Onnettomuustilastoraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Onnettomuustilastoraportti"

Transkriptio

1 Onnettomuustilastoraportti 2014 Nurmijärven kunta Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala

2 Onnettomuustilastoraportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus , jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä 1/67 Tilastokatsaus , pyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä 3/67 Tilastokatsaus , mopoilijoiden henkilövahingot tieliikenteessä 5/67 Tilastokatsaus , moottoripyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä 7/67 Tilastokatsaus , henkilöautolla matkustavien henkilövahingot liikenteessä 9/67 Tilastokatsaus , onnettomuudessa osallisena raskas ajoneuvo (kuorma-auto tai linja-auto) 11/67 Tieliikenneonnettomuudet Nurmijärvellä: Määrät ja niiden kehitys /67 Tieliikenneonnettomuudet Nurmijärvellä: Määrät ja niiden kehitys /67 Tietolähteet, Käsitteet ja määritelmät 21/67 Onnettomuuskarttojen selitteet 23/67 Kartat: Nurmijärven kunnan suurimmat taajamat, onnettomuuspaikat ja kasaumat 29/67 Kartat: Nurmijärven kunta, kasaumat 37/67 Lista onnettomuuksista vuonna /67 Pelastuslaitoksen onnettomuusaineisto PRONTO /67 Liikenne- ja viestintäministeriön tieliikenteen turvallisuussuunnitelman keskeiset toimet vuoteen /67

3 Jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä Jalankulkijoiden liikennekuolemien määrä on vähentynyt neljänneksellä ja loukkaantuneiden määrä kolmanneksella viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 32 ja loukkaantunut 470 jalankulkijaa vuodessa. Miehiä menehtyneistä oli 53 %. Loukkaantuneista naisia oli 58 %. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä 13 % ja loukkaantuneista 7 % on ollut jalankulkijoita. Taajamissa tapahtui lähes kaksi kolmesta kuolemantapauksesta ja yhdeksän kymmenestä loukkaantumisesta. Uhreista lähes kolmannes menehtyi suojatiellä. Jalankulkijoiden loukkaantumisista puolet tapahtui suojatiellä. Iäkkäät ovat usein uhreina Kaikista kuolleista jalankulkijoista neljä kymmenestä oli yli 64-vuotiaita ja loukkaantuneista joka neljäs. Suojatiellä menehtyneistä jalankulkijoista kolme neljästä ja loukkaantuneista joka kolmas oli yli 64 -vuotias. Iäkkäiden jalankulkijoiden riski kuolla tai loukkaantua liikenteessä on lähes kaksinkertainen verrattuna koko väestöön, kun henkilövahingot suhteutetaan ikäryhmän kokoon. Lähes joka kolmas tieliikenteessä loukkaantunut jalankulkija oli lapsi tai nuori. Kuolemantapauksista lähes puolet tapahtuu pimeissä olosuhteissa Kaikista kuolemantapauksista lähes puolet tapahtui pimeällä tai hämärässä ja yli puolet päivänvalossa. Vuonna 2013 liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat 17 pimeällä tai hämärällä tapahtunutta kuolemantapausta. Heistä kahdeksan ei käyttänyt heijastinta. Heijastinta käyttämällä heistä viisi olisi eri todennäköisyydellä voinut pelastua kuolemalta. (1 Vuoden pimeimmän vuosikolmanneksen aikana loka-tammikuussa sattui 45 % jalankulkijoiden kaikista henkilövahingoista. Erityisesti suojateillä tapahtuneet henkilövahingot keskittyivät näille kuukausille: yli puolet jalankulkijoiden vammautumisista suojateillä sattui tänä aikana. Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 1/67

4 Kuolleet Loukkaantuneet Vuosi Vuosi Kuva 1. Kuolleet jalankulkijat. Kuva 2. Loukkaantuneet jalankulkijat. 10 Kuolleet 45 Loukkaantuneet yli 75 Ikä yli 75 Ikä Kuva 3. Kuolleet jalankulkijat iän mukaan. Keskiarvo vuosilta Kuva 4. Loukkaantuneet jalankulkijat iän mukaan. Keskiarvo vuosilta Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina Vuosi 2014 ennakkotietoja. 1) VALT-vuosiraportti 2013 Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 2/67

5 Pyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä Pyöräilijöiden liikennekuolemien määrä on lähes puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on vähentynyt viidenneksellä vastaavana aikana. Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 21 ja loukkaantunut 820 pyöräilijää. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä 9 % ja loukkaantuneista 12 % on ollut pyöräilijöitä. Taajamissa tapahtui yli puolet kuolemantapauksista ja yhdeksän kymmenestä loukkaantumisesta. Miehiä menehtyneistä oli kaksi kolmesta. Loukkaantuneista miehiä oli hieman yli puolet. Henkilövahingot ikäryhmittäin Kaikista kuolleista pyöräilijöistä neljä kymmenestä oli yli 64 -vuotiaita. Iäkkäiden yli 75-vuotiaiden pyöräilijöiden kuolemanriski on kolminkertainen koko väestöön verrattuna, kun mittana käytetään kuolleiden määrää ikäryhmän kokoon nähden. Loukkaantumisriski on puolestaan kaksinkertainen vuotiailla pyöräilijöillä koko väestöön verrattaessa. Pääosa kuolemantapauksista auton ja polkupyörän törmäyksiä Suurin osa poliisin tilastoista puuttuvista onnettomuuksista on pyöräilijöiden yksittäisiä kaatumisia tai ulosajoja syystä tai toisesta. Pyöräilijän ja autoilijan välisissä törmäyksissä seuraukset ovat kuitenkin yleensä vakavammat kuin yksittäisonnettomuuksissa: lähes kahdessa tapauksessa kolmesta pyöräilijän kuolemantapauksissa osallisena oli auto. Yli 70 % henkilövahingoista tapahtui risteyksissä. Yli puolet henkilövahingoista tapahtui pyörätien jatkeella risteyksessä. Kypärän käyttö kannattaa Pyöräilijän menehtymisen aiheuttaa usein päävamma. Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien (1 mukaan vuoden 2013 onnettomuuksissa kuolleista pyöräilijöistä (23) kahdella oli kypärä käytössä ja asianmukaisesti kiinnitettynä. Kypärää ei käyttänyt 21 pyöräilijää. Kypärä olisi eri todennäköisyyksillä pelastanut heistä joka toisen (10). Kypärän käytön suojaavuusvaikutusta arvioitaessa täytyy ottaa huomioon, että tähän aineistoon eivät tule ne pyöräilijät, jotka ovat pelastuneet kypärän käytön ansiosta. Kypärän tehokkuus kuolemaan johtavien vammojen vähentämisessä on tutkimusten mukaan 73 prosenttia. Päävammojen, aivovammojen ja vaikeiden aivovammojen riski pienenee eri tutkimusten perusteella prosentilla (2 Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 3/67

6 Kuolleet Loukkaantuneet Kuva 1. Kuolleet polkupyöräilijät Kuva 2. Loukkaantuneet polkupyöräilijät yli 75 Kuva 3. Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ikäryhmittäin. Kumulatiivinen kertymä vuosilta Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina Vuosi 2014 ennakkotietoja ) VALT-vuosiraportti ) Thompson DC, Rivara FP, Thompson R. Helmets for preventing head and facial injuries in bicyclists. Cochrane Library 2001;1. Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 4/67

7 Mopoilijoiden henkilövahingot tieliikenteessä Kuolleiden mopoilijoiden määrä on laskenut kuudesosaan huippuvuosien lukemista. Loukkaantuneiden määrä on laskenut 40 prosenttia (Kuvat 1 & 2). Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut keskimäärin viisi ja loukkaantunut 700 mopoilijaa vuosittain. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä kaksi prosenttia ja loukkaantuneista kymmenen prosenttia on ollut mopoilijoita. Kolme neljästä menehtyneistä oli miehiä. Loukkaantuneista kaksi kolmesta oli miehiä. Henkilövahingoissa tapahtumapaikkana oli risteys joka toisessa tapauksessa. Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet Vuosi Vuosi Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet mopoilijat Kuva 2. Tieliikenteessä loukkaantuneet mopoilijat Taajamien ulkopuolella tapahtui 43 prosenttia kuolemista ja joka neljäs loukkaantumisista. Uhreista puolet menehtyi samojen ajosuuntien onnettomuuksissa ja kolmannes kohtaamisonnettomuuksissa. Loukkaantumisista neljännes tapahtui risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa ja neljännes saman ajosuunnan onnettomuuksissa. Taajamissa tapahtui 57 prosenttia kuolemantapauksista ja kolme neljästä loukkaantumisista. Saman ajosuunnan onnettomuuksissa kuoli joka kolmas. Ulosajoissa kuoli joka neljäs. Loukkaantumisista 37 prosenttia tapahtui risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa ja 26 prosenttia saman ajosuunnan onnettomuuksissa. Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 5/67

8 Henkilövahingot Ikä 15, mopoilija, 292 henkilövahinkoa Ikä 18, henkilöautossa, 236 henkilövahinkoa Mopo Henkilöautossa Ikä Kuva 3. Tieliikenteen henkilövahingot iän mukaan 2014 (mopolla ja henkilöautossa). Vahingoittuneista neljä viidestä oli vuotiaita nuoria Kaikista mopoilijoina kuolleista 64 prosenttia ja loukkaantuneista 82 prosenttia oli vuotiaita. Poikien henkilövahingot 700 Tyttöjen henkilövahingot Vuosi Vuosi Kuva vuotiaiden poikien henkilövahingot mopoilijoina Kuva vuotiaiden tyttöjen henkilövahingot mopoilijoina Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina Vuosi 2014 ennakkotietoja. Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 6/67

9 Moottoripyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä Moottoripyöräilijöiden liikennekuolemien määrä on lähes puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on laskenut viidenneksellä. Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut keskimäärin 20 ja loukkaantunut 500 moottoripyöräilijää vuodessa. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä ja loukkaantuneista seitsemän prosenttia on ollut moottoripyöräilijöitä. Miehiä menehtyneistä oli 92 prosenttia ja loukkaantuneista 87 prosenttia. Taajamien ulkopuolella tapahtui kaksi kolmesta kuolemasta ja puolet loukkaantumisista. Uhreista puolet menehtyi ulosajoissa ja joka viides kohtaamisonnettomuudessa. Loukkaantumisista neljä kymmenestä tapahtui ulosajoissa ja joka viides samojen ajosuuntien onnettomuuksissa. Taajamissa tapahtui joka kolmas kuolemista ja puolet loukkaantumisista. Kuolemantapauksista neljä kymmenestä oli ulosajoa ja joka kolmas risteävien ajosuuntien onnettomuus. Loukkaantumisista joka neljäs oli risteävien ajosuuntien onnettomuus ja lähes joka neljäs saman ajosuunnan onnettomuus Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet moottoripyöräilijät Kuva 2. Tieliikenteessä loukkaantuneet moottoripyöräilijät Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 7/67

10 Kolmannes uhreista oli nuoria Kaikista moottoripyörällä kuolleista joka kolmas ja loukkaantuneista 40 prosenttia oli vuotiaita Kuva 3. Tieliikenteessä kuolleet moottoripyöräilijät ikäryhmittäin vuosina yli 75 Kuva 4. Tieliikenteessä loukkaantuneet moottoripyöräilijät ikäryhmittäin vuosina Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin. Vuosi 2014 on ennakkotietoja Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 8/67

11 Henkilövahingot henkilöautossa Henkilöautossa kuolleiden määrä on lähes puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantumisten määrä on vähentynyt kolmanneksella vastaavana aikana. Viimeisen kolmen vuoden aikana henkilöautossa on kuollut vuosittain keskimäärin 140 ja loukkaantunut ihmistä. Vuonna 2005 kuolleita oli 231, vuoden 2014 ennakkotietojen mukaan 124. Kaikista tieliikenteen uhreista 57 prosenttia menehtyi henkilöautossa. Loukkaantumisista yli puolet tapahtui henkilöautossa. Kolme neljästä menehtyneestä oli miehiä. Loukkaantuneista miehiä oli joka toinen. Taajamien ulkopuolella tapahtui yhdeksän kymmenestä kuolemantapauksesta ja kaksi kolmesta loukkaantumisista. Uhreista lähes puolet menehtyi kohtaamisonnettomuuksissa ja joka kolmas ulosajoissa. Loukkaantumisista lähes puolet tapahtui ulosajoissa ja joka viides samojen ajosuuntien onnettomuuksissa. Taajamissa tapahtui joka kymmenes kuolemantapaus ja kolmannes loukkaantumisista. Kuolemantapauksista 60 prosenttia tapahtui ulosajoissa ja joka viides kohtaamisonnettomuuksissa. Loukkaantumisista 30 prosenttia tapahtui risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa ja 29 prosenttia samojen ajosuuntien onnettomuuksissa. Ulosajoissa loukkaantui joka neljäs. Nuorilla kuljettajilla on yli kaksinkertainen kuolemanriski Kaikista henkilöautossa kuolleista viidennes ja loukkaantuneista lähes kolmannes oli vuotiaita. Nuorten henkilöauton kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on yli kaksinkertainen koko väestöön verrattuna (kuva 1). Turvavyötä käyttämällä 30 olisi pelastunut Tutkijalautakuntien tutkimissa kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa kaikista henkilöja pakettiautossa olleista 30 prosenttia ei käyttänyt turvavyötä vuonna 2013 (kuva 2). Niistä kuolleista, jotka eivät käyttäneet turvavyötä (62 henkilöä), olisi vyön käyttö pelastanut eri todennäköisyyksillä joka toisen (30 henkilöä). (1 Turvavyön käyttö pelasti 27 ihmistä kuolemalta 29:llä vammat lieventyivät Onnettomuuksissa vammautuneista henkilöistä turvavyötä käytti 76 prosenttia (64 henkilöä). Heistä pelastui eri todennäköisyydellä kuolemalta 42 prosenttia (27 henkilöä) ja 29 prosentilla (29 henkilöä) vammat lieventyivät. (1 Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 9/67

12 Kaikki Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet henkilöauton kuljettajat ikäryhmän asukasta kohden vuonna Kuva 2. Kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet Turvavyötä käyttämättömien osuudet henkilö- ja pakettiautoissa mukana olleista. Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina Vuosi 2014 ennakkotietoja. (1 VALT-vuosiraportti 2013 Tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT, 2014 Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 10/67

13 Onnettomuudet, joissa raskas ajoneuvo on osallisena (kuorma-auto tai linja-auto) Kuolleiden määrä raskaan liikenteen onnettomuuksissa on laskenut kolmanneksella viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on lähes puolittunut. Viimeisen kolmen vuoden aikana raskaan liikenteen onnettomuuksissa on kuollut keskimäärin 86 ja loukkaantunut 650 ihmistä vuosittain. Tämä on kolmannes kaikista tieliikenteessä menehtyneistä. Loukkaantuneiden osalta vastaava luku on 10 prosenttia. Taajamien ulkopuolella tapahtui 85 prosenttia kuolemista ja kuusi kymmenestä loukkaantumisista. Uhreista kaksi kolmesta menehtyi kohtaamisonnettomuuksissa ja joka kymmenes samojen ajosuuntien onnettomuuksissa. Joka kymmenes menehtyi ulosajoissa. Loukkaantumisista yli kolmannes tapahtui samojen ajosuuntien onnettomuuksissa ja joka neljäs kohtaamisonnettomuuksissa. Taajamissa tapahtui 15 prosenttia kuolemantapauksista ja neljä kymmenestä loukkaantumisista. Kuolemista lähes puolet (45 %) oli jalankulkijaonnettomuuksia. Samojen ajosuuntien onnettomuuksissa kuoli 15 prosenttia uhreista. Kohtaamisonnettomuuksissa menehtyi 15 prosenttia uhreista. Loukkaantumisista kolmannes tapahtui risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa ja lähes kolmannes samojen ajosuuntien onnettomuuksissa. 140 Kuolleet Loukkaantuneet Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet raskaan liikenteen onnettomuuksissa Kuva 2. Tieliikenteessä loukkaantuneet raskaan liikenteen onnettomuuksissa Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 11/67

14 Kuorma-auton kanssa onnettomuuksiin joutuneista kaksi kolmesta menehtyi henkilöautossa. Loukkaantumisista yli puolet tapahtui henkilöautossa. Kuormaauto 8 % Kuolleet Muu 7 % Jalankulkija 10 % Polkupyörä 4 % Mopo 2 % Moottoripyörä 2 % Loukkaantuneet Kuormaauto 26 % Muu 7 % Jalankulkija 3 % Polkupyörä 5 % Mopo 4 % Moottoripyörä 1 % Henkilöauto 67 % Henkilöauto 54 % Kuva 3. Kuolleet onnettomuuksissa, joissa oli mukana kuorma-auto. Kuva 4. Loukkaantuneet onnettomuuksissa, joissa oli mukana kuormaauto. Linja-auto-onnettomuuksissa yli puolet kuoli henkilöautossa ja joka kolmannessa tapauksessa uhrina oli jalankulkija. Loukkaantumisista joka kolmas tapahtui linja-autossa ja joka kolmas henkilöautossa. Henkilöauto 56 % Kuolleet Linja-auto 6 % Muu 0 % Jalankulkija 35 % Polkupyörä 3 % Moottoripyörä Mopo 0 % 0 % Loukkaantuneet Linja-auto 33 % Muu 4 % Jalankulkija 14 % Polkupyörä 6 % Henkilöauto 35 % Mopo 6 % Moottoripyörä 2 % Kuva 5. Kuolleet onnettomuuksissa, joissa oli mukana linja-auto. Kuva 6. Loukkaantuneet onnettomuuksissa, joissa oli mukana linja-auto. Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina Vuosi 2014 on ennakkotietoja. Postiosoite Osoite Puhelin Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki 12/67

15 Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NURMIJÄRVI ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 211 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 201). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 38 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa kuoli 1 ja loukkaantui 48 henkilöä. Onnettomuuksia, joissa joku osallisista oli alkoholin vaikutuksen alaisena tapahtui 8 kpl, mikä on 4 % kaikista onnettomuuksista. Koko Suomessa alkoholionnettomuuksissa kuoli 38 (17 % kaikista kuolleista) ja loukkaantui 586 (9 % kaikista loukkaantuneista) henkilöä. Omaisuusvah.joht. Loukkaant.joht. Kuolemaan joht. KPL Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan KPL Kaikki Tieverkko Katu ja muut Kuva edellisen kk:n aikana tapahtuneet henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet 1 13/67

16 Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NURMIJÄRVI ONNETTOMUUSAJANKOHDAT 2014 Onnettomuuksia tapahtui eniten marraskuussa (20 %, 43 kpl) ja vähiten helmikuussa (3 %, 7 kpl). Yleisin tapahtumapäivä oli perjantai (19 %, 40 kpl). Vähiten onnettomuuksia sattui sunnuntaina (9 %, 20 kpl). Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 2.1 Onnettomuudet kuukausittain maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai suunnuntai ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 2.2 Onnettomuudet viikonpäivittäin kpl Kuva Ei tietoa Omaisuusvah.joht. Loukkaant.joht. Kuolemaan joht. Onnettomuudet vuorokauden ajan mukaan 2 14/67

17 Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NURMIJÄRVI ONNETTOMUUSPAIKKA 2014 Onnettomuuksista tapahtui 8 % (16 kpl) katuverkolla ja 87 % (184 kpl) maanteillä. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla tapahtui 5 % (11 kpl) kaikista onnettomuuksista. Taajamissa tapahtui 22 % (47 kpl) onnettomuuksista. Maanteiden onnettomuuksista tapahtui pääväylillä eli valta- ja kantateillä 32 % (59 kpl) ja alempiluokkaisilla teillä 68 % (125 kpl). Kaikista kevyen liikenteen onnettomuuksista tapahtui maanteillä 69 % ja katuverkolla 15 %. Henkilövahinkoon johtaneista kevyen liikenteen onnettomuuksista tapahtui maanteillä 64 % ja katuverkolla 18 %. 4 ONNETTOMUUSOLOSUHTEET 2014 Onnettomuudet tapahtuivat useimmiten hyvissä olosuhteissa. Useimmiten näkyvyys oli päivänvalossa hyvä ja tienpinta paljaana. Onnettomuushetkellä sää oli kirkas tai pilvipoutainen 70 % (147 kpl) onnettomuuksista. Vesisateella tapahtui 9 % (19 kpl) onnettomuuksista, lumi-, rae- tai räntäsateella 3 % (7 kpl) ja sumulla 5 % (10 kpl). Tienpinta oli paljas ja kuiva 53 % (112 kpl) sekä paljas ja märkä tai urissa vettä 23 % (49 kpl) onnettomuuksista. Lumisella, sohjoisella tai jäisellä tiellä tai ajourien ollessa paljaana tapahtui 9 % (20 kpl) onnettomuuksista. Päivänvalo Hämärä Pimeä (valaisematon) Tie valaistu Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 4.1 Valoisuus onnettomuushetkellä 3 15/67

18 Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NURMIJÄRVI Kirkas Pilvipouta Sumu Vesisade Lumisade Räntäsade Raesade Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 4.2 Sää onnettomuushetkellä Paljas,kuiva Paljas,märkä Urissa vettä Luminen Sohjoinen Jäinen Ajourat paljaat Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 4.3 Tienpinta onnettomuushetkellä 4 16/67

19 Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NURMIJÄRVI ONNETTOMUUSLUOKKA Kaikki onnettomuudet Yleisin onnettomuusluokka oli peuraonnettomuus, joita oli 46 % (98 kpl) kaikista onnettomuuksista. Seuraavaksi yleisimmät onnettomuusluokat olivat yksittäisonnettomuus (17 %, 36 kpl) ja risteämisonnettomuus (7 %, 14 kpl). Eläinonnettomuuksia oli 53 % (111 kpl) kaikista onnettomuuksista ja niistä 1 kpl johti henkilövahinkoihin. Kevyen liikenteen onnettomuuksia oli 6 % (13 kpl) kaikista onnettomuuksista. Jalankulkijaonnettomuuksia oli 2 % (5 kpl), polkupyöräonnettomuuksia 1 % (2 kpl) ja mopo-onnettomuuksia 3 % (6 kpl). Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 28 % (11 kpl) oli kevyen liikenteen onnettomuuksia. Jalankulkijaonnettomuuksia oli 10 % (4 kpl), polkupyöräonnettomuuksia 5 % (2 kpl) ja mopo-onnettomuuksia 13 % (5 kpl). Jalankulkija- ja polkupyöräonnettomuuksissa oli osallisena mopo 1 kertaa. Yksittäisonn. Kääntymisonn. Ohitusonn. Risteämisonn. Kohtaamisonn. Peräänajo-onn. Mopedionn. Polkupyöräonn. Jalankulkijaonn. Hirvionn. Peuraonn. Muu eläinonn. Muu onn. Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 5.1 Onnettomuusluokat kaikissa onnettomuuksissa 5.2 Onnettomuudet maantiellä Maanteillä tapahtuneista onnettomuuksista yleisimmät luokat olivat peuraonnettomuus (53 %, 97 kpl) ja yksittäisonnettomuus (15 %, 27 kpl). 5 17/67

20 Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NURMIJÄRVI Kevyen liikenteen onnettomuuksia oli 5 % (9 kpl) kaikista maanteillä tapahtuneista onnettomuuksista. Jalankulkijaonnettomuuksia oli 1 % (1 kpl), polkupyöräonnettomuuksia 1 % (2 kpl) ja mopo-onnettomuuksia 3 % (6 kpl). Maanteillä henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 27 % (7 kpl) oli kevyen liikenteen onnettomuuksia. Jalankulkijaonnettomuuksia oli 0 % (0 kpl), polkupyöräonnettomuuksia 8 % (2 kpl) ja mopo-onnettomuuksia 19 % (5 kpl). Yksittäisonn. Kääntymisonn. Ohitusonn. Risteämisonn. Kohtaamisonn. Peräänajo-onn. Mopedionn. Polkupyöräonn. Jalankulkijaonn. Hirvionn. Peuraonn. Muu eläinonn. Muu onn. Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 5.2 Onnettomuusluokat maantieverkon onnettomuuksissa 5.3 Onnettomuudet katuverkolla Katuverkolla tapahtuneista onnettomuuksista yleisimmät luokat olivat risteämisonnettomuus (31 %, 5 kpl) ja yksittäisonnettomuus (19 %, 3 kpl). Kevyen liikenteen onnettomuuksia oli 12 % (2 kpl) kaikista katuverkolla tapahtuneista onnettomuuksista. Jalankulkijaonnettomuuksia oli 12 % (2 kpl), polkupyöräonnettomuuksia 0 % (0 kpl) ja mopo-onnettomuuksia 0 % (0 kpl). Katuverkolla henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 29 % (2 kpl) oli kevyen liikenteen onnettomuuksia. Jalankulkijaonnettomuuksia oli 29 % (2 kpl), polkupyöräonnettomuuksia 0 % (0 kpl) ja mopo-onnettomuuksia 0 % (0 kpl). 6 18/67

21 Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NURMIJÄRVI Yksittäisonn. Kääntymisonn. Ohitusonn. Risteämisonn. Kohtaamisonn. Peräänajo-onn. Mopedionn. Polkupyöräonn. Jalankulkijaonn. Hirvionn. Peuraonn. Muu eläinonn. Muu onn. Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 5.3 Onnettomuusluokat katuverkon onnettomuuksissa 6 ONNETTOMUUSKUSTANNUKSET Suomessa käytössä olevan onnettomuuskustannusmallin mukaan tieliikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset (Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2013) ovat henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa. Kuntien maksettavaksi onnettomuuskustannuksista kohdistuu noin % mm. erilaisina sosiaali- ja terveystoimen menoina. Tarkasteltavalla alueella (KUNTA NURMIJÄRVI) tapahtuneiden onnettomuuksien vuotuiset onnettomuuskustannukset olivat vuonna 2014 noin 23,9 milj.euroa, josta kunnan osuus on noin 4,7 milj.euroa. 7 19/67

22 YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue KUNTA NURMIJÄRVI Vuonna 2014 tapahtui 211 poliisin raportoimaa liikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 201). Vuonna 2014 tapahtuneista onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 38 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa kuoli 1 ja loukkaantui 48 henkilöä. Onnettomuuksia, jossa joku osallisista oli alkoholin vaikutuksen alaisena tapahtui 8 kpl, mikä on 4 % kaikista onnettomuuksista. Koko Suomessa alkoholionnettomuuksissa kuoli 38 (17 % kaikista kuolleista) ja loukkaantui 586 (9 % kaikista loukkaantuneista) henkilöä. Onnettomuuksia tapahtui eniten marraskuussa (20 %, 43 kpl) ja vähiten helmikuussa (3 %, 7 kpl). Yleisin tapahtumapäivä oli perjantai (19 %, 40 kpl). Vähiten onnettomuuksia sattui sunnuntaina (9 %, 20 kpl). Poliisin tietoon on arvioitu tulevan kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja noin 30 % henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista. Eri onnettomuustyyppien tietoon tulossa on eroja. Huonoin peittävyys on yksittäisonnettomuuksissa loukkaantuneista polkupyöräilijöistä. Tilastoiduista onnettomuuksistakaan kaikkia tietoja ei ole aina saatavissa. ONNETTOMUUSPAIKKA JA OLOSUHTEET Onnettomuuksista tapahtui 8 % (16 kpl) katuverkolla ja 87 % (184 kpl) maanteillä. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla tapahtui 5 % (11 kpl) kaikista onnettomuuksista. Taajamissa tapahtui 22 % (47 kpl) onnettomuuksista. Maanteiden onnettomuuksista tapahtui pääväylillä eli valta- ja kantateillä 32 % (59 kpl) ja alempiluokkaisilla teillä 68 % (125 kpl). Onnettomuudet tapahtuivat useimmiten hyvissä olosuhteissa. Onnettomuushetkellä sää oli kirkas tai pilvipoutainen 70 % (147 kpl) onnettomuuksista. Vesisateella tapahtui 9 % (19 kpl) onnettomuuksista, lumi-, rae- tai räntäsateella 3 % (7 kpl) ja sumulla 5 % (10 kpl). Tienpinta oli paljas ja kuiva 53 % (112 kpl) ja märkä 23 % (49 kpl) onnettomuuksista. Lumisella, sohjoisella tai jäisellä tiellä tai ajourien ollessa paljaana tapahtui 9 % (20 kpl) onnettomuuksista. ONNETTOMUUSLUOKKA Yleisin onnettomuusluokka oli peuraonnettomuus, joita oli 46 % (98 kpl) kaikista onnettomuuksista. Seuraavaksi yleisimmät onnettomuusluokat olivat yksittäisonnettomuus (17 %, 36 kpl) ja risteämisonnettomuus (7 %, 14 kpl). Eläinonnettomuuksia oli 53 % (111 kpl) kaikista onnettomuuksista ja niistä 1 kpl johti henkilövahinkoon. Jalankulkijaonnettomuuksia oli kaikista onnettomuuksista 2 % (5 kpl), polkupyöräonnettomuuksia 1 % (2 kpl) ja mopo-onnettomuuksia 3 % (6 kpl). Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista jalankulkijaonnettomuuksia oli 10 % (4 kpl), polkupyöräonnettomuuksia 5 % (2 kpl) sekä mopo-onnettomuuksia 13 % (5 kpl). ONNETTOMUUSKUSTANNUKSET Onnettomuudet aiheuttavat inhimillisten kärsimysten lisäksi taloudellisia menetyksiä. Suomessa käytössä olevan onnettomuuskustannusmallin mukaan liikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset ovat henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa (Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2013). Tarkasteltavalla alueella (KUNTA NURMIJÄRVI) tapahtuneet onnettomuudet maksavat vuodessa noin 23,9 milj. euroa, josta kunnalle kohdistuvien kustannusten osuus on noin 4,7 milj. euroa. Kunnan kustannuksista suurin osa kohdistuu terveys- ja sosiaalitoimelle. 20/67

23 Tietolähteet Tilastokeskus saa poliisiasiain tietojärjestelmään (PATJA) tallennetut tieliikenneonnettomuustiedot poliisilta. Tiedot siirretään kihlakuntien poliisilaitoksilta keskitettyyn rekisteriin, josta uudet tiedot muokataan ja siirretään Tilastokeskuksen tietokoneelle kolme kertaa kuukaudessa. Jokaisen kuukauden aineistoa päivitetään vielä kolme kuukautta sen päättymisen jälkeen. Tilastoitavan kuukauden tiedot ovat seuraavan kuukauden alussa Tilastokeskuksen käytettävissä. Tilastokeskus tarkastaa tiedot, tekee kihlakuntien poliisilaitoksiin lisäkyselyitä ja täydentää tietoja tarvittaessa muiden rekisterien tiedoilla. Tarkistetun aineiston pohjalta Tilastokeskus laatii tiedotteen ja taulukkopaketin. Tiedote on luettavissa esimerkiksi Tilastokeskuksen internet-palvelussa. Tilastokeskus täydentää vuosiaineistoa kuolemansyytilaston tiedoilla kuolleista. Vuosiaineistoa täydennetään lisäksi tilastoitavaa vuotta seuraavan vuoden keväällä Liikenneviraston tiedoilla tapahtumapaikasta ja henkilövahingoista sekä liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tiedoilla kuolemaan johtaneista rattijuopumusonnettomuuksista. Lisäksi tieliikenneonnettomuusaineistoa täydennetään vuosittain Liikenteen turvallisuusviraston ajokortti- ja moottoriajoneuvotiedoilla. Peittävyys Tilaston peittävyys kuolemaan johtaneitten onnettomuuksien osalta on sataprosenttinen. Ilmoittamista kontrolloidaan kuolinsyytodistusten avulla. Peittävyydestä ja vakavuudesta johtuen liikennekuolemien kehityssuunta kuvaa onnettomuuksia varmemmin tieliikenneturvallisuuden kehitystä. Peittävyys on henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osalta noin 20-prosenttinen. Eri onnettomuustyyppien tietoontulossa on eroja. Huonoin peittävyys on yksittäisonnettomuuksissa loukkaantuneista polkupyöräilijöistä. Puutteellisuudet johtuvat lähinnä siitä, etteivät onnettomuudet tule poliisin tietoon. Syy siihen, ettei onnettomuuksia ilmoiteta poliisille, on valtaosassa onnettomuuksia vahinkojen pienuus ja korvauksesta sopiminen. Puuttuvista loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista valtaosa on lieviä loukkaantumisia, sillä tieliikennelaki velvoittaa ilmoittamaan onnettomuudesta. Määritelmät Kuntien liikenneturvallisuusryhmät muodostuvat kuntien eri hallintokunnista nimetyistä jäsenistä. Sidosryhmistä mukana voi olla esimerkiksi paikallinen poliisi, Liikenneturva tai järjestöt. Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hallintokuntakohtaiset alatyöryhmät päivittävät liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelmat sekä huolehtivat aktiivisesta liikenneturvallisuustoiminnasta eri yksiköissä. Henkilövahinkoon johtanut onnettomuus (heva-onn.) on joko kuolemaan tai loukkaantumiseen johtanut onnettomuus. Omaisuusvahinko-onnettomuus on onnettomuus, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut tai loukkaantunut Tieliikenneonnettomuus on kuolemaan, loukkaantumiseen tai omaisuusvahinkoon johtanut kulkuneuvon liikkumisesta aiheutunut liikennetapahtuma, joka on sattunut liikennelain mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella. Esimerkiksi polkupyörällä kaatuminen katsotaan tieliikenneonnettomuudeksi, mutta jalankulkijan kaatumista ei. Liikenneonnettomuudessa kuollut on henkilö, joka on kuollut onnettomuuden seurauksena 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta. Liikenneonnettomuudessa loukkaantunut on henkilö, joka on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai operatiivista hoitoa kuten tikkejä. Jos henkilö on saanut mustelmia, naarmuja tai muuta sellaista, joista ei aiheudu edellä mainittua hoitoa, häntä ei katsota loukkaantuneeksi. 21/67

24 Liikenneonnettomuuteen osallisiksi henkilöiksi katsotaan onnettomuuteen osallistuneet kulkuneuvojen kuljettajat ja jalankulkijat sekä kuolleet ja loukkaantuneet matkustajat. Eläin on eläinonnettomuuden osallinen. Onnettomuuslaji määritellään liikenneonnettomuuden osallisten kulkutavan mukaan siten, että niin sanotusti heikoin on määräävä. Yksittäisonnettomuus on onnettomuus, jossa on osallisena vain yksi moottoriajoneuvo. Polkupyöräonnettomuus on onnettomuus, jossa ainakin yhtenä osallisena on polkupyörä, mutta ei jalankulkijaa. Kevyen liikenteen onnettomuus on onnettomuus, jonka osallisena on jalankulkija, polkupyörä tai mopo. Jalankulkijaonnettomuus on onnettomuus, jossa toisena osallisena on jalankulkija. Muu ajoneuvo-onnettomuus on onnettomuus, joissa on jokin ajoneuvo mukana. Onnettomuusaste on onnettomuuksien lukumäärä vuotuista liikennesuoritetta kohti (esim.onn./milj.ajon.km/vuosi). Onnettomuusriski on todennäköisyys joutua onnettomuuteen, loukkaantua tai kuolla. Riskinmittarina voi olla esimerkiksi onnettomuuksien määrä tiettyä liikennesuoritteen määrää kohti. Onnettomuustiheys on onnettomuuksien lukumäärä tiekilometriä kohti (onn./km/a). Riskitekijä on asia, joka lisää onnettomuuden tapahtumisen todennäköisyyttä tietyssä toiminnassa. Rattijuopumusonnettomuudessa moottoriajoneuvon kuljettajan on todettu tai vahvoin perustein epäillään olleen onnettomuushetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena. Kuljettajan todetaan olevan alkoholin vaikutuksen alaisena, kun verikokeen tai puhalluskokeen tulos on vähintään puoli promillea. IND5-arvo on viiden vuoden keskimääräinen onnettomuusindeksi. Indeksin laskentaperiaate: vuoden heva-onnettomuuksien määrä x vuoden omaisuusvahinko-onnettomuuksien määrä x 0,2) / 5. Esim. Jos IND 5 = 1, paikassa tapahtuu keskimäärin yksi henkilövahinkoon johtanut onnettomuus vuodessa. 22/67

25 Onnettomuussymbolikartat: Onnettomuustietoja voidaan nähdä kartalla onnettomuussymboleina vuosittaisilla onnettomuusaineiston tasoilla. Onnettomuussymbolit on määritelty onnettomuusluokan mukaan. Tapahtumavuodet on eroteltu toisistaan eri väreillä. Onnettomuussymbolikartat ovat käytettävissä mittakaavan ollessa pienempi kuin 1: Onnettomuuskartat piirakkana: Mittakaavan ollessa pienempi kuin 1: , kartalla voidaan katsella onnettomuuksien kasaumapisteitä piirakka-symbolina. Piirakan koko kasvaa onnettomuusmäärän suhteessa ja piirakkapalojen väri kuvaa tapahtuneiden onnettomuuksien vakavuutta. Piirakkana esitetään kohteet, joissa on tapahtunut viiden vuoden tarkastelujakson aikana: vähintään yksi kuolemaan johtanut onnettomuus (punainen) tai vähintään kaksi loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta (sininen) tai yhteensä vähintään viisi onnettomuutta (keltainen) 23/67

26 24/67

27 25/67

28 26/67

29 27/67

30 28/67

31 Kirkonkylä /67

32 Kirkonkylä kasaumat /67

33 Klaukkala pohjoinen /67

34 Klaukkala pohjoinen kasaumat /67

35 Klaukkala etelä /67

36 Klaukkala etelä kasaumat /67

37 Rajamäki /67

38 Rajamäki kasaumat /67

39 Kasaumat Nurmijärvi pohjoinen 37/67

40 Kasaumat Nurmijärvi etelä 38/67

41 ID VUOSI KK PV KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE JALANKULKIJAONNETTOMUUS VASKOMÄENTIE KOHTAAMISONNETTOMUUS HONGISOJANTIE PEURAONNETTOMUUS PERTTULANTIE PEURAONNETTOMUUS HONGISOJANTIE MUU ONNETTOMUUS VIIRINTIE KÄÄNTYMISONNETTOMUUS METSÄKYLÄNTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HONGISOJANTIE PEURAONNETTOMUUS HONGISOJANTIE X PERTTULANTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS RAALANTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE PEURAONNETTOMUUS NUMMENPÄÄNTIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ YKSITTÄISONNETTOMUUS TOIVOLANRAITTI PEURAONNETTOMUUS PERTTULANTIE KOHTAAMISONNETTOMUUS VALKJÄRVENTIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ /67

42 ID VUOSI KK PV KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ YKSITTÄISONNETTOMUUS SELINTIE PEURAONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HELSINGINTIE MOPEDIONNETTOMUUS LEPSÄMÄNTIE PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE PEURAONNETTOMUUS TAKKULANTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HONGISOJANTIE 305 HÄMEENTIE X VANHA KÄÄNTYMISONNETTOMUUS HÄMEENTIE NUKARINTIE X POLKUPYÖRÄONNETTOMUUS NUMMENNIITYNTIE PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS TIE 3. KARHUNKORPI YKSITTÄISONNETTOMUUS HÄMEENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS KUONOMÄENTIE RISTEÄMISONNETTOMUUS HÄMEENTIE X RAUHANIEMENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS ILVESVUORENKATU MUU ONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE /67

43 ID VUOSI KK PV KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS TIE POLKUPYÖRÄONNETTOMUUS LAHNUKSENTIE X ISOSEPPÄLÄ PUNAMULLANTIE X JALANKULKIJAONNETTOMUUS MAHLAMÄENTIE PEURAONNETTOMUUS RAJAMÄENTIE PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE HIRVIONNETTOMUUS PAKOJANKALLIO X TIE MUU ONNETTOMUUS SÄÄKSJÄRVENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS YRITTÄJÄNTIE 9 PROFESSORINTIE X RISTEÄMISONNETTOMUUS KARSILLANTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ MUU ONNETTOMUUS KUNTOTIE PEURAONNETTOMUUS PALOJOENTIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ RISTEÄMISONNETTOMUUS LOPENTIE X UOTILAN KYLÄTIE PEURAONNETTOMUUS TIE RISTEÄMISONNETTOMUUS KILJAVANTIE /67

44 ID VUOSI KK PV KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO RISTEÄMISONNETTOMUUS HÄMEENLINNANTIE X SIIPPOONTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ JALANKULKIJAONNETTOMUUS LEPSÄMÄNTIE HIRVIONNETTOMUUS HÄMEENLINNANTIE PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE HIRVIONNETTOMUUS PALOJOENTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNANTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ YKSITTÄISONNETTOMUUS HÄMEENTIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ MOPEDIONNETTOMUUS LAHNUKSENTIE PEURAONNETTOMUUS TIE 5. METSÄKYLÄ HELSINKI-TAMPERE HIRVIONNETTOMUUS MOOTTORITIE PEURAONNETTOMUUS PERTTULANTIE /67

45 ID VUOSI KK PV KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO PEURAONNETTOMUUS VT 3. NURMIJÄRVEN KIRKONKYLÄ PEURAONNETTOMUUS HELSINGINTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HÄMEENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS METSÄKYLÄNTIE MUU ONNETTOMUUS SAUNATIE MUU ONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ RISTEÄMISONNETTOMUUS PUISTOTIE X ISOKALLIONTIE KÄÄNTYMISONNETTOMUUS RAJAMÄENTIE X LÄNSIKAARI PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS SIIPPOONTIE 493 RISTEYS PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE OHITUSONNETTOMUUS HELSINGINTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HAAPAKORVENTIE HIRVIONNETTOMUUS METSÄKYLÄNTIE PEURAONNETTOMUUS KORVENTIE HIRVIONNETTOMUUS RAJAMÄENTIE OHITUSONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ /67

46 ID VUOSI KK PV KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO KÄÄNTYMISONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ X RATASILLANTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS JÄRVENTAUSTANTIE MUU ONNETTOMUUS VIIRINTIE MOPEDIONNETTOMUUS LEPSÄMÄNTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HÄMEENLINNAN VÄYLÄ - TIE YKSITTÄISONNETTOMUUS LEPPÄLAMMENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS NUMMENPÄÄNTIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS VT PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS TIE PEURAONNETTOMUUS HYNNÄNKORVENTIE PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS LOPENTIE PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS RAJAMÄENTIE X URTTILANTIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ YKSITTÄISONNETTOMUUS LOPENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS TIE /67

47 ID VUOSI KK PV KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO PEURAONNETTOMUUS PALOJOENTIE KÄÄNTYMISONNETTOMUUS PERTTULANTIE X RAIVANTIE RISTEÄMISONNETTOMUUS PUISTOTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS SIIPPOONTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS RAALANTIE MUU ONNETTOMUUS VIIRINTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HANGONTIE X RAJAMÄENTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS NUMMENPÄÄNTIE MUU ELÄINONNETTOMUUS NUMMENPÄÄNTIE HIRVIONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ HIRVIONNETTOMUUS LOPENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS PERTTULANTIE RISTEÄMISONNETTOMUUS HÄMEENTIE X RANTAKULMANTIE PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE PEURAONNETTOMUUS HONGISOJANTIE MOPEDIONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE /67

48 ID VUOSI KK PV KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO HIRVIONNETTOMUUS HÄMEENTIE RISTEÄMISONNETTOMUUS MYLLÄRINTIE RISTEÄMISONNETTOMUUS LOPENTIE X PERTTULANTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS KYTÖPORTAANTIE PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE MOPEDIONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE X YLITILANTIE JALANKULKIJAONNETTOMUUS LEPSÄMÄNTIE 2 S-MARKET HELSINGINTIE X RISTEÄMISONNETTOMUUS ILVESVUORENKATU PEURAONNETTOMUUS VANHA HÄMEENLINNANTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ YKSITTÄISONNETTOMUUS UOTILANTIE OHITUSONNETTOMUUS MOOTTORITIE NRO PEURAONNETTOMUUS KYLÄJOENTIE PEURAONNETTOMUUS KUONOMÄENTIE HÄMEENTIE X VANHA RISTEÄMISONNETTOMUUS HÄMEENTIE /67

49 ID VUOSI KK PV KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE PEURAONNETTOMUUS PALOJOENTIE MOPEDIONNETTOMUUS KIRKKOTIE X PROFESSORINTIE MUU ONNETTOMUUS KILJAVANTIE PEURAONNETTOMUUS RAJAMÄENTIE PEURAONNETTOMUUS RAJAMÄENTIE PEURAONNETTOMUUS LEPOMÄENTIE RISTEÄMISONNETTOMUUS LEPSÄMÄNTIE PEURAONNETTOMUUS RAJAMÄENTIE PEURAONNETTOMUUS HONGISOJANTIE PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ RISTEÄMISONNETTOMUUS JÄRVIHAANTIE X LEPSÄMÄNTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS KIRKKOTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNANTIE PEURAONNETTOMUUS PERTTULANTIE /67

50 ID VUOSI KK PV KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ PEURAONNETTOMUUS SIIPPOONTIE PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE PEURAONNETTOMUUS TIE 130. HELSINGINTIE PEURAONNETTOMUUS TIE PEURAONNETTOMUUS TIE PEURAONNETTOMUUS KOULUNKULMANTIE PEURAONNETTOMUUS PERTTULANTIE PEURAONNETTOMUUS RAALANTIE PEURAONNETTOMUUS METSÄKYLÄNTIE PEURAONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE PEURAONNETTOMUUS TIE130 X METSÄKYLÄNTIE PEURAONNETTOMUUS PALOJOENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HONGISOJANTIE 216 RATASSILLANTIE X PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ PEURAONNETTOMUUS NUMMELANTIE PEURAONNETTOMUUS TIE 25 X LOPENTIE /67

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2011 tapahtui 69 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2010 luku oli 64). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 23 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 1215 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 1191). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 220 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 44 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 71). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 10 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2016 tapahtui 120 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2015 luku oli 115). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 15 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 409 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 82 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 1 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2017: SEUTUKUNTA Pietarsaaren seutukunta

Tieliikenneonnettomuudet v. 2017: SEUTUKUNTA Pietarsaaren seutukunta 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2017 tapahtui 290 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2016 luku oli 314). Onnettomuuksista 2 johti kuolemaan ja 44 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1436 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 287 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 12 (2 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RIIHIMÄKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RIIHIMÄKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 729 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 146 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1452 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 14 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 21-214 tapahtui 28 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 56 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja 57 (11

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 286 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 57 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 10 (

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 116 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 23 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LOPPI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LOPPI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 438 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 88 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 80 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 16 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja 29

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 139 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 28 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 1 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1248 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 250 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VESANTO

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VESANTO 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 38 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 8 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 1 (0 /v) johti kuolemaan ja 1

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 0-05 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja ( /v) loukkaantumiseen.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1386 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 277 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 50 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 10 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja 10 ( /v)

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HATTULA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HATTULA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 194 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 39 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 225 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 45 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LUUMÄKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LUUMÄKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 155 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 31 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 8 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIEHIKKÄLÄ

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIEHIKKÄLÄ Tieliikenneonnettomuudet v. 0-06: KUNTA MIEHIKKÄLÄ 8.8.07 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 0-06 tapahtui 0 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 8 onnettomuutta vuodessa).

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI Tieliikenneonnettomuudet v. 01-016: KUNTA TAIPALSAARI 8.8.017 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 11 onnettomuutta

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 1062 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 212 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 18 (4 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IMATRA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IMATRA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 354 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 71 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 1374 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 275 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 16 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAUTJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAUTJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 50 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 10 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 18 (

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2015 Tarkastelualue: KUNTA KOKKOLA Vuonna 2015

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA YPÄJÄ

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA YPÄJÄ LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Joensuu 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Joensuu 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 475 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 354). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 82 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : MAAKUNTA Kanta-Häme

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : MAAKUNTA Kanta-Häme 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA ILOMANTSI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA ILOMANTSI Kunnan liikenneonnettomuustilanne v. 3-7: KUNTA ILOMANTSI.3.8 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenne Hämeenlinnassa vuosina 2013-2017 Liikenne Hämeenlinnassa v. 2013-2017 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan * * * Loukkaantumiseen johtaneet (kpl) Vuosina 2013-2017 40 % kaikista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: MAAKUNTA Kanta-Häme 16.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: MAAKUNTA Kanta-Häme 16.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 4958 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 992 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 38 (8 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Isojoen onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Isojoen onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Isojoen onnettomuusyhteenveto 0-06 Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma.9.07 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 0-06 Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti xx.xx.2017 Onnettomuustilastoraportti 2016 Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2015 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus, jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä 1/57 Tilastokatsaus,

Lisätiedot

Jyväskylän liikenneonnettomuusraportti

Jyväskylän liikenneonnettomuusraportti Julkaistu maaliskuussa 2019 Jyväskylän liikenneonnettomuusraportti 2018 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Tieliikenteessä menehtyi 255 ihmistä vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5 725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2016

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2016 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2016 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2016 Tarkastelualue

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2017

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2017 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2017 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu Destian liikenneturvallisuuspalvelu Tieliikenneonnettomuudet v. 2017: KUNTA KOKKOLA 28.2.2018 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS

Lisätiedot

Teuvan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Teuvan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Teuvan onnettomuusyhteenveto 0-06 Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 5.8.07 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 0-06 Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto Tieliikenteessä kuoli ihmistä kesäkuussa Tieliikenteessä sattui kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 27.10.2016 Onnettomuustilastoraportti 2015 SINÄ TEET SUOJATIEN Suojatie on sopimus kunnioituksesta. Että ennen suojatietä pikemminkin hiljennetään kuin painetaan kaasua. Että jokainen meistä voi liikkua

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 27.10.2016 Onnettomuustilastoraportti 2015 SINÄ TEET SUOJATIEN Suojatie on sopimus kunnioituksesta. Että ennen suojatietä pikemminkin hiljennetään kuin painetaan kaasua. Että jokainen meistä voi liikkua

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 29.11.2018 Onnettomuustilastoraportti 2017 Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2017 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus, jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä 1/48 Tilastokatsaus,

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 28.11.2013 Onnettomuustilastoraportti 2012 Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2012 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus 2008 2012, jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 28.11.2013 Onnettomuustilastoraportti 2012 Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2012 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus 2008 2012, jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011 Liikenneonnettomuudet Vantaalla Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat

Lisätiedot

Järvenpään onnettomuuskatsaus

Järvenpään onnettomuuskatsaus Järvenpään onnettomuuskatsaus 211 19.4.212 Onnettomuuskehitys Järvenpäässä 22-211 25 Tieliikenneonnettomuudet (kpl/vuosi) 2 15 1 5 85 76 83 94 36 41 45 38 146 133 145 55 57 59 14 44 174 133 34 51 Omaisuusvah.joht.

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Tieliikenteessä menehtyi 224 ihmistä vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 tapahtui 5 294 henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2015

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2015 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2015 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2015 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 2001-2010 JA 2006-2010 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö 1 LIIKENNEONNETTOMUUDET 3 1.1.1

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi, Analyysi tutkijalautakuntien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Etelä-Kymenlaakson alueella 2004 2013, onnettomuuskustannukset

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 25.10.2012 Onnettomuustilastoraportti 2011 MUSTA VYÖ KAMPANJA TURVAVYÖN KÄYTÖN LISÄÄMISEKSI 2011 Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2011 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus 2007

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2018

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2018 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2018 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu !"#$ #$% & '((##)*!&+#+ ##) *!& "( )*!&!#$ $)*!&!" # $$ % $$$ $, - " " $ " *!& & $'*!& *!&

Lisätiedot

Kurikan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kurikan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kurikan onnettomuusyhteenveto 0-06 Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 6..07 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 0-06 Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 205 Tieliikenneonnettomuustilasto 204 Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 229 ja loukkaantui vakavasti 59 ihmistä vuonna 204 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 204 tapahtui 5 24 henkilövahinkoon

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 21 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2-29 JA 25-29 8 7 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 6 5 4 3 2 1 675 584 549 581 532 587 574 475 518 488 115 127 95 111

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 120 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 100 80 60 40 20 0 93 81 80 92 74 74 65 77 77 61

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2017

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2017 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2017 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2017 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin. Ne

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Liikenne ja viheralueet

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Liikenne ja viheralueet JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Liikenne ja viheralueet 19.2.2016 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 800 700 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 600 500 400 300 200 100 0 598 510 475 504 467

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 1 Tieliikenneonnettomuudet Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto, elokuu Tieliikenteessä kuoli ihmistä elokuussa Tieliikenteessä sattui elokuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2016

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2016 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2016 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2016 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Myrskylän liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut

Myrskylän liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut Myrskylän liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut 29.5.2018 HUOM! Myrskylässä tilastopohja on hyvin pieni, joten analyyseja pitää tulkita varoen. Yhteenveto Myrskylän kunnan alueella tapahtuu

Lisätiedot