JULKAISULUETTELO, yht. 379 nimikettä - tutkimusjulkaisut 247 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 30-, 132 nimikettä - yksi patentti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKAISULUETTELO, yht. 379 nimikettä - tutkimusjulkaisut 247 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 30-, 132 nimikettä - yksi patentti"

Transkriptio

1 1 OULUN YLIOPISTO Seppo Väyrynen Lokakuu 16., 2014 JULKAISULUETTELO, yht. 379 nimikettä - tutkimusjulkaisut 247 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 30-, 132 nimikettä - yksi patentti TUTKIMUSJULKAISUT 1. Leinonen, T.E. & Väyrynen, S.: Kone-elimiin soveltuvista muoveista. Raportti n:o 11. Oulun yliopisto, koneinsinööriosasto, Oulu s. 2. Väyrynen, S.: Muovien ja kumien käyttömahdollisuuksista koneiden tärinän ja melun torjunnassa. Tutkimuksia 146. Työterveyslaitos, Helsinki s. + liitteet. (mukana Summary, Sammandrag) 3. Väyrynen, S.: Muovien ja kumien käyttömahdollisuuksista koneiden tärinän ja melun torjunnassa, Osa 2, Kumisten tärinäneristimien dynaaminen käyttäytyminen teoreettisesti ja kokeellisesti tarkasteltuna. Tutkimuksia 147. Työterveyslaitos, Helsinki s. + liitteet. (mukana Summary, Sammandrag) 4. Väyrynen, S.: Metsäkoneiden kunnossapidon työolosuhteet ja tapaturmat. Työolosuhteet 33. Työterveyslaitos, Helsinki s. + liitteet. (mukana Summary) 5. Väyrynen, S.: Eräitä koneenrakennuksen meluntorjuntakeinoja kirjallisuuskatsaus. Katsauksia 39. Työterveyslaitos, Helsinki s. (mukana Summary) 6. Väyrynen, S.: Occupational accidents in the maintenance of heavy forest machinery. VIIIth International Congress of AMIEV. Abstracts resumes. Tampere s Klen, T. & Väyrynen, S.: The protective influence of logger's safety equipment. Review 7. Institute of Occupational Health, Helsinki Klen, T., Väyrynen, S. & Ojanen K.: The comfortableness of some personal protective equipment worn by loggers and forest machine operators. Review 7. Institute of Occupational Health, Helsinki p Ojanen, K., Väyrynen, S. & Klen, T.: The properties of loggers' eye protectors and their improvement. Review 7. Institute of Occupational Health, Helsinki p. 23.

2 2 10. Väyrynen, S.: Health hazards and accident risks in the maintenance of heavy forest machinery. Review 7. Institute of Occupational Health, Helsinki Väyrynen, S. & Nissi I.: Work postures in the maintenance of forest tractors. Review 7. Institute of Occupational Health, Helsinki Väyrynen, S. (editor): The research work of the agriculture and forestry office. Review 7. Institute of Occupational Health, Helsinki p. 13. Väyrynen, S., Alatalo, M., Kisko, K. & Nissi, I.: Metsätraktoreiden kunnossapidon ergonomiasta ja tapaturmavaaroista. Raportti n:o 32. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. + liitteet. 14. Väyrynen, S.: Health hazards and accident risks in the maintenance of heavy forest machinery. Report of Seminar on the Maintenance of Forest Machinery in Large- and Small-Scale Forest Operations held in Sweden August ECE, FAO, ILO Joint Committee on Forest Working Techniques a Training of Forest Workers. Domänverket, Sweden Väyrynen, S.: Metsäkoneiden huolto- ja korjaustöitä tekevien koetut työolosuhteet. Tutkimuksia 182. Työterveyslaitos, Helsinki s. + liitteet. (mukana Sammandrag, Summary) 16. Väyrynen, S. & Rieppo, K.: Työasennot metsätraktoreiden korjaus- ja huoltotöissä. Työolosuhteet 39. Työterveyslaitos, Helsinki s. + liitteet. (mukana Summary) 17. Väyrynen, S.: The protection of the head and eyes in forestry work. Second Finnish-U.S. Joint Symposium on Occupational Safety and Health May Hämeenlinna, Finland. Abstracts. Institute of Occupational Health (Finland). p Klen, T. & Väyrynen, S.: The protective influence of logger's safety equipment. Second Finnish-U.S. Joint Symposium on Occupational Safety and Health May Hämeenlinna, Finland. Abstracts. Institute of Occupational Health (Finland). p Väyrynen, S.: Occupational accidents in the maintenance of heavy forest machinery. Abstract. Journal of Occupational Accidents 4(1982) NOS. 2-5, p. 175.

3 3 20. Väyrynen, S., Ojanen, K. & Klen, T.: Metsurin suojainten käyttömukavuus. Selvityksiä 11/82. Työsuojeluhallitus, Tampere s. 21. Ojanen, K., Väyrynen, S. & Klen, T.: Metsurin silmien suojaaminen. Tutkimuksia 190. Työterveyslaitos, Helsinki s. + liitteet. (mukana Sammandrag, Summary) 22. Väyrynen, S. & Ojanen, K.: The protection of loggers' heads and eyes in forestry work. Journal of Occupational Accidents 5 (1983):2, Klen, T. & Väyrynen, S.: The protective influence of loggers's safety equipment. Scand j work environ health 9 (1983), Klen, T. & Väyrynen, S.: Hakkuumiehen henkilökohtaisten suojainten ja moottorisahan turvalaitteiden merkitys tapaturmien torjumisessa ja lieventämisessä. Tutkimuksia 198. Työterveyslaitos, Helsinki s. (mukana Sammandrag, Summary) 25. Väyrynen, S.: Protection of the head and eyes in forestry work. Scand j work environ health 9 (1983), Väyrynen, S.: Some possibilities of using observation methods for analysing accident and health hazards. Nordiska forskarkurser: Ergonomiska mätmetoder i lantbruket. Kuopio, Finland, den juni Kuopio Regioninstitut för arbetshygien och Helsingfors universitet Inst. för lantbruksteknologi Väyrynen, S.: Accidents and their prevention in the maintenance of heavy forest machinery. Finnish-Hungarian Swedish Symposium on Occupational Health and Safety August Extended Summaries. Institute of Occupational Health, Helsinki Väyrynen, S., Ojanen, K. & Klen, T.: Metsurin suojakypärän ominaisuuksista. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 1 (1983):4, (mukana Summary, Sammandrag) 29. Väyrynen, S. & Rieppo, K.: Kuormatraktoreiden huolto-ominaisuusvertailu haastattelemalla. Silva Fennica 17 (1983):2, (mukana Abstract) 30. Alatalo, M., Väyrynen, S., Kisko, K. & Väänänen, E.: Metsäkoneiden hydrauliikan kunnossapidon työturvallisuus. Raportti n:o 37. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. (mukana Abstract)

4 4 31. Väyrynen, S.: Metsäkoneiden kunnossapito-ominaisuudet ja kunnossapidon työolosuhteet. Kone-elinten laitoksen jatkotutkimusseminaari Esitelmät (toim. T. Leinonen). Raportti n:o 45. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu Väyrynen, S.: Safety and ergonomics in the maintenance of heavy forest machinery. Accident Analysis & Prevention 16 (1984):2, Väyrynen, S. & Rieppo, K.: Huollon helppouden ja työturvallisuuden vertailumenetelmä metsätraktoreille. Työolosuhteet 48. Työterveyslaitos, Helsinki s. (mukana Summary, Sammandrag) 34. Väyrynen, S.: Observation and interview studies of the servicing properties of forest tractors. Proceedings of the 1984 International Conference on Occupational Ergonomics May , Toronto, Klen, T. & Väyrynen, S.: The role of personal protection in the prevention of accidental injuries in logging work. Journal of Occupational Accidents 6(1984):4, Leinonen, T., Väyrynen, S. & Rajaniemi, E.: Luoksepäästävyys koneen huollettavuuden mittana - eräitä näkökohtia. Raportti n:o 48. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. + liitteet. (mukana Abstract) 37. Ojanen, K., Väyrynen, S. & Rieppo, K.: Menetelmä traktorin hallintaelinten sijainnin ja käyttövoimien mittaamiseksi. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 2(1984):4, (mukana Summary, Sammandrag) 38. Klen, T. & Väyrynen, S.: Hakkuumiesotoksen lähestapaturmien vertailu saman otoksen ja virallisen tilaston tapaturmiin. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 3 (1985):1, (mukana Summary, Sammandrag) 39. Klen, T. & Väyrynen, S.: Comparison of near accidents in a random sample of loggers with the accidents in the same sample and official statistics. HSE Transl. No Health and Safety Translation Services, November pp. (Hakkuumiesotoksen.., Työterveyslaitoksen tutkimuksia 3 (1985):1, 39-51) 40. Väyrynen, S., Ojanen, K. & Kuusisto, A.: Työpisteen tietokoneavusteinen suunnittelu. Katsaus ja kokeilu. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 3 (1985):3, (mukana Summary, Sammandrag)

5 5 41. Väyrynen, S., Paalasmaa, J. & Könönen, U.: Työtekniikkaopetuksen vaikutus työasentoihin metsureiden varhaiskuntoutuskurssilla. Kurssinaikainen kokeilu. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 3(1985):3, (mukana Summary, Sammandrag) 42. Väyrynen, S.: Kone-ergonomian eräitä tutkimusmenetelmiä. Kirjassa: Koneelinten laboratorion jatkokoulutusseminaari Esitelmät. Toim. T. Leinonen. Raportti n:o 50. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu Klen, T. & Väyrynen, S.: Suojaimia käyttävien ja käytön laiminlyövien tapaturmavammat hakkuutyössä. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 3(1985):4, Väyrynen, S.: Metsäkoneiden kunnossapidon mekaaninen työturvallisuus, erityisesti sen liittyvyys luoksepäästävyyteen kunnossapitokohteisiin. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 4 (1986): lisänumero 1, 198 s. (Abstract, Summary, väitöskirja, Oulun yliopisto, 1986) 45. Leinonen, T., Ojanen, K., Väyrynen, S. & Kuusisto, A.: Metsätraktorin huollon ergonomian tutkiminen CAD-järjestelmällä. Raportti n:o 54. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. + liitteet. (mukana Abstract) 46. Väyrynen, S.: The effect of pre-rehabilitation courses on loggers' work postures. The proceedings of the Seminar on Occupational Health and Rehabilitation of Forest Workers held at Kuopio, Finland 3-7 June The Joint FAO/ECE/ILO Committee on Forest Working Techniques and Training of Forest Workers, The Finnish work Environment Fund, Helsinki Väyrynen, S., Ojanen, K. & Kuusisto, A.: Metsätraktorin huoltotyöpisteiden ergonomian tutkiminen tietokoneavusteisesti - kokeilun tuloksia. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 4 (1986):2, (mukana Summary, Sammandrag) 48. Kuusisto, A., Väyrynen, S. & Leinonen, T.: Evaluering av arbetsplatsens ergonomiska faktorer med hjälp av en CAD-baserad människomodell. Ergonomi i konstruktion & produktion. Årskonferens, Visby, 1-3 oktober Abstracts. Nordiska Ergonomisällskapet, Sveriges Mekanförbund, STF Ingenjörsutbildning, s.

6 6 49. Väyrynen, S. & Rajaniemi, E.: Yksinkertainen mock-up-simulaattori luoksepäästävyyden tutkimiseen. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 4(1986):3, (mukana Summary, Sammandrag) 50. Rieppo, K., Ojanen, K. & Väyrynen, S.: Katsaus hallintalaitteiden ergonomiaan. Raportti n:o 58. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. 51. Väyrynen, S.: Traktorikoneen ohjaamoon nousu ja sieltä laskeutuminen koneturvallisuustutkimusaiheena. Kone-elinten laboratorion jatkokoulutusseminaari Esitelmät. Toim. T. Leinonen. Raportti n:o 56. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu Häkkinen, K., Väyrynen, S. & Pesonen, J.: Access to and from a tractor cab. IX Joint International Ergonomics Symposium "Working postures in agriculture and forestry". CIGR/IAAMRH/IUFRO. June 9-12, 1987, Kuopio, Finland Kuusisto, A., Väyrynen, S. & Ojanen, K.: The CAD system as a tool for analysing ergonomic features of maintaining a forest tractor. IX Joint International Ergonomics Symposium "Working postures in agriculture and forestry". GIGR/IAAMRH/IUFRO. June 9-12, 1987, Kuopio, Finland Väyrynen, S.: Work postures as indicators of accessibility to service objects of forest tractors. IX Joint International Ergonomics Symposium "Working postures in agriculture and forestry". CIGR/IAAMRH/IUFR O. June 9-12, 1987, Kuopio, Finland Ojanen, K. & Väyrynen, S.: Method for measuring location and properties of tractor controls. IX Joint International Ergonomics Symposium "Working postures in agriculture and forestry". CIGR/IAAMRH/IUFRO. June 9-12, 1987, Kuopio, Finland Väyrynen, S.: Ohjaamosimulaattori työtieteelliseen tutkimukseen. Kone-elinten laboratorion jatkokoulutusseminaari Esitelmät. Toim. T. Leinonen. Raportti n:o 62. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu Väyrynen, S.: (toim.): Traktorin ohjaamoon ja ohjaamosta kulku poikkeavissa tilanteissa. Julkaisuja 1. Kuopion aluetyöterveyslaitos, Kuopio s. (kirjoittajat: Esa Ahonen, Nina Nevala, Kari Ojanen, Jyrki Penttinen, Seppo Väyrynen).

7 7 58. Häkkinen, K., Väyrynen, S. & Pesonen, J.: Traktoreiden kulkuteiden arviointi. Selvityksiä 5. Työsuojeluhallitus, Tampere s. + liitteet. 59. Väyrynen, S.: The computer as an aid in the analysis of ergonomic and safety features of maintenance (description of two graphic applications). Scand J Work Environ Health 14(1988):suppl 1, Häkkinen, K., Pesonen, J. & Väyrynen, S.: Evaluation of safety attribute in access systems. In: Trends in ergonomics/human factors V (Ed. by F. Aghazaden). Elsevier Science Publishers B.V., North-Holland, Väyrynen, S.: Computer as aid to analyse work postures: basic principles and advantages of two graphic OWAS applications. In: Ergonomics International 88. Proceedings (Vol. 1) of the Tenth Congress of the International Ergonomics Association, 1-5 August 1988, Sydney Väyrynen, S.: Antavatko moottorisahan kunnossapidon tapaturmat viitteitä käsikoneiden koneensuunnittelulle? Kone-elinten laboratorion jatkokoulutusseminaari Toim. T. Leinonen. Raportti nro 67. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu Nevala, N. & Väyrynen, S.: Traktorin ohjaamoon kiipeämisen sekä ohjaamosta kiipeämisen ja hyppäämisen biomekaniikkaa. Työ ja ihminen 2(1988):3, (mukana Summary, Sammandrag). 64. Väyrynen, S.: Työtiede - työympäristön ja työn kehittäjä. Virkaanastujaisesitelmä. Oulun yliopisto, Oulu s. 65. Häkkinen, K.K., Booth, R., Väyrynen, S. & Hirvonen, M.: Simulation of the production disturbances involving human intervention at danger zones. Extended Summaries of papers presented to the tenth international conference on production research. The University of Nottingham. UK, Taylor & Francis Väyrynen, S., Ojanen, K., Häkkinen, K. & Väyrynen, T.: Computer as aid to analyse ergonomic and safety features of production machinery. Extended Summaries of papers presented to the tenth international conference on production research. The University of Nottingham. UK, Taylor & Francis

8 8 67. Väyrynen, S., Ukkola, K., Jänkälä, R. & Vikstrand, L.: Undervisning i arbetsvetenskap vid Uleåborgs universitet. Utveckling i arbetslivet, ergonomi, förbättring i jobbet. Nordiska Ergonomisällskapets årskonferens September Tammerfors, Finland Ojanen, K. & Väyrynen, S.: Computer aided OWAS training, data collection and analysis. Utveckling i arbetslivet, ergonomi, förbättring i jobbet. Nordiska Ergonomisällskapets årskonferens September Tammerfors, Finland Väyrynen, S., Ojanen, K., Häkkinen, K. & Väyrynen, T.: Tietokone apuna tuotantokoneiden ergonomian ja turvallisuuden arvioinnissa. Valokynä 1989: Väyrynen, S.: Moottorisahan kunnossapidon tapaturmatarkastelu - viitteitä käsikoneiden koneensuunnittelulle. Työ ja ihminen 3(1989):4, (mukana Summary, Sammandrag). 71. Leinonen, T., Väyrynen, S., Ma, X. & Kisko, K.: On the computerized description and simulation of sawman's movements. Report 82. University of Oulu, Department of Mechanical Engineering, Oulu p. 72. Nevala, N., Perkiö, M., Ojanen, K., Penttinen, J., Riihimäki, H., Väyrynen, S. & Husman, K.: Istumisolot ja selkävaivat metsäkoneenkuljettajilla. Raporttisarja 4. Kuopion aluetyöterveyslaitos, Kuopio s. 73. Väyrynen, S., Ojanen, K., Pyykkönen, M., Peuraniemi, A., Suurnäkki, T. & Kemppainen, M.: OWASCA: Computer-aided visualizing and training software for work posture analysis. In: Computer-Aided Ergonomics (Ed. by W. Karwowski et al.). Taylor & Francis, London Häkkinen, K. & Väyrynen, S.: Developing machine safety by simulation. In: High Technology in Finland The Finnish Academy of Technology, Jyväskylä Väyrynen, S.: Työtuolien ergonomiset ominaisuudet - katsaus joihinkin tutkimuksiin ja käsikirjoihin. In: Research papers 1990 (Ed. by T. Leinonen). Report n:o 83. University of Oulu, Laboratory of machine design, Oulu

9 9 76. Koistinen, T., Väyrynen, S., Leinonen, T. & Kisko, K.: Fyysinen tuki- ja liikuntaelimistön kuormitus ajoneuvomattojen manuaalisessa viimeistelyleikkauksessa - esitutkimus. Raportti Oulun työsuojelupiirille s. + liitteet. 77. Väyrynen, S. & Könönen, U.: Short and long-term effects of a training programme on work postures in rehabilitees: A pilot study of loggers suffering from back troubles. International Journal of Industrial Ergonomics, 7(1991):2, Häkkinen, K., Booth, R., Väyrynen, S., Haijanen, J. & Hirvonen, M.: Simulation of production disturbances involving human intervention at danger zones. In: Production Research: Approaching the 21st Century (Ed. by M. Pridham & C. O'Brien). Taylor & Francis, London Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Koistinen, T. (Editors): Development of simulation methods for man-machine safety planning. Work Science Division, research reports 10, University of Oulu, p. 80. Väyrynen, S., Häkkinen, K., Väyrynen, T. & Ojanen, K.: On computer-aided simulation for better ergonomics and safety. In: Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Koistinen, T. (Editors): Development of simulation methods for manmachine safety planning. Work Science Division, research reports 10, University of Oulu, Ma, X., Leinonen, T., Väyrynen, S. & Kisko, K.: On the computerized description and simulation of sawman's movements. In: Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Koistinen, T. (Editors): Development of simulation methods for man-machine safety planning. Work Science Division, research reports 10, University of Oulu, Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Koistinen, T. List of conclusions. In: Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Koistinen, T. (Editors): Development of simulation methods for man-machine safety planning. Work Science Division, research reports 10, University of Oulu, Häkkinen, K.K., Booth, R., Väyrynen, S., Haijanen, J. & Hirvonen, M.: Human intrusion into production danger zones: a simulation approach (Chapter 9). In: Human-robot interaction (Ed. by M. Rahimi and W. Karwowski). Taylor & Francis, London

10 Väyrynen, S.: Low-cost data collection methods for postural load surveys. In: Computer Applications in Ergonomics, Occupational Safety and Health (Ed. by M. Mattila and W. Karwowski). Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam Ma, X., Leinonen, T., Väyrynen, S., Kisko, K. & Alatalo, M.: On the computerized description and simulation of sawman's movements. In: Computer Applications in Ergonomics, Occupational Safety and Health (Ed. by M. Mattila and W. Karwowski). Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam Väyrynen, S., Ojanen, K., Häkkinen, K. & Väyrynen, T.: Computer as aid to analyse ergonomics and safety of production machinery - a survey. Tallinna Technikaülikooli Toimetised (Transactions of Tallinn Technical University), No 725, Tallinn Väyrynen, S.: Some Finnish graphic computer-aided methods for better ergonomics and safety. In: Advances in Industrial Ergonomics and Safety IV (Ed. by S. Kumar). Taylor & Francis, London Tornberg, V., Kisko, K. & Väyrynen, S.: Kunnossapitotöiden työturvallisuuden ja ergonomian kehittäminen - kehittämisanalyysi (KEHA) ja sen kokeilu. Raportti n:o 86. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. + liite. 89. Talvitie, P., Väyrynen, S. & Kisko, K.: Kunnossapitohenkilöstön tuki- ja liikuntaelinvaivat ja työolot. Työ ja ihminen 6(1992):4, (mukana Summary, Sammandrag) 90. Väyrynen, S.: Ergonomic design of machinery for use in the cold. A review based on the literature and original research. Arctic Medical Research 51(1992):Suppl. 7, Väyrynen, S. & Ojanen, K.: Review of developments in forestry protective equipment since publication of the paper "The protection of loggers' heads and eyes in forestry work".- Safety Science, 16 (1993) Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Tornberg, V.: Postural and other accessibility factors contributing to accidents in maintenance work at chemical plants. In: Advances in Industrial Ergonomics and Safety V (Ed. by R. Nielsen and K. Jorgensen). Taylor & Francis,

11 Pekkarinen, A., Väyrynen, S. & Tornberg, V.: Maintenance work during shutdowns in process industry - ergonomic aspects. In: The Ergonomics of manual work (Ed. by W.S. Marras, W. Karwowski, J.L. Smith and L. Pacholski). Taylor & Francis, Leinonen, T., Ma, X., Väyrynen, S., Alatalo, M. & Kisko, K.: On the measurement, comparison and verification of human movement. Proceedings, Ergonomi och företagsekonomi. Nordiska Ergonomisällskapets årskonferens September Nådendal, Finland Tornberg, V., Kisko, K., Väyrynen, S. & Isotalus, N.: Development procedure of maintenance work and it's experimentation. Proceedings, Ergonomi och företagsekonomi. Nordiska Ergonomisällskapets årskonferens September Nådendal, Finland Kisko, K., Tornberg, V. & Väyrynen, S.: Verfahren und Versuch zur Entwicklung der Instandhaltungsarbeit. Proceedings of the Scandinavian symposium on machine design 1993 (Ed. by T. Leinonen). Report 93. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu Ollila, E., Väyrynen, S., Kisko, K., Kristjuhan Ülo, Leinonen, T. & Kiivet, G.: Ompelutyön perusergonomiaa ja alustavia kuormittumismittauksia. Raportti n:o 96. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. + liite. 98. Väyrynen, S. & Mielonen, P.: Low-cost computer-aided telemaintenance system-main charateristics and first laboratory experiences. In: Advances in Industrial Ergonomics and Safety V (Ed. by F. Aghazadeh). Taylor & Francis, Kisko, K. & Väyrynen, S.: Preliminary measurements of the strains of sewing work. In: OST-94 symposium on machine design (Ed. by T. Leinonen). University of Oulu, Department of Mechanical Engineering, Oulu Paldanius, S., Väyrynen, S. & Leinonen, J.: Teollisuuden kunnossapidon organisointi - näköaloja tietojärjestelmien kehittyessä. Kunnossapito 1994:5, erikoisartikkeli, 7 s.

12 Virokannas, H., Väyrynen, S. & Koski, K.: Gerontechnological improvement of indoor mobility in the elderly: Study plan and collaboration. Kirjassa: Reader, the second postgraduate course on gerontechnology "chronic cerebral disorders, falling and the impact of technology" Oulu, November 7th - 8th, 1994, toim. K. Koski ja S-L Kivelä. University of Oulu, ss Väyrynen, S.: Examples on computer-aided design, modelling, simulation and learning applications of ergonomics. Kirjassa: Reader, the second postgraduate course on gerontechnology "chronic cerebral disorders, falling and the impact of technology" Oulu, November 7th - 8th, 1994, toim. K. Koski ja S-L. Kivelä. University of Oulu, ss Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Tornberg, V.: Some links between accidents, postural load and accessibility in chemical plant maintenance. Safety Science 18(1994):2, Matilainen, J., Ylijoutsijärvi, P. & Väyrynen, S.: Tulevaisuuden puunkorjuujärjestelmän suunnittelu - erityisesti inhimilliset ja ympäristölliset reunaehdot. Report 167. Department of Process Engineering, University of Oulu, Oulu s Väyrynen, S.: Examples of computer-aided design, modelling and learning applications in ergonomics. In: Course book on gerontechnology, COST A5, Normal and pathological ageing and the impact of technology, selected topics (Ed. by S-L. Kivelä, K. Koski & J. Rietsema). Eindhoven University of Technology & University of Oulu, Kirvesoja, H., Väyrynen, S. & Mielonen, P.: First ergonomic experiments using simulation of home daily activities in the Finnish elderly. In: Ergonomics in Consumer Product Design and Evaluation. The Ergonomics Society, IEE, Consumers' Association. Southampton, 10th November s Väyrynen, S.: Suunnittelijan ergonomia. Soveltavan ergonomian laboratorio, Muhos s Virokannas, H., Väyrynen, S., Leinonen, T., Koski, K., Kirvesoja, H., Alatalo, M., Kemppainen, M-L., Mielonen, P. & Pirinen, M.: Gerontehnological progress for better indoor mobility in the elderly. In: Advances in Applied Ergonomics (Ed. by G. Salvendy & A.F. Özok). USA Publishing Corporation, West Lafayette

13 Väyrynen, S., Kirvesoja, H., Virokannas, H., Leinonen, T., Koski, K., Alatalo, M., Kemppainen, M-L., Pirinen, M. & Kisko, K.: Simulation of Home Daily Activities for the Development of Improved Technology for the Elderly. In: Advances in Occupational Ergonomics and Safety I (Ed. by A. Mital, H. Krueger, S. Kumar, M. Menozzi & J. Fernandez). International Society for Occupational Ergonomics and Safety Cincinnati, Ohio, U.S.A Vol Virokannas, H., Väyrynen, S., Malm, L. & Riippa, E.: Development of User- Oriented Facilities of Ageing and Technology. In: Advances in Occupational Ergonomics and Safety I (Ed. by A. Mital, H. Krueger, S. Kumar, M. Menozzi & J. Fernandez). International Society for Occupational Ergonomics and Safety Cincinnati, Ohio, U.S.A Vol Kirvesoja, H., Väyrynen, S., Kisko, K. & Virokannas, H.: Product Evaluation Using Conjoint Analysis, Home Simulator, User Group and Computer Software. In: Adances in Occupational Ergonomics and Safety I (Ed. by A. Mital, H. Krueger, S. Kumar, M. Menozzi & J. Fernandez). International Society for Occupational Ergonomics and Safety Cincinnati, Ohio, U.S.A Vol Ahasan, M.R., Väyrynen, S. & Kirvesoja, H.: Physical Workload Analysis Among Small Industry Activities Using Postural Data. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 1996, Vol. 2. No. 1, Virokannas, H., Väyrynen, S., Kirvesoja, H., Leinonen, T., Holappa, T. & Pirinen, M.: User-oriented ergonomics on the research of ageing and technology. In: The second Conference in Promoting Well-being and Holistic Care through Multidiciplinary Education August (Ed. by I. Määränen). Oulu Institute of Health Science Publications, A, Research Reports 4. Oulu Abstract p Virokannas, H., Väyrynen, S., Kirvesoja, H., Alatalo, M., Pirinen, M., Koski, K., Holappa, T., Kisko, K. & Leinonen, T.: User-oriented ergonomics on the research and development area of ageing and technology. Gerontechnology, A sustainable Investment in Our Own Future. The second International Conference, October, Helsinki, The Abstract 1996: Virokannas, H., Pirinen, M., Kirvesoja, H., Väyrynen, S., Kemppainen, M-L. & Koski, K.: Safety and indoor mobility. Gerontechnology, A sustainable

14 14 Investment in Our Own Future. The second International Conference, October, Helsinki. The Abstracts 1996: Väyrynen S., Nevala-Puranen, N. & Kirvesoja, H.: Footedness and Mounting - Short Review and Two Case Studies. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 1996, Vol. 2, No. 4, Pirinen, M., Hautala, T., Määttä, T., Saajanto, E., Väyrynen, S. & Virokannas, H.: Automatic NextInfo Phone Service for the Elderly. From Experience to Innovation IEA 97 Proceeding of the 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association June 29 - July 4, 1997, Tampere, Finland. In: Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, 1997, Vol 5, Virokannas, H., Tornberg, V., Väyrynen, S., Malm, L., Leinonen, T., Kirvesoja, H., Pirinen, M., Holappa, T., Alatalo, M., Koski, K. & Kisko, K.: Welfare cluster on the area of ageing and technology in the Finnish Laboratory of Applied Ergonomics. In: From Experience to Innovation IEA 97 Proceeding of the 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association June 29 - July 4, 1997, Tampere, Finland (Ed. by P. Seppälä, T. Luopajärvi, C-H. Nygård & M. Mattila). Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, 1997, Vol 5, Väyrynen S., Kirvesoja, H. & Kangas, E.: Multiple criteria evaluation model with weighting factors for chairs. In: From Experience to Innovation IEA 97 Proceeding of the 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association June 29 - July 4, 1997, Tampere, Finland (Ed. by P. Seppälä, T. Luopajärvi, C-H. Nygård & M. Mattila). Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, 1997, Vol 5, Ahasan, R., Väyrynen, S., Virokannas, H. & Kisko, K.: Postural workload in metal handling tasks. In: From Experience to Innovation IEA 97 Proceeding of the 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association June 29 - July 4, 1997, Tampere, Finland (Ed. by P. Seppälä, T. Luopajärvi, C- H. Nygård & M. Mattila). Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, 1997, Vol 7, Kautto, J., Väyrynen, S. & Kirvesoja, H.: Ergonomics requirements of a videotelephony-based telesupport system for demanding industrial maintenance. In: From Experience to Innovation IEA 97 Proceeding of the 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association June 29 - July 4, 1997, Tampere, Finland (Ed. by P. Seppälä, T. Luopajärvi, C-H.

15 15 Nygård & M. Mattila). Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, 1997, Vol 7, Sinisammal, J., Väyrynen, S. & Kirvesoja, H. (toim.): Kuvapuhelin kotipalvelun apuna. Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 1, Oulun yliopisto, Oulu s Väyrynen, S. & Kirvesoja, H.: Yleinen johdanto. Kirjassa: Kuvapuhelin kotipalvelun apuna (toim. J. Sinisammal, S. Väyrynen & H. Kirvesoja). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 1, Oulun yliopisto, Oulu Dinh M.H., Kallioniemi, V., Kirvesoja, H. & Väyrynen, S.: Käyttöliittymän kuvakkeiden vertailu. Kirjassa: Kuvapuhelin kotipalvelun apuna (toim. J. Sinisammal, S. Väyrynen & H. Kirvesoja). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 1, Oulun yliopisto, Oulu Väyrynen, S. & Sinisammal, J.: Yhteenveto ja pohdinta. Kirjassa: Kuvapuhelin kotipalvelun apuna (toim. J. Sinisammal, S. Väyrynen & H. Kirvesoja). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 1, Oulun yliopisto, Oulu Väyrynen, S., Koutonen, M., Hietala, J. & Kisko, K.: Teräsvalssaamon puhtaanapitopalvelun kehittäminen -hanke: Esittely ja yhteenveto. Kirjassa: Teräsvalssaamon puhtaanapitopalvelun kehittäminen (toim. M. Koutonen & J. Hietala). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 2, Oulun yliopisto, Oulu Ahasan, R., Väyrynen, S. & Virokannas, H.: A mathematical model for the estimation of heat stress and sweat loss. In: Proceedings to the International Conference on Integral Methods & Engineering, 1997, pp C. Constanda, J. Saranen and S. Seikkala (eds.), vol -one: analytic methods by Addison Wesley Longman. Essex: UK Ahasan, R., Väyrynen, S. & Virokannas, H.: Prediction of permissible physical workload using fuzzy mathematics. In Proceedings to the International Conference on Integral Methods & Engineering, 1997, pp C. Constanda, J. Saranen and S. Seikkala (eds.), vol -one: analytic methods by Addison Wesley Longman. Essex: UK Ahasan, R., Väyrynen, S. & Virokannas, H.: Thermoregulatory response in the steel mill workers: ASAEAN Ergonomics 97: Human factors vision care for The future, 6-8 NOV/97, Kuala Lumpur, Malaysia.

16 Ahasan, R., Väyrynen, S., Virokannas, H. & Kisko, K.: Postural workload in metal handling tasks. In Proceedings to the International Ergonomics Association 13 th Triennial Conference, 1997, Vol-7, pp Ahasan, R., Väyrynen, S., Virokannas, H. & Kangas, E.: Thermoregulatory responsens and work-related musculoskeletal discomfort: A case study of steel mill workers in Bangladesh. In: Proceedings of the Fifth Southeast Asian Ergonomics Society Conference on Human Factors Vision Care for the Future (Ed. by H. Khalid). IEA Press, Kuala Lumpur Väyrynen, S.: Ergonominen lähestymistapa geronteknologiaan. Seminaarien kirja, TERVE-SOS 98-tapahtuma, Stakes Väyrynen, S. ja Hietala, J. (toim.): Turvallisuusjohtamisen ja analyysien perusteita ja esimerkkejä. Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 3, Oulun yliopisto, Oulu s Väyrynen, S.: Riskien hallinta ja turvallisuusanalyysit ergonomisessa viitekehyksessä. Kirjassa: Turvallisuusjohtamisen ja analyysien perusteita ja esimerkkejä (toim. S. Väyrynen & J. Hietala). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 3, Oulun yliopisto, Oulu 1998, Oikarinen, A., Sinisammal, J., Tornberg, V. & Väyrynen, S. (toim.): Geronteknologian perusteita ja sovelluksia. Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 4, Oulun yliopisto, Oulu 1998, 130 s Väyrynen, S. & Kirvesoja, H.: Johdanto geronteknologiaan. Kirjassa: Geronteknologian perusteita ja sovelluksia (toim. A., Oikarinen, J. Sinisammal, V. Tornberg & S. Väyrynen). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 4, Oulun yliopisto, Oulu 1998, Väyrynen, S. & Kirvesoja, H.: Ikäihminen vuorovaikutuksessa koneen, laitteen tai muun teknisen ympäristön kanssa. Kirjassa: Geronteknologian perusteita ja sovelluksia (toim. A. Oikarinen, J. Sinisammal, V. Tornberg & S. Väyrynen). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 4, Oulun yliopisto, Oulu 1998, Väyrynen, S. & Kirvesoja, H.: Hyvinvoinnin edellytyksiä kehittävät simulaattorikokeet (t & k) ja kodin teknisen suunnittelujärjestelmän taustatutkimus. Kirjassa: Geronteknologian perusteita ja sovelluksia (toim. A. Oikarinen, J. Sinisammal, V. Tornberg & S. Väyrynen). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 4, Oulun yliopisto, Oulu 1998,

17 Pirinen, M., Hautala, T., Prykäri, T., Määttä, T., Kivelä, E-M., Mielonen, P., Virokannas, H., Väyrynen, S. & Saajanto, E.: Automaattisen puhelinpalvelujärjestelmän kehittäminen ikääntyneille. Kirjassa: Geronteknologian perusteita ja sovelluksia (toim. A. Oikarinen, J. Sinisammal, V. Tornberg & S. Väyrynen). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 4, Oulun yliopisto, Oulu 1998, Tornberg, V., Virokannas, H. & Väyrynen, S.: Geronteknologian klusteriyhteistyö soveltavan ergonomian laboratoriossa. Kirjassa: Geronteknologian perusteita ja sovelluksia (toim. A. Oikarinen, J. Sinisammal, V. Tornberg & S. Väyrynen). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 4, Oulun yliopisto, Oulu 1998, Kautto, J., Väyrynen, S., Pakaslahti, A., Tikka, T., Tiainen, J., Anttonen, M., Uusimaa, K. & Kaitera, J.: Videotelephony system for supporting industrial maintenance and failure analysis: principles an experience (conference communications). Technology, Law and Insurance, 3 (1998) 1, Väyrynen, S., Kautto, J. & Kirvesoja, H.: Key points of using cluster-like approach and ergonomics in R & D. In: Advances in Occupational Ergonomics and Safety 2 (Editor S. Kumar). IOS Press, Amsterdam Virokannas, H., Pirinen, M., Kirvesoja, H., Väyrynen, S., Kemppainen, M-L. & Koski, K.: Safety and indoor mobility in the elderly. In: Gerontechnology, sustainable investment in the future (Ed. by J. Graafmans, V. Taipale & N. Charness). IOS Press, Amsterdam Väyrynen, S.: Technical and ergonomic aspects for independent living among the elderly: an R & D approach. Abstracts. Open Care 98 Conference, Oulu, Ylijoutsijärvi, P. & Väyrynen, S. (toim.): Työsuojelutavoitteet ja yhteistyö tehdasalueella. Työtieteen jaoksen hankeraportteja No.5, Oulun yliopistopaino, Oulu 1998, 66 s Tornberg, V. & Väyrynen, S.: Työ virtuaalitoimistossa katsaus. Työelämän tutkimus 1998, Vol. 9, Nr. 4,

18 Väyrynen, S.: Gerontechnology some remarks on a new discipline. In: OST- 98 Symposium on Machine Design (ed. by T. Leinonen). Acta Universitatis Ouluensis, sarja C Technica 130 Oulu 1998, Ahasan, R., Mohiuddin, G., Väyrynen, S., Virokannas, H. & Quddus, R.: Work-related problems in metal handling tasks in Bangladesh: obstacles to the development of safety and health measures. Ergonomics, 42(1999)2, Ahasan, R. & Väyrynen, S.: Ergonomic Aspects of a Virtual Environment. In: International Journal of Occupational Safety And Ergonomics 1999, vol. 5, no 1, Tornberg, V., Väyrynen, S.: Concurrent engineering activities using videophone communications. In: Human-Computer Interaction: Communication, Cooperation, and Application Design. Proceedings of HCI International '99 (the 8 th International Conference on Human-Computer Interaction), Munich, Germany, August 22-26, Volume 2. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. London Väyrynen, S., Tornberg, V. & Kirvesoja, H.: Ergonomic approach to customised development of videophony applications. In: Human-Computer Interaction: Communication, Cooperation, and Application Design. Proceedings of HCI International '99 (the 8 th International Conference on Human-Computer Interaction) (Ed. by H-J. Bullinger & J. Ziegler), Munich, Germany, August 22-26, Volume 2. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. London Kirvesoja, H., Sinisammal, J., Väyrynen, S., &Tornberg, V.: Field experiences of providing home care and related services over a videophone. In: Human- Computer Interaction: Communication, Cooperation, and Application Design. Proceedings of HCI International '99 (the 8 th International Conference on Human-Computer Interaction) (Ed. by H-J. Bullinger & J. Ziegler), Munich, Germany, August 22-26, Volume 2. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. London Kirvesoja, H., Oikarinen, A., Väyrynen, S., Tornberg, V., Koutonen, M. & Hiltunen, U.: Implementation criteria for videophone system used in telemedicine a case in Finnish health care. In: Human-Computer Interaction: Communication, Cooperation, and Application Design. Proceedings of HCI International '99 (the 8 th International Conference on Human-Computer Interaction) (Ed. by H-J. Bullinger & J. Ziegler), Munich, Germany, August

19 , Volume 2. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. London Ibarra-Meija, G. Väyrynen, S., Sinisammal, J.; Ylijoutsijärvi, P.: Application of Computer-Aided Standing Postural Sway Measurement for Job and Workplace Design. In: Proceedings of International Conference on Computer-Aided Ergonomics and Safety CAES'99. Barcelona CD-ROM, ISBN Väyrynen, S. ja Sinisammal, J.: Johdanto. Kirjassa:Teollisuuden pääsytiet (toim. J. Sinisammal ja H.Repola): Työtieteen laboratorion hankeraportteja No 6, Oulun yliopistopaino, Oulu 1999, Ikonen, V., Väyrynen, S., Prykäri, T. & Tornberg, V.: The influence of new communication and assistive technology to elderly peoples well-being and quality of life. Abstracts. 3 rd International Conference of Gerontechnology, Munich, Ikonen, V, Väyrynen, S. & Tornberg, V.: New technology in health and social services - ethics and ergonomics in videotelephone use among workers and clients. In: Proceedings, NES Årskonferanse 2000( Ed. by K.I. Fostervold & T. Endestad), Trondheim, Norway, Kirvesoja, H., Väyrynen, S. & Häikiö, A.: Three evaluations of tasksurfaceheights in elderly people's homes. Applied Ergonomics 31 (2000) Kirvesoja, H., Oikarinen, A., Hiltunen, U. & Väyrynen, S.: Potilaiden kokemuksia videokonsultaatiosta käyttöönottovaiheessa. Suomen Lääkärilehti 55 (2000), Nro 14-15, Kivelä, E-M., Hautala, T., Turpeinen, J., Määttä, T., Tornberg, V., Virokannas, H., Väyrynen, S. & Saajanto, E.: Yleisiä hankelähtökohtia. Kirjassa: Geronteknologinen telematiikkasovellus ikääntyneiden kauppa-asioinnissa ja päivätoiminnassa (toim. J. Sinisammal & T. Prykäri). Työtieteen hankeraportteja No. 7. Oulun yliopisto, Oulu 2000, s

20 Väyrynen, S., Kirvesoja, H., Kangas, E. & Tornberg, V.: Multi-criteria ergonomic evaluation: A weighted objectives model for participative product design. Occupational Ergonomics 2 (1999/2000):2, Väyrynen, S., Tornberg, V. & Prykäri, T.: Ergonominen lähestymistapa tuotannon ja tuotteen kehittämisessä mmhacs-projektissa. Kirjassa: Kotiapuri kodin kommunikaatiojärjestelmä ikääntyville (toim. J. Riekki, V. Ikonen & M. Törmänen). Työtieteen hankeraportteja No. 9. Oulun yliopisto, Oulu 2000, s Repola, H. & Kalliojärvi, T. (toim.työryhmä: U. Hiltunen, E. Kangas, H. Kirvesoja, H. Kokkonen, M. Koutonen, A. Oikarinen, V. Tornberg & S. Väyrynen): Tavoitteena onnistunut käyttöönotto. Käyttöönoton ja käytettävyyden arviointitutkimus Case TEL LAPPI II. Lapin sairaanhoitopiirin julkaisuja. 2000, s ISBN Riekki, J., Röning, J., Väyrynen, S. & Tornberg, V.: A user-centred approach for developing robotic aids for the elderly. The 2000 International Conference on Machine Automation, Osaka, Japan, September Kirvesoja, H. & Väyrynen, S.: Comparative evaluation of conjoint analysis and paired comparison methods applied to the design and evaluation of multipurpose chairs. Theoretical Issues In Ergonomics Science 1 (2001):3, Väyrynen, S. & Pulli, P.: Video telephony. In: W. Karwowski (ed) International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, Taylor & Francis, London. 2001, Vol. 1, p Väyrynen, S., Törmänen, M., Tornberg, V. & Prykäri, T.: User interface and other features of videotelephone set aimed at the elderly a pilot assessment of depth and breadth trade-off of screen menus. In: Smith, M.J., Salvendy, G., Harris, D., Koubek, R.J. (Eds.) Usability Evaluation and Interface Design: Cognitive Engineering, Intelligent Agents and Virtual Reality. Vol 1. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Assosiates, Publishers, 2001, pp Mikkonen, M., Väyrynen, S., Ikonen, V. & Heikkilä, M.: User and Consept Studies as Tools in Developing Mobile Communication Service for the Elderly. In: Proceedings. Promotion of Health through Ergonomic Working and Living Conditions. Outcomes and methods of research and practice. 33 rd

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

JULKAISULUETTELO, yht. 366 nimikettä - tutkimusjulkaisut 237 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 29-, 129 nimikettä - yksi patentti

JULKAISULUETTELO, yht. 366 nimikettä - tutkimusjulkaisut 237 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 29-, 129 nimikettä - yksi patentti 1 OULUN YLIOPISTO Seppo Väyrynen Heinäkuu 2012 JULKAISULUETTELO, yht. 366 nimikettä - tutkimusjulkaisut 237 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 29-, 129 nimikettä - yksi patentti TUTKIMUSJULKAISUT 1.

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE 16.2.2017 Full name: Satu Marita Rinkinen Date of birth: 25.01.1985 Place of birth: Lahti, Finland Phone +358 50562 3752 E-mail: satu.rinkinen@lut.fi EDUCATION 12/2016 Doctor of Science

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Miten ergonomian tutkimustieto saataisiin toimiviksi käytännöiksi?

Miten ergonomian tutkimustieto saataisiin toimiviksi käytännöiksi? Miten ergonomian tutkimustieto saataisiin toimiviksi käytännöiksi? Nina Nevala tiimipäällikkö Työterveyslaitos professori, Jyväskylän yliopisto 1 Millaisissa viitekehyksissä ergonomiaa kehitetään? Ergonomialla

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Diaari Luokka AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo Tallinn Science Park Tehnopol

Diaari Luokka AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo Tallinn Science Park Tehnopol 1 Head of Managing Authority Merike Niitepõld Päätöspvm 25.08.2017 150 / 2017 AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo 28.8.2017 Tallinn Science Park Tehnopol

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Making use of BIM in energy management

Making use of BIM in energy management BuildingEQ-Symposium in Berlin, October 1, 2009 Making use of BIM in energy management Tuomas Laine Olof Granlund Oy www.buildingeq.net Content BIM based tools for energy performance analysis and thermal

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday?

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? The 2nd Joint Nordic Conference: Courage in Social Work June th 20, Helsinki Specialist Timo Suurnäkki The Centre for Occupational

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

1. Koskinen S, Koskenniemi J, Leino-Kilpi H & Suhonen R Ikääntyneiden osallisuus palveluiden kehittämisessä. Pro terveys 41 (2),

1. Koskinen S, Koskenniemi J, Leino-Kilpi H & Suhonen R Ikääntyneiden osallisuus palveluiden kehittämisessä. Pro terveys 41 (2), PUBLICATIONS 11.6.2014 Sanna Koskinen (IF = Impact Factor 2012) A Peer-reviewed scientific articles A1 Journal article (refereed), original research 1. Koskinen S, Hupli M, Katajisto J & Salminen L. 2012.

Lisätiedot

Scientific publications: original publications and reviews (explanatory translations are given below the Finnish titles)

Scientific publications: original publications and reviews (explanatory translations are given below the Finnish titles) Piirtola Maarit (140667) 16 October 2007 PUBLICATIONS Ia Scientific publications: original publications and reviews Piirtola M, Hartikainen S, Akkanen J, Isoaho R, Ryynänen O-P, Kivelä S-L. Lääkärin hoitoa

Lisätiedot

LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi

LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi Teijo Lahtinen / Mechatronics Mekatroniikkainsinöörin toimenkuva Mekatroniikasta valmistuu

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status ECV national seminar 24.9.2014 Martti Korkiakoski Tekes EVE Electric Vehicle Systems 2011-2015 Need Innovations for new businesses in the growing

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola M2M - uutta liiketoimintaa ja rahoitusta - työpaja 19.2.2013, Tampere Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola Ubicom ohjelman päällikkö, Twitter: @KimmoAhola Helmikuu 2013 Ubicom Embedded ICT Finland

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Scanfil Kannattavaa kasvua

Scanfil Kannattavaa kasvua Scanfil Kannattavaa kasvua CEO Petteri Jokitalo 30.11 2017 scanfil.com Missio Scanfil Scanfil auttaa asiakkaitaan menestymään tarjoamalla tehokkaita ja innovatiivisiä ratkaisuja tuotteen valmistamiseksi

Lisätiedot

FP: RP 1/6 CB379 St Olav Waterway / St Olav Waterway

FP: RP 1/6 CB379 St Olav Waterway / St Olav Waterway 1 Head of Managing Authority Merike Niitepõld Päätöspvm 02.11.2017 192 / 2017 FP: RP 3/6 CB64 SmartZoos / Cross-border services for creative adventure learning in the zoos of the Central Baltic Region

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön.

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön. Henkilöstötuottavuuden punainen lanka - työhyvinvoinnilla tuottavuutta Marko Kesti Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 Ota yhteyttä ja seuraa blogiani: markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

SHF-ohjausryhmä. 22.10.2014, Helsinki. Isto Vanhamäki

SHF-ohjausryhmä. 22.10.2014, Helsinki. Isto Vanhamäki SHF-ohjausryhmä 22.10.2014, Helsinki Isto Vanhamäki Yritykset ja yritysryhmät - Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen - Tuotanto, tehokkuus, toiminnan kehittäminen - Vientikonseptit Julkisen sektorin toimintamallit

Lisätiedot

Vastuullisuusarviointi M&A hankkeiden evaluoinnissa ja due diligence prosessissa

Vastuullisuusarviointi M&A hankkeiden evaluoinnissa ja due diligence prosessissa Petri Castrén CFO, Kemira DIF Directors Institute of Finland Tietopankkiaamiainen 30.5.2016 Vastuullisuusarviointi M&A hankkeiden evaluoinnissa ja due diligence prosessissa The first choice in chemistry

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Tutkijanuran ja -aseman kehittäminen (HR Excellence in Research)

Tutkijanuran ja -aseman kehittäminen (HR Excellence in Research) Tutkijanuran ja -aseman kehittäminen (HR Excellence in Research) Tilannekatsaus 18.1.2017 Piia Löppönen Peruskirjan ja säännöstön käyttöönotto Komission ohjauksessa, Institutional HR-strategia prosessissa

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD.

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD. T287/M03/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD. Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T287

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 4.6.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012 Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012 Muutokset mahdollisia - tarkista kurssien tiedot aina WebOodista ja seuraa kurssien Noppa-sivuja! 28.6.2012 / AMa

Lisätiedot

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries.

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries. Teollisuustuotanto Industrial Production 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 27,1=1 27 28 29 21 Kehittyvät maat / Emerging countries Maailma / World Kehittyneet maat / Advanced countries Suomi/Finland Viimeinen

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Industrial Production Volume Monthly 11 15 28=1 USA 1 95 9 EU28-maat / EU28 countries 85 8 Japani / Japan 75 7 Suomi / Finland 65 28 29 21 211 212 213 Kausipuhdistettu

Lisätiedot

Yrityksen informaatio- ja toimintoprosessien optimointi

Yrityksen informaatio- ja toimintoprosessien optimointi Yrityksen informaatio- ja toimintoprosessien optimointi V-S Teknologiateollisuus ry vaalikokous 10.11.2008 Thomas Westerholm Åbo Akademi PBI Research Institute Teknologisen kehityksen taustalla Copyright

Lisätiedot

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit s, s and changes to courses for the academic year 2016 2017 Mikro ja nanotekniikan laitos Department for Micro and Nanosciences S 69, S 87, S 104, S 129, ELEC A3, ELEC C3, ELEC D3, ELEC E3, ELEC L3 T 4030

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

TYÖTIETEEN YKSIKÖLLE TEHDYT DIPLOMITYÖT

TYÖTIETEEN YKSIKÖLLE TEHDYT DIPLOMITYÖT TYÖTIETEEN YKSIKÖLLE TEHDYT DIPLOMITYÖT Korkala Matti (2011) Hammaslääkärien työhyvinvointi muutosjohtamisen kontekstissa Visuri Tuomas (2010) Työturvallisuuden edistäminen perehdyttämällä ja sen tietotekninen

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

Innovative teaching practices

Innovative teaching practices Innovative teaching practices Juho Norrena 23 th January 2012 University of Jyväskylä, Agora Center Supervisors From Teacher Education in Computer Science: PhD Leena Hiltunen and professor Tommi Kärkkäinen

Lisätiedot

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä TU-C2030 Operations Management Project Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä Welcome to the course! Today s agenda Introduction to cases and schedule/ Timo Seppälä

Lisätiedot

Augmented Reality (AR) in media applications

Augmented Reality (AR) in media applications Augmented Reality (AR) in media applications Maiju Aikala, Tatu Harviainen, Pekka Siltanen & Caj Södergård VTT Technical Research Centre of Finland Research questions Is it possible to create more addictive

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY T304/A01/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 5 Euroalueen teollisuuden luottamusindeksi, vas.ast. / Industrial

Lisätiedot

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI Liite 6.5/2/2016 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2016-2017 RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valmistelija Seppo Hänninen (Päivi

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 23.1.2008 Johanna Viitanen johanna.viitanen@soberit.hut.fi Luennon aiheet Tuotekehityksen

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Elixir of life Elixir for Mind and Body

Elixir of life Elixir for Mind and Body Elixir of life Elixir for Mind and Body Session C: Horizontality of Industries and future services SHOK Summit April 20th, 2010 Katja Hatakka, PhD, Development Manager, Valio R&D Case Susan Facts about

Lisätiedot

RIKASTA POHJOISTA 2016

RIKASTA POHJOISTA 2016 RIKASTA POHJOISTA 2016 JUURISYYANALYYSIN ABC Kari Mäki karimaki coaching Oy kari@karimaki.fi www.karimaki.fi Education and certifications: Mechanics. Vocational college of Jyvaskyla 1983 Technician. Jyvaskyla

Lisätiedot

Sähkötekniikan tutkintoohjelma. DI-tutkinto ja uranäkymät

Sähkötekniikan tutkintoohjelma. DI-tutkinto ja uranäkymät Sähkötekniikan tutkintoohjelma DI-tutkinto ja uranäkymät Tervetuloa opiskelemaan sähkötekniikkaa Oulun yliopistoon! ITEE RESEARCH UNITS Tutkinto-ohjelman tuottajat CAS CIRCUITS AND SYSTEMS PROF. JUHA KOSTAMOVAARA

Lisätiedot

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Yhteenveto NetData-tutkimusprojektin tuloksista http://www.soberit.hut.fi/netdata/

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Enterprise Architecture TJTSE25 2009 Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Jukka (Jups) Heikkilä Professor, IS (ebusiness) Faculty of Information Technology University of Jyväskylä e-mail: jups@cc.jyu.fi tel:

Lisätiedot