MUISTAMISSÄÄNTÖ. Mynämäen kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUISTAMISSÄÄNTÖ. Mynämäen kunta"

Transkriptio

1 MUISTAMISSÄÄNTÖ Mynämäen kunta Kunnanhallitus hyväksynyt Voimaantulo

2 2 HENKILÖKUNNAN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1. HENKILÖKUNTA Syntymäpäivät Mynämäen kunnan palveluksessa olevaa henkilöä muistetaan 50- ja 60-vuotispäivänä henkilön mukaan valittavalla lahjalla ja kukka-tervehdyksellä. Kunnan pöytäviiri luovutetaan pääsääntöisesti 50-vuotispäivän yhteydessä, mikäli palvelussuhde kuntaan on kestänyt vähintään 5 vuotta. Lahja on Mynämäen kunnassa kulloinkin käytettävä korulahja. Määräaikaisessa palveluksessa työskenteleviä muistetaan merkkipäivinä kukkatervehdyksellä. Mikäli henkilö juhlii, käydään onnittelukäynnillä. Jos henkilö ei juhli merkki-päiväänsä, lahja, kukkakimppu ja pöytäviiri annetaan henkilölle työpaikalla Kunta ei järjestä kahvitilaisuutta. Eläkkeelle siirtyminen/palvelussuhteen päättyminen Jokaiselle vanhuuseläkkeelle tai pitkäaikaisesta palveluksesta työkyvyttömyyseläkkeelle jäävälle työntekijälle on pyrittävä järjestämään läksiäistilaisuus kahvitarjoiluineen. Tilaisuus järjestetään työaikana ja käytännön järjestelyistä vastaa asianomainen toimialue. Tilaisuuteen osallistuvat ainakin lähin työyhteisö ja esimies tai muu johtava viranhaltija. Eläkkeelle siirtyvää huomioidaan antamalla kukkatervehdys ja lahja. Palvelussuhteen päättyessä lähtijälle järjestetään oman työyksikön toimesta kahvitilaisuus henkilön työpaikalla. Vakinaisen palvelussuhteen päättyessä lähtijää huomioidaan antamalla kukkatervehdys ja lahja. Eläke-/läksiäislahja määräytyy samoin perustein kuin syntymäpäivälahja. Lisäksi luovutetaan kunnan pöytäviiri, mikäli palvelussuhde on jatkunut yli 5 vuotta ja henkilö ei ole sitä aiemmin saanut. Muistaminen kuolemantapauksessa Esimies järjestää tarvittaessa suruliputuksen saatuaan tiedon viranhaltijan/työntekijän (palvelussuhde kuntaan vähintään 1 vuosi) kuolemasta. Mynämäen kunta laittaa kuolinilmoituksen lehteen neuvoteltuaan asiasta ensin omaisten kanssa. Siunaustilaisuudessa lasketaan kukkalaite, jos kunta on saanut kutsun tilaisuuteen. Muussa tapauksessa omaisille lähetetään surunvalitteluadressi, jos kuolemantapaus on sattunut kunnan palveluksessa ollessa.

3 3 Mikäli viranhaltija/työntekijä ei kuollessaan enää ole ollut kunnan palveluksessa lasketaan siunaustilaisuudessa kukkalaite, jos kunta on saanut kutsun tilaisuuteen. Muussa tapauksessa voidaan lähettää surunvalitteluadressi omaisille, mikäli työsuhteen päättymisestä on kulunut vähemmän kuin viisi vuotta. Ansio- ja kunniamerkit Omaisten toivomus tulee aina huomioida osanotossa. Suomen Kuntaliiton ansiomerkit Pronssinen 10 vuoden palveluksesta vain siinä tapauksessa jos henkilö on siirtymässä eläkkeelle, eikä kunnallisten palvelusvuosien karttuminen ole enää mahdollista. Hopeinen 20 vuoden palveluksesta Kultainen 30 vuoden palveluksesta Kultainen 40 vuoden palveluksesta Erikoisansiomerkki (ei edellytä tiettyä palvelusaikaa) Lisäksi kunnan viranhaltijoille/työntekijöille voidaan hakea muita ansiomerkkejä harkinnan mukaan. Merkin anomisessa otetaan huomioon muunkin kuin Mynämäen kunnan palvelu. Ansiomerkit pyritään luovuttamaan merkkipäivän yhteydessä tai kunnan palveluksesta pois siirtymisen yhteydessä (esim. eläkkeelle). Ansiomerkki voidaan antaa myös jonkun juhlatilaisuuden yhteydessä, kun jaettavia merkkejä on useita. Ansiomerkin hakemisen edellytyksenä on huomionosoituksen saajan suostumus. Suomen Kuntaliiton ansiomerkin vaihtoehtona on merkin arvosta valittava lahja paikallisesta liikkeestä. Itsenäisyyspäivän kunniamerkit haetaan vuosittain kunnanhallituksen neuvottelukunnan esityksestä silloin, kun viran- tai toimenhaltijalla on niiden saamisen edellytykset. Kunniamerkit luovutetaan sopivassa tilaisuudessa. 2. LUOTTAMUSHENKILÖT Näitä periaatteita sovelletaan kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, lauta-kuntien ja muiden toimielimien puheenjohtajistoon sekä varsinaisiin jäseniin. Toiminnassa mukana olevan luottamushenkilön muistaminen 50-, 60-, 70-, 80-vuotispäivät:

4 4 alle 2 vuotta: kukkatervehdys 2-10 vuotta: lahjan arvo 50,00 + kukkatervehdys vuotta: lahjan arvo 75,00 + kukkatervehdys vuotta: lahjan arvo 100,00 + kukkatervehdys Lisäksi vähintään toista kautta toimivalle luottamushenkilölle luovutetaan kunnan pöytäviiri. Mynämäen kunta voi päättää huomattavasti ansioituneen luottamushenkilön kohdalla erityisistä huomionosoituksista. Lahja viedään luottamushenkilön kotiin/juhlapaikkaan, mikäli hän juhlii julkisesti merkkipäiväänsä. Kunta ei järjestä erillistä kahvitilaisuutta. Luottamushenkilö, joka ei ole enää toiminnassa mukana Luottamushenkilöä, joka on toiminut luottamustoimessa varsinaisena jäsenenä vähintään kaksi kautta, muistetaan merkkipäivänä kukkatervehdyksellä, mikäli hän juhlii merkkipäiväänsä. Ansio- ja kunniamerkit Suomen Kuntaliiton ansiomerkkiä haetaan luottamushenkilölle Suomen Kuntaliiton ohjeen mukaan ja ansiomerkit luovutetaan sopivassa tilaisuudessa. Itsenäisyyspäivän kunniamerkit anotaan vuosittain kunnanhallituksen neuvottelukunnan esityksestä silloin, kun luottamushenkilöllä on niiden saamisen edellytykset. Kunniamerkit luovutetaan sopivassa tilaisuudessa. Muistaminen kuolemantapauksessa Merkittävässä luottamushenkilöasemassa olleen luottamushenkilön siunaustilaisuudessa lasketaan kukkalaite, jos kunta on saanut kutsun tilaisuuteen. Muussa tapauksessa omaisille lähetetään surunvalitteluadressi. Omaisten toivomus tulee huomioida osanotossa. Yhdistysten, seurojen ja muiden yhteisöjen muistaminen ja vierailijat Kunnan alueella toimivia yhdistyksiä ja seuroja muistetaan vuosipäivinä (edellyttää kutsua) kunnanjohtajan harkinnan mukaan kunnan viirillä, kunnan kipsivaakunalla, kukkatervehdyksin tai rahalahjoituksella ( ) tai esim. sähkeellä. Kunnassa käyvät vierailijat huomioidaan kunnanjohtajan harkinnan mukaan kukilla, kunnan pöytäviirillä tai kuntakohtaisella lahjaesineellä. Vastaavasti voidaan muistaa kunnan ulkopuolella toimivia vaikuttajahenkilöitä sekä yhteisöjä. Muistaminen voi tapahtua myös muulla tavalla esim. sähkeellä. Menestyneet mynämäkeläiset Stipendin myöntäminen vuoden parhaasta urheilusuorituksesta

5 5 Stipendi myönnetään seuraavin perustein: 1. Urhelija on kirjoilla Mynämäen kunnassa tai joukkue edustaa Mynämäkeläistä urheiluseuraa. 2. Urheilijan tai joukkueen tulee sijoittua kilpailussa mitalisijoille virallisissa Suomen-, Pohjoismaiden-, Euroopan-, tai maailmanmestaruuskilpailuissa tai olympialaisissa. 3. Stipendin suuruus määräytyy saavutetun sijoituksen perusteella seuraavasti: 1.sijasta sijasta sijasta Stipendi myönnetään korotettuna seuraavasti PM-kilpailut korotus 50 % EM-kilpailut korotus 100 % MM-kilpailut korotus 200 % Olympilaiset korotus 300 % 5. Stipendi myönnetään vuosittain vain yhdestä, vuoden parhaimmasta kilpailusaavutuksesta. 6. Stipendi on käytettävä suoranaisesti urheilusta aihetuviin kustannuksiin, esimerkiksi leirikuluihin, varusteisiin, välineisiin, sekä kilpailu- ja harjoitusmatkoihin. 7. Jos urheilija syyllistyy dopingsääntöjen rikkomukseen stipendi tulee palauttaa kunnalle. 8. Kunnanhallitus myöntää stipendin erillisen anomuksen perusteella. Anomuksen voi tehdä myös muu tahto kuin henkilö/joukkue itse. Muut saavutukset harkinnan mukaan. 3. YLEISTÄ Kukin hallintokunta on velvollinen pitämään huolta siitä, että ohjetta sovelletaan sen palveluksessa oleviin tai olleisiin. Ennen huomionosoitusta tulee ottaa yhteys hallinto-osaston toimistosihteeriin, jotta voidaan sopia menettelytavoista (sama henkilö saattaa esim. olla monessa tehtävässä). Kustannukset muistamisesta suoritetaan kunnanhallituksen käytettävissä olevista varoista. Muistaminen tapahtuu kunnan nimissä Mynämäen kunta. Luottamushenkilöiden henkilökohtaiset huomionosoitukset toisilleen pitää tuoda esiin niin, että ei ole epäselvyyttä muistamisen yksityisluonteisuudesta.

Aliupseeriliitto ry:n palkitsemisohjesääntö

Aliupseeriliitto ry:n palkitsemisohjesääntö Aliupseeriliitto ry:n palkitsemisohjesääntö Aliupseeriliitto ry:n palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on palkita henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat toiminnallaan edesauttaneet liiton tarkoitusperien

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry

Lapin Partiolaiset ry Lapin Partiolaiset ry:n ansiomerkkien ansioplakettien standaarin ja Toimiva lappilainen partiojohtaja -tunnustuksen säännöt ja neuvoja niiden anomiseen. Lapin Partiolaiset ry Lapin Partiolaiset ry:n ansiomerkkien

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 1. SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen virkamiesten sekä työntekijöiden palvelussuhteen ehtoihin, ellei toisin

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN Opetushallitus käsittelee tässä tiedotteessa uskonnon

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ

PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ Puhemiesneuvosto antaa eduskunnan työjärjestyksen 6 :n 1 momentin 11

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Pysyväisohje Muutos 7.8.2014 kohtaan 5.2. (merkitty kursiivilla) Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Kaikki sekä palkattomat että palkalliset virkavapaudet/työlomat

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011 Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011 Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikalain alaisuuteen; sovitut työaikamääräysten muutokset (KVTES liite 12)

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat... 1 1 Luku Yleiset määräykset... 8 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... 17 3 Luku

Lisätiedot

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot