Affecto. Fiskars Homen ja Affecton yhteis työ laajeni brändisivustojen. toteutuksesta tietovarastoratkaisuun.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Affecto. Fiskars Homen ja Affecton yhteis työ laajeni brändisivustojen. toteutuksesta tietovarastoratkaisuun."

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 12 Fiskars Homen ja Affecton yhteis työ laajeni brändisivustojen teknisestä toteutuksesta tietovarastoratkaisuun. Vuosikertomus 2009 Sisältö Vuosi 2009 lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Strategia ja visio 4 Toiminta ja palvelut 5 Toimintaympäristö 8 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Norjassa 14 Liiketoiminta Tanskassa 15 Liiketoiminta Ruotsissa 17 Liiketoiminta Baltiassa 18 Tietoja osakkeenomistajille 20 Yhteystiedot 21 Affecton tilinpäätös on erillisenä liitteenä. 16 Affecton ja Kombitin tiiviin yhteistyön tuloksena syntyy Tanskan yksi kaikkien aikojen laajimmista tietovarastoratkaisuista, joka sisältää tietoa kaikkiaan neljältä paikallishallinnon osa-alueelta. Affecto Affecto toimittaa tietojärjestelmäratkaisuja, joilla organisaatiot linkittävät strategiset tavoitteensa toiminnan ohjaamiseen. Toteuttamamme BI- eli liiketoimintatiedon hallintaratkaisut jalostavat ja jakavat toiminnanohjaus- ja muiden IT-järjestelmien keräämää tietoa. Affecto toteuttaa myös organisaatioiden prosesseja tehostavia ja yksinkertaistavia operatiivisia ratkaisuja sekä tarjoaa paikkatietopalveluja. Business Intelligence -palveluja yhtiö tarjoaa koko toiminta-alueellaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Operatiivisia ratkaisuja yhtiö rakentaa Suomessa ja Baltian maissa. Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Puolassa.

3 14 Norjalaisen Elopakin tuotteita ovat maito- ja mehupurkkeina tutuiksi tulleet Pure-Pak-pakkaukset, joita se toimittaa yli 100 asiakkaalle 40 eri maahan. Affecton Elopakille toteuttama ratkaisu antaa myynnistä ja tuotannon volyymista tarkan kokonaiskuvan, jonka avulla on muun muassa voitu tehostaa raaka-ainehankintoja. 18 Affecto toteutti Liettuassa toimivalle vakuutusyhtiölle PZU Lietuvalle ratkaisun korvaushakemuksiin. Ratkaisun ansiosta kaikki hakemuksiin liittyvät asiakirjat ovat sähköisinä dokumentteina, jotka jokainen asiakaspalvelija voi nähdä omalta työasemaltaan. Vuosi 2009 Talouden taantuminen laski IT-palveluiden kysyntää, mikä heijastui Affecton liikevaihtoon ja tulokseen. Erityisesti Baltian markkinatilanteen vaatimat uudelleen järjestelyt ja liikearvojen alentumiset laskivat kannattavuutta. Suomessa, Norjassa ja Tanskassa markkinat säilyivät kohtuullisina. Baltiassa lama näkyi voimakkaana ja edellytti saneeraustoimenpiteitä. Ruotsissa maayhtiön johto uudistettiin. Avainluvut Liikevaihto, M 131,6 103,0 Liikevoitto, M 11,8-3,6 Tilauskanta, M 44,5 41,1 Henkilöstö vuoden lopussa Taseen loppusumma, M 146,6 136,3 Tulos/osake, 0,40-0,33 Osinko/osake, * ) 0,14 0,06 Omavaraisuusaste, % 43,0 42,9 * ) hallituksen esitys Liikevaihto, M Liikevoitto, M Tilauskanta, M 131,6 103,0 11,8-3,6 44,5 41,

4 Toimitusjohtajan katsaus Laakson kautta kasvun tielle Affecto lähti kuluneeseen toimintavuoteen vahva kasvukausi ja vakaa markkina-asema eväinään. Näimme toimintavuoden alussa yleisen taloussuhdanteen merkittävän muutoksen kaikissa toimintamaissamme. Finanssikriisistä alkunsa saanut talouslama iski erityisen kovalla voimalla Baltiaan, missä jouduimme turvautumaan Affecton historiassa poikkeuksellisiin toimenpiteisiin. Sen sijaan Pohjoismaissa olemme onnistuneet vallitsevissa olosuhteissa kokonaisuutena hyvin. Liikevaihtomme laski 103 miljoonaan euroon. Laskuun vaikuttivat pääasiassa kolme tekijää: Baltian alueen liikevaihdon puolittuminen, pudotus Ruotsissa sekä Affecton strategiaan kuulumattoman, vuonna 2008 tapahtuneen, Contempus-liiketoiminnan myynnistä johtunut Norjan liikevaihdon supistuminen kolmanneksella. Tanskan maayhtiö oli ilonaiheemme, sillä siellä päästiin edelleen kasvulukuihin. Liikevaihtolukuihin vaikuttivat omalta osaltaan heikentävästi pohjoismaisten valuuttojen epäedullinen kurssikehitys. Baltian liiketoiminnan uudelleenjärjestelyjen johdosta Affecto-konsernin liiketoiminta päätyi 3,6 miljoonaa euroa tappiolle. Maayhtiöiden kannattavuus säilyi kuitenkin positiivisena Baltiaa lukuun ottamatta. Eteenpäin kaikilla rintamilla Olemme edenneet taloustilanteen muutoksista huolimatta strategiamme mukaisesti. BI-liiketoiminnassa asemamme on vahvistunut, Suomessa kasvatimme operatiivisten ratkaisujen liikevaihtoa, Baltian resursseja hyödynnettiin muissa maissa aiempaa enemmän ja henkilöstön kehittämisessä saavutimme uusia virstanpylväitä. 2 Affecto Vuosikertomus 2009

5 BI-liiketoiminnassa suurimmat haasteet olivat Ruotsissa, jossa kohtasimme pohjoismaisittain vakavimmin sekä IT-markkinoiden vaikeudet että sisäiset ongelmat. Henkilöstömme väheni merkittävästi ja maayhtiön johto vaihdettiin lokakuussa. Samalla myös koko organisaation toimintaa tehostettiin. Uudeksi maajohtajaksi nimitettiin maaliskuun alussa 2010 aloittanut Fredrik Prien. Norjan liiketoimintamme oli vaikeassa markkinatilanteessa edelleen hyvällä kannattavuustasolla ja säilytimme hyvin asemamme. Erityinen ilonaihe oli Tanska, jossa vahvistimme asemaamme kasvattamalla liikevaihtoa yhdeksällä prosenttia. Suomen liiketoiminta osoitti kokonaisuutena erinomaisen iskukykynsä reagoida vaikeisiinkin markkinatilanteisiin. Operatiivisissa ratkaisuissa Suomen maayhtiö ylsi merkittäviin uusiin asiakkuuksiin. Aloitimme yhteistyön muun muassa Suomen Akatemian ja Metlan sekä Valtiovarainministeriön kanssa, jolle toimitamme valtion budjettijärjestelmän. Viimeksi mainittu sopimus on yksi Affecton historian suurimpia. Vahvistimme organisaatiotamme nimittämällä Ray Bymanin maajohtajaksi. Karttakeskus on siirtänyt liiketoimintansa painopisteen selkeästi kuluttajamarkkinoilta paikkatiedon ulkoistushankkeisiin ja konsultointiin sekä digitaalisen karttamateriaalin lisensointiin sillä seurauksella, että kaksi kolmannesta Karttakeskuksen liikevaihdosta tulee jo näistä yrityksille suunnatuista IT-palveluista. Baltian liiketoimintamme kohtasi maailmanlaajuisen taantuman voimakkaasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Reagoimme tilanteeseen välittömästi vähentämällä resurssejamme kolmanneksen, yhteensä 130 henkeä, eniten Latviassa ja Liettuassa. Osana toimenpiteitä myimme Latvian paikallisille markkinoille keskittyvän liiketoimintamme. Toimenpiteiden vaikutukset sekä alaskirjaukset veivät tuloksemme miinukselle. Baltiassa strategiamme keskittyy paikallismarkkinoiden lisäksi nearshore-toiminnan vahvistamiseen ja vakuutusalan TIA-liiketoiminnan kehittämiseen. Nearshoringissa olemme edenneet hyvällä sykkeellä, josta oiva esimerkki on Viron tytäryhtiömme palvelutoimitukset seitsemään maahan. Vakuutusalan hiljaisesta kysynnästä huolimatta onnistuimme vuoden lopulla solmimaan ruotsalaisen Dina Försäkringar -vakuutusyhtiön kanssa TIA-järjestelmätoimitusta koskevan sopimuksen, joka työllistää merkittävän määrän Latvian, Liettuan ja Puolan maayhtiöiden TIA-konsulttejamme. Henkilöstön asiantuntemuksen ja työolojen kehittämisessä etenimme strategiamme mukaisesti. Olemme kehittäneet henkilöstömme osaamista Affecto Universityssä edelleen. Toimintavuoden aikana erilaisiin asiantuntijaohjelmiin osallistui kaikkiaan yli 150 affectolaista. Olemme kehittäneet henkilöstömme osaamista Affecto Universityssä edelleen. Toiminta vuoden aikana erilaisiin asiantuntijaohjelmiin osallistui kaikkiaan yli 150 affectolaista. Henkilöstön tyytyväisyyttä Affectoon työpaikkana olemme mitanneet jo kolmatta vuotta Great Place to Work -tutkimuksella. Edistyminen on ollut useimmilla mittareilla mitattuna ripeää, ja tutkimuksista saatua palautetta on käytetty aktiivisesti työtapojen ja työympäristön kehittämiseen. Toimialallamme keskittyminen viiden suuren teknologiakumppanimme, IBM, Informatica, Microsoft, Oracle ja SAP, ympärille jatkui. Affecto vahvisti yhteistyötään sekä niiden että toimialan muiden keskeisten ohjelmistotoimittajien kanssa. Tiivistimme sekä myynnillistä että markkinoinnillista näkyvyyttä kumppaneidemme kanssa ja saimme heiltä lukuisia huomionosoituksia yhteistyömme tuloksellisuudesta. Paluu kannattavuuteen Aktiivisilla, olosuhteisiin reagoivilla toimenpiteillä olemme säilyttäneet ja vahvistaneet asemaamme Pohjoismaiden vahvimpana liiketoimintatiedon hallintaratkaisujen toimittajana. Olemme solmineet huomattavan määrän merkittäviä uusia asiakassopimuksia kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Baltian toimintomme etenevät suunnitellusti nearshoring- ja TIA-liiketoiminnassa. Suurin vahvuutemme on edelleen asiantuntijamme, joiden osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen on menestyksemme ydin. Affecto on entistä kiinnostavampi yritys sekä palvelutoimittajana että työnantajana. Markkina-asemamme on vahva, kun kysynnässä on jälleen selvästi havaittavaa positiivista virettä. Tavoitteemme on kannattavan kasvun tie. Esitän lämpimät kiitokseni Affecton henkilöstölle hyvästä työstä sekä asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja osakkeenomistajillemme luottamuksesta työtämme kohtaan. Pekka Eloholma 3

6 Visio Visio Vuonna 2011 Affecto on johtava Business Intelligence -ratkaisujen eli liiketoimintatiedon hallintaratkaisujen toimittaja Pohjoismaissa ja Baltiassa. BI-liiketoiminta on mahdollisesti laajentunut myös muualle Pohjois-Eurooppaan. Affecto on osaavin ja laadukkain operatiivisten ratkaisujen toimittaja valituilla toimialoilla sekä maantieteellisillä alueilla. Liikevaihtomme kasvaa markkinoita nopeammin ja olemme markkina-alueemme kannattavimpia yrityksiä. Affecto on paras investointi sidosryhmilleen. Henkilöstöllemme olemme paras työpaikka oman osaamisen ja ammattitaidon kasvattamisen kannalta. Asiakkaat saavat meiltä laadukkaita ratkaisuja ja palveluja, jotka perustuvat asiakastarpeiden syvään ymmärtämiseen. Sijoittajille tarjoamme kestävän omistaja-arvon kehityksen. Strategia Strategia Strategiamme ydin on kestävä ja kannattava kasvu. Liiketoimintamme perustuu kahteen vahvaan osaamisalueeseen: Business Intelligence -ratkaisujen eli liiketoiminta tiedon hallintaratkaisujen tuottamiseen sekä operatiivisiin IT-ratkaisuihin, joihin kuuluvat muun muassa sisällön- ja dokumenttienhallintaratkaisut (ECM). Hyödynnämme kasvavassa määrin Baltian alueen resursseja pohjoismaisessa palvelutarjonnassamme. Keskitymme henkilöstömme osaamisen kehittämiseen. Uskomme innostavaan johtamiseen ja palkitsemme onnistumisista. 4 Affecto Vuosikertomus 2009

7 toiminta ja palvelut Laadukasta palvelua lähellä asiakasta Affecton strategia tähtää kestävään ja kannattavaan kasvuun. Tavoitteemme on kasvaa markkinoita nopeammin ja olla yksi Pohjoismaiden kannattavimmista julkisesti noteeratuista IT-palveluyrityksistä. Kasvutavoitteeseen pyritään lähinnä orgaanisella kasvulla, mutta myös yritysostot ja markkina-alueen laajentaminen ovat mahdollisia. Affecton IT-palveluliiketoiminta keskittyy Business Intelligence -ratkaisujen (BI) eli liiketoimintatiedon hallintaratkaisujen ja operatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen. Lisäksi Affecto tuottaa paikkatietopalveluja Suomessa. Affecton markkina-alueen muodostavat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Liettua, Latvia ja Puola, ja yhtiö on organisoitunut maayhtiöittäin. Affecton tavoitteena on edelleen parantaa johtavaa asemaansa BI-ratkaisuissa Pohjoismaissa. Operatiivisissa IT-ratkaisuissa tavoitteena on vahvistaa nykyistä hyvää markkina-asemaa Suomessa ja Baltian alueella. Paikkatietopalveluissa Affecto jatkaa Suomen markkinajohtajana. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää monipuolisen osaamisen jatkuvaa vahvistamista, asiakkaiden tarpeisiin parhaiten sopivien laadukkaiden ratkaisujen ja palvelujen tuottamista sekä kustannustehokasta toimintatapaa. 5

8 Kattava palvelutarjonta Affecto palvelee asiakkaitaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti valituilla ratkaisualueilla. Affecton ratkaisutarjonta sisältää johtamista, päätöksentekoa ja operatiivisia prosesseja tukevia sovelluksia. BI-ratkaisut tuottavat tietoa johtamisen ja strategisen suunnittelun tueksi, kun taas operatiiviset ratkaisut tehostavat asiakkaiden toimintaa ja liiketoimintaprosesseja. Yhä useammin asiakasprojekteissa hyödynnetään sekä BI-ratkaisujen että operatiivisten ratkaisujen, kuten ECM:n tai GIS:n, osaamista. Myös BI- ja ECM-teknologiat ovat lähenemässä toisiaan. Siten Affecton palvelutarjonta mahdollistaa entistä suurempien kokonaisuuksien suunnittelun ja toimittamisen asiakkaille. Paikkatietopalvelut Karttakeskuksesta Affecto tarjoaa asiakkailleen Karttakeskuksen nimellä paikkatietopalveluja, jotka kattavat tietotekniset paikkatietoratkaisut (GIS), digitaaliset paikkatietoaineistot sekä karttakustanteet. Affecto hyödyntää paikkatieto-osaamistaan ratkaisuissa, joiden avulla tehostetaan yritysten liiketoimintaa ja tuodaan kustannussäästöjä operatiivisiin prosesseihin. Paikkatietopalveluja hyödynnetään muun muassa kuljetus- ja logistiikka-alalla, metsäteollisuudessa, infrastruktuurin rakentamisessa, kaupassa ja vakuutusalalla sekä julkisella sektorilla. Laatujärjestelmillä toimintavarmuutta Affecton tavoitteena on olla omien osaamisalueidensa laadukkain IT-ratkaisutoimittaja. Suomessa käytetään ISO laatujärjestelmää ja muissa maissa erilaisia projektityömalleja ja seurantajärjestelmiä. Laatua kehitetään ottamalla parhaat toimintamallit käyttöön kaikissa maissa. Tavoitteena on luoda yhtenäinen ja tehokas laatujärjestelmä koko konserniin. Sekä BI-ratkaisuihin että projektijohtamiseen onkin jo luotu omat toteutusmallit. Tasapainoinen asiakaskunta Affecto toimii entistä lähempänä asiakkaitaan ja kehittää toimintatapojansa ja organisaatiotaan asiakaslähtöisemmiksi. Affecto on saavuttanut hyvän maineen asiakkaidensa keskuudessa. Vuonna 2009 Operatiiviset ratkaisut Business Intelligence -ratkaisut Tavoitteet, visio ja strategia Raportointi ja analysointi Ennustaminen ja budjetointi Prosessit Taloushallinto Henkilöstöhallinto Tuotanto Muut prosessit Organisaation päätöksentekijät Tietovarastointi Järjestelmät ECM ERP CRM SCM Muut järjestelmät Tiedon integrointi 6 Affecto Vuosikertomus 2009

9 Viimeisten asiakaskyselyiden mukaan Affecton asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. tehdyn asiakastytyväisyyskyselyn mukaan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Affecton laaja ja monipuolinen asiakaskunta koostuu eri toimialojen yrityksistä ja julkisen sektorin organisaatioista, joiden osuus on viime vuosien aikana lisääntynyt. Myös asiakkaiden ja projektien koko on selvästi kasvanut viime vuosina. Siitä huolimatta suurimmankin asiakkaan tuoma liikevaihto jää alle viiden prosentin osuuteen kokonaisuudesta. Suuri osa yhtiön asiakassuhteista on pitkäaikaisia. Usein asiakassuhteet jatkuvat aluksi toimitetun ratkaisun jatkokehitystyöllä ja ylläpitopalveluilla. Projektisopimusten lisäksi asiakkuus voi perustua myös siihen, että ratkaisut tarjotaan asiakkaille palveluna. Johtavien teknologiatoimittajien kumppani IT-markkinat koostuvat laitteisto- ja ohjelmistotuottajista sekä Affecton tyyppisistä järjestelmäintegraatiota tarjoavista IT-palveluyrityksistä. Affecto toimittaa teknologiariippumattomia konsultointipalveluja. Ratkaisut perustuvat asiakkaiden kanssa valittuihin, teknologioihin, jotka soveltuvat parhaiten asiakkaan tietotekniikka-arkkitehtuuriin ja tarpeisiin. Koska asiakkailla on käytössään monia eri teknologioita, myös Affectolla on oltava monipuolista teknologiaosaamista. Affecto onkin määrätietoisesti kehittänyt ja laajentanut teknologiaosaamistaan ja nykyään yhtiöllä on vahvaa osaamista kaikista johtavista teknologioista. Affecton teknologiakumppaneita ovat muun muassa IBM/Cognos, Informatica, Microsoft, Oracle/Hyperion, SAP/Business Objects, ESRI, Lawson, Map- Info, OpenText ja TIA. Toimialalla on viime vuosien aikana tapahtunut useita yritysjärjestelyjä, mikä kertoo markkinoiden kasvaneesta kiinnostuksesta BIratkaisuihin. Affecton tiivis yhteistyö kaikkien merkittävien teknologiatarjoajien kanssa vahvistaa yhtiön asemaa BI-ratkaisujen johtavana tarjoajana. Operatiiviset ratkaisut tehostavat toimintaa Organisaatioiden toimintaa tehostavia asiakaskohtaisia sovelluksia ovat esimerkiksi sisällön- ja dokumenttienhallinnan ratkaisut (ECM), toiminnanohjausjärjestelmät sekä erilaiset operatiiviset sovellukset ja ohjelmistopalvelut. Affecton tarjoamat sisällönja dokumentinhallintapalvelut kattavat kaikki dokumentin elinkaaren vaiheet tiedon talteen ottamisesta, asiankäsittelystä sekä dokumenttien hallinnasta ja jakamisesta tietojen arkistointiin asti. Kaikki operatiiviset ratkaisut suunnitellaan asiakkaan tarpeiden ja olemassa olevien tietojärjestelmien mukaan. Affecto tarjoaa operatiivisiin ratkaisuihin myös kattavat ylläpito-, koulutus- ja tukipalvelut. Merkittävin yksittäinen toimiala, jota Affecton operatiiviset ratkaisut palvelee, on julkishallinto. Sille toteutetusta järjestelmäsuunnittelusta, käyttöönottoprojekteista sekä jatkokehityksestä Affectolla on pitkäaikaista ja syvällistä osaamista lähes kaikissa toimintamaissaan. Tällä alueella solmittiin myös kuluneena vuonna useita merkittäviä uusia sopimuksia. Affecto tekee lisäksi tanskalaisen TIA-järjestelmän (The Insur ance Application) implementointeja maailmanlaajuisesti. BI-ratkaisut kokoavat olennaisen tiedon BI-ratkaisut eli liiketoimintatiedon hallintaratkaisut tuottavat yrityksille ja julkisille organisaatioille tietoa johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Ne mahdollistavat asiakkaiden toiminnanohjausjärjestelmistä sekä erillisistä myynti-, asiakashallinta- ja talousjärjestelmistä kertyvän tiedon yhdistämisen ja tehokkaan hyödyntämisen. BI-ratkaisun ansiosta organisaatiolla on koko ajan käytössään ajantasainen kokonaisnäkemys liiketoiminnastaan. Näin yrityksen ja organisaation toiminnan seuranta ja suunnittelu helpottuvat, koska päätöksenteon tukena on parempaa tietoa. Samalla BI-ratkaisut linkittävät erilaiset operatiiviset prosessit entistä tiiviimmin organisaatioiden strategisiin tavoitteisiin. BI-ratkaisut mahdollistavat myös tiedon jakamisen organisaation sisällä ja yhteistyökumppaneiden kesken. Kaiken kaikkiaan organisaation toiminnan läpinäkyvyys kasvaa. Hyvä esimerkki toiminnan suunnittelua tukevista BI-ratkaisuista ovat suorituskyvyn kokonaisvaltaista hallintaa edistävät CPM-ratkaisut (Corporate Performance Management). Niiden avulla organisaatio pystyy hallitsemaan yhdellä näkymällä toimintansa laajoja kokonaisuuksia, kuten toiminnan suunnittelua, budjetointia ja analysointia. Affectossa BI-ratkaisut rakennetaan aina asiakkaan tarpeen ja olemassa olevien järjestelmien mukaan. BI-konsultit toteuttavat ratkaisun tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa työskentelemällä usein asiakkaan tiloissa. Ratkaisun valmistuttua sen tehokas toiminta varmistetaan käyttökoulutuksella sekä usein myös jatkuvalla palvelusopimuksella, joka voi käsittää lisenssi- ja sovellusylläpitoa. Ratkaisujen pohjana käytetään maailman johtavia BI-teknologioita, joiden valinta tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. 7

10 NORJA Merkittäviä uusia asiakkuuksia. Hyvä kannattavuus. RUOTSI Haastavat markkinat. Maayhtiön johto uudistettiin. SUOMI Asema vahvistui kaikilla liiketoimintaalueilla. BALTIA TANSKA Asema vahvistui ja liikevaihto kasvoi. Lama toteutui ennakoitua syvempänä ja markkinat kääntyivät selvään laskuun. Toimintaympäristö Pohjoismaiset markkinat kestivät Vuoden 2008 loppupuolella alkanut maailmanlaajuinen talouden heikkeneminen hiljensi myös tietotekniikkapalvelujen markkinoita. Pohjoismaissa niiden kasvu hiipuikin, mutta kokonaisuudessaan alan kysyntä säilyi kohtuullisella tasolla. 8 Affecto Vuosikertomus 2009

11 Affecto säilytti hyvän markkinaasemansa kaikissa toimintamaissaan. Yhtiön asema julkisen sektorin tietotekniikkakumppanina vahvistui ja asiakaskunta kasvoi Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Baltian maissa, joissa kasvu on viime vuosina ollut voimakkainta, myös lama toteutui ennakoitua syvempänä ja markkinat kääntyivät selvään laskuun. Sekä Pohjoismaissa että Baltiassa osa yrityksistä joutui siirtämään eteenpäin jo suunniteltuja kehityshankkeita ja kohdistamaan resurssit vain kaikkein välttämättömimpiin projekteihin. Pohjoismaissa julkinen sektori jatkoi edelleen toimintansa tehostamista uusilla tietotekniikkahankkeilla, mutta Baltiassa julkiset investoinnit vähenivät. Affecto säilytti hyvän markkina-asemansa jokaisessa toimintamaassaan. Yhtiön asema julkisen sektorin tietotekniikkakumppanina vahvistui ja asiakaskunta kasvoi Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Kilpailutilanne ja hintataso pysyivät vuoden aikana pääosin vakaina, mutta Baltiassa hintakilpailu koveni selvästi. Affecton kilpailijoita ovat IT-markkinoiden moniala-yhtiöt kuten Accenture, Fujitsu, Tieto ja Logica, jotka tarjoavat osittain samoja palveluja kuin Affecto. Lisäksi markkinoilla on pieniä paikallisia kilpailijoita, joilla on osittain samoja palveluja kuin Affectolla. Hintakilpailukin on kireää, mutta yleensä asiakkaat painottavat merkittävimpinä valintakriteereinään ratkaisujen sopivuutta, laatua ja toteuttajan kokemusta. Markkinoilla kasvuvaraa Sekä yrityksissä että julkisella sektorilla on tarve jatkuvasti tehostaa omaa toimintaansa. Tietotekniikkaratkaisut ovat yksi keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Affecton BI-ratkaisut helpottavat ja parantavat liiketoiminnan johtamista ja suunnittelua. Operatiiviset ratkaisut puolestaan tehostavat ja automatisoivat asiakkaiden liiketoimintaprosesseja. Entistä useammin asiakkaan tarvitsemassa ratkaisussa hyödynnetään näitä molempia osaamisalueita, joten Affecton tarjonta vastaa hyvin asiakkaan tarpeisiin. BI-ratkaisuissa on selvää kasvupotentiaalia erityisesti julkisella sektorilla. BI-ratkaisuissa ollaan nyt siirtymässä yksittäisten ja tiettyyn tarpeeseen tehtävistä ratkaisuista kokonaisiin BIstrategioihin. Siten BI-ratkaisut otetaan yrityksissä osaksi kokonaisuuden suunnittelua ja niiden käyttäjäkunta laajenee. Aiemmin BI-ratkaisuja käyttivät asiantuntijat, mutta nyt niitä hyödynnetään organisaatioissa entistä laajemmin. Kiinnostusta BI-ratkaisuihin on edistänyt myös käytettävien teknologioiden kehittyminen. Ratkaisun toteutus vaatii entistä vähemmän räätälöintiä, koska ratkaisurungot ovat joustavampia ja tuotepaletissa on jo valmiina erilaisia työkaluja. Käänne parempaan näköpiirissä Affecton liiketoiminnasta noin 88 prosenttia tulee Pohjoismaista ja 12 prosenttia Baltiasta ja Puolasta. Vuoden 2009 loppupuolella markkinoilla on näkynyt jo merkkejä tietotekniikkapalvelujen kysynnän elpymisestä Pohjoismaissa. Markkinoiden myönteinen vire antaa olettaa, että pohjoismaiset markkinat lähtevät uudelleen kasvuun vuoden 2010 aikana. Baltiassa toimialan kehityksen odotetaan edelleen olevan heikkoa. Valtiontalouksien epätasapaino heikentää julkisen sektorin investointimahdollisuuksia ja vaisu kulutuskysyntä lisää yritysten epävarmuutta. Siten Baltian maiden talouksien elpyminen etenee hitaasti ja kasvua voidaan odottaa vasta vuoden 2010 jälkeen. Affecton tavoitteena on säilyttää asemansa johtavana BI-ratkaisujen toimittajana ja vahvistaa asemaansa sisällön- ja dokumenttienhallinnan ratkaisuissa. Osaamisen kehittämisen rinnalla lisätään eri maissa olevien resurssien käyttöä yli rajojen. 9

12 Suomen maayhtiössä jokainen tiimi sai tehdä ehdotuksensa arvoista. Parhaista ehdotuksista valittiin neljä arvoa henkilöstöpäivänä järjestetyssä äänestyksessä. Myyntitiimiin kuuluvien Henrikki Järvisen (vasemmalla), Katja Vuokilan ja Harri Kivisen mielestä arvojen valintaprosessi toteutettiin oikealla tavalla. Henkilöstö Ihmiset ovat Affecton sielu Ammattitaitoinen, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on Affecton menestyksen kulmakivi. Affecton tavoitteena on tarjota asiakkailleen tehokkaita ja laadukkaita tietotekniikkaratkaisuja. Menestyminen tällä nopeasti muuttuvalla tietotekniikan alalla edellyttää jatkuvaa panostusta henkilöstön osaamiseen, innostavaa johtamista ja kannustavaa palkitsemista. Epätasaista kehitystä maayhtiöissä Affecton palveluksessa oli 911 henkilöä vuoden 2009 lopussa. Pohjoismaissa henkilöstömäärä säilyi ennallaan, mutta Affecton vahvistunut työnantajamielikuva näkyi muun muassa saapuneiden avoimien hakemusten lisääntymisenä. liiketoiminnan voimakkaasta laskusta kärsineissä Baltian maissa jouduttiin henkilöstön määrää supistamaan 130 työntekijällä. Affecton vahvistuneen työnantajamielikuvan ja muuttuneen markkinatilanteen vuoksi avoimien hakemusten määrä lisääntyi. Yhtenäisyys vahvistui Viime vuosina Affecto on toteuttanut lukuisia toimenpiteitä monien yritysostojen kautta muodostuneen konsernin yhtenäisyyden vahvistamiseksi. Yhteisiä työkaluja, kuten konsernin laajuinen intranet-järjestelmä ja sähköinen henkilöstöjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2009 aikana. Lisäksi yhteenkuuluvuutta ja yhteisiä toimintatapoja ovat lisänneet yhteiset tilaisuudet, koulutustapahtumat sekä monikansallisessa yhteistyössä tehdyt asiakasprojektit. 10 Affecto Vuosikertomus 2009

13 Tulevaisuus rakennetaan yhteiselle arvopohjalle Vahvistimme Affecton arvopohjaa laajalla arvotyöllä, johon osallistui kuluneen vuoden aikana suurin osa affectolaisista. Maayhtiöiden hieman toisistaan poikkeavista lähtökohdista syntyi hyvin yhtenäinen arvopohja. Kaikissa maissa pinnalle nousivat koko Affecton menestykselle keskeiset tekijät kuten osaaminen, ammattitaito, luotettavuus, sitoutuminen ja yhteistyö. Sukupuolijakauma Ikäjakauma Miehiä 73% Naisia 27% < >60 työsuhteen kesto < >25 Affecto University vakiinnutti asemansa Vuoden 2008 aikana käynnistetyn ja Affecto Universityksi nimetyn sisäisen kehittämisohjelman tavoitteena on osaamisen syventäminen ja laajentaminen sekä kokemuksen jakaminen konsernin sisällä. Ensimmäisten koulutusohjelmien sisältö koski BI-liiketoimintaa, mutta yhteistä koulutuskehikkoa laajennetaan koskemaan koko henkilöstöä. Affecto Universityssä on jo opiskellut lähes 150 affectolaista ja kursseja suorittaneet ovat antaneet niistä erittäin myönteistä palautetta. Konsernilaajuisen koulutusohjelman lisäksi maayhtiöt ovat järjestäneet paikallisia koulutuksia tarpeidensa mukaan. Työtyytyväisyys nousussa Affecto osallistui jo kolmannen kerran Great Place to Work Institute:n tekemään tutkimukseen, joka mittaa henkilöstön tyytyväisyyttä ja motivaatiota sekä yrityksen johtamiskäytäntöjä. Tuloksia verrataan myös muiden samassa maassa toimivien yritysten saamiin arvioihin. Tulosten mukaan sekä eri maiden että koko konsernin saamat arviot ovat pääasiassa parantuneet selkeästi. Henkilöstön mielestä yksi Affecton erityisvahvuuksista on mahdollisuus tehdä omaa työtään itsenäisesti tasa-arvoisessa ja tasapuolisessa kulttuurissa. Affectolaiset kokevat, että he saavat paljon ammatillista vastuuta, jonka vastapainoksi heillä on mahdollisuus järjestellä omaa työaikaansa joustavasti. Työn laatuun ja tavoitteiden saavuttamiseen ollaan valmiita panostamaan. Affecto tarjoaa henkilöstölleen kilpailukykyisen ja kannustavan palkan. Suoritukseen perustuva kannustava palkitsemisjärjestelmä on käytössä yli 70 prosentilla affectolaisista. 11

14 Anne Ristiluoma (oikealta) Iittalasta, Arif Samaletdin Affectosta, Janne Sävyä Iittalasta ja Petteri Saari Affectosta ihailevat Oiva Toikan suunnittelemaa Karjalan laulujoutsenta. Affecto Suomi Suomessa edettiin tasaisesti Osuus liikevaihdosta 43 % Osuus henkilöstöstä 41 % Suomen liiketoiminta kehittyi verrattain hyvin talouden taantumasta huolimatta. Liikevaihto säilyi lähes edellisvuoden tasolla päätyen 45,0 miljoonaan euroon. Tulos sen sijaan laski hieman jääden 5,1 miljoonaan euroon. Suomen maayhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 370 henkilöä. Operatiivisten ratkaisujen kysyntä kasvoi selvästi, mutta BIratkaisujen kasvu taantui. Paikkatietopalveluissa digitaalisen paikkatietoaineiston ja siihen perustuvien ratkaisujen kysyntä kasvoi samalla kun painettujen karttatuotteiden myynti väheni. Julkisen sektorin investoinnit lisääntyivät, mutta yritykset käynnistivät uusia hankkeita hyvin varovaisesti. Vuoden loppupuolella myös yrityssektori vilkastui. Affecto säilytti markkinajohtajan asemansa sekä BI- että paikkatietopalveluissa ja vahvisti sitä monilla operatiivisten ratkaisujen osa-alueilla. Myös Affecton tunnettuus korkeatasoisten asiakasratkaisujen toteuttajana kasvoi. Affecto onnistuikin saamaan monia uusia asiakkuuksia erityisesti operatiivisissa ratkaisuissa ja projektien keskimääräinen koko kasvoi edelleen. Uusia sopimuksia solmittiin muun muassa Suomen Akatemian, Valtiovarainministeriön, Metsäntutkimuslaitoksen, Bolidenin, VR:n, Rautaruukin ja Ekokemin kanssa. Asiakaskeskeinen toimintatapa Ray Byman aloitti Suomen maajohtajana marraskuun alussa ja 12 Affecto Vuosikertomus 2009

15 Fiskars Home tuntee asiakkaidensa toiveet Arabia, Hackman, Iittala, Fiskars, Rörstrand, Raadvad ja Høyang-Polaris nämä kaikki pohjoismaalaisille rakkaat tuotemerkit ovat tuttuja jo vuosikymmenien ajalta. Niiden yhdistävä tekijä on brändit omistava Fiskars Home, joka on johtava toimija modernissa pohjoismaisessa muotoilussa. Fiskars Home tarjoaa kuluttajille laajan skaalan tuotteita aina astioista ja taidelasista saksiin ja veitsiin. Fiskars Home taas on osa kansainvälistä Fiskars-konsernia, joka on Suomen vanhin yritys. Perinteet velvoittavat, mutta menestyminen kuluttajatuotebisneksessä edellyttää hyvin nykyaikaisia toimintatapoja. Vuoden 2007 alussa silloinen Fiskars Home -liiketoiminta-alueen edeltäjä Iittala Group etsi kumppania web-julkaisujen tekniseen toteutukseen. Affecto valittiin tehtävään ja projekti käynnistettiin saman tien. Ensimmäisen kahden vuoden aikana uudistettiin useimmat Iittala Groupin brändisivustot. Kesällä 2007 aloitettiin toinenkin yhteinen projekti, jonka tavoitteena oli luoda Fiskars Homelle tietovarastoratkaisu tukemaan asiakkuudenhallintaa. Tietovarastoon kerätään kuluttaja-asiakkaiden asiakastietoja sekä ostokäyttäytymistietoa omista myymälöistä ja verkkokaupasta. Saatuja tietoja analysoimalla Fiskars Homen asiakastuntemus paranee, ja samalla saadaan uusia työkaluja asiakaskokemuksen jatkuvaan kehittämiseen. Asiakkaiden mieltymysten ja toiveiden ymmärtäminen onkin Fiskars Homen liiketoiminnassa ensisijaisen tärkeää. Tietovaraston rakentamisen haasteena oli lähdejärjestelmien suuri määrä. Nyt käyttöönotettu ratkaisu kerää kattavasti tiedon erilaisista sovelluksista. Tietovarasto on Fiskars Homen jatkuvasti kehittyvän asiakkuudenhallinnan kulmakivi. Tavoitteena oli rakentaa aktiviinen tietovarasto, joka ei ole vain tiedon säilytys- ja analysointipaikka, vaan myös oleellinen osa päivittäistä operatiivista toimintaa. Tietovarastolla on tärkeä rooli Fiskars Homen asiakasyhteisön, MyIittalan toiminnassa, jossa tietovaraston tarjoamia ja jalostamia tietoja käytetään tukemaan muun muassa kampanjanhallintaa. Olemme olleet tyytyväisiä Affecton toiminnan joustavuuteen haastavan projektin toteutuksessa. Toteutettu ratkaisu on myös skaalautunut hyvin muuttuvaan ympäristöön ja toiminnan jatkuvan kehityksen tarpeisiin, Arabian ja Iittalan brändeistä vastaava liiketoimintajohtaja Minna Leno toteaa. tehtävää aiemmin hoitanut toimitusjohtaja Pekka Eloholma keskittyi koko konsernin johtamiseen. Samalla BI-ratkaisujen ja operatiivisten ratkaisujen myyntiorganisaatiot yhdistettiin ja myyntitiimit muodostettiin asiakastoimialojen mukaan. Muutos parantaa asiakkaan tarpeiden havaitsemista ja tehostaa myyntiä. Uusi toimintatapa myötäilee myös toimialan kehitystä, jossa BI- ja operatiivisissa ratkaisuissa käytettävät teknologiat lähentyvät ja asiakkaat tarvitsevat molempien osa-alueiden osaamista hyödyntäviä ratkaisuja. Pitkät asiakassuhteet osoittavat Affecton vahvan osaamisen projektien toteutuksissa. Pitkät asiakassuhteet osoittavat Affecton vahvan osaamisen projektien toteutuksissa. Vuoden aikana kehitettiin projektien toteutustapaa ja perinteisen toteutusmallin rinnalle tuotiin niin sanottu ketterä menetelmä (Scrum). Merkittävä osa projektinvetäjistä on jo koulutettu ketterään projektityöskentelyyn. Myös asiakkaat ovat ottaneet vaihtoehtoisen toteutustavan vastaan hyvin myönteisesti. Tehokkain toteutustapa valitaan edelleen aina asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan. Vire palautumassa markkinoille Affecton tarjoamien IT-ratkaisujen kysynnän ennakoidaan edelleen kasvavan, jos yleinen taloustilanne kehittyy myönteisesti. Affecton tavoitteena on sekä vahvistaa asemaansa johtavana BI-ratkaisujen toimittajana että parantaa edelleen asemaansa sisällön- ja dokumenttienhallinnan ratkaisuissa Suomessa. Uusien osaajien palkkaamista jatketaan ja maayhtiöllä on myös mahdollista hyödyntää Baltian yksikössä olevaa osaamista ja resursseja. 13

16 Affecton Bjørn-Erik Mikkelsen (vasemmalla) ja Elopakin Bjørn Henrik Moshuus pitävät käyttöönotettua CPM-ratkaisua onnistuneena. Affecto Norja Entistä vahvempi asema Norjassa Osuus liikevaihdosta 19 % Osuus henkilöstöstä 11 % Norjan vakaan taloudellisen aseman ansiosta finanssikriisin vaikutukset maan taloudessa olivat vähäisemmät kuin Euroopassa keskimäärin. Siitä huolimatta yleinen epävarmuus hiljensi yrityssektorin investointeja tietotekniikkaan ja lisäsi varovaisuutta uusien projektien suunnittelussa ja käynnistämisessä. Affecton liiketoiminta Norjassa kehittyi kokonaisuudessaan melko myönteisesti. Alkuvuodesta kysyntä painottui palveluihin, kun taas loppuvuodesta kiinnostus lisääntyi ohjelmistoihin. Uusia työntekijöitä palkattiin edelleen, ja henkilöstön määrä kasvoi 112:een. Norjan maayhtiön liikevaihto oli 20,2 miljoonaa euroa ja tulosta kertyi 2,3 miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui pääosin Contempuksen myynnistä vuoden 2008 loppupuolella ja Norjan kruunun heikkenemisestä suhteessa euroon. Kruunuissa laskettuna Norjan BI-liiketoiminnan liikevaihto säilyi vuoden 2008 tasolla, mutta kannattavuus laski hieman. Uusien osaajien palkkaamista jatkettiin edelleen ja työntekijöiden määrä nousi 112:een vuoden lopussa. Asiakkaiden ja teknologiakumppaneiden kanssa tehty tiivis yhteistyö vahvisti Affecton asemaa Norjan johtavana BI-ratkaisujen toimittajana. Uusia asiakassopimuksia kirjoitettiin muun muassa Norli Gruppenin ja Storebrandin kanssa. Lisäksi Affecto valittiin toimittamaan Norjan sosiaaliturvavirastolle raportointiratkaisu uuteen eläkejärjestelmään. 14 Affecto Vuosikertomus 2009

17 Tasapainoa Elopakin toimitusketjuun Moni meistä tarttuu heti aamulla johonkin Elopakin tuotteeseen, kuten esimerkiksi maito- tai mehupurkkiin. Elopakin Pure-Pak-pakkaukset ovat varmistaneet yritykselle vahvan jalansijan maailmanlaajuisilla maitopakkausmarkkinoilla sekä tuoremehun ja aseptisen mehun pakkauksissa Euroopassa. Elopakin omistaa Ferd-yhtymä, joka on yksi Norjan suurimmista yksityisomistuksessa olevista teollisuusyrityksistä. Ferd on johtava kansainvälinen pakkausalan yritys, jonka tuotteita käytetään hiilihapottomien nestemäisten ruoka-aineiden pakkaamiseen. Yrityksellä on 16 tuotantolaitosta, 40 myyntitoimistoa sekä tytäryhtiöitä ja toimiluvan haltijoita. Tämän globaalin verkoston avulla Ferd myy tuotteitaan yli sadassa maassa ympäri maailmaa. Elopakin Pure-Pak-pakkausten toimitusketju on verrattain monisäikeinen ja se kattaa 40 maata. Haasteena on saavuttaa optimaalinen tasapaino kysynnän ja tarjonnan välillä, Elopakin tietotekniikkajohtaja Bjørn H. Moshuus kertoo. Affecton tuella Elopak toteutti kokonaisvaltaisen yrityksen suorituskyvyn hallintajärjestelmän (CPM), johon kuuluu jatkuva myynnin ennustaminen, keskeiset tuotantoindikaattorit ja kapasiteetin suunnittelu. Ratkaisu mahdollistaa kokonaiskuvan saamisen myynnin ja tuotannon volyymeista, joka on erittäin tärkeää tietoa Elopakille sekä sen asiakkaille ja tavarantoimittajille. Tarkan toimitusketjukuvauksen ansiosta pystymme optimoimaan sekä raaka-ainehankintamme että varastomme. Affecton ansiosta ennusteemme ovat aiempaa tarkempia ja tämän vuoksi kassavirtamme on kohentunut, Moshuus sanoo. Elopakin ratkaisu perustuu Hyperionin Analyzer- ja Essbase-tuotteisiin. Affecto on vastannut tehtävän haasteisiin. Affecton asiantuntemus Hyperionin tuotteissa on meille strategisesti hyvin tärkeää, Mos huus sanoo. Affecto Tanska Onnistunut vuosi Tanskassa Kasvuodotuksin alkavaan vuoteen Vuoden loppupuolella tietotekniikkapalvelujen markkinanäkymät kirkastuivat, odotukset kääntyivät aiempaa myönteisemmiksi ja yleinen kiinnostus BI-ratkaisuihin lisääntyi. Affecton tavoitteena onkin hyödyntää asemansa suurimpana BI-ratkaisuihin keskittyneenä palveluntarjoajana kysynnän vahvistuessa ja päästä takaisin kasvu-uralle. Osuus liikevaihdosta 12 % Osuus henkilöstöstä 6 % Tanskan taloustilanne heikkeni hieman ja sen seurauksena myös tietotekniikkapalveluiden kysyntä tasaantui. Voimakkaammin tilanne näkyi asiakkaiden päätöksentekoprosessien pidentymisenä. Samanaikaisesti myös kilpailu lisääntyi markkinoilla, kun yhä useammat IT-palvelutalot laajensivat tarjoamaansa BI-ratkaisuihin. Affecton liiketoiminta kehittyi olosuhteisiin nähden hyvin. Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 11,5 miljoonaan euroon. Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla ja tulosta kertyi 0,9 miljoonaa euroa. Henkilöstöä palkattiin edelleen lisää ja vuoden lopussa Tanskassa työskenteli 57 henkilöä. Merkittäviä asiakkuuksia Affecton markkina-asema johtavana BI-ratkaisujen tekijänä Tanskassa vahvistui. Yksi merkittävimmistä uusista projekteista oli sopimus Tanskan kuntien tietotekniikka-asioista vastaavan Kombitin kanssa. Myös syksyllä 2008 aloitettu mittava projekti 15

18 Saumatonta yhteistyötä Affecton ja Kombitin menestyksellisen suunnittelu- ja pilottiyhteistyön tuloksena syntyy Tanskaan yksi kaikkien aikojen laajimpia tietovarastoratkaisuja. Kun Tanskan kuntien etujärjestö, KL, päätti toteuttaa kaikille 98 kunnalle yhteisen tietovarastoratkaisun (FLIS), KL:n tietohallinnosta vastaava Kombit aloitti yhteistyöneuvottelut Affecton kanssa. FLIS on yksi kaikkien aikojen laajimpia ja vaativimpia Tanskan julkisen sektorin tilaamista tietovarastoratkaisuista. Siksi oli erityisen tärkeää, että valitsemallamme toimittajalla oli tehtävään vaadittava asiantuntemus ja kokemus. Valintaprosessin kuluessa vakuutuimme siitä, että Affectolla oli parhaat edellytykset työhön, Thomas Christiansen, Kombitin Chief Market Officer, sanoo. FLIS-ratkaisun käyttöönoton tavoitteena on saattaa koko paikallishallinnon ulottuville kaikki keskeinen tieto. Näin edistetään parhaiden käytäntöjen soveltamista ja vahvistetaan päätöksentekoprosesseja. Affecto ja Kombit tekivät tiivistä yhteistyötä, jonka tuloksena Affecto tuotti projektin tarjousvaiheeseen menestyksellisen suunnitelmansa. Affecton suosituksen mukaisesti työryhmä valitsi edistyksellisen lähestymistavan ja päätti ensin kehittää ja testata yksityiskohtaisen konseptin. Näin toimittaessa tarjousvaiheessa säästyy aikaa ja lopullinen, tehokkaampi ratkaisu toteutuu nopeammin. Affecto ja Kombit toteuttivat 26 kuntaa käsittävän konseptiympäristön. Ratkaisu perustuu Informatican ja SAP BusinessObjectsin tiedon integrointiohjelmistoon. Järjestelmään sisältyy tietoa kaikkiaan neljältä paikallishallinnon osa-alueelta. Affecton konsultit paneutuivat työhönsä paikan päällä kiinteänä osana Kombitin projektityöryhmää sen sijaan, että olisivat työskennelleet erillisenä yksikkönä. Näin ollen Affecton asiantuntijat pystyivät tuomaan välittömän panoksensa projektiin. Heti alusta alkaen Affecton rooli oli uskotun neuvonantajan rooli. Missään vaiheessa ei syntynyt välimatkaa konsultin ja projektitoimijan välille. Emme törmänneet tyypilliseen he ja me -vastakkainasetteluun, Thomas Christiansen kiittelee. Oikean yhteistyökumppanin löytäminen on kriittisen tärkeää tällaisessa projektissa, jossa on kyse niinkin haasteellisesta tehtävästä kuin kaikkien Tanskan kuntien yhteisestä tietovarastojärjestelmästä. Hyvin loppuun suoritettu projekti ei riitä myös tuloksen on oltava huippuluokkaa. Kumppanuus Affecton kanssa on tähän mennessä osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi, Peter Egelund, Kombitin Chief Information Officer, lisää. Tanskan verohallinnon kanssa jatkui laajana. Tanskassa jatkettiin panostuksia osaamisen ja toimintatapojen kehittämiseen sekä tarjonnan laajentamiseen. Affecto University on todettu erittäin hyväksi keinoksi erottua kilpailtaessa potentiaalisista työntekijöistä. Moni Tanskan maayhtiössä työskennellyt on hakenut lisäoppia Affecton koulutusohjelmista. Tavoitteena kasvun jatkuminen Tanskan tietotekniikka-alan markkinoiden ennakoidaan hieman piristyvän vuoden 2010 aikana. Maayhtiön tavoitteena on edelleen kasvattaa liiketoimintaansa ja jatkaa panostuksiaan osaamisen vahvistamiseen markkina-asemansa säilyttämiseksi. Myös yhteistyön kehittäminen teknologiatoimittajien kanssa tukee asiakastyön tuloksellisuutta. Maa yhtiö pyrkii edelleen parantamaan arvojensa mukaista toimintaa ja työnantajamielikuvaansa, jota mitataan osallistumalla Great Place to Work Institute:n järjestämään tutkimukseen. Tanskassa työskentelevät affectolaiset ovat määritelleet arvoikseen ammattiylpeyden, kunnioituksen, rehellisyyden ja ammattilaisuuden. Näiden arvojen toteutumista käytännön työssä edistetään edelleen. 16 Affecto Vuosikertomus 2009

19 Kombitin ja Affecton yhteistyössä olivat mukana projektipäällikkö Gert Mann Affectosta, Kombitin vastaavat konsultit Per Steen Larsen ja Maria Mose Hansen sekä Affecton vanhempi konsutti Per Hjorth ja liiketoimintakonsultti Ole Møller Madsen. Affecto Ruotsi Uusin voimin kasvu-uralle Osuus liikevaihdosta 15 % Osuus henkilöstöstä 12 % Talouden hidastuminen näkyi selvästi Ruotsin IT-palvelumarkkinoilla vuoden 2009 aikana. Kilpailu kiristyi, kun asiakkaat joutuivat hidastamaan investointejaan tietotekniikkaan. Aktiivisuus markkinoilla säilyi kuitenkin kohtuullisella tasolla. Ruotsin maayhtiön liikevaihto päätyi 15,8 miljoonaan euroon. Myös liikevoitto laski jääden 0,9 miljoonaan euroon. Ruotsin kruunun voimakas devalvoituminen on vaikuttanut merkittävästi euromääräisiin tuloslukuihin. Ruotsin maayhtiön palveluksessa oli 105 henkilöä vuoden lopussa. Haastavien markkinoiden lisäksi Ruotsin maayhtiön kehitystä hidasti kahden erilaisen yrityskulttuurin yhteensovittamisesta aiheutuneet sisäiset vaikeudet. Tilanteen ratkaisemiseksi Ruotsin maajohto vaihdettiin ja vt-toimitusjohtajaksi nimitettiin lokakuussa Åge Lønning. Häntä seurasi maaliskuun alussa 2010 maajohtajana aloittanut Fredrik Prien. Uuden johtoryhmän tekemien toimenpiteiden ansiosta tilanne saatiin tasapainottumaan. Kasvutavoitteiden saavuttaminen vaatii kuitenkin edelleen panostuksia toiminnan ja osaamisen vahvistamiseen. 17

20 Sähköinen asiakirjahallinta tehostaa PZU Lietuvan asiakaspalvelua Kun PZU Lietuva valitsi kumppania asiakirjahallintansa tehostamiseen, Affecto oli jo tuttu tekijä aiemmin toteutetusta implementointiprojektista. Affecto voittikin tarjouskilpailun, muun muassa siksi, että sen referenssilistalta löytyi vastaavanlainen ja menestyksekkäästi hoidettu korvaushakemusten hallintaprojekti toiselle liettualaiselle vakuutusyhtiölle. Liettuassa toimiva PZU Lietuva on vakuutusyhtiö ja osa PZU Group:ia, joka on yksi Keski- ja Itä-Euroopan johtavia finanssikonserneja. Seitsemän kuukautta kestäneen projektin aikana Affecto räätälöi Saperion ECM:n teknologian pohjalle ratkaisun PZU Lietuvan korvaushakemusten hallintaan. PZU:n vakuutustietojärjestelmään integroitu ratkaisu käsittää muun muassa asiakirjojen automaattisen kulun ja keskitetyn sähköisen arkistoinnin. Uuden ohjelmiston ansiosta kaikki korvaushakemuksiin liittyvät asiakirjat, kuten kirjeet, hakemukset, vahinkoarviot, poliisiraportit ja kuvat vahingoittuneesta omaisuudesta, ovat sähköisinä dokumentteina ja jokainen asiakaspalvelija näkee ne omalta työasemaltaan. Tieto on siten nopeammin saatavilla ja myös varmemmassa tallessa kuin fyysiset asiakirjat, jotka saattavat kadota tai joutua vääriin kansioihin. Lisäksi paperikopioiden väheneminen pienentää varastointikustannuksia. Automatisoitu asiakirjankäsittely varmistaa, että hakemukset etenevät oikeaa käsittelyreittiä ja sovittujen aikataulujen mukaan. Projektin alkaessa PZU Lietuvan tavoitteena oli tehostaa asiakaspalveluaan ja vähentää arkistoinnin kustannuksia. Uusi asiakirjahallinta mahdollistaa sekä palvelulaadun parantamisen että suuremman korvaushakemusten määrän käsittelyn samoilla henkilöstöresursseilla. Yhtiömme perusarvona on luotettavuus. Seuraamme korkeimpia laatustandardeja ja varmistamme, että jokaista asiakasta palvellaan luotettavasti. Tarjoamme ammattitaitoista palvelua ja yksilöllisiä neuvoja jokaiselle asiakkaallemme. Korvaushakemusjärjestelmä, joka implementoitiin Affecto Lietuvan kanssa, auttaa meitä toimimaan yrityksemme arvojen mukaisesti, PZU Lietuvan hallituksen jäsen Pavel Jaževič kertoo. Yhteistyötä Affecton kanssa tullaan jatkamaan, kun järjestelmään lisätään uusia ominaisuuksia asiakkaan toiveiden mukaan. PZU Lietuvan hallituksen jäsen Pavel Jaževič (vas.) ja Affecton projektipäällikkö Ričardas Šiaulys suunnittelevat jo toteutettuun järjestelmään lisäominaisuuksia. Affecto Baltia Lama leikkasi liikevaihtoa Osuus liikevaihdosta 12 % Osuus henkilöstöstä 29 % Baltian maiden taloustilanne synkkeni voimakkaasti vuonna Maailmanlaajuinen finanssikriisi heikensi ulkomaisen rahoituksen saatavuutta ja valtiontalouksien alijäämäisyyden takia myös julkinen sektori joutui tekemään huomattavia menoleikkauksia tasapainon saavuttamiseksi. Viron, Latvian ja Liettuan bruttokansantuotteet supistuivat prosenttia vuoden 2009 aikana, mutta Puolassa saavutettiin lievä kasvu. Latviassa jatkaa vakuutus yhtiöiden sovellusratkaisuja tarjoava yksikkö. Baltian alueen liikevaihto laski 50 prosenttia jääden 12,2 miljoonaan euroon. Myös kannattavuus laski selvästi ja tulos jäi 2,7 miljoonaa euroa tappiolliseksi sisältäen alueella tehdyt uudelleenjärjestelykustannukset, 1,2 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi alueella tehtiin 6,2 miljoonan liikearvon alaskirjaus. Syvä taantuma näkyi Affecton toiminnassa voimakkaammin jo alkuvuodesta Latviassa ja Liettuassa, joissa tietotekniikkapalveluiden kysynnän lasku vaati nopeita supistamistoimia. Henkilömäärää laskettin alueella tässä yhteydessä 400:sta työntekijästä 270:een työntekijään. Virossa työntekijämäärä säilyi kuitenkin ennallaan. Latvian markkinoille palveluja 18 Affecto Vuosikertomus 2009

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005. Making business more intelligent

Vuosikertomus 2005. Making business more intelligent Vuosikertomus 2005 Making business more intelligent AffectoGenimap ja vuosi 2005 lyhyesti Liikevaihto 2005: 46,7 miljoonaa euroa Liikevoitto (EBIT): 5,2 miljoonaa euroa Henkilöstö: 534 Tiedotteet www.affectogenimap.fi

Lisätiedot

TU-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö. Affecto Oyj. Tu-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö 14.12.2007. Albert Nazander, 69532N

TU-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö. Affecto Oyj. Tu-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö 14.12.2007. Albert Nazander, 69532N TU-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö Affecto Oyj Albert Nazander, 69532N Seija Kurkinen, 80683L Palautettu: 14.12.2007 Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 1/24 1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo...

Lisätiedot

TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006. Vuosikatsaus 2006. Towards one TietoEnator

TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006. Vuosikatsaus 2006. Towards one TietoEnator TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006 Vuosikatsaus 2006 Towards one TietoEnator Sisältö TietoEnator vuonna 2006 2 Toimitusjohtajan katsaus: Investointien vuosi 4 Strategia 2007-2009 6 Konsernikatsaus 10 Liiketoiminta

Lisätiedot

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 Vuosikertomus 2012 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2012 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftratkaisuihin

Lisätiedot

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute.

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute. 2006 Vuosikertomus Sisältö Tietoa osakkeenomistajille 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Raute lyhyesti 4 Vuosi 2006 5 Tuotteet ja palvelut 6 Markkinakatsaus 8 Strategia 10 Strategiakatsaus vuoteen 2006 13 Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus vuosikertomus 2012 STRATEGINEN KULMAKIVI: ASIAKKAIdEN ENSISIjAINEN VAIhTOEhTO LUOTETTAVA KUMPPANI Emporia, yksi Skandinavian suurimmista ostoskeskuksista, avattiin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 1

Vuosikertomus 2009 1 Vuosikertomus 2009 1 PÖRSSITIEDOTTEIDEN VUOSIKOOSTE 2009 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 3 Revenio Group lyhyesti 4 Icare Finland 6 Finnish Led-Signs 8 Boomeranger Boats 10 Midas Touch 12 Done Information

Lisätiedot

AkTiiViNeN kehittäjä

AkTiiViNeN kehittäjä VUOSIKERTOMUS 2014 1 2 4 5 6 8 10 12 14 16 18 Vuosi 2014 Panostaja omistajana Ydinviestit Panostaja sijoituskohteena Toimintatapa Toimitusjohtajalta Toimintaympäristö Grano Takoma Flexim Security 20 22

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 lyhyesti 8 Toiminta-ajatus ja liiketoimintastrategia 10 Case: One-Stop-Partner -konsepti 11 Liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Vuosikertomus 2013 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2013 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership Vuosikatsaus 2005 Digitalized services in true partnership Sisältö TietoEnator vuonna 2005 2 Matti Lehti ja Pentti Heikkinen: Strategian määrätietoinen toteuttaminen jatkuu 4 Johtoajatukset ja strategia

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS)

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 1 (45) :n tilinpäätöstiedote 25.2.2014 klo 8.30 :n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS) Yhteenveto kk 10 12 /2013 kk 10 12/ 2012 Muutos kk 1 12 /2013 kk 1 12/ 2012 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

Sisällys SISÄLLYS. Yhtiön hallinnointi 57 Hallitus 1.1.2010 62 Johtoryhmä 1.1.2010 63 Yhteystiedot

Sisällys SISÄLLYS. Yhtiön hallinnointi 57 Hallitus 1.1.2010 62 Johtoryhmä 1.1.2010 63 Yhteystiedot VUOSIKERTOMUS 2009 Sisällys Etteplan vuonna 2009 4 Visio, Strategia, Arvot 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 Hallituksen toimintakertomus 1.1. - 31.12.2009

Lisätiedot

Tietoa osakkeenomistajille

Tietoa osakkeenomistajille VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Tietoa osakkeenomistajille 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Raute lyhyesti 4 Vuosi 2007 6 Strategia 8 Toimintaympäristö 11 Liiketoimintakatsaus 13 Tuotekehitys 16 Henkilöstö 18 Ympäristö

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA

VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA 21 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tuotevalikoima Etusivu VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA CRAMO STRATEGIA JA TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT Cramo lyhyesti 4 Vuosi 21 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Arvomme Yhdessä onnistumme. Meillä on yhteiset tavoitteet. Jaamme tietomme ja taitomme. Autamme toisiamme menestymään. Panostamme huippusuorituksiin. Toimintamme

Lisätiedot

V U O S I K E RTO M U S 2003

V U O S I K E RTO M U S 2003 VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällys Vuosi lyhyesti 1 Tietoja osakkeenomistajille 2 Martela lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoimintayksiköt ja organisaatio 2003 6 Liiketoimintayksikkö Suomi 6 Liiketoimintayksikkö

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products Smart way to smart products Etteplan Oyj Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiak kaamme ovat

Lisätiedot

BasWare lyhyesti 2. Vuoden 2004 päätapahtumat 3 tavoitteet ja avainluvut 2004 3

BasWare lyhyesti 2. Vuoden 2004 päätapahtumat 3 tavoitteet ja avainluvut 2004 3 Sisällys BasWare vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo BasWare lyhyesti 2 Vuoden 2004 päätapahtumat 3 Taloudelliset tavoitteet ja avainluvut 2004 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Missio 7 Visio 7

Lisätiedot

Tuning up for global growth. Liiketoimintakatsaus 2004

Tuning up for global growth. Liiketoimintakatsaus 2004 Tuning up for global growth Liiketoimintakatsaus 2004 Sisältö Tieto Enator vuonna 2004 2 Konsernijohtajan katsaus: Suurten muutosten vuosi 4 Johtoajatukset ja strategia 6 Konsernikatsaus 10 Liiketoiminta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MORE THAN MACHINES

SISÄLLYSLUETTELO MORE THAN MACHINES VUOSIKERTOMUS 2014 Asiantunteva henkilöstömme takaa asiakkaillemme vuokralaitteiden luotettavuuden ja turvallisen toimintaympäristön koko projektin aikana. SISÄLLYSLUETTELO 2 Bränditarina 3 Ramirent lyhyesti

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot