Hiilivetyjen visualisointi Spartan-molekyylimallinnusohjelmalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hiilivetyjen visualisointi Spartan-molekyylimallinnusohjelmalla"

Transkriptio

1 Hiilivetyjen visualisointi Spartan-molekyylimallinnusohjelmalla Tämä on oppilastyö, jossa myös opettaja demonstroi Spartan-ohjelman toimintoja (Spartan on MFKA:n myymä tuote). Työn on kehittänyt Lempäälän lukion matemaattisten aineiden opettaja Eero Jalonen lukion kemian 2. kurssille (Kemian mikromaailma). Harjoituksen tekemisestä on hyötyä milloin tahansa kemian opintojen aikana. Ennen harjoitusta opiskelijoilla tulisi olla esitietona käsitys hiilen hybridisaatiotyypeistä, mikäli halutaan harjoitella hybridisaatiomallin käyttöä. Työssä visualisoidaan valittujen molekyylien avaruusrakenteita kolmiulotteisesti erilaisten esitysmallien avulla, optimoidaan molekyylit laskennallisesti paikalliseen energiaminimiin, mitataan kovalenttisten sidosten sidospituuksia ja kulmia, tarkastellaan molekyylien tasomaisuutta ja lineaarisuutta, mallinnetaan elektronitiheyttä sekä molekyylien IR-spektrejä ja värähtelyjä. Lisäksi harjoitellaan molekyylien nimeämistä ja hiilen hybridisaatiotyyppien (sp, sp 2, sp 3 ) määrittämistä. Harjoitus on suoritettu oppitunneilla maaliskuussa 2010 Lempäälän lukion Kemian mikromaailma kurssille osallistuneiden opiskelijoiden kanssa (2 ryhmää, yhteensä 25 opiskelijaa) ja sen tekemiseen riitti hyvin 75 min oppitunti. Opiskelijoilla oli käytössään 10 Spartan-ohjelmalisenssiä ja he käyttivät ohjelmaa joko yksin tai pareittain. Harjoituksen tavoitteena on 1) esitellä opiskelijoille nykyaikainen kemistin työ- ja tutkimusväline 2) kehittää opiskelijan kolmiulotteista hahmottamiskykyä 3) kehittää opiskelijan malliajattelua (molekyylien erilainen käyttötarkoitus sekä erilaisten molekyylimallien edut ja puutteet) 4) auttaa opiskelijaa ymmärtämään kovalenttisen yksinkertaisen sidoksen, kaksoissidoksen ja kolmoissidoksen merkitys molekyylin avaruudelliseen suuntautumiseen, sidospituuksiin ja sidoskulmiin 5) yhdistää saatu tieto hiiliatomin hybridisoitumisen merkkikielelle (sp, sp 2, sp 3 ) 6) visualisoida elektronitiheyden vaihtelua molekyylissä 7) mallintaa molekyylissä olevaa liikettä 8) tuottaa mielekästä oppimista ja visuaalista mielihyvää

2 PEDAGOGISET PERUSTELUT Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan kemian opetukselle on luonteenomaista mm. ilmiöiden tulkitseminen ja selittäminen mallien ja rakenteiden avulla, ilmiöiden kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä ilmiöiden mallintaminen. Monipuolisin työtavoin opiskelijoita ohjataan kemian tietojen ja taitojen sekä persoonallisuuden kaikkien osa-alueiden kehittämiseen. Molekyylimallinnus tukee em. tavoitteita. Lukion kemian 2. kurssin (Kemian mikromaailma) keskeinen sisältö opetussuunnitelman mukaan on atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne. Kansainvälisen ja suomalaisen tutkimustiedon mukaan molekyylimallinnuksen avulla voidaan tehokkaasti tukea kemian käsitteiden ja ilmiöiden oppimista sekä samalla auttaa opiskelijaa ymmärtämään erilaisten mallien merkitystä kemian oppimisessa. Miksi molekyylimallinnusta? Atomitason ilmiöitä on vaikea ymmärtää makro- ja symbolitasolla Näkymätön mallintuu näkyväksi Visualisoinnilla ilmiöistä oikeampia mielikuvia Avaruudellinen hahmottamiskyky paranee Kemian mallien ymmärtäminen paranee Tutkimuksellinen oppimisympäristö Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen Harjoituksen tavoitteena on a) esitellä opiskelijoille nykyaikainen kemistin työ- ja tutkimusväline b) kehittää opiskelijan kolmiulotteista hahmottamiskykyä c) kehittää opiskelijan malliajattelua (esim. molekyylien erilainen käyttötarkoitus sekä erilaisten molekyylimallien edut ja puutteet) d) auttaa opiskelijaa ymmärtämään kovalenttisen yksinkertaisen sidoksen, kaksoissidoksen ja kolmoissidoksen merkitys molekyylin avaruudelliseen suuntautumiseen, sidospituuksiin ja sidoskulmiin e) yhdistää saatu tieto hiiliatomin hybridisoitumisen merkkikielelle (sp, sp 2, sp 3 ) f) mallintaa molekyylissä olevaa liikettä g) visualisoida elektronitiheyden vaihtelua molekyylissä h) tuottaa mielekästä oppimista ja visuaalista mielihyvää

3 OPPILASTEHTÄVÄT 1) Rakenna Spartanilla seuraavat molekyylit samaan ikkunaan (Ball and Spoke malli oletuksena) H 3 H 2 H 2 H 2 H H 2 H H 2 H H H 2 2) Kokeile erilaisia esitysmalleja Model-valikosta (Wire, Ball and Wire, Tube, Ball and Spoke, Space Filling) 3) Optimoi molekyylien rakenteet minimienergiatilaan - valitse kyseinen molekyyli hiirellä klikkaamalla - Setup-valikosta alculations - Equilibrium Geometry with Hartree-Fock/3-21G (laskutaso) - Submit - anna nimi ja tallenna - OK ja lasku alkaa - ilmoitus completed (optimointi valmis) - toista kunkin molekyylin kohdalla 4) Kääntele valittua molekyyliä hiiren vasen näppäin pohjassa. Tarkkaile, mitkä molekyylin atomit ovat samassa tasossa. Samassa tasossa ovat (jatka lausetta kunkin molekyylin kohdalla) 5) Mittaa molekyyleistä hiili-hiili ja hiili-vety sidospituudet ja sidoskulmat. Merkitse kuhunkin taulukon kohtaan kolme erilaista lukemaa jos mahdollista. Rakenna tarvittaessa Spartanilla lisää sopivia hiilivetymolekyylejä. sidos pituus / Å = = (bentseeni) H Kysymys: Miten kovalenttinen yksinkertainen sidos, kaksoissidos ja kolmoissidos vaikuttavat sidospituuksiin ja sidoskulmiin? kulma H = = H = (bentseeni) = H (bentseeni) aste / O

4 6) merkitse kuvaan (yllä) hiiliatomien hybridisaatiotyypit (sp, sp 2, sp 3 ). Mitkä niistä vaikuttavat molekyylien tasomaisuuteen ja mitkä lineaarisuuteen? 7) Miksi hybridisaatiomallin ilmoittamat sidoskulmat (109 o, 120 o, 180 o ) eivät tarkalleen vastaa laskennallisia sidoskulmia? 8) Mallinnetaan seuraavaksi kunkin molekyylin elektronitiheys - valitse kyseinen molekyyli hiirellä klikkaamalla - Display-valikosta Surfaces - Add - Surface: density, Property: potential OK - Setup-valikosta Submit - OK ja lasku alkaa - ilmoitus completed (optimointi valmis) - klikkaa hiirellä keltaista laatikkoa Surfaces ikkunassa Kysymys: Missä elektroneja on eniten kussakin molekyylissä? 9) Mallinnetaan kahden molekyylin IR-spektri ja värähtelyt (valitaan kaksi molekyyleistä yksi kerrallaan) - valitse kyseinen molekyyli hiirellä klikkaamalla - Setup-valikosta alculations - rasti kohtaan IR - Submit - OK ja lasku alkaa - ilmoitus completed (optimointi valmis) - Display-valikosta Spectra - valitse Draw IR Spectrum - klikkaa hiirellä keltaisia laatikoita Kysymys: Miksi spektrit ovat erilaiset? 10) Nimeä yhdisteet

5 KUVARUUDUN KAAPPAUSKUVIA (esimerkkejä tehtävän kulusta) Harjoitus 1,3 ja 4. Molekyylit esitettynä pallotikkumallilla ja paikallisessa minimienergiatilassa. Molekyylejä kääntelemällä nähdään niiden kolmiulotteinen avaruusrakenne. Harjoitus 2. Molekyylit esitettynä putkimallilla.

6 Harjoitus 8. Molekyylien elektronitiheyskuvat. Punainen väri osoittaa, missä on eniten elektroneja ja sininen väri, missä on vähiten elektroneja. Kuvat saa myös läpinäkyviksi. Harjoitus 9. Kuvassa sykloheksaanin ja bentseenin IR-spektrit. Spectra-ikkunan keltaisia laatikoita klikkaamalla visualisoidaan molekyylin atomien liikettä.

7 OPPILASPALAUTETTA HARJOITUKSESTA Ainakin käsitys laajeni ja monet mielikuvat muuttuivat. Oppi ymmärtämään, ettei kaikki ole säännöllistä. Oppi tulkitsemaan malleja. Harjoituksessa pääsi paremmin selville molekyylien rakenteesta ja elektronien sijoittumisesta. Oppi uutta sidospituuksista ja kulmista sekä minimienergiatiloista. Opin harjoituksessa molekyylien sisäisestä liikkumisesta eli miten sidokset pitenevät tai lyhenevät ja molekyylien osien liikkumisesta/värähtelystä. Opin miten lepotila vaikuttaa sidosten pituuteen ja sidoskulmiin, miten elektronit ovat sijoittuneet molekyyleissä ja molekyylien tasomaisuudesta. Että todellisuudessa molekyyli on paljon muutakin ja täysin erilainen kuin miltä se näyttää paperilla. Kaikki atomit esim. eivät sijoitu samaan tasoon ja että molekyyli esim. ei ole symmetrinen. Harjoitus toi paremman kuvan aiheesta ja ymmärsi paremmin kuin vain kirjasta lukemalla ja selityksiä kuunnellen. Ohjelmaa oli hyvä päästä itse kokeilemaan ja paljon plussaa siitä. En oppinut harjoituksesta mitään maailmaa kaatavaa, mutta toki asian näkeminen auttaa asian mieltämisessä. Opin harjoituksesta sen, että sidoskulmat ja sidospituudet voivat muuttua samassakin molekyylissä. Eli vaikka rengasyhdisteessä oleva funktionaalinen ryhmä vaikuttaa sidoskulmiin ja pituuksiin. Harjoitus oli hyvä siinä mielessä, että sai itse kääntää ja vääntää molekyylejä siihen suuntaan kuin halusi ja pystyi katsomaan sen minkä halusi. Opin, että sidoskulmat eivät ole aina samat, joten siitä voi paremmin päätellä, että molekyylit ovat oikeita ja eläviä eikä pelkkiä kuvia. Elektronien mahd. paikka, sidoskulmat, atomien etäisyydet ja atomien suhteellinen koko ja tasomaisuus. Ilman ohjelmaa tulisi selväksi vain sidosten paikka, muttei atomissa tapahtuvia muutoksia ja ulkoisia ominaisuuksia.

Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille

Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille Ainedidaktiikka IV 1 Jenni Kaikkonen Heidi Kemi Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa kartoitettiin lukion 1. vuosikurssin oppilaiden

Lisätiedot

KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa

KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa Aksela Maija & Karjalainen Veikko KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa Kemian opetuksen keskus Kemian laitos, Helsingin yliopisto ALKUSANAT Kemia on erottamaton osa arkipäiväämme. Kemia

Lisätiedot

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.10 KEMIA Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Kemia. Opetuksen tavoitteet

Kemia. Opetuksen tavoitteet Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä

Lisätiedot

Näppituntuma. 2.lk. Alkuopetuksen matematiikkaa toiminnallisesti. Tekijät: Janne Junttila ja Kerttu Ristola

Näppituntuma. 2.lk. Alkuopetuksen matematiikkaa toiminnallisesti. Tekijät: Janne Junttila ja Kerttu Ristola Näppituntuma 2.lk Alkuopetuksen matematiikkaa toiminnallisesti Tekijät: Janne Junttila ja Kerttu Ristola Oulun Matikkamaa 2012 Oppimisympäristöhanke 1. Näppituntuma ja toiminnallinen matematiikka... 3

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Ymmärräks sää? Maahanmuuttajien koulutus

Ymmärräks sää? Maahanmuuttajien koulutus Maahanmuuttajien koulutus Toimitus: Lenita Pihlaja Taitto: Sakari Sarho Valokuvat: Projekti Julkaisija: Työväen Sivistysliitto TSL ry. Painotyöt: Kehitys Oy, 2005 ISBN: 951-701-503-8 Sisältö Lenita Pihlaja,

Lisätiedot

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA Kehittämishanke Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013 Hanna Peltonen

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN RAKENNUS- ALAN OPISKELIJAN MATEMATIIKAN OPETUS KÄYTÄNNÖN KEINOIN Reijo Leppänen

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN RAKENNUS- ALAN OPISKELIJAN MATEMATIIKAN OPETUS KÄYTÄNNÖN KEINOIN Reijo Leppänen ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN RAKENNUS- ALAN OPISKELIJAN MATEMATIIKAN OPETUS KÄYTÄNNÖN KEINOIN Reijo Leppänen Ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämishanke Huhtikuu 2013 Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ Sini-Jatta Suonio - 2010 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoitus on opastaa yksinkertaisesti tekemään fysiikan oppilaslaboratorion selostustöissä

Lisätiedot

KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSCAPE- OHJELMALLA

KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSCAPE- OHJELMALLA KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSCAPE- OHJELMALLA 14.2.2015 ATK Seniorit Mukanetti ry / Kuvakerho 2 Pieni ohje, miten PhotoScape-ohjelmalla voi liittää kuvan toiseen kuvaan Kuvat on tähän valittu

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa 9.5.2015

Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa 9.5.2015 Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa 9.5.2015 Ari Myllyviita Kemian ja matematiikan lehtori Hgin yliopiston Viikin normaalikoulu ari.myllyviita@helsinki.fi Kotisivut kemian opetuksessa Viereisessä

Lisätiedot

Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille

Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille MINÄ - OPETTAJA? MINÄ - OPETTAJA? Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille OPETTAJA? Bildningsalliansen, 2013. Med stöd från Kordelins stiftelse. Sisällys Johdanto... 3 1. Johdatus vapaaseen

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot

Mainonnan lukutaito. Opettajan opas. Auta lasta arvioimaan mainontaa

Mainonnan lukutaito. Opettajan opas. Auta lasta arvioimaan mainontaa Mainonnan lukutaito Opettajan opas Auta lasta arvioimaan mainontaa 2 Auta lasta arvioimaan mainontaa Media on muodostunut tärkeäksi oppimisen lähteeksi. Media muodostaa mielikuvia. On hyvä tunnistaa, mikä

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille.

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille. IPR Tiedonhallinta Innovaatiojohtaminen PK-yritykset AMK InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa Pekka Koivukunnas

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

GRUNDTVIG. Työkaluja S2-opetukseen

GRUNDTVIG. Työkaluja S2-opetukseen GRUNDTVIG Työkaluja S2-opetukseen Tässä työkalupakissa esitellyt menetelmät on kerätty kaksivuotisen Grundtvig-oppimiskumppanuuden Tools for Empowering through Language!? puitteissa. Hankkeeseen osallistui

Lisätiedot

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Outi Cavén-Pöysä & Eliisa Kolttola (toim.) Helmi Liiketalousopisto Helsinki 2015 Tekijät ja Helmi Liiketalousopisto ISBN 978-952-93-5199-2

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

SMART Response VE. Käyttöopas

SMART Response VE. Käyttöopas SMART Response VE Käyttöopas Sisältö Johdanto... 2 SMART Notebook ja Response... 3 Käytön aloittaminen... 4 Valmistellut kysymykset... 8 Opettajan työkalut... 13 Arvosanakirja... 16 Valmiit arvioinnit...

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3. 2. TUTKIMUSASETTELU 4 2.1 Tutkimusongelma 4 2.2 Erityisryhmien määrittely 4 2.3 Tutkimusryhmä 5 2.3.1 Emu-ryhmä 5 2.3.

1. JOHDANTO 3. 2. TUTKIMUSASETTELU 4 2.1 Tutkimusongelma 4 2.2 Erityisryhmien määrittely 4 2.3 Tutkimusryhmä 5 2.3.1 Emu-ryhmä 5 2.3. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUSASETTELU 4 2.1 Tutkimusongelma 4 2.2 Erityisryhmien määrittely 4 2.3 Tutkimusryhmä 5 2.3.1 Emu-ryhmä 5 2.3.2 Esy-ryhmä 6 3. PUITTEET OPETUKSELLE 7 3.1 Yleinen OPS 7 3.2

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits.

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits. OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI - tukea rikosseuraamusalan asiakkaille Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)

Lisätiedot

Kokemuksia ipadien käytöstä Olarin koulussa ja lukiossa sekä kemian opetuksessa

Kokemuksia ipadien käytöstä Olarin koulussa ja lukiossa sekä kemian opetuksessa LUMAT 1(4), 2013 Kokemuksia ipadien käytöstä Olarin koulussa ja lukiossa sekä kemian opetuksessa Kirsi-Maria Vakkilainen Kemian lehtori, Olarin koulu ja lukio Päivi Forsström Kemian lehtori, Olarin koulu

Lisätiedot

KUvITTELE KÄYTÄ MIELIKUvAA

KUvITTELE KÄYTÄ MIELIKUvAA Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 4, 2012 Marjukka Nisula KUvITTELE KÄYTÄ MIELIKUvAA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 4, 2012 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU tekijät

Lisätiedot

ELearning ei ole ratkaisu koulutuksen ongelmiin

ELearning ei ole ratkaisu koulutuksen ongelmiin ELearning ei ole ratkaisu koulutuksen ongelmiin verkko voi olla työkalu kätevämpään viestintään. eli miten suunnitella verkko-opetusta, miten arvioida opetuksen verkkotyökalujen kustannus- ja resurssivaikutuksia,

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot