Energiatehokkuustyön raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatehokkuustyön raportti"

Transkriptio

1 Raportti Energiatehokkuustyön raportti 1. Yleistä Kangasalan kunta on hyväksynyt energiatehokkuussopimukseen liittyvän energiatehokkuuden toimintasuunnitelman Tämän raportin avulla luodaan käytäntö, jossa sopimuksen tavoitteiden toteutumisesta ja energiatehokkuustyöstä yleensä raportoidaan kerran vuodessa. Samalla voidaan päivittää tarvittaessa toimenpideohjelmaa. Koska tämä raportti on ensimmäinen laatuaan, ja toteutetaan vasta loppuvuodesta, kirjataan tähän myös vuoden 2011 alkupuolella tehtyjä toimenpiteitä. Koko vuotta koskevat luvut ovat vuodelta Tämän raportin puutteellisia tietoja, joista merkittävimmät koskevat säästötoimenpiteiden avulla saavutettuja laskennallisia ja toteutuneita lukuja, pyritään täydentämään jälkikäteen, ja saattamaan ajan tasalle ensi vuoden raportissa. Toimintasuunnitelma ja raportointi Toimintasuunnitelmaa ei ole sen hyväksymisen jälkeen päivitetty, eikä sen toteutumisesta ole vielä raportoitu. Tarkoitus on, että raportoinnin muotoa kehitetään jatkossa yhdessä muiden seudun kuntien kanssa. Vuotuisen raportoinnin ajankohdaksi vuodesta 2012 alkaen määritellään kevät, jolloin toimitetaan myös raportit Kuntaliitolle ja Motivalle. Toteutuneiden toimenpiteiden ja toteutuneen kehityksen raportointi koskee tuolloin edellistä kalenterivuotta. Samalla tarkastellaan aina toimintasuunnitelman kehitystarpeita ja tehdään tarpeen mukaan siihen lisäyksiä tai laajennuksia. Energiatehokkuustyön kattavuus Tällä hetkellä energiatehokkuustyö kattaa selvimmin kunnan suoraan omistamat kiinteistöt ja muun kunnan toiminnan. Kunnan tytär yhtiöiden energiatehokkuustyö on tarkoitus sisällyttää energiatehokkuustyön raportointiin vuodesta 2012 alkaen, jatkossa pyritään liittämään mukaan myös energiankulutuksen kannalta merkitykselliset osakkuusyhtiöt. Kunnan omistama lämpöyhtiö (Kangasalan lämpö Oy) ei myöskään sisälly sopimuksen toimialaan. Yhtiön edustajien kanssa tehdään kuitenkin aktiivista yhteistyötä. Kangasalan lämpö Oy:n toimenpiteet ovat erittäin merkittävä tekijä paitsi kunnan omien kiinteistöjen myös kunnan asukkaiden ilmastopäästöjen kehityksen kannalta. Tavoitteena on laajempi vaikutus (esim. tiedotuksen, kaavoituksen ja seudullisen suunnittelun ja yhteistyön avulla. Erityisesti liikenteen ja kaavoituksen alueella myös seudullisen yhteistyön vaikutus on merkittävä. Energiatehokkuustyön raportti 1

2 Energiatehokkuustyön organisointi Energiatehokkuustyöstä vastaa energiatehokkuussopimuksen valmistelu- ja seurantaryhmä. Vuonna 2010 työryhmä kokoontui seitsemän kertaa. Toimikunnan jäseninä on ollut vuonna 2010: 1. Mikko Ilkka, tekninen johtaja, Tekninen keskus, työryhmän puheenjohtaja 2. Markku Lahtinen, kaavoitusarkkitehti, kaavoitus, Tekninen keskus 3. Susanna Virjo, suunnitteluarkkitehti, kaavoitus, Tekninen keskus, sihteeri alk 4. Anita Santapukki, suunnitteluinsinööri, yhdyskuntatekniikka, Tekninen keskus 5. Seppo Mäkelä, sähköinsinööri, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa 6. Ismo Simola, talotekniikkateknikko, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa 7. Arja Lehto, rakennuspäällikkö, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa 8. Tuomo Antila, ympäristöpäällikkö, ympäristönsuojelu, Tekninen keskus 9. Sirkku Malviala, rakennustarkastaja, rakennusvalvonta, Tekninen keskus 10. Taru Räsänen, rehtori, koulut, Sivistyskeskus 11. Niina Kettunen-Niemi, varhaiskasvatuksen suunnittelija, varhaiskasvatus, Sivistyskeskus 12. Reijo Riekkola, apulaiskunnanjohtaja, Strateginen johto 13. Antti Kytövaara, toimitusjohtaja, Kangasalan Vesi-liikelaitos 14. Kaisu Kuusela, suunnittelija, kaavoitus, Tekninen keskus, sihteeri asti Vuonna 2011 työryhmä on kokoontunut toistaiseksi viisi kertaa, ja työvaliokunta kerran alkaen toimikunnan kokoonpano on ollut (tv=työvaliokunta): 1. Tuomo Antila, ympäristöpäällikkö, ympäristönsuojelu, Tekninen keskus (tv) 2. Toni Haapala, hyvinvointipalvelujen talousjohtaja, Sosiaali- ja terveyskeskus 3. Mikko Ilkka, tekninen johtaja, Tekninen keskus, 4. Niina Kettunen-Niemi, varhaiskasvatuksen suunnittelija, varhaiskasvatus, Sivistyskeskus 5. Antti Kytövaara, toimitusjohtaja, Kangasalan Vesi liikelaitos 6. Arja Lehto, rakennuspäällikkö, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa (tv) 7. Sirkku Malviala, rakennustarkastaja, rakennusvalvonta, Tekninen keskus 8. Marja Mattila, opetuskoordinaattori, Sivistyskeskus 9. Seppo Mäkelä, sähköinsinööri, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa 10. Kirsti Raulo, energia-asiantuntija, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa, sihteeri (tv) 11. Anita Santapukki, suunnitteluinsinööri, yhdyskuntatekniikka, Tekninen keskus (tv) 12. Jonna Sillman-Sola, hallintojohtaja, Liiketoimintayksikkö Oksa, (pj) (tv) 13. Ismo Simola, talotekniikkateknikko, tilapalvelu, Liiketoimintayksikkö Oksa (tv) 14. Susanna Virjo, suunnitteluarkkitehti, kaavoitus, Tekninen keskus (tv) Energiatehokkuustyön raportti 2

3 Keskeiset ongelmat ja kehitystarpeet Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma on energiatehokkuustyön perusta: sopimus on toteutettava, ja konkreettiset tavoitteet on saavutettava. Myös taloudellisten realiteettien ja kustannustehokkuuden huomioiminen on välttämätöntä toimenpiteiden jatkuvuuden takaamiseksi. Silti on tärkeä muistaa, että kyseessä on myös laajempi moraalinen velvoite toimia kestävästi ja vaikuttaa siihen, mitä jätämme tuleville sukupolville. Näiden kahden tason yhdistäminen on haastavaa, mutta siihen on pyrittävä, kun toimintasuunnitelmaa ja energiatehokkuustyötä kehitetään. Haasteita ja ongelmallisia asetelmia sisältyy myös mm. seuraaviin asioihin: - merkittävä osa muusta kuin kiinteistöjen suorasta kulutuksesta liittyy oleellisesti laajempiin seudullisiin ratkaisuihin (esim. joukkoliikenne), myös valtion vaikutus esim. verojen, syöttötariffien ja energiatukien muodossa on monessa asiassa erittäin merkittävää - Kangasalan Lämmön liittäminen tavalla tai toisella osaksi kunnan energiatehokkuustyötä on tärkeää. - Energiatehokkuustyön päätöksentekijöiden tiedottaminen ja motivointi on tärkeää sopimuksen toteutumisen kannalta - Energiatehokkuustyössä kuten kaikessa laatu ja tehokkuus vaativat rahaa ja huolellista paneutumista Toteutetut kehityshankkeet, esimerkkikohteet: - Uudisrakennuksissa on alettu painottaa energiatehokkuutta: A-luokkaa ovat mm. kulttuuritalo ja Liuksialan päiväkoti. Liuksialan päiväkotirakennuksessa energiatehokkuus oli myös tarjousten arviointikriteerinä. - Tärkein muutostyö päästöjen vähenemisen kannalta on Liuksialan koulun ja tulevan päiväkodin lämmöntuotantomuodon uusiminen pelletillä lämpiäväksi (ehdollinen investointipäätös on tehty, toteutus 2012). CO2-päästöt vähenevät noin 180 t/vuosi verrattuna tilanteeseen, jossa uusikin rakennus. - Öljylämmitteisiä kohteita pyritään muutenkin järjestelmällisesti muuttamaan muihin lämmitysmuotoihin. Ensisijalla ovat uusiutuvat energianlähteet, mutta myös kaasulla saavutetaan sekä säästöjä että selviä CO2- päästöjen vähennyksiä. Esimerkiksi kun Huutijärven päiväkoti siirretään maakaasuun syksyn kuluessa, säästyy energiaa laskelmien mukaan yli 20 MWh ja CO2-päästöt vähenevät t/vuosi. - Taloudellinen harkinta kulkee aina rinnalla: energiatehokkuutta pyritään aina edistämään mahdollisimman kustannustehokkaasti. Energiatehokkuustyön raportti 3

4 2. Nykyinen välitön energian 2.1. Rakennukset Kattavuus rakennuskannasta: Raportointiin liittyvät tilastot ja seuranta kattaa nykyään vain kunnan suoraan omistamat kiinteistöt. Yhtiöiden kautta omistettujen kiinteistöjen liittämistä sopimuksen piiriin ainakin jollakin tasolla pyritään edistämään. Konserniyhtiöiltä on kysytty energiatehokkuudesta ja investoinneista. Ainakin kahdella merkittävimmällä energian ja veden kuluttajalla (Kangasalan Uimahalli Oy ja KiinteistöOy Taloherttua) on omaehtoista energiatehokkuustyötä, jonka tavoitteet ja kulutuksen kehitys pyritään soveltuvin osin liittämään osaksi tilastointia ja raportointia vuodesta 2011 alkaen. Katselmustoiminta Kunnan omistamien kiinteistöjen energiatehokkuuden suunnitelmallisen kehittämisen avuksi toimintasuunnitelmassa hyväksyttiin katselmusohjelma vuosille , jonka mukaisesti katselmustoiminta on käynnistynyt vuonna Vuoden 2010 kiinteistöt olivat kaikki Sahalahden kiinteistöjä, joiden katselmusraportit ovat valmistuneet lokakuussa Ehdotettuja säästötoimenpiteitä arvioidaan parhaillaan. Katselmuksissa ehdotettujen säästötoimenpiteiden laskennalliset vuotuiset säästöt ovat yhteensä 130 MWh lämpöä (öljyä) ja 170MWh sähköä, yhteensä euroa/vuosi. CO2- päästöjen vähennyksiksi on arvioitu 150 tonnia/vuosi. Lämmitysmuodon vaihdoksien luvut eivät sisälly yllä oleviin lukuihin. Vaadittujen investointien tarve on yhteensä euroa. Seuraavassa raportissa tarkennetaan lukuja tehtyjen päätösten perusteella. Vuonna katselmoidut kohteet olivat: Kohde Brutto - m2 Sahalahden päiväkoti Kontula, juhlatalo Kunnanvirastorak., Sahalahden toimipiste Monitoimitalo, Sahalahti Sahalahden terveysasema Sariolan koulukeskus yhteensä Katselmusohjelmassa vuodelle 2011 suunnitellut kohteet on kilpailutettu syksyllä 2011, ja tarjousten arviointi on parhaillaan käynnissä. Raportit valmistuvat viimeistään Kohteet ovat: Kohde Brutto - m2 m3 Kunnanvirasto l Valtion virastotalo Ruutanan Seisake Liutun päiväkoti Ruutanan päiväkoti, päärakennus Vanhainkoti, Rekola-koto Keskusterveysasema Vatialan terveysasena Ruutanan terveysasema yhteensä m3 Energiatehokkuustyön raportti 4

5 Toteutetut säästötoimenpiteet: Sahalahden kohteiden energiakatselmuksissa ehdotetut säästötoimenpiteet ovat parhaillaan tarkemman arvioinnin kohteena. Ensimmäiset toimenpiteet saadaan toteutettua vuoden 2011 aikana, merkittävämmät investoinnit siirtyvät vuodelle Itse suunniteltuna suurempana säästöinvestointina on Kuhmalahden Pohjan koulun ja Pentorinteen vanhainkodin kiinteistöautomaatio, joiden pitäisi toteutua vielä vuoden 2011 aikana. Säästöt voidaan seurantatietojen puutteessa arvioida vain karkeasti, mutta tulevat olemaan noin 35 MWh/vuosi, CO2-päästöt vähenisivät vain noin 3 t/vuosi, koska vanhainkodin lämmönlähteenä on hake. Toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutusten laskenta energiatehokkuussopimuksen mukaisella tavalla toteutetaan vasta vuoden 2011 lopulla, koska laskentamenetelmiä käydään läpi pidettävillä energiatehokkuusyhteyshenkilöiden päivillä. Vuosien 2010 ja 2011 säästölaskelmat esitetään keväällä 2012 annettavassa raportissa. Pienempiä toimenpiteitä on pyritty toteuttamaan käyttötalouden puitteissa aina, kun niiden tarve on havaittu. Tavoitteena on näiden toimenpiteiden vaikutusten seuranta ja niiden liittäminen seurantaan huoltokirjan osana. Kiinteistönhoitajien koulutus ja huoltokirjojen päivittäminen on aloitettu. Energiatehokkuustyö pyritään saamaan itsestään selväksi osaksi kiinteistönhoitoa. Kulutusseuranta Kulutusseuranta on käytössä periaatteessa kuukausittain lähes kaikille kunnan omille kiinteistöille. Todellisuudessa monissa kohteissa seuranta ei toteudu riittävän tarkasti. Kunnan omien kiinteistöjen seuranta on tarkoitus saattaa ajan tasalle vuoden 2011 loppuun mennessä, toimenpiteinä on seurantaohjelmiston tarkentaminen, kiinteistönhoitajien koulutus ja motivoiminen. Vuonna 2012 tavoitteena on myös saada tilojen loppukäyttäjät sitoutettua ten seuraamiseen. Energiatodistukset tulee laittaa esille alkaen kaikkiin julkisiin rakennuksiin, joiden kerrosala on yli 1000 m2. Samanaikaisesti pyritään siihen, että kiinteistöjen kulutuksesta tiedotetaan säännöllisesti käyttäjille. Konserniyhtiöt vastaavat itse oman energiankulutuksensa seurannasta. Vuoden 2011 tilastoista alkaen pyritään siihen, että kaikki suurimpien kuluttajien seurantatiedot saadaan sisällytettyä kunnan energiatehokkuusraportointiin vuositasolla. Energiatehokkuustyön raportti 5

6 Rakennusten energian kokonais vuonna 2010 Kunnan rakennuskannan energiankulutukset vuonna 2010 olivat: Rakennustyypit Kiinteistöt Lämmön Polttoaineet, b rutto Sähkön Veden Lämmön ominais Sähkön ominais Veden ominais kpl 1000 m³ 1000 m² Kaukoläm pö MWh Sähkölämmity s MWh Kevyt pö m³ Maaka asu(m³) MWh 1000m³ kwh/m³ kwh/m³ l/m³ 1. Asuinrakennukset 11. Kerrostalot (väh. 3 huoneistoa) 12. Pientalot (rivitalot ja omakotitalot) 13. Asuntolarakennukset 2. Hoitoalan rakennukset ,3 34,0 4365,9 81,7 28, ,5 31,37 42,1 29,3 258,6 21. Terveydenhoitorakennukset ,8 1033,873 12,401 31,1 26,9 322,2 22. Huoltolaitosrakennukset ,5 27,8 280,6 23. Lasten päiväkodit ,7 81,686 28, ,307 11,006 40,2 31,7 202,1 24. Muut 3. Toimisto- ja hallintorakennukset ,8 4, ,631 4,616 39,6 18,3 105,4 4. Kokoontumisrakennukset 11 18,5 4,3 114,3 24,1 688,5 1,93 17,9 37,2 104,0 41. Teatteri- ja konserttirakennukset 42. Kirjasto-, museo- ja näyttelyrakennukset 43. Seura-, kerho- yms. rakennukset ,3 24, ,47 1,928 17,9 37,2 104,0 44. Jäähallit 45. Uimahallit 46. Muut 5. Opetusrakennukset ,0 51,0 5570,7 287,5 57, ,1 18,62 37,3 16,7 85,0 51. Peruskoulu-, lukio- yms. rakennukset ,7 287,53 57, ,109 18,621 37,3 16,7 85,0 52. Ammatilliset oppilaitokset 53. Muut 6. Varastorakennukset (lämmitetyt) ,6 33, ,45 0,694 31,0 18,6 53,3 7. Liikenteen rakennukset 8. Väestönsuojat 9. Muut YHTEENSÄ ,7 104, ,3 431,3 86, ,2 57,23 37,8 21,5 137,7 Uusiutuvan energian hankinta ja käyttö Uusiutuvan energian lisäämisessä kunnan kiinteistössä ovat ensisijalla kaasu- ja kaukolämpöverkon ulkopuolella sijaitsevat öljy- ja sähkölämmityskohteet, joille etsitään aktiivisesti vaihtoehtoja. Erityisesti kaukolämpöverkon alueella Kangasalan lämpö Oy:n tulevaisuuden valinnat ovat ratkaisevia päätettäessä siitä, onko tarvetta tarkastella uusiutuvan energian vaihtoehtoja kiinteistökohtaisesti. Mahdollisuuksia uusiutuvan energian lisäämiseen selvitetään myös erilaisilla kartoituksilla, ja mm. uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tietojen kerääminen on aloitettu osana ESSI-hanketta. Tällä hetkellä merkittävimmät uusiutuvan energian käyttökohteet ovat Kuhmalahdella lämpöyrittäjältä ostettu hakekeskukselta saatu lämpö ja maalämpö Tursolan korttelikoulussa. Aurinkokeräimiä on Tursolan korttelikoulussa, ja niitä asennetaan myös rakenteilla oleviin Kangasalan lukioon ja Liuksialan päiväkotiin. Lukioon tulee myös ilmavesi-lämpöpumppu. Merkittävin vireillä oleva hanke on Liuksialan koulun lämmöntuotantotavan muutos öljystä pellettiin. Pellettikattilalla lämmitetään myös rakenteilla oleva päiväkotirakennus. Energiatehokkuustyön raportti 6

7 Muut ominaisluvut Energiatehokkuutta ei aina ole järkevä tarkastella vain rakennusten tilavuus- tai pintaalatietoja kohti. Parempi vaihtoehto voisi olla /käyttötunti, /oppilas, /valmistettu ateria jne. Tällaisia tietoja on toistaiseksi vähän saatavilla, mutta Kangasalla pyritään kehittämään kullekin toimialalle sopivampia mittareita, seuraavaan raporttiin pyritään saamaan kullekin kiinteistöryhmälle sopiva esimerkki. Kangasalan uimahalli Oy kirjaa lämmön, sähkön ja veden kulutukset asiakasta kohti, ja vuonna 2010 ne olivat (Lähde: talousarvio 2012): Tehokkuus / taloudellisuus 2010 Oma tunnusluku 1 lämmön /as. Oma tunnusluku 2 sähkön /as. Oma tunnusluku 3 veden /as. 12,94 kwh 6,26kWh 107 L/as 2.2. Muu Ulkovalaistus Tievalojen sähkön oli yhteensä 2605 MWh vuonna 2009, valaisinta kohden oli 370 kwh. Muiden ulkoalueiden sähkön oli 430 MWh vuonna Luku sisältää myös muuta ta kuin valaistusta. Vuonna 2011 toteutettiin katuvalojen kesäsammutus, jonka avulla vuotuista käyttöaikaa lyhennettiin arviolta noin 300 tuntia. Valaisimia on vaihdettu energiatehokkaampiin muiden korjausten yhteydessä. LED-lamppuja on asennettu kevyen liikenteen väylille (Vatialan vanha ratapohja 2010 ja Karjapolku Suoramalla 2011) ja osaan Kangasalan tien alikulkutunneleista. LED-valoja on käytetty myös Tampereentien ja kiertoliittymän taidevalaistuksessa. Ulkovalaistuksen kannalta merkittävää vaikutusta on vuosille suunnitellut elohopealamppujen ja valaisimien uusimiset sekä valaistuksen ohjausjärjestelmän uusiminen. Ohjausjärjestelmällä pitäisi saada uusia mahdollisuuksia tarpeen mukaiseen valaistukseen, energiansäästö on ollut merkittävin peruste, kun toimenpidettä on valmisteltu. Autot ja työkoneet Kangasalan kunnalla merkittävä osa autojen ja työkoneiden kulutuksesta on seurausta urakoitsijoiden tai henkilökunnan omien autojen käytöstä. Mahdollisuuksia kaikkien eri käyttömuotojen tilastointiin, seurantaan ja energiatehokkuuden arviointiin tullaan kehittämään vuoden 2012 aikana. Energiatehokkuustyön raportti 7

8 Logistiikka Lukuvuodesta alkaen toimeenpantiin koulukuljetusten kehittämisohjelma, jonka yhtenä tavoitteena oli säästää ajokilometrejä edellisiin lukuvuosiin verrattuna, karsimalla taksikuljetuksia. Monissa tiesuunnissa on saatu aikaan merkittäviä ajokilometrien säästöjä. Yhteensä säästyneitä kilometrejä lasketaan olevan yli km/lv. Kirkkoharjun koulun oppilaaksiottoalue Ruutanan suunnan erityisoppilaita on alettu kuljettamaan linjaliikenteessä taksien sijaan. Ajokilometrien säästö n km/lv. Tursolan koulun oppilaaksiottoalue Eskarit siirrettiin Tursolan koulusta Kirkkoharjun kouluun. Valkeakosken suunnan eskarit pystytään kuljettamaan kaikki palveluliikenteessä Liuksialan ja Pikkolan koulun oppilaiden mukana taksien sijaan, koska koulua on ma-pe klo Ajokilometrien säästö n km/lv. Pikkolan koulun oppilaaksiottoalue Oppilaat Havialasta kuljetetaan taksilla Suinulan aseman linja-autopysäkille ja sieltä oppilaat kulkevat kouluun linjaliikenteessä. Tiihalan suunnan oppilaat kulkevat linjaliikenteessä kouluun. Linja-autoyritysten kanssa neuvoteltiin ja sovittiin uudesta reitistä Tiihalantien kautta. Saarikylien ja Raikun suuntien oppilaat kuljetetaan pikkubusseilla Lahdentien linjaautopysäkille ja sieltä oppilaat kulkevat linjaliikenteessä kouluun. Ajokilometrien säästö yht. n km/lv. Liuksialan koulun oppilaaksiottoalue Valkeakosken suunnan oppilaita on alettu kuljettamaan entistä enemmän linjaliikenteessä taksien sijaan. Ajokilometrien säästö n km/lv. Huutijärven koulun oppilaaksiottoalue Tiihalan suunnan oppilaat kulkevat linjaliikenteessä kouluun. Linja-autoyritysten kanssa neuvoteltiin ja sovittiin uudesta reitistä Tiihalantien kautta. Saarikylien ja Raikun suuntien oppilaat kuljetetaan pikkubusseilla Lahdentien linjaautopysäkille ja sieltä oppilaat kulkevat linjaliikenteessä kouluun. Sahalahdentien ja Ponsantien suunnista oppilaita alettu kuljettamaan linjaliikenteessä taksien sijaan. Ajokilometrien säästö yht. n km/lv. Kautialan koulun oppilaaksiottoalue Ponsan suunnasta oppilaita alettu kuljettamaan linjaliikenteessä taksien sijaan. Ajokilometrien säästö n km/lv. Sariolan koulun oppilaaksiottoalue Linja-autoyrityksen kanssa neuvoteltiin ja sovittiin, että Sahalahdelta klo lähtevä vuoro ajaa Pohjaan saakka. Ajokilometrien säästö n km/lv. Energiatehokkuustyön raportti 8

9 3. Kuntalaisten ja kunnan alueella toimivien organisaatioiden kulutukseen vaikuttaminen Maankäyttö ja kaavoitus Seudulliseen suunnittelu ja kehitystyöhön on osallistuttu. Hajarakentamisen periaatteita käsitellään seudullisesti. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman toteuttamisohjelmaa on laadittu. Yhdyskuntarakenteen eheyttämistä edistäviä, rakennesuunnitelmaa toteuttavia yleiskaavoja on viety eteenpäin, esimerkiksi Vatialan osayleiskaava ja Suoraman osayleiskaava. Rakennusluvat Rakentamiseen liittyvä neuvonta rakennusvalvonnassa on yksi vaikutuskanava tiedottaa energiatehokkuudesta rakentajille. Maalämpöön ja öljylämmityksen vaihtoon liittyvä neuvontaa on rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa, ja energia-avustuksiin liittyvää neuvontaa rakennusvalvonnassa. Joukkoliikenne, kevyt liikenne, liikkumisen ohjaus Pyöräpysäköinnin kehittäminen pysäkeillä työryhmä on perustettu on kunta esittänyt ELY:lle kahta pyöräpysäköintipaikkaa rakennettavaksi Kangasalantien varteen välille Suorama-Vatiala. Omin jaloin -projektin esittämiä toimenpiteitä toteutetaan. Kevyen liikenteen väylien suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon koululaisten tarpeet. Tiedottaminen ja koulutus Varhaiskasvatus ja koulut: kestävän kehityksen ohjelma on suunnitteilla. Kun seuranta saadaan ajan tasalle, käyttäjille suunnattua energiatiedotusta pyritään käyttämään hyväksi myös koulujen opetuksessa. Kangasalan kunnasta on laadittu CO2-raportti. Kunnan nettisivuilla on energiansäästön ohjeita. Erilaisten toimijoiden ja projektien puitteissa (mm. ESSI ja Ilmankos), on pyritty osallistumaan eri kohderyhmille suunnattuihin tapahtumiin ja tiedotukseen. Tiedotus on tärkeä osa energiatehokkuustyötä, ja sitä pyritään lisäämään ja tehostamaan jatkossa. Energiatehokkuustyön raportti 9

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta 15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2010 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010 Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta Energiansäästötoiminta

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Tekijät : Timo Kuusiola ja Leena Maidell-Münster Taitto. Tina Kristiansson Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 TOIMENPITEET EU:N ALUEELLA JA SUOMESSA

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Kouvolan kaupunginvaltuusto 58 11.6.2012 2 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2012-2020 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 7,0 6,0 t CO 2 -ekv/asukas 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010 Tavoite-sken. Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen mukainen

Lisätiedot

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio Turun kaupunki 2003 VÄESTÖ Vuodenvaihde 2003/2002 Asukasluku* 174 618 ruotsinkielisiä % 5,2 ulkomaiden kansalaisia % 4,4 * Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000 PINTA-ALA Kaupungin pinta-ala, km

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 LUONNOS Versio19052015 Sisällysluettelo 1 KAUPUNGIN ENERGIA- JA ILMASTOSITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 ENERGIA- JA ILMASTOTOIMIA

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0018/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä: 27.1.2014 Katselmuksen tilaaja: Tuusulan kunta PL 60 04301 Tuusula TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2016 MYNÄMÄEN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2016 5.1.2011 SISÄLLYS JOHDANTO...3 1 SOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET...3 2 SOPIMUKSEN RAJAUKSET JA TOIMINTASUUNNITELMAN KATTAVUUS...4 3 ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN ILMASTOTYÖ ETENEE

KESKI-UUDENMAAN ILMASTOTYÖ ETENEE KESKI-UUDENMAAN ILMASTOTYÖ ETENEE Ilmastokatsaus Huhtikuu 2011 joulukuu 2011 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan strategisen ilmasto-ohjelman ensimmäisenä tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot