TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2013"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 hallituksen esitys vuosikokoukselle 2013 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry

2 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 YMPÄRISTÖ... 3 TIEDOTUSTOIMINTA... 4 JULKAISUTOIMINTA... 4 KANSAINVÄLINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 LIIKETOIMINTA... 4 JÄRJESTÖMARKKINOINTI... 4 NUORISOTOIMINTA... 5 VIRANOMAISEN AVUSTAMISTEHTÄVÄT, VIRANOMAISTYYPPISET TEHTÄVÄT... 5 Ilmatilatyöryhmä... 6 LAJITOIMINTA... 6 Moottori- ja Ultrakevyttoimikunta (MUT)... 6 Lennokkiurheilu (LeT)... 7 Ilmapallotoimikunta (IT)... 9 Laskuvarjotoimikunta (LT) Nousuvarjotoiminta (NV) Purjelentotoimikunta (PT) Liidintoimikunta (LiT) ILMAILUN HUIPPU-URHEILU

3 YLEISTÄ Uusi toiminnanjohtaja aloitti tehtävässään tammikuun alussa. Hallitus tukee häntä työssään ja avustaa tehtäviin perehdyttämisessä. Toiminnanjohtajan tärkein tehtävä on alkuun perehtyä ilmailun toimintakenttään tapaamalla ihmisiä ja tutustumalla Ilmailuliiton edistämiin lajeihin. Toimiston johtamisessa hänen tehtävänsä on luoda toimiston nykyisillä henkilöstöresursseilla toimiva työskentelytapa. Toiminnanjohtajan ensimmäinen etappi on valmistella maaliskuun liittokokous varsin haastavissa olosuhteissa hallituksen tukemana. Vuoden 2012 liittokokouksen päätösten velvoittamana hallitus jatkaa SIL 2020 strategian toteuttamisen valmistelua. Tähän liittyen tuodaan vuoden liittokokoukselle esitys uudesta toimintamallista, joilla toimivan organisaation keskinäistä yhteistyötä pyritään tiivistämään luottamusmiestyöskentelyssä ja tehtävien jaossa toimiston kanssa. ILMAILU-lehteä ja sähköistä viestintää kehitetään edelleen. Lehden osalta levikkikehitys on ollut ilahduttavaa ja lehden lisääntyneen lukijakunnan toivotaan kasvattavan edelleen jäsenistömäärää. Rahoituksen tehostaminen jatkuvasti kiristyvässä tilanteessa on haaste, johon on tartuttava. Erilaisia tapoja markkinoida ilmailua ja sen tapahtumia tehostetaan. Hallitus on tiiviisti sitoutunut uuteen strategiaan ja jatkaa sen pohjalta yhteistyötä ilmailun eri lajien toimintaedellytysten parantamiseksi. Tärkein hallituksen tehtävä on toimintavuonna yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa saattaa liiton talouden sopeutustoimet päätökseen. Edelleen, tavoitteena on hankkia uusia tulonlähteitä kehittyvän ilmailun edunvalvontatoiminnan ja ilmailun edistämisen mahdollistamiseksi eri muodoissa valitun toimintastrategian mukaisesti. YMPÄRISTÖ SIL järjestää ympäristökoulutusta ja tietoiskuja ilmailulajien yleisiin tapahtumiin. Ympäristöasioiden tuntemus on keskeisessä roolissa liiton uuden organisaation kehittämissä. SIL-avainhenkilöitä ja luottamushenkilöstöä pidetään ympäristöasioiden osalta ajan tasalla lajivaliokunnan kokouksissa sekä Avainhenkilöpäivillä. Isompaa harrastajakuntaa pidetään ajan tasalla ILMAILU-lehden välityksellä. Liiton ympäristövastaava seuraa FAI:n ympäristökomission toimintaa ja on yhteyksissä SLU:n moottorillisten lajien edustajiin lähinnä meluasioista. Ympäristötietoisuutta lisätään keräämällä edelleen kokemuksia eri lentopaikoilta. Kentiltä toivotaan otettavan liittoon yhteyttä, jos eteen tulee hankala ympäristöaiheinen tilanne. Myös hyvistä kokemuksista toivotaan tietoa. Liitto laatii jäsenistölle toimintamalleja ympäristölupa-asioihin. Sidosryhmille, kuten ympäristöviranomaisille, pidetään tarvittaessa tiedotustilaisuuksia. Tarvittaessa liitto tilaa konsulttiapua asiantuntijoilta. 3

4 TIEDOTUSTOIMINTA Suomen Ilmailuliiton tiedotustoiminnan keskeisin väline on ILMAILU-lehti. Lehden tuotanto ulkoistettiin elokuussa Alkuvuoden 2013 aikana seurataan lehden laadun kehittymistä. Sisäisessä jäsenistölle suunnatussa viestinnässä lehti ja sen mukana tulevat sähköiset palvelut ovat pääkanava, mutta niitä hyödynnetään myös ulkoisille kohderyhmille kohdennetussa tiedotuksessa. Nopean tiedottamisen välineenä toimivat liiton internet-sivut. Niitä hyödyntävät aktiivisesti myös lajitoimikunnat luottamushenkilöstön toimesta. Lehdistötiedotteita laaditaan ajankohtaisista asioista sekä suurimmista kilpailuista. SM-kilpailujen ja tapahtumien tulostiedottamisesta vastaa järjestävä paikallisorganisaatio. Kansainvälisissä kilpailuissa toimisto tukee joukkueita, mutta tiedotusvastuu on paikan päällä nykytekniikan mahdollistaessa suoran tiedottamisen. Liiton viestintä on myös uudelleen järjestelyn alla, ja siihen tullaan panostamaan vuoden 2013 aikana. JULKAISUTOIMINTA ILMAILU ilmestyy vuonna 2013 kymmenen kertaa. Lehden journalistiseen sisältöön ja sen suunnitelmallisuuteen sekä ulkoasuun tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Lehden tuotanto on ulkoistettu vuonna 2012 MCI Press Oy:lle. KANSAINVÄLINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Kansainvälisiin kokouksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan taloudelliset resurssit huomioiden. FAI:n kokouskalenteri löytyy osoitteesta Erittäin tärkeässä roolissa on myös Europe Air Sportsin edunvalvontatyöhön osallistuminen ja EAS:n alakomiteoiden kokoukset sekä myös pohjoismainen yhteistyö. LIIKETOIMINTA Tehtyjen analyysien perusteella SIL päätti luopua tappiollisesta SIL Shop-liiketoiminnasta vuoden 2012 loppuun mennessä. Liitto vastaa edelleen sisällöltään jäsenistöä palvelevien painotuotteiden julkaisemisesta. Vuonna 2013 liitolla ei ole liiketoiminnan muodossa harjoitettavaa toimintaa. JÄRJESTÖMARKKINOINTI Lajien markkinointiin on liitosta lainattavissa messuvälineistöä ja kerhot voivat tilata kaikkia ilmailulajeja esitteleviä neliväriesitteitä liiton toimistosta. 4

5 Suomen Ilmailuliiton vuoden 2013 päälentonäytös järjestetään kesäkuuta Lappeenrannan lentoasemalla. Liitto järjestää ilmailulajeja esittelevän osaston jäsenkerhojensa kanssa eri tapahtumiin. Liitto laittaa messuyhteistyökumppanit avoimeen hakuun ILMAILU-lehden välityksellä. Ilman ilmailukerhojen mukana oloa liitto ei messuille lähde. Kisatiedottamista tehostetaan painottamalla kilpailujoukkueille kansainvälisten kilpailujen tiedottamisen tärkeyttä. Liitosta saa mediayhteystiedot kisatiedotteen lähettämiseen kisapaikoilta. NUORISOTOIMINTA Markkinoinnin pääkohderyhmä on nuoret. Liitto on osastollaan ainakin Lapsi- ja Model Expo - pienoismallimessuilla Helsingin Messukeskuksessa sekä nuorten harrastemessuilla. Lennokkilajissa nuoret otetaan huomioon omana ryhmänään sekä harraste-, että kilpailutoiminnassa. Lennokkilajilla on SIL:n ylläpitämä Suomen Cup -kilpailujärjestelmä, jossa kilpaillaan SM-kilpailujärjestelmän rinnalla kevyemmillä säännöillä. Tämä madalluttaa nuorten kynnystä tulla mukaan kilpailutoimintaan. Liitto hoitaa lennokkilajin Suomen Cup -kilpailujen palkinnot ja palkitsemisen vuoden lopulla. TOKA-lennokkien juniorileirejä ja juniorikilpailutoimintaa tuetaan rahallisesti sekä markkinoiden netissä sekä ILMAILUlehdessä. Liitto järjestää jälleen kansainvälisen nuorten työleirin kesällä. Leirin pitopaikka laitetaan avoimeen hakuun ja sitä voivat hakea kerhot ja lentopaikkojen ylläpitäjät. Työleiri soveltuu esimerkiksi isojen tapahtumien järjestämiseen ja lentopaikan fasiliteettien kohentamiseen; pääasiassa yksinkertaisten töiden teettämiseen. Kerhojen järjestämiä nuorten tapahtumia, ohjaajakoulutuksia liitto avustaa tarvittaessa resursseilla tai rahallisesti tappiotakuuna. Nousuvarjolla lentämiselle ei ole ikärajaa ja siksi se on monille ensikosketus ilmailuun. Nousuvarjoa käytetään ainakin liiton järjestämissä nuorisotapahtumissa. Nuorisotyön tekemisen tärkeyttä painotetaan lennokkitapahtumissa. Liitto auttaa tarvittaessa nuorisoleirien järjestelyissä. Lentosimulaattoriharrastus toimii hintansa ja ikärajattomuutensa vuoksi nuorisolle ensikosketukseksi ilmailuun. Harrastuspaikkana voi olla oma koti ja välineenä oma tietokone, joten harrastajien määrän kasvulle ei ole rajoja. Suomen Virtuaali-ilmailijat SVIL ry esittelee harrastusta ilmailutapahtumissa sekä järjestää simulaattoriharrastajille tapaamisia simuviikonloppujen ja CAVOK-kesäleirin muodossa. Simulaattoriharrastajien fs nordic -nettisivusto toimii edelleen simulaattoriharrastajien kohtaamispaikkana. Sivustolla tulee olemaan vuoden aikana simulaattoriaiheisia uutisia kolmella kielellä julkaistuna. Myös ILMAILU-lehteä käytetään harrastuksen markkinointikanavana nuorille. VIRANOMAISEN AVUSTAMISTEHTÄVÄT, VIRANOMAISTYYPPISET TEHTÄVÄT 5

6 Liitto ei päätöksensä mukaisesti osallistu ulkoistetun viranomaistoiminnan harjoittamiseen. Yhteistyötä Trafin kanssa edistetään muun kuin viranomaistehtävien hoidon osalta, muun muassa asiantuntijalausunnoin sekä tiedotusyhteistyön muodossa. Ilmatilatyöryhmä Ilmatilatyöryhmän tehtävä on huolehtia harrasteilmailun edunvalvonnasta ilmatilan käyttöön liittyvissä asioissa. Tehtävänsä toteuttamiseksi ilmatilatyöryhmä seuraa ilmatilan käyttöön liittyvää kehitystä, pitää aktiivisesti yhteyttä viranomaisiin ja ilmaliikennepalvelun tarjoajaan sekä tuo esiin harrasteilmailun tarpeet, laatii lausuntoja ja tekee esityksiä ilmatilaan liittyvissä asioissa, toimii SIL:n sisällä asiantuntijana ja jäsenyhdistysten tukena sekä osallistuu kansainväliseen edunvalvontayhteistyöhön. Edunvalvonnan kannalta keskeiset yhteydet ovat Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Finavia, FAI Commission for Airspace and Navigation Systems ja European Gliding Union (EGU) Airspace Group. Työryhmä pyrkii vaikuttamaan valmisteilla olevaan ilmatilauudistukseen niin, että sen vaikutukset olisivat harrasteilmailun kannalta suotuisia. Ilmatilauudistus on tulossa voimaan marraskuussa 2014 ja sen suunnittelu tapahtuu Viranomaisiin ja ilmaliikennepalvelun tarjoajaan pidetään säännöllisesti yhteyttä. Työryhmä tekee tarvittaessa esityksiä ja laatii lausuntoja ilmatilaan liittyvissä asioissa. Useimmat lausuttavat asiat koskevat tilapäisiä järjestelyjä. Nousevana ilmatilan käyttäjänä ovat miehittämättömät ilma-alukset, joiden suojaksi esitetään vuosittain vaara-alueita. Ilmatilatyöryhmästä päättää Ilmailuliiton hallitus vuosittain. LAJITOIMINTA Moottori- ja Ultrakevyttoimikunta (MUT) MUT:n kokoonpano MUT jatkaa toimintaansa nykyisellä konseptilla, mikäli liittokokous päättää valita MUT:n. Viranomaisen avustaminen Toimikunta käsittelee ilma-alusten muutos- ja rakennuslupahakemukset ja toimittaa niistä lausunnot Trafille. Edunvalvonta Toimikunta antaa lausunnot niistä viranomaismääräysluonnoksista jotka koskevat toimikunnan toimialuetta. Seurataan EASA/EU määräysuudistusta, annetaan lausuntoja NPA/CRD lausuntokierroksella 6

7 oleviin asioihin niiltä osin kuin ne koskevat toimikunnan toimialuetta ja toimitaan tarvittaessa yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa. MUT seuraa kansallisten ilmailusäädösten valmistelua (Trafi ja LVM), annetaan lausuntoja lausuntokierroksella oleviin asioihin niiltä osin kuin ne koskevat toimikunnan toimialuetta ja toimitaan tarvittaessa yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa. Tuleva EASA:n ATO-uudistus - koskee valtaosaa kouluttajista pl. Ultrat? - geneerisen SMS järjestelmän luonti kouluttajille (viranomaisvaatimukset ja yhteistyö) - geneeriset TM ja OM luonti, viranomaisyhteistyö (hyväksyttäminen) Osallistuminen kansainvälisten järjestöjen kokouksiin ja toimintaan, kuten Europe Air Sports, EPFU, EMF, CIMA, CIACA, CIVA Kilpailutoiminta Avustusten jakaminen hakemusten perusteella. Kisojen myöntäminen hakemusten perusteella. Kvdelegaattien nimeäminen esitysten perusteella. Koulutus Yhteistyö SUIO:n kanssa huoltaja- ja rakentajakurssien osalta. Kerhojen SMS koulutuksen tarvetta tutkitaan. Tarve kouluttaa SMS kouluttaja SUIO:lle. Yhteystyö muiden toimikuntien kanssa. Tapahtumat Järjestetään talvipäivät Pieksämäellä. Vapaamuotoinen nostalgia fly-inn Nummelassa experimental- ja ultrakevytkoneille. Experimental-päivät Kuhmossa heinäkuussa. Muut projektit Jatketaan pikipannuprojektia ja tehdään päätös laitteiston hankinnasta. Lentopaikkojen yleisen kunnon kartoittamisen jatkaminen ja siihen liittyvät mahdolliset tukitoiminnot (esim. maalihankinnat keskitetysti, toimikunta ei osta maaleja tms. vaan tarvittaessa neuvottelee keskitetyn ostotarjouksen). Seurataan lentopolttonestetilannetta. Tiedottaminen Ylläpidetään harrastajien kestustelufoorumia. Jatketaan harrasterakentajien tietopankin luomista MUT foorumiin (ent. EUT foorumi). Jatketaan experimental- ja ultra-ilma-alusten tieto- ja kuvapankin päivittämistä. Ilmoitetaan tapahtumista ilmailulehdessä, keskustelufoorumilla ja ilmailuliiton internetsivuilla. Mahdolliset uutiskirjeet jäsenkerhoille. Lennokkiurheilu (LeT) Yleistä 7

8 Lennokkitoimikunnan (LeT) rutiinitehtäviin kuuluu SM- ja Suomen Cup kilpailujen koordinointi ja valvonta, edustusjoukkueiden valinta sekä kansainvälisten ja viranomaisyhteyksien hoito. Toimikunta nimeää vuosittain lajin edustajat FAI:n lennokkikomitean CIAM-yleiskokouksiin, alakomiteoihin ja kansainväliset tuomarit. Toimikunnan jäsenet valitsee puheenjohtaja lajiryhmien esitysten perusteella. Lajiryhmien toimintaan voi osallistua kaikki kyseisestä lajista kiinnostuneet harrastajat ja tuoda kaikkia harrastukseen liittyviä asioita LeT:n käsiteltäväksi. Eri lennokkilajin lajiryhmät päättävät pitkälti lennokkiluokkaansa liittyvistä asioista ja toimikunta vahvistaa ryhmien päätökset sekä myöntää lajiryhmille rahallista tukea. Lennokkilajiryhmiä ovat tällä hetkellä vapaastilentävät, vapaastilentävät sisälennokit, siimaohjatut taitolennokit, siimaohjatut nopeus- ja taistelulennokit sekä radio-ohjatut taitolennokit, -liidokit, -2 metriset liidokit, -helikopterit, -mallilennokit ja -sähkölennokit. Tiedottaminen LeT tiedottaa toiminnastaan jäsenille lennokit-nettiä, liiton internetsivustoja ja perinteistä ILMAILU-lehteä käyttäen. Lennokkilajien tapahtumakalenteri julkaistaan Ilmailuliiton web-sivuilla. Jäsenyhdistyksiltä toivotaan tietoja paikallisista tapahtumista julkaistavaksi kalenterissa, ja myös rohkaistaan heitä tiedottamaan tapahtumistaan mediassa. Kilpailutoiminta Kansainväliset kilpailut Suomesta osallistuu arvokilpailuihin noin 25 kilpailijaa. Tavoitteena on jatkaa lennokkiurheilijoiden viime vuosien hyviä esityksiä EM- ja MM-kilpailuissa. Mitaliketjulle odotetaan jatkoa yhden joukkue ja yhden henkilökohtaisen mitalin muodossa. Joukkueet MM- ja EM-kilpailuihin valitaan ennalta sovittujen karsintakilpailujen perusteella. Suomessa järjestetään maaliskuussa vapaastilentävien lennokkien Maailmancupin osakilpailu Porissa. Kansalliset kilpailut SM-kilpailuja järjestetään 15:ssä ja Suomen Cup kilpailuja 20:ssa eri lennokkiluokassa ja osakilpailuineen tämä tarkoittaa lähes 70 eri kilpailun järjestämistä. Tämän lisäksi jäsenkerhot järjestävät kymmeniä kansallisia kilpailuja. Tapahtumat Lennokkilajin kunniapalkintojen, SM-mitalien ja Suomen Cup -mitalien jakotilaisuus järjestetään loppu syksystä. Viime vuosina palkintojenjakogaalan yhteydessä on järjestetty sisähallilennätystapahtuma, jota toimikunta on tukenut taloudellisesti. Toimikunnan tavoitteena on luoda lennokkilajeille yksi yhteinen vuosittainen sisä- ja ulkotapahtuma, johon voisivat osallistua kaikki harrastajat. Palkintojenjakotilaisuuden yhteydessä pidettävästä sisähallilennätystapahtumasta onkin muodostumassa vakiintunut sisätapahtuma, mutta ulkotapahtuma etsii vielä muotoaan. Tulevaisuuden suuntaviivat 8

9 Lennokkitoimikunnan toimintaa tulee saada lähemmäksi tavallista harrastajaa. LeT:n toiminta on ollut merkittävissä määrin kilpaurheilun ympärillä olevien asioiden hoitamista ja tavallinen harrastaja on jäänyt sivurooliin. Lennokkiharrastukseen on myös tullut kokonaan uusia ulottuvuuksia uusien nykytekniikkaa hyödyntävien harrastemuotojen myötä, mitkä eivät sovi perinteisiin kilpailuluokkiin perustuviin lajeihin. Toimikunta on jo aikaisemmin huomioinut mm. FPV-lennätyksen turvallisuusohjeissa perustuen muualla maailmalla käytössä oleviin ohjeisiin. Yhteistyö viranomaisten kanssa tulee olemaan lähitulevaisuudessa merkittävässä roolissa lennokkitoimintaa käsittelevän ilmailumääräyksen valmistelutyössä. Toimikunta harkitsee myös isojen, yli 20-kiloisten, lennokkien tarkastustoimintaa liiton puitteissa sekä isojen lennokkien lennättäjille myönnettävää lennättäjäluokitusta mm. Tanskan mallin mukaisesti mitä voisi kutsua SIL-sertifikaatiksi. Tämä olisi tukemassa määräysvalmistelutyötä sekä antaisi mahdollisuuden lennättää lentonäytöksissä ilman erillistä selvitystä ilmailuviranomaiselle. LeT rohkaisee paikallista kerhotasoa yhteistyöhön toimikunnan kanssa paikallisen tason hankkeissa. Toimikunnalla on käytettävissä asiantuntemusta lennokkikenttien ympäristöasioihin ja melukysymyksiin on olemassa mittauksiin perustuva aineisto. LeT ei voi yksinään perustaa uutta kenttää, mutta voi olla avustava taho paikalliselle hankkeelle. Samoin on nuorisotyön suhteen; Toimikunta ei kykene järjestämään kurssia, mutta voi avustaa paikallisen tason järjestelyissä. LeT tulee selvittämään uuden, nykyajan tason mukaisen lennokkiohjaajakurssin järjestämistä yhteistyössä Suomen Urheiluilmailuopiston kanssa. Yleisesti: Toimikunta tulee tukemaan paikallisen tason hankkeita keskitetyllä tiedolla ja asiantuntemuksella sekä tekee edunvalvontaa eri viranomaisten kanssa. Ilmapallotoimikunta (IT) Koulutustoiminta Tärkein tavoite on edelleen koulutustoiminnan aktivointi. Kuumailmapallolentämisen teoriakoulutuksen järjestämistä Suomen Urheiluilmailuopiston nettialustalla selvitetään. Lennonopettajia aktivoidaan käynnistämään uusia kursseja sekä markkinoimaan niitä. Kilpailutoiminta Lajin SM-kilpailut järjestetään Jyväskylässä toukokuun aikana. EM-kilpailuihin osallistutaan maajoukkueen puitteissa. Tapahtumat Saloon ja Mäntsälään on suunnitteilla helmikuussa kuumailmapallotapahtuma. Perinteinen Inkala Meeting on syyskuussa. Muuta Yritetään edelleen löytää keino aktivoida vanhoja lentäjiä pitämään lupakirjansa voimassa. Uusien kurssien kautta saataisiin vastaavasti uusia harrastajia. Kaasupallot 9

10 Kaasupallo-teamit aikovat tehdä harjoituslentoja Saksassa myös vuoden 2012 aikana. Gordon Bennett kilpailuun Suomesta on osallistumassa kaksi palloa. Laskuvarjotoimikunta (LT) Laskuvarjotoimikunta (LT) kehittää laskuvarjourheilua ja omaa toimintaansa SIL strategiavetoisesti ja laskuvarjohyppääjiä kuullen. LT:n toiminnan painopisteet ovat edunvalvonnassa, seuroille annettavassa palvelussa, urheiluilmailussa sekä viestinnässä. LT tekee aktiivisesti yhteistyötä seurojen avainhenkilöiden, SIL:n hallinnon (toimisto ja hallitus) ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa. Vuonna 2013 LT järjestää seurojen avainhenkilöille tarkoitetun Kerhopomopalaverin sekä vuoden tärkeimpänä tapahtumana kaikille laskuvarjohyppääjille suunnatun Turpaboogien. LT:n toiminnan tavoitteena on laskuvarjohyppääjien edun mukainen toiminta, ja tämän toteutuminen edellyttää hyvää kommunikaatiota LT:n ja laskuvarjohyppääjien sekä muiden sidosryhmien välillä. LT jatkaa vuorovaikutuksen kehittämistä niin seurojen avainhenkilöiden kuin liiton yksittäisten jäsentenkin kanssa. LT hakee uusia tiedottamisen ja vuorovaikutuksen keinoja pyrkien tuomaan LT:n toiminnan ja päätöksenteon lähemmäs harrastajia. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi LT:n blogin ja facebook-profiilin perustaminen. Tiedottamista laskuvarjohyppääjien keskustelufoorumilla jatketaan. LT pyrkii myös yksinkertaistamaan omia prosessejaan ja lisäämään LT:n sisäistä vuorovaikutusta LT:n, komiteoiden ja auditoijien välillä. LT:n toiminnan yhtenä painopisteenä on palveluiden kehittäminen Siipiseuroille. Näitä palveluita ovat mm. Siipiseura-auditoinnit, laadukkaan koulutusohjelman ja -materiaalin tarjoaminen, Siipiseuroille tarkoitetun markkinointi- ja viestintämateriaalin valmistaminen sekä laskuvarjohyppytoiminnan turvallisuudenseurantajärjestelmän kehittäminen. Järjestelmän tarkoituksena on edistää turvallisuutta ja LT hakee tukisäätiöltä tukea vuonna 2013 laskuvarjohyppytoiminnan riskitekijöiden raportointi- ja seurantajärjestelmän kehittämiseen. Siipiseura-auditoinnit ovat yksi merkittävimmistä eduista Siipiseuroille, ja LT panostaa sen SIL strategian mukaiseen kehittämiseen ja tukemiseen. LT valmistaa ja päivittää alkeiskursseilla ja tapahtumissa uusille jäsenille jaettavaa markkinointimateriaalia Siipiseuroista, sekä uusii LT:n vuosien saatossa laatimien oppaiden ulkoasun. Oppaiden tilaukset tehdään LT:n tarjoaman nettikaupan kautta suoraan painotalosta. Tällä pyritään pienentämään seuroille oppaista aiheutuvia kustannuksia ja mahdollistamaan nopea materiaalien päivittäminen. Vuoden 2013 alusta otetaan käyttöön uudet LT:n suunnittelemat ja toteuttamat lisenssit. Lisenssien merkittävin etu on kansainväliset vaatimukset täyttävä sisältö ja ulkoasu. LT aloittaa selvitystyön OPS M6-1:n muuttamisesta. LT pyytää niin koulutuksen, yleisen hyppytoiminnan, kaluston kuin kilpailutoiminnankin osalta aktiivisesti palautetta kentältä ja päivittää sen perusteella ohjeitaan ja muuta materiaalia. LT tiedottaa uusista ohjeista, suosituksista ja koulutusohjelmista ja julkaisee entiseen tapaan turvallisuustiedotteita ja kouluttajakirjeitä mikäli niille ilmenee tarvetta. Kalustohenkilöiden koulutukseen ja kalustotilojen tarkastamiseen pyritään löytämään hyvä ratkaisu. 10

11 Kilpailutoiminnan painopisteenä on kotimaisten kilpailujen sekä valmennustoiminnan kehittäminen. Kotimaisista kilpailuista järjestetään SM-kilpailut sekä liigakisoja eri lajeissa. Kansainvälisiin kisoihin pyritään lähettämään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti harjoittelevia joukkueita. Jokaisessa lajissa pyritään saamaan vähintään yksi suomalaistuomari ensimmäisen kategorian kansainvälisiin kilpailuihin ja tavoitteena on, että jokaiseen lajiin koulutetaan lisää tuomareita. Maajoukkuetoimintaa ja maajoukkueeseen valittavien laskuvarjohyppääjien ja edustusurheilijoiden valintaperusteita ja tukijärjestelmää kehitetään. LT:n tavoitteena on päästä vaikuttavaksi toimijaksi kilpailutoiminnassa. Nousuvarjotoiminta (NV) Lajin kattoyhdistys, Suomen Nousuvarjo- ja Leijaliitto, on Ilmailuliiton jäsenjärjestö ja tekee liiton kanssa yhteistyötä. Suomen Nousuvarjo- ja Leijaliitto ry myös markkinoi Suomen Ilmailuliittoa toiminnassaan. Lajissa järjestetään lennättäjäkursseja yli 12-vuotiaille. Lisäksi Suomen Nousuvarjo- ja Leijaliitto ry järjestää lajin SM-kilpailut. Liiton järjestämillä nuorisoleireillä järjestetään nousuvarjolennätystä sen ollessa halpa ja yksinkertainen tapa ilmailua lähellä olevan elämyksen antamiseksi. Laji elää suvantovaihetta ja toiminta on vain muutamien alueellisten alajaosten varassa. Purjelentotoimikunta (PT) Purjelentotoimikunnan tavoite on auttaa ja edistää purjelentoharrastusta eri muodoissa peruskurssilaisesta aina kilpaurheilun huipulle. Toimikunta toimii yhteistyössä tavoitteen saavuttamiseksi Suomen Urheiluilmailuopiston sekä kerhojen kanssa. Edunvalvonta Purjelentotoimikunta kehittää vahvasti suomalaisen purjelennon kenttää sekä kansainvälisellä tasolla että kotimaisessa viranomaisyhteistyössä. Edunvalvonnan kannalta keskeiset yhteydet ovat European Gliding Union (EGU), Nordic Gliding Meeting (NGM) ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Käytännön tasolla Purjelentotoimikunta osallistuu erityisesti EASA-lupakirjoja ja koulutusorganisaatioita koskevaan valmistelutyöhön. Purjelentotoimikunnalla on keskeinen rooli kun huolehditaan siitä, että suomalaiset viranomaiset soveltavat eurooppalaisia määräyksiä maalaisjärjellä, eikä purjelennosta tehdä tarpeettoman hankalaa. Urheiluilmailu Matkalentourheilua edistetään Purjelennon Suomen Cup -kilpailun avulla. Kilpailu käydään kotikenttäkisana matkalentoliigan (Onlinecontest) säännöillä Internetissä. 11

12 Vuoden 2013 tärkeimmät kilpailut ovat Räyskälän Finnish Nationals (Unofficial pre-worlds) MM-esikilpailut. Niihin toivotaan muitakin kuin suomalaisia kilpailijoita. Samassa yhteydessä järjestetään vakio-, 15m- ja kaksipaikkaisluokien Suomen mestaruuskilpailut. Myös kerho- ja 18m -luokat kilpailevat SM-arvosta jossain muussa yhteydessä, samoin maaliinlaskun SM kilpailut. SM-säännöt tarkistetaan talven kuluessa. Suomesta on edustus useimmissa ulkomaisissa arvokilpailuissa ja kilpailijoita tuetaan mahdollisuuksien mukaan myös taloudellisesti. Suomen ennätysten tekemistä varten kirjoitetaan ohjeisto tai säännöt. PT osallistuu FAI:n alaisen IGC:n (International Gliding Committee) toimintaan. Tavoite on tällä hetkellä vaatimaton: vaikuttaa arvokilpailujen paikkoihin ja sääntömuutoksiin siten, että edistetään suomalaisten urheilijoiden mahdollisuuksia. Palvelut Merkittävä osa purjelennon harrastajien tarvitsemista palveluista on lentoturvallisuuden kehittämistä. Sitä voidaan edistää periaatteessa kahdella tavalla: reaktiivisesti, keräämällä kokemuksia poikkeamista ja kehittämällä niistä saatua oppia tai proaktiivisesti, kartoittamalla potentiaalisia riskejä ja hakemalla niihin ratkaisuja. Reaktiivinen työ on käynnistetty, aineistoa kerätään. Vintturihinaus yleistyy nopeasti. Toimintaan tulee mukaan henkilöitä, joilla ei ole aiempaa kokemusta vintturista. Turvallisuuden ja juohean toiminnan edistämiseksi PT laatii itse ohjeen, tai muokkaa Euroopasta löytyvää aineistoa ohjeeksi, yhteistyössä vintturikerhojen kanssa. Tavoiteaikataulu on ennen seuraavaa lentokautta. Purjelentotoimikunta tukee Suomen Urheiluilmailuopistoa perus- ja jatkokoulutusmenetelmien kehittämiseksi ja lennonopettajien toiminnan vahvistamiseksi. Suomi osallistuu yhteispohjoismaiseen SVEDANOR-koulutukseen Urheiluilmailuopiston avustuksella. Simulaattorien osuutta koulutuksessa tutkitaan ja edistetään. Moottoripurjehtijat (TMG-luokka) Purjelentotoimikunta edistää purjelentäjien kannalta tärkeää EASA LAPL(S)+TMG extension -kelpuutusta. Viestintä Toimikunta viestii purjelentäjille. Merkittäväksi viestintäkanavaksi on noussut Hannu Nurmirannan ylläpitämä Purjelentofoorumi Pulinajakso. Ilmailuun laaditaan artikkeleita ajankohtaisista teemoista. Purjelentokerhojen vaikuttajille järjestetään Avainhenkilöpäivät yhteistyössä Suomen Urheiluilmailuopiston kanssa. Liidintoimikunta (LiT) Liitämistä koskevan säännöstön uudistaminen, joka on ollut useamman vuoden projekti, on saatu pääosin valmiiksi. Vuoden 2013 aikana LiT jatkaa edelleen uusitusta säännöstöstä ja ohjeistuksesta tiedottamista 12

13 sidosryhmilleen sekä pyrkii saattamaan voimaan loput puuttuvista tai päivitystä vaativista asiakirjoista. Toimikunnan sisällä tehty organisaation uudistaminen on tehostanut asioiden käsittelyä ja luo mahdollisuudet tarkempaan lajityöskentelyyn myös jatkossa. Harrastajat LiT edistää tunnettuuttaan kentällä pitämällä yhteyttä kerhojen avainhenkilöihin. Vuoden 2013 aikana järjestetään tapahtumia, jotka tuovat lajille lisänäkyvyyttä. Lisäksi LiT varautuu tukemaan itsenäisille piloteille järjestettäviä erilaisia kurssi- ja leiritapahtumia. Toimikunnan ohjeistuksella SUIO:n hankkima hinauskalusto on hyödyksi em. tapahtumissa. Harrastajien sekä kerhojen vakuutusturvaa kehitetään. Koulutus Normistoa kehittämällä ja vakuutuksista neuvottelemalla pyritään helpottamaan tutustumiskurssien järjestämistä. Lisäksi LiT varautuu ostamaan valmista materiaalia opettajien käyttöön (opetus- ja muu tukimateriaali). Selvitystyötä varjo- ja riippuliidon alkeiskoulutuksen suorittamisesta etäopiskeluna SUIO:n verkko-opiston kautta jatketaan. Järjestetään vuosittainen opettajatapaaminen ja kerhojen avainhenkilöiden tapaaminen. Jatkokoulutusten ja -kurssien järjestämisessä avustaminen. Turvallisuus Uusien käytäntöjen myötä termiikkitarkastuksiin tarkoitetut resurssit suunnataan kerhojen opastukseen ja ohjaukseen sekä omavalvonnan kehittämiseen. Lisätään säännöllistä yhteydenpitoa ja pyritään järjestämään tapaamiset kouluttajien ja kerhojen puheenjohtajien kanssa. Vaaratilanneraportointikäytäntöä pyritään kehittämään niin, että kynnys raportointiin madaltuu entisestään. Tavoitteena on kehittää järjestelmää, jonka harrastajat kokevat tärkeäksi ja muuttaa sitä avoimempaan ja informatiivisempaan suuntaan. Ilmailukeskukset LiT haluaa osaltaan edistää nykyisten ja uusien lentopaikkojen kehittämistä sekä niiden yhteyteen liitettäviä kaupallisia palveluja, kuten hinauspalveluja. Käytännössä LiT pyrkii levittämään tietoa mahdollisuuksista, kuten EU-tukihankkeista sekä tarvittaessa auttaa toimintaa alkuun. SUIO:n kanssa aloitettua yhteistyötä jatketaan. Kilpaurheilu LiT tukee pitkäjänteisen ja tavoitteellisen valmennuksen kehittämistä maajoukkuetasolla, kilpalentotasolla sekä ns. junioritasolla. Arvokisamatkoja tuetaan ja ensikertalaisten kynnystä osallistua kisoihin madalletaan kannustamalla osallistumaan ranking-kisoihin. Vuonna 2013 tuet kohdistuvat erityisesti SM-kilpailuiden järjestämiseen sekä internetissä ylläpidettävän kansainvälisen varjo- ja riippuliidon matkalentoliigaan, XContestiin. Sen tarkoituksena on kannustaa pilotteja suorittamaan matkalentoja. LiT osallistuu delegaatin kautta SIL:n urheilijavaliokunnan toimintaan. Yhteiskuntavastuu Hinauskaluston ja moottorilentäjien aiheuttamien melupäästöjen hallitseminen ja muiden ympäristöongelmien vähentäminen jakamalla tietoa ja kokemuksia sekä tarpeen tullen järjestämällä kerhoille lisäopastusta ja ohjausta. Liitäjiä kannustetaan aktiivisesti löytämään keinoja liitoharrastusten 13

14 yhteiskunnallisen tarpeellisuuden esiintuomiseen. Lajien tunnettuuden lisäämistä jatketaan osallistumalla kauden päälentonäytöksiin edellisvuosien tapaan. Hallinto LiT pyrkii helpottamaan liitämiseen liittyvää byrokratiaa sääntöuudistusten myötä. Tiedonvaihtoa ja yhteistyötä kerhojen ja SIL:n avainhenkilöiden ja toimiston välillä ylläpidetään vuosittain järjestettävässä liitäjien syystapaamisessa, jonka LiT järjestää yhteistyössä isäntäkerhon kanssa ja jota LiT tukee taloudellisesti. ILMAILUN HUIPPU-URHEILU Liiton huippu-urheilun perustan muodostaa eri lajien SM-kilpailut, laaja Suomen Cup ja epävirallisempien kansallisten kilpailujen tarjonta. Virallinen kilpailukalenteri julkaistaan osana liiton laajempaa tapahtumakalenteria internetsivuilla. Huippu-urheilun tukitoimiin kuuluu urheilijavaliokunnan lajeista riippumaton toiminta sekä erittäin merkittävä lajien oma valmennustoiminta. Toimintavuoden aikana järjestetään vuoden 2013 purjetaitolennon MM-kilpailut Oripäässä sekä valmistellaan vuoden 2014 purjelennon MM-kilpailuja Räyskälään. FAI:n arvokilpailujen (MM, EM, World Cup) aikataulut löytyvät internetsivulta Lisäksi monissa lajeissa kilpaillaan mestaruuksista myös pohjoismaisella tasolla. 14

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI ISI I I ENSS RESIDENSS D RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D RESID RESIDENSS D RESID RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D I ID RESID RESI RESID Tekijät ja Suomen

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma

Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma Sisältö 1. Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 4 1.1 Suomen Taitoluisteluliiton arvoperusta 4 1.2 Tavoitteet 4 2. Suomen Taitoluisteluliiton antidopingtoiminta

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot