Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo"

Transkriptio

1 Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta!

2 Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin. Koulun aikuiset ovat jo nähneet unia koulusta ja tehneet suunnitelmia kouluvuodelle muutaman viikon ajan, joten taitaa olla aika aloittaa koulusyksy. Kesällä olemme nähneet monia oppilaita ja yhteisesti totesimme, että kivaa näytti olevan. Koulun henkilökunnassa on tapahtunut muutoksia. Tutut opettajat ovat alaluokan luokanopettaja Jenni Makkonen ja väliluokan luokanopettaja Minna Kosola. Yläluokkalaisia opettaa luokanopettaja Tomi Penninkangas. Alaluokassa koulunkäynninohjaajana jatkaa Virpi Mäenpää. Englannin ja ruotsin aineenopettaja Sanna Pernaan viransijaisuutta hoitaa aineenopettaja Turo Ahlvik. Erityisopettaja Virpi Kangasniemen viransijaisuutta hoitaa erityisopettaja Miia Vesala. Tänä lukuvuonna Seinäjoen kaupungin opetustoimen yhteisenä painopistealueena on syrjäytymisen ehkäisy. Panostamme oppilaan tukemiseen tästä näkökulmasta. Vuoden väliotsikoina ovat ryhmäytyminen, kodin ja koulun yhteistyö, itsensä ja muiden arvostaminen sekä tunnetaidot. Arvokkaita asioita! Koulukiusaamisen vastainen työ on jo kulunut aihe paperilla, mutta silti käytännössä aina yhtä tarpeellinen. Kouluna emme tänäkään vuonna hyväksy kiusaamista vaan haluamme tehdä koulustamme turvallisen ja mukavan työympäristön kaikille. Pidetään yhteyttä: soitelkaa, viestitelkää, tulkaa käymään! Hyvää alkanutta kouluvuotta! Minna Kosola p.s. Säilytättehän tämän tiedotteen, kiitos! 3

3 KOURAN KOULU Kourantie KOURA puh gsm (koulunjohtajan työpuhelin) Koulun opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa Viestit kulkevat kätevästi nykyaikana monella tavalla, käyttäkää vapaasti kaikkia tapoja: puhelinsoitto, tekstiviesti, sähköposti, reissuvihko tai käynti koulullamme. Toivomme, että soitatte mieluiten päivisin koulun lankapuhelinnumeroon klo Helmi-reissari on edelleen käytössä. Pidetään yhteyttä! Koulunjohtaja Luokanopettajat Englanti Ruotsi Kosola Minna ( lk) Makkonen Jenni (0. 2. lk) Penninkangas Tomi (5. 6. lk) Ahlvik Turo Ahlvik Turo Koulunkäynnin ohjaajat Mäenpää Virpi Erityisopettaja Kangasniemi Virpi, sij. Miia Vesala

4 Koulukuraattori Koulupsykologi Leppälä Sanna p tai Karén Anna Perheneuvolan ajanvaraus, p Kouluterveydenhoitaja Mäntykoski Anne-Mari alkaen - Kouran koululla joka kk:n 1. maanantai p (Keski-Nurmon koulun neuvolan numero) Keittäjä Kiinteistönhoitaja Keskinen Anu Haapala Heikki Laitoshuoltaja KOULUPÄIVÄT LUKUVUONNA Syyslukukausi: Vapaapäivät: syysloma (vko 42) itsenäisyyspäivä joululoma Kevätlukukausi: Vapaapäivät: loppiainen talviloma pääsiäisen aika vapun aika helatorstai

5 LUKUVUODEN VUOSISUUNNITELMAN KESKEISET ASIAT TILASTOTIEDOT Kouran koulussa on tänä lukuvuonna 44 oppilasta, kolme opetusryhmää, kolme opettajaa ja yksi koulunkäynninavustaja. LUKUVUODEN TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET Kaikessa koulunkäynnissä keskitytään hyvien tapojen oppimiseen ja omaksumiseen. Meille kaikille aikuisille on tärkeää, että taas tästäkin vuodesta tulee turvallinen kouluvuosi jokaiselle oppilaille: oppimisessa, luokissa, välitunneilla ja vapaa-aikana. Tänä vuonna opiskelemme ala- ja yläluokalla parillisien vuosiluokkien (II ja VI) ja väliluokassa parittomien (III) oppisisältöjen mukaan kaikissa muissa oppiaineissa paitsi vieraissa kielissä, matematiikassa ja äidinkielessä. Noudatamme vuosittain Seinäjoen kaupungin yhteisiä painopistealueita. Tänä lukuvuonna painotus on syrjäytymisen ehkäiseminen. Kulttuuritoimen painopistealue on nimeltään Sanaseikkailu. Osoitteessa teemalukuvuotta kuvaillaan näin: SANASEIKKAILU teemavuosi Ensi lukukaudella Kulttuurimatkan Sanaseikkailu-teemavuosi tuo Seinäjoen kouluille sanataidetta eri muodoissa. 2., 5., 7. ja 8. luokkien oppilaat tutustuvat sanataiteeseen kullekin ikäryhmälle sopivien työskentelymuotojen kautta. Tietoja ohjelmasisällöistä löytyy kunkin luokka-asteen omalta sivustolta. Muutokset ilmoitettuihin aikatauluihin ja sisältöihin mahdollisia. Kirjallisuusdiplomin suorittamista jatketaan koulun ja kirjaston yhteistyönä. MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT JA TEEMAT Tämän lukuvuoden painotuksena pidetään syrjäytymisen ehkäisemistä. Kulttuuritoimi tarjoaa 2.- ja 5.-luokkien oppilaille mahdollisuuden tutustua sanataiteeseen oppimisen välineenä Vuosiluokkien 5 6 toteuttama diskoilta ainakin kaksi kertaa lukuvuodessa Koko koulun leiri Lankarissa on

6 Valtakunnalliset ja paikalliset teemat huomioidaan koulun yhteisissä päivänavauksissa sekä erilaisissa oppimistilanteissa luokittain. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ Syyskuussa järjestetään koulun yhteinen vanhempainilta. Lukuvuoden aikana on toivottavaa, että opettaja tapaisi kunkin oppilaan vanhemmat kouluasioissa ainakin kerran. Vanhemmat ja isovanhemmat saavat osallistua koulutyöhön haluamanaan ajankohtana; meillä ovat jatkuvat avoimet ovet. Opettajalla on kuitenkin tarpeen mukaan oikeus evätä vieraiden osallistuminen luokkatyöskentelyyn salassapitosäädösten nojalla. Kodin ja koulun välillä kulkee reissuvihko sekä paperilla että Helmireissarina kaikilla oppilailla. Koulun tapahtumista lähetetään kirjalliset tiedotteet kotiin paperilla tai sähköpostina sopimuksen mukaan. Tiedotteisiin lisätään palautusosa, joka palautetaan oppilaan vanhemman allekirjoittamana tiedotteen saamista seuraavana päivänä tai vastauksena sähköpostilla. Koulun juhlat ja tapahtumat ovat kaikille avoimia. Keskustelu vanhempien kanssa järjestetään aina sitä pyydettäessä tai tarpeen vaatiessa (= vanhempainvartti). ERITYISOPETUS Erityisopetusta koskeva lainsäädäntö muuttui Uudella säädännöllä pyritään turvaamaan jokaisen oppilaan oikeus käydä lähikoulua. Edelleen käytetään tukiopetusta ja laaja-alaisen erityisopettajan antamaa erityisopetusta. Jos tuen tarve on suuri, laaditaan oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelma on lempeä asiakirja, jolla pyritään tehostamaan oppimista siten, että tuloksia syntyisi. Jos tämäkään ei riitä, siirrytään erityiseen tukeen, jolloin laaditaan HOjKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). KOULUN ITSEARVIOINTI Kouran koulun toimintaa arvioidaan monipuolisesti Seinäjoen kaupungin antaman ohjeistuksen mukaisesti. 6

7 OPPILAIDEN ARVIOINTI Yleistä. Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Arviointi jakautuu kahteen tehtävään: arvioinniksi opintojen aikana ja päättöarviointiin (9. lk). Arvioinnilla opintojen aikana pyritään opintojen ohjaamiseen ja opiskelun kannustamiseen. Tämä arviointi perustuu oppilaan omaan oppimis-. ja kasvamisprosessiin, sen lähtökohtiin ja tavoitteisiin, jotka on johdettu opetussuunnitelmasta. Opintojen aikaisen arvioinnin tulee olla totuudenmukaista ja perustua monipuoliseen näyttöön Arviointi lukuvuoden lopussa. Oppilaan arviointi perustuu valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden sekä Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteisiin. Kouran koulussa toteutetaan - sanallinen arviointi vuosiluokilla numeroarviointi vuosiluokalla, ei taito- ja taideaineissa. - kaikki oppiaineet arvioidaan numeroilla vuosiluokilla alkavaa kieltä ei arvioida ensimmäisellä syyslukukaudella. Jos käyttäytymistä ei arvioida numerolla, arvioidaan se arviointiliitteellä. Kouran koulussa arvioidaan oppilaan koulunkäyntiä syyslukukauden lopussa kirjallisella arviolla (välitiedotteella) oppilaan edistymisestä ja kevätlukukauden lopulla lukuvuositodistuksella. Lukukausien aikana käytetään oppilaan itsearviointia sekä tarpeen mukaan arviointikeskusteluja huoltajien kanssa. Lukuvuoden aikana suoritettavassa arvioinnissa arvioidaan oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia, eikä siitä anneta arvosanaa. Lukuvuoden aikana arvioidaan myös ne oppiaineet, joita ei arvioida lukuvuositodistuksessa. Arvioinnin uusiminen. Oppilaan huoltaja voi kahden kuukauden kuluessa, arvioinnista tiedon saatuaan, pyytää opinnoissa etenemisestä tai vuosiluokalle jättämisestä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään kirjallisesti Kouran koulun johtajalle. Uudesta arvioinnista päättävät koulunjohtaja ja oppilaan opettajat yhdessä. Jos huoltaja on tyytymätön tehtyyn uuteen arviointiin, hän voi pyytää arvioinnin oikaisua lääninhallitukselta. 7

8 KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Opetussuunnitelmassa tulee asettaa tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Käyttäytymisen tavoitteita määriteltäessä otetaan huomioon koulun kasvatukselle asetetut tavoitteet. Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen miten oppilas - ottaa huomioon muut ihmiset - esim. ei nimittele eikä vähättele muita, ei sotke koulun omaisuutta ja pitää huolta koulutarvikkeistaan - arvostaa työtä - sekä toisen että omaa työtä - noudattaa sääntöjä - esim. ei myöhästele ja antaa työrauhan - noudattaa hyviä tapoja Näillä tarkoitetaan oppilaan kykyä ja halua ymmärtää, arvostaa ja tukea toisia ihmisiä sekä vaalia ympäristöä. Sääntöjen noudattamisessa otetaan huomioon se, miten oppilas tuntee säännöt ja sitoutuu niihin. Käyttäytymisen arvioinnin lähtökohtana on arvosana hyvä (8) - keskimääräisen hyvän käyttäytymisen tavoitteet saavuttaa oppilas, joka käyttäytyy normaalisti, hoitaen omat asiansa. Hänen kielenkäyttönsä on asiallista ja tilanteeseen sopivaa ja jonka käyttäytyminen ei ole pääsääntöisesti kiitettävää (9) eikä tyydyttävää (7). Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouran koulussa: Erinomainen (10) Oppilaan käytöksessä ei ole huomauttamista. Oppilas on auttavainen, huomaavainen, kohtelias ja oma-aloitteinen. Oppilaalla on positiivinen asenne oppilaskavereihin ja koulun aikuisiin. Oppilas luo käytöksellään ympärilleen miellyttävää ilmapiiriä. Oppilas on huolellinen, tunnollinen ja tottelevainen. Oppilas noudattaa koulun sääntöjä. Oppilas edistää työrauhaa. Oppilas sopeutuu työhön erilaisissa ryhmissä ja edistää yhteistä työskentelyä. Oppilaan kielenkäyttö on esimerkillistä. Oppilas tekee annetut tehtävät (esim. järjestäjän tehtävät). Kiitettävä (9) Oppilaan käytöksessä ei ole huomauttamista. Oppilas käyttäytyy kohteliaasti, ystävällisesti ja auttavaisesti muita kohtaan. Oppilas käyttäytyy oikeudenmukaisesti ja suvaitsevaisesti muita kohtaan. Oppilas on huolellinen, tunnollinen ja tottelevainen. Oppilas noudattaa koulun sääntöjä. Oppilas antaa toisille työrauhan. 8

9 Oppilas sopeutuu työhön erilaisissa ryhmissä. Oppilas tekee annetut tehtävät (esim. järjestäjän tehtävät). Oppilaan kielenkäyttö on asiallista. Hyvä (8) Oppilaan käyttäytyminen on hyvää. Oppilas käyttäytyy ystävällisesti muita kohtaan. Oppilas noudattaa yleensä koulun sääntöjä. Oppilas antaa toisille yleensä työrauhan. Oppilas sopeutuu yleensä työhön erilaisissa ryhmissä. Oppilaan kielenkäyttö on yleensä asiallista. Oppilas huolehtii yleensä omista ja koulun tavaroista. Oppilas tekee annetut tehtävät (esim. järjestäjän tehtävät). Tyydyttävä (7) Oppilaalla on joskus vaikeuksia ottaa toiset huomioon. Oppilas noudattaa yleensä koulun sääntöjä. Oppilas häiritsee joskus työrauhaa. Oppilaalla on jonkin verran ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä. Oppilas ei pidä omista ja koulun tavaroista hyvää huolta. Oppilaan kielenkäyttö vaatii ohjausta. Oppilas on saattanut myöhästyä joitain kertoja. Kohtalainen (6) Oppilas käyttäytyy epäkohteliaasti muita ihmisiä kohtaan. Oppilaalla on vaikeuksia koulun sääntöjen noudattamisessa. Oppilas häiritsee toistuvasti työrauhaa. Oppilaalla on ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä. Oppilas ei pidä omista ja koulun tavaroista huolta. Oppilaan kielenkäyttö vaatii usein ohjausta. Oppilas on saattanut myöhästyä usein. Oppilaalla saattaa olla myös luvattomia poissaoloja. Välttävä (5) Oppilas käyttäytyy epäkohteliaasti muista ihmisiä kohtaan. Oppilas ei osaa ottaa toisia huomioon. Oppilaalla on koulun sääntöjen noudattamisessa usein vaikeuksia. Oppilas ei anna toisille työrauhaa. Oppilaalla on ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä. Oppilas ei pidä omista ja koulun tavaroista huolta. Oppilaan kielenkäyttö on usein asiatonta. Oppilas on saattanut myöhästyä usein. Oppilaalla saattaa olla paljon luvattomia poissaoloja. Oppilaalla on välinpitämätön asenne koulua kohtaan. TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia. Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Arvioinnissa otetaan huomioon myös, miten vastuullisesti oppilas työskentelee (esim. oppilas tekee annetut tehtävät säännöllisesti ja huolehtii tavaroistaan) ja miten hän 9

10 toimii yhteistyössä toisten kanssa (esim. oppilas osaa toimia erilaisten ryhmien jäsenenä.). Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Työskentelyä voidaan arvioida myös erikseen. OPPIAINEIDEN ARVOSANOJEN YLEISET PERUSTEET - 10 (erinomainen) - oppilas ylittää lähes kaikki hyvän arvosanan edellyttämät tavoitteet - 9 (kiitettävä) - oppilas ylittää useimmat hyvän arvosanan edellyttämät tavoitteet - 8 (hyvä) - oppilas osoittaa oppiaineen keskimääräisen osaamisen edellyttämää taitoa (hyvän (8) arvosanan kriteerit on määrätty kullekin oppiaineelle erikseen ja ne ovat lainattavissa paperiversiona opettajalta) - 7 (tyydyttävä) - mikäli hän saavuttaa useimmat keskimääräisen arvosanan edellyttämät tavoitteet - 6 (kohtalainen) - mikäli hän saavuttaa vain jotkut keskimääräisen arvosanan edellyttämät tavoitteet - 5 (välttävä) - mikäli hän pystyy osoittamaan vain jossain määrin keskimääräisen arvosanan edellyttämää osaamista. - 4 (hylätty) - mikäli hän ei pysty osoittamaan oppiaineen tavoitteiden edellyttämää osaamista OPPILASHUOLTO Oppilashuoltoryhmään kuuluvat oppilaan omat opettajat, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja ja koulunjohtaja. Yhteystiedot ovat tiedotteen alussa. Tarvittaessa oppilashuoltoryhmään kutsutaan myös muita asiantuntijoita kuten perhekasvatusneuvolan edustaja. Oppilashuoltoryhmän käsittelemät asiat ja keskustelut ovat aina luottamuksellisia, lastensuojelulaki kuitenkin huomioiden. Vanhemmilla on oikeus olla kuulemassa oman lapsensa asioiden käsittelyä ennakolta ilmoitettavana ajankohtana. Kokous pidetään aina koulupäivän aikana (vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana) ja kutakin oppilasta käsitellään siinä muutaman minuutin ajan. Kaikesta toimintaa vaativasta tilanteesta tiedotetaan aina huoltajille. 10

11 Erityisopettajana toimii tänä lukuvuonna koulullamme erityisopettaja Miia Vesala. Hänellä on viisi erityisopetuksen viikkotuntia. Koulukuraattori ja psykologi käyvät Kouran koululla tarpeen mukaan. Koulukuraattorin tehtävänä on huolehtia yhdessä psykologin ja muun henkilökunnan kanssa oppilaiden sosiaalisesta ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Yhteyttä voi ottaa oppilas itse, vanhemmat tai opettaja mm. koulunkäyntiin, ihmisten välisiin suhteisiin ja kotitilanteisiin liittyvissä asioissa. Koulukuraattori osallistuu myös oppilashuoltotyöryhmän toimintaan. Koulukuraattorilla on vaitiolovelvollisuus. Asioista, jotka ovat tulleet esille luottamuksellisissa keskusteluissa, annetaan tietoa vain, mikäli se on lastensuojelulain nojalla välttämätöntä. Koulupsykologin tehtävänä on monipuolinen lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen sekä psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen. Psykologi mm. selvittää oppimisvaikeuksia psykologisten tutkimusten avulla, auttaa oppilasta henkilökohtaisilla ja luottamuksellisilla tukikäynneillä, osallistuu kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä muuhun oppilashuoltotyöhön yhdessä opettajien, koulukuraattorin ja terveydenhoitajien kanssa. Koulupsykologille tutkimuksiin ja tukikäynneille varataan aika etukäteen ja vanhempien kanssa sovitusti. Liite 1. Kouluterveydenhuolto on terveyskeskuksen tarjoama maksuton palvelu, joka jatkaa neuvolassa aloitettua ennaltaehkäisevää terveydenhoitotyötä. Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaita henkilökohtaisesti ja suunnitellusti, antaa terveysneuvontaa, on oppilashuoltoryhmän jäsen ja valvoo koulun terveydellisiä oloja. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat tietyillä luokka-asteilla. Terveystapaamisiin sisältyy eri luokka-asteilla erilaisia tutkimuksia, kuten kasvun ja kehityksen seuranta, näkö, kuulo, Hb ja ryhti. Lisäksi keskustellaan oppilaan terveystottumuksista. Rokotukset annetaan rokotusohjelman mukaisesti. Mikäli tarkastuksessa todetaan jotain poikkeavaa tai huomioitavaa, terveydenhoitaja tiedottaa niistä kotiin. Myös vanhemmat voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan. Koululääkäri tapaa oppilaat 5. luokalla. 11

12 Koulutapaturmat (= koulussa ja koulumatkalla tapahtuneet onnettomuudet ja vahingot) hoidetaan ensisijaisesti terveyskeskuksessa. Niistä on ilmoitettava välittömästi opettajalle tai koulunjohtajalle, joka arvioi tilanteen ja ohjaa hoitoon terveydenhoitajalle tai terveyskeskukseen. Jos on lähdettävä terveyskeskukseen, koulusta lähtee mukaan aikuinen saattaja, ellei lapsen huoltaja pääse mukaan saattajaksi. Taksilla kuljettaessa, huoltaja ei maksa laskua, vaan kirjoituttaa kuitin, jossa ilmenee potilaan ja saattajan nimi. Lääkäriltä saatu todistus tulee toimittaa koululle! Omalla autolla kuljettaessa huoltaja voi laskuttaa kilometrikorvaukset Seinäjoen kaupungilta koulusihteerin, Raili Pollarin välityksellä (p ); oma opettaja auttaa asiassa. HAMMASHUOLTO Nurmon hammashoitola Valkiavuorentie 4, puh Suun terveydenhuolto on kansanterveyslain mukaan osa kouluterveydenhuoltoa. Asetus määrittää luokka-asteet, jolloin suun terveystarkastus on tehtävä kattavasti koko ikäluokalle. Näiden määräaikaistarkastusten lisäksi koko ikäluokille kohdennettavia tarkastuksia on mm. oikomishoidon tarpeen määrittämiseksi, suun sairauksien ehkäisemiseksi ja varhaiseksi toteamiseksi. Koululaiset kutsutaan määräaikaistarkastuksiin ja seulontoihin hammashoitolaan seuraavan ohjelman mukaan: 1. ja 2. luokka lukuvuoden aikana 3. luokka syyslukukaudella 5. luokka kevätlukukaudella Säryn tai muun akuutin vaivan sattuessa, vanhemmat voivat tilata ajan puhelimitse. Hammastapaturman sattuessa on otettava yhteyttä hammashoitolaan mahdollisimman pikaisesti! Makeisten usein toistuva käyttö on lisännyt huolestuttavasti hampaiden reikiintymistä koululaisilla. Siksi hammashoitolan väki toivoo, ettei koulussa tarjottaisi makeisia esim. synttäreiden kunniaksi. 12

13 KOULURUOKAILU Ruokailu on osa kasvatusta ja opetusta. Se tapahtuu opettajien valvonnassa ja ohjauksessa. Tavoitteena on oppia hyviä ruokailutapoja ja kannustaa tutustumaan myös uusiin makuihin. Kouluruoka on tärkeä osa lapsen päivittäisestä energiantarpeesta ja se ohjaa terveellisiin ruokatottumuksiin. Kouluruokailun suunnittelusta vastaa yläasteen lehtori Saara Haapsaari. Kouran koulun oma keittäjä valmistaa ruoan koulussamme. Meillä on siis aitoa kotiruokaa! TUKIOPETUS Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin tukea tarvitseville annetaan tukiopetusta. Lomamatkan vuoksi ei voida antaa tukiopetusta. POISSAOLOT Oppilaiden vanhemmat ilmoittavat sairauspoissaoloista kouluun ennen ensimmäisen oppitunnin alkua ensimmäisenä poissaolopäivänä. Soitto tai tekstiviesti käy. Emme ehdi valitettavasti vastata yleensä aamun tekstiviesteihin. Ilmoitus reissuvihossa tulee aina olla vanhemman allekirjoittamana. Sisaruksen ilmoitus ei riitä. Muihin kuin sairaspoissaoloihin haetaan kirjallinen lupa luokanopettajalta (enintään viisi päivää) tai koulujohtajalta (yli viisi päivää). Loma anotaan vapaamuotoisella anomuksella. Muun kuin sairaspoissaolon aikana velvoitetaan oppilas tekemään koulutehtävänsä opettajan antamien ohjeiden mukaan. Oppilaan huoltaja on velvollinen valvomaan, että tehtävät tulevat suoritettua. Opettaja ei tarkista tehtyjä läksyjä, sekin on ko. aikana vanhempien velvollisuus. Lukuvuoden aikana myönnetään ainoastaan yksi pidempi poissaolo (yli 4 vrk). Pitkien lomien yhteyteen ei myönnetä lisävapaapäiviä ilman raskauttavaa syytä. OMAT TAVARAT KOULUSSA Muiden kuin koulutavaroiden tuominen kouluun ja niiden jättäminen vartioimatta tai lukitsematta, ei ole suositeltavaa. Koulu ei vastaa polkupyörälle, kellolle, kännykälle tms. koulun kannalta tarpeettomalle esineelle aiheutuneista vahingoista. 13

14 USKONNOLLISET TILAISUUDET Uuden uskonnonvapauslain mukaan oppilaan huoltaja ilmoittaa, jos oppilas ei osallistu enemmistön uskonnon harjoittamiseen. Koulun juhlat tai esim. vierailut kirkoissa eivät ole uskonnollisia tilaisuuksia edellyttäen, että kirkossa ei osallistuta jumalanpalvelukseen tai muuhun hartauden harjoittamiseen. Kouran koulussa järjestetään sekä eettisiä että uskonnollisia aamunavauksia, osallistutaan joulu- ja kevätjumalanpalvelukseen sekä pääsiäiskirkkoon. Lankarissa leireillessämme osallistumme leirijumalanpalveluksiin. Muista uskonnollisista tilaisuuksista ilmoitetaan erikseen. JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Koulumme noudattaa Seinäjoen kaupungin järjestyssääntöjä (muuttunevat kuitenkin kesken tämän kouluvuoden): Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 ). 1. Käyn koulua säännöllisesti. Poissaoloon huoltaja pyytää luvan. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää luokanopettaja / luokanvalvoja ja muihin poissaoloihin rehtori. 2. Noudatan koulussa opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita. 3. Opin koulussa toimimaan hyvien tapojen mukaisesti ja käyttäytymään kohteliaasti ja ystävällisesti sekä aikuisia että muita oppilaita kohtaan. Hyvään käyttäytymiseen kuuluu myös asiallinen kielenkäyttö. 4. Polkupyörät ja muut liikennevälineet jätän koulupäivän ajaksi niille varatuille paikoille. Koulu ei vastaa niille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai niiden katoamisesta. 5. Koulupäivän vietän koulun alueella. Poistuminen on sallittua vain opettajan luvalla. 6. Pidän osaltani huolta koulun tiloista, välineistä ja muusta omaisuudesta. Samoin huolehdin työ- ja ruokailupaikkani sekä koko koulualueen siisteydestä ja viihtyisyydestä. 7. Annan kaikille koulun oppilaille ja aikuisille työrauhan. Liikun koulun tiloissa rauhallisesti ja huolehdin osaltani yleisestä turvallisuudesta. 8. Mikäli koulussa tai koulumatkalla sattuu vahinko, ilmoitan siitä välittömästi opettajalle. Tahallisen vahingon tekijä joutuu itse korvaamaan. 9. En tuo kouluun koulutyöhön kuulumattomia tavaroita. Matkapuhelinta en käytä koulupäivän aikana. Koulu ei korvaa matkapuhelimelle tai muille tavaroille koulussa aiheutuneita vahinkoja tai niiden katoamisia. 10. Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja. 14

15 Lisäksi noudatamme Kouran koulun omia järjestyssääntöjä (luotu oppilaiden kanssa ): 1. Tule ajoissa kouluun. 2. Laita kengät ja vaatteet paikoilleen. 3. Tee työsi siististi ja huolehdi tavaroistasi. 4. Säilytä toisten työrauha ja tee itsekin työsi rauhassa. 5. Älä mene tietokoneella luvattomille sivuille. 6. Syö siististi ja anna kaikille ruokarauha. 7. Älä moiti ruokaa ja muista kiittää keittäjää. 8. Leiki sovussa, äläkä riitele. 9. Pysy koulun alueella. 10. Älä juokse koulun tiloissa. 11. Pidä yllä terveitä elämäntapoja. KOULUMATKAT Kouluun tultaessa pyörällä, on aina käytettävä kypärää ja heijastinliiviä. Kypärän hihnan on oltava kiinni! Ilman kypärää kouluun ei saa tulla pyörällä. Tieliikennelain mukaan pyöräillessä on käytettävä kypärää, joskaan käyttämättä jättäminen ei ole rangaistavaa. Kävelijöiden tulee käyttää koulumatkoillaan heijastinliiviä. Kaikessa liikkumisessa on noudatettava ehdottomasti liikennesääntöjä! Koulu ei voi valvoa oppilaiden liikennöintiä kuin satunnaisesti. Taksilla kuljettaessa kuljettaja huolehtii alaikäisen turvavyön käytöstä. Taksissa on käyttäydyttävä hillitysti. VAPAAEHTOINEN KIELI Koulussamme luetaan vapaaehtoisena kielenä tänä lukuvuonna ruotsia. Ruotsi alkaa neljänneltä luokalta, valinta suoritetaan kolmannen luokan keväällä. Tänä lukuvuonna opiskelijat ovat vuosiluokalta 6. Oppitunnit ovat omalla koulullamme. Kielimaistiaisia 3.-luokkalaisille Koulumme 3.-luokkalaiset valitsevat kevätlukukauden aikana valinnaisen A2-kielen. Valinnainen A2-kieli; saksa, ranska, ruotsi tai etäopetuksena espanja, alkaa 4. luokalla. 15

16 Muutama asia vielä: - Läksyt kysytään aina luokkakaverilta, jos on sairaana. Sairaana ei tarvitse tehdä läksyjä, mutta toipilaspäivän aikana voi jo varmasti yrittää ottaa kiinni muita asioissa. Se, että on ollut sairaana, ei ole syy siihen, että ei tiedä, mitä tuli läksyksi! Oppilaan on otettava vastuuta tästä. Sairauden vuoksi saa tukiopetusta, jos tarvitsee. - Kun vanhempi tuohtuu tai iloitsee, toivomme, että otatte aina yhteyttä suoraan oikeaan opettajaan. Emme aina tiedä toistemme tunneilla tapahtuneista asioista, joten emme voi ottaa kantaa asiaan, jos asiasta soitetaan ensin toiselle opettajalle kuin asianosaiselle. Olemme iloisia, jos olette tyytyväisiä opetukseemme ja olemme valmiita kehittymään, kun siihen on tilausta. - Toivomme puheluita ns. virka-aikaan eli kello 8 16 välisenä aikana. Työtekstiviestit ja sähköpostit otamme vastaan muulloinkin, mutta reagoimme niihin vasta yleensä seuraavana työpäivänä. Koulunjohtajan kännykkä on auki aina, mutta äänettömällä usein iltaisin ja aina yöllä. (Joku on usein koululla vielä klo 16 jälkeenkin, joten kannattaa kokeilla koulun lankapuhelinta. Jos koululla kerran ollaan töissä, niin sitten siellä ollaan myös töissä puhelinta varten). 16

17 Liite 1. Seinäjoen perheneuvola Seinäjoen perheneuvola on Seinäjoen kaupungin ylläpitämää toimintaa ja perheille maksutonta. Palvelut ovat luottamuksellisia ja tarkoitettuja alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Perheneuvolassa etsitään ratkaisuja huolenaiheisiin yhdessä perheen kanssa. Työntekijät ovat kasvatus- ja perheneuvontaan erikoistuneita psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Tarvittaessa on käytettävissä lääkärin palvelut. Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä, vaan vanhemmat voivat itse varata aikaa. Ota yhteyttä, kun lapsen kehitys tai käyttäytyminen huolettaa (lapsella on esim. keskittymisvaikeuksia, levottomuutta, uhmakkuutta, aggressiivisuutta, jännitystä, masentuneisuutta, ahdistuneisuutta tai pelkotiloja) haluat keskustella kasvatus- ja perhekysymyksistä perhe-elämässä tai parisuhteessa on pulmia perheessä harkitaan avioeroa perheessä on jonkin akuutti kriisi (esim. vanhempien ero, perheväkivaltatilanne, vanhemman sairastuminen tai läheisen kuolema) Palvelumuotoja ovat lasten ja nuorten tutkimukset sekä yksilö- ja ryhmätukiterapiat pariterapia lapsiperheiden vanhemmille perheneuvonta, perheterapia puhelinneuvonta perheasiainsovittelu Perheneuvolapsykologi osallistuu myös alakoulujen oppilashuoltotyöryhmiin. Ajanvaraus ja puhelinneuvonta ma - pe klo p. (06) Osoite: Törnäväntie 27, Seinäjoki 17

18 TAPAHTUMIA KOULUN ARJESSA JA JUHLASSA tapahtumat näkyvät päivitettynä koulun nettisivuilta osoitteessa SYYSLUKUKAUSI 2013 Elokuu Lukujärjestykset voimassa Uinti. Koulu alkaa kaikilla klo 8.15 ja päättyy normaalisti. Muista uikkarit! Syyskuu Vanhempainilta.Tervetuloa!! Lokakuu Energiansäästöviikko Leiri Lankarissa (leirikirje tulossa lähempänä) Syysloma (vko 42) Marraskuu Koulukuvaus Joulukuu Itsenäisyyspäivä. Vapaata koulusta Joululoma alkaa. Hyvää joulua! 18

19 KEVÄTLUKUKAUSI 2014 Tammikuu 2.1. Kevätlukukausi alkaa Uinti. Koulu alkaa kaikilla klo 8.15 ja päättyy normaalisti. Muista uikkarit! Helmikuu Talviloma Maaliskuu Hiihtoretki Uinti. Koulu alkaa kaikilla klo 8.15 ja päättyy normaalisti. Muista uikkarit! Huhtikuu Pääsiäisloma Toukokuu Vappuvapaat Helatorstain vapaa Todistusten jako. Hyvää kesälomaa! Koulupäiviä tälle lukuvuodelle tulee 187. Tapahtumiin saattaa tulla muutoksia! 19

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20 1 Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka Kevätlukukausi 20 Oppilaan nimi Tämä vihkonen on osa arviointikeskustelua, joka käydään oppilaan, huoltajien ja oman luokanopettajan välillä. Mukana voi olla myös

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 Hyvät vanhemmat Toivotan Lepolan koulun uusille ja vanhoille oppilaille ja henkilökunnalle lämpimästi tervetuloa taas uuteen lukuvuoteen. Lukuvuositiedote on ensimmäistä

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Opetuslautakunta 29.3.2012 Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka, Opetushallitus 1.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle Johdanto Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti hoidettava ilmiö. Poissaololla

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun vanhemmille, Yhteenvetoraportti, N=120, Julkaistu: 19.2010 1/17 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 7. luokalla 39 32,50% 2. 8. luokalla 49 40,83% 3. 9. luokalla

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Yhteenvetoraportti N=155 Julkaistu: 19.2010 1/21 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 1. luokalla 28 18,06% 2. 2. luokalla 36 23,23% 3. 3. luokalla

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

Ylläpidät työrauhaa ja toimit myönteisesti ryhmän jäsenenä. Huolehdit vastuullisesti tehtävistäsi ja ympäristöstäsi

Ylläpidät työrauhaa ja toimit myönteisesti ryhmän jäsenenä. Huolehdit vastuullisesti tehtävistäsi ja ympäristöstäsi LIITE LUKUVUOSITODISTUKSEEN 1. tai 2. vuosiluokka Noudatat koulun sääntöjä ja ohjeita Otat huomioon muut ihmiset Ylläpidät työrauhaa ja toimit myönteisesti ryhmän jäsenenä Pääset työn alkuun Teet työsi

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Koulunkäynti Suomessa Oppivelvollisuus Kaikkien Suomessa asuvien lasten tulee käydä koulua. Oppivelvollisuus

Lisätiedot

PIRKKIÖN KOULU.

PIRKKIÖN KOULU. PIRKKIÖN KOULU http://www.tornio.fi/ilma/koulu/pirkkio/default.htm Lukuvuosi 2015-2016 Koulun yhteystiedot Henkilökunta PIRKKIÖN KOULU Aittamäentie 25 95470 TORNIO puh. 050-5971791, 050-5693805 http://www.tornio.fi/ilma/koulu/pirkkio/default.htm

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

AITTAKORVEN KOULU. talviloma 23.2. - 27.2.2015

AITTAKORVEN KOULU. talviloma 23.2. - 27.2.2015 AITTAKORVEN KOULU REHTORI: 234 5660 Pekka Posti OPETTAJAT: 1 Hanna Räsänen 234 5662 1-2 Anni Rantanen 2 Eva Lähdes 3A Anni Kelkka 3B Päivi Paasi 4A Ville Vahvanen (5.1.2015 asti Jyrki Kauppinen) 4B Pia

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

KIRJA-MATIN koulun lukuvuositiedote 2015-16

KIRJA-MATIN koulun lukuvuositiedote 2015-16 KIRJA-MATIN koulun lukuvuositiedote 2015-16 Pysähtyminen ja pysäköiminen koulumme edessä on kielletty liikennemerkein. Hyvä kotiväki! lokakuussa 2015 Kouluvuoden alkuun liittyy monenlaista suunniteltavaa

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot