Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin"

Transkriptio

1 Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1

2 FCC Lausunto Huomautus käyttäjälle: Tämä tallennin on testattu ja todettu täyttävän digitaalisten laitteiden A Luokan vaatimukset. FCC sääntöjen Osan 15 mukaan, nämä säädökset ovat muotoiltu asianmukaisen turvallisuuden luomiseksi häiriöitä vastaan silloin kun laitteet ovat käytössä yleisissä tiloissa. Laitteessa muodostuu radioaaltoja ja jos laitetta ei ole asennettu ja käytetty käyttö oppaan mukaisesti se saattaa häiritä radio viestintä liikennettä. Tämän laitteen käyttäminen asuinalueilla saattaa aiheuttaa häiriöitä radio liikenteessä jolloin käyttäjä itse on vastuussa häiriöiden korjaamisesta ja häiriöiden aiheuttamasta vahingosta. VAROITUS Jos käyttäjä itse tekee muutoksia tai ohjelmoi laitetta ilman huoltomiehen hyväksyntää saattaa käyttäjä menettää käyttöoikeudet laitteeseen. Älä koskaan muuta Admin-salasanaa. Jos se unohtuu, et voi enää käyttää tallenninta. Merkkien selitykset Tämä symboli on lisätty kiinnittämään käyttäjän huomio johonkin tärkeään toimintaan, liittyen laitteen kunnossapitoon, huoltoon ja käyttöön. Tämä symboli on lisätty kiinnittämään kayttäjän huomio laitteessa olevaan suojaamattomaan vaaralliseen jännitteeseen liittyen suureen riskiin saada vaarallinen sähköisku laitteesta. Varoitus Tämän laitteen saa asentaa ainoastaan ammattitaitoinen asentaja. Kytke jännite pois päältä kun asennat tallenninta ja kameroita. Tämän laitteen valmistaja tai maahantuoja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat hyväksymättömien lisälaitteiden käytöstä tämän laitteen yhteydessä, tai muuten tässä ohjeessa olevien ohjeiden laiminlyönnistä. Laitteen valmistaja tai maahantuoja ei ole myöskään vastuussa jos käyttäjä itse avaa laitteen huoltaakseen sitä, tai yrittää korjata vian. Tällöin ei myöskään laitteen takuu enää ole voimassa. Laitteen valmistaja tai maahantuoja ei ole myöskään vastuussa ongelmista jotka johtuvat siitä että laitteesta on poistettu osia. 1

3 Huomio Lue asennusohjeet ennen kuin kytket käyttöjännitteen. Tässä laitteessa on Lithium paristo. Räjähdysriskin välttämiseksi ÄLÄ KORVAA EMOLEVYSSÄ OLEVAA PARISTOA MUULLA KUIN LITHIUM PARISTOLLA. Vanhojen paristojen poisto tapahtuu valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tämä laite on tarkoitettu sisä käyttöön ainoastaan ja kaikki siihen kytkettävät kaapelit täytyy olla rakennuksen sisällä. Pienentääksesi sähköiskun riskiä, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Elektroniikka Jäte Tärkeitä tuvallisuus ohjeita Käyttäjien jotka sijaitsevat EU:n alueella tulee hävittää laite laitteen käytöstä poistamisen jälkeen Elektroniikka jätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti. 1. Lue Ohjeet Ennen käyttöä tulisi lukea kaikki turvallisuuteen ja käyttöön liittyvät ohjeet. 2. Säilytä Käyttö-opas Käyttö-opas tulisi säilyttää tulevaisuutta varten. 3. Puhdistus Irrota johto pistorasiasta ennen puhdistusta. Älä käytä nestemäisiä suihke puhdistusaineita. Käytä pehmeätä kangasta puhdistuksessa. 4. Lisälaitteet Älä koskaan lisää mitään laitetta ilman valmistajan hyväksyntää, se voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai muihin tapaturmiin. 5. Vesi ja/tai Kosteus Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä tai veden yhteydessä. 6. Varusteet Älä aseta laitetta epävakaan telineen tai pöydän päälle. Laite saattaa tällöin tipahtaa ja aiheuttaa vahinkoa lapselle tai aikuiselle ja vahingoittaa laitetta. Jos laite asennetaan seinälle tai hyllylle, asennuksen ohella tulisi käyttää valmistajan ohjeita ja valmistajan hyväksymää asennustelinettä. Kun siirrät telinettä jonka päällä laite on, tee se huolella. Nopea liike tai epätasainen lattiapinta voi saada telineen kaatumaan tai laitteen putoamaan telineen päältä. 7. Virtalähteet Laitetta tulee käyttää ainoastaan siihen merkityllä jännitteellä. Jos et ole varma jännitteestä, ota yhteyttä myyjään tai paikalliseen sähköyhtiöön. 8. Virtajohto Käyttäjän tai asentajan siirtäessä laitetta, on irrotettava virtajohto ja muut kytkennät laitteesta ennen siirtämistä. 9. Ukkonen Suojellaksesi laitetta ukkoselta tai kun se on käyttämättä pidemmän aikaa, kytke virtajohto pois seinästä ja irrota kaapelikytkennät. Tämä suojataksesi laitetta ukkosella ja sähköpiikeiltä. 10. Ylikuormitus Älä ylikuormita pistorasioita äläkä jatkojohtoja välttyäksesi tulipalon ja sähköiskun riskeiltä. 2

4 11. Esineet ja Nesteet Älä ikinä työnnä mitään esineitä laitteessa oleviin rakoihin, se saattaa vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Nesteiden kaataminen laitteen päälle on kielletty. 12. Huolto Älä itse yritä huoltaa laitetta. Kaikki huolto tulee tapahtua maahantuojan valtuuttaman huoltomiehen toimesta. 13. Vaurio joka vaatii huoltoa Irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltomieheen seuraavissa tapauksissa: Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Jos esineitä tai nestettä on joutunut laitteen sisälle. Jos laite on altistunut sateelle tai vedelle. Jos laite ei toimi normaalisti vaikka olet noudattanut käyttö-opasta. Jos itse yrität ohjelmoida laitetta muun kun käyttöoppaan mukaisesti se saattaa vaurioitua ja se on lähetettävä ammattilaisen korjattavaksi. Tällöin takuu ei ole enää voimassa. Jos laite on pudotettu tai sen koteloa vaurioitettu. Kun laitteen toiminnoissa havaitaan muutoksia se viittaa siihen että laite tarvitsee huoltoa. 14. Varaosat Kun laitteesta on vaihdettava jokin osa, täytyy varmistua siitä että se täyttää tehtaan vaatimat ominaisuudet tai että sillä on samat ominaisuudet kuin alkuperäisellä osalla. Väärän tyyppiset varaosat saattavat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muita vaurioita. 15. Turvallisuus tarkistus Jos laitetta on huollettu tai korjattu, pyydä huoltomiestä tekemään turva takistus määrittääkseen että laite toimii niin kuin sen pitää. 16. Kentällä asennus Tämän laitteen asennus tulisi suorittaa ammattilaisen ja hänen tulisi noudattaa kaikkia paikallisia ohjeita ja määräyksiä. 17. Oikeat Paristot VAROITUS RÄJÄHDYSRISKI ON OLEMASSA JOS PARISTOT VAIHDETAAN VÄÄRÄNTYYPPISIIN PARISTOIHIN. HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI. 18. Käyttö lämpötila Käyttö lämpötila on ennalta kerrottu. Laitetta saa käyttää vain sille sopivassa ympäristössä. 19. Vaihtuva lämpötila käyttö ympäristössä Jos laite on asennettu suljettuun moni- yksikkö telineeseen, täytyy ottaa huomioon että telineen lämpötila saattaa erota huoneen lämpötilasta. Asentaessa laitetta huomioikaa että laitteen käyttö-lämpötilan täytyy pysyä ennalta määriteltyjen lämpötila vaatimusten rajoissa. 20. Rajoitettu ilmavirtaus Jos laite on asennettu telineeseen täytyy ilman virrata vaatimusten mukaisesti niin että laitetta voi käyttää turvallisesti aiheuttamatta vaurioita sille. 21. Mekaaninen kuormitus Moni- yksikkö telineeseen asentaessa tulee varmistautua siitä että muut laitteet eivät aiheuta epätasaista mekaanista kuormitusta laitteelle. 22. Luotettava maadotus Mikäli laite on asennettu räkki telineeseen tulisi ottaa huomioon että telineessä on oltava luotettava maadotus. 3

5 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ A Tyyppi 4kanavaa 8kanavaa 16kanvaa DVR B Tyyppi 4kanavaa 8kanavaa 16kanavaa CD (Ohjelma/Käyttöopas) Kauko Ohjain Käyttö-Opas Ruuvit HDD Asennusteline (2 vaihtoehtoa) Data Kaapeli (SATA Kaapeli) Verkkojohto 4

6 Käytön Turvatoimenpiteet Jännite pois kytketty Älä sammuta laitetta tai kytke pois jännitettä, mikäli laite on käytössä (tallentaa/toistaa). Se saattaa vaurioittaa laitetta pysyvästi. Paina ( ) ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Sammuta peräkkäin ja vasta sen jälkeen kun laite on sammunut kokonaan voit irrottaa jännitteen. On suositeltavaa odottaa 5 sekuntia ennen jännitteen kytkemistä takaisin. Älä sammuta laitetta tai kytke pois jännitettä mikäli laitteessa on meneillään ulkoiseen muistiin ( USB, siirrettävä HDD tai vastaava) tapahtuva tallennus. Se saattaa aiheuttaa pysyvää vauriota laitteelle. Varmista ett virta kytkin on ON asennossa siirron päättymiseen asti. Huomioi että ulkoisen muistin siirtäminen kesken tallentamista aiheuttaa samanlaista vauriota laitteelle.. Älä katkaise virtaa kun kovalevyä alustetaan. Se saattaa vaurioittaa laitetta. Varmista että virta kytkin on ON asennossa siihen asti kun kovalevy on alustettu. HDD Asennus/Lisäys/Vaihto/Poisto Kun asennat/lisäät/vaihdat/poistat HDD:n tai DVD-RW:n tallennin tulee olla pois päältä. Muuten se saattaa aiheuttaa pysyvää vauriota laitteelle. Kun haluat sulkea laitteen Paina ( ) ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Sammuta peräkkäin ja sen jälkeen voit irrottaa virtajohdon. Asennus/Lisäys/Siirto/Vaihto: Aloita `HDD asennus` alustamalla HDD. Muuten DVR ei välttämättä tunnista kovalevyä ja sen toimintoihin saattaa tulla häiriöitä. Noudata seuraavia ohjeita HDD:n asennuksessa: 1 (Päiväys/Aika asetus) Aseta oikea päivämäärä ja aika (ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Admin>Päiväys/Aika). 2 (Järjestelmä asetusten aslustaminen) Kaikki asetukset palautetaan takaisin tehtaan oletus asetuksiin. (ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Informaatio>Tila>Asetukset>Oletus). 3 (Kovalevyn formatointi) Kovalevyn formatointi: ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Admin>Muisti>Formatoi. Jos käytössä on useampi kovalevy, tulee jokainen kovalevy formatoida erikseen. Tallennin käynnistyy automaattisesti uudelleen kun formatointi on valmis. Poisto: Noudata seuraavia kovalevyn poisto ohjeita vaikka kovalevy onkin jo aikaisemmin poistettu. ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Admin>Muisti>Formatoi. Paina Poistettu painiketta niin kovalevy poistetaan listalta. Tallennin käynnistyy automaattisesti uudelleen kun Poisto prosessi on valmis. Päiväys/Aika Muutos Kaikki muutokset Päiväys/Aika asetuksissa tulevat näkyviin live videoon heti, mutta ei tule näkyviin tallenteeseen. Aina tulee käynnistää laite uudelleen kun on tehnyt muutoksia Päivä/Aika asetuksissa. Älä myöskään unohda suorittaa sammutusta niin kuin se kuuluu tehdä ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Sammuta ennen uudelleen käynnistämistä. Päivitys Älä tee päivitystä ennen kuin olet asentanut kovalevyn. Varmista että kovalevy toimii kunnolla ennen kuin teet päivityksen. Hiiren Käyttö Hiiren vasen painike: sama toiminta kuin Enter ( ) DVR:n etupanelissa Keskimmäinen painike (sroll): sama toiminta kuin etupanelin Search painikkeella (näytä haku valikko) Hiiren oikea painike: näyttää useamman `Toiminta menetelmän` (katso `Tiedon sisäänsyöttö ja Näytön Kuvakkeet>Käyttämällä Hiirtä` tässä käyttö-oppaassa) PLAY/PAUSE Painike Paina PLAY/PAUSE näppäintä kerran nähdäksesi one-touch tallenteen näytöllä (näyttää viimeisen minuutin nauhoitetut tallenteet). Joka kerta kun painat PLAY/PAUSE painiketta kun katsot tallennetta, tallenteeseen tulee joko paussi tai se jatkuu. Näytöllä näkyy silloin 1X PLAY tai PAUSE. Näytöllä myös vaihtuu merkki II merkkiin. Jos haluat vaihtaa menetelmää (1X PLAY, REW, FF, BACKWARD, FORWARD) tallennetta katsoessa, paina ensin PLAY/PAUSE näppäintä (varmista että II merkki on näkyvissä näytöllä). Paina PLAY/PAUSE painiketta kun teet varmuuskopiota. Varmista että varmuuskopio tehdään PAUSE tilassa. Kameran Nimi Kameran Nimi tallentaessa ja tallennetta katsoessa on asetettu CAM1 ~CAM16. Kameran nimen rekisteröinti asetus valikossa (LAITTEET>Kamera/PTZ>Nimi) on tehty helpottaakseen jokaista asetus prosessia. 5

7 Sisällys Luettelo PALVELINI 1. Tuotteen ominaisuudet Paketin avaus Huolto Kytkentä kaavio Asennus HDD ja DVD-RW Asennus SATA Portti Ei kytkentälinkkiä HDD Asennus DVD-RW Asennus Liittimien Kytkennät Video In/Out Kytkentä Monitorin Kytkentä (Video Out, VGA, SPOT) Audio Kytkentä TCP/IP(Ethernet) Kytkennät Hälytys Kytkennät RS-485/422 Kytkennät USB Kytkentä Tehdasasetuksien Palautus Kytkin Virtalähteen Kytkentä Kytkennän Apu-Ojeet Painikkeet ja Näytön kuvakkeet Painikkeet ja LED valot Kameran valinta painikkeet 4/8 Kanavan DVR Etu Paneli Kauko ohjaimella Hiirellä Näytön kuvakkeet Asetukset Sisään kirjautuminen/ulos kirjautuminen JÄRJESTELMÄ (SYSTEM) Informaatio Tila Versio Tallennus Admin Päiväys/Aika NTP Muisti Tili Uusi Ryhmä KirjautumisAsetukset Uusi käyttäjä Järjestelmä Loki Poistuminen Sammutus NÄYTTÖ OSD Pää Monitori Koko Näytön Vaihtaja Jaetun Näytön Vaihtaja X9 Vaihtaja Spot Monitori Spot Monitorin Ohjaus Näyttö tilassa LAITTEET Verkko LAN DDNS Portti Tiedotus Kamera/PTZ Audio Hälytys Sisääntulot Hälytys Lähdöt Serial In TALLENNE Asetukset Jatkuva Tapahtuma Hätätila Aikataulu Ennalta asetetut hälytykset Liike Ilmaisin Pyhäpäivä LINKKI Hälytys Sisäänmenot Liike Tapahtuma Videon Menetys Järjestelmä Tapahtuma Popup Linkki Käyttö Ohjeita Katselu Ensimmäinen Kuva Näyttö Muodot Digitaalinen Zoomaus Pysäytä Live Kuva Pan/Tilt Ohjaus Järjestelmä Loki Näppäin Lukitus

8 5.1.8 Hätätilan Tallenus Haku Päiväys/Aika Haku Kalenteri Haku Tapahtuma Haku Tallenteen toisto One-touch Toisto Arkisto Värien hallinta ja Paikka Hälytys Lähdön Hallinta CMS 6. Ohjelman Asennus Järjestelmä Suositukset Ohjelman Asennus Menetelmä Sisäänkirjautuminen Toiminta ja Ohjeita Katselu tila Sisäänkirjautumis ikkuna Paikalliset asetukset Järjestelmä Asetukset Etäkäyttö sivu Live Video Verkkoon Yhdistäminen Katselu tila Moni Näyttö (Multi Screen) Värien Säätö Audio Järjestelmä Loki Hälytys Lähdöt One Touch Tallennus PTZ Ohjaus Kunto Tarkastus Kamera Kytkennät ja Toiminta Tila HDD Kytkentä ja Toiminta Tila Tallennuksen Tila Liike Tallennuksen Tila Hälytys Sisääntulo Kytkentä ja Toiminta Tila Hälytys Lähdöt Kytkentä ja Toiminta Tila Etäkäyttö Haku Tila Haku Ikkuna Etäkäyttö Haku Paikallinen Haku Tapahtuma Haku Toisto Toiston Ohjaus Painike Tulosta Tallenna Arkisto Muut Näyttäjä E Map Watermark Check System Arviointi EXE >> AVI Muuntaja Näppäimistön Hallinta 11.1 Kytkentä Konfigurointi Kaavio Ⅰ Konfigurointi Kaavio Ⅱ Konfigurointi Kaavio Ⅲ Näppäimistön Asetukset DVR:ssä Näppäimistön Konfigurointi Käyttö DVR / PTZ Tilan muunto DVR Ohjaus Tila PTZ Ohjaus Tila Serial ln 12.1 Serial-In Toiminnan Käyttö Kytkentä Menetelmä Kytkentä Kaavio Linkki Linkki Asetukset Aikataulu Asetukset Asetukset Nimi Portti Asetukset OSD Näyttö Pattern Setting Haku CMS Web Klientti 13.1 Asetukset ja Sisäänkirjautuminen Live Näyttö Toisto Ikkuna Matkapuhelin CMS 14.1 Asetukset ja Sisäänkirjautuminen Asennus Sivu Konfiguraatio Yhdistä Poista

9 1. Tuotteen Ominaisuudet 1.1 Paketin avaus Tämä tuote on Elektrooninen laite, ja sitä tulee käsitellä huolella. Kun avaat paketin, tarkista että se sisältää seuraavat osat: - DVR Laite - A Tyyppi : Virtalähde adapteri (DC 12V, 3.33A) ja Virtajohto - B Tyyppi Virtlähde adapteri (DC 12V, 5A) ja Virtajohto - Kauko-ohjain kahdella AAA paristolla - Asennus CD (CMS Ohjelma ja Käyttö-opas) 1.2 Huolto Jos laitteen kanssa on ongelmia tai paketista puuttuu jotain ota yhteyttä huoltohenkilökuntaan tai myyjään. 1.3 Järjestelmän Kytkentä kaavio A Tyyppi - 4 / 8 / 16 Kanavan DVR 8

10 B Tyyppi - 4 / 8 / 16 Kanavan DVR 9

11 2. Asennus 2.1 Kovalevyn ja DVD-RW Asennus SATA Portti Näissä tallentimissa on 3 SATA porttia: ne on merkitty SATA 1,2 and SATA 3.( A Tyyppi ) Näissä tallentimissa on 4 SATA porttia: ne on merkitty SATA 1,2 and SATA 3,4.( B Type ) Up to two SATA devices (hard disk and DVD-RW) are connected in Serial to the SATA ports, but the devices must be connected correct SATA port. Aseta DVD-RW SATA porttiin 3.( A Tyyppi DVR) Aseta DVD-RW SATA porttiin 4.( B Tyyppi DVR) Käytä alla olevaa taulukkoa kun asennat kovalevyä ja DVD-RW:ä. A Tyyppi Muisti SATA 1,2 Port SATA 3 Port HDD DVD-RW A Tyyppi 4/8/16 KanavainenDVR 1 1 HDD ---- DVD-RW 2 1 HDD HDD DVD-RW B Tyyppi Muisti SATA 1,2 Port SATA 3,4 Port HDD DVD-RW B Tyyppi 4/8/16 KanavainenDVR 1 1 HDD DVD-RW 2 1 HDD HDD ---- DVD-RW 3 1 HDD HDD HDD DVD-RW 4 0 HDD HDD HDD HDD Ei Hyppyliitintä SATA laitteissa ei käytetä hyppyliitintä. Kytke SATA kaapeli tallentimen ja SATA laitteen (HDD/ DVD-RW) välille HDD Asennus Asenna varovaisesti kovalevy käyttämällä mukana olevaa asennustelinettä ja ruuveja. Käytä ainoastaan mukana olevia kovalevy kaapeleita (data kaapeli ja virtalähdekaapeli). Muuten se saattaa vaurioittaa kovalevyä. VAROITUS Sammuta laite ennen kovalevyn asentamista. Muuten kovalevy saattaa vaurioitua pysyvästi. Sammuta laite painamalla ( ) ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Sammuta. Odota ainakin 5 sekuntia ennen kuin kytket virtajohdon takaisin laitteeseen. VARCAUTION HDD Asennus/Lisäys/Vaihto/Poisto Kun asennat/lisäät/vaihdat/poistat HDD:n (DVD-RW) tallennin tulee olla pois päältä. Muuten se saattaa aiheuttaa pysyvää vauriota laitteelle. Kun haluat sulkea laitteen Paina ( ) ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Sammuta peräkkäin ja sen jälkeen voit irrottaa virtajohdon. Asennus/Lisäys/Siirto/Vaihto: Aloita `HDD asennus` alustamalla HDD. Muuten DVR ei välttämättä tunnista kovalevyä ja sen toimintoihin saattaa tulla häiriöitä. Noudata seuraavia ohjeita HDD:n asennuksessa: 1 (Päiväys/Aika asetus) Aseta oikea päivämäärä ja aika (ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Admin>Päiväys/Aika). 2 (Järjestelmä asetusten aslustaminen) Kaikki asetukset palautetaan takaisin tehtaan oletus asetuksiin. (ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Informaatio>Tila>Asetukset>Oletus). 3 (Kovalevyn formatointi) Kovalevyn formatointi: ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Admin>Muisti>Formatoi. Jos käytössä on useampi kovalevy, tulee jokainen kovalevy formatoida erikseen. Tallennin käynnistyy automaattisesti uudelleen kun formatointi on valmis. Poisto: Noudata seuraavia kovalevyn poisto ohjeita vaikka kovalevy onkin jo aikaisemmin poistettu. ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Admin>Muisti>Formatoi. Paina Poistettu painiketta niin kovalevy poistetaan listalta. Tallennin käynnistyy automaattisesti uudelleen kun Poisto prosessi on valmis. 10

12 2.1.4 DVD-RW Asennus Asenna DVD-RW varovaisesti käyttämällä mukana olevia asennusjalkaa ja ruuveja. Käytä ainoastaan mukana olevia DVD-RW kaapeleita (data kaapeli ja virtalähdekaapeli). Muuten se saattaa vaurioittaa DVD-RW:tä. Vain yhtä DVD-RW:tä voi käyttää. Asenna se SATA 3 porttiin. (A Tyypin DVR) Vain yhtä DVD-RW:tä voi käyttää. Asenna se SATA 4 porttiin. (B Tyypin DVR) VAROITUS Sammuta laite ennen DVD-RW:n asentamista. Muuten DVD-RW saattaa vaurioitua pysyvästi. Sammuta laite painamalla ( ) ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Sammuta. Odota ainakin 5 sekuntia ennen kuin kytket virtajodon takaisin laitteeseen. 2.2 Kytkimien Liitännät Video-sisään meno/lähtö Liitännät Kytke kamera VIDEO IN. Jos haluat linkittää kameran johonkin toiseen laitteeseen kytke kameraan LOOP OUT. Varmista että VIDEO IN ja LOOP OUT on kytketty oikein päin eikä vastakkain. (HUOM) LOOP OUT toiminta ainoastaan B Tyypin malleissa Näytön Kytkennät (Video Out, VGA, SPOT) Käyttö CCTV näytön ja tietokoneen näytön kanssa. Kytke CCTV näyttö VIDEO OUT :iin, tietokoneen näyttö VGA :an. Tarvittaessa voit kytkeä lisä CCTV näytön SPOT :iin Audio Kytkennät Kytke audio laite(device) AUDIO IN :iin ja kaijutin järjestelmä AUDIO OUT :iin. Käytä sellaista kaijutinjärjestelmää jossa on äänensäätö TCP/IP(Ethernet) Kytkennät Luo yhteys ETHERNET liittimeen käyttämälla verkko kaapelia. Kun luot yhteyden Internettiin, käytä LAN verkkokaapelia (suoraa kaapelia). Mutta kun luot yhteyden suoraan tietokoneeseen käytä Ristiin kytkettyä kaapelia Hälytyksen Kytkennät Kytke Hälytyksen sisäänmeno (Anturi) AI 1~AI 4(AI 16) liittimeen ja kytke Sensor Common G liittimeen. Kytke Hälytyksen Lähtö(summeri, sireeni, m.m.) AO 1~AO 4(AO 16) liittimeen ja kytke Sensor Common G liittimeen. Kytke Pan/Tilt vastaanotin (tai Pan/Tilt kamera) RS-485/422 liittimeen. Varmista että (+) ja (-) navat on oikeinpäin RS-485/422 Kytkennät PTZ Kamera liitin. Käytä TX+, TX-, RX+ ja RX- liittimiä USB Kytkennät Laitteessa on yhteensä neljä identtistä USB (2.0) porttia edessä ja takaa. Niihin on mahdollisuus kytkeä ulkoinen kovalevy, ulkoinen USB, DVD-RW ja USB muistitikku. Kun käytät ulkoista kovalevyä kaapeli saa olla enintään 1.8 metriä pitkä. (6 ft) Tehdasasetuksien Palautus Kytkimestä saat palautettua laitteeseen sen alkuperäiset tehdasoletus asetukset. Palautuksen voi myös tehdä Järjestelmä Loki tiedostosta (System Log file). Kytkin sijaitsee laitteen takapuolella USB liittimen vasemmalla puolella, neulan pään kokoisessa reijässä. Paina kynänpäällä reikään(näytöllä kuva näkyvissä) kunnes kytkin naksahtaa. HUOMIO PALAUTA TEHDASASETUKSET AINOASTAAN LIVE TILASSA. EI IKINÄ ASETUS TILASSA Virtalähde Kytkennät A Tyyppi: Kytke virtalähde adapteri, joka sisältyi tähän pakettiin, (DC 12V, 3.33A) DC12V liittimeen ja kytke toimen pää 11

13 pistorasiaan. Adapterin sisäänmenossa saa käyttää jännitettä joka on 100 VAC ~ 240 VAC. Älä käytä toisenlaista virtalähde adapteria koska se saattaa saada laitteen toimimaan viallisesti. B Tyyppi: Kytke virtalähde adapteri, joka sisältyi tähän pakettiin, (DC 12V, 5 A) DC12V liittimeen ja kytke toimen pää pistorasiaan. Adapterin sisäänmenossa saa käyttää jännitettä joka on 100 VAC ~ 240 VAC. Älä käytä toisenlaista virtalähde adapteria koska se saattaa saada laitteen toimimaan viallisesti Kytkemisen Apu-Ohjeet Video Out Liitin: Jos vain näyttö on kytketty VIDEO OUT liittimeen, aseta näytön vastus 75 ohmiin näytön takapuolelta, välttääksesi liian kirkasta kuvaa tai muita häiriöitä kuvassa. Jos haluat kytkeä jonkin toisen laitteen näyttön taakse (esim. nauhuri), aseta näytön vastus asentoon HIGH Z (Korkea vastus) ja aseta viimeksi lisätty laite 75 ohmiin. Hälytyksen Sisäänmeno Liitin: Älä kytke minkäänlaista jännitettä AI 1~AI 4 (AI 16) liittimiin. 12

14 3. Painikkeet ja Kuvakkeet 3.1 Painikkeet ja LED valot PAINIKE KUVA Ohjaus Tila Asetus Tila,,, Pan/Tilt ohjaus, ylös/alas/vasen/oikea PTZ tilassa 1 ~ 8 Kameran valinta painikkeet : (4/8 kanavan DVR) Ylös/Alas/Vasen/Oikea ohjaamisessa 1 ~ 10 Kameran valinta painikkeet : (16 kanavan DVR) DISPLAY Valitse näytön järjestys muoto SEQUENCE Vaihtaja päällä/pois päältä (Pää-Näyttö) SEARCH Video Haku Tila Päällä/Pois päältä ARCHIVE Kopioi tallennetta ulkoiseen muistiin FREEZE AUDIO/ESC EMERGENCY EVENT Kuvan jäädytys tila päällä/pois päältä Audio päällä/pois päältä (Live/Toistaessa) Valitse audio kanava: Paina AUDIO painiketta ja sitten kanava painiketta ESC Hätä tallennus päällä/pois päältä Järjestelmä Loki näytin päällä/pois päältä PTZ Pan/Tilt ohjaus tila päällä/pois päältä MENU REW BACKWARD PLAY/PAUSE FORWORD FF FORWARD Virta LED (Punainen) HDD LED (Vihreä) Verkko LED (Keltainen) Kirjaudu päävalikkoon (Asetus tila) Nopea takaisin kelaus (vaihtuu x16, x32 aina kun painaa) Zoomaus Ulos PTZ tilassa Kuva-kuvalta takaisin kelaus stilli kuvina Zoomaus Sisään PTZ tilassa Katselu Tila: One-touch toisto (toistaa tallenteen joka on tallennettu viimeisen minuutin aikana) Toisto tila: 1X TOISTA/PAUSSI Terävyys Lähelle PTZ tilassa Terävyys Pitkälle PTZ tilassa Poistu tallentamatta muutoksia Nopea kelaus eteenpäin (vaihtuu x16, x32 aina kun painaa) Tallenna Ennalta-asetetut aestukset PTZ tilassa Kuva-kuvalta eteenpäin kelaus stilli kuvina Siirry PTZ tilaan Valo pois päältä: DVR pois päältä Valo päällä: DVR päällä Valo pois päältä: Pysäytä tallennus Vilkkuva : Tallennus/Toisto tilassa (HDD haku), Arkisto käytteillä Valo pois päältä: Epäonnistui yhteyden luomisessa Ethernettiin Vilkkuva: Yhdistetty Ethernettiin 13

15 3.2 Kameran Valinta näppäin 16 kanavan DVR. A Tyypin malli Alla selitetään miten valita oikea kamera kanava 4 kanavan tallentimessa Valitse Kamera nro. 1~4: paina painiketta ja valitse 1~4 painike. Alla selitetään miten valita oikea kamera kanava 8 kanavaisessa tallentimessa Valitse Kamera nro. 1~8: paina painikettaja ja valitse 1~8 painike B Tyypin malli Alla selitetää miten miten valita oikea kamera kanava 16 kanavan tallentimessa Kamera nro 1~9: paina painiketta ja valitse 1~9 painike Kamera. 10~16: paina painike ja paina, ja valitse 1~6 painike Alla selitetään miten valita oikea kamera kanava 4/8/16 kanavan tellentimessa Alla selitetään miten valita oikea kamera kanava 4 kanavan tallentimessa Valitse Kamera Nro. 1~4 Alla selitetään miten valita oikea kamera kanava 8 kanavan tallentimessa Valitse Kamera Nro. 1~8 Alla selitetään miten valita oikea kamera kanava 16 kanavan tallentimessa Kamera Nro. 1~10: valitse 1~10 painike Kamera Nro. 11~16: paina painiketta ja sen jälkeen valitse nro. 1~6 näppäimellä 3.3 Etu Paneeli A Tyypin malli 4 Kanavan DVR 8 Kanavan DVR 14

16 16 Kanavan DVR B Tyypin malli 4 Kanavan DVR 8 Kanavan DVR 16 Kanavan DVR 3.4 Kauko ohjaimen käyttö Kauko ohjaimen käyttö on sama kun etu panelin paikkeita käyttäminen. Noudata seuraavia ohjeita jos käytät samaa kauko ohjanta useampaan DVR laitteeseen. 1 Tarkista System ID (esim. 1 ja 999 välillä) laitteessa jota haluat käyttää. (ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Informaatio>Tila>System ID). 2 Suuntaa kauko ohjain laitetta vasten ja näppäile System ID yksi numero kerrallaan, ja pidä samalla pohjaanpainettuna ID painiketta kauko ohjaimesta. Huomioi että System ID on 3-numeroinen. Painike 10 toimii samana kuin 0. (esim.: Jos System ID on 3, paina 10>10>3 yksi näppäin kerrallaan ja ID painike samaan aikaan pohjaanpainettuna.) 3.5 Hiiren käyttö Hiirellä on helpompi tehdä muutoksia. Toimi seuraavasti. Vasen painike hiiressä on sama kuin Enter ( ) painike etu paneelissa. Oikea painike tuo esiin Toiminta valikko ruudun. Haku valikko Toiminta valikossa on sama kuin Search painike laitteen etu paneelissa. Kun painat painiketta, Haku valikko tulee esiin kuvaruudulle. Painike Toiminta Painike Toiminta Näyttö/ Display Vaihtaja/ Sequence Spotti/ Spot Zoomaus/ Zoom Jäähdytys/ Freeze PIP PTZ Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Tapahtuma/ Event Haku/ Search Asetukset/ Setup Hätä/ Emergency Sammutus/ Shutdown Peruuta/ Cancel Sama kuin etu paneelissa (näyttää JärjestelmäLokin) One-touch toisto (sama toiminta kuin (PLAY/PAUSE painikkeella) Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Sammuta kone oikein (SETUP>SYSTEM>Shutdown) Peruuta takaisin Toiminta valikosta 15

17 3.6 Näytön kuvakkeet Kuvake Selitys Kuvake Selitys Jatkuva Tallennus tila Tapahtuma tallennus tila (Hälytys sisään/liike) Tallentaa PTZ rekisteröinti / PTZ tila Kauko Ohjain Asetukset, HDD Ei päälle kirjotusta tilassa (HDD täynnä) 4 Audio tallenteessa CMS yhtyden saatavuus/ yhteyksien määrä (0-4) Vaihtaja päällä Lukitus Asetukset HDD Päälle kirjoitus tilassa Asetukset, HDD Ei päälle kirjoitusta tilassa (tallentaa) 16

18 4. Asetukset 4.1 Kirjaudu sisään/ulos Oletustilassa käyttäjän täytyy syöttää salasana päästäkseen asetukset valikkoon. Paina ASETUKSET(SETUP) painiketta ja esiin ilmestyy seuraava ikkuna. Saadaksesi käyttää kaikkia toimintoja ja oikeuksia täytyy kirjautua sisää käyttäjänimellä(id): admin. Oletustilassa salasana on Kohteessa ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Tilit, Adminin tulisi astettaa käyttöoikeudet erikseen jokaista käyttäjää kohden valikosta Sisäänkirjautumis Asetukset. Admin voi rajoittaa jokaisen käyttäjän oikeudet erikseen. (Katso Tilit). Kun olet kirjautunut sisään seuraava kuvaruutu esiintyy: Pää valikko koostuu 5 ala-valikosta. (JÄRJESTELMÄ / NÄYTTÖ / LAITTEET / TALLENNUS / LINKKI) Tehtaan oletusasetukset eivät koske salasanoja. Poistuaksesi Asetukset valikosta, paina JÄRJESTELMÄ>Poistu ja ( ). Seuraava dialogi-ruutu tulee näkyviin. Kirjautuaksesi ulos valitse OK.. Käyttäjä voi päästä pää valikkoon käyttämällä suunta painikkeita, tai hiirtä. Paina ( ) valitaksesi ala-valikko päävalikosta. 17

19 4.2 JÄRJESTELMÄ (SYSTEM) Informaatio Paina ( ) JÄRJESTELMÄ>Informaatio niin seuraava kuvaruutu tulee esiin. Tila Aseman Määritys Nimeä Tallennin(DVR). Klikkaa kehikossa olevaa näppäimistöä painamalla ( ) (oranssisna oleva ruutu) ja esiin ilmestyy virtuaalinen näppäimistö. Valitse nimi painamalla ( ) haluamasiin kirjaimiin (numeroihin) virtualisessa näppäimistössä. 1 Pyyhkii pois yhden kirjaimen (numeron) kerralla. 2 Pyyhkii pois koko lauseen. Valitse OK jos hyväksyt valitsemasi nimen tai Cancel peruaksesi.. Järjestelmä ID (SYSTEM ID) Jos käytössä on useampi tallennin joita halutaan ohjata samalla ohjaimella, tulisi jokaisella tallentimella olla eri ID. Painamalla ( ), suunta painikkeita voit vaihtaa tallentimen ID:n. Käytä mitä numeroita tahansa 1 ja 255 välillä. Kun käytät (+) ja (-) painikkeita, Järjestelmä ID:n numero joko nousee tai laskee 10 yksikköä. Kieli Paina ( ) Kieli kehikossa valitaksesi kieli ja paina uudelleen ( ). Asetukset Oletus: paina ( ) Oletus kehikkoa palauttaaksesi tehtaan oletusasetukset. Huomaa että Järjestelmän Lokia ei poisteta. (HUOM) Tämä eroaa taka panelista tehtävästä Tehtaan Oletusasetusten Palauttamisesta siten että Järjestelmä Lokia ei poisteta. Tiedoston siirto tallentimeen (Import): Kopioi tallenetut Valikko asetukset USB muisti-tikulta tallentimeen. Kytke muistitikku ja paina ( )Import valitaksesi siirto tallentimelle. Tiedoston siirto tallentimelta (Export): Tallenna Valikko asetukset tallentimelta USB tikulle. Kytke muisti-tikku ja paina ( ) Export valitaksesi siirto tallentimelta. Kun käyttäjä tekee siirron tai alustuksen viestiruutu tulee esiin jossa pyydetään käyttäjää vahvistamaan siirto/alustus, sen jälkeen tulee esiin viestiruutu joka ilmoittaa onnistuiko siirto/alustus vai ei. 18

20 Järjestelmä Loki (System Log) Export: Tallenna Järjestelmä Loki USB muisti-tikkuun. Kytke muisti-tikku laitteeseen ja paina ( ) Export. Kun käyttäjä tekee siirron tai alustuksen viestiruutu tulee esiin jossa pyydetään käyttäjää vahvistamaan siirto/alustus, sen jälkeen tulee esiin viestiruutu joka ilmoittaa onnistuiko siirto/alustus vai ei. Versio Kun käyttäjä on syöttänyt sisään Tila tiedot paina( ) Versio ja seuraava ruutu tulee esiin. Version Päivitys Käyttäjä voi päivittää DVR ohjelmiston. Noudata alla olevia päivitykseen liittyviä ohjeita. 1 Kytke USB tikku jossa päivitys on tallentimeen. 2 Klikkaa ( ) Lataa kuvaketta. Silloin ohjelma versio joka on USB muistissa ilmestyy näkyviin vasemmalle puolelle. 3 Klikkaa ( ) Käynnistä kuva aloittaaksesi päivityksen. 4 Kun päivitys on suoritettu esiin ilmestyy dialogi ruutu. Valitse OK ja DVR käynnistyy uudelleen automaattisesti. HUOMIO ÄLÄ PÄIVITÄ ENNEN KUN KOVALEVY ON ASENNETTU. VARMISTA ETTÄ KOVALEVY TOIMII KUNNOLLA ENNEN PÄIVITYSTÄ. VAROITUSSS USB:N POIS KYTKEMINEN KESKEN KAIKEN TAI PAKOITETTU SAMMUTUS SAATTAA AIHEUTTAA PYSYVÄÄ VAURIOTA. Tallennus Kun olet syöttänyt sisään Versio tiedot, paina ( ) Tallennus. Silloin seuraava ikkuna tulee esiin. Ruudussa näkyy tallenteen aloitus ja päättymis aika. Päälle kirjoitus Asetukset Paina( ) Päällekirjoitus Asetukset painiketta ja seuraava ikkuna ilmestyy esiin. 19

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta Käyttäjän Pikaohje CCTV Videovalvonta Tallenteiden haku 1.Aikahaku 1. Aloittaaksesi tallenteiden haun, paina näppäintä, jolloin aikahaun valikko tulee näkyviin, kuten alla. 2. Käytä vasen/oikea näppäimiä

Lisätiedot

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon.

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. 1 SISÄLLYSLUETTELO Pakkauksen sisältö Sisäkameran asennusohjeet Palvelun kuvakkeiden merkitys ja toiminnot Paluu etusivulle

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS 1.0 Tallenteiden haku ja kamerakuvien katselu DASYS-NUUO Tallentimien mukana tulee cd-levy

Lisätiedot

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys sähköpostitse info@bracun.net ja sovi takuumenettelystä.

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 2012 Tecalemit Oy Seppo Koskivuori Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 Vaatimukset: - tietokone (PC), jossa vapaa USB portti - käyttöjärjestelmä Windows XP, Vista tai Windows

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera. v. 1.01-21.1.2015

T-Cam IPC800 HD valvontakamera. v. 1.01-21.1.2015 T-Cam IPC800 HD valvontakamera v. 1.01-21.1.2015 Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

Asennus- ja Käyttöohje

Asennus- ja Käyttöohje Asennus- ja Käyttöohje H.264 Digitaalinen Video Tallennin ENVIEW GH-Sarja V1.0 Copyright Ame Product Oy Sivu 1 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. TURVALLISUUS OHJEITA

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen.

Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen. 1 / 50 1. Etusivu Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen. Virtuaali hakemistoihin voi tuoda tiedostoja tietokoneelta tai luoda niitä tällä

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje FI.webbE.50 Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD versio E, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen..

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA510v3 (c) ADSL 3G/4G Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MAAILMAN PIENIN VIDEOKAMERA PIKAOHJE Copyright 2009 Bat. Power Oy www.batpower.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Versio 1.0 JOHDANTO Kiitos kun ostit MiniDV MD80

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015 TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin - MTR4-kortinlukija

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2011 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE

BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE Sivu 1 1. KUN TYÖVUORO ALKAA / OHJELMAN KÄYNNISTYS 1. Ohjelmat käynnistyvät klikkaamalla Start = Käynnistysvalikko 2. Käynnistä birssi.net klikkaamalla sen käynnistyskuvaketta

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA Asennusohjeiden sisältö 1. RICA optimointiohjelmoinnin periaate isoftloaderilla... 2 2. RICA isoftloader toimituspaketin sisältö... 3 3. isoftloader Sync-ohjelmiston

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish LevelOne PLI-2030 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta Asennusohje Versio 07.04.12ish Esittely LevelOne 200Mbps HomePlug AV Ethernet-sillan avulla voit kytkeä mitkä tahansa Ethernet-liitännällä varustetut

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Ominaisuudet CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Sensorin virran vähyyden ilmaisin Lämpötila celsius- tai Fahrenheit-asteikolla Langaton ulkoilma-anturi (kantomatka esteettömällä matkalla + 30

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet Käyttöohje Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kameran osat ja painikkeet 1 1. Laukaisin 8. Mikro USB -portti 2. Mikrofoni

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

2) Sisäverkon RJ45-portit kamerakäytössä (alk. S. 7) - kamera ei näy jossain modeemin takaseinän portissa tai se saa oudon näköisen IP-numeron

2) Sisäverkon RJ45-portit kamerakäytössä (alk. S. 7) - kamera ei näy jossain modeemin takaseinän portissa tai se saa oudon näköisen IP-numeron Notesco TeleWell ADSL modeemin asennusohje 1) Virtuaalipalvelimen luominen kamerakuvan näyttämiseen Internetissä (alk. S. 3) - ohje pätee yleisesti myös muille modeemeille (ADSL, 3G ja kaapelimodeemit)

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Sport In The Box Käyttöohje

Sport In The Box Käyttöohje Sport In The Box Käyttöohje Esivalmistelut: Kytke käytössä oleva pelikello/konsoli kiinni USBkaapelilla tietokoneeseen ennen virran kytkemistä pelikelloon/konsoliin. Odota että laite on asennettu käyttövalmiiksi,

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

TEKA-valvontakamerat. koti- ja mökkikäyttöön sekä pienyritysten valvontatarpeisiin. tools not toys. visisystems.fi

TEKA-valvontakamerat. koti- ja mökkikäyttöön sekä pienyritysten valvontatarpeisiin. tools not toys. visisystems.fi TEKA-valvontakamerat koti- ja mökkikäyttöön sekä pienyritysten valvontatarpeisiin 4/8/16 kanavaiset, kehittyneet videotallentimet HDMI ulostulolla. 4/8 x 600 TVL korkearesoluutioiset kamerat Helppo nettikäyttö

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman

Lisätiedot

Live-View-kauko-ohjain

Live-View-kauko-ohjain Live-View-kauko-ohjain RM-LVR1 Tämä käsikirja täydentää yksikön käyttöohjeita. Käsikirjassa esitellään eräitä lisättyjä tai muutettuja toimintoja sekä kuvataan niiden toimintaa. Lue myös yksikön käyttöohjeet.

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120. MPEG-4 Triplex DVR V.0921. Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta

Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120. MPEG-4 Triplex DVR V.0921. Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120 MPEG-4 Triplex DVR V.0921 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta TURVALLISUUS OHJEITA MERKKIEN SELITYKSET Tämä symboli on

Lisätiedot

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin LW056V2 Langaton Sweex LAN-korttiväyläsovitin 54 Mbps Johdanto Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 54 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja.

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja. Connect Pro Sisällys Kirjautuminen huoneeseen... 2 Työkalurivi... 2 Audio Setup Wizard... 3 Lupa kameran ja mikrofonin käyttöön... 4 Osallistujat(Attendee List )... 4 Chat... 4 Web kamera... 5 Kokouksen

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Luottamuksellinen JAVERDEL OY CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Copyright 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUSOHJE WINDOWS KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETTUIHIN LAITTEISIIN... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2

Lisätiedot