115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014"

Transkriptio

1 PTK 115/2014 vp 115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 kello Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Valiokuntien täydennysvaali... 6 Ainoa käsittely 2) Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko Valtioneuvoston selonteko VNS 3/2014 vp Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 3/2014 vp Ensimmäinen käsittely 3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta 34 Hallituksen esitys HE 206/2014 vp Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 4/2014 vp 4) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta Hallituksen esitys HE 122/2014 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 25/2014 vp Lakialoite LA 57/2013 vp, 39, 41, 63, 64, 68, 70, 71, 74/2014 vp 5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 141/2014 vp Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 18/2014 vp 6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 165/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 21/2014 vp

2 2 Keskiviikkona ) Hallituksen esitys eduskunnalle vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan vuoden 2000 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja öljyvahinkojen torjuntalain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 205/2014 vp Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 12/2014 vp 8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 77/2014 vp Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 13/2014 vp Toinen käsittely 9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 53/2014 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2014 vp 10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a :n sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Hallituksen esitys HE 123/2014 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 21/2014 vp 11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 124/2014 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2014 vp 12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta 82 Hallituksen esitys HE 126/2014 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 23/2014 vp 13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys HE 134/2014 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 24/2014 vp 14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys HE 83/2014 vp Lakivaliokunnan mietintö LaVM 12/2014 vp

3 115 PTK 115/2014 vp 3 15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 121/2014 vp Lakivaliokunnan mietintö LaVM 13/2014 vp 16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä rataverolain 5 ja 7 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys HE 146/2014 vp Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 17/2014 vp 17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, tieliikennelain ja autoverolain 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 119/2014 vp Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 19/2014 vp 18) Hallituksen esitys eduskunnalle alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta 85 Hallituksen esitys HE 86/2014 vp Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 20/2014 vp 19) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta sekä laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 118/2014 vp Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 16/2014 vp 20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 96/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 13/2014 vp 21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 151/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 14/2014 vp

4 4 Keskiviikkona ) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys HE 185/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 15/2014 vp 23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 201/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 16/2014 vp 24) Laki sotilasvammalain 6 :n muuttamisesta Lakialoite LA 46/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 17/2014 vp 25) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta Hallituksen esitys HE 200/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 18/2014 vp 26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta.. 90 Hallituksen esitys HE 203/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 19/2014 vp 27) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain, yhdistyslain ja yritys- ja yhteisötietolain 10 :n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 149/2014 vp Talousvaliokunnan mietintö TaVM 19/2014 vp 28) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 199/2014 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 8/2014 vp 29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Teijon kansallispuistosta Hallituksen esitys HE 81/2014 vp Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 11/2014 vp Mietintöjen pöydällepano 30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta 94 Hallituksen esitys HE 125/2014 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 26/2014 vp

5 115 PTK 115/2014 vp 5 31) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 :n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 179/2014 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 27/2014 vp 32) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 :n muuttamisesta Lakialoite LA 47/2014 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2014 vp 33) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys HE 213/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 22/2014 vp 34) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 208/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 23/2014 vp Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma ( ), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti ( ) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi ( ). Nimenhuuto Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa): Maria Guzenina /sd (s) Satu Haapanen /vihr Mikael Jungner /sd Ilkka Kanerva /kok (e) Saara Karhu /sd (e) Sampsa Kataja /kok Katri Komi /kesk (e) Laila Koskela /kesk (s) Johannes Koskinen /sd Suna Kymäläinen /sd Paula Lehtomäki /kesk Elina Lepomäki /kok (e) Mika Lintilä /kesk Markku Mäntymaa /kok (s) Ville Niinistö /vihr Mikaela Nylander /r Heli Paasio /sd (s) Sirpa Paatero /sd Aino-Kaisa Pekonen /vas (s) Tuula Peltonen /sd Tuomo Puumala /kesk Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s) Annika Saarikko /kesk (p) Mikko Savola /kesk (s) Ismo Soukola /ps Alexander Stubb /kok (e) Erkki Tuomioja /sd (e) Raija Vahasalo /kok Harry Wallin /sd (s) Pauliina Viitamies /sd (s) Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa: Johannes Koskinen /sd (14.19) Sampsa Kataja /kok (14.20) Suna Kymäläinen /sd (14.22) Tuula Peltonen /sd (14.22)

6 6 Keskiviikkona /1 Raija Vahasalo /kok (15.01) Ismo Soukola /ps (15.33) Mika Lintilä /kesk (16.57) PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT: 1) Valiokuntien täydennysvaali Vaaleja Puhemies Eero Heinäluoma: Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi Ari Jalosen ja varajäseneksi Anne Louhelaisen sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi Laila Koskelan ja varajäseniksi Mikko Savolan ja Reijo Tossavaisen. 2) Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 Ainoa käsittely Valtioneuvoston selonteko VNS 3/2014 vp Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 3/2014 vp Puhemies Eero Heinäluoma: Nyt päätetään perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. (Hälinää Puhemies koputtaa) Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät tuon saman enintään 5 minuuttia. Keskustelu 1 Johannes Koskinen /sd (esittelypuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Puheensorinasta päätellen tämä asia kiinnostaa kovasti, ja on syytäkin. Eduskunnan käsiteltävänä oleva valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko on ensimmäinen laatuaan. Siinä esitetään valtioneuvoston demokratiapolitiikan kehittämislinjaukset ja niihin liittyvät toimenpide-ehdotukset. Selonteon taustaksi on tuotettu useita tärkeitä tausta-aineistoja, esimerkiksi Demokratiaindikaattorit-kirjanen, joka kaikille edustajille myös on jaettu ja jossa on tärkeää informaatiota suomalaisen demokratian tilasta. Perustuslakivaliokunta pitää erittäin tärkeänä Suomen demokratian tilasta ja kehittämistarpeesta käytävää laaja-alaista keskustelua. Valiokunta katsoo, että demokratiapoliittisen selonteon antaminen eduskunnalle (Hälinää Puhemies koputtaa) tarjoaa hyviä aineksia keskustelulle ja sen pohtimiselle, millaisia kehittämistarpeita suomalaisessa demokratiassa on ja mitä demokratiamme kehittämiseksi tulee tehdä. Valiokunta pitää tärkeänä, että valtioneuvosto antaa eduskunnalle myös jatkossa demokratiapoliittisia selontekoja, jotta eduskunnassa voidaan käydä säännöllisin väliajoin keskustelua demokratiapolitiikan sisällöstä ja kehittämistarpeista. Selonteon mukaan Suomi sijoittuu kansainvälisissä vertailuissa maailman kärkidemokratioiden joukkoon. Suomen valtteina ovat vakaa poliittinen järjestelmä sekä avoin ja korruptoitumaton hallinto. Erityisesti viime vuosikymmenten aikana poliittisen järjestelmän parlamentaarisuutta on lisätty ja kansalaisten yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia pyritty parantamaan. Toisena kohtana tuon jatkotyön lisäksi korostaisin erityisesti sitä, mitä tulevaisuusvaliokunnan lausunnossa on todettu. Siinä on käyty läpi tuota selontekoa suhteessa niihin tarpeisiin, joita demokratian tarkasteluun on, ja todettu, että demokratia on ymmärretty selonteossa kapeasti. Lausunnossa nostetaan esiin demokratian monitasoisuus, globaali, eurooppalainen, valtakunnallinen, alueellinen, maakunnallinen ja paikallinen demokratia, sen ulottuminen erityyppisiin instituutioihin, kuten valtio, kunta, hallinto, järjestöt, työmarkkinat, yritykset, virastot, koulut, yliopistot, laitokset, taloyhtiöt ja perheet sekä demokratian eri ulottuvuudet, poliittinen, sosiaalinen ja taloudellinen sisältö. Tulevaisuusvaliokunnan lausunnossa katsotaan, että kasvava demokratiavaje on esimerkiksi globaalidemokratiassa. Ei ole syntynyt luontevaa maailman parlamenttia EU-demokratiassa, väliportaan demokratiassa, yritys- ja virastodemokratiassa, koulu- ja oppilai-

7 115/2/1 PTK 115/2014 vp 7 tosdemokratiassa sekä talouden epäkansanvaltaisuudessa. Tulevaisuusvaliokunnan lausunnossa esitettyyn yhtyen perustuslakivaliokunta pitää tärkeänä demokratiapolitiikan toiminta-alan laajentamista ja korostaa tarvetta tarkastella demokratian toteutumista kaikissa keskeisissä yhteiskunnan instituutioissa ja kaikilla hallinnon tasoilla. Tästä ehkä esimerkkiä voisi ottaa Ruotsin laajasta demokratiaprosessista, joka noin kymmenen vuotta sitten oli jopa erikseen nimetyn demokratiaministerin johtamana hyvin laaja ja monivuotinen operaatio ja johti myös selvästi tuloksiin. Suomessa vastaavantyyppinen yritys oli kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma viime vuosikymmenen alussa, mutta se ei laajuudeltaan eikä sitten tuloksiltaan vastannut niihin odotuksiin, joita yhteiskunnalla varmasti siinä tilanteessa oli ja on edelleen suomalaisen demokratian vahvistamiseksi. Kolmas seikka perustuslakivaliokunnan mietinnöstä kaivettuna. Erityistä huomiota tulee valiokunnan mielestä kiinnittää alueellisen, maakunnallisen ja paikallisen demokratian tilanteeseen, jossa on tapahtumassa merkittäviä muutoksia muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleenjärjestämisen ja kuntarakenteen uudistumisen myötä. Valiokunta pitää tärkeänä, että uudistuksessa vahvistetaan edustuksellista demokratiaa ja turvataan todelliset vaikutusmahdollisuudet niin kuntalaisille kuin palvelujen käyttäjillekin. Äänestysaktiivisuuden nostaminen ja osallistumisen eriarvoisuuden vähentäminen on ehkä se kaikkein suurin haaste suomalaisen demokratian nykytilassa. Selonteossa todetaan suomalaisen demokratian suurimmiksi haasteiksi juuri nuo ja OECD-maiden vertailuissa Suomen yleisten vaalien äänestysprosenttien jääminen selvästi jälkeen keskitasosta, jos tarkastellaan erityisesti Euroopan maita, mutta siis myös laajemmalla OECD-alueella jäädään jo keskitason alapuolelle. Äänestysaktiivisuus jakautuu selvästi sosiaalisten ryhmien ja iän perusteella. Alempien sosiaaliryhmien ja nuorten äänestysaktiivisuus ja osallistuminen puolueiden toimintaan on huomattavasti muuta väestöä vähäisempää. Myös maahanmuuttajat ovat edelleen selkeästi aliedustettuja sekä ehdokkaina että luottamushenkilöinä. Erittäin räikeäksi tämä ero muodostuu muihin Pohjoismaihin verrattuna. Ero Suomen ja Ruotsin äänestysaktiivisuuden välillä ylittää jo 15 prosenttiyksikköä. Esimerkiksi viime eduskuntavaaleissa Suomessa äänesti 70,5 prosenttia äänioikeutetuista ja äskeisissä, tämän syksyn Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänestysprosentti oli 85,8. Ruotsissa äänestysprosentti on ollut kasvamaan päin jo vuodesta 2002 alkaen, ja Suomessa tunnetusti se on polkenut paikallaan ja joissakin vaaleissa myös laskenut. Suomessa näihin kohtuullisiin yli 80 prosentin äänestyslukuihin päästiin viimeksi vuoden 1983 eduskuntavaaleissa, eli on kulunut jo yli kolme vuosikymmentä siitä hyvästä tasosta. (Timo Soini: Silloin kun SMP voitti!) Selonteossa esitetään joitakin näkökohtia siitä, mistä Suomen muita Pohjoismaita selvästi alhaisempi äänestysprosentti voisi johtua. Tällaisiksi seikoiksi todetaan muun muassa usein toistuvista vaaleista johtuva vaaliväsymys, pienten vaalipiirien piilevä äänikynnys, puolueiden jäsenmäärän ja ylipäänsä aktiivien lasku ja ehdokasrekrytoinnin vaikeutuminen sekä vaikeudet tavoittaa vaalitiedotuksella vähemmän osallistuvia ryhmiä. Tässä luettelossa ei mainita, mutta varmasti tärkeä tekijä on myös taloudelliset syyt. Henkilökohtainen kampanjointi, joka tähän Suomen vaalijärjestelmään liittyy, on kallista varsinkin valtakunnallisissa ja sitten eduskuntavaaleissa. (Markku Rossi: Vaalipiirien laajennuksen myötä lisääntyy!) Valiokunta kiinnittää huomiota erityisesti äänestysaktiivisuuden jyrkkään jakautumiseen koulutustason ja sosiaalisen aseman mukaan. Aiemmissa eduskuntavaaleissa on tehty laajempi tutkimus vuoden 2003 eduskuntavaaleissa, ja nyt vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Helsingin kaupungista tehdyssä tutkimuksessa todetaan, että äänestysalueittain tarkasteltuna korkeimman ja matalimman äänestysprosentin ero oli 32,5 prosenttiyksikköä. Paloheinässä äänesti 88 prosenttia ja Jakomäessä vain reilut 55 prosenttia äänioikeutetuista. Edellisissä vaaleissa ero oli vielä suurempi, yli 35 prosenttiyksikköä. Korkean äänestysaktiivisuuden alueilla oli keskimääräistä enemmän korkean asteen koulutuksen saaneita, korkeammat tulot ja pienempi työttömyysaste, ja päinvastoin sitten näillä heikon äänestysaktiivisuuden alueilla. Valiokunta pitää äänestysaktiivisuuden alhaisuutta ja osallistumisen eriarvoistumista erittäin vakavina ongelmina, jotka uhkaavat suomalaisen demokratian legitimiteettiä. Perustuslakivaliokunta kannattaa linjaukseen 3 sisältynyttä eh-

8 8 Keskiviikkona /2/1 dotusta toteuttaa asiaa koskeva tutkimus vuoden 2015 eduskuntavaalien yhteydessä tarkempana ja laajempana, jotta toimenpiteitä voidaan paremmin suunnata tutkimustiedon pohjalta. Valiokunta katsoo, että demokratiapolitiikan kehittämiseksi olisi tärkeää tutkia äänestämistä säännöllisesti ja rekisteripohjaisesti niin kuntavaaleissa, valtiollisissa kuin EU-vaaleissakin. Myös Tilastokeskuksen vaalitilastoja tarvitaan jatkossakin, ja niiden tekeminen tulee turvata taloudellisesti vaikeinakin aikoina. Valiokunta korostaa tutkimusten merkitystä muun muassa sen selvittämisessä, miksi Suomessa kuilu osallistuvien ja osallistumattomien väestöryhmien välillä on merkittävästi suurempi ja politiikka koetaan monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi ymmärtää kuin muissa Pohjoismaissa. Perustuslakivaliokunta vielä korostaa, että selonteossa ehdotetut toimenpiteet eivät ole riittäviä äänestysaktiivisuuden parantamiseksi ja osallistumisen eriarvoisuuden vähentämiseksi, vaan kehityssuunnan kääntämiseksi tarvitaan ennakkoluulotonta ja rohkeaa uudelleenajattelua ja tehokkaita toimenpiteitä. Tavoitteeksi tulee asettaa eri väestöryhmien välillä olevien osallistumiserojen tasoittuminen ja äänestysaktiivisuuden nostaminen muiden Pohjoismaiden tasolle. Suomalaisesta vaalijärjestelmästä toteamme siihen liittyviä ongelmia. Vaalijärjestelmä ei nykymuodossaan toteuta kovin hyvin suhteellisuutta, ja niin sanotussa piilevässä äänikynnyksessä oleva ero on kasvanut viime vuosikymmeninä. Sen osakorjaukseksihan on tehty nyt vaalipiiriuudistus, johon tuossa lausunnossa viitataan. Perustuslain esitöiden mukaan lähtökohtana on sellainen vaalipiirijako, joka kokonaisuutena täyttää perustuslaissa asetetut vaalien suhteellisuuden vaatimukset ja takaa vaalijärjestelmän samankaltaisen toiminnan koko maassa. Lisäksi vaalipiirijaon tulee turvata poliittisen suhteellisuuden ja alueellisen edustavuuden toteutuminen. Nämä erilaisissa vaalialueratkaisuissa hiukan sotivat toisiaan vastaan. Molempien pitää toteutua ihanteellisessa mallissa. Yhtenä äänestysaktiivisuutta mahdollisesti alentavana tekijänä pidetään suomalaisen vaalijärjestelmän ehdokaskeskeisyyttä ja äänestäjälle jäävää velvollisuutta valita sopiva henkilö ehdokkaiden joukosta. Muiden Pohjoismaiden korkeampien äänestysprosenttien on katsottu selittyvän muun muassa äänestäjille tarjottujen vaihtoehtojen selkeydellä ja listavaaleilla, joissa äänestäjän ei välttämättä tarvitse ottaa kantaa ehdokkaaseen vaan pelkkä puoluevalinta riittää. Varsinkin vaaleja edeltävässä keskustelussa tuo listavaali tietysti kärjistää sen keskustelun puolueiden ja niiden edustamien linjojen väliseksi, kun suomalaisessa henkilöperustaisessa vaalijärjestelmässä ehdokkaat korostetusti erottuvat myös siitä oman puolueen ehdokasjoukosta, ja silloin äänestäjiltä vaaditaan erityistä tarkkuutta löytää ne isot linjat ja sitten taas yksittäisten ehdokkaiden väliset erot. Molempien pitää olla esillä, jotta sitten se valinta voidaan tehdä. Valiokunta katsoo, että Suomessa voitaisiin selvittää mahdollisuuksia henkilövaalijärjestelmän täydentämiseen. Yksi vaihtoehto voisi olla tietynlainen sekamalli, jossa äänestäjä voisi äänestää joko henkilöä tai puoluetta mutta jossa puolue-elimet eivät asettaisi ehdokkaita järjestykseen, vaan valituiksi tulisivat eniten henkilökohtaisia ääniä saaneet ehdokkaat, kuten nytkin. Elikkä jos joku henkilö ei löydä ehdokkaista vahvasti kannattamaansa, niin äänestäisi kuitenkin sitä puoluetta, ja silloin se ehdokkaiden järjestys määräytyisi sen mukaan, mitä ääniä on annettu niiden äänestäjien toimesta, jotka myös ovat valmiita sen ehdokkaan valitsemaan sieltä joukosta. Tällainen järjestelmä voisi nostaa puolueet ja niiden väliset erot nykyistä selkeämmin vaalien keskiöön ja korostaa, että olennainen vaikutus yhteiskuntakehitykseen tulee vaaleilla määräytyvistä puolueiden paikkamäärien muutoksista, vaikka äänestäjä meidän järjestelmässämme siis pääsääntöisesti äänestää suoraan valittavaa henkilöä. Lopuksi vielä demokratiakasvatuksesta, jota sivistysvaliokunnan lausunnossa ansiokkaasti käsitellään. Perustuslakivaliokunta korostaa demokratiakasvatuksen lisäämisen ja kehittämisen merkitystä pyrittäessä vahvistamaan demokratiaa, nostamaan äänestysaktiivisuutta ja vähentämään osallistumisen eriarvoisuutta. Valiokunnan käsityksen mukaan sivistysvaliokunnan lausunnossa on käsitelty hyvin ja kattavasti demokratiakasvatuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Perustuslakivaliokunta yhtyy lausunnossa esitettyihin näkemyksiin ja kehittämisehdotuksiin ja kiirehtii ehdotusten toteuttamista. Erityisenä kysymyksenä sivistysvaliokunnan lausunnossa kiinnitetään huomiota ammatillisen perusopetuksen opiskelijoiden äänestys- ja osallistumisinnokkuuden alhaisuuteen ja todetaan, että ammatillisen koulutuksen osalta ei selonte-

9 115/2/2 PTK 115/2014 vp 9 ossa esitetä erityistoimenpiteitä. Perustuslakivaliokunta yhtyy sivistysvaliokunnan näkemykseen demokratiakasvatuksen kehittämisen välttämättömyydestä ammatillista perusopetusta antavissa oppilaitoksissa ja kiirehtii nopeita ja vaikuttavia toimia ammatillisessa koulutuksessa olevien nuorten demokratiakasvatuksen tehostamiseksi. Näissä viimeisissä tarkemmissa selvityksissä eri ikäryhmien ja ammattiryhmien äänestämisestähän havaittiin, että juuri ammatillisen koulutuksen saaneet nuoret olivat se kaikkein vähiten äänestävä joukko. Demokratiakasvatuksen vahvistamisen erityinen kohderyhmä pitäisi olla ammatillisessa opetuksessa. Lopputulemana perustuslakivaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. Kiitos. 2 Jari Lindström /ps (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Kiitoksia edustaja Koskiselle esittelystä. Minun näkemykseni mukaan kansalaisten pitäisi nimenomaan pystyä vaikuttamaan suoremmin muun muassa siihen, missä heitä hoidetaan, kuinka suuressa koulussa lapset käyvät ja kuinka kaukana. Ja kun ihminen ei tule kuulluksi näissä peruskysymyksissä tai kokee, ettei tule kuulluksi, niin ei ole mikään ihme, että äänestäminen ei kiinnosta ja luottamus politiikkaan ja poliitikkoihin rapisee vuosi vuodelta. Hallinto on tehty usein niin monimutkaiseksi, että se ruokkii itseään, ja virkakoneisto puolestaan on usein asiantuntijaorganisaatio, joka suunnittelee, raportoi, valvoo, tarkastaa, valmistelee ja esittelee. Virkakoneisto on osin demokratian ulkopuolella niin kunnissa, kuntayhtymissä, ministeriöissä, valtion virastoissa kuin EU:ssakin. Poliittinen ohjaus ei aina toimi eikä pysty vaikuttamaan tähän oikealla tavalla. Tähän kun lisätään vielä nämä tuhannet konsultit ja muut erilaisia toimintoja edistävät tutkivat laitokset ja yhteisöt, niin ei ole mikään ihme, että ihmiset ovat vähän ulalla siitä, missä mennään demokratian puolella. 3 Anu Urpalainen /kok (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Kyllä kaikki lähtee siitä, että meillä on mahdollisuus osallistua jo ihan pienestä pitäen. Se, mitä tässä selonteossa erityisesti sivistysvaliokunta ja tulevaisuusvaliokunta lausuivat, sisältää paljon niitä elementtejä, mihin suuntaan aika napakastikin meidän pitäisi lainsäädäntöämme kehittää eli mahdollistaa ihmisten osallisuus niin päiväkodeissa kuin kouluissa ja muistaa se, että ylhäältäpäin johtaminen ei ole aina se onnistuva malli, vaan todellakin enemmänkin ihmisten yhteisöllisyys ja yhdessä päättäminen voivat olla niitä keinoja saada ihmiset tulevaisuudessa olemaan aktiivisempia. 4 Riitta Myller /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Tästä hallituksen selonteosta puuttui lähes kokonaan se taso, miten Suomen kansalaiset voivat vaikuttaa Euroopan unionin päätöksentekoon. Hyvin monesti mennään EU:n selän taakse silloin, kun joitakin ongelmia tulee, mutta tärkeintä sen kannalta, että ihmiset kokisivat, että he voivat vaikuttaa kaikkiin asioihin, jotka heidän elämäänsä vaikuttavat, on tietoisuus siitä, että mitkään ovet eivät ole suljettuna. Tällä hetkellä monesti kansalaiskeskustelussa tulee sellainen tunne, että no, se EU päättää. Meidän pitäisi todella avata Euroopan unionin tasolla tehtävää päätöksentekoa ja kehittää itse keinoja, joilla kansalaiset voivat aidosti vaikuttaa jo siinä vaiheessa, kun asioita lähdetään viemään eteenpäin. Meillä pitää olla myös omia ideoita, mitä haluamme viedä Euroopan unionin tasolla eteenpäin, tällä tavalla ottaa kansalaiset mukaan tähän kehitykseen, koska tämä on yhä tärkeämpi demokratian taso meille Suomessa. 5 Timo Soini /ps (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Esittelypuheenvuorossa hyvin tuotiin esille vaalijärjestelmän kipukohtia. Täytyy kyllä sanoa, että tämä hallitus, joka aloitti vuonna 2011 toimintansa, teki todellisen epäkeskon yhdistämällä Itä-Suomen vaalipiirit (Seppo Kääriäinen: Hirmu virhe!) ja tekemällä tällaisen Kymi Etelä-Savo-kytköksen. Se tehtiin puhtaasti puoluetaktisista syistä vihreiden pyynnöstä. Tämä jos mikä alleviivaa, että tällaista ei pidä konjunktuuripolitiikan välineeksi alistaa. Hyvin mielenkiintoinen uutinen on Ylen sivuilla juuri sen luin ja jaoin edustaja Kallin kanssa että kokoomus ja vihreät ovat menneet vaaliliittoon Satakunnassa. Tämä on juuri sellainen asia, että kun tehdään huonoa lainsäädäntöä, niin pelipolitiikka pääsee rehottamaan estottomalla tavalla.

10 10 Keskiviikkona /2/6 6 Seppo Kääriäinen /kesk (vastauspuheenvuoro): Herra puhemies! Mietintö on hyvä, ja se on hyvin selostettu. Täällä on oma jaksonsa myös politiikan kielestä, ja sitäkin on eritelty kiinnittäen huomiota siihen, että politiikassa puhutaan aika paljon myös kieltä, joka vieraannuttaa ihmisiä politiikasta ja asioitten tilasta. Siinä on aika paljon vastuu politiikantekijöillä, siis meillä mediallakin, mutta kyllä ensi kädessä meillä. Tässä mietinnössä korostetaan sitä, että tiedotusvälineitten pitäisi kiinnittää linjaeroihin riittävästi huomiota. No, jos me emme tuo niitä eroja esille, niin eihän se mediakaan niitä sitten kovin herkästi tuo, eli kyllä se päävastuu on tietysti politiikantekijöillä, kansanedustajilla, että ne erot tulevat selvästi näkyviin. Ihan lopussa, kun puhutaan politiikan kielestä, ollaan huolestuneita vihapuheesta. Minusta siitä on kyllä syytä olla huolissaan. Ei nyt meitä ole kovin pahasti käsitelty, ja meitä kuuluu näpsäyttää silloin tällöin, mutta vihapuheesta on kyllä pysyttäydyttävä erossa sekä poliitikkojen että median. 7 Risto Kalliorinne /vas (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Nyt 2000-luvulla, kun katsoo yhteiskuntaa, ei kyllä kodeissa eikä työpaikoilla eikä erilaisissa järjestöissä kovin paljon yhteiskunnallisista asioista puhuta. Hyvin harvoin törmää semmoisiin tilanteisiin, että yhteiskunnalliset asiat näissä piireissä kauheasti puhututtaisivat. No, mikä on se taho, joka kuitenkin tavoittaa kaikki ihmiset tietyssä ajanjaksossa? Kyllä se on suomalainen peruskoulu, ja sitä kautta meillä olisi mahdollisuus vaikuttaa nuoriin, niin kuin tässäkin ansiokkaassa selonteossa todetaan. Mutta tämän päivän yhteiskuntaoppi, kun olen omien lasteni kautta sitä tarkastellut, on kyllä aika pinnallista, tyyliin että eduskunnassa on 200 kansanedustajaa ja Suomi on tasavalta ja kerrataan tämmöisiä itsestäänselvyyksiä. Kyllä täytyy yhteiskuntaoppiin panostaa. Siitä voidaan saada syvällisempää, siitä voidaan saada kiinnostavaa, ja se on haaste peruskoulujärjestelmälle. 8 Jani Toivola /vihr (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Jatkan tästä nuoriin liittyvästä: nuorten osallisuudesta ja nuorten kiinnostuksesta politiikkaan. Nuorisovaltuustojen Liitto oli kokouskannanotossaan tuonut ilmi nyt valmisteilla olevan nuorisolain ja oman pettymyksensä siihen, että tässä lain valmistelussa ei ole nuorten edustajaa. Heitä on kyllä kuultu, mutta he näkevät, että tämä ikään kuin asettaa tämän nuorten kuulemisen kyseenalaiseen asemaan, että millä tasolla tai millä tavalla nuorta kuunnellaan. Kaikenlainen nuorten osallistaminen heitä itseään koskeviin päätöksiin mahdollisimman syvällä aina niissä työryhmissä tasavertaisina jäseninä, minä luulen, on myös yksi tärkeä taso, mitä me tarvitsemme silloin, kun me ajattelemme nuorten kiinnostusta politiikkaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, koska sen osallistumisen kautta tulee se kiinnostus ja oppiminen ja semmoinen toivon näkymä siitä, että myös nuori voi olla mukana yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja politiikassa. Ei tarvitse omaksua yhtä tiettyä roolia tai syntyä tietylle alueelle tässä yhteiskunnassa tai osata hakeutua juuri oikeaan järjestöön, vaan pystyy olemaan aktiivinen kannanottaja ihan jo sillä taustalla, mikä ikinä itsellään on, ja se oma mielipide on aina yhteisölle arvokas, ja sillä voi vaikuttaa asioihin. 9 Jouko Jääskeläinen /kd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Tämä onnistuminen ja osallistuminen arjen asioissa varmaan on se tärkein pohja, joka antaa meille motivaation sitten vaikuttaa myöskin äänestysdemokratian ja muiden demokratiajärjestelmien kanssa. Tämä kaikki tietysti tulee entistä enemmän koetteille globaalissa maailmassa, jossa monet ongelmat tulevat ihan meidän ulkopuoleltamme. Toinen demokratiakäsitykseen ja -käyttäytymiseen vaikuttava tekijä on myöskin se, että entistä enemmän yhteiskunnassa meidän jokaisen tarina on oma tarinamme, missä määrin me sitten olemme valmiit luomaan yhteisöllisyyttä siinä mielessä, että demokraattisen järjestelmän kautta siinä olemme sitten mukana. Monet asiat ovat myöskin hyvin erilaisia. Perinteisesti on pidetty talousasioita tärkeinä, mutta päätetään monista muistakin kysymyksistä. Tätä mallia, jossa on tämä puolueen äänestäminen ja ehdokkaan äänestäminen, myönnän, en oikein ymmärtänyt. Siinä sitten ehkä puoluetta äänestävät jättäisivät henkilöä äänestävien valtaan sen, keitä sieltä puolueen listalta tulee. Ehkä nyt ei kannattaisi ihan näin (Puhemies koputtaa) helppoa ratkaisua tarjota tähän sinänsä vaikeaan kysymykseen.

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 PTK 52/2011 vp 52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys HE

Lisätiedot

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 PTK 51/2011 vp 51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys

Lisätiedot

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 PTK 56/2011 vp 56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 kello 16.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Suullinen kyselytunti 1) Suullisia kysymyksiä... 2 Vastaamassa ovat seuraavat ministerit: Pääministeri Jyrki Katainen

Lisätiedot

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi

Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi Avohoidon kehitys on hyvä asia, mutta siinä on pidettävä järki ja tunne mukana ja otettava huomioon sekä omaiset että ne yksilöt, jotka ovat avohoidon kohteena. Haluaisin yhtyä niihin ajatuksiin, joita

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 PTK 33/2011 vp 33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 kello 14.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan

Lisätiedot

Päivitykset: kommentaari, II painos

Päivitykset: kommentaari, II painos 1 Päivitykset: kommentaari, II painos #-merkki liitettynä numeroihin ja pykäliin toimii kaksisuuntaisena ankkurina ao. tekstikohtiin ja takaisin alla olevaan sisällysluetteloon. Sisällys I Pykälärakenteesta

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Graafinen suunnittelu ja taitto: Kati-Marika Vihermäki Painettu Erwekossa ympäristöystävälliselle

Lisätiedot

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle 1 Rami press Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.net Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Joulukuu 2009 Raideliikenteeseen saatava lisää resursseja Oulun yhteys elintärkeä

Lisätiedot

NUORTEN PARLAMENTIN TÄYSISTUNTO

NUORTEN PARLAMENTIN TÄYSISTUNTO NUORTEN PARLAMENTIN TÄYSISTUNTO Pöytäkirja perjantaina 17. maaliskuuta 2006 klo 12-13 pidetystä Nuorten parlamentin täysistunnosta NUORTEN PARLAMENTTI 2006 1 NUORTEN PARLAMENTTI 2006 2 NUORTEN PARLAMENTIN

Lisätiedot

XVI Järjestötalousaloitteet. 243. Puolueen yhtenäisjäsenmaksu vuosiksi 1988-1990

XVI Järjestötalousaloitteet. 243. Puolueen yhtenäisjäsenmaksu vuosiksi 1988-1990 XVI Järjestötalousaloitteet 243. Puolueen yhtenäisjäsenmaksu vuosiksi 1988-1990 Nieminen, Maija-Liisa: Aloitan aloitteesta 243, josta kiinnitän huomiotanne kolmeen seikkaan. Ensinnäkin: esityksen mukaan

Lisätiedot

PERUS- SUOMALAINEN. Perussuomalaisilla juhlavuosi. Hyvää kesää! Puoluekokous. Turussa 8.-9.8.2015 6-7/2015

PERUS- SUOMALAINEN. Perussuomalaisilla juhlavuosi. Hyvää kesää! Puoluekokous. Turussa 8.-9.8.2015 6-7/2015 www.suomenuutiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja 6-7/2015 Perussuomalaisilla juhlavuosi

Lisätiedot

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Hyvää kesää! 8-9/2014 MATIAS

Lisätiedot

14/2010 DEMOKRATIAPOLITIIKAN SUUNTAVIIVAT

14/2010 DEMOKRATIAPOLITIIKAN SUUNTAVIIVAT 14/2010 DEMOKRATIAPOLITIIKAN SUUNTAVIIVAT Oikeusministeriön julkaisuja 14/2010 Demokratiapolitiikan suuntaviivat 2 Demokratiapolitiikan suuntaviivat Kuvailulehti 3 Kuvailulehti Oikeusministeriö Julkaisun

Lisätiedot

DEMOKRATIAPOLIITTISEN OHJELMAN MUUTOSESITYSTEN KÄSITTELY TYÖRYHMÄSSÄ 9.11.12

DEMOKRATIAPOLIITTISEN OHJELMAN MUUTOSESITYSTEN KÄSITTELY TYÖRYHMÄSSÄ 9.11.12 Rivinumero(t) Esitys muutos Mitä multa on menny ohi demokraattisen valtion järjestäytymistavasta? Valtarakenteethan syntyvät edustuksellisen demokratian synnyttäminä. Ne on päätetty synnyttää ja sittemmin

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

66 1/2011. Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa. Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille. EU:n terveyskomissaari John Dalli:

66 1/2011. Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa. Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille. EU:n terveyskomissaari John Dalli: 66 1/2011 Maaliskuu Terveyden edistämisen lehti Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa EU:n terveyskomissaari John Dalli: Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille Hilkka Pietilä: Kehitystä

Lisätiedot

VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI

VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI TAMPEREEN YLIOPISTO Jari Seppälä VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI Kaupunkisuunnittelun ja Internetin interaktiivisuuden yhdistävä evaluointitutkimus Tiedotusopin

Lisätiedot

UAD idea, jonka aika on tullut

UAD idea, jonka aika on tullut UAD idea, jonka aika on tullut UUSI ARVOPOHJAINEN DEMOKRATIA SUOMI ILMAN POLIITIKKOJA Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? Tämä PDF tiivistelmä osoittaa

Lisätiedot

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 PTK 29/2011 vp 29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Keskustelu 1) Pääministerin ilmoitus ajankohtaisesta taloustilanteesta... 2 Pääministerin ilmoitus PI 1/2011 vp Suullinen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattorit Käsikirja

Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattorit Käsikirja Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattorit Käsikirja Tiedustelut Pia Bäcklund p. (09) 310 36521 etunimi.sukunimi@hel.fi Julkaisija Helsingin kaupungin tietokeskus PL 5500 (Siltasaarenk. 18-20 A) 00099 Helsingin

Lisätiedot

NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA. Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä

NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA. Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu tutkielma Susanna Mikkonen Huhtikuu 2011 Tampereen

Lisätiedot

Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net. Maaliskuu 2011. Kannen kuva: Rypistetty paperi

Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net. Maaliskuu 2011. Kannen kuva: Rypistetty paperi Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi Suomen valtuuskunta Kevät 2011 Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net Maaliskuu 2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro.

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro. HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 12 2013 Kokousaika: klo 18.00 20.16 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen

Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen pamfletti_final.indd 1 Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta Anna Kontula & Taneli Hämäläinen 23.7.2015 13:48:47 Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Lintulahdenkatu 10,

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot