A-KLINIKKASÄÄTIÖ PALVELUKERTOMUS Terveysneuvontapiste Nervi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A-KLINIKKASÄÄTIÖ PALVELUKERTOMUS 2010. Terveysneuvontapiste Nervi"

Transkriptio

1 A-KLINIKKASÄÄTIÖ PALVELUKERTOMUS 2010 Terveysneuvontapiste Nervi

2 Sisältö 1 Johdanto Terveysneuvontatoiminnan järjestäminen Tilat, työturvallisuus ja henkilöstö Henkilöstö, koulutus ja työnohjaus Palveluajatus, perustehtävä ja palveluvalikoima Toimipistetyö Kenttätyö Etsivä kenttätyö Palveluihin ohjaaminen ja verkostotyö Kotikäynnit Vertaistoiminta Lumipallo-koulutus Veturi-lehti Yhteistyö ja vuorovaikutus Tilastotietoa toiminnasta Asiakasmäärät ja asiakaskäynnit Neulojen ja ruiskujen vaihtomäärät Asiakkaiden ikäjakauma Rokotustiedot Tutkimustiedot Tiedonkeruu Pohdinta... 13

3 1 Johdanto Terveysneuvontapiste Nervi on 12 toimintavuotensa aikana tavoittanut yli piikkihuumeidenkäyttäjää. Nervin toiminta perustuu vahvasti haittojen vähentämisen viitekehykseen. Asiakaskunnan tarpeet, palvelurakenteiden muutokset ja kentän ilmiöt näkyvät nopeasti Nervin asiakaskunnassa sekä Nervissä tehtävässä työssä. Vuoden 2010 aikana terveysneuvontapiste Nervin palveluvalikoimassa ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Asiakaskäyntien määrä kasvoi edellisvuodesta noin 30 %. Kaikkia keskeisiä Nervin tarjoamia palveluita käytettiin edellisvuosia enemmän. Palvelurakenteessa tapahtuneista muutoksista erityisesti Tampereen sosiaalityössä ja korvaushoidossa tapahtuneet muutokset näkyivät Nervissä. Asiakkaat tarvitsivat huomattavasti enemmän tukea selviytyäkseen asioinnissa sosiaalitoimen kanssa. Matalan kynnyksen korvaushoitoasiakkaat tarvitsivat myös edellisvuosia enemmän tukea erilaisissa elämäntilanteisiinsa liittyvissä asioissa. Terveysneuvontapiste Nervi on verkostoitunut tiiviisti paikallisesti yhteistyötahojen kanssa sekä valtakunnallisesti haittojen vähentämistyötä tekevien tahojen kanssa. Nervi on mukana THL:n koordinoimassa anturikeskusverkostossa. Anturikeskusverkostossa on luotu yhtenäinen raportointipohja terveysneuvontapisteille. Nervin palvelukertomuksessa on käytetty kyseistä raportointipohjaa. 2 Terveysneuvontatoiminnan järjestäminen Terveysneuvontapiste Nervi aloitti vuonna 1998 Tampereen kaupungin palveluna. Tuolloin Nerville osoitettiin toimitilat Tampereen linja-autoaseman rakennuksesta Vuolteenkadulta. Vuonna 2002 terveysneuvontapiste Nervin palvelut siirtyivät Tampereen kaupungilta A-klinikkasäätiön Tampereen A-toimen palveluksi. Nervi yhdistyi tuolloin perustettuun A-klinikkasäätiön Tampereen Matalaan. Marraskuussa 2007 Nervi muutti uusiin toimitiloihin Suvantokadulle. Tilojen omistajanvaihdoksen myötä vuokrasopimus Tampereen kaupungin kanssa päättyi vuoden 2010 lopussa. Vuokrasopimusta nykyisissä tiloissa on jatkettu uuden vuokranantajan kanssa. Tampereen Ratinan alueelle suunnitellun kauppakeskuksen työt alkavat keväällä 2011 mutta Nervi voi toimia nykyisissä tiloissa näillä näkymin ainakin vielä vuoden 2011 loppuun. Tampereen A-toimi ja Tampereen kaupunki käyvät vuosittain ostopalveluneuvottelut A-toimen järjestämistä päihdepalveluista. 3 Tilat, työturvallisuus ja henkilöstö Terveysneuvontapiste Nervillä on kiinteä toimipiste Suvantokadulla, Tampereen keskustassa. Nervin tilat Suvantokadulla ovat toimivat käyttötarkoitukseensa ja niissä on huomioitu asiakkaiden oleskelumahdollisuus. Päiväkeskusmaisten palveluiden tarve huumeidenkäyttäjien parissa Tampe-

4 reella on viimeisten vuosien varrella osoittautunut ilmeiseksi. Asiakasmäärän ja asiakaskäyntimäärän kasvu vuoden 2010 aikana on tuonut esille tarpeen saada lisää rauhallista asioiden hoitamiseen tarkoitettua tilaa. Nervissä on toiminnan alusta lähtien ollut käytössä ns. ryöstöhälyttimet, joiden avulla saa tarvittaessa nopeasti poliisin ja vartiointiliikkeen vartijat paikalle. Keväällä 2006 tehtiin vartiointiliikkeen kanssa sopimus ns. city patrol - palvelusta. Sopimuksen mukaan vartijan saa soittamalla paikalle jopa muutamassa minuutissa. Palvelun tarkoituksena on ennaltaehkäistä vakavien vaaratilanteiden syntymistä asiakastiloissa ja palvelu on osoittautunutkin toimivaksi. Uhkatilanteet, joita Nervissä on esiintynyt, ovat lähinnä asiakkaiden keskinäisiä välienselvittelyjä. Ryöstöhälyttimiä ei käytetty vuonna 2010 lainkaan. City patrol - palvelua käytettiin pääasiassa tilanteissa, missä asiakkailla syntyi keskinäistä välien selvittelyä. Nervissä työskennellään työparina, ja toimipisteen ovia ei aukaista asiakkaille, ellei paikalla ole vähintään kahta työntekijää. Samoin kenttätyötä tehdään pääasiassa työparityöskentelynä. 3.1 Henkilöstö, koulutus ja työnohjaus Terveysneuvontapiste Nervissä työskentelee 4 kokoaikaista työntekijää. Vuonna 2010 Nervissä työskenteli vastaava sairaanhoitaja, sairaanhoitaja ja kaksi sosionomi (amk) koulutuksen saanutta ohjaajaa. Työssäjaksamisessa oli merkittävää ajan järjestäminen säännöllisesti työryhmän yhteiselle keskustelulle. Kerran viikossa pidetyn tiimikokouksen lisäksi järjestettiin työpäivien päätteeksi noin 15 minuuttia kestävä purku päivän tapahtumista. Kehittämispäivä pidettiin kaksi kertaa vuonna Kehityskeskustelut toteutettiin keväällä ja loppuvuodesta. Nervin työntekijöillä oli noin kerran kuukaudessa ryhmätyönohjaus. Nervi järjesti yhteistyössä A- klinikkasäätiön koordinoiman Tartuntatautihankkeen kanssa Valtakunnalliset terveysneuvontapäivät Tampereella. Kaksipäiväisessä koulutuksessa käsiteltiin keskeisiä terveysneuvontatyöhön liittyviä teemoja (liite 1). 4 Palveluajatus, perustehtävä ja palveluvalikoima Terveysneuvontapiste Nervin toiminnan kohderyhmänä ovat suonensisäisesti huumeita käyttävät henkilöt sekä muut huumeiden riskikäyttäjät. Palveluajatuksena terveysneuvontapiste Nervissä on palveluiden tarjoaminen kohderyhmälle siinä muodossa, että asiakkaat ylettyvät niitä käyttämään ja palvelut ovat kohderyhmälle helposti saavutettavissa. Toteuttaakseen yllämainittua palveluajatusta Nervin palvelut on saatavilla seuraavilla periaatteilla asiakkailla mahdollisuus asioida anonyymisti palvelut helposti saatavilla (maantieteellinen sijainti, aukioloajat) asiakkailta ei edellytetä päihteettömyyttä eikä päihteiden käytön lopettamista toiminta perustuu haittojen vähentämiseen ja ennaltaehkäisemiseen

5 asiakastyön perustana on vuorovaikutus asiakkaiden sekä sidosryhmien kanssa Nervin perustehtävä on Huumeiden käyttöön liittyvien haittojen vähentäminen ja erityisesti piikkikäytön välityksellä leviävien tartuntatautien ehkäiseminen. Palveluiden ulkopuolella olevien huumeidenkäyttäjien tavoittaminen ja palveluiden piiriin ohjaaminen Kartoittaa huumeidenkäyttäjien palveluiden tarvetta, tutkia ja tunnistaa huumeidenkäyttöön liittyviä ilmiöitä sekä välittää tietoa palvelujärjestelmälle. Nervin työntekijät mallinsivat vuonna 2009 Nervin palvelut ja perustehtävän ohessa olevan kuvan mukaiseksi. Mallinnusta päivitettiin vuonna 2010.

6 4.1 Toimipistetyö Asiakkaiden oleskelu ja kaikkien keskeisten palveluiden käyttö Nervissä lisääntyivät vuonna Lähes kaikki Nervin asiakkaat vaihtoivat ruiskuja ja neuloja aina asioidessaan Nervissä. Nervin hoitohuone oli usein niin varattu, että yksilökeskusteluja ja asiakaspuheluita hoidettiin myös henkilökunnan kahvihuoneessa. Vuonna 2010 Nervissä oli mahdollisuus saada HIV- ja hepatiittitestit suoniverinäytteenä, pika-hiv -testi, alat -maksa-arvotestit sekä tarvittaessa pieni verenkuva (pvk) - tutkimukset sekä klamydia-, tippuri- ja raskaustestit virtsanäytteestä. Näytteitä otettiin 525 kpl. Näytteenottoa rajoittivat jossain määrin näytteiden kuljetus, joka lähtee päivittäin noin klo 13 joten perjantai- iltapäivisin ei näytteitä otettu lukuun ottamatta HIV pikatestejä. Nervissä tarjottiin kerran viikossa keittoa ja päivittäin tarjolla on leipää, kahvia ja mehua. Asiakaskäynneillä asiakkaat ruokailivat noin 1050 kertaa. Ruoka ostettiin työttömien ruokalasta Vuolteenkadulta. Nerviin on saatu lahjoituksena kolme sohvaa. Sohvat olivat lähes päivittäin asiakkaiden käytössä. Väsyneitä tai huonokuntoisia asiakkaita ohjattiin usein lepäämään ja monet asiakkaat tulivat Nerviin nukkumaan muutamaksi tunniksi. Asiakkaat pitivät tärkeänä mahdollisuutta oleskella ja käydä keskusteluja työntekijöiden kanssa. Yksi tärkeistä neuvonta ja keskustelu forumeista on ruokailutila, missä syntyy päivittäin spontaaneja ryhmäkeskusteluita asiakkaiden ja työntekijöiden välillä. Asiakkailla oli enenevissä määrin myös yksilökeskustelujen ja erilaisten asioiden hoitotarvetta. Asiakkaiden käytössä olevaa tietokonetta käytettiin päivittäin mm pankkiasioiden sekä erilaisten virastoasioiden hoidossa. Vuoden 2010 kesästä lähtien Tampereen kaupungin Etsivän naistyön (Etnan) työntekijät olivat tiistaisin tavattavissa Nervissä kaksi tuntia kerrallaan. Yhteistyön tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia naisasiakkaille heidän asioidensa hoitamiseen sujuvasti ja joustavasti. Nervissä oli alkuvuodesta Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija 2 kuukauden harjoittelujaksolla. Opiskelija teki lopputyön asiakkaiden näkemyksistä Nervin palveluista ja asiakkaan ja työntekijän välisestä kohtaamisesta. Asiakashaastatteluista nousi esille Nervin asiakaslähtöisen ilmapiirin merkitys. Opinnäytetyö Meidän mesta on luettavissa oheisessa linkissä 4.2 Kenttätyö Nervissä kenttätyötä on kaikki toiminta, mikä tapahtuu työntekijöiden toimesta kiinteän toimipisteen oven ulkopuolella. Nervin kenttätyön tavoitteet tavoittaa terveysneuvontatyön piiriin piikkihuumeiden käyttäjiä, jotka eivät käytä terveysneuvontapalveluita tai käyttävät niitä hyvin harvoin helpottaa huumeidenkäyttäjien palveluihin hakeutumista yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä saada mahdollisimman nopeasti tietoa kentällä tapahtuvista, huumeidenkäyttöön liittyvistä ilmiöistä

7 Terveysneuvontapiste Nervi on yhtenä perustajajäsenistä mukana vuonna 2010 perustetussa valtakunnallisessa Ammatillisen etsivän työn yhdistyksessä (Amet ry). Amet:n tapaamisissa keskustellaan paljon etsivän työn viitekehyksestä ja ideologiasta. Vuonna 2011 tavoitteena on mm luoda kriteerit ammatilliselle etsivälle työlle Etsivä kenttätyö Etsivällä kenttätyöllä Terveysneuvontapiste Nervissä tarkoitetaan kenttätyön työmuotoa, jossa työpari on liikkeellä kaupungilla tarkoituksenaan löytää asiakkaita. Etsivän kenttätyön keinoin viedään terveysneuvontapisteen palvelut kentälle. Työparilla on mukanaan reppu, joka sisältää pistoshygieniaan liittyvää materiaalia, sidetarvikkeita sekä jaettavaa kirjallista materiaalia. Työntekijöillä on mukanaan aina myös matkapuhelimet. Vuonna 2010 työpari liikkui pääasiassa Tampereen keskustassa kaduilla, keskustorilla, rautatieasemalla ja ostoskeskuksissa. Torstai- iltapäivisin kenttätyötä päästiin tekemään lähes aina ennen Nervin aukioloaikaa. Etsivää kenttätyötä on tehty pääasiassa Tampereen keskustassa. Vuonna 2010 etsivän kenttätyön tekemistä rajoitti Nervin suuret käyntimäärät. Asiakkaita oli iltapäivisin usein Nervissä niin paljon, etteivät työntekijät pystynyt irrottautumaan kentälle. Kenttätyötä tehtiin satunnaisesti myös iltaisin Nervin aukioloajan jälkeen. Työntekijöiden kokemus on kuitenkin, että asiakkaita tavoitetaan kentällä parhaiten iltapäivisin ja alkuillasta. Etsivää kenttätyötä päästiin vuonna 2010 tekemään 79 kertaa Palveluihin ohjaaminen ja verkostotyö Palveluihin ohjaaminen osana Terveysneuvontapiste Nervin kenttätyötä tarkoittaa sitä osaa kenttätyöstä, jossa terveysneuvontapiste Nervin työntekijä saattaa asiakkaan kädestä pitäen palveluiden piiriin tai osallistuu tämän kanssa esim. verkostopalaveriin. Asiakkaat voivat tarvita tukea asioidessaan mm perusterveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, työvoimatoimistossa ja päihdehuollon yksiköissä. Vuonna 2010 Nervistä saatettiin asiakkaita palveluihin 17 kertaa ja osallistuttiin 64 verkostopalaveriin asiakkaiden kanssa Kotikäynnit Kotikäynnit piikkihuumeidenkäyttäjien luona edellyttävät luottamuksellista suhdetta asiakkaiden kanssa, jotka kutsuvat työntekijän kotiinsa. Kotikäyntejä tehdään joskus asiakkaiden niin halutessa myös yhteistyötahojen kanssa. Vuonna 2010 tehtiin20 kotikäyntiä. Asiakastyön lisäksi kenttätyö on sisältänyt yhteydenpitoa yhteistyötahoihin. Vuonna 2007 Tampereella kenttätyötä tekevät tahot tekivät yhteisen opintomatkan Osloon. Opintomatkan jälkeen Oslossa mukana olleet tahot ovat kokoontuneet säännöllisesti pohtimaan ajankohtaisia, kenttätyöhön liittyviä kysymyksiä. kokoontumisia jatkettiin vuonna 2010.

8 4.3 Vertaistoiminta Vertaistoiminta koostuu erilaisista vertaistoiminnan muodoista mutta keskeisintä vertaistoiminnassa on yhdessä tekemisen asenne. Huumeidenkäyttäjät ovat itse keskeisessä asemassa turvallisempien huumeiden käyttötapojen ohjaamisessa ystäväpiirissään. Huumeidenkäyttäjien välillä tieto ja uskomukset riskeistä, aineista ja yhteiskunnan tarjoamista palveluista välittyy jatkuvasti.. Nervissä asioivia asiakkaita kehotetaan viemään Nervissä saamaansa tietoa tuttavilleen, jotka eivät syystä tai toisesta asioi Nervissä. Halukkaille huumeidenkäyttäjille voidaan myös järjestää koulutusta huumeidenkäyttöön liittyvistä riskeistä, kuten tartuntataudeista, yliannostuksista, rikos- ja väkivaltaseuraamuksista sekä yhteiskunnan järjestämistä palveluista. Koulutukseen osallistuneet vievät tiedon omalle vertaistyhmälle. Halukkaita vertaistoimijoita koulutetaan myös työskentelemään terveysneuvontapisteessä yhdessä työntekijöiden kanssa. Vuonna 2010 Nervissä oli vapaaehtoistyössä satunnaisesti yksi vertaistoimija Lumipallo-koulutus Vertaistoimintaa on käytetty kansainvälisesti useiden vuosien ajan yhtenä kanavana viedä tietoa eteenpäin asiakkaiden keskuudessa. Asiakkaiden toisilleen välittämä tieto ja kokemus päihteistä, riskikäytöstä sekä turvallisesta pistämisestä saa painoarvoa asiakkaiden verkostossa. Vertaistoiminnan yhdeksi osa-alueeksi on kehitetty Lumipallo-toiminta. Lumipallo-toimintaan osallistuva asiakas saa koulutustilaisuuksien kautta tärkeää, päivitettyä tietoa päihteiden turvalliseen käyttöön liittyen, tätä informaatiota asiakas voi viedä eteenpäin omassa verkostossaan. Loppuvuodesta 2009 Terveysneuvontapiste Nervin työryhmä pohti mahdollisuutta käynnistää Lumipallo-toiminta kevät-talvelle Lumipallokoulutus koostui neljästä eri koulutusillasta sekä päätösillasta noin kuukauden kuluttua viimeisestä koulutuksesta. Koulutusiltojen teemat olivat; Turvallinen pistäminen, Yliannostukset, Hepatiitit sekä Seksuaaliterveys ja hiv. Jokaiseen iltaan oli pyydetty luennoitsijaksi alansa erityisosaaja, joten asiakkaat saivat ajankohtaista tietoa suoraan asiantuntijalta. Lumipallokoulutukseen osallistui 3 naista ja 6 miestä, joista jokainen sai todistuksen koulutuksen suorittamisesta. Yhteishenki ryhmän kesken kehittyi koko koulutuksen ajan, mutta jo ensimmäisestä illasta lähtien ryhmän tunnelma ja yhteishenki oli hyvä. Asiakkaat ottivat korrektisti kantaa asioihin, eikä ketään jätetty ryhmän ulkopuolelle. Asiakkaat antoivat luennoitsijalle, työryhmälle ja toisilleen rakentavaa palautetta illan sisällöstä ja sujuvuudesta. Myös luennoitsijat antoivat kiitosta Lumipallolaisten aktiivisuudesta ja mielenkiinnosta aiheita kohtaan. Lumipallokoulutukseen osallistuneista neljä toimi jatkossakin Nervin vertaistoimijoina mm. Veturilehden toimikunnassa sekä Terveysneuvontapäivillä Tampereella vuonna Lumipallokoulutus oli kokonaisuudessaan onnistunut, joten jatkossa pyritään järjestämään koulutuksia ainakin kerran vuodessa.

9 4.3.2 Veturi-lehti Asiakaslehti Veturi - päihteet, elämä, terveys toteutettiin yhteistyössä Nervin ja Helsingin sosiaali- ja terveysneuvontapiste Vinkin kanssa. Veturi-lehden toimituskuntaan osallistui Tampereelta 4 Nervin asiakasta sekä Helsingistä Vinkin vertaistoimijoita. Lehden toimituskunta tapasi keväällä ja kesällä 2010 yhdessä Nervin ja Vinkin työntekijöiden kanssa Helsingissä ja Tampereella 3 kertaa. Lehteen saivat kirjoittaa, kuvata tai piirtää kaikki Nervin ja Vinkin asiakkaat. Lehden julkaisu tapahtui valtakunnallisilla terveysneuvontapäivillä lokakuussa. Asiakaslehden tekeminen oli hyvä esimerkki vertaistoiminnan hankkeesta, johon kaikki terveysneuvontapisteen asiakkaat saivat osallistua. Veturi lehti on sähköisessä muodossa luettavissa osoitteessa ja saatavilla Nervistä. 5 Yhteistyö ja vuorovaikutus Terveysneuvontatyöllä on palvelujärjestelmässä oma paikkansa piikkihuumeidenkäyttäjien tavoittamisessa ja luottamuksen rakentamisessa sekä ruohonjuuritason asiantuntijana. Terveysneuvontayön edellytys on tiivis yhteistyö ja vuorovaikutus eri tahojen kanssa. Nervi teki vuonna 2010 tiivistä yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten tahojen kanssa. Nervin työntekijä oli mukana valtakunnallisten terveysneuvontapisteiden kotisivujen kehittämisessä sekä erityisesti sivuilla olevan materiaalipankin ylläpitämisessä ja rakentamisessa. Nervistä osallistuttiin myös terveysneuvontapisteiden atk-pohjaisen asiakasrekisterin kehittämiseen ja päivittämiseen. Valtakunnallisten terveysneuvontapäivät Tampereella toivat keskeiset terveysneuvontatyön kehittäjät ja toteuttajat lokakuussa Tampereelle. Veturi-lehden tiimoilta tehtiin tiivistä yhteistyötä Helsingin Vinkin kanssa. Nervin työntekijät osallistuivat yhteistyössä infektiotautien asiantuntijoiden, THL:n ja pääkaupunkiseudun terveysneuvontapisteiden kanssa kansallisen C-hepatiitti strategian suunnitteluun. Kansallinen strategia olisi tarpeen sillä suositukset testauksesta ja huumeidenkäyttäjien ohjauksesta ja neuvonnasta C-hepatiitin suhteen vaihtelevat suuresti. Keskeisimmät yhteistyötahot Tampereella vuonna 2010 olivat, Etna- työ, Etsivä työ ENT, Tampereen Matala, Pro-tukipiste sekä Tampereen Kris. Yhteistyötä tehtiin laajalti myös monien muiden huumeidenkäyttäjiä työssään kohtaavien tahojen kanssa 6 Tilastotietoa toiminnasta Terveysneuvontapiste Nervin tilastoista raportoidaan käynnit ja kävijät kerran kuukaudessa emoyksikkö Matalan raportoinnin ohessa Tampereen kaupungille. Terveysneuvontapisteiden toiminnasta ilmoitetaan vuosittain tilastot Thl:n anturikeskusverkostolle, joka lähettää koosteen kaikkien terveysneuvontapisteiden tiedoista Emcdda:lle.

10 6.1 Asiakasmäärät ja asiakaskäynnit Vuosi Asiakkaiden lkm Miehet/Naiset Käyntien lkm Kenttäkontaktien lkm Kontaktit yhteensä Uudet asiakkaat / / / / Neulojen ja ruiskujen vaihtomäärät Vuosi Annetut ruiskut Palautetut ruiskut Palautusprosentti , , Asiakkaiden ikäjakauma Nervin asiakkaiden ikäjakauma vuodelta alle15v 0 0, , , , , , , , , , , , , , ,0 yhteensä: 656 asiakasta %

11 Nervin asiakkaiden ikäjakauma vuosilta kaavioina. 6.4 Rokotustiedot Nervissä annetut rokotukset vuoden 2010 aikana. Rokotusten määrä Engerix B Havrix (A-hep) Twinrix yhteensä: 121

12 Rokotettujen määrä mies 55 nainen 31 yhteensä: Tutkimustiedot Vuonna 2010 terveysneuvontapiste Nervissä otettiin yhteensä 525 testiä, 175 eri asiakkaalta. Testivastauksista hcv oli positiivinen 29 tapauksessa. C-hepatiitin torjumiseksi on terveysneuvontapisteissä herätetty keskustelua mm käyttävien c-hepatiitti positiivisten asiakkaiden hepatiitti hoidosta sekä tartunnan saaneiden pcr-testauksesta. Mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi Skotlannista (www.hepcscotland.co.uk) Tutkimukset % HCG 34 6,5 PikaHIV 58 11,0 PVK 30 5,7 S-ALAT 65 12,4 S-CRP 2 0,4 S-HAV 1 0,2 S-HBV 1 0,2 S-HCV ,0 S-HIV ,9 U-ChtrNhO 44 8,4 U-GcNhO 44 8,4 yhteensä: 525 Tutkittujen määrä Sukupuoli 1=mies 2=nainen 0= ei Määrä % , ,4 yhteensä: 175 Positiiviset tutkimusvastaukset Tutkimus Määrä HCG 2 S-HCV 29 U-ChtrNhO 3

13 6.6 Tiedonkeruu Vuoden 2006 alussa Nervissä otettiin käyttöön sähköinen asiakastietokanta. Syyskuun 2006 alusta Nervissä siirryttiin käyttämään A-klinikkasäätiön terveysneuvontapiste Vinkeissä käytössä olevaa asiakastietokanta. Vuoden 2005 loppuun saakka asiakastietoja kerättiin asiakaskortistoon, mistä Nervin työntekijät siirsivät tiedot sähköiseen asiakastietokantaan. Tiedonkeruun siirtyminen sähköiseen muotoon on helpottanut paljon asiakastietojen käsittelyä ja raportointia. Toiminnan kehittämisen kannalta on merkittävää, että tiedot asiakaskäynneistä, rokotuksista ja testeistä on helposti ja nopeasti saatavilla. Vuodesta 2009 alkanutta Vinkkiasiakastietokannan kehittämistä jatkettiin vuonna 2010 yhteistyössä Espoon, Helsingin ja Hämeenlinnan terveysneuvontapisteiden kanssa. Vuosi 2011 on uudistetun ohjelman pilotointi vuosi. 7 Pohdinta Kesällä 2010 tehdyssä haastattelututkimuksessa Meidän mesta, kuvataan asiakkaiden ajatuksia Nervin palveluista sekä asiakkaan ja työntekijän välisestä kohtaamisesta. Haastatellut asiakkaat kertoivat tulleensa hyvin kohdatuiksi Nervissä asioidessaan. työntekijöitä kuvattiin rennoiksi, ystävälliseksi, tasapuolisiksi ja ammattitaitoisiksi. Asiakaspalautteen perusteella Nervin työntekijät ovat onnistuneet toteuttamaan Terveysneuvontatyön palveluajatusta ja tekemään Nervistä helposti lähestyttävän toimipisteen. Asiakkaita tavoitettiin enemmän ja useamman kerran vuonna Asiakasmäärien ja asiakaskäyntien kasvu näkyi kasvuna myös otetuissa verikokeissa, rokotuksissa ja injektiovälineiden vaihdossa. Haittojen vähentämistyössä merkittävä painoarvo on luottamuksellisen suhteen luomisessa ja ylläpitämisessä kohderyhmään jotta tarjottavat palvelut saavuttavat asiakkaat. Syrjäytymisriskissä ja syrjäytyneiden huumeidenkäyttäjien tavoittamisessa ei riitä että palvelut ovat vain olemassa palvelurakenteessa. Osaamista ja ammattitaitoa tarvitaan palveluiden tuunaamisessa asiakkaita houkutteleviksi ja heidän tarpeitaan vastaaviksi. Tämä edellyttää ammatillista osaamista ja avointa vuorovaikutusta ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Vuonna 2010 yhteistyötä asiakkaiden kanssa tehtiin monissa vertaistoiminnan vuodoissa. Veturi lehden tekeminen yhdessä asiakkaiden kanssa sai asiakkaat ja työntekijät miettimään lehdentekoa ja sen sisältöjä yhdessä. Kesällä Nerviin lahjoitettiin Tamperelaisesta urheiluseurasta 3 jalkapalloa. Nervissä usein asioivat asiakkaat kokosivat useaan kertaa Nervissä porukan, lainasivat jalkapallon ja lähtivät pelaamaan.. Asiakkaiden kanssa käytiin usein keskusteluja palveluiden kehittämisestä kun he viettivät aikaa Nervissä. Yhteistyö ja vertaistoiminnan eri muodot ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa syrjäytyneiden huumeidenkäyttäjien integroitumisessa järjestäytyneeseen yhteiskuntaan sekä huumeidenkäytön riskikäyttäytymisen muuttumisessa riskittömämmäksi. Vertaisten vaikutus käyttäytymiseen ja mielipiteisiin on merkittävä. Työntekijöiden jalkautuminen kadulle, asiakkaiden koteihin ja palveluihin asiakkaiden rinnalla on osoittautunut tärkeäksi tavaksi luoda kontakteja ja luottamusta, saada tarjolla oleva apu perille ja

14 kartoittaa kadulla tapahtuvia ilmiöitä. Myös Nervissä tehdyssä haastattelututkimuksessa asiakkaat nostivat esille verkostoissa mukana olemisen merkityksen. Jatkossa pohditaan mahdollisuuksia laajentaa etsivän kenttätyön tekemistä yhdessä vertaistoimijoiden kanssa. Nervissä työskenneltiin vuonna 2010 neljän työntekijän voimin. Pienen yksikön etu on notkeus ja kyky reagoida nopeasti kentän tarpeisiin. Nervissä tarjottiin vuonna 2010 sosiaali- ja terveysneuvonnan lisäksi päiväkeskusmaisia palveluita ja pyrittiin kehittämään asiakkaille myös toimintaa. Huumeidenkäyttäjille suunnatulle päivä/toimintakeskukselle olisi tilausta Tampereella. Huumeidenkäyttäjät viettävät aikaansa kaupungilla ja erityisesti talviaikaan kauppakeskuksissa, rautatieasemalla tai muissa yleisissä lämpimissä tiloissa. Missään he eivät ole erityisen tervetulleita. Monet kuitenkin kaipaavat tekemistä ja yhdessäoloa. Nervi on monille huumeidenkäyttäjille paikka olla, mutta Nervin resurssit eivät riitä toimintakeskuksen pyörittämiseen.

15 LIITE 1. Terveysneuvontapisteille ja vankiloille Kutsu terveysneuvontapisteiden koulutuspäiville Tampereelle Terveysneuvontapisteiden koulutuspäivät järjestetään tänä vuonna Tampereella Sokos Hotelli Villassa. Koulutuspäivien ensimmäinen päivä on tarkoitettu terveysneuvontapisteiden ja vankiloiden työntekijöille, yhteistyökumppaneille, hallinnon edustajille, päättäjille sekä terveysneuvontatyöstä kiinnostuneille. Toinen päivä on suunnattu ainoastaan terveysneuvontapisteiden ja vankiloiden työntekijöille. Koulutuksen ensimmäiseen päivään (6.10) voidaan ottaa kaikkiaan 110 osanottajaa ja toiseen päivään (7.10) 90 osanottajaa. Toivomme, että kukin terveysneuvontapiste välittää harkintansa mukaan ensimmäistä päivää (6.10) koskevan erillisen kutsun joillekin keskeisille yhteistyökumppaneilleen. Sokos Hotelli Villa sijaitsee osoitteessa Sumeliuksenkatu 14, Tampere. Puhelinnumero on ja sähköpostiosoite on Sokos Hotelli Villa kartalla: Koulutuksen osallistumismaksu on 30 euroa/yksi päivä ja 60 euroa/kaksi päivää. Kukin osallistuja vastaa itse hotelli- ja matkakustannuksista. Koulutuspakettiin sisältyy lounas, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä kahden päivän osallistumiseen illanvietto illallisineen. Koulutuspäivät järjestää A- klinikkasäätiön tartuntatautihanke. Tartuntatautihanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö. Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen perjantaihin 17.9 mennessä.

16 Lisätietoja: Katja Malin-Kaartinen Puh Ilmoittautumisen yhteydessä annettavat tiedot: 1) Koulutustilaisuus ja osallistumispäivät (1 vai 2 päivää) 2) Osallistujan nimi, ammatti, työpaikka, laskutusosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 3) Mahdollinen erikoisruokavalio sekä osallistuminen yhteiseen illanviettoon Huom! Emme lähetä vahvistusta, ilmoitamme ainoastaan jos koulutustilaisuus on täynnä Illanvietto Kulttuuritalo Telakalla keskiviikkona 6.10 klo Kahden päivän koulutukseen osallistuvilla on mahdollisuus osallistua yhteiseen illanviettoon hyvän ruoan ja seuran merkeissä keskiviikkona Illanviettoon kuuluu illallinen Kulttuuritalo Telakalla (Tullikamarin aukio 3). Mielenkiintoisesta ohjelmasta vastaa Tarinateatteri Wild. Juomat eivät sisälly koulutuspaketin hintaan. Ilmoittaudu illanviettoon samalla kun ilmoittaudut koulutuspäiville. Kulttuuritalo Telakka kartalla: Hotellivaraukset Kukin osallistuja varaa ja maksaa majoituksensa itse. Sokos Hotelli Villan kanssa on sovittu huonekiintiöstä ja tarjoushinnoista. Yhden hengen huoneen tarjoushinta on 99,22 euroa ja kahden hengen huoneen 118,71 euroa. Pitkänmatkalaisia varten ovat tarjoushinnat ja huonekiintiö voimassa jo koulutusta edeltävänä päivänä (5.10). Hotellivaraus tulee tehdä 9.9 mennessä, jonka jälkeen kiintiössä varaamatta olevat huoneet vapautuvat hotellin vapaaseen myyntiin. Varauksen yhteydessä on annettava kiintiön koodi terveysneuvontapisteiden koulutuspäivä. Huoneet varataan Sokos Hotelleiden keskusmyyntipalvelusta tai suoraan hotellista. Kahden hengen huonetta varattaessa tulee ilmoittaa myös toisen yöpyjän nimi. Tarjoushinnat eivät ole voimassa mikäli varaus tehdään deadlinepäivän 9.9 jälkeen. Pysäköinti hotellin alla olevassa pysäköintihallissa maksaa 17 euroa/vrk.

17 Sokos Hotelleiden keskusmyyntipalvelu (ma-pe klo ) Puh Sokos Hotelli Villa Puh Tervetuloa! Ystävällisin terveisin, Katja Malin-Kaartinen / A-klinikkasäätiön keskustoimisto, tartuntatautihanke Anne Ovaska & muu Nervin väki / Tampereen terveysneuvontapiste Nervi

18 Valtakunnalliset terveysneuvontapisteiden koulutuspäivät Tampere C-hepatiitti terveysneuvontatyön haasteena Keskiviikko Aamukahvi ja ilmoittautuminen Päivän avaus Mitä on haittojen vähentäminen ja mitä se voisi olla? Riikka Perälä, tutkija, Helsingin yliopisto C-hepatiitin ja Hiv:n epidemiologia Henrikki Brummer-Korvenkontio, erikoistutkija, THL Veturi-lehden julkistaminen Tauko Ajankohtaista perustietoa C-hepatiitista Hannu Nuutinen, erikoislääkäri, HYKS Terveys- ja sosiaalineuvontapisteiden kotisivujen esittely Keskustelua ja kysymyksiä edellisistä aiheista Lounas ravintola Eetvartissa C-hepatiitin torjunnan ja hoidon kansainväliset suositukset Puhuja avoin C-hepatiittihoidon haasteet Suomessa Puhuja avoin Keskustelua ja kysymyksiä edellisistä aiheista Kahvi Huumeiden ongelmakäyttäjät rikosoikeudellisen järjestelmän puristuksissa Heini Kainulainen, tutkija, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Huumeet ja HIV tänään Pia Kivelä, erikoislääkäri, HYKS

19 Torstai Aamukahvi Ilmainen mainosaika, Ari Lyttinen, vastaava sairaanhoitaja, Vaasan terveysneuvontapiste Tipsi Sekakäyttö ja pistäminen Suomessa Antti Holopainen, ylilääkäri, Järvenpään Sosiaalisairaala Persoonallisuushäiriöt ja sekakäyttö itsehoitona Jorma Tähkä, apulaisylilääkäri, Kaivannon sairaala Asiakaskokemuksia Mobiilivinkki -tekstiviestipalvelusta Iina Järvi, hankepäällikkö ja Karita Niittymäki, hankesuunnittelija, Elämä On Parasta Huumetta ry Tauko Dopingaineiden terveysvaikutukset Markus Sundqvist, lääkäri, Kettutien A-poliklinikka Keskustelua ja kysymyksiä edellisistä aiheista Lounas ravintola Eetvartissa Vertaistoimijoiden kokemuksia ja näkemyksiä C-hepatiitista Puhuja avoin Terveysneuvontapisteiden kokemuksia Design-huumeista Puhuja avoin Design-huumeisiin liittyvät yliannostukset Erkki Vuori, oikeuslääketieteen professori, Helsingin yliopisto Päivien päätös ja lähtökahvit

Toimintakertomus. Pro-tukipiste ry

Toimintakertomus. Pro-tukipiste ry Toimintakertomus 2013 Pro-tukipiste ry Pro-tukipiste ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää seksi- ja erotiikkapalveluita myyvien ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä oikeutta yhdenvertaiseen

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

Mobiiliapu-hanke, loppuraportti

Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Osa 1 Ulkoinen arviointi Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö, s. 4 Osa 2 Hankeryhmän raportti, s. 24 Osa 3 Kumppaneiden näkemykset,

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

ETSIVÄ TYÖ. Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa. Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän työn palveluihin

ETSIVÄ TYÖ. Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa. Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän työn palveluihin ETSIVÄ TYÖ Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän työn palveluihin ETSIVÄTYÖ Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Rajat ylittävässä yhteistyössä on huumetyön mahdollisuus

Rajat ylittävässä yhteistyössä on huumetyön mahdollisuus 3/2007 SININAUHALIITON TIEDOTUSLEHTI Rajat ylittävässä yhteistyössä on huumetyön mahdollisuus Aarne Kiviniemi: Huumetyö tarvitsee yhteisen äänitorven ja kumppanuuksia Lue lisää s. 3 Juha Kemppinen: Ansion

Lisätiedot

Seniori-projekti 2005-2008

Seniori-projekti 2005-2008 Seniori-projekti 2005-2008 Loppuraportti Taina Heino Eija Myllymäki Tuija Rinne Mari Tuomainen Tyynelän Kehittämiskeskus 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Projektin tausta ja lähtökohdat... 3 3 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

PERUSKARTOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN PROSTITUUTIOTILANTEESTA JA PALVELUJEN KEHITTÄMISTARPEESTA

PERUSKARTOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN PROSTITUUTIOTILANTEESTA JA PALVELUJEN KEHITTÄMISTARPEESTA PERUSKARTOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN PROSTITUUTIOTILANTEESTA JA PALVELUJEN KEHITTÄMISTARPEESTA 2000 1 PERUSKARTOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN PROSTITUUTIO- TILANTEESTA JA PALVELUJEN KEHITTÄMISTARPEESTA I KARTOITUKSEN

Lisätiedot

Virrat puroiksi 2005 2007

Virrat puroiksi 2005 2007 Lotta Lehmusvaara Virrat puroiksi 2005 2007 Hankkeen loppuraportti A klinikkasäätiön monistesarja nro 59 A klinikkasäätiö 2008 ISSN 1237 7015 (moniste) ISSN 1459 5818 (verkkojulkaisu) ISBN 978 952 5587

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen Asunnottomuuskirja Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen SOCCAn ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja nro 13, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA www.socca.fi

Lisätiedot

MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina

MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011 Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 2 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIORGANISAATIO... 3 2.1

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Nyt voin näyttää, että osaan suomea Kokemuksia kielikoulusta ja julkisten terveyspalveluiden käytöstä Saphaan-hankkeessa

Nyt voin näyttää, että osaan suomea Kokemuksia kielikoulusta ja julkisten terveyspalveluiden käytöstä Saphaan-hankkeessa Nyt voin näyttää, että osaan suomea Kokemuksia kielikoulusta ja julkisten terveyspalveluiden käytöstä Saphaan-hankkeessa Niina Vuolajärvi Vaula Tuomaala (toim.) Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Johdanto...

Lisätiedot

RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys

RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys Avustustoiminnan raportteja 10 Kaakinen Juha, Törmä Sinikka, Huotari Kari, Inkeroinen Tiia RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys 2003 RAY:n avustustoiminnan

Lisätiedot

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna 2 TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna Kehittämistehtävä,

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin loppuraportti Avustajakeskus Sisällys Tiivistelmä... 3 Mistä lähdettiin liikkeelle?... 4 Projektin tavoitteet... 5 Avustajien ja vammaisten työnantajien kouluttaminen...

Lisätiedot

Lain mukaan mennään, mutta siellä ollaan meidän puolella

Lain mukaan mennään, mutta siellä ollaan meidän puolella Lain mukaan mennään, mutta siellä ollaan meidän puolella Aktivoiva talousohjaus -projektin (2005 2009) loppuraportti Sari Ovaskainen Tuula Immonen Krista Ihalainen 2 SISÄLLYS 1 Johdanto...3 2 Tiivistelmä...4

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri-valtakunnallistamishankkeen 2011 loppuraportti Henna Vuorento, A-klinikkasäätiö Annina Aaltonen, Peluuri 03/2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET

I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET HUUMEITA KÄYTTÄVIEN TERVEYSNEUVONTATYÖ VANKILOISSA: I osa II osa III osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET TERVE-KURSSIN OHJAAJAN OPAS TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT KRITS Terve-projekti

Lisätiedot

Järjestölähtöiset lähipalvelut

Järjestölähtöiset lähipalvelut Järjestölähtöiset lähipalvelut ASTA JUNTUNEN (toim.) Toimintamalleja käytännön työhön SININAUHA-JULKAISUT Järjestölähtöiset lähipalvelut Toimintamalleja käytännön työhön ASTA JUNTUNEN (toim.) Järjestölähtöisten

Lisätiedot