Nuorisovaalit: Tällainen on nuorten eduskunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisovaalit: Tällainen on nuorten eduskunta"

Transkriptio

1

2 Nuorisovaalit: Tällainen on nuorten eduskunta Yhdeksännen kerran järjestetyt Nuorisovaalit keräsivät uurnille yhteensä nuorta. Alle 18-vuotiaat nuoret äänestivät 630 oppilaitoksessa ympäri Suomen. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry järjestää vaalit yhdessä koulujen kanssa. Lähes nuorta sai Nuorisovaaleissa ensi kosketuksen vaaleihin sekä äänestämiseen. Se on Nuorisovaalien tärkein tehtävä. Ensimmäisen äänestyskokemuksen merkitystä on tutkittu paljon ja siinä on nähty avain äänestysaktiivisuuden nostamiselle. Demokratiakasvatukselle on tarvetta ja on hienoa, että ennätysmäärä oppilaitoksia on lähtenyt mukaan Nuorisovaaleihin. Useissa oppilaitoksissa on äänestämisen lisäksi järjestetty vaalipaneeleja sekä muutoin keskusteltu ajankohtaisista poliittisista teemoista. Nämä toimenpiteet yhdessä tukevat nuorten kasvua aktiivisiksi äänestäjiksi, toteaa Allianssin puheenjohtaja Eero Rämö. Nuorten valitseman eduskunnan paikkajako on seuraava: Kokoomus 43, Keskusta 41, Vihreät 30, Perussuomalaiset 26, SDP 17, Vasemmistoliitto 12, Kristillisdemokraatit 11, Ruotsalainen kansanpuolue 8, Piraattipuolue 7, Itsenäisyyspuolue 2, Suomen kommunistinen puolue 1, Muutos Ahvenanmaalla ei järjestetty Nuorisovaaleja. Koko maan ääniharava oli Timo Soini (ps) Uudenmaan vaalipiiristä (7,8 % vaalipiirin annetuista äänistä), seuraavina Alexander Stubb (kok, Uusimaa) ja Marko Forss (kok, Kaakkois-Suomi). Suhteellisesti eniten ääniä omassa vaalipiirissään haravoi Marko Fobba Forss (kok) joka sai 17,6 % kaikista Kaakkois-Suomen vaalipiirin äänistä. Nuorten eduskunnan kansanedustajien keski-ikä on 40 vuotta ja vuotiaita edustajia on 47 eli 23,6% läpimenneistä. Nuorisovaaleissa nuoret ehdokkaat menestyivät poikkeuksellisen hyvin ja nuorten eduskunnan keski-iäksi tuli vain 40 vuotta. Tämä varmasti antaa nuorille ehdokkaille potkua vaalityön viime metreille, Eero Rämö iloitsee. Helsingin vaalipiirissä suosituin puolue Nuorisovaaleissa oli Vihreät (27,3 %), Uudenmaan vaalipiirissä Kokoomus (23,6 %), Varsinais-Suomessa Kokoomus (20,6 %), Satakunnassa Kokoomus (20,5 %) Hämeessä Kokoomus (21,5 %), Pirkanmaalla Kokoomus (15,7 %), Kaakkois-Suomessa Kokoomus (30,3 %), Savo-Karjalassa Keskusta (17,3 %), Vaasassa Keskusta (25,9 %), Keski-Suomessa Keskusta (23,9 %), Oulussa Keskusta (36,5 %) ja Lapissa Keskusta (29,6 %). Nuorten eduskunnan kokoonpano ja kaikki vaalipiirikohtaiset tulokset ovat luettavissa osoitteessa

3 !!!! Allianssi järjesti valtakunnalliset Nuorisovaalit eduskuntavaalien yhteydessä nyt yhdeksännen kerran. Presidentinvaalin yhteydessä Nuorisovaalit järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2012 ja Eurovaaleissa Nuorisovaaleissa 630 oppilaitoksen alle 18-vuotiaat oppilaat ja opiskelijat äänestivät eduskuntavaaliehdokkaita oppilaitoksissa järjestetyissä vaaleissa. Nuorisovaaleissa oli mukana 585 suomenkielistä ja 45 ruotsinkielistä oppilaitosta. Näistä yläkouluja oli 385, lukioita 192 ja ammattioppilaitoksia 53. Nuorisovaalit ovat osa koulujen demokratiakasvatusta, ja niissä opetellaan, miten vaalit ja demokratia toimivat sekä miten äänestäminen tapahtuu. Nuorisovaaleissa äänestetään samoja ehdokkaita kuin varsinaisissa vaaleissa ja vaalipiirikohtainen vaalitulos lasketaan D Hondtin menetelmällä. Varsinaista tulosta tärkeämpää on tarjota alle 18-vuotiaille oppilaille oppimiskokemus äänestämisestä ja vaikuttamisesta. Lisätietoja Asiasta antavat lisätietoja: Allianssin puheenjohtaja Eero Rämö (klo jälk.) p , viestintäjohtaja Reija Salovaara p , tiedottaja Asmo Koste p , asiantuntija Kirsi Uusitalo p sekä Nuorisovaalien projektityöntekijä Senni Moilanen (klo jälk.) p Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 121 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 1. Nuorisovaaleissa valittujen ehdokkaiden keski- ikä per vaalipiiri Helsingin vaalipiiri: 35,5 v Uudenmaan vaalipiiri: 41,7v Varsinais- Suomen vaalipiiri: 41,9v Satakunnan vaalipiiri: 42,6 v Hämeen vaalipiiri: 42,5 v Pirkanmaan vaalipiiri: 38,4 v Kaakkois- Suomen vaalipiiri: 43,2 v Savo- Karjalan vaalipiiri: 39,8 v Vaasan vaalipiiri: 40,3 v Keski- Suomen vaalipiiri: 31,3 v Oulun vaalipiiri: 41,6 v Lapin vaalipiiri: 37,4 v Alin keski- ikä Keski- Suomen vaalipiirissä 31,3 v Korkein keski- ikä Kaakkois- Suomen vaalipiirissä 43,2 Koko eduskunnan keski- ikä 39,98v = 40 v 2. Nuorten ehdokkaiden osuus nuorisovaaleissa valituista (18-29vuotiaat) vuotiaita: 47 ehdokasta eli 23, 6% läpimenneistä. Vaalipiireittäin valitut 18-29vuotiaat ehdokkaat/ valittujen ehdokkaiden kokonaisluku kyseisestä vaalipiiristä ( X nuorta/ läpimenneet) ja prosentuaalinen osuus kaikista vaalipiiristä valituista: Helsingin vaalipiiri 7 /20, 31,8% Uudenmaan vaalipiiri: 7/22, 20% Varsinais- Suomen vaalipiiri: 5/17, 29,4% Satakunnan vaalipiiri: 2/8, 25% Hämeen vaalipiiri: 0/14, 0% Pirkanmaan vaalipiiri: 7/19, 36,8% Kaakkois- suomen vaalipiiri: 2/17, 11,8% Savo- Karjalan vaalipiiri: 4/16, 25% Vaasan vaalipiiri: 2/16, 12,5% Keski- Suomen vaalipiiri: 5/10, 50% Oulun vaalipiiri: 4/18, 22,2% Lapin vaalipiiri: 2/7, 28,6% Prosentuaalisesti eniten alle 30 v ehdokkaita valittiin Keski- Suomen vaalipiiristä, jossa valittujen ehdokkaiden määrästä 50% on vuotiaita. Vähiten nuoria ehdokkaita valittiin Hämeen vaalipiiristä, jossa alle 30 - vuotiaiden määrä jäi 0%.

27 !!!! % <# $%&'(==+.!/+!*+01(==+.!0%&'()&*++,-())+!*+,(.%.!-12&33++.! :2;4&P!B0$C#$%50"#AA/%,$%>2)5/,A#0(%MB#>>*!B2%>*0!D#%>2%=*0!"#$%&'>&P!!""#$%$$&$634("$9'9($+*-3&$*+8"+,"*4$*+,"#$((-+'4536"9?+ "#$%&'(&'!)**$&+&&,&-!:4%5!MN&,;!B2$$&*'#'0!B&,P!O!>2%5!MB#>>*!B2%>*0!DQ:DP! 123#'4**'!)**$&+&&,&-!<:%5!MQ4&$!R2$2=0!8S"T!O!:*4&!T;'>;$*0!8U:P!O!>9%5%MN*,E*9H##'*!H#++A'#'0!B:!O! G%%&!DAI4&0!:DBP! 8*,%&'*&%9:2;4#'!)**$&+&&,&-!<:%5!MD#''#=I!:2'3V#,(0!DQ:DP!O!>9%5!MS$>>*!>*'#,)*0!DGDP! :*=*>2''*'!)**$&+&&,&-!<<%5!MN&>*#$!T;+;0!DGDP!O!>>5!MH#&$*!NA>&'#'0!8U:P! "A4##'!)**$&+&&,&-!1:%5%M:*''&!W,*I'9H**%;'#'0!DGDP!O!=4%5!DX$$&!DX$$&A&'#'0!DYP! B&,>*'4**'!)**$&+&&,&-!<8%5!MS&,&%!:2;4#$*0!8S"TP!O!>1%5!MN&>>;!U$*=*$;0!DQ:DP! D**>>;&%9:2;4#'!)**$&+&&,&-!<8%5!MT#&4*!D22>>*0!8S"TP!O!=4%5!MZ*'!"2$=&'0!DGDP! :*);9D*,E*$*'!)**$&+&&,&-!<8%5!MZ2%%&!N&>>;'#'0!DYP!O!>8%5%DRE[,'!\#3#,V#,(0!DYP! 8**%*'!)**$&+&&,&-!<8%5!M\I,&%=;]]#,!S'(;0!TDBP!O!>=%5!MZ2I*!N&#=;0!DQ:DP! D#%>&9:2;4#'!)**$&+&&,&-!:4%5!M:*42$&!N*==&$*0!DQ:DP!O!==%5!M^#2);!"*>>*,*&'#'0!B:P! G2$2'!)**$&+&&,&-!<7%5!MZ*''#!"#&>>&'#'0!DGDP!O!>1%5!M^*+*'&!^[$$&0!DQ:DP! H*+&'!)**$&+&&,&-!!<7%5!MN&>>#$!_A>>A$AEA,)&0!:YBP!O!=2%5!MZ*,4;!Z2'=2'#'0!B:P!!!

28 !!!!! 5" #$%&*2.+2/3%44)'32.+%0$$0+6$%1$2' '(2..2'0*7+2/3%44)'0*)+ R(&%$*!"ST7UV:8! W7&1((1!/(&)(,,+! )F/$5,++,$1.F!,H>&22*$1.*! 6&2&&5(1! XY! SY! YZ-UW! 6,12(1.*! XS! SS! YZ! V! UZW! ',%(11(&5*)*$1,.! U[! Y! SS-\W! 4L'! S]! Y! SU! X! 66;6<! 6L! SS! S! 3;,<! B6'! T! S! SU-\W! '$%**..$/(&)(,! ]! S! SX-YW! A.1,+F$1KK1/(&)(,! U! S! 78<! 46'! S! Z! 8<! #((.&1!UZSS! S! Z! 8<!!!"#$%&'())*+$%$'+,%&+'%&,&(#"+),-(#*(%%&,*.-+/%&&%+$'.,%01#22)+$'),#&,3'$%&.+$44$-(#*(%%**)5,6#$+&, +'$%&.+$44$-(#*(%%*'),/%&+,2)2$+,%1($')7)),*.-+8,7#+$'),'#+&%&,#&,)**%,9:;5,<)$%//+$'#*++'#*'),*.-+/%&&%+$'., /#*%//+*'),*.-+,;)+&,C,%01#2)$5,>EB&,%01#22)+$'),;)+&,F8C=,*.-+/%&&%+$'.,#&,)**%,9:;5,! 8" #$%&'0%-))1'2.+77.'/)&)-)*+-))1'6''&2'**7'.+ + :$H%8!!

29 !!!! $ DC6B!-,7! L&)--)%<!01?DB!?D6B!-&9-7!M(!T#--(!>$:/(!01?DB!?2B!-$-7! 9&-<!U%9)!>(*();&;!001AAB!?26B!-&9-7! 0121B!DD6B!:97! >)01%2$)&,GHI,)**%,9:D;(#'+)$'),..&+0)");))5,J.&+0)");+2$+,*)$2%''++&,2#*/%,G9I,%&+'%&,..&+.,$))&(''),-%", ;))*+-++"+5,>))22#+$DA(#/%&,;))*+-++"+$$.,$%2.,A);#D>)"7)*)&,;))*+-++"+$$.,7)%'(**),2#*/)&&%**),$+7)**),#&,2)2$+, %01#2)$')5,K.+&,#**%&,..&+0)");+),#&,40'%%&$.,9H5,!"#$%&'())*+$%$'+,;))*+-++"+%&,..&+0)");+$'),?C8C=,#&, &(#"+)5,,! 7" 8$%2$(/,()*33)/+.&.6.'*)$%&/0%6..2(/00.* * >$-$$=#9!D+*E4.F*6$8;2GG"$HI$?"$J&(!K:! >&9-#9*(!L2M4$8-C-+<"$'!?"$JHN(:! ')+/&<*!L4.-$O9-?9+4"$!I?"$$JHIK:! "&/#99#$=(%()9&*!O-39$89-.-"$'P?"$J&('N:! EF"!O933-$B<.;-.*."$''?"!JP(P:! H#$*9(%();&;!-(;9(;:#$%#&!T46+$)4U+2.F"$!K?"$J!HI:! I*9&;<)9JJ9:#$%#&!D.;;-$=46;4+4"$P%?"$J!&%:!

30 !!!!! 3" 4%5%+6..*+,,*(-./.0.1+*$%/(2%0..&'( P808!C44(!##($64=4%4!89$!L($.!1.(,(!B9/G!T2<%,$++,!%449$Q$$=$'7#!*A?F!U!%449$Q$$=$(!4(()7K$'74!##($'7#2[! O)K=44%47\!G9)]4(1)=!O7K<<!*0802!^K'$C44!_!F4=08!`M8<<4`!M8=''!*0802!P44008$':OK8C$!!! OK67))99$')'7$!)($7)(!##($#!8C4''4!%449$Q$$=$''##(!64=4%8$!N+)*.!VW.>>+V!W.)//!B*.*G!A804!'4$!CA?F!U!

31 Läpimenneet ehdokkaat vaalipiireittäin Äänet Henk. Koht. Vertailuluku Ikä 70 Pekka Haavisto VIHR 1 Helsingin Ben Zyskowicz KOK 1 Helsingin Abdirahim (Husu) Mohamed KESK 1 Helsingin Ozan Yanar ,5 VIHR 1 Helsingin Outi Alanko- Kahiluoto , VIHR 1 Helsingin Johan Ekman RKP 1 Helsingin Joel Harkimo ,5 KOK 1 Helsingin 25 3 Karl- Mikael Grimm ,5 KESK 1 Helsingin Paavo Arhinmäki VAS 1 Helsingin Alviina Alametsä ,25 VIHR 1 Helsingin Fatbardhe Hetemaj , KOK 1 Helsingin Nasima Razmyar SDP 1 Helsingin Maria Vuorelma ,2 VIHR 1 Helsingin Tom Packalén PS 1 Helsingin Pekka Puska , KESK 1 Helsingin Maria Ohisalo , VIHR 1 Helsingin Ahmed Hassan ,5 RKP 1 Helsingin Miro Pulliainen PIR 1 Helsingin Wille Rydman ,75 KOK 1 Helsingin Mari Holopainen VIHR 1 Helsingin 34 2 Riku Eskelinen ,25 KESK 1 Helsingin Binar Mustafa ,5 VAS 1 Helsingin Alexander Stubb KOK 2 Uudenmaan Timo Soini PS 2 Uudenmaan Jani Toivola VIHR 2 Uudenmaan Harry (Hjallis) Harkimo KOK 2 Uudenmaan Carl Haglund RKP 2 Uudenmaan Tommi Läntinen SDP 2 Uudenmaan Marja- Leena Leppänen ,5 PS 2 Uudenmaan Henrik Vuornos , KOK 2 Uudenmaan Jyrki Kasvi ,5 VIHR 2 Uudenmaan Heikki Vestman KOK 2 Uudenmaan Ville Saukkola PS 2 Uudenmaan Matti Vanhanen KESK 2 Uudenmaan Johanna Karimäki , VIHR 2 Uudenmaan Anders Adlercreutz ,5 RKP 2 Uudenmaan Outi Mäkelä ,2 KOK 2 Uudenmaan Urpo Andström KD 2 Uudenmaan Maria Guzenina SDP 2 Uudenmaan Jussi Niinistö ,25 PS 2 Uudenmaan 44 9 Ossi Kähmi SKP 2 Uudenmaan Timo Anttila PIR 2 Uudenmaan Laura Kiijärvi , KOK 2 Uudenmaan Aku Kopakkala ,75 VIHR 2 Uudenmaan Sami Ronkola VAS 2 Uudenmaan Simon Elo PS 2 Uudenmaan Elias Erämaja , KOK 2 Uudenmaan Midiya Zahir Hatam RKP 2 Uudenmaan 30 Äänet Henk. Koht. Vertailuluku Ikä 96 Inka Hopsu ,4 VIHR 2 Uudenmaan 38

32 !"#$%&''&&()&*+,--..()/..0$#$$1&$(("$' M6? #B4,,*#2*44%!..!.Q... #OY$# #M#`ID%4G''4 6M.// L6.7?Q6 #M#`ID%4G''4.6 7" #$O## #M#`ID%4G''4 M?./> #Z']'4*#KU&*4%4 7!.MLQ>>>>>>> #M#`ID%4G''4 6".7M 67.M>Q6 #M#`ID%4G''4 >/?/ #NG*3#8I3I, 7?./!QL... #01(2# #M#`ID%4G''4 M/ 76 #0%3*RK',,*#b'*,*4%4..."7Q>ML6!/> #$O## #M#`ID%4G''4 >? M.. 6/."> #K//##KII,-+#M"//#HVcEU4DE*45#M"//#J #M#`ID%4G''4.6./ #B44*&'#0**,'4%4 /?M /""" #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 M? 7? #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 M/ /MM #0*33%#X**4*+,c />> 6"7 #01(2# #.#0'E+*4'*+ROI-G%4.L.. #b-3'#\'33*4&-+&* //. 6"" #.#0'E+*4'*+ROI-G%4.!!. #13]-#(''3*+,- /"M >.7 #$O## #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 >L /.. #K-F'GG'D'G*4#B33'FG-E'D* /?. >/? #0BO #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 66.? #S%E%#SUE)*4%4!6.L! #OY$# #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 >M 6. #A3')*#B3'RX*++*3U L7.L7Q6 #.#0'E+*4'*+ROI-G% #O,%^'4#\'33*4 L>...Q... #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 >! 7L #B44'#O*E&*U!! M6!Q777777! #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 M. //? #O''E'#13)%++'3-!/ M6. #01(2# #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 M6 M/ #$%E,,*#(%GG*3U L. M6" #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 6? 6 #Z*G-#(%33G'4 7L M>> #$12## #.#0'E+*4'*+ROI-G%4."!M 7/ M/L #$O## #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 6? /.> #b*#b4d%e++-4 /"" M"?Q6 #0BO #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 M! MM M"" #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 7! >. /?.Q6 #OY$# #.#0'E+*4'*+ROI-G%4 >"?? #K*&'%3#2-]- /6" 6/> #>#O','&I44'4 MM // #b'ie'#(if,'+''e* 7!.6! #$O## #>#O','&I44'4.7 /M. #OY$# #>#O','&I44'4.! M! #0%+'#S'3-4%4 //M./M #>#O','&I44'4 >L 7? #b%*3'#ku&*4%4 /M. ML7 #0BO #>#O','&I44'4 77?! #K',*'+#K'E,,*4%4!> M6! #>#O','&I44'4 M> /"> #B44%#b**4'G'' 66 M.. #01(2# #>#O','&I44'4 >? /6 6? /!LQ6 #$O## #>#O','&I44'4 6?? #Z*G-#(%*4-4%4 />>!7/ #7#(UG%%4# >" /M" #$U*)*#2U+U4%4.>? 6!6 #7#(UG%%4# 66 7? #N%)'&'*+'#b%F,-+'3-Rbc44C%E5 M// 6MM #7#(UG%%4# >M /M LM.L"Q6 #7#(UG%%4# 6. L. LL.6L #OY$# #7#(UG%%4# >" 6/ #O'E*#S-&*4%4?...7 #01(2# #7#(UG%%4# >" >. #S'E*#2-4&'*4%4?/./> #$O## #7#(UG%%4# >M //6 ML!Q6 #7#(UG%%4# 6L!6 >? M7/ #7#(UG%%4# >6 /7 #ZI-G-#2**F*3'F,*!> M6.Q777777! #7#(UG%%4# >.." M.! #0BO #7#(UG%%4#.7 /// #O-4W'#V'3& M? /?/Q777777! #7#(UG%%4#.L 2"'&( 3&'-4)5,*(4)6&1(.$ " /"? #B&I#Z'3*&&' 7M /?/ #$12## #7#(UG%%4#.M L #O'44*#TE'F4Rb''+-4%4!. /?"QM6 #7#(UG%%4#./

33 !"#$%&''&&()&*+,--..()/..0$#$$1&$(("$' 66= $.FY(5$J(:45& 6,< <"C $7>7$ $+$0(A:5&455&,6!6 $8(::F$%H5'5HF!!, <,C $7G.7 $+$0(A:5&455& =, 6+? $K(A(O$.2F4*H5 6?" +,# $JKL)$ $+$0(A:5&455&!? =# $%&''($05A'5H5,6# =?6 $+$0(A:5&455&!# + $XFA45$ZXF442Z$X2OO(H5 6+? "#< $7/$$ $+$0(A:5&455& "= C6 $85A:F$%O*HH <# "C6 $./0$ $+$0(A:5&455& CC 66+ << C<+ $0.$$ $+$0(A:5&455& C< 6?+ $V*5$N*B42OO55A( #6 C!+ $7>7$ $+$0(A:5&455&!6,! $.5&'*A($N54E( <= C6+ $7G.7 $+$0(A:5&455&!" 6"" $>HS5$L55E5M5BF ++,=#-" $JKL)$ $+$0(A:5&455&!+ "# $%A($ZIF&FZ$%H^& +C,??-" $+$0(A:5&455& C# 66 C#!## $7/$$ $+$0(A:5&455& "# 66! $.*EEF$05A::(H5 =6!<C-======+ $7>7$ $+$0(A:5&455& C<!! $0*A''($L5:5&*& =+!+< $7G.7 $+$0(A:5&455& C= "6 $KH45A($V2A4(&*& =6!+?-" $./0$ $+$0(A:5&455&!C <6 $0K)$$ $+$0(A:5&455&,C 6=C +"!C=-,,,,,,, $JKL)$ $+$0(A:5&455&,C 66# =!!C,-" $0.$$ $+$0(A:5&455&!< 6?< $75'[5$N2F[2O =?!6,-" $7>7$ $+$0(A:5&455& CC!? $85A:F$QFUU5$QFAOO #,? 6"!, $7>7$ $<$755::F(OM.2F4*&$,#! $85A::2$L*(::(H; 6C" <<? $7G.7 $<$755::F(OM.2F4*&$ C"!= $X2::5$7FEA5 6C" +=6-" $7>7$ $<$755::F(OM.2F4*&$ C< 6C6 $)*(45$722::5 6,C =66 $JKL)$ $<$755::F(OM.2F4*&$!?!C $%&''($L;::;&*& ## "?+-======+ $7>7$ $<$755::F(OM.2F4*&$,? =# $85A[5MN**&5$.5HH(&*&!,, C<C $J%. $<$755::F(OM.2F4*&$," + $%&''($05::5&*& 6?? CC? $7G.7 $<$755::F(OM.2F4*&$!" 6?" $%(A($%5H'F <, C?= $0.$$ $<$755::F(OM.2F4*&$ "+,C $%&2$1AE5H5(&*& C=,<?-+" $7>7$ $<$755::F(OM.2F4*&$ C< C! $J*([F$7(HE*H;(&*& 6?","! $7/$$ $<$755::F(OM.2F4*&$ C# +< $XF2&($I5_:45& "6,C+ $./0$ $<$755::F(OM.2F4*&$ "= 6C" $)2A(:$)5&'5H5(&*& <+,?"-" $JKL)$ $<$755::F(OM.2F4*&$ =",6 $85A('5$DF(::5,<,?C-= $7>7$ $<$755::F(OM.2F4*&$ C6 # $%&&((&5$0*H'FH5 <#!#,-,,,,,,, $7G.7 $<$755::F(OM.2F4*&$,?!! $X5&$L2H'(&,"!",-<,,,,,, $7>7$ $<$755::F(OM.2F4*&$ "< "+ $Q5A2:$%U2$D5B*A =#!C! $J%. $<$755::F(OM.2F4*&$,C < $85A::2$05::5&*& =#!!? $7G.7 $<$755::F(OM.2F4*&$ "" #? $GHO($75'5(&*& 6?? =## $7G.7 C< 66? $85A::2$G*O'(H; 6?? =!< $7>7$ "< =# $I[RA&$`*3*AU*AS,"6 =6? $7/$$ =?,? $%&&*$)FEF&*& <? "=6 $JKL)$ "! < $X5&($7FH*B45(&*& =? C#C $0.$$ #, $.5HH5455A('$85A::5&*& #?,C#-" $7G.7 ", $75'($aB45&M72FO45&*& +#,6< $./0$ C= 666 $X*&&5$L5''2&*& #C,6C $7>7$ 2"'&( 3&'-4)5,*(4)6&1(.$ " +? $.5A($GOO595B 6C6,?" $7/$$ C< 6# $%H($\(A59 +<!<?-" $JKL)$ 6,C <?!C# $J%. 66 $X5A4F$799AR "=!C+ $0.$$ C+ #+ $X2BF$05B5[F:( +<!,, $7G.7

34 !"#$%&''&&()&*+,--..()/..0$#$$1&$(("$' 6?# $V*HH($I*ASMJ;;&;&*& +"!?#-,,,,,,, $7>7$ +< $X2OO($8(::F&*&!?!?,-,,,,,,, $7/$$ 6< =# 6<+ $JKL)$ C? 6", $D2F4F$02245H5!=# 6CC! $7G.7 $6?$J55O5&$,, =# $)*([F$LF&S(O'F C=+ <<, $0.$$ $6?$J55O5&$ ", 6? $`BA(O'FYY*A$K&SF 6!< +,+ $)70$$ $6?$J55O5&$!? 6C< $X2B5$8(*'F!,+ +!6 $7G.7 $6?$J55O5&$ =" 6?, $75($0R&'(&*& 6,= =C" $7>7$ $6?$J55O5&$ "6 C< $X2''5$1AE(H5(&*& 6#" "#" $./0$ $6?$J55O5&$,# 6"6 $XFB5&&5$05HFA5&'5 6+< C<?-======+ $7G.7 $6?$J55O5&$,= +C $X2B5$8;*&E;; #6 CC6-" $0.$$ $6?$J55O5&$ C, 6" $XF5:(4$.'A5&3 6!,,=<-" $)70$$ $6?$J55O5&$,! 6C! 6,#,=?-" $7G.7 $6?$J55O5&$ C, 6," $L*&&5$)5&'5O55A( C?,,= $JKL)$ $6?$J55O5&$,C #+ $>HH(M0*::5$75A[5H5(&*& 66,,!!-" $7>7$ $6?$J55O5&$," =" $0*'*A$bO'45& =!,6! $7/$$ $6?$J55O5&$ ", C? $>''F$85&'*A* 6!!!#+-" $./0$ $6?$J55O5&$!! +" $X2::5$8;:9&*& "=!#C-,,,,,,, $0.$$ $6?$J55O5&$ ", 6"C 66<!<<-C $7G.7 $6?$J55O5&$,, C+ $0*'A($LF&:F&*&!!, +6= $7G.7 $66$7*O:(M.2F4*&$!+ C" $.(&2B*$W5HH(&B*(4F,,# ",# $7>7$ $66$7*O:(M.2F4*&$ C, =6 6<6 "6? $0.$$ $66$7*O:(M.2F4*&$ "" "" $.542H($85''(H5 6,?,"< $7G.7 $66$7*O:(M.2F4*&$ 6<!6 $N52A5$75'5A((&5$85&O(::54;:( C=!<= $JKL)$ $66$7*O:(M.2F4*&$!+,C $`5(2O$QFAOU*AS +=!=#-" $7>7$ $66$7*O:(M.2F4*&$,6 =# $G*AF$055&5&*& 6+,!"" $0.$$ $66$7*O:(M.2F4*&$,, ", $XFF&5O$7R&''; #,!,<-======+ $7G.7 $66$7*O:(M.2F4*&$!" <6 $X2B5$85&&( C<!!# $./0$ $66$7*O:(M.2F4*&$," 6?? $85'(5O$L*(:FH5 +"!?" $J%. $66$7*O:(M.2F4*&$ 6# +" $X2B5$.(E(H; C<? 6<,C $7G.7 $6!$>2H2&$ ", =# #6+ $7G.7 $6!$>2H2&$ C< 6, $L5&&5$L5H4**&E;; 6"! =+< $JKL)$ $6!$>2H2&$,# #+ $X5&&*$L*(::(&*& 66C =CC $7>7$ $6!$>2H2&$!C ++ $D5E5&($DRHH(!,= =66-,,,,,,, $7G.7 $6!$>2H2&$ =, 6!< $75A($D9::9H;(&*& 6#= "=? $0.$$ $6!$>2H2&$ =6 =C $D2F45O$7*''2&*& 6"= C"<-" $7G.7 $6!$>2H2&$!+ =+ $L5&&5MN**&5$85''(H5 6?!,==-< $7G.7 $6!$>2H2&$ C=!? $N5'^:F^$N5cOF&$L*HH2 #?,,# $JKL)$ $6!$>2H2&$ "! ## $X2B5$L;&&(&*& 6?+,!! $7>7$ $6!$>2H2&$ "" +? $85'(5O$>[5H*B'F 6?!,?"-======+ $7G.7 $6!$>2H2&$,6 CC $%O:F$%H5O5H4( C+!#" $./0$ $6!$>2H2&$,? 2"'&( 3&'-4)5,*(4)6&1(.$ " 6!# $.*U5O'(5&$D9&::9&*& <6!<? $0.$$ $6!$>2H2&$!= 6"! $L*A45&&($7(&&2&*& 6?!!=# $0K)$$ $6!$>2H2&$,6 +C $%&''($)5&'5:5&S5O <+!=! $7G.7 $6!$>2H2&$ "6 6C+ $L5&&5$.5A::(&*& C+!C! $J%. $6!$>2H2&$!+ +, =?!!#-!" $7G.7 $6!$>2H2&$ CC 6? $8(:5$QHR[' =6!!= $JKL)$ $6!$>2H2&$ C?

35 !"#$%&''&&()&*+,--..()/..0$#$$1&$(("$' 0< $58M*($5>'J>/( <H 4<4 $5L75 $!4$X8S(/$ 20 <! E1!#!31 $5L75 $!4$X8S(/$ H2 12 $C8/?($C8*;>/O8*;8!1"!<1 $KFG$$ $!4$X8S(/$ 4! E4 $C&(AA($D>MM: 12!0! $565$ $!4$X8S(/$ 4" # 0H!1" $7BK$ $!4$X8S(/$ 2H 0# $I(J:$5>*>'8 14!203EEEEEE0 $5L75 $!4$X8S(/$ H# 40 $=8*J:$=>/M>/&/ 4! ## $K7$$ $!4$X8S(/$ 1#

36 !"#!!#$%&'(!)*%$+++,""-%*-'")!&,.#$$ ///, ,:$

Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003 24 695 70,3 Eduskuntavaalit 2007 26 080 68,9 Eduskuntavaalit 2011 27 759 72,0

Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003 24 695 70,3 Eduskuntavaalit 2007 26 080 68,9 Eduskuntavaalit 2011 27 759 72,0 10 Vaalit (Luvun lähde: Keskusvaalilautakunta) 10.1 Äänioikeutetut ja äänioikeuden käyttö vuosina 1999-2011 Äänioikeutettuja Äänestysprosentti (%) Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, ehdokasasettelu

Eduskuntavaalit 2015, ehdokasasettelu Vaalit 2015 Eduskuntavaalit 2015, ehdokasasettelu Eduskuntavaaleissa 2015 yhteensä 2 6 ehdokasta Korjattu 10.4.2015 klo 12:30. Korjatut kohdat merkitty punaisella. Vuoden 2015 eduskuntavaaleihin asetettiin

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011

PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011 PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011 SISÄLTÖ Lähtökohta vaaleihin Mitä tehtiin Vaalitulos Vaikutukset Muut puolueet Onnistumiset Kehittämistarpeet Toimenpiteitä LÄHTÖKOHTA VAALEIHIN Tavoitteena x ehdokasta

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Sähköinen liikenne Suomessa

Sähköinen liikenne Suomessa Sähköinen liikenne Suomessa Poliittisten vaikuttajien näkemyksiä sähköisen liikenteen edistämisestä Suomessa 9.4.2015 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti Sähköinen liikenne -hankkeen toimeksiannosta

Lisätiedot

KESKUSTA Tukimuoto (FK:n osallistuja) eur. Olavi Ala-Nissilä Seminaari Suomen taloudesta ja turvallisuudesta 3.2.2015 360 Antti Kaikkonen

KESKUSTA Tukimuoto (FK:n osallistuja) eur. Olavi Ala-Nissilä Seminaari Suomen taloudesta ja turvallisuudesta 3.2.2015 360 Antti Kaikkonen 1 (5) FK:N EDUSKUNTAVAALITUKI 2015 Finanssialan Keskusliitto (FK) on vastuullinen suomalaisen hyvinvoinnin, vaurauden ja kilpailukyvyn rakentaja. Haluamme olla kantamassa yhteiskunnallista vastuuta myös

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2008

Tieliikenneonnettomuudet 2008 Liikenne ja matkailu 2009 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2008 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

% & & ' 3 ""4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B

% & & ' 3 4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B !" $! " # % & & ' ())*+, -.))/0,. 12 3 ""4 &!" 5 3 ""4 % $ 6"&!7 8 9:0;0/)

Lisätiedot

Bioenergia ry. Ehdokastutkimuksen tulokset 26.3.2015

Bioenergia ry. Ehdokastutkimuksen tulokset 26.3.2015 Bioenergia ry Ehdokastutkimuksen tulokset 26.3.2015 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa energia-alan teemoihin liittyen. Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011, ennakkotieto

Eduskuntavaalit 2011, ennakkotieto Vaalit 2011 Eduskuntavaalit 2011, ennakkotieto Perussuomalaiset vaalien suurvoittaja, Kokoomus nousi suurimmaksi puolueeksi eduskuntavaaleissa 2011 Perussuomalaiset nousi vaalien voittajaksi, kun muut

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Aineopettajaliitto AOL ry Aineopettajaliiton syysseminaari Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Ohjelma: Tulevaisuuden opettajuus

Lisätiedot

!!!!!! "#$%&''#!(%%)*"+,-! (,."&)!!! "/010/20334!56300/72834!0/9:/803;1/!:922002834! 63:?:1;7/80/!!!!!!!!!!!!!!!!!! #242!@>>002!

!!!!!! #$%&''#!(%%)*+,-! (,.&)!!! /010/20334!56300/72834!0/9:/803;1/!:922002834! 63</=5=22:/4!4>:?:1;7/80/!!!!!!!!!!!!!!!!!! #242!@>>002! "#$%&''#(%%)*"+,- (,."&) "/010/2033456300/728340/9:/803;1/:922002834 63:?:1;7/80/ #242@>>002 *AB//B/C+52;3-22428:5962 *665434020CD3;2'/66/;/2434B/@22E2.240/434 FGHIHJGKJ )/20334:/4

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

PUOLUEREKISTERISTERIIN MERKITYT JA SIITÄ POISTETUT PUOLUEET

PUOLUEREKISTERISTERIIN MERKITYT JA SIITÄ POISTETUT PUOLUEET OIKUSMINISTRIÖ DKY/Vaalit PUOLURKISTRISTRIIN MRKITYT JA SIITÄ POISTTUT PUOLUT 1. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Finlands Socialdemokratiska Parti 2. Keskustapuolue Nimenmuutos 7.8.1988: Suomen Keskusta,

Lisätiedot

Europarlamenttivaalit 2014, ennakkotieto

Europarlamenttivaalit 2014, ennakkotieto Vaalit 2014 Europarlamenttivaalit 2014, ennakkotieto Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset menestyivät europarlamenttivaaleissa 2014 Vasemmistoliitto sai yhden paikan europarlamenttiin ja puolueen kannatus

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokastutkimus. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 27.3.2015

Eduskuntavaaliehdokastutkimus. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 27.3.2015 Eduskuntavaaliehdokastutkimus Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 27.3.2015 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa ay-liikkeen teemoihin liittyen

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011

PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011 PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011 SISÄLTÖ Lähtökohta vaaleihin Mitä tehtiin Vaalitulos Vaikutukset Muut puolueet Onnistumiset Kehittämistarpeet LÄHTÖKOHTA VAALEIHIN Tavoitteena yksi täysi, kolme

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Nainen Mies 15-24 vuotta

Nainen Mies 15-24 vuotta Total Sukupuoli Ikä Mikä on a ainen Mies 15-24 25-34 35-49 50-64 65-79 Työntekijä Base unweighted 1000 494 506 155 158 251 270 166 252 Base weighted 4261 2140 2121 651 687 1018 1124 779 1026 5. Mitkä seuraavista

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Seutuselvitykset, tilannekatsaus

Seutuselvitykset, tilannekatsaus Seutuselvitykset, tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 24.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Seutuhallintoselvityksen työohjelma talvi 2009-2010 Valmistelu

Lisätiedot

Kannen kuva Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö C9:2011 ISSN-L 1799-7011 1799-7569 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-443-357-0

Kannen kuva Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö C9:2011 ISSN-L 1799-7011 1799-7569 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-443-357-0 Eduskuntavaalit 2011 Julkaisija Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Teksti Juho Nyman Kannen kuva Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö C9:2011 ISSN-L 1799-7011 ISSN 1799-7569 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

Onko tämänhetkinen ehdokasvalintanne presidentinvaalissa...

Onko tämänhetkinen ehdokasvalintanne presidentinvaalissa... TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 08:54:07 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9020 ss VER % Telebus vko 2-3/2012 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Meri Heinonen. Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmän kokous 3.12.2008

Meri Heinonen. Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmän kokous 3.12.2008 Meri Heinonen Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmän kokous 3.12.28 Kunnallisvaalikysely 28 yhteisöllisyydestä ja kestävästä kehityksestä Helsingin, Espoon ja Vantaan kunnallisvaaliehdokkaille

Lisätiedot

Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Esimerkkejä eroista: Erikoissairaanhoito Pohjoismaissa Tanska Norja Suomi Ruotsi Alueet Alueet (valtio) Lkm

Lisätiedot

Europarlamenttivaalit 2014, ehdokasasettelu

Europarlamenttivaalit 2014, ehdokasasettelu Vaalit 0 Europarlamenttivaalit 0, ehdokasasettelu Ehdokkaiden asettaminen europarlamenttivaaleissa 0 Europarlamenttivaaleissa 0 asetettiin ehdokasta. Ehdokkaista 0 on miehiä ja 0 naisia. Kuudestatoista

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62.

Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62. 28.5.2004 SAK:N KYSELY EUROPARLAMENTTIVAALIEN EHDOKKAILLE Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62. Kysymysten vastausvaihtoehdot ovat: täysin samaa mieltä

Lisätiedot

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Mies (poistyöll. kaikki ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 214 37,6 355 62,4 569 100 535,7 520,0 209 36,9 358 63,1 567 100 527,5 516,0 222 37,4 371

Lisätiedot

Mitkä puolueet maan hallitukseen?

Mitkä puolueet maan hallitukseen? Mitkä puolueet maan hallitukseen? Enemmistö haluaa keskustan ja :n maan seuraavaan hallitukseen Näkemyksiä maamme puolueista kartoitettiin tutkimuksessa kysymyksenasettelulla, jossa vastaajien tuli nimetä

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, tammikuu 2011 (3. 27.1.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1020 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 2 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

ZA4566. European Election Study 2004. Country Specific Questionnaire Finland

ZA4566. European Election Study 2004. Country Specific Questionnaire Finland ZA4566 European Election Study 004 Country Specific Questionnaire Finland KYSYMYSLOMAKE EUROOPAN PARLAMENTTIVAALITUTKIMUS 004 (EUROPEAN ELECTIONS STUDY 004) [PLEASE NOTE THAT THE DEVIATIONS FROM THE ORIGINAL

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ Tytöt 10v 3-ottelu LOPPUTULOKSET 0 Sija Nimi Koulu 60m Korkeus Kuula Yhteensä 1 Marjo Heikura Jamali 10,38 189

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos Vaalit 2011 Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos Perussuomalaiset vaalien suurvoittaja, Kokoomus nousi suurimmaksi puolueeksi eduskuntavaaleissa 2011 Perussuomalaiset nousi vaalien voittajaksi, kun

Lisätiedot

Luonnon virkistyskäyttö maakunnittain. Tuija Sievänen Eija Pouta Marjo Neuvonen

Luonnon virkistyskäyttö maakunnittain. Tuija Sievänen Eija Pouta Marjo Neuvonen Luonnon virkistyskäyttö maakunnittain Tuija Sievänen Eija Pouta Marjo Neuvonen Tutkimuksen tavoitteet maakuntien väestöjen ulkoilukäyttäytymisen yhtäläisyyksien ja erojen tarkastelu maakuntaryhmien muodostaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 2 / 2 Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 5439/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 9 7.1.2013 9 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja sen jaoston vaali Valmistelijat / lisätiedot: Rytilahti Katja, puh. (09) 816 22398

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Edustajat. nimi vaalipiiri puolue sukupuoli

Edustajat. nimi vaalipiiri puolue sukupuoli nimi vaalipiiri puolue sukupuoli Ahde Matti Oulun vaalipiiri sd m Ahonen Esko Vaasan vaalipiiri kesk m Akaan-Penttilä Eero Uudenmaan vaalipiiri kok m Alanko-Kahiluoto Outi Helsingin vaalipiiri vihr n Alatalo

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

PERSU EI MYY P****TTÄÄN POLITIIKAN PELIKENTTÄ MIELIPIDETUTKIMUSTEN VALOSSA

PERSU EI MYY P****TTÄÄN POLITIIKAN PELIKENTTÄ MIELIPIDETUTKIMUSTEN VALOSSA PERSU EI MYY P****TTÄÄN POLITIIKAN PELIKENTTÄ MIELIPIDETUTKIMUSTEN VALOSSA Suomen Markkinointitutkimusseura 18.11.2014 Juho Rahkonen POLIITTINEN YLEISTILANNE MARRASKUUSSA 2014 Vielä muutama vuosi sitten

Lisätiedot

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Kansalaisten ja poliittisten päättäjien näkemyksiä omaehtoisesta varautumisesta ja hyvinvointipalveluiden rahoituksesta Scandic Simonkenttä 21.1.2015

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIEN 2012 TULOS

KUNNALLISVAALIEN 2012 TULOS KUNNALLISVAALIEN 2012 TULOS Lopen kunnassa 28. päivänä lokakuuta 2012 suoritetuissa kunnallisvaaleissa Lopen kunnan valtuustoon toimikaudeksi 2013 2016 ovat tulleet valituiksi seuraavat 35 valtuutettua

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2015 (23.3.-15.4.2015) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Isät lasten asialla ry:n kärkiehdokkaat eduskuntavaaleissa 2015

Isät lasten asialla ry:n kärkiehdokkaat eduskuntavaaleissa 2015 Isät lasten asialla ry:n kärkiehdokkaat eduskuntavaaleissa 2015 Ehdokkaat järjestetty vaalipiireittäin ja puolueittain. Kaikkein vahvimmin ILA:n linjoilla ovat avioerolasten asemaa parantamassa ne ehdokkaat,

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIEN SUHTEELLISUUS: Yhteenveto puolueiden ja maakuntien liittojen ym. lausunnoista

EDUSKUNTAVAALIEN SUHTEELLISUUS: Yhteenveto puolueiden ja maakuntien liittojen ym. lausunnoista OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO Vaaliyksikkö 25.9.2002 rto Jääskeläinen EDUSKUNTVLIEN SUHTEELLISUUS: Yhteenveto puolueiden ja maakuntien liittojen ym. lausunnoista 1. Oikeusministeriön muistio 10.6.2002 Oikeusministeriössä

Lisätiedot

Valittu kansanedustaja, joka oli poissa äänestettäessä lisäydinvoimasta 1.7.2010 Yhteensä 1 kansanedustaja

Valittu kansanedustaja, joka oli poissa äänestettäessä lisäydinvoimasta 1.7.2010 Yhteensä 1 kansanedustaja Valitut kansanedustajat, jotka äänestivät lisäydinvoimaa vastaan 1.7.2010 Yhteensä 37 kansanedustajaa SDP Helsinki Tuomioja Erkki SDP Häme Filatov Tarja SDP Keski-Suomi Huovinen Susanna SDP Kymi Kiljunen

Lisätiedot

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 10/2003 vp Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko Elo

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin Kaupunginhallitus 65 16.02.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin 521/00.002/2014 KAUPHALL 16.02.2015 65 Vaalilain 714/1998 15 :n mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

1. 74 Ilmarinen, Kalevi SDP 232 2077,000 kunnallisneuvos, eläkeläinen. 2. 30 Taponen, Merja KESK 316 1643,000 FM, paikallispalvelupäällikkö

1. 74 Ilmarinen, Kalevi SDP 232 2077,000 kunnallisneuvos, eläkeläinen. 2. 30 Taponen, Merja KESK 316 1643,000 FM, paikallispalvelupäällikkö KUULUTUS Vaalilain 95 :n 2 momentin mukaisesti tiedoksi ilmoitetaan, että Janakkalan kunnassa 28. päivänä lokakuuta 2012 toimitetuissa kunnallisvaaleissa valittiin Janakkalan kunnan valtuustoon vuosiksi

Lisätiedot

LAUSUNTC)P PERUSTEIKSI JA StJTE-UUDISTUKSEN AS LME IKSI

LAUSUNTC)P PERUSTEIKSI JA StJTE-UUDISTUKSEN AS LME IKSI Jakelussa mainitut LAUSUNTC)P PERUSTEIKSI JA StJTE-UUDISTUKSEN AS LME IKSI P""' inisteri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10. ja 7.11.2015 tekemillään päätöksillä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen

Lisätiedot

Katsaus ennakkoäänestämiseen sekä naisten ja miesten vaalimenestykseen

Katsaus ennakkoäänestämiseen sekä naisten ja miesten vaalimenestykseen Vaalit 2013 Kunnallisvaalit 2012 Katsaus ennakkoäänestämiseen sekä ja miesten vaalimenestykseen Ennakkoäänestäjistä puolet eläkeläisiä Korjattu 19.3.2014. Korjatut luvut on merkitty punaisella. Kunnallisvaaleissa

Lisätiedot

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 1(5) SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 Yleistä Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen osakkaita ovat sen vakuutuksenottajat. Osakkaiden päättämisvaltaa käyttää yhtiökokouksena toimiva edustajisto,

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 116 Routamaa, Hannu KOK 504 2851,000 pankinjohtaja 2. 163 Rissanen, Helena SDP 488 2195,000 pormestari

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2015

suomeksi eduskunta 2015 suomeksi eduskunta 2015 Kevään 2015 eduskuntavaalit järjestettiin sunnuntaina 19. huhtikuuta. Vaalien vuoksi vuoden 2014 valtiopäivät jatkuivat pitkälle kalenterivuoden 2015 puolelle. Vaalikauden viimeiset

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston jäseniksi vuosiksi 2013 2016 on valittu seuraavat henkilöt: 1. 10 Hekkala, Raija KESK 128 2035,000 opettaja, eläkeläinen

Kunnanvaltuuston jäseniksi vuosiksi 2013 2016 on valittu seuraavat henkilöt: 1. 10 Hekkala, Raija KESK 128 2035,000 opettaja, eläkeläinen PÖYTÄKIRJA Suomussalmen kunnan keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 31.10.2012 klo 18.00 vahvistanut Suomussalmen kunnassa 28.10.2012 toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen. Kunnanvaltuuston jäseniksi

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

EHDOTUS puolueen ehdokaslistaksi

EHDOTUS puolueen ehdokaslistaksi Puolueen nimi Lehtiä yht. Ehdokkaat on lueteltava siinä iäriestyksessä johon heidät ehdokaslistoien yhdistelmässä tulee asettaa. Acar Fethi Yrittäjä Airaksinen Katja Verkostoasiantuntija Antila Erkki Paperikoneenhoitaja,

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

EUROOPAN OMATUNTO -KONFERENSSI

EUROOPAN OMATUNTO -KONFERENSSI KONFERENSSIOHJELMA Ohjelman muutokset mahdollisia EUROOPAN OMATUNTO -KONFERENSSI Eduskunnan Pikkuparlamentti, auditorio Helsinki 18. 19.3.2014 TI 18.3.2014 09.00 Rekisteröityminen konferenssiin 10.00 Tervetuliaissanat

Lisätiedot

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja FSD2024 Eduskuntavaalien 2003 seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2003 seuranta [koodikirja].

Lisätiedot

Suomalaisista puolueista. Ulla-Riitta Mikkonen /Arffman Consulting oy.

Suomalaisista puolueista. Ulla-Riitta Mikkonen /Arffman Consulting oy. Suomalaisista puolueista Suomen ruotsalainen kansanpuolue perustettiin vuonna 1906. syntyi reaktiona äänioikeuden laajenemiseen ja oli vastavoima radikaalille fennomanialle (=suomalaisuudelle) halusi koota

Lisätiedot

Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006

Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006 Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006 Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, ennakkotieto

Eduskuntavaalit 2015, ennakkotieto Vaalit 2015 Eduskuntavaalit 2015, ennakkotieto Suomen Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa 2015 Korjattu 30.4.2015. Kuvio 2. julkistuksessa korjattu. Suomen Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT Miehet 12 3x2km (3P) 1. 2 Liperin Hiihtoseura 26.21,4 Osuus 1 Pauli Vuorma 1 7.48,3 Osuus 2 Juuso Varis 1 9.25,7 1 17.14,1 Osuus 3 Väinö Kontkanen 1 9.07,3 1 26.21,4 2. 5 Pyhäselän Urheilijat 31.08,4 Osuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015. Vaalianalyysiä ja operatiivinen toiminta hallitusneuvottelujen aikana

Eduskuntavaalit 2015. Vaalianalyysiä ja operatiivinen toiminta hallitusneuvottelujen aikana Eduskuntavaalit 2015 Vaalianalyysiä ja operatiivinen toiminta hallitusneuvottelujen aikana Eduskuntavaalit 2015 21,1 % +5,3 % *) 17,6 % -1,4 % 18,2 % -2,2 % 16,5 % -2,6 % 49 +14 38-1 37-7 34-8 8,5 % +1,3

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

1.Kesäkuussa järjestetään Europarlamenttivaalit. Kuinka varmasti käytte äänestämässä Europarlamenttivaaleissa

1.Kesäkuussa järjestetään Europarlamenttivaalit. Kuinka varmasti käytte äänestämässä Europarlamenttivaaleissa TALOUSTUTKIMUS OY 20090513 09:30:57 TYÖ 2420.11 TAULUKKO 7031 ss VER % Telebus vko 19B-20A/2009 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Vaalipiiritutkimus 2014

Vaalipiiritutkimus 2014 Vaalipiiritutkimus 2014 Uusimaa Varsinais-Suomi Vaikuttaa HALUKKUUTEEN äänestää eduskuntavaaleissa sellaista puoluetta, joka ajaa seuraavia asioita tosissaan: Ankarammat rangaistukset

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ 0.8.01 Markus Mervola Marko Mäkinen Tutkimusraportti SISÄLLYSLUETTELO 0.8.01 T 109 MAM Yrittäjyysilmapuntari 01 JOHDANTO Tutkimuksen kohderyhmä Tutkimuksen

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2011

EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2011 TYYNE HAKKARAINEN EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2011 3 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Tyyne Hakkarainen 09 310 36397 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER Helsingin

Lisätiedot

1. 162 Lyytinen, Heikki KOK 338 4005.000 kenraaliluutnantti. 2. 96 Laine, Hanna SDP 235 3107.000 lähihoitaja

1. 162 Lyytinen, Heikki KOK 338 4005.000 kenraaliluutnantti. 2. 96 Laine, Hanna SDP 235 3107.000 lähihoitaja Kangasalan kunnassa 26. päivänä lokakuuta 2008 toimitettujen kunnallisvaalien tulosta on oikaistu korkeimman hallinto-oikeuden 17.6.2009 antaman päätöksen johdosta siten, että kunnallisvaaleissa ovat valtuutetuiksi

Lisätiedot

Suomalainen tarvitsee tilaa ympärilleen

Suomalainen tarvitsee tilaa ympärilleen Maarit Sireni Maaseutututkijatapaaminen 26-27.8.2010 Suomalainen tarvitsee tilaa ympärilleen Tutkimus kuntapoliitikkojen kaavoituksen tavoitteita koskevista käsityksistä 1. Johdanto Suomen alue- ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoissa huomioitavaa ja vaa likel poi suu des ta kyseisiin toimielimiin

Vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoissa huomioitavaa ja vaa likel poi suu des ta kyseisiin toimielimiin Kunnanhallitus 35 09.02.2015 Kunnanhallitus 41 23.02.2015 Eduskuntavaalit 2015 / vaalilautakuntien täydentäminen 976/00.00.00/2014 Kh 09.02.2015 35 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen,

Lisätiedot

K2. Kuinka paljon seurasitte eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? KORTTI

K2. Kuinka paljon seurasitte eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? KORTTI EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2011 Käyntihaastattelu HALLINNOLLISET CSES-MUUTTUJAT (A-ALKUISET) A1. Lomakenumero (tai muu yksittäiset haastateltavat identifioiva tunnusnumero) A2. Haastattelija (yksittäiset haastattelijat

Lisätiedot

Vierumäki 24h Hiihto 2015

Vierumäki 24h Hiihto 2015 club: Helmiset 1 3 2 Sarianna Helminen 00:23:28 00:23:28 4.74 2 3 2 Sarianna Helminen 00:24:08 00:47:36 9.48 3 3 1 Timo Helminen 00:24:43 01:12:19 14.22 4 3 1 Timo Helminen 00:25:18 01:37:38 18.96 5 3

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

Järj- Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku Nro nro nimi. 1. 129 Ilmarinen, Kalevi SDP 274 2249.000 eläkeläinen, kunnallisneuvos

Järj- Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku Nro nro nimi. 1. 129 Ilmarinen, Kalevi SDP 274 2249.000 eläkeläinen, kunnallisneuvos KUULUTUS Vaalilain 95 :n 2 momentin mukaisesti tiedoksi ilmoitetaan, että Janakkalan kunnassa 26. päivänä lokakuuta 2008 toimitetuissa kunnallisvaaleissa valittiin Janakkalan kunnan valtuustoon vuosiksi

Lisätiedot

TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki

TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki Sisältö 1.Yleistä väestönkehityksestä ja muuttoliikkeestä 2010-luvun Suomessa 2.Tilannekuva Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista?

Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista? Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista? Ajokortin haltijaryhmät ja niiden kehitys vuosina 2008-2040 Ajoneuvohallintokeskus 10.12.2009 Tampereen teknillinen yliopisto erikoistutkija Hanna Kalenoja, tutkimusapulainen

Lisätiedot

HOAY HELSINGIN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY YHTEYSOPETTAJAPÄIVÄ 24.10.2015 PAASITORNI

HOAY HELSINGIN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY YHTEYSOPETTAJAPÄIVÄ 24.10.2015 PAASITORNI YHTEYSOPETTAJAPÄIVÄ 24.10.2015 PAASITORNI 9.00 9.15 SEMINAARIN AVAUS, :N PUHEENJOHTAJA TIMO SAAVALAINEN 9.15 10.15 MEDIA JA ME, OAJ:N VIESTINTÄJOHTAJA MARJA PUUSTINEN 10.15 10.30 TAUKO 10.30 11.00 KOULUTUKSEN

Lisätiedot