Nuorisovaalit: Tällainen on nuorten eduskunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisovaalit: Tällainen on nuorten eduskunta"

Transkriptio

1

2 Nuorisovaalit: Tällainen on nuorten eduskunta Yhdeksännen kerran järjestetyt Nuorisovaalit keräsivät uurnille yhteensä nuorta. Alle 18-vuotiaat nuoret äänestivät 630 oppilaitoksessa ympäri Suomen. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry järjestää vaalit yhdessä koulujen kanssa. Lähes nuorta sai Nuorisovaaleissa ensi kosketuksen vaaleihin sekä äänestämiseen. Se on Nuorisovaalien tärkein tehtävä. Ensimmäisen äänestyskokemuksen merkitystä on tutkittu paljon ja siinä on nähty avain äänestysaktiivisuuden nostamiselle. Demokratiakasvatukselle on tarvetta ja on hienoa, että ennätysmäärä oppilaitoksia on lähtenyt mukaan Nuorisovaaleihin. Useissa oppilaitoksissa on äänestämisen lisäksi järjestetty vaalipaneeleja sekä muutoin keskusteltu ajankohtaisista poliittisista teemoista. Nämä toimenpiteet yhdessä tukevat nuorten kasvua aktiivisiksi äänestäjiksi, toteaa Allianssin puheenjohtaja Eero Rämö. Nuorten valitseman eduskunnan paikkajako on seuraava: Kokoomus 43, Keskusta 41, Vihreät 30, Perussuomalaiset 26, SDP 17, Vasemmistoliitto 12, Kristillisdemokraatit 11, Ruotsalainen kansanpuolue 8, Piraattipuolue 7, Itsenäisyyspuolue 2, Suomen kommunistinen puolue 1, Muutos Ahvenanmaalla ei järjestetty Nuorisovaaleja. Koko maan ääniharava oli Timo Soini (ps) Uudenmaan vaalipiiristä (7,8 % vaalipiirin annetuista äänistä), seuraavina Alexander Stubb (kok, Uusimaa) ja Marko Forss (kok, Kaakkois-Suomi). Suhteellisesti eniten ääniä omassa vaalipiirissään haravoi Marko Fobba Forss (kok) joka sai 17,6 % kaikista Kaakkois-Suomen vaalipiirin äänistä. Nuorten eduskunnan kansanedustajien keski-ikä on 40 vuotta ja vuotiaita edustajia on 47 eli 23,6% läpimenneistä. Nuorisovaaleissa nuoret ehdokkaat menestyivät poikkeuksellisen hyvin ja nuorten eduskunnan keski-iäksi tuli vain 40 vuotta. Tämä varmasti antaa nuorille ehdokkaille potkua vaalityön viime metreille, Eero Rämö iloitsee. Helsingin vaalipiirissä suosituin puolue Nuorisovaaleissa oli Vihreät (27,3 %), Uudenmaan vaalipiirissä Kokoomus (23,6 %), Varsinais-Suomessa Kokoomus (20,6 %), Satakunnassa Kokoomus (20,5 %) Hämeessä Kokoomus (21,5 %), Pirkanmaalla Kokoomus (15,7 %), Kaakkois-Suomessa Kokoomus (30,3 %), Savo-Karjalassa Keskusta (17,3 %), Vaasassa Keskusta (25,9 %), Keski-Suomessa Keskusta (23,9 %), Oulussa Keskusta (36,5 %) ja Lapissa Keskusta (29,6 %). Nuorten eduskunnan kokoonpano ja kaikki vaalipiirikohtaiset tulokset ovat luettavissa osoitteessa

3 !!!! Allianssi järjesti valtakunnalliset Nuorisovaalit eduskuntavaalien yhteydessä nyt yhdeksännen kerran. Presidentinvaalin yhteydessä Nuorisovaalit järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2012 ja Eurovaaleissa Nuorisovaaleissa 630 oppilaitoksen alle 18-vuotiaat oppilaat ja opiskelijat äänestivät eduskuntavaaliehdokkaita oppilaitoksissa järjestetyissä vaaleissa. Nuorisovaaleissa oli mukana 585 suomenkielistä ja 45 ruotsinkielistä oppilaitosta. Näistä yläkouluja oli 385, lukioita 192 ja ammattioppilaitoksia 53. Nuorisovaalit ovat osa koulujen demokratiakasvatusta, ja niissä opetellaan, miten vaalit ja demokratia toimivat sekä miten äänestäminen tapahtuu. Nuorisovaaleissa äänestetään samoja ehdokkaita kuin varsinaisissa vaaleissa ja vaalipiirikohtainen vaalitulos lasketaan D Hondtin menetelmällä. Varsinaista tulosta tärkeämpää on tarjota alle 18-vuotiaille oppilaille oppimiskokemus äänestämisestä ja vaikuttamisesta. Lisätietoja Asiasta antavat lisätietoja: Allianssin puheenjohtaja Eero Rämö (klo jälk.) p , viestintäjohtaja Reija Salovaara p , tiedottaja Asmo Koste p , asiantuntija Kirsi Uusitalo p sekä Nuorisovaalien projektityöntekijä Senni Moilanen (klo jälk.) p Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 121 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 1. Nuorisovaaleissa valittujen ehdokkaiden keski- ikä per vaalipiiri Helsingin vaalipiiri: 35,5 v Uudenmaan vaalipiiri: 41,7v Varsinais- Suomen vaalipiiri: 41,9v Satakunnan vaalipiiri: 42,6 v Hämeen vaalipiiri: 42,5 v Pirkanmaan vaalipiiri: 38,4 v Kaakkois- Suomen vaalipiiri: 43,2 v Savo- Karjalan vaalipiiri: 39,8 v Vaasan vaalipiiri: 40,3 v Keski- Suomen vaalipiiri: 31,3 v Oulun vaalipiiri: 41,6 v Lapin vaalipiiri: 37,4 v Alin keski- ikä Keski- Suomen vaalipiirissä 31,3 v Korkein keski- ikä Kaakkois- Suomen vaalipiirissä 43,2 Koko eduskunnan keski- ikä 39,98v = 40 v 2. Nuorten ehdokkaiden osuus nuorisovaaleissa valituista (18-29vuotiaat) vuotiaita: 47 ehdokasta eli 23, 6% läpimenneistä. Vaalipiireittäin valitut 18-29vuotiaat ehdokkaat/ valittujen ehdokkaiden kokonaisluku kyseisestä vaalipiiristä ( X nuorta/ läpimenneet) ja prosentuaalinen osuus kaikista vaalipiiristä valituista: Helsingin vaalipiiri 7 /20, 31,8% Uudenmaan vaalipiiri: 7/22, 20% Varsinais- Suomen vaalipiiri: 5/17, 29,4% Satakunnan vaalipiiri: 2/8, 25% Hämeen vaalipiiri: 0/14, 0% Pirkanmaan vaalipiiri: 7/19, 36,8% Kaakkois- suomen vaalipiiri: 2/17, 11,8% Savo- Karjalan vaalipiiri: 4/16, 25% Vaasan vaalipiiri: 2/16, 12,5% Keski- Suomen vaalipiiri: 5/10, 50% Oulun vaalipiiri: 4/18, 22,2% Lapin vaalipiiri: 2/7, 28,6% Prosentuaalisesti eniten alle 30 v ehdokkaita valittiin Keski- Suomen vaalipiiristä, jossa valittujen ehdokkaiden määrästä 50% on vuotiaita. Vähiten nuoria ehdokkaita valittiin Hämeen vaalipiiristä, jossa alle 30 - vuotiaiden määrä jäi 0%.

27 !!!! % <# $%&'(==+.!/+!*+01(==+.!0%&'()&*++,-())+!*+,(.%.!-12&33++.! :2;4&P!B0$C#$%50"#AA/%,$%>2)5/,A#0(%MB#>>*!B2%>*0!D#%>2%=*0!"#$%&'>&P!!""#$%$$&$634("$9'9($+*-3&$*+8"+,"*4$*+,"#$((-+'4536"9?+ "#$%&'(&'!)**$&+&&,&-!:4%5!MN&,;!B2$$&*'#'0!B&,P!O!>2%5!MB#>>*!B2%>*0!DQ:DP! 123#'4**'!)**$&+&&,&-!<:%5!MQ4&$!R2$2=0!8S"T!O!:*4&!T;'>;$*0!8U:P!O!>9%5%MN*,E*9H##'*!H#++A'#'0!B:!O! G%%&!DAI4&0!:DBP! 8*,%&'*&%9:2;4#'!)**$&+&&,&-!<:%5!MD#''#=I!:2'3V#,(0!DQ:DP!O!>9%5!MS$>>*!>*'#,)*0!DGDP! :*=*>2''*'!)**$&+&&,&-!<<%5!MN&>*#$!T;+;0!DGDP!O!>>5!MH#&$*!NA>&'#'0!8U:P! "A4##'!)**$&+&&,&-!1:%5%M:*''&!W,*I'9H**%;'#'0!DGDP!O!=4%5!DX$$&!DX$$&A&'#'0!DYP! B&,>*'4**'!)**$&+&&,&-!<8%5!MS&,&%!:2;4#$*0!8S"TP!O!>1%5!MN&>>;!U$*=*$;0!DQ:DP! D**>>;&%9:2;4#'!)**$&+&&,&-!<8%5!MT#&4*!D22>>*0!8S"TP!O!=4%5!MZ*'!"2$=&'0!DGDP! :*);9D*,E*$*'!)**$&+&&,&-!<8%5!MZ2%%&!N&>>;'#'0!DYP!O!>8%5%DRE[,'!\#3#,V#,(0!DYP! 8**%*'!)**$&+&&,&-!<8%5!M\I,&%=;]]#,!S'(;0!TDBP!O!>=%5!MZ2I*!N&#=;0!DQ:DP! D#%>&9:2;4#'!)**$&+&&,&-!:4%5!M:*42$&!N*==&$*0!DQ:DP!O!==%5!M^#2);!"*>>*,*&'#'0!B:P! G2$2'!)**$&+&&,&-!<7%5!MZ*''#!"#&>>&'#'0!DGDP!O!>1%5!M^*+*'&!^[$$&0!DQ:DP! H*+&'!)**$&+&&,&-!!<7%5!MN&>>#$!_A>>A$AEA,)&0!:YBP!O!=2%5!MZ*,4;!Z2'=2'#'0!B:P!!!

28 !!!!! 5" #$%&*2.+2/3%44)'32.+%0$$0+6$%1$2' '(2..2'0*7+2/3%44)'0*)+ R(&%$*!"ST7UV:8! W7&1((1!/(&)(,,+! )F/$5,++,$1.F!,H>&22*$1.*! 6&2&&5(1! XY! SY! YZ-UW! 6,12(1.*! XS! SS! YZ! V! UZW! ',%(11(&5*)*$1,.! U[! Y! SS-\W! 4L'! S]! Y! SU! X! 66;6<! 6L! SS! S! 3;,<! B6'! T! S! SU-\W! '$%**..$/(&)(,! ]! S! SX-YW! A.1,+F$1KK1/(&)(,! U! S! 78<! 46'! S! Z! 8<! #((.&1!UZSS! S! Z! 8<!!!"#$%&'())*+$%$'+,%&+'%&,&(#"+),-(#*(%%&,*.-+/%&&%+$'.,%01#22)+$'),#&,3'$%&.+$44$-(#*(%%**)5,6#$+&, +'$%&.+$44$-(#*(%%*'),/%&+,2)2$+,%1($')7)),*.-+8,7#+$'),'#+&%&,#&,)**%,9:;5,<)$%//+$'#*++'#*'),*.-+/%&&%+$'., /#*%//+*'),*.-+,;)+&,C,%01#2)$5,>EB&,%01#22)+$'),;)+&,F8C=,*.-+/%&&%+$'.,#&,)**%,9:;5,! 8" #$%&'0%-))1'2.+77.'/)&)-)*+-))1'6''&2'**7'.+ + :$H%8!!

29 !!!! $ DC6B!-,7! L&)--)%<!01?DB!?D6B!-&9-7!M(!T#--(!>$:/(!01?DB!?2B!-$-7! 9&-<!U%9)!>(*();&;!001AAB!?26B!-&9-7! 0121B!DD6B!:97! >)01%2$)&,GHI,)**%,9:D;(#'+)$'),..&+0)");))5,J.&+0)");+2$+,*)$2%''++&,2#*/%,G9I,%&+'%&,..&+.,$))&(''),-%", ;))*+-++"+5,>))22#+$DA(#/%&,;))*+-++"+$$.,$%2.,A);#D>)"7)*)&,;))*+-++"+$$.,7)%'(**),2#*/)&&%**),$+7)**),#&,2)2$+, %01#2)$')5,K.+&,#**%&,..&+0)");+),#&,40'%%&$.,9H5,!"#$%&'())*+$%$'+,;))*+-++"+%&,..&+0)");+$'),?C8C=,#&, &(#"+)5,,! 7" 8$%2$(/,()*33)/+.&.6.'*)$%&/0%6..2(/00.* * >$-$$=#9!D+*E4.F*6$8;2GG"$HI$?"$J&(!K:! >&9-#9*(!L2M4$8-C-+<"$'!?"$JHN(:! ')+/&<*!L4.-$O9-?9+4"$!I?"$$JHIK:! "&/#99#$=(%()9&*!O-39$89-.-"$'P?"$J&('N:! EF"!O933-$B<.;-.*."$''?"!JP(P:! H#$*9(%();&;!-(;9(;:#$%#&!T46+$)4U+2.F"$!K?"$J!HI:! I*9&;<)9JJ9:#$%#&!D.;;-$=46;4+4"$P%?"$J!&%:!

30 !!!!! 3" 4%5%+6..*+,,*(-./.0.1+*$%/(2%0..&'( P808!C44(!##($64=4%4!89$!L($.!1.(,(!B9/G!T2<%,$++,!%449$Q$$=$'7#!*A?F!U!%449$Q$$=$(!4(()7K$'74!##($'7#2[! O)K=44%47\!G9)]4(1)=!O7K<<!*0802!^K'$C44!_!F4=08!`M8<<4`!M8=''!*0802!P44008$':OK8C$!!! OK67))99$')'7$!)($7)(!##($#!8C4''4!%449$Q$$=$''##(!64=4%8$!N+)*.!VW.>>+V!W.)//!B*.*G!A804!'4$!CA?F!U!

31 Läpimenneet ehdokkaat vaalipiireittäin Äänet Henk. Koht. Vertailuluku Ikä 70 Pekka Haavisto VIHR 1 Helsingin Ben Zyskowicz KOK 1 Helsingin Abdirahim (Husu) Mohamed KESK 1 Helsingin Ozan Yanar ,5 VIHR 1 Helsingin Outi Alanko- Kahiluoto , VIHR 1 Helsingin Johan Ekman RKP 1 Helsingin Joel Harkimo ,5 KOK 1 Helsingin 25 3 Karl- Mikael Grimm ,5 KESK 1 Helsingin Paavo Arhinmäki VAS 1 Helsingin Alviina Alametsä ,25 VIHR 1 Helsingin Fatbardhe Hetemaj , KOK 1 Helsingin Nasima Razmyar SDP 1 Helsingin Maria Vuorelma ,2 VIHR 1 Helsingin Tom Packalén PS 1 Helsingin Pekka Puska , KESK 1 Helsingin Maria Ohisalo , VIHR 1 Helsingin Ahmed Hassan ,5 RKP 1 Helsingin Miro Pulliainen PIR 1 Helsingin Wille Rydman ,75 KOK 1 Helsingin Mari Holopainen VIHR 1 Helsingin 34 2 Riku Eskelinen ,25 KESK 1 Helsingin Binar Mustafa ,5 VAS 1 Helsingin Alexander Stubb KOK 2 Uudenmaan Timo Soini PS 2 Uudenmaan Jani Toivola VIHR 2 Uudenmaan Harry (Hjallis) Harkimo KOK 2 Uudenmaan Carl Haglund RKP 2 Uudenmaan Tommi Läntinen SDP 2 Uudenmaan Marja- Leena Leppänen ,5 PS 2 Uudenmaan Henrik Vuornos , KOK 2 Uudenmaan Jyrki Kasvi ,5 VIHR 2 Uudenmaan Heikki Vestman KOK 2 Uudenmaan Ville Saukkola PS 2 Uudenmaan Matti Vanhanen KESK 2 Uudenmaan Johanna Karimäki , VIHR 2 Uudenmaan Anders Adlercreutz ,5 RKP 2 Uudenmaan Outi Mäkelä ,2 KOK 2 Uudenmaan Urpo Andström KD 2 Uudenmaan Maria Guzenina SDP 2 Uudenmaan Jussi Niinistö ,25 PS 2 Uudenmaan 44 9 Ossi Kähmi SKP 2 Uudenmaan Timo Anttila PIR 2 Uudenmaan Laura Kiijärvi , KOK 2 Uudenmaan Aku Kopakkala ,75 VIHR 2 Uudenmaan Sami Ronkola VAS 2 Uudenmaan Simon Elo PS 2 Uudenmaan Elias Erämaja , KOK 2 Uudenmaan Midiya Zahir Hatam RKP 2 Uudenmaan 30 Äänet Henk. Koht. Vertailuluku Ikä 96 Inka Hopsu ,4 VIHR 2 Uudenmaan 38

32 !"#$%&''&&()&*+,--..()/..0$#$$1&$(("$' M6? #B4,,*#2*44%!..!.Q... #OY$# #M#`ID%4G''4 6M.// L6.7?Q6 #M#`ID%4G''4.6 7" #$O## #M#`ID%4G''4 M?./> #Z']'4*#KU&*4%4 7!.MLQ>>>>>>> #M#`ID%4G''4 6".7M 67.M>Q6 #M#`ID%4G''4 >/?/ #NG*3#8I3I, 7?./!QL... #01(2# #M#`ID%4G''4 M/ 76 #0%3*RK',,*#b'*,*4%4..."7Q>ML6!/> #$O## #M#`ID%4G''4 >? M.. 6/."> #K//##KII,-+#M"//#HVcEU4DE*45#M"//#J #M#`ID%4G''4.6./ #B44*&'#0**,'4%4 /?M /""" #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 M? 7? #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 M/ /MM #0*33%#X**4*+,c />> 6"7 #01(2# #.#0'E+*4'*+ROI-G%4.L.. #b-3'#\'33*4&-+&* //. 6"" #.#0'E+*4'*+ROI-G%4.!!. #13]-#(''3*+,- /"M >.7 #$O## #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 >L /.. #K-F'GG'D'G*4#B33'FG-E'D* /?. >/? #0BO #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 66.? #S%E%#SUE)*4%4!6.L! #OY$# #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 >M 6. #A3')*#B3'RX*++*3U L7.L7Q6 #.#0'E+*4'*+ROI-G% #O,%^'4#\'33*4 L>...Q... #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 >! 7L #B44'#O*E&*U!! M6!Q777777! #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 M. //? #O''E'#13)%++'3-!/ M6. #01(2# #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 M6 M/ #$%E,,*#(%GG*3U L. M6" #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 6? 6 #Z*G-#(%33G'4 7L M>> #$12## #.#0'E+*4'*+ROI-G%4."!M 7/ M/L #$O## #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 6? /.> #b*#b4d%e++-4 /"" M"?Q6 #0BO #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 M! MM M"" #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 7! >. /?.Q6 #OY$# #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 >"?? #K*&'%3#2-]- /6" 6/> #>#O','&I44'4 MM // #b'ie'#(if,'+''e* 7!.6! #$O## #>#O','&I44'4.7 /M. #OY$# #>#O','&I44'4.! M! #0%+'#S'3-4%4 //M./M #>#O','&I44'4 >L 7? #b%*3'#ku&*4%4 /M. ML7 #0BO #>#O','&I44'4 77?! #K',*'+#K'E,,*4%4!> M6! #>#O','&I44'4 M> /"> #B44%#b**4'G'' 66 M.. #01(2# #>#O','&I44'4 >? /6 6? /!LQ6 #$O## #>#O','&I44'4 6?? #Z*G-#(%*4-4%4 />>!7/ #7#(UG%%4# >" /M" #$U*)*#2U+U4%4.>? 6!6 #7#(UG%%4# 66 7? #N%)'&'*+'#b%F,-+'3-Rbc44C%E5 M// 6MM #7#(UG%%4# >M /M LM.L"Q6 #7#(UG%%4# 6. L. LL.6L #OY$# #7#(UG%%4# >" 6/ #O'E*#S-&*4%4?...7 #01(2# #7#(UG%%4# >" >. #S'E*#2-4&'*4%4?/./> #$O## #7#(UG%%4# >M //6 ML!Q6 #7#(UG%%4# 6L!6 >? M7/ #7#(UG%%4# >6 /7 #ZI-G-#2**F*3'F,*!> M6.Q777777! #7#(UG%%4# >.." M.! #0BO #7#(UG%%4#.7 /// #O-4W'#V'3& M? /?/Q777777! #7#(UG%%4#.L 2"'&( 3&'-4)5,*(4)6&1(.$ " /"? #B&I#Z'3*&&' 7M /?/ #$12## #7#(UG%%4#.M L #O'44*#TE'F4Rb''+-4%4!. /?"QM6 #7#(UG%%4#./

33 !"#$%&''&&()&*+,--..()/..0$#$$1&$(("$' 66= $.FY(5$J(:45& 6,< <"C $7>7$ $+$0(A:5&455&,6!6 $8(::F$%H5'5HF!!, <,C $7G.7 $+$0(A:5&455& =, 6+? $K(A(O$.2F4*H5 6?" +,# $JKL)$ $+$0(A:5&455&!? =# $%&''($05A'5H5,6# =?6 $+$0(A:5&455&!# + $XFA45$ZXF442Z$X2OO(H5 6+? "#< $7/$$ $+$0(A:5&455& "= C6 $85A:F$%O*HH <# "C6 $./0$ $+$0(A:5&455& CC 66+ << C<+ $0.$$ $+$0(A:5&455& C< 6?+ $V*5$N*B42OO55A( #6 C!+ $7>7$ $+$0(A:5&455&!6,! $.5&'*A($N54E( <= C6+ $7G.7 $+$0(A:5&455&!" 6"" $>HS5$L55E5M5BF ++,=#-" $JKL)$ $+$0(A:5&455&!+ "# $%A($ZIF&FZ$%H^& +C,??-" $+$0(A:5&455& C# 66 C#!## $7/$$ $+$0(A:5&455& "# 66! $.*EEF$05A::(H5 =6!<C-======+ $7>7$ $+$0(A:5&455& C<!! $0*A''($L5:5&*& =+!+< $7G.7 $+$0(A:5&455& C= "6 $KH45A($V2A4(&*& =6!+?-" $./0$ $+$0(A:5&455&!C <6 $0K)$$ $+$0(A:5&455&,C 6=C +"!C=-,,,,,,, $JKL)$ $+$0(A:5&455&,C 66# =!!C,-" $0.$$ $+$0(A:5&455&!< 6?< $75'[5$N2F[2O =?!6,-" $7>7$ $+$0(A:5&455& CC!? $85A:F$QFUU5$QFAOO #,? 6"!, $7>7$ $<$755::F(OM.2F4*&$,#! $85A::2$L*(::(H; 6C" <<? $7G.7 $<$755::F(OM.2F4*&$ C"!= $X2::5$7FEA5 6C" +=6-" $7>7$ $<$755::F(OM.2F4*&$ C< 6C6 $)*(45$722::5 6,C =66 $JKL)$ $<$755::F(OM.2F4*&$!?!C $%&''($L;::;&*& ## "?+-======+ $7>7$ $<$755::F(OM.2F4*&$,? =# $85A[5MN**&5$.5HH(&*&!,, C<C $J%. $<$755::F(OM.2F4*&$," + $%&''($05::5&*& 6?? CC? $7G.7 $<$755::F(OM.2F4*&$!" 6?" $%(A($%5H'F <, C?= $0.$$ $<$755::F(OM.2F4*&$ "+,C $%&2$1AE5H5(&*& C=,<?-+" $7>7$ $<$755::F(OM.2F4*&$ C< C! $J*([F$7(HE*H;(&*& 6?","! $7/$$ $<$755::F(OM.2F4*&$ C# +< $XF2&($I5_:45& "6,C+ $./0$ $<$755::F(OM.2F4*&$ "= 6C" $)2A(:$)5&'5H5(&*& <+,?"-" $JKL)$ $<$755::F(OM.2F4*&$ =",6 $85A('5$DF(::5,<,?C-= $7>7$ $<$755::F(OM.2F4*&$ C6 # $%&&((&5$0*H'FH5 <#!#,-,,,,,,, $7G.7 $<$755::F(OM.2F4*&$,?!! $X5&$L2H'(&,"!",-<,,,,,, $7>7$ $<$755::F(OM.2F4*&$ "< "+ $Q5A2:$%U2$D5B*A =#!C! $J%. $<$755::F(OM.2F4*&$,C < $85A::2$05::5&*& =#!!? $7G.7 $<$755::F(OM.2F4*&$ "" #? $GHO($75'5(&*& 6?? =## $7G.7 C< 66? $85A::2$G*O'(H; 6?? =!< $7>7$ "< =# $I[RA&$`*3*AU*AS,"6 =6? $7/$$ =?,? $%&&*$)FEF&*& <? "=6 $JKL)$ "! < $X5&($7FH*B45(&*& =? C#C $0.$$ #, $.5HH5455A('$85A::5&*& #?,C#-" $7G.7 ", $75'($aB45&M72FO45&*& +#,6< $./0$ C= 666 $X*&&5$L5''2&*& #C,6C $7>7$ 2"'&( 3&'-4)5,*(4)6&1(.$ " +? $.5A($GOO595B 6C6,?" $7/$$ C< 6# $%H($\(A59 +<!<?-" $JKL)$ 6,C <?!C# $J%. 66 $X5A4F$799AR "=!C+ $0.$$ C+ #+ $X2BF$05B5[F:( +<!,, $7G.7

34 !"#$%&''&&()&*+,--..()/..0$#$$1&$(("$' 6?# $V*HH($I*ASMJ;;&;&*& +"!?#-,,,,,,, $7>7$ +< $X2OO($8(::F&*&!?!?,-,,,,,,, $7/$$ 6< =# 6<+ $JKL)$ C? 6", $D2F4F$02245H5!=# 6CC! $7G.7 $6?$J55O5&$,, =# $)*([F$LF&S(O'F C=+ <<, $0.$$ $6?$J55O5&$ ", 6? $`BA(O'FYY*A$K&SF 6!< +,+ $)70$$ $6?$J55O5&$!? 6C< $X2B5$8(*'F!,+ +!6 $7G.7 $6?$J55O5&$ =" 6?, $75($0R&'(&*& 6,= =C" $7>7$ $6?$J55O5&$ "6 C< $X2''5$1AE(H5(&*& 6#" "#" $./0$ $6?$J55O5&$,# 6"6 $XFB5&&5$05HFA5&'5 6+< C<?-======+ $7G.7 $6?$J55O5&$,= +C $X2B5$8;*&E;; #6 CC6-" $0.$$ $6?$J55O5&$ C, 6" $XF5:(4$.'A5&3 6!,,=<-" $)70$$ $6?$J55O5&$,! 6C! 6,#,=?-" $7G.7 $6?$J55O5&$ C, 6," $L*&&5$)5&'5O55A( C?,,= $JKL)$ $6?$J55O5&$,C #+ $>HH(M0*::5$75A[5H5(&*& 66,,!!-" $7>7$ $6?$J55O5&$," =" $0*'*A$bO'45& =!,6! $7/$$ $6?$J55O5&$ ", C? $>''F$85&'*A* 6!!!#+-" $./0$ $6?$J55O5&$!! +" $X2::5$8;:9&*& "=!#C-,,,,,,, $0.$$ $6?$J55O5&$ ", 6"C 66<!<<-C $7G.7 $6?$J55O5&$,, C+ $0*'A($LF&:F&*&!!, +6= $7G.7 $66$7*O:(M.2F4*&$!+ C" $.(&2B*$W5HH(&B*(4F,,# ",# $7>7$ $66$7*O:(M.2F4*&$ C, =6 6<6 "6? $0.$$ $66$7*O:(M.2F4*&$ "" "" $.542H($85''(H5 6,?,"< $7G.7 $66$7*O:(M.2F4*&$ 6<!6 $N52A5$75'5A((&5$85&O(::54;:( C=!<= $JKL)$ $66$7*O:(M.2F4*&$!+,C $`5(2O$QFAOU*AS +=!=#-" $7>7$ $66$7*O:(M.2F4*&$,6 =# $G*AF$055&5&*& 6+,!"" $0.$$ $66$7*O:(M.2F4*&$,, ", $XFF&5O$7R&''; #,!,<-======+ $7G.7 $66$7*O:(M.2F4*&$!" <6 $X2B5$85&&( C<!!# $./0$ $66$7*O:(M.2F4*&$," 6?? $85'(5O$L*(:FH5 +"!?" $J%. $66$7*O:(M.2F4*&$ 6# +" $X2B5$.(E(H; C<? 6<,C $7G.7 $6!$>2H2&$ ", =# #6+ $7G.7 $6!$>2H2&$ C< 6, $L5&&5$L5H4**&E;; 6"! =+< $JKL)$ $6!$>2H2&$,# #+ $X5&&*$L*(::(&*& 66C =CC $7>7$ $6!$>2H2&$!C ++ $D5E5&($DRHH(!,= =66-,,,,,,, $7G.7 $6!$>2H2&$ =, 6!< $75A($D9::9H;(&*& 6#= "=? $0.$$ $6!$>2H2&$ =6 =C $D2F45O$7*''2&*& 6"= C"<-" $7G.7 $6!$>2H2&$!+ =+ $L5&&5MN**&5$85''(H5 6?!,==-< $7G.7 $6!$>2H2&$ C=!? $N5'^:F^$N5cOF&$L*HH2 #?,,# $JKL)$ $6!$>2H2&$ "! ## $X2B5$L;&&(&*& 6?+,!! $7>7$ $6!$>2H2&$ "" +? $85'(5O$>[5H*B'F 6?!,?"-======+ $7G.7 $6!$>2H2&$,6 CC $%O:F$%H5O5H4( C+!#" $./0$ $6!$>2H2&$,? 2"'&( 3&'-4)5,*(4)6&1(.$ " 6!# $.*U5O'(5&$D9&::9&*& <6!<? $0.$$ $6!$>2H2&$!= 6"! $L*A45&&($7(&&2&*& 6?!!=# $0K)$$ $6!$>2H2&$,6 +C $%&''($)5&'5:5&S5O <+!=! $7G.7 $6!$>2H2&$ "6 6C+ $L5&&5$.5A::(&*& C+!C! $J%. $6!$>2H2&$!+ +, =?!!#-!" $7G.7 $6!$>2H2&$ CC 6? $8(:5$QHR[' =6!!= $JKL)$ $6!$>2H2&$ C?

35 !"#$%&''&&()&*+,--..()/..0$#$$1&$(("$' 0< $58M*($5>'J>/( <H 4<4 $5L75 $!4$X8S(/$ 20 <! E1!#!31 $5L75 $!4$X8S(/$ H2 12 $C8/?($C8*;>/O8*;8!1"!<1 $KFG$$ $!4$X8S(/$ 4! E4 $C&(AA($D>MM: 12!0! $565$ $!4$X8S(/$ 4" # 0H!1" $7BK$ $!4$X8S(/$ 2H 0# $I(J:$5>*>'8 14!203EEEEEE0 $5L75 $!4$X8S(/$ H# 40 $=8*J:$=>/M>/&/ 4! ## $K7$$ $!4$X8S(/$ 1#

36 !"#!!#$%&'(!)*%$+++,""-%*-'")!&,.#$$ ///, ,:$

Äänistä laskettu % Vihreä liitto. Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros

Äänistä laskettu % Vihreä liitto. Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros Edusk.v. RYHMITTÄIN ÄÄNET Sivu 1 VIHR Vihreä liitto 001 1. Äänestysalue 126 6.8 002 2. Äänestysalue 114 6.3 003 3. Äänestysalue 103 5.5 Ennakkoäänet 126 4.5 Vaalipäivän äänet 217 7.9 Äänet yhteensä 343

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat

KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Lyhenteet Pirkanmaan kokonaisvaalitulos Ryhmittymien äänimäärät kunnittain Vertailua edellisiin vaaleihin

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80 Vaalikysely 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosiaalidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003 24 695 70,3 Eduskuntavaalit 2007 26 080 68,9 Eduskuntavaalit 2011 27 759 72,0

Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003 24 695 70,3 Eduskuntavaalit 2007 26 080 68,9 Eduskuntavaalit 2011 27 759 72,0 10 Vaalit (Luvun lähde: Keskusvaalilautakunta) 10.1 Äänioikeutetut ja äänioikeuden käyttö vuosina 1999-2011 Äänioikeutettuja Äänestysprosentti (%) Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003

Lisätiedot

Vaalitilinpäätös Kuntavaalit Espoossa 2017

Vaalitilinpäätös Kuntavaalit Espoossa 2017 Vaalitilinpäätös Kuntavaalit Espoossa 2017 Valtuustolle Mari Immonen, Tuula Miettinen, Petri Lintunen, Eija Österholm, Sirpa Nykänen Sisällys 1. Äänestysaktiivisuus 2. Puolueiden kannatus ja ääniharavat

Lisätiedot

Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna 2017

Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna 2017 Liite 3 Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna 2017 2.6.2017 Riitta Myllymäki Kuntaliiton valtuuskunta Yhdistyksen ylin toimielin 76 jäsentä ja 76 varajäsentä, joiden tulee olla kuntalaissa tarkoitettuja

Lisätiedot

Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna Riitta Myllymäki

Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna Riitta Myllymäki Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna 2017 2.6.2017 Riitta Myllymäki Kuntaliiton valtuuskunta Yhdistyksen ylin toimielin 76 jäsentä ja 76 varajäsentä, joiden tulee olla kuntalaissa tarkoitettuja valtuutettuja

Lisätiedot

1. Kuka seuraavista sopisi mielestänne parhaiten kannattamanne puolueen omaksi presidenttiehdokkaaksi seuraavissa presidentinvaaleissa?

1. Kuka seuraavista sopisi mielestänne parhaiten kannattamanne puolueen omaksi presidenttiehdokkaaksi seuraavissa presidentinvaaleissa? TALOUSTUTKIMUS OY 20110630 11:50:11 TYÖ 2624.14 TAULUKKO 9025 ss VER % Telebus vko 22Ati-24B/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokastutkimus. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Eduskuntavaaliehdokastutkimus. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry Eduskuntavaaliehdokastutkimus Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry 18.3.2015 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa ayliikkeen teemoihin

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisistä äänioikeutetuista 75,1 prosenttia äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Se on hiukan vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin äänestämässä kävi 75,5

Lisätiedot

Vaalitilinpäätös Kuntavaalit Espoossa 2017

Vaalitilinpäätös Kuntavaalit Espoossa 2017 Vaalitilinpäätös Kuntavaalit Espoossa 2017 Valtuustolle Mari Immonen, Tuula Miettinen, Petri Lintunen, Eija Österholm, Sirpa Nykänen Sisällys 1. Äänestysaktiivisuus 2. Puolueiden kannatus ja ääniharavat

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Vaalitilinpäätös Kuntavaalit Espoossa 2012 Mari Immonen, Tuula Miettinen ja Petri Lintunen

Vaalitilinpäätös Kuntavaalit Espoossa 2012 Mari Immonen, Tuula Miettinen ja Petri Lintunen Vaalitilinpäätös Kuntavaalit Espoossa 2012 Mari Immonen, Tuula Miettinen ja Petri Lintunen 1. Äänestysaktiivisuus Kaupunkikehitysyksikkö ja Asiakirjahallinto, Käännös- ja tietopalvelut 2 Äänestysaktiivisuus

Lisätiedot

TIETOISKU 7/

TIETOISKU 7/ TIETOISKU 7/2003 30.7.2003 EDUSKUNTAVAALIT ESPOOSSA 2003 Kok. 28,5 34,1 35,4 SDP 17,6 19,5 23,1 Vihr. 9,9 12,6 12,8 Kesk. 4,4 7,1 11,0 RKP 8,6 10,2 12,1 Vas. 6,7 6,9 7,3 KD PS Lib. 3,3 2,5 1,6 1,5 0,2

Lisätiedot

VAALIJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN VAALITUTKIMUKSEN TULOSTEN VALOSSA

VAALIJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN VAALITUTKIMUKSEN TULOSTEN VALOSSA VAALIJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN VAALITUTKIMUKSEN TULOSTEN VALOSSA Heikki Paloheimo Tampereen yliopiston alumnikansanedustajien kokous 29.11.27 Eduskuntavaaleissa käytettävän vaalitavan ongelmia 1. Pulmat

Lisätiedot

Seuraaviin yhdistyksiin sovelletaan puoluelain avustuspäätöksessä tarkoitettua yhdistystä koskevia säännöksiä:

Seuraaviin yhdistyksiin sovelletaan puoluelain avustuspäätöksessä tarkoitettua yhdistystä koskevia säännöksiä: Liite 2 Avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset Luettelo valtionavustusta saavien puolueiden piiri- ja naisjärjestöistä Suomen Keskusta r.p. Seuraaviin yhdistyksiin sovelletaan puoluelain avustuspäätöksessä

Lisätiedot

Vaalitilinpäätös Kuntavaalit Espoossa Mari Immonen, Tuula Miettinen, Petri Lintunen, Eija Österholm, Sirpa Nykänen

Vaalitilinpäätös Kuntavaalit Espoossa Mari Immonen, Tuula Miettinen, Petri Lintunen, Eija Österholm, Sirpa Nykänen Vaalitilinpäätös Kuntavaalit Espoossa 2017 Mari Immonen, Tuula Miettinen, Petri Lintunen, Eija Österholm, Sirpa Nykänen Sisällys 1. Äänestysaktiivisuus 2. Puolueiden kannatus ja ääniharavat 3. Valtuustopaikat

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 30.6.2011 1 30.6.2011 T2622-2626 Jari Pajunen Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus- ja

Lisätiedot

Kuntavaalikysely Jyty

Kuntavaalikysely Jyty Kuntavaalikysely 2017 Jyty 28.3.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kevään 2017 kuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvien parissa Tässä esityksessä yhteenveto yhdestä tutkimuksen

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, ehdokasasettelu

Eduskuntavaalit 2015, ehdokasasettelu Vaalit 2015 Eduskuntavaalit 2015, ehdokasasettelu Eduskuntavaaleissa 2015 yhteensä 2 6 ehdokasta Korjattu 10.4.2015 klo 12:30. Korjatut kohdat merkitty punaisella. Vuoden 2015 eduskuntavaaleihin asetettiin

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011

PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011 PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011 SISÄLTÖ Lähtökohta vaaleihin Mitä tehtiin Vaalitulos Vaikutukset Muut puolueet Onnistumiset Kehittämistarpeet Toimenpiteitä LÄHTÖKOHTA VAALEIHIN Tavoitteena x ehdokasta

Lisätiedot

Telebus vko 44A-45B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 vuotta vuotta vuotta vuotta

Telebus vko 44A-45B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 vuotta vuotta vuotta vuotta TALOUSTUTKIMUS OY 20101112 10:24:32 TYÖ 2545.11 TAULUKKO 12015 ss VER % Äänestäisi: Kansallinen Kokoomus Painottamaton n= 217 108 109 22 36 48 111 Painotettu (.000) N= 453 227 226 36 84 106 227 1. Kuka

Lisätiedot

Sähköinen liikenne Suomessa

Sähköinen liikenne Suomessa Sähköinen liikenne Suomessa Poliittisten vaikuttajien näkemyksiä sähköisen liikenteen edistämisestä Suomessa 9.4.2015 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti Sähköinen liikenne -hankkeen toimeksiannosta

Lisätiedot

Kuntavaalikysely Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Kuntavaalikysely Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry Kuntavaalikysely 2017 Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry 3.4.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kevään 2017 kuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvien parissa

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20111215 09:14:42 TYÖ 2650.15 TAULUKKO 9015 ss VER % Telebus vko 48B-50B½/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

KESKUSTA Tukimuoto (FK:n osallistuja) eur. Olavi Ala-Nissilä Seminaari Suomen taloudesta ja turvallisuudesta 3.2.2015 360 Antti Kaikkonen

KESKUSTA Tukimuoto (FK:n osallistuja) eur. Olavi Ala-Nissilä Seminaari Suomen taloudesta ja turvallisuudesta 3.2.2015 360 Antti Kaikkonen 1 (5) FK:N EDUSKUNTAVAALITUKI 2015 Finanssialan Keskusliitto (FK) on vastuullinen suomalaisen hyvinvoinnin, vaurauden ja kilpailukyvyn rakentaja. Haluamme olla kantamassa yhteiskunnallista vastuuta myös

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2008

Tieliikenneonnettomuudet 2008 Liikenne ja matkailu 2009 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2008 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Valitkaa oheisesta listasta itsellenne viisi mieluisinta ehdokasta Suomen seuraavaksi presidentiksi. Mieluisin ehdokas

Valitkaa oheisesta listasta itsellenne viisi mieluisinta ehdokasta Suomen seuraavaksi presidentiksi. Mieluisin ehdokas TALOUSTUTKIMUS OY 20100121 12:46:14 TYÖ 3687.00 TAULUKKO 1001 np N-LUVUT Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Tammikuu 2010 nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-64 65-79 työn toimi eläke muu vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Hallitusten jäsenet tytäryhteisöittäin_sj

Hallitusten jäsenet tytäryhteisöittäin_sj Hallitusten jäsenet tytäryhteisöittäin_sj Helsingin teatterisäätiö sr Y-tunnus: 065-0 TOL luokitus: Esittävät KJ-ala: Sj Asema Tausta Seuraava toimikausi 07 alkaen Helsinki Stadion Oy Y-tunnus: 49764-3

Lisätiedot

% & & ' 3 ""4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B

% & & ' 3 4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B !" $! " # % & & ' ())*+, -.))/0,. 12 3 ""4 &!" 5 3 ""4 % $ 6"&!7 8 9:0;0/)

Lisätiedot

Tietopaketti: presidentinvaalit. Ajatuspaja Toivo

Tietopaketti: presidentinvaalit. Ajatuspaja Toivo Tietopaketti: presidentinvaalit Ajatuspaja Toivo 25.1.2018 Presidentinvaali 2012 ensimmäinen kierros Vaalipiiri Äänestysprosentti Äänestäneet Ennakkoäänestäneet Ennakoiden osuus Helsingin vaalipiiri 76,6

Lisätiedot

Noin 2500 valtuutettua lähdössä ehdokkaaksi maakuntavaaleihin Vasemmistoliitossa suurin, Keskustassa vähäisin kiinnostus

Noin 2500 valtuutettua lähdössä ehdokkaaksi maakuntavaaleihin Vasemmistoliitossa suurin, Keskustassa vähäisin kiinnostus Noin 0 valtuutettua lähdössä ehdokkaaksi maakuntavaaleihin Vasemmistoliitossa suurin, Keskustassa vähäisin kiinnostus Noin 0 valtuutettua eli prosenttia ( % varmasti ja % todennäköisesti) kaupunkien ja

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tulevaisuus

Julkisten palvelujen tulevaisuus Julkisten palvelujen tulevaisuus Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Kuntatutkimuksen tulosesitys 14.3.2017 Luottamuksellinen Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti JHL:n toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Bioenergia ry. Ehdokastutkimuksen tulokset 26.3.2015

Bioenergia ry. Ehdokastutkimuksen tulokset 26.3.2015 Bioenergia ry Ehdokastutkimuksen tulokset 26.3.2015 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa energia-alan teemoihin liittyen. Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011, ennakkotieto

Eduskuntavaalit 2011, ennakkotieto Vaalit 2011 Eduskuntavaalit 2011, ennakkotieto Perussuomalaiset vaalien suurvoittaja, Kokoomus nousi suurimmaksi puolueeksi eduskuntavaaleissa 2011 Perussuomalaiset nousi vaalien voittajaksi, kun muut

Lisätiedot

Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä

Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä Käytännössä kaikki valtuutetut ( %) pitävät kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä erittäin

Lisätiedot

1. Jos seuraavat henkilöt olisivat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestäisitte?

1. Jos seuraavat henkilöt olisivat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestäisitte? TALOUSTUTKIMUS OY 20110728 08:06:08 TYÖ 2630.11 TAULUKKO 9015 np VER % Telebus vko 27A-30A/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Kunnanhallitus 45 26.01.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 26/00.00.00.01/2015 Kunnanhallitus 45 Äänestyksen ajankohta Vuoden 2015 eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Aineopettajaliitto AOL ry Aineopettajaliiton syysseminaari Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Ohjelma: Tulevaisuuden opettajuus

Lisätiedot

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit DEPARTMENT OF INFORMATION STUDIES AND INTERACTIVE MEDIA UNIVERSITY OF TAMPERE Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit Jarmo Viteli & Anneli Östman

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

!!!!!! "#$%&''#!(%%)*"+,-! (,."&)!!! "/010/20334!56300/72834!0/9:/803;1/!:922002834! 63</=5=22:/4!4>:?:1;7/80/!!!!!!!!!!!!!!!!!! #242!@>>002!

!!!!!! #$%&''#!(%%)*+,-! (,.&)!!! /010/20334!56300/72834!0/9:/803;1/!:922002834! 63</=5=22:/4!4>:?:1;7/80/!!!!!!!!!!!!!!!!!! #242!@>>002! "#$%&''#(%%)*"+,- (,."&) "/010/2033456300/728340/9:/803;1/:922002834 63:?:1;7/80/ #242@>>002 *AB//B/C+52;3-22428:5962 *665434020CD3;2'/66/;/2434B/@22E2.240/434 FGHIHJGKJ )/20334:/4

Lisätiedot

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli kuvio 30ls

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli kuvio 30ls 1 Ylik Nieminen Jari H V-SU 131 139 270 1 2 Ylik Koivu Pasi H PIR 135 132 267 3 4x10 3 Ylik Lähdesmäki Juha H E-PO 133 134 267 3 3x10 4 Ylil Kuonanoja Matti H P-PO 132 125 257 1 5 Alik Nylund Jussi H E-HÄ

Lisätiedot

Simulaatio. Mitä jos Vantaa olisi Odense?

Simulaatio. Mitä jos Vantaa olisi Odense? Simulaatio Mitä jos Vantaa olisi Odense? SIMULAATIO Simulaatiolla luodaan hallitussa ympäristössä todellisuus mahdollisimman tarkasti uudelleen. Olemme tehneet simulointiyrityksen siitä miltä Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Tietoja Manner-Suomen kuntien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajista

Tietoja Manner-Suomen kuntien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajista Tietoja Manner-Suomen kuntien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajista 1.6.2017 alkaneella valtuustokaudella sekä vertailutietoa edellisiltä valtuustokausilta Sirkka-Liisa Piipponen & Marianne Pekola-Sjöblom

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 8 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

Kiitos, olet tärkeä -haastekampanja

Kiitos, olet tärkeä -haastekampanja Kiitos, olet tärkeä -haastekampanja Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä toteutti 1.11.2016 20.1.2017 Kiitos, olet tärkeä haastekampanjan, jossa lähetettiin kiitoskortteja ruohonjuuritason toimijoille.

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Äänistä laskettu: 100,0%

Äänistä laskettu: 100,0% Eduskuntavaalit 9.. 99 Mustasaari Ryhmittäin ehdokkaiden Sivu.. : KT9 Äänistä laskettu:,% nro nimi RKP Suomen ruotsalainen kansanpuolue Ahlberg, Rurik 97 99 Bertills, Anna 7 9 Björklund, Mikaela 9 7 Blomqvist,

Lisätiedot

Finanssialan sääntely Suomessa

Finanssialan sääntely Suomessa Finanssialan sääntely Suomessa Poliittisten päättäjien näkemyksiä finanssialan sääntelystä 16.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research toteutti Finanssialan Keskusliiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Europarlamenttivaalit 2014, ennakkotieto

Europarlamenttivaalit 2014, ennakkotieto Vaalit 2014 Europarlamenttivaalit 2014, ennakkotieto Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset menestyivät europarlamenttivaaleissa 2014 Vasemmistoliitto sai yhden paikan europarlamenttiin ja puolueen kannatus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VALINTA

KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VALINTA Liite 2 Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta 7. 6. 2017 KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VALINTA Ehdokasasettelua ja valtuustossa toimitettavaa vaalia koskevat ohjeet kunnille ja rekisteröidyille puolueille

Lisätiedot

PUOLUEREKISTERISTERIIN MERKITYT JA SIITÄ POISTETUT PUOLUEET

PUOLUEREKISTERISTERIIN MERKITYT JA SIITÄ POISTETUT PUOLUEET OIKUSMINISTRIÖ DKY/Vaalit PUOLURKISTRISTRIIN MRKITYT JA SIITÄ POISTTUT PUOLUT 1. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Finlands Socialdemokratiska Parti 2. Keskustapuolue Nimenmuutos 7.8.1988: Suomen Keskusta,

Lisätiedot

Äänestysalue Äänet pros Äänestysalue Äänet pros

Äänestysalue Äänet pros Äänestysalue Äänet pros Ryhmittäin äänet äänestysalueilla Sivu 1 Äänistä laskettu: 100,0% RKP Suomen ruotsalainen kansanpuolue 001 Björköby 238 92,6 002 Raippaluoto 364 75,2 003 Norra Vallgrund 146 82,5 004 Södra Vallgrund 184

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Kansalaiset: Kokoomus, SDP ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita

Kansalaiset: Kokoomus, SDP ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita Julkaistavissa sunnuntaina.1. klo 00.01 Kansalaiset: Kokoomus, ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita Kokoomus ( % pitää osaavana ja kyvykkäänä), ( %) ja keskusta ( %) ovat kansalaisten mielestä osaavimmat

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1028 Nuoret ja europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokastutkimus. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 27.3.2015

Eduskuntavaaliehdokastutkimus. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 27.3.2015 Eduskuntavaaliehdokastutkimus Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 27.3.2015 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa ay-liikkeen teemoihin liittyen

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN 2017 TULOS

KUNTAVAALIEN 2017 TULOS KUNTAVAALIEN 2017 TULOS Lopen kunnassa 9. päivänä huhtikuuta 2017 suoritetuissa kuntavaaleissa Lopen kunnan valtuustoon toimikaudeksi 2017 2020 ovat tulleet valituiksi seuraavat 27 valtuutettua ja 29 varavaltuutettua:

Lisätiedot

Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = JAA Harri Lindholm, jäsenmäärä toimielimet = EI. n) (%) 40 78,4% JAA 11 21,6% EI 0 0% TYHJÄÄ 0 0% POISSA

Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = JAA Harri Lindholm, jäsenmäärä toimielimet = EI. n) (%) 40 78,4% JAA 11 21,6% EI 0 0% TYHJÄÄ 0 0% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 1807/00.00.01/2016 10.10.2016 Äänestysluettelot 84 Luottamushenkilöorganisaation linjaus 1.6.2017 alkavalle valtuustokaudelle Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = Harri

Lisätiedot

PRESIDENTINVAALIT

PRESIDENTINVAALIT PRESIDENTINVAALIT 99-2006 Vaalivuosi, valintatapa ja valintamenettelyn erityispiirteet ) 99: Eduskunta kuuden vuoden toimikaudeksi hallitusmuodon 94 :n siirtymäsäännöksen nojalla Presidenttiehdokk aat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 272 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003132 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Meri Heinonen. Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmän kokous 3.12.2008

Meri Heinonen. Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmän kokous 3.12.2008 Meri Heinonen Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmän kokous 3.12.28 Kunnallisvaalikysely 28 yhteisöllisyydestä ja kestävästä kehityksestä Helsingin, Espoon ja Vantaan kunnallisvaaliehdokkaille

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

#digivaalit2015

#digivaalit2015 #digivaalit2015 http://presemo.aalto.fi/digivaalit2015 Digivaalit 2015 Kuka vaikutti julkisuuden agendaan eduskuntavaalien alla? Tutkimuksen tavoitteet Digitaalisen median vuorovaikutuksen, valtarakenteiden

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011

PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011 PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011 SISÄLTÖ Lähtökohta vaaleihin Mitä tehtiin Vaalitulos Vaikutukset Muut puolueet Onnistumiset Kehittämistarpeet LÄHTÖKOHTA VAALEIHIN Tavoitteena yksi täysi, kolme

Lisätiedot

Ehdokasasettelu: Kunnallisvaaleissa 2012 yhteensä ehdokasta

Ehdokasasettelu: Kunnallisvaaleissa 2012 yhteensä ehdokasta Vaalit 2012 Kunnallisvaalit 2012 Ehdokasasettelu ja ehdokkaiden taustaanalyysi Ehdokasasettelu: Kunnallisvaaleissa 2012 yhteensä 37 124 ehdokasta Korjattu 19.3.2014. Korjatut luvut on merkitty punaisella.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LUOTTAMUSHEN- KILOPAIKOISTA VAALIKAUDELLE (Siun sote)

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LUOTTAMUSHEN- KILOPAIKOISTA VAALIKAUDELLE (Siun sote) POHJOIS-KARJALA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJE LUOTTAUSHE- KILOPAIKOISTA VAALIKAUDELLE 2016-2017 (Siun sote) Alla rnainittujen puolueiden piirijarjestojen (jaljernpana piirien ) kesken on sovittu 3.1 1.

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle = Ei. (n) (%) 25 49% JAA 24 47,1% EI 0 0% TYHJÄÄ

Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle = Ei. (n) (%) 25 49% JAA 24 47,1% EI 0 0% TYHJÄÄ Salon kaupunginvaltuusto Dnro 621/00.01.01.00/2016 22.5.2017 Äänestysluettelo 42, hallintosäännön hyväksyminen Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus = JAA Pertti Vallittu, esteellisyydet Lounea= EI. (n) (%) 38 74,5% JAA 4 7,8% EI 5 9,8% TYHJÄÄ 4 7,8% POISSA 51 93% (N / %)

Kaupunginhallitus = JAA Pertti Vallittu, esteellisyydet Lounea= EI. (n) (%) 38 74,5% JAA 4 7,8% EI 5 9,8% TYHJÄÄ 4 7,8% POISSA 51 93% (N / %) Salon kaupunginvaltuusto Dnro 2210/00.01.00/2016 19.12.2016 Äänestysluettelot 111, Osaamiskeskittymän ja siihen liittyvää kiinteistöliiketoimintaa harjoittavan yhtiön perustaminen Saloon Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1001/00.00.00.00/2016 20 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten Kaupunginsihteeri Petra Määttänen ja keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1020 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 2 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Nainen Mies 15-24 vuotta

Nainen Mies 15-24 vuotta Total Sukupuoli Ikä Mikä on a ainen Mies 15-24 25-34 35-49 50-64 65-79 Työntekijä Base unweighted 1000 494 506 155 158 251 270 166 252 Base weighted 4261 2140 2121 651 687 1018 1124 779 1026 5. Mitkä seuraavista

Lisätiedot

Seutuselvitykset, tilannekatsaus

Seutuselvitykset, tilannekatsaus Seutuselvitykset, tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 24.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Seutuhallintoselvityksen työohjelma talvi 2009-2010 Valmistelu

Lisätiedot