Vaalimainonnan kirjo. Hyvä, uusi vai parempi Suomi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaalimainonnan kirjo. Hyvä, uusi vai parempi Suomi?"

Transkriptio

1 Vaalimainonnan kirjo Viimeisen kuukauden aikana vaalimainonta on tunkenut sisään niin ovista kuin ikkunoistakin. Tässä artikkelissa on pieni katsaus niin puolueiden kuin yksittäisten ehdokkaidenkin vaalimainontaan eduskuntavaalien 2011 alla. Hyvä, uusi vai parempi Suomi? Jokainen puolue on valmistautunut eduskuntavaaleihin 2011 uudella kampanjalla. Näillä kampanjoilla on tarkoitus kertoa, mitä kukin puolue ajaa. Katsotaanpas mitä mainokset kertovat puolueista. Kokoomuksen on ottanut eduskuntavaaleihin teemakseen paremminvointivaltion. Tämä ilmenee puolueen mainosten lukuisista tienviitoista kohti tätä abstraktia päämäärää. Kokoomuksen yleisvaalijulisteessa on kolmiulotteisessa avaruudessa kaksi eri suuntiin osoittavaa nuolta tai tienviittaa. Tienviitoissa ja näiden välissä lukee ylhäältä alaspäin: peruuttamalla ei pääse eteenpäin. Näiden lisäksi vaalijulisteessa on taustalla tienviittakyltti, joka osoittaa sekä paremminvointivaltioon että menneisyyteen. Suunnat ovat tietysti vastakkaiset. Viitan päällä vielä nököttää kokoomuksen Toivoksi ristimä lintu. Julisteen värimaailma on lintua lukuun ottamatta kokoomukselle tyypillinen sinivalkoinen. Mainoksellaan kokoomus siis yrittää sanoa olevansa puolue, joka vie Suomea kohti parempaa tulevaisuutta. Muut puolueet sen sijaan vaikuttaisivat jäävän jankkaamaan menneisyyteen. Puolueen nimessäkin o:t on korvattu playnappulan näköisillä nuolilla todistamaan kokoomuksen suuntautumista tulevaisuuteen. Kokoomus ei ole kuitenkaan kokonaan luopunut edellisistä kampanjoistaan. Onhan aikaisempien vaalien Toivo-kampanjasta tuttu lintu yhä tiukasti mukana mainoksissa. Toivo on siis edelleen tiiviisti mukana kuvassa, jonka kokoomus haluaa näissäkin vaaleissa välittää itsestään. Puolue tuntuu haluavan viestittää, että se on Suomen toivo, jos yhteiskuntaa halutaan kehittää kohti hyvinvointia. Mielenkiintoista mainoksessa onkin, että tienviitat osoittavat paremminvointivaltioon, eivätkä hyvinvointivaltioon. Hyvinvointivaltio on kai liian vasemmistolainen käsite kokoomuksen mainokseen, joten se on täytynyt korvata sisällöltään hämärämmällä synonyymilla. Hyvinvointivaltiohan on sisällöltään ainakin mielikuvatasolla tarkasti määritelty käsite: siinä sosiaalinen oikeudenmukaisuus perustuu korkeaan verotukseen ja vahvaan valtion ohjaukseen. Nämä puolestaan eivät ole kokoomukseen yleensä liitettäviä tavoitteita. Tämän vuoksi mainoksen kyltissä lukee paremminvointivaltio, eikä hyvinvointivaltio. Sosiaalidemokraatit puolestaan ovat valinneet vaaliteemakseen työn ja oikeudenmukaisuuden. Nämä teemat käyvät ilmi sosiaalidemokraattien kahdesta virallisesta vaalijulisteesta. Kummankin julisteen tausta on demareille perinteikkäästi punainen. Pohjalla on tummemmanpunaisella Sdp:n aikaisemminkin käyttämää ruusukuviointia. Ensimmäisessä julisteessa lukee valkoisella pystysuorassa työ ja toisessa vaakasuorassa ja usealle riville tavutettuna oikeudenmukaisuus. Sanojen perästä löytyvät vielä copyright-merkit. Lisäksi 1

2 kummankin julisteen alareunassa on sosiaalidemokraattien logo ja erikseen kirjoitettuina sanat kansan edustaja. Sosiaalidemokraatit ainakin kunnioittavat mainoksillaan juuriaan. Työelämä ja sen oikeudenmukaisuus on ollut puolueelle perinteisesti yksi tärkeimmistä teemoista. Lisäksi julisteiden värit ovat vasemmistopuolueen punaisia. Copyrightmerkit sanojen perässä viitannevat siihen, että sosiaalidemokraatit omistaisivat kyseiset käsitteet. Tietysti ne ovat historian kautta puolueelle läheinen asia. Kuitenkaan nykypäivän politiikassa näin tärkeiden sanojen omiminen ei toimi. Sdp ei ole ainut puolue, joka mielestään ajaa työtä ja oikeudenmukaisuutta. Pelkät mainosten sanat työ ja oikeudenmukaisuus eivät sinällään riitä kertomaan puolueesta tai sen tavoitteista lähes mitään. Esimerkiksi käsitys oikeudenmukaisuudesta vaihtelee suuresti niin eri puolueiden kuin ihmistenkin kesken. Vasemmistopuolueet kannattavat perinteisesti tasaavaa oikeudenmukaisuutta kun taas oikeistopuolueet pitävät lähtökohtien tasa-arvoa tärkeämpänä. Sana oikeudenmukaisuus ei siis vielä yksinään kerro minkälaista oikeudenmukaisuuden käsitettä puolue kannattaa. Tietysti puolueen historiaa tuntemalla sekä vasemmistopuolueiden ja punaisen värin yhteyden tietämällä tästä voi saada viitteitä. Voidaankin siis olettaa, että sosiaalidemokraattien tarkoittama oikeudenmukaisuus tarkoittaa muun muassa julkisten palveluiden tukemista ja lisää tulonsiirtoja, jotka rahoitetaan rikkaiden veroja kiristämällä. Toisessa mainoksessaan sosiaalidemokraatit puhuvat työn puolesta. Tässäkin puolueen ajama sisältö jää avoimeksi pelkän mainoksen perusteella. Puolue on siis työn kannalla, mutta kenen työn? Esimerkiksi yrittäjän ja tämän palkollisen intressit työn suhteen ovat helposti ristiriidassa muun muassa palkan ja loma-aikojen suhteen. Kuitenkin molemmat tekevät työtä. Kumman työtä Sdp nyt puolustaa? Yhdistämällä kaksi puolueen teemaa saadaan, että Sdp haluaa oikeudenmukaisuutta työelämään. On kuitenkin hankala sanoa pelkästään näiden kahden mainoksen perusteella, onko lueen teemana työ ja oikeudenmukaisuus yhdessä vai erikseen. Sosiaalidemokraattien omaisuutta? Kuten oikeudenmukaisuuskin Molempien mainosten alaosassa lukeva kansan edustaja ei varmastikaan ole kirjoitusvirhe, vaan sanaleikki, jolla puolue haluaa kertovansa olevansa kansan ääni. Keskusta on rakentanut vaalikampanjansa puheenjohtajansa Mari Kiviniemen ympärille. Mainoksissa hän esiintyy valkoisella taustalla pinkissä t-paidassa, jossa lukee Asiaa.. Keskustan etusivulta löytyvässä mainoksessa hänen ympärillään lukee vielä mustalla ja siistillä fontilla ei ja kyllä allaan luettelot asioista, joita keskusta mainoksen mukaan edustaa tai ei edusta. Kummassakin listassa on seitsemän asiaa. Mainoksessa keskusta kannattamiksi asioiksi on lueteltu vastuu, osaaminen, rohkeus, ihmisoikeudet, koko Suomi, uudet työpaikat ja oikeudenmukaiset verot. Puolue puolestaan vastustaa tyhjiä lupauksia, uhoa, eristäytymistä, vihapuheita, sataa kuntaa, leikkauslistoja ja tasaveroja. Puolueen positiivisiksi ja negatiivisiksi määrittelemät asiat muodostavat vielä jonkinlaiset vastakohtaparit. Esimerkiksi leikkauslistat ja uudet työpaikat on asetettu vastakkain. 2

3 Keskusta selvästi hyökkää muun muassa perussuomalaisia vastaan mainoksellaan. Esimerkiksi eristäytymisellä viitataan Timo Soinin EUvastaisuuteen. Samoin uhon ja vihapuheiden voidaan ajatella linkittyvän perussuomalaisten linjauksiin ja Soinin retoriikkaan. Tyhjillä lupauksilla ei-listassa puolue puolestaan yritetään sanoa, että muut puolueet antavat niitä mutta ei keskusta. Positiivisten määreiden lista puolestaan on tarkoitettu keskustaan liitettävien asioiden listaksi. Toisaalta tuntuu kyllä hieman oudolta yrittää liittää siltarumpupolitiikastaan tunnettu keskusta määreeseen koko Suomi. Samoin vastuu ja rohkeus eivät ainakaan Vanhasen kaudella olleet kovassa huudossa. Ihme ettei listasta löydy vielä avoimuuttakin Keskusta yrittää mainoksellaan sanoa, että se on puolue, joka ei tyydy vain tyhjään retoriikkaan vaan ajaa tärkeinä pitämiään asioita. Kiviniemi on profiloitu asiaosaajaksi, ja tätä koko puolue yrittää nyt hyödyntää. Toisaalta Kiviniemen rohkean värinen ikään kuin vapaa-ajalla käytettävä t-paita yrittää viestittää rentoutta. Kiviniemi ja keskusta eivät siis ole vain kuivia asiasta puhujia, vaan kummastakin löytyy myös helpommin lähestyttävä puoli. Perussuomalaisten vaalijuliste jatkaa jo kokoomukselta tuttua liikennemerkkilinjaa. Keltapohjaisen julisteen yläreunassa lukee punaisella äänestä. Näiden alla on kahdeksan liikennemerkkiä neliöksi aseteltuna ja näiden keskellä puolueen PerusS-logo. Liikennemerkkien joukosta löytyy muun muassa jalkakäytävän ja tehdasalueen merkit. Aivan alhaalla on vielä tienviitan näköinen kyltti, jossa lukee Hyvä Suomi. Viitassa oleva nuoli osoittaa yläoikealle. Perussuomalaisetkin yrittänevät julisteellaan sanoa, että he tietävät miten toimiva Suomi rakennetaan. Heidän tienviitansa osoittaa kohti hyvää Suomea. Mutta miksi nuoli osoittaa yläoikeaan? Sehän osoittaa silloin viereisen vaalijulisteen ylänurkkaa Samoin asiasisällöltään hyvä Suomi jää epämääräiseksi. Missään ei kerrota, millainen on perussuomalaisten hyvä Suomi. Ehkä liikennemerkit ovat mainoksessa sitä varten. Kaikki mainoksessa esiintyvät liikennemerkit ovat merkitykseltään positiivisia, eli joukossa ei ole kielto- tai varoitusmerkkejä. Liikennemerkeillä yritetään varmaan sanoa, että perussuomalaiset ajavat koko Suomen etua. Otoksen vaalimainokset numeroina kokoomus mainosti puolueista eniten, 140 mainoksella, joista - kolme oli puoluemainoksia - 22 yhteismainoksia yksilömainoksia kristillisdemokraatit mainostivat vähiten, 24 mainoksella, joista - yksi oli puoluemainos - kolme yhteismainoksia - 20 yksilömainoksia kaikki kolme eniten mainostanutta olivat kokoomuksen ehdokkaita - kyseenalaisen ensimmäisen sijan sai Eero Akaan-Penttilä 74 mainoksellaan, joka on 50 mainosta enemmän kuin kristillisdemokraatit mainostivat - toiseksi tuli Pia Kauma 61 mainoksella ja kolmanneksi Tommi Laakso 58 mainoksella. mainoksia tuli eniten keskiviikkoisin, noin 42% kaikista mainoksista. - Tämä luultavasti johtui osittain lehtien ilmestymispäivistä ja viikonlopun korkeammista mainostamishinnoista merkintä maksajasta puuttui 116 mainoksesta, mikä on yli neljäsosa kaikista mainoksista - kristillisdemokraateilla maksajan ilmoittamatta jättäneiden osuus oli suurin, jopa 60% - perussuomalaiset taas ilmoittivat maksajan tunnollisimman. Vain 10% heidän mainoksistaan ei ollut ilmoitettua maksajaa Onhan merkkien joukossa niin teollisuusalueen kuin vääränvärinen taajamamerkkikin. Perussuomalaisten logo sopii tyyliltään liikennemerkkien sekaan. Ensimmäisellä vilkaisulla sitä voisikin luulla yhdeksi niistä. Tämä on varmasti tarkoituskin. Perussuomalaisuus on opastusmerkillä ilmoitettavan asian veroinen. Toisaalta logon hukkuminen liikennemerkkien sekaan voi aiheuttaa sen huomiotta jättämistä. Yläreunassa oleva käsky äänestää on mielenkiintoinen lisä mainokseen. Pelkäävätkö perussuomalaiset, että heidän suuri gallup-kannatuksensa ei realisoidu vaaliuurnille? Yritetäänkö käskyllä en- 3

4 Rkp: Suomenruotsalaisten lompakoiden puolesta! naltaehkäistä tätä pelkoa? Käsky on myös yllättävän suora. Muut puolueet enemmänkin matelevat äänestäjien edessä samalla kun perussuomalaisilla on pokkaa käskeä kansaa äänestämään heitä. On mielenkiintoista, että sekä kokoomus että perussuomalaiset ovat valinneet vaalijulisteisiinsa tienviittoja. Samoin kummankin puolueen tienviitat osoittavat kohti jotain idealistista, luultavasti nykyistä parempaa, Suomea kohti. Kummatkin puolueet yrittävät myös sanoa että muutos kohti parempaa tapahtuu juuri heidän kauttaan. Vihreät puolestaan on nimennyt kampanjansa uudeksi Suomeksi. Uuden Suomen manifestin nimeä kantavat sekä itse manifesti että yksi vihreiden mainoksista. Mainoksessa on kastroitu valkoinen Suomen vaakunaleijona vihreällä pohjalla. Leijonan alla lukee valkoisella Tule rakentamanaan uutta Suomea!. Sen alla on vielä vihreiden puolueen nimi niin suomeksi kuin ruotsiksikin. Vihreiden vaalikampanja on monin tavoin yllättävä veto. Se on herättänyt kohua, mikä ei ole ihme. Mainoksessa esiintyvä vaakunaleijona kuuluu perinteisesti Kokoomuksen symboleihin ja Uusi Suomi on ex-porvarillinen, nykyään puoluepoliittisesti sitoutumaton lehti. Varsinkaan Uusi Suomi ei pitänyt vihreiden harjoittamasta symboleiden kierrätyksestä. Lehtihän haastoi puolueen oikeuteen nimensä väärinkäytöstä. Onkin mielenkiintoista miettiä vihreiden mainoksen herättämiä mielikuvia. Vaakunaleijona viittailee nationalismin suuntaan, joka ei ole perinteisesti kuulunut kansainvälisestä liikkeestä syntyneen ja suvaitsevaisia arvoja korostavan puolueen aatteisiin. Nationalismi on myös yksi perussuomalaisiin helposti liitettävä arvo. Vaakunaleijonaan liittyy implisiittisesti kansallisaatteen lisäksi konservatismi. Tämä lienee pe- ruja symbolin alkuperäisen omistajan, kokoomuksen arvomaailmasta. Konservatismissahan on kyse muutosvastarinnasta ja muutoksen tekemisestä vain tradition ja menneisyyden ehdoilla. Vihreät siis samassa mainoksessaan kehottaa sekä rakentamaan uutta Suomea, että kannattaa konservatismia, mikä vaikuttaa absurdilta. Perinteisesti vihreille tärkeät ympäristökysymykset lienevät yhä keskeisellä sijalla puolueessa, ainakin mainoksen pohjavärin perusteella. Vihreät ei ole siis ihan täydellisesti kääntämässä takkiaan perinteisesti tärkeille arvoilleen. Kuitenkin puolueen mainos herättää mielenkiintoisa ja jopa ristiriitaisia mielleyhtymiä. Kokoomuksen ja vihreiden mainoksessa on yhtäläistä se, että kummatkin puolueet tähtäävät tulevaisuuteen ja parempaan Suomeen. Tämä tavoite on tietenkin saavutettavissa vain kyseisen puolueen kautta. Ruotsalaiselta kansanpuolueelta ei löytynyt yhtä selvää vaalijulistetta eduskuntavaaleja varten. Sen sijaan puolue on melko ahkerasti mainostanut itseään eri lehdissä. Mainoksissa on aina ollut yksi vaihtuva puolueen iskulause sinisellä taustalla, yläpuolellaan punaisella taustalla puolueen slogan äänestä rikkaamman Suomen puolesta ja kummillakin sivullaan pystysuorassa puolueen nimi tai logo. Lisäksi vaihtuvan iskulauseen vasemmalla puolella on monista erivärisistä viittaavista käsistä muodostuva puolueen tunnus. Mainoksen alareunassa kehotetaan myös kommentoimaan vaihtuvaa iskulausetta Rkp:n rikkaampikampanjasivuilla. Ruotsalaisen kansanpuolueen mainosten iskulauseet ovat useimmiten viitanneet suvaitsevaisuuteen ja liberaaleihin arvoihin. Yhdessä mainostetaan Rkp:n olevan ahdasmielisille liian liberaali ja toisessa todetaan puolueen olevan vaihtoehto kun muut liberaalit vaihtoehdot jäävät vähiin. Tämän lisäksi kantaa otetaan niin kaksikielisyy- 4

5 den, kansainvälisyyden kuin maahanmuutonkin puolesta. Rkp siis asettuu mainoksillaan varsinkin perussuomalaisten vastavoimaksi. Slogan äänestä rikkaamman Suomen puolesta tarkoittanee Rkp:n ajavan kulttuurillisesti monipuolisempaa ja -arvoisempaa Suomea. Rkp siis kannattaa ihmisten erilaisuutta. Mainoksen vasemmassa reunassa olevat pystyyn nostetut, eriväriset kädetkin viittaavat tähän suuntaan. Slogan on kuitenkin monimerkityksellinen. Rikkaampi voi myös viitata rahaan. Tällaisen tulkinnan mukaan Rkp olisi enemmänkin kokoomuksen kaltainen, ehkä suurempia tuloeroja kohti pyrkivä puolue. Sloganin kaksoismerkitys on luultavimmin ollut vahinko. Tuskin Rkp haluaa antaa itsestään kuvaa rikkaille suomenruotsalaisille lisää rahaa tuovana puolueena. Kristillisdemokraatit ovat ottaneet vaaliteemakseen kodin, uskonnon ja isänmaan. Tämä puolueen vaalimainoksessa lukee isohkoilla, mustilla kirjaimilla valkoisella taustalla. Iskulauseen alla lukee oranssilla tästä on kyse. Mainoksen oikeaa reunaa koristaa vielä kristillisdemokraattien sininen ja sydämenmuotoinen logo, puolueen nimi ja teksti arvoistasi politiikkaa. Kristillisdemokraattien näihin vaaleihin omima koti, uskonto, isänmaa ei ole uusi keksintö, vaan on perinteisesti kuulunut kokoomuksen sloganeihin. Tosin se ei kyllä taida enää istua nyky-kokoomuksen arvoihin. Puolue on hylännyt niin isänmaallisuuden kuin uskonnonkin. Slogan taitaakin sopia nykyisistä parhaiten puolueista juuri kristillisdemokraatteihin. Lähes mikään toinen puolue ei esimerkiksi nosta uskontoa keskeiseksi ohjenuoraksi. Melkein samoin on kodin laita. Muista puolueista vain vasemmistoliitto sivuaa tätä teemaa mainoksissaan. Kristillisdemokraatit sen sijaan ovat aina puhuneet heidän perhekäsityksensä mukaisen perheen eli kodin puolesta. Isänmaallisuutta sen sijaan muutama muukin puolue esittää arvokseen, perussuomalaiset etunenässä. Sloganin alla lukeva Tästä on kyse korostaa näiden kolmen vahvasti arvolatautuneen sanan merkitystä. Koti, uskonto ja isänmaa ovat ne asiat, joilla ovat mainoksen mukaan merkitystä politiikkaa tehtäessä. Kristillisdemokraattien logon alla lukeva arvoistasi politiikkaa tuntuisi viittaavan siihen, ettei muiden puolueiden tekemä politiikka ole kansalaisen arvoista. Kristillisdemokraatit tekevät tässä suhteessa tietysti poikkeuksen. Toisaalta Koti, uskonto, isänmaa vai kansan auto? lauseen voi myös ymmärtää sanovan, että kristillisdemokraatit tekevät mainoksen lukijan arvojen mukaista politiikkaa. Tämä tietysti pitää paikkansa vain jos mainoksen lukija todella jakaa kristillisten kanssa samat arvot. Monimerkityksellinen iskulause on kirjoitettu oranssilla, millä varmaan yritetään välittää lämpöä. Samoin lause tästä on kyse lukee oransseilla kirjaimilla. Kristillisdemokraattien logo on sininen sydän, jonka sisältä löytyvät kirjaimet K ja D. Logosta tulee mieleen ehkä jopa häiritsevän paljon Volkswagenin sininen w-logo. Vasemmistoliitolla on kolme samaan sarjaan kuuluvaa, hieman toisistaan poikkeavaa vaalijulistetta. Kaikkien mainosten idea on kuitenkin sama, vain väri ja iskulauseet vaihtelevat. Mainosten taustat ovat vihreä, oranssi ja punainen. Kaikissa teksti on valkoisella. Tausta muuttuu alaosaa kohti mennessä valkoiseksi. Värien rajapinta on epätasainen ja huolimattomasti maalatun näköinen. Taustojen värit ovat samat kuin vasemmistologon viivojen värit, tosin logossa on kaksi eri vihreän sävyä. Kaikissa mainoksissa huomionherättäjänä on jokin rahamaailmaan viittaava kysymys ja tämän alla vähän pienemmällä fontilla kolme vastausta siihen. Vihreätaustaisessa mainoksessa kysellään pitkän tähtäimen sijoituksien perään, punataustaisessa arvuutellaan kasvaako meille kaikille korkoa ja oranssitaustainen mainos ihmettelee onko olemassa kultaakin kalliimpia asioita. Kysymysten alla olevat vastaukset ovat vasemmistoliiton arvomaailman mukaisia ja tarkoitettu hieman yllättäviksi. Esimerkiksi kysymykseen pitkän tähtäimen sijoituksista vastauksiksi ehdotetaan puhdasta luontoa ja monenkirjavia ihmisiä. Koroksi sen sijaan luonnehditaan niin työssä jaksamista kuin kotiakin. Vasemmistoliiton mukaan siis eri- 5

6 laiset inhimilliset asiat ovat finanssimaailman kovia arvoja ja rahaa tärkeämpiä. Kysymysten ja vastausten on varmasti myös tarkoitus saada ihminen miettimään mitä pitää tärkeänä. Näiden välillä voi nähdä vastakkain asettelua kahden erilaisen maailman välillä. Vastatessaan kysymyksiin, vasemmistoliitto on myös puolueellinen ja esille omaa ideologiansa. Näin puolue asettuu rivien välissä kokoomuksen vastavoimaksi. Ideologiansa ja arvonsa puolue tuo kuitenkin esille rehdisti suureen osaan muista puolueista verrattuna. Näitä mainoksia ei tarvitse lähteä ylitulkitsemaan löytääkseen puolueelle tärkeät arvot, eikä arvoja ole verhottu epämääräisten käsitteiden taakse. Mainoksissa kysymysten ja vastausten alla on vielä vasemmistoliiton logo ja slogan rikkautta jolla on arvoa. Tämä lause viittaa samaan kuin mainosten tekstiosa. Kaikki rikkaus ei ole arvokasta, mutta vasemmistoliiton edustama, ei niinkään rahaan perustuva, rikkaus on. Tämä vasemmistoliiton slogan muistuttaa paljon Rkp:n rikkauskampanjaa. Kummatkin puolueet käyttävät sanaa rikkaus hieman sen normaalista merkityksestä poikkeavalla tavalla. Mielenkiintoista vasemmistoliiton kohdalla on, että se puolue ei millään tavoin muista mainoksissaan historiaansa. Perinteiset vasemmistosymbolit lähes loistavat poissaolollaan ja vain yhden mainoksen iskulauseet edes hieman viittaavat työntekijöiden ja työelämän oikeudenmukaisuuteen. Vasemmistoliitto onkin mainostensa perusteella lähes kuin versio 2 vihreistä. 9 % 9 % Mainosten jakautuminen puoleittain 17 % 10 % 7 % 5 % 11 % 32 % kd keskusta kokoomus rkp sdp vasemmistoliitto perussuomalaiset vihreät Individuaalisuus vs. valmispohja Virallisten julisteiden lisäksi puolueet mainostavat paljon lehdissä. Keräsin näitä puolueiden mainoksia noin kuukauden mittaisena ajanjaksona eri lehdistä. Lehdet, joita käytin, olivat Helsingin Sanomat, Länsiväylä, Vartti ja Metro. Otantani koskee jo eduskunnassa olevien puolueiden mainoksia ja Uudenmaan ja Helsingin vaalipiirejä. Mainoksia keräsin yhteensä yli 400 kappaletta, josta yksilömainoksia oli noin 31 %, yhteismainoksia noin 66 % ja loput 7% puolueiden mainoksia. Selvästi eniten puolueista mainosti kokoomus yli sadalla mainoksella. Vähiten mainostivat kristillisdemokraatit vain 24 mainoksella. Muut puolueet mainostivat noin neljänkymmenen mainoksen verran, paitsi Sdp, jolta löytyi 77 mainosta ja Rkp 33 mainoksellaan. Nopean mainosten silmäilyn perusteella voi todeta että puolueet tunnustavat yhä värejään, jopa yksilömainoksissa. Suurin osa kokoomuksen mainoksista on sinisiä, demarit ja vasemmistoliitto pukeutuvat yhä punaiseen ja vihreät käyttävät keskustan tavoin vihreää. Lisäksi perussuomalaisten mainokset ovat suurimmaksi osaksi keltasinisiä. Enemmistö Rkp:n ja kristillisdemokraattien edustajista on tyytynyt valkoiseen pohjaväriin ja puolueen logoon mainoksissaan. Ulkoasultaan mainoksia löytyi monen tasoisia. Niin puolueiden sisältä kuin väliltäkin löytyi paljon vaihtelua mainosten graafisesta ilmeestä. Osa mainoksista oli ammattitaitoisesti tehtyjä ja osa kotikutoisen näköisiä. Kuitenkin lähes jokaiselta puolueelta löytyi mainospohja, jota osa ehdokkaista hyödynsi. Selvästi suurin suosio valmiilla pohjalla on ollut vasemmistopuolueiden leireissä. Lähes kaikkien sosiaalidemokraattien mainosten perustana oli kaksi hieman erilaista punavalkoista pohjaa. Sosiaalidemokraattien mainokset ovatkin ulkoasultaan erittäin yhtenäisiä keskenään. Virkistävät poikkeuksen punavalkoiseen massaan tekevät Päivi Lipposen vaaleanpunasävytteiset ja Pilvi Torstin keltareunaiset mainokset. Lisäksi Jape Lovénin hieman piirretyltä valokuvan sijaan näyttävä oranssimusta mainos erottuu Sdp:n mainosten joukosta. Vasemmistoliitoltakin löytyi kaksi erilaista valkopunaista valmismainospohjaa. Kummankin vasemmistopuolueen valmispohjassa punainen väri 6

7 oli vielä yläreunassa. Tämä aiheutti aina välillä itselleni sekaannusta näiden kahden välillä. Vasemmistoliiton ehdokkaiden mainoksista löytyi kuitenkin enemmän vaihtelua kuin sosiaalidemokraateilta. Punainen on kuitenkin väri, joka löytyy lähes jokaisesta puolueen mainoksesta. Hieman yllätyksellisesti vihreä näyttää olevan toinen puolueen mainoksissa suosittu väri. Vasemmistoliiton mainoksista mieleen jäävät Paavo Arhinmäen vaaleanpunainen postmodernia taidetta puolusta mainos ja Jukka Karhulan värikkäät luultavasti leikkaa ja liimaa tekniikalla tehdyt, liian täyteen värejä tungetut mainokset. Kolmas paljon valmiiseen pohjaan turvautunut puolue oli kristillisdemokraatit. Heidän valmispohjansa oli pelkkä valkoinen pohja mustilla kehyksillä ja puolueen logolla. Tylsyydestään huolimatta se on ollut suuressa suosiossa puolueen ehdokkaiden keskuudessa. Tästä poikkeuksen tekee Mika Ebeling sinisillä ja vahvasti omia arvojaan esille tuovilla mainoksillaan. Perussuomalaisten ehdokkaat puolestaan luottivat puolueen väreihin. Lähes kaikki heidän mainoksistaan ovat keltasinisiä. Samoin puolueen logo on useimmissa selvästi esillä. Poikkeukset tähän tyyliin tekevät Nina Huru vihreäkehyksisellä mainoksellaan ja Teemu Lahtinen oranssia tehovärinään käyttäen. Kaikki ehdokkaat eivät kuitenkaan tyytyneet valmiiseen pohjaa, vaan hankkivat omannäköisensä mainokset. Eniten individualistisia mainoksia löytyi kokoomukselta. Sinisen sävy puolueen mainoksissa vaihteli heleän vaaleasta erittäin tummaan. Osassa mainoksista ei edes ollut ollenkaan sinistä, vaan ne olivat esimerkiksi valkomustia. Tällaisia olivat ainakin Alexander Stubbin ja Jaana Pelkosen mainokset. Kolmas suosittu väri kokoomuksen mainoksissa oli yllätyksellisesti oranssi. Sekä Arja Karhuvaaran, että Hannele Luukkaisen mainosten paksuhkot reunukset ovat oransseja. Tämän lisäksi Ari Konttas on omassa mainoksessaan vaihtanut kokoomukselle ruiskukka-logon värin oranssiksi. Keskusta on valinnut näihin vaaleihin väreikseen vihreän, vaaleanpunaisen ja liilan. Näihin väreihin ja asiaa-sloganiin perustuvia mainoksia löytyi puolueen tunnetuimmilta ehdokkailta muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta (Väyrynen ). Esimerkiksi Paula Lehtomäen ja Anneli Jäätteenmäen mainokset ovat selvästi tehty valmispohjiin. Puolueen linja vaikuttaakin olleen, että suurimmat nimet ovat saaneet joko käyttää puolueen Arhinmäki: postmodernia taulukauppaa virallista kampanjaa omissa mainoksissaan tai saaneet puolueelta apua mainostensa tekoon. Tämä poikkeaa muiden valmispohjia käyttäneiden puolueiden linjoista. Muut yhtenäistä linjaa tai valmista pohjaa käyttävät puolueet ovat enemmänkin antaneet tuntemattomammille ehdokkailleen valmiin pohjan mainostusta varten ja suuret nimet ovat teettäneet itsensä näköiset mainokset. Vihreiden mainokset ovat melko hyvin keskenään linjassa, vaikka samaa pohjaa ei olekaan havaittavissa yhteismainosten ulkopuolella. Vihreiden mainokset ovat (yllätys, yllätys) vihreitä. Sävy vaihtelee, mutta väri löytyy jokaisesta keräämästäni puolueen mainoksesta. Mainokset ovat kuitenkin erittäin hillittyjä, ja vihreä toimii niissä useimmiten tehovärinä valkoisella pohjalla. Tästä otoksesta yksikään mainos ei pistä selkeästi silmään, vaan ne ovat kaikki samaa massaa. Ruotsalaisella kansanpuolueella ei vaikuta olleen yhteistä pohjaa mainoksia varten. Mainokset ovat kuitenkin hillittyjä valkoisine tai harmaine taustoineen ja hillittyine värisävyineen. Astrid Thors käyttää vaaleaa lilaa tehokeinona kun taas Rkp:n listalla oleva sitoutumaton Jörn Donner luottaa mustavalkoisuuteen. Puolueiden sisäiset yhteismainokset ovat mainostyyppi, jossa valmispohjat olivat erittäin suosittuja. Esimerkiksi suurin osa vasemmistoliiton mainoksista oli yhteismainoksia, joiden ulkoasu pohjautui puolueen vaalijulisteisiin sekä kehyksiin aseteltuihin ehdokkaiden kuviin. Samoin vihrei- 7

8 den yhteismainokset oli lähes aina tehty samalla vihreälle taustalle. Yhteismainoksia oli lukumäärältään yllättävän paljon mainosten joukossa. Puolueiden yhteisiä keskustelutilaisuuksia mainostavia ilmoituksia löytyi varsinkin mainostuksen alkaessa. Samoin tule tapaamaan-tyyppisiä mainoksia oli enemmän seurantajaksoni alkupuoliskolla. Vaalihuuman kasvaessa yksilömainokset lisääntyivät jättäen yhteismainokset varjoonsa. Oma naama esille Yksilömainokset voi jaotella karkeasti kahteen eri luokaan. On tunnetut ehdokkaat mukaan laskettuna niin politiikan tähdet kuin julkkiksetkin ja sitten ovat tavalliset ehdokkaat, joiden nimet eivät ensisilmäyksellä sano mitään. Nämä kaksi ryhmää mainostavat hieman eri tavoin. Tunnetuimpien ehdokkaiden mainostus poikkeaa ns. tavallisesta tallaajasta muutamallakin tavalla. Heidän mainoksensa ovat usein pelkistetympiä ja luottavat lähes pelkän sloganin varaan rakennettuja. Näin ollen he jättävät tarkemmat linjauksensa ja ansionsa muualta etsittäviksi. Esimerkiksi Jörn Donnerin erittäin pelkistetyissä mainoksissa hänen todetaan vain olevan vastavoima tai avoimen Suomen kannalla. Hieman huvittava tästä sarjasta löytyvä esimerkki on Antti Kaikkonen, jonka iskulauseessa miehen todetaan olevan mainettaan parempi. Mikael Jungner on mainoksensa mukaan äänesi vahvistin. Alexander Stubb puolestaan lanseerataan Vote for internationality. -teemalla. Mielenkiintoista Stubbin mainoksessa on sekin, että hän esiintyy siinä pelkällä tuttavallisella kutsumanimellä Alex. Omalla julkisuudellaan ratsastamisen ääripäässä taitavat olla jo monta eduskuntakautta takanaan pitävät ehdokkaat, kuten Ben Zyskowicz. Hänellä ei esimerkiksi ole mainoksessaan edes slogania. Itse asiassa mainoksessa ei ole edes hänen nimeään. Vain kuva, puolue, äänestysnumero sekä kirjaimet b ja z. Samoin Erkki Tuomiojan mainoksista puuttuu iskulause, mutta sen sijaan mainoksiin on koottu mahdollisuudet tavata ehdokas. Tunnetuimmat ehdokkaat eivät kuitenkaan ole ainoita, jotka turvautuivat sloganeihin. Tosin tuntemattomammat nimet eivät jätä kaikkea sen varaan. He yleensä avaavat sloganiaan ja kertovat omista poliittista tavoitteistaan mainoksissaan. Ehdokkaat saattavat todeta olevansa esimerkiksi valmiita vastuuseen, kuten Eero Lankia tai tuovansa tolkkua talouteen Ari Konttasksen tavoin. He kuitenkin selventävät mainoksissaan, mitä näillä tarkoittavat. Tämä on varmasti siksi, että heidän kantansa ja linjauksensa jäävät tuntemattomiksi ilmat mainoksia toisin kuin jo valmiiksi tunnettujen ehdokkaiden. Linjaukset myös kertovat, mitä asiaa juuri tämä ehdokas ajaisi eduskunnassa, jos sinne asti pääsisi. Suosituimmat teemat näissä vaaleissa vaikuttaisivat olevan talouspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja terveys sekä maahanmuuttajat. Arvojensa ja linjauksiensa lisäksi tuntemattomammat ehdokkaat usein kertovat taustastaan. Varsinkin mahdollinen aikaisempi poliittinen historia kerrataan. Samoin luottamustoimet ja lautakuntien jäsenyydet ovat mainoksissa kuumaa tavaraa. Toinen yleinen profiloitumiskeino mainoksissa on usein koulutustausta. Varsinkin valtio- ja lakitieteiden koulutusta pidetään ansioina. Myös esimerkiksi sosiaalialan opinnot ovat esillä, varsinkin jos ehdokas ajaa esimerkiksi vanhusten asiaa. Poliittisen historian ja koulutuksen lisäksi naisille perhe näyttäisi olevan ansio. Miesehdokkaiden mainoksissa sen sijaan perhettä tuodaan harvemmin esille. Ehdokkaat myös vetävät hieman kotiinpäin. Esimerkiksi Espoossa ehdolla oleva kokoomuslainen toteaa kannattavansa itsenäistä Espoota, kun taas Helsingin puolella olevat saman puolueen ehdokkaat toteavat Helsingin menestyksen olevan koko maan etu. Tuntemattomammat ehdokkaat ovat melko usein hankkineet mainoksiinsa suosittelijoita. Usein suosittelija esiintyy ehdokkaan hyvä puolia korostavana ja häntä äänestämään kehottava sitaattina. Osassa mainoksista suosittelija oli päässyt Nimikirjaimilla eduskuntaan? 8

9 kuvaan asti. Usein suosittelijat ovat oman puolueen kokeneempia ja tunnetumpia jäseniä joko eri vaalipiiristä tai sitten jo eduskunnasta luopuneita veteraaneja. Esimerkiksi Elisabeth Rehn tukee tyttärensä Veronica Rehn-Kiven kampanjaan. Toisaalta osa ehdokkaan suosittelijoista saattaa olla muualta kuin politiikasta tuttuja nimiä. Esimerkiksi vasemmistoliiton Antero Eerola on saanut suosittelijoikseen puolueensa jäsenten lisäksi niin Madventures tähden kuin elokuvatuottajankin. Näillä nimillä pyritään varmasti saamaan politiikasta vähemmän kiinnostuneiden huomio. Ehdokkaiden omista kampanjoista harvoin näkyi puolueen sen hetkinen kampanja. Ehdokkaat usein enemmänkin luottivat omaan iskulauseeseensa ja karismaansa kuin puolueensa vetovoimaan. Tosin kristillisdemokraatit tekevät tässä suhteessa poikkeuksen. Moni heistä tukeutui puolueen koti, uskonto, isänmaa-teemaan. Osa ehdokkaista ja puolueista myös tarttui ajankohtaisiin asioihin mainoksissaan. Esimerkiksi vihreiden ehdokkaiden mainokset muuttuivat paljon ydinvoimavastaisemmiksi Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Sitä ennen ydinvoima ei ollut lähes ollenkaan mainoksissa esillä. Myös Rkp tarttui mahdollisuuteen ilmaista mahdollinen ydinvoimakriittisyytensä yhdessä lukuisista puolueen mainoksista. Suuri osa ehdokkaista ei ole kuitenkaan antanut maailman tapahtumien vaikuttaa mainoksiinsa, vaan ne ovat pysyneet samoina viikosta toiseen. Poimintoja Osa kokoomuslaisista taisi hävetä puoluettaan, koska sitä täytyi etsiä lähes suurennuslasilla heidän mainoksistaan. Nina Suomalaisen kohdalla piti jopa googlata ennen kuin puolue selvisi. Kokoomus myös tunnusti väriä mielenkiintoisesti. Mitä tunnetumpi ehdokas, sitä vähemmän mainoksessa oli sinistä. Esimerkiksi Stubbin valkomustaa mainos vs. Pia Kauman sininen. Ruiskukka oli myös vaihtanut väriä oranssiksi Ari Konttaksen mainoksessa. Oranssin värikseen olivat valinneet Konttaksen lisäksi kokoomuksen Hannele Luukkainen ja Arja Karhuvaara. Luulevatko poliitikot, että pelkät kasvot riittävät tunnistamiseen? Varsinkin Laura Kolbeen ja Paula Lehtomäen mainoksista joko etu- tai sukunimeä sai metsästää. Tunnetut poliitikot mainostavat yllättävän vähän. Ne, jotka ovat tippumisvarassa tai juuri pääsemässä läpi mainostavat eniten. Hieman huumoria mainostukseen toi Jörn Donner ironiasävytteisellä mainoksellaan: Jörn Donner. Eduskuntaan. Taas.. Antti Kaikkosen slogan puolestaan aiheutti epäuskoisuutta: Kaikkonen. Mainettaan parempi.. Teksti: Kaisa Elovaara Kuvituksena käytetyt mainokset on kerätty Helsingin Sanomista, Länsiväylästä, Vartista ja Metrosta sekä puolueiden nettisivuilta välisenä aikana. Mainosten käyttämiseen on pyydetty lupa kyseisiltä henkilöiltä tai puolueilta. 9

Mitkä puolueet maan hallitukseen?

Mitkä puolueet maan hallitukseen? Mitkä puolueet maan hallitukseen? Enemmistö haluaa keskustan ja :n maan seuraavaan hallitukseen Näkemyksiä maamme puolueista kartoitettiin tutkimuksessa kysymyksenasettelulla, jossa vastaajien tuli nimetä

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Ilmapuntari 2015: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan

Ilmapuntari 2015: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan Ilmapuntari 5: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan Puolue on eduskuntavaaleissa tärkeämpi kuin ehdokas. Enemmistö suomalaisista (6 %) ilmoittaa valinnan tapahtuvan

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Lemmikkilinnut Kaijuli ry

Graafinen ohjeistus. Lemmikkilinnut Kaijuli ry Graafinen ohjeistus Lemmikkilinnut Kaijuli ry Sisältö 1. Värit 2. Fontti 3. Logo 4. Graafiset elementit 5. Ylätunnisteen käyttö 6. Lainaukset ja nostot 7. Dokumenttipohjat Värit C 81 M 58 Y 51 K 34 R 50

Lisätiedot

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80 Vaalikysely 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosiaalidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta Akavan Erityisalat TNS Gallup 1 Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin suomalaisten näkemyksiä julkisesta

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 2 visuaalinen prosessointi Treismanin FIT Kuva 1. Kuvassa on Treismanin kokeen ensimmäinen osio, jossa piti etsiä vihreätä T kirjainta.

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

PERSU EI MYY P****TTÄÄN POLITIIKAN PELIKENTTÄ MIELIPIDETUTKIMUSTEN VALOSSA

PERSU EI MYY P****TTÄÄN POLITIIKAN PELIKENTTÄ MIELIPIDETUTKIMUSTEN VALOSSA PERSU EI MYY P****TTÄÄN POLITIIKAN PELIKENTTÄ MIELIPIDETUTKIMUSTEN VALOSSA Suomen Markkinointitutkimusseura 18.11.2014 Juho Rahkonen POLIITTINEN YLEISTILANNE MARRASKUUSSA 2014 Vielä muutama vuosi sitten

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Sisältö Tunnuksista yleisesti... 3 Tunnuksen versiot ja rakenne.... 4 Merkin värit.... 5 Tunnuksen värivaihtoehtoja... 7 Tunnuksen suoja-alue.... 8 Tunnuksen sijoittelu.... 9 Pienen

Lisätiedot

PMS 3298 C. (Sanomalehdessä. 100c, 0m, 50y, 5k) PMS 288 C (Sanomalehdessä 95c, 50m, 10y, 5k)

PMS 3298 C. (Sanomalehdessä. 100c, 0m, 50y, 5k) PMS 288 C (Sanomalehdessä 95c, 50m, 10y, 5k) PMS 288 C PMS 360 C PMS 220 C PMS 1525 C PMS 143 C SANOMALEHTIIN 95c, 50m, 10y, 5k 35c, 0m, 100y, 0k 15c, 85m, 17y, 5k 10c, 45m, 95y, 2k 100c, 0m, 50y, 5k 0c, 20m, 100y, 0k KÄYTÖSSÄ ON KAKSI ISKULAUSETTA.

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62.

Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62. 28.5.2004 SAK:N KYSELY EUROPARLAMENTTIVAALIEN EHDOKKAILLE Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62. Kysymysten vastausvaihtoehdot ovat: täysin samaa mieltä

Lisätiedot

ohjeistus retkikerho

ohjeistus retkikerho Graafinen ohjeistus Esittely Oulun luonnonsuojeluliiton alla toimiva Retkikerho on kanava, jonka avulla voi helposti irrottautua arjesta kaupungin lähiluontoon. Retkitarjonta on hyvin monipuolinen ja kerhon

Lisätiedot

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko Sisällys Sisällys 1. Esipuhe Teksti 2. Liikemerkki ja värit eri käyttötilanteissa 2.1 Esimerkkejä liikemerkin käytöstä eri taustoissa 3. Liikemerkin mitat ja suoja-alue 4. Logo ja liikemerkki 5. Slogan

Lisätiedot

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Julkaistavissa.. klo. Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Suomalaisista noin neljännes ( %) sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän vasemmistoon ja noin kolmannes ( %)

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011

PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011 PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011 SISÄLTÖ Lähtökohta vaaleihin Mitä tehtiin Vaalitulos Vaikutukset Muut puolueet Onnistumiset Kehittämistarpeet Toimenpiteitä LÄHTÖKOHTA VAALEIHIN Tavoitteena x ehdokasta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KANSAN ARVOT TUTKIMUKSEN TULOKSET JA TULKINTA

KANSAN ARVOT TUTKIMUKSEN TULOKSET JA TULKINTA 19.6.2013 ARVOPANEELI VAIKUTTAJA- HAASTATTELUT KVALITATIIVINEN ANALYYSI KYSELY- TUTKIMUKSEN HYPOTEESIT JA SUUNNITTELU MÄÄRÄLLINEN TUTKIMUS KVANTITATIIVINEN ANALYYSI KANSAN ARVOT TUTKIMUKSEN TULOKSET

Lisätiedot

Oman ehdokasprofiilin hahmottaminen

Oman ehdokasprofiilin hahmottaminen Oman ehdokasprofiilin hahmottaminen Ville Ylikahri Vaalikentillä törmää väistämättä kahteen kysymykseen: Miksi minun pitäisi äänestää juuri Vihreitä? Miksi minun pitäisi äänestää juuri sinua? Kumpi näistä

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Visuaalinen suunnittelu Ei ole koristelua Visuaalinen ilme vaikuttaa vastaanottokykyyn rauhallista jaksaa katsoa pitempään ja keskittyä

Lisätiedot

Suomalaisista puolueista. Ulla-Riitta Mikkonen /Arffman Consulting oy.

Suomalaisista puolueista. Ulla-Riitta Mikkonen /Arffman Consulting oy. Suomalaisista puolueista Suomen ruotsalainen kansanpuolue perustettiin vuonna 1906. syntyi reaktiona äänioikeuden laajenemiseen ja oli vastavoima radikaalille fennomanialle (=suomalaisuudelle) halusi koota

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET Tapio Manni Saarnilaakson koulu Espoo tapio.manni@gmail.com Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen. Politiikka on yhteisten

Lisätiedot

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 3-2011- 3.10.2011 RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Yliopistojen erilliset palautteet Helsingin yliopisto LIITE R1 Turun

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Kenguru 2010 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 5

Kenguru 2010 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 5 Kenguru 2010 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 5 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

Valitkaa oheisesta listasta itsellenne viisi mieluisinta ehdokasta Suomen seuraavaksi presidentiksi. Mieluisin ehdokas

Valitkaa oheisesta listasta itsellenne viisi mieluisinta ehdokasta Suomen seuraavaksi presidentiksi. Mieluisin ehdokas TALOUSTUTKIMUS OY 20100121 12:46:14 TYÖ 3687.00 TAULUKKO 1001 np N-LUVUT Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Tammikuu 2010 nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-64 65-79 työn toimi eläke muu vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:21:05 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisistä äänioikeutetuista 75,1 prosenttia äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Se on hiukan vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin äänestämässä kävi 75,5

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 NENÄPÄIVÄ

GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT LOGO Nenäpäivä-tunnuksen kanssa saa leikkiä ja käyttää mielikuvitusta. Tunnukselle saa löytää uusia mitä merkityksellisempiä

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 Kaikki asiakkaidemme tarpeet liittyvät oman näkemyksen välittämiseen toiselle ihmiselle. Vain siitä on kyse, ja vain se on tärkeää. Olipa näkemys tarkoitettu sähköasentajalle,

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus 5/2012

Graafinen ohjeistus 5/2012 Graafinen ohjeistus 5/2012 Tunnus Kauppakamari-tunnus on muotoilultaan selkeä ja moderni nimilogo. Se viestii suoraselkäisen ja pelkistetyn olemuksensa ansiosta luotettavuutta ja asiantuntemusta. Perustunnus

Lisätiedot

Osa 1 Perussuom alaisten graafinen ohjeisto

Osa 1 Perussuom alaisten graafinen ohjeisto Osa 1 Perussuom alaisten graafinen ohjeisto Jos haluat lisätietoja, ilmoituspohjia tai tilata sivuilla esiteltyjä tuotteita, ota yhteyttä Matias Turkkila, 040 172 7525, matias.turkkila@perussuomalaiset.fi

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1

GRAAFINEN OHJEISTO 1 GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Johdanto... 3 Logon eri versiot... 4 Kuinka logoa ei tule käyttää.... 5 Logon suoja-alue... 6 Slogan.... 7 Typografia... 8 Tämän manuaalin tarkoitus on ohjeistaa

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003 24 695 70,3 Eduskuntavaalit 2007 26 080 68,9 Eduskuntavaalit 2011 27 759 72,0

Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003 24 695 70,3 Eduskuntavaalit 2007 26 080 68,9 Eduskuntavaalit 2011 27 759 72,0 10 Vaalit (Luvun lähde: Keskusvaalilautakunta) 10.1 Äänioikeutetut ja äänioikeuden käyttö vuosina 1999-2011 Äänioikeutettuja Äänestysprosentti (%) Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: 2009 Vuosi: Vuosi: 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi 1.2 Arvo,

Lisätiedot

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS TAMPEREEN SISU vuodesta 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS Sisällysluettelo LOGO Logo 3 Typografia. 5 Värit... 8 Lomakkeet 10 Kuvitus 12 - A KU UVITUS KEET LOMAKK TYPO GRAFI VÄRIT 2 LOGO TAMPEREEN SISU vuodesta

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 3.2. Tunnus (ilman koulutus-sanaa) ja tunnuksen suoja-alue Tunnuksen muotoilu perustuu sanaan FINVA, erillistä liikemerkkiä ei käytetä. Tunnuksessa yhteen sulautuvat Finanssi ja vakuutus.

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:39:58 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Julkaistavissa.. klo.00 jälkeen Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Suomessa on puoluerekisterissä kuusitoista puoluetta. Kaksi viidestä ( %) suomalaisesta yhtyy väittämään, että Suomessa on liikaa puolueita.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Tunnus 3 Tunnuksen suoja-alueet 4 Tunnuksen käyttö 5 Värit 6 7 Kaakkolennokit 8 Sovellukset Käyntikortit 9 Asiakirjapohja

Lisätiedot

Graafinen ohje 1(8) 16.10.2012 GRAAFINEN OHJE. PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

Graafinen ohje 1(8) 16.10.2012 GRAAFINEN OHJE. PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki Graafinen ohje 1(8) GRAAFINEN OHJE Graafinen ohje 2(8) Miksi graafiset ohjeet? Näiden graafisten ohjeiden avulla luomme yhtenäisyyttä ja tunnistettavuutta HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn viestintään.

Lisätiedot

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Markus Lappalainen KT11/P721KNrB VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Oppimistehtävä Kulttuurituotannon ko. Toukokuu 2011 SISÄLTÖ 1 FIMIC... 1 2 VISUAALISET NÄKYMÄT... 1 3 AKTIIVISUUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3 GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Logon/liikemerkin rakenne 3 2.1 Logon/liikemerkin rakenne 4 markkinointiviestinnässä 2.2 Suoja-alue 4 2.3 Värit ja esitystavat 5 2.4 Värit markkinointiviestinnässä

Lisätiedot

Äänistä laskettu % Vihreä liitto. Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros

Äänistä laskettu % Vihreä liitto. Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros Edusk.v. RYHMITTÄIN ÄÄNET Sivu 1 VIHR Vihreä liitto 001 1. Äänestysalue 126 6.8 002 2. Äänestysalue 114 6.3 003 3. Äänestysalue 103 5.5 Ennakkoäänet 126 4.5 Vaalipäivän äänet 217 7.9 Äänet yhteensä 343

Lisätiedot

Hanna Airikka P721KNrB/B5222. Verkkosivuanalyysi. raportti Kulttuurituotannon ko.

Hanna Airikka P721KNrB/B5222. Verkkosivuanalyysi. raportti Kulttuurituotannon ko. Hanna Airikka P721KNrB/B5222 Verkkosivuanalyysi raportti Kulttuurituotannon ko. Toukokuu 2011 SISÄLTÖ 1 VERKKOSIVU... 2 1.1 Verkkosivun viesti ja kohderyhmä... 2 1.2 Ulkoasu... 2 1.3 Päivitys... 3 2 POHDINTA...

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

2.3 Voiman jakaminen komponentteihin

2.3 Voiman jakaminen komponentteihin Seuraavissa kappaleissa tarvitaan aina silloin tällöin taitoa jakaa voima komponentteihin sekä myös taitoa suorittaa sille vastakkainen operaatio eli voimien resultantin eli kokonaisvoiman laskeminen.

Lisätiedot

Tilkkuilijan värit. Saana Karlsson

Tilkkuilijan värit. Saana Karlsson Tilkkuilijan värit Saana Karlsson Tilkkutöissä erivärisiä kangaspaloja ommellaan yhteen ja siten muodostetaan erilaisia kuvioita. Värien valinta vaikuttaa siihen miten suunnitellut kuviot tulevat tilkkutyössä

Lisätiedot

Suomalaisen Naisliiton tulevaisuusstrategia MISSIO

Suomalaisen Naisliiton tulevaisuusstrategia MISSIO MISSIO Suomalaisen Naisliiton tehtävänä on edistää naisten todellisen tasa-arvon saavuttamista yhteiskunnassa VISIO Olemme vahvasti verkostoitunut, elinvoimainen erilaisista ja eri-ikäisistä naisista koostuva

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia Graafinen ohjeistus Taustaa Logon elementit Mittasuhtet Suoja-alue Värimääritykset Logon sijoittelu Kirjasintyypit eli typografia Taustaa Nuorten Kotkien alkuperäinen logo on vaakunamalliseen kehyksen

Lisätiedot

Aleksanterinkadun Appro. Tunnusohjeisto 25.2.2015

Aleksanterinkadun Appro. Tunnusohjeisto 25.2.2015 Tunnusohjeisto 25.2.2015 sisällys tunnus 3 1 tunnus tekstillä 4 2 tekstitön tunnus 5 tunnuksen väriversiot 6 tunnus kuvan päällä 7 tunnus 1 n tunnus eli visuaalinen tunniste viittaa muotokieleltään Lahden

Lisätiedot

Mikä Emma & Elias?... 3. Tunnus...4. Typografia... 7. Värit... 8. Kuosit...9. Valokuvat... 10. Kuvitukset...11. Käyntikortit...12

Mikä Emma & Elias?... 3. Tunnus...4. Typografia... 7. Värit... 8. Kuosit...9. Valokuvat... 10. Kuvitukset...11. Käyntikortit...12 GRAAFISIA OHJEITA SISÄLLYS Mikä Emma & Elias?... 3 Tunnus...4 Typografia... 7 Värit... 8 Kuosit...9 Valokuvat... 10 Kuvitukset...11 Käyntikortit...12 Julisteet RAY:n käytössä...13 Julisteet järjestöjen

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019?

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019? Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella -2019? KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa vuoden Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä siitä,

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Sosiaalinen media Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Eduskuntavaalit käydään vuonna 2011 Facebookissa [ ] puolueet menevät sinne, missä ihmiset jo ovat Helsingin

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

PRESIDENTINVAALIT

PRESIDENTINVAALIT PRESIDENTINVAALIT 99-2006 Vaalivuosi, valintatapa ja valintamenettelyn erityispiirteet ) 99: Eduskunta kuuden vuoden toimikaudeksi hallitusmuodon 94 :n siirtymäsäännöksen nojalla Presidenttiehdokk aat

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0

GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0 GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0 THE VOICE The Voice on hyväntuulinen ja positiivinen ystävä jonka elämäntehtävä on viihdyttäminen! The Voicen idea on soittaa uptempoista pop-musiikkia, jota höystetään mielenkiintoisilla

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi.

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi. LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi Vastaajan nimi: Valintakokeesta saatu pistemäärä: / 40 pistettä Vastaa selvällä

Lisätiedot

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ Johdanto...3 Logo...4 Logon käyttö...6 Logo ja sloganit...8 Typografia...10 Värit...12 Valokuvien käyttö...14 2 Suomen Vapaakirkon lapsi-

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 21.01.2013

Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Tunnus Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finna on arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen helppokäyttöinen verkkopalvelu. Finna-palvelu auttaa käyttäjiä

Lisätiedot

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Graafiset ohjeet 1 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Tunnus Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus on järjestön nimen alkukirjaimista muodostettu nimilogo,

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Turku School of Economics and Business Administration INTERNET -VERKON HYVÄKSIKÄYTTÖ YRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA: ASIAKASPALVELUN ELINKAARIMALLI (CUSTOMER SERVICE LIFE CYCLE); SUOMALAISTEN

Lisätiedot

Ammattiyhdistysliikkeeseen luottaa (41 %) vastanneista; vahvimmin Sdp:n (76%) ja vasemmistoliiton (67%) ja heikoimmin kokoomuksen (27%) kannattajat.

Ammattiyhdistysliikkeeseen luottaa (41 %) vastanneista; vahvimmin Sdp:n (76%) ja vasemmistoliiton (67%) ja heikoimmin kokoomuksen (27%) kannattajat. KANSALAISTEN LUOTTAMUS: TASAVALLAN PRESIDENTTI YKKÖNEN, MEDIA KAKKONEN Suomalaisten luottamuslistan kärjessä on tasavallan presidentti ( % luottaa erittäin tai melko paljon). Kokoomuksen kannattajista

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden suhtautuminen kuntarakenteeseen ja kuntasektorin kehittämiseen puoluekannan mukaan Kuntaseminaari Siv Sandberg Åbo

Luottamushenkilöiden suhtautuminen kuntarakenteeseen ja kuntasektorin kehittämiseen puoluekannan mukaan Kuntaseminaari Siv Sandberg Åbo Luottamushenkilöiden suhtautuminen kuntarakenteeseen ja kuntasektorin kehittämiseen puoluekannan mukaan Kuntaseminaari 15.12.2011 Siv Sandberg Åbo Akademi Puolue vai kotikunta? Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Ääri-ilmiöt ihmisten kokemuksissa. Sakari Nurmela Risto Sinkko. MPKK ÄÄRIKÄYTTÄYTYMINEN - miten kohdataan, miten johdetaan?

Ääri-ilmiöt ihmisten kokemuksissa. Sakari Nurmela Risto Sinkko. MPKK ÄÄRIKÄYTTÄYTYMINEN - miten kohdataan, miten johdetaan? RIGHT M Ääri-ilmiöt ihmisten kokemuksissa Sakari Nurmela Risto Sinkko TNS 013 RIGHT M Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimusaineisto kerättiin Gallup Forumissa Kyseessä on TNS Gallup Oy:n vastaajapaneeli Panelistit

Lisätiedot

TAHROJEN POISTO ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 6:N AVULLA

TAHROJEN POISTO ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 6:N AVULLA TAHROJEN POISTO ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 6:N AVULLA 16.2.2015 ATK Seniorit Mukanetti ry / Kuvakerho 2 Tahrojen poisto Photoshop Elements 6:n avulla Valokuviin tulee vuosien kuluessa usein pieniä tahroja

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 18.3.2007

Eduskuntavaalit 18.3.2007 Eduskuntavaalit 18.3.2007 Ennakkoäänestys 7. 13.3.2007 Eduskuntavaalit Suomen ensimmäiset eduskuntavaalit järjestettiin 100 vuotta sitten. Ne olivat myös ensimmäiset vaalit, joissa kaikilla Suomen kansalaisilla

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään versio 0.8 2010 Graafinen ohjeisto* PIRAATTIPUOLUE * Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään Alkusanat G raafiset ohjeistot ovat viestinnän alan

Lisätiedot

Ilmastovaalit 2007 - taustatietoa

Ilmastovaalit 2007 - taustatietoa Ilmastovaalit 2007 - taustatietoa Kampanjan yleisesittely Tuoreiden kyselytutkimusten mukaan kansalaiset ovat huolestuneita ilmastonmuutoksesta ja edellyttävät päättäjiltä toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALI-ANAGRAMMIT

EDUSKUNTAVAALI-ANAGRAMMIT VAHVIKE 1 / 5 Anagrammi tarkoittaa sanaa tai lausetta, joka koostuu samoista kirjaimista kuin joku toinen sana tai lause. Voit kysyä, tietävätkö osallistujat mikä anagrammi on ja tietävätkö he esimerkkejä.

Lisätiedot

LOGO VÄRILLINEN LOGO. Turku Energian logo on selkeä ja erottuva. Kompaktin muodon ansiosta sitä on helppo käyttää eri yhteyksissä.

LOGO VÄRILLINEN LOGO. Turku Energian logo on selkeä ja erottuva. Kompaktin muodon ansiosta sitä on helppo käyttää eri yhteyksissä. VÄRILLINEN 4 Turku Energian logo on selkeä ja erottuva. Kompaktin muodon ansiosta sitä on helppo käyttää eri yhteyksissä. Logossa käytettyä typografi aa on modifi oitu, eli kaikki kirjaimet on piirretty

Lisätiedot

Puzzle SM 2005 15. 25.7.2005. Pistelasku

Puzzle SM 2005 15. 25.7.2005. Pistelasku Puzzle SM 005 5. 5.7.005 Pistelasku Jokaisesta oikein ratkotusta tehtävästä saa yhden () pisteen, minkä lisäksi saa yhden () bonuspisteen jokaisesta muusta ratkojasta, joka ei ole osannut ratkoa tehtävää.

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

Tehokas sähköinen vaalikampanja edullisesti

Tehokas sähköinen vaalikampanja edullisesti Tehokas sähköinen vaalikampanja edullisesti Jyrki J.J. Kasvi eduskunta tulevaisuusvaliokunta teknillinen korkeakoulu työpsykologia ja johtaminen 29.3.2006 www.kasvi.org 1 Lähtökohtia Enää ei ole nettikansaa

Lisätiedot

3M Toimistotuotteet. Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät. Näin käytämme. logoja

3M Toimistotuotteet. Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät. Näin käytämme. logoja 3M Toimistotuotteet Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät Näin käytämme logoja Sisältö: 1 Yleistä tuotenimistä ja logoista 1 2 3M-logo 1 2.1 3M logon käyttö internetissä 3 3 Post-it -logo 4 3.1 Perusviestilaput

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011

PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011 PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011 SISÄLTÖ Lähtökohta vaaleihin Mitä tehtiin Vaalitulos Vaikutukset Muut puolueet Onnistumiset Kehittämistarpeet LÄHTÖKOHTA VAALEIHIN Tavoitteena yksi täysi, kolme

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALI-ANAGRAMMIT

EDUSKUNTAVAALI-ANAGRAMMIT VAHVIKE 1 / 5 Yleistä anagrammeista Anagrammi tarkoittaa sanaa tai lausetta, joka koostuu samoista kirjaimista kuin joku toinen sana tai lause. Anagrammeja on helppo muodostaa verkkosivulla http://www.arrak.fi/fi/ag.

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015 Akavan 3.12.2015 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 905 412 493 94 101 226 281 203 308 129 71 243 154 Kaikki painotettu N= 904 421 483 90 96 217 283 218 309 122 68 256 149

Kaikki painottamaton n= 905 412 493 94 101 226 281 203 308 129 71 243 154 Kaikki painotettu N= 904 421 483 90 96 217 283 218 309 122 68 256 149 TALOUSTUTKIMUS OY 20100326 13:12:52 TYÖ 3762.00 TAULUKKO 21011 ss VER % Suomalaisten mielipiteet Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema maahanmuuttopolitiikasta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn

Lisätiedot

Kenguru 2010, Benjamin, ratkaisut sivu 1 / 9

Kenguru 2010, Benjamin, ratkaisut sivu 1 / 9 Kenguru 2010, Benjamin, ratkaisut sivu 1 / 9 3 pistettä 1. Kun tiedetään, että + + 6 = + + +, mikä luku voidaan sijoittaa kolmion paikalle? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Ratkaisu: Kun poistetaan kummaltakin

Lisätiedot

HALLITUS # :00

HALLITUS # :00 HALLITUS #2 3.11.2010 18:00 ESITYSLISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Esityslistan hyväksyminen 4. Yhdistykselle käyntikortit 5. Yhdistykselle pankkitili

Lisätiedot

AMMATTIOSASTOJEN ILMEEN LANSEERAUS

AMMATTIOSASTOJEN ILMEEN LANSEERAUS AMMATTIOSASTOJEN ILMEEN LANSEERAUS 1 SISÄLTÖ Alkusanat 3 Tunnus 4 Lippu 7 Sovelluksia 8 2 PAMIN AMMATTIOSASTOT SAAVAT UUDEN YHTENÄISEN ILMEEN PAMin uusi ilme tuo muutoksen myös ammattiosastojen näkyvyyteen.

Lisätiedot

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Antti Mykkänen, asiamies, VTM KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö Tutkimus kuntapäättäjien some-käyttäytymisestä: Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Kolme

Lisätiedot

LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO

LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO Luova Etelä-Karjala logon lähtökohtana on maantieteellisen alueen muoto liitettynä Saimaaseen ja eteläkarjalaisten kädentaitoihin ja luovuuteen, monipuoliseen taito-tieto-osaamiseen.

Lisätiedot

Terveydenhuollon arvot ja tulevaisuus Kyselytutkimus elo-syyskuu Tärkeimmät löydökset

Terveydenhuollon arvot ja tulevaisuus Kyselytutkimus elo-syyskuu Tärkeimmät löydökset Terveydenhuollon arvot ja tulevaisuus 2020 Kyselytutkimus elo-syyskuu 2012 Tärkeimmät löydökset Tutkimuksen taustaa Success Clinic Oy ja Tervemedia Oy toteuttivat 13.8.- 18.9.2012 kyselytutkimuksen suomalaisen

Lisätiedot

IHAILLUIMMAT SUOMALAISET 2010 Ketä elossa olevaa, tunnettua suomalaista naista ja miestä suomalaiset ihailevat eniten?

IHAILLUIMMAT SUOMALAISET 2010 Ketä elossa olevaa, tunnettua suomalaista naista ja miestä suomalaiset ihailevat eniten? IHAILLUIMMAT SUOMALAISET 2010 Ketä elossa olevaa, tunnettua suomalaista naista ja miestä suomalaiset ihailevat eniten? TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 10 A, 02100 ESPOO, Finland, tel. int+358- (0)9-613 500,

Lisätiedot

pure white tea Senior Principal Account Manager Hanna Savolainen

pure white tea Senior Principal Account Manager Hanna Savolainen pure white tea Senior Principal Account Manager Hanna Savolainen White tea taustaa Suomessa teemarkkinan koko 22 M vs. kahvi 193 M Valkoinen tee on vihreän teen jälkeen seuraava maailmalta Suomeen saapunut

Lisätiedot