Hallituksen toimintakertomus... 2 IFRS-tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma...14 Konsernitase...15 Konsernin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen toimintakertomus... 2 IFRS-tilinpäätös 1.1. 31.12.2006...13 Konsernin tuloslaskelma...14 Konsernitase...15 Konsernin"

Transkriptio

1 Taloudellinen kat saus SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus... 2 IFRS-tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma...14 Konsernitase...15 Konsernin rahavirtalaskelma...16 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista...18 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot...19 Hallituksen osingonjakoehdotus Tilintarkastuskertomus Osakkeet ja osakkeenomistajat Taloudellinen kehitys Tunnuslukujen laskentakaavat Hallintoperiaatteet Riskienhallinta Pörssitiedotteet Finnairia analysoivat pankiiriliikkeet Yhteystiedot... 79

2 HALLITUK SEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Yleiskatsaus Vuosi 2006 oli Finnairissa rakennejärjestelyjen vuosi. Yhtiön päätoimiala, kansainvälinen reittiliikenne, on muotoutunut kasvavan Aasian-liikenteen ehdoilla. Organisaation ja henkilöstön rakennemuutokset ovat tähdänneet toiminnan keskittymiseen erityisesti Euroopan ja Aasian väliseen reittiliikenteeseen. Lisääntyvä Aasian-liikenne kasvattaa matkustuskysyntää myös Euroopan-reiteillä. Vuonna 2006 eurooppalaisten lentoyhtiöiden reittiliikenne kasvoi runsaat viisi prosenttia ja tuloskehitys oli aiempia vuosia parempi. Finnairin reittiliikenne kasvoi kokonaisuudessaan yli 13 prosenttia ja Aasian-liikenne lähes 30 prosenttia. Polttoaineen hintakehityksestä ja konsernin rakennejärjestelyistä johtuen toiminnallinen liikevoitto jäi kuitenkin vaatimattomaksi ja tilikauden tulos painui tappiolle. Alkuvuonna liikevaihto kehittyi suotuisasti, vaikka lentolippujen keskihinnat olivat 2 3 prosentin laskussa. Samanaikaisesti polttoainekustannukset nousivat voimakkaasti kuormittaen toimintakuluja. Finnair Tekniikan tulosta rasittivat kertaluontoisten järjestelykulujen lisäksi muutamat taloudellisesti kannattamattomat ulkopuoliset huoltosopimukset. Myös Finnair Reittiliikenteen toteuttama Boeing MD-80 -koneiden korvaaminen Embraerkalustolla aiheutti siirtymäkuluja. Kahden laajanrunkokoneen suunniteltua laajemmat huoltotyöt lisäsivät Finnair Tekniikan kustannuksia. Raskashuoltoja tekevän lentokonekorjaamon käyttöaste oli heikko ja vuosi oli raskaasti tappiollinen. Vuoden toisella neljänneksellä aloitettiin rakennejärjestely, jolla haetaan 80 miljoonan euron vuotuisia säästöjä vuodesta 2008 alkaen sekä pitkäjänteistä kustannuskilpailukykyä. Rakennejärjestelyistä kirjattiin toisen neljänneksen tulokseen yli 15 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset, jotka sisälsivät 10 miljoonan euron varaukset henkilöstövähennyksistä sekä runsaan viiden miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen Finnair Tekniikan varastosta. Yt-menettelyssä sovittiin 670 työpaikan vähenemisestä vuoden 2007 loppuun mennessä. Suurin osa vähennyksistä kohdistuu Finnair Tekniikkaan ja hallinnollisiin tukitoimintoihin. Lentävän henkilöstön kanssa on käyty neuvotteluja työehtojen kehittämiseksi Finnairin nykyistä liikennerakennetta vastaavasti. Finnairin tavoite palkata 500 uutta työntekijää matkustamotyöhön valtakunnallisella työehtosopimuksella johti erimielisyyteen Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY:n kanssa, joka järjesti kaksipäiväisen lakon lokakuun lopulla. Lakon negatiivinen tulosvaikutus oli runsaat 10 miljoonaa euroa. Lakon jälkeen käydyissä neuvotteluissa päästiin sopimukseen joustavammista työehdoista ja muun muassa kaukolentoihin painottuneen ryhmän perustamisesta. Finnairin laivastoa on uusittu poistamalla vanhimpia konetyyppejä ja jatkamalla uusien koneiden hankintaa. Nykyisellä konevalikoimalla pystytään alentamaan toimintakustannuksia ja parantamaan matkustajakäyttöasteita. Kalustouudistus näkyy kasvaneina poistoina ja leasemaksuina. Airbusin tuotantopäätösten siirtyminen aiheutti epävarmuutta Finnairin vuosille tilaaman A350-konetyypin tuotantoaikatauluun. Airbusin tehtyä päätöksen konetyypin tuotannon aloittamisesta myös Finnairin tilaamien koneiden tuotantoaikataulu on voitu vahvistaa. MYYDYT TONNIKILOMETRIT MATKUSTAJAMÄÄRÄT Matkustajakäyttöaste Milj. tnkm Ulkomaanliikenne Kotimaanliikenne Milj. matkustajaa Ulkomaanliikenne Kotimaanliikenne %

3 3 Airbusin kanssa käytävissä neuvotteluissa saataneen aikaan suunnitelma siirtymäkauden konehankintaohjelmasta lähiaikoina. Marraskuun 2006 lopulla EU ja Venäjä sopivat Venäjän ylilentävältä liikenteeltä perimien rojalti-maksujen poistamisesta asteittain vuosina Finnair maksaa Venäjälle nykyisellään runsaat 20 miljoonaa euroa Venäjän yli lentämistään Japanin- ja Kiinan-reiteistä. Taloudellinen tulos Liikevaihto nousi 6,3 prosenttia ja oli 1 989,6 milj. euroa. Konsernin liikevoitto ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja järjestelykuluja eli toiminnallinen liikevoitto laski 11,2 milj. euroon (70,1 milj. euroa). Oikaistu liikevoittomarginaali oli 0,6 prosenttia (3,7). Tulos ennen veroja oli -14,7 milj. euroa (87,5 milj. euroa). Johdannaisten käyvän arvon muutoksista kirjattiin koko vuoden tulokseen 8,8 miljoonan euron tulosta heikentävä erä, jolla ei ole rahavirtavaikutusta. Vuonna 2006 matkustajaliikenteen tarjonta kasvoi 3,5 prosenttia ja kysyntä kasvoi 7,1 prosenttia. Matkustajakäyttöaste nousi edellisvuodesta 2,5 prosenttiyksikköä 75,2 prosenttiin. Kuljetetun rahdin määrä kasvoi 4,0 prosenttia. Reitti- ja lomaliikenteen yhteenlasketut yksikkötuotot henkilökilometriltä nousivat 1,4 prosenttia. Tuotto matkustajaa kohden nousi 7,5 prosenttia. Rahtiliikenteen yksikkötuotot tonnikilometriltä laskivat 1,6 prosenttia. Matkustaja- ja rahtiliikenteen painotettu yksikkötuotto nousi 0,4 prosenttia. Vuonna 2006 euromääräiset toimintakulut olivat 10,4 prosenttia korkeammat kuin edellisvuonna. Liikennesuoritteeseen suhteutetut lentotoiminnan yksikkökustannukset nousivat 1,8 prosenttia. Polttoainekulut eliminoituina yksikkökustannukset laskivat 3,5 prosenttia. Finnairin polttoainekulut vuonna 2006 olivat runsaat 90 miljoonaa euroa eli 31,5 prosenttia korkeammat kuin vuonna 2005 ja polttoaineen osuus konsernin liikevaihdosta oli 19,4 % (15,6). Koko vuoden tulos osaketta kohden oli -0,16 euroa (0,73) oma pääoma osaketta kohden oli 6,77 euroa, edellisenä vuonna 7,73 euroa. Investoinnit, rahoitus ja riskienhallinta Investoinnit vuonna 2006 olivat 252,2 miljoonaa euroa (57,5 milj. euroa) sisältäen Airbus A340 -laajarunkokoneen, kuusi Embraer 170 -konetta, yhden Embraer 190 -koneen ja yhden Embraer 170 -lentosimulaattorin. Ennakkomaksut mukaan lukien investointien rahavirtavaikutus oli -227,7 miljoonaa euroa. Vuosina 2007 ja 2008 uusien lentokoneiden investointiohjelma on yli 300 miljoonaa euroa kumpanakin vuonna. Kesä- ja elokuussa 2006 allekirjoitettiin kaksi 50 miljoonan euron lentokonerahoituslimiittiä. Kesäkuussa laskettiin lisäksi liikkeelle 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina. Vuoden lopussa taseen rahavarat olivat 294,3 milj. euroa, minkä lisäksi käyttämättömien, sovittujen luottolupausten määrä on yhteensä 300 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta oli 95,8 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli 191,8 milj. euroa. Velkaantumisaste on noussut vuoden alun -25,1 prosentista 7,1 prosenttiin vuoden lopussa. Leasingvastuilla oikaistu nettovelkaantumisaste oli 112,8 prosenttia (66,8). Tulorahoituksen lisäksi LIIKEVAIHTO TOIMINNALLINEN LIIKEVOITTO, EBIT* TOIMINNALLINEN EBITDAR* Milj. euroa Milj. euroa % liikevaihdosta % Milj. euroa Q1 Q2 Q3 Q4 * Ilman myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja järjestelykuluja * Ilman myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja järjestelykuluja

4 4 mittava kalustouudistus vaatii vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Eri vaihtoehtoja pääomarakenteen vahvistamiseksi tutkitaan. Omavaraisuusaste laski edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 5,0 prosenttiyksikköä ja oli 37,2 prosenttia. Finnairin hallituksen hyväksymän rahoituksen riskienhallintapolitiikan mukaisesti yhtiö on suojannut reittiliikenteen lentopetroliostoista 63 prosenttia seuraavat kuusi kuukautta ja tämän jälkeen seuraavat 30 kuukautta alenevalla suojausasteella. Finnair täsmensi loppuvuonna 2006 suojauspolitiikkaa siten, että lentopetrolin suojaushorisontti pidennettiin kahdesta kolmeen vuoteen. Finnair Lomalennot on hintasuojannut tulevalle kaudelle sovitun liikenneohjelman polttoaineen kulutuksesta noin 80 prosenttia. Polttoaineen hintasuojauksen instrumenttina käytetään pääosin lentopetrolin hintaan sidottuja johdannaisia. Suojaushorisontin pidentämisen ja johdannaismarkkinoiden tehokkuuserojen vuoksi Finnair käyttää myös muita öljyjohdannaisia. IFRS-säännösten mukaisesti Finnairin tuloslaskelman muut kulut -erään sisältyy tulevaisuudessa erääntyvien johdannaisten käyvän arvon muutos tilikauden aikana. Kyseessä on IFRS-tilinpäätöskäytännön mukainen arvostustappio, joka ei ole realisoitunut suojaustappio eikä sillä ole rahavirtavaikutusta. Vuonna 2006 johdannaisten käyvän arvon muutos oli -8,8 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa euroon vaikuttaa Finnairin toiminnalliseen tulokseen positiivisesti. Joulukuun lopussa seuraavan 12 kuukauden suojausaste dollarikorille oli 66 prosenttia. Finnairin investointeja, rahoitusta ja riskienhallintaa on esitelty tarkemmin vuosikertomuksen Taloudellisessa katsauksessa tilinpäätöksen liitetiedoissa. Osakkeet ja osakepääoma Yhtiön markkina-arvo oli 1 101,5 (1 039,9) miljoonaa euroa ja päätöskurssi oli 12,41 euroa. Vuoden 2006 aikana Finnair Oyj:n osakkeen ylin kurssi Helsingin Pörssissä oli 15,00 (12,15) euroa, alin kurssi 10,01 (5,56) euroa ja keskikurssi 12,50 (8,56) euroa. Tilikauden aikana osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä 30,0 (32,2) miljoonaa kappaletta arvoltaan 374,6 (276,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa Suomen valtio omisti yhtiön osakkeista 55,8 (57,0) prosenttia, ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen osuus oli 33,5 (29,1) prosenttia. Tilikauden alussa yhtiöllä oli kpl aikaisempina vuosina hankittua omaa osaketta. Varsinainen yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet vuoden ajaksi enintään oman osakkeen hankkimiseen ja enintään oman osakkeen luovuttamiseen. Valtuutuksen käsittämien osakkeiden osuus on vähemmän kuin viisi prosenttia yhtiön osakepääomasta. Valtuutuksen nojalla yhtiö luovutti yhteensä Finnairin osaketta avainhenkilöstölle osana avainhenkilöstön osakepalkkiojärjestelmää. Yhtiö ei hankkinut lisää omia osakkeita vuonna Yhtiön hallussa oli yhteensä omaa osaketta eli 0,2 % osakkeista. Finnair Oyj:llä oli Helsingin Pörssin päälistalla kaupankäynnin kohteena kaksi optio-oikeussarjaa. Tilikauden alussa optio-oikeuksia 2000 A oli liikkeellä kpl ja optio-oikeuksia 2000 B oli liikkeellä kpl. Optio-oikeuksilla A merkittiin uutta osaketta ja optio-oikeuksilla B merkittiin uutta osaketta eli yhteensä uutta osaketta LIIKEVOITTO, EBIT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT TULOS ENNEN VEROJA Milj. euroa % liikevaihdosta % liikevaihdosta % Milj. euroa % Milj. euroa , , , , , , , , , ,

5 välisenä aikana. Merkintäsuhde oli 1:1. Optio-oikeudet poistettiin Helsingin Pörssin listalta , kun osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla päättyi ja optio-oikeudet raukesivat. Optio-oikeuksia jäi käyttämättä yhteensä 355 kpl. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Finnair Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli ,30 ( ,05) euroa ja osakkeiden kokonaismäärä ( ) kpl. Tarkempi selvitys osakkeesta ja osakepääomasta on vuosikertomuksen Taloudellisessa katsauksessa Osakkeet ja osakkeen omistajat -osiossa. Hallinto pidetyssä yhtiökokouksessa Finnair Oyj:n hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti kestävälle kaudelle valittiin entisistä jäsenistä Christoffer Taxell hallituksen puheenjohtajaksi sekä jäseniksi Markku Hyvärinen, Kari Jordan, Veli Sundbäck ja Helena Terho. Uusina jäseninä valittiin lisäksi Kalevi Alestalo, Satu Huber ja Ursula Ranin. Yhtiökokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, KHT Eero Suomela päävastuullisena tilintarkastajana ja KHT Jyri Heikkisen sekä varatilintarkastajiksi KHT Matti Nykäsen ja KHT Tuomas Honkamäen eläkkeelle jääneen pääjohtaja Keijo Suilan seuraajaksi valittu KTM Jukka Hienonen aloitti Finnair Oyj:n toimitusjohtajana Ennen Finnairille siirtymistään Hienonen toimi Stockmann Oyj Abp:n varatoimitusjohtajana ja tavarataloryhmän johtajana. Reittiliikenteen johtaja, varatuomari Henrik Arle nimitettiin Finnair Oyj:n varatoimitusjohtajaksi alkaen. Arle nimitettiin samalla ansiolentoluvassa määritellyksi Finnair Oyj:n vastuulliseksi johtajaksi (Accountable Manager). Konsernin johtoelimissä tapahtui muutoksia. Jarmo Vilenius siirtyi Finnair Tekniikan johtajan tehtävistä Finnair Facilities Managementin johtajaksi alkaen. Finnair Tekniikan johtajana aloitti Kimmo Soini, joka siirtyi tehtävään Reittiliikenteen teknisistä palveluista vastaavan johtajan tehtävästä. Matkapalvelut ja Lomaliikenne-liiketoiminta-alueita johtanut Mauri Annala siirtyi eläkkeelle Hänen tilalleen nimitettiin Kaisa Vikkula. Hän oli Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2003 lähtien. Vikkula jätti paikkansa hallituksessa Finnairin henkilöstöjohtaja Tero Palatsi erosi Finnairin palveluksesta Henkilöstöjohtajan tehtäviä hoiti saakka osastonjohtaja Ari Kuutschin alkaen henkilöstöjohtajana toimii Anssi Komulainen, joka siirtyi tehtävään Finnair Catering Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Hänen tilalleen Finnair Catering Oy:n toimitusjohtajaksi ja catering-liiketoiminnan johtajaksi nimitettiin alkaen Kristina Inkiläinen. Hän oli aiemmin Select Service Partner Finland Oy:n toimitusjohtaja. Finnairin päälakimies Sami Sarelius nimitettiin alkaen yhtiön lakiasiain johtajaksi. Hän toimii myös yhtiön hallituksen ja johtokunnan sihteerinä. Vuoden 2006 alussa järjesteltiin johdon työskentelyä siten, että Finnair Oyj:n johtoryhmässä ovat toimitusjohtaja Jukka Hienosen lisäksi varatoimitusjohtaja Henrik Arle, talousjohtaja Lasse Heinonen, henkilöstöjohtaja Anssi Komulainen ( alkaen), lomaliikenteen ja matkapalvelujen johtaja Kaisa Vikkula, kaupal- BRUTTOINVESTOINNIT KOROLLISET VELAT JA LIKVIDIT VARAT LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Milj. euroa Muut investoinnit Rakennukset Lentokalusto Milj. euroa Korolliset velat Likvidit varat Milj. euroa

6 6 lisen ryhmän johtaja Mika Perho ja Finnair Tekniikan johtaja Kimmo Soini. Konsernin johtokunnassa ovat johtoryhmän lisäksi viestintäjohtaja Christer Haglund, lentotoimintaryhmän johtaja Hannes Bjurström, Finnair Cargo Oy:n toimitusjohtaja Antero Lahtinen, Northport Oy:n toimitusjohtaja Tero Vauraste ja Finnair Catering Oy:n toimitusjohtaja Kristina Inkiläinen ( alkaen) sekä neljä henkilöstön edustajaa. Finnairin hallintoperiaatteita on kuvattu tarkemmin vuosikertomuksen Taloudellisessa katsauksessa Hallintoperiaatteet -osiossa. Henkilöstö Vuoden 2006 aikana Finnair-konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 9 598, mikä oli 1,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Reittiliikenteessä työskenteli ja lomaliikenteessä 343. Teknisten, catering- ja maapalveluiden yhteenlaskettu henkilöstö oli ja matkapalveluiden Muissa toiminnoissa työskenteli 225 henkilöä. Reittiliikenteen henkilöstön määrä kasvoi alkuvuonna 5,9 prosenttia. Lisäys on kohdistunut lentotoimintaryhmään erityisesti kasvavan Aasian-liikenteen tarpeisiin. Muilla liiketoiminta-alueilla henkilöstön määrä on vähentynyt tai pysynyt ennallaan. Kehitys on Finnair-konsernin rakennemuutossuunnitelman mukainen. Ulkomaanyksiköiden henkilöstö oli noin 800, joista 300 työskentelee pääosin Finnairin matkustaja- ja rahtiliikenteen myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä. 500 henkilöä on ruotsalaisen FlyNordiclentoyhtiön, virolaisen Aero-lentoyhtiön ja Baltian maissa toimivan Estravel-matkatoimistoketjun palveluksessa sekä oppaina Aurinkomatkojen lomakohteissa. Ulkomaan henkilöstö sisältyy konsernin kokonaismäärään. Finnair-konsernin henkilöstöstä on puolet naisia ja puolet miehiä. Naisten osuus johtotehtävissä, esimerkiksi osastopäällikkötehtävissä, on kasvamassa. Finnair-konsernin johtokunnan kahdestatoista jäsenestä kaksi on naisia. Finnair Oyj:n hallituksen kahdeksasta jäsenestä kolme on naisia. Kokoaikaisia henkilöstöstä on 91 prosenttia. Puolet osa-aikaisista on osittaisella hoitovapaalla olevia työntekijöitä. Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelee 92 prosenttia. Määräaikaisiin työsuhteisiin lasketaan myös kausiapulaiset. Henkilöstön keski-ikä on 43 vuotta painottuen ikävuosiin. Yli 50-vuotiaita on runsaat 20 prosenttia ja alle 30- vuotiaita joka kymmenes. Henkilöstön keskimääräinen palvelusvuosien määrä on 14. Kolmannes Finnairin henkilöstöstä on ollut konsernin palveluksessa yli 20 vuotta. Näistä lähes puolet on palvellut yli 30 vuotta. Finnairilla on voimassa olevat työehtosopimukset kuuden ammattijärjestön kanssa asti ja lentäjien kanssa toukokuuhun Finnair julkaisi toukokuussa 2006 tavoitteen 670 työpaikan vähentämiseksi etupäässä Finnair Tekniikassa sekä hallinnollisissa tukitoiminnoissa vuoden 2007 loppuun mennessä. Tähän liittyvä yt-menettely toteutettiin touko-kesäkuussa 2006 ja työpaikkojen vähentämisestä sovittiin syyskuussa. Vähennystä on jo toteutettu hallinto- ja kiinteistötoimessa yksiköiden yhdistämisen ja ulkoistamisten kautta. Finnair Tekniikan 300 henkilön vähennys tapahtuu pääosin eläköitymiseen tähtäävillä ratkaisuilla. Lentäjien ja matkustamohenkilöstön kanssa on neuvoteltu joustavammista työehdoista työvoiman käytön tehostamiseksi. OMAVARAISUUSaste NETTOVELKAANTUMISaste OIKAISTU NETTOVELKAANTUMISaste % % %

7 Joustoilla haetaan noin 20 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä. Matkustamohenkilöstön kanssa on päästy asiasta sopimukseen ja ratkaisua lentäjien kanssa odotetaan lähiaikoina. Matkustamohenkilöstöä edustava Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY järjesti lokakuun lopulla kaksipäiväisen lakon vastalauseena Finnairin suunnitelmille palkata 500 lentoemäntää ja stuerttia vuoden 2007 kesään mennessä valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaisin ehdoin. Valtakunnansovittelijan johdolla aikaan saadun sopimuksen mukaisesti uuden matkustamohenkilöstön palkkaamisessa ja työehdoissa sovelletaan voimassaolevan sopimuskauden ajan Finnairin työehtosopimusta. Nykyinen työehtosopimus on voimassa asti. Nykyiseen työehtosopimukseen sovittiin muutoksia, jotka tehostavat matkustamohenkilökunnan työtä. Matkustamohenkilöstön työ- ja vapaapäivien rytmitystä tehostettiin ja kaukoreittilentojen työ- ja lepoaikoihin liittyviä rajoitteita purettiin, muun muassa kaukolentoihin painottuneella ryhmällä. Myös miehistöhotellikustannuksissa saadaan säästöjä. Kannustinpalkkioita henkilöstölle vuodelta 2006 arvioidaan maksettavan vajaat 3 miljoonaa euroa. Vuoden 2006 taloudellinen tulos ei täyttänyt avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän eikä henkilöstörahastolle maksettavan voittopalkkion mukaisia ehtoja. Muutokset laivastossa Finnair-konsernin laivastoa hallinnoi Reittiliikenne-liiketoiminta-alueeseen kuuluva Finnair Aircraft Finance Oy Finnair-konsernin laivastossa oli 72 lentokonetta. Koko laivaston keskiikä oli 8,3 vuotta. Euroopan-liikenteessä olevan kaluston keski-ikä on noin neljä vuotta. Finnairilla on käytössään modernein laivasto Euroopan-liikenteessä, mikä tuo sekä kustannussäästöjä että ekotehokkuutta. Finnair Oyj luopui heinäkuun alussa Boeing MD-80 -konetyypistä. Konetyyppi on käytössä Finnairin ruotsalaisen tytäryhtiön FlyNordicin liikenteessä. Virolainen tytäryhtiö Aero AS operoi seitsemällä ATR 72 -lentokoneella. Päätös neljän koneen myynnistä on tehty. Koneet pyritään myymään vuoden 2007 kevääseen mennessä. Syksyllä 2005 alkanut Embraer-koneiden hankintaohjelma jatkuu. Tähän mennessä tehtyjen tilausten mukainen Embraer-koneiden määrä on 20, joista kymmenen on 76-paikkaista 170-mallin konetta ja kymmenen 100-paikkaista 190-mallia. Vuoden lopussa Finnairille oli toimitettu jo kaikki kymmenen 170-mallin konetta sekä ensimmäinen Embraer 190. Vuoden 2007 aikana tulee viisi 190-mallin konetta lisää ja loput neljä vuosina , kaksi kumpanakin vuonna. Aasian-liikenteen kasvaviin tarpeisiin Finnair osti jo heinäkuussa 2006 ensimmäisen Airbus A340 -lentokoneen. Kone hankittiin käytettynä. Lisäksi vuoden 2006 kaukoliikennekapasiteettia kasvatti joulukuussa 2005 hankittu seitsemäs Boeing MD-11 -laajarunkokone. Talven ja kevään 2006 aikana koneen tuomalla kapasiteetilla korvattiin kuuden laivastossa olleen MD-11-koneen muutostöistä johtuneet huoltoseisokit. Lisäkapasiteetti saatiin käyttöön toukokuussa Vuoden 2006 maaliskuussa Finnair sopi yhdeksän uuden Airbus A350 -laajarunkokoneen tilauksesta ja teki neljä tilausvarausta. Finnairin tilauspäätöksen jälkeen Airbus ilmoitti uudistavansa A350-konetyypin SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO OMAN PÄÄOMAN TUOTTO Rahavirta / osake % % Euroa , ,5 1 0,

8 suunnittelun, mikä viivästyttää konetyypin käyttöönottoa Finnairissa siten, että ensimmäiset A350-koneet saadaan alkuvuonna Uudelleen suunniteltu A350-lentokone tulee valmistuessaan olemaan alun perin suunniteltua mallia taloudellisempi ja suorituskykyisempi. Hankintaehdoissa huomioidaan se, että Finnair teki tilauksen ennen Airbusin päätöstä A350-mallin uudelleensuunnittelusta. Alkuvuodesta 2007 Finnairin ja Airbus välisissä neuvotteluissa sovitaan kalustouudistusohjelmasta, jolla lievennetään A350- koneen tuotantoaikataulun viivästymisestä Finnairin liiketoiminnan jatkuvuudelle aiheutuvia haittoja. Sopimuksessa huomioidaan se, että tuotantoaikataulun viivästyminen ei ole Finnairista johtuva. Finnair on tilannut myös neljä Airbus A340-laajarunkokonetta sekä tehnyt neljä tilausvarausta. Tilatut koneet toimitetaan Finnairille vuosina Vuoden 2006 keväällä uudistettiin seitsemästä Finnair Lomalentojen käytössä olevasta Boeing 757 -koneesta kolmen vuokrasopimukset aiempaa selvästi edullisemmin ehdoin. Neljän muun koneen sopimukset on uudistettu jo aiemmin. Kaikkiin seitsemään Boeing 757 -koneeseen asennetaan siipien kärkisiivet eli wingletit vuoden 2007 loppuun mennessä. Ne parantavat koneen aerodynamiikkaa ja siten vähentävät lentokoneen polttoaineenkulutusta ja päästöjä. Polttoaineen kulutus pienenee arviolta noin neljä prosenttia. Ympäristö EU julkaisi vuoden 2006 lopulla ehdotuksen päästökaupan ulottamiseksi lentoliikenteeseen vuodesta 2011 alkaen. Päästökaupan laskentaperiaatteissa otetaan huomioon polttoaineen kulutus suhteessa tuotettuun hyötyyn. Finnair suhtautuu myönteisesti päästökaupan periaatteisiin ja pyrkii osana eurooppalaisten lentoyhtiöiden yhteisöä vaikuttamaan, että järjestelmästä tulisi maailmanlaajuinen eikä vääristäisi toimialan kilpailua. Finnair on uudistanut lentokalustoaan systemaattisesti vuodesta 1999 lähtien. Euroopan- ja kotimaanliikenteen Airbus A320- ja Embraer-koneperheet edustavat uusinta teknologiaa. Moderni laivasto on ekotehokas sekä hiilidioksidi- että melupäästöjen osalta. Finnair ottaa ympäristönäkökohdat huomioon kaikessa toiminnassaan ja päätöksenteossaan. Finnairin ympäristöasioita esitellään tarkemmin vuosikatsauksessa ja Finnairin Internet-sivuilla. Liiketoiminta-alueiden kehitys Finnair-konsernin tilinpäätöksen ensisijainen segmenttiraportointi perustuu liiketoiminta-alueisiin. Raportoitavat liiketoiminta-alueet ovat Reittiliikenne, Lomaliikenne, Lentotoimintapalvelut ja Matkapalvelut. Reittiliikenne Liiketoiminta-alue vastaa reittimatkustajaliikenteen ja rahdin myynnistä, palvelukonsepteista, operatiivisesta lentotoiminnasta ja lentokaluston hankintaan sekä rahoittamiseen liittyvistä toiminnoista. Reittiliikenne vuokraa lomaliikenteelle sen tarvitsemat miehistöt ja lentokoneet. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat yksiköt ja yhtiöt ovat Finnair Reittiliikenne, Aero Airlines, FlyNordic, Finnair Cargo Oy sekä Finnair Aircraft Finance Oy. Vuonna 2006 liiketoiminta-alueen liikevaihto nousi 8,1 prosenttia ja oli 1 522,1 YKSIKKÖTUOTOT JA -KUSTANNUKSET Muutos % Yksikkötuotot, eurosenttiä/rtk Yksikkökustannukset, eurosenttiä/atk LENTOPETROLIN MARKKINAHINTA (CIF NWE) , USD/tonni Index tammi 03 huhti 03 heinä 03 loka 03 tammi huhti heinä loka 04 tammi huhti heinä loka 05 tammi huhti heinä loka 06

9 milj. euroa. Toiminnallinen liikevoitto oli 28,6 milj. euroa (34,3 milj. euroa). Reittiliikenteen matkustajamäärä vuonna 2006 oli runsaat 7,5 miljoonaa. Reittiliikenteen kysyntä kasvoi 13,3 prosenttia samalla kun tarjonta kasvoi 7,2 prosenttia, mikä paransi matkustajakäyttöastetta 3,9 prosenttiyksiköllä 71,6 prosenttiin. Vuonna 2006 matkustajareittiliikenteen yksikkötuotto laski 2,0 prosenttia. Yleisen hintatason laskun lisäksi yksikkötuottojen alenemiseen vaikutti myös kaukoliikenteen suhteellisen osuuden kasvu reittiliikenteestä. Kaukoliikenteessä henkilökilometriperusteinen yksikkötuotto on alempi kuin Euroopan ja kotimaan liikenteessä. Kaukoliikenteessä keskihinnat kuitenkin nousivat edellisvuodesta. Euroopan-liikenteen hintataso oli lähes samalla tasolla kuin vuonna Kotimaan liikenteessä hintatason lasku sen sijaan jatkui. Rahdin yksikkötuotot vuonna 2006 laskivat 1,6 prosenttia. Reittiliikenteessä kuljetettujen rahtikilojen kokonaismäärä kasvoi 6,7 prosenttia. Aasian-liikenteessä kuljetetun rahdin määrä lisääntyi edellisvuodesta 19,4 prosenttia. Kansainvälisessä reittiliikenteessä Finnair on säilyttänyt markkinaosuutensa pääkilpailijoihin verrattuna. Kotimaan liikenteessä Finnairin markkinaosuus on hieman laskenut kuluvan vuoden aikana. Finnair on vähentänyt kotimaanliikenteessä tarjontaa merkittävästi kannattavuuden säilyttämiseksi. Finnairin ruotsalaisen tytäryhtiön FlyNordicin liiketulos vuoden 2006 kahdelta viimeiseltä neljännekseltä oli voitollinen. FlyNordicin kannattavuutta on parannettu siirtämällä kapasiteettia reittiliikenteestä kannattavampaan lomaliikenteeseen. Koko vuoden tulos on kuitenkin tappiollinen. Vuoden 2006 aikana reittiliikenteen lentojen saapumistäsmällisyys laski 3,6 prosenttiyksikköä 84,4 prosenttiin (88,0 %). Finnairin täsmällisyys on silti edelleen eurooppalaista kärkeä. Lomaliikenne Liiketoiminta-alue koostuu Finnairin lomalentotoiminnasta ja Aurinkomatkat valmismatkayhtiöstä, joka on alallaan Suomen suurin yli 39 prosentin markkinaosuudella. Myös Finnair Lomalennoilla on vahva markkinajohtajuus lomamatkustukseen liittyvissä lennoissa. Yhtiön asiakkaina on kymmenen matkanjärjestäjää. Vuonna 2006 Finnair Lomalennoilla oli runsaat 1,2 miljoonaa matkustajaa. Henkilökilometreissä laskettu suorite oli 7,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tarjontaa vähennettiin 7,4 prosenttia, joten lomalentojen matkustajakäyttöaste pysyi lähes edellisvuoden tasolla 87,4 prosentissa. Kesäkaudeksi 2006 kaksi lomalentojen konetta oli vuokrattuna englantilaiselle charter-yhtiölle. Aurinkomatkojen matkustajamäärä kasvoi viisi prosenttia vuonna 2006 yli matkustajaan. Alan ylitarjonta laski hintatasoa ja lisäsi tappiollisten viime hetken lähtöjen myyntiä, heikentäen kannattavuutta edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosi oli kuitenkin tulokseltaan Aurinkomatkojen historian kolmanneksi paras. Aurinkomatkat sopi Viron toiseksi suurimman matkanjärjestäjän Oü Horizon Travelin ostamisesta. Yhtiö kasvattaa Aurinkomatkojen matkatarjontaa runsaalla viidellä prosentilla. Kaupan toteutuminen odottaa vielä kilpailuviranomaisen hyväksyntää. Matkanjärjestäjiltä perittyjen polttoainelisälaskujen ansiosta liiketoiminta-alueen vuoden 2006 liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla 386,8 milj. eurossa. Toiminnallinen liikevoitto laski kuitenkin 8,4 prosenttia ja oli 18,6 milj. euroa (20,3 milj. euroa). Kuluvalle talvikaudelle Finnair on sopinut matkanjärjestäjien kanssa kiinteät hinnat ja varautuu polttoaineriskiin hintasuojauksilla konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti. Lentotoimintapalvelut Liiketoiminta-alue koostuu lentokoneiden huoltopalveluista, maapalveluista sekä konsernin cateringtoiminnoista. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat myös konsernin kiinteistöomaisuus sekä operatiiviseen toimintaan liittyvien kiinteistöjen hallinnoinnin ja ylläpidon sekä toimitilapalvelujen hankinta. Vuonna 2006 Lentotoimintapalveluiden liikevaihto nousi 1,6 prosenttia 407,5 milj. euroon. Toiminnallinen liiketulos laski kuitenkin 50 miljoonaa euroa ja oli selvästi tappiollinen eli -24,5 milj. euroa (25,5 milj. euroa). Liiketoiminta-alueen tappio muodostuu Finnair Tekniikasta ja Northport Oy:stä, catering-liiketoiminta on kannattavaa. Suurin osa vuoden 2006 toisella vuosineljänneksellä tehdyistä runsaan 15 miljoonan euron järjestelykuluvarauksista kohdistui lentotoimintapalveluihin ja siellä erityisesti Finnair Tekniikkaan. Finnair Tekniikassa on ollut myös joitakin kannattamattomia konsernin ulkopuolisia huoltosopimuksia, joista merkittävä osa on pystytty purkamaan vuoden 2006 aikana. Erityisesti raskashuoltoja tekevä lentokonekorjaamo on toiminut matalalla käyttöasteella ja toiminta on ollut tappiollista. Lentokonekorjaamon käyttöaste vuoden 2007 keväänä on edellisvuotta selvästi parempi. Finnair Tekniikassa käynnistettiin vuoden 2006 alussa kilpailukykyprojekti, jossa tarkastellaan koko organisaation tuottoja kulurakennetta. Kannattavaan liiketoimintaan pyritään erikoistumalla sekä prosesseja ja toimintamalleja kehittämällä. Samalla luovutaan toiminnoista, joille ei ole liiketaloudellisia perusteita. Finnair Tekniikassa vähennetään noin 300 työpaikkaa vuosina Työvoiman vähennys toteutetaan erilaisin eläkeratkaisuin, toimintoja ulkoistamalla sekä irtisanomisin. Maapalveluja tuottava Northport Oy laajensi toimintaansa Oslon Gardemoen lentoasemalle. Kevyellä kustannus- ja hallintorakenteella toimiva tytäryhtiö aloitti toimintansa Oslossa Toiminnan käynnistämiseen on liittynyt alkuvaiheen kustannuksia ja toiminnallisia haasteita.

10 10 Northportin tytäryhtiö toimii myös Tukholman Arlandan lentoasemalla. Osana Finnair-konsernin rakennemuutosta ja kannattavuuden parantamista tutkitaan mahdollisuuksia Northport Oy:n ja sen tytäryhtiöiden uudelleenjärjestämiseksi. Koko yhtiön tai sen osien erilaiset omistus- tai kumppanuusvaihtoehdot selvitetään. Finnair teki vuoden 2006 lopulla YIT Kiinteistötekniikka Oy:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Finnairin kiinteistö- ja toimitilapalvelut siirtyivät YIT:n hoidettaviksi seuraavaksi viideksi vuodeksi. Kokonaisuudessaan sopimuksen arvo on yli 40 miljoonaa euroa. Noin 50 Finnair Facilities Managementin työntekijää siirtyi vuoden 2007 alusta YIT:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Konsernin omistamat kiinteistöt eivät siirtyneet kaupassa. Matkapalvelut Liiketoiminta-alue koostuu konsernin kotija ulkomaisten matkatoimistojen Suomen Matkatoimiston, Estravelin ja Arean sekä matkailun varausjärjestelmiä myyvän Amadeus Finland Oy:n liiketoiminnasta. Liiketoiminta-alueen liikevaihto vuonna 2006 laski 4,2 prosenttia 87,4 milj. euroon ja toiminnallinen liikevoitto oli 2,3 milj. euroa (8,1 milj. euroa). Liikevoiton voimakas lasku johtuu pääosin matkatoimistoalan kireän kilpailun aiheuttamasta paineesta palvelumaksuihin sekä matkantuottajien ja lentoyhtiöiden maksamien myyntikomissioiden poistumisesta. Tulokseen sisältyy yritysjärjestelyihin ja tehostamistoimiin liittyviä kertaluontoisia eriä. Kesäkuun 2006 lopussa tehdyllä liiketoimintakaupalla Area myi vapaa-ajan matkustukseen erikoistuneet toimipisteensä Suomen Matkatoimistolle (SMT). Area keskittyy näiden palveluiden tuottamiseen internetissä ja puhelinpalvelunsa kautta sekä liikematkustukseen. SMT jatkaa täyden palvelun matkustuksen tavaratalona toimistoverkon sekä puhelin- ja Internetpalvelujen avulla. Liikematkustus on edelleen SMT:n pääsegmentti. SMT:n kaupunkikohteiden valmismatkatuotanto siirrettiin Aurinkomatkoille. Järjestelyiden seurauksena matkatoimistojen henkilöstömäärä väheni noin 70 henkilöllä. SMT, Area ja Amadeus Finland ovat tuoneet markkinoille verkkopalvelun, jolla asiakas voi räätälöidä itselleen matkapaketin eri palvelutuottajien tarjonnasta. Lentoliikenteen palvelut ja tuotteet Finnair on yhä painottuneemmin Euroopan ja Aasian välistä liikennettä harjoittava lentoyhtiö ja lähes puolet reittiliikenteen tuotoista on sidoksissa Aasian-liikenteeseen. Finnairilla on keväästä 2007 alkaen yhteensä 59 viikoittaista yhteyttä kymmeneen Aasiankohteeseen. Yksistään Kiinaan lennetään yli sata lentoa kuukaudessa. Finnairin koko reittiverkosto, joka hyödyntää Helsingin ihanteellista sijaintia Aasian ja Euroopan lentoreittien varrella, on rakennettu palvelemaan erityisesti tätä liikennelajia. Finnairin Aasian-verkostoon kytkeytyy 15 kotimaan ja 40 Euroopan-kohdetta. Samalla tarjotaan runsas valikoima suoria yhteyksiä Suomessa ja Suomesta muualle Eurooppaan. Kasvavat matkustajavirrat Euroopan ja Aasian välillä ovat luoneet edellytykset myös uusien reittien avaamiseen Euroopassa. Euroopan-verkoston laajentuminen palvelee erinomaisesti myös suomalaista asiakaskuntaa, joka voi hyödyntää Euroopan-yhteyksissään Finnairin aamuilta konseptia. Keväällä 2007 Finnairin Aasian-reittiverkostoa uudistetaan siten, että kaikkiin kohteisiin lennetään ilman välilaskuja. Tavoitteena on lentää mahdollisimman moneen Aasian-kohteeseen päivittäin, jotta liikematkustajille on tarjolla mahdollisimman kilpailukykyinen tuote. Tuoteparannus nostaa myös keskituottoja. Keväästä 2007 alkaen päivittäisiä kohteita ovat Bangkok, Delhi, Hongkong, Osaka, Peking ja Shanghai. Lisäksi lennetään Kantoniin Kiinassa sekä Tokioon ja Nagoyaan Japanissa. Joulukuussa 2006 Finnair tuplasi liikenteensä Tokioon kahdesta viikkovuorosta neljään. Uutena kohteena keväällä 2007 avataan Mumbai Intiassa viidellä viikkovuorolla. Uudelleen järjestelyn seurauksena reitti Bangkokista Singaporeen loppuu ja Kuala Lumpurin -reitin suunnitellusta avauksesta luovutaan. Kaukoliikenteen lentokonetyyppinä käytetään pääosin Boeing MD-11 -laajarunkokonetta. Laajarunkolaivaston matkustamot uusittiin ja bisnesluokkaan asennettiin uudet vuodeistuimet alkuvuonna Palaute asiakkailta on ollut erittäin myönteistä. Kesällä otettiin käyttöön Finnairin ensimmäinen Airbusin laajarunkoinen konetyyppi A340. Finnairin bisnesluokka on menestynyt useissa riippumattomissa tutkimuksissa erinomaisesti, ja erityisesti kaukoliikenteessä bisnesluokan myynti kasvaa voimakkaasti. Erikokoisista lentokoneista koostuva laivasto tekee mahdolliseksi liittää joustavasti reittiverkostoon reittejä ja vuoroja, joilla kysyntäpohja vaihtelee. Kesällä Euroopan reittiverkostossa oli viisi uutta kohdetta, jotka palvelivat sekä paikallisen kysynnän että Aasian-liikenteen tarpeita. Uudet kohteet ovat Edinburgh, Geneve, Kiova, Krakova ja Pisa/ Firenze. Pietariin ja Varsovaan lisättiin lentovuoroja. Vuonna 2007 avataan Bukarest, Gdansk, Ljubljana, Lissabon ja Nürnberg. Lisäksi Madridin ja Manchesterin lennot lennetään jatkossa suoraan ilman välilaskua Tukholmassa. Muutosten myötä myös kaikki Euroopan-reitit lennetään välilaskuttomina. Finnairin Lomalennot lentää kymmenen matkanjärjestäjän asiakkaat 66 lomakohteeseen 33 eri maassa. Lisäksi Internetistä voi ostaa pelkän lentopaikan Lomalentojen kymmenille eri reiteille, uutena lomareittikohteena Thaimaan Phuket. Lomalentojen laivasto koostuu seitsemästä Boeing 757 -koneesta sekä reittiliikenteeltä vuokratusta Airbus-kapasiteetista. Vuoden 2007 alussa Lomalennot lanseerasivat maksulliset lisäpalvelut. Asi-

11 11 akas voi ennen matkaa varata Internetistä esimerkiksi erikoisaterian sekä tilavamman istumapaikan. Lapsimatkustajille on oma ateriakokonaisuus. Arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä Finnairin ydinliiketoiminnan, kansainvälisen reittiliikenteen, menestys perustuu nopeimpaan yhteyteen Euroopan ja Aasian välillä. Sen vuoksi myös yhtiön panostukset keskittyvät Aasian-liikenteen kasvun varmistamiseen. Tulevien vuosien laivastohankinnat tähtäävät kilpailukyvyn kehittämiseen Aasiaan suuntautuvassa kaukoliikenteessä ja Euroopan-syöttöliikenteessä. Finnair muotoutuu yhä enemmän Eurooppa-Aasia-liikenteen lentoyhtiöksi. Vuonna 2007 Aasian-liikenteen tarjonta kasvaa 30 prosenttia, kun kaksi uutta Airbus A340 -lentokonetta liittyy Finnairin kaukoliikennelaivastoon toisella vuosineljänneksellä. Yhtenäistyvä laivasto lisää kannattavuutta. Valtaosalla Finnairin Aasian-lentojen matkustajista on kytkentä yhtiön Euroopan-verkostoon. Aasian-liikenteen kasvu heijastuu siten voimakkaasti myös Euroopan-liikenteen kysyntään, mikä yhdessä kapasiteetin joustavamman käytön kanssa parantaa Euroopan-lentojen matkustajakäyttöasteita. Kotimaan ja Euroopan-liikenteessä kilpailu markkinaosuuksista pysyy kireänä. Lentolippujen hintojen arvioidaan nousevan kaukoliikenteessä. Kokonaisuutena matkustajareittiliikenteessä yksikkötuotot kuitenkin laskevat, koska alemman yksikkötuoton kaukoliikenteen suhteellinen osuus kasvaa. Tuottavuusparannuksiin, kustannussäästöihin ja tappiollisen liiketoiminnan karsintaan pyritään toiminnan rationalisoinnilla ja rakennemuutoksilla. Finnair Tekniikassa aloitettu kilpailukykyprojekti painottuu erityisesti linjahuoltoon ja lentokonekorjaamoon. Tekniikan neljästä yksiköstä näiden toiminta on tappiollista. Maapalveluja tuottavan Northportin mahdolliset omistus- tai kumppanuusjärjestelyt tutkitaan. Henkilöstöä lisätään kasvavan lentotoiminnan piiriin samalla kun tukitoiminnoista vähenee työpaikkoja. Olennaista Aasian-liikenteen kasvun kannalta on tehostaa lentävän henkilöstön käyttöä ja lentotoiminnassa pyritään joustavampaan kustannus- ja toimintarakenteeseen. Meneillään olevaan 80 miljoonan euron rakennemuutosohjelman tulosvaikutukset näkyvät täysimääräisinä vuonna 2008, mutta suuri osa säästöistä näkyy jo Mikäli polttoaineen hintakehitys on vakaa, tämä luo perustan toiminnallisen liikevoiton merkittävälle parantumiselle vuonna Hallituksen esitys osingonjaosta Finnair Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 270,8 milj. euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa osakkeelta (0,25), yhteensä 8,9 milj. euroa ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovarojen tilille. FINNAIR OYJ Hallitus

12

13 ifrs-tilinpäätös SISÄLTÖ Konsernin tuloslaskelma Konsernitase...15 Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Yrityksen perustiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Segmentti-informaatio Myydyt omaisuuserät Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot Rahoituskulut Tuloverot Osakekohtainen tulos Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Saamiset, pitkäaikaiset Laskennalliset verosaamiset ja -velat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Muut rahoitusvarat, lyhytaikaiset Rahavarat Omaa pääomaa koskevat tiedot Osakeperusteiset maksut Eläkevelvoitteet Varaukset Rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Rahoitusriskien hallinta Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot Tytäryhtiöt Muut vuokrasopimukset Vakuudet, vastuusitoumukset ja johdannaiset Lähipiiritapahtumat Riidat ja oikeudenkäynnit Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat Emoyhtiön taloudellisia lukuja Hallituksen esitys osingonjaosta Tilintarkastuskertomus... 63

14 14 KONSERNIN TULOSL ASKELMA Milj. euroa liite Liikevaihto 1 989, ,1 3 Valmistus omaan käyttöön 3,7 11,3 5 Liiketoiminnan muut tuotot 17,9 31,8 6 Liiketoiminnan muut kulut , ,6 7 Poistot ja arvonalentumiset -104,8-90,7 8 Liikevoitto/tappio -10, 1,9 Rahoitustuotot 11,0 20,1 9 Rahoituskulut -15,0-14,6 10 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 0,1 15 Voitto/tappio ennen veroja -14,,5 Tuloverot 1,7-25,5 11 Tilikauden voitto/tappio -13,0 62,0 Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus -13,6 61,4 Vähemmistölle kuuluva osuus 0,6 0,6 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos Osakekohtainen tulos, euroa/osake -0,16 0,73 12 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa -0,16 0,71 12 Liitetiedot sivuilla ovat olennainen osa tätä konsernitilinpäätöstä.

15 KONSERNITASE Milj. euroa liite VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 47,5 44,6 13 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 012,3 844,4 14 Osuudet osakkuusyrityksissä 5,6 3,1 15 Saamiset 15,4 17,7 16 Laskennalliset verosaamiset 27,1 17, ,,3 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 38,5 45,1 18 Myyntisaamiset ja muut saamiset 211,8 247,6 19 Muut rahoitusvarat 268,6 391,7 20 Rahavarat 25,7 26, ,6 11,1 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 7,6 0, Varat yhteensä 1 660, ,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 75,4 73,8 Muu oma pääoma 524,5 598,6 599,9 672,4 Vähemmistöosuus 1,6 1,6 Oma pääoma yhteensä 601,5 674,0 22 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 115,7 125,8 17 Rahoitusvelat 286,9 214,9 26 Eläkevelvoitteet 7,0 12, ,6 353,4 Lyhytaikaiset velat Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 3,0 20,1 11 Varaukset 10,0 0,0 25 Rahoitusvelat 56,6 52,7 26 Ostovelat ja muut velat 579,4 538, ,0 611,0 Velat yhteensä 1 058,6 64,4 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 660, ,4 Liitetiedot sivuilla ovat olennainen osa tätä konsernitilinpäätöstä.

16 16 konsernin rahavirtal askelma Milj. euroa Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto/tappio -13,0 62,0 Liiketapahtumat, joihin ei liity maksutapahtumaa 1) 100,2 91,7 Korkokulut ja muut rahoituskulut 15,0 14,6 Korkotuotot -9,1 0,0 Muut rahoitustuotot 2) -1,8-12,0 Osinkotuotot -0,1-0,3 Verot -1,7 25,5 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos 10,2-18,5 Vaihto-omaisuuden muutos 6,7 1,3 Osto- ja muiden velkojen muutos 13,4 33,5 Maksetut korot -11,0-9,5 Maksetut rahoituskulut -3,4-1,5 Saadut korot 9,9 0,0 Saadut rahoitustuotot 1,6 7,0 Maksetut verot -21,1-2,0 Liiketoiminnan nettorahavirta 5,8 191,8 Investointien rahavirrat Tytäryrityksen luovutus vähennettynä luovutushetken rahavaroilla 3) 0,0 3,5 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -12,6-16,1 Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -273,0-57,7 Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien korkosijoitusten nettomuutos 4) 53,2-30,2 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 2,3 2,8 Saadut osingot 0,1 0,3 Pitkäaikaisten saamisten muutos 2,3-2,6 Investointien nettorahavirta -227,7-100,0 Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot 108,3 11,0 Lainojen takaisinmaksut -25,9-19,0 Omien osakkeiden hankinta 0,0-1,5 Omien osakkeiden myynti 0,0 0,2 Osakkeiden merkintä optioilla 5,4 12,6 Osakeperusteisten maksujen kustannus 0,0 2,3 Maksetut osingot -21,8-8,5 Rahoituksen nettorahavirta 66,0-2,9 Rahavirtojen muutos -65,,9 Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa 339,4 250,5 Rahavirtojen muutos -65,9 88,9 Rahavarat tilikauden lopussa 5) 273,5 339,4 Rahavirtalaskelma kuvastaa konsernin rahavarojen muutoksen tilikauden aikana. Rahavirtalaskelma on jaettu IAS 7 standardin mukaisesti liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtoihin.

17 KONSERNIN rahavirtal askelma Konsernin rahavirtalaskelman liitetiedot 1) Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa: Milj. euroa Poistot 104,8 90,7 Työsuhde-etuudet -2,8 2,6 Rahoitusleasing -5,0-4,9 Muut oikaisut 3,2 3,3 100, 1,7 17 2) Liiketoiminnan nettorahavirrasta on eliminoitu kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden realisoitumaton arvon muutos. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 20 ja 29. 3) Konserni on luopunut kiinteistöosakeyhtiöt Aerolan A- ja B- taloista vuonna Tiedot myytyjen yhtiöiden varoista, veloista ja rahavarojen määristä on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa 4. 4) Yli 3 kuukauden päästä erääntyvien kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien korkosijoitusten nettomuutos. 5) Rahavarat sisältävät rahat ja muut rahavarat, jotka on esitetty taseessa erillisillä tileillä. Rahoituslaskelman rahavarojen täsmäytys taseen lukuihin on esitetty alla: Tase-erä (lyhytaikaiset) Muut rahoitusvarat 268,6 391,7 Rahavarat 25,7 26,7 Lyhytaikaiset rahavarat taseessa 294,3 418,4 Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät osakkeet -2,9-7,9 Yli 3 kuukauden päästä erääntyvät -17,9-71,1 Yhteensä 273,5 339,4 Rahavirtalaskelman rahavarat pitävät sisällään käteisvarat ja pankkitalletukset sekä muut erittäin likvidit rahoitusvarat, joiden juoksuaika on enintää kolme kuukautta. Tällaisia eriä ovat esim. sijoitus- ja yritystodistukset. Tase-erät eritelty liitetiedoissa 20 ja 21. Liitetiedot sivuilla ovat olennainen osa tätä konsernitilinpäätöstä.

18 18 l askelma konsernin oman pääoman muutok sis ta Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma E edellisten Vähem- Oma O osake- Ylikurssi- Vara- Suojaus tilikausien mistö- pääoma Milj.euroa pääoma Osakeanti rahasto rahasto rahasto voitto Yhteensä osuus yhteensä Oma pääoma ,1 0,0 5,7 147,7-9,9 359,5 575,1 1,2 576,3 Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 Osingonjako -8,5-8,5-0,2-8,7 Suojausinstrumettien käyvän arvon muutos 30,8 30,8 30,8 Omien osakkeiden hankinta -1,5-1,5-1,5 Omien osakkeiden myynti 0,2 0,2 0,2 Osakkeiden merkintä optioilla 1,7 10,3 12,0 12,0 Osakkeiden merkintä optioilla, osakeanti 0,6 0,6 0,6 Osakeperusteisten maksujen kustannus 2,3 2,3 2,3 Tilikauden voitto 61,4 61,4 0,6 62,0 Oma pääoma yhteensä ,8 0,6 18,3 147,7 20,9 411,1 672,4 1,6 674,0 Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma E edellisten Vähem- Oma O osake- Ylikurssi- Vara- Suojaus tilikausien mistö- pääoma Milj.euroa pääoma Osakeanti rahasto rahasto rahasto voitto Yhteensä osuus yhteensä Oma pääoma ,8 0,6 18,3 147,7 20,9 411,1 672,4 1,6 674,0 Muuntoerot 0,3 0,3 0,3 Vähemmistöhankinnat -0,6-0,6-0,2-0,8 Osingonjako -21,8-21,8-0,4-22,2 Suojausinstrumettien käyvän arvon muutos -42,0-42,0-42,0 Osakkeiden merkintä optioilla 1,6-0,6 4,4 5,4 5,4 Osakeperusteisten maksujen kustannus -2,3 2,1-0,2-0,2 Tilikauden voitto/tappio -13,6-13,6 0,6-13,0 Oma pääoma yhteensä ,4 0,0 20,4 147,7-21,1 377,5 599,9 1,6 601,5 Liitetiedot sivuilla ovat olennainen osa tätä konsernitilinpäätöstä.

19 konsernitilinpäätök sen liitetiedot 1. yrit yksen perustiedot Finnair konserni harjoittaa maailmanlaajuisesti lentoliikennettä ja sitä tukevia palveluja. Konsernin liiketoiminnot jakautuvat reittiliikenteeseen, lomaliikenteeseen, lentotoimintapalveluihin sekä matka-palveluihin. Konsernin emoyritys on Finnair Oyj, jonka kotipaikka on Helsinki ja pääkonttorin rekisteröity osoite on Tietotie 11 A. Emoyritys on listattuna Helsingin Pörssissä. Lisäksi sen osakkeilla käydään kauppaa SEAQ järjestelmässä Lontoon pörssissä. Finnair Oyj:n hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös yhtiökokouksessa, joka pidetään tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus muuttaa tilinpäätöstä. yhtiöt, joiden äänimäärästä emoyhtiö omistaa joko suoraan tai välillisesti enemmän kuin 50 % tai sillä on muuten oikeus määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Hankitut tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä päivästä lukien, jona konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryhtiöt siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitumattomat voitot sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida siinä tapauksessa, että tappio johtuu arvonalentumisesta. Tytäryhtiöiden tilinpäätökset on muutettu vastaamaan konsernissa käytössä olevia laskentaperiaatteita TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet on esitetty alla. Laatimisperiaatteita on noudatettu konsernitilinpäätöksessä esitettyinä kausina ellei toisin mainita. LAATIMISPERUSTA Finnair Oyj:n konsernitilinpäätös vuodelta 2006 on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassaolevia IAS- ja IFRS standardeja sekä SIC- ja IFRIC tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. Vuoden 2006 konsernitilinpäätösk on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja, myytävissä olevia rahoitusvaroja ja johdannaissopimuksia, jotka on arvostettu käypään arvoon. Konsernin liiketoimintojen yhdistämiset ovat tapahtuneet ennen vuotta 2004 ja niiden osalta liikearvo vastaa aiemman tilinpäätöksen mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytetty IFRS:n mukaisena oletushankintamenona. Tilinpäätöstiedot esitetään miljoonina euroina pyöristettynä lähimpään sataan tuhanteen euroon. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Tietoa harkinnasta, jota johto on käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja jolla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty kohdassa JOH- DON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT LAATIMISPERIAATTEET JA ARVIOIHIN LIITTYVÄT KESKEISET EPÄVARMUUSTEKIJÄT KONSOLIDOINTIPERIAATTEET TY TÄRYHTIÖT Finnair Oyj:n konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Finnair Oyj ja kaikki sen tytäryhtiöt. Tytäryhtiöiksi katsotaan ne SAMAN MÄÄRAYSVALLAN ALAISTEN YRITYSTEN VÄLISET LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMISET Saman määräysvallan alaisten yhteisöjen väliset liiketoimintojen yhdistämiset on käsitelty kirjanpidossa alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen, sillä nämä hankinnat eivät sisälly IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistämiset standardin soveltamisalaan, jolloin hankittuja varoja ja velkoja ei arvosteta käypään arvoon. Vähemmistöosuuksien hankinnoissa hankintamenon ja hankitun oman pääoman välinen erotus kirjataan suoraan omaan pääomaan. OSAKKUUSYRITYKSET Osakkuusyhtiöt ovat yrityksiä, joissa konsernilla on yleensä % äänimäärästä tai joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta mutta joissa sillä ei ole määräysvaltaa. Osuudet osakkuusyrityksissä on yhdistetty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin osuus hankintahetken jälkeisistä tuloksista on kirjattu tuloslaskelmaan. Jos konsernin osuus osakkuusyrityksen tappiosta ylittää sijoituksen kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään taseeseen nolla-arvoon ellei konserni ole sitoutunut osakkuusyrityksen velvoitteiden täyttämiseen. Realisoitumattomat voitot konsernin ja osakkuusyhtiön välillä on eliminoitu konsernin omistusosuuden mukaisesti. Konsernin osuus osakkuusyrityksestä sisältää sen hankinnasta syntyneen liikearvon. Osakkuusyhtiöiden tilinpäätökset on muutettu vastaamaan konsernissa käytössä olevia laskentaperiaatteita. VÄHEMMISTÖOSUUS Vähemmistön osuus on esitetty taseessa erillään veloista ja emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluvasta omasta pääomasta omana eränään osana omaa pääomaa. Tuloslaskelmassa esitetään tilikauden voiton jakautuminen emoyrityksen omistajille ja vähemmistölle. Vähemmistön osuus kertyneistä tappioista kirjataan konsernitilinpäätökseen enintään sijoituksen määrään saakka. ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISTEN ERIEN MUUNTAMINEN Kunkin tytäryhtiön tilinpäätökseen sisältyvät erät on arvostettu siihen valuuttaan, joka on kunkin tytäryhtiön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (toimintavaluutta). Konserniti-

20 20 linpäätös on esitetty euroissa, joka on konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. Ulkomaan rahan määräiset monetaariset erät lukuun ottamatta maksettuja ja saatuja ennakkoja on muunnettu toimintavaluutan määräisiksi käyttäen tilinpäätöspäivän keskikursseja. Maksetut ja saadut ennakkomaksut ovat toimintavaluutan maksupäivän kurssin mukaisia. Ei-monetaariset erät on muunnettu toimintavaluutan määräisiksi käyttäen tapahtumapäivän kurssia. Liiketoiminnan kurssierot sisältyvät tuloslaskelman liikevoittoon ja ulkomaanrahan määräisten lainojen kurssierot sisältyvät rahoituseriin. Ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet on muunnettu euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. Ulkomaisten tytäryhtiöiden hankintamenon eliminoinnista syntyvät oman pääoman erien kurssierot kirjataan omaan pääomaan. Kun ulkomainen tytäryhtiö myydään, nämä kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan osana myynnistä aiheutuvaa kokonaisvoittoa tai tappiota. Muuntoerot, jotka ovat syntyneet IFRS siirtymäpäivästä lähtien, esitetään konsernitilinpäätöstä laadittaessa omassa pääomassa erillisenä eränä. Ulkomaisista hankinnoista syntynyt liikearvo käsitellään ulkomaan yksikön valuuttamääräisenä omaisuutena ja muunnetaan euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. JOHDANNAISSOPIMUKSET JA SUOJAUSLASKENTA Rahoituspolitiikkansa mukaisesti Finnair -konserni käyttää valuutta-, korko- ja hyödykejohdannaisia pienentämään kurssi-, korko-, ja hyödykeriskejä, jotka johtuvat sen taseen eristä, valuuttamääräisistä ostosopimuksista, ennakoiduista ostoista ja myynneistä ja tulevista lentopetroliostoista. Johdannaissopimukset kirjataan tekohetkellä kirjanpitoon alkuperäiseen hankintamenoon, joka vastaa niiden käypää arvoa ja arvostetaan sen jälkeen käypään arvoon jokaisessa tilinpäätöksessä ja osavuosikatsauksessa. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään arvoon arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. Suojauslaskennan piirissä olevien johdannaisten voitot ja tappiot kirjataan yhdenmukaisesti alla olevan kohde-etuuden kanssa. Johdannaissopimukset määritellään syntymishetkellään tulevien kassavirtojen ja sitovien ostosopimusten suojauksiksi (rahavirtasuojaus tai käyvän arvon suojaus) tai johdannaisiksi, jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja tai joihin ei sovelleta suojauslaskentaa (taloudellinen suojaus). Ulkomaisen yksikön nettoinvestointien suojauksia eikä kytkettyjä johdannaisia ollut käytössä. Finnair-konserni dokumentoi suojauslaskentaa aloittaessaan suojattavan kohteen ja suojausinstrumentin välisen suhteen sekä konsernin riskinhallintatavoitteet ja suojaukseen ryhtymisen strategian. Konserni dokumentoi ja arvioi, suojausta aloittaessaan ja vähintään jokaisen tilinpäätöksen yhteydessä, suojaussuhteiden tehokkuuden tarkastelemalla suojaavan instrumentin kykyä kumota suojattavan erän käyvän arvon tai rahavirtojen muutokset. Suojaussuhteessa olevien johdannaisten arvot esitetään taseen lyhytaikaisissa rahoitusvaroissa ja veloissa. Finnair-konsernissa toteutetaan tulevien kassavirtojen suojauksena (rahavirtasuojaus) IAS 39-suojauslaskennan periaatteiden mukaisesti polttoaineiden hinta- ja valuuttariskin, sekä lease-maksujen että lentokoneostojen valuuttasuojausta. Käyvän arvon suojausta toteutetaan Finnairissa uusien Airbus koneiden sitovien ostosopimusten osalta. Nämä sitovat ostosopimukset käsitellään IAS 39:n mukaan kiinteäehtoisena sitoumuksena, joiden käypä arvo kirjataan taseeseen omaisuuseräksi ja vastaava voitto tai tappio tulosvaikutteisesti. Samoin näitä ostoja suojaavien instrumenttien käypä arvo esitetään taseessa velkana tai saamisena ja käyvän arvon muutos kirjataan tulosvaikutteisesti. Rahavirran suojauksen ehdot täyttävien johdannaisinstrumenttien tehokkaan osuuden käyvän arvon muutos kirjataan suoraan omaan pääomaan suojausrahastoon niiltä osin kun suojauslaskennan soveltamisen edellytykset ovat täyttyneet. Omaan pääomaan kirjatut voitot ja tappiot siirretään tuloslaskelmaan sillä kaudella, jolla suojattu erä merkitään tuloslaskelmaan. Kun rahavirran suojaukseksi hankittu instrumentti erääntyy tai myydään tai kun suojauslaskennan kriteerit eivät enää täyty, suojausinstrumentista kertynyt voitto tai tappio jää omaan pääomaan siihen asti, kunnes ennakoitu liiketoimi toteutuu. Kuitenkin, jos ennakoidun suojatun liiketoimen ei enää odoteta toteutuvan, omaan pääomaan kertynyt voitto tai tappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Suojauksen tehokkuutta testataan vuosineljänneksittäin. Suojausten tehokas osa kirjataan oman pääoman suojausrahastoon, josta se puretaan kohde-etuuden realisoituessa tuloslaskelmaan tai investointien osalta hankintamenoon. Valuuttamääräisten lainojen korko - ja valuuttariskin suojaamiseksi Finnair-konserni käyttää valuutan - ja koronvaihtosopimuksia. Suojauslaskennan ehdot täyttävien valuutan ja koronvaihtosopimusten valuuttakurssiero kirjataan yhtäaikaisesti lainasta syntyvää kurssieroa vastaan, muu käyvän arvon muutos kirjataan tehokkaalta osaltaan oman pääoman suojausrahastoon. Korkotuotot ja kulut kirjataan rahoitustuottoihin ja kuluihin. Finnair konserni solmii lentopetroliswappeja (termiinejä) ja optioita tasatakseen tulevien lentopetroliostojen hintavaihteluita. Lentopetrolin suojausinstrumenttien käyvän arvon muutokset kirjataan oman pääoman suojausrahastoon rahavirran suojauksiksi määriteltyjen johdannaisten osalta, jotka täyttävät IAS 39-suojauslaskennan soveltamisedellytykset. Omaan pääomaan kirjattujen johdannaisten kertyneet voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolla suojauksen kohde kirjataan tuloslaskelmaan. Jos ennakoidun kassavirran ei enää odoteta toteutuvan, esitetään omassa pääomassa raportoidut kertyneet voitot ja tappiot välittömästi tilikauden muissa tuotoissa ja kuluissa. Johdannaissopimusten käyvän arvon muutokset, niiltä osin kun IAS 39-suojauslaskennan kriteerit eivät täyty, esitetään liikevoiton muissa tuotoissa ja kuluissa juoksuaikanaan. Suojauslaskennan piiriin kuulumattomien liiketoimintojen rahavirtojen suojaamiseksi tehtyjen johdannaisten käyvän arvon muutos kirjataan tuloslaskelman muihin liiketoiminnan kuluihin. Suojauslaskennan piiriin kuulumattomien korkojohdannaisten käyvän arvon muutos kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja kuluihin. TULOUTUSPERIAATE Tuotot palveluista tuloutetaan sillä tilikaudella, jolloin palvelu tuotetaan asiakkaalle. Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Matkalla Aasiaan Taneli Hassinen viestintäpäällikkö. Sijoitusristeily 23. 24.3.2007

Matkalla Aasiaan Taneli Hassinen viestintäpäällikkö. Sijoitusristeily 23. 24.3.2007 Matkalla Aasiaan Taneli Hassinen viestintäpäällikkö Sijoitusristeily 23. 24.3.2007 Finnair on matkalla kasvuun Keskittyminen Eurooppa-Aasia -liikenteeseen Voimakkaasti kasvava kysyntä Moderni laivasto

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet.

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 14.8.2006 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 - Liikevaihto 12,8 milj. euroa (11,2 milj. euroa) - Liikevoitto 446 tuhatta euroa

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi, kannattavuus heikkeni

Liikevaihto kasvoi, kannattavuus heikkeni FINNAIR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TILIKAUDELTA 1.1. 2006 Liikevaihto kasvoi, kannattavuus heikkeni Yhteenveto neljänneksen avainluvuista 2006 Liikevaihto nousi 7,4 prosenttia 515,4 milj. euroon Matkustajaliikenteen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Finnlinesin varatoimitusjohtaja Jukka Laaksovirta on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hänen työsuhteensa päättyy

Finnlinesin varatoimitusjohtaja Jukka Laaksovirta on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hänen työsuhteensa päättyy FINNLINES OYJ 25.04.2006 klo 17.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 200,5 (173,8) meur. Liikevoitto oli 9,5 (10,6) meur. Tulos ennen veroja oli 6,1 (9,7) meur. Omavaraisuusaste

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot