SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa)."

Transkriptio

1 PÖRSSITIEDOTE 1 (1) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU Liikevaihto 15,0 miljoona euroa (kasvua viime vuoden vastaavasta 46 %) - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 18,6 % liikevaihdosta eli 2,8 miljoonaa euroa, kasvua 65 % - Tulos ennen veroja ja varauksia 2,6 miljoonaa euroa, kasvua 39 % - Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 348 henkilöä, kasvua 18 % - Konserni on parantanut kannattavuuttaan ja jatkanut kasvuaan suunnitelman mukaisesti LIIKEVAIHTO :n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). Konsernin kasvu katsauskaudella perustui yksinomaan orgaaniseen kasvuun. Liikevaihdon lisäystä viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli yhteensä 46 %. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta säilyi volyymiltään samalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, ja se oli 2,3 prosenttia liikevaihdosta (3,5 %). Vuoden 2001 toisen vuosineljänneksen liikevaihto verrattuna edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen kasvoi 37 %, ja oli 7,5 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa). Vuoden 2001 toisen vuosineljänneksen liikevaihto verrattuna vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoon kasvoi vuosilomakauden johdosta vain hieman (7,5 miljoona euroa). LIIKEVOITTO JA TULOSKEHITYS Konsernin liikevoitto ja tulos paranivat ja olivat suunnitellulla hyvällä tasolla palveluliiketoiminnan hyvän käyttöasteen ja onnistuneen kustannusten hallinnan tuloksena. Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja parani 65 % huolimatta ensimmäisen vuosineljänneksen kertaluonteisista toteutumattomaan yrityskauppaan liittyneistä kuluista. Liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 2,8 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa), joka vastasi 18,6 % katsauskauden liikevaihdosta (16,5 %). Rahoitustuotot olivat tappiolla 0,08 miljoonaa euroa, johon sisältyy 0,17 miljoonan euron alaskirjaus kohdistuen sijoitusrahastoista tehtyyn tappiovaraukseen. Siitä huolimatta tulos ennen veroja ja varauksia nousi 39 % ja oli 2,6 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa). Katsauskauden voitto oli 1,7 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa). Konsernin osakekohtainen tulos parani huomattavasti ja oli 0,19 euroa (0,14 euroa).

2 PÖRSSITIEDOTE 2 (2) Vuoden 2001 toisen vuosineljänneksen liikevoitto ennen liikearvopoistoja verrattuna edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen kasvoi peräti 79 %, ja oli 1,8 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa). Vuoden 2001 toisen vuosineljänneksen liikevoitto ennen liikearvopoistoja verrattuna ensimmäiseen vuosineljännekseen kasvoi myös peräti 78 % (1,0 miljoonaa euroa). HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä kasvoi katsauskaudella onnistuneen rekrytoinnin seurauksena, ja oli kesäkuun 2001 lopussa 348 (294) henkilöä. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan kertyi 18 %. Keskimäärin henkilöstöä oli 329 (240) henkilöä. Henkilöstön lähtövaihtuvuus katsauskaudella oli 7 %. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä koko katsauskauden. Taseen loppusumma oli 17,3 miljoonaa euroa (14,4 miljoonaa euroa), ja omavaraisuusaste 77 % (78 %). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -45 % (-47 %). Konsernin likvidit varat olivat 5,8 miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa euroa). Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,43 miljoonaa euroa (0,67 miljoonaa euroa). Bruttoinvestointien lisäksi konserni panosti merkittävästi palveluiden ja omien ohjelmistokomponenttien tuotekehitykseen. Näiden kehitykseen liittyvät panostukset kirjattiin kaikki suoraan kuluksi pois lukien vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tehtyä yhteensä 0,03 miljoonan euron tuotekehitysaktivointia. OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Osakepääoma ( ,00 euroa) ja osakelukumäärä ( kpl) pysyivät katsauskaudella muuttumattomina. SysOpen hankki omia osakkeitaan, ja katsauskauden lopussa yhtiöllä oli omia osakkeita yhteensä kappaletta. Näiden osakkeiden keskimääräinen hankintahinta oli 6,1 euroa osakkeelta. Ylimääräisen yhtiökokouksen myöntämästä antivaltuudesta katsauskauden lopussa hallituksella oli käyttämättömän antivaltuutuksen perusteella valtuus korottaa osakepääomaa markalla ja osakkeiden määrää kappaleella. Osakkeenomistajia oli yhteensä ORGANISAATIORAKENTEEN KEHITTÄMINEN SysOpenin hallitus käynnisti kesäkuussa viiden tytäryhtiön liiketoimintojen yhdistämisen emoyhtiöön. Nämä tytäryhtiöt ovat Benefect Oy, EP-Logistics Oy, SysOpen Development Oy, Tietovalmis Group Oy ja Sypal Oy. Yhdistämisen perusteena on konsernirakenteen yksinkertaistaminen ja toiminnan tehostaminen.

3 PÖRSSITIEDOTE 3 (3) LIIKETOIMINTA-ALUEET SysOpen vahvisti asemaansa suurten ja keskisuurten asiakasorganisaatioiden integroitujen ebusiness-ratkaisujen (Integrated esolutions) toimittajana. Liikevaihdon jakauma kolmen liiketoiminta-alueen kesken säilyi lähes ennallaan, ja oli seuraava: - Enterprise Application Solutions - sähköisen liiketoiminnan integroidut tietotekniikkaratkaisut (71 % liikevaihdosta) - Software Solutions - ohjelmistokomponentteihin pohjautuvat ohjelmistoratkaisut (16 % liikevaihdosta) - Consulting Services - konsultointipalvelut liiketoiminnan, logistiikan ja tietotekniikan kehittämiseen (13 % liikevaihdosta) Sähköisen liiketoiminnan integroiduissa tietotekniikkaratkaisuissa ja konsultointipalveluissa kysyntä jatkui vahvana, ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Ohjelmistoratkaisut-liiketoiminta jäi katsauskaudella vielä kokonaisuutena lievästi tappiolliseksi mm. merkittävien tulorahoituksella tehtyjen tuotekehityspanostusten johdosta. Merkittäviä kauppoja solmittiin, joista osa tuloutuu vasta loppuvuonna. Katsauskaudella panostettiin myös valmisohjelmistojen myyntiin ulkomaille, joista tuloksia arvioidaan saatavan loppuvuonna Painopistealueena ohjelmistoratkaisuissa ovat ensisijassa omiin komponentteihin, kuten OpenPort ja OpenID perustuvat järjestelmätoimitukset. Toimialakohtaisesti komponenttipohjaiset ohjelmistoratkaisut ovat keskittyneet lähinnä henkilöliikenteen ja järjestösektorin kokonaisjärjestelmiin. MERKITTÄVIÄ SOPIMUKSIA KATSAUSKAUDELLA Toukokuun lopussa SysOpen solmi merkittävän sopimuksen AKAVAn suurimman liiton Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n kanssa. OAJ:lle toimitetaan uudet tietojärjestelmät jäsenpalvelun kehittämiseen ja edunvalvonnan tehostamiseen. Kesäkuun lopussa SysOpen solmi merkittävän sopimuksen Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) kanssa urheilujärjestöjen jäsentietojen hallintajärjestelmän toimittamisesta. Toteutunut kauppa on merkittävä askel konsernin markkina-alueen laajentamisessa ammattijärjestösektorista muuhun järjestötoimintaan. SLU:lle toimitettava järjestelmä perustuu SysOpenin kehittämään komponenttipohjaiseen OpenPort-arkkitehtuuriin. Kesäkuussa tehdyn sopimuksen mukaan SysOpen määrittelee Elisalle ja Radiolinjalle modernin Java / EJBpohjaisen sovellusarkkitehtuurin sekä suunnittelee ja sovittaa sovelluskehitysprosessin. Toteutettava prosessi on menetelmä, joka antaa Elisalle ja Radiolinjalle mahdollisuuden kehittää palvelinpohjaisia Javasovelluksia skaalautuvaan ympäristöön entistä joustavammin. Finnairin kanssa solmittiin sopimus kesäkuussa jatkotoimenpiteiksi viime vuoden marraskuussa pilotoidun egate-järjestelmän toimittamisesta tuotantoon. egate on automaattiseen porttiselvitykseen tarkoitettu palvelu, joka nopeuttaa elektronista lippua käyttävien matkustajien siirtymistä lennolle. Nyt tuotantoon liittyvä sopimus käsittää 30 egate-portin toimittamisen Finnairille vuoden 2001 loppuun mennessä.

4 PÖRSSITIEDOTE 4 (4) LOPPUVUOSI 2001 SysOpenin tietotekniikkapalveluiden ja tuotteiden kysyntä on jatkunut vahvana huolimatta yleisen talouskasvun hidastumisesta. Koska yleisen talouskasvun arvioidaan kuitenkin hidastuvan edelleen, vaikeuttaa tämä kysynnän ennustettavuutta ja lisää epävarmuutta. Alkuvuoden toteutuman ja loppuvuoden tilauskannan perusteella SysOpenin koko vuoden 2001 arvioidaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti hyvällä kannattavuustasolla kesälomakauden tuomasta normaalista kausivaihtelusta huolimatta. Arvio perustuu käsitykseen markkinoiden nykytilasta ja uskosta yhtiön kykyyn hallita kustannuksia. Arviossa on huomioitu kysynnän odotettavissa oleva osittainen heikkeneminen. Sähköisen liiketoiminnan integroitujen tietotekniikkaratkaisujen ja konsultointipalvelujen kannattavuuden arvioidaan säilyvän koko vuoden hyvällä tasolla. Myös ohjelmistoratkaisut-liiketoiminnassa omiin ohjelmistokomponentteihin perustuvien ohjelmistoratkaisujen arvioidaan nostavan kannattavuuden koko vuoden 2001 osalta voitolliseksi. Muutto pääkaupunkiseudulla Pitäjänmäelle SysOpen Tower -toimitaloon alkaa syyskuun alussa. Uusiin vuokratiloihin muuttaa kolmesta eri toimipisteestä yhteensä noin 200 henkilöä. Vallitsevassa markkinatilanteessa SysOpen painottaa loppuvuonna edelleen orgaanista kasvua. Mahdollisissa yritysostoissa paino on hallittavuudessa ja kannattavuudessa. Kansainvälisen liiketoiminnan kasvu vuonna 2001 riippuu ensisijassa oman myynnin onnistumisesta ulkomailla. Säilyttääkseen jatkossakin hyvän kannattavuutensa SysOpenin hallitus on uusimassa pitkän tähtäimen suunnitelmaansa. Tässä vaiheessa on jo ilmeistä, että arvioitu kansainvälisen kasvun luonne muuttuu aiemmin esitetystä. Päätöksistä tiedotetaan suunnittelutyön valmistuttua. TALOUSTIEDOTTEET VUONNA 2001 Vuoden 2001 osavuosikatsaus 3. vuosineljännekseltä julkaistaan Helsingissä Sysopen Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jorma Kylätie,, puh tai tai Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

5 PÖRSSITIEDOTE 5 (5) Konsernin tuloslaskelma (6 kk) (1000 eur) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalennukset LIIKEVOITTO ENNEN LIIKEARVOPOISTOA Poistot liikearvosta LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Välittömät verot Vähemmistön osuus TILIKAUDEN VOITTO

6 PÖRSSITIEDOTE 6 (6) Konsernin tase (1000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Konserniliikearvo Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VÄHEMMISTÖOSUUS VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VASTATTAVAA

7 PÖRSSITIEDOTE 7 (7) Konsernin tunnusluvut Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 euroa) Liikevaihto Liikevaihdon kasvu, % Liikevoitto ennen liikearvopoistoja % liikevaihdosta 18,6 16,5 14 Liikevoitto % liikevaihdosta 17,6 15,15 13 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja % liikevaihdosta 17,1 17,98 13 Oman pääoman tuotto, % 27,22 24,2 18 Sijoitetun pääoman tuotto, % 39,90 33,88 26 Korollinen vieras pääoma Rah.om.arvopaperit+Rahat ja pankkis Nettovelkaantumisaste % (Net - 44,97-47,23-49 Gearing) Omavaraisuusaste, % 76,59 78,17 76 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen % liikevaihdosta 2,9 7 5 Henkilöstö kauden lopussa Henkilöstö keskimäärin Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euroa (konserni) 0,19 0,14 0,21 Oma pääoma/osake, euroa 1,40 1,26 1,37 Tunnusluvut osavuosilta on laskettu 6 kk:n jaksolle. Tulos/osake on laskettu osakkeiden oikaistun osakelukumäärän ( kpl) mukaan.katsauskauden ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä oli kpl.ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli kpl. Oman pääoman- ja sijoitetun pääoman tuottoprosentit on muutettu vastaamaan vuositasoa. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa hallussaan kpl omia osakkeitaan. Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita. Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja.

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

2 2000 Osavuosikatsaus

2 2000 Osavuosikatsaus 2 2000 Osavuosikatsaus Tammikuu Kesäkuu Liiketoiminta-alueiden liikevaihto kasvoi 6 %, Finanssiryhmän 13 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 39,5 milj. euroa (53,7), kertaluonteiset erät sisältäen

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(17) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-kesäkuu (H1): - Liikevaihto 30 056 tuhatta euroa (20 490 tuhatta euroa H1/2005) kasvu 47 prosenttia - Liikevoitto 3

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X Oyj Pörssitiedote 22.10.2003 1 (6) TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X:n liikevaihto kasvoi edelleen, kannattavuus heikkeni hieman. Tieto-X:n liikevaihto jatkoi edelleen

Lisätiedot

ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) Julkaistu: 2014-08-26 07:59:33 CEST Zeeland Oyj Yhtiötiedote ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) Helsinki, 2014-08-26 07:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAMMIKUU KESÄKUU 2014

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (24) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Palveluliiketoiminta nosti liikevaihdon kasvuun kolmannella neljänneksellä - Liikevaihto 83 272 tuhatta euroa

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P).

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P). Osavuosikatsaus 1 (26) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu : Palveluliiketoiminnan kasvu jatkuu vahvana - Liikevaihto 61 617 tuhatta euroa (56 153 tuhatta euroa) kasvu 9,7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 %

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 8.8.2014

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 12.00

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 12.00 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 12.00 INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2001 Incap-konsernin liikevaihto kasvoi edelleen ja tulos parani selvästi. Liikevaihto oli 99,7 miljoonaa euroa eli

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu (H1): - Liikevaihto 34 814 tuhatta euroa (30 083 tuhatta euroa H1/2006) kasvu 16 prosenttia - Liikevoitto 4

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2000 Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 4,0 % eli 40,2 (239,2 ) ja oli 1 048,0 (6 230,9 ). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS)

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Pörssitiedote 1 SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Tasaista kehitystä sekä merkittävä strategiaa toteuttava yritysjärjestely - Liikevaihto oli 18,96 miljoonaa euroa (20,39 miljoonaa euroa),

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007 Yhteenveto Tammi-kesäkuu - Liikevaihto 52,2 miljoonaa euroa, kasvu 42 prosenttia - Liikevaihdon pro forma kasvu 3 prosenttia - Liikevoitto 5,3 miljoonaa

Lisätiedot

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.8.2007 klo 9 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007: INTIAN VALMISTUSTOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN LUO POHJAA TULEVALLE

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45 1 (17) Osavuosikatsaus klo 08.45 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 (IFRS) Prohan liiketulos tavoitteiden mukainen ilman luovutusvoittoa (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA Loka-joulukuu 2007 lyhyesti Konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 36,3 milj.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi.

Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi. Oyj Pörssitiedote 31.10.2006 klo 11.00 1(10) -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 (9 kk) - Liikevaihto: 144,9 (130,9) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 19,8 (15,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20%

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20% OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20% Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 24.4.2015 klo 8.00 1.1. 31.3.2015 lyhyesti Liikevaihto 72,9

Lisätiedot

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan)

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 11. elokuu, 2009 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUULTA 2009 Markkinatilanne elpymässä hitaasti, varauksia tehty riskitason alentamiseksi

Lisätiedot

28.4.2005 kello 10.00

28.4.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 kello 10.00 IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 2005 VACONIN TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVUSSA Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset

Lisätiedot