Viherympäristöliiton some ja verkonkäytön kehityssuunnitelma. Ville Miettinen / Jussi Front 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viherympäristöliiton some ja verkonkäytön kehityssuunnitelma. Ville Miettinen / Jussi Front 2015"

Transkriptio

1 + Viherympäristöliiton some ja verkonkäytön kehityssuunnitelma Ville Miettinen / Jussi Front 2015

2 + Perusteita yrityksen sosiaalisessa mediassa mukana ololle

3 Sosiaalinen media tarjoaa periaatteessa ilmaiseksi työkalut sellaisen näkyvyyden saavuttamiseen, joihin usein aikaan ja paikkaan sidotuilla perinteisen markkinoinnin keinoilla ei ole mahdollisuutta vastata Yritys on mukana sosiaalisessa mediassa, halusi se tai ei. Yritykset joutuvat huomioimaan koko ajan vahvemmin operoinnissaan ja markkinointityössä ne muutokset, jotka tämä sosiaalisen vallankumouksen ilmiö on tuonut ihmisten osallistumiseen ja viestintään Yrityksen on tärkeää päästä osaksi netin kehittyvää yhteisöllistymistä Netin muutos voi hyödyttää suuresti etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä riippumatta siitä, mikä on niiden toimiala Sosiaalisen netin kautta yritys voi löytää ja keksiä kustannustehokkaita ja joskus jopa täysin ilmaisia keinoja hankkia itselleen uusia asiakkaita

4 Tärkeä osa yrittäjän arkea on verkottuminen, joka on samalla sosiaalista toimintaa Sosiaalinen verkosto muodostuu eri verkkopalveluista, joiden avustuksella yksi ihminen on nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa Verkottuminen sosiaalisessa mediassa syö välimatkaa yritysten välillä Kokeilemisen kautta yrittäjä pystyy tekemään päätöksen siitä, missä sosiaalisen median palveluissa hänen on järkevää ja hyödyllistä lopulta olla mukana Sosiaalista nettiä hyödyntämällä saadaan informaatio kulkemaan avoimemmin yrityksen läpi, joka auttaa hyödyntämään resursseja tehokkaammin ja voi johtaa useammin uusien innovaatioiden syntymiseen

5 Verkkosivut luovat perustan yrityksen löydettävyydelle ja mukanaolo suositussakaan sosiaalisessa mediassa ei korvaa niiden merkitystä Verkkosivut tulee suunnitella yrityksen tavoitteiden mukaan mahdollisimman toimiviksi On tärkeää, että yrityksen verkkosivut ja verkkokauppa, oma blogi sekä muut digitaalisen median sisällöt näkyvät hakukoneissa, joilla on suuri rooli asiakasvirtojen ohjaajana Käytä aikaa niiden hakusanojen miettimiseen, joilla käyttäjät voisivat sivuillesi päätyä Hakusanoja synnyttävät luontaisesti yrityksen nimi ja yrityksen tarjoamat tuotteet sekä palvelut, kuin myös toimiala Pienikin yritys voi markkinoida kustannustehokkaasti huolehtimalla löydettävyydestään

6 Kiistatta tärkein, mutta myös hankalin löydettävyyteen vaikuttava seikka on se, kuinka monet muut sivustot sisältävät linkkejä sivuillesi Hakutuloksissaan Google arvottaa tärkeämmäksi ja nostaa korkeammalle ne sivut, joihin muut sivut ovat linkittyneet Näkyvä ja voimakas mukanaolo mm. sosiaalisessa mediassa edesauttaa verkottumista ja sitä kautta linkittymisen rakentamista Mikäli yrityksellä on verkkosivujen lisäksi käytössään esimerkiksi yritysblogi tai verkkokauppa, tulee näiltä sivuilta löytyä linkki yrityksen verkkosivuille

7 Sosiaalisen median optimointi on suunnitelmallista sosiaalisen median sovellusten ja palvelujen hyödyntämistä Näitä sovelluksia ovat chatit, blogit, wikit, keskustelupalstat ja kuva-, teksti-, video- sekä äänitiedostojenjakopalvelut, joiden yhdistävänä tekijänä toimii yhteisöllisyys Sosiaalisen median optimointi on kokoelma tapoja kävijöiden keräämiseksi verkkosivustolle sosiaalista mediaa hyödyntäen Tämä tapahtuu siten, että yrityksen verkkosivuille ja sivujen sisältöön lisätään sosiaalisen median toimintoja, kuten toimintonappeja sivun sisällön jakamiseksi, Facebook päivitysten näkyminen sivustolla ja Youtube jakopalvelun sisältöä Tärkeää on panostaa sisällön laatuun, joka synnyttää jakamista ja sosiaalisen median optimointia Sosiaalisen median optimointia tehdään myös oman sivuston ulkopuolella pitämällä esimerkiksi omaa blogia ja kommentoimalla toisten blogeja, ottamalla osaa keskusteluryhmiin ja laatimalla statuspäivityksiä sosiaalisten verkostojen profiileihin

8 Sosiaalisen median optimoinnilla on suuri merkitys myös yrityksen markkinoinnin ja maineen hallinnan kannalta, koska laadukkaan sisällön avulla yritys pystyy rakentamaan itsestään positiivista mielikuvaa Olemalla mukana sosiaalisessa mediassa pääsee yritys nauttimaan ns. ansaitun median eduista Ansaitulla medialla viitataan kaikkeen kuluttajien tykkäämiseen, kommentointiin ja jakamiseen sosiaalisissa verkostoissa ja videoiden sekä kuvien jakopalveluissa Tähän luetaan mukaan myös kirjoittelu ja kommentointi blogeihin ja keskustelupalstoille, eri sivustoilla tapahtuvat suosittelut ja arvioinnit, sekä sähköpostin kautta kulkevat linkit Yrityksen näkökulmasta ansaitun median kiinnostavuus piilee siinä, että sen kautta saatava näkyvyys on sille käytännössä ilmaista

9 Käytetyimmät somekanavat

10 + Somekanavat, joita Viherympäristöliiton tulisi hyödyntää

11 + FACEBOOK Facebook on netin uusi infra, johon kaikki muut palvelut tavalla tai toisella linkittyvät. Viherympäristöliitto on ymmärtänyt lähteä Facebookiin mukaan, mutta verkottumisessa on yhä kehitettävää ja sisältöjä tulisi monipuolistaa Tykkääjämäärää tulee koittaa kasvattaa mm. kutsumalla ihmisiä ja yrityksiä sivuston tykkääjiksi Kutsuja voisi suunnata esimerkiksi kaikille tiedossa oleville yhteistyökumppaneille alan toimijoiden keskuudessa, alan opiskelijoille ja opettajille, sekä oppilaitoksille Tykkääjiä tulee ja voi haalia myös internetin ulkopuolella, esimerkiksi jakamalla alan messujen yhteydessä liiton toiminnasta esitteitä, joissa on myös maininta esimerkiksi Facebook sivuista ja kutsu tulla tykkäämään ja osallistumaan

12 Kevätpuutarhamessut sivu on Viherympäristöliiton tykkäämien sivujen joukossa, kuten sen tuleekin olla, jotta liitto pystyy seuraamaan messujen viimeisimpiä julkaisuja sekä päivityksiä ja jakamaan niitä eteenpäin Viherympäristöliiton tulisi olla myös Kevätmessut - sivuston tykkäämien sivustojen joukossa, jotta toimijoiden yhteys ja markkinointi pelaisi tasapuolisesti kumpaankin suuntaan Yhteistyökumppaneiden sisältöjä omilla sivuilla jakaen on mahdollista helpottaa omaa taakkaa sisällön tuottamisessa, kun kaikkea ei tarvitse tuottaa itse Ilman tykkäämisiä ja jakamisia on vaikeampaa kunnolla synnyttää keskustelua sekä seurata ja ottaa osaa Facebookissa käytäviin keskusteluihin Linkittyminen muiden sivustojen kanssa ja toisten sisältöjen jakaminen auttaa luomaan itsestään kuvan aikaansa seuraavasta, asioista kiinnostuneesta ja niissä mukana olevasta sekä ulospäin suuntautuneesta ja sosiaalisesta yrityksestä

13 Yrityksen logon käytössä sivun profiilikuvana ei ole mitään vikaa, mutta vaihtoehtoisesti profiilikuvana voisi välillä käyttää myös mainosmaisesti jotain ajankohtaista tuote- tai tapahtumakuvaa, jossa Viherympäristöliitto on osallisena Toki ajankohtaisia tuotteita ja tapahtumia voi nostaa esiin ja mainostaa myös kansikuvassa, mutta profiilikuva on kuitenkin se, joka ensisijaisesti ja useammin näkyy muille Facebookin käyttäjille. Tämän vuoksi profiilikuvan houkuttelevuuteen on syytä panostaa kaikissa tilanteissa Liiton logo voisi olla jatkuvasti liitettynä kulloiseenkin kansikuvaan ja kansikuva voisi vaihtua vuodenajan ja sesonkien mukaan

14 Viherympäristöliiton rinnalla toimivalla Viherympäristö lehdellä ei tämän työn aloitushetkellä ole lainkaan olemassa omaa Facebook sivua, ja meistä lehdelle tulee ehdottomasti luoda sellaiset Lehti on saatava mukaan Facebookkiin tavoittaakseen kunnolla lukijansa ja lisätäkseen näkyvyyttään Vaikka kysymyksessä on ammattilaisille suunnattu julkaisu, ei sille ole mitään haittaa siitä, että suurempikin yleisö löytää sen Lehden Facebook sivun kautta myös lehden mainostajat ja tukijat saisivat lisää näkyvyyttä Sekä Viherympäristöliiton että Viherympäristölehden näkyvyyttä ja ihmisten osallistumista voisi yrittää lisätä erilaisten kilpailujen kautta, esimerkiksi alan messujen yhteydessä ihmisiä voisi kannustaa jakamaan tapahtumiin liittyviä päivityksiä, joista palkintona voisi olla lippu tai tuotepaketteja Mikäli kilpailut eivät sopisi Viherympäristöliiton toimintamalliin, ne voisi toteuttaa Viherympäristö lehden kautta. Vaikka toteutettuna lehden kautta liitto olisi silti mainittuna.

15 + TWITTER Twitter on mikrobloggauspalvelu ja ylivoimaisesti suosituin sellainen Se on ottanut paikkansa Facebookin rinnalla merkittävänä sosiaalisena mediana. Joissain tapauksissa se on jo korvannut sähköpostin Normaalisti Twitter - viesteissä kommentoidaan asioita ja uutisia tavallisten blogien tapaan Lyhyiden viestiensä takia Twitter soveltuu erinomaisesti mobiilikäyttöön ja käyttäjät yhä enenevissä määrin saapuvatkin palveluiden pariin puhelimensa kautta Viherympäristöliiton kaltaiselle yritykselle Twitter sopii mainiosti mm. tiedottamiseen, mielenkiintoisten artikkelien ja uutisten löytämiseen sekä jakamiseen, verkostoitumiseen, yritysten tapahtumien viestintään, muiden yritysten seurantaan, asiakaspalvelun työkaluksi ja varastomyynnin nopeaan promootioon

16 + INSTAGRAM Instagramia voidaan tätä nykyä jo ehdottomasti pitää yhtenä sosiaalisen median merkittävimmistä pääkanavista Käyttäjä voi itse vapaasti seurata valitseminaan käyttäjiä, mikäli seurattava käyttäjätili ei ole yksityinen Palvelua käytetään mobiililaitteen tai tablet - tietokoneen kautta Yritykselle Instagram tarjoaa oivallisen mahdollisuuden rakentaa eräänlaista kuvallista tarinaa tekstinä kerrotun rinnalle Somessa tapahtuvassa markkinoinnissa yritys voi hyödyntää kuvia imagonsa rakentamisessa Kiireen keskellä ihmisillä ei välttämättä aika riitä pysähtyä lukemaan joka ikistä kirjoitusta. Tässä kohtaa kuvat tulevat apuun

17 Kuvien avulla vastaanottajassa saadaan synnytettyä tunteita ja tuntemuksia ja välitettyä todellisuutta tehokkaammin, kuin pelkän tekstin kautta Kuvin ja videoin yritys voi esimerkiksi kertoa palveluistaan, tuotteistaan, toimintaympäristöstään ja arvoistaan. Tarkoitus ei ole kuitenkaan jakaa tuotekuvia tai suoria mainoksia, vaan kuvia yrityksen tuotteista ja palveluista aidoissa tilanteissa, esimerkiksi päätoimittaja selailemassa juuri painosta tullutta uutta Viherympäristölehteä Yritys voi lisäksi hyödyntää Instagramia sisällön tuottamisessa muihin some kanaviinsa sekä kotisivuille Kuvassa Elisan teettämä tutkimus (2015)

18 + BLOGI Yritysblogin pitäminen on yritykselle hyvä tapa esitellä omia vahvuuksiaan ja mielipiteitään, joka voi myös auttaa uusien asiakkaiden saamisessa Blogikirjoitukset toimivat tiedonlähteenä tavallisia tiedotteita ja uutisia paremmin ja luovat keskustelua. Tekstiä voi havainnollistaa ja elävöittää videoiden ja kuvien avulla Yrityksen blogia voi kirjoittaa useampikin yrityksen työntekijä ja myös vierailevien kirjoittajien kirjoitusten julkaiseminen on mahdollista Viherympäristöliitolle voisi meistä avata oman blogin verkkosivujen lisäksi myös blogger blogipalveluun. Bloggerissa voit saada ihmiset paremmin kommentoimaan ja keskustelemaan blogikirjoituksista, RSS / blogiseuranta on vaivatonta Bloggerista löytyy jo lukuisia intohimoisten puutarhaharrastajien blogeja. Näiden kirjoittajien joukossa on myös nuoria, joista osa voisi hyvinkin olla viheralan potentiaalisia tulevaisuuden ammattilaisia ja toimijoita

19 Kun alaa avataan liiton toimesta laajemmalle yleisölle, voi se hyvinkin houkutella uutta väkeä alan koulutuksiin ja sitä kautta lopulta mukaan työelämään. Jos kaikki sisällöt rajataan ainoastaan ammattilaisille, näyttäytyy toiminta ulospäin helposti etäiseltä ja sisäänpäin kääntyneeltä

20 + LINKEDIN Mukanaolo on erittäin suositeltavaa kaikille yrittäjille ja yrityksille Omaa LinkedIn verkostoa on hyvä rakentaa ja järjestellä bisneskumppanien pohjalta Palveluun pystyt siirtämään myös kontaktisi käytetyimmistä sähköpostiohjelmista LinkedIniin voi luoda myös yritykselle oman sivun tuotteiden markkinointia ja työvoiman rekrytointia varten Yrityksen sivu tulee pitää päivitettynä ja eläväisenä LinkedInistä löytyy valtava määrä ammattiin liittyvän aspektin omaavia ryhmiä, joihin kuka vaan voi liittyä. Ryhmät toimivat usein lähinnä oman osaamisen esittelykenttänä, mutta joissain ryhmissä käydään myös erittäin ajankohtaista keskustelua

21 + TOIMINTASUUNNITELMA Viherympäristö lehdelle tulisi luoda omat Facebook sivut Kotisivuille tulisi linkit somekanaviin sekä oma uutissyöte, jossa näkyvät aina viimeisimmät twiitit, sekä Facebook päivitykset Kaikki sivustot ja kanavat tulee selkeästi linkittää keskenään Ajan säästämiseksi ja yksinkertaistamiseksi otetaan apuvälineet käyttöön päivitysten julkaisemiseen: Esim. Hootsuite apuohjelmalla on mahdollista julkaista sama päivitys Facebook sekä Twitter tileillä samaan aikaan tai ajastetusti. Ajastamalla voidaan päivityksiä laatia valmiiksi odottamaan vaikkapa viikoksi eteenpäin, jolloin tilit pysyvät aktiivisina

22 + MITÄ TYÖ SISÄLTÄÄ Ohjaava opettaja oli sitä mieltä, että voisimme työn kylkeen tehdä selkeän ohjekirjan somekanavien avaamista varten, jota hyödyntäen niiden avaaminen käy mahdollisimman vaivattomasti mikäli Viherympäristöliitto tekee päätöksen niiden käyttöön otosta Itse raportissa kerromme yleisesti sosiaalisesta mediasta ja sen merkityksestä yritykselle, sekä pohdimme millä tapaa Viherympäristöliitto sekä Viherympäristölehti saisivat siitä eniten irti Kerromme somekäyttäytymisen ja sisällöntuotannon periaatteista ja suunnittelemme esimerkkisisältöjä liitolle Työssämme perehdymme myös hakukoneoptimointiin ja sen toteutukseen sekä kerromme kaiken tämän tärkeydestä löydettävyyden edistämiseksi

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

SOCIAL MEDIA NEWSROOM

SOCIAL MEDIA NEWSROOM SOCIAL MEDIA SOSIAALISEN B-TO-B MARKKINOINNIN KÄSIKIRJA MISTÄ SOSIAALISESSA MARKKINOINNISSA ON OIKEASTI KYSYMYS? Timo Kruskopf Tero Rantaruikka ID BBN IDBBN Läntinen Rantakatu 3, FI-20100 Turku, Finland

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Case: Lahden hiihtomuseo LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuukka

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

TIETOINTENSIIVISTEN YRITYSPALVELUIDEN SUOSITTELUMARKKINOINTI VERKOSSA

TIETOINTENSIIVISTEN YRITYSPALVELUIDEN SUOSITTELUMARKKINOINTI VERKOSSA TIETOINTENSIIVISTEN YRITYSPALVELUIDEN SUOSITTELUMARKKINOINTI VERKOSSA Markkinoinnin pro gradu tutkielma Laatija: Jyri Kuusela Ohjaajat: KTT Heli Marjanen KTM Kaisa Saastamoinen 10.11.2014 Turku Sisällys

Lisätiedot

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa?

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen, Atso Hepolehto, Iida 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen,

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

MARKKINOINTI SOSIAALISESSA MEDIASSA: BLOGIEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN MAI- NONNASSA

MARKKINOINTI SOSIAALISESSA MEDIASSA: BLOGIEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN MAI- NONNASSA Anni Massinen MARKKINOINTI SOSIAALISESSA MEDIASSA: BLOGIEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN MAI- NONNASSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Massinen, Anni Markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpitäjän opas

Facebook-sivun ylläpitäjän opas 1/214 2/214 Facebook-sivun ylläpitäjän opas Marraskuu 2014 Jari Juslén 3/214 Kirjoittaja Jari Juslén, Akatemia 24/7 Oy Tämän oppaan on kirjoittanut KTM, MBA Jari Juslén. Jari Juslén on kokenut markkinoinnin

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

SONJA MERISALO & PETRI SILMÄLÄ. Yritykset sosiaalisessa mediassa

SONJA MERISALO & PETRI SILMÄLÄ. Yritykset sosiaalisessa mediassa SONJA MERISALO & PETRI SILMÄLÄ Yritykset sosiaalisessa mediassa YRITYKSET SOSIAALISESSA MEDIASSA Attribution 1.0 Finland Toimittajat ja kirjoittajat Sonja Merisalo ja Petri Silmälä Sarjan ulkoasu Taitto

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Matti Herrala, Teemu Leppä. Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. J. Rinta-Jouppi Oy

Matti Herrala, Teemu Leppä. Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. J. Rinta-Jouppi Oy Matti Herrala, Teemu Leppä Sosiaalisen median käyttö autokaupassa J. Rinta-Jouppi Oy Opinnäytetyö Kevät 2015 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Liiketoiminnan ja

Lisätiedot

EVENZINE. Tapahtumasta blogiksi. Lahden Ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Syksy 2013 Sofia Mäkinen

EVENZINE. Tapahtumasta blogiksi. Lahden Ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Syksy 2013 Sofia Mäkinen EVENZINE Tapahtumasta blogiksi Lahden Ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Syksy 2013 Sofia Mäkinen Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma MÄKINEN, SOFIA:

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä

Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä Case Wärtsilä Oyj:n kilpailijat Markkinointi, Seminaarityö Lokakuu 2011 Laatija:

Lisätiedot

B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X

B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X Yli-Kyyny, Elina 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa

Lisätiedot

ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI

ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Helmikuu 2014 Anniina Tauriainen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Lankutusta ja vinkkailua Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Marianne Kotiranta Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Kulttuurituotannon

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Kuluttajat brändisisältöjen parissa

Kuluttajat brändisisältöjen parissa Kuluttajat brändisisältöjen parissa Puolakka, Patricia Sjöblom, Siiri 2015 Laurea Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Kuluttajat brändisisältöjen parissa Patricia Puolakka Siiri Sjöblom Liiketalous

Lisätiedot

Internet-markkinointisuunnitelma

Internet-markkinointisuunnitelma Internet-markkinointisuunnitelma Case: PIEneering Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Valmistumisaika kevät 2011 Meeri Sippo Lahden ammattikorkeakoulu Koulutusohjelma

Lisätiedot

Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa

Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa Lipponen, Jukka 2012 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen

Lisätiedot