TERVETULOA PÄIVÄHOITOON!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVETULOA PÄIVÄHOITOON!"

Transkriptio

1 1/ 14 ja esiopetus TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! Kaustisen päivähoidon ja esiopetuksen palveluiden piirissä on vaihtelevasti noin 200 lasta. Varhaiskasvatuksen tehtäviä kunnassa hoitaa noin 50 työntekijää. Tarjoamme lapselle varhaiskasvatuksen palveluita suomen ja ruotsin kielellä. Hoitoa, kasvatusta ja opetusta tarjotaan päivähoidon eri toimipisteissä ja kotona toteutuvana perhepäivähoitona. Ryhmämuotoista hoitoa on saatavilla Lähdehaan päiväkodin lisäksi ryhmäperhepäiväkoti Omenapuussa ja parityöskentely-yksiköissä, joita ovat Lorupussi, Kissankulma ja Pisku. Esiopetusta järjestetään vuonna Lähdehaan päiväkodissa, Kinon ja Puumalan esiopetuspisteissä. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoito järjestetään pääsääntöisesti vuorohoitokoti Vesselissä. Päivähoidon tarkoituksena on antaa turvallista, luotettavaa ja perheen tarpeita vastaavaa varhaiskasvatusta. Esiopetus valmistaa lasta koulupolulle. Esiopetukseen osallistuminen on lakisääteiseltä osalta maksutonta. Päivähoidon henkilöstö ja esikoulun opettajat toimivat kasvatuskumppanina lapselle yhdessä kodin kasvattajien kanssa. Tarvittaessa teemme yhteistyötä myös muiden lapsen parissa työskentelevien tahojen kanssa ja tarjoamme erityisvarhaiskasvatuksen palveluja kunnassamme kiertävän erityislastentarhanopettajan toimesta. Tähän tiedotteeseen on koottu päivähoidon palveluohjaukseen, lapsen hoidonaloitukseen ja päivähoitomaksuihin liittyvää ohjeistusta. Päätökset lapsen päivähoitopaikasta ja hoitomaksusta tekee päivähoidonjohtaja. Lapsen päivähoitopaikan hakeneelta ja saaneelta peritään puolet kuukausimaksusta, jos varattua hoitopaikkaa ei etukäteen peruuteta. Peruuttamisen tulisi tapahtua viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon sovittua alkamista. Jokaiselle hoidossa olevalle lapselle vahvistetaan päivähoitomaksu, josta lähetetään maksupäätös perheelle kirjallisena kotiin. Mikäli Teillä ilmenee tarvetta muuttaa hoitosopimusta tai esimerkiksi tulonne muuttuvat, tulee muutokset ilmoittaa kirjallisena. Irtisanoutuminen päivähoidosta tulisi tehdä mielellään jo 2 kuukautta ennen hoidon päättymistä, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen hoidon lopettamista. Tarvittavat lomakkeet ja lisätiedot löydätte osoitteesta: sekä linkistä Toivotan lapsellenne arvokkaita oppimisen ja oivallusten kokemuksia Kaustisen päivähoidossa! Yhteistyöterveisin koko päivähoidon henkilöstön puolesta, Mirka Nisula Päivähoidonjohtaja Sähköposti muodossa: puh:

2 2/ 14 ja esiopetus PÄIVÄHOITOON HAETAAN PÄIVÄHOITOHAKEMUKSELLA paikkoja voi hakea ympäri vuoden. Mikäli päivähoitopaikan tarve johtuu vanhempien työllistymisestä tai opiskelusta, hoitopaikka on haettava viimeistään kahta viikkoa ennen tarpeen alkamista. Muista syistä päivähoitopaikkaa hakevilla hakuaika on neljä kuukautta. Hyvissä ajoin jätetty päivähoitohakemus auttaa järjestämään lapselle sellaisen hoidon, joka parhaiten vastaa perheen tarpeita. TURVALLINEN PÄIVÄHOIDON ALOITUS Yhteistyöllä kodin ja päivähoidon välillä turvaamme lapselle kasvatuksellista jatkuvuutta. Paneutuminen lapsen hoidonaloitukseen helpottaa lapsen sopeutumista uuteen tilanteeseen hoidon alkaessa. Suosittelemme Teitä vanhempia olemaan yhteydessä lapsen hoitopaikkaan, kun olette saaneet tiedon, yleensä postitse kotiin lähetetyn sijoituspäätöksen päivähoitopaikasta. Tämän jälkeen yhdessä hoitohenkilöstön kanssa voitte suunnitella lapsellenne päivähoitoon tutustumisaikataulusta. Halutessanne voitte tiedustella henkilöstön mahdollisuutta tehdä alkukäynti lapsen kotiin ennen hoidon aloittamista. Alkukäynnin tarkoituksena on tutustua lapseen ja perheeseen lapselle tutussa ympäristössä. Samalla suunnitellaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen hoitoon liittyviä asioita. Kun lapsi tulee ensi kertaa päivähoidon toimipisteeseen, lapselle jo entuudestaan tuttu hoitaja odottaa häntä hoitopaikassa. TUTUSTUMISKÄYNNIT Suosittelemme lapsen ja vanhemman yhteisiä, noin 1-2 h mittaisia tutustumiskäyntejä tulevaan hoitopaikkaan. Tutustumiskäynnit olisi hyvä aloittaa noin 2-3-viikkoa ennen varsinaisen hoidon aloitusta. Näin lapsella mahdollistuu tutustuminen päivähoidon tiloihin, päivärytmiin ja ihmisiin yhdessä tutun oman aikuisen kanssa. Samalla lapsiryhmä ja henkilöstö voi tutustua uuteen lapseen ja hänen tapoihinsa. Yhtälailla tutustumiskäynneillä vanhempi näkee, millainen päivä omalle lapselle päivähoidossa on muotoutumassa. Vanhemman osallisuus päivähoidon arjessa on mahdollista myöhemminkin mm. erilaisiin päivähoidon tapahtumiin liittyviin suunnitteluihin, varhaiskasvatuksen toteutukseen ja arviointiin liittyen. OMAHOITAJUUS JA KASVATUSKUMPPANUUS Perhepäivähoidossa lapsen hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta vastaa perhepäivähoitaja. Suurempien lapsiryhmien lapset on jaettu pienryhmiin, joissa lapsille on voitu nimetä omahoitaja. Tämä hoitaja on lapsen ja perheen ensisijainen yhteyshenkilö lapsen tutustumiskäynneillä. Omahoitaja toimii mahdollisuuksien mukaan myöhemminkin lapsen tukena varsinaisen hoidon alettua. Hän kannattelee vanhempia lapsen mielessä ja kertoo kuulumiset lapsen päivästä vanhemmille. Päivähoidon päivittäisessä arjessa omahoitaja auttaa lasta sopeutumaan lasta hoitopäivän aikana eteen tulleisiin asioihin. Hän auttaa lasta pukemisessa, nukuttaa, syöttää ja osallistuu lapsen arkeen päivähoitopäivän eri hetkinä. Omahoitaja varmistaa, että lapsi tulee kohdatuksi ja huomioiduksi ryhmässä

3 3/ 14 ja esiopetus omine tarpeineen. Työtapa rajaa lapsen vuorovaikutussuhteiden määrää, millä pyritään vähentämään lapsen hoidossa kokemaa stressiä. Lapsen edun kannalta on tärkeää, että vanhemmat ja henkilöstö voivat keskustella kaikista lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista. Epäselvät asiat on syytä selvittää saman tien. Rohkaiskaa itsenne ja kertokaa periaatteistanne, se helpottaa hoitajaa toimimaan yhdenmukaisesti perheenne kasvatusarvojen kanssa. Pyydämme Teitä kanssamme keskustelemaan ja täyttämään lapsen hoidon aloitukseen liittyen erilaisia lomakkeita. Näin toimien saamme lapsesta ja hänen tarpeistaan mahdollisimman hyvin tietoa. Samalla Te vanhemmat tutustutte päivähoidon toimintatapoihin. Voitte kertoa hoitajalle mahdollisista lapsen erityistarpeista, kuten allergiat tai ruokavaliomuutokset. Tarvittaessa erityislastentarhanopettaja on käytettävissä, jos jokin lastanne koskeva asia huolettaa Teitä vanhempia ja lapsi tarvitsee enemmän tukea hoidon aloituksessa tai kuntoutusta hoitopäivien aikana. VARHAISKASVATUKSEN PÄIVÄRYTMI JA RUTIINIT Lapsen itsetunnon kehittymiselle annamme eväitä tarjoamalla erilaisia vuorovaikutustilanteita toisten lasten ja lasta ohjaavien aikuisten kanssa. Pyrimme tarjoamaan lapselle myönteisiä kokemuksia ja kannustusta haasteiden edessä. Säännöt ja toimintatavat tulevat tutuiksi päiväohjelmaa noudattamalla. Samat rutiinit tuovat tarvittaessa turvaa toistuessaan ja lisäävät myöhemmin lapsen kykyä ennakoida itse päivän tapahtumia. päivä rytmittyy ruokailujen, lepohetkien, leikin ja yhteisten toimintahetkien myötä. Ohjaamme lasta omatoimisuuteen perushoitotilanteissa lapsen ikätason huomioiden. Myönteistä minäkuvaa vahvistetaan tarjoamalla onnistumisen elämyksiä. Yhtä tärkeää on oppia selviämään epäonnistumisista ja tunnistaa omia tunteita, joita hoitopäivän aikana käydään läpi. VALOKUVAT JA LAPSELLE TUTUT ESINEET Lapsen sopeutuminen hoitoon tapahtuu yksilöllisesti. Toisilta se vie enemmän ja toisilla vähemmän aikaa. Hoitajan tehtävä on säilyttää vanhemman kuva elävänä lapsen mielessä. Lapselle tuttujen läheisten valokuvat tuovat helpotusta ikävän yllättäessä. Kotoa voidaan tuoda lapselle vaikka kokonainen kansio lapsen lokeroon tarvittaessa katseltavaksi. Tuo lisäksi lapsestasi valokuva lapsen hoitopaikkaan. Lapsesta otettu valokuva toimii muistin apuna mahdollisille sijaisille ja opiskelijoille. Lapselle turvaa tuovat tutut esineet tai asiat. Tällaisia tavaroita voitte halutessanne tuoda myös päiväkotiin, jos kotoa tuotavien tavaroiden tuomista ryhmässä ei ole rajoitettu. Tarvittaessa tutit ja tuttipullot tuodaan kotoa, mutta varsinaista tutista tai tuttipullosta vierottamista ei kannata suunnitella samaan aikaan tapahtuvaksi hoidon aloituksen kanssa. LAPSEN JA VANHEMMAN KIINTYMYSSUHTEEN TUKEMINEN Lapsen kasvu tapahtuu suhteissa toisiin ihmisiin. Pitkinä hoitopäivinä lapsen muisti ei riitä vielä kannattelemaan tuttuja ihmisiä ja asioita lapsen mielessä hoitopäivä ylitse. Tuttuja kodin ensisijaisia kiintymyssuhteita tuetaan rakentamalla lapselle korvaavia, toissijaisia kiintymyssuhteita lapsiryhmän hoitajan kanssa. Lapselle tuttu hoitaja tuo turvaa. Hoitaja on tarvittaessa lapsen varamuistina ja turvasatamana ikävän yllättäessä.

4 4/ 14 ja esiopetus Omahoitaja osallistuu päivittäisten toimintojen lisäksi mm. lapsen varhaiskasvatuskeskusteluihin. Hoitaja auttaa lasta tunnistamaan erilaisia tunteita ja käsittelemään niitä. Tunteiden kokeminen ja niiden sanoittaminen helpottaa lasta. Yhdessä aikuisen kanssa lapsi oppii pian itsekin tunnistamaan, milloin on ikävän ja kaipuun hetkiä. Lapselle luontainen leikki ja tutkiminen ovat mahdollisia silloin, kun lapsella on turvaa tuovia vuorovaikutussuhteita päivähoidon toimijoiden kanssa. LAPSI TARVITSEE AIKAA VANHEMMAN KANSSA Lapselle päivähoidon aloitus on lapsen hyvinvointiin vaikuttava muutos. Lapsi voi kokea uudet tilanteet stressaavina ja vaikeita tilanteita lapselle saattavat olla pukeminen, wc-käynnit, nukkumaan meno, nälkä, pelot, yksin jääminen, ero vanhemmista ja pitkät hoitopäivät. On toivottavaa, että lapsen hoitopäivää ei pitkitettäisi tarpeettomasti. Kotiin palatessa ja viikonloppuina on suositeltavaa antaa lapselle aikaa yhteiseen seurusteluun ja olemiseen. Lapsi voi tällöin hakea rauhassa turvaa ja samalla hoidosta sekä vanhempien erosta aiheutuva stressi vähenee. Ennen hoidon alkamista on hyvä tutustua päivähoidon päivä- ja viikkorytmiin ja pohtia, kuinka lapsen ja oman perheen päivärytmi sopii yhteen hoitopaikan kanssa. Suuri vaikutus lapsen hyvinvointiin on hoitopäivän pituudella. Jos mahdollista, lapsen sopeutumista helpottavat lyhyemmät hoitopäivät. Toinen mahdollisuus on sopia vapaapäivistä hoitoviikon aikana. Mikäli vapaapäivät ja/tai hoitoajan lyhennys on tiedossa etukäteen, voi niillä olla myös hoitomaksua pienentävä vaikutus. Lapsen hoitoaikojen suunnittelu alkaa jo hoitohakemuksen jättämisvaiheessa. Hoitosopimus vahvistetaan hoidon alkaessa esitietokaavakkeeseen, jonka pohjalta tehdään myös lapsen maksupäätös. Sovittuja tuomis- ja hakuaikoja on noudatettava, jotta henkilöstö voi suunnitella työpäivän toiminnan lasten kanssa, ruokailut yms. mahdollisimman hyvin. Lapsen hoitoaika ei saa ylittää 10 tuntia, paitsi tilapäisesti. Lapsen tuonti- ja hakutilanteet eivät ole sopivia hetkiä puhelimen käyttöön. VANHEMPANA VOIT VALINNOILLASI VAIKUTTAA Rauhallinen vai kiireen siivittämä aamu? Kodin yhteiset aamutoimet ja vanhemman mielentila jäävät lapselle viimeisimmiksi muistoiksi kodista hoitopäivän alkaessa. Turvallinen kanssakäyminen, aamurutiinit, fyysinen kontakti lapseen, eron sanoittaminen, vanhemmalle vilkuttaminen näiden asioiden huomioimisella voidaan vaikuttaa lapsen kokemuksiin myönteisesti hoidon alkaessa. Hoitopaikkaan tullessa vanhemman tulee saattaa lapsi lapsiryhmään. Lapsen siirtäminen aikuisen sylistä syliin kertoo lapselle vanhemman luottavan ryhmän aikuiseen ja tässä kohtaa on turvallista jättää hyvästit vanhemmalle. Jos vanhemmalla itsellään on vaikea jättää lasta hoitoon ja kaipauksen sekä ikävän tunteet nousevat pintaan, päivähoidon henkilöstö on myös Teitä varten. Hoitopäivän aikana on mahdollista soittaa hoitopaikkaan ja keskusteluhetkiä voi sopia tarpeen tullen enemmänkin. PÄIVÄHOIDON HENKILÖSTÖN TEHTÄVIÄ Päivähoidon henkilöstö huolehtii lasten hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta. Huomioimme toiminnan suunnittelussa lapsen iän ja kehitystason. Lapsen turvallisuus ja turvallisuuden tunteen syntyminen,

5 5/ 14 ja esiopetus psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet, ulkoilu, lepo ja puhtaus ovat myös päivittäisiä hoitohenkilöstön huolehdittavia työtehtäviä. Toimintaa ohjaavina asioita ovat päivähoidon lainsäädäntö ja valtakunnalliset ohjeistukset, joiden pohjalta toteutamme kuntakohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Lapsen hoitaja sopii vanhempien kanssa keskusteluhetken lapsen asioihin liittyen. Tässä keskustelussa laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), joka kirjataan ylös. Varhaiskasvatussuunnitelmaa on mahdollista arvioida ja päivittää noin puolenvuoden välein. Mikäli Teillä vanhemmilla on tämän lisäksi toivomuksia päivähoidon toteutukseen, kehittämisehdotuksia tai muuta mainittavaa lapsen päivähoitoon liittyen, ovat päivähoidon kasvattajat ja päivähoidonjohtaja käytettävissänne. Työntekijämme ovat vaitiolovelvollisia lasta ja perhettä koskevissa asioissa. Luottamuksellisten asioiden salassapito koskee myös opiskelijoita ja harjoittelijoita. Tarvittaessa kysymme erikseen luvan vanhemmilta, jos ilmenee tarvetta tehdä yhteistyötä muiden lapsen parissa toimivien tahojen kanssa. TARJOTTAVAT ATERIAT Päivähoidossa tarjotaan lapselle tarvittavat ateriat, hoitoajoista riippuen. Vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus edes kerran päivässä aterioida yhdessä lastensa kanssa. Päivähoidossa tarjotaan sekä lounas, että päivällinen vain silloin kun hoitoaika on yli 10 tuntia. Siitä, kuten muistakin aterioista, sovitaan erikseen hoitosopimusta tehtäessä. Poissaolojen ilmoittamisella voimme vaikuttaa siihen, että tilaamme ruokaannoksia tarkoituksenmukaisen määrän. Lapsen terveydellisistä syistä johtuvaan ruokavaliomuutokseen pyydämme toimittamaan lääkärintodistuksen sekä tarvittaessa ravitsemusterapeutin suosituksen ruokavalion sisällöstä. Näin voimme varmistaa, että lapsi saa ravitsemuksellisesti tärkeimmät ruoka-aineet hoitopäivinään. Ruokavalion syyt voivat olla myös perheen kulttuurista, eettisistä tai uskonnollisista syistä johtuvia. Ruokailuun liittyvistä poikkeuksista, erityisruokavalioista tai allergioista tulee keskustella henkilöstön tai päivähoidonjohtajan kanssa. Hygieniasäädöksistä johtuen, emme voi ottaa vastaan kotoa tuotuja ruoka-aineita. PERHEPÄIVÄHOIDON TYÖAJAT JA VARAHOITO Perhepäivähoidon työajoissa noudatamme noin 40 h viikkotyöaikaa. Mikäli hoitajan työpäivät ovat pidempiä kuin 8 h, saa hoitaja työajan tasoittamiseen vapaapäiviä, jolloin lapsiryhmän lapset ohjataan varahoitoon. Varahoitoa pyrimme järjestämään mahdollisuuksien mukaan lapselle jo entuudestaan tutun hoitajan luona. Varahoidon tarve syntyy myös hoitajan ollessa vuosi- tai sairauslomalla. Mikäli päivähoidossa emme pysty tarjoamaan lapselle varahoitopaikkaa ja vanhemmat voivat järjestää lapsen hoidon itse, voi päivähoidonjohtaja päättää hyvittää kyseiset päivät lapsen hoitomaksussa. Varahoitoa ei järjestetä, mikäli toinen vanhemmista on kotona. On tärkeää, että noudatamme yhdessä sovittuja hoitoaikoja. Muutoksista hoitoajoissa tulee sopia etukäteen. Perhepäivähoidossa ei anneta iltaeikä viikonloppuhoitoa.

6 6/ 14 ja esiopetus VUOROHOITO Säännöllisestä vuorohoidosta ja hoitopaikasta päätöksen tekee päivähoidonjohtaja. Lapsi voi olla vuorohoidossa aina, kun molemmat vanhemmat ovat työssä sekä yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan. Vanhemman vapaa- ja loma-aika ovat vapaata myös lapselle. Vuorohoidon piirissä oleville lapsille tulee toteutua viikkovapaat ja loma-aika. Viikkovapaalla tarkoitetaan keskimääräistä viikonloppujen ja pyhäpäiviä vastaavaa määrää. Jos työssä tai opinnoissa tapahtuu muutoksia niin, että ilta- tai vuorohoidon tarve muuttuu, voidaan hoitopaikkaa vaihtaa. Vuorohoidon haasteena on mahdollistaa lapselle selkeä päivärytmi ja riittävä yöuni. Selvitys lapsen hoitoajoista on toimitettava kirjallisena lapsen hoitopaikkaan työvuorosuunnittelun mahdollistamiseksi viimeistään hoitoa edeltävän viikon maanantaihin klo mennessä. Sen jälkeen tuleviin hoitoajan muutoksiin emme voi sitoutua, edes tilapäisissä vuorohoidon tarpeissa. Työvuorosuunnitteluun liittyvistä syistä toivomme etukäteen tietoa vuorohoidon hoitoajoista vähintään kolmen viikon ajalta, jos mahdollista. LAPSEN SAIRASTUESSA Hoidamme päivähoidossa vain terveitä lapsia. Sairauden jälkeen lapsen yleinen vointi ratkaisee, voiko lapsen tuoda hoitoon. Arvioidessa lapsen vointia on hyvä muistaa, että lapsen tulisi jaksaa osallistua päivittäiseen ulkoiluun ja muihin päivärytmin mukaisiin toimintoihin myös sairauden vuoksi olleen poissaolon jälkeen. Kesken hoitopäivän sairastuneelle lapselle pyritään järjestämään rauhallinen tila siksi aikaa, ennen kuin vanhempi tai lapsen varahakija pääsee noutamaan lapsen kotihoitoon. Tällöin vähennämme myös mahdollista tartuntariskiä. Jos lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, ilmoitamme siitä puhelimitse vanhemmille ja toivomme, että voitte järjestää lapsellenne kotihoidon välittömästi. Tapaturmatilanteissa annetaan tarpeenmukainen ensiapu ja tarvittaessa järjestetään kuljetus sekä jatkohoito. Päivähoidossa sattuneet tapaturmat ilmoitetaan viipymättä vanhemmille ja lapsi toimitetaan kunnallisen ensiavun piiriin joko päivähoidon henkilöstön tai vanhempien toimesta. Mikäli toivotte tästä poikkeavaa toimintatapaa, pyydämme ilmoittamaan siitä hoidon aloitusvaiheessa esitietolomakkeeseen asian kirjaten. Päivähoidossa lapsi on vakuutettu sekä hoitopäivän, että hoitomatkojen aikana sattuvien tapaturmien varalta. Kuumeen jälkeen täytyy olla vähintään yksi täysin kuumeeton päivä ennen hoidon aloittamista. Kuumetta lapsella on silloin (myös rokotuksen aiheuttama), kun alle 1-vuotiaalla on 38 C ja yli 1 v. 37,5 C. Leikkiikäisellä kuume mitataan kainalosta, peräsuolesta vain poikkeustapauksissa. Märkäisiä tarttuvia tauteja ovat esimerkiksi silmätulehdus, märkärupi, märkäinen vuotava korvatulehdus. Hoitoon voi tulla lääkityksen aloittamisen jälkeen lääkärin ohjeen mukaisesti. Yskä tai nuha ei ole este hoidolle, jos lapsen yleiskunto muutoin on hyvä ja lapsi voi osallistua normaaliin päiväohjelmaan. Vesirokko tai muu tarttuva tauti tulee ilmoittaa päivähoitopaikkaan ja samalla sopia eristämisajasta, jonka lapsi on poissa päivähoidosta. Taudista riippuen kotihoito kestää yleensä 1 14 vuorokautta.

7 7/ 14 ja esiopetus Epidemia-aikoina hyödynnämme saamiamme toimintaohjeita neuvolasta tai terveydenhuollon muilta toimijoilta tartuntariskien pienentämiseksi. Tautien ehkäisemiseksi lasten kädet pestään aamuisin ennen ryhmään tuloa. Myös huoltajien tulisi pestä kädet työpaikalle siirryttäessä ja kotiin palatessa. LAPSEN POISSAOLOT Poissaolosta on ilmoitettava hoitajalle mahdollisimman aikaisin ennakolta. Yllättävät poissaolot ilmoitetaan edellisenä iltana tai viimeistään aamulla klo 9.00 mennessä. Hoitaja on velvollinen odottamaan vain tunnin lasta saapuvaksi, mikäli hoitoajan muutosta ei ole ilmoitettu. Soittaessanne lapsen poissaolosta pyydämme mainitsemaan, mistä syystä lapsenne on poissa. Näin voimme huomioida esimerkiksi tarttuvien tautien leviämistä. Jos lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa yli 10 saman kalenterikuukauden päivää päivähoidosta, peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa koko kalenterikuukauden päivähoidosta, ei kyseiseltä kuukaudelta peritä maksua lainkaan. LÄÄKKEET PÄIVÄHOIDOSSA Lapsen lääkitsemisestä päivähoidossa tulee sopia aina erikseen päivähoidon henkilöstön kanssa. Päivähoidossa ei ole kuumetta tai särkyä alentavia lääkkeitä, eikä niiden antamiseen ole hoitohenkilöstöllä lupaa. Mikäli lapsi tarvitsee lääkärin määräämän antibiootin tai muun hoidon hoitopäivän aikana, tulee vanhemman huolehtia riittävästä ohjeistuksesta. Tarvittava lääkeannos annostellaan valmiiksi, esimerkiksi lääkeruiskuun. Lääke annetaan hoitoon tullessa hoitohenkilöstölle ja siihen tulee merkitä lapsen nimi, ajankohta jolloin lääke annetaan (miten annetaan: esimerkiksi suun kautta), päivämäärä ja säilytystapa (kylmä huoneenlämpö). Lisäksi henkilöstö tulisi ohjeistaa lääkkeestä aiheutuvien mahdollisten sivuvaikutusten varalle. Jos mahdollista, saatavilla tulisi olla myös lääkkeen alkuperäisen pakkausselosteen tiedot. Pitkäkestoisten lääkkeiden antaminen, kuten astma-, diabetes- tai epilepsialääkitys tulee huomioida siten, että henkilöstö on koulutettu lääkkeen antamisen varalle. on tulee toimittaa myös kirjallinen ohjeistus oireiden ja hätätilanteiden varalle. Henkilökunnan tulee tietää lapsen ruokavalio, allergiat ja allergian oireet sekä mahdollisten vahinkotilanteiden ensiapu. Hätätilanteissa hyötyä on myös mahdollisten lasta aiemmin hoitaneiden lääkäreiden lausunnoista ja yhteystiedoista. TÄRKEITÄ ASIOITA HOITOA ALOITTAVAN LAPSEN PERHEELLE Vanhempien yhteystiedot ja varahakijat tulee olla aina ajan tasaisesti henkilöstön tiedossa. Emme saa luovuttaa lasta ilman kirjallista suostumusta muille hakijoille. Saman perheen sisarusten päivähoitoon tuonti- ja hakutilanteet tulee sopia kirjallisena yhdessä vanhempien kanssa. Alle 15-vuotiaalle sisarukselle emme voi luovuttaa lasta, ellei aikuinen ole mukana.

8 8/ 14 ja esiopetus VAATETUS JA MUUT VARUSTEET Lapset on varustettava asianmukaisella vaatetuksella ja kaikki vaatteet tulee nimikoida sekaannusten välttämiseksi. Sisätossut, sisäkengät tai jarrusukat vähentävät liukastumisriskiä. Älä pue lastasi liikaa, vaan varaa tarvittaessa mukaan vara- ja vaihtovaatteita. Pienimmille lisäksi vaippoja, tuttipullo, varatutti ym. perushoitotarvikkeita. Tutit viedään kotiin desinfioitavaksi viikon viimeisenä hoitopäivänä. Myös isot lapset tarvitsevat varavaatteet. Varsinkin talviaikaan tarvitaan rukkasia ja villasukkia. Ruokailussa mahdollisesti likaantunut paita vaihdetaan puhtaaseen. Päivähoidossa ulkoilu on päivittäistä ja lapset tarvitsevat suojaa myös sade- ja loskasäällä. Kumikengät ja kuravaatteet (kurahousut, kurakintaat ja sadetakki) tuovat mainion suojan ihmeellisiin vesileikkeihin. Varusteet on hyvä tuoda päivähoitoon ennalta, sää voi yllättää samankin päivän aikana. Likaantuneet vaatteet pestään lapsen kotona. SYNTYMÄPÄIVÄJUHLAT Hoitopaikkaan ei ole syytä tuoda ylimääräistä ruokaa tai karkkia, koska se aiheuttaa ongelmia toisten lasten kanssa. Lapsi saa riittävästi ruokaa hoitopaikassa. Poikkeuksena ovat synttärit, jolloin perhe voi harkita ja ottaa asian puheeksi henkilöstön kanssa, mikäli perhe haluaa tuoda tarjottavaa myös muille lapsille. Päivähoidon ruokailua koskevia hygieniasäädökset ovat tiukat, joten hyväksymme vain kaupan kääreissä olevat ja avaamattomat tarjottavat tuotteet. PÄIVÄHOIDON MAKSUT Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ilmoituksen uusista päivähoitomaksuista ja niiden määräytymisperusteista alkaen. Kaustisen sivistyslautakunta on hyväksynyt uudet asiakasmaksut Kaikkien päivähoidon piirissä olevien lasten hoitomaksut tarkistetaan alkaen indeksikorotuksen mukaiselle tasolle. Maksu tarkistetaan täyttämällä perheen tuloista tuloselvitys sekä toimittamalla tarvittavat liitteet. Lasten päivähoitomaksu määritellään kuukausimaksuksi, joka perustuu lapsen hoitoaikaan sekä perheen kokoon ja tuloihin. Maksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana, jos lapsi on ollut päivähoidossa toimintavuoden kaikkina kuukausina alkaen. Jos lapselle haettua ja myönnettyä päivähoitopaikkaa ei oteta vastaan, eikä hoitopaikkaa ole peruttu ennen päätöksen mukaista hoitosuhteen alkamispäivämäärää, peritään puolet kuukausimaksusta. paikka tulee irtisanoa kirjallisesti kahta viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä. Tarvittaessa lapsen hoitopaikasta voi luopua kesälomakautena (kesäkuu, heinäkuu, elokuu) määräajaksi vähintään kahden kuukauden ajaksi. Hoitosopimuksen ja maksupäätöksen minimimuutosaika on 2 kuukautta. Perheen tulee toimittaa päivähoitomaksun määrittämistä varten perheen tuloselvitys palkka- ym. tulotodistuksineen kuukauden kuluessa hoitosuhteen alkamisesta. Yrittäjille on oma tuloselvityslomake. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, päivähoidosta peritään korkein maksu. Perheen toimittaessa tulotiedot kuukausimaksu korjataan tarvittaessa seuraavan kuukauden alusta.

9 9/ 14 ja esiopetus MAKSUN PERUSTEENA OLEVA PERHEKOKO Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Kokopäivähoidon kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. MAKSUPROSENTIT JA TULORAJAT Perheen koko Tuloraja / kk Maksuprosentti Korkein maksu, kun bruttotulot ylittävät , , , , , Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta lähtien 125. PÄIVÄHOITOMAKSUN LASKEMINEN Näin lasket itse suuntaa antavan päivähoitomaksun. Valitse perheen kokoa vastaavat tuloraja ja maksuprosentti. Esimerkit hoitomaksun laskemiseen: (Perheen bruttotulot - tuloraja) x maksuprosentti = hoitomaksu Esimerkki 1: 4 henkinen perhe, jonka yhteenlasketut bruttotulot kuukaudessa ovat lomarahoineen (5 % tuloista). ( = ) x 7,9 % = 207,70 / nuorin lapsi Esimerkki 2: Perhe toivoo hoitosopimusta tehtäessä, että he voivat järjestää lapselle lyhyemmän hoitoviikon, 15 pv / kk, jolloin maksu pienenee 75 %:n päivähoidon kokopäivämaksusta, joka esiteltiin edellisessä kohdassa (esimerkki 1). 207,70 x 75 % = 156,80

10 10/ 14 ja esiopetus KUUKAUSIMAKSU Kuukausimaksu voi olla enintään 264 perheen nuorimman lapsen osalta. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta voidaan määrätä samansuuruinen maksu kuin nuorimmasta lapsesta, kuitenkin enintään 238 kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Korkeimmasta kuukausimaksusta 20 % on 52,80 kuukaudessa. Alin perittävä kokopäivähoitomaksu on 24. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokopäivähoidon maksua. Edellä tarkoitetut tulorajojen euromäärät tarkastetaan valtakunnallisesti joka toinen vuosi yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. HOITOAJAN VAIKUTUS PÄIVÄHOITOMAKSUUN Hoidontarve Maksuperuste Maksu korkeintaan /kk 1-5 h/päivä kk = osapäivähoito 60 % kokopäivämaksusta 158, päivää / kk 50 % kokopäivämaksusta 132, päivää / kk 75 % kokopäivämaksusta 198,00 16 päivää tai enemmän / kk 100 % kokopäivämaksu 264,00 Lapsen ollessa säännöllisesti kuukausittain hoidossa sekä osapäiviä (alle 5 h/ päivä) että kokopäiviä (yli 5 h / päivä), määritellään hoito kokopäivähoidoksi, paitsi esikoululaisilta peritään maksimissaan osapäivähoitomaksu. Osapäivähoito järjestetään pääsääntöisesti klo välisenä aikana, poikkeuksena työstä tai opiskelusta aiheutuva tarve. TILAPÄINEN PÄIVÄHOITO Tilapäisen hoidon maksut 1-5 päivältä kuukaudessa ovat seuraavat: 1-5 h / päivä 11 / pv yli 5 h / päivä 17 /pv Mikäli tilapäistä päivähoitoa on enemmän kuin 5 hoitopäivää, peritään hoitomaksuna 1-10 / kk mukaista hoitomaksua, joka on 50 % kokopäivämaksusta. POISSAOLOJEN VAIKUTUS PÄIVÄHOITOMAKSUIHIN Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin: 1. Jos lapsi on sairautensa vuoksi päivähoidosta poissa kaikki saman kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.

11 11/ 14 ja esiopetus 2. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään 11 toimintapäivää saman kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. 3. Jos lapsi on poissa päivähoidosta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Jos lapsella on yksikin läsnäolopäivä, peritään koko kuukauden maksu. MAKSUN PERUSTEENA HUOMIOON OTETTAVA TULO Lasten päivähoidossa perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan ensisijaisesti huomioon viimeksi kuluneen 12 kuukauden keskimääräinen tulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteissa määrää. Palvelun käyttäjäksi katsotaan lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa elävät vanhemmat ja muut huoltajat. Tuloina ei oteta huomioon: lapsilisää vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta asumistukea tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja sotilasavustusta rintamalisää opintorahaa koulutusrahaston maksamaa aikuiskoulutustukea opintotuen asumislisää toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia perhehoidon kustannusten korvauksia lasten kotihoidon tukea. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon: suoritetut elatusavut tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

12 12/ 14 ja esiopetus PÄIVÄHOITOMAKSUN TARKISTAMINEN maksun määrittämistä varten pyydämme toimittamaan tuloselvityskaavakkeen ja tarvittavat liitteet perheen tulojen ja vähennysten huomioimiseksi. Halutessanne voi valita korkeimman hoitomaksun, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa. Muutos päivähoito- ja hoitosopimukseen tehdään tuloselvityskaavakkeella. Muutos astuu voimaan aikaisintaan seuraavan kuun alusta. maksut ovat ilman tuomiota ulosmitattavia saatavia. Päivähoidosta määrätyn maksun viivästyessä peritään eräpäivästä lukien viivästyskorkoa. Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, kun 1. palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut (+/- 10 %) 2. kun on ilmeistä, että perheen olosuhteet ovat muuttuneet maksun määräämisen jälkeen 3. maksu osoittautuu virheellisesti lasketuksi 4. hoidontarve ja hoitosopimus muuttuvat. Maksujen perusteena olevat asiakkaan tulotiedot tarkistetaan vuosittain ja mahdolliset muutokset otetaan huomioon maksuissa. Kun maksua tarkistetaan, asiakas saa uuden maksupäätöksen. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Huoltajan anomuksesta voidaan hoitomaksua alentaa tai jättää perimättä erityisistä syistä. Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen perustuu aina yksilölliseen tilannearvioon. Tarvittavat liitteet ovat: - Palkkatodistus tai palkkanauha - Viimeksi vahvistettu verotuspäätös - Päivärahan päätös tai maksuilmoitus - Todistus opinnoista ja päätös opintotuesta tai opintorahasta - Tosite elatusavusta/tuesta tai toiselle perheelle suoritettavasta elatusavusta - Tosite äitiys-, vanhempain- tai sairauspäivärahasta - Tosite lapsen tai huoltajan eläkkeestä - Tositteet muista tuloista (mm. vuokra-, osinko-, maa- ja metsätaloustulot) Yrittäjän tulee toimittaa seuraavat liitteet: - Ennakon laskelma kuluvalle vuodelle - Viimeisimmät tilinpäätöstiedot - Muuttuneista tiedoista viimeinen muodostunut tuloslaskelma ja tase - Aloittavalta yrittäjältä arvio - Selvitys yrittäjämuodosta ja omistussuhteesta

13 13/ 14 ja esiopetus PÄIVÄHOIDON LASKUTUS Laskutus tapahtuu pääsääntöisesti hoitokuukautta seuraavan kuukauden aikana. Hoitomaksun alennukseen tai vapautukseen vaikuttavia asioita ovat kuntoutukselliset ja sosiaaliset syyt. Mikäli päivähoitomaksun määrittämisessä on tapahtunut virhe, maksu oikaistaan takautuvasti. Epäselvissä tilanteissa tulee olla yhteydessä päivähoidonjohtajaan. maksujen osalta tulee huomioida, että hoitopaikkaa ei voi irtisanoa takautuvasti. Suullinen ilmoitus hoitomaksujen muuttamiseksi ei ole riittävä, vaan ilmoitus tulee tehdä tuloselvityskaavakkeella. KESÄAJAN HOITO Lapsen hoito voidaan keskeyttää kesäkuukausiksi hoitopaikkaa menettämättä. Lapsen hoitosuhde säilyy ja laskutus lakkaa niiltä kokonaisilta kalenterikuukausilta, jolloin keskeytystä on kirjallisesti haettu. Lapselle ei voi kesän aikana tapahtuvan hoidon keskeytyksen (vähintään kaksi kalenterikuukautta) ajaksi hakea kotihoidontukea tai yksityisen hoidon tukea Kelalta, sillä hoitosuhde ei loman aikana keskeydy. Keskeytykset kesäajalla tapahtuvaan hoitoon tulee ilmoittaa kuukautta ennen keskeytyksen alkamista. Kokonaan irtisanottu hoitopaikka voidaan ohjata toiselle lapselle ja hoitopaikka uuden päivähoitohakemuksen mukaisesti tarjotaan sieltä, mistä se parhaiten voidaan tarjota. PÄIVÄHOIDON LOMAKKEET JA ASIAKASPALAUTE Tiedotamme päivähoidon ajankohtaisista asioista erillisillä tiedotteilla sekä koteihin kuukausittain jaettavissa kuntatiedotteissa että osoitteesta. Sivuilta löytyy myös kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen suunnitelma kuluvalle toimintavuodelle. Päivähoidon käytössä olevia asiakaslomakkeita on saatavilla Kaustisen kunnan nettisivuilta. Omien tietojen täyttämisen jälkeen lomake tulee palauttaa (tarvittaessa liitteineen) allekirjoitettuna ja päivättynä päivähoidonjohtajalle tai lapsen hoitopaikkaan. Asiakaspalautetta voitte jättää suoraan hoitajille ja tarvittaessa päivähoidonjohtajalle. Kirjallisena jätetyt asiakaspalautteet käsitellään henkilöstön kanssa ja tarvittaessa huomiot sekä mahdolliset muutosehdotukset viedään eteenpäin luottamushenkilöiden käsiteltäväksi sivistyslautakuntaan, jonka esittelijänä toimii sivistysjohtaja. Palautetta antamalla Teillä on mahdollista vaikuttaa ja olla mukana kehittämässä päivähoidon toimintaa. Laadukas varhaiskasvatus palvelee ja lisää lasten sekä perheiden hyvinvointia.

14 14/ 14 ja esiopetus PÄIVÄHOIDON LOMAKKEET: hakemus Täytetään ja toimitetaan päivähoidonjohtajalle, jos lapsi tarvitsee kunnallista päivähoito- tai esiopetuspaikkaa Esitietolomake Tiedot lapsesta ja hänen perheestään Yhteystiedot ja varahakijat Hoitosopimus: säännöllinen hoitoaika ja hoitopäivät Epäsäännöllisestä tai vuorohoidosta sovitaan erikseen ilmoittamalla lapsen hoitoajat Lapsen hoitoaikailmoitus Palautetaan lapsen hoitopaikkaan, jos lapsella epäsäännölliset hoitoajat vanhemman työvuorojen vuoksi. Tuloselvitys Voitte valita korkeimman päivähoitomaksun tai toimittaa tulotiedot liitteineen päivähoitomaksun määrittämistä varten. Yrittäjän tuloselvitys Palautetaan päivähoidonjohtajalle liitteineen päivähoitomaksun määrittämistä varten. Muutosilmoitus Ilmoitus hoitosuhteen päättymisestä Ilmoitus perheen vanhempien / huoltajien tietojen muutoksesta Ilmoitus hoidon tarpeen ja päivähoitomaksun perusteen muutoksesta Muu lapsen hoitoa koskeva ilmoitus Alle 3-vuotiaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Tehdään alle 3-vuotiaalle lapselle hoitopaikassa yhdessä lapsen hoitajan kanssa. Yli 3-vuotiaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Tehdään yli 3-vuotiaalle lapselle hoitopaikassa yhdessä lapsen hoitajan kanssa.

PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN

PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN Pirkkalan kunta Sivistysosasto Varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN 1. KOKOPÄIVÄHOITO... 2 2. HOITOMAKSU USEASTA LAPSESTA... 3 3.

Lisätiedot

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 1 MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN päiväkoti- tai perhepäivähoidosta voidaan määrätä kuukausimaksu enintään 11 kuukaudelta toimintakauden (1.8. 31.7.) aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Sivltk. 7.3.2017 17, Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelumaksulaki astuu voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään mm. varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET 1.3.2017 ALKAEN Varhaiskasvatuksesta perittäviin maksuihin sovelletaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia (1503/2016). Korkein maksu on 290

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON!

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! 1/ 14 ja esiopetus TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! Kaustisen päivähoidossa ja esiopetuksessa työskentelee yli 40 työntekijää. Lapsia palveluidemme piirissä on vaihtelevasti noin 200 lasta. Tarjoamme lapselle

Lisätiedot

LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa alkaen PERHEKOKO TULOT TULOSELVITYS

LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa alkaen PERHEKOKO TULOT TULOSELVITYS LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa 1.8.2017 alkaen Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2018 LUKIEN 1 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoitona

Lisätiedot

LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa alkaen PERHEKOKO TULOT TULOSELVITYS

LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa alkaen PERHEKOKO TULOT TULOSELVITYS LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa 1.3.2017 alkaen Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1053/2016). Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS INFO

VARHAISKASVATUS INFO VARHAISKASVATUS INFO Susanna Sakko vs. PÄIVÄHOIDONJOHTAJA PUH. 06 888 6233 040-843 5673 susanna.sakko@kaustinen.fi Lapsen päivähoitopaikan hakeneelta ja saaneelta peritään puolet kuukausimaksusta, mikäli

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 13.8.2014 47 Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 LUKIEN 1. PÄIVÄKOTI- JA PERHEPÄIVÄHOIDON MAKSUT

Sivistyslautakunta 13.8.2014 47 Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 LUKIEN 1. PÄIVÄKOTI- JA PERHEPÄIVÄHOIDON MAKSUT Sivistyslautakunta 13.8.2014 47 Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 LUKIEN 1. PÄIVÄKOTI- JA PERHEPÄIVÄHOIDON MAKSUT 1.1 KOKOPÄIVÄMAKSU Päivähoitomaksut perustuvat lakiin (734/1992) ja asetukseen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus 1(5)

Varhaiskasvatus 1(5) Varhaiskasvatus 1(5) LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 31.7.2017 PERUSTEET Päivähoitomaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu sosiaaliala-

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 1.8.2014 lukien 1 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. Kunnallisen päiväkotihoidon

Lisätiedot

Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa alkaen

Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa alkaen Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote voimassa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote voimassa Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote voimassa 1.3.2017 - Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu? Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat Varhaiskasvatuksesta annettuun asiakasmaksulakiin,

Lisätiedot

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN 2 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Päivähoitomaksu määräytyy

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT Karijoki Liite nro 2 Kasvatus- ja opetusltk 15.05.2012 12 PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT Karijoen kunnan päivähoitomaksua koskevat ohjeet 1.8.2012 lukien 1. PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten

Lisätiedot

Rantasalmen kunta Sivistysosasto/varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN

Rantasalmen kunta Sivistysosasto/varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 ALKAEN Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaan laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Rantasalmen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA Päivämäärä Perusturvalautakunta

PÄLKÄNEEN KUNTA Päivämäärä Perusturvalautakunta PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 01.08.2012-31.07.2013 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. KOKOPÄIVÄHOITO Lasten

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen Päivähoitomaksujen määräytyminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28 Oriveden Kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 31.7.2015 PERUSTEET Kunnallisen päivähoidon maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 30.1.2014, 2 1. PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten päivähoidosta

Lisätiedot

Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon mukaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista.

Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon mukaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2012 alkaen Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon mukaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Kokopäivähoidon maksu Perheen nuorimmasta lapsesta maksun enimmäismäärä

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus

SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus KUNNALLINEN PÄIVÄHOITO Asiakasmaksujen määräytyminen 1.8.2014 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen

Lisätiedot

Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6

Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6 Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6 1. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KANGASNIEMEN KUNTA Sivistyslautakunta LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT MAKSUT

KANGASNIEMEN KUNTA Sivistyslautakunta LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT MAKSUT KANGASNIEMEN KUNTA Sivistyslautakunta LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT MAKSUT Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain (734/1992) 2 :n 2 momentin perusteella. Indeksitarkistukset

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA Päivämäärä Sivistyslautakunta TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki

PÄLKÄNEEN KUNTA Päivämäärä Sivistyslautakunta TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki alkaen 1.3.2017 1 PERUSTEET Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tulee voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään

Lisätiedot

Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tulorajat 1.8.

Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tulorajat 1.8. Sivistyslautakunta 17 15.05.2014 PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN Sivltk 17 Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveyden huollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen.

Lisätiedot

Päivähoitomaksut Liedossa 1.1.2015 lukien

Päivähoitomaksut Liedossa 1.1.2015 lukien Päivähoitomaksut Liedossa 1.1.2015 lukien Päivähoitomaksun määräytyminen Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina tulorajan ylittävistä perheen kuukausittaisista bruttotuloista.

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT VARHAISKASVATUS TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA ALKAEN

SIVISTYSPALVELUT VARHAISKASVATUS TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA ALKAEN SIVISTYSPALVELUT VARHAISKASVATUS TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA 1.3.2017 ALKAEN 2 PERUSTEET Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista on säädetty lailla 1503/2016. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu

Lisätiedot

Kärsämäen kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

Kärsämäen kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Liite opetustoimen ltk 152 /1,1.12.2014 Kärsämäen kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasmaksut

Päivähoidon asiakasmaksut Päivähoidon asiakasmaksut Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta Tämä esite on voimassa 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. Se on tarkoitettu teille avuksi päivähoidon maksuasioissa. Toivomme, että säilytätte esitteen,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyspalvelut Laukaan kunta 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.3.2017 ALKAEN Mihin varhaiskasvatusmaksu perustuu? Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin.

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN 1 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoitona

Lisätiedot

Perheen koko, henkilöä Tuloraja, euroa/kuukausi Korkein maksuprosentti , , , , ,9

Perheen koko, henkilöä Tuloraja, euroa/kuukausi Korkein maksuprosentti , , , , ,9 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2017 LUKIEN 1. PÄIVÄKOTI- JA PERHEPÄIVÄHOIDON MAKSUT 1.1 Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu. Päivähoitomaksu lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Sivistysosasto Päivähoitopalvelut. Mihin päivähoitomaksu perustuu?

LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Sivistysosasto Päivähoitopalvelut. Mihin päivähoitomaksu perustuu? LAUKAAN KUNTA Sivistysosasto Päivähoitopalvelut PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu koulutuslautakunnassa

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu koulutuslautakunnassa Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN Vahvistettu koulutuslautakunnassa 28.2.2017 15 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa

Lisätiedot

Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992).

Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992). Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992). Tulotiedot tulee toimittaa päivähoidon johtajalle hakemuksen palautuksen yhteydessä, kuitenkin

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT TURUSSA 1.8.2012 ALKAEN

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT TURUSSA 1.8.2012 ALKAEN Sivistystoimiala Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT TURUSSA 1.8.2012 ALKAEN Kunnan järjestämästä päivähoidosta peritään kuukausimaksu. Maksu määräytyy sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Oripään kunta, Sosiaalilautakunta Koulutie 2 32500 Oripää puh. 02 7625 300 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT voimaan 1.8.2014 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

KUNNALLISESTA VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN

KUNNALLISESTA VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN Kasvatus- ja koulutuslautakunta 1.2.2017 4 KUNNALLISESTA VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.3.2017 ALKAEN Maksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT ISOJOKI PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT ISOJOEN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2016 LUKIEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali-

Lisätiedot

Perheen koko Tuloraja Maksuprosentti Korkeimman maksun vähimmäistuloraja

Perheen koko Tuloraja Maksuprosentti Korkeimman maksun vähimmäistuloraja LIITE PÄIVÄHOITOMAKSUPÄÄTÖKSEEN PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN Kokopäivähoidon tulojen mukainen lapsikohtainen maksu on 26 /kk - 283 /kk. Mikäli tulojen ja perhekoon mukainen kokopäivähoidon maksu alittaa

Lisätiedot

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830.

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 alkaen Humppilan kunta/sivistyslautakunta 16/29.4.2014 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka peritään

Lisätiedot

HOITOAIKAPERUSTEISEN VARHAISKASVATUKSEN KUUKAUSIMAKSU

HOITOAIKAPERUSTEISEN VARHAISKASVATUKSEN KUUKAUSIMAKSU HOITOAIKAPERUSTEISEN VARHAISKASVATUKSEN KUUKAUSIMAKSU PALVELUN TARVE %-OSUUS TUNTIA/KK KOKOAIKAHOITOMAKSUSTA 147 210 100 % 126 146 90 % 106 125 80 % 85 105 70 % 1-84 60 % Palvelun tarpeen laajuus sovitaan

Lisätiedot

LASTEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN

LASTEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN PELLON KUNTA Hyvinvointilautakunta/ Varhaiskasvatus LUE JA SÄILYTÄ Elokuu 2017 LASTEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2017 ALKAEN Päivähoitomaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.10.2017 ALKAEN Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaan laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Rantasalmen

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT TURUSSA 1.8.2014 ALKAEN

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT TURUSSA 1.8.2014 ALKAEN LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT TURUSSA 1.8.2014 ALKAEN Kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu. Maksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Oripään kunta, sivistyslautakunta Koulutie 2 puh. 02 7625 300 www.oripaa.fi VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT voimaan 1.8.2016 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT

LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.1.-31.7.2018 Sivistys ja hyvinvointi palveluohjaus Raatihuoneenkatu 9, 4. krs 13100 Hämeenlinna www.hameenlinna.fi sihy.palveluohjaus@hameenlinna.fi Päivähoidon asiakasmaksun

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISEN JA ASIAKASMAKSUJEN YLEISET PERUSTEET 1.8.2016 alkaen

LASTEN PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISEN JA ASIAKASMAKSUJEN YLEISET PERUSTEET 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 9.6.2016 57 LASTEN PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISEN JA ASIAKASMAKSUJEN YLEISET PERUSTEET 1.8.2016 alkaen Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) Päivähoidon järjestämisen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN

REISJÄRVEN KUNTA VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN REISJÄRVEN KUNTA VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 01.08.2017 ALKAEN Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) säätää kunnan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuspalvelut Varhaiskasvatus 1(5)

Kasvatus- ja opetuspalvelut Varhaiskasvatus 1(5) Varhaiskasvatus 1(5) LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 31.7.2018 PERUSTEET Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu

Lisätiedot

LASTEN

LASTEN LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.3.2017-31.7.2017 Palvelupiste Kastelli Avoinna: Raatihuoneenkatu 11 Ma-pe klo 9-16 www.hameenlinna.fi/kastelli 13100 Hämeenlinna etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi Päivähoidon asiakasmaksun

Lisätiedot

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999 NAANTALIN KAUPUNKI 15.6.2016 Sivistysvirasto, varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMILLE Kunnallisessa kokopäivähoidossa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992,

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2014

LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 Ohje 1 (5) LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Päivähoitomaksu

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

TIEDOTE. INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2014 alk.

TIEDOTE. INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2014 alk. TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2014 alk. PÄIVÄHOITOMAKSUT Tämä maksutiedote sisältää tietoa siitä, miten päivähoitomaksut määräytyvät ja miten maksuissa on mahdollista säästää (mm. ilmoittamalla

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON MAKSUT 1.8.2014 LUKIEN

PÄIVÄHOIDON MAKSUT 1.8.2014 LUKIEN Kaarinan kaupunki PÄIVÄHOIDON MAKSUT 1.8.2014 LUKIEN Vahvistettu sivistyslautakunnassa 26.3.2014 14 SISÄLLYS 1. Päivähoitomaksun määräytyminen... 1 2. Maksuprosentit ja tulorajat... 1 2.1 Osapäivähoito...

Lisätiedot

TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA. 1.8.2016 alk.

TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA. 1.8.2016 alk. 1 TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2016 alk. 2 PÄIVÄHOITOMAKSUT Tämä maksutiedote sisältää tietoa siitä, miten päivähoitomaksut määräytyvät ja miten maksuissa on mahdollista säästää (mm. ilmoittamalla

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT 1.8.2014 lukien

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT 1.8.2014 lukien LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT 1.8.2014 lukien Lasten päivähoidon maksut määräytyvät kunnan järjestämässä päivähoidossa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun 3.8.1992/732 lain ja 9.10.1992/912

Lisätiedot

Perheen henkilömäärä Tuloraja euroina/kk Maksuprosentti ,5 % ,4 % ,9 % ,9 % ,9 %

Perheen henkilömäärä Tuloraja euroina/kk Maksuprosentti ,5 % ,4 % ,9 % ,9 % ,9 % NAANTALIN KAUPUNKI 1.3.2017 Sivistysvirasto, varhaiskasvatus Asiakasmaksujen perusteet Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa noudatetaan Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Lisätiedot

Varhaiskasvatus 1(6)

Varhaiskasvatus 1(6) Varhaiskasvatus 1(6) LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 31.7.2018 PERUSTEET Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN 1.8.2015 ALKAEN

LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN 1.8.2015 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN 1.8.2015 ALKAEN VARHLTK 6/2015 Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON JA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT

PÄIVÄHOIDON JA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT Sauvon kunta PÄIVÄHOIDON JA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT 1.8.2013 LUKIEN Vahvistettu sosiaali- ja terveyslautakunnassa 4.4.2012 15 ja 16 2 SISÄLLYS 1. Päivähoitomaksun määräytyminen...3 2. Maksuprosentit

Lisätiedot

PETÄJÄVEDEN KUNTA

PETÄJÄVEDEN KUNTA PETÄJÄVEDEN KUNTA 24.2.2017 Sivistystoimi / Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytyminen 1.3.2017 alkaen Eduskunta on hyväksynyt uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja sääntelevän

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaan laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Rantasalmen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 28 Oripään kunta, sivistyslautakunta Koulutie 2 32500 Oripää puh. 02 7625 300 www.oripaa.fi VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT voimaan 1.3.2017 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT alkaen

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT alkaen Hyvinvointilautakunta 9.2.2017 14 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lakiin

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistyspalvelut/varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu? Laissa säädetään lasten varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN ALKAEN

PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN ALKAEN 1 (6) PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 01.08.2016 ALKAEN Säädökset Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden maksut 1.8.2014 lukien

Varhaiskasvatuspalveluiden maksut 1.8.2014 lukien Varhaiskasvatuspalveluiden maksut 1.8.2014 lukien Hyväksytty 9.4.2014/Koulutuslautakunta 2 LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET 1.8.2014 LUKIEN 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN...3 2. MAKSUPROSENTIT

Lisätiedot

Päivähoitomaksut alkaen / Multian kunta

Päivähoitomaksut alkaen / Multian kunta Päivähoitomaksut 1.3.2017 alkaen / Multian kunta Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tulee voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä

Lisätiedot

Hyväksytty Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunnassa

Hyväksytty Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunnassa Hyväksytty Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunnassa 14.12.2018 113 1. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.8.2016 ALKAEN INDEKSILLÄ KOROTETUT

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.8.2016 ALKAEN INDEKSILLÄ KOROTETUT LIITE MAKSUPÄÄTÖKSEEN VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.8.2016 ALKAEN INDEKSILLÄ KOROTETUT Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tulojen mukainen lapsikohtainen maksu on 27 /kk - 290 /kk. Mikäli tulojen ja perhekoon

Lisätiedot

Päivähoitomaksut / Multian kunta

Päivähoitomaksut / Multian kunta Päivähoitomaksut 1.8.2016 31.7.2018 / Multian kunta Kunnallisen päivähoitomaksun määräytyminen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja -asetus, joihin lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat,

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus

SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus KUNNALLINEN PÄIVÄHOITO Asiakasmaksujen määräytyminen 1.8.2012 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN ALKAEN 1 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1.3.2017 ALKAEN Säädökset Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1503/2016 Varhaiskasvatusmaksun määrittäminen Varhaiskasvatuksen maksu määräytyy

Lisätiedot

Päivähoitomaksut Liedossa lukien

Päivähoitomaksut Liedossa lukien Päivähoitomaksut Liedossa 1.8.2016 lukien Päivähoitomaksun määräytyminen Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina tulorajan ylittävistä perheen kuukausittaisista bruttotuloista.

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU KRITEERIT JA MAKSUT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU KRITEERIT JA MAKSUT LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU KRITEERIT JA MAKSUT 1.3.2015 Perusturvalautakunta 11.2.2015 Liite Sivu 2 / 6 SISÄLLYS LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT 1.3.2015 ---------- 3 Hakeminen -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN 1.1.2018 1. SÄÄDÖKSET Varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan lakiin varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUT

PÄIVÄHOITOMAKSUT PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2016 Maksun määräytymisen perusteena ovat perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot, esim. elatusapu. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon toiselle perheelle

Lisätiedot

Asiakasmaksut Liedon kunnallisessa varhaiskasvatuksessa lukien

Asiakasmaksut Liedon kunnallisessa varhaiskasvatuksessa lukien Asiakasmaksut Liedon kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 1.3.2017 lukien Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tulee voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN SIVL 13.12.2017 LIITE: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 ALKAEN Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt (SVL 13.12.2017) varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus- palveluista perittävät asiakasmaksut alkaen

Varhaiskasvatus- palveluista perittävät asiakasmaksut alkaen Varhaiskasvatus- palveluista perittävät asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen Mänttä-Vilppulan kaupunki Sivistyslautakunta 12.12.2017 VARHAISKASVATUSMAKSUT ERI HOITOMUODOISSA Maksut määräytyvät perheen koon ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN 1.3.2017 1. SÄÄDÖKSET Varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan lakiin varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT VARHAISKASVATUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 KANGASALAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta (14.6.2016 34 ja 1.9.2016 40) 1 VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJA KOSKEVAT LINJAUKSET

Lisätiedot

Päivähoitomaksut 1.8.2015 alkaen

Päivähoitomaksut 1.8.2015 alkaen Ylöjärven kaupunki Sivistysosasto Varhaiskasvatus Oheismateriaali / sivltk 14.4.2015 33 Päivähoitomaksut 1.8.2015 alkaen Päivähoitomaksut perustuvat lakiin ja asetukseen sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE alkaen

VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE alkaen 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.3.2017 alkaen Mikä asiakasmaksu on? Asiakasmaksulla tarkoitetaan tässä ohjeessa päivähoitomaksua. Se perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Lisätiedot

TIEDOTE VARHAISKASVTUKSEN ASIAKKAILLE

TIEDOTE VARHAISKASVTUKSEN ASIAKKAILLE 1 Iitin kunta Sivistyspalvelus Varhaiskasvatus TIEDOTE VARHAISKASVTUKSEN ASIAKKAILLE 1.8.2017 31.7.2018 Perusteet Varhaiskasvatuslaki ja Asetus lasten päivähoidosta Laki lasten kotihoidon ja yksityisen

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVIEN KORVAUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN 1.8.2014 ALKAEN TOISTAISEKSI

LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVIEN KORVAUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN 1.8.2014 ALKAEN TOISTAISEKSI LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVIEN KORVAUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN 1.8.2014 ALKAEN TOISTAISEKSI Dnro OPELA: 228/2014 (02.011) Opela 13.5.2014 / 42 Valmistelijat: varhaiskasvatuksen johtaja Hilkka Toiviainen, p.

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännöt alkaen

Rovaniemen kaupungin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännöt alkaen Rovaniemen kaupungin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännöt 1.8.2016 alkaen ROVANIEMEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN MAKSUSÄÄNNÖT 1.8.2016 alkaen Sisällys 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN... 2 1.1 MAKSUN

Lisätiedot

KAAKON KAKSIKON VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LÄHTIEN

KAAKON KAKSIKON VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LÄHTIEN KAAKON KAKSIKON VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LÄHTIEN Hyväksytty Miehikkälän sosiaali- ja terveyslautakunnassa: 23.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 3 2 VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT...

Lisätiedot

Perheen koko Tuloraja Maksuprosentti Korkeimman maksun vähimmäistuloraja

Perheen koko Tuloraja Maksuprosentti Korkeimman maksun vähimmäistuloraja LIITE PÄIVÄHOITOMAKSUPÄÄTÖKSEEN PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2015 ALKAEN Kokopäivähoidon tulojen mukainen lapsikohtainen maksu on 26 /kk - 283 /kk. Mikäli tulojen ja perhekoon mukainen kokopäivähoidon maksu alittaa

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON JA MUIDEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 ALKAEN

PÄIVÄHOIDON JA MUIDEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 ALKAEN 9.3.2016 PÄIVÄHOIDON JA MUIDEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 ALKAEN HOITOMAKSU Päivähoitomaksujen perintä perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 ja sen

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen maksut Pöytyällä 1.8.2012 lukien

Päivähoitopalvelujen maksut Pöytyällä 1.8.2012 lukien Päivähoitopalvelujen maksut Pöytyällä 1.8.2012 lukien 2 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2. MAKSUPROSENTIT JA TULORAJAT... 3 2.1 Osapäivähoito... 3 2.2 Osa-aikahoito... 3 2.3 Poissaolot päivähoidossa:...

Lisätiedot