Tornator laajeni Virossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tornator laajeni Virossa"

Transkriptio

1 Tornator laajeni Virossa Tornator järjesteli alkuvuonna metsäomistuksiaan Virossa, pinta-alan nettolisäys oli noin 10 tuhatta hehtaaria. Puun luovutus Suomessa sujui odotetun tasaisesti. Liikevaihtoa kertyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 48,7 miljoonaa euroa. Osavuosikatsaus - pörssitiedote klo YHTEENVETO AJALTA ( ) Liikevaihto kasvoi 48,7 milj. euroon (39,8), josta Viron metsätilamyyntien osuus oli noin 10,5 milj. euroa. Puun luovutus sujui tasaisesti, liikevaihtoa kertyi 34,1 milj. euroa (34,4) Markkinakorkojen nousu katsauskaudella kohotti rahoitusinstrumenttien käypiä arvoja, tulosvaikutus +23,5 milj. euroa (-30,7) vuoden alusta Nettotulos oli +15,0 milj. euroa (+12,1) ilman käyvän arvon muutoksia Nettotulos oli +39,6 milj. euroa (-11,0) käyvän arvon muutokset huomioiden. Oman pääoman tuotto oli 6,8 prosenttia (5,2) ilman käyvän arvon muutoksia Biologisten hyödykkeiden (=puusto) käypä arvo oli 1.071,1 milj. euroa ( : 1.047,4) Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Sixten Sunabacka alkaen Tärkeimpiä tunnuslukuja (konserni, IFRS) Ilman käyvän arvon muutosten tulosvaikutusta Liikevaihto, milj. euroa 48,7 39,8 90,7 Liikevoitto, milj. euroa 28,4 27,3 62,6 Liikevoittoprosentti 58,3 % 68,6 % 69,0 % Tilikauden tulos*, milj. euroa 15,0 12,1 29,6 Tilikauden tulos käyvän arvon muutokset huomioiden, milj. euroa 39,6-11,0-27,0 Oman pääoman tuotto 6,8 % 5,2 % 6,5 % Sijoitetun pääoman tuotto 5,8 % 5,7 % 6,5 % Omavaraisuusaste 38,3 % 39,2 % 37,2 % Henkilöstö keskim IFRS = International Financial Reporting Standards * Laskukaava: Tilikauden tulos (IFRS) - biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos - laskennallisten verojen muutos

2 Toimitusjohtaja Arto J. Huurinainen: Pääliiketoimintamme, puun myynnin tulos oli suunnitellun mukainen. Suomen metsäomaisuuden rinnalla kasvu Virossa mahdollistaa entistä monipuolisemman strategian Itämeren alueen puunkäyttäjien palvelemiseksi. Olennaiset tapahtumat katsauskaudelta Puun luovutus toteutui konsernissa vertailuvuoden tahdissa, noin 1,2 milj. kuutiometriä (1,3) eli 34,1 milj. euroa (34,4). Metsänhoitotyöt toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Tornator jatkoi metsäinvestointeja Virossa. Yhtiö sekä osti että myi metsätiloja eri puolella maata, nettolisäystä tuli noin 10 tuhatta hehtaaria. Kiinteistökauppojen ansiosta Tornatorin omistama maapinta-ala Virossa kohosi yli 50,000 hehtaarin. Metsätilojen myynnistä Virossa kirjautui konsernin liikevaihtoon 10,5 miljonaa euroa. Suomessa tonttimarkkina jatkui hiljaisena, mutta metsätilojen myynneistä kertyi yhtiölle liikevaihtoa 3,8 miljoonaa euroa (5,1). Kokonaisuutena kiinteistökaupoista kirjattiin konsernissa liikevaihtoa 14,4 miljoonaa euroa (4,3). Korkojohdannaisten käyvät arvot nousivat pitkien markkinakorkojen noustessa vuoden alusta. Käyvän arvon muutosten tulosvaikutus oli +23,5 miljoonaa euroa (-30,7). Kesäkuun lopussa korkojohdannaisten käypä arvo oli yhteensä -81,4 milj. euroa ( : -107,7). Metsien käypä arvo oli kesäkuun lopussa 1 071,1 milj. euroa ( : 1 047,4). Toimintaympäristö Suomessa puumarkkina toimi tasaisesti läpi katsauskauden. Kysyntää oli lähes kaikille puutavaralajeille, ainoastaan metsäteollisuuden toimijoiden runsaat havukuitupuuvarastot hidastivat korjuuta. Yksikköhinnoissa ei ollut suurta vaihtelua edellisvuoden lopusta. Vapaa-ajan tonttien kysyntä näyttää pysähtyneen lähes kokonaan. Metsätilojen kysyntä jatkui hyvänä. Virossa puun kysyntä oli katsauskaudella heikkoa, osin Suomen ja Ruotsin havukuitupuutilanteen johdosta. Metsätiloja oli tarjolla kohtuullisen paljon. Romaniassa puun kysyntä oli tyydyttävällä tasolla. Romanian metsäkiinteistömarkkinoilla nähtiin joitakin merkittäviä transaktioita, mutta yleisesti ottaen metsätilojen tarjonta oli vähäistä. Rahoitus Konsernin rahoitustilanne säilyi hyvänä ja liiketoiminnan rahavirta 24,0 milj. euroa oli merkittävästi vertailukautta (11,9) parempi Viron kiinteistökauppojen sekä kulusäästöjen ansiosta. Konsernin nettorahoituskulut tammi - kesäkuun aikana olivat +13,1 miljoonaa euroa (-43,2). Tornatorin korolliset velat olivat 531 miljoonaa euroa ( : 534), joista pitkäaikaisia velkoja oli 470 miljoonaa euroa ( : 472) ja lyhytaikaisia velkoja 61 miljoonaa euroa ( : 62). Yhtiö on varautunut markkinakoron muutoksiin korkojohdannaisilla. Lainoihin ja johdannaisiin sisältyvä tulosvaikutteinen käyvän arvon muutos oli 23,5 miljoonaa euroa positiivinen (30,7 milj. euroa negatiivinen). Tästä johdannaisiin kohdistuva osuus oli +21,4 miljoonaa euroa (-20,7) ja pitkäaikaisiin lainoihin kohdistuva arvonmuutos +2,1 miljoonaa euroa (-10,0). Tulosvaikutteisen käyvän arvon muutoksen lisäksi korkojohdannaisten käyvän arvon muutoksesta kirjattiin suoraan omaan pääomaan suojauslaskennassa oleva osuus +2,8 miljoonaa euroa (+1,1). Kertyneiden korkojen muutoksen osuus johdannaisten käyvän arvon muutoksesta oli +4,5 (+3,8) miljoonaa euroa. 2

3 Likvidit rahoitus- ja rahavarat 30. kesäkuuta 2015 olivat 13,1 miljoonaa euroa ( : 38,5). Yhtiöllä on lisäksi yritystodistusohjelma ja valmiusluotto, joista on käytettävissä yhteensä 43 miljoonaa euroa. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Yhtiö arvioi velanhoitokykynsä ja tuloksensa säilyvän vakaana loppuvuonna. Puun kysynnän arvioidaan paranevan sekä Suomessa että Virossa syksyn aikana. Mahdollinen riskitekijä puunluovutuksille on äkillinen yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen ja sen myötä metsäteollisuuden tuotannon supistuminen. Metsänhoitotöitä jatketaan normaalin toimintavuoden mukaisesti. Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 4,20 euroa osakkeelta, yhteensä 21 miljoonaa euroa. Yhtiökokous hyväksyi tilikauden tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi tarkistettiin hallituksen palkkioita sekä päätettiin valita tilintarkastajaksi Deloitte & Touche Oy. Yhtiökokous valitsi uuteen hallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Varsinainen jäsen Mikko Koivusalo Erkko Ryynänen Jari Suominen Jari Puhakka Esko Torsti Varajäsen Risto Autio Jari Pussinen Jari Suvanto Jukka Reijonen Timo Kärkkäinen Hallituksen järjestäytyminen Uusi hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Esko Torstin ja varapuheenjohtajaksi Mikko Koivusalon. Samat henkilöt toimivat myös hallituksen alaisen palkitsemiskomitean jäseninä. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Koivusalo. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön verkkosivuilla Muutokset yhtiön johdossa Tornatorin uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin MMM, emba Sixten Sunabacka alkaen. Hän aloittaa yhtiössä Sunabacka tulee Tornatoriin työ- ja elinkeinoministeriöstä, missä hän on toiminut strategisena johtajana vuodesta 2010 ja vastannut mm. Metsäalan strategisesta ohjelmasta. Tätä ennen hän on työskennellyt pitkään metsäteollisuuden johtotehtävissä mm. UPM-Kymmenen metsäjohtajana. Tornatorin pitkäaikainen toimitusjohtaja Arto Huurinainen siirtyy eläkkeelle helmikuun lopussa

4 Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat Katsauskauden jälkeen pitkät markkinakorot ovat jälleen laskeneet, mikä painaa yhtiön korkojohdannaisten käypiä arvoja ja heikentää kokonaistulosta. Loppuvuoden tilannetta markkinakorkojen osalta on vaikea arvioida tässä vaiheessa. Korkomuutosten vaikutusten herkkyysanalyysi on esitetty 2014 tilinpäätöksen liitetiedoissa. Suurimmat osakkeenomistajat Stora Enso Oyj 41,0 % Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera 16,9 % 13,1 % 6,3 % OP-Eläkekassa 5,2 % Muut osakkeenomistajat 17,5 % Yhteensä 100,0 % Liitteet: Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus löytyy myös yhtiön verkkosivuilta Lisätietoja: Toimitusjohtaja Arto J. Huurinainen, puh Talous- ja rahoitusjohtaja Henrik Nieminen, puh Tornator Oyj on Suomen kolmanneksi suurin metsänomistaja noin hehtaarin metsäomaisuudellaan. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli noin 91 miljoonaa euroa ja taseen koko noin 1,2 miljardia euroa. Tornator omistaa metsiä ja harjoittaa metsätaloutta myös Romaniassa ja Virossa. Yhtiön pääliiketoimintana on puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti. Konsernin palveluksessa on yli 200 henkilöä pääosin Suomessa. 4

5 Taulukko-osa Lyhennetyt tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Konsernin lyhennetty tuloslaskelma 000 euro (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos ja hakkuut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos Rahoituskulut (netto) Voitto/tappio ennen veroja Tuloverot Laskennallisten verojen muutos Tilikauden tulos Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Konsernin laaja tuloslaskelma Tilikauden tulos Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoero Rahavirtojen suojaukset Myytävissä olevat rahoitusvarat Kauden laaja tulos yhteensä Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille

6 Konsernin lyhennetty tase (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Biologiset hyödykkeet Johdannaiset Osuudet osakkuusyhtiöissä Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Muu oma pääoma Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Rahoitusvelat Johdannaiset Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Johdannaiset Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

7 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 000 euro Oma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoero Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat pääoma yhteensä Oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen) Muuntoero Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirtojen suojaukset Kauden laaja tulos Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Oma pääoma (tilintarkastamaton) Oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen) Muuntoero Myytävissä olevat rahoitusvarat 9 9 Rahavirtojen suojaukset Kauden laaja tulos Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Oma pääoma (tilintarkastamaton) Oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen) Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät Muuntoero Myytävissä olevat rahoitusvarat 1 1 Rahavirtojen suojaukset Kauden laaja tulos Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Oma pääoma (tilintarkastettu)

8 Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma 000 euro (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rah. kuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin, metsämaapohja Investoinnit muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muiden sijoitusten myynnistä Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin Rahavarat /

9 Osavuosikatsauksen liitetiedot Yleistä Tornator Oyj (Tornator tai yhtiö) ja sen tytäryhtiöt (yhdessä Tornator-konserni) on Suomen kolmanneksi suurin metsänomistaja. Tornator-konsernin ydintoimintaa on puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti. Yhtiö tarjoaa myös metsänhoitopalveluja, myy maa-alueita virkistyskäyttöön sekä ostaa metsätiloja. Tornator-konsernin päämarkkina-alue on Suomi, mutta se omistaa metsätiloja myös Romaniassa ja Virossa. Pinta-alat jakautuvat seuraavasti: Suomi , Viro ja Romania hehtaaria. Tornator-konsernin osavuosikatsaus päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta on laadittu kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 34 Osavuosikatsaukset mukaisesti. Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2014 tilinpäätöksen kanssa, joka on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2014 tilinpäätös. IFRS standardien vuosittaisilla parannuksilla ei ole ollut vaikutusta osavuosikatsauksen laatimiseen. Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää tiettyjen arvioiden ja oletusten käyttämistä. Näiden oletusten ja arvioiden käyttäminen vaikuttaa osavuosikatsauksessa raportoituihin varoihin ja velkoihin, ehdollisten varojen ja velkojen esittämiseen liitetiedoissa sekä tilikaudelta raportoituihin tuottoihin ja kuluihin. Nämä arviot perustuvat johdon parhaaseen tietoon tapahtumista ja siten lopulliset toteutuvat tulokset voivat erota tehdyistä arvioista. Osavuosikatsausta laadittaessa olennaiset johdon harkintaa ja arvioita edellyttäneet osa-alueet olivat samat kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, joten yhteissummat saattavat erota yksittäisistä luvuista lasketuista summista. Toimintasegmentit Konsernin ydintoimintaa on puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti suunniteltuihin leimikoihin. Leimikot sisältävät normaaleja hakkuutapoja sekä puutavaralajeja. Konsernin liiketoimintaa johdetaan ja seurataan yhtenä kokonaisuutena, joten konsernilla on vain yksi toimintasegmentti. Näin ollen segmenttitietoja ei esitetä, sillä ne toistaisivat tuloslaskelmassa ja taseessa esitettyjä lukuja. Hakkuuoikeuksien myynti muodosti 70,1 % katsauskauden liikevaihdosta (86,4 % ). Seuraavissa taulukoissa on esitetty tuottojen ja pitkäaikaisten varojen maantieteellinen jakautuminen. Liikevaihto kohdistetaan maihin metsän maantieteellisen sijainnin perusteella: Tuotot: 000 euro % 000 euro % 000 euro % Suomi % % % Romania ja Viro % % % Yhteensä % % % 9

10 Biologiset hyödykkeet: 000 euro % 000 euro % 000 euro % Suomi % % % Romania ja Viro % % % Yhteensä % % % Tuotot yhdeltä asiakkaalta muodostavat yli 10 % kokonaistuotoista: Tuotot Suomessa: 000 euro % 000 euro % 000 euro % Stora Enso % % % Muut asiakkaat % % % Yhteensä % % % Aineettomat oikeudet 000 euro ATKohjelmat Muut aineettomat oikeudeet Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset 0 Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo euro ATKohjelmat Muut aineettomat oikeudeet Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset 0 Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo

11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 000 euro ATKohjelmat Muut aineettomat oikeudet Yhteensä Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo euro Maaalueet Koneet ja Tiet ja Keskeneräiset Rakennukset kalusto ojat hankinnat Yhteensä Hankintameno Muuntoero Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo euro Maaalueet Koneet ja Tiet ja Keskeneräiset Rakennukset kalusto ojat hankinnat Yhteensä Hankintameno Muuntoero Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo

12 000 euro Maaalueet Koneet ja Tiet ja Keskeneräiset Rakennukset kalusto ojat hankinnat Yhteensä Hankintameno Muuntoero Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Biologiset hyödykkeet Biologiset hyödykkeet kauden alussa Hakkuut Arvostusero Muutos tuloslaskelmassa Lisäykset Vähennykset Muuntoero Biologiset hyödykkeet kauden lopussa Johdannaiset Konserni käyttää korkoriskiltä suojautumiseen koronvaihtosopimuksia ja tavallisia korko-optioita. Pääosa korkojohdannaisista erääntyy myöhemmin kuin 2 vuoden kuluttua. Korkojohdannaisten käyvät arvot: Varat Velat Varat Velat Varat Velat Koronvaihtosopimukset Korko-optiot Johdannaisten käyvät arvot yhteensä Korkojohdannaisten nimellisarvot: Koronvaihtosopimukset Korko-optiot Johdannaisten nimellisarvot yhteensä

13 Korkojohdannaisten tuloslaskelman rahoituskuluihin/tuottoihin kirjattu osuus kauden lopussa: Tuotot Kulut Netto Tuotot Kulut Netto Netto Koronvaihtosopimukset Korko-optiot Yhteensä Korkojohdannaisten omaan pääomaan kirjattu osuus kauden lopussa (laskennalliset verot huomioitu): Koronvaihtosopimukset Korko-optiot Yhteensä Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin ja käyvän arvon perusteella : Rahoitusvarat Lainat ja saamiset Käypään arvoon tuloslaskelman kautta kirjattavat rahoituserät Suojaavat johdannaiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Kirjanpitoarvot tase-erän mukaan Käypä arvo Pitkäaikaiset Johdannaiset Yhteensä Lyhytaikaiset Myytävissä olevat Myynti- ja muut saamiset Rahavarat Yhteensä Rahoitusvelat Lainat ja saamiset Käypään arvoon tuloslaskelman kautta kirjattavat rahoituserät Suojaavat johdannaiset Rahoitusvelat jaksotettuun hankintamenoon Kirjanpitoarvot tase-erän mukaan Käypä arvo Pitkäaikaiset Korolliset velat Johdannaiset Yhteensä Lyhytaikaiset Pitkäaikaisten korollisten velkojen lyhytaikainen osuus Korolliset velat Osto- ja muut velat Yhteensä

14 Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot Tornator -konserni määrittää ja esittää rahoitusinstrumenttien käyvän arvon arvostustekniikoittain seuraavan hierarkian mukaisesti: Taso 1: vastaavanlaisten varojen tai velkojen noteeratut (oikaisemattomat) hinnat toimivilla markkinoilla Taso 2: muut tekniikat, joissa kaikki kirjattuun käypään arvoon merkittävästi vaikuttavat tekijät ovat todettavissa suoraan tai epäsuorasti Taso 3: tekniikat, joissa käytettävillä tekijöillä on merkittävä vaikutus kirjattuun käypään arvoon, mutta tekijät eivät perustu todettavissa oleviin markkinatietoihin. Arvostustekniikat on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä. Käypien arvojen hierarkia Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Myytävissä olevat rahoitusvarat Johdannaissaamiset Johdannaisvelat Korolliset velat Lainakovenantit Tornatorin ja rahoituslaitosten välisiin lainasopimuksiin liittyy ns. kovenantteja velanhoitokykyä, velkaisuusastetta ja lainan vakuutena olevan metsäomaisuuden arvoa koskien. Tarkastelujaksolla yhtiö täytti turvallisella marginaalilla kaikki lainakovenantteja koskevat vaatimukset. Lähipiiritapahtumat Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: Johdon työsuhde-etuudet: Johtoryhmän (sis. toimitusjohtaja) palkat sivukuluineen ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet Hallituksen palkkiot Stora Enso konserni omistaa 41 % emoyhtiön osakkeista, mikä tuottaa Stora Ensolle huomattavan vaikutusvallan konsernissa. Stora Enson kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 000 euro Myynnit Ostot Saamiset Velat Lähipiiriliiketapahtumat ovat toteutuneet samoilla ehdoilla kuin riippumattomien osapuolten väliset liiketoimet. 14

15 Ehdolliset velat sekä annetut sitoumukset Muita vuokrasopimuksia koskevat sitoumukset, joissa konserni on vuokralle ottajana. Konserni vuokraa toimistotiloja, koneita ja autoja ei-purettavissa olevilla muilla vuokrasopimuksilla. Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa Yli viiden vuoden kuluttua Muut omasta puolesta annetut vakuudet Konserni on pantannut Suomessa olevaa metsäomaisuutta velkojen vakuudeksi seuraavasti: Pantatut maa-alueet ja biologiset hyödykkeet

Tornator Oyj TASEKIRJA 31.12.2012

Tornator Oyj TASEKIRJA 31.12.2012 Tornator Oyj TASEKIRJA 31.12.2012 Tornator Oyj:n toimintakertomus 2012 Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 82,9 miljoonaa euroa (77,7). Pääosa liikevaihdosta muodostui puunmyyntituloista 89

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015

METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N VUODEN 2015 ENSIMMÄISEN PUOLISKON LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 90,2 MILJOONAA EUROA TULOS VUODEN 2015 ENSIMMÄISELTÄ

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 16.7.2014 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.7.2014 KELLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2014 Toinen neljännes 2014 Liikevaihto oli 384 miljoonaa euroa (390) Käyttökate

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

ETEENPÄIN. kehitys jatkui vahvana

ETEENPÄIN. kehitys jatkui vahvana ETEENPÄIN kehitys jatkui vahvana osavuosikatsaus 1.1. 31.3.215 SATO 215 l osavuosikatsaus 1.1.-31.3.215 sisältö SATO lyhyesti... 1 Strategia... 2 SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.215... 4 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

PÖYRY OYJ - 24.7.2013. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

PÖYRY OYJ - 24.7.2013. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 PÖYRY OYJ - 24.7. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu PÖYRY OYJ Osavuosikatsaus 24.7. klo 8.30 LIIKEVAIHTO ALLE ODOTUSTEN - TARJOUSKANTA VAHVA KESKEISET TUNNUSLUVUT 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ Pöyry-konserni Tilauskanta

Lisätiedot

PÖYRY OYJ - 29.4.2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

PÖYRY OYJ - 29.4.2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 PÖYRY OYJ - 29.4.2014 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 PÖYRY OYJ Osavuosikatsaus 29.4.2014 klo 8.30 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO LASKIVAT KESKEISET TUNNUSLUVUT 2014 Muutos, % 1-12/ Pöyry-konserni Tilauskanta

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ TASEKIRJA 31.12.2012 MARTELA OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-5 2. Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 6 3. Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 7 4. Konsernin tase

Lisätiedot

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4)

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4) ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.7.2007 KLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS HUHTI-KESÄKUULTA 2007 Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia 393 miljoonaan euroon (382) Käyttökate parani 34 prosenttia 127 miljoonaan euroon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 16.7.2015 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE 16.7.2015 KELLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015 Toinen neljännes 2015 Liikevaihto oli 390 miljoonaa euroa (384)

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 4.8.2014 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2014 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk Liikevaihto

Lisätiedot

2013 Tilinpäätös. Sisältö

2013 Tilinpäätös. Sisältö 2013 Tilinpäätös Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07-08

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07-08 1987-88 - 89-9 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99 - - 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 VUOSIKERTOMUS 28 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 28 Yhtiön kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi Sisältö

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. (TILINTARKASTAMATON) 13.8. klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖs 2007-2008

TILINPÄÄTÖs 2007-2008 TILINPÄÄTÖs 2007-2008 Sisällysluettelo Konsernitilinpäätös, IFRS Hallituksen toimintakertomus... 3 Tunnusluvut... 5 Konsernin tuloslaskelma, IFRS...7 Konsernin tase, IFRS... 8 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2013 tasosta.

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2013 tasosta. Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 24.4.2014 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1 31.3.2014 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2014 Liikevaihto laski 3,0 % ja oli 593,9 (612,3) miljoonaa euroa

Lisätiedot

HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007. Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere

HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007. Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007 Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.10.2006-30.9.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.10.2006-30.9.2007

Lisätiedot

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007 Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.5.2006-30.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.5.2006-30.4.2007

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot