ViCaDiS järjestelmän tekninen kuvaus FIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ViCaDiS järjestelmän tekninen kuvaus FIN"

Transkriptio

1 EU Life Long Learning Programme Virtual Campus Virtual Campus for Digital Students - ViCaDiS LLP RO-ERASMUS-EVC ViCaDiS järjestelmän tekninen kuvaus FIN

2 ViCaDiS-järjestelmän tekninen kuvaus Mikä ViCaDiS on? ViCaDiS (Virtual Campus for Digital Students) on EU:n elinikäisen oppimisen Erasmus-virtuaalikampusohjelmaan kuuluva hanke, joka pyrkii edesauttamaan innovatiivisen virtuaalikampuksen kehittämistä verkko-opiskelijoille. Verkkoopiskelija määritellään tässä yhteydessä nuoreksi aikuisopiskelijaksi, joka on varttunut käyttäen uutta teknologiaa päivittäin ja jolle digitaalisten palveluiden käyttäminen on luontevaa. Hankkeen on käynnistänyt Romanian Timisoarassa sijaitsevan Politehnicayliopiston Multimedia Centre & Regional Distance Education Centre & (CSID). Hankekausi on ViCaDiS-hankkeen tarkoitus ViCaDiS pyrkii tuottamaan avoimia koulutusresursseja ja -työkaluja, jotka ovat kaikkien opiskelijoiden käytettävissä, sekä varmistamaan kumppaniyliopistoissa käytössä olevien verkko-oppimisympäristöjen yhteentoimivuuden. Kansainvälinen virtuaalikampus on innovatiivisena ja monikielisenä tietoteknisenä ympäristönä Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen hanke. Järjestelmä tuo yhteen erilaisia avoimia koulutusresursseja (kirjastoja, sanastoja, verkkolinkkejä, opiskelijatöitä, kurssitehtäviä) ja avoimia koulutustyökaluja (wiki-, blogi- ja foorumijärjestelmä, kalenteripalvelu, podcasting- ja pikaviestipalvelu, Internet-videoneuvottelupalvelu, RSS-palvelu, tekstiviestipalvelu ja ViCaDiS-järjestelmän mobiilikäyttömahdollisuus) sekä edistää yhteisöllisten verkkopalveluiden käyttöä opetusmenetelmänä. ViCaDiS-ympäristö on monikielinen. Valtaosa järjestelmän komennoista ja työkaluista on käännetty hankkeen kaikille kuudelle kielelle: englanniksi, romaniaksi, italiaksi, unkariksi, suomeksi ja liettuaksi. Järjestelmässä on useita yhteiseen kieleen perustuvia ryhmiä, mutta myös ryhmiä, joissa ensisijaisena työskentelykielenä käytetään englantia. ViCaDiS on verkko-opiskelijoiden virtuaalinen kampus, joka tarjoaa avoimia koulutusresursseja ja -työkaluja kaikkien opiskelijoiden käyttöön. Opiskelijat voivat hyödyntää järjestelmää yhteisen oppimiseen ja yhteistyön puitteissa erityisiä opetuskokonaisuuksia varten rakennetuissa projekteissa, tai käyttää sitä vain mielenkiintonsa kohteita koskevien tietojen etsimiseen. ViCaDiS on avoin ympäristö, ja sen käyttö on ilmaista kaikille opiskelijoille ja opettajille koko EU:n alueella. Järjestelmä sisältää tällä hetkellä seuraavat ryhmät: yliopistot (yhteensä kuusi yliopistoa Romaniasta, Suomesta, Italiasta, Isosta- Britanniasta, Liettuasta ja Unkarista) kurssit (kaikki opiskelijat ja oppilaat voivat liittyä ja lisätä sisältöä) aiheet (Erasmus-liikkuvuus, tietotekniikka, Web 2.0, ohjelmointi, tutkimus, yhteisölliset mediat ja järjestötoiminta) mielenkiinnon kohteet (maat, kaupungit) elämä (urheilu, kulttuuri). ViCaDiS Technical Description 2

3 ViCaDiS-järjestelmän kehitystyö perustuu MOODLE-rakenteeseen. Mikä Moodle on? Moodle on verkko-oppimisen kurssienhallintaympäristö. Kirjainyhdistelmä MOODLE tulee sanoista Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment: modulaarinen, objektipohjainen dynaaminen oppimisympäristö. Se on myös englannin kielen verbi, joka tarkoittaa kiireetöntä selailua ja tutkiskelua, asioiden tekemistä silloin, kun ne juolahtavat mieleen, ja nautittavaa puuhastelua, joka usein johtaa oivalluksiin ja luovuuden esiintuloon. Sana kuvaa lähestymistapaa, jota noudattaen Moodle on kehitetty, mutta myös sitä, miten oppilas tai opettaja voi suhtautua verkkokurssilla opiskeluun tai opettamiseen. Moodle perustuu sosio-konstruktivistiseen pedagogiseen teoriaan. Se tarkoittaa sitä, että Moodlen tavoite on antaa käyttäjälle työkaluja, jotka edesauttavat tutkimiseen ja keksimiseen perustuvan lähestymistavan soveltamista verkko-oppimiseen. Se pyrkii myös luomaan ympäristön, joka mahdollistaa opiskelijoiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen joko itsenäisenä elementtinä tai perinteisen luokkahuoneopetuksen lisänä. Yksi Moodlen tärkeimmistä eduista on se, että järjestelmä on kehitetty avoimen lähdekoodin projektina. Moodle on kokonaan vapaaehtoisen ohjelmoijatyöryhmän ja käyttäjäyhteisönsä kehittämä. Tämä tarkoittaa sitä, että Moodle on saatavana ilmaiseksi General Public License (GNU) -käyttöehtojen mukaiseen käyttöön. Moodlen käyttäminen ei siis edellytä lisenssi- tai muita käyttömaksuja. Toisin kuin kaupalliset ohjelmistot, kuten esimerkiksi maksullinen Blackboard (http://www.blackboard.com), Moodle on avoin kaikille ja kaikkien saatavilla. Käyttöönotto ja tekninen tausta Moodle toimii Unix-, Linux-, Windows-, Mac OS X-, Netware- ja muilla järjestelmillä, jotka tukevat PHP-ohjelmointikieltä. Myös lähes kaikkien verkkosivutilaa vuokraavien Internet-palveluntarjoajien järjestelmät voivat toimia Moodle-palvelimina. Moodlen tiedot tallennetaan yksittäiseen tietokantaan: parhaiten tuetut tietokantajärjestelmät ovat MySQL ja PostgreSQL, mutta Moodlea voidaan käyttää myös Oraclen, IBM DB2:n, Microsoft SQL Serverin ja ADO:n kanssa, minkä lisäksi valittavana on ADOdbjärjestelmän avulla toteutettava yleinen ODBC-tietokantaliittymä. Miksi Moodle? Moodle on kurssienhallintajärjestelmä, joka on suunniteltu opiskelijoita varten. Sosiaalis-konstruktivistisen filosofian mukaisesti Moodle on kehitetty rohkaisemaan opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta ja tehostamaan oppimista muiden opiskelijoiden kanssa jaettavien ideoiden ja konkreettisten mallien rakentamisen kautta. Ajatukset sopivat mainiosti ViCaDiS-filosofiaan, joka pyrkii yhdistämään muodollisen ja epämuodollisen oppimisen mahdollistamalla opiskelijoiden muodostaman koko Euroopan laajuisen verkoston toimimisen yhteisöllisen käyttöympäristön sateenvarjon alla. Yhdessä järjestelmän käyttöönoton ja tukitoimintojen verrattain ViCaDiS Technical Description 3

4 edullisen hinnan kanssa nämä tekijät tekevät Moodlesta täydellisen alustan ViCaDiSjärjestelmän rakentamiselle. Miten? Moodlen vakiokokoonpano täyttää useimpien verkkokurssien viestintää ja opetusvälineitä koskevat tarpeet. Sen lisäksi, että Moodlen työkalut ovat intuitiivisia ja helppokäyttöisiä, ne ovat korvaamattomia apuvälineitä useissa erilaisissa oppimistilanteissa. ViCaDiS-hankkeen päämäärä on kuitenkin korostaa sosiaalisen vuorovaikutuksen roolia oppimisprosessissa, olipa kyseessä sitten muodollinen tai epämuodollinen oppiminen. Tämän vuoksi Moodleen jouduttiin tekemään muutamia olennaisia muutoksia, joiden avulla käyttöympäristö on mukautettu ViCaDiS-opiskelijoiden ja opettajien tarpeisiin mm. mukautetun sivupohjan suunnittelun ja toteuttamisen avulla. Uusi käyttöliittymä: ViCaDiS Moodle-asennuksen ensimmäinen mukauttamiskohde on järjestelmän sivupohja. ViCaDiSta varten luotiin täysin uusi käyttöliittymä, jossa käyttöympäristön eri osia muunnellaan eri tavoin sen mukaan, kenen yhteistyökumppanin järjestelmä on kyseessä. Jokaisella yliopistolla on oma visuaalinen tyylinsä, jossa yliopiston logo, omat värit ja muut tunnuselementit pääsevät esiin. Näin käyttäjä pystyy helposti tunnistamaan, mikä yliopisto vastaa kyseisen kurssin tai oppiaineen sisällöstä ja mistä hän saa tarvittaessa apua. Järjestelmän modulaarisuuteen kiinnitettiin suunnitteluvaiheessa erityistä huomiota. Järjestelmän eri lohkoille voidaan nyt määrittää erilaisia ulkoasuja (visuaalisia tyylejä). Moodlen tavallisissa sivupohjissa tätä mahdollisuutta ei ole. Näin järjestelmän eri sisällöt, kuten kurssit, vuorovaikutustoiminnot, resurssit ja muut sisällöt, voidaan pukea erilaisiin visuaalisiin tyyleihin, joiden pienet visuaaliset yksityiskohdat parantavat ympäristön käytettävyyttä ja tekevät siitä houkuttelevamman. Moodlen vakiomoduulit Moodlessa on vakiovarusteena seuraavat toimintomoduulit. Tehtävät: tehtävien määrittäminen. Tehtävät voidaan laatia, suorittaa ja arvioida verkossa. Verkkokeskustelu: Moodle-järjestelmän sisäinen pikaviestipalvelu. Valintatehtävä: ylläpitäjät voivat laatia osallistujille monivalintakysymyksiä, joiden tulokset näkyvät osallistujille. Foorumi: viestipohjainen keskustelutyökalu. Sisältää arviointi-, lukuseuranta ja sähköpostilähetystoiminnot. Sanasto: kurssisanastojen luominen. Kurssisisällöissä käytetyt sanastomerkinnät linkitetään sanastoon. ViCaDiS Technical Description 4

5 Oppitunnit: opettajat voivat luoda sarjan linkitettyjä sisältösivuja, joihin voidaan sisällyttää myös kysymyksiä. Visailu: visailujen ja kyselyjen luominen. Tukee useita eri kysymystyyppejä ja välitöntä palautetta. Resurssit: tärkein kurssisisällön lisäämistyökalu. Sisältö voi olla tekstiä, järjestelmään ladattuja tiedostoja tai verkkolinkkejä. SCORM: SCORM-pakettien (verkkopohjaisten oppimissisältöjen) lisääminen kursseihin. Kyselyt: verkko-oppituntien tehostaminen erilaisten kyselyiden avulla. Työpajat: vertaisarvioitavat tehtävät. Mahdollistaa osallistujien projektitöiden keskinäisen arvioinnin. Wiki: mahdollistaa asiakirjojen ja verkkosivujen luomisen ja muokkaamisen yhteistyönä. Esimerkiksi wikipedia.org-tietosanakirja noudattaa Wikityöskentelymallia. Lisämoduulit Vakiotoimintojen ja -lohkojen lisäksi järjestelmään on kehitetty, asennettu, testattu ja mukautettu seuraavat moduulit: MLE-mobiilioppimisympäristö Yksi ViCaDis-järjestelmän olennaisimmista ominaisuuksista on palvelun käytettävyys matkaviestimillä. Moodlessa ei ole matkaviestintukea vakiovarusteena, mutta MLElisäosa mahdollistaa verrattain pitkälle viedyt toiminnot matkaviestimillä. Toimintoa on laajennettu ja kehitetty ViCaDiS-määritysten mukaisesti. Mobiilikäyttöliittymän kautta käyttäjät voivat käyttää kurssien tiettyjä osia sekä tehtäviä ja selata tietoja tulevista tapahtumista. He voivat myös lähettää viestejä foorumeihin, blogisivuille ja muille käyttäjille sekä vastaanottaa viestejä. ViCaDiS Technical Description 5

6 MLE-mobiilikäyttöliittymä Mobiilikäyttöliittymä on suunniteltu toimimaan lähes kaikilla nykyaikaisilla matkaviestimillä. Käyttöliittymässä hyödynnetään kulloisenkin laitteen ominaisuuksien mukaan määräytyvää sivupohjaa. Mobiilikäyttöliittymän avulla käyttäjät voivat kirjautua järjestelmään omilla käyttäjätunnuksillaan, käyttää kurssisisältöjä sekä selata ja lähettää viestejä matkaviestimellä. Virtautettua toistoa hyödyntävät video-oppitunnit Järjestelmä sisältää myös verrattain yksinkertaisen virtautetun videosisällön toistotoiminnon, joka perustuu avoimen lähdekoodin VideoLAN-videosoittimen virtautusominaisuuksiin. Toimintoa ei ole vielä viimeistelty, mutta se tarjoaa teoriassa jo nyt mahdollisuuden live-esityksen verkkotoistoon ja palvelimeen tallennettujen video- tai äänitiedostojen virtautettuun toistoon. Toimintoa on laajennettu ja kehitetty ViCaDiS-määritysten mukaisesti, mutta sen käytössä on eräitä rajoituksia, jotka johtuvat kumppaniyliopistojen erilaisista videotarpeista. ViCaDiS Technical Description 6

7 Videokäyttöliittymä Mediakeskus Mediakeskusmoduuli mahdollistaa mediatiedostojen käsittelytoiminnot, kuten äänija videotiedostojen lataamisen ja hallinnan sekä tiedostojen käytön podcastlähetyksissä. Toiminto on kehitetty ja testattu ViCaDiS-määritysten mukaisesti. ViCaDiS Technical Description 7

8 Mediakeskuksen tiedostolatauskäyttöliittymä Mediakeskukseen ladattavia tiedostoja voidaan käsitellä tiedostolistausten ja syndikointijakelutoimintojen kautta. OUBlog Moodlen oma blogitoiminto ei ole riittävän intuitiivinen blogisivujen yhteisöllistä käyttöä varten. UK Open University onkin kehittänyt blogimoduulin, jota voidaan käyttää eri konteksteissa koko käyttöympäristössä. Blogimoduuli on yksinkertainen mutta erittäin tehokas työkalu, joka mahdollistaa kommentti- ja seurantatoiminnot ja muut täysimittaisen blogijärjestelmän tarjoamat palvelut. Työkalua on laajennettu ja kehitetty ViCaDis-määritysten mukaisesti siten, että se mahdollistaa usean käyttäjän, kurssin ja sisältöluokan yhteydet sekä tunnisteiden käytön ja sisältöluokkien välisen RSS-ristiintunnistuksen. ViCaDiS Technical Description 8

9 OUBlog-blogiviesti ja kommentti OuBlog-laajennuksen toinen merkittävä etu on mahdollisuus kommentoida blogiviestejä, mikä puuttuu Moodlen omasta blogitoiminnosta. Tiedostojen hallinta Tiedostojen hallinta -lisäosa tarjoaa entistä paremmat tiedostonhallintaominaisuudet sekä mahdollistaa tiedostojen lataamisen ja jakamisen. Moduulin hallintakäyttöliittymä on yksinkertainen. Hallintanäkymä mahdollistaa ladattavien tiedostojen koon rajoittamisen, kansioiden käyttöoikeuksien määrittämisen sekä jaettavien tiedostojen ja kansioiden määrittämisen. ViCaDiS Technical Description 9

10 Tiedostojen hallinnan ylläpitokäyttöliittymä Uusi tiedostojenhallintamoduuli parantaa järjestelmän tiedostojenhallintaominaisuuksia merkittävästi mahdollistamalla tiedostojen lataamisen ja jakamisen myös opetussisältöjen erikseen määritettyjen tiedostotoimintojen ulkopuolella. Podcast-moduuli Podcast-moduuli laajentaa käyttöympäristön toimintoja mahdollistamalla käyttäjäkohtaisten sisällönjakelusyötteiden määrittämisen. Kyseessä on ominaisuuksiltaan muita moduuleja monipuolisempi sovellus, joka on suunniteltu varmistamaan mahdollisimman laaja yhteensopivuus podcast-lukuohjelmien kanssa. ViCaDiS Technical Description 10

11 Valitun ryhmän podcast-lähetysten luettelo Kuvakortti-harjoitusmoduuli (tehtävä) Moduuli toteuttaa Leitnerin Flashcard-kuvakorttijärjestelmän kokonaisuudessaan. Kuvakorttijärjestelmää käyttäen laadittujen tehtävien avulla voidaan tukea asioiden mekaanista muistiin painamista kysymyksiä ja vastauksia sisältävien virtuaalisten kuva- ja sanakorttipakkojen avulla. Viestinvälityksen lisätoimintomoduuli Moduuli laajentaa Moodlen oman sisäisen viestijärjestelmän toimintoja. Moodlen oma viestijärjestelmä on verrattain vaatimaton, ja siitä puuttuu perustoimintoja, kuten saapuvien ja lähtevien viestien kansiot ja muita olennaisia viestienkäsittelytoimintoja. Tämä moduuli korjaa mainitut puutteet. ViCaDiS Technical Description 11

12 Viestikeskuksen viestinkirjoitusnäkymä Kaikki käyttäjät voivat käyttää viestikeskusta profiilisivultaan käsin. Viestikeskus on intuitiivinen ja helppokäyttöinen, ja sen toiminnot ovat samanlaisia kuin yleisimmissä sähköpostijärjestelmissä. Käyttäjien hallinnan lisätoiminnot Moduuli on tarkoitettu suurien käyttäjämäärien käsittelyn helpottamiseen. Se mahdollistaa useiden käyttäjätunnusten samanaikaisen lisäämisen tai poistamisen sekä helpottaa kurssi-ilmoittautumisten hallintaa. Toimintoa on laajennettu ja kehitetty ViCaDiS-määritysten mukaisesti. ViCaDiS Technical Description 12

13 Käyttäjien hallinnan lisätoimintonäkymä Moduuli ei ole tavallisten käyttäjien käytettävissä, mutta se helpottaa järjestelmän ylläpitäjien työtä merkittävästi varsinkin, jos hallittavana on suuria käyttäjämääriä, kuten esimerkiksi ViCaDis-järjestelmässä on. ViCaDiS-verkko ViCaDiS-järjestelmän kannalta olennainen Moodlen toiminto on Moodle Networking. Verkkotoimintojen avulla erilliset Moodle-palvelimet voidaan yhdistää yhtenäiseksi verkoksi, jossa yhteen Moodle-palvelimeen kirjautunut käyttäjä voi käyttää myös verkon muiden Moodle-palvelinten tarjoamia palveluja ilman erillistä käyttäjätiliä toisessa palvelimessa tai uutta kirjautumista. Tekniikkaa kutsutaan Single Sign-On (SSO) -tekniikaksi. Käyttäjien vapaa siirtyminen palvelinten välillä on luo virtuaalista liikkuvuutta, mikä tukee maantieteellisesti kaukana toisistaan olevien käyttäjien välistä vuorovaikutusta merkittävästi. Hankkeeseen kuuluu paikallisten ViCaDis-käyttöympäristöjen asentaminen kaikkiin kuuteen kumppaniyliopistoon. Yliopistojen erilliset käyttöympäristöt ovat käytännössä saman mukautetun Moodle-version asennuksia, joihin yliopistot lisäävät omat kurssinsa, opettajansa ja opiskelijansa. Moodle Networking -toimintojen ansiosta käyttäjät, joilla on käyttäjätunnus yhden yliopiston käyttöympäristöön, voivat käyttää Moodle-verkon muissa järjestelmissä olevia kursseja ja olla vuorovaikutuksessa eri maiden opiskelijoiden kanssa, mikä osaltaan rikastaa sekä oppimista että yhteisökokemuksia. Toimintoa on laajennettu ja testattu UPT:n (Universitatea "Politehnica" Timisoara) palvelimessa sekä kumppanipalvelimissa, joihin on perustettu peilattuja käyttöympäristöjä. ViCaDiS Technical Description 13

2. Menetelmät... 3. 3. Julkaisujärjestelmä... 4. 3.1. Julkaisujärjestelmän käyttötarkoitukset... 5

2. Menetelmät... 3. 3. Julkaisujärjestelmä... 4. 3.1. Julkaisujärjestelmän käyttötarkoitukset... 5 1. Johdanto... 2 2. Menetelmät... 3 3. Julkaisujärjestelmä... 4 3.1. Julkaisujärjestelmän käyttötarkoitukset... 5 3.2. Julkaisujärjestelmän tekninen toiminta ja vaatimukset... 6 4. Katsaus Drupal-julkaisujärjestelmään...

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Olli Ruohomäki 16.4.2012 Sisällys ALKUSANAT... 4 EI AIVAN LYHYT JOHDANTO... 5 PERUSIDEOITA... 6 TIETTYÄ AVOIMUUTTA... 6 ERILAISIA OPETUSMUOTOJA... 8 AVOIMET OPPIMATERIAALIT...

Lisätiedot

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkko-oppimisympäristöt

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkko-oppimisympäristöt Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkko-oppimisympäristöt S. Räsänen Report B / 2002 / 1 UNIVERSITY OF KUOPIO Department of Computer Science and Applied Mathematics P.O.Box 1627, FIN-70211 Kuopio, FINLAND

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

Tietokoneavusteisen opetuksen käyttö kansalais- ja työväenopistojen kieltenopetuksessa

Tietokoneavusteisen opetuksen käyttö kansalais- ja työväenopistojen kieltenopetuksessa Tietokoneavusteisen opetuksen käyttö kansalais- ja työväenopistojen kieltenopetuksessa Tiina Simonen 4.5.2001 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma TIIVISTELMÄ Tietokoneavusteisen

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

Kurssisuunnittelijan opas PK-yrityksille suunnattujen ekurssien räätälöinti- ja lokalisointiohjeets

Kurssisuunnittelijan opas PK-yrityksille suunnattujen ekurssien räätälöinti- ja lokalisointiohjeets Developing elearning in Dialogue Kurssisuunnittelijan opas PK-yrityksille suunnattujen ekurssien räätälöinti- ja lokalisointiohjeets Developing elearning in Dialogue Tekijät Toimittaneet Tutkimuskoordinointi

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

http://moodle.tokem.fi/

http://moodle.tokem.fi/ http://moodle.tokem.fi/ eoppimiskeskus Copyright eoppimiskeskus 2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Aloitus 5 Kurssin ylläpito 6 Varmuuskopiointi ja Palauta-toiminto 7 Asteikot 7 Arvioinnit 8 Tapahtumat 8 Tiedostot 8

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

SMART Oppimisen uusi aika Opetusteknologia Koulutus ja ammatillinen kehittyminen Sisällöt ja yhteisö Huolto ja tuki

SMART Oppimisen uusi aika Opetusteknologia Koulutus ja ammatillinen kehittyminen Sisällöt ja yhteisö Huolto ja tuki SMART Oppimisen uusi aika Opetusteknologia Koulutus ja ammatillinen kehittyminen Sisällöt ja yhteisö Huolto ja tuki Sisällys Aronet palvelee... 3 Koulutustarjonta... 4 Sosiaalinen media... 6 SMART Partnerit...

Lisätiedot

1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU LOGISTIIKAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN SEURANNAN PILOTTIJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS

1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU LOGISTIIKAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN SEURANNAN PILOTTIJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS 1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU LOGISTIIKAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN SEURANNAN PILOTTIJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS Tutkielma Kapteeni Sami Rivalli Esiupseerikurssi 63 Maasotalinja Maaliskuu 2011 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot

Virtuaalinen oppimisympäristö

Virtuaalinen oppimisympäristö Lahden Ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Verkot ja multimedia Harjoitustyö, lv. 1999-2000 Virtuaalinen oppimisympäristö - taustoja ja käytäntöä Hannu Lehto hannu.lehto@lahti.fi http://www.edu.lahti.fi/~lehto

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

Margus Kopelma VERKKOSIVUSTO DRUPALILLA

Margus Kopelma VERKKOSIVUSTO DRUPALILLA Margus Kopelma VERKKOSIVUSTO DRUPALILLA Viestinnän koulutusohjelma 2013 VERKKOSIVUSTO DRUPALILLA Kopelma, Margus Satakunnan ammattikorkeakoulu Viestinnänn koulutusohjelma Toukokuu 2013 Ohjaaja: Koivisto,

Lisätiedot

TEKNISET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA ETÄOPETUS. Antti Huttunen Turun kaupunki VIRTA-hanke

TEKNISET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA ETÄOPETUS. Antti Huttunen Turun kaupunki VIRTA-hanke TEKNISET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA ETÄOPETUS Antti Huttunen Turun kaupunki VIRTA-hanke 23.10.2008 1 JOHDANTO Tässä raportissa käydään lyhyesti läpi etäopetukseen soveltuvia teknisiä menetelmiä ja paneudutaan

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Verkkokaupan suunnittelu

Verkkokaupan suunnittelu Opinnäytetyö (AMK) Tietotekniikka Internet-tekniikka 2010 Marko Teräspuro Verkkokaupan suunnittelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka Internet-tekniikka Kesäkuu 2010

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Sami Assasi Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Case: Vaasa Wolves Rugby Club Tietojenkäsittely 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot