UUSI SOTILAALLINEN HUMANISMI Kosovon opetukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSI SOTILAALLINEN HUMANISMI Kosovon opetukset"

Transkriptio

1

2

3 UUSI SOTILAALLINEN HUMANISMI Kosovon opetukset

4 Noam Chomsky UUSI SOTILAALLINEN HUMANISMI Kosovon opetukset Suomentanut: Juhani Yli-Vakkuri Erkka Öörni Marko Ampuja TomiToivio

5 Copyright Noam Chomsky, Alkuteos: The New Military Humanism: Lessons from Kosovo!nJJ Meritullinkatu Helsinki SUOMEN RAUHANPUOLUSTAJAT Kaikukuja 1 f Helsinki puh Paino: Tammer-paino Oy, Tampere 2000 ISBN:

6 Sisällys Esipuhe "Periaatteiden ja arvojen nimissä" Pommituksia edeltänyt aika Humanitaaristen motiivien arvioiminen Racakin verilöyly: "Ratkaiseva hirmuteko, joka sysäsi tapahtumat liikkeelle"' luvun humanitaariset tapaukset: pieni otos "Humanitaarinen väliintulo" Kiistämisen oireyhtymä Diplomaattinen prosessi Miksi voimaa käytettiin? Maailmanjärjestyksen säännöt Jälkisanat Kirjoittajasta: Nimihakemista

7

8 Esipuhe Vaikka tämän kirjan nimi on Uusi sotilaallinen humanismi, se kertoo itse asiassa vanhasta sotilaallisesta humanismista. Kuten Chomsky toteaa, mm. Hitler, Mussolinija USA:n intiaanien kansanmurhaajat väittivät toimintaansa humanitaariseksi. Muodollisesti kirjan teemana on vuoden 1999 Natonja Jugoslavian välinen sota, mutta tosiasiallinen aihepiiri ulottuu paljon laajemmalle. Erityisesti se käsittelee kahta, myös Suomessa jatkuvasti äärimmäisen aj ankohtaisia teemaa. Ensinnäkin sitä, että kuinka oikein toimii se globaali valta kaikkine ydin- ynnä muine hirvittävine tappoaseineen, johon Suomikin on yhä tiiviimmin yhdennetty. Kun suomalainen eliitti samaistuu aina vain saumattomammin suurvaltajohtoiseen ja itse suurvallaksi pyrkivään EU:hun, on hyvä tajuta, millaisia terroritekoja, kansanmurhiaja muita äärimmäisiä rikoksia suurvalta-aseman säilyttäminen näyttää vaativan niin nyt kuin aikaisemminkin. Toinen teema taas liittyy siihen, miten valtajärjestelmään kytketyt tai sitä hännystelevät tiedotusvälineet ja intellektuellit vääristelevät maailmantapahtumista saamaamme kuvaa suurten valtakeskusten eduksi. Olemme tottuneet liittämään tällaiset vääristymät muihin maihin. Mutta kun lukee Chomskyn analyyseja yhdysvaltalaisten ja englantilaisten lehtien sotapropagandistisista valheista, olennaisten tietojen pimityksestä ja tarkoituksenmukaisesta uuskielestä, tajuaa väistämättä, että syystä tai toisesta nämä samat harhat päätyivät kritiikittä suomalaiseen mediaan. Esimerkiksi kirjaan tutustuessa voi hämmästyneenä alkaa ymmärtää, että se järjestely, jota Kosovossa alettiin muun muassa suomalaisten voimin kesällä 1999 toteuttaa, ei suinkaan ole Ahtisaaren neuvottelema Kosovon rauhansopimus. Se on todellisuudessa USA:n pakottamana syntynyt Nato-johtoinen manööveri, joka sivuutti sekä kyseisen rauhansopimuksen että YK:n 7

9 turvallisuusneuvoston päätöslauselman. Tätä eivät niin suomalainen media kuin Ahtisaari itsekään ole meille kertoneet. Kirjan lähes joka sivulla paljastuvat median ja intellektuellien petokset tuntuvat helposti niin räikeiltä, ettei niitä voi uskoa tosiksi. Suomalaisille, jotka ovat eläneet kahden imperialistisen järjestelmän rajamailla, tarjoutuu kuitenkin ehkä muita helpommin välineitä tiedon ja vallan suhteiden ymmärtämiselle. Ahaaelämyksiä voivat tuottaa vaikkapa kohtaamiset entisen Neuvostoliiton kansalaisten kanssa. Minä esimerkiksi kysyin kerran eräältä Suomeen muuttaneelta virolaiselta, mitä hän eniten oudoksui yhteiskunnassamme. Epäröimättä tämä läntiseenjärjestelmään varsin myönteisesti suhtautuva ihminen vastasi: "Sitä, että suomalaiset uskovat sanomalehtiin." Toinen ymmärtämistä helpottava rikas kokemusaineisto on 1970-luvun politikointi neuvostosuhteilla. Se, että nyt valikoidaan ja tulkitaan tietoa USA:n ja EU-suurvaltojen hyväksi, käy käsitettävämmäksi, kun muistaa, että kolme vuosikymmentä sitten samanlaiset ja osittain jopa samat ihmiset tekivät samaa Neuvostoliiton hyväksi. Chomskyn teksti tuntuu varmaankin useimmista lukijoista olennaiselta tämän päivän maailman ymmärtämisen kannalta. Silti, kun tietää, että Chomsky on kuuluisa kielitieteilijä ja maailman tunnetuimpia intellektuelleja, voi filosofisesti suuntautunut lukijajäädä kaipaamaan jotain yleisempää ja teoreettisempaa analyysiä. Yleisiä näkemyksiä vallasta, tiedosta ja politiikan etiikasta kirjasta kyllä löytyy, mutta ne ovat lähinnä yksittäisiä lauseita konkreettisten tapauskuvausten ja -analyysien lomassa. Yleensä yhteiskunnallisista kysymyksistä kirjoittavat filosofitja usein myös sosiologit ja politologit - ottavat tosiasiat annettuina ja keskittyvät abstraktiin käsiteanalyysiin, josta vedettävät johtopäätökset kuitenkin riippuvat ratkaisevasti tosiasioista. Chomskyn lähestymistapa on lähes päinvastainen: Hänen näkemyksensä on, että yleisistä eettisistä ja yhteiskunnallisista periaatteista ei yleensä vallitse ratkaisevaa erimielisyyttä - ainakaan vallan korruption välttäneiden ihmisten keskuudessa. Sen sijaan yhteiskunnalliset ja poliittiset tosiasiat ovat äärimmäisen ongelmallisia: poliittisin perustein tapahtuva suodatus ja tulkinta määrää suurelta osin sen vaikutelman, joka meille tosiasioista vaivatta aukenee. Varmaankin tästä syystä Chomsky on jo vuosi- 8

10 kymmeniä keskittänyt hämmästyttävän suuren intellektuaalisen energiansa annettujen poliittisten tulkintojen kritiikkiin, tosiasioiden uudelleen tulkintaan ja pimentoon jäävien faktojen esiin vetämiseen. Tämä työ on intellektuellin poliittista ja eettistä toimintaa parhaimmillaan. Itse asiassa hyvinkin monen yhteiskuntateoreetikon omasta teoriasta päädytään samanlaiseen käsitykseen yhteiskunnallisten tosiasioiden ongelmallisuudesta. Tästä ei kuitenkaan yleensä vedetä käytännöllistä johtopäätöksiä, vaan keskitytään edelleen abstraktiin käsiteanalyysiin, josta he itse tai muut vetävät vääriä johtopäätöksiä, koska lähtökohtana käytetyt tosiasiat ovat vääriä. Yhtenä syynä näin epätarkoituksenmukaiseen toimintaan saattaa olla se, että chomskylaisesta intellektuaalisesta poliittisesta aktivismista ei yleensä makseta. Mutta miksi tähän poliittisten tapahtumien uudelleen tulkintaan tarvitaan sellaisia intellektuelleja kuin Chomsky? Eivätkö valtasidoksestajollain tavalla vapautuneiden lehtimiesten kyvyt riitä tähän tehtävään, ja eivätkö intellektuellit voisi keskittyäjohonkin vaikeampaan? Valtamediassa ovat kuitenkin näkyvästi esillä Helsingin Sanomien Max Jakobsonin kaltaisetjärjestelmäintellektuellit,jotka säännöllisesti kokoontuvat nousevien poliitikkojen ja yhtiöjohtajien kanssa kehittämään ideologisia viritelmiään Trilateraaliseen komissioon ja muihin globaaleihin herrakerhoihin. He lisäävät median esittämien näkemysten uskottavuutta ja ympäri maailmaa toimivien tiedotusvälineiden sanomien yhtenäisyyttä. Tässä tilanteessa tavallinen toimittaja, joka huomaa todellisuuden ja vallitsevan tulkinnan välisen ristiriidan, on helposti pulassa. Jollei hänen uskonsa omiin havaintoihinsa ala horjua, niin ainakin muiden usko häneen. Intellektuelli sen sijaan on luonnostaan muita ihmisiä vähemmän oman aikansa vanki, ja hänen on helpompi nähdä yhtäläisyyksiä menneiden ja nykyisten typeryyksien välillä. Toisaalta hänen koulutuksensa usein korostaaja menestyksensä perustuu kykyyn olla hyväksymättä vallitsevaa näkemystä itsestäänselvyytenä. Chomsky tuo kirjassaan esiin seuraavan moraalisen itsestäänselvyyden: "moraalisista kysymyksistä (rikoksista ym.) kannettavan huolen tulisi suhteutua vaikutusmahdollisuuksiin näissä asioissa." Valtamedia ja poliitikot perustelivat Suomen hakeutumista EU:n kovaan ytimeen kansalaisten suuresta vastustukses- 9

11 ta huolimatta sillä, että näin saadaan vaikutusvaltaa EU:n asioihin. Näitä vaikutusmahdollisuuksia nyt sitten ilmeisesti on, mutta tästä huolimatta niin poliitikot kuin media kantavat moraalista huolta lähinnä heikentyneen Venäjän tai sellaisten pienten maiden tekemisistä, joiden kanssa Suomi ei ole minkäänlaisessa liittosuhteessa. Sen sijaan siitä kansanmurhasta, jota Turkki on suorittamassa Kurdistanissa Nato-maiden vahvalla tuella, ei juuri kanneta huolta. Päinvastoin ollaan yhdessä muiden EU-maiden kanssa palkitsemassa Turkkia avaamalla sille portit EU:n jäsenyyteen. Tshetshenian siviilien kokemista hirveyksistä syytetään - öljyn ja kaasun virtojen asettamissa rajoissa - aivan oikein Venäjää eikä tshetsheniseparatisteja, vaikka nämä eivät olekaan mitään pulmusia. Sen sijaan siitä, että pääasiassa USA:nja Englannin toimeenpaneroa Irakin saarto on tappanut yli puoli miljoonaa lasta, ei syytetä suurvaltoja vaan Irakinjohtoa (ks. esim. Helsingin Sanomat ). Tämä vaikutusvaltaisten suomalaisten toimintatapa ei edusta Chomskyn mainitsemaa moraalista itsestäänselvyyttä, mutta sen moraali tai moraalittomuus on kuitenkin kaikille varsin tuttua. Se on paljolti samaa kuin koulukiusaajien: rohkeasti sorretaan ja pilkataan sitä, jota kaikki muutkin sortavat ja pilkkaavat, mutta vaietaan visusti kiusaajajoukonjohtajien typeryydestäja törkeästä pahanteosta. Olli Ta mmilehto 10

12 1.. Periaatteiden ja arvojen nimissä.. Kosovon kriisin herättämä intohimo ja näkemyksellinen hurmos ovat luonteeltaan harvinaislaatuisia. Tapahtumia on pidetty "kansainvälisten suhteiden virstanpylväänä",jokajohtaa täysin uudenlaiseen maailmanhistorian vaiheeseen - moraalisen suoraselkäisyyden aikakauteen, jonka ohjaimissa on "epäinhimillisyyden hävittämiseen idealistisesti tähtäävä Uusi Maailma". 1 Tämä Uusi Humanismi, jonka alkuajankohta sopii onnekkaasti yhteen uuden vuosituhannen alun kanssa, syrjäyttää kapea-alaisen ja vanhentuneen intressipolitiikan. Nyt muovataan uusia käsityksiä maailmanjärjestyksestä, joita on koristeltu kohottavilla opetuksilla ihmisyydestä ja globaalista yhteiskunnasta. Nämä uudet käsitykset tulevat syrjäyttämään vanhan maailmanjärjestyksen rappeutuvat instituutiot, jotka ovat "epäonnistuneet katastrofaalisesti". Näitä epäonnistumisia korvaa uusi aj attelu, joka poikkeaa "innovatiivisella mutta oikeutetulla tavalla" aiemmista normeista. Aiempien sukupolvien idealismi kelpaa nyt vain pilkan kohteeksi, mutta visioiden, jotka tulevat sen tilalle, on tarkoitus olla todellisia ja aidosti mieltä ylentäviä. Jos tämä kuvaus pitää paikkansa tai jos siinä on edes hiven totuutta, edessämme avautuvat uskomattomat mahdollisuudet. Meillä on varmasti hallussamme materiaalisia ja älyllisiä resursseja kauheiden tragedioiden välttämiseksi, jos hyvää tahtoa vain löytyy. Listan kokoaminen tehtävistä, jotka toteuttamalla olisi mahdollista merkittävästi auttaa kärsiviä ihmisiä, ei edellytä suurta mielikuvitusta. Erityisesti Kosovon mittakaavaan yltäviä rikoksia on valitettavan helppo löytää, ja monia voitaisiin huo- 11

13 mattavasti lievittää taijopa kokonaan pysäyttää vain murto-osalla siitä energiasta ja innosta, jota länsivallat ja niiden intellektuaaliset kulttuurit kuluttivat Kesovon hankkeeseen vuoden 1999 alkupuolella. On siis monta hyvää syytä pyrkiä etsimään ja tunnistamaan tämänkaltaisia tehtäviä ja ongelmia, ja asettaa ne etusijalle pohdinnoissamme. Jos Kesovon vapauttamisen ylevämielisessä hengessä on hiukkaakaan autenttisuutta -jos päättäjät vihdoinkin toimivat "periaatteiden ja arvojen nimissä" (Vaclav Havel), jotka ovat todella humaaneja, kuten meille itsevarmasti ilmoitetaan - meillä on todellinen mahdollisuus rakentaa uudenlaista välittömän toiminnan esityslistaa. Ja vaikka osoittautuisikin, että todellisuus ei vastaa tätä imartelevaa omakuvaa, näiden tehtävienja ongelmien tunnistaminen on silti tärkeää. Se ohjaa huomion siihen, mitä niiden tahojen, jotka pitävät hienoja sanoja jonakin muuna kuin kyynisenä opportunismina, tulisi tehdä. Yrittäkäämme siis tarkastella ja ymmärtää, mitä on tapahtunut ja miten sekä miksi se on esitetty edellä esitellyllä tavalla. Yrittäkäämme lisäksi ymmärtää, mitä muita hankkeita voitaisiin helposti toteuttaa, jos sovellettaisiin niitä "universaaleja arvoja, joita kannattavat Euroopan unionin ja Natonjohtaj at" sekä heitä ylistävät kommentaattorit. Koska aihealue on niin laaja, että kattavan katsauksen laatiminen on mahdotonta, pitäytykäämme tapauksissa, jotka jollain olennaisella tavalla muistuttavat vuoden 1999 alkukuukausina kiivaita tunteita ja sitoumuksia herättänyttä tragediaa. Paitsi että tällaiset tapaukset antavat mahdollisuuden arvioida oikeudenmukaisesti Uutta Humanismia sen itse valitsemalla alueella, ne ovat myös itsessään tärkeitä, ainakin alkeellisten moraalisten standardien mukaan. Väärinymmärrysten välttämiseksi sanottakoon, ettei tarkoituksenani ole osallistua keskusteluun siitä, mitä pitäisi tai olisi pitänyt tehdä Kosovossa, muuten kuin hyvin epäsuorasti. Pyrin sen sijaan tarkastelemaan hirvittävään inhimilliseen katastrofiin johtaneiden tapahtumien viitekehystä. Lisäksi pohdiskelen tapahtumien sekä niiden esittämisen ja tulkinnan todennäköisiä seurauksia. Tämä edellyttääjyrkkää laajentamista keskustelussa, joka on muutaman viime kuukauden aikana keskittynyt yksinomaan levottoman Balkanin yhteen osaan sysäten samalla syrjään muita merkittäviä huolenaiheita. Edellä selitetyistä syistä 12

14 johtuen tässä kirjassa keskustelua laajennetaan vain samankaltaisiin tehtäviin ja ongelmiin, mutta keskustelua olisi syytä laajentaa edelleen. Maaliskuun 24. päivänä USA:njohtamat Natonjoukot hyökkäsivät risteilyohjuksin ja pommein eri puolilla Jugoslavian liittotasavaltaa oleviin kohteisiin. 2 Etusivujen uutisosikot kertoivat hyökkäyksen "syösseen Yhdysvallat sotilaalliseen konfliktiin, mikä presidentti Clintonin mukaan oli välttämätöntä etnisen puhdistuksen pysäyttämiseksi ja vakauden tuomiseksi Itä-Eurooppaan". Clinton ilmoitti kansakunnalle, että pommittamalla Jugoslaviaa. "me edistämme arvojamme, suojelemme etujamme ja edistämme rauhan asiaa". "Me emme voi reagoida samanlaisiin tragedioihin kaikkialla, mutta kun etninen konflikti muuttuu etniseksi puhdistukseksi, ja kun me voimme vaikuttaa tilanteeseen, meidän on sitä myös yritettävä, ja juuri tästä on kyse Kosovossa". "Jos olisimme epäröineet" hankkeessa, jota Clintonin puheen otsikossa sanotaan "Oikeutetuksi ja välttämättömäksi sodaksi". "lopputulos olisi ollut moraalinenja strateginen katastrofi. Alhanian kosovolaisista olisi tullut kansa ilman kotimaata, jokajoutuisi elämään vaikeissa olosuhteissa Euroopan köyhimmissä maissa." Ja tämähän on Yhdysvaltojen mielestä sietämätön kohtalo kärsiville ihmisille. Ulkoministeri Madeleine Alhright oli jo ensimmäinen helmikuuta pannut hälytyskellot soimaan ja julistanut, "että tämä peli ei vetele, vuonna 1999 ei voida hyväksyä tällaista harhaarimaista etnistä puhdistusta. On loppujen lopuksi parempi. että demokratiat asettuvat vastustamaan tällaista pahuutta. "3 Clintonin eurooppalaiset liittolaiset olivat samaa mieltä. Otsikolla "Uusi sukupolvi vetää rajan" Englannin pääministeri Tony Blair julisti, että tämä on uudenlainen sota, jossa me taistelemme "arvojen" ja "uuden internationalismin puolesta, joiden puitteissa kokonaisten etnisten ryhmien raakaa sortoa ei enää voida hyväksyä". Taistelemme "maailman puolesta,jossa mainittuihin rikoksiin syyllistyneillä ei ole turvapaikkaa". "Me taistelemme maailman puolesta, jossa diktaattorit eivät enää voi rangaista kansaansa kammottavilla tavoilla vallassa pysyäkseen." Olemme siirtymässä "uudelle vuosituhannelle, jolla diktaattorit tietävät, etteivät voi rankaisematta syyllistyä etniseen puhdistukseen tai kansansa sortamiseen". Saksan ulkoministeri Joschka Fischer 13

15 "on ryhtynyt kannattamaan aj attelua, jota saksalainen intellektuelli Ulrich Beck on nimittänyt 'Naton uudeksi sotilaalliseksi humanismiksi' - tämän ulkoministeri Madeleine K. Albrightin puolustaman näkemyksen mukaan ihmisoikeuksien puolustaminen on eräänlainen kutsumustehtävä."4 "Uutta interventionismia" ylistivät älymystö ja lainoppineet. He julistivat alkaneeksi uuden maailmanpolitiikan aikakauden, jossa "valistuneet valtiot" voivat vihdoinkin käyttää voimaa, jos "katsovat sen oikeutetuksi", hyläten "vanhat rajoittavat säännöt" ja noudattaen itse määrittelemiään "moderneja käsityksiä oikeudesta". "Kosovon kriisi todistaa... Amerikan uuden halukkuuden tehdä mitä se pitää oikeana - riippumatta siitä, mitä kansainvälinen oikeus sanoo."5 Kylmästä sodastaja maailmanjärjestyksen vanhanaikaisista rajoituksista vapauduttuaan vaiistuneet valtiot voivat nyt täydellä antaumuksella omistautua ihmisoikeuksien puolustamiseen ja oikeuden ja vapauden tuomiseen kärsiville ihmisille kaikkialla - voimakeinoin,jos on välttämätöntä. "Valistuneilla valtioilla" tarkoitetaan tietenkin Yhdysvaltoja ja sen kumppania Englantia, sekä mahdollisesti myös muita maita, jotka värväytyvät mukaan niiden ristiretkiin ihmisoikeuksien puolesta. Valistuneiden valtioiden tehtävää vastustavat vain "uhmaajat, saamattomat ja konnat", "maailman häiriköt".6 Valistuneisuus on ilmeisesti näiden maiden ominaisuus jo määritelmän perusteella. On turha etsiä uskottavaa argumenttia tai todistusaineistoa, joka viittaisi varsinaiseen eroavaisuuteen valistuneiden valtioiden ja häiriköiden välillä. Ainakaan historiankirjoituksesta ei sellaista löydy. Mutta historia onkin joka tapauksessa epäolennaista, kiitos doktriinin, jota voisi kutsua suunnanmuutosopiksi. Sen mukaan on totta, että ennen olemme tehneet naiiviudestamme tai puutteellisesta tiedosta johtuneita virheitä, mutta nyt olemme palaamassa takaisin oikeamielisyyden perinteiselle polulle. Historian tarkasteleminen ei voi olla muuta kuin "satunnaisia heitto ja ja herjauksia Washingtonin historiallisesti vahingollisesta ulkopolitiikasta", ja näin ollen se voidaan "helposti jättää omaan arvoonsa" - näin meitä neuvoo eräs uusien "muotoutumassa olevien normien" johtava akateeminen auktoriteetti ja kannattaja. 7 On siis turhaa kysyä, mitä voidaan oppia menneisyyden pölyttyneistä tarinoista. Näin siitäkin huolimatta, että poliittinen päätöksentekorakenne ja sen 14

16 institutionaalinen perusta ovat säilyneet muuttumattomina. Kesäkuun kolmantena päivänä Nato ja Serbia solmivat rauhansopimuksen. USAjulistautui voittajaksi päätettyään menestyksekkäästi "kymmenen viikon pituisen sotaretkensä,jonka tarkoituksena oli pakottaa herra Milosevic tunnustamaan tappionsa". Voitto oli saavutettu, muttei vielä rauhaa: rautanyrkki on valmis iskemään uudelleen, kunnes voittajat ovat varmistuneet siitä, että heidän tulkintansa rauhansopimuksesta on toteutettu. Laajan konsensuksen ilmaisi New York Timesin globaalien asioiden analyytikko Thomas Friedman: "Alusta lähtien Kosovon ongelmassa on ollut kyse siitä, miten meidän pitäisi reagoida. kun pahoja asioita tapahtuu vähämerkityksisissä paikoissa". Vaiistuneet valtiot ovat avanneet uuden vuosituhannen vastaamalla tähän modernin aikakauden kriittiseen kysymykseen noudattaen moraalista periaatetta, jonka mukaan "sen jälkeen, kun pakolaisten karkotukset alkoivat, Kasavonjättäminen huomiotta olisi ollut väärin... ja siksi valtavan ilmasodan käyttäminen rajallisen tavoitteen saavuttamiseksi oli ainoajärkevä ratkaisu".8 Aj oituksen tarkastelu osoittaa, että tämä yleinen hokema ei voi pitää paikkansa: on kiistatonta, että "valtava ilmasota" aloitettiin ennen kuin "pakolaisten karkotukset alkoivat" entistä kiivaampina,ja että ilmasotajohti karkotustenja muiden raakuuksien äkkinäiseenja laajamittaiseen kiihtymiseen. Nämä tosiasiat raportoitiin yksityiskohtaisesti Friedmanin omassa lehdessä sekä muualla. Tämän verran sentään on yleisesti tunnustettu. Sen voi kieltää vain omaksumalla "vapaaehtoisen tietämättömyyden" asenteen, lainatakseni edellä siteeratun "uuden internationalismin" kannattajan termiä terävästä raportista, jonka hän kirjoitti USA:n palkkasoturi en hirmutöistä ja ulkoministeriön reaktiosta niihin. 9 Vapaaehtoisella tietämättömyydellä on pitkä historia. Eräs klassinen kuvaus siitä löytyy George Orwellin Eläinten vallankumoukseen kirjoittamasta esipuheesta, jossa hän käsitteli sitä, miten vapaissa yhteiskunnissa "epäsuositut aj atukset voidaan vaientaa ja epämukavat tosiasiat pitää salassa ilman mitään virallista kieltoa". Tämä "kirjallisen sensuurin salakavala muoto" on "pitkälti vapaaehtoista", Orwell huomauttaa. Osittain se on lähtöisin hyvästä koulutuksesta. joka istuttaa ihmisiin "yleisen sanattoman yhteisymmärryksen siitä, ettei tiettyjen tosiasioiden 15

17 mainitseminen yksinkertaisesti ole sopivaa". Tällaisesta vapaaehtoisesta tietämättömyydestä ja muista tekijöistä johtuen "Ihminen, joka kyseenalaistaa vallitsevan oikeaoppisuuden, tulee huomaamaanjoutuneensa vaiennetuksi yllättävän tehokkaasti." Eläinten vallankumous on ehkä Orwellin tunnetuin kirja. mutta sen esipuhe yksi hänen tuntemattomimmista esseistään. Sitä ei alunperin julkaistu, ja se löydettiin vasta 30 vuotta myöhemmin. Tällöin se julkaistiin näkyvästi, mutta pian se taas painui unohduksiin.10 Vaikka Thomas Friedmanin oma Oa sovinnainen) vastaus hänen New York Timesissa esittämäänsä retoriseen kysymykseen on epätyydyttävä, uskottava vastaus löytyy samasta lehdestä samana päivänä, joskin vain epäsuorasti. Kirjeenvaihtaja Stephen Kinzer raportoi Ankarasta, että "Turkin tunnetuin ihmisoikeusaktivisti [Akin Birdal] on joutunut vankilaan", mihin hänet oli tuomittu siitä hyvästä, että hän "oli kehottanut valtiota pyrkimään rauhanomaiseen ratkaisuun kurdikapinallisten kanssa". 11 Jos käännämme katseemme katkonaisista, yleisesti epäinformatiivisistaja harhaanjohtavista uutisista ja analyyseistä tuonnemmaksi, huomaamme, että Turkin ihmisoikeusyhdistyksen rohkean puheenjohtajan vankeustuomio on vain yksi episodi kyseisen valtion ihmisoikeusaktivisteja vastaan suuntaamassa pelottelu- ja häirintäkampanjassa. Kohteiksi ovat joutuneet aktivistit, jotka tutkivat ja raportoivat hirvittäviä raakuuksia ja vaativat rauhanomaista ratkaisua konfliktiin, johon on kuulunut yksi 1990-luvun raakalaismaisimmista etnisistä puhdistuksista ja valtioterrorikampanjoista. Kampanjaa on toteutettu kiihtyvällä väkivallalla, kiitos valistuneiden valtioiden johtajan aktiivisen osallistumisen. Näin Yhdysvallat "edistää arvojaan, suojelee etujaan ja edistää rauhan asiaa" (presidentin sanoin) - tavalla, joka on aivan liian tuttu niille, jotka eivät ole valinneet vapaaehtoista tietämättömyyttä. Palaamme myöhemmin Turkin tapaukseen. Tässä on syytä vain huomauttaa, että nämä 1990-luvun tapahtumat, jotka jatkuvat tälläkin hetkellä ja tapahtuvat Naton ja Euroopan toimivallan piirissä, ovat melko hätkähdyttävä -joskaan ei ainoa - esimerkki valistuneiden valtioiden vastauksesta kysymykseen siitä, "miten meidän pitäisi reagoida, kun pahoja asioita tapahtuu vähämerkityksisissä paikoissa". Vastaus kuuluu, että mei- 16

18 dän on reagoitava auttamalla kiihdyttämään raakuuksia - tehtävä, joka onnistuttiin toteuttamaan myös Kosovossa. Tällaiset nykyisen todellisen maailman piirteet herättävät vakavia kysymyksiä Uuden Humanismin luonteesta. Näin vaikka omaksuisimmekin "suunnanmuutos" -opin ja luopuisimme historiasta ja sen opetuksista, jotka koskevat niitä vallan instituutioita, jotka toimivat lähes esteettä ja ovat vapaita tekemään mitä "pitävät oikeana". Aivan sattumalta uskottavamman vastauksen Friedmanin kysymykseen vahvisti toinen valtalehti Washingto n Post, joka luonnosteli samalla selkeästi Uuden Humanismin ääriviivat kahdessa rinnakkaisessa pääkirjoituksessa sodan loputtua. Yhden otsikko on "Kosovo's Bumpy Road" (Kosovon kuoppainen tie), toisen, "Turkey's Kurdish Opening" (Turkin tilaisuus kurdikysymyksessä). Ensimmäinen pääkirjoitus tarjoaa neuvoja Natolle, toinen ilmaisee "Turkin ystävien toiveita". 12 Kosovon tapauksessa Washingtonin ei tule "osoittaa mitään sympatiaa" roistoille, jotka syyllistyivät Naton pommitusten aikana raakalaismaiseen etniseen puhdistukseen sekä muihin hirmu tekoihin. Päin vastoin, Naton tulisi "pommittaa entistä kiivaammin", jos se havaitsee mitään merkkejä Serbian "vastahakoisuudesta" toteuttaa "periaatteita, joista ei voi neuvotella". Näistä periaatteista keskeisimpiin kuuluu se, että YK:n turvallisuusneuvoston valtuuttamilla rauhanturvajoukoilla tulee olla "Naton kenraali komentaj anaan - ei YK:n, Euroopan unionin, Euroopan turvallisuus-ja yhteistyöjärjestön [Etyj] tai kenenkään muun virkailijaa". 13 Toisin sanoen, Naton tulee päättäväisesti hylätä turvallisuusneuvoston päätöslauselma, jonka se oli itse juuri pannut alulle ja allekirjoittanut. Päätöslauselma edellytti "kansainvälisten turvallisuusjoukkojen läsnäoloa", jotka toimivat "YK:n alaisuudessa" ja joihin "Nato osallistuu huomattavalla panoksella" (päätöslauselmassa ei esiinny muuta mainintaa Natosta). Ja tietenkin Naton on ankarana kurinpitäj änä rangaistava väkivallan jatkamisella kaikkea "vastahakoisuutta" alistua yksipuolisiin päätöksiinsä. Turkin kohdalla tarina on vallan erilainen. Washingtonin pitää ehdottomasti "osoittaa sympatiaa" roistoille, jotka ovat syyllistyneet etniseen puhdistukseen ja muihin rikoksiin kurdiväestöa vastaan - vaikka kyse on rikoksista, jotka ovat selvästi ver- 17

19 rattavissa Serbian rikoksiin Kosovossa, ja joita ei toteutettu keskellä Naton pommituksia. Johtopäätös ei ole yllättävä, sillä Washingtonilla on hyvin huomattava asema näiden roistojen keskuudessa. Turkin ja Kurdien kohdalla "Kurdien separatistiliikkeen vangittua johtajaa" Abdullah Öcalania "pidetään yleisesti syyllisenä tuhansien [tarkemmin kymmenien tuhansien] kuolemaan kurdien sodassa Turkkia vastaan". Ilmaisu "pidetään yleisesti" ei pidä sisälläänjohtavia kansainvälisiä ihmisoikeusjärjestöjä mutta kylläkin Turkin ja Yhdysvaltojen hallitukset. Vastaavasti ja yhtä oikeutetusti Belgradissa ja ehkä myös Moskovassa albaanien separatistiliikkeen sissijoukkoj a "pidetään yleisesti vastuussa" tuhansien kuolemasta albaanien sodassa Serbejä vastaan Naton pommitusta edeltäneenä aikana - mikä tietenkin on relevantti aj anjakso, kun arvioidaan päätöstä ryhtyä pommitukseen. Tänä aj anjaksona tapahtuikin raakuuksia; palaamme myöhemmin Washingtonin versioon niistä. Kukaan vakavasti otettava tarkkailija ei kuitenkaan pidä niitä edes lähestulkoon verrattavina raakuuksiin, joihin ovat syyllistyneet "Natoon päin suuntautuneet Turkin asevoimat" - kuten Washington Postin toimitus kuvailee Washingtonin aseistamia ja kouluttamia Turkin sotilasvoimia, jotka saivat nauttia yhä kasvavasta asevirrasta raakuuksien kasaantuessaja Clintonin osoittaessa "Amerikan uutta halukkuutta tehdä mitä se pitää oikeana". Washington Postin toimittajat eivät kehota ketään pommittamaan Ankaraa tai Washingtonia. Sen sijaan "Turkin ystävien on toivottava, että maa pystyy keräämään rohkeutta arvioida rehellisesti Öcalanin aloitetta" rauhanomaiseen ratkaisuun. Tällä viitataan "vangitun johtajan" rauhanaloitteeseen, josta Turkin hallitus ja sen ystävät Washingtonissa ovat seitsemän vuoden aj an kieltäytyneet neuvottelemasta, ja kieltäytyvät yhä, kuten "Turkin tunnetuin ihmisoikeusaktivisti" sai omakohtaisesti kokea vain muutamaa päivää aikaisemmin. Jos Turkki päättää "hoitaa kansallista syöpäänsä, katkeroituneen kurdivähemmistön ongelmaa", toimittajat jatkavat, maan politiikka ei enää olisi "ristiriidassa arvostamiensa länsimaiden humaanien ja demokraattisten arvojen kanssa". Nämä humaanit arvot ovat luonnollisesti peräisin samasta maasta, josta Turkkiin virtaa jatkuvasti tappavia aseita, joilla se "hoitaa kansallista syöpäänsä" Washingtonin suosimalla tavalla. "Turkkilaisille Kurdien kanssa sopiminen ei tule 18

20 olemaan helppoa", toimittajat tunnustavat. Nyt Kurdit haluavat "kulttuurillisia ja kielellisiä oikeuksia", jotka heiltä on riistetty (toisin kuin Kasavon albaaneilta), mutta myöhemmin 'jotkut heistä" saattavat vielä vaatia "autonomiaa ja itsemääräämisoikeutta" (samoin kuin Kasavon albaanit monen vuoden aj an). Siksipä Turkinjohtajat ansaitsevat sympatiaaja ymmärtämystä ystäviltään Washingtonissa. Kattavampi kuvaus, johon palaamme lyhyesti, piirtää vielä terävämmän kantrastin kahdentaisen valtioterrorin välille. Yhtäältä on terroria, jolla on valistuneiden valtioiden hyväksyntä ja innokas tuki takanaan. Toisaalta on terroria, joka on rikollista ja jota on ankarasti rangaistava, koska se on ristiriidassa valistuneiden valtioiden vaatimusten kanssa. Tässä ei ole mitään uutta, minkä voi osoittaa vain yhden esimerkin avulla. Muutamaa vuotta aikaisemmin Washington Post neuvoi Washingtonia "palauttamaan Nicaragua keskiamerikkalaiseen malliin" ja pakottamaan se "käyttäytymäänjärkevästija alueellisten normien mukaisesti". Nicaraguasta piti toisin sanoen tehdä keskiamerikkalaisen mallin mukainen Washingtonin tukema murhaava terroristivaltio ja se piti saada käyttäytymään "alueellisten normien" mukaan, joita määrittivät raa'at hirmutyöt, jotka olivat monin verroin vakavampia kuin mitkään rikokset, mistä USA:n vihollista Nicaraguaa syytettiin - poikkeuksena tietenkin läntisen pallonpuoliskon hallitsijan uhmaaminen. 14 Tämä asenne on tavanomainen - ei ainoastaan valistuneiden valtioidenjohtajien piirissä, vaan myös niiden vihollisten ja edeltäjien keskuudessa. Entisaikoina Pra vda teki samanlaisia erotteluja, jotka olivat myös yhtä oikeutettuja. Tämän historian pitäisi olla tuttu. Nämä kuuluvat tärkeimpiin kysymyksiin, joita vuoden 1999 Balkanin sota herättää. Ne pysyvät kuitenkin visusti poissa keskustelusta, ainakin valistuneiden valtioiden sisällä. Muualla mitä erilaisimpia mielipidesuuntauksia edustavat ihmiset huomaavat ne helposti. Valitakseni muutaman kaukaa tulevan esimerkin, eräs huomattava israelilainen sotilaallisten ja strategisten asioiden tuntija näkee vaiistuneet valtiot "uhkana maailmalle". Hän luonnehtii "uusia pelisääntöjä" paluuksi kolonialismin aikakauteen, jossa väkivallan käyttö on "verhottu moralistiseen hurskasteluun"ja rikkaatja vahvat tekevät "mitä itse pitävätoikeu- 19

21 tettuna". Toinen kommentaattori, Israelin Keskustapuolueen puheenjohtaja ja entisen asevoimien komentajan vaimo kirjoittaa, että "valta voitti ja rauha hävisi": "pelisäännöt ovat kaikkea muuta kuin muuttuneet... Tässä tarinassa ei ole hyvää ja pahaa, vaan pelkästään todella pahaa ja vähemmän pahaa". Mielipidekirjon vastakkaisella laidalla Aleksandr Solzhenitsyn, joka oli idoli lännessä silloin kun hän ilmaisi oikeita mielipiteitä, tarjoaa lyhyen ja ytimekkään määritelmän Uudesta Humanismista: "Hyökkääjät potkaisivat YK:n sivuun ja avasivat uuden, vahvemman oikeuteen perustuvan aikakauden". Viimeisenä esimerkkinä olkoon Vuk Draskovic, jonka Milosevic oli pannut viralta koska hän oli vastustanut tämän sotapolitiikkaa ja kehottanut ihmisiä osoittamaan mieltään rauhan puolesta. Lännessä Draskovicia ylistettiin Hyvänä Serbinä,järjenja itsenäisyyden äänenä Milosevicin hallituksessaja Milosevicinjälkeisen demokraattisen Serbian toivona. Hänen oppositionsa perustui Solzhenitsynin teesiin: "Meidän on tunnustettava, että maailmaa hallitsee nykyään usein voima eikä oikeus. Meidän on oltava hyvin rohkeita ja lähestyttävä kompromissia". 15 Palaamme tuonnempana laajempaan mielipideotokseen, joka edustaa huomattavaa osaa maailman väestöstä, ehkäjopa enemmistöä, kuten eräs haukkamainen politiikantutkija väittää. Se saattaisi yhtyä merkittävän ja vaikutusvaltaisen - joskaan ei erityisen kuuluisan - radikaalin pasifistin A.J. Musten arvioon: Sodan jälkeen ongelmana on voittaja. Hän luulee osoittaneensa, että sota ja väkivalta kannattavat. Kuka opettaa hänelle, että näin ei ole?16 "Ei pidä sortua harhakuvitelmiin, joiden mukaan [Nato] pyrkii puolustamaan kosovolaisia". Näin sanoi Solzhenitsyn jajatkoi: 'jos heidän todellinen tavoitteensa olisi ollut sorrettujen suojeleminen, he olisivat voineet puolustaa esimerkiksi onnettomia kurdeja, joita eri valtiot ovat pakottaneet hajalle noin 40 tai 50 vuoden aj an ja jotka ovat nytjoutuneetjoukkotuhonnan uhreiksi". Tämä on liioittelua, mutta tuskin yhtään sen pahempaa kuin ne äärimmäiset holokaustirevisionismin muodot, jotka vertaavat Naton pommitusta seuranneita Serbian kammottavia rikoksia Hitlerin kansanmurhapolitiikkaan. Jos tämä vertaus otettai- 20

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta 11.6.2013 B7-0254/1 1 Johdanto-osan 7 viite ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013 ja 18. helmikuuta 2013 annetut Euroopan unionin neuvoston päätelmät Malista, ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013, 18. helmikuuta

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Mitä Venäjälle kuuluu?-

Mitä Venäjälle kuuluu?- Mitä Venäjälle kuuluu?- Kypsyneen Putinismin aikakausi 03.06.2013 Journalistiseminaari, Oulu Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS Hanna Smith Aleksanteri Instituutti, Helsingin yliopisto Putinismin

Lisätiedot

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2016 2017 Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

Näkökulma korruptioon

Näkökulma korruptioon Anonyymi Näkökulma korruptioon Korruptoitu ihmismieli! 2001 Radikaali poliittista vapautta ajava liike, kuten anarkismi, puhuu aina paitsi yhteiskunnasta myös ihmisestä. Liian usein huomio kääntyy ihmisen

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

B8-0382/2015 } B8-0386/2015 } B8-0387/2015 } B8-0388/2015 } RC1/Am. 5

B8-0382/2015 } B8-0386/2015 } B8-0387/2015 } B8-0388/2015 } RC1/Am. 5 B8-0388/2015 } RC1/Am. 5 5 Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että uskonnollisiin ryhmiin, muun muassa kristittyihin, kaikkialla maailmassa kohdistuvien hyökkäysten määrä on kasvanut valtavasti viime kuukausien

Lisätiedot

Median sääntely ja sananvapaus. Anna Alatalo

Median sääntely ja sananvapaus. Anna Alatalo Median sääntely ja sananvapaus Anna Alatalo Median toiminnan rajat Median toimintaan vaikuttavien yhteiskunnallisten ehtojen yhteensovittaminen toteutuu median yhteiskunnallisena sääntelynä eli regulaationa.

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa?

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät Lahdessa, 13.11.2014 Kristi Raik, Ulkopoliittinen

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(98)29 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 3: ROMANEIHIN KOHDISTUVAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Ansaitseeko EU Nobelinsa? Pami Aalto Jean Monnet professori/ Johtaja, Jean Monnet keskus Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto

Ansaitseeko EU Nobelinsa? Pami Aalto Jean Monnet professori/ Johtaja, Jean Monnet keskus Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto Ansaitseeko EU Nobelinsa? Pami Aalto Jean Monnet professori/ Johtaja, Jean Monnet keskus Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto Yhdysvallat (Marshall apu 1940 luvulla, tuki hiili

Lisätiedot

MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus SOTA OIKEUTETTU SOTA. Liisa Laakso. sodan määritelmä. politiikan väline?

MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus SOTA OIKEUTETTU SOTA. Liisa Laakso. sodan määritelmä. politiikan väline? MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus Liisa Laakso SOTA sodan määritelmä o sodanjulistus o osapuolet (vähintään yksi valtio?) o aseellinen o taistelut, kuolleet (>1000?) politiikan väline? o

Lisätiedot

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Etiikka Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Wittgensteinin määritelmät etiikalle Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on hyvää. Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on arvokasta. Etiikka

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

Nyt tämä vapaus on uhattuna, kaikki arvot, jotka

Nyt tämä vapaus on uhattuna, kaikki arvot, jotka V - 2-33 ten vaikutuksesta ulkopoliittisten vaatimusten toteuttamisessa, sillä sen ruvetessa tuntumaan ulkopoliittisen johdon merkitys vähenee, puolustusministerin vaikutus kasvaa. Mutta minä puhun eräästä

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Sanna Lepola tuli Esko Seppäsen parlamenttiavustajaksi kymmenen vuotta sitten. Niinä vuosina europarlamentti on muuttunut paljon.

Sanna Lepola tuli Esko Seppäsen parlamenttiavustajaksi kymmenen vuotta sitten. Niinä vuosina europarlamentti on muuttunut paljon. Sanna Lepola: GUE/NGL-ryhmä on konfederaalinen Sanna Lepola tuli Esko Seppäsen parlamenttiavustajaksi kymmenen vuotta sitten. Niinä vuosina europarlamentti on muuttunut paljon. Sanna omasta puolestaan

Lisätiedot

Luento 10. Moraalia määrittävät piirteet Timo Airaksinen: Moraalifilosofia, 1987

Luento 10. Moraalia määrittävät piirteet Timo Airaksinen: Moraalifilosofia, 1987 Luento 10 Neljä moraalia määrittävää piirrettä & Moraaliteorioiden arvioinnin standardit & Analyyttisen etiikan peruskysymykset Moraalia määrittävät piirteet Timo Airaksinen: Moraalifilosofia, 1987 Kun

Lisätiedot

Heikki Kurttila. Isäntämaasopimus. Pirtin klubi 5.4.2016

Heikki Kurttila. Isäntämaasopimus. Pirtin klubi 5.4.2016 Heikki Kurttila Isäntämaasopimus hyppy kohti NATOa Pirtin klubi 5.4.2016 Historiaa: Paasikiven Kekkosen linja Paasikivi: Olipa Venäjä miten vahva tai miten heikko hyvänsä, aina se on tarpeeksi vahva Suomelle.

Lisätiedot

Eettisten teorioiden tasot

Eettisten teorioiden tasot Eettisten teorioiden tasot ETENE 7.12.2010 Olli Loukola Käytännöllinen filosofia, Politiikan & talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto 1 MORAALIN OSA-ALUEET eli moraali sosiaalisena instituutiona

Lisätiedot

Näkökulmia aiheeseen :

Näkökulmia aiheeseen : Näkökulmia aiheeseen : Luonto on mykkä, eikä anna neuvoja. Se esittää vain kieltoja. Ja niitäkin usein vasta jälkikäteen. Yrjö Haila Tässä on minun mittaamaton rikkauteni; eipä pese kukaan paitaansa ylävirran

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

TOINEN MAAILMANSOTA 1939-45

TOINEN MAAILMANSOTA 1939-45 TOINEN MAAILMANSOTA 1939-45 Kertausta 1.Kirjoita viivoille, mitä kyseisenä maailmansodan vuotena tapahtui (pyri keräämään viivoille vain tärkeimmät asiat 1939 Saksa ja NL hyökkäämättömyyssopimus Saksa

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Miksi hierarkioiden täyttämä yhteiskunta on huono?

Miksi hierarkioiden täyttämä yhteiskunta on huono? Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright Miksi hierarkioiden täyttämä yhteiskunta on huono? Olli Tammilehto 1990 Olli Tammilehto Miksi hierarkioiden täyttämä yhteiskunta on huono? 1990 Megafoni fi.theanarchistlibrary.org

Lisätiedot

Forsberg & Raunio: Politiikan muutos.

Forsberg & Raunio: Politiikan muutos. Forsberg & Raunio: Politiikan muutos. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan pyrkivien on lisäksi vastattava aineistokokeen kysymyksiin. Kirjakysymysten maksimipistemäärä on 30 pistettä. Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Ivan Illich: Kouluttomaan yhteiskuntaan

Ivan Illich: Kouluttomaan yhteiskuntaan AINEISTO 54 Ivan Illich: Kouluttomaan yhteiskuntaan Olemme kaikki oppineet suurimman osan siitä minkä tiedämme koulun ulkopuolella. Oppilaat oppivat eniten ilman opettajiaan ja usein heistä huolimatta.

Lisätiedot

ISBN ISBN (sähkökirja) BALTO print Anna palautetta:

ISBN ISBN (sähkökirja) BALTO print Anna palautetta: TALENTUM HELSINKI 2013 Copyright Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen ISBN 978-952-14-2036-8 ISBN 978-952-14-2037-5 (sähkökirja) BALTO

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Hybridisota: uutta viiniä vanhoissa leileissä? Pekka Visuri

Hybridisota: uutta viiniä vanhoissa leileissä? Pekka Visuri Hybridisota: uutta viiniä vanhoissa leileissä? Pekka Visuri 18.11.2015 Raamatullinen vertaus: uutta viiniä vanhoissa leileissä Jeesus esitti heille vielä vertauksen: 'Ei kukaan leikkaa uudesta viitasta

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi.

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi. LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi Vastaajan nimi: Valintakokeesta saatu pistemäärä: / 40 pistettä Vastaa selvällä

Lisätiedot

Miksi hierarkioiden täyttämä yhteiskunta on huono? Olli Tammilehto

Miksi hierarkioiden täyttämä yhteiskunta on huono? Olli Tammilehto Miksi hierarkioiden täyttämä yhteiskunta on huono? Olli Tammilehto 1990 Sisältö Politiikkaa 4 Etiikkaa 6 Epistemologiikka 8 2 Kritisoin tässä artikkelissa hierarkioita kolmessa suhteessa: poliittisessa,

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Carol Ehrlich. 70-luvun naisliike

Carol Ehrlich. 70-luvun naisliike Carol Ehrlich 70-luvun naisliike 1980 Miten paljon naisliike on muuttunut viimeisten kymmenen vuoden aikana? Liberaali haara ei ole muuttunut juuri lainkaan. Yhä yritetään saada 52% vallasta siinä taloudellisessa

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Ilpo Halonen Aristoteleesta uuteen retoriikkaan LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (1/4): LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (3/4):

Ilpo Halonen Aristoteleesta uuteen retoriikkaan LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (1/4): LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (3/4): 6. Aristoteleesta uuteen retoriikkaan KIRJALLISUUTTA: Aristoteles, Retoriikka. Runousoppi. Teokset IX, Gaudeamus, Helsinki 1997. Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa, Puhetaito, Helsingin Kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Talentum Helsinki 2013 Kirjoittajasta Kauppatieteiden tohtori Pekka Puustinen toimii vakuutustieteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Maailmankansalaisen etiikka

Maailmankansalaisen etiikka Maailmankansalaisen etiikka Olli Hakala Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeen avausseminaari Opetushallituksessa 4.2.2011 Maailmankansalaisen etiikka Peruskysymykset: Mitä on maailmankansalaisuus? Mitä

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Alustus KHI Forumissa. 21.08.2010 Veikko Saksi

Alustus KHI Forumissa. 21.08.2010 Veikko Saksi Alustus KHI Forumissa 21.08.2010 Veikko Saksi Vaikeneminen on vallankäytön väline Avoimuus on muodikas asia Relevantti tieto usein vain vallankäyttäjillä Venäjä-kriittisyydestä tehdään farsseja Tabuista

Lisätiedot

VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU

VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU JOHDANTO Tämä huoneentaulu on tarkoitettu verkkovastaamisen tueksi nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa. Huoneentaulun tarkoituksena on antaa ohjeet verkkovastaajille vastauksen

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

Peltolan uutiset 3/2011

Peltolan uutiset 3/2011 Peltolan uutiset 3/2011 Syksyllä golfkausi alkaa olla lopuillaan, mutta ei vielä ohi. Golfkauden lopuksi on hyvä kaivella aivojen muistisopukoita ja kerrata golfin sääntöjä. Sääntöopas, golffarin paras

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA 012 Peruste #1 2 2015 väki ja valta PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA Puoluejäsenyyksien määrä vaihtelee suuresti Euroopan maissa. Vaihtelusta huolimatta luvut ovat

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto

MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto Perusteita ennakkoarvioinnille Ulkoiset syyt: Luottamus tieteeseen säilyy (voimavara) Julkaisutoiminta ja tutkimusyhteistyö

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Hybridisota, uusi kylmä sota, moninapainen ydinasemaailma, uusi normaali Mitä aikakautta elämme?

Hybridisota, uusi kylmä sota, moninapainen ydinasemaailma, uusi normaali Mitä aikakautta elämme? Hybridisota, uusi kylmä sota, moninapainen ydinasemaailma, uusi normaali Mitä aikakautta elämme? 05.010.2016 Hallintovaliokunta Hanna Smith Helsingin Yliopisto, Aleksanteri Instituutti, Suomen turvallisuusympäristö

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle Syyrian tilanne "Syyriassa on käyty sisällissotaa jo parin vuoden ajan. Miten kansainvälisen yhteisön ja Suomen tulisi mielestänne toimia tilanteen ratkaisemiseksi?" Kyllä Ei Kuva Suomen tulisi lisätä

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

ALTEn toimintaohjeisto

ALTEn toimintaohjeisto ALTEn toimintaohjeisto Johdanto Vuonna 1994 ALTEn jäsenet tekivät päätöksen tarpeesta luoda virallinen toimintaohjeisto, jossa sekä määriteltäisiin ne standardit, joihin nykyiset ja tulevat jäsenet yksimielisesti

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Sari Pesonen Tukholman yliopisto, suomen kielen osasto Slaavilaisten ja balttilaisten kielten, suomen, hollannin ja saksan laitos Stockholms

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta 8.2.2017 A8-0026/9 9 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvosto on ryhtynyt käsittelemään Bosnia ja Hertsegovinan EUjäsenyyshakemusta ja että sille on toimitettu asiasta kysely, ja odottaa

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely?

Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely? Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely? Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 2.11.2011 Jaana Hallamaa 2.11.2011 1 Tutkimusetiikan paradoksi Itsesäätely

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPI Kuntapäättäjillä, valtuustoilla, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on valtaa kunnissa enemmistön mielestä sopivasti. Tämä käy ilmi KAKS

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi 2

Matematiikan peruskurssi 2 Matematiikan peruskurssi Tentti, 9..06 Tentin kesto: h. Sallitut apuvälineet: kaavakokoelma ja laskin, joka ei kykene graaseen/symboliseen laskentaan Vastaa seuraavista viidestä tehtävästä neljään. Saat

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot