Anu Kokko Hanna Hihnala Anu Valtari TAMPEREEN KAUPUNKI UUSI TAMPERE KANSALAISTEN SILMIN Yhteenveto verkkoaivoriihen tuloksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anu Kokko Hanna Hihnala Anu Valtari 8.2.2013. TAMPEREEN KAUPUNKI UUSI TAMPERE KANSALAISTEN SILMIN Yhteenveto verkkoaivoriihen tuloksista"

Transkriptio

1 Anu Kokko Hanna Hihnala Anu Valtari TAMPEREEN KAUPUNKI UUSI TAMPERE KANSALAISTEN SILMIN Yhteenveto verkkoaivoriihen tuloksista

2 SISÄLTÖ Projektin tavoite ja tulos Taustamuuttujat Yhteenveto tuloksista Tampereen menestystekijät teemaluokittain Mitä Tampereella halutaan muuttaa Liitteet Prosessikuvaus Erot taustamuuttujittain Uusi Tampere eri näkökulmista Terveiset pormestarille erillinen liite

3 Projektin tavoite ja tunnusluvut Projektin tavoitteena oli esitellä Tampereen kaupungin uusi pormestari ja keskusteluttaa kaupunkilaisia tyytyväisten ihmisten Tampereesta, Tampereen vetovoimaisuuden kehittämisestä ja siitä, mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin Osallistumisaika Kutsuminen Osallistumiset Käytetty aika Ideat Tuloksena Nettisivut, osallistumislinkin välittäminen Käyntejä: 1452 Taustatiedot:1222 Keskimäärin 10 min / käynti keskusteluteemaa

4 Prosessi kutsusta tuloksiin 1 Tervetuloa! 2 Taustamuuttujien selvittäminen 3 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? 4 Arviointi: Tärkeää 5 Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? 6 Avoimet kysymykset: Jos voisit muuttaa Tampereen kaupungissa yhden asian, mikä se olisi? Terveiset pormestarille? 7 Raportointi Raportti Verkkohaastattelun aukioloaika

5 Osallistumisia yhteensä 1222 Rooli, jossa vastaan 7 % 11 % 9 % 9 % 64 % kaupunkilainen kaupungin työntekijä yrityksen edustaja yhteisön edustaja jokin muu Osallistumislinkin jako sosiaalisessa mediassa 5

6 Tulokset lyhyesti

7 Uusi Tampere päätulokset Eniten puhutut teemat ovat työpaikkojen lisääminen, koulutus ja osaaminen sekä joukkoliikenne Terveys- sekä perhe- ja sosiaalipalvelut sekä tasapainoinen talous ovat osallistujien mielestä yksimielisesti tärkeitä asioita Yllättävintä keskustelussa oli innovatiivisen rohkeuden, saavutettavuuden sekä siisteyden ja turvallisuuden suuri tärkeys Uusi Tampere eri näkökulmista Tyytyväisten ihmisten Tamperetta mietittäessä pääpuheenaiheita ovat joukkoliikenne, turvallisuus, koulutus ja osaaminen, terveyspalvelut sekä siisteys Tampereen vetovoimatekijöiden yhteydessä eniten puhutaan työpaikoista, kulttuurista sekä koulutuksesta ja osaamisesta Mietittäessä millainen on hyvin hoidettu Tampere ja mitä voidaan tehdä paremmin keskustelussa eniten esiin nousevat päätöksenteko, koulutus ja osaaminen sekä joukkoliikenne 7

8 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Työpaikoista puhutaan eniten, toimivat terveyspalvelut tärkeintä Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden. 8

9 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Palvelut yksimielisesti tärkeitä, tilaajatuottaja malli jakaa mielipiteet Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaaka-akseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä. Turvallisuus 9

10 Kansalaiset ja pormestariohjelma viestivät pääosin samoista asioista Kansalaisten Uudessa Tampereessa tärkeää TOP 8 1. Terveyspalvelut 2. Perhe ja sosiaalipalvelut 3. Saavutettavuus 4. Tasapainoinen talous 5. Turvallisuuden tunne 6. Rohkeasti innovatiivinen 7. Koulutus ja osaaminen 8. Siisteys ja puhtaus Havaintoja: - Kansalaisten yllättävän voimakkaasti korostamat turvallisuuden tunne ja rohkea innovatiivisuus eivät sellaisenaan löydy ohjelmasta. - Rakentaminen, paikallinen yhteistyö, ekologisuus ja sähköinen asiointi ovat puolestaan teemoja, jotka nostetaan esiin pormestariohjelmassa, mutta eivät saa kansalaisilta juurikaan painoarvoa. - Kansalaisten halu vaikuttaa nousee esiin. Vielä tärkeämmäksi nähdään se, että päätöksenteko on nopeaa avointa. Kaivataan konkreettisia toimia Uuden Tampereen aikaansaamiseksi. Tampereen pormestariohjelma Talous tasapainoon Toimivilla palveluilla hyvinvointia tamperelaisille Elinvoimainen ja houkutteleva kaupunki Kasvava kaupunki kehittyy hallitusti Uudistuva toimintamalli ja organisaatio

11 Pormestarin aivoriihi herätti positiivisia tunnelmia Osallistuneiden terveisiä pormestarille Kiitos erittäin paljon tämän kyselyn tekemisestä: olet selkeästi dynaaminen, ajan tasalla moderneista toimintatavoista ja haluat selkeästi lähteä myös tekemään muutosta yhdessä kuntalaisten kanssa. Pormestarilla on merkittävä rooli myös mielipidevaikuttajana. Toivon, että pormestari nostaa asioita keskusteluun ja myös ottaa kantaa. Olisi tärkeää kuunnella etenkin tavallisten asukkaiden mielipiteitä, mistä tämä kysely on hyvä aloitus. Onnea ja menestystä tehtävässä! Voimia, työniloa ja jaksamista! Hienoa, että saimme kaltaisesi pormestarin :) Hienoa, että tahdot aloittaa kautesi näin vuorovaikutteisena ja osallistumiseen kannustavana esimerkkinä. 11

12 Uusi Tampere Menestystekijöiden esittely yksitellen

13 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Maan parhaat terveyspalvelut Laadukkaat, luotettavat ja tasa-arvoiset terveyspalvelut, jotka ovat asiakasta lähellä. Hoitoon pääsee helposti ja nopeasti. Palveluja kehitetään yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Hoitoon pääsee nopeasti. Terveyskeskusten rinnalle luodaan palvelusetelimalli, jolloin kaupunkilaiset voivat valita, missä käyvät lääkärissä tai hammaslääkärissä. Päivystystoimintaa parannetaan yhdessä naapurikuntien kanssa. Tärkein ja kuudenneksi puhutuin aihe Terveyspalveluiden käyttö helpommaksi. Helpompi ajanvaraus, parempi tiedonjako, oma historia netissä. Terveyspalveluiden huippukeskuksia Tampereelle. Tänne pitäisi saada muutama terveyspalveluiden huippukeskus nyt kun potilaat jatkossa saa vapaammin valita missä hoitoa saa. Jos muualta Suomesta tultaisiin tänne hoitoihin, saisimme rahaa ja työpaikkoja sille sektorille ja alan parhaat osaajat tänne

14 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Perhe- ja sosiaalipalvelut mukana arjessa Lapsiperheiden ja vanhemmuuden tukeminen, laadukas lastenhoito ja miellyttävät leikkipuistot sekä toimivat vammais- ja vanhuspalvelut ---Päiväkotiryhmät eivät ole liian suuria. Kotihoidon vaihtoehtoa tuetaan edelleen Tampere-lisällä ja kaupungin kerhotoiminnalla. Perheitä tuetaan vaikeissa tilanteissa niin taloudellisesti kuin käytännöllisestikin (esim. siivous- / lastenhoitoapu). Toiseksi tärkein ja 16. puhutuin aihe Lasten ja perheiden tukiverkostojen rakentaminen. --- Miten saataisiin lapset ja heidän vanhempansa yhdessä tekemään jotain, ja samalla vanhemmille vahvistettua vanhemmuuden taitoja? Voitaisiinko mitenkään tukea sitä, että pienten lasten perheet eivät eroaisi niin herkästi? --- Vammaispalveluihin pitää satsata enemmän! Vammaispalveluihin pitää panostaa, erityisesti avohuollon palveluihin. Kaupunkilähetyksen Iltalinjalla on hyvä matalan kynnyksen paikka! 14

15 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Saavutettavuus: hyvät yhteydet muualle Hyvät yhteydet Pirkkalan ja Helsinki-Vantaan lentokentille, lähikuntiin, Helsinkiin ja Venäjälle. Lentoaseman käytön kapasiteettia pitäisi edelleen tehostaa. Juna-yhteys Helsinki-Vantaalle. Kytkemällä Tampereelle suunnitellut aseman kannen toimistotilat Suomen suurimpaan lentokenttään (suoralla yhteydellä) tekee Tampereesta huokuttelevamman sijainnin kansainvälisille yrityksille tehokkaammin kuin oman lentokentän kehittäminen, mitä ei saa unohtaa. Kolmanneksi tärkein ja 17. puhutuin aihe Helppo tulla Tampereelle niin Suomesta kuin ulkomailta. Tehdään Pirkkalasta Suomen 2. lentokenttä ja huolehditaan reittitarjonnasta. Vahvistetaan joukkoliikenneyhteyksiä sinne. ---Junayhteydet muuallekin kuin Helsinkiin houkuttelevat yrityksiä, korkeakoulu-opiskelijoita ja turisteja. Erityisesti suora IC-yhteys Tampereelta Imatralle ja suora Allegro Tampereelta Pietariin ovat seuraavat tärkeät ja helpohkot hankkeet. Niissä tarvitaan vain juna rata on jo valmis!--- 15

16 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Tasapainoinen talous Palvelujen priorisointia, budjettikuria, toiminnan tehostamista, pitkän tähtäimen suunnittelua ja rohkeita päätöksiä velkaantumisen pysäyttämiseksi. Talouden tasapainottamisen tarve ymmärretään. ---Tasapainoinen talous ei ole itseisarvo, mutta talouden täytyy olla kunnossa, että voidaan järjestää kaupunkilaisille palvelut kestävästi. Palveluverkot, palvelujen laajuus pitää arvioida uudelleen, tehdä tarvittavia perkauspäätöksiä ja keskittyä olennaiseen. Neljänneksi tärkein ja 19. puhutuin aihe Kiristysmääräyksistä ja hankintakielloista huolimatta budjettinsa ylittävissä organisaatiossa tehdään tarpeettomia, joskus jopa typeriä tilinpäätösostoja. Henkilöstösäästöjen rinnalla pitäisi tosissaan miettiä, miten vähentää turhaa ostamista--- --Kun itse muutin Tampereelle vertasin kaupungin velkaa ja veroprosenttia muihin kaupunkeihin. Jos kaupunki on kovasti velkainen,se ei houkuta,vaikka olisi mitä tarjolla. Velka on velkaa ja sen hoitamiseen käytetään kaupunkilaisten varoja-- 16

17 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Turvallisuuden tunne Turvalliset keskustan kadut, torit ja puistot, lähiöt, liikenne ja saatavilla olevat peruspalvelut. Lapsille ja nuorille turvallinen kasvuympäristö. Poliiseja kaivataan enemmän viikonloppuisin näkyville keskustaan ja valoa pimeyteen. Turvallinen Tampere. Turvallinen liikkua mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Lapsille turvalliset koulumatkat ja koulupäivät. Turvallinen työympäristö. Turvallinen liikenne. Vanhuksilla turvallinen vanhuus. Viidenneksi tärkein ja 10. puhutuin aihe ---Keskustassa olisi ehdottomasti kierrettävä vähintään viikonloppuisin joku poliisipartio jalkaisin/hevosilla jollon ihmisillä olisi turvallisempi olo. Tällä hetkellä meno on kuin villissä lännessä. Ei ihme ettei Keskustorin kalliit kämpät mene kaupaksi - kuka siellä nyt haluaisi asua?! Turvallinen. Asukkaiden psyykkinen, sosiaalinen ja taloudellinen turvallisuus on varmistettu myös kaupungin palveluin erilaisille ihmisille erilaisissa elämäntilanteissa. 17

18 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Rohkeasti innovatiivinen Tampereella tuetaan ennakkoluulotonta uudistumista voimakkaasti teoilla eikä tyydytä pelkkiin puheisiin. Tämä näkyy tehdyissä päätöksissä ja kaupungin oman toiminnan kehittämisessä. Tavoitteet asetetaan korkealle ja niiden toteutumista myös seurataan. Ennakkoluulotonta uudistumista muutenkin kuin puheissa. Rohkeaa uudistumiskykyä pidetään kaupungin vahvuutena, mutta missä se näkyy?--- Kuudenneksi tärkein ja 15. puhutuin aihe Tampere voisi olla Suomessa (ja miksei Euroopassakin) suunnannäyttäjä monella eri saralla (startup yritykset, älykäs liikenne, moderni liikennejärjestelmä, Suomen viihtyisin keskusta, musiikkikulttuurin keskus jne.). On oltava rohkeutta ottaa vastaan uusia haasteita ja ennen kaikkea asettaa tavoitteet riittävän korkealle.--- Uuden liiketoiminnan think thank. Tampereelle pitäisi perustaa "viisaiden neuvosto", uuden liiketoiminnan think thank. Jäsenille ei maksettaisi palkkaa, eikä siihen valittaisi tittelien mukaan, vaan aidosti innovatiivisiä ja asioita laajasti katsovia ihmisiä

19 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Koulutus ja osaaminen Tasokas opetus peruskoulusta lähtien takaa osaavan Tampereen tulevaisuudessa. Opiskelijoista huolehditaan, ja korkeakoulujen osaaminen ja innovaatiot valjastetaan liiketoiminnaksi. Miten pidetään osaaminen Tampereella? Koulutukseen panostaminen. Esikoulu, peruskoulu, lukio ja ammattikoulu pitäisi kaikki pitää Suomen parhaimpina täällä. Opetuksen pitäisi olla huippuluokkaa, riittävää sosiaalista tukea saatavissa ja kouluterveydenhuollon toimia. Tämä vetäisi tänne lapsiperheitä. Erityislukiot voivat olla vetovoimatekijöitä erityisesti. Seitsemänneksi tärkein ja toiseksi puhutuin aihe Tampereen tulisi olla opiskelijoille erityisen hyvä kaupunki. Tampereella tulisi järjestää opiskelijoille tiedotusta ja tapahtumaa, joka näkyy ulospäinkin niin että opiskelupaikkaa hakeva miettii "tuonne mä haluan --- Yliopistojen kärkialat näkyviksi. Tampereen kannattaisi nostaa ylös yliopistojen kärkialat, kuntaja aluejohtaminen, biolääketiede ja älykkäät järjestelmät. 19

20 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Siisti ja puhdas kaupunki on viihtyisä Kaupungista viihtyisä olohuone: julkiset tilat, tapahtumapaikat ja graffitit siivotaan mahdollisimman nopeasti ja roskat lajitellaan. Kaupunkilaisia kannustetaan siisteyteen. Kaunis tapahtuma. Entä seuraava aamu? Roskaa! Siivotonta! Edellinen pormestari alkuun yritti vaikuttaa asiaan. Mikä neuvoksi? Kaikki poliittiset puolueet ja järjestöt yhteisen asian hyväksi. Kahdeksanneksi tärkein ja yhdeksänneksi puhutuin aihe Siisteys kunniaan, juopottelu pois kaduilta. Roskakoreja, siivouskampanjoita työttömille ja koululaisille. Ehdoton alkoholin nauttimiskielto julkisilla paikoilla. Kilpailuja ja itsetekemistä asukkaille. Erityistapahtumia ympäristön laatuun ja siisteyteen liittyen. Tehdään työpajoissa kukkaistutuksia, bussipysäkin korjausta, haravointia, töhryjen piiloon maalausta, alikulkujen koristemaalausta jne. 20

21 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Kevyt liikenne osana liikennettä Kattava ja hyvin hoidettu pyörätieverkosto kannustaa ihmisiä esim. työmatkapyöräilemään. Kevyen liikenteen reittejä kehitetään osana liikennesuunnittelua. Viihtyisyys lisääntyy, kun Hämeenkadulle saadaan lisää tilaa pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Pyöräily nähdään omana liikennemuotonaan. Pyöräily ei ole kävelyä eikä autoilua, pyöräily on liikennettä eikä liikunnan harrastamista. Pyöräilylle pitääkin varata toimivat omat reitit. Pyöräkaistat keskustaan! Yhdeksänneksi tärkein ja 11. puhutuin aihe Hämeenkatu autottomaksi. Hämeenkatu kevyelle liikenteelle. Saadaan siitä viihtyisämpi, stressittömämpi, ja tilaa myös kahviloiden terasseille. Kuin hiihtoputki, mutta kesäinen sellainen. Kesäkävelyputki, jossa olisi kirkasvalolamppuja, puistomaisia istutuksia, suihkulähteitä, puistonpenkkejä, häkkilintuja, jäätelökioskeja yms. piristävää pimeään, pitkään, pilviseen talveen. 21

22 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Lisää työpaikkoja Avainasemassa yritysten tukeminen: yrittäjämyönteinen asenne, yrittäjyyskasvatus, tonttien kaavoittaminen yritysten käyttöön, nopea päätöksenteko sekä konkreettinen sparrausapu mm. kasvuun ja kansainvälistymiseen Yrityksille apua kasvaa ja mennä maailmalle. Tampereella on yritysten apuna monenlaista touhua, mutta sellaista todellista apua jolla kasvaa ja lähteä tosissaan maailmalle on vähemmän. Siihen pitäisi panostaa ja ylimääräinen säveltäminen jättää vähemmälle. 10. tärkein ja puhutuin aihe ---Esimerkiksi voitaisiin perustaa "Yrittäjän Tampere" palvelu joka antaisi tietoa mahdollisista koulutuksista, messuista, konferensseista, yrityksiä koskevista uutisista, toimitiloista ja Tampereen tarjoamista yritystuista. Yrityskoulutus. Nuoria tulee kannustaa ja kouluttaa yrittäjyyteen. Näistä täytyy myös tiedottaa tarpeeksi että nuoret löytävät nämä loistavat mahdollisuudet

23 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Näkyvyyden lisääminen Tampereen ja koko seudun markkinointia kehitettävä ulkomaita myöten. Hyödynnetään mainonnassa rohkeammin visuaalisuutta ja näyttävyyttä sekä verkossa että katukuvassa. Tapahtumatiedot selkeämmin esiin. Seudun markkinointia pitää terävöittää. Nyt seutua ei markkinoida osaamiskärjillä ja vahvuuksillamme, emme näy kunnolla oikein mitenkään. Tampereen kansainvälinen markkinointi on lapsenkengissä. 11. tärkein ja 13. puhutuin aihe Tampereen matkailumainonta lienee suunnattu tamperelaisille - ei näkynyt matkamessuilla eikä missään, viestit ovat sekavia - ja Tredea taitaa tietää vain vakoilumuseon olemassaolosta. Musiikkitarjontaa ei löydä edes tamperelainen. Tilanne on aivan surkea. Sydänkeskuksen osaaminen näkyväksi. Tampereella on yksi maailman parhaista sydänklinikoista. Harva tietää tämän. Tällainen osaaminen on markkinoitava ja Tamperetta tehtävä sillä tunnetuksi. 23

24 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Harrastusmahdollisuudet kunnossa Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet sekä hyvin ylläpidetyt liikuntapaikat kaikkien käytössä ylläpitää Tampereen imagoa urheilukaupunkina. Liikuntaseteleillä intoa liikuntaharrastukseen. Harrastus- ja kokoontumistiloja nuorille. Kaupunki, jossa on mahdollista harrastaa. Harrastusmahdollisuuksien lisääminen ja niiden tukeminen on tärkeää. Lähialueilla esim. kouluilla järjestettävät edulliset jumppatunnit houkuttelevat useita liikkumaan. 12. tärkein ja viidenneksi puhutuin aihe Liikuntatapahtumia koko kansalle. Esimerkiksi Tampereelle oma marathontapahtuma, jossa edulliset osallistumismaksut. Harrastuskerhoja lisää nuorille. Nuorten harrastuskerhoja pitäisi olla kaupungissa riittävästi. Harrastava nuori ei ehdi hölmöillä. Liikuntaseurat, järjestöt, seurakunnat yms. talkoisiin mukaan! 24

25 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Uudenlainen johtaminen Työntekijöitä kannustava ja heidän asiantuntemustaan arvostava johtaminen. Parhaat johtajat oikeille paikoille, mutta määrää voisi nykyisestä vähentää. Johtajuus tarkasteluun Tampereella. Tampereella vallitsee edelleen ainakin eräissä palveluissa brezneviläinen johtamiskulttuuri: alaisille ei kerrota muutoksista kuin vasta viimetingassa, alaisia ei oteta mukaan tärkeisiin palavereihin ja tiedottaminen on nollassa tärkein ja 18. puhutuin aihe Monissa yksiköissä on liikaa johtoporrasta. Esim. erikoissairaanhoidossa on osastonhoitajien yläpuolella vielä ylihoitajat ja heidän yläpuolellaan vielä hallintoylihoitaja. Onko tällaisessa järjestelyssä ideaa? Hyvien ja osaavien johtajien sitouttaminen ja palkitseminen. Aina samat nimet kaikkialla työnhaussa. Tarkoittaa sitä, etteivät ole oikeissa tehtävissään ja tekevät töitään lyhytnäköisesti vain tittelit ja raha kiinnostuksena. Annetaan sellaisten lähteä organisaation ulkopuolelle eikä palkita uusilla viroilla. 25

26 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Nopea ja avoin päätöksenteko Päätökset tehdään nopeasti ja tehokkaasti ilman raskasta byrokratiaa. Tehdyistä päätöksistä ja niihin vaikuttaneista faktoista tiedotetaan avoimesti. Päätöksentekoprosessi on läpinäkyvä, ja päätöksiin myös sitoudutaan. Lisää rohkeita ja nopeita päätöksiä Junnaava päätöksenteko, jossa Rantatunnelia ym. vatvotaan sataan kertaan ei auta ketään. Sama asia päätetään moneen kertaan kaupungin eri kokoonpanoissa ja eri aikoina. Päätöksenkään jälkeen mikään ei ole varmaa vaan seuraava kaupunginvaltuusto voi toimia päätöksestä poiketen. Mitä virkaa tällaisilla päätöksillä on? 14. tärkein ja 12. puhutuin aihe Avoimuutta peliin. Data avoimeksi, päätöksenteko avoimeksi. Koskee politiikan lehmänkauppoja. Kuntalaisella on oikeus tietää mitä puolueet keskenään kabineteissa sopivat. Avoimuutta päätöksen tekoon. Jokin helppo kanava, jota kautta kuntalaiset tietäisivät minkälaisia asioita heitä koskien on valmistelussa. Nyt pitää kahlata esityslistoja ym. 26

27 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Joukkoliikenteestä vaihtoehto yksityisautolle Riittävät ja järkevästi aikataulutetut julkisen liikenteen kulkuyhteydet niin kaupungin sisällä kuin seutukunnallisestikin. Yksityisautot pois Hämeenkadulta. Ratikka- ja tunnelihankkeet puhututtavat. Joukkoliikenne on toimivaa. Tampereelle rakennetaan raitiotie. Paikallisjunaliikennettä kehitetään olemassaolevalla rataverkostolla. Uudet bussit ovat ympäristöystävällisiä hybridibusseja, joissa on matala lattia, pehmeät penkit ja rauhallinen kuski. 15. tärkein ja kolmanneksi puhutuin aihe Parempi julkinen liikenne. Tiheämmät kulkuvälit käytetyimmille reiteille, lisää poikittaislinjoja. Mielummin paljon busseja laajalla alueella kuin kallis satsaus keskustan pikaraitiotiehen. Vahvistetaan edelleen seutukunnallista julkista liikennettä. Pirkanmaalla on paljon edestakaista työmatkaliikennettä omilla autoilla. Miksi? Koska julkinen liikenne ei edelleenkään vastaa työssäkävijöiden tarpeisiin. Reitit ja aikataulut eivät useinkaan ota huomioon isompia työpaikkoja eikä työaikoja

28 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Monimuotoinen asuminen Kohtuuhintaisia monenlaisia asumismuotoja ympäri kaupunkia sekä riittävä tonttitarjonta uusien tamperelaisten houkuttelemiseksi ja nykyisten pitämiseksi. Tuetaan asuinalueiden yhteisöllisyyttä. Opiskelija- ja vuokra-asuntoja kaikkiin kaupunginosiin. Vältetään eliittikaupunginosat yms. Kaavoitetaan opiskelijaja vuokra-asuntoja kaikkialle. Samoin myös omistusasuntoja. Lisäksi lisätään opiskelijaasuntotuotantoa. 16. tärkein ja kahdeksanneksi puhutuin aihe Kaupungin tonttitarjonta pitää pitää hyvänä. Jotta kehyskunnat eivät vie kaikkia asukkaita, Tampereen pitää pystyä tarjoamaan riittävästi tontteja tuleville asukkaille. Kaavoitusta täytyy miettiä tarkkaan, jotta saadaan vetovoimaisia uusia asuinalueita. Aliarvostettujen asuinalueiden kohennus. Tesoma, Nekala, Hervanta, Multisilta, Peltolammi... Tampereella on paljon vanhoja asuinalueita, joiden maine on varmasti todellisuutta huonompi. Näitä pitäisi kehittää. 28

29 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Kulttuuriin kannustaminen Ihmisiä kannustetaan erikokoisten tapahtumien omaehtoiseen järjestämiseen. Teatterit, museot ja taidenäyttelyt palvelevat jokaista kaupunkilaista ja houkuttelevat matkailijoita. Lisätään pienmuotoista kulttuuritoimintaa. Tehdään Tikkutehtaan alueesta autonominen kulttuuritila. Paikasta tulee samanlainen vetovoima Tampereelle kuin Christiania on Kööpenhaminalle. 17. tärkein ja neljänneksi puhutuin aihe Monipuolisella kulttuuritarjonnalla. Rock-klubit, kuvataide ja taideteollisuus kiinnostavat niin nuoria matkaajia kuin bisnesväkeäkin. Näiden järjestämiseen on oltava mahdollisuudet, eli tuetaan niiden tuottajia. Kaupungin tukibyrokratia on täysin mahdoton ja suosiikin lähinnä kuorolaulua--- Tampereen pitäisi kehittyä erilaisten pop up -tapahtumien järjestäjänä tai hyväksyä ne avoimemmin. Tällaisista esimerkkinä ravintolapäivä. Tammerfestit, likkojen lenkit, sauna openit yms. ovat jo toimivia houkuttimia. 29

30 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Viheralueet kaupunkilaisten käytössä Oleskelua ja aktiiviharrastamista järvien ja kosken rannoilla, puistoissa ja muilla viheralueilla. Luonto pidetään helposti saavutettavissa, viihtyisyyteen ja hyödyntämiseen panostetaan. Rannat ja viihtyisä vihreä kaupunkimiljöö myös matkailuvaltti. Järvien hyödyntäminen. Keskustan läheisyyden järviä pitäisi hyödyntää enemmän. Enemmän ohjelmatarjontaa järviin/veteen liittyen sekä niitä kahviloita, ravintoloita, tapahtumapaikkoja joista järvinäköala. 18. tärkein ja seitsemänneksi puhutuin aihe Ihmisillä on paikkoja, minne kokoontua. Puistot ja liikuntapaikat ovat mukavia paikkoja tavata ystäviä ja kokea kaupungin kuhinaa. ---Tampereessa on hienoa se, että kävelymatkan päästä löytyy esimerkiksi Kaupista aitoja metsäja rantapolkuja, joita ei ole valaistu ja rakennettu. On hienoa, että myös maastokävelyä ja maastojuoksua voi harrastaa hienoissa maisemissa, eikä kaikkia "virkistysalueita" ole koneella käsitelty. 30

31 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Kansalaisvaikuttaminen käytäntöön Kaupunkilaiset tuovat asiakasnäkökulmaa kaupungin kaavoitukseen, palveluihin, katusuunnitteluun ja suurhankkeiden toteuttamiseen vähintäänkin oman kaupunginosan osalta. Keinoina esim. asukasvaalit, verkkofoorumit ja kaupungiosavaltuustot. ---Asukkaat saavat itse tehdä aloitteita ja päättää niistä hankkeista mitä haluavat kaupunkiin ja mistä ovat valmiit maksamaan. Hankesuunnittelu hoidetaan ensin verkkosivuilla ja sen jälkeen vasta annetaan kaupunginvaltuutetuille päätettäväksi ja virkamiehille toteutettavaksi. 19. tärkein ja 14. puhutuin aihe ---Hienoa, että kaupungilla on verkkofoorumeita, joiden kautta voi antaa palautetta valtuustolle. Usean kirjoituksen jälkeen en ole koskaan saanut vastausta tai mitään elettä siitä, että kukaan olisi lukenut ehdotuksiani, vaikka luvataan, että ideat menevät jokaisen valtuutetun luettaviksi. --- Vaikuttaminen. Kuntalaisilla tulee olla selkeät ja hyvät vaikutusmahdollisuudet heitä koskeviin asioihin. Kunnan hallintorakennetta tulee selventää kuntalaisille selkeästi niin että tietävät kehen/mihin ottaa yhteyttä kun haluavat antaa palautetta tai kehittää toimintaa. 31

32 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Tilaaja-tuottaja malli epäilyttää Palvelujen hankinnassa hinnan pelätään olevan ainut määrittävä tekijä palveluiden laadun ja pitkäaikaisten kumppanuuksien kustannuksella. Mallia moititaan myös hankalaksi ja byrokratiaa lisääväksi. En haluaisi mistään näkökulmasta katsottuna, että kaupungin palveluita kilpailutetaan niin, että valitaan aina se halvin palveluntoimittaja. Kilpailutuksissa laadulle pitää asettaa korkeat kriteerit, ja niillä pitää olla suurempi painoarvo kuin hinnalla. Tilaaja tuottajamallista pitäisi luopua, koska se ei sovi kuntasektorille. 20. tärkein ja 20. puhutuin aihe Kilpailutetaan enemmän ja paremmin. Kaupunki tuskin on paras yksikkö keksimään, miten eri asioita voidaan tehdä. Kilpailutetaan enemmän ja paremmin. Kriteerinä paras laatu sovituilla kustannuksilla. Tilaaja-tuottaja-mallin toimivuuden ehdoton edellytys on käytännön työntekijöiden kuuleminen arvioitaessa tarvittavia palveluita. 32

33 Asiat, jotka vaativat Tampereella muutosta

34 Jos voisit muuttaa Tampereen kaupungissa yhden asian, mikä se olisi? Liikenne ja liikkuminen puhuttaa muutoskohteena eniten N=328 34

35 Jos voisit muuttaa Tampereen kaupungissa yhden asian, mikä se olisi? Näin Tamperetta halutaan muuttaa Liikenteen ja liikkumisen osalta toivotaan enemmän painotusta kevyen liikenteen väylien lisäämiseen ja joukkoliikenteen (bussi, raitiovaunu, juna) kehittämiseen. Ajatus raitiovaunusta ja tunnelihankkeesta jakaa mielipiteitä. Kaupungissa olisi mukava kulkea jalan ja pyörällä, eikä tuntuisi siltä että on kakkosluokan kansalainen autoihin verrattuna. Keskustan viihtyisyyttä lisättäisiin mm. Hämeenkadun autottomuudella, siisteyden lisäämisellä, juoppojen ja rähinäremmien poistamisella katukuvasta, kaupunkisuunnittelun avulla houkuttelevuuden lisäämisellä ja palveluiden tiivistämisellä. keskustan siisteys paremmaksi, ja ryyppyporukat pois. Hämeenkadusta autoton ja bussit ja pyörät voivat liikkua sillä paremmin. Kaupungin organisaatiota ja hallintoa toivotaan kevennettävän. Tilaajatuottaja-mallia kritisoidaan ja korostetaan kaupungin omaan tuottamisen roolia. Tilaaja-tuottaja malli on vääristynyt tilaajan roolin osalta. Enemmän valtaa ja vastuuta tuotannolle. 35

36 Jos voisit muuttaa Tampereen kaupungissa yhden asian, mikä se olisi? Näin Tamperetta halutaan muuttaa Päätöksenteossa peräänkuulutetaan nopeutta ja rohkeutta, avoimuutta, kansalaisten toiveiden kuuntelua ja tiedottamista. Vauhtia päätöksentekoon ja toimintaa niiden mukaisesti. Päätöksenteossa tulee pitää huoli siitä, että vanhusten, lasten ja nuorten, vammaisten ja vähävaraisten oikeuksia ei poljeta ja heistä pidetään huolta. Panostus lapsiin ja nuoriin näkyviin myös koulutuspolitiikassa. Nuoret pois kaduilta, kouluun ja töihin! Syrjäytymiskehitykselle stop. Asenteen muutokselle olisi tarvetta. Toivotaan kielteisyyden tilalle myönteisyyttä, rohkeutta ja muutoshalua. Etsisin aikaisempien vuosikymmenten kehitysrohkeyden takaisin. Haluaisin luoda Tampere-hengen, joka tarkoittaisi yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta ja toisten huomioimista. Turvallisuuden tuntua kaivataan lisää. Tätä toisivat siisti ja rauhallinen keskusta sekä poliisien näkyminen enemmän katukuvassa. Vähemmän puhuttuja ja siksi teemoittelun ulkopuolelle jääviä muutoskohteita oli mm. kuntaliitokset ja valtakunnallinen verkostoituminen, kuntalaisten yhdenvertaisuus ja kulttuuritarjonnan lisäys. 36

37 Liitteet

38 Uusi Tampere kaupunkilaisen silmin (n=782) Jakauma on pitkälti koko osallistujajoukon mielipiteen kaltainen 38

39 Uusi Tampere kaupungin henkilöstön silmin (n=133) Henkilöstö pitää tärkeimpänä tasapainoista taloutta, mutta ei puhu Tampereen saavutettavuudesta lainkaan 39

40 Uusi Tampere yritysedustajan silmin (n=85) Kaupungin näkyvyyden, innovatiivisen rohkeuden, tasapainoisen talouden ja työpaikkojen tärkeys korostuvat yritysten edustajien mielipiteissä. Perhe- ja sosiaalipalvelut sekä kansalaisvaikuttaminen ei puhututa ollenkaan. 40

41 Uusi Tampere yhteisöedustajan silmin (n=114) Tilaaja-tuottaja malli ylivoimaisesti tärkein aihe yhteisöjen edustajilla 41

42 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Tyytyväisten ihmisten Tampere TOP 5 puheenaihetta ovat: joukkoliikenne, turvallisuus, koulutus ja osaaminen, terveyspalvelut sekä siisteys N=703 42

43 Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Tampereen vetovoiman vahvistaminen TOP 3 puheenaihetta: työpaikat, kulttuuri sekä koulutus ja osaaminen N=627 43

44 Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Hyvin hoidettu Tampere TOP 3 puheenaihetta ovat päätöksenteko, koulutus ja osaaminen sekä joukkoliikenne N=499 44

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

PALVELUKYSELYN VASTAUKSIEN YHTEENVETO

PALVELUKYSELYN VASTAUKSIEN YHTEENVETO 1 PALVELUKYSELYN VASTAUKSIEN YHTEENVETO kysely tehtiin 5. 30.9.2013, kyselylomake s. 58 kyselyyn vastasi 707 kajaanilaista (2 % yli 14-vuotiaista kajaanilaisista), 609 hlöä avoimen linkin kautta ja 97

Lisätiedot

Kivistö Hanna. kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Rikala Jarkko. tekniikan ylioppilas, opiskelija.

Kivistö Hanna. kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Rikala Jarkko. tekniikan ylioppilas, opiskelija. Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 4/2008 Ko ko o m u ks e ll ta ll ö y t y y a s ii a n t u n te m u s ta ka ii k iis ta ii k ä r y h m iis t ä TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Vahva talous jatkossakin elinehto

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset.

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset. 1. Hämeenkatu should be a pedestrian street. At the moment it is polluting, it is busy and dangerous. Tampere would be more visited, more green and beautiful with a pedestrian centric area. Keskustori

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4 Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki ... Nuorten Helsinki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Kuvat: Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

KYSELYKAAVAKKEEN LOPUN TERVEISET. 1. Terveisenne elinympäristöä suunnitteleville rakentajille ja virkamiehille: Karkkila.

KYSELYKAAVAKKEEN LOPUN TERVEISET. 1. Terveisenne elinympäristöä suunnitteleville rakentajille ja virkamiehille: Karkkila. MAASEUTUASUMISEN VETOIVOIMATEKIJÄT JA LAATU - kyselytutkimus viimeisen viidenvuoden aikana Länsi-Uudenmaan maaseudulle muuttaneille Koottu 25.3.2010 / MAL koordinaattori KYSELYKAAVAKKEEN LOPUN TERVEISET

Lisätiedot

TEM KULUTTAJAPOLIITTISEN OHJELMAN VUOSILLE 2012-2015 VALMISTELU Yhteenveto kansalaisten ajatuksista

TEM KULUTTAJAPOLIITTISEN OHJELMAN VUOSILLE 2012-2015 VALMISTELU Yhteenveto kansalaisten ajatuksista Hanna Hihnala Vesa Vuorenkoski TEM KULUTTAJAPOLIITTISEN OHJELMAN VUOSILLE 2012-2015 VALMISTELU Yhteenveto kansalaisten ajatuksista 30.9.2011 1 Projektin tavoite ja tulos Tavoitteena oli haastaa eri ikäiset

Lisätiedot

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa!

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa! TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 3/2012 Tarkista edustajasi numero ehdokaslistalta sivut 6-7 Musta Lammas auttaa hädässä olevia sivut 8-9 Timo P. Nieminen aikoo ensi s.

Lisätiedot

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s.

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s. Julkinen tiedote - jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPEREEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 5 2012 Tampereen vammaispalvelut Lue liite s. 7 10 Talousarvio 2013: Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten

Lisätiedot

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista.

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista. Hanna Hihnala Anu Kokko 11.2.2015 SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista. Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5)

Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5) Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5) Ennalta ehkäisystä ei voi säästää sisällys Vihreät haluavat, että kaiken ikäiset vantaalaiset voivat hyvin. Siksi heidän ongelmiinsa

Lisätiedot

www.tamperelainenkokoomus.fi MATKA SANOISTA TEKOIHIN ON YLLÄTTÄVÄN LYHYT!

www.tamperelainenkokoomus.fi MATKA SANOISTA TEKOIHIN ON YLLÄTTÄVÄN LYHYT! www.tamperelainenkokoomus.fi MATKA SANOISTA TEKOIHIN ON YLLÄTTÄVÄN LYHYT! Tamperelainen Kokoomus www.tamperelainenkokoomus.fi Ennakkoäänestys 17.-23.10.2012 Kunnallisvaalit 28.10.2012 Maailman paras Tampere

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma RAUTJÄRVEN KUNTA Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015-2017 Natunen Juha-Pekka 16.12.2014 Sisällys Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015 2017 2 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

Kansalaisten palveluseteli

Kansalaisten palveluseteli Kansalaisten palveluseteli Selvitys kansalaisten osallistumisesta palvelusetelin kehittämiseen syksystä 2009 kesään 2010 Eija Seppänen, Fountain Park Oy Päiväys 11.8.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010

Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010 Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010 Ideoi kasvua- verkkokeskustelu Avoin keskustelu kestävän tuottavuuskasvun luomisesta verkkosivulla www.ideoikasvua.fi Keskustelu käynnistyi 17.2. kasvutyöryhmän

Lisätiedot

Kaustisen kuntastrategia

Kaustisen kuntastrategia 1. Kaustinen tarvitsee erikokoisia yrityksiä, jotka työllistävät, tarjoavat uusia palveluita ja luovat elinvoimaa koko kuntaan. Kangasliike, tilava kahvibaari, musiikkiliike. Lisää tarvitaan työpaikkoja

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

Reilu Kurikka 1 Nyt on arvokeskustelun aika! Syksyn kunnallisvaalit lähestyvät Vaaleissa päätetään ihmisten arjen asioista - ennen kaikkea palveluista, kuten terveydenhoidosta, kouluista, vanhustenhuollosta

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta!

Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta! Keskustaviesti Keskustan Someron Kunnallisjärjestö ry:n vaalilehti 2012 www.someronkeskusta.fi Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta! Kunnallisvaaleissa päätetään kuntien tulevaisuudesta. Kuntauudistuksen

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 10 Palvelusetelit Esiselvitys käyttäjätarpeista Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 10 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Aluksi 4 Palvelusetelijärjestelmän

Lisätiedot

Vaikuta! Euroopan parlamenttivaalit ennakkoäänestys 14. 20.5. vaalipäivä Suomessa 25.5.

Vaikuta! Euroopan parlamenttivaalit ennakkoäänestys 14. 20.5. vaalipäivä Suomessa 25.5. 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti Toukokuu 1/2014 Tässä lehdessä muun muassa: Sote-uudistus: asiakkaan valinnanvapaus ja palvelutuotannon monipuolisuus turvattava sivu 8 Vaikuta! Euroopan parlamenttivaalit

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot