A-KLINIKKASÄÄTIÖ PALVELUKERTOMUS Terveysneuvontapiste Nervi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A-KLINIKKASÄÄTIÖ PALVELUKERTOMUS 2010. Terveysneuvontapiste Nervi"

Transkriptio

1 A-KLINIKKASÄÄTIÖ PALVELUKERTOMUS 2010 Terveysneuvontapiste Nervi

2 Sisältö 1 Johdanto Terveysneuvontatoiminnan järjestäminen Tilat, työturvallisuus ja henkilöstö Henkilöstö, koulutus ja työnohjaus Palveluajatus, perustehtävä ja palveluvalikoima Toimipistetyö Kenttätyö Etsivä kenttätyö Palveluihin ohjaaminen ja verkostotyö Kotikäynnit Vertaistoiminta Lumipallo-koulutus Veturi-lehti Yhteistyö ja vuorovaikutus Tilastotietoa toiminnasta Asiakasmäärät ja asiakaskäynnit Neulojen ja ruiskujen vaihtomäärät Asiakkaiden ikäjakauma Rokotustiedot Tutkimustiedot Tiedonkeruu Pohdinta... 13

3 1 Johdanto Terveysneuvontapiste Nervi on 12 toimintavuotensa aikana tavoittanut yli piikkihuumeidenkäyttäjää. Nervin toiminta perustuu vahvasti haittojen vähentämisen viitekehykseen. Asiakaskunnan tarpeet, palvelurakenteiden muutokset ja kentän ilmiöt näkyvät nopeasti Nervin asiakaskunnassa sekä Nervissä tehtävässä työssä. Vuoden 2010 aikana terveysneuvontapiste Nervin palveluvalikoimassa ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Asiakaskäyntien määrä kasvoi edellisvuodesta noin 30 %. Kaikkia keskeisiä Nervin tarjoamia palveluita käytettiin edellisvuosia enemmän. Palvelurakenteessa tapahtuneista muutoksista erityisesti Tampereen sosiaalityössä ja korvaushoidossa tapahtuneet muutokset näkyivät Nervissä. Asiakkaat tarvitsivat huomattavasti enemmän tukea selviytyäkseen asioinnissa sosiaalitoimen kanssa. Matalan kynnyksen korvaushoitoasiakkaat tarvitsivat myös edellisvuosia enemmän tukea erilaisissa elämäntilanteisiinsa liittyvissä asioissa. Terveysneuvontapiste Nervi on verkostoitunut tiiviisti paikallisesti yhteistyötahojen kanssa sekä valtakunnallisesti haittojen vähentämistyötä tekevien tahojen kanssa. Nervi on mukana THL:n koordinoimassa anturikeskusverkostossa. Anturikeskusverkostossa on luotu yhtenäinen raportointipohja terveysneuvontapisteille. Nervin palvelukertomuksessa on käytetty kyseistä raportointipohjaa. 2 Terveysneuvontatoiminnan järjestäminen Terveysneuvontapiste Nervi aloitti vuonna 1998 Tampereen kaupungin palveluna. Tuolloin Nerville osoitettiin toimitilat Tampereen linja-autoaseman rakennuksesta Vuolteenkadulta. Vuonna 2002 terveysneuvontapiste Nervin palvelut siirtyivät Tampereen kaupungilta A-klinikkasäätiön Tampereen A-toimen palveluksi. Nervi yhdistyi tuolloin perustettuun A-klinikkasäätiön Tampereen Matalaan. Marraskuussa 2007 Nervi muutti uusiin toimitiloihin Suvantokadulle. Tilojen omistajanvaihdoksen myötä vuokrasopimus Tampereen kaupungin kanssa päättyi vuoden 2010 lopussa. Vuokrasopimusta nykyisissä tiloissa on jatkettu uuden vuokranantajan kanssa. Tampereen Ratinan alueelle suunnitellun kauppakeskuksen työt alkavat keväällä 2011 mutta Nervi voi toimia nykyisissä tiloissa näillä näkymin ainakin vielä vuoden 2011 loppuun. Tampereen A-toimi ja Tampereen kaupunki käyvät vuosittain ostopalveluneuvottelut A-toimen järjestämistä päihdepalveluista. 3 Tilat, työturvallisuus ja henkilöstö Terveysneuvontapiste Nervillä on kiinteä toimipiste Suvantokadulla, Tampereen keskustassa. Nervin tilat Suvantokadulla ovat toimivat käyttötarkoitukseensa ja niissä on huomioitu asiakkaiden oleskelumahdollisuus. Päiväkeskusmaisten palveluiden tarve huumeidenkäyttäjien parissa Tampe-

4 reella on viimeisten vuosien varrella osoittautunut ilmeiseksi. Asiakasmäärän ja asiakaskäyntimäärän kasvu vuoden 2010 aikana on tuonut esille tarpeen saada lisää rauhallista asioiden hoitamiseen tarkoitettua tilaa. Nervissä on toiminnan alusta lähtien ollut käytössä ns. ryöstöhälyttimet, joiden avulla saa tarvittaessa nopeasti poliisin ja vartiointiliikkeen vartijat paikalle. Keväällä 2006 tehtiin vartiointiliikkeen kanssa sopimus ns. city patrol - palvelusta. Sopimuksen mukaan vartijan saa soittamalla paikalle jopa muutamassa minuutissa. Palvelun tarkoituksena on ennaltaehkäistä vakavien vaaratilanteiden syntymistä asiakastiloissa ja palvelu on osoittautunutkin toimivaksi. Uhkatilanteet, joita Nervissä on esiintynyt, ovat lähinnä asiakkaiden keskinäisiä välienselvittelyjä. Ryöstöhälyttimiä ei käytetty vuonna 2010 lainkaan. City patrol - palvelua käytettiin pääasiassa tilanteissa, missä asiakkailla syntyi keskinäistä välien selvittelyä. Nervissä työskennellään työparina, ja toimipisteen ovia ei aukaista asiakkaille, ellei paikalla ole vähintään kahta työntekijää. Samoin kenttätyötä tehdään pääasiassa työparityöskentelynä. 3.1 Henkilöstö, koulutus ja työnohjaus Terveysneuvontapiste Nervissä työskentelee 4 kokoaikaista työntekijää. Vuonna 2010 Nervissä työskenteli vastaava sairaanhoitaja, sairaanhoitaja ja kaksi sosionomi (amk) koulutuksen saanutta ohjaajaa. Työssäjaksamisessa oli merkittävää ajan järjestäminen säännöllisesti työryhmän yhteiselle keskustelulle. Kerran viikossa pidetyn tiimikokouksen lisäksi järjestettiin työpäivien päätteeksi noin 15 minuuttia kestävä purku päivän tapahtumista. Kehittämispäivä pidettiin kaksi kertaa vuonna Kehityskeskustelut toteutettiin keväällä ja loppuvuodesta. Nervin työntekijöillä oli noin kerran kuukaudessa ryhmätyönohjaus. Nervi järjesti yhteistyössä A- klinikkasäätiön koordinoiman Tartuntatautihankkeen kanssa Valtakunnalliset terveysneuvontapäivät Tampereella. Kaksipäiväisessä koulutuksessa käsiteltiin keskeisiä terveysneuvontatyöhön liittyviä teemoja (liite 1). 4 Palveluajatus, perustehtävä ja palveluvalikoima Terveysneuvontapiste Nervin toiminnan kohderyhmänä ovat suonensisäisesti huumeita käyttävät henkilöt sekä muut huumeiden riskikäyttäjät. Palveluajatuksena terveysneuvontapiste Nervissä on palveluiden tarjoaminen kohderyhmälle siinä muodossa, että asiakkaat ylettyvät niitä käyttämään ja palvelut ovat kohderyhmälle helposti saavutettavissa. Toteuttaakseen yllämainittua palveluajatusta Nervin palvelut on saatavilla seuraavilla periaatteilla asiakkailla mahdollisuus asioida anonyymisti palvelut helposti saatavilla (maantieteellinen sijainti, aukioloajat) asiakkailta ei edellytetä päihteettömyyttä eikä päihteiden käytön lopettamista toiminta perustuu haittojen vähentämiseen ja ennaltaehkäisemiseen

5 asiakastyön perustana on vuorovaikutus asiakkaiden sekä sidosryhmien kanssa Nervin perustehtävä on Huumeiden käyttöön liittyvien haittojen vähentäminen ja erityisesti piikkikäytön välityksellä leviävien tartuntatautien ehkäiseminen. Palveluiden ulkopuolella olevien huumeidenkäyttäjien tavoittaminen ja palveluiden piiriin ohjaaminen Kartoittaa huumeidenkäyttäjien palveluiden tarvetta, tutkia ja tunnistaa huumeidenkäyttöön liittyviä ilmiöitä sekä välittää tietoa palvelujärjestelmälle. Nervin työntekijät mallinsivat vuonna 2009 Nervin palvelut ja perustehtävän ohessa olevan kuvan mukaiseksi. Mallinnusta päivitettiin vuonna 2010.

6 4.1 Toimipistetyö Asiakkaiden oleskelu ja kaikkien keskeisten palveluiden käyttö Nervissä lisääntyivät vuonna Lähes kaikki Nervin asiakkaat vaihtoivat ruiskuja ja neuloja aina asioidessaan Nervissä. Nervin hoitohuone oli usein niin varattu, että yksilökeskusteluja ja asiakaspuheluita hoidettiin myös henkilökunnan kahvihuoneessa. Vuonna 2010 Nervissä oli mahdollisuus saada HIV- ja hepatiittitestit suoniverinäytteenä, pika-hiv -testi, alat -maksa-arvotestit sekä tarvittaessa pieni verenkuva (pvk) - tutkimukset sekä klamydia-, tippuri- ja raskaustestit virtsanäytteestä. Näytteitä otettiin 525 kpl. Näytteenottoa rajoittivat jossain määrin näytteiden kuljetus, joka lähtee päivittäin noin klo 13 joten perjantai- iltapäivisin ei näytteitä otettu lukuun ottamatta HIV pikatestejä. Nervissä tarjottiin kerran viikossa keittoa ja päivittäin tarjolla on leipää, kahvia ja mehua. Asiakaskäynneillä asiakkaat ruokailivat noin 1050 kertaa. Ruoka ostettiin työttömien ruokalasta Vuolteenkadulta. Nerviin on saatu lahjoituksena kolme sohvaa. Sohvat olivat lähes päivittäin asiakkaiden käytössä. Väsyneitä tai huonokuntoisia asiakkaita ohjattiin usein lepäämään ja monet asiakkaat tulivat Nerviin nukkumaan muutamaksi tunniksi. Asiakkaat pitivät tärkeänä mahdollisuutta oleskella ja käydä keskusteluja työntekijöiden kanssa. Yksi tärkeistä neuvonta ja keskustelu forumeista on ruokailutila, missä syntyy päivittäin spontaaneja ryhmäkeskusteluita asiakkaiden ja työntekijöiden välillä. Asiakkailla oli enenevissä määrin myös yksilökeskustelujen ja erilaisten asioiden hoitotarvetta. Asiakkaiden käytössä olevaa tietokonetta käytettiin päivittäin mm pankkiasioiden sekä erilaisten virastoasioiden hoidossa. Vuoden 2010 kesästä lähtien Tampereen kaupungin Etsivän naistyön (Etnan) työntekijät olivat tiistaisin tavattavissa Nervissä kaksi tuntia kerrallaan. Yhteistyön tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia naisasiakkaille heidän asioidensa hoitamiseen sujuvasti ja joustavasti. Nervissä oli alkuvuodesta Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija 2 kuukauden harjoittelujaksolla. Opiskelija teki lopputyön asiakkaiden näkemyksistä Nervin palveluista ja asiakkaan ja työntekijän välisestä kohtaamisesta. Asiakashaastatteluista nousi esille Nervin asiakaslähtöisen ilmapiirin merkitys. Opinnäytetyö Meidän mesta on luettavissa oheisessa linkissä 4.2 Kenttätyö Nervissä kenttätyötä on kaikki toiminta, mikä tapahtuu työntekijöiden toimesta kiinteän toimipisteen oven ulkopuolella. Nervin kenttätyön tavoitteet tavoittaa terveysneuvontatyön piiriin piikkihuumeiden käyttäjiä, jotka eivät käytä terveysneuvontapalveluita tai käyttävät niitä hyvin harvoin helpottaa huumeidenkäyttäjien palveluihin hakeutumista yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä saada mahdollisimman nopeasti tietoa kentällä tapahtuvista, huumeidenkäyttöön liittyvistä ilmiöistä

7 Terveysneuvontapiste Nervi on yhtenä perustajajäsenistä mukana vuonna 2010 perustetussa valtakunnallisessa Ammatillisen etsivän työn yhdistyksessä (Amet ry). Amet:n tapaamisissa keskustellaan paljon etsivän työn viitekehyksestä ja ideologiasta. Vuonna 2011 tavoitteena on mm luoda kriteerit ammatilliselle etsivälle työlle Etsivä kenttätyö Etsivällä kenttätyöllä Terveysneuvontapiste Nervissä tarkoitetaan kenttätyön työmuotoa, jossa työpari on liikkeellä kaupungilla tarkoituksenaan löytää asiakkaita. Etsivän kenttätyön keinoin viedään terveysneuvontapisteen palvelut kentälle. Työparilla on mukanaan reppu, joka sisältää pistoshygieniaan liittyvää materiaalia, sidetarvikkeita sekä jaettavaa kirjallista materiaalia. Työntekijöillä on mukanaan aina myös matkapuhelimet. Vuonna 2010 työpari liikkui pääasiassa Tampereen keskustassa kaduilla, keskustorilla, rautatieasemalla ja ostoskeskuksissa. Torstai- iltapäivisin kenttätyötä päästiin tekemään lähes aina ennen Nervin aukioloaikaa. Etsivää kenttätyötä on tehty pääasiassa Tampereen keskustassa. Vuonna 2010 etsivän kenttätyön tekemistä rajoitti Nervin suuret käyntimäärät. Asiakkaita oli iltapäivisin usein Nervissä niin paljon, etteivät työntekijät pystynyt irrottautumaan kentälle. Kenttätyötä tehtiin satunnaisesti myös iltaisin Nervin aukioloajan jälkeen. Työntekijöiden kokemus on kuitenkin, että asiakkaita tavoitetaan kentällä parhaiten iltapäivisin ja alkuillasta. Etsivää kenttätyötä päästiin vuonna 2010 tekemään 79 kertaa Palveluihin ohjaaminen ja verkostotyö Palveluihin ohjaaminen osana Terveysneuvontapiste Nervin kenttätyötä tarkoittaa sitä osaa kenttätyöstä, jossa terveysneuvontapiste Nervin työntekijä saattaa asiakkaan kädestä pitäen palveluiden piiriin tai osallistuu tämän kanssa esim. verkostopalaveriin. Asiakkaat voivat tarvita tukea asioidessaan mm perusterveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, työvoimatoimistossa ja päihdehuollon yksiköissä. Vuonna 2010 Nervistä saatettiin asiakkaita palveluihin 17 kertaa ja osallistuttiin 64 verkostopalaveriin asiakkaiden kanssa Kotikäynnit Kotikäynnit piikkihuumeidenkäyttäjien luona edellyttävät luottamuksellista suhdetta asiakkaiden kanssa, jotka kutsuvat työntekijän kotiinsa. Kotikäyntejä tehdään joskus asiakkaiden niin halutessa myös yhteistyötahojen kanssa. Vuonna 2010 tehtiin20 kotikäyntiä. Asiakastyön lisäksi kenttätyö on sisältänyt yhteydenpitoa yhteistyötahoihin. Vuonna 2007 Tampereella kenttätyötä tekevät tahot tekivät yhteisen opintomatkan Osloon. Opintomatkan jälkeen Oslossa mukana olleet tahot ovat kokoontuneet säännöllisesti pohtimaan ajankohtaisia, kenttätyöhön liittyviä kysymyksiä. kokoontumisia jatkettiin vuonna 2010.

8 4.3 Vertaistoiminta Vertaistoiminta koostuu erilaisista vertaistoiminnan muodoista mutta keskeisintä vertaistoiminnassa on yhdessä tekemisen asenne. Huumeidenkäyttäjät ovat itse keskeisessä asemassa turvallisempien huumeiden käyttötapojen ohjaamisessa ystäväpiirissään. Huumeidenkäyttäjien välillä tieto ja uskomukset riskeistä, aineista ja yhteiskunnan tarjoamista palveluista välittyy jatkuvasti.. Nervissä asioivia asiakkaita kehotetaan viemään Nervissä saamaansa tietoa tuttavilleen, jotka eivät syystä tai toisesta asioi Nervissä. Halukkaille huumeidenkäyttäjille voidaan myös järjestää koulutusta huumeidenkäyttöön liittyvistä riskeistä, kuten tartuntataudeista, yliannostuksista, rikos- ja väkivaltaseuraamuksista sekä yhteiskunnan järjestämistä palveluista. Koulutukseen osallistuneet vievät tiedon omalle vertaistyhmälle. Halukkaita vertaistoimijoita koulutetaan myös työskentelemään terveysneuvontapisteessä yhdessä työntekijöiden kanssa. Vuonna 2010 Nervissä oli vapaaehtoistyössä satunnaisesti yksi vertaistoimija Lumipallo-koulutus Vertaistoimintaa on käytetty kansainvälisesti useiden vuosien ajan yhtenä kanavana viedä tietoa eteenpäin asiakkaiden keskuudessa. Asiakkaiden toisilleen välittämä tieto ja kokemus päihteistä, riskikäytöstä sekä turvallisesta pistämisestä saa painoarvoa asiakkaiden verkostossa. Vertaistoiminnan yhdeksi osa-alueeksi on kehitetty Lumipallo-toiminta. Lumipallo-toimintaan osallistuva asiakas saa koulutustilaisuuksien kautta tärkeää, päivitettyä tietoa päihteiden turvalliseen käyttöön liittyen, tätä informaatiota asiakas voi viedä eteenpäin omassa verkostossaan. Loppuvuodesta 2009 Terveysneuvontapiste Nervin työryhmä pohti mahdollisuutta käynnistää Lumipallo-toiminta kevät-talvelle Lumipallokoulutus koostui neljästä eri koulutusillasta sekä päätösillasta noin kuukauden kuluttua viimeisestä koulutuksesta. Koulutusiltojen teemat olivat; Turvallinen pistäminen, Yliannostukset, Hepatiitit sekä Seksuaaliterveys ja hiv. Jokaiseen iltaan oli pyydetty luennoitsijaksi alansa erityisosaaja, joten asiakkaat saivat ajankohtaista tietoa suoraan asiantuntijalta. Lumipallokoulutukseen osallistui 3 naista ja 6 miestä, joista jokainen sai todistuksen koulutuksen suorittamisesta. Yhteishenki ryhmän kesken kehittyi koko koulutuksen ajan, mutta jo ensimmäisestä illasta lähtien ryhmän tunnelma ja yhteishenki oli hyvä. Asiakkaat ottivat korrektisti kantaa asioihin, eikä ketään jätetty ryhmän ulkopuolelle. Asiakkaat antoivat luennoitsijalle, työryhmälle ja toisilleen rakentavaa palautetta illan sisällöstä ja sujuvuudesta. Myös luennoitsijat antoivat kiitosta Lumipallolaisten aktiivisuudesta ja mielenkiinnosta aiheita kohtaan. Lumipallokoulutukseen osallistuneista neljä toimi jatkossakin Nervin vertaistoimijoina mm. Veturilehden toimikunnassa sekä Terveysneuvontapäivillä Tampereella vuonna Lumipallokoulutus oli kokonaisuudessaan onnistunut, joten jatkossa pyritään järjestämään koulutuksia ainakin kerran vuodessa.

9 4.3.2 Veturi-lehti Asiakaslehti Veturi - päihteet, elämä, terveys toteutettiin yhteistyössä Nervin ja Helsingin sosiaali- ja terveysneuvontapiste Vinkin kanssa. Veturi-lehden toimituskuntaan osallistui Tampereelta 4 Nervin asiakasta sekä Helsingistä Vinkin vertaistoimijoita. Lehden toimituskunta tapasi keväällä ja kesällä 2010 yhdessä Nervin ja Vinkin työntekijöiden kanssa Helsingissä ja Tampereella 3 kertaa. Lehteen saivat kirjoittaa, kuvata tai piirtää kaikki Nervin ja Vinkin asiakkaat. Lehden julkaisu tapahtui valtakunnallisilla terveysneuvontapäivillä lokakuussa. Asiakaslehden tekeminen oli hyvä esimerkki vertaistoiminnan hankkeesta, johon kaikki terveysneuvontapisteen asiakkaat saivat osallistua. Veturi lehti on sähköisessä muodossa luettavissa osoitteessa ja saatavilla Nervistä. 5 Yhteistyö ja vuorovaikutus Terveysneuvontatyöllä on palvelujärjestelmässä oma paikkansa piikkihuumeidenkäyttäjien tavoittamisessa ja luottamuksen rakentamisessa sekä ruohonjuuritason asiantuntijana. Terveysneuvontayön edellytys on tiivis yhteistyö ja vuorovaikutus eri tahojen kanssa. Nervi teki vuonna 2010 tiivistä yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten tahojen kanssa. Nervin työntekijä oli mukana valtakunnallisten terveysneuvontapisteiden kotisivujen kehittämisessä sekä erityisesti sivuilla olevan materiaalipankin ylläpitämisessä ja rakentamisessa. Nervistä osallistuttiin myös terveysneuvontapisteiden atk-pohjaisen asiakasrekisterin kehittämiseen ja päivittämiseen. Valtakunnallisten terveysneuvontapäivät Tampereella toivat keskeiset terveysneuvontatyön kehittäjät ja toteuttajat lokakuussa Tampereelle. Veturi-lehden tiimoilta tehtiin tiivistä yhteistyötä Helsingin Vinkin kanssa. Nervin työntekijät osallistuivat yhteistyössä infektiotautien asiantuntijoiden, THL:n ja pääkaupunkiseudun terveysneuvontapisteiden kanssa kansallisen C-hepatiitti strategian suunnitteluun. Kansallinen strategia olisi tarpeen sillä suositukset testauksesta ja huumeidenkäyttäjien ohjauksesta ja neuvonnasta C-hepatiitin suhteen vaihtelevat suuresti. Keskeisimmät yhteistyötahot Tampereella vuonna 2010 olivat, Etna- työ, Etsivä työ ENT, Tampereen Matala, Pro-tukipiste sekä Tampereen Kris. Yhteistyötä tehtiin laajalti myös monien muiden huumeidenkäyttäjiä työssään kohtaavien tahojen kanssa 6 Tilastotietoa toiminnasta Terveysneuvontapiste Nervin tilastoista raportoidaan käynnit ja kävijät kerran kuukaudessa emoyksikkö Matalan raportoinnin ohessa Tampereen kaupungille. Terveysneuvontapisteiden toiminnasta ilmoitetaan vuosittain tilastot Thl:n anturikeskusverkostolle, joka lähettää koosteen kaikkien terveysneuvontapisteiden tiedoista Emcdda:lle.

10 6.1 Asiakasmäärät ja asiakaskäynnit Vuosi Asiakkaiden lkm Miehet/Naiset Käyntien lkm Kenttäkontaktien lkm Kontaktit yhteensä Uudet asiakkaat / / / / Neulojen ja ruiskujen vaihtomäärät Vuosi Annetut ruiskut Palautetut ruiskut Palautusprosentti , , Asiakkaiden ikäjakauma Nervin asiakkaiden ikäjakauma vuodelta alle15v 0 0, , , , , , , , , , , , , , ,0 yhteensä: 656 asiakasta %

11 Nervin asiakkaiden ikäjakauma vuosilta kaavioina. 6.4 Rokotustiedot Nervissä annetut rokotukset vuoden 2010 aikana. Rokotusten määrä Engerix B Havrix (A-hep) Twinrix yhteensä: 121

12 Rokotettujen määrä mies 55 nainen 31 yhteensä: Tutkimustiedot Vuonna 2010 terveysneuvontapiste Nervissä otettiin yhteensä 525 testiä, 175 eri asiakkaalta. Testivastauksista hcv oli positiivinen 29 tapauksessa. C-hepatiitin torjumiseksi on terveysneuvontapisteissä herätetty keskustelua mm käyttävien c-hepatiitti positiivisten asiakkaiden hepatiitti hoidosta sekä tartunnan saaneiden pcr-testauksesta. Mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi Skotlannista (www.hepcscotland.co.uk) Tutkimukset % HCG 34 6,5 PikaHIV 58 11,0 PVK 30 5,7 S-ALAT 65 12,4 S-CRP 2 0,4 S-HAV 1 0,2 S-HBV 1 0,2 S-HCV ,0 S-HIV ,9 U-ChtrNhO 44 8,4 U-GcNhO 44 8,4 yhteensä: 525 Tutkittujen määrä Sukupuoli 1=mies 2=nainen 0= ei Määrä % , ,4 yhteensä: 175 Positiiviset tutkimusvastaukset Tutkimus Määrä HCG 2 S-HCV 29 U-ChtrNhO 3

13 6.6 Tiedonkeruu Vuoden 2006 alussa Nervissä otettiin käyttöön sähköinen asiakastietokanta. Syyskuun 2006 alusta Nervissä siirryttiin käyttämään A-klinikkasäätiön terveysneuvontapiste Vinkeissä käytössä olevaa asiakastietokanta. Vuoden 2005 loppuun saakka asiakastietoja kerättiin asiakaskortistoon, mistä Nervin työntekijät siirsivät tiedot sähköiseen asiakastietokantaan. Tiedonkeruun siirtyminen sähköiseen muotoon on helpottanut paljon asiakastietojen käsittelyä ja raportointia. Toiminnan kehittämisen kannalta on merkittävää, että tiedot asiakaskäynneistä, rokotuksista ja testeistä on helposti ja nopeasti saatavilla. Vuodesta 2009 alkanutta Vinkkiasiakastietokannan kehittämistä jatkettiin vuonna 2010 yhteistyössä Espoon, Helsingin ja Hämeenlinnan terveysneuvontapisteiden kanssa. Vuosi 2011 on uudistetun ohjelman pilotointi vuosi. 7 Pohdinta Kesällä 2010 tehdyssä haastattelututkimuksessa Meidän mesta, kuvataan asiakkaiden ajatuksia Nervin palveluista sekä asiakkaan ja työntekijän välisestä kohtaamisesta. Haastatellut asiakkaat kertoivat tulleensa hyvin kohdatuiksi Nervissä asioidessaan. työntekijöitä kuvattiin rennoiksi, ystävälliseksi, tasapuolisiksi ja ammattitaitoisiksi. Asiakaspalautteen perusteella Nervin työntekijät ovat onnistuneet toteuttamaan Terveysneuvontatyön palveluajatusta ja tekemään Nervistä helposti lähestyttävän toimipisteen. Asiakkaita tavoitettiin enemmän ja useamman kerran vuonna Asiakasmäärien ja asiakaskäyntien kasvu näkyi kasvuna myös otetuissa verikokeissa, rokotuksissa ja injektiovälineiden vaihdossa. Haittojen vähentämistyössä merkittävä painoarvo on luottamuksellisen suhteen luomisessa ja ylläpitämisessä kohderyhmään jotta tarjottavat palvelut saavuttavat asiakkaat. Syrjäytymisriskissä ja syrjäytyneiden huumeidenkäyttäjien tavoittamisessa ei riitä että palvelut ovat vain olemassa palvelurakenteessa. Osaamista ja ammattitaitoa tarvitaan palveluiden tuunaamisessa asiakkaita houkutteleviksi ja heidän tarpeitaan vastaaviksi. Tämä edellyttää ammatillista osaamista ja avointa vuorovaikutusta ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Vuonna 2010 yhteistyötä asiakkaiden kanssa tehtiin monissa vertaistoiminnan vuodoissa. Veturi lehden tekeminen yhdessä asiakkaiden kanssa sai asiakkaat ja työntekijät miettimään lehdentekoa ja sen sisältöjä yhdessä. Kesällä Nerviin lahjoitettiin Tamperelaisesta urheiluseurasta 3 jalkapalloa. Nervissä usein asioivat asiakkaat kokosivat useaan kertaa Nervissä porukan, lainasivat jalkapallon ja lähtivät pelaamaan.. Asiakkaiden kanssa käytiin usein keskusteluja palveluiden kehittämisestä kun he viettivät aikaa Nervissä. Yhteistyö ja vertaistoiminnan eri muodot ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa syrjäytyneiden huumeidenkäyttäjien integroitumisessa järjestäytyneeseen yhteiskuntaan sekä huumeidenkäytön riskikäyttäytymisen muuttumisessa riskittömämmäksi. Vertaisten vaikutus käyttäytymiseen ja mielipiteisiin on merkittävä. Työntekijöiden jalkautuminen kadulle, asiakkaiden koteihin ja palveluihin asiakkaiden rinnalla on osoittautunut tärkeäksi tavaksi luoda kontakteja ja luottamusta, saada tarjolla oleva apu perille ja

14 kartoittaa kadulla tapahtuvia ilmiöitä. Myös Nervissä tehdyssä haastattelututkimuksessa asiakkaat nostivat esille verkostoissa mukana olemisen merkityksen. Jatkossa pohditaan mahdollisuuksia laajentaa etsivän kenttätyön tekemistä yhdessä vertaistoimijoiden kanssa. Nervissä työskenneltiin vuonna 2010 neljän työntekijän voimin. Pienen yksikön etu on notkeus ja kyky reagoida nopeasti kentän tarpeisiin. Nervissä tarjottiin vuonna 2010 sosiaali- ja terveysneuvonnan lisäksi päiväkeskusmaisia palveluita ja pyrittiin kehittämään asiakkaille myös toimintaa. Huumeidenkäyttäjille suunnatulle päivä/toimintakeskukselle olisi tilausta Tampereella. Huumeidenkäyttäjät viettävät aikaansa kaupungilla ja erityisesti talviaikaan kauppakeskuksissa, rautatieasemalla tai muissa yleisissä lämpimissä tiloissa. Missään he eivät ole erityisen tervetulleita. Monet kuitenkin kaipaavat tekemistä ja yhdessäoloa. Nervi on monille huumeidenkäyttäjille paikka olla, mutta Nervin resurssit eivät riitä toimintakeskuksen pyörittämiseen.

15 LIITE 1. Terveysneuvontapisteille ja vankiloille Kutsu terveysneuvontapisteiden koulutuspäiville Tampereelle Terveysneuvontapisteiden koulutuspäivät järjestetään tänä vuonna Tampereella Sokos Hotelli Villassa. Koulutuspäivien ensimmäinen päivä on tarkoitettu terveysneuvontapisteiden ja vankiloiden työntekijöille, yhteistyökumppaneille, hallinnon edustajille, päättäjille sekä terveysneuvontatyöstä kiinnostuneille. Toinen päivä on suunnattu ainoastaan terveysneuvontapisteiden ja vankiloiden työntekijöille. Koulutuksen ensimmäiseen päivään (6.10) voidaan ottaa kaikkiaan 110 osanottajaa ja toiseen päivään (7.10) 90 osanottajaa. Toivomme, että kukin terveysneuvontapiste välittää harkintansa mukaan ensimmäistä päivää (6.10) koskevan erillisen kutsun joillekin keskeisille yhteistyökumppaneilleen. Sokos Hotelli Villa sijaitsee osoitteessa Sumeliuksenkatu 14, Tampere. Puhelinnumero on ja sähköpostiosoite on Sokos Hotelli Villa kartalla: Koulutuksen osallistumismaksu on 30 euroa/yksi päivä ja 60 euroa/kaksi päivää. Kukin osallistuja vastaa itse hotelli- ja matkakustannuksista. Koulutuspakettiin sisältyy lounas, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä kahden päivän osallistumiseen illanvietto illallisineen. Koulutuspäivät järjestää A- klinikkasäätiön tartuntatautihanke. Tartuntatautihanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö. Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen perjantaihin 17.9 mennessä.

16 Lisätietoja: Katja Malin-Kaartinen Puh Ilmoittautumisen yhteydessä annettavat tiedot: 1) Koulutustilaisuus ja osallistumispäivät (1 vai 2 päivää) 2) Osallistujan nimi, ammatti, työpaikka, laskutusosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 3) Mahdollinen erikoisruokavalio sekä osallistuminen yhteiseen illanviettoon Huom! Emme lähetä vahvistusta, ilmoitamme ainoastaan jos koulutustilaisuus on täynnä Illanvietto Kulttuuritalo Telakalla keskiviikkona 6.10 klo Kahden päivän koulutukseen osallistuvilla on mahdollisuus osallistua yhteiseen illanviettoon hyvän ruoan ja seuran merkeissä keskiviikkona Illanviettoon kuuluu illallinen Kulttuuritalo Telakalla (Tullikamarin aukio 3). Mielenkiintoisesta ohjelmasta vastaa Tarinateatteri Wild. Juomat eivät sisälly koulutuspaketin hintaan. Ilmoittaudu illanviettoon samalla kun ilmoittaudut koulutuspäiville. Kulttuuritalo Telakka kartalla: Hotellivaraukset Kukin osallistuja varaa ja maksaa majoituksensa itse. Sokos Hotelli Villan kanssa on sovittu huonekiintiöstä ja tarjoushinnoista. Yhden hengen huoneen tarjoushinta on 99,22 euroa ja kahden hengen huoneen 118,71 euroa. Pitkänmatkalaisia varten ovat tarjoushinnat ja huonekiintiö voimassa jo koulutusta edeltävänä päivänä (5.10). Hotellivaraus tulee tehdä 9.9 mennessä, jonka jälkeen kiintiössä varaamatta olevat huoneet vapautuvat hotellin vapaaseen myyntiin. Varauksen yhteydessä on annettava kiintiön koodi terveysneuvontapisteiden koulutuspäivä. Huoneet varataan Sokos Hotelleiden keskusmyyntipalvelusta tai suoraan hotellista. Kahden hengen huonetta varattaessa tulee ilmoittaa myös toisen yöpyjän nimi. Tarjoushinnat eivät ole voimassa mikäli varaus tehdään deadlinepäivän 9.9 jälkeen. Pysäköinti hotellin alla olevassa pysäköintihallissa maksaa 17 euroa/vrk.

17 Sokos Hotelleiden keskusmyyntipalvelu (ma-pe klo ) Puh Sokos Hotelli Villa Puh Tervetuloa! Ystävällisin terveisin, Katja Malin-Kaartinen / A-klinikkasäätiön keskustoimisto, tartuntatautihanke Anne Ovaska & muu Nervin väki / Tampereen terveysneuvontapiste Nervi

18 Valtakunnalliset terveysneuvontapisteiden koulutuspäivät Tampere C-hepatiitti terveysneuvontatyön haasteena Keskiviikko Aamukahvi ja ilmoittautuminen Päivän avaus Mitä on haittojen vähentäminen ja mitä se voisi olla? Riikka Perälä, tutkija, Helsingin yliopisto C-hepatiitin ja Hiv:n epidemiologia Henrikki Brummer-Korvenkontio, erikoistutkija, THL Veturi-lehden julkistaminen Tauko Ajankohtaista perustietoa C-hepatiitista Hannu Nuutinen, erikoislääkäri, HYKS Terveys- ja sosiaalineuvontapisteiden kotisivujen esittely Keskustelua ja kysymyksiä edellisistä aiheista Lounas ravintola Eetvartissa C-hepatiitin torjunnan ja hoidon kansainväliset suositukset Puhuja avoin C-hepatiittihoidon haasteet Suomessa Puhuja avoin Keskustelua ja kysymyksiä edellisistä aiheista Kahvi Huumeiden ongelmakäyttäjät rikosoikeudellisen järjestelmän puristuksissa Heini Kainulainen, tutkija, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Huumeet ja HIV tänään Pia Kivelä, erikoislääkäri, HYKS

19 Torstai Aamukahvi Ilmainen mainosaika, Ari Lyttinen, vastaava sairaanhoitaja, Vaasan terveysneuvontapiste Tipsi Sekakäyttö ja pistäminen Suomessa Antti Holopainen, ylilääkäri, Järvenpään Sosiaalisairaala Persoonallisuushäiriöt ja sekakäyttö itsehoitona Jorma Tähkä, apulaisylilääkäri, Kaivannon sairaala Asiakaskokemuksia Mobiilivinkki -tekstiviestipalvelusta Iina Järvi, hankepäällikkö ja Karita Niittymäki, hankesuunnittelija, Elämä On Parasta Huumetta ry Tauko Dopingaineiden terveysvaikutukset Markus Sundqvist, lääkäri, Kettutien A-poliklinikka Keskustelua ja kysymyksiä edellisistä aiheista Lounas ravintola Eetvartissa Vertaistoimijoiden kokemuksia ja näkemyksiä C-hepatiitista Puhuja avoin Terveysneuvontapisteiden kokemuksia Design-huumeista Puhuja avoin Design-huumeisiin liittyvät yliannostukset Erkki Vuori, oikeuslääketieteen professori, Helsingin yliopisto Päivien päätös ja lähtökahvit

Street-hanke

Street-hanke Street-hanke 2016 3.11.2016 Street-hanke tarjoaa C-hepatiitti- ja hiv-pikatestausta sekä terveysneuvontaa Helsingin kaduilla 21.6. 31.8.2016. Työpari liikkuu kaduilla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella!

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n liittokokous 2013, Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Toimitamme tällä kirjeellä teille liittokokouskutsun, tarvittavat asiakirjat ja tiedot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2015 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/7 09.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2015 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/7 09.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2015 1 (5) 289 Käytetyille huumeruiskuille tarkoitettujen erilliskeräysastioiden vakiinnuttaminen Helsingin yleisillä alueilla HEL 2015-006459 T 10 05 03 Päätös päätti,

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

terveysneuvontatyön mahdollisuudet C-hepatiitti tartuntojen ehkäisyssä, toteamisessa ja tartunnan saaneiden hoitoon ohjauksessa

terveysneuvontatyön mahdollisuudet C-hepatiitti tartuntojen ehkäisyssä, toteamisessa ja tartunnan saaneiden hoitoon ohjauksessa terveysneuvontatyön mahdollisuudet C-hepatiitti tartuntojen ehkäisyssä, toteamisessa ja tartunnan saaneiden hoitoon ohjauksessa Valtakunnalliset terveysneuvontapisteiden koulutuspäivät 1.11.12 Espoon A-klinikkatoimi

Lisätiedot

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari 20. 21.10.2016 Jyväskylä Monta tarinaa yhteisillä poluilla 20-21.10.2016 Päihdetyön seminaari järjestetään jo neljättä kertaa. Olemme rakentaneet seminaarin

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät

Henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät 1 Henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät KJY:n Henkilöstöjohtamisen verkosto järjestää henkilöstöjohtamisen seminaarin 13. 14.10.2009 Lahdessa. Seminaarin teemana on henkilöstösuunnittelu. Seminaarin toisen

Lisätiedot

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka kohderyhmä on nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Preventiimi kehittää nuorisoalan

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa?

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? II Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? 4. - 5.11.2009 Oulun Yliopisto, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen auditorio (Aapistie 5 A)

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

RAKENNETAAN SOVINTOA LASTEN JA NUORTEN RIKOS- JA RIITA- ASIOIDEN SOVITTELU-SEMINAARI

RAKENNETAAN SOVINTOA LASTEN JA NUORTEN RIKOS- JA RIITA- ASIOIDEN SOVITTELU-SEMINAARI RAKENNETAAN SOVINTOA LASTEN JA NUORTEN RIKOS- JA RIITA- ASIOIDEN SOVITTELU-SEMINAARI 10.-11.11.2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki Seminaaripäivien tavoitteena on tarkastella lasten ja

Lisätiedot

Toinen jakso oli , johon osallistui myös neljä opiskelijaa ja yksi opettaja, joka oli koko ajan mukana.

Toinen jakso oli , johon osallistui myös neljä opiskelijaa ja yksi opettaja, joka oli koko ajan mukana. Ammattiopisto Tavastian Hotelli-, ravintola-, catering- ja elintarvikeosaston opiskelijat (8) ja opettajat (2) osallistuivat Vana-Vigalan Tehnika ja Teeninduskoolin hallinnoimaan Nordplus junior Vocational

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 Koulutuksen kohderyhmänä ovat käytännön opettajina ja ohjaajina toimivat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat (sosionomi ja sosionomi ylempi

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Maankäyttötieteiden päivä 2014

Maankäyttötieteiden päivä 2014 30.10.2014 Tieteiden talo Sali 104 Maankäyttötieteiden päivä 2014 Maanmittaustieteiden Seura ry Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT Maankäyttötieteiden päivän 2014 normaalihintainen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus Yhteenveto 1 Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset 1. Helsingin jatkokoulutus 20.9.2016 Vertaisohjaajien tukeminen työnohjauksellisin keinoin Kouluttaja: Riitta Mykkänen-Hänninen Paikka: Haaga Helia

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tampereella Tietoa yhdistyksille Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 144 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2016-009900 HEL 2016-009900 T 13 02 01 Päätös Päätöksen perustelut ja ehdot päätti myöntää tutkimusluvan projektipäällikkö **********

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

A-klinikkasäätiön Tampereen koulutusosaston koulutuspalvelujen keskeiset aihealueet ovat: Päihde- ja mielenterveystyö. Päihteet ja vanhustyö

A-klinikkasäätiön Tampereen koulutusosaston koulutuspalvelujen keskeiset aihealueet ovat: Päihde- ja mielenterveystyö. Päihteet ja vanhustyö 1 A-klinikkasäätiö Tampereen koulutusosasto Sumeliuksenkatu 13 A 2, 33100 Tampere Jukka Oksanen 045-65 789 67 toimisto: 03-253 9647, 03-253 9655 e-mail: koulutus.tampere@a-klinikka.fi A-KLINIKKASÄÄTIÖ

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille Ohjaamo Espoo Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville 17-29- vuotiaille nuorille Asiakasmäärät vuonna 2016 Ohjaamo Espoossa on yksilöasiakkaiden käyntikertoja

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Koulutus- ja kehittämistilaisuus saamelaiset / saamenkieliset sosiaalija terveyspalvelut

Koulutus- ja kehittämistilaisuus saamelaiset / saamenkieliset sosiaalija terveyspalvelut Saamelaisten / saamenkielisten sosiaalipalvelujen kehittämisyksikköhanke Sämmilij/ sämikielâlâš sosiaalpalvâlusâi ovdedemhaahâ Sámiid / sámegielagiid sosiálabalvalusaid ovddidanossodat Säämi / sää mǩiõlsa

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa Kantu päivät 12.2.2015 Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula SOTE -tuotantoalue Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi, PKSSK SiunSotessa 5 valmistelutyöryhmää

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO

LAPINLAHDEN KUNNAN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO LAPINLAHDEN KUNNAN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO 2013 2014 LAPINLAHDEN KUNNAN LAKISÄÄTEINEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO Lapinlahden kunnan liikunnallinen iltapäiväkerho on tarkoitettu kaikille kunnan

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Vertaistoiminta korvaushoitopotilaan elämänhallinnan tukena

Vertaistoiminta korvaushoitopotilaan elämänhallinnan tukena Vertaistoiminta korvaushoitopotilaan elämänhallinnan tukena Liisa Osolanus Tuija Siera Jane Toija Helena Virokannas Päihdetiedostusseminaari, Costa del Sol 5.6.2015 ESITYKSEN TULOKULMA: OSIS2 Vertaistoiminnan

Lisätiedot

Järjestöt päihdepalvelujen tuottajina: näkökulma päihteiden käyttöön liittyvään eriarvoisuuteen

Järjestöt päihdepalvelujen tuottajina: näkökulma päihteiden käyttöön liittyvään eriarvoisuuteen Järjestöt päihdepalvelujen tuottajina: näkökulma päihteiden käyttöön liittyvään eriarvoisuuteen Alkoholi- ja huumetutkijain seuran kokous 4.12.2008 Riikka Perälä Alkoholitutkimussäätiö/Sininauhaliitto

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella Anneli Koistinen 15.9.2015 nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen v. 2003 nuorten työpajakeskus, päätös 2010, valmistui 2013 Byströmin

Lisätiedot

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille!

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! Tangon saloihin meitä ovat perehdyttämässä tanssinopettajat: Jari ja Sari Aaltonen (JaSa) Tanssikoulu Aaltonen, Oulu Kimmo ja Marika Lasanen (KiMa)

Lisätiedot

Vanhustyön koulutusohjelman työelämäläheisyys

Vanhustyön koulutusohjelman työelämäläheisyys Vanhustyön koulutusohjelman työelämäläheisyys Tutkimus- ja kehitystoiminta ja palvelut OPINNÄYTETYÖT HARJOITTELUT KEHITTÄMISPROJEKTIT Opinnäytetyöt Tiina Nupponen OMAISHOITAJIEN KOKEMUKSET EHKÄISEVISTÄ

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 Koulutuksen kohderyhmänä on käytännön opettajina ja ohjaajina toimivat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat (sosionomi ja sosionomi ylempi

Lisätiedot

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen TARJOUSPYYNTÖ n lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen Hankintayksikkö Osoite Yhteyshenkilö Kirkkonummen kunta Liikuntalautakunta Sivistyspalvelukeskus Kirkkotallintie 1 B 2 krs 02400 KIRKKONUMMI

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä

Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä Riikka Kimpanpää Projektipäällikkö Työllisyys- ja sosiaalipalveluiden tehostamisen projekti 2016 1 Uudistuvat palvelut Tampereelle uusi keskitetty

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) 197 Hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen hankinta HEL 2014-007306 T 02 08 02 01 Päätös Käsittely päätti hyväksyä hiv-infektion saaneiden

Lisätiedot

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 20.10.2015 Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 2015 2018 Toimijaverkosto Sosiaalitoimi Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö Typ / tetoimisto Mielenterveyspalvelut STARTTI VALMENNUS Päihdepalvelut

Lisätiedot

Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja

Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja 1 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016. Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Tämän puheenjohtajille ja sihteereille lähtevän Tieto yhdistyksille -kirjeen liitteenä ohessa: Liittokokouskutsu,

Lisätiedot

Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009. www.pohto.fi

Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009. www.pohto.fi Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009 www.pohto.fi Laboratorioalan teemapäivät Teemapäivistä on muodostunut laboratorioalan ammattilaisten alkusyksyn kohtaamispaikka, missä kuullaan,

Lisätiedot

Ohjelman muutokset mahdollisia. Ilmoittautumiset viimeistään 1.4. Ilmoittautumislomake: http://www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/tapahtuma/?

Ohjelman muutokset mahdollisia. Ilmoittautumiset viimeistään 1.4. Ilmoittautumislomake: http://www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/tapahtuma/? 51. Valtakunnalliset orkesteripäivät Turussa Suomen Sinfoniaorkesterit ry 51. Valtakunnalliset orkesteripäivät Turussa 22.-24.4.2016 Original Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6, puh (02) 337 3800

Lisätiedot

Kumppaniksi Kaukolämpöpäiville ja Lämpöklubille. Kaukolämpöpäivät Verkatehdas, Hämeenlinna Kohtaamispaikka keskiviikkona 23.8.

Kumppaniksi Kaukolämpöpäiville ja Lämpöklubille. Kaukolämpöpäivät Verkatehdas, Hämeenlinna Kohtaamispaikka keskiviikkona 23.8. Kumppaniksi Kaukolämpöpäiville ja Lämpöklubille Kaukolämpöpäivät 23.-24.8.2017 Verkatehdas, Hämeenlinna Kohtaamispaikka keskiviikkona 23.8.2017 Tule ja ole osa kaukolämpöalan päätapahtumaa! Kaukolämpöpäiville

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA 1.12.2014 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A 1 37100 Nokia larry.g@suomi24.fi Hei Hyvät Henkilöstöyhdistykset, Olemme järjestämässä toisia Sairaaloiden välisiä Curlingin SM-kisoja huhtikuussa 2008. Tällä kerralla

Lisätiedot

Miestenviikko 2. 8.11.2015

Miestenviikko 2. 8.11.2015 Miestenviikko 2. 8.11.2015 iestenviikon Miehet kuulolla Oulun kaupunginkirjaston ala-aulassa koko miesten viikon ajan klo 12 17 Mahdollisuus keskustella mukana olevien työntekijöiden kanssa miehen elämään

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN LINJAUSTEN JALKAUTUMINEN RIKOSSEURAAMUSLAITOKSESSA. 7.2.2014 Kati Sunimento

LAPSI- JA PERHETYÖN LINJAUSTEN JALKAUTUMINEN RIKOSSEURAAMUSLAITOKSESSA. 7.2.2014 Kati Sunimento LAPSI- JA PERHETYÖN LINJAUSTEN JALKAUTUMINEN RIKOSSEURAAMUSLAITOKSESSA 7.2.2014 Kati Sunimento PERUSTEET LAPSI- JA PERHETYÖLLE YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksen mukaan: lapsella on oikeus molempien

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII /

KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII / KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII / 2009 13.3.2009 Sisällysluettelo Ajankohtaista hankkeessa keväällä 2009 1. ARVO - koulutus 2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluihin liittyvien matalan kynnyksen toimintamallien

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari 11.11.2010 Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Haasteena lapsen oikeus päihteettömään elämään A-klinikkasäätiö > hoitopalvelutuotanto

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ Tuija Vidgren 23.2.2015 GeroMetro verkosto (Socca) Käytäntötutkimuksen päivässä esittelemässä vanhustyöhön liittyviä

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

VERTAISTOIMINTA ja ETSIVÄTYÖ A-Klinikkasäätiön Vinkeissä

VERTAISTOIMINTA ja ETSIVÄTYÖ A-Klinikkasäätiön Vinkeissä VERTAISTOIMINTA ja ETSIVÄTYÖ A-Klinikkasäätiön Vinkeissä A-Klinikkasäätiö Mika Mikkonen Stefan Laine 26.3.2015 Kaikkein pahinta on olla hyödytön Abbe Pierre Ihmiset pelkäävät sitä mitä eivät ymmärrä ja

Lisätiedot

Ikihyvä ryhmänohjaajakoulutus ja Rovaniemellä

Ikihyvä ryhmänohjaajakoulutus ja Rovaniemellä Ikihyvä ryhmänohjaajakoulutus 14.-15.5. ja 27.5.2013 Rovaniemellä Ikihyvä ryhmänohjaajakoulutus Vahvista osaamistasi asiakaslähtöisen elintapaohjauksen toteuttamisessa Ota tavoitteellinen toimintatapa

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Sari Välimäki 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - KM, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Ohjaajakoulutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjaajina toimiville

Ohjaajakoulutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjaajina toimiville 1 (5) Ohjaajakoulutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjaajina toimiville Kohderyhmä: PKSSK:n terveys- ja sosiaalialan opiskelijoita ohjaava henkilöstö. Tavoite: Koulutuksen kokonaistavoitteena

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Aamupäivän ohjelma 8.45 Aamukahvit 9.00 Ympäristökoulun esittely 9.15 Pääsuunnitteluryhmän

Lisätiedot

Turku, Pori, Tampere

Turku, Pori, Tampere Ammatillisten oppilaitosten kansainväliseen, ja erityisesti EU-alueen toimintaan osallistuville ja siitä kiinnostuneille, erityisesti ATTO - aineiden opettajille Turku, Pori, Tampere Elämme kansainvälisessä

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

1 Tutkimuslupahakemus 2 Tutkimussuunnitelma

1 Tutkimuslupahakemus 2 Tutkimussuunnitelma Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 11 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2016-002914 HEL 2016-002914 T 13 02 01 Päätös (vs) päätti myöntää tutkimusluvan ********** amk -opinnäytetutkimukselle Taloudellinen

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN LAKISÄÄTEINEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO

LAPINLAHDEN KUNNAN LAKISÄÄTEINEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO LAPINLAHDEN KUNNAN LAKISÄÄTEINEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO Lapinlahden kunnan liikunnallinen iltapäiväkerho on tarkoitettu kaikille kunnan alakouluikäisille oppilaille. Iltapäiväkerho aloittaa toimintansa

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

Miltä sosiaalitoimistojen työ näyttää tiedonkeruun valossa?

Miltä sosiaalitoimistojen työ näyttää tiedonkeruun valossa? Miltä sosiaalitoimistojen työ näyttää tiedonkeruun valossa? Dokumentoinnin kehittäminen Työkokouspäivä Rovaniemi.9.0.9.0 Pekka Ojaniemi Yleistä Koko aineistossa palautuneita lomakkeita toukokuun 0 loppuun

Lisätiedot

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema sijaitsee Tampereen kaupungin keskustassa. Aseman väestöpohja on noin 40 000 asukasta. Asiakaskunta on pääosin ikäihmisiä.

Lisätiedot

2 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, Hietaniemenkadun palvelukeskus, työavain Päätös

2 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, Hietaniemenkadun palvelukeskus, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 2 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, Hietaniemenkadun palvelukeskus, työavain 45-1528-14 HEL 2015-001523 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Taru Neiman päätti

Lisätiedot

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Palkansaajien tutkimuslaitos teetti heinä-syyskuussa 2016

Lisätiedot

VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA

VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA Menthal Capital Care tarjosi Hämeenlinnalle mahdollisuutta kehittää sähköistä palveluaan psykososiaalisten palveluiden

Lisätiedot

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

Tammikuu 2014. Helmikuu 2014. Liitteet JÄSENTIEDOTE 7/2013. Joulukuu 2013. Etelä-Pohjanmaan jaosto - - - -

Tammikuu 2014. Helmikuu 2014. Liitteet JÄSENTIEDOTE 7/2013. Joulukuu 2013. Etelä-Pohjanmaan jaosto - - - - JÄSENTIEDOTE 7/2013 Etelä-Pohjanmaan jaosto Joulukuu 2013 Etelä-Pohjanmaan jaoston tapahtumakalenteri (muutokset mahdollisia). Tammikuu 2014 16.1.2014 klo 18.00 muoti- ja tyyli-ilta, paikka Asuste Vanessa,

Lisätiedot

Opiskelijaohjaajakoulutuksen kehittämien alueellisena yhteistyönä. Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä

Opiskelijaohjaajakoulutuksen kehittämien alueellisena yhteistyönä. Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä Opiskelijaohjaajakoulutuksen kehittämien alueellisena yhteistyönä Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen

Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen VOIKUKKIA 2014 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto

Lisätiedot

Korvaushoidon tavoitteet. NAPS-projektin päätösseminaari Raisio Mia-Veera Koivisto

Korvaushoidon tavoitteet. NAPS-projektin päätösseminaari Raisio Mia-Veera Koivisto Korvaushoidon tavoitteet NAPS-projektin päätösseminaari 26.10.2007 Raisio Mia-Veera Koivisto Ohjat-projektin tiedonkeruu- ja toimintamenetelmät Psykososiaalisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisprojekti

Lisätiedot