Anu Kokko Hanna Hihnala Anu Valtari TAMPEREEN KAUPUNKI UUSI TAMPERE KANSALAISTEN SILMIN Yhteenveto verkkoaivoriihen tuloksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anu Kokko Hanna Hihnala Anu Valtari 8.2.2013. TAMPEREEN KAUPUNKI UUSI TAMPERE KANSALAISTEN SILMIN Yhteenveto verkkoaivoriihen tuloksista"

Transkriptio

1 Anu Kokko Hanna Hihnala Anu Valtari TAMPEREEN KAUPUNKI UUSI TAMPERE KANSALAISTEN SILMIN Yhteenveto verkkoaivoriihen tuloksista

2 SISÄLTÖ Projektin tavoite ja tulos Taustamuuttujat Yhteenveto tuloksista Tampereen menestystekijät teemaluokittain Mitä Tampereella halutaan muuttaa Liitteet Prosessikuvaus Erot taustamuuttujittain Uusi Tampere eri näkökulmista Terveiset pormestarille erillinen liite

3 Projektin tavoite ja tunnusluvut Projektin tavoitteena oli esitellä Tampereen kaupungin uusi pormestari ja keskusteluttaa kaupunkilaisia tyytyväisten ihmisten Tampereesta, Tampereen vetovoimaisuuden kehittämisestä ja siitä, mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin Osallistumisaika Kutsuminen Osallistumiset Käytetty aika Ideat Tuloksena Nettisivut, osallistumislinkin välittäminen Käyntejä: 1452 Taustatiedot:1222 Keskimäärin 10 min / käynti keskusteluteemaa

4 Prosessi kutsusta tuloksiin 1 Tervetuloa! 2 Taustamuuttujien selvittäminen 3 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? 4 Arviointi: Tärkeää 5 Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? 6 Avoimet kysymykset: Jos voisit muuttaa Tampereen kaupungissa yhden asian, mikä se olisi? Terveiset pormestarille? 7 Raportointi Raportti Verkkohaastattelun aukioloaika

5 Osallistumisia yhteensä 1222 Rooli, jossa vastaan 7 % 11 % 9 % 9 % 64 % kaupunkilainen kaupungin työntekijä yrityksen edustaja yhteisön edustaja jokin muu Osallistumislinkin jako sosiaalisessa mediassa 5

6 Tulokset lyhyesti

7 Uusi Tampere päätulokset Eniten puhutut teemat ovat työpaikkojen lisääminen, koulutus ja osaaminen sekä joukkoliikenne Terveys- sekä perhe- ja sosiaalipalvelut sekä tasapainoinen talous ovat osallistujien mielestä yksimielisesti tärkeitä asioita Yllättävintä keskustelussa oli innovatiivisen rohkeuden, saavutettavuuden sekä siisteyden ja turvallisuuden suuri tärkeys Uusi Tampere eri näkökulmista Tyytyväisten ihmisten Tamperetta mietittäessä pääpuheenaiheita ovat joukkoliikenne, turvallisuus, koulutus ja osaaminen, terveyspalvelut sekä siisteys Tampereen vetovoimatekijöiden yhteydessä eniten puhutaan työpaikoista, kulttuurista sekä koulutuksesta ja osaamisesta Mietittäessä millainen on hyvin hoidettu Tampere ja mitä voidaan tehdä paremmin keskustelussa eniten esiin nousevat päätöksenteko, koulutus ja osaaminen sekä joukkoliikenne 7

8 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Työpaikoista puhutaan eniten, toimivat terveyspalvelut tärkeintä Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden. 8

9 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Palvelut yksimielisesti tärkeitä, tilaajatuottaja malli jakaa mielipiteet Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaaka-akseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä. Turvallisuus 9

10 Kansalaiset ja pormestariohjelma viestivät pääosin samoista asioista Kansalaisten Uudessa Tampereessa tärkeää TOP 8 1. Terveyspalvelut 2. Perhe ja sosiaalipalvelut 3. Saavutettavuus 4. Tasapainoinen talous 5. Turvallisuuden tunne 6. Rohkeasti innovatiivinen 7. Koulutus ja osaaminen 8. Siisteys ja puhtaus Havaintoja: - Kansalaisten yllättävän voimakkaasti korostamat turvallisuuden tunne ja rohkea innovatiivisuus eivät sellaisenaan löydy ohjelmasta. - Rakentaminen, paikallinen yhteistyö, ekologisuus ja sähköinen asiointi ovat puolestaan teemoja, jotka nostetaan esiin pormestariohjelmassa, mutta eivät saa kansalaisilta juurikaan painoarvoa. - Kansalaisten halu vaikuttaa nousee esiin. Vielä tärkeämmäksi nähdään se, että päätöksenteko on nopeaa avointa. Kaivataan konkreettisia toimia Uuden Tampereen aikaansaamiseksi. Tampereen pormestariohjelma Talous tasapainoon Toimivilla palveluilla hyvinvointia tamperelaisille Elinvoimainen ja houkutteleva kaupunki Kasvava kaupunki kehittyy hallitusti Uudistuva toimintamalli ja organisaatio

11 Pormestarin aivoriihi herätti positiivisia tunnelmia Osallistuneiden terveisiä pormestarille Kiitos erittäin paljon tämän kyselyn tekemisestä: olet selkeästi dynaaminen, ajan tasalla moderneista toimintatavoista ja haluat selkeästi lähteä myös tekemään muutosta yhdessä kuntalaisten kanssa. Pormestarilla on merkittävä rooli myös mielipidevaikuttajana. Toivon, että pormestari nostaa asioita keskusteluun ja myös ottaa kantaa. Olisi tärkeää kuunnella etenkin tavallisten asukkaiden mielipiteitä, mistä tämä kysely on hyvä aloitus. Onnea ja menestystä tehtävässä! Voimia, työniloa ja jaksamista! Hienoa, että saimme kaltaisesi pormestarin :) Hienoa, että tahdot aloittaa kautesi näin vuorovaikutteisena ja osallistumiseen kannustavana esimerkkinä. 11

12 Uusi Tampere Menestystekijöiden esittely yksitellen

13 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Maan parhaat terveyspalvelut Laadukkaat, luotettavat ja tasa-arvoiset terveyspalvelut, jotka ovat asiakasta lähellä. Hoitoon pääsee helposti ja nopeasti. Palveluja kehitetään yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Hoitoon pääsee nopeasti. Terveyskeskusten rinnalle luodaan palvelusetelimalli, jolloin kaupunkilaiset voivat valita, missä käyvät lääkärissä tai hammaslääkärissä. Päivystystoimintaa parannetaan yhdessä naapurikuntien kanssa. Tärkein ja kuudenneksi puhutuin aihe Terveyspalveluiden käyttö helpommaksi. Helpompi ajanvaraus, parempi tiedonjako, oma historia netissä. Terveyspalveluiden huippukeskuksia Tampereelle. Tänne pitäisi saada muutama terveyspalveluiden huippukeskus nyt kun potilaat jatkossa saa vapaammin valita missä hoitoa saa. Jos muualta Suomesta tultaisiin tänne hoitoihin, saisimme rahaa ja työpaikkoja sille sektorille ja alan parhaat osaajat tänne

14 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Perhe- ja sosiaalipalvelut mukana arjessa Lapsiperheiden ja vanhemmuuden tukeminen, laadukas lastenhoito ja miellyttävät leikkipuistot sekä toimivat vammais- ja vanhuspalvelut ---Päiväkotiryhmät eivät ole liian suuria. Kotihoidon vaihtoehtoa tuetaan edelleen Tampere-lisällä ja kaupungin kerhotoiminnalla. Perheitä tuetaan vaikeissa tilanteissa niin taloudellisesti kuin käytännöllisestikin (esim. siivous- / lastenhoitoapu). Toiseksi tärkein ja 16. puhutuin aihe Lasten ja perheiden tukiverkostojen rakentaminen. --- Miten saataisiin lapset ja heidän vanhempansa yhdessä tekemään jotain, ja samalla vanhemmille vahvistettua vanhemmuuden taitoja? Voitaisiinko mitenkään tukea sitä, että pienten lasten perheet eivät eroaisi niin herkästi? --- Vammaispalveluihin pitää satsata enemmän! Vammaispalveluihin pitää panostaa, erityisesti avohuollon palveluihin. Kaupunkilähetyksen Iltalinjalla on hyvä matalan kynnyksen paikka! 14

15 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Saavutettavuus: hyvät yhteydet muualle Hyvät yhteydet Pirkkalan ja Helsinki-Vantaan lentokentille, lähikuntiin, Helsinkiin ja Venäjälle. Lentoaseman käytön kapasiteettia pitäisi edelleen tehostaa. Juna-yhteys Helsinki-Vantaalle. Kytkemällä Tampereelle suunnitellut aseman kannen toimistotilat Suomen suurimpaan lentokenttään (suoralla yhteydellä) tekee Tampereesta huokuttelevamman sijainnin kansainvälisille yrityksille tehokkaammin kuin oman lentokentän kehittäminen, mitä ei saa unohtaa. Kolmanneksi tärkein ja 17. puhutuin aihe Helppo tulla Tampereelle niin Suomesta kuin ulkomailta. Tehdään Pirkkalasta Suomen 2. lentokenttä ja huolehditaan reittitarjonnasta. Vahvistetaan joukkoliikenneyhteyksiä sinne. ---Junayhteydet muuallekin kuin Helsinkiin houkuttelevat yrityksiä, korkeakoulu-opiskelijoita ja turisteja. Erityisesti suora IC-yhteys Tampereelta Imatralle ja suora Allegro Tampereelta Pietariin ovat seuraavat tärkeät ja helpohkot hankkeet. Niissä tarvitaan vain juna rata on jo valmis!--- 15

16 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Tasapainoinen talous Palvelujen priorisointia, budjettikuria, toiminnan tehostamista, pitkän tähtäimen suunnittelua ja rohkeita päätöksiä velkaantumisen pysäyttämiseksi. Talouden tasapainottamisen tarve ymmärretään. ---Tasapainoinen talous ei ole itseisarvo, mutta talouden täytyy olla kunnossa, että voidaan järjestää kaupunkilaisille palvelut kestävästi. Palveluverkot, palvelujen laajuus pitää arvioida uudelleen, tehdä tarvittavia perkauspäätöksiä ja keskittyä olennaiseen. Neljänneksi tärkein ja 19. puhutuin aihe Kiristysmääräyksistä ja hankintakielloista huolimatta budjettinsa ylittävissä organisaatiossa tehdään tarpeettomia, joskus jopa typeriä tilinpäätösostoja. Henkilöstösäästöjen rinnalla pitäisi tosissaan miettiä, miten vähentää turhaa ostamista--- --Kun itse muutin Tampereelle vertasin kaupungin velkaa ja veroprosenttia muihin kaupunkeihin. Jos kaupunki on kovasti velkainen,se ei houkuta,vaikka olisi mitä tarjolla. Velka on velkaa ja sen hoitamiseen käytetään kaupunkilaisten varoja-- 16

17 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Turvallisuuden tunne Turvalliset keskustan kadut, torit ja puistot, lähiöt, liikenne ja saatavilla olevat peruspalvelut. Lapsille ja nuorille turvallinen kasvuympäristö. Poliiseja kaivataan enemmän viikonloppuisin näkyville keskustaan ja valoa pimeyteen. Turvallinen Tampere. Turvallinen liikkua mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Lapsille turvalliset koulumatkat ja koulupäivät. Turvallinen työympäristö. Turvallinen liikenne. Vanhuksilla turvallinen vanhuus. Viidenneksi tärkein ja 10. puhutuin aihe ---Keskustassa olisi ehdottomasti kierrettävä vähintään viikonloppuisin joku poliisipartio jalkaisin/hevosilla jollon ihmisillä olisi turvallisempi olo. Tällä hetkellä meno on kuin villissä lännessä. Ei ihme ettei Keskustorin kalliit kämpät mene kaupaksi - kuka siellä nyt haluaisi asua?! Turvallinen. Asukkaiden psyykkinen, sosiaalinen ja taloudellinen turvallisuus on varmistettu myös kaupungin palveluin erilaisille ihmisille erilaisissa elämäntilanteissa. 17

18 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Rohkeasti innovatiivinen Tampereella tuetaan ennakkoluulotonta uudistumista voimakkaasti teoilla eikä tyydytä pelkkiin puheisiin. Tämä näkyy tehdyissä päätöksissä ja kaupungin oman toiminnan kehittämisessä. Tavoitteet asetetaan korkealle ja niiden toteutumista myös seurataan. Ennakkoluulotonta uudistumista muutenkin kuin puheissa. Rohkeaa uudistumiskykyä pidetään kaupungin vahvuutena, mutta missä se näkyy?--- Kuudenneksi tärkein ja 15. puhutuin aihe Tampere voisi olla Suomessa (ja miksei Euroopassakin) suunnannäyttäjä monella eri saralla (startup yritykset, älykäs liikenne, moderni liikennejärjestelmä, Suomen viihtyisin keskusta, musiikkikulttuurin keskus jne.). On oltava rohkeutta ottaa vastaan uusia haasteita ja ennen kaikkea asettaa tavoitteet riittävän korkealle.--- Uuden liiketoiminnan think thank. Tampereelle pitäisi perustaa "viisaiden neuvosto", uuden liiketoiminnan think thank. Jäsenille ei maksettaisi palkkaa, eikä siihen valittaisi tittelien mukaan, vaan aidosti innovatiivisiä ja asioita laajasti katsovia ihmisiä

19 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Koulutus ja osaaminen Tasokas opetus peruskoulusta lähtien takaa osaavan Tampereen tulevaisuudessa. Opiskelijoista huolehditaan, ja korkeakoulujen osaaminen ja innovaatiot valjastetaan liiketoiminnaksi. Miten pidetään osaaminen Tampereella? Koulutukseen panostaminen. Esikoulu, peruskoulu, lukio ja ammattikoulu pitäisi kaikki pitää Suomen parhaimpina täällä. Opetuksen pitäisi olla huippuluokkaa, riittävää sosiaalista tukea saatavissa ja kouluterveydenhuollon toimia. Tämä vetäisi tänne lapsiperheitä. Erityislukiot voivat olla vetovoimatekijöitä erityisesti. Seitsemänneksi tärkein ja toiseksi puhutuin aihe Tampereen tulisi olla opiskelijoille erityisen hyvä kaupunki. Tampereella tulisi järjestää opiskelijoille tiedotusta ja tapahtumaa, joka näkyy ulospäinkin niin että opiskelupaikkaa hakeva miettii "tuonne mä haluan --- Yliopistojen kärkialat näkyviksi. Tampereen kannattaisi nostaa ylös yliopistojen kärkialat, kuntaja aluejohtaminen, biolääketiede ja älykkäät järjestelmät. 19

20 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Siisti ja puhdas kaupunki on viihtyisä Kaupungista viihtyisä olohuone: julkiset tilat, tapahtumapaikat ja graffitit siivotaan mahdollisimman nopeasti ja roskat lajitellaan. Kaupunkilaisia kannustetaan siisteyteen. Kaunis tapahtuma. Entä seuraava aamu? Roskaa! Siivotonta! Edellinen pormestari alkuun yritti vaikuttaa asiaan. Mikä neuvoksi? Kaikki poliittiset puolueet ja järjestöt yhteisen asian hyväksi. Kahdeksanneksi tärkein ja yhdeksänneksi puhutuin aihe Siisteys kunniaan, juopottelu pois kaduilta. Roskakoreja, siivouskampanjoita työttömille ja koululaisille. Ehdoton alkoholin nauttimiskielto julkisilla paikoilla. Kilpailuja ja itsetekemistä asukkaille. Erityistapahtumia ympäristön laatuun ja siisteyteen liittyen. Tehdään työpajoissa kukkaistutuksia, bussipysäkin korjausta, haravointia, töhryjen piiloon maalausta, alikulkujen koristemaalausta jne. 20

21 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Kevyt liikenne osana liikennettä Kattava ja hyvin hoidettu pyörätieverkosto kannustaa ihmisiä esim. työmatkapyöräilemään. Kevyen liikenteen reittejä kehitetään osana liikennesuunnittelua. Viihtyisyys lisääntyy, kun Hämeenkadulle saadaan lisää tilaa pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Pyöräily nähdään omana liikennemuotonaan. Pyöräily ei ole kävelyä eikä autoilua, pyöräily on liikennettä eikä liikunnan harrastamista. Pyöräilylle pitääkin varata toimivat omat reitit. Pyöräkaistat keskustaan! Yhdeksänneksi tärkein ja 11. puhutuin aihe Hämeenkatu autottomaksi. Hämeenkatu kevyelle liikenteelle. Saadaan siitä viihtyisämpi, stressittömämpi, ja tilaa myös kahviloiden terasseille. Kuin hiihtoputki, mutta kesäinen sellainen. Kesäkävelyputki, jossa olisi kirkasvalolamppuja, puistomaisia istutuksia, suihkulähteitä, puistonpenkkejä, häkkilintuja, jäätelökioskeja yms. piristävää pimeään, pitkään, pilviseen talveen. 21

22 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Lisää työpaikkoja Avainasemassa yritysten tukeminen: yrittäjämyönteinen asenne, yrittäjyyskasvatus, tonttien kaavoittaminen yritysten käyttöön, nopea päätöksenteko sekä konkreettinen sparrausapu mm. kasvuun ja kansainvälistymiseen Yrityksille apua kasvaa ja mennä maailmalle. Tampereella on yritysten apuna monenlaista touhua, mutta sellaista todellista apua jolla kasvaa ja lähteä tosissaan maailmalle on vähemmän. Siihen pitäisi panostaa ja ylimääräinen säveltäminen jättää vähemmälle. 10. tärkein ja puhutuin aihe ---Esimerkiksi voitaisiin perustaa "Yrittäjän Tampere" palvelu joka antaisi tietoa mahdollisista koulutuksista, messuista, konferensseista, yrityksiä koskevista uutisista, toimitiloista ja Tampereen tarjoamista yritystuista. Yrityskoulutus. Nuoria tulee kannustaa ja kouluttaa yrittäjyyteen. Näistä täytyy myös tiedottaa tarpeeksi että nuoret löytävät nämä loistavat mahdollisuudet

23 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Näkyvyyden lisääminen Tampereen ja koko seudun markkinointia kehitettävä ulkomaita myöten. Hyödynnetään mainonnassa rohkeammin visuaalisuutta ja näyttävyyttä sekä verkossa että katukuvassa. Tapahtumatiedot selkeämmin esiin. Seudun markkinointia pitää terävöittää. Nyt seutua ei markkinoida osaamiskärjillä ja vahvuuksillamme, emme näy kunnolla oikein mitenkään. Tampereen kansainvälinen markkinointi on lapsenkengissä. 11. tärkein ja 13. puhutuin aihe Tampereen matkailumainonta lienee suunnattu tamperelaisille - ei näkynyt matkamessuilla eikä missään, viestit ovat sekavia - ja Tredea taitaa tietää vain vakoilumuseon olemassaolosta. Musiikkitarjontaa ei löydä edes tamperelainen. Tilanne on aivan surkea. Sydänkeskuksen osaaminen näkyväksi. Tampereella on yksi maailman parhaista sydänklinikoista. Harva tietää tämän. Tällainen osaaminen on markkinoitava ja Tamperetta tehtävä sillä tunnetuksi. 23

24 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Harrastusmahdollisuudet kunnossa Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet sekä hyvin ylläpidetyt liikuntapaikat kaikkien käytössä ylläpitää Tampereen imagoa urheilukaupunkina. Liikuntaseteleillä intoa liikuntaharrastukseen. Harrastus- ja kokoontumistiloja nuorille. Kaupunki, jossa on mahdollista harrastaa. Harrastusmahdollisuuksien lisääminen ja niiden tukeminen on tärkeää. Lähialueilla esim. kouluilla järjestettävät edulliset jumppatunnit houkuttelevat useita liikkumaan. 12. tärkein ja viidenneksi puhutuin aihe Liikuntatapahtumia koko kansalle. Esimerkiksi Tampereelle oma marathontapahtuma, jossa edulliset osallistumismaksut. Harrastuskerhoja lisää nuorille. Nuorten harrastuskerhoja pitäisi olla kaupungissa riittävästi. Harrastava nuori ei ehdi hölmöillä. Liikuntaseurat, järjestöt, seurakunnat yms. talkoisiin mukaan! 24

25 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Uudenlainen johtaminen Työntekijöitä kannustava ja heidän asiantuntemustaan arvostava johtaminen. Parhaat johtajat oikeille paikoille, mutta määrää voisi nykyisestä vähentää. Johtajuus tarkasteluun Tampereella. Tampereella vallitsee edelleen ainakin eräissä palveluissa brezneviläinen johtamiskulttuuri: alaisille ei kerrota muutoksista kuin vasta viimetingassa, alaisia ei oteta mukaan tärkeisiin palavereihin ja tiedottaminen on nollassa tärkein ja 18. puhutuin aihe Monissa yksiköissä on liikaa johtoporrasta. Esim. erikoissairaanhoidossa on osastonhoitajien yläpuolella vielä ylihoitajat ja heidän yläpuolellaan vielä hallintoylihoitaja. Onko tällaisessa järjestelyssä ideaa? Hyvien ja osaavien johtajien sitouttaminen ja palkitseminen. Aina samat nimet kaikkialla työnhaussa. Tarkoittaa sitä, etteivät ole oikeissa tehtävissään ja tekevät töitään lyhytnäköisesti vain tittelit ja raha kiinnostuksena. Annetaan sellaisten lähteä organisaation ulkopuolelle eikä palkita uusilla viroilla. 25

26 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Nopea ja avoin päätöksenteko Päätökset tehdään nopeasti ja tehokkaasti ilman raskasta byrokratiaa. Tehdyistä päätöksistä ja niihin vaikuttaneista faktoista tiedotetaan avoimesti. Päätöksentekoprosessi on läpinäkyvä, ja päätöksiin myös sitoudutaan. Lisää rohkeita ja nopeita päätöksiä Junnaava päätöksenteko, jossa Rantatunnelia ym. vatvotaan sataan kertaan ei auta ketään. Sama asia päätetään moneen kertaan kaupungin eri kokoonpanoissa ja eri aikoina. Päätöksenkään jälkeen mikään ei ole varmaa vaan seuraava kaupunginvaltuusto voi toimia päätöksestä poiketen. Mitä virkaa tällaisilla päätöksillä on? 14. tärkein ja 12. puhutuin aihe Avoimuutta peliin. Data avoimeksi, päätöksenteko avoimeksi. Koskee politiikan lehmänkauppoja. Kuntalaisella on oikeus tietää mitä puolueet keskenään kabineteissa sopivat. Avoimuutta päätöksen tekoon. Jokin helppo kanava, jota kautta kuntalaiset tietäisivät minkälaisia asioita heitä koskien on valmistelussa. Nyt pitää kahlata esityslistoja ym. 26

27 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Joukkoliikenteestä vaihtoehto yksityisautolle Riittävät ja järkevästi aikataulutetut julkisen liikenteen kulkuyhteydet niin kaupungin sisällä kuin seutukunnallisestikin. Yksityisautot pois Hämeenkadulta. Ratikka- ja tunnelihankkeet puhututtavat. Joukkoliikenne on toimivaa. Tampereelle rakennetaan raitiotie. Paikallisjunaliikennettä kehitetään olemassaolevalla rataverkostolla. Uudet bussit ovat ympäristöystävällisiä hybridibusseja, joissa on matala lattia, pehmeät penkit ja rauhallinen kuski. 15. tärkein ja kolmanneksi puhutuin aihe Parempi julkinen liikenne. Tiheämmät kulkuvälit käytetyimmille reiteille, lisää poikittaislinjoja. Mielummin paljon busseja laajalla alueella kuin kallis satsaus keskustan pikaraitiotiehen. Vahvistetaan edelleen seutukunnallista julkista liikennettä. Pirkanmaalla on paljon edestakaista työmatkaliikennettä omilla autoilla. Miksi? Koska julkinen liikenne ei edelleenkään vastaa työssäkävijöiden tarpeisiin. Reitit ja aikataulut eivät useinkaan ota huomioon isompia työpaikkoja eikä työaikoja

28 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Monimuotoinen asuminen Kohtuuhintaisia monenlaisia asumismuotoja ympäri kaupunkia sekä riittävä tonttitarjonta uusien tamperelaisten houkuttelemiseksi ja nykyisten pitämiseksi. Tuetaan asuinalueiden yhteisöllisyyttä. Opiskelija- ja vuokra-asuntoja kaikkiin kaupunginosiin. Vältetään eliittikaupunginosat yms. Kaavoitetaan opiskelijaja vuokra-asuntoja kaikkialle. Samoin myös omistusasuntoja. Lisäksi lisätään opiskelijaasuntotuotantoa. 16. tärkein ja kahdeksanneksi puhutuin aihe Kaupungin tonttitarjonta pitää pitää hyvänä. Jotta kehyskunnat eivät vie kaikkia asukkaita, Tampereen pitää pystyä tarjoamaan riittävästi tontteja tuleville asukkaille. Kaavoitusta täytyy miettiä tarkkaan, jotta saadaan vetovoimaisia uusia asuinalueita. Aliarvostettujen asuinalueiden kohennus. Tesoma, Nekala, Hervanta, Multisilta, Peltolammi... Tampereella on paljon vanhoja asuinalueita, joiden maine on varmasti todellisuutta huonompi. Näitä pitäisi kehittää. 28

29 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Kulttuuriin kannustaminen Ihmisiä kannustetaan erikokoisten tapahtumien omaehtoiseen järjestämiseen. Teatterit, museot ja taidenäyttelyt palvelevat jokaista kaupunkilaista ja houkuttelevat matkailijoita. Lisätään pienmuotoista kulttuuritoimintaa. Tehdään Tikkutehtaan alueesta autonominen kulttuuritila. Paikasta tulee samanlainen vetovoima Tampereelle kuin Christiania on Kööpenhaminalle. 17. tärkein ja neljänneksi puhutuin aihe Monipuolisella kulttuuritarjonnalla. Rock-klubit, kuvataide ja taideteollisuus kiinnostavat niin nuoria matkaajia kuin bisnesväkeäkin. Näiden järjestämiseen on oltava mahdollisuudet, eli tuetaan niiden tuottajia. Kaupungin tukibyrokratia on täysin mahdoton ja suosiikin lähinnä kuorolaulua--- Tampereen pitäisi kehittyä erilaisten pop up -tapahtumien järjestäjänä tai hyväksyä ne avoimemmin. Tällaisista esimerkkinä ravintolapäivä. Tammerfestit, likkojen lenkit, sauna openit yms. ovat jo toimivia houkuttimia. 29

30 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Viheralueet kaupunkilaisten käytössä Oleskelua ja aktiiviharrastamista järvien ja kosken rannoilla, puistoissa ja muilla viheralueilla. Luonto pidetään helposti saavutettavissa, viihtyisyyteen ja hyödyntämiseen panostetaan. Rannat ja viihtyisä vihreä kaupunkimiljöö myös matkailuvaltti. Järvien hyödyntäminen. Keskustan läheisyyden järviä pitäisi hyödyntää enemmän. Enemmän ohjelmatarjontaa järviin/veteen liittyen sekä niitä kahviloita, ravintoloita, tapahtumapaikkoja joista järvinäköala. 18. tärkein ja seitsemänneksi puhutuin aihe Ihmisillä on paikkoja, minne kokoontua. Puistot ja liikuntapaikat ovat mukavia paikkoja tavata ystäviä ja kokea kaupungin kuhinaa. ---Tampereessa on hienoa se, että kävelymatkan päästä löytyy esimerkiksi Kaupista aitoja metsäja rantapolkuja, joita ei ole valaistu ja rakennettu. On hienoa, että myös maastokävelyä ja maastojuoksua voi harrastaa hienoissa maisemissa, eikä kaikkia "virkistysalueita" ole koneella käsitelty. 30

31 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Kansalaisvaikuttaminen käytäntöön Kaupunkilaiset tuovat asiakasnäkökulmaa kaupungin kaavoitukseen, palveluihin, katusuunnitteluun ja suurhankkeiden toteuttamiseen vähintäänkin oman kaupunginosan osalta. Keinoina esim. asukasvaalit, verkkofoorumit ja kaupungiosavaltuustot. ---Asukkaat saavat itse tehdä aloitteita ja päättää niistä hankkeista mitä haluavat kaupunkiin ja mistä ovat valmiit maksamaan. Hankesuunnittelu hoidetaan ensin verkkosivuilla ja sen jälkeen vasta annetaan kaupunginvaltuutetuille päätettäväksi ja virkamiehille toteutettavaksi. 19. tärkein ja 14. puhutuin aihe ---Hienoa, että kaupungilla on verkkofoorumeita, joiden kautta voi antaa palautetta valtuustolle. Usean kirjoituksen jälkeen en ole koskaan saanut vastausta tai mitään elettä siitä, että kukaan olisi lukenut ehdotuksiani, vaikka luvataan, että ideat menevät jokaisen valtuutetun luettaviksi. --- Vaikuttaminen. Kuntalaisilla tulee olla selkeät ja hyvät vaikutusmahdollisuudet heitä koskeviin asioihin. Kunnan hallintorakennetta tulee selventää kuntalaisille selkeästi niin että tietävät kehen/mihin ottaa yhteyttä kun haluavat antaa palautetta tai kehittää toimintaa. 31

32 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Tilaaja-tuottaja malli epäilyttää Palvelujen hankinnassa hinnan pelätään olevan ainut määrittävä tekijä palveluiden laadun ja pitkäaikaisten kumppanuuksien kustannuksella. Mallia moititaan myös hankalaksi ja byrokratiaa lisääväksi. En haluaisi mistään näkökulmasta katsottuna, että kaupungin palveluita kilpailutetaan niin, että valitaan aina se halvin palveluntoimittaja. Kilpailutuksissa laadulle pitää asettaa korkeat kriteerit, ja niillä pitää olla suurempi painoarvo kuin hinnalla. Tilaaja tuottajamallista pitäisi luopua, koska se ei sovi kuntasektorille. 20. tärkein ja 20. puhutuin aihe Kilpailutetaan enemmän ja paremmin. Kaupunki tuskin on paras yksikkö keksimään, miten eri asioita voidaan tehdä. Kilpailutetaan enemmän ja paremmin. Kriteerinä paras laatu sovituilla kustannuksilla. Tilaaja-tuottaja-mallin toimivuuden ehdoton edellytys on käytännön työntekijöiden kuuleminen arvioitaessa tarvittavia palveluita. 32

33 Asiat, jotka vaativat Tampereella muutosta

34 Jos voisit muuttaa Tampereen kaupungissa yhden asian, mikä se olisi? Liikenne ja liikkuminen puhuttaa muutoskohteena eniten N=328 34

35 Jos voisit muuttaa Tampereen kaupungissa yhden asian, mikä se olisi? Näin Tamperetta halutaan muuttaa Liikenteen ja liikkumisen osalta toivotaan enemmän painotusta kevyen liikenteen väylien lisäämiseen ja joukkoliikenteen (bussi, raitiovaunu, juna) kehittämiseen. Ajatus raitiovaunusta ja tunnelihankkeesta jakaa mielipiteitä. Kaupungissa olisi mukava kulkea jalan ja pyörällä, eikä tuntuisi siltä että on kakkosluokan kansalainen autoihin verrattuna. Keskustan viihtyisyyttä lisättäisiin mm. Hämeenkadun autottomuudella, siisteyden lisäämisellä, juoppojen ja rähinäremmien poistamisella katukuvasta, kaupunkisuunnittelun avulla houkuttelevuuden lisäämisellä ja palveluiden tiivistämisellä. keskustan siisteys paremmaksi, ja ryyppyporukat pois. Hämeenkadusta autoton ja bussit ja pyörät voivat liikkua sillä paremmin. Kaupungin organisaatiota ja hallintoa toivotaan kevennettävän. Tilaajatuottaja-mallia kritisoidaan ja korostetaan kaupungin omaan tuottamisen roolia. Tilaaja-tuottaja malli on vääristynyt tilaajan roolin osalta. Enemmän valtaa ja vastuuta tuotannolle. 35

36 Jos voisit muuttaa Tampereen kaupungissa yhden asian, mikä se olisi? Näin Tamperetta halutaan muuttaa Päätöksenteossa peräänkuulutetaan nopeutta ja rohkeutta, avoimuutta, kansalaisten toiveiden kuuntelua ja tiedottamista. Vauhtia päätöksentekoon ja toimintaa niiden mukaisesti. Päätöksenteossa tulee pitää huoli siitä, että vanhusten, lasten ja nuorten, vammaisten ja vähävaraisten oikeuksia ei poljeta ja heistä pidetään huolta. Panostus lapsiin ja nuoriin näkyviin myös koulutuspolitiikassa. Nuoret pois kaduilta, kouluun ja töihin! Syrjäytymiskehitykselle stop. Asenteen muutokselle olisi tarvetta. Toivotaan kielteisyyden tilalle myönteisyyttä, rohkeutta ja muutoshalua. Etsisin aikaisempien vuosikymmenten kehitysrohkeyden takaisin. Haluaisin luoda Tampere-hengen, joka tarkoittaisi yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta ja toisten huomioimista. Turvallisuuden tuntua kaivataan lisää. Tätä toisivat siisti ja rauhallinen keskusta sekä poliisien näkyminen enemmän katukuvassa. Vähemmän puhuttuja ja siksi teemoittelun ulkopuolelle jääviä muutoskohteita oli mm. kuntaliitokset ja valtakunnallinen verkostoituminen, kuntalaisten yhdenvertaisuus ja kulttuuritarjonnan lisäys. 36

37 Liitteet

38 Uusi Tampere kaupunkilaisen silmin (n=782) Jakauma on pitkälti koko osallistujajoukon mielipiteen kaltainen 38

39 Uusi Tampere kaupungin henkilöstön silmin (n=133) Henkilöstö pitää tärkeimpänä tasapainoista taloutta, mutta ei puhu Tampereen saavutettavuudesta lainkaan 39

40 Uusi Tampere yritysedustajan silmin (n=85) Kaupungin näkyvyyden, innovatiivisen rohkeuden, tasapainoisen talouden ja työpaikkojen tärkeys korostuvat yritysten edustajien mielipiteissä. Perhe- ja sosiaalipalvelut sekä kansalaisvaikuttaminen ei puhututa ollenkaan. 40

41 Uusi Tampere yhteisöedustajan silmin (n=114) Tilaaja-tuottaja malli ylivoimaisesti tärkein aihe yhteisöjen edustajilla 41

42 Millainen on tyytyväisten ihmisten Tampere? Tyytyväisten ihmisten Tampere TOP 5 puheenaihetta ovat: joukkoliikenne, turvallisuus, koulutus ja osaaminen, terveyspalvelut sekä siisteys N=703 42

43 Miten vahvistamme Tampereen vetovoimaa? Tampereen vetovoiman vahvistaminen TOP 3 puheenaihetta: työpaikat, kulttuuri sekä koulutus ja osaaminen N=627 43

44 Mitä Tampereella voidaan tehdä paremmin? Hyvin hoidettu Tampere TOP 3 puheenaihetta ovat päätöksenteko, koulutus ja osaaminen sekä joukkoliikenne N=499 44

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten

15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten 15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten hyvinvoinnin parantaminen Projektin tavoite ja tulos Projektin

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategiaasiakirjan 2016-2019 valmistelutilanne

AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategiaasiakirjan 2016-2019 valmistelutilanne AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategiaasiakirjan 2016-2019 valmistelutilanne Havaintoja hallitusohjelmasta, strategiakehikosta ja alueiden kehittämisen painopisteistä TEM/Marja-Riitta Pihlman Hallitusohjelman

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude: Projektin tavoite 1) Winter is attitude projektin avulla halutaan elävöittää

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN Tuomo Lähdeniemi Aamu- ja iltapäivätoiminnan Osallistujia 4 469 seuranta 2012 Ohjaajat

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Keva 1.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki Uusi julkinen hallinta hallinnonuudistusten

Lisätiedot

Tampereen Eteläpuiston vuorovaikutusalusta - kyselyn tuloksia 10.6.2015

Tampereen Eteläpuiston vuorovaikutusalusta - kyselyn tuloksia 10.6.2015 Akordi Oy Tampereen Eteläpuiston vuorovaikutusalusta - kyselyn tuloksia 10.6.2015 - Vastanneita tähän mennessä 139 kpl - http://maptionnaire.com/fi/734/ 1. Miten Eteläpuistoa pitäisi mielestäsi suunnitella

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO s 3-5 PERUSTIEDOT s 6-8 MUUNNELTAVAT TILAT s 9-11 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Valimon uusi toimitilakokonaisuus sijoittuu

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Tavoitteena osallistaa kansalaiset palvelusetelin kehittämiseen Facebook/palveluseteli 1226 fania (2.10) Twitter/palveluseteli

Lisätiedot

kysely ja haastattelut, kevät 2014

kysely ja haastattelut, kevät 2014 kysely ja haastattelut, kevät 2014 Päätöksen äärellä - Avaimet käteen -seminaari, Kaupunkiverstas 25.3.2014 Minna Tarkka, Saija Salonen, Emmi Vainio, Stadi.TV / m-cult Päätöksen äärellä -kehityshanke Päätöksen

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Taivassalo 2020 Paremppa arkki!

Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia Taivassalon kunta Kv strategiaseminaarit 6.5.2013, 24.9.2013 Kh 4.11.2013 Kv 11.11.2013 - Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa,

Lisätiedot

Visio vuoteen 2020 "Onnellinen Kerava"

Visio vuoteen 2020 Onnellinen Kerava erava Keravan kaupungin strategia 2020 Visio vuoteen 2020 "Onnellinen Kerava" Viherkaupunki jossa kaikkien on hyvä olla. Keravan missio Kerava on metropolialueen kärjessä kulkeva, vetovoimainen, rohkea,

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa.

Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa. Tikkurilan alueneuvonpito Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa. Tikkurilan alueneuvonpidossa käytiin keskustelua Tikkurilasta viiden eri teeman

Lisätiedot

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISEN VERKKOAIVORIIHI Esitys on osa Työterveyslaitoksen koordinoimaa Sosiaali- ja terveysministeriön Työ ja perhe-elämä -ohjelmaa. Marja Etunimi

Lisätiedot

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013 Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle Leena Silfverberg 17.4.2013 Hyvinvoiva helsinkiläinen Nuorille tilaa kuulua ja loistaa Ikääntyvistä huolehditaan Maahanmuuttajat

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013 Pieksämäen strateginen OYK Kehityssuuntia 11.9.2013 Tausta-analyysi Miksikö haluan muuttaa Pieksämäelle? Potentiaaliset syyt Siellä on työtä Siellä on liike-/työtiloja Siellä on työvoimaa Se on lapsuuteni

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015 näköalojen kaupunki Pormestari Anna-Kaisa Ikosen esitys vuoden 2015 talousarvioksi Tampereen kaupunkistrategia 2025 27.10.2014 Tampere 2015 talousarvion lähtökohdat

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

KERA Tulevaisuuspyörä

KERA Tulevaisuuspyörä KERA Tulevaisuuspyörä Työpaja 11.6.2013 Valtuustotalo Kimmo Rönkä Movense Oy TYÖPAJA: TULEVAISUUSPYÖRÄ ryhmien teemat 1. Houkutteleva korttelikaupunki ja käveltävä ympäristö (kirjurit: Ritva Helminen-Halkola,

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Vastaajia yhteensä 261 kpl Naisia 195kpl (74,7%) Miehiä 66 kpl (25,3%) Vastanneiden ikä Mielestäni alakoulun (0-6 lk) oppilaan lähikoulun tulisi

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET KASVUN EDELLYTYKSET: STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET 2010 2017 Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Kaavoituksessa otetaan huomioon nuorisotilaverkoston alueellinen kattavuus ja nuorisotoimi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin Ratkaisuja kunnan terveyspalveluihin Valinnanvapaus parantaa kuntalaisten asemaa. Terveyspalvelut kuntalaisille Terveyspalveluiden tuotanto LPY korostaa kuntavaaleissa kansalaisten valinnanvapauden lisäämistä.

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 Etelä-Kymenlaaksoon turvallisuutta yhteistyöllä Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 21.5.2013 1 Virojoella 19.11.2012 tapaamisessa tuotettuja turvallisuuteen

Lisätiedot

Kuopion seudun viisas liikkuminen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015

Kuopion seudun viisas liikkuminen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015 Kuopion seudun viisas liikkuminen Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015 KÄYTTÖ- KYNNYKSEN ALENTAMINEN (NYKYISTEN ESTEIDEN POISTAMINEN) https://vimeo.com/105731318 TIETOISUU -DEN LISÄÄ- MINEN ASIAKKAAN

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=199 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 71 37,17% 2. kiteeläinen

Lisätiedot

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Aspa-säätiö Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Verkkoaivoriihi osallistujan silmin

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Cursor. Verkkoaivoriihi elinkeinostrategian päivityksen tueksi Tiivistelmä. 2.4.2016 Teppo Nieminen Tuomo Lähdeniemi

Cursor. Verkkoaivoriihi elinkeinostrategian päivityksen tueksi Tiivistelmä. 2.4.2016 Teppo Nieminen Tuomo Lähdeniemi Cursor Verkkoaivoriihi elinkeinostrategian päivityksen tueksi Tiivistelmä 2.4.2016 Teppo Nieminen Tuomo Lähdeniemi Sisältö Yhteenveto Tavoitteet Tulokset Yhteenveto ja suositukset Liitteet Toteutus ja

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016 Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020 xx.03.2016 7.6.2016 1 Elinvoiman tavoitteet (2020) Kunnassa toimivilla yrityksillä on hyvät toimintaolosuhteet ja kasvuedellytykset Uusia yrityksiä ja asukkaita sijoittuu

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO HIOMO s 3-4 PERUSTIEDOT s 5-11 MUUNNELTAVAT TILAT s 12 LISÄTIEDOT 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Hiomon toimitilakokonaisuus sijoittuu Pitäjänmäen keskeiselle

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Alueiden ennakointiseminaari 14.3.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke Ikääntyvät mukaan tulevaisuustyöhön! Vuosi

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

TEM KULUTTAJAPOLIITTISEN OHJELMAN VUOSILLE 2012-2015 VALMISTELU Kansalaisten ja asiantuntijoiden ajatusten samankaltaisuudet ja erot

TEM KULUTTAJAPOLIITTISEN OHJELMAN VUOSILLE 2012-2015 VALMISTELU Kansalaisten ja asiantuntijoiden ajatusten samankaltaisuudet ja erot Hanna Hihnala Elina Joensuu TEM KULUTTAJAPOLIITTISEN OHJELMAN VUOSILLE 2012-2015 VALMISTELU Kansalaisten ja asiantuntijoiden ajatusten samankaltaisuudet ja erot 13.12.2011 1 SISÄLTÖ Yhteenveto haastatteluiden

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Yrityksen toiminta: - LähiPuoti Remes Oy on perustettu tammikuussa 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. - Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais- ja Etelä-Suomi.

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

Kuntauudistuskysely akavalaisille 2012. Yhteenveto tuloksista 14.5.2012

Kuntauudistuskysely akavalaisille 2012. Yhteenveto tuloksista 14.5.2012 Kuntauudistuskysely akavalaisille 0 Yhteenveto tuloksista 4.5.0 Kuntauudistuksen tarpeellisuus ja kunnallisten palveluiden järjestäminen Kuntauudistus on tarpeen, koska suuremmat kunnat pystyvät tarjoamaan

Lisätiedot

Väestön näkökulmia vammaispalveluihin

Väestön näkökulmia vammaispalveluihin Väestön näkökulmia vammaispalveluihin Anu Muuri, VTT, dosentti THL 15.08.2013 Anu Muuri 1 Vammaispalvelulaki 1987 Lain tarkoitus, 1 : Edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

26.9.2013 Iin työikäisten kokemuksia hyvinvoinnistaan ja siihen liittyvistä palveluista Anitta Koistinen & Pirkko Sandelin

26.9.2013 Iin työikäisten kokemuksia hyvinvoinnistaan ja siihen liittyvistä palveluista Anitta Koistinen & Pirkko Sandelin Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kulttuurialan palvelut tehostuvat kokemustiedolla ja yhteistyöllä 26.9.2013 Iin työikäisten kokemuksia hyvinvoinnistaan ja siihen liittyvistä palveluista Anitta Koistinen

Lisätiedot

Anu Valtari 18.11.2014. PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen

Anu Valtari 18.11.2014. PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen Anu Valtari 18.11.2014 PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen Projektin tavoite ja tunnusluvut Tavoitteena oli hankkia oppilaitosten ja yrityselämän edustajilta näkemyksiä,

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

TURVALLINEN ARKI ORIMATTILAN HENNASSA

TURVALLINEN ARKI ORIMATTILAN HENNASSA TURVALLINEN ARKI ORIMATTILAN HENNASSA 25.1.2011 Jouko Kunnas, arkkitehti KAUPUNKI OIKORADAN VARRESSA Taustatekijöitä: moottoritie oikorata kohtaamisraiteet 40 Helsinki, 20 Tikkurila, 10 Lahti yhteistyösopimus

Lisätiedot

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Child in the City konferenssi Firenzessä 27.-29. lokakuuta, 2010 Saija Turunen ja Kirsi Nousiainen Taustaa Child in the City 2010 konferenssin tavoitteena oli rohkaista

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen eteneminen

Raitiotiehankkeen eteneminen 23.2.2016 Raitiotiehankkeen eteneminen Raitiotien suunnittelu alkaa 16.6. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman ja päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta 15.6. Valtuusto päätti

Lisätiedot

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto 1) Tulevaisuuden asukastoiminta Millaisessa naapurustossa sinä haluaisit asua? Millainen on toimiva ja tehokas asukastoimikunta?

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:9 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 9 2 Kohde 2: linja 8 3 Kohde 3: linjat 8, 88, 99 4 Kohde 4: linja 13

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 Mäntsälän Voimistelijat Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 1. TAUSTATIEDOT Kuinka vanha olet? 10 8 6 4 2 58,6 % 31,0 % 10,3 % alle 19 v 19-25 v 26-45 v 45-60 v yli 61 v Kaikki (KA:3.79, Hajonta:0.61)

Lisätiedot

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Raportti Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelmaan liittyvän kyselyn tuloksista 2015 Ravitsemussuunnitelman tavoitteissa erittäin tärkeää

Lisätiedot

Hyödyntää Kokoomuksen kansallisesti vahvaa asemaa ajaessaan Kauniaisten itsenäisyyden säilymistä.

Hyödyntää Kokoomuksen kansallisesti vahvaa asemaa ajaessaan Kauniaisten itsenäisyyden säilymistä. Kauniaisten Kokoomuksen kuntavaalit 2012 Kauniainen säilytetään itsenäisenä kuntana Suomen valtion taloudellinen tilanne vaatii merkittäviä rakennemuutoksia niin valtion kuin kuntienkin toimintaan. Nykyinen

Lisätiedot

Annamari Ruonakoski. KÄVELLEN KAUPPAAN, POSTIIN JA PYSÄKILLE Toimintamalli asiointiliikkumisen olosuhteiden parantamiseksi

Annamari Ruonakoski. KÄVELLEN KAUPPAAN, POSTIIN JA PYSÄKILLE Toimintamalli asiointiliikkumisen olosuhteiden parantamiseksi KÄVELLEN KAUPPAAN, POSTIIN JA PYSÄKILLE Toimintamalli asiointiliikkumisen olosuhteiden parantamiseksi KÄVELLEN KAUPPAAN -HANKE Motivan koordinoima liikkumisen ohjauksen t&k ohjelma, jota rahoittivat liikennevirasto,

Lisätiedot