TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2013"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 hallituksen esitys vuosikokoukselle 2013 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry

2 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 YMPÄRISTÖ... 3 TIEDOTUSTOIMINTA... 4 JULKAISUTOIMINTA... 4 KANSAINVÄLINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 LIIKETOIMINTA... 4 JÄRJESTÖMARKKINOINTI... 4 NUORISOTOIMINTA... 5 VIRANOMAISEN AVUSTAMISTEHTÄVÄT, VIRANOMAISTYYPPISET TEHTÄVÄT... 5 Ilmatilatyöryhmä... 6 LAJITOIMINTA... 6 Moottori- ja Ultrakevyttoimikunta (MUT)... 6 Lennokkiurheilu (LeT)... 7 Ilmapallotoimikunta (IT)... 9 Laskuvarjotoimikunta (LT) Nousuvarjotoiminta (NV) Purjelentotoimikunta (PT) Liidintoimikunta (LiT) ILMAILUN HUIPPU-URHEILU

3 YLEISTÄ Uusi toiminnanjohtaja aloitti tehtävässään tammikuun alussa. Hallitus tukee häntä työssään ja avustaa tehtäviin perehdyttämisessä. Toiminnanjohtajan tärkein tehtävä on alkuun perehtyä ilmailun toimintakenttään tapaamalla ihmisiä ja tutustumalla Ilmailuliiton edistämiin lajeihin. Toimiston johtamisessa hänen tehtävänsä on luoda toimiston nykyisillä henkilöstöresursseilla toimiva työskentelytapa. Toiminnanjohtajan ensimmäinen etappi on valmistella maaliskuun liittokokous varsin haastavissa olosuhteissa hallituksen tukemana. Vuoden 2012 liittokokouksen päätösten velvoittamana hallitus jatkaa SIL 2020 strategian toteuttamisen valmistelua. Tähän liittyen tuodaan vuoden liittokokoukselle esitys uudesta toimintamallista, joilla toimivan organisaation keskinäistä yhteistyötä pyritään tiivistämään luottamusmiestyöskentelyssä ja tehtävien jaossa toimiston kanssa. ILMAILU-lehteä ja sähköistä viestintää kehitetään edelleen. Lehden osalta levikkikehitys on ollut ilahduttavaa ja lehden lisääntyneen lukijakunnan toivotaan kasvattavan edelleen jäsenistömäärää. Rahoituksen tehostaminen jatkuvasti kiristyvässä tilanteessa on haaste, johon on tartuttava. Erilaisia tapoja markkinoida ilmailua ja sen tapahtumia tehostetaan. Hallitus on tiiviisti sitoutunut uuteen strategiaan ja jatkaa sen pohjalta yhteistyötä ilmailun eri lajien toimintaedellytysten parantamiseksi. Tärkein hallituksen tehtävä on toimintavuonna yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa saattaa liiton talouden sopeutustoimet päätökseen. Edelleen, tavoitteena on hankkia uusia tulonlähteitä kehittyvän ilmailun edunvalvontatoiminnan ja ilmailun edistämisen mahdollistamiseksi eri muodoissa valitun toimintastrategian mukaisesti. YMPÄRISTÖ SIL järjestää ympäristökoulutusta ja tietoiskuja ilmailulajien yleisiin tapahtumiin. Ympäristöasioiden tuntemus on keskeisessä roolissa liiton uuden organisaation kehittämissä. SIL-avainhenkilöitä ja luottamushenkilöstöä pidetään ympäristöasioiden osalta ajan tasalla lajivaliokunnan kokouksissa sekä Avainhenkilöpäivillä. Isompaa harrastajakuntaa pidetään ajan tasalla ILMAILU-lehden välityksellä. Liiton ympäristövastaava seuraa FAI:n ympäristökomission toimintaa ja on yhteyksissä SLU:n moottorillisten lajien edustajiin lähinnä meluasioista. Ympäristötietoisuutta lisätään keräämällä edelleen kokemuksia eri lentopaikoilta. Kentiltä toivotaan otettavan liittoon yhteyttä, jos eteen tulee hankala ympäristöaiheinen tilanne. Myös hyvistä kokemuksista toivotaan tietoa. Liitto laatii jäsenistölle toimintamalleja ympäristölupa-asioihin. Sidosryhmille, kuten ympäristöviranomaisille, pidetään tarvittaessa tiedotustilaisuuksia. Tarvittaessa liitto tilaa konsulttiapua asiantuntijoilta. 3

4 TIEDOTUSTOIMINTA Suomen Ilmailuliiton tiedotustoiminnan keskeisin väline on ILMAILU-lehti. Lehden tuotanto ulkoistettiin elokuussa Alkuvuoden 2013 aikana seurataan lehden laadun kehittymistä. Sisäisessä jäsenistölle suunnatussa viestinnässä lehti ja sen mukana tulevat sähköiset palvelut ovat pääkanava, mutta niitä hyödynnetään myös ulkoisille kohderyhmille kohdennetussa tiedotuksessa. Nopean tiedottamisen välineenä toimivat liiton internet-sivut. Niitä hyödyntävät aktiivisesti myös lajitoimikunnat luottamushenkilöstön toimesta. Lehdistötiedotteita laaditaan ajankohtaisista asioista sekä suurimmista kilpailuista. SM-kilpailujen ja tapahtumien tulostiedottamisesta vastaa järjestävä paikallisorganisaatio. Kansainvälisissä kilpailuissa toimisto tukee joukkueita, mutta tiedotusvastuu on paikan päällä nykytekniikan mahdollistaessa suoran tiedottamisen. Liiton viestintä on myös uudelleen järjestelyn alla, ja siihen tullaan panostamaan vuoden 2013 aikana. JULKAISUTOIMINTA ILMAILU ilmestyy vuonna 2013 kymmenen kertaa. Lehden journalistiseen sisältöön ja sen suunnitelmallisuuteen sekä ulkoasuun tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Lehden tuotanto on ulkoistettu vuonna 2012 MCI Press Oy:lle. KANSAINVÄLINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Kansainvälisiin kokouksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan taloudelliset resurssit huomioiden. FAI:n kokouskalenteri löytyy osoitteesta Erittäin tärkeässä roolissa on myös Europe Air Sportsin edunvalvontatyöhön osallistuminen ja EAS:n alakomiteoiden kokoukset sekä myös pohjoismainen yhteistyö. LIIKETOIMINTA Tehtyjen analyysien perusteella SIL päätti luopua tappiollisesta SIL Shop-liiketoiminnasta vuoden 2012 loppuun mennessä. Liitto vastaa edelleen sisällöltään jäsenistöä palvelevien painotuotteiden julkaisemisesta. Vuonna 2013 liitolla ei ole liiketoiminnan muodossa harjoitettavaa toimintaa. JÄRJESTÖMARKKINOINTI Lajien markkinointiin on liitosta lainattavissa messuvälineistöä ja kerhot voivat tilata kaikkia ilmailulajeja esitteleviä neliväriesitteitä liiton toimistosta. 4

5 Suomen Ilmailuliiton vuoden 2013 päälentonäytös järjestetään kesäkuuta Lappeenrannan lentoasemalla. Liitto järjestää ilmailulajeja esittelevän osaston jäsenkerhojensa kanssa eri tapahtumiin. Liitto laittaa messuyhteistyökumppanit avoimeen hakuun ILMAILU-lehden välityksellä. Ilman ilmailukerhojen mukana oloa liitto ei messuille lähde. Kisatiedottamista tehostetaan painottamalla kilpailujoukkueille kansainvälisten kilpailujen tiedottamisen tärkeyttä. Liitosta saa mediayhteystiedot kisatiedotteen lähettämiseen kisapaikoilta. NUORISOTOIMINTA Markkinoinnin pääkohderyhmä on nuoret. Liitto on osastollaan ainakin Lapsi- ja Model Expo - pienoismallimessuilla Helsingin Messukeskuksessa sekä nuorten harrastemessuilla. Lennokkilajissa nuoret otetaan huomioon omana ryhmänään sekä harraste-, että kilpailutoiminnassa. Lennokkilajilla on SIL:n ylläpitämä Suomen Cup -kilpailujärjestelmä, jossa kilpaillaan SM-kilpailujärjestelmän rinnalla kevyemmillä säännöillä. Tämä madalluttaa nuorten kynnystä tulla mukaan kilpailutoimintaan. Liitto hoitaa lennokkilajin Suomen Cup -kilpailujen palkinnot ja palkitsemisen vuoden lopulla. TOKA-lennokkien juniorileirejä ja juniorikilpailutoimintaa tuetaan rahallisesti sekä markkinoiden netissä sekä ILMAILUlehdessä. Liitto järjestää jälleen kansainvälisen nuorten työleirin kesällä. Leirin pitopaikka laitetaan avoimeen hakuun ja sitä voivat hakea kerhot ja lentopaikkojen ylläpitäjät. Työleiri soveltuu esimerkiksi isojen tapahtumien järjestämiseen ja lentopaikan fasiliteettien kohentamiseen; pääasiassa yksinkertaisten töiden teettämiseen. Kerhojen järjestämiä nuorten tapahtumia, ohjaajakoulutuksia liitto avustaa tarvittaessa resursseilla tai rahallisesti tappiotakuuna. Nousuvarjolla lentämiselle ei ole ikärajaa ja siksi se on monille ensikosketus ilmailuun. Nousuvarjoa käytetään ainakin liiton järjestämissä nuorisotapahtumissa. Nuorisotyön tekemisen tärkeyttä painotetaan lennokkitapahtumissa. Liitto auttaa tarvittaessa nuorisoleirien järjestelyissä. Lentosimulaattoriharrastus toimii hintansa ja ikärajattomuutensa vuoksi nuorisolle ensikosketukseksi ilmailuun. Harrastuspaikkana voi olla oma koti ja välineenä oma tietokone, joten harrastajien määrän kasvulle ei ole rajoja. Suomen Virtuaali-ilmailijat SVIL ry esittelee harrastusta ilmailutapahtumissa sekä järjestää simulaattoriharrastajille tapaamisia simuviikonloppujen ja CAVOK-kesäleirin muodossa. Simulaattoriharrastajien fs nordic -nettisivusto toimii edelleen simulaattoriharrastajien kohtaamispaikkana. Sivustolla tulee olemaan vuoden aikana simulaattoriaiheisia uutisia kolmella kielellä julkaistuna. Myös ILMAILU-lehteä käytetään harrastuksen markkinointikanavana nuorille. VIRANOMAISEN AVUSTAMISTEHTÄVÄT, VIRANOMAISTYYPPISET TEHTÄVÄT 5

6 Liitto ei päätöksensä mukaisesti osallistu ulkoistetun viranomaistoiminnan harjoittamiseen. Yhteistyötä Trafin kanssa edistetään muun kuin viranomaistehtävien hoidon osalta, muun muassa asiantuntijalausunnoin sekä tiedotusyhteistyön muodossa. Ilmatilatyöryhmä Ilmatilatyöryhmän tehtävä on huolehtia harrasteilmailun edunvalvonnasta ilmatilan käyttöön liittyvissä asioissa. Tehtävänsä toteuttamiseksi ilmatilatyöryhmä seuraa ilmatilan käyttöön liittyvää kehitystä, pitää aktiivisesti yhteyttä viranomaisiin ja ilmaliikennepalvelun tarjoajaan sekä tuo esiin harrasteilmailun tarpeet, laatii lausuntoja ja tekee esityksiä ilmatilaan liittyvissä asioissa, toimii SIL:n sisällä asiantuntijana ja jäsenyhdistysten tukena sekä osallistuu kansainväliseen edunvalvontayhteistyöhön. Edunvalvonnan kannalta keskeiset yhteydet ovat Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Finavia, FAI Commission for Airspace and Navigation Systems ja European Gliding Union (EGU) Airspace Group. Työryhmä pyrkii vaikuttamaan valmisteilla olevaan ilmatilauudistukseen niin, että sen vaikutukset olisivat harrasteilmailun kannalta suotuisia. Ilmatilauudistus on tulossa voimaan marraskuussa 2014 ja sen suunnittelu tapahtuu Viranomaisiin ja ilmaliikennepalvelun tarjoajaan pidetään säännöllisesti yhteyttä. Työryhmä tekee tarvittaessa esityksiä ja laatii lausuntoja ilmatilaan liittyvissä asioissa. Useimmat lausuttavat asiat koskevat tilapäisiä järjestelyjä. Nousevana ilmatilan käyttäjänä ovat miehittämättömät ilma-alukset, joiden suojaksi esitetään vuosittain vaara-alueita. Ilmatilatyöryhmästä päättää Ilmailuliiton hallitus vuosittain. LAJITOIMINTA Moottori- ja Ultrakevyttoimikunta (MUT) MUT:n kokoonpano MUT jatkaa toimintaansa nykyisellä konseptilla, mikäli liittokokous päättää valita MUT:n. Viranomaisen avustaminen Toimikunta käsittelee ilma-alusten muutos- ja rakennuslupahakemukset ja toimittaa niistä lausunnot Trafille. Edunvalvonta Toimikunta antaa lausunnot niistä viranomaismääräysluonnoksista jotka koskevat toimikunnan toimialuetta. Seurataan EASA/EU määräysuudistusta, annetaan lausuntoja NPA/CRD lausuntokierroksella 6

7 oleviin asioihin niiltä osin kuin ne koskevat toimikunnan toimialuetta ja toimitaan tarvittaessa yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa. MUT seuraa kansallisten ilmailusäädösten valmistelua (Trafi ja LVM), annetaan lausuntoja lausuntokierroksella oleviin asioihin niiltä osin kuin ne koskevat toimikunnan toimialuetta ja toimitaan tarvittaessa yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa. Tuleva EASA:n ATO-uudistus - koskee valtaosaa kouluttajista pl. Ultrat? - geneerisen SMS järjestelmän luonti kouluttajille (viranomaisvaatimukset ja yhteistyö) - geneeriset TM ja OM luonti, viranomaisyhteistyö (hyväksyttäminen) Osallistuminen kansainvälisten järjestöjen kokouksiin ja toimintaan, kuten Europe Air Sports, EPFU, EMF, CIMA, CIACA, CIVA Kilpailutoiminta Avustusten jakaminen hakemusten perusteella. Kisojen myöntäminen hakemusten perusteella. Kvdelegaattien nimeäminen esitysten perusteella. Koulutus Yhteistyö SUIO:n kanssa huoltaja- ja rakentajakurssien osalta. Kerhojen SMS koulutuksen tarvetta tutkitaan. Tarve kouluttaa SMS kouluttaja SUIO:lle. Yhteystyö muiden toimikuntien kanssa. Tapahtumat Järjestetään talvipäivät Pieksämäellä. Vapaamuotoinen nostalgia fly-inn Nummelassa experimental- ja ultrakevytkoneille. Experimental-päivät Kuhmossa heinäkuussa. Muut projektit Jatketaan pikipannuprojektia ja tehdään päätös laitteiston hankinnasta. Lentopaikkojen yleisen kunnon kartoittamisen jatkaminen ja siihen liittyvät mahdolliset tukitoiminnot (esim. maalihankinnat keskitetysti, toimikunta ei osta maaleja tms. vaan tarvittaessa neuvottelee keskitetyn ostotarjouksen). Seurataan lentopolttonestetilannetta. Tiedottaminen Ylläpidetään harrastajien kestustelufoorumia. Jatketaan harrasterakentajien tietopankin luomista MUT foorumiin (ent. EUT foorumi). Jatketaan experimental- ja ultra-ilma-alusten tieto- ja kuvapankin päivittämistä. Ilmoitetaan tapahtumista ilmailulehdessä, keskustelufoorumilla ja ilmailuliiton internetsivuilla. Mahdolliset uutiskirjeet jäsenkerhoille. Lennokkiurheilu (LeT) Yleistä 7

8 Lennokkitoimikunnan (LeT) rutiinitehtäviin kuuluu SM- ja Suomen Cup kilpailujen koordinointi ja valvonta, edustusjoukkueiden valinta sekä kansainvälisten ja viranomaisyhteyksien hoito. Toimikunta nimeää vuosittain lajin edustajat FAI:n lennokkikomitean CIAM-yleiskokouksiin, alakomiteoihin ja kansainväliset tuomarit. Toimikunnan jäsenet valitsee puheenjohtaja lajiryhmien esitysten perusteella. Lajiryhmien toimintaan voi osallistua kaikki kyseisestä lajista kiinnostuneet harrastajat ja tuoda kaikkia harrastukseen liittyviä asioita LeT:n käsiteltäväksi. Eri lennokkilajin lajiryhmät päättävät pitkälti lennokkiluokkaansa liittyvistä asioista ja toimikunta vahvistaa ryhmien päätökset sekä myöntää lajiryhmille rahallista tukea. Lennokkilajiryhmiä ovat tällä hetkellä vapaastilentävät, vapaastilentävät sisälennokit, siimaohjatut taitolennokit, siimaohjatut nopeus- ja taistelulennokit sekä radio-ohjatut taitolennokit, -liidokit, -2 metriset liidokit, -helikopterit, -mallilennokit ja -sähkölennokit. Tiedottaminen LeT tiedottaa toiminnastaan jäsenille lennokit-nettiä, liiton internetsivustoja ja perinteistä ILMAILU-lehteä käyttäen. Lennokkilajien tapahtumakalenteri julkaistaan Ilmailuliiton web-sivuilla. Jäsenyhdistyksiltä toivotaan tietoja paikallisista tapahtumista julkaistavaksi kalenterissa, ja myös rohkaistaan heitä tiedottamaan tapahtumistaan mediassa. Kilpailutoiminta Kansainväliset kilpailut Suomesta osallistuu arvokilpailuihin noin 25 kilpailijaa. Tavoitteena on jatkaa lennokkiurheilijoiden viime vuosien hyviä esityksiä EM- ja MM-kilpailuissa. Mitaliketjulle odotetaan jatkoa yhden joukkue ja yhden henkilökohtaisen mitalin muodossa. Joukkueet MM- ja EM-kilpailuihin valitaan ennalta sovittujen karsintakilpailujen perusteella. Suomessa järjestetään maaliskuussa vapaastilentävien lennokkien Maailmancupin osakilpailu Porissa. Kansalliset kilpailut SM-kilpailuja järjestetään 15:ssä ja Suomen Cup kilpailuja 20:ssa eri lennokkiluokassa ja osakilpailuineen tämä tarkoittaa lähes 70 eri kilpailun järjestämistä. Tämän lisäksi jäsenkerhot järjestävät kymmeniä kansallisia kilpailuja. Tapahtumat Lennokkilajin kunniapalkintojen, SM-mitalien ja Suomen Cup -mitalien jakotilaisuus järjestetään loppu syksystä. Viime vuosina palkintojenjakogaalan yhteydessä on järjestetty sisähallilennätystapahtuma, jota toimikunta on tukenut taloudellisesti. Toimikunnan tavoitteena on luoda lennokkilajeille yksi yhteinen vuosittainen sisä- ja ulkotapahtuma, johon voisivat osallistua kaikki harrastajat. Palkintojenjakotilaisuuden yhteydessä pidettävästä sisähallilennätystapahtumasta onkin muodostumassa vakiintunut sisätapahtuma, mutta ulkotapahtuma etsii vielä muotoaan. Tulevaisuuden suuntaviivat 8

9 Lennokkitoimikunnan toimintaa tulee saada lähemmäksi tavallista harrastajaa. LeT:n toiminta on ollut merkittävissä määrin kilpaurheilun ympärillä olevien asioiden hoitamista ja tavallinen harrastaja on jäänyt sivurooliin. Lennokkiharrastukseen on myös tullut kokonaan uusia ulottuvuuksia uusien nykytekniikkaa hyödyntävien harrastemuotojen myötä, mitkä eivät sovi perinteisiin kilpailuluokkiin perustuviin lajeihin. Toimikunta on jo aikaisemmin huomioinut mm. FPV-lennätyksen turvallisuusohjeissa perustuen muualla maailmalla käytössä oleviin ohjeisiin. Yhteistyö viranomaisten kanssa tulee olemaan lähitulevaisuudessa merkittävässä roolissa lennokkitoimintaa käsittelevän ilmailumääräyksen valmistelutyössä. Toimikunta harkitsee myös isojen, yli 20-kiloisten, lennokkien tarkastustoimintaa liiton puitteissa sekä isojen lennokkien lennättäjille myönnettävää lennättäjäluokitusta mm. Tanskan mallin mukaisesti mitä voisi kutsua SIL-sertifikaatiksi. Tämä olisi tukemassa määräysvalmistelutyötä sekä antaisi mahdollisuuden lennättää lentonäytöksissä ilman erillistä selvitystä ilmailuviranomaiselle. LeT rohkaisee paikallista kerhotasoa yhteistyöhön toimikunnan kanssa paikallisen tason hankkeissa. Toimikunnalla on käytettävissä asiantuntemusta lennokkikenttien ympäristöasioihin ja melukysymyksiin on olemassa mittauksiin perustuva aineisto. LeT ei voi yksinään perustaa uutta kenttää, mutta voi olla avustava taho paikalliselle hankkeelle. Samoin on nuorisotyön suhteen; Toimikunta ei kykene järjestämään kurssia, mutta voi avustaa paikallisen tason järjestelyissä. LeT tulee selvittämään uuden, nykyajan tason mukaisen lennokkiohjaajakurssin järjestämistä yhteistyössä Suomen Urheiluilmailuopiston kanssa. Yleisesti: Toimikunta tulee tukemaan paikallisen tason hankkeita keskitetyllä tiedolla ja asiantuntemuksella sekä tekee edunvalvontaa eri viranomaisten kanssa. Ilmapallotoimikunta (IT) Koulutustoiminta Tärkein tavoite on edelleen koulutustoiminnan aktivointi. Kuumailmapallolentämisen teoriakoulutuksen järjestämistä Suomen Urheiluilmailuopiston nettialustalla selvitetään. Lennonopettajia aktivoidaan käynnistämään uusia kursseja sekä markkinoimaan niitä. Kilpailutoiminta Lajin SM-kilpailut järjestetään Jyväskylässä toukokuun aikana. EM-kilpailuihin osallistutaan maajoukkueen puitteissa. Tapahtumat Saloon ja Mäntsälään on suunnitteilla helmikuussa kuumailmapallotapahtuma. Perinteinen Inkala Meeting on syyskuussa. Muuta Yritetään edelleen löytää keino aktivoida vanhoja lentäjiä pitämään lupakirjansa voimassa. Uusien kurssien kautta saataisiin vastaavasti uusia harrastajia. Kaasupallot 9

10 Kaasupallo-teamit aikovat tehdä harjoituslentoja Saksassa myös vuoden 2012 aikana. Gordon Bennett kilpailuun Suomesta on osallistumassa kaksi palloa. Laskuvarjotoimikunta (LT) Laskuvarjotoimikunta (LT) kehittää laskuvarjourheilua ja omaa toimintaansa SIL strategiavetoisesti ja laskuvarjohyppääjiä kuullen. LT:n toiminnan painopisteet ovat edunvalvonnassa, seuroille annettavassa palvelussa, urheiluilmailussa sekä viestinnässä. LT tekee aktiivisesti yhteistyötä seurojen avainhenkilöiden, SIL:n hallinnon (toimisto ja hallitus) ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa. Vuonna 2013 LT järjestää seurojen avainhenkilöille tarkoitetun Kerhopomopalaverin sekä vuoden tärkeimpänä tapahtumana kaikille laskuvarjohyppääjille suunnatun Turpaboogien. LT:n toiminnan tavoitteena on laskuvarjohyppääjien edun mukainen toiminta, ja tämän toteutuminen edellyttää hyvää kommunikaatiota LT:n ja laskuvarjohyppääjien sekä muiden sidosryhmien välillä. LT jatkaa vuorovaikutuksen kehittämistä niin seurojen avainhenkilöiden kuin liiton yksittäisten jäsentenkin kanssa. LT hakee uusia tiedottamisen ja vuorovaikutuksen keinoja pyrkien tuomaan LT:n toiminnan ja päätöksenteon lähemmäs harrastajia. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi LT:n blogin ja facebook-profiilin perustaminen. Tiedottamista laskuvarjohyppääjien keskustelufoorumilla jatketaan. LT pyrkii myös yksinkertaistamaan omia prosessejaan ja lisäämään LT:n sisäistä vuorovaikutusta LT:n, komiteoiden ja auditoijien välillä. LT:n toiminnan yhtenä painopisteenä on palveluiden kehittäminen Siipiseuroille. Näitä palveluita ovat mm. Siipiseura-auditoinnit, laadukkaan koulutusohjelman ja -materiaalin tarjoaminen, Siipiseuroille tarkoitetun markkinointi- ja viestintämateriaalin valmistaminen sekä laskuvarjohyppytoiminnan turvallisuudenseurantajärjestelmän kehittäminen. Järjestelmän tarkoituksena on edistää turvallisuutta ja LT hakee tukisäätiöltä tukea vuonna 2013 laskuvarjohyppytoiminnan riskitekijöiden raportointi- ja seurantajärjestelmän kehittämiseen. Siipiseura-auditoinnit ovat yksi merkittävimmistä eduista Siipiseuroille, ja LT panostaa sen SIL strategian mukaiseen kehittämiseen ja tukemiseen. LT valmistaa ja päivittää alkeiskursseilla ja tapahtumissa uusille jäsenille jaettavaa markkinointimateriaalia Siipiseuroista, sekä uusii LT:n vuosien saatossa laatimien oppaiden ulkoasun. Oppaiden tilaukset tehdään LT:n tarjoaman nettikaupan kautta suoraan painotalosta. Tällä pyritään pienentämään seuroille oppaista aiheutuvia kustannuksia ja mahdollistamaan nopea materiaalien päivittäminen. Vuoden 2013 alusta otetaan käyttöön uudet LT:n suunnittelemat ja toteuttamat lisenssit. Lisenssien merkittävin etu on kansainväliset vaatimukset täyttävä sisältö ja ulkoasu. LT aloittaa selvitystyön OPS M6-1:n muuttamisesta. LT pyytää niin koulutuksen, yleisen hyppytoiminnan, kaluston kuin kilpailutoiminnankin osalta aktiivisesti palautetta kentältä ja päivittää sen perusteella ohjeitaan ja muuta materiaalia. LT tiedottaa uusista ohjeista, suosituksista ja koulutusohjelmista ja julkaisee entiseen tapaan turvallisuustiedotteita ja kouluttajakirjeitä mikäli niille ilmenee tarvetta. Kalustohenkilöiden koulutukseen ja kalustotilojen tarkastamiseen pyritään löytämään hyvä ratkaisu. 10

11 Kilpailutoiminnan painopisteenä on kotimaisten kilpailujen sekä valmennustoiminnan kehittäminen. Kotimaisista kilpailuista järjestetään SM-kilpailut sekä liigakisoja eri lajeissa. Kansainvälisiin kisoihin pyritään lähettämään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti harjoittelevia joukkueita. Jokaisessa lajissa pyritään saamaan vähintään yksi suomalaistuomari ensimmäisen kategorian kansainvälisiin kilpailuihin ja tavoitteena on, että jokaiseen lajiin koulutetaan lisää tuomareita. Maajoukkuetoimintaa ja maajoukkueeseen valittavien laskuvarjohyppääjien ja edustusurheilijoiden valintaperusteita ja tukijärjestelmää kehitetään. LT:n tavoitteena on päästä vaikuttavaksi toimijaksi kilpailutoiminnassa. Nousuvarjotoiminta (NV) Lajin kattoyhdistys, Suomen Nousuvarjo- ja Leijaliitto, on Ilmailuliiton jäsenjärjestö ja tekee liiton kanssa yhteistyötä. Suomen Nousuvarjo- ja Leijaliitto ry myös markkinoi Suomen Ilmailuliittoa toiminnassaan. Lajissa järjestetään lennättäjäkursseja yli 12-vuotiaille. Lisäksi Suomen Nousuvarjo- ja Leijaliitto ry järjestää lajin SM-kilpailut. Liiton järjestämillä nuorisoleireillä järjestetään nousuvarjolennätystä sen ollessa halpa ja yksinkertainen tapa ilmailua lähellä olevan elämyksen antamiseksi. Laji elää suvantovaihetta ja toiminta on vain muutamien alueellisten alajaosten varassa. Purjelentotoimikunta (PT) Purjelentotoimikunnan tavoite on auttaa ja edistää purjelentoharrastusta eri muodoissa peruskurssilaisesta aina kilpaurheilun huipulle. Toimikunta toimii yhteistyössä tavoitteen saavuttamiseksi Suomen Urheiluilmailuopiston sekä kerhojen kanssa. Edunvalvonta Purjelentotoimikunta kehittää vahvasti suomalaisen purjelennon kenttää sekä kansainvälisellä tasolla että kotimaisessa viranomaisyhteistyössä. Edunvalvonnan kannalta keskeiset yhteydet ovat European Gliding Union (EGU), Nordic Gliding Meeting (NGM) ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Käytännön tasolla Purjelentotoimikunta osallistuu erityisesti EASA-lupakirjoja ja koulutusorganisaatioita koskevaan valmistelutyöhön. Purjelentotoimikunnalla on keskeinen rooli kun huolehditaan siitä, että suomalaiset viranomaiset soveltavat eurooppalaisia määräyksiä maalaisjärjellä, eikä purjelennosta tehdä tarpeettoman hankalaa. Urheiluilmailu Matkalentourheilua edistetään Purjelennon Suomen Cup -kilpailun avulla. Kilpailu käydään kotikenttäkisana matkalentoliigan (Onlinecontest) säännöillä Internetissä. 11

12 Vuoden 2013 tärkeimmät kilpailut ovat Räyskälän Finnish Nationals (Unofficial pre-worlds) MM-esikilpailut. Niihin toivotaan muitakin kuin suomalaisia kilpailijoita. Samassa yhteydessä järjestetään vakio-, 15m- ja kaksipaikkaisluokien Suomen mestaruuskilpailut. Myös kerho- ja 18m -luokat kilpailevat SM-arvosta jossain muussa yhteydessä, samoin maaliinlaskun SM kilpailut. SM-säännöt tarkistetaan talven kuluessa. Suomesta on edustus useimmissa ulkomaisissa arvokilpailuissa ja kilpailijoita tuetaan mahdollisuuksien mukaan myös taloudellisesti. Suomen ennätysten tekemistä varten kirjoitetaan ohjeisto tai säännöt. PT osallistuu FAI:n alaisen IGC:n (International Gliding Committee) toimintaan. Tavoite on tällä hetkellä vaatimaton: vaikuttaa arvokilpailujen paikkoihin ja sääntömuutoksiin siten, että edistetään suomalaisten urheilijoiden mahdollisuuksia. Palvelut Merkittävä osa purjelennon harrastajien tarvitsemista palveluista on lentoturvallisuuden kehittämistä. Sitä voidaan edistää periaatteessa kahdella tavalla: reaktiivisesti, keräämällä kokemuksia poikkeamista ja kehittämällä niistä saatua oppia tai proaktiivisesti, kartoittamalla potentiaalisia riskejä ja hakemalla niihin ratkaisuja. Reaktiivinen työ on käynnistetty, aineistoa kerätään. Vintturihinaus yleistyy nopeasti. Toimintaan tulee mukaan henkilöitä, joilla ei ole aiempaa kokemusta vintturista. Turvallisuuden ja juohean toiminnan edistämiseksi PT laatii itse ohjeen, tai muokkaa Euroopasta löytyvää aineistoa ohjeeksi, yhteistyössä vintturikerhojen kanssa. Tavoiteaikataulu on ennen seuraavaa lentokautta. Purjelentotoimikunta tukee Suomen Urheiluilmailuopistoa perus- ja jatkokoulutusmenetelmien kehittämiseksi ja lennonopettajien toiminnan vahvistamiseksi. Suomi osallistuu yhteispohjoismaiseen SVEDANOR-koulutukseen Urheiluilmailuopiston avustuksella. Simulaattorien osuutta koulutuksessa tutkitaan ja edistetään. Moottoripurjehtijat (TMG-luokka) Purjelentotoimikunta edistää purjelentäjien kannalta tärkeää EASA LAPL(S)+TMG extension -kelpuutusta. Viestintä Toimikunta viestii purjelentäjille. Merkittäväksi viestintäkanavaksi on noussut Hannu Nurmirannan ylläpitämä Purjelentofoorumi Pulinajakso. Ilmailuun laaditaan artikkeleita ajankohtaisista teemoista. Purjelentokerhojen vaikuttajille järjestetään Avainhenkilöpäivät yhteistyössä Suomen Urheiluilmailuopiston kanssa. Liidintoimikunta (LiT) Liitämistä koskevan säännöstön uudistaminen, joka on ollut useamman vuoden projekti, on saatu pääosin valmiiksi. Vuoden 2013 aikana LiT jatkaa edelleen uusitusta säännöstöstä ja ohjeistuksesta tiedottamista 12

13 sidosryhmilleen sekä pyrkii saattamaan voimaan loput puuttuvista tai päivitystä vaativista asiakirjoista. Toimikunnan sisällä tehty organisaation uudistaminen on tehostanut asioiden käsittelyä ja luo mahdollisuudet tarkempaan lajityöskentelyyn myös jatkossa. Harrastajat LiT edistää tunnettuuttaan kentällä pitämällä yhteyttä kerhojen avainhenkilöihin. Vuoden 2013 aikana järjestetään tapahtumia, jotka tuovat lajille lisänäkyvyyttä. Lisäksi LiT varautuu tukemaan itsenäisille piloteille järjestettäviä erilaisia kurssi- ja leiritapahtumia. Toimikunnan ohjeistuksella SUIO:n hankkima hinauskalusto on hyödyksi em. tapahtumissa. Harrastajien sekä kerhojen vakuutusturvaa kehitetään. Koulutus Normistoa kehittämällä ja vakuutuksista neuvottelemalla pyritään helpottamaan tutustumiskurssien järjestämistä. Lisäksi LiT varautuu ostamaan valmista materiaalia opettajien käyttöön (opetus- ja muu tukimateriaali). Selvitystyötä varjo- ja riippuliidon alkeiskoulutuksen suorittamisesta etäopiskeluna SUIO:n verkko-opiston kautta jatketaan. Järjestetään vuosittainen opettajatapaaminen ja kerhojen avainhenkilöiden tapaaminen. Jatkokoulutusten ja -kurssien järjestämisessä avustaminen. Turvallisuus Uusien käytäntöjen myötä termiikkitarkastuksiin tarkoitetut resurssit suunnataan kerhojen opastukseen ja ohjaukseen sekä omavalvonnan kehittämiseen. Lisätään säännöllistä yhteydenpitoa ja pyritään järjestämään tapaamiset kouluttajien ja kerhojen puheenjohtajien kanssa. Vaaratilanneraportointikäytäntöä pyritään kehittämään niin, että kynnys raportointiin madaltuu entisestään. Tavoitteena on kehittää järjestelmää, jonka harrastajat kokevat tärkeäksi ja muuttaa sitä avoimempaan ja informatiivisempaan suuntaan. Ilmailukeskukset LiT haluaa osaltaan edistää nykyisten ja uusien lentopaikkojen kehittämistä sekä niiden yhteyteen liitettäviä kaupallisia palveluja, kuten hinauspalveluja. Käytännössä LiT pyrkii levittämään tietoa mahdollisuuksista, kuten EU-tukihankkeista sekä tarvittaessa auttaa toimintaa alkuun. SUIO:n kanssa aloitettua yhteistyötä jatketaan. Kilpaurheilu LiT tukee pitkäjänteisen ja tavoitteellisen valmennuksen kehittämistä maajoukkuetasolla, kilpalentotasolla sekä ns. junioritasolla. Arvokisamatkoja tuetaan ja ensikertalaisten kynnystä osallistua kisoihin madalletaan kannustamalla osallistumaan ranking-kisoihin. Vuonna 2013 tuet kohdistuvat erityisesti SM-kilpailuiden järjestämiseen sekä internetissä ylläpidettävän kansainvälisen varjo- ja riippuliidon matkalentoliigaan, XContestiin. Sen tarkoituksena on kannustaa pilotteja suorittamaan matkalentoja. LiT osallistuu delegaatin kautta SIL:n urheilijavaliokunnan toimintaan. Yhteiskuntavastuu Hinauskaluston ja moottorilentäjien aiheuttamien melupäästöjen hallitseminen ja muiden ympäristöongelmien vähentäminen jakamalla tietoa ja kokemuksia sekä tarpeen tullen järjestämällä kerhoille lisäopastusta ja ohjausta. Liitäjiä kannustetaan aktiivisesti löytämään keinoja liitoharrastusten 13

14 yhteiskunnallisen tarpeellisuuden esiintuomiseen. Lajien tunnettuuden lisäämistä jatketaan osallistumalla kauden päälentonäytöksiin edellisvuosien tapaan. Hallinto LiT pyrkii helpottamaan liitämiseen liittyvää byrokratiaa sääntöuudistusten myötä. Tiedonvaihtoa ja yhteistyötä kerhojen ja SIL:n avainhenkilöiden ja toimiston välillä ylläpidetään vuosittain järjestettävässä liitäjien syystapaamisessa, jonka LiT järjestää yhteistyössä isäntäkerhon kanssa ja jota LiT tukee taloudellisesti. ILMAILUN HUIPPU-URHEILU Liiton huippu-urheilun perustan muodostaa eri lajien SM-kilpailut, laaja Suomen Cup ja epävirallisempien kansallisten kilpailujen tarjonta. Virallinen kilpailukalenteri julkaistaan osana liiton laajempaa tapahtumakalenteria internetsivuilla. Huippu-urheilun tukitoimiin kuuluu urheilijavaliokunnan lajeista riippumaton toiminta sekä erittäin merkittävä lajien oma valmennustoiminta. Toimintavuoden aikana järjestetään vuoden 2013 purjetaitolennon MM-kilpailut Oripäässä sekä valmistellaan vuoden 2014 purjelennon MM-kilpailuja Räyskälään. FAI:n arvokilpailujen (MM, EM, World Cup) aikataulut löytyvät internetsivulta Lisäksi monissa lajeissa kilpaillaan mestaruuksista myös pohjoismaisella tasolla. 14

TOIMINTASUUNNITELMA. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 17.3.2012

TOIMINTASUUNNITELMA. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 17.3.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry Luonnos, liittokokous hyväksyy 17.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. ympäristö 3. tiedotustoiminta 4. julkaisutoiminta 5. kansainvälinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 20.3.2010

TOIMINTASUUNNITELMA. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 20.3.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry Luonnos, liittokokous hyväksyy 20.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. ympäristö 3. tiedotustoiminta 4. julkaisutoiminta 5. kansainvälinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 19.3.2011

TOIMINTASUUNNITELMA. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 19.3.2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry Luonnos, liittokokous hyväksyy 19.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. ympäristö 3. tiedotustoiminta 4. julkaisutoiminta 5. kansainvälinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 21.3.2009

TOIMINTASUUNNITELMA. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 21.3.2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry Luonnos, liittokokous hyväksyy 21.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. ympäristö 2. tiedotustoiminta 3. julkaisutoiminta 4. kansainvälinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Vuosikokouksen 29.3.2014 hyväksymä. \ÄÅt ÄâÄ ààé LH äâéààt

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Vuosikokouksen 29.3.2014 hyväksymä. \ÄÅt ÄâÄ ààé LH äâéààt TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Vuosikokouksen 29.3.2014 hyväksymä. \ÄÅt ÄâÄ ààé LH äâéààt TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 YMPÄRISTÖ... 4 TIEDOTUSTOIMINTA...

Lisätiedot

\ÄÅt ÄâÄ ààé LH äâéààt TOIMINTASUUNNITELMA 2014. hallituksen esitys vuosikokoukselle 2014 (3.3.2014)

\ÄÅt ÄâÄ ààé LH äâéààt TOIMINTASUUNNITELMA 2014. hallituksen esitys vuosikokoukselle 2014 (3.3.2014) TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen esitys vuosikokoukselle 2014 (3.3.2014) Hyväksytään sääntömääräisessä vuosikokouksessa maaliskuussa 2014. \ÄÅt ÄâÄ ààé LH äâéààt TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Ilmailuliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. LUONNOS, liittokokous hyväksyy 29.3.2008. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry

TOIMINTASUUNNITELMA. LUONNOS, liittokokous hyväksyy 29.3.2008. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2008 LUONNOS, liittokokous hyväksyy 29.3.2008 Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry SISÄLLYSLUETTELO 1. ympäristö 2. tiedotustoiminta 3. julkaisutoiminta 4. kansainvälinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Esitys vuosikokoukselle Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 YMPÄRISTÖ... 4 TIEDOTUSTOIMINTA... 4 JULKAISUTOIMINTA...

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Edunvalvonta. v.1.0 14.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Edunvalvonta. v.1.0 14.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 14.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 19.3.2011

TOIMINTAKERTOMUS. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 19.3.2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry Luonnos, liittokokous hyväksyy 19.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 1. Järjestötoiminta 1.1. Kansainvälinen järjestötoiminta 1.2. Varainhankinta,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytään kevätkokouksessa 19.3.2016

TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytään kevätkokouksessa 19.3.2016 TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytään kevätkokouksessa 19.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS KEVÄTKOKOUKSELLE Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTAKERTOMUS 2015 Sisällysluettelo Yleiskatsaus 2015...

Lisätiedot

Turpaboogiet 31.1.-1.2.2015. SIL toimii laskuvarjohyppääjien eduksi

Turpaboogiet 31.1.-1.2.2015. SIL toimii laskuvarjohyppääjien eduksi Turpaboogiet 31.1.-1.2.2015 SIL toimii laskuvarjohyppääjien eduksi Viikon sisällä tehdyt laskuvarjoasiat Turpaboogiet, junalippujen ostaminen Suomenennätysmitalit, selvitystä. Termiikkiprojekti. Kansiot

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2011 1(5) SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Luonnos, liittokokous hyväksyy 17.3.2012

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Luonnos, liittokokous hyväksyy 17.3.2012 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Luonnos, liittokokous hyväksyy 17.3.2012 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kansainvälinen järjestötoiminta 1.2. Varainhankinta

Lisätiedot

Moottorilentotoimikunta Talvipäivät 2016, Pieksamäki, Hotelli savonsolmu

Moottorilentotoimikunta Talvipäivät 2016, Pieksamäki, Hotelli savonsolmu Moottorilentotoimikunta Talvipäivät 2016, Pieksamäki, Hotelli savonsolmu MT painopistealueet KV-edunvalvonta Kisatoiminta Taito- ja purjetaitolento Tarkkuus- ja rallilentäminen Vuosi 2015 EASA julkaisi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Hyväksytään vuosikokouksessa 29.3.2014 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Järjestötoiminta... 4 Suomen Ilmailuliiton

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytään vuosikokouksessa 21.3.2015

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytään vuosikokouksessa 21.3.2015 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytään vuosikokouksessa 21.3.2015 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry Sisällysluettelo Yleistä... 3 Järjestötoiminta... 5 Suomen Ilmailuliiton hallinto... 5 Lajivaliokunta...

Lisätiedot

HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulain muuttamiseksi - Sisällön tarkastelua lennokkitoiminnan näkökulmasta -

HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulain muuttamiseksi - Sisällön tarkastelua lennokkitoiminnan näkökulmasta - SIL LENNOKKITOIMIKUNTA - Tilanne 9 / 2014: Hallitus on jättänyt vuoden 2014 alkupuolella eduskunnalle esityksen ilmailulain muuttamisesta. Eduskunta on käsitellyt lakiehdotuksen 5.6.2014 ja siirtänyt sen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Esitys liiton syyskokoukselle Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Esitys liiton syyskokoukselle Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Esitys liiton syyskokoukselle 12.11.2016 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 YMPÄRISTÖ... 3 TIEDOTUSTOIMINTA...

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

TRAFI/4482/ /2015 MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN Määräysluonnoksen tarkastelua lennokkien näkökulmasta

TRAFI/4482/ /2015 MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN Määräysluonnoksen tarkastelua lennokkien näkökulmasta SIL LENNOKKITOIMIKUNTA TRAFI/4482/03.04.00.00/2015 MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN Määräysluonnoksen tarkastelua lennokkien näkökulmasta Tilannekatsaus lain ja määräysten osalta:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. LUONNOS, liittokokous hyväksyy 29.3.2008. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry

TOIMINTAKERTOMUS. LUONNOS, liittokokous hyväksyy 29.3.2008. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry TOIMINTAKERTOMUS 2007 LUONNOS, liittokokous hyväksyy 29.3.2008 Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Järjestötoiminta 1.1. Julkaisutoiminta 1.2. Kansainvälinen järjestötoiminta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 21.3.2009

TOIMINTAKERTOMUS. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 21.3.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry Luonnos, liittokokous hyväksyy 21.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Järjestötoiminta 1.1. Kansainvälinen järjestötoiminta 1.2. Varainhankinta,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 20.3.2010

TOIMINTAKERTOMUS. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 20.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry Luonnos, liittokokous hyväksyy 20.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 1. Järjestötoiminta 1.1. Kansainvälinen järjestötoiminta 1.2. Varainhankinta,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Hallituksen esitys syyskokoukselle Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Hallituksen esitys syyskokoukselle Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Hallituksen esitys syyskokoukselle 25.11.2017 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry Sisällysluettelo YLEISTÄ... 1 JUHLAVUOTEEN 2019 VALMISTAUTUMINEN... 1 KANSAINVÄLINEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 hallituksen esitys vuosikokoukselle 2013 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Järjestötoiminta... 4 Suomen Ilmailuliiton

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hallituksen esitys vuosikokoukselle hyväksytty hallituksen kokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hallituksen esitys vuosikokoukselle hyväksytty hallituksen kokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hallituksen esitys vuosikokoukselle hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.9.2015 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo YLEISTÄ...

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

Puolustusvoimat, Sisäministeriö - Suomen ilmailuliitto. ilmatilatyöryhmä

Puolustusvoimat, Sisäministeriö - Suomen ilmailuliitto. ilmatilatyöryhmä Kohta Kommentti Lausunnon antaja Ilmavoimien esikunta on laatinut Puolustusvoimien lausunnon TraFin lausuntopyyntöön Määräysluonnoksesta OPS M1-28, Vaara-alueet. Lausunto on koordinoitu Sotilasilmailun

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt SUOMEN ILMAILULIITTO RY Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 22.11.2006 1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

Purjelentäjän lupakirja GPL

Purjelentäjän lupakirja GPL Purjelentäjän lupakirja GPL Teoriakoulutus Osa 1: Ilmailun säädökset V0.1 Yleistä - Osa 1: Ilmailun säädökset 6 tuntia Tämä koulutusmateriaali pohjautuu Suomen Ilmailuliiton teoriakoulutusohjelmaan purjelentäjän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Päivitetty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 21.8.2017. Voimaantulo 1.1.2018. Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry 1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN

Lisätiedot

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2005/km SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 12.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Strategiatyöryhmä 18.10.2015

SIL2020 Strategia. Strategiatyöryhmä 18.10.2015 SIL2020 Strategia Strategiatyöryhmä 18.10.2015 Sisältö Yhteenveto Strategiatyö 2015 Painopistealueet Strategiasta toimintamalliin Vuosikello SIL organisaatio Toteutusaikatauluesimerkki: Viestintä SIL2020

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2012 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Harrasteilmailun turvallisuuden kehittämisprojekti - tehtävänanto ja tulokset: Ryhmä 5, Opittavaa vertailumaista; roolit, vastuut ja keinot - projektin aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne.

Lisätiedot

2. Edellisten kokousten pöytäkirjojen ja esityslistan hyväksyminen

2. Edellisten kokousten pöytäkirjojen ja esityslistan hyväksyminen SUOMEN ILMAILULIITTO RY Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki Liidintoimikunta PÖYTÄKIRJA Liidintoimikunnan kokous 2/2010 Aika: 16.9.2010 klo 17.32-20.40 Paikka: SIL-talo, Malmi Läsnä: Karoliina Turppo,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Harrasteilmailun turvallisuuden kehittämisprojekti Ryhmä 3, tehokkaan turvallisuusviestinnän lisääminen

Harrasteilmailun turvallisuuden kehittämisprojekti Ryhmä 3, tehokkaan turvallisuusviestinnän lisääminen Harrasteilmailun turvallisuuden kehittämisprojekti Ryhmä 3, tehokkaan turvallisuusviestinnän lisääminen Suomen ilmailumuseo 31.1.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Turvallisuusviestinnän kehittäminen

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Urheilu- ja Harrasteilmailu. v.1.0 13.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Urheilu- ja Harrasteilmailu. v.1.0 13.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 13.10.2015 SIL Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

STRATEGIA SIL v.1.0

STRATEGIA SIL v.1.0 STRATEGIA SIL 2020 28.11.2015 v.1.0 Päivitys 10.1.2016 SIL 2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Strategiaprosessi 3 2 YHTEENVETO 4 2.1 Tämän dokumentin tarkoitus 4 2.2

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps. VOIMANOSTO 2022 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia Syyskokous 21.10.2017 Suomen Voimanostoliitto ry Finlands Styrkelyftförbundet rf Finnish Powerlifting Federation Asiakirjan Voimanosto 2022

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA Viestintä v.1.0 14.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA Viestintä v.1.0 14.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA Viestintä v.1.0 14.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto ry HARRASTEILMAILUN YMPÄRISTÖOHJELMA

Suomen Ilmailuliitto ry HARRASTEILMAILUN YMPÄRISTÖOHJELMA Suomen Ilmailuliitto ry HARRASTEILMAILUN YMPÄRISTÖOHJELMA Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Harrasteilmailu Suomessa ja sen ympäristövaikutukset... 3 3. Ympäristövaikutusten hallinta... 4 4. Harrasteilmailun

Lisätiedot

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV).

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV). SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4-2001 AIKA: PAIKKA: Ke 29.8.2001 klo 18.00 alkaen SIL ry, Malmi LÄSNÄ: Ilkka Keinänen puheenjohtaja Timo

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2018 30.4.2019 1. YLEISTÄ - Ollaan mukana alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

STRATEGIA SIL 2020 Päivitys 28.11.2015 v.1.0

STRATEGIA SIL 2020 Päivitys 28.11.2015 v.1.0 STRATEGIA SIL 2020 Päivitys 28.11.2015 v.1.0 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Yhteenveto... 4 2.1 Tämän dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS 2016 Hyväksytty kevätkokouksessa 25.3.2017 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry Sisällysluettelo Hallituksen vuosi 2016... 3 Järjestötoiminta... 5 Suomen Ilmailuliiton hallinto...

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliiton lausunto HE 79/2014 vp eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta

Suomen Ilmailuliiton lausunto HE 79/2014 vp eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta Asiantuntijakuuleminen Suomen Ilmailuliiton lausunto HE 79/2014 vp eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta Suomen Ilmailuliitto kiittää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista.

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista. SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. YLEISTÄ Varsinaisen toiminnan osalta jatkamme perinteisiä ja uusia aloitettuja toimintoja. Liiton tiedottaminen niin sisäisesti kuin ulkoisesti tulee

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma 2010 Hallitus 28.9.2009 Varsinainen kokous 25.4.2010 1(11)

Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma 2010 Hallitus 28.9.2009 Varsinainen kokous 25.4.2010 1(11) 1(11) TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Perusarvot... 2 2. Tarkoitus ja toteuttaminen... 2 3. Strategiset päämäärät 2010-2012... 3 4. Organisaatio ja toiminta vuonna 2010... 3 4.1. Liiton organisaatio... 3 4.2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto Ilmailu ja nuoret Suomen Ilmailuliitto Lennokit Lennokkiurheilu on ilmailun monipuolinen laji. Vaihtoehtoja riittää vapaastilentävistä siima- ja radio-ohjattaviin. Monet ilmailijat ovat aloittaneet harrastuksensa

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Visio 2016... 2 3 Huippu-urheilustrategia... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Toiminnan tavoitteet... 3 3.3 Huippu-urheilustrategian arviointi...

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Liiton lajit: saappaanheitto ja autonrenkaanheitto Toiminnanjohtaja Eeva Isokorpi 15.11.2012 Versio 0.2E SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2(8) SISÄLLYS

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

Uutisia säädösrintamalta

Uutisia säädösrintamalta Uutisia säädösrintamalta Suomen ilmailuliiton Avainhenkilöpäivät 25.10.2014 Susanna Metsälampi, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uutisia säädösrintamalta Mistä tietoa? Viranomaisen prioriteeteista

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot