OHJELMISTO- JA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAT (IT-yritykset)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJELMISTO- JA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAT (IT-yritykset)"

Transkriptio

1 SATAKUNNAN VISIO PROJEKTI Toimiala: OHJELMISTO- JA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAT (IT-yritykset) Työryhmä: Kari Kontula (pj.) Esa Erämaa Markku Kuusinen Sami Lahti Tauno Miikkulainen Marko Montonen Jouko Pärssinen Novobit Oy Modultek Oy Prolosoft Oy i2technologies Finland Oy Viloke Oy Sysforte Oy TietoEnator Oyj

2 Toimiala (miniklusteri) IT-yritykset Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat Toimialan kuvaus Toimialan miniklusterirakenne on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. Vetovoimaisimmat segmentit on korostettu kuvan keskiöön. Mediatalot Konsultointi ja asiantuntijapalvelut Sidostahot - Yliopistokeskus - SAMK - TE-keskus - Tekes - Pääomasijoittajat - PrizzTech Ohjelmistotuotteet (hallinnolliset ohjelmistot) Asiakaskohtaiset ohjelmistot Sulautetut ohjelmistot Sisällöntuottajat Käyttö- ja verkkopalvelut Swot Consulting Oy 2 (15)

3 Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat Nykytilan määrittely Käyttämämme Tilastokeskuksen TOL95-luokitus ei luokittele ohjelmisto- ja järjestelmäalaa omaksi alakseen, vaan se sisältyy suurilta osin Tietojenkäsittelypalvelut - toimialaluokkaan. Tämä luokka sisältää ohjelmistojen ja järjestelmien lisäksi mm. atk-laitteistokonsultoinnin, tietojenkäsittelyn ja tietopankkitoiminnan. Yrityslistan alkuun on kerätty työryhmän tunnistamat yritykset. Varsinaisia ohjelmisto- ja järjestelmäyrityksiä arvioidaan olevan vajaa 40. Tietojenkäsittelypalvelu (code 72) Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja Jako kokoluokkiin (v. 2002) v v Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Yli 250 henkeä Alle 10 M Yli 10 M Yli 20 M Työllisten määrä Tuotannon määrä v v v v henkeä 518 henkeä 33,8 M 39,8 M Keskeiset yritykset segmentoituina ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat Peruskriteerinä on ollut valita yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 10 henkeä. Lisäksi listassa on mukana työryhmän esiinnostamia yrityksiä. Listan yritykset on luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä liikevaihdon mukaan suuruusjärjestykseen suurimmasta pienimpään. Yritys Toimialasegmentti Tuotteet/palvelut Henkilöstö v Liikevaihto v (ks. toimialakuvaus s. 2) (henkeä) (milj. euroa) Affecto Oy Ohjelmistotuotteet IT-ratkaisutoimittaja 35 7,6 Sulautetut ohjelmistot Digia Oy Käyttö- ja verkkopalvelut Tietoverkkopalvelut, atk-konsultointi, graafinen 5-9 0,5 Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut suunnittelu Elinar Oy Ohjelmistotuotteet Ohjelmistoyritys: selainpohjaiset tietämyshallinta järjestelmät ja teollisuuden tuotekehitysprojektit 12 3,4 Swot Consulting Oy 3 (15)

4 Yritys Toimialasegmentti Tuotteet/palvelut Henkilöstö v Liikevaihto v (ks. toimialakuvaus s. 2) (henkeä) (milj. euroa) Modultek Oy Ohjelmistotuotteet Tuotetiedon- ja elinkaaren hallinnan ohjelmistot 34 3,4 Novo Group Ohjelmistotuotteet Tietotekniikan kokonaispalvelut, ohjelmistopalvelut, 70 (Satakunta) 295 (konserni) Käyttö- ja verkkopalvelut tietotekniikan käyttö-, verkko- ja laitepalvelut 2300 (konserni) Prolosoft Oy Ohjelmistotuotteet Toiminnanohjausohjelmistojen kehittäminen palvelu- ja kuljetusalalle 16 0,8 TietoEnator Oyj Sulautetut ohjelmistot Konsultointi ja asiantuntijapalvelut Käyttö- ja verkkopalvelut Talous- ja henkilöstöohjauksen palvelut ja tuotteet, käsittely- ja verkkopalvelut, toimialakohtaiset palvelut ja tuotteet, johdon konsultointi 85 (Satakunta) 144 (Telecom & Media, konserni) Trivet Software Oy Ohjelmistotuotteet Matkustusohjelmistojen suunnittelu ja tuottaminen 5-9 0,6 Yomi Applications Ltd Asiakaskohtaiset ohjelmistot ICT-palvelut, viestintäohjelmistot sekä puhelinja 30 1,2 (ent. Votek Oy) tietoliikennepalvelut Comprog Oy Asiakaskohtaiset ohjelmistot Ohjelmistoalihankinta 36 1,5 Progman Oy Ohjelmistotuotteet Valmisohjelmistot ja ohjelmistot tilaustyönä 10 2,0 Codebird Oy Ohjelmistotuotteet Multimediaviestintään liittyvä ohjelmistokehitys 1-4 Perustettu v Hollming Electronics / Asiakaskohtaiset ohjelmistot Pikaruokaravintoloille automaattisia peruna- ja 13 0,5 Robotiikka Oy pihvikeittimiä, peruna-annostelijoita ja tarjottimien pesukoneita, jarrutesterit Hypermedia Oy Asiakaskohtaiset ohjelmistot konsultointi- ja tutkimuspalveluja, wwwjärjestelmiä ,2 sekä painettuja julkaisuja Incorporated Pumpernickel Oy Konsultointi ja asiantuntijapalvelut Tekninen testaus ja analysointi 0-2 0,05 Softsizing Oy Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut ATK-konsultointi ,2 ICL (Fujitsu - Invia) Ohjelmistotuotteet Tietotekniset infraratkaisut ja niihin liittyvät 2300 (konserni) 320 (konserni) Asiakaskohtaiset ohjelmistot Konsultointi ja asiantuntijapalvelut Käyttö- ja verkkopalvelut operaattoripalvelut i2 Technologies Finland Oy Ohjelmistotuotteet Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi 37 4,4 Oy International Business Ohjelmistotuotteet Ohjelmistoratkaisut, suunnittelu, valmistus ja 163 (v.2000) 13,8 (v.2000) Systems IBS Ab Sysforte Oy Ohjelmistotuotteet Asiakaskohtaiset ohjelmistot Sulautetut ohjelmistot Käyttö- ja verkkopalvelut konsultointi (konserni) (konserni) Ohjelmistoratkaisut ja -palvelut 19 1,7 Viloke Oy Ohjelmistotuotteet Tiimien hajautettuun prosessointiin liittyvät 3 0,09 Swot Consulting Oy 4 (15)

5 Yritys Toimialasegmentti (ks. toimialakuvaus s. 2) Käyttö- ja verkkopalvelut Tuotteet/palvelut Henkilöstö v (henkeä) ohjelmistotuotteet Liikevaihto v (milj. euroa) Swot Consulting Oy 5 (15)

6 Trendit ja vaikuttavat tekijät Yleiset trendit 1. Rakennemuutos jatkuu edelleen ja vaikuttaa myös Satakuntaan. Keskittyminen jatkuu: - isot isommiksi - keskisuuret poistuvat tai menettävät kilpailukykyään - pieniä syntyy. 2. Toimialalla ei ole alueellisia (esim. satakuntalaisia) organisaatioita, vaan yritykset toimivat kansallisesti. 3. Ala on lyhyellä viiveellä riippuvainen globaaleista, taloudellisista trendeistä. 4. Asiakasyrityksissä T&K-toiminnot tehdään pääosin Suomessa, alihankinnat Aasiassa ja kokoonpano Euroopassa. Tähän haasteeseen on tulevaisuudessa myös palveluntuottajien vastattava. 5. Verkottumisen päätrendinä on: - asiakkaan toimipisteiden ja alihankkijoiden integroituminen, jossa - sovellusintegraatio muodostuu keskeiseksi tekijäksi. 6. Ohjelmistokehitysosaamista tulee kasvavissa määrin halvemman työvoiman maista - sekä resurssien - että itsenäisten yrittäjien muodossa. 7. Kilpailu kansainvälistyy, kun asiakasyritysten päätöksenteko tapahtuu ulkomailla. 8. Liiketoiminta on maantieteellisesti paikasta riippumatonta. Tämä antaa mahdollisuuden hajauttaa toimintaa ja vastata näin kansainvälisten asiakkaiden haasteisiin. 9. Yritysten sisäinen yrittäjyys lisääntyy yritys antaa henkilöille toimintaalustan. - Etätyön osuuden/roolin kehittyminen on epäselvä. - Työ muuttuu yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomaksi. 10.Tietotekninen tuki hoidetaan etätyöskentelynä ja näin muodoin paikasta riippumatta. 11.Teollisuusyrityksissä ja julkisella sektorilla tapahtuvan ulkoistamisen myötä tapahtuu rakenteellista kasvua. Tämän lisäksi orgaaninen kasvu on edelleen vahvaa. Teknologiset trendit 1. Teknologiat vaihtuvat yhä kiihtyvällä syklillä. 2. Mobiilit teknologiat tulevat. - Koneet keskustelevat keskenään machine-to-machine -konseptit. - Kuluttajakäyttäytyminen on tulevaisuudessa yhä enemmän mobiilia. 3. Sähköinen asiointi ja sähköinen liiketoiminta lisääntyvät. 4. Hajautetut ratkaisut lisääntyvät edelleen - datanet-arkkitehtuurit. Swot Consulting Oy 6 (15)

7 5. Teknologiakumppaneista tulee kilpailijoita. Toimijoiden roolit muuntuvat teknologia- ja asiakastarpeen mukaan. 6. Nykyisessä ja tulevassa kilpailussa törmätään kasvavassa määrin ASP-palveluihin. 7. Tietoliikenteen varmuuden, nopeuden ja hinnan kehitys on sekä mahdollisuus palveluiden kehittämisessä että uhka lisääntyvän kilpailun myötä. 8. Tietoturvan merkitys kasvaa huomattavasti. Vaikutus on vielä epäselvä. 9. Etäteknologiat ja niihin liittyvät ohjelmistot ja järjestelmät kehittyvät nopeasti. 10.Tuotteisiin ja sovelluksiin lisätään älykkyyttä. Esimerkkeinä mainittakoon: - itseohjaavuus, itsekorjautuvuus - tiedonkeruu - paikannus - alkuperätieto - lämpötilatieto - jne. jne. Anturiteknologia ja ohjelmistot kehittyvät rinnan. 11.RFID-tunnistustekniikka luo uusia mahdollisuuksia ja korvaa mm. viivakoodit. Swot Consulting Oy 7 (15)

8 Roadmap IT-yritykset, Satakunta 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku Teknologia ja toimintarakenne Main frame Yritysten oma tietohallinto Minikoneet Ohjelmistoyritysten synty Yrityksistä yhtiöitettiin ohjelmistoyrityksiä PC Uusia palveluyrityksiä, tietotekniikkayritykset Internet Sulautetut järjestelmät Kädessä/taskussa pysyvät laitteet ASP:t Koneiden ja laitteiden etäohjaus Asiakaskohtaisista ratkaisuista tuotepohjaisiin ratkaisuihin Ohjelmistojen osuus toimituksissa ylitti laitteiden arvon Maailmanlaajuinen kollaboraatio Partnership Business -malli (syvä integraatio) Nopeutuvat kehityssyklit, pienet toimitusmäärät Ohjelmointikehittimet Cobol Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ C Æ Æ C++ Æ Æ Æ Æ Java Æ Æ j2ee Kehittimet - Oracle, Progress, Uniface Muuttuneet kilpailuroolit: partneri voi olla yhteistyökumppani, mutta myös kilpailija Net Æ Æ Tietokannat Ohjelmointitavat Funktionaalinen Client Server Objektipohjainen Kyky/mahdollisuus hallita ohjelmointikieli/ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ohjelmointitapa Æ Web Service Kompleksisuus, paljon standardirajapintoja, erikoistuminen Æ Swot Consulting Oy 8 (15)

9 SWOT-analyysi (IT-yritykset) Työryhmä on määrittänyt toimialan keskeiset vaikuttavat tekijät SWOT-analyysin avulla alla olevaan koosteeseen. Tästä ne on edelleen työstetty seuraavan sivun dynaamiseen SWOT:iin. Vahvuudet Vahva kokemus- ja osaamispohja Innovatiivista, ammattitaitoista ja sitkeää väkeä saatavilla kohtuuhintaan Yrittäjyys Erikoisosaamisalueet (insinööritaito) esim. - PDM-osaaminen - ebusiness (business-to-business) - hajautetun prosessin hallinta (synergic collaboration) - logistiikan hallinta (SCM:n osa) - mapper-osaaminen (Unisys) - epoc/symbian-osaaminen Nykyisten asiakkaiden asiakasprosessien tuntemus (kiinteät asiakassuhteet) Mahdollisuudet Isot yritykset (Novo, TietoEnator) vievät yrittäjävetoisten yritysten ohjelmistotuotteita suuremmille markkinoille Yhteistyö korkeakoulujen kanssa uusien resurssien varmistamiseksi Globaalit niche-businekset (sovellukset) Verkostoituminen - kansallinen/kansainvälinen alihankinta - kansainvälistyminen/etabloituminen - teknologiapartneroituminen ASP-toiminnan luoma mahdollisuus asiakaspohjan laajentamiseksi Baltian ja Venäjän resurssien ja kustannustason hyödyntäminen Mobiilit järjestelmät ja näihin liittyvä ohjelmisto-osaaminen Heikkoudet Yritysten koko, taloudelliset voimavarat ja riskinottokyky Kummisedät, business angels -toiminta ja teknologiakeskusinfra ovat kehittymättömiä alueella verrattuna vastaaviin muihin alueellisiin rakenteisiin Alueelliset todelliset driverit puuttuvat (yritys tai kehitysorganisaatio, vrt. Oulu Wellness Forum) Merkittävät isot asiakkaat ovat poistuneet alueelta Satakuntalainen asiakaskunta ostaa mielellään ulkopuolisilta palveluntuottajilta Nykyisten toimijoiden on vaikea löytää alueelta pilottiyritystä, jonka kanssa kehitysyhteistyötä voitaisiin tehdä Yliopistokeskustoiminta ei ole vielä tuonut näkyviä tuloksia yritysten toimintaan Myynti- ja markkinointitaito verrattuna tekniseen osaamiseen ja kyky kasvaa kansalliseksi/ globaaliksi toimijaksi Riittävän asiakaspohjan saavuttaminen kapealla (niche) tuotteella Ei ole aikaansaatu yhtään merkittävän kokoista veturiyritystä, joka kykenisi kansainvälistymään tai toimisi kapealla alueella globaalisti ja samalla työllistäisi alueen verkostoa. Uhat Globaalit pelurit ja standardiohjelmat valtaavat toimintakentän, esimerkkinä Microsoftin Business Solutions pk-sektorille ASP mahdollistaa nopeat muutokset (läpimurrot) Kapean osaamisalueen varassa toimiminen ja siihen kohdistuva markkinahäiriö saattaa vaarantaa toimintaa merkittävästi Swot Consulting Oy 9 (15)

10 Toimialan keskeiset strategiset kehitystoimenpiteet SWOT-analyysin pohjalta on valittu toimialan strategisen kehittymisen kannalta keskeiset strategiset kehitystoimenpiteet: VAHVISTA 1. Erikoisosaamisalueita - PDMosaamista - ebusinessta - hajautetun prosessin hallintaa - logistiikan hallintaa - mapperosaamista - epoc/symbianosaamista 2. Innovatiivisen ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuutta HYÖDYNNÄ 1. Globaaleja niche-busineksia (sovellukset), verkostoitumista ja ASP-toiminnan luomaa mahdollisuutta asiakaspohjan laajentamiseksi 2. Toiminnan ulottaminen toimipistemuodossa pääkaupunkiseudulle (uskottavuus Æ lähelle asiakkaita) 3. Selvitetään Norjan mahdollisuudet ja yhteistyöedellytykset etabloitumisen mahdollistamiseksi Vahvuudet Vahva kokemus- ja osaamispohja Innovatiivista, ammattitaitoista ja sitkeää väkeä saatavilla kohtuuhintaan Yrittäjyys Erikoisosaamisalueet (insinööritaito) esim. - PDM-osaaminen - ebusiness (business-tobusiness) - hajautetun prosessin hallinta (synergic collaboration) - logistiikan hallinta (SCM:n osa) - mapper-osaaminen (Unisys) - epoc/symbian-osaaminen Nykyisten asiakkaiden asiakasprosessien tuntemus (kiinteät asiakassuhteet) Mahdollisuudet Isot yritykset (Novo, Tieto- Enator) vievät yrittäjävetoisten yritysten ohjelmistotuotteita suuremmille markkinoille Yhteistyö korkeakoulujen kanssa uusien resurssien varmistamiseksi Globaalit niche-businekset (sovellukset) Verkostoituminen - kansallinen/kansainvälinen alihankinta - kansainvälistyminen/ etabloituminen - teknologiapartneroituminen ASP-toiminnan luoma mahdollisuus asiakaspohjan laajentamiseksi Baltian ja Venäjän resurssien ja kustannustason hyödyntäminen Mobiilit järjestelmät ja näihin liittyvä ohjelmisto-osaaminen Heikkoudet Yritysten koko, taloudelliset voimavarat ja riskinottokyky Kummisedät, business angels - toiminta ja teknologiakeskusinfra ovat kehittymättömiä alueella verrattuna vastaaviin muihin alueellisiin rakenteisiin Alueelliset todelliset driverit puuttuvat (yritys tai kehitysorganisaatio, vrt. Oulu Wellness Forum) Merkittävät isot asiakkaat ovat poistuneet alueelta Satakuntalainen asiakaskunta ostaa mielellään ulkopuolisilta palveluntuottajilta Nykyisten toimijoiden on vaikea löytää alueelta pilottiyrityksiä, joiden kanssa kehitysyhteistyötä voitaisiin tehdä Yliopistokeskustoiminta ei ole vielä tuonut näkyviä tuloksia yritysten toimintaan Myynti- ja markkinointitaito verrattuna tekniseen osaamiseen ja kyky kasvaa kansalliseksi/ globaaliksi toimijaksi Riittävän asiakaspohjan saavuttaminen kapealla (niche) tuotteella Ei ole aikaansaatu yhtään merkittävän kokoista veturiyritystä, joka kykenisi kansainvälistymään tai toimisi kapealla alueella globaalisti ja samalla työllistäisi alueen verkostoa Uhat Globaalit pelurit ja standardiohjelmat valtaavat toimintakentän, esimerkkinä Microsoftin Business Solutions pk-sektorille ASP mahdollistaa nopeat muutokset (läpimurrot) Kapean osaamisalueen varassa toimiminen ja siihen kohdistuva markkinahäiriö saattaa vaarantaa toimintaa merkittävästi KEHITÄ 1. Yritysten kokoa, taloudellisia voimavaroja ja riskinottokykyä 2. Teknologiakeskusinfraa, alueellisia todellisia yritysdrivereitä sekä business angels -toimintaa 3. Edellytyksiä kansainväliseen verkostoitumiseen VARAUDU 1. Globaalien pelurien ja standardiohjelmien vahvistumiseen ja mahdolliseen toimikenttävaltaukseen 2. ASP:n mahdollistamiin nopeisiin muutoksiin, jotka saattavat tuoda uusia läpimurtoja tietyille sovelluksille Swot Consulting Oy 10 (15)

11 Satakunnan visio 2010 IT-yritykset (Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat) 1. Toimialan kehittyminen: (Luvut sisältävät myös tietoliikenne-segmentin. Kasvukehitys perustuu ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajien näkymiin.) v v Nykyinen Vaihtoehto A (alla) Vaihtoehto B (alla) Yritysten lukumäärä Työllisten lukumäärä (v. 2000) henkilöstö: + 5 %/v liikevaihto: Tuottavuus - hintataso ohjelmistoissa yleisesti putoaa - kriittinen volyymitaso on saavutettava - kehitystyö pidettävä hyväksyttävällä tasolla /hlö kasvaa + 5 %/v laskee hieman Vaihtoehto A: Alueelle saadaan yhteinen synerginen ohjelmistotekninen (sovelluslähtöinen) miniklusteri, jolla on vähintään yksi klusterin veturiyritys ja sama osaamispohja käsittäen esim. seuraavan tyyppisiä synergisia toimintamalleja tai osaamisalueita: a) Asiakastoimialalähtöiset synergiat - teknologiayritysten arvoverkon yhteinen integroitu tuottavuuden ja tuotannon ohjaus-/kehitysohjelmisto (järjestelmä) - etäteknologiaan liittyvät mobiilit järjestelmät - ohjaus - etähallinta - jälkihuolto - automaatioon liittyvät yritys-/sovelluskohtaiset ohjausjärjestelmät - pc-pohjaiset - väylätekniikat - mobiilit/ip-ratkaisut - prosessiteollisuuden kiinteät ja mobiilit ohjaus-, informaatio- ja kunnossapitojärjestelmät b) Healthcare-sovellukset ja healthcare-toimialan luoma synergia c) Oma rakenteellinen sw-miniklusteri lähtien yritysten omista liikeideoista Vaihtoehto B: Jokainen toimija kehittyy omista lähtökohdistaan. Swot Consulting Oy 11 (15)

12 2. Vuoteen 2010 mennessä syntyy runsaasti 1-3 henkilön yrityksiä. (Huom. yritysten lukumäärän kasvu edellisen sivun taulukossa.) 3. Kannattavuus - Kriittinen volyymi on saavutettava joko tuote- tai henkilötyösidonnaisesti. - Hintataso laskee. - Henkilötyökustannukset Suomessa nousevat. - Tuotteen kehityskustannusten on oltava laskusuuntaisia. Siinä apuna voivat olla esim. - kehittyneet työkalut (Java) - Baltia/Venäjä-alihankinnan käyttö. 4. Platformit (teknologiainfrastruktuurit) tulevat yhä tärkeämmiksi. Niihin liittyvät moduulit ja tuotteistetut ratkaisut. 5. Alalla tapahtuu voimakasta standardoitumista. Räätälöinti vähenee minimiin ja korvautuu integroinnilla. Integroinnin merkitys kasvaa. 6. Asiakkaat haluavat nopeita modulaarisia ratkaisuja, joiden takaisinmaksuaika on lyhyt (kuukausia). Siirrytään hyötypohjaiseen hinnoitteluun. Osa yrityksistä ostaa tietojärjestelmäpalvelut täysin ulkoistettuna. 7. SW-liiketoimen luonne muuttuu konventionaalismuotoiseksi ja hype ja muut vastaavat kasvu-uskoiset muoti-ilmiöt häviävät alalta. Toiminta muodostuu teolliseksi toiminnaksi. Kasvu on muita toimialoja nopeampaa johtuen siitä, että teknologiakehitys on edelleen nopeaa. Kasvu tapahtuu ICT-teknologiaa käyttöönottamalla yhä useammissa sovelluksissa ja näiden sovellusten keskinäisessä integraatiossa. Asiakasyritykset kilpailevat prosessien tehokkuudella, mikä hoidetaan standarditietojärjestelmillä, joita hiotaan asiakkaan yksilöityyn tarpeeseen. Uudet liiketoimintaprosessit voidaan ottaa käyttöön vain tietojärjestelmien avulla. Swot Consulting Oy 12 (15)

13 8. Toimijoiden liiketoimintamahdollisuudet ja -kohteet kohdistuvat oheisen kaavion tasoille 2-4. Taso 2 on keskeisin toimialue satakuntalaisille yrityksille vuonna taso Integrointi toimintaverkostoon 3. taso Yrityskohtainen soveltaminen yritysprosessien mukaisesti 2. taso Core-ohjelmistomoduulit (asiakas- tai toimittajakohtaisia) 1. taso Platformit a) 1-taso: Globaaleja standardeja, joita on yhä vähemmän niin, että ne olisivat merkittäviä ja globaalisti käytettäviä. b) 2-taso: Core-ohjelmisto myydään globaalille integroijalle tai globaalille asiakkaalle, mikä luo hyvät kansainvälistymismahdollisuudet. Mahdollisuus myös satakuntalaisille toimijoille. c) 3- ja 4-tasot: Vaativat liiketoiminnan ja sen prosessien hyvää tuntemusta ja jopa siihen liittyvää konsultointia. Satakunnan osalta tämä on veturiyritysten toimintaa Suomessa tai valituissa suomalaisissa kansainvälisissä konserneissa. Asiakkuuden hallinta on keskeistä. 9. Vuoteen 2010 mennessä Satakunnasta on kehittynyt vähintään yksi kansainvälisesti toimiva yritys ( henkeä), joka työllistää n. 5-6 läheistä yrityspartneria. Yritys keskittyy core-ohjelmistomoduulin kehittämiseen ja tuottamiseen toimien itse Pohjoismaissa ja hyödyntäen kansainvälisiä partnereita (globaalit integroijat) omassa kansainvälistymisessään. Teknologinen osaaminen on jo nyt pääosin olemassa. Tällaisen yrityksen tuottavuus on minimissään /vuosi/henkilö, mikä mahdollistaa parhaiden osaajien saamisen Satakuntaan. Tämä kansainvälinen yritys toimii alueen miniklusterin veturiyrityksenä ja ohjaa osaltaan myös Yliopistokeskuksen tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimintaa. Yrityksellä tulee olla myynti- ja projektihallintaan keskittyvä toimipiste pääkaupunkiseudulla, mutta tuotekehitys ja tuotanto toteutetaan kustannustehokkaasti Satakunnassa. Swot Consulting Oy 13 (15)

14 10.Verkon läpi myytävät tuotteet, moduulit, palvelut tai ASP-palvelut lisääntyvät. Ulkomaista tarjontaa tulee Suomeen antaa kustannustehokkaan myynti-/jakelumahdollisuuden satakuntalaisille toimijoille. 11.Teknologiamahdollisuudet ovat hyvin tiedossa ja tunnistettu eri roadmappien avulla. Keskeinen menestystekijä on kuitenkin toteutuskyky (= execution). 12.Teknologiset päädriverit ovat: - älyä liitetään kaikkiin tuotteisiin ja sovelluksiin, jotka vaativat jonkinasteista ohjelmistoa. Prosessien määrä lisääntyy merkittävästi ja nämä sovellukset kommunikoivat keskenään. - mobiliteetti - ASP-tyyppiset palvelut. 13.Tuotannossa ydinosaaminen keskittyy tuotekehitykseen ja innovaatioihin sekä protokehitykseen. Koodaus ja raakatyön osuus teetetään lähialueilla (esim. Pietarissa) ja pienalihankkijoilla. Vuonna 2010 tuotanto on edelleen käsityötä, sillä ohjelmointityökalut kehittyvät varsin hitaasti. 14.Lyhyellä jänteellä osaamisen osalta on keskeistä hallita paremmin asiakkaiden liiketoimintaprosessit. Tarve on ennen kaikkea teknologian lisäksi hallita myös kansainvälinen toiminta ja kansainvälisyys. Asiakkuudet muuttuvat kansainvälisiksi ja henkilökohtaiset kontaktit muodostavat selkeän menestystekijän. Toimenpide-ehdotukset ja suositukset 1. Kansainvälisten projekti- ja myyntiosaajien kouluttaminen on ensiarvoisen tärkeää; tuotetekninen osaaminen tulee työn myötä. Suositetaan englanninkielisen tietotekniikkakoulutuksen käynnistämistä SAMK:ssa. 2. Kasvuprojektin perustaminen, joka - benchmarkaa vastaavat projektityyppiset menestystarinat kansallisesti (esim. Oulu) ja kansainvälisesti - luo kansainvälistymisedellytykset vision mukaisella tavalla (= vaihtoehto A ja kohta 8) - kolminkertaistaa toiminnan volyymin vuoteen 2010 mennessä - on luonut yhden menestysyrityksen - luo muutaman avainhenkilön, jotka profiloituvat miniklusterin vetäjiksi - kasvuprojektin johtamiseen tarvittava julkinen toimija perustetaan Prizztech-Yliopistokeskus-akselilla. Projektin on oltava voimallisesti yritysvetoinen - kartoittaa nykytoimijoiden avainkompetenssit, keskinäisen synergisyyden ja verkottumismahdollisuudet (alihankinta). Tämä luo mahdollisuudet miniklusterin perustamiseen. (Hyödynnetään myös Prizztechin tekemän pk-selvityksen tulokset.) Pitäisi selvittää, millä toimittajilla on edellä kuvatun mallin mukainen yhteinen platform ja miten platformin standardoimista voidaan edistää. Swot Consulting Oy 14 (15)

15 3. Yliopistokeskuksen toiminnassa korostettaisiin - paikallisten yritysten tuotetuntemusta (PDM, ERP tai vastaavat) - tuotekehitysroolia - kansainvälistä opiskelijavaihtoa ja kansainvälisiä yhteyksiä (esim. Pietari). Toimialan keskeisin toimenpide-ehdotus: Perustetaan yhteinen synerginen ohjelmistotekninen miniklusteri. Tunnistetaan siihen liittyvät core-ohjelmistomoduulit sekä kehitetään veturiyrityslähtöinen toimintamalli ohjaamaan tutkimus- ja koulutustoimintaa sekä yritysten keskinäistä verkostoitumista klusteripohjaisesti. Swot Consulting Oy 15 (15)

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Virkaanastujaisesitelmä 16.9.2003 Professori Jyrki Kontio Ohjelmistotuoteliiketoiminta jyrki.kontio@hut.fi http://www.soberit.hut.fi/swbiz

Lisätiedot

Miten palvelut sovitetaan tuoteliiketoiminnan logiikkaan

Miten palvelut sovitetaan tuoteliiketoiminnan logiikkaan Miten palvelut sovitetaan tuoteliiketoiminnan logiikkaan Asiakastarjoaman laajentaminen Teamware Group Oy:ssä Esko Uotila esko.uotila@teamware.fi www.teamware.com Teamware Group lyhyesti Teamwarella on

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 Toimiala: OHJELMISTO- JA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAT SEKÄ TIETOLIIKENNETEKNIIKKA Työryhmä: Ari Eklund, Prizztech Oy, pj. Reino Aarinen, SAMK Janne Euren, Festum Jari-Pekka Niemi, POSEK Jouko Pärssinen, TietoEnator

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

MULTIPOLISPÄIVÄT SNOWPOLIKSESSA 3.-4.11.2005. Ideasta Tuotteeksi Off-Shore Alihankkijan Näkökulmasta. Toni Piirainen, Toimitusjohtaja

MULTIPOLISPÄIVÄT SNOWPOLIKSESSA 3.-4.11.2005. Ideasta Tuotteeksi Off-Shore Alihankkijan Näkökulmasta. Toni Piirainen, Toimitusjohtaja MULTIPOLISPÄIVÄT SNOWPOLIKSESSA 3.-4.11.2005 Ideasta Tuotteeksi Off-Shore Alihankkijan Näkökulmasta Toni Piirainen, Toimitusjohtaja 1 TUKIKOHTASI SUOMESSA JA MAAILMALLA 2 Sisältö 1. BASE Lyhyesti 2. Off-Shore

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Martti Korkiakoski 24.5.2010 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin liittyviä selvityksiä 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot

Teollinen Internet. Tatu Lund

Teollinen Internet. Tatu Lund Teollinen Internet Tatu Lund Suomalaisen yritystoiminnan kannattavuus ja tuottavuus ovat kriisissä. Nokia vetoinen ICT klusteri oli tuottavuudeltaan Suomen kärjessä ja sen romahdus näkyy selvästi tilastoissa.

Lisätiedot

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing Pörssi-ilta, Jyväskylä 21.3.2017 Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing We connect bricks and clicks, front and end Digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut myymälästä verkkoon suomalaisille ja globaaleille asiakkaille

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Digian ratkaisu kenttähuoltoon, Microsoft Dynamics AX Field Service. Pekka Pykäläinen, Microsoft Petteri Naulapää, Digia

Digian ratkaisu kenttähuoltoon, Microsoft Dynamics AX Field Service. Pekka Pykäläinen, Microsoft Petteri Naulapää, Digia Digian ratkaisu kenttähuoltoon, Microsoft Dynamics AX Field Service Pekka Pykäläinen, Microsoft Petteri Naulapää, Digia 2 2009 Digia Plc Kenttähuollon seminaari 26.5. 08:30 Rekisteröityminen ja aamiainen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa. Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu. Sales Director, Scandinavia & Germany

Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa. Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu. Sales Director, Scandinavia & Germany Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu Sales Director, Scandinavia & Germany kimmo.ruottu@pemamek.com www.pemamek.com 16.9.2014 Pemamek Oy Johtava yritys hitsausautomaatioratkaisuissa,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

Infra-alan innovaatiojärjestelmän. kehittäminen

Infra-alan innovaatiojärjestelmän. kehittäminen Infra-alan innovaatiojärjestelmän kehittäminen Infra-alan innovaatiojärjestelmä Hankkeen organisointi ja aikataulu hankkeen avainhenkilöt DI Lauri Merikallio (Tieliikelaitos) KTM Mari-Anna Vallas (Tieliikelaitos)

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys MIKÄ ON KITES? Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites on perustettu: auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa

Lisätiedot

Kaukomarkkinat Oy. JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja

Kaukomarkkinat Oy. JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja Kaukomarkkinat Oy JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja Pääomamarkkinapäivä 19.1.2010 1 Maailman markkinoiden osaaja Kaukomarkkinat toimii kaikilla toimialoillaan Suomessa. Erikoistunutta toimintaa myös Puolassa,

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa 30.8.2010 Matti Alahuhta Agenda Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Mitä liiketaloustieteiden tutkimus antaa suomalaiselle elinkeinoelämälle? 2 KONE Corporation

Lisätiedot

SATAKUNNAN VISIO 2010 -PROJEKTI

SATAKUNNAN VISIO 2010 -PROJEKTI SATAKUNNAN VISIO 2010 -PROJEKTI Toimiala: TIETOLIIKENNE Työryhmä: Veikko Naire (pj.) Tapani Mikola Pekka Loula Jorma Sipola Lauri Sydänheimo Satakunnan Puhelin Oy Lännen Puhelin Oy Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli

Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli 3.11.2010 Luotettava kumppani kansainvälistymisessä Kilpailukykyä ennakoinnilla Maailmanlaajuinen verkosto Konsultointipalvelut kansainväliseen

Lisätiedot

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä 19.9.2015 Turku Kilpailukyky? On usean tekijän summa Kustannustehokkuus Innovatiivisuus Toimitusketjun hallinta Koulutetun työvoiman saatavuus

Lisätiedot

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnator vuonna 2007..Tietotekniikkamarkkinoilla hyvä kasvu, kilpailu kuitenkin kireää.tietoenator kasvoi markkinoita

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Satakunnan Osaamiskeskus. Marko Lehtimäki Prizztech Oy

Satakunnan Osaamiskeskus. Marko Lehtimäki Prizztech Oy Satakunnan Osaamiskeskus Marko Lehtimäki Prizztech Oy 2011 Satakunnan Osaamiskeskus ESITYS: 1. Rakenne, työkalut ja toteutus 2. Case JPT Yritystaso rakennemuutoksessa 3. Case Meri Toimiala rakennemuutoksessa

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA

VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA -konserni lyhyesti Liikevaihto noin 772 miljoonaa EUR (2012) Liikevaihto kvartaaleittain 2012: Q1/2012 n. 190 milj. EUR Q2/2012 n. 194,4 milj. EUR Q3/2012 n. 180,0 milj. EUR

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tiera lyhyesti Tiera on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka järjestää palveluita omistajilleen

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Suomen haasteet ja mahdollisuudet

Suomen haasteet ja mahdollisuudet Suomen haasteet ja mahdollisuudet Placeholder for optional product photo (Delete box if not used) Ympäristömittaus ja monitorointiala kansalliseksi kehitystyöksi Kutsuseminaari Vantaalla Heurekassa 29.1.2007

Lisätiedot

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Juho Rantala 8.11.2011 Kuopio Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsätalouden erikoispiirteitä Perinteinen toimintakulttuuri lyhytjänteinen

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Digitaalinen talous perustuu ohjelmistoihin Aineettomat hyödykkeet (media, erilaiset oikeudet ja varaukset) luodaan, hallitaan ja kulutetaan ohjelmistoilla IoT

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Automaatioratkaisuja yli

Automaatioratkaisuja yli Automaatioratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöisiä tuotantoautomaation ratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on n. 70 henkilöä työllistävä monipuolinen

Lisätiedot

Mikä Apotti- ekosysteemi on miten se luo yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Mikä Apotti- ekosysteemi on miten se luo yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Mikä Apotti- ekosysteemi on miten se luo yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Jari Renko Teknologiajohtaja, Oy APOTTI Ab Oy Apotti Ab Ekosysteemi on VAKUUTUS hankkeelle, jotta.. Hankekokonaisuus Ekosysteemi

Lisätiedot

Talousjohtamisen uusi rooli

Talousjohtamisen uusi rooli 1 25.4.2013 Author / Subject Talousjohtamisen uusi rooli - case Ponsse Oyj Petri Härkönen, Ponsse Oyj 25.4.2013 Sanomatalo, Helsinki 2 Ponsse Oyj Talousjohtamisen muuttunut ja täydentyvä rooli Talousjohtaminen

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Hitaat syövät nopeat. TieVie-esitys 21.8.2002. Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi

Hitaat syövät nopeat. TieVie-esitys 21.8.2002. Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi Hitaat syövät nopeat TieVie-esitys 21.8.2002 Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi HCI Productions Oy perustettu 1998 - spin-off Human Capital Investment Oy:stä (1985) työntekijöiden

Lisätiedot

Digitalisaation mahdollisuudet uusi aalto

Digitalisaation mahdollisuudet uusi aalto Digitalisaation mahdollisuudet uusi aalto IT goes Industry 27.11.2015 Pekka Ala Pietilä staattisesta kilpailukyvystä dynaamiseen Talouden ja yhteiskunnan evoluutio > Suomen uudistumisvauhti 26.11.2015

Lisätiedot

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009 Mika Rajamäki Market-Visio Oy Marketvisio on riippumaton ICT-johtamisen ja liiketoiminnan neuvonantaja. Marketvisio yhdistää Gartnerin globaalit resurssit

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012 Logistiikkayritysten Liitto Strategia 2012 2 LL STRATEGIA 2012 Perustehtävä Toimintaympäristön muutosvoimat Tahtotila Toimintamalli Organisaatio ja resurssit Jäsenten ja sidosryhmien odotukset Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2015 Vuosi 2014 kohti kasvua Strategian toteutus jatkuu suunnitellusti Hyvä kehitys IT-palveluissa Vakaa kehitys kohti 10 %:n liikevoittomarginaalia Palveluja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2007

Osavuosikatsaus Q3/2007 1 2007 SYSOPENDIGIA Oyj SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus Q3/2007 30.10.2007 Juha Sihvonen Vt. toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj Katsauskauden liikevaihto (1-9) 2007 Liikevaihto, milj 1-9/2007 1-9/2006 Telekommunikaatio

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus. Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus. Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus Liike-elämän palveluihin tässä katsauksessa pääsääntöisesti luetaan seuraavat toimialat TOL 2008

Lisätiedot

LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista

LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista TEAM FINLAND-KIERTUE, KOUVOLA 4.5.2017 Timo Vuori, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat?

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? @timoargillander Cable Days 18.11.2014 Teollisuuspolitiikka? Elinkeinopolitiikka? 2 1 Tapahtunut: Internet Globalisaatio Kehittyy: Teknologia Robotisaatio

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2014

Osavuosikatsaus 1-6/2014 Osavuosikatsaus 1-6/2014 8.8.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-6/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-6/2014 1-6/2013 Muutos % Liikevaihto 48 455 51 523-6,0 % Liikevoitto

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy Teollinen Internet konepajateollisuudessa Absent Oy Teollisuuden palveluliiketoimintajärjestelmät Aftersales

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Logistiikka-alan Ennakointikamari

Logistiikka-alan Ennakointikamari Logistiikka-alan Ennakointikamari 31.1.2014, Taitotalo, Helsinki Oikea tie osaamiseen Timo Karkola rehtori Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Lähes 40 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan ASAKASKOHTANEN SUHDANNEPALVELU - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan Oulu 15.2.2007 (09) 1734 2709 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 15.2.2007 A 1 Liikevaihdon

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihdin kunta Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihti lyhyesti 27 628 asukasta (Tilastokeskus 12/2008) kasvua 588 asukasta kasvuvauhti ollut n. 2,2 % vuodessa tietoinen nopea 2-2,5% kasvun strategia n. 43% asukkaista

Lisätiedot

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely 24.1.2013 Pekka Packalén Perustietoa Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta - Kunnallinen liikelaitos, perustettu v. 2000 Johtosäännön mukaan: Oulun Tietotekniikka

Lisätiedot

Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet

Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet Kansallisten tilastojen rooli kansainvälistyvässä taloudessa seminaari Tilastokeskus 19.4.2007 Pekka Ylä-Anttila Teemat Miten globalisoituva maailmantalous

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Saadut tilaukset kasvoivat 49 % MEUR 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 8.3.2011 3 Liikevaihto oli vuoden 2009 tasolla

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ Kohtalonkysymys: toteutuuko kansalaisdemokratia suurkunnissa? Keski Suomessa on 23 kuntaa. Kuntayhteistyötä tehdään erityisesti soten, ammatillisen koulutuksen ja elinkeinojen edistämisen asioissa. Maakunnallisesti

Lisätiedot

HELSINKI AREA TESTBED. Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003

HELSINKI AREA TESTBED. Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003 HELSINKI AREA TESTBED Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003 Pääkaupunkiseudun innovaatioympäristö Pääkaupunkiseudulla hyvät lähtökohdat uusien ICTyritysten syntymiseen Innovaatioympäristöä täytyy kehittää edelleen:

Lisätiedot

Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu

Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu Kickoff Vesa Jouppila 08.02.2017 DIY Kasvupalvelut/ostaminen, nykytilan SWOT Vahvuudet Osaavat ja kokeneet TE-palvelujen hankkijat Joustavuus, osaaminen ja palveluketjut

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Suomen teknologiateollisuuden

Suomen teknologiateollisuuden Suomen teknologiateollisuuden haasteet TRIO-ohjelman päätösseminaari 2.12.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni TRIO-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Suomen teknologiateollisuuden haasteet

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Visio suomalaisen laboratoriotoiminnan mahdollisuuksista

Visio suomalaisen laboratoriotoiminnan mahdollisuuksista Ympäristöanalytiikka: Visio suomalaisen laboratoriotoiminnan mahdollisuuksista Lauri Hietaniemi Green Net Finland ry Kemian päivät 28.05.2009 Green Net Finland ry ympäristöteknologian verkosto-organisaatio

Lisätiedot

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut Kohde: ICT-asiantuntijapalvelut. Useita palvelualueita, joilla useita eri toimittajia Hankintalain kynnysarvon (30.000 euroa) ylittävissä hankinnoissa asiakas tekee kevennetyn

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900- luvulla avasivat tien digitaaliseen tietoyhteiskuntaan Transistori

Lisätiedot

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy 24.03.2013 /ecare/ Timo Airaksinen / Itella Copyright Itella Suomi Oy Suomen Posti =

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

Sopimusten Verkkopankki

Sopimusten Verkkopankki Sopimusten Verkkopankki & pilvipalvelun edut ja haasteet Sopima Oy Hiilikatu 3, FI-00180, Helsinki, Finland info@sopima.com, www.sopima.com 1 Sisältö Sopima Oy lyhyesti Sopimusten Verkkopankki Miksi ja

Lisätiedot

Liiketoimintamallien murros halki teollisuudenalojen - jotkin asiat eivät koskaan enää palaa

Liiketoimintamallien murros halki teollisuudenalojen - jotkin asiat eivät koskaan enää palaa Liiketoimintamallien murros halki teollisuudenalojen - jotkin asiat eivät koskaan enää palaa 15.12.2009 Finpro ry KiVi seminaari Helsinki Matti Heikkonen Esiintyjän profiili Matti Heikkonen Nykyinen Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Energiatoimiala 12.11.2013

Energiatoimiala 12.11.2013 Energiatoimiala 12.11.2013 Space Systems Finland Oy Vastuussa Energiatoimialasta hankkeessa Fokus: turvallisuuskriittiset järjestelmät eri toimialoilla kuten energia, ydinvoima, lääketieteelliset laitteet

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut Kohde: ICT-asiantuntijapalvelut. Useita palvelualueita, joilla useita eri toimittajia Hankintalain kynnysarvon (60.000 euroa alkaen 1.1.2017) ylittävissä hankinnoissa asiakas

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot