A-KLINIKKASÄÄTIÖ PALVELUKERTOMUS Terveysneuvontapiste Nervi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A-KLINIKKASÄÄTIÖ PALVELUKERTOMUS 2010. Terveysneuvontapiste Nervi"

Transkriptio

1 A-KLINIKKASÄÄTIÖ PALVELUKERTOMUS 2010 Terveysneuvontapiste Nervi

2 Sisältö 1 Johdanto Terveysneuvontatoiminnan järjestäminen Tilat, työturvallisuus ja henkilöstö Henkilöstö, koulutus ja työnohjaus Palveluajatus, perustehtävä ja palveluvalikoima Toimipistetyö Kenttätyö Etsivä kenttätyö Palveluihin ohjaaminen ja verkostotyö Kotikäynnit Vertaistoiminta Lumipallo-koulutus Veturi-lehti Yhteistyö ja vuorovaikutus Tilastotietoa toiminnasta Asiakasmäärät ja asiakaskäynnit Neulojen ja ruiskujen vaihtomäärät Asiakkaiden ikäjakauma Rokotustiedot Tutkimustiedot Tiedonkeruu Pohdinta... 13

3 1 Johdanto Terveysneuvontapiste Nervi on 12 toimintavuotensa aikana tavoittanut yli piikkihuumeidenkäyttäjää. Nervin toiminta perustuu vahvasti haittojen vähentämisen viitekehykseen. Asiakaskunnan tarpeet, palvelurakenteiden muutokset ja kentän ilmiöt näkyvät nopeasti Nervin asiakaskunnassa sekä Nervissä tehtävässä työssä. Vuoden 2010 aikana terveysneuvontapiste Nervin palveluvalikoimassa ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Asiakaskäyntien määrä kasvoi edellisvuodesta noin 30 %. Kaikkia keskeisiä Nervin tarjoamia palveluita käytettiin edellisvuosia enemmän. Palvelurakenteessa tapahtuneista muutoksista erityisesti Tampereen sosiaalityössä ja korvaushoidossa tapahtuneet muutokset näkyivät Nervissä. Asiakkaat tarvitsivat huomattavasti enemmän tukea selviytyäkseen asioinnissa sosiaalitoimen kanssa. Matalan kynnyksen korvaushoitoasiakkaat tarvitsivat myös edellisvuosia enemmän tukea erilaisissa elämäntilanteisiinsa liittyvissä asioissa. Terveysneuvontapiste Nervi on verkostoitunut tiiviisti paikallisesti yhteistyötahojen kanssa sekä valtakunnallisesti haittojen vähentämistyötä tekevien tahojen kanssa. Nervi on mukana THL:n koordinoimassa anturikeskusverkostossa. Anturikeskusverkostossa on luotu yhtenäinen raportointipohja terveysneuvontapisteille. Nervin palvelukertomuksessa on käytetty kyseistä raportointipohjaa. 2 Terveysneuvontatoiminnan järjestäminen Terveysneuvontapiste Nervi aloitti vuonna 1998 Tampereen kaupungin palveluna. Tuolloin Nerville osoitettiin toimitilat Tampereen linja-autoaseman rakennuksesta Vuolteenkadulta. Vuonna 2002 terveysneuvontapiste Nervin palvelut siirtyivät Tampereen kaupungilta A-klinikkasäätiön Tampereen A-toimen palveluksi. Nervi yhdistyi tuolloin perustettuun A-klinikkasäätiön Tampereen Matalaan. Marraskuussa 2007 Nervi muutti uusiin toimitiloihin Suvantokadulle. Tilojen omistajanvaihdoksen myötä vuokrasopimus Tampereen kaupungin kanssa päättyi vuoden 2010 lopussa. Vuokrasopimusta nykyisissä tiloissa on jatkettu uuden vuokranantajan kanssa. Tampereen Ratinan alueelle suunnitellun kauppakeskuksen työt alkavat keväällä 2011 mutta Nervi voi toimia nykyisissä tiloissa näillä näkymin ainakin vielä vuoden 2011 loppuun. Tampereen A-toimi ja Tampereen kaupunki käyvät vuosittain ostopalveluneuvottelut A-toimen järjestämistä päihdepalveluista. 3 Tilat, työturvallisuus ja henkilöstö Terveysneuvontapiste Nervillä on kiinteä toimipiste Suvantokadulla, Tampereen keskustassa. Nervin tilat Suvantokadulla ovat toimivat käyttötarkoitukseensa ja niissä on huomioitu asiakkaiden oleskelumahdollisuus. Päiväkeskusmaisten palveluiden tarve huumeidenkäyttäjien parissa Tampe-

4 reella on viimeisten vuosien varrella osoittautunut ilmeiseksi. Asiakasmäärän ja asiakaskäyntimäärän kasvu vuoden 2010 aikana on tuonut esille tarpeen saada lisää rauhallista asioiden hoitamiseen tarkoitettua tilaa. Nervissä on toiminnan alusta lähtien ollut käytössä ns. ryöstöhälyttimet, joiden avulla saa tarvittaessa nopeasti poliisin ja vartiointiliikkeen vartijat paikalle. Keväällä 2006 tehtiin vartiointiliikkeen kanssa sopimus ns. city patrol - palvelusta. Sopimuksen mukaan vartijan saa soittamalla paikalle jopa muutamassa minuutissa. Palvelun tarkoituksena on ennaltaehkäistä vakavien vaaratilanteiden syntymistä asiakastiloissa ja palvelu on osoittautunutkin toimivaksi. Uhkatilanteet, joita Nervissä on esiintynyt, ovat lähinnä asiakkaiden keskinäisiä välienselvittelyjä. Ryöstöhälyttimiä ei käytetty vuonna 2010 lainkaan. City patrol - palvelua käytettiin pääasiassa tilanteissa, missä asiakkailla syntyi keskinäistä välien selvittelyä. Nervissä työskennellään työparina, ja toimipisteen ovia ei aukaista asiakkaille, ellei paikalla ole vähintään kahta työntekijää. Samoin kenttätyötä tehdään pääasiassa työparityöskentelynä. 3.1 Henkilöstö, koulutus ja työnohjaus Terveysneuvontapiste Nervissä työskentelee 4 kokoaikaista työntekijää. Vuonna 2010 Nervissä työskenteli vastaava sairaanhoitaja, sairaanhoitaja ja kaksi sosionomi (amk) koulutuksen saanutta ohjaajaa. Työssäjaksamisessa oli merkittävää ajan järjestäminen säännöllisesti työryhmän yhteiselle keskustelulle. Kerran viikossa pidetyn tiimikokouksen lisäksi järjestettiin työpäivien päätteeksi noin 15 minuuttia kestävä purku päivän tapahtumista. Kehittämispäivä pidettiin kaksi kertaa vuonna Kehityskeskustelut toteutettiin keväällä ja loppuvuodesta. Nervin työntekijöillä oli noin kerran kuukaudessa ryhmätyönohjaus. Nervi järjesti yhteistyössä A- klinikkasäätiön koordinoiman Tartuntatautihankkeen kanssa Valtakunnalliset terveysneuvontapäivät Tampereella. Kaksipäiväisessä koulutuksessa käsiteltiin keskeisiä terveysneuvontatyöhön liittyviä teemoja (liite 1). 4 Palveluajatus, perustehtävä ja palveluvalikoima Terveysneuvontapiste Nervin toiminnan kohderyhmänä ovat suonensisäisesti huumeita käyttävät henkilöt sekä muut huumeiden riskikäyttäjät. Palveluajatuksena terveysneuvontapiste Nervissä on palveluiden tarjoaminen kohderyhmälle siinä muodossa, että asiakkaat ylettyvät niitä käyttämään ja palvelut ovat kohderyhmälle helposti saavutettavissa. Toteuttaakseen yllämainittua palveluajatusta Nervin palvelut on saatavilla seuraavilla periaatteilla asiakkailla mahdollisuus asioida anonyymisti palvelut helposti saatavilla (maantieteellinen sijainti, aukioloajat) asiakkailta ei edellytetä päihteettömyyttä eikä päihteiden käytön lopettamista toiminta perustuu haittojen vähentämiseen ja ennaltaehkäisemiseen

5 asiakastyön perustana on vuorovaikutus asiakkaiden sekä sidosryhmien kanssa Nervin perustehtävä on Huumeiden käyttöön liittyvien haittojen vähentäminen ja erityisesti piikkikäytön välityksellä leviävien tartuntatautien ehkäiseminen. Palveluiden ulkopuolella olevien huumeidenkäyttäjien tavoittaminen ja palveluiden piiriin ohjaaminen Kartoittaa huumeidenkäyttäjien palveluiden tarvetta, tutkia ja tunnistaa huumeidenkäyttöön liittyviä ilmiöitä sekä välittää tietoa palvelujärjestelmälle. Nervin työntekijät mallinsivat vuonna 2009 Nervin palvelut ja perustehtävän ohessa olevan kuvan mukaiseksi. Mallinnusta päivitettiin vuonna 2010.

6 4.1 Toimipistetyö Asiakkaiden oleskelu ja kaikkien keskeisten palveluiden käyttö Nervissä lisääntyivät vuonna Lähes kaikki Nervin asiakkaat vaihtoivat ruiskuja ja neuloja aina asioidessaan Nervissä. Nervin hoitohuone oli usein niin varattu, että yksilökeskusteluja ja asiakaspuheluita hoidettiin myös henkilökunnan kahvihuoneessa. Vuonna 2010 Nervissä oli mahdollisuus saada HIV- ja hepatiittitestit suoniverinäytteenä, pika-hiv -testi, alat -maksa-arvotestit sekä tarvittaessa pieni verenkuva (pvk) - tutkimukset sekä klamydia-, tippuri- ja raskaustestit virtsanäytteestä. Näytteitä otettiin 525 kpl. Näytteenottoa rajoittivat jossain määrin näytteiden kuljetus, joka lähtee päivittäin noin klo 13 joten perjantai- iltapäivisin ei näytteitä otettu lukuun ottamatta HIV pikatestejä. Nervissä tarjottiin kerran viikossa keittoa ja päivittäin tarjolla on leipää, kahvia ja mehua. Asiakaskäynneillä asiakkaat ruokailivat noin 1050 kertaa. Ruoka ostettiin työttömien ruokalasta Vuolteenkadulta. Nerviin on saatu lahjoituksena kolme sohvaa. Sohvat olivat lähes päivittäin asiakkaiden käytössä. Väsyneitä tai huonokuntoisia asiakkaita ohjattiin usein lepäämään ja monet asiakkaat tulivat Nerviin nukkumaan muutamaksi tunniksi. Asiakkaat pitivät tärkeänä mahdollisuutta oleskella ja käydä keskusteluja työntekijöiden kanssa. Yksi tärkeistä neuvonta ja keskustelu forumeista on ruokailutila, missä syntyy päivittäin spontaaneja ryhmäkeskusteluita asiakkaiden ja työntekijöiden välillä. Asiakkailla oli enenevissä määrin myös yksilökeskustelujen ja erilaisten asioiden hoitotarvetta. Asiakkaiden käytössä olevaa tietokonetta käytettiin päivittäin mm pankkiasioiden sekä erilaisten virastoasioiden hoidossa. Vuoden 2010 kesästä lähtien Tampereen kaupungin Etsivän naistyön (Etnan) työntekijät olivat tiistaisin tavattavissa Nervissä kaksi tuntia kerrallaan. Yhteistyön tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia naisasiakkaille heidän asioidensa hoitamiseen sujuvasti ja joustavasti. Nervissä oli alkuvuodesta Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija 2 kuukauden harjoittelujaksolla. Opiskelija teki lopputyön asiakkaiden näkemyksistä Nervin palveluista ja asiakkaan ja työntekijän välisestä kohtaamisesta. Asiakashaastatteluista nousi esille Nervin asiakaslähtöisen ilmapiirin merkitys. Opinnäytetyö Meidän mesta on luettavissa oheisessa linkissä 4.2 Kenttätyö Nervissä kenttätyötä on kaikki toiminta, mikä tapahtuu työntekijöiden toimesta kiinteän toimipisteen oven ulkopuolella. Nervin kenttätyön tavoitteet tavoittaa terveysneuvontatyön piiriin piikkihuumeiden käyttäjiä, jotka eivät käytä terveysneuvontapalveluita tai käyttävät niitä hyvin harvoin helpottaa huumeidenkäyttäjien palveluihin hakeutumista yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä saada mahdollisimman nopeasti tietoa kentällä tapahtuvista, huumeidenkäyttöön liittyvistä ilmiöistä

7 Terveysneuvontapiste Nervi on yhtenä perustajajäsenistä mukana vuonna 2010 perustetussa valtakunnallisessa Ammatillisen etsivän työn yhdistyksessä (Amet ry). Amet:n tapaamisissa keskustellaan paljon etsivän työn viitekehyksestä ja ideologiasta. Vuonna 2011 tavoitteena on mm luoda kriteerit ammatilliselle etsivälle työlle Etsivä kenttätyö Etsivällä kenttätyöllä Terveysneuvontapiste Nervissä tarkoitetaan kenttätyön työmuotoa, jossa työpari on liikkeellä kaupungilla tarkoituksenaan löytää asiakkaita. Etsivän kenttätyön keinoin viedään terveysneuvontapisteen palvelut kentälle. Työparilla on mukanaan reppu, joka sisältää pistoshygieniaan liittyvää materiaalia, sidetarvikkeita sekä jaettavaa kirjallista materiaalia. Työntekijöillä on mukanaan aina myös matkapuhelimet. Vuonna 2010 työpari liikkui pääasiassa Tampereen keskustassa kaduilla, keskustorilla, rautatieasemalla ja ostoskeskuksissa. Torstai- iltapäivisin kenttätyötä päästiin tekemään lähes aina ennen Nervin aukioloaikaa. Etsivää kenttätyötä on tehty pääasiassa Tampereen keskustassa. Vuonna 2010 etsivän kenttätyön tekemistä rajoitti Nervin suuret käyntimäärät. Asiakkaita oli iltapäivisin usein Nervissä niin paljon, etteivät työntekijät pystynyt irrottautumaan kentälle. Kenttätyötä tehtiin satunnaisesti myös iltaisin Nervin aukioloajan jälkeen. Työntekijöiden kokemus on kuitenkin, että asiakkaita tavoitetaan kentällä parhaiten iltapäivisin ja alkuillasta. Etsivää kenttätyötä päästiin vuonna 2010 tekemään 79 kertaa Palveluihin ohjaaminen ja verkostotyö Palveluihin ohjaaminen osana Terveysneuvontapiste Nervin kenttätyötä tarkoittaa sitä osaa kenttätyöstä, jossa terveysneuvontapiste Nervin työntekijä saattaa asiakkaan kädestä pitäen palveluiden piiriin tai osallistuu tämän kanssa esim. verkostopalaveriin. Asiakkaat voivat tarvita tukea asioidessaan mm perusterveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, työvoimatoimistossa ja päihdehuollon yksiköissä. Vuonna 2010 Nervistä saatettiin asiakkaita palveluihin 17 kertaa ja osallistuttiin 64 verkostopalaveriin asiakkaiden kanssa Kotikäynnit Kotikäynnit piikkihuumeidenkäyttäjien luona edellyttävät luottamuksellista suhdetta asiakkaiden kanssa, jotka kutsuvat työntekijän kotiinsa. Kotikäyntejä tehdään joskus asiakkaiden niin halutessa myös yhteistyötahojen kanssa. Vuonna 2010 tehtiin20 kotikäyntiä. Asiakastyön lisäksi kenttätyö on sisältänyt yhteydenpitoa yhteistyötahoihin. Vuonna 2007 Tampereella kenttätyötä tekevät tahot tekivät yhteisen opintomatkan Osloon. Opintomatkan jälkeen Oslossa mukana olleet tahot ovat kokoontuneet säännöllisesti pohtimaan ajankohtaisia, kenttätyöhön liittyviä kysymyksiä. kokoontumisia jatkettiin vuonna 2010.

8 4.3 Vertaistoiminta Vertaistoiminta koostuu erilaisista vertaistoiminnan muodoista mutta keskeisintä vertaistoiminnassa on yhdessä tekemisen asenne. Huumeidenkäyttäjät ovat itse keskeisessä asemassa turvallisempien huumeiden käyttötapojen ohjaamisessa ystäväpiirissään. Huumeidenkäyttäjien välillä tieto ja uskomukset riskeistä, aineista ja yhteiskunnan tarjoamista palveluista välittyy jatkuvasti.. Nervissä asioivia asiakkaita kehotetaan viemään Nervissä saamaansa tietoa tuttavilleen, jotka eivät syystä tai toisesta asioi Nervissä. Halukkaille huumeidenkäyttäjille voidaan myös järjestää koulutusta huumeidenkäyttöön liittyvistä riskeistä, kuten tartuntataudeista, yliannostuksista, rikos- ja väkivaltaseuraamuksista sekä yhteiskunnan järjestämistä palveluista. Koulutukseen osallistuneet vievät tiedon omalle vertaistyhmälle. Halukkaita vertaistoimijoita koulutetaan myös työskentelemään terveysneuvontapisteessä yhdessä työntekijöiden kanssa. Vuonna 2010 Nervissä oli vapaaehtoistyössä satunnaisesti yksi vertaistoimija Lumipallo-koulutus Vertaistoimintaa on käytetty kansainvälisesti useiden vuosien ajan yhtenä kanavana viedä tietoa eteenpäin asiakkaiden keskuudessa. Asiakkaiden toisilleen välittämä tieto ja kokemus päihteistä, riskikäytöstä sekä turvallisesta pistämisestä saa painoarvoa asiakkaiden verkostossa. Vertaistoiminnan yhdeksi osa-alueeksi on kehitetty Lumipallo-toiminta. Lumipallo-toimintaan osallistuva asiakas saa koulutustilaisuuksien kautta tärkeää, päivitettyä tietoa päihteiden turvalliseen käyttöön liittyen, tätä informaatiota asiakas voi viedä eteenpäin omassa verkostossaan. Loppuvuodesta 2009 Terveysneuvontapiste Nervin työryhmä pohti mahdollisuutta käynnistää Lumipallo-toiminta kevät-talvelle Lumipallokoulutus koostui neljästä eri koulutusillasta sekä päätösillasta noin kuukauden kuluttua viimeisestä koulutuksesta. Koulutusiltojen teemat olivat; Turvallinen pistäminen, Yliannostukset, Hepatiitit sekä Seksuaaliterveys ja hiv. Jokaiseen iltaan oli pyydetty luennoitsijaksi alansa erityisosaaja, joten asiakkaat saivat ajankohtaista tietoa suoraan asiantuntijalta. Lumipallokoulutukseen osallistui 3 naista ja 6 miestä, joista jokainen sai todistuksen koulutuksen suorittamisesta. Yhteishenki ryhmän kesken kehittyi koko koulutuksen ajan, mutta jo ensimmäisestä illasta lähtien ryhmän tunnelma ja yhteishenki oli hyvä. Asiakkaat ottivat korrektisti kantaa asioihin, eikä ketään jätetty ryhmän ulkopuolelle. Asiakkaat antoivat luennoitsijalle, työryhmälle ja toisilleen rakentavaa palautetta illan sisällöstä ja sujuvuudesta. Myös luennoitsijat antoivat kiitosta Lumipallolaisten aktiivisuudesta ja mielenkiinnosta aiheita kohtaan. Lumipallokoulutukseen osallistuneista neljä toimi jatkossakin Nervin vertaistoimijoina mm. Veturilehden toimikunnassa sekä Terveysneuvontapäivillä Tampereella vuonna Lumipallokoulutus oli kokonaisuudessaan onnistunut, joten jatkossa pyritään järjestämään koulutuksia ainakin kerran vuodessa.

9 4.3.2 Veturi-lehti Asiakaslehti Veturi - päihteet, elämä, terveys toteutettiin yhteistyössä Nervin ja Helsingin sosiaali- ja terveysneuvontapiste Vinkin kanssa. Veturi-lehden toimituskuntaan osallistui Tampereelta 4 Nervin asiakasta sekä Helsingistä Vinkin vertaistoimijoita. Lehden toimituskunta tapasi keväällä ja kesällä 2010 yhdessä Nervin ja Vinkin työntekijöiden kanssa Helsingissä ja Tampereella 3 kertaa. Lehteen saivat kirjoittaa, kuvata tai piirtää kaikki Nervin ja Vinkin asiakkaat. Lehden julkaisu tapahtui valtakunnallisilla terveysneuvontapäivillä lokakuussa. Asiakaslehden tekeminen oli hyvä esimerkki vertaistoiminnan hankkeesta, johon kaikki terveysneuvontapisteen asiakkaat saivat osallistua. Veturi lehti on sähköisessä muodossa luettavissa osoitteessa ja saatavilla Nervistä. 5 Yhteistyö ja vuorovaikutus Terveysneuvontatyöllä on palvelujärjestelmässä oma paikkansa piikkihuumeidenkäyttäjien tavoittamisessa ja luottamuksen rakentamisessa sekä ruohonjuuritason asiantuntijana. Terveysneuvontayön edellytys on tiivis yhteistyö ja vuorovaikutus eri tahojen kanssa. Nervi teki vuonna 2010 tiivistä yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten tahojen kanssa. Nervin työntekijä oli mukana valtakunnallisten terveysneuvontapisteiden kotisivujen kehittämisessä sekä erityisesti sivuilla olevan materiaalipankin ylläpitämisessä ja rakentamisessa. Nervistä osallistuttiin myös terveysneuvontapisteiden atk-pohjaisen asiakasrekisterin kehittämiseen ja päivittämiseen. Valtakunnallisten terveysneuvontapäivät Tampereella toivat keskeiset terveysneuvontatyön kehittäjät ja toteuttajat lokakuussa Tampereelle. Veturi-lehden tiimoilta tehtiin tiivistä yhteistyötä Helsingin Vinkin kanssa. Nervin työntekijät osallistuivat yhteistyössä infektiotautien asiantuntijoiden, THL:n ja pääkaupunkiseudun terveysneuvontapisteiden kanssa kansallisen C-hepatiitti strategian suunnitteluun. Kansallinen strategia olisi tarpeen sillä suositukset testauksesta ja huumeidenkäyttäjien ohjauksesta ja neuvonnasta C-hepatiitin suhteen vaihtelevat suuresti. Keskeisimmät yhteistyötahot Tampereella vuonna 2010 olivat, Etna- työ, Etsivä työ ENT, Tampereen Matala, Pro-tukipiste sekä Tampereen Kris. Yhteistyötä tehtiin laajalti myös monien muiden huumeidenkäyttäjiä työssään kohtaavien tahojen kanssa 6 Tilastotietoa toiminnasta Terveysneuvontapiste Nervin tilastoista raportoidaan käynnit ja kävijät kerran kuukaudessa emoyksikkö Matalan raportoinnin ohessa Tampereen kaupungille. Terveysneuvontapisteiden toiminnasta ilmoitetaan vuosittain tilastot Thl:n anturikeskusverkostolle, joka lähettää koosteen kaikkien terveysneuvontapisteiden tiedoista Emcdda:lle.

10 6.1 Asiakasmäärät ja asiakaskäynnit Vuosi Asiakkaiden lkm Miehet/Naiset Käyntien lkm Kenttäkontaktien lkm Kontaktit yhteensä Uudet asiakkaat / / / / Neulojen ja ruiskujen vaihtomäärät Vuosi Annetut ruiskut Palautetut ruiskut Palautusprosentti , , Asiakkaiden ikäjakauma Nervin asiakkaiden ikäjakauma vuodelta alle15v 0 0, , , , , , , , , , , , , , ,0 yhteensä: 656 asiakasta %

11 Nervin asiakkaiden ikäjakauma vuosilta kaavioina. 6.4 Rokotustiedot Nervissä annetut rokotukset vuoden 2010 aikana. Rokotusten määrä Engerix B Havrix (A-hep) Twinrix yhteensä: 121

12 Rokotettujen määrä mies 55 nainen 31 yhteensä: Tutkimustiedot Vuonna 2010 terveysneuvontapiste Nervissä otettiin yhteensä 525 testiä, 175 eri asiakkaalta. Testivastauksista hcv oli positiivinen 29 tapauksessa. C-hepatiitin torjumiseksi on terveysneuvontapisteissä herätetty keskustelua mm käyttävien c-hepatiitti positiivisten asiakkaiden hepatiitti hoidosta sekä tartunnan saaneiden pcr-testauksesta. Mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi Skotlannista (www.hepcscotland.co.uk) Tutkimukset % HCG 34 6,5 PikaHIV 58 11,0 PVK 30 5,7 S-ALAT 65 12,4 S-CRP 2 0,4 S-HAV 1 0,2 S-HBV 1 0,2 S-HCV ,0 S-HIV ,9 U-ChtrNhO 44 8,4 U-GcNhO 44 8,4 yhteensä: 525 Tutkittujen määrä Sukupuoli 1=mies 2=nainen 0= ei Määrä % , ,4 yhteensä: 175 Positiiviset tutkimusvastaukset Tutkimus Määrä HCG 2 S-HCV 29 U-ChtrNhO 3

13 6.6 Tiedonkeruu Vuoden 2006 alussa Nervissä otettiin käyttöön sähköinen asiakastietokanta. Syyskuun 2006 alusta Nervissä siirryttiin käyttämään A-klinikkasäätiön terveysneuvontapiste Vinkeissä käytössä olevaa asiakastietokanta. Vuoden 2005 loppuun saakka asiakastietoja kerättiin asiakaskortistoon, mistä Nervin työntekijät siirsivät tiedot sähköiseen asiakastietokantaan. Tiedonkeruun siirtyminen sähköiseen muotoon on helpottanut paljon asiakastietojen käsittelyä ja raportointia. Toiminnan kehittämisen kannalta on merkittävää, että tiedot asiakaskäynneistä, rokotuksista ja testeistä on helposti ja nopeasti saatavilla. Vuodesta 2009 alkanutta Vinkkiasiakastietokannan kehittämistä jatkettiin vuonna 2010 yhteistyössä Espoon, Helsingin ja Hämeenlinnan terveysneuvontapisteiden kanssa. Vuosi 2011 on uudistetun ohjelman pilotointi vuosi. 7 Pohdinta Kesällä 2010 tehdyssä haastattelututkimuksessa Meidän mesta, kuvataan asiakkaiden ajatuksia Nervin palveluista sekä asiakkaan ja työntekijän välisestä kohtaamisesta. Haastatellut asiakkaat kertoivat tulleensa hyvin kohdatuiksi Nervissä asioidessaan. työntekijöitä kuvattiin rennoiksi, ystävälliseksi, tasapuolisiksi ja ammattitaitoisiksi. Asiakaspalautteen perusteella Nervin työntekijät ovat onnistuneet toteuttamaan Terveysneuvontatyön palveluajatusta ja tekemään Nervistä helposti lähestyttävän toimipisteen. Asiakkaita tavoitettiin enemmän ja useamman kerran vuonna Asiakasmäärien ja asiakaskäyntien kasvu näkyi kasvuna myös otetuissa verikokeissa, rokotuksissa ja injektiovälineiden vaihdossa. Haittojen vähentämistyössä merkittävä painoarvo on luottamuksellisen suhteen luomisessa ja ylläpitämisessä kohderyhmään jotta tarjottavat palvelut saavuttavat asiakkaat. Syrjäytymisriskissä ja syrjäytyneiden huumeidenkäyttäjien tavoittamisessa ei riitä että palvelut ovat vain olemassa palvelurakenteessa. Osaamista ja ammattitaitoa tarvitaan palveluiden tuunaamisessa asiakkaita houkutteleviksi ja heidän tarpeitaan vastaaviksi. Tämä edellyttää ammatillista osaamista ja avointa vuorovaikutusta ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Vuonna 2010 yhteistyötä asiakkaiden kanssa tehtiin monissa vertaistoiminnan vuodoissa. Veturi lehden tekeminen yhdessä asiakkaiden kanssa sai asiakkaat ja työntekijät miettimään lehdentekoa ja sen sisältöjä yhdessä. Kesällä Nerviin lahjoitettiin Tamperelaisesta urheiluseurasta 3 jalkapalloa. Nervissä usein asioivat asiakkaat kokosivat useaan kertaa Nervissä porukan, lainasivat jalkapallon ja lähtivät pelaamaan.. Asiakkaiden kanssa käytiin usein keskusteluja palveluiden kehittämisestä kun he viettivät aikaa Nervissä. Yhteistyö ja vertaistoiminnan eri muodot ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa syrjäytyneiden huumeidenkäyttäjien integroitumisessa järjestäytyneeseen yhteiskuntaan sekä huumeidenkäytön riskikäyttäytymisen muuttumisessa riskittömämmäksi. Vertaisten vaikutus käyttäytymiseen ja mielipiteisiin on merkittävä. Työntekijöiden jalkautuminen kadulle, asiakkaiden koteihin ja palveluihin asiakkaiden rinnalla on osoittautunut tärkeäksi tavaksi luoda kontakteja ja luottamusta, saada tarjolla oleva apu perille ja

14 kartoittaa kadulla tapahtuvia ilmiöitä. Myös Nervissä tehdyssä haastattelututkimuksessa asiakkaat nostivat esille verkostoissa mukana olemisen merkityksen. Jatkossa pohditaan mahdollisuuksia laajentaa etsivän kenttätyön tekemistä yhdessä vertaistoimijoiden kanssa. Nervissä työskenneltiin vuonna 2010 neljän työntekijän voimin. Pienen yksikön etu on notkeus ja kyky reagoida nopeasti kentän tarpeisiin. Nervissä tarjottiin vuonna 2010 sosiaali- ja terveysneuvonnan lisäksi päiväkeskusmaisia palveluita ja pyrittiin kehittämään asiakkaille myös toimintaa. Huumeidenkäyttäjille suunnatulle päivä/toimintakeskukselle olisi tilausta Tampereella. Huumeidenkäyttäjät viettävät aikaansa kaupungilla ja erityisesti talviaikaan kauppakeskuksissa, rautatieasemalla tai muissa yleisissä lämpimissä tiloissa. Missään he eivät ole erityisen tervetulleita. Monet kuitenkin kaipaavat tekemistä ja yhdessäoloa. Nervi on monille huumeidenkäyttäjille paikka olla, mutta Nervin resurssit eivät riitä toimintakeskuksen pyörittämiseen.

15 LIITE 1. Terveysneuvontapisteille ja vankiloille Kutsu terveysneuvontapisteiden koulutuspäiville Tampereelle Terveysneuvontapisteiden koulutuspäivät järjestetään tänä vuonna Tampereella Sokos Hotelli Villassa. Koulutuspäivien ensimmäinen päivä on tarkoitettu terveysneuvontapisteiden ja vankiloiden työntekijöille, yhteistyökumppaneille, hallinnon edustajille, päättäjille sekä terveysneuvontatyöstä kiinnostuneille. Toinen päivä on suunnattu ainoastaan terveysneuvontapisteiden ja vankiloiden työntekijöille. Koulutuksen ensimmäiseen päivään (6.10) voidaan ottaa kaikkiaan 110 osanottajaa ja toiseen päivään (7.10) 90 osanottajaa. Toivomme, että kukin terveysneuvontapiste välittää harkintansa mukaan ensimmäistä päivää (6.10) koskevan erillisen kutsun joillekin keskeisille yhteistyökumppaneilleen. Sokos Hotelli Villa sijaitsee osoitteessa Sumeliuksenkatu 14, Tampere. Puhelinnumero on ja sähköpostiosoite on Sokos Hotelli Villa kartalla: Koulutuksen osallistumismaksu on 30 euroa/yksi päivä ja 60 euroa/kaksi päivää. Kukin osallistuja vastaa itse hotelli- ja matkakustannuksista. Koulutuspakettiin sisältyy lounas, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä kahden päivän osallistumiseen illanvietto illallisineen. Koulutuspäivät järjestää A- klinikkasäätiön tartuntatautihanke. Tartuntatautihanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö. Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen perjantaihin 17.9 mennessä.

16 Lisätietoja: Katja Malin-Kaartinen Puh Ilmoittautumisen yhteydessä annettavat tiedot: 1) Koulutustilaisuus ja osallistumispäivät (1 vai 2 päivää) 2) Osallistujan nimi, ammatti, työpaikka, laskutusosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 3) Mahdollinen erikoisruokavalio sekä osallistuminen yhteiseen illanviettoon Huom! Emme lähetä vahvistusta, ilmoitamme ainoastaan jos koulutustilaisuus on täynnä Illanvietto Kulttuuritalo Telakalla keskiviikkona 6.10 klo Kahden päivän koulutukseen osallistuvilla on mahdollisuus osallistua yhteiseen illanviettoon hyvän ruoan ja seuran merkeissä keskiviikkona Illanviettoon kuuluu illallinen Kulttuuritalo Telakalla (Tullikamarin aukio 3). Mielenkiintoisesta ohjelmasta vastaa Tarinateatteri Wild. Juomat eivät sisälly koulutuspaketin hintaan. Ilmoittaudu illanviettoon samalla kun ilmoittaudut koulutuspäiville. Kulttuuritalo Telakka kartalla: Hotellivaraukset Kukin osallistuja varaa ja maksaa majoituksensa itse. Sokos Hotelli Villan kanssa on sovittu huonekiintiöstä ja tarjoushinnoista. Yhden hengen huoneen tarjoushinta on 99,22 euroa ja kahden hengen huoneen 118,71 euroa. Pitkänmatkalaisia varten ovat tarjoushinnat ja huonekiintiö voimassa jo koulutusta edeltävänä päivänä (5.10). Hotellivaraus tulee tehdä 9.9 mennessä, jonka jälkeen kiintiössä varaamatta olevat huoneet vapautuvat hotellin vapaaseen myyntiin. Varauksen yhteydessä on annettava kiintiön koodi terveysneuvontapisteiden koulutuspäivä. Huoneet varataan Sokos Hotelleiden keskusmyyntipalvelusta tai suoraan hotellista. Kahden hengen huonetta varattaessa tulee ilmoittaa myös toisen yöpyjän nimi. Tarjoushinnat eivät ole voimassa mikäli varaus tehdään deadlinepäivän 9.9 jälkeen. Pysäköinti hotellin alla olevassa pysäköintihallissa maksaa 17 euroa/vrk.

17 Sokos Hotelleiden keskusmyyntipalvelu (ma-pe klo ) Puh Sokos Hotelli Villa Puh Tervetuloa! Ystävällisin terveisin, Katja Malin-Kaartinen / A-klinikkasäätiön keskustoimisto, tartuntatautihanke Anne Ovaska & muu Nervin väki / Tampereen terveysneuvontapiste Nervi

18 Valtakunnalliset terveysneuvontapisteiden koulutuspäivät Tampere C-hepatiitti terveysneuvontatyön haasteena Keskiviikko Aamukahvi ja ilmoittautuminen Päivän avaus Mitä on haittojen vähentäminen ja mitä se voisi olla? Riikka Perälä, tutkija, Helsingin yliopisto C-hepatiitin ja Hiv:n epidemiologia Henrikki Brummer-Korvenkontio, erikoistutkija, THL Veturi-lehden julkistaminen Tauko Ajankohtaista perustietoa C-hepatiitista Hannu Nuutinen, erikoislääkäri, HYKS Terveys- ja sosiaalineuvontapisteiden kotisivujen esittely Keskustelua ja kysymyksiä edellisistä aiheista Lounas ravintola Eetvartissa C-hepatiitin torjunnan ja hoidon kansainväliset suositukset Puhuja avoin C-hepatiittihoidon haasteet Suomessa Puhuja avoin Keskustelua ja kysymyksiä edellisistä aiheista Kahvi Huumeiden ongelmakäyttäjät rikosoikeudellisen järjestelmän puristuksissa Heini Kainulainen, tutkija, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Huumeet ja HIV tänään Pia Kivelä, erikoislääkäri, HYKS

19 Torstai Aamukahvi Ilmainen mainosaika, Ari Lyttinen, vastaava sairaanhoitaja, Vaasan terveysneuvontapiste Tipsi Sekakäyttö ja pistäminen Suomessa Antti Holopainen, ylilääkäri, Järvenpään Sosiaalisairaala Persoonallisuushäiriöt ja sekakäyttö itsehoitona Jorma Tähkä, apulaisylilääkäri, Kaivannon sairaala Asiakaskokemuksia Mobiilivinkki -tekstiviestipalvelusta Iina Järvi, hankepäällikkö ja Karita Niittymäki, hankesuunnittelija, Elämä On Parasta Huumetta ry Tauko Dopingaineiden terveysvaikutukset Markus Sundqvist, lääkäri, Kettutien A-poliklinikka Keskustelua ja kysymyksiä edellisistä aiheista Lounas ravintola Eetvartissa Vertaistoimijoiden kokemuksia ja näkemyksiä C-hepatiitista Puhuja avoin Terveysneuvontapisteiden kokemuksia Design-huumeista Puhuja avoin Design-huumeisiin liittyvät yliannostukset Erkki Vuori, oikeuslääketieteen professori, Helsingin yliopisto Päivien päätös ja lähtökahvit

Terveysneuvonnan hyvät käytännöt ja haasteet. Tavoitteena toiminnan kattavuus ja laatu

Terveysneuvonnan hyvät käytännöt ja haasteet. Tavoitteena toiminnan kattavuus ja laatu Terveysneuvonnan hyvät käytännöt ja haasteet Tavoitteena toiminnan kattavuus ja laatu 9.10.2017 Anne Arponen 1 Terveysneuvonnan lähtökohtia Tartuntatautien ennaltaehkäisy on kansanterveydellisesti, taloudellisesti

Lisätiedot

Street-hanke

Street-hanke Street-hanke 2016 3.11.2016 Street-hanke tarjoaa C-hepatiitti- ja hiv-pikatestausta sekä terveysneuvontaa Helsingin kaduilla 21.6. 31.8.2016. Työpari liikkuu kaduilla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin

Lisätiedot

AMMATILLINEN ETSIVÄ TYÖ TERVEYSNEUVONTAPISTEIDEN KOULUTUSPÄIVÄT 1-2.11.2012 ESPOO

AMMATILLINEN ETSIVÄ TYÖ TERVEYSNEUVONTAPISTEIDEN KOULUTUSPÄIVÄT 1-2.11.2012 ESPOO AMMATILLINEN ETSIVÄ TYÖ TERVEYSNEUVONTAPISTEIDEN KOULUTUSPÄIVÄT 1-2.11.2012 ESPOO AMET = Ammatillinen etsivä työ Suomessa Yhdistys koostuu ihmisistä, jotka ovat tai ovat olleet tekemässä etsivää työtä

Lisätiedot

Hiv ja hepatiitit Suomessa

Hiv ja hepatiitit Suomessa Hiv ja hepatiitit Suomessa Karjalan XII Lääketiedepäivät Petroskoi 14.6.2012 Henrikki Brummer-Korvenkontio Virologian yksikkö Hiv-tartunnat Suomessa TTR -Yhteensä 2952 tartuntaa -69 % tartunnoista suomalaisilla

Lisätiedot

Etsivän KATUKLINIKAN kokemuksia

Etsivän KATUKLINIKAN kokemuksia Etsivän KATUKLINIKAN kokemuksia Päihdetiedotusseminaari 2013 6.-8.6 Jurmala Mija Alho Yksikköjohtaja Vinkki, A-klinikka Vinkki on päihteiden käyttäjien, erityisesti suonensisäisesti huumeita käyttävien

Lisätiedot

Ajankohtaista C-hepatiitista ja hivistä sekä ovensuu 2014-tutkimuksen alustavia tuloksia

Ajankohtaista C-hepatiitista ja hivistä sekä ovensuu 2014-tutkimuksen alustavia tuloksia Ajankohtaista C-hepatiitista ja hivistä sekä ovensuu 2014-tutkimuksen alustavia tuloksia Terveysneuvontapäivät Hämeenlinna 3.10.2014 Henrikki Brummer-Korvenkontio Virologian yksikkö 01/14/2009 Esityksen

Lisätiedot

TAMPEREEN A-TOIMI A-KLINIKKA NUORISOASEMA KUNTOUTUMISKESKUS K-KLINIKKA MATALA KOULUTUSOSASTO. lokak-11

TAMPEREEN A-TOIMI A-KLINIKKA NUORISOASEMA KUNTOUTUMISKESKUS K-KLINIKKA MATALA KOULUTUSOSASTO. lokak-11 TAMPEREEN A-TOIMI KOULUTUSOSASTO A-KLINIKKA NUORISOASEMA KUNTOUTUMISKESKUS K-KLINIKKA MATALA Matala Tuomiokirkonkatu 19, 33100 Tampere Puh 03 3124 7200 Fax 03 3124 7250 Terveysneuvontapiste Nervi Suvantokatu

Lisätiedot

Päihdelääketieteen Päivät 2015

Päihdelääketieteen Päivät 2015 Päihdelääketieteen Päivät 2015 Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö - mikä muuttui? 5.-6.3.2015 Sokos Hotel Presidentti Helsinki Päihdelääketieteen päivät 2015 käsittelee jatkuvasti kehittyvää

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN TERVEYS- JA SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTEITÄ: MITEN TAVOITETAAN HEIDÄT KETKÄ EIVÄT OLE TAVOITETTAVISSA?

MATALAN KYNNYKSEN TERVEYS- JA SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTEITÄ: MITEN TAVOITETAAN HEIDÄT KETKÄ EIVÄT OLE TAVOITETTAVISSA? MATALAN KYNNYKSEN TERVEYS- JA SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTEITÄ: MITEN TAVOITETAAN HEIDÄT KETKÄ EIVÄT OLE TAVOITETTAVISSA? Helena Virokannas Osis II -hanke 26.3.2015 Valtakunnalliset etsivän työn päivät Espoo Huumeiden

Lisätiedot

Päihdelääketieteen Päivät 2015

Päihdelääketieteen Päivät 2015 Päihdelääketieteen Päivät 2015 Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö - mikä muuttui? 5.-6.3.2015 Sokos Hotel Presidentti Helsinki Päihdelääketieteen päivät 2015 käsittelee jatkuvasti kehittyvää

Lisätiedot

Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa

Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa 10. 11.5.2012 Yleissairaalapsykiatrian päivien ohjelma Torstai 10.5.2012 8.15 9.15 Ilmoittautuminen, aamukahvi 9.15 9.30 Yleissairaalapsykiatrian päivien avaus;

Lisätiedot

ETSIVÄ TYÖ TAMPEREELLA

ETSIVÄ TYÖ TAMPEREELLA ETSIVÄ TYÖ TAMPEREELLA Tampereen Kaupungin Hyvinvointipalvelut/ Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ Ehkäisevä Työ/ Etsivä Työ Sari Nieminen ja Juha Kurki Terveydenhoitajapäivät, Tampere-talo 8.2.2013 Etsivän

Lisätiedot

www.paly.fi www.paly.fi

www.paly.fi www.paly.fi Päihdelääketieteen päivät 2016 tarttuu ainemaailman ajankohtaisiin ilmiöihin. Tuoreimmat tiedot Euroopan huumetrendeistä tarjoilee professori Thomas Clausen Norjan addiktiotutkimuksen keskuksesta. Trendien

Lisätiedot

Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I

Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I Vertaistuutoritapaaminen Kouvolassa 24.-25.4.2004 Vetoapua ja verkottumista VETURI I on Oped-Exo -hankkeen

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

terveysneuvontatyön mahdollisuudet C-hepatiitti tartuntojen ehkäisyssä, toteamisessa ja tartunnan saaneiden hoitoon ohjauksessa

terveysneuvontatyön mahdollisuudet C-hepatiitti tartuntojen ehkäisyssä, toteamisessa ja tartunnan saaneiden hoitoon ohjauksessa terveysneuvontatyön mahdollisuudet C-hepatiitti tartuntojen ehkäisyssä, toteamisessa ja tartunnan saaneiden hoitoon ohjauksessa Valtakunnalliset terveysneuvontapisteiden koulutuspäivät 1.11.12 Espoon A-klinikkatoimi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2015 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/7 09.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2015 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/7 09.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2015 1 (5) 289 Käytetyille huumeruiskuille tarkoitettujen erilliskeräysastioiden vakiinnuttaminen Helsingin yleisillä alueilla HEL 2015-006459 T 10 05 03 Päätös päätti,

Lisätiedot

28.05.2012. Yliopiston vanha juhlasali S212 (S-rakennus), Seminaarinkatu 15, Jyväskylä. Seminaarin tavoitteena on

28.05.2012. Yliopiston vanha juhlasali S212 (S-rakennus), Seminaarinkatu 15, Jyväskylä. Seminaarin tavoitteena on KUTSU LSSAVI/05.12.02/2012 28.05.2012 Hallintopalvelut PIENKOULUSEMINAARI Aika: 09. - 10.10.2012 Paikka: Yliopiston vanha juhlasali S212 (S-rakennus), Seminaarinkatu 15, Jyväskylä Aluehallintovirastot

Lisätiedot

K A T U R A P O R T T I

K A T U R A P O R T T I K A T U R A P O R T T I S t r e e t - h a n k e 2 0 1 7 Teksti: Mervi Holm Kuvat: A-klinikkasäätiö / Street-hanke STREET-HANKE S t r e e t - h a n k e 2 0 1 7 Etsivää tartuntatautityötä tekevä Street-hanke

Lisätiedot

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella!

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n liittokokous 2013, Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Toimitamme tällä kirjeellä teille liittokokouskutsun, tarvittavat asiakirjat ja tiedot

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS- JA VAIKUTTAVUUSSEMINAARI

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS- JA VAIKUTTAVUUSSEMINAARI Jaakko Herrala/Petra Kokko/Pirjo Häkkinen 6.9.2010 1 (3) SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS- JA VAIKUTTAVUUSSEMINAARI Aika 14.-15.10.2010 Paikka M-talo, iso luentosali, Teiskontie 35, 33520 Tampere

Lisätiedot

. henkilostokulut o Asiakaskulut (sis. tarvikkeet). Huoneisto- ja kiinteistokulut (sis. siivous ja vartiointi) o Muut kulut o Yhteensa

. henkilostokulut o Asiakaskulut (sis. tarvikkeet). Huoneisto- ja kiinteistokulut (sis. siivous ja vartiointi) o Muut kulut o Yhteensa A-klinikkasaetio Paastvuorenkatu 2 A OO53O HELSINKI Helsingin kaupungin terveyskeskus ToimitusjohtaJa Matti Toivola 7.3!ftq'2f,,,'l KAUPUNGIN KlR.iAAM0 IEL$INGF -tils 5l,1ttS Rf GIS ti1l.\i0i:sk0ntor Saapurut/lnkornrnit

Lisätiedot

Mistä ja miten pienryhmät syntyvät etsivään työhön? Anne Ovaska Völjy- hanke A-klinikkasäätiö

Mistä ja miten pienryhmät syntyvät etsivään työhön? Anne Ovaska Völjy- hanke A-klinikkasäätiö Mistä ja miten pienryhmät syntyvät etsivään työhön? Anne Ovaska Völjy- hanke A-klinikkasäätiö Keskeisiä teemoja Völjy- hankkeen puheenvuorossa Haittoja vähentävä, asiakkaan yksilöllisiä kykyjä ja tavoitteita

Lisätiedot

Apuvälinealan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät. Lahdessa 7.- 8.10.2015

Apuvälinealan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät. Lahdessa 7.- 8.10.2015 2015 Apuvälinealan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät Lahdessa 7.- 8.10.2015 Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista! Kohderyhmä Sairaanhoitopiirien ja terveyskeskusten

Lisätiedot

Päihdetiedotusseminaari 2013 Kuinka tukea huumeidenkäyttäjien vanhemmuutta? Teemu Tiensuu, aluejohtaja

Päihdetiedotusseminaari 2013 Kuinka tukea huumeidenkäyttäjien vanhemmuutta? Teemu Tiensuu, aluejohtaja Uudenmaan palvelualue Päihdetiedotusseminaari 2013 Kuinka tukea huumeidenkäyttäjien vanhemmuutta? Teemu Tiensuu, aluejohtaja 1 A-klinikkasäätiön arvot Ihmisarvon kunnioittaminen Luottamuksellisuus Suvaitsevaisuus

Lisätiedot

Nuorten talo. Käyttäjädemokratiatyöryhmän kokous 25.3.2014. Titta Pelttari

Nuorten talo. Käyttäjädemokratiatyöryhmän kokous 25.3.2014. Titta Pelttari Nuorten talo Käyttäjädemokratiatyöryhmän kokous 25.3.2014 Titta Pelttari Nuorten talo Matalan kynnyksen asiointipiste Nuorten talo avattiin 1.10.2013. Nuorten talolla tarjotaan 16-29-vuotiaille tamperelaisille

Lisätiedot

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari 20. 21.10.2016 Jyväskylä Monta tarinaa yhteisillä poluilla 20-21.10.2016 Päihdetyön seminaari järjestetään jo neljättä kertaa. Olemme rakentaneet seminaarin

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti: Paivakeskus@luukku.com

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti: Paivakeskus@luukku.com PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 8.10.2004 Yksikön tiedot Rovaniemen Päiväkeskus ry Katuosoite: Kairatie 23 Postinumero: 96100

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

Tervetuloa asiakaspalvelupäiville!

Tervetuloa asiakaspalvelupäiville! Tervetuloa asiakaspalvelupäiville! Eerikkilä / Forssa 18.-19.3.2009 Onnistunut asiakaspalvelu vaatii asennetta ja osaamista! Vielä kun puitteet ovat kunnossa ja asiakaspalvelija vireessä, sujuu hankalammankin

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät

Henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät 1 Henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät KJY:n Henkilöstöjohtamisen verkosto järjestää henkilöstöjohtamisen seminaarin 13. 14.10.2009 Lahdessa. Seminaarin teemana on henkilöstösuunnittelu. Seminaarin toisen

Lisätiedot

Kokemuksia vertaisten toimimisesta kentällä vapaaehtoisina tutkimusavustajina. Etsivän työn verkoston päivät 2015

Kokemuksia vertaisten toimimisesta kentällä vapaaehtoisina tutkimusavustajina. Etsivän työn verkoston päivät 2015 Kokemuksia vertaisten toimimisesta kentällä vapaaehtoisina tutkimusavustajina Etsivän työn verkoston päivät 2015 11.6.2015 Selvittää hiv- ja hepatiitti C-infektioiden esiintyvyyttä sekä taustatekijöitä

Lisätiedot

Haittoja vähentävää työtä 15 vuotta Suomessa: mitä seuraavaksi?

Haittoja vähentävää työtä 15 vuotta Suomessa: mitä seuraavaksi? Haittoja vähentävää työtä 15 vuotta Suomessa: mitä seuraavaksi? Riikka Perälä Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Center for Researchon Addiction, Control and Governance Terveysneuvontatyötä

Lisätiedot

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013 22.5.2013 Osallisuuden helmi Hallinnointi: Hanketta hallinnoi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hankkeen johtajana toimii Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Rakennusalan työsuojelun peruskurssi

Rakennusalan työsuojelun peruskurssi Rakennusalan työsuojelun peruskurssi 1. jakso 2. 4.10. ja 2. jakso 23. 24.10.2012 Siikaranta-opisto opitaan yhdessä Rakennusalan työsuojelun peruskurssi, Siikaranta-opisto 1. jakso 2. 4.10. ja 2. jakso

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa tapaaminen ja koulutustilaisuus

Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa tapaaminen ja koulutustilaisuus Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa tapaaminen ja koulutustilaisuus Aika 6. 7.6.2012 Paikka Kainuun ammattiopisto - liikelaitos Osoite Opintie 3, 87100 Kajaani, Artti Antilan sali, rakennus Oppi 4 Teema

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Valtakunnalliset SAK-päivät Jyväskylän Paviljonki 3. 4.10.2015 Lutakonaukio 12

Valtakunnalliset SAK-päivät Jyväskylän Paviljonki 3. 4.10.2015 Lutakonaukio 12 Ohjelma 8.6.2015 Valtakunnalliset SAK-päivät Jyväskylän Paviljonki 3. 4.10.2015 Lutakonaukio 12 Perjantai 2.10.2015 12.00 18.00 SAK Nuorten seminaari, Sokos hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35 17.00 Jyväskylän

Lisätiedot

KYSELY PINSKUTOIMINNASTA KIINNOSTUNEILLE, TOIMINTAAN OSALLISTUNEILLE JA AKTIIVISESTI TOIMINNASSA MUKANA OLEVILLE. Hei!

KYSELY PINSKUTOIMINNASTA KIINNOSTUNEILLE, TOIMINTAAN OSALLISTUNEILLE JA AKTIIVISESTI TOIMINNASSA MUKANA OLEVILLE. Hei! 1 KYSELY PINSKUTOIMINNASTA KIINNOSTUNEILLE, TOIMINTAAN OSALLISTUNEILLE JA AKTIIVISESTI TOIMINNASSA MUKANA OLEVILLE Hei! Teen Humanistisen ammattikorkeakoulun Yhteisöpedagogi (YAMK)-opinnäytetyönä pinskutoiminnan

Lisätiedot

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset.

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Pirkko Haikola 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - opettaja, aikuiskouluttaja/ryhmänohjaaja, kokemuskouluttaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Leirin ohjaajina toimivat:

Leirin ohjaajina toimivat: Leirikutsu päivitetty 4.5. seuraavin muutoksin: * leiri pidetään perjantaina ja lauantaina *lauantain illalliseen muutoksia * Lauantain treenien jälkeen sauna ja uinti 16:30-18:00 * leirin hinta 40 sisältäen

Lisätiedot

- silta parempaan tulevaisuuteen -

- silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - Kuopion seudun työvalmennussäätiön perustivat (25.4.2008): Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka, Karttula EkoKuopio ry, Ekomaa-yhdistys ry

Lisätiedot

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit FILIP SCHEPERJANS, LT NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, HYKS TIETOJÄRJESTELMÄLÄÄKÄREIDEN ALAOSASTON JOHTOKUNNAN PJ, SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO Lääkäreiden rooli terveydenhuollon

Lisätiedot

VAHVASTI VERTAISTUKEA. koulutus- ja kohtaamispäivät 14. 15.6.2013

VAHVASTI VERTAISTUKEA. koulutus- ja kohtaamispäivät 14. 15.6.2013 VAHVASTI VERTAISTUKEA koulutus- ja kohtaamispäivät 14. 15.6.2013 Jyväskylä, Kansalaistoiminnan keskus Matara www.matara.fi Virtaako voimaa vertaistoiminnasta? Voiko potilas itse olla terveydenhuollon kumppani?

Lisätiedot

RAKENNETAAN SOVINTOA LASTEN JA NUORTEN RIKOS- JA RIITA- ASIOIDEN SOVITTELU-SEMINAARI

RAKENNETAAN SOVINTOA LASTEN JA NUORTEN RIKOS- JA RIITA- ASIOIDEN SOVITTELU-SEMINAARI RAKENNETAAN SOVINTOA LASTEN JA NUORTEN RIKOS- JA RIITA- ASIOIDEN SOVITTELU-SEMINAARI 10.-11.11.2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki Seminaaripäivien tavoitteena on tarkastella lasten ja

Lisätiedot

Tervetuloa Taloushallinnon päiville! 4. 5.5.2011. Forssa

Tervetuloa Taloushallinnon päiville! 4. 5.5.2011. Forssa Tervetuloa Taloushallinnon päiville! 4. 5.5.2011 Forssa Taloushallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät, Forssa Paikka: Scandic Forssa, Hämeentie 7, 30100 Forssa Keskiviikko 4.5.2011 9.30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka kohderyhmä on nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Preventiimi kehittää nuorisoalan

Lisätiedot

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa?

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? II Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? 4. - 5.11.2009 Oulun Yliopisto, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen auditorio (Aapistie 5 A)

Lisätiedot

1. Vastaajan sukupuoli:

1. Vastaajan sukupuoli: RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 5. 18.11. ASIAKASKYSELYN VASTAUKSET: NURMIJÄRVI Vastaajia oli Nurmijärven kirjastoissa yhteensä 281 (vuonna vastaajia oli 209). Tässä yhteenvedossa vastaukset

Lisätiedot

Toinen jakso oli , johon osallistui myös neljä opiskelijaa ja yksi opettaja, joka oli koko ajan mukana.

Toinen jakso oli , johon osallistui myös neljä opiskelijaa ja yksi opettaja, joka oli koko ajan mukana. Ammattiopisto Tavastian Hotelli-, ravintola-, catering- ja elintarvikeosaston opiskelijat (8) ja opettajat (2) osallistuivat Vana-Vigalan Tehnika ja Teeninduskoolin hallinnoimaan Nordplus junior Vocational

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Polikliininen luokka aloitti toimintansa syksyllä 2008 oppilaspaikkoja 8 opetuksesta vastaa pääosin polikliinisen luokan

Lisätiedot

PIIRINJOHTOSEMINAARI 12.10.2013. Tervetuloa perinteiseen syksyn piirinjohtoseminaariin Lappeenrantaan lauantaina 12.10.2013!

PIIRINJOHTOSEMINAARI 12.10.2013. Tervetuloa perinteiseen syksyn piirinjohtoseminaariin Lappeenrantaan lauantaina 12.10.2013! Rotarypiirin D1430 piiriorganisaatiolle PIIRINJOHTOSEMINAARI 12.10.2013 K U T S U Tervetuloa perinteiseen syksyn piirinjohtoseminaariin Lappeenrantaan lauantaina 12.10.2013! Seminaari on tarkoitettu piirineuvostolle,

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

LIITE 1. Hyvä Asiakkaamme!

LIITE 1. Hyvä Asiakkaamme! Hyvä Asiakkaamme! LIITE 1 Mielipiteenne on meille tärkeä. Kertokaa meille, mitä mieltä olette palvelustamme ja ravintolastamme. Vastausten perusteella haluamme kehittää ja parantaa toimintaamme. Lomakkeen

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Palveluja kotoisasti kotiin tuotavien palvelujen mahdollisuuksia ja rajoja

Palveluja kotoisasti kotiin tuotavien palvelujen mahdollisuuksia ja rajoja Palveluja kotoisasti kotiin tuotavien palvelujen mahdollisuuksia ja rajoja Kehittämisjohtaja Ari Saarto A-klinikkasäätiö 12.10.2011 Millaisia palveluja? Monenlaisia palveluja; esimerkiksi perinteisiä avohoidon

Lisätiedot

VETURI vie vertaisohjauksen uusiin maisemiin! VETURI V

VETURI vie vertaisohjauksen uusiin maisemiin! VETURI V VETURI vie vertaisohjauksen uusiin maisemiin! VETURI V Vertaistuutoritapaaminen Kurussa 7.-8.4.2006 VETURI V Vertaistuutoritapaaminen sivu 2/6 VETURI V on viides -hankkeen * Vertaistuutorointi-työrenkaan

Lisätiedot

Örebro vaikutteiset vanhempainillat

Örebro vaikutteiset vanhempainillat Terveempi Itä-Suomi -hanke Örebro vaikutteiset vanhempainillat Paula Kaukorinne hankekoordinaattori TtM Näin kehiteltiin Örebro vaikutteiset vanhempainillat! Tutkijat Hågan Stattin ja Nikolaus Koutakis

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Sirpa Tuomela-Jaskari päihdepalvelujen suunnittelija, YTM Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA Puh. 83 277 Email: sirpa.tuomela-jaskari@seamk.fi

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin?

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin? Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Nitta Lindroos 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - yhteisöpedagogi, talousneuvonta, projektit 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit 4. Organisaatio

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot

Opiaattikorvaushoito

Opiaattikorvaushoito Opiaattikorvaushoito Lainsäädäntö Hoito perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (33/2008) Korvaushoidolla tarkoitetaan opioidiriippuvaisen hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia

Lisätiedot

Maankäyttötieteiden päivä 2014

Maankäyttötieteiden päivä 2014 30.10.2014 Tieteiden talo Sali 104 Maankäyttötieteiden päivä 2014 Maanmittaustieteiden Seura ry Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT Maankäyttötieteiden päivän 2014 normaalihintainen

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö Ohjausryhmä 13.12.2016 ETSIVÄN TYÖN TIIMI ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Minna Jäkkilä Harry Kiianen OHJAAMO NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Jonna Huttunen Saila Melto Tukee niitä

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Körpäkkäsanomat 1/2006

Körpäkkäsanomat 1/2006 Körpäkkäsanomat 1/2006 Taustaa Puuveneiden perinneseura Körpäkkä on vuonna 2003 rekisteröity yhdistys, jonka toimintatarkoituksena on puuveneiden perinteiden vaaliminen. Alun perin yhdistyksen perustana

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot

Kutsu Taitaja2015 semifinaaleihin

Kutsu Taitaja2015 semifinaaleihin 1 Kutsu Taitaja2015 semifinaaleihin Vaatteen valmistus Tervetuloa Seinäjoelle tuomaroimaan Turun Taitaja2015-kilpailujen vaatteenvalmistuksen semifinaalikilpailuja. Semifinaaliin ilmoittautui 34 kilpailijaa

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti INNOAGENTTI koulutus I-tason agentit Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone 13.6.2017 Hanna Lahti Kahvit ja kastettavaa tarjolla Tervetuloa Klo 14-14.30 / Hanna Lahti Arvokas tieto hanke Mikä on Aktiivisen

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä palvelua käyttävät? Miten palvelu

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tampereella Tietoa yhdistyksille Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

VERTAISTOIMINTA ja ETSIVÄTYÖ A-Klinikkasäätiön Vinkeissä

VERTAISTOIMINTA ja ETSIVÄTYÖ A-Klinikkasäätiön Vinkeissä VERTAISTOIMINTA ja ETSIVÄTYÖ A-Klinikkasäätiön Vinkeissä A-Klinikkasäätiö Mika Mikkonen Stefan Laine 26.3.2015 Kaikkein pahinta on olla hyödytön Abbe Pierre Ihmiset pelkäävät sitä mitä eivät ymmärrä ja

Lisätiedot

A-klinikkasäätiön Tampereen koulutusosaston koulutuspalvelujen keskeiset aihealueet ovat: Päihde- ja mielenterveystyö. Päihteet ja vanhustyö

A-klinikkasäätiön Tampereen koulutusosaston koulutuspalvelujen keskeiset aihealueet ovat: Päihde- ja mielenterveystyö. Päihteet ja vanhustyö 1 A-klinikkasäätiö Tampereen koulutusosasto Sumeliuksenkatu 13 A 2, 33100 Tampere Jukka Oksanen 045-65 789 67 toimisto: 03-253 9647, 03-253 9655 e-mail: koulutus.tampere@a-klinikka.fi A-KLINIKKASÄÄTIÖ

Lisätiedot

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille Ohjaamo Espoo Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville 17-29- vuotiaille nuorille Asiakasmäärät vuonna 2016 Ohjaamo Espoossa on yksilöasiakkaiden käyntikertoja

Lisätiedot

Tää on tällästä reunalla elämistä koko ajan. Espoon keskuksen aikuissosiaalityön asiakasraadin kokemuksia aikuissosiaalityöstä ja toimeentulotuesta

Tää on tällästä reunalla elämistä koko ajan. Espoon keskuksen aikuissosiaalityön asiakasraadin kokemuksia aikuissosiaalityöstä ja toimeentulotuesta Tää on tällästä reunalla elämistä koko ajan. Espoon keskuksen aikuissosiaalityön asiakasraadin kokemuksia aikuissosiaalityöstä ja toimeentulotuesta Johtava sosiaalityöntekijä Marja Koskenalho & Sosionomiopiskelija

Lisätiedot

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Lapin etsivän nuorisotyön ja työpajojen kehittämispäivät 21.11.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen ja koordinaattori Elisa Lipponen Valtakunnallinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Ohjaamon valtakunnalliset vähimmäisvaatimukset

Ohjaamon valtakunnalliset vähimmäisvaatimukset Ohjaamon valtakunnalliset vähimmäisvaatimukset (määritellyt Kohtaamo-hanke) maria.kr.virtanen@tampere.fi Kohderyhmä ja aukioloajat Kohderyhmänä kaikki alle 30-vuotiaat nuoret Ohjaamo on matalalla kynnyksellä

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot