koneen säätiö vuosikertomus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "koneen säätiö vuosikertomus 2014"

Transkriptio

1 koneen säätiö vuosikertomus 2014

2

3 2 I Koneen Säätiön tulevaisuudennäkymiä Kone Foundation s outlook II 58. toimintavuoden uudet avaukset ja uudet ihmiset New initiatives and new people in the 58th year of operation III IV V Taiteelle ja tieteelle yli 20 miljoonaa euroa Tapahtumavuosi Jakautuuko Suomi? Sisällys VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Pois katulampun alta Jakautuuko Suomi?: Operaatio Vuosaari Koneen Säätiön kieliohjelma Ečos ollah elvytysmaltajat: joga toine nedäli kuolou kieli Asunto Ateenassa Saaren kartano On Shooting May to May Runo kimmeltää lammen pinnassa Yhteisötaide on tärkeä osa paikallista yhteiskuntavastuuta Surutalossa surun voi jättää luonnon hoivaan Hippolyte Kohtaamisia Kaivolla Aktivismi ja taide. Keskusteluja Kesä-Kaivolla Talous Rohkeus näkyväksi! Aiempaa aktiivisempaa viestintää Säätiön ihmiset Liitteet Liite: Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat Liite: Residenssissä vuonna 2014 työskennelleet 138

4 4 Vuonna 1956 perustettu Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton organisaatio, joka parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä tieteen yleistajuistamista apurahoin se kä ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Mynämäellä. Säätiön tavoitteena on olla tiede- ja taidepoliittisesti valpas tieteen ja taiteen rahoittaja, joka myös aktiivisesti etsii ja tarjoaa vaihtoehtoja valtavirralle. The goal of Kone Foundation, founded in 1956, is to advance bold initiatives in research and the arts. It is an independent and unaffiliated organisation, which awards grants to promote academic research, culture, art and the popularisation of research, maintains the Saari Residence for artists and researchers and organises various events. Kone Foundation pursues active arts and research policies, and it is constantly seeking and providing alternatives to the mainstream. Apurahansaajien palautteesta: Koneen Säätiö toimii erinomaisesti - tuntuu että säätiöiden joukossa se on taho joka on aidosti kiinnostunut taiteen tekemisen ehdoista, uusista tuulista ja hyvistä yhteentörmäyksistä.

5 6

6 8 ı Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Nurminen Koneen Säätiön tulevaisuudennäkymiä Ryhdyimme kertomusvuonna uudistamaan Koneen Säätiön strategiaa. Työ on vielä kesken, mutta tiedämme kuitenkin, mistä emme luovu: pidämme kiinni säätiön rohkeasta ja ennakkoluulottomasta profiilista. Seuraamme valppaasti toimintaympäristömme muutoksia ja reagoimme niihin joustavasti tarpeen mukaan. Meitä kiinnostavat edelleen valtavirranvastaisuus ja marginaalit. Myös tuettavat alat pysynevät ennallaan: tuemme edelleen humanistista, yhteiskuntatieteellistä ja ympäristöntutkimusta, taiteellista tutkimusta, sekä taidetta ja kulttuuria. Lisäksi toimiimme kuuluu tieteen yleistajuistamisen tukeminen. Tieteidenvälisyyden edistäminen on sisältynyt säätiön toimintaan jo pitkään, ja viime vuosina on panostettu lisäksi tieteen ja taiteen näkökulmien yhdistämiseen. Säätiön tukemien tieteenalojen yhdistelmä on poikkeuksellinen ja sellaisena omiaan edistämään monenlaisia rajojen ylityksiä. Monialaisuuteen perustuvaa omaleimaisuutta vaalitaan siis edelleen.

7 10 ı Suomalainen arvomaailma on kovenemassa. Kärjistäen voisi todeta, että tieteeltä edellytetään välittömiä tuloksia, joita voidaan hyödyntää taloudellisesti. Vastaavasti taiteen rahoitusta legitimoidaan hyötynäkökohdin. Koneen Säätiö tulee kuitenkin jatkossakin tukemaan sellaista tiedettä ja taidetta, jolla ei välttämättä ole suoria hyötyvaikutuksia. Toivomme toki silti, että tutkimustieto on osa yhteiskunnallista keskustelua ja että taide ja kulttuuri kyseenalaistavat vallitsevia totuuksia. Muuttuva toimintaympäristö Hyvinvointiyhteiskunnan näkyvissä oleva rapautuminen asettaa suuria haasteita kolmannelle sektorille. Säätiökentän on ratkaistava, kuinka paljon se voi ottaa hoitaakseen sellaisia tehtäviä, joiden on ajateltu kuuluvan julkiselle sektorille. Saatamme joutua määrittelemään uudelleen, missä määrin säätiörahoitus on julkista rahoitusta täydentävää ja missä määrin taas paikkaamme julkisen talouden kriisin aiheuttamia aukkoja. Hanna Nurminen Chair of the Kone Foundation Board of Trustees Kone Foundation s Outlook Näyttäisi siltä, että Koneen Säätiön sijoitusomaisuuden tuottojen nopea kasvu on tasaantumassa. Samaan aikaan apurahahakemusten määrä lisääntynee edelleen ja aiempien vuosien päätökset vaikuttavat uusien apurahojen myöntämismahdollisuuksiin. Tekeillä olevassa strategiassa tulemme ottamaan kantaa siihen, miten säätiön organisaatio, toimintatavat ja toimitilat sopeutetaan uuteen tilanteeseen. Meidän täytyy entistä tarkemmin miettiä, miten fokusoida myönnettävät apurahat ja Organisaation ja toimintatapojen kehittäminen määritellä strategiakauden painopisteet. Samalla on pohdittava, missä määrin säätiön tarkoitusta voidaan edistää muin keinoin. Vuoden 2015 joulukuussa voimaan astuva uusi säätiölaki edellyttää muutamia muutoksia Koneen Säätiön sääntöihin. Lisäksi uudet lähipiirisäädökset saattavat aluksi aiheuttaa päänvaivaa, mutta muuttuvat käytänteet opitaan varmasti nopeasti. Koneen Säätiön hallitus ja henkilökunta ovat valppaat, viisaat ja sitoutuneet ja organisaatio on joustava. Siinä ovat säätiön tulevaisuuden menestystekijät. During the year under review, we started to update the strategy of Kone Foundation. The work is still in progress, but we do know what will remain unchanged: we will maintain the foundation s bold and unprejudiced profile. We will keep a watchful eye on any changes in our operating environment and react to them flexibly when necessary. We are still interested in marginality and going against the mainstream. The areas we support are likely to remain the same: we will continue to support research in the humanities and social sciences, environmental research, artistic research, and art and culture. We will also continue to promote the popularisation of research. The promotion of interdisciplinarity has been included in the foundation s operations for a long time, and in recent years, combination of the perspectives of research and the arts has also been focused on. Already the combination of the fields of research supported by the foundation, which is exceptional, promotes the crossing of boundaries in various ways. Therefore, we continue to foster originality that is based on a multi-disciplinary approach.

8 12 II Changes in operating environment Finnish values are becoming more harsh. One could even say that research is now required to provide immediate results which can offer financial benefits. Correspondingly, the funding of art is legitimised in terms of the potential benefits. Nevertheless, Kone Foundation will continue to support the type of research and art that does not necessarily provide any direct benefits. However, we do hope that results of academic research will influence societal discussion, and that art and culture will question the prevailing truths. The discernible deterioration of the Finnish welfare state sets great challenges for the third sector. Foundations must decide on the degree to which they will take on the duties that are considered to be the responsibility of the public sector. We may have to redefine the extent to which funding from foundations complements public funding and the extent to which it fills in the gaps caused by the crisis in the public economy. Development of organisation and operating methods Yliasiamies Anna Talasniemi 58. toimintavuoden uudet avaukset ja uudet ihmiset It seems as though the rapid growth in the what extent the foundation s purpose can be returns of Kone Foundation s investment as- promoted by other means. sets is starting to level off. At the same time, The new Foundations Act, which will en- the number of grant applications is likely to ter into force in December 2015, will result in Koneen Säätiön vuodet eivät toistu samanlai- Suomi? -ohjelman, joka edistää uudenlaista, continue increasing and the decisions made some changes to the Kone Foundation bylaws. sina yhtä asiaa lukuun ottamatta: lähes joka etenkin toimittajien ja tutkijoiden, yhteistyötä in previous years will have an impact on our Furthermore, new regulations regarding relat- vuosi apurahahakemusten ja myönnettyjen eriarvoistumisen teemoista. Ohjelman tarkoi- opportunities to award new grants. In the ed parties may cause some problems at first, apurahojen määrä on kasvanut. Näin oli myös tuksena on pureutua hyvinvointiyhteiskunnan strategy which is being prepared, we will take but it shouldn t take too long to learn the new säätiön 58. toimintavuonna, jolloin hakemuk- epäonnistumisen syihin ja seurauksiin ja lisätä a stand on how to adjust the foundation s or- practices. sia saapui 6392 ja rahoitusta myönnettiin 778 ymmärrystä eriarvoistumisen mekanismeista ganisation, operating methods and offices to Kone Foundation s Board of Trustees and hankkeelle yhteensä euroa. Hake- rahoittamalla aihepiiriin liittyviä hankkeita. the new situation. We will also have to think personnel are attentive, wise and committed, musten määrä kasvoi eniten taiteen ja kult- Jakautuuko Suomi? -ohjelmaa ja rahoitusha- more carefully about focusing the grants to and the organisation is flexible. These are the tuurin alalla, joka oli mukana säätiön vuosit- kuja pohjusti toukokuussa seminaari ja työpa- be awarded, and defining the focus areas of foundation s factors for future success. taisessa haussa nyt viidennen kerran. japäivä, joissa osallistujia oli yhteensä lähes the strategy period. We must also consider to Vuonna 2014 käynnistimme Jakautuuko 400. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemoja

9 14 II käsiteltiin myös Saaren kartanossa, jonka kesä-kaivon teemana oli taide ja aktivismi. Jonot kiemurtelivat Suomen ensimmäisenä Säätiöpäivänä, kun järjestimme Helsingissä ja Jyväskylässä innokasta palautetta saaneet Apurahaa. Nyt -tilaisuudet. Tilaisuuksissa saattoi hakea mikroapurahoja suullisella hakemuksella. Toimintavuonna myös ryhdyttiin järjestämään Helsingissä monialaisia Kaivo-tilaisuuksia Saaren kartanon residenssin innoittamina. Lisäksi toukokuussa säätiö allekirjoitti kolmevuotisen yhteistyösopimuksen IHME-nykytaidefestivaalin kanssa: rahoitamme festivaalia vuosina yhteensä eurolla ja teemme yhteistyötä festivaalin kanssa. Uusi yhteistyökumppani säätiölle on myös Svenska kulturfonden, jonka kanssa järjestettiin maaliskuussa Koneen Säätiön kieliohjelman teemoi- hin liittyvä Monikielinen mieli -tilaisuus. Saaren kartanon ensimmäisenä kutsutaiteilijana työskenteli kevääseen 2014 Jaakko Niemelä, ja syksyllä kautensa aloitti Jonimatti Joutsijärvi. Jaakko valmisteli kutsutaiteilijaaikanansa mm. Saaren kartanon lampeen heijastuvan valoteoksen Kajo yhdessä Henriikka Tavin kanssa, Saaren kartanon yhteisötaiteilija Pia Bartschin aktiiviseen toimintaa kuului mm. Surutalo ja Magical Mystery Tour -kiertoajelu. Ryhdyimme toteuttamaan edellisenä vuonna luotua uutta viestintästrategiaa ja viestimme aiempaa aktiivisemmin ja kokeilevammin, mistä esimerkkejä ovat Heidi Piiroisen eriarvoistumisen teemoja käsittelevät videot ja Rohkeus-blogi, jonka kirjoituksia on luettavissa tässä vuosikertomuksessakin. Säätiö myös hyväksyttiin European Foundation Centren jäseneksi, ja aloitimme uuden strategian teon. Eriarvoistumisen teeman säätiön hallituksessa nosti esiin hallituksen pitkäaikainen jäsen Risto Alapuro jo joitakin vuosia sitten. Toukokuussa järjestetty Jakautuuko Suomi? -tilaisuus oli samalla kunnianosoitus Ristolle, jonka viisaudesta ja ajattelun voimasta säätiön hallituksessa saatiin nauttia 19 vuotta. Säätiön sääntöjen ikäpykälän vuoksi Risto joutui jättämään hallituksen, ja säätiön hallitukseen valittiin uusi jäsen, Markku Lonkila. Myös Saaren kartanon johtokunnan kokoonpano muuttui, kun performanssitaiteilija Leena Kela jäi pois, ja tilalle valittiin esitystaiteilija ja tutkija Tuija Kokkonen. Henkilöstökin uudistui, kun Tehtaankadulla aloitti työnsä toimistosihteeri Neea Eloranta ja Saaren kartanossa taloudenhoitaja Iiris Lahti. Kaiken kaikkiaan vuosi oli aktiivinen uusien avausten ja ihmisten vuosi. Oli ilo olla tekemässä tuota vuotta yhdessä säätiömme taitavan ja mukavan henkilökunnan, vireiden ja viisaiden luottamushenkilöiden ja inspiroivien apurahansaajien sekä muiden hyvien yhteistyökumppaneidemme kanssa!

10 16 II No two years are the same at Kone Foundation but one thing is the same nearly every year, the number of grant applications and awarded grants increases. This was also the case during the foundation s 58th year of operation: there were 6,392 applications, and a total of EUR 21,317,682 in funding was awarded to 778 projects. The number of applications increased most in the field of art and culture, which was included in the foundation s annual grant call for the fifth time. Executive Director Anna Talasniemi New initiatives and new people in the 58 th year of operation New initiatives In 2014, we launched the Is Finland Becoming Polarised? programme, which promotes a new kind of co-operation, especially between journalists and researchers, with respect to social inequality themes. The purpose of the programme is to deal with the reasons for the decline of the Finnish welfare state and to raise society s awareness of the mechanisms of social inequality by funding projects related to the subject. A seminar and workshop day held in May, with nearly 400 participants, provided an introduction to the Is Finland Becoming Polarised? programme and funding rounds. Similar themes were also discussed at the Saari Residence, where the theme at the Summer Well was art and activism. On Finland s first Foundation Day we arranged the Funding. Now events in Helsinki and Jyväskylä, which received enthusiastic feedback and attracted an impressive turnout. At the events, people could apply for micro-grants with a verbal application. Multidisciplinary Well events were also held in Helsinki during the year following the success of the Well activities at the Saari Residence. In May, the foundation also signed a threeyear co-operation agreement with the IHME Contemporary Art Festival: we will fund the festival with a total of EUR 900,000 from 2016 through 2018, and collaborate with the festival. The foundation also joined forces with the Swedish Cultural Foundation in Finland, and the foundations jointly arranged the Multilingual Mind event in March. The event is related to the themes of the Kone Foundation s Language Programme. The Saari Residence s first invited artist, Jaakko Niemelä, worked at the residence until spring 2014, and the second invited artist, Jonimatti Joutsijärvi, started in the autumn. During his time as an invited artist, Jaakko collaborated with Henriikka Tavi to design the light art piece Kajo, which was projected onto the surface of the pond at Saari Manor. The activities of the Saari Residence s community artist Pia Bartsch included House of Sorrow and the Magical Mystery Tour. We started to put into practice our new communications strategy that was created the previous year and started us-

11 18 II ing more active and experimental communications. Examples include Heidi Piiroinen s videos, which explore social inequality themes, and the Boldness blog, which you can find examples of in this annual report. The foundation was also approved as a member of the European Foundation Centre, and we started preparing a new strategy. New people The theme of social inequality was originally brought up a number of years ago by Risto Alapuro, long-term member of Kone Foundation s Board of Trustees. The Is Finland Becoming Polarised? event also served as a tribute to Risto, who offered his wisdom and power of thought to the foundation s Board of Trustees for 19 years. Risto had to stand down from the Board under the terms of the Kone Foundation bylaws, which include a clause on the retirement age of members, and Markku Lonkila was nominated as a new member of the Board. The composition of the Advisory Board of the Saari Residence also changed when performance artist Leena Kela stepped down, and performance artist and researcher Tuija Kukkonen was nominated to replace her. There were also changes in the personnel as Neea Eloranta started working as an office secretary at Tehtaankatu, and Iiris Lahti started working as a housekeeper at Saari Residence. All in all it was an active year of new initiatives and people. It was a pleasure to be involved in making that year happen together with our skilled and pleasant personnel, active and wise board members and inspiring grant recipients and our other fine collaborators.

12 20

13 Taiteelle 22 ja tieteelle yli 20 miljoonaa Koneen Säätiö myöntää apurahoja humanistiseen, taiteelliseen, yhteiskuntatieteelliseen ja ympäristöntutkimukseen, tietokirjojen kirjoittamiseen ja kääntämiseen ja tieteen yleistajuistamiseen sekä taiteen ja kulttuurin hankkeisiin. Lisäksi myönnetään residenssipaikkoja ja -apurahoja Saaren kartanossa työskentelyyn. Kullakin tieteen- ja taiteenalalla on vuosittain vaihtuva asiantuntija-arvioija, jonka näkemyksen avulla valikoituvat tuettaviksi säätiön painopisteiden kannalta kiinnostavimmat hankkeet. Säätiö myöntää myös joka vuosi Vuoden Tiedekynä -palkinnon hyvästä tieteellisestä artikkelista tai kirjasta, jossa suomen kieltä on käytetty ansiokkaasti. euroa

14 24 III 64 % Vuonna 2014 myönnetyt apurahat ja palkinnot Apurahan saajien palaute: Kiitos! Teidän kanssa on 35 % 6 % aina helppoa ja mukavaa! 31 % Lisää riskinottoja ja riskinottajia rahoittavia 18 % tahoja maailmaan! JEJE- 6 % 1 % Ks. Liite Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat s. 110 JEJEEEEE! 1 % 5 % 15 % 6 % Myönnetyt apurahat ja palkinnot % 64% Tutkijastipendit, tutkimushankkeet Myönnetyt apurahat syksyllä % 6% Tietokirjoittaminen, tieteen yleistajuistaminen ja tieteelliset lehdet % Taiteen ja kulttuurin sekä muut apurahat % Tutkijastipendit, tutkimushankkeet (uudet) % Tutkijastipendit, tutkimushankkeet (jatkot) % Tietokirjoittaminen, tieteen yleistajuistaminen ja 5 % 1% Matka-apurahat tieteelliset lehdet (uudet) % Kielten elvytys -teemahaku % Tietokirjoittaminen, tieteen yleistajuistaminen ja 6% Jakautuuko Suomi? -ohjelman haut tieteelliset lehdet (jatkot) % Saaren kartanon residenssiapurahat (yksilöresidenssit , ryhmäresidenssit ) % Taiteen ja kulttuurin sekä muut apurahat (uudet) % Taiteen ja kulttuurin sekä muut apurahat (jatkot) % 0% Vuoden Tiedekynä -palkinto % Kielten elvytys -teemahaku % Apurahaa.Nyt % Jakautuuko Suomi? -ohjelman haku % Yhteensä % Yhteensä

15 26 III 26 % Apurahan saajien palaute: 25 % 24 % Pidän Koneen Säätiötä suuressa arvossa ja äärimmäisen 22 % 100 % tärkeänä osana suomalaisen taiteen rahoitusta. 16 % Toivon Säätiölle pitkää 13 % ikää ja toivon sen jatkavan toimintaansa nykyi- 15 % sellä tyylillään myös 14 % tulevaisuudessa. 11 % 12 % Myönnetyt apurahat syksyllä 2014: Tutkijastipendit ja tutkimushankkeet 7 % Myönnetyt tutkijastipendit syksyllä % Humanistinen tutkimus tutkijastipendit % Humanistinen tutkimus tutkimushankkeet % 26% Väitöskirja-apuraha (uusi) 2300 /kk % Yhteiskuntatieteellinen tutkimus tutkijastipendit % Väitöskirja-apuraha (jatko) 2300 /kk % Yhteiskuntatieteellinen tutkimus tutkimushankkeet % Post doc -tutkija (uusi) 2600 /kk % Ympäristöntutkimus tutkijastipendit % Post doc -tutkija (jatko) 2600 /kk % Kokenut tutkija (uusi) 3000 /kk % Ympäristöntutkimus tutkimushankkeet % Taiteellinen tutkimus tutkijastipendit % 7% Kokenut tutkija (jatko) 3000 /kk % Taiteellinen tutkimus tutkimushankkeet % YHTEENSÄ % Yhteensä % * Ei sisällä tutkimushankeapurahoihin sisältyviä tutkijastipendejä * Ei sisällä Jakautuuko Suomi? ja Kielten elvytys -hakuja

16 28 III myönnetty Myönnetyt apurahat ja palkinnot vuosi Summa Kpl kpl haettu kpl myönnetty Vuosittaisen apurahahaun myöntöprosentit (kpl) Vuosi kpl kpl myöntöhaettu myönnetty prosentti % % % % % % % % 16 % 16 % 15 % 16 % Vuosi kpl kpl myöntöhaettu myönnetty prosentti % % % % % % % % 2007 Apurahan saajien palaute: Kone on Suomen paras ja radikaalein säätiö!! Ihailen teitä ja olen hirmu ylpeä että olen voinut olla mukananne näissä teemoissa, jotka ovat minulle yhä tärkeämpiä. Jatketaan! kpl haettu kpl myönnetty Residenssihakujen myöntöprosentit (kpl) 23 % 16 % 15 % 23 % 15 % 18 % 17 % 22 % 11 % 16 % 9 % 10 %

17 30 III Apurahan saajien palaute: On hienoa, että Suomessa toimii säätiö, joka ottaa avustuspäätöksissään tietoisia riskejä, eikä tue pelkästään hankkeita ja henkilöitä, joita jo muut avustuksia myöntävät tahot ovat tukeneet. Koneen Säätiön myötä suomalainen taide- ja tiedekenttä on saanut mahdollisuuden kehittyä, koska kaiken uuden syntyminen vaatii aina askeleen ottamista tuntemattomaan, sinne mistä kukaan ei vielä tiedä mitään. Tekijät, jotka haluavat ottaa riskejä työssään tarvitsevat tukea, ja sitä heillä on mahdollisuus saada Koneen Säätiöltä. Vuoden Tiedekynä -palkinnon tarkoituksena on tukea suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja nostaa sen arvostusta. Vuonna 2014 palkinnon sai musiikin- ja kirjallisuudentutkija, pianisti Laura Wahlfors artikkelistaan Couranten hidastettu juoksu. Roland Barthes ja musiikki kirjoittajan inspiraationa.

18 32 III Ilma-akrobatiaa puiden latvojen keskellä Työryhmä Metsäläiset (Viivi Roiha ja Sade Kamppila), #rohkeatekijä #saari Ilma-akrobatiaa puiden latvojen keskellä, koreografista kiipeilyä, nuotiolauluja ja vanhoja taruja metsän hengistä ja uskomuksista, tanssia vastarannalla vesirajassa ja järven yli kulkevia äänimaisemia. Suomalainen kulttuuri irakilaiskirjailijan silmin Hassan Blasim, #rohkeatekijä #saari Kirjoitan romaania, jossa suomalainen kulttuuri nähdään irakilaisrunoilijan silmin. Nykymaailmassa käytetään valtavia summia urheiluun ja sotimiseen. Pidän kulttuurin tukemista erittäin tärkeänä ja odotan, että pääsen editoimaan kirjaani rauhalliseen ympäristöön Saaren kartanoon.

19 34 III Apurahan saajien palaute: --- Koneen Säätiön kanssa toimiminen synnyttää ylpeyttä siitä, että on saanut olla säätiön rahoittamassa hankkeessa. Apurahaa. Nyt Suomen ensimmäistä Säätiöpäivää vietettiin Säätiöpäivän tavoitteena on tehdä laajalti tutuksi säätiöiden työtä ja tukea taiteelle, tieteelle ja kulttuurille. Koneen Säätiö järjesti Säätiöpäivänä avoimet ovet ja päivän aikana myös myönnettiin apurahoja saman tien! erityisesti alojenvälisiin kohtaamisiin.

20 36 III Toistosta uutta Anaïs Héraud: La Ritournelle, #rohkeatekijä #saari Omaperäinen ja teoreettisesti kunnianhimoinen projekti hyödyntää ritornelloja (la ritournelle) eli melodisia, toistuvia fraaseja, jotka kasvavat asteittain ja päätyvät uusiin ulottuvuuksiin.

21 38

22 40 IV Tapahtumavuosi 2014: Jakautuuko Suomi? -seminaareja, Kaivo -iltoja sekä taidetta ja aktivismia 5.2. Kaivo-ilta: Aitoa vaikuttamista vai illuusiota? Kuinka kansalaiskeskustelu toimii osana demokraattista päätöksentekoa 7.3. Keskustelutilaisuus tutkijoiden ja elokuvantekijöiden yhteistyöstä Tampereen elokuvajuhlilla (Tampereen elokuvajuhlien kanssa) Jakautuuko Suomi? -seminaari Korjaamolla s Jakautuuko Suomi -työpajapäivä Korjaamolla Kielen elvytys -seminaari 2.9 Hakuneuvontapäivä Avoimet ovet ja Apurahaa. Nyt -apurahahaku s Apurahansaajien aamupala Turussa Vuoden Tiedekynä -palkinnonjako s Maalisjuhla Taidehallissa Monikielinen mieli Kattilahallissa (Svenska kulturfondenin kanssa) 9.4. Eläin-Kaivo Monikielisyys ja taide -hankkeiden yhteinen työpaja- ja verkostoitumisiltapäivä Taiteen edistämiskeskuksessa (Yhdessä Taiken ja Cuporen kanssa) 3.9. Hakuneuvontapäivä Kaivo-ilta: Kammioista kaikille. Tieteen yleistajuistamisen keinot. s Jaakko Niemelän valotaideteoksen Kajo avajaiset s Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan vierailu Saaren kartanon alumnin Bill Burnsin näyttelyn avajaiset Valokuvagalleria Hippolytessä s Taianomainen kiertue / Magical Mystery Tour yhteisötaiteellinen kiertoajelu Marja Mattlarin konsertti Lähikoulujen 3. ja 4. luokkien oppilaiden perinteinen joulujuhla nukketeatterin merkeissä Mietoisten itsepalvelukirjaston avajaiset Lea Vidakovicin ja Pia Bartschin animaatiotyöpajan elokuvan ensiesitys Avoimien ovien päivä Kesä-Kaivo aiheesta taide ja aktivismi s Elojuhla Saaren kartanon Kesä-Kaivon jatkokeskustelu Tehtaankadulla

23 42 V Jakautuuko Suomi? Koneen Säätiö käynnisti vuonna 2014 Jakautuuko Suomi? -ohjelman. Sen tavoitteena on synnyttää tutkijoiden ja journalistien yhteistyötä ja kunnianhimoisia julkaisuja, jotka pureutuvat eriarvoisuuteen ja sen käsittelyyn yhteiskunnassa. Aihepiireinä ovat mm. tuloerot, terveys, työelämään osallistuminen, koulutus, vähemmistöjen oikeudet ja ympäristökysymykset. Suuressa mittakaavassa tavoitteena on pureutua suomalaisen hyvinvointivaltion onnistumisen tai epäonnistumisen syihin. Jakautuuko Suomi? -tilaisuudet herättivät suurta kiinnostusta. Perjantain seminaariin osallistui 300 tutkijaa, toimittajaa ja taiteilijaa. Lauantain työpaja- ja verkostoitumispäivään valittiin 80 osallistujaa hakemusten perusteella.

24 44 V Apurahan saajien palaute: Koneen Säätiö ansaitsee kiitoksen hyvistä ja ennakkoluulottomista aloitteista, jotka liittyvät tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen sekä erilaisten tiedon tuottajien välisten raja- aitojen madaltamiseen. Tästä erinomainen esimerkki on Jakautuuko Suomi? -hankekokonaisuus. Jakautuuko Suomi? -seminaari pääpuhujana oli Tim Newburn, joka kertoi London School of Econimicsin ja The Guardianin Reading the Riots -hankkeesta

25 46 V Suomen toiseksi tweetatuin tapahtuma tuona päivänä Haaste: miten tutkia sosiaalisia stigmoja ja surveytutkimuksiin ei enää saada vastaajia, mutta avoin data pelastaa sosiologian. Kyselyt suosittuja. #jakautuukosuomi Hyvä kysymys: testit ja koneet ehkä hyvä ongelmallisia ilmiöitä bisnesmalli medialle, uusintamatta niitä? mutta millä perusteella #jakautuukosuomi hyvää journalismia? #jakautuukosuomi Lähiöissä on #jakautuukosuomi Eriarvoistumista osallistumiskuilu. on lajissaan erittäin käsittelevässä Voisiko media auttaa sen onnistunut tapahtuma. erinomaisessa tilaisuudessa kuromisessa umpeen? Tapaan ihmisiä, joita en tarjolla myös kultainen #jakautuukosuomi muutoin tapaisi, ajattelen, kädenpuristus. mitä en ajattelisi. #jakautuukosuomi 16:ta eri äidinkieltä puhuvia nuoria tutkinut Heini Lehtonen: Ennen kaikkea ulkomaalaiseksi määrittelee muiden katse. #jakautuukosuomi Onko epävarmuus oikeasti ylitsepääsemätön ongelma tutkijattoimittajat yhteistyössä? #jakautuukosuomi #jakautuukosuomi Kortteinen kehottaa köyhyydestä ja epäkunnioituksesta kiinnostuneita tutkijoita kysymään ihmisiltä mikä vituttaa eniten?

26 48

27 50 V Risto Alapuro #rohkeusblogi 5/2014 Pois katulampun alta Huhtikuisessa Helsingin Sanomien kolumnissaan ( ) Saska Saarikoski maalasi kuvan yhteiskuntatieteistä. Se on ala, joka haluaisi kertoa miten yhteiskunnan asiat ovat mutta ei oikein onnistu. Sillä ei ole sellaista arvovaltaa, jota luonnontieteillä on, ja omissa tieteellisyyspyrkimyksissään yhteiskuntatieteet ovat pahasti kompuroineet. Nyt tosin pyrkimystä tieteellisen pohjan rakentamiseen on havaittavissa, mikä on hyvä asia, mutta tieteellistämisellä on rajansa, sillä ihmisiä on vaikeampi tutkia kuin atomeja. Ja lopuksi hän sanoo, että tutkijat puuhailevat siellä, missä pääsee helpoimmalla: Empiirinen yhteiskuntatutkimus muistuttaakin hiukan miestä, joka etsii avaintaan katulampun alta. Siihenkö avaimesi kadotit?, ohikulkija kysyy. En, mutta tässä sitä näkee paremmin etsiä, tutkija vastaa.

28 52 V Ymmärrän Saarikosken jutun perusjuonen niin, Kolmanneksi, sikäli mikäli yhteiskunta- John Womackin klassinen Zapata and the den jälkeen London School of Economicsin tut- että yhteiskuntatutkimusta pitäisi tieteellistää tieteellinen tieto ulottuu katulampun alta Mexican Revolution (1968) kertoo Meksi- kijat ja Guardianin toimittajat toteuttivat yh- luonnontieteiden suuntaan vaikeuksista huoli- kauemmaksi eli valaisee faktoillaan ja tul- kon vallankumouksen tarinan ilman ensim- teisen hankkeen, jossa sekä tutkimuksen että matta, ja samalla sen pitäisi käsitellä keskeisem- kinnoillaan sitä, mikä ei ole arkipäiväistä ja mäistäkään viittausta vallankumousteori- raportoinnin osalta mentiin syvemmälle kuin piä ja vaikeampia ongelmia ihmisen maailman itsestään selvää, sillä on yhteiskuntakriit- oihin mutta todentaa niistä osuvimmat sen mellakoiden jälkeisessä uutisoinnissa ja kom- selittämisessä kuin se nykyisin käsittelee. tistä potentiaalia. Se voi osallistua piilossa kautta, miten kuvaus on rakennettu. David mentoinnissa. Tämä Reading the Riots -hanke Jälkimmäisestä väitteestä olen samaa mieltä olevien mekanismien ja vaikutusten, eten- Remnickin King of the World: Muhammad on yksi Koneen Säätiön seminaarin inspiraation mutta eri mieltä siitä, että siihen voitaisiin pääs- kin (valta)suhteiden paljastamiseen. Ali and the Rise of an American Hero (1998) lähde, mutta haasteena on, millä tavoin tutki- tä edelliseen suuntaan menemällä (vaikka esi- Tällä kolmijaolla (joka perustuu Jürgen taas on Pulitzer-palkitun lehtimiehen erit- joiden ja toimittajien tavanomaista pitemmälle merkiksi evoluutionäkökulman tuominen tutki- Habermasin ajatukseen kolmesta tiedo- tely kansalaisoikeustaistelun aikaisesta menevää yhteistyötä voi toteuttaa, kun tutki- mukseen on hedelmällinen avaus). Ne lyhdyt, nintressistä) on käyttöä, kun miettii Saari- amerikkalaisesta yhteiskunnasta. Tästä taan sellaisia eriarvoisuuden ilmentymiä, jot- joita tarvitaan valaisemaan pimeää empiirisen kosken esiin nostamaa pulmaa yhteiskun- syntyy iskevä analyysi Muhammad Alin ka eivät ole yhtä dramaattisia kuin Englannin katulampun piirin ulkopuolella, ovat tulkinta ja tatieteiden arvovallasta tai arvostuksesta. tarinan kautta vastavoiminaan valkoisen mellakat. kritiikki, ja näitä kahta toimintoa ei luonnontie- Kolmijako tarjoaa näkökulman siihen, mitkä miehen musta nyrkkeilijä Floyd Patterson Tärkeimpiä tällaisista näennäisesti jokapäi- teisiin suuntautuminen paljon edistä. ovat avainkohtia tai -haasteita, kun yhteis- ja mafian oma musta Sonny Liston. väisistä eriarvoisuuden ilmentymistä ovat ter- Faktoja kokoavan empiirisen yhteiskunta- kuntatieteiden sanomaa viedään laajem- Hankalampi ja haasteellisempi mutta vä- veyden ja sairauden erot ihmisryhmien välillä. tutkimuksen, tulkinnan ja kritiikin täytyy kyt- malle yleisölle. Tarvitaan ytimiin menevää hintään yhtä kiinnostava on se teema, joka Mutta omalla erityisellä tavallaan nekin voivat keytyä toisiinsa, jotta iskuvoimaista erittelyä tutkimusta, mutta tarvitaan myös tapoja on valittu Koneen Säätiön pi- olla äärimmäisen dramaattisia. Vai mitä on sa- yhteiskunnasta voi syntyä. Tutkimuksessa voi- välittää muille kuin tutkijoille se, mikä vain dettävään seminaariin ja verkostoitumis- nottava seuraavista tutkimustuloksista (HS daan kerätä faktoja, vaikkapa monia tilastotie- voi tällaisen tutkimuksen oikeuttaa eli ar- tilaisuuteen Jakautuuko Suomi? Tutkijat, ): Alimpaan tuloviidennekseen kuu- toja, kiistattomalla tavalla. Mutta faktat eivät kijärjen tai tavanomaisen mediajulkisuu- toimittajat ja eriarvoistuminen. Tavoittee- luva keski-ikäinen mies voi odottaa elävänsä puhu itse puolestaan. Jokainen, joka on tehnyt den ylittävä erittely. na on nimenomaan käynnistää hankkeita, keskimäärin 69-vuotiaaksi, kun ylimmän tulo- tutkimustyötä, tietää, että tosiasiat ovat ääret- Toisinaan tähän haasteeseen vastaami- joissa tutkijat ja journalistit tekevät yh- viidenneksen suomalaismies elää jo keskimää- tömän taipuisia. nen onnistuu hyvin. Näin voi olla, jos tutki- teistyötä tärkeän alueen tutkimuksessa ja rin yli 80-vuotiaaksi. ( ) Työllisten ja työttömi- Toisin sanoen kokemusperäistä tietoa ei voi ja itse liikkuu tutkimuksen ja journalismin tuomisessa julkisuuteen. Eriarvoistuminen en miesten elämänodotteessa on lähes kuuden koota ilman tulkintaa. Sitä tarvitaan, jos halu- välimaastossa ja hänen aiheensa antautuu on keskeinen aihe maailman mitassa ja ke- vuoden ero. ( ) Korkeasti koulutetut pysyvät taan päästä pelkkien faktojen maailmasta se- helposti käsiteltäväksi kertomuksen muo- hittyneiden maiden sisällä, ja sillä on sekä keskimäärin 13 vuotta pidempään terveinä ja littämään ihmisen maailmaa. Tarvitaan käsit- dossa. Silloin teoria tai teoreettinen näkö- dramaattisia että vähemmän dramaattisia toimintakykyisinä kuin vähiten koulutetut. teitä tai teorioita; tarvitaan käsityksiä asioiden kulma on ikään kuin rivien välissä, olkoon ilmenemismuotoja. Edellisiin kuuluvat Lon- Nämä ovat rankkoja faktoja. Niiden taustaan vaikutussuhteista ja yhteyksistä, niitä ilmentä- tekijä sitten ammattitutkija tai ei. Esimer- toossa ja muissa Englannin kaupungeissa syventyminen voisi olla juuri sitä arkijärjen ylit- vistä mekanismeista jne. kiksi teoreettisesti sivistyneen tutkijan vuonna 2011 raivonneet lähiömellakat. Nii- tävää erittelyä, joka paljastaisi mekanismeja ja

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä!

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Tiedeasiamies Kalle Korhonen syyskuu 2015 6.9.15 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Koneen Säätiö Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton v. 1956 perustettu yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Myllypuron alueen asukkaiden keskuudessa kerättävien aineistojen kerääminen ja jäsentely. Mielenkiinnon kohteina myllypurolaisten käsitykset kampuksesta ja sen

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE

WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE Päivi Helakallio Coordinator Suvanto ry Edinburgh 6-9.9.2015 SUVANTO RYHMÄ (GROUP) Suvanto group started operating in April 2009. Workers of Kinapori

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen Where can I find? Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi Where can I find?... a room to rent?... a room to rent?... a hostel?... a hostel?... a hotel?... a hotel?...

Lisätiedot

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille tiedote 2 / 9.3.2017 LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU 4.3. ebirdie-jäsenkortti esiteltiin Golfliiton 60-vuotisjuhlaseminaarissa 17.3. ebirdie tulee kaikkien ladattavaksi Golfmessuilla 17.3. klo 12:00 alkaen

Lisätiedot

Nuorena turvapaikanhakijana Suomessakamppailuja osallisuudesta ja elämän ehdoista. Lena Näre

Nuorena turvapaikanhakijana Suomessakamppailuja osallisuudesta ja elämän ehdoista. Lena Näre Nuorena turvapaikanhakijana Suomessakamppailuja osallisuudesta ja elämän ehdoista Lena Näre 9.11.2017 Käynnissä oleva tutkimus 36 turvapaikanhakijan haastattelut jotka saapuneet Suomeen syksyllä 2015 Afganistanista,

Lisätiedot

1 in Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change

1 in Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change March 2017 1 in 4 1 background Period of listening (kuultiin yli 200 henkilöä,

Lisätiedot

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen Where can I find? Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi... a room to rent?... a hostel?... a hotel?... a bed and breakfast?... a camping site? What are the prices like

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Gap-filling methods for CH 4 data

Gap-filling methods for CH 4 data Gap-filling methods for CH 4 data Sigrid Dengel University of Helsinki Outline - Ecosystems known for CH 4 emissions; - Why is gap-filling of CH 4 data not as easy and straight forward as CO 2 ; - Gap-filling

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Väite Argument "Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita." "Recreation sites and service

Väite Argument Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita. Recreation sites and service Olisiko vastaaja valmis maksamaan... Would the respondent be willing to pay for... Luonto-opastuksesta Nature guide services Autiotuvan käytöstä Use of wilderness huts Tulipaikan käytöstä (polttopuut,

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Akateemiset fraasit Tekstiosa

Akateemiset fraasit Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen Broadly speaking, I agree with because Samaa mieltä jostakin näkökulmasta One is very much inclined to agree with because Samaa mieltä jostakin näkökulmasta Yleisesti ottaen olen

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

-seminaari 24.4.2013

-seminaari 24.4.2013 -seminaari 24.4.2013 OHJELMA 24.4.2013 Sanomatalo 15.00 Seminaarin avaus, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Harri Länsipuro 15.05 Tervetuliaissanat Sanomatalon puolesta toimituspäällikkö Antero Mukka

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Märsky Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 13.12.2013 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Marsky Rule # 1 If I Want What Other People Don t Have, Then I Have To Do What Other People Don t Do. Marsky Rule # 2 I Know

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Voisitko auttaa minua? Asking for help Puhutko englantia? Asking if a person speaks English Puhutteko _[kieltä]_? Asking if a person speaks a certain language En puhu _[kieltä]_. Clarifying

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition)

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan Click here if your download doesn"t start automatically Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan

Lisätiedot

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday?

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? The 2nd Joint Nordic Conference: Courage in Social Work June th 20, Helsinki Specialist Timo Suurnäkki The Centre for Occupational

Lisätiedot

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Peda-forum 2017, Vaasa Kokemuksia digitaalisen opettamisen kehittämisestä Roolipeliharjoitus - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Anne-Maria Holma, Yliopistonlehtori,

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

Mitä Master Class:ssa opittiin?

Mitä Master Class:ssa opittiin? Mitä Master Class:ssa opittiin? Tutkimuskoordinaattori Kaisa Korhonen-Kurki, Helsingin yliopisto Tutkija Katriina Soini, Helsingin yliopisto Yliopistopedagogi Henna Asikainen, Helsingin yliopisto Tausta

Lisätiedot