LIITE KHALL LIITE KVALT VUODEN 2014 LOPUSSA VIREILLÄ OLLEET VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE KHALL LIITE KVALT VUODEN 2014 LOPUSSA VIREILLÄ OLLEET VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET"

Transkriptio

1 1 LIITE KHALL LIITE KVALT VUODEN 2014 LOPUSSA VIREILLÄ OLLEET VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET Aloitteen tekijät/ajankohta 1. Kokoomuksen valtuustoryhmä Aloitteen sisältö Valtuustoaloite Hiedan ja Leiripirtin alueesta vapaa-ajan ja harrastusten alue Käsittely/toimenpiteet Khall : Kaupunginhallitus päätti toimittaa valtuustoaloitteen ympäristölautakunnan ja elämänlaatujaoston yhteisesti valmisteltavaksi siten, että nämä selvittävät aloitteessa esitettyä Hiedan ja Leiripirtin alueen tilannetta sekä mahdollisuuksia muodostaa alueesta vapaa-ajan alue. Selvityksessä tulee ottaa huomioon ainakin alueen maanomistus- ja kaavoitustilanne sekä alustava arvio tarvittavista investoinneista. Lisäksi valmistelussa tulee olla yhteydessä seurakuntaan ja muihin mahdollisiin maanomistus/intressitahoihin. Laadittu selvitys tulee toimittaa kaupunginhallitukselle mennessä. Ympäristölautakunta : Kaupunginhallituksen pyytämää selvitystä on valmisteltu viranhaltijoiden yhteistyönä ja selvitysluonnos on liitteenä kokoukseen osallistuville. Valmistelun jatkaminen vaatii periaatelinjauksia, joita varten selvitys on syytä toimittaa kaupunginhallitukselle. Elämänlaatujaoston seuraava kokous on vasta joulukuussa. Ympäristölautakunta päätti: 1. Lähettää laaditun selvitysluonnoksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 2. Esittää, että kaupunginhallitus pyytää selvityksestä elämänlaatujaoston lausunnon. Elämänlaatujaosto : Elämänlaatujaoston puolesta Hieta -asiaa on selvittänyt liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo yhdessä maankäyttöinsinööri Päivi Valkaman ja markkinointisihteeri Pirjo Luukon kanssa. Elämänlaatujaosto tutustui ja hyväksyi esitetyn selvitysluonnoksen ja esitti, että kaupunginhallitus käsittelee selvitysluonnosta kokouksessaan ja päättää selvitysluonnoksen jatkosta. Elämänlaatujaosto totesi, että korvaava avantouintipaikka täytyy löytyä, mikäli Säynäniemessä avantouintia ei enää voi tulevaisuudessa jatkaa. Kaupunginhallitus päätti vuokrata Säynäniemen leirintäalueen Heini Holmille. Heini Holm on ottanut Säynäniemen leirintäalueen vuokralle alkaen. Vuokrasopimus on 5 vuoden määräaikainen sopimus, jota on mahdollisuus jatkaa sopimuskauden jälkeen osapuolet yhteisesti niin sopiessa. Avantouimarit ovat tehneet erillisen sopimuksen Heini Holmin kanssa avantouintipaikasta Kaupunginhallitus : Hiedan alueen suunnittelua koskevan selvitysluonnoksen kehittämisehdotuksia: Veneilyn kehittämiseen liittyviä hankkeita olisivat vierasvenepaikat, veneenlaskupaikka sekä laivalaituri (mahdollistaen mm. risteilyt) ja polttoaineen jakelupiste. Myös melonnan tukikohta soveltuisi alueelle.

2 2 Luontomatkailun ja -retkeilyn kehittämiseksi voisi alueella olla luontopolku, jonka varrelle sopisi alueella oleva lintutorni ja jonka varrella voisi olla myös laavu sekä grillikatos. Talvella alueella voisi kiertää latu. Nykyistä uimarantaa voisi kehittää merkitsemällä matalikot, mikäli niiden poistaminen ei onnistu (kyseessä ei ole irtokivet, vaan kallio). Myös rannan osittaista siirtoa voi tutkia etenkin jos aluetta hankitaan lisää. Mikäli avantouinti loppuu Säynäniemessä, voitaisiin avantouinnin siirrosta Leiripirtille neuvotella lähemmin seurakunnan kanssa. Muita liikuntamahdollisuuksia alueella voisivat lisätä liikuntapuisto kuntoiluvälineineen sekä esim. frisbee-golf rata. Laajempi käyttö edellyttää myös pysäköintialuetta, huoltorakennusta sekä wc-tiloja. Myös jonkinlainen kioski/ kahvila olisi tarpeen. Alue tulisi myös valaista. Mikäli aluetta aiotaan merkittävästi kehittää, tulisi alueelle saada riittävän hyvät liikenneyhteydet sekä kunnallistekniikka. Laajemman alueen käyttöönoton kannalta tulisi ensin selvittää alueen pilaantuneisuutta. Kaupungin teknisen toimen antaman alustavan arvion perusteella vesihuollon ja kokoojakadun rakentaminen alueelle maksaisi noin 1000 euroa / metri, jolloin kokonaiskustannus noin 1, 5 kilometrille olisi noin 1,5 miljoonaa euroa. Tehokkaamman käytön kynnyskustannukset ovat siten varsin suuret. Mikäli harkitaan vain alueen pienimuotoista kehittämistä, voidaan alueelle saada lisäkäyttöä ja viihtyisyyttä pienehköilläkin panostuksilla. Esim. sähköliittymän (3 x 25A) hinta leiripirtin alueelle maksaisi hieman runsaat 3000 euroa. Pidemmällä tähtäimellä alueen merkittävämpi kehittäminen edellyttäisi alueen käytön tutkimista kaavoituksella sekä tarkempaa kustannusarviota. Tämä voitaisiin tehdä keskustaajaman yleiskaavoituksen yhteydessä. Sen jälkeen alueelle tulisi laatia asemakaava mm. katuyhteyden järjestämiseksi. Lisäksi alueen kehittämiseen liittyy se, että Säynäniemen vireillä ollut asemakaavamuutoshanke asumiskäyttöön on keskeytetty kaupunginhallituksen päätöksellä perustuen laajaan hanketta vastustaviin kannanottoihin ja kaupunginhallitus on päättänyt vuokrata Säynäniemen leirintäalueen Heini Holmille. Heini Holm on ottanut Säynäniemen leirintäalueen vuokralle alkaen. Vuokrasopimus on 5 vuoden määräaikainen sopimus, jota on mahdollisuus jatkaa sopimuskauden jälkeen osapuolten yhteisesti niin sopiessa. Avantouimarit ovat tehneet erillisen sopimuksen Heini Holmin kanssa avantouintipaikasta. Heini Holm on ollut aktiivinen Säynäniemen kehittämisessä ja suunnitteilla on mm. uusi venelaituri. Yhteenveto: Tämän hetken tiukassa taloustilanteessa laajamittainen Hiedan ja Leiripirtin alueen kehittäminen ei ole taloudellisten resurssien vähäisyydestä johtuen mahdollista. Tästä syystä alueen kehittämisessä olisi edettävä asteittain siten, että vuosittain talousarvioin yhteydessä päätetään alueen kehittämisen rahoitus laadittuun selvitysluonnokseen perustuen. Edelleen jatkokehittämisessä tulee ottaa huomioon, että Säynäniemi on vuokrattu yrittäjälle, jolla on aktiivinen kehittämisote alueeseen ja koko alueen kehittämisessä on tarkoituksenmukaista tehdä yhteistyötä Säynäniemen yrittäjän kanssa. Lisäksi kehittämisessä tulee ottaa yhteistyökumppaniksi Längelmäveden veneilijät, joka hoitaa alueen venepaikkojen vuokraamista sekä

3 3 Oriveden seurakunta, joka omistaa Leiripirtin. Hiedan alueen suunnittelun selvitysluonnos on liitteenä kokoukseen osallistuville Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle aloitteen johdosta seuraavaa: 1. valtuusto merkitsee tietoon saatetuksi selvitysluonnoksen ja edellä esitetyn tilannekatsauksen. 2. että vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä kaupungin elämänlaatupalvelut sekä tekniikka- ja ympäristöpalvelut yhteisesti valmistelevat mahdolliset aluetta koskevat kehittämishankkeet ottaen huomioon laadittu selvitysluonnos sekä talousarvioraami. 3. aloite todetaan loppuun käsitellyksi. Kaupunginvaltuusto : Aloitteen tekijät/ajankohta 2. Oriveden vasemmiston valtuustoryhmä Aloitteen sisältö Valtuustoaloite energiaomavaraisesta Orivedestä Käsittely/toimenpiteet Khall : Kaupunginhallitus päätti toimittaa aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle mennessä. Tekninen lautakunta : Energiankäyttöä kannattaa tehostaa kaikissa kunnan toiminnoissa, ja energiatehokkuus onkin osa kunnan toimintojen kokonaisvaltaista tehostamista. Kiinteistöjen energiahallinta, energiatehokkuuden huomiointi hankinnoissa sekä kunnan maankäytön suunnittelussa ovat myös keskeisiä keinoja, joilla kunta kantaa vastuutaan kuntalaisten kestävästä tulevaisuudesta. Oriveden kaupunki on tehnyt vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen (KETS) työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa. Sopimuksella toteutetaan EU:n energiapalveludirektiiviä ja kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Sopimuksessa kunnat sitoutuvat tavoitteelliseen yhdeksän prosentin energiansäästöön vuoden 2016 loppuun mennessä. Lähtötilana on vuoden 2005 energiankulutus. Energiansäästötyön avustusten suuruutta määritettäessä TEM huomioi myönteisenä tekijänä kunnan sitoutumisen pitkäjänteiseen energiansäästöön ja uusiutuvien energialähteiden edistämiseen. Oriveden kaupunki on 50 %:n osuudella osakkaana kaukolämpöä toimittavassa Oriveden Aluelämpö Oy:ssä. Tämä yhtiö käyttää lämmön tuottamiseen pääsääntöisesti kotimaista biopolttoainetta. Kaukolämpöverkoston ulkopuolella kaupungin omistamien kiinteistöjen lämmitysmuoto on pääsääntöisesti öljylämmitys. Näiden kiinteistöjen lämmitysmuotoja ja energiatehokkuusasioita mietitään kiinteistökohtaisesti huomioiden nykyisten laitteiden elinkaari ja saavutettavat säästöt tehtävillä muutoksilla. Omaa sähkötuotantoa ei kaupungilla ole, vaan kaupunki ostaa sähköenergian markkinoilta kilpailutuksen

4 4 kautta. Nykyinen sähköenergian toimittaja on Kraft & Kultur Oy. Valtuustoaloitteen tekijät esittävät Oriveden asettavan tavoitteekseen olla energiaomavarainen kunta tai alue viimeistään vuonna Tavoite on ylevä, mutta energiaomavaraisuuden lisääminen on perusteltua jo huoltovarmuuden lisäämiseksi. Täyttä energiaomavaraisuutta ei kaupungilla ole mahdollisuutta lähteä tavoittelemaan ilman suuria taloudellisia satsauksia, eikä niihin kaupungin taloudellinen tila anna mahdollisuuksia. Tekninen lautakunta päätti esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että energiankäyttöä kannattaa tehostaa kaikissa kunnan toiminnoissa, ja energiatehokkuus onkin osa kunnan toimintojen kokonaisvaltaista tehostamista. Kiinteistöjen energiahallinta, energiatehokkuuden huomiointi hankinnoissa sekä kunnan maankäytön suunnittelussa ovat myös keskeisiä keinoja, joilla kunta kantaa vastuutaan kuntalaisten kestävästä tulevaisuudesta. Oriveden kaupunki on tehnyt vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen (KETS) työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa. Sopimuksella toteutetaan EU:n energiapalveludirektiiviä ja kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Sopimuksessa kunnat sitoutuvat tavoitteelliseen yhdeksän prosentin energiansäästöön vuoden 2016 loppuun mennessä. Lähtötilana on vuoden 2005 energiankulutus. Kaupungin energiaomavaraisuuden lisääminen on perusteltua jo huoltovarmuuden lisäämiseksi. Täyttä energiaomavaraisuutta ei kaupungilla ole mahdollisuutta lähteä tavoittelemaan ilman suuria taloudellisia satsauksia, eikä niihin kaupungin taloudellinen tila anna mahdollisuuksia. Khall : Todetaan, että kaupunki on pyytänyt aloitteen johdosta myös lausunnot Oriveden Aluelämpö Oy:ltä ja Biolämpö Oy:tä. Kaupunginhallitus ehdotti, että kaupunginvaltuusto päättää valtuustoaloitteen johdosta seuraavaa: 1. merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan antaman selvityksen aloitteen johdosta. 2. toteaa, että valtuustoaloitteessa esitetyn asian selvitys on kesken. Kvalt : kaupunginvaltuusto päätti valtuustoaloitteen johdosta seuraavaa: 1. merkitsi tiedoksi teknisen lautakunnan antaman selvityksen aloitteen johdosta. 2. totesi, että valtuustoaloitteessa esitetyn asian selvitys on kesken. Tekninen lautakunta : Oriveden kaupunki pyysi aloitteen johdosta myös lausunnot Oriveden Aluelämpö Oy:ltä ja Oriveden Biolämpö Oy:tä. Kumpikin lämpöyhtiö käyttää kaukolämmön tuotannossa pääosin metsähaketta. Kyseisillä lämpöyhtiöillä ei ole sähköntuotantoa, koska se ei ole yritysten kokoluokassa kannattavaa toimintaa. Sähköntuotannossa syntyvä lämpöenergia voidaan talviaikana johtaa kaukolämpöverkkoihin, mutta kesäaikana voimalaitoksen lauhdevesi jouduttaisiin pumppaamaan järveen.tämä ei ole taloudellisesti eikä

5 5 ympäristön kannalta järkevä vaihtoehto. Suomen metsäkeskus, Pirkanmaa laati vuoden 2014 aikana Moteista megawateiksi hankkeessa katsauksen Oriveden puuenergiavaroista. Metsäkeskuksen energiapuuvaralaskelmien mukaan Oriveden metsistä voitaisiin korjata vuosittain noin kiintokuutiometriä energiapuuta. Energiaksi muutettuna kiintokuutiometriä tarkoittaa 440 gigawattituntia, joka vastaa lähes neljä kertaa niin suurta energiamäärää kuin Oriveden vuoden 2012 lämpöenergian kulutus. Orivedellä käytettiin vuonna 2012 koko rakennuskannan lämmittämiseen noin 121 gigawattituntia energiaa. Arvion mukaan koko kaupungin alueella sijaitsevien kiinteistöjen lämmityksessä öljy olisi korvattavissa energiapuulla 37 gigawattitunnin edestä. Tämä vastaisi noin 4 miljoonaa litraa kevyttä polttoöljyä. Kaukolämpöverkoston ulkopuolella kaupungin omistamien kiinteistöjen lämmitysmuoto on pääsääntöisesti öljylämmitys. Näiden kiinteistöjen lämmitysmuotoja ja energiatehokkuusasioita mietitään kiinteistökohtaisesti huomioiden nykyisten laitteiden elinkaari ja saavutettavat säästöt tehtävillä muutoksilla. Tekninen lautakunta päätti esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että: 1. paikalliset kaukolämpöyhtiöt käyttävät lämmöntuotannossaan pääosin metsähaketta, 2. paikallisilla kaukolämpöyhtiöillä ei ole edellytyksiä kannattavaan sähköntuotantoon, kun huomioidaan niiden kokoluokka, 3. energiapuun käytön lisäämiselle Orivedellä ja energiapuuhun liittyvään yritystoimintaan on hyvät edellytykset, sillä Oriveden metsien energiapuuvarat ovat energiaksi muutettuna lähes neljä kertaa suuremmat kuin Oriveden vuoden lämpöenergian kulutus, 4. kaupungin kiinteistöjen lämmitysmuotoja ja energiatehokkuusasioita mietitään kiinteistökohtaisesti huomioiden nykyisten laitteiden elinkaari ja saavutettavat säästöt tehtävillä muutoksilla. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää valtuustoaloitteen johdosta seuraavaa: 1. merkitsee tiedoksi edellä mainitun teknisen lautakunnan selvityksen aloitteen johdosta. 2. toteaa, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty. Kaupunginvaltuusto :

6 6 Aloitteen tekijät/ajankohta 3 Perussuomalaisten valtuustoryhmä Aloitteen sisältö Valtuustoaloite kunnassa kootaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista yhteinen esitevihkonen Käsittely/toimenpiteet Khall : Kaupunginhallitus päättää toimittaa aloitteen lasten ja nuorten lautakunnalle valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle mennessä. Lasten ja nuorten lautakunta : Lasten ja nuorten lautakunta päätti siirtää aloitteen valmistelun elämänlaatulautakunnalle niin, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle mennessä. Elämänlaatulautakunta : Tiedot lasten- ja nuorten harrastusmahdollisuuksista on hyvä koota yhteen paikkaan. Paperisen esitteen tekemiseen liittyy riski, että tiedot vanhenevat helposti ja että muistavatko kaikki siihen ilmoittaa omia toimintojaan määräaikaan mennessä. Monien yhdistysten ja seurojen toiminnat tarkentuvat vasta syksyllä ja paperin esitettä varten tiedot tulisivat olla jo tiedossa liikunta- ja nuorisopalveluissa kesällä. Nykyaikana moni tieto on siirretty nettiin. Kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut ovat selvittäneet mahdollisuutta rakentaa seurojen ja yhdistysten kanssa yhteiset interaktiiviset harrasteportaalisivut, missä olisi aina ajantasalla olevat tiedot seurojen ja yhdistysten yhteyshenkilöistä sekä seurojen/yhdistysten järjestämistä toiminnoista. Samaan sivustoon kasattaisiin tieto kaupungin liikunta- ja nuorisotiloista, tilojen ajanvarauskalenterit sekä rakennettaisiin lomakkeet ryhmiin/toimintoihin ilmoittautumista varten. Asiasta on keskusteltu seurafoorumissa , mihin oli kutsuttu myös nuorisojärjestöjen edustajat. Seurat pitivät ideaa erittäin hyvänä ja antoivat tukensa sivuston valmistelun jatkolle. Sivujen alustava rakentamiskustannus olisi n. 3000, tarkempi hinta selviää virallisten tarjouspyyntöjen perusteella. Sivuston perustamiskustannuksiin ei ole varauduttu vuoden 2013 talousarviossa, mutta liikunta- ja nuorisopalvelut löytävät rahan muilta menokohdilta. Elämänlaatulautakunta : Liikunta- ja nuorisopalveluille ovat valmistuneet uudet nettisivut alkaen. Näille nettisivuille kootaan tietoa eri harrastusmahdollisuuksista. Seurat ja yhdistykset saivat syksyn aikana sivuille tunnukset, millä he pääsevät ilmoittamaan omista harrasteryhmistä harrastekalentereissa sekä päivittämään oman yhdistyksensä yhteystietoja. Kaikkien seurojen ja yhdistysten toiminta ei ala samanaikaisesti esim. syksyllä eli yhteen esitteeseen kaikkien ryhmiä on mahdotonta saada. Tämän lisäksi yhdistysten hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt saattavat vaihtua vuoden aikana. Sivustolle voi syöttää harrastetietoja läpi vuoden ja näin ollen sivustolla on aina ajan tasalla olevat tiedot eri harrastusmahdollisuuksista sekä yhdistysten yhteystiedoista. Liikunta- ja nuorisopalvelut toteavat, että nämä sivustot toimivat valtuustoaloitteen periaatteen mukaisesti yhteisenä tiedonvälityskanavana. Elämänlaatulautakunta päätti antaa yllä olevan selostuksen mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen ja toimitti valtuustoaloitteen valmisteluun kaupunginhallitukselle.

7 7 Kaupunginhallitus : Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää valtuustoaloitteen johdosta seuraavaa: - antaa valtuustoaloitteeseen elämänlaatulautakunnan selosteosan mukaisen vastineen, - toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Kvalt : Aloitteen tekijät/ajankohta 4.Oriveden Vasemmiston valtuustoryhmä Aloitteen sisältö Valtuustoaloite hyvinvointineuvolatoim innan käynnistämisestä Käsittely/toimenpiteet Khall : Kaupunginhallitus päättää toimittaa valtuustoaloitteen sote-jaoston valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle Sote-jaosto : Sosiaali- ja terveysjaosto antoi kaupunginhallitukselle alla esitetyn vastineen valtuustoaloitteeseen: Orivedellä lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten määrä on pitkään ollut suuri kaupungin kokoon nähden. Lastensuojeluun on viime vuosien aikana panostettu resurssien puitteissa. Pikkulapsiperheiden palvelut toimivat melko hyvin ja lapsiperheille on pystytty tarjoamaan palveluita. Erityistä huolta on viimeisten vuosien aikana aiheuttanut yläkouluikäisten nuorten oireilu ja nykyisin lastensuojelun ja erityisesti sijaishuollon asiakkaista valtaosa on nuoria ja heidän perheitään. Nuorille suunnattu palvelutarjonta on niukkaa ja erityisesti nuorille suunnattujen matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden tarve on suurta. Hyvinvointineuvolan toimintamalli on hyvä ja se on todettu monessa kaupungissa toimivaksi järjestelmäksi. Myös Tampereen kaupungilla kehitetään hyvinvointineuvolamallia ja tätä toimintamallia voidaan toteuttaa jatkossa myös Orivedellä, jos tarvittavat resurssit voidaan toimintaan osoittaa. Vuoden 2014 aikana on tavoitteena päivittää Oriveden lastensuojelun suunnitelma ja yhteistyössä Tampereen toimijoiden kanssa arvioida sitä kuinka tarvittavia ennaltaehkäiseviä ja erityispalveluita saadaan myös orivesiläisten perheiden käyttöön. Keväällä laaditaan myös palvelutarveselvitys vuodelle 2015 ja siinä yhteydessä voidaan konkreettisemmin linjata sitä, millaisia palvelutarpeita Orivedellä on, miten palveluvalikkoa tulisi laajentaa ja millaisia resursseja toimintaan voidaan osoittaa. Valtuustoaloitteessa esitettyä hyvinvointineuvolan laajentumista Orivedellä selvitetään vuoden 2014 aikana ja asiaan palataan lastensuojelusuunnitelman ja vuoden 2015 palvelutarveselvityksen yhteydessä. Khall : Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää valtuustoaloitteen johdosta seuraavaa: 1. merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveysjaoston antaman selvityksen aloitteen johdosta. 2. toteaa, että valtuustoaloitteessa esitetyn asian selvitys on kesken.

8 8 Aloitteen tekijät/ajankohta 5. Oriveden Vasemmiston valtuustoryhmä Aloitteen sisältö Valtuustoaloite siirtolapuutarhatoiminn an mahdollisuuksien selvittämisestä Kvalt : Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen Totesi, että valtuustoaloitteen käsittely on kesken. Kaupunginhallitus Hyvinvointineuvolatoiminta (KEINU) käynnistyi Orivedellä syksyllä Keinu-tiimiin kuuluvat lääkäri, neuvolan terveydenhoitajat, perhetyöntekijä, terveyskeskuspsykologi, perheneuvolan psykologi ja erityislastentarhaopettajat. Keinu-tiimi kokoontuu 3 viikon välein. Perhe voi ottaa yhteyttä tiimiin kenen tahansa tiimiin kuuluvan työntekijän tai päivähoidon henkilöstön kautta ja tiimin jäsenillä sekä päivähoidon henkilöstöllä on myös mahdollisuus ehdottaa perheelle tiimin palvelua. Hyvinvointineuvolatyössä painotetaan ennalta ehkäisevää työtä. Perheen mahdollisiin ongelmiin pyritään antamaan apua jo siinä vaiheessa, kun ongelmat ovat vielä pieniä. Suurelta osin pienten lasten perheet voivat hyvin ja heille riittää perinteiset terveydenhoitajan ja lääkärin tapaamiset. Perhe voi kuitenkin kohdata haastavia elämäntilanteita esim. väsymistä, uupumista, sairautta, mielenterveysongelmia, työttömyyttä, parisuhdeongelmia, päihteiden käyttöä tai väkivaltaa. Perheenjäsenten halutessa moniammatillinen työtiimi KEINU auttaa löytämään ratkaisuja näihin ongelmiin. Esite:http://www.tampere.fi/material/attachments/l/6Jv7yqEnU/Apua_KEINUsta_-_lapsiperheille2.pdf Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää valtuustoaloitteen johdosta seuraavaa: 1. merkitsee tiedoksi edellä mainitun selvityksen aloitteen johdosta. 2. toteaa, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty. Kaupunginvaltuusto : Käsittely/toimenpiteet Khall : Kaupunginhallitus päätti toimittaa valtuustoaloitteen asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunnalle valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle mennessä. Ame-tmk : "Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt toimittaa Vasemmiston valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmän tekemän aloitteen selvittää mahdollisuudet alueen järjestämisestä viljelypalstojen vuokraamista ja siirtolapuutarhatoiminnan käynnistämistä varten asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunnalle valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle Toimikunta totesi, että vuokrapalstoja on Orivedellä ollut aikaisemminkin esim. Pohjoiskaaressa. Keskustelun tuloksena todettiin, että - alueen suuruus tulisi olla 0,5 1 ha ja alueelle ei saisi olla rakennustarvetta

9 9 - sähkö-, vesi- ja jätevesihuolto järjestettävä alueelle - alueen tulee olla lähellä keskustaa, toinen alue aseman seudulle - tuleeko olla kaupungin omistuksessa vai olisiko yksityisillä tarjota aluetta - kaavoituksellinenkin kysymys: paikan tulee olla hyvä ja maaperän sopiva Toimikunta esittää, että - viljelypalstoihin voisi Orivedellä olla kysyntää, mutta ei suosittele siirtolapuutarhatoimintaan ryhtymistä. - kaupunginhallitus tekee asiasta periaatepäätöksen, jonka jälkeen kysyntä selvitetään etukäteen siten, että mietitään 2 aluetta, jotka laitetaan facebookiin - toimintaa hoitaisi osuuskunta tai yhdistys - asia tuodaan vielä kerran ame-käsittelyyn." Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti: - pyytää tekniseltä lautakunnalta selvityksen kaupungin omistamista mahdollisista alueista viljelypalstakäyttöön. Selvityksessä tulee kartoittaa mahdolliset kustannukset ja kaupungille aiheutuvat vastuut. - että selvityksen yhteydessä kaupungin kotisivujen ja Oriveden Sanomien kautta selvitetään alustavasti kuntalaisten kiinnostus viljelypalstoihin. - että selvitys pyydetään tekniseltä lautakunnalta mennessä. - että valtuustoaloitteen valmistelu on kesken. Aloitteen tekijät/ajankohta valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite Aloitteen sisältö Valtuustoaloite ranta- ja hajarakentamisen maapoliittisesta ohjelmasta Käsittely/toimenpiteet Khall : Kaupunginhallitus päätti toimittaa aloitteen asumis-, maankäyttö ja elinkeinotoimikunnan valmistelutavaksi. Valmistelussa tulee - asiasta pyytää ympäristölautakunnan lausunto sekä rantayleiskaavatoimikunnan lausunto ja tässä yhteydessä selvittää aloitteessa esitetyn ohjelman yhteys ja suhde muihin kaupungin maankäyttöä ohjaaviin säännöksiin (mm. rakennusjärjestys, maankäyttö- ja rakennuslaki, valmisteilla oleva rantayleiskaava). Lisäksi valmistelussa tulee ottaa huomioon, että kaupunkistrategiassa on hyväksytty, että kokonaisvaltaisen maapoliittisen ohjelman laatiminen aloitetaan. - että valmistelu (väliraportti) toimitetaan kaupunginhallitukselle mennessä. Asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunta : "SELVITYS MAAPOLIITTISEN OHJELMAN NYKYTILASTA Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt toimittaa valtuustoaloitteen ranta- ja hajarakentamisen maapoliittisesta ohjelmasta asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunnan valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus on lisäksi todennut, että valmistelussa tulee ottaa huomioon, että kokonaisvaltaisen maapoliittisen ohjelman laatiminen aloitetaan. Edelleen kaupunginhallitus on edellyttänyt, että valmistelu (väliraportti) toimitetaan kaupunginhallitukselle mennessä.

10 10 Toimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja todennut, että maapoliittinen ohjelma tulee laatia kokonaisvaltaisena. Lisäksi toimikunta totesi, että aikataulu on ohjelmalle liian nopea ja että aikataulua tulisi väljentää. Ohjelman laadinnassa voitaisiin lausuntojen sijasta hyödyntää mm. työpajatyöskentelyä. Maapoliittisesta ohjelmasta on laadittu alustava sisällysluettelo, jota voidaan tarkentaa työn kuluessa. Lisäksi ohjelman nykytilanneosiosta on laadittu alustava versio, jota toimikunta käsitteli kokouksessaan ja merkitsi sen tiedoksi. Ohjelman käsittelyä on tarkoitus jatkaa toimikunnan seuraavassa kokouksessa. Lisäksi toimikunta päätti lähettää kaupunginhallitukselle selvityksen ohjelman nykytilasta ja ohjelman etenemisestä siten, että ohjelman tavoiteosaa käsiteltäisiin esim. kaupunginhallituksen iltakoulussa työpajatyyppisesti toukokuussa. Liitteenä on maapoliittisen ohjelman nykytilaosion alustava versio, jota on toimikunnan kokouksen jälkeen täydennetty Khall : Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi ame-toimikunnan laatiman selvityksen maapoliittisen ohjelman nykytilasta ja ohjelman jatkovalmistelusta, siten, että ohjelman tavoiteosaa käsitellään kaupunginhallituksen iltakoulussa työpajatyyppisesti toukokuussa kl Ame-toimikunta : Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt toimittaa valtuustoaloitteen ranta- ja hajarakentamisen maapoliittisesta ohjelmasta asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunnan valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus on lisäksi todennut, että valmistelussa tulee ottaa huomioon, että kokonaisvaltaisen maapoliittisen ohjelman laatiminen aloitetaan. Toimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja todennut, että maapoliittinen ohjelma tulee laatia kokonaisvaltaisena. Samalla toimikunta on todennut, että aikataulu on ohjelmalle liian nopea ja että aikataulua tulisi väljentää. Väliraportti on toimitettu kaupunginhallitukselle asetetussa määräajassa. Ohjelmaa on valmisteltu AME-toimikunnan lisäksi kaupunginhallituksen iltakoulussa , jonne on kutsuttu mm. kaupunginhallituksen, ympäristölautakunnan ja AME-toimikunnan jäsenet sekä johtoryhmä. Iltakoulussa ohjelmaa on valmisteltu työpajatyöskentelyllä. Syksyn aikana maapoliittisen ohjelman valmistelu jäi kiireellisyysjärjestyksessä toiseksi elinkeino-ohjelman valmistelulle. Vuodenvaihteessa käsiteltiin useita ohjelmaan vaikuttavia muutoksia, mm. verovapauden vauhdittamat raakamaakaupat, jotka haluttiin saada ohjelmaan mukaan. Tämän johdosta tarkistettu ohjelma ja sen powerpoint-muotoon laadittu tiivistelmä tuodaan vielä toimikuntaan käsiteltäväksi. Liitteinä kokoukseen osallistuville ovat maapoliittinen ohjelma ja sen uusittuja liitteitä.

11 11 Toimikunta käsitteli ohjelman ja lähetti sen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi. Khall : Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle; - todeta, että maapoliittinen ohjelma on käsitelty AME-toimikunnassa maapoliittinen ohjelma tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn kevään 2015 aikana ja ohjelma saatetaan tiedoksi valtuustolle. - että aloitteen käsittely on kesken. Aloitteen tekijät/ajankohta Oriveden Vasemmiston valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmä Aloitteen sisältö Valtuustoaloite lämpöenergiavaihtoehtoje n tutkimisesta Käsittely/toimenpiteet Khall : Kaupunginhallitus päätti toimittaa aloitteen tilapalvelulle ja tekniselle lautakunnalla valmisteltavaksi siten, että valmistelu tulee toimittaa kaupunginhallitukselle mennessä. Tekninen lautakunta : Tekniset palvelut ovat teettäneet Skapat Energia Oy:llä lämmitystapaselvitykset seuraaviin kaupungin omistamiin öljylämmitteisiin kiinteistöihin: - Hirsilän koulu - Holman koulu - Karpinlahden koulu - Tekninen varikko - Kiikanmäen vuokratalo Lämmitystapaselvityksissä on verrattu maalämmöllä, hakkeella ja vesi-ilmalämpöpumpulla tuotetun lämmön kustannuksia nykytilanteeseen eli lämmitysenergian tuottamiseen öljyllä. Selvityksen ja laskennan tulokset ovat parhailla mahdollisilla menetelmillä tuotettuja arvioita. Säästöjen ja tuottojen toteutuminen riippuu seurantavuosien lämpösummasta, energian hintakehityksestä, rakennusten energiatehokkuudesta ja käyttäjien kulutustottumuksista. Selvityksessä tarkastelujaksona on käytetty 15 vuotta. Liitteenä kokoukseen osallistuville ovat laaditut lämmitystapaselvitykset. Lämmitystapaselvitysten perusteella kyseisten kiinteistöjen lämmitysmuodoksi kannattaisi valita maalämpö tai ilma-vesilämpöpumppu. Kyseisten investointien takaisinmaksuajat olisivat 5,5 9,5 vuotta. Kiinteistön lämmitysmuodon muuttaminen olisi perusteltua toteuttaa omana hankkeenaan, kun investoinnin takaisinmaksuaika olisi alle 6 vuotta, muuten lämmitysmuodon muuttaminen tulisi toteuttaa rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä. Lisäksi lämmitysmuodon muuttamisessa tulee huomioida nykyisen

12 12 lämmitysjärjestelmän jäljellä oleva käyttöikä. Karpinlahden koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen maalämmöksi tulisi selvityksen mukaan maksamaan itsensä takaisin 5,5 vuodessa, mutta koulun nykyinen öljykattila on uusittu vuonna 2009, joten uuden lämmitysinvestoinnin tekeminen lähivuosina ei ole perusteltua. Oriveden Kotikoivu Oy on tehnyt osana vuokrataloyhtiön talouden tervehdyttämistoimenpiteenä alustavia suunnitelmia aseman seudun vuokratalojen muuttamista maalämmölle. Tekninen lautakunta päätti: 1. merkitsee aloitteen valmistelun tietoonsa saatetuksi, 2. esittää, että kaupungin kiinteistöjen lämmitysmuotojen muutokset toteutettaisiin rakennusten peruskorjauksien yhteydessä, 3. toimittaa valmistelun kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus : Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää valtuustoaloitteen johdosta seuraavaa: 1. merkitsee tiedoksi edellä mainitun teknisen lautakunnan selvityksen aloitteen johdosta. Lämmitystapaselvitysten perusteella kyseisten kiinteistöjen lämmitysmuodoksi kannattaisi valita maalämpö tai ilma-vesilämpöpumppu. Kyseisten investointien takaisinmaksuajat olisivat 5,5 9,5 vuotta. Kiinteistön lämmitysmuodon muuttaminen olisi perusteltua toteuttaa omana hankkeenaan, kun investoinnin takaisinmaksuaika olisi alle 6 vuotta, muuten lämmitysmuodon muuttaminen tulisi toteuttaa rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä. Lisäksi lämmitysmuodon muuttamisessa tulee huomioida nykyisen lämmitysjärjestelmän jäljellä oleva käyttöikä. Karpinlahden koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen maalämmöksi tulisi selvityksen mukaan maksamaan itsensä takaisin 5,5 vuodessa, mutta koulun nykyinen öljykattila on uusittu vuonna 2009, joten uuden lämmitysinvestoinnin tekeminen lähivuosina ei ole perusteltua. Oriveden Kotikoivu Oy on tehnyt osana vuokrataloyhtiön talouden tervehdyttämistoimenpiteenä alustavia suunnitelmia aseman seudun vuokratalojen muuttamista maalämmölle. 2. toteaa, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty Kaupunginvaltuusto : valtuutettujen allekirjoittama Valtuustoaloite Oriveden kaupungin kotisivujen uudistamiseksi Kaupunginhallitus : Kaupunginhallitus päätti toimittaa aloitteen hallinto- ja talouspalvelukeskukseen / tietohallinnon valmisteltavaksi siten, että valmistelu tulee toimittaa kaupunginhallitukselle mennessä.

13 13 valtuustoaloite Kaupunginhallitus : Oriveden kaupungin nykyiset kotisivut uudistettiin viimeksi vuonna Kilpailutuksen perusteella kotisivujen suunnittelu sekä tekninen ja palvelinympäristön ylläpito päätettiin ostaa palveluja Absent Oy:ltä. Tässä yhteydessä sivujen sisällön ylläpito hajautettiin eri palvelukeskusten tehtäviksi. Sivujen ulkoasua ei ole tämän jälkeen päivitetty, mutta joitakin toiminnallisuuksia sivuille on lisätty. Nykyiset kotisivut eivät vastaa ulkoasultaan ja toiminnallisuuksiltaan enää tämän päivän vaatimuksia, joten sivulle pitäisi tehdä kokonaisvaltainen uudistus. Sähköisten palvelujen lisääntyminen sekä niiden hyödyntämien pitäisi ottaa huomioon kotisivuja uudistettaessa. Uudistuksen yhteydessä oli hyvä kilpailuttaa myös sivujen tekninen ja palvelinympäristön ylläpito. Kotisivujen uudistaminen tulee projektoida ja projektille pitää pystyä osoittamaan tarvittavat resurssit, jotta pystytään takaamaan nykyaikaiset sivut. Henkilöresursseja pitää pystyä osoittamaan jokaisesta palvelukeskuksesta, jotta kaikkien palvelukeskusten tarpeet tulee huomioiduksi. Uudistusprojekti tulee vaatimaan myös suuren määrän työaikaa, joka pitää ottaa huomioon henkilöresursseja määriteltäessä eikä uudistusprojektia voida vastuuttaa vain yhden palvelukeskuksen tai työyksikön tehtäväksi. Vuoden 2015 talousarviossa ei ole erikseen varattuna määrärahoja sivujen uudistamiseen. Talousarvion investointiosassa on hallinto- ja talouspalvelukeskuksella euron määrärahavaraus atk-hankintoihin/ohjelmistoihin. Määrärahalla oli tarkoitus uudistaa muita järjestelmiä. Tehdyn markkinakartoituksen pohjalta kokonaisuudistukseen, johon sisältyisi myös graafinen suunnittelu, olisi hyvä varata noin Hinta tarkentuu uudistamisprojektin yhteydessä tehtävän vaatimusmäärittelyn edetessä. Riskienhallinnan näkökulmasta kotisivujen toimittajan valinnassa on syytä painottaa toimittajan kuntapuolen referenssejä sekä yrityksen toiminnan laajuutta. Toimittajalla pitää olla resursseja jatkaa palvelun tuottamista yllättävissäkin tilanteissa ja esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuus ei saa vaarantaa palvelun saatavuutta tai laatua. Kaupunginhallitus päätti: 1. että Oriveden kaupungin kotisivut uudistetaan, 2. että kotisivujen uudistamista valmistelemaan ja toteuttamaan nimetään projektityöryhmä, jonka vetäjänä toimii tietohallintopäällikkö Mikko Naaralainen, työryhmään nimetään jäseneksi markkinointisihteeri Pirjo Luukko ja lisäksi jokaista palvelukeskusta pyydetään nimeämään yksi jäsen. 3. että työryhmä voi tarvittaessa kutsua muitakin viranhaltijoita asiantuntijoiksi, 4. että kotisivun uudistamisen tavoitteena on, että uudet kotisivut saadaan käyttöön vuoden 2016 alusta lukien, 5.että kotisivujen uudistamiseen tarvittavat määrärahat osoitetaan vuoden 2015 talousarvion investointiosan kohdasta irtaimiston osto/myynti/kaupunginhallitus, 6. esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Kaupunginvaltuusto :

14 14

VALTUUSTOALOITE ENERGIAOMAVARAISESTA ORIVEDESTÄ 55/01.016/2012

VALTUUSTOALOITE ENERGIAOMAVARAISESTA ORIVEDESTÄ 55/01.016/2012 Kaupunginvaltuusto 60 17.09.2012 Kaupunginhallitus 309 08.10.2012 Tekninen lautakunta 18 06.02.2013 Kaupunginhallitus 81 04.03.2013 Kaupunginvaltuusto 44 18.03.2013 Tekninen lautakunta 20 18.02.2015 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17:32 PAIKKA KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSHUONE KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LIITE KHALL 10.3.2014 65 LIITE KVALT 17.3.2014 21

LIITE KHALL 10.3.2014 65 LIITE KVALT 17.3.2014 21 1 VUODEN 2013 LOPUSSA VIREILLÄ OLLEET VALTUUSTOALOITTEET 1. Kokoomuksen 4.4.2011 sisältö Valtuustoaloite Hiedan ja Leiripirtin alueesta vapaa-ajan ja harrastusten alue LIITE KHALL 10.3.2014 65 LIITE KVALT

Lisätiedot

LIITE KHALL LIITE KVALT VUODEN 2015 LOPUSSA VIREILLÄ OLEVAT VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET

LIITE KHALL LIITE KVALT VUODEN 2015 LOPUSSA VIREILLÄ OLEVAT VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET 1 LIITE KHALL 11.4.2016 LIITE KVALT 25.4.2016 VUODEN 2015 LOPUSSA VIREILLÄ OLEVAT VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET 1. 1.7.2013 Oriveden Vasemmiston valtuustoryhmä Valtuustoaloite

Lisätiedot

LIITE KHALL LIITE KVALT VUODEN 2016 LOPUSSA VIREILLÄ OLEVAT VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET

LIITE KHALL LIITE KVALT VUODEN 2016 LOPUSSA VIREILLÄ OLEVAT VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET 1 LIITE KHALL 27.3.2017 LIITE KVALT VUODEN 2016 LOPUSSA VIREILLÄ OLEVAT VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET 1. 28.10.2013 22 valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite Valtuustoaloite

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITTEET H:/Kv Loimaa/2015 Loimaan valtuustoaloitteet syyskuu 2015 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ. asiakaskysely tehty helmikuussa 2013

VALTUUSTOALOITTEET H:/Kv Loimaa/2015 Loimaan valtuustoaloitteet syyskuu 2015 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ. asiakaskysely tehty helmikuussa 2013 1 LOIMAAN KAUPUNKI VALTUUSTOALOITTEET H:/Kv Loimaa/2015 Loimaan valtuustoaloitteet syyskuu 2015 Asianumero Aloite ja tehdyt toimenpiteet Käsittely jatkuu/ Keskustan 5.3.2012 1025/0.01.016/12 (907/0.01.016/11

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Tiivistelmä (alustava) Rejlers Oy KUNTAKATSELMUKSEN PÄÄKOHDAT 1) Selvitetään nykyinen energiantuotanto ja -käyttö 2) Arvioidaan uusiutuvan energian tekninen potentiaali

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 336. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 336. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.11.2016 Sivu 1 / 1 2500/2016 02.08.00 Tekninen lautakunta 99 19.10.2016 336 Valtuustoaloite kaupunkipyörien hankkimiseksi Espooseen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Nyberg,

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE KOSKIEN HIRSILÄN KOULUN LÄMMITYSTAVAN UUSINTAA

VALTUUSTOALOITE KOSKIEN HIRSILÄN KOULUN LÄMMITYSTAVAN UUSINTAA Kaupunginvaltuusto 34 18.05.2015 Kaupunginhallitus 193 08.06.2015 Tekninen lautakunta 92 28.10.2015 Kaupunginhallitus 306 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 70 30.11.2015 VALTUUSTOALOITE KOSKIEN HIRSILÄN KOULUN

Lisätiedot

Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 82 27.8.2012 Asianro 337/10.03.01.00/2012 4 Valtuustoaloite: Selvityksen laatiminen koulukeskuksen parkkipaikoista Päätöshistoria Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi Uusiutuvan energian kuntakatselmointi Asko Ojaniemi Katselmoinnin sisältö Perustiedot Energian kulutuksen ja tuotannon nykytila Uusiutuvat energialähteet Toimenpide-ehdotukset Jatkoselvitykset Seuranta

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja Esitelmä : Pekka Agge Toimitusjohtaja Aura Energia Oy Tel 02-2350 915 / Mob041 504 7711 Aura Energia Oy Perustettu 2008 toiminta alkanut 2011 alussa. Nyt laajentunut energiakonsultoinnista energiajärjestelmien

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäen maapoliittisen ohjelman Ohjelman periaatteita on noudatettu pääsääntöisesti maankäyttöasioista

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäen maapoliittisen ohjelman Ohjelman periaatteita on noudatettu pääsääntöisesti maankäyttöasioista KV 13.12.2010 109 Riihimäen maapoliittinen ohjelma 2010 Tekla 2.2.2010 37 Tausta Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäen maapoliittisen ohjelman 7.1.2003. Ohjelman periaatteita on noudatettu pääsääntöisesti

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄNÄ OLEVAT VALTUUSTO- JA KUNTALAISALOITTEET

KÄSITELTÄVÄNÄ OLEVAT VALTUUSTO- JA KUNTALAISALOITTEET 1/5 KÄSITELTÄVÄNÄ OLEVAT VALTUUSTO- JA KUNTALAISALOITTEET 31.12.2014 Valtuustoaloitteet Valtuustoaloite tietotekniikan ja digiloikan järjestämisestä Tammelan kunnassa dnro 311/2016 Kvalt 19.12.2016 90

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015

Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015 Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.215 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tyyppirakennukset... 1 3. Laskenta... 2 4.1 Uusi pientalo... 3 4.2 Vanha pientalo... 4 4.3

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 30 Asianro 459/10.03.02.04/2017 Eteneminen Melalahden koulun tilaratkaisussa Opetusjohtaja Leena Auvinen Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Pelletillä ilmastomestarillista lähienergiaa

Pelletillä ilmastomestarillista lähienergiaa Pelletillä ilmastomestarillista lähienergiaa Mynämäki, 30.9.2010 Pelletti on lähienergiaa! Pelletin raaka-aineet suomalaisesta metsäteollisuudesta ja suomalaisten metsistä Poltto-aineiden ja laitteiden

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveyslautakunta 30 09.03.2017 Kaupunginhallitus 93 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 35 09.05.2017 75/00.04.00/2017, 200/05.07/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.03.2017 30 Valmistelija

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä.

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä. 1 Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta... 1 2. Simpeleen lämpö Oy lämmön toimitus ja tuotanto... 2 3. Kaukolämmön hinta Simpeleellä, perusmaksu ja kulutusmaksu,... sekä vertailu

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK.10.6.2014 Dnro 270/51.512/2014 Asemakaavan muutos Kirkonseudun Kuruntien liikennealueiden sekä korttelin 8 tontin 6 ja korttelin 282 tontin 2 muutos välillä Soppeenmäki - Viljakkalantie

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina).

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina). Konserni- ja suunnittelujaosto 7 10.02.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 23 14.04.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 36 12.05.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 42 02.06.2015 Kaupunginhallitus 240

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunta Laajapohjainen toimikunta energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiden

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 163. Valtuusto Sivu 1 / Valtuustokysymys autopaikoista ja niiden vaikutuksesta asuntojen hintoihin

Espoon kaupunki Pöytäkirja 163. Valtuusto Sivu 1 / Valtuustokysymys autopaikoista ja niiden vaikutuksesta asuntojen hintoihin Valtuusto 18.11.2013 Sivu 1 / 1 1201/10.03.00/2013 Kaupunginhallitus 173 27.5.2013 Valtuusto 101 10.6.2013 Kaupunginhallitus 215 12.8.2013 Kaupunginhallitus 290 14.10.2013 163 Valtuustokysymys autopaikoista

Lisätiedot

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ)

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVATYÖ TARHARANNANTIE 18 26 (TILA 404-8-348 JA SEN YMPÄRISTÖ) Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43,

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti

Lisätiedot

Lisäselvitys Porvoon kaupungin asiassa 01677/16/4114 antamaan lausuntoon OMENATARHAN ALUE OSANA SKAFTKÄRRIN ENERGIATEHOKASTA KAUPUNGINOSAA

Lisäselvitys Porvoon kaupungin asiassa 01677/16/4114 antamaan lausuntoon OMENATARHAN ALUE OSANA SKAFTKÄRRIN ENERGIATEHOKASTA KAUPUNGINOSAA Helsingin hallinto-oikeus Lisäselvitys Porvoon kaupungin asiassa 01677/16/4114 antamaan lausuntoon OMENATARHAN ALUE OSANA SKAFTKÄRRIN ENERGIATEHOKASTA KAUPUNGINOSAA Hankkeen taustaa Porvoon kaupunki, Suomen

Lisätiedot

Aloitteiden käsittelyprosessit

Aloitteiden käsittelyprosessit Aloitteiden käsittelyprosessit Huomioitavaa eri aloitemuodoista 1. Valtuustoaloitteiden käsittelyprosessit Valtuutetun aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus Mikäli aloitteen on allekirjoittanut 15 valtuutettua

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 127 23.03.2015 Tuula Partasen ym. valtuustoaloite vuosittaisen määräärahan varaamiseksi Lappeenrannan kaupungin testamenttirahaston varoista kolmannen sektorin toimijoiden tekemän hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS

SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS Kaavoitus ja mittaus Kaupunginvaltuuston 13.12.2010 93 hyväksymässä

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valmistelu: kansliajohtaja Jukka Vilen puh.

Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valmistelu: kansliajohtaja Jukka Vilen puh. Kaupunginhallitus 92 13.03.2017 Kaupunginvaltuusto 38 20.03.2017 Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 21/00.02.00/2017 Kaupunginhallitus 13.03.2017 92 Valmistelu:

Lisätiedot

Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä

Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Osallistumishakemukseen liittyviä kysymyksiä saapui määräaikaan 15.11.2014 klo 12.00 mennessä 18 kappaletta. Ohessa on yhteenveto

Lisätiedot

Kh 26. HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen. Kunnanhallitus 21.1.2008 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA

Kh 26. HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen. Kunnanhallitus 21.1.2008 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen Kunnanhallitus 21.1.2008 39 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA Kh 26 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7,

Lisätiedot

RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT

RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT 2014 Antti Rusanen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIANKULUTUS...

Lisätiedot

Energiankäytön tehostaminen olemassa olevissa rakennuksissa. Tomi Mäkipelto kauppatieteiden tohtori, DI toimitusjohtaja

Energiankäytön tehostaminen olemassa olevissa rakennuksissa. Tomi Mäkipelto kauppatieteiden tohtori, DI toimitusjohtaja Energiankäytön tehostaminen olemassa olevissa rakennuksissa Tomi Mäkipelto kauppatieteiden tohtori, DI toimitusjohtaja Rakennetun ympäristön merkitys Suomessa Energiatehokkuuspotentiaali on pääosin hyödyntämättä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Energiatuki Kati Veijonen

Energiatuki Kati Veijonen Energiatuki 2017 Kati Veijonen Energiatukea Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka: 1) lisäävät uusiutuvien energialähteiden

Lisätiedot

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2. Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.2012 Tampere Maankäytön toteutuksen ohjelmointi Joensuussa laaditaan maankäytön

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLINEN PIENTALOALUE, 2.VAIHE

KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLINEN PIENTALOALUE, 2.VAIHE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLINEN PIENTALOALUE, 2.VAIHE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloite on Kokkolan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana.

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana. Sivistyslautakunta 6 27.01.2015 Sivistyslautakunta 10 24.02.2015 Kunnanhallitus 75 16.03.2015 Liikuntastrategia 2015-2017 Sivltk 6 Liikunta-vap.ajanohjaaja Juuan kunnan liikuntastrategian luonnos vuosille

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yrityskeskus hankkeen toiminta Oulunkaarella

Uusiutuvan energian yrityskeskus hankkeen toiminta Oulunkaarella Uusiutuvan energian yrityskeskus hankkeen toiminta Oulunkaarella Hankkeen perustietoja Toteuttamisaika: 1.1.2008-30.6.2011 Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR) 70%, Oulunkaaren seutukunnan kunnat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (5) 40 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite rakkauden metsän perustamisesta Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle. Muutoksenhaku

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVATYÖ ISOKYLÄNTIEN PIENTALOALUE Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828

Lisätiedot

FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa

FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa Mikko Löf / Kontiotuote Asiakaspalvelu-/suunnittelupäällikkö HTT :n teknisen ryhmän puheenjohtaja FinZEB -hanke Lähes nollaenergiarakentamisen

Lisätiedot

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuusto 42 25.05.2015 Kaupunginhallitus 131 01.06.2015 Vapaa-aikalautakunta 72 10.11.2015 Vapaa-aikalautakunta 7 02.02.2016 Kaupunginhallitus 26 15.02.2016 Kaupunginvaltuusto 11 14.03.2016 Vastaus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (5) 369 Valtuutettu Jessica Karhun toivomusponsi aurinkopaneelien liittämisestä kaupungin sähköverkkoon HEL 2015-005325 T 00 00 03 Päätös päätti merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Iisa Järvinen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo

Iisa Järvinen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo Tekninen lautakunta 17 16.03.2016 Tekninen lautakunta 26 11.05.2016 Kaupunginhallitus 209 30.05.2016 Tekninen lautakunta 72 02.11.2016 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen järjestämistavan valinta 455/00.01.02.02/2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen Kaupunginhallitus 333 03.10.2016 Kaupunginhallitus 365 24.10.2016 Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi 1.6.2017 alkaen 2371/00.01.01/2016 KHALL 03.10.2016 333 Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

3 Hangon tenniskerho ry- Hangö tennisklubb rf:n vuokrasopimuksen jatkaminen ja muuttaminen

3 Hangon tenniskerho ry- Hangö tennisklubb rf:n vuokrasopimuksen jatkaminen ja muuttaminen Kaupunginhallitus 200 06.10.2014 Kaupunginhallitus 103 24.04.2017 Kaupunginhallitus 126 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 28 23.05.2017 Kaupunginhallitus 175 12.06.2017 Kaupunginhallitus 237 25.09.2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti 25.1.2017 Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti UUSIUTUVA ENERGIA Direktiivi uusiutuvan energian edistämisestä ENERGIA- TEHOKKUUS Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot