TERVETULOA PÄIVÄHOITOON!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVETULOA PÄIVÄHOITOON!"

Transkriptio

1 1/ 14 ja esiopetus TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! Kaustisen päivähoidon ja esiopetuksen palveluiden piirissä on vaihtelevasti noin 200 lasta. Varhaiskasvatuksen tehtäviä kunnassa hoitaa noin 50 työntekijää. Tarjoamme lapselle varhaiskasvatuksen palveluita suomen ja ruotsin kielellä. Hoitoa, kasvatusta ja opetusta tarjotaan päivähoidon eri toimipisteissä ja kotona toteutuvana perhepäivähoitona. Ryhmämuotoista hoitoa on saatavilla Lähdehaan päiväkodin lisäksi ryhmäperhepäiväkoti Omenapuussa ja parityöskentely-yksiköissä, joita ovat Lorupussi, Kissankulma ja Pisku. Esiopetusta järjestetään vuonna Lähdehaan päiväkodissa, Kinon ja Puumalan esiopetuspisteissä. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoito järjestetään pääsääntöisesti vuorohoitokoti Vesselissä. Päivähoidon tarkoituksena on antaa turvallista, luotettavaa ja perheen tarpeita vastaavaa varhaiskasvatusta. Esiopetus valmistaa lasta koulupolulle. Esiopetukseen osallistuminen on lakisääteiseltä osalta maksutonta. Päivähoidon henkilöstö ja esikoulun opettajat toimivat kasvatuskumppanina lapselle yhdessä kodin kasvattajien kanssa. Tarvittaessa teemme yhteistyötä myös muiden lapsen parissa työskentelevien tahojen kanssa ja tarjoamme erityisvarhaiskasvatuksen palveluja kunnassamme kiertävän erityislastentarhanopettajan toimesta. Tähän tiedotteeseen on koottu päivähoidon palveluohjaukseen, lapsen hoidonaloitukseen ja päivähoitomaksuihin liittyvää ohjeistusta. Päätökset lapsen päivähoitopaikasta ja hoitomaksusta tekee päivähoidonjohtaja. Lapsen päivähoitopaikan hakeneelta ja saaneelta peritään puolet kuukausimaksusta, jos varattua hoitopaikkaa ei etukäteen peruuteta. Peruuttamisen tulisi tapahtua viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon sovittua alkamista. Jokaiselle hoidossa olevalle lapselle vahvistetaan päivähoitomaksu, josta lähetetään maksupäätös perheelle kirjallisena kotiin. Mikäli Teillä ilmenee tarvetta muuttaa hoitosopimusta tai esimerkiksi tulonne muuttuvat, tulee muutokset ilmoittaa kirjallisena. Irtisanoutuminen päivähoidosta tulisi tehdä mielellään jo 2 kuukautta ennen hoidon päättymistä, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen hoidon lopettamista. Tarvittavat lomakkeet ja lisätiedot löydätte osoitteesta: sekä linkistä Toivotan lapsellenne arvokkaita oppimisen ja oivallusten kokemuksia Kaustisen päivähoidossa! Yhteistyöterveisin koko päivähoidon henkilöstön puolesta, Mirka Nisula Päivähoidonjohtaja Sähköposti muodossa: puh:

2 2/ 14 ja esiopetus PÄIVÄHOITOON HAETAAN PÄIVÄHOITOHAKEMUKSELLA paikkoja voi hakea ympäri vuoden. Mikäli päivähoitopaikan tarve johtuu vanhempien työllistymisestä tai opiskelusta, hoitopaikka on haettava viimeistään kahta viikkoa ennen tarpeen alkamista. Muista syistä päivähoitopaikkaa hakevilla hakuaika on neljä kuukautta. Hyvissä ajoin jätetty päivähoitohakemus auttaa järjestämään lapselle sellaisen hoidon, joka parhaiten vastaa perheen tarpeita. TURVALLINEN PÄIVÄHOIDON ALOITUS Yhteistyöllä kodin ja päivähoidon välillä turvaamme lapselle kasvatuksellista jatkuvuutta. Paneutuminen lapsen hoidonaloitukseen helpottaa lapsen sopeutumista uuteen tilanteeseen hoidon alkaessa. Suosittelemme Teitä vanhempia olemaan yhteydessä lapsen hoitopaikkaan, kun olette saaneet tiedon, yleensä postitse kotiin lähetetyn sijoituspäätöksen päivähoitopaikasta. Tämän jälkeen yhdessä hoitohenkilöstön kanssa voitte suunnitella lapsellenne päivähoitoon tutustumisaikataulusta. Halutessanne voitte tiedustella henkilöstön mahdollisuutta tehdä alkukäynti lapsen kotiin ennen hoidon aloittamista. Alkukäynnin tarkoituksena on tutustua lapseen ja perheeseen lapselle tutussa ympäristössä. Samalla suunnitellaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen hoitoon liittyviä asioita. Kun lapsi tulee ensi kertaa päivähoidon toimipisteeseen, lapselle jo entuudestaan tuttu hoitaja odottaa häntä hoitopaikassa. TUTUSTUMISKÄYNNIT Suosittelemme lapsen ja vanhemman yhteisiä, noin 1-2 h mittaisia tutustumiskäyntejä tulevaan hoitopaikkaan. Tutustumiskäynnit olisi hyvä aloittaa noin 2-3-viikkoa ennen varsinaisen hoidon aloitusta. Näin lapsella mahdollistuu tutustuminen päivähoidon tiloihin, päivärytmiin ja ihmisiin yhdessä tutun oman aikuisen kanssa. Samalla lapsiryhmä ja henkilöstö voi tutustua uuteen lapseen ja hänen tapoihinsa. Yhtälailla tutustumiskäynneillä vanhempi näkee, millainen päivä omalle lapselle päivähoidossa on muotoutumassa. Vanhemman osallisuus päivähoidon arjessa on mahdollista myöhemminkin mm. erilaisiin päivähoidon tapahtumiin liittyviin suunnitteluihin, varhaiskasvatuksen toteutukseen ja arviointiin liittyen. OMAHOITAJUUS JA KASVATUSKUMPPANUUS Perhepäivähoidossa lapsen hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta vastaa perhepäivähoitaja. Suurempien lapsiryhmien lapset on jaettu pienryhmiin, joissa lapsille on voitu nimetä omahoitaja. Tämä hoitaja on lapsen ja perheen ensisijainen yhteyshenkilö lapsen tutustumiskäynneillä. Omahoitaja toimii mahdollisuuksien mukaan myöhemminkin lapsen tukena varsinaisen hoidon alettua. Hän kannattelee vanhempia lapsen mielessä ja kertoo kuulumiset lapsen päivästä vanhemmille. Päivähoidon päivittäisessä arjessa omahoitaja auttaa lasta sopeutumaan lasta hoitopäivän aikana eteen tulleisiin asioihin. Hän auttaa lasta pukemisessa, nukuttaa, syöttää ja osallistuu lapsen arkeen päivähoitopäivän eri hetkinä. Omahoitaja varmistaa, että lapsi tulee kohdatuksi ja huomioiduksi ryhmässä

3 3/ 14 ja esiopetus omine tarpeineen. Työtapa rajaa lapsen vuorovaikutussuhteiden määrää, millä pyritään vähentämään lapsen hoidossa kokemaa stressiä. Lapsen edun kannalta on tärkeää, että vanhemmat ja henkilöstö voivat keskustella kaikista lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista. Epäselvät asiat on syytä selvittää saman tien. Rohkaiskaa itsenne ja kertokaa periaatteistanne, se helpottaa hoitajaa toimimaan yhdenmukaisesti perheenne kasvatusarvojen kanssa. Pyydämme Teitä kanssamme keskustelemaan ja täyttämään lapsen hoidon aloitukseen liittyen erilaisia lomakkeita. Näin toimien saamme lapsesta ja hänen tarpeistaan mahdollisimman hyvin tietoa. Samalla Te vanhemmat tutustutte päivähoidon toimintatapoihin. Voitte kertoa hoitajalle mahdollisista lapsen erityistarpeista, kuten allergiat tai ruokavaliomuutokset. Tarvittaessa erityislastentarhanopettaja on käytettävissä, jos jokin lastanne koskeva asia huolettaa Teitä vanhempia ja lapsi tarvitsee enemmän tukea hoidon aloituksessa tai kuntoutusta hoitopäivien aikana. VARHAISKASVATUKSEN PÄIVÄRYTMI JA RUTIINIT Lapsen itsetunnon kehittymiselle annamme eväitä tarjoamalla erilaisia vuorovaikutustilanteita toisten lasten ja lasta ohjaavien aikuisten kanssa. Pyrimme tarjoamaan lapselle myönteisiä kokemuksia ja kannustusta haasteiden edessä. Säännöt ja toimintatavat tulevat tutuiksi päiväohjelmaa noudattamalla. Samat rutiinit tuovat tarvittaessa turvaa toistuessaan ja lisäävät myöhemmin lapsen kykyä ennakoida itse päivän tapahtumia. päivä rytmittyy ruokailujen, lepohetkien, leikin ja yhteisten toimintahetkien myötä. Ohjaamme lasta omatoimisuuteen perushoitotilanteissa lapsen ikätason huomioiden. Myönteistä minäkuvaa vahvistetaan tarjoamalla onnistumisen elämyksiä. Yhtä tärkeää on oppia selviämään epäonnistumisista ja tunnistaa omia tunteita, joita hoitopäivän aikana käydään läpi. VALOKUVAT JA LAPSELLE TUTUT ESINEET Lapsen sopeutuminen hoitoon tapahtuu yksilöllisesti. Toisilta se vie enemmän ja toisilla vähemmän aikaa. Hoitajan tehtävä on säilyttää vanhemman kuva elävänä lapsen mielessä. Lapselle tuttujen läheisten valokuvat tuovat helpotusta ikävän yllättäessä. Kotoa voidaan tuoda lapselle vaikka kokonainen kansio lapsen lokeroon tarvittaessa katseltavaksi. Tuo lisäksi lapsestasi valokuva lapsen hoitopaikkaan. Lapsesta otettu valokuva toimii muistin apuna mahdollisille sijaisille ja opiskelijoille. Lapselle turvaa tuovat tutut esineet tai asiat. Tällaisia tavaroita voitte halutessanne tuoda myös päiväkotiin, jos kotoa tuotavien tavaroiden tuomista ryhmässä ei ole rajoitettu. Tarvittaessa tutit ja tuttipullot tuodaan kotoa, mutta varsinaista tutista tai tuttipullosta vierottamista ei kannata suunnitella samaan aikaan tapahtuvaksi hoidon aloituksen kanssa. LAPSEN JA VANHEMMAN KIINTYMYSSUHTEEN TUKEMINEN Lapsen kasvu tapahtuu suhteissa toisiin ihmisiin. Pitkinä hoitopäivinä lapsen muisti ei riitä vielä kannattelemaan tuttuja ihmisiä ja asioita lapsen mielessä hoitopäivä ylitse. Tuttuja kodin ensisijaisia kiintymyssuhteita tuetaan rakentamalla lapselle korvaavia, toissijaisia kiintymyssuhteita lapsiryhmän hoitajan kanssa. Lapselle tuttu hoitaja tuo turvaa. Hoitaja on tarvittaessa lapsen varamuistina ja turvasatamana ikävän yllättäessä.

4 4/ 14 ja esiopetus Omahoitaja osallistuu päivittäisten toimintojen lisäksi mm. lapsen varhaiskasvatuskeskusteluihin. Hoitaja auttaa lasta tunnistamaan erilaisia tunteita ja käsittelemään niitä. Tunteiden kokeminen ja niiden sanoittaminen helpottaa lasta. Yhdessä aikuisen kanssa lapsi oppii pian itsekin tunnistamaan, milloin on ikävän ja kaipuun hetkiä. Lapselle luontainen leikki ja tutkiminen ovat mahdollisia silloin, kun lapsella on turvaa tuovia vuorovaikutussuhteita päivähoidon toimijoiden kanssa. LAPSI TARVITSEE AIKAA VANHEMMAN KANSSA Lapselle päivähoidon aloitus on lapsen hyvinvointiin vaikuttava muutos. Lapsi voi kokea uudet tilanteet stressaavina ja vaikeita tilanteita lapselle saattavat olla pukeminen, wc-käynnit, nukkumaan meno, nälkä, pelot, yksin jääminen, ero vanhemmista ja pitkät hoitopäivät. On toivottavaa, että lapsen hoitopäivää ei pitkitettäisi tarpeettomasti. Kotiin palatessa ja viikonloppuina on suositeltavaa antaa lapselle aikaa yhteiseen seurusteluun ja olemiseen. Lapsi voi tällöin hakea rauhassa turvaa ja samalla hoidosta sekä vanhempien erosta aiheutuva stressi vähenee. Ennen hoidon alkamista on hyvä tutustua päivähoidon päivä- ja viikkorytmiin ja pohtia, kuinka lapsen ja oman perheen päivärytmi sopii yhteen hoitopaikan kanssa. Suuri vaikutus lapsen hyvinvointiin on hoitopäivän pituudella. Jos mahdollista, lapsen sopeutumista helpottavat lyhyemmät hoitopäivät. Toinen mahdollisuus on sopia vapaapäivistä hoitoviikon aikana. Mikäli vapaapäivät ja/tai hoitoajan lyhennys on tiedossa etukäteen, voi niillä olla myös hoitomaksua pienentävä vaikutus. Lapsen hoitoaikojen suunnittelu alkaa jo hoitohakemuksen jättämisvaiheessa. Hoitosopimus vahvistetaan hoidon alkaessa esitietokaavakkeeseen, jonka pohjalta tehdään myös lapsen maksupäätös. Sovittuja tuomis- ja hakuaikoja on noudatettava, jotta henkilöstö voi suunnitella työpäivän toiminnan lasten kanssa, ruokailut yms. mahdollisimman hyvin. Lapsen hoitoaika ei saa ylittää 10 tuntia, paitsi tilapäisesti. Lapsen tuonti- ja hakutilanteet eivät ole sopivia hetkiä puhelimen käyttöön. VANHEMPANA VOIT VALINNOILLASI VAIKUTTAA Rauhallinen vai kiireen siivittämä aamu? Kodin yhteiset aamutoimet ja vanhemman mielentila jäävät lapselle viimeisimmiksi muistoiksi kodista hoitopäivän alkaessa. Turvallinen kanssakäyminen, aamurutiinit, fyysinen kontakti lapseen, eron sanoittaminen, vanhemmalle vilkuttaminen näiden asioiden huomioimisella voidaan vaikuttaa lapsen kokemuksiin myönteisesti hoidon alkaessa. Hoitopaikkaan tullessa vanhemman tulee saattaa lapsi lapsiryhmään. Lapsen siirtäminen aikuisen sylistä syliin kertoo lapselle vanhemman luottavan ryhmän aikuiseen ja tässä kohtaa on turvallista jättää hyvästit vanhemmalle. Jos vanhemmalla itsellään on vaikea jättää lasta hoitoon ja kaipauksen sekä ikävän tunteet nousevat pintaan, päivähoidon henkilöstö on myös Teitä varten. Hoitopäivän aikana on mahdollista soittaa hoitopaikkaan ja keskusteluhetkiä voi sopia tarpeen tullen enemmänkin. PÄIVÄHOIDON HENKILÖSTÖN TEHTÄVIÄ Päivähoidon henkilöstö huolehtii lasten hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta. Huomioimme toiminnan suunnittelussa lapsen iän ja kehitystason. Lapsen turvallisuus ja turvallisuuden tunteen syntyminen,

5 5/ 14 ja esiopetus psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet, ulkoilu, lepo ja puhtaus ovat myös päivittäisiä hoitohenkilöstön huolehdittavia työtehtäviä. Toimintaa ohjaavina asioita ovat päivähoidon lainsäädäntö ja valtakunnalliset ohjeistukset, joiden pohjalta toteutamme kuntakohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Lapsen hoitaja sopii vanhempien kanssa keskusteluhetken lapsen asioihin liittyen. Tässä keskustelussa laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), joka kirjataan ylös. Varhaiskasvatussuunnitelmaa on mahdollista arvioida ja päivittää noin puolenvuoden välein. Mikäli Teillä vanhemmilla on tämän lisäksi toivomuksia päivähoidon toteutukseen, kehittämisehdotuksia tai muuta mainittavaa lapsen päivähoitoon liittyen, ovat päivähoidon kasvattajat ja päivähoidonjohtaja käytettävissänne. Työntekijämme ovat vaitiolovelvollisia lasta ja perhettä koskevissa asioissa. Luottamuksellisten asioiden salassapito koskee myös opiskelijoita ja harjoittelijoita. Tarvittaessa kysymme erikseen luvan vanhemmilta, jos ilmenee tarvetta tehdä yhteistyötä muiden lapsen parissa toimivien tahojen kanssa. TARJOTTAVAT ATERIAT Päivähoidossa tarjotaan lapselle tarvittavat ateriat, hoitoajoista riippuen. Vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus edes kerran päivässä aterioida yhdessä lastensa kanssa. Päivähoidossa tarjotaan sekä lounas, että päivällinen vain silloin kun hoitoaika on yli 10 tuntia. Siitä, kuten muistakin aterioista, sovitaan erikseen hoitosopimusta tehtäessä. Poissaolojen ilmoittamisella voimme vaikuttaa siihen, että tilaamme ruokaannoksia tarkoituksenmukaisen määrän. Lapsen terveydellisistä syistä johtuvaan ruokavaliomuutokseen pyydämme toimittamaan lääkärintodistuksen sekä tarvittaessa ravitsemusterapeutin suosituksen ruokavalion sisällöstä. Näin voimme varmistaa, että lapsi saa ravitsemuksellisesti tärkeimmät ruoka-aineet hoitopäivinään. Ruokavalion syyt voivat olla myös perheen kulttuurista, eettisistä tai uskonnollisista syistä johtuvia. Ruokailuun liittyvistä poikkeuksista, erityisruokavalioista tai allergioista tulee keskustella henkilöstön tai päivähoidonjohtajan kanssa. Hygieniasäädöksistä johtuen, emme voi ottaa vastaan kotoa tuotuja ruoka-aineita. PERHEPÄIVÄHOIDON TYÖAJAT JA VARAHOITO Perhepäivähoidon työajoissa noudatamme noin 40 h viikkotyöaikaa. Mikäli hoitajan työpäivät ovat pidempiä kuin 8 h, saa hoitaja työajan tasoittamiseen vapaapäiviä, jolloin lapsiryhmän lapset ohjataan varahoitoon. Varahoitoa pyrimme järjestämään mahdollisuuksien mukaan lapselle jo entuudestaan tutun hoitajan luona. Varahoidon tarve syntyy myös hoitajan ollessa vuosi- tai sairauslomalla. Mikäli päivähoidossa emme pysty tarjoamaan lapselle varahoitopaikkaa ja vanhemmat voivat järjestää lapsen hoidon itse, voi päivähoidonjohtaja päättää hyvittää kyseiset päivät lapsen hoitomaksussa. Varahoitoa ei järjestetä, mikäli toinen vanhemmista on kotona. On tärkeää, että noudatamme yhdessä sovittuja hoitoaikoja. Muutoksista hoitoajoissa tulee sopia etukäteen. Perhepäivähoidossa ei anneta iltaeikä viikonloppuhoitoa.

6 6/ 14 ja esiopetus VUOROHOITO Säännöllisestä vuorohoidosta ja hoitopaikasta päätöksen tekee päivähoidonjohtaja. Lapsi voi olla vuorohoidossa aina, kun molemmat vanhemmat ovat työssä sekä yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan. Vanhemman vapaa- ja loma-aika ovat vapaata myös lapselle. Vuorohoidon piirissä oleville lapsille tulee toteutua viikkovapaat ja loma-aika. Viikkovapaalla tarkoitetaan keskimääräistä viikonloppujen ja pyhäpäiviä vastaavaa määrää. Jos työssä tai opinnoissa tapahtuu muutoksia niin, että ilta- tai vuorohoidon tarve muuttuu, voidaan hoitopaikkaa vaihtaa. Vuorohoidon haasteena on mahdollistaa lapselle selkeä päivärytmi ja riittävä yöuni. Selvitys lapsen hoitoajoista on toimitettava kirjallisena lapsen hoitopaikkaan työvuorosuunnittelun mahdollistamiseksi viimeistään hoitoa edeltävän viikon maanantaihin klo mennessä. Sen jälkeen tuleviin hoitoajan muutoksiin emme voi sitoutua, edes tilapäisissä vuorohoidon tarpeissa. Työvuorosuunnitteluun liittyvistä syistä toivomme etukäteen tietoa vuorohoidon hoitoajoista vähintään kolmen viikon ajalta, jos mahdollista. LAPSEN SAIRASTUESSA Hoidamme päivähoidossa vain terveitä lapsia. Sairauden jälkeen lapsen yleinen vointi ratkaisee, voiko lapsen tuoda hoitoon. Arvioidessa lapsen vointia on hyvä muistaa, että lapsen tulisi jaksaa osallistua päivittäiseen ulkoiluun ja muihin päivärytmin mukaisiin toimintoihin myös sairauden vuoksi olleen poissaolon jälkeen. Kesken hoitopäivän sairastuneelle lapselle pyritään järjestämään rauhallinen tila siksi aikaa, ennen kuin vanhempi tai lapsen varahakija pääsee noutamaan lapsen kotihoitoon. Tällöin vähennämme myös mahdollista tartuntariskiä. Jos lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, ilmoitamme siitä puhelimitse vanhemmille ja toivomme, että voitte järjestää lapsellenne kotihoidon välittömästi. Tapaturmatilanteissa annetaan tarpeenmukainen ensiapu ja tarvittaessa järjestetään kuljetus sekä jatkohoito. Päivähoidossa sattuneet tapaturmat ilmoitetaan viipymättä vanhemmille ja lapsi toimitetaan kunnallisen ensiavun piiriin joko päivähoidon henkilöstön tai vanhempien toimesta. Mikäli toivotte tästä poikkeavaa toimintatapaa, pyydämme ilmoittamaan siitä hoidon aloitusvaiheessa esitietolomakkeeseen asian kirjaten. Päivähoidossa lapsi on vakuutettu sekä hoitopäivän, että hoitomatkojen aikana sattuvien tapaturmien varalta. Kuumeen jälkeen täytyy olla vähintään yksi täysin kuumeeton päivä ennen hoidon aloittamista. Kuumetta lapsella on silloin (myös rokotuksen aiheuttama), kun alle 1-vuotiaalla on 38 C ja yli 1 v. 37,5 C. Leikkiikäisellä kuume mitataan kainalosta, peräsuolesta vain poikkeustapauksissa. Märkäisiä tarttuvia tauteja ovat esimerkiksi silmätulehdus, märkärupi, märkäinen vuotava korvatulehdus. Hoitoon voi tulla lääkityksen aloittamisen jälkeen lääkärin ohjeen mukaisesti. Yskä tai nuha ei ole este hoidolle, jos lapsen yleiskunto muutoin on hyvä ja lapsi voi osallistua normaaliin päiväohjelmaan. Vesirokko tai muu tarttuva tauti tulee ilmoittaa päivähoitopaikkaan ja samalla sopia eristämisajasta, jonka lapsi on poissa päivähoidosta. Taudista riippuen kotihoito kestää yleensä 1 14 vuorokautta.

7 7/ 14 ja esiopetus Epidemia-aikoina hyödynnämme saamiamme toimintaohjeita neuvolasta tai terveydenhuollon muilta toimijoilta tartuntariskien pienentämiseksi. Tautien ehkäisemiseksi lasten kädet pestään aamuisin ennen ryhmään tuloa. Myös huoltajien tulisi pestä kädet työpaikalle siirryttäessä ja kotiin palatessa. LAPSEN POISSAOLOT Poissaolosta on ilmoitettava hoitajalle mahdollisimman aikaisin ennakolta. Yllättävät poissaolot ilmoitetaan edellisenä iltana tai viimeistään aamulla klo 9.00 mennessä. Hoitaja on velvollinen odottamaan vain tunnin lasta saapuvaksi, mikäli hoitoajan muutosta ei ole ilmoitettu. Soittaessanne lapsen poissaolosta pyydämme mainitsemaan, mistä syystä lapsenne on poissa. Näin voimme huomioida esimerkiksi tarttuvien tautien leviämistä. Jos lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa yli 10 saman kalenterikuukauden päivää päivähoidosta, peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa koko kalenterikuukauden päivähoidosta, ei kyseiseltä kuukaudelta peritä maksua lainkaan. LÄÄKKEET PÄIVÄHOIDOSSA Lapsen lääkitsemisestä päivähoidossa tulee sopia aina erikseen päivähoidon henkilöstön kanssa. Päivähoidossa ei ole kuumetta tai särkyä alentavia lääkkeitä, eikä niiden antamiseen ole hoitohenkilöstöllä lupaa. Mikäli lapsi tarvitsee lääkärin määräämän antibiootin tai muun hoidon hoitopäivän aikana, tulee vanhemman huolehtia riittävästä ohjeistuksesta. Tarvittava lääkeannos annostellaan valmiiksi, esimerkiksi lääkeruiskuun. Lääke annetaan hoitoon tullessa hoitohenkilöstölle ja siihen tulee merkitä lapsen nimi, ajankohta jolloin lääke annetaan (miten annetaan: esimerkiksi suun kautta), päivämäärä ja säilytystapa (kylmä huoneenlämpö). Lisäksi henkilöstö tulisi ohjeistaa lääkkeestä aiheutuvien mahdollisten sivuvaikutusten varalle. Jos mahdollista, saatavilla tulisi olla myös lääkkeen alkuperäisen pakkausselosteen tiedot. Pitkäkestoisten lääkkeiden antaminen, kuten astma-, diabetes- tai epilepsialääkitys tulee huomioida siten, että henkilöstö on koulutettu lääkkeen antamisen varalle. on tulee toimittaa myös kirjallinen ohjeistus oireiden ja hätätilanteiden varalle. Henkilökunnan tulee tietää lapsen ruokavalio, allergiat ja allergian oireet sekä mahdollisten vahinkotilanteiden ensiapu. Hätätilanteissa hyötyä on myös mahdollisten lasta aiemmin hoitaneiden lääkäreiden lausunnoista ja yhteystiedoista. TÄRKEITÄ ASIOITA HOITOA ALOITTAVAN LAPSEN PERHEELLE Vanhempien yhteystiedot ja varahakijat tulee olla aina ajan tasaisesti henkilöstön tiedossa. Emme saa luovuttaa lasta ilman kirjallista suostumusta muille hakijoille. Saman perheen sisarusten päivähoitoon tuonti- ja hakutilanteet tulee sopia kirjallisena yhdessä vanhempien kanssa. Alle 15-vuotiaalle sisarukselle emme voi luovuttaa lasta, ellei aikuinen ole mukana.

8 8/ 14 ja esiopetus VAATETUS JA MUUT VARUSTEET Lapset on varustettava asianmukaisella vaatetuksella ja kaikki vaatteet tulee nimikoida sekaannusten välttämiseksi. Sisätossut, sisäkengät tai jarrusukat vähentävät liukastumisriskiä. Älä pue lastasi liikaa, vaan varaa tarvittaessa mukaan vara- ja vaihtovaatteita. Pienimmille lisäksi vaippoja, tuttipullo, varatutti ym. perushoitotarvikkeita. Tutit viedään kotiin desinfioitavaksi viikon viimeisenä hoitopäivänä. Myös isot lapset tarvitsevat varavaatteet. Varsinkin talviaikaan tarvitaan rukkasia ja villasukkia. Ruokailussa mahdollisesti likaantunut paita vaihdetaan puhtaaseen. Päivähoidossa ulkoilu on päivittäistä ja lapset tarvitsevat suojaa myös sade- ja loskasäällä. Kumikengät ja kuravaatteet (kurahousut, kurakintaat ja sadetakki) tuovat mainion suojan ihmeellisiin vesileikkeihin. Varusteet on hyvä tuoda päivähoitoon ennalta, sää voi yllättää samankin päivän aikana. Likaantuneet vaatteet pestään lapsen kotona. SYNTYMÄPÄIVÄJUHLAT Hoitopaikkaan ei ole syytä tuoda ylimääräistä ruokaa tai karkkia, koska se aiheuttaa ongelmia toisten lasten kanssa. Lapsi saa riittävästi ruokaa hoitopaikassa. Poikkeuksena ovat synttärit, jolloin perhe voi harkita ja ottaa asian puheeksi henkilöstön kanssa, mikäli perhe haluaa tuoda tarjottavaa myös muille lapsille. Päivähoidon ruokailua koskevia hygieniasäädökset ovat tiukat, joten hyväksymme vain kaupan kääreissä olevat ja avaamattomat tarjottavat tuotteet. PÄIVÄHOIDON MAKSUT Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ilmoituksen uusista päivähoitomaksuista ja niiden määräytymisperusteista alkaen. Kaustisen sivistyslautakunta on hyväksynyt uudet asiakasmaksut Kaikkien päivähoidon piirissä olevien lasten hoitomaksut tarkistetaan alkaen indeksikorotuksen mukaiselle tasolle. Maksu tarkistetaan täyttämällä perheen tuloista tuloselvitys sekä toimittamalla tarvittavat liitteet. Lasten päivähoitomaksu määritellään kuukausimaksuksi, joka perustuu lapsen hoitoaikaan sekä perheen kokoon ja tuloihin. Maksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana, jos lapsi on ollut päivähoidossa toimintavuoden kaikkina kuukausina alkaen. Jos lapselle haettua ja myönnettyä päivähoitopaikkaa ei oteta vastaan, eikä hoitopaikkaa ole peruttu ennen päätöksen mukaista hoitosuhteen alkamispäivämäärää, peritään puolet kuukausimaksusta. paikka tulee irtisanoa kirjallisesti kahta viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä. Tarvittaessa lapsen hoitopaikasta voi luopua kesälomakautena (kesäkuu, heinäkuu, elokuu) määräajaksi vähintään kahden kuukauden ajaksi. Hoitosopimuksen ja maksupäätöksen minimimuutosaika on 2 kuukautta. Perheen tulee toimittaa päivähoitomaksun määrittämistä varten perheen tuloselvitys palkka- ym. tulotodistuksineen kuukauden kuluessa hoitosuhteen alkamisesta. Yrittäjille on oma tuloselvityslomake. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, päivähoidosta peritään korkein maksu. Perheen toimittaessa tulotiedot kuukausimaksu korjataan tarvittaessa seuraavan kuukauden alusta.

9 9/ 14 ja esiopetus MAKSUN PERUSTEENA OLEVA PERHEKOKO Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Kokopäivähoidon kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. MAKSUPROSENTIT JA TULORAJAT Perheen koko Tuloraja / kk Maksuprosentti Korkein maksu, kun bruttotulot ylittävät , , , , , Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta lähtien 125. PÄIVÄHOITOMAKSUN LASKEMINEN Näin lasket itse suuntaa antavan päivähoitomaksun. Valitse perheen kokoa vastaavat tuloraja ja maksuprosentti. Esimerkit hoitomaksun laskemiseen: (Perheen bruttotulot - tuloraja) x maksuprosentti = hoitomaksu Esimerkki 1: 4 henkinen perhe, jonka yhteenlasketut bruttotulot kuukaudessa ovat lomarahoineen (5 % tuloista). ( = ) x 7,9 % = 207,70 / nuorin lapsi Esimerkki 2: Perhe toivoo hoitosopimusta tehtäessä, että he voivat järjestää lapselle lyhyemmän hoitoviikon, 15 pv / kk, jolloin maksu pienenee 75 %:n päivähoidon kokopäivämaksusta, joka esiteltiin edellisessä kohdassa (esimerkki 1). 207,70 x 75 % = 156,80

10 10/ 14 ja esiopetus KUUKAUSIMAKSU Kuukausimaksu voi olla enintään 264 perheen nuorimman lapsen osalta. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta voidaan määrätä samansuuruinen maksu kuin nuorimmasta lapsesta, kuitenkin enintään 238 kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Korkeimmasta kuukausimaksusta 20 % on 52,80 kuukaudessa. Alin perittävä kokopäivähoitomaksu on 24. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokopäivähoidon maksua. Edellä tarkoitetut tulorajojen euromäärät tarkastetaan valtakunnallisesti joka toinen vuosi yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. HOITOAJAN VAIKUTUS PÄIVÄHOITOMAKSUUN Hoidontarve Maksuperuste Maksu korkeintaan /kk 1-5 h/päivä kk = osapäivähoito 60 % kokopäivämaksusta 158, päivää / kk 50 % kokopäivämaksusta 132, päivää / kk 75 % kokopäivämaksusta 198,00 16 päivää tai enemmän / kk 100 % kokopäivämaksu 264,00 Lapsen ollessa säännöllisesti kuukausittain hoidossa sekä osapäiviä (alle 5 h/ päivä) että kokopäiviä (yli 5 h / päivä), määritellään hoito kokopäivähoidoksi, paitsi esikoululaisilta peritään maksimissaan osapäivähoitomaksu. Osapäivähoito järjestetään pääsääntöisesti klo välisenä aikana, poikkeuksena työstä tai opiskelusta aiheutuva tarve. TILAPÄINEN PÄIVÄHOITO Tilapäisen hoidon maksut 1-5 päivältä kuukaudessa ovat seuraavat: 1-5 h / päivä 11 / pv yli 5 h / päivä 17 /pv Mikäli tilapäistä päivähoitoa on enemmän kuin 5 hoitopäivää, peritään hoitomaksuna 1-10 / kk mukaista hoitomaksua, joka on 50 % kokopäivämaksusta. POISSAOLOJEN VAIKUTUS PÄIVÄHOITOMAKSUIHIN Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin: 1. Jos lapsi on sairautensa vuoksi päivähoidosta poissa kaikki saman kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.

11 11/ 14 ja esiopetus 2. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään 11 toimintapäivää saman kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. 3. Jos lapsi on poissa päivähoidosta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Jos lapsella on yksikin läsnäolopäivä, peritään koko kuukauden maksu. MAKSUN PERUSTEENA HUOMIOON OTETTAVA TULO Lasten päivähoidossa perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan ensisijaisesti huomioon viimeksi kuluneen 12 kuukauden keskimääräinen tulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteissa määrää. Palvelun käyttäjäksi katsotaan lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa elävät vanhemmat ja muut huoltajat. Tuloina ei oteta huomioon: lapsilisää vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta asumistukea tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja sotilasavustusta rintamalisää opintorahaa koulutusrahaston maksamaa aikuiskoulutustukea opintotuen asumislisää toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia perhehoidon kustannusten korvauksia lasten kotihoidon tukea. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon: suoritetut elatusavut tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

12 12/ 14 ja esiopetus PÄIVÄHOITOMAKSUN TARKISTAMINEN maksun määrittämistä varten pyydämme toimittamaan tuloselvityskaavakkeen ja tarvittavat liitteet perheen tulojen ja vähennysten huomioimiseksi. Halutessanne voi valita korkeimman hoitomaksun, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa. Muutos päivähoito- ja hoitosopimukseen tehdään tuloselvityskaavakkeella. Muutos astuu voimaan aikaisintaan seuraavan kuun alusta. maksut ovat ilman tuomiota ulosmitattavia saatavia. Päivähoidosta määrätyn maksun viivästyessä peritään eräpäivästä lukien viivästyskorkoa. Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, kun 1. palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut (+/- 10 %) 2. kun on ilmeistä, että perheen olosuhteet ovat muuttuneet maksun määräämisen jälkeen 3. maksu osoittautuu virheellisesti lasketuksi 4. hoidontarve ja hoitosopimus muuttuvat. Maksujen perusteena olevat asiakkaan tulotiedot tarkistetaan vuosittain ja mahdolliset muutokset otetaan huomioon maksuissa. Kun maksua tarkistetaan, asiakas saa uuden maksupäätöksen. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Huoltajan anomuksesta voidaan hoitomaksua alentaa tai jättää perimättä erityisistä syistä. Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen perustuu aina yksilölliseen tilannearvioon. Tarvittavat liitteet ovat: - Palkkatodistus tai palkkanauha - Viimeksi vahvistettu verotuspäätös - Päivärahan päätös tai maksuilmoitus - Todistus opinnoista ja päätös opintotuesta tai opintorahasta - Tosite elatusavusta/tuesta tai toiselle perheelle suoritettavasta elatusavusta - Tosite äitiys-, vanhempain- tai sairauspäivärahasta - Tosite lapsen tai huoltajan eläkkeestä - Tositteet muista tuloista (mm. vuokra-, osinko-, maa- ja metsätaloustulot) Yrittäjän tulee toimittaa seuraavat liitteet: - Ennakon laskelma kuluvalle vuodelle - Viimeisimmät tilinpäätöstiedot - Muuttuneista tiedoista viimeinen muodostunut tuloslaskelma ja tase - Aloittavalta yrittäjältä arvio - Selvitys yrittäjämuodosta ja omistussuhteesta

13 13/ 14 ja esiopetus PÄIVÄHOIDON LASKUTUS Laskutus tapahtuu pääsääntöisesti hoitokuukautta seuraavan kuukauden aikana. Hoitomaksun alennukseen tai vapautukseen vaikuttavia asioita ovat kuntoutukselliset ja sosiaaliset syyt. Mikäli päivähoitomaksun määrittämisessä on tapahtunut virhe, maksu oikaistaan takautuvasti. Epäselvissä tilanteissa tulee olla yhteydessä päivähoidonjohtajaan. maksujen osalta tulee huomioida, että hoitopaikkaa ei voi irtisanoa takautuvasti. Suullinen ilmoitus hoitomaksujen muuttamiseksi ei ole riittävä, vaan ilmoitus tulee tehdä tuloselvityskaavakkeella. KESÄAJAN HOITO Lapsen hoito voidaan keskeyttää kesäkuukausiksi hoitopaikkaa menettämättä. Lapsen hoitosuhde säilyy ja laskutus lakkaa niiltä kokonaisilta kalenterikuukausilta, jolloin keskeytystä on kirjallisesti haettu. Lapselle ei voi kesän aikana tapahtuvan hoidon keskeytyksen (vähintään kaksi kalenterikuukautta) ajaksi hakea kotihoidontukea tai yksityisen hoidon tukea Kelalta, sillä hoitosuhde ei loman aikana keskeydy. Keskeytykset kesäajalla tapahtuvaan hoitoon tulee ilmoittaa kuukautta ennen keskeytyksen alkamista. Kokonaan irtisanottu hoitopaikka voidaan ohjata toiselle lapselle ja hoitopaikka uuden päivähoitohakemuksen mukaisesti tarjotaan sieltä, mistä se parhaiten voidaan tarjota. PÄIVÄHOIDON LOMAKKEET JA ASIAKASPALAUTE Tiedotamme päivähoidon ajankohtaisista asioista erillisillä tiedotteilla sekä koteihin kuukausittain jaettavissa kuntatiedotteissa että osoitteesta. Sivuilta löytyy myös kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen suunnitelma kuluvalle toimintavuodelle. Päivähoidon käytössä olevia asiakaslomakkeita on saatavilla Kaustisen kunnan nettisivuilta. Omien tietojen täyttämisen jälkeen lomake tulee palauttaa (tarvittaessa liitteineen) allekirjoitettuna ja päivättynä päivähoidonjohtajalle tai lapsen hoitopaikkaan. Asiakaspalautetta voitte jättää suoraan hoitajille ja tarvittaessa päivähoidonjohtajalle. Kirjallisena jätetyt asiakaspalautteet käsitellään henkilöstön kanssa ja tarvittaessa huomiot sekä mahdolliset muutosehdotukset viedään eteenpäin luottamushenkilöiden käsiteltäväksi sivistyslautakuntaan, jonka esittelijänä toimii sivistysjohtaja. Palautetta antamalla Teillä on mahdollista vaikuttaa ja olla mukana kehittämässä päivähoidon toimintaa. Laadukas varhaiskasvatus palvelee ja lisää lasten sekä perheiden hyvinvointia.

14 14/ 14 ja esiopetus PÄIVÄHOIDON LOMAKKEET: hakemus Täytetään ja toimitetaan päivähoidonjohtajalle, jos lapsi tarvitsee kunnallista päivähoito- tai esiopetuspaikkaa Esitietolomake Tiedot lapsesta ja hänen perheestään Yhteystiedot ja varahakijat Hoitosopimus: säännöllinen hoitoaika ja hoitopäivät Epäsäännöllisestä tai vuorohoidosta sovitaan erikseen ilmoittamalla lapsen hoitoajat Lapsen hoitoaikailmoitus Palautetaan lapsen hoitopaikkaan, jos lapsella epäsäännölliset hoitoajat vanhemman työvuorojen vuoksi. Tuloselvitys Voitte valita korkeimman päivähoitomaksun tai toimittaa tulotiedot liitteineen päivähoitomaksun määrittämistä varten. Yrittäjän tuloselvitys Palautetaan päivähoidonjohtajalle liitteineen päivähoitomaksun määrittämistä varten. Muutosilmoitus Ilmoitus hoitosuhteen päättymisestä Ilmoitus perheen vanhempien / huoltajien tietojen muutoksesta Ilmoitus hoidon tarpeen ja päivähoitomaksun perusteen muutoksesta Muu lapsen hoitoa koskeva ilmoitus Alle 3-vuotiaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Tehdään alle 3-vuotiaalle lapselle hoitopaikassa yhdessä lapsen hoitajan kanssa. Yli 3-vuotiaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Tehdään yli 3-vuotiaalle lapselle hoitopaikassa yhdessä lapsen hoitajan kanssa.

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Sivltk. 7.3.2017 17, Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelumaksulaki astuu voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään mm. varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET 1.3.2017 ALKAEN Varhaiskasvatuksesta perittäviin maksuihin sovelletaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia (1503/2016). Korkein maksu on 290

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatus 1(5)

Varhaiskasvatus 1(5) Varhaiskasvatus 1(5) LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 31.7.2017 PERUSTEET Päivähoitomaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu sosiaaliala-

Lisätiedot

LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa alkaen PERHEKOKO TULOT TULOSELVITYS

LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa alkaen PERHEKOKO TULOT TULOSELVITYS LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa 1.3.2017 alkaen Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1053/2016). Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Rantasalmen kunta Sivistysosasto/varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN

Rantasalmen kunta Sivistysosasto/varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 ALKAEN Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaan laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Rantasalmen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN 1 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoitona

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA Päivämäärä Perusturvalautakunta

PÄLKÄNEEN KUNTA Päivämäärä Perusturvalautakunta PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 01.08.2012-31.07.2013 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. KOKOPÄIVÄHOITO Lasten

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus

SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus KUNNALLINEN PÄIVÄHOITO Asiakasmaksujen määräytyminen 1.8.2014 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen

Lisätiedot

Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6

Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6 Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6 1. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Päivähoitomaksut Liedossa 1.1.2015 lukien

Päivähoitomaksut Liedossa 1.1.2015 lukien Päivähoitomaksut Liedossa 1.1.2015 lukien Päivähoitomaksun määräytyminen Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina tulorajan ylittävistä perheen kuukausittaisista bruttotuloista.

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasmaksut

Päivähoidon asiakasmaksut Päivähoidon asiakasmaksut Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta Tämä esite on voimassa 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. Se on tarkoitettu teille avuksi päivähoidon maksuasioissa. Toivomme, että säilytätte esitteen,

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT VARHAISKASVATUS TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA ALKAEN

SIVISTYSPALVELUT VARHAISKASVATUS TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA ALKAEN SIVISTYSPALVELUT VARHAISKASVATUS TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA 1.3.2017 ALKAEN 2 PERUSTEET Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista on säädetty lailla 1503/2016. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA Päivämäärä Sivistyslautakunta TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki

PÄLKÄNEEN KUNTA Päivämäärä Sivistyslautakunta TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki alkaen 1.3.2017 1 PERUSTEET Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tulee voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT TURUSSA 1.8.2012 ALKAEN

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT TURUSSA 1.8.2012 ALKAEN Sivistystoimiala Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT TURUSSA 1.8.2012 ALKAEN Kunnan järjestämästä päivähoidosta peritään kuukausimaksu. Maksu määräytyy sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Oripään kunta, Sosiaalilautakunta Koulutie 2 32500 Oripää puh. 02 7625 300 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT voimaan 1.8.2014 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyspalvelut Laukaan kunta 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.3.2017 ALKAEN Mihin varhaiskasvatusmaksu perustuu? Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin.

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT ISOJOKI PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT ISOJOEN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2016 LUKIEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali-

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISEN JA ASIAKASMAKSUJEN YLEISET PERUSTEET 1.8.2016 alkaen

LASTEN PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISEN JA ASIAKASMAKSUJEN YLEISET PERUSTEET 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 9.6.2016 57 LASTEN PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISEN JA ASIAKASMAKSUJEN YLEISET PERUSTEET 1.8.2016 alkaen Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) Päivähoidon järjestämisen

Lisätiedot

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999 NAANTALIN KAUPUNKI 15.6.2016 Sivistysvirasto, varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMILLE Kunnallisessa kokopäivähoidossa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992,

Lisätiedot

LASTEN

LASTEN LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.3.2017-31.7.2017 Palvelupiste Kastelli Avoinna: Raatihuoneenkatu 11 Ma-pe klo 9-16 www.hameenlinna.fi/kastelli 13100 Hämeenlinna etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi Päivähoidon asiakasmaksun

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA. 1.8.2016 alk.

TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA. 1.8.2016 alk. 1 TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2016 alk. 2 PÄIVÄHOITOMAKSUT Tämä maksutiedote sisältää tietoa siitä, miten päivähoitomaksut määräytyvät ja miten maksuissa on mahdollista säästää (mm. ilmoittamalla

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Oripään kunta, sivistyslautakunta Koulutie 2 puh. 02 7625 300 www.oripaa.fi VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT voimaan 1.8.2016 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT 1.8.2014 lukien

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT 1.8.2014 lukien LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT 1.8.2014 lukien Lasten päivähoidon maksut määräytyvät kunnan järjestämässä päivähoidossa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun 3.8.1992/732 lain ja 9.10.1992/912

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT alkaen

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT alkaen Hyvinvointilautakunta 9.2.2017 14 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lakiin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.8.2016 ALKAEN INDEKSILLÄ KOROTETUT

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.8.2016 ALKAEN INDEKSILLÄ KOROTETUT LIITE MAKSUPÄÄTÖKSEEN VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.8.2016 ALKAEN INDEKSILLÄ KOROTETUT Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tulojen mukainen lapsikohtainen maksu on 27 /kk - 290 /kk. Mikäli tulojen ja perhekoon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistyspalvelut/varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu? Laissa säädetään lasten varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN ALKAEN

PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN ALKAEN 1 (6) PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 01.08.2016 ALKAEN Säädökset Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen.

Lisätiedot

Päivähoitomaksut alkaen / Multian kunta

Päivähoitomaksut alkaen / Multian kunta Päivähoitomaksut 1.3.2017 alkaen / Multian kunta Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tulee voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä

Lisätiedot

Päivähoitomaksut Liedossa lukien

Päivähoitomaksut Liedossa lukien Päivähoitomaksut Liedossa 1.8.2016 lukien Päivähoitomaksun määräytyminen Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina tulorajan ylittävistä perheen kuukausittaisista bruttotuloista.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN ALKAEN 1 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1.3.2017 ALKAEN Säädökset Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1503/2016 Varhaiskasvatusmaksun määrittäminen Varhaiskasvatuksen maksu määräytyy

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Päivähoitomaksut / Multian kunta

Päivähoitomaksut / Multian kunta Päivähoitomaksut 1.8.2016 31.7.2018 / Multian kunta Kunnallisen päivähoitomaksun määräytyminen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja -asetus, joihin lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat,

Lisätiedot

Asiakasmaksut Liedon kunnallisessa varhaiskasvatuksessa lukien

Asiakasmaksut Liedon kunnallisessa varhaiskasvatuksessa lukien Asiakasmaksut Liedon kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 1.3.2017 lukien Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tulee voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE alkaen

VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE alkaen 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.3.2017 alkaen Mikä asiakasmaksu on? Asiakasmaksulla tarkoitetaan tässä ohjeessa päivähoitomaksua. Se perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT VARHAISKASVATUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 KANGASALAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta (14.6.2016 34 ja 1.9.2016 40) 1 VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJA KOSKEVAT LINJAUKSET

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUT

PÄIVÄHOITOMAKSUT PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2016 Maksun määräytymisen perusteena ovat perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot, esim. elatusapu. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon toiselle perheelle

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON JA MUIDEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 ALKAEN

PÄIVÄHOIDON JA MUIDEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 ALKAEN 9.3.2016 PÄIVÄHOIDON JA MUIDEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 ALKAEN HOITOMAKSU Päivähoitomaksujen perintä perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 ja sen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännöt alkaen

Rovaniemen kaupungin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännöt alkaen Rovaniemen kaupungin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännöt 1.8.2016 alkaen ROVANIEMEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN MAKSUSÄÄNNÖT 1.8.2016 alkaen Sisällys 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN... 2 1.1 MAKSUN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Sivistyslautakunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 ALKAEN 2 Sisällysluettelo I YLEISET PERUSTEET 3 II LASTEN VARHAISKASVATUSMAKSUT 3 III VOIMAANTULOSÄÄNNÖS 7 3 I YLEISET

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN 1.3.2017 1. SÄÄDÖKSET Varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan lakiin varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUN SEKÄ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 2014-2016

PÄIVÄHOITOMAKSUN SEKÄ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 2014-2016 1 PÄIVÄHOITOMAKSUN SEKÄ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 2014-2016 1 Yleistä Lasten päivähoitomaksuja koskevat säännökset on koottu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen

Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen Sivistyslautakunta 64 21.10.2015 Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen 524/12.07.00/2013 SIVLK 64 Päivähoidon johtaja Lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973)

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Sivistyslautakunta PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 ALKAEN 2 Sisällysluettelo I YLEISET PERUSTEET 3 II LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT 3 III VOIMAANTULOSÄÄNNÖS 6 3 I YLEISET PERUSTEET Sovellettavat

Lisätiedot

varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja KOSKEVAT OHJEET alkaen

varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja KOSKEVAT OHJEET alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja KOSKEVAT OHJEET 1.8.2016 alkaen perusteet Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 29.11.2015 annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (Opetus-

Lisätiedot

LASTEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN

LASTEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN LASTEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN KAKOLA 9.2.2017 ( 1) LASTEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN... 1 Perheen oikeus varhaiskasvatuspalveluihin... 1 Perheen koko...

Lisätiedot

Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa , 8

Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa , 8 Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 21.2.2017, 8 1. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

1) palvelun käyttäjällä varhaiskasvatuksessa olevaa lasta sekä lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa eläviä vanhempia tai muita huoltajia;

1) palvelun käyttäjällä varhaiskasvatuksessa olevaa lasta sekä lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa eläviä vanhempia tai muita huoltajia; 1503/2016 Dokumentin versiot Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016 Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tässä laissa säädetään kunnan

Lisätiedot

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna Kasvatus- ja opetuslautakunta 8 15.02.2016 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna 2016 2017 166/02.05.00.00/2016 KOLA 8 Valmistelija / lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki,

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT LUKIEN

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT LUKIEN LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT 1.8.2016 LUKIEN LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT 1.8.2016 LUKIEN Lasten päivähoidon maksut määräytyvät kunnan järjestämässä päivähoidossa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja KOSKEVAT OHJEET alkaen

varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja KOSKEVAT OHJEET alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja KOSKEVAT OHJEET 1.1.2017 alkaen perusteet Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 29.11.2015 annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (Opetus-

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT TURUSSA ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT TURUSSA ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT TURUSSA 1.3.2017 ALKAEN Kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu. Maksu määräytyy Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 1503/2016 sekä kasvatus ja

Lisätiedot

Tiivistelmä Hallituksen esityksestä uudeksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi HE 205/2016

Tiivistelmä Hallituksen esityksestä uudeksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi HE 205/2016 Tiivistelmä Hallituksen esityksestä uudeksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi HE 205/2016 Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: Lakiehdotukset 1.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUPERUSTEET ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUPERUSTEET ALKAEN Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasperheille VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUPERUSTEET 1.3.2017 ALKAEN Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2017 alkaen. Muutos perustuu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

vuorohoitoyksiköissä klo mennessä.

vuorohoitoyksiköissä klo mennessä. 1.3.2017 Siv.ltk 1.2.2017 PORVOON VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 ALKAEN ASIAKASMAKSU Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasmaksujen perintä perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Lisätiedot

PORVOON VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN

PORVOON VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN 12.5.2016 PORVOON VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 ALKAEN ASIAKASMAKSU Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasmaksujen perintä perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, edellyttäen,

Lisätiedot

Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), palvelutarvearvio (PTA) ja lapsikortti

Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), palvelutarvearvio (PTA) ja lapsikortti Tiedote Perhepäivähoitoon 2009-2010 Perhepäivähoito Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kotona. Perhepäivähoitajalla voi olla

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUTIEDOTE

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUTIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN MAKSUTIEDOTE 1.8.2016 Sisältö: Mikä on varhaiskasvatusmaksu? Miten maksu määritellään? Mukautetun varhaiskasvatuksen maksu Maksuton kuntouttava varhaiskasvatus Maksuveloitus poissaoloajalta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN ALKAEN Inarin kunnan sivistyslautakunta 15.2.2017 10 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1.3.2017 ALKAEN Säädökset Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 Varhaiskasvatusmaksun

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUTIEDOTE

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUTIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN MAKSUTIEDOTE 1.3.2017 Sisältö: Mikä on varhaiskasvatuksen asiakasmaksu? Kokoaikaisesta ja osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävät maksut Miten maksu määritellään? Maksuton kuntouttava

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännöt alkaen

Rovaniemen kaupungin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännöt alkaen Rovaniemen kaupungin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännöt 1.3.2017 alkaen ROVANIEMEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN MAKSUSÄÄNNÖT 1.3.2017 alkaen Sisällys 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN...2 1.1 MAKSUN

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

POLVIJÄ RVEN VÄRHÄISKÄSVÄTUKSEN ÄSIÄKÄSMÄKSUOHJE ÄLKÄEN

POLVIJÄ RVEN VÄRHÄISKÄSVÄTUKSEN ÄSIÄKÄSMÄKSUOHJE ÄLKÄEN POLVIJÄ RVEN VÄRHÄISKÄSVÄTUKSEN ÄSIÄKÄSMÄKSUOHJE 1.8.2016 ÄLKÄEN 2(12) Sisältö 1 POLVIJÄRVEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUOHJE 1.8.2016 ALKAEN... 3 2 VARHAISKASVATUKSEN PÄÄTÖKSET... 3 2.1 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 17.1.2017 Tiedote päivähoitomaksuista 1.3.2017 31.7.2018 Eduskunta hyväksyi 12.12.2016

Lisätiedot

MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN LAPSEN VARHAISKASVATUKSESTA 1.8.2016 LUKIEN

MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN LAPSEN VARHAISKASVATUKSESTA 1.8.2016 LUKIEN MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN LAPSEN VARHAISKASVATUKSESTA 1.8.2016 LUKIEN Sisällys 1 SÄÄDÖKSET... 1 2 MAKSUN MÄÄRITTÄMINEN... 1 2.1 YLEISTÄ... 1 2.2 MAKSUJEN MAKSUPROSENTIT JA TULORAJAT... 2 3 MAKSUN

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUISTA PERITTÄVIEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMIS- PERUSTEET ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUISTA PERITTÄVIEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMIS- PERUSTEET ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUISTA PERITTÄVIEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMIS- PERUSTEET 1.8.2016 ALKAEN Dnro Opela 618/2016 (02.011) Opela 7.6.2016 / 43 valmistelijat: varhaiskasvatuksen johtaja Eila Rapala,

Lisätiedot

Kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen

Kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Käsiteltävät asiat 51. Saapuneet kirjeet...95 52. Päivähoitomaksujen määrittäminen ja periminen 1.8.2012 alkaen...96 53. Vetoomus päivähoitomaksujen huojennuksesta...101 54. Sivistystoimen taloudellinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2003 N:o 1309 1330 SISÄLLYS N:o Sivu 1309 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 13.12.2016 VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE 1.3.2017 ALKAEN Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa

Lisätiedot

asiakasmaksut

asiakasmaksut Varhaiskasvatuspalveluista perittävät asiakasmaksut 1.3.2017 Mänttä-Vilppulan kaupunki Sivistyslautakunta 7.2.2017 http://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/lasten-paivahoito/paivahoitomaksut/ VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta Sivistyspalvelut Keskustie 4 65610 Mustasaari Puh. 327 7111 www.mustasaari.fi/paivahoito Mustasaaressa tammikuussa 2016

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT LÄHTIEN

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT LÄHTIEN LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT 1.2.2012 LÄHTIEN LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET Lapsiperheiden kotipalvelun saamisen perusteet on määritelty sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS 1.8.2016 ALKAEN Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmalla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ja asiakasmaksut alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ja asiakasmaksut alkaen OPETUSLAUTAKUNTA 7 08.02.2017 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ja asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen OPLA 7 Tasavallan presidentti on vahvistanut 29.12.2016 uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 205/2016.

Lisätiedot

Tervetuloa päivähoitoon!

Tervetuloa päivähoitoon! Kasvatus ja sivistys/varhaiskasvatus Tervetuloa päivähoitoon! Vielä tänään sinä painat varovasti jalkasi lattialle ja tunnustelet kestääkö se askeliesi painon. Vielä tänään tarraat kiinni käteeni ja liikut

Lisätiedot

Hoitoaikaperustaiseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun siirtyminen alkaen

Hoitoaikaperustaiseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun siirtyminen alkaen Hoitoaikaperustaiseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun siirtyminen 1.8.2016 alkaen Sivi 22/16.2.2016 Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on määritelty sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuja

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen ilmoitus

Lastenhoidon tuen ilmoitus Lastenhoidon tuen ilmoitus Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää ilmoituksen verkkopalvelussamme paperilomakkeen sijaan. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistus-sivulla,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TIEDOTE

VARHAISKASVATUKSEN TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN TIEDOTE TERVETULOA TOIVAKAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEEN Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkotihoito, perhepäivähoito, esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito, lasten kotihoidon ja yksityisen

Lisätiedot

TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN

TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN Lastentalo Kuusipiha Lastentalo on valmistunut vuonna 2006. Se sijaitsee Frosteruksen koulun läheisyydessä, Kärsämäen keskustassa. Päiväkodin piha-alueeseen kuuluu aidattu

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 2 (11) PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Palveluasuminen/asiakasmaksu Maksun määräytymiseen käytetään säännöllisen kotihoidon

Lisätiedot

TERVETULOA MUONION PÄIVÄHOITOON 2015

TERVETULOA MUONION PÄIVÄHOITOON 2015 TERVETULOA MUONION PÄIVÄHOITOON 2015 Tervetuloa Muonion Päivähoitoon 1.8.2015 1 Päivähoitomuodot Muonion kunnassa järjestetään päivähoitoa seuraavasti: 1. Päiväkoti Mustikan osastot a. Puolukka 1-3 v b.

Lisätiedot

Perhe- 639 422 718 763 päivähoito

Perhe- 639 422 718 763 päivähoito YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHA 1.1.2016 ALKAEN OHJEISTUKSEN TARKISTUS Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmilla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden maksut lukien

Varhaiskasvatuspalveluiden maksut lukien Varhaiskasvatuspalveluiden maksut 1.3.2017 lukien Hyväksytty / Koulutuslautakunta 1.2.2017 6 2 LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET 1.8.2013 LUKIEN 1 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN...3

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA Reisjärvi NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA (päivitetty 24.2.2016) KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen

Lisätiedot

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 1 LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero Osoite Osoite Työpaikka ja puhelinnumero

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot