AJONEUVOTEKNIIKKA, KONETEKNIIKKA, ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKKA: NUORTEN KOULUTUS UUDEN OPISKELIJAN OPAS SYKSY 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJONEUVOTEKNIIKKA, KONETEKNIIKKA, ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKKA: NUORTEN KOULUTUS UUDEN OPISKELIJAN OPAS SYKSY 2014"

Transkriptio

1 AJONEUVOTEKNIIKKA, KONETEKNIIKKA, ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKKA: NUORTEN KOULUTUS UUDEN OPISKELIJAN OPAS SYKSY 2014

2 Tervetuloa opiskelemaan! Olet tehnyt hyvän valinnan! Ajoneuvo-, kone- sekä energia- ja ympäristötekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen.

3 OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTO UUSIEN OPISKELIJOIDEN PEREHDYTYSJAKSO

4 VALINTATULOKSET JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTO Kevään 2014 nuorten koulutuksen yhteishaun valintatuloksista ilmoitetaan aikaisintaan Opiskelupaikan saaneille lähetetään opiskelijan yhteishakujärjestelmään merkitsemään kotiosoitteeseen kirje, jossa annetaan ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta. Julkaisusuostumuksensa antaneiden opiskelupaikan saaneiden nimet ilmoitetaan myös Metropolian www-sivuilla. Toimi opiskelupaikan vastaanottamisessa Metropolian hakijapalveluiden antamien ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Opiskelupaikka on otettava vastaan annettuun määräaikaan mennessä oppilaitoksen määrittelemällä tavalla. 4

5 UUSIEN OPISKELIJOIDEN ORIENTAATIOPÄIVÄT Aikataulut ja ohjelman löydät uuden opiskelijan sivuilta. Aiemmin poissaolevana opiskelupaikan vastaanottaneet ja nyt läsnäoleviksi tulevat aloittavat myös opintonsa orientaatiopäivillä Opiskelupaikan vastaanottoon liittyvä virallinen opiskelutodistus ja Metropolian käyttäjätunnus voidaan antaa vain henkilöllisyytensä todistaville opiskelijoille. Ota perehdytysjaksolle mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus. Olethan paikalla heti tilaisuuden alkaessa. 5

6 YHTEYSTIEDOT Uusien opiskelijoiden orientaatiopäivillä saat tarvittavan tiedon opintojen aloittamisesta. Mikäli sinulla on jokin erityistilanne, ota yhteyttä sähköpostitse jo ennen perehdytysjaksoa: koulutussuunnittelija Anu Holma Metropolian sähköpostiosoitteet:

7 OPINTOTOIMISTOT OPINTOTUKINEUVONTA

8 METROPOLIAN OPINTOTOIMISTOT Opintotoimiston palveluja on saatavilla Metropolian Helsingin, Espoon ja Vantaan lähipalvelupisteistä: voit asioida missä lähipalvelupisteessä tahansa. Helsingin toimipisteen opintotoimisto: Bulevardi 29, Helsinki Uudet opiskelijat saavat keskeiset opintojen aloittamiseen liittyvät asiakirjat uusien opiskelijoiden perehdytysjaksolla: mm. opiskelutodistus, Metropolian käyttäjätunnus, matka-alennusten hakemiseen liittyvä todistus, Kelan ateriatukikortti. Saat opintotoimistosta tarvitsemiasi opiskeluun liittyviä todistuksia ja asiakirjoja. Opintotoimiston etäpalvelusta voit tilata opiskeluasioissa tarvitsemiasi asiakirjoja (edellyttää Metropolian käyttäjätunnusta): https://opintotoimisto.metropolia.fi/ Opintotoimiston aukioloajat ja muut palvelutiedot löytyvät täältä: Kun olet saanut käyttäjätunnuksen, pääset opintotoimiston ohjeisiin myös Tuubiportaalin Opiskelijoille-välilehdeltä (Opintotoimistot). Opintotoimiston sähköpostiosoite: 8

9 OPINTOTUKINEUVONTA Opintotukeen liittyviä ohjeita löydät Kelan sivuilta ja Metropolian käyttäjätunnuksen saatuasi Tuubin Opiskelijoillevälilehdeltä: Etuudet ja tuet. Henkilökohtaiseen opintotukineuvontaan on mahdollisuus Metropolian opintotukitoimistossa: Bulevardi 29, Helsinki. Opintotukioikeus on läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla, joka opiskelee päätoimisesti. Tällä hetkellä opintotuen kannalta päätoimiseksi katsotaan opiskelu, joka tuottaa opintosuoritusrekisteriin vähintään 5 opintopistettä jokaista nostettua tukikuukautta kohden: mikäli Kela muuttaa opintopistekriteereitä alkaen, uusien opiskelijoiden päätoimisen opiskelun op-kriteeri määrittyy Kelan uusien ohjeiden mukaisesti. Opintotuen saajan tulee ottaa huomioon myös opintotukeen liittyvä vuosituloraja. Opiskelija on itse vastuussa opintotukeen liittyvien asioiden selvittämisestä ja opintotukitilanteensa seurannasta. 9

10 LUKUVUODEN AJOITUS

11 LUKUVUOSI JAKAUTUU VIITEEN PERIODIIN Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy ja sisältää 5 periodia. Syyslukukausi: periodit 1 ja 2 Kevätlukukausi: periodit 3 ja 4 Kesäperiodi: periodi 5 Periodit sisältävät lähiopetusviikkoja sekä projekti-, intensiivija itseopiskeluviikkoja. Projekti-, intensiivi- ja itseopiskeluviikoilla järjestetään mahdollisesti intensiivikursseja ja opiskellaan itsenäisesti. Alla olevissa ajoituskaavioissa on esitetty, miten työskentelyviikot sijoittuvat lukuvuodelle

12 SYYSLUKUKAUDEN 2014 AJOITUS PERIODI 1 VK LÄHI- OPETUS- VIIKOT TOIMINTA PERIODI 2 VK LÄHI- OPETUS- VIIKOT TOIMINTA Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Projekti-, intensiivi- ja itseopiskeluviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lomaviikko 12

13 KEVÄTLUKUKAUDEN 2014 AJOITUS PERIODI 3 VK LÄHI- OPETUS- VIIKOT TOIMINTA PERIODI 4 VK LÄHI- OPETUS- VIIKOT TOIMINTA Projekti-, intensiivi- ja itseopiskeluviikko Projekti-, intensiivi- ja itseopiskeluviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Projekti-, intensiivi- ja itseopiskeluviikko Projekti-, intensiivi- ja itseopiskeluviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko PERIODI Projekti-, intensiivi- ja itseopiskeluviikko Projekti-, intensiivi- ja itseopiskeluviikot 13

14 OPISKELUOIKEUS JA TUTKINNON SUORITTAMISAIKA

15 NORMIAIKA JA OPISKELUOIKEUSAIKA Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisaika on rajattu ja määrittyy tutkinnon laajuuden perusteella. Tutkinnon ja siihen sisältyvien opintojen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä (op, eurooppalainen järjestelmä ECTS). Insinööritutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Norminmukainen suoritusaika on 4 vuotta ja opiskeluoikeusaika 5 vuotta. Ensisijaisena tavoitteena on tutkinnon suorittaminen normiajassa eli 60 opintopisteen opintojen suorittaminen lukuvuodessa: opinnot tarjotaan niin, että opiskelija voi valmistua normiajassa. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös tätä nopeammin. Opintojen suunnittelu, tavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden saavuttamisen arviointi on olennaista opintojen sujuvassa etenemisessä ja valmistumisessa. Tutkinto-ohjelmien ohjaushenkilöstö tukee opiskelijoita opintojen suunnittelussa. 15

16 OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN Tutkintoa suorittavan opiskelijan on ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuosittain oppilaitoksen ilmoittamana ajankohtana. Uusi opiskelija ilmoittautuu läsnä- tai poissaolevaksi opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä: Metropolian hakijapalvelut vie ilmoittautumistiedon Winha-rekisteriin. Opintojen aloittamisvaiheen jälkeen opiskelija ilmoittautuu läsnä- tai poissaolevaksi sähköisesti WinhaWillen kautta. Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi välisenä aikana. Ilmoittautumisen voi tehdä enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Kevätlukukauden osalta ilmoittautumistietoa voi muuttaa välisenä aikana. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautumista voidaan muuttaa kirjallisen hakemuksen perusteella vain erityisestä syystä. Yhden korkeakoulupaikan säännön mukaan uusi opiskelija on sidottu saamaansa opiskelupaikkaan ensimmäisen lukukauden loppuun. 16

17 POISSAOLEVAKSI ILMOITTAUTUMINEN VOI VAIKEUTTAA OPINTOJEN JATKAMISTA Kesken opintojen pidetty poissaolojakso voi vaikeuttaa opintojen jatkamista: poissaolojaksosuunnitelmista kannattaa keskustella aina tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstön kanssa. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi enintään neljän (4) lukukauden eli kahden (2) vuoden ajaksi kuluttamatta opiskeluoikeusaikaansa. Poissaolevaksi voi ilmoittautua enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Mikäli neljän lukukauden poissaolojakso on jo käytetty, poissaolo kuluttaa opiskeluoikeusaikaa. Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan poissaolevana, hän on käyttänyt jo ennen opintojen aloittamista poissaolokausiaan. Poissaoleva opiskelija ei voi suorittaa Metropolian opintoja, saada opintosuoritusmerkintöjä opintorekisteriin eikä valmistua. Poissaoleva opiskelija ei voi myöskään saada opintotukea, päivittäistä tuettua ateriaa eikä olla ammattikorkeakoulun vakuutuksen piirissä. 17

18 OPETUSRYHMÄT

19 UUSIEN OPISKELIJOIDEN OPETUSRYHMÄTUNNUKSET SYKSY 2014 Ajoneuvotekniikka: A14A ja A14B (Tiedät oman ryhmätunnuksesi viimeistään ) Konetekniikka: K14A ja K14B (Tiedät oman ryhmätunnuksesi viimeistään ) Energia- ja ympäristötekniikka: E14S 19

20 OPETUSSUUNNITELMAT (OPS) OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI

21 OPETUSSUUNNITELMA (OPS) Insinööritutkinnon laajuus on 240 opintopistettä (op). Insinööritutkinnot rakentuvat osaamisperustaisista opetussuunnitelmista (OPS). Tutkinnon rakenne kone- sekä energia- ja ympäristötekniikassa: Yhteiset opinnot (45 op) Ammattiopinnot (75 op) Syventävä ammattiosaaminen (45 op) Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot (30 op) Harjoittelu (30 op) Opinnäytetyö (15 op) Tutkinnon rakenne ajoneuvotekniikassa: Yhteiset opinnot (90 op) Syventävä ammattiosaaminen (75 op) Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot (30 op) Harjoittelu (30 op) Opinnäytetyö (15 op) Opetussuunnitelmat ovat Metropolian kotisivuilla Opintojen osaamistavoitteet ja sisältökuvaukset löydät klikkaamalla opetussuunnitelmasta opintojakson nimeä. 21

22 ENSIMMÄISEN OPINTOVUODEN OPINNOT (60 op) Ajoneuvotekniikka Orientaatio tekniikan opintoihin (30 op) Konetekniikan perusteet (30 op) Energia- ja ympäristötekniikka Orientaatio tekniikan opintoihin (30 op) Kone- ja valmistustekniikka (30 op) Konetekniikka Orientaatio tekniikan opintoihin (30 op) Kone- ja valmistustekniikka (30 op) Opintokokonaisuudet suoritettuaan opiskelija on saanut käsityksen tutkintoohjelmastaan ammattialana ja saanut insinöörin tarvitsemat matemaattisluonnontieteelliset ja viestinnälliset perusvalmiudet. 22

23 OPINTOPOLUT Ajoneuvotekniikassa opintopolkujen mukaiset opinnot alkavat toisena vuonna: Ajoneuvonsuunnittelu Autosähkötekniikka Jälkimarkkinointi Energiatekniikassa on yksi opintopolku, joka alkaa toisena vuonna: Energiantuotantotekniikat Konetekniikassa opintopolkujen mukaiset opinnot alkavat toisena vuonna: Koneautomaatio Koneensuunnittelu Valmistus- ja tuotantotekniikka 23

24 RAKENNA ITSESI NÄKÖINEN TUTKINTO Rakenna opintopolkusi painottaen tutkintoasi omien kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Voit valita sinua kiinnostavia valinnaisia opintoja Metropolian koulutustarjonnasta, esim. kulttuuri-, liiketalous- tai sosiaali- ja terveysalalta. Voit valita myös kansainvälisiä opintoja Metropoliasta ja lähteä opiskelijavaihtoon ulkomaille. 24

25 TYÖSKENTELYTAVAT OPPIKIRJAT JA OPISKELUMATERIAALI Ensimmäisen opintovuoden opinnoissa työskennellään tiimi- ja projektimuotoisesti kuhunkin oppimistilanteeseen soveltuvilla tavoilla. Opiskelijoiden työskentelyviikot sisältävät opintoteemoihin liittyvää lähiopetusta sekä opiskelijatiimien aktiivista työskentelyä. Opiskelijat noudattavat lukujärjestysten ja opettajien ohjeistuksen mukaista toimintatapaa työskennellen tavoitteellisesti kaikkina työpäivinä. Opettajat kertovat opintojen hyväksyttyyn suorittamiseen liittyvät yksityiskohdat opintojaksojen alkaessa ja tallentavat ne opiskelijoiden saataville sähköisessä muodossa. Opettajat kertovat opintojaksojen alkaessa myös, mitä oppimateriaalia käytetään. Oman kannettavan tietokoneen ja/tai tabletin käyttäminen tiimi- ja projektityöskentelyssä on suositeltavaa, mutta ei välttämätöntä. 25

26 OSAAMISEN ARVIOINTI Osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan kuhunkin opintoteemaan soveltuvien näyttötapojen avulla: opettajat kertovat opintoteeman alkaessa osaamistavoitteet sekä hyväksyttyyn suorittamiseen liittyvät menetelmät ja toimintatavat. Mikäli hyväksyttyyn suorittamiseen liittyy tenttejä, opettajat ilmoittavat opiskelijoille tenttien ajankohdista sekä ilmoittautumismenettelystä. Edellä mainitut tiedot tallennetaan opiskelijoiden saataville myös sähköisessä muodossa. Arviointiasteikko: 5 (kiitettävä), 4 (erittäin hyvä), 3 (hyvä), 2 (erittäin tyydyttävä), 1 (tyydyttävä), 0 (hylätty); H (hyväksytty) Arvioinnit kirjataan Winha-opintorekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua suorituksesta. Vilpillinen menettely kokeissa ja tenteissä sekä harjoitustehtävien, opinnäytetöiden ja muiden valmiiden opintosuoritusten tai aineistojen tai niiden osien kopiointi omiksi opintosuorituksiksi on kielletty. Opintosuorituksien arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä. 26

27 AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (Ahot)

28 MITÄ AHOT TARKOITTAA Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (Ahot) tarkoittaa osaamisen hyväksilukua eli aiempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa (pakolliset ja valinnaiset opinnot). Hyväksiluku kohdistuu opiskelijan osaamiseen riippumatta siitä, miten osaaminen on hankittu: opiskelija on voinut hankkia osaamisensa korkeakouluopinnoissa, muussa koulutuksessa, työelämässä, vapaa-aikana tai harrastuksissa. Hyväksilukeminen voi olla korvaamista tai sisällyttämistä: Korvaamisella tarkoitetaan opetussuunnitelmassa olevien opintojen korvaamista sisällöltään vastaavalla osaamisella. Sisällyttämisellä tarkoitetaan aiemmin hankitun osaamisen liittämistä osaksi tutkintoa. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voi tapahtua virallisiin todistuksiin perustuvana tai näyttöperusteisesti. Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa kokonaan tai osittain: osittaisessa menettelytavassa opiskelijan tulee täydentää osaamistaan tutkinto-ohjelman määrittelemällä tavalla, esimerkiksi raportilla, haastattelulla, esseellä, oppimispäiväkirjalla, portfoliolla, käytännön näyttökokeella tai tentillä. Opiskelija voi hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista opintojen alussa ja opintojen aikana, ja hänellä on vastuu osaamisensa osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Lisätietoa orientaatiopäivillä! 28

29 OPETUSTILAT JA MUUT TILAT

30 TUTKINTO-OHJELMIEN TILAT JA KOTILUOKAT Ajoneuvo-, kone- sekä energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmien opetus on ensimmäisen vuoden Kalevankadun kiinteistössä, kotiluokissa. Kotiluokat: Ajoneuvotekniikka: E201 ja E202 Konetekniikka: E302 ja E303 Energia- ja ympäristötekniikka: E301 Kotiluokat saavat syksyksi 2014 uudet kalusteet. Kotiluokkien ratkaisujen tavoitteena on oppimisen tukeminen ja miellyttävä oppimisympäristö. Jokainen opiskelija on velvollinen omalta osaltaan säilyttämään kotiluokkansa viihtyvyys. Voitte yhdessä pohtia, miten luokkien viihtyvyyttä voisi lisätä, esim. hankkimalla yhdessä jääkaappi tai kahvinkeitin. Seuraavina vuosina opetus tapahtuu Kalevankadun kiinteistön lisäksi mm. Bulevardin kiinteistössä. Energia- ja ympäristötekniikan opetus tapahtuu mahdollisesti myös Myyrmäen toimipisteessä Vantaalla. Valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja on mahdollista valita myös Metropolian muista toimipisteistä. 30

31 Kalevankatu 43 31

32 Bulevardi 31 ja Bulevardi 29 Pääosa Helsingin toimipisteen tiloista sijaitsee osoitteessa Bulevardi 31 Hietalahden torin laidalla. Vasemmalla kuva päärakennuksesta ja oikeassa alalaidassa kuva Bulevardi 29:n kiinteistöstä. 32

33 HELSINGIN TOIMIPISTEIDEN TILAT KIRJAINKOODI SIJAINTI TOIMIJAT P = päärakennus U = Uusi kemia V = Vanha kemia Bulevardi 31: vaalea rakennus Sisäänkäynti sisäpihalta tai Hietalahden torin puolelta Bulevardi 31: keltainen rakennus Sisäänkäynti sisäpihalta Bulevardi 31: keltainen rakennus Sisäänkäynti sisäpihalta K Bulevardi 29 Sisäänkäynti piha-alueen ulkopuolelta* tai sisäpihalta B Albertinkatu 40-42: Punatiilinen rakennus E Kalevankatu 43: Punatiilinen rakennus Tieto- ja viestintätekniikka: opetustilat, henkilöstön työhuoneet Opiskelijaravintola, pohjakerros Vahtimestarit, 1. kerros Tieto- ja viestintätekniikka: opetustilat, henkilöstön työhuoneet Tieto- ja viestintätekniikka: opetustilat, henkilöstön työhuoneet Kirjasto* Opintotoimisto* Opintotukitoimisto* Hakutoimisto* Opiskelijakunta METKA PC-tila K401 (4. krs) Sähkö- ja automaatiotekniikka, Elektronics: opetustilat, henkilöstön työhuoneet Opiskelijaravintola Ajoneuvotekniikka, Konetekniikka Energia- ja ympäristötekniikka: opetustilat, henkilöstön työhuoneet 33

34 KARTTA Käynti kiinteistöihin ilman kulkukorttia osoitettu punaisella nuolella: 34

35 KULKULUVAT JA PYSÄKÖINTIPAIKAT Kulkulupa: Kulkulupa hankitaan oppilaitoksen vahtimestarilta. Pysäköintipaikat: Helsingin toimipisteen opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta saada oppilaitoksen piha-alueelta pysäköintipaikkaa. Kiinteistöjen piha-alueilla on pysäköinninvalvonta. Moottoripyörille on pieni pysäköintialue Uuden kemian kiinteistön edessä. Joitakin moottoripyöräpaikkoja on myös päärakennuksen vieressä kadun (Bulevardi) laidassa. 35

36 SÄHKÖISET PALVELUT

37 METROPOLIAN TIETOJÄRJESTELMÄT JA KÄYTTÄJÄTUNNUS Tunnukset aktivoin pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella Samalla tunnuksella kirjaudutaan kaikkiin Metropolian sähköisiin palveluihin: voit käyttää niitä Internetin kautta missä tahansa. Käytössäsi on oppilaitoksen tarjoama henkilökohtainen kotihakemisto Z:, koko1 Gt, tarkoitettu opiskeluun liittyvän materiaalin tallennukseen. Langattomaan verkkoon kirjaudutaan Metropolian käyttäjätunnuksella: langatonta verkkoa saa käyttää kaikilla laitteilla, mikäli WLAN-palvelu on saatavilla. Oman kannettavan tietokoneen kytkeminen oppilaitoksen lankaverkkoon on kielletty. Metropolian tietojärjestelmien käyttösäännöissä kerrotaan, mitä palveluja saa käyttöön ja mihin sitoutuu ottaessaan Metropolian käyttäjätunnuksen vastaan: käyttösääntöihin perehtymistä edellytetään kaikilta opiskelijoilta. Tietoturvassa ei ole kyse pelkästään tekniikasta, vaan myös ihmisten työskentely- ja toimintatavoista: varo tietojenkalasteluviestejä äläkä missään tilanteessa kerro tunnustasi ja salasanaasi kenellekään. Tietojärjestelmien käyttöön liittyvät ohjeet löydät täältä: https://tietohallinto.metropolia.fi Tietotekniset ongelmatilanteet: palvelupyyntö osoitteessa https://hd.metropolia.fi 37

38 METROPOLIAN SÄHKÖPOSTI Pääset Metropolian sähköpostipalveluun, kun olet aktivoinut tunnuksen ohjeiden mukaisesti. Opiskeluun liittyvässä asioinnissa käytetään Metropolian sähköpostiosoitetta. Sähköposti: https://mail.metropolia.fi Sekä henkilökunnan että opiskelijoiden sähköpostiosoitteet ovat muodossa Jos oppilaitoksessa on kaksi tai useampia samannimisiä henkilöitä, sähköpostiosoitteen alkuosa määrittyy edellä mainitusta poikkeavalla tavalla: esim. Masi.O.Makkonen tai Masi.Makkonen2. Oman sähköpostiosoitteesi muodon voit tarkistaa täältä: Tallenna sähköpostiisi automaattinen allekirjoitus: Masi Makkonen Metropolia Ammattikorkeakoulu Konetekniikan tutkinto-ohjelma K14A Opiskelijanumero Puh

39 TUUBI-PORTAALI Tuubi-portaalin kautta opiskelijat ja henkilöstö saavat ajankohtaista tietoa, käyttävät opintojaksotyötiloja ja pääsevät ammattikorkeakoulun muihin sähköisiin järjestelmiin. Pääset Tuubiin, kun olet aktivoinut tunnuksen ohjeiden mukaisesti Tuubi-portaali: https://tuubi.metropolia.fi Työtilat ovat opintojaksotyötiloja tai muita toimintaan liittyviä työtiloja. Opiskelijoilla on mahdollisuus luoda opiskeluun liittyviin tarkoituksiin omia työtiloja. Tuubin Opiskelijoille-välilehti sisältää kaikkia Metropolian opiskelijoita koskevia ohjeita. Liity työtilaan: Ajoneuvo-, kone- ja energiatekniikan opiskelijoiden tiedotussivu 39

40 MOODLE Moodle on oppimisalusta, jonne opettaja voi koota opintojakson materiaalia ja seurata ja ohjata opiskelijoiden opiskelua verkossa Mikäli opettaja käyttää Moodleoppimisalustaa, hän ilmoittaa siitä opintojakson opiskelijoille Tuubin opintojaksotyötilassa. Pääset Moodleen, kun olet aktivoinut tunnuksen ohjeiden mukaisesti Moodle: https://moodle.metropolia.fi 40

41 WINHAWILLE WinhaWilleen tallennetaan opiskelijoiden opintosuoritukset ja sen kautta ilmoittaudutaan opiskelijaksi ja opintojaksoille Jokaisen opiskelijan tulee ilmoittautua opiskelijaksi lukuvuosittain oppilaitoksen ilmoittamana aikana Uusi opiskelija ei ilmoittaudu opiskelijaksi WinhaWillen kautta: oppilaitos tekee ilmoittautumisrekisteröinnin opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä. Opiskelijan tulee pitää yhteystietonsa ajan tasalla. Pääset WinhaWilleen Tuubi-portaalin kautta, kun olet aktivoinut tunnuksen ohjeiden mukaisesti. 41

42 LUKUJÄRJESTYSPALVELU Lukujärjestyspalvelu sisältää opetusryhmien ja opettajien lukujärjestykset. Sen avulla voi tehdä myös henkilökohtaisen lukujärjestyksen: tallentaminen edellyttää sisään kirjautumista. Metropolian lukkaripalveluun pääset ilman käyttäjätunnusta. Lukkarikone: https://lukkarit.metropolia.fi Voit tutustua uusien opiskelijoiden lukujärjestyksiin jo ennen perehdytysjaksoa kirjoittamalla palvelun vasemmassa laidassa olevaan Haku-ruutuun opetusryhmän tunnuksen (esim. A14A) Palvelu näyttää lukujärjestyksen viikkokohtaisesti. 42

43 PAKKI Pakki on opiskelijan työpöytäpalvelu, johon on koottu kaikki keskeiset opiskeluun liittyvät toiminnot. Palvelun käyttäminen edellyttää kirjautumista Metropolian käyttäjätunnuksella. Toteutus-osiossa on koulutushaku, jossa voi hakea Metropoliassa tarjottavia opintoja. Pakki: https://pakki.metropolia.fi Järjestelmän laajennettu versio otetaan käyttöön vuonna

44 IHANA Ihana on Metropolian opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnattu palvelu, josta saat päivä- ja viikkokohtaisia tietoja vapaista tiloista, toimipisteiden ruokalistoista, julkisen liikenteen aikatauluista jne. Ihana toimii oppilaitoksen rakennusten aulatilojen kosketusnäytöissä ja mobiililaitteilla. Ihana: https://ihana.metropolia.fi 44

45 TULOSTUS, KOPIOINTI JA SKANNAUS Tulostus tapahtuu monitoimilaitteilla ja tulostuspisteissä. Monitoimilaitteilla voi tulostaa, kopioida ja skannata sekä mustavalkoisena että värillisenä. Jokaisessa toimipisteessä on toimipisteen koosta riippuen 1 5 mustavalkotulostuspistettä. Kirjastoissa olevat tulostuspisteet ovat avoinna kirjaston aukioloaikoina; muihin tulostuspisteisiin opiskelijoilla on vapaa pääsy. Tulostaminen tulostuspisteissä on ilmaista, mutta opiskelijan pitää käyttää omia papereitaan. Toshiba-monitoimilaitteilla ei tarvita omia papereita, vaan tulostuskulut veloitetaan arkkikohtaisesti: työt menevät henkilökohtaiseen jonoon, josta ne voi hakea ja tulostaa henkilökohtaisella kopiokortilla Toiminnassa pyritään kestävän kehityksen mukaisesti siihen, että dokumentit liikkuvat mahdollisimman paljon sähköisessä muodossa ja tarpeetonta tulostamista vältetään. Tulostus-, kopiointi- ja skannausohjeet: https://tietohallinto.metropolia.fi 45

46 KIRJASTON PALVELUT

47 KIRJASTON PALVELUT Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut toimivat useissa eri toimipisteissä. Helsingin toimipisteen kirjasto: Bulevardi 29, Helsinki Oman toimipisteen kirjastossa on toimipisteen tutkinto-ohjelmiin liittyvää tietoja tutkimuskirjallisuutta sekä muuta aineistoa Kirjaston henkilökunta auttaa tiedonhaussa, kertoo tietolähteistä ja opastaa tietokantojen käytössä. Suurin osa tiedonlähteistä ja tiedonhankinnan välineistä on itsenäisessä käytössä internetin kautta. Lainaamista varten tarvitaan kirjastokortti, jonka saa Metropolian kirjaston toimipisteistä ja yhteistyökirjastoista esittämällä henkilöllisyystodistuksen. Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. Kirjastokortti on henkilökohtainen, ja asiakas on aina vastuussa sillä lainatusta aineistosta: kadonneesta kirjastokortista on ilmoitettava heti kirjastoon. 47

48 LAINAUS JA PALAUTUS Asiakas voi lainata kaikkien toimipisteiden aineistoa ja tilata aineistoa Metropolian kirjaston toimipisteestä toiseen. Kirjaston henkilökunta opastaa aineiston paikantamisessa ja itsepalveluautomaattien käytössä. Aineistojen varaukset ja lainojen uusinnat voi tehdä verkossa MetCattietokannassa osoitteessa metcat.amkit.fi Laina-ajat ovat kokoelma- ja toimipistekohtaisia. Lainat voi uusia 10 kertaa, jos niihin ei kohdistu varauksia. Lainat tulee uusia tai palauttaa viimeistään eräpäivänä joko suoraan kirjastoon tai kirjaston ollessa suljettu palautuslaatikkoon: lainat voi palauttaa mihin tahansa Metropolian kirjaston toimipisteeseen. Tutustu kirjaston palveluihin täällä: 48

49 TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT

50 TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien opiskeluterveydenhuollot tarjoavat terveydenhoitajapalveluita kampuksilla. Lääkäripalvelut saat oman asuinalueesi terveysasemalta. Metropolian opintopsykologit ja opintokuraattorit tukevat opiskelijoita opintojen ja henkilökohtaisen elämän haasteissa tarjoamalla yksilövastaanottoja, pienryhmätoimintaa ja koulutusta. Terveys- ja hyvinvointihenkilöstön vastaanottoajat ja yhteystiedot löydät Metropolian käyttäjätunnuksen saatuasi Tuubin Opiskelijoille-välilehdeltä: Hyvinvointi ja terveys 50

51 OPISKELIJAKORTTI

52 OPISKELIJAKORTTI JA OPISKELIJAEDUT Metropolian opiskelijakunta METKA kertoo uusien opiskelijoiden perehdytyksessä opiskelijakortin hankkimisesta ja opiskelijaeduista. Ammattikorkeakouluopiskelijana olet oikeutettu viralliseen opiskelijakorttiin, jonka saat liittymällä opiskelijakunnan jäseneksi. Opiskelijakortin voit hankkia opiskelijakunta METKAn kautta. Voimassa oleva opiskelijakortti on yksinkertaisin tapa osoittaa olevasi opiskelija esimerkiksi VR:n junissa, HSL:n toimistolla päivittäessäsi matkakorttiisi opiskelija-alennuksen ja aterioidessasi opiskelijaravintoloissa. Opiskelijakortti pitää päivittää lukukausi/vuositarralla etuuksien saamiseksi. Ellet halua hankkia opiskelijakorttia, voit käyttää opiskelijaalennushintaiseen ateriointiin Kelan ateriakorttia, jonka saat perehdytysjaksolla. 52

53 Tapaamisiin uusien opiskelijoiden orientaatiopäivillä

AJONEUVOTEKNIIKKA, KONETEKNIIKKA, ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKKA: NUORTEN KOULUTUS UUDEN OPISKELIJAN OPAS SYKSY 2015

AJONEUVOTEKNIIKKA, KONETEKNIIKKA, ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKKA: NUORTEN KOULUTUS UUDEN OPISKELIJAN OPAS SYKSY 2015 AJONEUVOTEKNIIKKA, KONETEKNIIKKA, ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKKA: NUORTEN KOULUTUS UUDEN OPISKELIJAN OPAS SYKSY 2015 Tervetuloa opiskelemaan! Olet tehnyt hyvän valinnan! Ajoneuvo-, kone- sekä energia-

Lisätiedot

UUDEN OPISKELIJAN OPAS

UUDEN OPISKELIJAN OPAS TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA: HELSINKI UUDEN OPISKELIJAN OPAS Tammikuussa 2015 opintonsa aloittavat Tervetuloa opiskelemaan! Olet tehnyt hyvän valinnan! Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus tarjoaa

Lisätiedot

UUDEN OPISKELIJAN OPAS

UUDEN OPISKELIJAN OPAS TIETOTEKNIIKKA: HELSINKI UUDEN OPISKELIJAN OPAS KEVÄT 2014 Tervetuloa opiskelemaan! Olet tehnyt hyvän valinnan! Tietotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet

Lisätiedot

UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA

UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Tieto- ja viestintätekniikka: nuorten koulutus UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Opiskelijan opas: syksy 2015 Tervetuloa opiskelemaan! Olet tehnyt hyvän valinnan! Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus

Lisätiedot

UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA

UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Tieto- ja viestintätekniikka: päivätoteutus UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Opiskelijan opas: syksy 2015 Tervetuloa opiskelemaan! Olet tehnyt hyvän valinnan! Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan LVI-tekniikan rakennusmestariksi!

Tervetuloa opiskelemaan LVI-tekniikan rakennusmestariksi! Tervetuloa opiskelemaan LVI-tekniikan rakennusmestariksi! LVI-alan työnjohtokoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen.

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA: NUORTEN KOULUTUS TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA JA OPPIJAN POLKU SYKSY 2014

TALOTEKNIIKKA: NUORTEN KOULUTUS TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA JA OPPIJAN POLKU SYKSY 2014 TALOTEKNIIKKA: NUORTEN KOULUTUS TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA JA OPPIJAN POLKU SYKSY 2014 OPETUSSUUNNITELMAT (OPS) OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI OPETUSSUUNNITELMA (OPS) Insinööritutkinnon

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2015 2016

OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Poliisi (AMK) OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 8.9.2015 Sisällys Opiskelijan opas uusille opiskelijoille... 3 Opiskelu Poliisiammattikorkeakoulussa... 4 Opiskelijana Poliisiammattikorkeakoulussa... 4 Orientoivat

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2015 2016

OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Poliisi (AMK) OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 27.5.2015 Sisällys Opiskelijan opas uusille opiskelijoille... 3 Opiskelu Poliisiammattikorkeakoulussa... 4 Opiskelijana Poliisiammattikorkeakoulussa... 4 Orientoivat

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ TervetuloaSavoniaan! 2 Opiskelun aloittaminen 3 YAMK-tutkintoon johtavat opinnot 4 Opintojen suunnittelu

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Liiketoiminta- ja kulttuuriala, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA Muotoilun koulutusohjelma Uuden opiskelijan opas 2011 2012 Julkaisija Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Muotoiluakatemia Offsetpaino

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN!

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2013 Hei uusi opiskelija. Savonia-ammattikorkeakoulu on monialainen ja käytännönläheinen korkeakoulu, jossa on mielekästä ja

Lisätiedot

UUDEN OPISKELIJAN OPAS

UUDEN OPISKELIJAN OPAS UUDEN OPISKELIJAN OPAS Sisältö 2 1 Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan...3 1.1 Amk-tutkinnot...3 1.2 Englanninkieliset koulutusohjelmat...3 1.3 Ylemmät amk-tutkinnot...3 2 Opiskelu Savoniassa...5 2.1 Lukuvuoden

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2009-2010...2 YLEISIÄ OHJEITA...2

OPISKELIJAN OPAS 2009-2010...2 YLEISIÄ OHJEITA...2 Sisältö OPISKELIJAN OPAS 2009-2010...2 YLEISIÄ OHJEITA...2 Ammattikorkeakoulun laatupalvelut...2 Lukuvuoden 2009-2010 työjärjestys...2 Periodit...2 Viikkotyöjärjestykset...2 Opetusryhmäkoodit...2 Tutkintotodistuksen

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN OPAS

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN OPAS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN OPAS SISÄLLYSLUETTELO Savonian avoin ammattikorkeakoulu...5 Oppiminen ja opiskelu Savoniassa...9 Opiskelijan tukipalvelut... 11 Usein kysyttyä...

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymä 17.12.2014 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

Ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymä 17.12.2014 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Laurea-ammattikorkeakoulun tutkintosääntö perustuu voimassa olevaan ammattikorkeakoululakiin ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista. Valtioneuvosto

Lisätiedot

OHJEITA LUKIJALLE... 4. 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin laitos... 5

OHJEITA LUKIJALLE... 4. 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin laitos... 5 1 OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin laitos... 5 2. OPISKELU... 6 2.1. Opiskelijanumero... 6 2.2. Personoitu opiskelijaportaali POP... 6 2.3. Ilmoittautuminen yliopistoon...

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Opiskelijan opas 2012 2013 Sisältö Tervetuloa opiskelemaan Savonia-ammattikorkeakouluun... 3 Kaikille avointa korkeakouluopetusta... 4 Monipuolisia opiskelumahdollisuuksia... 4

Lisätiedot

ETK/ETM OPISKELIJOIDEN HOTELLI, RAVINTOLA JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

ETK/ETM OPISKELIJOIDEN HOTELLI, RAVINTOLA JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA ELINTARVIKE EKONOMIA ETK/ETM OPISKELIJOIDEN HOTELLI, RAVINTOLA JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lukuvuosi 2009 2010 opas HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Haagan

Lisätiedot

UUDEN OPISKELIJAN OPAS

UUDEN OPISKELIJAN OPAS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA 2010 2011 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma OPAS Julkaisija Savonia-ammattikorkeakoulu Matkailu- ja ravitsemisala

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

Opiskelijan käsikirja 2015 2016 OPISKELIJAN. käsikirja 2015 2016. www.kyamk.fi

Opiskelijan käsikirja 2015 2016 OPISKELIJAN. käsikirja 2015 2016. www.kyamk.fi OPISKELIJAN käsikirja 2015 2016 Opiskelijan käsikirja 2015 2016 www.kyamk.fi 1 Opiskelijan nimi 2 3 Opiskelijan käsikirja 2015 2016 SISÄLTÖ 1 REHTORIN TERVEHDYS 6 2 NÄIN KÄYTÄT KÄSIKIRJAA 9 3 LUKUVUODEN

Lisätiedot

2013-2014 Y L E I S O PA S

2013-2014 Y L E I S O PA S 2013-2014 YLEISOPAS Sisältö 2 Palvelut pähkinänkuoressa...4 1 Vaasan yliopisto...7 1.1 Kampusalue...7 1.1.1 Tilojen numerointi...8 1.1.2 Kopiokoneet...8 1.1.3 Opiskelijaravintolat...9 1.1.4 Pysäköinti...9

Lisätiedot

TUTKINTOSÄÄNTÖ. Lahden ammattikorkeakoulu

TUTKINTOSÄÄNTÖ. Lahden ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun hallitus on vahvistanut tämän tutkintosäännön 27.3.2015 ja se on voimassa 1.4.2015 alkaen. Tutkintosääntö 1 Lahden ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Opiskelijan käsikirja Student s Handbook

Opiskelijan käsikirja Student s Handbook STUDENT S HANDBOOK Opiskelijan nimi Student s name Opiskelijan käsikirja Student s Handbook www.kyamk.fi/opiskelijankasikirja www.kyamk.fi/handbook - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen. 7. Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen

6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen. 7. Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen OPISKELUOIKEUSOHJE 1(11) Opiskeluoikeusohje 1. Ohjeen tarkoitus 2. Opiskelijahaut 3. Siirtohaut 4. Opiskelijaksi ilmoittautuminen 5. Opiskeluoikeusaika 6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen

Lisätiedot