UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA"

Transkriptio

1 Tieto- ja viestintätekniikka: päivätoteutus UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Opiskelijan opas: syksy 2015

2 Tervetuloa opiskelemaan! Olet tehnyt hyvän valinnan! Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. Tämä opas auttaa sinut alkuun oppijan polulla.

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uusien opiskelijoiden ryhmätunnukset 2. Opintojen aloittaminen: taustakysely ja perehdyttämispäivät 3. Opetussuunnitelma ja ensimmäisen vuoden opinnot 4. Tutkinto-ohjelman henkilökunta 5. Opiskeluoikeus ja tutkinnon suorittamisaika 6. Lukuvuoden ajoitus 7. Leppävaaran toimipisteen tilat 8. Opiskelijapalvelut 9. Sähköiset palvelut ja käyttäjätuki 3

4 UUSIEN OPISKELIJOIDEN RYHMÄTUNNUKSET

5 UUSIEN OPISKELIJOIDEN RYHMÄTUNNUKSET Tieto- ja viestintätekniikka Olet saanut opiskelupaikan Leppävaaran toimipisteen tieto- ja viestintätekniikan päivätoteutuksen saapumisryhmästä TXK15S1E. Alla tietoa ryhmätunnuksista. Uudet opiskelijat sijoitetaan yhteen viralliseen saapumisryhmään. Saapumisryhmätunnus ei muutu opintojen aikana ja se näkyy opintorekisterissäsi. Myös opetussuunnitelmat on määritelty saapumisryhmittäin. TXK15S1E: lopputunnus E on Espoon toimipisteen tunnus TXK15S1H: lopputunnus H on Helsingin toimipisteen tunnus Saapumisryhmän TXK15S1E opiskelijat taustakyselyn perusteella 4 pienryhmään, joilla kaikilla on oma opetusryhmätunnuksensa. Opiskelijat löytävät opetusryhmätunnuksella oman pienryhmänsä lukujärjestyksen sekä opintojaksot. Pienryhmäjako kerrotaan to perehdytyspäivillä. Espoon toimipisteen opetusryhmät: TXK15S1E-A TXK15S1E-B TXK15S1E-C TXK15S1E-D Helsingin toimipisteen opetusryhmät: TXK15S1H-A TXK15S1H-B TXK15S1H-C TXK15S1H-D 5

6 OPINTOJEN ALOITTAMINEN: TAUSTAKYSELY JA PEREHDYTTÄMISPÄIVÄT

7 TAUSTAKYSELY JA PEREHDYTYSPÄIVÄT Vastaa sähköiseen taustakyselyyn su mennessä. Vastausosoite löytyy tutkinto-ohjelman tiedotteesta. o Kyselyyn vastaaminen on tärkeätä, koska sen perusteella tehdään ryhmäjako. o HUOM! Tarkista, että vastaat oikean toimipisteen eli Leppävaaran taustakyselyyn. Uusien opiskelijoiden perehdytyspäivät järjestetään torstaina ja perjantaina Muu lähiopetus alkaa ma o Katso tarkka aikataulu erillisestä dokumentista. o Jokaisen läsnäolevaksi ilmoittautuvan opiskelijan tulee osallistua perehdytyspäiville. o Ota mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus ja tule paikalle hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkamista. Seuraa jo ennen perehdytyspäiviä yksityistä sähköpostiasi (sähköpostiosoite, jonka olet ilmoittanut Metropolialle). Voi olla, että lähetämme sinulle jo ennen perehdytyspäiviä mm. ohjeet Metropolian käyttäjätunnuksen aktivoimisesta. 7

8 PEREHDYTYSPÄIVÄT : STARTTIKUORI Opintotoimisto tekee uusille opiskelijoille starttikuoret, jotka jaetaan perehdytyspäivillä to klo ilmoittautumisen yhteydessä. Starttikuoren sisältö: mm. o Kelan ateriatukikortti o opiskelutodistus o esitäytetty HSL:n alennuslippuhakemus o WinhaWille ohje (opiskelija- ja opintohallintojärjestelmä/opintosuoritusrekisteri) Ateriatukikortilla opiskelija-aterian hinta 2,60. Kortti käy kaikissa Suomen korkeakouluissa. Voimassa yhden lukuvuoden. HSL:n matkakortin opiskelija-alennus 50%. 30 vuotta täyttäneiltä edellytetään lisäksi Kelan opintotukipäätös. Voit hakea matkakortin to esim. Sellon kirjaston yhteispalvelupisteestä. Voimassa yhden lukuvuoden. 8

9 OPETUSSUUNNITELMA JA ENSIMMÄISEN VUODEN OPINNOT

10 OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE (240 op) Opinnäytetyö 15 op Innovaatio-opinnot 15 op Harjoittelu 30 op 4.lv Valinnainen opintokokonaisuus 30 op (sisältää Ammattiruotsi 5 op/suomi toisena kielenä 5 op) 3.lv kevät Syventävät ammattiopinnot 60 op 3.lv syksy 2.lv kevät Suuntaavat ammattiopinnot 30 op Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan 60 op 2.lv syksy 1.lv syksy ja kevät 10

11 OPETUSSUUNNITELMA (OPS) Insinööritutkinnon laajuus on 240 opintopistettä (op) (1 op= n. 27 h opiskelutyötä) Opetussuunnitelmasta näet tutkinnon rakenteen, tavoitteet, sisällöt ja ajoitukset. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelman rakenne: 1. OPINTOVUOSI: Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan (60 op) 2. OPINTOVUOSI: Suuntaavat ammattiopinnot (pääaineen mukaiset) (30 op) OPINTOVUOSI: Syventävät ammattiopinnot (pääaineen mukaiset) (60 op) 3. OPINTOVUOSI: Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot (30 op) 4. OPINTOVUOSI: Innovaatio-opinnot (15 op) OPINTOVUOSI: Harjoittelu (30 op) 4. OPINTOVUOSI: Opinnäytetyö (15 op) Tutustu tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelmaan, pääaineisiin ja opintopolkuihin täällä: Opintojen osaamistavoitteet ja sisältökuvaukset löydät klikkaamalla opetussuunnitelmasta opintojakson nimeä. 11

12 1. OPINTOVUODEN OPINNOT (60 op) Ensimmäisen opintovuoden opinnot ovat samat kaikille opiskelijoille: Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan -kokonaisuus (60 op) o Tavoitteena on saada käsitys tieto- ja viestintäteknologiasta ammattialana, tutustua sen eri osa-alueisiin sekä saada insinöörin tarvitsemat matemaattis-luonnontieteelliset ja viestinnälliset perusvalmiudet. Kokonaisuus sisältää neljä opintojaksoa/teemaa: Oliot (15 op), Pelit ja mobiilit (15 op), Laitteet (15 op), Verkot (15 op). o Jokaiseen opintojaksoon on integroitu ammattiaineita, fysiikkaa, matematiikkaa, suomen tai englannin kieltä, mediatekniikkaa, tietotekniikan perusteita sekä alaan ja opiskeluun orientoivia opintoja. o Jokainen opintojakso arvioidaan yhtenä 15 op kokonaisuutena. Opiskelijat valitsevat pääaineen 1. opintovuoden lopussa keväällä Pääaineopinnot alkavat 2. opintovuotena syksyllä

13 Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma Ensimmäisen opintovuoden opintojaksot lukuvuonna periodi ( ) 2. periodi ( ) 3. periodi ( ) 4. periodi ( ) RYHMÄ A OLIOT 15 op LAITTEET 15 op PELIT JA MOBIILIT 15 op VERKOT 15 op 60 op RYHMÄ B LAITTEET 15 op PELIT JA MOBIILIT 15 op VERKOT 15 op OLIOT 15 op 60 op RYHMÄ C PELIT JA MOBIILIT 15 op VERKOT 15 op OLIOT 15 op LAITTEET 15 op 60 op RYHMÄ D VERKOT 15 op OLIOT 15 op LAITTEET 15 op PELIT JA MOBIILIT 15 op 60 op

14 1. VUODEN TYÖSKENTELYTAVAT Läsnäoloa edellytetään Opiskelu edellyttää opintoihin sitoutumista ja aktiivista läsnäoloa oppilaitoksessa maanantaista perjantaihin klo Tavoitteellinen ja määrätietoinen työskentely opiskelupäivien aikana tukee opiskelijatiimien työtä sekä vähentää kotona tehtävien opiskelutöiden määrää. Opinnoissa työskennellään tiimi- ja projektimuotoisesti. Työskentelyviikot sisältävät lähiopetusta sekä opiskelijatiimien aktiivista itsenäistä työskentelyä. Lukukausien aikaiset poissaolot vaikeuttavat opintojen etenemistä ja voivat vaarantaa pääaineopintojen aloittamisen aikataulun mukaisesti. Jos mahdollista, älä ilmoittaudu poissaolevaksi 1. opintovuoden aikana. Lukukausille sijoittuvat omat vapaa-ajan matkat kannattaa sijoittaa lukuvuoden ajoitukseen merkityille Projekti-, intensiivi ja itseopiskeluviikoille. Kannettava tietokone Tietokoneen käyttö on keskeistä tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman opinnoissa: oman kannettavan tietokoneen käyttämistä suositellaan. Jos sinulla on oma kannettava tietokone, ota se mukaan heti opetuksen alkaessa ma Konetta ei tarvita vielä perehdytyspäivillä. 14

15 OSAAMISEN ARVIOINTI Opettajat kertovat opintojaksojen alkaessa osaamistavoitteet, arviointikriteerit sekä hyväksyttyyn suoritukseen liittyvät menetelmät ja toimintatavat. Arviointiasteikko: 5 (kiitettävä), 4 (erittäin hyvä), 3 (hyvä), 2 (erittäin tyydyttävä), 1 (tyydyttävä), 0 (hylätty); H (hyväksytty) Arvioinnit kirjataan Winha-opintorekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opiskelijan viimeisestä suorituksesta. Vilpillinen menettely kokeissa ja tenteissä sekä harjoitustehtävien ja muiden valmiiden opintosuoritusten tai aineistojen tai niiden osien kopiointi omiksi opintosuorituksiksi on kielletty. Opintosuorituksien arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä: tutustu tutkintosääntöön Tuubin Opiskelijan oppaassa (Säännöt ja ohjeistus). 15

16 PÄÄAINEET Opiskelijat valitsevat pääaineen 1. opintovuoden lopussa keväällä Pääaineeseen pääsemisen edellytyksenä on, että ensimmäisen opintovuoden opinnot 60 op on suoritettu hyväksytysti. Pääaineopinnot alkavat 2. opintovuotena syksyllä Osa pääaineopinnoista järjestetään vain Helsingin toimipisteessä (Bulevardi 31) tai Espoon toimipisteessä (Vanha maantie 6). Osa pääaineista järjestetään englanninkielisinä. Yhteishaussa valittu toimipiste ei rajoita pääainevalintoja. Pääaineet Mediatekniikka (Espoo) Mobile Solutions (Espoo, opetuskieli englanti) Tietoverkot ja sovellukset (Espoo: opetuskieli suomi tai englanti, Helsinki: opetuskieli suomi) Smart Systems (Espoo, opetuskieli englanti) Software Engineering (Espoo, opetuskieli englanti) Pelisovellukset (Helsinki ja Espoo, alustava) Ohjelmistotuotanto (Helsinki) Hyvinvointi- ja terveysteknologia (Helsinki). 16

17 AIKAISEMMAN OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMINEN Jos sinulla on opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa aikaisempaa osaamista, voit hakea aikaisemman osaamisen tunnustamista eli hyväksilukua= aiempien opintojen, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa (pakolliset ja valinnaiset opinnot). Osaaminen voi olla hankittu virallisessa koulutuksessa, työelämässä tai vapaa-aikana, ja sen tulee olla opintokokonaisuuksien tai opintojaksojen osaamistavoitteiden mukaista. Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen ja sisällyttäminen: o Korvaamisella tarkoitetaan opetussuunnitelmassa olevien opintojen korvaamista sisällöltään vastaavalla osaamisella. o Sisällyttämisellä tarkoitetaan aiemmin hankitun osaamisen liittämistä osaksi tutkintoa. Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa kokonaan tai osittain: osittaisessa menettelytavassa opiskelijan tulee täydentää osaamistaan tutkinto-ohjelman määrittelemällä tavalla, esimerkiksi raportilla, haastattelulla, esseellä, oppimispäiväkirjalla, portfoliolla, käytännön näyttökokeella tai tentillä. Opiskelija voi hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista opintojen alussa ja opintojen aikana, ja hänellä on vastuu osaamisensa osoittamisesta, todistamisesta sekä riittävien tietojen toimittamisesta. Jos sinulla on paljon tieto- ja viestintätekniikan alaan liittyviä korkeakoulutasoisia opintoja, ota yhteyttä opinto-ohjaaja Ulla Forsströmiin heti elokuun alussa: Ks. lisäohjeita tutkinto-ohjelman tiedotteesta. 17

18 TUTKINTO-OHJELMAN HENKILÖKUNTA

19 TUTKINTO-OHJELMAN HENKILÖKUNTA Opinto-ohjaaja Ulla Forsström Yleinen opinto-ohjaus, opintojen suunnittelu, oppimistaidot, erityistilanteet, ohjaus tuutoritunneilla Jos sinulla on paljon aikaisempia korkeakoulutasoisia opintoja, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan sähköpostitse heti elokuun alussa Ryhmävastaaavat TXK15S1E (1. opintovuoden ajan) 1. Ryhmä A ja ryhmä B(*): Kari Salo 2. Ryhmä C ja ryhmä D: Kauko Ojanen Hyväksilukuja koskevat ohjauskeskustelut, hyväksilukuhakemuksien käsittely ja päätökset, ammatillinen ohjaus tuutoritunneilla (*) Ryhmäjako kerrotaan to perehdytyspäivillä. 19

20 TUTKINTO-OHJELMAN HENKILÖKUNTA Tutkintopäällikkö Markku Karhu Koulutussuunnittelija Mira Myllärinen Kysymykset koskien lukujärjestyksiä, ongelmat opintojaksoille ilmoittautumisessa Tutkintovastaavat/pääainevastaavat Mobile Solutions: Kari Salo Mediatekniikka: Kauko Ojanen Smart Systems: Anssi Ikonen Software Engineering: Anssi Ikonen Tietoverkot ja sovellukset: Erik Pätynen Pelisovellukset: Miikka Mäki-Uuro (työhuone Bulevardi 31) Ohjelmistotuotanto: Simo Silander (työhuone Bulevardi 31) Hyvinvointi- ja terveysteknologia: Kari Björn (työhuone Bulevardi 31) 20 18/6/15 Metropolia Ammattikorkeakoulu

21 OPISKELUOIKEUS JA TUTKINNON SUORITTAMISAIKA

22 NORMIAIKA JA OPISKELUOIKEUSAIKA Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisaika on rajattu ja määrittyy tutkinnon laajuuden perusteella. Tutkinnon ja siihen sisältyvien opintojen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä (op, eurooppalainen järjestelmä ECTS). Insinööritutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja niiden norminmukainen suoritusaika 4 vuotta. Opiskelijalla on oikeus suorittaa opinnot enintään yhtä vuotta niiden laajuutta pidemmässä ajassa (5 vuotta). Ensisijaisena tavoitteena on tutkinnon suorittaminen normiajassa eli neljässä vuodessa. Toimi tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti pyrkien suorittamaan jokaisen lukuvuoden aikana vähintään 60 opintopisteen opinnot. Tutkinto-ohjelmien ohjaushenkilöstö tukee opiskelijoita opintojen suunnittelussa. 22

23 ILMOITTAUTUMINEN LÄSNÄ- TAI POISSAOLEVAKSI Opiskelijan opiskeluaika kuluu opiskelijan tekemien läsnä- tai poissaoloilmoittautumisten perusteella. Opiskelijan on ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuosittain välisenä aikana WinhaWillen kautta. Kevätlukukauden osalta ilmoittautumistietoa voi muuttaa välisenä aikana Uusi opiskelija ilmoittautuu opiskelijaksi opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä eli uuden opiskelijan ei tarvitse ilmoittautua WinhaWillen kautta. Ilmoittautumisen laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen. Opiskelija voi anoa opiskeluoikeutta takaisin sähköisellä hakemuksella (käsittelymaksu 50 euroa). Yhden korkeakoulupaikan säädöksen mukaan uusi opiskelija on sidottu saamaansa opiskelupaikkaan ensimmäisen lukukauden loppuun. Poissaoloa koskevat säännöt Kevään 2015 yhteishaussa opiskelupaikan saaneita koskevat poissaolokausiin liittyvät muutokset: Opiskelupaikan voi ottaa poissaolevana vastaan vain erittäin perustellusta syystä (varusmiespalvelus, siviilipalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa, hyväksytyt terveydelliset syyt). Opiskelupaikan vastaanottaminen poissaolevana perustellusta syystä ei kuluta opiskeluoikeusaikaa eikä poissaolokausia. Opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi muuten kuin ensimmäisenä lukuvuonna korkeintaan kahden lukukauden ajaksi: tätä ei lasketa opintojen suorittamisaikaan, eli tämä ei kuluta opiskeluoikeusaikaa. Poissaoleva opiskelija ei voi suorittaa Metropolian opintoja, saada opintosuoritusmerkintöjä opintorekisteriin eikä valmistua. Poissaoleva opiskelija ei voi myöskään saada opintotukea, päivittäistä tuettua ateriaa eikä olla ammattikorkeakoulun vakuutuksen piirissä. 23

24 LUKUVUODEN AJOITUS

25 LUKUVUOSI JAKAUTUU VIITEEN PERIODIIN Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy ja sisältää 5 periodia. HUOM! Lukuvuoden alkamispäivämäärä 1.8. ei ole sama kuin lähiopetuksen alkamispäivämäärä. Syyslukukausi: periodit 1 ja 2 Kevätlukukausi: periodit 3 ja 4 Kesäperiodi: periodi 5 Periodit sisältävät lähiopetusviikkoja sekä projekti-, intensiivi- ja itseopiskeluviikkoja. Projekti-, intensiivi- ja itseopiskeluviikoilla järjestetään valinnaisia intensiivikursseja ja opiskellaan itsenäisesti. Seuraavan sivun ajoituskaavioissa on esitetty, miten työskentelyviikot sijoittuvat lukuvuodelle

26 SYYSLUKUKAUDEN 2015 AJOITUS PERIODI 1 VK LÄHI- OPETUS- VIIKOT TOIMINTA PERIODI 2 VK LÄHI- OPETUS- VIIKOT TOIMINTA Projekti-, intensiivi- ja itseopiskeluviikko / Summer School Projekti-, intensiivi- ja itseopiskeluviikko Projekti-, intensiivi- ja itseopiskeluviikko / Summer School Lähiopetusviikko Projekti-, intensiivi- ja itseopiskeluviikko / Summer School Uusien opiskelijoiden perehdytyspäivät to pe Lähiopetusviikko Opetus alkaa ma Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lomaviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Projekti-, intensiivi- ja itseopiskeluviikko Lähiopetusviikko 26

27 KEVÄTLUKUKAUDEN 2016 AJOITUS + KESÄPERIODI PERIODI 3 VK LÄHI- OPETUS- VIIKOT TOIMINTA PERIODI 4 VK LÄHI- OPETUS- VIIKOT TOIMINTA Projekti-, intensiivi- ja itseopiskeluviikko (ke 6.1. loppiainen) Lähiopetusviikko Opetus alkaa ma Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Projekti-, intensiivi- ja itseopiskeluviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko (pe pitkäperjantai) Projekti-, intensiivi- ja itseopiskeluviikko (ma pääsiäispäivä) Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko Lähiopetusviikko (to 5.5. helatorstai) Lähiopetusviikko Projekti-, intensiivi- ja itseopiskeluviikko PERIODI Projekti-, intensiivi- ja itseopiskeluviikot 27

28 LEPPÄVAARAN TOIMIPISTEEN TILAT

29 ESPOON TOIMIPISTEEN TILAT Leppävaara, Vanha maantie 6 Kävelymatkan päässä Leppävaaran juna-asemalta, kauppakeskus Sellosta ja Kehä I tieltä Vanhan Turuntien varrella Pääsisäänkäynti sijaitsee osoitteessa Vanha maantie 6 sisäpihalla, ks. kuva punaisella merkitty ovi. 29

30 PYSÄKÖINTI JA KULKUTUNNISTE Pysäköintipaikat Rajattu määrä opiskelijoiden pysäköintipaikkoja toimipisteen pihan pysäköintialueella (vastapäätä paloasemaa sekä Vanha maantien puolella). HUOM! Älä parkkeeraa nurmikolle tai henkilökunnan puolelle. Sakottajat käyvät säännöllisesti tarkistamassa parkkeeraukset. Jos Metropolian on paikat täynnä: Löydät ison pysäköintialueen Metropoliaa vastapäätä sijaitsevan Laurea AMK:n ja Leppävaaran urheilupuiston pysäköintialueella. HUOM! Jos käyt Helsingin/Bulevardi 31 toimipisteessä: opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta saada oppilaitoksen piha-alueelta pysäköintipaikkaa. Kiinteistöjen piha-alueilla on pysäköinninvalvonta. Moottoripyörille on pieni pysäköintialue sisäpiha-alueella. Kulkutunniste Luokkien ovet aukeavat sähköisellä kulkutunnisteella. Opiskelija hakee kulkutunnisteen vahtimestarilta. Kulkuluvan hankkimisesta kerrotaan tarkemmin to perehdytyspäivillä. 30

31 ESPOON TOIMIPISTEEN TILAT TOIMIJAT SIJAINTI Tieto- ja viestintätekniikka: opetustilat ja henkilöstön työhuoneet Opintotoimisto Kirjasto Opiskelijaravintola Vahtimestarit Hakutoimisto Vanha maantie 6, koko rakennus Vanha maantie 6: B-rakennusosa (*), 1. kerros Vanha maantie 6, B-rakennusosa, 1. kerros Vanha maantie 6, A-rakennusosa (*), 1. kerros Vanha maantie 6, A-rakennusosa, 1. kerros Bulevardi 29, Helsinki (sisäänkäynti piha-alueen ulkopuolelta) Opiskelijakunta METKAn tilat Bulevardi 29, Helsinki (sisäänkäynti piha-alueelta) A-rakennusosa= vanhempi rakennusosa, jossa sijaitsee mm. pääaula ja vahtimestarien työpiste B-rakennusosa= uudempi rakennusosa, jossa sijaitsee mm. opintotoimisto ja kirjasto 31

32 ESPOON TOIMIPISTEEN TILAKOODIT Lukujärjestyksissä näkyvät luokkatilat Esim. ETYA1129 E TYA 1129 Espoo Sijaitsee rakennusosassa A (vanhempi rakennusosa, jossa sijaitsee mm. opiskelijaravintola, vahtimestarit) Huoneen numero Ensimmäinen numero ilmoittaa kerroksen Esim. ETYB204 E TYB 204 Espoo Sijaitsee rakennusosassa B (uudempi rakennusosa, jossa sijaitsee mm. opintotoimisto, kirjasto) Huoneen numero Ensimmäinen numero ilmoittaa kerroksen 32

33 OPISKELIJAPALVELUT

34 OPINTOTOIMISTO Opintoja aikana: o hyväksilukupäätöksien kirjaaminen opintorekisteriin o ateriatukikortti o HSL alennuslippuhakemus o opiskelutodistus o opintosuoritusote o valmistuvien opiskelijoiden tutkintotodistukset o opiskeluoikeuteen liittyvä neuvonta Vain opintotoimistolla on oikeus antaa virallinen opiskelutodistus tai opintosuoritusote Etäpalvelusta (edellyttää Metropolian käyttäjätunnuksia) toi tilata maksutta opiskelutodistuksen, ateriatukikortin, HSL hakemuksen: https://opintotoimisto.metropolia.fi/ Opintotoimiston tiedot: Opintotoimiston sähköpostiosoite: 34

35 OPINTOTUKI ja Metropolian käyttäjätunnuksella kirjatuneena https://tuubi.metropolia.fi Henkilökohtainen opintotukineuvonta: o Metropolian haku-ja opintotoimisto, Bulevardi 29, Helsinki (ajanvaraus sähköpostitse) o Opintotukioikeus on läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla, joka opiskelee päätoimisesti. Päätoiminen opiskelu ja opintojen edistyminen: opiskelijat suorittaa opintoja vähintään 5 opintopistettä jokaista nostettua tukikuukautta kohden. Lisäksi lukuvuoden aikana on suoritettava aina vähintään 20 opintopistettä tukikuukausien lukumäärästä riippumatta. Opiskelijan opintojen edistyminen tarkistetaan kerran vuodessa syyskuussa ajalta Jos opiskelijan opinnot eivät ole edistyneet riittävästi, hänelle lähetetään lokakuussa selvityspyyntökirje, johon opiskelijan tulee vastata annetussa aikataulussa. Jos opiskelijalla on ollut todistettavia terveydellisiä ongelmia, kannattaa todistukset liittää selvitykseen. HUOM! Aikaisempien opintojen perusteella hyväksiluetut opinnot eivät käy suorituksiksi opintojen edistymisen seurannassa. Työssäkäyvien opiskelijoiden tulee ottaa huomioon myös opintotukeen liittyvät vuositulorajat. Opiskelija on itse vastuussa opintotukeen liittyvien asioiden selvittämisestä ja opintotukitilanteensa seurannasta. 35

36 KIRJASTO Kirjaston toimipisteitä mm. Leppävaara: Vanha maantie 6, Helsinki: Bulevardi 29, Myyrmäki: Leiritie 1. Tutkinto-ohjelmiin liittyvää tieto- ja tutkimuskirjallisuutta sekä muuta aineistoa. Kirjaston henkilökunta auttaa mm. tiedonhaussa ja opastaa tietokantojen käytössä. Kirjastokortti: Metropolian kirjaston toimipisteistä esittämällä henkilöllisyystodistuksesi. o Kirjastokortti on henkilökohtainen: olet itse vastuussa sillä lainatusta aineistosta. o Kadonneesta kirjastokortista on ilmoitettava heti kirjastoon. o Pidä yhteystietosi ajan tasalla. Ilmoita kirjastoon, jos sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi tai nimesi muuttuu. Voit lainata kaikkien toimipisteiden aineistoa ja tilata aineistoa Metropolian kirjaston toimipisteestä toiseen. Aineistojen varaukset ja lainojen uusinnat osoitteessa metcat.amkit.fi Lainat voi uusia 10 kertaa, jos niihin ei kohdistu varauksia. Lainat tulee uusia tai palauttaa viimeistään eräpäivänä joko suoraan kirjastoon tai kirjaston ollessa suljettu palautuslaatikkoon: lainat voi palauttaa mihin tahansa Metropolian kirjaston toimipisteeseen. Lisätietoja: 36

37 TERVEYS- JA HYVINVOINTI Hyvinvoinnin asiantuntijat Tavoitteena on edistää ja tukea opiskelu- ja työkykyäsi sekä terveyttäsi. Toiminta on luottamuksellista ja yksilöllisyyttäsi arvostavaa. Yhteyttä kannattaa ottaa matalalla kynnyksellä! 1. Terveydenhoitajapalvelut: mm. rokotukset, laboratoriolähetteet, seksuaalineuvonta, ehkäisy. Metropolia ei tarjoa lääkäripalveluita, ne saat asuinkuntasi terveysasemalla. 2. Opintopsykologi ja opintokuraattori: mm. elämänkriiseihin, opiskelu- ja ihmissuhdevaikeuksiin, jännittämiseen, masennukseen, ahdistukseen, jaksamiseen, päihteisiin, syömiseen, seksuaalisuuteen, raha-asioihin tai yleiseen elämänhallintaan liittyvät asiat. 3. Oppilaitospastori: hengelliset asiat, elämänkriisit Muuta toimintaa Ryhmätoiminta: hyvinvointitoimijat ovat järjestäneet lukuvuoden aikana mm. jännittämiseen ja stressinhallintaan liittyvää ryhmätoimintaa Opiskelijakunta METKA: liikuntakurssit, kuntosali, tuutoritoiminta, tapahtumat ja kulttuuria, bileet, opiskelijoiden edunvalvonta Lisätietoja https://tuubi.metropolia.fi/ (Metropolian järjestelmätunnuksilla) 37

38 SÄHKÖISET PALVELUT JA KÄYTTÄJÄTUKI

39 METROPOLIAN KÄYTTÄJÄTUNNUS Saat Metropolian käyttäjätunnuksen tunnistautumalla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella Vetuma-palvelussa. Järjestelmätunnuksian aktivointi ohjeistetaan joko ennen perehdytyspäiviä lähetettävällä sähköpostilla (seuraa yksityistä sähköpostiasi) tai to perehdytypäivillä. Samalla tunnuksella kirjaudutaan kaikkiin Metropolian sähköisiin palveluihin: mm. sähköposti, intranet Tuubi, Metropolian langaton verkko Käytössäsi on oppilaitoksen tarjoama henkilökohtainen kotihakemisto Z:, koko1 Gt, tarkoitettu opiskeluun liittyvän materiaalin tallennukseen. 39

40 TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ Metropolian tietojärjestelmien käyttösäännöissä kerrotaan, mitä palveluja saa käyttöön ja mihin sitoutuu ottaessaan Metropolian käyttäjätunnuksen vastaan: käyttösääntöihin perehtymistä edellytetään kaikilta opiskelijoilta. Tietoturvassa ei ole kyse pelkästään tekniikasta, vaan myös ihmisten työskentely- ja toimintatavoista: varo tietojenkalasteluviestejä äläkä missään tilanteessa kerro käyttäjätunnustasi ja salasanaasi kenellekään. Oman kannettavan tietokoneen kytkeminen oppilaitoksen lankaverkkoon on kielletty. Tietojärjestelmien käyttöön liittyvät ohjeet: https://tietohallinto.metropolia.fi 40

41 ONGELMATILANTEET Monessa ongelmatilanteessa ongelma ratkeaa, kun käynnistät laitteen uudestaan, eli kokeile sitä ensin. Jos ongelma ei ratkea, tee palvelupyyntö osoitteessa https://hd.metropolia.fi (Ks. ohje seuraava sivu) Kiireisissä tapauksissa voit soittaa palvelunumeroon Helpdeskin soittoaikoina. Helpdeskin palvelupisteestä saat henkilökohtaista palvelua niiden aukioloaikoina. Toimipistekohtaiset Helpdeskin ja sen puhelinpäivystyksen aukioloajat: https://tietohallinto.metropolia.fi 41

42 ONGELMATILANNE: PALVELUPYYNNÖN TEKEMINEN Osoitteessa: https://hd.metropolia.fi (Metropolian käyttäjätunnuksilla) Täytä kaikki järjestelmän kentät tarkasti. Merkitse ongelman tai kysymyksen otsikkoon palvelun tai ohjelmiston nimi tai ongelmatilanteen tiivis määrittely (ei "APUA" tai "Kiire!!!!"). Kerro Kuvaus-kentässä varsinaisen ongelman lisäksi ongelman yksityiskohdista: esim. esiintyykö ongelma muilla kuin omalla koneellasi, esiintyykö ongelma koneen uudelleen käynnistämisen jälkeen, onko se ajoittainen vai pysyvä, koska se on alkanut jne. Palvelupyyntöön voi liittää myös dokumentteja: o Ruudunkaappaus: käynnistä Word, klikkaa virheilmoituksen tai ongelman sisältävää ikkunaa, paina Alt+PrtSc, klikkaa Wordiä ja liitä kaappaus dokumenttiin (Ctrl+V) o Snipping Tool -ohjelman avulla saat rajatun kuvan ongelmasta. o Myös digikuva saattaa auttaa: jos lähetät kuvan, lähetä se JPG:nä (ei BMP- eli bittikarttamuodossa. 42

43 PILVIPALVELUT Metropolia tarjoaa kaikille käyttäjilleen seuraavat pilvipalvelut: Google Apps for Education Microsoft Office 365 Education Metropolian pilvipalvelujen käyttöehdoissa kerrotaan, minkälaista aineistoa pilvipalveluihin saa ja ei saa ladata. Käyttöehdot sitovat kaikkia Googlen ja Microsoftin pilvipalveluita käyttöönsä ottaneita opiskelijoita ja henkilökunnan jäseniä. Pilvipalveluiden käyttöönotosta ja käyttöehdoista kerrotaan uusien opiskelijoiden perehdytysjaksolla. 43

44 TUUBI-PORTAALI https://tuubi.metropolia.fi (kirjautuminen Metropolian tunnuksilla) Kaikki opiskeluun liittyvät tiedot, ohjeet ja materiaalit Yleiset ja tutkinto-ohjelman tiedotteet ja ohjeet Opintojaksojen/kurssien työtilat: materiaali, tehtäväpalautukset, opettajien lähettämät tiedotteet/sähköpostit Opinto-ohjauksen työtila Linkit sähköisiin järjestelmiin 44

45 METROPOLIAN SÄHKÖPOSTI https://mail.metropolia.fi (Metropolian tunnuksilla) Opiskeluun liittyvässä asioinnissa käytetään Metropolian sähköpostiosoitetta eli lue päivittäin! Sekä henkilökunnan että opiskelijoiden sähköpostiosoitteet ovat muodossa Jos oppilaitoksessa on kaksi tai useampia samannimisiä henkilöitä, sähköpostiosoitteen alkuosa määrittyy edellä mainitusta poikkeavalla tavalla: esim. Masi.O.Makkonen tai Masi.Makkonen2. Oman sähköpostiosoitteesi muodon voit tarkistaa täältä: Asioidessasi oppilaitoksen henkilökunnan kanssa sinun tulee merkitä sähköpostiviestiisi tarvittavat allekirjoitustiedot tähän tapaan: Masi Makkonen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma Ryhmä: TXK15S1E-A Opiskelijanumero:

46 LUKUJÄRJESTYSPALVELU https://lukkarit.metropolia.fi Opetusryhmien ja opettajien lukujärjestykset. Avoin pääsy ilman Metropolia järjestelmätunnuksia: Voit tutustua uusien opiskelijoiden lukujärjestyksiin jo ennen perehdytyspäivä kirjoittamalla palvelun vasemmassa laidassa olevaan Haku-ruutuun opetusryhmän tunnuksen (esim. TXK15S1E-A). Metropolian käyttäjätunnuksella sisäänkirjautuneena: Voit tehdä henkilökohtaisen lukujärjestyksen ja tallentaa sen lukkariohjelmaan. Viikkokohtainen näkymä. Lounastauot järjestetään klo väliseen ajankohtaan. 46

47 WINHAWILLE Tuubi-portaalin kautta (käytä Mozilla Firefox tai Explorer) Opintojaksoille ilmoittautuminen ja tieto siitä, onko opettaja hyväksynyt ilmoittautumisen Opintosuoritukset (hyväksytyt/arvioidut, hylätyt) Lukuvuodelle ilmoittautuminen läsnä- tai poissaolevaksi 2. opintovuodesta eteenpäin. Uusi opiskelija ei ilmoittaudu WinhaWillen kautta vaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Yhteystiedot: pidä ne ajantasalla! 47

48 KOULUTUSHAKU Toimii ilman Metropolia järjestelmätunnuksia. Opiskelija voi hakea kaikkien Metropolian toimipisteiden opintojaksoja. Haku esim. opintojakson nimellä tai nimen osalla (esim. pelit), toimipisteittäin, opintojakson tunnuksella/koodilla. Opintojaksojen tiedoissa näkyy mm. toteutusaika, ilmoittautumisaika, opetuspaikka, tavoitteet, sisällöt, mahdolliset esitietovaatimukset, arviointikriteerit. 48

UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA

UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Tieto- ja viestintätekniikka: nuorten koulutus UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Opiskelijan opas: syksy 2015 Tervetuloa opiskelemaan! Olet tehnyt hyvän valinnan! Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ TervetuloaSavoniaan! 2 Opiskelun aloittaminen 3 YAMK-tutkintoon johtavat opinnot 4 Opintojen suunnittelu

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016 MAMK = SUOMEN ARAS Lukuvuosi 2015 2016 Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Lukuvuosi 2015 2016 TOIMITUSTIEDOT Toimitus Xamk viestintä- ja markkinointipalvelut Graafinen suunnittelu ja taitto Xamk viestintä- ja

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS 2014 2015 1 Teemu Korpela, Portrait of a Human Being, 2013, öljy kankaalle. KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2014 2015 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 1 Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori OPINTO-OPAS 2015 2016 Pori 2015 2 Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2015 2016 Luentokaudet: Syyslukukausi Orientaatioviikko 25.8.2015-28.8.2015 viikko

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 OPISKELIJAN OPAS Studieguide A Student s guide Guide de l étudiant Studienführer Guia del estudiante Guida dello studente Справочнк учащегося CLAVIS STUDIORUM 1 Sisällys

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖSKENTELYAJAT... 4 OPINTOTOIMISTO... 5 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 7 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN... 9 OPINTOAIKOJEN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2015 2016

Opiskelijan Opas 2015 2016 Opiskelijan opas 2015 2016 SALPAUKSEN KOULUTUSTARJONTA Onnittelut opiskelupaikan johdosta! HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso ja vapaa-aika KULTTUURIALA Kulta, hopea ja kaiverrus Musiikki Puuala Rakennusala

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS Skinnarilan kampus

OPISKELIJAN OPAS Skinnarilan kampus OPISKELIJAN OPAS Skinnarilan kampus 2 OPISKELIJAN OPAS SKINNARILAN KAMPUS SISÄLTÖ Tervetuloa hyvään seuraan...2 Saimaan ammattikorkeakoulun tehtävä...4 Saimaan ammattikorkeakoulun arvot...4 1. Koulun ylläpitäjä

Lisätiedot

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas 1 Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas 2 Sisältö Ylempi ammattikorkeakoulututkinto... 4 Diak lyhyesti... 5 HUMAK lyhyesti... 6 Opiskelu Diakissa ja HUMAKissa...

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot