Aliupseeriliitto ry:n palkitsemisohjesääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aliupseeriliitto ry:n palkitsemisohjesääntö"

Transkriptio

1 Aliupseeriliitto ry:n palkitsemisohjesääntö Aliupseeriliitto ry:n palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on palkita henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat toiminnallaan edesauttaneet liiton tarkoitusperien toteutumista taikka muuten ansioituneet Aliupseeriliiton toiminnassa. Palkitsemisjärjestelmä koostuu seuraavista huomionosoituksista: - Aliupseeriliiton pienoislippu - Aliupseeriliiton reliefi - Aliupseeriliiton ansiomitalit - Aliupseeriliiton standaari - Aliupseeriliiton plaketti Aliupseeriliiton korkein huomionosoitus on pienoislippu. Aliupseeriliiton ansiomitalit perustettiin vuonna Ensimmäisen kerran niitä myönnettiin syksyllä Aliupseeriliiton standaaria ja plakettia voivat jäsenyhdistykset ostaa ja myöntää omissa nimissään. Lisäksi Aliupseeriliitto ry:n edustajisto voi hallituksen esityksestä kutsua: - Aliupseeriliiton kunniapuheenjohtajan - Aliupseeriliiton kunniajäsenen Vuodesta 2002 lähtien Sotilasammattiliitto valitsi vuoden sotilasammattihenkilö. Vuodesta 2007 lähtien valitaan vuoden aliupseeri. Tämä palkitsemisohjesääntö hyväksyttiin Sotilasammattiliitto ry:n edustajakokouksessa Jyväskylässä Ohjesääntöä muutettiin viimeksi Aliupseeriliiton edustajakokouksessa LIITTEET: 1. Pienoislippu 2. Reliefi 3. Ansiomitalit 4. Standaari 5. Plaketti 1

2 LIITE 1 Aliupseeriliitto ry:n pienoislipun säännöt Aliupseeriliiton pienoislippu on pienoisversio liiton lipusta. Se on valmistettu koboltinsiniselle silkille, jonka keskustassa on keltaisella ompeleella liiton tunnus. Lipun jalustaan kiinnitetään hopeinen laatta, johon kaiverretaan lipun numero, saajan nimi, saantipäivämäärä sekä Aliupseeriliitto ry. Aliupseeriliiton pienoislippu annetaan liiton hallituksen päätöksellä henkilölle tai yhteisölle, joka: 1. pitkäaikaisella toiminnalla on erityisen ansioitunut Aliupseeriliitto ry:n toiminnassa sekä 2. on aiemmin palkittu joko liiton reliefillä tai kultaisella ansiomitalilla. Pienoislippua myönnettäessä tulee huomioida saajan ansiot Aliupseeriliitto ry:n tarkoitusperien toteutumisessa. Lisäksi lippua myönnettäessä tulee huomioida, että se luovutetaan saajan huomattavana merkkipäivänä. Liiton hallituksen on tuotava tiedoksi edustajakokoukselle myönnetyt pienoisliput sekä niiden perustelut. Sama henkilö tai yhteisö voi saada vain yhden liiton pienoislipun. Pienoislippu luovutetaan edustajiston kokouksessa tai muussa juhlallisessa tilaisuudessa. Pienoisliput ovat numeroituja ja saajista pidetään kirjaa Aliupseeriliiton toimiston toimesta. Pienoislipun säännöt vahvistaa edustajiston kokous hallituksen esityksestä. Nämä säännöt on hyväksytty Sotilasammattiliitto ry:n edustajakokouksessa Jyväskylässä Ne on uudistettu Aliupseeriliiton edustajakokouksessa

3 LIITE 2 Aliupseeriliitto ry:n reliefin säännöt Aliupseeriliiton reliefi on puiselle alustalle kiinnitetty kohokuvioinen Suomen kartta, johon on kiinnitetty pronssinen liiton tunnus. Reliefin korkeus on 27 cm ja leveys 18 cm. Reliefin oikeaan alakulmaan kiinnitettään hopeinen laatta, johon kaiverretaan numero, saajan nimi, saantipäivämäärä sekä Aliupseeriliitto ry. Aliupseeriliiton reliefi annetaan liiton hallituksen päätöksellä henkilölle tai yhteisölle, joka: - pitkäaikaisella toiminnalla on erityisen ansioitunut Aliupseeriliitto ry:n toiminnassa sekä - on aiemmin palkittu joko liiton ansiomitalilla tai standaarilla, mutta - ansiot eivät edellytä liiton pienoislippua. Reliefiä myönnettäessä tulee huomioida saajan ansiot Aliupseeriliitto ry:n tarkoitusperien toteutumisessa. Lisäksi reliefiä myönnettäessä tulee huomioida, että se luovutetaan saajan huomattavana merkkipäivänä. Sama henkilö tai yhteisö voi saada vain yhden liiton reliefin. Reliefi luovutetaan edustajiston kokouksessa tai muussa juhlallisessa tilaisuudessa. Reliefit ovat numeroituja ja saajista pidetään kirjaa Aliupseeriliiton toimiston toimesta. Reliefin säännöt vahvistaa edustajiston kokous hallituksen esityksestä. Nämä säännöt ovat hyväksytty Sotilasammattiliitto ry:n edustajakokouksessa Jyväskylässä Ne on uudistettu Aliupseeriliiton edustajakokouksessa

4 LIITE 3 Aliupseeriliitto ry:n ansiomitalien säännöt Aliupseeriliitolla, jäljempänä liitto, on kaksi ansiomitalia, kultainen ja hopeinen ansiomitali. Kultainen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka: - on ansiokkaasti toiminut liiton hallituksessa vähintään kahdeksan (8) vuotta, - on ansiokkaasti toiminut liiton nimeämässä luottamustoimessa tai tehtävässä vähintään kymmenen (10) vuotta, - on ansiokkaasti toiminut liiton jäsenyhdistyksen toimi- tai luottamushenkilönä vähintään viisitoista (15) vuotta taikka - on erityisen ansiokkaasti toiminut maanpuolustuksen hyväksi ja erityisen merkittävällä tavalla edistänyt liiton tarkoitusperien toteutumista. Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka: - on ansiokkaasti toiminut liiton hallituksessa vähintään neljä (4) vuotta, - on ansiokkaasti toiminut liiton nimeämässä luottamustoimessa tai tehtävässä vähintään viisi (5) vuotta, - on ansiokkaasti toiminut liiton jäsenyhdistyksen toimi- tai luottamushenkilönä vähintään kahdeksan (8) vuotta taikka - on ansiokkaasti toiminut maanpuolustuksen hyväksi ja merkittävällä tavalla edistänyt liiton tarkoitusperien toteutumista. Ansiomitalit valmistetaan kullan- ja hopeanvärisestä metallista. Ansiomitalin halkaisija on 30 mm ja paksuus 3 mm. Mitalin etupuolella on kuvattuna liiton tunnus. Mitalin kääntöpuolella on teksti Aliupseeriliitto ry - ansioista sekä mitalin keskikohdalla myöntönumero. Aliupseeriliitto ry:n ansiomitaliin kuuluu koboltinsininen 30 mm leveä nauha. Kultaisessa ansiomitalin nauhan keskellä on 8 mm leveä keltainen raita ja sen molemmin puolin 2 mm leveä keltaiset raidat 3 mm etäisyydellä. Hopeisen ansiomitalin nauhan keskellä on 8 mm leveä keltainen raita. Ansiomitalia kannetaan nauhassa kunniamerkkien tapaan. Mitalin ja nauhalaatan kantamisesta sotilaspuvussa noudatetaan Pääesikunnan antamia ohjeita. Ansiomitalia voidaan kantaa myös pienoismitalina, jonka läpimitta on 17 millimetrinä ja paksuus 2 millimetriä, sekä nauhan leveys 14 millimetriä. Ansiomitalit myöntää Aliupseeriliiton puheenjohtaja liiton hallituksen esityksestä. Aliupseeriliitto ry pitää luetteloa ansiomitalin saaneista henkilöistä. Ansiomitalia seuraa omistuskirja, jossa on mitalin kuva sekä teksti Ansiokkaasta toiminnasta Aliupseeriliitto ry:n hyväksi. Omistuskirjaan merkitään saajan arvo ja nimi, myöntöpäivämäärä 4

5 sekä mitalin numero. 7. Kultaisen ansiomitalin saanut ei samanaikaisesti kanna hopeista ansiomitalia. 8. Ohjeet Aliupseeriliiton ansiomitalin myöntämisperusteluista ja esittämisestä antaa Aliupseeriliitto ry:n hallitus. 9. Nämä säännöt tulivat voimaan Ne uudistettiin Aliupseeriliiton edustajakokouksessa

6 LIITE 4 Aliupseeriliitto ry:n standaarin säännöt Aliupseeriliitto ry:n standaari on valkopohjainen ja kolmikielekkeinen, jonka keskellä on painettu sini-keltainen liiton tunnus. Standaarin jalustaan kiinnitetään hopeinen laatta, johon kaiverretaan saajan nimi, saantipäivämäärä sekä Aliupseeriliitto ry. Aliupseeriliiton standaari annetaan liiton hallituksen taikka puheenjohtajan päätöksellä henkilölle tai yhteisölle, joka: - on ansioitunut Aliupseeriliitto ry:n toiminnassa tai - on edesauttanut liiton tarkoitusperien toteutumista, mutta - ansiot eivät edellytä liiton pienoislippua taikka reliefiä. Liiton standaaria myydään jäsenyhdistyksille edelleen jaettavaksi hallituksen kulloinkin vahvistamaan hintaan. Jäsenyhdistys on velvollinen ilmoittamaan kenelle ja millä perusteilla standaari luovutetaan. Jäsenyhdistysten jakoperusteet tulee olla näiden sääntöjen mukaiset. Sama henkilö tai yhteisö voi saada vain yhden liiton standaarin. Standaari tulee luovuttaa juhlallisessa tilaisuudessa. Standaarien saajista pidetään kirjaa Aliupseeriliiton toimiston toimesta. Standaarin säännöt vahvistaa edustajiston kokous hallituksen esityksestä. Nämä säännöt ovat hyväksytty Sotilasammattiliitto ry:n edustajakokouksessa Jyväskylässä Ne on uudistettu Aliupseeriliiton edustajakokouksessa

7 LIITE 5 Aliupseeriliitto ry:n plaketin säännöt Aliupseeriliitto ry:n plaketti on puinen, kilven muotoinen ja sen keskellä on pronssinen kookas liiton tunnus. Plaketissa on hopeinen kilpi, johon kaiverretaan saajan nimi, saantipäivämäärä sekä Aliupseeriliitto ry. Mikäli plaketti annetaan jäsenyhdistyksen toimesta, kaiverretaan laattaan jäsenyhdistyksen nimi. Aliupseeriliiton plaketti annetaan liiton hallituksen taikka puheenjohtajan päätöksellä henkilölle tai yhteisölle, joka: on ansioitunut Aliupseeriliitto ry:n tai sen jäsenyhdistysten toiminnassa taikka, on edesauttanut liiton tarkoitusperien toteutumista, mutta ansiot eivät edellytä liiton standaaria. Liiton plakettia myydään jäsenyhdistyksille edelleen jaettavaksi hallituksen kulloinkin vahvistamaan hintaan. Sama henkilö tai yhteisö voi saada vain yhden liiton plaketin. Plaketin saajista pidetään kirjaa Aliupseeriliiton toimiston toimesta. Plaketin säännöt vahvistaa edustajiston kokous hallituksen esityksestä. Nämä säännöt ovat hyväksytty Sotilasammattiliitto ry:n edustajakokouksessa Jyväskylässä Ne on muutettu Aliupseeriliiton edustajakokouksessa

Lapin Partiolaiset ry

Lapin Partiolaiset ry Lapin Partiolaiset ry:n ansiomerkkien ansioplakettien standaarin ja Toimiva lappilainen partiojohtaja -tunnustuksen säännöt ja neuvoja niiden anomiseen. Lapin Partiolaiset ry Lapin Partiolaiset ry:n ansiomerkkien

Lisätiedot

TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT

TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT Suomen riistakeskuksen hallitus on kokouksessaan 4.10.2012 tekemällään päätöksellä vahvistanut Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten ansiomerkkiohjesäännön seuraavasti: TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT,

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT IS Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on HUMPPILAN VEIKOT RY Seuran kotipaikka on HUMPPILA 2 Seuran

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3)

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n (jäljempänä AMY tai yhdistys ) hallitus (jäljempänä hallitus ) noudattaa toiminnassaan tätä työjärjestystä sen

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 1. Yhdistyksen nimenä on Meido-Kan ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä budo- ja itsepuolustustaitoa, kuten esim. judo-,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. www.saatiopalvelu.fi

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. www.saatiopalvelu.fi Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry www.saatiopalvelu.fi Hyvä säätiötapa Lähes kolmekymmentä apurahoja jakavaa säätiötä ja rahastoa aloitti vuonna 1970 säännöllisen yhteydenpidon. Toiminta vakiintui

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot