Energiatehokkuustyön raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatehokkuustyön raportti"

Transkriptio

1 Raportti Energiatehokkuustyön raportti 1. Yleistä Kangasalan kunta on hyväksynyt energiatehokkuussopimukseen liittyvän energiatehokkuuden toimintasuunnitelman Tämän raportin avulla luodaan käytäntö, jossa sopimuksen tavoitteiden toteutumisesta ja energiatehokkuustyöstä yleensä raportoidaan kerran vuodessa. Samalla voidaan päivittää tarvittaessa toimenpideohjelmaa. Koska tämä raportti on ensimmäinen laatuaan, ja toteutetaan vasta loppuvuodesta, kirjataan tähän myös vuoden 2011 alkupuolella tehtyjä toimenpiteitä. Koko vuotta koskevat luvut ovat vuodelta Tämän raportin puutteellisia tietoja, joista merkittävimmät koskevat säästötoimenpiteiden avulla saavutettuja laskennallisia ja toteutuneita lukuja, pyritään täydentämään jälkikäteen, ja saattamaan ajan tasalle ensi vuoden raportissa. Toimintasuunnitelma ja raportointi Toimintasuunnitelmaa ei ole sen hyväksymisen jälkeen päivitetty, eikä sen toteutumisesta ole vielä raportoitu. Tarkoitus on, että raportoinnin muotoa kehitetään jatkossa yhdessä muiden seudun kuntien kanssa. Vuotuisen raportoinnin ajankohdaksi vuodesta 2012 alkaen määritellään kevät, jolloin toimitetaan myös raportit Kuntaliitolle ja Motivalle. Toteutuneiden toimenpiteiden ja toteutuneen kehityksen raportointi koskee tuolloin edellistä kalenterivuotta. Samalla tarkastellaan aina toimintasuunnitelman kehitystarpeita ja tehdään tarpeen mukaan siihen lisäyksiä tai laajennuksia. Energiatehokkuustyön kattavuus Tällä hetkellä energiatehokkuustyö kattaa selvimmin kunnan suoraan omistamat kiinteistöt ja muun kunnan toiminnan. Kunnan tytär yhtiöiden energiatehokkuustyö on tarkoitus sisällyttää energiatehokkuustyön raportointiin vuodesta 2012 alkaen, jatkossa pyritään liittämään mukaan myös energiankulutuksen kannalta merkitykselliset osakkuusyhtiöt. Kunnan omistama lämpöyhtiö (Kangasalan lämpö Oy) ei myöskään sisälly sopimuksen toimialaan. Yhtiön edustajien kanssa tehdään kuitenkin aktiivista yhteistyötä. Kangasalan lämpö Oy:n toimenpiteet ovat erittäin merkittävä tekijä paitsi kunnan omien kiinteistöjen myös kunnan asukkaiden ilmastopäästöjen kehityksen kannalta. Tavoitteena on laajempi vaikutus (esim. tiedotuksen, kaavoituksen ja seudullisen suunnittelun ja yhteistyön avulla. Erityisesti liikenteen ja kaavoituksen alueella myös seudullisen yhteistyön vaikutus on merkittävä. Energiatehokkuustyön raportti 1

2 Energiatehokkuustyön organisointi Energiatehokkuustyöstä vastaa energiatehokkuussopimuksen valmistelu- ja seurantaryhmä. Vuonna 2010 työryhmä kokoontui seitsemän kertaa. Toimikunnan jäseninä on ollut vuonna 2010: 1. Mikko Ilkka, tekninen johtaja, Tekninen keskus, työryhmän puheenjohtaja 2. Markku Lahtinen, kaavoitusarkkitehti, kaavoitus, Tekninen keskus 3. Susanna Virjo, suunnitteluarkkitehti, kaavoitus, Tekninen keskus, sihteeri alk 4. Anita Santapukki, suunnitteluinsinööri, yhdyskuntatekniikka, Tekninen keskus 5. Seppo Mäkelä, sähköinsinööri, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa 6. Ismo Simola, talotekniikkateknikko, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa 7. Arja Lehto, rakennuspäällikkö, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa 8. Tuomo Antila, ympäristöpäällikkö, ympäristönsuojelu, Tekninen keskus 9. Sirkku Malviala, rakennustarkastaja, rakennusvalvonta, Tekninen keskus 10. Taru Räsänen, rehtori, koulut, Sivistyskeskus 11. Niina Kettunen-Niemi, varhaiskasvatuksen suunnittelija, varhaiskasvatus, Sivistyskeskus 12. Reijo Riekkola, apulaiskunnanjohtaja, Strateginen johto 13. Antti Kytövaara, toimitusjohtaja, Kangasalan Vesi-liikelaitos 14. Kaisu Kuusela, suunnittelija, kaavoitus, Tekninen keskus, sihteeri asti Vuonna 2011 työryhmä on kokoontunut toistaiseksi viisi kertaa, ja työvaliokunta kerran alkaen toimikunnan kokoonpano on ollut (tv=työvaliokunta): 1. Tuomo Antila, ympäristöpäällikkö, ympäristönsuojelu, Tekninen keskus (tv) 2. Toni Haapala, hyvinvointipalvelujen talousjohtaja, Sosiaali- ja terveyskeskus 3. Mikko Ilkka, tekninen johtaja, Tekninen keskus, 4. Niina Kettunen-Niemi, varhaiskasvatuksen suunnittelija, varhaiskasvatus, Sivistyskeskus 5. Antti Kytövaara, toimitusjohtaja, Kangasalan Vesi liikelaitos 6. Arja Lehto, rakennuspäällikkö, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa (tv) 7. Sirkku Malviala, rakennustarkastaja, rakennusvalvonta, Tekninen keskus 8. Marja Mattila, opetuskoordinaattori, Sivistyskeskus 9. Seppo Mäkelä, sähköinsinööri, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa 10. Kirsti Raulo, energia-asiantuntija, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa, sihteeri (tv) 11. Anita Santapukki, suunnitteluinsinööri, yhdyskuntatekniikka, Tekninen keskus (tv) 12. Jonna Sillman-Sola, hallintojohtaja, Liiketoimintayksikkö Oksa, (pj) (tv) 13. Ismo Simola, talotekniikkateknikko, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa (tv) 14. Susanna Virjo, suunnitteluarkkitehti, kaavoitus, Tekninen keskus (tv) Energiatehokkuustyön raportti 2

3 Keskeiset ongelmat ja kehitystarpeet Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma on energiatehokkuustyön perusta: sopimus on toteutettava, ja konkreettiset tavoitteet on saavutettava. Myös taloudellisten realiteettien ja kustannustehokkuuden huomioiminen on välttämätöntä toimenpiteiden jatkuvuuden takaamiseksi. Silti on tärkeä muistaa, että kyseessä on myös laajempi moraalinen velvoite toimia kestävästi ja vaikuttaa siihen, mitä jätämme tuleville sukupolville. Näiden kahden tason yhdistäminen on haastavaa, mutta siihen on pyrittävä, kun toimintasuunnitelmaa ja energiatehokkuustyötä kehitetään. Haasteita ja ongelmallisia asetelmia sisältyy myös mm. seuraaviin asioihin: - merkittävä osa muusta kuin kiinteistöjen suorasta kulutuksesta liittyy oleellisesti laajempiin seudullisiin ratkaisuihin (esim. joukkoliikenne), myös valtion vaikutus esim. verojen, syöttötariffien ja energiatukien muodossa on monessa asiassa erittäin merkittävää - Kangasalan Lämmön liittäminen tavalla tai toisella osaksi kunnan energiatehokkuustyötä on tärkeää. - Energiatehokkuustyön päätöksentekijöiden tiedottaminen ja motivointi on tärkeää sopimuksen toteutumisen kannalta - Energiatehokkuustyössä kuten kaikessa laatu ja tehokkuus vaativat rahaa ja huolellista paneutumista Toteutetut kehityshankkeet, esimerkkikohteet: - Uudisrakennuksissa on alettu painottaa energiatehokkuutta: A-luokkaa ovat mm. kulttuuritalo ja Liuksialan päiväkoti. Liuksialan päiväkotirakennuksessa energiatehokkuus oli myös tarjousten arviointikriteerinä. - Tärkein muutostyö päästöjen vähenemisen kannalta on Liuksialan koulun ja tulevan päiväkodin lämmöntuotantomuodon uusiminen pelletillä lämpiäväksi (ehdollinen investointipäätös on tehty, toteutus 2012). CO2-päästöt vähenevät noin 180 t/vuosi verrattuna tilanteeseen, jossa uusikin rakennus. - Öljylämmitteisiä kohteita pyritään muutenkin järjestelmällisesti muuttamaan muihin lämmitysmuotoihin. Ensisijalla ovat uusiutuvat energianlähteet, mutta myös kaasulla saavutetaan sekä säästöjä että selviä CO2- päästöjen vähennyksiä. Esimerkiksi kun Huutijärven päiväkoti siirretään maakaasuun syksyn kuluessa, säästyy energiaa laskelmien mukaan yli 20 MWh ja CO2-päästöt vähenevät t/vuosi. - Taloudellinen harkinta kulkee aina rinnalla: energiatehokkuutta pyritään aina edistämään mahdollisimman kustannustehokkaasti. Energiatehokkuustyön raportti 3

4 2. Nykyinen välitön energian 2.1. Rakennukset Kattavuus rakennuskannasta: Raportointiin liittyvät tilastot ja seuranta kattaa nykyään vain kunnan suoraan omistamat kiinteistöt. Yhtiöiden kautta omistettujen kiinteistöjen liittämistä sopimuksen piiriin ainakin jollakin tasolla pyritään edistämään. Konserniyhtiöiltä on kysytty energiatehokkuudesta ja investoinneista. Ainakin kahdella merkittävimmällä energian ja veden kuluttajalla (Kangasalan Uimahalli Oy ja KiinteistöOy Taloherttua) on omaehtoista energiatehokkuustyötä, jonka tavoitteet ja kulutuksen kehitys pyritään soveltuvin osin liittämään osaksi tilastointia ja raportointia vuodesta 2011 alkaen. Katselmustoiminta Kunnan omistamien kiinteistöjen energiatehokkuuden suunnitelmallisen kehittämisen avuksi toimintasuunnitelmassa hyväksyttiin katselmusohjelma vuosille , jonka mukaisesti katselmustoiminta on käynnistynyt vuonna Vuoden 2010 kiinteistöt olivat kaikki Sahalahden kiinteistöjä, joiden katselmusraportit ovat valmistuneet lokakuussa Ehdotettuja säästötoimenpiteitä arvioidaan parhaillaan. Katselmuksissa ehdotettujen säästötoimenpiteiden laskennalliset vuotuiset säästöt ovat yhteensä 130 MWh lämpöä (öljyä) ja 170MWh sähköä, yhteensä euroa/vuosi. CO2- päästöjen vähennyksiksi on arvioitu 150 tonnia/vuosi. Lämmitysmuodon vaihdoksien luvut eivät sisälly yllä oleviin lukuihin. Vaadittujen investointien tarve on yhteensä euroa. Seuraavassa raportissa tarkennetaan lukuja tehtyjen päätösten perusteella. Vuonna katselmoidut kohteet olivat: Kohde Brutto - m2 Sahalahden päiväkoti Kontula, juhlatalo Kunnanvirastorak., Sahalahden toimipiste Monitoimitalo, Sahalahti Sahalahden terveysasema Sariolan koulukeskus yhteensä Katselmusohjelmassa vuodelle 2011 suunnitellut kohteet on kilpailutettu syksyllä 2011, ja tarjousten arviointi on parhaillaan käynnissä. Raportit valmistuvat viimeistään Kohteet ovat: Kohde Brutto - m2 m3 Kunnanvirasto l Valtion virastotalo Ruutanan Seisake Liutun päiväkoti Ruutanan päiväkoti, päärakennus Vanhainkoti, Rekola-koto Keskusterveysasema Vatialan terveysasena Ruutanan terveysasema yhteensä m3 Energiatehokkuustyön raportti 4

5 Toteutetut säästötoimenpiteet: Sahalahden kohteiden energiakatselmuksissa ehdotetut säästötoimenpiteet ovat parhaillaan tarkemman arvioinnin kohteena. Ensimmäiset toimenpiteet saadaan toteutettua vuoden 2011 aikana, merkittävämmät investoinnit siirtyvät vuodelle Itse suunniteltuna suurempana säästöinvestointina on Kuhmalahden Pohjan koulun ja Pentorinteen vanhainkodin kiinteistöautomaatio, joiden pitäisi toteutua vielä vuoden 2011 aikana. Säästöt voidaan seurantatietojen puutteessa arvioida vain karkeasti, mutta tulevat olemaan noin 35 MWh/vuosi, CO2-päästöt vähenisivät vain noin 3 t/vuosi, koska vanhainkodin lämmönlähteenä on hake. Toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutusten laskenta energiatehokkuussopimuksen mukaisella tavalla toteutetaan vasta vuoden 2011 lopulla, koska laskentamenetelmiä käydään läpi pidettävillä energiatehokkuusyhteyshenkilöiden päivillä. Vuosien 2010 ja 2011 säästölaskelmat esitetään keväällä 2012 annettavassa raportissa. Pienempiä toimenpiteitä on pyritty toteuttamaan käyttötalouden puitteissa aina, kun niiden tarve on havaittu. Tavoitteena on näiden toimenpiteiden vaikutusten seuranta ja niiden liittäminen seurantaan huoltokirjan osana. Kiinteistönhoitajien koulutus ja huoltokirjojen päivittäminen on aloitettu. Energiatehokkuustyö pyritään saamaan itsestään selväksi osaksi kiinteistönhoitoa. Kulutusseuranta Kulutusseuranta on käytössä periaatteessa kuukausittain lähes kaikille kunnan omille kiinteistöille. Todellisuudessa monissa kohteissa seuranta ei toteudu riittävän tarkasti. Kunnan omien kiinteistöjen seuranta on tarkoitus saattaa ajan tasalle vuoden 2011 loppuun mennessä, toimenpiteinä on seurantaohjelmiston tarkentaminen, kiinteistönhoitajien koulutus ja motivoiminen. Vuonna 2012 tavoitteena on myös saada tilojen loppukäyttäjät sitoutettua ten seuraamiseen. Energiatodistukset tulee laittaa esille alkaen kaikkiin julkisiin rakennuksiin, joiden kerrosala on yli 1000 m2. Samanaikaisesti pyritään siihen, että kiinteistöjen kulutuksesta tiedotetaan säännöllisesti käyttäjille. Konserniyhtiöt vastaavat itse oman energiankulutuksensa seurannasta. Vuoden 2011 tilastoista alkaen pyritään siihen, että kaikki suurimpien kuluttajien seurantatiedot saadaan sisällytettyä kunnan energiatehokkuusraportointiin vuositasolla. Energiatehokkuustyön raportti 5

6 Rakennusten energian kokonais vuonna 2010 Kunnan rakennuskannan energiankulutukset vuonna 2010 olivat: Rakennustyypit Kiinteistöt Lämmön Polttoaineet, b rutto Sähkön Veden Lämmön ominais Sähkön ominais Veden ominais kpl 1000 m³ 1000 m² Kaukoläm pö MWh Sähkölämmity s MWh Kevyt pö m³ Maaka asu(m³) MWh 1000m³ kwh/m³ kwh/m³ l/m³ 1. Asuinrakennukset 11. Kerrostalot (väh. 3 huoneistoa) 12. Pientalot (rivitalot ja omakotitalot) 13. Asuntolarakennukset 2. Hoitoalan rakennukset ,3 34,0 4365,9 81,7 28, ,5 31,37 42,1 29,3 258,6 21. Terveydenhoitorakennukset ,8 1033,873 12,401 31,1 26,9 322,2 22. Huoltolaitosrakennukset ,5 27,8 280,6 23. Lasten päiväkodit ,7 81,686 28, ,307 11,006 40,2 31,7 202,1 24. Muut 3. Toimisto- ja hallintorakennukset ,8 4, ,631 4,616 39,6 18,3 105,4 4. Kokoontumisrakennukset 11 18,5 4,3 114,3 24,1 688,5 1,93 17,9 37,2 104,0 41. Teatteri- ja konserttirakennukset 42. Kirjasto-, museo- ja näyttelyrakennukset 43. Seura-, kerho- yms. rakennukset ,3 24, ,47 1,928 17,9 37,2 104,0 44. Jäähallit 45. Uimahallit 46. Muut 5. Opetusrakennukset ,0 51,0 5570,7 287,5 57, ,1 18,62 37,3 16,7 85,0 51. Peruskoulu-, lukio- yms. rakennukset ,7 287,53 57, ,109 18,621 37,3 16,7 85,0 52. Ammatilliset oppilaitokset 53. Muut 6. Varastorakennukset (lämmitetyt) ,6 33, ,45 0,694 31,0 18,6 53,3 7. Liikenteen rakennukset 8. Väestönsuojat 9. Muut YHTEENSÄ ,7 104, ,3 431,3 86, ,2 57,23 37,8 21,5 137,7 Uusiutuvan energian hankinta ja käyttö Uusiutuvan energian lisäämisessä kunnan kiinteistössä ovat ensisijalla kaasu- ja kaukolämpöverkon ulkopuolella sijaitsevat öljy- ja sähkölämmityskohteet, joille etsitään aktiivisesti vaihtoehtoja. Erityisesti kaukolämpöverkon alueella Kangasalan lämpö Oy:n tulevaisuuden valinnat ovat ratkaisevia päätettäessä siitä, onko tarvetta tarkastella uusiutuvan energian vaihtoehtoja kiinteistökohtaisesti. Mahdollisuuksia uusiutuvan energian lisäämiseen selvitetään myös erilaisilla kartoituksilla, ja mm. uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tietojen kerääminen on aloitettu osana ESSI-hanketta. Tällä hetkellä merkittävimmät uusiutuvan energian käyttökohteet ovat Kuhmalahdella lämpöyrittäjältä ostettu hakekeskukselta saatu lämpö ja maalämpö Tursolan korttelikoulussa. Aurinkokeräimiä on Tursolan korttelikoulussa, ja niitä asennetaan myös rakenteilla oleviin Kangasalan lukioon ja Liuksialan päiväkotiin. Lukioon tulee myös ilmavesi-lämpöpumppu. Merkittävin vireillä oleva hanke on Liuksialan koulun lämmöntuotantotavan muutos öljystä pellettiin. Pellettikattilalla lämmitetään myös rakenteilla oleva päiväkotirakennus. Energiatehokkuustyön raportti 6

7 Muut ominaisluvut Energiatehokkuutta ei aina ole järkevä tarkastella vain rakennusten tilavuus- tai pintaalatietoja kohti. Parempi vaihtoehto voisi olla /käyttötunti, /oppilas, /valmistettu ateria jne. Tällaisia tietoja on toistaiseksi vähän saatavilla, mutta Kangasalla pyritään kehittämään kullekin toimialalle sopivampia mittareita, seuraavaan raporttiin pyritään saamaan kullekin kiinteistöryhmälle sopiva esimerkki. Kangasalan uimahalli Oy kirjaa lämmön, sähkön ja veden kulutukset asiakasta kohti, ja vuonna 2010 ne olivat (Lähde: talousarvio 2012): Tehokkuus / taloudellisuus 2010 Oma tunnusluku 1 lämmön /as. Oma tunnusluku 2 sähkön /as. Oma tunnusluku 3 veden /as. 12,94 kwh 6,26kWh 107 L/as 2.2. Muu Ulkovalaistus Tievalojen sähkön oli yhteensä 2605 MWh vuonna 2009, valaisinta kohden oli 370 kwh. Muiden ulkoalueiden sähkön oli 430 MWh vuonna Luku sisältää myös muuta ta kuin valaistusta. Vuonna 2011 toteutettiin katuvalojen kesäsammutus, jonka avulla vuotuista käyttöaikaa lyhennettiin arviolta noin 300 tuntia. Valaisimia on vaihdettu energiatehokkaampiin muiden korjausten yhteydessä. LED-lamppuja on asennettu kevyen liikenteen väylille (Vatialan vanha ratapohja 2010 ja Karjapolku Suoramalla 2011) ja osaan Kangasalan tien alikulkutunneleista. LED-valoja on käytetty myös Tampereentien ja kiertoliittymän taidevalaistuksessa. Ulkovalaistuksen kannalta merkittävää vaikutusta on vuosille suunnitellut elohopealamppujen ja valaisimien uusimiset sekä valaistuksen ohjausjärjestelmän uusiminen. Ohjausjärjestelmällä pitäisi saada uusia mahdollisuuksia tarpeen mukaiseen valaistukseen, energiansäästö on ollut merkittävin peruste, kun toimenpidettä on valmisteltu. Autot ja työkoneet Kangasalan kunnalla merkittävä osa autojen ja työkoneiden kulutuksesta on seurausta urakoitsijoiden tai henkilökunnan omien autojen käytöstä. Mahdollisuuksia kaikkien eri käyttömuotojen tilastointiin, seurantaan ja energiatehokkuuden arviointiin tullaan kehittämään vuoden 2012 aikana. Energiatehokkuustyön raportti 7

8 Logistiikka Lukuvuodesta alkaen toimeenpantiin koulukuljetusten kehittämisohjelma, jonka yhtenä tavoitteena oli säästää ajokilometrejä edellisiin lukuvuosiin verrattuna, karsimalla taksikuljetuksia. Monissa tiesuunnissa on saatu aikaan merkittäviä ajokilometrien säästöjä. Yhteensä säästyneitä kilometrejä lasketaan olevan yli km/lv. Kirkkoharjun koulun oppilaaksiottoalue Ruutanan suunnan erityisoppilaita on alettu kuljettamaan linjaliikenteessä taksien sijaan. Ajokilometrien säästö n km/lv. Tursolan koulun oppilaaksiottoalue Eskarit siirrettiin Tursolan koulusta Kirkkoharjun kouluun. Valkeakosken suunnan eskarit pystytään kuljettamaan kaikki palveluliikenteessä Liuksialan ja Pikkolan koulun oppilaiden mukana taksien sijaan, koska koulua on ma-pe klo Ajokilometrien säästö n km/lv. Pikkolan koulun oppilaaksiottoalue Oppilaat Havialasta kuljetetaan taksilla Suinulan aseman linja-autopysäkille ja sieltä oppilaat kulkevat kouluun linjaliikenteessä. Tiihalan suunnan oppilaat kulkevat linjaliikenteessä kouluun. Linja-autoyritysten kanssa neuvoteltiin ja sovittiin uudesta reitistä Tiihalantien kautta. Saarikylien ja Raikun suuntien oppilaat kuljetetaan pikkubusseilla Lahdentien linjaautopysäkille ja sieltä oppilaat kulkevat linjaliikenteessä kouluun. Ajokilometrien säästö yht. n km/lv. Liuksialan koulun oppilaaksiottoalue Valkeakosken suunnan oppilaita on alettu kuljettamaan entistä enemmän linjaliikenteessä taksien sijaan. Ajokilometrien säästö n km/lv. Huutijärven koulun oppilaaksiottoalue Tiihalan suunnan oppilaat kulkevat linjaliikenteessä kouluun. Linja-autoyritysten kanssa neuvoteltiin ja sovittiin uudesta reitistä Tiihalantien kautta. Saarikylien ja Raikun suuntien oppilaat kuljetetaan pikkubusseilla Lahdentien linjaautopysäkille ja sieltä oppilaat kulkevat linjaliikenteessä kouluun. Sahalahdentien ja Ponsantien suunnista oppilaita alettu kuljettamaan linjaliikenteessä taksien sijaan. Ajokilometrien säästö yht. n km/lv. Kautialan koulun oppilaaksiottoalue Ponsan suunnasta oppilaita alettu kuljettamaan linjaliikenteessä taksien sijaan. Ajokilometrien säästö n km/lv. Sariolan koulun oppilaaksiottoalue Linja-autoyrityksen kanssa neuvoteltiin ja sovittiin, että Sahalahdelta klo lähtevä vuoro ajaa Pohjaan saakka. Ajokilometrien säästö n km/lv. Energiatehokkuustyön raportti 8

9 3. Kuntalaisten ja kunnan alueella toimivien organisaatioiden kulutukseen vaikuttaminen Maankäyttö ja kaavoitus Seudulliseen suunnittelu ja kehitystyöhön on osallistuttu. Hajarakentamisen periaatteita käsitellään seudullisesti. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman toteuttamisohjelmaa on laadittu. Yhdyskuntarakenteen eheyttämistä edistäviä, rakennesuunnitelmaa toteuttavia yleiskaavoja on viety eteenpäin, esimerkiksi Vatialan osayleiskaava ja Suoraman osayleiskaava. Rakennusluvat Rakentamiseen liittyvä neuvonta rakennusvalvonnassa on yksi vaikutuskanava tiedottaa energiatehokkuudesta rakentajille. Maalämpöön ja öljylämmityksen vaihtoon liittyvä neuvontaa on rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa, ja energia-avustuksiin liittyvää neuvontaa rakennusvalvonnassa. Joukkoliikenne, kevyt liikenne, liikkumisen ohjaus Pyöräpysäköinnin kehittäminen pysäkeillä työryhmä on perustettu on kunta esittänyt ELY:lle kahta pyöräpysäköintipaikkaa rakennettavaksi Kangasalantien varteen välille Suorama-Vatiala. Omin jaloin -projektin esittämiä toimenpiteitä toteutetaan. Kevyen liikenteen väylien suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon koululaisten tarpeet. Tiedottaminen ja koulutus Varhaiskasvatus ja koulut: kestävän kehityksen ohjelma on suunnitteilla. Kun seuranta saadaan ajan tasalle, käyttäjille suunnattua energiatiedotusta pyritään käyttämään hyväksi myös koulujen opetuksessa. Kangasalan kunnasta on laadittu CO2-raportti. Kunnan nettisivuilla on energiansäästön ohjeita. Erilaisten toimijoiden ja projektien puitteissa (mm. ESSI ja Ilmankos), on pyritty osallistumaan eri kohderyhmille suunnattuihin tapahtumiin ja tiedotukseen. Tiedotus on tärkeä osa energiatehokkuustyötä, ja sitä pyritään lisäämään ja tehostamaan jatkossa. Energiatehokkuustyön raportti 9

Ilmastonmuutos Stadissa

Ilmastonmuutos Stadissa Ilmastonmuutos Stadissa koulujen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Timo Posa 3.3.2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh % GWh % KIINTEISTÖT Sähkö 479,84

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN KULUTUSPERUSTEISET KASVIHUONE- KAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009

KUOPION KAUPUNGIN KULUTUSPERUSTEISET KASVIHUONE- KAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009 KUOPION KAUPUNGIN KULUTUSPERUSTEISET KASVIHUONE- KAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009 LÄHTÖTIEDOT Kuopion kaupungilla tarkoitetaan tässä raportissa seuraavia kohteita: kaikki kaupungin kiinteistöt (hoitoalan rakennukset,

Lisätiedot

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Terhi Harjulehto 1.12.29 Elomatic-esittely Katselmustoiminnan tausta Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sievin kunta Energiantuotannon ja -käytön

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016 Tekninen lautakunta 134 15.11.2016 Kunnanhallitus 277 21.11.2016 Energiantehokkuussopimus vuosille 2017-2025 532/10.03.02/2016 Tekninen lautakunta 15.11.2016 134 Mäntsälän kunta solmi 3.10.2002 kauppa-

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu Eri lämmitysmuotojen Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu 26.9.2016 Mikä lämmitysjärjestelmä on sopiva juuri meidän taloon? Esisijaisesti suositellaan kaukolämpöön liittymistä aina

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS Kuntamarkkinat Kalevi Luoma

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS Kuntamarkkinat Kalevi Luoma ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS 2017 2025 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kalevi Luoma Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 13:00-14:40 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia K: Mikä on rakennuksen energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2011 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Kohti hiilineutraalia

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen Energiatehokkuussopimukset Energiavirasto Juha Toivanen 9.2.2016 Vapaaehtoista sopimustoimintaa energiansäästöstä energiatehokkuuteen ESD 2006 EED 2014 2020 Energiansäästö sopimukset Jatkoaika Energiatehokkuus

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari 12.10.2016 AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA lamit.fi - esittely Osakeyhtiö lamit.fi on energiatekninen suunnittelutoimisto Jyväskylästä Perustettu

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Energiatehokkuus hankinnoissa

Energiatehokkuus hankinnoissa Energiatehokkuus hankinnoissa Pohjoismaiden kestävien hankintojen viikko Satu Hyrkkänen, Motiva Oy 2.11.2015 Satu Hyrkkänen, Motiva Oy 1 Esityksen sisältö Uutta, ajankohtaista, tulevaa Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset kausi

Energiatehokkuussopimukset kausi Energiatehokkuussopimukset kausi 2017-2025 HINKU-foorumin kevätpäivät 6.4.2016, Joensuu Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

ENERGIASÄÄSTÖ HEKAN KIINTEISTÖISSÄ

ENERGIASÄÄSTÖ HEKAN KIINTEISTÖISSÄ ENERGIASÄÄSTÖ HEKAN KIINTEISTÖISSÄ Ilta Hekan kanssa / 17.3.2016 Hotelli Presidentti Tekninen päällikkö Marko Parkkali MIKSI ENERGIAA PITÄÄ SÄÄSTÄÄ? EU-direktiivit Suomen lait ja asetukset Kuntien energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut. - Keski-Suomen energiapäivä

Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut. - Keski-Suomen energiapäivä Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut - Keski-Suomen energiapäivä - 28.1.2010 lamit.fi lamit.fi on suunnittelutoimisto Äänekoskella joka on erikoistunut rakennusten energiatehokkuuden

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä. Hanna Keinänen tammikuu 2016

Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä. Hanna Keinänen tammikuu 2016 Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä Hanna Keinänen tammikuu 2016 Kunnallistekniikka päästöjen huomioiminen maanrakennuskoneiden ja talvikunnossapitokaluston kilpailutuksessa elohopealamppujen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY Kuntien liikenneturvallisuustyö Lain edellyttämää asukkaiden hyvinvoinnin

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma (TETS) Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet TETS-yhdyshenkilöpäivä 1.12.2011 Lähtökohtia

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010

Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010 Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010 Säätytalo 13.10.2010 10 1 Yhteistyöllä, rohkeudella ja luovuudella kohti hiilineutraalia kuntaa! Kari koski Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Hinku-hanke

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 2011 Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 1 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Ajankohtaista

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Olof Granlund Oy Erja Reinikainen Save Energy työpaja 04.05.2009 : Energiansäästö julkisissa tiloissa Copyright Granlund 04.05.2009 www.granlund.fi

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta. Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen

Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta. Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen https://www.turku.fi/uutinen/2016-08-31_kiinteistoliikelaitos-vastaa-ilmastohaasteeseen-panostamalla-rakennusten

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Olavi Holmijoki Sisäilmastoseminaari 2015 Lähtökohta Taloudellisen kokonaisuuden hallinta tilanteessa,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET SISÄLTÖ Tampereen energiatase 2014 Pirkkalan energiatase 2014 Nokian energiatase 2014 Kangasalan energiatase 2014 Lempäälän energiatase 2014

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja lämmitystavat. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Energiatehokkuus ja lämmitystavat. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Energiatehokkuus ja lämmitystavat Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus nyt ja tulevaisuudessa Lämmitysmuotojen kustannuksia

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin Risto Larmio Motiva Motiva Oy 100 % valtion omistama LIIKEVAIHTO milj. 9,25 Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita 7,96

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

1 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

1  ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 1 www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017

Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017 Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017 2 Päästöjen hillintäsuunnitelma vuodelle 2017 Useita toimintaa ohjaavia toimenpiteitä mm.: Ilmasto-ohjelman päivitys Kestävän energiankäytön toimenpideohjelman

Lisätiedot

Limingan öljylämmitteisten koulujen muuttaminen uusiutuvalle energialle. Lähtökohtatarkastelu Laatija: Irja Ruokamo

Limingan öljylämmitteisten koulujen muuttaminen uusiutuvalle energialle. Lähtökohtatarkastelu Laatija: Irja Ruokamo Limingan öljylämmitteisten koulujen muuttaminen uusiutuvalle energialle Lähtökohtatarkastelu Laatija: Irja Ruokamo Tarkasteluissa on käytetty seuraavia lähtö- ja oletusarvoja: n yksikköhinta: /MWh sisältö

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN SAARIJÄRVEN KAUPUNGISSA. Tekninen johtaja Hannu Seppälä

ENERGIATEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN SAARIJÄRVEN KAUPUNGISSA. Tekninen johtaja Hannu Seppälä ENERGIATEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN SAARIJÄRVEN KAUPUNGISSA 1 Sisältö Energiatehokkuussopimus Toimintasuunnitelma Uusiutuvan energian kuntakatselmus Mitä on tehty ja mitä tehdään 2 Energiatehokkuussopimus Keski-Suomen

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertti taloyhtiössä Aktiivinen, talonsa tunteva asukas Isännöinnillä ja kiinteistöhuollolla ei

Lisätiedot

Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä

Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa, työpaja 25.8.2014 / Harri Kaisto Sisältö Kaukolämpö Oulussa 3 Kaukolämpöpotentiaali 8 Kaukolämmön näkymiä 14 Yhteenveto

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Energiatehokkuuspäivä 15.2.2016 Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Petri Kuisma Esityksen sisältö: 1. Aurinkoenergia 2. Energiatehokkuus Tuotannon liittäminen sähköverkkoon Mikrotuotannolla

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Paasitorni, Helsinki. Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Avauspuheenvuoro. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Paasitorni, Helsinki. Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Avauspuheenvuoro Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 26.1.2016 Paasitorni, Helsinki Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Energiavirasto energiapolitiikan toteuttajana Energiapolitiikan linjausten käytännön

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTAKONSERNI

KANGASALAN KUNTAKONSERNI Kangasalan kuntakonsernin rakenne ja tietoja tytäryhteisöistä (Konsernin omistusosuus %) KANGASALAN KUNTAKONSERNI TYTÄRYHTEISÖT OSAKKUUS- JA OMISTUSYHTEISÖT Koy Oy Kangasalan Taloherttua 100,0 % Kangasalan

Lisätiedot