TESE Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tesaurus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TESE Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tesaurus"

Transkriptio

1 TESE Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tesaurus Suomenkielinen versio Painos 2009 Euroopan komissio

2 01 - Koulutusteoria kasvatusteoria.. NT1 oppimisteoria.. RT kasvatustieteet kasvatustieteet.. NT1 didaktiikka.. NT1 kasvatusfilosofia.. NT1 kasvatushistoria.. NT1 kasvatussosiologia.. NT1 koulutuksen talous.... NT2 akateemisen työvoiman tarve.... NT2 koulutuskysyntä.... NT2 koulutusmarkkinat.... NT2 koulutustarve.... NT2 opettajapula RT opettajan ammatti (11).... NT2 opettajatarve RT opettajan ammatti (11).... NT2 opettajavaranto RT opettajan ammatti (11).... NT2 opettajien ylitarjonta RT opettajan ammatti (11).. NT1 vertaileva kasvatustiede.. RT kasvatusteoria.. RT koulutusasiantuntija (11) koulutus.. RT koulutuksen rahoitus (05).. RT koulutuspolitiikka (04).. RT opetus (08).. RT opetushallinto (04).. RT oppilaitos (06).. RT oppiminen (08).. RT oppimisen sisältö (07) koulutusperiaatteet.. NT1 kansainvälinen ulottuvuus.... NT2 Eurooppalainen ulottuvuus.... RT kansainvälisyysopinnot (07).... RT koulutuksen globalisaatio (15).. NT1 koulutuksellinen vapaus.. NT1 koulutuksen jatkuvuus.. NT1 kulttuurienvälinen kasvatus.... RT eurooppalainen ylioppilastutkinto (09).... RT International Baccalaureate -tutkinto (09).... RT kansainvälinen koulu (06).. NT1 mahdollisuuksien tasa-arvo.. NT1 oikeus koulutukseen.. NT1 oppilaiden integrointi.... NT2 opiskelijoiden voimaannuttaminen.... NT2 positiivinen erityiskohtelu RT sosiaalinen eriarvoisuus (15).... RT inklusiivinen opetus (03) 1

3 .. NT1 oppivelvollisuus.... RT oppivelvollisuuden kesto (04).... RT perusopetus (02).. NT1 vanhempien valintaoikeus.... RT koulunvalinta (09).. NT1 yhteiskasvatus tutkimus.. NT1 kasvatustieteellinen tutkimus.... RT koulutusasiantuntija (11).. RT historiallinen näkökulma.. RT metodologia.. RT mittaaminen.. RT tutkimuslaitos tutkimustulokset.. NT1 koulutusinnovaatiot.... RT pilottiprojekti 2

4 02 - Koulutusjärjestelmät ammatillinen koulutusmuoto.. NT1 ammatillinen peruskoulutus.. NT1 ammatillinen perusopetus.. NT1 ammatilliset opinnot.. NT1 jaksottaiskoulutus.. NT1 jatkuva ammatillinen kehittyminen.... NT2 täydennyskoulutus.... RT oppiva organisaatio (11).. NT1 oppisopimuskoulutus.... NT2 työharjoittelu.. NT1 uudelleenkoulutus.. RT ammatillinen koulutus elinikäinen oppiminen.. NT1 arkioppiminen.... RT kotikasvatus.... RT koulun ulkopuolinen opetus.. NT1 epävirallinen oppiminen.... RT koulun ulkopuolinen opetus.... RT kykykartoitus (09).. NT1 koulun ulkopuolinen opetus.... NT2 etäopiskelu NT3 verkko-oppiminen NT4 verkko-oppimisen sisältö NT5 oppimisaihio RT opetusohjelmisto (06) (13) RT oppimisen sisältö (07) RT avoin yliopisto (06).... NT2 kotikasvatus RT arkioppiminen.... NT2 kotiopetus.... NT2 sairaalaopetus.... RT arkioppiminen.... RT epävirallinen oppiminen.. NT1 virallinen koulutus.... NT2 koulukasvatus.. RT aikuiskoulutus.. RT paluu opintoihin koulutushaara.. NT1 ammatillinen koulutus.... RT ammatillinen aines (07).... RT ammatillinen koulutusmuoto.... RT ammattioppilaitos (06).... RT ammattitutkinto (09).. NT1 teknologiakoulutus (09).. NT1 yleissivistävä koulutus.. RT siirtyminen koulutusalalta toiselle (04) koulutusjärjestelmä.. NT1 aikuiskoulutus.... RT aikuisten lukutaito (10).... RT elinikäinen oppiminen 3

5 .... RT kykykartoitus (09).. NT1 julkinen koululaitos.. NT1 perusopetus.... RT oppivelvollisuus (01).... RT vähimmäistaidot (10).. NT1 sopeutumattomien kasvatus.... RT erityisopetus (03).... RT erityisopetustarpeet (03).... RT rikollisuus (10).. NT1 vaihtoehtoinen koulutustarjonta.. NT1 yhtenäinen perusopetus.... RT ala-aste.... RT yläaste.. NT1 yksityinen koulutus.... RT yksityiskoulu (06) koulutustaso.. NT1 ala-aste.... RT alakoulu (06).... RT yhtenäinen perusopetus.. NT1 korkea-asteen koulutus.... NT2 alemman korkeakoulututkinnon opinnot RT alempi korkeakoulututkinto (09).... NT2 jatko-opinnot NT3 maisterin opinnot RT maisterin tutkinto (09) NT3 tohtoriopinnot.... RT aikuisopiskelija (11).... RT korkeakoulu (06).... RT lukuvuosi (04).. NT1 oppivelvollisuuden jälkeinen koulutus.. NT1 toisen asteen jälkeinen koulutus, joka ei ole korkea-asteen koulutusta.. NT1 toisen asteen koulutus.... NT2 lukio.... NT2 yläaste RT yhtenäinen perusopetus.... RT toisen asteen koulu (06).. NT1 varhaiskasvatus.... NT2 esiopetus.... NT2 päivähoito.... RT esikoulu (06).... RT esiopetusta järjestävä koulu/päiväkoti (06) koulutusvaihe.. NT1 opintojakso.. NT1 vuosiluokka opettajankoulutus.. NT1 opettajan peruskoulutus.... NT2 opetusharjoittelu.... NT2 pätevöityminen.. NT1 opettajien täydennyskoulutus.. RT opettaja (11).. RT opettajankoulutuslaitos (06).. RT opettajankoulutusmalli 4

6 opettajankoulutusmalli.. NT1 peräkkäismalli.. NT1 rinnakkaismalli.. RT opettajankoulutus siirtyminen koulutustasojen välillä.. NT1 siirtyminen ala-asteelta yläasteelle.. NT1 siirtyminen esikoulusta ala-asteelle.. NT1 siirtyminen lukiosta korkea-asteen koulutukseen.. NT1 siirtyminen yläasteelta lukioon 5

7 03 - Erityisopetus erityisopetus.. NT1 erillinen erityisopetus.... RT erityiskoulu (06).. NT1 inklusiivinen opetus.... RT oppilaiden integrointi (01).. NT1 tukiopetus.... NT2 kielituki RT vieraskielinen opiskelija (11).... RT tukiopetusluokka.. RT erityiskoulu (06).. RT erityisopetustarpeet.. RT sopeutumattomien kasvatus (02) erityisopetustarpeet.. NT1 oppimisvaikeus.... NT2 lukemisvaikeus.. RT erityisopetus.. RT sopeutumattomien kasvatus (02).. RT vamma terapia.. NT1 fysioterapia.. NT1 psykoterapia.. NT1 puheterapia.. NT1 työterapia.. RT vamma vamma.. NT1 kehitysvamma.... NT2 autismi.... NT2 kielihäiriö.. NT1 liikuntavamma.... NT2 aistivamma NT3 kuulovamma RT huuliltaluku NT3 näkövamma RT sokeainkirjoitus.. RT erityisopetustarpeet.. RT terapia.. RT vammaiset henkilöt 6

8 04 - Koulutuspolitiikka ja opetushallinto johtokunta.. NT1 koulun johtokunta.. NT1 kouluneuvosto.. NT1 luokkaneuvosto koulun johto.. NT1 henkilöstöhallinto.... NT2 henkilöstösijoittelu NT3 henkilöstön uudelleensijoittaminen.... NT2 opettajien rekrytointi RT rekrytointi (16).. NT1 järjestyssäännöt.... NT2 koulun säännöt RT koulun järjestyssäännöt (10).. NT1 oppitunnin peruutus.. NT1 valitusmenettely koulutuspolitiikka.. NT1 akkreditointi.... NT2 osaamisen tunnustaminen RT aiemmin opittu (08).. NT1 ennakointi.. NT1 erityistukialue.. NT1 ilmainen koulutus.... RT koulutuksen rahoitus (05).. NT1 kielipolitiikka (14).... NT2 opetuskieli.. NT1 koulun perustaminen.... RT koulurakentaminen (06).. NT1 koulun sulkeminen.. NT1 koulutukseen pääsy.... NT2 kouluunmeno NT3 ilmoittautuminen NT3 valintamenettely NT4 numerus clausus NT4 pääsyvaatimukset RT koulunaloitusikä.... NT2 rajoitettu pääsy.... NT2 vapaa pääsy.. NT1 koulutuksen demokratisointi.. NT1 kouluvuoden kesto.... RT kouluvuosi.. NT1 liikkuvuuden edistäminen.. NT1 lukuvuoden kesto.... RT lukuvuosi.. NT1 opintojen kesto.. NT1 oppivelvollisuuden kesto.... RT oppivelvollisuus (01).. NT1 suunnittelu (14).... NT2 koulutussuunnittelu NT3 koulun kehittämissuunnitelma.. NT1 tietoperustainen politiikka.. NT1 uudistus (14) 7

9 .... NT2 koulutusuudistus.... RT uudistusehdotus.. RT koulutus (01).. RT kouluviranomainen (11) liikkuvuus.. NT1 vapaa liikkuvuus.... NT2 ammatillinen liikkuvuus NT3 opettajien liikkuvuus.... NT2 opiskelijoiden liikkuvuus NT3 opiskelu ulkomailla.. RT tutkintojen tunnustaminen (09).. RT vaihtovierailu (08) opetushallinto.. NT1 koulutiheys.. NT1 koulutusjärjestelmän arviointi.. NT1 loma-aikojen porrastaminen.. NT1 opettaja-oppilassuhde.. NT1 oppilaiden jako.. NT1 työ- ja tuntijako.... NT2 koulujen työ- ja loma-ajat NT3 loma RT vapaa-aika (07) NT3 lukukausi (jakso).... NT2 koulupäivä NT3 oppitunti RT opetustuntimäärä (11) NT3 tauko.... NT2 kouluviikko.... NT2 kouluvuosi NT3 opetusaika RT kouluvuoden kesto RT opetustuntimäärä (11).... NT2 lukujärjestys NT3 joustava lukujärjestys.... NT2 lukuvuosi RT korkea-asteen koulutus (02) RT lukuvuoden kesto.. NT1 valvonta.... RT hallinto (14).... RT hallintotapa (14).. RT koulutus (01) siirto.. NT1 opettajan siirto.... RT opettaja (11).. NT1 opintosuoritusten ja arvosanojen siirto.... NT2 Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä (12).... RT opintosuoritusjärjestelmä.. NT1 siirtyminen koulutusalalta toiselle.... RT koulutushaara (02).. NT1 tietämyksen siirto.... RT tieto (08).. NT1 varojen siirto 8

10 .... RT rahoitus (05) 9

11 05 - Koulutuksen rahoitus koulutuskustannukset.. NT1 kulutus henkeä kohti.. RT rahoitus rahoitus.. NT1 koulutuksen rahoitus.... RT ilmainen koulutus (04).... RT koulutus (01).... RT resurssien jako (16).. NT1 sijoitus.. RT koulutuskustannukset.. RT rahoitusmuoto.. RT varojen siirto (04) rahoituslähde.. NT1 julkiset varat.. NT1 lahjoitus.. NT1 maksut.... NT2 ilmoittautumismaksut.... NT2 lukukausimaksut.... RT maksullinen koulu (06).... RT valtionapujärjestelmän ulkopuolella oleva yksityiskoulu (06).. NT1 yksityiset varat.... NT2 sponsorointi.... NT2 vanhempien osuus rahoitusmuoto.. NT1 koulutusseteli.. NT1 rahoitus henkeä kohti.. NT1 tulosrahoitus.. NT1 yleisavustus.. RT rahoitus tukitoimi.. NT1 ansiosidonnainen tuki.. NT1 taloudellinen tuki.... NT2 laina RT korkotaso.... NT2 lapsilisä.... NT2 opintoraha.... NT2 stipendi.... NT2 veronkevennys.. NT1 tuki luontaissuorituksena varainhoito.. NT1 varainhoidon valvonta 10

12 06 - Koulut ja oppilaitokset huolto.. RT huoltohenkilöstö (11) kouluelämä.. NT1 kouluateria.. NT1 koulukuljetus koululuokka.. NT1 luokkakoko.. RT luokkatyöskentelyn johtaminen (08) koulurakentaminen.. NT1 tilajärjestely.... NT2 liikuntaesteetön.. RT koulun perustaminen (04) koulutustilat.. NT1 asuminen.... NT2 opiskelija-asunnot RT opiskelija (11) RT sisäoppilaitos.. NT1 elokuvateatteri.. NT1 kampus.. NT1 kirjasto.... RT kirjastonhoitaja (11).. NT1 kulttuurikeskus.. NT1 laboratorio.... NT2 kielistudio.. NT1 liikuntatilat.. NT1 luokkahuone.. NT1 monitoimitila.. NT1 museo.. NT1 tietopalvelukeskus.... RT informaatio (13).. NT1 vapaa-ajan mahdollisuudet.... NT2 leikkikenttä.... RT harrastustoiminta (07) oppilaitos.. NT1 aikuisoppilaitokset.. NT1 esikoulu.... NT2 esiopetusta järjestävä koulu/päiväkoti RT varhaiskasvatus (02).... NT2 päiväkoti.... RT varhaiskasvatus (02).. NT1 kiertävät koulutuspalvelut.. NT1 korkeakoulu.... NT2 ammattikorkeakoulu.... NT2 avoin yliopisto RT etäopiskelu (02).... NT2 yliopisto NT3 tiedekunta NT4 yliopiston laitos 11

13 .... RT korkea-asteen koulutus (02).. NT1 koulu.... NT2 alakoulu RT ala-aste (02).... NT2 ammattioppilaitos RT ammatillinen koulutus (02).... NT2 erikoiskoulu.... NT2 erityiskoulu RT erillinen erityisopetus (03) RT erityisopetus (03).... NT2 Eurooppa-koulu.... NT2 julkinen koulu.... NT2 kansainvälinen koulu RT kulttuurienvälinen kasvatus (01).... NT2 kokopäiväkoulu.... NT2 maksullinen koulu RT maksut (05).... NT2 peruskoulu.... NT2 poikakoulu.... NT2 sisäoppilaitos RT opiskelija-asunnot.... NT2 sotakoulu.... NT2 taidekoulu NT3 musiikkiopisto RT taide (15).... NT2 toisen asteen koulu RT toisen asteen koulutus (02).... NT2 tyttökoulu.... NT2 uskontokunnan koulu.... NT2 yhteiskoulu.... NT2 yksityiskoulu NT3 julkisrahoitteinen yksityiskoulu NT3 valtionapujärjestelmän ulkopuolella oleva yksityiskoulu RT maksut (05) RT yksityinen koulutus (02).... RT koulun koko RT opiskelijamäärä (13).. NT1 koulutuskeskus.. NT1 opettajankoulutuslaitos.... RT opettajankoulutus (02).. RT koulutus (01) välineet.. NT1 audiovisuaalinen laitteisto.... RT audiovisuaalinen ohjelma (08).... RT oppimateriaali (08).. NT1 kalusteet.. NT1 tietotekniikkalaitteet (13).... NT2 laitteisto (13) NT3 tietokone (13) NT4 kotitietokone (13) RT oppimateriaali (08).... NT2 ohjelmisto (13) NT3 opetusohjelmisto (13) RT oppimisaihio (02) 12

14 RT käyttäjäystävällisyys (13).... NT2 palvelin (13).... RT yhteensopivuus (13).. NT1 urheiluvälineet 13

15 07 - Koulutuksen sisältö koulutustarjonta.. NT1 koulun ulkopuolinen toiminta.... NT2 vapaa-ajan toiminta NT3 leikki.. NT1 vieraiden kielten tarjonta.... NT2 opetettujen kielten määrä.. RT koulutustoiminta (08) opetussuunnitelma.. NT1 opetussuunnitelman perusteet.. NT1 oppiaine.... NT2 ammatillinen aines RT ammatillinen koulutus (02).... NT2 pakollinen aine.... NT2 pääaine.... NT2 sivuaine.... NT2 valinnaisaine.. NT1 piilo-opetussuunnitelma opetussuunnitelman kehittäminen.. NT1 opetussuunnitelman uudistus.. RT kasvatustavoitteet (08).. RT oppimisen sisältö oppimisen sisältö.. NT1 humanistiset tieteet.... NT2 antiikintutkimus RT latina (17) RT muinaiskreikka (17).... NT2 filosofia.... NT2 historia.... NT2 journalistiikka.... NT2 kielitiede.... NT2 kieltenopetus NT3 kielioppi NT3 kirjoittaminen NT3 kuunteleminen NT3 lukeminen NT3 oikeinkirjoitus NT3 puhuminen NT3 terminologia NT3 vieraiden kielten opetus RT kielikylpy (08) NT3 äidinkielen opetus RT äidinkieli (15) RT kielitaito (10).... NT2 mediakasvatus.... NT2 moraalikasvatus.... NT2 uskontokasvatus.. NT1 kansainvälisyysopinnot.... RT kansainvälinen ulottuvuus (01).. NT1 luonnontieteet.... NT2 biologia 14

16 .... NT2 fysiikka.... NT2 kemia.... NT2 maantiede.. NT1 matematiikka.. NT1 matkailu.. NT1 soveltavat tieteet.. NT1 taidekasvatus.... NT2 kuvaamataito.... NT2 käsityö.... NT2 musiikkikasvatus.... NT2 näyttämötaide.... RT taide (15).. NT1 taloustiede.... NT2 johtamiskoulutus.... NT2 yrittäjyyskasvatus.. NT1 tekniikka.... NT2 arkkitehtuuri.... NT2 rakennustekniikka.. NT1 teknologia.. NT1 terveystieteet.... NT2 eläinlääketiede.... NT2 liikuntakasvatus.... NT2 lääketiede.... NT2 ravitsemuskasvatus.... NT2 seksuaalikasvatus.... NT2 terveyskasvatus.... NT2 turvallisuuskasvatus.. NT1 tietojenkäsittelytiede.. NT1 vapaa-ajan koulutus.... RT vapaa-aika.. NT1 yhteiskuntatieteet.... NT2 psykologia.... NT2 yhteiskuntaoppi NT3 kansalaistaito NT3 oikeustieteelliset opinnot NT3 rauhankasvatus.. NT1 ympäristökoulutus.... RT luonnonsuojelu (16).. RT koulutus (01).. RT opetussuunnitelman kehittäminen.. RT verkko-oppimisen sisältö (02) vapaa-aika.. NT1 harrastustoiminta.... RT vapaa-ajan mahdollisuudet (06).. RT loma (04).. RT vapaa-ajan koulutus 15

17 08 - Opetus ja oppiminen (prosessit ja metodologia) aiemmin opittu.. RT oppimisedellytys.. RT osaamisen tunnustaminen (04) kasvatustavoitteet.. NT1 opetustavoite.. RT opetussuunnitelman kehittäminen (07) koulun toiminnat.. NT1 harjoitus.... NT2 kirjallinen työ.... NT2 suulliset harjoitukset.. NT1 ohjattu toiminta.. NT1 projektityö.. RT koulutustoiminta koulutustoiminta.. NT1 kotitehtävät.. NT1 kulttuuritoiminta.. NT1 käytännön harjoittelu.. NT1 luokkatyöskentely.. NT1 luova toiminta.. NT1 opintokäynti.. NT1 opintovierailu.. NT1 oppimispeli.... NT2 tietokonepeli.. NT1 ulkoilu.. NT1 vaihtovierailu.... RT liikkuvuus (04).. NT1 valvottu kotitehtävien teko.. RT koulun toiminnat.. RT koulutustarjonta (07) kurssi.. NT1 audiovisuaalinen ohjelma.... RT audiovisuaalinen laitteisto (06).. NT1 iltaopiskelu.. NT1 integroitu opetus.. NT1 intensiivikurssi.. NT1 kesäkurssi.. NT1 korkea-asteen opinnot.. NT1 koulutusohjelma.. NT1 moduuliopetus.. NT1 seminaari.. NT1 valinnaiskurssi.. NT1 valmistava luokka.. RT kurssilta vapauttaminen.. RT kurssin rakenne.. RT kurssiohjelma luokkatyöskentelyn johtaminen.. NT1 ryhmittely.... NT2 heterogeeninen luokka 16

18 NT3 yhdysluokka.... NT2 homogeeninen luokka.. RT koululuokka (06).. RT luokkailmasto opetus.. NT1 opetusmenetelmä.... NT2 aktiviteettimenetelmät.... NT2 CLIL-opetus.... NT2 eriytetty opetus.... NT2 havainto-opetus.... NT2 kaksoistuntiopetus.... NT2 kielikylpy RT vieraiden kielten opetus (07).... NT2 luennointi.... NT2 luento.... NT2 poikkitieteellisyys.... NT2 tutorjärjestelmä.... NT2 yksilöllinen opetus RT tutor (11).... RT sulautuva oppiminen.. NT1 oppimateriaali.... NT2 opettajan opas.... NT2 oppikirja.... RT audiovisuaalinen laitteisto (06).... RT tietokone (06) (13).. RT koulutus (01).. RT opettajan ammatti (11).. RT opettajan autonomia.. RT opetuksen laatu (09).. RT opetustuntimäärä (11).. RT oppituntien valmistelu (11) oppiminen.. NT1 itsenäinen oppiminen.. NT1 itseopiskelu.. NT1 ryhmäoppiminen.. NT1 sulautuva oppiminen.... RT opetusmenetelmä.... RT tietokoneavusteinen oppiminen.. NT1 tietokoneavusteinen oppiminen.... RT sulautuva oppiminen.. NT1 varhainen oppiminen.. RT koulutus (01) oppimisprosessi.. NT1 oppimisnopeus.. NT1 oppimisstrategia.... NT2 itseopiskelu.. NT1 oppimisympäristö tieto.. NT1 tietotaito.. RT tiedonhallinta.. RT tietämyksen siirto (04) 17

19 18

20 09 - Arviointi ja ohjaus arviointi.. NT1 formatiivinen arviointi.. NT1 jatkuva arviointi.. NT1 kansainvälinen arviointi.. NT1 lähtötason arviointi.. NT1 opettajien arviointi.. NT1 opettajien suorittama arviointi.... NT2 arvostelu.. NT1 oppilaiden arviointi.... RT opiskelija (11).... RT oppilas (11).. NT1 oppilaiden suorittama arviointi.... RT opiskelija (11).... RT oppilas (11).. NT1 oppilaitoksen arviointi.. NT1 rehtorien arviointi.... RT rehtori (11).. NT1 rehtorien suorittama arviointi.... RT rehtori (11).. NT1 sisäinen arviointi.... NT2 itsearviointi.. NT1 summatiivinen arviointi.. NT1 ulkoinen arviointi.... NT2 tarkastus RT tarkastustoimi (11).... NT2 vertaisarviointi.. RT koe.. RT koulutuksen laatu.. RT oppimistaso.. RT todistuksen antaminen arviointimenetelmä.. NT1 arviointikriteerit arviointiraportti.. NT1 koulutodistus.. NT1 kykykartoitus.... RT aikuiskoulutus (02).... RT ammattitaito (10).... RT epävirallinen oppiminen (02).... RT osaaminen (10).. RT arviointitulos arviointitulos.. NT1 oppilaitosten paremmuusjärjestys.... RT oppilaitosten välinen kilpailu.. RT arviointiraportti.. RT korvaus.. RT sanktio kilpailu.. NT1 oppilaitosten välinen kilpailu.... RT oppilaitosten paremmuusjärjestys 19

21 koe.. NT1 kirjallinen koe.. NT1 pääsykoe.. NT1 päättökoe.. NT1 standardoitu testi.... RT standardi.. NT1 suullinen koe.. NT1 tasokoe.. NT1 valintakokeet.. NT1 älykkyystesti.. RT arviointi.. RT todistuksen antaminen koulutuksen laatu.. NT1 laadunvarmistus.. NT1 opetuksen laatu.... RT opetus (08).. RT arviointi.. RT oppimistaso koulutusura.. NT1 erikoistuminen.... NT2 teknologiakoulutus (02).. NT1 koulunvalinta.... RT ohjaus.... RT vanhempien valintaoikeus (01).. NT1 koulutusvalinta.... RT ohjaus.. NT1 kouluun palaaminen.. NT1 opintojen keskeyttäminen.... NT2 keskeyttäminen RT alisuoriutuminen.. NT1 opintojen valinta.... RT ohjaus.. NT1 opintosuoritukset ohjaus.. NT1 ammatinvalinnanohjaus.. NT1 konsultaatio.. NT1 mentorointi.. NT1 opinto-ohjaus.. RT koulunvalinta.. RT koulutusvalinta.. RT opinto-ohjaaja (11).. RT opintojen valinta oppimistulos.. NT1 alisuoriutuminen.... NT2 heikko koulumenestys.... NT2 uusintasuoritus.... RT keskeyttäminen.. NT1 opintojen edistyminen.... NT2 luokallejäänti.... NT2 luokaltapääsy 20

22 pätevyys.. NT1 ammattitutkinto.... RT ammatillinen koulutus (02).. NT1 muodollinen pätevyys.. NT1 opettajan pätevyys.. RT pätevyystaso.. RT todistuksen antaminen.. RT todistus sanktio.. NT1 koulusta syrjäytyminen.. RT arviointitulos standardi.. NT1 eurooppalaiset standardit.. NT1 oppimistaso.... RT arviointi.... RT koulutuksen laatu.. NT1 paras käytäntö.. NT1 vertailukohde.. RT standardointi.. RT standardoitu testi todistuksen antaminen.. RT arviointi.. RT koe.. RT pätevyys.. RT todistus todistus.. NT1 korkeakoulututkinto.... NT2 alempi korkeakoulututkinto RT alemman korkeakoulututkinnon opinnot (02).... NT2 maisterin tutkinto RT maisterin opinnot (02).... NT2 tohtorinarvo RT opinnäyte.... NT2 yhteistutkinto RT yhteiseurooppalainen opinto-ohjelma (11).. NT1 päättötodistus.... NT2 eurooppalainen ylioppilastutkinto RT kulttuurienvälinen kasvatus (01).... NT2 International Baccalaureate -tutkinto RT kulttuurienvälinen kasvatus (01).. NT1 sisäänpääsytodistus.. NT1 yleissivistävän koulutuksen todistus.. RT pätevyys.. RT todistuksen antaminen tutkintojen tunnustaminen.. RT kelpoisuuksien vastaavuus.... RT Korkeakoulututkintotodistuksen liite.. RT liikkuvuus (04).. RT tutkintojen läpinäkyvyys 21

23 .. RT tutkintojen siirrettävyys.. RT tutkintojen vastaavuus 22

24 10 - Käyttäytyminen ja persoonallisuus ammattitaito.. NT1 ammattitaidon kehittäminen.. RT kykykartoitus (09).. RT osaaminen asenne.. NT1 joustavuus.. NT1 kouluasenne.... NT2 kouluhaluttomuus RT poissaolot käyttäytyminen.. NT1 häiriökäyttäytyminen.... NT2 kiusaaminen.... NT2 lunttaus.... NT2 poissaolot RT kouluhaluttomuus.... NT2 rikollisuus RT sopeutumattomien kasvatus (02).... NT2 väkivalta RT lapsen hyväksikäyttö (11).. NT1 koulun järjestyssäännöt.... RT koulun säännöt (04).. NT1 protesti.. NT1 sosiaalinen käyttäytyminen.... NT2 läsnäolo.... NT2 osallistuminen NT3 opettajan osallistuminen NT3 opiskelijoiden osallistuminen RT opiskelija (11) NT3 vanhempien osallistuminen RT kodin ja koulun yhteistyö (11) RT vanhempainyhdistys (11) lapsen kehitys.. NT1 fyysinen kehitys.... NT2 motorinen kehitys.. NT1 kognitiivinen kehitys.... NT2 ongelmanratkaisu.... NT2 päättely RT älykkyysikä.... NT2 älykkyys NT3 kriittinen ajattelu NT3 ymmärtäminen RT lahjakas.... NT2 älykkyysikä.. NT1 sosialisaatio osaaminen.. NT1 ainekohtainen osaaminen.. NT1 kielitaito.... NT2 kirjalliset taidot.... NT2 puhetaito 23

25 .... RT kieltenopetus (07).. NT1 luku- ja kirjoitustaito.... NT2 aikuisten lukutaito RT aikuiskoulutus (02).... NT2 informaatiolukutaito.... NT2 tietokoneen käyttötaito.... NT2 toiminnallinen lukutaito.. NT1 oppiainerajat ylittävät valmiudet.. NT1 oppimaan oppiminen.. NT1 perustaidot.. NT1 sosiaalinen osaaminen.. NT1 viestintätaidot.. NT1 vähimmäistaidot.... RT perusopetus (02).. NT1 yrittäjyys.. RT ammattitaito.. RT kykykartoitus (09) persoonallisuus.. NT1 itseluottamus.. NT1 itsemääräämisoikeus.. NT1 luovuus.. NT1 yksilöllisyys ristiriita.. NT1 ristiriitojen ratkaisu 24

26 11 - Koulutuksen osapuolet koulujen väliset suhteet.. NT1 koulujen välinen yhteistyö.. NT1 koulukumppanuus.... NT2 ystävyyskoulutoiminta kouluviranomainen.. NT1 järjestävä taho.. NT1 koulutuspäättäjä.. NT1 opetusministeriö.... NT2 opetusministeri.. RT koulutuspolitiikka (04) lapsi.. NT1 huostaanotetut lapset.. NT1 orpo.. NT1 riskilapsi lastenkasvatus.. NT1 lastenhoito.. RT lapsen hyväksikäyttö.... RT väkivalta (10) muu kuin opetushenkilökunta.. NT1 arvioija.... NT2 tarkastustoimi NT3 tarkastaja RT tarkastus (09).... NT2 tutkintoja myöntävä taho.... NT2 tutkintolautakunta.. NT1 hallintohenkilöstö.... NT2 koulutoimenjohtaja.. NT1 huoltohenkilöstö.... NT2 vahtimestari.... RT huolto (06).. NT1 johtohenkilöstö.... RT rehtori.. NT1 kirjastonhoitaja.... RT kirjasto (06).. NT1 koulupsykologi.... RT muu kuin opetushenkilökunta.. NT1 nuorisotyöntekijä.. NT1 opinto-ohjaaja.... RT ohjaus (09).. NT1 oppilashuoltohenkilöstö.. NT1 tieteellinen henkilökunta.. NT1 toimintakoordinaattori.. NT1 varakansleri.. RT koulupsykologi neuvottelukunta.. NT1 koulutusneuvosto.. NT1 sovittelija.. NT1 tukipalvelu 25

27 .... NT2 tuki opettajille nuoriso.. NT1 ammattitaidottomat nuoret.. NT1 nuoret opettajan ammatti.. RT opettaja.. RT opettajapula (01).. RT opettajatarve (01).. RT opettajavaranto (01).. RT opettajien ylitarjonta (01).. RT opetus (08).. RT paluu opettamiseen opettajien työaika.. NT1 opetustuntimäärä.... RT kouluvuosi (04).... RT opetus (08).... RT oppitunti (04).. NT1 oppituntien valmistelu.... RT opetus (08) opetushenkilökunta.. NT1 assistentti.. NT1 kouluttaja.. NT1 opettaja.... NT2 aineenopettaja.... NT2 aineenopettaja (useamman oppiaineen pätevyys).... NT2 epäpätevä opettaja.... NT2 erityisopettaja.... NT2 luokanopettaja.... NT2 opetusharjoittelija.... NT2 pätevä opettaja.... NT2 rehtori RT johtohenkilöstö RT rehtorien arviointi (09) RT rehtorien suorittama arviointi (09).... NT2 yleisopettaja.... RT eläkkeellä oleva opettaja.... RT opettajan ammatti.... RT opettajan siirto (04).... RT opettajankoulutus (02).. NT1 sijaistyovoima.. NT1 tutor.... RT yksilöllinen opetus (08) opiskelija.. NT1 aikuisopiskelija.... RT korkea-asteen koulutus (02).. NT1 aikuisoppija.. NT1 alemman korkeakoulututkinnon opiskelija.. NT1 harjoittelija.. NT1 kuunteluoppilas.. NT1 tutkinnon suorittanut 26

28 .. NT1 työssäkäyvä opiskelija.. NT1 vieraskielinen opiskelija.... RT kielituki (03).... RT maahanmuuttaja (15).. RT opiskelija-asunnot (06).. RT opiskelijaelämä.. RT opiskelijajärjestö.. RT opiskelijoiden osallistuminen (10).. RT oppilaiden arviointi (09).. RT oppilaiden suorittama arviointi (09).. RT oppilas oppilaanohjaus.. NT1 opinto-ohjaaja.... RT ohjaus (09).. NT1 psykologipalvelut.... NT2 koulupsykologi RT muu kuin opetushenkilökunta oppilas.. NT1 koulunsa päättänyt.. RT opiskelija.. RT oppilaiden arviointi (09).. RT oppilaiden suorittama arviointi (09) organisaatio.. NT1 hyväntekeväisyys.. NT1 kansainvälinen järjestö.. NT1 kansalaisjärjestö.. NT1 nuorisojärjestö.. NT1 opiskelijajärjestö.... RT opiskelija.. NT1 oppiva organisaatio.... RT jatkuva ammatillinen kehittyminen (02).. NT1 uskonnollinen järjestö.. NT1 vapaaehtoisjärjestö.. NT1 yhdistys.... NT2 ammattiyhdistys.... NT2 opettajayhdistys.... NT2 vanhempainyhdistys RT vanhempien osallistuminen (10) perhe.. NT1 vanhemmat.. NT1 yksinhuoltajaperhe ryhmien väliset suhteet.. NT1 koulun ja lähiyhteisön yhteydet.. NT1 koulutuksen ja työllistymisen välinen suhde.. NT1 koulutus-teollisuus suhde.. NT1 kulttuurienväliset suhteet.... RT kulttuuri (15) sosiaalipalvelu.. NT1 lastensuojelu 27

29 .... NT2 adoptio.... NT2 huostaanotto.. NT1 nuorten suojelu.. RT nuorisotyöntekijä.. RT sosiaaliturva (16) sosiaaliset suhteet.. NT1 aikuinen-lapsisuhde.. NT1 kodin ja koulun yhteistyö.... NT2 tieto vanhemmille (13).... RT vanhempien osallistuminen (10).. NT1 opettajan ja opiskelijan suhde.. NT1 vanhempi-lapsisuhde yhteistyö.. NT1 kansainvälinen yhteistyö.... RT kansainväliset suhteet (14).... RT OECD-maa.. NT1 ryhmätyö.. NT1 yliopistojen välinen yhteistyö.... NT2 yhteiseurooppalainen opinto-ohjelma RT yhteistutkinto (09) 28

30 12 - Euroopan unioni Euroopan kansalaisuus Euroopan unioni.. NT1 EU-maa Euroopan unionin erillisvirastot.. NT1 CEDEFOP.. NT1 Euroopan koulutussäätiö Euroopan unionin instituutiot.. NT1 Euroopan komissio.... NT2 komissaari.. NT1 Euroopan parlamentti.. NT1 Euroopan unionin neuvosto.... NT2 Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus.... NT2 Eurooppa-neuvoston päätelmät.. NT1 Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin.. NT1 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin.. NT1 Eurooppa-neuvosto Euroopan unionin oikeus.. NT1 Euroopan unionin asetus.. NT1 Euroopan unionin direktiivi.. NT1 Euroopan unionin perustamissopimus.. NT1 Euroopan unionin päätös.. NT1 Euroopan unionin päätöslauselma.. NT1 Euroopan unionin suositus.. RT kansainvälinen oikeus (14).. RT toissijaisuusperiaate (14) Euroopan unionin toimielin.. NT1 alueiden komitea.. NT1 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea.. NT1 Eurostat eurooppalainen yhteistyö.. NT1 Euroopan talousalue.. NT1 Euroopan unionin politiikka.. NT1 Euroopan unionin toiminta.. NT1 Eurooppalainen korkeakoulualue.. NT1 Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä (04) laajentuminen (Euroopan unioni).. RT ehdokasmaa.. RT ei EU-maa rakennerahasto.. NT1 Euroopan Sosiaalirahasto 29

31 13 - Tieto, viestintä, tilastot informaatio.. NT1 dokumentaatio.... RT luokitus.. NT1 tieto vanhemmille (11).. RT tieto- ja viestintäteknologia.. RT tietopalvelukeskus (06) tiedonvaihto.. NT1 keskustelu.. NT1 konferenssi.. NT1 palaute.. RT viestintä tieto- ja viestintäteknologia.. NT1 tekoäly.. NT1 tietojenkäsittely.... NT2 tiedonkeruu.. RT informaatio.. RT tietokoneen käyttö.. RT tietokonetiheys.. RT viestintä tietotekniikkalaitteet (06).. NT1 laitteisto (06).... NT2 tietokone (06) NT3 kotitietokone (06) RT oppimateriaali (08).. NT1 ohjelmisto (06).... NT2 opetusohjelmisto (06) RT oppimisaihio (02).... RT käyttäjäystävällisyys (06).. NT1 palvelin (06).. RT yhteensopivuus tilastollinen analyysi.. NT1 erittely (tilastot).. NT1 Euroopan keskiarvo.. NT1 indikaattori.... NT2 panosindikaattori.... NT2 prosessi-indikaattori.... NT2 tuotosindikaattori.. NT1 kohortti (tilastot).. NT1 kyselylomake.. NT1 otos.. RT tilastotiedot tilastotiedot.. NT1 keskimääräinen tulotaso.. NT1 koulutukseen osallistumisaste.. NT1 NUTS-alueet.. NT1 opiskelijamäärä.... RT koulun koko (06).. NT1 raakadata 30

32 .. NT1 väestötilastot.... NT2 syntyvyys.... NT2 väestön jakautuminen.... RT väestö (15).. RT tilastollinen analyysi viestintä.. NT1 joukkoviestimet.. NT1 sanallinen viestintä.... RT kieli (15).. NT1 sanaton viestintä.... NT2 symboli.... NT2 viittomakieli.... RT kieli (15).. NT1 tiedonvälitys.. NT1 tietoliikenne.... NT2 tietoliikenneverkko NT3 extranet NT3 Internet RT Internetin käyttö RT Internetin käyttömahdollisuus NT3 intranet NT3 sähköposti.. RT tiedonvaihto.. RT tieto- ja viestintäteknologia 31

33 14 - Politiikka, lainsäädäntö, julkinen hallinto hallinto.. NT1 hallintorakenne.... NT2 hajauttaminen NT3 maantieteellinen hajauttaminen.... NT2 keskittäminen.. NT1 hallintotaso.... NT2 alueellinen taso.... NT2 eurooppalainen taso.... NT2 institutionaalinen taso.... NT2 kansainvälinen taso.... NT2 kansallinen taso.... NT2 paikallistaso.. RT valvonta (04) hallintotapa.. NT1 autonomia.... NT2 oppilaitosten autonomia.... NT2 taloudellinen autonomia.. NT1 tilivelvollisuus.. NT1 toissijaisuusperiaate.... RT Euroopan unionin oikeus (12).. RT valvonta (04) hallitus.. NT1 lainsäädäntövalta.... NT2 lainsäädäntöelin NT3 eduskunta.... RT lainsäädäntö.. NT1 toimeenpanovalta.... NT2 ministeriö.... NT2 virkamieskunta.. NT1 tuomiovalta.... NT2 tuomioistuimen toimivalta NT3 tuomioistuin lainsäädäntö.. NT1 kansainvälinen oikeus.... RT Euroopan unionin oikeus (12).. NT1 koululainsäädäntö.. NT1 määräys.. NT1 perustuslaki.. NT1 työoikeus.... RT työ (16).. RT lainsäädäntövalta.. RT oikeudellinen asema politiikka (poliittinen elämä).. NT1 federalisimi.. NT1 kielipolitiikka (04).... NT2 opetuskieli (04).. NT1 koalitio.. NT1 suunnittelu (04).... NT2 koulutussuunnittelu (04) 32

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen valossa Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi PIRLS 2011 Progress in International Reading Literacy Study IEA-järjestön hanke Toteutetaan viiden vuoden välein (2001

Lisätiedot

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI EU:n budjetti vuonna 2006: yhteensä 121 mrd. euroa Maataloustuet: 43,3 mrd. euroa Muut menot: 3,6 mrd. euroa Hallintomenot: 6,7 mrd. euroa Rahoitus EU:n ulkopuolelle: 5,5 mrd. euroa Muut sisäiset politiikat:

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

Kartoitus sovittelun tilanteesta Euroopassa ja muissa Helsingissä keväällä 2006 toteutuneeseen konferenssiin osallistuneissa maissa

Kartoitus sovittelun tilanteesta Euroopassa ja muissa Helsingissä keväällä 2006 toteutuneeseen konferenssiin osallistuneissa maissa Suomen Sovittelufoorumi ry KARTOITUS 1(8) Kartoitus sovittelun tilanteesta Euroopassa ja muissa Helsingissä keväällä 2006 toteutuneeseen konferenssiin osallistuneissa maissa Timo Pehrman Teuri Brunila

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Suomalaisten nuorten osaaminen ja kehityksen suunta

Suomalaisten nuorten osaaminen ja kehityksen suunta Suomalaisten nuorten osaaminen ja kehityksen suunta Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Kansallisen osaamisperustan tila ja tulevaisuus Helsinki 27.5.2014 6.6.2014

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Arvosanajakaumia syksy

Arvosanajakaumia syksy jakaumia syksy 2014 1 Koko maa Äidinkieli, suomi Naiset 111 4,4 339 13,4 482 19,1 634 25,1 573 22,7 333 13,2 56 2,2 2528 4,0 Miehet 47 2,1 159 7,1 292 13,0 450 20,1 599 26,7 586 26,1 109 4,9 2242 3,4 Yhteensä

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Maailma haltuun Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla Tutkintoon johtavaa opiskelua, jonka kesto riippuu suoritettavasta tutkinnosta 2. asteen ammatilliset opinnot Alempi

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pisterajat 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 86. E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 72 72 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 70. M Kevät

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pisterajat 2006-2014 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

ECVET toimeenpano Suomessa ja Euroopassa Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus-yksikön päällikkö, opetusneuvos

ECVET toimeenpano Suomessa ja Euroopassa Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus-yksikön päällikkö, opetusneuvos ECVET toimeenpano Suomessa ja Euroopassa Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus-yksikön päällikkö, opetusneuvos ECVET-Round Table 1.12.2014 ECVETin tarkoitus ja tavoitteet Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

EUROOPAN NEUVOSTO IHMISOIKEUKSIEN PUOLUSTAJA YHTEENVETO

EUROOPAN NEUVOSTO IHMISOIKEUKSIEN PUOLUSTAJA YHTEENVETO EUROOPAN NEUVOSTO IHMISOIKEUKSIEN PUOLUSTAJA YHTEENVETO Euroopan neuvostoon kuulumaton valtio (Valko-Venäjä) JÄSENVALTIOT PÄÄMAJA JA TOIMISTOT BUDJETTI Alankomaat, Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidzhan,

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi Kevät Lkm 30 039 23 178 29 194 29 012 28 912 29 076 28 322 28 309 28 092 27 100 Syksy Lkm 16 923 5 969 6 114 5 766 5 680

Lisätiedot

Osallistujan raportointilomake - KA1 - Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden liikkuvuus - Call 2016

Osallistujan raportointilomake - KA1 - Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden liikkuvuus - Call 2016 Osallistujan raportointilomake - KA1 - Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden liikkuvuus - Call 2016 Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. Document code: EP-KA1-VET-Learners-2016

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 Anastasia McAvennie Admissions Office / Hakutoimisto Puh. 044 7101 229 admissions@kajak.fi hakutoimisto@kajak.fi anastasia.mcavennie@kajak.fi 1 Tilastotiedot:

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Tilastotietoja lukioista lukuvuonna 2012-2013 Sisällys Kuopion lukioiden opiskelijavalinta 2012... 3 Kuopion lukioiden opiskelijat 20.9.2012...

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Vertaisarvioijien hakulomake

Vertaisarvioijien hakulomake - kansallinen ja kansainvälinen vertaisarviointi Henkilötiedot Titteli Etunimi Valokuva: Sukunimi Sukupuoli: Nainen Mies Syntymäaika: Kansallisuus: Osoite: Puhelinnumero: E-mail: Vertaisarvioinnin kannalta

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2012 Suomi on Euroopan unionin budjetin nettomaksaja: unionin kassaan maksetaan enemmän kuin sieltä saadaan. Vuonna 2012 Suomi maksoi

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 3.3.215 Tilastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 214 1 Milj. euroa (vuoden 214 rahana) 9 8 7 6 5 4

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Koordinaattoritapaaminen 29.- 30.10.2009 Anna-Kaisa Mustaparta Minkä kielten opetusta mukana olevat kunnat ja koulut aikovat lisätä tai kehittää?

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 26.8.2011 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden kollegoiden kanssa tieto-

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

GRUNDTVIG-ohjelma. - Tavoitteet ja kohderyhmät - Aikuiskoulutus Grundtvigissa

GRUNDTVIG-ohjelma. - Tavoitteet ja kohderyhmät - Aikuiskoulutus Grundtvigissa GRUNDTVIG-ohjelma - Tavoitteet ja kohderyhmät - Aikuiskoulutus Grundtvigissa Grundtvig-ohjelma Monialaista aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä useilla aikuiskoulutuksen kehittämisalueilla Tarjoaa

Lisätiedot

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero FL A B Maakoodi FL B C Lomakenumero FL C NACE NACE-koodi (näytetieto)

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 11.1.2013 Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 00.0.2012 1 Naisten ja miesten hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen sekä toiminnallisen tasa-arvon edistäminen Helsingin valtuustokauden strategian

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa

Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa Taina Juurakko Paavola Tutkijayliopettaja, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO Opiskelu ulkomailla Maailmalle! 15.11.2016 Linda Tuominen, CIMO Opiskelu Työharjoittelu Nuorisotoiminta Vaihtoehtoja kansainvälistymiseen Tutkintoopiskelu Ammatillinen koulutus Vapaaehtoistyö Vaihtoopiskelu

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

TIMSS Neljäsluokkalaisten kansainvälinen matematiikan ja luonnontieteiden arviointitutkimus

TIMSS Neljäsluokkalaisten kansainvälinen matematiikan ja luonnontieteiden arviointitutkimus TIMSS 2015 Neljäsluokkalaisten kansainvälinen matematiikan ja luonnontieteiden arviointitutkimus TIMSS 2015 TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) Joka neljäs vuosi järjestettävä 4.- ja 8.-luokkalaisten

Lisätiedot