JULKAISULUETTELO, yht. 379 nimikettä - tutkimusjulkaisut 247 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 30-, 132 nimikettä - yksi patentti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKAISULUETTELO, yht. 379 nimikettä - tutkimusjulkaisut 247 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 30-, 132 nimikettä - yksi patentti"

Transkriptio

1 1 OULUN YLIOPISTO Seppo Väyrynen Lokakuu 16., 2014 JULKAISULUETTELO, yht. 379 nimikettä - tutkimusjulkaisut 247 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 30-, 132 nimikettä - yksi patentti TUTKIMUSJULKAISUT 1. Leinonen, T.E. & Väyrynen, S.: Kone-elimiin soveltuvista muoveista. Raportti n:o 11. Oulun yliopisto, koneinsinööriosasto, Oulu s. 2. Väyrynen, S.: Muovien ja kumien käyttömahdollisuuksista koneiden tärinän ja melun torjunnassa. Tutkimuksia 146. Työterveyslaitos, Helsinki s. + liitteet. (mukana Summary, Sammandrag) 3. Väyrynen, S.: Muovien ja kumien käyttömahdollisuuksista koneiden tärinän ja melun torjunnassa, Osa 2, Kumisten tärinäneristimien dynaaminen käyttäytyminen teoreettisesti ja kokeellisesti tarkasteltuna. Tutkimuksia 147. Työterveyslaitos, Helsinki s. + liitteet. (mukana Summary, Sammandrag) 4. Väyrynen, S.: Metsäkoneiden kunnossapidon työolosuhteet ja tapaturmat. Työolosuhteet 33. Työterveyslaitos, Helsinki s. + liitteet. (mukana Summary) 5. Väyrynen, S.: Eräitä koneenrakennuksen meluntorjuntakeinoja kirjallisuuskatsaus. Katsauksia 39. Työterveyslaitos, Helsinki s. (mukana Summary) 6. Väyrynen, S.: Occupational accidents in the maintenance of heavy forest machinery. VIIIth International Congress of AMIEV. Abstracts resumes. Tampere s Klen, T. & Väyrynen, S.: The protective influence of logger's safety equipment. Review 7. Institute of Occupational Health, Helsinki Klen, T., Väyrynen, S. & Ojanen K.: The comfortableness of some personal protective equipment worn by loggers and forest machine operators. Review 7. Institute of Occupational Health, Helsinki p Ojanen, K., Väyrynen, S. & Klen, T.: The properties of loggers' eye protectors and their improvement. Review 7. Institute of Occupational Health, Helsinki p. 23.

2 2 10. Väyrynen, S.: Health hazards and accident risks in the maintenance of heavy forest machinery. Review 7. Institute of Occupational Health, Helsinki Väyrynen, S. & Nissi I.: Work postures in the maintenance of forest tractors. Review 7. Institute of Occupational Health, Helsinki Väyrynen, S. (editor): The research work of the agriculture and forestry office. Review 7. Institute of Occupational Health, Helsinki p. 13. Väyrynen, S., Alatalo, M., Kisko, K. & Nissi, I.: Metsätraktoreiden kunnossapidon ergonomiasta ja tapaturmavaaroista. Raportti n:o 32. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. + liitteet. 14. Väyrynen, S.: Health hazards and accident risks in the maintenance of heavy forest machinery. Report of Seminar on the Maintenance of Forest Machinery in Large- and Small-Scale Forest Operations held in Sweden August ECE, FAO, ILO Joint Committee on Forest Working Techniques a Training of Forest Workers. Domänverket, Sweden Väyrynen, S.: Metsäkoneiden huolto- ja korjaustöitä tekevien koetut työolosuhteet. Tutkimuksia 182. Työterveyslaitos, Helsinki s. + liitteet. (mukana Sammandrag, Summary) 16. Väyrynen, S. & Rieppo, K.: Työasennot metsätraktoreiden korjaus- ja huoltotöissä. Työolosuhteet 39. Työterveyslaitos, Helsinki s. + liitteet. (mukana Summary) 17. Väyrynen, S.: The protection of the head and eyes in forestry work. Second Finnish-U.S. Joint Symposium on Occupational Safety and Health May Hämeenlinna, Finland. Abstracts. Institute of Occupational Health (Finland). p Klen, T. & Väyrynen, S.: The protective influence of logger's safety equipment. Second Finnish-U.S. Joint Symposium on Occupational Safety and Health May Hämeenlinna, Finland. Abstracts. Institute of Occupational Health (Finland). p Väyrynen, S.: Occupational accidents in the maintenance of heavy forest machinery. Abstract. Journal of Occupational Accidents 4(1982) NOS. 2-5, p. 175.

3 3 20. Väyrynen, S., Ojanen, K. & Klen, T.: Metsurin suojainten käyttömukavuus. Selvityksiä 11/82. Työsuojeluhallitus, Tampere s. 21. Ojanen, K., Väyrynen, S. & Klen, T.: Metsurin silmien suojaaminen. Tutkimuksia 190. Työterveyslaitos, Helsinki s. + liitteet. (mukana Sammandrag, Summary) 22. Väyrynen, S. & Ojanen, K.: The protection of loggers' heads and eyes in forestry work. Journal of Occupational Accidents 5 (1983):2, Klen, T. & Väyrynen, S.: The protective influence of loggers's safety equipment. Scand j work environ health 9 (1983), Klen, T. & Väyrynen, S.: Hakkuumiehen henkilökohtaisten suojainten ja moottorisahan turvalaitteiden merkitys tapaturmien torjumisessa ja lieventämisessä. Tutkimuksia 198. Työterveyslaitos, Helsinki s. (mukana Sammandrag, Summary) 25. Väyrynen, S.: Protection of the head and eyes in forestry work. Scand j work environ health 9 (1983), Väyrynen, S.: Some possibilities of using observation methods for analysing accident and health hazards. Nordiska forskarkurser: Ergonomiska mätmetoder i lantbruket. Kuopio, Finland, den juni Kuopio Regioninstitut för arbetshygien och Helsingfors universitet Inst. för lantbruksteknologi Väyrynen, S.: Accidents and their prevention in the maintenance of heavy forest machinery. Finnish-Hungarian Swedish Symposium on Occupational Health and Safety August Extended Summaries. Institute of Occupational Health, Helsinki Väyrynen, S., Ojanen, K. & Klen, T.: Metsurin suojakypärän ominaisuuksista. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 1 (1983):4, (mukana Summary, Sammandrag) 29. Väyrynen, S. & Rieppo, K.: Kuormatraktoreiden huolto-ominaisuusvertailu haastattelemalla. Silva Fennica 17 (1983):2, (mukana Abstract) 30. Alatalo, M., Väyrynen, S., Kisko, K. & Väänänen, E.: Metsäkoneiden hydrauliikan kunnossapidon työturvallisuus. Raportti n:o 37. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. (mukana Abstract)

4 4 31. Väyrynen, S.: Metsäkoneiden kunnossapito-ominaisuudet ja kunnossapidon työolosuhteet. Kone-elinten laitoksen jatkotutkimusseminaari Esitelmät (toim. T. Leinonen). Raportti n:o 45. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu Väyrynen, S.: Safety and ergonomics in the maintenance of heavy forest machinery. Accident Analysis & Prevention 16 (1984):2, Väyrynen, S. & Rieppo, K.: Huollon helppouden ja työturvallisuuden vertailumenetelmä metsätraktoreille. Työolosuhteet 48. Työterveyslaitos, Helsinki s. (mukana Summary, Sammandrag) 34. Väyrynen, S.: Observation and interview studies of the servicing properties of forest tractors. Proceedings of the 1984 International Conference on Occupational Ergonomics May , Toronto, Klen, T. & Väyrynen, S.: The role of personal protection in the prevention of accidental injuries in logging work. Journal of Occupational Accidents 6(1984):4, Leinonen, T., Väyrynen, S. & Rajaniemi, E.: Luoksepäästävyys koneen huollettavuuden mittana - eräitä näkökohtia. Raportti n:o 48. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. + liitteet. (mukana Abstract) 37. Ojanen, K., Väyrynen, S. & Rieppo, K.: Menetelmä traktorin hallintaelinten sijainnin ja käyttövoimien mittaamiseksi. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 2(1984):4, (mukana Summary, Sammandrag) 38. Klen, T. & Väyrynen, S.: Hakkuumiesotoksen lähestapaturmien vertailu saman otoksen ja virallisen tilaston tapaturmiin. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 3 (1985):1, (mukana Summary, Sammandrag) 39. Klen, T. & Väyrynen, S.: Comparison of near accidents in a random sample of loggers with the accidents in the same sample and official statistics. HSE Transl. No Health and Safety Translation Services, November pp. (Hakkuumiesotoksen.., Työterveyslaitoksen tutkimuksia 3 (1985):1, 39-51) 40. Väyrynen, S., Ojanen, K. & Kuusisto, A.: Työpisteen tietokoneavusteinen suunnittelu. Katsaus ja kokeilu. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 3 (1985):3, (mukana Summary, Sammandrag)

5 5 41. Väyrynen, S., Paalasmaa, J. & Könönen, U.: Työtekniikkaopetuksen vaikutus työasentoihin metsureiden varhaiskuntoutuskurssilla. Kurssinaikainen kokeilu. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 3(1985):3, (mukana Summary, Sammandrag) 42. Väyrynen, S.: Kone-ergonomian eräitä tutkimusmenetelmiä. Kirjassa: Koneelinten laboratorion jatkokoulutusseminaari Esitelmät. Toim. T. Leinonen. Raportti n:o 50. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu Klen, T. & Väyrynen, S.: Suojaimia käyttävien ja käytön laiminlyövien tapaturmavammat hakkuutyössä. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 3(1985):4, Väyrynen, S.: Metsäkoneiden kunnossapidon mekaaninen työturvallisuus, erityisesti sen liittyvyys luoksepäästävyyteen kunnossapitokohteisiin. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 4 (1986): lisänumero 1, 198 s. (Abstract, Summary, väitöskirja, Oulun yliopisto, 1986) 45. Leinonen, T., Ojanen, K., Väyrynen, S. & Kuusisto, A.: Metsätraktorin huollon ergonomian tutkiminen CAD-järjestelmällä. Raportti n:o 54. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. + liitteet. (mukana Abstract) 46. Väyrynen, S.: The effect of pre-rehabilitation courses on loggers' work postures. The proceedings of the Seminar on Occupational Health and Rehabilitation of Forest Workers held at Kuopio, Finland 3-7 June The Joint FAO/ECE/ILO Committee on Forest Working Techniques and Training of Forest Workers, The Finnish work Environment Fund, Helsinki Väyrynen, S., Ojanen, K. & Kuusisto, A.: Metsätraktorin huoltotyöpisteiden ergonomian tutkiminen tietokoneavusteisesti - kokeilun tuloksia. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 4 (1986):2, (mukana Summary, Sammandrag) 48. Kuusisto, A., Väyrynen, S. & Leinonen, T.: Evaluering av arbetsplatsens ergonomiska faktorer med hjälp av en CAD-baserad människomodell. Ergonomi i konstruktion & produktion. Årskonferens, Visby, 1-3 oktober Abstracts. Nordiska Ergonomisällskapet, Sveriges Mekanförbund, STF Ingenjörsutbildning, s.

6 6 49. Väyrynen, S. & Rajaniemi, E.: Yksinkertainen mock-up-simulaattori luoksepäästävyyden tutkimiseen. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 4(1986):3, (mukana Summary, Sammandrag) 50. Rieppo, K., Ojanen, K. & Väyrynen, S.: Katsaus hallintalaitteiden ergonomiaan. Raportti n:o 58. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. 51. Väyrynen, S.: Traktorikoneen ohjaamoon nousu ja sieltä laskeutuminen koneturvallisuustutkimusaiheena. Kone-elinten laboratorion jatkokoulutusseminaari Esitelmät. Toim. T. Leinonen. Raportti n:o 56. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu Häkkinen, K., Väyrynen, S. & Pesonen, J.: Access to and from a tractor cab. IX Joint International Ergonomics Symposium "Working postures in agriculture and forestry". CIGR/IAAMRH/IUFRO. June 9-12, 1987, Kuopio, Finland Kuusisto, A., Väyrynen, S. & Ojanen, K.: The CAD system as a tool for analysing ergonomic features of maintaining a forest tractor. IX Joint International Ergonomics Symposium "Working postures in agriculture and forestry". GIGR/IAAMRH/IUFRO. June 9-12, 1987, Kuopio, Finland Väyrynen, S.: Work postures as indicators of accessibility to service objects of forest tractors. IX Joint International Ergonomics Symposium "Working postures in agriculture and forestry". CIGR/IAAMRH/IUFR O. June 9-12, 1987, Kuopio, Finland Ojanen, K. & Väyrynen, S.: Method for measuring location and properties of tractor controls. IX Joint International Ergonomics Symposium "Working postures in agriculture and forestry". CIGR/IAAMRH/IUFRO. June 9-12, 1987, Kuopio, Finland Väyrynen, S.: Ohjaamosimulaattori työtieteelliseen tutkimukseen. Kone-elinten laboratorion jatkokoulutusseminaari Esitelmät. Toim. T. Leinonen. Raportti n:o 62. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu Väyrynen, S.: (toim.): Traktorin ohjaamoon ja ohjaamosta kulku poikkeavissa tilanteissa. Julkaisuja 1. Kuopion aluetyöterveyslaitos, Kuopio s. (kirjoittajat: Esa Ahonen, Nina Nevala, Kari Ojanen, Jyrki Penttinen, Seppo Väyrynen).

7 7 58. Häkkinen, K., Väyrynen, S. & Pesonen, J.: Traktoreiden kulkuteiden arviointi. Selvityksiä 5. Työsuojeluhallitus, Tampere s. + liitteet. 59. Väyrynen, S.: The computer as an aid in the analysis of ergonomic and safety features of maintenance (description of two graphic applications). Scand J Work Environ Health 14(1988):suppl 1, Häkkinen, K., Pesonen, J. & Väyrynen, S.: Evaluation of safety attribute in access systems. In: Trends in ergonomics/human factors V (Ed. by F. Aghazaden). Elsevier Science Publishers B.V., North-Holland, Väyrynen, S.: Computer as aid to analyse work postures: basic principles and advantages of two graphic OWAS applications. In: Ergonomics International 88. Proceedings (Vol. 1) of the Tenth Congress of the International Ergonomics Association, 1-5 August 1988, Sydney Väyrynen, S.: Antavatko moottorisahan kunnossapidon tapaturmat viitteitä käsikoneiden koneensuunnittelulle? Kone-elinten laboratorion jatkokoulutusseminaari Toim. T. Leinonen. Raportti nro 67. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu Nevala, N. & Väyrynen, S.: Traktorin ohjaamoon kiipeämisen sekä ohjaamosta kiipeämisen ja hyppäämisen biomekaniikkaa. Työ ja ihminen 2(1988):3, (mukana Summary, Sammandrag). 64. Väyrynen, S.: Työtiede - työympäristön ja työn kehittäjä. Virkaanastujaisesitelmä. Oulun yliopisto, Oulu s. 65. Häkkinen, K.K., Booth, R., Väyrynen, S. & Hirvonen, M.: Simulation of the production disturbances involving human intervention at danger zones. Extended Summaries of papers presented to the tenth international conference on production research. The University of Nottingham. UK, Taylor & Francis Väyrynen, S., Ojanen, K., Häkkinen, K. & Väyrynen, T.: Computer as aid to analyse ergonomic and safety features of production machinery. Extended Summaries of papers presented to the tenth international conference on production research. The University of Nottingham. UK, Taylor & Francis

8 8 67. Väyrynen, S., Ukkola, K., Jänkälä, R. & Vikstrand, L.: Undervisning i arbetsvetenskap vid Uleåborgs universitet. Utveckling i arbetslivet, ergonomi, förbättring i jobbet. Nordiska Ergonomisällskapets årskonferens September Tammerfors, Finland Ojanen, K. & Väyrynen, S.: Computer aided OWAS training, data collection and analysis. Utveckling i arbetslivet, ergonomi, förbättring i jobbet. Nordiska Ergonomisällskapets årskonferens September Tammerfors, Finland Väyrynen, S., Ojanen, K., Häkkinen, K. & Väyrynen, T.: Tietokone apuna tuotantokoneiden ergonomian ja turvallisuuden arvioinnissa. Valokynä 1989: Väyrynen, S.: Moottorisahan kunnossapidon tapaturmatarkastelu - viitteitä käsikoneiden koneensuunnittelulle. Työ ja ihminen 3(1989):4, (mukana Summary, Sammandrag). 71. Leinonen, T., Väyrynen, S., Ma, X. & Kisko, K.: On the computerized description and simulation of sawman's movements. Report 82. University of Oulu, Department of Mechanical Engineering, Oulu p. 72. Nevala, N., Perkiö, M., Ojanen, K., Penttinen, J., Riihimäki, H., Väyrynen, S. & Husman, K.: Istumisolot ja selkävaivat metsäkoneenkuljettajilla. Raporttisarja 4. Kuopion aluetyöterveyslaitos, Kuopio s. 73. Väyrynen, S., Ojanen, K., Pyykkönen, M., Peuraniemi, A., Suurnäkki, T. & Kemppainen, M.: OWASCA: Computer-aided visualizing and training software for work posture analysis. In: Computer-Aided Ergonomics (Ed. by W. Karwowski et al.). Taylor & Francis, London Häkkinen, K. & Väyrynen, S.: Developing machine safety by simulation. In: High Technology in Finland The Finnish Academy of Technology, Jyväskylä Väyrynen, S.: Työtuolien ergonomiset ominaisuudet - katsaus joihinkin tutkimuksiin ja käsikirjoihin. In: Research papers 1990 (Ed. by T. Leinonen). Report n:o 83. University of Oulu, Laboratory of machine design, Oulu

9 9 76. Koistinen, T., Väyrynen, S., Leinonen, T. & Kisko, K.: Fyysinen tuki- ja liikuntaelimistön kuormitus ajoneuvomattojen manuaalisessa viimeistelyleikkauksessa - esitutkimus. Raportti Oulun työsuojelupiirille s. + liitteet. 77. Väyrynen, S. & Könönen, U.: Short and long-term effects of a training programme on work postures in rehabilitees: A pilot study of loggers suffering from back troubles. International Journal of Industrial Ergonomics, 7(1991):2, Häkkinen, K., Booth, R., Väyrynen, S., Haijanen, J. & Hirvonen, M.: Simulation of production disturbances involving human intervention at danger zones. In: Production Research: Approaching the 21st Century (Ed. by M. Pridham & C. O'Brien). Taylor & Francis, London Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Koistinen, T. (Editors): Development of simulation methods for man-machine safety planning. Work Science Division, research reports 10, University of Oulu, p. 80. Väyrynen, S., Häkkinen, K., Väyrynen, T. & Ojanen, K.: On computer-aided simulation for better ergonomics and safety. In: Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Koistinen, T. (Editors): Development of simulation methods for manmachine safety planning. Work Science Division, research reports 10, University of Oulu, Ma, X., Leinonen, T., Väyrynen, S. & Kisko, K.: On the computerized description and simulation of sawman's movements. In: Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Koistinen, T. (Editors): Development of simulation methods for man-machine safety planning. Work Science Division, research reports 10, University of Oulu, Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Koistinen, T. List of conclusions. In: Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Koistinen, T. (Editors): Development of simulation methods for man-machine safety planning. Work Science Division, research reports 10, University of Oulu, Häkkinen, K.K., Booth, R., Väyrynen, S., Haijanen, J. & Hirvonen, M.: Human intrusion into production danger zones: a simulation approach (Chapter 9). In: Human-robot interaction (Ed. by M. Rahimi and W. Karwowski). Taylor & Francis, London

10 Väyrynen, S.: Low-cost data collection methods for postural load surveys. In: Computer Applications in Ergonomics, Occupational Safety and Health (Ed. by M. Mattila and W. Karwowski). Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam Ma, X., Leinonen, T., Väyrynen, S., Kisko, K. & Alatalo, M.: On the computerized description and simulation of sawman's movements. In: Computer Applications in Ergonomics, Occupational Safety and Health (Ed. by M. Mattila and W. Karwowski). Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam Väyrynen, S., Ojanen, K., Häkkinen, K. & Väyrynen, T.: Computer as aid to analyse ergonomics and safety of production machinery - a survey. Tallinna Technikaülikooli Toimetised (Transactions of Tallinn Technical University), No 725, Tallinn Väyrynen, S.: Some Finnish graphic computer-aided methods for better ergonomics and safety. In: Advances in Industrial Ergonomics and Safety IV (Ed. by S. Kumar). Taylor & Francis, London Tornberg, V., Kisko, K. & Väyrynen, S.: Kunnossapitotöiden työturvallisuuden ja ergonomian kehittäminen - kehittämisanalyysi (KEHA) ja sen kokeilu. Raportti n:o 86. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. + liite. 89. Talvitie, P., Väyrynen, S. & Kisko, K.: Kunnossapitohenkilöstön tuki- ja liikuntaelinvaivat ja työolot. Työ ja ihminen 6(1992):4, (mukana Summary, Sammandrag) 90. Väyrynen, S.: Ergonomic design of machinery for use in the cold. A review based on the literature and original research. Arctic Medical Research 51(1992):Suppl. 7, Väyrynen, S. & Ojanen, K.: Review of developments in forestry protective equipment since publication of the paper "The protection of loggers' heads and eyes in forestry work".- Safety Science, 16 (1993) Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Tornberg, V.: Postural and other accessibility factors contributing to accidents in maintenance work at chemical plants. In: Advances in Industrial Ergonomics and Safety V (Ed. by R. Nielsen and K. Jorgensen). Taylor & Francis,

11 Pekkarinen, A., Väyrynen, S. & Tornberg, V.: Maintenance work during shutdowns in process industry - ergonomic aspects. In: The Ergonomics of manual work (Ed. by W.S. Marras, W. Karwowski, J.L. Smith and L. Pacholski). Taylor & Francis, Leinonen, T., Ma, X., Väyrynen, S., Alatalo, M. & Kisko, K.: On the measurement, comparison and verification of human movement. Proceedings, Ergonomi och företagsekonomi. Nordiska Ergonomisällskapets årskonferens September Nådendal, Finland Tornberg, V., Kisko, K., Väyrynen, S. & Isotalus, N.: Development procedure of maintenance work and it's experimentation. Proceedings, Ergonomi och företagsekonomi. Nordiska Ergonomisällskapets årskonferens September Nådendal, Finland Kisko, K., Tornberg, V. & Väyrynen, S.: Verfahren und Versuch zur Entwicklung der Instandhaltungsarbeit. Proceedings of the Scandinavian symposium on machine design 1993 (Ed. by T. Leinonen). Report 93. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu Ollila, E., Väyrynen, S., Kisko, K., Kristjuhan Ülo, Leinonen, T. & Kiivet, G.: Ompelutyön perusergonomiaa ja alustavia kuormittumismittauksia. Raportti n:o 96. Oulun yliopisto, konetekniikan osasto, Oulu s. + liite. 98. Väyrynen, S. & Mielonen, P.: Low-cost computer-aided telemaintenance system-main charateristics and first laboratory experiences. In: Advances in Industrial Ergonomics and Safety V (Ed. by F. Aghazadeh). Taylor & Francis, Kisko, K. & Väyrynen, S.: Preliminary measurements of the strains of sewing work. In: OST-94 symposium on machine design (Ed. by T. Leinonen). University of Oulu, Department of Mechanical Engineering, Oulu Paldanius, S., Väyrynen, S. & Leinonen, J.: Teollisuuden kunnossapidon organisointi - näköaloja tietojärjestelmien kehittyessä. Kunnossapito 1994:5, erikoisartikkeli, 7 s.

12 Virokannas, H., Väyrynen, S. & Koski, K.: Gerontechnological improvement of indoor mobility in the elderly: Study plan and collaboration. Kirjassa: Reader, the second postgraduate course on gerontechnology "chronic cerebral disorders, falling and the impact of technology" Oulu, November 7th - 8th, 1994, toim. K. Koski ja S-L Kivelä. University of Oulu, ss Väyrynen, S.: Examples on computer-aided design, modelling, simulation and learning applications of ergonomics. Kirjassa: Reader, the second postgraduate course on gerontechnology "chronic cerebral disorders, falling and the impact of technology" Oulu, November 7th - 8th, 1994, toim. K. Koski ja S-L. Kivelä. University of Oulu, ss Väyrynen, S., Pekkarinen, A. & Tornberg, V.: Some links between accidents, postural load and accessibility in chemical plant maintenance. Safety Science 18(1994):2, Matilainen, J., Ylijoutsijärvi, P. & Väyrynen, S.: Tulevaisuuden puunkorjuujärjestelmän suunnittelu - erityisesti inhimilliset ja ympäristölliset reunaehdot. Report 167. Department of Process Engineering, University of Oulu, Oulu s Väyrynen, S.: Examples of computer-aided design, modelling and learning applications in ergonomics. In: Course book on gerontechnology, COST A5, Normal and pathological ageing and the impact of technology, selected topics (Ed. by S-L. Kivelä, K. Koski & J. Rietsema). Eindhoven University of Technology & University of Oulu, Kirvesoja, H., Väyrynen, S. & Mielonen, P.: First ergonomic experiments using simulation of home daily activities in the Finnish elderly. In: Ergonomics in Consumer Product Design and Evaluation. The Ergonomics Society, IEE, Consumers' Association. Southampton, 10th November s Väyrynen, S.: Suunnittelijan ergonomia. Soveltavan ergonomian laboratorio, Muhos s Virokannas, H., Väyrynen, S., Leinonen, T., Koski, K., Kirvesoja, H., Alatalo, M., Kemppainen, M-L., Mielonen, P. & Pirinen, M.: Gerontehnological progress for better indoor mobility in the elderly. In: Advances in Applied Ergonomics (Ed. by G. Salvendy & A.F. Özok). USA Publishing Corporation, West Lafayette

13 Väyrynen, S., Kirvesoja, H., Virokannas, H., Leinonen, T., Koski, K., Alatalo, M., Kemppainen, M-L., Pirinen, M. & Kisko, K.: Simulation of Home Daily Activities for the Development of Improved Technology for the Elderly. In: Advances in Occupational Ergonomics and Safety I (Ed. by A. Mital, H. Krueger, S. Kumar, M. Menozzi & J. Fernandez). International Society for Occupational Ergonomics and Safety Cincinnati, Ohio, U.S.A Vol Virokannas, H., Väyrynen, S., Malm, L. & Riippa, E.: Development of User- Oriented Facilities of Ageing and Technology. In: Advances in Occupational Ergonomics and Safety I (Ed. by A. Mital, H. Krueger, S. Kumar, M. Menozzi & J. Fernandez). International Society for Occupational Ergonomics and Safety Cincinnati, Ohio, U.S.A Vol Kirvesoja, H., Väyrynen, S., Kisko, K. & Virokannas, H.: Product Evaluation Using Conjoint Analysis, Home Simulator, User Group and Computer Software. In: Adances in Occupational Ergonomics and Safety I (Ed. by A. Mital, H. Krueger, S. Kumar, M. Menozzi & J. Fernandez). International Society for Occupational Ergonomics and Safety Cincinnati, Ohio, U.S.A Vol Ahasan, M.R., Väyrynen, S. & Kirvesoja, H.: Physical Workload Analysis Among Small Industry Activities Using Postural Data. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 1996, Vol. 2. No. 1, Virokannas, H., Väyrynen, S., Kirvesoja, H., Leinonen, T., Holappa, T. & Pirinen, M.: User-oriented ergonomics on the research of ageing and technology. In: The second Conference in Promoting Well-being and Holistic Care through Multidiciplinary Education August (Ed. by I. Määränen). Oulu Institute of Health Science Publications, A, Research Reports 4. Oulu Abstract p Virokannas, H., Väyrynen, S., Kirvesoja, H., Alatalo, M., Pirinen, M., Koski, K., Holappa, T., Kisko, K. & Leinonen, T.: User-oriented ergonomics on the research and development area of ageing and technology. Gerontechnology, A sustainable Investment in Our Own Future. The second International Conference, October, Helsinki, The Abstract 1996: Virokannas, H., Pirinen, M., Kirvesoja, H., Väyrynen, S., Kemppainen, M-L. & Koski, K.: Safety and indoor mobility. Gerontechnology, A sustainable

14 14 Investment in Our Own Future. The second International Conference, October, Helsinki. The Abstracts 1996: Väyrynen S., Nevala-Puranen, N. & Kirvesoja, H.: Footedness and Mounting - Short Review and Two Case Studies. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 1996, Vol. 2, No. 4, Pirinen, M., Hautala, T., Määttä, T., Saajanto, E., Väyrynen, S. & Virokannas, H.: Automatic NextInfo Phone Service for the Elderly. From Experience to Innovation IEA 97 Proceeding of the 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association June 29 - July 4, 1997, Tampere, Finland. In: Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, 1997, Vol 5, Virokannas, H., Tornberg, V., Väyrynen, S., Malm, L., Leinonen, T., Kirvesoja, H., Pirinen, M., Holappa, T., Alatalo, M., Koski, K. & Kisko, K.: Welfare cluster on the area of ageing and technology in the Finnish Laboratory of Applied Ergonomics. In: From Experience to Innovation IEA 97 Proceeding of the 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association June 29 - July 4, 1997, Tampere, Finland (Ed. by P. Seppälä, T. Luopajärvi, C-H. Nygård & M. Mattila). Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, 1997, Vol 5, Väyrynen S., Kirvesoja, H. & Kangas, E.: Multiple criteria evaluation model with weighting factors for chairs. In: From Experience to Innovation IEA 97 Proceeding of the 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association June 29 - July 4, 1997, Tampere, Finland (Ed. by P. Seppälä, T. Luopajärvi, C-H. Nygård & M. Mattila). Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, 1997, Vol 5, Ahasan, R., Väyrynen, S., Virokannas, H. & Kisko, K.: Postural workload in metal handling tasks. In: From Experience to Innovation IEA 97 Proceeding of the 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association June 29 - July 4, 1997, Tampere, Finland (Ed. by P. Seppälä, T. Luopajärvi, C- H. Nygård & M. Mattila). Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, 1997, Vol 7, Kautto, J., Väyrynen, S. & Kirvesoja, H.: Ergonomics requirements of a videotelephony-based telesupport system for demanding industrial maintenance. In: From Experience to Innovation IEA 97 Proceeding of the 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association June 29 - July 4, 1997, Tampere, Finland (Ed. by P. Seppälä, T. Luopajärvi, C-H.

15 15 Nygård & M. Mattila). Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, 1997, Vol 7, Sinisammal, J., Väyrynen, S. & Kirvesoja, H. (toim.): Kuvapuhelin kotipalvelun apuna. Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 1, Oulun yliopisto, Oulu s Väyrynen, S. & Kirvesoja, H.: Yleinen johdanto. Kirjassa: Kuvapuhelin kotipalvelun apuna (toim. J. Sinisammal, S. Väyrynen & H. Kirvesoja). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 1, Oulun yliopisto, Oulu Dinh M.H., Kallioniemi, V., Kirvesoja, H. & Väyrynen, S.: Käyttöliittymän kuvakkeiden vertailu. Kirjassa: Kuvapuhelin kotipalvelun apuna (toim. J. Sinisammal, S. Väyrynen & H. Kirvesoja). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 1, Oulun yliopisto, Oulu Väyrynen, S. & Sinisammal, J.: Yhteenveto ja pohdinta. Kirjassa: Kuvapuhelin kotipalvelun apuna (toim. J. Sinisammal, S. Väyrynen & H. Kirvesoja). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 1, Oulun yliopisto, Oulu Väyrynen, S., Koutonen, M., Hietala, J. & Kisko, K.: Teräsvalssaamon puhtaanapitopalvelun kehittäminen -hanke: Esittely ja yhteenveto. Kirjassa: Teräsvalssaamon puhtaanapitopalvelun kehittäminen (toim. M. Koutonen & J. Hietala). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 2, Oulun yliopisto, Oulu Ahasan, R., Väyrynen, S. & Virokannas, H.: A mathematical model for the estimation of heat stress and sweat loss. In: Proceedings to the International Conference on Integral Methods & Engineering, 1997, pp C. Constanda, J. Saranen and S. Seikkala (eds.), vol -one: analytic methods by Addison Wesley Longman. Essex: UK Ahasan, R., Väyrynen, S. & Virokannas, H.: Prediction of permissible physical workload using fuzzy mathematics. In Proceedings to the International Conference on Integral Methods & Engineering, 1997, pp C. Constanda, J. Saranen and S. Seikkala (eds.), vol -one: analytic methods by Addison Wesley Longman. Essex: UK Ahasan, R., Väyrynen, S. & Virokannas, H.: Thermoregulatory response in the steel mill workers: ASAEAN Ergonomics 97: Human factors vision care for The future, 6-8 NOV/97, Kuala Lumpur, Malaysia.

16 Ahasan, R., Väyrynen, S., Virokannas, H. & Kisko, K.: Postural workload in metal handling tasks. In Proceedings to the International Ergonomics Association 13 th Triennial Conference, 1997, Vol-7, pp Ahasan, R., Väyrynen, S., Virokannas, H. & Kangas, E.: Thermoregulatory responsens and work-related musculoskeletal discomfort: A case study of steel mill workers in Bangladesh. In: Proceedings of the Fifth Southeast Asian Ergonomics Society Conference on Human Factors Vision Care for the Future (Ed. by H. Khalid). IEA Press, Kuala Lumpur Väyrynen, S.: Ergonominen lähestymistapa geronteknologiaan. Seminaarien kirja, TERVE-SOS 98-tapahtuma, Stakes Väyrynen, S. ja Hietala, J. (toim.): Turvallisuusjohtamisen ja analyysien perusteita ja esimerkkejä. Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 3, Oulun yliopisto, Oulu s Väyrynen, S.: Riskien hallinta ja turvallisuusanalyysit ergonomisessa viitekehyksessä. Kirjassa: Turvallisuusjohtamisen ja analyysien perusteita ja esimerkkejä (toim. S. Väyrynen & J. Hietala). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 3, Oulun yliopisto, Oulu 1998, Oikarinen, A., Sinisammal, J., Tornberg, V. & Väyrynen, S. (toim.): Geronteknologian perusteita ja sovelluksia. Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 4, Oulun yliopisto, Oulu 1998, 130 s Väyrynen, S. & Kirvesoja, H.: Johdanto geronteknologiaan. Kirjassa: Geronteknologian perusteita ja sovelluksia (toim. A., Oikarinen, J. Sinisammal, V. Tornberg & S. Väyrynen). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 4, Oulun yliopisto, Oulu 1998, Väyrynen, S. & Kirvesoja, H.: Ikäihminen vuorovaikutuksessa koneen, laitteen tai muun teknisen ympäristön kanssa. Kirjassa: Geronteknologian perusteita ja sovelluksia (toim. A. Oikarinen, J. Sinisammal, V. Tornberg & S. Väyrynen). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 4, Oulun yliopisto, Oulu 1998, Väyrynen, S. & Kirvesoja, H.: Hyvinvoinnin edellytyksiä kehittävät simulaattorikokeet (t & k) ja kodin teknisen suunnittelujärjestelmän taustatutkimus. Kirjassa: Geronteknologian perusteita ja sovelluksia (toim. A. Oikarinen, J. Sinisammal, V. Tornberg & S. Väyrynen). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 4, Oulun yliopisto, Oulu 1998,

17 Pirinen, M., Hautala, T., Prykäri, T., Määttä, T., Kivelä, E-M., Mielonen, P., Virokannas, H., Väyrynen, S. & Saajanto, E.: Automaattisen puhelinpalvelujärjestelmän kehittäminen ikääntyneille. Kirjassa: Geronteknologian perusteita ja sovelluksia (toim. A. Oikarinen, J. Sinisammal, V. Tornberg & S. Väyrynen). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 4, Oulun yliopisto, Oulu 1998, Tornberg, V., Virokannas, H. & Väyrynen, S.: Geronteknologian klusteriyhteistyö soveltavan ergonomian laboratoriossa. Kirjassa: Geronteknologian perusteita ja sovelluksia (toim. A. Oikarinen, J. Sinisammal, V. Tornberg & S. Väyrynen). Työtieteen jaoksen hankeraportteja No 4, Oulun yliopisto, Oulu 1998, Kautto, J., Väyrynen, S., Pakaslahti, A., Tikka, T., Tiainen, J., Anttonen, M., Uusimaa, K. & Kaitera, J.: Videotelephony system for supporting industrial maintenance and failure analysis: principles an experience (conference communications). Technology, Law and Insurance, 3 (1998) 1, Väyrynen, S., Kautto, J. & Kirvesoja, H.: Key points of using cluster-like approach and ergonomics in R & D. In: Advances in Occupational Ergonomics and Safety 2 (Editor S. Kumar). IOS Press, Amsterdam Virokannas, H., Pirinen, M., Kirvesoja, H., Väyrynen, S., Kemppainen, M-L. & Koski, K.: Safety and indoor mobility in the elderly. In: Gerontechnology, sustainable investment in the future (Ed. by J. Graafmans, V. Taipale & N. Charness). IOS Press, Amsterdam Väyrynen, S.: Technical and ergonomic aspects for independent living among the elderly: an R & D approach. Abstracts. Open Care 98 Conference, Oulu, Ylijoutsijärvi, P. & Väyrynen, S. (toim.): Työsuojelutavoitteet ja yhteistyö tehdasalueella. Työtieteen jaoksen hankeraportteja No.5, Oulun yliopistopaino, Oulu 1998, 66 s Tornberg, V. & Väyrynen, S.: Työ virtuaalitoimistossa katsaus. Työelämän tutkimus 1998, Vol. 9, Nr. 4,

18 Väyrynen, S.: Gerontechnology some remarks on a new discipline. In: OST- 98 Symposium on Machine Design (ed. by T. Leinonen). Acta Universitatis Ouluensis, sarja C Technica 130 Oulu 1998, Ahasan, R., Mohiuddin, G., Väyrynen, S., Virokannas, H. & Quddus, R.: Work-related problems in metal handling tasks in Bangladesh: obstacles to the development of safety and health measures. Ergonomics, 42(1999)2, Ahasan, R. & Väyrynen, S.: Ergonomic Aspects of a Virtual Environment. In: International Journal of Occupational Safety And Ergonomics 1999, vol. 5, no 1, Tornberg, V., Väyrynen, S.: Concurrent engineering activities using videophone communications. In: Human-Computer Interaction: Communication, Cooperation, and Application Design. Proceedings of HCI International '99 (the 8 th International Conference on Human-Computer Interaction), Munich, Germany, August 22-26, Volume 2. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. London Väyrynen, S., Tornberg, V. & Kirvesoja, H.: Ergonomic approach to customised development of videophony applications. In: Human-Computer Interaction: Communication, Cooperation, and Application Design. Proceedings of HCI International '99 (the 8 th International Conference on Human-Computer Interaction) (Ed. by H-J. Bullinger & J. Ziegler), Munich, Germany, August 22-26, Volume 2. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. London Kirvesoja, H., Sinisammal, J., Väyrynen, S., &Tornberg, V.: Field experiences of providing home care and related services over a videophone. In: Human- Computer Interaction: Communication, Cooperation, and Application Design. Proceedings of HCI International '99 (the 8 th International Conference on Human-Computer Interaction) (Ed. by H-J. Bullinger & J. Ziegler), Munich, Germany, August 22-26, Volume 2. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. London Kirvesoja, H., Oikarinen, A., Väyrynen, S., Tornberg, V., Koutonen, M. & Hiltunen, U.: Implementation criteria for videophone system used in telemedicine a case in Finnish health care. In: Human-Computer Interaction: Communication, Cooperation, and Application Design. Proceedings of HCI International '99 (the 8 th International Conference on Human-Computer Interaction) (Ed. by H-J. Bullinger & J. Ziegler), Munich, Germany, August

19 , Volume 2. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. London Ibarra-Meija, G. Väyrynen, S., Sinisammal, J.; Ylijoutsijärvi, P.: Application of Computer-Aided Standing Postural Sway Measurement for Job and Workplace Design. In: Proceedings of International Conference on Computer-Aided Ergonomics and Safety CAES'99. Barcelona CD-ROM, ISBN Väyrynen, S. ja Sinisammal, J.: Johdanto. Kirjassa:Teollisuuden pääsytiet (toim. J. Sinisammal ja H.Repola): Työtieteen laboratorion hankeraportteja No 6, Oulun yliopistopaino, Oulu 1999, Ikonen, V., Väyrynen, S., Prykäri, T. & Tornberg, V.: The influence of new communication and assistive technology to elderly peoples well-being and quality of life. Abstracts. 3 rd International Conference of Gerontechnology, Munich, Ikonen, V, Väyrynen, S. & Tornberg, V.: New technology in health and social services - ethics and ergonomics in videotelephone use among workers and clients. In: Proceedings, NES Årskonferanse 2000( Ed. by K.I. Fostervold & T. Endestad), Trondheim, Norway, Kirvesoja, H., Väyrynen, S. & Häikiö, A.: Three evaluations of tasksurfaceheights in elderly people's homes. Applied Ergonomics 31 (2000) Kirvesoja, H., Oikarinen, A., Hiltunen, U. & Väyrynen, S.: Potilaiden kokemuksia videokonsultaatiosta käyttöönottovaiheessa. Suomen Lääkärilehti 55 (2000), Nro 14-15, Kivelä, E-M., Hautala, T., Turpeinen, J., Määttä, T., Tornberg, V., Virokannas, H., Väyrynen, S. & Saajanto, E.: Yleisiä hankelähtökohtia. Kirjassa: Geronteknologinen telematiikkasovellus ikääntyneiden kauppa-asioinnissa ja päivätoiminnassa (toim. J. Sinisammal & T. Prykäri). Työtieteen hankeraportteja No. 7. Oulun yliopisto, Oulu 2000, s

20 Väyrynen, S., Kirvesoja, H., Kangas, E. & Tornberg, V.: Multi-criteria ergonomic evaluation: A weighted objectives model for participative product design. Occupational Ergonomics 2 (1999/2000):2, Väyrynen, S., Tornberg, V. & Prykäri, T.: Ergonominen lähestymistapa tuotannon ja tuotteen kehittämisessä mmhacs-projektissa. Kirjassa: Kotiapuri kodin kommunikaatiojärjestelmä ikääntyville (toim. J. Riekki, V. Ikonen & M. Törmänen). Työtieteen hankeraportteja No. 9. Oulun yliopisto, Oulu 2000, s Repola, H. & Kalliojärvi, T. (toim.työryhmä: U. Hiltunen, E. Kangas, H. Kirvesoja, H. Kokkonen, M. Koutonen, A. Oikarinen, V. Tornberg & S. Väyrynen): Tavoitteena onnistunut käyttöönotto. Käyttöönoton ja käytettävyyden arviointitutkimus Case TEL LAPPI II. Lapin sairaanhoitopiirin julkaisuja. 2000, s ISBN Riekki, J., Röning, J., Väyrynen, S. & Tornberg, V.: A user-centred approach for developing robotic aids for the elderly. The 2000 International Conference on Machine Automation, Osaka, Japan, September Kirvesoja, H. & Väyrynen, S.: Comparative evaluation of conjoint analysis and paired comparison methods applied to the design and evaluation of multipurpose chairs. Theoretical Issues In Ergonomics Science 1 (2001):3, Väyrynen, S. & Pulli, P.: Video telephony. In: W. Karwowski (ed) International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, Taylor & Francis, London. 2001, Vol. 1, p Väyrynen, S., Törmänen, M., Tornberg, V. & Prykäri, T.: User interface and other features of videotelephone set aimed at the elderly a pilot assessment of depth and breadth trade-off of screen menus. In: Smith, M.J., Salvendy, G., Harris, D., Koubek, R.J. (Eds.) Usability Evaluation and Interface Design: Cognitive Engineering, Intelligent Agents and Virtual Reality. Vol 1. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Assosiates, Publishers, 2001, pp Mikkonen, M., Väyrynen, S., Ikonen, V. & Heikkilä, M.: User and Consept Studies as Tools in Developing Mobile Communication Service for the Elderly. In: Proceedings. Promotion of Health through Ergonomic Working and Living Conditions. Outcomes and methods of research and practice. 33 rd

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot

MIIA MARTINSUO S LIST OF PUBLICATIONS

MIIA MARTINSUO S LIST OF PUBLICATIONS Miia Martinsuo LIST OF PUBLICATIONS Tampere University of Technology Department of Industrial Management P.O. Box 541, FI-33101 Tampere, Finland tel. mobile +358 40 849 0895 e-mail miia.martinsuo@tut.fi

Lisätiedot

4. Merilampi, S., IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 2011. (Arvioinnit tieteellisissä kansainvälisissä lehdissä, yhteensä 2 kpl)

4. Merilampi, S., IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 2011. (Arvioinnit tieteellisissä kansainvälisissä lehdissä, yhteensä 2 kpl) Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka ja merenkulku Julkaisuluettelo (ei täydellinen) 1(37) Satakunta University of Applied Sciences Technology and Maritime Management Publications 2011 1. Hongisto V,

Lisätiedot

Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma

Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma 1. Artikkelit tieteellisissä julkaisuissa, joissa on refereekäytäntö 1.1 Kuosmanen

Lisätiedot

TETRA FINNISH R&D PROGRAMME ON ITS INFRASTRUCTURES 1998-2000 FINAL REPORT

TETRA FINNISH R&D PROGRAMME ON ITS INFRASTRUCTURES 1998-2000 FINAL REPORT FINNISH R&D PROGRAMME ON > CONTENTS 01 7 MULTIMODAL DATA EXCHANGE 9 ITS SYSTEM architecture 6 STANDARDISATION 8 TRAFFIC MANAGEMENT 2 TRAFFIC AND ENVIRONMENTAL MONITORING 3 IMPACT EVALUATION 4 PORT OPERASTIONS

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson)

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 1 I. PROFESSIONAL RECORD 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) 2. Current position Dean, Faculty of Social and Health Care, Lahti University of Applied

Lisätiedot

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015 Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015 Principles of Marketing and Sales Code: SOC1RB001 Extent: 3 ECTS (81 h) Timing: Semester 1-2 Language: English

Lisätiedot

Publications of the Satakunta UAS Innovations Research Group

Publications of the Satakunta UAS Innovations Research Group Publications of the Satakunta UAS Innovations Research Group Papers and presentations Boelius S, Sallinen M, Myllymaa T, Latostenmaa K, Aarola N 2012. Model for work community to support the return-to-work

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING Anna Torvinen DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS Thesis for Master of Science degree has been submitted

Lisätiedot

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

Creative Futures Conference Proceedings

Creative Futures Conference Proceedings Marjo Mäenpää & Taina Rajanti (eds) Creative Futures Conference Proceedings 10. -11. October 2007 in Pori, Finland Marjo Mäenpää, Taina Rajanti (eds.) Creative Futures Conference Proceedings Publication

Lisätiedot

New Public Management and the regime of programme management in Finnish national health policy. Case: Health 2015 public health programme.

New Public Management and the regime of programme management in Finnish national health policy. Case: Health 2015 public health programme. New Public Management and the regime of programme management in Finnish national health policy. Case: Health 2015 public health programme. Table of Contents 1. Introduction 1 2. Aims of the study 3 3.

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Personal information Surname/First name Uusikylä, Petri Address Linnunlauluntie 11 E, 00530 Helsinki, Finland Telephone +358 50 521 7500 E-mail petri.uusikyla@gmail.com Nationality

Lisätiedot

Appendix 2: CV / Publications

Appendix 2: CV / Publications Appendix 2: CV / Publications Name: Ilpo Kalevi Koskinen Home address: Iso-Roobertinkatu 35-37 E 49 00120 HKI (09) - 635 293 +358-50-329 6021 (GSM) ikoskine@uiah.fi http://www2.uiah.fi/~ikoskine/ Home

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

Digital Services ohjelma esitteli tuloksiaan kansainväliselle arvioitsijajoukolle. Young Elderly Wellness - Change the Limits of the Possible

Digital Services ohjelma esitteli tuloksiaan kansainväliselle arvioitsijajoukolle. Young Elderly Wellness - Change the Limits of the Possible Digile Digital Services update Petra Söderling, October 17, 2014 Digital Services ohjelma esitteli tuloksiaan kansainväliselle arvioitsijajoukolle 16-17.9. Kirkkonummen Långvikissä pidettiin Digital Services

Lisätiedot

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources This is a shortened version of an research article to be published in Silva Fennica 40(4) in November 2006. It will be available at http://www.metla.fi/silvafennica/full/sf40/sf404687.pdf Simo Kyllönen,

Lisätiedot

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952)

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) Aalto University School of Economics Home address: P.O.Box 21210, 00076 AALTO, Finland Arkadiankatu 33 A 21 Tel

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006 Heikki Malinen (toim.) AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006 Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 5 Heikki

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015 Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Code: ORI1RZ001 Extent: 9 ECTS Timing: Year 1, Period

Lisätiedot

U.S. Schooling and Health Care Revisited:

U.S. Schooling and Health Care Revisited: Pääkirjoitus 1 2 U.S. Schooling and Health Care Revisited: Assaying Uses of Gross Domestic Product Arthur Melmed & Jean H.P. Paelinck In an exploratory study of certain aspects of the troubled U.S. schooling

Lisätiedot

Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute, Seinäjoki, Finland

Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute, Seinäjoki, Finland E learning provision and demand in rural areas possibilities and obstacles National report, Finland Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute,

Lisätiedot

Mr. Jukka Matti Lerkkanen

Mr. Jukka Matti Lerkkanen Mr. Jukka Matti Lerkkanen University Address: E-Mail Address: Web Site: Teacher Education College Rajakatu 35 Jyväskylä University of Applied Sciences 40200 Jyväskylä, Finland Phone: +358 400 249643 FAX:

Lisätiedot