VARMISTA KILPAILUETU Uudet tuotteet vauhdilla markkinoille. Puista Bisnestä Matti Lanu VTT Expert Services Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARMISTA KILPAILUETU Uudet tuotteet vauhdilla markkinoille. Puista Bisnestä Matti Lanu VTT Expert Services Oy Matti.Lanu@vtt.fi"

Transkriptio

1 VARMISTA KILPAILUETU Uudet tuotteet vauhdilla markkinoille Puista Bisnestä Matti Lanu VTT Expert Services Oy

2 VTT Group VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Vuoden 2010 alusta VTT:hen syntyi Group-rakenne. Osana VTT Groupia toimii kolme Suomen valtion omistamaa, VTT:n hallinnoimaa osakeyhtiötä: VTT Expert Services Oy, VTT Ventures Oy ja VTT International Oy. VTT Group -rakenteen avulla eriytetään markkinaehtoinen palvelutoiminta julkisella rahoituksella tehtävästä tutkimuksesta. Talouden entistä tiukempi eriyttäminen selkeyttää VTT:n kilpailupoliittista asemaa. VTT Group -rakenne tarjoaa yhtiöille hyvät edellytykset kehittää liiketoimintaa ja palveluja asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

3 VTT Group -rakenne 2010 V T T (TEMin hallinnonalan tutkimuskeskus) Tutkimus ja kehitys (TK) Tutkimushenkilöstö Tutkimusresurssit IP Business (IP) IPR:n myynti ja lisensointi IPR-salkun hoito Strateginen tutkimus (ST) Omarahoitteinen tutkimus Yhteisrahoitteinen tutkimus Konsernipalvelut (KT) Tukitoiminnot Asiakasratkaisut (AR) Asiakkuuksien hallinta Maksullinen toimeksiantotutkimus Teknologialisensointi osana toimeksiantomyyntiä Maksullisen toiminnan talous eriytetty. VTT Expert Services Oy Asiantuntijaselvitykset ja -arviot Sertifiointi- ja hyväksyntäpalvelut Testaus, tarkastus ja kalibrointi VTT Ventures Oy Spin off -yritysten omistukset ja kehittäminen VTT International Oy Kansainvälisten toimipisteiden hallinnointi ja kehitys

4 VTT Group lyhyesti Henkilöstö 2920 Liikevaihto 276 M (budj. 2010) Asiakastoimialat Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus Elektroniikka Energia ICT Kiinteistöt ja rakentaminen Kone- ja kuljetusvälineteollisuus Palvelut ja logistiikka Metsäteollisuus Prosessiteollisuus ja ympäristö Teknologiapainoalueet Bio- ja kemianprosessit Energia Mikroteknologiat ja elektroniikka Sovellettu materiaalitekniikka Teolliset järjestelmät Tieto- ja viestintäteknologiat Liiketoimintatutkimus Yhteiskunnan teknologiat VTT:n toiminnot: Tutkimus ja kehitys Strateginen tutkimus Asiakasratkaisut IP Business Konsernipalvelut VTT:n yhtiöt: VTT Expert Services Oy VTT Ventures Oy VTT International Oy

5 VTT:n palvelutarjoama VTT Expert Services Oy

6 VTT Expert Services Oy VTT Expert Services Oy vastaa VTT Groupin maksullisista asiantuntijapalveluista, - selvityksistä ja -arvioista, sertifiointi- ja hyväksyntä-palveluista, testaus-, tarkastus- ja analyysipalveluista sekä kalibrointi-palveluista. VTT Expert Services Oy tarjoaa palvelujaan sekä kotimaisille että ulkomaisille yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaille. Yhtiön palveluksessa on yhteensä noin 250 asiantuntijaa. Yhtiö omistaa palveluissaan tarvitsemansa koneet ja laitteet. Yhtiö toimii nykyisissä tiloissaan VTT:n vuokralaisena. Sillä on toimipisteet Espoossa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa VTT:n nimissä olleet, tähän toimintaan liittyvät asiakassopimukset, kuten tuotteiden valmistuksen laadunvalvontaan liittyvät puitesopimukset siirtyivät VTT Expert Services Oy:n vastuulle. VTT:n ja KCL:n toimintojen yhdistymisen seurauksena VTT Expert Services Oy:öön vastaa myös KCL:n asiantuntija- ja laboratoriopalvelut. VTT Expert Services Oy aloitti toimintansa Valtion kokonaan omistamana ja VTT:n hallinnoimana osakeyhtiönä. Sen hallitus koostuu viidestä jäsenestä, joista yksi on Valtioneuvoston omistajaohjausyksikön nimeämä ja yksi VTT:n edustaja. Hallituksen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Raimo Ahola Beamex Oy:stä.

7 VTT Expert Services Oy nopeuttaa markkinoille pääsyä ja käytönaikaisten ongelmien ratkaisua Parannamme asiakkaiden tuotannon, tuotteiden ja palvelujen kilpailukykyä varmistamalla niiden sopivuuden markkinoille, käyttäjille ja viranomaisille. Asiantuntijapalvelumme auttaa asiakkaita silloin, kun tarvitaan nopeasti ratkaisu teknisiin ongelmiin. Asiantuntemuksemme ja kokeelliset valmiutemme ovat käytettävissä uusien tuote- ja palvelukonseptien kehittämiseen ja tuotekehitysprojekteihin. Tarjoamme monipuolisia Asiantuntijaselvityksiä ja - arvioita Sertifiointi- ja tuotehyväksyntäpalveluja Tarkastuspalveluja Testaus- ja analyysipalveluja Kalibrointipalveluja

8 VTT Expert Services Oy:n toiminta-alueet Sertifiointi ja tuotehyväksyntä Metsäteollisuuden palvelut Rakentamisen tuotteet ja järjestelmät Rakentamisen asiantuntijaselvitykset ja markkinat Rakenteellinen toimivuus ja turvallisuus Paloturvallisuus Elektroniikan, sahkötekniikan ja terveydenhuollon tuotteet Analyysipalvelut

9 RAKENTAMISEN ASIANTUNTIJASELVITYKSET SUUNNITTELUN JA KÄYTÖN ONGELMIIN Rakennusten kunto- ja vaurioselvitykset Putkistojen kuntotutkimukset Kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitykset Ongelmanratkaisututkimukset Rakennusten toimivuusselvitykset Rakennusfysikaalinen toimivuus Energiatehokkuuden selvitykset Sisäilmaselvitykset ja sisäilmamittaukset Rakenteellisen toimivuuden asiantuntijaselvitykset Rakennesuunnitelmien ja suunnitteluohjelmien tarkastukset

10 RAKENTAMISEN MARKKINA- JA VAIKUTTAVUUSSELVITYKSET PÄÄTÖKSENTEON TUEKSI Ajankohtaista tietoa rakennusalan kysynnästä, rakenteesta ja toiminnasta kotimaasta ja kansainvälisiltä markkinoilta liiketoiminnan suunnitteluun. Rakentamisen markkinat ja ennakointi Tuotteiden ja palvelujen markkinat ja ennakointi Rakennetun ympäristön hallinta ja liiketoiminnat Kansantaloudelliset vaikutukset Ympäristö ja energia-analyysit Tuotantokyselyt ja barometrit Liiketoiminnan kehittäminen

11 SERTIFIOINTI JA TUOTEHYVÄKSYNTÄ RAKENNUSALAN MARKKINOILLE Ilmoitetun laitoksen palvelut rakennustuotteille CE-merkintään tarvittavat testaukset, tarkastukset ja arvioinnit Sertifiointipalvelut tuotesertifiointi toimintajärjestelmien sertifiointi henkilösertifiointi Tuotehyväksyntäpalvelut, ETA hyväksynnät VTT on EOTA laitos Suomessa Tyyppihyväksyntäpalvelut Rakennustuotteiden tyyppihyväksyntä on siirtynyt ympäristöministeriöltä VTT:lle Tuotteiden markkinoille saattamisen palvelut Tunnemme vientimaiden kansallisia hyväksyntäkäytäntöjä

12 EUROOPPALAISIA TEKNISIÄ HYVÄKSYNTÖJÄ KV-MARKKINOILLE Pientalopaketit Hirsitalopaketit Eristeet Väliseinät Lasitukset Kiinnittimet Rakenteet valid ETAs

13 VAATIMUSTENMUKAISUUDET ARVIOINNIT USEIDEN DIREKTIIVIEN JA SÄÄNTÖJEN MUKAAN EY-DIREKTIIVIT 96/98/EY, muut. 2008/67/EY: Laivavarustedirektiivi, palosuojeluvarusteet ATEX 94/9/EY: Ex-sähkölaitteiden EY-tyyppihyväksyntä ja valmistuksen laadunvarmistus MDD 93/42/ETY: Terveyden huollon laitteet ja tarvikkeet IVDD 98/79/EY : In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut laitteet ja tarvikkeet 94/25/ETY: Huviveneet, vesiskootterit, vesivarusteet 2003/44/EY: Propulsiokoneet/pakokaasu- ja melupäästöt 89/106/EEC: Rakennustuotteiden testaus, tarkastus, tuotteiden ja laadunvalvonnan sertifiointi 2006/42/EY Koneet: ajoneuvo- ja henkilönostimet, riipputelineet 95/28/EC liitteet IV; V; VI: Linja-autojen sisustusmateriaalien paloominaisuudet 94/20/EC, liite VI ja 79/490/EEC: Moottoriajoneuvojen vetolaitteet ja alleajosuojat 89/173/EEC, liite IV : Traktorien vetokoukut 92/22/EEC; Ajoneuvolasit AJONEUVOTEKNIIKAN E-SÄÄNNÖT E-säännöt 14, 16, 17, 21, 44, 80; Turvavyöt, turvaistuimet, istuimet

14 LUOTETTAVALLA TESTAUKSELLA VARMISTETAAN TOIMIVUUS USKOTTAVASTI Rakennusmateriaalit ja -tuotteet Kermit ja vedeneristeet Lämmöneristeet Betoni, sideaineet ja kuivatuotteet Betoniteräs ja -raudoitteet Betonituotteet, harkot ja tiilet Ohutlevy- ja sandwich-tuotteet Rakennuspuusepän tuotteet Lukot, saranat, kalterit, ikkunat, ovet Rakennuslevytuotteet Turvatuotteet Tulisijat ja kattilat Muut tuotteet Huvi- ja työveneet Ajoneuvolasit Ajoneuvojen erilaiset varusteet Laivavarusteet Kuluttajatuotteet Sisustusmateriaalit ja tekstiilit Suojavaatemateriaalit LVI-tuotteet Muoviputket Vesi- ja viemärilaitteet Ilmastointilaitteet ja -järjestelmät Väestönsuojat ja suojaustekniikka Rakenteet Rakenteet - puu, betoni, teräs -liitto Lasirakenteet Rakenteelliset puutuotteet Kevytrakenteet Lujitemuovirakenteet ja -materiaalit Ohutlevyrakenteet Liimaliitokset Sähkölaitteet ja elektroniikka Elektroniikan olosuhdetestaus Fyysinen laatu ATEX-hyväksyntä ja IECEx-sertifiointi Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Lääkintälaitteiden asiantuntijapalvelut, tuotteiden ja tuotannon arviointi, testaus ja kalibrointi

15 ANALYYSIEN AVULLA RATKOTAAN ONGELMIA Prosessihäiriöt ja materiaalivauriot Prosesseissa esiintyvien vieraiden aineiden tunnistukset Materiaalivaurioiden selvitykset Vahinko- ja kontaminaatioselvitykset Alkuperä- ja aitousselvitykset Tuotteiden laatuselvitykset Kemiallinen analytiikka Epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden monipuolinen kemiallinen analytiikka erityyppisistä näytteistä Materiaalien tunnistus ja karakterisointi Metallianalytiikka Pinta-analytiikka Tuoteturvallisuus Pakkaukset Materiaalit Kuluttajatuotteet Kelpoisuuslausunnot Haju- ja virhemakuongelmien ratkaisut Rakennusmateriaalien analytiikka Sementti-, betoni- ja kivimateriaalien analytiikka Puutuotteiden analytiikka Materiaalien päästöluokitus ja sisäilmamittaukset Rakennusmateriaalien päästömittaukset Sisäilmaongelmien selvitykset

16 METSÄTEOLLISUUDEN PALVELUT UUTENA AIHEENA Kuidun käyttöön liittyvät palvelut Massan karakterisointi Massan jauhatukset Paperin valmistus ja furnish Paperiin ja painatukseen liittyvät palvelut Paperin ja kartongin ominaisuudet Päällystys ja painatus Paperintestauslaitteiden kalibrointipalvelut Kemikaalien talteenottoon, energiaan ja ympäristöanalytiikkaan liittyvät palvelut Kemikaalikierron näytteiden karakterisointi Polttoaineiden karakterisointi Troubleshooting-näytteiden analysointi Prosessivesien karakterisointi Auditoinnit, koulutukset, konsultoinnit 16

17 PALOTURVALLISUUS KOSKETTAA KAIKKIA Paloturvallisuuteen liittyvät lausunnot ja asiantuntijaselvitykset Rakenteiden palotestaus Rakennusten osastoivat ja/tai kantavat rakennusosat Rakennusjärjestelmät Laivojen rakenteet ja järjestelmät Hissinovet Erikoistuotteet (mm. data- ja muut turvakaapit, venttiilit) Materiaalien palotestaus Rakennusmateriaalit Liikennevälineissä käytettävät materiaalit Sisustusmateriaalit ja tekstiilit Aktiivinen palontorjunta Sammutusjärjestelmät Käsisammuttimet ja paloilmaisimet Savuhormit ja lämmityslaitteet Pienpolton laitteet Varaavien uunien testaus Kattiloiden testaus Pienpolton laitteiden asiantuntijapalvelut

18 RAKENTEELLISEN TOIMIVUUDEN VARMISTUS

19

20 PALVELUIDEN LAATU ON VARMISTETTU; PIDETÄÄN MITÄ LUVATAAN VTT:n toimintajärjestelmälle on myönnetty ISO 9001:2000 -standardin mukainen sertifikaatti (Det Norske Veritas). Testaus-, tarkastus-, kalibrointi- ja sertifiointipalvelut on oleellisilta osin akkreditoitu ja ilmoitetun laitoksen toiminnan pätevyydet on arvioitu (FINAS). Luettelot pätevyysalueista FINASin sivuilta (www.finas.fi)

21 VTT Expert Services Oy kumppanina liiketoiminnassa Korkeatasoisen asiantuntemuksemme ja monipuolisten kokeellisten laitteistojemme avulla tarjoamme asiakkaillemme: Käytännönläheisiä ratkaisuja tuotteiden ja tuotannon hallintaan. Tuotteiden ja järjestelmien vaatimuksenmukaisuuden osoittamisen palveluita ja tukea niiden lanseerauksessa markkinoille. Nopeita ratkaisuja akuutteihin teknisiin ongelmiin ja arviointia pitkäaikaisesta toimivuudesta. Pääsyn koko VTT:n asiantuntemukseen. Kokonaisvaltaisen asiantuntijakumppanuuden liiketoimintanne tueksi.

22 UUDET TUOTTEET VAUHDILLA MARKKINOILLE VARMISTA KILPAILUETU! VTT EXPERT SERVICES OY PL 1001, VTT

Etukansi erillisessä tiedostossa

Etukansi erillisessä tiedostossa VTT luo teknologiasta liiketoimintaa VTT-katsaus 2009 Etukansi erillisessä tiedostossa VTT-katsaus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toiminta-ajatus VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus-

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011. MIKESin toimintavuosi 2010. Kemia osa hyvää elämää. Akkreditoinnit ylläpitävät laatua

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011. MIKESin toimintavuosi 2010. Kemia osa hyvää elämää. Akkreditoinnit ylläpitävät laatua Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011 MIKESin toimintavuosi 2010 Kemia osa hyvää elämää Akkreditoinnit ylläpitävät laatua 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011 SISÄLTÖ 1/2011 8 12

Lisätiedot

VTT:n vuosikertomus VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 33

VTT:n vuosikertomus VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 33 VTT:n vuosikertomus 1997 VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 33 VTT:n toiminta-ajatus ja arvot...3 Pääjohtajan katsaus...4 Hallituksen kertomus...5 Tulosyksiköt VTT Elektroniikka...12 VTT Tietotekniikka...

Lisätiedot

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus 2012 Sisältö 2 Toiminta-ajatus ja VTT:n perusarvot 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta liiketoimintaa 5 VTT Group -organisaatio 6 Esimerkkejä tutkimustuloksista

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

innovaatioiden kehitys

innovaatioiden kehitys Julkisen organisaation innovaatioiden kehitys Innovaatioputkesta yritystoimintaa hankkeen päätösseminaari, 14.6.2011 Petri Kalliokoski 2 Esityksen sisältö 1. Innovaatiot uuden liiketoiminnan lähteenä 2.

Lisätiedot

YRITYKSET. promaint. osto-opas. Kunnossapidon OPAS LÖYTYY MYÖS TÄÄLTÄ WWW.KUNNOSSAPIDONYRITYKSET.FI

YRITYKSET. promaint. osto-opas. Kunnossapidon OPAS LÖYTYY MYÖS TÄÄLTÄ WWW.KUNNOSSAPIDONYRITYKSET.FI promaint YRITYKSET Kunnossapidon osto-opas 2015 OPAS LÖYTYY MYÖS TÄÄLTÄ WWW.KUNNOSSAPIDONYRITYKSET.FI SISÄLLYS Luettelot 3 Yritykset 20 Tuoteuutuudet 21 Tuote-edustukset 26 Päämiehet Hakemistot 30 Laitteet

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

SGS FINLAND COMPACT 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST SGS FINLAND YEARS LOKAKUU 2014

SGS FINLAND COMPACT 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST SGS FINLAND YEARS LOKAKUU 2014 SGS FINLAND COMPACT SGS FINLANDIN asiakaslehti LOKAKUU 2014 YEARS SGS FINLAND 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST s. 2 PääkirjoItus Tänä vuonna tulee kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun SGS aloitti toimintansa

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija PRIZZTECH Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Vesijohtojen saneerauspinnoitus Vesi-Instituutin raportteja 4 Tekijät: Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Raportin nimi: Vesijohtojen saneerauspinnoitus Tiivistelmä:

Lisätiedot

Kemian osaamisen kartoitus

Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Kemian osaamisen kartoitus Uusia tuotteita Hilkka Knuuttila koneenrakennusalalle Hilkka Knuuttila Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014 MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa 1 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 l 2014 SISÄLTÖ 1/2014

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden laadunohjaus- ja omavalvonta raportti. Johtaja Seppo Heiskanen Elintarvikeasiantuntija Elisa Piesala 8.10.

Elintarviketeollisuuden laadunohjaus- ja omavalvonta raportti. Johtaja Seppo Heiskanen Elintarvikeasiantuntija Elisa Piesala 8.10. Elintarviketeollisuuden laadunohjaus- ja omavalvonta raportti Johtaja Seppo Heiskanen Elintarvikeasiantuntija Elisa Piesala 8.10.2008 Omavalvonta- ja laadunohjausraportti 2 (37) Sisällysluettelo 1. Elintarviketeollisuusliitto

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot

Click Sisältö to edit Master title style

Click Sisältö to edit Master title style VTT 2014 Click Sisältö to edit Master title style VTT:n yleisesittely Lisämateriaalia VTT:stä 3. VTT - Teknologiasta tulosta 4. Pohjois-Euroopan suurin soveltavan tutkimuksen organisaatio 5. VTT Second

Lisätiedot

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys. SFS Huolehtii siitä,

Lisätiedot

www.vtt.fi/vtt2011 Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus

www.vtt.fi/vtt2011 Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus www.vtt.fi/vtt2011 Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sisältö 3 Pääjohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus ja VTT:n perusarvot 4 VTT Group organisaatio 5 Teknologiasta

Lisätiedot

Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus

Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus Toimialajohtaja Ari Grönroos Bio-, lääke- ja elintarviketuotanto Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 22.11.2006 Kuopio Tekesin strategia

Lisätiedot

Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikka on haasteiden edessä.

Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikka on haasteiden edessä. VTT-katsaus 2013 Sisältö 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta tulosta 5 Esimerkkejä tutkimustuloksista 6 ICT, elektroniikka 11 Metsä, energia, kemia, ympäristö 16 Hyvinvointi, lääkkeet, elintarvikkeet

Lisätiedot

kilpailukykyä strategisena kumppanina

kilpailukykyä strategisena kumppanina kilpailukykyä strategisena kumppanina Vuosikertomus 2012 incap Vuosikertomus 2012 sisällys konserni Liiketoiminta vastuullisuus hallinnointi Incap lyhyesti... 2 Vuosi 2012 lyhyesti... 3 toimitusjohtajan

Lisätiedot

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 1 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-,

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt. TKO-ympäristöt

Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt. TKO-ympäristöt Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt TKO-ympäristöt 2014 4 10 20 26 30 38 Energia- ja ympäristöteknologia Energiatekniikan laboratorio (Savonia-ammattikorkeakoulu) Vesilaboratorio

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

Kestävyysvajetta asumisessa?

Kestävyysvajetta asumisessa? CE-merkintä tulee pakolliseksi, oletko valmis? Kerrostalokiinteistöihin kohtuuhintaisia lämmitysratkaisuja Desinfiointiaineista leimahti sota www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Kestävyysvajetta asumisessa? Taloyhtiö

Lisätiedot

Muista kotitalousvähennys! Ammattitaidolla kaikki maalaustyöt Muovikorjaukset Kolarikorjaukset Autovahinkotarkastukset

Muista kotitalousvähennys! Ammattitaidolla kaikki maalaustyöt Muovikorjaukset Kolarikorjaukset Autovahinkotarkastukset Yritys- maailma Oulun seutu heinäkuu 3/2012 Maanrakennusurakointia tela-alustaisella kaivinkoneella. mm. rakennuspohjien aukaisut, pihojen laitot, kaapelien- ja putkiurien teot ym. KUOPPAUKKO TMI Kannonkuja

Lisätiedot

SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin

SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin Vuosikatsaus 2007 Sisältö SANOISTA TEKOIHIN toimitusjohtajan katsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin 4 Laadukkaan palvelun oikeat tekijät 5 Urakointipalvelut 8 Kiinteistöpalvelut 11 Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot