HANKESUUNNITELMA SOKLIIN VALMISTAUTUMISHANKE 6/08-5/10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKESUUNNITELMA SOKLIIN VALMISTAUTUMISHANKE 6/08-5/10"

Transkriptio

1 HANKESUUNNITELMA SOKLIIN VALMISTAUTUMISHANKE 6/08-5/10 SAVUKOSKEN KUNTA

2 I TAUSTA JA PERUSTIEDOT Sokli -hanke on ollut Savukoskella esillä jo hyvin pitkään. YARA:n ostettua Kemira GrowHow Oyj:n on Soklin tilanne muuttunut viimeaikoina hyvin nopeasti. Fosforin maailmanmarkkinahintojen noustua lyhyessä ajassa jopa kolmikertaiseksi on Soklin mahdollinen avaaminen tullut jälleen ajankohtaiseksi. Kaivoksen avaaminen olisi miljoonan euron hanke. Soklin ympäristövaikutusten arviointi on aloitettu ja sen tulisi valmistua vuonna Kaivoksen rakentaminen voisi käynnistyä Sokli on tällä hetkellä suurin Suomessa valmisteilla oleva kaivoshanke. Jos Soklin investoinnit ja käytännön toiminnat lähtevät käyntiin, on Savukosken kunnalla oltava valmiudet selvitä tilanteesta. Kunnassa tulee valmistautua investointeihin ja kaivoksen mahdolliseen avaamiseen kunnan palvelurakenteen, kaikenlaisen infrastruktuurin, asuntojen, liikenteen, koulutuksen yms. osalta. Tämän hankkeen toteutusaika on kaksi vuotta. Soklin asioiden edetessä varaudutaan jatkohankkeeseen. Hanke toimii läheisessä yhteistyössä kaivoksen yrityksen Kemira GrowHow Oyj:n, ympäristövaikutusten arviointia tekevän Pöyry Environment Oy:n sekä muualla Pohjois-Suomessa meneillään olevien vastaavien aluetoimijoiden hankkeiden kanssa II TAVOITTEET 2.1 Soklin kaivoshankkeessa on rakennusvaiheessa noin uutta työpaikkaa ja kaivoksen käynnistyttyä työpaikkaa kaivoksen laajuudesta riippuen. Kaivoksen välillinen työllistämisvaikutus on 2-3 kertainen. Näistä työpaikoista pyritään saamaan Savukoskelle ja lähialueen kuntiin mahdollisimman monta ja alue pyrkii tarjoamaan kaivoksen toimijoille mahdollisimman hyvät palvelut. 2.2 Hankkeella pyritään edesauttamaan kaivoksen avaamispäätöksen tekoa 2.3 Hankkeen tavoitteena onkin Savukosken kunnan selviytyminen suuresta muutosprosessista. Prosessi on positiivinen, jos alueella on osattu siihen valmistautua oikein. Väkiluvultaan pienen kunnan tulee turvata alueen palvelut, liikenneyhteydet, asuminen, työvoiman saatavuus, tiedottaminen, yritysverkoston kehittäminen jne. III YKSITYISKOHTAINEN HANKEKUVAUS Kaivosyhtiö vastaa kaivokseen liittyvistä suunnitelmista, YVA-menettelystä, rakentamisesta ja käytännön toiminnasta. Muiden ennen kaikkea kunnan - on vastattava kaivoksen myötä tulevien palvelutarpeiden selvittämisestä, kehittämisestä ja toiminnasta. Näitä tarpeita kohdistuu erityisesti Sokliin, Martin kylään ja kirkonkylälle sekä näiden välillä olevalle alueelle, joihin kaivoksen välillinen vaikutus kohdentuu hyvin voimakkaasti. 2

3 Hankkeen aikataulu Toimenpiteet Hankkeen kesto on kaksi vuotta Hankkeen aikataulu toimii rinnan Soklin kaivoshankkeen etenemisen kanssa. Soklin kaivoksen aikataulu on YARA Suomen huhtikuussa 2008 antaman arvion ja YVA ohjelman mukaan sellainen, että ympäristölupa saataneen vuoden 2009 loppuun mennessä ja kaivospäätökselle olisi sitten perusteet valmiina vuoden 2010 alussa. Varsinainen kaivostoiminta käynnistyy myönteisessä tilanteessa vuoden 2013 alussa. Ennen kaivostoiminnan käynnistymistä olisivat ohjelmassa suuret rakennusinvestoinnit ennen kuin kaivostoiminta pääsee käyntiin. Savukosken kunnan hankkeen tulee olla tehnyt tässä hankkeessa mainittuja toimenpiteitä samassa aikataulussa eli hankkeesta suurin osa tulee olla toteutettuna, kun kaivoshankkeesta tehdään myönteinen päätös vuoden 2010 alussa. Kaavoitusprosesseihin liittyvä aikataulu: Maakuntakaavan muutos, vireille 04/08, ainakin rautatie ja sähkölinja edellyttävät maakuntakaavan muuttamista ennen osayleiskaavan hyväksymistä Soklin kaivosalueen osayleiskaava, kaavoittaja valittu Mahdollinen muu lisäkaavoitustarve selviää tämän hankkeen aikana ja on huomioitu tämän hankkeen toteutussuunnitelmassa 1.) Kaivostoiminnan alueelliset vaikutukset perehdytään Suurkuusikon ja Kevitsan kaivoksista laadittuihin selvityksiin aluetaloudellisista vaikutuksista, jonka jälkeen päätetään tarvittavan aluevaikutusarvion tekemisestä tai teettämisestä 2.) Työvoiman tarve, saatavuus ja koulutus laaditaan asiantuntija-arvio Soklin kaivoksen rakennus- ja varsinaisen toiminnan aikaisesta työvoimatarpeesta, koulutustasovaatimuksesta ja ammattijakaumasta kurssimuotoisen koulutuksen ja rahoituksen selvittäminen tarveselvitys ammattialoittain puolisoiden työnsaantimahdollisuudet 3.) Yritysten ja yritysverkostojen kehittäminen sekä niiden markkinointi kaivosyhtiön ja yrittäjien välisiä informaatio- ja keskustelutilaisuuksia alueen palveluiden, yritystarpeiden ja verkkojen kehittäminen 4.) Tiedottaminen, tutustumiset ja yhteistyötilaisuudet kaivoshankkeeseen liittyvä tiedottamistoiminta Siilinjärven sekä muuhun vastaavanlaiseen kaivostoimintaan tutustuminen nettisivujen laatiminen ja ylläpito: tiedon jakamista ja osallistamista 3

4 5.) Palvelut 5.1 Miten työvoima asutetaan ja miten tulee vaikuttaa Savukosken asunto-, tontti- ja vuokra-asuntoasioihin kartoitetaan kirkonkylän ja Sokliin menevän tien varressa sekä muualla vaikutusalueella olevat vapaat kunnan- ja yksityisten omistamat rakentamattomat tontit, liikekiinteistöt ja vapaat asunnot kaavoitetaan lisää asuinalueita, sekä tehdään suunnitelmat erilaisten asuntojen sekä tarpeellisten palvelurakennusten rakentamiseksi 5.2 Liikenneyhteydet; selvitetään muutostarpeet henkilöliikenteen kehittäminen; sisältää liikenneyhteydet ja julkisen liikenteen tietoliikenne; nykytekniikan vaatimien tietoliikenne yhteyksien saaminen kaivoksen vaikutusalueelle, jossa niitä ei tällä hetkellä käytännössä ole 5.3 Infrastruktuuri selvitetään suunnitelmatarpeet Soklin ja sen asuntoalueen vesi- ja jätevesihuollon osalta Martin kylässä tarvittavat kunnallistekniset järjestelyt, mm vesi- ja jätevesihuolto muut tarpeelliset suunnitelmat Uuden infran rakentamisen rahoitusselvitys ( kansallinen ja EU) 5.4 Muut palvelut selvitetään toimialoittain muiden palveluiden tarpeet ( päivähoito, terveys, vapaaajan palvelut yms.) 6.) YVA-menettely ja perinteiset elinkeinot hankkeessa toimitaan rinnakkain YVA-menettelyn kanssa, jolloin hanke on mukana osallistumassa ja varmistamassa erityisesti paikallisten perinteisten elinkeinojen selviytymistä ja muutoksen alla tapahtuvaa kehittämistä IV HANKKEEN TOTEUTTAMISTAPA Hanketta johtaa ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on kunnanjohtaja. Hankkeelle palkataan projektisihteeri. Ohjausryhmän puheenjohtaja toimii projektisihteerin esimiehenä. Projektisihteeri: Ohjausryhmä: hoitaa ohjausryhmän ja kunnan eri viranomaisten antamia projektiin liittyviä tehtäviä. Mm tiedottaminen, asiantuntijoiden ja palveluiden tuottajien hankkiminen ja kilpailuttaminen, yhteydenpidot, matkajärjestelyt, hankinnat, sihteerin tehtävät yms. Yhteydenpito Te-keskukseen ja muihin alueviranomaisiin. päättää hankkeen käynnistyessä siitä, kuka vastaa kunkin tehtävän käytännön organisoinnista. Esimerkiksi kunnan rakennusmestarille voidaan antaa tehtäväksi organisoida kunnallistekniikkaan liittyviä toimintoja. Tällöin rakennusmestarille ei makseta hankkeesta palkkakorvauksia vaan hankerahoja käytetään selvitysten vaatimiin muihin kustannuksiin. Projektisihteeri valmistelee asiat rakennusmestarin ohjausryhmän ja kunnan johtoryhmän ohjeiden mukaisesti. 4

5 Tarkka toteutussuunnitelma: Hankkeen alussa laaditaan tarkka toteutussuunnitelma, joka hyväksytetään ohjausryhmässä. V HANKKEEN VAIKUTUSALUE Kunkin toimenpidekokonaisuuden osalta laaditaan tarkennettu toteutussuunnitelma, johon kirjataan toimenpiteen suorittaja, toteutustapa, aikataulu ja tavoitteet. Miksi hankkeen keskeisenä vaikutusalueena on Savukoski? Sokli sijaitsee Savukosken kunnan äärimmäisessä paikassa ja sillä on vaikutuksia erityisesti Savukosken kunnalle. Savukosken kunta on väkiluvultaan hyvin vähäinen, Suomen harvaanasutuin kunta, jonka vuoksi tällaisen todella ison kaivoshankkeen vaikutukset kohdistuvat eniten juuri tähän kuntaan, jolla on tähän kaikkein heikoimmat perusvalmiudet. Muutokset tulevat olemaan kaikkein suurimpia Savukosken kunnan eri toiminnoissa ja palvelutarpeissa. VI TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Hankkeen aikana laaditaan suunnitelmia, jotka käynnistetään Soklin kaivoksen etenemisen mukaisesti. Suunnitelmien toteutuksille haetaan erillisrahoitukset Koulutuksiin haetaan erillisrahoitukset ja niitä käynnistetään yhteistyössä työvoimahallinnon ja koulutusorganisaatioiden kanssa Tuloksia toteutetaan yhteistyössä kaivosyrityksen kanssa Hankkeelle haetaan Lapin liitosta tarvittaessa jatkorahoitus VII OHJAUSRYHMÄ Savukosken kunta: puheenjohtaja kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara, ohjausryhmän valtuuston pj Jouni Halonen hallituksen pj Reijo Kilpelä elinkeinoasiamies-kunnansihteeri Eeva-Maria Maijala rakennusmestari Jarmo Ahtinen Itä-Lapin työvoimatoimisto Kehittämispäällikkö Matti Harju YARA Suomi Lauri Siirama Paikalliset yrittäjät: Esa Heinäjärvi Rahoittajan edustaja: Lapin liitto Martin kylätoimikunta: pj Hannu Posti Täydennetään tarvittaessa asiantuntijajäsenillä 5

6 VIII KUSTANNUSARVIO yht Palkat ja sivukulut Asiantuntija- ja ostopalvelut Matkakulut Toimisto- ja vuokrakustannukset Muut menot YHT euroa Kustannusarvion tarkennus 1.Palkkauskulut Projektisihteerin palkka Projektisihteeri/työntekijä ohjaa seuraavat selvitykset ja ostaa näihin tarvittaessa osin palvelut muualta, jollei oma sekä kunnan nykyisen henkilöstön koulutus/ osaaminen / ajan käyttö riitä näiden tekemiseen Rakennus- ja toiminnanaikainen työvoimantarve Välillisten työpaikkojen määrän ja tarpeiden arviointi Työvoiman koulutustarveselvitys yhdessä työvoimahallinnon ja koulutusorganisaatioiden kanssa Kaivoshankkeen alihankkijoiden ja alihankintatöiden kartoitus sekä alihankintatöistä kiinnostuneiden verkottaminen Savukosken alueen toimintoihin Infra: Asunto- ja palvelutarpeiden mitoitus, palveluiden tuottamisvaihtoehtojen selvittäminen ja perussuunnitelmien laadinta 2. Asiantuntija- ja ostopalvelut Edellä kohdassa 1 mainitut Kaivoksen aiheuttaman kokonaan uuden rakennetun alueen kokonaissuunnittelu: Martilla, Savukosken kirkolla, Soklin asutusalueella sen mukaan mihin ratkaisuun hankkeen kuluessa päädytään. Suunnitelman laatiminen alkaa vuonna 2009 ja tehdään ostopalveluina Liikenneyhteydet henkilöliikenne kaivoksessa työssäkäynti liikenne suunnittelu Paluumuuttoselvitys; jossa selvitetään kunnasta muuttaneiden halukkuutta tulla asumaan ja töihin perheineen takaisin sukujensa juurille. Aloitetaan syksyllä Asiantuntijan suorittama täsmäkoulutus tai hankkeessa esille tuleva suunnitelman mukainen lyhytkestoinen asiantuntijatarve 6

7 3. Matkakulut 3.1 Perusmatkakulut Projektihenkilöstön matkakulut: projektisihteerin, projektin toteutukseen osallistuvien kunnan muun henkilöstön ja ohjausryhmän jäsenten tässä hankkeessa esiteltyjen asioiden Soklin valmisteluun liittyvät matkakulut 3.2 Tutustumis-, tiedonhaku ja opintomatkat (kunnan johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt, ohjausryhmä sekä projektihenkilöstö) Kohteet ja arvioaikataulu: syyskuu 2008 Siilinjärven kaivos ja vaikutusalue (kunta ja Kolmisopen kylätoimikunta) lokakuu 2008 Kevitsa ja Sodankylän kunta helmikuu 2009 Suurikuusikko ja Kittilän kunta/vaikutusalue vuonna 2009 Oslo YARA:n pääkonttori Syksy 2009, Kanada tai muu vastaava ulkomainen kohde, Tämän tyylistä vastaavaa kaivoshanketta ei ole Suomessa, jossa kaivosalue sijaitsee 100 km etäisyydellä kaikista palveluista eli todella syrjässä. Tämän vuoksi on perusteltua tutustua vastaavan tyyppisen ulkomaisen kaivoskohteen eri palveluiden järjestämiseen: työmatkaliikenne, asuttaminen, huolto, vapaaajanpalvelut, työvoimansaatavuus yms. Osallistujamäärä on tarkasti rajoitettu 4. Toimisto- ja vuokrakustannukset Toimistovuokra: sis tila sähkö ja siivous atk laitevuokrat Puhelin, kopio, postitus, hallintokulut (kirjanpito, laskut, palkanmaksu ja atk tuki) 5. Muut kulut työntekijän paikan ilmoituskulut ohjausryhmän kokouskulut ei matkoja www. sokli.fi sivujen kulut (ei palkkaus), muu tiedotus muut juoksevat kulut IX RAHOITUS yht Lapin liitto 70 % Savukosken kunta 30 % YHT euroa Perustelut:Soklin kaivoshanke on poikkeuksellisen suuri hanke ottaen huomioon Savukosken kunnan talouden, alueen palvelut ja väkiluvun. Jos Sokli toteutuu, niin kunta joutuu sen myötä rakentamaan paljon. Investoinnit sekä palvelurakenteen muutokset tulevat olemaan todella suuret. Alue tarvitsee hyvät pohjatyöt ja suunnitelmat, joihin on sitouduttu mahdollisimman laajasti, jotta kunta selviytyy lakien edellyttämällä tavalla valtavasta muutosprosessista. Lisäksi Savukoski kuuluu Lapin maakuntaohjelmassakin erityisesti huomioituun Itä-Lapin seutukuntaan, johon ohjelmassa on päätetty kohdentaa aluepoliittisia erityistoimia. 7

8 Miten hankesuunnitelma toteuttaa Lapin maakuntaohjelmaa ? Sokliin valmistautumishanke toteuttaa Lapin maakuntaohjelman toimintalinjaa TL6 eli Turvataan ympäristön laatu ja hyödynnetään luonnonvaroja kestävällä tavalla. Ohjelman mukaan Soklin kaivos tarjoaa satoja uusia työpaikkoja. Kaivostoiminta on suuri tulevaisuuden mahdollisuus. Kaivostoiminta tarvitsee pitkäaikaiset investoinnit mahdollistavat vakaat olosuhteet sekä hyvät tieyhteydet ja energiahuollon. Alueille, joilla kaivostoiminta käynnistyy, suunnataan kehittämisresursseja infrastruktuurin ja palveluiden rakentamiseen ja työvoiman kouluttamiseen. Tuetaan kestävän kehityksen mukaista Lapin maaperän rikkauksien hyödyntämistä. Maakunnan väestön hyötyminen kaivoshankkeesta maksimoidaan.(lapin maakuntaohjelma s.55) 8

9 KUSTANNUSARVION LASKENNAN PERUSTEET yht Projektityöntekijä palkat 2500 /kk x 1, kk kk kk Muut palkatut 1800 /kk x 1,34 esim Sokli.fi sivut ja asiantuntijoita kk kk PALKAT YHT ASIANTUNTIJAT MATKAT projektihenkilöstö: työntekijä, ohjausryhmä, työhön osallistuvat vierailukohteet Siilinjärvi, Kevitsa Suurikuusikko Kanada tms (3-5 hlö) Oslo (3-6 hlö) Kutsutut vieraat Matkat yht TOIMISTO JA VUOKRAKUSTANNUKSET Toimistovuokra (tila,sähkö,siivous) atk laitevuokrat puh, kopiot, postitus hallintokulut (kp,laskut, palkanmaksu, atk-tuki) Tsto+vuokrat yht MUUT KUSTANNUKSET Tiedotus paikan haku, Sokli.fi, kutsut yms tiedotus kokouskulut (ei matkat) Muut menot Muut yht

SAVUKOSKEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Kuntakeskus ja Martin kylä EHDOTUS 28.2.2013

SAVUKOSKEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Kuntakeskus ja Martin kylä EHDOTUS 28.2.2013 SAVUKOSKEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Kuntakeskus ja Martin kylä EHDOTUS 28.2.2013 Etukannen kuva Savukosken kunta Sito Oy Rovaniemi 28.2.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 Projektiryhmä...4 1.2

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

OSA II KAIVOSTOIMINNAN TYÖVOIMAN JA OSAAMISTARPEIDEN KOKO- NAISSUUNNITELMA

OSA II KAIVOSTOIMINNAN TYÖVOIMAN JA OSAAMISTARPEIDEN KOKO- NAISSUUNNITELMA OSA II KAIVOSTOIMINNAN TYÖVOIMAN JA OSAAMISTARPEIDEN KOKO- NAISSUUNNITELMA Jarmo Finnilä ja Kalle Taipale 2007 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 YHTEENVETO KOKONAISSUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSISTA... 4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

Yhdistyneen Rovaniemen alueiden käytön strategia

Yhdistyneen Rovaniemen alueiden käytön strategia Yhdistyneen Rovaniemen alueiden käytön strategia Erillisselvitys investointien ja kehityshankkeiden vaikutuksesta Rovaniemen aluerakenteeseen 2.10.2006 SISÄLLYS TAUSTA...4 TAVOITTEET...4 SELVITYKSEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 12/2014 Kokousaika: keskiviikkona 17.12.2014 klo 9.00 11.20 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00-17.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntahallitus 16.9.2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 16.9.2013 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2014 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI MAASEUTUOHJELMA. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 24.10.2011 71

SUONENJOEN KAUPUNKI MAASEUTUOHJELMA. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 24.10.2011 71 SUONENJOEN KAUPUNKI MAASEUTUOHJELMA Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 24.10.2011 71 Sisältö 1. MAASEUTUOHJELMAN TAUSTA... 3 2. MAASEUTUOHJELMAN LAATIVAN TOIMIKUNNAN KOKOONPANO... 3 3. SUONENJOEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI Laadittu pvm Ver 2.0. / 24.06.2009 Mikko Kettunen Tiedoston nimi projektisuunnitelma_order_mk_24062009 Dokumentit tila Rahoitushakemuksen liite: Päivitetty Mikko Kettunen PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma A70177 Päätöksen järjestysnumero: 1/1 Hankkeen nimi: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesp... Rahoittava viranomainen: Lapin liitto Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

ENERGIAOMAVARAISET KYLÄT HANKE. Hankesuunnitelma. Sisältö Sivu. 1. Tausta 2

ENERGIAOMAVARAISET KYLÄT HANKE. Hankesuunnitelma. Sisältö Sivu. 1. Tausta 2 1 ENERGIAOMAVARAISET KYLÄT HANKE Hankesuunnitelma Sisältö Sivu 1. Tausta 2 2. Pilottikylien lyhyt esittely 3 Hailuoto 3 Piipsjärvi 4 Alpua 5 Eskola 6 3. Tavoitteet 7 1. Yleistavoitteet 7 2. Kyläkohtaiset

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet 2010 Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Raimo

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero LAPELY/74/07.04.2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot