TOIMINTAKERTOMUS ANNUAL REPORT 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS ANNUAL REPORT 2004"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS ANNUAL REPORT 2004 OULUN SATAMA

2 Oritkarin satama Nuottasaaren satama 2 satamat

3 SISÄLLYS Satamajohtajan katsaus 4 Liikenne vuonna Toiminta 7 Vuosi 2004 lyhyesti 10 Laatu ja ympäristö 12 Henkilöstö 14 Nosturien historiaa 16 Talous 18 Tuloslaskelma 20 Tase ja rahoituslaskelma 21 Tunnusluvut 22 Yhteystiedot 23 Vihreäsaaren satama Oulun Sataman toimintakertomus 2004 Toteus ja suunnittelu: Avalon Oy Paino: KalevaPrint Oy Painopaperi kannet: LumiSilk 300 g/m2 Painopaperi sisäsivut: Lumisilk 130 g/m2 sisällys 3

4 ENNÄTYKSELLINEN VUOSI 2004 Oulun Satamassa tehtiin vuonna 2004 kaikkien aikojen liikenneennätys. Kokonaisliikenne oli 2,7 miljoonaa tonnia. Metsäteollisuuden hyvä markkinatilanne sai viennin nousuun, joka osaltaan merkitsi myös Oulun Sataman liikenteelle reilun seitsemän prosentin kasvua edellisvuodesta. Paperin vienti kasvoi 26 prosenttia ja konttiliikenne peräti 31 prosenttia. Panostimme syyskaudella yhdessä Herman Andersson Oy:n kanssa konttien tuontiliikenteen markkinointiin. Tuontiliikenteen kehitys olikin myönteinen ja tuontikonttien määrä lisääntyi 37 prosenttia. Sataman investoinnit suuntautuivat pääosin toimintaympäristön kehittämiseen. Oritkarin päälaiturin jatkeen eroosiolaatta valmistui, ja Vihreäsaaren öljysatamaan rakennettiin uusi, erillinen runkoputki rikittömälle liikennepolttoaineelle. Lisäksi satamajäänmurtaja-hinaaja Tuuralle tehtiin viisivuotistelakointi, jonka yhteydessä sen navigointija tietoliikennetekniikkaa uusittiin. Kansainvälisten turvallisuusmääräysten eli ISPS-säännöstön vaatimusten mukaan Oulun Sataman neljälle satamarakenteelle tehtiin turva-arvio. Kunkin turva-arvion pohjalta laadittiin turvasuunnitelma, jonka Merenkulkulaitos on auditoinut. Siihen liittyen Oritkarin satamaan rakennettiin uusi portti sekä kulunvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmä. Oulun Satama sai ensimmäisenä Perämeren alueen satamista ympäristöluvan. Lupa on osa laatu- ja ympäristöjärjestelmässämme kuvattua toimintapolitiikkaa, joka perustuu kestävän kehityksen periaatteille. Lähitulevaisuuden haasteet kohdistuvat pääsatamamme Oritkarin kehittämiseen. Stora Enson kuljetusjärjestelmä muuttuu kesällä 2006 ja liikenteeseen on tulossa kolme uutta alusta. Loppukesästä 2004 aloitettu Oulun Sataman yleissuunnitelma valmistuu maaliskuussa Siinä osoitetaan Oulun Sataman kehittämisen suunta ja otetaan kantaa myös Vihreäsaaren satamakäytön jatkumiseen. Kiitokset henkilökunnallemme sekä sataman toimijoille työstä, jolla kasvua luodaan vuoden jokaisena päivänä. Se on pohjana Oulun Sataman suotuisalle kehitykselle jatkossakin. Kari Himanen, satamajohtaja, Port Director 4 satamajohtajan katsaus

5 RECORDED YEAR 2004 The all-time record for traffic was broken in the Port of Oulu in The total traffic was as much as 2.7 million tonnes. The good economic situation in the forest industry market turned exports into an upward trend, which also had an impact on the over seven percent increase in traffic in the Port of Oulu compared to the previous year. Export of paper increased 26 percent and container transport as much as 31 percent. Together with Herman Andersson Oy, we invested in the marketing of container imports in the autumn. The development of imports was indeed positive, and the number of imported containers increased 37 percent. The investments in the port mainly focused on the development of the operating environment. The anti-erosion layer of the extension of the main quay in Oritkari was completed and a new separate trunk pipeline for sulphur-free fuel was built along the Vihreäsaari harbour. In addition, five-year maintenance was carried out on the port s icebreaker-tugboat, Tuura, and its navigation and information technology was modernised. Security assessment was conducted for four port structures of the Port of Oulu in compliance with the requirements of the international port security regulations (ISPS). A security plan was made on the basis of each security assessment and the plans were audited by the Finnish Maritime Administration. As a result of the assessment, a new gate with access control and camera monitoring systems were built for the Oritkari harbour. The Port of Oulu was the first port in the Gulf of Bothnia area to be granted an environmental permit. The permit is a part of an operational policy based on the principles of sustainable development described in our environmental and quality management system. The challenges in the near future will be related to the development of our main harbour, the Oritkari harbour. The transportation system of Stora Enso will change in summer 2006, and three new vessels will begin operations. The general plan of the Port of Oulu, started at the end of summer 2004, will be completed in March The plan will indicate the direction of the development activities for the Port of Oulu and it will also comment on continuing the use of the Vihreäsaari harbour. I wish to thank our personnel and the operators of the Port for their excellent work that creates growth every day. This will be the basis for positive development of the Port of Oulu in the future as well. OULUN SATAMA NUMEROIN BY NUMBERS liikevaihto / turnover 4,39 M liikevoitto / operating margin 28,9 % investoinnit / investments 1,5 M tuloutus Oulun kaupungille / payment to city of Oulu 0,5 M tuonti / import 1,66 mill.t vienti / export 1,02 mill.t satamassa käyneet alukset / vessel calls 540 port director`s review 5

6 LIIKENNEMÄÄRÄT EDELLEEN ENNÄTYSTAHDISSA Oulun Sataman kokonaisliikennemäärä vuonna 2004 oli 2,7 miljoonaa tonnia eli 7,1 prosenttia enemmän kuin vuonna Määrä on Oulun Sataman kaikkien aikojen ennätys. Vuosi 2004 oli kolmas perättäinen vuosi, jolloin liikennemäärä oli edellistä vuotta suurempi. Tuonnin osuus kokonaisliikennemäärästä oli 62 prosenttia ja viennin 38 prosenttia. Vilkkain satama niin laiva- kuin liikennemäärien osalta oli Oritkari. Kotimaan tuonti oli tonnia, joka muodostui nestemäisistä polttoaineista ja sementistä. Ulkomaan tuonnissa suurin tavaralaji oli karbonaatti, jota tuotiin yli tonnia ja jonka määrä kasvoi liki 17 prosenttia edellisestä vuodesta. Muita tärkeitä ulkomaan tuontiartikkeleita olivat nestemäinen polttoaine tonnia, selluloosa tonnia, sahaamaton puutavara tonnia, suola tonnia ja nestemäinen kemikaalio tonnia. Ulkomaan tuontimäärä oli yhteensä tonnia. Ulkomaan vienti oli yhteensä tonnia. Eniten Oulun Satamasta vietiin paperia, tonnia eli noin 26 prosenttia enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Selluloosan vienti väheni 28 prosenttia. Muita tärkeitä vientitavaroita olivat nestemäinen kemikaalio, muu irtotavara ja muu tavara. Oulun Sataman konttiliikenne kasvoi peräti 31 prosenttia TEU-määrän ollessa Tuontikonttien määrä kasvoi liki 37 prosenttia ja vientikonttien noin 28 prosenttia. TOIMINTOJEN VOIMAKAS KEHITTÄMINEN JATKUU Oulun Sataman investointeja vuonna 2004 olivat Oritkarin päälaiturin eroosiolaatan rakentaminen joulukuussa 2003 käyttöönotetulla päälaiturin jatkeella, rikittömän liikennepolttoaineen runkoputken asentaminen ja käyttöönotto Vihreäsaaren satamassa, laskutus- ja toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen sekä satamajäänmurtaja Tuuran telakointi. Investointien määrä oli yhteensä noin 1,5 M. RIKITTÖMÄLLE LIIKENNEPOLTTOAINEELLE LINJA Oulun Satamassa elettiin historiallisia hetkiä, kun ms Kihusta purettiin rikitöntä liikennepolttoainetta uutta, nimenomaan tätä tuotetta varten rakennettua linjaa pitkin Vihreäsaaressa. Vuoden 2005 alusta voimaan tuleva EU:n direktiivi velvoittaa satamat ylläpitämään öljysatamissaan erillisiä purkauslinjoja rikittömälle liikennepolttoaineelle, koska rikitön polttoaine ei saa sekoittua muiden polttoaineiden kanssa. TRAFFIC CONTINUES TO BREAK RECORDS The total amount of goods that passed through the Port of Oulu in 2004 was 2.7 million tonnes, which is 7.1 percent higher than in This is the all-time record of the Port of Oulu. Year 2004 was the third consecutive year during which the amount of traffic increased over the previous year. Imports accounted for 62 percent of the total amount and exports 38 percent. The busiest harbour in terms of the number of ships and amount of goods transported was the Oritkari harbour. STRONG DEVELOPMENT OF OPERATIONS WILL CONTINUE The investments made by the Port of Oulu in 2004 were the building of the anti-erosion layer of the extension for the main quay, commissioned in December 2003, the building and commissioning of the trunk pipeline for sulphur-free fuel in the Vihreäsaari harbour, modernisation of the invoicing and port data system and maintenance of the port icebreaker Tuura. The investments were worth about 1.5 million. 6 liikenne

7 TUURA TELAKOINTIMATKALLA Satamajäänmurtaja-hinaaja Tuura kävi läpi viiden vuoden välein suoritettavan telakoinnin Naantalissa. Telakoinnin yhteydessä Tuuran septitankki uusittiin ja komentosillalle hankittiin uusinta uutta olevat navigointilaitteet sekä muuta tekniikkaa. Toukokuinen telakointimatka kesti kaikkiaan kaksi viikkoa. Matkan jälkeen Tuuraan asennettiin tiedonkulun parantamiseksi uutta navigointi ja tietoliikennetekniikkaa. KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖÖN ACCESS CONTROL SYSTEM IMPLEMENTED A new gate and road structure with camera monitoring and access control systems were built at the Oritkari harbour. The system is aimed at meeting the requirements of the International Ship and Port Facility Security code (ISPS) of the International Maritime Organisation. The objective of the regulations is to improve the security of maritime operations in ports and aboard vessels. A NEW PORT DATA SYSTEM A new Port Data System (PDS) was introduced in the Port of Oulu in June The system is particularly designed for the operations, invoicing and customer management and reporting system of ports. The members of the PDS project were the Merenkulun opetuksen ja tutkimuksen säätiö (Foundation for Maritime Training and Research), Merenkulun koulutuskeskus (Maritime Training Centre) and the ports of Kotka, Rauma, Pori and Uusikaupunki. The objective of the PDS operation management system is to improve the management of operations, to harmonise and eliminate interfaces in information systems and to improve the communication of information. In addition, the system can be used to develop the communication of information between the port and its cooperation partners. The main idea is to get the most out of the information that has been entered into the system. The advantages over the previous system are the decreasing need for the manual processing of information, automation of invoicing and reporting, and the implementation of new operation management properties. Oritkarin satamaan rakennettiin uudet portti- ja tierakenteet kamera- ja kulunvalvontalaitteineen. Niillä vastataan kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n antamiin uusiin satamien kansainvälisiin turvallisuusmääräyksiin eli ISPS-säännöstöön. Määräysten tarkoituksena on lisätä merenkulun turvallisuutta satamissa ja aluksilla. UUSI TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Oulun Satamassa otettiin vuoden 2004 kesäkuussa käyttöön PDS (Port Data System) -toiminnanohjausjärjestelmä. Tietojärjestelmä on suunniteltu nimenomaan satamien tuotannonohjaus-, laskutus-, asiakkaiden hallintaja raportointijärjestelmäksi. PDS-järjestelmäprojektissa ovat olleet mukana Merenkulun opetuksen ja tutkimuksen säätiö, Merenkulun koulutuskeskus sekä Kotkan, Rauman, Porin ja Uudenkaupungin satamat. PDS-toiminnanohjausjärjestelmällä tehostetaan toiminnan ohjausta, yhtenäistetään ja poistetaan tietojärjestelmien rajapintoja sekä parannetaan tiedonkulkua. Lisäksi järjestelmällä voidaan kehittää tiedon kulkua sataman ja yhteistyökumppaneiden välillä. Keskeisenä ajatuksena on käyttää kerran järjestelmään viety tieto loppuun saakka. Etuna aikaisempaan järjestelmään on manuaalisen käsittelyn vähentyminen, laskutuksen ja raportoinnin automatisoituminen sekä uusien tuotannonohjausominaisuuksien käyttöönotto. Ohjelma asennettiin työpisteisiin heti vapun jälkeen, ja koulutus tapahtui sataman tiloissa asennuksen jälkeisinä kolmena päivänä. Toukokuun aikana uusi järjestelmä räätälöitiin Oulun Sataman tarpeisiin. Järjestelmään syötettiin asiakastiedot, taksat, työvuorot, kalustot, edellisen vuoden liikennetilastot sekä taustatietoja työvuoroihin liittyen. Toinen kahden päivän koulutusjakso oli toukokuun lopussa, jolloin keskityttiin erityisesti työvuorojen suunnitteluun ja työtehtävien merkitsemiseen järjestelmässä. Toiminnanohjausjärjestelmä otettiin tuotantoon kesäkuun alusta. toiminta 7

8 OSAAMISEN HALLINNALLE OHJELMA Oulun kaupunki, Oulun Satama mukaan lukien, otti käyttöön Fit Team Skills -osaamisenhallintaohjelman. Satamassa käynnistettiin ohjelman käyttöönoton tiimoilta elokuussa projekti, jonka tarkoituksena oli kartoittaa keskeiset osaamiset tehtävittäin sataman strategian tavoitteiden toteuttamiseksi. Projektiin osallistuivat osastojen esimiehet ja projektin vastuuhenkilöiksi nimetyt henkilöt. Projektin aikana jokaiselle tehtävänimikkeelle laadittiin osaamispuut, ja sataman johto määritteli kunkin osaamisen tavoitetason. Sen jälkeen jokainen sataman henkilökuntaan kuuluva arvioi henkilökohtaisesti oman osaamisensa. Ennen itsearviointia henkilökunta osallistui keskusviraston järjestämään FTS-käyttäjäkoulutukseen. NORTHLINK-HANKE Northlink-hankkeen tavoitteena on ollut kehittää Perämeren suomalaiset satamat ja Venäjän luoteisosat yhdistävän rautatieyhteyden kaupallista liikennöintiä ja palveluja. Hanke on saanut rahoituksen Interreg III A Karjala -ohjelmasta ajalle Hankkeessa ovat olleet mukana Oulun, Kemin, Raahen, Kokkolan ja Pietarsaaren satamat sekä VR Cargo ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Venäläisenä yhteistyökumppanina on ollut Lokakuun Rautateiden Petroskoin piiri. Projektia on hallinnoinut Oulun Satama. Mukana olleet tahot jatkavat omalla rahoituksellaan yhteistyötä siitä, mihin hanke vuoden vaihteessa päättyi. THE NORTHLINK PROJECT 1 JANUARY DECEMBER 2004 The aim of the Northlink project has been to develop commercial traffic and services related to the railway connection acting as a link between Finnish ports along the Bay of Bothnia and northwestern Russia. The project has received funding from the Interreg III A Karelia programme for the period between 1 January 2002 and 31 December The ports of Oulu, Kemi, Raahe, Kokkola and Pietarsaari as well as VR Cargo and the Council of Oulu region have participated in the project. The Petrozavodsk district of October Railways has taken part in the project as a Russian partner. The project has been managed by the Port of Oulu. The participating operators will continue co-operation from where the project ended at the turn of the year using their own resources. 8 toiminta

9 OULUN SATAMAN TOIMINTA-AJATUS Oulun Satama tuottaa elinkeinoelämälle kilpailukykyisiä satamapalveluja ja mahdollistaa merikuljetusten käytön kotimaan ja ulkomaan liikenteessä. Oulun Sataman visio Oulun Satama on Perämeren uusiutuva ja johtava metsäteollisuus- ja suuryksikkösatama. Oulun Sataman strategiset päämäärät 1. Oulun Satama kykenee vastaamaan muuttuvien kuljetusmarkkinoiden ja lainsäädännön vaatimuksiin 2. Pidetään nykyiset metsäteollisuus- ja suuryksikköliikenneasiakkaat ja pyritään saamaan uusia asiakkaita. 3. Vahvistetaan verkostoitumista 4. Oulun logistisen aseman vahvistaminen tarjoamalla korkeatasoisia satamapalveluja 5. Kehittää hallintomuotoa ja valmistautua muuttuviin markkinaolosuhteisiin OULUN SATAMAN ORGANISAATIO Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Liikelaitosten lautakunta 7 jäsentä Satamajohtaja Hallinto 1+2 henkeä Aluspalvelut 5 henkeä Nosturitoiminta 1+8 henkeä Jäänmurto- ja hinaustoiminta 1+4 henkeä Kunnossapito 1+4 henkeä toiminta 9

10 TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU Yhdistettyjen kuljetusten terminaalin tiedotustilaisuus Satamatalossa. Merenkulkulaitos suoritti ISPS:n mukaisen turva-arviokatselmuksen Oulussa järjestettiin Ice Day seminaari Tilaisuuteen osallistui yli 100 edustajaa 16 eri maasta. Tarkastuslautakunta vierailulla. Kostamuksen kaupunginjohtaja Jurinov vieraili Oulun Satamassa. Oulun Sataman työpaikkakokous Northlink-ryhmä osallistui 9.3. Kostamuksessa Karjalan tasavallan ja Oulun lääninhallituksen järjestämään logistiikkaseminaariin. Northlink-ryhmä neuvotteli Kostamuksessa Karjalan tasavallan hallituksen pääministeri Pavel Tsernovin, varatalousministeri Juri Shustovin ja Lokakuun Rautateiden Petroskoin piirin johtaja Andrei Kuzjmenkovin kanssa. Northlinkin ohjausryhmä vieraili 22. maaliskuuta Brysselissä, jossa se tapasi EU:n komission liikenne- ja energia-asioiden pääosaston lähimerenkulusta ja satamapolitiikasta vastaavat virkamiehet. Käytännön järjestelyt hoiti European North Lapland Oulu -toimisto. Laatu- ja ympäristöjärjestelmän sisäinen auditointi Satamalaskutuspäivät Helsingissä HUHTIKUU Satamaliiton satamapäivät TOUKOKUU ms Spica aloitti uutena aluksena konttiliikenteessä. Päälaiturin eroosiolaatta valmistui. Merenkulkulaitos hyväksyi Oulun Sataman ISPS:n mukaiset turvasuunnitelmat. Persan toimistoväen tapaaminen Pietarsaaressa KESÄKUU Oulun Sataman ympäristölupahakemuksen katselmus suoritettiin Uuden PDS-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto aloitettiin. Baltic Ports Organisationin yleiskokous Helsingissä HEINÄKUU ISPS-säännöstö astui voimaan 1.7. Turvasuunnitelmassa määritellyt turvatoimenpiteet otettiin käyttöön. ELOKUU Yhdistettyjen kuljetusten terminaalin vihkiäiset Logistics Oulu 2004 kokosi logistiikka-alan ammattilaiset kolmannen kerran Oritkarin satamaan Oulun poliisin edustajat vierailivat Oulun Satamassa SYYSKUU Oritkarin sataman portin yleissuunnitelma liikelaitosten lautakunnassa. Oulun Sataman uusi rikittömän liikennepolttoaineen linja käyttöön. Satamaliiton järjestämä satamien jätehuollon teemapäivä Helsingissä Oulun Sataman pitkäaikaisen taloussihteerin Liisa Laurialan yli 42 vuoden mittainen työhistoria päättyi vuosi 2004 lyhyesti

11 LOKAKUU Oulun Sataman työpaikkakokous Herman Andersson Oy:n ja Sataman toimistoväen yhteistyötilaisuus Satamatalossa Laatu- ja ympäristöjärjestelmien ulkoinen auditointi Kauppakamarin liikennevaliokunnan vierailu Perämeren satamien hallinnon tapaaminen järjestettiin Oulussa MARRASKUU Oulun Sataman työpaikkakokous ISPS-turvasuunnitelman auditointi Merenkulkulaitoksen toimesta Eläkeläisten joulukahvitilaisuus pidettiin Satamajäänmurtaja Tuuran, meklareiden, luotsien ja satamavalvojien yhteistyökokous Satamatalossa Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto myönsi Oulun Satamalle Oritkarin, Nuottasaaren, Vihreäsaaren ja Toppilan satamien toimintoja koskevan ympäristöluvan JOULUKUU Northlink-projektin päätöstilaisuus Northlink-hanke päättyi vuosi 2004 lyhyesti 11

12 TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT The Quality and Environment Certificates granted to the Port of Oulu in 2001 have brought a significant number of responsibilities to the Port. At the same time, they have also set certain guidelines for the development of operations. Waste management plays a key role in the development work. The certification requires us to implement quality and environmental policies that are in compliance with the set goals. According to the policies, the Port of Oulu is committed to the continual enhancement of the management of environmental issues and to follow the legislation and regulations of the authorities in the field. The personnel are aware of this policy and have adopted the principles of sustainable development in all levels of the organisation. ENVIRONMENTAL PERMIT FOR THE OPERATIONS OF THE PORT The Northern Finland Environmental Permit Authority granted an environmental permit for the operations of the Oritkari, Nuottasaari, Vihreäsaari and Toppila harbours of the Port of Oulu in November. The terms of the permit list general regulations for the prevention of pollution as well as regulations on emissions into water and air, noise, waste management and reuse, storing, disturbances and other exceptional situations, and what to do when terminating operations. In addition, there are separate regulations on monitoring and reporting. The permission also gives instructions for unexpected accidents. The permission is valid until further notice. SUUNTANA KESTÄVÄ KEHITYS Oulun Satamalle vuonna 2001 myönnetty laatu- ja ympäristösertifikaatti on tuonut mukanaan huomattavan paljon lisävelvoitteita sataman toimintaan. Samalla se on antanut myös tietyt raamit tulevien toimintojen kehittämiselle. Jätehuollolla on merkittävä osa tässä kehitystoiminnassa. Sertifiointi velvoittaa harjoittamaan asetettujen tavoitteiden mukaista laatuja ympäristöpolitiikkaa, jonka mukaan Oulun Satama on toiminnassaan sitoutunut ympäristöasioiden hoidon jatkuvaan parantamiseen sekä lainsäädännön ja viranomaismääräysten noudattamiseen. Henkilöstö on tietoinen toimintapolitiikasta ja on sisäistänyt kestävän kehityksen periaatteet kaikilla organisaation tasoilla. Jätehuoltosuunnitelmaan päivityksiä Oulun Sataman edellinen jätehuoltosuunnitelma oli vuodelta Suunnitelma laadittiin, koska sataman toimintojen kasvu ja monipuolistuminen edellyttivät jätehuollon kehittämistä. Lisäksi lainsäädäntö ja ympäristönäkökohdat asettivat sille omat velvoitteensa. Vaatimukset jätteiden lajittelun, kuljetuksen ja edelleen käsittelyn suhteen ovat kasvaneet edelleen. Vuoden 2004 tammikuun alusta tuli voimaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain ja asetuksen muutos. Muutoksilla toimeenpantiin aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa annettu direktiivi. Aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämiseksi satamassa tulee olla jätehuoltosuunnitelma. Se on uusittava tarpeen mukaan, mutta enintään kolmen vuoden välein. Sataman jätehuoltosuunnitelma uusittiin 2004 ja satama ilmoitettiin ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Sataman toiminnan painopisteen siirtyminen yhä enemmän Oritkarin satamaan tulee jatkossa vaikuttamaan myös jätehuollon suunnitteluun. YMPÄRISTÖLUPA SATAMIEN TOIMINNOILLE Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto myönsi marraskuussa Oulun Satamalle Oritkarin, Nuottasaaren, Vihreäsaaren ja Toppilan satamien toimintoja koskevan ympäristöluvan. Lupamääräyksissä on annettu yleiset määräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä määräykset vesiin ja ilmaan kohdistuvista päästöistä, melusta, jätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä, varastoinnista, häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilanteista. Lisäksi on erilliset tarkkailuja raportointimääräykset. Luvassa on annettu ohjaus ennakoimattomien vahinkojen varalle. Lupa myönnettiin toistaiseksi voimassa olevana. 12 laatu ja ympäistö

13 OULUN SATAMAN TURVASUUNNITELMA KÄYTÄNTÖÖN Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n (International Maritime Organisation) antamat uudet satamien kansainväliset turvallisuusmääräykset eli ISPS-säännöstö (ISPS, International Ship and Port Facility Security) astui voimaan Määräysten tarkoituksena on lisätä merenkulun turvallisuutta satamissa ja aluksilla. Turvallisuusmääräykset vaativat kulunvalvonnan tehostamista satamaalueella. Uudet järjestelyt parantavat myös satamien liikenne- ja työturvallisuutta. Niiden vaikutukset näkyvät laivoissa, satamissa ja kuljetusketjuissa. ISPS-säännöstöllä pyritään ehkäisemään terrorismia. Oulun Satamassa on laadittu ISPS-turvasuunnitelmat neljälle satamarakenteelle Oritkarille, Nuottasaarelle, Vihreäsaarelle ja Toppilalle. Turvasuunnitelmien pohjana on turva-arvio, joka laadittiin yhdessä viranomaisten (poliisi, tulli, rajavartiosto, palo- ja pelastuslaitos) sekä keskeisten sataman alueella toimijoiden mm. operaattori ja Stora Enso Oyj kanssa. Merenkulkulaitos, joka on Suomessa ISPS-turva-arvioita ja -suunnitelmia valvova viranomainen, on auditoinut Oulun Sataman turvasuunnitelman Turvasuunnitelmassa esitetään turvaorganisaatio ja -toimenpiteet eri turvatasoilla satamarakenteittain. Oulun Sataman turvapäällikkö on Päivi Vähänikkilä-Kuronen. Sakari Ukonmaanaho ja Kari Himanen ovat turvapäällikön varahenkilöt. Turvapäällikön edustajina 24 tuntia vuorokaudessa toimivat satamavalvojat. Turvasuunnitelman toteuttamiseen liittyy Oritkarin satamaan vuoden vaihteessa valmistunut portti kulunvalvontaja kamerajärjestelmineen. TÄRKEÄÄ PALAUTETTA ASIAKKAILTA Oulun Satama teki toiminnan osalta asiakaskyselyn keväällä Vastauksia saatiin noin 50 prosenttia lähetetyistä kyselyistä. Tuloksia verrattiin edelliseen, vuonna 2002 tehtyyn asiakaskyselyyn. Kyselyssä mitattiin muun muassa asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluiden laatuun ja nopeuteen sekä kaluston saatavuuteen tilaajan tarpeisiin soveltuvaksi ja kunnossapidon toimivuuteen. Huomattavaa parannusta vuoteen 2002 on tapahtunut palveluiden saatavuudessa ja palvelunopeudessa sekä halukkuudessa käyttää palvelujamme uudelleen. Palautteen saaminen on tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta, siksi Oulun Satama tulee mittaamaan asiakastyytyväisyyttä jatkossakin. THE SECURITY PLAN OF THE IMPLEMENTED The new international port security regulations, known as ISPS code (ISPS = International Ship and Port Facility Security) issued by IMO (International Maritime Organisation) came into force on 1 July The regulations are intended to increase maritime security in ports and aboard vessels. The security regulations called for more effective passage control in the port area. The security arrangements also improve traffic and work safety in the port. The impacts of the new security regulations are in evidence in vessels, harbours and transport chains. In addition, the objective of the ISPS code is to prevent terrorism. An ISPS security plan has been made for four port structures of the Port of Oulu: Oritkari, Nuottasaari, Vihreäsaari and Toppila. The security plan is based on a security assessment conducted together with the authorities (Police, Customs, the Frontier Guard, fire and rescue services) and the central operators in the port area (e.g. Operator and Stora Enso Plc.) in compliance with the requirements of the international port security regulations (ISPS). The Finnish Maritime Administration is the authority that audits the ISPS security assessments and plans in Finland, and it audited the security plan of the Port of Oulu on 11 November The security plan presents the organisation in terms of security and measures in different security levels for each port structure. Administrative Manager Päivi Vähänikkilä- Kuronen is responsible for security issues in the Port of Oulu. Her deputies are Mr. Sakari Ukonmaanaho and Mr. Kari Himanen. Harbour supervisors act as representatives of the Administrative Manager 24 hours per day. The gate with access control and camera monitoring, completed in the Oritkari harbour at the turn of the year, are part of the implementation of the safety plan. laatu ja ympäistö 13

14 PERSONNEL The Port of Oulu employed about 30 people, 26 of them permanent and 4 temporary at the end of Altogether 26 were paid a monthly salary and 4 were paid hourly wages. The personnel worked in the following tasks: administration 4, vessel services 5, crane services 9, icebreaking and towing services 6, maintenance 5 and the Northlink project 1. TRAINING A diverse range of training was organised for the personnel of the Port in Training was related to the maintaining of professional skills (finance, human resources, information technology, municipal administration and changes in legislation). Also included in the personnel training programme were security director training, occupational safety training, tendering procedures, quality training, health and safety at work (first-aid courses, occupational safety, first-aid extinguishing), ISPS training (steward training), FTS user training and PDS training. HENKILÖSTÖ Oulun Sataman palveluksessa oli vuoden 2004 lopussa 30 henkilöä, joista vakinaisia oli 26 ja määräaikaisia 4. Kuukausipalkkaisia oli 26 ja tuntipalkkaisia 4 henkilöä. Henkilökunta sijoittui työtehtävien mukaan seuraavasti: hallinto 4, aluspalvelut 5, nosturitoiminta 9, jäänmurto- ja hinaustoiminta 6, kunnossapito 5 ja Northlink-projekti 1. HENKILÖSTÖN RAKENNE Henkilöstön keski-ikä oli 47,7 vuotta. Henkilökunnasta oli naisia 10 prosenttia ja miehiä 90 prosenttia. SAIRAUS- JA TAPATURMAPOISSAOLOT Poissaolopäiviä oli 461 eli 14,41 päivää henkilöä kohden. Poissaoloprosentti oli 5,70. Vuoden 2004 aikana sattui 2 tapaturmaa. TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat viime vuonna ,64 euroa TYÖKYVYN YLLÄPITO Oulun Sataman vuoden 2004 tyky-ohjelmasta ovat toteutuneet keilavuoro, lentopallo ja osastopalaverit. Kehityskeskustelut jatkuvat. Henkilökunnalla on ollut mahdollisuus hankkia Oulun kaupungin liikuntasaleille kuntosalilippuja, jotka työnantaja on maksanut. Oulun Sataman henkilökunta on osallistunut Eloriehaan. Henkilökunta vietti pikkujoulun marraskuussa. KOULUTUS Sataman henkilöstö sai vuonna 2004 monipuolisesti koulutusta. Koulutus liittyi mm. ammattitaidon ylläpitämiseen, kuten talous-, henkilöstö-, tietotekniikka, kunnallishallinto- ja lainmuutoskoulutus. Turvapäällikkökoulutus, kilpailuttaminen, laatukoulutus, työsuojelukoulutus sisältäen ensiapukursseja, työturvallisuus- ja alkusammutuskoulutusta, ISPS-koulutus, FTS-käyttäjäkoulutus ja PDS-toiminnanohjausjärjestelmän koulutus olivat myös sataman henkilökunnan koulutusohjelmassa. 14 henkilöstö

15 LUOTTAMUSMIEHET Ari Moilanen, KTV ry, Oulun alueen satamanosturien luottamusmies Markku Lauriala, SMU ry, aluspalveluiden luottamusmies Seppo Hannula, SMU ry, jäänmurto- ja hinauspalveluiden luottamusmies Sointu Sandgrén, KVY ry, varapääluottamusmies JOHTORYHMÄ Johtoryhmään kuuluivat Kari Himanen, Sakari Ukonmaanaho, Pekka Pekkinen, Matti Raatikainen, Markku Lauriala, Ari Moilanen, Juhani Järvinen ja Päivi Vähänikkilä-Kuronen. Vuonna 2004 pidettiin 11 johtoryhmän kokousta. Kokouksissa toimi puheenjohtajana Kari Himanen ja sihteerinä Päivi Vähänikkilä-Kuronen. Työsuojelupäällikkö Päivi Vähänikkilä-Kuronen Työsuojeluvaltuutettu Seppo Karjalainen Työyhteisövaltuutettu Juhani Järvinen HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Oulun Sataman henkilöstötoimikunnassa olivat työnantajan edustajina Kari Himanen, Pekka Pekkinen ja Sakari Ukonmaanaho. Henkilökunnan edustajina toimivat Seppo Karjalainen, Ari Moilanen ja Kari Klemettilä. Työterveyslääkäri Tuomas Kopperoinen toimi henkilöstötoimikunnassa asiantuntijajäsenenä. Vuoden 2004 aikana pidettiin neljä kokousta, joissa puheenjohtajana toimi Kari Himanen ja sihteerinä Sointu Sandgrèn. LIIKELAITOSTEN LAUTAKUNTA Oulun Satama on hallinnollisesti liikelaitosten lautakunnan alainen kunnallinen liikelaitos. Vuosi 2004 oli liikelaitosten lautakunnan nelivuotisen toimikauden viimeinen ja sen aikana pidettiin 11 kokousta. LIIKELAITOSTEN LAUTAKUNTA 2004 VARSINAISET JÄSENET Mikko Viitanen, puheenjohtaja Aulis Hilmola, varapuheenjohtaja Kalevi Lämsä Matti Still Sisko Sammallahti Anneli Pekkarinen Lea Salokannel VARAJÄSENET Maila Kallinen Jarno Kilpinen Hannu Hämäläinen Anneli Nieminen Jaana Tervaskanto Juhani Kettunen Mervi Lepojärvi KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA Reijo Sallinen Jouko Arranto henkilöstö 15

16 OULUN SATAMAN NOSTURITOIMINTA - TAKANA HÄIKÄISEVÄ HISTORIA,EDESSÄ LOISTAVA TULEVAISUUS Oulun Sataman nosturitoiminta alkoi vuonna 1938, kun Toppilan satamaan hankittiin nivelpuominosturit. Nostureiden hankintavaiheessa oli kovaa keskustelua nostureiden koosta. Ahtaajat olisivat halunneet kaksi kolmen tonnin nosturia, koska nostureiden pelättiin vievän työpaikkoja ja mitä suurempi nosturi, sitä enemmän se koettiin uhkana. Lopulta Toppilaan tulivat kolmen ja viiden tonnin nosturit. Laivaliikenteen kasvaessa ja laivakokojen suurentuessa Toppilan laiturille hankittiin vuonna 1952 kuuden tonnin nosturi. Nosturi tulikin tarpeeseen, sillä Oulussa toimi neljä ahtausliikettä. Parhaimmillaan oli 12 nosturityötilausta laivoille, vaikka nostureita oli vain kolme. Tuohon aikaan satama toimi vain yhdessä vuorossa ja oli talvella kolme kuukautta kiinni. KOULUTUS KOTKASTA Kun nosturitoiminta alkoi Oulussa, ei nosturinkuljettajilta vaadittu vielä nosturikorttia. Nosturinkuljettajaksi pätevöityi harjoittelun kautta. Ensimmäiset Oulun Sataman nosturinkuljettajat kouluttautuivat Kotkassa. Varsinainen nosturikorttikoulutus vaadittiin vuonna Tuolloin kaikki nosturinkuljettajat joutuivat suorittamaan nosturikortin. Vuonna 1963 Toppilaan hankittiin kahdeksan tonnin nosturi. Se oli jo tämänkin päivän vaatimukset täyttävä nosturi. Nuottasaaressa oli Oulu yhtiön hankkima 1950-luvulla valmistettu viiden tonnin nosturi. Se siirtyi Oulun Sataman omistukseen vuonna 1978 ja on edelleen käytössä. Kuuden ja kahdeksan tonnin nosturit siirrettiin Toppilasta Vihreäsaareen valmistuneelle bulk-laiturille vuonna Myöhemmin vuonna 1991 kahdeksan tonnin nosturi siirrettiin Nuottasaaren laiturille. Nosturin käytöt modernisoitiin vuonna nosturien historiaa

17 KONTTILIIKENTEEN PALVELIJAT Konttiliikenteen yleistyessä Oulun Satama hankki Oritkarin päälaiturille Hampurista Eurokai-konttiterminaalista 50 tonnin nivelpuominosturin vuonna Varustuksena nosturilla on koukku ja kontinkäsittelylaite. Tämä nosturihankinta mahdollisti täysipainoisen konttiliikenteen aloittamisen Oulussa. Yhdellä nosturilla toimiminen on kuitenkin aina riski toimintahäiriöiden takia, linjalaivojen aikataulut eivät nimittäin salli viivästyksiä. Tämän johdosta sekä kapasiteetin varmistamiseksi päätettiin hankkia konttipukkinosturi. Se otettiin käyttöön vuonna 2003 Oritkarin päälaiturilla. Nosturi on ensimmäinen erityisesti konttien käsittelyyn suunniteltu nosturi Perämeren satamissa. Nosturilla on suuri ulottuvuus, joka mahdollistaa Panamax-tyypin alusten käsittelyn. Ulottuvuus on osoittautunut hyödylliseksi vaikeiden jääolosuhteiden aikana. Konttinostureiden käyttöönotto on mahdollistanut Oulun Sataman konttifeederyhteydet. Tällä hetkellä Oulussa käy kaksi kertaa viikossa konttilaiva, joka ajaa Hampuriin ja Bremerhaveniin. SERVANTS OF CONTAINER TRANSPORT When container transport became more popular, the Port of Oulu purchased a 50- tonne slewing crane from the Eurokai container terminal in Hamburg for the Oritkari main quay in The crane is equipped with a hook and container-handling device. This made it possible to launch full-scale container transport in Oulu. However, operating with one crane is always a risk in case of disturbances, as ships schedules do not permit delays. Because of this and in order to provide back-up capacity, the decision was made to purchase a ship-to-shore container crane. It was commissioned in the main quay of Oritkari harbour in The crane is the first crane in the ports of the Gulf of Bothnia designed especially for handling containers. The crane has a long reach, which allows for the loading and unloading of Panamax type vessels. The long reach proved to be useful during difficult ice conditions. The use of container cranes enables the container feeder connections of the Port of Oulu. At the moment, a container carrier sailing to Hamburg and Bremerhaven visits Oulu twice a week. nosturien historiaa 17

18 0,50 0,25 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 KOTIMAAN TUONTI (milj. tonnia) ULKOMAAN VIENTI (milj. tonnia) TALOUS Liikevaihto Oulun Sataman liikevaihto oli 4,392 milj. euroa, mikä on 0,228 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Tavara-, alus-, kiinnitys- ja irrotusmaksut olivat edellisvuotta suuremmat. Nosturimaksut ja jäänmurtajan tulot olivat pienemmät kuin edellisenä vuonna. Oulun Sataman liikennemäärä kasvoi 7 prosenttia, alusmäärä oli suurempi ja keskimääräinen lastikoko oli suurempi kuin vuonna Liikennemäärä oli 2,674 milj. tonnia, alusmäärä oli 540 ja konttimäärä TEU:ta. Varasto- ja aluevuokrat olivat 0,41 milj. euroa ja liiketoiminnan muita tuloja oli 0,20 milj. euroa sisältäen Northlink-projektin avustukset 0,09 milj. euroa. Tuet ja avustukset olivat 0,03 milj. euroa. Tuotot olivat yhteensä 5,038 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 2,565 milj. euroa. Suurin kuluerä olivat henkilöstökulut 1,498 milj. euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin 0,225 milj. euroa ja palvelujen ostoon 0,725 milj. euroa. Kuluissa ovat mukana myös Northlink-projektin kulut, jotka olivat yhteensä 0,08 milj. euroa. Projektin tuotot ja kulut eivät vaikuta Oulun Sataman tilikauden ylijäämään ULKOMAAN TUONTI (milj. tonnia) 1,25 1,00 0,75 0,50 0, Karbonaatti Nestem. polttoaine Sahaamaton puu Selluloosa Muu tavara ULKOMAAN TUONTI tonnia tonnia Karbonaatti Nestem. polttoaine Sahaamaton puu Selluloosa Muu tavara talous

19 Poistot Poistot on tehty poistosuunnitelman mukaisesti määrän ollessa 1,21 milj. euroa, ollen 0,07 milj. euroa edellisvuotta suuremmat. SATAMIEN LIIKENNE (milj. tonnia) tuonti vienti Liikeylijäämä oli 1,268 milj. euroa. Liikeylijäämä 1,00 0,80 0,60 1,00 0,80 0,60 Rahoitustuotot ja -kulut 0,40 0,40 Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,54 milj. euroa. Korkotuotot kaupungin yhdystileistä olivat 7 787,59 euroa, korkokulut ,63 euroa ja korvaus peruspääomasta euroa. Tilikauden ylijäämä 0,20 Oritkari 0,20 Nuottasaari Vihreäsaari Toppila Oritkari Nuottasaari Vihreäsaari Toppila Oulun Sataman tilikauden ylijäämä oli ,42 euroa. KONTTINOSTURIEN LIIKENNE (milj. tonnia) 1000 KÄYTTÖTUNNIT , , , , Nosturi 6 Nosturi 7 ULKOMAAN VIENTI KOTIMAAN TUONTI Paperi Selluloosa Nestem. kemik Muu tavara Sylvablend Paperi Selluloosa Nestem. kemik Muu tavara Sylvablend Nestem. polttoaine Muu ja irtotavara Nestem. polttoaine Muu ja irtotavara tonnia tonnia tonnia tonnia talous 19

20 TULOSLASKELMA yksikkö=euro LIIKEVAIHTO , ,02 Varasto- ja aluevuokrat , ,33 Liiketoiminnan muut tuotot , ,97 Tuet ja avustukset kunnalta , ,36 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,39 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Palvelujen ostot , , , ,16 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,51 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,08 Muut henkilösivukulut , , , ,05 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,19 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut , ,72 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-alijäämä) , ,56 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 7 787, ,32 Muut rahoitustuotot 86,16 4,89 Kunnalle maksetut korkokulut , ,17 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut 0, ,88 0, ,96 YLIJÄÄMÄ (alijäämä) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,60 YLIJÄÄMÄ (alijäämä) ENNEN VARAUKSIA , ,60 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,72 Vapaaehtoisten varausten lis (-) tai väh (-) , ,12 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) , ,00 20 tuloslaskelma

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers Toimintakertomus - Annual Report 2006 Sisältö 3 Satamassa kasvun ja investointien vuosi 4 2006 A Year of Growth and Investments 5 Ennätyksellinen liikennevuosi 2006 6 Investointeja ja kehitystä 7 Investments

Lisätiedot

The Port Board was chaired by Mr. Kari Halminen in 2012. Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012. Kari Halminen.

The Port Board was chaired by Mr. Kari Halminen in 2012. Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012. Kari Halminen. 1 Sataman johtokunta Port Board Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012. Kari Halminen. Muut johtokunnan jäsenet olivat: Simo Heino (varapuheenjohtaja) Päivi Karlsson Heikki

Lisätiedot

TIETOJA VUODELTA 2004

TIETOJA VUODELTA 2004 2004 VUOSIKERTOMUS TIETOJA VUODELTA 2004 Liikevaihto... 125,4 M Investoinnit... 22,8 M Liikevoitto... 30,0 M Nettotulos... 26,5 M Sijoitetun pääoman tuotto... 13,7 % Käyttökate... 33,1 % Omavaraisuusaste...

Lisätiedot

Vuosikertomus. Annual Report. Global solutions with local services

Vuosikertomus. Annual Report. Global solutions with local services Vuosikertomus Annual Report Global solutions with local services Konsernin liikevaihto (Mmk) 140 133,2 138,6 137,5 120 100 105,4 103,9 80 60 40 20 0 4/96-3/97 4/97-3/98 4-12/98 1-12/99 Konsernin tulos

Lisätiedot

Helsingin Sataman VUOSIKERTOMUS

Helsingin Sataman VUOSIKERTOMUS 2008 VUOSIKERTOMUS 37 Länsisatama 2008. Kuva: Juha Peurala, Taideteollinen korkeakoulu Sisällysluettelo Helsingin satama.............................. 3 Satamajohtajan katsaus........................ 4

Lisätiedot

KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK. www.portofrauma.com/handbook

KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK. www.portofrauma.com/handbook KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK www.portofrauma.com/handbook Tuonti / Vientivarasto Toimisto Tuontivarasto Vientivarasto Import / Export Shed Office Import warehouse Export warehouse Öljy/Kemikaliosäiliö Aita

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

VUOSIKERTOMUS 2009 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ VUOSIKERTOMUS 2009 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ 1 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 JÄÄNMURTOPALVELUT 6 VÄYLÄPALVELUT 8 LAUTTALIIKENNE 10 OFFSHORE-PALVELUT 12 HENKILÖSTÖ 14 TEKNIIKKA JA HANKINNAT

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ SISÄLLYSLUETTELO ARVOT, MISSIO JA VISIO 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 JÄÄNMURTOPALVELUT 8 VÄYLÄPALVELUT 12 LAUTTALIIKENNE 16 OFFSHORE-PALVELUT 20 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VAHVASTI MERELLÄ ARCTIA-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2013

VAHVASTI MERELLÄ ARCTIA-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2013 VAHVASTI MERELLÄ ARCTIA-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 3 5 6 7 9 10 12 13 15 16 18 20 22 24 25 26 44 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ARVOT, VISIO MISSIO ORGANISAATIOKAAVIO JÄÄNMURTOPALVELUT

Lisätiedot

Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, jäteneuvonnasta sekä edistää toiminnallaan jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä.

Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, jäteneuvonnasta sekä edistää toiminnallaan jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä. TOIMINTAKERTOMUS 2006 2 Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta sekä edistää toiminnallaan

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines Vuosikertomus 2004...... 2... Vuosikertomus 2004 Tietoja osakkeenomistajille Tulosjulkistusaikataulu ja keskeiset tapahtumat vuonna 2005 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 7.3.2005 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat 2 Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat myös Sirpa, Henrika, Harri ja Katja, joiden innostavat

Lisätiedot

Done-konserni Done Group

Done-konserni Done Group Done-konserni Done Group Done Solutions Oyj / Done Solutions Corporation Done Information Oy Done Logistics Oy Tiolat Oy Johto / Management Toimitusjohtaja / President and CEO Pekka Pystynen, Done Solutions

Lisätiedot

Työturvallisuuteen panostetaan Kympillä Occupational safety is invested in at Kymppi. Kaksinkertaiset syntymäpäiväjuhlat Double birthday party

Työturvallisuuteen panostetaan Kympillä Occupational safety is invested in at Kymppi. Kaksinkertaiset syntymäpäiväjuhlat Double birthday party KYMPPI-ERISTYS OY:N LEHTI SIDOSRYHMILLE TALVI 2009 KYMPPI-ERISTYS OY S MAGAZINE FOR STAKE- HOLDERS, WINTER 2009 Työturvallisuuteen panostetaan Kympillä Occupational safety is invested in at Kymppi Kaksinkertaiset

Lisätiedot

VAHVASTI MERELLÄ ARCTIA-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2012

VAHVASTI MERELLÄ ARCTIA-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2012 VAHVASTI MERELLÄ ARCTIA-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2012 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ARVOT, VISIO MISSIO ORGANISAATIOKAAVIO KELLUVA KONTTORI JÄÄNMURTOPALVELUT OFFSHOREPALVELUT HENKILÖSTÖ TEKNIIKKA JA HANKINNAT

Lisätiedot

Finncontact Helmikuu 2004, venäjänkielinen

Finncontact Helmikuu 2004, venäjänkielinen Finncontact Helmikuu 2004, venäjänkielinen Tässä pdf-tiedostossa on venäjänkielisen julkaisun tekstit joko englanniksi tai suomeksi, kuvat pyydetään katsomaan venäjänkielisestä versiosta. Sisältö Arto

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Vuosikertomus 2011

Finnpilot Pilotage Oy Vuosikertomus 2011 Finnpilot Pilotage Oy Vuosikertomus 2011 2 Navigare necesse est vivere non est necesse. 4 Toimitusjohtajan 6 Organisaation 10 12 Sisältö katsaus kuvaus Asiakkuus ja laatu Ympäristö ja turvallisuus 20 Hallituksen

Lisätiedot

2/2006. Elker-ryhmittymän keräyspisteverkosto laajenee 6. Uudelleenkäyttö vähentää ympäristön kuormitusta 8. Uusi hinnasto voimaan 1.1.

2/2006. Elker-ryhmittymän keräyspisteverkosto laajenee 6. Uudelleenkäyttö vähentää ympäristön kuormitusta 8. Uusi hinnasto voimaan 1.1. Elker-ryhmittymän keräyspisteverkosto laajenee 6 Uudelleenkäyttö vähentää ympäristön kuormitusta 8 Uusi hinnasto voimaan 1.1.2007 9 News in English 14 2/2006 ELKER-RYHMITTYMÄN TIEDOTUSLEHTI TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

FINNLINES OYJ VUOSIKERTOMUS 1999 VUOSIKERTOMUS 1999 FINNLINES 1999 1

FINNLINES OYJ VUOSIKERTOMUS 1999 VUOSIKERTOMUS 1999 FINNLINES 1999 1 FINNLINES OYJ VUOSIKERTOMUS 1999 VUOSIKERTOMUS 1999 FINNLINES 1999 1 TALOUDELLISET JULKAISUT Finnlines Oyj julkaisee tilikaudella 2000 seuraavat taloudelliset tiedotteet: Vuosikertomus suomeksi, englanniksi

Lisätiedot

Kiviteollisuuden teknologia- ja kehittämisohjelma

Kiviteollisuuden teknologia- ja kehittämisohjelma Kiviteollisuuden teknologia- ja kehittämisohjelma 1999 2002 Teknologiaohjelmaraportti 16/2003 Loppuraportti Kiviteollisuuden teknologia- ja kehittämisohjelma 1999 2002 Loppuraportti Pekka Jauhiainen Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

H A N D B O O K K Ä S I K I R J A

H A N D B O O K K Ä S I K I R J A 2007 HANDBOOK KÄSIKIRJA KÄSIKIRJA HANDBOOK Satamakapteenin alkusanat 4 Sataman osat 6-7 Kaskisten sataman resurssit 8 Statistiikkaa 9 Meriyhteydet 0 Kulku satama-alueella 2-3 Sataman yhteystiedot, ISPS-info

Lisätiedot

MERENKULUN TURVALLISUUS SUOMALAISISSA KAUPPA-ALUKSISSA

MERENKULUN TURVALLISUUS SUOMALAISISSA KAUPPA-ALUKSISSA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU C 52 2010 MERENKULUN TURVALLISUUS SUOMALAISISSA KAUPPA-ALUKSISSA

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot

VÄYLÄ AUKI. Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin. Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström

VÄYLÄ AUKI. Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin. Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström VÄYLÄ AUKI TULEVAISUUTEEN Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström PBI Research Institute Tammikuu 2013 Jenni

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION yearbook 2008 yearbook 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO / TABLE OF CONTENTS 3 Esipuhe Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot

20 vuotta jatkuvaa parantamista. Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4.1.

20 vuotta jatkuvaa parantamista. Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4.1. N O 1/10 20 vuotta jatkuvaa parantamista Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4.1.1990 Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, sanoo Leena Niemistö, Dextran toimitusjohtaja N

Lisätiedot

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 Kaupunginhallitus 17.3.2014 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJAOTE PL 105 Johtokunta 002000645 70101 KUOPIO 25.2.2014 Johtokunta

Lisätiedot