PÄMI - Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittämishanke TOIMINTAKERTOMUS 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄMI - Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittämishanke TOIMINTAKERTOMUS 2008"

Transkriptio

1 PÄMI - Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittämishanke TOIMINTAKERTOMUS 2008

2 2 SISÄLLYS 1. Hankkeen lähtökohta Koko hanke Johtaminen ja koordinointi Kehittämistyö Vaikuttamistyö Arviointi Tampereen osahanke Johtaminen ja koordinointi Kehittämistyö Vaikuttamistyö Arviointi Lahden osahanke Johtaminen ja koordinointi Kehittämistyö Vaikuttamistyö Arviointi Haminan seudun osahanke Johtaminen ja koordinointi Kehittämistyö Vaikuttamistyö Arviointi...14 LIITTEET 1-8

3 3 1. Hankkeen lähtökohta Päihde- ja mielenterveysongelmat kasaantuvat yhä useammin samoille henkilöille ja heidän määränsä on jatkuvassa nousussa. Vuoden 2003 päihdetapauslaskennassa kysyttiin ensimmäistä kertaa mielenterveyshäiriöistä. Tuolloin selvisi, että 37 prosentilla oli joku mielenterveydenhäiriö. Syksyllä 2007 toteutetun päihdetapauslaskennan mukaan mielenterveyshäiriö on jo joka toisella: naisista vähän useammalla, miehistä hiukan harvemmalla. Tutkimusnäytöt puoltavat samanaikaisesti toteutettavaa päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoa ja kuntoutusta. Silti näitä ongelmia hoidetaan ja kuntoutusta toteutetaan edelleen pääasiallisesti toisista erillään. Sosiaali- ja terveysministeriö, Stakes ja Kuntaliitto järjestivät Mielenterveys- ja päihdetyön valtakunnallisen seminaarin Helsingissä syyskuussa Seminaarissa Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusta käsitellyt työryhmä totesi yksimielisesti, että mielenterveystyön ammattilaisilla ei ole riittävää osaamista päihdetyöhön ja toisinpäin. Päihde- ja mielenterveystyön opetusta on lisättävä niin perus- kuin täydennyskoulutukseenkin. Samaan havaintoon on päädytty Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa. Sininauhaliiton, Mielenterveyden keskusliiton (MTKL) ja näiden jäsenjärjestöjen Rahaautomaattiyhdistyksen tuella vuosina toteuttama yhteinen Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittämishanke (PÄMI) on osaltaan vastaamassa yllä kuvattuihin päihde- ja mielenterveystyön tarpeisiin. Hanke kehittää samanaikasesti toteutettavaa avokuntoutusta päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä järjestää ja tuottaa ammattilaisille, vertaisille ja vapaaehtoisille suunnattua alan koulutusta. Hanke tekee myös näkyväksi päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kuntoutuksen erityistarpeita ja kehittämisen kohteita. Luvussa kaksi on esitelty koko hankkeen toimintaa kuluneelta vuodelta. Luvut kolme, neljä ja viisi käsittelevät yksityiskohtaisemmin Tampereen, Lahden ja Haminan seudun osahankkeitten toimintaa vuodelta Koko hanke Vuosi 2008 oli PÄMI-hankkeen toinen toimintavuosi. Edellisenä vuotena käynnistyneiden Tampereen osahankkeen ja koordinaation osalta toiminta jatkui aktiivisesti koko toimintavuoden. Lahden ja Haminan seudun osahankkeet käynnistyivät maalis-huhtikuussa 2008 ja siitä lähtien koko hanke toimi täysimääräisesti. Kaikki ydintoimijat tekivät tiiviisti yhteistyötä jokaisella hankepaikkakunnalla. Joulukuun 18. päivä RAY julkaisi seuraavan vuoden avustusesitykset. PÄMI-hankkeelle esitettiin huomattavasti pienempää avustusta kuin aiemmin tiedossa ollut optio oli ollut. Rahoituksen epävarmuuden ja tilanteen selvittämisen vuoksi seisautettiin osahankkeista viimeisenä työnsä aloittaneen Haminan seudun osahanke. Tilanteen selvittely jatkui vuodenvaihteen yli Johtaminen ja koordinointi Hankkeen organisaatio koostuu johtoryhmästä, osahankkeiden ohjausryhmistä, hanketiimistä sekä kullakin osahankepaikkakunnalla työskentelevistä hanketyöpareista. Nämä kaikki työryhmät

4 4 kokoontuivat kuluneen vuoden aikana suunnitellusti. Hankkeen asiakirjoja päivitettiin ja johtoryhmän sekä ohjausryhmien kokouksista laadittiin kokousmuistiot. Johtoryhmän kokoonpano on liitteessä 1 ja osahankkeiden ohjausryhmien kokoonpanot liitteessä 2. Johtoryhmä Johtoryhmä on pitänyt kaksi kokokusta keväällä ja yhden syksyllä jalkautuen osahankepaikkakunnille. Vuoden ensimmäinen kokous pidettiin Haminassa tammikuussa, toinen Tampereella toukokuussa ja kolmas lokakuussa Lahdessa. Lahdessa johtoryhmä ja hanketiimi tapasivat toisensa kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran. Ohjausryhmät Tampereen ohjausryhmä kokoontui sovitusti kaksi kertaa. Lahden ja Haminan seudun ohjausryhmiä koottiin ja ne pitivät ensimmäiset kokouksensa loppuvuodesta. Kaikkiin ohjausryhmiin saatiin kattava edustus paikallisia päihde- ja mielenterveystyön toimijoita. Hanketiimi Hanketiimin muodostavat osahankkeiden työntekijät ja projektia koordinoiva projektipäällikkö. Hanketiimissä oli toimintavuotena yhteensä seitsemän työntekijää. Hanketiimi kokoontui kuluvana vuotena yhteensä neljä kertaa kehittämis- ja strategiapäiville. Kirkkonummella pidetyillä päivillä hanketiimi tutustui toisiinsa ja projektipäällikkö sekä Tampereen osahankkeen työntekijät perehdyttivät uusia työntekijöitä. Helsingissä järjestetyn päivän aiheena oli mm. projektin arviointi ja siitä oli kouluttamassa Sininauhaliiton arviointipäällikkö Nina K. Hyttinen. Lahdessa pidetyillä päivillä hanketiimi tapasi johtoryhmän. Kehittämispäivillä kuultiin mm. kurssityöhän kehitettyjä alustuksia, joita jatkotyöstettiin yhdessä. Helsingissä pidettiin vuoden viimeinen kehittämispäivä Tällöin vaihdettiin kokemuksia kurssityöstä ja kuultiin alustus riippuvuudesta ja vaihemallista. Hanketyöparit Osahankkeiden työntekijät muodostavat kullakin osahankepaikkakunnalla työskentelevän hanketyöparin. Työparien fyysiset toimitilat muotoutuivat jokaisella hankepaikkakunnalla omansa näköisiksi. Tampereella työntekijät sukkuloivat Pirkanmaan Sininauhan Kaukajärven päiväkeskuksen ja Tampereen Taimin tilojen välillä. Lahdessa hanketyöparin yhteinen työhuone sijaitsi Lahden Miete ry:n tiloissa, mutta työntekijät toimivat myös Lahden Sininauha tiloissa. Haminan seudun osahankkeen MTKL:n työntekijällä oli työhuone Haminan A-klinikalla ja Haminan Sininauhan työntekijällä Sinikeitaalla. Työtä he tekivät molemmissa toimipaikoissa. Tulevaisuudessa kaikkien osahankkeiden työntekijät tulevat jatkossa järjestämään mm. kurssitoimintaa yhteistyökumppaneiden tiloissa. Tampereen ja Lahden osahankkeiden työparien työskentely eteni suunnitellusti toimintavuonna. Haminassa toisen työntekijän pitkähkö sairausloma heti hanketyön alussa ja edellisistä tehtävistä irrottautuminen viivästyttivät muutamalla kuukaudella työparin yhteistyön käynnistymistä. Hanketyöparit pitivät projektipäällikön kanssa säännöllisesti 1 2 viikon välein puhelinneuvotteluja kuvayhteydellä. Tämän lisäksi yhteisiä tapaamisia oli 1 2 kk:n välein. Projektipäällikkö piti kunkin hanketyöntekijän kanssa henkilökohtaiset kehityskeskustelut kesä-elokuun aikana.

5 Kehittämistyö Avokuntoutuksen kehittämistyö painottui kurssityön suunnitteluun ja toteutukseen kullakin osahankepaikkakunnalla. Kurssitoiminta Tampereen pilottikurssi päättyi alkuvuodesta ja siellä järjestettiin toinen kurssi syksyllä Lahdessa järjestettiin pilottikurssi loppuvuodesta. Haminan seudun pilottikurssin aloitusajankohta siirrettiin seuraavan vuoden alkuun, koska loppuvuodeksi suunniteltuun kurssin ei saatu määräaikaan mennessä riittävästi hakijoita. Hanketiimi työsti kurssien sisältöä osahankkeittain sekä yhteisillä kehittämispäivillä. Pidetyistä kursseista on koottu tiedot liitteeseen 3. Vertaisohjaajia koulutettiin kurssityöhön Mielenterveyden keskusliiton kanssa yhteistyössä. Jokaisella PÄMI-kurssilla toimi vertaisohjaaja ammattilaisten rinnalla. Kirjalliset tuotokset Kuntoutujan työkirjan ensimmäinen versio valmistui toukokuussa. Sitä muokattiin edelleen ja koekäytettiin. Ryhmä- ja päiväkeskustoiminta Kurssityön rinnalla pidettiin yksittäisiä alustuskertoja yhteistyökumppaneiden asiakkaille ja työntekijöille sekä kehitettiin ryhmätoimintaa kurssityön jatkoksi. Yksilöohjausta kokeiltiin osana kurssityötä Tampereella ja Lahdessa sekä erikseen toteutettuna Lahdessa (liitteet 3 ja 4). Avokuntoutuksen koulutus Kehittämistyö kohdentui vahvasti avokuntoutuksen sisältöihin. Hanketiimi muokkasi PÄMIhankkeen käyttöön tulevaa avokuntoutuksen koulutuspakettia mm. referoimalla kirjallisuutta sekä valmistamalla Power point -esityksiä kurssialustusten tueksi Vaikuttamistyö Hanke herätti mielenkiintoa kaikilla osahankepaikkakunnilla sekä valtakunnallisesti. Työntekijät kävivät kertomassa hankkeesta eri tilaisuuksissa ja heitä pyydettiin useampiin koulutuksiin luennoimaan aihealueesta. Ammattilaistiedon ja -kokemuksen rinnalle tuotiin kokemuspuheenvuoroja. Lisäksi pyrittiin vaikuttamaan siihen, että kokemus- ja vertaisasiantuntemusta alettaisiin systemaattisemmin hyödyntää kaikessa päihde- ja mielenterveystyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hankkeen tekemä keskeinen vaikuttamistyö on koottu liitteeseen 5. Tiedotus Hankkeelle avattiin suoraan omille internetsivustoille vievä osoite Sivusto on Sininauhaliiton internetsivustojen sisällä. Hanke-esite painettiin syyskuussa. Hankkeesta kirjoitettiin mm. Sininen Aalto ja Uusi Lahti lehdissä. Koulutus Lahden ja Haminan seudun osahankkeiden MTKL:n työntekijät osallistuivat keväällä 2008 MTKL:n laitoskuntoutuksena toteutettaman kuntoutuskurssin 2-jaksoon. Syksyllä 2008 Lahden MTKL:n työntekijä aloitti 2d-verkostokoulutuksen ja Lahden Sininauhan työntekijä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen. Pirkanmaan

6 6 Sininauhan työntekijä kouluttautui depressiokouluohjaajaksi. Haminan Sininauhan työntekijä suoritti päihdetyön tutkinnon. Projektipäällikkö suoritti Johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtääviä opintoja. Koulutuksiin osallistumisien lisäksi hanketyöntekijät kävivät kouluttamassa lukuisissa eri toimijoiden järjestämissä tilaisuuksissa, joista tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 5. PÄMI-hanke teki tiivistä yhteistyötä Järvenpään Seurakuntaopiston Työelämän kehittämispalvelut yksikön kanssa. Yhteistyön konkreettisena tuloksena käynnistyi syyskuussa Lahden 2dverkostokoulutus, johon saatiin kolmanneksi yhteistyökumppaniksi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Koulutuksen aloitti 22 mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaista. Liitteessä 6 on Lahden 2d-verkostokoulutuksen ohjelma. Samansisältöiset koulutukset tullaan järjestämään myöhemmin myös Tampereella ja Kotka- Haminan seudulla. Näiden koulutusten toteutukseen etsitään PÄMI-hankkeen ja Järvenpään Seurakuntaopiston rinnalle paikallisia yhteistyökumppaneita. Järvenpään Seurakuntaopistolla on pitkä kokemus vastaavien koulutusten järjestämisestä ja niistä on saatu osallistujilta erinomaista palautetta. Koulutukset lisäävät ja vahvistavat kullakin osahankepaikkakunnalla päihde- ja mielenterveystyön osaamista. Koulutusformaatti edistää mm. verkottumista, antaa konkreettisia työvälineitä ja tuottaa kehittämisideoita. Messut, tilaisuudet, yhteistyöryhmät ja verkostot Osahankkeet ja koordinaatio verkostoituivat aktiivisesti niin paikallisten kuin valtakunnallisten päihde- ja mielenterveystyön toimijoiden kanssa. Hanketiimi osallistui aktiivisesti Mieli 2009 työryhmän järjestämiin kuulemistilaisuuksiin. Hanke oli näytteilleasettajana Valtakunnallisilla Päihdepäivillä Kuopiossa ja järjesti Päihde- ja mielenterveystyö yhdessä vai erikseen asiakkaan parhaaksi? seminaariin kokemuspuhujan. Projektipäällikkö osallistui vuoden 2008 Mielenterveysmessujen suunnittelutyöryhmään. Hanke esittäytyi messuilla ja projektipäällikkö piti Päihteet ja mielenterveys seminaarissa alustuksen yhdessä Mielenterveyden keskusliiton vertaistyöntekijän kanssa Arviointi Hankeen sisäistä arviointia varten hanketiimi täytti itsearviointimateriaaleja, joita ovat projektipäiväkirja, kontaktipäiväkirja, kurssipäiväkirja, tavoitearviointilomake ja SWOT-analyysi. Ulkoista arviointia varten kerättiin kurssilaisilta alku- ja seurantakyselyt sekä kirjalliset kurssipalautteet. Pidetyistä koulutuksista pyydettiin kirjalliset palautteet. Näiden lisäksi koottiin arviointisuunnitelman mukaista muuta materiaalia (mm. kokousmuistiot). Hanke käynnisti Mielenterveyden keskusliiton Yhteinen ymmärrys ja avunanto mielenterveystyössä hankkeen kanssa neuvottelut kokemustutkijoiden osuudesta PÄMI-hankkeen arvioinnissa. Tarkoituksena on, että kokemustutkijat kartoittavat PÄMI-kuntoutukseen osallistuneiden kuntoutujien elämänpolkuja ja heidän saamiaan mielenterveys- ja päihdepalveluita.

7 7 3. Tampereen osahanke 3.1. Johtaminen ja koordinointi Johtoryhmä Johtoryhmään kuuluvat Pirkanmaan Sininauhan ja Mielenterveyden keskusliiton Turun aluekeskuksen PÄMI-hankkeen työntekijöiden esimiehet (liite 1). Pirkanmaan Sininauhan toiminnanjohtaja vaihtui ja 1.8. lähtien toimessa ja siten myös hankkeen johtoryhmän jäsenenä toimii Juha Kallio. Projektipäällikkö toimii johtoryhmän valtuuttamana hankkeen operatiivisena ja sisällöllisenä esimiehenä. Ohjausryhmä Tampereen ohjausryhmän vuoden 2008 kokoukset pidettiin Alma-projektin tiloissa ja 3.9. Sopimusvuoren tiloissa. Ohjausryhmän jäseninä on ammattilaisia päihde- ja mielenterveystyön laitoshoidosta, kuntoutuksesta ja avokuntoutuksesta (liite 2). Lisäksi yksi jäsen edustaa kokemusasiantuntemusta. Ohjausryhmän kokoontuminen vuorotellen jäsenten toimipaikoilla edistää osaltaan verkostoitumista ja mahdollistaa paikallisen tieto-taidon vaihtamisen. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin pilottikurssin kokemuksia ja ohjausryhmän jäsenet antoivat hyviä ehdotuksia kehittämistyöhön. Vuoden lopussa ohjausryhmä täydentyi psykiatrisen kotisairaanhoidon työntekijällä. Hanketiimi Lahden ja Haminan seudun osahankkeiden käynnistymisen myötä hanketiimi tuli täyteen kokoonsa. Uusi hanketiimi kokoontui ensimmäisen kerran kehittämispäivillä Kirkkonummella Leirikeskus Hilassa. Kehittämispäivillä tutustuimme toisiimme ja perehdytimme uusia työntekijöitä projektin käytäntöihin. Kävimme läpi pilottikurssin kokemuksia. Toinen hanketiimin tapaaminen oli Helsingissä. Yhtenä teemana oli projektin arviointi, kouluttajana Sininauhaliiton arviointipäällikkö Nina K. Hyttinen. Kolmannet kehittämispäivät pidettiin Lahdessa Mukana oli myös johtoryhmä. Aiheen oli mm. PÄMI-kuntoutujan polku, hengellisyys ja muut sisällöt kursseilla. Vuoden viimeinen kehittämispäivä pidettiin Sininauhaliiton tiloissa Helsingissä Teemana oli riippuvuus. Hanketyöpari Hanketyöpari teki edelleen tiivistä yhteistyötä ja työ sujui hyvin. Työnohjaus oli tarpeellista työssä kehittymisen kannalta. Pidimme projektipäällikön kanssa säännöllisesti 1 2 kertaa viikossa puhelinneuvottelun kuvayhteydellä ja tapasimme Helsingissä sekä Tampereella , 12.3., ja 3.9. Kesäkuun tapaamisessa pidettiin projektipäällikön kanssa kehityskeskustelut Kehittämistyö Kurssitoiminta Edellisen vuoden lopulla käynnistynyt pilottikurssi päättyi helmikuussa. Osallistujia kurssilla oli kuusi. Kurssin seurantatapaaminen pidettiin toukokuussa. Toimintakertomuksen liitteeseen 7 on koottu kurssilaisten antamia suullisia ja kirjallisia palautteita. Loppuvuodesta toteutettiin toinen kurssi. Sen suunnittelussa hyödynnettiin pilottikurssilta saatuja kokemuksia ja se erosi selkeästi mm. kurssikertojen otsikoinnilta pilottikurssista. Tälle kurssille osallistujat tulivat pääasiassa Sopimusvuoren nuorten toimintayksiköistä. Kurssin aloitti yksitoista osallistujaa, mutta melko pian määrä vakiintui kuuteen.

8 8 Kirjalliset tuotokset Pilottikurssin pohjana käytimme MTKL:n kuntoutujan työkirjaa ja täydensimme sitä päihdeosuuksilla. Kurssin jälkeen materiaalia muokattiin ja toukokuussa valmistui ensimmäinen versio PÄMI-kuntoutujan työkirjasta. Tätä versiota kokeiltiin ja muokattiin edelleen toisella kurssilla sekä muiden hanketyöntekijöiden kanssa. Ryhmä- ja päiväkeskustoiminta Teimme jatkuvaa yhteistyötä Taimi ry:n ja päiväkeskus Witosen kanssa. Tampereen mielenterveysyhdistys Taimissa kokoontui kevään aikana kaikille avoin Miepä- ryhmä (mielenterveys-päihde), jota ohjasi pilottikurssin käynyt vertaisohjaaja. Rohkaisimme PÄMIkurssilaisia osallistumaan Miepä-ryhmään ja muihin Taimin ryhmiin. Ohjasimme kurssilaisia myös muihin ryhmiin ja palveluihin. Suunnittelimme omia draama- ja keskusteluryhmiä. Senni Rönkkö kouluttautui maalis-huhtikuussa Depressiokoulu-ohjaajaksi. Päiväkeskus Witosessa oli tarkoitus pitää hänen ohjaamanaan Depressiokoulu-ryhmä. Ryhmään ei kuitenkaan saatu tässä vaiheessa riittävästi osallistujia ja se jäi toteuttamatta. Witosessa ollaan kuitenkin myönteisiä kehittämistoiminnalle ja yhteistyötä jatketaan. Senni ohjasi syksyllä Taimi ry:ssa pidetyn Depressiokoulu-ryhmän nimellä Elämäniloa etsimässä. Avokuntoutuksen koulutus Muokkasimme MTKL:n TRIO-projektin tuottamaa materiaalia PÄMI-hankkeen käyttöön tulevaa koulutuspakettia varten. Jäsenjärjestöjen työntekijöiden koulutus ei ole ollut vielä ajankohtaista, mutta olemme suunnitelleet niitä keväälle Vaikuttamistyö Tiedotus Osallistuimme PÄMI-hankkeen esitteen tekoon ja se saatiin painosta Päihdepäiville. Hanke tiedotti toiminnastaan mm. Sininauhaliiton internetsivustoilla, joissa oli mm. juttu pilottikurssin kokemuksista. Hankkeen omat nettisivut löytyvät Sininauhaliiton internetsivustojen alta ja niihin hankittiin suora osoite Koulutus Senni Rönkkö osallistui Depressiokoulun ohjaajakoulutukseen. Olemme myötävaikuttaneet 2dverkostokoulutuksen järjestämistä yhteistyökumppaneille Lahteen ja Tampereelle. Osallistuimme Lahden 2d-verkostokoulutuksen kaikille avoimiin alku- ja väliseminaareihin ja Markku Lehto alusti aiheesta Kuntoutujasta kuntouttajaksi Vertaistyön seminaarissa Iideshovissa 9.5. Järjestimme vertaisohjaajakoulutuksen yhdessä MTKL:n kanssa Markku Lehto esitteli PÄMI-hanketta ja hankkeen vertaisohjaaja piti kokemuspuheenvuoron DIAK:n järjestämässä koulutuksessa Pieksämäellä. Markku Lehto luennoi MTKL:n vertaistutkijoiden koulutuksessa 1.4. ja Kokkolassa. Senni Rönkkö ja hankkeen vertaisohjaaja kouluttivat MTKL:n järjestämillä Itsehoidon kehittämispäivillä Helsingissä Hanketyöpari kävi kouluttamassa Kaupunkilähetyksen työntekijöiden tyky-päivässä teemalla Mielenterveys, päihteet ja hyvinvointi Tampereella

9 9 Messut, tilaisuudet, yhteistyöryhmät ja -verkostot Osallistuimme seuraaviin tapahtumiin: Mieli järjestötapaaminen 2.4. Tampereella, Pirkanmaan 2dg-yhteistyöryhmän kokous Tampereella, Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan seminaari Helsingissä (Markku Lehto), Valtakunnalliset Päihdepäivät Kuopiossa, Virtaa vertaistuen verkostoihin tilaisuus Tampereella, Mielenterveys- ja päihteet: yksi ihminen yksi hoito päätösseminaariin Tampereella ja Mielenterveysmessut Helsingissä Arviointi Täytimme tavoitearviointilomakkeen puolivuosittain, kirjasimme projektipäiväkirjaa kuukausittain sekä pidimme kontaktipäiväkirjaa ja kurssipäiväkirjaa. Kehittämispäivillä osallistuimme SWOTanalyysin tekoon. Ulkoista arviointia varten keräsimme kurssilaisilta alku- ja seurantakyselyt sekä kirjalliset kurssipalautteet.

10 10 4. Lahden osahanke Osahankkeen MTKL:n kuntoutussuunnittelija aloitti työt maaliskuussa ja Lahden Sininauhan projektityöntekijä huhtikuussa Johtaminen ja koordinointi Johtoryhmä PÄMI- hankkeen Lahden Sininauhan projektityöntekijän hallinnollinen esimies ja Mielenterveyden keskusliiton kuntoutussuunnittelijan hallinnollinen esimies kuuluvat johtoryhmään (liite 1). Johtoryhmä kokoontui säännöllisesti. Projektipäällikkö kuuluu johtoryhmään ja toimii johtoryhmän valtuuttamana hankkeen operatiivisena ja sisällöllisenä esimiehenä. Ohjausryhmä Lahden hanketyöntekijät Anne Salo ja Sanna Valkonen kävivät tapaamassa yhteistyökumppaneita ja esittelivät hanketta kevään ja syksyn aikana. Verkostoitumisen yhteydessä pyydettiin keskeisiä yhteistyökumppaneita ohjausryhmään Lahden osahankkeen tueksi (kokoonpano liitteessä 2). Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin Psykiatrian poliklinikan tiloissa. Hanketiimi Lahden hanketyöpari osallistui koko hankkeen yhteisille kehittämispäiville. Ensimmäiset pidettiin Kirkkonummen Hilassa. Toinen tapaaminen oli Helsingissä 16.6., jolloin mm. Sininauhaliiton arviointipäällikkö Nina K. Hyttinen koulutti hanketiimiä projektin arvioinnista. Kolmannet kehittämispäivät pidettiin Lahdessa ja viimeinen Helsingissä Hanketyöpari Hanketyöparin työskentely käynnistyi hyvin ja sujui mutkattomasti. Projektityöntekijän ja kuntoutussuunnittelijan ammatillinen osaaminen tukevat projektin tavoitteita. Hanketyöpari ja projektipäällikkö pitivät säännöllisesti puhelinneuvotteluja kuvayhteydellä sekä tapasivat Lahdessa 15.4., 18.6., 13.8., , ja Kesäkuun tapaamisessa käytiin kehityskeskustelut projektipäällikön kanssa Kehittämistyö Kurssitoiminta Lahden osahankkeen ensimmäinen PÄMI-kurssi suunniteltiin sisällöllisesti ja toteutettiin otsikolla Mahdollisuuksia muutokseen. Kurssin aloitusviikolla oli kaksi tutustumispäivää (3h/pvä) ja tämän jälkeen kurssilaiset kokoontuivat kerran viikossa 4 tunnin ajan klo Kurssipaikkana toimi Miete ry:n toimitila. Kurssilaisten antamat palautteet on koottu liitteeseen 8. Kurssin aloitti kahdeksan ihmistä, joista vakiintui lopulta kuuden henkilön vakituisesti käyvä ryhmä. Ryhmä toimi hyvin ja oli palautteiden mukaan sisällöllisesti onnistunut. Kurssille saatiin vertaisohjaaja ja hän osallistui sen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Kirjalliset tuotokset Lahden osahankkeen työntekijät tekivät PÄMI-hankkeen toiminnan tueksi monia kirjallisia tuotoksia. Miete ry:ssä ja Lahden klubitaloilla pidettyihin alustuksiin valmistettiin diaesitykset ja alustusrungot Mielenterveyden keskusliiton kuntoutuskurssialustusten ja Sininauhaliiton materiaalin pohjalta. Alustuksien arviointia varten tehtiin palautelomake ja kurssitoimintaa varten

11 11 kurssiesite sekä hakulomake. Materiaali kurssityöhön tuotettiin hyödyntäen MTKL:n kuntoutujan työkirjaa, Tampereen osahankkeen työstämää PÄMI-kuntoutujan työkirjan ensimmäistä versiota ja molempien järjestöjen muuta kirjallisuutta. Hankkeesta tehtiin tiedotteita paikallisille yhteistyökumppaneille ja tiedotusvälineille. PÄMIhankkeen esittelyä varten tehtiin diaesityksiä. Hankkeeseen liittyvän hengellisyys-teeman jatkotyöstämistä varten referoitiin hengellisyyteen liittyvää kirjallisuutta hankkeen käyttöön. Riippuvuusteeman ja tunne-elämän tarkastelua varten tuotettiin informatiivista materiaalia. Avokuntoutuksen koulutus Osahanke järjesti alustus- ja keskusteluryhmiä Miete ry:ssä ja Päijät-Hämeen Klubitalot ry:ssä. Aiheina olivat: Potilaasta kuntoutujaksi -johdatusta kuntoutusajatteluun, Kuntoutumisen prosessi, Riippuvuudet ihmisen elämässä ja Itsestä huolehtiminen - miten liikunta voi edistää kuntoutumista. Miete ry:ssä pidettiin myös Mielenterveyden keskusliiton vertaisohjaajan pitämä vertaisalustus. Miete ry:n päiväkeskustoiminta aktivoitui pilottikurssin ja keskusteluryhmien järjestämisen myötä. Yksilöohjaus Päihdesairaanhoitajan vastaanotto toimi projektityöntekijän toimesta Lahden Sininauhan tukiasuntojen asukkaille huhtikuusta 2008 alkaen kerran viikossa. Syyskuussa 2008 kuntoutussuunnittelija aloitti myös vastaanottopalvelun samalle kohderyhmälle. Projektityöntekijä ja kuntoutussuunnittelija kävivät Nousurinteen palvelukeskuksessa vuorotellen kerran viikossa. Mahdollisuuksia muutokseen kurssin osallistujilla oli myös mahdollisuus halutessaan saada yksilöohjausta. Kaksi kurssilaista käytti tätä mahdollisuutta kuntoutumisessaan hyväkseen. Yksilöohjauksista on tarkemmat tiedot liitteessä Vaikuttamistyö Tiedotus Tiedotusvälineille tehtiin lehdistötiedote liittyen PÄMI-hankkeeseen ja 2d-verkostokoulutuksen alkamiseen Lahdessa. Uusi Lahti paikallislehdessä oli syksyllä iso juttu hankkeen toiminnasta ja kurssista. Miete ry:n jäsenlehdessä oli tiedote PÄMI-hankkeesta ja sen toiminnasta. Koulutus Kuntoutussuunnittelija Sanna Valkonen osallistui MTKL:n laitoskuntoutuksena toteutettamaan kuntoutuskurssin 2-jaksoon sekä syksyllä käynnistyneeseen Lahden 2d- verkostokoulutukseen, joka jatkuu maaliskuuhun Koulutus toteutetaan yhteistyössä PÄMI-hankkeen, Järvenpään Seurakuntaopiston Työelämän kehittämispalvelujen ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kanssa. Verkostokoulutuksen tavoitteena on mm. lisätä tietoisuutta samanaikaisista päihde- ja mielenterveysongelmista. Projektityöntekijä Anne Salo aloitti syksyllä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen koulutuksen, joka johtaa YAMK -tutkintoon. Opinnäytetyö liittyy hankkeen tavoitteena oleviin työkirjoihin. Messut, tilaisuudet, yhteistyöryhmät ja -verkostot Hanketyöpari jalkautui paikallisten toimijoiden pariin huhtikuussa. Hanketta esiteltiin Päijät- Hämeen Klubitaloilla, Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa, Lahden A-klinikalla, Lahden psykiatrian poliklinikalla, Terveyskeskusten psykiatrisille sairaanhoitajille, Lahden

12 12 erityissosiaalityöntekijöille, Lahden sosiaalipsykiatriselle säätiölle ja Hollolan päihdetyöntekijöille. Yhteistyö näiden tahojen kanssa jatkuu. Hanketyöpari osallistui seuraaviin tapahtumiin: Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman järjestöjen kuulemistilaisuuteen 3.6. Helsingissä, Mielenterveys- ja päihdetyön valtakunnalliseen kehittämisseminaariin 2.9. Helsingissä, Valtakunnallisiin Päihdepäiviin Kuopiossa (Sanna Valkonen), Myllyhoitoyhdistyksen 25v. syntymäpäiville Vantaalla (Anne Salo), Terveyden edistämisen keskuksen järjestämään Koulutus ja oppiminen päihdetyössä seminaariin Lahdessa, Mielenterveysmessuille Helsingissä ja Stakesin järjestämään Päihdetyön tulevaisuustalkoot -tilaisuuteen Lahdessa Arviointi Hankkeen sisäistä arviointia varten hanketyöpari täytti tavoitearviointilomaketta ja kontaktipäiväkirjaa, kirjasi projektipäiväkirjaa ja kurssipäiväkirjaa sekä hankkeen tuloksia. Työpari osallistui kehittämispäivillä SWOT-analyysin tekoon. Lahden Sininauhan Nousurinteen palvelukeskuksen kanssa pidettiin arviointipalaveri vastaanottotoiminnasta. Sitä päätettiin jatkaa edelleen samalla konseptilla. Ulkoista arviointia varten kerättiin pilottikurssilaisilta alkukysely ja kirjallinen kurssipalaute. Koko kurssin arvosanaksi kurssilaiset antoivat 4,6 asteikolla 1 5. Alustus/keskusteluryhmiin osallistuneilta tullut palaute kirjattiin ja näitä palautteita tullaan hyödyntämään myös ulkoisessa arvioinnissa.

13 13 5. Haminan seudun osahanke Osahankkeen MTKL:n kuntoutussuunnittelija aloitti työnsä maaliskuussa. Haminan Sininauhan projektityöntekijä siirtyi edellisestä M20-projektityöstään PÄMI-hankkeen työntekijäksi maaliskuussa, mutta sairausloman vuoksi pääsi aloittamaan työnsä huhtikuun puolen välin jälkeen Johtoryhmä ja koordinointi Johtoryhmä Johtoryhmään (liite 1) kuuluvat Haminan Sininauhan projektityöntekijän hallinnollinen esimies ja Mielenterveyden keskusliiton kuntoutussuunnittelijan hallinnollinen esimies. Projektipäällikkö kuuluu johtoryhmään ja toimii johtoryhmän valtuuttamana hankkeen operatiivisena ja sisällöllisenä esimiehenä. Johtoryhmä kokoontui säännöllisesti. Ohjausryhmä Haminan seudun osahankkeen ohjausryhmää koottiin kevään aikana ja se piti ensimmäisen kokouksensa joulukuussa Ohjausryhmän kokoonpano liitteessä 2. Hanketiimi Kuntoutussuunnittelija Sanna Kaaro-Vuorimaa osallistui hanketiimin ensimmäisille kehittämispäiville Kirkkonummen Hilassa Molemmat työntekijät olivat mukana tämän jälkeen pidetyillä kehittämispäivillä. Toisen kerran ne pidettiin Helsingissä 16.6., jolloin mm. Sininauhaliiton arviointipäällikkö Nina K. Hyttinen koulutti hanketiimiä projektin arvioinnista. Kolmannet kehittämispäivät olivat Lahdessa Vuoden viimeinen kehittämispäivä oli Helsingissä Hanketyöpari Hanketyöpari työskenteli kahdessa työpisteessä, Haminan A-klinikalla ja Haminan Sinikeitaalla. Toisen työntekijän hanketyön alussa ollut pitkähkö sairausloma ja edellisestä työstä irrottautuminen viivästyttivät muutamalla kuukaudella konkreettisen yhteistyön käynnistymistä. Loppuvuodesta työparityöskentely tiivistyi ja työpari hyödynsi työskentelyssään moniammatillisuuttaan hankkeen toteutuksessa. Hanketyöpari piti säännöllisesti puhelinneuvotteluja kuvayhteydellä projektipäällikön kanssa. Yhteisiä tapaamisia projektipäällikön ja hanketyöparin kanssa oli Haminassa jo ennen hanketyöparin varsinaisen hanketyön aloitusta ja sen jälkeen 6.5., 12.8., ja Elokuun tapaamisessa käytiin kehityskeskustelut projektipäällikön kanssa Kehittämistyö Kurssitoiminta Kuntoutuskurssitoimintaa rakennettiin Tampereen osahankkeen kokemuksiin pohjautuen. Hanketyöpari tutustui kurssimateriaaliin ja syvensi tietojaan lisämateriaalilla. Ensimmäinen kuntoutuskurssi suunniteltiin järjestettäväksi loppuvuodesta Kurssin ajankohtaa jouduttiin kuitenkin siirtämään seuraavan vuoden alkuun, koska määräaikaan mennessä ei saatu riittävästi hakijoita kurssille. Kurssista tiedottamista lisättiin ja se tuotti tulosta. Loppuvuoteen mennessä kurssille tuli riittävä määrä hakijoita. Kurssivalmistelut jouduttiin kuitenkin seisauttamaan RAY:n julkaiseman PÄMI-hakkeelle tehdyn avustusesityksen vuoksi. Tilanne jäi auki vuoden päättyessä ja kurssin toteutuminen oli hyvin epävarmaa.

14 14 Kirjalliset tuotokset Hanketyöpari työsti kurssimateriaalia Tampereen tuottaman materiaalin pohjalta. Ryhmä- ja päiväkeskustoiminta Hanketyöpari neuvotteli yhteistyöstä Kotka-Pyhtää-Hamina seudun Triangeli-hankkeen kanssa. Toinen tärkeä yhteistyökumppani kurssi- ja ryhmätoiminnan järjestämiseksi on Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdisty, joka tarjosi tiloja ja lupasi ohjata asiakkaita tulevaan toimintaan. Kymen A-klinikkasäätiö toimi aktiivisesti yhteistyökumppanina ja ohjasi asiakkaita pilottikurssille. Hanke teki kiinteää yhteistyötä Haminan Sininauhan kanssa. Hankkeen projektityöntekijän työtilat sijaitsevat fyysisesti yhdistyksen tiloissa Sinikeitaalla. Siellä ja Haminan klubitalolla pidettiin kokeiluluontoisesti PÄMI-kuntoutuskurssin sisältöön kuuluvia alustuksia alkusyksystä Vaikuttamistyö Hanke herätti runsaasti positiivista mielenkiintoa paikallisten toimijoiden keskuudessa. Hanketyöpari jalkautui aktiivisesti ja tapasi lukuisia yhteistyökumppaneita hankkeen toimintaalueelta ja naapurikunnista. Tiedotus Hankkeesta kirjoitettiin paikallisessa Kymen Sanomat lehdessä. Reimari- lehteen laitettiin kurssiilmoitus. Haminan osahanke piti info-tilaisuuksia mm. MTKL:n paikallisyhdistyksessä, Haminan A-klinikalla ja sosiaalitoimessa sekä paikallisten päihdepalveluja tuottavien yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa (JSK-kellari, Sinikeidas). Koulutus Sanna Kaaro-Vuorimaa kävi MTKL:n Kuntoutuminen ja muutos kuntoutuskurssin 2-jakson sekä osallistui MTKL:n järjestämiin kuntoutuksen yhteistapaamisiin. Tapio Ukkola suoritti päihdetyön ammattitutkinnon ja osallistui MTKL:n järjestämään vertaisohjaajien peruskurssille. Messut, tilaisuudet, yhteistyöryhmät ja -verkostot Hanketyöpari osallistui Haminassa Sininauhaliiton Huumetyön tukikohtahankkeen ja PÄMIhankkeen yhdessä toteuttamaan Päihteitä ja psyykeongelmia seminaarin käytännön järjestelyihin. Hanketyöpari esittäytyi osallistujille tilaisuudessa. Hanketyöpari osallistui Mieli 2009 järjestökuulemiseen Helsingissä 3.6., Lahden 2d-verkostokoulutuksen kaikille avoimiin seminaareihin ja 3.12 sekä Valtakunnallisille Päihdepäiville ja Mielenterveysmessuille Arviointi Sisäisen arvioinnin toteuttamiseksi hanketyöpari täytti projektipäiväkirjaa kuukausittain sekä suunnitteli ja arvioi toimintaansa tavoitearviointilomakkeen avulla puolivuosittain. Lisäksi hanketyöpari täytti kontaktipäiväkirjaa ja osallistui SWOT-analyysin tekoon kehittämispäivillä.

15 15 Liite 1 PÄMI-hankkeen johtoryhmä Mielenterveyden keskusliitto, Göran Johansson Mielenterveyden keskusliitto, Henri Rinkinen Pirkanmaan Sininauha, Juha Kallio Lahden Sininauha, Jorma Mäkelä Haminan Sininauha, Martti Nakari Sininauhaliitto, Anneli Pienimäki (puheenjohtaja) Sininauhaliitto/PÄMI-hanke, Kaiju Yrttiaho (sihteeri)

16 16 PÄMI-hankkeen Tampereen, Lahden ja Haminan seudun osahankkeiden ohjausryhmien jäsenet Liite 2 Tampereen ohjausryhmä Tampereen seurakunta, Marko Ajanki Sopimusvuori ry/askel-kurssi, Annele Huikuri ALMA-projekti, Risto Hurnanen TAYS/Pitkäniemi, Veli Järvenkylä Taimi ry, Jyrki Nieminen Taimi ry, Tapani Matilainen Tampereen kaupunki, Maritta Närhi Tampereen kaupunki, Eija Kouhia Tampereen kaupunki, Eija Hirvimäki-Salmela A-klinikkasäätiö/K-klinikka, Helena Simula Kaivannon sairaala, Raila Tounas Mielenterveyden keskusliitto, Göran Johansson Pirkanmaan Sininauha, Juha Kallio Sininauhaliitto/PÄMI-hanke, Kaiju Yrttiaho Pirkanmaan Sininauha/PÄMI-hanke, Senni Rönkkö (sihteeri) Mielenterveyden keskusliitto/pämi-hanke, Markku Lehto (sihteeri)

17 17 Lahden ohjausryhmä Lahden seurakuntayhtymä, Matti Ahokas Päijät-Hämeen Klubitalot ry, Marko Kiiveri Päijät-Hämeen mielenterveystyön tuki ry, Hannu Koskinen Työvoima Lyhty, Maarit Laitinen Lahden sosiaali- ja terveyslautakunta, Kaarina Suhonen PHKS/Psykiatrian poliklinikka, Kirsi Uutela Lahden A-klinikka, Maria Viljamaa Mielenterveyden keskusliitto, Göran Johansson Lahden Sininauha, Jorma Mäkelä Sininauhaliitto/PÄMI-hanke, Kaiju Yrttiaho Mielenterveyden keskuslliitto/pämi-hanke, Sanna Valkonen (sihteeri) Lahden Sininauha/PÄMI-hanke, Anne Salo (sihteeri)

18 18 Haminan seudun ohjausryhmä Miehikkälän kunta, Tarja Alastalo Väylä, Kai Hakulin Haminan seurakunta, Mari Höfer KAKSPY, Katriina Kaakinen Kymen A-klinikkatoimi, Minna Lindberg Haminan kaupunki, Merja Niemelä Mielenterveyden keskusliitto, Henri Rinkinen Haminan Sininauha, Martti Nakari Sininauhaliitto/PÄMI-hanke, Kaiju Yrttiaho Mielenterveyden keskusliitto/pämi-hanke, Sanna Kaaro-Vuorimaa (sihteeri) Haminan Sininauha/PÄMI-hanke, Tapio Ukkola (sihteeri)

19 19 PÄMI-HANKKEEN TOTEUTTAMAT AVOKUNTOUTUSKURSSIT V Liite 3 KURSSIN NIMI Pilotti Tampere 1/07 Pämi-kurssi Tampere 1/08 Mahdollisuuksia muutokseen Pilotti Lahti 1/08 KURSSIN TOTEUTUSMUOTO Aloitus 3 pv x 3,5 h, jatko 1 x 3,5 h/vko yht. 15 krt Yksilöohjauskertoja: 6 1 x 2 h/vko, yht. 15 krt Yksilöohjauskertoja: - Aloitus 2 pv x 3 h/pv, jatko 1 x 4 h/vko yht. 13 krt OSALLISTUJAT KESTO M=mies N=nainen (keskeyttäneet suluissa) 6, M=3 ja N= , M=6 ja N=5 (M=5, N=1) 10, M=6 ja N=4 (M=2, N=2) Seurantatap Seurantatap Seurantatap TOTEUTUS- PAIKKAKUNTA Tampere Pirkanmaan Sininauhan tilat Kaukajärvellä Tampere Taimi ry:n tilat Lahti Miete Ry:n tilat Yksilöohjauskertoja: 3

20 20 Liite 4 PÄMI-hankkeen Lahden osahankkeen yksilöohjaukset v OSALLISTUJA N=nainen M=mies N6 TAPAAMISKERRAT JA KOKONAISKESTO 11 krt/ 6 tuntia TYÖNTEKIJÄ Sanna Valkonen OSA KURSSI- TYÖTÄ TAPAAMIS- PAIKKA Miete ry N4 2/ 2 tuntia Sanna Valkonen Kahvila N5 1,/1,5 tuntia Sanna Valkonen x Miete ry M9 1 / 1 tunti Sanna Valkonen x Miete ry M7 2 krt / 1 tunti Sanna Valkonen Nousurinteen M6 7 krt / 5 tuntia 15 min Sanna Valkonen Nousurinteen M3 4 krt / 2 tuntia Sanna Valkonen Nousurinteen M 5 2 krt / 1 tunti Sanna Valkonen Nousurinteen M8 1 krt / 45 min Sanna Valkonen Nousurinteen N 1 4 krt/ 3h Anne Salo Nousurinteen M 1 8 krt/ 6h Anne Salo Nousurinteen M2 8 krt/ 6h Anne Salo Nousurinteen M3 8 krt/ 4h Anne Salo Nousurinteen M4 3 krt/ 2 h 15 min Anne Salo Nousurinteen M5 3 krt/ 2h 15 min Anne Salo Nousurinteen M 6 11krt/ 8 h 15 min Anne Salo Nousurinteen N2 1krt/45 min Anne Salo Nousurinteen N3 1krt/30 min Anne Salo Nousurinteen N4 3 krt/ 4h 30 min Anne Salo Kahvila M7 6krt/ 3 h Anne Salo Nousurinteen M8 1krt/45min Anne Salo Nousurinteen M9 2krt/1 h 30 min Anne Salo x Miete ry

21 21 Liite 5 VAIKUTTAMISTYÖ PÄMI-HANKKEESSA v Koulutukset, messut, tilaisuudet, yhteistyöryhmät ja -verkostot Projektien ja kehittämishankkeiden valtakunnallinen kontaktitapahtuma, Helsinki Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman järjestökuulemisen työkokous, Stakes, Helsinki Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Triangeli-hanke, Kotka 1.ja Vertaistutkijoiden koulutus, MTKL, Kokkola 2.4. Mielienterveys- ja päihdesuunnitelman alueellinen kuulemistilaisuus, Tampere 2.4. Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, KAKSPY, Hamina Arki sujuvaksi koulutuspäivä, Marttaliitto, Espoo 9.5. Vertaistyön seminaari, Iideshovi, Tampere Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Nousurinne Lahden Sininauha, Lahti Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman järjestökuulemisen työkokous, Stakes, Helsinki Päihteitä ja psyykeongelmia seminaari, Sininauhaliitto, Hamina Vertaisohjaajakoulutus, MTKL, Lahti Pirkanmaan 2dg-yhteistyöryhmä, Tampere Mielenterveys ja päihteet kuntouttavien palvelujen risteyskohdissa italialaissuomalainen seminaari, Diak, Pieksämäki Pämi-hankkeen ja pilottkurssin esittely, Päijät-Hämeen Klubitalot ry, Lahti Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Haminan sosiaalitoimi Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Suomen Mielenterveysseura, Lahti 2.6. Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Mainiemen kuntoutuskeskus, Lammi 4.6. Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Lahden Psykiatrian poliklinikka, Lahti 4.6. Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Lahden A-klinikka, Lahti 3.6. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman järjestökuuleminen, Stakes, Helsinki Kuntoutuksen perusteet info-tilaisuus, Sinikeidas, Hamina Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Sotek, Kotka Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Terveyskeskus, Lahti Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Seurakunta, Lahti Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Omaiset mielenterveystyön tukena ry, Lahti Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Hami ry, Hamina Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, päihdeleiri, Hamina Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Erityissosiaalityö, Lahti Pilottikurssin esittely, KAKSPY, Hamina Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Oiva, Hollola Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan seminaari, Helsinki Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Työvoima Lyhty, Lahti 2.9. Mielenterveys- ja päihdetyön valtakunnallinen kehittämisseminaari, Kuntatalo, Helsinki 8.9. Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö, Lahti Valtakunnalliset päihdepäivät, Kuopio Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Lahden Psykiatrian poliklinikka, Lahti

22 Psyykkinen häiriö ja päihdeongelma kaksoisdiagnoosiasiakkaan kohtaaminen, henkilöstön koulutusiltapäivä, Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry ja Keravan Suojakotiyhdistys ry, Kerava Kaste-ohjelman kokous, Osaamiskeskus Verso, Lahti Virtaa vertaistuen verkostoihin, Tampere Lahden 2d-verkostokoulutus, alkuseminaari ja lähiopetuspäivät, Lahti Mielenterveys ja päihteet: yksi ihminen yksi hoito päätösseminaari, Tampere Itsehoidon kehittämispäivä, MTKL, Helsinki Kaupunkilähetyksen työntekijöiden tyky-päivä, Tampere Myllyhoitoyhdistys 25 v., Heureka, Vantaa Lahden 2d-verkostokoulutuksen lähiopetuspäivät, Lahti Koulutus ja oppiminen päihdetyössä seminaari, Tekry Lahti Päihdetyön Päiväkeskustoiminnan Seminaari, Sininauhaliitto, Helsinki Mielenterveysmessut, Helsinki Lahden 2d-verkostokoulutus, väliseminaari, Lahti Tulevaisuustalkoot, Stakes, Lahti Pilottikurssin esittely, Sinikeidas, Hamina Pilottikurssin esittely, KAKSPY, Hamina Pilottikurssin esittely, A-klinikkasäätiö, Hamina Tiedotus Hanke-esite: painettu syyskuussa Tiedote: Lahden osahanke tehnyt lehdistötiedotteen hankkeesta ja Lahden 2dverkostokoulutuksesta Lehtijutut: Sininen Aalto (3/2008) Kymen Sanomat Uusi Lahti (5.11.) Reimari-lehti (kurssi-ilmoitus) TV- ja radio-ohjelmat: 1.2. Radio Day, Turku Internetsivusto: Sininauhaliiton sisällä oleviin hankkeen internetsivustoihin vievä verkkotunnus käyttöön kesäkuussa.

23 23 Liite 6 2D - Verkostokoulutus Lahdessa Koulutuksen tavoitteet Osallistujat saavat valmiuksia tunnistaa samanaikaisten mielenterveysongelmien ja päihteiden käytön erityispiirteitä, syventää ja laajentaa tietojaan sekä kehittyä työskentelyssä tämän asiakasryhmän kanssa. Lisäksi koulutus tukee verkostoitumista ja oman työn kehittämistä. Kohderyhmä Lahden alueen julkisten, yksityisten ja järjestöjen päihde- ja mielenterveysalojen työntekijät Koulutus ja päihdetyön ammattitutkinto Koulutus vastaa päihdetyön ammattitutkinnon osia 1, 3 ja 4. Ajankohta: syyskuu 2008 maaliskuu 2009 Koulutuksen hinta: 215 / osallistuja Paikka: Päijät-Hämeen keskussairaalan koulutustilat Järjestäjät Järvenpään Seurakuntaopiston Työelämän kehittämispalvelut, Sininauhaliiton koordinoima Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutusmallin kokeilu- ja kehittämishanke (PÄMI) ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Kaiju Yrttiaho p , Tomi-Pekka Liias p , Kirsi Uutela p , Koulutuksen rakenne Koulutuksen avulla tehtävä kehittämistyö tapahtuu kolmella tavalla: o koulutuspäivinä teoreettisena kysymyksenasetteluna o osallistuvissa hoito- ja kuntoutusyksiköissä tehtävän asiakastyön tutkimisena o vertaisryhmissä tapahtuvana kehittämistyön tulosten kokoamisena. Koulutuspäiviä on yhteensä 10 oheisen aikataulun mukaisesti. Hoito- ja kuntoutusyksiköissä tapahtuva oman työn tutkiminen ja kehittäminen sisältää artikkeleiden lukemista sekä yhdessä oman työyhteisön kanssa tehtävää työn kuvaamista, arviointia sekä näihin liittyvien alustusten valmistelua. Näitä oman työn kehittämiseen liittyviä tehtäviä työstetään vertaisryhmissä. Vertaisryhmät valitsevat jokainen oman erityisen kehittämisalueensa ja raportoivat työnsä etenemisestä koulutuspäivinä. Tämä pohjalta ryhmät esittelevät päätösseminaarissa kaksoisdiagnoosipotilaiden hoitoa ja kuntoutusta koskevan kehittämisehdotuksen. Lisäksi koulutukseen sisältyy viikon pituinen työntekijävaihto päihde- ja mielenterveysalan organisaatioiden kesken.

24 24 Lähiopetuspäivät sisältävät alku-, väli- ja loppuseminaarit, joihin kutsutaan koulutukseen osallistuvien lisäksi heidän työyhteisöjensä esimiehet ja työntekijät sekä muut yhteistyökumppanit. Tällä tavoin laajempi joukko voi päivittää tietojaan kaksoisdiagnostiikan kysymyksistä sekä aktiivisesti vaikuttaa koulutuksessa tehtävään kehittämistyöhön. KOULUTUKSEN AIKATAULU JA SISÄLLÖT VUOSI jakso Päihderiippuvuudet ja psykiatriset häiriöt ja niiden hoito erilaisten viitekehysten näkökulmasta (katso erillinen ohjelma) klo 9-15 LAMK, Hoitajankatu (Terveydenhuolto-oppilaitos, auditorio) klo 9-15 PHKS, Kekkuri (psykiatrian hallinto) 2-jakso Asiakkaan tila ja arviointi klo 9-15 PHKS, Luentosali klo 9 15 PHKS, Raimo ja Risto (päiväkirurgian koulutustilat) 3-jakso Väliseminaari (kaikille avoin) klo PHKS, Luentosalit 1 ja 2 VUOSI jakso Persoonallisuushäiriöt, depressio ja psykoosi PHKS, Raimo ja Risto (molemmat päivät) 5-jakso 6-jakso Hoitojärjestelmä psykiatrisessa ja päihdehoidossa PHKS, Raimo ja Risto (molemmat päivät) Päätösseminaari: Kehittämistyön tulokset PHKS, Luentosalit 1 ja 2

25 25 Liite 7 Tampereen Pämi-hankkeen pilottikurssilaisten palautteita kurssista 1. Kirjallisista palautteista kootut vastaukset kysymykseen Mikä oli merkityksellisintä tällä kurssilla : positiivisuus, iloisuus, huumori.. Ihmissuhteet, kerta kerralta parantunut yhteishenki ja toisista välittäminen. Ollaan nyt kuin yhtä suurta perhettä. kysymykset, keskustelu, läksyt kuulla muiden ajatuksia, elämäntarinoita. Sain tietoa 2diagnoosi-ongelmasta. 10+ ohjaajille hyvästä kurssista :) :):)! ei ole tarvinnut hävetä retkahduksiani vaan niistä on päässyt tämän ryhmän ansiosta helpommin eroon kuin aiemmin ja on voinut jatkaa tavoitteiden asettamista elämään. Erityisesti kahdenkeskinen keskustelu ohjaajien kanssa auttoi. syväluotaavat keskustelut xx:n kanssa. Markun tietämys MTKL:sta niin ns. varsinaisena työntekijänä kuin vertaisohjaajatausta. kurssin loppuun saattaminen 2. Suullinen palaute kysymykset uusia, uutta ajateltavaa olisi voinut mennä enemmän ulos työkirja itsekseen tuntui oudolta ilman varsinaista kirjaa ohjaajat hyvin valmistautuneita hyvä yhteishenki kurssi olisi voinut olla pidempi, näin iso aihe (2-dg) iltapäivisin tuli kiireen tuntu, aika loppui kesken huumori, iloisuus aika liian lyhyt, jätetään vaikka ruokailu pois ohjaajien keskinäinen hyvä huumori ja yhteistyö heijastuu ryhmään hengellinen ryhmä oli onnistunut ja tärkeä

26 26 Liite 8 PALAUTTEESI PÄMI-KURSSISTA: Kurssipaikka ja aika: LAHTI Kurssin nimi: MAHDOLLISUUKSIA MUUTOKSEEN PILOTTI SYKSY08 Vastaajan ikä 51,2 Sukupuoli N 2 / M3 Mikä on ollut merkityksellisintä tällä kurssilla? Itsetutkiskelu ja avoimuus asioissa. Pysähtyminen ajattelemaan omaa tilannettaan. Jakaa tunteensa ja ajatuksensa muiden ryhmäläisten kanssa. Huomata, ettei ole yksin ajatuksiensa ja ongelmiensa kanssa Saanut tietoa eri paikoista. Antanut ajattelemista itselle mm. alkoholin käytöstä. Toisten ihmisten parissa oleminen, vertaistuki. Viikon alkuun oli mielekästä kokoontua ja saada viikko käynnistettyä. Mikä olisi voinut olla toisin? Liikunnanohjausta saisi olla. Ryhmää olisi voinut olla enemmän. Myöhemmin alkaminen aamulla. Jokin muu vk:npv kuin ma. Tilavampi ryhmähuone. Mitä muuta haluaisit sanoa? Kiitos. Lisätkää musiikillista rentoutumista ja kuuntelua.

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittäminen. Projektipäällikkö Anne Salo Sininauhaliitto PÄMI-HANKE

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittäminen. Projektipäällikkö Anne Salo Sininauhaliitto PÄMI-HANKE Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittäminen Projektipäällikkö Anne Salo Sininauhaliitto PÄMI-HANKE PÄMI-hanke kehittämisen lähtökohtana PÄMI Päihde- ja mielenterveys avokuntoutuksen

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hanke

Välittäjä 2009 -hanke Välittäjä 2009 -hanke Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Vaasan sairaanhoitopiiri Tampereen kaupunki Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Lahden kaupunki syksystä 2010 Hanketyötä ohjaavat

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Tiedosta hyvinvointia 1 Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Hankkeista kansalliseksi suunnitelmaksi Tiedosta hyvinvointia 2 Taustaa 106 kansanedustajan toimenpidealoite keväällä 2005 Kansallinen mielenterveysohjelma

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijuuden ABC

Kokemusasiantuntijuuden ABC Kokemusasiantuntijuuden ABC 1. Terminologiaa Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairauksista tietää, millaista on elää näiden ongelmien kanssa, millaista sairastaa, olla hoidossa

Lisätiedot

Ryhmätoiminnat. Omaiset ja läheiset. Päihdeja mielenterveysasiakkaat

Ryhmätoiminnat. Omaiset ja läheiset. Päihdeja mielenterveysasiakkaat Ryhmätoiminnat Omaiset ja läheiset Päihdeja mielenterveysasiakkaat Kouvolan kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut Tuettu asuminen / ryhmätoiminnat Tarkoitettu kouvolalaisille kotona asuville mielenterveys-

Lisätiedot

Kokemusohjaus mielenterveys- ja päihdetyön työmuotona

Kokemusohjaus mielenterveys- ja päihdetyön työmuotona Kokemusohjaus mielenterveys- ja päihdetyön työmuotona Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017, Lahti Vastaava kokemusohjaaja, YTL Mervi Piiroinen 1. Mitä kokemusohjaus on? - Uusi mielenterveys-

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA Professori Heikki Murtomaa Helsingin yliopisto Hammaslääketieteen laitos Mielenterveystyön

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Sosiaalisen toimintakyvyn turvaaminen akuuttihoidossa

Sosiaalisen toimintakyvyn turvaaminen akuuttihoidossa Sosiaalisen toimintakyvyn turvaaminen akuuttihoidossa päivystystilanteen haasteet ja mahdollisuudet sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmasta Järvenpään SOSKU-hankkeen seminaari 7.11.2017 Outi Hietala, erikoistutkija-kehittäjä

Lisätiedot

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Taustaa hankkeelle Yhdistyksen jäsenten kokemusten perusteella

Lisätiedot

Hankkeen arviointisuunnitelma

Hankkeen arviointisuunnitelma 1 VERKOTTAJA 2013-2016 Hankkeen arviointisuunnitelma Tiina Saarinen 14.9.2013 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3 4 Hankkeen kohderyhmät 3 5 Hankkeessa tavoiteltavat

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön osaaminen ja koulutus

Mielenterveys- ja päihdetyön osaaminen ja koulutus Mielenterveys- ja päihdetyön osaaminen ja koulutus Kokemusasiantuntijuusammattitutkinnot ja ammatillinen koulutus - missä mennään? 8.10.2013, Helsingissä, A-klinikkasäätiön keskustoimistolla Verkottaja-hanke

Lisätiedot

PÄIVÄKESKUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN, Tornio: Uudistetun päiväkeskuksen avaaminen, toiminnan käynnistäminen ja toiminnan sisältöjen

PÄIVÄKESKUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN, Tornio: Uudistetun päiväkeskuksen avaaminen, toiminnan käynnistäminen ja toiminnan sisältöjen MIESTYÖ MUKAAN, Tervola: Miestyön esittely Tervolan päiväkeskuksessa 4.2.2014. Esittelyn jälkeen keskustelu/kartoitus asiakkaiden kanssa miestyön aloittamisesta Tervolassa. Tavoitteena käynnistää toiminta

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

LÄNSI hankkeen pilotin seurantaraportti

LÄNSI hankkeen pilotin seurantaraportti LÄNSI 2012 -hankkeen pilotin seurantaraportti 1. Pilotin nimi: - Länsi 2012 -hanke, Salon pilotti 2. Raportoijan nimi ja asema pilotissa - Katrin Seitz-Ylitalo, hanketyöntekijä 3. Raportin laadintaan osallistuneet

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Tulos- ja palautetilaisuus Lahdessa 24.3.2014 24.3.2014 1 THL toteutti Hankkeen toimikausi 17.4.2013 16.4.2014 Asiantuntijaverkosto THL,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO Kehittämishankkeeseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan koulupsykologit ja koulukuraattorit. Koordinoiva kaupunki on Vantaa. Ohjausryhmä: Vantaa

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti Ohjausryhmän tehtävät Hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hankkeen

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

HYVINVOINTI HAKUSESSA RIIPPUVUUS RISKINÄ Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

HYVINVOINTI HAKUSESSA RIIPPUVUUS RISKINÄ Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä HYVINVOINTI HAKUSESSA RIIPPUVUUS RISKINÄ 2013 2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Nina Peronius projektipäällikkö 1 Hankekuvaus Päihde- ja mielenterveyspalveluketjun, kuntoutusyhteistyön ja työmenetelmien

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Pohjanmaa-hanke 2005 2014 Juhlaseminaari Seinäjoella 25 26.3.2015 yh, TtT, YTM Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

LÄNSI-LAPPI KUTY TUIKKUUN MIESTYÖN ESITTELU TUETTU- JA INTERVALLIASUMIS- PROSESSI UUDISTETTU PÄIVÄKESKUS TUIKKU VOIMAVARAKESKEINEN HYVINVOINTIRYHMÄ

LÄNSI-LAPPI KUTY TUIKKUUN MIESTYÖN ESITTELU TUETTU- JA INTERVALLIASUMIS- PROSESSI UUDISTETTU PÄIVÄKESKUS TUIKKU VOIMAVARAKESKEINEN HYVINVOINTIRYHMÄ MIESTYÖN ESITTELU TUETTU- JA INTERVALLIASUMIS- PROSESSI KUTY TUIKKUUN LÄNSI-LAPPI VOIMAVARAKESKEINEN HYVINVOINTIRYHMÄ UUDISTETTU PÄIVÄKESKUS TUIKKU UUSI PÄIVÄTOIMINTA PÄIVÄKESKUS RENTUKAN TOIMINNAN UUDISTAMINEN

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijatoiminnan käyttöönotto Keski-Suomessa. -meidän tarina. Nina Peränen ja Annukka Harjula

Kokemusasiantuntijatoiminnan käyttöönotto Keski-Suomessa. -meidän tarina. Nina Peränen ja Annukka Harjula Kokemusasiantuntijatoiminnan käyttöönotto Keski-Suomessa -meidän tarina Nina Peränen ja Annukka Harjula 16.9.2014 Ensimmäinen koulutus käynnistyy tammikuussa 2013 ja päättyi syyskuussa 2013 koulutus kesti

Lisätiedot

Tuen, avun ja palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen

Tuen, avun ja palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen Tuen, avun ja palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen Toteutus 3 12/2011 Kumppaneina Kaste-rahoitteisen Vammaispalveluhankkeen Etevan osahanke Eteva kuntayhtymä Espoon vammaispalvelut Aivovammaliitto ry

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Tuusulan järjestöfoorumi 16.02.2011 Hanna Falck & Mika Väisänen Taustaa Perustettu 23.04.2007 Järvenpäässä Kolme järjestöä perustamassa Kotipaikka Järvenpää ja toimialue

Lisätiedot

vs. Kehittämisylihoitaja Pekka Makkonen Kokemusasiantuntija Veikko Markkula , Lehmusvalkama

vs. Kehittämisylihoitaja Pekka Makkonen Kokemusasiantuntija Veikko Markkula , Lehmusvalkama vs. Kehittämisylihoitaja Pekka Makkonen Kokemusasiantuntija Veikko Markkula 2.11.2017, Lehmusvalkama Terveydenhuollon / sosiaalihuollon ammattilainen Hoito Potilas / asiakas palveluidenkäyttäjä VSSHP

Lisätiedot

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina EK-ARTU Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 18.4.2013 1 EK-ARTU-HANKE Etelä-Kymenlaakson kunnat Hamina,

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 Aika: Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 11.30 Paikka: Tornion kaupunki, sosiaalitoimiston neuvotteluhuone Osallistujat: Pia Rantaiso sosiaaliohjaaja Tornion kaupunki/sosiaalitoimi,

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Kehittämishankkeen tulokset pähkinänkuoressa Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät, Lahti 25.9.2014 11.9.2014 1 Lähtökohtia Lähisuhdeväkivaltaan

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Turvallisuusverkoston kokous 7.4.2014 17.4.2014 1 THL toteutti Hankkeen toimikausi 17.4.2013 16.4.2014 Asiantuntijaverkosto THL, STM, ESAVI,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Erityisestä edistävään hankkeen toiminta Salossa Irmeli Leino Pekka Makkonen Marita Päivärinne Liisa Anttila

Erityisestä edistävään hankkeen toiminta Salossa Irmeli Leino Pekka Makkonen Marita Päivärinne Liisa Anttila Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 30.4 2010 Erityisestä edistävään hankkeen toiminta Salossa Irmeli Leino Pekka Makkonen Marita Päivärinne Liisa Anttila ESITYKSEN SISÄLTÖ Mielenterveystyön edistämistä

Lisätiedot

Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet

Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet Sanna Pylkkänen Kehittämispedagogi Preventiimi HUMAK Sivu 1 Preventiimin henkilöstöhistoria 2002 Reijo Viitanen+Aseman Lapset ry 2003 Ilmo Jokinen 2004 Ilmo

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011 Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA Vertaisarviointiprosessi Koordinoiva hanke Osaaminen käyttöön! -työvoimaa uudesta suunnasta

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi

Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi Sosiaali- ja terveyslautakunta 24 24.05.2016 Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi SOSTER 24 Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT

Lisätiedot

ETELÄ-LAPPI RYTMIÄ EHKÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN - VUOSIKELLO SOPPAA, SAIPPUAA JA MIELEKÄSTÄ TEKEMISTÄ PÄIHTEETÖNTÄ PÄIVÄTOIMINTAA

ETELÄ-LAPPI RYTMIÄ EHKÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN - VUOSIKELLO SOPPAA, SAIPPUAA JA MIELEKÄSTÄ TEKEMISTÄ PÄIHTEETÖNTÄ PÄIVÄTOIMINTAA SOPPAA, SAIPPUAA JA MIELEKÄSTÄ TEKEMISTÄ PÄIHTEETÖNTÄ PÄIVÄTOIMINTAA KEHITTÄJÄ- ASIAKAS- REKRYTOINTI RYTMIÄ EHKÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN - VUOSIKELLO PÄIHDETIETOA IKÄIHMISILLE - tapahtumat PÄIHDEPALVELU- POLKU

Lisätiedot

valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus Tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutus yliopistoissa - työseminaari II

valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus Tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutus yliopistoissa - työseminaari II valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus Tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutus yliopistoissa - työseminaari II ti 22.3.2005 klo 14.00-16.00 ke 23.3.2005 klo 14.15-16.15 Työseminaarin

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijakoulutus ja kokemusasiantuntijoiden jalkautuminen

Kokemusasiantuntijakoulutus ja kokemusasiantuntijoiden jalkautuminen Kokemusasiantuntijakoulutus ja kokemusasiantuntijoiden jalkautuminen Mielen avain Kokemusasiantuntijakoulutus Kokemusasiantuntija 1) Käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen 2) Kokemusta mielenterveys- ja/tai

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA:

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavia asumispalveluja koskeva kyselytutkimus toteutettiin kolmen maakunnan alueella 2007 2008, Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Pohjanmaa-hankeen yhteistyönä

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 HYPPÄÄ KYYTIIN! Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 Tulevaisuus? Ehkäisevä päihdetyö? Yhdessä kehittäminen? Kuka ja mitä? Foorumin iltapäivässä työskenneltiin fasilitointimenetelmin

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009

Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009 Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009 Työelämän kehittämisohjelma Tykes projektikoordinaattori Irmeli Leino, Turun amk osastonhoitaja/suunnittelija Pekka Makkonen, VSSHP, psykiatrian tulosalue

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI 1 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 3.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Osaamista ja välineitä monikulttuuristen työyhteisöjen kehittämiseen

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

TUTKIJAN NÄKÖKULMAA VERTAISUUDESTA. Seinäjoki Päivi Rissanen Terveystieteiden jatko-opiskelija

TUTKIJAN NÄKÖKULMAA VERTAISUUDESTA. Seinäjoki Päivi Rissanen Terveystieteiden jatko-opiskelija TUTKIJAN NÄKÖKULMAA VERTAISUUDESTA Seinäjoki 14.11. Terveystieteiden jatko-opiskelija TOIMINTAMUODOT 2 PALKKA /PALKKIO PERUSTA OMA- KOHTAINEN KOKEMUS Kokemusasiantuntijatoiminta Vertaistuki Ammatillinen

Lisätiedot

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11 Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 1 8/8/11 Taustaa MOT Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla: MOT oli puhdistuspalvelualan ja kiinteistöhoidon opetuksen ja osaamisen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen

Lisätiedot

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010 Hankkeen tapahtumat Alussa oli suo, kuokka ja. . vuorovaikutuksen puute Paradoksimme Suuri osa henkilökuntaamme on asiakas/potilastyössään vuorovaikutuksen ammattilaisia ja silti Kalliolan sisällä henkilökunnan

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

MaSi-toiminta Matalan kynnyksen silta siviiliin. Varsinais-Suomen Sininauha ry Riku Salo

MaSi-toiminta Matalan kynnyksen silta siviiliin. Varsinais-Suomen Sininauha ry Riku Salo MaSi-toiminta Matalan kynnyksen silta siviiliin Varsinais-Suomen Sininauha ry. 10.4.2013 Riku Salo TAUSTAA Vankilatyön lähtökohtia: Vankien keskimääräinen laitosaika oli 9 kk (1/4 avolaitoksista) Vuonna

Lisätiedot

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä sosiaaliterapeutti Marjo Tolonen, Järvenpään kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut kokemusasiantuntija Jouko Raunimaa, KoKoA ry Ideoinnista toteutukseen

Lisätiedot

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ LIITTEET MTKL parantaa jäsenpalvelua Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu Liiton koulutukset EU ruoka-apu vähävaraisille Mielenterveysviikko 47 Mielenterveysmessut

Lisätiedot

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Asko Keski-Nisula Hyvä mehtäkaveri työryhmän jäsen Kainuun alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja 22.1.2015 A s k o K e

Lisätiedot

TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI. Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät

TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI. Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät TOIMINTAMALLIN TAUSTAA Toimintamallin kehittäminen alkoi Rotterdamissa, Hollannissa vuonna

Lisätiedot

LIIKU MIELI HYVÄKSI-SEMINAARI 27.8.2013. Täsmälääke-hanke LIIKETTÄ - hankkeen osahanke Lahdessa vuosina 2011-2013

LIIKU MIELI HYVÄKSI-SEMINAARI 27.8.2013. Täsmälääke-hanke LIIKETTÄ - hankkeen osahanke Lahdessa vuosina 2011-2013 LIIKU MIELI HYVÄKSI-SEMINAARI 27.8.2013 Täsmälääke-hanke LIIKETTÄ - hankkeen osahanke Lahdessa vuosina 2011-2013 Kehitetään ja toteutetaan terveysliikuntaryhmiä Mielenterveyskuntoutujille ja syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä 17.10.2012 Tuula Tiainen Rakennetun ympäristön osasto tuula.tiainen@ymparisto.fi Erityisryhmät ja asuminen

Lisätiedot

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (5) KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 23.5.2011 klo 13-15.30 Paikka Sovatek, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202 Osallistujat Hannu Koivisto Kari Lahti Maritta

Lisätiedot

KOKEMUSASIANTUNTIJA VALMENNUS

KOKEMUSASIANTUNTIJA VALMENNUS Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan kuntouttavan

Lisätiedot

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Ajattelun muuttaminen on ZestMarkin työtä VANHA AJATTELU JA VANHA TOIMINTA " ZestMark on nuorten valmentamisen ja oppimistapahtumien asiantuntija.

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Vanhus- ja vammaisneuvosto 15.01.2018 Aika 15.01.2018 klo 10:00-13:55 Paikka Iso seurakuntatalo, Pappilantie 6 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja

RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Eloisa ikä Livfullt liv - Movdegis ahkki

Lisätiedot

Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari, , Sessio 4.

Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari, , Sessio 4. Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari, 28.8.2007, Sessio 4. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - mitä huomioitavaksi suunnitelmassa käytännön näkökulmasta? Sihteerinä kirjasi

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA

SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä on vastuullinen työnantaja Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta

Lisätiedot