Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015"

Transkriptio

1 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 1

2 sisällysluettelo 8 10 Lahden seutu Päijät-Häme Artjärvi Kärkölä Asikkala Lahti Hartola Nastola Heinola Orimattila Hollola Padasjoki Hämeenkoski Sysmä 4 17 s. 4 Lahden alueen visio 2015 s. 7 Osaamisen kärjet ja kilpailukykytekijät s. 9 Ympäristöosaamisen kärkeä s. 10 Teollisen muotoilun pääkaupunki s. 11 Innovaatiotoiminnan älyllistä ristipölytystä s. 12 Strategiset painopisteet ja tavoitteet 2015 s. 14 Muutostrendit s. 16 Kasvun ja kehittymisen taustalla vahvat klusterit ja toimialat s. 18 Toteuttajat s. 19 Strategian mittarit s. 20 Lahden seutu - Viihtyisä. Lähellä. Monipuolinen. s. 22 Alueellisen yhteistyöverkoston yhteystietoja s. 23 Sijainti 2 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia

3 Lahden seutu - Innostava ympäristö Lahden seudulla on hyvä asua ja yrittää. Lahden sijainti erinomaisten liikenneyhteyksien keskipisteessä, Suomen pohjois-etelä ja itä-länsi-suuntaisten pääväylien risteyksessä, tarjoaa merkittäviä etuja niin asumisen kuin yrittämisen kannalta. Lahden seudulla välimatkat ovat lyhyitä ja liikenneyhteydet ruuhkattomia. Pääkaupunkiseutu ja kansainvälinen lentokenttä sijaitsevat noin tunnin ajomatkan päässä ja Helsinkiin pääsee junalla alle 50 minuutissa. Lahden kaupunki ja sitä ympäröivä maakunta ovat kautta aikojen olleet vahvaa yksityisen yrittäjyyden aluetta. Kaupunki lähikuntineen on kasvanut ja kehittynyt teollisen ja kaupallisen toiminnan myötä merkittäväksi osaamisen keskukseksi. Elintilaa ja elämänlaatua tarjoava ympäristö on puhdas ja vehreä luonto ja palvelut ovat lähellä. Lahden seudun asukasluku on kasvusuunnassa ja ennusteiden mukaan väkiluku tulee edelleen kasvamaan. Väestö muuttaa yhä enemmän Etelä-Suomeen, muiden kasvukeskusten lisäksi mm. Lahden seudulle. Vahva yritystoiminta, korkeatasoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut, viihtyisä elinympäristö sekä monipuoliset virkistysmahdollisuudet tekevät Lahden alueesta halutun paikan asua ja työskennellä nyt ja tulevaisuudessa. Lahden alueen elinkeinopolitiikan ja elinkeinostrategisten linjausten tavoitteena on vahvistaa alueen yritysten kilpailukyvyn ja kasvun edellytyksiä, ja sen kautta synnyttää lisää työpaikkoja sekä kasvattaa alueen verotuloja. Visiona on luoda Lahden alueesta Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin alue. Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 3

4 Visio Lahden alue vuonna 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin alue 4 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia

5 Ympäristötehokkuus on sitä, että tavarat ja palvelut tuotetaan pienemmillä energia- ja materiaalipanoksilla kuin aikaisemmin, tuotteet tehdään nykyistä pitkäikäisemmiksi tai tehokkaammin kierrätettäviksi. Siten materiaali- ja energiapanosten käytön hyötysuhde paranee, mikä tuo pysyvää kilpailuetua. Käytännössä ympäristötehokkuus luo uusien ratkaisujen pilotointimahdollisuuksia teollisuuden laitetoimittajille ja palvelusektorille sekä edesauttaa perinteisten teollisuusyritysten palveluliiketoiminnan syntymistä. Yritysten raaka-aineiden käytön, energiakulutuksen ja kierrätettävyyden lisäksi ympäristötehokkuus liittyy olennaisesti koko yhdyskuntarakenteeseen ja sen asumis- ja liikenneratkaisuihin. Yritysystävällisyys on sitä, että kaikessa julkisessa, elinkeinoelämään vaikuttavassa toiminnassa pyritään mahdollisimman hyvin huomioimaan yritysten kasvun ja kilpailukyvyn edellytykset. Käytännössä yritysystävällisyydellä tarkoitetaan julkisen päätöksenteon joustavuutta, nopeutta ja tehokkuutta esimerkiksi kaavoitus- ja tonttipolitiikassa tai koulutuspolitiikassa ja toisaalta yrityksille suunnatun palvelutarjonnan yrityslähtöisyyttä. Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 5

6 Lahden alueella panostetaan ympäristö-, muotoilu- ja innovaatio-osaamiseen. 6 Lahden alueen Kuvien kilpailukyky- tuotteet: ja elinkeinostrategia Kemppi Oy, Eagle Tuulivoima Oy, ON-vuodesohva: suunnittelija Tapio Anttila, valmistaja: Pedro Oy

7 Osaamisen kärjet Ympäristö Muotoilu Käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta Osaamisen kärjet tarkoittavat asioita, joissa Lahden alue on erityisen hyvä ja jotka tuovat seudulle ylivoimaista kilpailuetua muihin alueisiin nähden. Osaamisen kärjet ovat alueita, joihin erityisesti halutaan jatkossa panostaa ja profiloitua. Ne koskevat niin yritystoimintaa, tutkimusta ja opetusta kuin julkista toimintaakin. Kilpailukykytekijät Vahva teollinen ja perheyrittäjyysperinne Sijainti metropolialueella Logistisesti Suomen parhaalla paikalla; suora ja nopea yhteys Helsinki-Pietari-akselilla Erinomainen elämisen ja yritystoiminnan hinta-laatusuhde Toimiva infrastruktuuri Työntekijöiden vahva sitoutuminen työpaikkaansa Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 7

8 Lahden alue on pääkaupunkiseudun ohella maan johtava ympäristöliiketoiminnan keskittymä. 8 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia

9 Ympäristöosaamisen kärkeä Vuonna 2005 Lahden alueen kehittämisen kärjeksi valittiin ympäristöklusteri, mikä perustui alueella olevaan ympäristöosaamiseen. Lahden alue on pääkaupunkiseudun ohella Suomen merkittävin ympäristöliiketoiminnan keskittymä. Alan yhteenlaskettu liikevaihto on noin 0,5 miljardia euroa, mikä on noin 12 % kokonaisliikevaihdosta Suomessa. Ympäristöliiketoiminnan kasvu Lahden alueella on tällä hetkellä noin 17 prosenttia vuodessa. Vuonna 2007 Lahti sai kansallisen ympäristöteknologian osaamisklusterin vetovastuun. Alueen ympäristöliiketoiminnan painopiste on säästävissä, ympäristötehokkaissa ratkaisuissa ja kierrätysliiketoiminnassa, sisältäen jätteen energiasisällön hyödyntämisen. Yliopistotasoisen tutkimuksen kärjen muodostavat Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitos ja Teknillisen korkeakoulun Lahden keskus. Myös Tampereen ja Lappeenrannan teknillisten yliopistojen sekä Lahden ammattikorkeakoulun profiilit Lahden alueella tukevat ympäristöteknologian osaamiskärkeä. Kuvat: Ramboll Analytics Oy, Kuusakoski Oy Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 9

10 Teollisen muotoilun pääkaupunki Lahden alue on yksi Suomen merkittävimmistä muotoiluosaamisen keskittymistä ja tehokkain teollisen muotoilun hyödyntäjä. Viime vuosina useat alueen menestyvät teolliset yritykset ovat ottaneet muotoilun keskeiseksi kilpailutekijäkseen. Lahden alue profiloituu erityisesti muotoilun ja liiketoiminnan yhteyteen - kykyyn tehdä muotoilusta aidosti yritysten kilpailukykyä vahvistava tekijä. Muotoilun korkeakouluosaamisen kärki on Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti, joka on alansa huippu Suomessa ja kansainvälisesti tunnettu oppilaitos erityisesti teollisessa muotoilussa. 10 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia

11 Muotoiluosaamista yritysten tarpeisiin: Muotoiluinstituutti ja Design Foundation. Innovaatiotoiminnan älyllistä ristipölytystä Lahden alueella on kehitetty käytännönläheinen, yrityksen tarpeista lähtevä tuotekehityksen ja innovaatioiden tekemisen tapa. Toimintatavan erityisiä vahvuuksia ovat ideoiden nopea soveltaminen ja kaupallistaminen, sekä tehokkaat keinot hakea parasta mahdollista kansainvälistä osaamista kehitystyön tueksi. Alueen yritykset ovat menestyksekkäästi soveltaneet tätä toimintatapaa omassa liiketoiminnassaan. Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikön ympärille on rakentunut Suomen johtava innovaatioympäristöjen tutkimusryhmä, joka on myös osallistunut mallin testaamiseen ja kehittämiseen käytännössä. Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 11

12 Strategiset painopisteet ja tavoitteet Euroopan innovatiivisin alue ympäristötehokkaiden ratkaisujen kehittämisessä ja soveltamisessa Suomen kiinnostavin teollisen muotoilun keskus T&K-toiminnan tuottavuudeltaan Suomen paras alue Osaavan työvoiman saatavuus kansallista kärkitasoa Suomen yritysystävällisin päätöksentekokulttuuri ja palvelutarjonta Metropolialueen pohjoinen kasvukeskus Strategia on kokonaisuudessaan ladattavissa osoitteesta 12 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia

13 Lahden alueella on tilaa rohkeille ja luoville uusille ideoille. Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 13

14 Muutostrendit Strategia on laadittu varautuen seuraaviin yhteiskunnan ja yritysten liiketoimintaympäristön muutoksia koskeviin tulevaisuuden näkymiin: Teollinen murros jatkuu ja voimistuu Globaalin ympäristömuutoksen merkitys liiketoiminnan lähteenä kasvaa Liiketoiminta kansainvälistyy Väestön ikärakenteen muutos vaikuttaa yritysten liiketoimintamahdollisuuksiin Elämäntavat ja kuluttajien ostokäyttäytyminen monipuolistuu ja pirstaloituu Metropolialue kehittyy voimakkaasti Kaupungin vetovoimaisuuden merkitys alueen kilpailukykytekijänä korostuu 14 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia Kuva: Huonekalumuseosäätiö ja Lahden kaupunginmuseo

15 Lahden seudulla on pitkät yrittäjyyden perinteet. Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 15

16 Kasvun ja kehittymisen taustalla vahvat klusterit ja toimialat 16 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia Keraplast Oy:n valmistama La Boheme -valaisin, suunnittelija: Heikki Turunen

17 Lahden alueen elinkeinoelämän vahvuus on sen monipuolisessa rakenteessa. Seudulla on pitkät yrittäjyyden perinteet, vahva teollinen osaaminen ja runsaasti pkyrityksiä, joista monet ovat kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettuja perheyrityksiä. Mekatroniikkaklusteri yhdistää perinteisen metalli- ja koneteollisuuden moderniin ICT- ja elektroniikkaosaamiseen. Lahden alueella mekatroniikkayrityksiä on tällä hetkellä noin 700, liikevaihto 1,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin Lahden alue on maan suurin puutuotteiden tuottaja sekä merkittävin huonekaluteollisuuden keskus. Suomen suurimmat huonekalualan jakeluyritykset sijaitsevat Lahden alueella. Lisäksi alueella toimii kansainvälisesti menestyneitä puunjalostuskoneita valmistavia yrityksiä. Asumisklusterissa, sisältäen asumisen ja koko rakentamisen, on noin yritystä, joissa on noin työntekijää ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 3 miljardia euroa. Päijät-Hämeen viljaklusteri muodostaa Suomen mittavimman ja monipuolisimman viljaosaamisen keskittymän. Viljaklusteri voidaan jakaa yli henkilöä työllistävään olut- ja juomaketjuun sekä lähes henkilöä työllistävään leipäketjuun. Klusterin yhteenlaskettu liikevaihto on yli 400 miljoonaa euroa. Lahden alueella on merkittävä muoviteollisuuden keskittymä sekä alan koulutusta ja kehittämistoimintaa. Muovialalla on noin työpaikkaa ja 60 yritystä. Päijät-Häme on perinteisesti tunnettu myös tekstiili- ja vaatetusalasta, erityisesti vaatetusalan valmistuksesta ja suunnittelusta. Edelleen Lahden alueella on noin 150 tekstiili- ja vaatetusalan yritystä, joiden palveluksessa työskentelee noin 800 henkilöä. Hyvinvointiin liittyvä yritystoiminta sisältäen terveydenhoito- ja hoiva-alan sekä elämys-, liikunta- ja kulttuuriteollisuuden on kasvanut viimeisten neljän vuoden aikana voimakkaasti. Ala työllistää yli yrityksessä kaikkiaan noin työntekijää. Noin 60 prosenttia Lahden alueen kaikista työpaikoista ja lähes 80 prosenttia kaikista toimivista ja aloittavista yrityksistä on palveluelinkeinojen piirissä. Kuvien tuotteet: Orfer Oy, Naisten Pukutehdas Oy, Lahden Gymstick alueen International kilpailukyky- Oy, Viipurilainen ja elinkeinostrategia kotileipomo 17

18 Toteuttajat Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia vuosille valmisteltiin laajassa rintamassa elinkeinoelämän ja julkisten toimijoiden kanssa. Strategia kattaa koko Päijät-Hämeen maakunnan. Valmisteluprosessissa syntyi yhteinen näkemys siitä, miten Lahden aluetta ja koko maakuntaa kehitetään ja mitkä ovat elinkeinokehittämisen painopistealueet. Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan käytännön toteuttamisesta vastaavat kunnalliset elinkeinoyhtiöt. Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKESin (Lakes) vastuulla on elinkeinopolitiikan koordinointi, kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta, yrityspalvelut ja aluemarkkinointi. Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n (Ltyp) tehtäviä ovat kasvu- ja innovaatiopalvelut ja niihin liittyvät kansalliset ja kansainväliset sidosryhmäsuhteet sekä innovaatioympäristöjen kehittäminen ja operointi. Lahti Travel Oy (Travel) vastaa matkailupalveluiden myynnistä ja markkinoinnista. Lahden alueen uusyrityskeskus ry (Uyk) vastaa yritysten perustamisneuvonnasta. Elinkeinoyhtiöt Markkinointipalvelut Elinkeinopoliittinen edunvalvonta Aluemarkkinointi Matkailupalveluiden myynti ja markkinointi Yrityspalvelut Elinkeinopolitiikan koordinointi Alueelliset yrityspalvelut Kehittämis- ja verkostoitumispalvelut Perustamisneuvonta Kasvu- ja innovaatiopalvelut Kärkiosaamisalueiden liiketoiminnan kehittäminen Kasvuyritysten tukeminen, hautomopalvelut Innovaatioympäristöjen kehittäminen ja operointi Vastuu: LAKES, Lahti Travel Vastuu: LAKES, UYK Vastuu: LTYP Kunnat ja valtio Muut elinkeinopolitiikan toteuttajat/vaikuttajat Elinkeinopolitiikkaa tukeva toiminta: rahoitus työvoima- ja koulutuspolitiikka kaavoitus- ja tonttipolitiikka yrittäjyyskulttuurin edistäminen Elinkeinoelämä Rahoittajat ja alueelliset yhteistyökumppanit Koulutusorganisaatiot Alueelliset, kansalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit 18 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia

19 Strategian mittarit Ohjaavat, alueen kehityssuuntaa kuvaavat mittarit: uusien yritysten määrä kasvuyritysten osuus yrityskannasta asukkaiden keskitulo asukasmäärän nettomuutos Tulosmittarit, jotka kuvaavat strategian keskeisten toiminnallisten tavoitteiden toteutumista: ympäristötehokkaisiin ratkaisuihin tehdyt investoinnit muotoiluintensiteetti teollisessa muotoilussa yritysten innovaatioaktiivisuus koulutustaso työvoiman saatavuus matkailun kokonaishyöty alueelle Lahden kaupunkikeskusta on alueen toiminnallinen ja kulttuurinen keskus.

20 Lahden seutu Lähellä. Lahden seudun sijainti on erinomainen. Järvi-Suomen portilta yhteydet pääkaupunkiseudulle ovat erittäin hyvät ja nopeat. Lahden alueesta rakennetaan Sisä-Suomen johtavaa logistiikkakeskusta. 20 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia

21 Monipuolinen. Lahden seudulla voi asua tilavasti keskustassa, viihtyisästi järvien rannoilla tai idyllisesti maaseudulla. Alueella on myös monipuolinen ja innostava yritysympäristö. Viihtyisä. Vehreässä ja vesistöisessä Päijät- Hämeessä ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet ovat lähellä, ja kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet ovat erinomaiset. Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 21

22 Päämääränä on, että Lahden alueesta ja koko Päijät-Hämeen maakunnasta rakentuu dynaaminen, kansainvälisen tason osaamiseen perustuva sekä elinkeino- ja työpaikkarakenteeltaan korkean jalostusarvon ja tuottavuuden talousalue. Alueellisen yhteistyöverkoston yhteystietoja Elinkeinoyhtiöt Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES on alueellinen kehittäjäorganisaatio, jonka ydintehtäviä ovat alueen elinkeinopolitiikan koordinointi, yrityspalvelut, alueen markkinointi sekä elinkeinopoliittinen edunvalvonta Suomessa ja ulkomailla. Rauhankatu 10, 3. krs, Lahti, puh (03) Askonkatu 9 F, 4. krs, Lahti ( alkaen) Puh , Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy vastaa osaamisen ja tutkimustoiminnan kehittämisestä liiketoiminnaksi sekä alueellisesta innovaatiopolitiikasta. Niemenkatu 73, Lahti Puh. (03) , Lahti Travel Oy tarjoaa seudullisia matkailupalveluja ja toimii matkailualan yritysten keskitettynä myynti- ja markkinointikanavana. Rautatienkatu 22, Lahti Puh , Lahden alueen uusyrityskeskus ry:n toiminta kattaa aloittavien yritysten kokonaisvaltaiset neuvontapalvelut. Aleksanterinkatu 17 B, 5. krs, Lahti Askonkatu 9 B, 4. krs, Lahti ( alkaen) Puh. (03) , Alueellisia elinkeinotoimijoita Hämeen TE-keskus, Hämeen TE-keskus, Tekesin palvelut, alkaen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Tekesin palvelut, Päijät-Hämeen liitto, Hämeen kauppakamari, Päijät-Hämeen Yrittäjät ry, Teknologiateollisuus ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinotoimisto, Lahden Messut Oy, Muovipoli Oy, Hämeen Venäjän-kaupan kilta, Metsäkeskus Häme-Uusimaa, Pro Agria Häme, Koulutusorganisaatioita Lahden yliopistokeskus, - Helsingin yliopisto Avoin yliopisto Lahden toimipiste, - Helsingin yliopisto, Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti (KSEI), - Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti, - Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitos, - Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti School of Innovation, - Tampereen teknillinen yliopisto, Lahden yksikkö, - Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus, alkaen TKK on osa Aalto-yliopistoa. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin liikelaitokset, - Lahden ammattikorkeakoulu, - Koulutuskeskus Salpaus, Rekisteri- ja tietopalveluja Lahden seudun yritysrekisteri, toimitilapörssi ja liiketoimintapörssi. Tilastotietoa Päijät-Hämeen maakunnasta. Toimiala- ja klusterisivustoja Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia, viestintähanke

23 Sijainti Hartola Sysmä Padasjoki Oulu Asikkala Heinola Jyväskylä Hämeen -koski Hollola Lahti Nastola Tampere Turku Päijät-Häme Lahti Hamina Helsinki Kärkölä Orimattila Artjärvi Lahti on yli asukkaan kaupunki ja asukkaan maakunnan keskus. Lahden sijainti suhteessa pääkaupunkiseutuun ja koko eteläiseen Suomeen sekä Pietariin on erinomainen; Helsinkiin noin tunnissa ja Pietariin noin kolmessa tunnissa. Oslo Tukholma Lahti Helsinki Tallinna Pietari Etäisyydet: Helsinki 104 km Vuosaaren satama 99 km Tampere 126 km Jyväskylä 167 km Hamina 108 km Turku 268 km Oulu 505 km Pietari 314 km Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 23

24 Julkaisija: Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES / Suunnittelu: Mainostoimisto Ilme / Painatus: Esa Print Oy 11 / Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia

Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015. Lyhentämätön versio

Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015. Lyhentämätön versio Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lyhentämätön versio Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen elinkeinopolitiikan tavoitteena on vahvistaa alueen

Lisätiedot

Lahden alueen elinkeinopolitiikan. yritysten kilpailukyvyn ja kasvun edellytyksiä, yy ja sen kautta synnyttää lisää

Lahden alueen elinkeinopolitiikan. yritysten kilpailukyvyn ja kasvun edellytyksiä, yy ja sen kautta synnyttää lisää Lahden alueen elinkeinopolitiikan tavoitteena on vahvistaa alueen yritysten kilpailukyvyn ja kasvun edellytyksiä, yy ja sen kautta synnyttää lisää työpaikkoja sekä kasvattaa alueen verotuloja. Strategian

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys, luonnos 26.8.2011 LAHDEN ALUEEN KILPAILUKYKY JA ELINKEINOSTRATEGIA LUONNOS 26.8.2011 2 (23) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

Kärkölän kunta KÄRKÖLÄN KUNNAN ELINKEINOKATSAUS

Kärkölän kunta KÄRKÖLÄN KUNNAN ELINKEINOKATSAUS Kärkölän kunta KÄRKÖLÄN KUNNAN ELINKEINOKATSAUS 2014 Kärkölän kunta 1 (6) Yleistä Kärkölän kunnan elinkeinostrategia on osa kuntastrategiaa ja sisältää tavoitteita elinkeinoelämän edellytysten turvaamiseksi

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

Hollolan kunnan elinkeino-ohjelma 2011 2015

Hollolan kunnan elinkeino-ohjelma 2011 2015 Hollolan kunnan elinkeino-ohjelma 2011 2015 Sisällys 1. TAUSTA... - 2-2. KUNNAN PROFIILI... - 2-3. YRITYSALUEET... - 3-4. YHTEISTYÖ ELINKEINOTOIMINNASSA... - 4-5. MARKKINOINTI... - 5-6. YHTEENVETO... -

Lisätiedot

Lahden kaupunkiseudun innovaatioympäristön

Lahden kaupunkiseudun innovaatioympäristön Lahden kaupunkiseudun innovaatioympäristön kehittämisstrategia Lahden kaupunkiseudun innovaatioympäristön kehittämisstrategia Sisällys Johdanto 3 Verkostoja palveleva innovaatiopolitiikka 4 Innovaatioympäristön

Lisätiedot

MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 PARHAITEN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ MAAKUNTAOHJELMA 27-21 Maakuntavaltuusto 4.12.26 A*164 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PARHAITEN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ MAAKUNTAOHJELMA 27-21 Maakuntavaltuusto 4.12.26 PARHAITEN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ,

Lisätiedot

Lahden alue yrityksenne sijaintipaikkana

Lahden alue yrityksenne sijaintipaikkana 1(8) Lahden alue yrityksenne sijaintipaikkana Lahden alue tarjoaa tilaa, työvoimaa, ja kustannusetuja Suomen logistisessa keskipisteessä. Lahti on lähes 100 000 asukkaan kaupunki ja noin 200 000 asukkaan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2005-2030. Strategiaosa

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2005-2030. Strategiaosa PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2005-2030 Strategiaosa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A153 * 2006 Maakuntavaltuusto 2.12.2005 Päijät-Hämeen liitto A153 * 2006 ISBN 951-637-132-9 ISSN 1237-6507 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Päijät-Hämeen matkailustrategia 2010-2015

Päijät-Hämeen matkailustrategia 2010-2015 Päijät-Hämeen matkailustrategia 2010-2015 Tiivistelmä Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy LAKES kokosi keväällä 2009 Päijät-Hämeen matkailualan toimijoista strategiatyöryhmän, jonka työn tuloksena Päijät-Hämeen

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä,

Lisätiedot

YRITYSMYÖNTEISEKSI KUMPPANIKSI. Helsingin elinkeinostrategia 2007

YRITYSMYÖNTEISEKSI KUMPPANIKSI. Helsingin elinkeinostrategia 2007 YRITYSMYÖNTEISEKSI KUMPPANIKSI Helsingin elinkeinostrategia 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN JULKAISUJA 2/2007 YRITYSMYÖNTEISEKSI KUMPPANIKSI Helsingin elinkeinostrategia 2007 Helsingin

Lisätiedot

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat:

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat: LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat:

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat: LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella.

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella. Osakeyhtiön perustajaosapuolet pitävät mahdollisena, että seudun elinkeinoyhtiö LADEC Oy, Lahden Teollisuusseura ry tai alueella toimivat yritykset voivat liittyä ammattikorkeakouluyhtiön omistajiksi.

Lisätiedot

Yritysystävällinen kulttuurikaupunki Järvenpään elinkeino-ohjelma 2011-2015

Yritysystävällinen kulttuurikaupunki Järvenpään elinkeino-ohjelma 2011-2015 Yritysystävällinen kulttuurikaupunki Järvenpään elinkeino-ohjelma 2011-2015 2 Järvenpään elinkeino-ohjelma 2011-2015 Silkkiuikku, Järvenpään nimikkolintu SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Elinvoimainen metropoli. tulevaisuuden tekijät 2025

Elinvoimainen metropoli. tulevaisuuden tekijät 2025 Elinvoimainen metropoli tulevaisuuden tekijät 2025 1 Elinvoimainen metropoli - tulevaisuuden tekijät 2025 -raportti on koottu joulukuussa 2012 Kannen kuvat: tanssivat tytöt Espoon aseman ylikulkusillalla

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN KASVUSOPIMUSEHDOTUS

METROPOLIALUEEN KASVUSOPIMUSEHDOTUS METROPOLIALUEEN KASVUSOPIMUSEHDOTUS Helmikuu 2013 Metropolialueen kasvusopimusehdotus 1 Johdanto Tässä hakemuksessa esitetään metropolialueen (Helsingin seudun kunnat) painopisteet ja toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Cleantech. & business

Cleantech. & business Cleantech & business LAHDEN Ainutlaatuinen cleantech osaamiskeskittymä Suomessa SEUTU Lahden seudulla on erittäin korkeatasoinen cleantech -alan teknologia-, koulutus- ja osaamiskeskittymä, joka muodostuu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017

PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017 PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017 1. luonnos maakuntahallitus 14.4.2014 2. maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuustoon 16.6.2014 versionimi: Päijät-Hämeen maakuntaohjelma

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot