koneen säätiö vuosikertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "koneen säätiö vuosikertomus 2014"

Transkriptio

1 koneen säätiö vuosikertomus 2014

2

3 2 I Koneen Säätiön tulevaisuudennäkymiä Kone Foundation s outlook II 58. toimintavuoden uudet avaukset ja uudet ihmiset New initiatives and new people in the 58th year of operation III IV V Taiteelle ja tieteelle yli 20 miljoonaa euroa Tapahtumavuosi Jakautuuko Suomi? Sisällys VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Pois katulampun alta Jakautuuko Suomi?: Operaatio Vuosaari Koneen Säätiön kieliohjelma Ečos ollah elvytysmaltajat: joga toine nedäli kuolou kieli Asunto Ateenassa Saaren kartano On Shooting May to May Runo kimmeltää lammen pinnassa Yhteisötaide on tärkeä osa paikallista yhteiskuntavastuuta Surutalossa surun voi jättää luonnon hoivaan Hippolyte Kohtaamisia Kaivolla Aktivismi ja taide. Keskusteluja Kesä-Kaivolla Talous Rohkeus näkyväksi! Aiempaa aktiivisempaa viestintää Säätiön ihmiset Liitteet Liite: Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat Liite: Residenssissä vuonna 2014 työskennelleet 138

4 4 Vuonna 1956 perustettu Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton organisaatio, joka parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä tieteen yleistajuistamista apurahoin se kä ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Mynämäellä. Säätiön tavoitteena on olla tiede- ja taidepoliittisesti valpas tieteen ja taiteen rahoittaja, joka myös aktiivisesti etsii ja tarjoaa vaihtoehtoja valtavirralle. The goal of Kone Foundation, founded in 1956, is to advance bold initiatives in research and the arts. It is an independent and unaffiliated organisation, which awards grants to promote academic research, culture, art and the popularisation of research, maintains the Saari Residence for artists and researchers and organises various events. Kone Foundation pursues active arts and research policies, and it is constantly seeking and providing alternatives to the mainstream. Apurahansaajien palautteesta: Koneen Säätiö toimii erinomaisesti - tuntuu että säätiöiden joukossa se on taho joka on aidosti kiinnostunut taiteen tekemisen ehdoista, uusista tuulista ja hyvistä yhteentörmäyksistä.

5 6

6 8 ı Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Nurminen Koneen Säätiön tulevaisuudennäkymiä Ryhdyimme kertomusvuonna uudistamaan Koneen Säätiön strategiaa. Työ on vielä kesken, mutta tiedämme kuitenkin, mistä emme luovu: pidämme kiinni säätiön rohkeasta ja ennakkoluulottomasta profiilista. Seuraamme valppaasti toimintaympäristömme muutoksia ja reagoimme niihin joustavasti tarpeen mukaan. Meitä kiinnostavat edelleen valtavirranvastaisuus ja marginaalit. Myös tuettavat alat pysynevät ennallaan: tuemme edelleen humanistista, yhteiskuntatieteellistä ja ympäristöntutkimusta, taiteellista tutkimusta, sekä taidetta ja kulttuuria. Lisäksi toimiimme kuuluu tieteen yleistajuistamisen tukeminen. Tieteidenvälisyyden edistäminen on sisältynyt säätiön toimintaan jo pitkään, ja viime vuosina on panostettu lisäksi tieteen ja taiteen näkökulmien yhdistämiseen. Säätiön tukemien tieteenalojen yhdistelmä on poikkeuksellinen ja sellaisena omiaan edistämään monenlaisia rajojen ylityksiä. Monialaisuuteen perustuvaa omaleimaisuutta vaalitaan siis edelleen.

7 10 ı Suomalainen arvomaailma on kovenemassa. Kärjistäen voisi todeta, että tieteeltä edellytetään välittömiä tuloksia, joita voidaan hyödyntää taloudellisesti. Vastaavasti taiteen rahoitusta legitimoidaan hyötynäkökohdin. Koneen Säätiö tulee kuitenkin jatkossakin tukemaan sellaista tiedettä ja taidetta, jolla ei välttämättä ole suoria hyötyvaikutuksia. Toivomme toki silti, että tutkimustieto on osa yhteiskunnallista keskustelua ja että taide ja kulttuuri kyseenalaistavat vallitsevia totuuksia. Muuttuva toimintaympäristö Hyvinvointiyhteiskunnan näkyvissä oleva rapautuminen asettaa suuria haasteita kolmannelle sektorille. Säätiökentän on ratkaistava, kuinka paljon se voi ottaa hoitaakseen sellaisia tehtäviä, joiden on ajateltu kuuluvan julkiselle sektorille. Saatamme joutua määrittelemään uudelleen, missä määrin säätiörahoitus on julkista rahoitusta täydentävää ja missä määrin taas paikkaamme julkisen talouden kriisin aiheuttamia aukkoja. Hanna Nurminen Chair of the Kone Foundation Board of Trustees Kone Foundation s Outlook Näyttäisi siltä, että Koneen Säätiön sijoitusomaisuuden tuottojen nopea kasvu on tasaantumassa. Samaan aikaan apurahahakemusten määrä lisääntynee edelleen ja aiempien vuosien päätökset vaikuttavat uusien apurahojen myöntämismahdollisuuksiin. Tekeillä olevassa strategiassa tulemme ottamaan kantaa siihen, miten säätiön organisaatio, toimintatavat ja toimitilat sopeutetaan uuteen tilanteeseen. Meidän täytyy entistä tarkemmin miettiä, miten fokusoida myönnettävät apurahat ja Organisaation ja toimintatapojen kehittäminen määritellä strategiakauden painopisteet. Samalla on pohdittava, missä määrin säätiön tarkoitusta voidaan edistää muin keinoin. Vuoden 2015 joulukuussa voimaan astuva uusi säätiölaki edellyttää muutamia muutoksia Koneen Säätiön sääntöihin. Lisäksi uudet lähipiirisäädökset saattavat aluksi aiheuttaa päänvaivaa, mutta muuttuvat käytänteet opitaan varmasti nopeasti. Koneen Säätiön hallitus ja henkilökunta ovat valppaat, viisaat ja sitoutuneet ja organisaatio on joustava. Siinä ovat säätiön tulevaisuuden menestystekijät. During the year under review, we started to update the strategy of Kone Foundation. The work is still in progress, but we do know what will remain unchanged: we will maintain the foundation s bold and unprejudiced profile. We will keep a watchful eye on any changes in our operating environment and react to them flexibly when necessary. We are still interested in marginality and going against the mainstream. The areas we support are likely to remain the same: we will continue to support research in the humanities and social sciences, environmental research, artistic research, and art and culture. We will also continue to promote the popularisation of research. The promotion of interdisciplinarity has been included in the foundation s operations for a long time, and in recent years, combination of the perspectives of research and the arts has also been focused on. Already the combination of the fields of research supported by the foundation, which is exceptional, promotes the crossing of boundaries in various ways. Therefore, we continue to foster originality that is based on a multi-disciplinary approach.

8 12 II Changes in operating environment Finnish values are becoming more harsh. One could even say that research is now required to provide immediate results which can offer financial benefits. Correspondingly, the funding of art is legitimised in terms of the potential benefits. Nevertheless, Kone Foundation will continue to support the type of research and art that does not necessarily provide any direct benefits. However, we do hope that results of academic research will influence societal discussion, and that art and culture will question the prevailing truths. The discernible deterioration of the Finnish welfare state sets great challenges for the third sector. Foundations must decide on the degree to which they will take on the duties that are considered to be the responsibility of the public sector. We may have to redefine the extent to which funding from foundations complements public funding and the extent to which it fills in the gaps caused by the crisis in the public economy. Development of organisation and operating methods Yliasiamies Anna Talasniemi 58. toimintavuoden uudet avaukset ja uudet ihmiset It seems as though the rapid growth in the what extent the foundation s purpose can be returns of Kone Foundation s investment as- promoted by other means. sets is starting to level off. At the same time, The new Foundations Act, which will en- the number of grant applications is likely to ter into force in December 2015, will result in Koneen Säätiön vuodet eivät toistu samanlai- Suomi? -ohjelman, joka edistää uudenlaista, continue increasing and the decisions made some changes to the Kone Foundation bylaws. sina yhtä asiaa lukuun ottamatta: lähes joka etenkin toimittajien ja tutkijoiden, yhteistyötä in previous years will have an impact on our Furthermore, new regulations regarding relat- vuosi apurahahakemusten ja myönnettyjen eriarvoistumisen teemoista. Ohjelman tarkoi- opportunities to award new grants. In the ed parties may cause some problems at first, apurahojen määrä on kasvanut. Näin oli myös tuksena on pureutua hyvinvointiyhteiskunnan strategy which is being prepared, we will take but it shouldn t take too long to learn the new säätiön 58. toimintavuonna, jolloin hakemuk- epäonnistumisen syihin ja seurauksiin ja lisätä a stand on how to adjust the foundation s or- practices. sia saapui 6392 ja rahoitusta myönnettiin 778 ymmärrystä eriarvoistumisen mekanismeista ganisation, operating methods and offices to Kone Foundation s Board of Trustees and hankkeelle yhteensä euroa. Hake- rahoittamalla aihepiiriin liittyviä hankkeita. the new situation. We will also have to think personnel are attentive, wise and committed, musten määrä kasvoi eniten taiteen ja kult- Jakautuuko Suomi? -ohjelmaa ja rahoitusha- more carefully about focusing the grants to and the organisation is flexible. These are the tuurin alalla, joka oli mukana säätiön vuosit- kuja pohjusti toukokuussa seminaari ja työpa- be awarded, and defining the focus areas of foundation s factors for future success. taisessa haussa nyt viidennen kerran. japäivä, joissa osallistujia oli yhteensä lähes the strategy period. We must also consider to Vuonna 2014 käynnistimme Jakautuuko 400. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemoja

9 14 II käsiteltiin myös Saaren kartanossa, jonka kesä-kaivon teemana oli taide ja aktivismi. Jonot kiemurtelivat Suomen ensimmäisenä Säätiöpäivänä, kun järjestimme Helsingissä ja Jyväskylässä innokasta palautetta saaneet Apurahaa. Nyt -tilaisuudet. Tilaisuuksissa saattoi hakea mikroapurahoja suullisella hakemuksella. Toimintavuonna myös ryhdyttiin järjestämään Helsingissä monialaisia Kaivo-tilaisuuksia Saaren kartanon residenssin innoittamina. Lisäksi toukokuussa säätiö allekirjoitti kolmevuotisen yhteistyösopimuksen IHME-nykytaidefestivaalin kanssa: rahoitamme festivaalia vuosina yhteensä eurolla ja teemme yhteistyötä festivaalin kanssa. Uusi yhteistyökumppani säätiölle on myös Svenska kulturfonden, jonka kanssa järjestettiin maaliskuussa Koneen Säätiön kieliohjelman teemoi- hin liittyvä Monikielinen mieli -tilaisuus. Saaren kartanon ensimmäisenä kutsutaiteilijana työskenteli kevääseen 2014 Jaakko Niemelä, ja syksyllä kautensa aloitti Jonimatti Joutsijärvi. Jaakko valmisteli kutsutaiteilijaaikanansa mm. Saaren kartanon lampeen heijastuvan valoteoksen Kajo yhdessä Henriikka Tavin kanssa, Saaren kartanon yhteisötaiteilija Pia Bartschin aktiiviseen toimintaa kuului mm. Surutalo ja Magical Mystery Tour -kiertoajelu. Ryhdyimme toteuttamaan edellisenä vuonna luotua uutta viestintästrategiaa ja viestimme aiempaa aktiivisemmin ja kokeilevammin, mistä esimerkkejä ovat Heidi Piiroisen eriarvoistumisen teemoja käsittelevät videot ja Rohkeus-blogi, jonka kirjoituksia on luettavissa tässä vuosikertomuksessakin. Säätiö myös hyväksyttiin European Foundation Centren jäseneksi, ja aloitimme uuden strategian teon. Eriarvoistumisen teeman säätiön hallituksessa nosti esiin hallituksen pitkäaikainen jäsen Risto Alapuro jo joitakin vuosia sitten. Toukokuussa järjestetty Jakautuuko Suomi? -tilaisuus oli samalla kunnianosoitus Ristolle, jonka viisaudesta ja ajattelun voimasta säätiön hallituksessa saatiin nauttia 19 vuotta. Säätiön sääntöjen ikäpykälän vuoksi Risto joutui jättämään hallituksen, ja säätiön hallitukseen valittiin uusi jäsen, Markku Lonkila. Myös Saaren kartanon johtokunnan kokoonpano muuttui, kun performanssitaiteilija Leena Kela jäi pois, ja tilalle valittiin esitystaiteilija ja tutkija Tuija Kokkonen. Henkilöstökin uudistui, kun Tehtaankadulla aloitti työnsä toimistosihteeri Neea Eloranta ja Saaren kartanossa taloudenhoitaja Iiris Lahti. Kaiken kaikkiaan vuosi oli aktiivinen uusien avausten ja ihmisten vuosi. Oli ilo olla tekemässä tuota vuotta yhdessä säätiömme taitavan ja mukavan henkilökunnan, vireiden ja viisaiden luottamushenkilöiden ja inspiroivien apurahansaajien sekä muiden hyvien yhteistyökumppaneidemme kanssa!

10 16 II No two years are the same at Kone Foundation but one thing is the same nearly every year, the number of grant applications and awarded grants increases. This was also the case during the foundation s 58th year of operation: there were 6,392 applications, and a total of EUR 21,317,682 in funding was awarded to 778 projects. The number of applications increased most in the field of art and culture, which was included in the foundation s annual grant call for the fifth time. Executive Director Anna Talasniemi New initiatives and new people in the 58 th year of operation New initiatives In 2014, we launched the Is Finland Becoming Polarised? programme, which promotes a new kind of co-operation, especially between journalists and researchers, with respect to social inequality themes. The purpose of the programme is to deal with the reasons for the decline of the Finnish welfare state and to raise society s awareness of the mechanisms of social inequality by funding projects related to the subject. A seminar and workshop day held in May, with nearly 400 participants, provided an introduction to the Is Finland Becoming Polarised? programme and funding rounds. Similar themes were also discussed at the Saari Residence, where the theme at the Summer Well was art and activism. On Finland s first Foundation Day we arranged the Funding. Now events in Helsinki and Jyväskylä, which received enthusiastic feedback and attracted an impressive turnout. At the events, people could apply for micro-grants with a verbal application. Multidisciplinary Well events were also held in Helsinki during the year following the success of the Well activities at the Saari Residence. In May, the foundation also signed a threeyear co-operation agreement with the IHME Contemporary Art Festival: we will fund the festival with a total of EUR 900,000 from 2016 through 2018, and collaborate with the festival. The foundation also joined forces with the Swedish Cultural Foundation in Finland, and the foundations jointly arranged the Multilingual Mind event in March. The event is related to the themes of the Kone Foundation s Language Programme. The Saari Residence s first invited artist, Jaakko Niemelä, worked at the residence until spring 2014, and the second invited artist, Jonimatti Joutsijärvi, started in the autumn. During his time as an invited artist, Jaakko collaborated with Henriikka Tavi to design the light art piece Kajo, which was projected onto the surface of the pond at Saari Manor. The activities of the Saari Residence s community artist Pia Bartsch included House of Sorrow and the Magical Mystery Tour. We started to put into practice our new communications strategy that was created the previous year and started us-

11 18 II ing more active and experimental communications. Examples include Heidi Piiroinen s videos, which explore social inequality themes, and the Boldness blog, which you can find examples of in this annual report. The foundation was also approved as a member of the European Foundation Centre, and we started preparing a new strategy. New people The theme of social inequality was originally brought up a number of years ago by Risto Alapuro, long-term member of Kone Foundation s Board of Trustees. The Is Finland Becoming Polarised? event also served as a tribute to Risto, who offered his wisdom and power of thought to the foundation s Board of Trustees for 19 years. Risto had to stand down from the Board under the terms of the Kone Foundation bylaws, which include a clause on the retirement age of members, and Markku Lonkila was nominated as a new member of the Board. The composition of the Advisory Board of the Saari Residence also changed when performance artist Leena Kela stepped down, and performance artist and researcher Tuija Kukkonen was nominated to replace her. There were also changes in the personnel as Neea Eloranta started working as an office secretary at Tehtaankatu, and Iiris Lahti started working as a housekeeper at Saari Residence. All in all it was an active year of new initiatives and people. It was a pleasure to be involved in making that year happen together with our skilled and pleasant personnel, active and wise board members and inspiring grant recipients and our other fine collaborators.

12 20

13 Taiteelle 22 ja tieteelle yli 20 miljoonaa Koneen Säätiö myöntää apurahoja humanistiseen, taiteelliseen, yhteiskuntatieteelliseen ja ympäristöntutkimukseen, tietokirjojen kirjoittamiseen ja kääntämiseen ja tieteen yleistajuistamiseen sekä taiteen ja kulttuurin hankkeisiin. Lisäksi myönnetään residenssipaikkoja ja -apurahoja Saaren kartanossa työskentelyyn. Kullakin tieteen- ja taiteenalalla on vuosittain vaihtuva asiantuntija-arvioija, jonka näkemyksen avulla valikoituvat tuettaviksi säätiön painopisteiden kannalta kiinnostavimmat hankkeet. Säätiö myöntää myös joka vuosi Vuoden Tiedekynä -palkinnon hyvästä tieteellisestä artikkelista tai kirjasta, jossa suomen kieltä on käytetty ansiokkaasti. euroa

14 24 III 64 % Vuonna 2014 myönnetyt apurahat ja palkinnot Apurahan saajien palaute: Kiitos! Teidän kanssa on 35 % 6 % aina helppoa ja mukavaa! 31 % Lisää riskinottoja ja riskinottajia rahoittavia 18 % tahoja maailmaan! JEJE- 6 % 1 % Ks. Liite Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat s. 110 JEJEEEEE! 1 % 5 % 15 % 6 % Myönnetyt apurahat ja palkinnot % 64% Tutkijastipendit, tutkimushankkeet Myönnetyt apurahat syksyllä % 6% Tietokirjoittaminen, tieteen yleistajuistaminen ja tieteelliset lehdet % Taiteen ja kulttuurin sekä muut apurahat % Tutkijastipendit, tutkimushankkeet (uudet) % Tutkijastipendit, tutkimushankkeet (jatkot) % Tietokirjoittaminen, tieteen yleistajuistaminen ja 5 % 1% Matka-apurahat tieteelliset lehdet (uudet) % Kielten elvytys -teemahaku % Tietokirjoittaminen, tieteen yleistajuistaminen ja 6% Jakautuuko Suomi? -ohjelman haut tieteelliset lehdet (jatkot) % Saaren kartanon residenssiapurahat (yksilöresidenssit , ryhmäresidenssit ) % Taiteen ja kulttuurin sekä muut apurahat (uudet) % Taiteen ja kulttuurin sekä muut apurahat (jatkot) % 0% Vuoden Tiedekynä -palkinto % Kielten elvytys -teemahaku % Apurahaa.Nyt % Jakautuuko Suomi? -ohjelman haku % Yhteensä % Yhteensä

15 26 III 26 % Apurahan saajien palaute: 25 % 24 % Pidän Koneen Säätiötä suuressa arvossa ja äärimmäisen 22 % 100 % tärkeänä osana suomalaisen taiteen rahoitusta. 16 % Toivon Säätiölle pitkää 13 % ikää ja toivon sen jatkavan toimintaansa nykyi- 15 % sellä tyylillään myös 14 % tulevaisuudessa. 11 % 12 % Myönnetyt apurahat syksyllä 2014: Tutkijastipendit ja tutkimushankkeet 7 % Myönnetyt tutkijastipendit syksyllä % Humanistinen tutkimus tutkijastipendit % Humanistinen tutkimus tutkimushankkeet % 26% Väitöskirja-apuraha (uusi) 2300 /kk % Yhteiskuntatieteellinen tutkimus tutkijastipendit % Väitöskirja-apuraha (jatko) 2300 /kk % Yhteiskuntatieteellinen tutkimus tutkimushankkeet % Post doc -tutkija (uusi) 2600 /kk % Ympäristöntutkimus tutkijastipendit % Post doc -tutkija (jatko) 2600 /kk % Kokenut tutkija (uusi) 3000 /kk % Ympäristöntutkimus tutkimushankkeet % Taiteellinen tutkimus tutkijastipendit % 7% Kokenut tutkija (jatko) 3000 /kk % Taiteellinen tutkimus tutkimushankkeet % YHTEENSÄ % Yhteensä % * Ei sisällä tutkimushankeapurahoihin sisältyviä tutkijastipendejä * Ei sisällä Jakautuuko Suomi? ja Kielten elvytys -hakuja

16 28 III myönnetty Myönnetyt apurahat ja palkinnot vuosi Summa Kpl kpl haettu kpl myönnetty Vuosittaisen apurahahaun myöntöprosentit (kpl) Vuosi kpl kpl myöntöhaettu myönnetty prosentti % % % % % % % % 16 % 16 % 15 % 16 % Vuosi kpl kpl myöntöhaettu myönnetty prosentti % % % % % % % % 2007 Apurahan saajien palaute: Kone on Suomen paras ja radikaalein säätiö!! Ihailen teitä ja olen hirmu ylpeä että olen voinut olla mukananne näissä teemoissa, jotka ovat minulle yhä tärkeämpiä. Jatketaan! kpl haettu kpl myönnetty Residenssihakujen myöntöprosentit (kpl) 23 % 16 % 15 % 23 % 15 % 18 % 17 % 22 % 11 % 16 % 9 % 10 %

17 30 III Apurahan saajien palaute: On hienoa, että Suomessa toimii säätiö, joka ottaa avustuspäätöksissään tietoisia riskejä, eikä tue pelkästään hankkeita ja henkilöitä, joita jo muut avustuksia myöntävät tahot ovat tukeneet. Koneen Säätiön myötä suomalainen taide- ja tiedekenttä on saanut mahdollisuuden kehittyä, koska kaiken uuden syntyminen vaatii aina askeleen ottamista tuntemattomaan, sinne mistä kukaan ei vielä tiedä mitään. Tekijät, jotka haluavat ottaa riskejä työssään tarvitsevat tukea, ja sitä heillä on mahdollisuus saada Koneen Säätiöltä. Vuoden Tiedekynä -palkinnon tarkoituksena on tukea suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja nostaa sen arvostusta. Vuonna 2014 palkinnon sai musiikin- ja kirjallisuudentutkija, pianisti Laura Wahlfors artikkelistaan Couranten hidastettu juoksu. Roland Barthes ja musiikki kirjoittajan inspiraationa.

18 32 III Ilma-akrobatiaa puiden latvojen keskellä Työryhmä Metsäläiset (Viivi Roiha ja Sade Kamppila), #rohkeatekijä #saari Ilma-akrobatiaa puiden latvojen keskellä, koreografista kiipeilyä, nuotiolauluja ja vanhoja taruja metsän hengistä ja uskomuksista, tanssia vastarannalla vesirajassa ja järven yli kulkevia äänimaisemia. Suomalainen kulttuuri irakilaiskirjailijan silmin Hassan Blasim, #rohkeatekijä #saari Kirjoitan romaania, jossa suomalainen kulttuuri nähdään irakilaisrunoilijan silmin. Nykymaailmassa käytetään valtavia summia urheiluun ja sotimiseen. Pidän kulttuurin tukemista erittäin tärkeänä ja odotan, että pääsen editoimaan kirjaani rauhalliseen ympäristöön Saaren kartanoon.

19 34 III Apurahan saajien palaute: --- Koneen Säätiön kanssa toimiminen synnyttää ylpeyttä siitä, että on saanut olla säätiön rahoittamassa hankkeessa. Apurahaa. Nyt Suomen ensimmäistä Säätiöpäivää vietettiin Säätiöpäivän tavoitteena on tehdä laajalti tutuksi säätiöiden työtä ja tukea taiteelle, tieteelle ja kulttuurille. Koneen Säätiö järjesti Säätiöpäivänä avoimet ovet ja päivän aikana myös myönnettiin apurahoja saman tien! erityisesti alojenvälisiin kohtaamisiin.

20 36 III Toistosta uutta Anaïs Héraud: La Ritournelle, #rohkeatekijä #saari Omaperäinen ja teoreettisesti kunnianhimoinen projekti hyödyntää ritornelloja (la ritournelle) eli melodisia, toistuvia fraaseja, jotka kasvavat asteittain ja päätyvät uusiin ulottuvuuksiin.

21 38

22 40 IV Tapahtumavuosi 2014: Jakautuuko Suomi? -seminaareja, Kaivo -iltoja sekä taidetta ja aktivismia 5.2. Kaivo-ilta: Aitoa vaikuttamista vai illuusiota? Kuinka kansalaiskeskustelu toimii osana demokraattista päätöksentekoa 7.3. Keskustelutilaisuus tutkijoiden ja elokuvantekijöiden yhteistyöstä Tampereen elokuvajuhlilla (Tampereen elokuvajuhlien kanssa) Jakautuuko Suomi? -seminaari Korjaamolla s Jakautuuko Suomi -työpajapäivä Korjaamolla Kielen elvytys -seminaari 2.9 Hakuneuvontapäivä Avoimet ovet ja Apurahaa. Nyt -apurahahaku s Apurahansaajien aamupala Turussa Vuoden Tiedekynä -palkinnonjako s Maalisjuhla Taidehallissa Monikielinen mieli Kattilahallissa (Svenska kulturfondenin kanssa) 9.4. Eläin-Kaivo Monikielisyys ja taide -hankkeiden yhteinen työpaja- ja verkostoitumisiltapäivä Taiteen edistämiskeskuksessa (Yhdessä Taiken ja Cuporen kanssa) 3.9. Hakuneuvontapäivä Kaivo-ilta: Kammioista kaikille. Tieteen yleistajuistamisen keinot. s Jaakko Niemelän valotaideteoksen Kajo avajaiset s Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan vierailu Saaren kartanon alumnin Bill Burnsin näyttelyn avajaiset Valokuvagalleria Hippolytessä s Taianomainen kiertue / Magical Mystery Tour yhteisötaiteellinen kiertoajelu Marja Mattlarin konsertti Lähikoulujen 3. ja 4. luokkien oppilaiden perinteinen joulujuhla nukketeatterin merkeissä Mietoisten itsepalvelukirjaston avajaiset Lea Vidakovicin ja Pia Bartschin animaatiotyöpajan elokuvan ensiesitys Avoimien ovien päivä Kesä-Kaivo aiheesta taide ja aktivismi s Elojuhla Saaren kartanon Kesä-Kaivon jatkokeskustelu Tehtaankadulla

23 42 V Jakautuuko Suomi? Koneen Säätiö käynnisti vuonna 2014 Jakautuuko Suomi? -ohjelman. Sen tavoitteena on synnyttää tutkijoiden ja journalistien yhteistyötä ja kunnianhimoisia julkaisuja, jotka pureutuvat eriarvoisuuteen ja sen käsittelyyn yhteiskunnassa. Aihepiireinä ovat mm. tuloerot, terveys, työelämään osallistuminen, koulutus, vähemmistöjen oikeudet ja ympäristökysymykset. Suuressa mittakaavassa tavoitteena on pureutua suomalaisen hyvinvointivaltion onnistumisen tai epäonnistumisen syihin. Jakautuuko Suomi? -tilaisuudet herättivät suurta kiinnostusta. Perjantain seminaariin osallistui 300 tutkijaa, toimittajaa ja taiteilijaa. Lauantain työpaja- ja verkostoitumispäivään valittiin 80 osallistujaa hakemusten perusteella.

24 44 V Apurahan saajien palaute: Koneen Säätiö ansaitsee kiitoksen hyvistä ja ennakkoluulottomista aloitteista, jotka liittyvät tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen sekä erilaisten tiedon tuottajien välisten raja- aitojen madaltamiseen. Tästä erinomainen esimerkki on Jakautuuko Suomi? -hankekokonaisuus. Jakautuuko Suomi? -seminaari pääpuhujana oli Tim Newburn, joka kertoi London School of Econimicsin ja The Guardianin Reading the Riots -hankkeesta

25 46 V Suomen toiseksi tweetatuin tapahtuma tuona päivänä Haaste: miten tutkia sosiaalisia stigmoja ja surveytutkimuksiin ei enää saada vastaajia, mutta avoin data pelastaa sosiologian. Kyselyt suosittuja. #jakautuukosuomi Hyvä kysymys: testit ja koneet ehkä hyvä ongelmallisia ilmiöitä bisnesmalli medialle, uusintamatta niitä? mutta millä perusteella #jakautuukosuomi hyvää journalismia? #jakautuukosuomi Lähiöissä on #jakautuukosuomi Eriarvoistumista osallistumiskuilu. on lajissaan erittäin käsittelevässä Voisiko media auttaa sen onnistunut tapahtuma. erinomaisessa tilaisuudessa kuromisessa umpeen? Tapaan ihmisiä, joita en tarjolla myös kultainen #jakautuukosuomi muutoin tapaisi, ajattelen, kädenpuristus. mitä en ajattelisi. #jakautuukosuomi 16:ta eri äidinkieltä puhuvia nuoria tutkinut Heini Lehtonen: Ennen kaikkea ulkomaalaiseksi määrittelee muiden katse. #jakautuukosuomi Onko epävarmuus oikeasti ylitsepääsemätön ongelma tutkijattoimittajat yhteistyössä? #jakautuukosuomi #jakautuukosuomi Kortteinen kehottaa köyhyydestä ja epäkunnioituksesta kiinnostuneita tutkijoita kysymään ihmisiltä mikä vituttaa eniten?

26 48

27 50 V Risto Alapuro #rohkeusblogi 5/2014 Pois katulampun alta Huhtikuisessa Helsingin Sanomien kolumnissaan ( ) Saska Saarikoski maalasi kuvan yhteiskuntatieteistä. Se on ala, joka haluaisi kertoa miten yhteiskunnan asiat ovat mutta ei oikein onnistu. Sillä ei ole sellaista arvovaltaa, jota luonnontieteillä on, ja omissa tieteellisyyspyrkimyksissään yhteiskuntatieteet ovat pahasti kompuroineet. Nyt tosin pyrkimystä tieteellisen pohjan rakentamiseen on havaittavissa, mikä on hyvä asia, mutta tieteellistämisellä on rajansa, sillä ihmisiä on vaikeampi tutkia kuin atomeja. Ja lopuksi hän sanoo, että tutkijat puuhailevat siellä, missä pääsee helpoimmalla: Empiirinen yhteiskuntatutkimus muistuttaakin hiukan miestä, joka etsii avaintaan katulampun alta. Siihenkö avaimesi kadotit?, ohikulkija kysyy. En, mutta tässä sitä näkee paremmin etsiä, tutkija vastaa.

28 52 V Ymmärrän Saarikosken jutun perusjuonen niin, Kolmanneksi, sikäli mikäli yhteiskunta- John Womackin klassinen Zapata and the den jälkeen London School of Economicsin tut- että yhteiskuntatutkimusta pitäisi tieteellistää tieteellinen tieto ulottuu katulampun alta Mexican Revolution (1968) kertoo Meksi- kijat ja Guardianin toimittajat toteuttivat yh- luonnontieteiden suuntaan vaikeuksista huoli- kauemmaksi eli valaisee faktoillaan ja tul- kon vallankumouksen tarinan ilman ensim- teisen hankkeen, jossa sekä tutkimuksen että matta, ja samalla sen pitäisi käsitellä keskeisem- kinnoillaan sitä, mikä ei ole arkipäiväistä ja mäistäkään viittausta vallankumousteori- raportoinnin osalta mentiin syvemmälle kuin piä ja vaikeampia ongelmia ihmisen maailman itsestään selvää, sillä on yhteiskuntakriit- oihin mutta todentaa niistä osuvimmat sen mellakoiden jälkeisessä uutisoinnissa ja kom- selittämisessä kuin se nykyisin käsittelee. tistä potentiaalia. Se voi osallistua piilossa kautta, miten kuvaus on rakennettu. David mentoinnissa. Tämä Reading the Riots -hanke Jälkimmäisestä väitteestä olen samaa mieltä olevien mekanismien ja vaikutusten, eten- Remnickin King of the World: Muhammad on yksi Koneen Säätiön seminaarin inspiraation mutta eri mieltä siitä, että siihen voitaisiin pääs- kin (valta)suhteiden paljastamiseen. Ali and the Rise of an American Hero (1998) lähde, mutta haasteena on, millä tavoin tutki- tä edelliseen suuntaan menemällä (vaikka esi- Tällä kolmijaolla (joka perustuu Jürgen taas on Pulitzer-palkitun lehtimiehen erit- joiden ja toimittajien tavanomaista pitemmälle merkiksi evoluutionäkökulman tuominen tutki- Habermasin ajatukseen kolmesta tiedo- tely kansalaisoikeustaistelun aikaisesta menevää yhteistyötä voi toteuttaa, kun tutki- mukseen on hedelmällinen avaus). Ne lyhdyt, nintressistä) on käyttöä, kun miettii Saari- amerikkalaisesta yhteiskunnasta. Tästä taan sellaisia eriarvoisuuden ilmentymiä, jot- joita tarvitaan valaisemaan pimeää empiirisen kosken esiin nostamaa pulmaa yhteiskun- syntyy iskevä analyysi Muhammad Alin ka eivät ole yhtä dramaattisia kuin Englannin katulampun piirin ulkopuolella, ovat tulkinta ja tatieteiden arvovallasta tai arvostuksesta. tarinan kautta vastavoiminaan valkoisen mellakat. kritiikki, ja näitä kahta toimintoa ei luonnontie- Kolmijako tarjoaa näkökulman siihen, mitkä miehen musta nyrkkeilijä Floyd Patterson Tärkeimpiä tällaisista näennäisesti jokapäi- teisiin suuntautuminen paljon edistä. ovat avainkohtia tai -haasteita, kun yhteis- ja mafian oma musta Sonny Liston. väisistä eriarvoisuuden ilmentymistä ovat ter- Faktoja kokoavan empiirisen yhteiskunta- kuntatieteiden sanomaa viedään laajem- Hankalampi ja haasteellisempi mutta vä- veyden ja sairauden erot ihmisryhmien välillä. tutkimuksen, tulkinnan ja kritiikin täytyy kyt- malle yleisölle. Tarvitaan ytimiin menevää hintään yhtä kiinnostava on se teema, joka Mutta omalla erityisellä tavallaan nekin voivat keytyä toisiinsa, jotta iskuvoimaista erittelyä tutkimusta, mutta tarvitaan myös tapoja on valittu Koneen Säätiön pi- olla äärimmäisen dramaattisia. Vai mitä on sa- yhteiskunnasta voi syntyä. Tutkimuksessa voi- välittää muille kuin tutkijoille se, mikä vain dettävään seminaariin ja verkostoitumis- nottava seuraavista tutkimustuloksista (HS daan kerätä faktoja, vaikkapa monia tilastotie- voi tällaisen tutkimuksen oikeuttaa eli ar- tilaisuuteen Jakautuuko Suomi? Tutkijat, ): Alimpaan tuloviidennekseen kuu- toja, kiistattomalla tavalla. Mutta faktat eivät kijärjen tai tavanomaisen mediajulkisuu- toimittajat ja eriarvoistuminen. Tavoittee- luva keski-ikäinen mies voi odottaa elävänsä puhu itse puolestaan. Jokainen, joka on tehnyt den ylittävä erittely. na on nimenomaan käynnistää hankkeita, keskimäärin 69-vuotiaaksi, kun ylimmän tulo- tutkimustyötä, tietää, että tosiasiat ovat ääret- Toisinaan tähän haasteeseen vastaami- joissa tutkijat ja journalistit tekevät yh- viidenneksen suomalaismies elää jo keskimää- tömän taipuisia. nen onnistuu hyvin. Näin voi olla, jos tutki- teistyötä tärkeän alueen tutkimuksessa ja rin yli 80-vuotiaaksi. ( ) Työllisten ja työttömi- Toisin sanoen kokemusperäistä tietoa ei voi ja itse liikkuu tutkimuksen ja journalismin tuomisessa julkisuuteen. Eriarvoistuminen en miesten elämänodotteessa on lähes kuuden koota ilman tulkintaa. Sitä tarvitaan, jos halu- välimaastossa ja hänen aiheensa antautuu on keskeinen aihe maailman mitassa ja ke- vuoden ero. ( ) Korkeasti koulutetut pysyvät taan päästä pelkkien faktojen maailmasta se- helposti käsiteltäväksi kertomuksen muo- hittyneiden maiden sisällä, ja sillä on sekä keskimäärin 13 vuotta pidempään terveinä ja littämään ihmisen maailmaa. Tarvitaan käsit- dossa. Silloin teoria tai teoreettinen näkö- dramaattisia että vähemmän dramaattisia toimintakykyisinä kuin vähiten koulutetut. teitä tai teorioita; tarvitaan käsityksiä asioiden kulma on ikään kuin rivien välissä, olkoon ilmenemismuotoja. Edellisiin kuuluvat Lon- Nämä ovat rankkoja faktoja. Niiden taustaan vaikutussuhteista ja yhteyksistä, niitä ilmentä- tekijä sitten ammattitutkija tai ei. Esimer- toossa ja muissa Englannin kaupungeissa syventyminen voisi olla juuri sitä arkijärjen ylit- vistä mekanismeista jne. kiksi teoreettisesti sivistyneen tutkijan vuonna 2011 raivonneet lähiömellakat. Nii- tävää erittelyä, joka paljastaisi mekanismeja ja

Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary Work as Peace Work

Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary Work as Peace Work Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti numero 2/2015 Volunteers Voices Vapaaehtoiset rauhan lähettiläinä: Kokemuksia Indonesiasta s. 10 TEEMA/THEME: Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Box 4000 (Bulevardi 31) FI-00079 Metropolia, Finland (FI-00180 Helsinki, Finland) Tel. +358 9 7424 5000 Fax. +358 9 7424 5002 www.metropolia.fi/en www.facebook.com/metropoliaamk

Lisätiedot

Pörssi ry:n juhlavuosimerkki

Pörssi ry:n juhlavuosimerkki Pörssi ry:n juhlavuosimerkki Selaapa tämän vuoden mitä tahansa Pörssikurssia, niin et voi välttyä lukemasta meneillään olevasta juhlavuodesta. Arvoisa ainejärjestömme on elättänyt itsensä 0 vuoden ikään.

Lisätiedot

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille.

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Korkeakouluissa! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU AALTO-YLIOPISTO ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU HELSINGIN

Lisätiedot

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Sisällys Johdanto 5 Tutkimuksen toteutus 7 Uudenmaan kiinalainen ja intialainen väestö

Lisätiedot

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14 2 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS Opiskelijat vaikuttavat Students contribute to development 4 Opiskelijapsykologi aloitti Psychologist

Lisätiedot

Diakonian. tutkimus. Diaconia. Journal for the Study of. Graafinen ohjeisto

Diakonian. tutkimus. Diaconia. Journal for the Study of. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 2 2010 Diakonian tutkimus Journal for the Study of Diaconia Diakonian tutkimus -aikakauskirjan toimitus Päätoimittaja/Editor Yliopistonlehtori, dosentti, Helsingin yliopisto, vieraileva

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1. Krigens Pris Sodan hinta... 3 1.2. Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä... 6 1.3. Keskeiset

Lisätiedot

KULTTUURISSA on potentiaalia

KULTTUURISSA on potentiaalia PORTAALIN KAUTTA LISÄÄ MYYNTIÄ MATKAILUBRÄNDI LAAJAAN KÄYTTÖÖN matkailu silmä MEKin asiakaslehti 1 2010 KULTTUURISSA on potentiaalia matkailu silmä 3 Pääkirjoitus: Suomi on lumimaa 4 Silmäiltyä 6 Tutkimuksista

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

uusi nykyisyys new present

uusi nykyisyys new present 14.6.-31.8.2015 XX MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT MÄNTTÄ ART FESTIVAL uusi nykyisyys new present KURAATTORIT CURATORS: KALLE HAMM & DZAMIL KAMANGER 14.6.-31.8.2015 XX MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT MÄNTTÄ ART FESTIVAL

Lisätiedot

Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012

Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012 Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012 Matkailun edistämiskeskus, Helsinki 2012 Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220102140 TNS Gallup Oy,

Lisätiedot

5-6/2013. CP-Lehti. Tässä numerossa: Näkemisestä ja hahmottamisesta s.34 Valtakunnallisella CP-viikolla s.51

5-6/2013. CP-Lehti. Tässä numerossa: Näkemisestä ja hahmottamisesta s.34 Valtakunnallisella CP-viikolla s.51 5-6/2013 CP-Lehti Tässä numerossa: Näkemisestä ja hahmottamisesta s.34 Valtakunnallisella CP-viikolla s.51 Suomen CP-liitto ry Finlands CP-förbund rf & the Finnish CP Association Malmin kauppatie 26, 00700

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News 4 6 7 9 Fulbright Center, Saastamoinen Foundation and University of Kuopio Cooperation pages 10-13 Syksyn stipendiaatit laajasti eri aloilta Fulbright Centerin ja CIMOn uusi stipendi suomen kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

MAAILMANVAIHTO RY:N JÄSENLEHTI 4/09. Islannin seminaari s. 12

MAAILMANVAIHTO RY:N JÄSENLEHTI 4/09. Islannin seminaari s. 12 NEWSLETTER MAAILMANVAIHTO RY:N JÄSENLEHTI 4/09 Islannin seminaari s. 12 1 Puoli vuotta isäntäperheenä Half a year as a host family Tiina Suomalainen Alinan lähdöstä kotimaahansa on nyt kulunut yli puoli

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

Koneen Säätiö Vuosikertomus

Koneen Säätiö Vuosikertomus Koneen Säätiö Vuosikertomus 1 2010 2 Koneen Säätiö Vuosikertomus 1 2010 2011 2 Koneen Säätiön vuosikertomus 2010 3 sisällys Koneen Säätiön 54. toimintavuosi Koneen Säätiön strategia vuosiksi 2010 2015

Lisätiedot

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 1 Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 Ohjelma / Programme Abstraktit / Abstarcts Biot / Bios Sisällys ABSTRAKTIT ABSTRACTS... 4 KESKIVIIKKO 9.10.2013 WEDNESDAY... 4 Ke 9:00 12:00 Wed... 4 Presymposium

Lisätiedot

UBUNTU1/2007 1 suomi etelä-afrikka-seura

UBUNTU1/2007 1 suomi etelä-afrikka-seura UBUNTU1/2007 suomi etelä-afrikka-seura 1 Tässä numerossa: Vuohi ja kehitys...3 Pienyrittäjyyshanke kannustaa mukaan eteläafrikkalaisia ja suomalaisia yrittäjiä... 4 Yrittäjäkummikampanja... 6 Tytäryrityksemme

Lisätiedot

The Olympics was greeted with some scepticism

The Olympics was greeted with some scepticism The London 2012 Olympic Games is being seen by many within the project management community in the UK as a landmark programme for the profession. In recent decades, project management in the UK as in many

Lisätiedot

of ice hockey at Finn-Guild Puhun ei Suomilainen Teatteria lapsille Lontoossa Illustrate nursery rhymes! Save money with Finn-Guild AGM 15 March

of ice hockey at Finn-Guild Puhun ei Suomilainen Teatteria lapsille Lontoossa Illustrate nursery rhymes! Save money with Finn-Guild AGM 15 March Finn-Guild Journal for the Finnish-British community SPRING 2014 issue 105 Big changes at Finn-Guild Hear Sibelius s violin Lionesses of ice hockey Uusi kasvoja Killassa Brittiruokaa Suomessa Scanadventures

Lisätiedot

Boardview. Hallitustyöskentely. 3/2014 syksy. Directors Institute of. Finland. Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti

Boardview. Hallitustyöskentely. 3/2014 syksy. Directors Institute of. Finland. Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Boardview 3/2014 syksy Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Hallitustyöskentely Oppia ikä kaikki Kaksoishaastattelussa Kirsi Komi ja Jari Paasikivi Active role in the Board

Lisätiedot

Ubuntu. Suomi-Etelä-Afrikka-seura ry:n jäsenjulkaisu 1 2010

Ubuntu. Suomi-Etelä-Afrikka-seura ry:n jäsenjulkaisu 1 2010 Ubuntu Suomi-Etelä-Afrikka-seura ry:n jäsenjulkaisu 1 2010 sisältö ubuntu umgantu ngabanye on xhosan kielinen sananparsi, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa, että henkilön ihmisyyttä mitataan hänen

Lisätiedot

POSITIIVISUUDEN ELÄMÄNTYÖPALKINTO ESPOOSEEN

POSITIIVISUUDEN ELÄMÄNTYÖPALKINTO ESPOOSEEN www.jcespoo.fi 2/2007 ENKK TOGETHER WE ARE STRONG! POSITIIVISUUDEN ELÄMÄNTYÖPALKINTO ESPOOSEEN ENKK MUKANA MAASTRICHTISSA & TURKISSA ENKK:N TULOKAS ANU POKKAA PALKINNON PORISSA ENKK:LLA ALUEEN PARAS PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

Kalle Hamm: CURRICULUM. SMS (School of Mobile Studies, Fine Art Group)

Kalle Hamm: CURRICULUM. SMS (School of Mobile Studies, Fine Art Group) Kalle Hamm: CURRICULUM SMS (School of Mobile Studies, Fine Art Group) 1 Sisällysluettelo / Table of Contents Julkaisu on osa näyttelyä... jne. Suomeksi In English Laura Selin: Kalle Hamm: SMS 5 7 Jari-Pekka

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 2/2013

KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 2/2013 KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 2/2013 Muutama sana uutiskirjeestä..2 Kveekarikodin myynti.5 Liite 5.10.2013 työhartauskokouksen pöytäkirjaan..7 Bilaga 5.10.2013 till protokollet

Lisätiedot