Soklin kaivoshanke. Kaivosseminaari 2010 Seppo Gehör Yara Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Soklin kaivoshanke. Kaivosseminaari 2010 Seppo Gehör Yara Suomi"

Transkriptio

1 Soklin kaivoshanke Kaivosseminaari 2010 Seppo Gehör Yara Suomi

2 Esitelmä sisältö: Soklin esiintymä Geologia Tausta Historia Projektin tilanne 2010 Vaihtoehdot

3 Sokli location Sokli 12 km Venäjän rajalta, Savukoskelle 90 km, Rovaniemelle 275 km. Soklin alue on luonnonpuiston ja Naturan ympäröimä Sokli kuuluu ns Kuolan alkalikiviprovinssiin, täysin vastaavaa esiintymää ei kuitenkaan tunneta Venäjän puolella Kovdor on lähin ao. provinssin edustaja

4 Soklin malmiesiintymä Esiintymässä on fosforin lisäksi rautaa, mangaania, niobia, tantaalia, harvinaisia maametalleja Esiintymän ikä 365 miljoonaa vuotta vanha, alue 20 km² Seismisten syväheijastusmittausten perusteella massiivilla on syvyyttä vähintään 6km Suunniteltu avolouhostuotantoala on 300 hehtaaria Suunniteltu toiminta-aika 20 vuotta,

5 Sokli geology The structure of Sokli carbonatite massif (surface and cross section) and rock types (Vartiainen 1998). The structure of Sokli carbonatite complex consists of Carbonatite massif (20 km2) and Fenitic aureole (27 km2) Carbonatite massif The seismic reflections in Sokli carbonatite massif Magmatic carbonatite core (3 km2) - foscorite, sövite, silicosövite and rauhaugite Metacarbonatite area (5 km2) - metafoscorites and metacarbonatites Metasomatic area (12 km2) - ultramafic rocks Fenitic aureole Granite-gneiss altered by chemical and mineralogical changes

6 Malmiyksiköt Loitso area Pierkuli Magmatic core area Exocontact of carbonatite massif WEATHERED CRUST P-ORES Lateritic P-ores Apatite-silicate-P-ores Apatite residues on carbonate dikes 1 km K = LOITSO AREA MAGMATIC CARBONATITE CORE AREAS OF THIN OVERBURDEN Thickness of overburden m L = km 1 km 2 km Thickness of overburden m Contact of the carbonatite massif

7 Soklin malmiyksiköt.. jatkoa Loitso-Joutsen-Vuotso ja Pierkuli lateriittimalmit Apatiitti-silikaattimalmit Rapaumamalmit Nb-Ta-malmit Kovan kiven P-malmit WR 42 WR 41 P2O5-% P2O5-% 0m 50 m 0 m 10 m 20 m 30 m 40 m VAINIO (Valtasenvainio) Profile K=13 800, length of profile 300 m WR 58 WR 57 WR 56 WR 55 WR 54 WR 47 _ 25,6 27,5 10 m 28,9 27,5 _ 21 27,9 Lateritic P-ores 27,1 20 m 24,5 23,1 20,4 _ 21,3 22,9 21,9 30 m 4,2 8,7 2,5 _ 6,4 Weathered carbonatite 5,3 40 m 1,9 Hard rock carbonatite 50 m 60 m EXPLANATION Weathered rock 70 m Hard rock 80 m EXPLANATION P-ore,hard P-ore, granular P-ore,soft Mica-P-ore, soft Mn-P-ore, soft

8

9 SOKLIN MALMIESIINTYMÄ Soklin karbonatiittimassiivin mineraalivarantoarvio on seuraava: Soklin esiintymä Määrä (Mt) Riittävyys (vuotta) Fosforipitoisuudeltaan rikas (15 %) pehmeä malmi Fosforipitoisuudeltaan köyhä (4 %) pehmeä malmi Fosforipitoisuudeltaan köyhä (4 %) kova malmi > 100

10 Kaivos- ja rikastustoiminta Kaivostoiminta Avolouhos Irroitus kaivinkoneilla 4-6 Mt/vuosi 1-2 Mt/vuosi maanpoistoja Rikastus Murskaus ja jauhatus Apatiittivaahdotus Vedenpoisto ja kuivaus Mineralogia haasteellinen Malminkuljetukselle vaihtoehtoina 1) rautatie 2) putkilinja

11 HISTORIA Soklin esiintymä löydettiin Rautaruukin malmietsinnöissä vuonna Esiintymää tutkittu sen löytämisestä saakka luvun lopussa fosforimalmin koeajo Sokliin rakennetussa koetehtaassa. Kaivosoikeudet Rautaruukilta Kemiralle Laaja fosforituotannon aloittamiseen tähtäävä tutkimus- ja kehitysprojekti ; niobimalmien tutkimuksia Uusi jatkoaika kaivosoikeuksiin myönnettiin 2007 Kemira GrowHow lle (nykyinen Yara Suomi Oy) kahdeksi vuodeksi. Soklin oikeudet, hallinta ja tutkimusten ohjaus kuuluvat nyt Yara Suomi Oy:lle. Eero Hemming

12 Sokli activities Mining activities Prospecting, studies, evaluation, pilot plant Pilot tests, evaluation Nb-studies, EU-project Evaluation Mining project, EIAassessment Mining project Mining rights Rautaruukki Oy Kemira Oy Kemira Agro Oy Kemira GrowHow Oyj Yara Rate of activities

13 TAUSTAA KAIVOSHANKKEELLE Maapallon väkiluvun on arvioitu kasvavan noin 40 % (9,2 miljardiin) vuoteen 2050 mennessä (YK -07). Ruoan tarve kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä ja ruoan tuotannon pitäisi nousta 50 % jo vuoteen 2030 mennessä (FAO, Agra Europe -08). Samalla ruoan tuotantoon käytettävä viljelypinta-ala per henkilö vähenee. Ratkaisu ruoan tarpeen lisääntymiseen on maanviljelyn tehostaminen muun muassa lannoitteiden avulla. Hehtaaria/hlö 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, E 2020E Hehtaaria/hlö Väestö Kasvava väestö sekä vähentynyt ruoantuotantoon käytettävissä oleva viljelypinta-ala per henkilö (IFA) Lannoitteiden satotasoa parantava vaikutus perustuu kolmeen pääravinteeseen (typpi, fosfori ja kalium) ja niiden tasapainoiseen ja optimaaliseen käyttöön. Yara on maailman johtava typpilannoitteiden valmistaja ja on tehnyt strategisen päätöksen laajentaa myös fosforin ja kaliumin perustuotantoon Väestö (miljardia)

14 Yaran fosforituotanto Suomessa Siilinjärvi Vaihe 1: 150,000 t/a rikastetta Kasvun ansiosta rikastetuotanto of 850,000 t/a 1,000,000 t/a. Tuotannon laajennus toteutettu vuoden 2009 lopulla Vaihe 2 Rikastetuotannon lisäys 300,000 t/a Selvitetään mahdollisuutta tuottaa1,300,000 t/a Toteutus mahdollinen Sokli Tuotannon aloitus: 1.5 Mt/a rikastetta Kustannusarvio 600 1,000 miljonaa USD

15 SOKLI-KAIVOSHANKKEEN AIKATAULU Kaivoksen YVA ja Natura-arviointi valmistui keväällä Voimajohdon YVA ja Natura-arviointi valmistui keväällä Radan YVA ja Natura-arviointi valmistui keväällä Vaihtoehtovertailu tehdään syksyllä Maakuntakaavan vahvistus maaliskuussa Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan tuotanto voisi alkaa Eero Hemming

16 SOKLIN TILANNEKATSAUS Ympäristövaikutusten arviointi Kaivoksen YVA:n ja Natura-arvioinnin viranomaislausunnot saatu. Vaikutukset läheisille Natura-alueille eivät merkittävästi heikentäviä. Lisäselvitysvaatimuksia useita. Voimajohdon YVA:n viranomaislausunto saatu. Vaikutukset läheisille Natura-alueille eivät merkittävästi heikentäviä. Lisäselvitysvaatimuksia kohtuullisesti. Radan YVA:n ja Natura-arvioinnin viranomaislausunnot saatu. YVA-lausunnon mukaan VE1 on esitetyistä reittivaihtoehdoista paras ja se myös edistää valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita. Radalla on vaikutuksia Natura-alueelle, mutta saatujen lausuntojen mukaan suunniteltujen lieventävien toimenpiteiden ansiosta vaikutukset eivät kuitenkaan ole merkittävästi heikentäviä. Eero Hemming

17 SOKLIN TILANNEKATSAUS Tekniset selvitykset Suunniteltu esiintymän täydennyskairausohjelma ja analysointi tehty / raportti valmistuu maaliskuun aikana. Tutkimuksia Soklin alueen mineralogiasta jatketaan. Laboratoriomittakaavassa rikastuskokeet eri malmityypeillä ja malmityyppikombinaatioilla jatkuvat sekä Siilinjärvellä että Kuolan tutkimuskeskuksessa. Jos rikastuskokeet Kuolan tutkimuskeskuksessa antavat lupaavia tuloksia, tehdään rikastuskokeita myös pilot-mittakaavassa. Valmistuneella fosfaattirikasteella tehdään lannoitekoeajoja Porsgrunnin koetehtaassa. Rauta- ja maantiesuunnittelu ovat toistaiseksi pysähdyksissä. Selvitys malmin kuljetuksesta putkella on alkamassa. Eero Hemming

18 SOKLIN TILANNEKATSAUS Kaava- ja lupaprosessit Itä-Lapin vaihemaakuntakaavan prosessi etenee: YVA- ja Natura-lausuntojen pohjalta maakuntakaavaan valikoitui rautatievaihtoehdoksi VE1. Lapin liiton valtuuston päätös kaavasta tehty marraskuussa Kaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Ilman maakuntakaavaa Suomi-vaihtoehto olisi teknisesti mahdoton. Savukosken kunnan valmisteluprosessit: Soklin osayleiskaava on kaavaluonnosvaiheessa. Sokliin valmistautumishanke. Kaivosoikeuksien jatkolupahakemus ja hakemus uudesta kaivospiiristä jätetty Ympäristölupaprosessin käynnistämisestä päätetään vaihtoehtovertailujen ja hankkeen kokonaiskannattavuuden selvitysten valmistuttua. Eero Hemming

ympäristövaikutusten arviointiohjelma KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN Polar Mining Oy Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiohjelma KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN Polar Mining Oy Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus Polar Mining Oy KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YVA-konsultti Ramboll Finland Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus Hankkeesta vastaava Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Kanarialintu 1/2015. Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14. Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8

Kanarialintu 1/2015. Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14. Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8 Kanarialintu Kaivosteollisuus ry:n toimialakatsaus I/2015 Kaivosteollisuus ry:n toimialakatsaus 1/2015 Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14 Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8 SISÄLTÖ PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUSARVIOINTI RATAHANKE KONTIOMÄKI SUOMUSSALMI - TAIVALKOSKI KUUSAMO KEMIJÄRVI/SALLA

VAIKUTTAVUUSARVIOINTI RATAHANKE KONTIOMÄKI SUOMUSSALMI - TAIVALKOSKI KUUSAMO KEMIJÄRVI/SALLA VAIKUTTAVUUSARVIOINTI RATAHANKE KONTIOMÄKI SUOMUSSALMI - TAIVALKOSKI KUUSAMO KEMIJÄRVI/SALLA 9.. Esipuhe Liikennejärjestelmien toimivuus ja alueiden saavutettavuus ovat elinkeinoelämän perusta. Suomessa

Lisätiedot

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI Suomen mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys Hannu Hernesniemi Birgitta Berg-Andersson Olavi Rantala Paavo Suni Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja:

Lisätiedot

ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Ympäristötekniikan DI-ohjelma Harri Korhonen ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Case: Rantasalmen Osikonmäen kultakaivos Diplomityö,

Lisätiedot

SELVITYS TULEVIEN KAIVOSHANKKEIDEN TARJOAMISTA LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSISTA RAAHEN SEUTUKUNNAN METALLIYRITYKSILLE

SELVITYS TULEVIEN KAIVOSHANKKEIDEN TARJOAMISTA LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSISTA RAAHEN SEUTUKUNNAN METALLIYRITYKSILLE SELVITYS TULEVIEN KAIVOSHANKKEIDEN TARJOAMISTA LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSISTA RAAHEN SEUTUKUNNAN METALLIYRITYKSILLE 2 Sisällysluettelo TAUSTAA... 4 1. LÄHIVUOSIEN KAIVOSHANKKEET... 7 1.1 Kolari... 9

Lisätiedot

V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A. www.vuoriteknikot.fi

V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A. www.vuoriteknikot.fi V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A Vuorit eknikot ry:n jä senleh ti VUOSIJ ULK AIS U 2 0 1 2 1 www.vuoriteknikot.fi 2 V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2009 Kehittyvä kaivos Sisällysluettelo Visio ja strategia...4 Talvivaara lyhyesti...6 Vuosi 2009 lyhyesti...8 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...10 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kysymyksiä Talvivaarasta. Uraani ja lupaprosessit

Kysymyksiä Talvivaarasta. Uraani ja lupaprosessit Kysymyksiä Talvivaarasta Uraani ja lupaprosessit Peruskysymys: MIKSI KAIVOSTOIMINNAN HAITOISTA EI ENNAKOLTA KESKUSTELLA? Vasta sitten, kun kaivos on tehnyt tehtävänsä, antanut työtä miehille, joista on

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00-17.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken

Lisätiedot

KAIVOSALAN BUUMI kasvattaa kalkkikiven kysyntää S. 10. Mineraaliset jätteet sopivat uusiokäyttöön

KAIVOSALAN BUUMI kasvattaa kalkkikiven kysyntää S. 10. Mineraaliset jätteet sopivat uusiokäyttöön 2/2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI Suomelle laaditaan mineraalistrategia raaka-ainehuollon turvaamiseksi s. 9 Mineraaliset jätteet sopivat uusiokäyttöön s. 18 KAIVOSALAN BUUMI kasvattaa

Lisätiedot

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU 2010. www.vuoriteknikot.fi

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU 2010. www.vuoriteknikot.fi VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU 2010 1 www.vuoriteknikot.fi 2 VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2010 2010 Julkaisija Vuoriteknikot

Lisätiedot

Etsintäyhtiöstä kaivosyhtiöksi - Endomines ja Pampalon kultakaivos

Etsintäyhtiöstä kaivosyhtiöksi - Endomines ja Pampalon kultakaivos Etsintäyhtiöstä kaivosyhtiöksi - Endomines ja Pampalon kultakaivos Maaliskuu 2013 CEO Markus Ekberg Kultarikasteen tuotantoa Pampalon kaivoksen rikastamolla Vastuuvapauslauseke Tässä esityksessä olevia

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo I TÄNÄÄN JA HUOMENNA Talvivaara lyhyesti...8 Vuosi 2010 lyhyesti...10 Puheenjohtajan katsaus...12 Toimitusjohtajan katsaus...14 Strategia

Lisätiedot

Kaivosala. Toimialaraportti Maija Uusisuo 3/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU

Kaivosala. Toimialaraportti Maija Uusisuo 3/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Kaivosala Toimialaraportti Maija Uusisuo 3/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 00170 HELSINKI PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Raportti osaamistarpeista ja rekrytoinnin haasteista Lapin kaivoksilla

Raportti osaamistarpeista ja rekrytoinnin haasteista Lapin kaivoksilla Raportteja 23 2013 Raportti osaamistarpeista ja rekrytoinnin haasteista Lapin kaivoksilla Tunturiosaaja-hanke 2013 PETRA PUDAS (TOIM.) HEINO VASARA TIINA RISSANEN TUOMAS PUSSILA MIRVA JUNTTI Raportti

Lisätiedot

Lupamenettelyjen tarkastelua. 14.9.2011 Mika Flöjt 1

Lupamenettelyjen tarkastelua. 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin

Lisätiedot

HOPEAA KAINUUN KORVESTA

HOPEAA KAINUUN KORVESTA SILVER RESOURCES OY HOPEAA KAINUUN KORVESTA VMY:n syysekskursio Sotkamoon 20-21.9.2007 17.9.2007 / JJ Perustettu v. 2006, kotipaikka Sotkamo Suomalainen kaivos- ja malminetsintäyhtiö Yhtiön tavoitteena

Lisätiedot

materia Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15

materia Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15 materia 5 2010 Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15 Geologia Kaivos- ja prosessitekniikka Metallurgia Materiaalitekniikka Kittilän kultakaivos turvallista tuotantoa

Lisätiedot

Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua

Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin

Lisätiedot

Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan. M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20

Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan. M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20 1/2013 Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20 Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan S. 18 Mineraalialan yhteistyö kokoaa

Lisätiedot

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointija kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma A70177 Päätöksen järjestysnumero: 1/1 Hankkeen nimi: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesp... Rahoittava viranomainen: Lapin liitto Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot

Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot Julkaisuja 16/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön

Lisätiedot

Kannanotto Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavaan

Kannanotto Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavaan Kannanotto Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavaan Lappilaiset Uraanivoimaa Vastaan -kansanliikkeen näkemyksen mukaan Soklin vaihemaakuntakaavaan ehdotettu muutos ei ole Lapin kokonaisedun mukainen,

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

Tutkimusraportti 197 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Geologisten luonnonvarojen hyödyntäminen Suomessa vuonna 2010

Tutkimusraportti 197 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Geologisten luonnonvarojen hyödyntäminen Suomessa vuonna 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 197 2012 Geologisten luonnonvarojen hyödyntäminen Suomessa vuonna 2010 Summary: Geological resources in Finland, production data and annual report 2010 Kananoja,

Lisätiedot

Kaivoshankkeen toteutus ja e/ikka

Kaivoshankkeen toteutus ja e/ikka Kaivoshankkeen toteutus ja e/ikka KAIVOSTOIMINTAA TARVITAAN KAIKKEEN TOIMINNAN KESTÄVYYS JA VASTUULLISUUS Kaivosteollisuus on vanhin tunnettu teollisuuden muoto. Yli sataa (>100) mineraalia ja metallia

Lisätiedot

GeoFoorumi. Kaivoksen elinkaari. Ingmar Haga, Agnico-Eagle: Suurikuusikossa alkaa kulta-aika. 1 2006 GeoFoorumi 1

GeoFoorumi. Kaivoksen elinkaari. Ingmar Haga, Agnico-Eagle: Suurikuusikossa alkaa kulta-aika. 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2006 Ingmar Haga, Agnico-Eagle: Suurikuusikossa alkaa kulta-aika Kaivoksen elinkaari 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi 3/2006 Julkaisija: Geologian

Lisätiedot