UUSI SOTILAALLINEN HUMANISMI Kosovon opetukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSI SOTILAALLINEN HUMANISMI Kosovon opetukset"

Transkriptio

1

2

3 UUSI SOTILAALLINEN HUMANISMI Kosovon opetukset

4 Noam Chomsky UUSI SOTILAALLINEN HUMANISMI Kosovon opetukset Suomentanut: Juhani Yli-Vakkuri Erkka Öörni Marko Ampuja TomiToivio

5 Copyright Noam Chomsky, Alkuteos: The New Military Humanism: Lessons from Kosovo!nJJ Meritullinkatu Helsinki SUOMEN RAUHANPUOLUSTAJAT Kaikukuja 1 f Helsinki puh Paino: Tammer-paino Oy, Tampere 2000 ISBN:

6 Sisällys Esipuhe "Periaatteiden ja arvojen nimissä" Pommituksia edeltänyt aika Humanitaaristen motiivien arvioiminen Racakin verilöyly: "Ratkaiseva hirmuteko, joka sysäsi tapahtumat liikkeelle"' luvun humanitaariset tapaukset: pieni otos "Humanitaarinen väliintulo" Kiistämisen oireyhtymä Diplomaattinen prosessi Miksi voimaa käytettiin? Maailmanjärjestyksen säännöt Jälkisanat Kirjoittajasta: Nimihakemista

7

8 Esipuhe Vaikka tämän kirjan nimi on Uusi sotilaallinen humanismi, se kertoo itse asiassa vanhasta sotilaallisesta humanismista. Kuten Chomsky toteaa, mm. Hitler, Mussolinija USA:n intiaanien kansanmurhaajat väittivät toimintaansa humanitaariseksi. Muodollisesti kirjan teemana on vuoden 1999 Natonja Jugoslavian välinen sota, mutta tosiasiallinen aihepiiri ulottuu paljon laajemmalle. Erityisesti se käsittelee kahta, myös Suomessa jatkuvasti äärimmäisen aj ankohtaisia teemaa. Ensinnäkin sitä, että kuinka oikein toimii se globaali valta kaikkine ydin- ynnä muine hirvittävine tappoaseineen, johon Suomikin on yhä tiiviimmin yhdennetty. Kun suomalainen eliitti samaistuu aina vain saumattomammin suurvaltajohtoiseen ja itse suurvallaksi pyrkivään EU:hun, on hyvä tajuta, millaisia terroritekoja, kansanmurhiaja muita äärimmäisiä rikoksia suurvalta-aseman säilyttäminen näyttää vaativan niin nyt kuin aikaisemminkin. Toinen teema taas liittyy siihen, miten valtajärjestelmään kytketyt tai sitä hännystelevät tiedotusvälineet ja intellektuellit vääristelevät maailmantapahtumista saamaamme kuvaa suurten valtakeskusten eduksi. Olemme tottuneet liittämään tällaiset vääristymät muihin maihin. Mutta kun lukee Chomskyn analyyseja yhdysvaltalaisten ja englantilaisten lehtien sotapropagandistisista valheista, olennaisten tietojen pimityksestä ja tarkoituksenmukaisesta uuskielestä, tajuaa väistämättä, että syystä tai toisesta nämä samat harhat päätyivät kritiikittä suomalaiseen mediaan. Esimerkiksi kirjaan tutustuessa voi hämmästyneenä alkaa ymmärtää, että se järjestely, jota Kosovossa alettiin muun muassa suomalaisten voimin kesällä 1999 toteuttaa, ei suinkaan ole Ahtisaaren neuvottelema Kosovon rauhansopimus. Se on todellisuudessa USA:n pakottamana syntynyt Nato-johtoinen manööveri, joka sivuutti sekä kyseisen rauhansopimuksen että YK:n 7

9 turvallisuusneuvoston päätöslauselman. Tätä eivät niin suomalainen media kuin Ahtisaari itsekään ole meille kertoneet. Kirjan lähes joka sivulla paljastuvat median ja intellektuellien petokset tuntuvat helposti niin räikeiltä, ettei niitä voi uskoa tosiksi. Suomalaisille, jotka ovat eläneet kahden imperialistisen järjestelmän rajamailla, tarjoutuu kuitenkin ehkä muita helpommin välineitä tiedon ja vallan suhteiden ymmärtämiselle. Ahaaelämyksiä voivat tuottaa vaikkapa kohtaamiset entisen Neuvostoliiton kansalaisten kanssa. Minä esimerkiksi kysyin kerran eräältä Suomeen muuttaneelta virolaiselta, mitä hän eniten oudoksui yhteiskunnassamme. Epäröimättä tämä läntiseenjärjestelmään varsin myönteisesti suhtautuva ihminen vastasi: "Sitä, että suomalaiset uskovat sanomalehtiin." Toinen ymmärtämistä helpottava rikas kokemusaineisto on 1970-luvun politikointi neuvostosuhteilla. Se, että nyt valikoidaan ja tulkitaan tietoa USA:n ja EU-suurvaltojen hyväksi, käy käsitettävämmäksi, kun muistaa, että kolme vuosikymmentä sitten samanlaiset ja osittain jopa samat ihmiset tekivät samaa Neuvostoliiton hyväksi. Chomskyn teksti tuntuu varmaankin useimmista lukijoista olennaiselta tämän päivän maailman ymmärtämisen kannalta. Silti, kun tietää, että Chomsky on kuuluisa kielitieteilijä ja maailman tunnetuimpia intellektuelleja, voi filosofisesti suuntautunut lukijajäädä kaipaamaan jotain yleisempää ja teoreettisempaa analyysiä. Yleisiä näkemyksiä vallasta, tiedosta ja politiikan etiikasta kirjasta kyllä löytyy, mutta ne ovat lähinnä yksittäisiä lauseita konkreettisten tapauskuvausten ja -analyysien lomassa. Yleensä yhteiskunnallisista kysymyksistä kirjoittavat filosofitja usein myös sosiologit ja politologit - ottavat tosiasiat annettuina ja keskittyvät abstraktiin käsiteanalyysiin, josta vedettävät johtopäätökset kuitenkin riippuvat ratkaisevasti tosiasioista. Chomskyn lähestymistapa on lähes päinvastainen: Hänen näkemyksensä on, että yleisistä eettisistä ja yhteiskunnallisista periaatteista ei yleensä vallitse ratkaisevaa erimielisyyttä - ainakaan vallan korruption välttäneiden ihmisten keskuudessa. Sen sijaan yhteiskunnalliset ja poliittiset tosiasiat ovat äärimmäisen ongelmallisia: poliittisin perustein tapahtuva suodatus ja tulkinta määrää suurelta osin sen vaikutelman, joka meille tosiasioista vaivatta aukenee. Varmaankin tästä syystä Chomsky on jo vuosi- 8

10 kymmeniä keskittänyt hämmästyttävän suuren intellektuaalisen energiansa annettujen poliittisten tulkintojen kritiikkiin, tosiasioiden uudelleen tulkintaan ja pimentoon jäävien faktojen esiin vetämiseen. Tämä työ on intellektuellin poliittista ja eettistä toimintaa parhaimmillaan. Itse asiassa hyvinkin monen yhteiskuntateoreetikon omasta teoriasta päädytään samanlaiseen käsitykseen yhteiskunnallisten tosiasioiden ongelmallisuudesta. Tästä ei kuitenkaan yleensä vedetä käytännöllistä johtopäätöksiä, vaan keskitytään edelleen abstraktiin käsiteanalyysiin, josta he itse tai muut vetävät vääriä johtopäätöksiä, koska lähtökohtana käytetyt tosiasiat ovat vääriä. Yhtenä syynä näin epätarkoituksenmukaiseen toimintaan saattaa olla se, että chomskylaisesta intellektuaalisesta poliittisesta aktivismista ei yleensä makseta. Mutta miksi tähän poliittisten tapahtumien uudelleen tulkintaan tarvitaan sellaisia intellektuelleja kuin Chomsky? Eivätkö valtasidoksestajollain tavalla vapautuneiden lehtimiesten kyvyt riitä tähän tehtävään, ja eivätkö intellektuellit voisi keskittyäjohonkin vaikeampaan? Valtamediassa ovat kuitenkin näkyvästi esillä Helsingin Sanomien Max Jakobsonin kaltaisetjärjestelmäintellektuellit,jotka säännöllisesti kokoontuvat nousevien poliitikkojen ja yhtiöjohtajien kanssa kehittämään ideologisia viritelmiään Trilateraaliseen komissioon ja muihin globaaleihin herrakerhoihin. He lisäävät median esittämien näkemysten uskottavuutta ja ympäri maailmaa toimivien tiedotusvälineiden sanomien yhtenäisyyttä. Tässä tilanteessa tavallinen toimittaja, joka huomaa todellisuuden ja vallitsevan tulkinnan välisen ristiriidan, on helposti pulassa. Jollei hänen uskonsa omiin havaintoihinsa ala horjua, niin ainakin muiden usko häneen. Intellektuelli sen sijaan on luonnostaan muita ihmisiä vähemmän oman aikansa vanki, ja hänen on helpompi nähdä yhtäläisyyksiä menneiden ja nykyisten typeryyksien välillä. Toisaalta hänen koulutuksensa usein korostaaja menestyksensä perustuu kykyyn olla hyväksymättä vallitsevaa näkemystä itsestäänselvyytenä. Chomsky tuo kirjassaan esiin seuraavan moraalisen itsestäänselvyyden: "moraalisista kysymyksistä (rikoksista ym.) kannettavan huolen tulisi suhteutua vaikutusmahdollisuuksiin näissä asioissa." Valtamedia ja poliitikot perustelivat Suomen hakeutumista EU:n kovaan ytimeen kansalaisten suuresta vastustukses- 9

11 ta huolimatta sillä, että näin saadaan vaikutusvaltaa EU:n asioihin. Näitä vaikutusmahdollisuuksia nyt sitten ilmeisesti on, mutta tästä huolimatta niin poliitikot kuin media kantavat moraalista huolta lähinnä heikentyneen Venäjän tai sellaisten pienten maiden tekemisistä, joiden kanssa Suomi ei ole minkäänlaisessa liittosuhteessa. Sen sijaan siitä kansanmurhasta, jota Turkki on suorittamassa Kurdistanissa Nato-maiden vahvalla tuella, ei juuri kanneta huolta. Päinvastoin ollaan yhdessä muiden EU-maiden kanssa palkitsemassa Turkkia avaamalla sille portit EU:n jäsenyyteen. Tshetshenian siviilien kokemista hirveyksistä syytetään - öljyn ja kaasun virtojen asettamissa rajoissa - aivan oikein Venäjää eikä tshetsheniseparatisteja, vaikka nämä eivät olekaan mitään pulmusia. Sen sijaan siitä, että pääasiassa USA:nja Englannin toimeenpaneroa Irakin saarto on tappanut yli puoli miljoonaa lasta, ei syytetä suurvaltoja vaan Irakinjohtoa (ks. esim. Helsingin Sanomat ). Tämä vaikutusvaltaisten suomalaisten toimintatapa ei edusta Chomskyn mainitsemaa moraalista itsestäänselvyyttä, mutta sen moraali tai moraalittomuus on kuitenkin kaikille varsin tuttua. Se on paljolti samaa kuin koulukiusaajien: rohkeasti sorretaan ja pilkataan sitä, jota kaikki muutkin sortavat ja pilkkaavat, mutta vaietaan visusti kiusaajajoukonjohtajien typeryydestäja törkeästä pahanteosta. Olli Ta mmilehto 10

12 1.. Periaatteiden ja arvojen nimissä.. Kosovon kriisin herättämä intohimo ja näkemyksellinen hurmos ovat luonteeltaan harvinaislaatuisia. Tapahtumia on pidetty "kansainvälisten suhteiden virstanpylväänä",jokajohtaa täysin uudenlaiseen maailmanhistorian vaiheeseen - moraalisen suoraselkäisyyden aikakauteen, jonka ohjaimissa on "epäinhimillisyyden hävittämiseen idealistisesti tähtäävä Uusi Maailma". 1 Tämä Uusi Humanismi, jonka alkuajankohta sopii onnekkaasti yhteen uuden vuosituhannen alun kanssa, syrjäyttää kapea-alaisen ja vanhentuneen intressipolitiikan. Nyt muovataan uusia käsityksiä maailmanjärjestyksestä, joita on koristeltu kohottavilla opetuksilla ihmisyydestä ja globaalista yhteiskunnasta. Nämä uudet käsitykset tulevat syrjäyttämään vanhan maailmanjärjestyksen rappeutuvat instituutiot, jotka ovat "epäonnistuneet katastrofaalisesti". Näitä epäonnistumisia korvaa uusi aj attelu, joka poikkeaa "innovatiivisella mutta oikeutetulla tavalla" aiemmista normeista. Aiempien sukupolvien idealismi kelpaa nyt vain pilkan kohteeksi, mutta visioiden, jotka tulevat sen tilalle, on tarkoitus olla todellisia ja aidosti mieltä ylentäviä. Jos tämä kuvaus pitää paikkansa tai jos siinä on edes hiven totuutta, edessämme avautuvat uskomattomat mahdollisuudet. Meillä on varmasti hallussamme materiaalisia ja älyllisiä resursseja kauheiden tragedioiden välttämiseksi, jos hyvää tahtoa vain löytyy. Listan kokoaminen tehtävistä, jotka toteuttamalla olisi mahdollista merkittävästi auttaa kärsiviä ihmisiä, ei edellytä suurta mielikuvitusta. Erityisesti Kosovon mittakaavaan yltäviä rikoksia on valitettavan helppo löytää, ja monia voitaisiin huo- 11

13 mattavasti lievittää taijopa kokonaan pysäyttää vain murto-osalla siitä energiasta ja innosta, jota länsivallat ja niiden intellektuaaliset kulttuurit kuluttivat Kesovon hankkeeseen vuoden 1999 alkupuolella. On siis monta hyvää syytä pyrkiä etsimään ja tunnistamaan tämänkaltaisia tehtäviä ja ongelmia, ja asettaa ne etusijalle pohdinnoissamme. Jos Kesovon vapauttamisen ylevämielisessä hengessä on hiukkaakaan autenttisuutta -jos päättäjät vihdoinkin toimivat "periaatteiden ja arvojen nimissä" (Vaclav Havel), jotka ovat todella humaaneja, kuten meille itsevarmasti ilmoitetaan - meillä on todellinen mahdollisuus rakentaa uudenlaista välittömän toiminnan esityslistaa. Ja vaikka osoittautuisikin, että todellisuus ei vastaa tätä imartelevaa omakuvaa, näiden tehtävienja ongelmien tunnistaminen on silti tärkeää. Se ohjaa huomion siihen, mitä niiden tahojen, jotka pitävät hienoja sanoja jonakin muuna kuin kyynisenä opportunismina, tulisi tehdä. Yrittäkäämme siis tarkastella ja ymmärtää, mitä on tapahtunut ja miten sekä miksi se on esitetty edellä esitellyllä tavalla. Yrittäkäämme lisäksi ymmärtää, mitä muita hankkeita voitaisiin helposti toteuttaa, jos sovellettaisiin niitä "universaaleja arvoja, joita kannattavat Euroopan unionin ja Natonjohtaj at" sekä heitä ylistävät kommentaattorit. Koska aihealue on niin laaja, että kattavan katsauksen laatiminen on mahdotonta, pitäytykäämme tapauksissa, jotka jollain olennaisella tavalla muistuttavat vuoden 1999 alkukuukausina kiivaita tunteita ja sitoumuksia herättänyttä tragediaa. Paitsi että tällaiset tapaukset antavat mahdollisuuden arvioida oikeudenmukaisesti Uutta Humanismia sen itse valitsemalla alueella, ne ovat myös itsessään tärkeitä, ainakin alkeellisten moraalisten standardien mukaan. Väärinymmärrysten välttämiseksi sanottakoon, ettei tarkoituksenani ole osallistua keskusteluun siitä, mitä pitäisi tai olisi pitänyt tehdä Kosovossa, muuten kuin hyvin epäsuorasti. Pyrin sen sijaan tarkastelemaan hirvittävään inhimilliseen katastrofiin johtaneiden tapahtumien viitekehystä. Lisäksi pohdiskelen tapahtumien sekä niiden esittämisen ja tulkinnan todennäköisiä seurauksia. Tämä edellyttääjyrkkää laajentamista keskustelussa, joka on muutaman viime kuukauden aikana keskittynyt yksinomaan levottoman Balkanin yhteen osaan sysäten samalla syrjään muita merkittäviä huolenaiheita. Edellä selitetyistä syistä 12

14 johtuen tässä kirjassa keskustelua laajennetaan vain samankaltaisiin tehtäviin ja ongelmiin, mutta keskustelua olisi syytä laajentaa edelleen. Maaliskuun 24. päivänä USA:njohtamat Natonjoukot hyökkäsivät risteilyohjuksin ja pommein eri puolilla Jugoslavian liittotasavaltaa oleviin kohteisiin. 2 Etusivujen uutisosikot kertoivat hyökkäyksen "syösseen Yhdysvallat sotilaalliseen konfliktiin, mikä presidentti Clintonin mukaan oli välttämätöntä etnisen puhdistuksen pysäyttämiseksi ja vakauden tuomiseksi Itä-Eurooppaan". Clinton ilmoitti kansakunnalle, että pommittamalla Jugoslaviaa. "me edistämme arvojamme, suojelemme etujamme ja edistämme rauhan asiaa". "Me emme voi reagoida samanlaisiin tragedioihin kaikkialla, mutta kun etninen konflikti muuttuu etniseksi puhdistukseksi, ja kun me voimme vaikuttaa tilanteeseen, meidän on sitä myös yritettävä, ja juuri tästä on kyse Kosovossa". "Jos olisimme epäröineet" hankkeessa, jota Clintonin puheen otsikossa sanotaan "Oikeutetuksi ja välttämättömäksi sodaksi". "lopputulos olisi ollut moraalinenja strateginen katastrofi. Alhanian kosovolaisista olisi tullut kansa ilman kotimaata, jokajoutuisi elämään vaikeissa olosuhteissa Euroopan köyhimmissä maissa." Ja tämähän on Yhdysvaltojen mielestä sietämätön kohtalo kärsiville ihmisille. Ulkoministeri Madeleine Alhright oli jo ensimmäinen helmikuuta pannut hälytyskellot soimaan ja julistanut, "että tämä peli ei vetele, vuonna 1999 ei voida hyväksyä tällaista harhaarimaista etnistä puhdistusta. On loppujen lopuksi parempi. että demokratiat asettuvat vastustamaan tällaista pahuutta. "3 Clintonin eurooppalaiset liittolaiset olivat samaa mieltä. Otsikolla "Uusi sukupolvi vetää rajan" Englannin pääministeri Tony Blair julisti, että tämä on uudenlainen sota, jossa me taistelemme "arvojen" ja "uuden internationalismin puolesta, joiden puitteissa kokonaisten etnisten ryhmien raakaa sortoa ei enää voida hyväksyä". Taistelemme "maailman puolesta,jossa mainittuihin rikoksiin syyllistyneillä ei ole turvapaikkaa". "Me taistelemme maailman puolesta, jossa diktaattorit eivät enää voi rangaista kansaansa kammottavilla tavoilla vallassa pysyäkseen." Olemme siirtymässä "uudelle vuosituhannelle, jolla diktaattorit tietävät, etteivät voi rankaisematta syyllistyä etniseen puhdistukseen tai kansansa sortamiseen". Saksan ulkoministeri Joschka Fischer 13

15 "on ryhtynyt kannattamaan aj attelua, jota saksalainen intellektuelli Ulrich Beck on nimittänyt 'Naton uudeksi sotilaalliseksi humanismiksi' - tämän ulkoministeri Madeleine K. Albrightin puolustaman näkemyksen mukaan ihmisoikeuksien puolustaminen on eräänlainen kutsumustehtävä."4 "Uutta interventionismia" ylistivät älymystö ja lainoppineet. He julistivat alkaneeksi uuden maailmanpolitiikan aikakauden, jossa "valistuneet valtiot" voivat vihdoinkin käyttää voimaa, jos "katsovat sen oikeutetuksi", hyläten "vanhat rajoittavat säännöt" ja noudattaen itse määrittelemiään "moderneja käsityksiä oikeudesta". "Kosovon kriisi todistaa... Amerikan uuden halukkuuden tehdä mitä se pitää oikeana - riippumatta siitä, mitä kansainvälinen oikeus sanoo."5 Kylmästä sodastaja maailmanjärjestyksen vanhanaikaisista rajoituksista vapauduttuaan vaiistuneet valtiot voivat nyt täydellä antaumuksella omistautua ihmisoikeuksien puolustamiseen ja oikeuden ja vapauden tuomiseen kärsiville ihmisille kaikkialla - voimakeinoin,jos on välttämätöntä. "Valistuneilla valtioilla" tarkoitetaan tietenkin Yhdysvaltoja ja sen kumppania Englantia, sekä mahdollisesti myös muita maita, jotka värväytyvät mukaan niiden ristiretkiin ihmisoikeuksien puolesta. Valistuneiden valtioiden tehtävää vastustavat vain "uhmaajat, saamattomat ja konnat", "maailman häiriköt".6 Valistuneisuus on ilmeisesti näiden maiden ominaisuus jo määritelmän perusteella. On turha etsiä uskottavaa argumenttia tai todistusaineistoa, joka viittaisi varsinaiseen eroavaisuuteen valistuneiden valtioiden ja häiriköiden välillä. Ainakaan historiankirjoituksesta ei sellaista löydy. Mutta historia onkin joka tapauksessa epäolennaista, kiitos doktriinin, jota voisi kutsua suunnanmuutosopiksi. Sen mukaan on totta, että ennen olemme tehneet naiiviudestamme tai puutteellisesta tiedosta johtuneita virheitä, mutta nyt olemme palaamassa takaisin oikeamielisyyden perinteiselle polulle. Historian tarkasteleminen ei voi olla muuta kuin "satunnaisia heitto ja ja herjauksia Washingtonin historiallisesti vahingollisesta ulkopolitiikasta", ja näin ollen se voidaan "helposti jättää omaan arvoonsa" - näin meitä neuvoo eräs uusien "muotoutumassa olevien normien" johtava akateeminen auktoriteetti ja kannattaja. 7 On siis turhaa kysyä, mitä voidaan oppia menneisyyden pölyttyneistä tarinoista. Näin siitäkin huolimatta, että poliittinen päätöksentekorakenne ja sen 14

16 institutionaalinen perusta ovat säilyneet muuttumattomina. Kesäkuun kolmantena päivänä Nato ja Serbia solmivat rauhansopimuksen. USAjulistautui voittajaksi päätettyään menestyksekkäästi "kymmenen viikon pituisen sotaretkensä,jonka tarkoituksena oli pakottaa herra Milosevic tunnustamaan tappionsa". Voitto oli saavutettu, muttei vielä rauhaa: rautanyrkki on valmis iskemään uudelleen, kunnes voittajat ovat varmistuneet siitä, että heidän tulkintansa rauhansopimuksesta on toteutettu. Laajan konsensuksen ilmaisi New York Timesin globaalien asioiden analyytikko Thomas Friedman: "Alusta lähtien Kosovon ongelmassa on ollut kyse siitä, miten meidän pitäisi reagoida. kun pahoja asioita tapahtuu vähämerkityksisissä paikoissa". Vaiistuneet valtiot ovat avanneet uuden vuosituhannen vastaamalla tähän modernin aikakauden kriittiseen kysymykseen noudattaen moraalista periaatetta, jonka mukaan "sen jälkeen, kun pakolaisten karkotukset alkoivat, Kasavonjättäminen huomiotta olisi ollut väärin... ja siksi valtavan ilmasodan käyttäminen rajallisen tavoitteen saavuttamiseksi oli ainoajärkevä ratkaisu".8 Aj oituksen tarkastelu osoittaa, että tämä yleinen hokema ei voi pitää paikkansa: on kiistatonta, että "valtava ilmasota" aloitettiin ennen kuin "pakolaisten karkotukset alkoivat" entistä kiivaampina,ja että ilmasotajohti karkotustenja muiden raakuuksien äkkinäiseenja laajamittaiseen kiihtymiseen. Nämä tosiasiat raportoitiin yksityiskohtaisesti Friedmanin omassa lehdessä sekä muualla. Tämän verran sentään on yleisesti tunnustettu. Sen voi kieltää vain omaksumalla "vapaaehtoisen tietämättömyyden" asenteen, lainatakseni edellä siteeratun "uuden internationalismin" kannattajan termiä terävästä raportista, jonka hän kirjoitti USA:n palkkasoturi en hirmutöistä ja ulkoministeriön reaktiosta niihin. 9 Vapaaehtoisella tietämättömyydellä on pitkä historia. Eräs klassinen kuvaus siitä löytyy George Orwellin Eläinten vallankumoukseen kirjoittamasta esipuheesta, jossa hän käsitteli sitä, miten vapaissa yhteiskunnissa "epäsuositut aj atukset voidaan vaientaa ja epämukavat tosiasiat pitää salassa ilman mitään virallista kieltoa". Tämä "kirjallisen sensuurin salakavala muoto" on "pitkälti vapaaehtoista", Orwell huomauttaa. Osittain se on lähtöisin hyvästä koulutuksesta. joka istuttaa ihmisiin "yleisen sanattoman yhteisymmärryksen siitä, ettei tiettyjen tosiasioiden 15

17 mainitseminen yksinkertaisesti ole sopivaa". Tällaisesta vapaaehtoisesta tietämättömyydestä ja muista tekijöistä johtuen "Ihminen, joka kyseenalaistaa vallitsevan oikeaoppisuuden, tulee huomaamaanjoutuneensa vaiennetuksi yllättävän tehokkaasti." Eläinten vallankumous on ehkä Orwellin tunnetuin kirja. mutta sen esipuhe yksi hänen tuntemattomimmista esseistään. Sitä ei alunperin julkaistu, ja se löydettiin vasta 30 vuotta myöhemmin. Tällöin se julkaistiin näkyvästi, mutta pian se taas painui unohduksiin.10 Vaikka Thomas Friedmanin oma Oa sovinnainen) vastaus hänen New York Timesissa esittämäänsä retoriseen kysymykseen on epätyydyttävä, uskottava vastaus löytyy samasta lehdestä samana päivänä, joskin vain epäsuorasti. Kirjeenvaihtaja Stephen Kinzer raportoi Ankarasta, että "Turkin tunnetuin ihmisoikeusaktivisti [Akin Birdal] on joutunut vankilaan", mihin hänet oli tuomittu siitä hyvästä, että hän "oli kehottanut valtiota pyrkimään rauhanomaiseen ratkaisuun kurdikapinallisten kanssa". 11 Jos käännämme katseemme katkonaisista, yleisesti epäinformatiivisistaja harhaanjohtavista uutisista ja analyyseistä tuonnemmaksi, huomaamme, että Turkin ihmisoikeusyhdistyksen rohkean puheenjohtajan vankeustuomio on vain yksi episodi kyseisen valtion ihmisoikeusaktivisteja vastaan suuntaamassa pelottelu- ja häirintäkampanjassa. Kohteiksi ovat joutuneet aktivistit, jotka tutkivat ja raportoivat hirvittäviä raakuuksia ja vaativat rauhanomaista ratkaisua konfliktiin, johon on kuulunut yksi 1990-luvun raakalaismaisimmista etnisistä puhdistuksista ja valtioterrorikampanjoista. Kampanjaa on toteutettu kiihtyvällä väkivallalla, kiitos valistuneiden valtioiden johtajan aktiivisen osallistumisen. Näin Yhdysvallat "edistää arvojaan, suojelee etujaan ja edistää rauhan asiaa" (presidentin sanoin) - tavalla, joka on aivan liian tuttu niille, jotka eivät ole valinneet vapaaehtoista tietämättömyyttä. Palaamme myöhemmin Turkin tapaukseen. Tässä on syytä vain huomauttaa, että nämä 1990-luvun tapahtumat, jotka jatkuvat tälläkin hetkellä ja tapahtuvat Naton ja Euroopan toimivallan piirissä, ovat melko hätkähdyttävä -joskaan ei ainoa - esimerkki valistuneiden valtioiden vastauksesta kysymykseen siitä, "miten meidän pitäisi reagoida, kun pahoja asioita tapahtuu vähämerkityksisissä paikoissa". Vastaus kuuluu, että mei- 16

18 dän on reagoitava auttamalla kiihdyttämään raakuuksia - tehtävä, joka onnistuttiin toteuttamaan myös Kosovossa. Tällaiset nykyisen todellisen maailman piirteet herättävät vakavia kysymyksiä Uuden Humanismin luonteesta. Näin vaikka omaksuisimmekin "suunnanmuutos" -opin ja luopuisimme historiasta ja sen opetuksista, jotka koskevat niitä vallan instituutioita, jotka toimivat lähes esteettä ja ovat vapaita tekemään mitä "pitävät oikeana". Aivan sattumalta uskottavamman vastauksen Friedmanin kysymykseen vahvisti toinen valtalehti Washingto n Post, joka luonnosteli samalla selkeästi Uuden Humanismin ääriviivat kahdessa rinnakkaisessa pääkirjoituksessa sodan loputtua. Yhden otsikko on "Kosovo's Bumpy Road" (Kosovon kuoppainen tie), toisen, "Turkey's Kurdish Opening" (Turkin tilaisuus kurdikysymyksessä). Ensimmäinen pääkirjoitus tarjoaa neuvoja Natolle, toinen ilmaisee "Turkin ystävien toiveita". 12 Kosovon tapauksessa Washingtonin ei tule "osoittaa mitään sympatiaa" roistoille, jotka syyllistyivät Naton pommitusten aikana raakalaismaiseen etniseen puhdistukseen sekä muihin hirmu tekoihin. Päin vastoin, Naton tulisi "pommittaa entistä kiivaammin", jos se havaitsee mitään merkkejä Serbian "vastahakoisuudesta" toteuttaa "periaatteita, joista ei voi neuvotella". Näistä periaatteista keskeisimpiin kuuluu se, että YK:n turvallisuusneuvoston valtuuttamilla rauhanturvajoukoilla tulee olla "Naton kenraali komentaj anaan - ei YK:n, Euroopan unionin, Euroopan turvallisuus-ja yhteistyöjärjestön [Etyj] tai kenenkään muun virkailijaa". 13 Toisin sanoen, Naton tulee päättäväisesti hylätä turvallisuusneuvoston päätöslauselma, jonka se oli itse juuri pannut alulle ja allekirjoittanut. Päätöslauselma edellytti "kansainvälisten turvallisuusjoukkojen läsnäoloa", jotka toimivat "YK:n alaisuudessa" ja joihin "Nato osallistuu huomattavalla panoksella" (päätöslauselmassa ei esiinny muuta mainintaa Natosta). Ja tietenkin Naton on ankarana kurinpitäj änä rangaistava väkivallan jatkamisella kaikkea "vastahakoisuutta" alistua yksipuolisiin päätöksiinsä. Turkin kohdalla tarina on vallan erilainen. Washingtonin pitää ehdottomasti "osoittaa sympatiaa" roistoille, jotka ovat syyllistyneet etniseen puhdistukseen ja muihin rikoksiin kurdiväestöa vastaan - vaikka kyse on rikoksista, jotka ovat selvästi ver- 17

19 rattavissa Serbian rikoksiin Kosovossa, ja joita ei toteutettu keskellä Naton pommituksia. Johtopäätös ei ole yllättävä, sillä Washingtonilla on hyvin huomattava asema näiden roistojen keskuudessa. Turkin ja Kurdien kohdalla "Kurdien separatistiliikkeen vangittua johtajaa" Abdullah Öcalania "pidetään yleisesti syyllisenä tuhansien [tarkemmin kymmenien tuhansien] kuolemaan kurdien sodassa Turkkia vastaan". Ilmaisu "pidetään yleisesti" ei pidä sisälläänjohtavia kansainvälisiä ihmisoikeusjärjestöjä mutta kylläkin Turkin ja Yhdysvaltojen hallitukset. Vastaavasti ja yhtä oikeutetusti Belgradissa ja ehkä myös Moskovassa albaanien separatistiliikkeen sissijoukkoj a "pidetään yleisesti vastuussa" tuhansien kuolemasta albaanien sodassa Serbejä vastaan Naton pommitusta edeltäneenä aikana - mikä tietenkin on relevantti aj anjakso, kun arvioidaan päätöstä ryhtyä pommitukseen. Tänä aj anjaksona tapahtuikin raakuuksia; palaamme myöhemmin Washingtonin versioon niistä. Kukaan vakavasti otettava tarkkailija ei kuitenkaan pidä niitä edes lähestulkoon verrattavina raakuuksiin, joihin ovat syyllistyneet "Natoon päin suuntautuneet Turkin asevoimat" - kuten Washington Postin toimitus kuvailee Washingtonin aseistamia ja kouluttamia Turkin sotilasvoimia, jotka saivat nauttia yhä kasvavasta asevirrasta raakuuksien kasaantuessaja Clintonin osoittaessa "Amerikan uutta halukkuutta tehdä mitä se pitää oikeana". Washington Postin toimittajat eivät kehota ketään pommittamaan Ankaraa tai Washingtonia. Sen sijaan "Turkin ystävien on toivottava, että maa pystyy keräämään rohkeutta arvioida rehellisesti Öcalanin aloitetta" rauhanomaiseen ratkaisuun. Tällä viitataan "vangitun johtajan" rauhanaloitteeseen, josta Turkin hallitus ja sen ystävät Washingtonissa ovat seitsemän vuoden aj an kieltäytyneet neuvottelemasta, ja kieltäytyvät yhä, kuten "Turkin tunnetuin ihmisoikeusaktivisti" sai omakohtaisesti kokea vain muutamaa päivää aikaisemmin. Jos Turkki päättää "hoitaa kansallista syöpäänsä, katkeroituneen kurdivähemmistön ongelmaa", toimittajat jatkavat, maan politiikka ei enää olisi "ristiriidassa arvostamiensa länsimaiden humaanien ja demokraattisten arvojen kanssa". Nämä humaanit arvot ovat luonnollisesti peräisin samasta maasta, josta Turkkiin virtaa jatkuvasti tappavia aseita, joilla se "hoitaa kansallista syöpäänsä" Washingtonin suosimalla tavalla. "Turkkilaisille Kurdien kanssa sopiminen ei tule 18

20 olemaan helppoa", toimittajat tunnustavat. Nyt Kurdit haluavat "kulttuurillisia ja kielellisiä oikeuksia", jotka heiltä on riistetty (toisin kuin Kasavon albaaneilta), mutta myöhemmin 'jotkut heistä" saattavat vielä vaatia "autonomiaa ja itsemääräämisoikeutta" (samoin kuin Kasavon albaanit monen vuoden aj an). Siksipä Turkinjohtajat ansaitsevat sympatiaaja ymmärtämystä ystäviltään Washingtonissa. Kattavampi kuvaus, johon palaamme lyhyesti, piirtää vielä terävämmän kantrastin kahdentaisen valtioterrorin välille. Yhtäältä on terroria, jolla on valistuneiden valtioiden hyväksyntä ja innokas tuki takanaan. Toisaalta on terroria, joka on rikollista ja jota on ankarasti rangaistava, koska se on ristiriidassa valistuneiden valtioiden vaatimusten kanssa. Tässä ei ole mitään uutta, minkä voi osoittaa vain yhden esimerkin avulla. Muutamaa vuotta aikaisemmin Washington Post neuvoi Washingtonia "palauttamaan Nicaragua keskiamerikkalaiseen malliin" ja pakottamaan se "käyttäytymäänjärkevästija alueellisten normien mukaisesti". Nicaraguasta piti toisin sanoen tehdä keskiamerikkalaisen mallin mukainen Washingtonin tukema murhaava terroristivaltio ja se piti saada käyttäytymään "alueellisten normien" mukaan, joita määrittivät raa'at hirmutyöt, jotka olivat monin verroin vakavampia kuin mitkään rikokset, mistä USA:n vihollista Nicaraguaa syytettiin - poikkeuksena tietenkin läntisen pallonpuoliskon hallitsijan uhmaaminen. 14 Tämä asenne on tavanomainen - ei ainoastaan valistuneiden valtioidenjohtajien piirissä, vaan myös niiden vihollisten ja edeltäjien keskuudessa. Entisaikoina Pra vda teki samanlaisia erotteluja, jotka olivat myös yhtä oikeutettuja. Tämän historian pitäisi olla tuttu. Nämä kuuluvat tärkeimpiin kysymyksiin, joita vuoden 1999 Balkanin sota herättää. Ne pysyvät kuitenkin visusti poissa keskustelusta, ainakin valistuneiden valtioiden sisällä. Muualla mitä erilaisimpia mielipidesuuntauksia edustavat ihmiset huomaavat ne helposti. Valitakseni muutaman kaukaa tulevan esimerkin, eräs huomattava israelilainen sotilaallisten ja strategisten asioiden tuntija näkee vaiistuneet valtiot "uhkana maailmalle". Hän luonnehtii "uusia pelisääntöjä" paluuksi kolonialismin aikakauteen, jossa väkivallan käyttö on "verhottu moralistiseen hurskasteluun"ja rikkaatja vahvat tekevät "mitä itse pitävätoikeu- 19

21 tettuna". Toinen kommentaattori, Israelin Keskustapuolueen puheenjohtaja ja entisen asevoimien komentajan vaimo kirjoittaa, että "valta voitti ja rauha hävisi": "pelisäännöt ovat kaikkea muuta kuin muuttuneet... Tässä tarinassa ei ole hyvää ja pahaa, vaan pelkästään todella pahaa ja vähemmän pahaa". Mielipidekirjon vastakkaisella laidalla Aleksandr Solzhenitsyn, joka oli idoli lännessä silloin kun hän ilmaisi oikeita mielipiteitä, tarjoaa lyhyen ja ytimekkään määritelmän Uudesta Humanismista: "Hyökkääjät potkaisivat YK:n sivuun ja avasivat uuden, vahvemman oikeuteen perustuvan aikakauden". Viimeisenä esimerkkinä olkoon Vuk Draskovic, jonka Milosevic oli pannut viralta koska hän oli vastustanut tämän sotapolitiikkaa ja kehottanut ihmisiä osoittamaan mieltään rauhan puolesta. Lännessä Draskovicia ylistettiin Hyvänä Serbinä,järjenja itsenäisyyden äänenä Milosevicin hallituksessaja Milosevicinjälkeisen demokraattisen Serbian toivona. Hänen oppositionsa perustui Solzhenitsynin teesiin: "Meidän on tunnustettava, että maailmaa hallitsee nykyään usein voima eikä oikeus. Meidän on oltava hyvin rohkeita ja lähestyttävä kompromissia". 15 Palaamme tuonnempana laajempaan mielipideotokseen, joka edustaa huomattavaa osaa maailman väestöstä, ehkäjopa enemmistöä, kuten eräs haukkamainen politiikantutkija väittää. Se saattaisi yhtyä merkittävän ja vaikutusvaltaisen - joskaan ei erityisen kuuluisan - radikaalin pasifistin A.J. Musten arvioon: Sodan jälkeen ongelmana on voittaja. Hän luulee osoittaneensa, että sota ja väkivalta kannattavat. Kuka opettaa hänelle, että näin ei ole?16 "Ei pidä sortua harhakuvitelmiin, joiden mukaan [Nato] pyrkii puolustamaan kosovolaisia". Näin sanoi Solzhenitsyn jajatkoi: 'jos heidän todellinen tavoitteensa olisi ollut sorrettujen suojeleminen, he olisivat voineet puolustaa esimerkiksi onnettomia kurdeja, joita eri valtiot ovat pakottaneet hajalle noin 40 tai 50 vuoden aj an ja jotka ovat nytjoutuneetjoukkotuhonnan uhreiksi". Tämä on liioittelua, mutta tuskin yhtään sen pahempaa kuin ne äärimmäiset holokaustirevisionismin muodot, jotka vertaavat Naton pommitusta seuranneita Serbian kammottavia rikoksia Hitlerin kansanmurhapolitiikkaan. Jos tämä vertaus otettai- 20

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta 11.6.2013 B7-0254/1 1 Johdanto-osan 7 viite ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013 ja 18. helmikuuta 2013 annetut Euroopan unionin neuvoston päätelmät Malista, ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013, 18. helmikuuta

Lisätiedot

Omatunto kolkuttaa. Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Muoto ja sisältö: periaatteet ja käytäntö

Omatunto kolkuttaa. Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Muoto ja sisältö: periaatteet ja käytäntö Omatunto kolkuttaa Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Jokaisella meillä on omatunto. Omalla tunnolla tarkoitetaan ihmisen sisäistä tajua oikeasta ja väärästä. Se on lähtöisin Jumalasta, vaikkei

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA

KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA LAURI HANNIKAINEN TIMO KOIVUROVA TIETOSANOMA Tietosanoma ja Lauri Hannikainen 2014 ISBN 978-951-885-375-9 KL 33.1 Tietosanoma Bulevardi

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Montenegro.

Montenegro. Montenegro rk331@columbia.edu Montenegro Ei suuria vaikutuksia muuttoliikkeistä ennen 1800-lukua Rosvoilua muinaishistoriassa Montenegron vuorikansat vastustivat Osmanien myöhäistä vuoden 1499 valtausta

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä?

I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä? Sisällys I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä? Kysymyksenasettelut ja lähteet 12 Venäjän-tutkimuksen vaiheita meillä ja muualla 21 Suomalainen Venäjä-tieto 24 Tapaus Aleksanteri-instituutti 32 Entä

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Punainen Risti Malissa. Kaisa Kannuksela Kansainvälisen avun suunnittelija Suomen Punainen Risti

Punainen Risti Malissa. Kaisa Kannuksela Kansainvälisen avun suunnittelija Suomen Punainen Risti Kaisa Kannuksela Kansainvälisen avun suunnittelija Suomen Punainen Risti Juridinen tulkinta Malin tilanteesta Malin hallituksen ja YK:n turvallisuusneuvoston hyväksyntä ulkomaisten sotilasjoukkojen voimankäytölle

Lisätiedot

HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta. Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku)

HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta. Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku) HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku) 1. Historia ja tulevaisuuden valmiudet Lähtökohtakysymyksiä: MIKSI historiaa opetetaan,

Lisätiedot

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2015 2016 Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Kuka on pakolainen? Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka kotimaansa ulkopuolella. Hän on paennut sotaa,

Lisätiedot

Rinna Kullaa. rk331@columbia.edu

Rinna Kullaa. rk331@columbia.edu Rinna Kullaa rk331@columbia.edu 1919 Jugoslavian Kommunistinen Puolue perustetaan. Sotienvälinen aika niin Länsi Euroopassa kuin Balkanillakin jatkuvien kriisien aika Pariisin rauhan neuvottelut Ajatuksia

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa?

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät Lahdessa, 13.11.2014 Kristi Raik, Ulkopoliittinen

Lisätiedot

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2016 2017 Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen

Lisätiedot

Mitä Venäjälle kuuluu?-

Mitä Venäjälle kuuluu?- Mitä Venäjälle kuuluu?- Kypsyneen Putinismin aikakausi 03.06.2013 Journalistiseminaari, Oulu Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS Hanna Smith Aleksanteri Instituutti, Helsingin yliopisto Putinismin

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Sotilaallinen näkökulma osana globaalia turvallisuutta

Sotilaallinen näkökulma osana globaalia turvallisuutta Sotilaallinen näkökulma osana globaalia turvallisuutta 1 Lähtökohtia: sotilaallinen globaalissa turvallisuudessa 2 Sodan luonne ja sen muutos 3 Sotilaallinen työkaluna 4 Seurauksia Itämerellä ja Pohjolassa

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Sovittelu. Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä.

Sovittelu. Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä. Sovittelu Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä. SSF / T. Brunila / 2008 1 Kaksi erilaista näkökulmaa Rikosoikeus

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2006 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa Teitä itseänne. Erittäin paljon

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

Heikki Kurttila. Isäntämaasopimus. Pirtin klubi 5.4.2016

Heikki Kurttila. Isäntämaasopimus. Pirtin klubi 5.4.2016 Heikki Kurttila Isäntämaasopimus hyppy kohti NATOa Pirtin klubi 5.4.2016 Historiaa: Paasikiven Kekkosen linja Paasikivi: Olipa Venäjä miten vahva tai miten heikko hyvänsä, aina se on tarpeeksi vahva Suomelle.

Lisätiedot

KIRJOITTAMINEN JA ROOLIPELIT

KIRJOITTAMINEN JA ROOLIPELIT KIRJOITTAMINEN JA ROOLIPELIT Antti Eronen ae_anttieronen@hotmail.com http://anttieronen.blogspot.fi PROFIILI: ANTTI ERONEN Dreamland Aavekomppania (2008) Talvi (2011) Operaatio: Harmageddon (2013) AIHEITAMME

Lisätiedot

Venäjän turvallisuuspolitiikka

Venäjän turvallisuuspolitiikka Venäjän turvallisuuspolitiikka aktiivista puolustusta käsiohjauksessa Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori YTT Katri Pynnöniemi Maanpuolustuskorkeakoulu ja Helsingin yliopisto MTS 14.12.2017

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi.

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Kysymys: Kuka voi olla sellainen henkilö, joka täyttää seksuaalinen kaltoinkohtelijan määritelmän? Kysymys: Kenen vastuulla seksuaalinen kaltoinkohtelu on? Kuka vaan. Naapuri, sukulainen, tuttu, tuntematon,

Lisätiedot

B8-0382/2015 } B8-0386/2015 } B8-0387/2015 } B8-0388/2015 } RC1/Am. 5

B8-0382/2015 } B8-0386/2015 } B8-0387/2015 } B8-0388/2015 } RC1/Am. 5 B8-0388/2015 } RC1/Am. 5 5 Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että uskonnollisiin ryhmiin, muun muassa kristittyihin, kaikkialla maailmassa kohdistuvien hyökkäysten määrä on kasvanut valtavasti viime kuukausien

Lisätiedot

Suomen sota päättyy. Vaaran vuodet

Suomen sota päättyy. Vaaran vuodet Suomen sota päättyy Vaaran vuodet Vaaran vuodet nimitystä on käytetty Suomessa toisen maailmansodan jälkeisestä epävarmasta ajanjaksosta, jolloin Suomen pelättiin muuttuvan kommunistiseksi valtioksi joko

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 LIMITE

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 LIMITE Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 PUBLIC LIMITE COAFR 74 CSDP/PSDC 136 POLMIL 25 PESC 229 COHAFA 28 DEVGEN 59 ACP 41 COPS 60 ILMOITUS: I/A-KOHTA

Lisätiedot

PUTININ PERINTÖ Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan haasteet uudelle presidentille

PUTININ PERINTÖ Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan haasteet uudelle presidentille PUTININ PERINTÖ Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan haasteet uudelle presidentille Maanpuolustuskorkeakoulu, Strategian laitos Majuri Juha Mäkelä EHDOKKAAT 2.3.2008 PRESIDENTIN VAALISSA Gennadi Zjuganov

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon.

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. ääripäistä tasapainoon Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. Tekemisestä saa nauttia. Oikeasti. mutta jos rentoutuminen ja "vain oleminen" ahdistaa, voi olla että suorittamisen

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

Näkökulma korruptioon

Näkökulma korruptioon Anonyymi Näkökulma korruptioon Korruptoitu ihmismieli! 2001 Radikaali poliittista vapautta ajava liike, kuten anarkismi, puhuu aina paitsi yhteiskunnasta myös ihmisestä. Liian usein huomio kääntyy ihmisen

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen.

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen. Koulutusaineiston pohdintatehtäviä ROMANIT EUROOPASSA Ihmisoikeudet, liikkuvuus ja lapset 1. OSA: ROMANIT - Vähemmistönä Euroopassa ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0234/26. Tarkistus. Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0234/26. Tarkistus. Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta 28.6.2017 A8-0234/26 26 8 kohta 8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita neuvottelukehyksen puitteissa keskeyttämään viipymättä liittymisneuvottelut Turkin kanssa, jos perustuslakipaketti pannaan täytäntöön

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(98)29 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 3: ROMANEIHIN KOHDISTUVAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Median sääntely ja sananvapaus. Anna Alatalo

Median sääntely ja sananvapaus. Anna Alatalo Median sääntely ja sananvapaus Anna Alatalo Median toiminnan rajat Median toimintaan vaikuttavien yhteiskunnallisten ehtojen yhteensovittaminen toteutuu median yhteiskunnallisena sääntelynä eli regulaationa.

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1 Demokratiakehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki, 12.11.2014 Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies / Juhana Aunesluoma

Lisätiedot

MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus SOTA OIKEUTETTU SOTA. Liisa Laakso. sodan määritelmä. politiikan väline?

MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus SOTA OIKEUTETTU SOTA. Liisa Laakso. sodan määritelmä. politiikan väline? MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus Liisa Laakso SOTA sodan määritelmä o sodanjulistus o osapuolet (vähintään yksi valtio?) o aseellinen o taistelut, kuolleet (>1000?) politiikan väline? o

Lisätiedot

Ansaitseeko EU Nobelinsa? Pami Aalto Jean Monnet professori/ Johtaja, Jean Monnet keskus Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto

Ansaitseeko EU Nobelinsa? Pami Aalto Jean Monnet professori/ Johtaja, Jean Monnet keskus Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto Ansaitseeko EU Nobelinsa? Pami Aalto Jean Monnet professori/ Johtaja, Jean Monnet keskus Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto Yhdysvallat (Marshall apu 1940 luvulla, tuki hiili

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

MEDVEDEV JA VENÄJÄN NYKYINEN POLIITTINEN MURROS/Luukkanen

MEDVEDEV JA VENÄJÄN NYKYINEN POLIITTINEN MURROS/Luukkanen MEDVEDEV JA VENÄJÄN NYKYINEN POLIITTINEN MURROS/Luukkanen Georgi Alafuzoff: Venäjä vallankumouksen tai isojen muutosten edessä...venäjä on historiallisessa käännekohdassa, joka murtaa nykyisen korruptioon

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Yhdistyspäivä

Yhdistyspäivä Yhdistyspäivä 7.4.2017 Esiintyminen Joissa ihmiset puhuvat toistensa kanssa ovat esiintymistilanteita (Pelias1992). Suppeammin vain teatteri-ilmaisu tai esteettisen tekstin esittäminen Tavallisimpia esiintymisiä

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0055/4. Tarkistus. Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0055/4. Tarkistus. Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta 8.3.2017 A8-0055/4 4 Horisontaalinen tarkistus Korvataan sana Makedonia eri taivutusmuotoineen sanalla maa koko tekstissä 8.3.2017 A8-0055/5 5 Johdanto-osan 12 viite ottaa huomioon Etyjin demokraattisten

Lisätiedot

TOINEN MAAILMANSOTA 1939-45

TOINEN MAAILMANSOTA 1939-45 TOINEN MAAILMANSOTA 1939-45 Kertausta 1.Kirjoita viivoille, mitä kyseisenä maailmansodan vuotena tapahtui (pyri keräämään viivoille vain tärkeimmät asiat 1939 Saksa ja NL hyökkäämättömyyssopimus Saksa

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Nyt tämä vapaus on uhattuna, kaikki arvot, jotka

Nyt tämä vapaus on uhattuna, kaikki arvot, jotka V - 2-33 ten vaikutuksesta ulkopoliittisten vaatimusten toteuttamisessa, sillä sen ruvetessa tuntumaan ulkopoliittisen johdon merkitys vähenee, puolustusministerin vaikutus kasvaa. Mutta minä puhun eräästä

Lisätiedot

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN.

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. UUSI AIKA NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda uuden maailman, joka ei ole enää

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Etiikka Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Wittgensteinin määritelmät etiikalle Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on hyvää. Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on arvokasta. Etiikka

Lisätiedot

TOTTA VAI TARUA. media- ja digitaitoja 2010-luvulle. Digioppimisen Areena,

TOTTA VAI TARUA. media- ja digitaitoja 2010-luvulle. Digioppimisen Areena, TOTTA VAI TARUA media- ja digitaitoja 2010-luvulle Digioppimisen Areena, 7.12.2017 Ville Alijoki, vastaava tuottaja Yle Oppiminen ville.alijoki@yle.fi, @viltteri Maailma pursuaa tietoa VLOGIT UUTISET VITSIT

Lisätiedot

Lähi-itä murroksessa jo 4000 vuotta

Lähi-itä murroksessa jo 4000 vuotta Lähi-itä murroksessa jo 4000 vuotta Lähi-idän hegemoniataistelun historia 90 sekunnissa Kommodori (evp) Mikko Taavitsainen 2 Uskontojen leviäminen Kommodori (evp) Mikko Taavitsainen 3 Lähi-idän suurimmat

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Elämänkatsomustieto Satu Honkala, Antti Tukonen ja Ritva Tuominen Sisällys Opettajalle...4 Oppilaalle...5 Työtavoista...6 Elämänkatsomustieto oppiaineena...6 1. HYVÄ ELÄMÄ...8

Lisätiedot

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku Riitta Hämäläinen-Bister Dirikka Oy Gsm. 050 336 4056 riitta.hamalainen-bister@dirikka.fi Dirikka Oy 1 Ryhmätöiden pelisäännöt: Lennokkaat ja villit näkemykset ovat

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset)

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.)

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

1. Ulkoasiainneuvosto hyväksyi istunnossaan liitteenä olevat neuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista.

1. Ulkoasiainneuvosto hyväksyi istunnossaan liitteenä olevat neuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. joulukuuta 2009 (09.12) (OR. en) 17281/09 COMEP 38 PESC 1706 ILMOITUS Asia : Ulkoasiainneuvosto, Bryssel, 8. joulukuuta 2009 Neuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

UKRAINAN KRIISI JA MEDIASOTA. Marja Manninen, Yle Uutiset, Moskova

UKRAINAN KRIISI JA MEDIASOTA. Marja Manninen, Yle Uutiset, Moskova UKRAINAN KRIISI JA MEDIASOTA Marja Manninen, Yle Uutiset, Moskova MISTÄ KAIKKI ALKOI? JA MIKSI? Taustalla syvä tyytymättömyys korruptioon ja taloustilanteeseen Lähtölaukauksena EU sopimuksen kariutuminen

Lisätiedot

Hybridisota: uutta viiniä vanhoissa leileissä? Pekka Visuri

Hybridisota: uutta viiniä vanhoissa leileissä? Pekka Visuri Hybridisota: uutta viiniä vanhoissa leileissä? Pekka Visuri 18.11.2015 Raamatullinen vertaus: uutta viiniä vanhoissa leileissä Jeesus esitti heille vielä vertauksen: 'Ei kukaan leikkaa uudesta viitasta

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

Miksi hierarkioiden täyttämä yhteiskunta on huono?

Miksi hierarkioiden täyttämä yhteiskunta on huono? Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright Miksi hierarkioiden täyttämä yhteiskunta on huono? Olli Tammilehto 1990 Olli Tammilehto Miksi hierarkioiden täyttämä yhteiskunta on huono? 1990 Megafoni fi.theanarchistlibrary.org

Lisätiedot

Näkökulmia aiheeseen :

Näkökulmia aiheeseen : Näkökulmia aiheeseen : Luonto on mykkä, eikä anna neuvoja. Se esittää vain kieltoja. Ja niitäkin usein vasta jälkikäteen. Yrjö Haila Tässä on minun mittaamaton rikkauteni; eipä pese kukaan paitaansa ylävirran

Lisätiedot

OSA 1 SISÄINEN VOIMA. Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden.

OSA 1 SISÄINEN VOIMA. Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden. OSA 1 SISÄINEN VOIMA Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden. Marcus Aurelius HERÄÄT TUNTEESEEN, ETTÄ TEHTÄVÄÄ ON LIIKAA. Et jaksa uskoa omiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Forsberg & Raunio: Politiikan muutos.

Forsberg & Raunio: Politiikan muutos. Forsberg & Raunio: Politiikan muutos. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan pyrkivien on lisäksi vastattava aineistokokeen kysymyksiin. Kirjakysymysten maksimipistemäärä on 30 pistettä. Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

ISBN ISBN (sähkökirja) BALTO print Anna palautetta:

ISBN ISBN (sähkökirja) BALTO print Anna palautetta: TALENTUM HELSINKI 2013 Copyright Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen ISBN 978-952-14-2036-8 ISBN 978-952-14-2037-5 (sähkökirja) BALTO

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Ekonomistin katsaus: suhteellisuutta velkakeskusteluun

Ekonomistin katsaus: suhteellisuutta velkakeskusteluun Ekonomistin katsaus: suhteellisuutta velkakeskusteluun Velat ja velkaantuminen ovat olleet jatkuvia puheen ja huolen aiheita jo usean vuoden ajan. Danske Bankin johtava neuvonantaja Lauri Uotila muistuttaa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi.

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi. LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi Vastaajan nimi: Valintakokeesta saatu pistemäärä: / 40 pistettä Vastaa selvällä

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2010

SUOMI EUROOPASSA 2010 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut Kohdenumero: SUOMI EUROOPASSA ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE A H. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän

Lisätiedot