SALMIJÄRVI-TYYSTIÖ-KAITURI-SEURAN JÄSENTIEDOTE 2/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALMIJÄRVI-TYYSTIÖ-KAITURI-SEURAN JÄSENTIEDOTE 2/2011"

Transkriptio

1 SALMIJÄRVI-TYYSTIÖ-KAITURI-SEURAN JÄSENTIEDOTE 2/2011 Sisältö - Puheenjohtajan tervehdys - Espoo-Salo oikorata: Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaava hyväksytty - Yhdistykselle omat kotisivut vuoden 2012 alussa - Kesäretki Suomusjärven kesäteatteriin - Kesän roskakalastuskilpailun tulokset - Järvien näkösyvyydet Järven hoitokalastus - Vesikasvillisuuden poistot - Seuran jäsenmaksu Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2011 on lopuillaan ja joulu jo lähellä. Takanamme on hyvä kesä Salmijärven, Tyystiön ja Kaiturin rantamilla. Kesä oli kaunis ja lämmin. Luonto antoi runsaasti niin marja- mutta etenkin sienisatoa. Tuskin muistan tällä seudulla yhtä runsassatoista suppilovahverovuotta. Toivottavasti osasitte hyödyntää sen, mitä luonto meille ilmaiseksi tarjoaa. Nämä luonnon tarjoamat antimet ovat osa viime aikoina julkisuudessakin esillä ollutta termiä ekosysteemipalvelut. Meidän tuleekin turvata luonnon toiminta niin, että se jatkossakin palvelee meitä tarjoamalla käyttöömme luonnon antimia niin tuotannon, vesihuollon, erilaisten luonnonharrastusten, luonnossa nauttimisen kuin kotitarvekeräilynkin tarpeisiin. Espoo-Salo oikorata ja sen vastustaminen on työllistänyt seuran hallitusta. Nyt ollaan ratalinjauksen osalta jo aikalailla lopputilanteessa. Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi 12. joulukuuta Espoo-Salo oikoradan linjauksen osana maakuntakaavaa. Salmijärvi- Tyystiö-Kaituri Seuran jäsenten kannalta maakuntakaavaan nyt valittu ratalinjaus poistaa pelkomme Salmijärven ylittävästä radasta. Maakuntakaavaan ratalinjaus kulkee Suomusjärvellä Lahnajärven eteläpuolitse eikä sen vuoksi vaikuta suoranaisesti tulevaisuuteemme järviemme äärellä. On helpottunut tunne. Yhdistyksemme toiminta noudatteli kesällä muilta osin perinteisiä uomiaan. Seuran hallitus kiittääkin jäsenistöä aktiivisesta osallistumisesta sekä järviemme hoitotoimiin että seuran tapahtumiin teatterikäynteineen ja roskakalastuskilpailuineen. Ensi vuoden puolella seuran toiminnasta tiedottaminen tehostuu, kun omat Internetkotisivumme saadaan avatuksi jäsenistön ja ulkopuolistenkin käyttöön. Kiitän hyvästä yhteistyöstä vuonna 2011 ja toivotan kaikille hyvää joulua ja uutta vuotta 2012! Lassi Karivalo Seuran hallituksen puheenjohtaja p Espoo-Salo oikorata: Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaava hyväksytty Yhdistystämme parin vuoden ajan puhuttanut Espoo-Salo oikoratahanke on pitänyt hallitusta aktiivisena. Olemme olleet mukana usean yhdistyksen yhteisrintamassa vastustamassa oikorataa. Lisäksi hallitus on yhdistyksemme nimissä lähettänyt useita rataa koskevia mielipiteitä ja lausuntoja niin Uudenmaan kuin Varsinais-Suomen liittoihin sekä kirjelmöinyt asiasta oikoradan ja rantaradan kuntiin. Viimeisimmät kesällä tehdyt oikorataa vastustavat mielipiteemme koskivat sekä Uudenmaan että Varsinais-Suomen liiton lausunnolla olleita vaihekaavaluonnoksia. Uudenmaan vaihekaavaluonnos sisälsi lopulta vain yhden oikoratavaihtoehdon (M-vaihtoehto), 1

2 mutta Varsinais-Suomen liiton vielä useita ratalinjausvaihtoehtoja, joista yksi kulki Salmijärven ylitse. Lausuntojemme kärki on koko ajan ollut, että oikoradan Lohja Salo osuudesta tulee luopua ja perustaa pääkaupunkiseudun ja Varsinais-Suomen välinen ratayhteys kaksiraiteiseksi modernisoidun olemassa olevan rantaradan varaan. Modernisoitu rantarata supistaisi mahdollisen oikoradan aikahyödyn vain 15 minuuttiin. Rantaradan modernisoinnin kustannukset olisivat arviolta vain 1/3 oikoradan rakentamiskustannuksista. Niin ikään vastustimme erikseen Salmijärven ylittävää ratavaihtoehtoa. Sekä Uudenmaan että Varsinais-Suomen liitot tekivät kesäkauden mentyä yhteenvedot sekä vastineensa maakuntakaavaluonnoksesta annetuista mielipiteistä ja lausunnoista. Valtaosa oikorataa koskevista mielipiteistä ja lausunnoista oli kriittisiä hanketta kohtaan. Maakuntaliittojen tekemissä vastineissa pyrittiin kumoamaan lausunnoissa esille tuotuja vastustavia näkökantoja. Vastineet lähetettiin kaikille mielipiteen ja lausunnon antajille. Omaa yhdistystämme läheisemmin koskeva Varsinais- Suomen Maakuntahallituksen vastine on luettavissa Varsinais-Suomen liiton kotisivuilta osoitteessa _ehdotus_vastine_maakuntahallitus.pdf. Kumpikin maakuntahallitus teki lokakuussa ehdotuksensa maakuntakaavaluonnoksista maakuntavaltuustoissa hyväksyttäväksi. Esitysten mukaan kumpaankin maakuntakaavaan tehdään varaus Espoo-Salo oikoradasta M+Mk vaihtoehdon pohjalta. Tämä tarkoittaa linjausta, joka kulkee Lohjalta kohti länttä moottoritielinjauksen pohjoispuolella aina Lahnajärvelle saakka (M-linjaus). Siitä rata siirtyy moottoritien eteläpuolelle (Mk-vaihtoehto) jatkuen Suomusjärven keskuksen (Kitulan) eteläpuolitse Muurlan kautta Saloon. Varsinais- Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi k o k o u k s e s s a a n 12.joulukuuta 2011 maakuntavaihekaavan maakuntahallituksen esityksen pohjalta. Kaava lähetetään vahvistettavaksi ympäristöministeriöön, jossa vahvistaminen tapahtunee ensi vuoden alkupuoliskolla. Ministeriö voi halutessaan jättää kaavan vahvistamatta ja palauttaa sen uudelleen valmisteluun. Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaavakartta on nähtävissä osoitteessa untakaava/salora_kaavakartta_ pdf Se, mikä on toisen onni, on toisen suru. Varsinais- Suomen vaihemaakuntakaavan saadessa vahvistuksessa nyt hyväksytyn muodon se merkitsee, että radan uhka poistuu Salmijärven yltä. Olemme tästä iloisia ja tunnemme, että oikoratahankkeen vastustamisessa tekemämme työ ei ole ollut turhaa. Toisaalta emme voi olla tyytyväisiä, sillä maakuntakaavaan merkitty Espoo-Salo oikorata merkitsee monelle kaavaan merkityn ratalinjan alle jäävälle asukkaalle, mökkiläiselle ja maanomistajalle henkisiä kärsimyksiä ja taloudellisia menetyksiä, huolimatta siitä rakennetaanko oikorataa lopulta koskaan. Näinhän kävi nyt kaavoista poistetulle 1970-luvulla maakuntakaavoihin merkitylle vanhalle ELSA-ratalinjaukselle. Yhdistykselle omat kotisivut vuoden 2012 alussa Toimintasuunnitelman mukaan Salmijärvi- Tyystiö-Kaituri saa omat Internet -kotisivunsa. Kun sivut on saatu avattua ensi vuoden puolella, siitä ilmoitetaan jäsenistölle. Jatkossa kotisivut toimivat jäsenistön pääasiallisena tietokanavana. Se tarkoittaa, että kaikki tarpeellinen tieto on löydettävissä omilta kotisivuiltamme. Niille, joilla ei ole Internet yhteysmahdollisuutta, lähetetään yhdistystä koskeva tieto edelleen perinteisellä postilla. Kesäretki Suomusjärven kesäteatteriin Kaikkiaan 33 lähti mukaan seuran järjestämään kesäretkeen Suomusjärven kesäteatteriin katsomaan Suonäpit ry:n näytelmää Rakas lotta. Aurinkoisen lämpimässä heinäkuisessa kesäillassa saimme nauttia Toisen maailmansodan pyörteisiin sijoitettua näytelmää. Kesäteatterikäynnit Suonäppien esityksissä ovat monelle mökkiläiselle, kuten myös paikkakunnalla asuvalle jokakesäinen miellyttävä perinne. 2

3 Kesän roskakalastuskilpailun tulokset Seuran järjestyksessä viides mökkikohtainen roskakalastuskilpailu pidettiin heinäkuuta. Kilpailun voitti se asuin- tai mökkikiinteistö, joka sai ongella saaliikseen Salmijärvestä, Tyystiöstä tai Kaiturista lukumääräisesti eniten särkikaloja perjantain klo 18 ja lauantain klo 12 välisenä aikana. Lahjoituksena saaduista palkinnoista riitti mukavasti jaettavaa jokaiselle kilpailussa mukana olleelle. Seura kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita joukkueita hyvästä kilpailusta! Sarakiven voittojoukkue Kilpa oli tänä vuonna kovatasoinen, mutta samalla leikkimielinen. Yhteensä saaliiksi saatiin 1091 kappaletta särkikaloja, mikä oli 68 kalaa vähemmän kuin vuosi sitten. Sen sijaan kahden joukkueen voimin ylitettiin toistaiseksi maagisena pidetty 300 ongitun kalan raja. Muutaman vuoden tauon jälkeen Sarakiven mökki palasi voittajaksi ennätystuloksella 308 särkikalaa. Muut sijat menivät seuraavasti: Sundströmit 304, Virta/Ikävalko 292, Vihiniemet 74, Karivalot 57, Koskiset 44, Mollit ja Järviset 6 kalaa. Järvien näkösyvyydet 2011 Kaikissa kolmessa järvessä jatkettiin näkösyvyyden mittausta. Näkösyvyysmittaus on yksinkertainen tapa seurata yleispiirteisesti järven rehevöitymiskehitystä tai humuspitoisuuden kasvua. Oheisista taulukoista näkyvät kunkin kolmen järven vuoden 2011 avovesikaudella otetut näkösyvyysarvot. Kaiturin näkösyvyydet Salmijärven näkösyvyydet Tyystiön näkösyvyydet m 1.2 m 1.6 m 1.4 m 1.5 m 1.5 m m 2.75 m 2.95 m 3.00 m 2.92 m 3.05 m Yksittäisen vuoden näkösyvyysarvoista voidaan todeta, että Salmijärvi on selvästi Tyystiötä ja Kaituria näkösyvyydeltään kirkkaampi. Kun verrataan peräkkäisten vuosien arvoja, niin saadaan selville, mihin suuntaan järvemme ovat 1.6 m 2.0 m 1.7 m 2.1 m 1.8 m 1.7 m kehittymässä tai minkälaista vaihtelua vuosittaisten arvojen välillä on. Neljän viimeisen vuoden näkösyvyysmittaisten keskiarvot ovat seuraavat: Vuosi Kaituri Tyystiö Salmijärvi ,27 m 1,43 m 1,18 m 1,48 m 1,8 m 2,52 m 2,67 m 2,62 m 2,89 m Taulukosta havaitaan, että järvien näkösyvyydellä mitattu kehityksellä on myönteinen suunta. Näin etenkin Salmijärven ja Tyystiön osalta. Näkösyvyyttä on tullut Salmijärvessä tarkastelukautena lisää kolmisenkymmentä ja Tyystiössä parisenkymmentä senttiä. 3

4 Kolmenkymmenen sentin näkösyvyyden kasvu on nähtävissä myös Kaiturissa, jos verrataan toisiinsa järven vuosia 2010 ja Kehitys näyttää kulkevan ilahduttavasti myönteiseen suuntaan. Näkösyvyyden muutoksiin vaikuttavat monet seikat. Kielteisesti järviin vaikuttavat mm. lumettomat talvet, sateiset kesät tai lähistöllä toteutetut hakkuut. Edellä mainitut seikat lisäävät järveen kohdistuvaa nopeaa valuntaa ja aiheuttavat samentumista, humuksen lisääntymistä sekä ravinnesysäyksiä. Ravinnelisäys puolestaan aktivoi planktonin ja vesikasvillisuuden kasvua ja lisää sitä kautta rehevöitymiskehitystä. Tämän vuoksi Järvipajahankkeessa järveen laskeviin puroihin rakentamamme laskeutusaltaat ovat olleet erittäin tärkeitä edellä mainittua ravinnekuormaa vaimentavana tekijänä. Lisäksi suorittamallamme liiallisen vesikasvillisuuden poistolla ja särkikalojen kalastamisella on myönteistä vaikutusta järviemme veden laatuun. Todettakoon myös, että viime vuosien myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut mm. se, että Salmijärven rannoilla ja Tyystiön ja Kaiturin välisellä kannaksella tehdystä hakkuista on jo sen verran aikaa, että hakkuun rikkoma kasvillisuuspeite on jo eheytynyt pidättämään ja suodattamaan valuvesiä. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että kukin meistä huolehtii siitä, että omalta mökiltämme ravinteiden suora järveen pääsy mm. pesuvesien muodossa on estetty. Näin turvaamme nyt näkösyvyysmittarilla mitattuna havaitun järviemme tilan myönteisen kehityksen. Järven hoitokalastus Kaiturissa kalastettiin kevään ja alkukesän aikana pääasiassa särkikalaa. Kalastuspaikkana oli etenkin Tyystiöstä Kaituriin laskevan puron suualue, jossa puroon nousee runsaasti kevätkudulla olevia särkikaloja. Saaliiksi saatiin välisenä aikana kaikkiaan 259,6 kiloa pääasiassa särkeä varsinainen Pietarin kalansaalis! Suurimmat päiväsaaliit olivat 36 kiloa. Myöhemmin kesällä saaliiksi tuli enää muutamia kaloja. Salmijärvessä kalastettiin muutamalla WEKEkatiskalla. Keväällä tuli joinain päivinä saaliiksi suurimmillaan muutamia kiloja särkiä ja pieniä ahvenia, mutta myöhemmin kesällä vain yksittäisiä kaloja. Mainittakoon, että etenkin alkukesästä katiskaan tuli runsaasti takaisin järveen päästettyjä ja vain muutaman sadan gramman painoisia haukia ja joitain kookkaanpuoleisia lahnoja. Ilahduttavaa oli, että silloin tällöin katiskassa oli myös jokirapu. Täplärapu ei siten ole vielä Salmijärveen asti ehtinyt. Kaiturissa sitä ainakin jo on. Tyystiössä roskakalastus ei tänä vuonna yhtä aktiivista kuin parina aiempana vuotena. Keväällä ja alkukesästä saalista tuli runsaasti. Seuran omistamat WEKE-katiskat alkavat olla kohta elinkaarensa ehtoopuolella. Jos ajatellaan roskakalan eli särkien ja pienten ahventen poistoa WEKE-katiskoilla, niin pyynti on järkevää keskittää vain loppukevääseen ja alkukesään. Myöhemmin saaduilla saalismäärillä ei ole merkitystä roskakalan vähentämisen kannalta. Vesikasvillisuuden poistot Vesikasvillisuutta poistettiin mökkiläisten toimesta niin Kaiturissa, Tyystiössä kuin Salmijärvessä, josta ahertajille suurkiitos! Poisto kohdistui valtaosin lummekasvustoihin. Useasti jo toistetun kasvillisuuden poiston seurauksena lummekasvustot ovat selvästi pienentyneet. Tavoitteena ei kuitenkaan ole poistaa järvistämme kokonaan esim. lummekasvustoja, mutta estää niiden laajamittainen leviäminen ja sitä kautta kasvustojen järven umpeenkasvua ja rehevöitymistä edistävä vaikutus. Laajat lummeja muut vesikasvillisuuskasvustot vähentävät myös järven virkistyskäyttömahdollisuuksia. 4 Kaiturissa poistettiin edellisen kesän tapaan ahkerasti etenkin järvelle levittäytyneitä lummekasvustoja. Kasvustot ovat kuitenkin selvästi suppeampialaisia ja lummetuppaat pienempiä kuin aiempina vuosina. Työ on tuottanut tulosta. Niittoa tehtiin sekä käsin, että perämoottorin perässä vedetyllä seuran omistamalla leikkurilla. Kaiturissa ongelmaksi on tulossa pitkä/ohutlehtinen ja matalassa vedessä kasvava palpakko. Se muodostaa jo paikoitellen laajahkoja palpakkokenttiä. Tyystiössä ei vesikasvillisuutta poistettu yhtä aktiivisesti kuin joitain vuosia sitten.

5 Lummekasvustojen tilanne oli kesän 2010 kaltainen, eli kovin laajoja kasvustoja ei enää ole verrattuna parin vuoden takaiseen tilanteeseen ennen tehokkaan kasvustojen poiston alkua. Järvellä kokeiltiin myös seuran omistamaa leikkuria. Kasvillisuuden poistossa suurin työ on leikatun kasvijätteen kerääminen veneeseen ja siirtäminen maalle kompostoitavaksi. Ahvenvita on pikkuhiljaa valtaamassa alaa Tyystiössä etenkin matalilla rannoilla. Ensi kesänä huomiota kohdistettaneen juuri ahvenvitaan. Salmijärvessä kasvillisuuden poistoa tehtiin lähinnä veneestä käsin niittämällä. Suuret lummekasvustot ovat järven pohjoispäässä pienentyneet ja osin kadonneet. Sen sijaan Salmijärven salmen keskiosassa sekä lumme- että etenkin palpakkokasvustot ovat vallanneet alaa ja niiden vähentämistä pitäisi tehostaa. Seuran jäsenmaksu Jos on jäänyt kuluvan toimintavuotemme ( ) jäsenmaksu maksamatta, niin muistutukseksi, että yhdistyksemme henkilökohtaisen jäsenmaksun suuruus on 10 euroa. Salmijärvi-Tyystiö-Kaituri Seuran tilinumero on OP

Pyhäjärven puolesta artikkelisarja 1995-2006

Pyhäjärven puolesta artikkelisarja 1995-2006 Pyhäjärven puolesta artikkelisarja 1995-2006 Pyhäjärven puolesta artikkelisarja... 1 2006... 4 Tammikuu: Valuma-alueen vesiensuojelukohteetkin tarvitsevat kunnostusta... 4 Helmikuu: Otteita onnistuneen

Lisätiedot

TOIMINTAKATSAUS VUODELTA 2010 JA ALKUVUODESTA 2011

TOIMINTAKATSAUS VUODELTA 2010 JA ALKUVUODESTA 2011 Pro Puruvesi ry Kerimäki 9.4.2011 TOIMINTAKATSAUS VUODELTA 2010 JA ALKUVUODESTA 2011 1. Yhdistyksen perustaminen Yhdistyksen perustamiseen vaikutti huoli Puruveden tulevaisuudesta. Puhtaudestaan ja vetensä

Lisätiedot

HALLITUS. Tuomo Honkanen puheenjohtaja maja 262 gsm 0400-439 018 fax (09) 343 2909 E-mail koti: tuomo.honkanen@pp2.inet.fi

HALLITUS. Tuomo Honkanen puheenjohtaja maja 262 gsm 0400-439 018 fax (09) 343 2909 E-mail koti: tuomo.honkanen@pp2.inet.fi 1 / 2004 1 2 2. kansi www.poliisimajalaiset.fi HALLITUS Vuosijulkaisu: Poliisimajalaiset ry Kajaaninlinnantie 1 C 20 00900 Helsinki 7. vuosikerta Päätoimittaja: Vesa Lilja vesa.lilja@welho.com Ilmoitusmyynti

Lisätiedot

Vammalan Seudun Kalastusalueen

Vammalan Seudun Kalastusalueen Vammalan Seudun Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2014-2018 Simo Suominen, Keijo Sydänmaa Vammalan seudun kalastusalue Kalastusalueen hallitus 2013 Osarahoitus: Ely - keskus kalatalousyksikkö

Lisätiedot

Sisältää kutsut syyskokouksiin

Sisältää kutsut syyskokouksiin Aurinko Palsta Aurinko golfin jäsen- ja osakaslehti 2 10 Sisältää kutsut syyskokouksiin Kilpailutulokset Tyytyväisyyskyselyn tulokset www.masku.com varaa nyt! Aurinko Golfiin Naantaliin kauden 2011 pelioikeus

Lisätiedot

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 V U O S I K I R J A 2 0 15 YHTEISVASTUU OPEN 2015 Keimola Golf 25.5.2015 Yhteisvastuu 2015 tukee apua tarvitsevia ihmisiä Suurella sydämellä -vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Kymenlaakson Kylät ry Kyläkirje 1 / Maaliskuu 2014

Kymenlaakson Kylät ry Kyläkirje 1 / Maaliskuu 2014 Kymenlaakson Kylät ry Kyläkirje 1 / Maaliskuu 2014 Tämän tiedotteen Arjen Tukea ja Turvaa kotikylältä - ja Kyläportaali hankkeiden osuutta on rahoittanut Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Tiedotteen sisällöstä

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Ammattikalastuksen nykytila Saaristomerellä

Ammattikalastuksen nykytila Saaristomerellä Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti SAMPI II -projekti Ammattikalastuksen nykytila Saaristomerellä ja Strategia vuosille 2005 2013 Maria Saarinen Turussa

Lisätiedot

RUK:n kurssi 124 koolla Oulussa. 45 vuoden jälkeen.

RUK:n kurssi 124 koolla Oulussa. 45 vuoden jälkeen. 3/2012 pohjois-pohjanmaan MAANPUOLUSTUSlehti 21.9.2012 RUK:n kurssi 124 koolla Oulussa 45 vuoden jälkeen RUK:n kurssin 124 veteraanit kokoontuivat elokuussa Oulussa. Paikalle saapui 70 kokelasta. Koollekutsujana

Lisätiedot

Syksy 2011. www.kgm.fi

Syksy 2011. www.kgm.fi KGM Syksy 2011 www.kgm.fi KGM Sisällys: Pääkirjoitus 3 Yhdeksän kautta Kankaisissa 4 Seuran puheenjohtajan tervehdys 7 Kaasua vai jarrua? 12 Kausi paketissa 14 Toimikuntien katsaukset 12 15 Kolollekko?

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012. Uutisjyvät. Laaturehua. Siikajokisella Toppilan tilalla kokeillaan uutta ja kyseenalaistetaan käytäntöjä.

MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012. Uutisjyvät. Laaturehua. Siikajokisella Toppilan tilalla kokeillaan uutta ja kyseenalaistetaan käytäntöjä. M Itella Posti Oy Itella Green MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012 Uutisjyvät Satovahinkoja? Satovahinkoilmoitukset ja korvaushakemukset ehtii jättää vielä lokakuun ajan. SIVU 5 Laaturehua Siikajokisella

Lisätiedot

Klinger Finland Oy Tinakuja 3, 02430 MASALA Puh. 010 400 1011 www.klinger.fi. Luonnostaan parempia energiaratkaisuja

Klinger Finland Oy Tinakuja 3, 02430 MASALA Puh. 010 400 1011 www.klinger.fi. Luonnostaan parempia energiaratkaisuja 2012 1 Klinger Finland Oy Tinakuja 3, 02430 MASALA Puh. 010 400 1011 www.klinger.fi Luonnostaan parempia energiaratkaisuja 2 HALLITUS www.poliisimajalaiset.fi Vuosijulkaisu: Poliisimajalaiset ry c/o Matti

Lisätiedot

Hankkeesta vastaavan käyttämä konsultti: WSP Environmental Oy, Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki

Hankkeesta vastaavan käyttämä konsultti: WSP Environmental Oy, Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki Lausunto dnro KASELY/39/07.04/2010 Kaakkois-Suomi 30.9.2011 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi PL 302 53101 Lappeenranta Viite: YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI- SELOSTUKSESTA,

Lisätiedot

mestarit Swingin pohjat luodaan talvella Kesän 2012 Meitä on JO 1700 Vihertääkö ruoho aidan takana? Positiivisten uutisten kausi s. 24 2012#2 s.

mestarit Swingin pohjat luodaan talvella Kesän 2012 Meitä on JO 1700 Vihertääkö ruoho aidan takana? Positiivisten uutisten kausi s. 24 2012#2 s. ingside 2012#2 Kesän 2012 mestarit Vihertääkö ruoho aidan takana? s. 18 Meitä on JO 1700 s. 28 Positiivisten uutisten kausi s. 21 Swingin pohjat s. 24 luodaan talvella 2 Kausi 2012 Voittajan puhe Kauden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 159 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 160 Maakuntajohtajan

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta

Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Valvonta ja ympäristökeskus Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 3 vuotta Juha Keto (toim.) Lahden kaupungin valvonta ja ympäristökeskus Päijät

Lisätiedot

Kesän kohokohdat lehden sivuilla!

Kesän kohokohdat lehden sivuilla! Hyvinkään Golfseuran syyslehti 2013 jäsenille ja yhteistyökumppaneille Kesän kohokohdat lehden sivuilla! Pääkirjoitus Kiitos Petteri Oksaselle puheenjohtajuudesta ja menestystä uuteen tehtävään Kaakon

Lisätiedot

Viisseiska Syksy 2011

Viisseiska Syksy 2011 Viisseiska Syksy 2011 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Työsuojeluvaltuutettu joka työpaikalle! Puheenjohtajan palsta s. 2 Kirjoittajavieras s. 3 Toimitsijan

Lisätiedot

Oikaraisen kylälehti 3/2011

Oikaraisen kylälehti 3/2011 Sano se Oikaraisen kylälehti 3/2011 Sisältö: 2.-3. Puheenjohtajan palsta, Nuorisotoimintaa 1950-luvulla 4.-5. Oikaraisella yritystoiminta käynnistyi 1920-luvulla 6. Heiskas-Pekka, yksityisyrittäjä 1900-luvulla

Lisätiedot

Kymenlaakson Kylät ry Kyläkirje 3 / Syyskuu 2013

Kymenlaakson Kylät ry Kyläkirje 3 / Syyskuu 2013 Kymenlaakson Kylät ry Kyläkirje 3 / Syyskuu 2013 Tämän tiedotteen Kyläportaali hankkeen osuutta on rahoittanut Kaakkois-Suomen ELYkeskus. Tiedotteen sisällöstä vastaa Kymenlaakson Kylät ry sekä yhdistyksen

Lisätiedot

Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi

Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 20 2009 Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi Anne-Marie Hagman Uudenmaan ympäristökeskus UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Eräiden Espoon

Lisätiedot

100uutista. Samana päivänä lääkäriin. Juha Nummelan makea elämä. Tervetuloa lapsiperheet! Titta Jokisen mansikkapaikat. uutinen 43

100uutista. Samana päivänä lääkäriin. Juha Nummelan makea elämä. Tervetuloa lapsiperheet! Titta Jokisen mansikkapaikat. uutinen 43 100uutista Säkylän kunnan asukaslehti 1/2012 uutinen 43 Pyhäjärven puolesta uutinen 30 Samana päivänä lääkäriin uutinen 60 Tervetuloa lapsiperheet! uutinen 58 Juha Nummelan makea elämä uutinen 61 Titta

Lisätiedot

Tampereen. seudun. luonto. Muutetaan yhteiskuntaa

Tampereen. seudun. luonto. Muutetaan yhteiskuntaa Tampereen 1/2007 seudun luonto 24. vsk Muutetaan yhteiskuntaa EI ILMASTOA! Tapahtumakalenteri Liito-oravista potkua luonnonsuojeluun? Pirkanmaan Perinepoliittinen Yhdistys esittäytyy Häiritseekö melu?

Lisätiedot

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA M A A N M I T T A U S P Ä I V Ä T ESPOO 16. 17.3.2000 MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Luennossa viitataan ensiksi maanjakojen ja omistusoikeuden väliseen yhteyteen sekä

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot