PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Ohjelmapalvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Ohjelmapalvelut"

Transkriptio

1 PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Ohjelmapalvelut

2 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 1 1 JOHDANTO TUTKIMUSTULOKSET TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA Vierailukerrat Vierailukohde Ohjelmapalveluyritysten tarjonnan tunteminen Vastaajan edustaman yrityksen sijaintilääni Vastaajan edustaman yrityksen liikevaihto Vastaajan edustaman yrityksen henkilöstömäärä OHJELMAPALVELUYRITYSTEN PALVELUJEN KÄYTTÄMINEN Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen Ohjelmapalvelujen vastaaminen yrityksen tarpeisiin Olennaisen aktiviteetin puuttuminen Ohjelmapalveluiden viimeisin käyttöajankohta Viipymä Saapuminen Pyhä-Luosto -alueelle Matkan pääasiallinen tarkoitus Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä yrityksestä Käytetty tietolähde ohjelmapalveluyritysten tarjonnasta OHJELMAPALVELUJEN KÄYTTÄMINEN TULEVAISUUDESSA Mieluisimmat matkailun ohjelmapalvelut tulevaisuudessa Pyhä-Luostolla Sopivin ohjelmapalvelun pituus Ohjelmapalveluyritysten palveluiden yleisin käyttötarkoitus tulevaisuudessa Mieluisimmat tietolähteet tulevaisuudessa Mieluisimmat varaus-/ostokanavat tulevaisuudessa Kiinnostus kesän /talven ohjelmapalveluihin Kiinnostavimmat aktiviteetit Pyhä-Luostolla Kiinnostus suunnitteilla oleva ohjelmapalvelua kohtaan YHTEENVETO...14 LIITTEET...15 Kuvioluettelo Kuvio 1. Vierailukerrat Pyhä-Luostolla...3 Kuvio 2. Vierailukohde...3 Kuvio 3. Ohjelmapalveluyritysten tarjonnan tunteminen...3 Kuvio 4. Vastaajan edustaman yrityksen sijaintilääni...4 Kuvio 5. Vastaajan edustaman yrityksen liikevaihto...4 Kuvio 6. Vastaajan edustaman yrityksen henkilöstömäärä...4 Kuvio 7. Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen...5 Kuvio 9. Olennaisen aktiviteetin/ohjelmapalvelun puuttuminen...5 Kuvio 10. Viimeisin ohjelmapalvelujen käyttöajankohta...6 Kuvio 11. Viipymä...6 Kuvio 12. Saapuminen Pyhä-Luosto alueelle...6 Kuvio 13. Matkan pääasiallinen tarkoitus...7 Kuvio 14. Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä...7 Kuvio 15. Käytetty tietolähde...8 Kuvio 16. Mieluiten käytettävät ohjelmapalvelut...9 Kuvio 17. Sopivin/kiinnostavin ohjelmapalvelun pituus...10 Kuvio 18. Ohjelmapalvelujen yleisin käyttötarkoitus...10 Kuvio 19. Tietolähde tulevaisuudessa...11 Kuvio 20. Varauskanava tulevaisuudessa...12 Kuvio 21. Kiinnostus kesän/talven ohjelmapalveluihin...12 Kuvio 22. Erityisen kiinnostavia aktiviteetteja...13 Kuvio 23. Kiinnostuneisuus risteilyyn...13

3 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 2 1 JOHDANTO Suomen Matkailun Kehitys Oy ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun InnoAkatemia ovat toteuttaneet yhteistyönä Pyhä-Luosto alueen markkinatutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pyhä-Luosto matkailualueen asiakkaiden tarpeet ja vaateet ohjelmapalvelutoimialan osalta. Tutkimuksen toimeksiantajana ovat Pelkosenniemellä elämisen ja toiminnan edellytykset 2 hanke (PETO 2). Tutkimusmenetelmänä käytettiin webkyselyä, joka suoritettiin välisenä aikana. Tutkimus kohdistettiin potentiaalisille suomalaisille yritysasiakkaille. Tavoiteotos oli 300 vastausta. Tämän tutkimuksen lopullinen otoskoko on 288. Tutkimusaineisto käsiteltiin SPSS ver10.1 -tilasto-ohjelmalla. Raportin koostamisessa käytettiin apuna Excel-taulukkolaskentaohjelmaa ja Word-tekstinkäsittelyohjelmaa. Raportti koostuu vastaajien taustatiedoista, Pyhä-Luosto alueen ohjelmapalvelujen käyttämisen nykytilasta sekä tulevaisuudesta. Vastaukset avoimet kysymykset ovat liitteenä raportin lopussa. Tutkimuksen suunnittelusta, koordinoinnista, aineiston käsittelystä ja raportin kokoamisesta vastasivat Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailualan opiskelijat Mari Angeria, Nella Löytänen ja Marianne Sadinmaa. Tutkimus suoritettiin opinnäytetyönä. Tutkimuksen ohjasivat Matti Liimatta Rovaniemen ammattikorkeakoulun InnoAkatemiasta sekä Markku Nissi Suomen Matkailun Kehitys Oy:stä. PETO 2 projektissa mukana olleet yrittäjät ovat saaneet vaikuttaa lomakkeen sisältöön. Esitämme kiitokset tuloksellisesta yhteistyöstä kaikille, jotka aktiivisesti myötävaikuttivat tutkimuksen suorittamiseen. Rovaniemellä

4 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 3 2 TUTKIMUSTULOKSET 2.1 Taustatietoja vastaajista Vierailukerrat kerran (n=65) 2-3 kertaa (n=55) 4 kertaa tai useammin (n=47) en kertaakaan (n=117) Vierailukerrat 23 % 19 % 17 % 41 % Kyselyyn vastaajista yli puolet oli vieraillut Pyhä-Luosto alueella. Noin viidesosa vastaajista oli vieraillut alueella 2-3 kertaa ja neljäsosa kerran. Kuvio 1. Vierailukerrat Vierailukohde Pyhä (n=86) Luosto (n=78) Vierailukohde 44 % 49 % Alueella vierailleet jakautuivat melko tasaisesti molempien kohteiden kesken. Puolet vastaajista ilmoitti vierailleensa Pyhällä ja noin kaksi viidesosaa Luostolla. Muita vierailukohteita ei ollut nimetty erikseen. muu (n=13) 7 % Kuvio 2. Vierailukohde Ohjelmapalveluyritysten tarjonnan tunteminen erittäin hyvin (n=1) hyvin (n=25) huonosti (n=153) erittäin huonosti (n=105) Ohjelmapalveluyritysten tarjonnan tunteminen 0 % 9 % 37 % 54 % Puolet vastaajista kertoi tuntevansa Pyhä-Luosto alueen ohjelmapalvelutarjonnan huonosti ja kaksi viidesosaa erittäin huonosti. Noin joka kymmenes vastaaja totesi tuntevansa tarjonnan hyvin. Kuvio 3. Ohjelmapalveluyritysten tarjonnan tunteminen

5 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Vastaajan edustaman yrityksen sijaintilääni Vastaajan edustaman yrityksen sijaintilääni Etelä-Suomen lääni (n=118) 41 % Itä-Suomen lääni (n=28) 10 % Kyselyyn vastanneiden edustamista yrityksistä kaksi viidesosaa sijaitsi Etelä- Suomen läänissä ja kolmasosa Länsi- Suomen läänissä. Länsi-Suomen lääni (n=97) 34 % Oulun lääni (n=36) 13 % Lapin lääni (n=6) Kuvio 4. Vastaajan edustaman yrityksen sijaintilääni Vastaajan edustaman yrityksen liikevaihto 0-1 milj. euroa (n=8) Vastaajan edustaman yrityksen liikevaihto 3 % Eniten eli lähes puolet vastaajien edustamista yrityksistä oli liikevaihdoltaan yli 50 miljoonan euron yrityksiä. 1-3 milj. euroa (n=16) 3-10 milj. euroa (n=35) milj. euroa (n=25) milj. euroa (n=44) 7 % 15 % 11 % 18 % yli 50 milj. euroa (n=110) 46 % Kuvio 5. Vastaajan edustaman yrityksen liikevaihto Vastaajan edustaman yrityksen henkilöstömäärä hlöä (n=14) hlöä (n=29) hlöä (n=43) hlöä (n=33) hlöä (n=62) hlöä (n=37) yli 1000 hlöä (n=60) Vastaajan edustaman yrityksen henkilöstömäärä 1-4 hlöä (n=1) 5-9 hlöä (n=2) 0 % 1 % 5 % 10 % 15 % 12 % 22 % 13 % 21 % Viidesosa vastaajista oli henkilön tai yli 1000 henkilön yrityksestä. Vastaajissa oli hyvin vähän henkilöstömäärältään pieniä yrityksiä. Kuvio 6. Vastaajan edustaman yrityksen henkilöstömäärä

6 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen on käyttänyt (n=25) Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen 10 % Joka kymmenes vastaaja oli käyttänyt Pyhä-Luosto alueen ohjelmapalveluyritysten palveluja. Suurin osa vastaajista ei ollut käyttänyt palveluja. (Ks. liite 1, s. 15.) ei ole käyttänyt (n=255) 90 % Kuvio 7. Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen Ohjelmapalvelujen vastaaminen yrityksen tarpeisiin Ohjelmapalvelujen vastaaminen yrityksen tarpeisiin erittäin hyvin (n=2) 2 % hyvin (n=28) 35 % huonosti (n=3) 4 % erittäin huonosti (n=1) 1 % Pyhä-Luosto -alueen matkailun ohjelmapalveluja käyttäneistä reilun kolmanneksen mielestä tarjonta vastasi hyvin yrityksen tarpeita. Yli puolet vastaajista ei osannut arvioida vastaavuutta yrityksen tarpeisiin nähden. ei osaa sanoa (n=47) 58 % Kuvio 8. Ohjelmapalvelujen vastaaminen yrityksen tarpeisiin Olennaisen aktiviteetin puuttuminen kyllä (n=5) Olennaisen aktiviteetin/ohjelmapalvelun puuttuminen 9 % Ohjelmapalveluita käyttäneistä vajaa kymmenesosa vastaajista oli sitä mieltä, että Pyhä-Luosto alueelta puuttui jokin olennainen aktiviteetti tai ohjelmapalvelu. Palautetta puuttuvista aktiviteeteista (Ks. liite 1, s. 15.) ei (n=49) 91 % Kuvio 9. Olennaisen aktiviteetin/ ohjelmapalvelun puuttuminen

7 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Ohjelmapalveluiden viimeisin käyttöajankohta Ohjelmapalvelujen viimeisin käyttöajankohta joulu - helmikuussa (n=11) 24 % maalis - toukokuussa (n=22) 49 % kesä - elokuussa (n=4) 9 % syys - marraskuussa (n=8) 18 % Ohjelmapalveluita käyttäneistä vastaajista puolet oli käyttänyt Pyhä-Luosto alueen ohjelmapalveluja viimeksi maalistoukokuun aikana. Neljäsosan viimeisin ohjelmapalvelujen käyttö ajoittui jouluhelmikuulle. Selvästi vähiten vastaajista oli käyttänyt ohjelmapalveluja viimeksi kesäaikaan. Kuvio 10. Viimeisin ohjelmapalvelujen käyttöajankohta Viipymä 1 päivä (n=6) 1-2 vuorokautta (n=21) 11 % Viipymä 37 % Pyhä-Luosto alueen ohjelmapalveluita käyttäneistä vastaajista kaksi viidesosaa viipyi kohteessa viimeksi 1-2 vuorokautta tai 3-5 vuorokautta. 3-5 vuorokautta (n=22) 39 % yli 5 vuorokautta (n=8) 14 % Kuvio 11. Viipymä Saapuminen Pyhä-Luosto -alueelle henkilöautolla (n=27) linja-autolla (n=4) Saapuminen Pyhä-Luosto -alueelle 7 % 47 % Puolet ohjelmapalveluita käyttäneistä vastaajista saapui alueelle henkilöautolla. Lähes kaksi viidesosaa saapui lentäen. (Ks. liite 1, s. 15) juna-autolla (n=6) 11 % lentäen (n=20) 35 % Kuvio 12. Saapuminen Pyhä-Luosto alueelle

8 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Matkan pääasiallinen tarkoitus Matkan pääasiallinen tarkoitus omien työntekijöiden palkitseminen (n=2) omien työntekijöiden kouluttaminen (n=2) 4 % 4 % omien työntekijöiden kannustaminen ja motivointi/virkistäminen (n=8) 15 % tyky-toiminta (n=0) 0 % kokous/kongressimatka (n=8) 15 % yritysasiakkaiden ja -vieraiden kestitseminen (n=10) 19 % muu (n=24) 44 % Viidesosalla ohjelmapalveluita käyttäneistä vastaajista matkan tarkoituksena oli yritysasiakkaiden ja vieraiden kestitseminen. Omien työntekijöiden kannustaminen ja motivointi sekä kokous/kongressi oli kuudesosa vastaajan matkan tarkoitus. Muita matkan pääasiallisia tarkoituksia ilmoitettiin muun muassa oma loma. (Ks. liite 1, s. 15) Kuvio 13. Matkan pääasiallinen tarkoitus Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä yrityksestä yrityksen asiakkaat ja vieraat (n=18) yrityksen omat työntekijät (n=12) Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä 29 % 44 % Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä yrityksestä oli kahdessa viidestä tapauksesta yrityksen asiakkaat ja vieraat. Kolmannes käyttäjäryhmistä muodostui yritysten omista työntekijöistä. (Ks. liite 1, s. 16) muu (n=7) 17 % yrityksen yhteistyökumppanit (n=4) 10 % Kuvio 14. Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä

9 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Tietolähde Tietolähde ohjelmapalveluyritysten tarjonnasta myynti- ja markkinointi-kanavat (n=25) joukkotiedotusvälineet (n=20) tuttava tai liikekumppani (n=13) matkatoimistot/varaamot (n=11) ohjelmapalveluyritykset (n=7) jokin muu (n=6) matkailuorganisaatiot (n=4) 29 % 23 % 15 % 13 % 8 % 7 % 5 % Kuvio 15. Tietolähde MYYNTI- JA MARKKINONTI- KANAVAT Suoramainon ta Matkaesite Messut Muu myyntitapaht uma JOUKKOTIEDOTUS- VÄLINEET TV-mainos Radiomainos Sanomalehti Aikakauslehti Alan julkaisu Internet MATKATOIMISTOT / VARAAMOT Matkatoimistot Matkailutoimist ot Matkailukeskus Aluevaraamo OHJELMAPALVELU- YRITYKSET Ohjelmapalveluy ritysten järjestämät tutustumistilaisu udet Muut ohjelmapalveluyr itykset MATKAILU- ORGANISAATIOT Matkailunedistäm iskeskus (MEK) Kunnalliset matkailuorganisa atiot Maakunnalliset matkailuorganisa atiot Taulukko 1. Yhdistetyt luokat käytetyistä tietolähteistä (ks. liite 1, s. 16).

10 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Ohjelmapalvelujen käyttäminen tulevaisuudessa Mieluisimmat ohjelmapalvelut tulevaisuudessa Pyhä-Luostolla Mieluiten käytettävät matkailun ohjelmapalvelut luontoon liittyvät (n=173) seikkailu- ja elämyspainotteiset (n=147) avaimet käteen/räätälöidyt paketit (n=112) yksittäiset ohjelmapalvelutuotteet (n=94) koulutukselliset (n=78) opastetut kierrokset (n=77) urheilutoimintaan liittyvät (n=70) viihteelliset ohjelmapalvelut (n=60) juhla- ja huvitilaisuudet (n=37) nähtävyys- ja näyttelypainotteiset (n=28) kulttuuriin liittyvät (n=28) joku muu (n=4) 19 % 16 % 12 % 10 % 9 % 8 % 8 % 7 % 4 % 3 % 3 % 0 % =4) Kuvio 16. Mieluiten käytettävät ohjelmapalvelut Mieluiten tulevaisuudessa käytettäviä ohjelmapalveluja oli vastaajista viidesosan mielestä luontoon liittyvät ohjelmapalvelut. Joka kuudes vastaaja käyttäisi mieluiten seikkailu ja elämyspainotteisia ohjelmapalveluja. Kymmenesosa oli kiinnostunut avaimet käteen/räätälöidyistä ohjelmapalvelukokonaisuuksista, kuitenkin joka kymmenes vastaaja käyttäisi mieluiten yksittäisiä ohjelmapalvelutuotteita. Lähes kymmenesosa vastaajista käyttäisi mieluiten koulutuksellisia ja urheilutoimintaan liittyviä ohjelmapalveluja samoin myös opastettuja kierroksia. Vähiten kiinnostavia aktiviteetteja/ohjelmapalveluja olivat kulttuuriin liittyvät, nähtävyys- ja näyttelypainotteiset sekä juhla- ja huvitilaisuudet. (Ks. liite 1, s.16.)

11 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Sopivin ohjelmapalvelun pituus Sopivin/kiinnostavin ohjelmapalvelun pituus 1 tunti (n=2) 1 % 2 tuntia (n=74) 26 % 3 tuntia (n=133) 47 % Puolet vastaajista piti kiinnostavimpana ohjelmapalvelun pituutena kolmea tuntia. Neljänneksen mielestä sopivin pituus oli kaksi tuntia. Kuudesosaa kiinnosti kestoltaan neljä tuntia tai sitä pidemmät ohjelmapalvelut. 4 tuntia tai pidempi (n=41) 15 % en osaa sanoa (n=31) 11 % Kuvio 17. Sopivin/kiinnostavin ohjelmapalvelun pituus Ohjelmapalveluyritysten palveluiden yleisin käyttötarkoitus tulevaisuudessa Ohjelmapalveluyritysten palveluiden yleisin käyttötarkoitus yritysasiakkaiden ja -vieraiden kestitseminen (n=246) 9 % 35 % 3 % kokousten yhteydessä tapahtuva viihteellinen toiminta 29 % (n=228) 2 % omien työntekijöiden virkistäminen (n=218) 15 % 28 % omien työntekijöiden kannustaminen ja motivointi (n=217) 16 % 31 % omien työntekijöiden kouluttaminen (n=217) 13 % 32 % 32 % 32 % 30 % 28 % 33 % 16 % 8 % 22 % 13 % 24 % 24 % 22 % erittäin usein melko usein melko harvoin erittäin harvoin ei koskaan 1 % tyky-toiminta (n=206) 11 % 24 % 32 % 33 % 1 % omien työntekijöiden palkitseminen (n=207) 11 % 20 % 37 % 30 % muuhun (n=109) 5 % 23 % 32 % 40 % Kuvio 18. Ohjelmapalvelu yritysten palveluiden yleisin käyttötarkoitus Vastaajista kahden viidesosan mielestä heidän yrityksensä käyttäisi ohjelmapalveluja yritysasiakkaiden ja vieraiden kestitsemiseen erittäin usein tai melko usein. Kolmasosa käyttäisi ohjelmapalveluja melko usein kokousten yhteydessä tapahtuvana viihteellisenä toimintana. Omien työntekijöiden virkistämiseen sekä kannustamiseen ja motivointiin ohjelmapalveluja käyttäisi melko usein kuudesosa vastaajayrityksistä. Kolme kuudesta vastaajasta käyttäisi ohjelmapalveluita harvoin työntekijöiden virkistämiseen. Vastaajista kolme viidesosaa oli sitä mieltä, että omien työntekijöiden kouluttamiseen ja palkitsemiseen ohjelmapalveluja käytettäisiin erittäin harvoin tai ei koskaan. Kuitenkin kymmenesosa käyttäisi ohjelmapalveluja melko usein omien työntekijöiden palkitsemiseen ja tyky-toimintaan.

12 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Mieluisimmat tietolähteet tulevaisuudessa Tulevaisuudessa mieluiten käytettävät tietolähteet Internet (n=249) matkaesitteet (n=125) messut ja myyntitapahtumat (n=111) matkatoimisto (n=100) ohjelmapalveluyritysten järjestämät tutustumisvierailut tai -tilaisuudet (n=90) suoramainonta (n=81) tuttavat ja liikekumppanit (n=60) matkailukeskukset ja aluevaraamot (n=48) sanomalehdet, aikakauslehdet tai alan julkaisut (n=42) matkailutoimisto (n=42) kunnalliset matkailuorganisaatiot (n=20) maakunnalliset matkailuorganisaatiot (n=23) Matkailun edistämiskeskus (MEK) (n=17) muut ohjelmapalveluyritykset (n=15) liikenneyhtiöt kuten (lento-, bussi- ja laivayhtiöt) (n=13) TV- tai radiomainonta (n=9) 12 % 11 % 10 % 9 % 8 % 6 % 5 % 4 % 4 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 24 % Kuvio 19. Tulevaisuudessa mieluiten käytettävät tietolähteet Tulevaisuudessa neljäsosa vastaajista käyttäisi Internetiä hankkiessaan tietoa Pyhä-Luosto alueen matkailun ohjelmapalvelujen tarjonnasta. Joka kahdeksas vastaaja hankkisi tietonsa matkaesitteistä ja joka kymmenes vastaaja matkatoimistosta. Messuja ja myyntitapahtumia piti mieluisimpina tietolähteinä kymmenesosa vastaajista. Tulevaisuudessa vähiten käytettäisiin TV- ja radiomainontaa ja liikenneyhtiöitä tiedonlähteinä. (Ks. liite 1, s.16.)

13 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Mieluisimmat varaus-/ostokanavat tulevaisuudessa Tulevaisuudessa mieluiten käytettävä varaus- tai ostokanava ohjelmapalveluyritys suoraan (n=147) Internet (n=135) matkatoimisto (n=99) yrityksen oma matkapalvelu (n=65) ohjelmapalveluyritysten yhteinen myyntiyhtiö (n=54) liikematkatoimisto (n=42) majoitusliike (n=35) matkailutoimisto (n=28) messut tai muu myyntitapahtuma (n=14) incoming-matkatoimisto (n=4) joku muu (n=3) liikenneyhtiö (n=1) 23 % 22 % 16 % 10 % 9 % 7 % 6 % 4 % 2 % 1 % 0 % 0 % Kuvio 20. Varauskanava tulevaisuudessa Vajaa neljäsosa vastaajista varaisi/ostaisi ohjelmapalvelun tulevaisuudessa mieluiten suoraan ohjelmapalveluyrityksestä. Viidesosalle Internet oli mieluisin osto- tai varauskanava tulevaisuutta ajatellen. Matkatoimistoa käyttäisi ohjelmapalveluvarausta tai -ostosta tehdessään noin joka kuudes vastaaja. (Ks. liite 1, s.16.) Kiinnostus kesän /talven ohjelmapalveluihin talven ohjelmapalvelut (n=144) kesän ohjelmapalvelut (n=5) 2 % Eniten kiinnostaa 52 % Puolet vastaajista oli eniten kiinnostunut talven ohjelmapalveluista. Kuitenkin reilut kaksi viidestä vastaajasta oli kiinnostunut sekä talven että kesän ohjelmapalveluista. molemmat (n=126) 46 % Kuvio 21. Kiinnostus kesän/talven ohjelmapalveluihin

14 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Kiinnostavimmat aktiviteetit Pyhä-Luostolla Erityisen kiinnostavia aktiviteetteja retkeily/patikointi (n=179) 12 % laskettelu/lumilautailu (n=147) 10 % maastohiihto (n=136) 9 % moottorikelkkasafarit (n=129) 9 % moottorikelkkailu (n=115) 8 % porosafarit (n=100) 7 % lumikenkäkävely (n=97) 7 % huskysafarit (n=94) 6 % kävely/ulkoilu (n=94) 6 % melonta/soutelu (n=84) 6 % opastetut aktiviteetit (n=77) 5 % luonnon tarkkailu (n=69) 5 % kalastus (n=66) 5 % kiipeily (n=18) 1 % ratsastus (n=17) 1 % pyöräily (n=17) 1 % metsästys (n=10) 1 % lintuharrastus (n=9) 1 % joku muu (n=3) 0 % Kuvio 22. Erityisen kiinnostavia aktiviteetteja Kahdeksasosa vastaajista nimesi erityisen kiinnostaviksi aktiviteeteiksi Pyhä-Luosto alueella retkeilyn ja patikoinnin. Kymmenesosaa kiinnostivat erityisesti talviset lajit. laskettelu/lautailu, maastohiihto ja moottorikelkkasafarit. (Ks. liite 1, s.16.) Kiinnostus suunnitteilla olevaa ohjelmapalvelua kohtaan Vastaajille esitettiin seuraavanlainen kuvaus suunnitteilla olevasta ohjelmapalvelusta. Pyhä-Luosto alueella on suunnitteilla seuraavanlainen ohjelmapalvelu: Tunturiristeily Lapin ja Lannan rajalla, Suomen suurimmalla ja kauneimmalla joella, Kemijoella. Reitti kulkee Kemijärveltä Pelkosenniemelle ja matkan pituus on km. Risteilyyn sisältyy muun muassa kanoottiretkiä, kalastusta ja metsästystä. ei lainkaan kiinnostunut (n=82) hieman kiinnostunut (n=160) erittäin kiinnostunut (n=14) Kiinnostus ostaa ko. ohjelmapalvelu 32 % 63 % 5 % Ohjelmapalvelun kuvaus herätti toisissa erittäin paljon mielenkiintoa, kun taas toisia vastaajia ko. risteily ei kiinnostanut lainkaan. (Ks. liite 1, s. 20) Kuvio 23. Kiinnostuneisuus risteilyyn

15 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 14 3 YHTEENVETO Tyypillinen vastaajan edustama yritys sijaitsi Etelä-Suomen läänissä ja sen liikevaihto oli yli 50 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä tyypillisessä yrityksessä oli joko henkilöä tai yli 1000 henkilöä. Tyypillinen yritystä edustava vastaaja oli vieraillut Pyhä-Luosto - alueella aikaisemmin ja kertoi tuntevansa alueen ohjelmapalveluyritysten palvelujen tarjonnan huonosti. Vastaajista vain pienellä osalla oli mielikuva/kokemus Pyhä-Luosto alueen ohjelmapalveluista, joten ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttämistä koskevia vastauksia voidaan pitää ainoastaan suuntaa antavina. Ohjelmapalveluyritysten palveluita käyttäneiden yritysten edustajien mielestä Pyhä-Luosto - alueen ohjelmapalvelut vastasivat hyvin yrityksen tarpeita eikä alueelta puuttunut olennaista aktiviteettia. Ohjelmapalveluiden käyttöajankohta oli tyypillisesti maalis-toukokuussa ja alueelle saavuttiin yleensä henkilöautolla. Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä yrityksestä oli yrityksen asiakkaita ja vieraita. Tyypillinen vierailun kesto oli 1-2 vuorokautta tai 3-5 vuorokautta. Tulevaisuudessa mieluiten käytettävimmät ohjelmapalvelut olivat yritysten edustajien mielestä luontoon liittyvät sekä seikkailu- ja elämyspainotteiset aktiviteetit. Sopivimpana ohjelmapalvelun pituutena pidettiin kolmea tuntia. Tulevaisuudessa ohjelmapalveluyritysten palveluita käytettäisiin useimmiten yritysasiakkaiden ja vieraiden kestitsemiseen sekä kokousten yhteydessä. Tulevaisuudessa vastaajat haluaisivat saada tietoa Pyhä-Luosto alueen matkailun ohjelmapalveluista Internetistä. Vastaajat haluaisivat varata ja ostaa palveluja tulevaisuudessa suoraan ohjelmapalveluyrityksestä tai Internetin kautta. Eniten kiinnostusta herättivät talven ohjelmapalvelut sekä retkeily ja patikointi. Suunnitteilla olevasta risteilytuotteesta vastaajat olivat hieman kiinnostuneita.

16 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 15 LIITTEET Liite Ohjelmapalveluyritysten palvelujen käyttäminen Ametistikaivoksen esittelykierros en enää muista nimeä Eräopas Markku Erkkilä, Villi Pohjola, Porosafaria, Kaaretkosken Pitopalvelu, Ellin Saamenmaa etc. johtajan sihteeri järjesti matkan kelkkailu Kelkkapalveluja kelkkasafari Matkatoimisto Next Travel toimi välittäjänä palvelujen tarjoajiin päin, enkä sen vuoksi painanut yritysten nimiä mieleeni. melontaretki pyhäjoella moottorikelkat moottorikelkka, husky-valjakot moottorikelkkasafari (3) patikointiopastusta Pyhän ohjelmapalvelut ravintolapalveluja rekiajelu, vierailu ametistikaivoksella, lasketteluharjoittelua mukana toisen järjestämässä ohjelmapaketissa safaripalveluja savusauna Olennaisen aktiviteetin/ohjelmapalvelun puuttuminen Pyhä-Luoston tarjonnasta. Aktiivinen tiedotus mahdollisuuksista antaa mahdollisuuden arviointiin. En ole löytänyt esim. avantouintia. Siitä on kyllä jo pari vuotta, kun olen hakenut ko. aktiviteettia. En osaa sanoa, koska en ole käyttänyt, valitettavasti. Kokonaispakettien tarjonta. Toimisto, joka tarjoaa räätälöidyn paketin asiakkaan toiveiden mukaan (sisältäen kaikki majoituksesta, ruokailusta ja ohjelmasta kuljetuksiin...) Kun tunnen aluetta niin huonosti en voi tähänkään vastata. Vaikka en tunne palveluja kovinkaan hyvin, niin peruspalvelut tuntuvat löytyvän. Luoston lisäksi kävin myös Pyhallä. Luosto oli minulle miellyttävämpi, Pyhä hieman liian "rauhaton", ehkä enemmän nuorisopaikka (?) Yleensä ottaen kalastukseen, ratsastukseen, koiravaljakkoajeluihin ja yleensä luontoon liittyvät palvelut puuttuvat tai ainakin on heikosti tiedotettu Saapuminen Pyhä-Luosto -alueelle Vuokra-autoilla Lentäen + bussikuljetus Rovaniemeltä Matkan pääasiallinen tarkoitus asiakkaana Bussimatkailuryhmä henkilökohtainen vapaa-aika henkisen pääoman kasvattaminen hlökohtainen lomamatka loma (9) oma loma (9) syntymäpäiväjuhlat tutustuminen alueeseen vapaa-ajan kurssi yksityinen lomamatka

17 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut Viimeisin ohjelmapalveluja käyttänyt ryhmä yrityksestä en tiedä itse perheenjäseniä useista eri yrityksistä henkilöitä tutustumassa alueeseen ja sen palveluihin Vieraana Yksityinen yksityismatka yrityksen edustajat + vieraat Käytetty tietolähde ohjelmapalveluyritysten tarjonnasta Hotelli Pyhätunturi hotellin myyntipalvelusta hotellista Kyselemällä paikallisilta netistä oman yrityksen kollegalta sihteerikollegoilta Mikäli tietolähde oli sanomalehti, aikakauslehti tai alan julkaisu. Gloria-lehdestä Helsingin Sanomat Kaleva, Lapin Kansa Luoston infolehti Mikäli tietolähde oli matkaesite alueen omasta esitteestä Lappi-esitteet Luoston oma esite Pyhä-Luoston omasta esitteestä Teidän oma esite Mieluisimmat matkailun ohjelmapalvelut tulevaisuudessa Pyhä-Luostolla kokous lähinnä seminaareja ja kokouksia Patikkaretki, jos ei sisälly edellä mainittuihin ohjelmapalveluihin perhelomailuun Mieluisimmat tietolähteet tulevaisuudessa Paikanpäältä saatava tieto erittäin arvokasta Tulevaisuudessa mieluiten käytettävä varaus- tai ostokanava aluevaraamosta keskitetysti kaikki hotellin myyntipalvelusta sihteeristö hoitaa suora varaus/net varaus/paras varaus Kiinnostavimmat aktiviteetit Pyhä-Luostolla ennen kaikkea opastetut aktiviteetit, jotka jo mainitsinkin Melkein mitä vaan uutta ja ihmeellistä, joka sopii stressaantuneille etelän ihmisille. Luonnon rauhaa. Pysäyttäkää ihmiset kellot ja kännykät pois ja keskelle ei mitään. ohjelmallinen illanvietto ruokailuineen opastetussa parikin yhdistelmää esim. moottorikelkkailu ja lumikenkäkävely paljon hyviä, riippuu tilanteesta saunominen ja uinti Mikäli metsästys kanalintu

18 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 17 Kanalintumetsästys Kenties kanalintu tai hirvenmetsästys linnut lintumetsästys metsäkanalinnut t. hirvi MM. HIRVI pienriista riekot Mikäli opastettu aktiviteetti Aktiviteetin tarjoajan edustaja oppaana elämystapahtumat, safarit ym. erilaiset mielenkiintoiset retket tai tutustumisretket Esim. hiihdon opetus (ulkomailta asiakkaita) Esim. opastettu kalastusreissu esim. opastetut vaellukset Esim. teemalliset joukkuekisat tms. Esim. tyky-toimintaan liittyvää ulkoilua etc. Esim. ulkomaisille vieraille suunnattuja (elämys)retkiä luontoon ruokailuineen, esim. patikkaretken ja melonnan yhdistäminen samalle reissulle. Esim. urheilulliset tehtävät ryhmissä, joukkuekilpailut esim. vaellukset jokin yllä ruksatuista jotakin retkeilyyn tai liikuntaan liittyvää Kaikki aktiviteetit kiipeily luonnossa liikkuminen, yöpyminen Luonto, kalastus luotopolut mitä tahansa luonnossa ja ulkona olemista moottorikelkkasafari esim. Ohjelmalliset illanvietot luonnossa opastetut patikka- ja kalaretket Patikointiin liittyviä tehtäviä, ei seikkailutasoa perhokalastus perhokalastus retket luontoon riippuu tarjonnasta Ryhmissä tapahtuvia kilpailuja luonnossa Ryhmätyöskentelyä monipuolisesti Sauvakävely, opastettu hiking seikkailu/selviytymisretki seikkailut, eril. kilpailut teamien yhteistyötä korostavat vaellus ruokailuineen Vaikka vaellus, mutta ammattitaitoisen oppaan vetämänä. valmis paketti, joka voisi sisältää eri vaihtoehtoja kuten poro- tai huskysafaria, mutta samalla myös tutustumista luontoon ja ympäristöön opastuksella Yhdistelmä monista yllämainituista Mikäli tulevaisuudessa matkakohteena olisi tuolloin Pyhä-Luosto, haluaisi yritys käyttää seuraavia matkailun ohjelmapalveluja. Sana on vapaa! virkistäviä ja motivoivia henkilökunnalle tarkoitettuja palveluja - oikein upeita ovat esim. ohjatut aamu- ja iltajumpat - hieronnat - savusaunaretket ruokailuineen - hiihtoretket/laskettelu - hauskat iltaohjelmat...kaikenlaista...urheilusta-viihteeseen 2-3 päivä, kelkkailua, laskettelua, hiihtoa, illanviettoa yhdessä jollain mukavalla teemalla, viimeksi olimme mm. turvesaunassa ja avanto uintia sallassa se oli monelle aika mieleenpainuva kokemus.

19 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 18 Asiakasryhmille muutaman tunnin mittaisia retkiä, esim. poroajelut, kelkkaretket, lounas luonnossa, hiihto, laskettelu, lumikenkäkävely. Ja tietysti aidot Lapin ruoat aidoissa ympäristöissä mahdollisimman lähellä luontoa. Avaimet käteen, kaiken kattavia paketteja. ei tällä hetkellä ajatuksia asiaan Elämyksiä luonnossa. Vaikkapa yöpymistä ulkona ja jotain shamaani-juttuja. Elämysillallisia luonnossa (esim. kota), jotain ulkoilma-aktiviteetteja; safarit jne. Elämysretkiä En ole sopiva henkilö vastaamaan kysymykseen, koska minulla ei ole valtuuksia järjestää em. tilaisuuksia eikä minulla ole omia alaisia ja en vastaa asiakastilaisuuksista. En osaa eritellä, sillä ohjelma rakentuu aina ko. osallistujien ja käytettävän ajan mukaan. En osaa sanoa. Esim. kokoukseen liittyviä sopivanpituisia ohjelmia (ei liian pitkiä matkoja) Kokonaisohjelman laatiminen Esim. opastettu retki johonkin luontoon jossa joku erikoinen ja hyvä ruokailu. esim. paikallisten ruokien kokkauskurssi Haluamme tarjota monia eri vaihtoehtoja, kun järjestämme henkilökunnalle tapahtumia, tarkoituksena se että jokaiselle on jotakin mielekästä, josta voi valita. Lisäksi haluamme yhteistoimintaa ja kaikki aktiviteetit ovat oltava hyvin ohjattuja/ organisoituja sekä tasokkaita tapahtumia. Henkilökunnallamme on mm. Luontokerho, joka tekee hengen ryhmissä usemmiten viikonlopun pe-su pituisia luontoretkiä. Voisihan siihen sisältyä myös jotain opastettua ohjelmaakin. Hyvin järjestettyjä, loppuun asti suunniteltuja matkoja. Luonto yhdistettynä hyvään ruokaan. Ei liian "räväköitä" aktiviteetteja, koska ne estää keski-iässä olevan henkilöstön osallistumisen toimintaan. Jo totutut moottorikelkkasafarit, laskettelu, hiihto, lumikenkäkävelyt on hyväksi havaittuja. Ehkä jonkilaiset yhdistelmäretket voisivat olla paikallaan (siis yhdistetty moottorikelkkailu ja lumikenkäkävely ja ruokailu ja kahvitus nuotiopaikalla). Jokainen tapaus on oma kokonaisuutensa ja riippuu asiakkaista sekä tilanteesta. Tällä hetkellä ei tarvetta. Jos olisi tarvetta niin esim. koko henkilökuntapäivien järjestäminen yms. Kaikki erilaiseen liikuntaan, ulkoiluun ja Lapin luontoon liittyvä sopii mielestäni hyvin yrityksen työhyvinvointiohjelmaksi. Moottorikelkat ja erilaiset safarit taitavat olla johtajien kokouspäivien kevennystä. katso ed. kysymys/vastaukset Katso kysymys 13. Kielitaitoisten, vastuullisten palveluiden tuottajien laadukkaita tuotteita. Kiireettömiä, ei liian tarkkaan aikataulutettuja, ulkoilutapahtumia. Kysymyksessä 19 on suurin piirtein mainittu ne, joita me yleensäkin käytämme muualla. Kysymys 19 kattaa tarjonnan! Löytyy varmaan sekä nais- että miesasiakkaille sopivia ratkaisuja. Kohteeseen hyvät yhteydet ja palvelun oltava sitä mistä on sovittu. Kokouksen jälkeen ryhmissä urheilua/ulkoilua. Saunomista ja yhteinen illallinen yksityistiloissa. Kokous ja ohjattu palvelu yhdessä. Vieraamme usein ulkomaalaisia joten ei kovin kauhea eksoottisia ulkoaktiviteetteja kokous- tai koulutuspäivän yhteyteen järjestetty rentouttava ja aktivoiva ulkoiluun liittyvä tapahtuva. Joukkoa yhdistävä tekijä. Kokouspalvelut + oheisohjelmapalvelut Kotaruokailua, kahvitusta, kelkkasafareja Kun tuomme asiakkaitamme etupäässä eteläsuomesta Lappiin, tulee heille järjestää tunturielämyksiä "helposti". He eivät lähde reissuun rehkimään, mutta luontoa täytyy kuitenkin olla, joten syksyisin esim. pikku patikointi puolenpäivän retkenä "eräruokailuineen" olis hyvä. Talvella moottorikelkalla jonnekin hyvään paikkaan ja siellä erämeininkiä ja sitten takas. Heille tulee olla sopivasti päivällä erämeininkiä ja yöllä ravintolapalveluja! Kuten mainitsin, kohde henkilökohtaisesti vieras. Luonnossa liikkumiseen liittyvät palvelut. Miesväki tykkää moottorin pärinästä luonnon rauhassa ja niitäkin löytyy, jotka haluavat luonnon rauhaa ihan aitona ilman mitään koneiden aiheuttamaa meteliä. Lappalainen kulttuuri omine työ- ja elintapoineen. Historia. Luonnossa patikointia kesäisin ja hiihtoretkiä talvisin. luonnossa tapahtuvaa toimintaa Luontoon liittyvä ja ulkona tapahtuvat toiminnat kiinnostavat. Porukalla hiihto johonkin laavulle, siellä ruokailu, luonnon tutkiminen ja paluu kimpassa takaisin majoituspaikkaan. Tietoa alueen historiasta ja nykypäivästä siinä samassa sekä luonnon merkkien tutkimista.

20 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 19 Luontoon liittyviä palveluja Luultavasti moottorikelkkasafari olisi vaihtoehto nro. 1 Lähinnä luontoon liittyvää. mahdollisesti metsästysretki, opastettu vaellus lisäohjelmineen... Mahdollisesti pienen ulkomaisen ryhmän tutustuttaminen Lapin luontoon talvella moottorikelkoin. Meidän osaston tilaisuudet ovat lähinnä seminaareja ja kokouksia, joiden lomassa ei juuri ehditä aktiviteetteihin tutustua... ellei niille varattaisi aikaa jo tilaisuutta suunniteltaessa. Monilla vaan on aika nykyään kortilla. Kyllähän sitä kaikkea kivaa voisi yrittää, kuten lumikenkäkävelyä tai safaria. Eihän sitä koskaan tiedä... Meille räätälöityjä paketteja yhdessä yrittäjän kanssa. Me olemme profiloituneet yrityksenä edelläkävijänä ja innovatiivisena ja sitä samaa haluamme tarjota asiakkaillemme myös matkailun puitteissa. Monipuolisia talvisia ohjelmapalveluita. Asiakasvierailumme Lappiin suuntautuvat kevättalvella... Moottorikelkkasafari sisältäen kahvit, mahdoll. lounas luonnossa. Muutakin ohjelmaa yhdistettynä tyyliin Lapin kaste yms. Kullanhuuhdontaan (kaikille vähän "saalista"). Kalastusreissuja "kokemattomille" kalastajille (vieraamme ovat ympäri maapallon). Noin kolmen tunnin opastettuja kalastus- tai muita retkiä kokousten välillä. Myös retket, joihin sisältyy viihdettä ja ateriointi, kiinnostavat. Yrityksellämme on Luostolla maja, jota käytämme paljon juuri kokoustarpeisiin ja sopivan lyhyet, mutta vaihtelevat ohjelmanumerot ovat aina hakusessa. oheisohjelmaa kokouspäiviksi, ulkoilua, liikuntaa, safareita Odelman tulisi ottaa huomioon myös liikuntarajoitteiset. Ohjelmapalveluja, mitkä sopivat eri kuntoisille ihmisille. opastetut retket luontoon Riippuu paljon tilaisuuden luonteesta. Omalle väelle virkistysliikuntaa. Vieraille ohjelmallista viihdettä. safareita, luonto sorry, en ollut oikea henkilö vastaamaan kysymyksiin. Hoidan vain hotelli- ja matkavarauksia. Vastasin kuitenkin joihinkin kysymyksiin. Suomen Lapin aito luonto ja paikalliset ihmiset ovat avainasemassa. suurelle ryhmälle valmiiksi räätälöityä yhteistä liikunnallista kivaa, ehkä hieman kilpailumielistä, kokeellista, uutta =) sääolosuhteiden mukaan helposti muutettavaa edullista, hauskaa noin 1-2 tuntia kestävää kevyellä lisä varustuksella olevaa vieraiden ajanviete ohjelmaa.. Taisivat tulla jo edellä mainituksi Talvi Suomen Lapissa on uskomattoman upea eli kaikkea siihen liittyvää. luontoretket, myös hiihto opetuksineen (koska ulkolaiset eivät osaa hiihtää), poroajelut, moottorikelkkailu on miehille "must". Tällä hetkellä ei ole suunnitelmissa käyttää Pyhä-Luosto alueen palveluja muuta kuin yksityisesti. Jatkossa voisi ajatella kuntoremonttia tai jotain vastaavaa. täytyy sanoa, että Pyhä-Luosto on vähän liian kaukana meistä. toistaiseksi etelä-suomi on riittänyt tarjoamaan tarpeeksi elämyksiä. Ulkolaisia asiakkaita ajatellen kaikki Lappiin liittyvä, eksoottinen puree. Kotimaisia asiakkaita ajatellen yhdessä olo ja tekeminen, illalla viihdepalvelut Ulkomaisten asiakasvierailujen yhteydessä - toimintaa - Suomen luontoon tutustumista - rituaaleja (savusaunaa tms.) Vaihtelevia ohjelmia. Ei aina samoja moottorikelkkasafareita. Yhdistetty kokous vapa-aika, vapaa liikunta luonnon keskellä. Yhtenäisyyttä Lapin eri matkailukeskusten kanssa. Esim. kuljetukset (bussiyhteys) Kuusamon tai Rovaniemen kentiltä mm. eri laskettelukeskuksiin (esim. Sallaan yms.) Nyt lehtokentiltä surkeat yhteydet. Yhteistyötä enemmän. Yrityksemme työntekijät ovat osittain jo iäkkäämpiä henkilöitä, joille suunnattuja "kevyempiä" retkiä luonnossa samanaikaisesti nuoremmalle polvelle suunnattujen "rajumpien" ulkoilumuotojen kanssa. Yhä lisääntyvä iäkkäämpi työntekijäjoukko ei ole välttämättä innostunut uusista joskus vaarallisiltakin tuntuvista elämysseikkailuista. Yleensä viemme asiakkaamme hiihtämään, laskettelemaan ja ajelemaan kelkoilla. Riippuu asiakkaista mitä tehdään. yritysvieraamme ovat kaikki ulkomailta. Lapin luonto ja hiljaisuus on parasta mitä voi tarjota, eli yksinkertainen on kaunista, emme niinkään "metsästä" ääriaktiviteetteja, vaan haluamme tarjota turvallisuutta, puhdasta luontoa ja hiljaisuutta, sitä, mitä ei enää hevin muualta löydä. Yritysvieraille sopiva ohjelmakokonaisuus/ks. yllä mainutut ruksatut kohdat. Ystävällisiä.

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio 23.10.2002 PETO 2 -markkinatutkimus Matkailukeskuskohtainen osio 1 1 JOHDANTO...5 2 TUTKIMUSTULOKSET...6 2.1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...6 2.1.1 Matkakohde...6

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke Vastausohje: Valitse Sinulle sopiva tai sopivat vaihtoehdot ja merkitse rasti (X) sopivan, sopivien vaihtoehtojen

Lisätiedot

Pyhän Astelin ohjelmapalvelut

Pyhän Astelin ohjelmapalvelut n ohjelmapalvelut 2015-2016 Moottorikelkka Safarit: Iltasafari moottorikelkalla (klo 20.00 22.00 / ma, ti, ke, la) Iltasafari on ohjattu moottorikelkkasafari illan hämärässä läpi lumisen maiseman. Jos

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

LAP ADVENTURES OY. ELÄMÄSI ERÄMAAKOKEMUS Tietoja meistä

LAP ADVENTURES OY. ELÄMÄSI ERÄMAAKOKEMUS Tietoja meistä LAP ADVENTURES OY ELÄMÄSI ERÄMAAKOKEMUS Tietoja meistä Yrityksen omistajat ovat asuneet Ylä- Lapissa pääosan elämästään. Meillä on laaja kokemus Lapin luonnosta ja siellä liikkumisesta työn ja harrastusten

Lisätiedot

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Millä ajoneuvolla matkustitte % Henkilöauto, pakettiauto, maasturi 62 Matkailuauto 18 Moottoripyörä 10 Fly & Drive 5 Auton ja matkailuvaunun yhdistelmä

Lisätiedot

MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014. Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos

MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014. Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014 Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos -Yritysten taustatietoja -Yrittäjien näkemyksiä asiakkaidensa

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.007 S&A päivät ät Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely S & A päivät 6.-7.9.007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 5 Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä,

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Summary1/2 59 vastausta (vastanneista naisia 8 ja miehiä 51) Kysely oli avoinna 2 viikkoa (11.2. 25.2.2015) 78% vastanneista kuului ikäryhmään 18-39 49% vastanneista

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014 20 Katsauksia tuloksiin 30.10.20 Sisältö 1 Laskettelijasegmentit ja harrastajamäärät 2 Mielipiteet lajista ja hiihtokeskusten toiminnasta 3 Hiihtokeskusten palvelut ja niiden käyttö 4 Tiedotus 5 Toiveita

Lisätiedot

Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin?

Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin? Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin? prosenttijakaumat, N=1361 16 5,7 4,5 ympäristön saastuminen ja liikennehaitat 19,2 45,9 koskemattoman luonnon ja maiseman pilaantuminen melu, pöly ja

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput!

SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! 1. KELKKASAFARI TUNTURIIN (14:00-16:00) päivittäin (paitsi su) Tällä vauhdikkaalla safarilla kiertelemme Saariselän lähiympäristössä

Lisätiedot

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Mieli hyvin. Luonnon rauhassa. Tervetuloa Anttolanhoviin ART&DESIGN VILLAT RANTAHOTELLI RANTARAVINTOLA DAYSPA

Mieli hyvin. Luonnon rauhassa. Tervetuloa Anttolanhoviin ART&DESIGN VILLAT RANTAHOTELLI RANTARAVINTOLA DAYSPA Mieli hyvin. Luonnon rauhassa. Tervetuloa Anttolanhoviin ART&DESIGN VILLAT RANTAHOTELLI RANTARAVINTOLA DAYSPA Omaa tilaa. Hengittää, olla, nauttia. Seitsemäs taivas -vиkonlo u Seitsemäs taivas -viikonloppulomaan

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! 1 Liite 9: Kyselylomake Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! Helsingin kaupungin ympäristökeskus tekee Vanhankaupunginlahdelle uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Lähtökohtana

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

OULU JOULUNAJAN VIIKKO-OHJELMA

OULU JOULUNAJAN VIIKKO-OHJELMA Joulunajan viikko-ohjelma on voimassa 23.12.2011 8.1.2012 PERJANTAI 23.12. / 30.12. / 6.1. 12:00 MOOTTORIKELKKASAFARI ERÄMAAHAN Nauti ulkoilmaelämästä moottorikelkkasafarilla luonnon sydämeen. Reittimme

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät

Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät Ympäristöakatemia 4.9.2015 Mikko Rautiainen, erikoissuunnittelija Metsähallitus 1 Taustaa Yhteiskunnallisia haasteita: Liikkumattomuus

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus ja nuoret. Vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinat 15.9.2011 Reija Salovaara

Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus ja nuoret. Vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinat 15.9.2011 Reija Salovaara Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus ja nuoret Vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinat 15.9.2011 Reija Salovaara Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisesti seuraavasti: Ensin puhelimitse 1003

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Kulinaarinen luomuviinimatka Etelä-Tiroliin & Veronaan 19.09. - 26.09.2015

Kulinaarinen luomuviinimatka Etelä-Tiroliin & Veronaan 19.09. - 26.09.2015 Kulinaarinen luomuviinimatka Etelä-Tiroliin & Veronaan 19.09. - 26.09.2015 1. Päivä: Lento (Kuopio) - Helsinki München: Willkommen in Deutschland! Ajamme Münchenistä Baijerin läpi, Innsbruckin ohi, henkeäsalpaavan

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke (erityisryhmät asiakkaina)

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke (erityisryhmät asiakkaina) ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke (erityisryhmät asiakkaina) Vastausohje: Valitse Sinulle sopiva tai sopivat vaihtoehdot ja merkitse rasti

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Kemin Latu on Suomen Ladun alaisuudessa toimiva jäsenyhdistys.

Kemin Latu on Suomen Ladun alaisuudessa toimiva jäsenyhdistys. 20.2.2017 KEMIN LATU ry. Jäsentiedote 2017 62 toimintavuosi Ulkoile hyvässä seurassa Kemin Latu on Suomen Ladun alaisuudessa toimiva jäsenyhdistys. Suomen Ladun jäsenenä pääset mukaan tapahtumiin, kursseille

Lisätiedot

SUNNUNTAI. PALJAKKA Kevättalven ohjelma 12.2.2006 22.4.2006 ja 11.2.2007 21.4.2007

SUNNUNTAI. PALJAKKA Kevättalven ohjelma 12.2.2006 22.4.2006 ja 11.2.2007 21.4.2007 1 PALJAKKA Kevättalven ohjelma 12.2.2006 22.4.2006 ja 11.2.2007 21.4.2007 SUNNUNTAI 10.00 Retki Pirunkirkko kanjonille 2-3 h Kuljetus ensin mökiltä tai hotellilta 5 km. Kanjonin läheltä jatkamme matkaa

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA

VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA 12. 16.8.2013 Olipa tosi mukava kurssi. Sopivan rauhallinen tempoltaan ja kuitenkin tarpeeksi jokaiselle sopivia aktiviteetteja ja paikka mitä loistavin! Lähdimme

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Lepoa hoivaamisesta loma omaishoitajalle 5vrk

Lepoa hoivaamisesta loma omaishoitajalle 5vrk Lepoa hoivaamisesta loma omaishoitajalle 5vrk Kaikille löytyy sopivia reittejä patikoida ja samalla antautua luonnon rauhoittavaan syleilyyn. Nuotiopaikat, laavut ja kahvilat toivottavat kulkijan virkistävälle

Lisätiedot

TAVOITTEENA EDISTÄÄ SUOMALAISTA LIIKUNTA- JA URHEILUMATKAILUA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

TAVOITTEENA EDISTÄÄ SUOMALAISTA LIIKUNTA- JA URHEILUMATKAILUA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE TAVOITTEENA EDISTÄÄ SUOMALAISTA LIIKUNTA- JA URHEILUMATKAILUA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 markkinointimateriaali markkinapotentiaalitutkimuksen pohjalta 2015 Uusien tuotepalvelukokonaisuuksien testaaminen

Lisätiedot

Mieli hyvin. Luonnon rauhassa. Tervetuloa Anttolanhoviin ART&DESIGN VILLAT RANTAHOTELLI RANTARAVINTOLA DAYSPA

Mieli hyvin. Luonnon rauhassa. Tervetuloa Anttolanhoviin ART&DESIGN VILLAT RANTAHOTELLI RANTARAVINTOLA DAYSPA Mieli hyvin. Luonnon rauhassa. Tervetuloa Anttolanhoviin ART&DESIGN VILLAT RANTAHOTELLI RANTARAVINTOLA DAYSPA Rantahotelli Art&Design Rantahuvilat Art&Design Rinnehuvilat Omaa tilaa. Hengittää, olla, nauttia.

Lisätiedot

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kirsi Nikkola Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Lapin yliopisto Tutkimusprojekti ja menetelmät Tutkin Lapin

Lisätiedot

Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia Lisätietoja: Pirjo Räsänen Skype: pirjorasanen1

Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia  Lisätietoja: Pirjo Räsänen Skype: pirjorasanen1 Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia www.outdoorsfinland.com Lisätietoja: Pirjo Räsänen pirjo.rasanen@lamk.fi 044 708 1242 Skype: pirjorasanen1 1 2 3 21.10.2015 2 21.10.2015 3 Liiketoimintapoten tiaali

Lisätiedot

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus 37. Valtakunnallinen maaseutumatkailuseminaari, Kauhava 22.-23.3.2011 Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos,

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Hei, sinä vuoden 2016 rippikoululainen!

Hei, sinä vuoden 2016 rippikoululainen! Hei, sinä vuoden 2016 rippikoululainen! Tuntuuko siltä, että rippikouluusi on vielä valovuoden mittainen matka? Todellisuudessa rippikoulusi alkuun ei ole kovinkaan pitkä aika. Kaikki rippikouluryhmät

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Orilammin lomakeskus 19.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Seitsemisen Luontokeskus 18.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

KALASTUS- JA/TAI METSÄSTYSMATKA PORT ELIZABETHIIN - YSTÄVYYDEN KAUPUNKIIN - ETELÄ-AFRIKKAAN 12.02.2013-25.02.2013

KALASTUS- JA/TAI METSÄSTYSMATKA PORT ELIZABETHIIN - YSTÄVYYDEN KAUPUNKIIN - ETELÄ-AFRIKKAAN 12.02.2013-25.02.2013 Bonus-Matkat KALASTUS- JA/TAI METSÄSTYSMATKA PORT ELIZABETHIIN - YSTÄVYYDEN KAUPUNKIIN - ETELÄ-AFRIKKAAN 12.02.2013-25.02.2013 Jälleen on tullut aika suunnistaa uusille vesille. Tällä kertaa olemme valinneet

Lisätiedot

Palautteen antajat oppilaitoksittain. Pohjanlinna PSAI Yhteislyseo

Palautteen antajat oppilaitoksittain. Pohjanlinna PSAI Yhteislyseo Rajattoman koululaiskonsertin palautteet 23.3.2009 2(47) Palautteen antajat oppilaitoksittain 134 136 68 Pohjanlinna PSAI Yhteislyseo yhteensä 338 oppilasta 8,2 % 10,3 % Rajattoman koululaiskonsertin palautteet

Lisätiedot

Visbyn risteily Helsingistä

Visbyn risteily Helsingistä Visbyn risteily Helsingistä Reitti: Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä (menoon mahdollista saada liityntäkuljetukset myös Keuruulta ja Petäjävedeltä -> kysy lisää toimistoistamme!) Lähdöt: 3.7 ja 24.7

Lisätiedot

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014 Soluku-luontolomat vuonna 2014 Yleistä Soluku-lomista Sosiaalisella luontolomatoiminnalla (Soluku) edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa erilaisia luontoaktiviteetteja.

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Rotisseur R s otisseur Sav Sa o v jäsenkysely jäsenky 2012 Vastauksia 36kpl 25.5.2012

Rotisseur R s otisseur Sav Sa o v jäsenkysely jäsenky 2012 Vastauksia 36kpl 25.5.2012 Rotisseurs Savo jäsenkysely 2012 Vastauksia 36kpl 25.5.2012 1. Mikä olisi sopivin määrä jäsentapahtumia vuodessa? 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 tapahtumaa 4 tapahtumaa 6 tapahtumaa 8 tapahtumaa yli 10 tapahtumaa

Lisätiedot

LAPLAND HOTEL BEAR S LODGE VIIKKO-OHJELMA Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput!

LAPLAND HOTEL BEAR S LODGE VIIKKO-OHJELMA Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! LAPLAND HOTEL BEAR S LODGE VIIKKO-OHJELMA 2016 2017 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! 1. KELKKASAFARI LUONTOON (14:30-16:30) ma, ti (9:00-11:00) su, to Tutustu Lapin luontoon moottorikelkkaillen.

Lisätiedot

Ulkoilua Kuolimon äärellä!

Ulkoilua Kuolimon äärellä! Ulkoilua Kuolimon äärellä! Kuolimon ympäristö tarjoaa loistavat mahdollisuudet ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen. Rantametsissä on kilometreittäin merkittyjä retkipolkuja ja monin paikoin myös laavuja

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Alkusarja 9 vrk. LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen

Alkusarja 9 vrk. LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen Alkusarja 9 vrk LENTOPALLON MM 2014 Viralliset fanimatkat Puolan Katowiceen VIRALLISET FANIMATKAT 2 WWW.AIKAMATKAT.FI BUSSIMATKA KATOWICEEN 31.8. 8.9.2014 9 KULJETUS: LAUTTA + BUSSI HINTAAN SISÄLTYY LAUTTAMATKAT

Lisätiedot

Löydä päivävaelluksen hauskuus

Löydä päivävaelluksen hauskuus Päivävaelluksen suunnittelu FValitse jokin hauska ja mielenkiintoinen retkikohde. Jos liikutte ryhmänä, ota muut huomioon retkikohteen valinnassa. FOta selvää vaellusreitin pituudesta ja siitä, kuinka

Lisätiedot

GOLF. Harrastuksena. Tietoa vanhemmille. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA

GOLF. Harrastuksena. Tietoa vanhemmille. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA GOLF Harrastuksena Tietoa vanhemmille Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA 2 SisälTÖ Golf on edullinen harrastus Golfia voi mennä kokeilemaan Miksi golf on hyvä harrastus? Golf Hieno harrastus koko perheelle

Lisätiedot

4eventin palvelut Långvikissa

4eventin palvelut Långvikissa 4eventin palvelut Långvikissa Fyysinen hyvinvointi Kehon ikä -kartoitus Lähtölaukaus elämänpituiselle hyvinvointimatkalle Kehon ikä -kartoitus on kokemuksemme mukaan motivoivin yksilötason terveyskunnon

Lisätiedot

Kausi 2011 potkaistaan käyntiin NYT! Edessä on tiukka pelintäyteinen kesä, joka tuo myös yhteistyökumppaneillemme enemmän TV-näkyvyyttä kuin koskaan!

Kausi 2011 potkaistaan käyntiin NYT! Edessä on tiukka pelintäyteinen kesä, joka tuo myös yhteistyökumppaneillemme enemmän TV-näkyvyyttä kuin koskaan! Kausi 2011 potkaistaan käyntiin NYT! Edessä on tiukka pelintäyteinen kesä, joka tuo myös yhteistyökumppaneillemme enemmän TV-näkyvyyttä kuin koskaan! Tervetuloa Suomen eurooppalaisimman seuran kumppaniksi.

Lisätiedot

MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA. Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto

MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA. Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto Osahankkeet ja vastuuorganisaatiot MATKA Matkailu yhdyskuntarakenteessa Matkailijoiden ympäristöarvot

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Kalastuspäiviä on neljä, aamu yhdeksästä iltapäivään kello viiteen. Majoituksemme hotelli Bahari Beach issa sisältää all inclusivepalvelun.

Kalastuspäiviä on neljä, aamu yhdeksästä iltapäivään kello viiteen. Majoituksemme hotelli Bahari Beach issa sisältää all inclusivepalvelun. Mombasan alue on tunnettu Marliinien, purjekalojen ja Doradojen urheilukalastuspaikka. Kalat alkavat siirtyä joulukuun puolessa välissä pohjoisesta etelään merivirtojen mukaan. Mombasan edustalla on hyviä

Lisätiedot

Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin

Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin Case: Cosy Finland Hele Kaunismäki / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring, 8.4.2011 Mistä kaikki alkoi? Kirsti Sergejeff pääsi Gambian matkallaan vuonna 2002 tutustumaan

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Salon retkeily ja luontomatkailukohteiden sidosryhmäkyselyn tulokset

Salon retkeily ja luontomatkailukohteiden sidosryhmäkyselyn tulokset Salon retkeily ja luontomatkailukohteiden sidosryhmäkyselyn tulokset Salon retkeily ja luontomatkailukohteiden sidosryhmäkysely (2. 23.5.2017) toteutettiin osana Salon kaupungin retkeily ja luontomatkailukohteiden

Lisätiedot

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 Mäntsälän Voimistelijat Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 1. TAUSTATIEDOT Kuinka vanha olet? 10 8 6 4 2 58,6 % 31,0 % 10,3 % alle 19 v 19-25 v 26-45 v 45-60 v yli 61 v Kaikki (KA:3.79, Hajonta:0.61)

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

Iäkkäiden ulkoilu Iäkkäät ja ulkona liikkuminen-seminaari Helsinki 14.10.2003

Iäkkäiden ulkoilu Iäkkäät ja ulkona liikkuminen-seminaari Helsinki 14.10.2003 Iäkkäiden ulkoilu Iäkkäät ja ulkona liikkuminen-seminaari Helsinki 14.10.2003 Iäkkäiden ulkoiluun osallistuminen I Mökkeily Marjastus Veneily Kalastus Sienestys Puiden keräily 45-64 vuotiaat 65-75 vuotiaat

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut Aluetoiminnan tarvekartoitus 142 vastausta avoinna 15.12.-15.1.2017 Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut 1. Tiedätkö mihin latualueeseen yhdistyksesi kuuluu? 2. Pidätkö

Lisätiedot

hjyhdyh kaloja suolaa reissu toimi jdy testi ruokasaalis ilma hieno kooo vio onneksi

hjyhdyh kaloja suolaa reissu toimi jdy testi ruokasaalis ilma hieno kooo vio onneksi Tekstikysymysraportti Perusraportti Aikajakso: 01.01.2002-31.08.2012 saalispaikat varmistaa hienoa retken ruokia varmemmat kalastuksen hauska saanti annokset reissu plats ateravaihtoehto oppaalle tasoa

Lisätiedot

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN YHTEENSOVITTAMINEN YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari TUTKIMUKSEN TARKOITUS Selvittää paikallisten

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus

Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus 2.7.20 Otantatutkimus Oy Toteutettu RAY:n tuella Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisesti seuraavasti: Ensin puhelimitse 003 vastaajalta kysyttiin

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

SAIMAAN LAIVAMATKAT OY KAHDEN PÄIVÄN RISTEILYT LUOSTARIRISTEILYT HOTELLIRISTEILY

SAIMAAN LAIVAMATKAT OY KAHDEN PÄIVÄN RISTEILYT LUOSTARIRISTEILYT HOTELLIRISTEILY RISTEILYT SINISELLÄ SAIMAALLA KAHDEN PÄIVÄN RISTEILYT Lähtö Kuopiosta (ti, to, la) tai Savonlinnasta (ma, ke, pe) klo 9.00. Risteily Heinäveden reittiä pitkin neljän sulkukanavan ja kahden avokanavan kautta

Lisätiedot

Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet

Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet Maaseutumatkailu Perinteisesti maaseutumatkailuun on yhdistetty maatilatalous, mutta maaseudun rakennemuutoksen myötä matkailu on elinkeinona ohittanut

Lisätiedot

Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013. Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti.

Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013. Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti. Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013 Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti.fi Kestävän matkailun kyselytutkimuksen taustaa Kestävä matkailu on

Lisätiedot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 213 Itä-Suomen Yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo KESKI-SUOMI... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Tutkimuksen tulokset:

Tutkimuksen tulokset: Autoliiton kotimaan matkailututkimus 2012 Autoliitto tutki kesän 2012 aikana Suomessa lomailevien autoilijoiden ja motoristien matkailutottumuksia. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi TourNet. Autoliitto

Lisätiedot

LEVI TALVISAFARIT 2013-2014 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput!

LEVI TALVISAFARIT 2013-2014 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! LEVI TALVISAFARIT 2013-2014 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! 1. KELKKASAFARI LUONTOON (15:00-17:00) Joka päivä Safarin aluksi pukeudutaan kelkkailuvarusteisiin. Ennen liikkeelle lähtöä

Lisätiedot