Avainsanat: kuluttaminen, ympäristö, kierrätys, kemikaaliturvallisuus. Välineet: pelikortit väritulosteena, laminointi tai kontaktointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avainsanat: kuluttaminen, ympäristö, kierrätys, kemikaaliturvallisuus. Välineet: pelikortit väritulosteena, laminointi tai kontaktointi"

Transkriptio

1 Merja Vaaramaa OuLUMA, sivu 1 KULUTTAJATIETOUS-PELIKORTIT Avainsanat: kuluttaminen, ympäristö, kierrätys, kemikaaliturvallisuus Luokkataso: lk Välineet: pelikortit väritulosteena, laminointi tai kontaktointi Tavoitteet: Pelaamalla oppilas oppii yleisimmät kuluttamiseen, ympäristöön, kierrättämiseen ja kemikaaleihin liittyvät merkit ja niiden myöntämiseen vaadittavat kriteerit. Peli tukee oppilaan kasvua vastuulliseksi kuluttajaksi. Ohjeet opettajalle: Korteilla voi pelata viittä erilaista peliä. Pelit ovat helppoja oppia ja hauskoja pelata. 1. Muistipeli: kaikki kortit asetellaan pöydälle tai vaihtoehtoisesti 2 X merkkikortit, 2 pelaajaa, löydetystä parista pelaaja saa uuden vuoron. Voittaja on se, jolla on eniten pareja. 2. Nostamalla pari: 3, 4 tai 6 pelaajaa, kaikki kortit sekoitetaan ja jaetaan tasan pelaajien kesken. Jos kädessä on parit, saa ne laittaa syrjään. Pelivuoro kiertää vastapäivään. Pelin aloittaa pelaaja, jolla on kädessään vähiten valmiita pareja. Pelaaja nostaa oikealla puolella istuvaltaan pelaajalta kortin. Jos kortti täydentää parin, saa pelaaja laittaa parin syrjään ja jatkaa nostamista. Jos pelaaja ei saa paria, vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. Näin pelataan, kunnes joltakin pelaajalta loppuvat kortit. Voittaja on se, jolla siinä vaiheessa on eniten pareja. 3. Kysymällä pari: 3, 4 tai 6 pelaajaa, kaikki kortit sekoitetaan ja jaetaan tasan pelaajien kesken. Jos kädessä on parit, saa ne laittaa syrjään. Pelivuoro kiertää vastapäivään. Pelin aloittaa pelaaja, jolla on kädessään vähiten valmiita pareja. Pelaaja kysyy valitsemaltaan pelaajalta korttia täydentämään parin. Jos oikea kortti löytyy, saa kysyjä laittaa parin syrjään. Jos paria ei synny, antaa kysyjä minkä tahansa kortin sille pelaajalle, keneltä korttia kysyi ja vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. Näin pelataan, kunnes joltakin pelaajalta loppuvat kortit. Voittaja on se, jolla siinä vaiheessa on eniten pareja. Tässä pelissä voi myös taktikoida.

2 Merja Vaaramaa OuLUMA, sivu 2 4. Nopeuspeli: 2-6 pelaajaa + tuomari, jokaiselle pelaajalle jaetaan yksi pakka kortteja ja yksi pakka tuomarille. Vaihtoehtoisesti voi myös käyttää puolta pakkaa. Tuomari laittaa kortin pöydän keskelle. Pelaajien on etsittävä omasta kädestään vastinpari kortille ja laitettava se mahdollisimman nopeasti pöydällä olevan kortin päälle. Hitain pelaaja nostaa kaikki pöydällä olevat kortit eteensä (kortteja ei saa sekoittaa kädessä oleviin kortteihin). Näin pelataan, kunnes kaikilla pelaajilla on kädessään enää kaksi korttia. Voittaja on se, jolla on vähiten kortteja edessään. 5. Läpsytyspeli: 2-6 pelaajaa, pelissä käytetään vähintään kahta korttipakkaa, jotka sekoitetaan hyvin keskenään. Korttipakka asetetaan pöydän keskelle. Jokainen pelaaja nostaa pakasta vuorotellen kortin ja laittaa sen eteensä pakan viereen. Seuraavalla kierroksella kortti laitetaan aina oman kortin päälle. Aina, kun pöydällä näkyvissä olevat, pakkojen päällimmäiset kortit muodostavat keskenään parin, täytyy pelaajien taputtaa kädellään pöytää. Se pelaaja, joka on hitain, nostaa kaikki pöydällä olevat kortit itselleen. Jos taputtaa väärässä kohdassa, joutuu myös nostamaan kaikki kortit. Peliä jatketaan, kunnes pakka on tyhjä. Voittaja on se, jolla on pelin päättyessä vähiten kortteja. Pelin helpottamiseksi pareina voivat toimia merkkikortti-merkkikortti, merkkikorttiselitekortti tai selitekortti-selitekortti. Pelaaminen on hyvä aloittaa muistipelillä, jotta oppilaat tutustuvat merkkeihin ja niitä vastaaviin selitteisiin. Peleissä pareilla tarkoitetaan merkkikorttia ja sitä vastaavaa selitekorttia. Kun oikeiden parien yhdistäminen käy jo sujuvasti, voidaan siirtyä pelaamaan vaikeampia pelejä. Opettajan/tuomarin kannattaa tulostaa itselleen kaikki sivut. Merkkikortit ja niitä vastaavat selitekortit ovat rinnakkain, jotta opettaja/tuomari näkee helposti oikeat parit. Jos peleistä halutaan hieman helpompia, voidaan käyttää selitekortteja, joissa lukee vain merkin nimi (sivut 11-13). Täydessä pakassa on aina 48 korttia. Pelaamisen iloa!

3 Merja Vaaramaa OuLUMA, sivu 3 Pohjoismainen ympäristömerkki, Joutsenmerkki huomioi tuotteen ympäristövaikutukset koko tuotteen elinkaaren ajalta. Joutsenmerkin voivat saada vain sellaiset tuotteet ja palvelut, jotka kuuluvat ympäristön kannalta parhaiden joukkoon (20-30 % tuoteryhmän tuotteista). Merkin avulla pyritään ohjaamaan kulutusta ympäristön kannalta parempiin vaihtoehtoihin. Luomu-valvottua tuotantoa -merkki osoittaa tuotteen olevan suomalaisen viranomaisen valvonnassa. Se myönnetään tuotteille, joiden maataloudessa tuotetuista ainesosista vähintään 95 % on tuotettu luonnonmukaisesti. Tuote on valmistettu, pakattu tai etiketöity Suomessa. EU:n ympäristömerkki, Kukkamerkki on samankaltainen kuin Joutsenmerkki. Sen voi saada 5-40 % tuoteryhmän tuotteista. Järjestelmässä ovat mukana EU-maiden lisäksi myös ETA-maat. Sen tavoitteena on mm. edistää ympäristöä vähemmän kuluttavien tuotteiden kehittämistä ja käyttöä.

4 Merja Vaaramaa OuLUMA, sivu 4 Reilun kaupan merkki tähtää kestävään kehitykseen parantamalla tuottajien sosiaalisia ja taloudellisia oloja. Näin myös ekologiset olosuhteet otetaan paremmin huomioon. Energiamerkki ilmaisee laitteen energiankulutuksen ja melutason. Luokkaan A kuuluva laite kuluttaa vähiten energiaa vastaavien laitteiden joukossa. Merkinnän tavoitteena on ohjata kulutusta vähemmän energiaa kuluttaviin laitteisiin. Suomen luonnonsuojeluliiton myöntämä Ekoenergia -merkki osoittaa kuluttajalle ympäristön kannalta parhaat energiamuodot. Se voidaan myöntää kriteerit täyttävälle tuulivoimalle, biopolttoaineille, vanhalle vesivoimalle ja aurinkopaneeleilla tuotetulle energialle sekä energiansäästöä edistäville palveluille.

5 Merja Vaaramaa OuLUMA, sivu 5 Hyvää Suomesta -joutsenlipulla varustettu elintarvike on valmistettu Suomessa ja siihen käytetty liha, kala, kananmuna ja maito ovat 100 % suomalaista. Lisäksi tuotteen kaikki raaka-aineet yhteenlaskettuna on sen oltava vähintään 75 % suomalaista. Suomalaisen työn liiton myöntämä ja valvoma Avainlippu -alkuperämerkki kertoo tuotteen olevan valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Tuotteelle lasketaan kotimaisuusaste, jossa huomioidaan mm. raaka-aineet ja pakkaustarvikkeet. Kotimaisuusasteen on oltava yli 50 %. Lasinkeräyksen tunnus. Lasinkeräykseen sopivat kirkkaat ja värilliset lasipakkaukset, mutta ei esim. posliini tai keraaminen lasi.

6 Merja Vaaramaa OuLUMA, sivu 6 Puhtaasti kotimainen -sirkkalehtilipulla varustetut kasvikset on viljelty Suomessa, kasvijalosteet on valmistettu Suomessa ja suomalaisista raaka-aineista sekä merkin käyttäjä sitoutuu noudattamaan hyviä tuotantomenetelmiä. Kansainvälinen kierrätysmerkki, ns. Modius Loop -merkki tarkoittaa, että pakkaus soveltuu kierrätykseen tai että se sisältää kierrätysmateriaaleja. Jos merkissä on myös prosenttiluku, kertoo se tuotteessa käytetyn kierrätysmateriaalin määrän. Merkin käytölle ei ole standardeja eikä merkin käyttöä valvota. EU:n luomumerkillä varustetun tuotteen ainesosista ainakin 95 % on tuotettu luomuperiaatteen mukaisesti ja tuote noudattaa virallisten valvontaohjelmien sääntöjä.

7 Merja Vaaramaa OuLUMA, sivu 7 Akuutisti myrkylliset aineet, iho-, silmä- ja hengitystieärsytystä aiheuttavat aineet sekä ihoherkistäjät Akuutisti myrkylliset aineet. Myrkyllistä tai tappavaa nieltynä, hengitettynä tai iholle joutuessaan Räjähdysvaaraa aiheuttavat aineet

8 Merja Vaaramaa OuLUMA, sivu 8 Hapettavat aineet Helposti syttyvät aineet Syövyttävät aineet, vakavan silmävaurion vaaraa aiheuttavat aineet

9 Merja Vaaramaa OuLUMA, sivu 9 Elinmyrkylliset, karsinogeeniset, mutageeniset ja lisääntymismyrkylliset aineet sekä hengitystieherkistäjät Ympäristölle vaaralliset aineet Erilaiset muovilaadut merkitään eri tavoin. Tämä merkki löytyy mm. muovipusseista ja rasioista, jotka on valmistettu polypropeenista. Kyseiset pakkaukset sopivat energiajätteen keräykseen

10 Merja Vaaramaa OuLUMA, sivu 10 Paineenalaiset kaasut ja nesteytetyt kaasut CE-merkintä on pakollinen Euroopan talousalueella tietyissä tuoteryhmissä, kuten leluissa, koneissa ja sähkölaitteissa. Merkintä osoittaa, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset ja, että tuote on läpikäynyt mahdollisesti vaaditut tarkastukset. Ongelmajätteen tunnus. Paristot ja akut merkitään tällä tunnuksella ja ne eivät kuulu kotitalousjätteen joukkoon.

11 Merja Vaaramaa OuLUMA, sivu 11 Pohjoismainen ympäristömerkki, Joutsenmerkki Reilun kaupan merkki Luomu-valvottua tuotantoa - merkki Energiamerkki EU:n ympäristömerkki, Kukkamerkki Ekoenergia -merkki

12 Merja Vaaramaa OuLUMA, sivu 12 Hyvää Suomesta -joutsenlippu Puhtaasti kotimainen - sirkkalehtilippu Avainlippu -alkuperämerkki Kansainvälinen kierrätysmerkki, ns. Modius Loop -merkki Lasinkeräyksen tunnus EU:n luomumerkki

13 Merja Vaaramaa OuLUMA, sivu 13 CE-merkintä Ongelmajätteen tunnus Muovilaadun merkintä

Kestävää kulutusta joka päivä Ympäristöopas

Kestävää kulutusta joka päivä Ympäristöopas Kestävää kulutusta joka päivä Ympäristöopas Lahden seudun ympäristöpalvelut Hollola - Lahti - Nastola Kestävää kulutusta Liikenteessä Kestävä kulutus säästää luonnonvaroja verrattuna tavanomaiseen kulutukseen.

Lisätiedot

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47 Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia! Jokainen meistä on jollain tavalla erilainen kuin muut: yhdellä on valtava punainen kiharapehko, toisella tumma iho, kolmannella hörökorvat, iso peppu tai jotain

Lisätiedot

Mitä kaikkea elintarvikkeen pakkaus kertoo?

Mitä kaikkea elintarvikkeen pakkaus kertoo? Mitä kaikkea elintarvikkeen pakkaus kertoo? SELKOESITE 1 Sisällys Mitä pakkaus kertoo... 3 Elintarvikkeen nimi... 4 Mistä elintarvike on valmistettu... 5 Päiväysmerkinnät... 7 Mistä elintarvike on peräisin...

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

PELIOHJEET (suomeksi) Koira. Peli on kaksivaiheinen: Vaihe 1:

PELIOHJEET (suomeksi) Koira. Peli on kaksivaiheinen: Vaihe 1: PELIOHJEET (suomeksi) Koira Peli on kaksivaiheinen: Vaihe 1: Jokaiselle osanottajalle/pelaajalle jaetaan kolme (3) korttia. Loput kortit asetetaan pelipöydälle pinoon, pakaksi. Huomattavaa on, että pakan

Lisätiedot

SÄÄNTÖ: SET muodostuu 3 nopasta, joiden kaikki aiheet ovat samanlaisia TAI kaikkien 3 nopan aiheet ovat erilaisia.

SÄÄNTÖ: SET muodostuu 3 nopasta, joiden kaikki aiheet ovat samanlaisia TAI kaikkien 3 nopan aiheet ovat erilaisia. SET CUBED A Curious Game of Clever Connections Ohjeet Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez visiter www.setgame.com Für Spielanleitungen

Lisätiedot

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5 Kuva: Öljyalan Keskusliitto Kuva: Sievin Jalkine Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkaisu Talouselämässä 18.10.2013 KASVUA standardeilla Tuulen ja tuiskunkin se kestää Standardit ovat keskeisessä

Lisätiedot

Pelin sisältö: Pelilauta, tiimalasi, 6 pelinappulaa ja 400 korttia.

Pelin sisältö: Pelilauta, tiimalasi, 6 pelinappulaa ja 400 korttia. 7+ 4+ 60+ FI Pelin sisältö: Pelilauta, tiimalasi, 6 pelinappulaa ja 400 korttia. Selitä sanoja käyttäen eri sanoja, synonyymejä tai vastakohtia! Tarkoituksena on saada oma pelikumppani tai joukkue arvaamaan

Lisätiedot

Viestintämateriaali Hävikkiviikko 2015

Viestintämateriaali Hävikkiviikko 2015 Viestintämateriaali Hävikkiviikko 2015 Kuluttajaliiton valtakunnallista Hävikkiviikkoa vietetään kolmatta kertaa viikolla 37 eli 7.-13.9.2015. Kiitos panoksestanne kampanjaan, jonka avulla voimme yhdessä

Lisätiedot

Mun mielestä pitäis vähän kertoo!

Mun mielestä pitäis vähän kertoo! Mun mielestä pitäis vähän kertoo! Vastuullisuuden argumentit kuntoon -hanke Anne Leppänen Kuule Oy 11.12. 2013 esitys Tieteiden talolla MMM:n rahoittama Laatuketju-hanke Mikä on vastuullisuuden merkitys

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

lasten oma ääni kuuluviin

lasten oma ääni kuuluviin Ajaton tarina lasten oma ääni kuuluviin Johdanto Mediakasvatuskeskus Metkan toiminnassa pyörähti käyntiin viime vuoden puolella opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Ajaton tarina hanke, joka tarjoaa

Lisätiedot

Kodin kemikaalit ja hyvinvointi

Kodin kemikaalit ja hyvinvointi Kodin kemikaalit S i s ä l t ö Kodin kemikaalit ja hyvinvointi Kemikaalit voidaan jaotella luonnon kemikaaleihin (esimerkiksi vesi, suola) ja ihmisen valmistamiin eli synteettisiin kemikaaleihin. Molemmissa

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot

- 20-sivuista arpakuutiota käytetään vain, kun varastetaan Smaugilta tai käydään sen kimppuun. Aseta arpakuutio vuorelle sille tarkoitettuun koloon.

- 20-sivuista arpakuutiota käytetään vain, kun varastetaan Smaugilta tai käydään sen kimppuun. Aseta arpakuutio vuorelle sille tarkoitettuun koloon. Hobitti Eli sinne ja takaisin (tai: Pahan lohikäärme Smaugin kukistaminen) Säännöt Peli-idea Sinun ja ryhmäsi tulee turvallisesti löytää tieyksinäiselle Vuorelle pelilaudan kuuden osion läpi. Jokaisessa

Lisätiedot

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon?

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon? Yli 60 vuoden ajan työpainotteinen päivä on näytellyt keskeistä roolia tuhansien mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten tiellä kuntoutumiseen. Käsitteen taustalla ovat ennen muuta olleet sellaiset

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

Luomujatkojalostajan opas

Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food oy 2013 Luomujatkojalostajan opas Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food Oy 2013 Julkaisijat: Kurmakka - Organic

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt Professional Disc Golf Associationin Frisbeegolfin viralliset säännöt Sisällys 800 Johdanto 800.01 Pelin kuvaus 800.02 Sanasto 800.03 Muunnokset 800.04 Linkit 801 Yleistä 801.01 Sääntöjen noudattaminen

Lisätiedot

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Ohje hedelmä ja vihannesalan toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden

Lisätiedot

F-IKÄISET. Tästä se alkaa! SUOMEN LENTOPALLOLIITTO RY

F-IKÄISET. Tästä se alkaa! SUOMEN LENTOPALLOLIITTO RY F-IKÄISET Tästä se alkaa! SUOMEN LENTOPALLOLIITTO RY 1 Sisällysluettelo Turnaustapahtumat: F-ikäisten toimintatapa 3 Joukkueorganisaatio ja tehtävät turnauksessa 4 Järjestä laadukas turnaustapahtuma 5

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat Jätekukon asiakaslehti joka kotiin 2014 IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat SIVU 7 Ota

Lisätiedot