Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin"

Transkriptio

1 Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1

2 FCC Lausunto Huomautus käyttäjälle: Tämä tallennin on testattu ja todettu täyttävän digitaalisten laitteiden A Luokan vaatimukset. FCC sääntöjen Osan 15 mukaan, nämä säädökset ovat muotoiltu asianmukaisen turvallisuuden luomiseksi häiriöitä vastaan silloin kun laitteet ovat käytössä yleisissä tiloissa. Laitteessa muodostuu radioaaltoja ja jos laitetta ei ole asennettu ja käytetty käyttö oppaan mukaisesti se saattaa häiritä radio viestintä liikennettä. Tämän laitteen käyttäminen asuinalueilla saattaa aiheuttaa häiriöitä radio liikenteessä jolloin käyttäjä itse on vastuussa häiriöiden korjaamisesta ja häiriöiden aiheuttamasta vahingosta. VAROITUS Jos käyttäjä itse tekee muutoksia tai ohjelmoi laitetta ilman huoltomiehen hyväksyntää saattaa käyttäjä menettää käyttöoikeudet laitteeseen. Älä koskaan muuta Admin-salasanaa. Jos se unohtuu, et voi enää käyttää tallenninta. Merkkien selitykset Tämä symboli on lisätty kiinnittämään käyttäjän huomio johonkin tärkeään toimintaan, liittyen laitteen kunnossapitoon, huoltoon ja käyttöön. Tämä symboli on lisätty kiinnittämään kayttäjän huomio laitteessa olevaan suojaamattomaan vaaralliseen jännitteeseen liittyen suureen riskiin saada vaarallinen sähköisku laitteesta. Varoitus Tämän laitteen saa asentaa ainoastaan ammattitaitoinen asentaja. Kytke jännite pois päältä kun asennat tallenninta ja kameroita. Tämän laitteen valmistaja tai maahantuoja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat hyväksymättömien lisälaitteiden käytöstä tämän laitteen yhteydessä, tai muuten tässä ohjeessa olevien ohjeiden laiminlyönnistä. Laitteen valmistaja tai maahantuoja ei ole myöskään vastuussa jos käyttäjä itse avaa laitteen huoltaakseen sitä, tai yrittää korjata vian. Tällöin ei myöskään laitteen takuu enää ole voimassa. Laitteen valmistaja tai maahantuoja ei ole myöskään vastuussa ongelmista jotka johtuvat siitä että laitteesta on poistettu osia. 1

3 Huomio Lue asennusohjeet ennen kuin kytket käyttöjännitteen. Tässä laitteessa on Lithium paristo. Räjähdysriskin välttämiseksi ÄLÄ KORVAA EMOLEVYSSÄ OLEVAA PARISTOA MUULLA KUIN LITHIUM PARISTOLLA. Vanhojen paristojen poisto tapahtuu valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tämä laite on tarkoitettu sisä käyttöön ainoastaan ja kaikki siihen kytkettävät kaapelit täytyy olla rakennuksen sisällä. Pienentääksesi sähköiskun riskiä, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Elektroniikka Jäte Tärkeitä tuvallisuus ohjeita Käyttäjien jotka sijaitsevat EU:n alueella tulee hävittää laite laitteen käytöstä poistamisen jälkeen Elektroniikka jätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti. 1. Lue Ohjeet Ennen käyttöä tulisi lukea kaikki turvallisuuteen ja käyttöön liittyvät ohjeet. 2. Säilytä Käyttö-opas Käyttö-opas tulisi säilyttää tulevaisuutta varten. 3. Puhdistus Irrota johto pistorasiasta ennen puhdistusta. Älä käytä nestemäisiä suihke puhdistusaineita. Käytä pehmeätä kangasta puhdistuksessa. 4. Lisälaitteet Älä koskaan lisää mitään laitetta ilman valmistajan hyväksyntää, se voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai muihin tapaturmiin. 5. Vesi ja/tai Kosteus Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä tai veden yhteydessä. 6. Varusteet Älä aseta laitetta epävakaan telineen tai pöydän päälle. Laite saattaa tällöin tipahtaa ja aiheuttaa vahinkoa lapselle tai aikuiselle ja vahingoittaa laitetta. Jos laite asennetaan seinälle tai hyllylle, asennuksen ohella tulisi käyttää valmistajan ohjeita ja valmistajan hyväksymää asennustelinettä. Kun siirrät telinettä jonka päällä laite on, tee se huolella. Nopea liike tai epätasainen lattiapinta voi saada telineen kaatumaan tai laitteen putoamaan telineen päältä. 7. Virtalähteet Laitetta tulee käyttää ainoastaan siihen merkityllä jännitteellä. Jos et ole varma jännitteestä, ota yhteyttä myyjään tai paikalliseen sähköyhtiöön. 8. Virtajohto Käyttäjän tai asentajan siirtäessä laitetta, on irrotettava virtajohto ja muut kytkennät laitteesta ennen siirtämistä. 9. Ukkonen Suojellaksesi laitetta ukkoselta tai kun se on käyttämättä pidemmän aikaa, kytke virtajohto pois seinästä ja irrota kaapelikytkennät. Tämä suojataksesi laitetta ukkosella ja sähköpiikeiltä. 10. Ylikuormitus Älä ylikuormita pistorasioita äläkä jatkojohtoja välttyäksesi tulipalon ja sähköiskun riskeiltä. 2

4 11. Esineet ja Nesteet Älä ikinä työnnä mitään esineitä laitteessa oleviin rakoihin, se saattaa vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Nesteiden kaataminen laitteen päälle on kielletty. 12. Huolto Älä itse yritä huoltaa laitetta. Kaikki huolto tulee tapahtua maahantuojan valtuuttaman huoltomiehen toimesta. 13. Vaurio joka vaatii huoltoa Irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltomieheen seuraavissa tapauksissa: Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Jos esineitä tai nestettä on joutunut laitteen sisälle. Jos laite on altistunut sateelle tai vedelle. Jos laite ei toimi normaalisti vaikka olet noudattanut käyttö-opasta. Jos itse yrität ohjelmoida laitetta muun kun käyttöoppaan mukaisesti se saattaa vaurioitua ja se on lähetettävä ammattilaisen korjattavaksi. Tällöin takuu ei ole enää voimassa. Jos laite on pudotettu tai sen koteloa vaurioitettu. Kun laitteen toiminnoissa havaitaan muutoksia se viittaa siihen että laite tarvitsee huoltoa. 14. Varaosat Kun laitteesta on vaihdettava jokin osa, täytyy varmistua siitä että se täyttää tehtaan vaatimat ominaisuudet tai että sillä on samat ominaisuudet kuin alkuperäisellä osalla. Väärän tyyppiset varaosat saattavat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muita vaurioita. 15. Turvallisuus tarkistus Jos laitetta on huollettu tai korjattu, pyydä huoltomiestä tekemään turva takistus määrittääkseen että laite toimii niin kuin sen pitää. 16. Kentällä asennus Tämän laitteen asennus tulisi suorittaa ammattilaisen ja hänen tulisi noudattaa kaikkia paikallisia ohjeita ja määräyksiä. 17. Oikeat Paristot VAROITUS RÄJÄHDYSRISKI ON OLEMASSA JOS PARISTOT VAIHDETAAN VÄÄRÄNTYYPPISIIN PARISTOIHIN. HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI. 18. Käyttö lämpötila Käyttö lämpötila on ennalta kerrottu. Laitetta saa käyttää vain sille sopivassa ympäristössä. 19. Vaihtuva lämpötila käyttö ympäristössä Jos laite on asennettu suljettuun moni- yksikkö telineeseen, täytyy ottaa huomioon että telineen lämpötila saattaa erota huoneen lämpötilasta. Asentaessa laitetta huomioikaa että laitteen käyttö-lämpötilan täytyy pysyä ennalta määriteltyjen lämpötila vaatimusten rajoissa. 20. Rajoitettu ilmavirtaus Jos laite on asennettu telineeseen täytyy ilman virrata vaatimusten mukaisesti niin että laitetta voi käyttää turvallisesti aiheuttamatta vaurioita sille. 21. Mekaaninen kuormitus Moni- yksikkö telineeseen asentaessa tulee varmistautua siitä että muut laitteet eivät aiheuta epätasaista mekaanista kuormitusta laitteelle. 22. Luotettava maadotus Mikäli laite on asennettu räkki telineeseen tulisi ottaa huomioon että telineessä on oltava luotettava maadotus. 3

5 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ A Tyyppi 4kanavaa 8kanavaa 16kanvaa DVR B Tyyppi 4kanavaa 8kanavaa 16kanavaa CD (Ohjelma/Käyttöopas) Kauko Ohjain Käyttö-Opas Ruuvit HDD Asennusteline (2 vaihtoehtoa) Data Kaapeli (SATA Kaapeli) Verkkojohto 4

6 Käytön Turvatoimenpiteet Jännite pois kytketty Älä sammuta laitetta tai kytke pois jännitettä, mikäli laite on käytössä (tallentaa/toistaa). Se saattaa vaurioittaa laitetta pysyvästi. Paina ( ) ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Sammuta peräkkäin ja vasta sen jälkeen kun laite on sammunut kokonaan voit irrottaa jännitteen. On suositeltavaa odottaa 5 sekuntia ennen jännitteen kytkemistä takaisin. Älä sammuta laitetta tai kytke pois jännitettä mikäli laitteessa on meneillään ulkoiseen muistiin ( USB, siirrettävä HDD tai vastaava) tapahtuva tallennus. Se saattaa aiheuttaa pysyvää vauriota laitteelle. Varmista ett virta kytkin on ON asennossa siirron päättymiseen asti. Huomioi että ulkoisen muistin siirtäminen kesken tallentamista aiheuttaa samanlaista vauriota laitteelle.. Älä katkaise virtaa kun kovalevyä alustetaan. Se saattaa vaurioittaa laitetta. Varmista että virta kytkin on ON asennossa siihen asti kun kovalevy on alustettu. HDD Asennus/Lisäys/Vaihto/Poisto Kun asennat/lisäät/vaihdat/poistat HDD:n tai DVD-RW:n tallennin tulee olla pois päältä. Muuten se saattaa aiheuttaa pysyvää vauriota laitteelle. Kun haluat sulkea laitteen Paina ( ) ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Sammuta peräkkäin ja sen jälkeen voit irrottaa virtajohdon. Asennus/Lisäys/Siirto/Vaihto: Aloita `HDD asennus` alustamalla HDD. Muuten DVR ei välttämättä tunnista kovalevyä ja sen toimintoihin saattaa tulla häiriöitä. Noudata seuraavia ohjeita HDD:n asennuksessa: 1 (Päiväys/Aika asetus) Aseta oikea päivämäärä ja aika (ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Admin>Päiväys/Aika). 2 (Järjestelmä asetusten aslustaminen) Kaikki asetukset palautetaan takaisin tehtaan oletus asetuksiin. (ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Informaatio>Tila>Asetukset>Oletus). 3 (Kovalevyn formatointi) Kovalevyn formatointi: ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Admin>Muisti>Formatoi. Jos käytössä on useampi kovalevy, tulee jokainen kovalevy formatoida erikseen. Tallennin käynnistyy automaattisesti uudelleen kun formatointi on valmis. Poisto: Noudata seuraavia kovalevyn poisto ohjeita vaikka kovalevy onkin jo aikaisemmin poistettu. ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Admin>Muisti>Formatoi. Paina Poistettu painiketta niin kovalevy poistetaan listalta. Tallennin käynnistyy automaattisesti uudelleen kun Poisto prosessi on valmis. Päiväys/Aika Muutos Kaikki muutokset Päiväys/Aika asetuksissa tulevat näkyviin live videoon heti, mutta ei tule näkyviin tallenteeseen. Aina tulee käynnistää laite uudelleen kun on tehnyt muutoksia Päivä/Aika asetuksissa. Älä myöskään unohda suorittaa sammutusta niin kuin se kuuluu tehdä ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Sammuta ennen uudelleen käynnistämistä. Päivitys Älä tee päivitystä ennen kuin olet asentanut kovalevyn. Varmista että kovalevy toimii kunnolla ennen kuin teet päivityksen. Hiiren Käyttö Hiiren vasen painike: sama toiminta kuin Enter ( ) DVR:n etupanelissa Keskimmäinen painike (sroll): sama toiminta kuin etupanelin Search painikkeella (näytä haku valikko) Hiiren oikea painike: näyttää useamman `Toiminta menetelmän` (katso `Tiedon sisäänsyöttö ja Näytön Kuvakkeet>Käyttämällä Hiirtä` tässä käyttö-oppaassa) PLAY/PAUSE Painike Paina PLAY/PAUSE näppäintä kerran nähdäksesi one-touch tallenteen näytöllä (näyttää viimeisen minuutin nauhoitetut tallenteet). Joka kerta kun painat PLAY/PAUSE painiketta kun katsot tallennetta, tallenteeseen tulee joko paussi tai se jatkuu. Näytöllä näkyy silloin 1X PLAY tai PAUSE. Näytöllä myös vaihtuu merkki II merkkiin. Jos haluat vaihtaa menetelmää (1X PLAY, REW, FF, BACKWARD, FORWARD) tallennetta katsoessa, paina ensin PLAY/PAUSE näppäintä (varmista että II merkki on näkyvissä näytöllä). Paina PLAY/PAUSE painiketta kun teet varmuuskopiota. Varmista että varmuuskopio tehdään PAUSE tilassa. Kameran Nimi Kameran Nimi tallentaessa ja tallennetta katsoessa on asetettu CAM1 ~CAM16. Kameran nimen rekisteröinti asetus valikossa (LAITTEET>Kamera/PTZ>Nimi) on tehty helpottaakseen jokaista asetus prosessia. 5

7 Sisällys Luettelo PALVELINI 1. Tuotteen ominaisuudet Paketin avaus Huolto Kytkentä kaavio Asennus HDD ja DVD-RW Asennus SATA Portti Ei kytkentälinkkiä HDD Asennus DVD-RW Asennus Liittimien Kytkennät Video In/Out Kytkentä Monitorin Kytkentä (Video Out, VGA, SPOT) Audio Kytkentä TCP/IP(Ethernet) Kytkennät Hälytys Kytkennät RS-485/422 Kytkennät USB Kytkentä Tehdasasetuksien Palautus Kytkin Virtalähteen Kytkentä Kytkennän Apu-Ojeet Painikkeet ja Näytön kuvakkeet Painikkeet ja LED valot Kameran valinta painikkeet 4/8 Kanavan DVR Etu Paneli Kauko ohjaimella Hiirellä Näytön kuvakkeet Asetukset Sisään kirjautuminen/ulos kirjautuminen JÄRJESTELMÄ (SYSTEM) Informaatio Tila Versio Tallennus Admin Päiväys/Aika NTP Muisti Tili Uusi Ryhmä KirjautumisAsetukset Uusi käyttäjä Järjestelmä Loki Poistuminen Sammutus NÄYTTÖ OSD Pää Monitori Koko Näytön Vaihtaja Jaetun Näytön Vaihtaja X9 Vaihtaja Spot Monitori Spot Monitorin Ohjaus Näyttö tilassa LAITTEET Verkko LAN DDNS Portti Tiedotus Kamera/PTZ Audio Hälytys Sisääntulot Hälytys Lähdöt Serial In TALLENNE Asetukset Jatkuva Tapahtuma Hätätila Aikataulu Ennalta asetetut hälytykset Liike Ilmaisin Pyhäpäivä LINKKI Hälytys Sisäänmenot Liike Tapahtuma Videon Menetys Järjestelmä Tapahtuma Popup Linkki Käyttö Ohjeita Katselu Ensimmäinen Kuva Näyttö Muodot Digitaalinen Zoomaus Pysäytä Live Kuva Pan/Tilt Ohjaus Järjestelmä Loki Näppäin Lukitus

8 5.1.8 Hätätilan Tallenus Haku Päiväys/Aika Haku Kalenteri Haku Tapahtuma Haku Tallenteen toisto One-touch Toisto Arkisto Värien hallinta ja Paikka Hälytys Lähdön Hallinta CMS 6. Ohjelman Asennus Järjestelmä Suositukset Ohjelman Asennus Menetelmä Sisäänkirjautuminen Toiminta ja Ohjeita Katselu tila Sisäänkirjautumis ikkuna Paikalliset asetukset Järjestelmä Asetukset Etäkäyttö sivu Live Video Verkkoon Yhdistäminen Katselu tila Moni Näyttö (Multi Screen) Värien Säätö Audio Järjestelmä Loki Hälytys Lähdöt One Touch Tallennus PTZ Ohjaus Kunto Tarkastus Kamera Kytkennät ja Toiminta Tila HDD Kytkentä ja Toiminta Tila Tallennuksen Tila Liike Tallennuksen Tila Hälytys Sisääntulo Kytkentä ja Toiminta Tila Hälytys Lähdöt Kytkentä ja Toiminta Tila Etäkäyttö Haku Tila Haku Ikkuna Etäkäyttö Haku Paikallinen Haku Tapahtuma Haku Toisto Toiston Ohjaus Painike Tulosta Tallenna Arkisto Muut Näyttäjä E Map Watermark Check System Arviointi EXE >> AVI Muuntaja Näppäimistön Hallinta 11.1 Kytkentä Konfigurointi Kaavio Ⅰ Konfigurointi Kaavio Ⅱ Konfigurointi Kaavio Ⅲ Näppäimistön Asetukset DVR:ssä Näppäimistön Konfigurointi Käyttö DVR / PTZ Tilan muunto DVR Ohjaus Tila PTZ Ohjaus Tila Serial ln 12.1 Serial-In Toiminnan Käyttö Kytkentä Menetelmä Kytkentä Kaavio Linkki Linkki Asetukset Aikataulu Asetukset Asetukset Nimi Portti Asetukset OSD Näyttö Pattern Setting Haku CMS Web Klientti 13.1 Asetukset ja Sisäänkirjautuminen Live Näyttö Toisto Ikkuna Matkapuhelin CMS 14.1 Asetukset ja Sisäänkirjautuminen Asennus Sivu Konfiguraatio Yhdistä Poista

9 1. Tuotteen Ominaisuudet 1.1 Paketin avaus Tämä tuote on Elektrooninen laite, ja sitä tulee käsitellä huolella. Kun avaat paketin, tarkista että se sisältää seuraavat osat: - DVR Laite - A Tyyppi : Virtalähde adapteri (DC 12V, 3.33A) ja Virtajohto - B Tyyppi Virtlähde adapteri (DC 12V, 5A) ja Virtajohto - Kauko-ohjain kahdella AAA paristolla - Asennus CD (CMS Ohjelma ja Käyttö-opas) 1.2 Huolto Jos laitteen kanssa on ongelmia tai paketista puuttuu jotain ota yhteyttä huoltohenkilökuntaan tai myyjään. 1.3 Järjestelmän Kytkentä kaavio A Tyyppi - 4 / 8 / 16 Kanavan DVR 8

10 B Tyyppi - 4 / 8 / 16 Kanavan DVR 9

11 2. Asennus 2.1 Kovalevyn ja DVD-RW Asennus SATA Portti Näissä tallentimissa on 3 SATA porttia: ne on merkitty SATA 1,2 and SATA 3.( A Tyyppi ) Näissä tallentimissa on 4 SATA porttia: ne on merkitty SATA 1,2 and SATA 3,4.( B Type ) Up to two SATA devices (hard disk and DVD-RW) are connected in Serial to the SATA ports, but the devices must be connected correct SATA port. Aseta DVD-RW SATA porttiin 3.( A Tyyppi DVR) Aseta DVD-RW SATA porttiin 4.( B Tyyppi DVR) Käytä alla olevaa taulukkoa kun asennat kovalevyä ja DVD-RW:ä. A Tyyppi Muisti SATA 1,2 Port SATA 3 Port HDD DVD-RW A Tyyppi 4/8/16 KanavainenDVR 1 1 HDD ---- DVD-RW 2 1 HDD HDD DVD-RW B Tyyppi Muisti SATA 1,2 Port SATA 3,4 Port HDD DVD-RW B Tyyppi 4/8/16 KanavainenDVR 1 1 HDD DVD-RW 2 1 HDD HDD ---- DVD-RW 3 1 HDD HDD HDD DVD-RW 4 0 HDD HDD HDD HDD Ei Hyppyliitintä SATA laitteissa ei käytetä hyppyliitintä. Kytke SATA kaapeli tallentimen ja SATA laitteen (HDD/ DVD-RW) välille HDD Asennus Asenna varovaisesti kovalevy käyttämällä mukana olevaa asennustelinettä ja ruuveja. Käytä ainoastaan mukana olevia kovalevy kaapeleita (data kaapeli ja virtalähdekaapeli). Muuten se saattaa vaurioittaa kovalevyä. VAROITUS Sammuta laite ennen kovalevyn asentamista. Muuten kovalevy saattaa vaurioitua pysyvästi. Sammuta laite painamalla ( ) ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Sammuta. Odota ainakin 5 sekuntia ennen kuin kytket virtajohdon takaisin laitteeseen. VARCAUTION HDD Asennus/Lisäys/Vaihto/Poisto Kun asennat/lisäät/vaihdat/poistat HDD:n (DVD-RW) tallennin tulee olla pois päältä. Muuten se saattaa aiheuttaa pysyvää vauriota laitteelle. Kun haluat sulkea laitteen Paina ( ) ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Sammuta peräkkäin ja sen jälkeen voit irrottaa virtajohdon. Asennus/Lisäys/Siirto/Vaihto: Aloita `HDD asennus` alustamalla HDD. Muuten DVR ei välttämättä tunnista kovalevyä ja sen toimintoihin saattaa tulla häiriöitä. Noudata seuraavia ohjeita HDD:n asennuksessa: 1 (Päiväys/Aika asetus) Aseta oikea päivämäärä ja aika (ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Admin>Päiväys/Aika). 2 (Järjestelmä asetusten aslustaminen) Kaikki asetukset palautetaan takaisin tehtaan oletus asetuksiin. (ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Informaatio>Tila>Asetukset>Oletus). 3 (Kovalevyn formatointi) Kovalevyn formatointi: ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Admin>Muisti>Formatoi. Jos käytössä on useampi kovalevy, tulee jokainen kovalevy formatoida erikseen. Tallennin käynnistyy automaattisesti uudelleen kun formatointi on valmis. Poisto: Noudata seuraavia kovalevyn poisto ohjeita vaikka kovalevy onkin jo aikaisemmin poistettu. ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Admin>Muisti>Formatoi. Paina Poistettu painiketta niin kovalevy poistetaan listalta. Tallennin käynnistyy automaattisesti uudelleen kun Poisto prosessi on valmis. 10

12 2.1.4 DVD-RW Asennus Asenna DVD-RW varovaisesti käyttämällä mukana olevia asennusjalkaa ja ruuveja. Käytä ainoastaan mukana olevia DVD-RW kaapeleita (data kaapeli ja virtalähdekaapeli). Muuten se saattaa vaurioittaa DVD-RW:tä. Vain yhtä DVD-RW:tä voi käyttää. Asenna se SATA 3 porttiin. (A Tyypin DVR) Vain yhtä DVD-RW:tä voi käyttää. Asenna se SATA 4 porttiin. (B Tyypin DVR) VAROITUS Sammuta laite ennen DVD-RW:n asentamista. Muuten DVD-RW saattaa vaurioitua pysyvästi. Sammuta laite painamalla ( ) ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Sammuta. Odota ainakin 5 sekuntia ennen kuin kytket virtajodon takaisin laitteeseen. 2.2 Kytkimien Liitännät Video-sisään meno/lähtö Liitännät Kytke kamera VIDEO IN. Jos haluat linkittää kameran johonkin toiseen laitteeseen kytke kameraan LOOP OUT. Varmista että VIDEO IN ja LOOP OUT on kytketty oikein päin eikä vastakkain. (HUOM) LOOP OUT toiminta ainoastaan B Tyypin malleissa Näytön Kytkennät (Video Out, VGA, SPOT) Käyttö CCTV näytön ja tietokoneen näytön kanssa. Kytke CCTV näyttö VIDEO OUT :iin, tietokoneen näyttö VGA :an. Tarvittaessa voit kytkeä lisä CCTV näytön SPOT :iin Audio Kytkennät Kytke audio laite(device) AUDIO IN :iin ja kaijutin järjestelmä AUDIO OUT :iin. Käytä sellaista kaijutinjärjestelmää jossa on äänensäätö TCP/IP(Ethernet) Kytkennät Luo yhteys ETHERNET liittimeen käyttämälla verkko kaapelia. Kun luot yhteyden Internettiin, käytä LAN verkkokaapelia (suoraa kaapelia). Mutta kun luot yhteyden suoraan tietokoneeseen käytä Ristiin kytkettyä kaapelia Hälytyksen Kytkennät Kytke Hälytyksen sisäänmeno (Anturi) AI 1~AI 4(AI 16) liittimeen ja kytke Sensor Common G liittimeen. Kytke Hälytyksen Lähtö(summeri, sireeni, m.m.) AO 1~AO 4(AO 16) liittimeen ja kytke Sensor Common G liittimeen. Kytke Pan/Tilt vastaanotin (tai Pan/Tilt kamera) RS-485/422 liittimeen. Varmista että (+) ja (-) navat on oikeinpäin RS-485/422 Kytkennät PTZ Kamera liitin. Käytä TX+, TX-, RX+ ja RX- liittimiä USB Kytkennät Laitteessa on yhteensä neljä identtistä USB (2.0) porttia edessä ja takaa. Niihin on mahdollisuus kytkeä ulkoinen kovalevy, ulkoinen USB, DVD-RW ja USB muistitikku. Kun käytät ulkoista kovalevyä kaapeli saa olla enintään 1.8 metriä pitkä. (6 ft) Tehdasasetuksien Palautus Kytkimestä saat palautettua laitteeseen sen alkuperäiset tehdasoletus asetukset. Palautuksen voi myös tehdä Järjestelmä Loki tiedostosta (System Log file). Kytkin sijaitsee laitteen takapuolella USB liittimen vasemmalla puolella, neulan pään kokoisessa reijässä. Paina kynänpäällä reikään(näytöllä kuva näkyvissä) kunnes kytkin naksahtaa. HUOMIO PALAUTA TEHDASASETUKSET AINOASTAAN LIVE TILASSA. EI IKINÄ ASETUS TILASSA Virtalähde Kytkennät A Tyyppi: Kytke virtalähde adapteri, joka sisältyi tähän pakettiin, (DC 12V, 3.33A) DC12V liittimeen ja kytke toimen pää 11

13 pistorasiaan. Adapterin sisäänmenossa saa käyttää jännitettä joka on 100 VAC ~ 240 VAC. Älä käytä toisenlaista virtalähde adapteria koska se saattaa saada laitteen toimimaan viallisesti. B Tyyppi: Kytke virtalähde adapteri, joka sisältyi tähän pakettiin, (DC 12V, 5 A) DC12V liittimeen ja kytke toimen pää pistorasiaan. Adapterin sisäänmenossa saa käyttää jännitettä joka on 100 VAC ~ 240 VAC. Älä käytä toisenlaista virtalähde adapteria koska se saattaa saada laitteen toimimaan viallisesti Kytkemisen Apu-Ohjeet Video Out Liitin: Jos vain näyttö on kytketty VIDEO OUT liittimeen, aseta näytön vastus 75 ohmiin näytön takapuolelta, välttääksesi liian kirkasta kuvaa tai muita häiriöitä kuvassa. Jos haluat kytkeä jonkin toisen laitteen näyttön taakse (esim. nauhuri), aseta näytön vastus asentoon HIGH Z (Korkea vastus) ja aseta viimeksi lisätty laite 75 ohmiin. Hälytyksen Sisäänmeno Liitin: Älä kytke minkäänlaista jännitettä AI 1~AI 4 (AI 16) liittimiin. 12

14 3. Painikkeet ja Kuvakkeet 3.1 Painikkeet ja LED valot PAINIKE KUVA Ohjaus Tila Asetus Tila,,, Pan/Tilt ohjaus, ylös/alas/vasen/oikea PTZ tilassa 1 ~ 8 Kameran valinta painikkeet : (4/8 kanavan DVR) Ylös/Alas/Vasen/Oikea ohjaamisessa 1 ~ 10 Kameran valinta painikkeet : (16 kanavan DVR) DISPLAY Valitse näytön järjestys muoto SEQUENCE Vaihtaja päällä/pois päältä (Pää-Näyttö) SEARCH Video Haku Tila Päällä/Pois päältä ARCHIVE Kopioi tallennetta ulkoiseen muistiin FREEZE AUDIO/ESC EMERGENCY EVENT Kuvan jäädytys tila päällä/pois päältä Audio päällä/pois päältä (Live/Toistaessa) Valitse audio kanava: Paina AUDIO painiketta ja sitten kanava painiketta ESC Hätä tallennus päällä/pois päältä Järjestelmä Loki näytin päällä/pois päältä PTZ Pan/Tilt ohjaus tila päällä/pois päältä MENU REW BACKWARD PLAY/PAUSE FORWORD FF FORWARD Virta LED (Punainen) HDD LED (Vihreä) Verkko LED (Keltainen) Kirjaudu päävalikkoon (Asetus tila) Nopea takaisin kelaus (vaihtuu x16, x32 aina kun painaa) Zoomaus Ulos PTZ tilassa Kuva-kuvalta takaisin kelaus stilli kuvina Zoomaus Sisään PTZ tilassa Katselu Tila: One-touch toisto (toistaa tallenteen joka on tallennettu viimeisen minuutin aikana) Toisto tila: 1X TOISTA/PAUSSI Terävyys Lähelle PTZ tilassa Terävyys Pitkälle PTZ tilassa Poistu tallentamatta muutoksia Nopea kelaus eteenpäin (vaihtuu x16, x32 aina kun painaa) Tallenna Ennalta-asetetut aestukset PTZ tilassa Kuva-kuvalta eteenpäin kelaus stilli kuvina Siirry PTZ tilaan Valo pois päältä: DVR pois päältä Valo päällä: DVR päällä Valo pois päältä: Pysäytä tallennus Vilkkuva : Tallennus/Toisto tilassa (HDD haku), Arkisto käytteillä Valo pois päältä: Epäonnistui yhteyden luomisessa Ethernettiin Vilkkuva: Yhdistetty Ethernettiin 13

15 3.2 Kameran Valinta näppäin 16 kanavan DVR. A Tyypin malli Alla selitetään miten valita oikea kamera kanava 4 kanavan tallentimessa Valitse Kamera nro. 1~4: paina painiketta ja valitse 1~4 painike. Alla selitetään miten valita oikea kamera kanava 8 kanavaisessa tallentimessa Valitse Kamera nro. 1~8: paina painikettaja ja valitse 1~8 painike B Tyypin malli Alla selitetää miten miten valita oikea kamera kanava 16 kanavan tallentimessa Kamera nro 1~9: paina painiketta ja valitse 1~9 painike Kamera. 10~16: paina painike ja paina, ja valitse 1~6 painike Alla selitetään miten valita oikea kamera kanava 4/8/16 kanavan tellentimessa Alla selitetään miten valita oikea kamera kanava 4 kanavan tallentimessa Valitse Kamera Nro. 1~4 Alla selitetään miten valita oikea kamera kanava 8 kanavan tallentimessa Valitse Kamera Nro. 1~8 Alla selitetään miten valita oikea kamera kanava 16 kanavan tallentimessa Kamera Nro. 1~10: valitse 1~10 painike Kamera Nro. 11~16: paina painiketta ja sen jälkeen valitse nro. 1~6 näppäimellä 3.3 Etu Paneeli A Tyypin malli 4 Kanavan DVR 8 Kanavan DVR 14

16 16 Kanavan DVR B Tyypin malli 4 Kanavan DVR 8 Kanavan DVR 16 Kanavan DVR 3.4 Kauko ohjaimen käyttö Kauko ohjaimen käyttö on sama kun etu panelin paikkeita käyttäminen. Noudata seuraavia ohjeita jos käytät samaa kauko ohjanta useampaan DVR laitteeseen. 1 Tarkista System ID (esim. 1 ja 999 välillä) laitteessa jota haluat käyttää. (ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Informaatio>Tila>System ID). 2 Suuntaa kauko ohjain laitetta vasten ja näppäile System ID yksi numero kerrallaan, ja pidä samalla pohjaanpainettuna ID painiketta kauko ohjaimesta. Huomioi että System ID on 3-numeroinen. Painike 10 toimii samana kuin 0. (esim.: Jos System ID on 3, paina 10>10>3 yksi näppäin kerrallaan ja ID painike samaan aikaan pohjaanpainettuna.) 3.5 Hiiren käyttö Hiirellä on helpompi tehdä muutoksia. Toimi seuraavasti. Vasen painike hiiressä on sama kuin Enter ( ) painike etu paneelissa. Oikea painike tuo esiin Toiminta valikko ruudun. Haku valikko Toiminta valikossa on sama kuin Search painike laitteen etu paneelissa. Kun painat painiketta, Haku valikko tulee esiin kuvaruudulle. Painike Toiminta Painike Toiminta Näyttö/ Display Vaihtaja/ Sequence Spotti/ Spot Zoomaus/ Zoom Jäähdytys/ Freeze PIP PTZ Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Tapahtuma/ Event Haku/ Search Asetukset/ Setup Hätä/ Emergency Sammutus/ Shutdown Peruuta/ Cancel Sama kuin etu paneelissa (näyttää JärjestelmäLokin) One-touch toisto (sama toiminta kuin (PLAY/PAUSE painikkeella) Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Sammuta kone oikein (SETUP>SYSTEM>Shutdown) Peruuta takaisin Toiminta valikosta 15

17 3.6 Näytön kuvakkeet Kuvake Selitys Kuvake Selitys Jatkuva Tallennus tila Tapahtuma tallennus tila (Hälytys sisään/liike) Tallentaa PTZ rekisteröinti / PTZ tila Kauko Ohjain Asetukset, HDD Ei päälle kirjotusta tilassa (HDD täynnä) 4 Audio tallenteessa CMS yhtyden saatavuus/ yhteyksien määrä (0-4) Vaihtaja päällä Lukitus Asetukset HDD Päälle kirjoitus tilassa Asetukset, HDD Ei päälle kirjoitusta tilassa (tallentaa) 16

18 4. Asetukset 4.1 Kirjaudu sisään/ulos Oletustilassa käyttäjän täytyy syöttää salasana päästäkseen asetukset valikkoon. Paina ASETUKSET(SETUP) painiketta ja esiin ilmestyy seuraava ikkuna. Saadaksesi käyttää kaikkia toimintoja ja oikeuksia täytyy kirjautua sisää käyttäjänimellä(id): admin. Oletustilassa salasana on Kohteessa ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Tilit, Adminin tulisi astettaa käyttöoikeudet erikseen jokaista käyttäjää kohden valikosta Sisäänkirjautumis Asetukset. Admin voi rajoittaa jokaisen käyttäjän oikeudet erikseen. (Katso Tilit). Kun olet kirjautunut sisään seuraava kuvaruutu esiintyy: Pää valikko koostuu 5 ala-valikosta. (JÄRJESTELMÄ / NÄYTTÖ / LAITTEET / TALLENNUS / LINKKI) Tehtaan oletusasetukset eivät koske salasanoja. Poistuaksesi Asetukset valikosta, paina JÄRJESTELMÄ>Poistu ja ( ). Seuraava dialogi-ruutu tulee näkyviin. Kirjautuaksesi ulos valitse OK.. Käyttäjä voi päästä pää valikkoon käyttämällä suunta painikkeita, tai hiirtä. Paina ( ) valitaksesi ala-valikko päävalikosta. 17

19 4.2 JÄRJESTELMÄ (SYSTEM) Informaatio Paina ( ) JÄRJESTELMÄ>Informaatio niin seuraava kuvaruutu tulee esiin. Tila Aseman Määritys Nimeä Tallennin(DVR). Klikkaa kehikossa olevaa näppäimistöä painamalla ( ) (oranssisna oleva ruutu) ja esiin ilmestyy virtuaalinen näppäimistö. Valitse nimi painamalla ( ) haluamasiin kirjaimiin (numeroihin) virtualisessa näppäimistössä. 1 Pyyhkii pois yhden kirjaimen (numeron) kerralla. 2 Pyyhkii pois koko lauseen. Valitse OK jos hyväksyt valitsemasi nimen tai Cancel peruaksesi.. Järjestelmä ID (SYSTEM ID) Jos käytössä on useampi tallennin joita halutaan ohjata samalla ohjaimella, tulisi jokaisella tallentimella olla eri ID. Painamalla ( ), suunta painikkeita voit vaihtaa tallentimen ID:n. Käytä mitä numeroita tahansa 1 ja 255 välillä. Kun käytät (+) ja (-) painikkeita, Järjestelmä ID:n numero joko nousee tai laskee 10 yksikköä. Kieli Paina ( ) Kieli kehikossa valitaksesi kieli ja paina uudelleen ( ). Asetukset Oletus: paina ( ) Oletus kehikkoa palauttaaksesi tehtaan oletusasetukset. Huomaa että Järjestelmän Lokia ei poisteta. (HUOM) Tämä eroaa taka panelista tehtävästä Tehtaan Oletusasetusten Palauttamisesta siten että Järjestelmä Lokia ei poisteta. Tiedoston siirto tallentimeen (Import): Kopioi tallenetut Valikko asetukset USB muisti-tikulta tallentimeen. Kytke muistitikku ja paina ( )Import valitaksesi siirto tallentimelle. Tiedoston siirto tallentimelta (Export): Tallenna Valikko asetukset tallentimelta USB tikulle. Kytke muisti-tikku ja paina ( ) Export valitaksesi siirto tallentimelta. Kun käyttäjä tekee siirron tai alustuksen viestiruutu tulee esiin jossa pyydetään käyttäjää vahvistamaan siirto/alustus, sen jälkeen tulee esiin viestiruutu joka ilmoittaa onnistuiko siirto/alustus vai ei. 18

20 Järjestelmä Loki (System Log) Export: Tallenna Järjestelmä Loki USB muisti-tikkuun. Kytke muisti-tikku laitteeseen ja paina ( ) Export. Kun käyttäjä tekee siirron tai alustuksen viestiruutu tulee esiin jossa pyydetään käyttäjää vahvistamaan siirto/alustus, sen jälkeen tulee esiin viestiruutu joka ilmoittaa onnistuiko siirto/alustus vai ei. Versio Kun käyttäjä on syöttänyt sisään Tila tiedot paina( ) Versio ja seuraava ruutu tulee esiin. Version Päivitys Käyttäjä voi päivittää DVR ohjelmiston. Noudata alla olevia päivitykseen liittyviä ohjeita. 1 Kytke USB tikku jossa päivitys on tallentimeen. 2 Klikkaa ( ) Lataa kuvaketta. Silloin ohjelma versio joka on USB muistissa ilmestyy näkyviin vasemmalle puolelle. 3 Klikkaa ( ) Käynnistä kuva aloittaaksesi päivityksen. 4 Kun päivitys on suoritettu esiin ilmestyy dialogi ruutu. Valitse OK ja DVR käynnistyy uudelleen automaattisesti. HUOMIO ÄLÄ PÄIVITÄ ENNEN KUN KOVALEVY ON ASENNETTU. VARMISTA ETTÄ KOVALEVY TOIMII KUNNOLLA ENNEN PÄIVITYSTÄ. VAROITUSSS USB:N POIS KYTKEMINEN KESKEN KAIKEN TAI PAKOITETTU SAMMUTUS SAATTAA AIHEUTTAA PYSYVÄÄ VAURIOTA. Tallennus Kun olet syöttänyt sisään Versio tiedot, paina ( ) Tallennus. Silloin seuraava ikkuna tulee esiin. Ruudussa näkyy tallenteen aloitus ja päättymis aika. Päälle kirjoitus Asetukset Paina( ) Päällekirjoitus Asetukset painiketta ja seuraava ikkuna ilmestyy esiin. 19

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera. v. 1.01-21.1.2015

T-Cam IPC800 HD valvontakamera. v. 1.01-21.1.2015 T-Cam IPC800 HD valvontakamera v. 1.01-21.1.2015 Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Mini0801 Dash Kamera

Mini0801 Dash Kamera Käyttöohje Mini0801 Dash Kamera Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 1. X24 Super HD ajoneuvokamera (Mini0801) 1.1 X24 Dash kamera pakkauksen sisältö Kamerayksikkä (vaatii lisäksi erillisen

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Yleisiä turvallisuusohjeita

Yleisiä turvallisuusohjeita KÄYTTÄJÄN PIKAOHJE Yleisiä turvallisuusohjeita Tämä digitaalinen videotallennin (DVR, Digital Video Recorder) on valmistettu noudattaen kansainvälisiä turvallisuusmääräyksiä ja asetuksia. Noudata alla

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Premium DVR 4, 8, 16 Kanavaiset mallit. Käyttöohje MADE IN KOREA

Premium DVR 4, 8, 16 Kanavaiset mallit. Käyttöohje MADE IN KOREA Premium DVR 4, 8, 16 Kanavaiset mallit Käyttöohje MADE IN KOREA 1. KÄYTTÖOHJE 1.1 Katselu 1.1.1 Ensinäkymä Kytke laite päälle ja asennetut kamerat tulevat näkyviin. Näytöllä näkyy aika / päivämäärä sekä

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

Langaton koti Monitori

Langaton koti Monitori INSMAT Oy Ennen käyttöä, lue tämä käsikirja huolellisesti varmistaaksesi nopean ja tehokaaan asennuksen. Lopullinen ulkonäkö, väri ja tarvikkeet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Langaton koti

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja.

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja. Connect Pro Sisällys Kirjautuminen huoneeseen... 2 Työkalurivi... 2 Audio Setup Wizard... 3 Lupa kameran ja mikrofonin käyttöön... 4 Osallistujat(Attendee List )... 4 Chat... 4 Web kamera... 5 Kokouksen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa:

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: TV Tässä valikossa voit katsoa TV:tä ja muokata TV:n tallennusasetuksia.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS

KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS 10-käyttöjärjestelmä (Windows 8) 1. Laita Abitti USB-tikku tietokoneen USB-porttiin. 2. Käynnistä kone. 3. Valitse Käynnistä -valikosta (nurkassa oleva

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot