RS-3 KUNTOTARKASTUS. Heinätori Tampere IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTUS JOHTAVIEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJIEN SUOSITTELEMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RS-3 KUNTOTARKASTUS. Heinätori 5 33230 Tampere IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTUS JOHTAVIEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJIEN SUOSITTELEMA"

Transkriptio

1 RS-3 KUNTOTARKASTUS Heinätori Tampere IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTUS JOHTAVIEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJIEN SUOSITTELEMA

2 RS-3 KUNTOTARKASTUS HEINÄTORI TAMPERE 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA Rakennus on vuonna 1914 valmistunut yksikerroksinen rakennus. Rakennus on valmistunut alunperin ns. vaakahuoneeksi. Nykyisellään rakennuksen käyttötarkoituksena on toimia kaupungin liikennelaitoksen kuljettajien tauko- ja sosiaalitilana, osin varastotilana sekä kokoontumis- ja kerhotilana. Rakennuksen sijaitsee Heinätorin laidassa rajoittuen katualueeseen ja Heinätorin väliin. Rakennuksen Heinätorin puoleinen alue on pysäköintialueena. Rakennus on massiivitiilimuurirunkoinen. Rakennuksen näkyvillä osin oleva sokkelirakenne on luonnonkivirakenteinen. Rakennuksessa on jyrkkä harjakatto ja katemateriaalina on huoltopinnoitettu saumattu teräspeltikate. Julkisivuverhouksena on tiili ja seinärakenteiden yläosat on rappauspinnoitettu / maalattu. Ikkunat ovat alkuperäisten muotojen mukaisia kaarellisia puuikkunoita. Perusrakenteiltaan rakennuksessa ei havaittu merkittäviä korjausta tai kunnostusta vaativia vaurioita. Rakenteiden ikääntymisestä johtuen merkittävimpinä korjaus- ja kunnostustyötoimena suositellaan ikkunoiden ja vesipeltien peruskunnostusta tai uusintaa sekä pienten käyntiulko-ovien uusintaa sekä isojen oviaukkojen puupintojen huoltomaalauskunnostuksia. Ulkopuoliseen sadevesien poistoon kiinnitettävä on huomio ja pyrittävä ohjaamaan syöksytorvista valuvat vedet pois rakennuksen sokkelin vierustalta. Salaojituksen rakentamistarve arvioidaan siinä vaiheessa mikäli tilojen käyttötarkoitusta muutetaan. Vesikatteen huoltopinnoitustyö suositellaan tehtäväksi n 5-10 vuoden aikavälillä. LVS järjestelmien osalla lämmityspattereiden sekä lämminvesivaraajan tekninen ikä on lopuillaan ja ne suositellaan uusittaviksi. Remontointien yhteydessä sähköjärjestelmän tarkastus sekä tarvittavin osin alkuperäisten osien uusintaa ja mahdollisia lisäksyksiä.. Taukotilasta kaupungin verkostoon liitetyn alkuperäisen valurauta / betoniviemäröinnin uusintaan tulee varautua. Normaalien pintasaneeraustöiden yhteydessä huomioitava rakenteiden paikalliset pintakuivumisajat wc-tiloissa ja käytävällä todetuilla pintakosteilla osin. Kokonaisuutena rakennus on ikäänsä nähden tyydyttävässä kunnossa. Havaitut vauriot ja puutteet ovat seurausta lähinnä rakenteiden / järjestelmien ikääntymisestä. Ehdotetuilla kunnostustoimenpiteillä ja hyvällä kiinteistönpidolla rakennuksen elinkaarta saadaan pidennettyä vielä vuosilla.

3 RS-3 KUNTOTARKASTUS HEINÄTORI TAMPERE OLEELLISIMMAT HAVAINNOT Viite Havainto Huollon Lisätutkimustarve Korjaus/ tarve uusiminen 5.1 Kattovesien poisjohtamisen puutteet x 5.2 Julkisivun (räystään alustat) puuosien huoltomaalaus x 5.3 Ikkunoiden ovien peruskunnostus / uusinta x x 5.4 Vesikatteen huoltopinnoitus x 5.6 Puukoolattujen lattiarakenteiden tarkastus x * 5.7 Lämmityspattereiden uusinta x 5.8 Lämminvesivaraajan uusinta x 5.8 Alkuperäisten viemäriosuuksien uusinta x * mahdollinen korjaustarve riippuu lisätutkimuksissa tai käytössä esille tulevista asioista Taulukkoon on koottu olennaisimmat lisätutkimusta, huoltoa, korjausta tai uusimista vaativat kohdat. Kohteen käytön ja kunnossapidon kannalta vähäisemmät asiat on käsitelty havaintojen yhteydessä, kohta 5.

4 RS-3 KUNTOTARKASTUS HEINÄTORI TAMPERE 4 2. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Tarkastuksen tilaaja Tampereen kaupunki / Tilakeskus Särkilahti Olli Freckelinaukio 2 K PL TAMPERE Tarkastuspäivä Tarkastaja Timo Ekola, Rkm Ilmoitettu pinta-ala -- Tilavuus -- Ilmoitettu rakennusvuosi Kohdetyyppi Käyttötarkoitus Omistushistoria Tarkastuksen syy (1914) Kerrosluku 1 Massiivitiilirunkoinen, entinen ns. Vaakahuone. Tauko- ja sosiaalitilakäyttö / kokouskäyttö. Tampereen kaupunki. Korjaustarvekartoitus. Läsnä olleet -- Tarkastushetken sää Tarkastuksessa käytetyt apuvälineet Pilvinen. Ulkoilman suhteellinen kosteus 91 % RH lämpötilassa +6 C. Sisäilman suhteellinen kosteus 44% RH lämpötilassa +20 C. Puun kosteusmittari Gann Hydromette RTU 600, kosteudentunnistin Gann Hydromette RTU 600, suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittalaite Vaisala HMI41 ja HMP42, kalibroitu 03/2005, veden virtaamamittakuppi ja pistorasiakoestin. Rajaukset kohteessa -- Muuta --

5 RS-3 KUNTOTARKASTUS HEINÄTORI TAMPERE 5 3. PÄÄASIALLISET RAKENNETYYPIT JA LVI-TEKNIIKKA Rakennustapa Perustukset Alapohjarakenteet Ulkoseinärakenteet Julkisivupinnoite Väliseinät Yläpohja Paikalla rakennettu. Näkyvillä osin luonnonkivisokkelit. Maanvarainen betonilaatta Massiivinen tiilimuurirunko Tiili / maalattu rappaus Kantavat rakenteet massiivisi tiili- tai betonirakenteisia. Puurakenteinen. Välipohjat -- Kattomuoto Vesikate Lämmöntuotto Lämmönjako Ilmanvaihtojärjestelmä Kunnallistekniikka Harjakatto. Saumattu pelti Sähkö Seinäpatterit. Painovoimainen, kokoustilassa poistopuhallin. - Vesijohtoliittymä - Jätevesiviemäriliittymä Loppukatselmus -- Käytettävissä olleet asiakirjat Saneeraussuunnittelun aikaisin pääpiirustuksia / leikkaus Kappaleen 3 tiedot on saatu asiakirjoista, jotka on lueteltu yllä. Mikäli tiedot perustuvat johonkin muuhun tietolähteeseen on tietolähde esitetty. Kappaleessa 3 ei oteta kantaa siihen mitkä ovat todelliset rakenteet tai järjestelmät.

6 RS-3 KUNTOTARKASTUS HEINÄTORI TAMPERE 6 4. KÄYTTÄJÄN HAVAINNOT JA TIEDOT KORJAUKSISTA Rakenteet Lämmitysjärjestelmä Käyttäjätietoihin perustuvia havaintoja ei ollut käytettävissä Käyttäjätietoihin perustuvia havaintoja ei ollut käytettävissä Vesi- ja viemärijärjestelmä Sähköjärjestelmä Ilmanvaihto Tulisijat Suunnitteilla olevat toteuttamattomat korjaukset Käyttäjätietoihin perustuvia havaintoja ei ollut käytettävissä Käyttäjätietoihin perustuvia havaintoja ei ollut käytettävissä Käyttäjätietoihin perustuvia havaintoja ei ollut käytettävissä Käyttäjätietoihin perustuvia havaintoja ei ollut käytettävissä -- Muuta -- Tilaajalle on tilauksen yhteydessä toimitettu kirjallinen haastattelulomake ennen tarkastusta täytettäväksi. Lomake on raportin liitteenä (käyttäjätietohavaintoja ei ollut käytettävissä) Haastattelulomakkeesta ilmenevät haastattelussa esitetyt kysymykset ja vastaukset. Kappaleessa 4 on esitetty tarkastuksen yhteydessä suoritetusta haastattelusta (haastateltavana tilaaja, omistaja, käyttäjä, tms.) kirjaamat tiedot siltä osin kuin ne täydentävät haastattelulomakkeeseen kirjattuja asioita. As Oy:ssä tähän kappaleeseen on voi olla lisäksi kerätty tietoja isännöitsijän haastattelusta tai isännöitsijätodistuksesta.

7 RS-3 KUNTOTARKASTUS HEINÄTORI TAMPERE 7 5. HAVAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET NIMIKE HAVAINNOT Otsikon alle on kirjattu havainnot, johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset perusteet suositellulle toimenpiteelle. Raportti on toteava ja ohjaa jatkotoimenpiteitä mutta ei ole työselitys. Johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset ja perusteet on kirjoitettu kursivoituna ja lihavoituna 5.1 Perustukset, alapohja ja rakennuksen vierusta - Rakennus on perustettu tasaiselle tontille, joka rajoituu katu ja torialueeseen. Rakennuksen lattiataso on ympäröivän maanpinnan yläpuolella n 0,2-0,3 m:ä, poislukien takapihan puolen varasto-osuus, jossa lattiapinta on lähellä maanpintatasoa. - Rakennuksen vierustan maanpinnan kallistukset ovat osin perusmuurista poispäin laskevia sekä melko tasaisia. Nykyisten ohjeiden mukainen suositeltava maanpinnan vähimmäiskaltevuus kolmen metrin etäisyyteen sokkelista on 1:20 (korkeusero vähintään 0,15 m). (RakMK C2 Kosteus 1998). - Rakennuksen luonnonkivisokkeleissa ei havaittu halkeamia tai vaurioita jotka viittaisivat perustusrakenteiden epätasaisiin tai haitallisiin painumiin. - Syöksytorvien alla ei ole sadevesikaivoja eikä pintavesikouruja. Syöksytorvista vedet ohjaantuvat perusmuurin viereen (vrt valokuvat). Kattovesien jääminen/ohjautuminen rakennuksen vierelle lisää alapohjan ja perustusten kosteusrastusta. Huolehdittava, että kattovedet ohjaantuvat pois rakennuksen vierustalta. Takapihan puolen alueella voidaan pintavesikouruin ohjata syöksytorvien alta sadevedet pois sokkelin vierustalta. Etupihan jalkakäytävän osalla pyrittävä järjestämään vesien poisohjaus asfaltointipintaa pitkin pois sokkelin vierustalta. Nykymääräysten mukaan (RakMK C2 Kosteus 1998) syöksytorvien kautta valuvat vedet johdetaan rakennuksen vierestä sadevesiverkostoon, avo-ojaan tai vähintään 3 m etäisyydelle rakennuksesta niin, ettei rakennuksen rakenteille eikä naapuritonteille aiheudu haittaa. Kattovesiä ei saa johtaa rakennuksen salaojajärjestelmään. - Salaojien olemassaolosta, toiminnasta tai purkupaikasta ei saatu tietoa tarkastuksen yhteydessä. Nykyisessä tilanteessa ja käyttötarkoituksessa salaojituksen rakentaminen tai uusiminen rakennuksen ympärille ei ole välttämätöntä. Mikäli rakennuksen käyttötarkoitusta / toimintoja muutetaan, arvioidaan tuolloin salaojitusten uudistamistarve

8 RS-3 KUNTOTARKASTUS HEINÄTORI TAMPERE 8 erikseen. 5.2 Ulkoseinät ja julkisivut - Julkisivun tiiliverhouksessa ei havaittu merkittäviä vaurioita tai halkeamia. Jonkinverran tiilisaumausten kuluneisuutta on todettavissa. - Räystäiden alustojen puurakenteissa esiintyy normaalia maalauspinnoitteen kuluneisuutta. Julkisivun puuosat suositellaan huoltomaalattavan 6 12 vuoden välein ilmansuunnasta riippuen (KH ). - Julkisivurappauksessa havaittiin muutamia halkeamia (kadunpuolen julkisivu). Rappausten paikalliset korjaukset - Rappauksen tekninen käyttöikä on KH-kortin (KH ) mukaan noin vuotta. 5.3 Ikkunat ja ulkoovet - Ikkunat ovat alkuperäisiä 2 lasisia kaari- ja ympyrä ikkunoita. Kokoushuonetilan osalla ikkunoihin on lisätty / uusittu sisäpuolisia lasituksia. (lisätty kolmas lasi). Ulkopinnoiltaan ja jaotuksiltaan kaikki ikkunat ovat alkuperäisiä. - Ikkunoiden ulkopuolinen maalipinta hilseilee ja jonkin verran havaittiin myös puuosissa vaurioitumista. Alkuperäiset ikkunat ovat vielä peruskunnostettavissa (huoltokunnostusmaalaukset, tiivistykset ja vaurioituneiden puuosien uusinnat). Suositellaan ikkunoiden huoltokunnostustoimia, vesipeltien kunnostusta / uusintaa. Peruskunnostuksen vaihtoehtona ikkunoiden uusinnat. - Ikkunoiden vesipellitysten osalla maalauspinnat hilseilevät. - Sisäänkäyntien ulko-ovissa todettiin maalauspinnoitteen kuluneisuutta ja ovet ovat ikääntyneitä. Kokoustilan julkisivussa oleva ovi ei ole käytössä. Kokoustilaan on rakennettu seinä oven kohdalle. Ovirakenteiden ikääntymisestä ja puutteellisesta tiiveydestä johtuen suositellaan ovien uusintaa (pienet sisäänkäyntiovet). Suositellaan takapihan puolen varasto-oven osalla huoltomaalauskunnostusta sekä kadunpuolen julkisivun osalla aukotuksen puuosien huoltomaalauksia. - Ikkunoiden ja ovien puuosat vaativat yleensä säännöllisiä kunnossapitotoimenpiteitä. Ikkunoiden ja ovien puuosat suositellaan huoltomaalattavan 6 12 vuoden välein ilmansuunnasta riippuen.

9 RS-3 KUNTOTARKASTUS HEINÄTORI TAMPERE Yläpohja ja vesikatto - Vesikatteena on saumattu teräspeltikate joka on huoltopinnoitettu. Pinnoituksen ajankohdasta ja käytetystä materiaalityypistä ei ole tietoja. Katon jyrkkyyden vuoksi katteen pintapuolinen tarkastus suoritettiin ainoastaan jiiritaitteen ja savuhormin läheisyydestä. Pintaosilla ei havaittu merkittäviä vaurioita. Ko katteen tekninen käyttöikä on n vuotta. Katteen seuraava huoltopinnoitus on suoritettava vastaavalla pinnoitteella kuin nykyinen pinnoite. Huoltopinnoituksen seuraava ajankohta on n vuoden kuluttua. - Yläpohjatilan tarkastelussa ei havaittu vesikaton alustalaudoituksissa tai läpivientien läheisyydessä kate- tai läpivientivuodoista aiheutuneita vaurioita. Tilassa ei myöskään todettu kondensoitumisesta johtuvia vaurioita. Yläpohjatilan tuuletuksen toiminnassa ei havaittu puutteita. - Savuhormin yläosa on uusittu vesikatteen yläpuolisilta osiltaan ja on hyväkuntoinen. Yläpohjaosuudella hormin pintojen rappaus on kunnossa. - Vesikaton sadevesien poisto on ns. jalkaränneistä ohjattu syöksytorviin. Syöksytorvet on uusittu ja ne ovat hyväkuntoisia. - Savupiipusta puuttuu sadehattu. Suositellaan sadehatun asennusta sadeveden pääsyn estämiseksi hormiin ja hormin yläosan rapautumisen vähentämiseksi. 5.5 Märkätilat 5.6 Muut sisätilat - Rakennuksessa ei ole varsinaisia märkätiloja. Wc, käytävällä - Lattiapinnassa havaittiin kosteutta wc-laitteen läheisyydessä ja ko kohdassa todettiin lähinnä roiskevesistä aiheutunutta pinnoitevauriota. - Tilassa ei havaittu normaalista käytöstä ja kulumisesta poikkeavia vaurioita tai puutteita. - Vesi- ja viemäriputkien ja vesi- ja viemärikalusteiden näkyvissä osissa ei havaittu vuotoja tai vaurioita. Wc:t, erilliset ulkokautta kuljettavat - Lattiapinnoissa havaittiin kohonnutta kosteutta kosteudentunnistimella wclaitteiden jalustojen juurissa (pinnallinen rasite) - Tiloissa ei havaittu normaalista käytöstä ja kulumisesta poikkeavia vaurioita tai puutteita. - Vesi- ja viemäriputkien ja vesi- ja viemärikalusteiden näkyvissä osissa ei havaittu vuotoja tai vaurioita.

10 RS-3 KUNTOTARKASTUS HEINÄTORI TAMPERE 10 Taukotila, kokoustila, käytävä Takapihan puolen irtaimistovarasto Tulisijat - Tilojen pintarakenteissa ei havaittu kosteudesta aiheutuneita näkyviä vaurioita tai pintakosteudenosoittimella kosteutta pistokoeluonteisesti lattiapintoja ja seinien alaosia tutkittaessa. Käytävätilassa väliseinän alaosassa kohonnutta kosteutta todettiin kokoustilaa vasten olevan seinän alaosassa. - Taukotilan lattia on puukoolattu ilmeisesti vanhan lattian päälle. Pintoja uusittaessa tai tilankäyttöä muutettaessa suositellaan lattian puukoolausrakenteiden tarkastamista avaamalla rakennetta. - Tilan ulkoseinien alaosissa havaittiin kohonnutta kosteutta pintakosteudenilmaisimella. Nykyinen tilan käyttötarkoitus huomioiden asialla ei ole oleellista merkitystä. - Taukotilan tulisija ei ole normaalikäytössä. Mikäli tulisija otetaan käyttöön tulee sen toimivuus ja kunto selvittää erikseen. 5.7 Lämmitys - Rakennuksessa on suora sähkölämmitys. Lämmönjako tapahtuu seinäpattereiden avulla. - Havaitut vauriot tai puutteet: - Näkyvissä osissa ei havaittu silmämääräisesti vaurioita. - Tekniset käyttöiät: - Sähköpatterit n. 20 vuotta (KH ) Tekniset käyttöiät kuvaavat tyypillistä uusimisväliä, todellinen käyttöikä vaihtelee runsaasti käytettyjen materiaalien ja olosuhteiden mukaan. Lämmityspatterit ovat ikääntyneitä ja ne suositellaan uusittaviksi. 5.8 Vesi ja viemärilaitteet - Rakennus on liitetty kunnalliseen vesi- ja jätevesijärjestelmään. - Havainnot putkistojen materiaaleista näkyvillä osin: - Viemäriputkisto muovia wc-tiloissa. Taukotilassa putkisto valurautaa kanaalikaivon osalla ja jatkuu betoni- tai valurautaputkella rakennuksen alle. - Käyttövesiputket kuparia / galvanoitua putkea - Käyttövesiputkiston asennustapa: - pääosin rakenteiden pinnoilla - Havaitut vauriot tai puutteet

11 RS-3 KUNTOTARKASTUS HEINÄTORI TAMPERE 11 - Näkyvillä osin ei silmämääräisesti havaittu vaurioita. - Vesipisteiden virtaamat: - Vesipisteiden virtaamat wc:issä ja taukotiloissa vastasivat likipitäen RAKMK D1:n vesipistekohtaisia ohjearvoja 6-12 l/min. - Lämminvesivaraajan on seinämallin varaaja, sijainti taukotilassa. Varaajan tilavuus on 30 litraa, vuosilukua tyyppikilvessä ei ole (arvio: 70 luvun loppu tai 1980 alku ) - Lämminvesivaraajan tekninen ikä on lopuillaan. Suositellaan lämminvesivaraajan uusintaa. Varoventtiililtä ylivuotovedet on johdettava hallitusti viemäröintijärjestelmään. - Vesimittari sijaitsee taukotilan kanaalikaivossa. Kanaalikaivossa ei havaittu näkyvillä osilla olevissa putkistoissa vuotoja. - Tekniset käyttöiät: (KH ja KH ) - Vesi- ja viemäriputkisto muovia n. 50 vuotta. - - Vesi- ja viemäriputkisto valurauta n vuotta - Vesi- ja viemärikalusteet noin vuotta. - Lämminvesivaraaja noin 20 vuotta. Tekniset käyttöiät kuvaavat tyypillistä uusimisväliä, todellinen käyttöikä vaihtelee runsaasti käytettyjen materiaalien ja olosuhteiden mukaan. 5.9 Ilmanvaihto - Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto, Kokoushuonetilassa on erillinen ikkunaan sijoitettu poistopuhallin. - Painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä perustuu korkeus- ja lämpötilaerojen sekä tuulen aiheuttamiin paine-eroihin. Järjestelmän toimivuus riippuu ratkaisevasti sääolosuhteista. - Korvausilma: - Korvausilmaventtiileitä ei ole. - Ikkunoiden ollessa suljettuina korvausilmaa tulee huoneisiin hallitsemattomina vuotovirtauksina ikkuna-, ovi- ja seinärakenteiden läpi. Korvausilmaventtiilien puute heikentää ilmanvaihdon toimintaa ja sisäilman laatua. Suositellaan korvausilmaventtiilien asentamista. Koneellisella poistoilmailmanvaihtolaitteistolla voidaan säätää tarpeen mukaan tilojen ilmanvaihtoa riippumatta ulkoisista tekijöistä.

12 RS-3 KUNTOTARKASTUS HEINÄTORI TAMPERE Sähköjärjestelmä - Sähköjärjestelmää on päämittarikeskusken tyyppikilven mukaan uudistettu 1970 luvun alussa. - Pistorasioiden koestus pistorasiakoestimella: - Puutteita ei havaittu. - Sähkökeskus sijaitsee kokoushuonetilassa. - Pääsulakekoko on 3x 25 A. - Havaitut vauriot tai puutteet: - Silmämääräisesti ei havaittu puutteita tai vaurioita. - Tekninen käyttöikä: - Sähköjärjestelmä, noin vuotta. Tekniset käyttöiät kuvaavat tyypillistä uusimisväliä, todellinen käyttöikä vaihtelee runsaasti käytettyjen materiaalien ja olosuhteiden mukaan. Remontointien yhteydessä suositellaan sähköjärjestelmän tarkastusta Palovaroittimet - Varoittimien riittävyys: - Vähintään tulee olla yksi palovaroitin / kerros / asunto). - Varoittimien toiminta testinapista painettaessa: - Varoittimet tulee testata kuukausittain. 6. LIITTEET - 58 valokuvaa kohteesta - RS-3 Kuntotarkastuksen liite: Yleistä RS-3 Kuntotarkastuksesta

13 RS-3 KUNTOTARKASTUS HEINÄTORI TAMPERE 13 INSINÖÖRITOIMISTO RAKSYSTEMS OY Tampereella R A K S Y S T E M S - kansallisomaisuutemme edunvalvoja Timo Ekola Rkm, Kuntotarkastaja Puhelinnumeromme ovat muuttuneet, uudet numerot ovat: Suora/gsm Vaihde , fax Järvensivuntie 3, TAMPERE

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu KUNTOTARKASTUS Lielahden koulu Rövarnäsintie 13 21630 LIELAX KUNTOTARKASTUS LIELAHDEN KOULU, RÖVARNÄSINTIE 13, 21630 LIELAX 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen kohteena

Lisätiedot

Prosolve Oy Puh: 0207 641 552 Onkapannu 4 Fax: 0207 641 559 40700 Jyväskylä www.prosolve.fi etunimi.sukunimi@prosolve.fi

Prosolve Oy Puh: 0207 641 552 Onkapannu 4 Fax: 0207 641 559 40700 Jyväskylä www.prosolve.fi etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(12) Yhteisen toimintamallin mukainen KH 90-00317 KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 2 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA 3 YHTEENVETO HAVAINNOISTA

Lisätiedot

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS INARINTIE 15 57210 SAVONLINNA LAATIJA: RAKENNUSMESTARI SUHONEN ILKKA PETÄIKÖNKATU 29 78210 VARKAUS 040-704 3557 1 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 1.1 Yleiskuvaus kohteesta 1.2

Lisätiedot

LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Laatija: Insinööritoimisto Nannari Oy/ Ari Liljasto Tökkärintie 19 48310 KOTKA Laadittu: 15-6-2014 Osoite Tökkärintie 19 48310

Lisätiedot

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS KEKKOLANTIE 7 50770 MIKKELI LAATIJA: RAKENNUSMESTARI(AKK) SUHONEN ILKKA PETÄIKÖNKATU 29 78210 VARKAUS 040-704 3557 1 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 1.1 Yleiskuvaus kohteesta

Lisätiedot

Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti

Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti Peurankatu 1, 67800 Kokkola TI-Pinta Oy Rkm Tapio Iivari AKK PETA Puh. 040-503 2954 Sivu 1/12 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Peurankatu

Lisätiedot

Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale

Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale 1 2 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohteen pinta-ala: m 2 Kohteen tilavuus: m 3 Kohteen huoneistoala: Noin

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

Merimaskun terveystalo

Merimaskun terveystalo K u n t o t a r k a s t u s Kuntotarkastusraportti 11.6.2012 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

KUNTOARVIO. Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu. Tarkastuspäivä 15.6.2015. Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU

KUNTOARVIO. Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu. Tarkastuspäivä 15.6.2015. Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU KUNTOARVIO Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu Tarkastuspäivä 15.6.2015 Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU tel. 0400 439 600 e-mail hannu.partanen@laulutalo.fi Metsolankatu 15 b, 80260

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI (Käännös) KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 2014 Yrittäjätalo Företagargården Näsby 21760 Houtskari 2 Raportin sisältö: 1. Lähtötiedot... 3 2. Rakennusteknisiä tietoja kohteesta.. 4 3. Havainnot kohteesta ja toimenpide-ehdotukset.

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Mallitie 22 18.8.2008 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 1.1. Kohde Pientalo Osoite XXX, 00430 Helsinki Kohteen pinta-ala 117 + 50 m 2 Tontin pinta-ala 1000 m 2 Kohteen tilavuus

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

KUNTOARVIO Koulurakennus

KUNTOARVIO Koulurakennus HELSINKI VANTAA ESPOO HÄMEENLINNA OULU TURKU RIIHIMÄKI FORSSA LAHTI TAMPERE KAJAANI KUUSAMO KEMI HYVINKÄÄ HEINOLA KUNTOARVIO Koulurakennus Henrikin Koulu Moisiontie 16 21270 NOUSIAINEN 10.08.2011 Laatija:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011 RS 15 Kuntoarvio Sepänkatu 7 08100 Lohja RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 8 2.4. VÄLITTÖMÄSTI

Lisätiedot

AS OY KAHISEVANRINNE

AS OY KAHISEVANRINNE AS OY KAHISEVANRINNE Kahisevantie 13 02710 ESPOO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 17.7.2007 W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 7-4

Lisätiedot

Osoite: 53100 LAPPEENRANTA Piennarpolku 12 53300 LAPPEENRANTA

Osoite: 53100 LAPPEENRANTA Piennarpolku 12 53300 LAPPEENRANTA KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS TILAUSNUMERO 20132675 1/16 Tilaaja: Kohde: Lappeenrannan kaupunki Omakotitalo Osoite: 53100 LAPPEENRANTA Piennarpolku 12 53300 LAPPEENRANTA Tarkastus pvm. Tarkastaja: 25.06.2013

Lisätiedot

Asuinrakennuksen kuntotarkastus (AKK)

Asuinrakennuksen kuntotarkastus (AKK) Asuinrakennuksen kuntotarkastus (AKK) Tarkastuspäivä suomenkiinteistotarkastus.fi 2(52) JOHDANTO Tämä tarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 2(38) SISÄLTÖ YTEENVET... 4 JDANT... 5 LUENTAJE... 5 VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -JSIIN... 5 KRJAUSJDEN TULKINTA... 5 VAURIIDEN KRJAAMINEN JA KRJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT...

Lisätiedot

AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46

AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46 AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46 OSMANKÄÄMINTIE 66 01300 VANTAA KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 27.8.2007 01300 Vantaa 2/42 SISÄLLYSLUETTELO 0 JOHDANTO............ 4 1 YHTEENVETO............ 5 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

Merimaskun rantamakasiini

Merimaskun rantamakasiini Kuntotarkastus Kuntotarkastusraportti 21.8.2012 (Päivitys 15.8.2014) 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot

Kuntoarvio. Kolkanlahden koulu Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Kolkanlahden koulu Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (28) Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa. Tarkastuspäivä 18.4.2013

Kuntoarvio Start. Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa. Tarkastuspäivä 18.4.2013 Kuntoarvio Start Martinkyläntie 3 01670 Vantaa Kuntoarvio Start 2/23 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 5 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 6 2.3.

Lisätiedot

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat:

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat: SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399 Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Jarmo Majuri, Sakipa Oy LVI -järjestelmät:

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Tarkastuspäivä 8.2.2011

Kuntoarvio Start. Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Tarkastuspäivä 8.2.2011 Kuntoarvio Start Luhtitie 11 01660 VANTAA Kuntoarvio Start 2/19 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 5 2.3. LVI-JÄRJESTELMIEN

Lisätiedot