PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Ohjelmapalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Ohjelmapalvelut"

Transkriptio

1 PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Ohjelmapalvelut

2 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 1 1 JOHDANTO TUTKIMUSTULOKSET TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA Vierailukerrat Vierailukohde Ohjelmapalveluyritysten tarjonnan tunteminen Vastaajan edustaman yrityksen sijaintilääni Vastaajan edustaman yrityksen liikevaihto Vastaajan edustaman yrityksen henkilöstömäärä OHJELMAPALVELUYRITYSTEN PALVELUJEN KÄYTTÄMINEN Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen Ohjelmapalvelujen vastaaminen yrityksen tarpeisiin Olennaisen aktiviteetin puuttuminen Ohjelmapalveluiden viimeisin käyttöajankohta Viipymä Saapuminen Pyhä-Luosto -alueelle Matkan pääasiallinen tarkoitus Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä yrityksestä Käytetty tietolähde ohjelmapalveluyritysten tarjonnasta OHJELMAPALVELUJEN KÄYTTÄMINEN TULEVAISUUDESSA Mieluisimmat matkailun ohjelmapalvelut tulevaisuudessa Pyhä-Luostolla Sopivin ohjelmapalvelun pituus Ohjelmapalveluyritysten palveluiden yleisin käyttötarkoitus tulevaisuudessa Mieluisimmat tietolähteet tulevaisuudessa Mieluisimmat varaus-/ostokanavat tulevaisuudessa Kiinnostus kesän /talven ohjelmapalveluihin Kiinnostavimmat aktiviteetit Pyhä-Luostolla Kiinnostus suunnitteilla oleva ohjelmapalvelua kohtaan YHTEENVETO...14 LIITTEET...15 Kuvioluettelo Kuvio 1. Vierailukerrat Pyhä-Luostolla...3 Kuvio 2. Vierailukohde...3 Kuvio 3. Ohjelmapalveluyritysten tarjonnan tunteminen...3 Kuvio 4. Vastaajan edustaman yrityksen sijaintilääni...4 Kuvio 5. Vastaajan edustaman yrityksen liikevaihto...4 Kuvio 6. Vastaajan edustaman yrityksen henkilöstömäärä...4 Kuvio 7. Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen...5 Kuvio 9. Olennaisen aktiviteetin/ohjelmapalvelun puuttuminen...5 Kuvio 10. Viimeisin ohjelmapalvelujen käyttöajankohta...6 Kuvio 11. Viipymä...6 Kuvio 12. Saapuminen Pyhä-Luosto alueelle...6 Kuvio 13. Matkan pääasiallinen tarkoitus...7 Kuvio 14. Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä...7 Kuvio 15. Käytetty tietolähde...8 Kuvio 16. Mieluiten käytettävät ohjelmapalvelut...9 Kuvio 17. Sopivin/kiinnostavin ohjelmapalvelun pituus...10 Kuvio 18. Ohjelmapalvelujen yleisin käyttötarkoitus...10 Kuvio 19. Tietolähde tulevaisuudessa...11 Kuvio 20. Varauskanava tulevaisuudessa...12 Kuvio 21. Kiinnostus kesän/talven ohjelmapalveluihin...12 Kuvio 22. Erityisen kiinnostavia aktiviteetteja...13 Kuvio 23. Kiinnostuneisuus risteilyyn...13

3 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 2 1 JOHDANTO Suomen Matkailun Kehitys Oy ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun InnoAkatemia ovat toteuttaneet yhteistyönä Pyhä-Luosto alueen markkinatutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pyhä-Luosto matkailualueen asiakkaiden tarpeet ja vaateet ohjelmapalvelutoimialan osalta. Tutkimuksen toimeksiantajana ovat Pelkosenniemellä elämisen ja toiminnan edellytykset 2 hanke (PETO 2). Tutkimusmenetelmänä käytettiin webkyselyä, joka suoritettiin välisenä aikana. Tutkimus kohdistettiin potentiaalisille suomalaisille yritysasiakkaille. Tavoiteotos oli 300 vastausta. Tämän tutkimuksen lopullinen otoskoko on 288. Tutkimusaineisto käsiteltiin SPSS ver10.1 -tilasto-ohjelmalla. Raportin koostamisessa käytettiin apuna Excel-taulukkolaskentaohjelmaa ja Word-tekstinkäsittelyohjelmaa. Raportti koostuu vastaajien taustatiedoista, Pyhä-Luosto alueen ohjelmapalvelujen käyttämisen nykytilasta sekä tulevaisuudesta. Vastaukset avoimet kysymykset ovat liitteenä raportin lopussa. Tutkimuksen suunnittelusta, koordinoinnista, aineiston käsittelystä ja raportin kokoamisesta vastasivat Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailualan opiskelijat Mari Angeria, Nella Löytänen ja Marianne Sadinmaa. Tutkimus suoritettiin opinnäytetyönä. Tutkimuksen ohjasivat Matti Liimatta Rovaniemen ammattikorkeakoulun InnoAkatemiasta sekä Markku Nissi Suomen Matkailun Kehitys Oy:stä. PETO 2 projektissa mukana olleet yrittäjät ovat saaneet vaikuttaa lomakkeen sisältöön. Esitämme kiitokset tuloksellisesta yhteistyöstä kaikille, jotka aktiivisesti myötävaikuttivat tutkimuksen suorittamiseen. Rovaniemellä

4 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 3 2 TUTKIMUSTULOKSET 2.1 Taustatietoja vastaajista Vierailukerrat kerran (n=65) 2-3 kertaa (n=55) 4 kertaa tai useammin (n=47) en kertaakaan (n=117) Vierailukerrat 23 % 19 % 17 % 41 % Kyselyyn vastaajista yli puolet oli vieraillut Pyhä-Luosto alueella. Noin viidesosa vastaajista oli vieraillut alueella 2-3 kertaa ja neljäsosa kerran. Kuvio 1. Vierailukerrat Vierailukohde Pyhä (n=86) Luosto (n=78) Vierailukohde 44 % 49 % Alueella vierailleet jakautuivat melko tasaisesti molempien kohteiden kesken. Puolet vastaajista ilmoitti vierailleensa Pyhällä ja noin kaksi viidesosaa Luostolla. Muita vierailukohteita ei ollut nimetty erikseen. muu (n=13) 7 % Kuvio 2. Vierailukohde Ohjelmapalveluyritysten tarjonnan tunteminen erittäin hyvin (n=1) hyvin (n=25) huonosti (n=153) erittäin huonosti (n=105) Ohjelmapalveluyritysten tarjonnan tunteminen 0 % 9 % 37 % 54 % Puolet vastaajista kertoi tuntevansa Pyhä-Luosto alueen ohjelmapalvelutarjonnan huonosti ja kaksi viidesosaa erittäin huonosti. Noin joka kymmenes vastaaja totesi tuntevansa tarjonnan hyvin. Kuvio 3. Ohjelmapalveluyritysten tarjonnan tunteminen

5 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Vastaajan edustaman yrityksen sijaintilääni Vastaajan edustaman yrityksen sijaintilääni Etelä-Suomen lääni (n=118) 41 % Itä-Suomen lääni (n=28) 10 % Kyselyyn vastanneiden edustamista yrityksistä kaksi viidesosaa sijaitsi Etelä- Suomen läänissä ja kolmasosa Länsi- Suomen läänissä. Länsi-Suomen lääni (n=97) 34 % Oulun lääni (n=36) 13 % Lapin lääni (n=6) Kuvio 4. Vastaajan edustaman yrityksen sijaintilääni Vastaajan edustaman yrityksen liikevaihto 0-1 milj. euroa (n=8) Vastaajan edustaman yrityksen liikevaihto 3 % Eniten eli lähes puolet vastaajien edustamista yrityksistä oli liikevaihdoltaan yli 50 miljoonan euron yrityksiä. 1-3 milj. euroa (n=16) 3-10 milj. euroa (n=35) milj. euroa (n=25) milj. euroa (n=44) 7 % 15 % 11 % 18 % yli 50 milj. euroa (n=110) 46 % Kuvio 5. Vastaajan edustaman yrityksen liikevaihto Vastaajan edustaman yrityksen henkilöstömäärä hlöä (n=14) hlöä (n=29) hlöä (n=43) hlöä (n=33) hlöä (n=62) hlöä (n=37) yli 1000 hlöä (n=60) Vastaajan edustaman yrityksen henkilöstömäärä 1-4 hlöä (n=1) 5-9 hlöä (n=2) 0 % 1 % 5 % 10 % 15 % 12 % 22 % 13 % 21 % Viidesosa vastaajista oli henkilön tai yli 1000 henkilön yrityksestä. Vastaajissa oli hyvin vähän henkilöstömäärältään pieniä yrityksiä. Kuvio 6. Vastaajan edustaman yrityksen henkilöstömäärä

6 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen on käyttänyt (n=25) Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen 10 % Joka kymmenes vastaaja oli käyttänyt Pyhä-Luosto alueen ohjelmapalveluyritysten palveluja. Suurin osa vastaajista ei ollut käyttänyt palveluja. (Ks. liite 1, s. 15.) ei ole käyttänyt (n=255) 90 % Kuvio 7. Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen Ohjelmapalvelujen vastaaminen yrityksen tarpeisiin Ohjelmapalvelujen vastaaminen yrityksen tarpeisiin erittäin hyvin (n=2) 2 % hyvin (n=28) 35 % huonosti (n=3) 4 % erittäin huonosti (n=1) 1 % Pyhä-Luosto -alueen matkailun ohjelmapalveluja käyttäneistä reilun kolmanneksen mielestä tarjonta vastasi hyvin yrityksen tarpeita. Yli puolet vastaajista ei osannut arvioida vastaavuutta yrityksen tarpeisiin nähden. ei osaa sanoa (n=47) 58 % Kuvio 8. Ohjelmapalvelujen vastaaminen yrityksen tarpeisiin Olennaisen aktiviteetin puuttuminen kyllä (n=5) Olennaisen aktiviteetin/ohjelmapalvelun puuttuminen 9 % Ohjelmapalveluita käyttäneistä vajaa kymmenesosa vastaajista oli sitä mieltä, että Pyhä-Luosto alueelta puuttui jokin olennainen aktiviteetti tai ohjelmapalvelu. Palautetta puuttuvista aktiviteeteista (Ks. liite 1, s. 15.) ei (n=49) 91 % Kuvio 9. Olennaisen aktiviteetin/ ohjelmapalvelun puuttuminen

7 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Ohjelmapalveluiden viimeisin käyttöajankohta Ohjelmapalvelujen viimeisin käyttöajankohta joulu - helmikuussa (n=11) 24 % maalis - toukokuussa (n=22) 49 % kesä - elokuussa (n=4) 9 % syys - marraskuussa (n=8) 18 % Ohjelmapalveluita käyttäneistä vastaajista puolet oli käyttänyt Pyhä-Luosto alueen ohjelmapalveluja viimeksi maalistoukokuun aikana. Neljäsosan viimeisin ohjelmapalvelujen käyttö ajoittui jouluhelmikuulle. Selvästi vähiten vastaajista oli käyttänyt ohjelmapalveluja viimeksi kesäaikaan. Kuvio 10. Viimeisin ohjelmapalvelujen käyttöajankohta Viipymä 1 päivä (n=6) 1-2 vuorokautta (n=21) 11 % Viipymä 37 % Pyhä-Luosto alueen ohjelmapalveluita käyttäneistä vastaajista kaksi viidesosaa viipyi kohteessa viimeksi 1-2 vuorokautta tai 3-5 vuorokautta. 3-5 vuorokautta (n=22) 39 % yli 5 vuorokautta (n=8) 14 % Kuvio 11. Viipymä Saapuminen Pyhä-Luosto -alueelle henkilöautolla (n=27) linja-autolla (n=4) Saapuminen Pyhä-Luosto -alueelle 7 % 47 % Puolet ohjelmapalveluita käyttäneistä vastaajista saapui alueelle henkilöautolla. Lähes kaksi viidesosaa saapui lentäen. (Ks. liite 1, s. 15) juna-autolla (n=6) 11 % lentäen (n=20) 35 % Kuvio 12. Saapuminen Pyhä-Luosto alueelle

8 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Matkan pääasiallinen tarkoitus Matkan pääasiallinen tarkoitus omien työntekijöiden palkitseminen (n=2) omien työntekijöiden kouluttaminen (n=2) 4 % 4 % omien työntekijöiden kannustaminen ja motivointi/virkistäminen (n=8) 15 % tyky-toiminta (n=0) 0 % kokous/kongressimatka (n=8) 15 % yritysasiakkaiden ja -vieraiden kestitseminen (n=10) 19 % muu (n=24) 44 % Viidesosalla ohjelmapalveluita käyttäneistä vastaajista matkan tarkoituksena oli yritysasiakkaiden ja vieraiden kestitseminen. Omien työntekijöiden kannustaminen ja motivointi sekä kokous/kongressi oli kuudesosa vastaajan matkan tarkoitus. Muita matkan pääasiallisia tarkoituksia ilmoitettiin muun muassa oma loma. (Ks. liite 1, s. 15) Kuvio 13. Matkan pääasiallinen tarkoitus Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä yrityksestä yrityksen asiakkaat ja vieraat (n=18) yrityksen omat työntekijät (n=12) Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä 29 % 44 % Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä yrityksestä oli kahdessa viidestä tapauksesta yrityksen asiakkaat ja vieraat. Kolmannes käyttäjäryhmistä muodostui yritysten omista työntekijöistä. (Ks. liite 1, s. 16) muu (n=7) 17 % yrityksen yhteistyökumppanit (n=4) 10 % Kuvio 14. Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä

9 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Tietolähde Tietolähde ohjelmapalveluyritysten tarjonnasta myynti- ja markkinointi-kanavat (n=25) joukkotiedotusvälineet (n=20) tuttava tai liikekumppani (n=13) matkatoimistot/varaamot (n=11) ohjelmapalveluyritykset (n=7) jokin muu (n=6) matkailuorganisaatiot (n=4) 29 % 23 % 15 % 13 % 8 % 7 % 5 % Kuvio 15. Tietolähde MYYNTI- JA MARKKINONTI- KANAVAT Suoramainon ta Matkaesite Messut Muu myyntitapaht uma JOUKKOTIEDOTUS- VÄLINEET TV-mainos Radiomainos Sanomalehti Aikakauslehti Alan julkaisu Internet MATKATOIMISTOT / VARAAMOT Matkatoimistot Matkailutoimist ot Matkailukeskus Aluevaraamo OHJELMAPALVELU- YRITYKSET Ohjelmapalveluy ritysten järjestämät tutustumistilaisu udet Muut ohjelmapalveluyr itykset MATKAILU- ORGANISAATIOT Matkailunedistäm iskeskus (MEK) Kunnalliset matkailuorganisa atiot Maakunnalliset matkailuorganisa atiot Taulukko 1. Yhdistetyt luokat käytetyistä tietolähteistä (ks. liite 1, s. 16).

10 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Ohjelmapalvelujen käyttäminen tulevaisuudessa Mieluisimmat ohjelmapalvelut tulevaisuudessa Pyhä-Luostolla Mieluiten käytettävät matkailun ohjelmapalvelut luontoon liittyvät (n=173) seikkailu- ja elämyspainotteiset (n=147) avaimet käteen/räätälöidyt paketit (n=112) yksittäiset ohjelmapalvelutuotteet (n=94) koulutukselliset (n=78) opastetut kierrokset (n=77) urheilutoimintaan liittyvät (n=70) viihteelliset ohjelmapalvelut (n=60) juhla- ja huvitilaisuudet (n=37) nähtävyys- ja näyttelypainotteiset (n=28) kulttuuriin liittyvät (n=28) joku muu (n=4) 19 % 16 % 12 % 10 % 9 % 8 % 8 % 7 % 4 % 3 % 3 % 0 % =4) Kuvio 16. Mieluiten käytettävät ohjelmapalvelut Mieluiten tulevaisuudessa käytettäviä ohjelmapalveluja oli vastaajista viidesosan mielestä luontoon liittyvät ohjelmapalvelut. Joka kuudes vastaaja käyttäisi mieluiten seikkailu ja elämyspainotteisia ohjelmapalveluja. Kymmenesosa oli kiinnostunut avaimet käteen/räätälöidyistä ohjelmapalvelukokonaisuuksista, kuitenkin joka kymmenes vastaaja käyttäisi mieluiten yksittäisiä ohjelmapalvelutuotteita. Lähes kymmenesosa vastaajista käyttäisi mieluiten koulutuksellisia ja urheilutoimintaan liittyviä ohjelmapalveluja samoin myös opastettuja kierroksia. Vähiten kiinnostavia aktiviteetteja/ohjelmapalveluja olivat kulttuuriin liittyvät, nähtävyys- ja näyttelypainotteiset sekä juhla- ja huvitilaisuudet. (Ks. liite 1, s.16.)

11 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Sopivin ohjelmapalvelun pituus Sopivin/kiinnostavin ohjelmapalvelun pituus 1 tunti (n=2) 1 % 2 tuntia (n=74) 26 % 3 tuntia (n=133) 47 % Puolet vastaajista piti kiinnostavimpana ohjelmapalvelun pituutena kolmea tuntia. Neljänneksen mielestä sopivin pituus oli kaksi tuntia. Kuudesosaa kiinnosti kestoltaan neljä tuntia tai sitä pidemmät ohjelmapalvelut. 4 tuntia tai pidempi (n=41) 15 % en osaa sanoa (n=31) 11 % Kuvio 17. Sopivin/kiinnostavin ohjelmapalvelun pituus Ohjelmapalveluyritysten palveluiden yleisin käyttötarkoitus tulevaisuudessa Ohjelmapalveluyritysten palveluiden yleisin käyttötarkoitus yritysasiakkaiden ja -vieraiden kestitseminen (n=246) 9 % 35 % 3 % kokousten yhteydessä tapahtuva viihteellinen toiminta 29 % (n=228) 2 % omien työntekijöiden virkistäminen (n=218) 15 % 28 % omien työntekijöiden kannustaminen ja motivointi (n=217) 16 % 31 % omien työntekijöiden kouluttaminen (n=217) 13 % 32 % 32 % 32 % 30 % 28 % 33 % 16 % 8 % 22 % 13 % 24 % 24 % 22 % erittäin usein melko usein melko harvoin erittäin harvoin ei koskaan 1 % tyky-toiminta (n=206) 11 % 24 % 32 % 33 % 1 % omien työntekijöiden palkitseminen (n=207) 11 % 20 % 37 % 30 % muuhun (n=109) 5 % 23 % 32 % 40 % Kuvio 18. Ohjelmapalvelu yritysten palveluiden yleisin käyttötarkoitus Vastaajista kahden viidesosan mielestä heidän yrityksensä käyttäisi ohjelmapalveluja yritysasiakkaiden ja vieraiden kestitsemiseen erittäin usein tai melko usein. Kolmasosa käyttäisi ohjelmapalveluja melko usein kokousten yhteydessä tapahtuvana viihteellisenä toimintana. Omien työntekijöiden virkistämiseen sekä kannustamiseen ja motivointiin ohjelmapalveluja käyttäisi melko usein kuudesosa vastaajayrityksistä. Kolme kuudesta vastaajasta käyttäisi ohjelmapalveluita harvoin työntekijöiden virkistämiseen. Vastaajista kolme viidesosaa oli sitä mieltä, että omien työntekijöiden kouluttamiseen ja palkitsemiseen ohjelmapalveluja käytettäisiin erittäin harvoin tai ei koskaan. Kuitenkin kymmenesosa käyttäisi ohjelmapalveluja melko usein omien työntekijöiden palkitsemiseen ja tyky-toimintaan.

12 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Mieluisimmat tietolähteet tulevaisuudessa Tulevaisuudessa mieluiten käytettävät tietolähteet Internet (n=249) matkaesitteet (n=125) messut ja myyntitapahtumat (n=111) matkatoimisto (n=100) ohjelmapalveluyritysten järjestämät tutustumisvierailut tai -tilaisuudet (n=90) suoramainonta (n=81) tuttavat ja liikekumppanit (n=60) matkailukeskukset ja aluevaraamot (n=48) sanomalehdet, aikakauslehdet tai alan julkaisut (n=42) matkailutoimisto (n=42) kunnalliset matkailuorganisaatiot (n=20) maakunnalliset matkailuorganisaatiot (n=23) Matkailun edistämiskeskus (MEK) (n=17) muut ohjelmapalveluyritykset (n=15) liikenneyhtiöt kuten (lento-, bussi- ja laivayhtiöt) (n=13) TV- tai radiomainonta (n=9) 12 % 11 % 10 % 9 % 8 % 6 % 5 % 4 % 4 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 24 % Kuvio 19. Tulevaisuudessa mieluiten käytettävät tietolähteet Tulevaisuudessa neljäsosa vastaajista käyttäisi Internetiä hankkiessaan tietoa Pyhä-Luosto alueen matkailun ohjelmapalvelujen tarjonnasta. Joka kahdeksas vastaaja hankkisi tietonsa matkaesitteistä ja joka kymmenes vastaaja matkatoimistosta. Messuja ja myyntitapahtumia piti mieluisimpina tietolähteinä kymmenesosa vastaajista. Tulevaisuudessa vähiten käytettäisiin TV- ja radiomainontaa ja liikenneyhtiöitä tiedonlähteinä. (Ks. liite 1, s.16.)

13 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Mieluisimmat varaus-/ostokanavat tulevaisuudessa Tulevaisuudessa mieluiten käytettävä varaus- tai ostokanava ohjelmapalveluyritys suoraan (n=147) Internet (n=135) matkatoimisto (n=99) yrityksen oma matkapalvelu (n=65) ohjelmapalveluyritysten yhteinen myyntiyhtiö (n=54) liikematkatoimisto (n=42) majoitusliike (n=35) matkailutoimisto (n=28) messut tai muu myyntitapahtuma (n=14) incoming-matkatoimisto (n=4) joku muu (n=3) liikenneyhtiö (n=1) 23 % 22 % 16 % 10 % 9 % 7 % 6 % 4 % 2 % 1 % 0 % 0 % Kuvio 20. Varauskanava tulevaisuudessa Vajaa neljäsosa vastaajista varaisi/ostaisi ohjelmapalvelun tulevaisuudessa mieluiten suoraan ohjelmapalveluyrityksestä. Viidesosalle Internet oli mieluisin osto- tai varauskanava tulevaisuutta ajatellen. Matkatoimistoa käyttäisi ohjelmapalveluvarausta tai -ostosta tehdessään noin joka kuudes vastaaja. (Ks. liite 1, s.16.) Kiinnostus kesän /talven ohjelmapalveluihin talven ohjelmapalvelut (n=144) kesän ohjelmapalvelut (n=5) 2 % Eniten kiinnostaa 52 % Puolet vastaajista oli eniten kiinnostunut talven ohjelmapalveluista. Kuitenkin reilut kaksi viidestä vastaajasta oli kiinnostunut sekä talven että kesän ohjelmapalveluista. molemmat (n=126) 46 % Kuvio 21. Kiinnostus kesän/talven ohjelmapalveluihin

14 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Kiinnostavimmat aktiviteetit Pyhä-Luostolla Erityisen kiinnostavia aktiviteetteja retkeily/patikointi (n=179) 12 % laskettelu/lumilautailu (n=147) 10 % maastohiihto (n=136) 9 % moottorikelkkasafarit (n=129) 9 % moottorikelkkailu (n=115) 8 % porosafarit (n=100) 7 % lumikenkäkävely (n=97) 7 % huskysafarit (n=94) 6 % kävely/ulkoilu (n=94) 6 % melonta/soutelu (n=84) 6 % opastetut aktiviteetit (n=77) 5 % luonnon tarkkailu (n=69) 5 % kalastus (n=66) 5 % kiipeily (n=18) 1 % ratsastus (n=17) 1 % pyöräily (n=17) 1 % metsästys (n=10) 1 % lintuharrastus (n=9) 1 % joku muu (n=3) 0 % Kuvio 22. Erityisen kiinnostavia aktiviteetteja Kahdeksasosa vastaajista nimesi erityisen kiinnostaviksi aktiviteeteiksi Pyhä-Luosto alueella retkeilyn ja patikoinnin. Kymmenesosaa kiinnostivat erityisesti talviset lajit. laskettelu/lautailu, maastohiihto ja moottorikelkkasafarit. (Ks. liite 1, s.16.) Kiinnostus suunnitteilla olevaa ohjelmapalvelua kohtaan Vastaajille esitettiin seuraavanlainen kuvaus suunnitteilla olevasta ohjelmapalvelusta. Pyhä-Luosto alueella on suunnitteilla seuraavanlainen ohjelmapalvelu: Tunturiristeily Lapin ja Lannan rajalla, Suomen suurimmalla ja kauneimmalla joella, Kemijoella. Reitti kulkee Kemijärveltä Pelkosenniemelle ja matkan pituus on km. Risteilyyn sisältyy muun muassa kanoottiretkiä, kalastusta ja metsästystä. ei lainkaan kiinnostunut (n=82) hieman kiinnostunut (n=160) erittäin kiinnostunut (n=14) Kiinnostus ostaa ko. ohjelmapalvelu 32 % 63 % 5 % Ohjelmapalvelun kuvaus herätti toisissa erittäin paljon mielenkiintoa, kun taas toisia vastaajia ko. risteily ei kiinnostanut lainkaan. (Ks. liite 1, s. 20) Kuvio 23. Kiinnostuneisuus risteilyyn

15 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 14 3 YHTEENVETO Tyypillinen vastaajan edustama yritys sijaitsi Etelä-Suomen läänissä ja sen liikevaihto oli yli 50 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä tyypillisessä yrityksessä oli joko henkilöä tai yli 1000 henkilöä. Tyypillinen yritystä edustava vastaaja oli vieraillut Pyhä-Luosto - alueella aikaisemmin ja kertoi tuntevansa alueen ohjelmapalveluyritysten palvelujen tarjonnan huonosti. Vastaajista vain pienellä osalla oli mielikuva/kokemus Pyhä-Luosto alueen ohjelmapalveluista, joten ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttämistä koskevia vastauksia voidaan pitää ainoastaan suuntaa antavina. Ohjelmapalveluyritysten palveluita käyttäneiden yritysten edustajien mielestä Pyhä-Luosto - alueen ohjelmapalvelut vastasivat hyvin yrityksen tarpeita eikä alueelta puuttunut olennaista aktiviteettia. Ohjelmapalveluiden käyttöajankohta oli tyypillisesti maalis-toukokuussa ja alueelle saavuttiin yleensä henkilöautolla. Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä yrityksestä oli yrityksen asiakkaita ja vieraita. Tyypillinen vierailun kesto oli 1-2 vuorokautta tai 3-5 vuorokautta. Tulevaisuudessa mieluiten käytettävimmät ohjelmapalvelut olivat yritysten edustajien mielestä luontoon liittyvät sekä seikkailu- ja elämyspainotteiset aktiviteetit. Sopivimpana ohjelmapalvelun pituutena pidettiin kolmea tuntia. Tulevaisuudessa ohjelmapalveluyritysten palveluita käytettäisiin useimmiten yritysasiakkaiden ja vieraiden kestitsemiseen sekä kokousten yhteydessä. Tulevaisuudessa vastaajat haluaisivat saada tietoa Pyhä-Luosto alueen matkailun ohjelmapalveluista Internetistä. Vastaajat haluaisivat varata ja ostaa palveluja tulevaisuudessa suoraan ohjelmapalveluyrityksestä tai Internetin kautta. Eniten kiinnostusta herättivät talven ohjelmapalvelut sekä retkeily ja patikointi. Suunnitteilla olevasta risteilytuotteesta vastaajat olivat hieman kiinnostuneita.

16 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 15 LIITTEET Liite Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen Ametistikaivoksen esittelykierros en enää muista nimeä Eräopas Markku Erkkilä, Villi Pohjola, Porosafaria, Kaaretkosken Pitopalvelu, Ellin Saamenmaa etc. johtajan sihteeri järjesti matkan kelkkailu Kelkkapalveluja kelkkasafari Matkatoimisto Next Travel toimi välittäjänä palvelujen tarjoajiin päin, enkä sen vuoksi painanut yritysten nimiä mieleeni. melontaretki pyhäjoella moottorikelkat moottorikelkka, husky-valjakot moottorikelkkasafari (3) patikointiopastusta Pyhän ohjelmapalvelut ravintolapalveluja rekiajelu, vierailu ametistikaivoksella, lasketteluharjoittelua mukana toisen järjestämässä ohjelmapaketissa safaripalveluja savusauna Olennaisen aktiviteetin/ohjelmapalvelun puuttuminen Pyhä-Luoston tarjonnasta. Aktiivinen tiedotus mahdollisuuksista antaa mahdollisuuden arviointiin. En ole löytänyt esim. avantouintia. Siitä on kyllä jo pari vuotta, kun olen hakenut ko. aktiviteettia. En osaa sanoa, koska en ole käyttänyt, valitettavasti. Kokonaispakettien tarjonta. Toimisto, joka tarjoaa räätälöidyn paketin asiakkaan toiveiden mukaan (sisältäen kaikki majoituksesta, ruokailusta ja ohjelmasta kuljetuksiin...) Kun tunnen aluetta niin huonosti en voi tähänkään vastata. Vaikka en tunne palveluja kovinkaan hyvin, niin peruspalvelut tuntuvat löytyvän. Luoston lisäksi kävin myös Pyhallä. Luosto oli minulle miellyttävämpi, Pyhä hieman liian "rauhaton", ehkä enemmän nuorisopaikka (?) Yleensä ottaen kalastukseen, ratsastukseen, koiravaljakkoajeluihin ja yleensä luontoon liittyvät palvelut puuttuvat tai ainakin on heikosti tiedotettu Saapuminen Pyhä-Luosto -alueelle Vuokra-autoilla Lentäen + bussikuljetus Rovaniemeltä Matkan pääasiallinen tarkoitus asiakkaana Bussimatkailuryhmä henkilökohtainen vapaa-aika henkisen pääoman kasvattaminen hlökohtainen lomamatka loma (9) oma loma (9) syntymäpäiväjuhlat tutustuminen alueeseen vapaa-ajan kurssi yksityinen lomamatka

17 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä yrityksestä en tiedä itse perheenjäseniä useista eri yrityksistä henkilöitä tutustumassa alueeseen ja sen palveluihin Vieraana Yksityinen yksityismatka yrityksen edustajat + vieraat Käytetty tietolähde ohjelmapalveluyritysten tarjonnasta Hotelli Pyhätunturi hotellin myyntipalvelusta hotellista Kyselemällä paikallisilta netistä oman yrityksen kollegalta sihteerikollegoilta Mikäli tietolähde oli sanomalehti, aikakauslehti tai alan julkaisu. Gloria-lehdestä Helsingin Sanomat Kaleva, Lapin Kansa Luoston infolehti Mikäli tietolähde oli matkaesite alueen omasta esitteestä Lappi-esitteet Luoston oma esite Pyhä-Luoston omasta esitteestä Teidän oma esite Mieluisimmat matkailun ohjelmapalvelut tulevaisuudessa Pyhä-Luostolla kokous lähinnä seminaareja ja kokouksia Patikkaretki, jos ei sisälly edellä mainittuihin ohjelmapalveluihin perhelomailuun Mieluisimmat tietolähteet tulevaisuudessa Paikanpäältä saatava tieto erittäin arvokasta Tulevaisuudessa mieluiten käytettävä varaus- tai ostokanava aluevaraamosta keskitetysti kaikki hotellin myyntipalvelusta sihteeristö hoitaa suora varaus/net varaus/paras varaus Kiinnostavimmat aktiviteetit Pyhä-Luostolla ennen kaikkea opastetut aktiviteetit, jotka jo mainitsinkin Melkein mitä vaan uutta ja ihmeellistä, joka sopii stressaantuneille etelän ihmisille. Luonnon rauhaa. Pysäyttäkää ihmiset kellot ja kännykät pois ja keskelle ei mitään. ohjelmallinen illanvietto ruokailuineen opastetussa parikin yhdistelmää esim. moottorikelkkailu ja lumikenkäkävely paljon hyviä, riippuu tilanteesta saunominen ja uinti Mikäli metsästys kanalintu

18 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 17 Kanalintumetsästys Kenties kanalintu tai hirvenmetsästys linnut lintumetsästys metsäkanalinnut t. hirvi MM. HIRVI pienriista riekot Mikäli opastettu aktiviteetti Aktiviteetin tarjoajan edustaja oppaana elämystapahtumat, safarit ym. erilaiset mielenkiintoiset retket tai tutustumisretket Esim. hiihdon opetus (ulkomailta asiakkaita) Esim. opastettu kalastusreissu esim. opastetut vaellukset Esim. teemalliset joukkuekisat tms. Esim. tyky-toimintaan liittyvää ulkoilua etc. Esim. ulkomaisille vieraille suunnattuja (elämys)retkiä luontoon ruokailuineen, esim. patikkaretken ja melonnan yhdistäminen samalle reissulle. Esim. urheilulliset tehtävät ryhmissä, joukkuekilpailut esim. vaellukset jokin yllä ruksatuista jotakin retkeilyyn tai liikuntaan liittyvää Kaikki aktiviteetit kiipeily luonnossa liikkuminen, yöpyminen Luonto, kalastus luotopolut mitä tahansa luonnossa ja ulkona olemista moottorikelkkasafari esim. Ohjelmalliset illanvietot luonnossa opastetut patikka- ja kalaretket Patikointiin liittyviä tehtäviä, ei seikkailutasoa perhokalastus perhokalastus retket luontoon riippuu tarjonnasta Ryhmissä tapahtuvia kilpailuja luonnossa Ryhmätyöskentelyä monipuolisesti Sauvakävely, opastettu hiking seikkailu/selviytymisretki seikkailut, eril. kilpailut teamien yhteistyötä korostavat vaellus ruokailuineen Vaikka vaellus, mutta ammattitaitoisen oppaan vetämänä. valmis paketti, joka voisi sisältää eri vaihtoehtoja kuten poro- tai huskysafaria, mutta samalla myös tutustumista luontoon ja ympäristöön opastuksella Yhdistelmä monista yllämainituista Mikäli tulevaisuudessa matkakohteena olisi tuolloin Pyhä-Luosto, haluaisi yritys käyttää seuraavia matkailun ohjelmapalveluja. Sana on vapaa! virkistäviä ja motivoivia henkilökunnalle tarkoitettuja palveluja - oikein upeita ovat esim. ohjatut aamu- ja iltajumpat - hieronnat - savusaunaretket ruokailuineen - hiihtoretket/laskettelu - hauskat iltaohjelmat...kaikenlaista...urheilusta-viihteeseen 2-3 päivä, kelkkailua, laskettelua, hiihtoa, illanviettoa yhdessä jollain mukavalla teemalla, viimeksi olimme mm. turvesaunassa ja avanto uintia sallassa se oli monelle aika mieleenpainuva kokemus.

19 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 18 Asiakasryhmille muutaman tunnin mittaisia retkiä, esim. poroajelut, kelkkaretket, lounas luonnossa, hiihto, laskettelu, lumikenkäkävely. Ja tietysti aidot Lapin ruoat aidoissa ympäristöissä mahdollisimman lähellä luontoa. Avaimet käteen, kaiken kattavia paketteja. ei tällä hetkellä ajatuksia asiaan Elämyksiä luonnossa. Vaikkapa yöpymistä ulkona ja jotain shamaani-juttuja. Elämysillallisia luonnossa (esim. kota), jotain ulkoilma-aktiviteetteja; safarit jne. Elämysretkiä En ole sopiva henkilö vastaamaan kysymykseen, koska minulla ei ole valtuuksia järjestää em. tilaisuuksia eikä minulla ole omia alaisia ja en vastaa asiakastilaisuuksista. En osaa eritellä, sillä ohjelma rakentuu aina ko. osallistujien ja käytettävän ajan mukaan. En osaa sanoa. Esim. kokoukseen liittyviä sopivanpituisia ohjelmia (ei liian pitkiä matkoja) Kokonaisohjelman laatiminen Esim. opastettu retki johonkin luontoon jossa joku erikoinen ja hyvä ruokailu. esim. paikallisten ruokien kokkauskurssi Haluamme tarjota monia eri vaihtoehtoja, kun järjestämme henkilökunnalle tapahtumia, tarkoituksena se että jokaiselle on jotakin mielekästä, josta voi valita. Lisäksi haluamme yhteistoimintaa ja kaikki aktiviteetit ovat oltava hyvin ohjattuja/ organisoituja sekä tasokkaita tapahtumia. Henkilökunnallamme on mm. Luontokerho, joka tekee hengen ryhmissä usemmiten viikonlopun pe-su pituisia luontoretkiä. Voisihan siihen sisältyä myös jotain opastettua ohjelmaakin. Hyvin järjestettyjä, loppuun asti suunniteltuja matkoja. Luonto yhdistettynä hyvään ruokaan. Ei liian "räväköitä" aktiviteetteja, koska ne estää keski-iässä olevan henkilöstön osallistumisen toimintaan. Jo totutut moottorikelkkasafarit, laskettelu, hiihto, lumikenkäkävelyt on hyväksi havaittuja. Ehkä jonkilaiset yhdistelmäretket voisivat olla paikallaan (siis yhdistetty moottorikelkkailu ja lumikenkäkävely ja ruokailu ja kahvitus nuotiopaikalla). Jokainen tapaus on oma kokonaisuutensa ja riippuu asiakkaista sekä tilanteesta. Tällä hetkellä ei tarvetta. Jos olisi tarvetta niin esim. koko henkilökuntapäivien järjestäminen yms. Kaikki erilaiseen liikuntaan, ulkoiluun ja Lapin luontoon liittyvä sopii mielestäni hyvin yrityksen työhyvinvointiohjelmaksi. Moottorikelkat ja erilaiset safarit taitavat olla johtajien kokouspäivien kevennystä. katso ed. kysymys/vastaukset Katso kysymys 13. Kielitaitoisten, vastuullisten palveluiden tuottajien laadukkaita tuotteita. Kiireettömiä, ei liian tarkkaan aikataulutettuja, ulkoilutapahtumia. Kysymyksessä 19 on suurin piirtein mainittu ne, joita me yleensäkin käytämme muualla. Kysymys 19 kattaa tarjonnan! Löytyy varmaan sekä nais- että miesasiakkaille sopivia ratkaisuja. Kohteeseen hyvät yhteydet ja palvelun oltava sitä mistä on sovittu. Kokouksen jälkeen ryhmissä urheilua/ulkoilua. Saunomista ja yhteinen illallinen yksityistiloissa. Kokous ja ohjattu palvelu yhdessä. Vieraamme usein ulkomaalaisia joten ei kovin kauhea eksoottisia ulkoaktiviteetteja kokous- tai koulutuspäivän yhteyteen järjestetty rentouttava ja aktivoiva ulkoiluun liittyvä tapahtuva. Joukkoa yhdistävä tekijä. Kokouspalvelut + oheisohjelmapalvelut Kotaruokailua, kahvitusta, kelkkasafareja Kun tuomme asiakkaitamme etupäässä eteläsuomesta Lappiin, tulee heille järjestää tunturielämyksiä "helposti". He eivät lähde reissuun rehkimään, mutta luontoa täytyy kuitenkin olla, joten syksyisin esim. pikku patikointi puolenpäivän retkenä "eräruokailuineen" olis hyvä. Talvella moottorikelkalla jonnekin hyvään paikkaan ja siellä erämeininkiä ja sitten takas. Heille tulee olla sopivasti päivällä erämeininkiä ja yöllä ravintolapalveluja! Kuten mainitsin, kohde henkilökohtaisesti vieras. Luonnossa liikkumiseen liittyvät palvelut. Miesväki tykkää moottorin pärinästä luonnon rauhassa ja niitäkin löytyy, jotka haluavat luonnon rauhaa ihan aitona ilman mitään koneiden aiheuttamaa meteliä. Lappalainen kulttuuri omine työ- ja elintapoineen. Historia. Luonnossa patikointia kesäisin ja hiihtoretkiä talvisin. luonnossa tapahtuvaa toimintaa Luontoon liittyvä ja ulkona tapahtuvat toiminnat kiinnostavat. Porukalla hiihto johonkin laavulle, siellä ruokailu, luonnon tutkiminen ja paluu kimpassa takaisin majoituspaikkaan. Tietoa alueen historiasta ja nykypäivästä siinä samassa sekä luonnon merkkien tutkimista.

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 23.10.2002 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...2 2 TUTKIMUSTULOKSET...3 2.1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...3

Lisätiedot

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio 23.10.2002 PETO 2 -markkinatutkimus Matkailukeskuskohtainen osio 1 1 JOHDANTO...5 2 TUTKIMUSTULOKSET...6 2.1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...6 2.1.1 Matkakohde...6

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy LUMILOMAILIJAT 2003 Ulkomaalaisten matkailijoiden haastattelututkimus Matkailun edistämiskeskus

toy taloustutkimus oy LUMILOMAILIJAT 2003 Ulkomaalaisten matkailijoiden haastattelututkimus Matkailun edistämiskeskus toy taloustutkimus oy LUMILOMAILIJAT 2003 Ulkomaalaisten matkailijoiden haastattelututkimus Matkailun edistämiskeskus Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE. Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa

SILENT REPORTAGE. Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa SILENT REPORTAGE Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa Saksalaisten matkailijoiden haastatteluja Berliinissä ja Düsseldorfissa huhtikuussa 2011 ISBN 978-952- 6632-00- 1 (nid.) ISBN 978-952- 6632-01-

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010. Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010. Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa Kohderyhmähaastattelut Iso-Britanniassa ja Saksassa 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1. ISO-BRITANNIA 3 1.1. Wildlife

Lisätiedot

VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon

VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon Jenni Virtanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

KOKOUS- & KANNUSTEMATKAT

KOKOUS- & KANNUSTEMATKAT TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI Lokakuu 2007 KOKOUS- & KANNUSTEMATKAT Seuraava Teemanumero SUUN TERVEYS 27.10. Onnistunut kannustematka sisältää ikimuistoista ohjelmaa Sivu 8 ONNISTUNUT

Lisätiedot

Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla

Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla Tilannekartoitus Ellare Oy Pirjo Räsänen Heli Saari MEK A:134 2004 Matkailun edistämiskeskus 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Rakentaminen

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Rakentaminen PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Rakentaminen 23.10.2002 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 0 1 JOHDANTO... 2 2 TUTKIMUSTULOKSET... 3 2.1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA... 3 2.1.1 Ikäjakauma... 3 2.1.2 Sukupuoli...

Lisätiedot

Taiteen markkinatutkimus

Taiteen markkinatutkimus Taiteen markkinatutkimus Raportti kuvataiteen ja taidekäsityön markkinoista Suomessa 01 Johdanto Johdanto Suomessa tehdään kauniita, mielenkiintoisia ja vaikuttavia kuvataideteoksia ja taidekäsityötuotteita.

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti yritystapahtumat vahvistaa kokousantia ja yhteishenkeä s. 8-11

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti yritystapahtumat vahvistaa kokousantia ja yhteishenkeä s. 8-11 ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Marraskuu 2008 Kokoukset ja yritystapahtumat vahvistaa kokousantia ja yhteishenkeä s. 8-11 kokouspaikalla on merkitystä Videoneuvottelu

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

RAPORTTI Tallinnan Eläintarhan asiakastutkimuksen tulokset

RAPORTTI Tallinnan Eläintarhan asiakastutkimuksen tulokset RAPORTTI Tallinnan Eläintarhan asiakastutkimuksen tulokset Christina Daous Kulttuurituotannon koulutusohjelma (240 op) Marraskuu 2014 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 PERUSKYSYMYKSET 4 3 ELÄINTARHAN VIERAILU

Lisätiedot

5ASKELTA ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN

5ASKELTA ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Etäneuvottelu Säästöä ja teknistä laatua tapaamisiin Kongressi Pienenkin organisaation ulottuvilla Ylitä odotukset Järjestä ikimuistoinen

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

Kokous- ja tapahtumajärjestäjien toiveet ja odotukset; case Porvoo Tours Oy:n PremiumVisit -asiakkaat. Lehtinen Maija-Liisa Lindroos Monika

Kokous- ja tapahtumajärjestäjien toiveet ja odotukset; case Porvoo Tours Oy:n PremiumVisit -asiakkaat. Lehtinen Maija-Liisa Lindroos Monika Kokous- ja tapahtumajärjestäjien toiveet ja odotukset; case Porvoo Tours Oy:n PremiumVisit -asiakkaat Lehtinen Maija-Liisa Lindroos Monika Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä Opinnäytetyön

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

Luontomatkailupäivät 2004 Keitä me olemme ja minne olemme menossa? Kekä mää oon ja mihkä mää ny meinaam mennä?

Luontomatkailupäivät 2004 Keitä me olemme ja minne olemme menossa? Kekä mää oon ja mihkä mää ny meinaam mennä? KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 332 Eira Railo ja Anna-Liisa Toivonen (toim.) Luontomatkailupäivät 2004 Keitä me olemme ja minne olemme menossa? Kekä mää oon ja mihkä mää ny meinaam mennä? Helsinki 2004

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Päihdekyselyn tulokset

Päihdekyselyn tulokset Hämeenlinnan Rotaryklubi järjesti joulukuun 2011 ja tammikuun 2012 aikana webbikyselyn 13-17 - vuotiaille Hämeenlinnan ja sen ympäristön nuorille. Kyseessä on Hämeenlinnan Rotaryklubin DSG-projekti. Tavoitteena

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

lasketaan! Näin Levillä Kevään tapahtumatärpit Grooving High Allstars loihtii bileet Lemmikin kanssa reissussa tule ja tutustu! FB-kyselyn tulokset:

lasketaan! Näin Levillä Kevään tapahtumatärpit Grooving High Allstars loihtii bileet Lemmikin kanssa reissussa tule ja tutustu! FB-kyselyn tulokset: juhlanumero Numero 20 kevät 2013 FB-kyselyn tulokset: Näin Levillä lasketaan! Levi Official Partnerit 09 / 2012 Kevään tapahtumatärpit tule ja tutustu! Lemmikin kanssa reissussa Grooving High Allstars

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite kokoukset ja energinen ilmapiiri vauhdittaa onnistumista

ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite kokoukset ja energinen ilmapiiri vauhdittaa onnistumista 4vinkkiä ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Liikematkat Toimiva kumppanuus luo turvallisuutta Kokousvalmistelut Huolellisella suunnittelulla tulokseen kokoukset

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tämä jäsenkysely toteutettiin huhtikuussa 2014. Edellinen jäsenkysely on toteutettu keväällä 2011. Kyselyyn vastasi yhteensä 562 henkilöä.

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot