PÄMI - Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittämishanke TOIMINTAKERTOMUS 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄMI - Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittämishanke TOIMINTAKERTOMUS 2008"

Transkriptio

1 PÄMI - Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittämishanke TOIMINTAKERTOMUS 2008

2 2 SISÄLLYS 1. Hankkeen lähtökohta Koko hanke Johtaminen ja koordinointi Kehittämistyö Vaikuttamistyö Arviointi Tampereen osahanke Johtaminen ja koordinointi Kehittämistyö Vaikuttamistyö Arviointi Lahden osahanke Johtaminen ja koordinointi Kehittämistyö Vaikuttamistyö Arviointi Haminan seudun osahanke Johtaminen ja koordinointi Kehittämistyö Vaikuttamistyö Arviointi...14 LIITTEET 1-8

3 3 1. Hankkeen lähtökohta Päihde- ja mielenterveysongelmat kasaantuvat yhä useammin samoille henkilöille ja heidän määränsä on jatkuvassa nousussa. Vuoden 2003 päihdetapauslaskennassa kysyttiin ensimmäistä kertaa mielenterveyshäiriöistä. Tuolloin selvisi, että 37 prosentilla oli joku mielenterveydenhäiriö. Syksyllä 2007 toteutetun päihdetapauslaskennan mukaan mielenterveyshäiriö on jo joka toisella: naisista vähän useammalla, miehistä hiukan harvemmalla. Tutkimusnäytöt puoltavat samanaikaisesti toteutettavaa päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoa ja kuntoutusta. Silti näitä ongelmia hoidetaan ja kuntoutusta toteutetaan edelleen pääasiallisesti toisista erillään. Sosiaali- ja terveysministeriö, Stakes ja Kuntaliitto järjestivät Mielenterveys- ja päihdetyön valtakunnallisen seminaarin Helsingissä syyskuussa Seminaarissa Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusta käsitellyt työryhmä totesi yksimielisesti, että mielenterveystyön ammattilaisilla ei ole riittävää osaamista päihdetyöhön ja toisinpäin. Päihde- ja mielenterveystyön opetusta on lisättävä niin perus- kuin täydennyskoulutukseenkin. Samaan havaintoon on päädytty Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa. Sininauhaliiton, Mielenterveyden keskusliiton (MTKL) ja näiden jäsenjärjestöjen Rahaautomaattiyhdistyksen tuella vuosina toteuttama yhteinen Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittämishanke (PÄMI) on osaltaan vastaamassa yllä kuvattuihin päihde- ja mielenterveystyön tarpeisiin. Hanke kehittää samanaikasesti toteutettavaa avokuntoutusta päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä järjestää ja tuottaa ammattilaisille, vertaisille ja vapaaehtoisille suunnattua alan koulutusta. Hanke tekee myös näkyväksi päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kuntoutuksen erityistarpeita ja kehittämisen kohteita. Luvussa kaksi on esitelty koko hankkeen toimintaa kuluneelta vuodelta. Luvut kolme, neljä ja viisi käsittelevät yksityiskohtaisemmin Tampereen, Lahden ja Haminan seudun osahankkeitten toimintaa vuodelta Koko hanke Vuosi 2008 oli PÄMI-hankkeen toinen toimintavuosi. Edellisenä vuotena käynnistyneiden Tampereen osahankkeen ja koordinaation osalta toiminta jatkui aktiivisesti koko toimintavuoden. Lahden ja Haminan seudun osahankkeet käynnistyivät maalis-huhtikuussa 2008 ja siitä lähtien koko hanke toimi täysimääräisesti. Kaikki ydintoimijat tekivät tiiviisti yhteistyötä jokaisella hankepaikkakunnalla. Joulukuun 18. päivä RAY julkaisi seuraavan vuoden avustusesitykset. PÄMI-hankkeelle esitettiin huomattavasti pienempää avustusta kuin aiemmin tiedossa ollut optio oli ollut. Rahoituksen epävarmuuden ja tilanteen selvittämisen vuoksi seisautettiin osahankkeista viimeisenä työnsä aloittaneen Haminan seudun osahanke. Tilanteen selvittely jatkui vuodenvaihteen yli Johtaminen ja koordinointi Hankkeen organisaatio koostuu johtoryhmästä, osahankkeiden ohjausryhmistä, hanketiimistä sekä kullakin osahankepaikkakunnalla työskentelevistä hanketyöpareista. Nämä kaikki työryhmät

4 4 kokoontuivat kuluneen vuoden aikana suunnitellusti. Hankkeen asiakirjoja päivitettiin ja johtoryhmän sekä ohjausryhmien kokouksista laadittiin kokousmuistiot. Johtoryhmän kokoonpano on liitteessä 1 ja osahankkeiden ohjausryhmien kokoonpanot liitteessä 2. Johtoryhmä Johtoryhmä on pitänyt kaksi kokokusta keväällä ja yhden syksyllä jalkautuen osahankepaikkakunnille. Vuoden ensimmäinen kokous pidettiin Haminassa tammikuussa, toinen Tampereella toukokuussa ja kolmas lokakuussa Lahdessa. Lahdessa johtoryhmä ja hanketiimi tapasivat toisensa kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran. Ohjausryhmät Tampereen ohjausryhmä kokoontui sovitusti kaksi kertaa. Lahden ja Haminan seudun ohjausryhmiä koottiin ja ne pitivät ensimmäiset kokouksensa loppuvuodesta. Kaikkiin ohjausryhmiin saatiin kattava edustus paikallisia päihde- ja mielenterveystyön toimijoita. Hanketiimi Hanketiimin muodostavat osahankkeiden työntekijät ja projektia koordinoiva projektipäällikkö. Hanketiimissä oli toimintavuotena yhteensä seitsemän työntekijää. Hanketiimi kokoontui kuluvana vuotena yhteensä neljä kertaa kehittämis- ja strategiapäiville. Kirkkonummella pidetyillä päivillä hanketiimi tutustui toisiinsa ja projektipäällikkö sekä Tampereen osahankkeen työntekijät perehdyttivät uusia työntekijöitä. Helsingissä järjestetyn päivän aiheena oli mm. projektin arviointi ja siitä oli kouluttamassa Sininauhaliiton arviointipäällikkö Nina K. Hyttinen. Lahdessa pidetyillä päivillä hanketiimi tapasi johtoryhmän. Kehittämispäivillä kuultiin mm. kurssityöhän kehitettyjä alustuksia, joita jatkotyöstettiin yhdessä. Helsingissä pidettiin vuoden viimeinen kehittämispäivä Tällöin vaihdettiin kokemuksia kurssityöstä ja kuultiin alustus riippuvuudesta ja vaihemallista. Hanketyöparit Osahankkeiden työntekijät muodostavat kullakin osahankepaikkakunnalla työskentelevän hanketyöparin. Työparien fyysiset toimitilat muotoutuivat jokaisella hankepaikkakunnalla omansa näköisiksi. Tampereella työntekijät sukkuloivat Pirkanmaan Sininauhan Kaukajärven päiväkeskuksen ja Tampereen Taimin tilojen välillä. Lahdessa hanketyöparin yhteinen työhuone sijaitsi Lahden Miete ry:n tiloissa, mutta työntekijät toimivat myös Lahden Sininauha tiloissa. Haminan seudun osahankkeen MTKL:n työntekijällä oli työhuone Haminan A-klinikalla ja Haminan Sininauhan työntekijällä Sinikeitaalla. Työtä he tekivät molemmissa toimipaikoissa. Tulevaisuudessa kaikkien osahankkeiden työntekijät tulevat jatkossa järjestämään mm. kurssitoimintaa yhteistyökumppaneiden tiloissa. Tampereen ja Lahden osahankkeiden työparien työskentely eteni suunnitellusti toimintavuonna. Haminassa toisen työntekijän pitkähkö sairausloma heti hanketyön alussa ja edellisistä tehtävistä irrottautuminen viivästyttivät muutamalla kuukaudella työparin yhteistyön käynnistymistä. Hanketyöparit pitivät projektipäällikön kanssa säännöllisesti 1 2 viikon välein puhelinneuvotteluja kuvayhteydellä. Tämän lisäksi yhteisiä tapaamisia oli 1 2 kk:n välein. Projektipäällikkö piti kunkin hanketyöntekijän kanssa henkilökohtaiset kehityskeskustelut kesä-elokuun aikana.

5 Kehittämistyö Avokuntoutuksen kehittämistyö painottui kurssityön suunnitteluun ja toteutukseen kullakin osahankepaikkakunnalla. Kurssitoiminta Tampereen pilottikurssi päättyi alkuvuodesta ja siellä järjestettiin toinen kurssi syksyllä Lahdessa järjestettiin pilottikurssi loppuvuodesta. Haminan seudun pilottikurssin aloitusajankohta siirrettiin seuraavan vuoden alkuun, koska loppuvuodeksi suunniteltuun kurssin ei saatu määräaikaan mennessä riittävästi hakijoita. Hanketiimi työsti kurssien sisältöä osahankkeittain sekä yhteisillä kehittämispäivillä. Pidetyistä kursseista on koottu tiedot liitteeseen 3. Vertaisohjaajia koulutettiin kurssityöhön Mielenterveyden keskusliiton kanssa yhteistyössä. Jokaisella PÄMI-kurssilla toimi vertaisohjaaja ammattilaisten rinnalla. Kirjalliset tuotokset Kuntoutujan työkirjan ensimmäinen versio valmistui toukokuussa. Sitä muokattiin edelleen ja koekäytettiin. Ryhmä- ja päiväkeskustoiminta Kurssityön rinnalla pidettiin yksittäisiä alustuskertoja yhteistyökumppaneiden asiakkaille ja työntekijöille sekä kehitettiin ryhmätoimintaa kurssityön jatkoksi. Yksilöohjausta kokeiltiin osana kurssityötä Tampereella ja Lahdessa sekä erikseen toteutettuna Lahdessa (liitteet 3 ja 4). Avokuntoutuksen koulutus Kehittämistyö kohdentui vahvasti avokuntoutuksen sisältöihin. Hanketiimi muokkasi PÄMIhankkeen käyttöön tulevaa avokuntoutuksen koulutuspakettia mm. referoimalla kirjallisuutta sekä valmistamalla Power point -esityksiä kurssialustusten tueksi Vaikuttamistyö Hanke herätti mielenkiintoa kaikilla osahankepaikkakunnilla sekä valtakunnallisesti. Työntekijät kävivät kertomassa hankkeesta eri tilaisuuksissa ja heitä pyydettiin useampiin koulutuksiin luennoimaan aihealueesta. Ammattilaistiedon ja -kokemuksen rinnalle tuotiin kokemuspuheenvuoroja. Lisäksi pyrittiin vaikuttamaan siihen, että kokemus- ja vertaisasiantuntemusta alettaisiin systemaattisemmin hyödyntää kaikessa päihde- ja mielenterveystyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hankkeen tekemä keskeinen vaikuttamistyö on koottu liitteeseen 5. Tiedotus Hankkeelle avattiin suoraan omille internetsivustoille vievä osoite Sivusto on Sininauhaliiton internetsivustojen sisällä. Hanke-esite painettiin syyskuussa. Hankkeesta kirjoitettiin mm. Sininen Aalto ja Uusi Lahti lehdissä. Koulutus Lahden ja Haminan seudun osahankkeiden MTKL:n työntekijät osallistuivat keväällä 2008 MTKL:n laitoskuntoutuksena toteutettaman kuntoutuskurssin 2-jaksoon. Syksyllä 2008 Lahden MTKL:n työntekijä aloitti 2d-verkostokoulutuksen ja Lahden Sininauhan työntekijä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen. Pirkanmaan

6 6 Sininauhan työntekijä kouluttautui depressiokouluohjaajaksi. Haminan Sininauhan työntekijä suoritti päihdetyön tutkinnon. Projektipäällikkö suoritti Johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtääviä opintoja. Koulutuksiin osallistumisien lisäksi hanketyöntekijät kävivät kouluttamassa lukuisissa eri toimijoiden järjestämissä tilaisuuksissa, joista tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 5. PÄMI-hanke teki tiivistä yhteistyötä Järvenpään Seurakuntaopiston Työelämän kehittämispalvelut yksikön kanssa. Yhteistyön konkreettisena tuloksena käynnistyi syyskuussa Lahden 2dverkostokoulutus, johon saatiin kolmanneksi yhteistyökumppaniksi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Koulutuksen aloitti 22 mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaista. Liitteessä 6 on Lahden 2d-verkostokoulutuksen ohjelma. Samansisältöiset koulutukset tullaan järjestämään myöhemmin myös Tampereella ja Kotka- Haminan seudulla. Näiden koulutusten toteutukseen etsitään PÄMI-hankkeen ja Järvenpään Seurakuntaopiston rinnalle paikallisia yhteistyökumppaneita. Järvenpään Seurakuntaopistolla on pitkä kokemus vastaavien koulutusten järjestämisestä ja niistä on saatu osallistujilta erinomaista palautetta. Koulutukset lisäävät ja vahvistavat kullakin osahankepaikkakunnalla päihde- ja mielenterveystyön osaamista. Koulutusformaatti edistää mm. verkottumista, antaa konkreettisia työvälineitä ja tuottaa kehittämisideoita. Messut, tilaisuudet, yhteistyöryhmät ja verkostot Osahankkeet ja koordinaatio verkostoituivat aktiivisesti niin paikallisten kuin valtakunnallisten päihde- ja mielenterveystyön toimijoiden kanssa. Hanketiimi osallistui aktiivisesti Mieli 2009 työryhmän järjestämiin kuulemistilaisuuksiin. Hanke oli näytteilleasettajana Valtakunnallisilla Päihdepäivillä Kuopiossa ja järjesti Päihde- ja mielenterveystyö yhdessä vai erikseen asiakkaan parhaaksi? seminaariin kokemuspuhujan. Projektipäällikkö osallistui vuoden 2008 Mielenterveysmessujen suunnittelutyöryhmään. Hanke esittäytyi messuilla ja projektipäällikkö piti Päihteet ja mielenterveys seminaarissa alustuksen yhdessä Mielenterveyden keskusliiton vertaistyöntekijän kanssa Arviointi Hankeen sisäistä arviointia varten hanketiimi täytti itsearviointimateriaaleja, joita ovat projektipäiväkirja, kontaktipäiväkirja, kurssipäiväkirja, tavoitearviointilomake ja SWOT-analyysi. Ulkoista arviointia varten kerättiin kurssilaisilta alku- ja seurantakyselyt sekä kirjalliset kurssipalautteet. Pidetyistä koulutuksista pyydettiin kirjalliset palautteet. Näiden lisäksi koottiin arviointisuunnitelman mukaista muuta materiaalia (mm. kokousmuistiot). Hanke käynnisti Mielenterveyden keskusliiton Yhteinen ymmärrys ja avunanto mielenterveystyössä hankkeen kanssa neuvottelut kokemustutkijoiden osuudesta PÄMI-hankkeen arvioinnissa. Tarkoituksena on, että kokemustutkijat kartoittavat PÄMI-kuntoutukseen osallistuneiden kuntoutujien elämänpolkuja ja heidän saamiaan mielenterveys- ja päihdepalveluita.

7 7 3. Tampereen osahanke 3.1. Johtaminen ja koordinointi Johtoryhmä Johtoryhmään kuuluvat Pirkanmaan Sininauhan ja Mielenterveyden keskusliiton Turun aluekeskuksen PÄMI-hankkeen työntekijöiden esimiehet (liite 1). Pirkanmaan Sininauhan toiminnanjohtaja vaihtui ja 1.8. lähtien toimessa ja siten myös hankkeen johtoryhmän jäsenenä toimii Juha Kallio. Projektipäällikkö toimii johtoryhmän valtuuttamana hankkeen operatiivisena ja sisällöllisenä esimiehenä. Ohjausryhmä Tampereen ohjausryhmän vuoden 2008 kokoukset pidettiin Alma-projektin tiloissa ja 3.9. Sopimusvuoren tiloissa. Ohjausryhmän jäseninä on ammattilaisia päihde- ja mielenterveystyön laitoshoidosta, kuntoutuksesta ja avokuntoutuksesta (liite 2). Lisäksi yksi jäsen edustaa kokemusasiantuntemusta. Ohjausryhmän kokoontuminen vuorotellen jäsenten toimipaikoilla edistää osaltaan verkostoitumista ja mahdollistaa paikallisen tieto-taidon vaihtamisen. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin pilottikurssin kokemuksia ja ohjausryhmän jäsenet antoivat hyviä ehdotuksia kehittämistyöhön. Vuoden lopussa ohjausryhmä täydentyi psykiatrisen kotisairaanhoidon työntekijällä. Hanketiimi Lahden ja Haminan seudun osahankkeiden käynnistymisen myötä hanketiimi tuli täyteen kokoonsa. Uusi hanketiimi kokoontui ensimmäisen kerran kehittämispäivillä Kirkkonummella Leirikeskus Hilassa. Kehittämispäivillä tutustuimme toisiimme ja perehdytimme uusia työntekijöitä projektin käytäntöihin. Kävimme läpi pilottikurssin kokemuksia. Toinen hanketiimin tapaaminen oli Helsingissä. Yhtenä teemana oli projektin arviointi, kouluttajana Sininauhaliiton arviointipäällikkö Nina K. Hyttinen. Kolmannet kehittämispäivät pidettiin Lahdessa Mukana oli myös johtoryhmä. Aiheen oli mm. PÄMI-kuntoutujan polku, hengellisyys ja muut sisällöt kursseilla. Vuoden viimeinen kehittämispäivä pidettiin Sininauhaliiton tiloissa Helsingissä Teemana oli riippuvuus. Hanketyöpari Hanketyöpari teki edelleen tiivistä yhteistyötä ja työ sujui hyvin. Työnohjaus oli tarpeellista työssä kehittymisen kannalta. Pidimme projektipäällikön kanssa säännöllisesti 1 2 kertaa viikossa puhelinneuvottelun kuvayhteydellä ja tapasimme Helsingissä sekä Tampereella , 12.3., ja 3.9. Kesäkuun tapaamisessa pidettiin projektipäällikön kanssa kehityskeskustelut Kehittämistyö Kurssitoiminta Edellisen vuoden lopulla käynnistynyt pilottikurssi päättyi helmikuussa. Osallistujia kurssilla oli kuusi. Kurssin seurantatapaaminen pidettiin toukokuussa. Toimintakertomuksen liitteeseen 7 on koottu kurssilaisten antamia suullisia ja kirjallisia palautteita. Loppuvuodesta toteutettiin toinen kurssi. Sen suunnittelussa hyödynnettiin pilottikurssilta saatuja kokemuksia ja se erosi selkeästi mm. kurssikertojen otsikoinnilta pilottikurssista. Tälle kurssille osallistujat tulivat pääasiassa Sopimusvuoren nuorten toimintayksiköistä. Kurssin aloitti yksitoista osallistujaa, mutta melko pian määrä vakiintui kuuteen.

8 8 Kirjalliset tuotokset Pilottikurssin pohjana käytimme MTKL:n kuntoutujan työkirjaa ja täydensimme sitä päihdeosuuksilla. Kurssin jälkeen materiaalia muokattiin ja toukokuussa valmistui ensimmäinen versio PÄMI-kuntoutujan työkirjasta. Tätä versiota kokeiltiin ja muokattiin edelleen toisella kurssilla sekä muiden hanketyöntekijöiden kanssa. Ryhmä- ja päiväkeskustoiminta Teimme jatkuvaa yhteistyötä Taimi ry:n ja päiväkeskus Witosen kanssa. Tampereen mielenterveysyhdistys Taimissa kokoontui kevään aikana kaikille avoin Miepä- ryhmä (mielenterveys-päihde), jota ohjasi pilottikurssin käynyt vertaisohjaaja. Rohkaisimme PÄMIkurssilaisia osallistumaan Miepä-ryhmään ja muihin Taimin ryhmiin. Ohjasimme kurssilaisia myös muihin ryhmiin ja palveluihin. Suunnittelimme omia draama- ja keskusteluryhmiä. Senni Rönkkö kouluttautui maalis-huhtikuussa Depressiokoulu-ohjaajaksi. Päiväkeskus Witosessa oli tarkoitus pitää hänen ohjaamanaan Depressiokoulu-ryhmä. Ryhmään ei kuitenkaan saatu tässä vaiheessa riittävästi osallistujia ja se jäi toteuttamatta. Witosessa ollaan kuitenkin myönteisiä kehittämistoiminnalle ja yhteistyötä jatketaan. Senni ohjasi syksyllä Taimi ry:ssa pidetyn Depressiokoulu-ryhmän nimellä Elämäniloa etsimässä. Avokuntoutuksen koulutus Muokkasimme MTKL:n TRIO-projektin tuottamaa materiaalia PÄMI-hankkeen käyttöön tulevaa koulutuspakettia varten. Jäsenjärjestöjen työntekijöiden koulutus ei ole ollut vielä ajankohtaista, mutta olemme suunnitelleet niitä keväälle Vaikuttamistyö Tiedotus Osallistuimme PÄMI-hankkeen esitteen tekoon ja se saatiin painosta Päihdepäiville. Hanke tiedotti toiminnastaan mm. Sininauhaliiton internetsivustoilla, joissa oli mm. juttu pilottikurssin kokemuksista. Hankkeen omat nettisivut löytyvät Sininauhaliiton internetsivustojen alta ja niihin hankittiin suora osoite Koulutus Senni Rönkkö osallistui Depressiokoulun ohjaajakoulutukseen. Olemme myötävaikuttaneet 2dverkostokoulutuksen järjestämistä yhteistyökumppaneille Lahteen ja Tampereelle. Osallistuimme Lahden 2d-verkostokoulutuksen kaikille avoimiin alku- ja väliseminaareihin ja Markku Lehto alusti aiheesta Kuntoutujasta kuntouttajaksi Vertaistyön seminaarissa Iideshovissa 9.5. Järjestimme vertaisohjaajakoulutuksen yhdessä MTKL:n kanssa Markku Lehto esitteli PÄMI-hanketta ja hankkeen vertaisohjaaja piti kokemuspuheenvuoron DIAK:n järjestämässä koulutuksessa Pieksämäellä. Markku Lehto luennoi MTKL:n vertaistutkijoiden koulutuksessa 1.4. ja Kokkolassa. Senni Rönkkö ja hankkeen vertaisohjaaja kouluttivat MTKL:n järjestämillä Itsehoidon kehittämispäivillä Helsingissä Hanketyöpari kävi kouluttamassa Kaupunkilähetyksen työntekijöiden tyky-päivässä teemalla Mielenterveys, päihteet ja hyvinvointi Tampereella

9 9 Messut, tilaisuudet, yhteistyöryhmät ja -verkostot Osallistuimme seuraaviin tapahtumiin: Mieli järjestötapaaminen 2.4. Tampereella, Pirkanmaan 2dg-yhteistyöryhmän kokous Tampereella, Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan seminaari Helsingissä (Markku Lehto), Valtakunnalliset Päihdepäivät Kuopiossa, Virtaa vertaistuen verkostoihin tilaisuus Tampereella, Mielenterveys- ja päihteet: yksi ihminen yksi hoito päätösseminaariin Tampereella ja Mielenterveysmessut Helsingissä Arviointi Täytimme tavoitearviointilomakkeen puolivuosittain, kirjasimme projektipäiväkirjaa kuukausittain sekä pidimme kontaktipäiväkirjaa ja kurssipäiväkirjaa. Kehittämispäivillä osallistuimme SWOTanalyysin tekoon. Ulkoista arviointia varten keräsimme kurssilaisilta alku- ja seurantakyselyt sekä kirjalliset kurssipalautteet.

10 10 4. Lahden osahanke Osahankkeen MTKL:n kuntoutussuunnittelija aloitti työt maaliskuussa ja Lahden Sininauhan projektityöntekijä huhtikuussa Johtaminen ja koordinointi Johtoryhmä PÄMI- hankkeen Lahden Sininauhan projektityöntekijän hallinnollinen esimies ja Mielenterveyden keskusliiton kuntoutussuunnittelijan hallinnollinen esimies kuuluvat johtoryhmään (liite 1). Johtoryhmä kokoontui säännöllisesti. Projektipäällikkö kuuluu johtoryhmään ja toimii johtoryhmän valtuuttamana hankkeen operatiivisena ja sisällöllisenä esimiehenä. Ohjausryhmä Lahden hanketyöntekijät Anne Salo ja Sanna Valkonen kävivät tapaamassa yhteistyökumppaneita ja esittelivät hanketta kevään ja syksyn aikana. Verkostoitumisen yhteydessä pyydettiin keskeisiä yhteistyökumppaneita ohjausryhmään Lahden osahankkeen tueksi (kokoonpano liitteessä 2). Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin Psykiatrian poliklinikan tiloissa. Hanketiimi Lahden hanketyöpari osallistui koko hankkeen yhteisille kehittämispäiville. Ensimmäiset pidettiin Kirkkonummen Hilassa. Toinen tapaaminen oli Helsingissä 16.6., jolloin mm. Sininauhaliiton arviointipäällikkö Nina K. Hyttinen koulutti hanketiimiä projektin arvioinnista. Kolmannet kehittämispäivät pidettiin Lahdessa ja viimeinen Helsingissä Hanketyöpari Hanketyöparin työskentely käynnistyi hyvin ja sujui mutkattomasti. Projektityöntekijän ja kuntoutussuunnittelijan ammatillinen osaaminen tukevat projektin tavoitteita. Hanketyöpari ja projektipäällikkö pitivät säännöllisesti puhelinneuvotteluja kuvayhteydellä sekä tapasivat Lahdessa 15.4., 18.6., 13.8., , ja Kesäkuun tapaamisessa käytiin kehityskeskustelut projektipäällikön kanssa Kehittämistyö Kurssitoiminta Lahden osahankkeen ensimmäinen PÄMI-kurssi suunniteltiin sisällöllisesti ja toteutettiin otsikolla Mahdollisuuksia muutokseen. Kurssin aloitusviikolla oli kaksi tutustumispäivää (3h/pvä) ja tämän jälkeen kurssilaiset kokoontuivat kerran viikossa 4 tunnin ajan klo Kurssipaikkana toimi Miete ry:n toimitila. Kurssilaisten antamat palautteet on koottu liitteeseen 8. Kurssin aloitti kahdeksan ihmistä, joista vakiintui lopulta kuuden henkilön vakituisesti käyvä ryhmä. Ryhmä toimi hyvin ja oli palautteiden mukaan sisällöllisesti onnistunut. Kurssille saatiin vertaisohjaaja ja hän osallistui sen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Kirjalliset tuotokset Lahden osahankkeen työntekijät tekivät PÄMI-hankkeen toiminnan tueksi monia kirjallisia tuotoksia. Miete ry:ssä ja Lahden klubitaloilla pidettyihin alustuksiin valmistettiin diaesitykset ja alustusrungot Mielenterveyden keskusliiton kuntoutuskurssialustusten ja Sininauhaliiton materiaalin pohjalta. Alustuksien arviointia varten tehtiin palautelomake ja kurssitoimintaa varten

11 11 kurssiesite sekä hakulomake. Materiaali kurssityöhön tuotettiin hyödyntäen MTKL:n kuntoutujan työkirjaa, Tampereen osahankkeen työstämää PÄMI-kuntoutujan työkirjan ensimmäistä versiota ja molempien järjestöjen muuta kirjallisuutta. Hankkeesta tehtiin tiedotteita paikallisille yhteistyökumppaneille ja tiedotusvälineille. PÄMIhankkeen esittelyä varten tehtiin diaesityksiä. Hankkeeseen liittyvän hengellisyys-teeman jatkotyöstämistä varten referoitiin hengellisyyteen liittyvää kirjallisuutta hankkeen käyttöön. Riippuvuusteeman ja tunne-elämän tarkastelua varten tuotettiin informatiivista materiaalia. Avokuntoutuksen koulutus Osahanke järjesti alustus- ja keskusteluryhmiä Miete ry:ssä ja Päijät-Hämeen Klubitalot ry:ssä. Aiheina olivat: Potilaasta kuntoutujaksi -johdatusta kuntoutusajatteluun, Kuntoutumisen prosessi, Riippuvuudet ihmisen elämässä ja Itsestä huolehtiminen - miten liikunta voi edistää kuntoutumista. Miete ry:ssä pidettiin myös Mielenterveyden keskusliiton vertaisohjaajan pitämä vertaisalustus. Miete ry:n päiväkeskustoiminta aktivoitui pilottikurssin ja keskusteluryhmien järjestämisen myötä. Yksilöohjaus Päihdesairaanhoitajan vastaanotto toimi projektityöntekijän toimesta Lahden Sininauhan tukiasuntojen asukkaille huhtikuusta 2008 alkaen kerran viikossa. Syyskuussa 2008 kuntoutussuunnittelija aloitti myös vastaanottopalvelun samalle kohderyhmälle. Projektityöntekijä ja kuntoutussuunnittelija kävivät Nousurinteen palvelukeskuksessa vuorotellen kerran viikossa. Mahdollisuuksia muutokseen kurssin osallistujilla oli myös mahdollisuus halutessaan saada yksilöohjausta. Kaksi kurssilaista käytti tätä mahdollisuutta kuntoutumisessaan hyväkseen. Yksilöohjauksista on tarkemmat tiedot liitteessä Vaikuttamistyö Tiedotus Tiedotusvälineille tehtiin lehdistötiedote liittyen PÄMI-hankkeeseen ja 2d-verkostokoulutuksen alkamiseen Lahdessa. Uusi Lahti paikallislehdessä oli syksyllä iso juttu hankkeen toiminnasta ja kurssista. Miete ry:n jäsenlehdessä oli tiedote PÄMI-hankkeesta ja sen toiminnasta. Koulutus Kuntoutussuunnittelija Sanna Valkonen osallistui MTKL:n laitoskuntoutuksena toteutettamaan kuntoutuskurssin 2-jaksoon sekä syksyllä käynnistyneeseen Lahden 2d- verkostokoulutukseen, joka jatkuu maaliskuuhun Koulutus toteutetaan yhteistyössä PÄMI-hankkeen, Järvenpään Seurakuntaopiston Työelämän kehittämispalvelujen ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kanssa. Verkostokoulutuksen tavoitteena on mm. lisätä tietoisuutta samanaikaisista päihde- ja mielenterveysongelmista. Projektityöntekijä Anne Salo aloitti syksyllä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen koulutuksen, joka johtaa YAMK -tutkintoon. Opinnäytetyö liittyy hankkeen tavoitteena oleviin työkirjoihin. Messut, tilaisuudet, yhteistyöryhmät ja -verkostot Hanketyöpari jalkautui paikallisten toimijoiden pariin huhtikuussa. Hanketta esiteltiin Päijät- Hämeen Klubitaloilla, Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa, Lahden A-klinikalla, Lahden psykiatrian poliklinikalla, Terveyskeskusten psykiatrisille sairaanhoitajille, Lahden

12 12 erityissosiaalityöntekijöille, Lahden sosiaalipsykiatriselle säätiölle ja Hollolan päihdetyöntekijöille. Yhteistyö näiden tahojen kanssa jatkuu. Hanketyöpari osallistui seuraaviin tapahtumiin: Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman järjestöjen kuulemistilaisuuteen 3.6. Helsingissä, Mielenterveys- ja päihdetyön valtakunnalliseen kehittämisseminaariin 2.9. Helsingissä, Valtakunnallisiin Päihdepäiviin Kuopiossa (Sanna Valkonen), Myllyhoitoyhdistyksen 25v. syntymäpäiville Vantaalla (Anne Salo), Terveyden edistämisen keskuksen järjestämään Koulutus ja oppiminen päihdetyössä seminaariin Lahdessa, Mielenterveysmessuille Helsingissä ja Stakesin järjestämään Päihdetyön tulevaisuustalkoot -tilaisuuteen Lahdessa Arviointi Hankkeen sisäistä arviointia varten hanketyöpari täytti tavoitearviointilomaketta ja kontaktipäiväkirjaa, kirjasi projektipäiväkirjaa ja kurssipäiväkirjaa sekä hankkeen tuloksia. Työpari osallistui kehittämispäivillä SWOT-analyysin tekoon. Lahden Sininauhan Nousurinteen palvelukeskuksen kanssa pidettiin arviointipalaveri vastaanottotoiminnasta. Sitä päätettiin jatkaa edelleen samalla konseptilla. Ulkoista arviointia varten kerättiin pilottikurssilaisilta alkukysely ja kirjallinen kurssipalaute. Koko kurssin arvosanaksi kurssilaiset antoivat 4,6 asteikolla 1 5. Alustus/keskusteluryhmiin osallistuneilta tullut palaute kirjattiin ja näitä palautteita tullaan hyödyntämään myös ulkoisessa arvioinnissa.

13 13 5. Haminan seudun osahanke Osahankkeen MTKL:n kuntoutussuunnittelija aloitti työnsä maaliskuussa. Haminan Sininauhan projektityöntekijä siirtyi edellisestä M20-projektityöstään PÄMI-hankkeen työntekijäksi maaliskuussa, mutta sairausloman vuoksi pääsi aloittamaan työnsä huhtikuun puolen välin jälkeen Johtoryhmä ja koordinointi Johtoryhmä Johtoryhmään (liite 1) kuuluvat Haminan Sininauhan projektityöntekijän hallinnollinen esimies ja Mielenterveyden keskusliiton kuntoutussuunnittelijan hallinnollinen esimies. Projektipäällikkö kuuluu johtoryhmään ja toimii johtoryhmän valtuuttamana hankkeen operatiivisena ja sisällöllisenä esimiehenä. Johtoryhmä kokoontui säännöllisesti. Ohjausryhmä Haminan seudun osahankkeen ohjausryhmää koottiin kevään aikana ja se piti ensimmäisen kokouksensa joulukuussa Ohjausryhmän kokoonpano liitteessä 2. Hanketiimi Kuntoutussuunnittelija Sanna Kaaro-Vuorimaa osallistui hanketiimin ensimmäisille kehittämispäiville Kirkkonummen Hilassa Molemmat työntekijät olivat mukana tämän jälkeen pidetyillä kehittämispäivillä. Toisen kerran ne pidettiin Helsingissä 16.6., jolloin mm. Sininauhaliiton arviointipäällikkö Nina K. Hyttinen koulutti hanketiimiä projektin arvioinnista. Kolmannet kehittämispäivät olivat Lahdessa Vuoden viimeinen kehittämispäivä oli Helsingissä Hanketyöpari Hanketyöpari työskenteli kahdessa työpisteessä, Haminan A-klinikalla ja Haminan Sinikeitaalla. Toisen työntekijän hanketyön alussa ollut pitkähkö sairausloma ja edellisestä työstä irrottautuminen viivästyttivät muutamalla kuukaudella konkreettisen yhteistyön käynnistymistä. Loppuvuodesta työparityöskentely tiivistyi ja työpari hyödynsi työskentelyssään moniammatillisuuttaan hankkeen toteutuksessa. Hanketyöpari piti säännöllisesti puhelinneuvotteluja kuvayhteydellä projektipäällikön kanssa. Yhteisiä tapaamisia projektipäällikön ja hanketyöparin kanssa oli Haminassa jo ennen hanketyöparin varsinaisen hanketyön aloitusta ja sen jälkeen 6.5., 12.8., ja Elokuun tapaamisessa käytiin kehityskeskustelut projektipäällikön kanssa Kehittämistyö Kurssitoiminta Kuntoutuskurssitoimintaa rakennettiin Tampereen osahankkeen kokemuksiin pohjautuen. Hanketyöpari tutustui kurssimateriaaliin ja syvensi tietojaan lisämateriaalilla. Ensimmäinen kuntoutuskurssi suunniteltiin järjestettäväksi loppuvuodesta Kurssin ajankohtaa jouduttiin kuitenkin siirtämään seuraavan vuoden alkuun, koska määräaikaan mennessä ei saatu riittävästi hakijoita kurssille. Kurssista tiedottamista lisättiin ja se tuotti tulosta. Loppuvuoteen mennessä kurssille tuli riittävä määrä hakijoita. Kurssivalmistelut jouduttiin kuitenkin seisauttamaan RAY:n julkaiseman PÄMI-hakkeelle tehdyn avustusesityksen vuoksi. Tilanne jäi auki vuoden päättyessä ja kurssin toteutuminen oli hyvin epävarmaa.

14 14 Kirjalliset tuotokset Hanketyöpari työsti kurssimateriaalia Tampereen tuottaman materiaalin pohjalta. Ryhmä- ja päiväkeskustoiminta Hanketyöpari neuvotteli yhteistyöstä Kotka-Pyhtää-Hamina seudun Triangeli-hankkeen kanssa. Toinen tärkeä yhteistyökumppani kurssi- ja ryhmätoiminnan järjestämiseksi on Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdisty, joka tarjosi tiloja ja lupasi ohjata asiakkaita tulevaan toimintaan. Kymen A-klinikkasäätiö toimi aktiivisesti yhteistyökumppanina ja ohjasi asiakkaita pilottikurssille. Hanke teki kiinteää yhteistyötä Haminan Sininauhan kanssa. Hankkeen projektityöntekijän työtilat sijaitsevat fyysisesti yhdistyksen tiloissa Sinikeitaalla. Siellä ja Haminan klubitalolla pidettiin kokeiluluontoisesti PÄMI-kuntoutuskurssin sisältöön kuuluvia alustuksia alkusyksystä Vaikuttamistyö Hanke herätti runsaasti positiivista mielenkiintoa paikallisten toimijoiden keskuudessa. Hanketyöpari jalkautui aktiivisesti ja tapasi lukuisia yhteistyökumppaneita hankkeen toimintaalueelta ja naapurikunnista. Tiedotus Hankkeesta kirjoitettiin paikallisessa Kymen Sanomat lehdessä. Reimari- lehteen laitettiin kurssiilmoitus. Haminan osahanke piti info-tilaisuuksia mm. MTKL:n paikallisyhdistyksessä, Haminan A-klinikalla ja sosiaalitoimessa sekä paikallisten päihdepalveluja tuottavien yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa (JSK-kellari, Sinikeidas). Koulutus Sanna Kaaro-Vuorimaa kävi MTKL:n Kuntoutuminen ja muutos kuntoutuskurssin 2-jakson sekä osallistui MTKL:n järjestämiin kuntoutuksen yhteistapaamisiin. Tapio Ukkola suoritti päihdetyön ammattitutkinnon ja osallistui MTKL:n järjestämään vertaisohjaajien peruskurssille. Messut, tilaisuudet, yhteistyöryhmät ja -verkostot Hanketyöpari osallistui Haminassa Sininauhaliiton Huumetyön tukikohtahankkeen ja PÄMIhankkeen yhdessä toteuttamaan Päihteitä ja psyykeongelmia seminaarin käytännön järjestelyihin. Hanketyöpari esittäytyi osallistujille tilaisuudessa. Hanketyöpari osallistui Mieli 2009 järjestökuulemiseen Helsingissä 3.6., Lahden 2d-verkostokoulutuksen kaikille avoimiin seminaareihin ja 3.12 sekä Valtakunnallisille Päihdepäiville ja Mielenterveysmessuille Arviointi Sisäisen arvioinnin toteuttamiseksi hanketyöpari täytti projektipäiväkirjaa kuukausittain sekä suunnitteli ja arvioi toimintaansa tavoitearviointilomakkeen avulla puolivuosittain. Lisäksi hanketyöpari täytti kontaktipäiväkirjaa ja osallistui SWOT-analyysin tekoon kehittämispäivillä.

15 15 Liite 1 PÄMI-hankkeen johtoryhmä Mielenterveyden keskusliitto, Göran Johansson Mielenterveyden keskusliitto, Henri Rinkinen Pirkanmaan Sininauha, Juha Kallio Lahden Sininauha, Jorma Mäkelä Haminan Sininauha, Martti Nakari Sininauhaliitto, Anneli Pienimäki (puheenjohtaja) Sininauhaliitto/PÄMI-hanke, Kaiju Yrttiaho (sihteeri)

16 16 PÄMI-hankkeen Tampereen, Lahden ja Haminan seudun osahankkeiden ohjausryhmien jäsenet Liite 2 Tampereen ohjausryhmä Tampereen seurakunta, Marko Ajanki Sopimusvuori ry/askel-kurssi, Annele Huikuri ALMA-projekti, Risto Hurnanen TAYS/Pitkäniemi, Veli Järvenkylä Taimi ry, Jyrki Nieminen Taimi ry, Tapani Matilainen Tampereen kaupunki, Maritta Närhi Tampereen kaupunki, Eija Kouhia Tampereen kaupunki, Eija Hirvimäki-Salmela A-klinikkasäätiö/K-klinikka, Helena Simula Kaivannon sairaala, Raila Tounas Mielenterveyden keskusliitto, Göran Johansson Pirkanmaan Sininauha, Juha Kallio Sininauhaliitto/PÄMI-hanke, Kaiju Yrttiaho Pirkanmaan Sininauha/PÄMI-hanke, Senni Rönkkö (sihteeri) Mielenterveyden keskusliitto/pämi-hanke, Markku Lehto (sihteeri)

17 17 Lahden ohjausryhmä Lahden seurakuntayhtymä, Matti Ahokas Päijät-Hämeen Klubitalot ry, Marko Kiiveri Päijät-Hämeen mielenterveystyön tuki ry, Hannu Koskinen Työvoima Lyhty, Maarit Laitinen Lahden sosiaali- ja terveyslautakunta, Kaarina Suhonen PHKS/Psykiatrian poliklinikka, Kirsi Uutela Lahden A-klinikka, Maria Viljamaa Mielenterveyden keskusliitto, Göran Johansson Lahden Sininauha, Jorma Mäkelä Sininauhaliitto/PÄMI-hanke, Kaiju Yrttiaho Mielenterveyden keskuslliitto/pämi-hanke, Sanna Valkonen (sihteeri) Lahden Sininauha/PÄMI-hanke, Anne Salo (sihteeri)

18 18 Haminan seudun ohjausryhmä Miehikkälän kunta, Tarja Alastalo Väylä, Kai Hakulin Haminan seurakunta, Mari Höfer KAKSPY, Katriina Kaakinen Kymen A-klinikkatoimi, Minna Lindberg Haminan kaupunki, Merja Niemelä Mielenterveyden keskusliitto, Henri Rinkinen Haminan Sininauha, Martti Nakari Sininauhaliitto/PÄMI-hanke, Kaiju Yrttiaho Mielenterveyden keskusliitto/pämi-hanke, Sanna Kaaro-Vuorimaa (sihteeri) Haminan Sininauha/PÄMI-hanke, Tapio Ukkola (sihteeri)

19 19 PÄMI-HANKKEEN TOTEUTTAMAT AVOKUNTOUTUSKURSSIT V Liite 3 KURSSIN NIMI Pilotti Tampere 1/07 Pämi-kurssi Tampere 1/08 Mahdollisuuksia muutokseen Pilotti Lahti 1/08 KURSSIN TOTEUTUSMUOTO Aloitus 3 pv x 3,5 h, jatko 1 x 3,5 h/vko yht. 15 krt Yksilöohjauskertoja: 6 1 x 2 h/vko, yht. 15 krt Yksilöohjauskertoja: - Aloitus 2 pv x 3 h/pv, jatko 1 x 4 h/vko yht. 13 krt OSALLISTUJAT KESTO M=mies N=nainen (keskeyttäneet suluissa) 6, M=3 ja N= , M=6 ja N=5 (M=5, N=1) 10, M=6 ja N=4 (M=2, N=2) Seurantatap Seurantatap Seurantatap TOTEUTUS- PAIKKAKUNTA Tampere Pirkanmaan Sininauhan tilat Kaukajärvellä Tampere Taimi ry:n tilat Lahti Miete Ry:n tilat Yksilöohjauskertoja: 3

20 20 Liite 4 PÄMI-hankkeen Lahden osahankkeen yksilöohjaukset v OSALLISTUJA N=nainen M=mies N6 TAPAAMISKERRAT JA KOKONAISKESTO 11 krt/ 6 tuntia TYÖNTEKIJÄ Sanna Valkonen OSA KURSSI- TYÖTÄ TAPAAMIS- PAIKKA Miete ry N4 2/ 2 tuntia Sanna Valkonen Kahvila N5 1,/1,5 tuntia Sanna Valkonen x Miete ry M9 1 / 1 tunti Sanna Valkonen x Miete ry M7 2 krt / 1 tunti Sanna Valkonen Nousurinteen M6 7 krt / 5 tuntia 15 min Sanna Valkonen Nousurinteen M3 4 krt / 2 tuntia Sanna Valkonen Nousurinteen M 5 2 krt / 1 tunti Sanna Valkonen Nousurinteen M8 1 krt / 45 min Sanna Valkonen Nousurinteen N 1 4 krt/ 3h Anne Salo Nousurinteen M 1 8 krt/ 6h Anne Salo Nousurinteen M2 8 krt/ 6h Anne Salo Nousurinteen M3 8 krt/ 4h Anne Salo Nousurinteen M4 3 krt/ 2 h 15 min Anne Salo Nousurinteen M5 3 krt/ 2h 15 min Anne Salo Nousurinteen M 6 11krt/ 8 h 15 min Anne Salo Nousurinteen N2 1krt/45 min Anne Salo Nousurinteen N3 1krt/30 min Anne Salo Nousurinteen N4 3 krt/ 4h 30 min Anne Salo Kahvila M7 6krt/ 3 h Anne Salo Nousurinteen M8 1krt/45min Anne Salo Nousurinteen M9 2krt/1 h 30 min Anne Salo x Miete ry

21 21 Liite 5 VAIKUTTAMISTYÖ PÄMI-HANKKEESSA v Koulutukset, messut, tilaisuudet, yhteistyöryhmät ja -verkostot Projektien ja kehittämishankkeiden valtakunnallinen kontaktitapahtuma, Helsinki Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman järjestökuulemisen työkokous, Stakes, Helsinki Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Triangeli-hanke, Kotka 1.ja Vertaistutkijoiden koulutus, MTKL, Kokkola 2.4. Mielienterveys- ja päihdesuunnitelman alueellinen kuulemistilaisuus, Tampere 2.4. Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, KAKSPY, Hamina Arki sujuvaksi koulutuspäivä, Marttaliitto, Espoo 9.5. Vertaistyön seminaari, Iideshovi, Tampere Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Nousurinne Lahden Sininauha, Lahti Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman järjestökuulemisen työkokous, Stakes, Helsinki Päihteitä ja psyykeongelmia seminaari, Sininauhaliitto, Hamina Vertaisohjaajakoulutus, MTKL, Lahti Pirkanmaan 2dg-yhteistyöryhmä, Tampere Mielenterveys ja päihteet kuntouttavien palvelujen risteyskohdissa italialaissuomalainen seminaari, Diak, Pieksämäki Pämi-hankkeen ja pilottkurssin esittely, Päijät-Hämeen Klubitalot ry, Lahti Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Haminan sosiaalitoimi Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Suomen Mielenterveysseura, Lahti 2.6. Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Mainiemen kuntoutuskeskus, Lammi 4.6. Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Lahden Psykiatrian poliklinikka, Lahti 4.6. Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Lahden A-klinikka, Lahti 3.6. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman järjestökuuleminen, Stakes, Helsinki Kuntoutuksen perusteet info-tilaisuus, Sinikeidas, Hamina Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Sotek, Kotka Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Terveyskeskus, Lahti Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Seurakunta, Lahti Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Omaiset mielenterveystyön tukena ry, Lahti Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Hami ry, Hamina Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, päihdeleiri, Hamina Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Erityissosiaalityö, Lahti Pilottikurssin esittely, KAKSPY, Hamina Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Oiva, Hollola Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan seminaari, Helsinki Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Työvoima Lyhty, Lahti 2.9. Mielenterveys- ja päihdetyön valtakunnallinen kehittämisseminaari, Kuntatalo, Helsinki 8.9. Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö, Lahti Valtakunnalliset päihdepäivät, Kuopio Pämi-hankkeen ja pilottikurssin esittely, Lahden Psykiatrian poliklinikka, Lahti

22 Psyykkinen häiriö ja päihdeongelma kaksoisdiagnoosiasiakkaan kohtaaminen, henkilöstön koulutusiltapäivä, Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry ja Keravan Suojakotiyhdistys ry, Kerava Kaste-ohjelman kokous, Osaamiskeskus Verso, Lahti Virtaa vertaistuen verkostoihin, Tampere Lahden 2d-verkostokoulutus, alkuseminaari ja lähiopetuspäivät, Lahti Mielenterveys ja päihteet: yksi ihminen yksi hoito päätösseminaari, Tampere Itsehoidon kehittämispäivä, MTKL, Helsinki Kaupunkilähetyksen työntekijöiden tyky-päivä, Tampere Myllyhoitoyhdistys 25 v., Heureka, Vantaa Lahden 2d-verkostokoulutuksen lähiopetuspäivät, Lahti Koulutus ja oppiminen päihdetyössä seminaari, Tekry Lahti Päihdetyön Päiväkeskustoiminnan Seminaari, Sininauhaliitto, Helsinki Mielenterveysmessut, Helsinki Lahden 2d-verkostokoulutus, väliseminaari, Lahti Tulevaisuustalkoot, Stakes, Lahti Pilottikurssin esittely, Sinikeidas, Hamina Pilottikurssin esittely, KAKSPY, Hamina Pilottikurssin esittely, A-klinikkasäätiö, Hamina Tiedotus Hanke-esite: painettu syyskuussa Tiedote: Lahden osahanke tehnyt lehdistötiedotteen hankkeesta ja Lahden 2dverkostokoulutuksesta Lehtijutut: Sininen Aalto (3/2008) Kymen Sanomat Uusi Lahti (5.11.) Reimari-lehti (kurssi-ilmoitus) TV- ja radio-ohjelmat: 1.2. Radio Day, Turku Internetsivusto: Sininauhaliiton sisällä oleviin hankkeen internetsivustoihin vievä verkkotunnus käyttöön kesäkuussa.

23 23 Liite 6 2D - Verkostokoulutus Lahdessa Koulutuksen tavoitteet Osallistujat saavat valmiuksia tunnistaa samanaikaisten mielenterveysongelmien ja päihteiden käytön erityispiirteitä, syventää ja laajentaa tietojaan sekä kehittyä työskentelyssä tämän asiakasryhmän kanssa. Lisäksi koulutus tukee verkostoitumista ja oman työn kehittämistä. Kohderyhmä Lahden alueen julkisten, yksityisten ja järjestöjen päihde- ja mielenterveysalojen työntekijät Koulutus ja päihdetyön ammattitutkinto Koulutus vastaa päihdetyön ammattitutkinnon osia 1, 3 ja 4. Ajankohta: syyskuu 2008 maaliskuu 2009 Koulutuksen hinta: 215 / osallistuja Paikka: Päijät-Hämeen keskussairaalan koulutustilat Järjestäjät Järvenpään Seurakuntaopiston Työelämän kehittämispalvelut, Sininauhaliiton koordinoima Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutusmallin kokeilu- ja kehittämishanke (PÄMI) ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Kaiju Yrttiaho p , Tomi-Pekka Liias p , Kirsi Uutela p , Koulutuksen rakenne Koulutuksen avulla tehtävä kehittämistyö tapahtuu kolmella tavalla: o koulutuspäivinä teoreettisena kysymyksenasetteluna o osallistuvissa hoito- ja kuntoutusyksiköissä tehtävän asiakastyön tutkimisena o vertaisryhmissä tapahtuvana kehittämistyön tulosten kokoamisena. Koulutuspäiviä on yhteensä 10 oheisen aikataulun mukaisesti. Hoito- ja kuntoutusyksiköissä tapahtuva oman työn tutkiminen ja kehittäminen sisältää artikkeleiden lukemista sekä yhdessä oman työyhteisön kanssa tehtävää työn kuvaamista, arviointia sekä näihin liittyvien alustusten valmistelua. Näitä oman työn kehittämiseen liittyviä tehtäviä työstetään vertaisryhmissä. Vertaisryhmät valitsevat jokainen oman erityisen kehittämisalueensa ja raportoivat työnsä etenemisestä koulutuspäivinä. Tämä pohjalta ryhmät esittelevät päätösseminaarissa kaksoisdiagnoosipotilaiden hoitoa ja kuntoutusta koskevan kehittämisehdotuksen. Lisäksi koulutukseen sisältyy viikon pituinen työntekijävaihto päihde- ja mielenterveysalan organisaatioiden kesken.

24 24 Lähiopetuspäivät sisältävät alku-, väli- ja loppuseminaarit, joihin kutsutaan koulutukseen osallistuvien lisäksi heidän työyhteisöjensä esimiehet ja työntekijät sekä muut yhteistyökumppanit. Tällä tavoin laajempi joukko voi päivittää tietojaan kaksoisdiagnostiikan kysymyksistä sekä aktiivisesti vaikuttaa koulutuksessa tehtävään kehittämistyöhön. KOULUTUKSEN AIKATAULU JA SISÄLLÖT VUOSI jakso Päihderiippuvuudet ja psykiatriset häiriöt ja niiden hoito erilaisten viitekehysten näkökulmasta (katso erillinen ohjelma) klo 9-15 LAMK, Hoitajankatu (Terveydenhuolto-oppilaitos, auditorio) klo 9-15 PHKS, Kekkuri (psykiatrian hallinto) 2-jakso Asiakkaan tila ja arviointi klo 9-15 PHKS, Luentosali klo 9 15 PHKS, Raimo ja Risto (päiväkirurgian koulutustilat) 3-jakso Väliseminaari (kaikille avoin) klo PHKS, Luentosalit 1 ja 2 VUOSI jakso Persoonallisuushäiriöt, depressio ja psykoosi PHKS, Raimo ja Risto (molemmat päivät) 5-jakso 6-jakso Hoitojärjestelmä psykiatrisessa ja päihdehoidossa PHKS, Raimo ja Risto (molemmat päivät) Päätösseminaari: Kehittämistyön tulokset PHKS, Luentosalit 1 ja 2

25 25 Liite 7 Tampereen Pämi-hankkeen pilottikurssilaisten palautteita kurssista 1. Kirjallisista palautteista kootut vastaukset kysymykseen Mikä oli merkityksellisintä tällä kurssilla : positiivisuus, iloisuus, huumori.. Ihmissuhteet, kerta kerralta parantunut yhteishenki ja toisista välittäminen. Ollaan nyt kuin yhtä suurta perhettä. kysymykset, keskustelu, läksyt kuulla muiden ajatuksia, elämäntarinoita. Sain tietoa 2diagnoosi-ongelmasta. 10+ ohjaajille hyvästä kurssista :) :):)! ei ole tarvinnut hävetä retkahduksiani vaan niistä on päässyt tämän ryhmän ansiosta helpommin eroon kuin aiemmin ja on voinut jatkaa tavoitteiden asettamista elämään. Erityisesti kahdenkeskinen keskustelu ohjaajien kanssa auttoi. syväluotaavat keskustelut xx:n kanssa. Markun tietämys MTKL:sta niin ns. varsinaisena työntekijänä kuin vertaisohjaajatausta. kurssin loppuun saattaminen 2. Suullinen palaute kysymykset uusia, uutta ajateltavaa olisi voinut mennä enemmän ulos työkirja itsekseen tuntui oudolta ilman varsinaista kirjaa ohjaajat hyvin valmistautuneita hyvä yhteishenki kurssi olisi voinut olla pidempi, näin iso aihe (2-dg) iltapäivisin tuli kiireen tuntu, aika loppui kesken huumori, iloisuus aika liian lyhyt, jätetään vaikka ruokailu pois ohjaajien keskinäinen hyvä huumori ja yhteistyö heijastuu ryhmään hengellinen ryhmä oli onnistunut ja tärkeä

26 26 Liite 8 PALAUTTEESI PÄMI-KURSSISTA: Kurssipaikka ja aika: LAHTI Kurssin nimi: MAHDOLLISUUKSIA MUUTOKSEEN PILOTTI SYKSY08 Vastaajan ikä 51,2 Sukupuoli N 2 / M3 Mikä on ollut merkityksellisintä tällä kurssilla? Itsetutkiskelu ja avoimuus asioissa. Pysähtyminen ajattelemaan omaa tilannettaan. Jakaa tunteensa ja ajatuksensa muiden ryhmäläisten kanssa. Huomata, ettei ole yksin ajatuksiensa ja ongelmiensa kanssa Saanut tietoa eri paikoista. Antanut ajattelemista itselle mm. alkoholin käytöstä. Toisten ihmisten parissa oleminen, vertaistuki. Viikon alkuun oli mielekästä kokoontua ja saada viikko käynnistettyä. Mikä olisi voinut olla toisin? Liikunnanohjausta saisi olla. Ryhmää olisi voinut olla enemmän. Myöhemmin alkaminen aamulla. Jokin muu vk:npv kuin ma. Tilavampi ryhmähuone. Mitä muuta haluaisit sanoa? Kiitos. Lisätkää musiikillista rentoutumista ja kuuntelua.

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO Kehittämishankkeeseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan koulupsykologit ja koulukuraattorit. Koordinoiva kaupunki on Vantaa. Ohjausryhmä: Vantaa

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Tulos- ja palautetilaisuus Lahdessa 24.3.2014 24.3.2014 1 THL toteutti Hankkeen toimikausi 17.4.2013 16.4.2014 Asiantuntijaverkosto THL,

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Pohjanmaa-hanke 2005 2014 Juhlaseminaari Seinäjoella 25 26.3.2015 yh, TtT, YTM Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Kehittämishankkeen tulokset pähkinänkuoressa Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät, Lahti 25.9.2014 11.9.2014 1 Lähtökohtia Lähisuhdeväkivaltaan

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi

Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi Sosiaali- ja terveyslautakunta 24 24.05.2016 Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi SOSTER 24 Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI 1 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 3.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Osaamista ja välineitä monikulttuuristen työyhteisöjen kehittämiseen

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka kohderyhmä on nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Preventiimi kehittää nuorisoalan

Lisätiedot

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Teknologiallako turvaamme palvelut? Levi-seminaari 23.-24.4.2009 Sosiaalityöntekijä Paula Perttunen ja Projektityöntekijä, esh Sirkku Valve Lähtökohdat

Lisätiedot

Kehittäjäasiakasvalmennus Rovaniemellä. Ensimmäinen ryhmä kokemusasiantuntijoita on

Kehittäjäasiakasvalmennus Rovaniemellä. Ensimmäinen ryhmä kokemusasiantuntijoita on Kaikille kansalaisille avoin keskustelukahvila toiminta Rovaniemellä pidettiin syksyllä 2013 yhteensä yhdeksän kertaa eri toimipisteissä aiheesta : Miten päihdepalveluita tulisi khi kehittää kunnassasi?

Lisätiedot

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila 28.10.2016 Sydänliiton kuntoutus Voimavarojen tukeminen -ideologia kautta linjan Vertaistuki, kokemuskouluttajat Verkkokuntoutus, pilotti 2015 SOPE 80-100 kurssia

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä sosiaaliterapeutti Marjo Tolonen, Järvenpään kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut kokemusasiantuntija Jouko Raunimaa, KoKoA ry Ideoinnista toteutukseen

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2016, 18.4. Ahlmanin ammattija aikuisopisto Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijakoulutus ja kokemusasiantuntijoiden jalkautuminen

Kokemusasiantuntijakoulutus ja kokemusasiantuntijoiden jalkautuminen Kokemusasiantuntijakoulutus ja kokemusasiantuntijoiden jalkautuminen Mielen avain Kokemusasiantuntijakoulutus Kokemusasiantuntija 1) Käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen 2) Kokemusta mielenterveys- ja/tai

Lisätiedot

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015 2018 a-klinikka.fi/mipa A-klinikkasäätiö A-Kiltojen Liitto ry Diakonia-ammattikorkeakoulu EHYT ry FinFami Uusimaa ry Irti Huumeista ry Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely

Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely 1.11.2010-31.3.2011 Hyvät Mielen avain -hankkeen osahankkeen edustajat! Tämän Webropol -kyselyn tarkoituksena on seurata hankkeessanne tapahtunutta toimintaa

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Seudullisten hankkeiden tilanteiden arviointia. Pohjanmaa hanke Matti Kaivosoja LT, projektijohtaja

Seudullisten hankkeiden tilanteiden arviointia. Pohjanmaa hanke Matti Kaivosoja LT, projektijohtaja Seudullisten hankkeiden tilanteiden arviointia Pohjanmaa hanke Matti Kaivosoja LT, projektijohtaja Pohjanmaa hanke 56 kuntaa, joissa suomenk, ruotsink. ja kaksikielisiä 11 seutukuntaa 3 sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

KOKEMUSASIANTUNTIJA VALMENNUS

KOKEMUSASIANTUNTIJA VALMENNUS Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan kuntouttavan

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (5) KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 23.5.2011 klo 13-15.30 Paikka Sovatek, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202 Osallistujat Hannu Koivisto Kari Lahti Maritta

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN

MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN RANTAKYLÄN HYVINVOINTIASEMA pilotti 2016 MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN - Joensuun palveluohjelmat ja hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kuntakokeilu * asiakaslähtöiset ja moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus Yhteenveto 1 Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset 1. Helsingin jatkokoulutus 20.9.2016 Vertaisohjaajien tukeminen työnohjauksellisin keinoin Kouluttaja: Riitta Mykkänen-Hänninen Paikka: Haaga Helia

Lisätiedot

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ LIITTEET MTKL parantaa jäsenpalvelua Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu Liiton koulutukset EU ruoka-apu vähävaraisille Mielenterveysviikko 47 Mielenterveysmessut

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013

ROVANIEMEN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 ROVANIEMEN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 Aika: 8.10.2013 klo 10-12 Paikka: Sairaalakatu 1, 1 krs, laboratorion kokoustila Läsnä: Miia Palo ylilääkäri, palvelupäällikkö Lempi Kukkola Riitta Liinamaa Niina

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja

Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja 1 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016. Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela PALOMA Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke 26.10.2016 PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela 1 PALOMAN päämäärä Pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista tulevien mielenterveysongelmien

Lisätiedot

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto 2017-2018 Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle 2017-2018 on nyt käynnissä Tarjous 01/2017 USO-verkoston lähtökohta Uusi valtuustokausi alkaa keskellä

Lisätiedot

Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutuksen kehittämishanke arviointitutkimus KYSELYLOMAKE KUNTOUTUJILLE

Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutuksen kehittämishanke arviointitutkimus KYSELYLOMAKE KUNTOUTUJILLE 1 Vastaajan nimi: Tutkimusnumero (tutkimussihteeri täyttää): TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista kuntoutujan

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari 20. 21.10.2016 Jyväskylä Monta tarinaa yhteisillä poluilla 20-21.10.2016 Päihdetyön seminaari järjestetään jo neljättä kertaa. Olemme rakentaneet seminaarin

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 Liite A 6 Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Jessica Sundström, johtava sosiaalityöntekijä Juha Joki, vastaava työvoimaohjaaja Johdanto Työvoiman

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

MIELENTERVEYSALA KOKEMUSTIETO PRO MARJOLA LAPPEENRANNAN KUNNALLINEN VAMMAISNEUVOSTO 1 6 / 4 1 D I A A

MIELENTERVEYSALA KOKEMUSTIETO PRO MARJOLA LAPPEENRANNAN KUNNALLINEN VAMMAISNEUVOSTO 1 6 / 4 1 D I A A MIELENTERVEYSALA KOKEMUSTIETO PRO 14.12.2016 MARJOLA LAPPEENRANNAN KUNNALLINEN VAMMAISNEUVOSTO 1 6 / 4 1 D I A A K E - H I T - T Ä - M I - N E N J A Y H - T E I S - T Y Ö HAASTAA AMMATTITIEDON Päivitys

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA

Sosiaalihuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 1 (5) Sosiaalihuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 2 (5)

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Henkilöstön joustava liikkuvuus - valtakunnalliset koulutuspäivät 11. 12.11.2015. Rosqvist Eerika, koulutussuunnittelija, sh, TtT

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille Insinöörikoulutuksen ja tietojenkäsittelyn tärkeät päivät 2013 2014 heinäkuu elokuu 26 29 syyskuuta Elokuu 2013 27 30 28 31 elokuu 291 302 313 syyskuu 14 25 36 47 58 69 10 7 11 8 12 9 10 13 11 14 12 15

Lisätiedot

Kohti tulevaa - arvioinnin seuraavat askeleet. Maria Salenius, erityisasiantuntija, kuntakehitys ja tutkimus

Kohti tulevaa - arvioinnin seuraavat askeleet. Maria Salenius, erityisasiantuntija, kuntakehitys ja tutkimus Kohti tulevaa - arvioinnin seuraavat askeleet Maria Salenius, erityisasiantuntija, kuntakehitys ja tutkimus Arviointi vahvistaa tiedolla johtamista Toiminnan ja tavoitteiden arviointi on keskeinen osa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen. Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama

Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen. Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama Erilaisten oppijoidenliitto ry www.erilaistenoppijoidenliitto.fi Valtakunnallinen oppimisvaikeuksisten

Lisätiedot

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson Anita Johansson Käyttöönotto Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä 22.3.2013, Anita Johansson Käyttöönoton periaatteet Palveluiden käyttöönotto tehdään kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot