PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Ohjelmapalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Ohjelmapalvelut"

Transkriptio

1 PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Ohjelmapalvelut

2 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 1 1 JOHDANTO TUTKIMUSTULOKSET TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA Vierailukerrat Vierailukohde Ohjelmapalveluyritysten tarjonnan tunteminen Vastaajan edustaman yrityksen sijaintilääni Vastaajan edustaman yrityksen liikevaihto Vastaajan edustaman yrityksen henkilöstömäärä OHJELMAPALVELUYRITYSTEN PALVELUJEN KÄYTTÄMINEN Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen Ohjelmapalvelujen vastaaminen yrityksen tarpeisiin Olennaisen aktiviteetin puuttuminen Ohjelmapalveluiden viimeisin käyttöajankohta Viipymä Saapuminen Pyhä-Luosto -alueelle Matkan pääasiallinen tarkoitus Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä yrityksestä Käytetty tietolähde ohjelmapalveluyritysten tarjonnasta OHJELMAPALVELUJEN KÄYTTÄMINEN TULEVAISUUDESSA Mieluisimmat matkailun ohjelmapalvelut tulevaisuudessa Pyhä-Luostolla Sopivin ohjelmapalvelun pituus Ohjelmapalveluyritysten palveluiden yleisin käyttötarkoitus tulevaisuudessa Mieluisimmat tietolähteet tulevaisuudessa Mieluisimmat varaus-/ostokanavat tulevaisuudessa Kiinnostus kesän /talven ohjelmapalveluihin Kiinnostavimmat aktiviteetit Pyhä-Luostolla Kiinnostus suunnitteilla oleva ohjelmapalvelua kohtaan YHTEENVETO...14 LIITTEET...15 Kuvioluettelo Kuvio 1. Vierailukerrat Pyhä-Luostolla...3 Kuvio 2. Vierailukohde...3 Kuvio 3. Ohjelmapalveluyritysten tarjonnan tunteminen...3 Kuvio 4. Vastaajan edustaman yrityksen sijaintilääni...4 Kuvio 5. Vastaajan edustaman yrityksen liikevaihto...4 Kuvio 6. Vastaajan edustaman yrityksen henkilöstömäärä...4 Kuvio 7. Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen...5 Kuvio 9. Olennaisen aktiviteetin/ohjelmapalvelun puuttuminen...5 Kuvio 10. Viimeisin ohjelmapalvelujen käyttöajankohta...6 Kuvio 11. Viipymä...6 Kuvio 12. Saapuminen Pyhä-Luosto alueelle...6 Kuvio 13. Matkan pääasiallinen tarkoitus...7 Kuvio 14. Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä...7 Kuvio 15. Käytetty tietolähde...8 Kuvio 16. Mieluiten käytettävät ohjelmapalvelut...9 Kuvio 17. Sopivin/kiinnostavin ohjelmapalvelun pituus...10 Kuvio 18. Ohjelmapalvelujen yleisin käyttötarkoitus...10 Kuvio 19. Tietolähde tulevaisuudessa...11 Kuvio 20. Varauskanava tulevaisuudessa...12 Kuvio 21. Kiinnostus kesän/talven ohjelmapalveluihin...12 Kuvio 22. Erityisen kiinnostavia aktiviteetteja...13 Kuvio 23. Kiinnostuneisuus risteilyyn...13

3 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 2 1 JOHDANTO Suomen Matkailun Kehitys Oy ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun InnoAkatemia ovat toteuttaneet yhteistyönä Pyhä-Luosto alueen markkinatutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pyhä-Luosto matkailualueen asiakkaiden tarpeet ja vaateet ohjelmapalvelutoimialan osalta. Tutkimuksen toimeksiantajana ovat Pelkosenniemellä elämisen ja toiminnan edellytykset 2 hanke (PETO 2). Tutkimusmenetelmänä käytettiin webkyselyä, joka suoritettiin välisenä aikana. Tutkimus kohdistettiin potentiaalisille suomalaisille yritysasiakkaille. Tavoiteotos oli 300 vastausta. Tämän tutkimuksen lopullinen otoskoko on 288. Tutkimusaineisto käsiteltiin SPSS ver10.1 -tilasto-ohjelmalla. Raportin koostamisessa käytettiin apuna Excel-taulukkolaskentaohjelmaa ja Word-tekstinkäsittelyohjelmaa. Raportti koostuu vastaajien taustatiedoista, Pyhä-Luosto alueen ohjelmapalvelujen käyttämisen nykytilasta sekä tulevaisuudesta. Vastaukset avoimet kysymykset ovat liitteenä raportin lopussa. Tutkimuksen suunnittelusta, koordinoinnista, aineiston käsittelystä ja raportin kokoamisesta vastasivat Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailualan opiskelijat Mari Angeria, Nella Löytänen ja Marianne Sadinmaa. Tutkimus suoritettiin opinnäytetyönä. Tutkimuksen ohjasivat Matti Liimatta Rovaniemen ammattikorkeakoulun InnoAkatemiasta sekä Markku Nissi Suomen Matkailun Kehitys Oy:stä. PETO 2 projektissa mukana olleet yrittäjät ovat saaneet vaikuttaa lomakkeen sisältöön. Esitämme kiitokset tuloksellisesta yhteistyöstä kaikille, jotka aktiivisesti myötävaikuttivat tutkimuksen suorittamiseen. Rovaniemellä

4 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 3 2 TUTKIMUSTULOKSET 2.1 Taustatietoja vastaajista Vierailukerrat kerran (n=65) 2-3 kertaa (n=55) 4 kertaa tai useammin (n=47) en kertaakaan (n=117) Vierailukerrat 23 % 19 % 17 % 41 % Kyselyyn vastaajista yli puolet oli vieraillut Pyhä-Luosto alueella. Noin viidesosa vastaajista oli vieraillut alueella 2-3 kertaa ja neljäsosa kerran. Kuvio 1. Vierailukerrat Vierailukohde Pyhä (n=86) Luosto (n=78) Vierailukohde 44 % 49 % Alueella vierailleet jakautuivat melko tasaisesti molempien kohteiden kesken. Puolet vastaajista ilmoitti vierailleensa Pyhällä ja noin kaksi viidesosaa Luostolla. Muita vierailukohteita ei ollut nimetty erikseen. muu (n=13) 7 % Kuvio 2. Vierailukohde Ohjelmapalveluyritysten tarjonnan tunteminen erittäin hyvin (n=1) hyvin (n=25) huonosti (n=153) erittäin huonosti (n=105) Ohjelmapalveluyritysten tarjonnan tunteminen 0 % 9 % 37 % 54 % Puolet vastaajista kertoi tuntevansa Pyhä-Luosto alueen ohjelmapalvelutarjonnan huonosti ja kaksi viidesosaa erittäin huonosti. Noin joka kymmenes vastaaja totesi tuntevansa tarjonnan hyvin. Kuvio 3. Ohjelmapalveluyritysten tarjonnan tunteminen

5 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Vastaajan edustaman yrityksen sijaintilääni Vastaajan edustaman yrityksen sijaintilääni Etelä-Suomen lääni (n=118) 41 % Itä-Suomen lääni (n=28) 10 % Kyselyyn vastanneiden edustamista yrityksistä kaksi viidesosaa sijaitsi Etelä- Suomen läänissä ja kolmasosa Länsi- Suomen läänissä. Länsi-Suomen lääni (n=97) 34 % Oulun lääni (n=36) 13 % Lapin lääni (n=6) Kuvio 4. Vastaajan edustaman yrityksen sijaintilääni Vastaajan edustaman yrityksen liikevaihto 0-1 milj. euroa (n=8) Vastaajan edustaman yrityksen liikevaihto 3 % Eniten eli lähes puolet vastaajien edustamista yrityksistä oli liikevaihdoltaan yli 50 miljoonan euron yrityksiä. 1-3 milj. euroa (n=16) 3-10 milj. euroa (n=35) milj. euroa (n=25) milj. euroa (n=44) 7 % 15 % 11 % 18 % yli 50 milj. euroa (n=110) 46 % Kuvio 5. Vastaajan edustaman yrityksen liikevaihto Vastaajan edustaman yrityksen henkilöstömäärä hlöä (n=14) hlöä (n=29) hlöä (n=43) hlöä (n=33) hlöä (n=62) hlöä (n=37) yli 1000 hlöä (n=60) Vastaajan edustaman yrityksen henkilöstömäärä 1-4 hlöä (n=1) 5-9 hlöä (n=2) 0 % 1 % 5 % 10 % 15 % 12 % 22 % 13 % 21 % Viidesosa vastaajista oli henkilön tai yli 1000 henkilön yrityksestä. Vastaajissa oli hyvin vähän henkilöstömäärältään pieniä yrityksiä. Kuvio 6. Vastaajan edustaman yrityksen henkilöstömäärä

6 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen on käyttänyt (n=25) Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen 10 % Joka kymmenes vastaaja oli käyttänyt Pyhä-Luosto alueen ohjelmapalveluyritysten palveluja. Suurin osa vastaajista ei ollut käyttänyt palveluja. (Ks. liite 1, s. 15.) ei ole käyttänyt (n=255) 90 % Kuvio 7. Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen Ohjelmapalvelujen vastaaminen yrityksen tarpeisiin Ohjelmapalvelujen vastaaminen yrityksen tarpeisiin erittäin hyvin (n=2) 2 % hyvin (n=28) 35 % huonosti (n=3) 4 % erittäin huonosti (n=1) 1 % Pyhä-Luosto -alueen matkailun ohjelmapalveluja käyttäneistä reilun kolmanneksen mielestä tarjonta vastasi hyvin yrityksen tarpeita. Yli puolet vastaajista ei osannut arvioida vastaavuutta yrityksen tarpeisiin nähden. ei osaa sanoa (n=47) 58 % Kuvio 8. Ohjelmapalvelujen vastaaminen yrityksen tarpeisiin Olennaisen aktiviteetin puuttuminen kyllä (n=5) Olennaisen aktiviteetin/ohjelmapalvelun puuttuminen 9 % Ohjelmapalveluita käyttäneistä vajaa kymmenesosa vastaajista oli sitä mieltä, että Pyhä-Luosto alueelta puuttui jokin olennainen aktiviteetti tai ohjelmapalvelu. Palautetta puuttuvista aktiviteeteista (Ks. liite 1, s. 15.) ei (n=49) 91 % Kuvio 9. Olennaisen aktiviteetin/ ohjelmapalvelun puuttuminen

7 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Ohjelmapalveluiden viimeisin käyttöajankohta Ohjelmapalvelujen viimeisin käyttöajankohta joulu - helmikuussa (n=11) 24 % maalis - toukokuussa (n=22) 49 % kesä - elokuussa (n=4) 9 % syys - marraskuussa (n=8) 18 % Ohjelmapalveluita käyttäneistä vastaajista puolet oli käyttänyt Pyhä-Luosto alueen ohjelmapalveluja viimeksi maalistoukokuun aikana. Neljäsosan viimeisin ohjelmapalvelujen käyttö ajoittui jouluhelmikuulle. Selvästi vähiten vastaajista oli käyttänyt ohjelmapalveluja viimeksi kesäaikaan. Kuvio 10. Viimeisin ohjelmapalvelujen käyttöajankohta Viipymä 1 päivä (n=6) 1-2 vuorokautta (n=21) 11 % Viipymä 37 % Pyhä-Luosto alueen ohjelmapalveluita käyttäneistä vastaajista kaksi viidesosaa viipyi kohteessa viimeksi 1-2 vuorokautta tai 3-5 vuorokautta. 3-5 vuorokautta (n=22) 39 % yli 5 vuorokautta (n=8) 14 % Kuvio 11. Viipymä Saapuminen Pyhä-Luosto -alueelle henkilöautolla (n=27) linja-autolla (n=4) Saapuminen Pyhä-Luosto -alueelle 7 % 47 % Puolet ohjelmapalveluita käyttäneistä vastaajista saapui alueelle henkilöautolla. Lähes kaksi viidesosaa saapui lentäen. (Ks. liite 1, s. 15) juna-autolla (n=6) 11 % lentäen (n=20) 35 % Kuvio 12. Saapuminen Pyhä-Luosto alueelle

8 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Matkan pääasiallinen tarkoitus Matkan pääasiallinen tarkoitus omien työntekijöiden palkitseminen (n=2) omien työntekijöiden kouluttaminen (n=2) 4 % 4 % omien työntekijöiden kannustaminen ja motivointi/virkistäminen (n=8) 15 % tyky-toiminta (n=0) 0 % kokous/kongressimatka (n=8) 15 % yritysasiakkaiden ja -vieraiden kestitseminen (n=10) 19 % muu (n=24) 44 % Viidesosalla ohjelmapalveluita käyttäneistä vastaajista matkan tarkoituksena oli yritysasiakkaiden ja vieraiden kestitseminen. Omien työntekijöiden kannustaminen ja motivointi sekä kokous/kongressi oli kuudesosa vastaajan matkan tarkoitus. Muita matkan pääasiallisia tarkoituksia ilmoitettiin muun muassa oma loma. (Ks. liite 1, s. 15) Kuvio 13. Matkan pääasiallinen tarkoitus Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä yrityksestä yrityksen asiakkaat ja vieraat (n=18) yrityksen omat työntekijät (n=12) Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä 29 % 44 % Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä yrityksestä oli kahdessa viidestä tapauksesta yrityksen asiakkaat ja vieraat. Kolmannes käyttäjäryhmistä muodostui yritysten omista työntekijöistä. (Ks. liite 1, s. 16) muu (n=7) 17 % yrityksen yhteistyökumppanit (n=4) 10 % Kuvio 14. Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä

9 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Tietolähde Tietolähde ohjelmapalveluyritysten tarjonnasta myynti- ja markkinointi-kanavat (n=25) joukkotiedotusvälineet (n=20) tuttava tai liikekumppani (n=13) matkatoimistot/varaamot (n=11) ohjelmapalveluyritykset (n=7) jokin muu (n=6) matkailuorganisaatiot (n=4) 29 % 23 % 15 % 13 % 8 % 7 % 5 % Kuvio 15. Tietolähde MYYNTI- JA MARKKINONTI- KANAVAT Suoramainon ta Matkaesite Messut Muu myyntitapaht uma JOUKKOTIEDOTUS- VÄLINEET TV-mainos Radiomainos Sanomalehti Aikakauslehti Alan julkaisu Internet MATKATOIMISTOT / VARAAMOT Matkatoimistot Matkailutoimist ot Matkailukeskus Aluevaraamo OHJELMAPALVELU- YRITYKSET Ohjelmapalveluy ritysten järjestämät tutustumistilaisu udet Muut ohjelmapalveluyr itykset MATKAILU- ORGANISAATIOT Matkailunedistäm iskeskus (MEK) Kunnalliset matkailuorganisa atiot Maakunnalliset matkailuorganisa atiot Taulukko 1. Yhdistetyt luokat käytetyistä tietolähteistä (ks. liite 1, s. 16).

10 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Ohjelmapalvelujen käyttäminen tulevaisuudessa Mieluisimmat ohjelmapalvelut tulevaisuudessa Pyhä-Luostolla Mieluiten käytettävät matkailun ohjelmapalvelut luontoon liittyvät (n=173) seikkailu- ja elämyspainotteiset (n=147) avaimet käteen/räätälöidyt paketit (n=112) yksittäiset ohjelmapalvelutuotteet (n=94) koulutukselliset (n=78) opastetut kierrokset (n=77) urheilutoimintaan liittyvät (n=70) viihteelliset ohjelmapalvelut (n=60) juhla- ja huvitilaisuudet (n=37) nähtävyys- ja näyttelypainotteiset (n=28) kulttuuriin liittyvät (n=28) joku muu (n=4) 19 % 16 % 12 % 10 % 9 % 8 % 8 % 7 % 4 % 3 % 3 % 0 % =4) Kuvio 16. Mieluiten käytettävät ohjelmapalvelut Mieluiten tulevaisuudessa käytettäviä ohjelmapalveluja oli vastaajista viidesosan mielestä luontoon liittyvät ohjelmapalvelut. Joka kuudes vastaaja käyttäisi mieluiten seikkailu ja elämyspainotteisia ohjelmapalveluja. Kymmenesosa oli kiinnostunut avaimet käteen/räätälöidyistä ohjelmapalvelukokonaisuuksista, kuitenkin joka kymmenes vastaaja käyttäisi mieluiten yksittäisiä ohjelmapalvelutuotteita. Lähes kymmenesosa vastaajista käyttäisi mieluiten koulutuksellisia ja urheilutoimintaan liittyviä ohjelmapalveluja samoin myös opastettuja kierroksia. Vähiten kiinnostavia aktiviteetteja/ohjelmapalveluja olivat kulttuuriin liittyvät, nähtävyys- ja näyttelypainotteiset sekä juhla- ja huvitilaisuudet. (Ks. liite 1, s.16.)

11 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Sopivin ohjelmapalvelun pituus Sopivin/kiinnostavin ohjelmapalvelun pituus 1 tunti (n=2) 1 % 2 tuntia (n=74) 26 % 3 tuntia (n=133) 47 % Puolet vastaajista piti kiinnostavimpana ohjelmapalvelun pituutena kolmea tuntia. Neljänneksen mielestä sopivin pituus oli kaksi tuntia. Kuudesosaa kiinnosti kestoltaan neljä tuntia tai sitä pidemmät ohjelmapalvelut. 4 tuntia tai pidempi (n=41) 15 % en osaa sanoa (n=31) 11 % Kuvio 17. Sopivin/kiinnostavin ohjelmapalvelun pituus Ohjelmapalveluyritysten palveluiden yleisin käyttötarkoitus tulevaisuudessa Ohjelmapalveluyritysten palveluiden yleisin käyttötarkoitus yritysasiakkaiden ja -vieraiden kestitseminen (n=246) 9 % 35 % 3 % kokousten yhteydessä tapahtuva viihteellinen toiminta 29 % (n=228) 2 % omien työntekijöiden virkistäminen (n=218) 15 % 28 % omien työntekijöiden kannustaminen ja motivointi (n=217) 16 % 31 % omien työntekijöiden kouluttaminen (n=217) 13 % 32 % 32 % 32 % 30 % 28 % 33 % 16 % 8 % 22 % 13 % 24 % 24 % 22 % erittäin usein melko usein melko harvoin erittäin harvoin ei koskaan 1 % tyky-toiminta (n=206) 11 % 24 % 32 % 33 % 1 % omien työntekijöiden palkitseminen (n=207) 11 % 20 % 37 % 30 % muuhun (n=109) 5 % 23 % 32 % 40 % Kuvio 18. Ohjelmapalvelu yritysten palveluiden yleisin käyttötarkoitus Vastaajista kahden viidesosan mielestä heidän yrityksensä käyttäisi ohjelmapalveluja yritysasiakkaiden ja vieraiden kestitsemiseen erittäin usein tai melko usein. Kolmasosa käyttäisi ohjelmapalveluja melko usein kokousten yhteydessä tapahtuvana viihteellisenä toimintana. Omien työntekijöiden virkistämiseen sekä kannustamiseen ja motivointiin ohjelmapalveluja käyttäisi melko usein kuudesosa vastaajayrityksistä. Kolme kuudesta vastaajasta käyttäisi ohjelmapalveluita harvoin työntekijöiden virkistämiseen. Vastaajista kolme viidesosaa oli sitä mieltä, että omien työntekijöiden kouluttamiseen ja palkitsemiseen ohjelmapalveluja käytettäisiin erittäin harvoin tai ei koskaan. Kuitenkin kymmenesosa käyttäisi ohjelmapalveluja melko usein omien työntekijöiden palkitsemiseen ja tyky-toimintaan.

12 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Mieluisimmat tietolähteet tulevaisuudessa Tulevaisuudessa mieluiten käytettävät tietolähteet Internet (n=249) matkaesitteet (n=125) messut ja myyntitapahtumat (n=111) matkatoimisto (n=100) ohjelmapalveluyritysten järjestämät tutustumisvierailut tai -tilaisuudet (n=90) suoramainonta (n=81) tuttavat ja liikekumppanit (n=60) matkailukeskukset ja aluevaraamot (n=48) sanomalehdet, aikakauslehdet tai alan julkaisut (n=42) matkailutoimisto (n=42) kunnalliset matkailuorganisaatiot (n=20) maakunnalliset matkailuorganisaatiot (n=23) Matkailun edistämiskeskus (MEK) (n=17) muut ohjelmapalveluyritykset (n=15) liikenneyhtiöt kuten (lento-, bussi- ja laivayhtiöt) (n=13) TV- tai radiomainonta (n=9) 12 % 11 % 10 % 9 % 8 % 6 % 5 % 4 % 4 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 24 % Kuvio 19. Tulevaisuudessa mieluiten käytettävät tietolähteet Tulevaisuudessa neljäsosa vastaajista käyttäisi Internetiä hankkiessaan tietoa Pyhä-Luosto alueen matkailun ohjelmapalvelujen tarjonnasta. Joka kahdeksas vastaaja hankkisi tietonsa matkaesitteistä ja joka kymmenes vastaaja matkatoimistosta. Messuja ja myyntitapahtumia piti mieluisimpina tietolähteinä kymmenesosa vastaajista. Tulevaisuudessa vähiten käytettäisiin TV- ja radiomainontaa ja liikenneyhtiöitä tiedonlähteinä. (Ks. liite 1, s.16.)

13 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Mieluisimmat varaus-/ostokanavat tulevaisuudessa Tulevaisuudessa mieluiten käytettävä varaus- tai ostokanava ohjelmapalveluyritys suoraan (n=147) Internet (n=135) matkatoimisto (n=99) yrityksen oma matkapalvelu (n=65) ohjelmapalveluyritysten yhteinen myyntiyhtiö (n=54) liikematkatoimisto (n=42) majoitusliike (n=35) matkailutoimisto (n=28) messut tai muu myyntitapahtuma (n=14) incoming-matkatoimisto (n=4) joku muu (n=3) liikenneyhtiö (n=1) 23 % 22 % 16 % 10 % 9 % 7 % 6 % 4 % 2 % 1 % 0 % 0 % Kuvio 20. Varauskanava tulevaisuudessa Vajaa neljäsosa vastaajista varaisi/ostaisi ohjelmapalvelun tulevaisuudessa mieluiten suoraan ohjelmapalveluyrityksestä. Viidesosalle Internet oli mieluisin osto- tai varauskanava tulevaisuutta ajatellen. Matkatoimistoa käyttäisi ohjelmapalveluvarausta tai -ostosta tehdessään noin joka kuudes vastaaja. (Ks. liite 1, s.16.) Kiinnostus kesän /talven ohjelmapalveluihin talven ohjelmapalvelut (n=144) kesän ohjelmapalvelut (n=5) 2 % Eniten kiinnostaa 52 % Puolet vastaajista oli eniten kiinnostunut talven ohjelmapalveluista. Kuitenkin reilut kaksi viidestä vastaajasta oli kiinnostunut sekä talven että kesän ohjelmapalveluista. molemmat (n=126) 46 % Kuvio 21. Kiinnostus kesän/talven ohjelmapalveluihin

14 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Kiinnostavimmat aktiviteetit Pyhä-Luostolla Erityisen kiinnostavia aktiviteetteja retkeily/patikointi (n=179) 12 % laskettelu/lumilautailu (n=147) 10 % maastohiihto (n=136) 9 % moottorikelkkasafarit (n=129) 9 % moottorikelkkailu (n=115) 8 % porosafarit (n=100) 7 % lumikenkäkävely (n=97) 7 % huskysafarit (n=94) 6 % kävely/ulkoilu (n=94) 6 % melonta/soutelu (n=84) 6 % opastetut aktiviteetit (n=77) 5 % luonnon tarkkailu (n=69) 5 % kalastus (n=66) 5 % kiipeily (n=18) 1 % ratsastus (n=17) 1 % pyöräily (n=17) 1 % metsästys (n=10) 1 % lintuharrastus (n=9) 1 % joku muu (n=3) 0 % Kuvio 22. Erityisen kiinnostavia aktiviteetteja Kahdeksasosa vastaajista nimesi erityisen kiinnostaviksi aktiviteeteiksi Pyhä-Luosto alueella retkeilyn ja patikoinnin. Kymmenesosaa kiinnostivat erityisesti talviset lajit. laskettelu/lautailu, maastohiihto ja moottorikelkkasafarit. (Ks. liite 1, s.16.) Kiinnostus suunnitteilla olevaa ohjelmapalvelua kohtaan Vastaajille esitettiin seuraavanlainen kuvaus suunnitteilla olevasta ohjelmapalvelusta. Pyhä-Luosto alueella on suunnitteilla seuraavanlainen ohjelmapalvelu: Tunturiristeily Lapin ja Lannan rajalla, Suomen suurimmalla ja kauneimmalla joella, Kemijoella. Reitti kulkee Kemijärveltä Pelkosenniemelle ja matkan pituus on km. Risteilyyn sisältyy muun muassa kanoottiretkiä, kalastusta ja metsästystä. ei lainkaan kiinnostunut (n=82) hieman kiinnostunut (n=160) erittäin kiinnostunut (n=14) Kiinnostus ostaa ko. ohjelmapalvelu 32 % 63 % 5 % Ohjelmapalvelun kuvaus herätti toisissa erittäin paljon mielenkiintoa, kun taas toisia vastaajia ko. risteily ei kiinnostanut lainkaan. (Ks. liite 1, s. 20) Kuvio 23. Kiinnostuneisuus risteilyyn

15 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 14 3 YHTEENVETO Tyypillinen vastaajan edustama yritys sijaitsi Etelä-Suomen läänissä ja sen liikevaihto oli yli 50 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä tyypillisessä yrityksessä oli joko henkilöä tai yli 1000 henkilöä. Tyypillinen yritystä edustava vastaaja oli vieraillut Pyhä-Luosto - alueella aikaisemmin ja kertoi tuntevansa alueen ohjelmapalveluyritysten palvelujen tarjonnan huonosti. Vastaajista vain pienellä osalla oli mielikuva/kokemus Pyhä-Luosto alueen ohjelmapalveluista, joten ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttämistä koskevia vastauksia voidaan pitää ainoastaan suuntaa antavina. Ohjelmapalveluyritysten palveluita käyttäneiden yritysten edustajien mielestä Pyhä-Luosto - alueen ohjelmapalvelut vastasivat hyvin yrityksen tarpeita eikä alueelta puuttunut olennaista aktiviteettia. Ohjelmapalveluiden käyttöajankohta oli tyypillisesti maalis-toukokuussa ja alueelle saavuttiin yleensä henkilöautolla. Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä yrityksestä oli yrityksen asiakkaita ja vieraita. Tyypillinen vierailun kesto oli 1-2 vuorokautta tai 3-5 vuorokautta. Tulevaisuudessa mieluiten käytettävimmät ohjelmapalvelut olivat yritysten edustajien mielestä luontoon liittyvät sekä seikkailu- ja elämyspainotteiset aktiviteetit. Sopivimpana ohjelmapalvelun pituutena pidettiin kolmea tuntia. Tulevaisuudessa ohjelmapalveluyritysten palveluita käytettäisiin useimmiten yritysasiakkaiden ja vieraiden kestitsemiseen sekä kokousten yhteydessä. Tulevaisuudessa vastaajat haluaisivat saada tietoa Pyhä-Luosto alueen matkailun ohjelmapalveluista Internetistä. Vastaajat haluaisivat varata ja ostaa palveluja tulevaisuudessa suoraan ohjelmapalveluyrityksestä tai Internetin kautta. Eniten kiinnostusta herättivät talven ohjelmapalvelut sekä retkeily ja patikointi. Suunnitteilla olevasta risteilytuotteesta vastaajat olivat hieman kiinnostuneita.

16 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 15 LIITTEET Liite Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen Ametistikaivoksen esittelykierros en enää muista nimeä Eräopas Markku Erkkilä, Villi Pohjola, Porosafaria, Kaaretkosken Pitopalvelu, Ellin Saamenmaa etc. johtajan sihteeri järjesti matkan kelkkailu Kelkkapalveluja kelkkasafari Matkatoimisto Next Travel toimi välittäjänä palvelujen tarjoajiin päin, enkä sen vuoksi painanut yritysten nimiä mieleeni. melontaretki pyhäjoella moottorikelkat moottorikelkka, husky-valjakot moottorikelkkasafari (3) patikointiopastusta Pyhän ohjelmapalvelut ravintolapalveluja rekiajelu, vierailu ametistikaivoksella, lasketteluharjoittelua mukana toisen järjestämässä ohjelmapaketissa safaripalveluja savusauna Olennaisen aktiviteetin/ohjelmapalvelun puuttuminen Pyhä-Luoston tarjonnasta. Aktiivinen tiedotus mahdollisuuksista antaa mahdollisuuden arviointiin. En ole löytänyt esim. avantouintia. Siitä on kyllä jo pari vuotta, kun olen hakenut ko. aktiviteettia. En osaa sanoa, koska en ole käyttänyt, valitettavasti. Kokonaispakettien tarjonta. Toimisto, joka tarjoaa räätälöidyn paketin asiakkaan toiveiden mukaan (sisältäen kaikki majoituksesta, ruokailusta ja ohjelmasta kuljetuksiin...) Kun tunnen aluetta niin huonosti en voi tähänkään vastata. Vaikka en tunne palveluja kovinkaan hyvin, niin peruspalvelut tuntuvat löytyvän. Luoston lisäksi kävin myös Pyhallä. Luosto oli minulle miellyttävämpi, Pyhä hieman liian "rauhaton", ehkä enemmän nuorisopaikka (?) Yleensä ottaen kalastukseen, ratsastukseen, koiravaljakkoajeluihin ja yleensä luontoon liittyvät palvelut puuttuvat tai ainakin on heikosti tiedotettu Saapuminen Pyhä-Luosto -alueelle Vuokra-autoilla Lentäen + bussikuljetus Rovaniemeltä Matkan pääasiallinen tarkoitus asiakkaana Bussimatkailuryhmä henkilökohtainen vapaa-aika henkisen pääoman kasvattaminen hlökohtainen lomamatka loma (9) oma loma (9) syntymäpäiväjuhlat tutustuminen alueeseen vapaa-ajan kurssi yksityinen lomamatka

17 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä yrityksestä en tiedä itse perheenjäseniä useista eri yrityksistä henkilöitä tutustumassa alueeseen ja sen palveluihin Vieraana Yksityinen yksityismatka yrityksen edustajat + vieraat Käytetty tietolähde ohjelmapalveluyritysten tarjonnasta Hotelli Pyhätunturi hotellin myyntipalvelusta hotellista Kyselemällä paikallisilta netistä oman yrityksen kollegalta sihteerikollegoilta Mikäli tietolähde oli sanomalehti, aikakauslehti tai alan julkaisu. Gloria-lehdestä Helsingin Sanomat Kaleva, Lapin Kansa Luoston infolehti Mikäli tietolähde oli matkaesite alueen omasta esitteestä Lappi-esitteet Luoston oma esite Pyhä-Luoston omasta esitteestä Teidän oma esite Mieluisimmat matkailun ohjelmapalvelut tulevaisuudessa Pyhä-Luostolla kokous lähinnä seminaareja ja kokouksia Patikkaretki, jos ei sisälly edellä mainittuihin ohjelmapalveluihin perhelomailuun Mieluisimmat tietolähteet tulevaisuudessa Paikanpäältä saatava tieto erittäin arvokasta Tulevaisuudessa mieluiten käytettävä varaus- tai ostokanava aluevaraamosta keskitetysti kaikki hotellin myyntipalvelusta sihteeristö hoitaa suora varaus/net varaus/paras varaus Kiinnostavimmat aktiviteetit Pyhä-Luostolla ennen kaikkea opastetut aktiviteetit, jotka jo mainitsinkin Melkein mitä vaan uutta ja ihmeellistä, joka sopii stressaantuneille etelän ihmisille. Luonnon rauhaa. Pysäyttäkää ihmiset kellot ja kännykät pois ja keskelle ei mitään. ohjelmallinen illanvietto ruokailuineen opastetussa parikin yhdistelmää esim. moottorikelkkailu ja lumikenkäkävely paljon hyviä, riippuu tilanteesta saunominen ja uinti Mikäli metsästys kanalintu

18 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 17 Kanalintumetsästys Kenties kanalintu tai hirvenmetsästys linnut lintumetsästys metsäkanalinnut t. hirvi MM. HIRVI pienriista riekot Mikäli opastettu aktiviteetti Aktiviteetin tarjoajan edustaja oppaana elämystapahtumat, safarit ym. erilaiset mielenkiintoiset retket tai tutustumisretket Esim. hiihdon opetus (ulkomailta asiakkaita) Esim. opastettu kalastusreissu esim. opastetut vaellukset Esim. teemalliset joukkuekisat tms. Esim. tyky-toimintaan liittyvää ulkoilua etc. Esim. ulkomaisille vieraille suunnattuja (elämys)retkiä luontoon ruokailuineen, esim. patikkaretken ja melonnan yhdistäminen samalle reissulle. Esim. urheilulliset tehtävät ryhmissä, joukkuekilpailut esim. vaellukset jokin yllä ruksatuista jotakin retkeilyyn tai liikuntaan liittyvää Kaikki aktiviteetit kiipeily luonnossa liikkuminen, yöpyminen Luonto, kalastus luotopolut mitä tahansa luonnossa ja ulkona olemista moottorikelkkasafari esim. Ohjelmalliset illanvietot luonnossa opastetut patikka- ja kalaretket Patikointiin liittyviä tehtäviä, ei seikkailutasoa perhokalastus perhokalastus retket luontoon riippuu tarjonnasta Ryhmissä tapahtuvia kilpailuja luonnossa Ryhmätyöskentelyä monipuolisesti Sauvakävely, opastettu hiking seikkailu/selviytymisretki seikkailut, eril. kilpailut teamien yhteistyötä korostavat vaellus ruokailuineen Vaikka vaellus, mutta ammattitaitoisen oppaan vetämänä. valmis paketti, joka voisi sisältää eri vaihtoehtoja kuten poro- tai huskysafaria, mutta samalla myös tutustumista luontoon ja ympäristöön opastuksella Yhdistelmä monista yllämainituista Mikäli tulevaisuudessa matkakohteena olisi tuolloin Pyhä-Luosto, haluaisi yritys käyttää seuraavia matkailun ohjelmapalveluja. Sana on vapaa! virkistäviä ja motivoivia henkilökunnalle tarkoitettuja palveluja - oikein upeita ovat esim. ohjatut aamu- ja iltajumpat - hieronnat - savusaunaretket ruokailuineen - hiihtoretket/laskettelu - hauskat iltaohjelmat...kaikenlaista...urheilusta-viihteeseen 2-3 päivä, kelkkailua, laskettelua, hiihtoa, illanviettoa yhdessä jollain mukavalla teemalla, viimeksi olimme mm. turvesaunassa ja avanto uintia sallassa se oli monelle aika mieleenpainuva kokemus.

19 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 18 Asiakasryhmille muutaman tunnin mittaisia retkiä, esim. poroajelut, kelkkaretket, lounas luonnossa, hiihto, laskettelu, lumikenkäkävely. Ja tietysti aidot Lapin ruoat aidoissa ympäristöissä mahdollisimman lähellä luontoa. Avaimet käteen, kaiken kattavia paketteja. ei tällä hetkellä ajatuksia asiaan Elämyksiä luonnossa. Vaikkapa yöpymistä ulkona ja jotain shamaani-juttuja. Elämysillallisia luonnossa (esim. kota), jotain ulkoilma-aktiviteetteja; safarit jne. Elämysretkiä En ole sopiva henkilö vastaamaan kysymykseen, koska minulla ei ole valtuuksia järjestää em. tilaisuuksia eikä minulla ole omia alaisia ja en vastaa asiakastilaisuuksista. En osaa eritellä, sillä ohjelma rakentuu aina ko. osallistujien ja käytettävän ajan mukaan. En osaa sanoa. Esim. kokoukseen liittyviä sopivanpituisia ohjelmia (ei liian pitkiä matkoja) Kokonaisohjelman laatiminen Esim. opastettu retki johonkin luontoon jossa joku erikoinen ja hyvä ruokailu. esim. paikallisten ruokien kokkauskurssi Haluamme tarjota monia eri vaihtoehtoja, kun järjestämme henkilökunnalle tapahtumia, tarkoituksena se että jokaiselle on jotakin mielekästä, josta voi valita. Lisäksi haluamme yhteistoimintaa ja kaikki aktiviteetit ovat oltava hyvin ohjattuja/ organisoituja sekä tasokkaita tapahtumia. Henkilökunnallamme on mm. Luontokerho, joka tekee hengen ryhmissä usemmiten viikonlopun pe-su pituisia luontoretkiä. Voisihan siihen sisältyä myös jotain opastettua ohjelmaakin. Hyvin järjestettyjä, loppuun asti suunniteltuja matkoja. Luonto yhdistettynä hyvään ruokaan. Ei liian "räväköitä" aktiviteetteja, koska ne estää keski-iässä olevan henkilöstön osallistumisen toimintaan. Jo totutut moottorikelkkasafarit, laskettelu, hiihto, lumikenkäkävelyt on hyväksi havaittuja. Ehkä jonkilaiset yhdistelmäretket voisivat olla paikallaan (siis yhdistetty moottorikelkkailu ja lumikenkäkävely ja ruokailu ja kahvitus nuotiopaikalla). Jokainen tapaus on oma kokonaisuutensa ja riippuu asiakkaista sekä tilanteesta. Tällä hetkellä ei tarvetta. Jos olisi tarvetta niin esim. koko henkilökuntapäivien järjestäminen yms. Kaikki erilaiseen liikuntaan, ulkoiluun ja Lapin luontoon liittyvä sopii mielestäni hyvin yrityksen työhyvinvointiohjelmaksi. Moottorikelkat ja erilaiset safarit taitavat olla johtajien kokouspäivien kevennystä. katso ed. kysymys/vastaukset Katso kysymys 13. Kielitaitoisten, vastuullisten palveluiden tuottajien laadukkaita tuotteita. Kiireettömiä, ei liian tarkkaan aikataulutettuja, ulkoilutapahtumia. Kysymyksessä 19 on suurin piirtein mainittu ne, joita me yleensäkin käytämme muualla. Kysymys 19 kattaa tarjonnan! Löytyy varmaan sekä nais- että miesasiakkaille sopivia ratkaisuja. Kohteeseen hyvät yhteydet ja palvelun oltava sitä mistä on sovittu. Kokouksen jälkeen ryhmissä urheilua/ulkoilua. Saunomista ja yhteinen illallinen yksityistiloissa. Kokous ja ohjattu palvelu yhdessä. Vieraamme usein ulkomaalaisia joten ei kovin kauhea eksoottisia ulkoaktiviteetteja kokous- tai koulutuspäivän yhteyteen järjestetty rentouttava ja aktivoiva ulkoiluun liittyvä tapahtuva. Joukkoa yhdistävä tekijä. Kokouspalvelut + oheisohjelmapalvelut Kotaruokailua, kahvitusta, kelkkasafareja Kun tuomme asiakkaitamme etupäässä eteläsuomesta Lappiin, tulee heille järjestää tunturielämyksiä "helposti". He eivät lähde reissuun rehkimään, mutta luontoa täytyy kuitenkin olla, joten syksyisin esim. pikku patikointi puolenpäivän retkenä "eräruokailuineen" olis hyvä. Talvella moottorikelkalla jonnekin hyvään paikkaan ja siellä erämeininkiä ja sitten takas. Heille tulee olla sopivasti päivällä erämeininkiä ja yöllä ravintolapalveluja! Kuten mainitsin, kohde henkilökohtaisesti vieras. Luonnossa liikkumiseen liittyvät palvelut. Miesväki tykkää moottorin pärinästä luonnon rauhassa ja niitäkin löytyy, jotka haluavat luonnon rauhaa ihan aitona ilman mitään koneiden aiheuttamaa meteliä. Lappalainen kulttuuri omine työ- ja elintapoineen. Historia. Luonnossa patikointia kesäisin ja hiihtoretkiä talvisin. luonnossa tapahtuvaa toimintaa Luontoon liittyvä ja ulkona tapahtuvat toiminnat kiinnostavat. Porukalla hiihto johonkin laavulle, siellä ruokailu, luonnon tutkiminen ja paluu kimpassa takaisin majoituspaikkaan. Tietoa alueen historiasta ja nykypäivästä siinä samassa sekä luonnon merkkien tutkimista.

20 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 19 Luontoon liittyviä palveluja Luultavasti moottorikelkkasafari olisi vaihtoehto nro. 1 Lähinnä luontoon liittyvää. mahdollisesti metsästysretki, opastettu vaellus lisäohjelmineen... Mahdollisesti pienen ulkomaisen ryhmän tutustuttaminen Lapin luontoon talvella moottorikelkoin. Meidän osaston tilaisuudet ovat lähinnä seminaareja ja kokouksia, joiden lomassa ei juuri ehditä aktiviteetteihin tutustua... ellei niille varattaisi aikaa jo tilaisuutta suunniteltaessa. Monilla vaan on aika nykyään kortilla. Kyllähän sitä kaikkea kivaa voisi yrittää, kuten lumikenkäkävelyä tai safaria. Eihän sitä koskaan tiedä... Meille räätälöityjä paketteja yhdessä yrittäjän kanssa. Me olemme profiloituneet yrityksenä edelläkävijänä ja innovatiivisena ja sitä samaa haluamme tarjota asiakkaillemme myös matkailun puitteissa. Monipuolisia talvisia ohjelmapalveluita. Asiakasvierailumme Lappiin suuntautuvat kevättalvella... Moottorikelkkasafari sisältäen kahvit, mahdoll. lounas luonnossa. Muutakin ohjelmaa yhdistettynä tyyliin Lapin kaste yms. Kullanhuuhdontaan (kaikille vähän "saalista"). Kalastusreissuja "kokemattomille" kalastajille (vieraamme ovat ympäri maapallon). Noin kolmen tunnin opastettuja kalastus- tai muita retkiä kokousten välillä. Myös retket, joihin sisältyy viihdettä ja ateriointi, kiinnostavat. Yrityksellämme on Luostolla maja, jota käytämme paljon juuri kokoustarpeisiin ja sopivan lyhyet, mutta vaihtelevat ohjelmanumerot ovat aina hakusessa. oheisohjelmaa kokouspäiviksi, ulkoilua, liikuntaa, safareita Odelman tulisi ottaa huomioon myös liikuntarajoitteiset. Ohjelmapalveluja, mitkä sopivat eri kuntoisille ihmisille. opastetut retket luontoon Riippuu paljon tilaisuuden luonteesta. Omalle väelle virkistysliikuntaa. Vieraille ohjelmallista viihdettä. safareita, luonto sorry, en ollut oikea henkilö vastaamaan kysymyksiin. Hoidan vain hotelli- ja matkavarauksia. Vastasin kuitenkin joihinkin kysymyksiin. Suomen Lapin aito luonto ja paikalliset ihmiset ovat avainasemassa. suurelle ryhmälle valmiiksi räätälöityä yhteistä liikunnallista kivaa, ehkä hieman kilpailumielistä, kokeellista, uutta =) sääolosuhteiden mukaan helposti muutettavaa edullista, hauskaa noin 1-2 tuntia kestävää kevyellä lisä varustuksella olevaa vieraiden ajanviete ohjelmaa.. Taisivat tulla jo edellä mainituksi Talvi Suomen Lapissa on uskomattoman upea eli kaikkea siihen liittyvää. luontoretket, myös hiihto opetuksineen (koska ulkolaiset eivät osaa hiihtää), poroajelut, moottorikelkkailu on miehille "must". Tällä hetkellä ei ole suunnitelmissa käyttää Pyhä-Luosto alueen palveluja muuta kuin yksityisesti. Jatkossa voisi ajatella kuntoremonttia tai jotain vastaavaa. täytyy sanoa, että Pyhä-Luosto on vähän liian kaukana meistä. toistaiseksi etelä-suomi on riittänyt tarjoamaan tarpeeksi elämyksiä. Ulkolaisia asiakkaita ajatellen kaikki Lappiin liittyvä, eksoottinen puree. Kotimaisia asiakkaita ajatellen yhdessä olo ja tekeminen, illalla viihdepalvelut Ulkomaisten asiakasvierailujen yhteydessä - toimintaa - Suomen luontoon tutustumista - rituaaleja (savusaunaa tms.) Vaihtelevia ohjelmia. Ei aina samoja moottorikelkkasafareita. Yhdistetty kokous vapa-aika, vapaa liikunta luonnon keskellä. Yhtenäisyyttä Lapin eri matkailukeskusten kanssa. Esim. kuljetukset (bussiyhteys) Kuusamon tai Rovaniemen kentiltä mm. eri laskettelukeskuksiin (esim. Sallaan yms.) Nyt lehtokentiltä surkeat yhteydet. Yhteistyötä enemmän. Yrityksemme työntekijät ovat osittain jo iäkkäämpiä henkilöitä, joille suunnattuja "kevyempiä" retkiä luonnossa samanaikaisesti nuoremmalle polvelle suunnattujen "rajumpien" ulkoilumuotojen kanssa. Yhä lisääntyvä iäkkäämpi työntekijäjoukko ei ole välttämättä innostunut uusista joskus vaarallisiltakin tuntuvista elämysseikkailuista. Yleensä viemme asiakkaamme hiihtämään, laskettelemaan ja ajelemaan kelkoilla. Riippuu asiakkaista mitä tehdään. yritysvieraamme ovat kaikki ulkomailta. Lapin luonto ja hiljaisuus on parasta mitä voi tarjota, eli yksinkertainen on kaunista, emme niinkään "metsästä" ääriaktiviteetteja, vaan haluamme tarjota turvallisuutta, puhdasta luontoa ja hiljaisuutta, sitä, mitä ei enää hevin muualta löydä. Yritysvieraille sopiva ohjelmakokonaisuus/ks. yllä mainutut ruksatut kohdat. Ystävällisiä.

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin?

Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin? Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin? prosenttijakaumat, N=1361 16 5,7 4,5 ympäristön saastuminen ja liikennehaitat 19,2 45,9 koskemattoman luonnon ja maiseman pilaantuminen melu, pöly ja

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014 20 Katsauksia tuloksiin 30.10.20 Sisältö 1 Laskettelijasegmentit ja harrastajamäärät 2 Mielipiteet lajista ja hiihtokeskusten toiminnasta 3 Hiihtokeskusten palvelut ja niiden käyttö 4 Tiedotus 5 Toiveita

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput!

SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! 1. KELKKASAFARI TUNTURIIN (14:00-16:00) päivittäin (paitsi su) Tällä vauhdikkaalla safarilla kiertelemme Saariselän lähiympäristössä

Lisätiedot

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

OULU JOULUNAJAN VIIKKO-OHJELMA

OULU JOULUNAJAN VIIKKO-OHJELMA Joulunajan viikko-ohjelma on voimassa 23.12.2011 8.1.2012 PERJANTAI 23.12. / 30.12. / 6.1. 12:00 MOOTTORIKELKKASAFARI ERÄMAAHAN Nauti ulkoilmaelämästä moottorikelkkasafarilla luonnon sydämeen. Reittimme

Lisätiedot

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kirsi Nikkola Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Lapin yliopisto Tutkimusprojekti ja menetelmät Tutkin Lapin

Lisätiedot

Ulkoilua Kuolimon äärellä!

Ulkoilua Kuolimon äärellä! Ulkoilua Kuolimon äärellä! Kuolimon ympäristö tarjoaa loistavat mahdollisuudet ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen. Rantametsissä on kilometreittäin merkittyjä retkipolkuja ja monin paikoin myös laavuja

Lisätiedot

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus 37. Valtakunnallinen maaseutumatkailuseminaari, Kauhava 22.-23.3.2011 Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos,

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut Aluetoiminnan tarvekartoitus 142 vastausta avoinna 15.12.-15.1.2017 Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut 1. Tiedätkö mihin latualueeseen yhdistyksesi kuuluu? 2. Pidätkö

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

LAPLAND HOTEL BEAR S LODGE VIIKKO-OHJELMA Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput!

LAPLAND HOTEL BEAR S LODGE VIIKKO-OHJELMA Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! LAPLAND HOTEL BEAR S LODGE VIIKKO-OHJELMA 2016 2017 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! 1. KELKKASAFARI LUONTOON (14:30-16:30) ma, ti (9:00-11:00) su, to Tutustu Lapin luontoon moottorikelkkaillen.

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Janet Valliovuo ja Ramoona Rahja, Horaca11 Johdanto Lähdimme ulkomaille, koska halusimme kokeilla jotain erilaista ja kokeilla rajojamme. Halusimme lähteä Iso-Britanniaan,

Lisätiedot

hienoa saisi kalustoa naapurilta saloista annokset asennetta lehtijutuin saaliin seisova reissun saalis ilma jdy jkbjh kiva niinkuin isompi dhg

hienoa saisi kalustoa naapurilta saloista annokset asennetta lehtijutuin saaliin seisova reissun saalis ilma jdy jkbjh kiva niinkuin isompi dhg Tekstikysymysraportti Ristiintaulukointi vastauskielellä Aikajakso: 01.01.2002-31.08.2012 Suomi retken vio arvostella asiansa ruokia tuotteita paremmiksi hienoa saisi saloista kalustoa naapurilta annokset

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 146 vastaajaa (tilanne 5.11.2015) Koko organisaation osalta 67 vastausta Oman matkustuksen osalta 78 vastausta Yritykseni/organisaationi on:

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

varusteita Tekstikysymysraportti Ristiintaulukointi kysymyksillä Ikä: 15-24 Vastauspäivä Kysymys Vastaus Aikajakso: 01.01.2002-31.08.

varusteita Tekstikysymysraportti Ristiintaulukointi kysymyksillä Ikä: 15-24 Vastauspäivä Kysymys Vastaus Aikajakso: 01.01.2002-31.08. Tekstikysymysraportti Ristiintaulukointi kysymyksillä Aikajakso: 01.01.2002-31.08.2012 Ikä: 15-24 ruokailuolosuhteita saanti kiinotuin lehtijutuin luin asiansa suurempia kalansaanti varusteita kooo kaloja

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

Suomen Ladun Yhdessä-teema käyntiin vuonna 2009

Suomen Ladun Yhdessä-teema käyntiin vuonna 2009 Suomen Ladun Yhdessä-teema käyntiin vuonna 2009 Silloin tutkimusten mukaan 40 % asuinkunnista on sinkkutalouksia Yli viidennes suomalaisista kokee yksinäisyyttä Yli puolet suomalaisista liikkuu pääsääntöisesti

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Visbyn risteily Helsingistä

Visbyn risteily Helsingistä Visbyn risteily Helsingistä Reitti: Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä (menoon mahdollista saada liityntäkuljetukset myös Keuruulta ja Petäjävedeltä -> kysy lisää toimistoistamme!) Lähdöt: 3.7 ja 24.7

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Löydä päivävaelluksen hauskuus

Löydä päivävaelluksen hauskuus Päivävaelluksen suunnittelu FValitse jokin hauska ja mielenkiintoinen retkikohde. Jos liikutte ryhmänä, ota muut huomioon retkikohteen valinnassa. FOta selvää vaellusreitin pituudesta ja siitä, kuinka

Lisätiedot

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN YHTEENSOVITTAMINEN YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari TUTKIMUKSEN TARKOITUS Selvittää paikallisten

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland ZA5224 Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 291 TOURISM (2010) Q1. Kuinka monta matkaa teitte työ- tai vapaa-aika

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa)

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) 1 1 Mitä varauskanavia tarjoat? Vaihtoehdot Asiakas toimistossa Asiakas puhelimessa Asiakas lähettää sähköpostin Asiakas lähettää tekstiviestin

Lisätiedot

Kysely Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun turvetuotantohankkeen vaikutuksista

Kysely Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun turvetuotantohankkeen vaikutuksista 1(6) Kysely Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun turvetuotantohankkeen vaikutuksista Vesistövaikutukset 1. Kalastatteko te tai perhekuntanne jäsen jollakin seuraavista vesistöistä? Vanhajoki Kaihlanen Aittojoki

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Taloyhtiön hallitustyö N 3563 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Vastaajat Sukupuoli Asema Rooli Asema Muu 4 % Nainen Puheenjoht 35 % aja 31 % Mies Hallituksen 65 % jäsen 65

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

MAYN PERHEEN UUTISKIRJE, JOULUKUU 2012

MAYN PERHEEN UUTISKIRJE, JOULUKUU 2012 MAYN PERHEEN UUTISKIRJE, JOULUKUU 2012 "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!" Luuk.2:14 Rakkaat kanssamatkaajamme! Tämä joulun jälkeinen

Lisätiedot

Halutuin.

Halutuin. Halutuin. www.levi.fi Alueellinen yhteistyö matkailussa Levillä Levin historiaa Ensimmäinen hiihtohissi vuonna 1964 Ensimmäinen hotelli vuonna 1981, Hotelli Levitunturi Kittilän lentokenttä vuonna 1982

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Voimametsistä viherkattoihin hanke: Levin matkailun helmet

Voimametsistä viherkattoihin hanke: Levin matkailun helmet Voimametsistä viherkattoihin hanke: Levin matkailun helmet Yritystyöpaja 14.1.2016 Puhuja: Sini Kantola, Luonnonvarakeskus Hankkeen vetäjä: Marja Uusitalo (Luke) Muu ryhmä: Ville Hallikainen, Esa Huhta,

Lisätiedot

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland ZA5478 Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland Questions for Eurobarometer FLASH-survey (February 2011) Q1. Kuinka monta matkaa

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Tiedot vastaajasta (valitse oikea vaihtoehto) mies 17 56,67% 2. nainen 13 43,33% 30 100%

Lisätiedot

Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin

Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin Olli Toivonen / WWF Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin Think If Laboratories / WWF Suomi Kestävällä kalalla -hanke 1 Kohderyhmä

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 213 Itä-Suomen Yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo KESKI-SUOMI... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

MESSUOSASTOLLA SUORITETUN ASIAKASKYSELYN TULOKSISTA

MESSUOSASTOLLA SUORITETUN ASIAKASKYSELYN TULOKSISTA ELMA maaseutumessut 2005 RAPORTTI MESSUOSASTOLLA SUORITETUN ASIAKASKYSELYN TULOKSISTA 10.helmikuuta 2006 Kortesluoma Arja, projektipäällikkö Koivisto Merja, projektityöntekijä Sisältö: 1. Taustaa ja lyhyt

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö Sisältö 1 Yleistä Suomesta... 3 1.1. Leirintämatkailun taustaa... 3 1.2. Toimialan luonne... 3 1.3. Huomioita tulevaisuuden leirintäaluematkailussa...

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Maisemasuunnittelija Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut Sitra 2013: Luonnonlukutaito. Luo liiketoimintaa

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Answer date Question Answer

Answer date Question Answer Text Question Report Cross tabulate by month Time period: 01.01.2002-31.08.2012 01 / 2003 04.01.2003 Things that could be developed in accommodation and catering services: hieman epäsiistit paikat! 03

Lisätiedot

Ritva bingo-emäntänä VANA

Ritva bingo-emäntänä VANA VANA JOUNI TENTATTA- Ritva bingo-emäntänä Halusin haastatella Jounia siksi, että hän on ahkerasti kirjoittanut lehteemme vuosien aikana, mutta en muista onko häntä haastateltu lehdessä kertaakaan. Esitin

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen

Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen Soveltavan liikunnan seutufoorumi 29.11.2016 Joel Erkkonen Erikoissuunnittelija Luontopalvelut Kuva: Juha Kalaoja Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa ja suojelee

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden kohderyhmät jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Väestö ikäryhmittäin koko maa 1900-2060 (vuodet

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Virkistyskalastus-aikuisen miehen valinta?

Virkistyskalastus-aikuisen miehen valinta? Virkistyskalastus-aikuisen miehen valinta? Harrastavatko naiset ja nuoret? Kalastuksen tulevaisuus? Kestävä kalastus -seminaari 28.11.2001, Mikkeli Kalastukseen osallistuminen Kaikki Miehet Naiset Nuoret

Lisätiedot

TALVI VIIKKO OHJELMA HOTELLI ISO SYÖTE

TALVI VIIKKO OHJELMA HOTELLI ISO SYÖTE TALVI VIIKKO OHJELMA HOTELLI ISO SYÖTE 2015 2016 Tärkeää tietää: Ilmoittautuminen ohjelmiin hotellin vastaanottoon edellisenä päivänä klo. 16.00 mennessä. Hinnat sis. alv. // Lapset alle 12v. 50% hinnoista.

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot