Education Statistics Division

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Education Statistics Division"

Transkriptio

1 FI ^.2. Tilastokeskus.. % Koulutustilastotoimisto Statistikcentralen T Central Statistical Office of Finland Education Statistics Division ISCED-AVAIN Koulutusluokituksen ja UNESCOn kansainvälisen koulutusluokituksen välinen koodiavain ISCED-KEY A conversion key for comparisons between the Finnish Standard Classification of Education (FSCED) and the UNESCO International Standard Classification of Education (ISCED) Tilastoldrjasto Si?.tistil±-bIioteket

2 SISÄLTÖ Si vu ISCED-AVAIN Koulutusluokituksen ja UNESCOn kansainvälisen koulutusiuokituksen välinen koodiavain 1. Johdanto 1 2. ISCED (International Standard Classification of Education) 1 3. Koodiavain " 4 4. ISCEDin 3-numeroiset koodit ja nimikkeet 9 5. Koulutusluokituksen (FSCED) ja ISCEDin välinen avain ISCEDin ja Koulutusluokituksen (FSCED) välinen avain TIEDUSTELUT Tilastokeskus Koul utustllasto toimi sto Aila Repo Leena-Marja Äkerblom PL Helsinki Puh. (90) Toukokuusta 1988 puh. (90) JULKAISUJEN MYYNTI Ti 1astokeskus Markkinointi PL Helsinki Puh. (90) ja Toukokuusta 1988 puh. (90) ja CONTENTS Page ISCED KEY A conversion key for comparisons between the Finnish Standard Classification of education (FSCED) and the UNESCO International Standard Classification of Education (ISCED) 1. Introduction 2. ISCED 3. Conversion key 4. 3-digit ISCED codes and categories 5. FSCED/ISCED conversion key, end-year ISCED/FSCED conversion key, end-year <t INQUIRIES Central Statistical Office of Finland Education Statistics Division Ail a Repo Leena-Marja Akerblom P.O.Box 770 SF Helsinki Tel. (90) From May 1988, (90) SALES OF PUBLICATIONS Central Statistical Office of Finland Marketing P.O.Box 504 SF Helsinki Tel. (90) and From May 1988, (90) and Hinta 35 mk

3 ISCED-AVA IN 1. Johdanto UNESCOn kansainvälinen koulutusluokitus ISCED (International Standard Classification of Education) hyväksyttiin vuonna 1976 ja otettiin käyttöön kansainvälisessä koulutustilastojen vaihdannassa. ISCED on tilastollisiin tarkoituksiin tehty koulutusluokitus. Sen tavoitteena on ollut kansainvälisten koulutustilastojen vertailtavuuden parantaminen. Koulutustilastoja voidaan vertailla vain hyvin karkeiden jaottelujen pohjalta. Tämä johtuu koulutusjärjestelmien erilaisuuksista, tilastotietojen saatavuudesta ja käsittelytapojen erilaisuudesta sekä siitä, että kukin maa tulkitsee ISCEDiä omalla tavallaan. ISCEDin ja koulutusluokituksen välisen avaimen avulla koulutustilastoaineistot voidaan uudelleenryhmiteliä kansainvälisen koulutusluokituksen jaottelujen mukaisiksi. Avainta ei voida käyttää yksittäisten koulutusten antamien pätevyyksien vertailuun. Pohjoismaiden koulutustilastoasiantuntijoiden yhteistyönä on laadittu ISCEDin ja Pohjoismaiden kansallisten koulutusiuokitusten välille avaimet (Nordic key for classification of éducation, Nordisk statistisk Sekretariat, Tekniska rapporter, nr 25). Tämä on laadittu 1980-luvun alussa, eikä ole enää kaikilta osin ajan tasalla. Toimistopäällikkö Heikki Havén on johtanut avaimen luokitustyötä. Tämän liitteen on laatinut yliaktuaari Aila Repo. 2. ISCED ISCEDin luokitusjärjestelmä perustuu kahteen kriteeriin: koulutuksen luokittamiseen asteen ja ainesisäilön mukaan. Koulutusasteen (level) mittaaminen perustuu koulutusaikaan ja koulutus etenee vuosijaksoittain alemmilta koulutusasteilta ylemmille. Mitä pitemmästä koulutuksesta on kysymys, sitä korkeampi on koulutusaste. Koulutusalaluokitus (field) perustuu koulutuksen ainesisältöön. Pienin luokitteleva yksikkö ISCEDissä on koulutusohjelmaryhmä (programme group). Täydellinen ISCED-koodi on 5-numeroinen. Koodin ensimmäinen numero ilmaisee koulutusasteen (level). Koulutusasteita on 8. Koodin toinen ja kolmas numero ilmaisee koulutusalan. Koulutusaloja on 21. Kaikkia koulutusaloja ei ole joka koulutusasteella. Koodin neljäs ja viides numero ilmaisee koulutusohjelmaryhmän (programme group). 3-numeroisia ISCEDkoodeja on noin 100 ja 5-numeroisia ISCED-koodeja on noin 500. Tämän liitteen avaimessa käytetään 3-numeroisia ISCED-koodeja. 5-numeroisista ISCED-koodeista ei ole laadittu avainta. 1

4 Koodi esimerkki 3-numeroisesta ISCED-koodista 3 54 engineering programmes education at the second level, first stage ISCED-koulutusasteet ja niiden pääsisällöt ovat seuraavat: 0 Education preceding the first level - esikouluiuokat ja päiväkotien koulutustoimint= 1 Education at the first level - peruskoulun ala-aste (luokat 1-6) 2 Education at the second level, first stage - peruskoulun yläaste (luokat 7-9 ja vapaaehtoinen 10-luokka) 3 Education at the second level, second stage - lukio - ammatillisten oppilaitosten alle 4-vuotiset peruskoulupohjaiset tai vastaavat opintolinjat 5 Education at the third level, first stage, not equivalent to a first university degree - ammatillisten oppilaitosten vähintään 4-vuotiset peruskoulupohjaiset tai vastaavat opintolinjat 6 Education at the third level, first stage, university degree or equivalent - alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot tai vastaavat 7 Education at the third level, second stage, postgraduate university degree or equivalent - lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot 9 Education not definable by level - koulutus, jota ei voida määritellä koulutusasteen mukaan

5 SUUMEN KOULUJÄRJESTELMÄ JA ISCED-KOULUTUSASTEET (LEVELS) Kouluvuosi ISCED-koulutusalat ovat seuraavat 01 General programmes 08 Literacy programmes 14 Teacher training and education programmes 18 Fine and applied arts programmes 22 Humanities programmes 26 Religion and theology programmes 30 Social and behavioural science programmes 34 Commercial and business administration programmes 38 Law and jurisprudence programmes 42 Natural science programmes 46 Mathematics and computer science programmes 50 Medical and health programmes 52 Trade, craft and industrial programmes 54 Engineering programmes 58 Architectural and town-planning programmes 62 Agriculture, forestry and fishery programmes 66 Home economics (domestic science) programmes 70 Transport and communication programmes 78 Service trades programmes 84 Programmes in mass communication and documentation 89 Other programmes

6 Koulutusiuokituksen ja ISCEDin välisen avaimen perustana on 4-numeroinen koulutuskoodi ja 3-numeroinen ISCED-koodi. Aineiston uudelleen luokituksen välttämätön edellytys on, että aineisto on vähintään koulutusluokituksen 4-numeroisen jaottelun mukai nen. Kohdassa 4 on luettelo kansainvälisen koulutusluokituksen ISCEDin 3-numeroisista koodeista ja nimikkeistä. Kohdassa 5 on Koulutusluokituksen (FSCED) ja ISCEDin välinen avain. Avain on listattu Koulutusluokituksen (FSCED) koulutusasteen ja 4-numeroisen koulutuskoodin mukaisessa järjestyksessä. Kaikille 4-numeroisille koulutuskoodeille on annettu 3-numeroinen ISCED-koodi. Kohdassa 6 on ISCEDin ja Koulutusluokituksen (FSCED) välinen avain. Avain on listattu ISCEDin koulutusasteen (level) ja -alan (field) mukaisessa järjestyksessä. 3-numeroisen ISCED-koodin alla on kaikki tähän ryhmään sisällytetyt 4-numeroiset koulutuskoodit. Koulutuskoodi-ISCED-koodiavain päivitetään vuosittain koulutuskoodien päivittämisen yhteydessä. Koulutusluokituksen (FSCED) luokitteluyksikkönä on loppuun suoritettu koulutus. Koulutukset luokitellaan koulutusasteisiin koulutusajan mukaan. Peruskoulun osalta on koulutusluokituksessa vain peruskoulun suoritusta osoittava koodi 2021 Peruskoulu. ISCEDin mukaan peruskoulu jaetaan kahteen osaan: peruskoulun ala-asteen koulutus (luokat 1-6) kuuluu ISCEDin koulutusasteelle Education at the first stage ja peruskoulun yläasteen koulutus (luokat 7-9) kuuluu ISCEDin koulutusasteelle Education at the second level, first stage.

7 ISCED KEY 1. Introduction The UNESCO International Standard Classification of Education (ISCED) was adopted in 1976 and came into use in the international exchange of education statistics. The ISCED has been compiled for statistical purposes. Its aim is to improve comparability between international education statistics. Education statistics allow comparison only at the level of very broad categories. This is due to differences in educational systems, in the availability and the methods of processing of statistics, and in the way each country interprets the ISCED. The ISCED/Finnish Standard Classification of Education (FSCED) conversion key permits the regrouping of Finnish education statistics according to ISCED categories. The key cannot be used for comparisons of individual educational qualifications. As a co-operation project of Nordic experts in education statistics, keys have been prepared enabling conversions between the ISCED and the Nordic national standard classifications of education (Nordic key for classification of education, Nordic statistisk sekretariat, Tekniska rapporter nr. 25). Prepared in the early 1980s, the publication is no lonaer fully up to date. Heikki Haven, Head of the Education Statistics Division, has co-ordinated the work on the conversion key. This appendix has been prepared by Senior Statistician Ail a Repo. 2. ISCED The ISCED system of classification is based on two criteria, the level and the subject-matter content of education. The level of education is measured by the duration of education, education progressing in annual steps from lower to higher levels. The longer the duration of education, the higher the level of education. Classification of the fields of education is based on the subject-matter content of education. In the ISCED, the smallest unit of classification is the programme group. A complete ISCED code number has five digits. The first digit of a code number identifies the level of education. There are eight levels of education. The second and the third digit identify the field of education. There are 21 fields of education. Not all fields are represented at every level of education. The fourth and the fifth digit identify the programme group. There are about 100 three-digit and about 500 five-digit ISCED code numbers. The conversion key presented in this appendix uses three-digit ISCED code numbers. No key has been prepared for five-digit ISCED code numbers. 5

8 Example of a three-digit ISCED code number: 3 54 engineering programmes education at the second level, first stage In the ISCED system, the levels of education and their principal contents are as follows: 0 Education preceding the first level - preschool grades and education provided by day care centres 1 Education at the first level - comprehensive school, lower level (grades 1-6) 2 Education at the second level, first stage - comprehensive school, upper level (grades 7-9 and the voluntary grade 10) 3 Education at the second level, second stage - senior secondary school - vocational education programmes based on comprehensive school or equivalent which last for less than four years 5 Education at the third level, first stage, of the type that leads to an award not equivalent to a first university degree - vocational education programmes based on comprehensive school or equivalent which last for at least four years 6 Education at the third level, first stage, of the type that leads to a first university degree or equivalent - bachelor's and master's degrees or equivalent 7 Education at the third level, second stage, of the type that leads to a postgraduate university degree or equivalent - licentiate's and doctor's degrees or equivalent 9 Education not definable by level

9 THE FINNISH EDUCATIONAL SYSTEM AND THE ISCED LEVEL CATEGORIES School year The ISCED field categories are as follows: 01 General programmes 08 Literacy programmes 14 Teacher training and education programmes 18 Fine and applied arts programmes 22 Humanities programmes 26 Religion and theology programmes 30 Social and behavioural science programmes 34 Commercial and business administration programmes 38 Law and jurisprudence programmes 42 Natural science programmes 46 Mathematics and computer science programmes 50 Medical and health programmes 52 Trade, craft and industrial programmes 54 Engineering programmes 58 Architectural and town-planning programmes 62 Agriculture, forestry and fishery programmes 66 Home economics (domestic science) programmes 70 Transport and communication programmes 78 Service trades programmes 84 Programmes in mass communication and documentation 89 Other programmes

10 The FSCED/ISCED conversion key is based on 4-digit FSCED code numbers and 3-digit ISCED code numbers. A necessary condition for the reclassification of data is that the data accord with at least the 4-digit level of the FSCED system. Item 4 lists the 3-digit ISCED code numbers and categories. Item 5 contains the FSCED/ISCFD conversion key. The listing is by FSCED level and programme group categories. All the 4-digit programme group code numbers have been given a 3-digit ISCED code number. Item 6 contains the ISCED/FSCED conversion key. The listinq is by ISCED level and field categories. Under each 3-digit category, all the 4-digit FSCED programme group categories are shown that belong to this category. The FSCED/ISCED conversion key is updated annually, in connection with the updating of the FSCED programme group code numbers. In the FSCED, the unit of classification is completed education. Level classification of educational attainments is by the duration of education. For comprehensive school, the FSCED contains only the code number 2021 for completed comprehensive school education. In the ISCED, comprehensive school falls into two parts: comprehensive school, lower level (grades 1-6), belongs to Education at the first level and comprehensive school, upper level (grades 7-9), to Education at the second level, first stage.

11 4. ISCEDIN 3-NUMEROISET KOODIT JA NIMIKKEET 3-DIGIT ISCED CODES AND CATEGORIES 0 EDUCATION PRECEDING THE FIRST LEVEL 001 GENERAL PROGRAMMES FOR CHILDREN OF PRE-PRIMARY AGE 1 EDUCATION AT THE FIRST LEVEL 101 GENERAL ELEMENTARY PROGRAMMES 108 LITERACY PROGRAMMES 126 RELIGION AND THEOLOGY PROGRAMMES 134 COMMERCIAL PROGRAMMES 150 ELEMENTARY PUBLIC HEALTH PROGRAMMES 152 TRADE, CRAFT AND INDUSTRIAL PROGRAMMES 182 AGRICULTURAL, FORESTRY AND FISHERY PROGRAMMES 166 HOME ECONOMICS (DOMESTIC SCIENCE) PROGRAMMES 178 SERVICE TRADES PROGRAMMES 1 OF EDUCATION AT THE FIRST LEVEL 2 EDUCATION AT THE SECOND LEVEL, FIRST STAGE 201 GENERAL PROGRAMMES (LITTLE OR NO TECHNICAL EDUCATION) 214 TEACHER-TRAINING PROGRAMMES 226 RELIGION AND THEOLOGY PROGRAMMES 234 COMMERCIAL PROGRAMMES 250 HEALTH-RELATED AUXILIARY PROGRAMMES 252 TRADE, CRAFT AND INDUSTRIAL PROGRAMMES 262 AGRICULTURAL, FORESTRY AND FISHERY PROGRAMMES 266 HOME ECONOMICS (DOMESTIC SCIENCE) PROGRAMMES 270 TRANSPORT PROGRAMMES 278 SERVICE TRADES PROGRAMMES 2 OF EDUCATION AT THE SECOND LEVEL, FIRST STAGE 3 EDUCATION AT THE SECOND LEVEL, SECOND STAGE 301 GENERAL PROGRAMMES (LITTLE OR NO TECHNICAL EDUCATION) 314 TEACHER-TRAINING PROGRAMMES 318 FINE AND APPLIED ARTS PROGRAMMES 326 RELIGION AND THEOLOGY PROGRAMMES 334 COMMERCIAL AND BUSINESS PROGRAMMES 350 HEALTH-RELATED AUXILIARY PROGRAMMES 352 TRADE, CRAFT AND INDUSTRIAL PROGRAMMES AGRICULTURAL, FORESTRY AND FISHERY PROGRAMMES 366 HOME ECONOMICS (DOMESTIC SCIENCE) PROGRAMMES 370 TRANSPORT AND COMMUNICATIONS PROGRAMMES 378 SERVICE TRADES PROGRAMMES 3 OF EDUCATION AT THE SECOND LEVEL. SECOND STAGE

12 EDUCATION AT THE THIRD LEVEL, FIRST STAGE TEACHER-TRAINING PROGRAMMES FINE AND APPLIED ARTS PROGRAMMES HUMANITIES PROGRAMMES RELIGION AND THEOLOGY PROGRAMMES SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE PROGRAMMES COMMERCIAL AND BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAMMES LAW AND JURISPRUDENCE PROGRAMMES NATURAL SCIENCE PROGRAMMES MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE PROGRAMMES MEDICAL DIAGNOSTIC AND TREATMENT PROGRAMMES TRADE, CRAFT AND INDUSTRIAL PROGRAMMES ENGINEERING PROGRAMMES ARCHITECTURAL AND TOWN-PLANNING PROGRAMMES AGRICULTURAL. FORESTRY AND FISHERY PROGRAMMES HOME ECONOMICS (DOMESTIC SCIENCE) PROGRAMMES TRANSPORT AND COMMUNICATIONS PROGRAMMES SERVICE TRADES PROGRAMMES PROGRAMMES IN MASS COMMUNICATION AND DOCUMENTATION OTHER PROGRAMMES OF EDUCATION AT THE THIRD LEVEL, FIRST STAGE EDUCATION AT THE THIRD LEVEL. FIRST STAGE (UNIVERSITY DEGREE) GENERAL PROGRAMMES PROGRAMMES IN EDUCATION SCIENCE AND TEACHER TRAINING FINE AND APPLIED ARTS PROGRAMMES HUMANITIES PROGRAMMES RELIGION AND THEOLOGY PROGRAMMES SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE PROGRAMMES BUSINESS ADMINISTRATION AND RELATED PROGRAMMES LAW AND JURISPRUDENCE PROGRAMMES NATURAL SCIENCE PROGRAMMES MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE PROGRAMMES MEDICAL DIAGNOSTIC AND TREATMENT PROGRAMMES ENGINEERING PROGRAMMES ARCHITECTURAL AND TOWN-PLANNING PROGRAMMES AGRICULTURAL, FORESTRY. AND FISHERY PROGRAMMES HOME ECONOMICS (DOMESTIC SCIENCE) PROGRAMMES PROGRAMMES IN MASS COMMUNICATION AND DOCUMENTATION OTHER EDUCATION AT THE THIRD LEVEL. FIRST STAGE (UNIVERSITY DEGREE) EDUCATION AT THE THIRD LEVEL. SECOND STAGE (UNIVERSITY DEGREE) PROGRAMMES IN EDUCATION SCIENCE AND TEACHER TRAINING FINE AND APPLIED ARTS PROGRAMMES HUMANITIES PROGRAMMES RELIGION AND THEOLOGY PROGRAMMES SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE PROGRAMMES BUSINESS ADMINISTRATION AND RELATED PROGRAMMES LAW AND JURISPRUDENCE PROGRAMMES NATURAL SCIENCE PROGRAMMES MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE PROGRAMMES MEDICAL SCIENCE PROGRAMMES ENGINEERING PROGRAMMES ARCHITECTURAL AND TOWN-PLANNING PROGRAMMES AGRICULTURAL. FORESTRY AND FISHERY PROGRAMMES HOME ECONOMICS (DOMESTIC SCIENCE) PROGRAMMES PROGRAMMES IN MASS COMMUNICATION AND DOCUMENTATION OTHER EDUCATION AT THE THIRD LEVEL. SECOND STAGE (UNIVERSITY DEGREE)

13 EDUCATION NOT DEFINABLE BY LEVEL GENERAL PROGRAMMES PROGRAMMES IN TEACHER TRAINING (NON-FORMAL EDUCATION) FINE AND APPLIED ARTS PROGRAMMES HUMANITIES PROGRAMMES RELIGION AND THEOLOGY PROGRAMMES SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE PROGRAMMES COMMERCIAL. CLERICAL, BUSINESS AND PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAMMES PROGRAMMES IN LAW NATURAL SCIENCE PROGRAMMES PROGRAMMES IN COMPUTER SCIENCE HEALTH-RELATED PROGRAMMES TRADE, CRAFT AND INDUSTRIAL PROGRAMMES ENGINEERING PROGRAMMES ARCHITECTURAL AND TOWN-PLANNING PROGRAMMES AGRICULTURAL, FORESTRY, AND FISHERY PROGRAMMES HOME ECONOMICS (DOMESTIC SCIENCE) PROGRAMMES TRANSPORT AND COMMUNICATIONS PROGRAMMES SERVICE TRADES PROGRAMMES PROGRAMMES IN MASS COMMUNICATION AND DOCUMENTATION OTHER EDUCATION NOT DEFINABLE BY LEVEL

14 5. KOULUTUSLUOKITUKSEN (FSCED) JA ISCEDIN VALINEN AVAIN FSCED/ISCED CONVERSION KEY, END-YEAR 1986 KOULUTUSKOODI ISCED FIELD ISCED LEVEL 0. ESIASTEEN KOULUTUS 0031 ESIKOULULUOKAT 01 GENERAL PROGRAMMES 0 PRECEDING FIRST LEVEL 1. ALEMPI PERUSASTE 1011 KANSAKOULU 01 GENERAL PROGRAMMES 1 FIRST LEVEL 1021 KANSALAISKOULU 01 GENERAL PROGRAMMES 2 SECOND LEVEL, 1ST STAGE 1099 MUU YLEISSIV.KOUL.1-ASTE 01 GENERAL PROGRAMMES 1 FIRST LEVEL 2. YLEMPI PERUSASTE KESKIKOULU 01 GENERAL PROGRAMMES 2 SECOND LEVEL, 1ST STAGE 2021 PERUSKOULU 01 GENERAL PROGRAMMES 2 SECOND LEVEL, 1ST STAGE 2099 MUU YLEISSIV.KOUL.2-ASTE 01 GENERAL PROGRAMMES 2 SECOND LEVEL, 1ST STAGE 3. ALEMPI KESKIASTE 3099 MUU YLEISSIV.KOUL.3-ASTE 01 GENERAL PROGRAMMES 3 SECOND LEVEL. 2ND STAGE 3111 TAIDETEOLL.KOUL, ALLE 3V 18 FINE ARTS PROGRAMMES 3199 MUU HUM-ESTEETT. ALLE 3V 18 FINE ARTS PROGRAMMES NUORISONOHJ.KOUL.ALLE 3V 3212 LIIKUNNANOHJAAJAKOULUTUS 3221 ASKARTELUNOHJAAJAN KOUL KUDONNAN-,OMPELUNNEUVOJA 3241 AUTOKOULUNOPETTAJA 3299 MUU OPETTAJANK. ALLE 3V MERKAN'" (KAUPPAKOULU) 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM KAUPAL. '; N KOUL. ALLE 3V 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM. 3 SECOND LEVEL. 2ND STAGE 3361 TOIMISTOTYÖKOUL.ALLE 3V. 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM ATK-ALAN KOUL.ALLE 3V 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM MUU KAUPPA,TSTOK.ALLE 3V 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM METALLI.KONE,AUTO ALLE3V 52 TRADE,CRAFT,INDUSTRIAL 3425 SÄHKÖALA ALLE 3V 52 TRADE,CRAFT,INDUSTRIAL 3431 RAKENNUS,MAANMITT ALLE3V 52 TRADE,CRAFT,INDUSTRIAL 3435 PUUTEOLLISUUS, ALLE 3V 52 TRADE,CRAFT,INDUSTRIAL 3 SECOND LEVEL. 2ND STAGE 3441 KEM,PAP,SELLUL, ALLE 3V 52 TRADE,CRAFT,INDUSTRIAL 3443 KIRJAPAINOALA ALLE 3V 52 TRADE,CRAFT,INDUSTRIAL 3451 TEKSTIILI,VAATET.ALLE 3V 52 TRADE,CRAFT,INDUSTRIAL 3455 ELINTARVIKETEOLL.ALLE 3V 52 TRADE,CRAFT,INDUSTRIAL 3 SECOND LEVEL. 2ND STAGE 3491 MUU TEKN,LUONNONT,ALLE3V 52 TRADE,CRAFT,INDUSTRIAL MERENKULUN KOUL. ALLE 3V 70 TRANSPORT,COMMUNICATIONS 3541 MAANTIELIIK.KOUL.ALLE 3V 70 TRANSPORT,COMMUNICATIONS 3599 MUU LIIKENNEK. ALLE 3V 70 TRANSPORT,COMMUNICATIONS APUHOITAJA, PERUSHOITAJA 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 3613 HAWMASHOITAJAKOULUTUS 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 3614 LASTENHOITAJAKOULUTUS 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 3616 JALKOJENHOITAJAKOULUTUS 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED KUNTOHOITAJA, HIEROJA 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 3618 KUULONTUTKIJAKOULUTUS 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 3621 VAST.OTTO,O S.AVUST.KOUL. 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 3622 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIKOU L 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 3651 SOS.ALA, HOITAJA ALLE 3V 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 3697 MUU HOITOALANK. ALLE 3V 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED MAATILATALOUS, ALLE 3V 62 AGRICULT.,FORESTRY,FISH PUUTARHATAL.KOUL.ALLE 3V 62 AGRICULT.,FORESTRY,FISH METSÄTAL.KOUL. ALLE 3V 3751 KALATALOUSKOUL. ALLE 3V

15 3797 MUU MAA-METSÄK. ALLE 3V 62 AGRICULT..FORESTRY.FISH. 3 SECOND LEVEL. 2ND STAGE PALOALAN KOUL, ALLE 3V 3812 POLIISIALA ALLE 3V 3 SECOND LEVEL. 2ND STAGE VANGINVARTIJAKOULUTUS RAJA,MERIVARTIJAKOUL MUU VARTIOINTIK.ALLE 3V 3841 KOTI,LAITOSTAL, ALLE 3V 66 HOME ECONOMICS PROGR HOTELLI.RAVITS, ALLE 3V 78 SERVICE TRADES PROGR PARTUP! I,KAMPAAJA,ALLE 3V 78 SERVICE TRADES PROGR MUU ERIKOISALA, ALLE 3V 3999 ALEMP.KESKIASTE,ALA TUNT 4. YLEMPI KESKIASTE YLIOPPILASTUTKINTO 01 GENERAL PROGRAMMES 4099 MUU YLEISSIV.KOUL.4-ASTE 01 GENERAL PROGRAMMES 4111 TAIDETEOLL.KOUL, 3V 18 FINE ARTS PROGRAMMES 4131 MUSIIKIN KOULUTUS 3V 18 FINE ARTS PROGRAMMES KUVAAMATAITEEN KOUL. 3V 18 FINE ARTS PROGRAMMES 4191 KULTTUURITOIMINNAN KOUL. 18 FINE ARTS PROGRAMMES 4199 MUU HUM-ESTEETT.KOUL, 3V 18 FINE ARTS PROGRAMMES 3 SECOND LEVEL. 2ND STAGE NUORISO-SOS.TYÖN KOUL.3V 4299 MUU OPETTAJANKOULUTUS 3V MERKONOMI 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM. 3 SECOND LEVEL. 2ND STAGE 4321 KAUPALLINEN KOULUTUS 3V 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM. 3 SECOND LEVEL. 2ND STAGE ATK-ALAN KOULUTUS 3V 46 MATHEMATICS,COMPUTER SCI TOIMISTOHENKILÖKOUL, 3V 34 COMMERCIAL.BUSINESS ADM MUU KAUPPA.TSTOKOUL. 3V 34 COMMERCIAL.BUSINESS ADM TEKNC-1988).KONETEKN TEKN(-1988),SÄHKÖTEKN 4417 TEKNC-1988),RAK.MAANMITT 4421 TEKNC-1988),PUUTEOLL 4422 TEKNC-1988).KEMIA,PAPERI 4424 TEKNC-1988).KIRJAPAINO 4425 TEKNC-1988).TEKST.VAATET 4426 TEKNC-1988).ELINTARVIKE 4429 TEKNC-1988).TIETOTEKN 4438 TEKNC-1988).MUU TUNTEMAT 4441 METALLI,KONE.AUTOALA 3V 4455 SÄHKÖALA 3V 4461 RAKENNUS, MAANMITTAUS 3V 4465 PUUTEOLLISUUS 3V 4468 KEMIA,PAPERI,SELLUL. 3V 4473 KIRJAPAINOALA 3V 4476 TEKSTIILI-VAATETUSALA 3V 4483 ELINTARVIKETEOLLISUUS 3V 4495 MUU TEKN,LUONNONTIET 3V 4511 MERENKULUN KOULUTUS 3V 4521 LENTOLIIKENTEEN KOUL. 3V 4551 TIETOLIIKENTEEN KOUL.3V 4599 MUU LIIKENTEEN KOUL. 3V 4611 SAIRAANHOITAJAKOULUTUS 4612 KÄTILÖ C-1970) 4613 RÖNTGENHOITAJAKOULUTUS 4614 LABORATORIOHOITAJAKOUL LÄÄKINTÄVOIMISTELIJAKOUL 4616 TOIMINTATERAPEUTTIKOUL HAMMASHOIT.YLEMPI KOUL MIELSAIR.MIELTERVH.KOUL 4641 LÄHIKASVATTAJIEN KOUL MUU HOITOALAN KOUL. 3V 4711 MAATILATALOUS, VÄH.3V 4731 PUUTARHATALOUDEN KOUL.3V MATHEMATICS,COMPUTER SCI TRADE,CRAFT,INDUSTRIAL 3 52 TRADE,CRAFT,INDUSTRIAL 3 52 TRADE,CRAFT,INDUSTRIAL 3 52 TRADE,CRAFT.INDUSTRIAL 3 52 TRADE,CRAFT,INDUSTRIAL 3 52 TRADE,CRAFT,INDUSTRIAL 3 52 TRADE.CRAFT,INDUSTRIAL 3 52 TRADE.CRAFT,INDUSTRIAL 3 52 TRADE,CRAFT.INDUSTRIAL 3 70 TRANSPORT,COMMUNICATIONS 3 70 TRANSPORT.COMMUNICATIONS 3 70 TRANSPORT,COMMUNICATIONS 3 70 TRANSPORT,COMMUNICATIONS 3 50 MEDICAL.HEALTH-RELATED 5 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 5 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 5 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 5 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 5 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 5 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 5 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 5 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 5 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED SECOND LEVEL, 2ND STAGE SECOND LEVEL. 2ND STAGE SECOND LEVEL. 2ND STAGE SECOND LEVEL. 2ND STAGE SECOND LEVEL, 2ND STAGE SECOND LEVEL, 2ND STAGE SECOND LEVEL, 2ND STAGE SECOND LEVEL, 2ND STAGE SECOND LEVEL, 2ND STAGE SECOND LEVEL, 2ND STAGE SECOND LEVEL. 2ND STAGE SECOND LEVEL, 2ND STAGE SECOND LEVEL. 2ND STAGE SECOND LEVEL, 2ND STAGE SECOND LEVEL. 2ND STAGE SECOND LEVEL. 2ND STAGE

16 4741 METSÄTALOUDEN KOUL, 3V 4797 MUU MAA-METSÄTAL.KOUL,3V 4811 PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUS 4812 POLIISIALIPÄÄLLYSTÖ 4813 VANKEINHOITOKOULUTUS 4821 SOTILASALAN KOUL, 3V 4829 MUU VARTIOINT,SOTILAS.3V 4841 KOTI-LAITOSTALOUSK, 3V 4843 HOTELLI-RAVITSEM.PALV,3V 4883 PARTURI,KAMPAAJAKOUL, 3V 4897 MUU ERIKOISALAN KOUL, 3V 4999 YLEMP.KESKIASTE,ALA TUNT 66 HOME ECONOMICS PROGR. 78 SERVICE TRADES PROGR. 78 SERVICE TRADES PROGR. 5 THIRD LEVEL!NOT UNIVERS) 3 SECOND LEVEL. 2ND STAGE 3 SECOND LEVEL. 2ND STAGE 3 SECOND LEVEL. 2ND STAGE 3 SECOND LEVEL. 2ND STAGE 5. ALIN KORKEA-ASTE 5111 TAIDETEOLL.KOUL,5-ASTE 5121 TEATTERIKOUL,5-ASTE 5131 MUSIIKKIKOULUTUS,5-ASTE 5141 KUVAAMATAITEEN K. 5-ASTE 5151 KIELENKÄÄNTÄJÄ,TULKKI 2V 5191 MUU HUM-ESTEETT.K.5-ASTE 5211 LASTENTARHANOPETTAJAKOUL 5221 KANSAKOULUNOPETTAJAKOUL KANSALAISKOULUNOPETTAJA 5229 KANSA,KANSALAISK.O P, TUN 5231 ERITYISOPETTAJA (-1972) 5241 AMMATTIKOULUN AMMATINOP KOTITEOLLISUUSOPETTAJANK 5249 KOTITAL.O P,PERUSK.POHJ LOGONOMIKOULUTUS 5252 NUORISOTYÖN TUTKINTO 5253 KÄSITYÖNOP.KESKIK.(-74) 5297 MUU OPETTAJANKOUL,5-ASTE 5314 KAUPALLINEN KOUL, 5-ASTE 5331 ATK-ALAN KOULUTUS 5-ASTE 5332 SIHTEERIKOULUTUS 5-ASTE 5341 HALL,TOIMIHENKILÖN5-AST 5361 TOIMITTAJAKOULUTUS 5-AST 5397 MUU KAUPAN,HALLINN,5-AST 5411 INS(-1989).KONETEKNIIKKA 5415 INS(-1339),SÄHKÖTEKN 5417 INSi-1989),RAKENNUSTEKN 5421 INS(-1989),PUUTEOLLISUUS 5422 INS(-1989).KEMIA,PAPERI 5425 INS(-1989),TEKST.VAATET INS(-1989).ELINTARVIKE 5429 INS(-1989).TIETOTEKN INS( 1989),MUU TUNTEMAT 5441 TEKN(1989-),KONETEKN 5445 TEKN(1989-),SÄHKÖTEKN 5448 TEKN(1989-),RAK.MAANMITT 5451 TEKN(1989-),PUUTEOLL 5453 TEKN(1989-).KEMIA,PAPERI 5455 TEKN(1989-).KIRJAPAINO 5456 TEKNO 989-).TEKST.VAATET 5457 TEKNO 989-).ELINTARVIKE 5458 TEKNO 989-).TIETOTEKN 5468 TEKN(1989-),MUU TUNTEMAT 5497 MUU TEKN,LUONNONT,5-ASTE 5511 MERENKULUN PÄÄLLYSTÖKOUL 5521 LENTOPERÄMIESKOULUTUS 5599 MUU LIIKENT.KOUL, 5-ASTE 5611 ERIK.SAIR.HOIT,SAIR.HOIT 18 FINE ARTS PROGRAMMES 18 FINE ARTS PROGRAMMES 18 FINE ARTS PROGRAMMES 18 FINE ARTS PROGRAMMES 34 COMMERCIAL.BUSINESS ADM. 46 MATHEMATICS,COMPUTER SCI 34 COMMERCIAL.BUSINESS ADM. 34 COMMERCIAL.BUSINESS ADM. 84 MASS COMMUNICATION 34 COMMERCIAL.BUSINESS ADM. 46 MATHEMATICS.COMPUTER SCI 46 MATHEMATICS.COMPUTER SCI 70 TRANSPORT,COMMUNICATIONS 70 TRANSPORT,COMMUNICATIONS 70 TRANSPORT,COMMUNICATIONS 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 6 THIRD LEVEL!UNIVERSITY) 5 THIRD LEVEL!NOT UNIVERS) 5 THIRD LEVEL!NOT UNIVERS) 5 THIRD LEVEL!NOT UNIVERS)

17 5621 ERIK.SAIR.HOIT,TERV.HOIT 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 5 THIRD 5622 ERIK.SAIR.HOIT,SOS.TYÖ 50 MEDICAL.HEALTH-RELATED 5 THIRD 5623 ERIK.SAIR.HOIT,KÄTILÖTYÖ 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 5 THIRD 5624 ERIK.LÄÄKINTÄVOIMISTELU 50 MEDICAL.HEALTH-RELATED 5 THIRD 5625 ERIK.LABORATORIONHOITAJA 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 5 THIRD 5626 ERIK.RÖNTGENHOITAJA 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 5 THIRD 5627 ERIK.TOIMINTATERAPEUTTI 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 5 THIRD 5628 HAMMASHUOLTAJA 50 MEDICAL.HEALTH-RELATED 5 THIRD 5631 APUNEUVOTEKNIKKO 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 5 THIRD 5632 OPTIKKO 50 MEDICAL.HEALTH-RELATED 5 THIRD 5633 HAMMASTEKNIKKO 50 MEDICAL.HEALTH-RELATED 5 THIRD 5661 FARMASEUTTI 2V 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 5 THIRD 5671 SOS. ALAN OHJ. K ASVU 989-) 50 MEDICAL.HEALTH-RELATED 5 THIRD 5699 MUU HOITOALAN KOUL.5-AST 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 5 THIRD AGROLOGI 5 THIRD 5731 HORTONOMI 5 THIRD 5741 METSÄTALOUSINSINÖÖRI 62 AGRICULT..FORESTRY, FISH. 5 THIRD 5751 IKTYONOMI 62 AGRICULT.,FORESTRY.FISH. 5 THIRD 5797 MUU MAA-METSÄKOUL,5-ASTE 5 THIRD POLIISIPÄÄLLYSTÖKOULUTUS 5 THIRD 5821 SOTILASALAN KOUL,5-ASTE 5 THIRD 5841 HOTELLI-RAVITSEM,5-ASTE 78 SERVICE TRADES PROGR. 5 THIRD 5844 KOTI,LAITOSTALOUS,5-ASTE 66 HOME ECONOMICS PROGR. 5 THIRD 5897 MUU ERIKOISALA, 5-ASTE 5 THIRD 5999 ALIN KORKEA-AST,ALA TUNT 5 THIRD LEVELiNOT UNIVERS) LEVELiNOT UNIVERS) LEVELiNOT UNIVERS) 6. ALEMPI KAND.ASTE 6111 SOVELTAVA TAIDE. 6-ASTE 18 FINE ARTS P R O G R A M S 6 THIRD 6121 TEATTERIKOUL,6-ASTE 18 FINE ARTS PROGRAMMES 6 THIRD 6131 MUSIIKKIKOULUTUS,6-ASTE 18 FINE ARTS PROGRAMMES 6 THIRD 6151 DIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ 3V 6 THIRD 6161 HUK HISTORIA. ARKEOLOGIA 6 THIRD 6164 HUK KIRJALL. TUTKIMUS 6 THIRD 6166 HUK KIELITIEDE 6 THIRD 6171 HUK FILOSOFIA 6 THIRD HUK TAITEIDEN TUTKIMUS 6 THIRD HUK KULTTUURIEN TUTKIMUS 6 THIRD HUK HUM.PÄÄAINE MUU TUNT 6 THIRD 6191 ORTODOKS.PAPPISKOULUTUS 26 RELIGION AND THEOLOGY 6 THIRD 6199 MUUT HUM,EST.KOUL,6-ASTE 6 THIRD PERUSKOULUN LUOKANOPETT. 6 THIRD 6212 PERUSK.O P,KÄSITYÖ,KOTITA 6 THIRD 6219 MUU PERUSK.OP, 6-ASTE 6 THIRD 6221 ERITYISOPETTAJA (1973-) 6 THIRD 6244 MUSIIKIN OPETTAJA 6-ASTE 6 THIRD 6245 LIIKUNNANOPETTAJA 6 THIRD 6246 SAIRAANHOIDON OPETTAJA 6 THIRD 6247 OPINTO-OHJAAJIEN KOUL. 6 THIRD 6299 MUU OPETTAJANKOULUTUS 6 THIRD VARANOTAARI,ALEMPI OIK.T 38 LAW AND JURISPRUDENCE 6 THIRD 6316 ALEMPI HALL.TUTK.(-1921) 38 LAW AND JURISPRUDENCE 6 THIRD 6321 EKONOMIN TUTKINTO,ALEMPI 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM. 6 THIRD 6331 AKATEEMINEN SIHTEERI 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM. 6 THIRD 6334 KIRJEENVAIHTAJA 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM. 6 THIRD 6341 TALOUD.-HALLINN.TUTKINTO 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM. 6 THIRD 6351 HUK YHTEISKUNTATIET. ALA 30 SOCIAL, BEHAVIOR.SCIENCE 6 THIRD 6361 L I IKUNTAKASVAT.KAND. 6 THIRD 6371 KIRJASTOALAN K0UL.6-AST. 84 MASS COMMUNICATION 6 THIRD 6372 HALL,TOIMIHENKIL K,6-AST 34 COMMERCIAL.BUSINESS ADM. 6 THIRD 6399 MUU LAKI.KÄYTT.6-AST. 30 SOCIAL, BEHAVIOR.SCIENCE 6 THIRD INSM990-).KONETEKNIIKKA 5 THIRD INS(1990-),SÄHKÖTEKN 5 THIRD LEVEL!UNIVERSITY) LEVEL!UNIVERSITY) LEVELiNOT UNIVERS)

18 6418 INS(1990-),RAKENNUSTEKN 6421 INS(1990-),PUUTEOLLISUUS 6423 INSC1990-).KEMIA,PAPERI 6427 INSU990-).ELINTARVIKE 6428 INS(1990-),TIETOTEKN 6438 INSU990-),MUU TUNTEMAT 6441 LUK MATEM..TIET.KÄSITT LUK FYSIIKKA,TÄHTITIEDE 6445 LUK KEMIA 6447 LUK GEOLOGIA, MAANTIEDE 6451 LUK BIOLOGIA 6459 LUK MUU TUNT.PÄÄAINE 6499 MUU TEKN,LUONNONT.6-AST MERIKAPTEENITUTKINTO 6521 LENTOKAPTEENITUTKINTO 6599 MUU LIIKENTEEN 6-AST LÄÄK ETIET.KAND HAMMASLÄÄKET.KAND ELÄINLÄÄKETIET.KAND TERV.HOIDON HALL. TUTK FARMASEUTTI 3V 6699 MUU HOITOALAN 6-AST.KOUL 6811 UPS.VIRKATUTK.(-1980) 6897 MUU ERIKOISALA, 6-ASTE 6911 HUM.KAND.KOUL.ALA TUNT MUU ALEMPI KAND.TUNT. 46 MATHEMATICS,COMPUTER SCI 46 MATHEMATICS,COMPUTER SCI 70 TRANSPORT,COMMUNICATIONS 70 TRANSPORT,COMMUNICATIONS 70 TRANSPORT,COMMUNICATIONS 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 50 MEDICAL.HEALTH-RELATED 5 THIRD LEVEL!NOT UNIVERS) 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD LEVEL!UNIVERSITY) 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 7. YLEMPI KAND.ASTE 7111 SOVELTAVA TAIDE, 7-ASTE 7115 TAITEEN KAND. TUTKINTO 7131 MUSIIKINJOHTAJA,DIPLOMI 7133 MUSIIKIN KAND.TUTKINTO 7141 TEATTERITAITEEN KAND TEOLOGINEN EROTUTKINTO 7152 TEOLOGIAN KAND.TUTK FK HISTORIA, ARKEOLOGIA 7164 FK KIRJALL. TUTKIMUS 7166 FK KIELITIEDE 7171 FK FILOSOFIA 7172 FK TAITEIDEN TUTKIMUS 7173 FK KULTTUURIEN TUTKIMUS 7174 FK KIELENKÄÄNTÄJÄ 7179 FK HUM.TUNT.PÄÄAINE,KO 7199 MUU HUM,EST.7-AST.KOUL KK LUOKANOPETTAJA 7212 KK ERITYISOPETTAJA 7213 KK KOTITAL.KÄSITYÖN OPET 7219 KK OPETTAJA,MUU,TUNT. KO 7221 FK HUM.ALAN OPETTAJANK FK LUONNONT.OPETTAJANK FK MUU,TUNT.OPETTAJANK TAK OPETTAJANKOULUTUS 7245 TK OPETTAJANKOULUTUS 7246 MUS.KAND,OPETTAJANKOUL LITK OPETTAJANKOULUTUS 7248 THK TERVEYDENHUOLLON OP MUU OPETTAJANKOULUTUS 7311 OIKEUSTIET. KAND YLEMPI HALL.TUTK.(-1921) 7321 KAUPPATIET. KAND EKONOMI (YLEMPI) 7327 TALOUSTIET. KAND. 18 FINE ARTS PROGRAMMES 18 FINE ARTS PROGRAMMES 18 FINE ARTS PROGRAMMES 18 FINE ARTS PROGRAMMES 18 FINE ARTS PROGRAMMES 26 RELIGION AND THEOLOGY 26 RELIGION AND THEOLOGY 38 LAW AND JURISPRUDENCE 38 LAW AND JURISPRUDENCE 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM. 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM. 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM. 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD 6 THIRD LEVELCUNIVERSITY) 6 THIRD 6 THIRD

19 7331 VALTIOTIET. KAND. 30 SOCIAL, BEHAVIOR.SCIENCE 6 THIRD 7335 YHTEISKUNTATIET. KAND. 30 SOCIAL, BEHAVIOR.SCIENCE 6 THIRD 7339 HALLINTOTIET. KAND. 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM. 6 THIRD 7341 KASVATUSTIET.KAND. 6 THIRD 7344 FK YHTEISKUNTATIET. ALA 30 SOCIAL, BEHAVIOR.SCIENCE 6 THIRD 7351 LIIKUNTATIET.KAND. 6 THIRD 7353 PSYKOLOGIAN KAND. 30 SOCIAL, BEHAVIOR.SCIENCE 6 THIRD 7381 HALLINT.OPIN KAND(-1965) 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM. 6 THIRD 7399 MUU LAKI.YHTKUNTA,7-ASTE 30 SOCIAL, BEHAVIOR.SCIENCE 6 THIRD DI KONE,ENERGIATEKNIIKKA 6 THIRD DI SÄHKÖTEKN, TEKN. FYS. 6 THIRD 7418 DI RAKENNUSTEKN.MAANMITT 6 THIRD 7421 DI PROSESSITEKNIIKKA 6 THIRD 7435 DI TIETOTEKNIIKKA 46 MATHEMATICS,COMPUTER SCI 6 THIRD 7438 DI MUU PÄÄAINE, TUNT. 6 THIRD 7441 ARKKITEHTI 58 ARCHITECT..TOWN PLANNING 6 THIRD 7451 FK MATEM.,TIETOJENKÄSITT 46 MATHEMATICS,COMPUTER SCI 6 THIRD 7453 FK FYSIIKKA,TÄHTITIEDE 6 THIRD 7455 FK KEMIA 6 THIRD 7457 FK GEOLOGIA, MAANTIEDE 6 THIRD 7461 FK BIOLOGIA 6 THIRD 7469 FK LUONN.PÄÄAINE,KO MUUT 6 THIRD 7499 MUU TEKN,LUONN.7-AST. 6 THIRD LÄÄKETIET.LIS. 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 6 THIRD 7621 HAMMASLÄÄKETIET.LIS. 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 6 THIRD 7631 ELÄINLÄÄKETIET.LIS. 6 THIRD 7641 PROVIISORI 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 6 THIRD 7642 FARMASIAN KAND. 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 6 THIRD 7681 TERVEYDENH.KÄND. 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 6 THIRD 7699 MUU HOITOALAN 7-AST.KOUL 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 6 THIRD AGRONOMITUTKINTO 62 AGRICULT.,FORESTRY,FISH. 6 THIRD 7721 METSÄTUTKINTO 62 AGRICULT.,FORESTRY,FISH. 6 THIRD 7731 MMK MAATALOUSOPINNOT 6 THIRD 7734 MMK METSÄOPINNOT 6 THIRD 7738 MMK KOTITALOUSOPINNOT 66 HOME ECONOMICS PROGR. 6 THIRD 7739 MMK ELINTARVIKEOPINNOT 6 THIRD 7741 MMK YMPÄRISTÖOPINNOT 6 THIRD 7749 MMK MUU JA TUNT.PÄÄAINE 62 AGRICULT..FORESTRY.FISH. 6 THIRD 7751 ELINTARVIKETIET.KAND. 6 THIRD 7799 MUU MAA,METSÄKOUL,7-ASTE 6 THIRD UPS.TUTKINTO (1981-) 6 THIRD 7821 KAPTEENIN TUTKINTO 6 THIRD 7831 ESIUPSEERIN TUTKINTO 6 THIRD 7897 MUU ERIKOISALA, 7-ASTE 6 THIRD FIL.KAND.KOUL.ALA TUNT. 6 THIRD 7999 MUU YLEMPI KAND.TUNT. 6 THIRO LEVELÍUNIVERSITY) 8. TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA TEOLOGIAN LIS. 26 RELIGION AND THEOLOGY 7 THIRD 8121 TEOLOGIAN TRI 26 RELIGION AND THEOLOGY 7 THIRD 8131 FL HISTORIA, ARKEOLOGIA 7 THIRD FL KIRJALL. TUTKIMUS 7 THIRD 8136 FL KIELITIEDE 7 THIRD 8141 FL FILOSOFIA 7 THIRD 8142 FL TAITEIDEN TUTKIMUS 7 THIRD 8143 FL KULTTUURIEN TUTKIMUS 7 THIRD 8149 FL MUU TUNT.HUM.PÄÄAINE 7 THIRD 8151 FT HISTORIA, ARKEOLOGIA 7 THIRD 8154 FT KIRJALL. TUTKIMUS 7 THIRD 8156 FT KIELITIEDE 7 THIRD 8161 FT FILOSOFIA 7 THIRD 8162 FT TAITEIDEN TUTKIMUS 7 THIRD LEVEL(POSTGRAD.) LEVEL(POSTGRAD.) LEVEL(POSTGRAD.) LEVEL(POSTGRAD.) LEVEL(POSTGRAD.) LEVEL(POSTGRAD.) LEVEL(POSTGRAD.) LEVEL(POSTGRAD.) LEVEL(POSTGRAD.) LEVEL(POSTGRAD.) LEVEL!POSTGRAD.) LEVEL(POSTGRAD.) LEVEL(POSTGRAD.) LEVEL(POSTGRAD.)

20 FT KULTTUURIEN TUTKIMUS FT MUU TUNT.HUM.PÄÄAINE TAITEEN LIS. MUSIIKIN LIS. MUSIIKIN TRI MUU HUM.EST.TUTKIJAKOUL. OIKEUSTIET.LAKITIET.LIS. OIKEUSTIET.LAKITIET.TRI KAUPPATIET. LIS. TALOUSTIET. LIS. KAUPPATIET. TRI TALOUSTIET. TRI VALTIOTIET. LIS. YHTEISKUNTATIET. LIS. HALLINTOTIET. LIS. VALTIOTIET. TRI YHTEISKUNTATIET. TRI HALLINTOTIET. TRI KASVATUSTIET. LIS. FL YHTEISKUNTATIET. ALA LIIKUNTATIET. LIS. PSYKOLOGIAN LIS. KASVATUSTIET. TRI FT YHTEISKUNTATIET. ALA LIIKUNTATIET. TRI PSYKOLOGIAN TRI MUU LAKI.YHTK.KÄYTT.TUTK TKL KONE-, ENERGIATEKN. TKL SÄHKÖTEKN, TEKN. FYS TKL RAKENNUSTEKN.MAANMIT TKL PROSESSITEKNIIKKA TKL TIETOTEKNIIKKA TKL ARKKITEHTUURI TKL PÄÄAINE MUU TUNT. TKT KONE-, ENERGIATEKN. TKT SÄHKÖTEKN.,TEKN.FYS. TKT RAKENNUSTEKN.MAANMIT TKT PROSESSITEKNIIKKA TKT TIETOTEKNIIKKA TKT ARKKITEHTUURI TKT PÄÄAINE MUU TUNT. FL MATEM..TIETOJENKÄSITT FL FYSIIKKA,TÄHTITIEDE FL KEMIA FL GEOLOGIA, MAANTIEDE FL BIOLOGIA FL MUU TUNT.LUONN.PÄÄAIN FT MATEM,TIETOJENKÄSITT. FT FYSIIKKA,TÄHTITIEDE FT KEMIA FT GEOLOGIA, MAANTIEDE FT BIOLOGIA FT MUU TUNT.LUONN.PÄÄAIN MUU TEKN,LUONN.TUTKIJA ERIKOISLÄÄKÄRI LÄÄKET.JA KIR,LÄÄKET.TRI ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI HAMMASLÄÄKETIET.TRI ELÄINLÄÄKETIET.TRI FARM.LIS. TERVEYDENH. LIS. FARM.TRI TERVEYDENH. TRI MUU HOITOALAN TUTKIJAK. 18 FINE ARTS PROGRAMMES 18 FINE ARTS PROGRAMMES 18 FINE ARTS PROGRAMMES 38 LAW AND JURISPRUDENCE 38 LAW AND JURISPRUDENCE 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM. 34 COMMERCIAL.BUSINESS ADM. 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM. 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM. 30 SOCIAL, BEHAVIOR.SCIENCE 30 SOCIAL, BEHAVIOR.SCIENCE 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM. 30 SOCIAL, BEHAVIOR.SCIENCE 30 SOCIAL, BEHAVIOR.SCIENCE 34 COMMERCIAL.BUSINESS ADM. 30 SOCIAL, BEHAVIOR.SCIENCE 30 SOCIAL, BEHAVIOR.SCIENCE 30 SOCIAL, BEHAVIOR.SCIENCE 30 SOCIAL, BEHAVIOR.SCIENCE 30 SOCIAL, BEHAVIOR.SCIENCE 46 MATHEMATICS,COMPUTER SCI 58 ARCHITECT..TOWN PLANNING 46 MATHEMATICS,COMPUTER SCI 58 ARCHITECT..TOWN PLANNING 46 MATHEMATICS,COMPUTER SCI 46 MATHEMATICS,COMPUTER SCI 50 MEDICAL.HEALTH-RELATED 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 50 MEDICAL.HEALTH-RELATED 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED SO MEDICAL,HEALTH-RELATED 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 7 THIRD LEVEL(POSTGRAD.)

21 871 1 MML MAATALOUSOPINNOT 8713 MML METSÄOPINNOT 8716 MML KOTITALOUSOPINNOT 8717 MML ELINTARVIKEOPINNOT 8718 MML YMPÄRISTÖOPINNOT 8719 MML OPINTOSUUNTA TUNT MMT MAATALOUSOPINNOT 8723 MMT METSÄOPINNOT 8726 MMT KOTITALOUSOPINNOT 8727 MMT ELINTARVIKEOPINNOT 8728 MMT YMPÄRISTÖOPINNOT 8729 MMT OPINTOSUUNTA TUNT ELINTARVIKETIET.LIS ELINTARVIKETIET. TRI 8799 MUU M A A.METSÄTAL.TUTKIJA YLEISESIKUNTAUPSEERI 8897 MUU ERIKOISALAN TUTKIJA FIL,,LIS.KOULUTUSALA TUNT 8921 FIL, TRI,KOULUTUSALA TUNT 8999 TUTKIJAKOULUTUS,ALA TUNT 62 AGRICULT.,FORESTRY,FISH. 66 HOME ECONOMICS PROGR. 66 HOME ECONOMICS PROGR. 62 AGRICULT..FORESTRY.FISH. 7 THIRD LEVEL(POSTGRAD.) 7 THIRD LEVEL(POSTGRAD.) 7 THIRD LEVEL(POSTGRAD.) 7 THIRD LEVEL(POSTGRAD.) 7 THIRD LEVEL(POSTGRAD.) 7 THIRD LEVEL(POSTGRAD.) 7 THIRD LEVEL(POSTGRAD.) 7 THIRD LEVEL(POSTGRAD.) 7 THIRD LEVEL(POSTGRAD.) 9. KOULUTUSASTE TUNTEMATON 9099 MUU YLEISSIV.ASTE TUNT TAIDEALAN KOUL.ASTE TUNT 9199 HUM,ESTEETTINEN MUU.TUNT 9299 MUU OPETTAJANKOULUTUS 9321.KAUPPA,TOIMISTOKOUL.TUNT 9399 MUU KAUPPA,YHT.KUNTAKOUL 9411 TEKNIIKAN KOULUTUS, TUNT 9499 MUU TEKN,LUONNONT.KOUL MERENKULUN KOULUTUS,TUNT 9529 MUU LENTOLIIKENTEEN KOUL 9549 MUU MAANTIELIIKENT.KOUL MUU TIETOLIIKENTEEN KOUL 9599 MUU LIIKENTEEN KOULUTUS 9611 TERV.HUOLLON KOUL,TUNT SOSIAALIALA, ASTE TUNT MUU HOITOALAN KOULUTUS 9711 MAA,METSÄTAL.KOUL.TUNT MUU MAA,METSÄTAL.KOUL MUU VART,SOTIL,ASTE TUNT 9841 MAJOITUS,RAVITS.ALA,TUNT 9899 MUU ERIKOISALAN KOULUTUS 9911 KOULUTUSASTE JA-ALA TUNT 9999 KOULUTUS PUUTTUU 01 GENERAL PROGRAMMES 18 FINE ARTS PROGRAMMES 34 COMMERCIAL,BUSINESS ADM. 34 COMMERCIAL.BUSINESS ADM. 52 TRADE,CRAFT.INDUSTRIAL 52 TRADE,CRAFT,INDUSTRIAL 70 TRANSPORT,COMMUNICATIONS 70 TRANSPORT.COMMUNICATIONS 70 TRANSPORT,COMMUNICATIONS 70 TRANSPORT,COMMUNICATIONS 70 TRANSPORT,COMMUNICATIONS 50 MEDICAL,HEALTH-RELATED 50 MEDICAL.HEALTH-RELATED 50 MEDICAL.HEALTH-RELATED 78 SERVICE TRADES PROGR. 3 SECOND LEVEL. 2ND STAGE 3 SECOND LEVEL. 2ND STAGE 19

22 6. ISCEDIN JA KOULUTUSLUOKITUKSEN (FSCED) VÄLINEN AVAIN ISCED/FSCED CONVERSION KEY, END-YEAR PRECEDING FIRST LEVEL 001 GENERAL PROGRAMMES 0031 ESIKOULULUOKAT 1 FIRST LEVEL 101 GENERAL PROGRAMMES 1011 KANSAKOULU 1099 MUU YLEISSIV.KOUL.1-ASTE 2 SECOND LEVEL, 1ST STAGE 201 GENERAL PROGRAMMES 1021 KANSALAISKOULU 2011 KESKIKOULU 2021 PERUSKOULU 2099 MUU YLEISSIV.KOUL.2-ASTE 301 GENERAL PROGRAMMES 3099 MUU YLEISSIV.KOUL.3-ASTE 4011 YLIOPPILASTUTKINTO 4099 MUU YLEISSIV.KOUL.4-ASTE NUORISONOHJ.KÖUL.ALLE 3V 3212 LIIKUNNANOHJAAJAKOULUTUS 3221 ASKARTELUNOHJAAJAN KOUL KUDONNAN-,OMPELUNNEUVOJA 3241 AUTOKOULUNOPETTAJA 3299 MUU OPETTAJANK. ALLE 3V 4211 NUORISO-SOS.TYÖN KOUL.3V 4299 MUU OPETTAJANKOULUTUS 3V 318 FINE ARTS PROGRAMMES 3111 TAIDETEOLL.KOUL, ALLE 3V 3199 MUU HUM-ESTEETT. ALLE 3V 4111 TAIDETEOLL.KOUL, 3V 4131 MUSIIKIN KOULUTUS 3V 4141 KUVAAMATAITEEN KOUL. 3V 4191 KULTTUURITOIMINNAN KOUL MUU HUM-ESTEETT.KOUL, 3V 9111 TAIDEALAN KOUL.ASTE TUNT 4321 KAUPALLINEN KOULUTUS 3V 4367 TOIMISTOHENKILÖKOUL, 3V 4397 MUU KAUPPA,TSTOKOUL, 3V 9321 KAUPPA,TOIMISTOKOUL.TUNT 350 MEDICAL,HEALTH-RELATED 3611 APUHOITAJA, PERUSHOITAJA 3613 HA*»AASHOITAJAKOULUTUS 3614 LASTENHOITAJAKOULUTUS 3616 JALKOJENHOITAJAKOULUTUS 3617 KUNTOHOITAJA, HIEROJA 3618 KUULONTUTKIJAKOULUTUS 3621 VAST.OTTO,OS.AVUST.KOUL LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIKOUL 3651 SOS.ALA, HOITAJA ALLE 3V 3697 MUU HOITOALANK. ALLE 3V 4697 MUU HOITOALAN KOUL, 3V 9611 TERV.HUOLLON KOUL,TUNT SOSIAALIALA, ASTE TUNT. 352 TRADE.CRAFT,INDUSTRIAL 3411 METALLI,KONE,AUTO ALLE3V 3425 SÄHKÖALA ALLE 3V 3431 RAKENNUS,MAANMITT ALLE3V 3435 PUUTEOLLISUUS, ALLE 3V 3441 KEM.PAP.SELLUL, ALLE 3V 3443 KIRJAPAINOALA ALLE 3V 3451 TEKSTIILI,VAATET.ALLE 3V 3455 ELINTARVIKETEOLL.ALLE 3V 3491 MUU TEKN,LUONNONT,ALLE3V 4441 METALLI.KONE.AUTOALA 3V 4455 SÄHKÖALA 3V 4461 RAKENNUS, MAANMITTAUS 3V 4465 PUUTEOLLISUUS 3V 4468 KEMIA,PAPERI,SELLUL. 3V 4473 KIRJAPAINOALA 3V 4476 TEKSTIILI-VAATETUSALA 3V 4483 ELINTARVIKETEOLLISUUS 3V 4495 MUU TEKN,LUONNONTIET 3V 9411 TEKNIIKAN KOULUTUS, TUNT 362 AGRICULT.,FORESTRY,FISH MAATILATALOUS, ALLE 3V 3731 PUUTARHATAL.KÖUL.ALLE 3V 3741 METSÄTAL.KOUL. ALLE 3V 3751 KALATALOUSKOUL. ALLE 3V 3797 MUU MAA-METSÄK. ALLE 3V 4711 MAATILATALOUS, VÄH.3V 4731 PUUTARHATALOUDEN KOUL.3V 4797 MUU MAA-METSÄTAL.KOUL,3V 9711 MAA,METSÄTAL.KOUL.TUNT. 334 COMMERCIAL,BUSINESS ADM. 366 HOME ECONOMICS PROGR MERKANTTI (KAUPPAKOULU) 3321 KAUPALLINEN KÖUL.ALLE 3V 3361 TOIMISTOTYÖKOUL.ALLE 3V ATK-ALAN KÖUL.ALLE 3V 3397 MUU KAUPPA,TSTOK.ALLE 3V 4311 MERKONOMI 3841 KOTI,LAITOSTAL, ALLE 3V 4841 KOTI-LAITOSTALOUSK, 3V

23 370 TRANSPORT,COMMUNICATIONS MERENKULUN KOUL. ALLE 3V 3541 MAANTIELIIK.KOUL.ALLE 3V 3599 MUU LIIKENNEK. ALLE 3V 4511 MERENKULUN KOULUTUS 3V 4521 LENTOLIIKENTEEN KOUL. 3V 4551 TIETOLIIKENTEEN KOUL,3V 4599 MUU LIIKENTEEN KOUL, 3V 9511 MERENKULUN KOULUTUS,TUNT 378 SERVICE TRADES PROGR HOTELLI,RAVITS, ALLE 3V 3881 PARTURI,KAMPAAJA,ALLE 3V 4843 HOTELLI-RAVITSEM.PALV,3V 4883 PARTURI,KAMPAAJAKOUL, 3V 9841 MAJOITUS,RAVITS.ALA,TUNT PALOALAN KOUL, ALLE 3V 3812 POLIISIALA ALLE 3V 3813 VANGINVARTIJAKOULUTUS 3815 RAJA.MERIVARTIJAKOUL MUU VARTIOINTIK,ALLE 3V 3897 MUU ERIKOISALA, ALLE 3V 3999 ALEMP.KESKIASTE,ALA TUNT 4811 PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUS 4812 POLIISIALIPÄÄLLYSTÖ 4813 VANKEINHOITOKOULUTUS 4821 SOTILASALAN KOUL, 3V 4829 MUU VARTIOINT,SOTILAS,3V 4897 MUU ERIKOISALAN KOUL, 3V 4999 YLEMP.KESKIASTE,ALA TUNT LASTENTARHANOPETTAJAKOUL 5221 KANSAKOULUNOPETTAJAKOUL KANSALAISKOULUNOPETTAJA 5229 KANSA,KANSALAISK.OP, TUN 5231 ERITYISOPETTAJA (-1972) 5241 AMMATTIKOULUN AMMATINOP KOTITEOLLISUUSOPETTAJANK 5249 KOTITAL.O P,PERUSK.POHJ LOGONOMIKOULUTUS 5252 NUORISOTYÖN TUTKINTO 5253 KÄSITYÖNOP.KESKIK.(-74) 5297 MUU OPETTAJANKOUL,5-ASTE 518 FINE ARTS PROGRAMMES 5111 TAIDETEOLL.KOUL,5-ASTE 5121 TEATTERIKOUL,5-ASTE 5131 MUSIIKKIKOULUTUS,5-ASTE 5141 KUVAAMATAITEEN K. 5-ASTE 5191 MUU HUM-ESTEETT.K.5-ASTE 534 COMMERCIAL,BUSINESS ADM KAUPALLINEN KOUL, 5-ASTE 5332 SIHTEERIKOULUTUS 5-ASTE 5341 HALL.TOIMIHENKILÖK,5-AST 5397 MUU KAUPAN,HALLINN,5-AST 546 MATHEMATICS,COMPUTER SCI 4361 ATK-ALAN KOULUTUS 3V 4429 TEKN(-1988).TIEtOTEKN 5331 ATK-ALAN KOULUTUS 5-ASTE 5429 INS(-1989),TIETOTEKN TEKN(1989-),TIETOTEKN 6428 INS(1990-),TIETOTEKN 550 MEDICAL,HEALTH-RELATED 4611 SAIRAANHOITAJAKOULUTUS 4612 KÄTILÖ (-1970) 4613 RÖNTGENHOITAJAKOULUTUS 4614 LABORATORIOHOITAJAKOUL LÄÄKINTÄVOIMISTELIJAKOUL 4616 TOIMINTATERAPEUTTIKOUL HAMMASHOIT. YLEMPI KOUL MIELSAIR.MIELTERVH.KOUL 4641 LÄHIKASVATTAJIEN KOUL ERIK.SAIR.HOIT,SAIR.HOIT 5621 ERIK.SAIR.HOIT,TERV.HOIT 5622 ERIK.SAIR.HOIT,SOS.TYÖ 5623 ERIK.SAIR.HOIT,KÄTILÖTYÖ 5624 ERIK.LÄÄKINTÄVOIMISTELU 5625 ERIK.LABORATORIONHOITAJA 5626 ERIK.RÖNTGENHOITAJA 5627 ERIK.TOIMINTATERAPEUTTI 5628 HAMMASHUOLTAJA 5631 APUNEUVOTEKNIKKO 5632 OPTIKKO 5633 HAMMASTEKNIKKO 5661 FARMASEUTTI 2V 5671 SOS.ALAN OHJ.KASVd989-) 5699 MUU HOITOALAN KOUL,5-AST TEKN(-1988),KONETEKN TEKN(-1988),SÄHKÖTEKN 4417 TEKN(-1988),RAK.MAANMITT 4421 TEKN(-1988),PUUTEOLL 4422 TEKN(-1988).KEMIA,PAPERI 4424 TEKN(-1988).KIRJAPAINO 4425 TEKN(-1988).TEKST.VAATET 4426 TEKN(-1988).ELINTARVIKE 4438 TEKN(-1988),MUU TUNTEMAT 5411 INS(-1989).KONETEKNIIKKA 5415 INS(-1989).SÄHKÖTEKN 5417 INS(-1989),RAKENNUSTEKN 5421 INS(-1989).PUUTEOLLISUUS 5422 INS(-1989),KEMIA,PAPERI

24 5425 INSC-1989).TEKST.VAATET INSC-1989).ELINTARVIKE 5439 INSC-1989),MUU TUNTEMAT 5441 TEKN C1989-),KONETEKN 5445 TEKNC1989-),SÄHKÖTEKN 5448 TEKNC1989-),RAK.MAANMITT 5451 TEKN C1989-),PUUTEOLL 5453 TEKNC1989-).KEMIA,PAPERI 5455 TEKNC1989-).KIRJAPAINO 5456 TEKNC1989-),TEKST.VAATET 5457 TEKNC1 989-).ELINTARVIKE 5468 TEKNC1989-).MUU TUNTEMAT 5497 MUU TEKN,LUONNONT,5-ASTE 6411 INSC1990-).KONETEKNIIKKA 6415 INSC1990-),SÄHKÖTEKN 6418 INSC1990-),RAKENNUSTEKN 6421 INSC1990-).PUUTEOLLISUUS 6423 INSC1990-).KEMIA,PAPERI 6427 INSC1990-).ELINTARVIKE 6438 INSC1990-),MUU TUNTEMAT 562 AGRICULT.,FORESTRY,FISH METSÄTALOUDEN KOUL, 3V 5711 AGROLOGI 5731 HORTONOMI 5741 METSÄTALOUSINSINÖÖRI 5751 IKTYONOMI 5797 MUU MAA-METSÄKOUL,5-ASTE 566 HOME ECONOMICS PROGR KOTI,LAITOSTALOUS,5-ASTE 570 TRANSPORT.COMMUNICATIONS 5511 MERENKULUN PÄÄLLYSTÖKOUL 5521 LENTOPERÄMIESKOULUTUS 5599 MUU LIIKENT.KOUL. 5-ASTE 6511 MERIKAPTEENITUTKINTO 6521 LENTOKAPTEENITUTKINTO 6599 MUU LIIKENTEEN 6-AST. 578 SERVICE TRADES PROGR HOTELLI-RAVITSEM,5-ASTE 584 MASS COMMUNICATION 5361 TOIMITTAJAKOULUTUS 5-AST POLIISIPÄÄLLYSTÖKOULUTUS 5821 SOTILASALAN KOUL,5-ASTE 5897 MUU ERIKOISALA. 5-ASTE 5999 ALIN KORKEA-AST,ALA TUNT 6 THIRD LEVELCUNIVERSITY) PERUSKOULUN LUOKANOPETT PERUSK.O P,KÄSITYÖ,KOTITÄ 6219 MUU PERUSK.OP. 6-ASTE 6221 ERITYISOPETTAJA C1973-) 6244 MUSIIKIN OPETTAJA 6-ASTE 6245 LIIKUNNANOPETTAJA 6246 SAIRAANHOIDON OPETTAJA 6247 OPINTO-OHJAAJIEN KOUL MUU OPETTAJANKOULUTUS 7211 KK LUOKANOPETTAJA 7212 KK ERITYISOPETTAJA 7213 KK KOTITAL.KÄSITYÖN OPET 7219 KK OPETTAJA,MUU.TUNT. KO 7221 FK HUM.ALAN OPETTAJANK FK LUONNONT.OPETTAJANK FK MUU,TUNT.OPETTAJANK TAK OPETTAJANKOULUTUS 7245 TK OPETTAJANKOULUTUS 7246 M U S.KAND,OPETTAJANKOUL LITK OPETTAJANKOULUTUS 7248 THK TERVEYDENHUOLLON OP MUU OPETTAJANKOULUTUS 7341 KASVATUSTIET.KAND. 618 FINE ARTS PROGRAMMES 6111 SOVELTAVA TAIDE. 6-ASTE 6121 TEATTERIKOUL,6-ASTE 6131 MUSIIKKIKOULUTUS.6-ASTE 7111 SOVELTAVA TAIDE, 7-ASTE 7115 TAITEEN KAND. TUTKINTO 7131 MUSIIKINJOHTAJA,DIPLOMI 7133 MUSIIKIN KAND.TUTKINTO 7141 TEATTERITAITEEN KAND KIELENKÄÄNTÄJÄ,TULKKI 2V 6151 DIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ 3V 6161 HUK HISTORIA. ARKEOLOGIA 6164 HUK KIRJALL. TUTKIMUS 6166 HUK KIELITIEDE 6171 HUK FILOSOFIA 6172 HUK TAITEIDEN TUTKIMUS 6173 HUK KULTTUURIEN TUTKIMUS 6179 HUK HUM.PÄÄAINE MUU TUNT 6199 MUUT HUM.EST.KOUL.6-ASTE 7161 FK HISTORIA. ARKEOLOGIA 7164 FK KIRJALL. TUTKIMUS 7166 FK KIELITIEDE 7171 FK FILOSOFIA 7172 FK TAITEIDEN TUTKIMUS 7173 FK KULTTUURIEN TUTKIMUS 7174 FK KIELENKÄÄNTÄJÄ 7179 FK HUM.TUNT.PÄÄAINE.KO 7199 MUU HUM,EST.7-AST.KOUL.

25 626 RELIGION AND THEOLOGY 6191 ORTODOKS.PAPPISKOULUTUS 7151 TEOLOGINEN EROTUTKINTO 7152 TEOLOGIAN KAND.TUTK. 630 SOCIAL. BEHAVIOR.SCIENCE 6351 HUK YHTEISKUNTATIET. ALA 6399 MUU LAKI,KÄYTT.6-AST VALTIOTIET. KAND YHTEISKUNTAT!ET. KAND FK YHTEISKUNTATIET. ALA 7353 PSYKOLOGIAN KAND MUU LAKI,YHTKUNTA,7-ASTE 634 COMMERCIAL.BUSINESS ADM EKONOMIN TUTKINTO.ALEMPI 6331 AKATEEMINEN SIHTEERI 6334 KIRJEENVAIHTAJA 6341 TALOUD.-HALLINN.TUTKINTO 6372 HALL,TOIMIHENKIL K.6-AST 7321 KAUPPATIET. KAND EKONOMI (YLEMPI) 7327 TALOUSTIET. KAND HALLINTOTIET. KAND HALLINT.OPIN KANDC-1965) 638 LAW AND JURISPRUDENCE 6311 VARANOTAARI,ALEMPI OIK.T 6316 ALEMPI HALL.TUTK.(-1921 ) 7311 OIKEUSTIET. KAND YLEMPI HALL.TUTK.(-1921) LUK FYSIIKKA.TÄHTITIEDE 6445 LUK KEMIA 6447 LUK GEOLOGIA, MAANTIEDE 6451 LUK BIOLOGIA 6459 LUK MUU TUNT.PÄÄAINE 6499 MUU TEKN,LUONNONT.6-AST FK FYSIIKKA,TÄHTITIEDE 7455 FK KEMIA 7457 FK GEOLOGIA, MAANTIEDE 7461 FK BIOLOGIA 7469 FK LUONN.PÄÄAINE,KO MUUT 7499 MUU TEKN,LUONN.7-AST. 646 MATHEMATICS.COMPUTER SCI 6441 LUK MATEM..TIET.KÄSITT DI TIETOTEKNIIKKA 7451 FK MATEM.,TIETOJENKÄSITT 6699 MUU HOITOALAN 6-AST.KOUL 7611 LÄÄKETIET.LIS HAAflAAS LÄÄKETIET. LI S PROVIISORI 7642 FARMASIAN KAND TERVEYDENH.KAND MUU HOITOALAN 7-AST.KOUL 654 ENGINEERING PROGRAMAES 7411 DI KONE,ENERGIATEKNIIKKA 7415 DI SÄHKÖTEKN, TEKN. FYS DI RAKENNUSTEKN,MAANMITT 7421 DI PROSESSITEKNIIKKA 7438 DI MUU PÄÄAINE, TUNT. 658 ARCHITECT.,TOWN PLANNING 7441 ARKKITEHTI 662 AGRICULT.,FORESTRY,FISH ELÄINLÄÄKETIET.KAND ELÄINLÄÄKETIET.LIS AGRONOMITUTKINTO 7721 METSÄTUTKINTO 7731 AMK MAATALOUSOPINNOT 7734 AMK METSÄOPINNOT 7739 A*AK ELINTARVIKEOPINNOT 7741 AMK YMPÄRISTÖOPINNOT 7749 AMK MUU JA TUNT.PÄÄAINE 7751 ELINTARVIKETIET.KAND MUU AAAA.METSÄKOUL.7-ASTE 666 HOME ECONOMICS PROGR A*AK KOTITALOUSOPINNOT 684 MASS COMMUNICATION 6371 KIRJASTOALAN KOUL.6-AST. 689 OTHER PROGRAAMES 6361 LIIKUNTAKASVAT.KAND UPS.VIRKATUTK.(-1980) 6897 MUU ERIKOISALA, 6-ASTE 6911 HUM.KAND.KOUL.ALA TUNT 6999 MUU ALEMPI KAND.TUNT LIIKUNTATIET.KAND UPS.TUTKINTO (1981-) 7821 KAPTEENIN TUTKINTO 7831 ESIUPSEERIN TUTKINTO 7897 MUU ERIKOISALA. 7-ASTE 7911 FIL.KAND.KOUL.ALA TUNT 7999 MUU YLEMPI KAND.TUNT. 650 MEDICAL,HEALTH-RELATED 6611 LÄÄKETIET.KAND HAMMASLÄÄKET.KAND TERV.HOIDON HALL. TUTK FARMASEUTTI 3V

2 YLEMPI PERUSASTE 2011 PERUSKOULU 4146 63 2012 KESKIKOULU 429 3 2019 MUU YLEISSIV. KOUL., YL. PERUSASTE 113 0 YHT 4688 66

2 YLEMPI PERUSASTE 2011 PERUSKOULU 4146 63 2012 KESKIKOULU 429 3 2019 MUU YLEISSIV. KOUL., YL. PERUSASTE 113 0 YHT 4688 66 1220. Työnhakijat koulutuksen mukaan ja heistä vastavalmistuneet Lähde: TEM, työnvälitystilastot 2013 Maaliskuu 12 POHJOIS-POHJANMAA Työttömät yhteensä Työnhakijoita laskentapäivänä Kaikki yhteensä Vastavalmistuneet

Lisätiedot

2014 Elokuu Työnhakijoita laskentapäivänä

2014 Elokuu Työnhakijoita laskentapäivänä 1910. Työnhakija- asiakkaiden kuukausitiedot (koko aineisto) muuttujina Kuukausi, Koulutus(4), ELY- keskus(k), Muuttujat, Valmistuminen ja Työllisyyskoodi 2014 Elokuu Työnhakijoita laskentapäivänä Kaikki

Lisätiedot

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 31.05.2016 TAULU 6. TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 31.05.2016 TAULU 6. TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 31.05.2016 TAULU 6. TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA SUKUPUOLI: SUKUPUOLET YHTEENSÄ KOULUTUSASTE TYÖTTÖMÄT

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari

Korkeakoulujen KOTA-seminaari Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen Anna Loukkola Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon johtavan koulutuksen yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

OKM:N OHJAUKSEN ALOJEN UUDISTAMINEN 1.9.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki

OKM:N OHJAUKSEN ALOJEN UUDISTAMINEN 1.9.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki OKM:N OHJAUKSEN ALOJEN UUDISTAMINEN 1.9.2015 Ylitarkastaja Jukka Haapamäki Sisältö Nykyisin käytössä olevat koulutus ja tieteenalaluokitukset Koulutus ja tieteenalaluokitusten käyttö ISCED uudistus OKM:n

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat yhteensä

Työttömät työnhakijat yhteensä Niilo Melolinna, Erikoistutkija 28.5.2013 OTE jaosto TIETOJA AKATEEMISESTA TYÖTTÖMYYDESTÄ JA SEN VIIME AJAN MUUTOKSISTA TEM:N TYÖNVÄLITYSTILASTON POHJALTA 1207. Työnhakijat ammatin, koulutuksen ja kansalaisuuden

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA VNA yliopistojen tutkinnoista (794/2004) LUONNOS 16.9.2013 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki

OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015 Ylitarkastaja Jukka Haapamäki Sisältö Nykyisin käytössä olevat koulutus ja tieteenalaluokitukset Koulutus ja tieteenalaluokitusten käyttö ISCED

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Koulutus, työllisyys, ikääntyminen ja eläkkeet

Koulutus, työllisyys, ikääntyminen ja eläkkeet Koulutus, työllisyys, ikääntyminen ja eläkkeet 1. Koulutus Koulutustason kehitys ikäluokissa Korkean koulutuksen saaneet ikäluokissa Pohjoismaissa ja OECD-maissa keskimäärin 2. Työllisyys Työllisyysasteiden

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Vaasan yliopisto Vasa Universitet University of Vaasa. Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö School of Technology and Innovations

Vaasan yliopisto Vasa Universitet University of Vaasa. Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö School of Technology and Innovations Käännökset (su-ru-eng) Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö 10/2018 Translations for School of Technology and Innovations (Finnish-Swedish-English) Vaasan yliopisto Vasa Universitet University of

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen kansainvälinen tilastointi. Mika Tuononen KOTA-AMKOTA -seminaari

Korkeakoulutuksen kansainvälinen tilastointi. Mika Tuononen KOTA-AMKOTA -seminaari Korkeakoulutuksen kansainvälinen tilastointi Mika Tuononen KOTA-AMKOTA -seminaari 26.10.2011 Kansainvälisen koulutustilastoinnin kehitys UNESCO kehittänyt ISCED-luokituksen (kansainvälinen koulutusluokitus)

Lisätiedot

Tutkinto-ohjelma Tiedekunta Tutkinto Koulutusala Ohjauksen ala Bioteknologian tutkinto-ohjelma Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Tutkinto-ohjelma Tiedekunta Tutkinto Koulutusala Ohjauksen ala Bioteknologian tutkinto-ohjelma Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa, tilanne 27.2.2018 1. Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavat koulutukset (ml. erilliset maisteriohjelmat ja koulutukset, joissa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 3/2017. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 3/2017. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 29.6.2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2017 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 203 Yliopistokoulutus 202 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 400 tutkintoa vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 202 yhteensä 29 400 tutkintoa.

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

OP1. PreDP StudyPlan

OP1. PreDP StudyPlan OP1 PreDP StudyPlan PreDP The preparatory year classes are in accordance with the Finnish national curriculum, with the distinction that most of the compulsory courses are taught in English to familiarize

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Läsnäolotiedot Syksy 2017 Kevät 2018 OPINTOJAKSO OP ARV PVM OPETTAJA

Läsnäolotiedot Syksy 2017 Kevät 2018 OPINTOJAKSO OP ARV PVM OPETTAJA Mönkkönen Joni Kristian 681 s. 1..199 Opiskeltava tutkinto Diplomi-insinöörin tutkinto Konetekniikan DI-tutkinto-ohjelma OPINTOSUORITUKSET 4.4.018 Tutkintoon kirjoilletulopvm 1.1 Läsnäolotiedot Syksy 017

Lisätiedot

Koulutusluokitus

Koulutusluokitus f/ Tilastokeskus Käsikirjoja 1 Koulutusluokitus 31.12.1997 30.6.1998 Alkusanat Julkaisu sisältää 31.12.1997 tilanteen mukaisen koulutusluokituksen. Koulutusluokituksen nimikkeistö on tarkoitettu koulujärjestelm

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistotutkinnon suorittaneet Ylempien korkeakoulututkintojen määrä kasvoi lähes 6 prosenttia Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan ylempiä korkeakoulututkintoja

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari, Jyväskylä

Korkeakoulujen KOTA-seminaari, Jyväskylä Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen, Jyväskylä Anna Loukkola Koulutustilastojen tarvitsemat tiedot korkeakouluilta Syksy 2014: Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

Liite 1 15.6.2016 Oulun yliopisto PL 8000 90014 Oulun yliopisto oulun.yliopisto @ oulu.fi Puh 0294 480 000 Fax 08 344 064 www.oulu.fi 6 Tutkinto-ohjelmaportfolio 2017, aloituspaikkamäärät, lukuvuosimaksut

Lisätiedot

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 KOULUTUSALAT KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 Uudet Kaikki Alemmat Ylemmät Lis. Tri Muut tutkinnot Opettajat Muu Yhteensä lkm 20 651 162 785 2 461 11 581 695 1 203 734 7 559 20

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Yleiskatsaus: työllisyysaste nousi 72 prosentin yläpuolelle Kaikkien työllisten työllisyysaste: 72,5 % Lähde: Akava ja Macrobond Yleiskatsaus: työllisyydessä

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2017

Yliopistokoulutus 2017 Koulutus 8 Yliopistokoulutus 7 Tohtorintutkintojen määrä väheni seitsemän prosenttia edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 7 yliopistotutkintoja suoritettiin kaikkiaan, mikä

Lisätiedot

HAKIJATILASTO

HAKIJATILASTO AMK- ja Bachelor-tutkinnot Kulttuuriala Bachelor of Culture and Arts, Media and Arts 48 325 334 6,77 Medianomi (AMK), päivätoteutus 42 259 446 6,17 Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus 25 42 157 1,68

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1039/2013 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 19

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2016

Yliopistokoulutus 2016 Koulutus Yliopistokoulutus Yliopistotutkintojen määrä väheni kolme prosenttia edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna tutkintoja suoritettiin kaikkiaan, joka on 8 tutkintoa vähemmän

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluasteen tutkinto/... ylioppilastutkinto ja ammatillinen

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Dnro 19/400/2004 Pvm 25.3.2004 Jakelussa mainituille Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Opetusministeriö on päättänyt

Lisätiedot

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Korkeasti koulutetut työttömät Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Määritelmä ja lähdetiedot Korkeasti koulutetut = alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste sekä tutkijakoulutusaste

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2009

Väestön koulutusrakenne 2009 Koulutus 2010 Väestön koulutusrakenne 2009 Kuntien koulutustasoissa edelleen huomattavia eroja 2009 Vuoden 2009 loppuun mennessä 2 955 000 henkeä oli suorittanut peruskoulun jälkeen tutkinnon lukiokoulutuksessa,

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Prof. Pekka Särkkä TKK Kalliorakentaminen Kaivosinsinöörikoulutus Ruotsi, (Saksa, Venäjä) aluksi Teknillisen korkeakoulun kemian osasto 1937- Vuoriteollisuusosasto

Lisätiedot

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 31.8.2016 Huomioita edellisen kierroksen tiedonkeruista Yleisesti tietosisältöjen laatu erinomaista ja parantunut

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

Kysely korkeakoulutustarpeista

Kysely korkeakoulutustarpeista Kysely korkeakoulutustarpeista Kyselyn perustiedot Kysely oli auki webropolissa: 5. 8.5 Kyselyä kampanjoitiin somessa ja verkostoissa Vastauksia 8.5.2018 / 107 kpl:tta Minkälainen pohjakoulutus sinulla

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA

TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 31.08.2017 TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA SUKUPUOLI: SUKUPUOLET YHTEENSÄ KOULUTUSASTE TYÖTTÖMÄT TYÖTTÖMIS-

Lisätiedot

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus 30.11. - taustatilastoja Ammattiasema - maisterin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen ammattiluokituksen mukaan 2014 - yksi vuosi valmistumisesta Kasvatusalat

Lisätiedot

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 28.04.2017 TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA SUKUPUOLI: SUKUPUOLET YHTEENSÄ KOULUTUSASTE TYÖTTÖMÄT TYÖTTÖMIS-

Lisätiedot

Tervetuloa Ouluun Suomen parhaaseen pyöräilykaupunkiin

Tervetuloa Ouluun Suomen parhaaseen pyöräilykaupunkiin Tervetuloa Ouluun Suomen parhaaseen pyöräilykaupunkiin KansainväliSYYSpäivät Virtaa ja yhteisöllisyyttä verkostoista 17.11.2011 Mari-Leena Talvitie kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pohjoisten alueiden

Lisätiedot

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS TAULU 6. TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS TAULU 6. TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 31.07.2017 TAULU 6. TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA SUKUPUOLI: SUKUPUOLET YHTEENSÄ KOULUTUSASTE TYÖTTÖMÄT

Lisätiedot

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 29.12.2017 TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA SUKUPUOLI: SUKUPUOLET YHTEENSÄ TYÖTTÖMÄT TYÖTTÖMIS- VALTION KUNTIEN

Lisätiedot

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS TAULU 6. TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS TAULU 6. TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 28.11.2014 TAULU 6. TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA SUKUPUOLI: SUKUPUOLET YHTEENSÄ KOULUTUSASTE TYÖTTÖMÄT

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2

Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Infrastruktuurin asemoituminen kansalliseen ja kansainväliseen kenttään Outi Ala-Honkola Tiedeasiantuntija

Infrastruktuurin asemoituminen kansalliseen ja kansainväliseen kenttään Outi Ala-Honkola Tiedeasiantuntija Infrastruktuurin asemoituminen kansalliseen ja kansainväliseen kenttään Outi Ala-Honkola Tiedeasiantuntija 1 Asemoitumisen kuvaus Hakemukset parantuneet viime vuodesta, mutta paneeli toivoi edelleen asemoitumisen

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä Teknologiayritykset työllistävät

Lisätiedot

1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward.

1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward. START START SIT 1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward. This is a static exercise. SIT STAND 2. SIT STAND. The

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 5/2011 9/2016. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 5/2011 9/2016. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 5/2011 Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 24.11.2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2016 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013 702/2013 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 31.03.2016 TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA SUKUPUOLI: SUKUPUOLET YHTEENSÄ KOULUTUSASTE TYÖTTÖMÄT TYÖTTÖMIS-

Lisätiedot

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 29.02.2016 TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA SUKUPUOLI: SUKUPUOLET YHTEENSÄ KOULUTUSASTE TYÖTTÖMÄT TYÖTTÖMIS-

Lisätiedot

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 30.06.2015 TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA SUKUPUOLI: SUKUPUOLET YHTEENSÄ KOULUTUSASTE TYÖTTÖMÄT TYÖTTÖMIS-

Lisätiedot

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS TAULU 6. TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA

TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS TAULU 6. TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA TK6 TEM, TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 29.04.2016 TAULU 6. TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT KOULUTUKSEN MUKAAN ELY-KESKUS(K): 12 POHJOIS-POHJANMAA SUKUPUOLI: SUKUPUOLET YHTEENSÄ KOULUTUSASTE TYÖTTÖMÄT

Lisätiedot