen rahaston pääomasta jää kohdentamatta noin euroa. Ylihärmän kunnanvaltuusto on kokouksessaan määritellyt yli jäämärahastosta toteutettavaksi esitettävät kohteita yhteensä euron edestä. Kau pun gin ta lous ar vios sa on vuoden 2009 inves toin ti ohjelmassa hyväk sytty Yli härmän yli jää mä ra has tos ta käytettäväksi Kiis tola-rannan jär vi -tie suun nitelmaan euroa. Edelleen valtuusto on on ko kouksessaan päättänyt myöntää eu ron investointilisämäärärahaa tie- ja ra kennus suun nitel man laatimi seen maanteille 7233 ja 723 välille Viemerö - Ilo mäen kierto liittymä Yli härmä. Oman pääoman alaisilla rahastoilla tulee olla säännöt. Liitteenä ylijäämärahastoja koskevat säännöt. Sääntöjen mukaan rahastojen käyttökohteista ja niiden toteuttamisaikataulusta päättää valtuusto ao. osa-alueen valtuutetuista ja asiantuntijoista muodostuvan työryhmän esityksestä. Työryhmien on annettava kokonaissuunnitelma rahaston käytöstä men nes sä. Suunnitelman laadinnan yhteydessä otetaan huomioon myös kohonneista kustannuksista aiheutuva vaikutus hanketoteutuk seen ja -rahoitukseen. Suunnitelma tarkentuu vuosittain budjetin yhtey dessä. Mahdollisista muutoksista kokonaissuunnitelmaan tekee ehdo tuksen ao. alueen työ ryhmä. Kuntaliitossopimuksen ja rahastojen sääntöjen mukaan rahastojen varat on käytettävä sellaisiin investointeihin tai kehittämishankkeisiin joista ei pääsääntöisesti aiheudu jatkossa käyttökustannuksia. Jos käyttökohteesta kuitenkin aiheutuu käyttökuluja, on ne otettava huomioon ylijäämärahaston pääomaa vähentävänä. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. päättää perustaa Kortes jär ven ja Ylihärmän alueiden ylijää märahastot 2. hyväksyy ylijäämärahastojen säännöt 3. vahvistaa Kortesjärven ra haston pääomaksi eu roa ja Yli här män ra haston pääomaksi eu roa 4. päättää siirtää edellisten tilikausien yli-/alijäämätililtä eu-

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto roa Kortesjärven alueen ylijäämärahaston ja eu roa Ylihärmän alueen ylijäämä ra hastojen pääomaksi Oma pääoma / Muut omat rahastot taseryhmään. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjoh tajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Leena Rantala saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Lisätietoja: Talousjohtaja Liisa Salo, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituk sen esityksen. Kaupunginhallitus Valmistelija: Talousjohtaja Liisa Salo Ylihärmän alueen valtuutetut ovat Ylihärmän ylijäämärahaston sääntöjen 4 mukaisesti kokoontuneet ja tehneet esityksen ylijäämärahaston käyttökohteista. Liitteenä kokouksen pöytäkirja. Kortesjärven alueen valtuutetut ovat ilmaisseet, että Kortesjärven ylijäämärahastosta esitetään toteutettavaksi kuntaliitoksen yhdistymisavustusosuudella ( euroa) toteutettavaksi määritellyt kohteet sekä Kor tes jär ven kun nan val tuuston esittämiä hankkeita (kohteet määri tel ty to te ut ta misjärjes tyksessä) niin paljon kuin ylijäämärahaston pää oma sallii. Liitteenä on yhdistelmä Ylihärmän ja Kortesjärven alueen valtuutettujen esityksistä ylijäämärahastoista rahoitettavista kohteista. Kaupungin talouden tasapainon turvaamiseksi tulisi kohteiden toteutuksen jakautua suhteellisen tasaisesti rahastojen käyttöajalle (eri vuosille). Tasapuolisuuden vuoksi vuosittain tulisi toteuttaa hankkeita molemmista rahastoista.

Työpajahankkeen hankesuunnitelma / kaupungin rahoitusosuuden hyväksyminen

Työpajahankkeen hankesuunnitelma / kaupungin rahoitusosuuden hyväksyminen Kaupunginhallitus 100 19.04.2010 Kaupunginvaltuusto 34 10.05.2010 Työpajahankkeen hankesuunnitelma / kaupungin rahoitusosuuden hyväksyminen 253/3.31.345/2010 KH 100 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96 Kaupunginvaltuusto 14.06.2010 AIKA 14.06.2010 klo 19:00-21:35 PAIKKA Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 Kaupunginhallitus 19.05.2014 AIKA 19.05.2014 klo 16:00-18:50 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 225 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot