Älykkään muutoksen Suomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Älykkään muutoksen Suomi"

Transkriptio

1 Älykkään muutoksen Suomi

2 Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi osaksi opetusta ja oppimista 10 Avoin maailma hyvinvoinnin sampo 12

3 Kansainvälinen yhteistyö on tarjonnut ja tarjoaa jatkossakin Suomelle loistavan mahdollisuuden menestyä ja rakentaa hyvinvointia. Menestyksen avain on osaamisemme hyödyntäminen ja kykymme saada asioita aikaan, vaikka olosuhteet Suomen kehittymiselle ovatkin sidoksissa maapallon kestävään kehitykseen ja globaaliin talousjärjestelmään. Muiden läntisten maiden tavoin, myös Suomen haasteena on ikääntyminen ja heikentyvä huoltosuhde. Yhä harvempi on huolehtimassa yhä useamman hyvinvoinnista. Yksi keino helpottaa tilannetta on uusi ajattelu, toimintamallien radikaali kehittäminen sekä teknologian älykkäämpi hyödyntäminen kaikilla toimialoilla. Teknologia ei ole enää vuosiin ollut pullonkaula, sillä maailma on verkottunut, ja tietoa on kyllä käytettävissä. Painopiste tulisi olla toimintamallien ja prosessien uudistamisessa. Tarvitsemme julkisen sektorin tuottavuushypyn. Tuottavuushyppy ei tarkoita kulujen karsimista tai sitä, että tehdään pidempää päivää. Se otetaan radikaalilla toimintamallien muutoksella ja vapauttamalla henkilöstön aikaa tehtäviin, jotka tuovat eniten lisäarvoa - unohtamatta mielekkyyttä tekijälleen. Tuottavuushypyn avulla on mahdollisuus tehdä myös vaikuttavuushyppy, sillä vapautuvilla resursseilla voimme taata laadukkaat palvelut kansalaisille. Palveluista on tulossa suomalaisen hyvinvoinnin uusi veturi. Suomalaiset yritykset ovat kehittäneet uusia tuotteita käyttäen palveluja luomaan lisäarvoa asiakkailleen ja löytäneet niille myös kokonaan uusia markkinoita. Uusia palveluja kehittävät niin suuryritykset kuin ketterät pienyrittäjätkin, jotka löytävät mahdollisuuksia tuottaa palveluja tarpeisiin, joita ei vielä eilen edes tunnistettu. Internet on luonut ennennäkemättömän muutoksen lyhyessä ajassa. Internetin menestys piilee avoimissa standardeissa, joiden ansiosta internet on levinnyt jokaiselle elämänalalle. Avoimien standardien ja arkkitehtuurien voimaa voidaan hyödyntää myös julkisella sektorilla. Suljettujen tietojärjestelmäsiilojen avaaminen parantaa tiedonkulkua ja palveluja sekä varmistaa toiminnan yhteensopivuuden ja tehokkuuden. Suomella on valtava voimavara vailla hyötykäyttöä kaikki julkiset tiedot, jotka on tallennettu erilaisiin rekistereihin. Niiden käyttö on tällä hetkellä maksullista, joka estää niiden tehokkaan hyödyntämisen. Tarjoamalla verovaroin kootut julkiset tiedot kaikkien halukkaiden käyttöön on mahdollista kehittää uusia palveluja, kiihdyttää innovaatioita, synnyttää työpaikkoja ja lisätä hyvinvointia. Julkisen sektorin kehittämisessä ongelma ei ole suunnitelmien puute eikä teknologia vaan toimeenpano. Tarvitsemme muutosjohtajuutta ja panostuksia viedä muutokset maaliin. Olemme koonneet seuraaville sivuille ehdotuksia Älykkään muutoksen Suomeksi - miten voimme yhdessä kehittää yhteiskuntaamme älykkäämmäksi ja kilpailukykyisemmäksi, ja siten turvata suomalaisten hyvinvoinnin. Tuomo Haukkovaara toimitusjohtaja IBM Oy International Business Machines Ab on IT-palveluyritys, joka on toiminut Suomessa vuodesta Älykkään muutoksen Suomi 3

4 Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia Monet 2000-luvun ilmiöt ja tapahtumat ovat saaneet ihmiset ajattelemaan uudella tavalla. Viimeistään maailmanlaajuinen finanssikriisi on herättänyt meidät. Olemme huomanneet, että maailman tapahtumat, niin katastrofit kuin myönteisetkin uutiset, vaikuttavat meihin ja yhdistävät meitä. Ilmastonmuutos, energian riittävyys, lääkkeiden ja ruuan saatavuus, uudet turvallisuusuhat identiteettivarkauksista terrorismiin ovat globaalin, verkottuneen yhteiskunnan suurimpia haasteita. Heikentyvä huoltosuhde asettaa kansantaloudellemme kovat suorituspaineet. Sekä julkisen että yksityisen sektorin pitäisi kyetä tuottamaan entistä enemmän entistä vähemmillä panoksilla toiminnan ollessa usein pahasti pirstoutunutta. Ongelma ei ole teknologinen. Tekniikkaa kyllä on, mutta sitä ei aina osata hyödyntää älykkäästi. Hyvänä esimerkkinä älykkäästä toimintamallista on veroehdotus, joka säästää suunnattoman määrän työtunteja kodeissa, yrityksissä ja virastoissa. Kun muissa maissa siirryttiin sähköiseen veroilmoitukseen ja pidettiin tätä suurenakin edistysaskeleena, Suomessa muutettiin rohkeasti koko toimintamallia ja hylättiin veroilmoitus tyystin. Veroehdotuksen älykkyys piilee siinä oivalluksessa, että kaikki tarvittava tieto oli jo saatavilla, mutta sitä liikuteltiin väärään suuntaan. Verottaja kykenee melkoisella todennäköisyydellä tekemään ehdotuksen, joka osuu oikeaan tai vaatii vain vähäisiä tarkennuksia. Vastaavia mahdollisuuksia löytyy kaikkialta. Suomen keskeiset rakenteet, toimintamallit ja infrastruktuuri on muutettava älykkäämmäksi. Älykkään toiminnan avulla saamme vähemmällä enemmän. Työvoimaa riittää paitsi julkisen sektorin laadukkaiden hyvinvointipalvelujen tuottamiseen, niin myös yksityiselle sektorille tuomaan verotuloja ja tasapainottamaan julkista taloutta. Voisimme keskittyä korkean teknologiaosaamisen kehittämiseen. Brändityöryhmäkin poimi suomalaisiksi vahvuuksiksi korkean osaamisen ja kyvyn panna toimeksi. Korkean teknologiaosaamisen avulla Suomella on erinomainen mahdollisuus saada oma osansa globaalista markkinasta, parantaa työllisyyttä ja kasvattaa bruttokansantuotetta. Talouden avaaminen maailmalle antaa mahdollisuuden hyödyntää globaaleja innovaatioita ja edistää suomalaisten innovaatioiden vientiä. 4 Älykkään muutoksen Suomi

5 Julkisen sektorin tuottavuushyppy Sähköistetään palvelut kokonaistuottavuuden kasvattamiseksi Tuottavuuskeskustelu keskittyy usein kulujen leikkaamiseen ja säästöihin. Todellisen tuottavuushypyn saavuttaminen edellyttää kuitenkin, että tarkastellaan myös yhtälön toista puolta eli, miten olemassa olevilla resursseilla voidaan tuottaa entistä vaikuttavampaa toimintaa ja palveluja. Yritysmaailman kokemukset osoittavat että todellisen tuottavuushypyn saavuttaminen edellyttää riittävän kunnianhimoisten tavoitteiden asettamista. Viiden prosentin tuottavuuden kasvattaminen on mahdollista saavuttaa juoksemalla kovempaa, mutta 25% kasvutavoite edellyttää jo polkupyörän keksimistä. Kokonaistuottavuuden kasvattamisessa päähuomio onkin syytä kiinnittää nimenomaan uusien ja uudenlaisten palvelujen kehittämiseen. Miten saadaan aikaan nykyistä käyttäjäystävällisempiä ja yksilöllisempiä palveluja kansalaisille yrityksille sekä hallinnolle? Miten voidaan kasvattaa itsepalvelumahdollisuuksia ja tuoda palvelut juuri siihen paikkaan ja hetkeen, jossa niitä kulloinkin tarvitaan? Miten autetaan löytämään käyttäjälle kulloisenkin tilanteen kannalta relevantit palvelut? Kokemukset esimerkiksi pankki- ja vakuutusalalta osoittavat, että uudenlaiset palvelumallit voivat samaan aikaan parantaa sekä käyttäjäkokemusta että auttaa saavuttamaan merkittäviä tuottavuushyötyjä (esimerkkinä verkkopankki tai vakuutusten automatisoitu korvauskäsittely). Ja vieläpä niin, että nämä tavoitteet eivät ole välttämättä lainkaan ristiriidassa keskenään. Veroehdotus on juuri vastaava loistava esimerkki kokonaan uudistetusta julkisen sektorin palvelumallista, josta hyötyvät sekä kansalainen että hallinto. Uudenlaisten palvelujen tuottamisen kannalta keskeisimpiä toimenpiteitä: Siirretään suunnittelun painopistettä palvelujen ja palvelumallien kehittämiseen ja innovointiin. Varmistetaan riittävä toimivalta ja resurssit julkishallinnon toimintatapojen ja järjestelmien yhteensopivuuden lisäämiseksi. Yhteensopivuus on ehdottoman tärkeää prosessien uudistamisen ja kehittämisen kannalta. Edistetään julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuusmalleja. Monilla yksityisillä sektoreilla on jo toteutettu samantyyppisiä palvelumallien uudistuksia, joita julkinen sektori tarvitsee Miksi keksiä pyörä uudestaan? Huomio palvelujen käyttäjäystävällisyyden ja yksilöllisyyden kasvattamiseen Palvelukokemusta parantavien itsepalvelumahdollisuuksien lisääminen Tuodaan oikea palvelu asiakkaan kannalta oikeaan paikkaan ja hetkeen Autetaan asiakasta löytämään relevantit palvelut ja karsitaan päällekkäisyydet palveluvalikoimassa Uusien palvelujen toteuttamisessa pureudutaan niihin rakenteisiin ja prosesseihin, joilla palveluja tuotetaan. Pitääkö toimintaprosesseja järjestellä uudestaan, jotta uusien palvelujen tuottaminen on mahdollista? Millä tavalla eri siiloissa olevia prosesseja tulisi yhdistellä keskenään? Edellyttääkö tämä uudenlaista organisaatioiden välistä yhteistyötä? Mitä voidaan automatisoida ja miltä osin päätösten tekemiseen tarvitaan ihmisen asiantuntemusta? Tässä mahdollistajana toimii teknologia. Se ei ole itsetarkoitus, vaan tarjoaa alustan, jonka päälle toteutetaan tarvittavat toimintaprosessit uusien palvelujen tuottamiseksi. On päästävä pois liiasta teknologiakeskeisyydestä uusien palvelumallien kehittämisessä vaikka samalla on hyvä toki ymmärtää, mitä nykyaikainen teknologia mahdollistaa. Tavoitteet palvelujen kehittämiselle: Hallinnon sisäisen tuottavuuden kasvattaminen Palvelujen vaikuttavuuden kasvattaminen Hallinnollisen taakan keventäminen Älykkään muutoksen Suomi 5

6 Toimenpiteet olemassa olevien toimintojen tehokkuuden kasvattamiselle: Pois toiminta- ja organisaatiosiiloista kohti yhteisiä jaettuja järjestelmiä sekä tukipalveluja kaikkialla, missä se on mahdollista. Kuitenkin huomioiden se, että on myös olemassa paljon organisaatiokohtaisia järjestelmiä ja palveluja, joiden keskittäminen ei välttämättä ole mielekästä. Tuotetaan erilaiset tukitoiminnot (IT, taloushallinto, henkilöstöhallinto, hankintatoimi jne.) nykyistä merkittävästi tehokkaammin keskitetyistä palvelukeskuksista. Hallinnon työkuorman tasaaminen siirtämällä palvelut soveltuvilta osin yksityisen sektorin hoidettavaksi (Business Process Outsourcing -tyyppiset mallit). Arvioitava mahdollisuudet hyödyntää globalisaatiota tuottavuushypyn toteuttamisessa. Autetaan asiakasta löytämään relevantit palvelut ja karsitaan päällekkäisyydet palveluvalikoimassa. Uusilla toimintamalleilla parempia palveluja halvemmalla Yksi tuottavuuden kehittämisen avainkysymyksistä on se, miten voimme vapauttaa resursseja olemassa olevien järjestelmien ylläpitämisestä uusien palvelujen ja ratkaisujen innovointiin sekä kehittämiseen. Jos voisimme saavuttaa 20 30% säästön olemassa olevan ylläpitämisessä, voitaisiinko vastaava määrä budjettia ja resursseja kohdistaa kokonaan uusien palvelumallien kehittämiseen? Yritysmaailmassa hyväksi havaittu keino kustannussäästöjen toteuttamiseksi on erilaisten tukitoimintojen keskittäminen, ja sitä kautta niiden tuottavuuden merkittävä kasvattaminen. Miksi esim. tietotekniikan, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon tai hankintatoimen toteuttaminen pitäisi tapahtua rinnakkain useassa eri organisaatiossa, kun monet näiden toimintojen vaatimista prosesseista ovat joka tapauksessa identtisiä? Yhteiset ja yleiskäyttöiset toiminnot kannattaisi keskittää ja tuottaa paikallisesti vain ne toiminnot, jotka ovat oleellisesti erilaisia eri organisaatioissa. Esimerkiksi IBM on itse saavuttanut valtavia tuottavuushyötyjä tukitoimintojen keskittämisellä sinne, missä niiden tuottaminen on tehokkainta ja kannattavinta. Tältä osin voidaan myös lähteä hakemaan keinoja väistämättömän globalisaatiokehityksen hyödyntämiseen. Globalisaatio nähdään usein vain uhkana Suomelle, mutta se on oikein hyödynnettynä iso mahdollisuus tuottavuushypyn saavuttamiseksi. On paljon sellaisia palveluja, joiden tuottaminen voisi olla tehokkainta Suomen rajojen ulkopuolella. Toki samaan aikaan on ymmärrettävä, että on myös paljon sellaisia palveluja, jotka tulee tuottaa lähellä palvelun käyttäjää - Suomessa. Tavoitteet olemassa olevien toimintojen tehokkuuden kasvattamiselle: Vapauttaa merkittävissä määrin resursseja ja budjettia olemassa olevien järjestelmien ylläpitämisestä kokonaan uuden kehittämiseen. Tuottaa erilaiset yhteiset ja yleiskäyttöiset tukitoiminnot merkittävästi nykyistä tehokkaammin ja samalla parantaa ja yhdenmukaistaa palvelujen laatua käyttämällä toiminnassa alan parhaita käytäntöjä. 6 Älykkään muutoksen Suomi

7 Toimenpiteet muutoksen aikaansaamiseksi: Luotava systemaattinen ohjelma tuottavuushypyn edellyttämän muutoksen läpivientiin ja hallintaan. Perustettava Muutosjohtamisen toimisto fasilitoimaan ja koordinoimaan muutoksen läpivientiä. Tällä toimistolla on oltava riittävät resurssit ja riittävän korkea organisaatioasema hengen asiantuntijatiimi, joka auttaa hallinnon organisaatioita muutosprosessien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tehtävänään antaa organisaatioiden johdolle ja muutosagenteille riittävät valmiudet muutoshankkeen läpiviemiseen, auttaa asettamaan tavoitteet ja mittarit muutoshankkeille, seurata niiden etenemistä ja auttaa pääsemään eteenpäin silloin, kun tie nousee pystyyn ja muutos pysähtyy. Tarkoituksena ei ole rakentaa organisaatioihin uutta muutosjohtamisen kerrosta, mutta kokemus osoittaa, että jokainen organisaatio tarvitsee ylimmän johdon sitoutumisen lisäksi riittävän määrän eri organisaatiotasoilla toimivia muutosagentteja. Muutosjohtamisen toimiston tulee olla lähellä hallinnon ylintä johtoa, jotta se voi toimia riittävän itsenäisesti ja raportoida ylimmälle johdolle silloin kun muutoshankkeiden läpiviennissä tulee haasteita. Julkisessa hallinnossa on täysin realistista odottaa, että esimerkiksi lakeihin ja asetuksiin joudutaan tekemään muutosta mahdollistavia muutoksia. Ei se hyvien suunnitelmien puute vaan muutoksen toteuttaminen Suomessa on viime vuosina tehty paljon selvityksiä, tutkimuksia ja suunnitelmia, jotka ovat pohjimmiltaan edellä esitettyjen johtopäätösten mukaisia. Kuitenkin julkisuudessa esitetään samaan aikaan paljon kritiikkiä siitä, että uudistushankkeet jäävät suunnitteluasteelle eikä konkreettisia tuloksia ole nähtävissä. Kysymys ei siis pohjimmiltaan ole suunnitelmien puuttumisesta, vaan kyvystä toteuttaa tehokkaasti tarvittavat muutokset. Suurten muutosten onnistunut läpivienti on aina iso haaste, mutta kaikissa muutoshankkeissa pätevät pohjimmiltaan samanlaiset lainalaisuudet. Autamme omassa projektitoiminnassamme jatkuvasti asiakkaitamme toteuttamaan hyvinkin suuria ja syvältä luotaavia muutoksia, ja olemme paneutuneet syvällisesti muutoshankkeiden läpiviennin problematiikkaan. Muutoshankkeen toteuttamisen kuusi parasta käytäntöä: Muutosprosessin on käynnistyttävä riittävän laajalla rintamalla ja teholla on aktivoitava työntekijät ja päättäjät muutoksen toteuttamiseen Start a movement. Selkeä ja huolella mietitty hallintomalli on ehdoton edellytys muutoksen onnistuneelle toteuttamiselle - lähtien organisaation ylimmistä päättäjistä. Edettävä kohti faktapohjaisia keskusteluja - huomioitava informaation riittävä jalostaminen ja hyödyntäminen keskustelujen ja päätöksenteonpohjana. Edettävä kohti faktapohjaisia keskusteluja - huomioitava informaation riittävä jalostaminen ja hyödyntäminen keskustelujen ja päätöksenteon pohjana. Toimintaprosessien radikaali yksinkertaistaminen - muutosta haittaavien ja hidastavien toimintamallien, työtapojen ja normien eliminoiminen. Investointien painopiste kohti uuden kehittämistä ja pois olemassa olevan ylläpitämisestä - riittävien resurssien ja budjettien vapauttaminen uusiin innovaatioihin. Luovan johtamisen korostaminen luvun haasteisiin vastaaminen vaatii 2000-luvun ajattelua ja johtajuutta. Onko Suomessa mahdollista luoda USA:n mallin mukainen Chief Performance Officer rooli, jonka tehtävänä on johtaa valtionhallinnon taloutta ja ITkehitystä kokonaisuudessaan? Älykkään muutoksen Suomi 7

8 Suomesta palvelujen maailmanmestari Globaali tuotannon työnjako muuttuu vauhdilla. Yhä useammin tuotteet tehdään kaukoidässä ja myös palvelutuotantoa siirtyy halvan työvoiman maihin. Yhteistä tehtäville, jotka siirtyvät Kaukoitään on toisto ja monistettavuus, teollinen tuotanto on kyse sitten kännyköistä tai tietokoneohjelmista, joita valmistetaan tarkasti piirrustusten tai määritysten mukaan. Mitä sitten jatkossa tehdään Suomessa eli, mistä löydämme sen paljon puhutun seuraavan Nokian? Uudet nokiat löytyvät uudella tavalla ja tulevat uudessa muodossa innovaatioina, joissa yhdistyy asiakkaan tarpeiden syvällinen ymmärrys, teknologian luova soveltaminen ja liiketoimintamallin oivallus. Uusia työpaikkoja syntyy erityisesti palvelutaloudessa, joka kasvaa voimakkaasti. Osaammeko ottaa osamme kasvavasta palvelutaloudesta ja erityisesti tietointensiivisistä palveluista, joista odotetaan talouden uutta veturia? Palvelut kaikille toimialoille innovaatioinvestoinnit tulee suunnata uudelleen Kansantaloudet siirtyvät maataloudesta ja teollisuudesta palveluihin, myös Suomi. Kansantalouden tilinpidossa palvelulla tarkoitetaan suppeasti kaikkea muuta kuin aineellisten hyödykkeiden valmistamista. Kun palvelu määritellään uudelleen siten, että palvelulla tarkoitetaan arvon luomista yhdessä asiakkaan kanssa, avaa palvelunäkökulma kokonaan uusia mahdollisuuksia myös teollisuudessa ja maataloudessa. Tuotetarjoomaa voidaan laajentaa ja kehittää palvelujen avulla asiakkaiden todellisten tarpeiden tyydyttämiseksi. Markkinat synnyttävät myös kokonaan uusia ratkaisuja ja tuotteita tarpeisiin, joita ei aikaisemmin ollut, esimerkkinä sosiaalisen median ratkaisut Facebookeineen. Yritysten on vaikea kilpailla standardituotteilla. Aina löytyy joku toinen toimittaja, joka tekee vastaavan tuotteen halvemmalla. Niinpä yritykset siirtyvät palveluihin tuottaakseen lisäarvoa asiakailleen. Palvelukonsepti luo myös pysyvää kilpailuetua, sillä sitä on paljon vaikempi monistaa kuin tuotteita. Esimerkiksi Vaisala myy säätietoon liittyviä palveluja lentokentille, liikenneoperaattoreille ja puolustusvoimille. Yli puolet Koneen liikevaihdosta tulee palveluista, vaikka se valmistaakin edelleen hissejä ja liukuportaitakin. Suomalainen innovaatiojärjestelmä ja sen investoinnit tulee suunnata tukemaan palvelujen kehittämistä kaikilla toimialoilla. Ohjelmiin tulisi rakentaa sisään monitieteellisyyttä ja sekoittaa eri osaamista. Palvelu-Suomi tarvitsee T-taitoja Kun palvelut mielletään laajasti arvon tuottamiseksi yhdessä asiakkaan kanssa, on ilmeistä, että palvelujen kehittäminen edellyttää monipuolisia taitoja: toimialaosaamista, teknologian soveltamisen taitoja sekä ihmisen käyttäytymisen ymmärrystä psykologisena ja sosiaalisena olentona. Palvelusuunnittelu (palveludesign) on avainasemassa kun luodaan menestyviä, elämyksiä tuottavia palveluinnovaatioita. Innovaatiot tapahtuvat usein erilaisten osaamisten rajapinnoissa. Siksi on tärkeää, että työntekijät osaavat kommunikoida ja tehdä asioita ryhmässä. Tarvitsemme ns. T-taitoja. T-kirjaimen pystyviiva edustaa syvää osaamista jollain tai joillain alueilla, vaakaviiva monipuolista yleissivistystä ja kykyä kommunikoida erilaisten osaajien kanssa. Korkeakouluissa tulee rakentaa opetusmoduleita, joista opiskelijat voivat koota monitieteellisiä kokonaisuuksia T-taitojensa rakentamiseksi. JOO-sopimus on yliopistojen välinen järjestelmä, jonka avulla yliopisto-opiskelijat voivat suorittaa sivuaineopintoja ja opintokokonaisuuksia toisissa yliopistoissa, jos sellaista ei ole omassa korkeakoulussa tarjolla. Käytännössä usein opiskelupaikkoja ei kuitenkaan riitä naapurikorkeakoulun opiskelijoille, koska pääaineopiskelijat on asetettu ensimmäiselle sijalle rajallisia paikkoja jaettaessa. Korkeakoulujen yhteistyöllä tulee varmistaa, että kurssipaikkoja vieraileville opiskelijoille löytyy myös käytännössä. Yhtenä keinona laajentaa kurssitarjontaa on verkon kautta toteutettavat luennot ja opetuskokonaisuudet, joihin opiskelija voi osallistua mistä tahansa, ja paikkojen lukumäärää ei tarvitse rajoittaa. Korkeakouluja tulee kannustaa myös kansainväliseen opetusyhteistyöhön. Verkkoavusteinen opetus madaltaa opetusyhteistyön kynnystä. Palvelusysteemien viennillä työpaikkoja Kansallinen brändityöryhmä hahmotti suomalaisia kyvykkyyksiä. Suomen kilpailukyvyn kivijalkoja ovat: Maailman paras koulu Maailman paras innovaatiojärjestelmä Korkealuokkainen infrastruktuuri Litteä ja tasa-arvoinen yhteiskunta Kyky kehittää systeemisiä innovaatiota Suomalaiset ovat kehittäneet vuosien saatossa erinomaisia palvelusysteemejä, kuten koulu, kirjasto, neuvola ja päiväkotijärjestelmä. Suomalaisella systeemisellä kyvykkyydellä voidaan luoda myös työpaikkoja paketoimalla osaaminen ja palvelut tuotteiksi ja viemällä niitä maailmalle. Tuotteistamista varten tarvitsemme investointeja, joilla prosessi saadaan vauhtiin, vrt. Future Learning Finland, joka edistää suomalaisen opetus- ja oppimisosaamisen vientiä. 8 Älykkään muutoksen Suomi

9 Toimenpiteet Palvelu-Suomen rakentamiseksi: Investoinnit tulee suunnata tukemaan palvelujen kehittämistä kaikilla toimialoilla. Innovaatio-ohjelmiin tulee rakentaa sisään monitieteellisyyttä ja sekoittaa erilaista osaamista. Kansainvälistä vuorovaikutusta tulee lisätä, jotta saadaan käyttöön jo toteutettuja innnovaatioita ja löydetään kanavat innovaatioiden vientiin. Toimenpiteet korkeakoulujen palvelututkimuksen ja opetuksen kehittämiseksi: Monitieteellisyyttä korostavaa palvelututkimusta tulee lisätä korkeakouluissa ja korkeakoulujen yhteistyönä. Tosielämän ongelmat eivä kunnioita oppiainesiiloja. Korkeakouluissa tulee rakentaa opetusmoduleita, joista opiskelijat voivat koota monitieteellisiä kokonaisuuksia. Yliopistojen välisen kurssitarjonnan lisääminen käyttäen sähköisiä kursseja ja opetussisältöjä lisää myös kansainvälistä opetusyhteistyötä. Toimenpiteet suomalaisten systeemi-innovaatioiden viemiseksi: Tuotteistus: osaamisen ja palvelujen paketointi virkamiesten ja yritysten yhteistyönä. Paketin osat: osaaminen, prosessit ja niitä tukeva avoimiin rajapintoihin tukeutuva tietojärjestelmä. Markkinointi- ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen sisältäen ansaintalogiikan ja kuvauksen siitä, miten hyödyt ja riskit jaetaan. Älykkään muutoksen Suomi 9

10 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi osaksi opetusta ja oppimista Suomen koululaitos menestyy edelleen erinomaisesti PISA-mittauksessa. Emme ole enää maailman mestari, mutta kuitenkin Euroopan mestari. Vaikka menestymme PISA tutkimuksessa, tietotekniikan hyödyntämisessä opetuksessa, oppimisessa ja opetuksen järjestämisessä kouluissa emme pääse loistamaan. Vaikka se ei olekaan itsetarkoitus, toimivat tekniset ratkaisut kouluissa tällä hetkellä luvattoman huonosti. Tekniikka ei palvele koulun arjessa. Koulujen välillä on suuria eroja, eikä oppilaiden tasa-arvo toteudu. Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa -strategian loppuraportissa suositellaan voimakasta panosta tietotekniikan hyödyntämiseen opetuksessa, oppimisessa ja koulun hallinnossa (http://www.arjentietoyhteiskunta.fi/). Investointien ja kehittämisprojektien avulla on mahdollista viedä suomalainen koulumaailma kokonaan toiselle tasolle tietotekniikkaa hyödyntämällä - jos panostukset tehdään viisaasti. tarvitsijoiden käyttöön avoimen datan periaatteiden mukaisesti maksuttomana. Opetustoimi tarvitsee oppimisen, opetuksen ja koulun toimintaa tukevan tietojenkäsittelyn kokonaisrakenteen (vrt. valmisteilla oleva Tietohallintolaki). Opetustoimen kokonaisrakenne tulee laatia yhdessä alan suomalaisten osaajien kanssa opetusministeriön johdolla. Avoimiin rajapintoihin perustuvan kokonaisrakenteen avulla on mahdollista kehittää palveleva ja yhteensopiva tietojärjestelmäkokonaisuus kustannustehokkaasti kilpailua hyödyntäen. Avoimet, toimialan standardeja noudattavat tietojärjestelmät, avaavat markkinan ja lisäävät tarjontaa sekä kilpailua. Tämän tuloksena syntyy lisää työpaikkoja ja taloudellista toimeliaisuutta. Avoin ja skaalautuva opetustoimen järjestelmä voi olla myös seuraava suomalainen vientimenestys osana suomalaisen koulun vientiä maailmalle. Yksi huolestuttava piirre tuoreessa PISA -tutkimuksessa on koulujen lisääntynyt eriarvoisuus. Heikoimmat tulokset saadaan pienissä kunnissa. Kunnat kärsivät verotulojen pienenemisestä eikä raha tahdo riittää tietotekniikkaan. Investoinnit tuleekin tehdä viisaasti investoimalla älykkäisiin ratkaisuihin, jotka ovat kustannustehokkaita ja toimintavarmoja. Oppijan IT-infrastruktuuriksi riittää selain ja internet yhteys. Selaimen avulla oppija pääsee omaan sähköiseen työpöytäänsä mistä tahansa ja milloin tahansa. Työasemaksi kelpaa edullinen verkkotyöasema, kännykkä tai vaikka jo käytöstä poistettu työasema, kunhan siinä toimii selain, ja sillä pääsee internetiin. Edullisimmillaan oppijan työasema toteutetaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla, jolloin lisenssimaksut jäävät kokonaan pois. Palvelut tuotetaan tehokkaasti keskitetysti pilvipalveluna verkossa. Palvelun avulla voidaan palvella koko kunnan opetustoimea, tai useampaa kuntaa tai vaikka koko valtakuntaa, jolloin säästytään monen kertaisilta investoinneilta. Rahaa säästyy itse opetukseen ja oppimiseen. Säästöt syntyvät edullisimmista laitteista ja laitteiden pitemmästä käyttöiästä, poistuneista lisenssimaksuista sekä erityisesti pienentyneestä tuen tarpeesta. Kuntien opetustoimien tulee ottaa ja saada ottaa vastuu tietotekniikkansa hyödyntämisestä. Opetustoimen tietohallinto tulee järjestää tilaaja-tuottajamallin avulla, jolloin palvelu ja sen hinta saadaan läpinäkyväksi, ja kuntapäättäjät voivat tehdä faktaan perustuvia päätöksiä toiminnan kehittämiseksi ja palvelujen hankkimiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Kustannustilastointi tulee järjestää siten, että kuntien opetustoimet voivat vertailla kustannuksia ja palveluja keskenään ja löytää parhaita käytäntöjä. Samalla opetustoimet voivat arvioida ja verrata saamaansa palvelua ja sen hintaa myös kunnan muihin hallinnonaloihin. Tilastotieto tulee tuottaa kaikkien 10 Älykkään muutoksen Suomi

11 Toimenpiteitä suomalaisen koulun päivittämiseksi mestariksi myös tieto- ja viestintätekniikassa Otetaan käyttöön älykkäitä ratkaisuja, joihin kunnilla on paremmin varaa ja joilla taataan tasa-arvo oppilaille. Oppijan IT -infrastruktuuriksi riittää selain ja internet yhteys sähköiseen työpöytään. Kuntien opetustoimen tietohallinto tulee järjestää tilaaja-tuottajamallin avulla, jolloin palvelu ja sen hinta saadaan läpinäkyväksi ja kuntapäättäjät voivat tehdä faktaan perustuvia päätöksiä. Opetusministeriön johdolla laaditaan opetustoimen kokonaisrakenne yhdessä alan suomalaisten osaajien kanssa. Avoimiin rajapintoihin perustuvan kokonaisrakenteen avulla on mahdollista kehittää palveleva ja yhteensopiva tietojärjestelmäkokonaisuus kustannustehokkaasti avaamalla toimiala kilpailulle. Opetushallitus uudistaa keräämänsä kuntien opetustoimen tietohallinnon kustannus- ja palvelutilastot ja julkaisee ne avoimesti toiminnan kehittämisen pohjaksi ja mittariksi Älykkään muutoksen Suomi 11

12 Avoin maailma hyvinvoinnin sampo Standardit luovat markkinan avoimet standardit avoimen markkinan Internet on mullistanut maailmaa, jossa elämme luomalla uusia palveluja ja kokonaan uutta liiketoimintaa, uusia toimintamalleja ja tapoja palvella kansalaisia. Internetin sosiaalinen media on luonut kokonaan uuden tavan olla yhteydessä toisiimme. Internet ja sen kaikki palvelut eivät olisi levinneet koko maailmaa muuttavaksi ilmiöksi ilman yhteisiä yksinkertaisia, avoimia standardeja tiedonsiirtoon ja palvelujen kuvaamiseen ja käyttöön. Avointen standardien ja avointen rajapintojen lähestymistapaa voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisen ja julkisen sektorin palvelujen innovoinnin kiihdyttämiseksi. Suljetut tietojärjestelmät ovat kalliita ja palvelevat huonosti ja estävät toiminnan kehittämisen. Aukaisemalla järjestelmäsiilot ja käyttämällä avoimia standardeja ja rajapintoja, päästään eroon kalliista ja hitaista monopoleista. Rajapintojen avaaminen avaa markkinan useille toimittajille ja lisää siten taloudellista toimeliaisuutta, innovaatioita ja parantaa palvelua. Hallinnon aloille ollaan laatimassa kuvauksia tietojärjestelmien kokonaisrakenteista ohjaamaan toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä ja yhteensopivuutta. Tämä on erittäin tärkeä ja kannatettava tavoite, koska standardit luovat markkinan ja avoimet standardit avoimen markkinan. Kokonaisrakenteiden kuvaamisen onnistumisen kannalta on kriittistä, että työhön saadaan mukaan myös toimittajat, jotta pyörää ei keksitä uudestaan. voivat innovoida uusia palveluita avoimen datan päälle. Maailmalla monet maat ovat ottaneet hallinnon datalähteiden avaamisen osaksi hallintojen toimintapolitiikkaa. Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat tässä parhaina esimerkkeinä muille data.gov ja data.gov.uk datavarantojen ja ohjelmiensa kanssa. Suomessa avoin julkinen data on lähtenyt liikkeelle hieman muita maita hitaammin. Tällä hetkellä Suomen kärkihankkeet tällä alueella ovat Helsinki Region Infoshare ja data.suomi.fi. Suomessa on myös kirjoitettu avoimesta julkisesta datasta erinomainen ja kattava opas julkiselle sektorille LVM:n toimesta Julkinen data Johdatus tietovarantojen avamaamiseen. Kirja on ladattavissa osoitteesta Oppaaseen on koottu joukko ehdotuksia suomalaisten tietovarantojen avaamiseen ja IBM tukee näitä ehdotuksia, jotka on esitetty seuraavassa listassa tiivistetysti: Avoimen datan perusinfrastruktuurin synnyttäminen Lainsäädännön muutos ja kansallinen ohjaus Hallinnon sisäiset käytännöt tukemaan avointa dataa Julkishallinnon avoimen datan hyötyjen jalkauttaminen Suomen kansainvälisen edelläkävijyyden ja tahtotilan mahdollistaminen Avoin data innovoinnin ja työllisyyden kiihdyttäjänä Suomi on Linuxin synnyinmaa. Linux ja muut avoimen lähdekoodin ohjelmistot on lisensoitu siten, että ohjelmisto on vapaasti kenen tahansa käytettävissä ja edelleen kehitettävissä kunhan kehittäjä tuo kehitystyönsä tulokset takaisin myös muiden käyttöön. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat osoittautunut voimalliseksi innovaation lähteeksi tuoden erilaisia ihmisiä ja tahoja kehittämistyöhön. Vaikka avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa ei olekaan lisenssimaksuja, ne ovat kuitenkin luoneet ja edistäneet myös liiketoimintaa. Yksi liiketoimintamalli on se, että palvelutoimittajat tarjoavat asiakkaille palveluja käyttäen työkaluina avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Asiakkaat eivät maksa lisenssien omistamisesta vaan vain lisäarvoa tuovasta palvelusta. Samalla tavalla avoin data tuo markkinoille uusia tuotteita ja liiketoimintamalleja. Avoin, julkinen data (data ~ tieto) on maailmanlaajuinen ja kiihtyvä trendi, jossa kaupungit, kunnat ja valtiot avaavat datalähteitä kansalaisten ja yritysten käyttöön. Kantava ajatus avoimessa julkisessa datassa on datan ilmaisuus, koska sen alkuperäinen kehittäminen on tapahtunut veronmaksajien rahoilla. Nyt tämä data annetaan heille takaisin ja kansalaiset, yritykset ja muut tahot 12 Älykkään muutoksen Suomi

13 Toimenpiteet julkisen sektorin palvelujen ja tietojärjestelmien yhteensopivuuden lisäämiseksi ja kehittämisen vauhdittamiseksi: Hallinnonalojen kokonaisrakenteiden määrittelyyn ja kuvaamiseen on osoitettava riittävät varat Hallinnonalojen kokonaisrakenteiden tulee perustua avoimiin standardeihin ja toimialan parhaisiin käytäntöihin siitä miten hyödyt ja riskit jaetaan. Konkreettisia toimenpiteitä avoimen datan tukemiseksi: Tiedotusta ja koulutusta viranomaisille avoimen datan mahdollisuuksista, esimerkiksi levittämällä avoimen datan opasta. Ohjeistus viranomaisille avata tietolähteet ellei ole pakottavaa syytä pitää niitä suljettuina. Edellytetään, että avoimen tiedon esitystapa noudattaa avoimia standardeja, eikä tiedon hyödyntäminen edellytä toimittajasidonnaisen teknologian hankkimista. Poliittinen, hallinnollinen ja taloudellinen tuki avoimen datan kärkihankkeille, kuten World Design Capital -ohjelmaan kuuluva Helsinki Region Infoshare -hanke sekä data.suomi.fi. Älykkään muutoksen Suomi 13

14 Oy International Business Machines Ab PL Helsinki Finland +358 (0) Vaihde +358 (0) Telefax IBM:n kotisivu on Web-osoitteessa ibm.com IBM, IBM-logo, ibm.com, ovat International Business Machines Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa ja/tai muissa maissa. Muut yritysten, tuotteiden tai palveluiden nimet voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä. Tässä julkaisussa saatetaan viitata sellaisiin IBM:n tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin, joita ei ole saatavana Suomessa. Tällaisia viittauksia ei pidä tulkita niin, että IBM aikoo Suomessa markkinoida näitä tuotteita. Viittaukset IBM:n tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita, että ainoastaan niitä voidaan käyttää. Niiden asemasta on mahdollista käyttää mitä tahansa toiminnaltaan vastaavaa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa IBM:n tekijänoikeutta tai muita lailla suojattuja oikeuksia. IBM:n laitteet kootaan uusista osista tai uusista ja kierrätetyistä osista. Niillä on kuitenkin aina IBM:n takuu. Tämä julkaisu on tarkoitettu vain yleiskuvaukseksi. Valokuvat saattavat esittää suunnitteluvaiheessa olevia malleja. Copyright IBM Corporation Kaikki oikeudet pidätetään.

15

16 Älykkään muutoksen Suomi

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari Riikka Pellikka

Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari Riikka Pellikka Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari 9.3.2017 Riikka Pellikka Uudistamme julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla.

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen Timo Lindholm / Sitra 22.8.2017 Lähtökohdat - Globaalit ilmiöt muokkaavat työelämää hävittävät ja luovat töitä. - Työn murroksen

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015 1 AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN Heli Koski, ETLA 15.1.2015 2 Taustaa esitutkimuksesta Julkisen datan avaamisen potentiaaliset hyödyt on arvioitu ennakollisissa arvioinneissa

Lisätiedot

Miten toimintaympäristömme muuttuu? Digitalisaatio ja globalisaatio talouden uusina muutosvoimina

Miten toimintaympäristömme muuttuu? Digitalisaatio ja globalisaatio talouden uusina muutosvoimina Miten toimintaympäristömme muuttuu? Digitalisaatio ja globalisaatio talouden uusina muutosvoimina Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Industrialismi + nationalismi => Suomen vaurastuminen

Lisätiedot

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM /

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / 7.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Haasteet samanaikaisia Eläköityminen ja väestön vanheneminen Työvoimapula ja samaan aikaan

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

JUHTA Riikka Pellikka

JUHTA Riikka Pellikka JUHTA 4.4.2017 Riikka Pellikka Suomidigin missio: Uudistamme julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Tilanne kevät 2016 o Digitalisoinnin periaatteet

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi? Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014 Miksi? Taloudellinen tilanne synkkä Osaaminen on Suomen vahvuus, sitä on hyödynnettävä kaikin tavoin

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa MITÄ ON LEAN? 1. ARVO TEHDÄÄN VAIN SITÄ, MIKÄ TUOTTAA ARVOA ASIAKKAALLE. EI TEHDÄ MITÄÄN MUUTA. Leanin keskeinen ajatus on päinvastainen Tarkoitus ei ole

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat?

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? @timoargillander Cable Days 18.11.2014 Teollisuuspolitiikka? Elinkeinopolitiikka? 2 1 Tapahtunut: Internet Globalisaatio Kehittyy: Teknologia Robotisaatio

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Tietohallinto 30.9.2008 Satu Kekäläinen AALTO-YLIOPISTO Aalto-yliopisto aloittaa 1.1.2010 TIETOHALLINTO Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Koulussa kaikki hyvin? tietohallinto kuntoon, lyhyt oppimäärä

Koulussa kaikki hyvin? tietohallinto kuntoon, lyhyt oppimäärä Koulussa kaikki hyvin? tietohallinto kuntoon, lyhyt oppimäärä Tieken Vaikuta ja vaikutu seminaari 16.9.2010 jyrki.koskinen@fi.ibm.com Koulutoimen tietohallinto kuntoon, lyhyt oppimäärä Havaintoja ja ongelmia

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT 2 Maapallo kohtaa haasteet - kestävän kehityksen avaimet Vähähiilisyys Niukkaresurssisuus Puhtaat

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

SADe-ohjelman terveiset

SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari, Helsinki 23.4.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Raportointi ohjelman etenemisestä: hallituksen

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 23.3.2017 Digikuntakokeilun tukiryhmä Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Digitalisaatio ja julkinen hallinto strateginen

Lisätiedot

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia Sosiaali- ja terveysvaliokunta 10.10.2017 Teollisuusneuvos Antti Valle Elinkeino- ja innovaatio-osasto #kasvustrategia @tem_uutiset Terveystoimialojen

Lisätiedot

Hyvinvointi uhattuna!

Hyvinvointi uhattuna! Uusien hyvinvointipalvelujen kehittämisen eturintamassa Agora Päivä 23.10.2013 Antti Hautamäki Johtaja Tutkimusprofessori Agora Center 2 Hyvinvointi uhattuna! Hyvinvointivaltiota uhkaa palvelujen rapautuminen

Lisätiedot

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Opas koulujen VALO-hankintaan Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Mikä ihmeen VALO? VALO = vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot Kyse on siis Open Sourcesta eli vapaista

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Lausunto Palvelut ja tiedot käytössä - Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia

Lausunto Palvelut ja tiedot käytössä - Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia JulkICT strategia Kotkan kaupunki Tietohallinto Asia: Lausunto Palvelut ja tiedot käytössä - Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012-2020 Viite: VM:n lausuntopyyntö VM 155:00/2011 1. Vastaajan

Lisätiedot

JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto

JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto Tiistai 25.3.2014 klo 9.00-12.00 Valtionvarainministeriö Mariankatu 9 Neuvotteluhuone Ylijäämä 1 JulkICT Lab Miksi JulkICT Lab? Hallinnon hankkeille

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö 2016-2018 30.8.2016 Ilmari Hyvönen Taustaa Digitalisaation vaikutukset korkeakoulutukseen

Lisätiedot

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin Sipoo Suomen halutuin kunta Sipoo 2025 strategia 1 Sipoo 2025 yhteinen

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämästä Euroopan paras Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Vahvuudet Eniten kehitettävää

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014 Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan CT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TVA TALKS 7-8.5.2014 1. Kaksi kuvaa T:n ja digitaalisen tiedon käytöstä Suomessa 2. T-Barometri

Lisätiedot

Tietopolitiikan valmistelun tilanne O-P Rissanen JUHTA

Tietopolitiikan valmistelun tilanne O-P Rissanen JUHTA Tietopolitiikan valmistelun tilanne 31.1.2018 O-P Rissanen 24.1.2018 JUHTA Suomen tilanne 2018 Julkisen hallinnon perusrekisterit ovat pääasiassa hyvässä kunnossa Luottamus on edelleen korkealla tasolla

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus haaste myös ammatilliseen koulutukseen. 21.11.2012 Annika Lindblom Ympäristöministeriö

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus haaste myös ammatilliseen koulutukseen. 21.11.2012 Annika Lindblom Ympäristöministeriö Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus haaste myös ammatilliseen koulutukseen 21.11.2012 Annika Lindblom Ympäristöministeriö Kestävä kehitys on yhteiskuntapolitiikkaa Ekologinen kestävyys;

Lisätiedot

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille verkostoseminaari Helsinki Congress Paasikivi 29.11.2011 Vesa Auvinen Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, Dazzle Oy

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Per Mickwitz STN:n puheenjohtaja 1 SUOMEN AKATEMIA STN:n ensimmäiset ohjelmat Valtioneuvosto päätti vuoden 2015 teemoista 18.12.2014. Strategisen

Lisätiedot

Järjestöt digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Miten hyödyntää teknologian mahdollisuuksia

Järjestöt digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Miten hyödyntää teknologian mahdollisuuksia Järjestöt digitalisoituvassa yhteiskunnassa Miten hyödyntää teknologian mahdollisuuksia Ikäteknologiakeskuksen verkostotapaaminen 1.12.2016 Vesa Kurikka Esityksen sisältö 1. Digitalisaatio mitä se on?

Lisätiedot

Uuden tietoyhteiskunnan teesit. #uusitietoyhteiskunta

Uuden tietoyhteiskunnan teesit.  #uusitietoyhteiskunta Uuden tietoyhteiskunnan teesit Uuden tietoyhteiskunnan teesit Suomen on aika lunastaa paikkansa tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä. Teknologiavetoisen vanhan tietoyhteiskunnan perustalle on rakennettava

Lisätiedot

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit Yritysten ja korkeakoulujen uj kehittämiskumppanuus Maakuntakorkeakoulufoorumit Sastamala Ikaalinen 8.3.2011 29.3.2011 Asiakkuusjohtaja Esa Ala-Uotila s akkuusjohtaja Esa la Uot la etunimi.sukunimi@tamk.fi

Lisätiedot

Suomi teknologiapohjaisten hyvinvointipalvelujen globaalina edelläkävijänä? 9.12.2009 Mikko Kosonen

Suomi teknologiapohjaisten hyvinvointipalvelujen globaalina edelläkävijänä? 9.12.2009 Mikko Kosonen Suomi teknologiapohjaisten hyvinvointipalvelujen globaalina edelläkävijänä? 9.12.2009 Mikko Kosonen Lähtökohtana hyvinvoinnin ja talouden tasapainoinen kehittäminen Edistyksellinen teollisuus- ja innovaatiopolitiikka

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT strategia Valmistelun tilannekatsaus

Julkisen hallinnon ICT strategia Valmistelun tilannekatsaus Julkisen hallinnon ICT strategia 2012 2020 Valmistelun tilannekatsaus 20.9.2012 Tavoite: konkreettinen ja innostava sekä toteuttamiskelpoinen julkisen hallinnon ICT strategia Perusta: Haasteet: Hallitusohjelma

Lisätiedot

ilmastofiksulle liiketoiminnalle ja uudenlaisille kumppanuuksille

ilmastofiksulle liiketoiminnalle ja uudenlaisille kumppanuuksille Avoin tieto pohjana ilmastofiksulle liiketoiminnalle ja uudenlaisille kumppanuuksille Hanna Niemi-Hugaerts Forum Virium Helsinki Uusia palveluinnovaatioita yritysten, julkisten toimijoiden ja kaupunkilaisten

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

JulkICT Lab Julkisen hallinnon palvelujen kehittämisympäristö

JulkICT Lab Julkisen hallinnon palvelujen kehittämisympäristö JulkICT Lab Julkisen hallinnon palvelujen kehittämisympäristö 10.9.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies, VM / JulkICT Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Viitekehys

Lisätiedot

Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010

Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010 Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010 Sisältö Toimialan rakennemuutos Tietojärjestelmät Haasteita ja ratkaisuja? Yhteenveto TOIMIALAN

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot