Kunnanhallituksille ja liikunnasta vastaaville lautakunnalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20.05.2015. Kunnanhallituksille ja liikunnasta vastaaville lautakunnalle"

Transkriptio

1 Kirje OKM/fi/691/2Q Jakelussa mainituille Viite Asia Ajankohtaista liikuntatoi men kentässä Kunnanhallituksille ja liikunnasta vastaaville lautakunnalle 1. liikunnan vastuualueen johtajan tervehdys 2. Uusi liikuntalaki ja liikunta-asetus voimaan Liikuntalain koulutustilaisuudet syksyllä 3. Terveyttä edistävä liikunta kunnissa Oletko jo tutustunut oman kuntosi tuloksiin TEAviisari-verkkopalvelussa? 4. liikuntapaikkarakentamisen tutkimus ja kehittäminen Tietoperustan kehittäminen Tekninen valiokunta 5. Seuratukea myönnettiin 408 hakijalle lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen 1. Liikunnan johtajan tervehdys Hyvä vastaanottaja, Elämme uuden liikuntalain aikaa. Uusi laki katsoo eteenpäin ja siinä on vahvasti esillä terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta. liikkumattomuusolkaa olla iso yhteiskunnallinen ongelma. Näin laki osaltaan vastaa haasteeseen ja lailla vahvistetaan liikuntaa peruspalveluna. Olennaista uudessa laissa on liikunnan läpäisyperiaate. liikunta on tarkoitus huomioida nykyistä paremmin kaikessa poliittisessa päätöksenteossa ja kaikilla hallinnonaloilla. Liikuntalakiin on nostettu kuntalain asukkaita osallistava näkökulma myös esille kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä. : kuntien tulee Syksyllä opetus- ja kulttuuriministeriäfärjestää yhdessä aluehallintovirastojen ja Kuntaliiton kanssa koulutustilaisuuksia uuden lain osalta. Koulutuspäivät kannattaa merkitä jo kalenteriin valmiiksi. Näistä on tarkempaa tietoa myöhemmin tässä kirjeessä. Undervisnings- och Iculturministeriet www,minedu.fi Meritulfinkatu 1D, Nelsinki I PL 29, Valtioneuvostö SjötuClsgatan 10, Helsingfors I PB 29, tlqc323 Statsråået Ytunnus q Puh flOfl4 1 I kirjaa.nnoqa minedu:fi FQ-nummer

2 OKM/ (6) Liikunnan vastuualue on vahvistunut. Ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola aloitti joulukuussa vastuualueenaan tiedolla johtaminen ja liikuntatiede, liikunnan koulutuskeskukset, urheiluakatemiat sekä talous- ja tulossuunnittelu. Nuoriso- ja liikuntapolitiikan ylijohtajana aloitti Esko Ranto. Päivitetyt yhteystiedot ovat tämän kirjeen liitteenä. Liikunnan iloa työhön ja omaan liikkumiseen, Harri Syväsalmi johtaja 2. Uusi liikuntalaki ja liikunta -asetus voimaan Liikuntalaki (390/2015) ja valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä liikunta-asetus tulivat voimaan (550/2015) eli ns. Liikuntalain keskeisinä tavoitteina on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalais- ja seuratoimintaa sekä huippu-urheilua samoin kuin liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa. Kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä paikallistasolla kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja sekä kehittämällä kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä. Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä sekä osana terveyden ja hyvinvoinnin kehittämistä arvioida kunnan asukkaiden liikunta-aktiivisuutta. Liikuntalain mukaan liikunta-asetuksella säädetään tarkemmin liikunnan aluehallinnon tehtävistä, valtion liikuntaneuvoston ja alueellisen liikuntaneuvoston tehtävistä kokoonpanosta ja asettamisesta, uusien avustettavien järjestöjen hyväksymisen edellytyksistä ja hyväksymisensä noudatettavasta menettelystä, järjestöille myönnettävien valtionavustusten myöntämisen edellytyksistä, toimivallasta valtionapuviranomaisten välillä sekä järjestöjen valtionapukelpoisuuden arvioinnista ja sitä koskevasta menettelystä. Asetuksessa säädetyt liikunnan aluehallinnon tehtävät ja alueellisen liikuntaneuvoston tehtävät vastaavat pääasiassa aiemman liikunta-asetuksen mukaisia tehtäviä. Tehtäviä on kuitenkin täsmennetty vast aamaan uuden liikuntalain mukaisia tavoitteita, määritelmiä sekä aluehallintovirasto jen käytännön tehtäviä. Asetuksessa säädetään myös toimivallanjaosta liikuntapaikkojen perustamishankkeissa. Asetuksen 11 :n mukaan aluehallintovirasto on valtionapuviranomainen sellaisissa liikuntapaikkoja koskevissa perustamishankkeissa, joiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat enintään euroa. Summa vastaa aiemmin käytössä ollutta rajausta. Lisätietoja : ylitarkastaja Heidi Sulander, ylitarkastaja Sari Virta

3 OKM/6/691/ (6) Liikuntalain koulutustilaisuudet syksyllä Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä aluehallintovirastojen ja Kuntaliiton kanssa koulutus- ja informaatio-ohjaustilaisuudet liikuntalain ja -asetuksen sisällöistä kunkin aluehallintoviraston alueella syys-marraskuussa. Tilaisuuden ajankohdat tässä tiedoksi ja kalentereihin merkattavaksi: vko 39 vko 41 vko 43 vko 43 vko 45 vko 46 vko 46 vko 47 vko Turku, Lounais-Suomen AVI Jyväskylä, Länsi-ja Sisä-Suomen AVI 2L Helsinki, Etelä-Suomen AVI Tampere, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI Itä-Suomen AVI Seinäjoki, Länsi-ja Sisä-Suomen AVI Oulu Pohjois- Suomen ja Lapin AVI ti Kokkola, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI ke Vaasa (kaksikielinen) Länsi-ja Sisä-Suomen AVI Tilaisuuksien kutsu, ohjelma ja ilmoittautumisohjeet kukin aluehallintovirasto toimittaa kuntiin elo-syyskuussa. Lisätietoja : ylitarkastaja Sari Virta, sekä aluehallintovirastot (yhteystiedot lopussa) 3. Terveyttä edistävä liikunta kunnissa Terveyttä edistävä liikunta kunnissa julkaisu nostaa esille keskeisiä tietoja kuntien terveyttä edistävän liikunnan nykytilasta. Julkaisussa käsitellään kuntien 1) sitoutumista liikunnan edistämiseen, 2) liikunnan edistämisen johtamista, 3) liikunta-aktiivisuuden seurantaa ja arviointia, 4) henkilöstön ja muiden voimavarojen mitoitusta, 5) kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua liikuntapalvelujen ja -ympäristäjen kehittämiseen sekä 6) muita koko väestön liikunnan edistämisen ydintoimintoja. Julkaisussa verrataan vuoden 2014 tietoja vuosina 2012 ja 2010 toteutetuissa tiedonkeruissa saatuihin tuloksiin. Julkaisu on ladattavissa maksuttomana pdf-tiedostona KKI-ohjelman verkkosivuilta kevyt.pdf sekä tilattavissa KKIohjelman tilauspalvelun kautta. Oletko jo tutustunut oman kuntasi tuloksiin TEAviisari -verkkopalvelussa? Kuntakohtaiset tiedot ovat vapaasti tarkasteltavissa maksuttomassa TEAviisariverkkopalvelussa (www.thl.fi/teaviisari). TEAviisari-verkkopalvelun jatkokehitystyö on käynnistynyt. Uusi testiversio on entistä käyttäjälähtöisempi ja joustavampi. Kokonaisuudessaan uusi palvelu otetaan käyttöön kuluvan vuoden marraskuussa. Palaute uudistuvasta palvelusta on tervetullutta. ri.fi/teaviisari/fi/palaute

4 OKM/6/691/ (6) Hae ja tutustu oman kuntasi liikunnan edistämisen tilanteeseen : Lisätiedot: kulttuuriasiainneuvos tutkija Pia Hakamäki, THL, Päivi Aalto-Nevalainen, 4. Liikuntapaikkarakentamisen tutkimus ja kehittäminen Tietoperustan kehittäminen Opetus - ja kulttuuriministeriö rahoittaa liikuntapaikkojen rakentamista palvelevan tietoperustan kehittämistä löytyy seuraavilta verkkosivuilta:, ylläpitoa ja käyttöä. Liikuntapaikkarakentamisen oppaat ja muuta opastusta Julkaisut jotka ovat myynnissä Rakennustieto Oy:ssä: https:// jndex/ tuotteet/ kjrjat/ okm Iiiku nta aikka'ulkaisut.html Julkaisusarjaa täydentäviä julkaisuja (xls) htt : mistax OPM Liikunta liikunta olitiikka avustukset Liikunta aikko'en rakenta Ilx itoa tai kx ttx palveleva tutkimus- 'a kehit st x Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet (xis) htti,:// www. minedu.fiopm Liikunta liikunta olitiikka avustukset Liikunta aikko"en rakenta mistax yllxpitoa tai kxyttx palveleva tutkimus- ia kehitystyx Liikuntapaikkarakentamisen suunta: htt www. minedu.fi OPM Liikunta liikunta olitiikka avustukset Liikunta aikko 'en rakenta mistax vllxpitoa tai kxyttx palveleva Liikuntakaavoitus: kaavoitus.fi tutkimus - ia kehitystyx LIPAS, suomalaisten liikuntapaikkojen tietopankki: https://www.iyu.fi/sport/laitokset/liikunta / liikuntapaikat Lähiliikuntapaikat: Varttuneiden Lähiliikuntapaikat: htt aikat.fi etusivu Uimahalliportaali: Tekninen valiokunta Opetus- ja kulttuuriministeriö on perustanut asiantuntijaelimekseen teknisen valiokunnan, jonka ensisijaisena tehtävänä on pyrkiä vaikuttamaan liikuntapaikkarakentamisessa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseen ja hankkeiden toteutuksen laadun parantamiseen. Valiokunnassa on monipuolisesti edustettuna Liikuntapaikkarakentamisen eri osa-alueiden asiantuntemus.

5 OKM/6/691/ (6) Valiokunnan puheenjohtajana toimii ylitarkastaja Mauri Peltovuori (OKM) ja jäseninä rakennusneuvos Risto Järvelä (OKM), ylitarkastaja Erja Metsäranta (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto), kunniapuheenjohtaja Pertti Kärpänen (Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys ry.), kiinteistöpäällikkö Veikko Kuurne (Urheiluhallit Oy), toimitusjohtaja Rami Viitasaari (MVR-yhtymä Oy), arkkitehti Tapio Antikainen (ArkMill Oy), projektipäällikkö Jukka Maja (Vahanen Oy) ja toimitusjohtaja Urpo Koivula (AX-LVI Oy). Valiokunnan sihteerinä toimii tekninen asiantuntija Ilpo Johansson (Suomen Uimaopetus-ja Hengenpelastusliitto ry SUH). Teknisen valiokunnan tarkoitus ia toimintatavat Tekninen valiokunta on puolivirallinen opetus- ja kulttuuriministeriön johtama keskustelufoorumi, jonka tarkoitus on edistää laadukasta liikuntapaikkarakentamista Valiokunnan toimintasektoriin kuuluvat kaikki liikuntapaikat, mutta alussa keskitytään pääosin uimahalleihin näissä ilmenneiden epäonnistumisten ja ongelmien vuoksi Valiokunta toimii linkkinä alan toimijoiden välillä sekä tukena mm. kuntien liikuntatoimille ja liikuntapaikkojen rakennuttajille Tarkoitus on tuoda rakennuttajien ja rakentajien tietoisuuteen rakentamisen hyvät ratkaisut laadun parantamiseksi ja näin samalla parantaa valtionavustusten vaikuttavuutta ja ohjausarvoa Tarkoitus on jatkossa laatia informaatiopankki, jossa käsitellään hyviksi koettuja käytäntöjä ja tutkimus-ja kehittämishankkeiden keskeisiä tuloksia sekä toisaalta ilmenneitä ongelmia ja ratkaisuja niiden hoitamiseksi Erityisen tärkeää on saada koottua ja jaettua kentällä oleva ns. hiljainen tieto yleiseen käyttöön Valiokunta myös käynnistää tarpeen mukaan liikuntapaikkarakentamista tukevia tutkimus-ja kehityshankkeita ja osallistuu näiden ohjausryhmiin Informaation jakelukeinoina ovat mm. tiedottaminen seminaareissa, eri tahojen nettisivuilla ja lehtiartikkeleilla sekä yksittäisiin rakentamishankkeisiin liittyvät lausunnot ja neuvonta. Lisätietoja : ylitarkastaja Mauri Peltovuori ja rakennusneuvos Risto Järvelä, 5. Seuratukea myönnettiin 408 hakijalle lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 4,5 miljoonaa euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille. Seuratuki on tarkoitettu seurojen perustoiminnan kehittämiseen. Se mahdollistaa liiku ntaharrastusten tuomisen kaikkien lasten ja nuorten ulottuville. Tukea myönnettiin 408 hankkeelle yli 60 eri lajin toimintaan. Myönnettyjen avustusten suuruus vaihteli 1500 eurosta euroon. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista. Seuratuella edistetään liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatussa seuratoiminnassa. Painopisteenä on lasten ja nuorten liikunta sekä perheliikunta. Seuratuen avulla

6 OKM/6/691/ (6) harrastamismaksut on tarkoitus pitää kohtuullisina, ja harrastamisen hinta lasten ja nuorten liikunnassa ei saa ylittää 50 euroa kuukaudessa. Tukea saaneista hankkeista on useampivuotisia jatkohankkeita 213, toiminnailisia uusia kehittämishankkeita 149 ja palkkausta sisältäviä uusia hankkeita 46. Seuratukihakemuksia tuli ministeriölle kaikkiaan 981. Seurojen kehittämishankkeiden vaikuttavuutta arvioitiin liikuntaryhmien, liikuntamäärien ja liikkujien lisääntymisenä. Myäntämisperusteena painotettiin liikunnan drop outin vähentämistä ja ennaltaehkäisemistä tukevia hankkeita sekä monipuolisen liikuntaharrastamisen edistämistä. Tukea palkkaukseen myönnettiin ensisijaisesti seuroille, jotka ovat palkkaamassa ensimmäistä työntekijäänsä. Linkki tiedotteeseen, jonka kautta pääsee myös myäntölistaan: I?lang=fi Lisätietoja : ylitarkastaja Sari Virta, Johtaja Harri Syväsalmi Ylitarkastaja Sari Virta Liitteet Jakelu Tiedoksi AVIT YHTEYSTIEDOT Kunnat Kunnat (kaupungit) AVIT liikuntatoimi

7 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 (käyntiosoite: Kirjaamo, Meritullinkatu 10, Helsinki) VALTIONEUVOSTO puhelin telefaksi (kirjaamo) s-posti kirjaamo(at)minedu.fi s-posti: etunimi.sukunimi(at)minedu.fi Nuoriso - ja liikuntapolitiikan osasto (käyntiosoite: Meritullinkatu 10, Helsinki) telefaksi Ylijohtaja Esko Ranto p Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto Liikunnan vastuualue telefaksi (käyntiosoite: Meritullinkatu 1, Helsinki) Johtaja Harri Syväsalmi p mp Ylitarkastaja Hannu Tolonen p mp Kulttuurisihteeri Satu Heikkinen p mp Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen p mp Ylitarkastaja Heidi Sulander p m p Ylitarkastaja Sari Virta p mp Rakennusneuvos Risto Järvelä p mp Ylitarkastaja Mauri Peltovuori p mp Ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola p mp Osastosihteeri Katja Reinikka p mp Osastosihteeri Päivi Wathen p mp Osastosihteeri Helena Silvennoinen p mp VALTION UIKUNTANEUVOSTO P äsihtoeri FFvlinna Paajanen p mp Suunnittelija Kari Koivumäki p mp Suunnittelija Tiina Ahtiainen p mp

8 ALU EHALLI NTOVI RASTOT Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) päätoimipaikka sijaitsee Hämeenlinnassa ja toimipaikat Helsingissä ja Kouvolassa. Etelä Suomen aluehallintovirasto toimii Kanta -Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä -Karjalan maakuntien alueilla. Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna vaihde kirjaamo.etela(at)avi.fi Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki vaihde Kouvolan toimipaikka Kauppamiehenkatu 4, PL 301, Kouvola vaihde Johtaja Ullrike Hjelt -Hansson Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki p , p ul Irike.hjelt-hansson(at)avi.fi Ylitarkastaja Sanna Puura Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki p , p sanna.puura(at)avi.fi Ylitarkastaja. S!xteii Wackström Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki p , p sixten.wackstrom(at)avi.fi Ylitarkastaja Kristian Åbacka Opetus-ja kulttuuritoimi -vastuualue Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki ( alkaen) Osastosihteeri Anna-Maija Lähteelä -Anteroinen Opetus-ja kulttuuritoimi -vastuualue Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki p an.^a--maija.iahteela(at)avi.fi

9 Sivistystoimentarkastaja Ilpo Piri Kauppamiehenkatu 4 PL 301, Kouvola p , p ilpo.piri(at)avi.fi Ylitarkastaja Antti Biom vv 2015 Osastosihteeri Eija Jämsä Etelä -Suomen aluehallintovirasto (AVI) Opetus - ja kulttuuritoimi K ppam;ehe ftäfu 4 PL 301, Kouvola p eija.jamsa (at)avi.fi -vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) päätoimipaikka sijaitsee Vaasassa ja toimipaikat Tampereella ja Jyväskylässä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toimii Keski -Pohjanmaan, Pirkanmaan, Keski -Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueilla. Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) Vaasan päätoimipaikka Wolffintie 35 PL 200, Vaasa vaihde kirjaamo.lansi(at )avi.fi Tampereen toimipaikka Uimalankatu 1, PL 272, Tampere Jyväskylän toimipaikka Cygnaeuksenkatu 1, PL 41, Jyväskylä Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) 1yyäskyl rt t Cygnaeuksenkatu 1 PL 41, Jyväskylä p , p satu.sjoholm(at)avi.fi Osastosihteeri Paula Puttonen Länsi - ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) Jyväskylän toimipaikka Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue Cygnaeuksenkatu 1 PL 41, Jyväskylä p paula.puttonen(at)avi.fi Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) Vaasan päätoimipaikka Walffintie 35 PL 200, Vaasa p , p ismo.myliyaho(at)avi.fi

10 Suunnittelija Ann-Mari Ekman Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) Vaasan päätoimipaikka Wolffintie 35 PL 200, Vaasa p ann-mari.ekman(at)avi.fi Lounais -Suomen aluehallintoviraston (AVI) päätoimipaikka sijaitsee Turussa. Lounais -Suomen aluehallintovirasto toimii Varsinais -Suomen ja Satakunnan maakuntien alueilla. Lounais -Suomen aluehallintovirasto (AVI) Turun pää aikka Itsenäisyydenaukio 2 PL 22, Turku vaihde kirjaamo.lounais(at)avi.fi 5ivistystoimentarkastaja Keijo Kuusela Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue Lounais -Suomen aluehallintovirasto (AVI) Turun päätoimipaikka Itsenäisyydenaukio 2 PL 22, Turku p , p keijo.kuusela(at)avi.fi Sivistystoimensihteeri Tiina Kaijanen Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI) Turun päätoimipaikka Itsenäisyydenaukio 2 PL 22, Turku p tiina.kaijanen(at)avi.fi Itä-Suomen alueh&iintoviraston (AVI) päätoimipaikka sijaitsee Mikkelissä ja toimipaikat Joensuussa ja Kuopiossa. itä-suömen aluehallintovirasto toimii Etelä -Savon, Pohjois -Karjalan ja Pohjois -Savon maakuntien alueilla. Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) Mikkelin päätoimipaikka Maaherrankatu 16 PL 50, Mikkeli vaihde kirjaamo.ita(at )avi.fi Joensuun toimipaikka Torikatu 36 C, Joensuu Kuopion toimipaikka Hallituskatu 12-14, Kuopio Nuoriso - ja liikuntatoimentarkastaja Henri Alho itä-suomen aluehallintovirasto (AVI) Kuopion toimipaikka Hallituskatu 12-14, Kuopio p , p henri.alho(at)avi.fi Nuoriso- ja liikuntatoimentarkastaja Pirjo Rimpiläinen Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) QpA'- a: -ja uitturitoimi -vastuualue Jääkärinkatu MIKKELI p , p pirjo.rimpilainen(at)avi.fi

11 Suunnittelija Kirsi Kohonen Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) Jääkärinkatu MIKKELI p , p kirsi.kohonen(at)avi.fi Johtaja Matti Ruuska Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) Joensuun toimipaikka Torikatu 36 C 80100JOENSUU 52i, p matti.ruuska(at)avi.fi Tarkastaja Mervi Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) Joensuun toimipaikka Torikatu 36 C JOENSUU p mervi.hyttinen(at)avi.fi Pohjois -Suomen aluehallintovirasto toimii Kainuun ja Pohjois -Pohjanmaan maakuntien alueilla Pohjois -Suomen aluehallintovirasto (AVI) Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Linnankatu 3 PL 293, Oulu vaihde kirjaamo.pohjois(at)avi.fi Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen Pohjois -Suomen aluehallintovirasto (AVI) PL 293, Oulu ulla.silventoinen(at)avi.fi p , p Suunnittelija Jaana Jämsä Pohjois -Suomen aluehallintovirasto (AVI) Linnankatu 3 PL 293, Oulu jaana.jamsa (at)avi.fi p , p Lapin aluehallintovirasto (AVI) Valtakatu 2 PL 8002, Rovaniemi vaihde kirjaamo.lappi(at)avi.fi Liikuntatoimentoimentarkastaja Kai-Matti Joona Lapin aluehallintovirasto (AVI) Opetus-ja kulttuuritoimi -vastuualue Valtakatu 2 PL 8002, Rovaniemi kai-matti. joona(at)avi.fi p wo29 Jlt7 3-9 o

12 RAKENNUSTARKASTAJAT ETELÄ-SUOMI Ylitarkastaja Sixten Wackström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki p , p sixten.wackstrom(at)avi.fi LÄNSI - JA SISÄ-SUOMI Vlifårkastaja, DI Erja Metsäranta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) Tampereen toimipaikka Uimalankatu 1 PL 272, Tampere p , p erja.metsaranta (at)avi.fi Liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä liikuntapaikkarakentaminen LOUNAIS-SUOMI Rakennustarkastaja Pentti Sokajärvi Pajulinnunkuja Turku p pentti.sokajarvi(at)turku.fi ITÄ-SUOMI Sivutoiminen rakennusta rkastaja, tarkastaja Arto Liukkonen Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelu _ PL 50, MIKKELI p arto.liukkonen(at)avi.fi POHJOIS-SUOMI (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu) Sivutoiminen rakennusta rkastaja, asiantuntija Jari Lehto Pohjois-Pohjanmaan elinkeino -, liikenne- ja ympäristökeskus Viestikatu 1, Oulu PL 86, Oulu p , p jari.lehto(at)ely-keskus.fi LAPPI Ylitarkastaja Marjatta Huhtala Lapin aluehallintovirasto (AVI) Valtakatu 2 PL 8002, Rovaniemi p , p vaihde marjatta.huhtala(at)avi.fi

13 Kirjaamo Lappeenrannan kaupunki Lähettäjä : Lähetetty : 20. toukokuuta :12 Aihe: Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä, OKM/6/691/2015 Liitteet : Kansilehti.PDF; Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä.pdf; AVIT YHTEYSTIEDOT.PDF Tämä viesti on lähetetty opetus- ja kulttuuriministeriön asianhallintajärjestelmästä, älä vastaa tähän viestiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö Puh Detta meddelande har skickats från undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringssystem, svara inte på meddelandet. Undervisnings - och kulturministeriet Tfn This has been sent automatically from the Finnish Ministry of Education and Culture's case management system. Please do not reply to this . Ministry of Education and Culture, Finland Tel

14 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL Valtioneuvosto Asiakirjan nimi: Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä Asiakirjan päivämäärä : Diaarinumero : OKM/6/691 /2015 Asiakirjan tunnus 1 Docid : Asiakirjan allekirjoittajat : Ylitarkastaja, Sari Virta, Esittelijä, :51:51, C=F1 Johtaja, Harri Syväsalmi, Päättäjä, :10:39, C=F1 Tarkistesumma : xiytixissxadigprr5klyuz2/xa= Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti opetus- ja kulttuuriministeriön tietojärjestelmässa opetus-ja kulttuuriministeriön kirjaamosta puh ).. Lisätietoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnirtgs- och kulturministeriet Merituilinkatu 10, Helsinki I PL 29, Valtioneuvosto Sjötullsgatan 10, Helsingfors PS 29, Statsråclet Y-tunnus Puh lcirjaamoøminedu.fi Tfn PC?-nummer

Kirje 20.05.2015. Kunnanhallituksille ja liikunnasta vastaaville lautakunnille

Kirje 20.05.2015. Kunnanhallituksille ja liikunnasta vastaaville lautakunnille Kirje OKM/6/691/2015 20.05.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä Kunnanhallituksille ja liikunnasta vastaaville lautakunnille 1. Liikunnan vastuualueen johtajan tervehdys

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Esitys uudesta liikuntalaista. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:14

Esitys uudesta liikuntalaista. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:14 Esitys uudesta liikuntalaista Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:14 Esitys uudesta liikuntalaista Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä

Lisätiedot

SEMINAARI LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISESTA SÄÄTYTALO 14.5.2012. Mauri Peltovuori Ylitarkastaja Opetus- ja kulttuuriministeriö Liikuntayksikkö

SEMINAARI LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISESTA SÄÄTYTALO 14.5.2012. Mauri Peltovuori Ylitarkastaja Opetus- ja kulttuuriministeriö Liikuntayksikkö SEMINAARI LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISESTA SÄÄTYTALO 14.5.2012 Mauri Peltovuori Ylitarkastaja Opetus- ja kulttuuriministeriö Liikuntayksikkö OKM:N LIIKUNTAPAIKKAPOLITIIKKA Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 JULKAISUN TIIVISTELMÄ Liikuntapaikkarakentamisen tukeminen sekä avustuksilla että tiedolla ovat olleet keskeinen

Lisätiedot

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi Anni Kuusela

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi Anni Kuusela ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika to 28.5.2015 klo 15 16.40 Haastattelut olivat klo 14 15.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Virastotalo Satu-Marja Eira-Keskitalo pj Samuli

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä.

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä. 8.10.2014 Dnro 20/691/2014 NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan edellyttäen, että eduskunta osoittaa

Lisätiedot

soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2011 Ensimmäiset SoveLi-messut 6 Opiskelija, hae stidendiä! 30 Tsekkaa MAKEIN apuväline 40

soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2011 Ensimmäiset SoveLi-messut 6 Opiskelija, hae stidendiä! 30 Tsekkaa MAKEIN apuväline 40 SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2011 Ensimmäiset SoveLi-messut 6 Opiskelija, hae stidendiä! 30 Tsekkaa MAKEIN apuväline 40 KIPU&liikunta 22 Esko Laamanen: Kuntoilu auttaa moneen vaivaan Eva

Lisätiedot

SoveLi-info 1/2012. Virpi Pennanen valittiin SoveLin uudeksi suunnittelijaksi. Tilaa SoveLi-Info

SoveLi-info 1/2012. Virpi Pennanen valittiin SoveLin uudeksi suunnittelijaksi. Tilaa SoveLi-Info SoveLi-info 1/2012 Virpi Pennanen valittiin SoveLin uudeksi suunnittelijaksi Raisiolainen fysioterapeutti ja liikunnanohjaaja Virpi Pennanen, 38, on aloittanut vastikään Sove- Lin suunnittelijana. Paikkaa

Lisätiedot

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4 Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 211 215 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 215:4 Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Undervisnings- och kulturministeriet Valtion liikuntaneuvosto/statens idrottsråd

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011

Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011 Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011 Yhteenveto liikuntaneuvoston ja sen jaostojen toimikaudesta sekä eväitä tulevaan työhön Toimitus: Antti Vesala Kirjoittajat: Kari Koivumäki, Minna Paajanen, Antti Vesala;

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2025 LIIKKUVA KAJAANI HYVINVOINTIA LIIKUNNASTA

KAJAANIN KAUPUNKI LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2025 LIIKKUVA KAJAANI HYVINVOINTIA LIIKUNNASTA KAJAANIN KAUPUNKI LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2025 LIIKKUVA KAJAANI HYVINVOINTIA LIIKUNNASTA Sisällys TIIVISTELMÄ... 3 1. LIIKUNNAN OLOSUHDESRATEGIASTA 2010 2025 LIIKUNTAPOLIITTISEEN OHJELMAAN 2025...

Lisätiedot

Lisätietoja osastosihteeri Päivi Wathén, puh. 0295 330 341, ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 330 377 sähköposti: etunimi.sukunimi@minedu.

Lisätietoja osastosihteeri Päivi Wathén, puh. 0295 330 341, ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 330 377 sähköposti: etunimi.sukunimi@minedu. 1 (5) SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI hakuohje vuodelle 2015 HUOM! hakijaa pyydetään lukemaan nämä ohjeet tarkkaan Hakemuksen tyyppi/aihealue Liikunta Hakuaika päättyy 12 12 2014 Lisätietoja osastosihteeri

Lisätiedot

Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:1

Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:1 Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa Yhteisjulkaisu Liikuntatieteellisen Seuran kanssa Kerkko Huhtanen, Teijo Pyykkönen 1 2 Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän

Lisätiedot

Arviointi valtion liikuntatoimen määrärahojen kasvun tuloksista hallituskaudella 2007 2011. vapaa-ajan liikunta. työliikunta.

Arviointi valtion liikuntatoimen määrärahojen kasvun tuloksista hallituskaudella 2007 2011. vapaa-ajan liikunta. työliikunta. NAISET vapaa-ajan liikunta MIEHET työliikunta työmatkaliikunta Arviointi valtion liikuntatoimen määrärahojen kasvun tuloksista hallituskaudella 2007 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2013:8 Arviointi

Lisätiedot

ASIA: OHJEET HAETTAESSA ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNTAAN 2015-2019

ASIA: OHJEET HAETTAESSA ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNTAAN 2015-2019 HAKUOHJE 1 (10) ASIA: OHJEET HAETTAESSA ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNTAAN 2015-2019 Nämä ohjeet on suunnattu rekisteröidyille järjestöille, yhdistyksille ja uskonnollisille yhdyskunnille 1, jotka ovat

Lisätiedot

Liikuntatoimi tilastojen valossa

Liikuntatoimi tilastojen valossa Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Liikuntatoimi tilastojen valossa Perustilastot vuodelta 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:1 Liikuntatoimi tilastojen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 51

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 51 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 51 Sivistyslautakunta 28.04.2015 Aika 28.04.2015 klo 17:50-21:35 Paikka Kansalaisopisto, Vanha Porvoontie 19 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2011

Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2011 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2011 Opetusministeriön julkaisuja 2008:45 1 2 Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2011 Opetusministeriön julkaisuja 2008:45 Valtion

Lisätiedot

Kuntalaisten kokemustieto liikuntapaikkojen laadun arvioinnissa

Kuntalaisten kokemustieto liikuntapaikkojen laadun arvioinnissa Kuntalaisten kokemustieto liikuntapaikkojen laadun arvioinnissa Yhteisjulkaisu Nuorisotutkimusseura ry:n kanssa Anu Gretschel, Sofia Laine, Pirjo Junttila-Vitikka Kuntalaisten kokemustieto liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Mika Okko. Anne Taulu

Mika Okko. Anne Taulu SoveLi-info 5/2012 AVAUSSANAT Haasteiden edessä kohti juhlavuotta Kun palasin kuukausi sitten hoitovapaaltani takaisin SoveLin toiminnanjohtajan työhön, huomasin tulleeni monien muutosprosessien keskelle.

Lisätiedot

Liikunnan edistäminen kunnissa 2010 2014

Liikunnan edistäminen kunnissa 2010 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Liikunnan edistäminen kunnissa 2010 2014 Seurantaraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:18 Hakamäki Pia, Aalto-Nevalainen

Lisätiedot

SoveLi-info 1/2013 TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET

SoveLi-info 1/2013 TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET SoveLi-info 1/2013 TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET SoveLin 20-vuotisjuhlavuoden ensimmäinen SoveLi-info tuo sinulle iloisen tervehdyksen ja ilahduttaa monin liikuntauutisin. Vuosi 2013 tulee olemaan täynnä

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 Yhdessä enemmän liikuntaa Kuva: Mari Männikkö SOVELTAVA LIIKUNTA SOVELI RY YLIOPISTONKATU 31, 20100 TURKU WWW.SOVELI.FI Sisällysluettelo 1. Johdanto SoveLi on yhteistyöfoorumi...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 304 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 1 2 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 304 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan

Lisätiedot

SoveLi-info 1/2014 TOIMINNANJOHTAJALTA. Tilaa SoveLi-Info. Hyvä soveltavan liikunnan ystävä,

SoveLi-info 1/2014 TOIMINNANJOHTAJALTA. Tilaa SoveLi-Info. Hyvä soveltavan liikunnan ystävä, SoveLi-info 1/2014 TOIMINNANJOHTAJALTA Hyvä soveltavan liikunnan ystävä, SoveLin upea 20-vuotisjuhlavuosi Liiku terveemmäksi soveltaen on takana ja vuosi 2014 on lähtenyt vauhdikkaana ja toiminnantäyteisenä

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA Kimmo Suomi & Outi Metsäranta Jyväskylän yliopisto Liikunnan kehittämiskeskus 2003 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA Kimmo Suomi & Outi Metsäranta Liikunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

SoveLi-info 3/2013 TOIMINNNANJOHTAJALTA. Tilaa SoveLi-Info. Hyvä SoveLi-infon lukija,

SoveLi-info 3/2013 TOIMINNNANJOHTAJALTA. Tilaa SoveLi-Info. Hyvä SoveLi-infon lukija, SoveLi-info 3/2013 TOIMINNNANJOHTAJALTA Hyvä SoveLi-infon lukija, syksy on saapunut ja toiminta päässyt täyteen vauhtiin kesän jälkeen. SoveLin syyskauden toiminta sisältää tuttuun tapaan runsaasti koulutus-,

Lisätiedot