JULKAISULUETTELO, yht. 379 nimikettä - tutkimusjulkaisut 247 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 30-, 132 nimikettä - yksi patentti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKAISULUETTELO, yht. 379 nimikettä - tutkimusjulkaisut 247 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 30-, 132 nimikettä - yksi patentti"

Transkriptio

1 1 OULUN YLIOPISTO Seppo Väyrynen Lokakuu 16., 2014 JULKAISULUETTELO, yht. 379 nimikettä - tutkimusjulkaisut 247 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 30-, 132 nimikettä - yksi patentti TUTKIMUSJULKAISUT 1. Leinonen, T.E. & Väyrynen, S.: Kone-elimiin soveltuvista muoveista. Raportti n:o 11. Oulun yliopisto, koneinsinööriosasto, Oulu s. 2. Väyrynen, S.: Muovien ja kumien käyttömahdollisuuksista koneiden tärinän ja melun torjunnassa. Tutkimuksia 146. Työterveyslaitos, Helsinki s. + liitteet. (mukana Summary, Sammandrag) 3. Väyrynen, S.: Muovien ja kumien käyttömahdollisuuksista koneiden tärinän ja melun torjunnassa, Osa 2, Kumisten tärinäneristimien dynaaminen käyttäytyminen teoreettisesti ja kokeellisesti tarkasteltuna. Tutkimuksia 147. Työterveyslaitos, Helsinki s. + liitteet. (mukana Summary, Sammandrag) 4. Väyrynen, S.: Metsäkoneiden kunnossapidon työolosuhteet ja tapaturmat. Työolosuhteet 33. Työterveyslaitos, Helsinki s. + liitteet. (mukana Summary) 5. Väyrynen, S.: Eräitä koneenrakennuksen meluntorjuntakeinoja kirjallisuuskatsaus. Katsauksia 39. Työterveyslaitos, Helsinki s. (mukana Summary) 6. Väyrynen, S.: Occupational accidents in the maintenance of heavy forest machinery. VIIIth International Congress of AMIEV. Abstracts resumes. Tampere s Klen, T. & Väyrynen, S.: The protective influence of logger's safety equipment. Review 7. Institute of Occupational Health, Helsinki Klen, T., Väyrynen, S. & Ojanen K.: The comfortableness of some personal protective equipment worn by loggers and forest machine operators. Review 7. Institute of Occupational Health, Helsinki p Ojanen, K., Väyrynen, S. & Klen, T.: The properties of loggers' eye protectors and their improvement. Review 7. Institute of Occupational Health, Helsinki p. 23.

2 2 10. Väyrynen, S.: Health hazards and accident risks in the maintenance of heavy forest machinery. Review 7. Institute of Occupational Health, Helsinki Väyrynen, S. & Nissi I.: Work postures in the maintenance of forest tractors. Review 7. Institute of Occupational Health, Helsinki Väyrynen, S. (editor): The research work of the agriculture and forestry office. Review 7. Institute of Occupational Health, Helsinki p. 13. Väyrynen, S., Alatalo, M., Kisko, K. & Nissi, I.: Metsätraktoreiden kunnossapidon ergonomiasta ja tapaturmavaaroista. Raportti n:o 32. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. + liitteet. 14. Väyrynen, S.: Health hazards and accident risks in the maintenance of heavy forest machinery. Report of Seminar on the Maintenance of Forest Machinery in Large- and Small-Scale Forest Operations held in Sweden August ECE, FAO, ILO Joint Committee on Forest Working Techniques a Training of Forest Workers. Domänverket, Sweden Väyrynen, S.: Metsäkoneiden huolto- ja korjaustöitä tekevien koetut työolosuhteet. Tutkimuksia 182. Työterveyslaitos, Helsinki s. + liitteet. (mukana Sammandrag, Summary) 16. Väyrynen, S. & Rieppo, K.: Työasennot metsätraktoreiden korjaus- ja huoltotöissä. Työolosuhteet 39. Työterveyslaitos, Helsinki s. + liitteet. (mukana Summary) 17. Väyrynen, S.: The protection of the head and eyes in forestry work. Second Finnish-U.S. Joint Symposium on Occupational Safety and Health May Hämeenlinna, Finland. Abstracts. Institute of Occupational Health (Finland). p Klen, T. & Väyrynen, S.: The protective influence of logger's safety equipment. Second Finnish-U.S. Joint Symposium on Occupational Safety and Health May Hämeenlinna, Finland. Abstracts. Institute of Occupational Health (Finland). p Väyrynen, S.: Occupational accidents in the maintenance of heavy forest machinery. Abstract. Journal of Occupational Accidents 4(1982) NOS. 2-5, p. 175.

3 3 20. Väyrynen, S., Ojanen, K. & Klen, T.: Metsurin suojainten käyttömukavuus. Selvityksiä 11/82. Työsuojeluhallitus, Tampere s. 21. Ojanen, K., Väyrynen, S. & Klen, T.: Metsurin silmien suojaaminen. Tutkimuksia 190. Työterveyslaitos, Helsinki s. + liitteet. (mukana Sammandrag, Summary) 22. Väyrynen, S. & Ojanen, K.: The protection of loggers' heads and eyes in forestry work. Journal of Occupational Accidents 5 (1983):2, Klen, T. & Väyrynen, S.: The protective influence of loggers's safety equipment. Scand j work environ health 9 (1983), Klen, T. & Väyrynen, S.: Hakkuumiehen henkilökohtaisten suojainten ja moottorisahan turvalaitteiden merkitys tapaturmien torjumisessa ja lieventämisessä. Tutkimuksia 198. Työterveyslaitos, Helsinki s. (mukana Sammandrag, Summary) 25. Väyrynen, S.: Protection of the head and eyes in forestry work. Scand j work environ health 9 (1983), Väyrynen, S.: Some possibilities of using observation methods for analysing accident and health hazards. Nordiska forskarkurser: Ergonomiska mätmetoder i lantbruket. Kuopio, Finland, den juni Kuopio Regioninstitut för arbetshygien och Helsingfors universitet Inst. för lantbruksteknologi Väyrynen, S.: Accidents and their prevention in the maintenance of heavy forest machinery. Finnish-Hungarian Swedish Symposium on Occupational Health and Safety August Extended Summaries. Institute of Occupational Health, Helsinki Väyrynen, S., Ojanen, K. & Klen, T.: Metsurin suojakypärän ominaisuuksista. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 1 (1983):4, (mukana Summary, Sammandrag) 29. Väyrynen, S. & Rieppo, K.: Kuormatraktoreiden huolto-ominaisuusvertailu haastattelemalla. Silva Fennica 17 (1983):2, (mukana Abstract) 30. Alatalo, M., Väyrynen, S., Kisko, K. & Väänänen, E.: Metsäkoneiden hydrauliikan kunnossapidon työturvallisuus. Raportti n:o 37. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. (mukana Abstract)

4 4 31. Väyrynen, S.: Metsäkoneiden kunnossapito-ominaisuudet ja kunnossapidon työolosuhteet. Kone-elinten laitoksen jatkotutkimusseminaari Esitelmät (toim. T. Leinonen). Raportti n:o 45. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu Väyrynen, S.: Safety and ergonomics in the maintenance of heavy forest machinery. Accident Analysis & Prevention 16 (1984):2, Väyrynen, S. & Rieppo, K.: Huollon helppouden ja työturvallisuuden vertailumenetelmä metsätraktoreille. Työolosuhteet 48. Työterveyslaitos, Helsinki s. (mukana Summary, Sammandrag) 34. Väyrynen, S.: Observation and interview studies of the servicing properties of forest tractors. Proceedings of the 1984 International Conference on Occupational Ergonomics May , Toronto, Klen, T. & Väyrynen, S.: The role of personal protection in the prevention of accidental injuries in logging work. Journal of Occupational Accidents 6(1984):4, Leinonen, T., Väyrynen, S. & Rajaniemi, E.: Luoksepäästävyys koneen huollettavuuden mittana - eräitä näkökohtia. Raportti n:o 48. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. + liitteet. (mukana Abstract) 37. Ojanen, K., Väyrynen, S. & Rieppo, K.: Menetelmä traktorin hallintaelinten sijainnin ja käyttövoimien mittaamiseksi. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 2(1984):4, (mukana Summary, Sammandrag) 38. Klen, T. & Väyrynen, S.: Hakkuumiesotoksen lähestapaturmien vertailu saman otoksen ja virallisen tilaston tapaturmiin. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 3 (1985):1, (mukana Summary, Sammandrag) 39. Klen, T. & Väyrynen, S.: Comparison of near accidents in a random sample of loggers with the accidents in the same sample and official statistics. HSE Transl. No Health and Safety Translation Services, November pp. (Hakkuumiesotoksen.., Työterveyslaitoksen tutkimuksia 3 (1985):1, 39-51) 40. Väyrynen, S., Ojanen, K. & Kuusisto, A.: Työpisteen tietokoneavusteinen suunnittelu. Katsaus ja kokeilu. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 3 (1985):3, (mukana Summary, Sammandrag)

5 5 41. Väyrynen, S., Paalasmaa, J. & Könönen, U.: Työtekniikkaopetuksen vaikutus työasentoihin metsureiden varhaiskuntoutuskurssilla. Kurssinaikainen kokeilu. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 3(1985):3, (mukana Summary, Sammandrag) 42. Väyrynen, S.: Kone-ergonomian eräitä tutkimusmenetelmiä. Kirjassa: Koneelinten laboratorion jatkokoulutusseminaari Esitelmät. Toim. T. Leinonen. Raportti n:o 50. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu Klen, T. & Väyrynen, S.: Suojaimia käyttävien ja käytön laiminlyövien tapaturmavammat hakkuutyössä. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 3(1985):4, Väyrynen, S.: Metsäkoneiden kunnossapidon mekaaninen työturvallisuus, erityisesti sen liittyvyys luoksepäästävyyteen kunnossapitokohteisiin. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 4 (1986): lisänumero 1, 198 s. (Abstract, Summary, väitöskirja, Oulun yliopisto, 1986) 45. Leinonen, T., Ojanen, K., Väyrynen, S. & Kuusisto, A.: Metsätraktorin huollon ergonomian tutkiminen CAD-järjestelmällä. Raportti n:o 54. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. + liitteet. (mukana Abstract) 46. Väyrynen, S.: The effect of pre-rehabilitation courses on loggers' work postures. The proceedings of the Seminar on Occupational Health and Rehabilitation of Forest Workers held at Kuopio, Finland 3-7 June The Joint FAO/ECE/ILO Committee on Forest Working Techniques and Training of Forest Workers, The Finnish work Environment Fund, Helsinki Väyrynen, S., Ojanen, K. & Kuusisto, A.: Metsätraktorin huoltotyöpisteiden ergonomian tutkiminen tietokoneavusteisesti - kokeilun tuloksia. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 4 (1986):2, (mukana Summary, Sammandrag) 48. Kuusisto, A., Väyrynen, S. & Leinonen, T.: Evaluering av arbetsplatsens ergonomiska faktorer med hjälp av en CAD-baserad människomodell. Ergonomi i konstruktion & produktion. Årskonferens, Visby, 1-3 oktober Abstracts. Nordiska Ergonomisällskapet, Sveriges Mekanförbund, STF Ingenjörsutbildning, s.

6 6 49. Väyrynen, S. & Rajaniemi, E.: Yksinkertainen mock-up-simulaattori luoksepäästävyyden tutkimiseen. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 4(1986):3, (mukana Summary, Sammandrag) 50. Rieppo, K., Ojanen, K. & Väyrynen, S.: Katsaus hallintalaitteiden ergonomiaan. Raportti n:o 58. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. 51. Väyrynen, S.: Traktorikoneen ohjaamoon nousu ja sieltä laskeutuminen koneturvallisuustutkimusaiheena. Kone-elinten laboratorion jatkokoulutusseminaari Esitelmät. Toim. T. Leinonen. Raportti n:o 56. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu Häkkinen, K., Väyrynen, S. & Pesonen, J.: Access to and from a tractor cab. IX Joint International Ergonomics Symposium "Working postures in agriculture and forestry". CIGR/IAAMRH/IUFRO. June 9-12, 1987, Kuopio, Finland Kuusisto, A., Väyrynen, S. & Ojanen, K.: The CAD system as a tool for analysing ergonomic features of maintaining a forest tractor. IX Joint International Ergonomics Symposium "Working postures in agriculture and forestry". GIGR/IAAMRH/IUFRO. June 9-12, 1987, Kuopio, Finland Väyrynen, S.: Work postures as indicators of accessibility to service objects of forest tractors. IX Joint International Ergonomics Symposium "Working postures in agriculture and forestry". CIGR/IAAMRH/IUFR O. June 9-12, 1987, Kuopio, Finland Ojanen, K. & Väyrynen, S.: Method for measuring location and properties of tractor controls. IX Joint International Ergonomics Symposium "Working postures in agriculture and forestry". CIGR/IAAMRH/IUFRO. June 9-12, 1987, Kuopio, Finland Väyrynen, S.: Ohjaamosimulaattori työtieteelliseen tutkimukseen. Kone-elinten laboratorion jatkokoulutusseminaari Esitelmät. Toim. T. Leinonen. Raportti n:o 62. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu Väyrynen, S.: (toim.): Traktorin ohjaamoon ja ohjaamosta kulku poikkeavissa tilanteissa. Julkaisuja 1. Kuopion aluetyöterveyslaitos, Kuopio s. (kirjoittajat: Esa Ahonen, Nina Nevala, Kari Ojanen, Jyrki Penttinen, Seppo Väyrynen).

7 7 58. Häkkinen, K., Väyrynen, S. & Pesonen, J.: Traktoreiden kulkuteiden arviointi. Selvityksiä 5. Työsuojeluhallitus, Tampere s. + liitteet. 59. Väyrynen, S.: The computer as an aid in the analysis of ergonomic and safety features of maintenance (description of two graphic applications). Scand J Work Environ Health 14(1988):suppl 1, Häkkinen, K., Pesonen, J. & Väyrynen, S.: Evaluation of safety attribute in access systems. In: Trends in ergonomics/human factors V (Ed. by F. Aghazaden). Elsevier Science Publishers B.V., North-Holland, Väyrynen, S.: Computer as aid to analyse work postures: basic principles and advantages of two graphic OWAS applications. In: Ergonomics International 88. Proceedings (Vol. 1) of the Tenth Congress of the International Ergonomics Association, 1-5 August 1988, Sydney Väyrynen, S.: Antavatko moottorisahan kunnossapidon tapaturmat viitteitä käsikoneiden koneensuunnittelulle? Kone-elinten laboratorion jatkokoulutusseminaari Toim. T. Leinonen. Raportti nro 67. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu Nevala, N. & Väyrynen, S.: Traktorin ohjaamoon kiipeämisen sekä ohjaamosta kiipeämisen ja hyppäämisen biomekaniikkaa. Työ ja ihminen 2(1988):3, (mukana Summary, Sammandrag). 64. Väyrynen, S.: Työtiede - työympäristön ja työn kehittäjä. Virkaanastujaisesitelmä. Oulun yliopisto, Oulu s. 65. Häkkinen, K.K., Booth, R., Väyrynen, S. & Hirvonen, M.: Simulation of the production disturbances involving human intervention at danger zones. Extended Summaries of papers presented to the tenth international conference on production research. The University of Nottingham. UK, Taylor & Francis Väyrynen, S., Ojanen, K., Häkkinen, K. & Väyrynen, T.: Computer as aid to analyse ergonomic and safety features of production machinery. Extended Summaries of papers presented to the tenth international conference on production research. The University of Nottingham. UK, Taylor & Francis

8 8 67. Väyrynen, S., Ukkola, K., Jänkälä, R. & Vikstrand, L.: Undervisning i arbetsvetenskap vid Uleåborgs universitet. Utveckling i arbetslivet, ergonomi, förbättring i jobbet. Nordiska Ergonomisällskapets årskonferens September Tammerfors, Finland Ojanen, K. & Väyrynen, S.: Computer aided OWAS training, data collection and analysis. Utveckling i arbetslivet, ergonomi, förbättring i jobbet. Nordiska Ergonomisällskapets årskonferens September Tammerfors, Finland Väyrynen, S., Ojanen, K., Häkkinen, K. & Väyrynen, T.: Tietokone apuna tuotantokoneiden ergonomian ja turvallisuuden arvioinnissa. Valokynä 1989: Väyrynen, S.: Moottorisahan kunnossapidon tapaturmatarkastelu - viitteitä käsikoneiden koneensuunnittelulle. Työ ja ihminen 3(1989):4, (mukana Summary, Sammandrag). 71. Leinonen, T., Väyrynen, S., Ma, X. & Kisko, K.: On the computerized description and simulation of sawman's movements. Report 82. University of Oulu, Department of Mechanical Engineering, Oulu p. 72. Nevala, N., Perkiö, M., Ojanen, K., Penttinen, J., Riihimäki, H., Väyrynen, S. & Husman, K.: Istumisolot ja selkävaivat metsäkoneenkuljettajilla. Raporttisarja 4. Kuopion aluetyöterveyslaitos, Kuopio s. 73. Väyrynen, S., Ojanen, K., Pyykkönen, M., Peuraniemi, A., Suurnäkki, T. & Kemppainen, M.: OWASCA: Computer-aided visualizing and training software for work posture analysis. In: Computer-Aided Ergonomics (Ed. by W. Karwowski et al.). Taylor & Francis, London Häkkinen, K. & Väyrynen, S.: Developing machine safety by simulation. In: High Technology in Finland The Finnish Academy of Technology, Jyväskylä Väyrynen, S.: Työtuolien ergonomiset ominaisuudet - katsaus joihinkin tutkimuksiin ja käsikirjoihin. In: Research papers 1990 (Ed. by T. Leinonen). Report n:o 83. University of Oulu, Laboratory of machine design, Oulu

9 9 76. Koistinen, T., Väyrynen, S., Leinonen, T. & Kisko, K.: Fyysinen tuki- ja liikuntaelimistön kuormitus ajoneuvomattojen manuaalisessa viimeistelyleikkauksessa - esitutkimus. Raportti Oulun työsuojelupiirille s. + liitteet. 77. Väyrynen, S. & Könönen, U.: Short and long-term effects of a training programme on work postures in rehabilitees: A pilot study of loggers suffering from back troubles. International Journal of Industrial Ergonomics, 7(1991):2, Häkkinen, K., Booth, R., Väyrynen, S., Haijanen, J. & Hirvonen, M.: Simulation of production disturbances involving human intervention at danger zones. In: Production Research: Approaching the 21st Century (Ed. by M. Pridham & C. O'Brien). Taylor & Francis, London Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Koistinen, T. (Editors): Development of simulation methods for man-machine safety planning. Work Science Division, research reports 10, University of Oulu, p. 80. Väyrynen, S., Häkkinen, K., Väyrynen, T. & Ojanen, K.: On computer-aided simulation for better ergonomics and safety. In: Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Koistinen, T. (Editors): Development of simulation methods for manmachine safety planning. Work Science Division, research reports 10, University of Oulu, Ma, X., Leinonen, T., Väyrynen, S. & Kisko, K.: On the computerized description and simulation of sawman's movements. In: Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Koistinen, T. (Editors): Development of simulation methods for man-machine safety planning. Work Science Division, research reports 10, University of Oulu, Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Koistinen, T. List of conclusions. In: Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Koistinen, T. (Editors): Development of simulation methods for man-machine safety planning. Work Science Division, research reports 10, University of Oulu, Häkkinen, K.K., Booth, R., Väyrynen, S., Haijanen, J. & Hirvonen, M.: Human intrusion into production danger zones: a simulation approach (Chapter 9). In: Human-robot interaction (Ed. by M. Rahimi and W. Karwowski). Taylor & Francis, London

10 Väyrynen, S.: Low-cost data collection methods for postural load surveys. In: Computer Applications in Ergonomics, Occupational Safety and Health (Ed. by M. Mattila and W. Karwowski). Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam Ma, X., Leinonen, T., Väyrynen, S., Kisko, K. & Alatalo, M.: On the computerized description and simulation of sawman's movements. In: Computer Applications in Ergonomics, Occupational Safety and Health (Ed. by M. Mattila and W. Karwowski). Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam Väyrynen, S., Ojanen, K., Häkkinen, K. & Väyrynen, T.: Computer as aid to analyse ergonomics and safety of production machinery - a survey. Tallinna Technikaülikooli Toimetised (Transactions of Tallinn Technical University), No 725, Tallinn Väyrynen, S.: Some Finnish graphic computer-aided methods for better ergonomics and safety. In: Advances in Industrial Ergonomics and Safety IV (Ed. by S. Kumar). Taylor & Francis, London Tornberg, V., Kisko, K. & Väyrynen, S.: Kunnossapitotöiden työturvallisuuden ja ergonomian kehittäminen - kehittämisanalyysi (KEHA) ja sen kokeilu. Raportti n:o 86. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. + liite. 89. Talvitie, P., Väyrynen, S. & Kisko, K.: Kunnossapitohenkilöstön tuki- ja liikuntaelinvaivat ja työolot. Työ ja ihminen 6(1992):4, (mukana Summary, Sammandrag) 90. Väyrynen, S.: Ergonomic design of machinery for use in the cold. A review based on the literature and original research. Arctic Medical Research 51(1992):Suppl. 7, Väyrynen, S. & Ojanen, K.: Review of developments in forestry protective equipment since publication of the paper "The protection of loggers' heads and eyes in forestry work".- Safety Science, 16 (1993) Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Tornberg, V.: Postural and other accessibility factors contributing to accidents in maintenance work at chemical plants. In: Advances in Industrial Ergonomics and Safety V (Ed. by R. Nielsen and K. Jorgensen). Taylor & Francis,

11 Pekkarinen, A., Väyrynen, S. & Tornberg, V.: Maintenance work during shutdowns in process industry - ergonomic aspects. In: The Ergonomics of manual work (Ed. by W.S. Marras, W. Karwowski, J.L. Smith and L. Pacholski). Taylor & Francis, Leinonen, T., Ma, X., Väyrynen, S., Alatalo, M. & Kisko, K.: On the measurement, comparison and verification of human movement. Proceedings, Ergonomi och företagsekonomi. Nordiska Ergonomisällskapets årskonferens September Nådendal, Finland Tornberg, V., Kisko, K., Väyrynen, S. & Isotalus, N.: Development procedure of maintenance work and it's experimentation. Proceedings, Ergonomi och företagsekonomi. Nordiska Ergonomisällskapets årskonferens September Nådendal, Finland Kisko, K., Tornberg, V. & Väyrynen, S.: Verfahren und Versuch zur Entwicklung der Instandhaltungsarbeit. Proceedings of the Scandinavian symposium on machine design 1993 (Ed. by T. Leinonen). Report 93. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu Ollila, E., Väyrynen, S., Kisko, K., Kristjuhan Ülo, Leinonen, T. & Kiivet, G.: Ompelutyön perusergonomiaa ja alustavia kuormittumismittauksia. Raportti n:o 96. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. + liite. 98. Väyrynen, S. & Mielonen, P.: Low-cost computer-aided telemaintenance system-main charateristics and first laboratory experiences. In: Advances in Industrial Ergonomics and Safety V (Ed. by F. Aghazadeh). Taylor & Francis, Kisko, K. & Väyrynen, S.: Preliminary measurements of the strains of sewing work. In: OST-94 symposium on machine design (Ed. by T. Leinonen). University of Oulu, Department of Mechanical Engineering, Oulu Paldanius, S., Väyrynen, S. & Leinonen, J.: Teollisuuden kunnossapidon organisointi - näköaloja tietojärjestelmien kehittyessä. Kunnossapito 1994:5, erikoisartikkeli, 7 s.

12 Virokannas, H., Väyrynen, S. & Koski, K.: Gerontechnological improvement of indoor mobility in the elderly: Study plan and collaboration. Kirjassa: Reader, the second postgraduate course on gerontechnology "chronic cerebral disorders, falling and the impact of technology" Oulu, November 7th - 8th, 1994, toim. K. Koski ja S-L Kivelä. University of Oulu, ss Väyrynen, S.: Examples on computer-aided design, modelling, simulation and learning applications of ergonomics. Kirjassa: Reader, the second postgraduate course on gerontechnology "chronic cerebral disorders, falling and the impact of technology" Oulu, November 7th - 8th, 1994, toim. K. Koski ja S-L. Kivelä. University of Oulu, ss Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Tornberg, V.: Some links between accidents, postural load and accessibility in chemical plant maintenance. Safety Science 18(1994):2, Matilainen, J., Ylijoutsijärvi, P. & Väyrynen, S.: Tulevaisuuden puunkorjuujärjestelmän suunnittelu - erityisesti inhimilliset ja ympäristölliset reunaehdot. Report 167. Department of Process Engineering, University of Oulu, Oulu s Väyrynen, S.: Examples of computer-aided design, modelling and learning applications in ergonomics. In: Course book on gerontechnology, COST A5, Normal and pathological ageing and the impact of technology, selected topics (Ed. by S-L. Kivelä, K. Koski & J. Rietsema). Eindhoven University of Technology & University of Oulu, Kirvesoja, H., Väyrynen, S. & Mielonen, P.: First ergonomic experiments using simulation of home daily activities in the Finnish elderly. In: Ergonomics in Consumer Product Design and Evaluation. The Ergonomics Society, IEE, Consumers' Association. Southampton, 10th November s Väyrynen, S.: Suunnittelijan ergonomia. Soveltavan ergonomian laboratorio, Muhos s Virokannas, H., Väyrynen, S., Leinonen, T., Koski, K., Kirvesoja, H., Alatalo, M., Kemppainen, M-L., Mielonen, P. & Pirinen, M.: Gerontehnological progress for better indoor mobility in the elderly. In: Advances in Applied Ergonomics (Ed. by G. Salvendy & A.F. Özok). USA Publishing Corporation, West Lafayette

13 Väyrynen, S., Kirvesoja, H., Virokannas, H., Leinonen, T., Koski, K., Alatalo, M., Kemppainen, M-L., Pirinen, M. & Kisko, K.: Simulation of Home Daily Activities for the Development of Improved Technology for the Elderly. In: Advances in Occupational Ergonomics and Safety I (Ed. by A. Mital, H. Krueger, S. Kumar, M. Menozzi & J. Fernandez). International Society for Occupational Ergonomics and Safety Cincinnati, Ohio, U.S.A Vol Virokannas, H., Väyrynen, S., Malm, L. & Riippa, E.: Development of User- Oriented Facilities of Ageing and Technology. In: Advances in Occupational Ergonomics and Safety I (Ed. by A. Mital, H. Krueger, S. Kumar, M. Menozzi & J. Fernandez). International Society for Occupational Ergonomics and Safety Cincinnati, Ohio, U.S.A Vol Kirvesoja, H., Väyrynen, S., Kisko, K. & Virokannas, H.: Product Evaluation Using Conjoint Analysis, Home Simulator, User Group and Computer Software. In: Adances in Occupational Ergonomics and Safety I (Ed. by A. Mital, H. Krueger, S. Kumar, M. Menozzi & J. Fernandez). International Society for Occupational Ergonomics and Safety Cincinnati, Ohio, U.S.A Vol Ahasan, M.R., Väyrynen, S. & Kirvesoja, H.: Physical Workload Analysis Among Small Industry Activities Using Postural Data. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 1996, Vol. 2. No. 1, Virokannas, H., Väyrynen, S., Kirvesoja, H., Leinonen, T., Holappa, T. & Pirinen, M.: User-oriented ergonomics on the research of ageing and technology. In: The second Conference in Promoting Well-being and Holistic Care through Multidiciplinary Education August (Ed. by I. Määränen). Oulu Institute of Health Science Publications, A, Research Reports 4. Oulu Abstract p Virokannas, H., Väyrynen, S., Kirvesoja, H., Alatalo, M., Pirinen, M., Koski, K., Holappa, T., Kisko, K. & Leinonen, T.: User-oriented ergonomics on the research and development area of ageing and technology. Gerontechnology, A sustainable Investment in Our Own Future. The second International Conference, October, Helsinki, The Abstract 1996: Virokannas, H., Pirinen, M., Kirvesoja, H., Väyrynen, S., Kemppainen, M-L. & Koski, K.: Safety and indoor mobility. Gerontechnology, A sustainable

14 14 Investment in Our Own Future. The second International Conference, October, Helsinki. The Abstracts 1996: Väyrynen S., Nevala-Puranen, N. & Kirvesoja, H.: Footedness and Mounting - Short Review and Two Case Studies. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 1996, Vol. 2, No. 4, Pirinen, M., Hautala, T., Määttä, T., Saajanto, E., Väyrynen, S. & Virokannas, H.: Automatic NextInfo Phone Service for the Elderly. From Experience to Innovation IEA 97 Proceeding of the 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association June 29 - July 4, 1997, Tampere, Finland. In: Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, 1997, Vol 5, Virokannas, H., Tornberg, V., Väyrynen, S., Malm, L., Leinonen, T., Kirvesoja, H., Pirinen, M., Holappa, T., Alatalo, M., Koski, K. & Kisko, K.: Welfare cluster on the area of ageing and technology in the Finnish Laboratory of Applied Ergonomics. In: From Experience to Innovation IEA 97 Proceeding of the 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association June 29 - July 4, 1997, Tampere, Finland (Ed. by P. Seppälä, T. Luopajärvi, C-H. Nygård & M. Mattila). Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, 1997, Vol 5, Väyrynen S., Kirvesoja, H. & Kangas, E.: Multiple criteria evaluation model with weighting factors for chairs. In: From Experience to Innovation IEA 97 Proceeding of the 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association June 29 - July 4, 1997, Tampere, Finland (Ed. by P. Seppälä, T. Luopajärvi, C-H. Nygård & M. Mattila). Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, 1997, Vol 5, Ahasan, R., Väyrynen, S., Virokannas, H. & Kisko, K.: Postural workload in metal handling tasks. In: From Experience to Innovation IEA 97 Proceeding of the 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association June 29 - July 4, 1997, Tampere, Finland (Ed. by P. Seppälä, T. Luopajärvi, C- H. Nygård & M. Mattila). Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, 1997, Vol 7, Kautto, J., Väyrynen, S. & Kirvesoja, H.: Ergonomics requirements of a videotelephony-based telesupport system for demanding industrial maintenance. In: From Experience to Innovation IEA 97 Proceeding of the 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association June 29 - July 4, 1997, Tampere, Finland (Ed. by P. Seppälä, T. Luopajärvi, C-H.

15 15 Nygård & M. Mattila). Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, 1997, Vol 7, Sinisammal, J., Väyrynen, S. & Kirvesoja, H. (toim.): Kuvapuhelin kotipalvelun apuna. Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 1, Oulun yliopisto, Oulu s Väyrynen, S. & Kirvesoja, H.: Yleinen johdanto. Kirjassa: Kuvapuhelin kotipalvelun apuna (toim. J. Sinisammal, S. Väyrynen & H. Kirvesoja). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 1, Oulun yliopisto, Oulu Dinh M.H., Kallioniemi, V., Kirvesoja, H. & Väyrynen, S.: Käyttöliittymän kuvakkeiden vertailu. Kirjassa: Kuvapuhelin kotipalvelun apuna (toim. J. Sinisammal, S. Väyrynen & H. Kirvesoja). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 1, Oulun yliopisto, Oulu Väyrynen, S. & Sinisammal, J.: Yhteenveto ja pohdinta. Kirjassa: Kuvapuhelin kotipalvelun apuna (toim. J. Sinisammal, S. Väyrynen & H. Kirvesoja). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 1, Oulun yliopisto, Oulu Väyrynen, S., Koutonen, M., Hietala, J. & Kisko, K.: Teräsvalssaamon puhtaanapitopalvelun kehittäminen -hanke: Esittely ja yhteenveto. Kirjassa: Teräsvalssaamon puhtaanapitopalvelun kehittäminen (toim. M. Koutonen & J. Hietala). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 2, Oulun yliopisto, Oulu Ahasan, R., Väyrynen, S. & Virokannas, H.: A mathematical model for the estimation of heat stress and sweat loss. In: Proceedings to the International Conference on Integral Methods & Engineering, 1997, pp C. Constanda, J. Saranen and S. Seikkala (eds.), vol -one: analytic methods by Addison Wesley Longman. Essex: UK Ahasan, R., Väyrynen, S. & Virokannas, H.: Prediction of permissible physical workload using fuzzy mathematics. In Proceedings to the International Conference on Integral Methods & Engineering, 1997, pp C. Constanda, J. Saranen and S. Seikkala (eds.), vol -one: analytic methods by Addison Wesley Longman. Essex: UK Ahasan, R., Väyrynen, S. & Virokannas, H.: Thermoregulatory response in the steel mill workers: ASAEAN Ergonomics 97: Human factors vision care for The future, 6-8 NOV/97, Kuala Lumpur, Malaysia.

16 Ahasan, R., Väyrynen, S., Virokannas, H. & Kisko, K.: Postural workload in metal handling tasks. In Proceedings to the International Ergonomics Association 13 th Triennial Conference, 1997, Vol-7, pp Ahasan, R., Väyrynen, S., Virokannas, H. & Kangas, E.: Thermoregulatory responsens and work-related musculoskeletal discomfort: A case study of steel mill workers in Bangladesh. In: Proceedings of the Fifth Southeast Asian Ergonomics Society Conference on Human Factors Vision Care for the Future (Ed. by H. Khalid). IEA Press, Kuala Lumpur Väyrynen, S.: Ergonominen lähestymistapa geronteknologiaan. Seminaarien kirja, TERVE-SOS 98-tapahtuma, Stakes Väyrynen, S. ja Hietala, J. (toim.): Turvallisuusjohtamisen ja analyysien perusteita ja esimerkkejä. Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 3, Oulun yliopisto, Oulu s Väyrynen, S.: Riskien hallinta ja turvallisuusanalyysit ergonomisessa viitekehyksessä. Kirjassa: Turvallisuusjohtamisen ja analyysien perusteita ja esimerkkejä (toim. S. Väyrynen & J. Hietala). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 3, Oulun yliopisto, Oulu 1998, Oikarinen, A., Sinisammal, J., Tornberg, V. & Väyrynen, S. (toim.): Geronteknologian perusteita ja sovelluksia. Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 4, Oulun yliopisto, Oulu 1998, 130 s Väyrynen, S. & Kirvesoja, H.: Johdanto geronteknologiaan. Kirjassa: Geronteknologian perusteita ja sovelluksia (toim. A., Oikarinen, J. Sinisammal, V. Tornberg & S. Väyrynen). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 4, Oulun yliopisto, Oulu 1998, Väyrynen, S. & Kirvesoja, H.: Ikäihminen vuorovaikutuksessa koneen, laitteen tai muun teknisen ympäristön kanssa. Kirjassa: Geronteknologian perusteita ja sovelluksia (toim. A. Oikarinen, J. Sinisammal, V. Tornberg & S. Väyrynen). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 4, Oulun yliopisto, Oulu 1998, Väyrynen, S. & Kirvesoja, H.: Hyvinvoinnin edellytyksiä kehittävät simulaattorikokeet (t & k) ja kodin teknisen suunnittelujärjestelmän taustatutkimus. Kirjassa: Geronteknologian perusteita ja sovelluksia (toim. A. Oikarinen, J. Sinisammal, V. Tornberg & S. Väyrynen). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 4, Oulun yliopisto, Oulu 1998,

17 Pirinen, M., Hautala, T., Prykäri, T., Määttä, T., Kivelä, E-M., Mielonen, P., Virokannas, H., Väyrynen, S. & Saajanto, E.: Automaattisen puhelinpalvelujärjestelmän kehittäminen ikääntyneille. Kirjassa: Geronteknologian perusteita ja sovelluksia (toim. A. Oikarinen, J. Sinisammal, V. Tornberg & S. Väyrynen). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 4, Oulun yliopisto, Oulu 1998, Tornberg, V., Virokannas, H. & Väyrynen, S.: Geronteknologian klusteriyhteistyö soveltavan ergonomian laboratoriossa. Kirjassa: Geronteknologian perusteita ja sovelluksia (toim. A. Oikarinen, J. Sinisammal, V. Tornberg & S. Väyrynen). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 4, Oulun yliopisto, Oulu 1998, Kautto, J., Väyrynen, S., Pakaslahti, A., Tikka, T., Tiainen, J., Anttonen, M., Uusimaa, K. & Kaitera, J.: Videotelephony system for supporting industrial maintenance and failure analysis: principles an experience (conference communications). Technology, Law and Insurance, 3 (1998) 1, Väyrynen, S., Kautto, J. & Kirvesoja, H.: Key points of using cluster-like approach and ergonomics in R & D. In: Advances in Occupational Ergonomics and Safety 2 (Editor S. Kumar). IOS Press, Amsterdam Virokannas, H., Pirinen, M., Kirvesoja, H., Väyrynen, S., Kemppainen, M-L. & Koski, K.: Safety and indoor mobility in the elderly. In: Gerontechnology, sustainable investment in the future (Ed. by J. Graafmans, V. Taipale & N. Charness). IOS Press, Amsterdam Väyrynen, S.: Technical and ergonomic aspects for independent living among the elderly: an R & D approach. Abstracts. Open Care 98 Conference, Oulu, Ylijoutsijärvi, P. & Väyrynen, S. (toim.): Työsuojelutavoitteet ja yhteistyö tehdasalueella. Työtieteen jaoksen hankeraportteja No.5, Oulun yliopistopaino, Oulu 1998, 66 s Tornberg, V. & Väyrynen, S.: Työ virtuaalitoimistossa katsaus. Työelämän tutkimus 1998, Vol. 9, Nr. 4,

18 Väyrynen, S.: Gerontechnology some remarks on a new discipline. In: OST- 98 Symposium on Machine Design (ed. by T. Leinonen). Acta Universitatis Ouluensis, sarja C Technica 130 Oulu 1998, Ahasan, R., Mohiuddin, G., Väyrynen, S., Virokannas, H. & Quddus, R.: Work-related problems in metal handling tasks in Bangladesh: obstacles to the development of safety and health measures. Ergonomics, 42(1999)2, Ahasan, R. & Väyrynen, S.: Ergonomic Aspects of a Virtual Environment. In: International Journal of Occupational Safety And Ergonomics 1999, vol. 5, no 1, Tornberg, V., Väyrynen, S.: Concurrent engineering activities using videophone communications. In: Human-Computer Interaction: Communication, Cooperation, and Application Design. Proceedings of HCI International '99 (the 8 th International Conference on Human-Computer Interaction), Munich, Germany, August 22-26, Volume 2. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. London Väyrynen, S., Tornberg, V. & Kirvesoja, H.: Ergonomic approach to customised development of videophony applications. In: Human-Computer Interaction: Communication, Cooperation, and Application Design. Proceedings of HCI International '99 (the 8 th International Conference on Human-Computer Interaction) (Ed. by H-J. Bullinger & J. Ziegler), Munich, Germany, August 22-26, Volume 2. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. London Kirvesoja, H., Sinisammal, J., Väyrynen, S., &Tornberg, V.: Field experiences of providing home care and related services over a videophone. In: Human- Computer Interaction: Communication, Cooperation, and Application Design. Proceedings of HCI International '99 (the 8 th International Conference on Human-Computer Interaction) (Ed. by H-J. Bullinger & J. Ziegler), Munich, Germany, August 22-26, Volume 2. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. London Kirvesoja, H., Oikarinen, A., Väyrynen, S., Tornberg, V., Koutonen, M. & Hiltunen, U.: Implementation criteria for videophone system used in telemedicine a case in Finnish health care. In: Human-Computer Interaction: Communication, Cooperation, and Application Design. Proceedings of HCI International '99 (the 8 th International Conference on Human-Computer Interaction) (Ed. by H-J. Bullinger & J. Ziegler), Munich, Germany, August

19 , Volume 2. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. London Ibarra-Meija, G. Väyrynen, S., Sinisammal, J.; Ylijoutsijärvi, P.: Application of Computer-Aided Standing Postural Sway Measurement for Job and Workplace Design. In: Proceedings of International Conference on Computer-Aided Ergonomics and Safety CAES'99. Barcelona CD-ROM, ISBN Väyrynen, S. ja Sinisammal, J.: Johdanto. Kirjassa:Teollisuuden pääsytiet (toim. J. Sinisammal ja H.Repola): Työtieteen laboratorion hankeraportteja No 6, Oulun yliopistopaino, Oulu 1999, Ikonen, V., Väyrynen, S., Prykäri, T. & Tornberg, V.: The influence of new communication and assistive technology to elderly peoples well-being and quality of life. Abstracts. 3 rd International Conference of Gerontechnology, Munich, Ikonen, V, Väyrynen, S. & Tornberg, V.: New technology in health and social services - ethics and ergonomics in videotelephone use among workers and clients. In: Proceedings, NES Årskonferanse 2000( Ed. by K.I. Fostervold & T. Endestad), Trondheim, Norway, Kirvesoja, H., Väyrynen, S. & Häikiö, A.: Three evaluations of tasksurfaceheights in elderly people's homes. Applied Ergonomics 31 (2000) Kirvesoja, H., Oikarinen, A., Hiltunen, U. & Väyrynen, S.: Potilaiden kokemuksia videokonsultaatiosta käyttöönottovaiheessa. Suomen Lääkärilehti 55 (2000), Nro 14-15, Kivelä, E-M., Hautala, T., Turpeinen, J., Määttä, T., Tornberg, V., Virokannas, H., Väyrynen, S. & Saajanto, E.: Yleisiä hankelähtökohtia. Kirjassa: Geronteknologinen telematiikkasovellus ikääntyneiden kauppa-asioinnissa ja päivätoiminnassa (toim. J. Sinisammal & T. Prykäri). Työtieteen hankeraportteja No. 7. Oulun yliopisto, Oulu 2000, s

20 Väyrynen, S., Kirvesoja, H., Kangas, E. & Tornberg, V.: Multi-criteria ergonomic evaluation: A weighted objectives model for participative product design. Occupational Ergonomics 2 (1999/2000):2, Väyrynen, S., Tornberg, V. & Prykäri, T.: Ergonominen lähestymistapa tuotannon ja tuotteen kehittämisessä mmhacs-projektissa. Kirjassa: Kotiapuri kodin kommunikaatiojärjestelmä ikääntyville (toim. J. Riekki, V. Ikonen & M. Törmänen). Työtieteen hankeraportteja No. 9. Oulun yliopisto, Oulu 2000, s Repola, H. & Kalliojärvi, T. (toim.työryhmä: U. Hiltunen, E. Kangas, H. Kirvesoja, H. Kokkonen, M. Koutonen, A. Oikarinen, V. Tornberg & S. Väyrynen): Tavoitteena onnistunut käyttöönotto. Käyttöönoton ja käytettävyyden arviointitutkimus Case TEL LAPPI II. Lapin sairaanhoitopiirin julkaisuja. 2000, s ISBN Riekki, J., Röning, J., Väyrynen, S. & Tornberg, V.: A user-centred approach for developing robotic aids for the elderly. The 2000 International Conference on Machine Automation, Osaka, Japan, September Kirvesoja, H. & Väyrynen, S.: Comparative evaluation of conjoint analysis and paired comparison methods applied to the design and evaluation of multipurpose chairs. Theoretical Issues In Ergonomics Science 1 (2001):3, Väyrynen, S. & Pulli, P.: Video telephony. In: W. Karwowski (ed) International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, Taylor & Francis, London. 2001, Vol. 1, p Väyrynen, S., Törmänen, M., Tornberg, V. & Prykäri, T.: User interface and other features of videotelephone set aimed at the elderly a pilot assessment of depth and breadth trade-off of screen menus. In: Smith, M.J., Salvendy, G., Harris, D., Koubek, R.J. (Eds.) Usability Evaluation and Interface Design: Cognitive Engineering, Intelligent Agents and Virtual Reality. Vol 1. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Assosiates, Publishers, 2001, pp Mikkonen, M., Väyrynen, S., Ikonen, V. & Heikkilä, M.: User and Consept Studies as Tools in Developing Mobile Communication Service for the Elderly. In: Proceedings. Promotion of Health through Ergonomic Working and Living Conditions. Outcomes and methods of research and practice. 33 rd

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

JULKAISULUETTELO, yht. 366 nimikettä - tutkimusjulkaisut 237 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 29-, 129 nimikettä - yksi patentti

JULKAISULUETTELO, yht. 366 nimikettä - tutkimusjulkaisut 237 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 29-, 129 nimikettä - yksi patentti 1 OULUN YLIOPISTO Seppo Väyrynen Heinäkuu 2012 JULKAISULUETTELO, yht. 366 nimikettä - tutkimusjulkaisut 237 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 29-, 129 nimikettä - yksi patentti TUTKIMUSJULKAISUT 1.

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot

(Core) & (Test Manager). Sertifikaattikoe klo

(Core) & (Test Manager). Sertifikaattikoe klo KOULUTUSTIEDOTE 1(6) ISTQB ADVANCED TEST MANAGER Kuvaus ja tavoite ISTQB Advanced level -sertifikaattiin valmentava koulutus (5 pv) ja sertifikaattikoe (3 h 45 min). Koulutus sisältää kahden päivän Core-osuuden

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Elixir of life Elixir for Mind and Body

Elixir of life Elixir for Mind and Body Elixir of life Elixir for Mind and Body Session C: Horizontality of Industries and future services SHOK Summit April 20th, 2010 Katja Hatakka, PhD, Development Manager, Valio R&D Case Susan Facts about

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Prof. Petri Vuoristo

Prof. Petri Vuoristo Terminen ruiskutus Suomessa Prof. Petri Vuoristo Tampere teknillinen yliopisto Materiaaliopin laitos / Pinnoitustekniikka Yleistä Suomessa / terminen ruiskutus Toiminta i selkeästi laajinta Suomessa kaikista

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 23.1.2008 Johanna Viitanen johanna.viitanen@soberit.hut.fi Luennon aiheet Tuotekehityksen

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

RIKASTA POHJOISTA 2016

RIKASTA POHJOISTA 2016 RIKASTA POHJOISTA 2016 JUURISYYANALYYSIN ABC Kari Mäki karimaki coaching Oy kari@karimaki.fi www.karimaki.fi Education and certifications: Mechanics. Vocational college of Jyvaskyla 1983 Technician. Jyvaskyla

Lisätiedot

Internet of NO things

Internet of NO things Internet of NO things & the hyperconnected era What happens when digital melts to the environment and disappears? Roope Mokka Demos Helsinki Twitter: @mokka Erehdyimme ajattelemaan, että Nokian vanhat

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Yhteenveto NetData-tutkimusprojektin tuloksista http://www.soberit.hut.fi/netdata/

Lisätiedot

Ubicom tulosseminaari

Ubicom tulosseminaari ITEA2 project #11011 2012 2015 Ubicom tulosseminaari Pertti Kortejärvi, Pohto Oy Helsinki 03.10.2013 Taustaa ja tavoitteita Nykyisin monien systeemien (teollisuusautomaatio, kommunikaatioverkot, jne.)

Lisätiedot

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL Heisingin kaupungin tietokeskus - /igc' ^' 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL TIEOUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Henrik Lönnqvist, p. - tel. 09 310 36534 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

SoberIT Software Business and Engineering institute

SoberIT Software Business and Engineering institute T-121.700 Käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu Konseptien havainnollistaminen Mika P. Nieminen mika.nieminen@hut.fi 23.3.2005 Vaihe Amount of active components Briefing Project plan User research User

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille?

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Prof. Eero Hyvönen Helsinki Institute for Information Technology HIIT University of Helsinki, Dept. of Computer Science Semantic Computing Research

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta 2009 2013 Ex tutkimusjohtaja Juhani Pekkola, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Yhteiskunta perustuu luottamukseen

Lisätiedot

Risto Kauppi, CEO. Rugged Tooling Subject to change

Risto Kauppi, CEO. Rugged Tooling Subject to change Risto Kauppi, CEO Rugged Tooling 2013. Subject to change Experience of multicore network processors SW programming Deep expertise of IP network testing solutions: 1. load testing 2. deviation and error

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

Re-use of Surplus Foundry Sand by Composting (LIFE13 ENV/FI/000285)

Re-use of Surplus Foundry Sand by Composting (LIFE13 ENV/FI/000285) Re-use of Surplus Foundry Sand by Composting (LIFE13 ENV/FI/000285) Duration of project: 01 August 2014 30 September 2017 Total budget: 2,051.644 EU contribution: 996,070 Life 2014 infoseminaari ja työpaja

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(11) pren ISO 15223-1 rev Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements Kansainvälinen valmisteluvaihe: 90/385/EEC,

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M. ISSRC Information Systems Security Research Center University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.Siponen TIMO WIANDER M.Sc (IS), B.Sc (Marketing) Project Manager ISSRC ISO/IEC

Lisätiedot

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% A. RefereedScientificArticles(vertaisarvioidut%tieteelliset%artikkelit)

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma Marja Haapaniemi Johtava informaatikko, lähipalvelut Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Vaikuttavuuden käsite Vaikuttavuus käsitteenä

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

NetPro projektin kokemuksia - Hajanaisia poimintoja kuuden vuoden Leonardo-projektin varrelta, ja vähän muualtakin

NetPro projektin kokemuksia - Hajanaisia poimintoja kuuden vuoden Leonardo-projektin varrelta, ja vähän muualtakin NetPro projektin kokemuksia - Hajanaisia poimintoja kuuden vuoden Leonardo-projektin varrelta, ja vähän muualtakin Hannu Markkanen hannu.markkanen@evitek.fi http://netpro.evitek.fi/ https://server3.hci.fi/netpro/

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Tietoisku Kansallisessa turvallisuustutkimuksen päivässä 10.6.2010 Suvi Sundquist Ohjelman päällikkö Suomalaiset EU:n 7. puiteohjelmassaa

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding Vetäjät: Jonna Malmberg jonna.malmberg@oulu.fi Tutkimusryhmä: Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusyksikkö (LET) LET tutkii (1) Conceptual

Lisätiedot

How can university education answer to local needs?

How can university education answer to local needs? DEVELOPING THE TRAINING OF COMMUNITY HEALTH NURSES HUMAN RIGHT BASED APPROACH IN THE CARE OF ELDERLY IN SWAZILAND North-South-South Intensive Program in Uniswa 22.2 5.3.2010 How can university education

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yli 50-vuotiaiden näkemyksiä sähköisten terveydenhuoltopalveluiden. systemaattinen. Heidi kirjallisuuskatsaus. kirjallisuuskatsaus

Yli 50-vuotiaiden näkemyksiä sähköisten terveydenhuoltopalveluiden. systemaattinen. Heidi kirjallisuuskatsaus. kirjallisuuskatsaus Yli 50-vuotiaiden näkemyksiä sähköisten terveydenhuoltopalveluiden sisällöstä: systemaattinen kirjallisuuskatsaus Heidi kirjallisuuskatsaus Enwald*, Helena Känsäkoski, Kristina Eriksson-Backa, Noora Hirvonen,

Lisätiedot

IAA Regulation Committee

IAA Regulation Committee IAA Regulation Committee Mikä IRC on? Insurance Regulation Committee Insurance Regulation Committee ORSA Working Group Insurance Regulation Committee Reinsurance Insurance Regulation Committee Solvency

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA 1 AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA Prof. Leena Kaukinen Helsingin yliopisto Käsityönopettajan koulutus INTERACTION FIELDS IN CRAFT PROCESSES culture Social groups, societies & institutions time human

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

eterveys pilottien jatkuvuussuunnittelu Case emedic

eterveys pilottien jatkuvuussuunnittelu Case emedic eterveys pilottien jatkuvuussuunnittelu Case emedic Elina Kontio, TtT, Sh Reetta Raitoharju, KTT Turun ammattikorkeakoulu Liiketalous, ICT ja Bioalat Haasteet ja ratkaisu? Työvoiman väheneminen Väestön

Lisätiedot

mhealth-palvelut kansainvälisen turvallisuuden ja kehityksen rakentamisessa

mhealth-palvelut kansainvälisen turvallisuuden ja kehityksen rakentamisessa mhealth-palvelut kansainvälisen turvallisuuden ja kehityksen rakentamisessa mhealth boosteri, Espoo 1.10.2013 Jyri Wuorisalo Human Security Finland, Kuopio Innovation Oy Public Health and Community Media

Lisätiedot

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015 Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten arviointi ja vaikutukset talotekniikan suunnitteluun Evicures, 21.1.2015 Johtava tutkija Pekka Tuomaala Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Ihmisen lämpöviihtyvyyden

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

High-tech sairaala Korkean hygienian hallinta sairaaloissa Loppuraportti. Päätösseminaari Salme Nurmi, VTT

High-tech sairaala Korkean hygienian hallinta sairaaloissa Loppuraportti. Päätösseminaari Salme Nurmi, VTT High-tech sairaala Korkean hygienian hallinta sairaaloissa Loppuraportti Päätösseminaari 21.3.2012 Salme Nurmi, VTT 13.4.2012 2 Uutisointia tartuntataudeista High-tech sairaala -hankekokonaisuus Tilat

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot