Anu Kokko Hanna Hihnala Anu Valtari TAMPEREEN KAUPUNKI UUSI TAMPERE KANSALAISTEN SILMIN Yhteenveto verkkoaivoriihen tuloksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anu Kokko Hanna Hihnala Anu Valtari 8.2.2013. TAMPEREEN KAUPUNKI UUSI TAMPERE KANSALAISTEN SILMIN Yhteenveto verkkoaivoriihen tuloksista"

Transkriptio

1 Anu Kokko Hanna Hihnala Anu Valtari TAMPEREEN KAUPUNKI UUSI TAMPERE KANSALAISTEN SILMIN Yhteenveto verkkoaivoriihen tuloksista

2 SISÄLTÖ Projektin tavoite ja tulos Taustamuuttujat Yhteenveto tuloksista Tampereen menestystekijät teemaluokittain Mitä Tampereella halutaan muuttaa Liitteet Prosessikuvaus Erot taustamuuttujittain Uusi Tampere eri näkökulmista Terveiset pormestarille erillinen liite

3 Projektin tavoite ja tunnusluvut Projektin tavoitteena oli esitellä Tampereen kaupungin uusi pormestari ja keskusteluttaa kaupunkilaisia tyytyväisten ihmisten Tampereesta, Tampereen vetovoimaisuuden kehittämisestä ja siitä, mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin Osallistumisaika Kutsuminen Osallistumiset Käytetty aika Ideat Tuloksena Nettisivut, osallistumislinkin välittäminen Käyntejä: 1452 Taustatiedot:1222 Keskimäärin 10 min / käynti keskusteluteemaa

4 Prosessi kutsusta tuloksiin 1 Tervetuloa! 2 Taustamuuttujien selvittäminen 3 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? 4 Arviointi: Tärkeää 5 Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? 6 Avoimet kysymykset: Jos voisit muuttaa Tampereen kaupungissa yhden asian, mikä se olisi? Terveiset pormestarille? 7 Raportointi Raportti Verkkohaastattelun aukioloaika

5 Osallistumisia yhteensä 1222 Rooli, jossa vastaan 7 % 11 % 9 % 9 % 64 % kaupunkilainen kaupungin työntekijä yrityksen edustaja yhteisön edustaja jokin muu Osallistumislinkin jako sosiaalisessa mediassa 5

6 Tulokset lyhyesti

7 Uusi Tampere päätulokset Eniten puhutut teemat ovat työpaikkojen lisääminen, koulutus ja osaaminen sekä joukkoliikenne Terveys- sekä perhe- ja sosiaalipalvelut sekä tasapainoinen talous ovat osallistujien mielestä yksimielisesti tärkeitä asioita Yllättävintä keskustelussa oli innovatiivisen rohkeuden, saavutettavuuden sekä siisteyden ja turvallisuuden suuri tärkeys Uusi Tampere eri näkökulmista Tyytyväisten ihmisten Tamperetta mietittäessä pääpuheenaiheita ovat joukkoliikenne, turvallisuus, koulutus ja osaaminen, terveyspalvelut sekä siisteys Tampereen vetovoimatekijöiden yhteydessä eniten puhutaan työpaikoista, kulttuurista sekä koulutuksesta ja osaamisesta Mietittäessä millainen on hyvin hoidettu Tampere ja mitä voidaan tehdä paremmin keskustelussa eniten esiin nousevat päätöksenteko, koulutus ja osaaminen sekä joukkoliikenne 7

8 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Työpaikoista puhutaan eniten, toimivat terveyspalvelut tärkeintä Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden. 8

9 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Palvelut yksimielisesti tärkeitä, tilaajatuottaja malli jakaa mielipiteet Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaaka-akseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä. Turvallisuus 9

10 Kansalaiset ja pormestariohjelma viestivät pääosin samoista asioista Kansalaisten Uudessa Tampereessa tärkeää TOP 8 1. Terveyspalvelut 2. Perhe ja sosiaalipalvelut 3. Saavutettavuus 4. Tasapainoinen talous 5. Turvallisuuden tunne 6. Rohkeasti innovatiivinen 7. Koulutus ja osaaminen 8. Siisteys ja puhtaus Havaintoja: - Kansalaisten yllättävän voimakkaasti korostamat turvallisuuden tunne ja rohkea innovatiivisuus eivät sellaisenaan löydy ohjelmasta. - Rakentaminen, paikallinen yhteistyö, ekologisuus ja sähköinen asiointi ovat puolestaan teemoja, jotka nostetaan esiin pormestariohjelmassa, mutta eivät saa kansalaisilta juurikaan painoarvoa. - Kansalaisten halu vaikuttaa nousee esiin. Vielä tärkeämmäksi nähdään se, että päätöksenteko on nopeaa avointa. Kaivataan konkreettisia toimia Uuden Tampereen aikaansaamiseksi. Tampereen pormestariohjelma Talous tasapainoon Toimivilla palveluilla hyvinvointia tamperelaisille Elinvoimainen ja houkutteleva kaupunki Kasvava kaupunki kehittyy hallitusti Uudistuva toimintamalli ja organisaatio

11 Pormestarin aivoriihi herätti positiivisia tunnelmia Osallistuneiden terveisiä pormestarille Kiitos erittäin paljon tämän kyselyn tekemisestä: olet selkeästi dynaaminen, ajan tasalla moderneista toimintatavoista ja haluat selkeästi lähteä myös tekemään muutosta yhdessä kuntalaisten kanssa. Pormestarilla on merkittävä rooli myös mielipidevaikuttajana. Toivon, että pormestari nostaa asioita keskusteluun ja myös ottaa kantaa. Olisi tärkeää kuunnella etenkin tavallisten asukkaiden mielipiteitä, mistä tämä kysely on hyvä aloitus. Onnea ja menestystä tehtävässä! Voimia, työniloa ja jaksamista! Hienoa, että saimme kaltaisesi pormestarin :) Hienoa, että tahdot aloittaa kautesi näin vuorovaikutteisena ja osallistumiseen kannustavana esimerkkinä. 11

12 Uusi Tampere Menestystekijöiden esittely yksitellen

13 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Maan parhaat terveyspalvelut Laadukkaat, luotettavat ja tasa-arvoiset terveyspalvelut, jotka ovat asiakasta lähellä. Hoitoon pääsee helposti ja nopeasti. Palveluja kehitetään yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Hoitoon pääsee nopeasti. Terveyskeskusten rinnalle luodaan palvelusetelimalli, jolloin kaupunkilaiset voivat valita, missä käyvät lääkärissä tai hammaslääkärissä. Päivystystoimintaa parannetaan yhdessä naapurikuntien kanssa. Tärkein ja kuudenneksi puhutuin aihe Terveyspalveluiden käyttö helpommaksi. Helpompi ajanvaraus, parempi tiedonjako, oma historia netissä. Terveyspalveluiden huippukeskuksia Tampereelle. Tänne pitäisi saada muutama terveyspalveluiden huippukeskus nyt kun potilaat jatkossa saa vapaammin valita missä hoitoa saa. Jos muualta Suomesta tultaisiin tänne hoitoihin, saisimme rahaa ja työpaikkoja sille sektorille ja alan parhaat osaajat tänne

14 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Perhe- ja sosiaalipalvelut mukana arjessa Lapsiperheiden ja vanhemmuuden tukeminen, laadukas lastenhoito ja miellyttävät leikkipuistot sekä toimivat vammais- ja vanhuspalvelut ---Päiväkotiryhmät eivät ole liian suuria. Kotihoidon vaihtoehtoa tuetaan edelleen Tampere-lisällä ja kaupungin kerhotoiminnalla. Perheitä tuetaan vaikeissa tilanteissa niin taloudellisesti kuin käytännöllisestikin (esim. siivous- / lastenhoitoapu). Toiseksi tärkein ja 16. puhutuin aihe Lasten ja perheiden tukiverkostojen rakentaminen. --- Miten saataisiin lapset ja heidän vanhempansa yhdessä tekemään jotain, ja samalla vanhemmille vahvistettua vanhemmuuden taitoja? Voitaisiinko mitenkään tukea sitä, että pienten lasten perheet eivät eroaisi niin herkästi? --- Vammaispalveluihin pitää satsata enemmän! Vammaispalveluihin pitää panostaa, erityisesti avohuollon palveluihin. Kaupunkilähetyksen Iltalinjalla on hyvä matalan kynnyksen paikka! 14

15 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Saavutettavuus: hyvät yhteydet muualle Hyvät yhteydet Pirkkalan ja Helsinki-Vantaan lentokentille, lähikuntiin, Helsinkiin ja Venäjälle. Lentoaseman käytön kapasiteettia pitäisi edelleen tehostaa. Juna-yhteys Helsinki-Vantaalle. Kytkemällä Tampereelle suunnitellut aseman kannen toimistotilat Suomen suurimpaan lentokenttään (suoralla yhteydellä) tekee Tampereesta huokuttelevamman sijainnin kansainvälisille yrityksille tehokkaammin kuin oman lentokentän kehittäminen, mitä ei saa unohtaa. Kolmanneksi tärkein ja 17. puhutuin aihe Helppo tulla Tampereelle niin Suomesta kuin ulkomailta. Tehdään Pirkkalasta Suomen 2. lentokenttä ja huolehditaan reittitarjonnasta. Vahvistetaan joukkoliikenneyhteyksiä sinne. ---Junayhteydet muuallekin kuin Helsinkiin houkuttelevat yrityksiä, korkeakoulu-opiskelijoita ja turisteja. Erityisesti suora IC-yhteys Tampereelta Imatralle ja suora Allegro Tampereelta Pietariin ovat seuraavat tärkeät ja helpohkot hankkeet. Niissä tarvitaan vain juna rata on jo valmis!--- 15

16 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Tasapainoinen talous Palvelujen priorisointia, budjettikuria, toiminnan tehostamista, pitkän tähtäimen suunnittelua ja rohkeita päätöksiä velkaantumisen pysäyttämiseksi. Talouden tasapainottamisen tarve ymmärretään. ---Tasapainoinen talous ei ole itseisarvo, mutta talouden täytyy olla kunnossa, että voidaan järjestää kaupunkilaisille palvelut kestävästi. Palveluverkot, palvelujen laajuus pitää arvioida uudelleen, tehdä tarvittavia perkauspäätöksiä ja keskittyä olennaiseen. Neljänneksi tärkein ja 19. puhutuin aihe Kiristysmääräyksistä ja hankintakielloista huolimatta budjettinsa ylittävissä organisaatiossa tehdään tarpeettomia, joskus jopa typeriä tilinpäätösostoja. Henkilöstösäästöjen rinnalla pitäisi tosissaan miettiä, miten vähentää turhaa ostamista--- --Kun itse muutin Tampereelle vertasin kaupungin velkaa ja veroprosenttia muihin kaupunkeihin. Jos kaupunki on kovasti velkainen,se ei houkuta,vaikka olisi mitä tarjolla. Velka on velkaa ja sen hoitamiseen käytetään kaupunkilaisten varoja-- 16

17 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Turvallisuuden tunne Turvalliset keskustan kadut, torit ja puistot, lähiöt, liikenne ja saatavilla olevat peruspalvelut. Lapsille ja nuorille turvallinen kasvuympäristö. Poliiseja kaivataan enemmän viikonloppuisin näkyville keskustaan ja valoa pimeyteen. Turvallinen Tampere. Turvallinen liikkua mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Lapsille turvalliset koulumatkat ja koulupäivät. Turvallinen työympäristö. Turvallinen liikenne. Vanhuksilla turvallinen vanhuus. Viidenneksi tärkein ja 10. puhutuin aihe ---Keskustassa olisi ehdottomasti kierrettävä vähintään viikonloppuisin joku poliisipartio jalkaisin/hevosilla jollon ihmisillä olisi turvallisempi olo. Tällä hetkellä meno on kuin villissä lännessä. Ei ihme ettei Keskustorin kalliit kämpät mene kaupaksi - kuka siellä nyt haluaisi asua?! Turvallinen. Asukkaiden psyykkinen, sosiaalinen ja taloudellinen turvallisuus on varmistettu myös kaupungin palveluin erilaisille ihmisille erilaisissa elämäntilanteissa. 17

18 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Rohkeasti innovatiivinen Tampereella tuetaan ennakkoluulotonta uudistumista voimakkaasti teoilla eikä tyydytä pelkkiin puheisiin. Tämä näkyy tehdyissä päätöksissä ja kaupungin oman toiminnan kehittämisessä. Tavoitteet asetetaan korkealle ja niiden toteutumista myös seurataan. Ennakkoluulotonta uudistumista muutenkin kuin puheissa. Rohkeaa uudistumiskykyä pidetään kaupungin vahvuutena, mutta missä se näkyy?--- Kuudenneksi tärkein ja 15. puhutuin aihe Tampere voisi olla Suomessa (ja miksei Euroopassakin) suunnannäyttäjä monella eri saralla (startup yritykset, älykäs liikenne, moderni liikennejärjestelmä, Suomen viihtyisin keskusta, musiikkikulttuurin keskus jne.). On oltava rohkeutta ottaa vastaan uusia haasteita ja ennen kaikkea asettaa tavoitteet riittävän korkealle.--- Uuden liiketoiminnan think thank. Tampereelle pitäisi perustaa "viisaiden neuvosto", uuden liiketoiminnan think thank. Jäsenille ei maksettaisi palkkaa, eikä siihen valittaisi tittelien mukaan, vaan aidosti innovatiivisiä ja asioita laajasti katsovia ihmisiä

19 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Koulutus ja osaaminen Tasokas opetus peruskoulusta lähtien takaa osaavan Tampereen tulevaisuudessa. Opiskelijoista huolehditaan, ja korkeakoulujen osaaminen ja innovaatiot valjastetaan liiketoiminnaksi. Miten pidetään osaaminen Tampereella? Koulutukseen panostaminen. Esikoulu, peruskoulu, lukio ja ammattikoulu pitäisi kaikki pitää Suomen parhaimpina täällä. Opetuksen pitäisi olla huippuluokkaa, riittävää sosiaalista tukea saatavissa ja kouluterveydenhuollon toimia. Tämä vetäisi tänne lapsiperheitä. Erityislukiot voivat olla vetovoimatekijöitä erityisesti. Seitsemänneksi tärkein ja toiseksi puhutuin aihe Tampereen tulisi olla opiskelijoille erityisen hyvä kaupunki. Tampereella tulisi järjestää opiskelijoille tiedotusta ja tapahtumaa, joka näkyy ulospäinkin niin että opiskelupaikkaa hakeva miettii "tuonne mä haluan --- Yliopistojen kärkialat näkyviksi. Tampereen kannattaisi nostaa ylös yliopistojen kärkialat, kuntaja aluejohtaminen, biolääketiede ja älykkäät järjestelmät. 19

20 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Siisti ja puhdas kaupunki on viihtyisä Kaupungista viihtyisä olohuone: julkiset tilat, tapahtumapaikat ja graffitit siivotaan mahdollisimman nopeasti ja roskat lajitellaan. Kaupunkilaisia kannustetaan siisteyteen. Kaunis tapahtuma. Entä seuraava aamu? Roskaa! Siivotonta! Edellinen pormestari alkuun yritti vaikuttaa asiaan. Mikä neuvoksi? Kaikki poliittiset puolueet ja järjestöt yhteisen asian hyväksi. Kahdeksanneksi tärkein ja yhdeksänneksi puhutuin aihe Siisteys kunniaan, juopottelu pois kaduilta. Roskakoreja, siivouskampanjoita työttömille ja koululaisille. Ehdoton alkoholin nauttimiskielto julkisilla paikoilla. Kilpailuja ja itsetekemistä asukkaille. Erityistapahtumia ympäristön laatuun ja siisteyteen liittyen. Tehdään työpajoissa kukkaistutuksia, bussipysäkin korjausta, haravointia, töhryjen piiloon maalausta, alikulkujen koristemaalausta jne. 20

21 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Kevyt liikenne osana liikennettä Kattava ja hyvin hoidettu pyörätieverkosto kannustaa ihmisiä esim. työmatkapyöräilemään. Kevyen liikenteen reittejä kehitetään osana liikennesuunnittelua. Viihtyisyys lisääntyy, kun Hämeenkadulle saadaan lisää tilaa pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Pyöräily nähdään omana liikennemuotonaan. Pyöräily ei ole kävelyä eikä autoilua, pyöräily on liikennettä eikä liikunnan harrastamista. Pyöräilylle pitääkin varata toimivat omat reitit. Pyöräkaistat keskustaan! Yhdeksänneksi tärkein ja 11. puhutuin aihe Hämeenkatu autottomaksi. Hämeenkatu kevyelle liikenteelle. Saadaan siitä viihtyisämpi, stressittömämpi, ja tilaa myös kahviloiden terasseille. Kuin hiihtoputki, mutta kesäinen sellainen. Kesäkävelyputki, jossa olisi kirkasvalolamppuja, puistomaisia istutuksia, suihkulähteitä, puistonpenkkejä, häkkilintuja, jäätelökioskeja yms. piristävää pimeään, pitkään, pilviseen talveen. 21

22 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Lisää työpaikkoja Avainasemassa yritysten tukeminen: yrittäjämyönteinen asenne, yrittäjyyskasvatus, tonttien kaavoittaminen yritysten käyttöön, nopea päätöksenteko sekä konkreettinen sparrausapu mm. kasvuun ja kansainvälistymiseen Yrityksille apua kasvaa ja mennä maailmalle. Tampereella on yritysten apuna monenlaista touhua, mutta sellaista todellista apua jolla kasvaa ja lähteä tosissaan maailmalle on vähemmän. Siihen pitäisi panostaa ja ylimääräinen säveltäminen jättää vähemmälle. 10. tärkein ja puhutuin aihe ---Esimerkiksi voitaisiin perustaa "Yrittäjän Tampere" palvelu joka antaisi tietoa mahdollisista koulutuksista, messuista, konferensseista, yrityksiä koskevista uutisista, toimitiloista ja Tampereen tarjoamista yritystuista. Yrityskoulutus. Nuoria tulee kannustaa ja kouluttaa yrittäjyyteen. Näistä täytyy myös tiedottaa tarpeeksi että nuoret löytävät nämä loistavat mahdollisuudet

23 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Näkyvyyden lisääminen Tampereen ja koko seudun markkinointia kehitettävä ulkomaita myöten. Hyödynnetään mainonnassa rohkeammin visuaalisuutta ja näyttävyyttä sekä verkossa että katukuvassa. Tapahtumatiedot selkeämmin esiin. Seudun markkinointia pitää terävöittää. Nyt seutua ei markkinoida osaamiskärjillä ja vahvuuksillamme, emme näy kunnolla oikein mitenkään. Tampereen kansainvälinen markkinointi on lapsenkengissä. 11. tärkein ja 13. puhutuin aihe Tampereen matkailumainonta lienee suunnattu tamperelaisille - ei näkynyt matkamessuilla eikä missään, viestit ovat sekavia - ja Tredea taitaa tietää vain vakoilumuseon olemassaolosta. Musiikkitarjontaa ei löydä edes tamperelainen. Tilanne on aivan surkea. Sydänkeskuksen osaaminen näkyväksi. Tampereella on yksi maailman parhaista sydänklinikoista. Harva tietää tämän. Tällainen osaaminen on markkinoitava ja Tamperetta tehtävä sillä tunnetuksi. 23

24 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Harrastusmahdollisuudet kunnossa Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet sekä hyvin ylläpidetyt liikuntapaikat kaikkien käytössä ylläpitää Tampereen imagoa urheilukaupunkina. Liikuntaseteleillä intoa liikuntaharrastukseen. Harrastus- ja kokoontumistiloja nuorille. Kaupunki, jossa on mahdollista harrastaa. Harrastusmahdollisuuksien lisääminen ja niiden tukeminen on tärkeää. Lähialueilla esim. kouluilla järjestettävät edulliset jumppatunnit houkuttelevat useita liikkumaan. 12. tärkein ja viidenneksi puhutuin aihe Liikuntatapahtumia koko kansalle. Esimerkiksi Tampereelle oma marathontapahtuma, jossa edulliset osallistumismaksut. Harrastuskerhoja lisää nuorille. Nuorten harrastuskerhoja pitäisi olla kaupungissa riittävästi. Harrastava nuori ei ehdi hölmöillä. Liikuntaseurat, järjestöt, seurakunnat yms. talkoisiin mukaan! 24

25 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Uudenlainen johtaminen Työntekijöitä kannustava ja heidän asiantuntemustaan arvostava johtaminen. Parhaat johtajat oikeille paikoille, mutta määrää voisi nykyisestä vähentää. Johtajuus tarkasteluun Tampereella. Tampereella vallitsee edelleen ainakin eräissä palveluissa brezneviläinen johtamiskulttuuri: alaisille ei kerrota muutoksista kuin vasta viimetingassa, alaisia ei oteta mukaan tärkeisiin palavereihin ja tiedottaminen on nollassa tärkein ja 18. puhutuin aihe Monissa yksiköissä on liikaa johtoporrasta. Esim. erikoissairaanhoidossa on osastonhoitajien yläpuolella vielä ylihoitajat ja heidän yläpuolellaan vielä hallintoylihoitaja. Onko tällaisessa järjestelyssä ideaa? Hyvien ja osaavien johtajien sitouttaminen ja palkitseminen. Aina samat nimet kaikkialla työnhaussa. Tarkoittaa sitä, etteivät ole oikeissa tehtävissään ja tekevät töitään lyhytnäköisesti vain tittelit ja raha kiinnostuksena. Annetaan sellaisten lähteä organisaation ulkopuolelle eikä palkita uusilla viroilla. 25

26 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Nopea ja avoin päätöksenteko Päätökset tehdään nopeasti ja tehokkaasti ilman raskasta byrokratiaa. Tehdyistä päätöksistä ja niihin vaikuttaneista faktoista tiedotetaan avoimesti. Päätöksentekoprosessi on läpinäkyvä, ja päätöksiin myös sitoudutaan. Lisää rohkeita ja nopeita päätöksiä Junnaava päätöksenteko, jossa Rantatunnelia ym. vatvotaan sataan kertaan ei auta ketään. Sama asia päätetään moneen kertaan kaupungin eri kokoonpanoissa ja eri aikoina. Päätöksenkään jälkeen mikään ei ole varmaa vaan seuraava kaupunginvaltuusto voi toimia päätöksestä poiketen. Mitä virkaa tällaisilla päätöksillä on? 14. tärkein ja 12. puhutuin aihe Avoimuutta peliin. Data avoimeksi, päätöksenteko avoimeksi. Koskee politiikan lehmänkauppoja. Kuntalaisella on oikeus tietää mitä puolueet keskenään kabineteissa sopivat. Avoimuutta päätöksen tekoon. Jokin helppo kanava, jota kautta kuntalaiset tietäisivät minkälaisia asioita heitä koskien on valmistelussa. Nyt pitää kahlata esityslistoja ym. 26

27 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Joukkoliikenteestä vaihtoehto yksityisautolle Riittävät ja järkevästi aikataulutetut julkisen liikenteen kulkuyhteydet niin kaupungin sisällä kuin seutukunnallisestikin. Yksityisautot pois Hämeenkadulta. Ratikka- ja tunnelihankkeet puhututtavat. Joukkoliikenne on toimivaa. Tampereelle rakennetaan raitiotie. Paikallisjunaliikennettä kehitetään olemassaolevalla rataverkostolla. Uudet bussit ovat ympäristöystävällisiä hybridibusseja, joissa on matala lattia, pehmeät penkit ja rauhallinen kuski. 15. tärkein ja kolmanneksi puhutuin aihe Parempi julkinen liikenne. Tiheämmät kulkuvälit käytetyimmille reiteille, lisää poikittaislinjoja. Mielummin paljon busseja laajalla alueella kuin kallis satsaus keskustan pikaraitiotiehen. Vahvistetaan edelleen seutukunnallista julkista liikennettä. Pirkanmaalla on paljon edestakaista työmatkaliikennettä omilla autoilla. Miksi? Koska julkinen liikenne ei edelleenkään vastaa työssäkävijöiden tarpeisiin. Reitit ja aikataulut eivät useinkaan ota huomioon isompia työpaikkoja eikä työaikoja

28 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Monimuotoinen asuminen Kohtuuhintaisia monenlaisia asumismuotoja ympäri kaupunkia sekä riittävä tonttitarjonta uusien tamperelaisten houkuttelemiseksi ja nykyisten pitämiseksi. Tuetaan asuinalueiden yhteisöllisyyttä. Opiskelija- ja vuokra-asuntoja kaikkiin kaupunginosiin. Vältetään eliittikaupunginosat yms. Kaavoitetaan opiskelijaja vuokra-asuntoja kaikkialle. Samoin myös omistusasuntoja. Lisäksi lisätään opiskelijaasuntotuotantoa. 16. tärkein ja kahdeksanneksi puhutuin aihe Kaupungin tonttitarjonta pitää pitää hyvänä. Jotta kehyskunnat eivät vie kaikkia asukkaita, Tampereen pitää pystyä tarjoamaan riittävästi tontteja tuleville asukkaille. Kaavoitusta täytyy miettiä tarkkaan, jotta saadaan vetovoimaisia uusia asuinalueita. Aliarvostettujen asuinalueiden kohennus. Tesoma, Nekala, Hervanta, Multisilta, Peltolammi... Tampereella on paljon vanhoja asuinalueita, joiden maine on varmasti todellisuutta huonompi. Näitä pitäisi kehittää. 28

29 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Kulttuuriin kannustaminen Ihmisiä kannustetaan erikokoisten tapahtumien omaehtoiseen järjestämiseen. Teatterit, museot ja taidenäyttelyt palvelevat jokaista kaupunkilaista ja houkuttelevat matkailijoita. Lisätään pienmuotoista kulttuuritoimintaa. Tehdään Tikkutehtaan alueesta autonominen kulttuuritila. Paikasta tulee samanlainen vetovoima Tampereelle kuin Christiania on Kööpenhaminalle. 17. tärkein ja neljänneksi puhutuin aihe Monipuolisella kulttuuritarjonnalla. Rock-klubit, kuvataide ja taideteollisuus kiinnostavat niin nuoria matkaajia kuin bisnesväkeäkin. Näiden järjestämiseen on oltava mahdollisuudet, eli tuetaan niiden tuottajia. Kaupungin tukibyrokratia on täysin mahdoton ja suosiikin lähinnä kuorolaulua--- Tampereen pitäisi kehittyä erilaisten pop up -tapahtumien järjestäjänä tai hyväksyä ne avoimemmin. Tällaisista esimerkkinä ravintolapäivä. Tammerfestit, likkojen lenkit, sauna openit yms. ovat jo toimivia houkuttimia. 29

30 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Viheralueet kaupunkilaisten käytössä Oleskelua ja aktiiviharrastamista järvien ja kosken rannoilla, puistoissa ja muilla viheralueilla. Luonto pidetään helposti saavutettavissa, viihtyisyyteen ja hyödyntämiseen panostetaan. Rannat ja viihtyisä vihreä kaupunkimiljöö myös matkailuvaltti. Järvien hyödyntäminen. Keskustan läheisyyden järviä pitäisi hyödyntää enemmän. Enemmän ohjelmatarjontaa järviin/veteen liittyen sekä niitä kahviloita, ravintoloita, tapahtumapaikkoja joista järvinäköala. 18. tärkein ja seitsemänneksi puhutuin aihe Ihmisillä on paikkoja, minne kokoontua. Puistot ja liikuntapaikat ovat mukavia paikkoja tavata ystäviä ja kokea kaupungin kuhinaa. ---Tampereessa on hienoa se, että kävelymatkan päästä löytyy esimerkiksi Kaupista aitoja metsäja rantapolkuja, joita ei ole valaistu ja rakennettu. On hienoa, että myös maastokävelyä ja maastojuoksua voi harrastaa hienoissa maisemissa, eikä kaikkia "virkistysalueita" ole koneella käsitelty. 30

31 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Kansalaisvaikuttaminen käytäntöön Kaupunkilaiset tuovat asiakasnäkökulmaa kaupungin kaavoitukseen, palveluihin, katusuunnitteluun ja suurhankkeiden toteuttamiseen vähintäänkin oman kaupunginosan osalta. Keinoina esim. asukasvaalit, verkkofoorumit ja kaupungiosavaltuustot. ---Asukkaat saavat itse tehdä aloitteita ja päättää niistä hankkeista mitä haluavat kaupunkiin ja mistä ovat valmiit maksamaan. Hankesuunnittelu hoidetaan ensin verkkosivuilla ja sen jälkeen vasta annetaan kaupunginvaltuutetuille päätettäväksi ja virkamiehille toteutettavaksi. 19. tärkein ja 14. puhutuin aihe ---Hienoa, että kaupungilla on verkkofoorumeita, joiden kautta voi antaa palautetta valtuustolle. Usean kirjoituksen jälkeen en ole koskaan saanut vastausta tai mitään elettä siitä, että kukaan olisi lukenut ehdotuksiani, vaikka luvataan, että ideat menevät jokaisen valtuutetun luettaviksi. --- Vaikuttaminen. Kuntalaisilla tulee olla selkeät ja hyvät vaikutusmahdollisuudet heitä koskeviin asioihin. Kunnan hallintorakennetta tulee selventää kuntalaisille selkeästi niin että tietävät kehen/mihin ottaa yhteyttä kun haluavat antaa palautetta tai kehittää toimintaa. 31

32 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Tilaaja-tuottaja malli epäilyttää Palvelujen hankinnassa hinnan pelätään olevan ainut määrittävä tekijä palveluiden laadun ja pitkäaikaisten kumppanuuksien kustannuksella. Mallia moititaan myös hankalaksi ja byrokratiaa lisääväksi. En haluaisi mistään näkökulmasta katsottuna, että kaupungin palveluita kilpailutetaan niin, että valitaan aina se halvin palveluntoimittaja. Kilpailutuksissa laadulle pitää asettaa korkeat kriteerit, ja niillä pitää olla suurempi painoarvo kuin hinnalla. Tilaaja tuottajamallista pitäisi luopua, koska se ei sovi kuntasektorille. 20. tärkein ja 20. puhutuin aihe Kilpailutetaan enemmän ja paremmin. Kaupunki tuskin on paras yksikkö keksimään, miten eri asioita voidaan tehdä. Kilpailutetaan enemmän ja paremmin. Kriteerinä paras laatu sovituilla kustannuksilla. Tilaaja-tuottaja-mallin toimivuuden ehdoton edellytys on käytännön työntekijöiden kuuleminen arvioitaessa tarvittavia palveluita. 32

33 Asiat, jotka vaativat Tampereella muutosta

34 Jos voisit muuttaa Tampereen kaupungissa yhden asian, mikä se olisi? Liikenne ja liikkuminen puhuttaa muutoskohteena eniten N=328 34

35 Jos voisit muuttaa Tampereen kaupungissa yhden asian, mikä se olisi? Näin Tamperetta halutaan muuttaa Liikenteen ja liikkumisen osalta toivotaan enemmän painotusta kevyen liikenteen väylien lisäämiseen ja joukkoliikenteen (bussi, raitiovaunu, juna) kehittämiseen. Ajatus raitiovaunusta ja tunnelihankkeesta jakaa mielipiteitä. Kaupungissa olisi mukava kulkea jalan ja pyörällä, eikä tuntuisi siltä että on kakkosluokan kansalainen autoihin verrattuna. Keskustan viihtyisyyttä lisättäisiin mm. Hämeenkadun autottomuudella, siisteyden lisäämisellä, juoppojen ja rähinäremmien poistamisella katukuvasta, kaupunkisuunnittelun avulla houkuttelevuuden lisäämisellä ja palveluiden tiivistämisellä. keskustan siisteys paremmaksi, ja ryyppyporukat pois. Hämeenkadusta autoton ja bussit ja pyörät voivat liikkua sillä paremmin. Kaupungin organisaatiota ja hallintoa toivotaan kevennettävän. Tilaajatuottaja-mallia kritisoidaan ja korostetaan kaupungin omaan tuottamisen roolia. Tilaaja-tuottaja malli on vääristynyt tilaajan roolin osalta. Enemmän valtaa ja vastuuta tuotannolle. 35

36 Jos voisit muuttaa Tampereen kaupungissa yhden asian, mikä se olisi? Näin Tamperetta halutaan muuttaa Päätöksenteossa peräänkuulutetaan nopeutta ja rohkeutta, avoimuutta, kansalaisten toiveiden kuuntelua ja tiedottamista. Vauhtia päätöksentekoon ja toimintaa niiden mukaisesti. Päätöksenteossa tulee pitää huoli siitä, että vanhusten, lasten ja nuorten, vammaisten ja vähävaraisten oikeuksia ei poljeta ja heistä pidetään huolta. Panostus lapsiin ja nuoriin näkyviin myös koulutuspolitiikassa. Nuoret pois kaduilta, kouluun ja töihin! Syrjäytymiskehitykselle stop. Asenteen muutokselle olisi tarvetta. Toivotaan kielteisyyden tilalle myönteisyyttä, rohkeutta ja muutoshalua. Etsisin aikaisempien vuosikymmenten kehitysrohkeyden takaisin. Haluaisin luoda Tampere-hengen, joka tarkoittaisi yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta ja toisten huomioimista. Turvallisuuden tuntua kaivataan lisää. Tätä toisivat siisti ja rauhallinen keskusta sekä poliisien näkyminen enemmän katukuvassa. Vähemmän puhuttuja ja siksi teemoittelun ulkopuolelle jääviä muutoskohteita oli mm. kuntaliitokset ja valtakunnallinen verkostoituminen, kuntalaisten yhdenvertaisuus ja kulttuuritarjonnan lisäys. 36

37 Liitteet

38 Uusi Tampere kaupunkilaisen silmin (n=782) Jakauma on pitkälti koko osallistujajoukon mielipiteen kaltainen 38

39 Uusi Tampere kaupungin henkilöstön silmin (n=133) Henkilöstö pitää tärkeimpänä tasapainoista taloutta, mutta ei puhu Tampereen saavutettavuudesta lainkaan 39

40 Uusi Tampere yritysedustajan silmin (n=85) Kaupungin näkyvyyden, innovatiivisen rohkeuden, tasapainoisen talouden ja työpaikkojen tärkeys korostuvat yritysten edustajien mielipiteissä. Perhe- ja sosiaalipalvelut sekä kansalaisvaikuttaminen ei puhututa ollenkaan. 40

41 Uusi Tampere yhteisöedustajan silmin (n=114) Tilaaja-tuottaja malli ylivoimaisesti tärkein aihe yhteisöjen edustajilla 41

42 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Tyytyväisten ihmisten Tampere TOP 5 puheenaihetta ovat: joukkoliikenne, turvallisuus, koulutus ja osaaminen, terveyspalvelut sekä siisteys N=703 42

43 Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Tampereen vetovoiman vahvistaminen TOP 3 puheenaihetta: työpaikat, kulttuuri sekä koulutus ja osaaminen N=627 43

44 Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Hyvin hoidettu Tampere TOP 3 puheenaihetta ovat päätöksenteko, koulutus ja osaaminen sekä joukkoliikenne N=499 44

15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten

15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten 15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten hyvinvoinnin parantaminen Projektin tavoite ja tulos Projektin

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Kuopion seudun viisas liikkuminen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015

Kuopion seudun viisas liikkuminen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015 Kuopion seudun viisas liikkuminen Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015 KÄYTTÖ- KYNNYKSEN ALENTAMINEN (NYKYISTEN ESTEIDEN POISTAMINEN) https://vimeo.com/105731318 TIETOISUU -DEN LISÄÄ- MINEN ASIAKKAAN

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013 Pieksämäen strateginen OYK Kehityssuuntia 11.9.2013 Tausta-analyysi Miksikö haluan muuttaa Pieksämäelle? Potentiaaliset syyt Siellä on työtä Siellä on liike-/työtiloja Siellä on työvoimaa Se on lapsuuteni

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Vastaajia yhteensä 261 kpl Naisia 195kpl (74,7%) Miehiä 66 kpl (25,3%) Vastanneiden ikä Mielestäni alakoulun (0-6 lk) oppilaan lähikoulun tulisi

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle 20.4.2016 Nikkilän askeleet 2035 NIKKILÄN KEHITYSKUVA ON KUNNAN YHTEINEN STRATEGIA NIKKILÄN KEHITTÄMISEKSI. KEHITYSKUVAN TAVOITEVUOSI

Lisätiedot

Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa.

Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa. Tikkurilan alueneuvonpito Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa. Tikkurilan alueneuvonpidossa käytiin keskustelua Tikkurilasta viiden eri teeman

Lisätiedot

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Aspa-säätiö Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Verkkoaivoriihi osallistujan silmin

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013 Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle Leena Silfverberg 17.4.2013 Hyvinvoiva helsinkiläinen Nuorille tilaa kuulua ja loistaa Ikääntyvistä huolehditaan Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET KASVUN EDELLYTYKSET: STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET 2010 2017 Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Kaavoituksessa otetaan huomioon nuorisotilaverkoston alueellinen kattavuus ja nuorisotoimi

Lisätiedot

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015 näköalojen kaupunki Pormestari Anna-Kaisa Ikosen esitys vuoden 2015 talousarvioksi Tampereen kaupunkistrategia 2025 27.10.2014 Tampere 2015 talousarvion lähtökohdat

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=199 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 71 37,17% 2. kiteeläinen

Lisätiedot

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Child in the City konferenssi Firenzessä 27.-29. lokakuuta, 2010 Saija Turunen ja Kirsi Nousiainen Taustaa Child in the City 2010 konferenssin tavoitteena oli rohkaista

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Alueiden ennakointiseminaari 14.3.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke Ikääntyvät mukaan tulevaisuustyöhön! Vuosi

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Millaisena asukkaat näkevät Oulun ilmeen OULUN ARKKITEHTUURIOHJELMAN KYSELY OULUN ILME

Millaisena asukkaat näkevät Oulun ilmeen OULUN ARKKITEHTUURIOHJELMAN KYSELY OULUN ILME Millaisena asukkaat näkevät Oulun ilmeen OULUN ARKKITEHTUURIOHJELMAN KYSELY OULUN ILME 19.03.-15.05.2015 HARAVA Karttapohjainen kyselypalvelu Edistää kansalaisten ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016 Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020 xx.03.2016 7.6.2016 1 Elinvoiman tavoitteet (2020) Kunnassa toimivilla yrityksillä on hyvät toimintaolosuhteet ja kasvuedellytykset Uusia yrityksiä ja asukkaita sijoittuu

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

ARTTU-tutkimuskunnat suurennuslasissa: - case Hämeenlinna. Paras-ARTTU kuntaseminaari 11.5.2010 Kuntatalolla

ARTTU-tutkimuskunnat suurennuslasissa: - case Hämeenlinna. Paras-ARTTU kuntaseminaari 11.5.2010 Kuntatalolla ARTTU-tutkimuskunnat suurennuslasissa: - case Hämeenlinna Paras-ARTTU kuntaseminaari 11.5.2010 Kuntatalolla Tutkimushavaintoja Case Hämeenlinnasta Talousmodulin havaintoja Hämeenlinnasta 1. Väestö- ja

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Cursor. Verkkoaivoriihi elinkeinostrategian päivityksen tueksi Tiivistelmä. 2.4.2016 Teppo Nieminen Tuomo Lähdeniemi

Cursor. Verkkoaivoriihi elinkeinostrategian päivityksen tueksi Tiivistelmä. 2.4.2016 Teppo Nieminen Tuomo Lähdeniemi Cursor Verkkoaivoriihi elinkeinostrategian päivityksen tueksi Tiivistelmä 2.4.2016 Teppo Nieminen Tuomo Lähdeniemi Sisältö Yhteenveto Tavoitteet Tulokset Yhteenveto ja suositukset Liitteet Toteutus ja

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Kuntauudistuskysely akavalaisille 2012. Yhteenveto tuloksista 14.5.2012

Kuntauudistuskysely akavalaisille 2012. Yhteenveto tuloksista 14.5.2012 Kuntauudistuskysely akavalaisille 0 Yhteenveto tuloksista 4.5.0 Kuntauudistuksen tarpeellisuus ja kunnallisten palveluiden järjestäminen Kuntauudistus on tarpeen, koska suuremmat kunnat pystyvät tarjoamaan

Lisätiedot

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Raportti Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelmaan liittyvän kyselyn tuloksista 2015 Ravitsemussuunnitelman tavoitteissa erittäin tärkeää

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto 1) Tulevaisuuden asukastoiminta Millaisessa naapurustossa sinä haluaisit asua? Millainen on toimiva ja tehokas asukastoimikunta?

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Siimasta verkoksi Maankäyttö, liikennejärjestelmä ja infrastruktuuri. Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Siimasta verkoksi Maankäyttö, liikennejärjestelmä ja infrastruktuuri. Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö Liikenteen tutkimuskeskus Verne Siimasta verkoksi Maankäyttö, liikennejärjestelmä ja infrastruktuuri Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö Liikenteen tutkimuskeskus Verne Pyöräilyverkon rakentaminen ei ole mahdollista ottamatta huomioon

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY Euroopan parhaat käytännöt pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY 1. Palapeli Khti Kohti kk kokonaiskuvaa ik Paras pyöräilysuunnitelma on autoilusuunnitelma.

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3.

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3. KUNTA JA PALVELUT Tällä kyselytutkimuksella kartoitetaan Nokian kaupungin asukkaiden näkemyksiä kuntapalveluista. Kaupunkilaisia pyydetään arvioimaan kaupungin palveluita erilaisten kysymysten kautta Kyselyssä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen MAL-työpaja Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja 1 KOUVOLAN RAKENNEMALLI Alueiden käytön kehityskuva Ekotehokas yhdyskuntarakenne Keskusten kehittäminen Maaseudun palvelukylät Olevan infran

Lisätiedot

Liikennesuunnittelupeli

Liikennesuunnittelupeli Liikennesuunnittelupeli 31.10.2011 Joensuu S. Majaniemi Suunnittelu pelinä Aihe: kaupunkisuunnittelupeli (esimerkissä keskitytään liikennesuunnitteluun) Idea ja toteutus: sovellettavissa mihin tahansa

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:9 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 9 2 Kohde 2: linja 8 3 Kohde 3: linjat 8, 88, 99 4 Kohde 4: linja 13

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Tutkimuksen vastauksista muodostuu todistus kunnan päättäjille

Tutkimuksen vastauksista muodostuu todistus kunnan päättäjille PETÄJÄVESI Tutkimuksen vastauksista muodostuu todistus kunnan päättäjille Teppo Sirniö kunnanjohtaja Petäjävesi MIELIKUVAT Kansalaisten mielipiteet perustuvat mielikuviin MISTÄ MIELIKUVAT SYNTYVÄT? MIELIKUVAN

Lisätiedot

Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30

Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30 Keski-Suomen Sote 2020 Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30 Millainen ympäristö ja palvelut helpottavat ikääntyvän elämää? Ikäystävällinen Suomi? Mikä olisi paras mahdollinen SOTE ikäihmisten näkökulmasta?

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot