RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pääkirjasto, Kivijalka Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Etelä-Konneveden alueen ohjelmapalveluverkoston kehittämishanke Ilmoitusasiat Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Koulunkäynninohjaajan toimen täyttöluvan hakeminen Lausunto ulosottovirastojen toimipaikoista Rautalammin kunnan ympäristönsuojelumääräykset Vastine KHO:lle Leena Röppäsen valitukseen Tarjouksen tekeminen Kokkokallio RN:o 45:4 tilasta Talousarviovertailu PUHEENJOHTAJA Pekka Hintikka

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2012 Kunnanhallitus Sivu 94 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Pääkirjasto, Kivijalka Pekka Hintikka Jarmo Hänninen Axel Hämäläinen Raija Haukka Tauno Herranen Anu Hotti Ulla Pakarinen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Jaakko Vesterinen Eeva Ruotsalainen Tapio Kataja Ossi Maukonen Tuure Savolainen valtuuston I varapuheenjohtaja vs. kunnanjohtaja hallintojohtaja osastosihteeri tekninen johtaja klo Puheenjohtaja Sihteeri Pekka Hintikka KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Maanantai klo pääkirjasto Ossi Maukonen Allekirjoitukset Jarmo Hänninen Anu Hotti PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

3 Kunnanhallitus Ennen kokousta tekninen johtaja selosti kunnanhallitukselle mahdollista ostotarjouksen tekemistä eräästä metsätilasta sekä Rautalammin kunnanympäristönsuojelumääräyksiä klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 94 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 95 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Jarmo Hännisen ja Anu Hotin. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 96 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi kunnanhallitus päätti ottaa kaksi asiaa käsiteltäväksi lisälistalta.

4 Kunnanhallitus Etelä-Konneveden alueen ohjelmapalveluverkoston kehittämishanke Kh 97 Liite 1 Kesällä 2011 Rautalammilla ja Konnevedellä tehdyssä luontomatkailun esiselvityshankkeessa tarkasteltiin Etelä-Konneveden ympäristön kehittämistä matkailullisesta näkökulmasta. Esiselvityksessä tuli ilmi, että kansallispuistojen läheisyydessä toimivat matkailuyritykset kokivat, että luontomatkailu on kokoajan nouseva trendi ja heidän liikevaihtonsa on ollut kasvussa. Rautalammin ja Konneveden kuntien alueella on jo perusmatkailua tukevaa rakennetta sekä alueen virkistyskäyttöä tukevaa infrastruktuuria. Esiselvityksessä kävi ilmi, että alueelta puuttuu miltei täysin majoitus ja ravintolatoimintaa täydentävää ja tukevaa ohjelmapalvelutuotantoa. Ne muutamat yritykset jotka ohjelmapalveluita pääelinkeinona tuottavat, tarvitsevat markkinointi ja tuotteistus apua. Eritoten opaspalveluista sekä välinevuokrauksista on huutava pula. Verkostoituminen varsinkin ohjelmapalveluiden suhteen koettiin tärkeäksi. Etelä-Konneveden ympäristön kehittämishanke tekee pohjustavaa työtä kansallispuiston saamiseksi alueelle. Nyt tarvitaankin kansallispuistohanketta tukemaan ohjelmapalveluverkoston kehittämishanke, joka voisi auttaa matkailuyrittäjiä esiselvityksessä ilmitulleissa ongelmissa. Etelä-Konneveden ympäristön ohjelmapalveluverkoston kehittämishankkeen tavoitteena on saada aikaan kattava opas/ohjelmapalveluverkosto alueelle. Tuotteistaa ja hinnoitella ohjelmapalvelut. Rakentaa verkosto ohjelmapalveluyrittäjien ja ravitsemis- ja majoituspalveluita tuottavien yritysten välille. Luoda myynnin apuvälineitä sekä tehdä koemyyntejä toiminnan nopeuttamiseksi, sekä luoda/edistää myyntiverkoston luomista alueella. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää uusia vesistömatkailutuotteita sekä vahvistaa alueen imagoa vesistömatkailukohteena. Hankkeessa olisivat mukana Rautalammin ja Konneveden kunnat. Hankkeen toteutusaika on ja sen kustannusarvio on Rautalammin kunnan osuus olisi yhteensä Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Kunnanhallitus päättää, että Rautalammin kunta hakee ELY-keskukselta rahoitusta Etelä-Konneveden alueen ohjelmapalveluverkoston kehittämishankkeelle.

5 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 98 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje : Lappeenrantaseminaari Valtiokonttorin päätös sotilasvammalaissa tarkoitetuista sosiaalihuoltolain mukaisista kotipalveluista ja asumispalveluista sekä omaishoidon tuesta ja kansanterveyslain mukaisista avosairaanhoidon palveluista sekä terveydenhuollon erityislakien nojalla avohoitona järjestetyistä lääkinnällisestä kuntoutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta vuodelta Sisä-Savon luonnonystävät ry:n aloite ympäristöministeriölle : Etelä-Konneveden kansallispuistohankkeen edistäminen. 4. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja Kevan virkakirje : Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille. 6. Rautalammin Rakennus Oy:n yhtiökokouskutsu Opetushallituksen päätös : Valtionavustuksen myöntäminen kerhotoiminnan kehittämiseen ( ). 8. Ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje : Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa. 10. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje : Kunta-alan työmarkkinaseminaari Raumalla. 11. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje : Kunta-alan valtakunnallinen työsuojelun valvontahanke Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

6 Kunnanhallitus Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Kh 99 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat: 1. Sivistyslautakunnan pöytäkirja Kunnanhallitus päättää, ettei toimielinten päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

7 Kunnanhallitus Koulunkäynninohjaajan toimen täyttöluvan hakeminen Kh 100 Kerkonjoen koulun rehtori Pekka Saarikko pyytää täyttölupaa koulunkäynninohjaajan toimeen määräaikaisena ajalle Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kerkonjoen koulun rehtorin ehdotuksen.

8 Kunnanhallitus Lausunto ulosottovirastojen toimipaikoista Kh 101 Liite 2 Oikeusministeriö pyytää kunnan lausuntoa ehdotuksesta oikeusministeriön asetukseksi ulosottovirastojen toimipaikoista. Muistio on liitteenä 2. Lausunto pyydetään mennessä. Ulosottovirastoilla ja maakunnanvoudinvirastolla on nykyisellään 178 toimipaikkaa, jotka jakautuvat 22 päätoimipaikkaan ja 156 sivutoimipaikkaan. Uudistuksen perusteluissa todetaan, että nykyisessä toimipaikkaverkossa ulosoton henkilöstö on jakaantunut epätarkoituksenmukaisen pieniin yksiköihin, yhtäältä siitä syystä, että alueellisen palvelun tarve on vähentynyt väestön vähentymisen seurauksena ja toisaalta siitä syystä, että henkilöstön määrä on merkittävästi vähentynyt automaation lisäännyttyä. Esityksen tavoitteena on muodostaa ulosoton toimipaikkaverkko, joka luo nykyistä paremmat edellytykset toiminnan johtamiselle, yhtenäisyydelle, tehokkuudelle ja turvalliselle työympäristölle ja joka takaa palvelujen alueellisen saatavuuden nykyaikaista tarvetta vastaavasti. Ulosottolaitoksen näkökulmasta olennaista on perinnän tehokkuus. Nykyisin saadaan tarvittavat velallisen varallisuustiedot reaaliaikaisesti ulosoton tietojärjestelmän kautta. Paikallistuntemuksella ja suullisella menettelyllä on edelleen merkitystä tuloksellisessa ulosottomenettelyssä. Esityksessä on lähdetty siitä, että satunnaisen asiointi ulosottoviranomaisen luona tulee olla mahdollista. Asiointi voidaan hoitaa siten, että kihlakunnanulosottomies matkustaa tapaamaan velallista ennalta sovittuun paikkaan, esimerkiksi yhteispalvelupisteen toimitilaan. Esityksessä Suonenjoen toimipaikasta luovutaan. Toimipaikassa työskentelee kolme kihlakunnanulosottomiestä, joiden vastuualueeseen kuuluu osa Suonenjoen, Rautalammin, Tervon, Vesannon, Leppävirran, Oravikosken ja Karttulan velallisista. Asiakaskäyntejä toimipaikassa oli seurantajaksolla vähän eikä alueellinen palveluntarve edellytä kiinteää toimipaikkaa. Alueen velallisten asiat ovat asiallisesti hoidettavissa Kuopiosta käsin. Suonenjoelta on matkaa Kuopioon 51 kilometriä ja sinne on hyvät julkiset liikenneyhteydet. Rautalammin kunta kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: Suonenjoen toimipaikan lakkauttaminen merkitsee sitä, että kuntalaiset joutuvat hakemaan kauempaa palveluita, joista kertyy kustannusten lisäystä.

9 Kunnanhallitus Rautalammin kunnanvirastolla toimii yhteispalvelupiste, jossa voidaan soveltuvin osin järjestää ulosottomiehen palveluja mm. henkilökohtaisia tapaamisia.

10 Elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rautalammin kunnan ympäristönsuojelumääräykset Elinkjsto 45 Liite 2 Valmistelu: maaseutusihteeri Hannu Jyrkkänen Rautalammin kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat olleet valmisteltavana Rautalammin ympäristölautakunnassa ja luonnos niistä on ollut nähtävänä Rautalammin kunnanvirastolla välisenä aikana. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää siitä aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristösuojelulain (YSL 86/2000) 1 luvussa säädetään. Tämän lain tavoitteena on: 1) ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja; 2) turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö; 3) ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia; 4) tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena; 5) parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon; 6) edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä; sekä 7) torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä voidaan merkittävästi vaikuttaa kunnan elinkeinotoiminnan kehittymiseen kunnassa. Määräyksillä vaikutetaan maatalousyritysten toimintaympäristöön, ohjelmapalvelujen järjestämiseen, rakentamiseen ja mahdollisuuksiin kaivannaisteollisuuden aloittamiseen kunnan alueella. Suomen Kuntaliiton taholta on ympäristönsuojelumääräyksien laadintaohjeissa todettu mm. seuraavasti: Määräyksiä valmisteltaessa on syytä selvittää ja ottaa huomioon maatalouden ympäristöntukijärjestelmä, jotta esimerkiksi lannan käyttöä lannoitteena ei rajoiteta siten, että vaikeutetaan perusteetta mahdollisten tukien saajan asemaa. (Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Maatalouden tukijärjestelmät ja Maatalouden ympäristötukioppaat). Rautalammin maataloustuottajien taholta luonnosvaiheessa olevia Rautalammin ympäristönsuojelumääräyksiä pidetään erittäin tiukkoina, jos niitä verrataan Rautalammin naapurikuntien; Hankasalmen, Konneveden tai Suonenjoen kaupungin tai Kuopion kaupungin vastaaviin määräyksiin.

11 Elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Esittelijän ehdotus: Elinkeinojaosto esittää kunnanhallitukselle, että ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta saatujen vastausten pohjalta valitaan työryhmä, jossa ovat edustettuina ympäristölautakunnan, kaavoitusjaoston, yrittäjien, maatalousyrittäjien sekä kunnanhallituksen ja kulttuuritoimen edustajat. Työryhmän tehtävänä on valmistella lopullinen ehdotus kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kh 337 Liite 8 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinkeinojaoston ehdotuksen sekä valita edustajat työryhmään, joka valmistelee lopullisen ehdotuksen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi työryhmään Axel Hämäläisen (kaavoitusjaosto), Raija Haukan (kunnanhallitus), Seija Vuorimaan (kulttuuritoimi), Mika Koukkarin (ympäristölautakunta) ja Tuure Savolaisen sihteeriksi. Koollekutsujaksi nimettiin Axel Hämäläinen. Kokouskutsut toimitetaan myös kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle. Kh 102 Liite 3 Työryhmä on jättänyt ehdotuksensa ympäristönsuojelumääräyksiksi, liite 3. Kunnanhallitus päättää asettaa ehdotuksen nähtäville.

12 Kunnanhallitus Vastine KHO:lle Leena Röppäsen valitukseen Kh 103 Liitteet 4-5 Leena Röppänen vaatii korkeimmalle hallinto-oikeudelle jättämässään valituksessa Kuopion hallinto-oikeuden valituksenalaisen päätöksen kumoamista ja Rautalammin kunnan velvoittamista maksamaan hänelle valittajan mukaan kunnan virheellisestä menettelystä johtuneet edunvalvontakulut pääomaltaan ,16 korkoineen. Lisäksi valittaja vaatii, että KHO vahvistaisi hänen näkemyksensä, että Rautalammin kunta on toiminut hallintolain 6 :n vastaisesti. Lisäksi Leena Röppänen vaatii, että Rautalammin kunta velvoitetaan maksamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa Kuopion hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valitus on liitteenä 4. Korkein hallinto-oikeus pyytää kunnanhallituksen selitystä asiasta mennessä. Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä 5 olevan selityksen Leena Röppäsen tekemään valitukseen. Axel Hämäläinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

13 Kunnanhallitus Tarjouksen tekeminen Kokkokallio RN:o 45:4 tilasta Kh 104 Liite 6 Kokkokallio RN:o 45:4 niminen tila (26,9 ha) on myytävänä ja se sijaitsee kunnan omistaman Suursuo RN:o 45:5 tilan vieressä. Metsäjaos on käsitellyt asiaa kokouksessaan (liite 6) ja samalla jättänyt asiasta kunnanhallitukselle suljetun tarjouskuoren. Kunnanhallitus päättää jättää tilasta ostotarjouksen.

14 Kunnanhallitus Talousarviovertailu Kh 105 Liite 7 Talousarviovertailu on liitteenä 7. Kunnanhallitus päättää merkitä talousarviovertailun tietoonsa saatetuksi.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen KOKOUSAIKA Ma 5.3.2012 klo 16.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 47 Elinvoimainen kunta-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 26.2.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.3.2015 klo 19.00 20.55 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 11 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot