PÄMI - Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittämishanke TOIMINTAKERTOMUS 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄMI - Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittämishanke TOIMINTAKERTOMUS 2008"

Transkriptio

1 PÄMI - Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittämishanke TOIMINTAKERTOMUS 2008

2 2 SISÄLLYS 1. Hankkeen lähtökohta Koko hanke Johtaminen ja koordinointi Kehittämistyö Vaikuttamistyö Arviointi Tampereen osahanke Johtaminen ja koordinointi Kehittämistyö Vaikuttamistyö Arviointi Lahden osahanke Johtaminen ja koordinointi Kehittämistyö Vaikuttamistyö Arviointi Haminan seudun osahanke Johtaminen ja koordinointi Kehittämistyö Vaikuttamistyö Arviointi...14 LIITTEET 1-8

3 3 1. Hankkeen lähtökohta Päihde- ja mielenterveysongelmat kasaantuvat yhä useammin samoille henkilöille ja heidän määränsä on jatkuvassa nousussa. Vuoden 2003 päihdetapauslaskennassa kysyttiin ensimmäistä kertaa mielenterveyshäiriöistä. Tuolloin selvisi, että 37 prosentilla oli joku mielenterveydenhäiriö. Syksyllä 2007 toteutetun päihdetapauslaskennan mukaan mielenterveyshäiriö on jo joka toisella: naisista vähän useammalla, miehistä hiukan harvemmalla. Tutkimusnäytöt puoltavat samanaikaisesti toteutettavaa päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoa ja kuntoutusta. Silti näitä ongelmia hoidetaan ja kuntoutusta toteutetaan edelleen pääasiallisesti toisista erillään. Sosiaali- ja terveysministeriö, Stakes ja Kuntaliitto järjestivät Mielenterveys- ja päihdetyön valtakunnallisen seminaarin Helsingissä syyskuussa Seminaarissa Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusta käsitellyt työryhmä totesi yksimielisesti, että mielenterveystyön ammattilaisilla ei ole riittävää osaamista päihdetyöhön ja toisinpäin. Päihde- ja mielenterveystyön opetusta on lisättävä niin perus- kuin täydennyskoulutukseenkin. Samaan havaintoon on päädytty Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa. Sininauhaliiton, Mielenterveyden keskusliiton (MTKL) ja näiden jäsenjärjestöjen Rahaautomaattiyhdistyksen tuella vuosina toteuttama yhteinen Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittämishanke (PÄMI) on osaltaan vastaamassa yllä kuvattuihin päihde- ja mielenterveystyön tarpeisiin. Hanke kehittää samanaikasesti toteutettavaa avokuntoutusta päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä järjestää ja tuottaa ammattilaisille, vertaisille ja vapaaehtoisille suunnattua alan koulutusta. Hanke tekee myös näkyväksi päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kuntoutuksen erityistarpeita ja kehittämisen kohteita. Luvussa kaksi on esitelty koko hankkeen toimintaa kuluneelta vuodelta. Luvut kolme, neljä ja viisi käsittelevät yksityiskohtaisemmin Tampereen, Lahden ja Haminan seudun osahankkeitten toimintaa vuodelta Koko hanke Vuosi 2008 oli PÄMI-hankkeen toinen toimintavuosi. Edellisenä vuotena käynnistyneiden Tampereen osahankkeen ja koordinaation osalta toiminta jatkui aktiivisesti koko toimintavuoden. Lahden ja Haminan seudun osahankkeet käynnistyivät maalis-huhtikuussa 2008 ja siitä lähtien koko hanke toimi täysimääräisesti. Kaikki ydintoimijat tekivät tiiviisti yhteistyötä jokaisella hankepaikkakunnalla. Joulukuun 18. päivä RAY julkaisi seuraavan vuoden avustusesitykset. PÄMI-hankkeelle esitettiin huomattavasti pienempää avustusta kuin aiemmin tiedossa ollut optio oli ollut. Rahoituksen epävarmuuden ja tilanteen selvittämisen vuoksi seisautettiin osahankkeista viimeisenä työnsä aloittaneen Haminan seudun osahanke. Tilanteen selvittely jatkui vuodenvaihteen yli Johtaminen ja koordinointi Hankkeen organisaatio koostuu johtoryhmästä, osahankkeiden ohjausryhmistä, hanketiimistä sekä kullakin osahankepaikkakunnalla työskentelevistä hanketyöpareista. Nämä kaikki työryhmät

4 4 kokoontuivat kuluneen vuoden aikana suunnitellusti. Hankkeen asiakirjoja päivitettiin ja johtoryhmän sekä ohjausryhmien kokouksista laadittiin kokousmuistiot. Johtoryhmän kokoonpano on liitteessä 1 ja osahankkeiden ohjausryhmien kokoonpanot liitteessä 2. Johtoryhmä Johtoryhmä on pitänyt kaksi kokokusta keväällä ja yhden syksyllä jalkautuen osahankepaikkakunnille. Vuoden ensimmäinen kokous pidettiin Haminassa tammikuussa, toinen Tampereella toukokuussa ja kolmas lokakuussa Lahdessa. Lahdessa johtoryhmä ja hanketiimi tapasivat toisensa kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran. Ohjausryhmät Tampereen ohjausryhmä kokoontui sovitusti kaksi kertaa. Lahden ja Haminan seudun ohjausryhmiä koottiin ja ne pitivät ensimmäiset kokouksensa loppuvuodesta. Kaikkiin ohjausryhmiin saatiin kattava edustus paikallisia päihde- ja mielenterveystyön toimijoita. Hanketiimi Hanketiimin muodostavat osahankkeiden työntekijät ja projektia koordinoiva projektipäällikkö. Hanketiimissä oli toimintavuotena yhteensä seitsemän työntekijää. Hanketiimi kokoontui kuluvana vuotena yhteensä neljä kertaa kehittämis- ja strategiapäiville. Kirkkonummella pidetyillä päivillä hanketiimi tutustui toisiinsa ja projektipäällikkö sekä Tampereen osahankkeen työntekijät perehdyttivät uusia työntekijöitä. Helsingissä järjestetyn päivän aiheena oli mm. projektin arviointi ja siitä oli kouluttamassa Sininauhaliiton arviointipäällikkö Nina K. Hyttinen. Lahdessa pidetyillä päivillä hanketiimi tapasi johtoryhmän. Kehittämispäivillä kuultiin mm. kurssityöhän kehitettyjä alustuksia, joita jatkotyöstettiin yhdessä. Helsingissä pidettiin vuoden viimeinen kehittämispäivä Tällöin vaihdettiin kokemuksia kurssityöstä ja kuultiin alustus riippuvuudesta ja vaihemallista. Hanketyöparit Osahankkeiden työntekijät muodostavat kullakin osahankepaikkakunnalla työskentelevän hanketyöparin. Työparien fyysiset toimitilat muotoutuivat jokaisella hankepaikkakunnalla omansa näköisiksi. Tampereella työntekijät sukkuloivat Pirkanmaan Sininauhan Kaukajärven päiväkeskuksen ja Tampereen Taimin tilojen välillä. Lahdessa hanketyöparin yhteinen työhuone sijaitsi Lahden Miete ry:n tiloissa, mutta työntekijät toimivat myös Lahden Sininauha tiloissa. Haminan seudun osahankkeen MTKL:n työntekijällä oli työhuone Haminan A-klinikalla ja Haminan Sininauhan työntekijällä Sinikeitaalla. Työtä he tekivät molemmissa toimipaikoissa. Tulevaisuudessa kaikkien osahankkeiden työntekijät tulevat jatkossa järjestämään mm. kurssitoimintaa yhteistyökumppaneiden tiloissa. Tampereen ja Lahden osahankkeiden työparien työskentely eteni suunnitellusti toimintavuonna. Haminassa toisen työntekijän pitkähkö sairausloma heti hanketyön alussa ja edellisistä tehtävistä irrottautuminen viivästyttivät muutamalla kuukaudella työparin yhteistyön käynnistymistä. Hanketyöparit pitivät projektipäällikön kanssa säännöllisesti 1 2 viikon välein puhelinneuvotteluja kuvayhteydellä. Tämän lisäksi yhteisiä tapaamisia oli 1 2 kk:n välein. Projektipäällikkö piti kunkin hanketyöntekijän kanssa henkilökohtaiset kehityskeskustelut kesä-elokuun aikana.

5 Kehittämistyö Avokuntoutuksen kehittämistyö painottui kurssityön suunnitteluun ja toteutukseen kullakin osahankepaikkakunnalla. Kurssitoiminta Tampereen pilottikurssi päättyi alkuvuodesta ja siellä järjestettiin toinen kurssi syksyllä Lahdessa järjestettiin pilottikurssi loppuvuodesta. Haminan seudun pilottikurssin aloitusajankohta siirrettiin seuraavan vuoden alkuun, koska loppuvuodeksi suunniteltuun kurssin ei saatu määräaikaan mennessä riittävästi hakijoita. Hanketiimi työsti kurssien sisältöä osahankkeittain sekä yhteisillä kehittämispäivillä. Pidetyistä kursseista on koottu tiedot liitteeseen 3. Vertaisohjaajia koulutettiin kurssityöhön Mielenterveyden keskusliiton kanssa yhteistyössä. Jokaisella PÄMI-kurssilla toimi vertaisohjaaja ammattilaisten rinnalla. Kirjalliset tuotokset Kuntoutujan työkirjan ensimmäinen versio valmistui toukokuussa. Sitä muokattiin edelleen ja koekäytettiin. Ryhmä- ja päiväkeskustoiminta Kurssityön rinnalla pidettiin yksittäisiä alustuskertoja yhteistyökumppaneiden asiakkaille ja työntekijöille sekä kehitettiin ryhmätoimintaa kurssityön jatkoksi. Yksilöohjausta kokeiltiin osana kurssityötä Tampereella ja Lahdessa sekä erikseen toteutettuna Lahdessa (liitteet 3 ja 4). Avokuntoutuksen koulutus Kehittämistyö kohdentui vahvasti avokuntoutuksen sisältöihin. Hanketiimi muokkasi PÄMIhankkeen käyttöön tulevaa avokuntoutuksen koulutuspakettia mm. referoimalla kirjallisuutta sekä valmistamalla Power point -esityksiä kurssialustusten tueksi Vaikuttamistyö Hanke herätti mielenkiintoa kaikilla osahankepaikkakunnilla sekä valtakunnallisesti. Työntekijät kävivät kertomassa hankkeesta eri tilaisuuksissa ja heitä pyydettiin useampiin koulutuksiin luennoimaan aihealueesta. Ammattilaistiedon ja -kokemuksen rinnalle tuotiin kokemuspuheenvuoroja. Lisäksi pyrittiin vaikuttamaan siihen, että kokemus- ja vertaisasiantuntemusta alettaisiin systemaattisemmin hyödyntää kaikessa päihde- ja mielenterveystyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hankkeen tekemä keskeinen vaikuttamistyö on koottu liitteeseen 5. Tiedotus Hankkeelle avattiin suoraan omille internetsivustoille vievä osoite Sivusto on Sininauhaliiton internetsivustojen sisällä. Hanke-esite painettiin syyskuussa. Hankkeesta kirjoitettiin mm. Sininen Aalto ja Uusi Lahti lehdissä. Koulutus Lahden ja Haminan seudun osahankkeiden MTKL:n työntekijät osallistuivat keväällä 2008 MTKL:n laitoskuntoutuksena toteutettaman kuntoutuskurssin 2-jaksoon. Syksyllä 2008 Lahden MTKL:n työntekijä aloitti 2d-verkostokoulutuksen ja Lahden Sininauhan työntekijä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen. Pirkanmaan

6 6 Sininauhan työntekijä kouluttautui depressiokouluohjaajaksi. Haminan Sininauhan työntekijä suoritti päihdetyön tutkinnon. Projektipäällikkö suoritti Johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtääviä opintoja. Koulutuksiin osallistumisien lisäksi hanketyöntekijät kävivät kouluttamassa lukuisissa eri toimijoiden järjestämissä tilaisuuksissa, joista tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 5. PÄMI-hanke teki tiivistä yhteistyötä Järvenpään Seurakuntaopiston Työelämän kehittämispalvelut yksikön kanssa. Yhteistyön konkreettisena tuloksena käynnistyi syyskuussa Lahden 2dverkostokoulutus, johon saatiin kolmanneksi yhteistyökumppaniksi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Koulutuksen aloitti 22 mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaista. Liitteessä 6 on Lahden 2d-verkostokoulutuksen ohjelma. Samansisältöiset koulutukset tullaan järjestämään myöhemmin myös Tampereella ja Kotka- Haminan seudulla. Näiden koulutusten toteutukseen etsitään PÄMI-hankkeen ja Järvenpään Seurakuntaopiston rinnalle paikallisia yhteistyökumppaneita. Järvenpään Seurakuntaopistolla on pitkä kokemus vastaavien koulutusten järjestämisestä ja niistä on saatu osallistujilta erinomaista palautetta. Koulutukset lisäävät ja vahvistavat kullakin osahankepaikkakunnalla päihde- ja mielenterveystyön osaamista. Koulutusformaatti edistää mm. verkottumista, antaa konkreettisia työvälineitä ja tuottaa kehittämisideoita. Messut, tilaisuudet, yhteistyöryhmät ja verkostot Osahankkeet ja koordinaatio verkostoituivat aktiivisesti niin paikallisten kuin valtakunnallisten päihde- ja mielenterveystyön toimijoiden kanssa. Hanketiimi osallistui aktiivisesti Mieli 2009 työryhmän järjestämiin kuulemistilaisuuksiin. Hanke oli näytteilleasettajana Valtakunnallisilla Päihdepäivillä Kuopiossa ja järjesti Päihde- ja mielenterveystyö yhdessä vai erikseen asiakkaan parhaaksi? seminaariin kokemuspuhujan. Projektipäällikkö osallistui vuoden 2008 Mielenterveysmessujen suunnittelutyöryhmään. Hanke esittäytyi messuilla ja projektipäällikkö piti Päihteet ja mielenterveys seminaarissa alustuksen yhdessä Mielenterveyden keskusliiton vertaistyöntekijän kanssa Arviointi Hankeen sisäistä arviointia varten hanketiimi täytti itsearviointimateriaaleja, joita ovat projektipäiväkirja, kontaktipäiväkirja, kurssipäiväkirja, tavoitearviointilomake ja SWOT-analyysi. Ulkoista arviointia varten kerättiin kurssilaisilta alku- ja seurantakyselyt sekä kirjalliset kurssipalautteet. Pidetyistä koulutuksista pyydettiin kirjalliset palautteet. Näiden lisäksi koottiin arviointisuunnitelman mukaista muuta materiaalia (mm. kokousmuistiot). Hanke käynnisti Mielenterveyden keskusliiton Yhteinen ymmärrys ja avunanto mielenterveystyössä hankkeen kanssa neuvottelut kokemustutkijoiden osuudesta PÄMI-hankkeen arvioinnissa. Tarkoituksena on, että kokemustutkijat kartoittavat PÄMI-kuntoutukseen osallistuneiden kuntoutujien elämänpolkuja ja heidän saamiaan mielenterveys- ja päihdepalveluita.

7 7 3. Tampereen osahanke 3.1. Johtaminen ja koordinointi Johtoryhmä Johtoryhmään kuuluvat Pirkanmaan Sininauhan ja Mielenterveyden keskusliiton Turun aluekeskuksen PÄMI-hankkeen työntekijöiden esimiehet (liite 1). Pirkanmaan Sininauhan toiminnanjohtaja vaihtui ja 1.8. lähtien toimessa ja siten myös hankkeen johtoryhmän jäsenenä toimii Juha Kallio. Projektipäällikkö toimii johtoryhmän valtuuttamana hankkeen operatiivisena ja sisällöllisenä esimiehenä. Ohjausryhmä Tampereen ohjausryhmän vuoden 2008 kokoukset pidettiin Alma-projektin tiloissa ja 3.9. Sopimusvuoren tiloissa. Ohjausryhmän jäseninä on ammattilaisia päihde- ja mielenterveystyön laitoshoidosta, kuntoutuksesta ja avokuntoutuksesta (liite 2). Lisäksi yksi jäsen edustaa kokemusasiantuntemusta. Ohjausryhmän kokoontuminen vuorotellen jäsenten toimipaikoilla edistää osaltaan verkostoitumista ja mahdollistaa paikallisen tieto-taidon vaihtamisen. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin pilottikurssin kokemuksia ja ohjausryhmän jäsenet antoivat hyviä ehdotuksia kehittämistyöhön. Vuoden lopussa ohjausryhmä täydentyi psykiatrisen kotisairaanhoidon työntekijällä. Hanketiimi Lahden ja Haminan seudun osahankkeiden käynnistymisen myötä hanketiimi tuli täyteen kokoonsa. Uusi hanketiimi kokoontui ensimmäisen kerran kehittämispäivillä Kirkkonummella Leirikeskus Hilassa. Kehittämispäivillä tutustuimme toisiimme ja perehdytimme uusia työntekijöitä projektin käytäntöihin. Kävimme läpi pilottikurssin kokemuksia. Toinen hanketiimin tapaaminen oli Helsingissä. Yhtenä teemana oli projektin arviointi, kouluttajana Sininauhaliiton arviointipäällikkö Nina K. Hyttinen. Kolmannet kehittämispäivät pidettiin Lahdessa Mukana oli myös johtoryhmä. Aiheen oli mm. PÄMI-kuntoutujan polku, hengellisyys ja muut sisällöt kursseilla. Vuoden viimeinen kehittämispäivä pidettiin Sininauhaliiton tiloissa Helsingissä Teemana oli riippuvuus. Hanketyöpari Hanketyöpari teki edelleen tiivistä yhteistyötä ja työ sujui hyvin. Työnohjaus oli tarpeellista työssä kehittymisen kannalta. Pidimme projektipäällikön kanssa säännöllisesti 1 2 kertaa viikossa puhelinneuvottelun kuvayhteydellä ja tapasimme Helsingissä sekä Tampereella , 12.3., ja 3.9. Kesäkuun tapaamisessa pidettiin projektipäällikön kanssa kehityskeskustelut Kehittämistyö Kurssitoiminta Edellisen vuoden lopulla käynnistynyt pilottikurssi päättyi helmikuussa. Osallistujia kurssilla oli kuusi. Kurssin seurantatapaaminen pidettiin toukokuussa. Toimintakertomuksen liitteeseen 7 on koottu kurssilaisten antamia suullisia ja kirjallisia palautteita. Loppuvuodesta toteutettiin toinen kurssi. Sen suunnittelussa hyödynnettiin pilottikurssilta saatuja kokemuksia ja se erosi selkeästi mm. kurssikertojen otsikoinnilta pilottikurssista. Tälle kurssille osallistujat tulivat pääasiassa Sopimusvuoren nuorten toimintayksiköistä. Kurssin aloitti yksitoista osallistujaa, mutta melko pian määrä vakiintui kuuteen.

8 8 Kirjalliset tuotokset Pilottikurssin pohjana käytimme MTKL:n kuntoutujan työkirjaa ja täydensimme sitä päihdeosuuksilla. Kurssin jälkeen materiaalia muokattiin ja toukokuussa valmistui ensimmäinen versio PÄMI-kuntoutujan työkirjasta. Tätä versiota kokeiltiin ja muokattiin edelleen toisella kurssilla sekä muiden hanketyöntekijöiden kanssa. Ryhmä- ja päiväkeskustoiminta Teimme jatkuvaa yhteistyötä Taimi ry:n ja päiväkeskus Witosen kanssa. Tampereen mielenterveysyhdistys Taimissa kokoontui kevään aikana kaikille avoin Miepä- ryhmä (mielenterveys-päihde), jota ohjasi pilottikurssin käynyt vertaisohjaaja. Rohkaisimme PÄMIkurssilaisia osallistumaan Miepä-ryhmään ja muihin Taimin ryhmiin. Ohjasimme kurssilaisia myös muihin ryhmiin ja palveluihin. Suunnittelimme omia draama- ja keskusteluryhmiä. Senni Rönkkö kouluttautui maalis-huhtikuussa Depressiokoulu-ohjaajaksi. Päiväkeskus Witosessa oli tarkoitus pitää hänen ohjaamanaan Depressiokoulu-ryhmä. Ryhmään ei kuitenkaan saatu tässä vaiheessa riittävästi osallistujia ja se jäi toteuttamatta. Witosessa ollaan kuitenkin myönteisiä kehittämistoiminnalle ja yhteistyötä jatketaan. Senni ohjasi syksyllä Taimi ry:ssa pidetyn Depressiokoulu-ryhmän nimellä Elämäniloa etsimässä. Avokuntoutuksen koulutus Muokkasimme MTKL:n TRIO-projektin tuottamaa materiaalia PÄMI-hankkeen käyttöön tulevaa koulutuspakettia varten. Jäsenjärjestöjen työntekijöiden koulutus ei ole ollut vielä ajankohtaista, mutta olemme suunnitelleet niitä keväälle Vaikuttamistyö Tiedotus Osallistuimme PÄMI-hankkeen esitteen tekoon ja se saatiin painosta Päihdepäiville. Hanke tiedotti toiminnastaan mm. Sininauhaliiton internetsivustoilla, joissa oli mm. juttu pilottikurssin kokemuksista. Hankkeen omat nettisivut löytyvät Sininauhaliiton internetsivustojen alta ja niihin hankittiin suora osoite Koulutus Senni Rönkkö osallistui Depressiokoulun ohjaajakoulutukseen. Olemme myötävaikuttaneet 2dverkostokoulutuksen järjestämistä yhteistyökumppaneille Lahteen ja Tampereelle. Osallistuimme Lahden 2d-verkostokoulutuksen kaikille avoimiin alku- ja väliseminaareihin ja Markku Lehto alusti aiheesta Kuntoutujasta kuntouttajaksi Vertaistyön seminaarissa Iideshovissa 9.5. Järjestimme vertaisohjaajakoulutuksen yhdessä MTKL:n kanssa Markku Lehto esitteli PÄMI-hanketta ja hankkeen vertaisohjaaja piti kokemuspuheenvuoron DIAK:n järjestämässä koulutuksessa Pieksämäellä. Markku Lehto luennoi MTKL:n vertaistutkijoiden koulutuksessa 1.4. ja Kokkolassa. Senni Rönkkö ja hankkeen vertaisohjaaja kouluttivat MTKL:n järjestämillä Itsehoidon kehittämispäivillä Helsingissä Hanketyöpari kävi kouluttamassa Kaupunkilähetyksen työntekijöiden tyky-päivässä teemalla Mielenterveys, päihteet ja hyvinvointi Tampereella

9 9 Messut, tilaisuudet, yhteistyöryhmät ja -verkostot Osallistuimme seuraaviin tapahtumiin: Mieli järjestötapaaminen 2.4. Tampereella, Pirkanmaan 2dg-yhteistyöryhmän kokous Tampereella, Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan seminaari Helsingissä (Markku Lehto), Valtakunnalliset Päihdepäivät Kuopiossa, Virtaa vertaistuen verkostoihin tilaisuus Tampereella, Mielenterveys- ja päihteet: yksi ihminen yksi hoito päätösseminaariin Tampereella ja Mielenterveysmessut Helsingissä Arviointi Täytimme tavoitearviointilomakkeen puolivuosittain, kirjasimme projektipäiväkirjaa kuukausittain sekä pidimme kontaktipäiväkirjaa ja kurssipäiväkirjaa. Kehittämispäivillä osallistuimme SWOTanalyysin tekoon. Ulkoista arviointia varten keräsimme kurssilaisilta alku- ja seurantakyselyt sekä kirjalliset kurssipalautteet.

10 10 4. Lahden osahanke Osahankkeen MTKL:n kuntoutussuunnittelija aloitti työt maaliskuussa ja Lahden Sininauhan projektityöntekijä huhtikuussa Johtaminen ja koordinointi Johtoryhmä PÄMI- hankkeen Lahden Sininauhan projektityöntekijän hallinnollinen esimies ja Mielenterveyden keskusliiton kuntoutussuunnittelijan hallinnollinen esimies kuuluvat johtoryhmään (liite 1). Johtoryhmä kokoontui säännöllisesti. Projektipäällikkö kuuluu johtoryhmään ja toimii johtoryhmän valtuuttamana hankkeen operatiivisena ja sisällöllisenä esimiehenä. Ohjausryhmä Lahden hanketyöntekijät Anne Salo ja Sanna Valkonen kävivät tapaamassa yhteistyökumppaneita ja esittelivät hanketta kevään ja syksyn aikana. Verkostoitumisen yhteydessä pyydettiin keskeisiä yhteistyökumppaneita ohjausryhmään Lahden osahankkeen tueksi (kokoonpano liitteessä 2). Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin Psykiatrian poliklinikan tiloissa. Hanketiimi Lahden hanketyöpari osallistui koko hankkeen yhteisille kehittämispäiville. Ensimmäiset pidettiin Kirkkonummen Hilassa. Toinen tapaaminen oli Helsingissä 16.6., jolloin mm. Sininauhaliiton arviointipäällikkö Nina K. Hyttinen koulutti hanketiimiä projektin arvioinnista. Kolmannet kehittämispäivät pidettiin Lahdessa ja viimeinen Helsingissä Hanketyöpari Hanketyöparin työskentely käynnistyi hyvin ja sujui mutkattomasti. Projektityöntekijän ja kuntoutussuunnittelijan ammatillinen osaaminen tukevat projektin tavoitteita. Hanketyöpari ja projektipäällikkö pitivät säännöllisesti puhelinneuvotteluja kuvayhteydellä sekä tapasivat Lahdessa 15.4., 18.6., 13.8., , ja Kesäkuun tapaamisessa käytiin kehityskeskustelut projektipäällikön kanssa Kehittämistyö Kurssitoiminta Lahden osahankkeen ensimmäinen PÄMI-kurssi suunniteltiin sisällöllisesti ja toteutettiin otsikolla Mahdollisuuksia muutokseen. Kurssin aloitusviikolla oli kaksi tutustumispäivää (3h/pvä) ja tämän jälkeen kurssilaiset kokoontuivat kerran viikossa 4 tunnin ajan klo Kurssipaikkana toimi Miete ry:n toimitila. Kurssilaisten antamat palautteet on koottu liitteeseen 8. Kurssin aloitti kahdeksan ihmistä, joista vakiintui lopulta kuuden henkilön vakituisesti käyvä ryhmä. Ryhmä toimi hyvin ja oli palautteiden mukaan sisällöllisesti onnistunut. Kurssille saatiin vertaisohjaaja ja hän osallistui sen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Kirjalliset tuotokset Lahden osahankkeen työntekijät tekivät PÄMI-hankkeen toiminnan tueksi monia kirjallisia tuotoksia. Miete ry:ssä ja Lahden klubitaloilla pidettyihin alustuksiin valmistettiin diaesitykset ja alustusrungot Mielenterveyden keskusliiton kuntoutuskurssialustusten ja Sininauhaliiton materiaalin pohjalta. Alustuksien arviointia varten tehtiin palautelomake ja kurssitoimintaa varten

11 11 kurssiesite sekä hakulomake. Materiaali kurssityöhön tuotettiin hyödyntäen MTKL:n kuntoutujan työkirjaa, Tampereen osahankkeen työstämää PÄMI-kuntoutujan työkirjan ensimmäistä versiota ja molempien järjestöjen muuta kirjallisuutta. Hankkeesta tehtiin tiedotteita paikallisille yhteistyökumppaneille ja tiedotusvälineille. PÄMIhankkeen esittelyä varten tehtiin diaesityksiä. Hankkeeseen liittyvän hengellisyys-teeman jatkotyöstämistä varten referoitiin hengellisyyteen liittyvää kirjallisuutta hankkeen käyttöön. Riippuvuusteeman ja tunne-elämän tarkastelua varten tuotettiin informatiivista materiaalia. Avokuntoutuksen koulutus Osahanke järjesti alustus- ja keskusteluryhmiä Miete ry:ssä ja Päijät-Hämeen Klubitalot ry:ssä. Aiheina olivat: Potilaasta kuntoutujaksi -johdatusta kuntoutusajatteluun, Kuntoutumisen prosessi, Riippuvuudet ihmisen elämässä ja Itsestä huolehtiminen - miten liikunta voi edistää kuntoutumista. Miete ry:ssä pidettiin myös Mielenterveyden keskusliiton vertaisohjaajan pitämä vertaisalustus. Miete ry:n päiväkeskustoiminta aktivoitui pilottikurssin ja keskusteluryhmien järjestämisen myötä. Yksilöohjaus Päihdesairaanhoitajan vastaanotto toimi projektityöntekijän toimesta Lahden Sininauhan tukiasuntojen asukkaille huhtikuusta 2008 alkaen kerran viikossa. Syyskuussa 2008 kuntoutussuunnittelija aloitti myös vastaanottopalvelun samalle kohderyhmälle. Projektityöntekijä ja kuntoutussuunnittelija kävivät Nousurinteen palvelukeskuksessa vuorotellen kerran viikossa. Mahdollisuuksia muutokseen kurssin osallistujilla oli myös mahdollisuus halutessaan saada yksilöohjausta. Kaksi kurssilaista käytti tätä mahdollisuutta kuntoutumisessaan hyväkseen. Yksilöohjauksista on tarkemmat tiedot liitteessä Vaikuttamistyö Tiedotus Tiedotusvälineille tehtiin lehdistötiedote liittyen PÄMI-hankkeeseen ja 2d-verkostokoulutuksen alkamiseen Lahdessa. Uusi Lahti paikallislehdessä oli syksyllä iso juttu hankkeen toiminnasta ja kurssista. Miete ry:n jäsenlehdessä oli tiedote PÄMI-hankkeesta ja sen toiminnasta. Koulutus Kuntoutussuunnittelija Sanna Valkonen osallistui MTKL:n laitoskuntoutuksena toteutettamaan kuntoutuskurssin 2-jaksoon sekä syksyllä käynnistyneeseen Lahden 2d- verkostokoulutukseen, joka jatkuu maaliskuuhun Koulutus toteutetaan yhteistyössä PÄMI-hankkeen, Järvenpään Seurakuntaopiston Työelämän kehittämispalvelujen ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kanssa. Verkostokoulutuksen tavoitteena on mm. lisätä tietoisuutta samanaikaisista päihde- ja mielenterveysongelmista. Projektityöntekijä Anne Salo aloitti syksyllä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen koulutuksen, joka johtaa YAMK -tutkintoon. Opinnäytetyö liittyy hankkeen tavoitteena oleviin työkirjoihin. Messut, tilaisuudet, yhteistyöryhmät ja -verkostot Hanketyöpari jalkautui paikallisten toimijoiden pariin huhtikuussa. Hanketta esiteltiin Päijät- Hämeen Klubitaloilla, Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa, Lahden A-klinikalla, Lahden psykiatrian poliklinikalla, Terveyskeskusten psykiatrisille sairaanhoitajille, Lahden

12 12 erityissosiaalityöntekijöille, Lahden sosiaalipsykiatriselle säätiölle ja Hollolan päihdetyöntekijöille. Yhteistyö näiden tahojen kanssa jatkuu. Hanketyöpari osallistui seuraaviin tapahtumiin: Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman järjestöjen kuulemistilaisuuteen 3.6. Helsingissä, Mielenterveys- ja päihdetyön valtakunnalliseen kehittämisseminaariin 2.9. Helsingissä, Valtakunnallisiin Päihdepäiviin Kuopiossa (Sanna Valkonen), Myllyhoitoyhdistyksen 25v. syntymäpäiville Vantaalla (Anne Salo), Terveyden edistämisen keskuksen järjestämään Koulutus ja oppiminen päihdetyössä seminaariin Lahdessa, Mielenterveysmessuille Helsingissä ja Stakesin järjestämään Päihdetyön tulevaisuustalkoot -tilaisuuteen Lahdessa Arviointi Hankkeen sisäistä arviointia varten hanketyöpari täytti tavoitearviointilomaketta ja kontaktipäiväkirjaa, kirjasi projektipäiväkirjaa ja kurssipäiväkirjaa sekä hankkeen tuloksia. Työpari osallistui kehittämispäivillä SWOT-analyysin tekoon. Lahden Sininauhan Nousurinteen palvelukeskuksen kanssa pidettiin arviointipalaveri vastaanottotoiminnasta. Sitä päätettiin jatkaa edelleen samalla konseptilla. Ulkoista arviointia varten kerättiin pilottikurssilaisilta alkukysely ja kirjallinen kurssipalaute. Koko kurssin arvosanaksi kurssilaiset antoivat 4,6 asteikolla 1 5. Alustus/keskusteluryhmiin osallistuneilta tullut palaute kirjattiin ja näitä palautteita tullaan hyödyntämään myös ulkoisessa arvioinnissa.

13 13 5. Haminan seudun osahanke Osahankkeen MTKL:n kuntoutussuunnittelija aloitti työnsä maaliskuussa. Haminan Sininauhan projektityöntekijä siirtyi edellisestä M20-projektityöstään PÄMI-hankkeen työntekijäksi maaliskuussa, mutta sairausloman vuoksi pääsi aloittamaan työnsä huhtikuun puolen välin jälkeen Johtoryhmä ja koordinointi Johtoryhmä Johtoryhmään (liite 1) kuuluvat Haminan Sininauhan projektityöntekijän hallinnollinen esimies ja Mielenterveyden keskusliiton kuntoutussuunnittelijan hallinnollinen esimies. Projektipäällikkö kuuluu johtoryhmään ja toimii johtoryhmän valtuuttamana hankkeen operatiivisena ja sisällöllisenä esimiehenä. Johtoryhmä kokoontui säännöllisesti. Ohjausryhmä Haminan seudun osahankkeen ohjausryhmää koottiin kevään aikana ja se piti ensimmäisen kokouksensa joulukuussa Ohjausryhmän kokoonpano liitteessä 2. Hanketiimi Kuntoutussuunnittelija Sanna Kaaro-Vuorimaa osallistui hanketiimin ensimmäisille kehittämispäiville Kirkkonummen Hilassa Molemmat työntekijät olivat mukana tämän jälkeen pidetyillä kehittämispäivillä. Toisen kerran ne pidettiin Helsingissä 16.6., jolloin mm. Sininauhaliiton arviointipäällikkö Nina K. Hyttinen koulutti hanketiimiä projektin arvioinnista. Kolmannet kehittämispäivät olivat Lahdessa Vuoden viimeinen kehittämispäivä oli Helsingissä Hanketyöpari Hanketyöpari työskenteli kahdessa työpisteessä, Haminan A-klinikalla ja Haminan Sinikeitaalla. Toisen työntekijän hanketyön alussa ollut pitkähkö sairausloma ja edellisestä työstä irrottautuminen viivästyttivät muutamalla kuukaudella konkreettisen yhteistyön käynnistymistä. Loppuvuodesta työparityöskentely tiivistyi ja työpari hyödynsi työskentelyssään moniammatillisuuttaan hankkeen toteutuksessa. Hanketyöpari piti säännöllisesti puhelinneuvotteluja kuvayhteydellä projektipäällikön kanssa. Yhteisiä tapaamisia projektipäällikön ja hanketyöparin kanssa oli Haminassa jo ennen hanketyöparin varsinaisen hanketyön aloitusta ja sen jälkeen 6.5., 12.8., ja Elokuun tapaamisessa käytiin kehityskeskustelut projektipäällikön kanssa Kehittämistyö Kurssitoiminta Kuntoutuskurssitoimintaa rakennettiin Tampereen osahankkeen kokemuksiin pohjautuen. Hanketyöpari tutustui kurssimateriaaliin ja syvensi tietojaan lisämateriaalilla. Ensimmäinen kuntoutuskurssi suunniteltiin järjestettäväksi loppuvuodesta Kurssin ajankohtaa jouduttiin kuitenkin siirtämään seuraavan vuoden alkuun, koska määräaikaan mennessä ei saatu riittävästi hakijoita kurssille. Kurssista tiedottamista lisättiin ja se tuotti tulosta. Loppuvuoteen mennessä kurssille tuli riittävä määrä hakijoita. Kurssivalmistelut jouduttiin kuitenkin seisauttamaan RAY:n julkaiseman PÄMI-hakkeelle tehdyn avustusesityksen vuoksi. Tilanne jäi auki vuoden päättyessä ja kurssin toteutuminen oli hyvin epävarmaa.

14 14 Kirjalliset tuotokset Hanketyöpari työsti kurssimateriaalia Tampereen tuottaman materiaalin pohjalta. Ryhmä- ja päiväkeskustoiminta Hanketyöpari neuvotteli yhteistyöstä Kotka-Pyhtää-Hamina seudun Triangeli-hankkeen kanssa. Toinen tärkeä yhteistyökumppani kurssi- ja ryhmätoiminnan järjestämiseksi on Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdisty, joka tarjosi tiloja ja lupasi ohjata asiakkaita tulevaan toimintaan. Kymen A-klinikkasäätiö toimi aktiivisesti yhteistyökumppanina ja ohjasi asiakkaita pilottikurssille. Hanke teki kiinteää yhteistyötä Haminan Sininauhan kanssa. Hankkeen projektityöntekijän työtilat sijaitsevat fyysisesti yhdistyksen tiloissa Sinikeitaalla. Siellä ja Haminan klubitalolla pidettiin kokeiluluontoisesti PÄMI-kuntoutuskurssin sisältöön kuuluvia alustuksia alkusyksystä Vaikuttamistyö Hanke herätti runsaasti positiivista mielenkiintoa paikallisten toimijoiden keskuudessa. Hanketyöpari jalkautui aktiivisesti ja tapasi lukuisia yhteistyökumppaneita hankkeen toimintaalueelta ja naapurikunnista. Tiedotus Hankkeesta kirjoitettiin paikallisessa Kymen Sanomat lehdessä. Reimari- lehteen laitettiin kurssiilmoitus. Haminan osahanke piti info-tilaisuuksia mm. MTKL:n paikallisyhdistyksessä, Haminan A-klinikalla ja sosiaalitoimessa sekä paikallisten päihdepalveluja tuottavien yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa (JSK-kellari, Sinikeidas). Koulutus Sanna Kaaro-Vuorimaa kävi MTKL:n Kuntoutuminen ja muutos kuntoutuskurssin 2-jakson sekä osallistui MTKL:n järjestämiin kuntoutuksen yhteistapaamisiin. Tapio Ukkola suoritti päihdetyön ammattitutkinnon ja osallistui MTKL:n järjestämään vertaisohjaajien peruskurssille. Messut, tilaisuudet, yhteistyöryhmät ja -verkostot Hanketyöpari osallistui Haminassa Sininauhaliiton Huumetyön tukikohtahankkeen ja PÄMIhankkeen yhdessä toteuttamaan Päihteitä ja psyykeongelmia seminaarin käytännön järjestelyihin. Hanketyöpari esittäytyi osallistujille tilaisuudessa. Hanketyöpari osallistui Mieli 2009 järjestökuulemiseen Helsingissä 3.6., Lahden 2d-verkostokoulutuksen kaikille avoimiin seminaareihin ja 3.12 sekä Valtakunnallisille Päihdepäiville ja Mielenterveysmessuille Arviointi Sisäisen arvioinnin toteuttamiseksi hanketyöpari täytti projektipäiväkirjaa kuukausittain sekä suunnitteli ja arvioi toimintaansa tavoitearviointilomakkeen avulla puolivuosittain. Lisäksi hanketyöpari täytti kontaktipäiväkirjaa ja osallistui SWOT-analyysin tekoon kehittämispäivillä.

15 15 Liite 1 PÄMI-hankkeen johtoryhmä Mielenterveyden keskusliitto, Göran Johansson Mielenterveyden keskusliitto, Henri Rinkinen Pirkanmaan Sininauha, Juha Kallio Lahden Sininauha, Jorma Mäkelä Haminan Sininauha, Martti Nakari Sininauhaliitto, Anneli Pienimäki (puheenjohtaja) Sininauhaliitto/PÄMI-hanke, Kaiju Yrttiaho (sihteeri)

16 16 PÄMI-hankkeen Tampereen, Lahden ja Haminan seudun osahankkeiden ohjausryhmien jäsenet Liite 2 Tampereen ohjausryhmä Tampereen seurakunta, Marko Ajanki Sopimusvuori ry/askel-kurssi, Annele Huikuri ALMA-projekti, Risto Hurnanen TAYS/Pitkäniemi, Veli Järvenkylä Taimi ry, Jyrki Nieminen Taimi ry, Tapani Matilainen Tampereen kaupunki, Maritta Närhi Tampereen kaupunki, Eija Kouhia Tampereen kaupunki, Eija Hirvimäki-Salmela A-klinikkasäätiö/K-klinikka, Helena Simula Kaivannon sairaala, Raila Tounas Mielenterveyden keskusliitto, Göran Johansson Pirkanmaan Sininauha, Juha Kallio Sininauhaliitto/PÄMI-hanke, Kaiju Yrttiaho Pirkanmaan Sininauha/PÄMI-hanke, Senni Rönkkö (sihteeri) Mielenterveyden keskusliitto/pämi-hanke, Markku Lehto (sihteeri)

17 17 Lahden ohjausryhmä Lahden seurakuntayhtymä, Matti Ahokas Päijät-Hämeen Klubitalot ry, Marko Kiiveri Päijät-Hämeen mielenterveystyön tuki ry, Hannu Koskinen Työvoima Lyhty, Maarit Laitinen Lahden sosiaali- ja terveyslautakunta, Kaarina Suhonen PHKS/Psykiatrian poliklinikka, Kirsi Uutela Lahden A-klinikka, Maria Viljamaa Mielenterveyden keskusliitto, Göran Johansson Lahden Sininauha, Jorma Mäkelä Sininauhaliitto/PÄMI-hanke, Kaiju Yrttiaho Mielenterveyden keskuslliitto/pämi-hanke, Sanna Valkonen (sihteeri) Lahden Sininauha/PÄMI-hanke, Anne Salo (sihteeri)

18 18 Haminan seudun ohjausryhmä Miehikkälän kunta, Tarja Alastalo Väylä, Kai Hakulin Haminan seurakunta, Mari Höfer KAKSPY, Katriina Kaakinen Kymen A-klinikkatoimi, Minna Lindberg Haminan kaupunki, Merja Niemelä Mielenterveyden keskusliitto, Henri Rinkinen Haminan Sininauha, Martti Nakari Sininauhaliitto/PÄMI-hanke, Kaiju Yrttiaho Mielenterveyden keskusliitto/pämi-hanke, Sanna Kaaro-Vuorimaa (sihteeri) Haminan Sininauha/PÄMI-hanke, Tapio Ukkola (sihteeri)

19 19 PÄMI-HANKKEEN TOTEUTTAMAT AVOKUNTOUTUSKURSSIT V Liite 3 KURSSIN NIMI Pilotti Tampere 1/07 Pämi-kurssi Tampere 1/08 Mahdollisuuksia muutokseen Pilotti Lahti 1/08 KURSSIN TOTEUTUSMUOTO Aloitus 3 pv x 3,5 h, jatko 1 x 3,5 h/vko yht. 15 krt Yksilöohjauskertoja: 6 1 x 2 h/vko, yht. 15 krt Yksilöohjauskertoja: - Aloitus 2 pv x 3 h/pv, jatko 1 x 4 h/vko yht. 13 krt OSALLISTUJAT KESTO M=mies N=nainen (keskeyttäneet suluissa) 6, M=3 ja N= , M=6 ja N=5 (M=5, N=1) 10, M=6 ja N=4 (M=2, N=2) Seurantatap Seurantatap Seurantatap TOTEUTUS- PAIKKAKUNTA Tampere Pirkanmaan Sininauhan tilat Kaukajärvellä Tampere Taimi ry:n tilat Lahti Miete Ry:n tilat Yksilöohjauskertoja: 3

20 20 Liite 4 PÄMI-hankkeen Lahden osahankkeen yksilöohjaukset v OSALLISTUJA N=nainen M=mies N6 TAPAAMISKERRAT JA KOKONAISKESTO 11 krt/ 6 tuntia TYÖNTEKIJÄ Sanna Valkonen OSA KURSSI- TYÖTÄ TAPAAMIS- PAIKKA Miete ry N4 2/ 2 tuntia Sanna Valkonen Kahvila N5 1,/1,5 tuntia Sanna Valkonen x Miete ry M9 1 / 1 tunti Sanna Valkonen x Miete ry M7 2 krt / 1 tunti Sanna Valkonen Nousurinteen M6 7 krt / 5 tuntia 15 min Sanna Valkonen Nousurinteen M3 4 krt / 2 tuntia Sanna Valkonen Nousurinteen M 5 2 krt / 1 tunti Sanna Valkonen Nousurinteen M8 1 krt / 45 min Sanna Valkonen Nousurinteen N 1 4 krt/ 3h Anne Salo Nousurinteen M 1 8 krt/ 6h Anne Salo Nousurinteen M2 8 krt/ 6h Anne Salo Nousurinteen M3 8 krt/ 4h Anne Salo Nousurinteen M4 3 krt/ 2 h 15 min Anne Salo Nousurinteen M5 3 krt/ 2h 15 min Anne Salo Nousurinteen M 6 11krt/ 8 h 15 min Anne Salo Nousurinteen N2 1krt/45 min Anne Salo Nousurinteen N3 1krt/30 min Anne Salo Nousurinteen N4 3 krt/ 4h 30 min Anne Salo Kahvila M7 6krt/ 3 h Anne Salo Nousurinteen M8 1krt/45min Anne Salo Nousurinteen M9 2krt/1 h 30 min Anne Salo x Miete ry

21 21 Liite 5 VAIKUTTAMISTYÖ PÄMI-HANKKEESSA v Koulutukset, messut, tilaisuudet, yhteistyöryhmät ja -verkostot Projektien ja kehittämishankkeiden valtakunnallinen kontaktitapahtuma, Helsinki Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman järjestökuulemisen työkokous, Stakes, Helsinki Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Triangeli-hanke, Kotka 1.ja Vertaistutkijoiden koulutus, MTKL, Kokkola 2.4. Mielienterveys- ja päihdesuunnitelman alueellinen kuulemistilaisuus, Tampere 2.4. Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, KAKSPY, Hamina Arki sujuvaksi koulutuspäivä, Marttaliitto, Espoo 9.5. Vertaistyön seminaari, Iideshovi, Tampere Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Nousurinne Lahden Sininauha, Lahti Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman järjestökuulemisen työkokous, Stakes, Helsinki Päihteitä ja psyykeongelmia seminaari, Sininauhaliitto, Hamina Vertaisohjaajakoulutus, MTKL, Lahti Pirkanmaan 2dg-yhteistyöryhmä, Tampere Mielenterveys ja päihteet kuntouttavien palvelujen risteyskohdissa italialaissuomalainen seminaari, Diak, Pieksämäki Pämi-hankkeen ja pilottkurssin esittely, Päijät-Hämeen Klubitalot ry, Lahti Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Haminan sosiaalitoimi Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Suomen Mielenterveysseura, Lahti 2.6. Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Mainiemen kuntoutuskeskus, Lammi 4.6. Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Lahden Psykiatrian poliklinikka, Lahti 4.6. Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Lahden A-klinikka, Lahti 3.6. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman järjestökuuleminen, Stakes, Helsinki Kuntoutuksen perusteet info-tilaisuus, Sinikeidas, Hamina Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Sotek, Kotka Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Terveyskeskus, Lahti Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Seurakunta, Lahti Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Omaiset mielenterveystyön tukena ry, Lahti Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Hami ry, Hamina Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, päihdeleiri, Hamina Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Erityissosiaalityö, Lahti Pilottikurssin esittely, KAKSPY, Hamina Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Oiva, Hollola Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan seminaari, Helsinki Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Työvoima Lyhty, Lahti 2.9. Mielenterveys- ja päihdetyön valtakunnallinen kehittämisseminaari, Kuntatalo, Helsinki 8.9. Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö, Lahti Valtakunnalliset päihdepäivät, Kuopio Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Lahden Psykiatrian poliklinikka, Lahti

22 Psyykkinen häiriö ja päihdeongelma kaksoisdiagnoosiasiakkaan kohtaaminen, henkilöstön koulutusiltapäivä, Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry ja Keravan Suojakotiyhdistys ry, Kerava Kaste-ohjelman kokous, Osaamiskeskus Verso, Lahti Virtaa vertaistuen verkostoihin, Tampere Lahden 2d-verkostokoulutus, alkuseminaari ja lähiopetuspäivät, Lahti Mielenterveys ja päihteet: yksi ihminen yksi hoito päätösseminaari, Tampere Itsehoidon kehittämispäivä, MTKL, Helsinki Kaupunkilähetyksen työntekijöiden tyky-päivä, Tampere Myllyhoitoyhdistys 25 v., Heureka, Vantaa Lahden 2d-verkostokoulutuksen lähiopetuspäivät, Lahti Koulutus ja oppiminen päihdetyössä seminaari, Tekry Lahti Päihdetyön Päiväkeskustoiminnan Seminaari, Sininauhaliitto, Helsinki Mielenterveysmessut, Helsinki Lahden 2d-verkostokoulutus, väliseminaari, Lahti Tulevaisuustalkoot, Stakes, Lahti Pilottikurssin esittely, Sinikeidas, Hamina Pilottikurssin esittely, KAKSPY, Hamina Pilottikurssin esittely, A-klinikkasäätiö, Hamina Tiedotus Hanke-esite: painettu syyskuussa Tiedote: Lahden osahanke tehnyt lehdistötiedotteen hankkeesta ja Lahden 2dverkostokoulutuksesta Lehtijutut: Sininen Aalto (3/2008) Kymen Sanomat Uusi Lahti (5.11.) Reimari-lehti (kurssi-ilmoitus) TV- ja radio-ohjelmat: 1.2. Radio Day, Turku Internetsivusto: Sininauhaliiton sisällä oleviin hankkeen internetsivustoihin vievä verkkotunnus käyttöön kesäkuussa.

23 23 Liite 6 2D - Verkostokoulutus Lahdessa Koulutuksen tavoitteet Osallistujat saavat valmiuksia tunnistaa samanaikaisten mielenterveysongelmien ja päihteiden käytön erityispiirteitä, syventää ja laajentaa tietojaan sekä kehittyä työskentelyssä tämän asiakasryhmän kanssa. Lisäksi koulutus tukee verkostoitumista ja oman työn kehittämistä. Kohderyhmä Lahden alueen julkisten, yksityisten ja järjestöjen päihde- ja mielenterveysalojen työntekijät Koulutus ja päihdetyön ammattitutkinto Koulutus vastaa päihdetyön ammattitutkinnon osia 1, 3 ja 4. Ajankohta: syyskuu 2008 maaliskuu 2009 Koulutuksen hinta: 215 / osallistuja Paikka: Päijät-Hämeen keskussairaalan koulutustilat Järjestäjät Järvenpään Seurakuntaopiston Työelämän kehittämispalvelut, Sininauhaliiton koordinoima Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutusmallin kokeilu- ja kehittämishanke (PÄMI) ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Kaiju Yrttiaho p , Tomi-Pekka Liias p , Kirsi Uutela p , Koulutuksen rakenne Koulutuksen avulla tehtävä kehittämistyö tapahtuu kolmella tavalla: o koulutuspäivinä teoreettisena kysymyksenasetteluna o osallistuvissa hoito- ja kuntoutusyksiköissä tehtävän asiakastyön tutkimisena o vertaisryhmissä tapahtuvana kehittämistyön tulosten kokoamisena. Koulutuspäiviä on yhteensä 10 oheisen aikataulun mukaisesti. Hoito- ja kuntoutusyksiköissä tapahtuva oman työn tutkiminen ja kehittäminen sisältää artikkeleiden lukemista sekä yhdessä oman työyhteisön kanssa tehtävää työn kuvaamista, arviointia sekä näihin liittyvien alustusten valmistelua. Näitä oman työn kehittämiseen liittyviä tehtäviä työstetään vertaisryhmissä. Vertaisryhmät valitsevat jokainen oman erityisen kehittämisalueensa ja raportoivat työnsä etenemisestä koulutuspäivinä. Tämä pohjalta ryhmät esittelevät päätösseminaarissa kaksoisdiagnoosipotilaiden hoitoa ja kuntoutusta koskevan kehittämisehdotuksen. Lisäksi koulutukseen sisältyy viikon pituinen työntekijävaihto päihde- ja mielenterveysalan organisaatioiden kesken.

24 24 Lähiopetuspäivät sisältävät alku-, väli- ja loppuseminaarit, joihin kutsutaan koulutukseen osallistuvien lisäksi heidän työyhteisöjensä esimiehet ja työntekijät sekä muut yhteistyökumppanit. Tällä tavoin laajempi joukko voi päivittää tietojaan kaksoisdiagnostiikan kysymyksistä sekä aktiivisesti vaikuttaa koulutuksessa tehtävään kehittämistyöhön. KOULUTUKSEN AIKATAULU JA SISÄLLÖT VUOSI jakso Päihderiippuvuudet ja psykiatriset häiriöt ja niiden hoito erilaisten viitekehysten näkökulmasta (katso erillinen ohjelma) klo 9-15 LAMK, Hoitajankatu (Terveydenhuolto-oppilaitos, auditorio) klo 9-15 PHKS, Kekkuri (psykiatrian hallinto) 2-jakso Asiakkaan tila ja arviointi klo 9-15 PHKS, Luentosali klo 9 15 PHKS, Raimo ja Risto (päiväkirurgian koulutustilat) 3-jakso Väliseminaari (kaikille avoin) klo PHKS, Luentosalit 1 ja 2 VUOSI jakso Persoonallisuushäiriöt, depressio ja psykoosi PHKS, Raimo ja Risto (molemmat päivät) 5-jakso 6-jakso Hoitojärjestelmä psykiatrisessa ja päihdehoidossa PHKS, Raimo ja Risto (molemmat päivät) Päätösseminaari: Kehittämistyön tulokset PHKS, Luentosalit 1 ja 2

25 25 Liite 7 Tampereen Pämi-hankkeen pilottikurssilaisten palautteita kurssista 1. Kirjallisista palautteista kootut vastaukset kysymykseen Mikä oli merkityksellisintä tällä kurssilla : positiivisuus, iloisuus, huumori.. Ihmissuhteet, kerta kerralta parantunut yhteishenki ja toisista välittäminen. Ollaan nyt kuin yhtä suurta perhettä. kysymykset, keskustelu, läksyt kuulla muiden ajatuksia, elämäntarinoita. Sain tietoa 2diagnoosi-ongelmasta. 10+ ohjaajille hyvästä kurssista :) :):)! ei ole tarvinnut hävetä retkahduksiani vaan niistä on päässyt tämän ryhmän ansiosta helpommin eroon kuin aiemmin ja on voinut jatkaa tavoitteiden asettamista elämään. Erityisesti kahdenkeskinen keskustelu ohjaajien kanssa auttoi. syväluotaavat keskustelut xx:n kanssa. Markun tietämys MTKL:sta niin ns. varsinaisena työntekijänä kuin vertaisohjaajatausta. kurssin loppuun saattaminen 2. Suullinen palaute kysymykset uusia, uutta ajateltavaa olisi voinut mennä enemmän ulos työkirja itsekseen tuntui oudolta ilman varsinaista kirjaa ohjaajat hyvin valmistautuneita hyvä yhteishenki kurssi olisi voinut olla pidempi, näin iso aihe (2-dg) iltapäivisin tuli kiireen tuntu, aika loppui kesken huumori, iloisuus aika liian lyhyt, jätetään vaikka ruokailu pois ohjaajien keskinäinen hyvä huumori ja yhteistyö heijastuu ryhmään hengellinen ryhmä oli onnistunut ja tärkeä

26 26 Liite 8 PALAUTTEESI PÄMI-KURSSISTA: Kurssipaikka ja aika: LAHTI Kurssin nimi: MAHDOLLISUUKSIA MUUTOKSEEN PILOTTI SYKSY08 Vastaajan ikä 51,2 Sukupuoli N 2 / M3 Mikä on ollut merkityksellisintä tällä kurssilla? Itsetutkiskelu ja avoimuus asioissa. Pysähtyminen ajattelemaan omaa tilannettaan. Jakaa tunteensa ja ajatuksensa muiden ryhmäläisten kanssa. Huomata, ettei ole yksin ajatuksiensa ja ongelmiensa kanssa Saanut tietoa eri paikoista. Antanut ajattelemista itselle mm. alkoholin käytöstä. Toisten ihmisten parissa oleminen, vertaistuki. Viikon alkuun oli mielekästä kokoontua ja saada viikko käynnistettyä. Mikä olisi voinut olla toisin? Liikunnanohjausta saisi olla. Ryhmää olisi voinut olla enemmän. Myöhemmin alkaminen aamulla. Jokin muu vk:npv kuin ma. Tilavampi ryhmähuone. Mitä muuta haluaisit sanoa? Kiitos. Lisätkää musiikillista rentoutumista ja kuuntelua.

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

POIJU-PROJEKTI 2005-2008

POIJU-PROJEKTI 2005-2008 POIJU-PROJEKTI 2005-2008 Loppuraportti Piirros: Maria Lehtonen Palveluyhdistys Kaseva ry 2008 Kirsi Grönqvist Pirkko Heino Tapio Koivisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TIIVISTELMÄ 1. TAUSTAA 2. PROJEKTIN

Lisätiedot

toimintamallit käytännöksi

toimintamallit käytännöksi toimintamallit käytännöksi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 03 2. Sairaanhoitajaliiton projektihakemus Raha-automaattiyhdistykselle vuonna 2005...04 3. Projektin loppuselvitys Raha-automaattiyhdistykselle

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

ENSISYLI -projekti 2008 2013

ENSISYLI -projekti 2008 2013 ENSISYLI -projekti 2008 2013 ensitietoryhmämalli syömishäiriöön sairastuneiden vanhemmille LOPPURAPORTTI Tea Viljanen, Syömishäiriöliitto SYLI ry, tea.viljanen@syomishairioliitto.fi, 040 754 4933 Sisältö

Lisätiedot

Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012)

Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012) Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012) Kristiina Kuusi, sh Kirsi Koivisto, sh Anne Meriluoto, ayl

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009 ESLH-2006-11606/So-62 LOPPURAPORTTI 9.12.2009 Laakso, Virpi Turunen, Markku Vähätalo,

Lisätiedot

KoVa-Projektisuunnitelma. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma

KoVa-Projektisuunnitelma. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma Raha-automaattiyhdistys / projektiavustusanomus Ci KoVa-Projektisuunnitelma Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma helmikuu 2011-helmikuu 2014

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Asiasanat: - Henkilökohtainen apu - Henkilökohtainen avustajajärjestelmä - Vammaispalvelulaki - Osallisuus

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina

MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011 Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 2 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIORGANISAATIO... 3 2.1

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Pelirajat on -toiminta Paras koulu heti elämänkoulun jälkeen

Pelirajat on -toiminta Paras koulu heti elämänkoulun jälkeen Pelirajat on -toiminta Paras koulu heti elämänkoulun jälkeen Pelaajien vertaistukiverkosto -projektin 2008-2010 loppuraportti 15.11.2010 Sosiaalipedagogiikan säätiö Mirja Heikkilä Jari Hartikainen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivovammaliitto.fi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdistystoiminta 4 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta 6 3.1 Vertaistukitoiminta

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2011

Vuosikertomus vuodelta 2011 Vuosikertomus vuodelta 2011 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus 3 2. Toimintaympäristö ja asiakkuus 3 3.

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1. AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY 3 2. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 4 3. ORGANISAATIO 5 Jäsenyhdistykset...

Lisätiedot

Jyvällä -projekti 2006-2009

Jyvällä -projekti 2006-2009 Jyvällä -projekti 2006-2009 Tyynelän Kehittämiskeskuksen osahankkeen loppuraportti Laura Pöyhönen Mari Tuomainen & Kirsi Purhonen (toim.) 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 TYYNELÄN KEHITTÄMISKESKUKSEN

Lisätiedot