Energiatehokkuustyön raportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatehokkuustyön raportti"

Transkriptio

1 Raportti Energiatehokkuustyön raportti 1. Yleistä Kangasalan kunta on hyväksynyt energiatehokkuussopimukseen liittyvän energiatehokkuuden toimintasuunnitelman Tämän raportin avulla luodaan käytäntö, jossa sopimuksen tavoitteiden toteutumisesta ja energiatehokkuustyöstä yleensä raportoidaan kerran vuodessa. Samalla voidaan päivittää tarvittaessa toimenpideohjelmaa. Koska tämä raportti on ensimmäinen laatuaan, ja toteutetaan vasta loppuvuodesta, kirjataan tähän myös vuoden 2011 alkupuolella tehtyjä toimenpiteitä. Koko vuotta koskevat luvut ovat vuodelta Tämän raportin puutteellisia tietoja, joista merkittävimmät koskevat säästötoimenpiteiden avulla saavutettuja laskennallisia ja toteutuneita lukuja, pyritään täydentämään jälkikäteen, ja saattamaan ajan tasalle ensi vuoden raportissa. Toimintasuunnitelma ja raportointi Toimintasuunnitelmaa ei ole sen hyväksymisen jälkeen päivitetty, eikä sen toteutumisesta ole vielä raportoitu. Tarkoitus on, että raportoinnin muotoa kehitetään jatkossa yhdessä muiden seudun kuntien kanssa. Vuotuisen raportoinnin ajankohdaksi vuodesta 2012 alkaen määritellään kevät, jolloin toimitetaan myös raportit Kuntaliitolle ja Motivalle. Toteutuneiden toimenpiteiden ja toteutuneen kehityksen raportointi koskee tuolloin edellistä kalenterivuotta. Samalla tarkastellaan aina toimintasuunnitelman kehitystarpeita ja tehdään tarpeen mukaan siihen lisäyksiä tai laajennuksia. Energiatehokkuustyön kattavuus Tällä hetkellä energiatehokkuustyö kattaa selvimmin kunnan suoraan omistamat kiinteistöt ja muun kunnan toiminnan. Kunnan tytär yhtiöiden energiatehokkuustyö on tarkoitus sisällyttää energiatehokkuustyön raportointiin vuodesta 2012 alkaen, jatkossa pyritään liittämään mukaan myös energiankulutuksen kannalta merkitykselliset osakkuusyhtiöt. Kunnan omistama lämpöyhtiö (Kangasalan lämpö Oy) ei myöskään sisälly sopimuksen toimialaan. Yhtiön edustajien kanssa tehdään kuitenkin aktiivista yhteistyötä. Kangasalan lämpö Oy:n toimenpiteet ovat erittäin merkittävä tekijä paitsi kunnan omien kiinteistöjen myös kunnan asukkaiden ilmastopäästöjen kehityksen kannalta. Tavoitteena on laajempi vaikutus (esim. tiedotuksen, kaavoituksen ja seudullisen suunnittelun ja yhteistyön avulla. Erityisesti liikenteen ja kaavoituksen alueella myös seudullisen yhteistyön vaikutus on merkittävä. Energiatehokkuustyön raportti 1

2 Energiatehokkuustyön organisointi Energiatehokkuustyöstä vastaa energiatehokkuussopimuksen valmistelu- ja seurantaryhmä. Vuonna 2010 työryhmä kokoontui seitsemän kertaa. Toimikunnan jäseninä on ollut vuonna 2010: 1. Mikko Ilkka, tekninen johtaja, Tekninen keskus, työryhmän puheenjohtaja 2. Markku Lahtinen, kaavoitusarkkitehti, kaavoitus, Tekninen keskus 3. Susanna Virjo, suunnitteluarkkitehti, kaavoitus, Tekninen keskus, sihteeri alk 4. Anita Santapukki, suunnitteluinsinööri, yhdyskuntatekniikka, Tekninen keskus 5. Seppo Mäkelä, sähköinsinööri, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa 6. Ismo Simola, talotekniikkateknikko, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa 7. Arja Lehto, rakennuspäällikkö, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa 8. Tuomo Antila, ympäristöpäällikkö, ympäristönsuojelu, Tekninen keskus 9. Sirkku Malviala, rakennustarkastaja, rakennusvalvonta, Tekninen keskus 10. Taru Räsänen, rehtori, koulut, Sivistyskeskus 11. Niina Kettunen-Niemi, varhaiskasvatuksen suunnittelija, varhaiskasvatus, Sivistyskeskus 12. Reijo Riekkola, apulaiskunnanjohtaja, Strateginen johto 13. Antti Kytövaara, toimitusjohtaja, Kangasalan Vesi-liikelaitos 14. Kaisu Kuusela, suunnittelija, kaavoitus, Tekninen keskus, sihteeri asti Vuonna 2011 työryhmä on kokoontunut toistaiseksi viisi kertaa, ja työvaliokunta kerran alkaen toimikunnan kokoonpano on ollut (tv=työvaliokunta): 1. Tuomo Antila, ympäristöpäällikkö, ympäristönsuojelu, Tekninen keskus (tv) 2. Toni Haapala, hyvinvointipalvelujen talousjohtaja, Sosiaali- ja terveyskeskus 3. Mikko Ilkka, tekninen johtaja, Tekninen keskus, 4. Niina Kettunen-Niemi, varhaiskasvatuksen suunnittelija, varhaiskasvatus, Sivistyskeskus 5. Antti Kytövaara, toimitusjohtaja, Kangasalan Vesi liikelaitos 6. Arja Lehto, rakennuspäällikkö, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa (tv) 7. Sirkku Malviala, rakennustarkastaja, rakennusvalvonta, Tekninen keskus 8. Marja Mattila, opetuskoordinaattori, Sivistyskeskus 9. Seppo Mäkelä, sähköinsinööri, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa 10. Kirsti Raulo, energia-asiantuntija, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa, sihteeri (tv) 11. Anita Santapukki, suunnitteluinsinööri, yhdyskuntatekniikka, Tekninen keskus (tv) 12. Jonna Sillman-Sola, hallintojohtaja, Liiketoimintayksikkö Oksa, (pj) (tv) 13. Ismo Simola, talotekniikkateknikko, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa (tv) 14. Susanna Virjo, suunnitteluarkkitehti, kaavoitus, Tekninen keskus (tv) Energiatehokkuustyön raportti 2

3 Keskeiset ongelmat ja kehitystarpeet Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma on energiatehokkuustyön perusta: sopimus on toteutettava, ja konkreettiset tavoitteet on saavutettava. Myös taloudellisten realiteettien ja kustannustehokkuuden huomioiminen on välttämätöntä toimenpiteiden jatkuvuuden takaamiseksi. Silti on tärkeä muistaa, että kyseessä on myös laajempi moraalinen velvoite toimia kestävästi ja vaikuttaa siihen, mitä jätämme tuleville sukupolville. Näiden kahden tason yhdistäminen on haastavaa, mutta siihen on pyrittävä, kun toimintasuunnitelmaa ja energiatehokkuustyötä kehitetään. Haasteita ja ongelmallisia asetelmia sisältyy myös mm. seuraaviin asioihin: - merkittävä osa muusta kuin kiinteistöjen suorasta kulutuksesta liittyy oleellisesti laajempiin seudullisiin ratkaisuihin (esim. joukkoliikenne), myös valtion vaikutus esim. verojen, syöttötariffien ja energiatukien muodossa on monessa asiassa erittäin merkittävää - Kangasalan Lämmön liittäminen tavalla tai toisella osaksi kunnan energiatehokkuustyötä on tärkeää. - Energiatehokkuustyön päätöksentekijöiden tiedottaminen ja motivointi on tärkeää sopimuksen toteutumisen kannalta - Energiatehokkuustyössä kuten kaikessa laatu ja tehokkuus vaativat rahaa ja huolellista paneutumista Toteutetut kehityshankkeet, esimerkkikohteet: - Uudisrakennuksissa on alettu painottaa energiatehokkuutta: A-luokkaa ovat mm. kulttuuritalo ja Liuksialan päiväkoti. Liuksialan päiväkotirakennuksessa energiatehokkuus oli myös tarjousten arviointikriteerinä. - Tärkein muutostyö päästöjen vähenemisen kannalta on Liuksialan koulun ja tulevan päiväkodin lämmöntuotantomuodon uusiminen pelletillä lämpiäväksi (ehdollinen investointipäätös on tehty, toteutus 2012). CO2-päästöt vähenevät noin 180 t/vuosi verrattuna tilanteeseen, jossa uusikin rakennus. - Öljylämmitteisiä kohteita pyritään muutenkin järjestelmällisesti muuttamaan muihin lämmitysmuotoihin. Ensisijalla ovat uusiutuvat energianlähteet, mutta myös kaasulla saavutetaan sekä säästöjä että selviä CO2- päästöjen vähennyksiä. Esimerkiksi kun Huutijärven päiväkoti siirretään maakaasuun syksyn kuluessa, säästyy energiaa laskelmien mukaan yli 20 MWh ja CO2-päästöt vähenevät t/vuosi. - Taloudellinen harkinta kulkee aina rinnalla: energiatehokkuutta pyritään aina edistämään mahdollisimman kustannustehokkaasti. Energiatehokkuustyön raportti 3

4 2. Nykyinen välitön energian 2.1. Rakennukset Kattavuus rakennuskannasta: Raportointiin liittyvät tilastot ja seuranta kattaa nykyään vain kunnan suoraan omistamat kiinteistöt. Yhtiöiden kautta omistettujen kiinteistöjen liittämistä sopimuksen piiriin ainakin jollakin tasolla pyritään edistämään. Konserniyhtiöiltä on kysytty energiatehokkuudesta ja investoinneista. Ainakin kahdella merkittävimmällä energian ja veden kuluttajalla (Kangasalan Uimahalli Oy ja KiinteistöOy Taloherttua) on omaehtoista energiatehokkuustyötä, jonka tavoitteet ja kulutuksen kehitys pyritään soveltuvin osin liittämään osaksi tilastointia ja raportointia vuodesta 2011 alkaen. Katselmustoiminta Kunnan omistamien kiinteistöjen energiatehokkuuden suunnitelmallisen kehittämisen avuksi toimintasuunnitelmassa hyväksyttiin katselmusohjelma vuosille , jonka mukaisesti katselmustoiminta on käynnistynyt vuonna Vuoden 2010 kiinteistöt olivat kaikki Sahalahden kiinteistöjä, joiden katselmusraportit ovat valmistuneet lokakuussa Ehdotettuja säästötoimenpiteitä arvioidaan parhaillaan. Katselmuksissa ehdotettujen säästötoimenpiteiden laskennalliset vuotuiset säästöt ovat yhteensä 130 MWh lämpöä (öljyä) ja 170MWh sähköä, yhteensä euroa/vuosi. CO2- päästöjen vähennyksiksi on arvioitu 150 tonnia/vuosi. Lämmitysmuodon vaihdoksien luvut eivät sisälly yllä oleviin lukuihin. Vaadittujen investointien tarve on yhteensä euroa. Seuraavassa raportissa tarkennetaan lukuja tehtyjen päätösten perusteella. Vuonna katselmoidut kohteet olivat: Kohde Brutto - m2 Sahalahden päiväkoti Kontula, juhlatalo Kunnanvirastorak., Sahalahden toimipiste Monitoimitalo, Sahalahti Sahalahden terveysasema Sariolan koulukeskus yhteensä Katselmusohjelmassa vuodelle 2011 suunnitellut kohteet on kilpailutettu syksyllä 2011, ja tarjousten arviointi on parhaillaan käynnissä. Raportit valmistuvat viimeistään Kohteet ovat: Kohde Brutto - m2 m3 Kunnanvirasto l Valtion virastotalo Ruutanan Seisake Liutun päiväkoti Ruutanan päiväkoti, päärakennus Vanhainkoti, Rekola-koto Keskusterveysasema Vatialan terveysasena Ruutanan terveysasema yhteensä m3 Energiatehokkuustyön raportti 4

5 Toteutetut säästötoimenpiteet: Sahalahden kohteiden energiakatselmuksissa ehdotetut säästötoimenpiteet ovat parhaillaan tarkemman arvioinnin kohteena. Ensimmäiset toimenpiteet saadaan toteutettua vuoden 2011 aikana, merkittävämmät investoinnit siirtyvät vuodelle Itse suunniteltuna suurempana säästöinvestointina on Kuhmalahden Pohjan koulun ja Pentorinteen vanhainkodin kiinteistöautomaatio, joiden pitäisi toteutua vielä vuoden 2011 aikana. Säästöt voidaan seurantatietojen puutteessa arvioida vain karkeasti, mutta tulevat olemaan noin 35 MWh/vuosi, CO2-päästöt vähenisivät vain noin 3 t/vuosi, koska vanhainkodin lämmönlähteenä on hake. Toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutusten laskenta energiatehokkuussopimuksen mukaisella tavalla toteutetaan vasta vuoden 2011 lopulla, koska laskentamenetelmiä käydään läpi pidettävillä energiatehokkuusyhteyshenkilöiden päivillä. Vuosien 2010 ja 2011 säästölaskelmat esitetään keväällä 2012 annettavassa raportissa. Pienempiä toimenpiteitä on pyritty toteuttamaan käyttötalouden puitteissa aina, kun niiden tarve on havaittu. Tavoitteena on näiden toimenpiteiden vaikutusten seuranta ja niiden liittäminen seurantaan huoltokirjan osana. Kiinteistönhoitajien koulutus ja huoltokirjojen päivittäminen on aloitettu. Energiatehokkuustyö pyritään saamaan itsestään selväksi osaksi kiinteistönhoitoa. Kulutusseuranta Kulutusseuranta on käytössä periaatteessa kuukausittain lähes kaikille kunnan omille kiinteistöille. Todellisuudessa monissa kohteissa seuranta ei toteudu riittävän tarkasti. Kunnan omien kiinteistöjen seuranta on tarkoitus saattaa ajan tasalle vuoden 2011 loppuun mennessä, toimenpiteinä on seurantaohjelmiston tarkentaminen, kiinteistönhoitajien koulutus ja motivoiminen. Vuonna 2012 tavoitteena on myös saada tilojen loppukäyttäjät sitoutettua ten seuraamiseen. Energiatodistukset tulee laittaa esille alkaen kaikkiin julkisiin rakennuksiin, joiden kerrosala on yli 1000 m2. Samanaikaisesti pyritään siihen, että kiinteistöjen kulutuksesta tiedotetaan säännöllisesti käyttäjille. Konserniyhtiöt vastaavat itse oman energiankulutuksensa seurannasta. Vuoden 2011 tilastoista alkaen pyritään siihen, että kaikki suurimpien kuluttajien seurantatiedot saadaan sisällytettyä kunnan energiatehokkuusraportointiin vuositasolla. Energiatehokkuustyön raportti 5

6 Rakennusten energian kokonais vuonna 2010 Kunnan rakennuskannan energiankulutukset vuonna 2010 olivat: Rakennustyypit Kiinteistöt Lämmön Polttoaineet, b rutto Sähkön Veden Lämmön ominais Sähkön ominais Veden ominais kpl 1000 m³ 1000 m² Kaukoläm pö MWh Sähkölämmity s MWh Kevyt pö m³ Maaka asu(m³) MWh 1000m³ kwh/m³ kwh/m³ l/m³ 1. Asuinrakennukset 11. Kerrostalot (väh. 3 huoneistoa) 12. Pientalot (rivitalot ja omakotitalot) 13. Asuntolarakennukset 2. Hoitoalan rakennukset ,3 34,0 4365,9 81,7 28, ,5 31,37 42,1 29,3 258,6 21. Terveydenhoitorakennukset ,8 1033,873 12,401 31,1 26,9 322,2 22. Huoltolaitosrakennukset ,5 27,8 280,6 23. Lasten päiväkodit ,7 81,686 28, ,307 11,006 40,2 31,7 202,1 24. Muut 3. Toimisto- ja hallintorakennukset ,8 4, ,631 4,616 39,6 18,3 105,4 4. Kokoontumisrakennukset 11 18,5 4,3 114,3 24,1 688,5 1,93 17,9 37,2 104,0 41. Teatteri- ja konserttirakennukset 42. Kirjasto-, museo- ja näyttelyrakennukset 43. Seura-, kerho- yms. rakennukset ,3 24, ,47 1,928 17,9 37,2 104,0 44. Jäähallit 45. Uimahallit 46. Muut 5. Opetusrakennukset ,0 51,0 5570,7 287,5 57, ,1 18,62 37,3 16,7 85,0 51. Peruskoulu-, lukio- yms. rakennukset ,7 287,53 57, ,109 18,621 37,3 16,7 85,0 52. Ammatilliset oppilaitokset 53. Muut 6. Varastorakennukset (lämmitetyt) ,6 33, ,45 0,694 31,0 18,6 53,3 7. Liikenteen rakennukset 8. Väestönsuojat 9. Muut YHTEENSÄ ,7 104, ,3 431,3 86, ,2 57,23 37,8 21,5 137,7 Uusiutuvan energian hankinta ja käyttö Uusiutuvan energian lisäämisessä kunnan kiinteistössä ovat ensisijalla kaasu- ja kaukolämpöverkon ulkopuolella sijaitsevat öljy- ja sähkölämmityskohteet, joille etsitään aktiivisesti vaihtoehtoja. Erityisesti kaukolämpöverkon alueella Kangasalan lämpö Oy:n tulevaisuuden valinnat ovat ratkaisevia päätettäessä siitä, onko tarvetta tarkastella uusiutuvan energian vaihtoehtoja kiinteistökohtaisesti. Mahdollisuuksia uusiutuvan energian lisäämiseen selvitetään myös erilaisilla kartoituksilla, ja mm. uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tietojen kerääminen on aloitettu osana ESSI-hanketta. Tällä hetkellä merkittävimmät uusiutuvan energian käyttökohteet ovat Kuhmalahdella lämpöyrittäjältä ostettu hakekeskukselta saatu lämpö ja maalämpö Tursolan korttelikoulussa. Aurinkokeräimiä on Tursolan korttelikoulussa, ja niitä asennetaan myös rakenteilla oleviin Kangasalan lukioon ja Liuksialan päiväkotiin. Lukioon tulee myös ilmavesi-lämpöpumppu. Merkittävin vireillä oleva hanke on Liuksialan koulun lämmöntuotantotavan muutos öljystä pellettiin. Pellettikattilalla lämmitetään myös rakenteilla oleva päiväkotirakennus. Energiatehokkuustyön raportti 6

7 Muut ominaisluvut Energiatehokkuutta ei aina ole järkevä tarkastella vain rakennusten tilavuus- tai pintaalatietoja kohti. Parempi vaihtoehto voisi olla /käyttötunti, /oppilas, /valmistettu ateria jne. Tällaisia tietoja on toistaiseksi vähän saatavilla, mutta Kangasalla pyritään kehittämään kullekin toimialalle sopivampia mittareita, seuraavaan raporttiin pyritään saamaan kullekin kiinteistöryhmälle sopiva esimerkki. Kangasalan uimahalli Oy kirjaa lämmön, sähkön ja veden kulutukset asiakasta kohti, ja vuonna 2010 ne olivat (Lähde: talousarvio 2012): Tehokkuus / taloudellisuus 2010 Oma tunnusluku 1 lämmön /as. Oma tunnusluku 2 sähkön /as. Oma tunnusluku 3 veden /as. 12,94 kwh 6,26kWh 107 L/as 2.2. Muu Ulkovalaistus Tievalojen sähkön oli yhteensä 2605 MWh vuonna 2009, valaisinta kohden oli 370 kwh. Muiden ulkoalueiden sähkön oli 430 MWh vuonna Luku sisältää myös muuta ta kuin valaistusta. Vuonna 2011 toteutettiin katuvalojen kesäsammutus, jonka avulla vuotuista käyttöaikaa lyhennettiin arviolta noin 300 tuntia. Valaisimia on vaihdettu energiatehokkaampiin muiden korjausten yhteydessä. LED-lamppuja on asennettu kevyen liikenteen väylille (Vatialan vanha ratapohja 2010 ja Karjapolku Suoramalla 2011) ja osaan Kangasalan tien alikulkutunneleista. LED-valoja on käytetty myös Tampereentien ja kiertoliittymän taidevalaistuksessa. Ulkovalaistuksen kannalta merkittävää vaikutusta on vuosille suunnitellut elohopealamppujen ja valaisimien uusimiset sekä valaistuksen ohjausjärjestelmän uusiminen. Ohjausjärjestelmällä pitäisi saada uusia mahdollisuuksia tarpeen mukaiseen valaistukseen, energiansäästö on ollut merkittävin peruste, kun toimenpidettä on valmisteltu. Autot ja työkoneet Kangasalan kunnalla merkittävä osa autojen ja työkoneiden kulutuksesta on seurausta urakoitsijoiden tai henkilökunnan omien autojen käytöstä. Mahdollisuuksia kaikkien eri käyttömuotojen tilastointiin, seurantaan ja energiatehokkuuden arviointiin tullaan kehittämään vuoden 2012 aikana. Energiatehokkuustyön raportti 7

8 Logistiikka Lukuvuodesta alkaen toimeenpantiin koulukuljetusten kehittämisohjelma, jonka yhtenä tavoitteena oli säästää ajokilometrejä edellisiin lukuvuosiin verrattuna, karsimalla taksikuljetuksia. Monissa tiesuunnissa on saatu aikaan merkittäviä ajokilometrien säästöjä. Yhteensä säästyneitä kilometrejä lasketaan olevan yli km/lv. Kirkkoharjun koulun oppilaaksiottoalue Ruutanan suunnan erityisoppilaita on alettu kuljettamaan linjaliikenteessä taksien sijaan. Ajokilometrien säästö n km/lv. Tursolan koulun oppilaaksiottoalue Eskarit siirrettiin Tursolan koulusta Kirkkoharjun kouluun. Valkeakosken suunnan eskarit pystytään kuljettamaan kaikki palveluliikenteessä Liuksialan ja Pikkolan koulun oppilaiden mukana taksien sijaan, koska koulua on ma-pe klo Ajokilometrien säästö n km/lv. Pikkolan koulun oppilaaksiottoalue Oppilaat Havialasta kuljetetaan taksilla Suinulan aseman linja-autopysäkille ja sieltä oppilaat kulkevat kouluun linjaliikenteessä. Tiihalan suunnan oppilaat kulkevat linjaliikenteessä kouluun. Linja-autoyritysten kanssa neuvoteltiin ja sovittiin uudesta reitistä Tiihalantien kautta. Saarikylien ja Raikun suuntien oppilaat kuljetetaan pikkubusseilla Lahdentien linjaautopysäkille ja sieltä oppilaat kulkevat linjaliikenteessä kouluun. Ajokilometrien säästö yht. n km/lv. Liuksialan koulun oppilaaksiottoalue Valkeakosken suunnan oppilaita on alettu kuljettamaan entistä enemmän linjaliikenteessä taksien sijaan. Ajokilometrien säästö n km/lv. Huutijärven koulun oppilaaksiottoalue Tiihalan suunnan oppilaat kulkevat linjaliikenteessä kouluun. Linja-autoyritysten kanssa neuvoteltiin ja sovittiin uudesta reitistä Tiihalantien kautta. Saarikylien ja Raikun suuntien oppilaat kuljetetaan pikkubusseilla Lahdentien linjaautopysäkille ja sieltä oppilaat kulkevat linjaliikenteessä kouluun. Sahalahdentien ja Ponsantien suunnista oppilaita alettu kuljettamaan linjaliikenteessä taksien sijaan. Ajokilometrien säästö yht. n km/lv. Kautialan koulun oppilaaksiottoalue Ponsan suunnasta oppilaita alettu kuljettamaan linjaliikenteessä taksien sijaan. Ajokilometrien säästö n km/lv. Sariolan koulun oppilaaksiottoalue Linja-autoyrityksen kanssa neuvoteltiin ja sovittiin, että Sahalahdelta klo lähtevä vuoro ajaa Pohjaan saakka. Ajokilometrien säästö n km/lv. Energiatehokkuustyön raportti 8

9 3. Kuntalaisten ja kunnan alueella toimivien organisaatioiden kulutukseen vaikuttaminen Maankäyttö ja kaavoitus Seudulliseen suunnittelu ja kehitystyöhön on osallistuttu. Hajarakentamisen periaatteita käsitellään seudullisesti. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman toteuttamisohjelmaa on laadittu. Yhdyskuntarakenteen eheyttämistä edistäviä, rakennesuunnitelmaa toteuttavia yleiskaavoja on viety eteenpäin, esimerkiksi Vatialan osayleiskaava ja Suoraman osayleiskaava. Rakennusluvat Rakentamiseen liittyvä neuvonta rakennusvalvonnassa on yksi vaikutuskanava tiedottaa energiatehokkuudesta rakentajille. Maalämpöön ja öljylämmityksen vaihtoon liittyvä neuvontaa on rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa, ja energia-avustuksiin liittyvää neuvontaa rakennusvalvonnassa. Joukkoliikenne, kevyt liikenne, liikkumisen ohjaus Pyöräpysäköinnin kehittäminen pysäkeillä työryhmä on perustettu on kunta esittänyt ELY:lle kahta pyöräpysäköintipaikkaa rakennettavaksi Kangasalantien varteen välille Suorama-Vatiala. Omin jaloin -projektin esittämiä toimenpiteitä toteutetaan. Kevyen liikenteen väylien suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon koululaisten tarpeet. Tiedottaminen ja koulutus Varhaiskasvatus ja koulut: kestävän kehityksen ohjelma on suunnitteilla. Kun seuranta saadaan ajan tasalle, käyttäjille suunnattua energiatiedotusta pyritään käyttämään hyväksi myös koulujen opetuksessa. Kangasalan kunnasta on laadittu CO2-raportti. Kunnan nettisivuilla on energiansäästön ohjeita. Erilaisten toimijoiden ja projektien puitteissa (mm. ESSI ja Ilmankos), on pyritty osallistumaan eri kohderyhmille suunnattuihin tapahtumiin ja tiedotukseen. Tiedotus on tärkeä osa energiatehokkuustyötä, ja sitä pyritään lisäämään ja tehostamaan jatkossa. Energiatehokkuustyön raportti 9

Ilmastonmuutos Stadissa

Ilmastonmuutos Stadissa Ilmastonmuutos Stadissa koulujen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Timo Posa 3.3.2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh % GWh % KIINTEISTÖT Sähkö 479,84

Lisätiedot

PALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2030 ja toimenpideohjelma 2011-2015. Liite 3: Kustannus- ja säästölaskelmat

PALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2030 ja toimenpideohjelma 2011-2015. Liite 3: Kustannus- ja säästölaskelmat PALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2030 ja toimenpideohjelma 2011-2015 Liite 3: Kustannus- ja säästölaskelmat KOULUT Sariolan koulu laajennus Vilpeilä 2010 Investoinnit 690 000 Tulevat korjauskulut

Lisätiedot

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu?

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Kuusamo. Pinta-ala 5 809 km² Asukasluku 15 740 Asukastiheys 3,16 as/km² Kaupungin kiinteistöt 2011-647 000 m³ 2014-627 100 m³ josta lämmintä

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus

Julkisen sektorin energiatehokkuus Julkisen sektorin energiatehokkuus TTY Advansis Oy, Motiva Kuntien ja kuntayhtymien koulujen, päiväkotien, terveydenhoito- ja asuinrakennusten energiankulutus Sähkö ja lämpö Julkisen sektorin energiatehokkuus

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Esityksen sisältö Energiatehokkuus ja haasteet Energiatehokkuussopimus Mitä ja miksi? Tuloksia Tulevaisuus Tehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Kunta-alan energiatehokkuussopimus 1 Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025 Lähtökohdat Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

Lisätiedot

Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa

Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa 24.2.2010 Kuntien energiatehokkuuden työkalut Mervi Weckström-Räisänen Energiatehokkuushankkeen projektipäällikkö

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motivan katselmusmalli Katselmoijalla oltava Motivan koulutus Katselmoitava kohde voi

Lisätiedot

Kiinteistöjen lämmitystapamuutosselvitykset

Kiinteistöjen lämmitystapamuutosselvitykset Kiinteistöjen lämmitystapamuutosselvitykset -yhteenveto Etelä-Kymenlaakson Uusiutuvan energian kuntakatselmus - projekti 12/2014 Koonneet: Hannu Sarvelainen Erja Tuliniemi Johdanto Selvitystyöt lämmitystapamuutoksista

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti

Lisätiedot

Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Lahden kaupungin Energiatehokkuussopimus 2008-2016 Lahden kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu Pientalojen energiatehokkuusluokittelu IEE/PEP seminaari 23.11.2006 erikoistutkija Copyright VTT VTT, Lähde: Hallituksen esitys 170 & YM SISÄLLYS 1. Energiatehokkuuden edistämisen yleisaikataulu Suomessa

Lisätiedot

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen ASIANTUNTIJASEMINAARI: ENERGIATEHOKKUUS JA ENERGIAN SÄÄSTÖ PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN POLITIIKKASKENAARIOSSA Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen 19.12.27 Juhani Heljo Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ Tekpa seutuseminaari 30.5.2012 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki ympäristöpäällikkö STRATEGIASTA TOIMINTAAN Tampereen seudun ilmastostrategia hyväksyttiin 2010 1. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 23 25.02.2014 Tekninen lautakunta 59 27.05.2014 Tekninen lautakunta 97 30.09.2014. Energiansäästötoimenpiteet 467/10.03.

Tekninen lautakunta 23 25.02.2014 Tekninen lautakunta 59 27.05.2014 Tekninen lautakunta 97 30.09.2014. Energiansäästötoimenpiteet 467/10.03. Tekninen lautakunta 23 25.02.2014 Tekninen lautakunta 59 27.05.2014 Tekninen lautakunta 97 30.09.2014 Energiansäästötoimenpiteet 467/10.03.02/2014 Tekla 25.02.2014 23 Valmistelija: työpäällikkö Janne Ilmalahti,

Lisätiedot

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Miksi uudistus? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa

Lisätiedot

KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA

KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat Terhi Harjulehto 15.3.2012 SISÄLTÖ Energiakolmio-esittely Toimintasuunnitelma-hankkeista - Toimeksianto - Toimintamalli, versiot

Lisätiedot

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien ilmastokonferenssi 3.5.2012 Pauli Välimäki Pormestarin erityisavustaja ECO2-ohjelman johtaja Tampereen kaupunki YHDYSKUNTARAKENTEEN

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSESTA KÄYTÄNNÖN TOIMIIN

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSESTA KÄYTÄNNÖN TOIMIIN UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSESTA KÄYTÄNNÖN TOIMIIN Kuntien energiatehokkuuden työkalut, Oulu 24.2.2010 Paavo Hankonen, Sievin kunta Terhi Harjulehto, Elomatic SISÄLTÖ Katselmustoiminta ja uusiutuvan

Lisätiedot

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Kuljetusketjujen energiakatselmus Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

LUONNOS Liite 2 (2018)

LUONNOS Liite 2 (2018) 1 LUONNOS 3.10.2017 Liite 2 (2018) RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN LUOKITTELUASTEIKOT Energiatodistuksessa rakennuksen tai rakennuksen osan energiatehokkuuden luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016 Tekninen lautakunta 134 15.11.2016 Kunnanhallitus 277 21.11.2016 Energiantehokkuussopimus vuosille 2017-2025 532/10.03.02/2016 Tekninen lautakunta 15.11.2016 134 Mäntsälän kunta solmi 3.10.2002 kauppa-

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012

RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 MIKSI UUDISTUS? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa Energian loppukäyttö 2007 - yhteensä 307

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja Esitelmä : Pekka Agge Toimitusjohtaja Aura Energia Oy Tel 02-2350 915 / Mob041 504 7711 Aura Energia Oy Perustettu 2008 toiminta alkanut 2011 alussa. Nyt laajentunut energiakonsultoinnista energiajärjestelmien

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Terhi Harjulehto 1.12.29 Elomatic-esittely Katselmustoiminnan tausta Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sievin kunta Energiantuotannon ja -käytön

Lisätiedot

Liite Kh 39. Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Liite Kh 39. Talouden ja toiminnan seurantaraportti Liite Kh 39 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1.1.-30.6.2011 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2 Väestön kehitys 3 Tampereen seutukunnan työttömyysaste 3 Työttömyysasteen kehitys 4 Organisaatiokaavio

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi Uusiutuvan energian kuntakatselmointi Asko Ojaniemi Katselmoinnin sisältö Perustiedot Energian kulutuksen ja tuotannon nykytila Uusiutuvat energialähteet Toimenpide-ehdotukset Jatkoselvitykset Seuranta

Lisätiedot

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa Uusiutuva energia energiakatselmuksissa 24.1.2017 Juha Toivanen, Energiavirasto Energiakatselmustoiminta Suomessa Suuren yrityksen energiakatselmus Vapaaehtoinen katselmustoiminta 2 Suuren yrityksen energiakatselmukset

Lisätiedot

Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki

Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Toimintasuunnitelma Tiivistelmä Reijo Laine Projektipäällikkö Senior & Sons Oy Pro HINKU- hanke Uusikaupunki Hankkeen avulla toteutetaan systemaattisesti vision

Lisätiedot

Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa. Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy

Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa. Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Aalto-korkeakoulusäätiön ja Suomen valtion yhdessä omistama osakeyhtiö, perustettu vuonna

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 13:00-14:40 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja sen laadinta. KETS-yhdyshenkilöpäivät Okariina Rauta

Toimintasuunnitelma ja sen laadinta. KETS-yhdyshenkilöpäivät Okariina Rauta Toimintasuunnitelma ja sen laadinta KETS-yhdyshenkilöpäivät 8. 9.11.2017 Okariina Rauta Esityksen sisältö: Osio 1: Toimintasuunnitelman läpikäynti Osio 2: Yhteiskeskustelu - tarpeet, toiveet, näkemykset

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN KULUTUSPERUSTEISET KASVIHUONE- KAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009

KUOPION KAUPUNGIN KULUTUSPERUSTEISET KASVIHUONE- KAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009 KUOPION KAUPUNGIN KULUTUSPERUSTEISET KASVIHUONE- KAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009 LÄHTÖTIEDOT Kuopion kaupungilla tarkoitetaan tässä raportissa seuraavia kohteita: kaikki kaupungin kiinteistöt (hoitoalan rakennukset,

Lisätiedot

Nykyinen energiatodistuskäytäntö

Nykyinen energiatodistuskäytäntö ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Energiatodistus on ollut

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä ja tiennäyttäjinä energiatehokkuudessa Energiapalveludirektiivi edellyttää kunnilta

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

TETS Vuosiraportointi 2013

TETS Vuosiraportointi 2013 TETS Vuosiraportointi 2013 Toimitilojen energiatehokkuuden kärjet 23.4.2015 Harri Heinaro, Motiva Oy Säästötoimenpiteiden määrä Toimenpide Säästetty energia Investointi Yht sähkö+ lkm Sähkö GWh/a Lämpö+pa

Lisätiedot

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti, Energiateollisuus ry Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Helsinki 9.11.2010 Laki energiamarkkinoilla toimivien

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN TOTEUTUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN TOTEUTUS UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN TOTEUTUS Elomatic Oy Kirsi Sivonen 1.10.2009 ELOMATIC ON LAAJA-ALAINEN SUUNNITTELUTOIMISTO Elomatic toimii kone-, prosessi-, energia- ja laivanrakennusteollisuudessa

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa

Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa Aki Havia 4.10.2017 Rakennusten energiaseminaari 2017 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 4.10.2017 Rakennusten energiaseminaari

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET

KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET Taloyhtiön mitä, miten ja milloin Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Korjausrakentamiselle määräykset Tähän saakka korjausrakentamisessa on kuntakohtaisesti rakennusvalvonta soveltanut

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET2017 2025 https://www.youtube.com/watch?v=nkqhxsuulwe Energiatehokkuussopimukset 2008-2016 - tuloksia 2 https://www.youtube.com/watch?v=ttpip5evtmo Taustat Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO

KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS Kuntamarkkinat Kalevi Luoma

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS Kuntamarkkinat Kalevi Luoma ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS 2017 2025 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kalevi Luoma Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Tehokas energiankäyttö. -koko kunnan asia

Tehokas energiankäyttö. -koko kunnan asia Tehokas energiankäyttö -koko kunnan asia Etsi kunnalle energiansäästöä Kunnissa on runsaasti erilaisia mahdollisuuksia edistää energiansäästöä ja hyödyntää uusiutuvia energialähteitä. Energiansäästö on

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus. Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus 16.4.2013 Kirsi Sivonen, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus. Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus 16.4.2013 Kirsi Sivonen, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus Tavoite ja sisältö Tavoite Tunnetaan malliraportin rakenne Sisältö Kuntakatselmuksen sisältö

Lisätiedot

Kokemuksia Keski-Suomesta Miten meneteltiin julkisissa rakennuksissa ja kunnallisissa vuokrataloissa?

Kokemuksia Keski-Suomesta Miten meneteltiin julkisissa rakennuksissa ja kunnallisissa vuokrataloissa? Kokemuksia Keski-Suomesta Miten meneteltiin julkisissa rakennuksissa ja kunnallisissa vuokrataloissa? Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Uuden Jyväskylän kunnalliset vuokratalot Energiatodistuksia

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS

RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS primäärienergia kokonaisenergia ostoenergia omavaraisenergia energiamuotokerroin E-luku nettoala bruttoala vertailulämpöhäviö Mikkelin tiedepäivä 7.4.2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 1 Liittymistilanne Vuoden 1 loppuun mennessä kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 31 yritystä, jotka koostuvat 47 raportoivasta

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 33 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Älykäs kiinteistö on energiatehokas

Älykäs kiinteistö on energiatehokas Harald Schnur, divisioonan johtaja Älykäs kiinteistö on energiatehokas Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. www.siemens.fi Sivu 1 Haasteemme Ilmaston lämpeneminen Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio 14.3.2017 Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu Eri lämmitysmuotojen Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu 26.9.2016 Mikä lämmitysjärjestelmä on sopiva juuri meidän taloon? Esisijaisesti suositellaan kaukolämpöön liittymistä aina

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ?

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan 2008 Nykyisin useita eri todistuslomakkeita,

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

Korjausrakentamiselle määräykset

Korjausrakentamiselle määräykset KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia korjausrakentamista ja kiinteistön kunnossapitoa

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunta Laajapohjainen toimikunta energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiden

Lisätiedot

GES-verkostotilaisuus Tiina Lensu IVH Kampus Toimistokiinteistön energiatehokkuus asiakastyytyväisyyden ehdoilla

GES-verkostotilaisuus Tiina Lensu IVH Kampus Toimistokiinteistön energiatehokkuus asiakastyytyväisyyden ehdoilla GES-verkostotilaisuus 15.11.2017 Tiina Lensu IVH Kampus Toimistokiinteistön energiatehokkuus asiakastyytyväisyyden ehdoilla 16.11.2017 1 IVH Kampus, Skinnarila Monimuotoinen kokonaisuus, 24.000 m2, 11

Lisätiedot

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia K: Mikä on rakennuksen energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Painetta energiatehokkuuteen rakennus- ja kiinteistöalalla. Työkaluja ja tietolähteitä Tapio Jalo, Motiva Oy 8.10.2010

Painetta energiatehokkuuteen rakennus- ja kiinteistöalalla. Työkaluja ja tietolähteitä Tapio Jalo, Motiva Oy 8.10.2010 Painetta energiatehokkuuteen rakennus- ja kiinteistöalalla Työkaluja ja tietolähteitä Tapio Jalo, Motiva Oy 8.10.2010 Esityksen sisältö Energiatehokkuuteen panostaminen kannattaa nyt ja jatkossa Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Rakentamisen uudet energiamääräykset. Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017

Rakentamisen uudet energiamääräykset. Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017 Rakentamisen uudet energiamääräykset Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017 Mikä on energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.

Lisätiedot

Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia

Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia Seminaari 05.02.2015 Erja Reinikainen 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian tarve katetaan hyvin laajalti

Lisätiedot

Energiantarve ja ratkaisut tulevissa lähes nollaenergiarakennuksissa Jani Kemppainen

Energiantarve ja ratkaisut tulevissa lähes nollaenergiarakennuksissa Jani Kemppainen Energiantarve ja ratkaisut tulevissa lähes nollaenergiarakennuksissa 24.8.2017 Jani Kemppainen Millä Suomi lämmittää nyt? Lämmitystapa, osuus kerrosalasta (474 Mm 2 ) kaikissa rakennustyypeissä Rakennusteollisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 06.11.2007 Heikki Väisänen Kauppa- ja teollisuusministeriö 11/9/2007 1 Energiapalveludirektiivin sisällöstä ESD koskee kaikkea

Lisätiedot

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Eero Vainio Lahden seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kaupunginvaltuutettu (SDP) Eero Vainio - Kuntien V ilmastokonferenssi -Tampere Lahti on kasvava ja elinvoimainen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA. TILAVUOKRAT Liikunta. Voimassa 1.9.2015 alkaen tai erikseen ilmoitettuna aikana

KANGASALAN KUNTA. TILAVUOKRAT Liikunta. Voimassa 1.9.2015 alkaen tai erikseen ilmoitettuna aikana KANGASALAN KUNTA TILAVUOKRAT Liikunta Voimassa 1.9.2015 alkaen tai erikseen ilmoitettuna aikana HINNASTON OHJEET HINNASTON OHJEET JA MAKSUET RYHMÄ LUOKITUS Paikalliset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistykset

Lisätiedot

Energiatehokkuustyö kampuksilla. Juha Viholainen, Granlund Consulting Oy

Energiatehokkuustyö kampuksilla. Juha Viholainen, Granlund Consulting Oy Energiatehokkuustyö kampuksilla Juha Viholainen, Granlund Consulting Oy Energia- ja kestävyystavoitteet muokkaavat toimintaympäristöä 2 Kestävän kehityksen visio Energian rooli on merkittävä kestävän kehityksen

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus 2017-2025 Joensuun kaupunki xx.11.2017 Toiminnan tausta ja organisointi Joensuun kaupunki on liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017 2025.

Lisätiedot

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiantuotannon toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 34 yritystä, jotka koostuvat 21 raportoivasta

Lisätiedot

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv Seurakuntien ympärist ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv ivä - SÄÄSTÄ ENERGIAA - Pentti Kuurola, LVI-ins. LVI-Insinööritoimisto Mäkelä Oy Oulu Kuntoarviot Energiatodistukset Energiakatselmukset Hankesuunnittelu

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013 Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä

Lisätiedot