LIITE KHALL LIITE KVALT VUODEN 2014 LOPUSSA VIREILLÄ OLLEET VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE KHALL LIITE KVALT VUODEN 2014 LOPUSSA VIREILLÄ OLLEET VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET"

Transkriptio

1 1 LIITE KHALL LIITE KVALT VUODEN 2014 LOPUSSA VIREILLÄ OLLEET VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET Aloitteen tekijät/ajankohta 1. Kokoomuksen valtuustoryhmä Aloitteen sisältö Valtuustoaloite Hiedan ja Leiripirtin alueesta vapaa-ajan ja harrastusten alue Käsittely/toimenpiteet Khall : Kaupunginhallitus päätti toimittaa valtuustoaloitteen ympäristölautakunnan ja elämänlaatujaoston yhteisesti valmisteltavaksi siten, että nämä selvittävät aloitteessa esitettyä Hiedan ja Leiripirtin alueen tilannetta sekä mahdollisuuksia muodostaa alueesta vapaa-ajan alue. Selvityksessä tulee ottaa huomioon ainakin alueen maanomistus- ja kaavoitustilanne sekä alustava arvio tarvittavista investoinneista. Lisäksi valmistelussa tulee olla yhteydessä seurakuntaan ja muihin mahdollisiin maanomistus/intressitahoihin. Laadittu selvitys tulee toimittaa kaupunginhallitukselle mennessä. Ympäristölautakunta : Kaupunginhallituksen pyytämää selvitystä on valmisteltu viranhaltijoiden yhteistyönä ja selvitysluonnos on liitteenä kokoukseen osallistuville. Valmistelun jatkaminen vaatii periaatelinjauksia, joita varten selvitys on syytä toimittaa kaupunginhallitukselle. Elämänlaatujaoston seuraava kokous on vasta joulukuussa. Ympäristölautakunta päätti: 1. Lähettää laaditun selvitysluonnoksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 2. Esittää, että kaupunginhallitus pyytää selvityksestä elämänlaatujaoston lausunnon. Elämänlaatujaosto : Elämänlaatujaoston puolesta Hieta -asiaa on selvittänyt liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo yhdessä maankäyttöinsinööri Päivi Valkaman ja markkinointisihteeri Pirjo Luukon kanssa. Elämänlaatujaosto tutustui ja hyväksyi esitetyn selvitysluonnoksen ja esitti, että kaupunginhallitus käsittelee selvitysluonnosta kokouksessaan ja päättää selvitysluonnoksen jatkosta. Elämänlaatujaosto totesi, että korvaava avantouintipaikka täytyy löytyä, mikäli Säynäniemessä avantouintia ei enää voi tulevaisuudessa jatkaa. Kaupunginhallitus päätti vuokrata Säynäniemen leirintäalueen Heini Holmille. Heini Holm on ottanut Säynäniemen leirintäalueen vuokralle alkaen. Vuokrasopimus on 5 vuoden määräaikainen sopimus, jota on mahdollisuus jatkaa sopimuskauden jälkeen osapuolet yhteisesti niin sopiessa. Avantouimarit ovat tehneet erillisen sopimuksen Heini Holmin kanssa avantouintipaikasta Kaupunginhallitus : Hiedan alueen suunnittelua koskevan selvitysluonnoksen kehittämisehdotuksia: Veneilyn kehittämiseen liittyviä hankkeita olisivat vierasvenepaikat, veneenlaskupaikka sekä laivalaituri (mahdollistaen mm. risteilyt) ja polttoaineen jakelupiste. Myös melonnan tukikohta soveltuisi alueelle.

2 2 Luontomatkailun ja -retkeilyn kehittämiseksi voisi alueella olla luontopolku, jonka varrelle sopisi alueella oleva lintutorni ja jonka varrella voisi olla myös laavu sekä grillikatos. Talvella alueella voisi kiertää latu. Nykyistä uimarantaa voisi kehittää merkitsemällä matalikot, mikäli niiden poistaminen ei onnistu (kyseessä ei ole irtokivet, vaan kallio). Myös rannan osittaista siirtoa voi tutkia etenkin jos aluetta hankitaan lisää. Mikäli avantouinti loppuu Säynäniemessä, voitaisiin avantouinnin siirrosta Leiripirtille neuvotella lähemmin seurakunnan kanssa. Muita liikuntamahdollisuuksia alueella voisivat lisätä liikuntapuisto kuntoiluvälineineen sekä esim. frisbee-golf rata. Laajempi käyttö edellyttää myös pysäköintialuetta, huoltorakennusta sekä wc-tiloja. Myös jonkinlainen kioski/ kahvila olisi tarpeen. Alue tulisi myös valaista. Mikäli aluetta aiotaan merkittävästi kehittää, tulisi alueelle saada riittävän hyvät liikenneyhteydet sekä kunnallistekniikka. Laajemman alueen käyttöönoton kannalta tulisi ensin selvittää alueen pilaantuneisuutta. Kaupungin teknisen toimen antaman alustavan arvion perusteella vesihuollon ja kokoojakadun rakentaminen alueelle maksaisi noin 1000 euroa / metri, jolloin kokonaiskustannus noin 1, 5 kilometrille olisi noin 1,5 miljoonaa euroa. Tehokkaamman käytön kynnyskustannukset ovat siten varsin suuret. Mikäli harkitaan vain alueen pienimuotoista kehittämistä, voidaan alueelle saada lisäkäyttöä ja viihtyisyyttä pienehköilläkin panostuksilla. Esim. sähköliittymän (3 x 25A) hinta leiripirtin alueelle maksaisi hieman runsaat 3000 euroa. Pidemmällä tähtäimellä alueen merkittävämpi kehittäminen edellyttäisi alueen käytön tutkimista kaavoituksella sekä tarkempaa kustannusarviota. Tämä voitaisiin tehdä keskustaajaman yleiskaavoituksen yhteydessä. Sen jälkeen alueelle tulisi laatia asemakaava mm. katuyhteyden järjestämiseksi. Lisäksi alueen kehittämiseen liittyy se, että Säynäniemen vireillä ollut asemakaavamuutoshanke asumiskäyttöön on keskeytetty kaupunginhallituksen päätöksellä perustuen laajaan hanketta vastustaviin kannanottoihin ja kaupunginhallitus on päättänyt vuokrata Säynäniemen leirintäalueen Heini Holmille. Heini Holm on ottanut Säynäniemen leirintäalueen vuokralle alkaen. Vuokrasopimus on 5 vuoden määräaikainen sopimus, jota on mahdollisuus jatkaa sopimuskauden jälkeen osapuolten yhteisesti niin sopiessa. Avantouimarit ovat tehneet erillisen sopimuksen Heini Holmin kanssa avantouintipaikasta. Heini Holm on ollut aktiivinen Säynäniemen kehittämisessä ja suunnitteilla on mm. uusi venelaituri. Yhteenveto: Tämän hetken tiukassa taloustilanteessa laajamittainen Hiedan ja Leiripirtin alueen kehittäminen ei ole taloudellisten resurssien vähäisyydestä johtuen mahdollista. Tästä syystä alueen kehittämisessä olisi edettävä asteittain siten, että vuosittain talousarvioin yhteydessä päätetään alueen kehittämisen rahoitus laadittuun selvitysluonnokseen perustuen. Edelleen jatkokehittämisessä tulee ottaa huomioon, että Säynäniemi on vuokrattu yrittäjälle, jolla on aktiivinen kehittämisote alueeseen ja koko alueen kehittämisessä on tarkoituksenmukaista tehdä yhteistyötä Säynäniemen yrittäjän kanssa. Lisäksi kehittämisessä tulee ottaa yhteistyökumppaniksi Längelmäveden veneilijät, joka hoitaa alueen venepaikkojen vuokraamista sekä

3 3 Oriveden seurakunta, joka omistaa Leiripirtin. Hiedan alueen suunnittelun selvitysluonnos on liitteenä kokoukseen osallistuville Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle aloitteen johdosta seuraavaa: 1. valtuusto merkitsee tietoon saatetuksi selvitysluonnoksen ja edellä esitetyn tilannekatsauksen. 2. että vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä kaupungin elämänlaatupalvelut sekä tekniikka- ja ympäristöpalvelut yhteisesti valmistelevat mahdolliset aluetta koskevat kehittämishankkeet ottaen huomioon laadittu selvitysluonnos sekä talousarvioraami. 3. aloite todetaan loppuun käsitellyksi. Kaupunginvaltuusto : Aloitteen tekijät/ajankohta 2. Oriveden vasemmiston valtuustoryhmä Aloitteen sisältö Valtuustoaloite energiaomavaraisesta Orivedestä Käsittely/toimenpiteet Khall : Kaupunginhallitus päätti toimittaa aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle mennessä. Tekninen lautakunta : Energiankäyttöä kannattaa tehostaa kaikissa kunnan toiminnoissa, ja energiatehokkuus onkin osa kunnan toimintojen kokonaisvaltaista tehostamista. Kiinteistöjen energiahallinta, energiatehokkuuden huomiointi hankinnoissa sekä kunnan maankäytön suunnittelussa ovat myös keskeisiä keinoja, joilla kunta kantaa vastuutaan kuntalaisten kestävästä tulevaisuudesta. Oriveden kaupunki on tehnyt vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen (KETS) työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa. Sopimuksella toteutetaan EU:n energiapalveludirektiiviä ja kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Sopimuksessa kunnat sitoutuvat tavoitteelliseen yhdeksän prosentin energiansäästöön vuoden 2016 loppuun mennessä. Lähtötilana on vuoden 2005 energiankulutus. Energiansäästötyön avustusten suuruutta määritettäessä TEM huomioi myönteisenä tekijänä kunnan sitoutumisen pitkäjänteiseen energiansäästöön ja uusiutuvien energialähteiden edistämiseen. Oriveden kaupunki on 50 %:n osuudella osakkaana kaukolämpöä toimittavassa Oriveden Aluelämpö Oy:ssä. Tämä yhtiö käyttää lämmön tuottamiseen pääsääntöisesti kotimaista biopolttoainetta. Kaukolämpöverkoston ulkopuolella kaupungin omistamien kiinteistöjen lämmitysmuoto on pääsääntöisesti öljylämmitys. Näiden kiinteistöjen lämmitysmuotoja ja energiatehokkuusasioita mietitään kiinteistökohtaisesti huomioiden nykyisten laitteiden elinkaari ja saavutettavat säästöt tehtävillä muutoksilla. Omaa sähkötuotantoa ei kaupungilla ole, vaan kaupunki ostaa sähköenergian markkinoilta kilpailutuksen

4 4 kautta. Nykyinen sähköenergian toimittaja on Kraft & Kultur Oy. Valtuustoaloitteen tekijät esittävät Oriveden asettavan tavoitteekseen olla energiaomavarainen kunta tai alue viimeistään vuonna Tavoite on ylevä, mutta energiaomavaraisuuden lisääminen on perusteltua jo huoltovarmuuden lisäämiseksi. Täyttä energiaomavaraisuutta ei kaupungilla ole mahdollisuutta lähteä tavoittelemaan ilman suuria taloudellisia satsauksia, eikä niihin kaupungin taloudellinen tila anna mahdollisuuksia. Tekninen lautakunta päätti esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että energiankäyttöä kannattaa tehostaa kaikissa kunnan toiminnoissa, ja energiatehokkuus onkin osa kunnan toimintojen kokonaisvaltaista tehostamista. Kiinteistöjen energiahallinta, energiatehokkuuden huomiointi hankinnoissa sekä kunnan maankäytön suunnittelussa ovat myös keskeisiä keinoja, joilla kunta kantaa vastuutaan kuntalaisten kestävästä tulevaisuudesta. Oriveden kaupunki on tehnyt vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen (KETS) työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa. Sopimuksella toteutetaan EU:n energiapalveludirektiiviä ja kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Sopimuksessa kunnat sitoutuvat tavoitteelliseen yhdeksän prosentin energiansäästöön vuoden 2016 loppuun mennessä. Lähtötilana on vuoden 2005 energiankulutus. Kaupungin energiaomavaraisuuden lisääminen on perusteltua jo huoltovarmuuden lisäämiseksi. Täyttä energiaomavaraisuutta ei kaupungilla ole mahdollisuutta lähteä tavoittelemaan ilman suuria taloudellisia satsauksia, eikä niihin kaupungin taloudellinen tila anna mahdollisuuksia. Khall : Todetaan, että kaupunki on pyytänyt aloitteen johdosta myös lausunnot Oriveden Aluelämpö Oy:ltä ja Biolämpö Oy:tä. Kaupunginhallitus ehdotti, että kaupunginvaltuusto päättää valtuustoaloitteen johdosta seuraavaa: 1. merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan antaman selvityksen aloitteen johdosta. 2. toteaa, että valtuustoaloitteessa esitetyn asian selvitys on kesken. Kvalt : kaupunginvaltuusto päätti valtuustoaloitteen johdosta seuraavaa: 1. merkitsi tiedoksi teknisen lautakunnan antaman selvityksen aloitteen johdosta. 2. totesi, että valtuustoaloitteessa esitetyn asian selvitys on kesken. Tekninen lautakunta : Oriveden kaupunki pyysi aloitteen johdosta myös lausunnot Oriveden Aluelämpö Oy:ltä ja Oriveden Biolämpö Oy:tä. Kumpikin lämpöyhtiö käyttää kaukolämmön tuotannossa pääosin metsähaketta. Kyseisillä lämpöyhtiöillä ei ole sähköntuotantoa, koska se ei ole yritysten kokoluokassa kannattavaa toimintaa. Sähköntuotannossa syntyvä lämpöenergia voidaan talviaikana johtaa kaukolämpöverkkoihin, mutta kesäaikana voimalaitoksen lauhdevesi jouduttaisiin pumppaamaan järveen.tämä ei ole taloudellisesti eikä

5 5 ympäristön kannalta järkevä vaihtoehto. Suomen metsäkeskus, Pirkanmaa laati vuoden 2014 aikana Moteista megawateiksi hankkeessa katsauksen Oriveden puuenergiavaroista. Metsäkeskuksen energiapuuvaralaskelmien mukaan Oriveden metsistä voitaisiin korjata vuosittain noin kiintokuutiometriä energiapuuta. Energiaksi muutettuna kiintokuutiometriä tarkoittaa 440 gigawattituntia, joka vastaa lähes neljä kertaa niin suurta energiamäärää kuin Oriveden vuoden 2012 lämpöenergian kulutus. Orivedellä käytettiin vuonna 2012 koko rakennuskannan lämmittämiseen noin 121 gigawattituntia energiaa. Arvion mukaan koko kaupungin alueella sijaitsevien kiinteistöjen lämmityksessä öljy olisi korvattavissa energiapuulla 37 gigawattitunnin edestä. Tämä vastaisi noin 4 miljoonaa litraa kevyttä polttoöljyä. Kaukolämpöverkoston ulkopuolella kaupungin omistamien kiinteistöjen lämmitysmuoto on pääsääntöisesti öljylämmitys. Näiden kiinteistöjen lämmitysmuotoja ja energiatehokkuusasioita mietitään kiinteistökohtaisesti huomioiden nykyisten laitteiden elinkaari ja saavutettavat säästöt tehtävillä muutoksilla. Tekninen lautakunta päätti esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että: 1. paikalliset kaukolämpöyhtiöt käyttävät lämmöntuotannossaan pääosin metsähaketta, 2. paikallisilla kaukolämpöyhtiöillä ei ole edellytyksiä kannattavaan sähköntuotantoon, kun huomioidaan niiden kokoluokka, 3. energiapuun käytön lisäämiselle Orivedellä ja energiapuuhun liittyvään yritystoimintaan on hyvät edellytykset, sillä Oriveden metsien energiapuuvarat ovat energiaksi muutettuna lähes neljä kertaa suuremmat kuin Oriveden vuoden lämpöenergian kulutus, 4. kaupungin kiinteistöjen lämmitysmuotoja ja energiatehokkuusasioita mietitään kiinteistökohtaisesti huomioiden nykyisten laitteiden elinkaari ja saavutettavat säästöt tehtävillä muutoksilla. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää valtuustoaloitteen johdosta seuraavaa: 1. merkitsee tiedoksi edellä mainitun teknisen lautakunnan selvityksen aloitteen johdosta. 2. toteaa, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty. Kaupunginvaltuusto :

6 6 Aloitteen tekijät/ajankohta 3 Perussuomalaisten valtuustoryhmä Aloitteen sisältö Valtuustoaloite kunnassa kootaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista yhteinen esitevihkonen Käsittely/toimenpiteet Khall : Kaupunginhallitus päättää toimittaa aloitteen lasten ja nuorten lautakunnalle valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle mennessä. Lasten ja nuorten lautakunta : Lasten ja nuorten lautakunta päätti siirtää aloitteen valmistelun elämänlaatulautakunnalle niin, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle mennessä. Elämänlaatulautakunta : Tiedot lasten- ja nuorten harrastusmahdollisuuksista on hyvä koota yhteen paikkaan. Paperisen esitteen tekemiseen liittyy riski, että tiedot vanhenevat helposti ja että muistavatko kaikki siihen ilmoittaa omia toimintojaan määräaikaan mennessä. Monien yhdistysten ja seurojen toiminnat tarkentuvat vasta syksyllä ja paperin esitettä varten tiedot tulisivat olla jo tiedossa liikunta- ja nuorisopalveluissa kesällä. Nykyaikana moni tieto on siirretty nettiin. Kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut ovat selvittäneet mahdollisuutta rakentaa seurojen ja yhdistysten kanssa yhteiset interaktiiviset harrasteportaalisivut, missä olisi aina ajantasalla olevat tiedot seurojen ja yhdistysten yhteyshenkilöistä sekä seurojen/yhdistysten järjestämistä toiminnoista. Samaan sivustoon kasattaisiin tieto kaupungin liikunta- ja nuorisotiloista, tilojen ajanvarauskalenterit sekä rakennettaisiin lomakkeet ryhmiin/toimintoihin ilmoittautumista varten. Asiasta on keskusteltu seurafoorumissa , mihin oli kutsuttu myös nuorisojärjestöjen edustajat. Seurat pitivät ideaa erittäin hyvänä ja antoivat tukensa sivuston valmistelun jatkolle. Sivujen alustava rakentamiskustannus olisi n. 3000, tarkempi hinta selviää virallisten tarjouspyyntöjen perusteella. Sivuston perustamiskustannuksiin ei ole varauduttu vuoden 2013 talousarviossa, mutta liikunta- ja nuorisopalvelut löytävät rahan muilta menokohdilta. Elämänlaatulautakunta : Liikunta- ja nuorisopalveluille ovat valmistuneet uudet nettisivut alkaen. Näille nettisivuille kootaan tietoa eri harrastusmahdollisuuksista. Seurat ja yhdistykset saivat syksyn aikana sivuille tunnukset, millä he pääsevät ilmoittamaan omista harrasteryhmistä harrastekalentereissa sekä päivittämään oman yhdistyksensä yhteystietoja. Kaikkien seurojen ja yhdistysten toiminta ei ala samanaikaisesti esim. syksyllä eli yhteen esitteeseen kaikkien ryhmiä on mahdotonta saada. Tämän lisäksi yhdistysten hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt saattavat vaihtua vuoden aikana. Sivustolle voi syöttää harrastetietoja läpi vuoden ja näin ollen sivustolla on aina ajan tasalla olevat tiedot eri harrastusmahdollisuuksista sekä yhdistysten yhteystiedoista. Liikunta- ja nuorisopalvelut toteavat, että nämä sivustot toimivat valtuustoaloitteen periaatteen mukaisesti yhteisenä tiedonvälityskanavana. Elämänlaatulautakunta päätti antaa yllä olevan selostuksen mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen ja toimitti valtuustoaloitteen valmisteluun kaupunginhallitukselle.

7 7 Kaupunginhallitus : Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää valtuustoaloitteen johdosta seuraavaa: - antaa valtuustoaloitteeseen elämänlaatulautakunnan selosteosan mukaisen vastineen, - toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Kvalt : Aloitteen tekijät/ajankohta 4.Oriveden Vasemmiston valtuustoryhmä Aloitteen sisältö Valtuustoaloite hyvinvointineuvolatoim innan käynnistämisestä Käsittely/toimenpiteet Khall : Kaupunginhallitus päättää toimittaa valtuustoaloitteen sote-jaoston valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle Sote-jaosto : Sosiaali- ja terveysjaosto antoi kaupunginhallitukselle alla esitetyn vastineen valtuustoaloitteeseen: Orivedellä lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten määrä on pitkään ollut suuri kaupungin kokoon nähden. Lastensuojeluun on viime vuosien aikana panostettu resurssien puitteissa. Pikkulapsiperheiden palvelut toimivat melko hyvin ja lapsiperheille on pystytty tarjoamaan palveluita. Erityistä huolta on viimeisten vuosien aikana aiheuttanut yläkouluikäisten nuorten oireilu ja nykyisin lastensuojelun ja erityisesti sijaishuollon asiakkaista valtaosa on nuoria ja heidän perheitään. Nuorille suunnattu palvelutarjonta on niukkaa ja erityisesti nuorille suunnattujen matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden tarve on suurta. Hyvinvointineuvolan toimintamalli on hyvä ja se on todettu monessa kaupungissa toimivaksi järjestelmäksi. Myös Tampereen kaupungilla kehitetään hyvinvointineuvolamallia ja tätä toimintamallia voidaan toteuttaa jatkossa myös Orivedellä, jos tarvittavat resurssit voidaan toimintaan osoittaa. Vuoden 2014 aikana on tavoitteena päivittää Oriveden lastensuojelun suunnitelma ja yhteistyössä Tampereen toimijoiden kanssa arvioida sitä kuinka tarvittavia ennaltaehkäiseviä ja erityispalveluita saadaan myös orivesiläisten perheiden käyttöön. Keväällä laaditaan myös palvelutarveselvitys vuodelle 2015 ja siinä yhteydessä voidaan konkreettisemmin linjata sitä, millaisia palvelutarpeita Orivedellä on, miten palveluvalikkoa tulisi laajentaa ja millaisia resursseja toimintaan voidaan osoittaa. Valtuustoaloitteessa esitettyä hyvinvointineuvolan laajentumista Orivedellä selvitetään vuoden 2014 aikana ja asiaan palataan lastensuojelusuunnitelman ja vuoden 2015 palvelutarveselvityksen yhteydessä. Khall : Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää valtuustoaloitteen johdosta seuraavaa: 1. merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveysjaoston antaman selvityksen aloitteen johdosta. 2. toteaa, että valtuustoaloitteessa esitetyn asian selvitys on kesken.

8 8 Aloitteen tekijät/ajankohta 5. Oriveden Vasemmiston valtuustoryhmä Aloitteen sisältö Valtuustoaloite siirtolapuutarhatoiminn an mahdollisuuksien selvittämisestä Kvalt : Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen Totesi, että valtuustoaloitteen käsittely on kesken. Kaupunginhallitus Hyvinvointineuvolatoiminta (KEINU) käynnistyi Orivedellä syksyllä Keinu-tiimiin kuuluvat lääkäri, neuvolan terveydenhoitajat, perhetyöntekijä, terveyskeskuspsykologi, perheneuvolan psykologi ja erityislastentarhaopettajat. Keinu-tiimi kokoontuu 3 viikon välein. Perhe voi ottaa yhteyttä tiimiin kenen tahansa tiimiin kuuluvan työntekijän tai päivähoidon henkilöstön kautta ja tiimin jäsenillä sekä päivähoidon henkilöstöllä on myös mahdollisuus ehdottaa perheelle tiimin palvelua. Hyvinvointineuvolatyössä painotetaan ennalta ehkäisevää työtä. Perheen mahdollisiin ongelmiin pyritään antamaan apua jo siinä vaiheessa, kun ongelmat ovat vielä pieniä. Suurelta osin pienten lasten perheet voivat hyvin ja heille riittää perinteiset terveydenhoitajan ja lääkärin tapaamiset. Perhe voi kuitenkin kohdata haastavia elämäntilanteita esim. väsymistä, uupumista, sairautta, mielenterveysongelmia, työttömyyttä, parisuhdeongelmia, päihteiden käyttöä tai väkivaltaa. Perheenjäsenten halutessa moniammatillinen työtiimi KEINU auttaa löytämään ratkaisuja näihin ongelmiin. Esite:http://www.tampere.fi/material/attachments/l/6Jv7yqEnU/Apua_KEINUsta_-_lapsiperheille2.pdf Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää valtuustoaloitteen johdosta seuraavaa: 1. merkitsee tiedoksi edellä mainitun selvityksen aloitteen johdosta. 2. toteaa, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty. Kaupunginvaltuusto : Käsittely/toimenpiteet Khall : Kaupunginhallitus päätti toimittaa valtuustoaloitteen asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunnalle valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle mennessä. Ame-tmk : "Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt toimittaa Vasemmiston valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmän tekemän aloitteen selvittää mahdollisuudet alueen järjestämisestä viljelypalstojen vuokraamista ja siirtolapuutarhatoiminnan käynnistämistä varten asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunnalle valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle Toimikunta totesi, että vuokrapalstoja on Orivedellä ollut aikaisemminkin esim. Pohjoiskaaressa. Keskustelun tuloksena todettiin, että - alueen suuruus tulisi olla 0,5 1 ha ja alueelle ei saisi olla rakennustarvetta

9 9 - sähkö-, vesi- ja jätevesihuolto järjestettävä alueelle - alueen tulee olla lähellä keskustaa, toinen alue aseman seudulle - tuleeko olla kaupungin omistuksessa vai olisiko yksityisillä tarjota aluetta - kaavoituksellinenkin kysymys: paikan tulee olla hyvä ja maaperän sopiva Toimikunta esittää, että - viljelypalstoihin voisi Orivedellä olla kysyntää, mutta ei suosittele siirtolapuutarhatoimintaan ryhtymistä. - kaupunginhallitus tekee asiasta periaatepäätöksen, jonka jälkeen kysyntä selvitetään etukäteen siten, että mietitään 2 aluetta, jotka laitetaan facebookiin - toimintaa hoitaisi osuuskunta tai yhdistys - asia tuodaan vielä kerran ame-käsittelyyn." Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti: - pyytää tekniseltä lautakunnalta selvityksen kaupungin omistamista mahdollisista alueista viljelypalstakäyttöön. Selvityksessä tulee kartoittaa mahdolliset kustannukset ja kaupungille aiheutuvat vastuut. - että selvityksen yhteydessä kaupungin kotisivujen ja Oriveden Sanomien kautta selvitetään alustavasti kuntalaisten kiinnostus viljelypalstoihin. - että selvitys pyydetään tekniseltä lautakunnalta mennessä. - että valtuustoaloitteen valmistelu on kesken. Aloitteen tekijät/ajankohta valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite Aloitteen sisältö Valtuustoaloite ranta- ja hajarakentamisen maapoliittisesta ohjelmasta Käsittely/toimenpiteet Khall : Kaupunginhallitus päätti toimittaa aloitteen asumis-, maankäyttö ja elinkeinotoimikunnan valmistelutavaksi. Valmistelussa tulee - asiasta pyytää ympäristölautakunnan lausunto sekä rantayleiskaavatoimikunnan lausunto ja tässä yhteydessä selvittää aloitteessa esitetyn ohjelman yhteys ja suhde muihin kaupungin maankäyttöä ohjaaviin säännöksiin (mm. rakennusjärjestys, maankäyttö- ja rakennuslaki, valmisteilla oleva rantayleiskaava). Lisäksi valmistelussa tulee ottaa huomioon, että kaupunkistrategiassa on hyväksytty, että kokonaisvaltaisen maapoliittisen ohjelman laatiminen aloitetaan. - että valmistelu (väliraportti) toimitetaan kaupunginhallitukselle mennessä. Asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunta : "SELVITYS MAAPOLIITTISEN OHJELMAN NYKYTILASTA Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt toimittaa valtuustoaloitteen ranta- ja hajarakentamisen maapoliittisesta ohjelmasta asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunnan valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus on lisäksi todennut, että valmistelussa tulee ottaa huomioon, että kokonaisvaltaisen maapoliittisen ohjelman laatiminen aloitetaan. Edelleen kaupunginhallitus on edellyttänyt, että valmistelu (väliraportti) toimitetaan kaupunginhallitukselle mennessä.

10 10 Toimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja todennut, että maapoliittinen ohjelma tulee laatia kokonaisvaltaisena. Lisäksi toimikunta totesi, että aikataulu on ohjelmalle liian nopea ja että aikataulua tulisi väljentää. Ohjelman laadinnassa voitaisiin lausuntojen sijasta hyödyntää mm. työpajatyöskentelyä. Maapoliittisesta ohjelmasta on laadittu alustava sisällysluettelo, jota voidaan tarkentaa työn kuluessa. Lisäksi ohjelman nykytilanneosiosta on laadittu alustava versio, jota toimikunta käsitteli kokouksessaan ja merkitsi sen tiedoksi. Ohjelman käsittelyä on tarkoitus jatkaa toimikunnan seuraavassa kokouksessa. Lisäksi toimikunta päätti lähettää kaupunginhallitukselle selvityksen ohjelman nykytilasta ja ohjelman etenemisestä siten, että ohjelman tavoiteosaa käsiteltäisiin esim. kaupunginhallituksen iltakoulussa työpajatyyppisesti toukokuussa. Liitteenä on maapoliittisen ohjelman nykytilaosion alustava versio, jota on toimikunnan kokouksen jälkeen täydennetty Khall : Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi ame-toimikunnan laatiman selvityksen maapoliittisen ohjelman nykytilasta ja ohjelman jatkovalmistelusta, siten, että ohjelman tavoiteosaa käsitellään kaupunginhallituksen iltakoulussa työpajatyyppisesti toukokuussa kl Ame-toimikunta : Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt toimittaa valtuustoaloitteen ranta- ja hajarakentamisen maapoliittisesta ohjelmasta asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunnan valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus on lisäksi todennut, että valmistelussa tulee ottaa huomioon, että kokonaisvaltaisen maapoliittisen ohjelman laatiminen aloitetaan. Toimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja todennut, että maapoliittinen ohjelma tulee laatia kokonaisvaltaisena. Samalla toimikunta on todennut, että aikataulu on ohjelmalle liian nopea ja että aikataulua tulisi väljentää. Väliraportti on toimitettu kaupunginhallitukselle asetetussa määräajassa. Ohjelmaa on valmisteltu AME-toimikunnan lisäksi kaupunginhallituksen iltakoulussa , jonne on kutsuttu mm. kaupunginhallituksen, ympäristölautakunnan ja AME-toimikunnan jäsenet sekä johtoryhmä. Iltakoulussa ohjelmaa on valmisteltu työpajatyöskentelyllä. Syksyn aikana maapoliittisen ohjelman valmistelu jäi kiireellisyysjärjestyksessä toiseksi elinkeino-ohjelman valmistelulle. Vuodenvaihteessa käsiteltiin useita ohjelmaan vaikuttavia muutoksia, mm. verovapauden vauhdittamat raakamaakaupat, jotka haluttiin saada ohjelmaan mukaan. Tämän johdosta tarkistettu ohjelma ja sen powerpoint-muotoon laadittu tiivistelmä tuodaan vielä toimikuntaan käsiteltäväksi. Liitteinä kokoukseen osallistuville ovat maapoliittinen ohjelma ja sen uusittuja liitteitä.

11 11 Toimikunta käsitteli ohjelman ja lähetti sen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi. Khall : Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle; - todeta, että maapoliittinen ohjelma on käsitelty AME-toimikunnassa maapoliittinen ohjelma tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn kevään 2015 aikana ja ohjelma saatetaan tiedoksi valtuustolle. - että aloitteen käsittely on kesken. Aloitteen tekijät/ajankohta Oriveden Vasemmiston valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmä Aloitteen sisältö Valtuustoaloite lämpöenergiavaihtoehtoje n tutkimisesta Käsittely/toimenpiteet Khall : Kaupunginhallitus päätti toimittaa aloitteen tilapalvelulle ja tekniselle lautakunnalla valmisteltavaksi siten, että valmistelu tulee toimittaa kaupunginhallitukselle mennessä. Tekninen lautakunta : Tekniset palvelut ovat teettäneet Skapat Energia Oy:llä lämmitystapaselvitykset seuraaviin kaupungin omistamiin öljylämmitteisiin kiinteistöihin: - Hirsilän koulu - Holman koulu - Karpinlahden koulu - Tekninen varikko - Kiikanmäen vuokratalo Lämmitystapaselvityksissä on verrattu maalämmöllä, hakkeella ja vesi-ilmalämpöpumpulla tuotetun lämmön kustannuksia nykytilanteeseen eli lämmitysenergian tuottamiseen öljyllä. Selvityksen ja laskennan tulokset ovat parhailla mahdollisilla menetelmillä tuotettuja arvioita. Säästöjen ja tuottojen toteutuminen riippuu seurantavuosien lämpösummasta, energian hintakehityksestä, rakennusten energiatehokkuudesta ja käyttäjien kulutustottumuksista. Selvityksessä tarkastelujaksona on käytetty 15 vuotta. Liitteenä kokoukseen osallistuville ovat laaditut lämmitystapaselvitykset. Lämmitystapaselvitysten perusteella kyseisten kiinteistöjen lämmitysmuodoksi kannattaisi valita maalämpö tai ilma-vesilämpöpumppu. Kyseisten investointien takaisinmaksuajat olisivat 5,5 9,5 vuotta. Kiinteistön lämmitysmuodon muuttaminen olisi perusteltua toteuttaa omana hankkeenaan, kun investoinnin takaisinmaksuaika olisi alle 6 vuotta, muuten lämmitysmuodon muuttaminen tulisi toteuttaa rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä. Lisäksi lämmitysmuodon muuttamisessa tulee huomioida nykyisen

12 12 lämmitysjärjestelmän jäljellä oleva käyttöikä. Karpinlahden koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen maalämmöksi tulisi selvityksen mukaan maksamaan itsensä takaisin 5,5 vuodessa, mutta koulun nykyinen öljykattila on uusittu vuonna 2009, joten uuden lämmitysinvestoinnin tekeminen lähivuosina ei ole perusteltua. Oriveden Kotikoivu Oy on tehnyt osana vuokrataloyhtiön talouden tervehdyttämistoimenpiteenä alustavia suunnitelmia aseman seudun vuokratalojen muuttamista maalämmölle. Tekninen lautakunta päätti: 1. merkitsee aloitteen valmistelun tietoonsa saatetuksi, 2. esittää, että kaupungin kiinteistöjen lämmitysmuotojen muutokset toteutettaisiin rakennusten peruskorjauksien yhteydessä, 3. toimittaa valmistelun kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus : Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää valtuustoaloitteen johdosta seuraavaa: 1. merkitsee tiedoksi edellä mainitun teknisen lautakunnan selvityksen aloitteen johdosta. Lämmitystapaselvitysten perusteella kyseisten kiinteistöjen lämmitysmuodoksi kannattaisi valita maalämpö tai ilma-vesilämpöpumppu. Kyseisten investointien takaisinmaksuajat olisivat 5,5 9,5 vuotta. Kiinteistön lämmitysmuodon muuttaminen olisi perusteltua toteuttaa omana hankkeenaan, kun investoinnin takaisinmaksuaika olisi alle 6 vuotta, muuten lämmitysmuodon muuttaminen tulisi toteuttaa rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä. Lisäksi lämmitysmuodon muuttamisessa tulee huomioida nykyisen lämmitysjärjestelmän jäljellä oleva käyttöikä. Karpinlahden koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen maalämmöksi tulisi selvityksen mukaan maksamaan itsensä takaisin 5,5 vuodessa, mutta koulun nykyinen öljykattila on uusittu vuonna 2009, joten uuden lämmitysinvestoinnin tekeminen lähivuosina ei ole perusteltua. Oriveden Kotikoivu Oy on tehnyt osana vuokrataloyhtiön talouden tervehdyttämistoimenpiteenä alustavia suunnitelmia aseman seudun vuokratalojen muuttamista maalämmölle. 2. toteaa, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty Kaupunginvaltuusto : valtuutettujen allekirjoittama Valtuustoaloite Oriveden kaupungin kotisivujen uudistamiseksi Kaupunginhallitus : Kaupunginhallitus päätti toimittaa aloitteen hallinto- ja talouspalvelukeskukseen / tietohallinnon valmisteltavaksi siten, että valmistelu tulee toimittaa kaupunginhallitukselle mennessä.

13 13 valtuustoaloite Kaupunginhallitus : Oriveden kaupungin nykyiset kotisivut uudistettiin viimeksi vuonna Kilpailutuksen perusteella kotisivujen suunnittelu sekä tekninen ja palvelinympäristön ylläpito päätettiin ostaa palveluja Absent Oy:ltä. Tässä yhteydessä sivujen sisällön ylläpito hajautettiin eri palvelukeskusten tehtäviksi. Sivujen ulkoasua ei ole tämän jälkeen päivitetty, mutta joitakin toiminnallisuuksia sivuille on lisätty. Nykyiset kotisivut eivät vastaa ulkoasultaan ja toiminnallisuuksiltaan enää tämän päivän vaatimuksia, joten sivulle pitäisi tehdä kokonaisvaltainen uudistus. Sähköisten palvelujen lisääntyminen sekä niiden hyödyntämien pitäisi ottaa huomioon kotisivuja uudistettaessa. Uudistuksen yhteydessä oli hyvä kilpailuttaa myös sivujen tekninen ja palvelinympäristön ylläpito. Kotisivujen uudistaminen tulee projektoida ja projektille pitää pystyä osoittamaan tarvittavat resurssit, jotta pystytään takaamaan nykyaikaiset sivut. Henkilöresursseja pitää pystyä osoittamaan jokaisesta palvelukeskuksesta, jotta kaikkien palvelukeskusten tarpeet tulee huomioiduksi. Uudistusprojekti tulee vaatimaan myös suuren määrän työaikaa, joka pitää ottaa huomioon henkilöresursseja määriteltäessä eikä uudistusprojektia voida vastuuttaa vain yhden palvelukeskuksen tai työyksikön tehtäväksi. Vuoden 2015 talousarviossa ei ole erikseen varattuna määrärahoja sivujen uudistamiseen. Talousarvion investointiosassa on hallinto- ja talouspalvelukeskuksella euron määrärahavaraus atk-hankintoihin/ohjelmistoihin. Määrärahalla oli tarkoitus uudistaa muita järjestelmiä. Tehdyn markkinakartoituksen pohjalta kokonaisuudistukseen, johon sisältyisi myös graafinen suunnittelu, olisi hyvä varata noin Hinta tarkentuu uudistamisprojektin yhteydessä tehtävän vaatimusmäärittelyn edetessä. Riskienhallinnan näkökulmasta kotisivujen toimittajan valinnassa on syytä painottaa toimittajan kuntapuolen referenssejä sekä yrityksen toiminnan laajuutta. Toimittajalla pitää olla resursseja jatkaa palvelun tuottamista yllättävissäkin tilanteissa ja esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuus ei saa vaarantaa palvelun saatavuutta tai laatua. Kaupunginhallitus päätti: 1. että Oriveden kaupungin kotisivut uudistetaan, 2. että kotisivujen uudistamista valmistelemaan ja toteuttamaan nimetään projektityöryhmä, jonka vetäjänä toimii tietohallintopäällikkö Mikko Naaralainen, työryhmään nimetään jäseneksi markkinointisihteeri Pirjo Luukko ja lisäksi jokaista palvelukeskusta pyydetään nimeämään yksi jäsen. 3. että työryhmä voi tarvittaessa kutsua muitakin viranhaltijoita asiantuntijoiksi, 4. että kotisivun uudistamisen tavoitteena on, että uudet kotisivut saadaan käyttöön vuoden 2016 alusta lukien, 5.että kotisivujen uudistamiseen tarvittavat määrärahat osoitetaan vuoden 2015 talousarvion investointiosan kohdasta irtaimiston osto/myynti/kaupunginhallitus, 6. esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Kaupunginvaltuusto :

14 14

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: Kunnanhallitus 80 10.03.2015 Kunnanvaltuusto 26 23.03.2015 Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 6.8.2013, klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet: Kunnanhallitus 210 14.04.2009 Valtuusto 80 22.04.2009 Valtuustoaloitteet vuodelta 2008 1501/01/016/2009 KHALL 210 Kj:n esitys: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 TOIMENPITEET EU:N ALUEELLA JA SUOMESSA

Lisätiedot

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Tekijät : Timo Kuusiola ja Leena Maidell-Münster Taitto. Tina Kristiansson Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus Pykälä Sivu 18

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 KH 190 KH 191 KH 192 KH 193 KH 194 KH 195 KH 196 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunto

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15 KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 2/11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA KOSKEVA ALOITE 994/00.01.01/13, 33/11/11 5 17/11 ALOITE LEIKKIPUISTOTOIMINNAN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Tapio Ojanen Taitto PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A196 * 2012 ISBN 978-951-637-201-6 ISSN 1237-6507 Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot