TOIMINTAKERTOMUS ANNUAL REPORT 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS ANNUAL REPORT 2004"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS ANNUAL REPORT 2004 OULUN SATAMA

2 Oritkarin satama Nuottasaaren satama 2 satamat

3 SISÄLLYS Satamajohtajan katsaus 4 Liikenne vuonna Toiminta 7 Vuosi 2004 lyhyesti 10 Laatu ja ympäristö 12 Henkilöstö 14 Nosturien historiaa 16 Talous 18 Tuloslaskelma 20 Tase ja rahoituslaskelma 21 Tunnusluvut 22 Yhteystiedot 23 Vihreäsaaren satama Oulun Sataman toimintakertomus 2004 Toteus ja suunnittelu: Avalon Oy Paino: KalevaPrint Oy Painopaperi kannet: LumiSilk 300 g/m2 Painopaperi sisäsivut: Lumisilk 130 g/m2 sisällys 3

4 ENNÄTYKSELLINEN VUOSI 2004 Oulun Satamassa tehtiin vuonna 2004 kaikkien aikojen liikenneennätys. Kokonaisliikenne oli 2,7 miljoonaa tonnia. Metsäteollisuuden hyvä markkinatilanne sai viennin nousuun, joka osaltaan merkitsi myös Oulun Sataman liikenteelle reilun seitsemän prosentin kasvua edellisvuodesta. Paperin vienti kasvoi 26 prosenttia ja konttiliikenne peräti 31 prosenttia. Panostimme syyskaudella yhdessä Herman Andersson Oy:n kanssa konttien tuontiliikenteen markkinointiin. Tuontiliikenteen kehitys olikin myönteinen ja tuontikonttien määrä lisääntyi 37 prosenttia. Sataman investoinnit suuntautuivat pääosin toimintaympäristön kehittämiseen. Oritkarin päälaiturin jatkeen eroosiolaatta valmistui, ja Vihreäsaaren öljysatamaan rakennettiin uusi, erillinen runkoputki rikittömälle liikennepolttoaineelle. Lisäksi satamajäänmurtaja-hinaaja Tuuralle tehtiin viisivuotistelakointi, jonka yhteydessä sen navigointija tietoliikennetekniikkaa uusittiin. Kansainvälisten turvallisuusmääräysten eli ISPS-säännöstön vaatimusten mukaan Oulun Sataman neljälle satamarakenteelle tehtiin turva-arvio. Kunkin turva-arvion pohjalta laadittiin turvasuunnitelma, jonka Merenkulkulaitos on auditoinut. Siihen liittyen Oritkarin satamaan rakennettiin uusi portti sekä kulunvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmä. Oulun Satama sai ensimmäisenä Perämeren alueen satamista ympäristöluvan. Lupa on osa laatu- ja ympäristöjärjestelmässämme kuvattua toimintapolitiikkaa, joka perustuu kestävän kehityksen periaatteille. Lähitulevaisuuden haasteet kohdistuvat pääsatamamme Oritkarin kehittämiseen. Stora Enson kuljetusjärjestelmä muuttuu kesällä 2006 ja liikenteeseen on tulossa kolme uutta alusta. Loppukesästä 2004 aloitettu Oulun Sataman yleissuunnitelma valmistuu maaliskuussa Siinä osoitetaan Oulun Sataman kehittämisen suunta ja otetaan kantaa myös Vihreäsaaren satamakäytön jatkumiseen. Kiitokset henkilökunnallemme sekä sataman toimijoille työstä, jolla kasvua luodaan vuoden jokaisena päivänä. Se on pohjana Oulun Sataman suotuisalle kehitykselle jatkossakin. Kari Himanen, satamajohtaja, Port Director 4 satamajohtajan katsaus

5 RECORDED YEAR 2004 The all-time record for traffic was broken in the Port of Oulu in The total traffic was as much as 2.7 million tonnes. The good economic situation in the forest industry market turned exports into an upward trend, which also had an impact on the over seven percent increase in traffic in the Port of Oulu compared to the previous year. Export of paper increased 26 percent and container transport as much as 31 percent. Together with Herman Andersson Oy, we invested in the marketing of container imports in the autumn. The development of imports was indeed positive, and the number of imported containers increased 37 percent. The investments in the port mainly focused on the development of the operating environment. The anti-erosion layer of the extension of the main quay in Oritkari was completed and a new separate trunk pipeline for sulphur-free fuel was built along the Vihreäsaari harbour. In addition, five-year maintenance was carried out on the port s icebreaker-tugboat, Tuura, and its navigation and information technology was modernised. Security assessment was conducted for four port structures of the Port of Oulu in compliance with the requirements of the international port security regulations (ISPS). A security plan was made on the basis of each security assessment and the plans were audited by the Finnish Maritime Administration. As a result of the assessment, a new gate with access control and camera monitoring systems were built for the Oritkari harbour. The Port of Oulu was the first port in the Gulf of Bothnia area to be granted an environmental permit. The permit is a part of an operational policy based on the principles of sustainable development described in our environmental and quality management system. The challenges in the near future will be related to the development of our main harbour, the Oritkari harbour. The transportation system of Stora Enso will change in summer 2006, and three new vessels will begin operations. The general plan of the Port of Oulu, started at the end of summer 2004, will be completed in March The plan will indicate the direction of the development activities for the Port of Oulu and it will also comment on continuing the use of the Vihreäsaari harbour. I wish to thank our personnel and the operators of the Port for their excellent work that creates growth every day. This will be the basis for positive development of the Port of Oulu in the future as well. OULUN SATAMA NUMEROIN BY NUMBERS liikevaihto / turnover 4,39 M liikevoitto / operating margin 28,9 % investoinnit / investments 1,5 M tuloutus Oulun kaupungille / payment to city of Oulu 0,5 M tuonti / import 1,66 mill.t vienti / export 1,02 mill.t satamassa käyneet alukset / vessel calls 540 port director`s review 5

6 LIIKENNEMÄÄRÄT EDELLEEN ENNÄTYSTAHDISSA Oulun Sataman kokonaisliikennemäärä vuonna 2004 oli 2,7 miljoonaa tonnia eli 7,1 prosenttia enemmän kuin vuonna Määrä on Oulun Sataman kaikkien aikojen ennätys. Vuosi 2004 oli kolmas perättäinen vuosi, jolloin liikennemäärä oli edellistä vuotta suurempi. Tuonnin osuus kokonaisliikennemäärästä oli 62 prosenttia ja viennin 38 prosenttia. Vilkkain satama niin laiva- kuin liikennemäärien osalta oli Oritkari. Kotimaan tuonti oli tonnia, joka muodostui nestemäisistä polttoaineista ja sementistä. Ulkomaan tuonnissa suurin tavaralaji oli karbonaatti, jota tuotiin yli tonnia ja jonka määrä kasvoi liki 17 prosenttia edellisestä vuodesta. Muita tärkeitä ulkomaan tuontiartikkeleita olivat nestemäinen polttoaine tonnia, selluloosa tonnia, sahaamaton puutavara tonnia, suola tonnia ja nestemäinen kemikaalio tonnia. Ulkomaan tuontimäärä oli yhteensä tonnia. Ulkomaan vienti oli yhteensä tonnia. Eniten Oulun Satamasta vietiin paperia, tonnia eli noin 26 prosenttia enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Selluloosan vienti väheni 28 prosenttia. Muita tärkeitä vientitavaroita olivat nestemäinen kemikaalio, muu irtotavara ja muu tavara. Oulun Sataman konttiliikenne kasvoi peräti 31 prosenttia TEU-määrän ollessa Tuontikonttien määrä kasvoi liki 37 prosenttia ja vientikonttien noin 28 prosenttia. TOIMINTOJEN VOIMAKAS KEHITTÄMINEN JATKUU Oulun Sataman investointeja vuonna 2004 olivat Oritkarin päälaiturin eroosiolaatan rakentaminen joulukuussa 2003 käyttöönotetulla päälaiturin jatkeella, rikittömän liikennepolttoaineen runkoputken asentaminen ja käyttöönotto Vihreäsaaren satamassa, laskutus- ja toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen sekä satamajäänmurtaja Tuuran telakointi. Investointien määrä oli yhteensä noin 1,5 M. RIKITTÖMÄLLE LIIKENNEPOLTTOAINEELLE LINJA Oulun Satamassa elettiin historiallisia hetkiä, kun ms Kihusta purettiin rikitöntä liikennepolttoainetta uutta, nimenomaan tätä tuotetta varten rakennettua linjaa pitkin Vihreäsaaressa. Vuoden 2005 alusta voimaan tuleva EU:n direktiivi velvoittaa satamat ylläpitämään öljysatamissaan erillisiä purkauslinjoja rikittömälle liikennepolttoaineelle, koska rikitön polttoaine ei saa sekoittua muiden polttoaineiden kanssa. TRAFFIC CONTINUES TO BREAK RECORDS The total amount of goods that passed through the Port of Oulu in 2004 was 2.7 million tonnes, which is 7.1 percent higher than in This is the all-time record of the Port of Oulu. Year 2004 was the third consecutive year during which the amount of traffic increased over the previous year. Imports accounted for 62 percent of the total amount and exports 38 percent. The busiest harbour in terms of the number of ships and amount of goods transported was the Oritkari harbour. STRONG DEVELOPMENT OF OPERATIONS WILL CONTINUE The investments made by the Port of Oulu in 2004 were the building of the anti-erosion layer of the extension for the main quay, commissioned in December 2003, the building and commissioning of the trunk pipeline for sulphur-free fuel in the Vihreäsaari harbour, modernisation of the invoicing and port data system and maintenance of the port icebreaker Tuura. The investments were worth about 1.5 million. 6 liikenne

7 TUURA TELAKOINTIMATKALLA Satamajäänmurtaja-hinaaja Tuura kävi läpi viiden vuoden välein suoritettavan telakoinnin Naantalissa. Telakoinnin yhteydessä Tuuran septitankki uusittiin ja komentosillalle hankittiin uusinta uutta olevat navigointilaitteet sekä muuta tekniikkaa. Toukokuinen telakointimatka kesti kaikkiaan kaksi viikkoa. Matkan jälkeen Tuuraan asennettiin tiedonkulun parantamiseksi uutta navigointi ja tietoliikennetekniikkaa. KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖÖN ACCESS CONTROL SYSTEM IMPLEMENTED A new gate and road structure with camera monitoring and access control systems were built at the Oritkari harbour. The system is aimed at meeting the requirements of the International Ship and Port Facility Security code (ISPS) of the International Maritime Organisation. The objective of the regulations is to improve the security of maritime operations in ports and aboard vessels. A NEW PORT DATA SYSTEM A new Port Data System (PDS) was introduced in the Port of Oulu in June The system is particularly designed for the operations, invoicing and customer management and reporting system of ports. The members of the PDS project were the Merenkulun opetuksen ja tutkimuksen säätiö (Foundation for Maritime Training and Research), Merenkulun koulutuskeskus (Maritime Training Centre) and the ports of Kotka, Rauma, Pori and Uusikaupunki. The objective of the PDS operation management system is to improve the management of operations, to harmonise and eliminate interfaces in information systems and to improve the communication of information. In addition, the system can be used to develop the communication of information between the port and its cooperation partners. The main idea is to get the most out of the information that has been entered into the system. The advantages over the previous system are the decreasing need for the manual processing of information, automation of invoicing and reporting, and the implementation of new operation management properties. Oritkarin satamaan rakennettiin uudet portti- ja tierakenteet kamera- ja kulunvalvontalaitteineen. Niillä vastataan kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n antamiin uusiin satamien kansainvälisiin turvallisuusmääräyksiin eli ISPS-säännöstöön. Määräysten tarkoituksena on lisätä merenkulun turvallisuutta satamissa ja aluksilla. UUSI TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Oulun Satamassa otettiin vuoden 2004 kesäkuussa käyttöön PDS (Port Data System) -toiminnanohjausjärjestelmä. Tietojärjestelmä on suunniteltu nimenomaan satamien tuotannonohjaus-, laskutus-, asiakkaiden hallintaja raportointijärjestelmäksi. PDS-järjestelmäprojektissa ovat olleet mukana Merenkulun opetuksen ja tutkimuksen säätiö, Merenkulun koulutuskeskus sekä Kotkan, Rauman, Porin ja Uudenkaupungin satamat. PDS-toiminnanohjausjärjestelmällä tehostetaan toiminnan ohjausta, yhtenäistetään ja poistetaan tietojärjestelmien rajapintoja sekä parannetaan tiedonkulkua. Lisäksi järjestelmällä voidaan kehittää tiedon kulkua sataman ja yhteistyökumppaneiden välillä. Keskeisenä ajatuksena on käyttää kerran järjestelmään viety tieto loppuun saakka. Etuna aikaisempaan järjestelmään on manuaalisen käsittelyn vähentyminen, laskutuksen ja raportoinnin automatisoituminen sekä uusien tuotannonohjausominaisuuksien käyttöönotto. Ohjelma asennettiin työpisteisiin heti vapun jälkeen, ja koulutus tapahtui sataman tiloissa asennuksen jälkeisinä kolmena päivänä. Toukokuun aikana uusi järjestelmä räätälöitiin Oulun Sataman tarpeisiin. Järjestelmään syötettiin asiakastiedot, taksat, työvuorot, kalustot, edellisen vuoden liikennetilastot sekä taustatietoja työvuoroihin liittyen. Toinen kahden päivän koulutusjakso oli toukokuun lopussa, jolloin keskityttiin erityisesti työvuorojen suunnitteluun ja työtehtävien merkitsemiseen järjestelmässä. Toiminnanohjausjärjestelmä otettiin tuotantoon kesäkuun alusta. toiminta 7

8 OSAAMISEN HALLINNALLE OHJELMA Oulun kaupunki, Oulun Satama mukaan lukien, otti käyttöön Fit Team Skills -osaamisenhallintaohjelman. Satamassa käynnistettiin ohjelman käyttöönoton tiimoilta elokuussa projekti, jonka tarkoituksena oli kartoittaa keskeiset osaamiset tehtävittäin sataman strategian tavoitteiden toteuttamiseksi. Projektiin osallistuivat osastojen esimiehet ja projektin vastuuhenkilöiksi nimetyt henkilöt. Projektin aikana jokaiselle tehtävänimikkeelle laadittiin osaamispuut, ja sataman johto määritteli kunkin osaamisen tavoitetason. Sen jälkeen jokainen sataman henkilökuntaan kuuluva arvioi henkilökohtaisesti oman osaamisensa. Ennen itsearviointia henkilökunta osallistui keskusviraston järjestämään FTS-käyttäjäkoulutukseen. NORTHLINK-HANKE Northlink-hankkeen tavoitteena on ollut kehittää Perämeren suomalaiset satamat ja Venäjän luoteisosat yhdistävän rautatieyhteyden kaupallista liikennöintiä ja palveluja. Hanke on saanut rahoituksen Interreg III A Karjala -ohjelmasta ajalle Hankkeessa ovat olleet mukana Oulun, Kemin, Raahen, Kokkolan ja Pietarsaaren satamat sekä VR Cargo ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Venäläisenä yhteistyökumppanina on ollut Lokakuun Rautateiden Petroskoin piiri. Projektia on hallinnoinut Oulun Satama. Mukana olleet tahot jatkavat omalla rahoituksellaan yhteistyötä siitä, mihin hanke vuoden vaihteessa päättyi. THE NORTHLINK PROJECT 1 JANUARY DECEMBER 2004 The aim of the Northlink project has been to develop commercial traffic and services related to the railway connection acting as a link between Finnish ports along the Bay of Bothnia and northwestern Russia. The project has received funding from the Interreg III A Karelia programme for the period between 1 January 2002 and 31 December The ports of Oulu, Kemi, Raahe, Kokkola and Pietarsaari as well as VR Cargo and the Council of Oulu region have participated in the project. The Petrozavodsk district of October Railways has taken part in the project as a Russian partner. The project has been managed by the Port of Oulu. The participating operators will continue co-operation from where the project ended at the turn of the year using their own resources. 8 toiminta

9 OULUN SATAMAN TOIMINTA-AJATUS Oulun Satama tuottaa elinkeinoelämälle kilpailukykyisiä satamapalveluja ja mahdollistaa merikuljetusten käytön kotimaan ja ulkomaan liikenteessä. Oulun Sataman visio Oulun Satama on Perämeren uusiutuva ja johtava metsäteollisuus- ja suuryksikkösatama. Oulun Sataman strategiset päämäärät 1. Oulun Satama kykenee vastaamaan muuttuvien kuljetusmarkkinoiden ja lainsäädännön vaatimuksiin 2. Pidetään nykyiset metsäteollisuus- ja suuryksikköliikenneasiakkaat ja pyritään saamaan uusia asiakkaita. 3. Vahvistetaan verkostoitumista 4. Oulun logistisen aseman vahvistaminen tarjoamalla korkeatasoisia satamapalveluja 5. Kehittää hallintomuotoa ja valmistautua muuttuviin markkinaolosuhteisiin OULUN SATAMAN ORGANISAATIO Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Liikelaitosten lautakunta 7 jäsentä Satamajohtaja Hallinto 1+2 henkeä Aluspalvelut 5 henkeä Nosturitoiminta 1+8 henkeä Jäänmurto- ja hinaustoiminta 1+4 henkeä Kunnossapito 1+4 henkeä toiminta 9

10 TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU Yhdistettyjen kuljetusten terminaalin tiedotustilaisuus Satamatalossa. Merenkulkulaitos suoritti ISPS:n mukaisen turva-arviokatselmuksen Oulussa järjestettiin Ice Day seminaari Tilaisuuteen osallistui yli 100 edustajaa 16 eri maasta. Tarkastuslautakunta vierailulla. Kostamuksen kaupunginjohtaja Jurinov vieraili Oulun Satamassa. Oulun Sataman työpaikkakokous Northlink-ryhmä osallistui 9.3. Kostamuksessa Karjalan tasavallan ja Oulun lääninhallituksen järjestämään logistiikkaseminaariin. Northlink-ryhmä neuvotteli Kostamuksessa Karjalan tasavallan hallituksen pääministeri Pavel Tsernovin, varatalousministeri Juri Shustovin ja Lokakuun Rautateiden Petroskoin piirin johtaja Andrei Kuzjmenkovin kanssa. Northlinkin ohjausryhmä vieraili 22. maaliskuuta Brysselissä, jossa se tapasi EU:n komission liikenne- ja energia-asioiden pääosaston lähimerenkulusta ja satamapolitiikasta vastaavat virkamiehet. Käytännön järjestelyt hoiti European North Lapland Oulu -toimisto. Laatu- ja ympäristöjärjestelmän sisäinen auditointi Satamalaskutuspäivät Helsingissä HUHTIKUU Satamaliiton satamapäivät TOUKOKUU ms Spica aloitti uutena aluksena konttiliikenteessä. Päälaiturin eroosiolaatta valmistui. Merenkulkulaitos hyväksyi Oulun Sataman ISPS:n mukaiset turvasuunnitelmat. Persan toimistoväen tapaaminen Pietarsaaressa KESÄKUU Oulun Sataman ympäristölupahakemuksen katselmus suoritettiin Uuden PDS-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto aloitettiin. Baltic Ports Organisationin yleiskokous Helsingissä HEINÄKUU ISPS-säännöstö astui voimaan 1.7. Turvasuunnitelmassa määritellyt turvatoimenpiteet otettiin käyttöön. ELOKUU Yhdistettyjen kuljetusten terminaalin vihkiäiset Logistics Oulu 2004 kokosi logistiikka-alan ammattilaiset kolmannen kerran Oritkarin satamaan Oulun poliisin edustajat vierailivat Oulun Satamassa SYYSKUU Oritkarin sataman portin yleissuunnitelma liikelaitosten lautakunnassa. Oulun Sataman uusi rikittömän liikennepolttoaineen linja käyttöön. Satamaliiton järjestämä satamien jätehuollon teemapäivä Helsingissä Oulun Sataman pitkäaikaisen taloussihteerin Liisa Laurialan yli 42 vuoden mittainen työhistoria päättyi vuosi 2004 lyhyesti

11 LOKAKUU Oulun Sataman työpaikkakokous Herman Andersson Oy:n ja Sataman toimistoväen yhteistyötilaisuus Satamatalossa Laatu- ja ympäristöjärjestelmien ulkoinen auditointi Kauppakamarin liikennevaliokunnan vierailu Perämeren satamien hallinnon tapaaminen järjestettiin Oulussa MARRASKUU Oulun Sataman työpaikkakokous ISPS-turvasuunnitelman auditointi Merenkulkulaitoksen toimesta Eläkeläisten joulukahvitilaisuus pidettiin Satamajäänmurtaja Tuuran, meklareiden, luotsien ja satamavalvojien yhteistyökokous Satamatalossa Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto myönsi Oulun Satamalle Oritkarin, Nuottasaaren, Vihreäsaaren ja Toppilan satamien toimintoja koskevan ympäristöluvan JOULUKUU Northlink-projektin päätöstilaisuus Northlink-hanke päättyi vuosi 2004 lyhyesti 11

12 TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT The Quality and Environment Certificates granted to the Port of Oulu in 2001 have brought a significant number of responsibilities to the Port. At the same time, they have also set certain guidelines for the development of operations. Waste management plays a key role in the development work. The certification requires us to implement quality and environmental policies that are in compliance with the set goals. According to the policies, the Port of Oulu is committed to the continual enhancement of the management of environmental issues and to follow the legislation and regulations of the authorities in the field. The personnel are aware of this policy and have adopted the principles of sustainable development in all levels of the organisation. ENVIRONMENTAL PERMIT FOR THE OPERATIONS OF THE PORT The Northern Finland Environmental Permit Authority granted an environmental permit for the operations of the Oritkari, Nuottasaari, Vihreäsaari and Toppila harbours of the Port of Oulu in November. The terms of the permit list general regulations for the prevention of pollution as well as regulations on emissions into water and air, noise, waste management and reuse, storing, disturbances and other exceptional situations, and what to do when terminating operations. In addition, there are separate regulations on monitoring and reporting. The permission also gives instructions for unexpected accidents. The permission is valid until further notice. SUUNTANA KESTÄVÄ KEHITYS Oulun Satamalle vuonna 2001 myönnetty laatu- ja ympäristösertifikaatti on tuonut mukanaan huomattavan paljon lisävelvoitteita sataman toimintaan. Samalla se on antanut myös tietyt raamit tulevien toimintojen kehittämiselle. Jätehuollolla on merkittävä osa tässä kehitystoiminnassa. Sertifiointi velvoittaa harjoittamaan asetettujen tavoitteiden mukaista laatuja ympäristöpolitiikkaa, jonka mukaan Oulun Satama on toiminnassaan sitoutunut ympäristöasioiden hoidon jatkuvaan parantamiseen sekä lainsäädännön ja viranomaismääräysten noudattamiseen. Henkilöstö on tietoinen toimintapolitiikasta ja on sisäistänyt kestävän kehityksen periaatteet kaikilla organisaation tasoilla. Jätehuoltosuunnitelmaan päivityksiä Oulun Sataman edellinen jätehuoltosuunnitelma oli vuodelta Suunnitelma laadittiin, koska sataman toimintojen kasvu ja monipuolistuminen edellyttivät jätehuollon kehittämistä. Lisäksi lainsäädäntö ja ympäristönäkökohdat asettivat sille omat velvoitteensa. Vaatimukset jätteiden lajittelun, kuljetuksen ja edelleen käsittelyn suhteen ovat kasvaneet edelleen. Vuoden 2004 tammikuun alusta tuli voimaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain ja asetuksen muutos. Muutoksilla toimeenpantiin aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa annettu direktiivi. Aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämiseksi satamassa tulee olla jätehuoltosuunnitelma. Se on uusittava tarpeen mukaan, mutta enintään kolmen vuoden välein. Sataman jätehuoltosuunnitelma uusittiin 2004 ja satama ilmoitettiin ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Sataman toiminnan painopisteen siirtyminen yhä enemmän Oritkarin satamaan tulee jatkossa vaikuttamaan myös jätehuollon suunnitteluun. YMPÄRISTÖLUPA SATAMIEN TOIMINNOILLE Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto myönsi marraskuussa Oulun Satamalle Oritkarin, Nuottasaaren, Vihreäsaaren ja Toppilan satamien toimintoja koskevan ympäristöluvan. Lupamääräyksissä on annettu yleiset määräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä määräykset vesiin ja ilmaan kohdistuvista päästöistä, melusta, jätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä, varastoinnista, häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilanteista. Lisäksi on erilliset tarkkailuja raportointimääräykset. Luvassa on annettu ohjaus ennakoimattomien vahinkojen varalle. Lupa myönnettiin toistaiseksi voimassa olevana. 12 laatu ja ympäistö

13 OULUN SATAMAN TURVASUUNNITELMA KÄYTÄNTÖÖN Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n (International Maritime Organisation) antamat uudet satamien kansainväliset turvallisuusmääräykset eli ISPS-säännöstö (ISPS, International Ship and Port Facility Security) astui voimaan Määräysten tarkoituksena on lisätä merenkulun turvallisuutta satamissa ja aluksilla. Turvallisuusmääräykset vaativat kulunvalvonnan tehostamista satamaalueella. Uudet järjestelyt parantavat myös satamien liikenne- ja työturvallisuutta. Niiden vaikutukset näkyvät laivoissa, satamissa ja kuljetusketjuissa. ISPS-säännöstöllä pyritään ehkäisemään terrorismia. Oulun Satamassa on laadittu ISPS-turvasuunnitelmat neljälle satamarakenteelle Oritkarille, Nuottasaarelle, Vihreäsaarelle ja Toppilalle. Turvasuunnitelmien pohjana on turva-arvio, joka laadittiin yhdessä viranomaisten (poliisi, tulli, rajavartiosto, palo- ja pelastuslaitos) sekä keskeisten sataman alueella toimijoiden mm. operaattori ja Stora Enso Oyj kanssa. Merenkulkulaitos, joka on Suomessa ISPS-turva-arvioita ja -suunnitelmia valvova viranomainen, on auditoinut Oulun Sataman turvasuunnitelman Turvasuunnitelmassa esitetään turvaorganisaatio ja -toimenpiteet eri turvatasoilla satamarakenteittain. Oulun Sataman turvapäällikkö on Päivi Vähänikkilä-Kuronen. Sakari Ukonmaanaho ja Kari Himanen ovat turvapäällikön varahenkilöt. Turvapäällikön edustajina 24 tuntia vuorokaudessa toimivat satamavalvojat. Turvasuunnitelman toteuttamiseen liittyy Oritkarin satamaan vuoden vaihteessa valmistunut portti kulunvalvontaja kamerajärjestelmineen. TÄRKEÄÄ PALAUTETTA ASIAKKAILTA Oulun Satama teki toiminnan osalta asiakaskyselyn keväällä Vastauksia saatiin noin 50 prosenttia lähetetyistä kyselyistä. Tuloksia verrattiin edelliseen, vuonna 2002 tehtyyn asiakaskyselyyn. Kyselyssä mitattiin muun muassa asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluiden laatuun ja nopeuteen sekä kaluston saatavuuteen tilaajan tarpeisiin soveltuvaksi ja kunnossapidon toimivuuteen. Huomattavaa parannusta vuoteen 2002 on tapahtunut palveluiden saatavuudessa ja palvelunopeudessa sekä halukkuudessa käyttää palvelujamme uudelleen. Palautteen saaminen on tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta, siksi Oulun Satama tulee mittaamaan asiakastyytyväisyyttä jatkossakin. THE SECURITY PLAN OF THE IMPLEMENTED The new international port security regulations, known as ISPS code (ISPS = International Ship and Port Facility Security) issued by IMO (International Maritime Organisation) came into force on 1 July The regulations are intended to increase maritime security in ports and aboard vessels. The security regulations called for more effective passage control in the port area. The security arrangements also improve traffic and work safety in the port. The impacts of the new security regulations are in evidence in vessels, harbours and transport chains. In addition, the objective of the ISPS code is to prevent terrorism. An ISPS security plan has been made for four port structures of the Port of Oulu: Oritkari, Nuottasaari, Vihreäsaari and Toppila. The security plan is based on a security assessment conducted together with the authorities (Police, Customs, the Frontier Guard, fire and rescue services) and the central operators in the port area (e.g. Operator and Stora Enso Plc.) in compliance with the requirements of the international port security regulations (ISPS). The Finnish Maritime Administration is the authority that audits the ISPS security assessments and plans in Finland, and it audited the security plan of the Port of Oulu on 11 November The security plan presents the organisation in terms of security and measures in different security levels for each port structure. Administrative Manager Päivi Vähänikkilä- Kuronen is responsible for security issues in the Port of Oulu. Her deputies are Mr. Sakari Ukonmaanaho and Mr. Kari Himanen. Harbour supervisors act as representatives of the Administrative Manager 24 hours per day. The gate with access control and camera monitoring, completed in the Oritkari harbour at the turn of the year, are part of the implementation of the safety plan. laatu ja ympäistö 13

14 PERSONNEL The Port of Oulu employed about 30 people, 26 of them permanent and 4 temporary at the end of Altogether 26 were paid a monthly salary and 4 were paid hourly wages. The personnel worked in the following tasks: administration 4, vessel services 5, crane services 9, icebreaking and towing services 6, maintenance 5 and the Northlink project 1. TRAINING A diverse range of training was organised for the personnel of the Port in Training was related to the maintaining of professional skills (finance, human resources, information technology, municipal administration and changes in legislation). Also included in the personnel training programme were security director training, occupational safety training, tendering procedures, quality training, health and safety at work (first-aid courses, occupational safety, first-aid extinguishing), ISPS training (steward training), FTS user training and PDS training. HENKILÖSTÖ Oulun Sataman palveluksessa oli vuoden 2004 lopussa 30 henkilöä, joista vakinaisia oli 26 ja määräaikaisia 4. Kuukausipalkkaisia oli 26 ja tuntipalkkaisia 4 henkilöä. Henkilökunta sijoittui työtehtävien mukaan seuraavasti: hallinto 4, aluspalvelut 5, nosturitoiminta 9, jäänmurto- ja hinaustoiminta 6, kunnossapito 5 ja Northlink-projekti 1. HENKILÖSTÖN RAKENNE Henkilöstön keski-ikä oli 47,7 vuotta. Henkilökunnasta oli naisia 10 prosenttia ja miehiä 90 prosenttia. SAIRAUS- JA TAPATURMAPOISSAOLOT Poissaolopäiviä oli 461 eli 14,41 päivää henkilöä kohden. Poissaoloprosentti oli 5,70. Vuoden 2004 aikana sattui 2 tapaturmaa. TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat viime vuonna ,64 euroa TYÖKYVYN YLLÄPITO Oulun Sataman vuoden 2004 tyky-ohjelmasta ovat toteutuneet keilavuoro, lentopallo ja osastopalaverit. Kehityskeskustelut jatkuvat. Henkilökunnalla on ollut mahdollisuus hankkia Oulun kaupungin liikuntasaleille kuntosalilippuja, jotka työnantaja on maksanut. Oulun Sataman henkilökunta on osallistunut Eloriehaan. Henkilökunta vietti pikkujoulun marraskuussa. KOULUTUS Sataman henkilöstö sai vuonna 2004 monipuolisesti koulutusta. Koulutus liittyi mm. ammattitaidon ylläpitämiseen, kuten talous-, henkilöstö-, tietotekniikka, kunnallishallinto- ja lainmuutoskoulutus. Turvapäällikkökoulutus, kilpailuttaminen, laatukoulutus, työsuojelukoulutus sisältäen ensiapukursseja, työturvallisuus- ja alkusammutuskoulutusta, ISPS-koulutus, FTS-käyttäjäkoulutus ja PDS-toiminnanohjausjärjestelmän koulutus olivat myös sataman henkilökunnan koulutusohjelmassa. 14 henkilöstö

15 LUOTTAMUSMIEHET Ari Moilanen, KTV ry, Oulun alueen satamanosturien luottamusmies Markku Lauriala, SMU ry, aluspalveluiden luottamusmies Seppo Hannula, SMU ry, jäänmurto- ja hinauspalveluiden luottamusmies Sointu Sandgrén, KVY ry, varapääluottamusmies JOHTORYHMÄ Johtoryhmään kuuluivat Kari Himanen, Sakari Ukonmaanaho, Pekka Pekkinen, Matti Raatikainen, Markku Lauriala, Ari Moilanen, Juhani Järvinen ja Päivi Vähänikkilä-Kuronen. Vuonna 2004 pidettiin 11 johtoryhmän kokousta. Kokouksissa toimi puheenjohtajana Kari Himanen ja sihteerinä Päivi Vähänikkilä-Kuronen. Työsuojelupäällikkö Päivi Vähänikkilä-Kuronen Työsuojeluvaltuutettu Seppo Karjalainen Työyhteisövaltuutettu Juhani Järvinen HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Oulun Sataman henkilöstötoimikunnassa olivat työnantajan edustajina Kari Himanen, Pekka Pekkinen ja Sakari Ukonmaanaho. Henkilökunnan edustajina toimivat Seppo Karjalainen, Ari Moilanen ja Kari Klemettilä. Työterveyslääkäri Tuomas Kopperoinen toimi henkilöstötoimikunnassa asiantuntijajäsenenä. Vuoden 2004 aikana pidettiin neljä kokousta, joissa puheenjohtajana toimi Kari Himanen ja sihteerinä Sointu Sandgrèn. LIIKELAITOSTEN LAUTAKUNTA Oulun Satama on hallinnollisesti liikelaitosten lautakunnan alainen kunnallinen liikelaitos. Vuosi 2004 oli liikelaitosten lautakunnan nelivuotisen toimikauden viimeinen ja sen aikana pidettiin 11 kokousta. LIIKELAITOSTEN LAUTAKUNTA 2004 VARSINAISET JÄSENET Mikko Viitanen, puheenjohtaja Aulis Hilmola, varapuheenjohtaja Kalevi Lämsä Matti Still Sisko Sammallahti Anneli Pekkarinen Lea Salokannel VARAJÄSENET Maila Kallinen Jarno Kilpinen Hannu Hämäläinen Anneli Nieminen Jaana Tervaskanto Juhani Kettunen Mervi Lepojärvi KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA Reijo Sallinen Jouko Arranto henkilöstö 15

16 OULUN SATAMAN NOSTURITOIMINTA - TAKANA HÄIKÄISEVÄ HISTORIA,EDESSÄ LOISTAVA TULEVAISUUS Oulun Sataman nosturitoiminta alkoi vuonna 1938, kun Toppilan satamaan hankittiin nivelpuominosturit. Nostureiden hankintavaiheessa oli kovaa keskustelua nostureiden koosta. Ahtaajat olisivat halunneet kaksi kolmen tonnin nosturia, koska nostureiden pelättiin vievän työpaikkoja ja mitä suurempi nosturi, sitä enemmän se koettiin uhkana. Lopulta Toppilaan tulivat kolmen ja viiden tonnin nosturit. Laivaliikenteen kasvaessa ja laivakokojen suurentuessa Toppilan laiturille hankittiin vuonna 1952 kuuden tonnin nosturi. Nosturi tulikin tarpeeseen, sillä Oulussa toimi neljä ahtausliikettä. Parhaimmillaan oli 12 nosturityötilausta laivoille, vaikka nostureita oli vain kolme. Tuohon aikaan satama toimi vain yhdessä vuorossa ja oli talvella kolme kuukautta kiinni. KOULUTUS KOTKASTA Kun nosturitoiminta alkoi Oulussa, ei nosturinkuljettajilta vaadittu vielä nosturikorttia. Nosturinkuljettajaksi pätevöityi harjoittelun kautta. Ensimmäiset Oulun Sataman nosturinkuljettajat kouluttautuivat Kotkassa. Varsinainen nosturikorttikoulutus vaadittiin vuonna Tuolloin kaikki nosturinkuljettajat joutuivat suorittamaan nosturikortin. Vuonna 1963 Toppilaan hankittiin kahdeksan tonnin nosturi. Se oli jo tämänkin päivän vaatimukset täyttävä nosturi. Nuottasaaressa oli Oulu yhtiön hankkima 1950-luvulla valmistettu viiden tonnin nosturi. Se siirtyi Oulun Sataman omistukseen vuonna 1978 ja on edelleen käytössä. Kuuden ja kahdeksan tonnin nosturit siirrettiin Toppilasta Vihreäsaareen valmistuneelle bulk-laiturille vuonna Myöhemmin vuonna 1991 kahdeksan tonnin nosturi siirrettiin Nuottasaaren laiturille. Nosturin käytöt modernisoitiin vuonna nosturien historiaa

17 KONTTILIIKENTEEN PALVELIJAT Konttiliikenteen yleistyessä Oulun Satama hankki Oritkarin päälaiturille Hampurista Eurokai-konttiterminaalista 50 tonnin nivelpuominosturin vuonna Varustuksena nosturilla on koukku ja kontinkäsittelylaite. Tämä nosturihankinta mahdollisti täysipainoisen konttiliikenteen aloittamisen Oulussa. Yhdellä nosturilla toimiminen on kuitenkin aina riski toimintahäiriöiden takia, linjalaivojen aikataulut eivät nimittäin salli viivästyksiä. Tämän johdosta sekä kapasiteetin varmistamiseksi päätettiin hankkia konttipukkinosturi. Se otettiin käyttöön vuonna 2003 Oritkarin päälaiturilla. Nosturi on ensimmäinen erityisesti konttien käsittelyyn suunniteltu nosturi Perämeren satamissa. Nosturilla on suuri ulottuvuus, joka mahdollistaa Panamax-tyypin alusten käsittelyn. Ulottuvuus on osoittautunut hyödylliseksi vaikeiden jääolosuhteiden aikana. Konttinostureiden käyttöönotto on mahdollistanut Oulun Sataman konttifeederyhteydet. Tällä hetkellä Oulussa käy kaksi kertaa viikossa konttilaiva, joka ajaa Hampuriin ja Bremerhaveniin. SERVANTS OF CONTAINER TRANSPORT When container transport became more popular, the Port of Oulu purchased a 50- tonne slewing crane from the Eurokai container terminal in Hamburg for the Oritkari main quay in The crane is equipped with a hook and container-handling device. This made it possible to launch full-scale container transport in Oulu. However, operating with one crane is always a risk in case of disturbances, as ships schedules do not permit delays. Because of this and in order to provide back-up capacity, the decision was made to purchase a ship-to-shore container crane. It was commissioned in the main quay of Oritkari harbour in The crane is the first crane in the ports of the Gulf of Bothnia designed especially for handling containers. The crane has a long reach, which allows for the loading and unloading of Panamax type vessels. The long reach proved to be useful during difficult ice conditions. The use of container cranes enables the container feeder connections of the Port of Oulu. At the moment, a container carrier sailing to Hamburg and Bremerhaven visits Oulu twice a week. nosturien historiaa 17

18 0,50 0,25 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 KOTIMAAN TUONTI (milj. tonnia) ULKOMAAN VIENTI (milj. tonnia) TALOUS Liikevaihto Oulun Sataman liikevaihto oli 4,392 milj. euroa, mikä on 0,228 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Tavara-, alus-, kiinnitys- ja irrotusmaksut olivat edellisvuotta suuremmat. Nosturimaksut ja jäänmurtajan tulot olivat pienemmät kuin edellisenä vuonna. Oulun Sataman liikennemäärä kasvoi 7 prosenttia, alusmäärä oli suurempi ja keskimääräinen lastikoko oli suurempi kuin vuonna Liikennemäärä oli 2,674 milj. tonnia, alusmäärä oli 540 ja konttimäärä TEU:ta. Varasto- ja aluevuokrat olivat 0,41 milj. euroa ja liiketoiminnan muita tuloja oli 0,20 milj. euroa sisältäen Northlink-projektin avustukset 0,09 milj. euroa. Tuet ja avustukset olivat 0,03 milj. euroa. Tuotot olivat yhteensä 5,038 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 2,565 milj. euroa. Suurin kuluerä olivat henkilöstökulut 1,498 milj. euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin 0,225 milj. euroa ja palvelujen ostoon 0,725 milj. euroa. Kuluissa ovat mukana myös Northlink-projektin kulut, jotka olivat yhteensä 0,08 milj. euroa. Projektin tuotot ja kulut eivät vaikuta Oulun Sataman tilikauden ylijäämään ULKOMAAN TUONTI (milj. tonnia) 1,25 1,00 0,75 0,50 0, Karbonaatti Nestem. polttoaine Sahaamaton puu Selluloosa Muu tavara ULKOMAAN TUONTI tonnia tonnia Karbonaatti Nestem. polttoaine Sahaamaton puu Selluloosa Muu tavara talous

19 Poistot Poistot on tehty poistosuunnitelman mukaisesti määrän ollessa 1,21 milj. euroa, ollen 0,07 milj. euroa edellisvuotta suuremmat. SATAMIEN LIIKENNE (milj. tonnia) tuonti vienti Liikeylijäämä oli 1,268 milj. euroa. Liikeylijäämä 1,00 0,80 0,60 1,00 0,80 0,60 Rahoitustuotot ja -kulut 0,40 0,40 Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,54 milj. euroa. Korkotuotot kaupungin yhdystileistä olivat 7 787,59 euroa, korkokulut ,63 euroa ja korvaus peruspääomasta euroa. Tilikauden ylijäämä 0,20 Oritkari 0,20 Nuottasaari Vihreäsaari Toppila Oritkari Nuottasaari Vihreäsaari Toppila Oulun Sataman tilikauden ylijäämä oli ,42 euroa. KONTTINOSTURIEN LIIKENNE (milj. tonnia) 1000 KÄYTTÖTUNNIT , , , , Nosturi 6 Nosturi 7 ULKOMAAN VIENTI KOTIMAAN TUONTI Paperi Selluloosa Nestem. kemik Muu tavara Sylvablend Paperi Selluloosa Nestem. kemik Muu tavara Sylvablend Nestem. polttoaine Muu ja irtotavara Nestem. polttoaine Muu ja irtotavara tonnia tonnia tonnia tonnia talous 19

20 TULOSLASKELMA yksikkö=euro LIIKEVAIHTO , ,02 Varasto- ja aluevuokrat , ,33 Liiketoiminnan muut tuotot , ,97 Tuet ja avustukset kunnalta , ,36 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,39 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Palvelujen ostot , , , ,16 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,51 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,08 Muut henkilösivukulut , , , ,05 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,19 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut , ,72 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-alijäämä) , ,56 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 7 787, ,32 Muut rahoitustuotot 86,16 4,89 Kunnalle maksetut korkokulut , ,17 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut 0, ,88 0, ,96 YLIJÄÄMÄ (alijäämä) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,60 YLIJÄÄMÄ (alijäämä) ENNEN VARAUKSIA , ,60 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,72 Vapaaehtoisten varausten lis (-) tai väh (-) , ,12 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) , ,00 20 tuloslaskelma

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Oulun Satama Valtuustokoulutus Kari Himanen

Oulun Satama Valtuustokoulutus Kari Himanen Oulun Satama 2013 Valtuustokoulutus Kari Himanen www.ouluport.com Visio Oulun Satama on pohjoisen Euroopan johtava satama www.ouluport.com Palvelut Hallinto Talous Henkilöstö Aluspalvelut 24/7 Nosturipalvelut

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistietoja Suomen satamista ja niiden liikenteestä Suomen satamien ulkomaanliikenne v. 2013

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot