kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja"

Transkriptio

1 kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

2 Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä alueiden kehittämisen keskeisenä osana on maaseudun kehittäminen. Tärkeä väline tässä on maaseuturahasto, jonka tavoitteina on maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn edistäminen, ympäristön, maiseman ja maaseutualueiden elämänlaadun parantaminen sekä maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen. Maaseuturahastosta myönnetty tuki täydentää kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimia, joten kaikkiin hankkeisiin tarvitaan lisäksi myös valtion rahoitusta ja monissa tapauksissa myös kuntien rahoitusta ja/tai yksityistä rahoitusta. Rahaston tukea käytetään Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelman kautta ohjelmassa tarkemmin kuvattuihin toimenpiteisiin. Maaseuturahastosta maksetaan Keski-Suomen maatiloille ympäristötukea, luonnonhaittakorvausta ja eläinten hyvinvointitukea noin 30 milj. euroa vuosittain. Myös osa maatilojen investointituista ja nuoren viljelijän tuet rahoitetaan maaseuturahastosta. Näihin myönnetään avustuksia noin 3 milj. euroa ja korkotukilainoja noin 7 milj. euroa vuodessa. Tämän lisäksi Keski-Suomessa on maaseudun kehittämisohjelman alueellista rahoitusta, jota voidaan käyttää maaseudun elinkeinoja, palveluita ja kyliä kehittäviin hankkeisiin sekä maaseudulla toimivien mikroyritysten investointeihin ja kehittämiseen. Alueellista rahoituskehystä on ohjelmakaudella käytettävissä yhteensä noin 37 milj. euroa. Myös Leader-toimintaryhmät käyttävät maaseuturahaston varoja omien paikallisten ohjelmiensa kautta, mutta tiiviissä yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Ohjelmakausi on loppusuoralla ja yli 90 prosenttia alueellisesta maaseudun kehittämisohjelman rahoituskehyksestä on jo käytetty erilaisiin maaseutua kehittäviin asioihin. Tässä lehdessä kerrotaan monia esimerkkejä siitä, mitä maaseuturahaston varoilla on saatu aikaan. Osa hankkeista on toteutettu Leader-ryhmien tuella, osa suoraan ELY-keskuksesta myönnetyllä tuella. Elinvoimaiset kylät ovat elintärkeitä maaseudun hyvinvoinnille. Kylissä tapahtuva yhdessä tekeminen ja talkootyö vahvistavat yhteisöllisyyttä ja kannustavat myös nuoria osallistumaan toimintaan. Tällä ohjelmakaudella on toteutettu paljon hankkeita, joilla kyliä on kehitetty monipuolisesti joka puolella Keski-Suomea. Yhteisöllisyyden ohella maaseudulla tarvitaan myös työtä ja toimeentuloa. Maaseutualueet ovat usein sen verran kaukana enemmän työpaikkoja tarjoavista kaupunkialueista, että toimeentulon turvaamiseksi tarvitaan yrityksiä omalla paikkakunnalla ja omassa kylässä. Lehdestä löytyy hienoja esimerkkejä yrityksistä, jotka maaseuturahaston tukemina ovat kehittäneet toimintaansa. Yritykset ja myös maaseudun asukkaat tarvitsevat toimivat tietoliikenneyhteydet, joiden rakentamista myös maaseuturahasto tukee omalta osaltaan. Maaseudulle kaivataan myös uudenlaista toimintaa. Keski- Suomessa ei ole tähän mennessä ollut merkittävästi, eikä ainakaan näkyvästi Green care -toimintaa, joka on esimerkiksi muualla Euroopassa laajentunut voimakkaasti viime vuosina. Maaseuturahastosta onkin rahoitettu hankkeita, joissa selvitetään tätä ja ylipäänsä hyvinvointiin liittyvää toimintaa ja yrittäjyyden mahdollisuuksia siinä. Näihinkin hankkeisiin tutustumme tässä lehdessä. Toivottavasti nämä esimerkit kannustavat tarttumaan mahdollisuuksiin ja ryhtymään sanoista tekoihin maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseksi! Rahoitusta on vielä tälläkin ohjelmakaudella saatavissa lähinnä yritysten investointeihin ja kehittämiseen. Uuden, vuonna 2014 käynnistyvän ohjelmakauden valmistelu on myös käynnissä, ja maaseudun kehittämiseen on todennäköisesti edelleen kohtuullisen hyvät rahoitusmahdollisuudet. Ideat siitä, mihin rahoitusta tulisi jatkossa Keski-Suomen maaseudulla painottaa, ovat tervetulleita! Samoin voi jo laittaa hautumaan ajatuksia oman kylän tai yrityksen kehittämiseksi tulevina vuosina! Ulla Mehto-Hämäläinen Yksikön päällikkö Keski-Suomen ELY-keskus Kannen kuva: Kivijärveläiset Ella Sorsamäki ja Olivia Sagulin järjestelevät valokuvia tarinan muotoon Amazing Piispala -tapahtuman työpajassa. Tytöt ovat Amazing Lande -tapahtumahankkeen toiminnassa tuttuja kasvoja, sillä he ovat osallistuneet toimintaan jo reilun vuoden verran. 2 kevät 2013

3 Sisällys Keski-Suomen maaseutu Pääkirjoitus...2 Julkaisija: Viestinnästä voimaa -hanke Vastaava toimittaja: Hanna Luoma Ulkoasu ja taitto: Kimmo Tossavainen Dekko Media & Design Kansikuva: Esko Pekkanen Amazing Lande -hanke Painopaikka: Keski-Suomen Painotuote Oy Painosmäärä: kpl Kylien kokoontumispaikat kuntoon...4 Leader liikuttaa kylillä...6 Nuorissa on maaseudun toivo...8 Amazing Lande...9 Keski-Suomessa rahoitettu yli 400 Leader-hanketta.10 Wanhoja Wehkeitä ja wirkistystä...11 Asumisviihtyvyys ja palvelut nousivat esiin kansalaiskyselyssä...12 Kylähankkeet kylien kehittäjänä...14 Kekseliäät kylät hakevat ideoita Euroopasta...16 Hoidettu ympäristö on elävän maaseudun osoitus...18 Petäjäveden vanhan kirkon ympäristön kunnostus..18 Maisalla vesien laatu paremmaksi...18 Elinvoimaa etsimässä...20 Elinvoimaa Joutsaan! -hanke vahvistaa itsetekemisen kulttuuria...21 Äijälä - maalaisidylliä Jyväskylässä...22 Green Care Keski-Suomessa...23 Maaseutubusiness luupin alla...24 Kylät liiketoimintaa miettimään...25 Laajakaistaa maaseudulle...26 Kattava hankerekisteri keskisuomenmaaseutu.fi -sivuilla...27 Leader-ryhmät ja Keski-Suomen ELY-keskus...28 kevät

4 Kylien kokoontumispaikat kuntoon Parhaimmillaan kylätalo on koko kylän sydän, yhteisen toiminnan tila. Kylätaloissa järjestetäänkin monipuolista aktiivista toimintaa; teatteria, kerhoja, tilaisuuksia, juhlia ja ryhmien kokoontumisia. Suurimpana haasteena kylätaloilla on ylläpitokustannusten kattaminen. Kylätaloilla lämmityskustannukset ovat usein suurin yksittäinen talon ylläpidosta ja käytöstä aiheutuva menoerä. Vanhoissa taloissa parannettavaa riittää niin lämmöneristyksen kuin lämmitysmuodon tehokkuuden sekä jätevesien käsittelyn osalta. Energia- ja jätevesiremontit ovatkin yleensä mittavia projekteja ja niiden toteutuksessa käytetään usein apuna hankerahoitusta. Kunnostusten suunnitteluun on tarjolla apua Vanhoja rakennuksia kunnostettaessa on tärkeää ottaa huomioon, että korjausmenetelmät ja -materiaalit valitaan perinteitä kunnioittaen. Tähän tulee kiinnittää huomiota jo suunnitteluvaiheessa, lisäksi kuntien rakennusviranomaiset ja ELY-keskuksen rakennusasiantuntija ovat arvokkaana apuna. Suunnittelu- ja asennustyöt täytyy monessa tapauksessa teettää ammattilaisella, joita harvemmin löytyy oman kylän aktiiviporukasta. Kylätalon kunnostuksen pohdintaan on tarjolla oivallinen opas, Kylätalo kuntoon. Opas sisältää hyödyllistä perustietoa vanhan rakennuksen energiatalouden parantamisesta, vaihtoehdoista lämmitysratkaisuksi, sekä neuvoja jätevesijärjestelmän ajanmukaistamiseen, kuivakäymälöiden hyödyntämiseen ja jätehuoltoon. Lisäksi käsitellään remonttiprojektin edistymistä ja rahoituksen hakua energia- ja jätevesiremontin näkökulmasta. Oppaan löydät osoitteesta Kokoontumispaikan kunnostuksen tulee hyödyttää kaikkia Keski-Suomen Leader-ryhmät, ELY-keskus ja Kotiseutuliitto ovat tukeneet kymmeniä kylätalojen kunnostuksia. Hankkeiden koko vaihtelee muutaman kymppitonnin hankkeista yli sadan tuhannen euron hankkeisiin. Maaseuturahastossa kylätalojen kunnostuksissa rahoituksen edellytyksenä on toiminnan ja tilojen yleishyödyllinen käyttö. Kunnostuksen tulee hyödyttää mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja kunnostettujen tilojen tulee olla heidän käytössään. Kunnostus vaatii aina suurta panostusta ja rohkeutta myös yhdistykseltä itseltään, sillä omaa rahaa hankkeisiin tarvitaan aina. Kylätalojen kunnostushankkeissa tehdään perinteisesti myös valtaisa määrä talkootyötunteja jossakin jopa yli kolmen henkilötyövuoden edestä! Entä kylätalojen tulevaisuus? Kylätaloille tarvitaan lisää uutta toimintaa kattamaan ylläpitokustannuksia. Mitä nämä uudet toiminnat sitten voisivat olla? Kannattaa käydä vakoilemassa naapurissa, mitä toimintoja hyviä käytäntöjä heillä on olemassa. Uusia ideoita tulonhankintaan olisikin syytä pohtia useamman kylän voimin, ei kilpaillen vaan toinen toistaan tukien. Ruuhimäen kylän kota, Ruuhimäki-seura ry Toivakan Ruuhimäen kyläläiset rakensivat Maaseutukehitys ry:n rahoittamalla hankkeella kylätalon läheisyyteen uuden, monikäyttöisen kodan, joka on avoinna jokaiselle kyläläiselle. Entisen kyläkoulun pihapiirissä seisova kota on kyläläisille myös toivon ja sisun symboli: vaikka koulu lakkautettiin, me jaksamme pitää yhtä ja rakentaa sen merkiksi uuden kokoontumispaikan. Koska kylätalo on pääosin päivähoitokäytössä, on kodan käyttö todella monipuolista. Kodassa järjestetään monia sellaisia kokouksia ja tapahtumia, jotka muutoin olisivat perinteisesti kylätalolla. Kyläyhdistys pyörittää talkoilla muun muassa säännöllistä tiistaikahvilaa, joka kokoaa yhteen noin henkeä vanhempia, yksinasuvia ja nuorempia lapsiperheitä joka viikko. Tarjottavista saadut tulot menevät kylän yhteiseen kassaan ja toimintaan. Kylätalo kuntoon! -opas on ladattavissa sivulta Suhteellisen edullisesti rakennettava kota on mukava retkeilypaikka. Etualalla makkaraa paistavat Joona ja Krista Kaasalainen, takana Atte Heimonen ja lastenhoitajat Sanna Lampinen ja Kirsi Häkkinen. 4 kevät 2013

5 Kolkun kylän kylätalo, Kolkun pienviljelijäyhdistys ry Piskuinen 60 vakituisen asukkaan Kolkun kylä Viitasaaren koilliskulmassa on oivallinen esimerkki kylien voimasta ja aktiivisuudesta. Kolkun pienviljelijäyhdistys ry on toteuttanut neljä Maaseudun Kehittämisyhdistys VIISARI ry:n rahoittamaa hanketta kylätalon kunnostukseen ja varustukseen. Hankkeiden aikana on mm. uusittu kylätalon katto ja ulkoverhous, rakennettu terassi ja kompostikäymälät, uusittu rakennuksen sisätiloja, varustettu keittiötä ja hankittu kalusteita. Hankkeiden avulla kylätalosta on saatu toimiva kokonaisuus eri tilaisuuksien järjestämiseen. Lisätietoja Uuraisten nuorisoseurantalon kunnostus, Uuraisten nuorisoseura ry Uuraisten nuorisoseurantalo Seurala on aktiivisessa käytössä. Talossa järjestetään säännöllisesti erilaisia tapahtumia, teatteritoimintaa, kerhoja ja erittäin suosittuja bingoiltoja. Talvisaikaan koko talon lämmittäminen pieniä kokouksia varten ei ollut taloudellista, joten nuorisoseura kunnosti kylmänä romuvarastona olleen huoneen lämpimäksi tilaksi ja hankki tilaan tarpeellista kalustaa kokouksia varten. Huoneen sähköistys teetettiin ammattilaisella ja muut hankkeen työt tehtiin talkoilla. Viihtyisää ja kodikasta huonetta käytetään alueen asukkaiden kokoustilana, teatteritoiminnan yhteydessä pukuhuoneena ja ryhmätoimintatilana. Rahoitusta huoneen kunnostamiseen saatiin JyväsRiihi ry:ltä. Kolkun kylätalo on viimeistelyä vailla. Sähkökosken teatterissa järjestetään mm. lasten konsertteja. Romuhuone kunnostamalla saatiin alueen asukkaille oiva kokoushuone. Kulttuuri kukoistakoon Sähkökoskella, Pietilän kyläyhdistys ry Pietilän kyläyhdistyksellä on Jämsässä, Sähkökosken alueella, teatteri ja katsomo, sauna ja maauimala sekä talvisin avanto, mitkä ovat kaikkien käytössä. Talvisin alueella on myös kaupungin ylläpitämät kaksi hiihtolatua. Ympärivuotisesti vuokrattava sauna on varsinkin viikonloppuisin suosittu. Teatterissa järjestetään mm. lasten kesäteatteriesityksiä, yhteislaulutapahtumia ja rockkonsertteja. Kyläyhdistyksen aikaisemmin rakennettu teatterin katsomo vetää 180 katsojaa. Vesuri-ryhmä ry:ltä haetun rahoituksen turvin kesäteatterin näyttämölle rakennettiin katos, raivattiin parkkipaikka autoille ja kunnostettiin maauimalaa. Näillä lisäkehittämistoimenpiteillä alueen kysyntä on kasvanut. Teksti: Tiina Seppälä, Mari Puro, Pirjo Ikäheimonen ja Hanna Luoma Kuvat: Hannu Hyvönen (Ruuhimäki), Jari Paananen (Kolkku), Jarmo Niskanen (Uurainen) ja Tapio Moilanen (Sähkökoski) kevät

6 Leader liikuttaa kylillä Lähiliikuntapaikkojen merkitys on nykymaailmassa jatkuvasti kasvanut. Maaseudulla oman kylän alueelta löytyvien liikunta- ja virkistyspaikkojen merkitys korostuu erityisesti, koska kuntien resurssien väheneminen tuo haasteita lähiliikuntapalveluiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Kylillä on perinteisesti tehty asioita talkoilla, joten niillä on valmiuksia ja halua ylläpitää omaa kylää elävänä myös liikuntapalveluiden osalta. Leader-tuen avulla on kunnostettu ja rakennettu monenlaisia lähiliikuntapaikkoja. Suosituimpia rahoituskohteita ovat olleet erilaisten ulkoiluun liittyvien reitistöjen, kuten latu-, ulkoilu-, moottorikelkka- tai ratsastusreittien sekä niihin liittyvien rakenteiden rakentaminen ja kunnostus. Virkistyspaikoiksi joko reittien tai kylän muiden toimintojen yhteyteen on rakennettu laavuja, kokoontumisja grillikotia tai nuotiopaikkoja. Tekemistä kaiken ikäisille Leader-tuella on myös rakennettu uusia tai kohennettu olemassa olevia uimarantoja, rantautumispaikkoja, tanssilavoja ja raviratojen alueita. Perinteisten liikuntamuotojen lisäksi on tuettu myös uusien, nuoria kiinnostavien lajien harrastusmahdollisuuksia edistäviä liikuntapaikkoja, kuten skeitti-, parkour- ja mäkihyppypaikkoja. Liikuntaharrastuksiin liittyvien paikkojen rakentamisen ja kunnostuksen lisäksi Leader-tuella on hankittu erilaisia harrastusmuotoja mahdollistavia rakenteita, kalustoa ja välineitä. Pienet investoinnit mahdollistavilla koordinointihankkeilla on hankittu esimerkiksi kylän uimarannalle lentopallotelineet ja verkko, kylätaloon kuntosalivälineitä, erilaisia pelivälineitä, jääkiekkokaukalon tai skeittiparkin rakenteita. Lähiliikuntapaikkojen rahoittaminen nähdään tärkeänä panostuksena yhteisöjen hyvinvointiin useasta näkökulmasta pitkällä aikavälillä. Lähiliikuntahankkeilla innostetaan ihmisiä liikkumaan ja pitämään huolta omasta terveydestään. Samalla saadaan kylille uusia tai säilytetään vanhoja palveluita, joita ilman hankkeita ei joko olisi olemassa ollenkaan tai ne olisivat vaarassa loppua. Liikuntapaikat lisäävät kylien asumisviihtyvyyttä Talkoilla tekemisen myötä kylien yhteisöllisyys säilyy ja lisääntyy edelleen. Asumisviihtyvyys paranee sekä yhteisöllisyyden lisääntymisen myötä että uusien harrastusja virkistysmahdollisuuksien kautta. Kun omalta lähialueelta löytyy mielekästä tekemistä, ei virikkeiden perässä tarvitse lähteä kauas ja omalla autolla liikkumisen tarve vähenee. Tämä vähentää omalta pieneltä osaltaan myös ilmastokuormitusta. Suhteellisen pienellä panostuksella saadaan aikaan hyvin monitahoisia positiivisia vaikutuksia maaseutuyhteisöissä. Lähtökohta ja tavoite näissä hankkeissa on tukea omaehtoisia ja kyläläisiä itseään hyödyttäviä liikuntamuotoja. Jollakin kylällä se voi olla raviurheilu, toisella tanssi, hiihto tai mäkihyppy. Skeittiparkki, Muuramen Innola Muuramessa yläkouluikäiset nuoret halusivat saada skeittiparkin. 15 innokasta nuorta kokoontui innovoimaan unelmien skeittiparkkia ja Muuramen Innola ry:n avulla hankkeelle haettiin rahoitusta JyväsRiihi ry:n koordinointihankkeen kautta. Hankkeen omarahoitukseen aktiiviset nuoret keräsivät sponsorirahoitusta jopa niin paljon, että skeittiparkki pystyttiin toteuttamaan paljon alkuperäistä suunnitelmaa monipuolisempana. Hankkeen toteutukseen osallistui noin 45 vapaaehtoista alan harrastajaa Muuramesta ja Keski-Suomesta. Rakenteiden toteutuksesta vastasivat alan ammattilaiset, jotka saapuivat Suomeen Kanadasta. Skeittiparkin avajaisia vietettiin syksyllä Kahdessa erillisessä avajaistapahtumassa oli kävijöitä yli 300. Päivittäin skeittiparkkia käyttää noin 50 nuorta harrastajaa. Ainutlaatuinen projekti kiinnosti myös mediaa, minkä ansiosta hankkeen projektiryhmä pääsi esiintymään lehtien palstoilla, radiossa ja televisiossa. Marraskuussa 2012 koko tiimi palkittiin kaiken lisäksi oikeusministeriön myöntämällä Demokratia-palkinnolla. Hankkeissa tavoitteena tukea kyläläisten itse haluamia liikuntamuotoja Uuden skeittiparkin laidalla on helppo hymyillä. Nuorten projektiryhmä kokoontui yhteiskuvaan avajaisissa. 6 kevät 2013

7 Ensilumen latu, Joutsan Pommi ry Joutsaan Lamminmäen matkailutilan maalle on syksyn 2012 aikana rakennettu noin kilometrin mittainen, viisi metriä leveä valaistu latu-ura. Maaseutukehitys ry:stä rahoitettuun hankkeeseen kuului myös lumetusjärjestelmän hankkiminen ja asennus, jotta hiihtämään päästään jo ennen luonnonlumilatujen valmistumista. Ensilumen latu on tarkoitettu yleiseen käyttöön ja se palvelee hiihdon harrastajia Joutsan ja lähikuntien alueella. Se on yhteydessä Joutsan kunnan latuverkostoon myöhemmin talvella, kun luonnon lunta on tarpeeksi. Ladun ylläpito on Joutsan Pommi ry:n vastuulla ja valaistukseen ja lumentekoon vaadittava virta tulee Lamminmäen Tilan verkosta. Lintulahden laituri, Äänekosken kaupunki Hankkeessa rakennettiin Keiteleen rantaan Konginkankaan Lintulahdelle laituri palvelemaan järven käyttäjiä. Lisäksi kulkureittejä paranneltiin ja viihtyisyyttä tullaan lisäämään mm. opastaululla ja penkeillä. Asukkaita, matkailijoita ja esim. järvipelastustointa palveleva rantautumispaikka on ollut konginkankaalaisten toiveena ja nyt maihin pääsee soutuvenettä isommalla paatilla. Konginkankaan kyläyhdistys on ollut hankkeen kantavana voimana, Lintulahden alueen kehittäminen on yhdistyksen kehittämissuunnitelmassa vahvasti esillä ja kyläläiset ovat ahkeroineet talkoissa Lintulahden kehittymisen eteen. Matkailullisesti Lintulahden kehittäminen on erittäin tärkeää ja nyt valmistunut laituri on pieni osa suurta kokonaisuutta. Lintulahden kehittäminen vahvistaa konginkankaalaista yrittäjyyttä, asumisviihtyvyyttä, turvallisuutta ja palveluita. Hanketta rahoitti Maaseudunkehittämisyhdistys VIISARI ry. Jarno Kuitunen pääsi ensimmäisenä testaamaan Joutsan Lamminmäelle Leader-tuella rakennettua ensilumen latua Talkooporukka ahkeroi ensi kesänä 30 vuotta täyttävän retkikämpän perustusten kunnostustyössä. Lintulahdelle pääsee nyt myös isommalla veneellä. Hangasjärven-Patajärven ulkoilualue, Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry, Jyväskylä Hangasjärven ulkoilualue Korpilahden pohjoisilla kylillä on ollut aikoinaan yksi Keski-Suomen maakuntauran etapeista. Korpilahden kunta rakensi alueelle ison retkikämpän v Maa-alueet ovat olleet Metsähallituksen omistuksessa. Ulkoilualue rakennuksineen pääsi rapistumaan kuntaliitosten myllerryksessä 2000-luvun alkupuolella. Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry (Poko) käynnisti neuvottelut Metsähallituksen ja Jyväskylän liikuntapalvelujen kanssa kesällä 2011 alueen kunnostamiseksi. Tehtyjen sopimusten mukaisesti Poko vastaa retkikämpän ja saunan kunnostamisesta, liikuntapalvelut ulkoilualueesta. Rahoitusta hankkeeseen haettiin Vesuri-ryhmä ry:ltä. Kunnostustöihin päästiin toukokuussa Retkikämpän perustukset uusittiin kokonaan, lattioita purettiin ja uusittiin siinä määrin kuin oli tarvis peruspilareiden valamiseksi, keittiö purettiin ja sinne muurattiin uusi puuhella. Takka sai säilyttää entisen jyhkeän muotonsa, mutta muurari huolehti siitä, että tulipesä vetää eikä savu tuprua tupaan. Aikoinaan suosittu retkikämppä on jo osittain otettu käyttöön ja varauksia ensi kesälle on tehty. Tekstit: Pirjo Ikäheimonen, Tiina Seppälä, Mari Puro ja Paula Määttä Kuvat: Niina Koivumäki (Muurame), Sirpa Kuitunen (Joutsa), Sisä-Suomen Lehti/Marjo Järvikylä (Äänekoski) ja Paula Määttä (Jyväskylä) kevät

8 Nuorissa on maaseudun toivo Leader-ryhmien kehittämisohjelmissa yhtenä tärkeänä kohderyhmänä ovat nuoret, joita pyritään aktivoimaan mukaan maaseudun kehittämistoimintaan erilaisin keinoin. Yksi tehokkaimmista keinoista on ollut nuorille suunnattujen tai nuorten omien hankkeiden rahoittaminen Leader-tuen avulla. Näin on tehty muun muassa pohjoisessa Keski-Suomessa, jossa Amazing Lande -hanke on toiminut jo runsaan vuoden. Nuorisohankkeiden kirjo on ollut melkoinen eri puolilla maakuntaa: noin 20 nuorisolle suoraan suunnattua kehittämishanketta, 12 investointihanketta, joissa nuoret on mainittu erityiskohderyhmäksi, yksi yritystuki, jolla on rahoitettu nuorisokotia sekä kaikki muut sadat yhteisölliset hankkeet, joissa nuoret ovat mukana vain yhtenä kohderyhmänä. Leader-ohjelmista rahoitettavilla nuorten hankkeilla pyritään luomaan heille mahdollisuuksia osallistua erilaisiin toimintoihin muuallakin kuin kuntien keskustaajamissa tai kaupungeissa. Nuoret tarvitsevat mahdollisuuksia kehittää itseään ja omaa lähiympäristöään, hankkia uutta tietoa erilaisista omaan elinympäristöön liittyvistä asioista ja rakentaa omaa maailmankuvaansa sekä identiteettiään paikallisuudesta käsin. Hankkeet toteutetaan yleensä turvallisen aikuisen ohjauksessa, jolloin on helppoa kokeilla erilaisia ja uusia asioita, sellaisiakin joita ei ehkä muuten tulisi itse tehtyä. Tiedot ja taidot karttuvat itse tekemisen myötä. Miksi nuorisohankkeita? Nuorten mukana olo maaseudun kehittämistoiminnassa on tärkeää, koska nuorissa on maaseudun tulevaisuus, heistä kasvaa tulevia maaseudun asukkaita ja maaseudun oloista päättäviä virka- ja luottamushenkilöitä sekä tulevia aktiivisia maaseudun toimijoita. Nuorten tulee itse päästä vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Nuorilla on usein uutta ja tuoretta näkökulmaa moniin kehittämistä vaativiin asioihin. Erilaisten asioiden yhdistelyä jonkun tietyn ongelman ratkaisemiseksi eivät vielä nuorilla rajoita vakiintuneet näkemykset siitä, miten joku asia tulisi hoitaa tai ratkaista. 8 Nuorten ja lasten viihtyminen ja juurtuminen omaan paikalliseen ympäristöön ja kulttuuriin on tärkeää senkin vuoksi, että he joskus tulevaisuudessa voisivat nähdä maaseudun tai oman kotiseutunsa todellisena vaihtoehtona oman perheensä sijoittumiselle. Marraskuun pimeydestä huolimatta köydenvetomestaruudesta kisattiin ulkona Amazing Piispala -tapahtumassa. kevät 2013

9 Toteuttajat ja sisällöt vaihtelevat Nuorisohankkeiden toteuttajia ovat perinteisesti olleet erilaiset nuorisojärjestöt, kuten 4H -yhdistykset, tai kuntien nuorisotoimet. Nuorille on näissä hankkeissa erilaisin toimenpitein tarjottu mahdollisuuksia lisätä valmiuksia eri elämäntilanteisiin. Hankkeissa on muun muassa ollut tavoitteena tutustua omaan kotiseutuun, sen historiaan ja perinteisiin, ja sitä kautta nuorille on tarjottu mahdollisuuksia rakentaa itselleen juuria maaseudulle. Kansainvälisten kontaktien kautta hankkeissa on tarjottu mahdollisuuksia oppia uusia asioita ja luoda nuorille siipiä maailmalle. Ympäristökasvatuksen kautta nuorille on tarjottu uutta näkökulmaa esimerkiksi kuluttamiseen, kierrätykseen ja energiansäästöön. Yrittäjyyskasvatuksen kautta on puolestaan lisätty nuorten eväitä oman sisäisen yrittäjän löytämiseen. Nuorisohankkeen voi kuitenkin vallan hyvin toteuttaa, vaikka yhdistyksen perustoimintaan ei kuuluisikaan nuorisotoimintaa. Moni metsästysseura on investoinut erilaisiin harrastustoiminnan tiloihin tai laitteisiin siinä toivossa, että harrastuksen jatkuminen turvataan myös nuoremmalle sukupolvelle. Nuoria metsästyksen harrastajia onkin aktivoitunut mukaan seurojen toimintaan uusien tilojen ja toimintojen käyttöönoton myötä. Monen urheiluseuran toiminta on hyvin nuorisopainotteista ja Amazing Lande Amazing Lande -hanke innostaa nuoria huomaamaan mitä kaikkea maaseudulla voi tehdä. Tapahtumia ideoimalla ja suunnittelemalla nuoret saavat tapahtumajärjestelyistä arvokasta kokemusta ja tietysti uusia ystäviä sekä mikä tärkeintä, actionia kylille. Amazing Lande -hankkeessa vuotiaat nuoret luovat tapahtumia omista ideoista pohjoisessa Keski-Suomessa. Mukana on yhdeksän paikkakuntaa: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekosken maaseutualueet. Nuorten itse suunnittelemia tapahtumia Paikkakuntien nuorista on koottu noin 10 hengen innokkaita tiimejä. Nämä tiimit ovat ideoineet ja suunnitelleet tapahtumia, joihin on kutsuttu muita nuoria omasta ja lähikunnista. Tällaisia tapahtumia ovat olleet esimerkiksi seikkailuviikonloput, joissa on muun muassa laskettu koskia, laskeuduttu köydellä näkötornista, ammuttu värikuulia ja laulettu yömyöhään SingStaria. Hankkeessa on yksi palkattu työntekijä. Hankekoordinaattori Jannina Lahti on itsekin vielä nuori opiskelija ja kotoisin alueelta. - Laitoin kuvataideopettajan opinnot Rovaniemellä jäihin pariksi vuodeksi, kun tuli niin mielenkiintoinen työtilaisuus, Lahti kertoo. Valinta lienee ollut oikea sillä Lahden sanoin: - Voi, että noiden nuorten kanssa on mahtava toimia! Lahti on houkutellut nuoria mukaan toimintaan pitämällä infotilaisuuksia alueen kouluissa ja vierailemalla nuorisovaltuustoissa. Nuoret ovat ottaneet hankkeen innostuneena vastaan ja ideoita on syntynyt runsaasti. - Tapahtumissa on otettu huomioon nuorten erilaiset taustat ja mukaan on saatu hiljaisempiakin tyyppejä, Lahti iloitsee. Hanke on saanut rahoituksen Maaseudun kehittämisyhdistys VIISARI ry:n kautta ja Leader-rahoitusta ja ylipäänsä maaseudun kehittämistä onkin tuotu nuorille tutummaksi vierailemalla Leader-tukea saaneissa kohteissa. hankkeilla on saatu merkittävästi parannettua nuorten liikuntaryhmien toimintaedellytyksiä. Urheiluseurat ja kyläyhdistykset ovat toteuttaneet hankkeilla myös nuorisotiloja kylä- tai seurantaloille. Tuloksena yhteiskunnassa aktiivisempia nuoria Nuorisohankkeilla on kullakin omanlaisensa tavoitteet ja tulosodotukset. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että nuorille suunnatut hankkeet aina jollain tapaa kehittävät nuorten edellytyksiä toimia osana yhteiskuntaa. Hankkeiden tärkeimpiä tuloksia ovat olleet muun muassa Ilo irti maaseutuympäristöstä Hanke on tuonut lisäarvoa nuorisotyöhön, joka monessa pienessä kunnassa on jäänyt säästöjen jalkoihin. Hankkeen avulla nuoret ovat tutustuneet muihin kuntiin ja niiden nuoriin. Samalla on otettu kaikki ilo irti maaseutuympäristöstä, jonka arvoa nuoret eivät välttämättä itse ole huomanneet. Jokaisessa tapahtumassa on ollut osallistujaa, kaiken kaikkiaan toimintaan osallistuneita nuoria on ollut jo yli 100. Amazing Lande -hanke sai valtakunnallisessa Parhaat Käytännöt kilpailussa kunniamaininnan. nuorten omien voimavarojen, vahvuuksien ja arvojen tunnistaminen, maaseutuperinnön vaaliminen ja siirtyminen tuleville sukupolville, sukupolvien välisen vuorovaikutuksen lisääntyminen, yrittäjyyden ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen nuorten keskuudessa, nuorten tapahtumien lisääntyminen sekä uudenlaisten toimintamallien käyttöönotto nuorten erilaisissa toiminnoissa. Teksti: Tiina Seppälä ja Hanna Luoma Kuvat: Anna Raitanen (dj-kuva) ja Jannina Lahti Onnistuneita tapahtumia on järjestetty puolentoista vuoden aikana kuusi, lisäksi pari tapahtumaa on jouduttu peruuttamaan sää- tai osanottajapulan takia. Uudet suunnitelmat ovat jo kehittymässä, aikaa niiden toteuttamiseen on vuoden 2013 loppuun. Kevään aloittaa opintomatka Viron Tarttoon, jossa paikallisen maaseudun kehittämisyhdistyksen johdolla tutustutaan muun muassa nuorisokeskuksiin. - Nuorten on hyvä nähdä muutakin maailmaa, Lahti toteaa lopuksi. Amazing Piispala -tapahtumassa dj Mickaël Fandi opetti Liisa Ruusuvirtaa (vas.) ja Veera Kantosta dj:n työn saloihin. kevät

10 Keski-Suomessa rahoitettu yli 400 Leader-hanketta Keski-Suomen Leader-ryhmät ovat myöntäneet vuosien aikana tukea 212 yritykselle ja 196 yleishyödylliselle hankkeelle. Tällä tuella moni maaseudun mikroyritys ja kyläyhteisö on saanut apuja toiminnalleen ja pitänyt osaltaan maaseutua elävänä. Julkista ja yksityistä rahoitusta Keski-Suomen maaseudulle on ohjautunut yhteensä 10,55 miljoonaa euroa. Keski-Suomessa toimivat neljä Leader-ryhmää, JyväsRiihi, Maaseutukehitys, Vesuri-ryhmä ja Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari, rahoittavat maaseudulla toimivien mikroyritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kehittämistoimia. Yritystuilla on merkitystä Leader-ryhmät ovat myöntäneet vuosien aikana tukea yhteensä 212 yritykselle. Yritystukea myönnetään investointeihin, työllistämiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen. Yritystukihanke voi kohdentua vain investointeihin, kehittämiseen tai käynnistämiseen tai yritys voi yhdellä hakemuksella hakea tukea kahteen tai kaikkiin kolmeen eri tukimuotoon. Investointitukea on myönnetty Keski-Suomessa 169 yritykselle. Tukea käytetään monenlaiseen investointiin, kuten esimerkiksi rakennuksen laajentamiseen tai kunnostamiseen, kuten Emalipuu-yritys teki kunnostaessaan Korpilahden satamassa itselleen vanhan satamarakennuksen taidekäsityökaupaksi ja taidegalleriaksi. Tukea voidaan hakea myös laitteiden ja koneiden hankintaan kuten Tupalan Leipä Joutsasta teki hankkiessaan yritykselle uuden uunin. Kehittämistukea myönnetään mm. asiantuntija-apuun sekä kehittämistyöstä ja sen suunnittelusta aiheutuviin kustannuksiin. Sitä on Keski- Suomessa myönnetty 49 yritykselle. Kehittämistuella esimerkiksi Design Pylsy Joutsasta kehitti tuotteidensa nettikauppaa. Käynnistystukea voi saada ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Sisä-Suomen kylmälaite Uuraisilta on yksi keskisuomalaisista 38 yrityksestä, joka tukea on hakenut ja saanut. Palkkaamisella helpottui yrittäjän työtaakka ja aikaa vapautui töiden suunnitteluun ja markkinointiin. Nyt yrityksellä on palkattuna jo neljä työntekijää. Julkista rahoitusta yritysten kehittämiseen, investointeihin tai työntekijöiden palkkaamiseen on myönnetty yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Yritysten oma rahoitusosuus on kaiken kaikkiaan 3,6 miljoonaa euroa. Toimintaa ja tukea Keski-Suomen kyliin Lähes jokainen keskisuomalainen kylä on jollain tavalla osallistunut Leader-toimintaan, joko toteuttamalla oman investointi- tai kehittämishankkeen, tai osallistumalla laajempiin kehittämishankkeisiin. Hankkeista hyötyvät monipuolisesti maaseutukylien asukkaat ja yhteisöt. Leader-ryhmät ovat puoltaneet yleishyödyllisiin hankkeisiin julkista rahoitusta 8 miljoonaa euroa. Kylissä toimivat yhdistykset ovat lisäksi panostaneet hankkeisiin omarahoitusta tai talkootyötä yli 2,5 miljoonaa euroa. LEADER-ryhmien rahoittamina Keski-Suomessa on käynnistynyt 126 hanketta, joilla on kunnostettu kokoontumispaikkoja, lähiliikuntapaikkoja ja virkistäytymisalueita. Näistä hankkeista löytyy esimerkkejä toisaalla tässä lehdessä. Keskisuomalaisen perinnemaiseman kunnostamiseen on myönnetty tukea 14 hankkeelle. Kyläsuunnitelmia on tehty tai päivitetty 64 kylällä. Teksti: Hanna Luoma Kuva: Tarja Könönen Hankerekisteristä lisätietoa tuetuista hankkeista: keskisuomenmaaseutu.fi 10 Sisä-Suomen Kylmälaitteen yrittäjän Arto Lastusen työtaakka helpottui, kun hän sai Leader-käynnistystukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. kevät 2013

11 Wanhoja Wehkeitä ja wirkistystä Wanhat Wehkeet on automuseo, juhlatila, kesäteatteri ja paljon muuta Karstulan kupeessa. Yritys on kehittänyt toimintaansa maaseuturahaston tuin turvin ennakkoluulottomasti ja palkittiinkin vuoden 2012 Keski-Suomen maaseutugaalassa. Perusteet palkitsemiselle oli ansaitusti palvelujen ja yrittäjyyden kehittäminen maaseudulla sekä elämänlaadun ja elinvoimaisuuden parantaminen Jari Lasosen ja Merja Välilehdon luotsaama Wanhat Wehkeet on hiljalleen laajentunut isoksi kokonaisuudeksi erilaisia palveluita. Automuseosta alkanut yritystoiminta vuonna 2005 on laajentunut ensin juhla- ja kokoustilalla, sitten kesäteatterilla ja viimeiseksi kuusirataisella keilahallilla. Majoitustiloja on rakennettu kahteen otteeseen niin, että nyt huonetilaa löytyy 30 asiakkaalle. Suunnitelmissa lisätä majoituskapasiteettia Viimeisimpänä uudistuksena on hakelämmityksen uusiminen. Tahti ei kuitenkaan tähän hidastu, vaan uudet suunnitelmat on jo levitetty pöydälle. Joen takana olevalle alueelle rakennetaan lähitulevaisuudessa lisää majoitustilaa ja lasten puisto. Luontomatkailuakin olisi tarkoitus lisätä. Kuulijaa alkaa jo hieman huimata, mistä tällaiseen kaikkeen on aikaa? - Tämä on elämäntapa, ei tarvitse laskea tuntipalkkoja, Lasonen sanoo. Aivan yksin ei yrittäjäpariskunta hommaa pyöritä, vaan töitä on tekemässä neljä työntekijää talvisaikaan ja tuplamäärä kesällä. Lisäksi lapset auttavat loma-aikoina. Välilehdon äitikin auttaa mielellään ja huikkaa ohi mennessään leiponeensa aamulla 100 joulutorttua. Tukea maaseuturahastosta Ihan pystymetsästä ei yrittäjät tähän ole ryhtyneet, vaan taustalla oli ravintola-pubin pyörittämistä 16 vuotta Karstulan keskustassa. Lisäksi yritystoimintaa on pitänyt miettiä pariin otteeseen, kun avustusta on haettu maaseuturahastosta. Maaseudun kehittämisyhdistys Viisarin kautta on tuettu automuseota ja kesäteatteria, muihin on haettu tukea suoraan ELY-keskukselta. - Tuella on ollut yritystoiminnassa oleellinen merkitys, ilman investointitukia meillä olisi todennäköisesti vain automuseo, Lasonen pohtii. Automuseoon yritys sai aikoinaan Viisarilta investointituen lisäksi myös kehittämistukea ja tukea ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen. Asiakkaat Wanhoihin Wehkeisiin saapuu Karstulan lisäksi ympäröivistä kunnista. Häävieraita ja kesäteatterikatsojia saapuu kauempaakin. Kesäteatteri vetää katettuun katsomoonsa 400 katsojaa. - Meillä on Heikki Luoman uuden näytelmän kantaesitys ensi kesänä, Lasonen toteaa ylpeänä. Näytökset alkavat jo pikkuhiljaa täyttyä ja haastattelun keskeyttävässä puhelussakin varataan 100 lippua elokuun esitykseen. Pitkät välimatkat lisäävät suunnitelmallisuutta - Maaseudulla yrittämisessä positiivista on se, että kun ihmiset tulevat kaukaa, täytyy heille miettiä tarkemmin isompi kokonaisuus, jota tarjota, toteaa paikalla piipahtanut Välilehto. Pitkissä välimatkoissa piilee maaseudulla yrittämisen huonotkin puolet, asukkaita ja potentiaalisia asiakkaita on vähemmän ja tukkuihin täytyy matkata Jyväskylään tai Seinäjoelle asti. - Yhteistyötä toki tehdään paikallisten markettien kanssa, mutta osa tuotteista pitää itse nähdä, Lasonen pohtii. Yhteistyö muiden yrittäjien kanssa maalla on mutkatonta ja Wanhat Wehkeet on monen yrityksen vakiojuhlapaikka. Maaseudulla yrittämisen positiivisena seikkana Lasosen mielestä on nimenomaan se, että kaikki tuntevat toisensa ja tarvittaessa oikeat osaajat löytyvät helposti. Tunnettuus vähentää myös markkinoinnin tarvetta. Teksti ja kuva: Hanna Luoma kevät

12 Asumisviihtyvyys ja palvelut nousivat esiin kansalaiskyselyssä Keskisuomalaiset Leader-ryhmät, Jyväsriihi ry, Maaseudun Kehittämisyhdistys VIISARI ry, Maaseutukehitys ry ja Vesuriryhmä ry sekä PoKo ry Pirkanmaan puolelta toteuttivat kesän 2012 aikana yhdessä kansalaiskyselyn. Kyselyllä haluttiin selvittää alueen asukkaiden näkemyksiä omasta asuinalueestaan ja sen tulevista kehittämistarpeista. Suurimmaksi huolen aiheeksi nousi palvelujen väheneminen ja loitontuminen omalta asuinalueelta. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 301 kappaletta. Vastauksia tuli kaikista alueen kunnista ja vastaajat edustivat maaseudun asukkaita, yrittäjiä, yhteisöjä, hanketoimijoita sekä viranomaistahoja. Omaan asuinalueiseen ollaan tyytyväisiä, vaikka palvelujen väheneminen huolestuttaa Vaikka valtaosa vastaajista olikin suhteellisen tyytyväisiä omaan asuinalueeseensa nykyisellään, nähtiin silti tulevaisuudessa monenlaisia uhkia ja kehittämistarpeita. Valtaosa uhkista juontaa jollain lailla juurensa väestön ikääntymiseen ja vähenemiseen. Suurimmaksi huolen aiheeksi nousi palvelujen väheneminen ja loitontuminen omalta asuinalueelta tai kokonaan omasta kunnasta. Kuntien pakkoliitokset ja valtiovallan keskittävä politiikka nähtiin suurena uhkana palveluille ja asumiselle. Kansalaistoiminnan jatkuvuuden kannalta huolestuttavimmaksi asiaksi nousi väestökehitystä väistämättä seuraava aktiivisten toimijoiden ikääntyminen ja väheneminen. Kehittämistarpeita asumisviihtyvyyden parantamiseen liittyvissä asioissa nähtiin useita: palveluiden säilyttäminen, tiet, Kesällä 2012 toteutetun kansalaiskyselyn vastaukset heijastelevat hyvin laajempaa ja yleisempää kehitystä, joka maaseutualueilla on nähtävissä myös valtakunnan tasolla. Valtion ja kuntien taloudelliset paineet, asum i s e n kestietoliikenneyhteydet, maisema ja ympäristö sekä turvallisuus. Vapaa-aikaan liittyvät kehittämistarpeet liittyivät useimmiten yhteisöjen toimintamahdollisuuksien parantamiseen, kuten toimitilojen rakentamiseen ja kunnostukseen, yhdistysten välisen yhteistyön lisäämiseen ja kehittämiseen sekä virikkeelliseen toimintaympäristöön (erityisesti lapsille ja nuorille). Perinteen kerääminen ja tallentaminen nousivat myös esiin vapaa-aikaan liittyen. Lisäksi yritysten ja elinkeinoelämän kehittäminen nähtiin erittäin tarpeellisena. Kansalaiskyselystä pohjaa strategioihin Leader-ryhmien tavoitteena on vaikuttaa positiivisella tavalla maaseudun viihtyvyyteen. Kylät sen, jossa asukkaat arvioivat kylien tilaa ja kehittymisnäkymiä. Tuolloin vastaajat arvioivat, että kylät ovat kehittyneet positiivisempaan suuntaan erityisesti asumisviihtyvyyden, yhteisöllisyyden ja kylien identiteetin osalta. Nyt toteutetun kansalaiskyselyn vastaukset osoittavat samansuuntaista kehitystä maaseutukylissä. Keski-Suomen kylissä on uskoa siihen, että kylätoiminnalla ja paikallisella aktiivisuudella voidaan vaikuttaa omaan elinympäristöön. Strategiatyö jatkuu koko kevään Leader-ryhmät ottavat kehittämistarpeita vastaan siihen asti. Keski-Suomen ry teetti vuonna 2004 kyselytutkimuk- kittyminen kaupunkien ympärille ja ikärakenteen muutokset tuovat haasteita moniin pieniin tai vähän isompiinkin kuntiin. Leader-ryhmien toiminnan kautta voidaan kehittää joitakin osa-alueita kylien asuinviihtyvyyden ja elinvoimaisuuden parantamiseksi panoksilla. kohtuullisilla Kaikki neljä Keski-Suomen Leader-ryhmää ovat valmistelemassa parhaillaan tulevan kauden paikallisia kehittämisstrategioitaan vuosille Niihin kirjataan muun muassa alueen nykytilan kuvausta ja tulevia kehittämistarpeita, joita on selvitetty osin tällä kansalaiskyselyllä. Kyselyn tulosten pohjalta voidaan koota alueen asukkaiden näkemyksiä maaseudun laaja-alaisista kehittämistarpeista ja perustella siten maaseudun kehittämisrahoituksen tarvetta tulevalle ohjelmakaudelle. Oman kylän kehittämistarpeista voi tehdä ehdotuksia vielä kevään 2013 aikana oman alueen Leader-ryhmälle. Kehittämisen painopisteitä työstetään kevään aikana eri puolilla Keski- Suomea järjestettävissä tilaisuuksissa. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, jotka olette toimineet tällä kertaa maaseudun äänenä. Toivottavasti ääntämme kuullaan ja rahoitusta saadaan tuleviinkin tarpeisiin. Teksti ja kaaviot: Pirjo Ikäheimonen ja Tiina Seppälä 12 kevät 2013

13 Millainen paikka alueesi on tällä hetkellä elää ja toimia? en osaa sanoa Miten alueesi on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana? en osaa sanoa Miten tärkeänä pidät seuraavien asioiden kehittämistä oman alueesi yhteisöjen tai yritysten toimesta? en osaa sanoa kevät

14 Kylähankkeet kylien kehittäjänä Keski-Suomessa kylätoiminta on monimuotoista ja aktiivista. Kylissä tapahtuu ja niissä on voimaa, mutta joskus toiminnan kehittämisessä on ulkopuolinen apu tarpeen. Keski-Suomessa toimii useampi kylähanke, joiden yhteisenä tavoitteena on lisätä kylien elinvoimaisuutta ja pitää samalla maaseutu elävänä Kyläyhdistykset kärsivät samasta ongelmasta kuin monet muut yhdistykset. Toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin ja toimijoita ei ole helppo löytää. Useassa kylässä samat ihmiset ovat toimineet kyläyhdistyksessä vuodesta toiseen ja paukut saattavat olla vähissä. 14 Kylissä ei välttämättä nähdä myöskään oman kylän vahvuuksia. Ulkopuolinen auttaa kyläläisiä näkemään asiat toiselta kantilta. Tässä hommassa kylähankkeet ja niiden vetäjät ovat omiaan auttamaan kyläläisiä. Ulkopuolinen toimii ikään kuin kylän sparraajana eli ei anna valmiita ratkaisuja, vaan auttaa kyläläisiä itse huomaamaan mitä kannattaisi tehdä toiminnan virkistämiseksi. Tokihan kaikki kylät eivät ole apua vailla ja kylillä onkin mahdollisuus itse valita lähteäkö hanketoimintaan mukaan vai ei. Kylä kiinnostaa -hanke Laukaassa, Uuraisissa, Muuramessa ja Jyväskylän maaseutualueilla toimiva Kylä kiinnostaa -hanke on auttanut usean kylän omia hankkeita. Suurimman työpanoksen kyläkehittäjä Seija Lemmetti on tehnyt ollessaan apuna kylien kehittämissuunnitelmien laatimisessa ja päivityksessä. Hankkeen osatoteuttaja Keski-Suomen liikunta ry on tarjonnut kylille mm. neuvontaa yhdistystoiminnan pyörittämisessä. Lisäksi apua tarjotaan erilaisten kylien tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä. Opintomatkoilla on käyty tutustumassa maakunnan ulkopuolella ja Virossa asti miten muilla kylillä toimitaan. Kylä kiinnostaa! -hankkeen opintomatkalla tutustuttiin maailman pienimpään taidemuseoon Gukkenmain Welaattaan Teiskossa. - Kyläsuunnitelmien teossa tärkeämpää on itse prosessi kuin itse tuotos. Yhdessä pohdinta auttaa kyläläisiä näkemään asioita, Lemmetti toteaa. - Kyläsuunnitelma ei ole vain paksu julkaisu, joka haudataan arkistoihin, vaan sen pitäisi elää kylän mukana, Lemmetti lisää. Tähän mennessä hankkeessa on tehty uusia tai päivitetty vanhoja kyläsuunnitelmia 17 kylälle. 10 kylää on tehnyt hankkeen avustuksella suunnitelmasta lyhennetyn kyläesitteen. Esitettä voi käyttää kylien sisäisessä ja ulkoisessa markkinoinnissa. Hankkeen toimintaan on osallistunut lähes 30 kylää. Kuntien kanssa yhteistyö on ollut vahvaa ja esimerkiksi Laukaaseen ja Uuraisille on luotu säännöllisten kaikkien kylien yhteiset kyläillat -perinne. Yhteisissä kyläilloissa on käsitelty kyliä koskevia ajankohtaisia aiheita, ja paikalla olleiden kunnan edustajien kanssa on keskusteltu kyläläisiä askarruttavista asioista. Hanketta hallinnoi JyväsRiihi ry ja sen sivut löytyvät osoitteesta keskisuomenmaaseutu.fi/ kylakiinnostaa Kylävoimaa-projekti Keuruulla alkoi vuoden 2012 syksyllä kylien yhteinen Kylävoimaa-projekti. Projektin tarkoituksena on aktivoida kyliä ja kyläläisiä, kehittää elinympäristöä viihtyisämmäksi ja kohentaa seudullista imagoa. - Haluamme saada lisää väkeä liikkeelle talkoisiin ja yhteisten asioiden äärelle, parantaa yhtei- kevät 2013 söllisyyttä. Samoin olisi hienoa, jos kylillä olisi luotettavasti toimivat tietoliikenne- ja puhelinyhteydet sekä kylälle johtava tie sellaisessa kunnossa, ettei auto mene rikki, projektipäällikkö Kirsi Heiskanen sanoo. Kylällä pitäisi olla mahdollisuus asua, elää ja yrittää, ja siksi projektin tavoitteena onkin luoda kyläkohtainen kehittämisohjelma, jonka sisältöä myös kaupunki voisi huomioida päätöksenteossaan. Projektin aikana järjestetään erilaisia tiedotustilaisuuksia (petotilanne, jätehuolto ym.) ja kehitetään sekä kylien sisäistä että ulkoista viestintää. Hanke tekee myös opintomatkoja vireästi toimiviin kyliin.

15 Kylävoimaa-hanketta hallinnoi Keuruun kaupunki ja se on saanut rahoitusta Vesuri-Ryhmä ry:ltä. Hankkeen sivut löytyvät osoitteesta facebook.com/keuruunkylat sekä kylavoimaa.blogspot.fi Palvelutuuli-hanke Palvelutuuli-hankkeen tarkoituksena on luoda Keski-Suomeen toimivia ja monipuolisia palvelumalleja kyläkeskuksiin ja seurantaloille, joista hyötyisivät sekä asukkaat että palveluntuottajat. Hankkeen yleistavoitteena on turvata palvelut haja-asutusalueella sekä etsiä ja kokeilla toimivia tapoja tuottaa lähipalveluita. Lähtökohtana on useamman monipalvelupisteen perustaminen kyläkeskuksiin Keski-Suomessa. Hankkeen pilottikylät ovat Muurasjärvi Pihtiputaalta, Pihlajavesi Keuruulta ja uusimpana tulokkaana Särkisalon kylä Kon- Kylä lähtee! -hanke Kylä lähtee! on Leader-ryhmien Ylä-Savon Veturi ja Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari -alueilla käynnistymässä oleva hanke. Hankkeen tavoitteena on aktivoida kylä- ja asukastoiminnevedeltä. Muurasjärven kylä valittiin Keski-Suomessa vuoden kyläksi, mikä kertoo kylän vahvasta yhteishengestä. Seurantalolle remontoitiin kesän aikana nuorisotila, joka on nyt ahkerassa käytössä. Palvelutuulen teettämän kyselyn pohjalta selvitellään, miten kylälle saataisiin järjestettyä kunnallisia palveluja kuten neuvola- ja sairaanhoitopalvelut. Kylän tiedottamista parannetaan keräämällä palveluesitteeseen kaikki kunnalliset sekä yritys- ja järjestöpalvelut. Kyläkaupan yhteyteen luodaan myös info-piste, jossa on tarjolla kunnan järjestämien ym. julkisten palvelujen esitteitä ja lomakkeita. Keuruun Pihlajaveden kylällä järjestettiin kesän aikana mökkiläistapaamisia sekä teetettiin palvelukysely. Suurimpana haaveena kylällä on oman info-pisteen ja kioski-kahvilan remontointi sekä käynnistämi- nen. Hanketta varten perustettiin oma kyläyhdistys, joka vie innolla asiaa eteenpäin. Tila toimisi kyläläisten yhteisenä kokoontumispaikkana ja voisi tulevaisuudessa tarjota myös mahdollisuuden erilaisten kunnallisten palvelujen järjestämiseen tilassa. Tällä hetkellä tilassa toimii jo sivukirjasto. Myös kunnan jätehuolto on siirtymässä vuodenvaihteen jälkeen kyläyhdistyksen hoidettavaksi. Särkisalon kylällä teetetään palvelukysely tammikuun aikana. Palvelutuuli-hanketta hallinnoi Suomen Nuorisoseurat ry ja sen sivut löytyvät osoitteesta nuorisoseurat.fi/palvelutuuli taa, hyödyntää monipuolisesti kyläsuunnitteluprosesseja sekä lisätä lähidemokratiaa ja kylien omaehtoista toimintaa. Hankkeessa tehdään selvitys lähidemokratian nykytilasta sekä järjestetään opintoretki ja kaksi seminaaria. Hankkeen aikana järjestetään myös mm. kylä- ja asukasiltoja sekä nuorten tapahtuma, ohjataan kyläsuunnitelmien tekoa sekä järjestetään kotiseutuhenkinen kilpailu koululaisille. Suunnitelmissa on myös kyläläisten yhteisessä käytössä olevien tilojen esitteen tekeminen. Hanke toimii Viisarin alueen kylillä Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, Kyyjärvellä, Pihtiputaalla, Saarijärvellä, Viitasaarella ja Äänekosken maaseutualueilla. Hanke käynnistyy alkuvuodesta 2013 ja sen vetäjänä toimii Mari Ikäheimonen. Keuruulla kylän yhdistykset järjestävät yhteistyössä kesäisen kirkkovenesoudun Pihlaisselällä. Teksti: Hanna Luoma Kuvat: Hanna Luoma ja Matti Saarinen (kirkkovenesoutu) Kylähankkeiden tavoitteena on lisätä kylien elinvoimaisuutta. kevät

16 Kekseliäät kylät hakevat ideoita Euroopasta Keski-Suomesta löytyy kekseliäitä kyliä, joissa avataan ovia Eurooppaan. Viisarin ja JyväsRiihen alueilla pyörii kevääseen 2014 asti kansainvälinen Leader-hanke Innovative Village Kekseliäät kylät, joka kehittää kylälähtöistä palveluajattelua ja tukee kylien konkreettistakin palvelunkehittämistä. Hankkeessa toimivia kyliä ovat mm. Pylkönmäki, Konginkangas, Sumiainen, Vesanka ja Kangashäkki, jotka verkostoituvat hankkeen kautta Pohjois- Irlannin ja Viron kylien kanssa. Kansainvälinen LEADERhanke antaa uutta virtaa toimintaan Kansainvälisessä hankkeessa toimiminen on vähän työläämpää kuin vain kotimaassa, mutta työ kannattaa! Kun tehdään yhdessä, opitaan puolin ja toisin eroista ja yhtäläisyyksistä, toisenlaisista toimintatavoista, erilaisista kulttuureista, saadaan uusia ideoita ja uutta virtaa toimintaan, ehkä jopa uusia ystäviä. LEADER-toiminnan perusta, yhteistyö ja alhaalta-ylöspäin toimiminen, pätee myös kansainvälisiin hankkeisiin. Kansainväliset LEADER-hankkeet ovat yhteistyöhankkeita, jossa on sekä yhteisiä että kunkin partnerin omia toimenpiteitä yhteisen teeman ympärillä. Teema voi olla vaikka mitä, jos siihen vain on aito tarve ja halu. Hanke toimii, jos partnereilla on motivaatio sekä hankkeen päämäärien saavuttamiseen että yhdessä tekemiseen ja yhdessä oppimiseen, sillä kansainvälinen hanke vaatii enemmän suunnittelua ja yhteisymmärryksen hakemista. Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry:n toiminnanjohtaja Arja-Leena Peiponen toteaa: - Hanke ei ole itsetarkoitus, vaan sen avulla saavutetaan jotain sellaista, mitä ei muuten saataisi. Kansainvälinen hanke on alueen asukkaille ja yrityksille mahdollisuus verkostoitua yli rajojen, benchmarkata ja löytää hyviä käytäntöjä. Viisari ry:llä on aiempaa kokemusta kansainvälisestä hankkeesta: - Meidän kokemus yrittäjien kansainvälisestä hankkeesta on hyvä. Piti lähteä Saarijärvi Viitasaaren seudulta Italiaan, että oppi tuntemaan naapuriyrityksen, sanoi mukana ollut yrittäjä! Suomalaisten yrittäjien yhteishenki, oppimisen tahto ja yhteinen päämäärä löytää jotain uutta omaan yritykseen oli silminnähtävää. Hankkeesta tuli kotiin konkreettisia tuloksia: esimerkiksi pitopalveluyritys perusti kotiravintolan ja leipomoyrittäjä kehitti leipien pakkausmateriaalia ja uuden leipomotuotteen, Peiponen kertoo. - Minusta parasta hankkeessa oli se, että eri toimialojen yrittäjät jäivät koukkuun toisiinsa. Asiakas ohjataan toisen luo, jos itse ei pysty kysyntään vastaamaan. Nyt monen vuoden jälkeenkin hankkeessa olleet yrittäjät tapaavat, vaihtavat kuulumisia ja välittävät toisistaan, Peiponen jatkaa. Opintomatkoilta uusia ideoita Opinto- ja kokousmatkat kuuluvat ilman muuta kansainväliseen hankkeeseen. Ne antavat mahdollisuuden löytää aivan uusia ajatus- ja toimintamalleja. Opintomatkoilla tutustuu sekä partnereihin että omaan väkeen uudella tavalla. Heti hankkeen alussa lokakuussa 2012 Kekseliäät kylät -hanke toteutti opintomatkan hankekumppanien vieraaksi Pohjois-Irlantiin. Matkalla oli mukana mm. konginkankaalaisia kyläaktiiveja. Kyläaktivisti Heli Hytönen totesi matkan jälkeen: - Vaikutuksen teki se yhteistuumin ja yhteisvoimin tekeminen. Sellainenkin ajatus tuli mieleen itselle, että se on ne ihmiset ja asukkaat jotka sen yhteisön luovat ja jokin tietty juttu, johon keskitettiin voimat. Cloughmillsin kylässä sijaitsevalla Incredible Edible -projektilla on mm. kasvatuslaatikoita, joissa kylän perheet voivat kasvattaa omia vihanneksiaan. Konginkankaan kyläyhdistyksen hallituksen ja Kekseliäät kylät hankkeen ohjausryhmän jäsen Tanja Rämä jatkaa: - Pitää mennä eteenpäin positiivisin ajatuksin eikä tyrmätä ajatusta, ennen kuin on edes kokeiltu. Lisäksi kyläkohteistamme välittyi halu tehdä jotain nuorten hyväksi, antaa tilaa ja tilaisuuksia. Periaatteessa Irlanti lumoaa kauneudella, mutta oikeasti ystävällisyys ja vieraanvaraisuus ne meidät lumosivat. Huonompikin paikka voi muuttua kävijästä kauniiksi, kun ihmiset tekevät siitä kauniin! 16 kevät 2013

17 Kokemusten kautta ymmärrystä Opintomatkoilla on usein ohjelmaa aamusta yömyöhään, mutta matkalla oppii myös paljon. - Kylien kulttuuriin, toimintaan ja kylätoimijoihin pääsee tutustumaan paljon konkreettisemmin paikan päällä, kun itse näkee eri maiden toimintatapoja tai haistaa ja maistaa paikallisen ruokakulttuurin herkkuja. Joskus kokemukset voivat olla varsinaisia elämyksiä. Niiden kautta oppii parhaiten ymmärtämään, miten paljon meillä EU:n kansalaisilla on annettavaa toisillemme! toteaa JyväsRiihen toiminnanjohtaja Pirjo Ikäheimonen. - Projektipäällikön ja kyläkehittäjän näkökulmasta matkasta jäi mieleeni mm. se, miten hyvällä yhteistyöllä ja erilaisten rahanhankkimiskanavien yhdistelmällä voi saada pienelläkin kylällä ihmeitä aikaan. Isot kehittämistavoitteet oli pilkottu sen kokoisiksi paloiksi, että ne pystyttiin toteuttamaan vähän kerrallaan. Eri palasilla saattoi olla eri omistajia, jotka hoitivat työn käytännössä, eli aina tekijä ei ollut kyläyhdistys, hankkeen projektipäällikkö Outi Raatikainen kommentoi. - Paikallisissa kehittämiskokonaisuuksissa oli eri lähteistä EU-hankerahaa, britti-veikkauksen ja monenlaisten säätiöiden rahoitusta, kunnallisia palvelusopimuksia ja yritysten sponsorirahaa. Irlantilaisten iloisuus, vieraanvaraisuus ja ylpeys omasta maasta ja kylästä sekä virolaisten yhteisöllisyys ja osaaminen oman toiminnan esittelyssä olivat myös hyvää oppia meille suomalaisille, Raatikainen jatkaa. Toukokuussa 2013 kekseliäät kyläläiset lähtevät Viroon tutustumaan Tarton ympäristöön. Hankekumppanit ovat tulossa Suomeen syksyllä 2012 ja keväällä Heille näytämme meidän kylien elämää ja palveluita, suomalaista kulttuuria ja LEADER-toimintaa sekä hankkeen etenemistä. Ardclinics Activity Centre pikkuisessa seikkailupuistossa voi esimerkiksi ampua jousipyssyllä. Innovative Village Kekseliäät kylät -hanke edistää maaseutualueiden kestävää palvelutuotantoa Hanke järjestää yhdessä mukana olevien kylien kanssa työpajoja, joissa analysoidaan kylän tilanne, valitaan ja työstetään kehitettävä palvelu ja testataan se käytännössä. Hanke on kylätoimijoille ylimääräinen resurssi, jonka kautta voi saada asiantuntijoita, taustatyötä kuten asiakastutkimusten tekijöitä, testattavan palvelun tarvitsemia välineitä yms. Hanketta toteutetaan kyläkohtaisesti mukana olevat kylät voivat itse päättää, mikä konkreettinen palvelu otetaan työn alle. Tällä hetkellä hankkeessa on mukana kuusi kylää pohjoisesta Keski- Suomesta ja Jyväskylän seudulta. Suomen hankkeessa rahoittajina ja kumppaneina toimivat Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry ja JyväsRiihi ry. Projektin hakijana ja käytännön toteuttajana sekä kansainvälisen yhteistyön koordinoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu (projektipäällikkö Outi Raatikainen). Pylkönmäen aktiivitoimijat kokoontuivat pohtimaan kylän palvelutilannetta yhdessä Kekseliäät kylät -hankkeen kanssa. Teksti: Outi Raatikainen, Innovative Village -hanke Kuvat: Hanna Luoma, Pirjo Ikäheimonen ja Outi Raatikainen kevät

18 Hoidettu ympäristö on elävän maaseudun osoitus Maaseudun ympäristöstä on kaikki maaseudulla toimivat vastuussa. Hoidettu maaseutuympäristö on mukava ja turvallinen asua ja elää. Maaseudun kehittämisohjelma tarjoaa monenlaisia keinoja ympäristön ja maiseman tilan parantamiseksi. Maaseutu merkitsee suomalaisille puhdasta luontoa ja puhdasta ruokaa. Maaseudun perinteinen elinkeino maatalous ja luonto liittyvät kiinteästi toisiinsa. Maatalous ylläpitää arvokkaita ja uhanalaisia luontotyyppejä, joissa on monipuolinen eläin- ja kasvilajisto. Kaikki maaseudun toimijat, maanviljelijät, asukkaat, vapaaajan asukkaat ja yhdistykset voivat vaikuttaa maaseutuympäristön tilaan. Puhdas ja lajistoltaan monipuolinen luonto on koko maan hyvinvoinnin kannalta tärkeitä. Hoidettu maaseutuympäristö on elinvoimainen. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma tarjoaa monipuolisia keinoja erilaisiin olosuhteisiin ja erilaisille toimijoille. Petäjäveden vanhan kirkon ympäristön kunnostus Unescon maailman perintökohteisiin kuuluva Petäjäveden vanha kirkko seisoo ryhdikkäästi Petäjäveden kupeessa niittyjen ympäröimänä. Tämän vuosituhannen alussa perustettiin Petäjäveden vanhan kirkon säätiö, joka vastaa opastustoiminnan lisäksi ympäristön suojelemiseen, hoitamiseen ja kunnostamiseen liittyvistä asioista. kirkkoa ympäröivät kolme niittyä aidataan perinteisin riukuaidoin. Ensi kesänä aitauksissa ruohonleikkureina toimivat hoitolampaat. Aitojen rakentamisesta ja lampaiden hankkimisesta oli puhuttu jo pitkään, mutta ELY-keskuksen Härkää sarvesta -hankkeen avulla puheista tuli totta. Rahoitusta varten Vesuri-ryhmä antoi hankkeesta lausunnon ja rahat maaseuturahastosta tulivat ELY-keskuksen kautta. Vanhan kirkon hoidon koordinoinnista vastaa erityinen Vanhan kirkon hoitokunta. Hoitokunnan kirvesmies Aake Ojala taitaa perinteisen riukuaidan teon: - Järjestimme viime kesänä talkootyönäytöksen, jossa aitojen rakentaminen aloitettiin. - Maisemanhoito on hieno juttu kaikkien mielestä. Saimme läheisiltä tiloilta luvan hakea riukuja ilmaiseksi aitaa varten, Ojala jatkaa. Mukana aidan ra- kentamisessa oli hoitokunnan ja Petäjäveden seurakunnan puutarhurin lisäksi talkoolaisia. Maisalla vesien laatu paremmaksi Saarijärvellä huolestuttiin vesien laadusta, sillä yli puolet Saarijärven reitin vesistöistä oli luokiteltu tyydyttäväksi. Tämä on huonommin kuin keskimäärin muualla Keski-Suomessa. Asian parantamiseksi polkaistiin käyntiin vesiensuojelun kehittämishanke vuoden 2010 alussa. Hankkeelle löytyi myös helposti asiantunteva hankeisäntä, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutti Saarijärveltä. Maatalouden vesiensuojelun kehittäminen Saarijärven vesistöreitin varrella -hanke (MAISA) jatkuu vuoden 2013 loppuun ja sitä on rahoittanut Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Teksti: fff Kuva: fff Palkinnon arvoinen suojavyöhyke Hanke on edistänyt maatilojen vesistönsuojelua. Aluksi selvitettiin viljelijöiden vesiensuojeluun liittyviä asenteita, jotka havaittiin hyväksi. Hankkeen tuella ja neuvoilla viljelijät ovat perustaneet kosteikkoja ja suojavyöhykkeitä. Suojavyöhykkeet pidättävät pelloilta vesistöihin valuvia ravinteita ja kiintoainesta. Esimerkiksi Saarijärvellä Kalmarin kylässä sijaitsevan Alajärven ympärille kolme viljelijää perusti yhtenäisen suojavyöhykkeen. Tämä ei ollut vain ympäristöteko, vaan osoitus hienosta yhteistyöstä, joista syistä se palkittiin gaalassa syksyllä Olemme tehneet YouTubeen Alajärven suojavyöhykkeestä ja POKEn mallikosteikosta videot, projektipäällikkö Tarja Stenman vinkkaa. Opastustoiminnan lisäksi säätiö toteuttaa muun muassa erilaisia kehittämisprojekteja. Tällä hetkellä säätiöllä on meneillään kirkon ympäristön maisemanhoitohanke, jossa Petäjäveden kirkon riukuaitaa rakennettiin vanhan perinteen mukaisesti. 18 kevät 2013

19 Vesistön suojelu on tärkeä asia Hankkeen aikana on pidetty lukuisia infotilaisuuksia ja järjestetty toimintaa pienryhmissä. Kosteikkoihin on järjestetty tutustumisretkiä. Hanke on saanut mukavasti julkisuutta, mikä osoittaa, että vesistönsuojelu koetaan tärkeäksi asiaksi. Yhteistyössä hankkeessa on ollut alueen viljelijöiden lisäksi mm. POKE, MTK Keski-Suomi, Keski-Suomen ELY-keskus ja MTT. - Yhteistyöverkostot ovat tällaiselle hankkeelle elintärkeitä, Stenman sanoo. Kosteikko, josta voi ottaa mallia Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus (POKE) on perustanut mallikosteikon mailleen hankkeen kanssa yhteistyössä. Kosteikko on luontaisesti kostea alue, joka padotaan tai kaivetaan niin, että veden virtaus hidastuu, jolloin ravinne ja kiintoaines laskeutuisi pohjaan. Samalla kiintoaineeseen sitoutuneet ravinteet, lähinnä fosfori varastoituu kosteikon maaperään, eikä kulkeudu vesistöön. Kosteikosta otettua lietettä voidaan levittää pelloille. Kosteikon perustamiseen voi saada tukea, jota haetaan ELYkeskukselta. Veden laadun parantamisen lisäksi se lisää luonnon monimuotoisuutta ja parantaa maisemaa. Veden laadusta tietoa automaattisesti MAISA-hanke on tuottanut paljon tärkeää tietoa vesien laadusta. Heti hankkeen alussa perustettiin automaattinen ravinnemittausasema pelto-ojaan ensimmäisenä Keski-Suomessa. - Mittauksella pyritään saamaan enemmän tietoa veden laadusta, Stenman kertoo. Asema ottaa vesinäytteen tunnin välein ja välittää tiedon automaattisesti nettiin. Mittausasemia on perustettu jo neljä. - Ilman hanketta ei tällaiseen olisi ollut varaa, Stenman lisää. Lantatase kertoo riskit Hanke toimii viiden kunnan alueella: Saarijärvellä, Karstulassa, Kyyjärvellä, Kannonkoskella ja Kivijärvellä. Näiden kuntien alueella selvitettiin kuntien lantatase. Tase kertoi kuinka paljon näiden kuntien alueella syntyy lantaa, paljonko lannassa on ravinnetta ja paljonko siitä saadaan levitettyä pelloilla. - Samalla selvisi, että alueen peltopinta-ala riittää hyvin lannan levittämiseen, Stenman sanoo. POKEn kanssa yhteistyötä on tehty myös tutkimalla kahden lannanlevitysmenetelmän eroja pellon ravinnehuuhtoumiin. Tässä soveltavassa tutkimuksessa oli mukana myös Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT). Samuli Lahtela huoltamassa automaattista ravinnemittausasemaa. Teksti: Hanna Luoma Kuvat: Maila Pirkkalainen (Petäjävesi) ja Tarja Stenman (Maisa) Lisätietoa Maisa-hankkeesta, mm. linkit videoihin: kevät maatalouden-vesiensuojelun-kehittamishanke-maisa/

20 Elinvoimaa etsimässä Elinvoima toistuu tänä päivänä monissa keskusteluissa ja monenlaisissa yhteyksissä. Elinvoimaisuutta peräänkuulutetaan paitsi yrityksissä ja yhteisöissä, myös alueellisesti erityisesti pienissä kunnissa ja maaseudulla. Elinvoima kertoo jo sanana, että jotain tekemistä sillä on pärjäämisen ja selviämisen kanssa. Mitä alueen elinvoimaisuus oikein konkreettisesti tarkoittaa? Yhdelle se on perinteitä, voimaa ja kestävyyttä, toiselle innostusta, iloa ja uteliaisuutta, kolmannelle yritteliäisyyttä, luovuutta ja tulevaisuudenuskoa. Entäpä elinvoimainen asuinympäristö, onko se noita samoja asioita? Usein oma lähiympäristö merkitsee paljon henkilökohtaisempia ja konkreettisempia asioita, kuten hyviä palveluita ja virkeitä yrityksiä, hoidettuja metsiä ja kasvavia peltoja, uusia asukkaita, savuja piipuissa ja valoa ikkunoissa. Se on myös eri-ikäisiä ihmisiä ja yhdessä tekemistä, työtä, toimeentuloa ja suunnitelmia tulevalle. Tarvitaan moottori ja polttoainetta Vakiintuneiden määritelmien mukaan elinvoima on ennen kaikkea tahtoa ja kykyä, sekä mahdollisuuksia ja voimavaroja uudistua eli kehittää, toimeenpanna ja saavuttaa asioita. Elinvoima ilmenee muutoksena, uudistumisena ja vahvistumisena, kehityksenä ja kasvuna, vaurastumisena. Kukapa ei haluaisi oman kotikuntansa olevan tuota kaikkea, mutta mistä ihmeestä löydetään moottori tähän kehitykseen. Hyviä uutisia. Moottori on olemassa, kun kunta, kuntalaiset, yritykset ja järjestöt saadaan luomaan uutta ja toimimaan yhteisten päämäärien hyväksi. Tarvitaan hyvää ohjausta, onnistumisenkokemuksia ja rohkeutta kokeilla. Tarvitaan myös luottamusta, epäitsekkyyttä ja epävarmuuden sietokykyä. Kuntalaisten aktivointi kehittämiseen ja vastuuseen omasta hyvinvoinnistaan, yritysten aktivointi toimintansa kehittämiseen ja yhteisöjen aktivointi uusien ratkaisujen hakemiseen toiminnassaan palvelee koko kunnan etua. Kunta ei vastaa elinvoimasta yksin, vaan se on koko kuntayhteisön tehtävä. Jokaisen yksilön on otettava vastuu elinvoimaisuuden toteuttamisesta. Kunnan on kehitettävä aitoja keinoja yhteistyön edistämiseksi. Suunta eteenpäin ja liikkeelle Yksi elinvoimaisuuden tekijä on ihmisten halu vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Oma-aloitteisuuden tukeminen antamalla sopivia sytykkeitä ja innostamalla ihmisiä toimimaan oman yhteisönsä hyväksi on keskeistä. Vanha viisaus kannettu vesi ei kaivossa pysy pätee tähänkin, elinvoimaa ei voi tuoda, mutta sitä voi kyllä synnyttää. Elinvoima kumpuaa ihmisten aktiivisuudesta, ideoista, luovuudesta, toimeen tarttumisesta ja innostumisesta. Tuohon aktiivisuuteen on vastattava. Muutos lähtee ensisijaisesti paikallisista ihmisistä ja heidän tavoitteistaan elinvoimaisuudelle. Hyviä ideoita ja niiden toteuttajia ei ole koskaan liikaa. Kehittämistyöhön on tarpeen valjastaa kaikki voimat. Jotta jotain saadaan aikaan, vaaditaan yhteistyötä ja ihmisten välistä kanssakäymistä. Kehittämistyöhön tulee sitoutua ja työn tulee olla tavoitteellista. Kehitys vaatii myös kykyä ottaa riskiä, joskus onnistuu, toisinaan voi mennä vikaan. Totutussa pysyminen ei vie eteenpäin. Tärkein kysymys liikkeelle lähtemisessä lienee, mitä kukin voi itse tehdä ja kuinka hän saa muut innostumaan mukaan. Riittää, että aloittaa jostain, vaikka pienestäkin asiasta. Kertoo ajatuksensa muille ja tarttuu rohkeasti toimeen, siitä se lähtee. 20 ffff kevät 2013 Joutsassa on monia virkeitä ja aktiivisia kyliä. Kylien yhteistoimintaa pyritään kehittämään osana hanketta.

Konginkankaan IDEAILTA

Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan kyläsuunnitelma 2010-2015 2009 Vihreän väylän kehittämishanke Mt 637 matkailulliseksi maisematieksi - 2013 Leader-hanke käynnistetty 12/2010 hakijana ja hallinnoijana

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet Leader-toiminta - Leader-yhdistykset perustettu vuosina 1995-1997 - Alkamassa on neljäs ohjelmakausi - Yhdistyksissä on jäseniä yli 650 - Hallitustyöskentelyyn on osallistunut yli 200 henkilöä - Leader-ryhmien

Lisätiedot

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Teemahankeinfo 6.9.2017 Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Esityslistalla 1.Lyhyt johdatus Leader-toimintaan ja teemahankkeisiin 2.Kokemuksia LIVE-teemahankkeesta 3.Uudet teemahankkeet ja niiden hakuprosessi

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari 2007-2013 RAHOITUKSESTA -Ohjelmakaudelle 2007-2013 indikatiivinen rahoituskehys julkinen raha 5 mio euroa, yksityinen arvio 2,6 mio euroa -Rahoitusjakauma:

Lisätiedot

Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen

Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi hanke 2016-2018 Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Päijät-Hämeestä hankemarssi 17.3.2017 Mari Brunou Nastolan maaseutu elinvoimaseksi

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 12.00 PAIKKA Yläaste, Saint Gilles Croix de vie KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013. Lapin ELY-keskus/Maaseutu ja energia

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013. Lapin ELY-keskus/Maaseutu ja energia Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 Sivu 1 20.6.2011 Kehittämisen lähtökohdat Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007-2013 toteutetaan koko maassa Ahvenanmaata

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-toimintaryhmät Maaseudun kehittämisyhdistyksiä, jotka aktivoivat, neuvovat ja rahoittavat Maaseudun toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi on Rahoitusta Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä

Lisätiedot

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Ajattelun muuttaminen on ZestMarkin työtä VANHA AJATTELU JA VANHA TOIMINTA " ZestMark on nuorten valmentamisen ja oppimistapahtumien asiantuntija.

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu

Lisätiedot

Matkailu nähdään maailmanlaajuisesti merkittäväksi maaseudun elinvoimaisuuden lisääjäksi.

Matkailu nähdään maailmanlaajuisesti merkittäväksi maaseudun elinvoimaisuuden lisääjäksi. 1 Matkailu nähdään maailmanlaajuisesti merkittäväksi maaseudun elinvoimaisuuden lisääjäksi. OECD on tehnyt Suomen maaseutupolitiikasta kaksi ns, maatutkintaa. Viimeisin on vuodelta 2006-2008. Sen johtopäätöksenä

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Yleistä maaseutuohjelmasta

Yleistä maaseutuohjelmasta Yleistä maaseutuohjelmasta -Hankehallinnointikoulutus 15.1.2018 Maria Konsin-Palva Uudenmaan maaseutuohjelmavastaava Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Hankehallinnointikoulutus 15.1. Leader-ryhmät ja ELY-keskukset

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikka Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö Lähes puolet suomalaisista asuu maaseudulla Lähes puolet väestöstä asuu maaseudulla. Suomi on myös hyvin harvaan asuttu maa. Asukastiheys on keskimäärin

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 24.4.2017 Kyse on paikallisesta kehittämisestä erilaisilla alueilla Kansalaisista ja yhteisöistä

Lisätiedot

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 Konkreettisia ideoita koulun ja paikallistoimijoiden yhteistyön rakentamiseen uuden opetussuunnitelman hengessä Tarja Jukkala ja Sanna Lukkarinen

Lisätiedot

Mitä Leader tarkoittaa?

Mitä Leader tarkoittaa? Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun kehittämiseksi. Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012 Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 LÄHTÖKOHTANA: KYLÄ VARSINAIS-SUOMESSA ALUEELLINEN KULTTUURIPERINTÖ HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset Hankekoulutus 2011 Tuettava toiminta, hyväksyttävät Tuen myöntämisen edellytykset Hanke on valtakunnallisen sekä paikallisen ohjelman mukainen Hanke antaa hakijalle mahdollisuuden sellaisiin toimenpiteisiin,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ Kokoontumis- ja harrastustilat sekä kyläyhdistyksen perustaminen (Harrastus)toiminnan pitää olla uutta, tai toimintaa on laajennettava/uusittava. Kotiseutuliiton ja opetusministeriön varoja kannattaa myös

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

LÄHIDEMOKRATIA kuuluuko maaseudun ääni kuntaliitoksissa?

LÄHIDEMOKRATIA kuuluuko maaseudun ääni kuntaliitoksissa? LÄHIDEMOKRATIA kuuluuko maaseudun ääni kuntaliitoksissa? Lähidemokratiaseminaari Päijät Hämeessä 16.3. 2010 Rovaniemen kaupunki / Yläkemijoen aluelautakunta Meeri Vaarala YLÄKEMIJOEN ALUE Yläkemijoki

Lisätiedot

Joutsenten reitti ry. Sastamalan, Huittisten, Hämeenkyrön ja Punkalaitumen kuntien alueella toimiva Leader-toimintaryhmä (LAG = Local Action Group)

Joutsenten reitti ry. Sastamalan, Huittisten, Hämeenkyrön ja Punkalaitumen kuntien alueella toimiva Leader-toimintaryhmä (LAG = Local Action Group) Joutsenten reitti ry Sastamalan, Huittisten, Hämeenkyrön ja Punkalaitumen kuntien alueella toimiva Leader-toimintaryhmä (LAG = Local Action Group) Yksi Suomen 55 Leader-ryhmästä, joka toteuttaa maa- ja

Lisätiedot

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015 Leader-rahoitus Yritysten ja yhdistysten info 2015 Mitä Leader on? Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa

Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa Hankkeen toteutusaika 10.3.2016-30.5.2018 Toteuttaja: Pohjois-Savon Kylät ry Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa Projektipäällikkö (50% työajalla) Merja Kaija

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Oulun seudun Leadertoimintaryhmä. JoMMa ry

Oulun seudun Leadertoimintaryhmä. JoMMa ry Oulun seudun Leadertoimintaryhmä JoMMa ry Rekisteröity yhdistys, joka kannustaa toiminta-alueensa asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

Ruokaketjun yrittäjyys ja maaseudun kehittäminen

Ruokaketjun yrittäjyys ja maaseudun kehittäminen Ruokaketjun yrittäjyys ja maaseudun kehittäminen Pellolta haarukkaan Keskisuomalaisen ruokaketjun kehittäminen 2014-2020 Käynnistysseminaari ja tulevaisuustyöpaja 21.5.2012 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi

Lisätiedot

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Summary1/2 59 vastausta (vastanneista naisia 8 ja miehiä 51) Kysely oli avoinna 2 viikkoa (11.2. 25.2.2015) 78% vastanneista kuului ikäryhmään 18-39 49% vastanneista

Lisätiedot

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Maarit Alikoski 15.9.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 15.92015 Kuva: Pasi Tarvainen 2015 Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013-2020 Laaja yhteys

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 07.05.2013 AIKA 7.5.2013 klo 14.15 PAIKKA Yläaste, Tukholma KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet Ohjelmakaudella 2007-2013 Pohjois-Savossa toimii kolme Leader -toimintaryhmää: Ylä-Savon Veturi ry www.ylasavonveturi.fi Kehittämisyhdistys Kalakukko ry www.kalakukkory.fi

Lisätiedot

Kyläyhdistykset palvelukumppaneina

Kyläyhdistykset palvelukumppaneina Kyläyhdistykset palvelukumppaneina Kotipalvelujen kasvava markkina uudet ratkaisut 15.6.17 Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa kyläkoordinaattori Tuula Palojärvi Pohjois-Savon Kylät ry Pohjoissavolaisten

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen rooli virkistystoiminnoissa

Keski-Suomen ELY-keskuksen rooli virkistystoiminnoissa Keski-Suomen ELY-keskuksen rooli virkistystoiminnoissa Virkistyksen miniseminaari 13.6.2011 Merja Tissari Luonto ja kulttuuri- ympäristöt -yksikkö Kimmo Olkio Vesivarat -yksikkö YM:n hallinnonalan keskeisiä

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen Ideasta totta Vaala 17.3.2015 Pirjo Oikarinen Perustietoa Leaderista Kainuussa 2 ryhmää Oulujärvi LEADER: Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaanin maaseutualueet Elävä Kainuu LEADER: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi,

Lisätiedot

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna Hanketoiminta Suomen talouden kehittämisen apuna Saarijärvi 10.4.2013 Juha Lappalainen MTK 1 Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen EU-politiikka

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Kyläsuunnittelu Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf 1 Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Perustettu vuonna 2000 Itäisen Uudenmaan alueen kylien edunvalvoja sekä kyläyhdistysten etujärjestö

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoitusmahdollisuuksia Vesistökunnostusrahoja YM:n kunnostusavustukset. ELY jakaa. Jatkuva haku, pieniä summia 50% omarahoitusosuudella

Lisätiedot

Pohjois-Satakunta Ikaalinen

Pohjois-Satakunta Ikaalinen Pohjois-Satakunta Ikaalinen 19.3.2015 41700 asukasta Satakunta 25 450 Pirkanmaa 16 250 Toiminta-alue Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden

Lisätiedot

TYÖNUOLI - projekti. Työtä liikuntaseuroissa. Laura Härkönen seurakehittäjä KesLi

TYÖNUOLI - projekti. Työtä liikuntaseuroissa. Laura Härkönen seurakehittäjä KesLi TYÖNUOLI - projekti Työtä liikuntaseuroissa Laura Härkönen seurakehittäjä KesLi Yleistä Projekti perustui osin Liikuntaseurasta työtä ja tekemistä esiselvitysprojektiin Projektin toteuttivat Jyväskylän

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Metsähallituksen luontopalveluiden strategioissa

Vapaaehtoistoiminta Metsähallituksen luontopalveluiden strategioissa Vapaaehtoistoiminta Metsähallituksen luontopalveluiden strategioissa Kehitysjohtaja Arto Ahokumpu Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus seminaari Vanha ylioppilastalo 28.11.2012 1 Esityksen sisältö Mikä on

Lisätiedot

Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro

Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro Tulevaisuuden nautakarjatalous Keski- Suomessa seminaari 10.4.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maatalous ja maidon- ja lihantuotanto on tärkeä painopiste Keski-Suomen

Lisätiedot

Sauna from Finland -konsepti 9/2009

Sauna from Finland -konsepti 9/2009 Sauna from Finland -konsepti 9/2009 Monta ulottuvuutta Saunominen tutussa ympäristössä arkinen, toistuva, puhdistauminen Suvi-illan saunominen järven rannassa ihanne, luksusta, rentoutuminen Saunominen

Lisätiedot

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA Suomen Kylätoiminta ry Syty on käynnistänyt Vuoden Kylä 2010 -valintakierroksen. Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella

Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella Matkailuyritysverkosto Myyntiä, markkinointia, edunvalvontaa 3.10.2013 Survon kartano Ulla Mehto-Hämäläinen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

LEADER TUET LIIKUNNAN NÄKÖKULMASTA KYMENLAAKSOSSA. Sini Immonen Leader Pohjois-Kymen Kasvu Marja Sorvo Leader Sepra

LEADER TUET LIIKUNNAN NÄKÖKULMASTA KYMENLAAKSOSSA. Sini Immonen Leader Pohjois-Kymen Kasvu Marja Sorvo Leader Sepra LEADER TUET LIIKUNNAN NÄKÖKULMASTA KYMENLAAKSOSSA Sini Immonen Leader Pohjois-Kymen Kasvu Marja Sorvo Leader Sepra Sivu 1 8.10.2014 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

Innokylä Uudistuvat lähipalvelut

Innokylä Uudistuvat lähipalvelut Innokylä Uudistuvat lähipalvelut 12.9.2012 Mira Sillanpää Asukasagentti, Uudistuva kylä kaupungissa hanke Hämeenlinna Näkökulmana Uutta ajattelutapaa palvelujen järjestämiseen Lähellä tapahtuva toiminta

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma Kainuun maaseuturahoitus kaudella ; Oulu

Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma Kainuun maaseuturahoitus kaudella ; Oulu Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma 2014-2020 Kainuun maaseuturahoitus kaudella 2014 2020; Oulu 25.2.2015 Sivu 1 26.2.2015 Toiminnan visio Kainuun maaseutu tarjoaa turvallisen, toimivan, viihtyisän

Lisätiedot