Affecto. Fiskars Homen ja Affecton yhteis työ laajeni brändisivustojen. toteutuksesta tietovarastoratkaisuun.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Affecto. Fiskars Homen ja Affecton yhteis työ laajeni brändisivustojen. toteutuksesta tietovarastoratkaisuun."

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 12 Fiskars Homen ja Affecton yhteis työ laajeni brändisivustojen teknisestä toteutuksesta tietovarastoratkaisuun. Vuosikertomus 2009 Sisältö Vuosi 2009 lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Strategia ja visio 4 Toiminta ja palvelut 5 Toimintaympäristö 8 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Norjassa 14 Liiketoiminta Tanskassa 15 Liiketoiminta Ruotsissa 17 Liiketoiminta Baltiassa 18 Tietoja osakkeenomistajille 20 Yhteystiedot 21 Affecton tilinpäätös on erillisenä liitteenä. 16 Affecton ja Kombitin tiiviin yhteistyön tuloksena syntyy Tanskan yksi kaikkien aikojen laajimmista tietovarastoratkaisuista, joka sisältää tietoa kaikkiaan neljältä paikallishallinnon osa-alueelta. Affecto Affecto toimittaa tietojärjestelmäratkaisuja, joilla organisaatiot linkittävät strategiset tavoitteensa toiminnan ohjaamiseen. Toteuttamamme BI- eli liiketoimintatiedon hallintaratkaisut jalostavat ja jakavat toiminnanohjaus- ja muiden IT-järjestelmien keräämää tietoa. Affecto toteuttaa myös organisaatioiden prosesseja tehostavia ja yksinkertaistavia operatiivisia ratkaisuja sekä tarjoaa paikkatietopalveluja. Business Intelligence -palveluja yhtiö tarjoaa koko toiminta-alueellaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Operatiivisia ratkaisuja yhtiö rakentaa Suomessa ja Baltian maissa. Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Puolassa.

3 14 Norjalaisen Elopakin tuotteita ovat maito- ja mehupurkkeina tutuiksi tulleet Pure-Pak-pakkaukset, joita se toimittaa yli 100 asiakkaalle 40 eri maahan. Affecton Elopakille toteuttama ratkaisu antaa myynnistä ja tuotannon volyymista tarkan kokonaiskuvan, jonka avulla on muun muassa voitu tehostaa raaka-ainehankintoja. 18 Affecto toteutti Liettuassa toimivalle vakuutusyhtiölle PZU Lietuvalle ratkaisun korvaushakemuksiin. Ratkaisun ansiosta kaikki hakemuksiin liittyvät asiakirjat ovat sähköisinä dokumentteina, jotka jokainen asiakaspalvelija voi nähdä omalta työasemaltaan. Vuosi 2009 Talouden taantuminen laski IT-palveluiden kysyntää, mikä heijastui Affecton liikevaihtoon ja tulokseen. Erityisesti Baltian markkinatilanteen vaatimat uudelleen järjestelyt ja liikearvojen alentumiset laskivat kannattavuutta. Suomessa, Norjassa ja Tanskassa markkinat säilyivät kohtuullisina. Baltiassa lama näkyi voimakkaana ja edellytti saneeraustoimenpiteitä. Ruotsissa maayhtiön johto uudistettiin. Avainluvut Liikevaihto, M 131,6 103,0 Liikevoitto, M 11,8-3,6 Tilauskanta, M 44,5 41,1 Henkilöstö vuoden lopussa Taseen loppusumma, M 146,6 136,3 Tulos/osake, 0,40-0,33 Osinko/osake, * ) 0,14 0,06 Omavaraisuusaste, % 43,0 42,9 * ) hallituksen esitys Liikevaihto, M Liikevoitto, M Tilauskanta, M 131,6 103,0 11,8-3,6 44,5 41,

4 Toimitusjohtajan katsaus Laakson kautta kasvun tielle Affecto lähti kuluneeseen toimintavuoteen vahva kasvukausi ja vakaa markkina-asema eväinään. Näimme toimintavuoden alussa yleisen taloussuhdanteen merkittävän muutoksen kaikissa toimintamaissamme. Finanssikriisistä alkunsa saanut talouslama iski erityisen kovalla voimalla Baltiaan, missä jouduimme turvautumaan Affecton historiassa poikkeuksellisiin toimenpiteisiin. Sen sijaan Pohjoismaissa olemme onnistuneet vallitsevissa olosuhteissa kokonaisuutena hyvin. Liikevaihtomme laski 103 miljoonaan euroon. Laskuun vaikuttivat pääasiassa kolme tekijää: Baltian alueen liikevaihdon puolittuminen, pudotus Ruotsissa sekä Affecton strategiaan kuulumattoman, vuonna 2008 tapahtuneen, Contempus-liiketoiminnan myynnistä johtunut Norjan liikevaihdon supistuminen kolmanneksella. Tanskan maayhtiö oli ilonaiheemme, sillä siellä päästiin edelleen kasvulukuihin. Liikevaihtolukuihin vaikuttivat omalta osaltaan heikentävästi pohjoismaisten valuuttojen epäedullinen kurssikehitys. Baltian liiketoiminnan uudelleenjärjestelyjen johdosta Affecto-konsernin liiketoiminta päätyi 3,6 miljoonaa euroa tappiolle. Maayhtiöiden kannattavuus säilyi kuitenkin positiivisena Baltiaa lukuun ottamatta. Eteenpäin kaikilla rintamilla Olemme edenneet taloustilanteen muutoksista huolimatta strategiamme mukaisesti. BI-liiketoiminnassa asemamme on vahvistunut, Suomessa kasvatimme operatiivisten ratkaisujen liikevaihtoa, Baltian resursseja hyödynnettiin muissa maissa aiempaa enemmän ja henkilöstön kehittämisessä saavutimme uusia virstanpylväitä. 2 Affecto Vuosikertomus 2009

5 BI-liiketoiminnassa suurimmat haasteet olivat Ruotsissa, jossa kohtasimme pohjoismaisittain vakavimmin sekä IT-markkinoiden vaikeudet että sisäiset ongelmat. Henkilöstömme väheni merkittävästi ja maayhtiön johto vaihdettiin lokakuussa. Samalla myös koko organisaation toimintaa tehostettiin. Uudeksi maajohtajaksi nimitettiin maaliskuun alussa 2010 aloittanut Fredrik Prien. Norjan liiketoimintamme oli vaikeassa markkinatilanteessa edelleen hyvällä kannattavuustasolla ja säilytimme hyvin asemamme. Erityinen ilonaihe oli Tanska, jossa vahvistimme asemaamme kasvattamalla liikevaihtoa yhdeksällä prosenttia. Suomen liiketoiminta osoitti kokonaisuutena erinomaisen iskukykynsä reagoida vaikeisiinkin markkinatilanteisiin. Operatiivisissa ratkaisuissa Suomen maayhtiö ylsi merkittäviin uusiin asiakkuuksiin. Aloitimme yhteistyön muun muassa Suomen Akatemian ja Metlan sekä Valtiovarainministeriön kanssa, jolle toimitamme valtion budjettijärjestelmän. Viimeksi mainittu sopimus on yksi Affecton historian suurimpia. Vahvistimme organisaatiotamme nimittämällä Ray Bymanin maajohtajaksi. Karttakeskus on siirtänyt liiketoimintansa painopisteen selkeästi kuluttajamarkkinoilta paikkatiedon ulkoistushankkeisiin ja konsultointiin sekä digitaalisen karttamateriaalin lisensointiin sillä seurauksella, että kaksi kolmannesta Karttakeskuksen liikevaihdosta tulee jo näistä yrityksille suunnatuista IT-palveluista. Baltian liiketoimintamme kohtasi maailmanlaajuisen taantuman voimakkaasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Reagoimme tilanteeseen välittömästi vähentämällä resurssejamme kolmanneksen, yhteensä 130 henkeä, eniten Latviassa ja Liettuassa. Osana toimenpiteitä myimme Latvian paikallisille markkinoille keskittyvän liiketoimintamme. Toimenpiteiden vaikutukset sekä alaskirjaukset veivät tuloksemme miinukselle. Baltiassa strategiamme keskittyy paikallismarkkinoiden lisäksi nearshore-toiminnan vahvistamiseen ja vakuutusalan TIA-liiketoiminnan kehittämiseen. Nearshoringissa olemme edenneet hyvällä sykkeellä, josta oiva esimerkki on Viron tytäryhtiömme palvelutoimitukset seitsemään maahan. Vakuutusalan hiljaisesta kysynnästä huolimatta onnistuimme vuoden lopulla solmimaan ruotsalaisen Dina Försäkringar -vakuutusyhtiön kanssa TIA-järjestelmätoimitusta koskevan sopimuksen, joka työllistää merkittävän määrän Latvian, Liettuan ja Puolan maayhtiöiden TIA-konsulttejamme. Henkilöstön asiantuntemuksen ja työolojen kehittämisessä etenimme strategiamme mukaisesti. Olemme kehittäneet henkilöstömme osaamista Affecto Universityssä edelleen. Toimintavuoden aikana erilaisiin asiantuntijaohjelmiin osallistui kaikkiaan yli 150 affectolaista. Olemme kehittäneet henkilöstömme osaamista Affecto Universityssä edelleen. Toiminta vuoden aikana erilaisiin asiantuntijaohjelmiin osallistui kaikkiaan yli 150 affectolaista. Henkilöstön tyytyväisyyttä Affectoon työpaikkana olemme mitanneet jo kolmatta vuotta Great Place to Work -tutkimuksella. Edistyminen on ollut useimmilla mittareilla mitattuna ripeää, ja tutkimuksista saatua palautetta on käytetty aktiivisesti työtapojen ja työympäristön kehittämiseen. Toimialallamme keskittyminen viiden suuren teknologiakumppanimme, IBM, Informatica, Microsoft, Oracle ja SAP, ympärille jatkui. Affecto vahvisti yhteistyötään sekä niiden että toimialan muiden keskeisten ohjelmistotoimittajien kanssa. Tiivistimme sekä myynnillistä että markkinoinnillista näkyvyyttä kumppaneidemme kanssa ja saimme heiltä lukuisia huomionosoituksia yhteistyömme tuloksellisuudesta. Paluu kannattavuuteen Aktiivisilla, olosuhteisiin reagoivilla toimenpiteillä olemme säilyttäneet ja vahvistaneet asemaamme Pohjoismaiden vahvimpana liiketoimintatiedon hallintaratkaisujen toimittajana. Olemme solmineet huomattavan määrän merkittäviä uusia asiakassopimuksia kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Baltian toimintomme etenevät suunnitellusti nearshoring- ja TIA-liiketoiminnassa. Suurin vahvuutemme on edelleen asiantuntijamme, joiden osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen on menestyksemme ydin. Affecto on entistä kiinnostavampi yritys sekä palvelutoimittajana että työnantajana. Markkina-asemamme on vahva, kun kysynnässä on jälleen selvästi havaittavaa positiivista virettä. Tavoitteemme on kannattavan kasvun tie. Esitän lämpimät kiitokseni Affecton henkilöstölle hyvästä työstä sekä asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja osakkeenomistajillemme luottamuksesta työtämme kohtaan. Pekka Eloholma 3

6 Visio Visio Vuonna 2011 Affecto on johtava Business Intelligence -ratkaisujen eli liiketoimintatiedon hallintaratkaisujen toimittaja Pohjoismaissa ja Baltiassa. BI-liiketoiminta on mahdollisesti laajentunut myös muualle Pohjois-Eurooppaan. Affecto on osaavin ja laadukkain operatiivisten ratkaisujen toimittaja valituilla toimialoilla sekä maantieteellisillä alueilla. Liikevaihtomme kasvaa markkinoita nopeammin ja olemme markkina-alueemme kannattavimpia yrityksiä. Affecto on paras investointi sidosryhmilleen. Henkilöstöllemme olemme paras työpaikka oman osaamisen ja ammattitaidon kasvattamisen kannalta. Asiakkaat saavat meiltä laadukkaita ratkaisuja ja palveluja, jotka perustuvat asiakastarpeiden syvään ymmärtämiseen. Sijoittajille tarjoamme kestävän omistaja-arvon kehityksen. Strategia Strategia Strategiamme ydin on kestävä ja kannattava kasvu. Liiketoimintamme perustuu kahteen vahvaan osaamisalueeseen: Business Intelligence -ratkaisujen eli liiketoiminta tiedon hallintaratkaisujen tuottamiseen sekä operatiivisiin IT-ratkaisuihin, joihin kuuluvat muun muassa sisällön- ja dokumenttienhallintaratkaisut (ECM). Hyödynnämme kasvavassa määrin Baltian alueen resursseja pohjoismaisessa palvelutarjonnassamme. Keskitymme henkilöstömme osaamisen kehittämiseen. Uskomme innostavaan johtamiseen ja palkitsemme onnistumisista. 4 Affecto Vuosikertomus 2009

7 toiminta ja palvelut Laadukasta palvelua lähellä asiakasta Affecton strategia tähtää kestävään ja kannattavaan kasvuun. Tavoitteemme on kasvaa markkinoita nopeammin ja olla yksi Pohjoismaiden kannattavimmista julkisesti noteeratuista IT-palveluyrityksistä. Kasvutavoitteeseen pyritään lähinnä orgaanisella kasvulla, mutta myös yritysostot ja markkina-alueen laajentaminen ovat mahdollisia. Affecton IT-palveluliiketoiminta keskittyy Business Intelligence -ratkaisujen (BI) eli liiketoimintatiedon hallintaratkaisujen ja operatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen. Lisäksi Affecto tuottaa paikkatietopalveluja Suomessa. Affecton markkina-alueen muodostavat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Liettua, Latvia ja Puola, ja yhtiö on organisoitunut maayhtiöittäin. Affecton tavoitteena on edelleen parantaa johtavaa asemaansa BI-ratkaisuissa Pohjoismaissa. Operatiivisissa IT-ratkaisuissa tavoitteena on vahvistaa nykyistä hyvää markkina-asemaa Suomessa ja Baltian alueella. Paikkatietopalveluissa Affecto jatkaa Suomen markkinajohtajana. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää monipuolisen osaamisen jatkuvaa vahvistamista, asiakkaiden tarpeisiin parhaiten sopivien laadukkaiden ratkaisujen ja palvelujen tuottamista sekä kustannustehokasta toimintatapaa. 5

8 Kattava palvelutarjonta Affecto palvelee asiakkaitaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti valituilla ratkaisualueilla. Affecton ratkaisutarjonta sisältää johtamista, päätöksentekoa ja operatiivisia prosesseja tukevia sovelluksia. BI-ratkaisut tuottavat tietoa johtamisen ja strategisen suunnittelun tueksi, kun taas operatiiviset ratkaisut tehostavat asiakkaiden toimintaa ja liiketoimintaprosesseja. Yhä useammin asiakasprojekteissa hyödynnetään sekä BI-ratkaisujen että operatiivisten ratkaisujen, kuten ECM:n tai GIS:n, osaamista. Myös BI- ja ECM-teknologiat ovat lähenemässä toisiaan. Siten Affecton palvelutarjonta mahdollistaa entistä suurempien kokonaisuuksien suunnittelun ja toimittamisen asiakkaille. Paikkatietopalvelut Karttakeskuksesta Affecto tarjoaa asiakkailleen Karttakeskuksen nimellä paikkatietopalveluja, jotka kattavat tietotekniset paikkatietoratkaisut (GIS), digitaaliset paikkatietoaineistot sekä karttakustanteet. Affecto hyödyntää paikkatieto-osaamistaan ratkaisuissa, joiden avulla tehostetaan yritysten liiketoimintaa ja tuodaan kustannussäästöjä operatiivisiin prosesseihin. Paikkatietopalveluja hyödynnetään muun muassa kuljetus- ja logistiikka-alalla, metsäteollisuudessa, infrastruktuurin rakentamisessa, kaupassa ja vakuutusalalla sekä julkisella sektorilla. Laatujärjestelmillä toimintavarmuutta Affecton tavoitteena on olla omien osaamisalueidensa laadukkain IT-ratkaisutoimittaja. Suomessa käytetään ISO laatujärjestelmää ja muissa maissa erilaisia projektityömalleja ja seurantajärjestelmiä. Laatua kehitetään ottamalla parhaat toimintamallit käyttöön kaikissa maissa. Tavoitteena on luoda yhtenäinen ja tehokas laatujärjestelmä koko konserniin. Sekä BI-ratkaisuihin että projektijohtamiseen onkin jo luotu omat toteutusmallit. Tasapainoinen asiakaskunta Affecto toimii entistä lähempänä asiakkaitaan ja kehittää toimintatapojansa ja organisaatiotaan asiakaslähtöisemmiksi. Affecto on saavuttanut hyvän maineen asiakkaidensa keskuudessa. Vuonna 2009 Operatiiviset ratkaisut Business Intelligence -ratkaisut Tavoitteet, visio ja strategia Raportointi ja analysointi Ennustaminen ja budjetointi Prosessit Taloushallinto Henkilöstöhallinto Tuotanto Muut prosessit Organisaation päätöksentekijät Tietovarastointi Järjestelmät ECM ERP CRM SCM Muut järjestelmät Tiedon integrointi 6 Affecto Vuosikertomus 2009

9 Viimeisten asiakaskyselyiden mukaan Affecton asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. tehdyn asiakastytyväisyyskyselyn mukaan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Affecton laaja ja monipuolinen asiakaskunta koostuu eri toimialojen yrityksistä ja julkisen sektorin organisaatioista, joiden osuus on viime vuosien aikana lisääntynyt. Myös asiakkaiden ja projektien koko on selvästi kasvanut viime vuosina. Siitä huolimatta suurimmankin asiakkaan tuoma liikevaihto jää alle viiden prosentin osuuteen kokonaisuudesta. Suuri osa yhtiön asiakassuhteista on pitkäaikaisia. Usein asiakassuhteet jatkuvat aluksi toimitetun ratkaisun jatkokehitystyöllä ja ylläpitopalveluilla. Projektisopimusten lisäksi asiakkuus voi perustua myös siihen, että ratkaisut tarjotaan asiakkaille palveluna. Johtavien teknologiatoimittajien kumppani IT-markkinat koostuvat laitteisto- ja ohjelmistotuottajista sekä Affecton tyyppisistä järjestelmäintegraatiota tarjoavista IT-palveluyrityksistä. Affecto toimittaa teknologiariippumattomia konsultointipalveluja. Ratkaisut perustuvat asiakkaiden kanssa valittuihin, teknologioihin, jotka soveltuvat parhaiten asiakkaan tietotekniikka-arkkitehtuuriin ja tarpeisiin. Koska asiakkailla on käytössään monia eri teknologioita, myös Affectolla on oltava monipuolista teknologiaosaamista. Affecto onkin määrätietoisesti kehittänyt ja laajentanut teknologiaosaamistaan ja nykyään yhtiöllä on vahvaa osaamista kaikista johtavista teknologioista. Affecton teknologiakumppaneita ovat muun muassa IBM/Cognos, Informatica, Microsoft, Oracle/Hyperion, SAP/Business Objects, ESRI, Lawson, Map- Info, OpenText ja TIA. Toimialalla on viime vuosien aikana tapahtunut useita yritysjärjestelyjä, mikä kertoo markkinoiden kasvaneesta kiinnostuksesta BIratkaisuihin. Affecton tiivis yhteistyö kaikkien merkittävien teknologiatarjoajien kanssa vahvistaa yhtiön asemaa BI-ratkaisujen johtavana tarjoajana. Operatiiviset ratkaisut tehostavat toimintaa Organisaatioiden toimintaa tehostavia asiakaskohtaisia sovelluksia ovat esimerkiksi sisällön- ja dokumenttienhallinnan ratkaisut (ECM), toiminnanohjausjärjestelmät sekä erilaiset operatiiviset sovellukset ja ohjelmistopalvelut. Affecton tarjoamat sisällönja dokumentinhallintapalvelut kattavat kaikki dokumentin elinkaaren vaiheet tiedon talteen ottamisesta, asiankäsittelystä sekä dokumenttien hallinnasta ja jakamisesta tietojen arkistointiin asti. Kaikki operatiiviset ratkaisut suunnitellaan asiakkaan tarpeiden ja olemassa olevien tietojärjestelmien mukaan. Affecto tarjoaa operatiivisiin ratkaisuihin myös kattavat ylläpito-, koulutus- ja tukipalvelut. Merkittävin yksittäinen toimiala, jota Affecton operatiiviset ratkaisut palvelee, on julkishallinto. Sille toteutetusta järjestelmäsuunnittelusta, käyttöönottoprojekteista sekä jatkokehityksestä Affectolla on pitkäaikaista ja syvällistä osaamista lähes kaikissa toimintamaissaan. Tällä alueella solmittiin myös kuluneena vuonna useita merkittäviä uusia sopimuksia. Affecto tekee lisäksi tanskalaisen TIA-järjestelmän (The Insur ance Application) implementointeja maailmanlaajuisesti. BI-ratkaisut kokoavat olennaisen tiedon BI-ratkaisut eli liiketoimintatiedon hallintaratkaisut tuottavat yrityksille ja julkisille organisaatioille tietoa johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Ne mahdollistavat asiakkaiden toiminnanohjausjärjestelmistä sekä erillisistä myynti-, asiakashallinta- ja talousjärjestelmistä kertyvän tiedon yhdistämisen ja tehokkaan hyödyntämisen. BI-ratkaisun ansiosta organisaatiolla on koko ajan käytössään ajantasainen kokonaisnäkemys liiketoiminnastaan. Näin yrityksen ja organisaation toiminnan seuranta ja suunnittelu helpottuvat, koska päätöksenteon tukena on parempaa tietoa. Samalla BI-ratkaisut linkittävät erilaiset operatiiviset prosessit entistä tiiviimmin organisaatioiden strategisiin tavoitteisiin. BI-ratkaisut mahdollistavat myös tiedon jakamisen organisaation sisällä ja yhteistyökumppaneiden kesken. Kaiken kaikkiaan organisaation toiminnan läpinäkyvyys kasvaa. Hyvä esimerkki toiminnan suunnittelua tukevista BI-ratkaisuista ovat suorituskyvyn kokonaisvaltaista hallintaa edistävät CPM-ratkaisut (Corporate Performance Management). Niiden avulla organisaatio pystyy hallitsemaan yhdellä näkymällä toimintansa laajoja kokonaisuuksia, kuten toiminnan suunnittelua, budjetointia ja analysointia. Affectossa BI-ratkaisut rakennetaan aina asiakkaan tarpeen ja olemassa olevien järjestelmien mukaan. BI-konsultit toteuttavat ratkaisun tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa työskentelemällä usein asiakkaan tiloissa. Ratkaisun valmistuttua sen tehokas toiminta varmistetaan käyttökoulutuksella sekä usein myös jatkuvalla palvelusopimuksella, joka voi käsittää lisenssi- ja sovellusylläpitoa. Ratkaisujen pohjana käytetään maailman johtavia BI-teknologioita, joiden valinta tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. 7

10 NORJA Merkittäviä uusia asiakkuuksia. Hyvä kannattavuus. RUOTSI Haastavat markkinat. Maayhtiön johto uudistettiin. SUOMI Asema vahvistui kaikilla liiketoimintaalueilla. BALTIA TANSKA Asema vahvistui ja liikevaihto kasvoi. Lama toteutui ennakoitua syvempänä ja markkinat kääntyivät selvään laskuun. Toimintaympäristö Pohjoismaiset markkinat kestivät Vuoden 2008 loppupuolella alkanut maailmanlaajuinen talouden heikkeneminen hiljensi myös tietotekniikkapalvelujen markkinoita. Pohjoismaissa niiden kasvu hiipuikin, mutta kokonaisuudessaan alan kysyntä säilyi kohtuullisella tasolla. 8 Affecto Vuosikertomus 2009

11 Affecto säilytti hyvän markkinaasemansa kaikissa toimintamaissaan. Yhtiön asema julkisen sektorin tietotekniikkakumppanina vahvistui ja asiakaskunta kasvoi Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Baltian maissa, joissa kasvu on viime vuosina ollut voimakkainta, myös lama toteutui ennakoitua syvempänä ja markkinat kääntyivät selvään laskuun. Sekä Pohjoismaissa että Baltiassa osa yrityksistä joutui siirtämään eteenpäin jo suunniteltuja kehityshankkeita ja kohdistamaan resurssit vain kaikkein välttämättömimpiin projekteihin. Pohjoismaissa julkinen sektori jatkoi edelleen toimintansa tehostamista uusilla tietotekniikkahankkeilla, mutta Baltiassa julkiset investoinnit vähenivät. Affecto säilytti hyvän markkina-asemansa jokaisessa toimintamaassaan. Yhtiön asema julkisen sektorin tietotekniikkakumppanina vahvistui ja asiakaskunta kasvoi Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Kilpailutilanne ja hintataso pysyivät vuoden aikana pääosin vakaina, mutta Baltiassa hintakilpailu koveni selvästi. Affecton kilpailijoita ovat IT-markkinoiden moniala-yhtiöt kuten Accenture, Fujitsu, Tieto ja Logica, jotka tarjoavat osittain samoja palveluja kuin Affecto. Lisäksi markkinoilla on pieniä paikallisia kilpailijoita, joilla on osittain samoja palveluja kuin Affectolla. Hintakilpailukin on kireää, mutta yleensä asiakkaat painottavat merkittävimpinä valintakriteereinään ratkaisujen sopivuutta, laatua ja toteuttajan kokemusta. Markkinoilla kasvuvaraa Sekä yrityksissä että julkisella sektorilla on tarve jatkuvasti tehostaa omaa toimintaansa. Tietotekniikkaratkaisut ovat yksi keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Affecton BI-ratkaisut helpottavat ja parantavat liiketoiminnan johtamista ja suunnittelua. Operatiiviset ratkaisut puolestaan tehostavat ja automatisoivat asiakkaiden liiketoimintaprosesseja. Entistä useammin asiakkaan tarvitsemassa ratkaisussa hyödynnetään näitä molempia osaamisalueita, joten Affecton tarjonta vastaa hyvin asiakkaan tarpeisiin. BI-ratkaisuissa on selvää kasvupotentiaalia erityisesti julkisella sektorilla. BI-ratkaisuissa ollaan nyt siirtymässä yksittäisten ja tiettyyn tarpeeseen tehtävistä ratkaisuista kokonaisiin BIstrategioihin. Siten BI-ratkaisut otetaan yrityksissä osaksi kokonaisuuden suunnittelua ja niiden käyttäjäkunta laajenee. Aiemmin BI-ratkaisuja käyttivät asiantuntijat, mutta nyt niitä hyödynnetään organisaatioissa entistä laajemmin. Kiinnostusta BI-ratkaisuihin on edistänyt myös käytettävien teknologioiden kehittyminen. Ratkaisun toteutus vaatii entistä vähemmän räätälöintiä, koska ratkaisurungot ovat joustavampia ja tuotepaletissa on jo valmiina erilaisia työkaluja. Käänne parempaan näköpiirissä Affecton liiketoiminnasta noin 88 prosenttia tulee Pohjoismaista ja 12 prosenttia Baltiasta ja Puolasta. Vuoden 2009 loppupuolella markkinoilla on näkynyt jo merkkejä tietotekniikkapalvelujen kysynnän elpymisestä Pohjoismaissa. Markkinoiden myönteinen vire antaa olettaa, että pohjoismaiset markkinat lähtevät uudelleen kasvuun vuoden 2010 aikana. Baltiassa toimialan kehityksen odotetaan edelleen olevan heikkoa. Valtiontalouksien epätasapaino heikentää julkisen sektorin investointimahdollisuuksia ja vaisu kulutuskysyntä lisää yritysten epävarmuutta. Siten Baltian maiden talouksien elpyminen etenee hitaasti ja kasvua voidaan odottaa vasta vuoden 2010 jälkeen. Affecton tavoitteena on säilyttää asemansa johtavana BI-ratkaisujen toimittajana ja vahvistaa asemaansa sisällön- ja dokumenttienhallinnan ratkaisuissa. Osaamisen kehittämisen rinnalla lisätään eri maissa olevien resurssien käyttöä yli rajojen. 9

12 Suomen maayhtiössä jokainen tiimi sai tehdä ehdotuksensa arvoista. Parhaista ehdotuksista valittiin neljä arvoa henkilöstöpäivänä järjestetyssä äänestyksessä. Myyntitiimiin kuuluvien Henrikki Järvisen (vasemmalla), Katja Vuokilan ja Harri Kivisen mielestä arvojen valintaprosessi toteutettiin oikealla tavalla. Henkilöstö Ihmiset ovat Affecton sielu Ammattitaitoinen, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on Affecton menestyksen kulmakivi. Affecton tavoitteena on tarjota asiakkailleen tehokkaita ja laadukkaita tietotekniikkaratkaisuja. Menestyminen tällä nopeasti muuttuvalla tietotekniikan alalla edellyttää jatkuvaa panostusta henkilöstön osaamiseen, innostavaa johtamista ja kannustavaa palkitsemista. Epätasaista kehitystä maayhtiöissä Affecton palveluksessa oli 911 henkilöä vuoden 2009 lopussa. Pohjoismaissa henkilöstömäärä säilyi ennallaan, mutta Affecton vahvistunut työnantajamielikuva näkyi muun muassa saapuneiden avoimien hakemusten lisääntymisenä. liiketoiminnan voimakkaasta laskusta kärsineissä Baltian maissa jouduttiin henkilöstön määrää supistamaan 130 työntekijällä. Affecton vahvistuneen työnantajamielikuvan ja muuttuneen markkinatilanteen vuoksi avoimien hakemusten määrä lisääntyi. Yhtenäisyys vahvistui Viime vuosina Affecto on toteuttanut lukuisia toimenpiteitä monien yritysostojen kautta muodostuneen konsernin yhtenäisyyden vahvistamiseksi. Yhteisiä työkaluja, kuten konsernin laajuinen intranet-järjestelmä ja sähköinen henkilöstöjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2009 aikana. Lisäksi yhteenkuuluvuutta ja yhteisiä toimintatapoja ovat lisänneet yhteiset tilaisuudet, koulutustapahtumat sekä monikansallisessa yhteistyössä tehdyt asiakasprojektit. 10 Affecto Vuosikertomus 2009

13 Tulevaisuus rakennetaan yhteiselle arvopohjalle Vahvistimme Affecton arvopohjaa laajalla arvotyöllä, johon osallistui kuluneen vuoden aikana suurin osa affectolaisista. Maayhtiöiden hieman toisistaan poikkeavista lähtökohdista syntyi hyvin yhtenäinen arvopohja. Kaikissa maissa pinnalle nousivat koko Affecton menestykselle keskeiset tekijät kuten osaaminen, ammattitaito, luotettavuus, sitoutuminen ja yhteistyö. Sukupuolijakauma Ikäjakauma Miehiä 73% Naisia 27% < >60 työsuhteen kesto < >25 Affecto University vakiinnutti asemansa Vuoden 2008 aikana käynnistetyn ja Affecto Universityksi nimetyn sisäisen kehittämisohjelman tavoitteena on osaamisen syventäminen ja laajentaminen sekä kokemuksen jakaminen konsernin sisällä. Ensimmäisten koulutusohjelmien sisältö koski BI-liiketoimintaa, mutta yhteistä koulutuskehikkoa laajennetaan koskemaan koko henkilöstöä. Affecto Universityssä on jo opiskellut lähes 150 affectolaista ja kursseja suorittaneet ovat antaneet niistä erittäin myönteistä palautetta. Konsernilaajuisen koulutusohjelman lisäksi maayhtiöt ovat järjestäneet paikallisia koulutuksia tarpeidensa mukaan. Työtyytyväisyys nousussa Affecto osallistui jo kolmannen kerran Great Place to Work Institute:n tekemään tutkimukseen, joka mittaa henkilöstön tyytyväisyyttä ja motivaatiota sekä yrityksen johtamiskäytäntöjä. Tuloksia verrataan myös muiden samassa maassa toimivien yritysten saamiin arvioihin. Tulosten mukaan sekä eri maiden että koko konsernin saamat arviot ovat pääasiassa parantuneet selkeästi. Henkilöstön mielestä yksi Affecton erityisvahvuuksista on mahdollisuus tehdä omaa työtään itsenäisesti tasa-arvoisessa ja tasapuolisessa kulttuurissa. Affectolaiset kokevat, että he saavat paljon ammatillista vastuuta, jonka vastapainoksi heillä on mahdollisuus järjestellä omaa työaikaansa joustavasti. Työn laatuun ja tavoitteiden saavuttamiseen ollaan valmiita panostamaan. Affecto tarjoaa henkilöstölleen kilpailukykyisen ja kannustavan palkan. Suoritukseen perustuva kannustava palkitsemisjärjestelmä on käytössä yli 70 prosentilla affectolaisista. 11

14 Anne Ristiluoma (oikealta) Iittalasta, Arif Samaletdin Affectosta, Janne Sävyä Iittalasta ja Petteri Saari Affectosta ihailevat Oiva Toikan suunnittelemaa Karjalan laulujoutsenta. Affecto Suomi Suomessa edettiin tasaisesti Osuus liikevaihdosta 43 % Osuus henkilöstöstä 41 % Suomen liiketoiminta kehittyi verrattain hyvin talouden taantumasta huolimatta. Liikevaihto säilyi lähes edellisvuoden tasolla päätyen 45,0 miljoonaan euroon. Tulos sen sijaan laski hieman jääden 5,1 miljoonaan euroon. Suomen maayhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 370 henkilöä. Operatiivisten ratkaisujen kysyntä kasvoi selvästi, mutta BIratkaisujen kasvu taantui. Paikkatietopalveluissa digitaalisen paikkatietoaineiston ja siihen perustuvien ratkaisujen kysyntä kasvoi samalla kun painettujen karttatuotteiden myynti väheni. Julkisen sektorin investoinnit lisääntyivät, mutta yritykset käynnistivät uusia hankkeita hyvin varovaisesti. Vuoden loppupuolella myös yrityssektori vilkastui. Affecto säilytti markkinajohtajan asemansa sekä BI- että paikkatietopalveluissa ja vahvisti sitä monilla operatiivisten ratkaisujen osa-alueilla. Myös Affecton tunnettuus korkeatasoisten asiakasratkaisujen toteuttajana kasvoi. Affecto onnistuikin saamaan monia uusia asiakkuuksia erityisesti operatiivisissa ratkaisuissa ja projektien keskimääräinen koko kasvoi edelleen. Uusia sopimuksia solmittiin muun muassa Suomen Akatemian, Valtiovarainministeriön, Metsäntutkimuslaitoksen, Bolidenin, VR:n, Rautaruukin ja Ekokemin kanssa. Asiakaskeskeinen toimintatapa Ray Byman aloitti Suomen maajohtajana marraskuun alussa ja 12 Affecto Vuosikertomus 2009

15 Fiskars Home tuntee asiakkaidensa toiveet Arabia, Hackman, Iittala, Fiskars, Rörstrand, Raadvad ja Høyang-Polaris nämä kaikki pohjoismaalaisille rakkaat tuotemerkit ovat tuttuja jo vuosikymmenien ajalta. Niiden yhdistävä tekijä on brändit omistava Fiskars Home, joka on johtava toimija modernissa pohjoismaisessa muotoilussa. Fiskars Home tarjoaa kuluttajille laajan skaalan tuotteita aina astioista ja taidelasista saksiin ja veitsiin. Fiskars Home taas on osa kansainvälistä Fiskars-konsernia, joka on Suomen vanhin yritys. Perinteet velvoittavat, mutta menestyminen kuluttajatuotebisneksessä edellyttää hyvin nykyaikaisia toimintatapoja. Vuoden 2007 alussa silloinen Fiskars Home -liiketoiminta-alueen edeltäjä Iittala Group etsi kumppania web-julkaisujen tekniseen toteutukseen. Affecto valittiin tehtävään ja projekti käynnistettiin saman tien. Ensimmäisen kahden vuoden aikana uudistettiin useimmat Iittala Groupin brändisivustot. Kesällä 2007 aloitettiin toinenkin yhteinen projekti, jonka tavoitteena oli luoda Fiskars Homelle tietovarastoratkaisu tukemaan asiakkuudenhallintaa. Tietovarastoon kerätään kuluttaja-asiakkaiden asiakastietoja sekä ostokäyttäytymistietoa omista myymälöistä ja verkkokaupasta. Saatuja tietoja analysoimalla Fiskars Homen asiakastuntemus paranee, ja samalla saadaan uusia työkaluja asiakaskokemuksen jatkuvaan kehittämiseen. Asiakkaiden mieltymysten ja toiveiden ymmärtäminen onkin Fiskars Homen liiketoiminnassa ensisijaisen tärkeää. Tietovaraston rakentamisen haasteena oli lähdejärjestelmien suuri määrä. Nyt käyttöönotettu ratkaisu kerää kattavasti tiedon erilaisista sovelluksista. Tietovarasto on Fiskars Homen jatkuvasti kehittyvän asiakkuudenhallinnan kulmakivi. Tavoitteena oli rakentaa aktiviinen tietovarasto, joka ei ole vain tiedon säilytys- ja analysointipaikka, vaan myös oleellinen osa päivittäistä operatiivista toimintaa. Tietovarastolla on tärkeä rooli Fiskars Homen asiakasyhteisön, MyIittalan toiminnassa, jossa tietovaraston tarjoamia ja jalostamia tietoja käytetään tukemaan muun muassa kampanjanhallintaa. Olemme olleet tyytyväisiä Affecton toiminnan joustavuuteen haastavan projektin toteutuksessa. Toteutettu ratkaisu on myös skaalautunut hyvin muuttuvaan ympäristöön ja toiminnan jatkuvan kehityksen tarpeisiin, Arabian ja Iittalan brändeistä vastaava liiketoimintajohtaja Minna Leno toteaa. tehtävää aiemmin hoitanut toimitusjohtaja Pekka Eloholma keskittyi koko konsernin johtamiseen. Samalla BI-ratkaisujen ja operatiivisten ratkaisujen myyntiorganisaatiot yhdistettiin ja myyntitiimit muodostettiin asiakastoimialojen mukaan. Muutos parantaa asiakkaan tarpeiden havaitsemista ja tehostaa myyntiä. Uusi toimintatapa myötäilee myös toimialan kehitystä, jossa BI- ja operatiivisissa ratkaisuissa käytettävät teknologiat lähentyvät ja asiakkaat tarvitsevat molempien osa-alueiden osaamista hyödyntäviä ratkaisuja. Pitkät asiakassuhteet osoittavat Affecton vahvan osaamisen projektien toteutuksissa. Pitkät asiakassuhteet osoittavat Affecton vahvan osaamisen projektien toteutuksissa. Vuoden aikana kehitettiin projektien toteutustapaa ja perinteisen toteutusmallin rinnalle tuotiin niin sanottu ketterä menetelmä (Scrum). Merkittävä osa projektinvetäjistä on jo koulutettu ketterään projektityöskentelyyn. Myös asiakkaat ovat ottaneet vaihtoehtoisen toteutustavan vastaan hyvin myönteisesti. Tehokkain toteutustapa valitaan edelleen aina asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan. Vire palautumassa markkinoille Affecton tarjoamien IT-ratkaisujen kysynnän ennakoidaan edelleen kasvavan, jos yleinen taloustilanne kehittyy myönteisesti. Affecton tavoitteena on sekä vahvistaa asemaansa johtavana BI-ratkaisujen toimittajana että parantaa edelleen asemaansa sisällön- ja dokumenttienhallinnan ratkaisuissa Suomessa. Uusien osaajien palkkaamista jatketaan ja maayhtiöllä on myös mahdollista hyödyntää Baltian yksikössä olevaa osaamista ja resursseja. 13

16 Affecton Bjørn-Erik Mikkelsen (vasemmalla) ja Elopakin Bjørn Henrik Moshuus pitävät käyttöönotettua CPM-ratkaisua onnistuneena. Affecto Norja Entistä vahvempi asema Norjassa Osuus liikevaihdosta 19 % Osuus henkilöstöstä 11 % Norjan vakaan taloudellisen aseman ansiosta finanssikriisin vaikutukset maan taloudessa olivat vähäisemmät kuin Euroopassa keskimäärin. Siitä huolimatta yleinen epävarmuus hiljensi yrityssektorin investointeja tietotekniikkaan ja lisäsi varovaisuutta uusien projektien suunnittelussa ja käynnistämisessä. Affecton liiketoiminta Norjassa kehittyi kokonaisuudessaan melko myönteisesti. Alkuvuodesta kysyntä painottui palveluihin, kun taas loppuvuodesta kiinnostus lisääntyi ohjelmistoihin. Uusia työntekijöitä palkattiin edelleen, ja henkilöstön määrä kasvoi 112:een. Norjan maayhtiön liikevaihto oli 20,2 miljoonaa euroa ja tulosta kertyi 2,3 miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui pääosin Contempuksen myynnistä vuoden 2008 loppupuolella ja Norjan kruunun heikkenemisestä suhteessa euroon. Kruunuissa laskettuna Norjan BI-liiketoiminnan liikevaihto säilyi vuoden 2008 tasolla, mutta kannattavuus laski hieman. Uusien osaajien palkkaamista jatkettiin edelleen ja työntekijöiden määrä nousi 112:een vuoden lopussa. Asiakkaiden ja teknologiakumppaneiden kanssa tehty tiivis yhteistyö vahvisti Affecton asemaa Norjan johtavana BI-ratkaisujen toimittajana. Uusia asiakassopimuksia kirjoitettiin muun muassa Norli Gruppenin ja Storebrandin kanssa. Lisäksi Affecto valittiin toimittamaan Norjan sosiaaliturvavirastolle raportointiratkaisu uuteen eläkejärjestelmään. 14 Affecto Vuosikertomus 2009

17 Tasapainoa Elopakin toimitusketjuun Moni meistä tarttuu heti aamulla johonkin Elopakin tuotteeseen, kuten esimerkiksi maito- tai mehupurkkiin. Elopakin Pure-Pak-pakkaukset ovat varmistaneet yritykselle vahvan jalansijan maailmanlaajuisilla maitopakkausmarkkinoilla sekä tuoremehun ja aseptisen mehun pakkauksissa Euroopassa. Elopakin omistaa Ferd-yhtymä, joka on yksi Norjan suurimmista yksityisomistuksessa olevista teollisuusyrityksistä. Ferd on johtava kansainvälinen pakkausalan yritys, jonka tuotteita käytetään hiilihapottomien nestemäisten ruoka-aineiden pakkaamiseen. Yrityksellä on 16 tuotantolaitosta, 40 myyntitoimistoa sekä tytäryhtiöitä ja toimiluvan haltijoita. Tämän globaalin verkoston avulla Ferd myy tuotteitaan yli sadassa maassa ympäri maailmaa. Elopakin Pure-Pak-pakkausten toimitusketju on verrattain monisäikeinen ja se kattaa 40 maata. Haasteena on saavuttaa optimaalinen tasapaino kysynnän ja tarjonnan välillä, Elopakin tietotekniikkajohtaja Bjørn H. Moshuus kertoo. Affecton tuella Elopak toteutti kokonaisvaltaisen yrityksen suorituskyvyn hallintajärjestelmän (CPM), johon kuuluu jatkuva myynnin ennustaminen, keskeiset tuotantoindikaattorit ja kapasiteetin suunnittelu. Ratkaisu mahdollistaa kokonaiskuvan saamisen myynnin ja tuotannon volyymeista, joka on erittäin tärkeää tietoa Elopakille sekä sen asiakkaille ja tavarantoimittajille. Tarkan toimitusketjukuvauksen ansiosta pystymme optimoimaan sekä raaka-ainehankintamme että varastomme. Affecton ansiosta ennusteemme ovat aiempaa tarkempia ja tämän vuoksi kassavirtamme on kohentunut, Moshuus sanoo. Elopakin ratkaisu perustuu Hyperionin Analyzer- ja Essbase-tuotteisiin. Affecto on vastannut tehtävän haasteisiin. Affecton asiantuntemus Hyperionin tuotteissa on meille strategisesti hyvin tärkeää, Mos huus sanoo. Affecto Tanska Onnistunut vuosi Tanskassa Kasvuodotuksin alkavaan vuoteen Vuoden loppupuolella tietotekniikkapalvelujen markkinanäkymät kirkastuivat, odotukset kääntyivät aiempaa myönteisemmiksi ja yleinen kiinnostus BI-ratkaisuihin lisääntyi. Affecton tavoitteena onkin hyödyntää asemansa suurimpana BI-ratkaisuihin keskittyneenä palveluntarjoajana kysynnän vahvistuessa ja päästä takaisin kasvu-uralle. Osuus liikevaihdosta 12 % Osuus henkilöstöstä 6 % Tanskan taloustilanne heikkeni hieman ja sen seurauksena myös tietotekniikkapalveluiden kysyntä tasaantui. Voimakkaammin tilanne näkyi asiakkaiden päätöksentekoprosessien pidentymisenä. Samanaikaisesti myös kilpailu lisääntyi markkinoilla, kun yhä useammat IT-palvelutalot laajensivat tarjoamaansa BI-ratkaisuihin. Affecton liiketoiminta kehittyi olosuhteisiin nähden hyvin. Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 11,5 miljoonaan euroon. Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla ja tulosta kertyi 0,9 miljoonaa euroa. Henkilöstöä palkattiin edelleen lisää ja vuoden lopussa Tanskassa työskenteli 57 henkilöä. Merkittäviä asiakkuuksia Affecton markkina-asema johtavana BI-ratkaisujen tekijänä Tanskassa vahvistui. Yksi merkittävimmistä uusista projekteista oli sopimus Tanskan kuntien tietotekniikka-asioista vastaavan Kombitin kanssa. Myös syksyllä 2008 aloitettu mittava projekti 15

18 Saumatonta yhteistyötä Affecton ja Kombitin menestyksellisen suunnittelu- ja pilottiyhteistyön tuloksena syntyy Tanskaan yksi kaikkien aikojen laajimpia tietovarastoratkaisuja. Kun Tanskan kuntien etujärjestö, KL, päätti toteuttaa kaikille 98 kunnalle yhteisen tietovarastoratkaisun (FLIS), KL:n tietohallinnosta vastaava Kombit aloitti yhteistyöneuvottelut Affecton kanssa. FLIS on yksi kaikkien aikojen laajimpia ja vaativimpia Tanskan julkisen sektorin tilaamista tietovarastoratkaisuista. Siksi oli erityisen tärkeää, että valitsemallamme toimittajalla oli tehtävään vaadittava asiantuntemus ja kokemus. Valintaprosessin kuluessa vakuutuimme siitä, että Affectolla oli parhaat edellytykset työhön, Thomas Christiansen, Kombitin Chief Market Officer, sanoo. FLIS-ratkaisun käyttöönoton tavoitteena on saattaa koko paikallishallinnon ulottuville kaikki keskeinen tieto. Näin edistetään parhaiden käytäntöjen soveltamista ja vahvistetaan päätöksentekoprosesseja. Affecto ja Kombit tekivät tiivistä yhteistyötä, jonka tuloksena Affecto tuotti projektin tarjousvaiheeseen menestyksellisen suunnitelmansa. Affecton suosituksen mukaisesti työryhmä valitsi edistyksellisen lähestymistavan ja päätti ensin kehittää ja testata yksityiskohtaisen konseptin. Näin toimittaessa tarjousvaiheessa säästyy aikaa ja lopullinen, tehokkaampi ratkaisu toteutuu nopeammin. Affecto ja Kombit toteuttivat 26 kuntaa käsittävän konseptiympäristön. Ratkaisu perustuu Informatican ja SAP BusinessObjectsin tiedon integrointiohjelmistoon. Järjestelmään sisältyy tietoa kaikkiaan neljältä paikallishallinnon osa-alueelta. Affecton konsultit paneutuivat työhönsä paikan päällä kiinteänä osana Kombitin projektityöryhmää sen sijaan, että olisivat työskennelleet erillisenä yksikkönä. Näin ollen Affecton asiantuntijat pystyivät tuomaan välittömän panoksensa projektiin. Heti alusta alkaen Affecton rooli oli uskotun neuvonantajan rooli. Missään vaiheessa ei syntynyt välimatkaa konsultin ja projektitoimijan välille. Emme törmänneet tyypilliseen he ja me -vastakkainasetteluun, Thomas Christiansen kiittelee. Oikean yhteistyökumppanin löytäminen on kriittisen tärkeää tällaisessa projektissa, jossa on kyse niinkin haasteellisesta tehtävästä kuin kaikkien Tanskan kuntien yhteisestä tietovarastojärjestelmästä. Hyvin loppuun suoritettu projekti ei riitä myös tuloksen on oltava huippuluokkaa. Kumppanuus Affecton kanssa on tähän mennessä osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi, Peter Egelund, Kombitin Chief Information Officer, lisää. Tanskan verohallinnon kanssa jatkui laajana. Tanskassa jatkettiin panostuksia osaamisen ja toimintatapojen kehittämiseen sekä tarjonnan laajentamiseen. Affecto University on todettu erittäin hyväksi keinoksi erottua kilpailtaessa potentiaalisista työntekijöistä. Moni Tanskan maayhtiössä työskennellyt on hakenut lisäoppia Affecton koulutusohjelmista. Tavoitteena kasvun jatkuminen Tanskan tietotekniikka-alan markkinoiden ennakoidaan hieman piristyvän vuoden 2010 aikana. Maayhtiön tavoitteena on edelleen kasvattaa liiketoimintaansa ja jatkaa panostuksiaan osaamisen vahvistamiseen markkina-asemansa säilyttämiseksi. Myös yhteistyön kehittäminen teknologiatoimittajien kanssa tukee asiakastyön tuloksellisuutta. Maa yhtiö pyrkii edelleen parantamaan arvojensa mukaista toimintaa ja työnantajamielikuvaansa, jota mitataan osallistumalla Great Place to Work Institute:n järjestämään tutkimukseen. Tanskassa työskentelevät affectolaiset ovat määritelleet arvoikseen ammattiylpeyden, kunnioituksen, rehellisyyden ja ammattilaisuuden. Näiden arvojen toteutumista käytännön työssä edistetään edelleen. 16 Affecto Vuosikertomus 2009

19 Kombitin ja Affecton yhteistyössä olivat mukana projektipäällikkö Gert Mann Affectosta, Kombitin vastaavat konsultit Per Steen Larsen ja Maria Mose Hansen sekä Affecton vanhempi konsutti Per Hjorth ja liiketoimintakonsultti Ole Møller Madsen. Affecto Ruotsi Uusin voimin kasvu-uralle Osuus liikevaihdosta 15 % Osuus henkilöstöstä 12 % Talouden hidastuminen näkyi selvästi Ruotsin IT-palvelumarkkinoilla vuoden 2009 aikana. Kilpailu kiristyi, kun asiakkaat joutuivat hidastamaan investointejaan tietotekniikkaan. Aktiivisuus markkinoilla säilyi kuitenkin kohtuullisella tasolla. Ruotsin maayhtiön liikevaihto päätyi 15,8 miljoonaan euroon. Myös liikevoitto laski jääden 0,9 miljoonaan euroon. Ruotsin kruunun voimakas devalvoituminen on vaikuttanut merkittävästi euromääräisiin tuloslukuihin. Ruotsin maayhtiön palveluksessa oli 105 henkilöä vuoden lopussa. Haastavien markkinoiden lisäksi Ruotsin maayhtiön kehitystä hidasti kahden erilaisen yrityskulttuurin yhteensovittamisesta aiheutuneet sisäiset vaikeudet. Tilanteen ratkaisemiseksi Ruotsin maajohto vaihdettiin ja vt-toimitusjohtajaksi nimitettiin lokakuussa Åge Lønning. Häntä seurasi maaliskuun alussa 2010 maajohtajana aloittanut Fredrik Prien. Uuden johtoryhmän tekemien toimenpiteiden ansiosta tilanne saatiin tasapainottumaan. Kasvutavoitteiden saavuttaminen vaatii kuitenkin edelleen panostuksia toiminnan ja osaamisen vahvistamiseen. 17

20 Sähköinen asiakirjahallinta tehostaa PZU Lietuvan asiakaspalvelua Kun PZU Lietuva valitsi kumppania asiakirjahallintansa tehostamiseen, Affecto oli jo tuttu tekijä aiemmin toteutetusta implementointiprojektista. Affecto voittikin tarjouskilpailun, muun muassa siksi, että sen referenssilistalta löytyi vastaavanlainen ja menestyksekkäästi hoidettu korvaushakemusten hallintaprojekti toiselle liettualaiselle vakuutusyhtiölle. Liettuassa toimiva PZU Lietuva on vakuutusyhtiö ja osa PZU Group:ia, joka on yksi Keski- ja Itä-Euroopan johtavia finanssikonserneja. Seitsemän kuukautta kestäneen projektin aikana Affecto räätälöi Saperion ECM:n teknologian pohjalle ratkaisun PZU Lietuvan korvaushakemusten hallintaan. PZU:n vakuutustietojärjestelmään integroitu ratkaisu käsittää muun muassa asiakirjojen automaattisen kulun ja keskitetyn sähköisen arkistoinnin. Uuden ohjelmiston ansiosta kaikki korvaushakemuksiin liittyvät asiakirjat, kuten kirjeet, hakemukset, vahinkoarviot, poliisiraportit ja kuvat vahingoittuneesta omaisuudesta, ovat sähköisinä dokumentteina ja jokainen asiakaspalvelija näkee ne omalta työasemaltaan. Tieto on siten nopeammin saatavilla ja myös varmemmassa tallessa kuin fyysiset asiakirjat, jotka saattavat kadota tai joutua vääriin kansioihin. Lisäksi paperikopioiden väheneminen pienentää varastointikustannuksia. Automatisoitu asiakirjankäsittely varmistaa, että hakemukset etenevät oikeaa käsittelyreittiä ja sovittujen aikataulujen mukaan. Projektin alkaessa PZU Lietuvan tavoitteena oli tehostaa asiakaspalveluaan ja vähentää arkistoinnin kustannuksia. Uusi asiakirjahallinta mahdollistaa sekä palvelulaadun parantamisen että suuremman korvaushakemusten määrän käsittelyn samoilla henkilöstöresursseilla. Yhtiömme perusarvona on luotettavuus. Seuraamme korkeimpia laatustandardeja ja varmistamme, että jokaista asiakasta palvellaan luotettavasti. Tarjoamme ammattitaitoista palvelua ja yksilöllisiä neuvoja jokaiselle asiakkaallemme. Korvaushakemusjärjestelmä, joka implementoitiin Affecto Lietuvan kanssa, auttaa meitä toimimaan yrityksemme arvojen mukaisesti, PZU Lietuvan hallituksen jäsen Pavel Jaževič kertoo. Yhteistyötä Affecton kanssa tullaan jatkamaan, kun järjestelmään lisätään uusia ominaisuuksia asiakkaan toiveiden mukaan. PZU Lietuvan hallituksen jäsen Pavel Jaževič (vas.) ja Affecton projektipäällikkö Ričardas Šiaulys suunnittelevat jo toteutettuun järjestelmään lisäominaisuuksia. Affecto Baltia Lama leikkasi liikevaihtoa Osuus liikevaihdosta 12 % Osuus henkilöstöstä 29 % Baltian maiden taloustilanne synkkeni voimakkaasti vuonna Maailmanlaajuinen finanssikriisi heikensi ulkomaisen rahoituksen saatavuutta ja valtiontalouksien alijäämäisyyden takia myös julkinen sektori joutui tekemään huomattavia menoleikkauksia tasapainon saavuttamiseksi. Viron, Latvian ja Liettuan bruttokansantuotteet supistuivat prosenttia vuoden 2009 aikana, mutta Puolassa saavutettiin lievä kasvu. Latviassa jatkaa vakuutus yhtiöiden sovellusratkaisuja tarjoava yksikkö. Baltian alueen liikevaihto laski 50 prosenttia jääden 12,2 miljoonaan euroon. Myös kannattavuus laski selvästi ja tulos jäi 2,7 miljoonaa euroa tappiolliseksi sisältäen alueella tehdyt uudelleenjärjestelykustannukset, 1,2 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi alueella tehtiin 6,2 miljoonan liikearvon alaskirjaus. Syvä taantuma näkyi Affecton toiminnassa voimakkaammin jo alkuvuodesta Latviassa ja Liettuassa, joissa tietotekniikkapalveluiden kysynnän lasku vaati nopeita supistamistoimia. Henkilömäärää laskettin alueella tässä yhteydessä 400:sta työntekijästä 270:een työntekijään. Virossa työntekijämäärä säilyi kuitenkin ennallaan. Latvian markkinoille palveluja 18 Affecto Vuosikertomus 2009

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

SYSOPENDIGIA Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/ Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj

SYSOPENDIGIA Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/ Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-3/2007 26.4.2007 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 2007 SYSOPENDIGIA Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 SysOpen Digia Plc in brief SYSOPENDIGIA Oyj Corporate

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digia Oyj osavuosikatsaus Q3 2016 Timo Levoranta 28.10.2016 Tammi-syyskuun pääkohdat + 8,7 % liikevaihdon kasvu 6,1 % liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2011 11.8.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto laski 3,1 prosenttia Liikevaihto 65,7 (67,8) miljoonaa euroa Liikevoitto kertaeristä

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Lehdistötiedote 8.3.2016 klo 9.00 EKOKEM OYJ: TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT 1.1. 31.12.2015. Viimeinen vuosineljännes 2015:

Lehdistötiedote 8.3.2016 klo 9.00 EKOKEM OYJ: TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT 1.1. 31.12.2015. Viimeinen vuosineljännes 2015: 1 Lehdistötiedote 8.3.2016 klo 9.00 EKOKEM OYJ: TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT 1.1. 31.12.2015 Tiedotteessa esitetään yhteenveto Ekokem Oyj:n tilinpäätöstiedoista. Tiedot ovat tilintarkastamattomia. Täydellinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-9/2013 1.11.2013 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Veroilmoitus_tehty Tarjouspyyntö_hyväksytty Eläkkeet_maksettu Asiakaspalaute vastaanotettu Työvuoro_vastaanotettu Asiakaspalaute_lähetetty

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

Transformaatio jatkuu

Transformaatio jatkuu 1 Kemiralla vahva heinä syyskuu Transformaatio jatkuu Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.11.2005 Sisältö Kemiran heinä syyskuu Tammi syyskuu Liiketoiminta-alueet heinä syyskuussa Kemiran osakkeen kehitys Muutoksen

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila Osavuosikatsaus 1-3/2012 Mika Ihamuotila 9.5.2012 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi pitkälti yhtiön odotuksia. Kaudella avattiin yksi oma myymälä Suomessa. 2) Liikevaihto:

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2012 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2013-2 - Vuosi 2012 oli haasteellinen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtiökokous

TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtiökokous 1 ESITYSLISTA 2 TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtiökokous 5.4.2011 3 KONSERNIN STRATEGIA JA ORGANISAATIO YHTEENVETO VUODESTA 2010 Milj. EUR IV/2010 IV/2009 I-IV/2010 I-IV/2009 Liikevaihto 60,4 51,4 269,4 234,6 Raportoitu

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 1 Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 28.7.2005 IR: Päivi Antola, paivi.antola@kemira.com, puh. 010 86 21140 Sisältö Kemiran tammi - kesäkuu Liiketoiminta-alueet tammi

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Avainlukuja tammi kesäkuu 2011 1 6/11 1 6/10 Muutos % Q2/11 Q2/10 Muutos % Liikevaihto, Me 1066 903 18 % 536 487 10 % Liiketulos,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2003 klo 10.00 1(6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003 - Kolmas vuosineljännes odotusten mukainen - Liikevaihto 17,0 milj. euroa, laskua

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta 1 2009/1 Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta Finpron seminaari 22.1.2009 Harri Roos 2 2009/1 Vaasan & Vaasan -konserni Johtava tuoreleivonnan toimija Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q Mikko Helander

Osavuosikatsaus Q Mikko Helander Osavuosikatsaus Q3 2016 26.10.2016 Mikko Helander Kesko myy Venäjän päivittäistavarakauppansa Lentalle Kesko Food Russia Holding Oy on 26.10.2016 sopinut myyvänsä päivittäistavarakaupan liiketoimintansa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

HKScan Oyj Q1 Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Kai Seikku Sijoittajainfo

HKScan Oyj Q1 Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Kai Seikku Sijoittajainfo HKScan Oyj Q1 Osavuosikatsaus 7.5.2008 Toimitusjohtaja Kai Seikku Sijoittajainfo 7.5.2008 HKScan Oyj Q1/ 2008 Q1/ 2007 2007 Liikevaihto, Meur 510,1 498,6 2 107,3 Liikevoitto, Meur 6,1 9,2 55,3 - Liikevoitto

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot