TESE Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tesaurus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TESE Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tesaurus"

Transkriptio

1 TESE Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tesaurus Suomenkielinen versio Painos 2009 Euroopan komissio

2 01 - Koulutusteoria kasvatusteoria.. NT1 oppimisteoria.. RT kasvatustieteet kasvatustieteet.. NT1 didaktiikka.. NT1 kasvatusfilosofia.. NT1 kasvatushistoria.. NT1 kasvatussosiologia.. NT1 koulutuksen talous.... NT2 akateemisen työvoiman tarve.... NT2 koulutuskysyntä.... NT2 koulutusmarkkinat.... NT2 koulutustarve.... NT2 opettajapula RT opettajan ammatti (11).... NT2 opettajatarve RT opettajan ammatti (11).... NT2 opettajavaranto RT opettajan ammatti (11).... NT2 opettajien ylitarjonta RT opettajan ammatti (11).. NT1 vertaileva kasvatustiede.. RT kasvatusteoria.. RT koulutusasiantuntija (11) koulutus.. RT koulutuksen rahoitus (05).. RT koulutuspolitiikka (04).. RT opetus (08).. RT opetushallinto (04).. RT oppilaitos (06).. RT oppiminen (08).. RT oppimisen sisältö (07) koulutusperiaatteet.. NT1 kansainvälinen ulottuvuus.... NT2 Eurooppalainen ulottuvuus.... RT kansainvälisyysopinnot (07).... RT koulutuksen globalisaatio (15).. NT1 koulutuksellinen vapaus.. NT1 koulutuksen jatkuvuus.. NT1 kulttuurienvälinen kasvatus.... RT eurooppalainen ylioppilastutkinto (09).... RT International Baccalaureate -tutkinto (09).... RT kansainvälinen koulu (06).. NT1 mahdollisuuksien tasa-arvo.. NT1 oikeus koulutukseen.. NT1 oppilaiden integrointi.... NT2 opiskelijoiden voimaannuttaminen.... NT2 positiivinen erityiskohtelu RT sosiaalinen eriarvoisuus (15).... RT inklusiivinen opetus (03) 1

3 .. NT1 oppivelvollisuus.... RT oppivelvollisuuden kesto (04).... RT perusopetus (02).. NT1 vanhempien valintaoikeus.... RT koulunvalinta (09).. NT1 yhteiskasvatus tutkimus.. NT1 kasvatustieteellinen tutkimus.... RT koulutusasiantuntija (11).. RT historiallinen näkökulma.. RT metodologia.. RT mittaaminen.. RT tutkimuslaitos tutkimustulokset.. NT1 koulutusinnovaatiot.... RT pilottiprojekti 2

4 02 - Koulutusjärjestelmät ammatillinen koulutusmuoto.. NT1 ammatillinen peruskoulutus.. NT1 ammatillinen perusopetus.. NT1 ammatilliset opinnot.. NT1 jaksottaiskoulutus.. NT1 jatkuva ammatillinen kehittyminen.... NT2 täydennyskoulutus.... RT oppiva organisaatio (11).. NT1 oppisopimuskoulutus.... NT2 työharjoittelu.. NT1 uudelleenkoulutus.. RT ammatillinen koulutus elinikäinen oppiminen.. NT1 arkioppiminen.... RT kotikasvatus.... RT koulun ulkopuolinen opetus.. NT1 epävirallinen oppiminen.... RT koulun ulkopuolinen opetus.... RT kykykartoitus (09).. NT1 koulun ulkopuolinen opetus.... NT2 etäopiskelu NT3 verkko-oppiminen NT4 verkko-oppimisen sisältö NT5 oppimisaihio RT opetusohjelmisto (06) (13) RT oppimisen sisältö (07) RT avoin yliopisto (06).... NT2 kotikasvatus RT arkioppiminen.... NT2 kotiopetus.... NT2 sairaalaopetus.... RT arkioppiminen.... RT epävirallinen oppiminen.. NT1 virallinen koulutus.... NT2 koulukasvatus.. RT aikuiskoulutus.. RT paluu opintoihin koulutushaara.. NT1 ammatillinen koulutus.... RT ammatillinen aines (07).... RT ammatillinen koulutusmuoto.... RT ammattioppilaitos (06).... RT ammattitutkinto (09).. NT1 teknologiakoulutus (09).. NT1 yleissivistävä koulutus.. RT siirtyminen koulutusalalta toiselle (04) koulutusjärjestelmä.. NT1 aikuiskoulutus.... RT aikuisten lukutaito (10).... RT elinikäinen oppiminen 3

5 .... RT kykykartoitus (09).. NT1 julkinen koululaitos.. NT1 perusopetus.... RT oppivelvollisuus (01).... RT vähimmäistaidot (10).. NT1 sopeutumattomien kasvatus.... RT erityisopetus (03).... RT erityisopetustarpeet (03).... RT rikollisuus (10).. NT1 vaihtoehtoinen koulutustarjonta.. NT1 yhtenäinen perusopetus.... RT ala-aste.... RT yläaste.. NT1 yksityinen koulutus.... RT yksityiskoulu (06) koulutustaso.. NT1 ala-aste.... RT alakoulu (06).... RT yhtenäinen perusopetus.. NT1 korkea-asteen koulutus.... NT2 alemman korkeakoulututkinnon opinnot RT alempi korkeakoulututkinto (09).... NT2 jatko-opinnot NT3 maisterin opinnot RT maisterin tutkinto (09) NT3 tohtoriopinnot.... RT aikuisopiskelija (11).... RT korkeakoulu (06).... RT lukuvuosi (04).. NT1 oppivelvollisuuden jälkeinen koulutus.. NT1 toisen asteen jälkeinen koulutus, joka ei ole korkea-asteen koulutusta.. NT1 toisen asteen koulutus.... NT2 lukio.... NT2 yläaste RT yhtenäinen perusopetus.... RT toisen asteen koulu (06).. NT1 varhaiskasvatus.... NT2 esiopetus.... NT2 päivähoito.... RT esikoulu (06).... RT esiopetusta järjestävä koulu/päiväkoti (06) koulutusvaihe.. NT1 opintojakso.. NT1 vuosiluokka opettajankoulutus.. NT1 opettajan peruskoulutus.... NT2 opetusharjoittelu.... NT2 pätevöityminen.. NT1 opettajien täydennyskoulutus.. RT opettaja (11).. RT opettajankoulutuslaitos (06).. RT opettajankoulutusmalli 4

6 opettajankoulutusmalli.. NT1 peräkkäismalli.. NT1 rinnakkaismalli.. RT opettajankoulutus siirtyminen koulutustasojen välillä.. NT1 siirtyminen ala-asteelta yläasteelle.. NT1 siirtyminen esikoulusta ala-asteelle.. NT1 siirtyminen lukiosta korkea-asteen koulutukseen.. NT1 siirtyminen yläasteelta lukioon 5

7 03 - Erityisopetus erityisopetus.. NT1 erillinen erityisopetus.... RT erityiskoulu (06).. NT1 inklusiivinen opetus.... RT oppilaiden integrointi (01).. NT1 tukiopetus.... NT2 kielituki RT vieraskielinen opiskelija (11).... RT tukiopetusluokka.. RT erityiskoulu (06).. RT erityisopetustarpeet.. RT sopeutumattomien kasvatus (02) erityisopetustarpeet.. NT1 oppimisvaikeus.... NT2 lukemisvaikeus.. RT erityisopetus.. RT sopeutumattomien kasvatus (02).. RT vamma terapia.. NT1 fysioterapia.. NT1 psykoterapia.. NT1 puheterapia.. NT1 työterapia.. RT vamma vamma.. NT1 kehitysvamma.... NT2 autismi.... NT2 kielihäiriö.. NT1 liikuntavamma.... NT2 aistivamma NT3 kuulovamma RT huuliltaluku NT3 näkövamma RT sokeainkirjoitus.. RT erityisopetustarpeet.. RT terapia.. RT vammaiset henkilöt 6

8 04 - Koulutuspolitiikka ja opetushallinto johtokunta.. NT1 koulun johtokunta.. NT1 kouluneuvosto.. NT1 luokkaneuvosto koulun johto.. NT1 henkilöstöhallinto.... NT2 henkilöstösijoittelu NT3 henkilöstön uudelleensijoittaminen.... NT2 opettajien rekrytointi RT rekrytointi (16).. NT1 järjestyssäännöt.... NT2 koulun säännöt RT koulun järjestyssäännöt (10).. NT1 oppitunnin peruutus.. NT1 valitusmenettely koulutuspolitiikka.. NT1 akkreditointi.... NT2 osaamisen tunnustaminen RT aiemmin opittu (08).. NT1 ennakointi.. NT1 erityistukialue.. NT1 ilmainen koulutus.... RT koulutuksen rahoitus (05).. NT1 kielipolitiikka (14).... NT2 opetuskieli.. NT1 koulun perustaminen.... RT koulurakentaminen (06).. NT1 koulun sulkeminen.. NT1 koulutukseen pääsy.... NT2 kouluunmeno NT3 ilmoittautuminen NT3 valintamenettely NT4 numerus clausus NT4 pääsyvaatimukset RT koulunaloitusikä.... NT2 rajoitettu pääsy.... NT2 vapaa pääsy.. NT1 koulutuksen demokratisointi.. NT1 kouluvuoden kesto.... RT kouluvuosi.. NT1 liikkuvuuden edistäminen.. NT1 lukuvuoden kesto.... RT lukuvuosi.. NT1 opintojen kesto.. NT1 oppivelvollisuuden kesto.... RT oppivelvollisuus (01).. NT1 suunnittelu (14).... NT2 koulutussuunnittelu NT3 koulun kehittämissuunnitelma.. NT1 tietoperustainen politiikka.. NT1 uudistus (14) 7

9 .... NT2 koulutusuudistus.... RT uudistusehdotus.. RT koulutus (01).. RT kouluviranomainen (11) liikkuvuus.. NT1 vapaa liikkuvuus.... NT2 ammatillinen liikkuvuus NT3 opettajien liikkuvuus.... NT2 opiskelijoiden liikkuvuus NT3 opiskelu ulkomailla.. RT tutkintojen tunnustaminen (09).. RT vaihtovierailu (08) opetushallinto.. NT1 koulutiheys.. NT1 koulutusjärjestelmän arviointi.. NT1 loma-aikojen porrastaminen.. NT1 opettaja-oppilassuhde.. NT1 oppilaiden jako.. NT1 työ- ja tuntijako.... NT2 koulujen työ- ja loma-ajat NT3 loma RT vapaa-aika (07) NT3 lukukausi (jakso).... NT2 koulupäivä NT3 oppitunti RT opetustuntimäärä (11) NT3 tauko.... NT2 kouluviikko.... NT2 kouluvuosi NT3 opetusaika RT kouluvuoden kesto RT opetustuntimäärä (11).... NT2 lukujärjestys NT3 joustava lukujärjestys.... NT2 lukuvuosi RT korkea-asteen koulutus (02) RT lukuvuoden kesto.. NT1 valvonta.... RT hallinto (14).... RT hallintotapa (14).. RT koulutus (01) siirto.. NT1 opettajan siirto.... RT opettaja (11).. NT1 opintosuoritusten ja arvosanojen siirto.... NT2 Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä (12).... RT opintosuoritusjärjestelmä.. NT1 siirtyminen koulutusalalta toiselle.... RT koulutushaara (02).. NT1 tietämyksen siirto.... RT tieto (08).. NT1 varojen siirto 8

10 .... RT rahoitus (05) 9

11 05 - Koulutuksen rahoitus koulutuskustannukset.. NT1 kulutus henkeä kohti.. RT rahoitus rahoitus.. NT1 koulutuksen rahoitus.... RT ilmainen koulutus (04).... RT koulutus (01).... RT resurssien jako (16).. NT1 sijoitus.. RT koulutuskustannukset.. RT rahoitusmuoto.. RT varojen siirto (04) rahoituslähde.. NT1 julkiset varat.. NT1 lahjoitus.. NT1 maksut.... NT2 ilmoittautumismaksut.... NT2 lukukausimaksut.... RT maksullinen koulu (06).... RT valtionapujärjestelmän ulkopuolella oleva yksityiskoulu (06).. NT1 yksityiset varat.... NT2 sponsorointi.... NT2 vanhempien osuus rahoitusmuoto.. NT1 koulutusseteli.. NT1 rahoitus henkeä kohti.. NT1 tulosrahoitus.. NT1 yleisavustus.. RT rahoitus tukitoimi.. NT1 ansiosidonnainen tuki.. NT1 taloudellinen tuki.... NT2 laina RT korkotaso.... NT2 lapsilisä.... NT2 opintoraha.... NT2 stipendi.... NT2 veronkevennys.. NT1 tuki luontaissuorituksena varainhoito.. NT1 varainhoidon valvonta 10

12 06 - Koulut ja oppilaitokset huolto.. RT huoltohenkilöstö (11) kouluelämä.. NT1 kouluateria.. NT1 koulukuljetus koululuokka.. NT1 luokkakoko.. RT luokkatyöskentelyn johtaminen (08) koulurakentaminen.. NT1 tilajärjestely.... NT2 liikuntaesteetön.. RT koulun perustaminen (04) koulutustilat.. NT1 asuminen.... NT2 opiskelija-asunnot RT opiskelija (11) RT sisäoppilaitos.. NT1 elokuvateatteri.. NT1 kampus.. NT1 kirjasto.... RT kirjastonhoitaja (11).. NT1 kulttuurikeskus.. NT1 laboratorio.... NT2 kielistudio.. NT1 liikuntatilat.. NT1 luokkahuone.. NT1 monitoimitila.. NT1 museo.. NT1 tietopalvelukeskus.... RT informaatio (13).. NT1 vapaa-ajan mahdollisuudet.... NT2 leikkikenttä.... RT harrastustoiminta (07) oppilaitos.. NT1 aikuisoppilaitokset.. NT1 esikoulu.... NT2 esiopetusta järjestävä koulu/päiväkoti RT varhaiskasvatus (02).... NT2 päiväkoti.... RT varhaiskasvatus (02).. NT1 kiertävät koulutuspalvelut.. NT1 korkeakoulu.... NT2 ammattikorkeakoulu.... NT2 avoin yliopisto RT etäopiskelu (02).... NT2 yliopisto NT3 tiedekunta NT4 yliopiston laitos 11

13 .... RT korkea-asteen koulutus (02).. NT1 koulu.... NT2 alakoulu RT ala-aste (02).... NT2 ammattioppilaitos RT ammatillinen koulutus (02).... NT2 erikoiskoulu.... NT2 erityiskoulu RT erillinen erityisopetus (03) RT erityisopetus (03).... NT2 Eurooppa-koulu.... NT2 julkinen koulu.... NT2 kansainvälinen koulu RT kulttuurienvälinen kasvatus (01).... NT2 kokopäiväkoulu.... NT2 maksullinen koulu RT maksut (05).... NT2 peruskoulu.... NT2 poikakoulu.... NT2 sisäoppilaitos RT opiskelija-asunnot.... NT2 sotakoulu.... NT2 taidekoulu NT3 musiikkiopisto RT taide (15).... NT2 toisen asteen koulu RT toisen asteen koulutus (02).... NT2 tyttökoulu.... NT2 uskontokunnan koulu.... NT2 yhteiskoulu.... NT2 yksityiskoulu NT3 julkisrahoitteinen yksityiskoulu NT3 valtionapujärjestelmän ulkopuolella oleva yksityiskoulu RT maksut (05) RT yksityinen koulutus (02).... RT koulun koko RT opiskelijamäärä (13).. NT1 koulutuskeskus.. NT1 opettajankoulutuslaitos.... RT opettajankoulutus (02).. RT koulutus (01) välineet.. NT1 audiovisuaalinen laitteisto.... RT audiovisuaalinen ohjelma (08).... RT oppimateriaali (08).. NT1 kalusteet.. NT1 tietotekniikkalaitteet (13).... NT2 laitteisto (13) NT3 tietokone (13) NT4 kotitietokone (13) RT oppimateriaali (08).... NT2 ohjelmisto (13) NT3 opetusohjelmisto (13) RT oppimisaihio (02) 12

14 RT käyttäjäystävällisyys (13).... NT2 palvelin (13).... RT yhteensopivuus (13).. NT1 urheiluvälineet 13

15 07 - Koulutuksen sisältö koulutustarjonta.. NT1 koulun ulkopuolinen toiminta.... NT2 vapaa-ajan toiminta NT3 leikki.. NT1 vieraiden kielten tarjonta.... NT2 opetettujen kielten määrä.. RT koulutustoiminta (08) opetussuunnitelma.. NT1 opetussuunnitelman perusteet.. NT1 oppiaine.... NT2 ammatillinen aines RT ammatillinen koulutus (02).... NT2 pakollinen aine.... NT2 pääaine.... NT2 sivuaine.... NT2 valinnaisaine.. NT1 piilo-opetussuunnitelma opetussuunnitelman kehittäminen.. NT1 opetussuunnitelman uudistus.. RT kasvatustavoitteet (08).. RT oppimisen sisältö oppimisen sisältö.. NT1 humanistiset tieteet.... NT2 antiikintutkimus RT latina (17) RT muinaiskreikka (17).... NT2 filosofia.... NT2 historia.... NT2 journalistiikka.... NT2 kielitiede.... NT2 kieltenopetus NT3 kielioppi NT3 kirjoittaminen NT3 kuunteleminen NT3 lukeminen NT3 oikeinkirjoitus NT3 puhuminen NT3 terminologia NT3 vieraiden kielten opetus RT kielikylpy (08) NT3 äidinkielen opetus RT äidinkieli (15) RT kielitaito (10).... NT2 mediakasvatus.... NT2 moraalikasvatus.... NT2 uskontokasvatus.. NT1 kansainvälisyysopinnot.... RT kansainvälinen ulottuvuus (01).. NT1 luonnontieteet.... NT2 biologia 14

16 .... NT2 fysiikka.... NT2 kemia.... NT2 maantiede.. NT1 matematiikka.. NT1 matkailu.. NT1 soveltavat tieteet.. NT1 taidekasvatus.... NT2 kuvaamataito.... NT2 käsityö.... NT2 musiikkikasvatus.... NT2 näyttämötaide.... RT taide (15).. NT1 taloustiede.... NT2 johtamiskoulutus.... NT2 yrittäjyyskasvatus.. NT1 tekniikka.... NT2 arkkitehtuuri.... NT2 rakennustekniikka.. NT1 teknologia.. NT1 terveystieteet.... NT2 eläinlääketiede.... NT2 liikuntakasvatus.... NT2 lääketiede.... NT2 ravitsemuskasvatus.... NT2 seksuaalikasvatus.... NT2 terveyskasvatus.... NT2 turvallisuuskasvatus.. NT1 tietojenkäsittelytiede.. NT1 vapaa-ajan koulutus.... RT vapaa-aika.. NT1 yhteiskuntatieteet.... NT2 psykologia.... NT2 yhteiskuntaoppi NT3 kansalaistaito NT3 oikeustieteelliset opinnot NT3 rauhankasvatus.. NT1 ympäristökoulutus.... RT luonnonsuojelu (16).. RT koulutus (01).. RT opetussuunnitelman kehittäminen.. RT verkko-oppimisen sisältö (02) vapaa-aika.. NT1 harrastustoiminta.... RT vapaa-ajan mahdollisuudet (06).. RT loma (04).. RT vapaa-ajan koulutus 15

17 08 - Opetus ja oppiminen (prosessit ja metodologia) aiemmin opittu.. RT oppimisedellytys.. RT osaamisen tunnustaminen (04) kasvatustavoitteet.. NT1 opetustavoite.. RT opetussuunnitelman kehittäminen (07) koulun toiminnat.. NT1 harjoitus.... NT2 kirjallinen työ.... NT2 suulliset harjoitukset.. NT1 ohjattu toiminta.. NT1 projektityö.. RT koulutustoiminta koulutustoiminta.. NT1 kotitehtävät.. NT1 kulttuuritoiminta.. NT1 käytännön harjoittelu.. NT1 luokkatyöskentely.. NT1 luova toiminta.. NT1 opintokäynti.. NT1 opintovierailu.. NT1 oppimispeli.... NT2 tietokonepeli.. NT1 ulkoilu.. NT1 vaihtovierailu.... RT liikkuvuus (04).. NT1 valvottu kotitehtävien teko.. RT koulun toiminnat.. RT koulutustarjonta (07) kurssi.. NT1 audiovisuaalinen ohjelma.... RT audiovisuaalinen laitteisto (06).. NT1 iltaopiskelu.. NT1 integroitu opetus.. NT1 intensiivikurssi.. NT1 kesäkurssi.. NT1 korkea-asteen opinnot.. NT1 koulutusohjelma.. NT1 moduuliopetus.. NT1 seminaari.. NT1 valinnaiskurssi.. NT1 valmistava luokka.. RT kurssilta vapauttaminen.. RT kurssin rakenne.. RT kurssiohjelma luokkatyöskentelyn johtaminen.. NT1 ryhmittely.... NT2 heterogeeninen luokka 16

18 NT3 yhdysluokka.... NT2 homogeeninen luokka.. RT koululuokka (06).. RT luokkailmasto opetus.. NT1 opetusmenetelmä.... NT2 aktiviteettimenetelmät.... NT2 CLIL-opetus.... NT2 eriytetty opetus.... NT2 havainto-opetus.... NT2 kaksoistuntiopetus.... NT2 kielikylpy RT vieraiden kielten opetus (07).... NT2 luennointi.... NT2 luento.... NT2 poikkitieteellisyys.... NT2 tutorjärjestelmä.... NT2 yksilöllinen opetus RT tutor (11).... RT sulautuva oppiminen.. NT1 oppimateriaali.... NT2 opettajan opas.... NT2 oppikirja.... RT audiovisuaalinen laitteisto (06).... RT tietokone (06) (13).. RT koulutus (01).. RT opettajan ammatti (11).. RT opettajan autonomia.. RT opetuksen laatu (09).. RT opetustuntimäärä (11).. RT oppituntien valmistelu (11) oppiminen.. NT1 itsenäinen oppiminen.. NT1 itseopiskelu.. NT1 ryhmäoppiminen.. NT1 sulautuva oppiminen.... RT opetusmenetelmä.... RT tietokoneavusteinen oppiminen.. NT1 tietokoneavusteinen oppiminen.... RT sulautuva oppiminen.. NT1 varhainen oppiminen.. RT koulutus (01) oppimisprosessi.. NT1 oppimisnopeus.. NT1 oppimisstrategia.... NT2 itseopiskelu.. NT1 oppimisympäristö tieto.. NT1 tietotaito.. RT tiedonhallinta.. RT tietämyksen siirto (04) 17

19 18

20 09 - Arviointi ja ohjaus arviointi.. NT1 formatiivinen arviointi.. NT1 jatkuva arviointi.. NT1 kansainvälinen arviointi.. NT1 lähtötason arviointi.. NT1 opettajien arviointi.. NT1 opettajien suorittama arviointi.... NT2 arvostelu.. NT1 oppilaiden arviointi.... RT opiskelija (11).... RT oppilas (11).. NT1 oppilaiden suorittama arviointi.... RT opiskelija (11).... RT oppilas (11).. NT1 oppilaitoksen arviointi.. NT1 rehtorien arviointi.... RT rehtori (11).. NT1 rehtorien suorittama arviointi.... RT rehtori (11).. NT1 sisäinen arviointi.... NT2 itsearviointi.. NT1 summatiivinen arviointi.. NT1 ulkoinen arviointi.... NT2 tarkastus RT tarkastustoimi (11).... NT2 vertaisarviointi.. RT koe.. RT koulutuksen laatu.. RT oppimistaso.. RT todistuksen antaminen arviointimenetelmä.. NT1 arviointikriteerit arviointiraportti.. NT1 koulutodistus.. NT1 kykykartoitus.... RT aikuiskoulutus (02).... RT ammattitaito (10).... RT epävirallinen oppiminen (02).... RT osaaminen (10).. RT arviointitulos arviointitulos.. NT1 oppilaitosten paremmuusjärjestys.... RT oppilaitosten välinen kilpailu.. RT arviointiraportti.. RT korvaus.. RT sanktio kilpailu.. NT1 oppilaitosten välinen kilpailu.... RT oppilaitosten paremmuusjärjestys 19

21 koe.. NT1 kirjallinen koe.. NT1 pääsykoe.. NT1 päättökoe.. NT1 standardoitu testi.... RT standardi.. NT1 suullinen koe.. NT1 tasokoe.. NT1 valintakokeet.. NT1 älykkyystesti.. RT arviointi.. RT todistuksen antaminen koulutuksen laatu.. NT1 laadunvarmistus.. NT1 opetuksen laatu.... RT opetus (08).. RT arviointi.. RT oppimistaso koulutusura.. NT1 erikoistuminen.... NT2 teknologiakoulutus (02).. NT1 koulunvalinta.... RT ohjaus.... RT vanhempien valintaoikeus (01).. NT1 koulutusvalinta.... RT ohjaus.. NT1 kouluun palaaminen.. NT1 opintojen keskeyttäminen.... NT2 keskeyttäminen RT alisuoriutuminen.. NT1 opintojen valinta.... RT ohjaus.. NT1 opintosuoritukset ohjaus.. NT1 ammatinvalinnanohjaus.. NT1 konsultaatio.. NT1 mentorointi.. NT1 opinto-ohjaus.. RT koulunvalinta.. RT koulutusvalinta.. RT opinto-ohjaaja (11).. RT opintojen valinta oppimistulos.. NT1 alisuoriutuminen.... NT2 heikko koulumenestys.... NT2 uusintasuoritus.... RT keskeyttäminen.. NT1 opintojen edistyminen.... NT2 luokallejäänti.... NT2 luokaltapääsy 20

22 pätevyys.. NT1 ammattitutkinto.... RT ammatillinen koulutus (02).. NT1 muodollinen pätevyys.. NT1 opettajan pätevyys.. RT pätevyystaso.. RT todistuksen antaminen.. RT todistus sanktio.. NT1 koulusta syrjäytyminen.. RT arviointitulos standardi.. NT1 eurooppalaiset standardit.. NT1 oppimistaso.... RT arviointi.... RT koulutuksen laatu.. NT1 paras käytäntö.. NT1 vertailukohde.. RT standardointi.. RT standardoitu testi todistuksen antaminen.. RT arviointi.. RT koe.. RT pätevyys.. RT todistus todistus.. NT1 korkeakoulututkinto.... NT2 alempi korkeakoulututkinto RT alemman korkeakoulututkinnon opinnot (02).... NT2 maisterin tutkinto RT maisterin opinnot (02).... NT2 tohtorinarvo RT opinnäyte.... NT2 yhteistutkinto RT yhteiseurooppalainen opinto-ohjelma (11).. NT1 päättötodistus.... NT2 eurooppalainen ylioppilastutkinto RT kulttuurienvälinen kasvatus (01).... NT2 International Baccalaureate -tutkinto RT kulttuurienvälinen kasvatus (01).. NT1 sisäänpääsytodistus.. NT1 yleissivistävän koulutuksen todistus.. RT pätevyys.. RT todistuksen antaminen tutkintojen tunnustaminen.. RT kelpoisuuksien vastaavuus.... RT Korkeakoulututkintotodistuksen liite.. RT liikkuvuus (04).. RT tutkintojen läpinäkyvyys 21

23 .. RT tutkintojen siirrettävyys.. RT tutkintojen vastaavuus 22

24 10 - Käyttäytyminen ja persoonallisuus ammattitaito.. NT1 ammattitaidon kehittäminen.. RT kykykartoitus (09).. RT osaaminen asenne.. NT1 joustavuus.. NT1 kouluasenne.... NT2 kouluhaluttomuus RT poissaolot käyttäytyminen.. NT1 häiriökäyttäytyminen.... NT2 kiusaaminen.... NT2 lunttaus.... NT2 poissaolot RT kouluhaluttomuus.... NT2 rikollisuus RT sopeutumattomien kasvatus (02).... NT2 väkivalta RT lapsen hyväksikäyttö (11).. NT1 koulun järjestyssäännöt.... RT koulun säännöt (04).. NT1 protesti.. NT1 sosiaalinen käyttäytyminen.... NT2 läsnäolo.... NT2 osallistuminen NT3 opettajan osallistuminen NT3 opiskelijoiden osallistuminen RT opiskelija (11) NT3 vanhempien osallistuminen RT kodin ja koulun yhteistyö (11) RT vanhempainyhdistys (11) lapsen kehitys.. NT1 fyysinen kehitys.... NT2 motorinen kehitys.. NT1 kognitiivinen kehitys.... NT2 ongelmanratkaisu.... NT2 päättely RT älykkyysikä.... NT2 älykkyys NT3 kriittinen ajattelu NT3 ymmärtäminen RT lahjakas.... NT2 älykkyysikä.. NT1 sosialisaatio osaaminen.. NT1 ainekohtainen osaaminen.. NT1 kielitaito.... NT2 kirjalliset taidot.... NT2 puhetaito 23

25 .... RT kieltenopetus (07).. NT1 luku- ja kirjoitustaito.... NT2 aikuisten lukutaito RT aikuiskoulutus (02).... NT2 informaatiolukutaito.... NT2 tietokoneen käyttötaito.... NT2 toiminnallinen lukutaito.. NT1 oppiainerajat ylittävät valmiudet.. NT1 oppimaan oppiminen.. NT1 perustaidot.. NT1 sosiaalinen osaaminen.. NT1 viestintätaidot.. NT1 vähimmäistaidot.... RT perusopetus (02).. NT1 yrittäjyys.. RT ammattitaito.. RT kykykartoitus (09) persoonallisuus.. NT1 itseluottamus.. NT1 itsemääräämisoikeus.. NT1 luovuus.. NT1 yksilöllisyys ristiriita.. NT1 ristiriitojen ratkaisu 24

26 11 - Koulutuksen osapuolet koulujen väliset suhteet.. NT1 koulujen välinen yhteistyö.. NT1 koulukumppanuus.... NT2 ystävyyskoulutoiminta kouluviranomainen.. NT1 järjestävä taho.. NT1 koulutuspäättäjä.. NT1 opetusministeriö.... NT2 opetusministeri.. RT koulutuspolitiikka (04) lapsi.. NT1 huostaanotetut lapset.. NT1 orpo.. NT1 riskilapsi lastenkasvatus.. NT1 lastenhoito.. RT lapsen hyväksikäyttö.... RT väkivalta (10) muu kuin opetushenkilökunta.. NT1 arvioija.... NT2 tarkastustoimi NT3 tarkastaja RT tarkastus (09).... NT2 tutkintoja myöntävä taho.... NT2 tutkintolautakunta.. NT1 hallintohenkilöstö.... NT2 koulutoimenjohtaja.. NT1 huoltohenkilöstö.... NT2 vahtimestari.... RT huolto (06).. NT1 johtohenkilöstö.... RT rehtori.. NT1 kirjastonhoitaja.... RT kirjasto (06).. NT1 koulupsykologi.... RT muu kuin opetushenkilökunta.. NT1 nuorisotyöntekijä.. NT1 opinto-ohjaaja.... RT ohjaus (09).. NT1 oppilashuoltohenkilöstö.. NT1 tieteellinen henkilökunta.. NT1 toimintakoordinaattori.. NT1 varakansleri.. RT koulupsykologi neuvottelukunta.. NT1 koulutusneuvosto.. NT1 sovittelija.. NT1 tukipalvelu 25

27 .... NT2 tuki opettajille nuoriso.. NT1 ammattitaidottomat nuoret.. NT1 nuoret opettajan ammatti.. RT opettaja.. RT opettajapula (01).. RT opettajatarve (01).. RT opettajavaranto (01).. RT opettajien ylitarjonta (01).. RT opetus (08).. RT paluu opettamiseen opettajien työaika.. NT1 opetustuntimäärä.... RT kouluvuosi (04).... RT opetus (08).... RT oppitunti (04).. NT1 oppituntien valmistelu.... RT opetus (08) opetushenkilökunta.. NT1 assistentti.. NT1 kouluttaja.. NT1 opettaja.... NT2 aineenopettaja.... NT2 aineenopettaja (useamman oppiaineen pätevyys).... NT2 epäpätevä opettaja.... NT2 erityisopettaja.... NT2 luokanopettaja.... NT2 opetusharjoittelija.... NT2 pätevä opettaja.... NT2 rehtori RT johtohenkilöstö RT rehtorien arviointi (09) RT rehtorien suorittama arviointi (09).... NT2 yleisopettaja.... RT eläkkeellä oleva opettaja.... RT opettajan ammatti.... RT opettajan siirto (04).... RT opettajankoulutus (02).. NT1 sijaistyovoima.. NT1 tutor.... RT yksilöllinen opetus (08) opiskelija.. NT1 aikuisopiskelija.... RT korkea-asteen koulutus (02).. NT1 aikuisoppija.. NT1 alemman korkeakoulututkinnon opiskelija.. NT1 harjoittelija.. NT1 kuunteluoppilas.. NT1 tutkinnon suorittanut 26

28 .. NT1 työssäkäyvä opiskelija.. NT1 vieraskielinen opiskelija.... RT kielituki (03).... RT maahanmuuttaja (15).. RT opiskelija-asunnot (06).. RT opiskelijaelämä.. RT opiskelijajärjestö.. RT opiskelijoiden osallistuminen (10).. RT oppilaiden arviointi (09).. RT oppilaiden suorittama arviointi (09).. RT oppilas oppilaanohjaus.. NT1 opinto-ohjaaja.... RT ohjaus (09).. NT1 psykologipalvelut.... NT2 koulupsykologi RT muu kuin opetushenkilökunta oppilas.. NT1 koulunsa päättänyt.. RT opiskelija.. RT oppilaiden arviointi (09).. RT oppilaiden suorittama arviointi (09) organisaatio.. NT1 hyväntekeväisyys.. NT1 kansainvälinen järjestö.. NT1 kansalaisjärjestö.. NT1 nuorisojärjestö.. NT1 opiskelijajärjestö.... RT opiskelija.. NT1 oppiva organisaatio.... RT jatkuva ammatillinen kehittyminen (02).. NT1 uskonnollinen järjestö.. NT1 vapaaehtoisjärjestö.. NT1 yhdistys.... NT2 ammattiyhdistys.... NT2 opettajayhdistys.... NT2 vanhempainyhdistys RT vanhempien osallistuminen (10) perhe.. NT1 vanhemmat.. NT1 yksinhuoltajaperhe ryhmien väliset suhteet.. NT1 koulun ja lähiyhteisön yhteydet.. NT1 koulutuksen ja työllistymisen välinen suhde.. NT1 koulutus-teollisuus suhde.. NT1 kulttuurienväliset suhteet.... RT kulttuuri (15) sosiaalipalvelu.. NT1 lastensuojelu 27

29 .... NT2 adoptio.... NT2 huostaanotto.. NT1 nuorten suojelu.. RT nuorisotyöntekijä.. RT sosiaaliturva (16) sosiaaliset suhteet.. NT1 aikuinen-lapsisuhde.. NT1 kodin ja koulun yhteistyö.... NT2 tieto vanhemmille (13).... RT vanhempien osallistuminen (10).. NT1 opettajan ja opiskelijan suhde.. NT1 vanhempi-lapsisuhde yhteistyö.. NT1 kansainvälinen yhteistyö.... RT kansainväliset suhteet (14).... RT OECD-maa.. NT1 ryhmätyö.. NT1 yliopistojen välinen yhteistyö.... NT2 yhteiseurooppalainen opinto-ohjelma RT yhteistutkinto (09) 28

30 12 - Euroopan unioni Euroopan kansalaisuus Euroopan unioni.. NT1 EU-maa Euroopan unionin erillisvirastot.. NT1 CEDEFOP.. NT1 Euroopan koulutussäätiö Euroopan unionin instituutiot.. NT1 Euroopan komissio.... NT2 komissaari.. NT1 Euroopan parlamentti.. NT1 Euroopan unionin neuvosto.... NT2 Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus.... NT2 Eurooppa-neuvoston päätelmät.. NT1 Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin.. NT1 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin.. NT1 Eurooppa-neuvosto Euroopan unionin oikeus.. NT1 Euroopan unionin asetus.. NT1 Euroopan unionin direktiivi.. NT1 Euroopan unionin perustamissopimus.. NT1 Euroopan unionin päätös.. NT1 Euroopan unionin päätöslauselma.. NT1 Euroopan unionin suositus.. RT kansainvälinen oikeus (14).. RT toissijaisuusperiaate (14) Euroopan unionin toimielin.. NT1 alueiden komitea.. NT1 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea.. NT1 Eurostat eurooppalainen yhteistyö.. NT1 Euroopan talousalue.. NT1 Euroopan unionin politiikka.. NT1 Euroopan unionin toiminta.. NT1 Eurooppalainen korkeakoulualue.. NT1 Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä (04) laajentuminen (Euroopan unioni).. RT ehdokasmaa.. RT ei EU-maa rakennerahasto.. NT1 Euroopan Sosiaalirahasto 29

31 13 - Tieto, viestintä, tilastot informaatio.. NT1 dokumentaatio.... RT luokitus.. NT1 tieto vanhemmille (11).. RT tieto- ja viestintäteknologia.. RT tietopalvelukeskus (06) tiedonvaihto.. NT1 keskustelu.. NT1 konferenssi.. NT1 palaute.. RT viestintä tieto- ja viestintäteknologia.. NT1 tekoäly.. NT1 tietojenkäsittely.... NT2 tiedonkeruu.. RT informaatio.. RT tietokoneen käyttö.. RT tietokonetiheys.. RT viestintä tietotekniikkalaitteet (06).. NT1 laitteisto (06).... NT2 tietokone (06) NT3 kotitietokone (06) RT oppimateriaali (08).. NT1 ohjelmisto (06).... NT2 opetusohjelmisto (06) RT oppimisaihio (02).... RT käyttäjäystävällisyys (06).. NT1 palvelin (06).. RT yhteensopivuus tilastollinen analyysi.. NT1 erittely (tilastot).. NT1 Euroopan keskiarvo.. NT1 indikaattori.... NT2 panosindikaattori.... NT2 prosessi-indikaattori.... NT2 tuotosindikaattori.. NT1 kohortti (tilastot).. NT1 kyselylomake.. NT1 otos.. RT tilastotiedot tilastotiedot.. NT1 keskimääräinen tulotaso.. NT1 koulutukseen osallistumisaste.. NT1 NUTS-alueet.. NT1 opiskelijamäärä.... RT koulun koko (06).. NT1 raakadata 30

32 .. NT1 väestötilastot.... NT2 syntyvyys.... NT2 väestön jakautuminen.... RT väestö (15).. RT tilastollinen analyysi viestintä.. NT1 joukkoviestimet.. NT1 sanallinen viestintä.... RT kieli (15).. NT1 sanaton viestintä.... NT2 symboli.... NT2 viittomakieli.... RT kieli (15).. NT1 tiedonvälitys.. NT1 tietoliikenne.... NT2 tietoliikenneverkko NT3 extranet NT3 Internet RT Internetin käyttö RT Internetin käyttömahdollisuus NT3 intranet NT3 sähköposti.. RT tiedonvaihto.. RT tieto- ja viestintäteknologia 31

33 14 - Politiikka, lainsäädäntö, julkinen hallinto hallinto.. NT1 hallintorakenne.... NT2 hajauttaminen NT3 maantieteellinen hajauttaminen.... NT2 keskittäminen.. NT1 hallintotaso.... NT2 alueellinen taso.... NT2 eurooppalainen taso.... NT2 institutionaalinen taso.... NT2 kansainvälinen taso.... NT2 kansallinen taso.... NT2 paikallistaso.. RT valvonta (04) hallintotapa.. NT1 autonomia.... NT2 oppilaitosten autonomia.... NT2 taloudellinen autonomia.. NT1 tilivelvollisuus.. NT1 toissijaisuusperiaate.... RT Euroopan unionin oikeus (12).. RT valvonta (04) hallitus.. NT1 lainsäädäntövalta.... NT2 lainsäädäntöelin NT3 eduskunta.... RT lainsäädäntö.. NT1 toimeenpanovalta.... NT2 ministeriö.... NT2 virkamieskunta.. NT1 tuomiovalta.... NT2 tuomioistuimen toimivalta NT3 tuomioistuin lainsäädäntö.. NT1 kansainvälinen oikeus.... RT Euroopan unionin oikeus (12).. NT1 koululainsäädäntö.. NT1 määräys.. NT1 perustuslaki.. NT1 työoikeus.... RT työ (16).. RT lainsäädäntövalta.. RT oikeudellinen asema politiikka (poliittinen elämä).. NT1 federalisimi.. NT1 kielipolitiikka (04).... NT2 opetuskieli (04).. NT1 koalitio.. NT1 suunnittelu (04).... NT2 koulutussuunnittelu (04) 32

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2/172 2/172 SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA 5 Opetussuunnitelman sisältö 5 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 6 Lukiokoulutuksen tehtävä

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOIJALAN KAUPUNKI TOIJALAN YLÄASTE

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOIJALAN KAUPUNKI TOIJALAN YLÄASTE PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOIJALAN KAUPUNKI TOIJALAN YLÄASTE 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA...3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö...3 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 2/2015 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/2015 20.4.2015 Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 Luettelossa on nyt entistä enemmän verkkojulkaisuja. Linkit niihin

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Uutuusluettelo Nyförvärv 4/2015 12.6. 24.8.2015

Uutuusluettelo Nyförvärv 4/2015 12.6. 24.8.2015 4/2015 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/2015 24.8.2015 Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 4/2015 12.6. 24.8.2015 Linkit verkkojulkaisuihin kirjaston tietokannassa: http://kirjasto.kuntaliitto.fi/fin/search.htm

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Suomen maaraportti KESÄKUU 2003 JOHDANTO Tämä raportti on Suomen maaraportti OECD:n opettajahankkeeseen "Attracting, developing and retaining effective

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA ULKOMAALAISTOIMISTO 2008 2/75 SISÄLLYSLUETTELO: TAUSTAA... 4 1. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. LAINSÄÄDÄNTÖ JA

Lisätiedot

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 28.4.2011. Opetussuunnitelman muutos luku 5.3. huolto ja turvallisuuden edistäminen hyväksytty sivistyslautakunnassa 9.6.2014 PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Korkeakoulutuksesta vastaavien eurooppalaisten ministerien konferenssin julkilausuma Bergen 19. 20. toukokuuta 2005

Korkeakoulutuksesta vastaavien eurooppalaisten ministerien konferenssin julkilausuma Bergen 19. 20. toukokuuta 2005 1 Bolognan prosessi Bergen 2005 Euroopan korkeakoulutusalue tavoitteiden saavuttaminen Korkeakoulutuksesta vastaavien eurooppalaisten ministerien konferenssin julkilausuma Bergen 19. 20. toukokuuta 2005

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 30.8.2007, 501 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 31.7.2008, 289. Voimassa lukuvuonna 2008-2009. Viimeisimmät muutokset:

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 20.4. 11.6.2015

Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 20.4. 11.6.2015 3/2015 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 12.6.2015 Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 20.4. 11.6.2015 Linkit verkkojulkaisuihin kirjaston tietokannassa: http://kirjasto.kuntaliitto.fi/fin/search.htm

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot