OHJELMISTO- JA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAT (IT-yritykset)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJELMISTO- JA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAT (IT-yritykset)"

Transkriptio

1 SATAKUNNAN VISIO PROJEKTI Toimiala: OHJELMISTO- JA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAT (IT-yritykset) Työryhmä: Kari Kontula (pj.) Esa Erämaa Markku Kuusinen Sami Lahti Tauno Miikkulainen Marko Montonen Jouko Pärssinen Novobit Oy Modultek Oy Prolosoft Oy i2technologies Finland Oy Viloke Oy Sysforte Oy TietoEnator Oyj

2 Toimiala (miniklusteri) IT-yritykset Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat Toimialan kuvaus Toimialan miniklusterirakenne on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. Vetovoimaisimmat segmentit on korostettu kuvan keskiöön. Mediatalot Konsultointi ja asiantuntijapalvelut Sidostahot - Yliopistokeskus - SAMK - TE-keskus - Tekes - Pääomasijoittajat - PrizzTech Ohjelmistotuotteet (hallinnolliset ohjelmistot) Asiakaskohtaiset ohjelmistot Sulautetut ohjelmistot Sisällöntuottajat Käyttö- ja verkkopalvelut Swot Consulting Oy 2 (15)

3 Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat Nykytilan määrittely Käyttämämme Tilastokeskuksen TOL95-luokitus ei luokittele ohjelmisto- ja järjestelmäalaa omaksi alakseen, vaan se sisältyy suurilta osin Tietojenkäsittelypalvelut - toimialaluokkaan. Tämä luokka sisältää ohjelmistojen ja järjestelmien lisäksi mm. atk-laitteistokonsultoinnin, tietojenkäsittelyn ja tietopankkitoiminnan. Yrityslistan alkuun on kerätty työryhmän tunnistamat yritykset. Varsinaisia ohjelmisto- ja järjestelmäyrityksiä arvioidaan olevan vajaa 40. Tietojenkäsittelypalvelu (code 72) Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja Jako kokoluokkiin (v. 2002) v v Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Yli 250 henkeä Alle 10 M Yli 10 M Yli 20 M Työllisten määrä Tuotannon määrä v v v v henkeä 518 henkeä 33,8 M 39,8 M Keskeiset yritykset segmentoituina ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat Peruskriteerinä on ollut valita yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 10 henkeä. Lisäksi listassa on mukana työryhmän esiinnostamia yrityksiä. Listan yritykset on luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä liikevaihdon mukaan suuruusjärjestykseen suurimmasta pienimpään. Yritys Toimialasegmentti Tuotteet/palvelut Henkilöstö v Liikevaihto v (ks. toimialakuvaus s. 2) (henkeä) (milj. euroa) Affecto Oy Ohjelmistotuotteet IT-ratkaisutoimittaja 35 7,6 Sulautetut ohjelmistot Digia Oy Käyttö- ja verkkopalvelut Tietoverkkopalvelut, atk-konsultointi, graafinen 5-9 0,5 Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut suunnittelu Elinar Oy Ohjelmistotuotteet Ohjelmistoyritys: selainpohjaiset tietämyshallinta järjestelmät ja teollisuuden tuotekehitysprojektit 12 3,4 Swot Consulting Oy 3 (15)

4 Yritys Toimialasegmentti Tuotteet/palvelut Henkilöstö v Liikevaihto v (ks. toimialakuvaus s. 2) (henkeä) (milj. euroa) Modultek Oy Ohjelmistotuotteet Tuotetiedon- ja elinkaaren hallinnan ohjelmistot 34 3,4 Novo Group Ohjelmistotuotteet Tietotekniikan kokonaispalvelut, ohjelmistopalvelut, 70 (Satakunta) 295 (konserni) Käyttö- ja verkkopalvelut tietotekniikan käyttö-, verkko- ja laitepalvelut 2300 (konserni) Prolosoft Oy Ohjelmistotuotteet Toiminnanohjausohjelmistojen kehittäminen palvelu- ja kuljetusalalle 16 0,8 TietoEnator Oyj Sulautetut ohjelmistot Konsultointi ja asiantuntijapalvelut Käyttö- ja verkkopalvelut Talous- ja henkilöstöohjauksen palvelut ja tuotteet, käsittely- ja verkkopalvelut, toimialakohtaiset palvelut ja tuotteet, johdon konsultointi 85 (Satakunta) 144 (Telecom & Media, konserni) Trivet Software Oy Ohjelmistotuotteet Matkustusohjelmistojen suunnittelu ja tuottaminen 5-9 0,6 Yomi Applications Ltd Asiakaskohtaiset ohjelmistot ICT-palvelut, viestintäohjelmistot sekä puhelinja 30 1,2 (ent. Votek Oy) tietoliikennepalvelut Comprog Oy Asiakaskohtaiset ohjelmistot Ohjelmistoalihankinta 36 1,5 Progman Oy Ohjelmistotuotteet Valmisohjelmistot ja ohjelmistot tilaustyönä 10 2,0 Codebird Oy Ohjelmistotuotteet Multimediaviestintään liittyvä ohjelmistokehitys 1-4 Perustettu v Hollming Electronics / Asiakaskohtaiset ohjelmistot Pikaruokaravintoloille automaattisia peruna- ja 13 0,5 Robotiikka Oy pihvikeittimiä, peruna-annostelijoita ja tarjottimien pesukoneita, jarrutesterit Hypermedia Oy Asiakaskohtaiset ohjelmistot konsultointi- ja tutkimuspalveluja, wwwjärjestelmiä ,2 sekä painettuja julkaisuja Incorporated Pumpernickel Oy Konsultointi ja asiantuntijapalvelut Tekninen testaus ja analysointi 0-2 0,05 Softsizing Oy Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut ATK-konsultointi ,2 ICL (Fujitsu - Invia) Ohjelmistotuotteet Tietotekniset infraratkaisut ja niihin liittyvät 2300 (konserni) 320 (konserni) Asiakaskohtaiset ohjelmistot Konsultointi ja asiantuntijapalvelut Käyttö- ja verkkopalvelut operaattoripalvelut i2 Technologies Finland Oy Ohjelmistotuotteet Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi 37 4,4 Oy International Business Ohjelmistotuotteet Ohjelmistoratkaisut, suunnittelu, valmistus ja 163 (v.2000) 13,8 (v.2000) Systems IBS Ab Sysforte Oy Ohjelmistotuotteet Asiakaskohtaiset ohjelmistot Sulautetut ohjelmistot Käyttö- ja verkkopalvelut konsultointi (konserni) (konserni) Ohjelmistoratkaisut ja -palvelut 19 1,7 Viloke Oy Ohjelmistotuotteet Tiimien hajautettuun prosessointiin liittyvät 3 0,09 Swot Consulting Oy 4 (15)

5 Yritys Toimialasegmentti (ks. toimialakuvaus s. 2) Käyttö- ja verkkopalvelut Tuotteet/palvelut Henkilöstö v (henkeä) ohjelmistotuotteet Liikevaihto v (milj. euroa) Swot Consulting Oy 5 (15)

6 Trendit ja vaikuttavat tekijät Yleiset trendit 1. Rakennemuutos jatkuu edelleen ja vaikuttaa myös Satakuntaan. Keskittyminen jatkuu: - isot isommiksi - keskisuuret poistuvat tai menettävät kilpailukykyään - pieniä syntyy. 2. Toimialalla ei ole alueellisia (esim. satakuntalaisia) organisaatioita, vaan yritykset toimivat kansallisesti. 3. Ala on lyhyellä viiveellä riippuvainen globaaleista, taloudellisista trendeistä. 4. Asiakasyrityksissä T&K-toiminnot tehdään pääosin Suomessa, alihankinnat Aasiassa ja kokoonpano Euroopassa. Tähän haasteeseen on tulevaisuudessa myös palveluntuottajien vastattava. 5. Verkottumisen päätrendinä on: - asiakkaan toimipisteiden ja alihankkijoiden integroituminen, jossa - sovellusintegraatio muodostuu keskeiseksi tekijäksi. 6. Ohjelmistokehitysosaamista tulee kasvavissa määrin halvemman työvoiman maista - sekä resurssien - että itsenäisten yrittäjien muodossa. 7. Kilpailu kansainvälistyy, kun asiakasyritysten päätöksenteko tapahtuu ulkomailla. 8. Liiketoiminta on maantieteellisesti paikasta riippumatonta. Tämä antaa mahdollisuuden hajauttaa toimintaa ja vastata näin kansainvälisten asiakkaiden haasteisiin. 9. Yritysten sisäinen yrittäjyys lisääntyy yritys antaa henkilöille toimintaalustan. - Etätyön osuuden/roolin kehittyminen on epäselvä. - Työ muuttuu yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomaksi. 10.Tietotekninen tuki hoidetaan etätyöskentelynä ja näin muodoin paikasta riippumatta. 11.Teollisuusyrityksissä ja julkisella sektorilla tapahtuvan ulkoistamisen myötä tapahtuu rakenteellista kasvua. Tämän lisäksi orgaaninen kasvu on edelleen vahvaa. Teknologiset trendit 1. Teknologiat vaihtuvat yhä kiihtyvällä syklillä. 2. Mobiilit teknologiat tulevat. - Koneet keskustelevat keskenään machine-to-machine -konseptit. - Kuluttajakäyttäytyminen on tulevaisuudessa yhä enemmän mobiilia. 3. Sähköinen asiointi ja sähköinen liiketoiminta lisääntyvät. 4. Hajautetut ratkaisut lisääntyvät edelleen - datanet-arkkitehtuurit. Swot Consulting Oy 6 (15)

7 5. Teknologiakumppaneista tulee kilpailijoita. Toimijoiden roolit muuntuvat teknologia- ja asiakastarpeen mukaan. 6. Nykyisessä ja tulevassa kilpailussa törmätään kasvavassa määrin ASP-palveluihin. 7. Tietoliikenteen varmuuden, nopeuden ja hinnan kehitys on sekä mahdollisuus palveluiden kehittämisessä että uhka lisääntyvän kilpailun myötä. 8. Tietoturvan merkitys kasvaa huomattavasti. Vaikutus on vielä epäselvä. 9. Etäteknologiat ja niihin liittyvät ohjelmistot ja järjestelmät kehittyvät nopeasti. 10.Tuotteisiin ja sovelluksiin lisätään älykkyyttä. Esimerkkeinä mainittakoon: - itseohjaavuus, itsekorjautuvuus - tiedonkeruu - paikannus - alkuperätieto - lämpötilatieto - jne. jne. Anturiteknologia ja ohjelmistot kehittyvät rinnan. 11.RFID-tunnistustekniikka luo uusia mahdollisuuksia ja korvaa mm. viivakoodit. Swot Consulting Oy 7 (15)

8 Roadmap IT-yritykset, Satakunta 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku Teknologia ja toimintarakenne Main frame Yritysten oma tietohallinto Minikoneet Ohjelmistoyritysten synty Yrityksistä yhtiöitettiin ohjelmistoyrityksiä PC Uusia palveluyrityksiä, tietotekniikkayritykset Internet Sulautetut järjestelmät Kädessä/taskussa pysyvät laitteet ASP:t Koneiden ja laitteiden etäohjaus Asiakaskohtaisista ratkaisuista tuotepohjaisiin ratkaisuihin Ohjelmistojen osuus toimituksissa ylitti laitteiden arvon Maailmanlaajuinen kollaboraatio Partnership Business -malli (syvä integraatio) Nopeutuvat kehityssyklit, pienet toimitusmäärät Ohjelmointikehittimet Cobol Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ C Æ Æ C++ Æ Æ Æ Æ Java Æ Æ j2ee Kehittimet - Oracle, Progress, Uniface Muuttuneet kilpailuroolit: partneri voi olla yhteistyökumppani, mutta myös kilpailija Net Æ Æ Tietokannat Ohjelmointitavat Funktionaalinen Client Server Objektipohjainen Kyky/mahdollisuus hallita ohjelmointikieli/ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ohjelmointitapa Æ Web Service Kompleksisuus, paljon standardirajapintoja, erikoistuminen Æ Swot Consulting Oy 8 (15)

9 SWOT-analyysi (IT-yritykset) Työryhmä on määrittänyt toimialan keskeiset vaikuttavat tekijät SWOT-analyysin avulla alla olevaan koosteeseen. Tästä ne on edelleen työstetty seuraavan sivun dynaamiseen SWOT:iin. Vahvuudet Vahva kokemus- ja osaamispohja Innovatiivista, ammattitaitoista ja sitkeää väkeä saatavilla kohtuuhintaan Yrittäjyys Erikoisosaamisalueet (insinööritaito) esim. - PDM-osaaminen - ebusiness (business-to-business) - hajautetun prosessin hallinta (synergic collaboration) - logistiikan hallinta (SCM:n osa) - mapper-osaaminen (Unisys) - epoc/symbian-osaaminen Nykyisten asiakkaiden asiakasprosessien tuntemus (kiinteät asiakassuhteet) Mahdollisuudet Isot yritykset (Novo, TietoEnator) vievät yrittäjävetoisten yritysten ohjelmistotuotteita suuremmille markkinoille Yhteistyö korkeakoulujen kanssa uusien resurssien varmistamiseksi Globaalit niche-businekset (sovellukset) Verkostoituminen - kansallinen/kansainvälinen alihankinta - kansainvälistyminen/etabloituminen - teknologiapartneroituminen ASP-toiminnan luoma mahdollisuus asiakaspohjan laajentamiseksi Baltian ja Venäjän resurssien ja kustannustason hyödyntäminen Mobiilit järjestelmät ja näihin liittyvä ohjelmisto-osaaminen Heikkoudet Yritysten koko, taloudelliset voimavarat ja riskinottokyky Kummisedät, business angels -toiminta ja teknologiakeskusinfra ovat kehittymättömiä alueella verrattuna vastaaviin muihin alueellisiin rakenteisiin Alueelliset todelliset driverit puuttuvat (yritys tai kehitysorganisaatio, vrt. Oulu Wellness Forum) Merkittävät isot asiakkaat ovat poistuneet alueelta Satakuntalainen asiakaskunta ostaa mielellään ulkopuolisilta palveluntuottajilta Nykyisten toimijoiden on vaikea löytää alueelta pilottiyritystä, jonka kanssa kehitysyhteistyötä voitaisiin tehdä Yliopistokeskustoiminta ei ole vielä tuonut näkyviä tuloksia yritysten toimintaan Myynti- ja markkinointitaito verrattuna tekniseen osaamiseen ja kyky kasvaa kansalliseksi/ globaaliksi toimijaksi Riittävän asiakaspohjan saavuttaminen kapealla (niche) tuotteella Ei ole aikaansaatu yhtään merkittävän kokoista veturiyritystä, joka kykenisi kansainvälistymään tai toimisi kapealla alueella globaalisti ja samalla työllistäisi alueen verkostoa. Uhat Globaalit pelurit ja standardiohjelmat valtaavat toimintakentän, esimerkkinä Microsoftin Business Solutions pk-sektorille ASP mahdollistaa nopeat muutokset (läpimurrot) Kapean osaamisalueen varassa toimiminen ja siihen kohdistuva markkinahäiriö saattaa vaarantaa toimintaa merkittävästi Swot Consulting Oy 9 (15)

10 Toimialan keskeiset strategiset kehitystoimenpiteet SWOT-analyysin pohjalta on valittu toimialan strategisen kehittymisen kannalta keskeiset strategiset kehitystoimenpiteet: VAHVISTA 1. Erikoisosaamisalueita - PDMosaamista - ebusinessta - hajautetun prosessin hallintaa - logistiikan hallintaa - mapperosaamista - epoc/symbianosaamista 2. Innovatiivisen ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuutta HYÖDYNNÄ 1. Globaaleja niche-busineksia (sovellukset), verkostoitumista ja ASP-toiminnan luomaa mahdollisuutta asiakaspohjan laajentamiseksi 2. Toiminnan ulottaminen toimipistemuodossa pääkaupunkiseudulle (uskottavuus Æ lähelle asiakkaita) 3. Selvitetään Norjan mahdollisuudet ja yhteistyöedellytykset etabloitumisen mahdollistamiseksi Vahvuudet Vahva kokemus- ja osaamispohja Innovatiivista, ammattitaitoista ja sitkeää väkeä saatavilla kohtuuhintaan Yrittäjyys Erikoisosaamisalueet (insinööritaito) esim. - PDM-osaaminen - ebusiness (business-tobusiness) - hajautetun prosessin hallinta (synergic collaboration) - logistiikan hallinta (SCM:n osa) - mapper-osaaminen (Unisys) - epoc/symbian-osaaminen Nykyisten asiakkaiden asiakasprosessien tuntemus (kiinteät asiakassuhteet) Mahdollisuudet Isot yritykset (Novo, Tieto- Enator) vievät yrittäjävetoisten yritysten ohjelmistotuotteita suuremmille markkinoille Yhteistyö korkeakoulujen kanssa uusien resurssien varmistamiseksi Globaalit niche-businekset (sovellukset) Verkostoituminen - kansallinen/kansainvälinen alihankinta - kansainvälistyminen/ etabloituminen - teknologiapartneroituminen ASP-toiminnan luoma mahdollisuus asiakaspohjan laajentamiseksi Baltian ja Venäjän resurssien ja kustannustason hyödyntäminen Mobiilit järjestelmät ja näihin liittyvä ohjelmisto-osaaminen Heikkoudet Yritysten koko, taloudelliset voimavarat ja riskinottokyky Kummisedät, business angels - toiminta ja teknologiakeskusinfra ovat kehittymättömiä alueella verrattuna vastaaviin muihin alueellisiin rakenteisiin Alueelliset todelliset driverit puuttuvat (yritys tai kehitysorganisaatio, vrt. Oulu Wellness Forum) Merkittävät isot asiakkaat ovat poistuneet alueelta Satakuntalainen asiakaskunta ostaa mielellään ulkopuolisilta palveluntuottajilta Nykyisten toimijoiden on vaikea löytää alueelta pilottiyrityksiä, joiden kanssa kehitysyhteistyötä voitaisiin tehdä Yliopistokeskustoiminta ei ole vielä tuonut näkyviä tuloksia yritysten toimintaan Myynti- ja markkinointitaito verrattuna tekniseen osaamiseen ja kyky kasvaa kansalliseksi/ globaaliksi toimijaksi Riittävän asiakaspohjan saavuttaminen kapealla (niche) tuotteella Ei ole aikaansaatu yhtään merkittävän kokoista veturiyritystä, joka kykenisi kansainvälistymään tai toimisi kapealla alueella globaalisti ja samalla työllistäisi alueen verkostoa Uhat Globaalit pelurit ja standardiohjelmat valtaavat toimintakentän, esimerkkinä Microsoftin Business Solutions pk-sektorille ASP mahdollistaa nopeat muutokset (läpimurrot) Kapean osaamisalueen varassa toimiminen ja siihen kohdistuva markkinahäiriö saattaa vaarantaa toimintaa merkittävästi KEHITÄ 1. Yritysten kokoa, taloudellisia voimavaroja ja riskinottokykyä 2. Teknologiakeskusinfraa, alueellisia todellisia yritysdrivereitä sekä business angels -toimintaa 3. Edellytyksiä kansainväliseen verkostoitumiseen VARAUDU 1. Globaalien pelurien ja standardiohjelmien vahvistumiseen ja mahdolliseen toimikenttävaltaukseen 2. ASP:n mahdollistamiin nopeisiin muutoksiin, jotka saattavat tuoda uusia läpimurtoja tietyille sovelluksille Swot Consulting Oy 10 (15)

11 Satakunnan visio 2010 IT-yritykset (Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat) 1. Toimialan kehittyminen: (Luvut sisältävät myös tietoliikenne-segmentin. Kasvukehitys perustuu ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajien näkymiin.) v v Nykyinen Vaihtoehto A (alla) Vaihtoehto B (alla) Yritysten lukumäärä Työllisten lukumäärä (v. 2000) henkilöstö: + 5 %/v liikevaihto: Tuottavuus - hintataso ohjelmistoissa yleisesti putoaa - kriittinen volyymitaso on saavutettava - kehitystyö pidettävä hyväksyttävällä tasolla /hlö kasvaa + 5 %/v laskee hieman Vaihtoehto A: Alueelle saadaan yhteinen synerginen ohjelmistotekninen (sovelluslähtöinen) miniklusteri, jolla on vähintään yksi klusterin veturiyritys ja sama osaamispohja käsittäen esim. seuraavan tyyppisiä synergisia toimintamalleja tai osaamisalueita: a) Asiakastoimialalähtöiset synergiat - teknologiayritysten arvoverkon yhteinen integroitu tuottavuuden ja tuotannon ohjaus-/kehitysohjelmisto (järjestelmä) - etäteknologiaan liittyvät mobiilit järjestelmät - ohjaus - etähallinta - jälkihuolto - automaatioon liittyvät yritys-/sovelluskohtaiset ohjausjärjestelmät - pc-pohjaiset - väylätekniikat - mobiilit/ip-ratkaisut - prosessiteollisuuden kiinteät ja mobiilit ohjaus-, informaatio- ja kunnossapitojärjestelmät b) Healthcare-sovellukset ja healthcare-toimialan luoma synergia c) Oma rakenteellinen sw-miniklusteri lähtien yritysten omista liikeideoista Vaihtoehto B: Jokainen toimija kehittyy omista lähtökohdistaan. Swot Consulting Oy 11 (15)

12 2. Vuoteen 2010 mennessä syntyy runsaasti 1-3 henkilön yrityksiä. (Huom. yritysten lukumäärän kasvu edellisen sivun taulukossa.) 3. Kannattavuus - Kriittinen volyymi on saavutettava joko tuote- tai henkilötyösidonnaisesti. - Hintataso laskee. - Henkilötyökustannukset Suomessa nousevat. - Tuotteen kehityskustannusten on oltava laskusuuntaisia. Siinä apuna voivat olla esim. - kehittyneet työkalut (Java) - Baltia/Venäjä-alihankinnan käyttö. 4. Platformit (teknologiainfrastruktuurit) tulevat yhä tärkeämmiksi. Niihin liittyvät moduulit ja tuotteistetut ratkaisut. 5. Alalla tapahtuu voimakasta standardoitumista. Räätälöinti vähenee minimiin ja korvautuu integroinnilla. Integroinnin merkitys kasvaa. 6. Asiakkaat haluavat nopeita modulaarisia ratkaisuja, joiden takaisinmaksuaika on lyhyt (kuukausia). Siirrytään hyötypohjaiseen hinnoitteluun. Osa yrityksistä ostaa tietojärjestelmäpalvelut täysin ulkoistettuna. 7. SW-liiketoimen luonne muuttuu konventionaalismuotoiseksi ja hype ja muut vastaavat kasvu-uskoiset muoti-ilmiöt häviävät alalta. Toiminta muodostuu teolliseksi toiminnaksi. Kasvu on muita toimialoja nopeampaa johtuen siitä, että teknologiakehitys on edelleen nopeaa. Kasvu tapahtuu ICT-teknologiaa käyttöönottamalla yhä useammissa sovelluksissa ja näiden sovellusten keskinäisessä integraatiossa. Asiakasyritykset kilpailevat prosessien tehokkuudella, mikä hoidetaan standarditietojärjestelmillä, joita hiotaan asiakkaan yksilöityyn tarpeeseen. Uudet liiketoimintaprosessit voidaan ottaa käyttöön vain tietojärjestelmien avulla. Swot Consulting Oy 12 (15)

13 8. Toimijoiden liiketoimintamahdollisuudet ja -kohteet kohdistuvat oheisen kaavion tasoille 2-4. Taso 2 on keskeisin toimialue satakuntalaisille yrityksille vuonna taso Integrointi toimintaverkostoon 3. taso Yrityskohtainen soveltaminen yritysprosessien mukaisesti 2. taso Core-ohjelmistomoduulit (asiakas- tai toimittajakohtaisia) 1. taso Platformit a) 1-taso: Globaaleja standardeja, joita on yhä vähemmän niin, että ne olisivat merkittäviä ja globaalisti käytettäviä. b) 2-taso: Core-ohjelmisto myydään globaalille integroijalle tai globaalille asiakkaalle, mikä luo hyvät kansainvälistymismahdollisuudet. Mahdollisuus myös satakuntalaisille toimijoille. c) 3- ja 4-tasot: Vaativat liiketoiminnan ja sen prosessien hyvää tuntemusta ja jopa siihen liittyvää konsultointia. Satakunnan osalta tämä on veturiyritysten toimintaa Suomessa tai valituissa suomalaisissa kansainvälisissä konserneissa. Asiakkuuden hallinta on keskeistä. 9. Vuoteen 2010 mennessä Satakunnasta on kehittynyt vähintään yksi kansainvälisesti toimiva yritys ( henkeä), joka työllistää n. 5-6 läheistä yrityspartneria. Yritys keskittyy core-ohjelmistomoduulin kehittämiseen ja tuottamiseen toimien itse Pohjoismaissa ja hyödyntäen kansainvälisiä partnereita (globaalit integroijat) omassa kansainvälistymisessään. Teknologinen osaaminen on jo nyt pääosin olemassa. Tällaisen yrityksen tuottavuus on minimissään /vuosi/henkilö, mikä mahdollistaa parhaiden osaajien saamisen Satakuntaan. Tämä kansainvälinen yritys toimii alueen miniklusterin veturiyrityksenä ja ohjaa osaltaan myös Yliopistokeskuksen tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimintaa. Yrityksellä tulee olla myynti- ja projektihallintaan keskittyvä toimipiste pääkaupunkiseudulla, mutta tuotekehitys ja tuotanto toteutetaan kustannustehokkaasti Satakunnassa. Swot Consulting Oy 13 (15)

14 10.Verkon läpi myytävät tuotteet, moduulit, palvelut tai ASP-palvelut lisääntyvät. Ulkomaista tarjontaa tulee Suomeen antaa kustannustehokkaan myynti-/jakelumahdollisuuden satakuntalaisille toimijoille. 11.Teknologiamahdollisuudet ovat hyvin tiedossa ja tunnistettu eri roadmappien avulla. Keskeinen menestystekijä on kuitenkin toteutuskyky (= execution). 12.Teknologiset päädriverit ovat: - älyä liitetään kaikkiin tuotteisiin ja sovelluksiin, jotka vaativat jonkinasteista ohjelmistoa. Prosessien määrä lisääntyy merkittävästi ja nämä sovellukset kommunikoivat keskenään. - mobiliteetti - ASP-tyyppiset palvelut. 13.Tuotannossa ydinosaaminen keskittyy tuotekehitykseen ja innovaatioihin sekä protokehitykseen. Koodaus ja raakatyön osuus teetetään lähialueilla (esim. Pietarissa) ja pienalihankkijoilla. Vuonna 2010 tuotanto on edelleen käsityötä, sillä ohjelmointityökalut kehittyvät varsin hitaasti. 14.Lyhyellä jänteellä osaamisen osalta on keskeistä hallita paremmin asiakkaiden liiketoimintaprosessit. Tarve on ennen kaikkea teknologian lisäksi hallita myös kansainvälinen toiminta ja kansainvälisyys. Asiakkuudet muuttuvat kansainvälisiksi ja henkilökohtaiset kontaktit muodostavat selkeän menestystekijän. Toimenpide-ehdotukset ja suositukset 1. Kansainvälisten projekti- ja myyntiosaajien kouluttaminen on ensiarvoisen tärkeää; tuotetekninen osaaminen tulee työn myötä. Suositetaan englanninkielisen tietotekniikkakoulutuksen käynnistämistä SAMK:ssa. 2. Kasvuprojektin perustaminen, joka - benchmarkaa vastaavat projektityyppiset menestystarinat kansallisesti (esim. Oulu) ja kansainvälisesti - luo kansainvälistymisedellytykset vision mukaisella tavalla (= vaihtoehto A ja kohta 8) - kolminkertaistaa toiminnan volyymin vuoteen 2010 mennessä - on luonut yhden menestysyrityksen - luo muutaman avainhenkilön, jotka profiloituvat miniklusterin vetäjiksi - kasvuprojektin johtamiseen tarvittava julkinen toimija perustetaan Prizztech-Yliopistokeskus-akselilla. Projektin on oltava voimallisesti yritysvetoinen - kartoittaa nykytoimijoiden avainkompetenssit, keskinäisen synergisyyden ja verkottumismahdollisuudet (alihankinta). Tämä luo mahdollisuudet miniklusterin perustamiseen. (Hyödynnetään myös Prizztechin tekemän pk-selvityksen tulokset.) Pitäisi selvittää, millä toimittajilla on edellä kuvatun mallin mukainen yhteinen platform ja miten platformin standardoimista voidaan edistää. Swot Consulting Oy 14 (15)

15 3. Yliopistokeskuksen toiminnassa korostettaisiin - paikallisten yritysten tuotetuntemusta (PDM, ERP tai vastaavat) - tuotekehitysroolia - kansainvälistä opiskelijavaihtoa ja kansainvälisiä yhteyksiä (esim. Pietari). Toimialan keskeisin toimenpide-ehdotus: Perustetaan yhteinen synerginen ohjelmistotekninen miniklusteri. Tunnistetaan siihen liittyvät core-ohjelmistomoduulit sekä kehitetään veturiyrityslähtöinen toimintamalli ohjaamaan tutkimus- ja koulutustoimintaa sekä yritysten keskinäistä verkostoitumista klusteripohjaisesti. Swot Consulting Oy 15 (15)

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Digitaalinen talous perustuu ohjelmistoihin Aineettomat hyödykkeet (media, erilaiset oikeudet ja varaukset) luodaan, hallitaan ja kulutetaan ohjelmistoilla IoT

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Hitaat syövät nopeat. TieVie-esitys 21.8.2002. Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi

Hitaat syövät nopeat. TieVie-esitys 21.8.2002. Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi Hitaat syövät nopeat TieVie-esitys 21.8.2002 Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi HCI Productions Oy perustettu 1998 - spin-off Human Capital Investment Oy:stä (1985) työntekijöiden

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy Teollinen Internet konepajateollisuudessa Absent Oy Teollisuuden palveluliiketoimintajärjestelmät Aftersales

Lisätiedot

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tiera lyhyesti Tiera on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka järjestää palveluita omistajilleen

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely 24.1.2013 Pekka Packalén Perustietoa Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta - Kunnallinen liikelaitos, perustettu v. 2000 Johtosäännön mukaan: Oulun Tietotekniikka

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems = Advanced Test Automation for Complex Software- Intensive Systems Pääteemana kompleksisten ja erittäin konfiguroitavien softaintensiivisten

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu

Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu Kickoff Vesa Jouppila 08.02.2017 DIY Kasvupalvelut/ostaminen, nykytilan SWOT Vahvuudet Osaavat ja kokeneet TE-palvelujen hankkijat Joustavuus, osaaminen ja palveluketjut

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä FluidHouse Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä www.fluidhouse.fi FluidHouse Hydrauliikka Öljyvoitelu Pneumatiikka Automaatio Kokonaisuus takaa tehokkuuden

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut Kohde: ICT-asiantuntijapalvelut. Useita palvelualueita, joilla useita eri toimittajia Hankintalain kynnysarvon (60.000 euroa alkaen 1.1.2017) ylittävissä hankinnoissa asiakas

Lisätiedot

Suomen teknologiateollisuuden

Suomen teknologiateollisuuden Suomen teknologiateollisuuden haasteet TRIO-ohjelman päätösseminaari 2.12.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni TRIO-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Suomen teknologiateollisuuden haasteet

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

IT ja metsä vuonna 2010-5 väittämää

IT ja metsä vuonna 2010-5 väittämää Mikko Lehikoinen, Kesla OYj Metsäalan tulevaisuusseminaari 2: Teknologiasta sosiaalisiin innovaatioihin metsätalouden uudet toimintamallit 1.6.2004 Tampereen yliopisto, Pinni Brakennus, luentosali B 1100

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

ICT-alan muutos ja Pohjois-Suomen menestymisen mahdollisudet

ICT-alan muutos ja Pohjois-Suomen menestymisen mahdollisudet ICT-alan muutos ja Pohjois-Suomen menestymisen mahdollisudet Puheenvuoro PPL:n Ennakointiseminaarissa 5.9.2013 / Sauli Sohlo / MA Instituutti Puheenvuoro perustuu 19.4.2013 julkaistuun raporttiin ICT-alan

Lisätiedot

Tietohallinnon monet kasvot hallinnon näkökulma

Tietohallinnon monet kasvot hallinnon näkökulma Tietohallinnon monet kasvot hallinnon näkökulma Informaatiohallinnon päivä 2010 Antti Syväjärvi Hallintotieteen professori, erityisesti tietohallinto Sisältö Tietohallinnosta Kokonaisarkkitehtuurista Tieto

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet:

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet: talotekniikan esiselvitys Tavoitteet: kartoittaa suomalaisten talotekniikkayritysten nykytila, näkemykset ja tarpeet teknologiaohjelman alueella selvittää teknologiaohjelman tulosten hyödynnettävyys Suomessa

Lisätiedot

ICT kiinteistöliiketoiminnassa

ICT kiinteistöliiketoiminnassa TÄHÄN VOI LISÄTÄ HALUTUN TEEMATEKSTIN ICT kiinteistöliiketoiminnassa Kiinteistöhallintaohjelmistojen yleiskatsaus Pekka Metsi JP-Talotekniikka Oy Kiinteistöhallinta KIINTEISTÖTIETO- JÄRJESTELMÄT / TOIMINTOMODUULIT

Lisätiedot

TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI. Timo Metsä-Tokila

TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI. Timo Metsä-Tokila TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI Timo Metsä-Tokila Tekninen konsultointi TOL 2008 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7.

Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7. Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä toisella vuosineljänneksellä Hatlapa-yritysosto heinäkuussa Saadut tilaukset

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015 MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET Tapio Karvonen 29.10.2015 Suomen meriklusteri MERITEOLLISUUDEN TOIMITTAJAT VARUSTAMOT MUUT MERENKULKUUN LIITTYVÄT ELINKEINOT LAIVANRAKENNUS JA OFFSHORE

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin. Jukka Vasama 17.11.2015

Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin. Jukka Vasama 17.11.2015 Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin Jukka Vasama 17.11.2015 Suomalaisen laivanrakennuksen vahvuudet 2 Suomalaisen laivanrakennuteollisuuden kilpailukykyyn vaikuttaneet

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla

Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla Muokkaa tekstin perustyylejä Digitalisaatio ja Teollinen Internet konepajateollisuudessa Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 18.11.2015 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy Absent Oy Muokkaa tekstin perustyylejä

Lisätiedot

liiketoimintamahdollisuuksia Automaatiolla tuottavuutta ja koneenrakennukseen ELKOM 07 ECT Forum FIMA pääsihteeri Antti Sirén Governed by

liiketoimintamahdollisuuksia Automaatiolla tuottavuutta ja koneenrakennukseen ELKOM 07 ECT Forum FIMA pääsihteeri Antti Sirén Governed by ELKOM 07 ECT Forum 6.9.2007 Antti Sirén FIMA pääsihteeri Automaatiolla tuottavuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia koneenrakennukseen Miksi lisää automaatiota työkoneisiin? Automaation hyödyt asiakkaalle

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta 1 2009/1 Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta Finpron seminaari 22.1.2009 Harri Roos 2 2009/1 Vaasan & Vaasan -konserni Johtava tuoreleivonnan toimija Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT:n strateginen ja toiminnallinen arviointi Päätösseminaari 27.9.2010 Ilkka Turunen Pääsihteeri Tutkimus- ja innovaationeuvosto t 1 Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot