SEMINAARI LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISESTA SÄÄTYTALO Mauri Peltovuori Ylitarkastaja Opetus- ja kulttuuriministeriö Liikuntayksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEMINAARI LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISESTA SÄÄTYTALO 14.5.2012. Mauri Peltovuori Ylitarkastaja Opetus- ja kulttuuriministeriö Liikuntayksikkö"

Transkriptio

1 SEMINAARI LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISESTA SÄÄTYTALO Mauri Peltovuori Ylitarkastaja Opetus- ja kulttuuriministeriö Liikuntayksikkö

2 OKM:N LIIKUNTAPAIKKAPOLITIIKKA Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinona liikkumisympäristöjen kehittäminen Valtion ohjaustoimia liikkumisympäristöjen kehittämisessä NORMIOHJAUS RAKENTAMISEN AVUSTAMINEN TIETOVARANNON KEHITTÄMINEN INFORMAATIO- OHJAUS

3 RISTO TIETOVARANNON KEHITTÄMINEN Laadun parantaminen MAURI RAKENTAMISEN AVUSTAMINEN MAURI & PÄIVI INFORMAATIO-OHJAUS NORMIOHJAUS VERKOSTO

4 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN LAADUN KEHITTÄMINEN 1. Toiminnallinen laatu 2. Terveydellinen laatu 3. Taloudellinen laatu 4. Turvallinen laatu 5. Ekologinen laatu 6. Eettinen laatu 7. Esteettinen laatu

5 ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET LIIKUNTA NUORISO KIRJASTO Päätoimipaikka Sivutoimipaikka

6 Kai-Matti Joona Ulla Silventoinen Ismo Myllyaho Matti Ruuska Satu Raiski-Ahola Keijo Kuusela Ilpo Piri Ullrike Hjelt-Hansson Krister Stranberg

7 Marjatta Huhtala Jari Lehto Erja Metsäranta Antti Aalto Eeva Pehkonen Pentti Sokajärvi Sixten Wackström

8 Valtion liikuntaneuvosto Puheenjohtaja kansanedustaja Jan Vapaavuori (varajäsen: kansanedustaja Raija Vahasalo) Varapuheenjohtajat toimitusjohtaja Esko Ranto (varajäsen: kansanedustaja Tuula Väätäinen) kansanedustaja Ritva Elomaa (varajäsen: erityisluokanopettaja Laura Huhtasaari) Jäsenet kansanedustaja Leena Harkimo (varajäsen: kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo) kansanedustaja Timo Heinonen (varajäsen kansanedustaja Pauli Kiuru) kansanedustaja Anneli Kiljunen (varajäsen: opettaja Timo Haukilahti) uinninopettaja Tuija Pohjola (varajäsen: pääsihteeri John Liljelund) opettaja Jukka Ukkola (varajäsen: koulutus- ja kehittämispäällikkö Veli-Tapio Kangasluoma) kehittämisjohtaja Sari Virta (varajäsen: maalari Tea Vikstedt) general sekreterare Michael Oksanen (varajäsen: riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos) erikoistutkija Leena Haanpää (varajäsen: neuvotteleva virkamies Mikko Strahlendorff) fysioterapeutti Markku Holmi (varajäsen: terveystieteiden maisteri Piia Soininen) projektipäällikkö Timo Virolainen (varajäsen: yliopistonlehtori Anneli Pönkkö) Liikuntaneuvoston pääsihteerinä toimikaudella toimii Minna Paajanen

9 Rakentamisjaosto Puheenjohtaja: Leena Harkimo, kansanedustaja Jäsenet: Suvi Helanen, yrittäjä, fysioterapeutti Eki Karlsson, toiminnanjohtaja, Suomen Latu Teppo Lehtinen, rakennusneuvos, ympäristöministeriö Karoliina Luoto, asiantuntija, Suomen Liikunta ja Urheilu, SLU ry Nina Nevala, tiimipäällikkö, Työterveyslaitos Janne Ollikainen, varapuheenjohtaja, pääsihteeri, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry Jyri Pelkonen, valmennuskeskuksen johtaja, vararehtori Vuokatin urheiluopisto Arto Sinkkonen, liikuntajohtaja, Turun kaupunki Kari Uotila, kansanedustaja Asiantuntijajäsenet: Jukka Siren, toimitusjohtaja, arkkitehti Kari Sjöholm, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

10 SÄÄDÖSTAUSTA LIIKUNTALAKI (1998/1054) ASETUKSINEEN (1998/1055) LAKI OPETUS- JA KULTTUURITOIMINNAN RAHOITUKSESTA (2009/1705) ASETUKSINEEN (2009/1766) LAKI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ (1998/632) ASETUKSINEEN (1998/805) LAKI ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ (2009/1651) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI (1999/132) ASETUKSINEEN (1999/895) SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

11 POLIITTINEN OHJAUS HALLITUSOHJELMA VALTION TALOUSARVIO VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖKSET OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA, STRATEGIAT JA LINJAUKSET

12 OHJEISTUS RT-KORTISTON SUUNNITTELUA- JA RAKENTAMISOHJEET KULUTTAJAVIRASTON OHJEET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TUOTEVALVONTAKESKUKSEN OHJEET OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN LIIKUNTAPAIKKAJULKAISUSARJA LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA

13 LIIKUNTALAKI 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Lisäksi lain tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

14 LIIKUNTALAKI 8 Liikuntapaikkojen valtionavustukset Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha avustusten myöntämiseksi liikuntapaikkojen sekä niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Avustuksilla edistetään erityisesti laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista, hankkimista, peruskorjaamista ja varustamista. Avustusta myönnetään ensisijaisesti kunnalle tai kuntayhtymälle sekä kunnan tai kuntayhtymän määräämisvallassa olevalle yhteisölle. Avustusta voidaan myöntää myös muille yhteisöille. Edellä 1 momentissa tarkoitetuista valtionavustuksista säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa. Ministeriön on myöntäessään avustuksia liikuntapaikkarakentamiseen pyydettävä asianomaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja valtion liikuntaneuvoston lausunto.

15 LAKI OPETUS- JA KULTTUURITOIMINNAN RAHOITUKSESTA 42 Perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma Opetusministeriö laatii vuosittain seuraavaa neljää vuotta varten opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeiden valtakunnallisen rahoitussuunnitelman. Rahoitussuunnitelma sisältää suunnittelukautena toteutettaviksi tarkoitetut perustamishankkeet kalenterivuosittain toteuttamisjärjestyksessä sekä arvion hankkeiden valtionavustuksista. Perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa varten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii koulutuksen ja muiden 1 ja 2 :ssä mainittujen lakien mukaisen toiminnan järjestäjiltä saatujen ehdotusten perusteella ja oppilaitoshankkeiden osalta maakunnan liiton laatiman kiireellisyysjärjestyksen pohjalta luettelon toiminta-alueellaan toteutettaviksi aiotuista perustamishankkeista. Hankkeet merkitään luetteloon niiden arvioidussa kiireellisyysjärjestyksessä. Ehdotukset luetteloa varten on toimitettava asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle luettelon laatimista edeltävän vuoden loppuun mennessä. Rahoitussuunnitelma voidaan jättää laatimatta, jos perustamishankkeiden valtionavustuksiin käytettävissä oleva määräraha on vähäinen.

16 LAKI OPETUS- JA KULTTUURITOIMINNAN RAHOITUKSESTA 37 Hankesuunnitelma Perustamishankkeesta tulee laatia hankesuunnitelma, joka toimitetaan valtionapuviranomaiselle. Hankesuunnitelmaan tulee sisältyä pääpiirteittäinen selostus hankkeesta, selvitys hankkeen toteuttamisen tarpeellisuudesta ja toteuttamisajankohdasta sekä luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio. Suunnitelmassa on eriteltävä hankkeeseen sisältyvät toimitilat (tilaohjelma). Opetusministeriö voi antaa hankesuunnitelmaa ja muita hakemusasiakirjoja koskevia määräyksiä hankkeen toiminnallisuuden, teknisen laadun, turvallisuuden ja energiatehokkuuden arvioimiseksi. Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (2009/1766) 26 Perustamishanke Liikuntalaissa (1054/1998) tarkoitettujen liikuntapaikkojen sekä niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 36 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään euroa (liikunnan koulutuskeskuksilla euroa).

17 RAHOITUSSUUNNITELMAT Liikunnan koulutuskeskukset marras-joulukuu Kunnalliset ja yksityiset hankkeet loka-marraskuu AVUSTUKSET Liikunnan koulutuskeskukset maaliskuu Kunnalliset ja yksityiset hankkeet huhtikuu

18 Veikkausvoittovarojen käyttö urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen Määrärahan arvioitu käyttö TA 2011 TA 2012 Muutos Kuntien liikuntatoimi Liikuntapaikkarakentaminen Liikunnan koulutuskeskukset Liikunnan kansalaistoiminta Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Terveyttä edistävän liikunnan kehittäminen Huippu-urheilun kehittäminen Tiedolla johtaminen ja tietopohjan vahvistaminen Liikunnan antidoping -toimintaan Kansainväliseen yhteistyöhön Liikunnan aluehallinnon toimintaan Valtion liikuntaneuvosto Opetusministeriön käytettäväksi Maahanmuuttajien kotoutuminen liik. avulla Yhteensä

19 EDUNSAAJIEN JAKOSUHTEET Edunsaajien osuudet veikkausvoittovaroista: Taide ja kulttuuri Vähintään 38,5 Tiede Vähintään 17,5 Nuoriso Vähintään 9,0 Liikunta Vähintään 25,0 Yhteensä 90,0

20 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA 2011 OHJAUSKEINOT Resurssiohjaus 1. Liikuntapaikka palvelee laajoja käyttäjäryhmiä 2. Hanke on ensisijaisesti kunnan tai kuntayhtymän määräämisvallassa olevan tahon omistama 3. Liikuntapaikan kysyntä on tarjontaa merkittävästi suurempi 4. Hanke edistää yhden tai useamman liikuntalain määrittelemän arvoperustan toteutumista liikuntaharrastuksessa: tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja kulttuurien moninaisuus 5. Hanke on yhteisrahoituskohde useamman kunnan tai hallintokunnan välillä 6. Hanke voidaan hyväksyä yleiseksi malliksi ympäristöystävällisestä ja energiatehokkaasta liikuntapaikkarakentamisesta 7. Peruskorjauksessa hankkeen toteuttaminen lisää liikuntakapasiteettia verrattuna alkuperäiseen ja lisää liikuntapaikan energiatehokkuutta 8. Hanke on aloittamaton ja sen rakentaminen voidaan aloittaa myöntövuonna

21 UIMAHALLIT AVUSTUSLUOKKA 1, AVUSTUKSEN MÄÄRÄ PERUSPARANNUS TAI UUDISRAKENNUS, JOSSA VÄHINTÄÄN PÄÄALLAS, MONITOIMIALLAS, TERAPIA-ALLAS, OPETUSALLAS JA KAHLUUALLAS AVUSTUSLUOKKA 3, AVUSTUKSEN MÄÄRÄ PELKKÄ OLEMASSAOLEVAN PERUSKORJAUS TAI UUDISRAKENNUS, JOSSA ESIM. PÄÄALLAS JA OPETUSALLAS AVUSTUSLUOKKA 2, AVUSTUKSEN MÄÄRÄ EDELLISTEN VÄLIMUOTO

22 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN AVUSTUSHAKEMUKSET 2012 HAETUT AVUSTUKSET LUKUMÄÄRÄN MUKAAN UUDISRAKENNUKSET 34 KPL 57 % PERUSKORJAUKSET 26 KPL 43 % KUSTANNUSARVIOIDEN MUKAAN UUDISRAKENNUKSET 385,6 M 77 % PERUSKORJAUKSET 119,1 M 23 %

23 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN AVUSTUKSET 2012 MYÖNNETYT AVUSTUKSET LUKUMÄÄRÄN MUKAAN UUDISRAKENNUKSET 16 KPL 47 % PERUSKORJAUKSET 18 KPL 53 % KUSTANNUSARVIOIDEN MUKAAN UUDISRAKENNUKSIA 9,23 M 47 % PERUSKORJAUKSIA 10,526 M 53 %

24

25 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN AVUSTUSHAKEMUKSET JA MYÖNNETYT AVUSTUKSET ISOT HANKKEET HAKEMUKSIA MYÖNTÖJÄ PIENET HANKKEET HAKEMUKSIA MYÖNTÖJÄ VUOSI KPL KPL % KPL KPL %

26 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN RAHOITUSSUUNNITELMAAN HYVÄKSYTYT HANKKEET VUOSINA UIMAHALLIT JÄÄHALLIT LIIKUNTAHALLIT KENTÄT MUUT YHTEENSÄ

27 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN AVUSTUKSET 2010-LUVULLA LUKUMÄÄRÄN MUKAAN UR PK UR PK UR PK UIMAHALLIT JÄÄHALLIT LIIKUNTAHALLIT KENTÄT MUUT YHTEENSÄ

28 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN AVUSTUKSET 2010-LUVULLA AVUSTUSMÄÄRÄN MUKAAN M UR PK UR PK UR PK UIMAHALLIT 0,90 2,70 0,80 3,98 2,40 3,37 JÄÄHALLIT 1,50 0,00 1,16 0,75 3,18 1,38 LIIKUNTAHALLIT 3,82 0,30 4,93 0,85 0,75 3,32 KENTÄT 0,89 0,48 0,25 0,97 1,24 1,46 MUUT 0,00 1,57 2,66 2,25 1,66 1,00 YHTEENSÄ 9,05 5,70 9,80 8,80 9,23 10,53

29 TRENDIT KUNTARAKENTEEN UUDISTUS HUPPU-URHEILUN MUUTOS UUDET LAJIT LAJIEN UUDET MITOITUKSET LIIKUNTA ULKOTILOISTA SISÄLLE LIIKUNTATILOJEN ITSEISARVO LIIKUNTAPAIKKOJEN MONIKÄYTTÖISYYS ESTEETTÖMYYS TURVALLISUUS

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportti

Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportti Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:3 Ammatillisen lisäkoulutuksen

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 12 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa. kpmg.fi

Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa. kpmg.fi Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa kpmg.fi Yhteenveto Selvitystyö toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntayksikön, Suomen Olympiakomitean

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallintouudistuksen edellyttämiä lainsäädännön muutoksia valmistelevan työryhmän raportti 30.11.2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 16. 22.6.2012/25 Liite Virallisen lehden numeroon 72/25.6.2012 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO VALTIONEUVOSTO........ 29 Hallituksen esitykset.........

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

0 JOHDANTO 1 0.1 Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano 1 0.2 Turun esteettömyystoiminnan historia 1 0.3 Työryhmän esitys 3

0 JOHDANTO 1 0.1 Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano 1 0.2 Turun esteettömyystoiminnan historia 1 0.3 Työryhmän esitys 3 tarttis päästä SISÄLLYS 0 JOHDANTO 1 0.1 Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano 1 0.2 Turun esteettömyystoiminnan historia 1 0.3 Työryhmän esitys 3 1 OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Esteettömyyden

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Esitys kuntien rahoitusja valtionosuusperusteiden. tarkistamiseksi. Kunnat

Esitys kuntien rahoitusja valtionosuusperusteiden. tarkistamiseksi. Kunnat Esitys kuntien rahoitusja valtionosuusperusteiden tarkistamiseksi Kunnat SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 52/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.12.2004 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin Liikunta ja ikääntyminen liikkeellä voimaa vuosiin VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2013:5 1 LIIKUNNAN MONET HYÖDYT: Hidastaa lihasvoiman vähenemistä Ylläpitää tasapainoa, liikkuvuutta, notkeutta ja

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 26.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 121 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano... 2 122 Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot