Onnettomuustilastoraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Onnettomuustilastoraportti"

Transkriptio

1 Onnettomuustilastoraportti 2014 Nurmijärven kunta Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala

2 Onnettomuustilastoraportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus , jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä 1/67 Tilastokatsaus , pyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä 3/67 Tilastokatsaus , mopoilijoiden henkilövahingot tieliikenteessä 5/67 Tilastokatsaus , moottoripyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä 7/67 Tilastokatsaus , henkilöautolla matkustavien henkilövahingot liikenteessä 9/67 Tilastokatsaus , onnettomuudessa osallisena raskas ajoneuvo (kuorma-auto tai linja-auto) 11/67 Tieliikenneonnettomuudet Nurmijärvellä: Määrät ja niiden kehitys /67 Tieliikenneonnettomuudet Nurmijärvellä: Määrät ja niiden kehitys /67 Tietolähteet, Käsitteet ja määritelmät 21/67 Onnettomuuskarttojen selitteet 23/67 Kartat: Nurmijärven kunnan suurimmat taajamat, onnettomuuspaikat ja kasaumat 29/67 Kartat: Nurmijärven kunta, kasaumat 37/67 Lista onnettomuuksista vuonna /67 Pelastuslaitoksen onnettomuusaineisto PRONTO /67 Liikenne- ja viestintäministeriön tieliikenteen turvallisuussuunnitelman keskeiset toimet vuoteen /67

3 Jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä Jalankulkijoiden liikennekuolemien määrä on vähentynyt neljänneksellä ja loukkaantuneiden määrä kolmanneksella viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 32 ja loukkaantunut 470 jalankulkijaa vuodessa. Miehiä menehtyneistä oli 53 %. Loukkaantuneista naisia oli 58 %. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä 13 % ja loukkaantuneista 7 % on ollut jalankulkijoita. Taajamissa tapahtui lähes kaksi kolmesta kuolemantapauksesta ja yhdeksän kymmenestä loukkaantumisesta. Uhreista lähes kolmannes menehtyi suojatiellä. Jalankulkijoiden loukkaantumisista puolet tapahtui suojatiellä. Iäkkäät ovat usein uhreina Kaikista kuolleista jalankulkijoista neljä kymmenestä oli yli 64-vuotiaita ja loukkaantuneista joka neljäs. Suojatiellä menehtyneistä jalankulkijoista kolme neljästä ja loukkaantuneista joka kolmas oli yli 64 -vuotias. Iäkkäiden jalankulkijoiden riski kuolla tai loukkaantua liikenteessä on lähes kaksinkertainen verrattuna koko väestöön, kun henkilövahingot suhteutetaan ikäryhmän kokoon. Lähes joka kolmas tieliikenteessä loukkaantunut jalankulkija oli lapsi tai nuori. Kuolemantapauksista lähes puolet tapahtuu pimeissä olosuhteissa Kaikista kuolemantapauksista lähes puolet tapahtui pimeällä tai hämärässä ja yli puolet päivänvalossa. Vuonna 2013 liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat 17 pimeällä tai hämärällä tapahtunutta kuolemantapausta. Heistä kahdeksan ei käyttänyt heijastinta. Heijastinta käyttämällä heistä viisi olisi eri todennäköisyydellä voinut pelastua kuolemalta. (1 Vuoden pimeimmän vuosikolmanneksen aikana loka-tammikuussa sattui 45 % jalankulkijoiden kaikista henkilövahingoista. Erityisesti suojateillä tapahtuneet henkilövahingot keskittyivät näille kuukausille: yli puolet jalankulkijoiden vammautumisista suojateillä sattui tänä aikana. Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 1/67

4 Kuolleet Loukkaantuneet Vuosi Vuosi Kuva 1. Kuolleet jalankulkijat. Kuva 2. Loukkaantuneet jalankulkijat. 10 Kuolleet 45 Loukkaantuneet yli 75 Ikä yli 75 Ikä Kuva 3. Kuolleet jalankulkijat iän mukaan. Keskiarvo vuosilta Kuva 4. Loukkaantuneet jalankulkijat iän mukaan. Keskiarvo vuosilta Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina Vuosi 2014 ennakkotietoja. 1) VALT-vuosiraportti 2013 Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 2/67

5 Pyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä Pyöräilijöiden liikennekuolemien määrä on lähes puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on vähentynyt viidenneksellä vastaavana aikana. Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 21 ja loukkaantunut 820 pyöräilijää. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä 9 % ja loukkaantuneista 12 % on ollut pyöräilijöitä. Taajamissa tapahtui yli puolet kuolemantapauksista ja yhdeksän kymmenestä loukkaantumisesta. Miehiä menehtyneistä oli kaksi kolmesta. Loukkaantuneista miehiä oli hieman yli puolet. Henkilövahingot ikäryhmittäin Kaikista kuolleista pyöräilijöistä neljä kymmenestä oli yli 64 -vuotiaita. Iäkkäiden yli 75-vuotiaiden pyöräilijöiden kuolemanriski on kolminkertainen koko väestöön verrattuna, kun mittana käytetään kuolleiden määrää ikäryhmän kokoon nähden. Loukkaantumisriski on puolestaan kaksinkertainen vuotiailla pyöräilijöillä koko väestöön verrattaessa. Pääosa kuolemantapauksista auton ja polkupyörän törmäyksiä Suurin osa poliisin tilastoista puuttuvista onnettomuuksista on pyöräilijöiden yksittäisiä kaatumisia tai ulosajoja syystä tai toisesta. Pyöräilijän ja autoilijan välisissä törmäyksissä seuraukset ovat kuitenkin yleensä vakavammat kuin yksittäisonnettomuuksissa: lähes kahdessa tapauksessa kolmesta pyöräilijän kuolemantapauksissa osallisena oli auto. Yli 70 % henkilövahingoista tapahtui risteyksissä. Yli puolet henkilövahingoista tapahtui pyörätien jatkeella risteyksessä. Kypärän käyttö kannattaa Pyöräilijän menehtymisen aiheuttaa usein päävamma. Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien (1 mukaan vuoden 2013 onnettomuuksissa kuolleista pyöräilijöistä (23) kahdella oli kypärä käytössä ja asianmukaisesti kiinnitettynä. Kypärää ei käyttänyt 21 pyöräilijää. Kypärä olisi eri todennäköisyyksillä pelastanut heistä joka toisen (10). Kypärän käytön suojaavuusvaikutusta arvioitaessa täytyy ottaa huomioon, että tähän aineistoon eivät tule ne pyöräilijät, jotka ovat pelastuneet kypärän käytön ansiosta. Kypärän tehokkuus kuolemaan johtavien vammojen vähentämisessä on tutkimusten mukaan 73 prosenttia. Päävammojen, aivovammojen ja vaikeiden aivovammojen riski pienenee eri tutkimusten perusteella prosentilla (2 Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 3/67

6 Kuolleet Loukkaantuneet Kuva 1. Kuolleet polkupyöräilijät Kuva 2. Loukkaantuneet polkupyöräilijät yli 75 Kuva 3. Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ikäryhmittäin. Kumulatiivinen kertymä vuosilta Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina Vuosi 2014 ennakkotietoja ) VALT-vuosiraportti ) Thompson DC, Rivara FP, Thompson R. Helmets for preventing head and facial injuries in bicyclists. Cochrane Library 2001;1. Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 4/67

7 Mopoilijoiden henkilövahingot tieliikenteessä Kuolleiden mopoilijoiden määrä on laskenut kuudesosaan huippuvuosien lukemista. Loukkaantuneiden määrä on laskenut 40 prosenttia (Kuvat 1 & 2). Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut keskimäärin viisi ja loukkaantunut 700 mopoilijaa vuosittain. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä kaksi prosenttia ja loukkaantuneista kymmenen prosenttia on ollut mopoilijoita. Kolme neljästä menehtyneistä oli miehiä. Loukkaantuneista kaksi kolmesta oli miehiä. Henkilövahingoissa tapahtumapaikkana oli risteys joka toisessa tapauksessa. Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet Vuosi Vuosi Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet mopoilijat Kuva 2. Tieliikenteessä loukkaantuneet mopoilijat Taajamien ulkopuolella tapahtui 43 prosenttia kuolemista ja joka neljäs loukkaantumisista. Uhreista puolet menehtyi samojen ajosuuntien onnettomuuksissa ja kolmannes kohtaamisonnettomuuksissa. Loukkaantumisista neljännes tapahtui risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa ja neljännes saman ajosuunnan onnettomuuksissa. Taajamissa tapahtui 57 prosenttia kuolemantapauksista ja kolme neljästä loukkaantumisista. Saman ajosuunnan onnettomuuksissa kuoli joka kolmas. Ulosajoissa kuoli joka neljäs. Loukkaantumisista 37 prosenttia tapahtui risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa ja 26 prosenttia saman ajosuunnan onnettomuuksissa. Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 5/67

8 Henkilövahingot Ikä 15, mopoilija, 292 henkilövahinkoa Ikä 18, henkilöautossa, 236 henkilövahinkoa Mopo Henkilöautossa Ikä Kuva 3. Tieliikenteen henkilövahingot iän mukaan 2014 (mopolla ja henkilöautossa). Vahingoittuneista neljä viidestä oli vuotiaita nuoria Kaikista mopoilijoina kuolleista 64 prosenttia ja loukkaantuneista 82 prosenttia oli vuotiaita. Poikien henkilövahingot 700 Tyttöjen henkilövahingot Vuosi Vuosi Kuva vuotiaiden poikien henkilövahingot mopoilijoina Kuva vuotiaiden tyttöjen henkilövahingot mopoilijoina Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina Vuosi 2014 ennakkotietoja. Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 6/67

9 Moottoripyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä Moottoripyöräilijöiden liikennekuolemien määrä on lähes puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on laskenut viidenneksellä. Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut keskimäärin 20 ja loukkaantunut 500 moottoripyöräilijää vuodessa. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä ja loukkaantuneista seitsemän prosenttia on ollut moottoripyöräilijöitä. Miehiä menehtyneistä oli 92 prosenttia ja loukkaantuneista 87 prosenttia. Taajamien ulkopuolella tapahtui kaksi kolmesta kuolemasta ja puolet loukkaantumisista. Uhreista puolet menehtyi ulosajoissa ja joka viides kohtaamisonnettomuudessa. Loukkaantumisista neljä kymmenestä tapahtui ulosajoissa ja joka viides samojen ajosuuntien onnettomuuksissa. Taajamissa tapahtui joka kolmas kuolemista ja puolet loukkaantumisista. Kuolemantapauksista neljä kymmenestä oli ulosajoa ja joka kolmas risteävien ajosuuntien onnettomuus. Loukkaantumisista joka neljäs oli risteävien ajosuuntien onnettomuus ja lähes joka neljäs saman ajosuunnan onnettomuus Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet moottoripyöräilijät Kuva 2. Tieliikenteessä loukkaantuneet moottoripyöräilijät Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 7/67

10 Kolmannes uhreista oli nuoria Kaikista moottoripyörällä kuolleista joka kolmas ja loukkaantuneista 40 prosenttia oli vuotiaita Kuva 3. Tieliikenteessä kuolleet moottoripyöräilijät ikäryhmittäin vuosina yli 75 Kuva 4. Tieliikenteessä loukkaantuneet moottoripyöräilijät ikäryhmittäin vuosina Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin. Vuosi 2014 on ennakkotietoja Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 8/67

11 Henkilövahingot henkilöautossa Henkilöautossa kuolleiden määrä on lähes puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantumisten määrä on vähentynyt kolmanneksella vastaavana aikana. Viimeisen kolmen vuoden aikana henkilöautossa on kuollut vuosittain keskimäärin 140 ja loukkaantunut ihmistä. Vuonna 2005 kuolleita oli 231, vuoden 2014 ennakkotietojen mukaan 124. Kaikista tieliikenteen uhreista 57 prosenttia menehtyi henkilöautossa. Loukkaantumisista yli puolet tapahtui henkilöautossa. Kolme neljästä menehtyneestä oli miehiä. Loukkaantuneista miehiä oli joka toinen. Taajamien ulkopuolella tapahtui yhdeksän kymmenestä kuolemantapauksesta ja kaksi kolmesta loukkaantumisista. Uhreista lähes puolet menehtyi kohtaamisonnettomuuksissa ja joka kolmas ulosajoissa. Loukkaantumisista lähes puolet tapahtui ulosajoissa ja joka viides samojen ajosuuntien onnettomuuksissa. Taajamissa tapahtui joka kymmenes kuolemantapaus ja kolmannes loukkaantumisista. Kuolemantapauksista 60 prosenttia tapahtui ulosajoissa ja joka viides kohtaamisonnettomuuksissa. Loukkaantumisista 30 prosenttia tapahtui risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa ja 29 prosenttia samojen ajosuuntien onnettomuuksissa. Ulosajoissa loukkaantui joka neljäs. Nuorilla kuljettajilla on yli kaksinkertainen kuolemanriski Kaikista henkilöautossa kuolleista viidennes ja loukkaantuneista lähes kolmannes oli vuotiaita. Nuorten henkilöauton kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on yli kaksinkertainen koko väestöön verrattuna (kuva 1). Turvavyötä käyttämällä 30 olisi pelastunut Tutkijalautakuntien tutkimissa kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa kaikista henkilöja pakettiautossa olleista 30 prosenttia ei käyttänyt turvavyötä vuonna 2013 (kuva 2). Niistä kuolleista, jotka eivät käyttäneet turvavyötä (62 henkilöä), olisi vyön käyttö pelastanut eri todennäköisyyksillä joka toisen (30 henkilöä). (1 Turvavyön käyttö pelasti 27 ihmistä kuolemalta 29:llä vammat lieventyivät Onnettomuuksissa vammautuneista henkilöistä turvavyötä käytti 76 prosenttia (64 henkilöä). Heistä pelastui eri todennäköisyydellä kuolemalta 42 prosenttia (27 henkilöä) ja 29 prosentilla (29 henkilöä) vammat lieventyivät. (1 Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 9/67

12 Kaikki Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet henkilöauton kuljettajat ikäryhmän asukasta kohden vuonna Kuva 2. Kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet Turvavyötä käyttämättömien osuudet henkilö- ja pakettiautoissa mukana olleista. Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina Vuosi 2014 ennakkotietoja. (1 VALT-vuosiraportti 2013 Tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT, 2014 Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 10/67

13 Onnettomuudet, joissa raskas ajoneuvo on osallisena (kuorma-auto tai linja-auto) Kuolleiden määrä raskaan liikenteen onnettomuuksissa on laskenut kolmanneksella viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on lähes puolittunut. Viimeisen kolmen vuoden aikana raskaan liikenteen onnettomuuksissa on kuollut keskimäärin 86 ja loukkaantunut 650 ihmistä vuosittain. Tämä on kolmannes kaikista tieliikenteessä menehtyneistä. Loukkaantuneiden osalta vastaava luku on 10 prosenttia. Taajamien ulkopuolella tapahtui 85 prosenttia kuolemista ja kuusi kymmenestä loukkaantumisista. Uhreista kaksi kolmesta menehtyi kohtaamisonnettomuuksissa ja joka kymmenes samojen ajosuuntien onnettomuuksissa. Joka kymmenes menehtyi ulosajoissa. Loukkaantumisista yli kolmannes tapahtui samojen ajosuuntien onnettomuuksissa ja joka neljäs kohtaamisonnettomuuksissa. Taajamissa tapahtui 15 prosenttia kuolemantapauksista ja neljä kymmenestä loukkaantumisista. Kuolemista lähes puolet (45 %) oli jalankulkijaonnettomuuksia. Samojen ajosuuntien onnettomuuksissa kuoli 15 prosenttia uhreista. Kohtaamisonnettomuuksissa menehtyi 15 prosenttia uhreista. Loukkaantumisista kolmannes tapahtui risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa ja lähes kolmannes samojen ajosuuntien onnettomuuksissa. 140 Kuolleet Loukkaantuneet Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet raskaan liikenteen onnettomuuksissa Kuva 2. Tieliikenteessä loukkaantuneet raskaan liikenteen onnettomuuksissa Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 11/67

14 Kuorma-auton kanssa onnettomuuksiin joutuneista kaksi kolmesta menehtyi henkilöautossa. Loukkaantumisista yli puolet tapahtui henkilöautossa. Kuormaauto 8 % Kuolleet Muu 7 % Jalankulkija 10 % Polkupyörä 4 % Mopo 2 % Moottoripyörä 2 % Loukkaantuneet Kuormaauto 26 % Muu 7 % Jalankulkija 3 % Polkupyörä 5 % Mopo 4 % Moottoripyörä 1 % Henkilöauto 67 % Henkilöauto 54 % Kuva 3. Kuolleet onnettomuuksissa, joissa oli mukana kuorma-auto. Kuva 4. Loukkaantuneet onnettomuuksissa, joissa oli mukana kuormaauto. Linja-auto-onnettomuuksissa yli puolet kuoli henkilöautossa ja joka kolmannessa tapauksessa uhrina oli jalankulkija. Loukkaantumisista joka kolmas tapahtui linja-autossa ja joka kolmas henkilöautossa. Henkilöauto 56 % Kuolleet Linja-auto 6 % Muu 0 % Jalankulkija 35 % Polkupyörä 3 % Moottoripyörä Mopo 0 % 0 % Loukkaantuneet Linja-auto 33 % Muu 4 % Jalankulkija 14 % Polkupyörä 6 % Henkilöauto 35 % Mopo 6 % Moottoripyörä 2 % Kuva 5. Kuolleet onnettomuuksissa, joissa oli mukana linja-auto. Kuva 6. Loukkaantuneet onnettomuuksissa, joissa oli mukana linja-auto. Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina Vuosi 2014 on ennakkotietoja. Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 12/67

15 Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NURMIJÄRVI ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 211 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 201). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 38 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa kuoli 1 ja loukkaantui 48 henkilöä. Onnettomuuksia, joissa joku osallisista oli alkoholin vaikutuksen alaisena tapahtui 8 kpl, mikä on 4 % kaikista onnettomuuksista. Koko Suomessa alkoholionnettomuuksissa kuoli 38 (17 % kaikista kuolleista) ja loukkaantui 586 (9 % kaikista loukkaantuneista) henkilöä. Omaisuusvah.joht. Loukkaant.joht. Kuolemaan joht. KPL Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan KPL Kaikki Tieverkko Katu ja muut Kuva edellisen kk:n aikana tapahtuneet henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet 1 13/67

16 Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NURMIJÄRVI ONNETTOMUUSAJANKOHDAT 2014 Onnettomuuksia tapahtui eniten marraskuussa (20 %, 43 kpl) ja vähiten helmikuussa (3 %, 7 kpl). Yleisin tapahtumapäivä oli perjantai (19 %, 40 kpl). Vähiten onnettomuuksia sattui sunnuntaina (9 %, 20 kpl). Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 2.1 Onnettomuudet kuukausittain maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai suunnuntai ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 2.2 Onnettomuudet viikonpäivittäin kpl Kuva Ei tietoa Omaisuusvah.joht. Loukkaant.joht. Kuolemaan joht. Onnettomuudet vuorokauden ajan mukaan 2 14/67

17 Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NURMIJÄRVI ONNETTOMUUSPAIKKA 2014 Onnettomuuksista tapahtui 8 % (16 kpl) katuverkolla ja 87 % (184 kpl) maanteillä. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla tapahtui 5 % (11 kpl) kaikista onnettomuuksista. Taajamissa tapahtui 22 % (47 kpl) onnettomuuksista. Maanteiden onnettomuuksista tapahtui pääväylillä eli valta- ja kantateillä 32 % (59 kpl) ja alempiluokkaisilla teillä 68 % (125 kpl). Kaikista kevyen liikenteen onnettomuuksista tapahtui maanteillä 69 % ja katuverkolla 15 %. Henkilövahinkoon johtaneista kevyen liikenteen onnettomuuksista tapahtui maanteillä 64 % ja katuverkolla 18 %. 4 ONNETTOMUUSOLOSUHTEET 2014 Onnettomuudet tapahtuivat useimmiten hyvissä olosuhteissa. Useimmiten näkyvyys oli päivänvalossa hyvä ja tienpinta paljaana. Onnettomuushetkellä sää oli kirkas tai pilvipoutainen 70 % (147 kpl) onnettomuuksista. Vesisateella tapahtui 9 % (19 kpl) onnettomuuksista, lumi-, rae- tai räntäsateella 3 % (7 kpl) ja sumulla 5 % (10 kpl). Tienpinta oli paljas ja kuiva 53 % (112 kpl) sekä paljas ja märkä tai urissa vettä 23 % (49 kpl) onnettomuuksista. Lumisella, sohjoisella tai jäisellä tiellä tai ajourien ollessa paljaana tapahtui 9 % (20 kpl) onnettomuuksista. Päivänvalo Hämärä Pimeä (valaisematon) Tie valaistu Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 4.1 Valoisuus onnettomuushetkellä 3 15/67

18 Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NURMIJÄRVI Kirkas Pilvipouta Sumu Vesisade Lumisade Räntäsade Raesade Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 4.2 Sää onnettomuushetkellä Paljas,kuiva Paljas,märkä Urissa vettä Luminen Sohjoinen Jäinen Ajourat paljaat Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 4.3 Tienpinta onnettomuushetkellä 4 16/67

19 Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NURMIJÄRVI ONNETTOMUUSLUOKKA Kaikki onnettomuudet Yleisin onnettomuusluokka oli peuraonnettomuus, joita oli 46 % (98 kpl) kaikista onnettomuuksista. Seuraavaksi yleisimmät onnettomuusluokat olivat yksittäisonnettomuus (17 %, 36 kpl) ja risteämisonnettomuus (7 %, 14 kpl). Eläinonnettomuuksia oli 53 % (111 kpl) kaikista onnettomuuksista ja niistä 1 kpl johti henkilövahinkoihin. Kevyen liikenteen onnettomuuksia oli 6 % (13 kpl) kaikista onnettomuuksista. Jalankulkijaonnettomuuksia oli 2 % (5 kpl), polkupyöräonnettomuuksia 1 % (2 kpl) ja mopo-onnettomuuksia 3 % (6 kpl). Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 28 % (11 kpl) oli kevyen liikenteen onnettomuuksia. Jalankulkijaonnettomuuksia oli 10 % (4 kpl), polkupyöräonnettomuuksia 5 % (2 kpl) ja mopo-onnettomuuksia 13 % (5 kpl). Jalankulkija- ja polkupyöräonnettomuuksissa oli osallisena mopo 1 kertaa. Yksittäisonn. Kääntymisonn. Ohitusonn. Risteämisonn. Kohtaamisonn. Peräänajo-onn. Mopedionn. Polkupyöräonn. Jalankulkijaonn. Hirvionn. Peuraonn. Muu eläinonn. Muu onn. Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 5.1 Onnettomuusluokat kaikissa onnettomuuksissa 5.2 Onnettomuudet maantiellä Maanteillä tapahtuneista onnettomuuksista yleisimmät luokat olivat peuraonnettomuus (53 %, 97 kpl) ja yksittäisonnettomuus (15 %, 27 kpl). 5 17/67

20 Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NURMIJÄRVI Kevyen liikenteen onnettomuuksia oli 5 % (9 kpl) kaikista maanteillä tapahtuneista onnettomuuksista. Jalankulkijaonnettomuuksia oli 1 % (1 kpl), polkupyöräonnettomuuksia 1 % (2 kpl) ja mopo-onnettomuuksia 3 % (6 kpl). Maanteillä henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 27 % (7 kpl) oli kevyen liikenteen onnettomuuksia. Jalankulkijaonnettomuuksia oli 0 % (0 kpl), polkupyöräonnettomuuksia 8 % (2 kpl) ja mopo-onnettomuuksia 19 % (5 kpl). Yksittäisonn. Kääntymisonn. Ohitusonn. Risteämisonn. Kohtaamisonn. Peräänajo-onn. Mopedionn. Polkupyöräonn. Jalankulkijaonn. Hirvionn. Peuraonn. Muu eläinonn. Muu onn. Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 5.2 Onnettomuusluokat maantieverkon onnettomuuksissa 5.3 Onnettomuudet katuverkolla Katuverkolla tapahtuneista onnettomuuksista yleisimmät luokat olivat risteämisonnettomuus (31 %, 5 kpl) ja yksittäisonnettomuus (19 %, 3 kpl). Kevyen liikenteen onnettomuuksia oli 12 % (2 kpl) kaikista katuverkolla tapahtuneista onnettomuuksista. Jalankulkijaonnettomuuksia oli 12 % (2 kpl), polkupyöräonnettomuuksia 0 % (0 kpl) ja mopo-onnettomuuksia 0 % (0 kpl). Katuverkolla henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 29 % (2 kpl) oli kevyen liikenteen onnettomuuksia. Jalankulkijaonnettomuuksia oli 29 % (2 kpl), polkupyöräonnettomuuksia 0 % (0 kpl) ja mopo-onnettomuuksia 0 % (0 kpl). 6 18/67

21 Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NURMIJÄRVI Yksittäisonn. Kääntymisonn. Ohitusonn. Risteämisonn. Kohtaamisonn. Peräänajo-onn. Mopedionn. Polkupyöräonn. Jalankulkijaonn. Hirvionn. Peuraonn. Muu eläinonn. Muu onn. Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 5.3 Onnettomuusluokat katuverkon onnettomuuksissa 6 ONNETTOMUUSKUSTANNUKSET Suomessa käytössä olevan onnettomuuskustannusmallin mukaan tieliikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset (Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2013) ovat henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa. Kuntien maksettavaksi onnettomuuskustannuksista kohdistuu noin % mm. erilaisina sosiaali- ja terveystoimen menoina. Tarkasteltavalla alueella (KUNTA NURMIJÄRVI) tapahtuneiden onnettomuuksien vuotuiset onnettomuuskustannukset olivat vuonna 2014 noin 23,9 milj.euroa, josta kunnan osuus on noin 4,7 milj.euroa. 7 19/67

22 YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue KUNTA NURMIJÄRVI Vuonna 2014 tapahtui 211 poliisin raportoimaa liikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 201). Vuonna 2014 tapahtuneista onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 38 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa kuoli 1 ja loukkaantui 48 henkilöä. Onnettomuuksia, jossa joku osallisista oli alkoholin vaikutuksen alaisena tapahtui 8 kpl, mikä on 4 % kaikista onnettomuuksista. Koko Suomessa alkoholionnettomuuksissa kuoli 38 (17 % kaikista kuolleista) ja loukkaantui 586 (9 % kaikista loukkaantuneista) henkilöä. Onnettomuuksia tapahtui eniten marraskuussa (20 %, 43 kpl) ja vähiten helmikuussa (3 %, 7 kpl). Yleisin tapahtumapäivä oli perjantai (19 %, 40 kpl). Vähiten onnettomuuksia sattui sunnuntaina (9 %, 20 kpl). Poliisin tietoon on arvioitu tulevan kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja noin 30 % henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista. Eri onnettomuustyyppien tietoon tulossa on eroja. Huonoin peittävyys on yksittäisonnettomuuksissa loukkaantuneista polkupyöräilijöistä. Tilastoiduista onnettomuuksistakaan kaikkia tietoja ei ole aina saatavissa. ONNETTOMUUSPAIKKA JA OLOSUHTEET Onnettomuuksista tapahtui 8 % (16 kpl) katuverkolla ja 87 % (184 kpl) maanteillä. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla tapahtui 5 % (11 kpl) kaikista onnettomuuksista. Taajamissa tapahtui 22 % (47 kpl) onnettomuuksista. Maanteiden onnettomuuksista tapahtui pääväylillä eli valta- ja kantateillä 32 % (59 kpl) ja alempiluokkaisilla teillä 68 % (125 kpl). Onnettomuudet tapahtuivat useimmiten hyvissä olosuhteissa. Onnettomuushetkellä sää oli kirkas tai pilvipoutainen 70 % (147 kpl) onnettomuuksista. Vesisateella tapahtui 9 % (19 kpl) onnettomuuksista, lumi-, rae- tai räntäsateella 3 % (7 kpl) ja sumulla 5 % (10 kpl). Tienpinta oli paljas ja kuiva 53 % (112 kpl) ja märkä 23 % (49 kpl) onnettomuuksista. Lumisella, sohjoisella tai jäisellä tiellä tai ajourien ollessa paljaana tapahtui 9 % (20 kpl) onnettomuuksista. ONNETTOMUUSLUOKKA Yleisin onnettomuusluokka oli peuraonnettomuus, joita oli 46 % (98 kpl) kaikista onnettomuuksista. Seuraavaksi yleisimmät onnettomuusluokat olivat yksittäisonnettomuus (17 %, 36 kpl) ja risteämisonnettomuus (7 %, 14 kpl). Eläinonnettomuuksia oli 53 % (111 kpl) kaikista onnettomuuksista ja niistä 1 kpl johti henkilövahinkoon. Jalankulkijaonnettomuuksia oli kaikista onnettomuuksista 2 % (5 kpl), polkupyöräonnettomuuksia 1 % (2 kpl) ja mopo-onnettomuuksia 3 % (6 kpl). Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista jalankulkijaonnettomuuksia oli 10 % (4 kpl), polkupyöräonnettomuuksia 5 % (2 kpl) sekä mopo-onnettomuuksia 13 % (5 kpl). ONNETTOMUUSKUSTANNUKSET Onnettomuudet aiheuttavat inhimillisten kärsimysten lisäksi taloudellisia menetyksiä. Suomessa käytössä olevan onnettomuuskustannusmallin mukaan liikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset ovat henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa (Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2013). Tarkasteltavalla alueella (KUNTA NURMIJÄRVI) tapahtuneet onnettomuudet maksavat vuodessa noin 23,9 milj. euroa, josta kunnalle kohdistuvien kustannusten osuus on noin 4,7 milj. euroa. Kunnan kustannuksista suurin osa kohdistuu terveys- ja sosiaalitoimelle. 20/67

23 Tietolähteet Tilastokeskus saa poliisiasiain tietojärjestelmään (PATJA) tallennetut tieliikenneonnettomuustiedot poliisilta. Tiedot siirretään kihlakuntien poliisilaitoksilta keskitettyyn rekisteriin, josta uudet tiedot muokataan ja siirretään Tilastokeskuksen tietokoneelle kolme kertaa kuukaudessa. Jokaisen kuukauden aineistoa päivitetään vielä kolme kuukautta sen päättymisen jälkeen. Tilastoitavan kuukauden tiedot ovat seuraavan kuukauden alussa Tilastokeskuksen käytettävissä. Tilastokeskus tarkastaa tiedot, tekee kihlakuntien poliisilaitoksiin lisäkyselyitä ja täydentää tietoja tarvittaessa muiden rekisterien tiedoilla. Tarkistetun aineiston pohjalta Tilastokeskus laatii tiedotteen ja taulukkopaketin. Tiedote on luettavissa esimerkiksi Tilastokeskuksen internet-palvelussa. Tilastokeskus täydentää vuosiaineistoa kuolemansyytilaston tiedoilla kuolleista. Vuosiaineistoa täydennetään lisäksi tilastoitavaa vuotta seuraavan vuoden keväällä Liikenneviraston tiedoilla tapahtumapaikasta ja henkilövahingoista sekä liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tiedoilla kuolemaan johtaneista rattijuopumusonnettomuuksista. Lisäksi tieliikenneonnettomuusaineistoa täydennetään vuosittain Liikenteen turvallisuusviraston ajokortti- ja moottoriajoneuvotiedoilla. Peittävyys Tilaston peittävyys kuolemaan johtaneitten onnettomuuksien osalta on sataprosenttinen. Ilmoittamista kontrolloidaan kuolinsyytodistusten avulla. Peittävyydestä ja vakavuudesta johtuen liikennekuolemien kehityssuunta kuvaa onnettomuuksia varmemmin tieliikenneturvallisuuden kehitystä. Peittävyys on henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osalta noin 20-prosenttinen. Eri onnettomuustyyppien tietoontulossa on eroja. Huonoin peittävyys on yksittäisonnettomuuksissa loukkaantuneista polkupyöräilijöistä. Puutteellisuudet johtuvat lähinnä siitä, etteivät onnettomuudet tule poliisin tietoon. Syy siihen, ettei onnettomuuksia ilmoiteta poliisille, on valtaosassa onnettomuuksia vahinkojen pienuus ja korvauksesta sopiminen. Puuttuvista loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista valtaosa on lieviä loukkaantumisia, sillä tieliikennelaki velvoittaa ilmoittamaan onnettomuudesta. Määritelmät Kuntien liikenneturvallisuusryhmät muodostuvat kuntien eri hallintokunnista nimetyistä jäsenistä. Sidosryhmistä mukana voi olla esimerkiksi paikallinen poliisi, Liikenneturva tai järjestöt. Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hallintokuntakohtaiset alatyöryhmät päivittävät liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelmat sekä huolehtivat aktiivisesta liikenneturvallisuustoiminnasta eri yksiköissä. Henkilövahinkoon johtanut onnettomuus (heva-onn.) on joko kuolemaan tai loukkaantumiseen johtanut onnettomuus. Omaisuusvahinko-onnettomuus on onnettomuus, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut tai loukkaantunut Tieliikenneonnettomuus on kuolemaan, loukkaantumiseen tai omaisuusvahinkoon johtanut kulkuneuvon liikkumisesta aiheutunut liikennetapahtuma, joka on sattunut liikennelain mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella. Esimerkiksi polkupyörällä kaatuminen katsotaan tieliikenneonnettomuudeksi, mutta jalankulkijan kaatumista ei. Liikenneonnettomuudessa kuollut on henkilö, joka on kuollut onnettomuuden seurauksena 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta. Liikenneonnettomuudessa loukkaantunut on henkilö, joka on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai operatiivista hoitoa kuten tikkejä. Jos henkilö on saanut mustelmia, naarmuja tai muuta sellaista, joista ei aiheudu edellä mainittua hoitoa, häntä ei katsota loukkaantuneeksi. 21/67

24 Liikenneonnettomuuteen osallisiksi henkilöiksi katsotaan onnettomuuteen osallistuneet kulkuneuvojen kuljettajat ja jalankulkijat sekä kuolleet ja loukkaantuneet matkustajat. Eläin on eläinonnettomuuden osallinen. Onnettomuuslaji määritellään liikenneonnettomuuden osallisten kulkutavan mukaan siten, että niin sanotusti heikoin on määräävä. Yksittäisonnettomuus on onnettomuus, jossa on osallisena vain yksi moottoriajoneuvo. Polkupyöräonnettomuus on onnettomuus, jossa ainakin yhtenä osallisena on polkupyörä, mutta ei jalankulkijaa. Kevyen liikenteen onnettomuus on onnettomuus, jonka osallisena on jalankulkija, polkupyörä tai mopo. Jalankulkijaonnettomuus on onnettomuus, jossa toisena osallisena on jalankulkija. Muu ajoneuvo-onnettomuus on onnettomuus, joissa on jokin ajoneuvo mukana. Onnettomuusaste on onnettomuuksien lukumäärä vuotuista liikennesuoritetta kohti (esim.onn./milj.ajon.km/vuosi). Onnettomuusriski on todennäköisyys joutua onnettomuuteen, loukkaantua tai kuolla. Riskinmittarina voi olla esimerkiksi onnettomuuksien määrä tiettyä liikennesuoritteen määrää kohti. Onnettomuustiheys on onnettomuuksien lukumäärä tiekilometriä kohti (onn./km/a). Riskitekijä on asia, joka lisää onnettomuuden tapahtumisen todennäköisyyttä tietyssä toiminnassa. Rattijuopumusonnettomuudessa moottoriajoneuvon kuljettajan on todettu tai vahvoin perustein epäillään olleen onnettomuushetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena. Kuljettajan todetaan olevan alkoholin vaikutuksen alaisena, kun verikokeen tai puhalluskokeen tulos on vähintään puoli promillea. IND5-arvo on viiden vuoden keskimääräinen onnettomuusindeksi. Indeksin laskentaperiaate: vuoden heva-onnettomuuksien määrä x vuoden omaisuusvahinko-onnettomuuksien määrä x 0,2) / 5. Esim. Jos IND 5 = 1, paikassa tapahtuu keskimäärin yksi henkilövahinkoon johtanut onnettomuus vuodessa. 22/67

25 Onnettomuussymbolikartat: Onnettomuustietoja voidaan nähdä kartalla onnettomuussymboleina vuosittaisilla onnettomuusaineiston tasoilla. Onnettomuussymbolit on määritelty onnettomuusluokan mukaan. Tapahtumavuodet on eroteltu toisistaan eri väreillä. Onnettomuussymbolikartat ovat käytettävissä mittakaavan ollessa pienempi kuin 1: Onnettomuuskartat piirakkana: Mittakaavan ollessa pienempi kuin 1: , kartalla voidaan katsella onnettomuuksien kasaumapisteitä piirakka-symbolina. Piirakan koko kasvaa onnettomuusmäärän suhteessa ja piirakkapalojen väri kuvaa tapahtuneiden onnettomuuksien vakavuutta. Piirakkana esitetään kohteet, joissa on tapahtunut viiden vuoden tarkastelujakson aikana: vähintään yksi kuolemaan johtanut onnettomuus (punainen) tai vähintään kaksi loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta (sininen) tai yhteensä vähintään viisi onnettomuutta (keltainen) 23/67

26 24/67

27 25/67

28 26/67

29 27/67

30 28/67

31 Kirkonkylä /67

32 Kirkonkylä kasaumat /67

33 Klaukkala pohjoinen /67

34 Klaukkala pohjoinen kasaumat /67

35 Klaukkala etelä /67

36 Klaukkala etelä kasaumat /67

37 Rajamäki /67

38 Rajamäki kasaumat /67

39 Kasaumat Nurmijärvi pohjoinen 37/67

40 Kasaumat Nurmijärvi etelä 38/67

41 ID VUOSI KK PV KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE JALANKULKIJAONNETTOMUUS VASKOMÄENTIE KOHTAAMISONNETTOMUUS HONGISOJANTIE PEURAONNETTOMUUS PERTTULANTIE PEURAONNETTOMUUS HONGISOJANTIE MUU ONNETTOMUUS VIIRINTIE KÄÄNTYMISONNETTOMUUS METSÄKYLÄNTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HONGISOJANTIE PEURAONNETTOMUUS HONGISOJANTIE X PERTTULANTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS RAALANTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE PEURAONNETTOMUUS NUMMENPÄÄNTIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ YKSITTÄISONNETTOMUUS TOIVOLANRAITTI PEURAONNETTOMUUS PERTTULANTIE KOHTAAMISONNETTOMUUS VALKJÄRVENTIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ /67

42 ID VUOSI KK PV KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ YKSITTÄISONNETTOMUUS SELINTIE PEURAONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HELSINGINTIE MOPEDIONNETTOMUUS LEPSÄMÄNTIE PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE PEURAONNETTOMUUS TAKKULANTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HONGISOJANTIE 305 HÄMEENTIE X VANHA KÄÄNTYMISONNETTOMUUS HÄMEENTIE NUKARINTIE X POLKUPYÖRÄONNETTOMUUS NUMMENNIITYNTIE PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS TIE 3. KARHUNKORPI YKSITTÄISONNETTOMUUS HÄMEENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS KUONOMÄENTIE RISTEÄMISONNETTOMUUS HÄMEENTIE X RAUHANIEMENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS ILVESVUORENKATU MUU ONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE /67

43 ID VUOSI KK PV KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS TIE POLKUPYÖRÄONNETTOMUUS LAHNUKSENTIE X ISOSEPPÄLÄ PUNAMULLANTIE X JALANKULKIJAONNETTOMUUS MAHLAMÄENTIE PEURAONNETTOMUUS RAJAMÄENTIE PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE HIRVIONNETTOMUUS PAKOJANKALLIO X TIE MUU ONNETTOMUUS SÄÄKSJÄRVENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS YRITTÄJÄNTIE 9 PROFESSORINTIE X RISTEÄMISONNETTOMUUS KARSILLANTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ MUU ONNETTOMUUS KUNTOTIE PEURAONNETTOMUUS PALOJOENTIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ RISTEÄMISONNETTOMUUS LOPENTIE X UOTILAN KYLÄTIE PEURAONNETTOMUUS TIE RISTEÄMISONNETTOMUUS KILJAVANTIE /67

44 ID VUOSI KK PV KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO RISTEÄMISONNETTOMUUS HÄMEENLINNANTIE X SIIPPOONTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ JALANKULKIJAONNETTOMUUS LEPSÄMÄNTIE HIRVIONNETTOMUUS HÄMEENLINNANTIE PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE HIRVIONNETTOMUUS PALOJOENTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNANTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ YKSITTÄISONNETTOMUUS HÄMEENTIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ MOPEDIONNETTOMUUS LAHNUKSENTIE PEURAONNETTOMUUS TIE 5. METSÄKYLÄ HELSINKI-TAMPERE HIRVIONNETTOMUUS MOOTTORITIE PEURAONNETTOMUUS PERTTULANTIE /67

45 ID VUOSI KK PV KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO PEURAONNETTOMUUS VT 3. NURMIJÄRVEN KIRKONKYLÄ PEURAONNETTOMUUS HELSINGINTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HÄMEENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS METSÄKYLÄNTIE MUU ONNETTOMUUS SAUNATIE MUU ONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ RISTEÄMISONNETTOMUUS PUISTOTIE X ISOKALLIONTIE KÄÄNTYMISONNETTOMUUS RAJAMÄENTIE X LÄNSIKAARI PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS SIIPPOONTIE 493 RISTEYS PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE OHITUSONNETTOMUUS HELSINGINTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HAAPAKORVENTIE HIRVIONNETTOMUUS METSÄKYLÄNTIE PEURAONNETTOMUUS KORVENTIE HIRVIONNETTOMUUS RAJAMÄENTIE OHITUSONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ /67

46 ID VUOSI KK PV KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO KÄÄNTYMISONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ X RATASILLANTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS JÄRVENTAUSTANTIE MUU ONNETTOMUUS VIIRINTIE MOPEDIONNETTOMUUS LEPSÄMÄNTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HÄMEENLINNAN VÄYLÄ - TIE YKSITTÄISONNETTOMUUS LEPPÄLAMMENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS NUMMENPÄÄNTIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS VT PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS TIE PEURAONNETTOMUUS HYNNÄNKORVENTIE PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS LOPENTIE PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS RAJAMÄENTIE X URTTILANTIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ YKSITTÄISONNETTOMUUS LOPENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS TIE /67

47 ID VUOSI KK PV KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO PEURAONNETTOMUUS PALOJOENTIE KÄÄNTYMISONNETTOMUUS PERTTULANTIE X RAIVANTIE RISTEÄMISONNETTOMUUS PUISTOTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS SIIPPOONTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS RAALANTIE MUU ONNETTOMUUS VIIRINTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HANGONTIE X RAJAMÄENTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS NUMMENPÄÄNTIE MUU ELÄINONNETTOMUUS NUMMENPÄÄNTIE HIRVIONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ HIRVIONNETTOMUUS LOPENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS PERTTULANTIE RISTEÄMISONNETTOMUUS HÄMEENTIE X RANTAKULMANTIE PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE PEURAONNETTOMUUS HONGISOJANTIE MOPEDIONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE /67

48 ID VUOSI KK PV KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO HIRVIONNETTOMUUS HÄMEENTIE RISTEÄMISONNETTOMUUS MYLLÄRINTIE RISTEÄMISONNETTOMUUS LOPENTIE X PERTTULANTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS KYTÖPORTAANTIE PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE MOPEDIONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE X YLITILANTIE JALANKULKIJAONNETTOMUUS LEPSÄMÄNTIE 2 S-MARKET HELSINGINTIE X RISTEÄMISONNETTOMUUS ILVESVUORENKATU PEURAONNETTOMUUS VANHA HÄMEENLINNANTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ YKSITTÄISONNETTOMUUS UOTILANTIE OHITUSONNETTOMUUS MOOTTORITIE NRO PEURAONNETTOMUUS KYLÄJOENTIE PEURAONNETTOMUUS KUONOMÄENTIE HÄMEENTIE X VANHA RISTEÄMISONNETTOMUUS HÄMEENTIE /67

49 ID VUOSI KK PV KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE PEURAONNETTOMUUS PALOJOENTIE MOPEDIONNETTOMUUS KIRKKOTIE X PROFESSORINTIE MUU ONNETTOMUUS KILJAVANTIE PEURAONNETTOMUUS RAJAMÄENTIE PEURAONNETTOMUUS RAJAMÄENTIE PEURAONNETTOMUUS LEPOMÄENTIE RISTEÄMISONNETTOMUUS LEPSÄMÄNTIE PEURAONNETTOMUUS RAJAMÄENTIE PEURAONNETTOMUUS HONGISOJANTIE PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ RISTEÄMISONNETTOMUUS JÄRVIHAANTIE X LEPSÄMÄNTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS KIRKKOTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNANTIE PEURAONNETTOMUUS PERTTULANTIE /67

50 ID VUOSI KK PV KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ PEURAONNETTOMUUS SIIPPOONTIE PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE PEURAONNETTOMUUS TIE 130. HELSINGINTIE PEURAONNETTOMUUS TIE PEURAONNETTOMUUS TIE PEURAONNETTOMUUS KOULUNKULMANTIE PEURAONNETTOMUUS PERTTULANTIE PEURAONNETTOMUUS RAALANTIE PEURAONNETTOMUUS METSÄKYLÄNTIE PEURAONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE PEURAONNETTOMUUS TIE130 X METSÄKYLÄNTIE PEURAONNETTOMUUS PALOJOENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HONGISOJANTIE 216 RATASSILLANTIE X PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ PEURAONNETTOMUUS NUMMELANTIE PEURAONNETTOMUUS TIE 25 X LOPENTIE /67

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011 Liikenneonnettomuudet Vantaalla Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 2001-2010 JA 2006-2010 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö 1 LIIKENNEONNETTOMUUDET 3 1.1.1

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Tieliikenteessä menehtyi 224 ihmistä vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 tapahtui 5 294 henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 120 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 100 80 60 40 20 0 93 81 80 92 74 74 65 77 77 61

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 21 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2-29 JA 25-29 8 7 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 6 5 4 3 2 1 675 584 549 581 532 587 574 475 518 488 115 127 95 111

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 205 Tieliikenneonnettomuustilasto 204 Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 229 ja loukkaantui vakavasti 59 ihmistä vuonna 204 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 204 tapahtui 5 24 henkilövahinkoon

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 800 700 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 600 500 400 300 200 100 0 598 510 475 504 467

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 1 Tieliikenneonnettomuudet Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto, elokuu Tieliikenteessä kuoli ihmistä elokuussa Tieliikenteessä sattui elokuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT 8.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain 6 8 Tammikuu.% Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2011

Espoon liikenneonnettomuudet 2011 spoon liikenneonnettomuudet 2011 atja Seimelä, Laura Into ja ija Yli-Halkola estia Oy YHTVTO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2011 spoon kaupungin alueella tapahtuneita poliisin raportoimia tieliikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang Salon liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 Liikenneseminaari Jaakko Klang YLEISTÄ: Mikä on liikenneturvallisuussuunnitelma? Liikenne ja infrastruktuuri 2 SUOMI (nyk. Salo) 1972 muutos 2009 asukkaita Milj.

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet:

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

LIIKENNETURVA 2009 1

LIIKENNETURVA 2009 1 LIIKENNETURVA 2009 1 Selviytyykö ikäihminen liikenteessä? Ikääntyneiden ihmisten kokonaismäärä ja heidän osuutensa väestöstä kasvaa tulevina vuosikymmeninä huomattavasti. Kiistämätön tosiasia on myös se,

Lisätiedot

YHTEENVETO. Lisäksi voidaan esille nostaa seuraavat keskeisimmät havainnot Järvenpään liikenneturvallisuustilanteesta

YHTEENVETO. Lisäksi voidaan esille nostaa seuraavat keskeisimmät havainnot Järvenpään liikenneturvallisuustilanteesta LIIKENNEONNETTOMUUDET JÄRVENPÄÄSSÄ VUOSINA 2006 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 YHTEENVETO... 2 1 JOHDANTO... 3 2 ONNETTOMUUSKEHITYS JÄRVENPÄÄSSÄ... 5 3 ONNETTOMUUKSIEN OSALLISET... 6 4 ONNETTOMUUSLAJIT JA

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8)

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8) 25.1.2016 1(8) Nuoret liikenteessä Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema varusmiesten liikenneturvallisuuskampanja Särmänä liikenteessä on toteutettu varusmieskoulutusta

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN ITSEMURHAT, SAIRAUSKOHTAUKSET JA NIIDEN TILASTOINTI

TIELIIKENTEEN ITSEMURHAT, SAIRAUSKOHTAUKSET JA NIIDEN TILASTOINTI LIIKENNETURVA Sirpa Rajalin 9.8.2011 TIELIIKENTEEN ITSEMURHAT, SAIRAUSKOHTAUKSET JA NIIDEN TILASTOINTI Alkoholin ohella itsemurha on Suomessa työikäisten yleinen kuolinsyy. Itsemurhan teki vuonna 2009

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005. Tiehallinnon tilastoja 3/2006

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005. Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 1 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Tiehallinto Helsinki 2006

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 7 2011 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneviraston tilastoja 7/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 19.12.2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto..3

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Lähde: VALT (2014). Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimien tie-

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2014

Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen Hanna Puolimatka, Eija Yli-Halkola ja Christel Kautiala Destia Oy YHTEENVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2014 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013 Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013 KALVOSARJAN SISÄLTÖ Yhteenveto Onnettomuuskehitys, riskit ja vakavuus aluetasolla Onnettomuuksien osalliset ja osallisten

Lisätiedot

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN KAUPUNKI 10.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. LIIKENNEONNETTOMUUDET LAJITTAIN 4 KEVYTLIIKENNEONNETTOMUUDET

Lisätiedot

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Nea Myllylä 8b LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Pidin viiden arkipäivän ajan päiväkirjaa siitä, mihin käytin vuorokaudessa aikani. Päivämäärä

Lisätiedot

VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet

VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT 18.5.2015 VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet Aineisto Raportin aineistona

Lisätiedot

2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 13 2 2.1 Liikenneturvallisuuskysely ja koetut ongelmat Suunnittelualueella liikkuvien kokemuksia liikenneturvallisuudesta ja paikallisesta liikennekulttuurista selvitettiin kaikille avoimella kyselyllä

Lisätiedot

Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö

Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö Liikenneturvan selvityksiä 6/2014 Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö Juha Valtonen Juha Valtonen Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö Liikenneturvan

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopotietoutta vanhemmille Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa, onnettomuuksia paljon Mopojen määrä ja mopoilijoiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 5214/00.01.03/2012 154 Espoon liikenneonnettomuusraportti ja katsaus pitkäaikaiseen liikenneturvallisuustyöhön Valmistelijat / lisätiedot: Saarinen Tuomo, puh.

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Vaasan tiepiiri Alavuden kaupunki Kuortaneen kunta Töysän kunta Ähtärin kaupunki 2009 ESIPUHE Tiehallinnon Vaasan tiepiiri,

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot 7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot Rattijuopumusvahingot II.A.7 Liikennerikokset 181 Taulukko Rattijuopumusonnettomuuksissa 1 kuolleet ja loukkaantuneet vuosina 1998 2007 Rattijuopumusonnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuusindikaattorit 1.0

Tieliikenteen turvallisuusindikaattorit 1.0 Muistio 1(25) 1.2.2013 Tieliikenteen turvallisuusindikaattorit 1.0 1.2.2013 Teemu Toivanen, Marita Löytty, Anders Granfelt Päivämäärä Muutos Tekijä 2(25) Sisällys 1 Johdanto... 5 1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

Maastoliikenteen onnettomuudet

Maastoliikenteen onnettomuudet Kuva: Reijo Köngäs Maastoliikenteen onnettomuudet Lapin liikenneturvallisuusfoorumi, Rovaniemi 12.11.2015 DI Noora Airaksinen, Sito Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Henkilövahinkoon johtaneista maastoliikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS SELVITYS LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN ALUEELLA TAPAHTUNEISTA TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA 24.11.2011 2 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 2011 3 SISÄLTÖ 1. SELVITYKSEN TAUSTAA...

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

Joka toinen nuori hankkii mopokortin

Joka toinen nuori hankkii mopokortin Mopoilu Joka toinen nuori hankkii mopokortin Noin joka toinen nuori hankkii mopokortin ja joukossa on yhä enemmän tyttöjä. Mopoja oli vuonna 2012 yli 290 000. Suomessa oli Trafin mukaan rekisteröityjä

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012 Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012 Liikkuva poliisi 4.9.2012 SISÄLTÖ 1. Liikenneonnettomuudet tammi-heinäkuussa 2012 2. Toimintaympäristö 2012 3. Liikennerikokset v. 2011 ja tammi-heinäkuussa 2012

Lisätiedot

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari Sirpa Rajalin 35. Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari Helsingissä 20.5.2010 2010 Tieliikenteessä kuolleet 100 000 asukasta kohden eräissä maissa 2008 0 5 10 15 20 25 Islanti Iceland Malta Malta

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia HLJ 2011 Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Sisällysluettelo Johdanto 4 Liikenneturvallisuuden nykytilanne 6 Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 8 2013 LIIKENNEVIRASTON tilastoja Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Liikenneviraston tilastoja 8/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva:

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2012

Espoon liikenneonnettomuudet 2012 Espoon liikenneonnettomuudet 2012 atja Seimelä, Anne Pesonen, Christel autiala ja Eija Yli-Halkola estia Oy YHTEEVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2012 Espoon kaupungin alueella tapahtuneita

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNNAT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNNAT LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNNAT Liikenneturvallisuustutkija Käyttäytymistiedejäsen tutkijalautakunnassa Liikennevakuutuskeskus, Liikenneonnettomuuksien tutkinta Pieni teollisuuskatu 7 FIN-02920

Lisätiedot

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT 2000 2008* Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva. Tilastointiperusteet muuttuneet loukkaantuneiden osalta 2003. Vuosi 2008 ennakkotieto TIELIIKENTEESSÄ

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 08 2010 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Liikenneviraston tilastoja 8/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuva:

Lisätiedot

Autoilijoiden pelot onnettomuuslukujen valossa

Autoilijoiden pelot onnettomuuslukujen valossa Harri Peltola, Juha Luoma ja Riikka Rajamäki Muistio 14.3.2014 1 (8) Autoilijoiden pelot onnettomuuslukujen valossa Vuosikymmenien ajan autoilijoiden pahimmat pelot liikenteessä ovat olleet rattijuopot,

Lisätiedot

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013. Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT)

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013. Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) 1 Sisältö Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät lyhyesti Liikennevakuutuksesta

Lisätiedot

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko.

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko. Venla Koskelainen Tehtävä 1. Ajankäyttö Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Päivämäärä Nukkuminen Syöminen Koulussa olo Läksyjen teko Harrastukset

Lisätiedot

"MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY"

MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY "MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY" Varsinais-Suomen tutkijalautakunnan terveisiä Mikä Mitä Miten Miksi VT Mika Peltola ORGANISAATIO Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta

Lisätiedot

Perusohjeita ja -tietoja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien keräämän onnettomuusaineiston käytöstä tutkimuksissa

Perusohjeita ja -tietoja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien keräämän onnettomuusaineiston käytöstä tutkimuksissa Perusohjeita ja -tietoja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien keräämän onnettomuusaineiston käytöstä tutkimuksissa Esimerkkinä raskaan liikenteen onnettomuudet LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN. Ylikomisario Heikki Ihalainen

POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN. Ylikomisario Heikki Ihalainen POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN Ylikomisario Heikki Ihalainen Rattijuopumusten vertailu 2007-2008 (-11.5) 2008 2007 törkeä rattijuopumus 4 662 4 821 alkoholi 4 427 4 601 huumaava aine 235 220 rattijuopumus

Lisätiedot

Kartogrammeja Trafin tieliikenteen tilastoista

Kartogrammeja Trafin tieliikenteen tilastoista Suomen tieliikenteen tila 2015 sivu 2 / 47 Automaatio tuo turvaa tieliikenteeseen Tieliikenteen turvallisuustavoitteiden toteutuminen Tieliikenteen turvallisuus eurooppalaisessa vertailussa Tieliikenteessä

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006. Tiehallinnon tilastoja 3/2007

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006. Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 1 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Tiehallinto Helsinki 2007

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Kempeleen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma RAPORTTEJA 136 2012 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa HELJÄ AARNIKKO ANNA KORPINEN Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville?

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Tuula Taskinen, Liikenneturva Aineiston koonnut Leena Pöysti, Liikenneturva Taustatietoa kyselystä Kyselyt tehtiin syksyllä 2015 Liikenneturvan tapahtumissa

Lisätiedot

Taajamien alennetut nopeusrajoitukset ja kevyen liikenteen kuolemat 1989-2003

Taajamien alennetut nopeusrajoitukset ja kevyen liikenteen kuolemat 1989-2003 Taajamien alennetut nopeusrajoitukset ja kevyen liikenteen kuolemat 1989-2003 Heikki Summala Igor Radun 29.10.2006 1 1. Tausta Vuoden 1995 jälkeen jolloin suotuisa liikenneturvallisuuskehitys (liikennekuolemilla

Lisätiedot

Aivovammaliitto Liikenneturva Autokoululiitto

Aivovammaliitto Liikenneturva Autokoululiitto Aivovammaliitto Liikenneturva Autokoululiitto Olenko riskikäyttäytyjä? Nautinko vaaratilanteista? Miten otan arjessa vaaratilanteet huomioon liikenteessä, kotona, liikunnan parissa tai muuten vapaaajalla?

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

SUOMEN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUS - KULTI

SUOMEN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUS - KULTI SUOMEN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUS - KULTI KULTI-työkalun kuvaus ja käyttöohje Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma 2 Esipuhe LINTU-tutkimusohjelmaan (Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

Poliisin onnettomuustilastointi

Poliisin onnettomuustilastointi Poliisin onnettomuustilastointi Liikenneturvallisuus- ja ILIITU- päivä 18.11.2014 Kuntatalo, Helsinki Kari Onninen, poliisitarkastaja 1 Esityksen sisältö: Taustaa Liikenneturvallisuusstrategia Poliisi

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Turvallisuus

Toimintaympäristö: Turvallisuus Toimintaympäristö: Turvallisuus Tampere 11.6.29 Janne Vainikainen 12 1 8 6 4 2 3 25 2 15 1 5 14 12 1 8 6 4 2 2 25 2 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Tulipalot Kuolleet Loukkaantuneet Omaisuusvahingot (1 ) 23 24

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007. Tiehallinnon tilastoja 3/2008

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007. Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007 gg Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007 Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Tiehallinto Helsinki 2008 Kannen kuva: Veijo Rajamäki Verkkojulkaisu

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 7 2012 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 Liikenneviraston tilastoja 7/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva:

Lisätiedot

Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma

Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Kannen kuva: Laura Pöllänen TIEH xxxxxxx Kopijyvä Oy Kuopio 2009 Julkaisua saatavana: savo-karjalan.tiepiiri@tiehallinto.fi

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 7 2014 LIIKENNEVIRASTON tilastoja Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 Liikenneviraston tilastoja 7/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva:

Lisätiedot

POMO. Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa

POMO. Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa POMO Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa DI, jatko-opiskelija Noora Airaksinen Sito Oy, Kuopio LINTU - seminaari 19.9.2007

Lisätiedot

Kerimäen liikenneturvallisuussuunnitelma

Kerimäen liikenneturvallisuussuunnitelma RAPORTTEJA 127 2012 Kerimäen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuustyön ja liikenneympäristön kehittämissuunnitelmat 1 2 Kerimäen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

LUONNOS 10.12.2012. Punkaharjun liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuustyön ja liikenneympäristön kehittämissuunnitelmat

LUONNOS 10.12.2012. Punkaharjun liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuustyön ja liikenneympäristön kehittämissuunnitelmat RAPORTTEJA 128 2012 Punkaharjun liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuustyön ja liikenneympäristön kehittämissuunnitelmat LUONNOS 10.12.2012 1 2 Punkaharjun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakiin säännöstä, jonka mukaan polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä

Lisätiedot