Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin"

Transkriptio

1 Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1

2 FCC Lausunto Huomautus käyttäjälle: Tämä tallennin on testattu ja todettu täyttävän digitaalisten laitteiden A Luokan vaatimukset. FCC sääntöjen Osan 15 mukaan, nämä säädökset ovat muotoiltu asianmukaisen turvallisuuden luomiseksi häiriöitä vastaan silloin kun laitteet ovat käytössä yleisissä tiloissa. Laitteessa muodostuu radioaaltoja ja jos laitetta ei ole asennettu ja käytetty käyttö oppaan mukaisesti se saattaa häiritä radio viestintä liikennettä. Tämän laitteen käyttäminen asuinalueilla saattaa aiheuttaa häiriöitä radio liikenteessä jolloin käyttäjä itse on vastuussa häiriöiden korjaamisesta ja häiriöiden aiheuttamasta vahingosta. VAROITUS Jos käyttäjä itse tekee muutoksia tai ohjelmoi laitetta ilman huoltomiehen hyväksyntää saattaa käyttäjä menettää käyttöoikeudet laitteeseen. Älä koskaan muuta Admin-salasanaa. Jos se unohtuu, et voi enää käyttää tallenninta. Merkkien selitykset Tämä symboli on lisätty kiinnittämään käyttäjän huomio johonkin tärkeään toimintaan, liittyen laitteen kunnossapitoon, huoltoon ja käyttöön. Tämä symboli on lisätty kiinnittämään kayttäjän huomio laitteessa olevaan suojaamattomaan vaaralliseen jännitteeseen liittyen suureen riskiin saada vaarallinen sähköisku laitteesta. Varoitus Tämän laitteen saa asentaa ainoastaan ammattitaitoinen asentaja. Kytke jännite pois päältä kun asennat tallenninta ja kameroita. Tämän laitteen valmistaja tai maahantuoja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat hyväksymättömien lisälaitteiden käytöstä tämän laitteen yhteydessä, tai muuten tässä ohjeessa olevien ohjeiden laiminlyönnistä. Laitteen valmistaja tai maahantuoja ei ole myöskään vastuussa jos käyttäjä itse avaa laitteen huoltaakseen sitä, tai yrittää korjata vian. Tällöin ei myöskään laitteen takuu enää ole voimassa. Laitteen valmistaja tai maahantuoja ei ole myöskään vastuussa ongelmista jotka johtuvat siitä että laitteesta on poistettu osia. 1

3 Huomio Lue asennusohjeet ennen kuin kytket käyttöjännitteen. Tässä laitteessa on Lithium paristo. Räjähdysriskin välttämiseksi ÄLÄ KORVAA EMOLEVYSSÄ OLEVAA PARISTOA MUULLA KUIN LITHIUM PARISTOLLA. Vanhojen paristojen poisto tapahtuu valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tämä laite on tarkoitettu sisä käyttöön ainoastaan ja kaikki siihen kytkettävät kaapelit täytyy olla rakennuksen sisällä. Pienentääksesi sähköiskun riskiä, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Elektroniikka Jäte Tärkeitä tuvallisuus ohjeita Käyttäjien jotka sijaitsevat EU:n alueella tulee hävittää laite laitteen käytöstä poistamisen jälkeen Elektroniikka jätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti. 1. Lue Ohjeet Ennen käyttöä tulisi lukea kaikki turvallisuuteen ja käyttöön liittyvät ohjeet. 2. Säilytä Käyttö-opas Käyttö-opas tulisi säilyttää tulevaisuutta varten. 3. Puhdistus Irrota johto pistorasiasta ennen puhdistusta. Älä käytä nestemäisiä suihke puhdistusaineita. Käytä pehmeätä kangasta puhdistuksessa. 4. Lisälaitteet Älä koskaan lisää mitään laitetta ilman valmistajan hyväksyntää, se voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai muihin tapaturmiin. 5. Vesi ja/tai Kosteus Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä tai veden yhteydessä. 6. Varusteet Älä aseta laitetta epävakaan telineen tai pöydän päälle. Laite saattaa tällöin tipahtaa ja aiheuttaa vahinkoa lapselle tai aikuiselle ja vahingoittaa laitetta. Jos laite asennetaan seinälle tai hyllylle, asennuksen ohella tulisi käyttää valmistajan ohjeita ja valmistajan hyväksymää asennustelinettä. Kun siirrät telinettä jonka päällä laite on, tee se huolella. Nopea liike tai epätasainen lattiapinta voi saada telineen kaatumaan tai laitteen putoamaan telineen päältä. 7. Virtalähteet Laitetta tulee käyttää ainoastaan siihen merkityllä jännitteellä. Jos et ole varma jännitteestä, ota yhteyttä myyjään tai paikalliseen sähköyhtiöön. 8. Virtajohto Käyttäjän tai asentajan siirtäessä laitetta, on irrotettava virtajohto ja muut kytkennät laitteesta ennen siirtämistä. 9. Ukkonen Suojellaksesi laitetta ukkoselta tai kun se on käyttämättä pidemmän aikaa, kytke virtajohto pois seinästä ja irrota kaapelikytkennät. Tämä suojataksesi laitetta ukkosella ja sähköpiikeiltä. 10. Ylikuormitus Älä ylikuormita pistorasioita äläkä jatkojohtoja välttyäksesi tulipalon ja sähköiskun riskeiltä. 2

4 11. Esineet ja Nesteet Älä ikinä työnnä mitään esineitä laitteessa oleviin rakoihin, se saattaa vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Nesteiden kaataminen laitteen päälle on kielletty. 12. Huolto Älä itse yritä huoltaa laitetta. Kaikki huolto tulee tapahtua maahantuojan valtuuttaman huoltomiehen toimesta. 13. Vaurio joka vaatii huoltoa Irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltomieheen seuraavissa tapauksissa: Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Jos esineitä tai nestettä on joutunut laitteen sisälle. Jos laite on altistunut sateelle tai vedelle. Jos laite ei toimi normaalisti vaikka olet noudattanut käyttö-opasta. Jos itse yrität ohjelmoida laitetta muun kun käyttöoppaan mukaisesti se saattaa vaurioitua ja se on lähetettävä ammattilaisen korjattavaksi. Tällöin takuu ei ole enää voimassa. Jos laite on pudotettu tai sen koteloa vaurioitettu. Kun laitteen toiminnoissa havaitaan muutoksia se viittaa siihen että laite tarvitsee huoltoa. 14. Varaosat Kun laitteesta on vaihdettava jokin osa, täytyy varmistua siitä että se täyttää tehtaan vaatimat ominaisuudet tai että sillä on samat ominaisuudet kuin alkuperäisellä osalla. Väärän tyyppiset varaosat saattavat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muita vaurioita. 15. Turvallisuus tarkistus Jos laitetta on huollettu tai korjattu, pyydä huoltomiestä tekemään turva takistus määrittääkseen että laite toimii niin kuin sen pitää. 16. Kentällä asennus Tämän laitteen asennus tulisi suorittaa ammattilaisen ja hänen tulisi noudattaa kaikkia paikallisia ohjeita ja määräyksiä. 17. Oikeat Paristot VAROITUS RÄJÄHDYSRISKI ON OLEMASSA JOS PARISTOT VAIHDETAAN VÄÄRÄNTYYPPISIIN PARISTOIHIN. HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI. 18. Käyttö lämpötila Käyttö lämpötila on ennalta kerrottu. Laitetta saa käyttää vain sille sopivassa ympäristössä. 19. Vaihtuva lämpötila käyttö ympäristössä Jos laite on asennettu suljettuun moni- yksikkö telineeseen, täytyy ottaa huomioon että telineen lämpötila saattaa erota huoneen lämpötilasta. Asentaessa laitetta huomioikaa että laitteen käyttö-lämpötilan täytyy pysyä ennalta määriteltyjen lämpötila vaatimusten rajoissa. 20. Rajoitettu ilmavirtaus Jos laite on asennettu telineeseen täytyy ilman virrata vaatimusten mukaisesti niin että laitetta voi käyttää turvallisesti aiheuttamatta vaurioita sille. 21. Mekaaninen kuormitus Moni- yksikkö telineeseen asentaessa tulee varmistautua siitä että muut laitteet eivät aiheuta epätasaista mekaanista kuormitusta laitteelle. 22. Luotettava maadotus Mikäli laite on asennettu räkki telineeseen tulisi ottaa huomioon että telineessä on oltava luotettava maadotus. 3

5 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ A Tyyppi 4kanavaa 8kanavaa 16kanvaa DVR B Tyyppi 4kanavaa 8kanavaa 16kanavaa CD (Ohjelma/Käyttöopas) Kauko Ohjain Käyttö-Opas Ruuvit HDD Asennusteline (2 vaihtoehtoa) Data Kaapeli (SATA Kaapeli) Verkkojohto 4

6 Käytön Turvatoimenpiteet Jännite pois kytketty Älä sammuta laitetta tai kytke pois jännitettä, mikäli laite on käytössä (tallentaa/toistaa). Se saattaa vaurioittaa laitetta pysyvästi. Paina ( ) ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Sammuta peräkkäin ja vasta sen jälkeen kun laite on sammunut kokonaan voit irrottaa jännitteen. On suositeltavaa odottaa 5 sekuntia ennen jännitteen kytkemistä takaisin. Älä sammuta laitetta tai kytke pois jännitettä mikäli laitteessa on meneillään ulkoiseen muistiin ( USB, siirrettävä HDD tai vastaava) tapahtuva tallennus. Se saattaa aiheuttaa pysyvää vauriota laitteelle. Varmista ett virta kytkin on ON asennossa siirron päättymiseen asti. Huomioi että ulkoisen muistin siirtäminen kesken tallentamista aiheuttaa samanlaista vauriota laitteelle.. Älä katkaise virtaa kun kovalevyä alustetaan. Se saattaa vaurioittaa laitetta. Varmista että virta kytkin on ON asennossa siihen asti kun kovalevy on alustettu. HDD Asennus/Lisäys/Vaihto/Poisto Kun asennat/lisäät/vaihdat/poistat HDD:n tai DVD-RW:n tallennin tulee olla pois päältä. Muuten se saattaa aiheuttaa pysyvää vauriota laitteelle. Kun haluat sulkea laitteen Paina ( ) ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Sammuta peräkkäin ja sen jälkeen voit irrottaa virtajohdon. Asennus/Lisäys/Siirto/Vaihto: Aloita `HDD asennus` alustamalla HDD. Muuten DVR ei välttämättä tunnista kovalevyä ja sen toimintoihin saattaa tulla häiriöitä. Noudata seuraavia ohjeita HDD:n asennuksessa: 1 (Päiväys/Aika asetus) Aseta oikea päivämäärä ja aika (ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Admin>Päiväys/Aika). 2 (Järjestelmä asetusten aslustaminen) Kaikki asetukset palautetaan takaisin tehtaan oletus asetuksiin. (ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Informaatio>Tila>Asetukset>Oletus). 3 (Kovalevyn formatointi) Kovalevyn formatointi: ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Admin>Muisti>Formatoi. Jos käytössä on useampi kovalevy, tulee jokainen kovalevy formatoida erikseen. Tallennin käynnistyy automaattisesti uudelleen kun formatointi on valmis. Poisto: Noudata seuraavia kovalevyn poisto ohjeita vaikka kovalevy onkin jo aikaisemmin poistettu. ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Admin>Muisti>Formatoi. Paina Poistettu painiketta niin kovalevy poistetaan listalta. Tallennin käynnistyy automaattisesti uudelleen kun Poisto prosessi on valmis. Päiväys/Aika Muutos Kaikki muutokset Päiväys/Aika asetuksissa tulevat näkyviin live videoon heti, mutta ei tule näkyviin tallenteeseen. Aina tulee käynnistää laite uudelleen kun on tehnyt muutoksia Päivä/Aika asetuksissa. Älä myöskään unohda suorittaa sammutusta niin kuin se kuuluu tehdä ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Sammuta ennen uudelleen käynnistämistä. Päivitys Älä tee päivitystä ennen kuin olet asentanut kovalevyn. Varmista että kovalevy toimii kunnolla ennen kuin teet päivityksen. Hiiren Käyttö Hiiren vasen painike: sama toiminta kuin Enter ( ) DVR:n etupanelissa Keskimmäinen painike (sroll): sama toiminta kuin etupanelin Search painikkeella (näytä haku valikko) Hiiren oikea painike: näyttää useamman `Toiminta menetelmän` (katso `Tiedon sisäänsyöttö ja Näytön Kuvakkeet>Käyttämällä Hiirtä` tässä käyttö-oppaassa) PLAY/PAUSE Painike Paina PLAY/PAUSE näppäintä kerran nähdäksesi one-touch tallenteen näytöllä (näyttää viimeisen minuutin nauhoitetut tallenteet). Joka kerta kun painat PLAY/PAUSE painiketta kun katsot tallennetta, tallenteeseen tulee joko paussi tai se jatkuu. Näytöllä näkyy silloin 1X PLAY tai PAUSE. Näytöllä myös vaihtuu merkki II merkkiin. Jos haluat vaihtaa menetelmää (1X PLAY, REW, FF, BACKWARD, FORWARD) tallennetta katsoessa, paina ensin PLAY/PAUSE näppäintä (varmista että II merkki on näkyvissä näytöllä). Paina PLAY/PAUSE painiketta kun teet varmuuskopiota. Varmista että varmuuskopio tehdään PAUSE tilassa. Kameran Nimi Kameran Nimi tallentaessa ja tallennetta katsoessa on asetettu CAM1 ~CAM16. Kameran nimen rekisteröinti asetus valikossa (LAITTEET>Kamera/PTZ>Nimi) on tehty helpottaakseen jokaista asetus prosessia. 5

7 Sisällys Luettelo PALVELINI 1. Tuotteen ominaisuudet Paketin avaus Huolto Kytkentä kaavio Asennus HDD ja DVD-RW Asennus SATA Portti Ei kytkentälinkkiä HDD Asennus DVD-RW Asennus Liittimien Kytkennät Video In/Out Kytkentä Monitorin Kytkentä (Video Out, VGA, SPOT) Audio Kytkentä TCP/IP(Ethernet) Kytkennät Hälytys Kytkennät RS-485/422 Kytkennät USB Kytkentä Tehdasasetuksien Palautus Kytkin Virtalähteen Kytkentä Kytkennän Apu-Ojeet Painikkeet ja Näytön kuvakkeet Painikkeet ja LED valot Kameran valinta painikkeet 4/8 Kanavan DVR Etu Paneli Kauko ohjaimella Hiirellä Näytön kuvakkeet Asetukset Sisään kirjautuminen/ulos kirjautuminen JÄRJESTELMÄ (SYSTEM) Informaatio Tila Versio Tallennus Admin Päiväys/Aika NTP Muisti Tili Uusi Ryhmä KirjautumisAsetukset Uusi käyttäjä Järjestelmä Loki Poistuminen Sammutus NÄYTTÖ OSD Pää Monitori Koko Näytön Vaihtaja Jaetun Näytön Vaihtaja X9 Vaihtaja Spot Monitori Spot Monitorin Ohjaus Näyttö tilassa LAITTEET Verkko LAN DDNS Portti Tiedotus Kamera/PTZ Audio Hälytys Sisääntulot Hälytys Lähdöt Serial In TALLENNE Asetukset Jatkuva Tapahtuma Hätätila Aikataulu Ennalta asetetut hälytykset Liike Ilmaisin Pyhäpäivä LINKKI Hälytys Sisäänmenot Liike Tapahtuma Videon Menetys Järjestelmä Tapahtuma Popup Linkki Käyttö Ohjeita Katselu Ensimmäinen Kuva Näyttö Muodot Digitaalinen Zoomaus Pysäytä Live Kuva Pan/Tilt Ohjaus Järjestelmä Loki Näppäin Lukitus

8 5.1.8 Hätätilan Tallenus Haku Päiväys/Aika Haku Kalenteri Haku Tapahtuma Haku Tallenteen toisto One-touch Toisto Arkisto Värien hallinta ja Paikka Hälytys Lähdön Hallinta CMS 6. Ohjelman Asennus Järjestelmä Suositukset Ohjelman Asennus Menetelmä Sisäänkirjautuminen Toiminta ja Ohjeita Katselu tila Sisäänkirjautumis ikkuna Paikalliset asetukset Järjestelmä Asetukset Etäkäyttö sivu Live Video Verkkoon Yhdistäminen Katselu tila Moni Näyttö (Multi Screen) Värien Säätö Audio Järjestelmä Loki Hälytys Lähdöt One Touch Tallennus PTZ Ohjaus Kunto Tarkastus Kamera Kytkennät ja Toiminta Tila HDD Kytkentä ja Toiminta Tila Tallennuksen Tila Liike Tallennuksen Tila Hälytys Sisääntulo Kytkentä ja Toiminta Tila Hälytys Lähdöt Kytkentä ja Toiminta Tila Etäkäyttö Haku Tila Haku Ikkuna Etäkäyttö Haku Paikallinen Haku Tapahtuma Haku Toisto Toiston Ohjaus Painike Tulosta Tallenna Arkisto Muut Näyttäjä E Map Watermark Check System Arviointi EXE >> AVI Muuntaja Näppäimistön Hallinta 11.1 Kytkentä Konfigurointi Kaavio Ⅰ Konfigurointi Kaavio Ⅱ Konfigurointi Kaavio Ⅲ Näppäimistön Asetukset DVR:ssä Näppäimistön Konfigurointi Käyttö DVR / PTZ Tilan muunto DVR Ohjaus Tila PTZ Ohjaus Tila Serial ln 12.1 Serial-In Toiminnan Käyttö Kytkentä Menetelmä Kytkentä Kaavio Linkki Linkki Asetukset Aikataulu Asetukset Asetukset Nimi Portti Asetukset OSD Näyttö Pattern Setting Haku CMS Web Klientti 13.1 Asetukset ja Sisäänkirjautuminen Live Näyttö Toisto Ikkuna Matkapuhelin CMS 14.1 Asetukset ja Sisäänkirjautuminen Asennus Sivu Konfiguraatio Yhdistä Poista

9 1. Tuotteen Ominaisuudet 1.1 Paketin avaus Tämä tuote on Elektrooninen laite, ja sitä tulee käsitellä huolella. Kun avaat paketin, tarkista että se sisältää seuraavat osat: - DVR Laite - A Tyyppi : Virtalähde adapteri (DC 12V, 3.33A) ja Virtajohto - B Tyyppi Virtlähde adapteri (DC 12V, 5A) ja Virtajohto - Kauko-ohjain kahdella AAA paristolla - Asennus CD (CMS Ohjelma ja Käyttö-opas) 1.2 Huolto Jos laitteen kanssa on ongelmia tai paketista puuttuu jotain ota yhteyttä huoltohenkilökuntaan tai myyjään. 1.3 Järjestelmän Kytkentä kaavio A Tyyppi - 4 / 8 / 16 Kanavan DVR 8

10 B Tyyppi - 4 / 8 / 16 Kanavan DVR 9

11 2. Asennus 2.1 Kovalevyn ja DVD-RW Asennus SATA Portti Näissä tallentimissa on 3 SATA porttia: ne on merkitty SATA 1,2 and SATA 3.( A Tyyppi ) Näissä tallentimissa on 4 SATA porttia: ne on merkitty SATA 1,2 and SATA 3,4.( B Type ) Up to two SATA devices (hard disk and DVD-RW) are connected in Serial to the SATA ports, but the devices must be connected correct SATA port. Aseta DVD-RW SATA porttiin 3.( A Tyyppi DVR) Aseta DVD-RW SATA porttiin 4.( B Tyyppi DVR) Käytä alla olevaa taulukkoa kun asennat kovalevyä ja DVD-RW:ä. A Tyyppi Muisti SATA 1,2 Port SATA 3 Port HDD DVD-RW A Tyyppi 4/8/16 KanavainenDVR 1 1 HDD ---- DVD-RW 2 1 HDD HDD DVD-RW B Tyyppi Muisti SATA 1,2 Port SATA 3,4 Port HDD DVD-RW B Tyyppi 4/8/16 KanavainenDVR 1 1 HDD DVD-RW 2 1 HDD HDD ---- DVD-RW 3 1 HDD HDD HDD DVD-RW 4 0 HDD HDD HDD HDD Ei Hyppyliitintä SATA laitteissa ei käytetä hyppyliitintä. Kytke SATA kaapeli tallentimen ja SATA laitteen (HDD/ DVD-RW) välille HDD Asennus Asenna varovaisesti kovalevy käyttämällä mukana olevaa asennustelinettä ja ruuveja. Käytä ainoastaan mukana olevia kovalevy kaapeleita (data kaapeli ja virtalähdekaapeli). Muuten se saattaa vaurioittaa kovalevyä. VAROITUS Sammuta laite ennen kovalevyn asentamista. Muuten kovalevy saattaa vaurioitua pysyvästi. Sammuta laite painamalla ( ) ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Sammuta. Odota ainakin 5 sekuntia ennen kuin kytket virtajohdon takaisin laitteeseen. VARCAUTION HDD Asennus/Lisäys/Vaihto/Poisto Kun asennat/lisäät/vaihdat/poistat HDD:n (DVD-RW) tallennin tulee olla pois päältä. Muuten se saattaa aiheuttaa pysyvää vauriota laitteelle. Kun haluat sulkea laitteen Paina ( ) ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Sammuta peräkkäin ja sen jälkeen voit irrottaa virtajohdon. Asennus/Lisäys/Siirto/Vaihto: Aloita `HDD asennus` alustamalla HDD. Muuten DVR ei välttämättä tunnista kovalevyä ja sen toimintoihin saattaa tulla häiriöitä. Noudata seuraavia ohjeita HDD:n asennuksessa: 1 (Päiväys/Aika asetus) Aseta oikea päivämäärä ja aika (ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Admin>Päiväys/Aika). 2 (Järjestelmä asetusten aslustaminen) Kaikki asetukset palautetaan takaisin tehtaan oletus asetuksiin. (ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Informaatio>Tila>Asetukset>Oletus). 3 (Kovalevyn formatointi) Kovalevyn formatointi: ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Admin>Muisti>Formatoi. Jos käytössä on useampi kovalevy, tulee jokainen kovalevy formatoida erikseen. Tallennin käynnistyy automaattisesti uudelleen kun formatointi on valmis. Poisto: Noudata seuraavia kovalevyn poisto ohjeita vaikka kovalevy onkin jo aikaisemmin poistettu. ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Admin>Muisti>Formatoi. Paina Poistettu painiketta niin kovalevy poistetaan listalta. Tallennin käynnistyy automaattisesti uudelleen kun Poisto prosessi on valmis. 10

12 2.1.4 DVD-RW Asennus Asenna DVD-RW varovaisesti käyttämällä mukana olevia asennusjalkaa ja ruuveja. Käytä ainoastaan mukana olevia DVD-RW kaapeleita (data kaapeli ja virtalähdekaapeli). Muuten se saattaa vaurioittaa DVD-RW:tä. Vain yhtä DVD-RW:tä voi käyttää. Asenna se SATA 3 porttiin. (A Tyypin DVR) Vain yhtä DVD-RW:tä voi käyttää. Asenna se SATA 4 porttiin. (B Tyypin DVR) VAROITUS Sammuta laite ennen DVD-RW:n asentamista. Muuten DVD-RW saattaa vaurioitua pysyvästi. Sammuta laite painamalla ( ) ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Sammuta. Odota ainakin 5 sekuntia ennen kuin kytket virtajodon takaisin laitteeseen. 2.2 Kytkimien Liitännät Video-sisään meno/lähtö Liitännät Kytke kamera VIDEO IN. Jos haluat linkittää kameran johonkin toiseen laitteeseen kytke kameraan LOOP OUT. Varmista että VIDEO IN ja LOOP OUT on kytketty oikein päin eikä vastakkain. (HUOM) LOOP OUT toiminta ainoastaan B Tyypin malleissa Näytön Kytkennät (Video Out, VGA, SPOT) Käyttö CCTV näytön ja tietokoneen näytön kanssa. Kytke CCTV näyttö VIDEO OUT :iin, tietokoneen näyttö VGA :an. Tarvittaessa voit kytkeä lisä CCTV näytön SPOT :iin Audio Kytkennät Kytke audio laite(device) AUDIO IN :iin ja kaijutin järjestelmä AUDIO OUT :iin. Käytä sellaista kaijutinjärjestelmää jossa on äänensäätö TCP/IP(Ethernet) Kytkennät Luo yhteys ETHERNET liittimeen käyttämälla verkko kaapelia. Kun luot yhteyden Internettiin, käytä LAN verkkokaapelia (suoraa kaapelia). Mutta kun luot yhteyden suoraan tietokoneeseen käytä Ristiin kytkettyä kaapelia Hälytyksen Kytkennät Kytke Hälytyksen sisäänmeno (Anturi) AI 1~AI 4(AI 16) liittimeen ja kytke Sensor Common G liittimeen. Kytke Hälytyksen Lähtö(summeri, sireeni, m.m.) AO 1~AO 4(AO 16) liittimeen ja kytke Sensor Common G liittimeen. Kytke Pan/Tilt vastaanotin (tai Pan/Tilt kamera) RS-485/422 liittimeen. Varmista että (+) ja (-) navat on oikeinpäin RS-485/422 Kytkennät PTZ Kamera liitin. Käytä TX+, TX-, RX+ ja RX- liittimiä USB Kytkennät Laitteessa on yhteensä neljä identtistä USB (2.0) porttia edessä ja takaa. Niihin on mahdollisuus kytkeä ulkoinen kovalevy, ulkoinen USB, DVD-RW ja USB muistitikku. Kun käytät ulkoista kovalevyä kaapeli saa olla enintään 1.8 metriä pitkä. (6 ft) Tehdasasetuksien Palautus Kytkimestä saat palautettua laitteeseen sen alkuperäiset tehdasoletus asetukset. Palautuksen voi myös tehdä Järjestelmä Loki tiedostosta (System Log file). Kytkin sijaitsee laitteen takapuolella USB liittimen vasemmalla puolella, neulan pään kokoisessa reijässä. Paina kynänpäällä reikään(näytöllä kuva näkyvissä) kunnes kytkin naksahtaa. HUOMIO PALAUTA TEHDASASETUKSET AINOASTAAN LIVE TILASSA. EI IKINÄ ASETUS TILASSA Virtalähde Kytkennät A Tyyppi: Kytke virtalähde adapteri, joka sisältyi tähän pakettiin, (DC 12V, 3.33A) DC12V liittimeen ja kytke toimen pää 11

13 pistorasiaan. Adapterin sisäänmenossa saa käyttää jännitettä joka on 100 VAC ~ 240 VAC. Älä käytä toisenlaista virtalähde adapteria koska se saattaa saada laitteen toimimaan viallisesti. B Tyyppi: Kytke virtalähde adapteri, joka sisältyi tähän pakettiin, (DC 12V, 5 A) DC12V liittimeen ja kytke toimen pää pistorasiaan. Adapterin sisäänmenossa saa käyttää jännitettä joka on 100 VAC ~ 240 VAC. Älä käytä toisenlaista virtalähde adapteria koska se saattaa saada laitteen toimimaan viallisesti Kytkemisen Apu-Ohjeet Video Out Liitin: Jos vain näyttö on kytketty VIDEO OUT liittimeen, aseta näytön vastus 75 ohmiin näytön takapuolelta, välttääksesi liian kirkasta kuvaa tai muita häiriöitä kuvassa. Jos haluat kytkeä jonkin toisen laitteen näyttön taakse (esim. nauhuri), aseta näytön vastus asentoon HIGH Z (Korkea vastus) ja aseta viimeksi lisätty laite 75 ohmiin. Hälytyksen Sisäänmeno Liitin: Älä kytke minkäänlaista jännitettä AI 1~AI 4 (AI 16) liittimiin. 12

14 3. Painikkeet ja Kuvakkeet 3.1 Painikkeet ja LED valot PAINIKE KUVA Ohjaus Tila Asetus Tila,,, Pan/Tilt ohjaus, ylös/alas/vasen/oikea PTZ tilassa 1 ~ 8 Kameran valinta painikkeet : (4/8 kanavan DVR) Ylös/Alas/Vasen/Oikea ohjaamisessa 1 ~ 10 Kameran valinta painikkeet : (16 kanavan DVR) DISPLAY Valitse näytön järjestys muoto SEQUENCE Vaihtaja päällä/pois päältä (Pää-Näyttö) SEARCH Video Haku Tila Päällä/Pois päältä ARCHIVE Kopioi tallennetta ulkoiseen muistiin FREEZE AUDIO/ESC EMERGENCY EVENT Kuvan jäädytys tila päällä/pois päältä Audio päällä/pois päältä (Live/Toistaessa) Valitse audio kanava: Paina AUDIO painiketta ja sitten kanava painiketta ESC Hätä tallennus päällä/pois päältä Järjestelmä Loki näytin päällä/pois päältä PTZ Pan/Tilt ohjaus tila päällä/pois päältä MENU REW BACKWARD PLAY/PAUSE FORWORD FF FORWARD Virta LED (Punainen) HDD LED (Vihreä) Verkko LED (Keltainen) Kirjaudu päävalikkoon (Asetus tila) Nopea takaisin kelaus (vaihtuu x16, x32 aina kun painaa) Zoomaus Ulos PTZ tilassa Kuva-kuvalta takaisin kelaus stilli kuvina Zoomaus Sisään PTZ tilassa Katselu Tila: One-touch toisto (toistaa tallenteen joka on tallennettu viimeisen minuutin aikana) Toisto tila: 1X TOISTA/PAUSSI Terävyys Lähelle PTZ tilassa Terävyys Pitkälle PTZ tilassa Poistu tallentamatta muutoksia Nopea kelaus eteenpäin (vaihtuu x16, x32 aina kun painaa) Tallenna Ennalta-asetetut aestukset PTZ tilassa Kuva-kuvalta eteenpäin kelaus stilli kuvina Siirry PTZ tilaan Valo pois päältä: DVR pois päältä Valo päällä: DVR päällä Valo pois päältä: Pysäytä tallennus Vilkkuva : Tallennus/Toisto tilassa (HDD haku), Arkisto käytteillä Valo pois päältä: Epäonnistui yhteyden luomisessa Ethernettiin Vilkkuva: Yhdistetty Ethernettiin 13

15 3.2 Kameran Valinta näppäin 16 kanavan DVR. A Tyypin malli Alla selitetään miten valita oikea kamera kanava 4 kanavan tallentimessa Valitse Kamera nro. 1~4: paina painiketta ja valitse 1~4 painike. Alla selitetään miten valita oikea kamera kanava 8 kanavaisessa tallentimessa Valitse Kamera nro. 1~8: paina painikettaja ja valitse 1~8 painike B Tyypin malli Alla selitetää miten miten valita oikea kamera kanava 16 kanavan tallentimessa Kamera nro 1~9: paina painiketta ja valitse 1~9 painike Kamera. 10~16: paina painike ja paina, ja valitse 1~6 painike Alla selitetään miten valita oikea kamera kanava 4/8/16 kanavan tellentimessa Alla selitetään miten valita oikea kamera kanava 4 kanavan tallentimessa Valitse Kamera Nro. 1~4 Alla selitetään miten valita oikea kamera kanava 8 kanavan tallentimessa Valitse Kamera Nro. 1~8 Alla selitetään miten valita oikea kamera kanava 16 kanavan tallentimessa Kamera Nro. 1~10: valitse 1~10 painike Kamera Nro. 11~16: paina painiketta ja sen jälkeen valitse nro. 1~6 näppäimellä 3.3 Etu Paneeli A Tyypin malli 4 Kanavan DVR 8 Kanavan DVR 14

16 16 Kanavan DVR B Tyypin malli 4 Kanavan DVR 8 Kanavan DVR 16 Kanavan DVR 3.4 Kauko ohjaimen käyttö Kauko ohjaimen käyttö on sama kun etu panelin paikkeita käyttäminen. Noudata seuraavia ohjeita jos käytät samaa kauko ohjanta useampaan DVR laitteeseen. 1 Tarkista System ID (esim. 1 ja 999 välillä) laitteessa jota haluat käyttää. (ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Informaatio>Tila>System ID). 2 Suuntaa kauko ohjain laitetta vasten ja näppäile System ID yksi numero kerrallaan, ja pidä samalla pohjaanpainettuna ID painiketta kauko ohjaimesta. Huomioi että System ID on 3-numeroinen. Painike 10 toimii samana kuin 0. (esim.: Jos System ID on 3, paina 10>10>3 yksi näppäin kerrallaan ja ID painike samaan aikaan pohjaanpainettuna.) 3.5 Hiiren käyttö Hiirellä on helpompi tehdä muutoksia. Toimi seuraavasti. Vasen painike hiiressä on sama kuin Enter ( ) painike etu paneelissa. Oikea painike tuo esiin Toiminta valikko ruudun. Haku valikko Toiminta valikossa on sama kuin Search painike laitteen etu paneelissa. Kun painat painiketta, Haku valikko tulee esiin kuvaruudulle. Painike Toiminta Painike Toiminta Näyttö/ Display Vaihtaja/ Sequence Spotti/ Spot Zoomaus/ Zoom Jäähdytys/ Freeze PIP PTZ Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Tapahtuma/ Event Haku/ Search Asetukset/ Setup Hätä/ Emergency Sammutus/ Shutdown Peruuta/ Cancel Sama kuin etu paneelissa (näyttää JärjestelmäLokin) One-touch toisto (sama toiminta kuin (PLAY/PAUSE painikkeella) Sama kuin etu paneelissa Sama kuin etu paneelissa Sammuta kone oikein (SETUP>SYSTEM>Shutdown) Peruuta takaisin Toiminta valikosta 15

17 3.6 Näytön kuvakkeet Kuvake Selitys Kuvake Selitys Jatkuva Tallennus tila Tapahtuma tallennus tila (Hälytys sisään/liike) Tallentaa PTZ rekisteröinti / PTZ tila Kauko Ohjain Asetukset, HDD Ei päälle kirjotusta tilassa (HDD täynnä) 4 Audio tallenteessa CMS yhtyden saatavuus/ yhteyksien määrä (0-4) Vaihtaja päällä Lukitus Asetukset HDD Päälle kirjoitus tilassa Asetukset, HDD Ei päälle kirjoitusta tilassa (tallentaa) 16

18 4. Asetukset 4.1 Kirjaudu sisään/ulos Oletustilassa käyttäjän täytyy syöttää salasana päästäkseen asetukset valikkoon. Paina ASETUKSET(SETUP) painiketta ja esiin ilmestyy seuraava ikkuna. Saadaksesi käyttää kaikkia toimintoja ja oikeuksia täytyy kirjautua sisää käyttäjänimellä(id): admin. Oletustilassa salasana on Kohteessa ASETUKSET>JÄRJESTELMÄ>Tilit, Adminin tulisi astettaa käyttöoikeudet erikseen jokaista käyttäjää kohden valikosta Sisäänkirjautumis Asetukset. Admin voi rajoittaa jokaisen käyttäjän oikeudet erikseen. (Katso Tilit). Kun olet kirjautunut sisään seuraava kuvaruutu esiintyy: Pää valikko koostuu 5 ala-valikosta. (JÄRJESTELMÄ / NÄYTTÖ / LAITTEET / TALLENNUS / LINKKI) Tehtaan oletusasetukset eivät koske salasanoja. Poistuaksesi Asetukset valikosta, paina JÄRJESTELMÄ>Poistu ja ( ). Seuraava dialogi-ruutu tulee näkyviin. Kirjautuaksesi ulos valitse OK.. Käyttäjä voi päästä pää valikkoon käyttämällä suunta painikkeita, tai hiirtä. Paina ( ) valitaksesi ala-valikko päävalikosta. 17

19 4.2 JÄRJESTELMÄ (SYSTEM) Informaatio Paina ( ) JÄRJESTELMÄ>Informaatio niin seuraava kuvaruutu tulee esiin. Tila Aseman Määritys Nimeä Tallennin(DVR). Klikkaa kehikossa olevaa näppäimistöä painamalla ( ) (oranssisna oleva ruutu) ja esiin ilmestyy virtuaalinen näppäimistö. Valitse nimi painamalla ( ) haluamasiin kirjaimiin (numeroihin) virtualisessa näppäimistössä. 1 Pyyhkii pois yhden kirjaimen (numeron) kerralla. 2 Pyyhkii pois koko lauseen. Valitse OK jos hyväksyt valitsemasi nimen tai Cancel peruaksesi.. Järjestelmä ID (SYSTEM ID) Jos käytössä on useampi tallennin joita halutaan ohjata samalla ohjaimella, tulisi jokaisella tallentimella olla eri ID. Painamalla ( ), suunta painikkeita voit vaihtaa tallentimen ID:n. Käytä mitä numeroita tahansa 1 ja 255 välillä. Kun käytät (+) ja (-) painikkeita, Järjestelmä ID:n numero joko nousee tai laskee 10 yksikköä. Kieli Paina ( ) Kieli kehikossa valitaksesi kieli ja paina uudelleen ( ). Asetukset Oletus: paina ( ) Oletus kehikkoa palauttaaksesi tehtaan oletusasetukset. Huomaa että Järjestelmän Lokia ei poisteta. (HUOM) Tämä eroaa taka panelista tehtävästä Tehtaan Oletusasetusten Palauttamisesta siten että Järjestelmä Lokia ei poisteta. Tiedoston siirto tallentimeen (Import): Kopioi tallenetut Valikko asetukset USB muisti-tikulta tallentimeen. Kytke muistitikku ja paina ( )Import valitaksesi siirto tallentimelle. Tiedoston siirto tallentimelta (Export): Tallenna Valikko asetukset tallentimelta USB tikulle. Kytke muisti-tikku ja paina ( ) Export valitaksesi siirto tallentimelta. Kun käyttäjä tekee siirron tai alustuksen viestiruutu tulee esiin jossa pyydetään käyttäjää vahvistamaan siirto/alustus, sen jälkeen tulee esiin viestiruutu joka ilmoittaa onnistuiko siirto/alustus vai ei. 18

20 Järjestelmä Loki (System Log) Export: Tallenna Järjestelmä Loki USB muisti-tikkuun. Kytke muisti-tikku laitteeseen ja paina ( ) Export. Kun käyttäjä tekee siirron tai alustuksen viestiruutu tulee esiin jossa pyydetään käyttäjää vahvistamaan siirto/alustus, sen jälkeen tulee esiin viestiruutu joka ilmoittaa onnistuiko siirto/alustus vai ei. Versio Kun käyttäjä on syöttänyt sisään Tila tiedot paina( ) Versio ja seuraava ruutu tulee esiin. Version Päivitys Käyttäjä voi päivittää DVR ohjelmiston. Noudata alla olevia päivitykseen liittyviä ohjeita. 1 Kytke USB tikku jossa päivitys on tallentimeen. 2 Klikkaa ( ) Lataa kuvaketta. Silloin ohjelma versio joka on USB muistissa ilmestyy näkyviin vasemmalle puolelle. 3 Klikkaa ( ) Käynnistä kuva aloittaaksesi päivityksen. 4 Kun päivitys on suoritettu esiin ilmestyy dialogi ruutu. Valitse OK ja DVR käynnistyy uudelleen automaattisesti. HUOMIO ÄLÄ PÄIVITÄ ENNEN KUN KOVALEVY ON ASENNETTU. VARMISTA ETTÄ KOVALEVY TOIMII KUNNOLLA ENNEN PÄIVITYSTÄ. VAROITUSSS USB:N POIS KYTKEMINEN KESKEN KAIKEN TAI PAKOITETTU SAMMUTUS SAATTAA AIHEUTTAA PYSYVÄÄ VAURIOTA. Tallennus Kun olet syöttänyt sisään Versio tiedot, paina ( ) Tallennus. Silloin seuraava ikkuna tulee esiin. Ruudussa näkyy tallenteen aloitus ja päättymis aika. Päälle kirjoitus Asetukset Paina( ) Päällekirjoitus Asetukset painiketta ja seuraava ikkuna ilmestyy esiin. 19

Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120. MPEG-4 Triplex DVR V.0921. Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta

Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120. MPEG-4 Triplex DVR V.0921. Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120 MPEG-4 Triplex DVR V.0921 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta TURVALLISUUS OHJEITA MERKKIEN SELITYKSET Tämä symboli on

Lisätiedot

SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.

SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA. 1 VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.! VAROITUS! VÄLTTYÄKSESI SÄHKÖISKULTA, ÄLÄ AVAA LAITTEEN KOTELOA (TAI TAKAOSAA). laitteen SISÄLLÄ EI OLE SELLAISIA OSIA JOTA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. TOIMITA LAITE

Lisätiedot

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET (TÄMÄ OHJE KATTAA KAIKKI MALLIT: 4 32 KANAVAA) OEM MANUFACTURED FOR CELOTRON OY FINLAND Versio1.0 1.5.2010 - 2 - VAROITUS! ÄLÄ AUKAISE JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Divar MR Digitaalinen Videonauhuri

Divar MR Digitaalinen Videonauhuri Divar MR Digitaalinen Videonauhuri Tyyppinumerot DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L fi Käyttöopas_fi Digitaalinen Videonauhuri Sisällysluettelo fi 1 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 3 1.1 Tärkeät turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Divar MR Digitaalinen Videonauhuri

Divar MR Digitaalinen Videonauhuri Divar MR Digitaalinen Videonauhuri Tyyppinumerot DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L fi Käyttöopas_fi Digitaalinen Videonauhuri Sisällysluettelo fi 1 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 3 1.1 Tärkeät turvallisuusohjeet

Lisätiedot

OSD-400/OSD-800/OSD-1600. Digitaalinen videotallennin Asennus- ja käyttöohjeet

OSD-400/OSD-800/OSD-1600. Digitaalinen videotallennin Asennus- ja käyttöohjeet OSD-400/OSD-800/OSD-1600 Digitaalinen videotallennin Asennus- ja käyttöohjeet Asennus- ja käyttöohjeet Varoitus 1. Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen akkuun. Käytetyt akut on hävitettävä

Lisätiedot

Lukkokauppa.com KÄYTTÖOHJE

Lukkokauppa.com KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJE Tervetuloa Tämä opas on suunniteltu ohjeeksi asennusta ja järjestelmän käyttöä varten, löydät tietoa DVR (Digital Video Recorder) ominaisuuksista ja toiminnoista, sekä yksityiskohtaisen selityksen

Lisätiedot

Colibri Wi-Fi. Käyttöohje

Colibri Wi-Fi. Käyttöohje Colibri Wi-Fi Käyttöohje Jan. 2010 FCC ILMOITUS (Luokka B) Tämä laite on FCC:n sääntöjen 15. osan mukainen. Seuraavat kaksi ehtoa koskee laitteen toimintaa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia

Lisätiedot

AVerMedia AVerDiGi EB5416DVD Pro EB5208 DVD Pro Käyttöohjeet

AVerMedia AVerDiGi EB5416DVD Pro EB5208 DVD Pro Käyttöohjeet AVerMedia AVerDiGi EB5416DVD Pro EB5208 DVD Pro Käyttöohjeet YHDYSVALTAIN VIESTINTÄKOMISSION FCC:N ILMOITUS (luokka A) Tämä laite on FCC:n sääntöjen 15. osan mukainen. Laitteen toimintaa koskee kaksi ehtoa:

Lisätiedot

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera SÄÄNKESTÄVÄ Käyttöohje APM-J2033 SISÄLLYS 1 TERVETULOA KÄYTTÄJÄKSI... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 OMINAISUUDET... 3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

TruVision NVR 10:n käyttöohje

TruVision NVR 10:n käyttöohje TruVision NVR 10:n käyttöohje P/N 1072766C-FI REV 1.0 ISS 16JUL14 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja FCC-hyväksyntä Kanada ACMA-hyväksyntä Sertifiointi EU-direktiivit Yhteystiedot 2014 United

Lisätiedot

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas 1 Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas Tallentava digisovitin satelliitti ja antenniverkkoon CONAX i Luku 1 3 1. Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 1.2 Esittely 3 1.2.1 Etupaneeli 4 1.2.2 Kaukosäädin 5 1.3 Mikä

Lisätiedot

väri-tv färg-tv colour television 55FLSKR985LHC käyttöohje bruksanvisning owner s manual

väri-tv färg-tv colour television 55FLSKR985LHC käyttöohje bruksanvisning owner s manual väri-tv 55FLSKR985LHC färg-tv colour television käyttöohje bruksanvisning owner s manual Sisältö Turvallisuusohjeet... 1 Ympäristötietoa... 2 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 3 TV:n ohjauspainikkeet

Lisätiedot

Käyttöohje. (c) 2010 EverFocus Electronics Corp

Käyttöohje. (c) 2010 EverFocus Electronics Corp Käyttöohje ECOR 264x1 Digitaalitallennin ECOR 264x1-16 ECOR 264x1-9 ECOR 264x1-4 (c) 2010 EverFocus Electronics Corp Turvallisuusohjeet Teetä kaikki tämän tuotteen asennukseen liittyvä työ valtuutetun

Lisätiedot

Internet-portaali... 20 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 7. Netflix... 20 Kytke virta... 7

Internet-portaali... 20 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 7. Netflix... 20 Kytke virta... 7 Sisältö TV - Toiminnot... 2 Yhteyden muodostaminen mobiililaitteeseen Wi- Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Fi -yhteyden kautta... 19 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 MIRACASTIN käyttö... 19 Ympäristötietoa...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG LE46C755R2W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3378342

Käyttöoppaasi. SAMSUNG LE46C755R2W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3378342 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

väri-tv Färg-tv FLD845H colour television äyttöohje Bruksanvisningen Owner s manual

väri-tv Färg-tv FLD845H colour television äyttöohje Bruksanvisningen Owner s manual FLD845H Sisältö Lisävarusteet... 2 Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Virtalähde... 3 Virtajohto... 3 Kosteus ja vesi... 3 Puhdistaminen... 3 Kuumuus ja liekit... 3

Lisätiedot

VIDEOTALLENTIMEN KÄYTTÖOHJE

VIDEOTALLENTIMEN KÄYTTÖOHJE VIDEOTALLENTIMEN KÄYTTÖOHJE 1 Tervetuloa Onneksi olkoon uuden videotallentimen ostamisen johdosta! Tämä ohjekirja toimii työkaluna tallentimen käytössä. Avaa tarvikepussi ja varmista, että siitä ei puutu

Lisätiedot

PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas

PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas Model No. VS14931/VS14933/VS14934 Hyväksyntä FCC-lausunto Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu seuraavalle kahdelle

Lisätiedot

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22 Sisältö Ominaisuudet... 4 Lisävarusteet... 4 Esittely... 5 Valmistelu... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Virtalähde... 5 Virtajohto... 5 Kosteus ja vesi... 5 Puhdistaminen... 5 Kuumuus ja liekit... 6 Ukonilma...

Lisätiedot

Mirasys VMS 7.3. Järjestelmänvalvojan opas

Mirasys VMS 7.3. Järjestelmänvalvojan opas Mirasys VMS 7.3 Järjestelmänvalvojan opas SISÄLLYS Sisällys... 2 Ennen kuin aloitat... 6 Ohjeet...6 Ohjeen sisältö...6 Tekninen tuki... 7 Uutta... 7 Tietoja järjestelmästä... 12 Mikä on Mirasys-ohjelmisto?...

Lisätiedot

ASUS työpöytä-pc K5130

ASUS työpöytä-pc K5130 ASUS työpöytä-pc K5130 Käyttöopas FI7817 Neljäs painos V1 Tammikuu 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet

Lisätiedot

DiBos/DiBos Micro. Asennusopas

DiBos/DiBos Micro. Asennusopas DiBos/DiBos Micro fi Asennusopas DiBos/DiBos Micro Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeita 7 2 Johdanto 11 2.1 Järjestelmän kuvaus 11 2.2 Pakkauksen purkaminen 11 2.3 Virransyöttö

Lisätiedot

SmartWitness -ajotallennin TIELIIKENNE- JA ONNETTOMUUSKAMERA KÄYTTÖOHJE

SmartWitness -ajotallennin TIELIIKENNE- JA ONNETTOMUUSKAMERA KÄYTTÖOHJE SmartWitness -ajotallennin TIELIIKENNE- JA ONNETTOMUUSKAMERA KÄYTTÖOHJE Kiitos, kun ostit tämän tieliikenne- ja onnettomuuskameran Varmistu, että luet ja ymmärrät tämän käyttöohjeen sekä käytät sitä asentaesasi

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu

Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet... 6 Takaosan liitäntöjen näyttö... 6 Liittimien

Lisätiedot

Riistakamera Scout Guard SG880-8M. Käyttöohjeet

Riistakamera Scout Guard SG880-8M. Käyttöohjeet Riistakamera Scout Guard SG880-8M Käyttöohjeet SCOUT GUARD SG880MK- 8M 2 Sisällysluettelo 1.Käyttöohjeet 1.1 Yleistä 4 1.2 Kameran osat 4 1.3 Kaukosäädin 5 1.3.1 Navigoiminen 5 1.3.2 Merkit 5 1.4 Näytön

Lisätiedot

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0 myreader Käyttöohje Copyright 2005-2006 by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainen kopioiminen tai jakelu tai tietokantoihin taltiointi ilman HumanWare

Lisätiedot

Esittely. Ominaisuudet. Valmistelu

Esittely. Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Virta... 3 Pakkauksen sisältö... 5 Ympäristötietoa... 5 Korjaustiedot... 5 Kauko-ohjaimen näppäimet... 6 LED TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

Mirasys VMS. Järjestelmänvalvojan opas

Mirasys VMS. Järjestelmänvalvojan opas Mirasys VMS Järjestelmänvalvojan opas SISÄLLYS Sisällys... 2 Ennen kuin aloitat... 6 Ohjeet... 6 Ohjeen sisältö... 6 Tekninen tuki... 7 Uutta... 7 Tietoja järjestelmästä... 11 Mikä on Mirasys NVR -ohjelmisto?...

Lisätiedot

Käyttöohje Uovision UM565-SMS (GPRS) 12MP

Käyttöohje Uovision UM565-SMS (GPRS) 12MP Käyttöohje Uovision UM565-SMS (GPRS) 12MP Etäohjattava ja lähettävä, Inframusta salama, Suomenkielinen käyttövalikko Ominaisuudet: E-MAIL ja MMS kuvaviestiä lähettävä datakamera SW V3- * Lähettävä ja etäohjelmoitava

Lisätiedot