TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2013"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 hallituksen esitys vuosikokoukselle 2013 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry

2 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 YMPÄRISTÖ... 3 TIEDOTUSTOIMINTA... 4 JULKAISUTOIMINTA... 4 KANSAINVÄLINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 LIIKETOIMINTA... 4 JÄRJESTÖMARKKINOINTI... 4 NUORISOTOIMINTA... 5 VIRANOMAISEN AVUSTAMISTEHTÄVÄT, VIRANOMAISTYYPPISET TEHTÄVÄT... 5 Ilmatilatyöryhmä... 6 LAJITOIMINTA... 6 Moottori- ja Ultrakevyttoimikunta (MUT)... 6 Lennokkiurheilu (LeT)... 7 Ilmapallotoimikunta (IT)... 9 Laskuvarjotoimikunta (LT) Nousuvarjotoiminta (NV) Purjelentotoimikunta (PT) Liidintoimikunta (LiT) ILMAILUN HUIPPU-URHEILU

3 YLEISTÄ Uusi toiminnanjohtaja aloitti tehtävässään tammikuun alussa. Hallitus tukee häntä työssään ja avustaa tehtäviin perehdyttämisessä. Toiminnanjohtajan tärkein tehtävä on alkuun perehtyä ilmailun toimintakenttään tapaamalla ihmisiä ja tutustumalla Ilmailuliiton edistämiin lajeihin. Toimiston johtamisessa hänen tehtävänsä on luoda toimiston nykyisillä henkilöstöresursseilla toimiva työskentelytapa. Toiminnanjohtajan ensimmäinen etappi on valmistella maaliskuun liittokokous varsin haastavissa olosuhteissa hallituksen tukemana. Vuoden 2012 liittokokouksen päätösten velvoittamana hallitus jatkaa SIL 2020 strategian toteuttamisen valmistelua. Tähän liittyen tuodaan vuoden liittokokoukselle esitys uudesta toimintamallista, joilla toimivan organisaation keskinäistä yhteistyötä pyritään tiivistämään luottamusmiestyöskentelyssä ja tehtävien jaossa toimiston kanssa. ILMAILU-lehteä ja sähköistä viestintää kehitetään edelleen. Lehden osalta levikkikehitys on ollut ilahduttavaa ja lehden lisääntyneen lukijakunnan toivotaan kasvattavan edelleen jäsenistömäärää. Rahoituksen tehostaminen jatkuvasti kiristyvässä tilanteessa on haaste, johon on tartuttava. Erilaisia tapoja markkinoida ilmailua ja sen tapahtumia tehostetaan. Hallitus on tiiviisti sitoutunut uuteen strategiaan ja jatkaa sen pohjalta yhteistyötä ilmailun eri lajien toimintaedellytysten parantamiseksi. Tärkein hallituksen tehtävä on toimintavuonna yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa saattaa liiton talouden sopeutustoimet päätökseen. Edelleen, tavoitteena on hankkia uusia tulonlähteitä kehittyvän ilmailun edunvalvontatoiminnan ja ilmailun edistämisen mahdollistamiseksi eri muodoissa valitun toimintastrategian mukaisesti. YMPÄRISTÖ SIL järjestää ympäristökoulutusta ja tietoiskuja ilmailulajien yleisiin tapahtumiin. Ympäristöasioiden tuntemus on keskeisessä roolissa liiton uuden organisaation kehittämissä. SIL-avainhenkilöitä ja luottamushenkilöstöä pidetään ympäristöasioiden osalta ajan tasalla lajivaliokunnan kokouksissa sekä Avainhenkilöpäivillä. Isompaa harrastajakuntaa pidetään ajan tasalla ILMAILU-lehden välityksellä. Liiton ympäristövastaava seuraa FAI:n ympäristökomission toimintaa ja on yhteyksissä SLU:n moottorillisten lajien edustajiin lähinnä meluasioista. Ympäristötietoisuutta lisätään keräämällä edelleen kokemuksia eri lentopaikoilta. Kentiltä toivotaan otettavan liittoon yhteyttä, jos eteen tulee hankala ympäristöaiheinen tilanne. Myös hyvistä kokemuksista toivotaan tietoa. Liitto laatii jäsenistölle toimintamalleja ympäristölupa-asioihin. Sidosryhmille, kuten ympäristöviranomaisille, pidetään tarvittaessa tiedotustilaisuuksia. Tarvittaessa liitto tilaa konsulttiapua asiantuntijoilta. 3

4 TIEDOTUSTOIMINTA Suomen Ilmailuliiton tiedotustoiminnan keskeisin väline on ILMAILU-lehti. Lehden tuotanto ulkoistettiin elokuussa Alkuvuoden 2013 aikana seurataan lehden laadun kehittymistä. Sisäisessä jäsenistölle suunnatussa viestinnässä lehti ja sen mukana tulevat sähköiset palvelut ovat pääkanava, mutta niitä hyödynnetään myös ulkoisille kohderyhmille kohdennetussa tiedotuksessa. Nopean tiedottamisen välineenä toimivat liiton internet-sivut. Niitä hyödyntävät aktiivisesti myös lajitoimikunnat luottamushenkilöstön toimesta. Lehdistötiedotteita laaditaan ajankohtaisista asioista sekä suurimmista kilpailuista. SM-kilpailujen ja tapahtumien tulostiedottamisesta vastaa järjestävä paikallisorganisaatio. Kansainvälisissä kilpailuissa toimisto tukee joukkueita, mutta tiedotusvastuu on paikan päällä nykytekniikan mahdollistaessa suoran tiedottamisen. Liiton viestintä on myös uudelleen järjestelyn alla, ja siihen tullaan panostamaan vuoden 2013 aikana. JULKAISUTOIMINTA ILMAILU ilmestyy vuonna 2013 kymmenen kertaa. Lehden journalistiseen sisältöön ja sen suunnitelmallisuuteen sekä ulkoasuun tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Lehden tuotanto on ulkoistettu vuonna 2012 MCI Press Oy:lle. KANSAINVÄLINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Kansainvälisiin kokouksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan taloudelliset resurssit huomioiden. FAI:n kokouskalenteri löytyy osoitteesta Erittäin tärkeässä roolissa on myös Europe Air Sportsin edunvalvontatyöhön osallistuminen ja EAS:n alakomiteoiden kokoukset sekä myös pohjoismainen yhteistyö. LIIKETOIMINTA Tehtyjen analyysien perusteella SIL päätti luopua tappiollisesta SIL Shop-liiketoiminnasta vuoden 2012 loppuun mennessä. Liitto vastaa edelleen sisällöltään jäsenistöä palvelevien painotuotteiden julkaisemisesta. Vuonna 2013 liitolla ei ole liiketoiminnan muodossa harjoitettavaa toimintaa. JÄRJESTÖMARKKINOINTI Lajien markkinointiin on liitosta lainattavissa messuvälineistöä ja kerhot voivat tilata kaikkia ilmailulajeja esitteleviä neliväriesitteitä liiton toimistosta. 4

5 Suomen Ilmailuliiton vuoden 2013 päälentonäytös järjestetään kesäkuuta Lappeenrannan lentoasemalla. Liitto järjestää ilmailulajeja esittelevän osaston jäsenkerhojensa kanssa eri tapahtumiin. Liitto laittaa messuyhteistyökumppanit avoimeen hakuun ILMAILU-lehden välityksellä. Ilman ilmailukerhojen mukana oloa liitto ei messuille lähde. Kisatiedottamista tehostetaan painottamalla kilpailujoukkueille kansainvälisten kilpailujen tiedottamisen tärkeyttä. Liitosta saa mediayhteystiedot kisatiedotteen lähettämiseen kisapaikoilta. NUORISOTOIMINTA Markkinoinnin pääkohderyhmä on nuoret. Liitto on osastollaan ainakin Lapsi- ja Model Expo - pienoismallimessuilla Helsingin Messukeskuksessa sekä nuorten harrastemessuilla. Lennokkilajissa nuoret otetaan huomioon omana ryhmänään sekä harraste-, että kilpailutoiminnassa. Lennokkilajilla on SIL:n ylläpitämä Suomen Cup -kilpailujärjestelmä, jossa kilpaillaan SM-kilpailujärjestelmän rinnalla kevyemmillä säännöillä. Tämä madalluttaa nuorten kynnystä tulla mukaan kilpailutoimintaan. Liitto hoitaa lennokkilajin Suomen Cup -kilpailujen palkinnot ja palkitsemisen vuoden lopulla. TOKA-lennokkien juniorileirejä ja juniorikilpailutoimintaa tuetaan rahallisesti sekä markkinoiden netissä sekä ILMAILUlehdessä. Liitto järjestää jälleen kansainvälisen nuorten työleirin kesällä. Leirin pitopaikka laitetaan avoimeen hakuun ja sitä voivat hakea kerhot ja lentopaikkojen ylläpitäjät. Työleiri soveltuu esimerkiksi isojen tapahtumien järjestämiseen ja lentopaikan fasiliteettien kohentamiseen; pääasiassa yksinkertaisten töiden teettämiseen. Kerhojen järjestämiä nuorten tapahtumia, ohjaajakoulutuksia liitto avustaa tarvittaessa resursseilla tai rahallisesti tappiotakuuna. Nousuvarjolla lentämiselle ei ole ikärajaa ja siksi se on monille ensikosketus ilmailuun. Nousuvarjoa käytetään ainakin liiton järjestämissä nuorisotapahtumissa. Nuorisotyön tekemisen tärkeyttä painotetaan lennokkitapahtumissa. Liitto auttaa tarvittaessa nuorisoleirien järjestelyissä. Lentosimulaattoriharrastus toimii hintansa ja ikärajattomuutensa vuoksi nuorisolle ensikosketukseksi ilmailuun. Harrastuspaikkana voi olla oma koti ja välineenä oma tietokone, joten harrastajien määrän kasvulle ei ole rajoja. Suomen Virtuaali-ilmailijat SVIL ry esittelee harrastusta ilmailutapahtumissa sekä järjestää simulaattoriharrastajille tapaamisia simuviikonloppujen ja CAVOK-kesäleirin muodossa. Simulaattoriharrastajien fs nordic -nettisivusto toimii edelleen simulaattoriharrastajien kohtaamispaikkana. Sivustolla tulee olemaan vuoden aikana simulaattoriaiheisia uutisia kolmella kielellä julkaistuna. Myös ILMAILU-lehteä käytetään harrastuksen markkinointikanavana nuorille. VIRANOMAISEN AVUSTAMISTEHTÄVÄT, VIRANOMAISTYYPPISET TEHTÄVÄT 5

6 Liitto ei päätöksensä mukaisesti osallistu ulkoistetun viranomaistoiminnan harjoittamiseen. Yhteistyötä Trafin kanssa edistetään muun kuin viranomaistehtävien hoidon osalta, muun muassa asiantuntijalausunnoin sekä tiedotusyhteistyön muodossa. Ilmatilatyöryhmä Ilmatilatyöryhmän tehtävä on huolehtia harrasteilmailun edunvalvonnasta ilmatilan käyttöön liittyvissä asioissa. Tehtävänsä toteuttamiseksi ilmatilatyöryhmä seuraa ilmatilan käyttöön liittyvää kehitystä, pitää aktiivisesti yhteyttä viranomaisiin ja ilmaliikennepalvelun tarjoajaan sekä tuo esiin harrasteilmailun tarpeet, laatii lausuntoja ja tekee esityksiä ilmatilaan liittyvissä asioissa, toimii SIL:n sisällä asiantuntijana ja jäsenyhdistysten tukena sekä osallistuu kansainväliseen edunvalvontayhteistyöhön. Edunvalvonnan kannalta keskeiset yhteydet ovat Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Finavia, FAI Commission for Airspace and Navigation Systems ja European Gliding Union (EGU) Airspace Group. Työryhmä pyrkii vaikuttamaan valmisteilla olevaan ilmatilauudistukseen niin, että sen vaikutukset olisivat harrasteilmailun kannalta suotuisia. Ilmatilauudistus on tulossa voimaan marraskuussa 2014 ja sen suunnittelu tapahtuu Viranomaisiin ja ilmaliikennepalvelun tarjoajaan pidetään säännöllisesti yhteyttä. Työryhmä tekee tarvittaessa esityksiä ja laatii lausuntoja ilmatilaan liittyvissä asioissa. Useimmat lausuttavat asiat koskevat tilapäisiä järjestelyjä. Nousevana ilmatilan käyttäjänä ovat miehittämättömät ilma-alukset, joiden suojaksi esitetään vuosittain vaara-alueita. Ilmatilatyöryhmästä päättää Ilmailuliiton hallitus vuosittain. LAJITOIMINTA Moottori- ja Ultrakevyttoimikunta (MUT) MUT:n kokoonpano MUT jatkaa toimintaansa nykyisellä konseptilla, mikäli liittokokous päättää valita MUT:n. Viranomaisen avustaminen Toimikunta käsittelee ilma-alusten muutos- ja rakennuslupahakemukset ja toimittaa niistä lausunnot Trafille. Edunvalvonta Toimikunta antaa lausunnot niistä viranomaismääräysluonnoksista jotka koskevat toimikunnan toimialuetta. Seurataan EASA/EU määräysuudistusta, annetaan lausuntoja NPA/CRD lausuntokierroksella 6

7 oleviin asioihin niiltä osin kuin ne koskevat toimikunnan toimialuetta ja toimitaan tarvittaessa yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa. MUT seuraa kansallisten ilmailusäädösten valmistelua (Trafi ja LVM), annetaan lausuntoja lausuntokierroksella oleviin asioihin niiltä osin kuin ne koskevat toimikunnan toimialuetta ja toimitaan tarvittaessa yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa. Tuleva EASA:n ATO-uudistus - koskee valtaosaa kouluttajista pl. Ultrat? - geneerisen SMS järjestelmän luonti kouluttajille (viranomaisvaatimukset ja yhteistyö) - geneeriset TM ja OM luonti, viranomaisyhteistyö (hyväksyttäminen) Osallistuminen kansainvälisten järjestöjen kokouksiin ja toimintaan, kuten Europe Air Sports, EPFU, EMF, CIMA, CIACA, CIVA Kilpailutoiminta Avustusten jakaminen hakemusten perusteella. Kisojen myöntäminen hakemusten perusteella. Kvdelegaattien nimeäminen esitysten perusteella. Koulutus Yhteistyö SUIO:n kanssa huoltaja- ja rakentajakurssien osalta. Kerhojen SMS koulutuksen tarvetta tutkitaan. Tarve kouluttaa SMS kouluttaja SUIO:lle. Yhteystyö muiden toimikuntien kanssa. Tapahtumat Järjestetään talvipäivät Pieksämäellä. Vapaamuotoinen nostalgia fly-inn Nummelassa experimental- ja ultrakevytkoneille. Experimental-päivät Kuhmossa heinäkuussa. Muut projektit Jatketaan pikipannuprojektia ja tehdään päätös laitteiston hankinnasta. Lentopaikkojen yleisen kunnon kartoittamisen jatkaminen ja siihen liittyvät mahdolliset tukitoiminnot (esim. maalihankinnat keskitetysti, toimikunta ei osta maaleja tms. vaan tarvittaessa neuvottelee keskitetyn ostotarjouksen). Seurataan lentopolttonestetilannetta. Tiedottaminen Ylläpidetään harrastajien kestustelufoorumia. Jatketaan harrasterakentajien tietopankin luomista MUT foorumiin (ent. EUT foorumi). Jatketaan experimental- ja ultra-ilma-alusten tieto- ja kuvapankin päivittämistä. Ilmoitetaan tapahtumista ilmailulehdessä, keskustelufoorumilla ja ilmailuliiton internetsivuilla. Mahdolliset uutiskirjeet jäsenkerhoille. Lennokkiurheilu (LeT) Yleistä 7

8 Lennokkitoimikunnan (LeT) rutiinitehtäviin kuuluu SM- ja Suomen Cup kilpailujen koordinointi ja valvonta, edustusjoukkueiden valinta sekä kansainvälisten ja viranomaisyhteyksien hoito. Toimikunta nimeää vuosittain lajin edustajat FAI:n lennokkikomitean CIAM-yleiskokouksiin, alakomiteoihin ja kansainväliset tuomarit. Toimikunnan jäsenet valitsee puheenjohtaja lajiryhmien esitysten perusteella. Lajiryhmien toimintaan voi osallistua kaikki kyseisestä lajista kiinnostuneet harrastajat ja tuoda kaikkia harrastukseen liittyviä asioita LeT:n käsiteltäväksi. Eri lennokkilajin lajiryhmät päättävät pitkälti lennokkiluokkaansa liittyvistä asioista ja toimikunta vahvistaa ryhmien päätökset sekä myöntää lajiryhmille rahallista tukea. Lennokkilajiryhmiä ovat tällä hetkellä vapaastilentävät, vapaastilentävät sisälennokit, siimaohjatut taitolennokit, siimaohjatut nopeus- ja taistelulennokit sekä radio-ohjatut taitolennokit, -liidokit, -2 metriset liidokit, -helikopterit, -mallilennokit ja -sähkölennokit. Tiedottaminen LeT tiedottaa toiminnastaan jäsenille lennokit-nettiä, liiton internetsivustoja ja perinteistä ILMAILU-lehteä käyttäen. Lennokkilajien tapahtumakalenteri julkaistaan Ilmailuliiton web-sivuilla. Jäsenyhdistyksiltä toivotaan tietoja paikallisista tapahtumista julkaistavaksi kalenterissa, ja myös rohkaistaan heitä tiedottamaan tapahtumistaan mediassa. Kilpailutoiminta Kansainväliset kilpailut Suomesta osallistuu arvokilpailuihin noin 25 kilpailijaa. Tavoitteena on jatkaa lennokkiurheilijoiden viime vuosien hyviä esityksiä EM- ja MM-kilpailuissa. Mitaliketjulle odotetaan jatkoa yhden joukkue ja yhden henkilökohtaisen mitalin muodossa. Joukkueet MM- ja EM-kilpailuihin valitaan ennalta sovittujen karsintakilpailujen perusteella. Suomessa järjestetään maaliskuussa vapaastilentävien lennokkien Maailmancupin osakilpailu Porissa. Kansalliset kilpailut SM-kilpailuja järjestetään 15:ssä ja Suomen Cup kilpailuja 20:ssa eri lennokkiluokassa ja osakilpailuineen tämä tarkoittaa lähes 70 eri kilpailun järjestämistä. Tämän lisäksi jäsenkerhot järjestävät kymmeniä kansallisia kilpailuja. Tapahtumat Lennokkilajin kunniapalkintojen, SM-mitalien ja Suomen Cup -mitalien jakotilaisuus järjestetään loppu syksystä. Viime vuosina palkintojenjakogaalan yhteydessä on järjestetty sisähallilennätystapahtuma, jota toimikunta on tukenut taloudellisesti. Toimikunnan tavoitteena on luoda lennokkilajeille yksi yhteinen vuosittainen sisä- ja ulkotapahtuma, johon voisivat osallistua kaikki harrastajat. Palkintojenjakotilaisuuden yhteydessä pidettävästä sisähallilennätystapahtumasta onkin muodostumassa vakiintunut sisätapahtuma, mutta ulkotapahtuma etsii vielä muotoaan. Tulevaisuuden suuntaviivat 8

9 Lennokkitoimikunnan toimintaa tulee saada lähemmäksi tavallista harrastajaa. LeT:n toiminta on ollut merkittävissä määrin kilpaurheilun ympärillä olevien asioiden hoitamista ja tavallinen harrastaja on jäänyt sivurooliin. Lennokkiharrastukseen on myös tullut kokonaan uusia ulottuvuuksia uusien nykytekniikkaa hyödyntävien harrastemuotojen myötä, mitkä eivät sovi perinteisiin kilpailuluokkiin perustuviin lajeihin. Toimikunta on jo aikaisemmin huomioinut mm. FPV-lennätyksen turvallisuusohjeissa perustuen muualla maailmalla käytössä oleviin ohjeisiin. Yhteistyö viranomaisten kanssa tulee olemaan lähitulevaisuudessa merkittävässä roolissa lennokkitoimintaa käsittelevän ilmailumääräyksen valmistelutyössä. Toimikunta harkitsee myös isojen, yli 20-kiloisten, lennokkien tarkastustoimintaa liiton puitteissa sekä isojen lennokkien lennättäjille myönnettävää lennättäjäluokitusta mm. Tanskan mallin mukaisesti mitä voisi kutsua SIL-sertifikaatiksi. Tämä olisi tukemassa määräysvalmistelutyötä sekä antaisi mahdollisuuden lennättää lentonäytöksissä ilman erillistä selvitystä ilmailuviranomaiselle. LeT rohkaisee paikallista kerhotasoa yhteistyöhön toimikunnan kanssa paikallisen tason hankkeissa. Toimikunnalla on käytettävissä asiantuntemusta lennokkikenttien ympäristöasioihin ja melukysymyksiin on olemassa mittauksiin perustuva aineisto. LeT ei voi yksinään perustaa uutta kenttää, mutta voi olla avustava taho paikalliselle hankkeelle. Samoin on nuorisotyön suhteen; Toimikunta ei kykene järjestämään kurssia, mutta voi avustaa paikallisen tason järjestelyissä. LeT tulee selvittämään uuden, nykyajan tason mukaisen lennokkiohjaajakurssin järjestämistä yhteistyössä Suomen Urheiluilmailuopiston kanssa. Yleisesti: Toimikunta tulee tukemaan paikallisen tason hankkeita keskitetyllä tiedolla ja asiantuntemuksella sekä tekee edunvalvontaa eri viranomaisten kanssa. Ilmapallotoimikunta (IT) Koulutustoiminta Tärkein tavoite on edelleen koulutustoiminnan aktivointi. Kuumailmapallolentämisen teoriakoulutuksen järjestämistä Suomen Urheiluilmailuopiston nettialustalla selvitetään. Lennonopettajia aktivoidaan käynnistämään uusia kursseja sekä markkinoimaan niitä. Kilpailutoiminta Lajin SM-kilpailut järjestetään Jyväskylässä toukokuun aikana. EM-kilpailuihin osallistutaan maajoukkueen puitteissa. Tapahtumat Saloon ja Mäntsälään on suunnitteilla helmikuussa kuumailmapallotapahtuma. Perinteinen Inkala Meeting on syyskuussa. Muuta Yritetään edelleen löytää keino aktivoida vanhoja lentäjiä pitämään lupakirjansa voimassa. Uusien kurssien kautta saataisiin vastaavasti uusia harrastajia. Kaasupallot 9

10 Kaasupallo-teamit aikovat tehdä harjoituslentoja Saksassa myös vuoden 2012 aikana. Gordon Bennett kilpailuun Suomesta on osallistumassa kaksi palloa. Laskuvarjotoimikunta (LT) Laskuvarjotoimikunta (LT) kehittää laskuvarjourheilua ja omaa toimintaansa SIL strategiavetoisesti ja laskuvarjohyppääjiä kuullen. LT:n toiminnan painopisteet ovat edunvalvonnassa, seuroille annettavassa palvelussa, urheiluilmailussa sekä viestinnässä. LT tekee aktiivisesti yhteistyötä seurojen avainhenkilöiden, SIL:n hallinnon (toimisto ja hallitus) ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa. Vuonna 2013 LT järjestää seurojen avainhenkilöille tarkoitetun Kerhopomopalaverin sekä vuoden tärkeimpänä tapahtumana kaikille laskuvarjohyppääjille suunnatun Turpaboogien. LT:n toiminnan tavoitteena on laskuvarjohyppääjien edun mukainen toiminta, ja tämän toteutuminen edellyttää hyvää kommunikaatiota LT:n ja laskuvarjohyppääjien sekä muiden sidosryhmien välillä. LT jatkaa vuorovaikutuksen kehittämistä niin seurojen avainhenkilöiden kuin liiton yksittäisten jäsentenkin kanssa. LT hakee uusia tiedottamisen ja vuorovaikutuksen keinoja pyrkien tuomaan LT:n toiminnan ja päätöksenteon lähemmäs harrastajia. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi LT:n blogin ja facebook-profiilin perustaminen. Tiedottamista laskuvarjohyppääjien keskustelufoorumilla jatketaan. LT pyrkii myös yksinkertaistamaan omia prosessejaan ja lisäämään LT:n sisäistä vuorovaikutusta LT:n, komiteoiden ja auditoijien välillä. LT:n toiminnan yhtenä painopisteenä on palveluiden kehittäminen Siipiseuroille. Näitä palveluita ovat mm. Siipiseura-auditoinnit, laadukkaan koulutusohjelman ja -materiaalin tarjoaminen, Siipiseuroille tarkoitetun markkinointi- ja viestintämateriaalin valmistaminen sekä laskuvarjohyppytoiminnan turvallisuudenseurantajärjestelmän kehittäminen. Järjestelmän tarkoituksena on edistää turvallisuutta ja LT hakee tukisäätiöltä tukea vuonna 2013 laskuvarjohyppytoiminnan riskitekijöiden raportointi- ja seurantajärjestelmän kehittämiseen. Siipiseura-auditoinnit ovat yksi merkittävimmistä eduista Siipiseuroille, ja LT panostaa sen SIL strategian mukaiseen kehittämiseen ja tukemiseen. LT valmistaa ja päivittää alkeiskursseilla ja tapahtumissa uusille jäsenille jaettavaa markkinointimateriaalia Siipiseuroista, sekä uusii LT:n vuosien saatossa laatimien oppaiden ulkoasun. Oppaiden tilaukset tehdään LT:n tarjoaman nettikaupan kautta suoraan painotalosta. Tällä pyritään pienentämään seuroille oppaista aiheutuvia kustannuksia ja mahdollistamaan nopea materiaalien päivittäminen. Vuoden 2013 alusta otetaan käyttöön uudet LT:n suunnittelemat ja toteuttamat lisenssit. Lisenssien merkittävin etu on kansainväliset vaatimukset täyttävä sisältö ja ulkoasu. LT aloittaa selvitystyön OPS M6-1:n muuttamisesta. LT pyytää niin koulutuksen, yleisen hyppytoiminnan, kaluston kuin kilpailutoiminnankin osalta aktiivisesti palautetta kentältä ja päivittää sen perusteella ohjeitaan ja muuta materiaalia. LT tiedottaa uusista ohjeista, suosituksista ja koulutusohjelmista ja julkaisee entiseen tapaan turvallisuustiedotteita ja kouluttajakirjeitä mikäli niille ilmenee tarvetta. Kalustohenkilöiden koulutukseen ja kalustotilojen tarkastamiseen pyritään löytämään hyvä ratkaisu. 10

11 Kilpailutoiminnan painopisteenä on kotimaisten kilpailujen sekä valmennustoiminnan kehittäminen. Kotimaisista kilpailuista järjestetään SM-kilpailut sekä liigakisoja eri lajeissa. Kansainvälisiin kisoihin pyritään lähettämään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti harjoittelevia joukkueita. Jokaisessa lajissa pyritään saamaan vähintään yksi suomalaistuomari ensimmäisen kategorian kansainvälisiin kilpailuihin ja tavoitteena on, että jokaiseen lajiin koulutetaan lisää tuomareita. Maajoukkuetoimintaa ja maajoukkueeseen valittavien laskuvarjohyppääjien ja edustusurheilijoiden valintaperusteita ja tukijärjestelmää kehitetään. LT:n tavoitteena on päästä vaikuttavaksi toimijaksi kilpailutoiminnassa. Nousuvarjotoiminta (NV) Lajin kattoyhdistys, Suomen Nousuvarjo- ja Leijaliitto, on Ilmailuliiton jäsenjärjestö ja tekee liiton kanssa yhteistyötä. Suomen Nousuvarjo- ja Leijaliitto ry myös markkinoi Suomen Ilmailuliittoa toiminnassaan. Lajissa järjestetään lennättäjäkursseja yli 12-vuotiaille. Lisäksi Suomen Nousuvarjo- ja Leijaliitto ry järjestää lajin SM-kilpailut. Liiton järjestämillä nuorisoleireillä järjestetään nousuvarjolennätystä sen ollessa halpa ja yksinkertainen tapa ilmailua lähellä olevan elämyksen antamiseksi. Laji elää suvantovaihetta ja toiminta on vain muutamien alueellisten alajaosten varassa. Purjelentotoimikunta (PT) Purjelentotoimikunnan tavoite on auttaa ja edistää purjelentoharrastusta eri muodoissa peruskurssilaisesta aina kilpaurheilun huipulle. Toimikunta toimii yhteistyössä tavoitteen saavuttamiseksi Suomen Urheiluilmailuopiston sekä kerhojen kanssa. Edunvalvonta Purjelentotoimikunta kehittää vahvasti suomalaisen purjelennon kenttää sekä kansainvälisellä tasolla että kotimaisessa viranomaisyhteistyössä. Edunvalvonnan kannalta keskeiset yhteydet ovat European Gliding Union (EGU), Nordic Gliding Meeting (NGM) ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Käytännön tasolla Purjelentotoimikunta osallistuu erityisesti EASA-lupakirjoja ja koulutusorganisaatioita koskevaan valmistelutyöhön. Purjelentotoimikunnalla on keskeinen rooli kun huolehditaan siitä, että suomalaiset viranomaiset soveltavat eurooppalaisia määräyksiä maalaisjärjellä, eikä purjelennosta tehdä tarpeettoman hankalaa. Urheiluilmailu Matkalentourheilua edistetään Purjelennon Suomen Cup -kilpailun avulla. Kilpailu käydään kotikenttäkisana matkalentoliigan (Onlinecontest) säännöillä Internetissä. 11

12 Vuoden 2013 tärkeimmät kilpailut ovat Räyskälän Finnish Nationals (Unofficial pre-worlds) MM-esikilpailut. Niihin toivotaan muitakin kuin suomalaisia kilpailijoita. Samassa yhteydessä järjestetään vakio-, 15m- ja kaksipaikkaisluokien Suomen mestaruuskilpailut. Myös kerho- ja 18m -luokat kilpailevat SM-arvosta jossain muussa yhteydessä, samoin maaliinlaskun SM kilpailut. SM-säännöt tarkistetaan talven kuluessa. Suomesta on edustus useimmissa ulkomaisissa arvokilpailuissa ja kilpailijoita tuetaan mahdollisuuksien mukaan myös taloudellisesti. Suomen ennätysten tekemistä varten kirjoitetaan ohjeisto tai säännöt. PT osallistuu FAI:n alaisen IGC:n (International Gliding Committee) toimintaan. Tavoite on tällä hetkellä vaatimaton: vaikuttaa arvokilpailujen paikkoihin ja sääntömuutoksiin siten, että edistetään suomalaisten urheilijoiden mahdollisuuksia. Palvelut Merkittävä osa purjelennon harrastajien tarvitsemista palveluista on lentoturvallisuuden kehittämistä. Sitä voidaan edistää periaatteessa kahdella tavalla: reaktiivisesti, keräämällä kokemuksia poikkeamista ja kehittämällä niistä saatua oppia tai proaktiivisesti, kartoittamalla potentiaalisia riskejä ja hakemalla niihin ratkaisuja. Reaktiivinen työ on käynnistetty, aineistoa kerätään. Vintturihinaus yleistyy nopeasti. Toimintaan tulee mukaan henkilöitä, joilla ei ole aiempaa kokemusta vintturista. Turvallisuuden ja juohean toiminnan edistämiseksi PT laatii itse ohjeen, tai muokkaa Euroopasta löytyvää aineistoa ohjeeksi, yhteistyössä vintturikerhojen kanssa. Tavoiteaikataulu on ennen seuraavaa lentokautta. Purjelentotoimikunta tukee Suomen Urheiluilmailuopistoa perus- ja jatkokoulutusmenetelmien kehittämiseksi ja lennonopettajien toiminnan vahvistamiseksi. Suomi osallistuu yhteispohjoismaiseen SVEDANOR-koulutukseen Urheiluilmailuopiston avustuksella. Simulaattorien osuutta koulutuksessa tutkitaan ja edistetään. Moottoripurjehtijat (TMG-luokka) Purjelentotoimikunta edistää purjelentäjien kannalta tärkeää EASA LAPL(S)+TMG extension -kelpuutusta. Viestintä Toimikunta viestii purjelentäjille. Merkittäväksi viestintäkanavaksi on noussut Hannu Nurmirannan ylläpitämä Purjelentofoorumi Pulinajakso. Ilmailuun laaditaan artikkeleita ajankohtaisista teemoista. Purjelentokerhojen vaikuttajille järjestetään Avainhenkilöpäivät yhteistyössä Suomen Urheiluilmailuopiston kanssa. Liidintoimikunta (LiT) Liitämistä koskevan säännöstön uudistaminen, joka on ollut useamman vuoden projekti, on saatu pääosin valmiiksi. Vuoden 2013 aikana LiT jatkaa edelleen uusitusta säännöstöstä ja ohjeistuksesta tiedottamista 12

13 sidosryhmilleen sekä pyrkii saattamaan voimaan loput puuttuvista tai päivitystä vaativista asiakirjoista. Toimikunnan sisällä tehty organisaation uudistaminen on tehostanut asioiden käsittelyä ja luo mahdollisuudet tarkempaan lajityöskentelyyn myös jatkossa. Harrastajat LiT edistää tunnettuuttaan kentällä pitämällä yhteyttä kerhojen avainhenkilöihin. Vuoden 2013 aikana järjestetään tapahtumia, jotka tuovat lajille lisänäkyvyyttä. Lisäksi LiT varautuu tukemaan itsenäisille piloteille järjestettäviä erilaisia kurssi- ja leiritapahtumia. Toimikunnan ohjeistuksella SUIO:n hankkima hinauskalusto on hyödyksi em. tapahtumissa. Harrastajien sekä kerhojen vakuutusturvaa kehitetään. Koulutus Normistoa kehittämällä ja vakuutuksista neuvottelemalla pyritään helpottamaan tutustumiskurssien järjestämistä. Lisäksi LiT varautuu ostamaan valmista materiaalia opettajien käyttöön (opetus- ja muu tukimateriaali). Selvitystyötä varjo- ja riippuliidon alkeiskoulutuksen suorittamisesta etäopiskeluna SUIO:n verkko-opiston kautta jatketaan. Järjestetään vuosittainen opettajatapaaminen ja kerhojen avainhenkilöiden tapaaminen. Jatkokoulutusten ja -kurssien järjestämisessä avustaminen. Turvallisuus Uusien käytäntöjen myötä termiikkitarkastuksiin tarkoitetut resurssit suunnataan kerhojen opastukseen ja ohjaukseen sekä omavalvonnan kehittämiseen. Lisätään säännöllistä yhteydenpitoa ja pyritään järjestämään tapaamiset kouluttajien ja kerhojen puheenjohtajien kanssa. Vaaratilanneraportointikäytäntöä pyritään kehittämään niin, että kynnys raportointiin madaltuu entisestään. Tavoitteena on kehittää järjestelmää, jonka harrastajat kokevat tärkeäksi ja muuttaa sitä avoimempaan ja informatiivisempaan suuntaan. Ilmailukeskukset LiT haluaa osaltaan edistää nykyisten ja uusien lentopaikkojen kehittämistä sekä niiden yhteyteen liitettäviä kaupallisia palveluja, kuten hinauspalveluja. Käytännössä LiT pyrkii levittämään tietoa mahdollisuuksista, kuten EU-tukihankkeista sekä tarvittaessa auttaa toimintaa alkuun. SUIO:n kanssa aloitettua yhteistyötä jatketaan. Kilpaurheilu LiT tukee pitkäjänteisen ja tavoitteellisen valmennuksen kehittämistä maajoukkuetasolla, kilpalentotasolla sekä ns. junioritasolla. Arvokisamatkoja tuetaan ja ensikertalaisten kynnystä osallistua kisoihin madalletaan kannustamalla osallistumaan ranking-kisoihin. Vuonna 2013 tuet kohdistuvat erityisesti SM-kilpailuiden järjestämiseen sekä internetissä ylläpidettävän kansainvälisen varjo- ja riippuliidon matkalentoliigaan, XContestiin. Sen tarkoituksena on kannustaa pilotteja suorittamaan matkalentoja. LiT osallistuu delegaatin kautta SIL:n urheilijavaliokunnan toimintaan. Yhteiskuntavastuu Hinauskaluston ja moottorilentäjien aiheuttamien melupäästöjen hallitseminen ja muiden ympäristöongelmien vähentäminen jakamalla tietoa ja kokemuksia sekä tarpeen tullen järjestämällä kerhoille lisäopastusta ja ohjausta. Liitäjiä kannustetaan aktiivisesti löytämään keinoja liitoharrastusten 13

14 yhteiskunnallisen tarpeellisuuden esiintuomiseen. Lajien tunnettuuden lisäämistä jatketaan osallistumalla kauden päälentonäytöksiin edellisvuosien tapaan. Hallinto LiT pyrkii helpottamaan liitämiseen liittyvää byrokratiaa sääntöuudistusten myötä. Tiedonvaihtoa ja yhteistyötä kerhojen ja SIL:n avainhenkilöiden ja toimiston välillä ylläpidetään vuosittain järjestettävässä liitäjien syystapaamisessa, jonka LiT järjestää yhteistyössä isäntäkerhon kanssa ja jota LiT tukee taloudellisesti. ILMAILUN HUIPPU-URHEILU Liiton huippu-urheilun perustan muodostaa eri lajien SM-kilpailut, laaja Suomen Cup ja epävirallisempien kansallisten kilpailujen tarjonta. Virallinen kilpailukalenteri julkaistaan osana liiton laajempaa tapahtumakalenteria internetsivuilla. Huippu-urheilun tukitoimiin kuuluu urheilijavaliokunnan lajeista riippumaton toiminta sekä erittäin merkittävä lajien oma valmennustoiminta. Toimintavuoden aikana järjestetään vuoden 2013 purjetaitolennon MM-kilpailut Oripäässä sekä valmistellaan vuoden 2014 purjelennon MM-kilpailuja Räyskälään. FAI:n arvokilpailujen (MM, EM, World Cup) aikataulut löytyvät internetsivulta Lisäksi monissa lajeissa kilpaillaan mestaruuksista myös pohjoismaisella tasolla. 14

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Esitys vuosikokoukselle Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 YMPÄRISTÖ... 4 TIEDOTUSTOIMINTA... 4 JULKAISUTOIMINTA...

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Moottorilentotoimikunta Talvipäivät 2016, Pieksamäki, Hotelli savonsolmu

Moottorilentotoimikunta Talvipäivät 2016, Pieksamäki, Hotelli savonsolmu Moottorilentotoimikunta Talvipäivät 2016, Pieksamäki, Hotelli savonsolmu MT painopistealueet KV-edunvalvonta Kisatoiminta Taito- ja purjetaitolento Tarkkuus- ja rallilentäminen Vuosi 2015 EASA julkaisi

Lisätiedot

HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulain muuttamiseksi - Sisällön tarkastelua lennokkitoiminnan näkökulmasta -

HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulain muuttamiseksi - Sisällön tarkastelua lennokkitoiminnan näkökulmasta - SIL LENNOKKITOIMIKUNTA - Tilanne 9 / 2014: Hallitus on jättänyt vuoden 2014 alkupuolella eduskunnalle esityksen ilmailulain muuttamisesta. Eduskunta on käsitellyt lakiehdotuksen 5.6.2014 ja siirtänyt sen

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytään kevätkokouksessa 19.3.2016

TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytään kevätkokouksessa 19.3.2016 TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytään kevätkokouksessa 19.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS KEVÄTKOKOUKSELLE Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTAKERTOMUS 2015 Sisällysluettelo Yleiskatsaus 2015...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Puolustusvoimat, Sisäministeriö - Suomen ilmailuliitto. ilmatilatyöryhmä

Puolustusvoimat, Sisäministeriö - Suomen ilmailuliitto. ilmatilatyöryhmä Kohta Kommentti Lausunnon antaja Ilmavoimien esikunta on laatinut Puolustusvoimien lausunnon TraFin lausuntopyyntöön Määräysluonnoksesta OPS M1-28, Vaara-alueet. Lausunto on koordinoitu Sotilasilmailun

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TRAFI/4482/ /2015 MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN Määräysluonnoksen tarkastelua lennokkien näkökulmasta

TRAFI/4482/ /2015 MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN Määräysluonnoksen tarkastelua lennokkien näkökulmasta SIL LENNOKKITOIMIKUNTA TRAFI/4482/03.04.00.00/2015 MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN Määräysluonnoksen tarkastelua lennokkien näkökulmasta Tilannekatsaus lain ja määräysten osalta:

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt SUOMEN ILMAILULIITTO RY Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 22.11.2006 1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2005/km SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista.

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista. SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. YLEISTÄ Varsinaisen toiminnan osalta jatkamme perinteisiä ja uusia aloitettuja toimintoja. Liiton tiedottaminen niin sisäisesti kuin ulkoisesti tulee

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Esitys liiton syyskokoukselle Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Esitys liiton syyskokoukselle Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Esitys liiton syyskokoukselle 12.11.2016 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 YMPÄRISTÖ... 3 TIEDOTUSTOIMINTA...

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen 2014-2018 Alustus Suomen Bridgeliiton junioritoimikunta on tehnyt jo vuosia töitä koululais- ja junioripelaajiemme

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Liiton lajit: saappaanheitto ja autonrenkaanheitto Toiminnanjohtaja Eeva Isokorpi 15.11.2012 Versio 0.2E SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2(8) SISÄLLYS

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hallituksen esitys vuosikokoukselle hyväksytty hallituksen kokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hallituksen esitys vuosikokoukselle hyväksytty hallituksen kokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hallituksen esitys vuosikokoukselle hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.9.2015 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo YLEISTÄ...

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV).

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV). SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4-2001 AIKA: PAIKKA: Ke 29.8.2001 klo 18.00 alkaen SIL ry, Malmi LÄSNÄ: Ilkka Keinänen puheenjohtaja Timo

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma 2010 Hallitus 28.9.2009 Varsinainen kokous 25.4.2010 1(11)

Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma 2010 Hallitus 28.9.2009 Varsinainen kokous 25.4.2010 1(11) 1(11) TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Perusarvot... 2 2. Tarkoitus ja toteuttaminen... 2 3. Strategiset päämäärät 2010-2012... 3 4. Organisaatio ja toiminta vuonna 2010... 3 4.1. Liiton organisaatio... 3 4.2.

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

Ringettepelaajan tie huipulle!

Ringettepelaajan tie huipulle! Ringettepelaajan tie huipulle! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja perustoimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

STRATEGIA SIL v.1.0

STRATEGIA SIL v.1.0 STRATEGIA SIL 2020 28.11.2015 v.1.0 Päivitys 10.1.2016 SIL 2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Strategiaprosessi 3 2 YHTEENVETO 4 2.1 Tämän dokumentin tarkoitus 4 2.2

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010 SSqL:n hallituksen kokous 7. / 2010 pöytäkirja AIKA 17.6.2010 torstai klo 17.30 20.30 PAIKKA Helsinki, SLU, Kunto kabinetti Läsnä Leo Hatjasalo pj. Lars Ekholm (esittelijä) Tomi Niinimäki Juha Sarlund

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo Yleistä...2 Kausi 2010 yhteenveto...2 Painopisteet toiminnan kehittämisessä kaudelle 2011...2 Tiedottaminen...2 Yhteistyökumppanit...3 Kilpailutoiminta...4

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Uutisia säädösrintamalta

Uutisia säädösrintamalta Uutisia säädösrintamalta SUOMEN ILMAILULIITTO Avainhenkilöpäivät 17.10.2015 Päivi Metsävainio, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulain muutos Muutoksen taustalla poikkeama-asetus (376/2014)

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää yhden vastuuhenkilön, joka yhdessä itse valitsemiensa

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2011 (esitetään hyväksyttäväksi Kerhojen kokouksessa 31.10.2010)

Suomen Keskusshakkiliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2011 (esitetään hyväksyttäväksi Kerhojen kokouksessa 31.10.2010) Suomen Keskusshakkiliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2011 (esitetään hyväksyttäväksi Kerhojen kokouksessa 31.10.2010) Vuosi 2011 on koulushakin teemavuosi. Tavoitteena on innostaa koululaisia shakin

Lisätiedot

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto Ilmailu ja nuoret Suomen Ilmailuliitto Lennokit Lennokkiurheilu on ilmailun monipuolinen laji. Vaihtoehtoja riittää vapaastilentävistä siima- ja radio-ohjattaviin. Monet ilmailijat ovat aloittaneet harrastuksensa

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Asianajotoiminnan kehittämisohjelma

Asianajotoiminnan kehittämisohjelma Asianajotoiminnan kehittämisohjelma ASIANAJOTOIMINNAN KEHITTÄMISOHJELMA Tausta ja tavoitteet Suomen Asianajajaliitto - sääntelee ja valvoo asianajotoimintaa, - edistää asianajopalveluiden laatua, - kouluttaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Suomen Ringetteliitto ry

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Ringetteliitto ry SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN RINGETTELIITON PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON ORGANISAATIO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Sääntöseminaari 2016 Tuomarin urapolku. Tervetuloa

Sääntöseminaari 2016 Tuomarin urapolku. Tervetuloa Tuomarin urapolku Tervetuloa Tuomarin urapolku KTR:n ja tuomariklubin yhteisprojekti Tarkoituksena kuvata tuomarin polun eri mahdollisuuksia ja avata eri vaiheet sekä lisätä läpinäkyvyyttä Julkaistu netissä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot