TESE Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tesaurus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TESE Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tesaurus"

Transkriptio

1 TESE Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tesaurus Suomenkielinen versio Painos 2009 Euroopan komissio

2 01 - Koulutusteoria kasvatusteoria.. NT1 oppimisteoria.. RT kasvatustieteet kasvatustieteet.. NT1 didaktiikka.. NT1 kasvatusfilosofia.. NT1 kasvatushistoria.. NT1 kasvatussosiologia.. NT1 koulutuksen talous.... NT2 akateemisen työvoiman tarve.... NT2 koulutuskysyntä.... NT2 koulutusmarkkinat.... NT2 koulutustarve.... NT2 opettajapula RT opettajan ammatti (11).... NT2 opettajatarve RT opettajan ammatti (11).... NT2 opettajavaranto RT opettajan ammatti (11).... NT2 opettajien ylitarjonta RT opettajan ammatti (11).. NT1 vertaileva kasvatustiede.. RT kasvatusteoria.. RT koulutusasiantuntija (11) koulutus.. RT koulutuksen rahoitus (05).. RT koulutuspolitiikka (04).. RT opetus (08).. RT opetushallinto (04).. RT oppilaitos (06).. RT oppiminen (08).. RT oppimisen sisältö (07) koulutusperiaatteet.. NT1 kansainvälinen ulottuvuus.... NT2 Eurooppalainen ulottuvuus.... RT kansainvälisyysopinnot (07).... RT koulutuksen globalisaatio (15).. NT1 koulutuksellinen vapaus.. NT1 koulutuksen jatkuvuus.. NT1 kulttuurienvälinen kasvatus.... RT eurooppalainen ylioppilastutkinto (09).... RT International Baccalaureate -tutkinto (09).... RT kansainvälinen koulu (06).. NT1 mahdollisuuksien tasa-arvo.. NT1 oikeus koulutukseen.. NT1 oppilaiden integrointi.... NT2 opiskelijoiden voimaannuttaminen.... NT2 positiivinen erityiskohtelu RT sosiaalinen eriarvoisuus (15).... RT inklusiivinen opetus (03) 1

3 .. NT1 oppivelvollisuus.... RT oppivelvollisuuden kesto (04).... RT perusopetus (02).. NT1 vanhempien valintaoikeus.... RT koulunvalinta (09).. NT1 yhteiskasvatus tutkimus.. NT1 kasvatustieteellinen tutkimus.... RT koulutusasiantuntija (11).. RT historiallinen näkökulma.. RT metodologia.. RT mittaaminen.. RT tutkimuslaitos tutkimustulokset.. NT1 koulutusinnovaatiot.... RT pilottiprojekti 2

4 02 - Koulutusjärjestelmät ammatillinen koulutusmuoto.. NT1 ammatillinen peruskoulutus.. NT1 ammatillinen perusopetus.. NT1 ammatilliset opinnot.. NT1 jaksottaiskoulutus.. NT1 jatkuva ammatillinen kehittyminen.... NT2 täydennyskoulutus.... RT oppiva organisaatio (11).. NT1 oppisopimuskoulutus.... NT2 työharjoittelu.. NT1 uudelleenkoulutus.. RT ammatillinen koulutus elinikäinen oppiminen.. NT1 arkioppiminen.... RT kotikasvatus.... RT koulun ulkopuolinen opetus.. NT1 epävirallinen oppiminen.... RT koulun ulkopuolinen opetus.... RT kykykartoitus (09).. NT1 koulun ulkopuolinen opetus.... NT2 etäopiskelu NT3 verkko-oppiminen NT4 verkko-oppimisen sisältö NT5 oppimisaihio RT opetusohjelmisto (06) (13) RT oppimisen sisältö (07) RT avoin yliopisto (06).... NT2 kotikasvatus RT arkioppiminen.... NT2 kotiopetus.... NT2 sairaalaopetus.... RT arkioppiminen.... RT epävirallinen oppiminen.. NT1 virallinen koulutus.... NT2 koulukasvatus.. RT aikuiskoulutus.. RT paluu opintoihin koulutushaara.. NT1 ammatillinen koulutus.... RT ammatillinen aines (07).... RT ammatillinen koulutusmuoto.... RT ammattioppilaitos (06).... RT ammattitutkinto (09).. NT1 teknologiakoulutus (09).. NT1 yleissivistävä koulutus.. RT siirtyminen koulutusalalta toiselle (04) koulutusjärjestelmä.. NT1 aikuiskoulutus.... RT aikuisten lukutaito (10).... RT elinikäinen oppiminen 3

5 .... RT kykykartoitus (09).. NT1 julkinen koululaitos.. NT1 perusopetus.... RT oppivelvollisuus (01).... RT vähimmäistaidot (10).. NT1 sopeutumattomien kasvatus.... RT erityisopetus (03).... RT erityisopetustarpeet (03).... RT rikollisuus (10).. NT1 vaihtoehtoinen koulutustarjonta.. NT1 yhtenäinen perusopetus.... RT ala-aste.... RT yläaste.. NT1 yksityinen koulutus.... RT yksityiskoulu (06) koulutustaso.. NT1 ala-aste.... RT alakoulu (06).... RT yhtenäinen perusopetus.. NT1 korkea-asteen koulutus.... NT2 alemman korkeakoulututkinnon opinnot RT alempi korkeakoulututkinto (09).... NT2 jatko-opinnot NT3 maisterin opinnot RT maisterin tutkinto (09) NT3 tohtoriopinnot.... RT aikuisopiskelija (11).... RT korkeakoulu (06).... RT lukuvuosi (04).. NT1 oppivelvollisuuden jälkeinen koulutus.. NT1 toisen asteen jälkeinen koulutus, joka ei ole korkea-asteen koulutusta.. NT1 toisen asteen koulutus.... NT2 lukio.... NT2 yläaste RT yhtenäinen perusopetus.... RT toisen asteen koulu (06).. NT1 varhaiskasvatus.... NT2 esiopetus.... NT2 päivähoito.... RT esikoulu (06).... RT esiopetusta järjestävä koulu/päiväkoti (06) koulutusvaihe.. NT1 opintojakso.. NT1 vuosiluokka opettajankoulutus.. NT1 opettajan peruskoulutus.... NT2 opetusharjoittelu.... NT2 pätevöityminen.. NT1 opettajien täydennyskoulutus.. RT opettaja (11).. RT opettajankoulutuslaitos (06).. RT opettajankoulutusmalli 4

6 opettajankoulutusmalli.. NT1 peräkkäismalli.. NT1 rinnakkaismalli.. RT opettajankoulutus siirtyminen koulutustasojen välillä.. NT1 siirtyminen ala-asteelta yläasteelle.. NT1 siirtyminen esikoulusta ala-asteelle.. NT1 siirtyminen lukiosta korkea-asteen koulutukseen.. NT1 siirtyminen yläasteelta lukioon 5

7 03 - Erityisopetus erityisopetus.. NT1 erillinen erityisopetus.... RT erityiskoulu (06).. NT1 inklusiivinen opetus.... RT oppilaiden integrointi (01).. NT1 tukiopetus.... NT2 kielituki RT vieraskielinen opiskelija (11).... RT tukiopetusluokka.. RT erityiskoulu (06).. RT erityisopetustarpeet.. RT sopeutumattomien kasvatus (02) erityisopetustarpeet.. NT1 oppimisvaikeus.... NT2 lukemisvaikeus.. RT erityisopetus.. RT sopeutumattomien kasvatus (02).. RT vamma terapia.. NT1 fysioterapia.. NT1 psykoterapia.. NT1 puheterapia.. NT1 työterapia.. RT vamma vamma.. NT1 kehitysvamma.... NT2 autismi.... NT2 kielihäiriö.. NT1 liikuntavamma.... NT2 aistivamma NT3 kuulovamma RT huuliltaluku NT3 näkövamma RT sokeainkirjoitus.. RT erityisopetustarpeet.. RT terapia.. RT vammaiset henkilöt 6

8 04 - Koulutuspolitiikka ja opetushallinto johtokunta.. NT1 koulun johtokunta.. NT1 kouluneuvosto.. NT1 luokkaneuvosto koulun johto.. NT1 henkilöstöhallinto.... NT2 henkilöstösijoittelu NT3 henkilöstön uudelleensijoittaminen.... NT2 opettajien rekrytointi RT rekrytointi (16).. NT1 järjestyssäännöt.... NT2 koulun säännöt RT koulun järjestyssäännöt (10).. NT1 oppitunnin peruutus.. NT1 valitusmenettely koulutuspolitiikka.. NT1 akkreditointi.... NT2 osaamisen tunnustaminen RT aiemmin opittu (08).. NT1 ennakointi.. NT1 erityistukialue.. NT1 ilmainen koulutus.... RT koulutuksen rahoitus (05).. NT1 kielipolitiikka (14).... NT2 opetuskieli.. NT1 koulun perustaminen.... RT koulurakentaminen (06).. NT1 koulun sulkeminen.. NT1 koulutukseen pääsy.... NT2 kouluunmeno NT3 ilmoittautuminen NT3 valintamenettely NT4 numerus clausus NT4 pääsyvaatimukset RT koulunaloitusikä.... NT2 rajoitettu pääsy.... NT2 vapaa pääsy.. NT1 koulutuksen demokratisointi.. NT1 kouluvuoden kesto.... RT kouluvuosi.. NT1 liikkuvuuden edistäminen.. NT1 lukuvuoden kesto.... RT lukuvuosi.. NT1 opintojen kesto.. NT1 oppivelvollisuuden kesto.... RT oppivelvollisuus (01).. NT1 suunnittelu (14).... NT2 koulutussuunnittelu NT3 koulun kehittämissuunnitelma.. NT1 tietoperustainen politiikka.. NT1 uudistus (14) 7

9 .... NT2 koulutusuudistus.... RT uudistusehdotus.. RT koulutus (01).. RT kouluviranomainen (11) liikkuvuus.. NT1 vapaa liikkuvuus.... NT2 ammatillinen liikkuvuus NT3 opettajien liikkuvuus.... NT2 opiskelijoiden liikkuvuus NT3 opiskelu ulkomailla.. RT tutkintojen tunnustaminen (09).. RT vaihtovierailu (08) opetushallinto.. NT1 koulutiheys.. NT1 koulutusjärjestelmän arviointi.. NT1 loma-aikojen porrastaminen.. NT1 opettaja-oppilassuhde.. NT1 oppilaiden jako.. NT1 työ- ja tuntijako.... NT2 koulujen työ- ja loma-ajat NT3 loma RT vapaa-aika (07) NT3 lukukausi (jakso).... NT2 koulupäivä NT3 oppitunti RT opetustuntimäärä (11) NT3 tauko.... NT2 kouluviikko.... NT2 kouluvuosi NT3 opetusaika RT kouluvuoden kesto RT opetustuntimäärä (11).... NT2 lukujärjestys NT3 joustava lukujärjestys.... NT2 lukuvuosi RT korkea-asteen koulutus (02) RT lukuvuoden kesto.. NT1 valvonta.... RT hallinto (14).... RT hallintotapa (14).. RT koulutus (01) siirto.. NT1 opettajan siirto.... RT opettaja (11).. NT1 opintosuoritusten ja arvosanojen siirto.... NT2 Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä (12).... RT opintosuoritusjärjestelmä.. NT1 siirtyminen koulutusalalta toiselle.... RT koulutushaara (02).. NT1 tietämyksen siirto.... RT tieto (08).. NT1 varojen siirto 8

10 .... RT rahoitus (05) 9

11 05 - Koulutuksen rahoitus koulutuskustannukset.. NT1 kulutus henkeä kohti.. RT rahoitus rahoitus.. NT1 koulutuksen rahoitus.... RT ilmainen koulutus (04).... RT koulutus (01).... RT resurssien jako (16).. NT1 sijoitus.. RT koulutuskustannukset.. RT rahoitusmuoto.. RT varojen siirto (04) rahoituslähde.. NT1 julkiset varat.. NT1 lahjoitus.. NT1 maksut.... NT2 ilmoittautumismaksut.... NT2 lukukausimaksut.... RT maksullinen koulu (06).... RT valtionapujärjestelmän ulkopuolella oleva yksityiskoulu (06).. NT1 yksityiset varat.... NT2 sponsorointi.... NT2 vanhempien osuus rahoitusmuoto.. NT1 koulutusseteli.. NT1 rahoitus henkeä kohti.. NT1 tulosrahoitus.. NT1 yleisavustus.. RT rahoitus tukitoimi.. NT1 ansiosidonnainen tuki.. NT1 taloudellinen tuki.... NT2 laina RT korkotaso.... NT2 lapsilisä.... NT2 opintoraha.... NT2 stipendi.... NT2 veronkevennys.. NT1 tuki luontaissuorituksena varainhoito.. NT1 varainhoidon valvonta 10

12 06 - Koulut ja oppilaitokset huolto.. RT huoltohenkilöstö (11) kouluelämä.. NT1 kouluateria.. NT1 koulukuljetus koululuokka.. NT1 luokkakoko.. RT luokkatyöskentelyn johtaminen (08) koulurakentaminen.. NT1 tilajärjestely.... NT2 liikuntaesteetön.. RT koulun perustaminen (04) koulutustilat.. NT1 asuminen.... NT2 opiskelija-asunnot RT opiskelija (11) RT sisäoppilaitos.. NT1 elokuvateatteri.. NT1 kampus.. NT1 kirjasto.... RT kirjastonhoitaja (11).. NT1 kulttuurikeskus.. NT1 laboratorio.... NT2 kielistudio.. NT1 liikuntatilat.. NT1 luokkahuone.. NT1 monitoimitila.. NT1 museo.. NT1 tietopalvelukeskus.... RT informaatio (13).. NT1 vapaa-ajan mahdollisuudet.... NT2 leikkikenttä.... RT harrastustoiminta (07) oppilaitos.. NT1 aikuisoppilaitokset.. NT1 esikoulu.... NT2 esiopetusta järjestävä koulu/päiväkoti RT varhaiskasvatus (02).... NT2 päiväkoti.... RT varhaiskasvatus (02).. NT1 kiertävät koulutuspalvelut.. NT1 korkeakoulu.... NT2 ammattikorkeakoulu.... NT2 avoin yliopisto RT etäopiskelu (02).... NT2 yliopisto NT3 tiedekunta NT4 yliopiston laitos 11

13 .... RT korkea-asteen koulutus (02).. NT1 koulu.... NT2 alakoulu RT ala-aste (02).... NT2 ammattioppilaitos RT ammatillinen koulutus (02).... NT2 erikoiskoulu.... NT2 erityiskoulu RT erillinen erityisopetus (03) RT erityisopetus (03).... NT2 Eurooppa-koulu.... NT2 julkinen koulu.... NT2 kansainvälinen koulu RT kulttuurienvälinen kasvatus (01).... NT2 kokopäiväkoulu.... NT2 maksullinen koulu RT maksut (05).... NT2 peruskoulu.... NT2 poikakoulu.... NT2 sisäoppilaitos RT opiskelija-asunnot.... NT2 sotakoulu.... NT2 taidekoulu NT3 musiikkiopisto RT taide (15).... NT2 toisen asteen koulu RT toisen asteen koulutus (02).... NT2 tyttökoulu.... NT2 uskontokunnan koulu.... NT2 yhteiskoulu.... NT2 yksityiskoulu NT3 julkisrahoitteinen yksityiskoulu NT3 valtionapujärjestelmän ulkopuolella oleva yksityiskoulu RT maksut (05) RT yksityinen koulutus (02).... RT koulun koko RT opiskelijamäärä (13).. NT1 koulutuskeskus.. NT1 opettajankoulutuslaitos.... RT opettajankoulutus (02).. RT koulutus (01) välineet.. NT1 audiovisuaalinen laitteisto.... RT audiovisuaalinen ohjelma (08).... RT oppimateriaali (08).. NT1 kalusteet.. NT1 tietotekniikkalaitteet (13).... NT2 laitteisto (13) NT3 tietokone (13) NT4 kotitietokone (13) RT oppimateriaali (08).... NT2 ohjelmisto (13) NT3 opetusohjelmisto (13) RT oppimisaihio (02) 12

14 RT käyttäjäystävällisyys (13).... NT2 palvelin (13).... RT yhteensopivuus (13).. NT1 urheiluvälineet 13

15 07 - Koulutuksen sisältö koulutustarjonta.. NT1 koulun ulkopuolinen toiminta.... NT2 vapaa-ajan toiminta NT3 leikki.. NT1 vieraiden kielten tarjonta.... NT2 opetettujen kielten määrä.. RT koulutustoiminta (08) opetussuunnitelma.. NT1 opetussuunnitelman perusteet.. NT1 oppiaine.... NT2 ammatillinen aines RT ammatillinen koulutus (02).... NT2 pakollinen aine.... NT2 pääaine.... NT2 sivuaine.... NT2 valinnaisaine.. NT1 piilo-opetussuunnitelma opetussuunnitelman kehittäminen.. NT1 opetussuunnitelman uudistus.. RT kasvatustavoitteet (08).. RT oppimisen sisältö oppimisen sisältö.. NT1 humanistiset tieteet.... NT2 antiikintutkimus RT latina (17) RT muinaiskreikka (17).... NT2 filosofia.... NT2 historia.... NT2 journalistiikka.... NT2 kielitiede.... NT2 kieltenopetus NT3 kielioppi NT3 kirjoittaminen NT3 kuunteleminen NT3 lukeminen NT3 oikeinkirjoitus NT3 puhuminen NT3 terminologia NT3 vieraiden kielten opetus RT kielikylpy (08) NT3 äidinkielen opetus RT äidinkieli (15) RT kielitaito (10).... NT2 mediakasvatus.... NT2 moraalikasvatus.... NT2 uskontokasvatus.. NT1 kansainvälisyysopinnot.... RT kansainvälinen ulottuvuus (01).. NT1 luonnontieteet.... NT2 biologia 14

16 .... NT2 fysiikka.... NT2 kemia.... NT2 maantiede.. NT1 matematiikka.. NT1 matkailu.. NT1 soveltavat tieteet.. NT1 taidekasvatus.... NT2 kuvaamataito.... NT2 käsityö.... NT2 musiikkikasvatus.... NT2 näyttämötaide.... RT taide (15).. NT1 taloustiede.... NT2 johtamiskoulutus.... NT2 yrittäjyyskasvatus.. NT1 tekniikka.... NT2 arkkitehtuuri.... NT2 rakennustekniikka.. NT1 teknologia.. NT1 terveystieteet.... NT2 eläinlääketiede.... NT2 liikuntakasvatus.... NT2 lääketiede.... NT2 ravitsemuskasvatus.... NT2 seksuaalikasvatus.... NT2 terveyskasvatus.... NT2 turvallisuuskasvatus.. NT1 tietojenkäsittelytiede.. NT1 vapaa-ajan koulutus.... RT vapaa-aika.. NT1 yhteiskuntatieteet.... NT2 psykologia.... NT2 yhteiskuntaoppi NT3 kansalaistaito NT3 oikeustieteelliset opinnot NT3 rauhankasvatus.. NT1 ympäristökoulutus.... RT luonnonsuojelu (16).. RT koulutus (01).. RT opetussuunnitelman kehittäminen.. RT verkko-oppimisen sisältö (02) vapaa-aika.. NT1 harrastustoiminta.... RT vapaa-ajan mahdollisuudet (06).. RT loma (04).. RT vapaa-ajan koulutus 15

17 08 - Opetus ja oppiminen (prosessit ja metodologia) aiemmin opittu.. RT oppimisedellytys.. RT osaamisen tunnustaminen (04) kasvatustavoitteet.. NT1 opetustavoite.. RT opetussuunnitelman kehittäminen (07) koulun toiminnat.. NT1 harjoitus.... NT2 kirjallinen työ.... NT2 suulliset harjoitukset.. NT1 ohjattu toiminta.. NT1 projektityö.. RT koulutustoiminta koulutustoiminta.. NT1 kotitehtävät.. NT1 kulttuuritoiminta.. NT1 käytännön harjoittelu.. NT1 luokkatyöskentely.. NT1 luova toiminta.. NT1 opintokäynti.. NT1 opintovierailu.. NT1 oppimispeli.... NT2 tietokonepeli.. NT1 ulkoilu.. NT1 vaihtovierailu.... RT liikkuvuus (04).. NT1 valvottu kotitehtävien teko.. RT koulun toiminnat.. RT koulutustarjonta (07) kurssi.. NT1 audiovisuaalinen ohjelma.... RT audiovisuaalinen laitteisto (06).. NT1 iltaopiskelu.. NT1 integroitu opetus.. NT1 intensiivikurssi.. NT1 kesäkurssi.. NT1 korkea-asteen opinnot.. NT1 koulutusohjelma.. NT1 moduuliopetus.. NT1 seminaari.. NT1 valinnaiskurssi.. NT1 valmistava luokka.. RT kurssilta vapauttaminen.. RT kurssin rakenne.. RT kurssiohjelma luokkatyöskentelyn johtaminen.. NT1 ryhmittely.... NT2 heterogeeninen luokka 16

18 NT3 yhdysluokka.... NT2 homogeeninen luokka.. RT koululuokka (06).. RT luokkailmasto opetus.. NT1 opetusmenetelmä.... NT2 aktiviteettimenetelmät.... NT2 CLIL-opetus.... NT2 eriytetty opetus.... NT2 havainto-opetus.... NT2 kaksoistuntiopetus.... NT2 kielikylpy RT vieraiden kielten opetus (07).... NT2 luennointi.... NT2 luento.... NT2 poikkitieteellisyys.... NT2 tutorjärjestelmä.... NT2 yksilöllinen opetus RT tutor (11).... RT sulautuva oppiminen.. NT1 oppimateriaali.... NT2 opettajan opas.... NT2 oppikirja.... RT audiovisuaalinen laitteisto (06).... RT tietokone (06) (13).. RT koulutus (01).. RT opettajan ammatti (11).. RT opettajan autonomia.. RT opetuksen laatu (09).. RT opetustuntimäärä (11).. RT oppituntien valmistelu (11) oppiminen.. NT1 itsenäinen oppiminen.. NT1 itseopiskelu.. NT1 ryhmäoppiminen.. NT1 sulautuva oppiminen.... RT opetusmenetelmä.... RT tietokoneavusteinen oppiminen.. NT1 tietokoneavusteinen oppiminen.... RT sulautuva oppiminen.. NT1 varhainen oppiminen.. RT koulutus (01) oppimisprosessi.. NT1 oppimisnopeus.. NT1 oppimisstrategia.... NT2 itseopiskelu.. NT1 oppimisympäristö tieto.. NT1 tietotaito.. RT tiedonhallinta.. RT tietämyksen siirto (04) 17

19 18

20 09 - Arviointi ja ohjaus arviointi.. NT1 formatiivinen arviointi.. NT1 jatkuva arviointi.. NT1 kansainvälinen arviointi.. NT1 lähtötason arviointi.. NT1 opettajien arviointi.. NT1 opettajien suorittama arviointi.... NT2 arvostelu.. NT1 oppilaiden arviointi.... RT opiskelija (11).... RT oppilas (11).. NT1 oppilaiden suorittama arviointi.... RT opiskelija (11).... RT oppilas (11).. NT1 oppilaitoksen arviointi.. NT1 rehtorien arviointi.... RT rehtori (11).. NT1 rehtorien suorittama arviointi.... RT rehtori (11).. NT1 sisäinen arviointi.... NT2 itsearviointi.. NT1 summatiivinen arviointi.. NT1 ulkoinen arviointi.... NT2 tarkastus RT tarkastustoimi (11).... NT2 vertaisarviointi.. RT koe.. RT koulutuksen laatu.. RT oppimistaso.. RT todistuksen antaminen arviointimenetelmä.. NT1 arviointikriteerit arviointiraportti.. NT1 koulutodistus.. NT1 kykykartoitus.... RT aikuiskoulutus (02).... RT ammattitaito (10).... RT epävirallinen oppiminen (02).... RT osaaminen (10).. RT arviointitulos arviointitulos.. NT1 oppilaitosten paremmuusjärjestys.... RT oppilaitosten välinen kilpailu.. RT arviointiraportti.. RT korvaus.. RT sanktio kilpailu.. NT1 oppilaitosten välinen kilpailu.... RT oppilaitosten paremmuusjärjestys 19

21 koe.. NT1 kirjallinen koe.. NT1 pääsykoe.. NT1 päättökoe.. NT1 standardoitu testi.... RT standardi.. NT1 suullinen koe.. NT1 tasokoe.. NT1 valintakokeet.. NT1 älykkyystesti.. RT arviointi.. RT todistuksen antaminen koulutuksen laatu.. NT1 laadunvarmistus.. NT1 opetuksen laatu.... RT opetus (08).. RT arviointi.. RT oppimistaso koulutusura.. NT1 erikoistuminen.... NT2 teknologiakoulutus (02).. NT1 koulunvalinta.... RT ohjaus.... RT vanhempien valintaoikeus (01).. NT1 koulutusvalinta.... RT ohjaus.. NT1 kouluun palaaminen.. NT1 opintojen keskeyttäminen.... NT2 keskeyttäminen RT alisuoriutuminen.. NT1 opintojen valinta.... RT ohjaus.. NT1 opintosuoritukset ohjaus.. NT1 ammatinvalinnanohjaus.. NT1 konsultaatio.. NT1 mentorointi.. NT1 opinto-ohjaus.. RT koulunvalinta.. RT koulutusvalinta.. RT opinto-ohjaaja (11).. RT opintojen valinta oppimistulos.. NT1 alisuoriutuminen.... NT2 heikko koulumenestys.... NT2 uusintasuoritus.... RT keskeyttäminen.. NT1 opintojen edistyminen.... NT2 luokallejäänti.... NT2 luokaltapääsy 20

22 pätevyys.. NT1 ammattitutkinto.... RT ammatillinen koulutus (02).. NT1 muodollinen pätevyys.. NT1 opettajan pätevyys.. RT pätevyystaso.. RT todistuksen antaminen.. RT todistus sanktio.. NT1 koulusta syrjäytyminen.. RT arviointitulos standardi.. NT1 eurooppalaiset standardit.. NT1 oppimistaso.... RT arviointi.... RT koulutuksen laatu.. NT1 paras käytäntö.. NT1 vertailukohde.. RT standardointi.. RT standardoitu testi todistuksen antaminen.. RT arviointi.. RT koe.. RT pätevyys.. RT todistus todistus.. NT1 korkeakoulututkinto.... NT2 alempi korkeakoulututkinto RT alemman korkeakoulututkinnon opinnot (02).... NT2 maisterin tutkinto RT maisterin opinnot (02).... NT2 tohtorinarvo RT opinnäyte.... NT2 yhteistutkinto RT yhteiseurooppalainen opinto-ohjelma (11).. NT1 päättötodistus.... NT2 eurooppalainen ylioppilastutkinto RT kulttuurienvälinen kasvatus (01).... NT2 International Baccalaureate -tutkinto RT kulttuurienvälinen kasvatus (01).. NT1 sisäänpääsytodistus.. NT1 yleissivistävän koulutuksen todistus.. RT pätevyys.. RT todistuksen antaminen tutkintojen tunnustaminen.. RT kelpoisuuksien vastaavuus.... RT Korkeakoulututkintotodistuksen liite.. RT liikkuvuus (04).. RT tutkintojen läpinäkyvyys 21

23 .. RT tutkintojen siirrettävyys.. RT tutkintojen vastaavuus 22

24 10 - Käyttäytyminen ja persoonallisuus ammattitaito.. NT1 ammattitaidon kehittäminen.. RT kykykartoitus (09).. RT osaaminen asenne.. NT1 joustavuus.. NT1 kouluasenne.... NT2 kouluhaluttomuus RT poissaolot käyttäytyminen.. NT1 häiriökäyttäytyminen.... NT2 kiusaaminen.... NT2 lunttaus.... NT2 poissaolot RT kouluhaluttomuus.... NT2 rikollisuus RT sopeutumattomien kasvatus (02).... NT2 väkivalta RT lapsen hyväksikäyttö (11).. NT1 koulun järjestyssäännöt.... RT koulun säännöt (04).. NT1 protesti.. NT1 sosiaalinen käyttäytyminen.... NT2 läsnäolo.... NT2 osallistuminen NT3 opettajan osallistuminen NT3 opiskelijoiden osallistuminen RT opiskelija (11) NT3 vanhempien osallistuminen RT kodin ja koulun yhteistyö (11) RT vanhempainyhdistys (11) lapsen kehitys.. NT1 fyysinen kehitys.... NT2 motorinen kehitys.. NT1 kognitiivinen kehitys.... NT2 ongelmanratkaisu.... NT2 päättely RT älykkyysikä.... NT2 älykkyys NT3 kriittinen ajattelu NT3 ymmärtäminen RT lahjakas.... NT2 älykkyysikä.. NT1 sosialisaatio osaaminen.. NT1 ainekohtainen osaaminen.. NT1 kielitaito.... NT2 kirjalliset taidot.... NT2 puhetaito 23

25 .... RT kieltenopetus (07).. NT1 luku- ja kirjoitustaito.... NT2 aikuisten lukutaito RT aikuiskoulutus (02).... NT2 informaatiolukutaito.... NT2 tietokoneen käyttötaito.... NT2 toiminnallinen lukutaito.. NT1 oppiainerajat ylittävät valmiudet.. NT1 oppimaan oppiminen.. NT1 perustaidot.. NT1 sosiaalinen osaaminen.. NT1 viestintätaidot.. NT1 vähimmäistaidot.... RT perusopetus (02).. NT1 yrittäjyys.. RT ammattitaito.. RT kykykartoitus (09) persoonallisuus.. NT1 itseluottamus.. NT1 itsemääräämisoikeus.. NT1 luovuus.. NT1 yksilöllisyys ristiriita.. NT1 ristiriitojen ratkaisu 24

26 11 - Koulutuksen osapuolet koulujen väliset suhteet.. NT1 koulujen välinen yhteistyö.. NT1 koulukumppanuus.... NT2 ystävyyskoulutoiminta kouluviranomainen.. NT1 järjestävä taho.. NT1 koulutuspäättäjä.. NT1 opetusministeriö.... NT2 opetusministeri.. RT koulutuspolitiikka (04) lapsi.. NT1 huostaanotetut lapset.. NT1 orpo.. NT1 riskilapsi lastenkasvatus.. NT1 lastenhoito.. RT lapsen hyväksikäyttö.... RT väkivalta (10) muu kuin opetushenkilökunta.. NT1 arvioija.... NT2 tarkastustoimi NT3 tarkastaja RT tarkastus (09).... NT2 tutkintoja myöntävä taho.... NT2 tutkintolautakunta.. NT1 hallintohenkilöstö.... NT2 koulutoimenjohtaja.. NT1 huoltohenkilöstö.... NT2 vahtimestari.... RT huolto (06).. NT1 johtohenkilöstö.... RT rehtori.. NT1 kirjastonhoitaja.... RT kirjasto (06).. NT1 koulupsykologi.... RT muu kuin opetushenkilökunta.. NT1 nuorisotyöntekijä.. NT1 opinto-ohjaaja.... RT ohjaus (09).. NT1 oppilashuoltohenkilöstö.. NT1 tieteellinen henkilökunta.. NT1 toimintakoordinaattori.. NT1 varakansleri.. RT koulupsykologi neuvottelukunta.. NT1 koulutusneuvosto.. NT1 sovittelija.. NT1 tukipalvelu 25

27 .... NT2 tuki opettajille nuoriso.. NT1 ammattitaidottomat nuoret.. NT1 nuoret opettajan ammatti.. RT opettaja.. RT opettajapula (01).. RT opettajatarve (01).. RT opettajavaranto (01).. RT opettajien ylitarjonta (01).. RT opetus (08).. RT paluu opettamiseen opettajien työaika.. NT1 opetustuntimäärä.... RT kouluvuosi (04).... RT opetus (08).... RT oppitunti (04).. NT1 oppituntien valmistelu.... RT opetus (08) opetushenkilökunta.. NT1 assistentti.. NT1 kouluttaja.. NT1 opettaja.... NT2 aineenopettaja.... NT2 aineenopettaja (useamman oppiaineen pätevyys).... NT2 epäpätevä opettaja.... NT2 erityisopettaja.... NT2 luokanopettaja.... NT2 opetusharjoittelija.... NT2 pätevä opettaja.... NT2 rehtori RT johtohenkilöstö RT rehtorien arviointi (09) RT rehtorien suorittama arviointi (09).... NT2 yleisopettaja.... RT eläkkeellä oleva opettaja.... RT opettajan ammatti.... RT opettajan siirto (04).... RT opettajankoulutus (02).. NT1 sijaistyovoima.. NT1 tutor.... RT yksilöllinen opetus (08) opiskelija.. NT1 aikuisopiskelija.... RT korkea-asteen koulutus (02).. NT1 aikuisoppija.. NT1 alemman korkeakoulututkinnon opiskelija.. NT1 harjoittelija.. NT1 kuunteluoppilas.. NT1 tutkinnon suorittanut 26

28 .. NT1 työssäkäyvä opiskelija.. NT1 vieraskielinen opiskelija.... RT kielituki (03).... RT maahanmuuttaja (15).. RT opiskelija-asunnot (06).. RT opiskelijaelämä.. RT opiskelijajärjestö.. RT opiskelijoiden osallistuminen (10).. RT oppilaiden arviointi (09).. RT oppilaiden suorittama arviointi (09).. RT oppilas oppilaanohjaus.. NT1 opinto-ohjaaja.... RT ohjaus (09).. NT1 psykologipalvelut.... NT2 koulupsykologi RT muu kuin opetushenkilökunta oppilas.. NT1 koulunsa päättänyt.. RT opiskelija.. RT oppilaiden arviointi (09).. RT oppilaiden suorittama arviointi (09) organisaatio.. NT1 hyväntekeväisyys.. NT1 kansainvälinen järjestö.. NT1 kansalaisjärjestö.. NT1 nuorisojärjestö.. NT1 opiskelijajärjestö.... RT opiskelija.. NT1 oppiva organisaatio.... RT jatkuva ammatillinen kehittyminen (02).. NT1 uskonnollinen järjestö.. NT1 vapaaehtoisjärjestö.. NT1 yhdistys.... NT2 ammattiyhdistys.... NT2 opettajayhdistys.... NT2 vanhempainyhdistys RT vanhempien osallistuminen (10) perhe.. NT1 vanhemmat.. NT1 yksinhuoltajaperhe ryhmien väliset suhteet.. NT1 koulun ja lähiyhteisön yhteydet.. NT1 koulutuksen ja työllistymisen välinen suhde.. NT1 koulutus-teollisuus suhde.. NT1 kulttuurienväliset suhteet.... RT kulttuuri (15) sosiaalipalvelu.. NT1 lastensuojelu 27

29 .... NT2 adoptio.... NT2 huostaanotto.. NT1 nuorten suojelu.. RT nuorisotyöntekijä.. RT sosiaaliturva (16) sosiaaliset suhteet.. NT1 aikuinen-lapsisuhde.. NT1 kodin ja koulun yhteistyö.... NT2 tieto vanhemmille (13).... RT vanhempien osallistuminen (10).. NT1 opettajan ja opiskelijan suhde.. NT1 vanhempi-lapsisuhde yhteistyö.. NT1 kansainvälinen yhteistyö.... RT kansainväliset suhteet (14).... RT OECD-maa.. NT1 ryhmätyö.. NT1 yliopistojen välinen yhteistyö.... NT2 yhteiseurooppalainen opinto-ohjelma RT yhteistutkinto (09) 28

30 12 - Euroopan unioni Euroopan kansalaisuus Euroopan unioni.. NT1 EU-maa Euroopan unionin erillisvirastot.. NT1 CEDEFOP.. NT1 Euroopan koulutussäätiö Euroopan unionin instituutiot.. NT1 Euroopan komissio.... NT2 komissaari.. NT1 Euroopan parlamentti.. NT1 Euroopan unionin neuvosto.... NT2 Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus.... NT2 Eurooppa-neuvoston päätelmät.. NT1 Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin.. NT1 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin.. NT1 Eurooppa-neuvosto Euroopan unionin oikeus.. NT1 Euroopan unionin asetus.. NT1 Euroopan unionin direktiivi.. NT1 Euroopan unionin perustamissopimus.. NT1 Euroopan unionin päätös.. NT1 Euroopan unionin päätöslauselma.. NT1 Euroopan unionin suositus.. RT kansainvälinen oikeus (14).. RT toissijaisuusperiaate (14) Euroopan unionin toimielin.. NT1 alueiden komitea.. NT1 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea.. NT1 Eurostat eurooppalainen yhteistyö.. NT1 Euroopan talousalue.. NT1 Euroopan unionin politiikka.. NT1 Euroopan unionin toiminta.. NT1 Eurooppalainen korkeakoulualue.. NT1 Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä (04) laajentuminen (Euroopan unioni).. RT ehdokasmaa.. RT ei EU-maa rakennerahasto.. NT1 Euroopan Sosiaalirahasto 29

31 13 - Tieto, viestintä, tilastot informaatio.. NT1 dokumentaatio.... RT luokitus.. NT1 tieto vanhemmille (11).. RT tieto- ja viestintäteknologia.. RT tietopalvelukeskus (06) tiedonvaihto.. NT1 keskustelu.. NT1 konferenssi.. NT1 palaute.. RT viestintä tieto- ja viestintäteknologia.. NT1 tekoäly.. NT1 tietojenkäsittely.... NT2 tiedonkeruu.. RT informaatio.. RT tietokoneen käyttö.. RT tietokonetiheys.. RT viestintä tietotekniikkalaitteet (06).. NT1 laitteisto (06).... NT2 tietokone (06) NT3 kotitietokone (06) RT oppimateriaali (08).. NT1 ohjelmisto (06).... NT2 opetusohjelmisto (06) RT oppimisaihio (02).... RT käyttäjäystävällisyys (06).. NT1 palvelin (06).. RT yhteensopivuus tilastollinen analyysi.. NT1 erittely (tilastot).. NT1 Euroopan keskiarvo.. NT1 indikaattori.... NT2 panosindikaattori.... NT2 prosessi-indikaattori.... NT2 tuotosindikaattori.. NT1 kohortti (tilastot).. NT1 kyselylomake.. NT1 otos.. RT tilastotiedot tilastotiedot.. NT1 keskimääräinen tulotaso.. NT1 koulutukseen osallistumisaste.. NT1 NUTS-alueet.. NT1 opiskelijamäärä.... RT koulun koko (06).. NT1 raakadata 30

32 .. NT1 väestötilastot.... NT2 syntyvyys.... NT2 väestön jakautuminen.... RT väestö (15).. RT tilastollinen analyysi viestintä.. NT1 joukkoviestimet.. NT1 sanallinen viestintä.... RT kieli (15).. NT1 sanaton viestintä.... NT2 symboli.... NT2 viittomakieli.... RT kieli (15).. NT1 tiedonvälitys.. NT1 tietoliikenne.... NT2 tietoliikenneverkko NT3 extranet NT3 Internet RT Internetin käyttö RT Internetin käyttömahdollisuus NT3 intranet NT3 sähköposti.. RT tiedonvaihto.. RT tieto- ja viestintäteknologia 31

33 14 - Politiikka, lainsäädäntö, julkinen hallinto hallinto.. NT1 hallintorakenne.... NT2 hajauttaminen NT3 maantieteellinen hajauttaminen.... NT2 keskittäminen.. NT1 hallintotaso.... NT2 alueellinen taso.... NT2 eurooppalainen taso.... NT2 institutionaalinen taso.... NT2 kansainvälinen taso.... NT2 kansallinen taso.... NT2 paikallistaso.. RT valvonta (04) hallintotapa.. NT1 autonomia.... NT2 oppilaitosten autonomia.... NT2 taloudellinen autonomia.. NT1 tilivelvollisuus.. NT1 toissijaisuusperiaate.... RT Euroopan unionin oikeus (12).. RT valvonta (04) hallitus.. NT1 lainsäädäntövalta.... NT2 lainsäädäntöelin NT3 eduskunta.... RT lainsäädäntö.. NT1 toimeenpanovalta.... NT2 ministeriö.... NT2 virkamieskunta.. NT1 tuomiovalta.... NT2 tuomioistuimen toimivalta NT3 tuomioistuin lainsäädäntö.. NT1 kansainvälinen oikeus.... RT Euroopan unionin oikeus (12).. NT1 koululainsäädäntö.. NT1 määräys.. NT1 perustuslaki.. NT1 työoikeus.... RT työ (16).. RT lainsäädäntövalta.. RT oikeudellinen asema politiikka (poliittinen elämä).. NT1 federalisimi.. NT1 kielipolitiikka (04).... NT2 opetuskieli (04).. NT1 koalitio.. NT1 suunnittelu (04).... NT2 koulutussuunnittelu (04) 32

TESE Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tesaurus

TESE Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tesaurus TESE Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tesaurus Suomennen versio Painos 2009 Euroopan komissio aakkosellinen luettelo Aasia Etelä- Aasia Kaakkois- Aasia Keski- Aasia adoptio Afrikka eteläinen Afrikka

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Julkiset hyvinvointimenot

Julkiset hyvinvointimenot Julkiset hyvinvointimenot Talouden Rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut 199 9, miljardia euroa vuoden 9 hinnoin Mrd. euroa 7 Tulonsiirrot

Lisätiedot

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

koulutuksesta kuvaajia

koulutuksesta kuvaajia 3 25 2 15 1 5 22. Teknillisten korkeakoulujen ja tiedekuntien opiskelijamäärät opettajaa kohti (1981, 199 ja 2) Lähde: Opetusministeriön KOTA-tietokanta. TKK TTKK LTKK OY ÅA Perus- ja jatko-opiskelija/opetuksen

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E.

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E. OPETTAJAKOHTAISTEN TIETOJEN LOMAKE Peruskouluopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat 2008 Opettajan tiedot A. Opettajan sukunimi B. Opettajan etunimi D. Työsuhteen luonne tässä oppilaitoksessa (1.3.2008

Lisätiedot

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen valossa Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi PIRLS 2011 Progress in International Reading Literacy Study IEA-järjestön hanke Toteutetaan viiden vuoden välein (2001

Lisätiedot

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi Cynde Sadler Maahanmuuttajien äidinkielen arvioinnin lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen suunnitelmat on laadittu seuraaviin kieliin: arabia,

Lisätiedot

SUOMALAINEN KOULUJÄRJESTELMÄ. 1. Päiväkoti peruskoulutus ammatillinen koulutus, johon myös oppisopimus koulutus

SUOMALAINEN KOULUJÄRJESTELMÄ. 1. Päiväkoti peruskoulutus ammatillinen koulutus, johon myös oppisopimus koulutus SUOMALAINEN KOULUJÄRJESTELMÄ. 1. Päiväkoti peruskoulutus ammatillinen koulutus, johon myös oppisopimus koulutus SUOMALAINEN KOULUJÄRJESTELMÄ LASTEN KOULUTUS on olemassa yksityisiä päiväkoteja, mutta enemmistö

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Miksi vapaaehtoistyötä edistetään ja mitataan EU:ssa? EU:n politiikassa vapaaehtoistyö on nähty muutosvoimana, joka osaltaan edistää Eurooppa 2020 kasvustrategian

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / lokakuu 2014 Mira Pihlström Kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Oppitunti 3 Värit 1 tumma ja vaalea

Oppitunti 3 Värit 1 tumma ja vaalea Oppitunti 3 Värit 1 tumma ja vaalea 1 valkoinen - Tämä on valkoinen väri. valkoinen luistin - Tämä luistin on valkoinen. valkoinen luuranko - Tämä luuranko on valkoinen. valkoinen kukko - Tämä kukko on

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa Opetusneuvos Tarja Riihimäki 1 Euroopan unionin strategia 2020 EU2020-strategian ydin muodostuu kolmesta prioriteetista: Älykäs kasvu osaamiseen ja

Lisätiedot

Kartoitus sovittelun tilanteesta Euroopassa ja muissa Helsingissä keväällä 2006 toteutuneeseen konferenssiin osallistuneissa maissa

Kartoitus sovittelun tilanteesta Euroopassa ja muissa Helsingissä keväällä 2006 toteutuneeseen konferenssiin osallistuneissa maissa Suomen Sovittelufoorumi ry KARTOITUS 1(8) Kartoitus sovittelun tilanteesta Euroopassa ja muissa Helsingissä keväällä 2006 toteutuneeseen konferenssiin osallistuneissa maissa Timo Pehrman Teuri Brunila

Lisätiedot

Grundtvig. Euroopan unionin. ohjelma. aikuiskoulutukselle

Grundtvig. Euroopan unionin. ohjelma. aikuiskoulutukselle Grundtvig Euroopan unionin ohjelma aikuiskoulutukselle Grundtvig-ohjelma Aikuiskoulutuksen Grundtvig-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille aikuiskoulutuksen parissa toimiville. Ohjelman

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 10 kärjessä, teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Norja Saksa (länsi) Tanska Sveitsi Belgia Alankomaat Itävalta Ruotsi Yhdysvallat 28,56 28,39 26,72 25,03 24,50

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Työolojen kehityslinjoja

Työolojen kehityslinjoja Työolojen kehityslinjoja Anna-Maija Lehto anna-maija.lehto@stat.fi Työolotutkimukset! Työolosuhdetiedustelu 1972 - postikysely, koetutkimus! Työolosuhdetiedustelu 1977 - käynti, otos 7500 työllistä - vastausprosentti

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Maailma haltuun Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla Tutkintoon johtavaa opiskelua, jonka kesto riippuu suoritettavasta tutkinnosta 2. asteen ammatilliset opinnot Alempi

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

Suomalaisten nuorten osaaminen ja kehityksen suunta

Suomalaisten nuorten osaaminen ja kehityksen suunta Suomalaisten nuorten osaaminen ja kehityksen suunta Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Kansallisen osaamisperustan tila ja tulevaisuus Helsinki 27.5.2014 6.6.2014

Lisätiedot

Yhteinen Erasmus -ohjelmasta avustuksia jopa 5 miljoonalle hakijalle

Yhteinen Erasmus -ohjelmasta avustuksia jopa 5 miljoonalle hakijalle EUROOPAN KOMISSIO - LEHDISTÖTIEDOTE Yhteinen Erasmus -ohjelmasta avustuksia jopa 5 miljoonalle hakijalle Bryssel 23. marraskuuta 2011 - Euroopan komissio esitti tänään uutta Yhteinen Erasmus -ohjelmaa

Lisätiedot

Oppitunti 3 Värit 1 tumma ja vaalea

Oppitunti 3 Värit 1 tumma ja vaalea Oppitunti 3 Värit 1 tumma ja vaalea 1 valkoinen - Tämä on valkoinen väri. valkoinen luistin - Tämä luistin on valkoinen. valkoinen luuranko - Tämä luuranko on valkoinen. valkoinen kukko - Tämä kukko on

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Prosessin eteneminen. Hankkeen vaiheita voidaan kuvata alla olevan kuvan mukaisesti kellolla. Vuosi 2001. Vuosi 2002. Delfoi I.

Prosessin eteneminen. Hankkeen vaiheita voidaan kuvata alla olevan kuvan mukaisesti kellolla. Vuosi 2001. Vuosi 2002. Delfoi I. Prosessin eteneminen Hankkeen vaiheita voidaan kuvata alla olevan kuvan mukaisesti kellolla. Vuosi 2001 Käynnistysseminaari 15. 16.11.2001 Väliraportti 2 12/2002 Lähiopetuspäivät 24. 25.10.2002 Delfoi

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Matkustus kuukausi sekä matkan pituuden (km) jakautuma kuukausille kaikki alle 2000 2001-4000 4001-6000 6001-8000 yli 8000 toukokuu 16 17 29 28 20 6 kesäkuu 41 20

Lisätiedot

Arvosanajakaumia syksy

Arvosanajakaumia syksy jakaumia syksy 2014 1 Koko maa Äidinkieli, suomi Naiset 111 4,4 339 13,4 482 19,1 634 25,1 573 22,7 333 13,2 56 2,2 2528 4,0 Miehet 47 2,1 159 7,1 292 13,0 450 20,1 599 26,7 586 26,1 109 4,9 2242 3,4 Yhteensä

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Seitsemän miljardia? Väestölaskenta 2010 Suomessa, Euroopassa ja maailmassa

Seitsemän miljardia? Väestölaskenta 2010 Suomessa, Euroopassa ja maailmassa Seitsemän miljardia? Väestölaskenta 2010 Suomessa, Euroopassa ja maailmassa Tilastokeskuksen asiakasaamu 1.12.2011 Tilastokeskus Väestölaskenta tehdään lähes kaikissa maailman maissa 2010/2011 (2005-2014

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Osallistujan raportointilomake - KA1 - Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden liikkuvuus - Call 2016

Osallistujan raportointilomake - KA1 - Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden liikkuvuus - Call 2016 Osallistujan raportointilomake - KA1 - Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden liikkuvuus - Call 2016 Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. Document code: EP-KA1-VET-Learners-2016

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat Euroopan komissio 1 Eures Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Eures Euroopan

Lisätiedot

Kansainvälistä vertailua miesten kokemasta väkivallasta

Kansainvälistä vertailua miesten kokemasta väkivallasta Liite 2 Kansainvälistä vertailua miesten kokemasta väkivallasta Tämä katsaus perustuu henkirikoksia koskeviin tietoihin ja Kansainvälisestä rikosuhritutkimuksesta (ICVS) saatuihin haastattelutietoihin

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö 24.5.2011 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite

Lisätiedot

Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014

Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014 Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014 Alkusanat Mika Saarinen Yksikön päällikkö Erasmus+, ammatillinen Ensimmäinen hakukierros 2014 Ensimmäinen hakukierros Erasmus+, ammatillinen 63 liikkuvuushakemusta, n.

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

EU:n koulutusraportti: Koulutustavoitteisiin pääseminen edellyttää vieläkin lisätoimia

EU:n koulutusraportti: Koulutustavoitteisiin pääseminen edellyttää vieläkin lisätoimia IP/11/488 Bryssel 19. huhtikuuta 2011 EU:n koulutusraportti: Koulutustavoitteisiin pääseminen edellyttää vieläkin lisätoimia EU-maat ovat viime vuosikymmenen aikana kehittäneet koulutusjärjestelmiään keskeisillä

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Perustoimeentulotuen Kela-siirron kick off tilaisuus Kuntatalolla 20.5.2015 2 21.5.2015 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA Ulkomaan kansalaisia 121 739 2,3 % väestöstä Pakolaisia vastaanotettu vuodesta 1973 yht. 27

Lisätiedot

Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa

Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa 1 Laittoman toiminnan suosio kasvussa (IEA/CIVED 1999 ja IEA/ICCS 2009; Nuorisotutkimus 1/2012) 2 sosiaalisten opintojen autiomaa Syrjäyttävä

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pisterajat 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 86. E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 72 72 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 70. M Kevät

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pisterajat 2006-2014 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015

YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori ANNE LINDELL Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015 MIKÄ SINUSTA TULEE ISONA? VUOSI 2020/2025

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot